starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
veel meer SDE en PV
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De SDE regeling
SDE en zonnestroom
op Polder PV

status 21 januari 2015

Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008) huidige pagina
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011, update 23 jan. 2012)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)

Alle Tweede Kamerstukken over SDE onder dossier nummer 31239 op:
Parlando.sdu.nl ("uitgebreid zoeken")
Dikke pakken duur Staatscourant papier over een slechte regeling bij Agentschap NL:
Officiële bekendmakingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

sla citaten over

Karakteristieke citaten uit de schokkende historie van de SDE kermis:

"Houdt er rekening mee dat de overheid geen betrouwbare partner is. De overheid heeft geen boodschap aan duurzaam, zij kijkt alleen naar de boekhouding."

Neen, geen citaat van Polder PV, maar van een echte ondernemer in PV hardware. Die er geen probleem mee heeft een pittige mening openlijk te ventileren, op de eigen website. Hier!


"De vrije, objectieve keuze van de gebruiker wordt door deze perverse subsidies derhalve negatief beïnvloed."

Citaat van W.R. van Haga in artikel in de Volkskrant, april 2012 (zie artikel op website SSC)


"Uit onze ervaring blijkt dat een zonne-energiesysteem voor een terugverdientijd van 15 jaar geen subsidiesteun meer nodig heeft."

Citaat uit reactie van De Stroomplantage (Arnhem) in een kritische, korte analyse van de SDE regeling van EZ / EL&I, eigen blog 15 mei 2011 (het bedrijf heeft echter ook een "grote" 75 kWp SDE installatie in Hoevelaken aangelegd, en boert goed met grote projecten in Duitsland waarvan de invoeding door de stroomgebruikers bij de oosterburen wordt betaald...)


"Er wordt veel minder in hernieuwbare energie geïnvesteerd dan het kabinet Balkenende IV beoogde. Het doel om via de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) tot en met 2011 subsidieafspraken te maken over 2.285 MW hernieuwbare energie, lijkt dan ook onhaalbaar."

Citaat van Planbureau voor de Leefomgeving, 13 september 2010. Het werd er later niet veel beter op. Stand van zaken 1 oktober 2011 (Agentschap NL): elektra 314,4 MWe (waarvan dominant afvalverbranding 158,5 MW, waarvan echter maar 49% van de productie als "duurzaam" wordt gerekend), gas 1.926,0 Nm³/h. Met conversie factor 271 Nm³/h = 1 MW "capaciteit equivalent", zou "gas" op slechts 7,1 MWe equivalent komen. Totaal gerealiseerd vermogen (dus niet zoals gesteld door PBL "hernieuwbare energie", maar "capaciteit") elektra plus gas: 321,5 MWe (waarvan een substantieel deel geen "duurzame energie" zal leveren, in de AVI's). Een schandalig lage 14% van genoemde "subsidieafspraken" onder CDA-gedomineerd Balkenende IV. Een wanprestatie van wereld formaat.

NB: Duitsland plaatste er alleen in september 2011 al 459,7 MWp aan nagelneu zonnestroom vermogen bij (overzicht), met een potentiële jaarproductie van zo'n 414 GWh...


"The most important bottlenecks include 1) no support scheme available, 2) too many permits required and need for adjustments in regional plans. 3) ambiguity concerning procedures for grid connection 4) project costs, and 5) lack of expertise and standardisation."

PV Legal database over "het geval Nederland", categorie "Medium to large-scale ground-mounted installations on open lands"...


"Het is een dood onderwerp, alsof je over het ontwerp van een nieuw vliegtuig praat. Iedereen legt dan ook meteen allerlei wensjes en eisjes op tafel: mag dit schroefje ietsjes dikker zijn, en dat schroefje ietsjes dunner."

Jurgen Sweegers over het zoveelste slaapverwekkende SDE "debat", op 19 mei 2011, in zijn beschouwing van 20 mei op Energieenwater.net


"Ik héb SDE, bèn ambtenaar en verdomd, ja ook nog bij die organisatie en ik moet zeggen dat ik er ook de ballen van snap hoe dat berekend wordt."

Ambtenaar van Agentschap NL (andere afdeling) op persoonlijke titel...


"Wat te doen? Een principiële zaak aanspannen om een verlies van pakweg € 150 euro per jaar?"

Norbert en Marijke beginnen het einde van hun Latijn te bereiken met de SDE...


"Het is goed dat er wat is, maar het blijft een casino-karakter hebben."

en

"Een regeling zoals de E.E.G. in Duitsland zal in Nederland niet komen. Ik denk dat we het moeten uithouden totdat er grid-parity zal zijn."

Stellingnames Projectmanager Nieuwe Energie Parkstad Limburg


"... het budget is nog steeds veel te laag. De regeling is op sommige punten totaal krankzinnig en biedt geen zekerheid voor de lange termijn. De enige verbetering is dat we iets meer tijd hebben om ons voor te bereiden maar verder is het eigenlijk een van de slechtste regelingen die je kunt bedenken. Er is totaal geen overleg met marktpartijen en de regeling getuigt van bijster weinig technisch inzicht van Senter Novem."

Stellingname hoofdsponsor van The Solar Future II conferentie


"Wij loodsen u door het SDE Doolhof."

Tekst in Google advertentie gespot op internet (maart 2010)


"Het is alles bij elkaar om gek van te worden.
Maar ik kon vooraf weten waar ik aan begon..."

Frase in een e-mail aan Polder PV (feb. 2010) van een boos SDE beschikte die alweer een lange tijd vruchteloos wacht op het eerste voorschot van Agentschap NL, ondanks intensieve mailwisseling met alle "instanties"...

"DELTA heeft naar aanleiding van haar consumentencampagne voor zonnepanelen bij 257 huishoudens een offertebezoek gebracht. Naar aanleiding hiervan heeft DELTA namens ca. 120 Zeeuwse huishoudens een subsidieaanvraag ingediend bij SenterNovem. Hiervan zijn 0 aanvragen gehonoreerd."

Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van PvdA over duurzame energie politiek van atoomsplijter Delta, vraag 7 over SDE subsidie aanvragen (Staten stukken, aanhangsel notulen PS Zeeland 2009 nr. 277, 22 oktober 2009)


"Ik ben met je eens dat het bureaucratische leed van de SDE-beschikte tegen de plinten klotst."

Reactie van een lid van het Nederlandse parlement op een klacht van een door de bureaucratie tot waanzin gedreven "SDE-beschikte" over het zoveelste "onverwachte probleempje" bij de uitvoering van deze "stimulerende" regeling... (oktober 2009, 19 maanden na de start van de SDE op 1 april 2008)


"Het is jammer om te zien dat er in de communicatie van de verschillende loketten waar u mee te maken heeft veel ruis zit."

Uit een (doodvermoeiend) antwoord op vragen over de verschrikkingen van de bureaucratie en de "bemetering" door een SDE aanvrager, afkomstig van een SenterNovem medewerker in de winter van 2008... Bron: kopie van e-mail aan de webmaster van Polder PV.


"Die subsidieregeling duurt nu weer zo lang dat de inschrijvers inmiddels vergeten zijn dat ze 1/2 jaar opbrengst missen. Wat een kikkerland."

(e-mail aan de webmaster van Polder PV van 26 augustus 2008, dik 4 en een halve maand na de start van SDE 2009 en nog geen bericht van een uit de loterij beschikte aanvrager die reeds een spinnende bruto productiemeter achter een werkende installatie heeft hangen...)


"... het zal interessant zijn om te zien hoe de overheid een gemiddelde, commerciële elektriciteitsprijs zal vaststellen."

Mr. D.A. Schade, Norton Rose Advocaten & Solicitors LLP, in een beschouwing over de SDE in
Energie+ nr. 28(2) van maart 2008: pp. 44-45.
De meest recente links naar artikelen over SDE subsidie regeling en zonnestroom op Polder PV

Meest recente bijdrage bovenaan

2015:
SDE en PV - de harde realisatie cijfers (30 januari 2015): Analyse, schokkende realisatie percentages SDE.
171 MWp PV vermogen toegekend SDE 2014 (21 januari 2015)
Update SDE 2014: al 149 MWp PV beschikt (6 januari 2015)

2014:
SDE 2014 update - forse groei beschikkingen PV (15 december 2014)
Stand van zaken SDE 2014 m.b.t. PV (2 december 2014)
Zoals verwacht - SDE 2014 aanvragen explosie laatste fase (12 november 2014)
Enkele andere facetten zonnestroom in jaar rapport SDE/MEP 2013 (15 juli 2014): Analyse en schatting specifieke opbrengsten oudere SDE regimes.
Blijvende chaos rond cijfers CertiQ - juni update + jaarbericht SDE/MEP (13 juli 2014)
Grootste deel PV SDE 2013 beschikt in laatste fase (23 mei 2014): Detail analyse.
ArenA met deel SDE+ (10 januari 2014)

Eerste jaarhelft 2013:
Maandrecord CertiQ: >4 MWp SDE PV-capaciteit (5 mei 2013)
Klein applausmomentje CertiQ update: SDE >10.000 PV-installaties (7 februari 2013)
Nieuwe realisatie cijfers SDE (4 februari 2013): Eindelijk weer een harde update van datgene waar het allemaal om gaat: de realisatie van (het vermogen van) zonnestroom installaties onder de SDE regimes. Progressie, maar lang niet genoeg.

Tweede jaarhelft 2012:
Klimaat Monitor: particulieren worden SDE uitgewerkt in cijfers (26 december 2012): Bespreking nieuwe data in deze vrij onbekende database, inclusief nieuwste gegevens SDE, EIA, etc.
SDE ontvangers met PV "tijdelijke kwijtschelding" CertiQ bijdrage (4 december 2012): De door Den Haag verleende "contributie gratie" voor particuliere PV producenten die met een SDE beschikking bij CertiQ staan ingeschreven is slechts "tijdelijk", zo suggereert de TenneT dochter.
Tussenstand realisatie SDE regeling zonnestroom 1 juli 2012. (14 augustus 2012): Vooral bij biomassa (groen gas) en wind (elektra) progressie, zonnestroom blijft vooruit kruipen.

Eerste jaarhelft 2012:
Update realisatie SDE - zonnestroom. (26 april 2012): Weinig progressie in realisatie SDE zonnestroom vermogen.
Stand van zaken aanvragen SDE 2012. (19 april 2012): Status van de aanvragen voor de vijfde SDE regeling (2012), op 2 april 2012. Grafisch overzicht.
Definitieve subsidiebedragen voor SDE projecten in 2011 bekend. (5 april 2012): Grafische analyse van ontwikkelingen SDE tarief componenten, analyse subsidiebedragen 2011, voorbeeld berekening installatie SDE 2008
Rabobank waarschuwt: veel SDE "+" projecten waarschijnlijk onrendabel... (9 maart 2012): Waar Polder PV al lang voor vreesde voor zonnestroom installaties, is de angst bij Rabobank ook voor veel andere reeds beschikte (2011) en nog aan te vragen (2012) SDE projecten: begroting niet sluitend te krijgen, mogelijk veel projecten die helemaal niet door zullen gaan...
Status SDE per 1 januari 2012. (20 februari 2012): Slechts de helft van de SDE 2008-2010 beschikkingen voor zonnestroom blijken aan het begin van het jaar te zijn omgezet in "realisatie". Grafische weergave.
SDE 2011 pot verdeeld: weinig nieuws. (29 januari 2012): Zonnestroom budget onveranderd, SDE 2011 overtekend: niets nieuws onder de zon, ook dit gaan geen PV revolutie worden (is de "bedoeling" natuurlijk ook helemaal niet).
SDE 2011: Claim zonnestroom doet budget "groene" elektriciteit door eindejaars-hebzucht met factor 7 springen. (23 januari 2012): Polder PV evalueert de - ronduit schokkende - laatste rapportages over de SDE 2011 aanvragen en beschikkingen, met uitgebreide grafische details.

Tweede jaarhelft 2011:
Eerste [non-innovatieve] "SDE+" PV-installatie gesignaleerd - met extra financiële backing... (8 december 2011): Mooi 18,48 kWp SDE 2011 PV project (eerste mij bekende), maar "niet innovatief", en alleen met hulp van extra financiële incentives te realiseren...
SDE 2011: progressie aanvragen en beschikkingen. (29 november 2011): evolutie van de aanvragen en de beschikkingen binnen SDE 2011 - uitgebreide grafische analyse, inclusief zonnestroom.
Hoofdstuk xxx van de SDE subsidie kermis: voorschot- en voorlopige subsidie bedragen 2011-2012. (18 november 2011): Uitgebreide analyse van de nieuwste "voorlopige correctiebedragen" voor het jaar 2012, voor SDE 2008 tot en met SDE 2011. Volledige revisie van de beroemde Polder PV SDE Tariefcomponenten Tabel.
SDE 2012: komt u maarrrr! (3 november 2011): Uitvoerige bespreking van de zoveelste kamerbrief van EL&I, die voor de SDE 2012. Zonnestroom wordt hierin zo'n beetje over het randje van de afgrond geduwd. Polder PV heeft het fileermes weer flink aangescherpt in zijn analyse.
Status "SDE oud" voor zonnestroom. (18 augustus 2011): Update voor de drie vorige SDE regelingen - status realisatie per 1 juli 2011, met kanttekeningen.
SDE 2011 aanvragen status 12 juli. (18 augustus 2011): Een eerste analyse van de stand van zaken rond de aanvragen voor SDE 2011; zie ook inleiding.
Eerste "resultaat" SDE+ tombola. (25 juli 2011): Onverwacht zijn er veel aanvragen voor zonnestroom in - nota bene - de eerste (minst subsidie/kWh garanderende) fase van SDE "+" bij Agentschap NL binnen gekomen. De grote vraag is of die aanvragen tot levensvatbare projecten zullen leiden...
"Oude" tijden in een nieuw jasje: SDE "+" tombola al weer klaar, impact PV groot vraagteken. (8 juli 2011): De zoveelste SDE regeling "met een nieuw jasje" mag alweer dicht 5 dagen nadat 'ie is geopend, door - open deur - overtekening. Wie er met de grootste subsidie kluiven vandoor zullen gaan is nog niet duidelijk. Kleine kans dat PV er ongeschonden uit zal komen met een subsidie van grofweg zo'n 4 Eurocent/kWh. Veel capaciteit zal het sowieso niet gaan worden, is de inschatting van Polder PV..

Eerste jaarhelft 2011:
SDE "plus" debat voorspelbaar slaapverwekkend en niets opleverend. (19 mei 2011): Slapeloze vertoning numero zoveel. Er wordt in Den Haag wat heen en weer gepraat over de nakende SDE "plus" regeling, en het zal waarschijnlijk ook weer een nachtmerrie gaan worden. De parlementariërs beginnen het continu voort slepende energie gedoe een beetje erg moe te worden en geven weinig weerstand aan de zoveelste bureaucratische, vol-gecapte prutsregeling in the making, "de SDE +". Fotovoltaïsche opwekking was op voorhand al uit de regeling gelazerd (zelfs in de "vrije" staffel, want basisbedrag 15 cent minus correctiefactor is economisch onhaalbaar). Dus u hoeft niet meer mee te doen van de zonnestroom haters bij EL&I (en Min. Fin.). Polder PV verwijst naar zijn commentaren op Gathering Tweakers.
SDE 2008-2010 + MEP resultaten -
Tranen met tuiten. (9 mei 2011). Eerste uitgebreide berichtgeving over de "resultaten" van SDE 2008 tm. 2010 plus de oude MEP door Agentschap NL. Gefileerd door Polder PV, uitgebreid in grafiek geïllustreerd (focus op zonnestroom), en zoals verwacht en al lang door velen voorspeld: puin, puin, en nog eens puin bij de "vooruitgang".
Definitieve subsidiebedragen SDE 2010 bekend. (29 maart 2011). Polder PV zocht de gevolgen van de nieuwste Staatscourant publicatie weer in detail voor u uit voor zonnestroom. Getallenbrei holländischer Art.
CertiQ 2010 jaar rapport en effecten van SDE regeling. (4 februari 2011). Een grafisch avontuur zoals alleen Polder PV dat kan vertellen: de - magere - opbrengsten van bijna drie jaar "SDE incentive" regime voor zonnestroom.
SDE waanzin continuing story. (8 januari 2011): Slechts één bedrijf, SunUnited, scoorde vijftig procent van alle SDE 2010 "groot" beschikkingen (en verstuurde daartoe slechts 17.000 aanvragen)...

Tweede jaarhelft 2010:
Weerzinwekkend radioactief en fossiel "duurzame energie en SDE+ debat". Of: G[r]een Deal Zonder Burgermans. (7 december 2010): Een onthullend deel verslag van een ruim vier uur durende tranentrekkende, door de bank genomen zeeeeer onduurzame parlementaire "discussie" over onze nu al aan de Fossiele Nuke Duivel verpatste energie "toekomst". Gaat u mee verhuizen? Zonnestroom included, met als boodschap: vergeet het maar...
Verhagen en SDE+ ESDEENEE: Gevoelstemperatuur -20 graden C. (1 december 2010): De nieuwste grootschalige wijziging (lees: volledig overhoop gooien) van de SDE betekent waarschijnlijk het definitieve einde van "gesubsidieerde ondersteuning" van zonnestroom in het ranzige poldermoeras genaamd NEEderland. Een - mogelijk - voordeel: deze reeds uit vele tientallen pagina's bestaande SDE Soap kan mogelijk op korte termijn definitief worden gesloten, zoals vele "incentive dossiers" in ons arme land reeds lang naar de papierversnipperaar zijn verwezen...
Persbericht van Meer Met Minder met tale-telling foto met non-innovatieve en dure PV-oplossing voor SDE+... (19 november 2010): Hoogste tijd dat de installateur van het afgebeelde systeem, en ook het persagentschap van het aan de Nederlandse Staat gelieerde initiatief Meer Met Minder (letterlijk?) op zonnestroom cursus gaat...
SDE 2011 brief Verhagen. (13 november 2010): Polder PV analyse van een vrij nietszeggende brief met aankondiging van een extreem vertraagde inwerkingtreding van alweer een nieuwe, nog met talloze mysteries omgeven "SDE plus" regeling, medio 2011...
12 pagina's Staatscourant vulsel: voorlopige correctiebedragen SDE 2008-2010 voor 2011 vastgesteld. (13 november 2010): Bespreking van het nieuwste getallencircus van Agentschap NL, aanpassing SDE tabel.
(Geen?) nieuws uit de SDE nieuwsbrief van Agentschap NL. (10 september 2010): Voorspelbaar, en blijvend treurig nieuws: slechts 131 van 35.000 aanvragen voor "SDE zonnestroom categorie groot 2010" beschikt door Agentschap NL. Polder PV geeft bewust sarcastisch, doch als vanouds snoeihard beargumenteerd commentaar...
EsDeeEe en PeeVee - Jantje huilt, Jantje lacht... (9 september 2010): Wisselende avonturen met SDE en bruto productie meters in Stedin gebied. Polder PV wikt en weegt...
Stelling - subsidie maakt ondernemers lui. (27 augustus 2010): Twee varianten op de stellingname van vd Hoeven, "subsidie maakt ondernemers lui".
... maar Maria weet van geen wijken, draait dat je tureluurs wordt, en stampt alle duurzame ambitie in de poldermodder. (27 augustus 2010): Maakt u zich maar alvast op voor Knipperlicht Ronde Numero zoveel: de NL 20% duurzame energie doelstelling "mag" eindelijk overboord, en het voortbestaan van de nog nat achter de oren zijnde SDE staat alweer op het spel...
De verschrikkelijke lijdensweg van de SDE (2008) in vier delen. (14 augustus 2010): Je zou er moordneigingen van krijgen. Hoe een vrolijk stel tot netbeheerders- en ambtelijke SDE waanzin wordt gedreven in vier delen...
SDE 2010 "groot": Laat hellevuren over de ambtenarij politiek komen... (12 augustus 2010): Je zult maar uitsluitend afwijzingen binnen krijgen op basis van Tombola II, "SDE 2010 groot". Het overkwam dit bedrijf, en ongetwijfeld nog vele anderen. Plus de harde afwijzingsbrief in vol ornaat, waarvan er heul veul zijn verstuurd...
KlimaatMonitor databank Agentschap NL zeer suggestief over implementatie SDE-zonnestroom... (31 juli 2010): De KlimaatMonitor belooft meer dan ze suggereert aan de argeloze bezoeker: geen harde realisatie, maar slechts "gecommitteerde beschikkingen" (SDE 2008-2009), resp. "aanvragen" per gemeente (SDE 2010) - waarvan er nog enorm veel af gaan vallen vanwege de strenge tombola notaris - staan daar in die enorme getallenbrei vermeld...
CBS update zonnestroom 2009 (21 juli 2010): Na weer een jaar oeverloos wachten op "harde cijfers" brengt CBS het verpletterende nieuws: slechts 10,7 MWp nieuwe "afzet aan eindgebruikers" in Nederland in 2009. Wat onherroepelijk betekent dat, met de CertiQ cijfers er naast gehouden voor dat jaar, er maar liefst 43% buiten de SDE om moet zijn gerealiseerd. Wat alles zegt over de "kwaliteit" en "aantrekkelijkheid" van die regeling.
Typisch SDE berichtje... (12 juli 2010): Steeds meer mensen komen achter de krankzinnige implicaties van een "fout incentive-regime" - de Nederlandse SDE voor zonnestroom.

Eerste jaarhelft 2010:
Frits Verhoef over SDE in Financieele Dagblad. (27 juni 2010): Directeur van PV-leverancier en installatiebedrijf Energieker over de bizarre effecten van de kromme SDE regeling; Polder PV bespreekt nog enkele van die "bizarre effecten".
Nationale Ramp genaamd SDE (2010) in vol ornaat (1 juni 2010 13h15:): De verwoestende gevolgen van SDE 2010 in kale maar harde cijfers. Polder PV fileert.
SDE 2010 "groot". Maak uw borst maar nat... (31 mei 2010): Voorbeschouwing op wat waarschijnlijk de zoveelste megaramp gaat worden rond de SDE ("groot"): hopeloze overtekening verwacht.
Een dag voor SDee-Day... (31 mei 2010): En alweer server ellende, ditmaal bij aanvragen via DigID.
De Grote SDE 2010 Deceptie is begonnen. (28 mei 2010): Talloze afwijzingen van SDE 2010 "klein" aanvragen, verstuurd door Agentschap NL. L'histoire se répète...
SDE brief Agentschap NL genereert lichte verwarring. (27 april 2010): Brief van Agentschap NL om "beschikte" SDE-ers die nog niets hebben gedaan te prikkelen om actie te gaan ondernemen.
Agentschap NL server alweer overbelast? (27 april 2010): Zodra er "elektronisch voorbereid" kan worden op de server van Agentschap NL (voor "SDE 2010 groot"), gaat het meteen alweer mis met de gevoelige ambtelijke computer neuronen...
Eerste beschikkingen SDE 2010 druppelen binnen... (24 april 2010): De eerste SDE 2010 aanvragers hebben "HOERA" geroepen, enkele anderen zitten mokkend op brievenbusgeklepper te wachten...
En de SDE Waanzin, Zij Sleepte Zichzelf Verder Voort... (16 april 2010): Door Stedin opgetrommelde monteur heeft duidelijk een pestbui en laat klant waar productiemeter moet worden geplaatst op schandalige wijze in de stront zakken...
Definitieve subsidiebedragen zonnestroom e.a. SDE 2009 bekend. (1 april 2010): Na veel plussen en minnen kon Polder PV de definitieve subsidiebedragen voor de zonnestroom kWh die in 2009 "moeten worden gesubsidieerd vanuit de SDE ruif" berekenen. Het kostte wel weer wat kapotte hersencellen, maar we hebben er nog wat over...
Van der Hoeven toont eindelijk haar ware gezicht - met haatcampagne tegen zonnestroom. (30 maart 2010): Een schandalige "opinie" brief in de Volkskrant over de verkapt gewilde afschaffing voor ondersteuning van zonnestroom (middels de SDE). En de pleuris die vervolgens uitbrak, waarschijnlijk niet alleen bij Polder PV ... die maar weer eens beargumenteerd tekeer ging tegen het EZ gemanipuleer.
And the Winner is ... Martin Kleinman!!! (29 maart 2010): Als gevolg van het vorige bericht is ook dewinnaar van de Polder PV prijsvraag bekend, en geeft PPV natuurlijk weer een polderiaanse analyse van de resultaten...
SDE 2010 "klein" >4x overschreven... (29 maart 2010): Iets meer details over de gruwelijk overtekende SDE 2010 categorie "klein" - 85 MWp aangevraagd, doch slechts budget voor 20 MWp...
SDE beschikking details uit circulerende documenten... (24 maart 2010): intro en belangrijkste conclusies uit detail analyse van in het "wereldje" circulerende WOB documenten; voor volledige analyse zie aparte SDE pagina.
Alweer begin van het einde voor ondersteuning zonnestroom in NL? (19 maart 2010): Het is permanente crisis in Nederland, en ambtelijke werkgroepen werden aan het werk gezet om te bezuinigen. Een van de "mogelijke" voorstellen: weg met die "inefficiënte zonne-energie". PPV analyseert.
Bizarre ontwikkelingen rond duurzame elektriciteit NL: CertiQ update. (9 maart 2010): Blijvend hemeltergende resultaten van de SDE bij CertiQ. Negatieve groei in februari (???). Polder PV analyseert op het scherpst van de snede, met de bikkelharde getallen.
Samenvatting SDE 2010 op Energie+ site. (4 maart 2010): Polder PV kreeg een verzoek voor een samenvatting van de SDE 2010 van de redactie van het tijdschrift Energie+, inmiddels gepubliceerd (pdf van 2 pagina's).
Aanpassing website Agentschap NL op verzoek webmaster PPV. (3 maart 2010): Polder PV ontdekte weer eens een curieus stukje tekst op de website van de subsidieverstrekker en kreeg gedaan dat het toch maar van de site werd gehaald...

SDE 2010 categorie "klein" al op dag 1 overtekend. (2 maart 2010): Zoveelste tale-telling uitslag - 17.000 aanvragen waarvan het gros waarschijnlijk afgewezen gaat worden...
Terug op Aarde: Typische (?) SDE avonturen in de 'ollandse Polder... (1 maart 2010): Invuloefeningen van een hardnekkig SDE aanvrager.
Na de goldrush... (1 maart 2010 - 17h25): Rustiger vaarwater voor SDE aanvrages in de middag van D-Day.
Wederom problemen met Agentschap NL servers... (1 maart 2010 - 14h00): no comment...

Polder PV prijsvraag SDE 2010 gesloten! (1 maart 2010 - 13h25): eerste reacties n.a.v. inzendingen naar Polder PV.
Pats boem ho? (1 maart 2010 - 09h26): server problemen bij Agentschap NL - met screenshots.
Gaat lachen worden? (1 maart 2010 - 00h30): 's nachts inloggen bij Agentschap niet gelukt.
Wordt het een record of niet? (28 februari 2010): Bespiegelingen aan de vooravond van de SDE 2010 - en een onheilspellend mailtje van een aanvrager...
Oproep beschikte SDE klanten. (26 februari 2010): Polder PV vraagt naar marktwerking ervaringen rond beschikten uit de SDE 2008-2009.

Lang verwacht, toch gekomen - De Grote SDE 2010 Prijsvraag bij Polder PV! (26 februari 2010 ): De derde ronde alweer: een op zonnestroom gebakken appeltaart te verdienen bij Polder PV, voor de juiste gok voor het aantal SDE 2010 "klein" aanvragen...
Wie vreselijke regelingen zaait zal creatieve stormen oogsten... (23 februari 2010): De ambtelijke regels nodigen uit tot "creatieve gedachten" over de wijze van aanvragen om de "kansen" in de Nationale Tombola (SDE 2010) mogelijkerwijs te kunnen vergroten en om te ontsnappen aan een al te strak keurslijf.
Nog een mogelijke SDE instinker... (21 februari 2010): (Mogelijke) gevolgen van het flexibel willen zijn en minder cq. meer vermogen plaatsen dan aangevraagd bij Agentschap NL.
De e-mail van de week... (18 februari 2010): En nog zo'n tale-telling mail in de in-box van SDE aanvrager in spé.
Uitspraak van de week... (5 februari 2010): Een tale-telling uitspraak die best wel veel gehoord zal gaan worden, als de polderjongen zich niet vergist...
CertiQ nieuwe stijl: januari 2010 + 3,5 MWp??? (3 februari 2010): Blijvend verwarrende cijfers van CertiQ - nog steeds matige groei aantal nieuwe PV-installaties, maar wel 3,5 MWp zonnestroom nieuwe capaciteit in een maand bijgeschreven???
"Objectief" MilieuCentraal houdt van archäische zonnestroom paneeltjes... (29 januari 2010): MilieuCentraal heeft weer eens een Middeleeuwse "Advies Module" voor zonnestroom in het leven geroepen. Polderknaap laat zijn scherpe blik er even over gaan...
Meterkast aanpassing SDE klant windfreak. (26 januari 2010): SDE 2008 beschikte bereidde zich goed voor, heeft een puike meterkast met bruto productiemeter ... en nog steeds de robuuste analoge Ferrarismeter ...
SDE aanvragers bedrijfsmatig opletten! (26 januari 2010): Bedrijven moeten goed opletten dat ze geen al te gekke stapeling van verschillende stimuleringsprikkels gaan realiseren, want ze kunnen worden gekort door Agentschap NL.
Agentschap NL liegt alweer stiekempjes over "subsidie". (25 januari 2010): Polder PV betrapt de subsidieverstrekker weer eens op wat kleine en grotere gelegenheids-leugentjes rond de SDE, bespreekt de promotie filmpjes, en pikt een kritisch marktsignaal op.
58 pagina's lange SDE regeling "Aanwijzing categorieën". (24 januari 2010): Uitgebreide analyse van de zonnestroom details van SDE 2010, "aanwijzing van categorieën", gepubliceerd op 25 januari 2010.
Alweer een slippertje van EZ; SDE pas open op 1 maart 2010. (22 januari 2010, 18h00): Perspublicatie EZ klopt niet met de actuele "waarheid" in de Staatscourant, en er wordt weer eens gelogen over de aard van de "marktprikkels" die SDE beschikten ontvangen.

SDE 2010 weer niet "op tijd" en de cruciale details ontbreken ook nog... (22 januari 2010, 11h00): Alleen de "algemene uitvoeringsregeling" van SDE 2010 is deze week officieel gepubliceerd, en daar hebben zonnestroom liefhebbers niet zoveel aan. Vertraagd is de SDE 2010 in ieder geval al voor de derde maal...
Ervaringen van een uitgeloot SDE aanvrager. (20 januari 2010): Bericht van een afgewezen SDE aanvrager over de lange wachttijden en over het nieuwe "7,5-15 kWp gat" in SDE 2010.
Kwantificering zonnestroom bij CertiQ - uitgebreide reply TenneT. (19 januari 2010): Belangrijk nieuws n.a.v. kritische vragen van Polder PV aan TenneT: toezeggingen en uitleg administratie gecertificeerde zonnestroom installaties (lees: SDE systemen).
Beloning voor het harde werken? (15 januari 2010): Een verrassende SDE "hit" via Google...
Jaarrapport CertiQ 2009 en analyse nieuwe data. (15 januari 2010
): Nieuwe data over de treurige realisatie van de SDE regeling, jaarrapport CertiQ 2009 en artikelen op Duurzameenergiethuis.nl geanalyseerd.
Tipje van de sluier van de nieuwste SDE waanzin? (12 januari 2010): Totaal met elkaar dissonerende uitspraken over het beruchte nieuwe "afgetopte" SDE 2010 "traject" - tussen 7,5 en 15 kWp is het Dikke Zeemist.
Buitenhof: de winnaar is ... Wubbo natuurlijk. (11 januari 2010): korte analyse van een half uur TV talk over het "warrige" (Ockels) duurzame energie resp. klimaatbeleid in Nederland, uiteraard komt de SDE ook langszetten.

SDE parafernalia - meten en zo. (7 januari 2010): Diverse zaken over het doorgeven - en bij Enexis blijkbaar accepteren - van meterstanden zo dicht mogelijk rond de jaarwisseling voor SDE beschikten. En nog zo wat zaken.
CertiQ drama ten voeten uit: SDE schiet niet op. (6 januari 2010): De (dec. 2009) cijfers van CertiQ zijn ronduit vernietigend voor Nederland: blijvend slakketrage groei voor zonnestroom, en hopeloze stagnatie voor nieuwe realisatie windenergie. We worden het stoutste en smerigste jongetje van de Europese klas als we zo doorgaan.

Tweede jaarhelft 2009:
Deventer met 800 kWp aan SDE beschikkingen het nieuwe jaar in knallend? (31 december 2009): Voortvarende gemeente uit Overijssel heeft vette greep in de SDE 2009 Tombola gedaan en 800 kWp aan beschikkingen gescoord voor PV-projecten op scholen, e.d...
"Groot" schaap over de dam met 2x 4 SDE setjes... (27 december 2009): Een van de ellende van de SDE niet op de hoogte gebrachte goedwillende zonnestroom producent kocht twee maal een klein setje van 4 modules met elk een SDE beschikking en dus een verplichte bruto productiemeter. En spuugt nu dus vuur over de bezopen extra kosten en meterkast-gerelateerde bureaucratie. Discussie op TROS Radar forum.
SDE en "het verwerken van de meterstanden". (27 december 2009): Wederom onduidelijkheden en "lauter merkwürdigkeiten" bij het "proces" na het opnemen van de meterstanden bij SDE beschikten.
Nieuwe "Zonneflitsen" van ODE - over SDE. (25 december 2009): Dappere poging, maar afgezien van twee nieuwe "cijfers" staan er ook compleet verkeerd geïnterpreteerde getallen in de SDE analyse van ODE's Zonneflitsen.
Opening SDE 2010 alweer fors vertraagd naar eerste helft februari... (21 december 2009): Minstens 10 maanden na overschrijf datum 6 april 2009 mag u weer aan de Derde Nationale Tombola voor zonnestroom proberen mee te doen - ergens in de eerste helft van februari 2010...
Gevonden bij een collega: zoveelste SDE mijder bij zonnestroom. (20 december 2009): Dat zou inmiddels toch voor zich moeten spreken. Toch?
SDE perikelen rond bruto productie meting ctd. (18 december 2009): Het lot van de meterstanden van de bruto productiemeter in de SDE bureaucratie - Wilco Pompert zocht het voor u uit.
Boeren worden wakker - weer een 15 kWp systeem. (15 december 2009): Eerste wat grotere SDE 2009 PV-systeem in Middenmeer in de Kop van Noord-Holland. De aankomende - nu al beruchte - aftoppingscap in de categorie 7,5 - 15 kWp (SDE 2010) komt hier ter sprake.
Krijgt Groen hulp van Rood? (9 december 2009): Paulus Jansen (SP) stelt maar weer eens wat kamervragen over de SDE, inclusief door PPV gewogen exemplaren over zonnestroom.
Nakomertje Oude Nijeweme 14,52 kWp installatie. (8 december 2009): Nogal "krasse" claim over "reeds verkregen" subsidie in een stukje n.a.v. nieuwe info over een leuk onder SDE 2009 vallend PV-systeem in Overijssel...

CertiQ update november 2009: slechts 164 nieuwe PV-installaties (4 december 2009): Bijplaatsing van SDE zonnestroom systeempjes blijft slakketraag voortkruipen...
Nog meer rente afromen bij SDE beschikten? (4 december 2009): Curiosa rond de "bevoorschotting", de "correctiebedragen", en nog zo wat fraais om wat extra rente in de Staatsknip te kunnen houden...
Nu breekt mijn klomp! SenterNovem wipkipt weer terug... (3 december 2009): Polder PV wordt scherp in de gaten gehouden in Zwolle etc. Nog geen halve dag na publicatie wordt de ogenschijnlijke fout (eindresultaat nog steeds niet zeker) weer "gerepareerd". Zonder bedankje...
Onzekerheden en tariefmanipulatie SDE SenterNovem. (2 december 2009): SenterNovem zit te prutsen met zogenaamde "subsidietarieven" en verandert uitgangspunten voor SDE 2010 waar je bij staat. PPV prikt de zooi maar weer eens door...
Energienota voorschot terreur bij zonnestroom invoedende school in Bussum. (1 december 2009): Schokkende taferelen bij de duurzaamste school in Bussum: voorschotbedragen voor elektra opeens aangepast na installatie 5,76 kWp PV-systeem. Niet omlaag maar juist: zeer fors omhoog!
Het "geval" Windpark Urk. (1 december 2009): Niet zulke "vleiende" woorden over de SDE-regeling door een windproject ontwikkelaar die ook al doodziek wordt van de gang van zaken in NEEderland

Nog meer opvallende zaken uit VEH energiespecial. (30 november 2009): Provincie Fryslân leert niet uit het verleden en stapelt doodgewoon nog eens vette aanschafsubsidies bovenop de SDE regeling voor 454 "kleine" en 33 "grote" PV projecten volgens een bericht in het magazine van Vereniging Eigen Huis.
Blunder van ANP (???) op website partij zonnestroom promotor Samsom. (30 november 2009): Een van de vele redenen waarom het maar niet wil vlotten met zonnestroom in Nederland - rampzalig slechte en foute berichtgeving, blind gekopieerd tot en met de persbureau's van de politieke partijen aan toe...
De eerste dubbelaar! Eerste SDE klant met 2 "BPM's" meldt zich bij Polder PV. (29 november 2009): Het wordt een volle meterkast op deze manier - en dan moet je het geluk hebben dat het past, anders ben je in de aap gelogeerd: twee bruto productiemeters (SDE 2008 en SDE 2009) bij een PV-newbee...
Eerste "contouren" SDE heffing eindverbruikers. (28 november 2009: Uitvoerige beschouwing n.a.v. de eerste "formele" aanzet tot een "SDE heffing" op zowel elektra als gasverbruik. Polder PV bewandelt wegen die de nationale pers links (of rechts?) laat liggen - inclusief grafieken met evolutie energiebelasting...
En? Schiet het al een beetje op met de bruto productiemeters (SDE)? (26 november 2009): Nog xxx nachtjes slapen voordat het SDE "feest" van start kan gaan (NB: xxx is héél veel maanden...)
SDE 2010 kritisch tegen het winterse zonnetje belicht. (26 november 2009): Uitvoerig en beargumenteerd commentaar op de "derde ronde" in de SDE zoals EZ die graag voor zich ziet.
Goede analyse toekomst SDE. (10 november 2009): Met verwijzing naar een zoveelste goede analyse van Jaap Langenbach over "de toekomst van de SDE" doet ook Polder PV een duit in het zakje.
De beruchtste SDE cap revisited nochmals. (6 november 2009): 850 kWh/kWp.jaar - wie dat verzonnen heeft moet ontslagen worden. De praktijk bewijst het.

"Creatieve" oplossing wegens schromelijk tekortschietende Wetgeving m.b.t. SDE conflict 99999999. (2 november 2009): Enexis doet de verontwaardigde meteropname weigeraar/SDE klant "an offer he cannot refuse"...
Meer nieuws uit SDE-beschikt Overijssel. (22 oktober 2009): Eerste bij PPV bekende "grote" PV systeem [14,52 kWp] binnen de laagste SDE staffel voor 2009 (tm. 15 kWp) wordt op het melkveehouders-dak geschroefd. Polder PV rekent wat data voor u door...
38 van 60 ingediende SDE aanvragen toegekend aan Twente??? (22 oktober 2009): In Ootmarsum knallen mogelijk de champagnekurken na een record hoeveelheid "beschikte" SDE aanvragen voor heul veul mooi zonneblauw op boer'ndaken...
SDE-ers in spé: u kunt "ontzorgd" worden! (21 oktober 2009): Netbeheerders en "marktpartijen" gaan nieuwe SDE aanvragers "ontzorgen"... (zie ook directe link naar pagina 12 in het PPV SDE dossier).
Hoofdstuk 99999999 met SDE ellende. (19 oktober 2009): een onverwacht, niet gelukt "bezoekje" van de meteropnemer leidt tot minstens opzienbare, inmiddels door SenterNovem bevestigde gevolgtrekkingen van een SDE klant - komt u 31 december maar terug...
... en Nederland zelf prutst er 270 systeempjes bij in dezelfde maand (gecertificeerd). (7 oktober 2009): maar liefst 270 SDE systeempjes d'r bij in de CertiQ database, in 1 maand tijd. Is het glas half leeg of half vol? Of was het wellicht een vingerhoedje?
Interview Diederik Samsom in Milieudefensie Magazine. (28 september 2009): de grootste parlementaire voorvechter voor meer zonne-energie in Nederland spreekt zich uit, ook over SDE en (Duits) EEG.

Praktijkervaringen SDE ctd. (21 september 2009): Wachten, wachten, wachten. En meer "praktijkervaringen met een SDE 2008 beschikking"... Gaat Zonvogel verlichting en een alternatief brengen?
Wat is besmettelijker: mexicaanse varkensgriep of sde-mijdt virus? (18 september 2009): Jeroen Haringman (subsidievrij PV-systeem in Hilversum) ontwierp een <<<< "SDE-vrij" sticker, hiernaast afgebeeld, © Jeroen Haringman.
Opmerkelijk... (15 september 2009): Inwoner van Rhoon schaft in het buitenland de bijna krachtigste modules ter wereld aan, omzeilt alle ambtelijke gesodemieter en negeert de SDE vol trots met een 5,4 kWp installatie, en bakt vrolijk zonnestroom als ware het de gewoonste zaak van de wereld...
SenterNovem snapt eigen uit te voeren subsidieregeling niet... (8 september 2009): SDE is geweldig "innovatief", stimulerend, en wordt oh zo makkelijk "begrepen". Zelfs de bloedeigen ambtenaren snappen vaak de cruciale details niet van de SDE, aldus WSH...
De beruchtste aller SDE caps? (1 september 2009): De 850 kWh/kWp SDE cap is een pain-in-the ass, nergens voor nodig, en berooft klanten met goed producerende installaties (1.000 kWh/kWp.jaar mogelijk) van inkomsten, daarbij rentabiliteit van duur gekochte installaties mogelijk onder druk zettend.
Subsidiegeluk (19 augustus 2009): Relaas van Lili Pasteur op de gastbijdragen pagina van PPV over haar teleurstellende SDE belevenissen en de gevolgen.

Het spoor van verwoesting wat de SDE regelmatig trekt... (25 augustus 2009): Een Nederlander die reeds een PV-systeem had aangeschaft besluit na het uitblijven van (SDE) subsidie dan maar dat de mooie dingen beter op Marktplaats te koop aangeboden kunnen worden...
Karakteristieke interne tegenspraken SDE SenterNovem. (17 augustus 2009): Mensen die naar SenterNovem bellen over SDE 2008 invulling en 2009 uitvoering, krijgen tegenstrijdige informatie.

EZ alweer door het stof: o.a. extra zonnestroom budget/11,8 MWp "onder voorwaarden"... (16 augustus 2009): Het wipkip beleid wordt gecontinueerd. Er mag nu, onder expliciete voorwaarden, toch weer extra SDE budget naar zonnestroom. Echter wel ten koste van goedkopere windstroom, want budgetten zijn "heilig" in Den Haag...
Gaat SDE 2008 substantiële realisatie halen voor PV? (5 augustus 2009): CertiQ update juli 2009 geeft aan dat SDE 2008 nog steeds maar 24,5% realisatie van het aantal van 8.000 beschikkingen heeft bereikt.
Bericht van een SDE aanvrager die maar geen bericht kreeg van SenterNovem. (4 augustus 2009): Volstrekt logische reactie van een boze SDE aanvrager die, zoals velen, naast het inlotingspotje heeft gepiest. Met als onverwachte uitkomst: het reeds geïnstalleerde systeem mogelijk gaan uitbreiden...
Groot "succes" SDE 2009: 2.446 burgers ingeloot... (2 augustus 2009: ): 65,8 (categorie 0,601 tm. 15 kWp) resp. 97,5% (15,001 tm. 100 kWp) van de aanvragen is tijdens de nu al beruchte "tweede SDE ronde" voor zonnestroom buiten de boot gevallen. Polder PV fileert het deerniswekkende gebeuren.
Virussen all over the place... (24 juli 2009): Superlatieven bij de zoveelste SDE weigeraar (zeer besmettelijk virus): zonder subsidie meteen maar 5,5 kWp op het dak...
SDE ditjes en datjes. (20 juli 2009): Ook "kleine" zonnestroom categorie al op eerste dag [6 april] overtekend, en polderiaans "licht" over het "gebouw" begrip/consequenties
Vendrik (G.L.) wil kleine windturbines (ook) in SDE. (20 juli 2009: Kees Vendrik van GroenLinks wil ook mini (wind) turbines in de SDE en ze "gelijkschakelen" aan PV-modules. Polder PV bespreekt of dat een "goed plan" is.
SDE ontwijk gedrag besmettelijk bij PV-lustigen. (15 juli 2009): En weer een SDE mijder meldde zich bij Polder PV. Jos Krop kocht zelfs zijn hele PV-installatie tweedehands en deed alles zelf.
Woordwaarde: 44 punten! (11 juli 2009): Ook de Volkskrant gooit er weer een stuk tegenaan, PPV fileert.

EZ wakkert revolutie aan. (10 juli 2009): Financieele Dagblad analyseert gevolgen SDE 2009, bedrijfsleven boos, PPV analyseert FD artikel
Als een wesp gestoken? SenterNovem gaat toch binnenkort SDE beschikkingen uitsturen... (8 juli 2009): ... en de volgende dag beweert de EZ persvoorlichter gewoon keihard weer wat anders...
SDE drama ook bij netbeheerders... (7 juli 2009): Nog 500 wachtenden voor u bij Liander...
Drama SDE sleept zich voort tijdens "de tweede ronde". (7 juli 2009): Wat al gevreesd werd, wordt bewaarheid. Ook in 2009 het productiefste zomerseizoen overslaan en [mogelijk, zie bericht 8 juli] twee maal dertien weken moeten wachten op een - niet eens "zekere" - Senternoviaanse "beschikking" voor SDE...

Eerste jaarhelft 2009:
CertiQ - PV in Nederland matige groei. (5 juni 2009): cijfers over de "progressie" van ["gecertificeerde"] zonnestroom in Nederland spreken boekdelen. Zelfs met een "stimuleringsregime" wat al dik een jaar de scepter zwaait...
Gaat Van der Hoeven toch (weer) overstag??? (4 juni 2009). Het wordt weer koffiedik kijken a.s. dinsdag: gaat een motie om een kwart miljard Euri naar biovergisters en zonnestroom binnen het "geplande" SDE budget over te hevelen het redden of liggen er weer giftige adders op de loer?
En alweer een tenenkrullende bijeenkomstje in de Troelstrazaal. (19 mei 2009): Wederom zouteloos SDE overleg, Diederik Samsom in de hoek getrapt door zowat iedereen (van der Hoeven mocht de hardste trap uitdelen), en zonnestroom blijft "als voorzien" gemaximeerd, er komt niks bij. Niks nieuws onder de zon, dus...
"Zonnepanelen heb je niet zomaar". (18 mei 2009): "Antwoorden op vragen over de SDE regeling" in Trouw en analyse van Polder PV.
De Nationale Ramp genaamd SDE ronde 2 - "vd Hoeven": niks aan het handje... (16 mei 2009): SDE 2009 blijkt voor het gros van de werkelijk "hernieuwbare" categorieën al op absurde wijze overtekend (met name PV) - het failliet van de zoveelste blunder "regeling" gefileerd.
Artikel P+ over Duitse EEG i.s.m. Polder PV. (11 mei 2009): Duitse EEG en Nederlandse SDE weer eens tegenover elkaar gezet, met bijdragen van Polder PV. Er is maar een conclusie mogelijk...
Ambtelijke SDE molens draaien langzaam en frustreren prijsvraag Polder PV. (9 mei 2009): Desondanks heeft Polder PV maar een eind aan het spannende wachten gemaakt: de winnaar is gewoon aangewezen...
CertiQ data april 2009 beschikbaar. (8 mei 2009). Nog steeds maar 13,5% van de in 2008 "beschikte" 8.000 SDE aanvragen voor zonnestroom lijken te zijn omgezet in een definitieve CertiQ acceptatie. Waar blijft de rest?
Bekend verhaal, ander jasje (SDE). (5 mei 2009): Ook de Pers komt er achter dat er "nogal" wat loos is met de typisch Hollandsche SDE...
De eindafrekening voor SDE 2008? Definitieve correctiebedrag bekend - 22,0 ct/kWh. (4 mei 2009): Het resultaat van een doodvermoeiende "stimuleringsregeling". Rekenvoorbeeldje en achtergronden van de definitieve "financiële opbrengst" voor - slechts - 2008.

Resultaten en gevolgen van de SDE voor het Nederlandse bedrijfsleven (29 april 2009): Tijdens de conferentie The Solar Future kwam Dennis Gieselaar van Holland Solar aan het woord. Hij deed enkele onthullende feiten uit de doeken m.b.t. de implementatie van de SDE regeling voor PV-enthousiasten...
Praktijkervaringen SDE 2008 beschikten. (28 april 2009): Bespreking van twee huiveringwekkende stukken in Trouw en Volkskrant over de uitvoeringsperikelen van de SDE 2008...
Tevergeefs telefoontje naar SenterNovem. (21 april 2009): Men is nog aan het tellen en aan het invoeren bij SenterNovem. Uitslag 6 april nog steeds niet bekend...
Het failliet van de SDE breed uitgetekend: schuiven maar weer met 72 miljoen extra? (20 april 2009): Diederik Samsom heeft na de tweede SDE wipkip hausse een plannetje voor zonnestroom. Het kost dik 72 miljoen. Weg te halen bij windenergie op land. Uit het budget voor 2011...
SDE meter ellende? Maar weer wat "kamervragen", dan... (9 april 2009): De "probleempjes" met de meterkast ellende bij "uitbreidingen" zijn gelukkig niet ongemerkt gebleven, en dus komen d'r alweer wat "kamervraagjes" aan de minister...
Het gekkenhuis genaamd SDE continued. (9 april 2009): PV enthousiasten die hun 2008 installatie willen uitbreiden gaan belazerd worden met een verplichte 2e bruto productiemeter, als het aan SenterNovem ligt...
HOEZO, een "feed-in regime" voor Nederland? (9 april 2009): Van der Hoeven fluit hele valse noten als ze het over een "feed-in" systeem voor Nederland heeft. Ergens in 2012 zou "het" moeten gaan gebeuren, maar beslist NIET zoals ik het wil...
SDE - kleine toelichting Holland Solar. (8 april 2009): nog wat cijfers van Holland Solar maken de speculaties mogelijk (?) iets inzichtelijker, maar het blijft nog steeds speculatie over de werkelijke hausse op 6 april.
Stormloop op SDE zonnestroom numero twee: Tweede Kamer kan weer gaan knokken. (7 april 2009): Het is weer zover: er is op 6 april een ware run ontstaan op de scharrig gevulde subsidiepot met SDE fooien. Bedrijven hebben veelvuldig overtekend. De gevolgen laten zich raden...

SDE tumult duurt voort - staartje van de NRC artikelen. (6 april 2009): Reactie op stellingname van Diederik Samsom over de impact van de SDE en schets van de totale maatschappelijke verwarring rond de subsidiebedragen voor zonnestroom...
Marktontwikkeling PV Nederland - de feiten. (6 april 2009): de harde marktcijfers van Nederlandse "gecertificeerde" zonnestroom (CertiQ) grafisch geanalyseerd door Polder PV - SDE incorporated (zie hier voor grafische pagina).
Haperende SDE bureaucratie. (6 april 2009: helaas weer enkele "rimpelingen" in de geoliede SenterNovem bureaucratie tijdens SDE D-Day 2009...
Daar izzie weer: De SDE Prijsvraag bij Polder PV! (3 april 2009): En bij een volgende SDE ronde hoort natuurlijk een polderiaanse PRIJSVRAAG!
En stapelen geblazen maar weer, die subsidies... (2 april 2009): De Friezen vonden die "Haagse SDE" blijkbaar maar wat magertjes en proppen d'r nog eens een vette aanschafsubsidie bij. Polder PV verwacht een stormloop op het Provinciehuis...

Nieuwsbrief SDE van SenterNovem. (2 april 2009): Polder PV zet weer eens ouderwets enkele opmerkelijke "uitspraken" en "claims" van de SDE subsidieverstrekker op kritische wijze in het enige juiste licht: zonlicht.
CDA en PvdA vliegen elkaar weer in de haren over financiering SDE. (31 maart 2009: Financiële ruzies tussen coalitiepartners zijn heel gewoon - de toekomst van de SDE "na Balkenende IV" als hot issue.
Zomaar een willekeurig citaatje... (31 maart 2009): Wind Service Holland verwijst door naar Polder PV voor meer info over het schraalhans potje voor SDE subsidie voor zonnestroom...
Metersituatie SDE uitbreiders wel gefaciliteerd??? (30 maart 2009): Uitbreiding van SDE installatie bij Axel Albrecht mogelijk met slechts 1 bruto productiemeter - uitzondering of trendbreuk bij SenterNovem?
Staatscourant publicatie SDE 2009 (29 maart 2009): Bespreking van de belangrijkste details van de Ministeriële Regelingen met de wederom absurde letter- en cijferbrij voor de SDE 2009.
Gaat u eerst even zitten... (24 maart 2009): Mogelijk "historische" passage in een bericht in het NRC over het crisisberaad van het Nederlandse kabinet met daarin de tale-telling constructie "Duitse systeem". Gaat 'ie er komen of flink uitgekleed?
Toevoeging "uitbreiding SDE installaties" (23 maart 2009): (Hernieuwde) uitleg van de vreselijke gevolgen (meter ellende) voor als u uw "SDE 2008" PV-systeem wilt gaan uitbreiden in de nieuwe SDE ronde...
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen (20 maart 2009): Bespreking EZ brief van 20 februari over de nieuwe SDE 2009.
SDE 2009. (20 maart 2009): Politieke voorbeschouwing van bespreking SDE 2009.

Duurzaamheidsoffensief, zonnestroom included (19 maart 2009): Avonturen van de familie Brakenhoff op het heikele SDE pad (einddoel bereikt, maar daar ging wel wat aan vooraf...).
Onvergeeflijke SDE blunder Holland Solar (15 maart 2009): Op de SDE webpagina van de branche organisatie ontdekte Polder PV een ongelofelijke blunder bij de "SDE kWh tarieven" voor 2009...

Visie Holland Solar op SDE (15 maart 2009): De branche organisatie gaf in een brief van 20 februari haar visie op de SDE 2009. Polder PV geeft commentaar op die visie.
De SDE en "bemeterings" strubbelingen van Jan Willem Heuseveldt (12 maart 2009): typisch verhaal van de moeizame strijd tegen de bureaucratie in de "uitvoeringsfase" van de SDE.

Olie op het vuur: duurzaam SDT pleidooi van Vermeend (9 maart 2009): Willem Vermeend met een mega aanvalsplan voor de onduurzame NL economie: vervang de SDE voor het EEG!
De uitbetaling (9 maart 2009): analyse van brief met bijlage n.a.v. een eerste uitbetaling van voorschotten m.b.t. de SDE regeling voor zonnestroom door SenterNovem
Wat valt er voor de burger/voor zonnestroom "te halen"? (4 maart 2009): Analyse van de "toezeggingen" en belangrijkste punten rond zonnestroom tijdens het TK overleg op 3 maart 2009
SDE overleg 3 maart 2009 - besproken zaken (4 maart 2009): Talloze onderwerpen werden even in hoog tempo afgeraffeld tijdens een vier uur durende vergadermarathon op 3 maart. Vele SDE pijnpunten, de "oplossingen" zullen weinig structurele zoden aan de dijk zetten is de verwachting bij Polder PV, zeker niet voor zonnestroom
Vernietigend commentaar SDE (3 maart 2009): Alvast een voorproefje van het "Algemeen Overleg" over de SDE, en een link naar vernietigende, doch volkomen terechte kritiek over wind op land en de SDE van WSH
Respons: 33 procent binnen 4 dagen (2 maart 2009): DE Koepel onderzocht de mening van branche bedrijven over het vertrouwen in de Staat, de (nieuwe) SDE regeling, en de mogelijke gevolgen van de recessie. Het resultaat zal u niet verbazen...
Zucht SDE onder eigen "succes"??? (2 maart 2009): analyse van een artikel in de Volkskrant met enkele opmerkelijke nieuwe feiten over het voorlopige "resultaat" van de SDE voor zonnestroom, en natuurlijk de obligate slippertjes
Doet u met mij de klompendans? (19 februari 2009): Als Lubbers de SDE noch het Duitse EEG begrijpt, wie moet het dan wel begrijpen? PPV legt het maar weer eens een keertje omstandig uit in een analyse van een stuk over duurzame energie in Trouw
"Zomaar" een e-mail over de SDE... (13 februari 2009): Een "profi" wil effekes snel en kort weten wat ook alweer de "probleempjes" waren met de SDE, want deze wil heul veul zonnepaneeltjes laten plaatsen (in NL). PPV reageert.
"Statusrapportage pv-systemen in Nederland in 2008" (12 februari 2009): uitgebreide analyse van de "stand van zaken rond zonnestroom" voor 2008 door EZ dochter SenterNovem. PPV geeft ongezouten commentaar...
Gehuichel, gelieg en bedrieg bij EZ woekert voort. (8 februari 2009): EZ draait, misleidt, verzwijgt, en vertelt onzin in hun hypocriete reactie op de beschuldigingen (problematisch bevonden SDE) resp. dictaten (kernenergie uitbouw) van IEA. PPV zet ook enkele veelgemaakte blunders over het Duitse EEG recht
Pak billenkoek voor EZ door ... IEA (of toch een stiekem en zeer smerig nucleair achterdeurtje?). (3 februari 2009): onplezante "verrassing" van de directeur van het ooit extreem fossiele IEA voor de SDE verzinners bij EZ, met, zoals wellicht niet verbazingwekkend, een supersmerig gifaddertje aan het eind...
"Het moet niet veel gekker worden..." (22 januari 2009): getergde SDE klant met stoom uit de oren krijgt te horen dat pas eind februari 2009 er meer duidelijkheid zou moeten komen over de uitbetaling van de voorschotten voor 2008 ...
De "stimuleringsregeling" stimuleert blijkbaar niet (genoeg)... (21 januari 2009): analyse van de verschrikkelijke waarheid van de praktijkresultaten van de SDE regeling 2008
Weer een vermoeiende SDE klus geklaard (16 januari 2009): introductie tot uitgebreide analyse van het ECN/KEMA rapport met voorstel basisbedragen voor de SDE incl. voor zonnestroom)
Over die Enexis [Essent] meters binnen en buiten de SDE... (14 januari 2009): goed nieuws bij Enexis (ex Essent netbeheer), maar ook: mogelijke consequenties van "gratis" vervanging hoofdmeter

Tweede jaarhelft 2008:
Afscheid van 2008 met Sabotageregeling Duurzame Energie... (29 december 2008: ): medewerkster van bekend subsidie verstrekker krijgt op de valreep van 2008 voor haar fraaie eigen "SDE installatie" met karakteristieke piraten tactieken bij haar netbeheerder te maken...
Zwarte SDE humor van PV Hogepriester (27 december 2008: ): Hoe Polder PV een onverwachte aanval in de rug kreeg, en de subtiele wijze waarop in Spijkenisse "gefundeerde kritiek op de SDE-regeling" wordt gegeven...
Truttenland NEEderland dreigt steeds verder te ontsporen (22 december 2008): Hoe onwillige buren of lokale ambtenaren duurzame [SDE] plannen van bereidwillige burgers in de kiem smoren. Fijn landje...
BODE, Arie Kroon, en SDE Kafka (8 december 2008): Met name het laatste stuk over 2 artikelen die in het november nummer van de Bode (ODE) zijn verschenen - praktijkervaringen met de SDE voor zonnestroom.
SDE metercowboys blijven de boel flessen! (3 december 2008): Rete-illegale activiteiten gesignaleerd in de meterkast van het zoveelste SDE slachtoffer...
Marko Bikker met het kleinste NUON setje de SDE in. (17 november 2008): PV-newbee op Polder PV presenteert zijn verhaal over de "SDE geminimeerde" 604 Wp avonturen bij STEDIN en MDDS...
SDE praktijkervaringen uit Utrecht (9 november 2008): Het relaas van Piet van Oostrum uit Utrecht over het tenenkrommende "SDE proces" waar hij zich desondanks met de nodige volharding, af en toe een schop onder de kont, en met engelengeduld doorheen heeft geworsteld. Link naar zijn eigen site.
Etiket NUON module geen of juist wel revelatie? (6 november 2008): Bespreking van een mistig etiket van een "innovatief" 151 Wattpiek NUON moduultje van onbekende herkomst. Geheel volgens de "innovatie" ideëen van EZ? Let ook op het artikel boven het gelinkte exemplaar...
En
dan nu het goede nieuws: Meter Mag Blijven Hangen (Staatscourant) (5 november 2008): Hé, hé, eindelijk weer een verschrikkelijke drempel opgeruimd, uw Ferraris lijkt nu veilig en mag blijven hangen...
SDE- en "duurzame warmte" schnabbels (4 november 2008): "Zomaar" wat opmerkingen en bevindingen van SDE aanvragers over de regeling...
... en toen moest SenterNovem
natuurlijk ook de site aanpassen... (27 oktober 2008): Noodgedwongen door de "nieuwe politieke SDE realiteit" wordt de SN website aangepast. Polder PV geeft vanaf de zijlijn commentaar.
"Geen bedrijf kan dit overleven" (26 oktober 2008): Triest relaas van een SDE aanvrager die stikt in de bureaucratie (niet alleen bij de ambtenaren, ook bij de netbeheerder...), fulminerend bedrijf Awizon, en u kunt ook commentaar geven op het nieuwe ECN/KEMA rapport voor de nieuwe SDE...
"Subsidieregeling levert me niks op" (26 oktober 2008): AD artikel van een maand geleden met relaas van een - deels onterecht - teleurgestelde potentiële zonnepaneel koper die van de SDE afziet
SDE mijder numero zoveel (24 oktober 2008):
En wederom iemand die liever een hartkwaal voorkomt dan in de SDE regeling te stappen. Hoppa, 4,6 kWp op het dak. Super Bikkel!!!
De antwoorden van Maria van der Hoeven (24 oktober 2008): He, he, "ze" zijn er. En het is weer eens FEEST. Introductie onder de primaire link, en separaat "de bespreking door Polder PV"!
Advocaat van de Duivel (24 oktober 2008: ): Mag Polder PV ook eens? Sinterklaas cadeautje: de Moeder Aller Slimme (SDE) Meters!
En de ambtenarij, zij prutste voort... (22 oktober 2008): Berichtje van het SDE "oorlogsfront": update van een SDE terrier...
Lachen als een boer met SDE kiespijn... (16 o
ktober 2008). Zeer ges
laagde doch ook bitterwrange verlate/vervroegde 1-april grap van zwaar gefrustreerde SDE klant?
The X-factor/Parallel Worlds (30 september 2008). Hoe enkele ogenschijnlijk niets met elkaar makende verhaal-lijnen op onverwachte wijze in elkaar schuiven en een kakelvers filmpje op de EZ website over zonnestroom onder de SDE in een bepaald daglicht plaatst
Het tranendal dat SDE heet woekert voort als kanker (24 september 2008). Slechte begripsvorming bij op 1 na grootste netbeheerder van Nederland over belangrijkste vakterm PV op SDE "verplichtingen" lijst
SDE klant rapporteert "voortgang" van het tranendal (22 september 2008): ... en krijgt slecht nieuws over de meterkosten...
De "beschikking" (22 september 2008): "Samenvatting" van de bureaucratie in 11 kantjes (de ontvanger van dit fraais heeft al snel een afzegging retour SenterNovem gestuurd)...
Just one out of many (17 september 2008): tale-telling berichtje in Friesch Dagblad en stapje numero zoveel van een Dappere Doorbijter
De vragen van Diederik (11 september 2008): nieuwe SDE pagina met op 10 september door de heer Samsom gestelde schriftelijke vragen aan mevrouw vdH van EZ, en de reactie daarop door Polder PV.
Peperdure "oplossing" bij SDE klant (10 septe
mber 2008): De rampzalig dure situatie zoals die er uit komt te zien in de meterkast van een SDE klant in Continuon netgebied (met foto en toelichting).
SDE bureaucratie begint verwoestende sporen na te laten (31 augustus 2008): Enkele opmerkelijke reacties van mensen die de SDE niet zien zitten, er het schuim van op de kaken krijgen, of die het "fraais" de rug toedraaien.
Het krankzinnigengesticht genaamd de SDE (27 augustus 2008). De SDE blijkt "niet te gelden" voor woonbootbewoners (...), en schuurdaken zijn ook verdacht. Desondanks doet Polder PV een gratis tongue-in-cheek "terugverdientijd" berekening voor het schuurdakje van Diederik Samsom...
SDE mouwen worden opgestroopt... (22 augustus 2008): Een keurige brief aan twee parlementariërs moet de Tweede Kamer op het spoor van Verlichting brengen en u mede tot actie dwingen...
Daniel Witte: alles zelf doen en wachten op onzekere subsidie (19 augustus 2008): En wederom een SDE aanvrager, ditmaal eentje die zijn prachtige PV-systeem helemaal zelf heeft aangelegd, die onheilspellend nieuws over de bestaande meter krijgt...
SenterNovem blijft zwijgen als het graf (11 augustus 2008): De SDE uitkeringsinstantie blijft zich in nevelen hullen over de (extra) ramp die er over de SDE aanvragers voor zonnestroom subsidie zal worden uitgestort als CertiQ en de netbeheerders hun onverdiende zin gaan krijgen. Ruim 9.000 aanvragen is "het" uiteindelijk voor 2008 geworden.
Weer eventjes puin ruimen... (7 augustus 2008): Introductie tot een op de website van Energie+ geplaatste ingezonden brief van Polder PV over de misinterpretaties van het Duitse EEG, en foutieve vergelijking met NL SDE. Voor oorspronkelijke stuk en integrale reactie PPV klik hier.
Voor de goede orde... (5 augustus 2008): Eerste belangrijke aanpassing van twee van de Ministeriële Regelingen m.b.t. SDE (incl. totale zonnestroom subsidiebedrag) gepubliceerd in de Staatscourant. One out of many to come...
"Slimme" meters 39. Slimme meters in de praktijk (5 augustus 2008): N.a.v. eigen bevindingen van Conet (netbeheer Cogas) zou er ook nog wel eens een supergiftig extra staartje aan de SDE regeling kunnen komen bij de "uitrol" van de beruchte slimme meters bij de arme, door SenterNovem "beschikte" SDE klanten...
Staat der Nederlanden vs. duurzame consument X (5 augustus 2008): de niet door de Tweede Kamer begrepen of niet vertelde verschrikkingen rond de SDE "regeling" houden maar niet op. Volgens de bureaucraten "moet" ook de prima werkende salderende Ferrarismeter "er uit", anders kunt u de subsidie op uw buik schrijven. PPV fulmineert zoals gebruikelijk met inhoudelijke argumenten.
UC Partners vindt "slimme" meter hartstikke dom en duur (26 juli 2008): Hoe de metersituatie voor decentrale opwekkers tot een financieel (en logistiek) drama gaat worden, met name voor mensen die in de SDE regeling stappen. UC Partners wil een nog slimmere meter i.p.v. twee meters.
Duurzaam eilandje midden in de bioindustrie (14 juli 2008): Een tweede PV-newbee met "SDE gemaximeerd" 3,5 kWp systeem krijgt omineus nieuws van de SenterNovem bureaucraten...
En dan nu: de allergrootste PV-superbikkel! (11 juli 2008): Ger Lemmens zijn geweldige en af en toe sarcastische verhaal over zijn ervaringen (aanvaringen?) met de SDE bureaucratie...
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen... (5 juli 2008): ze
er relevant voor alle zonnestroom opwekkers. De hersencel dodende halfjaarlijkse bepaling van de "marktwaarde" van de salderingscomponent van uw zonnestroom kWh prijs.

Eerste jaarhelft 2008:
Wipwap, wipwap, wipwap... (25 juni 2
008): 14 miljoen extra voor 2008 (PV) "maar dan is het ook echt afgelopen" (vdH) dient uitsluitend om te voorkomen dat de pleuris uitbreekt.
De SDE bezoekerspiek op Polder PV (18 juni 2008). StatCounter tells it all - de harde cijfers rond de SDE bezoekersdrukte op Polder PV.
Sympathieke actie schiet doel voorbij (4 juni 2008). Op zich leuke actie van GroenLinks zal weinig uithalen en niet de fundamentele problemen rond de SDE regeling oplossen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden had ook de titel kunnen zijn.
"Slimme" meters 30. Die oh zo domme "slimme" meter: de SDE ellende (22 april 2008). Enorme complicaties bij de bemetering onder de SDE subsidie n.a.v. berichtgeving op Energeia site. Wie gaat hier nog uitkomen, en vooral: wie gaat hier lekker aan verdienen? Beschouwingen in de "slimme meter" special op Polder PV.
SenterNovem heeft weer wat huiswerk gedaan... (17 april 2008). 13,3 MWp aan zonnestroom aanvragen, 6.000 stuks, en van der Hoeven druk op zoek naar meer geld...
Zit de PV markt alweer "dicht"? (17 april 2008). Volgens het NRC is "de buit" al binnen met de zonnestroom en is het wachten op de volgende fooi uit Den Haag. Slechts 6.000 huishoudens "mogen", onder zeer stringente en beperkende en goud geld kostende (administratieve) voorwaarden "mee" doen met de vaart der volkeren en gesubsidieerde kilowattuurtjes van eigen dak gaan bakken.
Gezellige taartbijeenkomst bij Polder PV (11 april 2008). De welverdiende appeltaart wordt ten kantore van Polder PV uitgereikt aan SDE prijsvraag winnaar Niels Thyssen. Leuke versiering, trouwens...
... maar Milieu Centraal kan er ook wat van (8 april 2008). De titel zegt het al. Ga eerst even zitten...
Staatscourant blijft blunderen... (8 april 2008). Tranentrekkende blunder in de Heiligste der Heilige Courant...
Nieuwsbericht SenterNovem SDE (4 april 2008: ). Eerste 2 dagen: ongeveer (geschat) 4.100 aanvragen voor subsidie voor zonnestroom. Geen "run", dus...
Financieele Dagblad verslikt zich ook in SDE... (2 april 2008). Columnist Bartjens van het FD "doet effe" een terugverdientijd berekeningetje met SDE subsidie en maakt er een zooitje van
Hertog Alva met staart tussen de benen het land uit (2 april 2008). Evaluatie van wat persberichten over een teleurstellende (?) < 3.900 aanvragen op 1 april
Valt dat mee of valt dat tegen? (1 april 2008). Of toch "not so many"? Eerste bericht laat nu niet echt een "run" zien...
One out of many... (1 april 2008). Verslag van Bert Roode's officiële overhandiging van zijn SDE aanvraag op het SenterNovem kantoor in Zwolle. Deze moet door de molen, that's for sure!
De antwoorden van Pinokkio van der Hoeven geanalyseerd (1 april 2008). Introductie tot en uitvoerige analyse van de leugens en halve waarheden die de Minister van haar beleidsambtenaren van EZ aan de Tweede Kamer mocht wijsmaken, ruim een maand geleden. Actuele en perverse politiek om duurzame energie kapot te maken
Prijsvraag! Wie lust er een op zonnestroom gebakken appeltaart? (31 maart 2008). Polder PV dacht vlak voor de te verwachten SDE gekte: waarom zelf ook niet eens gek doen. Wel leuk gek, natuurlijk. Een prijsvraagje, dus!
Een gemiste kans... (30 maart 2008). Polder PV live op New-energy.tv. Deutschland über alles "mag niet" in Nederland. Dan maar een SDE regelingetje...
DELTA en SDE - an offer you can refuse... (30 maart 2008). De zeer late "aanbieding" van energie holding Delta arriveerde in de mailbox en de polderknaap ging er weer eens goed voor zitten...
En alweer een nieuw SenterNovem document... (29 maart 2008). Weer een zonnestroom document met hele en halve leugen(tje)s
Professional over certificaten en betrouwbaarheid (28 maart 2008: ). Eindelijk weer eens een zeer zinvolle bijdrage: professional uit de branche over de kwaliteitseisen aan zonnestroom installaties en waar op te letten
PV-newbee in de krant (28 maart 2008). Interview met PV-newbee "zonder SDE" Niels Thijssen in Trouw, en link naar de bespreking van de SDE in het artikel op Niels zijn site
SenterNovem leert... (27 maart 2008: ). Dit jaar geen elektronische SDE aanvraag bij SenterNovem...
Het is maar dat u het weet... (26 maart 2008). Is de "Blue Rush" begonnen, of is dit nog maar de stilte voor de storm?
Supermistige "NUON paneeltjes"... (26 maart 2008). Tja, "mono" zegt niet zoveel, beste NUON. Photon vermeldt er in hun februari issue maar liefst 459. NUON hult zich in stilzwijgen. Niet erg vertrouwen wekkend
Bedenkelijke contract condities (
26 maart 2008). Tja. Subsidie opportunisme? Oude fouten herhaald? Vul zelf in...
De (SDE-aanvraag) ervaringsdeskundige aan het woord... (26 maart 2008). Bert Roode heeft tijdens zijn supergrondige voorbereidingen voor zijn SDE aanvraag al "het nodige" over zich heen gehad. Deze kon er ook nog wel eventjes bij...
Daar izzie dan! (26 maart 2008). Het "speciale afgeslankte" SDE aanvraagformulieren voor zonnestroom klanten ist da. Uw freelance SDE reporter geeft commentaar
OPROEP (25 maart 2008). Polder PV roept mensen op die van plan zijn om direct na openingstijd op 1 april hun SDE aanvraag persoonlijk af te leveren bij een SenterNovem kantoor te reageren
WAARSCHUWING! Hoedt u voor de koopjesjacht!!! (25 maart 2008). Waar het woord "subsidie" valt, wil de argeloze Hollander nog wel een een vlies voor de ogen krijgen. Oppassen geblazen en hoofd koel houden! Enkele belangrijke tips
De vergeten helden roeren zich... (24 maart 2008). De eigenaren van compleet ongesubsidieerde PV-systemen beginnen zich enigzins verontwaardigd over de gang van zaken rond de SDE te roeren...
En SenterNovem, zij leed aan "voortschrijdend inzicht"... (24 maart 2008). Zucht. 4 dagen na de curieuze, door Polder PV bekritiseerde "basisinfo" pagina blijkt SenterNovem weer wat leuke wijzigingen aangebracht te hebben...
Het tweezijdende SDE zwaard... (23 maart 2008). Onverwachte gevolgen van het zoveelste subsidieregime: tweedeling in de samenleving
Handige rekenmodule! (23 maart 2008). Onafhankelijke zonnestroom systeem aanbieder Esdec biedt goede service met een meerkosten rekenmodule ... met al snel een reactie "uit het veld"...
Greenchoice goes SDE met ... Solland cellen! (23 maart 2008). De plotselinge "SDE aanbieding" van Greenchoice blijkt via Beldezon te gaan, met, na wat graafwerk, een verrassende ontdekking...
Karakteristieke e-mail... (22 maart 2008). Ik hoop nog heel veel van dit soort e-mails te krijgen...
Zomaar wat voorbeeldjes... (22 maart 2008). Enkele "slippertjes" in claims bij NUON "zonnepaneel aanbieder", en, beknopt, de SDE "goldrush" situatie bij enkele andere grote of hardgroeiende energie "holdings"
Subsidieaanvraag eenvoudiger en ... de grootste opportunist van allemaal (22 maart 2008). SenterNovem kondigt "eenvoudiger" aanvraagformulier voor particulieren aan en de grootste subsidie-opportunist NUON doet u een "offer you can't refuse..."
Knap staaltje desinformatie van Delta (21 maart 2008). Vertelt energie holding Delta de waarheid of zitten er addertjes onder het gras?
Maria slijmt dat het een lust is... (21 maart 2008). Mevrouw van der Hoeven bakt zoete broodjes nadat er een chaos dreigt uit te breken rond de "praktijk" van de SDE regeling voor zonnestroom. Polder PV's commentaar? Lees het bericht...
Frau Antje bidt voor Blauwe Kaas... (19 maart 2008). Vertaling van het in de maart-issue van het Duitse Photon verschenen prikkelende artikel over de Nederlandse SDE regeling
Pot verwijt de ketel? (18 maart 2008). Wijnand (Duyvendak), GL, is boos, want blijkbaar is het aanvragen toch lastiger dan hij blijkbaar dacht...
En SenterNovem, zij prutste voort... (18 maart 2008). Nieuwe schokkende bevindingen op weer een andere pagina op de SenterNovem site...
Reactie op Volkskrant artikel (17 maart 2008). Een (blijkbaar) niet geplaatste reactie van Polder PV n.a.v. een onvolledig verhaal over de SDE regeling in de Volkskrant
Schokkend SDE nieuws deel 2 (17 maart 2008). Kan er ook nog wel bij: mensen die reeds hun aanvraag hebben verstuurd, mogen hun huiswerk gaan corrigeren. Aanvraag wordt niet in behandeling genomen...
Schokkend SDE nieuws... (16 maart 2008). Verbijsterend nieuws van SenterNovem. Wie is er dan wel verantwoordelijk voor de productiemeter?
Goede SDE service (16 maart 2008). Een bekend leverancier van PV-systemen laat zien wat klantenservice is (SDE aanvraag)
Oproep SDE aanvragers (15 maart 2008) Polder PV roept (potentiële) geïnteresseerden voor de SDE op om (nieuwe) info door te geven en/of een kort verslag van een SDE bijeenkomst te schrijven
Hit and Run policy aan Duitsers niet besteed... (
14 maart 2008) Hoe een draak van een nieuwe NL subsidieregeling leidt tot een stormloop en ongezonde marktcondities. Met de laatste Duitse knalharde marktcijfers ter vergelijking...
Nieuwe vragen en antwoorden (status 13 maart 2008) De ambtenaren van SenterNovem hebben weer een nieuwe serie vragen en antwoorden op hun FAQ pagina geplaatst. Polder PV geeft, als vanouds, ongezouten commentaar...
De politieke "stemming" (11 maart 2008) Moties over de SDE in de Tweede Kamer leiden (zoals te verwachten was) niet tot "een doorbraak". Geen Duitse of andere vorm van financiering, wel mogelijke politieke "inspraak" bij wijzigingen MR's. Verder weinig betekenend en dus: "we zullen het er de komende jaren mee moeten doen". Precies zoals EZ wil
SDE regeling zonnestroom (8 maart 2008), ingezonden stuk aangeboden aan Volkskrant (helaas niet geplaatst) over diverse fouten en een te gekleurd beeld in een artikel in dat landelijke dagblad m.b.t. de invoering van de SDE subsideregeling voor PV in Nederland
Duitse aandacht voor Nederlandse SDE... (7 maart 2008) Photon ploft op de mat en wat staat daar voor lekkers in? Juist ja, een zeer kritisch artikel over de Nederlandse SDE regeling
FAQs SenterNovem: Nog meer gifaddertjes, valkuilen en doornstruiken... (6 maart 2008) De nieuwe FAQ lijst van SenterNovem vráágt om "prikkelend commentaar" van Polder PV...
De 3,5 kWp is nu officieel: Staatscourant! (5 maart 2008) SDE officieel gepubliceerd in de Staatscourant van 3 maart 2008, incl. de (nieuwe, doch vrij betekenisloze) 3,5 kWp grens
Daken vol met zonnepanelen? Een analyse van de SDE regeling (5 maart 2008) Artikel met beschrijving van 11 "caps" op de SDE door de webmaster, gepubliceerd in Power to the People 2008(1) van de Z.P.V.
En als u toch aan het schrijven bent... (3 maart 2008) Downloads van alle formulieren staan inmiddels voor u klaar op de SenterNovem site...
Pak uw agenda en schrijf! (3 maart 2008) Aankondiging informatieavond SDE zonnestroom op 27 maart in Utrecht
Polderkolder over SDE... (2 maart 2008) Onvoorstelbare blunder in artikel in Staatscourant en NUON nonsens over zonnestroom vergoeding in Nieuwblad Stromen - karakteristiek voor Nederland...
Liever semi-autonoom dan in een wurgregeling stappen... (29 feb. 2008) Herberg PV zag, keek, en overwon (zichzelf). De gewenste uitbreiding van de PV-installatie is er gekomen zonder SDE subsidie, want netbeheerders rijker maken dan ze al zijn? Toch maar niet doen...
Slaapverwekkende, slappe, ruggemergloze vertoning (27 feb. 2008) slap gelul en regentesk optreden tijdens het 4 uur durende SDE overleg op 26 februari 2008 - een korte analyse
De toon wordt scherper... (14 feb. 2008) twee citaten over zonnestroom binnen de SDE n.a.v. talloze ontdekkingen en grote vraagtekens over de Ministeriële Regelingen uit een persbericht van DE Koepel
Minister(ie) van Economische Zaken liegt dat het gedrukt staat (11 feb. 2008) grove leugens op officieel Tweede Kamer papier over relatie SDE met Duitse EEG
Vermeend en Boxhoorn eensgezind: SDE leidt tot niets (1 feb. 2008) andersluidende meningen over de SDE regeling
Zucht (1 feb. 2008) eerste commentaar van Polder PV op de kersvers geprinte SDE pakken papier
Voorspelling (31 jan. 2008) Polder PV kijkt in de (mat)glazen bol
Meer nieuws "zonnestroom bonus" (30 jan. 2008) beschouwing Polder PV n.a.v. NOS Journaal uitzending; bezoekersstatistiek schiet omhoog...
Nog 1 nachtje slapen???!!! (30 jan. 2008) spannende aankondiging op Teletekst...
SDE wel, EEG geen staatssubsidie... (25 jan. 2008) Polder PV legt het nog maar weer eens een keertje uit...
Er wordt weer wat afgeronkt over zonnestroom subsidies... (25 jan. 2008) Uitgebreide analyse, achtergronden
Jammer... (10 jan. 2008) Europese Commissie heeft draak van SDE (AMvB) goedgekeurd


Links ingevoerd vanaf 10 januari 2008


© 2008-2015 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)