starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
de krant schrijft, PPV reageert
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Ingezonden

"SDE regeling zonnestroom"

Reactie op artikel in de Volkskrant (link onderaan).
Aangeboden 10 maart 2008, geen reactie op gekregen

Subject: "Consumenten kunnen vanaf 1 april het dak op – voor groene stroom"


Geachte redactie

N.a.v. uw artikel over de subsidieregeling (SDE) voor zonnestroom van 8 maart jl. heb ik de volgende opmerkingen:

 • De SDE regeling zit bomvol gifadders en valkuilen (uitvoerig gerapporteerd op mijn zonnestroom website Polder PV). Bovendien is de uitvoering ervan volstrekt ondoorgrondelijk en kost die ook nog eens klauwen met geld aan bureaucratie.

 • Nooit meer betalen voor zonnestroom dan kleinverbruikerstarief is niet waar. Het correctiebedrag wat van het subsidiebedrag wordt afgetrokken is gebaseerd op (veronderstelde) gemiddelde marktprijzen en van het jaar voorafgaand aan het vast te stellen jaar. De zogenaamde "salderingscomponent" (wettelijk verplicht, artikel 31c E-Wet) in het "te subsidiëren" jaar is voor iedereen anders en kan lager of hoger liggen dan die "gemiddelde marktprijs" (van het voorafgaande jaar) die voor de SDE post wordt gebruikt.

 • Huurders komen in het hele verhaal niet voor. Zij zijn voor de zoveelste maal vet de pineut, en vormen de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Ook op het vlak van subsidies... Hetzelfde geldt voor mensen die niet over kapitaal kunnen beschikken (al of niet huurder). Die hoeven niet op "voordeeltjes van de Belastingdienst" te rekenen (als dat al gaat gebeuren, onzekerheid numero zoveel)...

 • ECN rekent vanaf dit jaar voor nieuwe (betere) PV-modules met 850 kWh/kWp per jaar genormeerde opbrengst (gemiddeld voor NL). U rekent met 450/0,6 = 750 kWh/kWp.jaar. Dat is totaal achterhaald. Ik produceer in Leiden onder suboptimale omstandigheden met oude Shell modules 947 kWh/kWp.jaar, ik ken iemand in Friesland die bijna 1.000 kWh/kWp.jaar produceert met niet zeer byzondere Sharp modules...

 • Volgens EnergieNed's eigen (branche) cijfers (jaarlijkse onderzoeks-statistieken) verbruikt een gemiddeld NL huishouden al lang niet meer slechts 3.400 kWh/jaar, maar een dikke 4.100 kWh/jaar...

 • 600 Wp is niet "middelgroot", dat is een "klein" (typisch Nederlands) doe het zelf setje wat je zelf mag aansluiten op een verbruiksgroep. Een Duits systeem van 3-10 kWp is doodnormaal (er zijn daar al 430.000 zonnestroom systemen volgens brancheorganisatie BSW).

 • Niet 600 Wp is de ondergrens, maar 601 Wp. Als je 600 Wp installeert, heb je geen recht op SDE subsidie.

 • 3.500 Wp genereert gemiddeld in NL volgens ECN 3,5 x 850 = 2.975 kWh/jaar. Dat is 73% van het gemiddelde verbruik (cf. EnergieNed) van een NL huishouden. In het oosten van het land en/of met ongunstige dakoriëntaties wek je een stuk minder op op jaarbasis. Echter, kom je boven de gemaximeerde (i.p.v. gemiddelde!) normopbrengst van 850 kWh/kWp.jaar (dat is zo'n beetje de hele kuststrook...), zal alles boven die 850 niet gesubsidieerd gaan worden... Vergeet niet dat all-in zo'n 3,5 kWp installatie ongeveer 20.000 Euro kan kosten. "Terugverdienen" blijft ongewis, daarvoor zijn teveel variabele factoren en knoppen die door bureaucraten naar believen "omgezet" kunnen worden.

 • Je hebt met een netgekoppeld systeem niet "meestal" elektra uit het net nodig, zoals Milieu Centraal volgens u stelt. Je hebt altijd elektriciteit uit het net nodig. In de avond bijvoorbeeld, als er geen productie is... Bij netuitval staat de installatie (wettelijk verplicht) stil om "eilandbedrijf" te voorkomen.

 • U verwart de "slimme meter" (die in alle huishoudens zou moeten komen) met de voor de SDE subsidie verplichte productiemeter waarvoor ook nog eens goud geld aan de netbeheerder extra betaald moet gaan worden. De nagelneue "slimme meter" is zo oerdom dat die de totale (te subsidiëren) systeemproductie niet kan meten, en enkel tarief klanten betalen per 1 januari 2008 dankzij blunders van Den Haag en een schandalig een-tweetje tussen de NMa en de netbeheerders al tientallen procenten meer zonder tegenprestatie voor de "meetdienst" voor hun bestaande meter...

 • Er zitten slechts maximaal een paar honderd particulieren in de vorige rampregeling (MEP) die maar 9,7 eurocent/kWh opslag gaf. Certiq meldt voor eind 2007 een (gestabiliseerd) niveau van slechts 617 producenten (dat is incl. grote projecten en mogelijk ook niet-MEP projecten), met slechts totaal 22 GWh productie sinds juli 2001. Dat is "niet veel"...

 • Ik wens SenterNovem veel succes toe met het "onderzoeken" of bestaande zonnestroom producenten die nooit subsidie hebben gekregen alsnog met de SDE regeling mee zouden mogen doen. Dat is al lang afgeserveerd in de AMvB die door de Europese Commissie is goedgekeurd (artikelen 3, lid 4 en 5, van het Besluit).

 • Het had het artikel gesierd als er gewezen was op de zeer magere door EZ "gewenste" uitbouwcapaciteit (10 MWp in 2008, max. 80 MWp tot en met 2011). Duitsland bouwt er tegenwoordig zo'n 1.000 MWp per jaar bij. Rekenend met bevolkingsaantal zou NL na dik 4 compleet verloren jaren er minimaal 200 MWp per jaar bij moeten plaatsen om niet nog verder achterop te raken in Europa...

 • Tot slot: u zwijgt in alle talen, net als Den Haag en EZ deden, over de 480 Euro die u als "SDE klant" verplicht aan de "administratie" bij CertiQ kwijt zult zijn, en over diverse andere "vergeten" posten...

Zeer veel over (kritiek op) de SDE voor zonnestroom op:

www.polderpv.nl

Met vriendelijke groet,

Peter Segaar/Polder PV

http://tinyurl.com/28grnb (verkorte link naar het originele Volkskrant artikel van 8 maart 2008)

© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)