starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Als een worm aan een vishaak
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De SDE regeling
De "aanhouding"

Krijgt u hem wel of krijgt u hem niet? Nieuwste loot aan de bureaucratie stam:
"de aanhouding" SDE 2009

Introductie
Geanonimiseerde versie "aanhoudings-brief"
Toelichting & commentaar op de SN brief
Meer info


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Wie na reeds 10 bomvolle pagina's genadeloze, op het scherpst van het vismes bedreven filering van de SDE bureaucratie (let wel: uitsluitend voor zonnestroom...) op Polder PV dacht dat elk hoekje en gaatje van 's Neerlands meest recente "duurzame energie subsidiecircus" wel uitgeplozen zou zijn, komt al snel van een koude kermis thuis.

De SDE 2009, na het politiek doodgezwegen zoveelste debâcle SDE 2008 (eind augustus 2008 nog slechts 26,5% van de 8.000 beschikte aanvragen gerealiseerd...), was namelijk reeds al op dag 1 (6 april 2009) overdonderend overtekend, met name voor de bij het plebs mateloos populaire categorie zonnestroom. Aangezien er voor SDE 2009 formeel (vastgenageld in een van die geweldige Staatscourant publicaties met "de regeling") tot en met 31 oktober 2009 ingetekend kon worden, steeg al rap het dieprode schaamrood naar de kaken van het permanent op het vlak van "duurzame" energie geplaagde kabinet. En dus moest er weer een "list" worden verzonnen, om niet de al eeuwen ingedutte nationale pers wakker te schudden en de stront over zich afgeroepen te krijgen.

Aanvankelijk wilde ons aller parlementaire Strijder Voor Meer Zonnestroom (maar ook hartstochtelijk voorstander van bruinkolenboer en kernsplijter Vattenfall die NUON van hem op mag vreten, en helaas ook van de alom vervloekte "verplichte slimme meter"), Diederik Samsom [PvdA], "toekomstig geld voor wind op land" verschuiven naar o.a. "hedendaags in te vullen" zonnestroom (en biovergisting, ook zwaar overtekend). Hij werd zo'n beetje weggehoond door de hele parlementaire commissie voor (en natuurlijk onze lieve Minister van) Economische Zaken op die wederom "gedenkwaardige" (en hoogst slaapverwekkende) vergaderdag in mei (PPV verslag 19 mei 2009). Maar, u weet hoe dat gaat in Nederland. Toen de crisis door alle genachtmerriede bodems heen begon te breken (neerwaarts), kon er opeens weer van alles. Want wipkippen, daar lusten de dames en heren Nederlandse parlementariërs wel griesmeelpap met dikke klonten van.

En "dus" mocht er een nieuw ambtelijk plannetje worden uitgevoerd, omgeven met veel "mitsen" en "maren". Er mocht een nieuw contingent (tot aan de laatste parlementaire vergadering nog niet van een beschikking voorziene) SDE 2009 aanvragers "geloot" worden (de notaris had het weer druk bij SenterNovem). Dat contingent, "ruim gekozen zodat een nieuwe invulling gegarandeerd voor 100% zou kunnen worden vergeven", zou dan zeg maar "in de reservebank" worden gezet. Dat noemt men in ambtelijk (helaas ook door parlementariërs overgenomen) jargon: "aanhouden". Die mensen zouden dan worden "verwittigd" van hun nieuwste (schijn)heilige - doch nog steeds niet verzekerde - status. En de rest van de pechvogels zou het definitieve schotschrift van SenterNovem ontvangen dat ze het voor de SDE 2009 definief kunnen vergeten en volgend jaar maar weer opnieuw (zonder een verworven "recht") moesten proberen in de Nationale Duurzame Energie Subsidie Loterij. Pas in november, als de "officiële" inzenddatum van 31 oktober (vijf uur ambtenaren sluittijd in de middag) zou zijn verstreken en wind op land nog steeds (zoals reeds lang door Windservice Holland voorspeld) zo "extreem onderuitgeput" zou blijken zoals dat nu al is.

Afijn: Motie 66 (definitieve vorm) van Diederik Samsom werd dus weer op 16 juni 2009 omgezet in een "go" met de zegen van het parlement (met uitzondering van PVV en SP). En dus kwam er weer budget vrij voor zonnestroom, maar wel onder bikkelharde voorwaarden (met name de "niet-invulling" van windenergie op land met peildatum 31 oktober 2009). En toen moest SenterNovem weer brieven gaan versturen (na het zomerreces). Van een van de "onder voorwaarden op de wip zittende potentieel gelukkig te maken" aanvragers voor SDE 2009 kreeg ik de papierwaren toegestuurd. Gedateerd 4 september 2009, toen de ambtenaren blijkbaar weer van vakantie terug waren. U vindt de brief op deze pagina, geanonimiseerd en wel.


Geanonimiseerde brief van SenterNovem - "de aanhouding"

KLIK op bovenstaande plaatjes om leesbare versies voorgeschoteld te krijgen.


Toelichting brief SenterNovem - "de aanhouding" (SDE 2009)

(nog vollediger - des ambtenaars: "aanhouden van de beslissing op uw subsidieaanvraag"...)

Ja, ja, het blijft lachen/huilen/vul zelf in met de subsidieregelingen in Nederland. Je wordt nu zogenaamd "aangehouden" als je nog geen beschikking had ontvangen van SenterNovem, maar na de tweede loterijtrekking "onder toezicht van een beedigd notaris" in de nieuwste lichting "potentieel alsnog gelukkigen" bent komen te zitten. Als je d'r niet op verdacht zou zijn, zou je kunnen denken dat je een "bekeuring" wegens onoirbare maatschappelijke misdragingen in de brievenbus hebt gekregen. We moeten vooral niet te veel "stimuleren", immers.

Puntsgewijs wat opmerkingen door Polder PV op de brief.

(1) Maar eens beginnen met een positieve reactie: in de hele brief wordt het door Polder PV gehate en op de lijst "verboden begrippen" geplaatste construct "zon-PV" niet eens genoemd (was tot voor kort bijna standaard in gebruik bij het ambtelijke SenterNovem). In deze volautomatisch geproduceerde brief wordt slechts van "categorie zon" gerept. Wat al een hele verbetering is, al had het van Polder PV best wel gewoon "PV" mogen heten. Voluit: "fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit uit zonlicht". Of voor eenvoudige lieden onder ons kristalhelder: "zonnestroom"*. In ieder geval weer een kleine verbetering in de communicatie door deze volle EZ dochter. Om een bekend energiebedrijf te citeren (modern marketing slang): "We gaan vooruit"...

(2) Let op het woordje "volledig" in de 2e alinea (pagina 1), slaand op "volledigheid" van de subsidieaanvraag. Dit impliceert dat er voor de eerste ronde beschikkingen reeds een "selectieprocedure" is geweest, wat natuurlijk de reden was waarom het allemaal weer zo belachelijk lang heeft geduurd in dit jaar (langer dan de eerste "wettelijke" behandelingsperiode van 13 weken). Het "trekken" van aanvragen uit een grote stapel is natuurlijk een fluitje van een cent. Het vervolgens vaststellen of de "getrokken aanvragen" ook daadwerkelijk aan alle ambtelijk vereiste komma's, punten, apostrophes e.d. voldoen, EN het vaststellen of het door EZ en vervolgens het parlement (...) "vastgestelde betreffende subsidie deelbudget" niet ook met maar een miezerige euricent overschreden zal worden, dat is echter different koek.

Al deze ambtelijke onzin is totaal overbodig in Duitsland, je hoeft alleen maar een gecertificeerde installateur op te duikelen die de (door jouw in eigendom te verkrijgen) Einspeise Meter volgens de standaard voorschriften direct aan het laagspanningsnet (particulieren) koppelt/mag koppelen (en wel: wanneer het U uitkomt, en niet eeuwig gekmakend wachtend op kuddes ambtenaren en/of onwillige netbeheerders). En daarmee basta. Geen eeuwig gezeur met hordes ambtelijk personeel van diverse instanties. De netbeheerder moet in Duitsland vervolgens gewoon de Wettelijk vastgelegde Einspeise Vergütung voor de kakelverse PV-installatie minimaal maandelijks uitbetalen nadat deze van de trotse nieuwe netinvoeder daartoe een nota heeft gekregen, zonder uitstel...

(3) 4e alinea pagina 1: SenterNovem geeft doodleuk aan dat "de Minister van Economische Zaken heeft ... aangegeven dat mogelijk ... extra subsidiebudget voor zon ... beschikbaar wordt gesteld". Wat SN er echter bij vergeet te vertellen, dat diezelfde Minister (hun hoogste baas) helemaal niks wilde weten van dat "onzalige voorstel" van coalitiepartner parlementslid, PvdA-er Samsom. Maar dat ze vervolgens onder druk van het (democratisch verkozen) parlement voor de zoveelste maal door het stof moest in het voor haar op een ramp afstevenende SDE dossier. En alsnog die "toezegging" moest doen. SenterNovem doet het liever voorkomen dat het verschuiven van subsidiegeld van wind op land naar zonnestroom (en biomassa) zogenaamd het "idee van hun hoogste baas" was. Verzwijgen van essentiële informatie komt op hetzelfde neer als liegen, beste SN ambtenaren...

(4) Laatste zin pagina 1: let op de zeer belangrijke woorden "eventuele", "kan", "mogelijkheid", "alsnog", en "in aanmerking" (let wel: in 1 zinnetje...). SenterNovem blijft in onzekerheden grossieren en laat u op het puntje van uw stoel zitten tot u een ons weegt en met een ernstige geval van "wachtkamerkater" tot gevolg. En in november "misschien wel, misschien niet" alsnog het langverwachte nieuws (beschikking SDE 2009 dan wel definitieve afwijzing) in de geduldige brievenbus "mag" gaan verwachten... Zééééér "stimulerend" allemaal, en een fantastische hoeveelheid "daadkracht" bij de aan het haakje bungelende slachtoffers genererend. Maar niet heus...

(5) Eerste alinea pagina 2. U krijgt definitief iets te horen "uiterlijk vier weken na de Staatscourant publicatie" als Minister van der Hoeven eindelijk heeft "besloten" of, en zo ja hoeveel, budget er "verschoven" zal gaan worden. Aangezien de SDE 2009 officieel pas 31 oktober sluit, kunnen we dus mogelijk pas 30 november die brieven in de aan het haakje bungelende SDE 2009 aanvragers gaan verwachten, of zelfs de nodige dagen later als "het" allemaal eerst nog besproken moet worden in de Tweede Kamer. Voor die mensen is 2009 per definitie al verloren gegaan als ze nog steeds hebben gewacht met installatie van een zonnestroom systeem. Schiet weer lekker op allemaal, terwijl in Duitsland wellicht weer zo'n 125 MegaWattpiek per maand wordt bijgeplaatst onder de superieure EEG condities (4 maal zoveel per maand dan er maximaal mogelijk voor SDE 2009 in Nederland "mag" worden gerealiseerd, maar wat beslist niet in het van toepassing zijnde jaar 2009 zal worden gerealiseerd...).

(6) Ook wordt in deze alinea gesproken van die omineuze "veilige marge" die voor de groep "aangehouden SDE aanvragen zonnestroom" wordt gereserveerd. U kunt dus beslist, zelfs al wordt het budget van in totaal 11,8 MWp extra voor zonnestroom (5,9 MWp per categorie) vrijgegeven, als "aangehouden reserve" alsnog de lul zijn. Namelijk in het geval dat er weinig uiteindelijk te beschikken aanvragen in de "tweede SDE 2009 ronde" gaan afvallen of "afgekeurd" worden (vanwege blijkbaar vastgestelde "tekortkomingen" door SDE ambtenaren). M.a.w.: er wordt hier wel weer op fenomenale wijze "valse hoop" gewekt voor een niet nader gespecificeerde cq. omlijnde groep "op de wip zittende potentiële tweede fase afvallers". Dat wordt door de manager "SDE" in de laatste regel van de eerste alinea van pagina twee nog eens zeer duidelijk onderstreept: "... het dus mogelijk is dat ik uw aanvraag alsnog afwijs wegens overschrijding van het subsidiebudget". De "S" in de SDE regeling had wat Polder PV dan ook al met die eerste beruchte SDE van 2008 definitief uit de naamgeving gesloopt mogen worden. Maar dat zullen ze in "Den Haag" vast niet leuk vinden, dus blijft die belachelijke "S" gewoon in de regeling staan. Politiek gezichtsverlies is in Den Haag een doodzonde. Ook al stort de wereld in en breken de dijken door...

(7) In de tweede alinea komt SenterNovem terug op het door mij onder punt (2) reeds genoemde omineuze woordje "volledig". Zelfs al bent u "voor deze tweede SDE 2009 ronde ingeloot", er is geen enkele garantie dat u daadwerkelijk "in aanmerking" komt voor die tweede (onzekere) ronde, als er een "fout" wordt vastgesteld door de ambtelijke haarklovers en messenslijpers. Mocht er "een fout" (niet gespecificeerd) worden "vastgesteld", bent u al op voorhand de lul. Het schofterige nu is echter, dat SenterNovem u dat niet meteen laat weten, uit eigen beweging. En dat volgt in die bizarre derde alinea van deze mooie (zoveelste) SN brief...

(8) Medewerk(st)er van de Moosdijk-Hendriks (waarschijnlijk "st" gezien deze linkedin die ik van een Polder PV lezer kreeg), de ondertekenaar van deze fraaie brief "wil" (!!!) u namelijk dat slechte nieuws helemaal niet laten weten "binnen de wettelijke termijn". De ondertekenaar van de brief wacht gewoon totdat Minister van der Hoeven "het Teken" geeft (gaaaaaaap) waarbij de Wet dus feitelijk een stukje wordt opgerekt (zijn ze errug goed in, in het vreselijke Den Haag). En pas nadat dat Goddelijke Sein is gegeven, pas dan gaat medewerk(st)er Moosdijk-Hendriks (of een andere SN vertegenwoordiger die dat "mag" doen) eindelijk de elektronische handtekening laten zetten onder de natuurlijk al lang elektronisch klaar staande "beschikking". Of, voor de op de wip-zitters: de eventuele afwijzing.

SenterNovem had echter wel degelijk een "achterdeurtje" voor dat "probleempje" gevonden. Mocht U (als meest betrokken burgermans bij die subsidieaanvraag...) wel eens willen weten waar u na al dat wachten nu eindelijk eens aan toe zou zijn, kon u zelfs "binnen de wettelijke termijn" (twee maal 13 weken vanaf 6 april 2009 = 6 oktober 2009) al een "officieel besluit" forceren bij SenterNovem (let wel: de termijn daarvoor was 14 dagen, dus uiterlijk 18 september...). Medewerker Moosdijk-Hendriks was zelfs zo eerlijk om U al op voorhand te laten weten hoe die "beslissing" er dan uit zou komen te zien: u zou vervolgens bij SenterNovem direct een afwijzing in uw geduldige brievenbus hebben moeten ontvangen. "Wegens budgetuitputting". En daar kon u het verder mee doen...

*In Duitsland wordt het iets ruimere begrip "Solare Strahlungsenergie" gebruikt voor elektriciteit die valt onder de strenge EEG Wet. Hieronder valt in theorie ook middels CSP centrales opgewekte hernieuwbare elektriciteit, al moet die centrale dan wel op Duits grondgebied staan, wat juist vanwege de beperkende omstandigheden nauwelijks realiteit zal worden afgezien van een testplant zoals recent bij Aachen/Jülich in werking gesteld...


Meer info

http://www.senternovem.nl/sde


Pagina gepubliceerd 22 september 2009 (incl. reparatie klein foutje)


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)