starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 24
en gerelateerde energie zaken

1 september 2009 - 19 november 2009

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


19 november 2009: Importeren, exporteren Dänischer Art. Met dank aan Jaap Langenbach van Wind Service Holland kwam ik op een hele leuke "feature" van de Engelstalige Deense website van de landelijke hoogspanningsnetbeheerder Energinet.dk. U vind die optie op de hieronder gelinkte pagina. Rechtsbovenaan ziet u een kaartje van Denemarken met daarboven de titel "The electricity grid just now". Als je op dat kaartje klikt opent een nieuw venster, en dan is het feest (als u tenminste geen problemen met flash/"shockwave" players o.i.d. krijgt zoals Jaap meldde, bij Polder PV startte de boel gelukkig probleemloos). Het venster wat u voorgeschoteld krijgt ziet er zo uit:^^^
Screenshot van het "shockwave" dynamische plaatje wat u krijgt voorgeschoteld van de elektra stromen van en naar Denemarken, met frequente refresh. Zes hoogspanningsverbindingen naar achtereenvolgens Noorwegen, Duitsland (2x) resp. Zweden (3x) worden continu gemonitord, en de hoeveelheden elektra in of uit Denemarken in aparte deelvenstertjes, en de totalen in het hoofdvenstertje (detail onderaan) bijgehouden.

Met "lopende stippellijntjes" (dikke zwarte punten op het screenshot) wordt de energierichting weergegeven. Die kan dus in theorie omdraaien als op de betreffende hoogspanningsverbinding er geswitcht wordt van import naar export of andersom. Twee grote off-shore windparken staan zelfs "te draaien" in het live venster.

In het subvenstertje is de hoeveelheid productie van de grote kolencentrales ("Centrale kraftværker"), alle decentrale units niet zijnde windturbines ("Decentrale kraftværker"), resp. alle windturbines en -parken ("Vindmøller") te zien. Op dit moment (rond vier uur 's middags) stond er slechts iets meer "centrale" (fossiele) productie te draaien (2.207 MW) dan er aan windenergie werd opgewekt (2.110 MW, elektra). Met andere decentrale opwekking meegerekend (1.096 MW) is de "centralistische wijze van opwekking" (meestal in handen van grote energieholdings) echter ver ondergeschikt aan de decentrale bronnen (die door wind worden gedomineerd in Denemarken). De door Energinet.dk bijgehouden netto export ("Nettoudveksling") was op dit moment 482 MegaWatt aan elektra. Totaal werd er (2.207 + 1.096 + 2.110 =) 5.413 MW geproduceerd. Op dit moment werd er dus 5.413 - 482 = 4.931 MW netto geconsumeerd in Denemarken. Dat is dus het momentane elektriciteitsverbruik (actuele vermogensconsumptie) geweest ("el-forbrug", zie vertalingen).

Windenergie is zo succesvol in Denemarken (20 procent van de stroomconsumptie komt al uit die gratis bron*, daar valt Nederland met alle parlementaire geronk volledig bij in het niet...), dat in periodes dat het flink waait, de "beursprijs" van elektriciteit mogelijk onder de nul zakt. Dus leidend tot een "negatieve stroomprijs". En wij maar klagen over hoge prijzen... Er wordt al op gespeculeerd (???) dat het dan mogelijk zal zijn voor "slimme Denen" om op die momenten flink elektra te consumeren en daar ook nog geld toe voor te gaan krijgen om te voorkomen dat er her en der wat zware stoppen uit de trafostations gaan knallen. Of de allerslimste Denen dan wellicht eventjes snel tegen betaling (??? 20 eurocent/kWh ???) wat elektrische kachels aan kunnen gaan zetten om het huis tijdens een koude november storm lekker snel maximaal op te stoken en een heleboel duur gasverbruik overboord te gaan zetten vertelt dit (??? broodje @@p ???) verhaaltje helaas niet...

Hoezo windenergie niet toekomstgericht en "duur"? Maximaal 10% van de groothandelsprijs van windstroom is volgens een Deens onderzoek nodig voor de balancering van de invoeding van die reeds gigantische hoeveelheden stroom (uit gratis bron), en dat kan lager worden als over grotere gebieden gebundeld de netinvoeding slim op elkaar wordt afgestemd en onderling wordt uitgesmeerd. Zo krijg je burgers wel mee in de decentrale energie revolutie. Wie weet, de marktgeile liberalen wel helemaal vooraan in het rijtje, want die schijnen wel pap te lusten van spotgoedkope stroom "dondert niet wat". Al helemaal als ze d'r ook nog geld voor krijgen...

Ook een "beetje" zon...
Uiteraard is in dit Deense windgeweld het hoofdstuk zonnestroom een uitermate ondergeschikte rol toebedeeld. Toch zijn er zelfs in dat windrijke (en ook best zeer zonnige) Denemarken slimme mensen die gewoon zoveel mogelijk van eigen huis willen oogsten i.p.v. dat allemaal door de dikke windboeren te laten doen. Sonnenertrag heeft er dan ook weer een nieuwe deelnemer bij. Hij heet Lars. Hij woont in Skanderborg (Midtjylland, Denemarken) en hij heeft een leuke boerderij. Hij heeft, naast een flink thermisch zonnecollector systeem, al in 2004 een mooie PV-installatie van 5,44 kWp op dat dak laten aanbrengen (ZW oriëntatie, de 135 graden t.o.v. N. in Sonnenertrag is vermoedelijk verkeerd opgegeven, zie ook zijn website). Een installatie waar menig 'ollander 5 jaar later nog steeds stikjaloers op mag zijn. En: die 32 fraaie monokristallijne 170 Wp moduultjes komen van ... de progressiefste olieboer genaamd "Beyond Petroleum"...

* Denemarken staat, volgens nabrandertje van Jaap Langenbach (WSH), sinds de ingebruikname van Horns Rev II voor de kust bij Esbjerg (207 MW) op 23% windstroom in een gemiddeld windjaar.

http://www.energinet.dk/en/menu/Frontpage.htm (rechtsboven op pagina kaartje klikken voor import/export)
http://www.sonnenertrag.eu/de/lars/skanderborg/9337/9464.html (zonnige feestvreugde in Skanderborg met 5,44 kWp zonnestroom moois...)

Spanje
Zie, ter vergelijking, ook de rigide controle van de invoeding van hernieuwbare elektriciteit in Spanje (controle centrum), gedetailleerde live monitoring van de vraag (klik op het plaatje!) en telemetrie monitoring van de grote hoeveelheden windenergie invoeding (klik op het plaatje!) op het net van Red Eléctrica. Op deze specifieke site staat zelfs de vraag naar elektriciteit, de daardoor veroorzaakte vrijwel momentane uitstoot van CO2 (!), en de invoeding van de verschillende bronnen in een grafiek vermeld, met uitsplitsing naar productie technologie (helaas zonnestroom niet separaat vermeld, daar moet men blijkbaar naar gissen in de deelrubriek "Resto reg. esp.")


17 november 2009: Ecopark Waalwijk krijgt biomassa uitbreiding. In mijn serie "inspiratie" staat 'ie trots te glimmen, de tweede grootste PV-installatie in Nederland uit "lang vervlogen tijden". Ecopark Waalwijk op de oude vuilnisbelt. De Waalwijkse biomassacombinatie wil nu een stevige hoeveelheid van maximaal 50.000 ton biomassa uit o.a. gras, organisch afval (kan van alles zijn...) en zogenaamde "putvetten" gaan vergisten en het resulterende biogas (inclusief het reeds ter plekke aanwezige, doch in hoeveelheid gestaag afnemende stortgas) gaan verstromen om duurzame elektriciteit te maken. De vraag is natuurlijk hoe "duurzaam" de sectoren zijn die met name het "organische afval" (niet gespecificeerd) en het omineus klinkende "putvet" gedeelte produceren. In ieder geval gaat het alleen door, zo lijkt het, als er SDE subsidie geclaimd kan gaan worden. Voor het (bestaande) Ecopark doet exploitant Eneco Energie beroep op de oude MEP regeling. Ook is er sprake van mogelijke algenkweek als biomassa bron, maar ik moet eerst zien of dat onder de Nederlandse condities tot een volwaardig alternatief kan worden ingezet zonder problemen. En natuurlijk: hoe economisch zo'n extra biomassa bron geëxploiteerd zal kunnen worden, want werken met levend materiaal in grote hoeveelheden blijkt bepaald geen sinecure te zijn (alleen al qua infecties, vervuiling, leidingwerk, hulpmaterialen, etc.). Ik heb zelf jarenlang met algen gewerkt (laboratoriumkweken onder gecontroleerde omstandigheden), en ik spreek uit ervaring...

In ieder geval veel succes. Ik houd het zelf vooral op de bewezen hernieuwbare gratis bronnen wind en natuurlijk zonnestroom ter plekke. De 674 kWp grote PV-centrale, bestaande uit Shell Solar 160 Wp modules die al lang niet meer worden gemaakt, kunt u - overdag - "live" volgen. HIER!

http://www.deondernemer.nl/artikel/2140668/Waalwijk-wil-fabriek-voor-biogas


17 november 2009: Vette hap. Regent van der Hoeven doet een heftige greep in de eigen SDE kas. (en in andere potjes)

Mevrouw van der Hoeven van het Ministerie van Economische Zaken staat er om bekend "standvastig" te zijn. Wel "selectief" standvastig, want al te ruimhartig ruimte maken voor decentraal op te wekken zonnestroom door burgers in de rampregeling genaamd de SDE zal ze vakkundig (met hulp van haar onzichtbare supporters) blijven afserveren. Daarbij hypocriete dooddoeners uit de mouw toverend als "We gaan natuurlijk niet de regels tijdens het spel weer veranderen, want dan krijgen we het verwijt dat we weer een onbetrouwbare partner zijn". Dat kreeg o.a. PvdA strijder Diederik Samsom te horen toen hij meer geld vroeg voor zonnestroom vanwege de ronduit verbijsterende overtekening voor die optie in zowel 2008 als 2009. In 2008 kreeg hij met extreem veel moeite voor elkaar dat er nog eens 8 Megawattpiek bij elkaar geschraapt werd in twee tenenkrullende bedelrondjes. Nota bene: eind oktober 2009 is nog steeds maar 32% van de 8.000 beschikte aanvragen in 2008 ingevuld en er is volgens de CertiQ cijfers sinds 1 april 2008 nog maar 5 MWp aan nieuwe installaties bijgeschreven in hun database. Een echt schandalig slechte prestatie en een hoeveelheid aan nieuwe capaciteit die Duitsland in een middagje uit de neus pulkt...

In 2009 werd na het absolute debâcle rond wind op land zelfs bij de meest gehaaide voorstanders duidelijk dat de SDE weer eens op een nationale ramp aan het uitlopen was (zoals alle voorgaande, slecht werkende "regelingen"). En dat de "klimaatdoelstellingen" definitief afgeschreven konden worden. Er mocht weliswaar als doekje voor het bloeden nog een scharrige 11,8 MWp aan zonnestroom bij de in totaal te vergeven 20 MWp (ook nog een fooi naar biomassa), and that was it. En daar kon Samsom het mee doen. Meer zat er niet in, want dan, zo leek van der Hoeven te suggereren, zou ze niet meer "geloofwaardig" zijn.

Nou, die geloofwaardigheid kan de eerste de beste stookbeurt in de onduurzame ("groene subsidie" ontvangende) kippenmestverbrander van nuke boer Delta in Moerdijk op het hoogste vuur meegestookt worden, want van der Hoeven heeft inmiddels na de nodige "consultaties" een nieuwe Staatsgreep aangekondigd. En die luidt zo'n beetje een revolutie in het miserabele SDE gedoe in. Niks "regels veranderen" tijdens het spel, dat is immers "klein bier" (gezegde gebezigd door kenernergie fetisjist Zijlstra van de VVD). Gewoon lekker ouderwets regentesk "aanwijzen", eenzijdig alles overrulen en vet, gróótschalig aanpakken. In andere woorden: eventjes tussen neus en lippen door "omdat het nou eenmaal moet" een gigantisch windenergie project er door rammen geblazen.

Met de hieronder gelinkte "brief aan de Tweede Kamer" doet van der Hoeven het alweer een tijdje kwakkelende Nederlandse windwereldje flink wakker schudden, want:

 • ze wil windpark Noordoostpolder (429 Megawatt, 285 MW grote turbines op het land, resp. 144 MW "near shore" in het IJsselmeer) onder de bestaande SDE brengen, terwijl die formeel al eind oktober was gesloten (let wel: er zijn al vele duizenden zonnestroom aanvragers van een formele "afwijzing" voorzien "vanwege budgetoverschrijding"...);

 • daarvoor komt er eventjes een "aanwijzingsregeling" uit de mouw geschud, van der Hoeven heeft even geshopt in de nieuwe "Rijkscoördinatieregeling" die grootschalige projecten (zoals snelwegbouw e.d.) er door kan rammen zonder al teveel lastige publieke bemoeienis;

 • er worden eventjes twee nagelneue categorieën "projectspecifiek" in "de regeling" opgenomen (windmolens groter of gelijk aan 6 MW, resp. turbines tussen de 3 en 5 MW);

 • daarvoor worden nu al tot op de cent nauwkeurig berekende basisbedragen en die bezopen "vollasturen" caps op papier gezet;

 • d'r mag 850 miljoen Euro voor 15 jaar voor dit ene project worden "gereserveerd";

 • dat budget wordt doodgewoon uit de nog overvolle kassen van de totaal geflopte SDE 2009 geplunderd;

 • er moet nog wel effekes een reeds aangevraagde milieuvergunning en een hele MER procedure worden doorlopen;

 • ruime mogelijkheid voor de aanvragers (Windkoepel NOP, een heel consortium aan windenergie clubs en windturbine bouwer, reus Siemens) om het project per turbine aan te vragen en ook nog late wijzigingen in turbine concept mogelijk te maken ("bij gerechtvaardigde omstandigheden");

 • er eventjes doodleuk ook nog eens een nagelneue "eenmalige innovatiesubsidie" (104-116 miljoen Euro) uit de mouw wordt geschud door Shell-minister Bos van Financiën (en ik maar denken dat er nergens meer geld was te krijgen);

 • die vooral bedoeld lijkt te zijn om "unieke" 6-8 MW windreuzen van gefinancierd te krijgen voor max. 24 miljoen geoormerkte Euri's (echter niet helemaal uniek, ik heb die 6 MWp kneiters immers reeds gefotografeerd bij de Duits-Deense grens, maar alla, een kniesoor die daar op let);

 • er wordt voor het gemak, en om het reuzenwindpark van een "stevige basis" te voorzien ook nog eens met lucratieve erfpacht- en opstalovereenkomsten gestrooid die de Staat via een "Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf" uitgeeft en ook nog eens vaste gebruiksvergoedingen terug doen laten keren in de warme schoot van de Staat zelf (5,5% van de opbrengst vóór subsidie);

 • onze buitenland avonturier (opkoop E.ON hoogspanningsnetwerk met dubieuze, op zijn minst fragenswürdige intenties) TenneT moet zo coulant en meebuigend mogelijk zijn bij snelle aansluiting van het fraais op het 110 kV koppelnet. U weet inmiddels uiteraard dat de activiteiten van TenneT door de belastingbetaler en, via de zogenaamde "systeemdienst" (door netbeheerders verstopt in het ook al absurde capaciteitstarief), door de elektra verbruikers worden gefinancierd;

 • onzekerheden in de te verlenen totale subsidie, afhankelijk van daadwerkelijke realisatie parameters (probeert u dat maar eens voor elkaar te krijgen voor uw kleine zonnestroom projectje in de SDE bureaucratie...);

 • EZ zal "coördinerend" gaan optreden om alle rafelrandjes glad te gaan strijken, te pappen, te masseren, ruimschoots glijmiddel doserend, en daar waar mogelijk even wat handige short-cuts te nemen, "want het gaat niet zo best met de progressie van duurzame energie in Nederland" (hoe zou dat nou toch komen en wie is daarvan de hoofdschuldige?);

 • negatieve gevolgen voor andere (kleinschaliger) windprojecten in Nederland door minder beschikbaar budget voor wind op land (de meest economische hernieuwbare optie);

 • doekje voor het bloeden: Urkers mogen financieel participeren. Onzekerheid: trappen ze daar in, gaan ze zich verzetten, hoe lucratief zal die investering dan wel zijn/worden, en wat wordt er dan wel geïnvesteerd door de ongeveer 17.050 Urkers die daar wonen? Stel dat ze allemaal, baby's en hoogbejaarden incluis, eenmalig voor een mooie duizend Euro instappen (bepaald geen kattenpis), dan bestaat het "lokale draagvlak" uit een investering van dik 17 miljoen Euro. Dat is slechts 2% van alleen al de SDE subsidie die voor dit megapark wordt gereserveerd (feitelijk door de belastingbetaler). Beter gesteld: NOP claimt een daadwerkelijke investering van zeker een half miljard Euro voor het fraais. Dan is die 17 miljoen toch een mooie dikke 3% van het totaal, ijs en weder dienende. Nu dus maar hopen dat de Urkers elk nog wat meer dan die duizend Euro in de oude sok hebben liggen, om dat aandeel ("het draagvlak") nog een beetje verder omhoog te kunnen krikken...

 • Enzovoorts

De impliciete boodschap: genoeg geouwehoerd, ons land krijgt een byzonder slechte naam, investeerders lopen met een gigantische boog jankend om ons poldermoerasje heen: dus nu effe flink rammen met duurzaam, maar dan wel grootschalig, en onder het dictaat van EZ.

^^^
Een REpower 6 Megawatt schone kWh poepend monster bij Ellhöft in Schleswig-Holstein vlak onder de Deense grens in perspectief (naafhoogte 100 meter, rotordiameter 127 meter, alleen hier al waren er 3 van die reuzen geplaatst, opgeleverd in februari 2009). Cofinanciering door 220 burgers uit zowel Duitsland als Denemarken, lokale projectontwikkelaar, die al vele, vele megawatten aan joekels van windturbines heeft gerealiseerd in het lege, winderige vlakke land van Noord Duitsland. Op de achtergrond een 2,3 MW Siemens turbine die "slechts" een masthoogte van 93 meter heeft. In totaal stonden er hier in drie fases gebouwd 35 Megawatt aan reuzen turbines (13 stuks, inclusief 6 stuks 1,3 MW Bonus machines).

Urk/Noordoostpolder gaat, als het aan van der Hoeven ligt, er een heleboel van dit soort en wellicht nog grotere krachtpatsers in de voortuin/het IJsselmeer water bij krijgen.

Een project om trots op te zijn natuurlijk, en je bent vast een slechte Nederlander als je daar anders over zou denken, lijkt de intentie van deze Staatsgreep in het curieuze spel rond de SDE- en "Crisis-" Miljarden te zijn. Ik voel het oranje bloed al door mijn aderen gieren. In ieder geval kan de reus Siemens al flink in de handen gaan wrijven, als er geen spaken in het wiel worden gestoken door "dwarsliggers". Ik ben erg benieuwd naar het inhoudelijke commentaar van collega Jaap Langenbach van Wind Service Holland over deze megadraai in het karakteristiek CDA-regenteske gedrag van Maria van der Hoeven...

Let wel: Polder PV is een warm voorstander van windenergie. Maar liefst wel op een schaal dat ook andere Nederlandse burgers kunnen participeren, want dat zet zoden aan de dijk. Moet Polder PV nu gaan investeren in de Windvogel (lekker dichtbij, "kropje sla" en zo), in een van de windkoepels participerend in het NOP project, of ergens op de Noordzee zijn heil gaan zoeken met Meerwind? Wie het weet mag het zeggen.

http://www.ez.nl/Actueel/ ... /November_2009/Financiering_windpark_Noordoostpolder

(nagekomen: commentaar van Jaap Langenbach van WSH)
http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html


15 november 2009: Triodos fotowedstrijd prijs opgehaald. Zoals u wellicht nog weet was Polder PV met zijn inzending een van de prijswinnaars van de erg boeiende (en fraaie resultaten opleverende) fotowedstrijd "duurzaamheid" bij Triodos Bank ("Mijn geld gaat goed" campagne). Een foto van een prachtig "doorzicht" PV paneeltje wat mogelijk afkomstig is van de al lang opgedoekte fabrikant Belgosolar, en wat Polder PV tijdens zijn vakantie in de Alpi Orobie oostelijk van het Lago di Lecco (Noord Italië) fotografeerde op het dak van een eenzaam boerderijtje in de bergen.

Vrijdag 13 november jl. is de webmaster van Polder PV met tante NS naar Utrecht getogen met zijn partner en heeft hij in de Nukuhiva winkel van Floortje Dessing in de richting Dom lopende Zadelstraat zijn prijs mogen uitzoeken. Het is een prachtige Kuyichi jeans geworden ter waarde van bijna 110 Euro. Bestaand uit 60 procent (100% biologisch) katoen en 40 procent ruwe hennep, gemaakt in Tunesië door het BSCI gecertificeerde jeans- en sportkleding bedrijf FCS. Via het Made By project is het productieproces van de broek te volgen. Dit is nog lang niet voor alle productiestappen te realiseren, maar men is daar open en helder over. De textiel industrie is namelijk een complexe handel met zeer veel tussenschakels. Kuyichi en andere bij Made By aangesloten duurzame modemerken doen in ieder geval hun stinkende best om zo helder mogelijk de producieketens in kaart te brengen en verder te verduurzamen. Kom daar maar eens om bij de meeste merken.

De polderknaap met de "prijsbroek" voor de Nukuhiva winkel van Floortje Dessing in Utrecht. Wie deze knaap een beetje kent, weet dat dit een zeer byzondere foto is die niet vaak genomen zal kunnen worden....
>>>

Uiteraard neusde de polderjongen nog even extra rond in de winkel (normaal komt hij zelden in dit soort zaken). En ja hoor, hij vond ook nog eens een schitterende bloes van Kuyichi, gemaakt van 59% biologisch katoen en 39% ... bamboe vezel (nog niet te traceren via Made By) die zelf werd betaald. Zeg maar: Polder PV's bijdrage aan het op de been helpen van een duurzame economie... Dus wie weet, kunt u in de toekomst, als u de polderjongen tegen het lijf loopt, hem wellicht in zijn "duurzame prijskleding" aantreffen. Met hartelijke dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, natuurlijk in de eerste plaats Triodos Bank en Nukuhiva. Maar niet te vergeten iedereen die de foto van de polderknaap hoog op de "publieke" rating hebben weten te plaatsen (12e plaats). Dank!

^^^
Twee "typische" details van de Kuyichi jeans, het opvallende en herkenbare label (links), resp. een knoopje met een grappig "hennep" logo (rechts). De polderknaap heeft in zijn leven nog nooit een stickie aangeraakt, maar draagt wel degelijk de "niet-verslavende" vezel van de zeer breed toepasbare en milieuvriendelijk te kweken "moeder"plant...

Hoogste tijd voor weer een energetische limerick, toch?

http://www.mijngeldgaatgoed.nl/foto/ (winnaars van de Triodos fotowedstrijd)


14 november 2009: Onvergefelijke misser van Willem Vermeend. Het begon zo goed, dat interview van Harmen Weijer van EnergieGids.nl (opvolger van Nieuwsblad Stromen) met oud-staatssecretaris van Financiën Vermeend. De man die aan de basis van de vergroening van het belastingstelsel heeft gestaan. Geïnspireerd door de uitmuntende initiatieven Biogrond Beleggingsfonds en Windfonds van pionier Triodos Bank, waar de webmaster van Polder PV en zijn partner al vele jaren geleden geld in hebben belegd. Vermeend die "tegen de keer" probeerde eerst op de luchtmachtbasis van Leeuwarden (berichten van 12, 13, en 17 maart 2008), en vervolgens in het "Hol van de Leeuw" Zeeland (bericht 15 oktober 2008) - thuisbasis van kernenergie pusher Delta - grote, met veel vraagtekens omgeven zonnestroom projecten te starten.

Vermeend maakte in het interview gehakt van het "casino" genaamd (CO2) emissiehandel, en vindt dat die onzin gestopt moet worden. Geheel terecht natuurlijk. Het is immers allemaal een groot mistig, grijs gedoe en hokus-pokus met wat getalletjes wat zich compleet buiten de waarnemingshorizon van de burger afspeelt. Die mistige kermis speelt vooral de grote energieholdings en energie intensieve bedrijven in de kaart omdat er nog steeds onvoorstelbare hoeveelheden volslagen fictieve "rechten" aan de grootste energiezuipers worden "uitgereikt". Dit soort voor burgers compleet onbegrijpelijke en totaal niet te beïnvloeden "handelskanalen" faciliteren het bestaan van deze ondernemingen op oneigenlijke wijze. U mag het ook gewoon "verkapte subsidie" noemen, want dat is het gewoon. Die emissiehandel is nauwelijks controleerbaar door parlementariërs die immers geen biet snappen van wat er allemaal voor koehandel plaatsvindt in dealing-rooms ver verwijderd van kritisch controlerende autoriteiten.

Net zo min als een burger "recht op subsidie" zou hebben, heeft geen enkel bedrijf op deze planeet "recht" op het schaamteloos kosteloos uitstoten van tonnen CO2 zonder dat zo'n bedrijf langdurig de samenleving minstens financieel compenseert voor de monumentale schade die dit soort onzalige "activiteiten" aanrichten. Dus alleen al het "verkrijgen" van emissie"rechten" is de waanzin ten top. Die "vermeende rechten" ook nog eens gratis toegewezen krijgen is zwaar gestoord en zou eigenlijk voor het Hof van de Rechten van de Mens eens getoetst dienen te worden op toelaatbaarheid...

Onvergeeflijk "slippertje"?
Vermeend lijkt echter in hetzelfde interview wel de weg permanent kwijtgeraakt (wellicht als mislukt zonnestroom project initiatiefnemer vanwege beroerde NL incentive regimes, zie slot van dit stukje?) als hij vervolgens suggereert dat "de Nederlandse groenfondsen wereldwijd uitgerold" moeten worden, dat "allerlei groene investeringen via ons land zouden moeten gaan lopen", "dat daarmee duurzame energieprojecten gefinancierd kunnen worden", en "dat we daarbij zelf kunnen kiezen uit wind, zon, biomassa, of ... moderne kerncentrales".

Vermeend begaat hierbij de historische en onvergeeflijke vergissing dat kunstmatige kernsplijting in wat voor peperdure vorm door mensenhand in het leven geroepen dan ook NOOIT "duurzaam" genoemd zal mogen worden, en beslist niet als "groen te financieren" optie (daarmee de hele "groene financiering business" eeuwig belachelijk makend en de hernieuwbare opties kunstmatig beconcurrerend). Niet zo'n "rationele" suggestie dus, van Vermeend. Bovendien is het een slag in het gezicht van de duurzaamste bank van Nederland, Triodos, die atoomsplitsing in al haar vormen resoluut afwijst, en dat nooit zal (co-)financieren. Triodos is dé pionier in Nederland (naast ASN), en heeft model gestaan voor die "groenfondsen" waar Vermeend zo'n warm voorstander van lijkt te zijn...

Waterstof nukes?
Vermeend heeft het in het interview ook nog over een waterstof economie die "als het met HT [High Temperature] reactoren wordt gemaakt het vele malen goedkoper" zou zijn dan waterstof maken uit gas... Alsof je met een mengsel van Jeremy Rifkin en George doublejoe Bush spreekt... Vermeend wil blijkbaar een (qua haalbaarheid laat staan maatschappelijke acceptatie totaal onbewezen) "waterstofeconomie op vermeend goedkope kernsplitsing". Ik zal maar niet opschrijven wat ik daarvan vindt. Ik verwijs de heer Vermeend gaarne naar het "moderne", heftig vertraagde en bomvol "ongelukjes" en technologische problemen zittende kernsplijtingsproject genaamd Olkiluoto. Wat een financieel drama is geworden voor zowel de Franse aannnemer Areva als, vooral, de Finse bevolking, die een torenhoge prijs zal gaan betalen voor die peperdure ellende for years to come. En: "het ding" is nog steeds niet af. In de tussentijd heeft Duitsland alleen al 8.000 tot misschien wel over de 8.500 MWp aan zonnestroom capaciteit gerealiseerd (mogelijke eindstand in 2009). Gedragen door een half miljoen decentrale grotendeels particuliere opwekkers die alleen al in 2008 4,4 TeraWattuur zonnestroom produceerden (dit jaar nog veel meer), om over de 40,5 TWh windstroom, 18,9 TWh biomassa stroom, etc. nog maar te zwijgen (cijfers BDEW 27 juli 2009, totaal EEG hoeveelheid hernieuwbaar in 2008: 71,1 TWh). Dit in tegenstelling tot een Finse nuke exploitant die nog steeds, na al die jaren "bouw" geen kWh heeft gegenereerd...

Goedmakertje zal niet in vruchtbare aarde vallen
Vermeend wil trouwens ook "een streep onder de SDE zetten en beginnen met het Duitse systeem", een herhaling van zijn eerder in de Telegraaf ontvouwde standpunten in een "SDT" pakket van crisismaatregelen (bericht 9 maart 2009), en zijn uitspraken n.a.v. de eerste EZ voorstellen voor de SDE begin 2008 (bericht 1 februari 2008). Van der Hoeven heeft al (meermaals) laten weten dat zo'n voorstel wat haar betreft over haar spreekwoordelijke lijk zal gaan (bericht 10 november 2009). En zelfs al zou dat na nog een rechts-reactionair kabinet of vier verslonden te hebben gaan lukken: onder geen enkel beding mag kernsplitsing van wat voor orde dan ook ook maar een euricent subsidie krijgen uit een "Groen Superfund"!

Voor een citaat van Vermeend over genoemde emissiehandel uit het interview, zie de citatenpagina op Polder PV.

Bron: EnergieGids.nl nr. 2(11)/november 2009: pp. 10-11.

Zie ook reactie van CO2 emissiehandel verdediger van het eerste uur (die tegen het Duitse EEG is) Jos Cozijnsen onder de elektronische variant van dit artikel:

http://tinyurl.com/yjdgrma (verkorte link naar het EnergieGids.nl artikel plus lezersreacties)


13 november 2009: Vraag van de week. Is er een causaal verband tussen de volgende feiten. Zo ja, wat is dat verband dan volgens u?

De feiten:

(1) De enige commerciële kerncentrale op Nederlandse bodem staat in Zeeland.

(2) Zeeland is de provincie met het minst aantal woningen met een energielabel (3%).

(3) In Zeeland is het aantal zonuren zeer hoog en kan er met een niet eens zo'n spectaculair zonnestroom systeem makkelijk een genormeerde jaaropbrengst van 1.000 kWh/kWp behaald worden.

Polder PV verneemt gaarne uw al dan niet wilde, esoterische, dan wel zwaar beargumenteerde suggesties op het bekende e-mail adres...


10 november 2009: Goede analyse toekomst SDE. Op de website van Jaap Langenbach (de specialist op het gebied van correct cijfermateriaal voor windenergie in Nederland) verscheen weer eens een scherpe analyse van eerste berichten over "wat er met de SDE moet gebeuren na deze kabinetsperiode". Waarmee nu al meteen even duidelijk gemaakt moet worden dat er tot en met 2011 waarschijnlijk geen structurele wijzigingen meer zullen plaatshebben. Wat dus gegarandeerd zal betekenen dat we alweer een periode van marginale, slakketrage marktgroei zullen ingaan. Ook voor zonnestroom, waarvoor slechts zeer beperkte door EZ gedicteerde deelbudgetten zijn gereserveerd en waardoor nooit innovatie kan worden "afgedwongen". "Daarna wordt alles beter". Zo lijkt, althans, de suggestie. Jaap analyseert het recent verschenen stuk van CDA kamerlid Spies in het blad van de fossiel-nucleaire energielobby (EnergieNed, voorgezeten door ex-VROM minister Hans Alders...) Energie Nederland, wat hij me toestuurde. Ik raad u met klem aan om Jaap's commentaar te lezen (onderaan weergegeven).

Energiebelasting?
Volgens Spies moet de SDE (pas vanaf 2012) "robuuster" worden gefinancierd, en daarbij neemt ze het woord "energiebelasting" in de mond. Wat zoveel zou betekenen dat de belastingdruk op in ieder geval elektriciteit (nogmaals) fors omhoog zal gaan, want er is veel pecunia nodig voor "de hoeveelheid nieuwe capaciteit die de regering denkt nodig te hebben voor de realisatie van hun klimaatdoelstellingen". Dat is op zich niet heel erg, want we betalen zeker voor elektra nog steeds belachelijk weinig. Al betalen we nu al in de meeste gevallen meer aan energiebelasting/kWh (momenteel 12,91 eurocent/kWh incl. BTW, inkomsten voor de Staat/Min. Fin.) dan aan de "levering" (bij enkeltarief variabel contract bij een grote speler als NUON/Vattenfall Energie bijvoorbeeld momenteel 11,16 eurocent/kWh incl. BTW, inkomsten voor de bruinkolenboer/nuke exploitant).

En ondanks het nodige gezever van een enkele verdwaalde kernsplijtliefhebber dat een volkomen kunstmatige absurd lage prijs voor paarse stroom blijkbaar als "een zegen" gezien zou moeten worden, is het natuurlijk dodelijk voor de noodzakelijke (en maar niet opschietende) energiebesparing. Omdat elk initiatief tot meer besparingsprikkels kapotgemaakt wordt door een veel te lage kWh prijs voor de "levering". Spies laat zich niet uit over hoe die zogenaamde kWh opslag ten bate van de SDE dan wel zal worden geïnd, maar laat uiteraard niet het achterste van de tong zien.

Leverancier roomt af?
Wat in ieder geval wel al duidelijk wordt: niet de netbeheerder gaat natuurlijk die (??? geoormerkte ???) SDE opslag al dan niet in nauwe samenhang met, of wellicht op dubieuze wijze verstopt in de energiebelasting innen. Dat is hun taak helemaal niet, en ze hebben niets meer met variabele posten van doen sinds zij het in nauwe samenwerking met EnergieNed en EZ voor elkaar hebben gekregen dat die per 31 december 2008 in de fik werden gestoken (en er een absurd capaciteitstarief voor in de plaats gingen heffen).

Neen: het is de leverancier die "namens het Ministerie van Financiën" die energiebelasting int. En dus gegarandeerd ook die opslag die naar de SDE zou moeten gaan vloeien vanaf 2012. Ik houd mijn hart vast. Want er zijn nogal wat energiepiraten actief op onze "gezegende" Nederlandse markt. En die draaien hun hand er niet voor om om de meest bezopen voorschotbedragen, boetesommen, wurgcontracten en wat al niet meer voor dubieuze zaken door de strot van de meestal weerloze en van niets wetende consumenten te duwen. Het regent klachten over absurd hoge, niet kloppende, of zelfs oncontroleerbare nota's op de diverse fora's. En ook die piraten zouden "namens het ministerie van Financiën" vlekkeloos en zonder dat er totaal oncontroleerbare geldbedragen aan strijkstokken blijven hangen die SDE bijdrage moeten gaan innen en voor de volle 100,0% aan het Min. Fin. moeten gaan afdragen? Wie gaat dat allemaal controleren, en hoeveel blikken ambtenaren moeten daarvoor weer worden geopend?

SDE 2012 HOE?
Dan heb ik het verder nog niet eens over de exacte invulling van "het afromen van die SDE heffing". Want nog steeds is totaal onbekend WIE aan die heffing mee gaat betalen, WIE er worden uitgesloten, WIE er eventueel "minder" gaat betalen (??? groene stroom afnemers, zo ja wat is groene stroom dan wel ???) en ga zo maar door. Van al deze factoren zal af gaan hangen hoeveel geld er überhaupt beschikbaar zal komen. Wat absoluut zeker is: die geldstroom blijft keihard "gecapt" worden in Nederland. Vooral CDA is als de dood voor de "lastenverzwaring" maar weigert in te zien dat Nederland nog steeds een van de rijkste landen ter wereld is waar bij wijze van spreken de bakken geld voor de uitgaven aan de auto of het uitgaansleven (allemaal weggegooid geld) wat hen betreft permanent onbesproken mag blijven. Een dubbeltje kun je echter maar een keer uitgeven. Door dit krampachtige gedrag blijft ook in de toekomst "de sector" in een gigantisch knellend keurslijf genaaid worden, waarbij de stalinisten in Den Haag wel zullen bepalen hoe "groot" ze "mag" worden... Ook zeker lijkt dat een groot deel van de bij de burgers en (???) bedrijven te incasseren "SDE inkomsten" ook nog eens gegarandeerd richting "de grote energiejongens" zal gaan vloeien (met name off-shore wind, en bijfik van biomassa in zeer fossiele centrales). Omdat alleen zij in staat zullen zijn om de onwaarschijnlijk ingewikkelde regelingen in ons land maximaal in hun voordeel aan te gaan wenden en de kapitalen kunnen scoren om dat soort grote installaties gefinancierd te krijgen. Totaal en blijvend onvergelijkbaar met de Duitse markt die voor een groot deel drijft op het (bewust zo gewilde) particuliere en kleinschalige hernieuwbare initiatief. En: een markt die nooit op enige wijze door de politiek is "gecapt".

Debat 28/29 oktober (verslagen tijdelijk op TK site)
In het debat over de begroting voor EZ suggereerde mevrouw van der Hoeven zelfs dat er ook - volgens sommige niet met name genoemde partijen - een opslag op de gasprijs zou kunnen komen (wat bezopen is omdat het overgrote merendeel van de SDE over elektra gaat). Ook van der Hoeven liet niet het achterste van haar tong zien. De reeds jarenlang murw gebeukte parlementariers hadden ook geen zin meer om haar tot loslippigheid te bewegen, ook al deden ze een zwakke poging (blijkbaar vonden ze het democratische gehalte van het "debat" wel voldoende). Wel was vdH. kristalhelder in haar pinnige reactie op Vendrik's (GL) kritische vragen over de inhoud van de "SDE nieuw(st)e stijl". Houdt u vast (uit de notulen van de vergadering van 29 oktober 2009):

"Wij hebben als kabinet met de Kamer ook afgesproken dat er geen feed in-systeem komt à la Duitsland, met een open eind. Er moet vastgelegd worden dat dit niet de bedoeling is. Je gaat dus naar een financiering via een opslag op het elektriciteitstarief."

Dan weet u dus vanaf vandaag waarom het in Nederland de komende jaren nog erger zal gaan worden (tenzij de pleuris uitbreekt). Hier "kunnen" wij, de dom te houden burgers, "het" dus de komende jaren mee doen. Dat van der Hoeven blijkbaar als de dood is voor "een open einde regeling" heeft alles van doen met het feit dat de vorige regeling, de MEP, ook al zo'n belachelijk ineffectief en veel te hoge subsidies uitkerende (windenergie) regeling bleek te zijn. Die bovendien nooit meer dan 52 Euro maal het aantal huishoudens (ongeveer 364 miljoen Euro/jaar) aan inkomsten kon genereren (wat veel te weinig is voor effectief beleid). Dus dat was helemaal géén "open einde regeling". Hij zat juist hartstikke dichtgenaaid als een kerstkalkoen, en EZ moest bloeden voor de "niet voorziene" overschrijdingen (lees: "open eind voor EZ"...). Daarom werd de MEP koud gemaakt door voorganger Joop Wijn (die nu bij de Staatsbank ABN Amro zit)! En daarom zal en kan het failliet van "de MEP" nooit als motivatie mogen dienen voor het "tegen een open einde regeling zijn". De MEP was gewoon een slechte regeling, zoals alle regelingen in Nederland. Dus absoluut geen legitieme maatstaf.

Overigens, in die laatste zin slaat dat woordje "dus" natuurlijk als een tang op een varken. Er is helemaal geen één-op-één relatie tussen "het niet (om wat voor bezopen reden dan ook) willen van een Duits EEG" en "dus" het moeten introduceren van een "opslag op de kWh prijs". Het leuke van het Duitse EEG is nu juist, hooggeschatte mevrouw van der H., dat iedereen die kWh consumeert, of die nu poepbruin van de landschapsverwoestende en CO2 uitbrakende bruinkool, pimpelpaars van de afgeschreven stralende nukes, of grasgroen van de kortcyclus plantaardig materiaal en dierlijke mest verwerkende nagelneue biovergister afkomstig is, wel degelijk meebetaalt aan de financiering van het EEG via zo'n kWh opslag. Goudgeel zonnestroom bakkende opwekkers incluis. Ergo: Van der Hoeven snapt nog steeds geen biet van dat superieure systeem en zou eigenlijk al lang haar biezen gepakt moeten hebben wegens structureel nalaten van het doen van haar huiswerk (een doodzonde in haar oude beroep als onderwijzeres). Wat natuurlijk desondanks niet gaat gebeuren, want ze moet straks nog wat brieven voorlezen aan het parlement. Waarvan de inhoud beslist niet spectaculair zal zijn en waarvan de SDE zeker niet op zal fleuren. Er zullen op zijn hoogst wat onbelangrijke piketpaaltjes worden verzet...

http://home.kpn.nl/windsh/010-SDE.html (bericht 4/5 november 2009)


5 november 2009: ... en BWE relativeert meteen weer de door het VIK opgestookte hype. Natuurlijk zitten de Duitse brancheorganisaties in hernieuwbare energie niet stil, en hebben ze zo hun eigen persmededelingen over de "vermeende ondragelijke extra belastingen" die door het EEG (in 2010) zouden worden veroorzaakt (zie vorige stuk over het VIK offensief). De Duitse Bundesverband WindEnergie e.V. had het hieronder gelinkte persbericht van 4 november 2009 om het VIK-geweld wat te nuanceren. En natuurlijk het "eigen" tale-telling grafiekje over de totale kosten van een kilowattuur in Duitsland. Waarbij wel aangegeven dient te worden dat die grafiek niet geldt voor de grootconsumenten van het VIK, want die hebben compleet andere inkoopcontracten en een heel andere verhouding tussen de diverse variabele componenten:

 • De "conclusie" dat hernieuwbare energie de stroomprijs in de hoogte zou drijven wordt door het BWE van de hand gewezen als zijnde een verkeerde voorstelling van zaken.

 • In 10 jaar tijd is de stroomprijs voor kleinverbruikers gestegen van 9,3 naar 23,2 eurocent/kWh, terwijl de EEG Umlage in dezelfde periode is gestegen van 0,2 naar 1,1 eurocent/kWh. Zie grafiek hieronder.

 • BWE stelt op basis daarvan dat de werkelijke prijs omhoog drijvende kracht de nog steeds voortdurende opwek van elektra uit fossiele bronnen is omdat ondanks lagere prijzen voor elektra op de stroombeurzen de consumentenprijs niet is meegedaald. M.a.w.: de grote energieconcerns hebben flinke winsten behaald en de lagere beursprijs niet aan de consumenten doorgegeven.

 • Naast een flinke groei van hernieuwbare elektriciteit (waardoor de EEG Umlage sowieso licht gaat stijgen bij gelijkblijvende elektra consumptie) is de "hoofdschuldige" van de forse toename (BDEW geschat: 2 eurocent/kWh) in 2010 volgens het BWE te wijten aan de mede door de mondiale crisis veroorzaakte lage beursprijzen voor stroom.

 • Vanwege de vernieuwing van het financiële omslagsysteem van het EEG per 1-1-2010 is de verwachting dat bij weer aantrekkende economische groei en hogere prijzen op de stroombeurzen, het verschil tussen die prijs en de gemiddelde prijs die uiteindelijk voor de EEG stroom wordt betaald weer kleiner zal gaan worden. De aankomende "2 eurocent/kWh" opslag is een kunstmatig hoge opslag die bij normalisering van de wereldmarkt en Duitse economie weer tot een lagere Umlage zal gaan leiden.

 • Volgens BWE zou ongeveer de helft van de voorziene verhoging van 1,1 naar 2 eurocent/kWh te wijten zijn aan dit kunstmatige "economie-afhankelijke" effect. Slechts een derde deel van de verhoogde bijdrage zou volgens BWE het resultaat zijn van de fysieke groei van hernieuwbare elektriciteit in Duitsland.

 • Naast het "dempende" effect op de EEG Umlage bij aantrekken van de economie zullen juist de grondstofprijzen voor de fossiele industrie weer gaan stijgen en hun business case dus verder gaan verslechteren. Daarom zal hernieuwbare energie - die van niet door dubieuze markt actoren te beïnvloeden gratis beschikbare bronnen gebruik maakt in het geval van wind en zon - binnen niet al te lange tijd elektriciteit goedkoper kunnen maken dan de conventionele bronnen.

 • Ondanks de enorme verdere uitbouw van hernieuwbare productie eenheden zal de EEG Umlage al vanaf 2015 weer omlaag kunnen gaan, volgens het BWE.

^^^
Grafiek van de zeer interessante "Unendlich-viel-energie" website bomvol infographics over wereld marktleider Duitsland op het vlak van hernieuwbare energie. Ontwikkeling gemiddelde stroomprijs voor huishoudens in Duitsland in de jaren 2000-2009, en het "aandeel' van de beroemde EEG Umlage daarin (groene segmentje). Ondanks de massieve uitbouw van hernieuwbare elektriciteit in de BRD (waarvoor die Umlage exclusief is bedoeld), is het aandeel in 2009 nog steeds maar opgelopen tot een bescheiden 1,1 eurocent/kWh. Dat is slechts 4,7% van de totale stroomprijs die gedomineerd wordt door de prijs die de leverancier (meestal fossiel) dicteert, transportkosten ("Netzentgelt"), en diverse belastingen (o.a. MwSt).

Daar valt mee te leven, zelfs als de prognose van het BDEW zou uitkomen dat de Umlage in 2010 tijdelijk 2 eurocent/kWh zou kunnen worden. Een effect grotendeels veroorzaakt door een forse reductie in het (industriële) stroomverbruik (gevolg: de zogenaamde EEG quote neemt sterk toe, dus het aandeel in de stroomprijs ook), wat weer weg zal vallen als de economie weer aantrekt. "Marktwerking" wordt dat ook wel in sommige kringen genoemd...

© Image 2009 from BWE website
Source www.unendlich-viel-energie.de, data from BDEW, last quarter of 2009

(met dank aan Jaap Langenbach van Wind Service Holland voor de link)

Voor een gedetailleerder grafiek met de andere deelposten tot en met 2008 (bron: BMU), zie mijn artikel van 16 oktober 2009 (licht afwijkende getallen).

http://www.wind-energie.de/ ... /-erneuerbare-energien-sind-keine-kostentreib/145/?type=55


3 november 2009: VIK port het fikkie nog eventjes wat extra op... "Eine kaum mehr zu schulternde Belastung!" (vrij vertaald PPV: "Een nauwelijks meer door de sector te dragen last!"), zo tetterde de zogenaamde "VIK" van de hoogste toren in hun recentste persbericht. En gaan ze morgen blijkbaar in het "Haus der Bundespressekonferenz" het fossiele vuurtje nog wat verder opstoken. De VIK staat voor "Interessenvertretung der Energiekunden in Industrie und Gewerbe". Zeg maar: de hard-core zware industrie in Duitsland, vertegenwoordigd door een kudde goed betaalde lobbyisten die koste wat kost in Berlijn moet zien te vermijden dat de energieprijzen "tot een (vermeende) hoge belasting" gaan worden. De VIK telt maar liefst 32 branche organisaties, en vertegenwoordigt naar eigen zeggen 80 procent van de inzet van industriële energie. Dus dat is een macht om rekening mee te houden in Duitsland.

De VIK is ogenschijnlijk zelf aan het rekenen geslagen over de komende forse verzwaring van de "last" die veroorzaakt wordt door een sterke stijging van de beroemde "EEG Umlage" die alle stroomverbruikers (bijna alle, bij de VIK zitten vast enkele megaverbruikers zoals mogelijk de Bergbau en Chemische Industrie die vrijgesteld zouden kunnen zijn van die verplichte heffing) moeten betalen. Ik heb al meermalen laten zien dat die "last" voor kleinverbruikers nog steeds binnen acceptabele grenzen ligt, en zelfs nog meevalt als de betreffende verbruiker veel minder dan 3.500 kWh per jaar verbruikt. Zelfs bij een zeer forse stijging van onder het EEG vallende hernieuwbare elektriciteit, wat al jaren het geval is in Duitsland.

VIK becijferde een nieuw "Umlage" bedrag van 2,047 Eurocent per kWh voor 2010, waarschijnlijk op basis van de prognoses van het BDEW die maandelijks die analyses publiceert (zie ook mijn beschouwing van het BDEW persbericht daarover van 16 oktober 2009). Die Umlage bedroeg in 2009 volgens VIK 1,16 Eurocent/kWh, wat zou betekenen dat de "heffing" met 76,5% zou gaan stijgen (VIK maakt er 77% van, dat bekt lekker).

^^^
Smaakmakend en suggestief grafiekje met bloedrode pijl met als duidelijk boodschap aan de politiek: "Hellup, we verzuipen! Redt ons!" Het is in ieder geval zeer goed voor verduurzaming van de samenleving, want het zet extra vaart achter besparingsprikkels bij de grootverbruikers in Duitsland (zo mogen wij hopen)...

© Grafiek 30 oktober 2009, VIK, BRD

De door het BDEW bepaalde getallen waren trouwens 75% stijging (2009 >>> 2010) resp. 1,14 eurocent/kWh voor 2009. Let wel: dat is nog steeds een prognose op basis van de huidige beschikbare (continu geactualiseerde) invoedingsgegevens van hernieuwbare elektriciteit en de maandelijkse elektra consumptie. Al zal gegarandeerd de EEG Umlage fors omhoog gaan. Dat is natuurlijk weliswaar politiek bezien "riskant" (de liberale FDP heeft het liefst zo goedkoop mogelijke stroom, "dondert niet wat"), maar het is natuurlijk een uitmuntende prikkel om eens zeer kritisch naar de eigen verbruikscijfers te gaan kijken (wat echt de hoogste tijd is). Want die kunnen gegarandeerd vet omlaag in vele bij de VIK aangesloten energie (elektra) zuipende sectoren. VIK probeert ook nog even te "scoren" met een 40% hogere prijs voor de "marktprijs [5 eurocent/kWh in 2010 geschat] plus EEG Umlage" in hun persbericht. Maar dat is natuurlijk een beetje te makkelijk. Als je sowieso al schofterig weinig voor (meestal fossiel of radioactief opgewekte) stroom betaalt, is elke verhoging natuurlijk "opvallend" te noemen. Als ze werkelijk geen kant op zouden kunnen, mogen ze wat mij betreft vertrekken naar Verweggistan en verder hun mond dichthouden. Want elektriciteit is nog steeds veel te goedkoop, en het kan me niet schelen wat marktfetisjisten daarvan vinden. Daar kan het ook genoemde zwaar politiek bedoelde bedrag van "meer dan 8 miljard Euro extra te betalen door de stroomafnemers in 2010" niets aan afdoen. Het had fair geweest als de VIK daar tegenover de absurde maatschappelijke kosten van de fossiele en nucleaire sector zou hebben gezet. Of de voorkomen maatschappelijke kosten (lees: maatschappelijke winst) door de reteharde groei van hernieuwbare elektriciteit (inclusief zogenaamd "Merit Order effect" op de stroombeurs). Daar gaat het ook om vele miljarden, die worden doodgezwegen. De fossiele maatschappelijk kosten hoeft niet de VIK, maar zal vooral de burger betalen via allerlei compenserende belastingen of opruimwerkzaamheden. Ook in Duitsland...

http://www.vik-online.de/index.php?id=71&backPID=71&tt_news=194


2 november 2009: Doek maar op dat ministerie... Vaak wordt de forse kritiek op het zeer slechte functioneren van het Ministerie van Economische Zaken "afgedaan" als nogal linksig gezever waar de Hoge Heren en Dames in Den Haag zich verder niet druk om hoeven maken. Er is echter recent een nogal heftig stuk met als titel "Wat Economische Zaken doet is nutteloos en onmeetbaar" in de Volkskrant van donderdag 29 oktober 2009 verschenen. En dat bepaald niet zachtzinnige stukske huisvlijt is afkomstig van de heer Ton Elias. Een rasechte VVD-er, Tweede Kamerlid met portefeuille E.Z., die nou niet bepaald van al te linkse sympathieën kan worden beschuldigd. Een paar citaten uit zijn vlammende forum bijdrage (pagina 11 van de krant):

"Het huidige ministerie van Economische Zaken heeft geen bestaansrecht meer. Nog los van de miserabele politieke leiding door Maria van der Hoeven, verricht het nutteloos en onmeetbaar werk. Dat laatste wordt verhuld door te goochelen met cijfers en conclusies in beleidsstukken. En de Tweede Kamer zit erbij en kijkt ernaar."

Over bevindingen van het "eigen bureau" voor Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer die de EZ begroting recentelijk doorspitte:

"Al met al is de minister niet afrekenbaar op het succes of falen van haar beleid."

Over topambtenaren die het beleid van hun voormalige werkgever "elders" doorlichten (en tot wel erg "positieve" conclusies komen):

"Onderzoek ... waarbij de vraag rijst of de slager hier z'n eigen vlees aan het keuren is."

(Die laatste doet me overigens sterk denken aan een vergelijkbare bevinding van het onafhankelijke perscollectief Energeia in een bericht van Jurgen Sweegers op 24 april 2008 [PPV citatenpagina]: "Het ministerie van Economische Zaken is altijd al goed geweest in het uitvoeren van onderzoeken die het eigen gelijk bevestigen.")

Al deze (en meer) kritiek is volgens Elias beslist geen haarkloverij, maar:

"... als het geen nut heeft, waarom de Tweede Kamer zich dan niet de vraag stelt of dat soort beleidsafdelingen niet simpelweg moeten worden opgeheven."

en

"Als de zinloze delen van dit ministerie worden gekapt, kan het makkelijk met de departementen van Landbouw en Sociale Zaken worden samengevoegd tot één nieuw departement van Ondernemen & Werkgelegenheid."

Ik ben het niet vaak "eens" met VVD-ers. Maar Elias schiet hier de bal voor open doel (vanaf de rechter aanvalslinie, om "links" ingekopt te kunnen worden?). Weliswaar is het woord "energie" hier niet gevallen, maar Polder PV weet wel een "beleidsafdeling van EZ" die opgedoekt kan gaan worden, gezien de ronduit deplorabele staat van de energievoorziening en slakketraag "resultaat" genererende rampregelingen als de SDE... En dan kan meteen het ministerie van VROM worden omgetoverd in het Ministerie vóór Duurzame Ontwikkeling. Zoals Polder PV al op 1 januari 2005 (...) aan de wereld heeft verkondigd voor een ieder die het horen wilde...

Verder is dit VVD offensief natuurlijk klassieke Hollandse partijpolitiek van het zuiverste water, want u mag zelf verzinnen wat de heer Elias geschreven zou hebben als een partijgenoot dat ministerie had bestierd...

Bron: Volkskrant, jaargang 88, nr. 25979/do. 29 okt. 2009: p. 11

Zie ook:

http://www.vvd.nl/bestand/artikel/7 (downloadbaar pdf van het Volkskrant artikel)
http://www.vvd.nl/actueel/478/van-der-hoeven-moet-zich-schamen-voor-beleidsarmoede (echte "beleidsarmoede" is er natuurlijk niet bij EZ als het om energie gaat: daar is het fossielen en nukes eerst, en om het volk te paaien mag er een microscopisch stukje "duurzaam" bij...)


 
^
TOP

30 oktober 2009: Polder PV's eerste lustrum . Dat de olie barrelprijs heden ten dage inmiddels alweer rond de tachtig dollar ligt is allemaal natuurlijk louter toeval en heeft niets met dat lustrum te maken. Vijf jaar lang alweer is Polder PV "live" on-line op het wereldwijde web sinds zijn stadsgenoot en "collega in duurzame zaken", de beroemde Floris Wouterlood (nog steeds voorzitter van de Zonnestroom Producenten Vereniging) "officieel" en vergezeld van enkele bewoners uit ons complex de website opende.

De sectie zonne-energie op Polder PV telde na die vijf jaar al 49 pagina's met in totaal 1.982, de laatste jaren door verdieping van de kennis steeds uitvoeriger en in Nederland vaak unieke berichten. Waren er op de eerste tien "PV-nieuws" pagina's nog 551 berichten te vinden (pagina's grofweg rond de 200 kilobyte gehouden qua grootte), zijn dat er op de laatste tien complete pagina's nog maar 237. Dit geeft aan dat de artikelen diepgravender worden, meer aspecten belichtend, en met steeds meer eigen research worden ondersteund. Polder PV is van meet af aan dan ook beslist geen makkelijke (regelmatig op internet gesignaleerde) "copy and paste" site geweest.

Voor een aanzienlijk deel gaan de artikelen over de stormachtige ontwikkelingen op de mondiale PV-markt en de technologische revoluties waar we inmiddels bijna dagelijks mee worden geconfronteerd. Polder PV refereert daarbij steeds vaker uitvoerig naar eerdere publicaties en artikelen en zet daarbij lijnen uit naar historische processen om actualiteiten op hun waarde te kunnen beoordelen en zaken in perspectief te blijven zien. Geen "los zand" van actualiteiten, dus, maar "geïntegreerd ontwikkelingen proberen weer te geven". Polder PV linkt uitbundig, noemt daarbij alle geciteerde bronnen met naam en toenaam, tenzij anonimiteit wordt gevraagd of essentieel is. Steeds vaker krijgt Polder PV via zijn in de loop der jaren opgebouwde netwerk zeer interessante "inside information", met hierbij natuurlijk de oproep aan alle lezers om die te blijven delen waar u dat nodig acht op het bekende e-mail adres. Aan allen die al die jaren informatie en niet te vergeten een volkomen verbijsterende serie links naar "interessante" (al lang niet meer allemaal te volgen) artikelen hebben gestuurd: hartelijk dank! Polder PV heeft op zijn hoogst uit die onafzienbare stroom links "de welbekende krenten uit de pap" kunnen halen. Meer is fysiek niet te trekken voor een eenpersoons initiatief (wat al volledig uit de klauwen is gelopen, mind you...).

^^^
Statcounter grafiek van het dagelijkse bezoek bij Polder PV sinds de start van deze counter op 29 november 2005 tot en met vandaag, 30 oktober 2009. De twee grote "SDE pieken" (voorjaar 2008 resp. 2009) zijn duidelijk te zien. Het eerder gebruikte statistiek programma voor het eerste jaar heeft Polder PV overboord gegooid omdat daarmee zeer onduurzame pop-ups met olievretende automobielen e.d. werden ge-cogenereerd bij bezoek aan de 100% duurzame website Polder PV. Statcounter doet aan dat soort onduurzame onzin niet mee. Aanbevolen! Zie ook maandgrafiek verderop.

Naast die belangrijke "core business" genaamd zonne-energie publiceerde Polder PV ook nog eens 24 pagina's met 875 berichten over andere duurzame energiebronnen en messcherpe analyses over ontwikkelingen in de Nederlandse en mondiale energiesector. Verder al iets langer in het verleden (doch nog steeds af en toe een update) 5 pagina's over het Sunpower avontuur met de kwakkelende OK4 omvormers. Zeven pagina's over de voor het gros van Nederland totaal onnavolgbare (en de gedwongen afnemers goud geld kostende) stadswarmte perikelen, en ga zo maar door. Daarbij reken ik nog even niet de inmiddels tot een angstwekkende berg informatie aangezwollen unieke serie van eind 2007 begonnen 12 pagina's bomvol nergens elders gereproduceerde felle doch altijd inhoudelijke pennenvruchten over 's Neerlands nieuwste krakkemikkige subsidieregeling voor duurzame energie SDE. Of de talloze zeer gedetailleerde grafieken van velerlei aard (inclusief dynamische resp. interactieve) m.b.t. de productie en de impact van Polder PV's (momenteel) 1,236 kWp grote Shell Solar zonnestroom systeem, andere energie- en drinkwater verbruikscijfers, etc.

Polder PV is momenteel 172 MByte groot, en dankt Ron Hoekstra van iQue voor zijn jarenlange support en de server ruimte die hij voor dit duurzame, regelmatig flink prikkelende en de "sector" kietelende initiatief heeft gereserveerd! Mocht u ooit nog eens in hardwarematige automatiseringstrajecten met RFID technologie willen stappen: Ron (extreem druk bezet, dat wel), is de "man" voor u!

^^^
Vergelijkbare, door Statcounter gegenereerde grafiek als de vorige, maar nu per maand sinds november 2005 tot en met oktober 2009. Ook hier weer zijn de twee grote SDE pieken goed te zien.

Er zijn "vage" plannen om de site om te gaan bouwen en deze toegankelijker te maken. Dat gaat echter enorm veel energie en inspanning kosten, alleen al gezien de omvang van het reeds gepubliceerde (voor een aanzienlijk deel nog steeds actueel, illustratief of gezien de historische context zeer waardevolle) materiaal. Dus geen enkele garantie of dat ook daadwerkelijk zijn beslag gaat krijgen. Voorlopig blijft Polder PV op de oude, vertrouwde voet verder gaan. Aan de bezoekersaantallen zal het verder niet liggen, die liggen al geruime tijd tussen de 200 en 300 unieke bezoekers per dag, grofweg tussen de 6.000 en 7.000 per maand, met uitschieters tijdens "zeer actuele" periodes zoals in SDE rat-race tijd. Rond een kwart tot iets minder dan een derde deel van de bezoekers blijft volgens de Statcounter statistieken ruim een uur per dag de ontwikkelingen op Polder PV volgen. Op diverse fora maar ook direct per e-mail wordt vaak naar Polder PV verwezen en inhoudelijk commentaar gegeven, in toenemende van mensen uit de professionele en commerciële PV-sector (echter van SenterNovem of van EZ al die jaren nooit spontaan enig bericht mogen ontvangen...). Het geleverde commentaar is zelden negatief, maar in overweldigend mate positief (zie actuele reacties pagina op PPV). Polder PV heeft ook in de loop der jaren een reeks van artikelen en commentaren geschreven die in lokale, regionale en nationale persorganen zijn opgenomen. Ook wordt de webmaster van Polder PV af en toe voor bijdragen in live programma's gevraagd, dit jaar zelfs herhaalde malen bij RayRadio in Breda.

De appeltaart die morgen tijdens de bewonerskoffie in ons complex geserveerd gaat worden gaat vandaag (een heel wat somberder dag dan 30 oktober 2004, alla) gebakken worden. Aangezien de meterstand van de enkeltarief Ferrarismeter bij Polder PV nog ergens in het historische jaar 2007 verblijft (...) en slechts langzaam uit het fantastisch diepe zomerdal van 2009 omhoog aan het klimmen is, gaat dat dus weer een "rekenkundig op gesaldeerde zonnestroom" gebakken appeltaart worden. Santé!

Conclusie/Dank
Op naar de volgende 5 jaar. Aan Polder PV heeft het beslist niet gelegen als Nederland de eeuwige pispaal van Europa wordt op het gebied van zonne-energie. Aan u hoop ik ook niet. Als u nog geen zonnepanelen of (nog veel efficiënter qua impact op het energieverbruik) een zonnecollector of zelfs warmtepomp voor de warmtevoorziening heeft, wordt het echt de hoogste tijd om nu zo spoedig mogelijk aan de bak te gaan (vergeet niet eerst maximaal te isoleren)!

Ik wilde tot slot nog alle lezers en contribuanten uit de grond van mijn hart danken voor de jarenlange support van Polder PV. Het is dan ook niet alleen "mijn verhaal". Het is ook - zie o.a. de erg leuke PV-newbee pagina's - vooral ook "uw verhaal" geworden. Ik hoop dat u het ook in de komende jaren in toenemende mate tot "ons verhaal" zal gaan laten worden. Want we moeten echt een offensieve macht in het fossiele Nederland gaan vormen. Het is niet alleen de toekomst van "de generaties die na ons komen" (Polder PV is kinderloos). Het is ook uw en mijn toekomst. Die moet door ons worden bepaald, en niet door een paar superondernemingen voor wie uiteindelijk uitsluitend dat verdomde slijk der aarde telt!


29 oktober 2009: Balkenende als Klimaat Held... Ik kon de ogen niet droog houden bij het afluisteren van Creatieve Actie Numero XXX van mijn Klimaat Helden Hors Categorie die schuilgaan onder de naam Greenpeace. Ze klusten een fictieve, prachtige toespraak van onze Premier Balkenende in elkaar en onthulden voor het Binnenhof een prachtig borstbeeld van onze (nep) klimaat held. De genodigde parlementariërs konden (ditmaal, meestal zijn ze niet zo gecharmeerd van de rete-creatieve acties van dat "linkse tuig") het audio-visuele geweld wel waarderen, zo leek het.

^^^
Borstbeeld voor "miljeuvriendelijke premier en Kopenhagen Klimaat Held Balkenende". De parlementariërs leken zo te zien verrukt. Als mijn ogen me niet bedriegen van rechts naar links: Kees Vendrik (GroenLinks), Boris Van der Ham (D'66), (alleen hoofd) Paulus Jansen (SP), (?gestreepte stropdas met papierwaren in gevouwen handen? tip welkom), Liesbeth Spies (met ook de nodige papierwaren, CDA), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (met grijs jasje en rood shirt, CU)

© Greenpeace 2009 (link)

Greenpeace: wederom klasse en een geweldig goed gelukte, "miljeuvriendelijke" actie die onze tegenstanders met de mond vol tanden laat staan!

Hoogste tijd voor weer een sappige E-limerick!

http://www.greenpeace.nl/news/greenpeace-premier-balkenend (met downloadbare audio van Balkenende's meest klimaatvriendelijke toespraak ooit gehouden..., 4'55")


29 oktober 2009: Polder PV op YouTube filmpje Supergrid. Ray Meur van RayRadio (elke dinsdagavond duurzame energie op StadsRTV Breda!) heeft een probleempje: zijn geweldig leuke uitzendingen staan als podcasts op een aparte site, maar het aantal wat daarop geparkeerd mag worden is beperkt tot de vier laatste uitzendingen (grote audio files). Vandaar dat Ray naar iets anders omkeek. En hij vond dat op YouTube. Hij zal beslist niet alle uitzendingen daar op gaan zetten, maar misschien wel de leukste. Een van die leukere exemplaren was de uitzending over het flink door de "Europese Groenen" gepushte Supergrid van 17 februari 2009, waarin Kathelijne Buitenweg (Europarlementariër GroenLinks) uitgebreid aan het woord kwam. En ... waar de webmaster van Polder PV ook zijn woordje in mocht doen. Raymon Meur zette de uitzending in twee stukken op YouTube, en maakte er ook nog een leuke animatie van. Ray: hartelijk dank!

^^^
Screendump van de YouTube video van "Supergrid 2", radio uitzending van Raymon Meur (RayRadio) in februari 2009. Links GroenLinks Europarlementariër Kathelijne Buitenweg, rechts (Biohummer® foto van) polderjongen/Polder PV. Er tussenin gefotoshopt: wie anders dan "Der Hermann" (Scheer, selbstverständlich...).

Animaties en uitzending © Raymon Meur/RayRadio!

http://www.youtube.com/watch?v=y9ewF_wqKt0&NR=1 (Supergrid deel 1, 8'45", grotendeels filmpje GroenLinks/audio/animatie en Kathelijne Buitenweg, de webmaster van Polder PV komt pas bijna aan het eind aan het woord ...)
http://www.youtube.com/watch?v=fbZw9hEr8DE&feature=related (Supergrid deel 2, 6'22", ... en mag grotendeels zijn zegje doen in het vervolg/slot, met animaties door Ray)

Inmiddels staan er reeds meerdere uitzendingen van RayRadio gelinkt naast bovenstaande video/audo filmpjes op YouTube! Voorzien van tale-telling foto's en andere knutselwerkjes van/door Raymon Meur. Klasse!

http://www.youtube.com/watch?v=ZCgiJ2HSkbA&feature=related vervolgd op
http://www.youtube.com/watch?v=pFuFIC-37h8&NR=1 (de allereerste uitzending van Raymond Meur over duurzame energie, met Hermann Scheer als vertolker hors categorie)
http://www.youtube.com/watch?v=esWdwJiz5GA&feature=related (Raymon's fraaie overzicht van het eerste half jaar indrukken duurzame energie en overview deel 1)
http://www.youtube.com/watch?v=d3sB9eJaXyI&feature=related (idem, deel 2 en slot, met zeer fraaie en tale-telling monoloog uit de beroemde film The Matrix...)
http://www.youtube.com/watch?v=h3Om1aT-fFc&feature=channel (idem, het hartstikke leuke interview van Raymon Meur met Peer de Rijk van het 30 jaar jubilerende WISE)


20 oktober 2009: Waarom in Vredesnaam? In het Financieele Dagblad van donderdag 8 oktober stond een kort artikel op p. 7 over het feit dat de EU in het zogenaamde SET Plan "aandringt op een investeringsslag in de energiesector". Gesuggereerd wordt dat er de komende tien jaar 50 miljard Euro nodig zou zijn "om CO2 doelen te halen en de technologische voorsprong te behouden". We leven immers in tijden dat vele "miljarden" over de balk worden gesmeten, dus dat kan er ook nog wel eventjes bij.

Interessanter is wat "de EU" (lees: Piebalgs en collega Potocnik) zou vinden van de bestemming van die vele miljarden:

31 miljard Euro naar "duurzaamheid" waarvan 16 miljard naar zonne-energie, 6 miljard naar windenergie, en 9 miljard naar biomassa. Geclaimde "opbrengsten" (lees: productie) van deze drie opties: 15, 20, resp. 14% van de totale stroombehoefte. Echter, er zou ook nog eens 5 miljard Euro naar brandstofcellen moeten gaan en, dat is het meest verbazingwekkende, maar liefst 13 miljard Euro naar "Carbon Capture and Sequestering" (CCS, wat alleen maar het grootschalig paaien van fossiele kolen- en gasbelangen betekent) en zelfs (alweer!!!) 7 miljard Euro naar kernsplijting (alle kosten afwentelen op deze en honderden volgende generaties en ook al door de burgers te betalen hoogspanningsnetten uitbreidingen kostend in reeds overcapaciteit hebbende of krijgende landen). De laatste drie "opties" zouden in totaal 25 mrd extra opslokken, grotendeels de grote energieholdings faciliterend (die de te wensen maximaal decentraal te ontwikkelen energiemarkt er vervolgens mee kapotmaken).

Een week later zag een beknopte maar hoogst interessante lezersbrief van ene A. Jonker uit Amsterdam het licht (donderdag 15 oktober 2009 in FD, pagina 9). Ik wil u die reactie op het FD artikel hier niet onthouden, waarbij trouwens het woord "energie" beter vertaald kan worden als "elektriciteit" om de cijfers kloppend te houden:

"... Een korte rekensom leert dat voor 16+6+9= 31 mrd euro 15+20+14= 49% energie duurzaam kan worden opgewekt. Als we de eveneens voorgestelde € 25 mrd ook in duurzame energie opwekking investeren, dan kan nog eens 49 maal 25, gedeeld door 31 = 39% extra blijvend schoon en duurzaam worden opgewekt. Dat brengt het aandeel duurzaam al op 88%. We kunnen die € 25 mrd ook in toekomstige kolenstook en kernafval investeren. Waarom willen we dat in Vredesnaam? Ik vraag me namelijk af wie straks de kosten van de vervuiling gaat betalen."

Mooi gesproken, heer Jonker! De spijker op zijn kop! Dan kunnen vanaf nu meteen alle moeizame "overleggen", "symposia", "klimaatconferenties" en noem al die dwaze, vrijwel niets opleverende, vol symbolisch spraakwater zittende bijeenkomsten direct worden opgedoekt. Europa: AAN DE SLAG!

http://tinyurl.com/ygj2kka (verkorte link naar het EU document "Questions and answers on the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) and its financing" van 7 oktober 2009, met de achtergronden, Engelstalig)


12 oktober 2009: Effe stoom afblazen... (uit den ouden doosch)

Die "ouden doosch" bij Polder PV zit bomvol pareltjes. En af en toe vist de webmaster er weer eens eentje uit voor de sjeu. Het hieronder weergegeven exemplaar, uit een e-mail van een tot het alleruiterste getergde zonnestroom opwekker in het noorden des (NEEder)lands, is alweer uit de nadagen van het prehistorische jaar 2006. De strekking is echter nog steeds zo actueel als wat. Oordeelt u zelf:

"Hoe lang deze vertoning nog gaat duren, ik denk eindeloos lang nog, totdat de olie zo duur wordt dat we noodgedwongen naar atoomenergie moeten teruggrijpen. En echt, Peter, dat zit in de lucht. Mensen worden al weer beetje bij beetje gemasseerd. Alternatieve energie zal er tegen die tijd ook niet genoeg voorhanden zijn.

Alternatieve energie zal schaars goed blijven in Nederland ondanks alle mooie woorden in Den Haag. Iets doen is nu eenmaal iets anders dan praten.

Al Gore en Bill Clinton zijn pas wakker geworden toen het niet lukte om president te worden, of omdat de sigaar overdwars zat.

Amerika is nog steeds de grootste vervuiler. Dit omdat de dollar heilig is, daar moet je veel van verdienen en na mij de zondvloed.

China gaat ook de zelfde weg op, vervuiling alom. Nu ja, nog 35 jaar en dan zijn we gelukkig ook van het ijs van de Noordpool af, kunnen we daar misschien mooie bungalow parken neerzetten of “real estate”.

Ik ben er van overtuigd dat de wereld zich vol overtuiging en fanatiek naar de kloten helpt.

Zo zo, dat lucht weer even op zeg."

Met dank aan de stoomafblazer voor het delen van zijn Weltschmerz...


 
^
TOP

29 september 2009: Uitslag Duitse verkiezingen. Bij het schrijven van het uitgebreide stuk met reacties op het interview met Diederik Samsom (PvdA) had ik de resultaten van de Duitse verkiezingen nog niet vernomen. Het zeer goede (ik zou bijna willen zeggen "Deutsch-grundliche") Duitslandweb.nl platform geeft Nederlandstalige analyses en een zeer brede beschouwing van de issues rond de verkiezingen in de machtigste economie van Europa. Ook de ZDF subsite geeft veel achtergrond info.

Uitslag:

Partij of verband
Lijkt enigzins op (NL)
percentage v/d stemmen 2009 (%)
t.o.v. vorige verkiezingen 2005 (%)
CDU/CSU
CDA
33,8
-1,4
SPD
PvdA
23,0
-11,2
FDP
VVD
14,6
+4,7
Linke
SP
11,9
+3,2
Grünen
GroenLinks
10,7
+2,6
Andere*
6,0
+2,1

*NB: geen enkele kleinere partij heeft de kiesdrempel van 5% gehaald. Stemmen worden waarschijnlijk herverdeeld.
De tweede kolom geeft een "richting" aan voor de politieke partij in Nederland die enigzins vergelijkbaar is met genoemde (Duitse) partij of verbond ("Union" van CDU/CSU). Uiteraard zijn er ook grote verschillen, want politieke partijen worden vaak gedreven door typisch nationale issues die onvergelijkbaar zijn met die van andere landen. Ook de "historie" van partijen is vaak totaal onvergelijkbaar.

Weliswaar krijgt de coalitie CDU/CSU met de door hen "gewilde" partner FDP (liberalen) een krappe meerderheid, maar ook de doorzettende groei van zowel de "Linke" als de "Grünen" (voormalige coalitiepartner van de SPD waarbij het Duitse EEG in het leven werd geroepen in april 2000) is een teken aan de wand dat die nieuw te vormen "rechts/liberale" coalitie het niet gemakkelijk zal gaan krijgen om de boel op zijn kop te gaan zetten in de BRD. Alleen al de opkomst was - voor Duitsland - teleurstellend laag, van 77,7% in 2005 tot slechts 70,8% in 2009.

^^^
Ter relativering van het "succes van de nieuwe coalitie" in de BRD eventjes deze veel meer zeggende grafiek met de resultaten sinds de naoorlogse verkiezingen in Duitsland. Waaruit duidelijk blijkt dat het draagvlak voor de "Union" van het conservatieve bolwerk van de CDU/CSU ook al jaren aan erosie onderhevig is. Dat de steun voor de sociaal-democratische SPD (vergelijkbaar met de Nederlandse PvdA die soortgelijke dreunen te verwerken heeft gekregen) flink is ineengeschrompeld, met name deze laatste verkiezingen. Maar, en dat is het goede nieuws (naast natuurlijk de groei van de liberale, "de markt lost alles voor ons op" jongens en meisjes van de FDP), ook de Grünen blijven in de stijgende lijn, die ter linkerzijde versterkt wordt door de sterke groei van "Die Linke". Gezamenlijk groeiden deze twee laatsten met 5,8%. Dat is 1,1% meer dan de FDP aan aanwas liet zien...

Grafiek © ZDF, van de interactieve grafieken op de Frontal21/ZDF website
(rechts op deze pagina)

Conclusie
Gegarandeerd zal (ook) op het vlak van energiepolitiek "het een en ander" geprobeerd gaan worden door de nieuwe coalitie (de zware klappen gekregen hebbende SPD belandt in de oppositie). Ik vermoed dat vooral getracht zal gaan worden om de in Wet vastgelegde "Ausstieg" uit de kernenergie te blokkeren. Wat vele malen erger zal zijn dan gemorrel aan de nog steeds extreem succesvolle wetgeving voor hernieuwbare energie (o.a. EEG voor elektriciteit) en de andere, met veel parlementair overleg tot stand gekomen "klimaatwetten". Gelukkig is er een zeer actieve anti-atoombeweging, en die mensen hebben het grootste gelijk van de wereld om zo nodig met huid en haar een verdere uitbouw van die heilloze, centralistische en een politiestaat bevorderende atoomoptie blijvend te blokkeren.

<<<
Nog in functie zijnde Sigmar Gabriel (SPD, links), Minister van een van de machtigste milieuministeries op deze aardkloot (BMU) en hartstochtelijk verdediger van het beste financiële incentive systeem voor hernieuwbare elektriciteit ter wereld, het Duitse EEG. Hij moet zeer waarschijnlijk plaats maken voor een nog onbekende, hoogstwaarschijnlijk conservatieve of "marktgeile" liberale opvolger. Rechts naast hem algemeen secretaris van de VN, Ban Ki-moon (klimaat-top bij de VN in New York, 22 september 2009).

Foto: © Michael Schrören / BMU (link)

Wisseling van de wacht voorzien bij BMU
Wat zeker duidelijk wordt, en ook dat is beslist "onrustbarend" te noemen: het zeer actieve, met een uitmuntende en zeer progressieve website (met name de subsite Erneuerbare Energien!) gezegende "Milieuministerie" BMU bij de oosterburen, zal binnenkort zeer waarschijnlijk door een reactionair-conservatief en/of liberaal figuur worden vertegenwoordigd. Sigmar Gabriel (SPD) zal dus het veld moeten ruimen, en dat, beste mensen, is wellicht het grootste verdriet wat deze verkiezingen op het vlak van (hernieuwbare) energie zal opleveren. Gabriel heeft al die jaren lang het Duitse EEG te vuur en te zwaard verdedigd tegen de gevestigde orde en ook tegen zijn conservatieve "collega's" van het Wirtschaftsministerium (zeg maar het Nederlandse EZ tot de derde macht). Een eventuele toekomstige liberale haai als "vertegenwoordiger" van het wereldsucces EEG in Duitsland (BMU is uitvoerder van het EEG!): dat gaat er bij mij maar moeilijk in. We zullen zien of zo'n "haai" (of wellicht een "conservatiever type" van CDU of CSU) het EEG met hetzelfde vuur zal gaan verdedigen als de diverse SPD ministers dat de laatste jaren hebben gedaan. Daar heeft de polderjongen zo zijn gedachten over...

Het gaan spannende tijden worden in Duitsland. Zoals trouwens overal op deze aardkloot. Worden de superrijke, reeds veel te machtige energieholdings weer/nog steeds zwaar gesteund door de klonten boter in het haar hebbende politiek? Of gaat er vol ingezet (blijven) worden op een echte hernieuwbare, decentrale energierevolutie die voor een aanzienlijk deel door "het volk" zal worden gedragen? In het laatste geval: zullen de financiële incentives ook voor de "kleinere spelers" (de miljoenen huishoudens met nog maagdelijke daken) voldoende "prikkelend" zijn, blijven, of wellicht worden? Zodat ze ook "verleid" zullen worden tot bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw PV systeem en/of een zonnecollector installatie? Dat is de grote vraag. Waar ik in een later artikel op terug wil komen.

http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/26/0,1872,7900154,00.html?dr=1 ("Richtungswechsel in Deutschland")
http://www.duitslandweb.nl/dossiers/verkiezingen-2009/inleiding/Overzicht.html (Nederlandstalige site over o.a. Duitse verkiezingen)

nagekomen - publiekelijk toegankelijk Energeia bericht over het nakende kernsplijting-verlengings-onheil:
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=716


25 september 2009: Kernenergie is (uiteraard) ook niet duurzaam. Dat wisten u en ik natuurlijk al lang, al zijn er halve zolen in Den Haag etc. die steeds harder staan te schreeuwen dat die vermaledijde (??? slecht presterende ???) windturbines niet meer gesubsidieerd mogen worden en dat ons land in heftige mate eigen atoomstroom moet gaan produceren. Dit soort archaïsche types willen bovendien CO2 "heilig" verklaren en die "Europees gesubsidieerd" van nieuw te bouwen (!) commerciële kolencentrales in de grond laten proppen met het "eeuwig durende vervolgrisico" voor de overheid. Voor u en ik dus, voor als het "fout" gaat met die bezopen opslag... Over de hoogspanningsnetten die voor de afvoer van die gigantische hoeveelheden op de markt gedumpte fossiel-nucleaire elektra nodig zijn en die door u en ik betaald moeten gaan worden (al wekken we 100 procent van ons eigen jaarlijkse verbruik superduurzaam met zelf gekochte zonnepaneeltjes op) hoor je die Haagse slippendragers van de verziekte energiesector nooit. Die willen ons gewoon de komende eeuwen in de verstikkende wurggreep van de atoom- en kolenjongens houden, en hebben dus feitelijk extreem ondemocratische en blijvend onduurzame ideeën. Die keihard afgestraft zouden dienen te worden.

Dit is wat een continu energierapporten uitpoepende Amerikaanse instantie vindt van de in sommige zieke Nederlandse kringen aangehouden fossiel-nucleaire terreur. Energy Report Alert uit Anthem, Arizona (e-mail van 24 september 2009):

Today, the world's energy supply is largely based on fossil fuels and nuclear power. These sources of energy will not last forever and have proven to be contributors to our environmental problems. The environmental impacts of energy use are not new but they are increasingly well known; they range from deforestation to local and global pollution. In less than three centuries since the industrial revolution, mankind has already burned roughly half of the fossil fuels that accumulated under the earth's surface over hundreds of millions of years. Nuclear power is also based on a limited resource (uranium) and the use of nuclear power creates such incalculable risks that nuclear power plants cannot be insured.

Mocht u het allemaal toevallig "vergeten" zijn in het almaar toenemende, dagelijkse bombardement aan energienieuws. Gewoon eventjes om u te helpen herinneren dat het klassieke energiefascisme en de van hypocriete "Greenspeak" doorspekte Power Play van de grote energieholdings (en hun Haagse dienaars) te vuur en te zwaard bestreden zal moeten blijven worden. Elke dag weer.


10 september 2009: Groene stroom volop verkrijgbaar... Een leuke inzending van Edwin Swerink uit "agrarische contreien" (daar hebben we "nogal" wat van in Nederland) die ik gisteren in de mailbox vond:

"Beste Peter,

met veel plezier lees ik regelmatig je bijdragen op Polder PV. Welnu, laat ik ook 'ns wat aanvoeren, dat kan geen kwaad op de 'dag van de duurzaamheid'.

Elke werkdag stap ik op mijn fiets om zo rond de 10,8 km verderop mijn werk te verrichten. De route is gevarieerd en voert door mooie stukjes Eindhoven.
Zo passeer ik ook elke ochtend bij het krieken van de dag een maisveld in wording. Sinds enige tijd staat daar een klein elektrisch oventje op de grond een beetje verloren te staan. Het apparaat hoort er niet echt thuis (want afgeschreven apparaten breng je naar de milieustraat), maar goed hij staat er. Nu moet er een creatieve duurzame geest hebben gedacht, maisveld, elektrisch oventje, niet aangesloten ..... met als resultaat het gebeuren zoals getoond op bijgaande foto. Ik was het niet.

Vriendelijk groetend, Edwin Swerink
"

De foto die Edwin bijsloot maakt het verhaaltje helemaal af. Geen netbeheerder nodig hier, lijkt het...


© Edwin Swerink


9 september 2009: Wat Polder PV voor duurzaams doet op "nineninenine"... Er is al een tijdje een oproep van de actie organisatie "Urgenda" om "duurzame acties" te presenteren en uit te voeren op de - blijkbaar - magische datum 9 september 2009 (link onderaan). Nu heb ik niet zoveel met "magische" data, want onze jaartelling is sowieso een grote, blijvende puinhoop van ongelijke maanden, een merkwaardige hoeveelheid "seconden per minuut", "minuten per uur", "uren per dag", schrikkeljaren, bijstellingen en numeriek gerotzooi om enigzins in de pas te kunnen blijven met de enige tijd dictator die we hebben. En dat is en blijft de jaarlijkse, natuurlijke kringloop van ons prachtige planeetje om die koperen ploert die ons tegelijkertijd ook nog eens van onvoorstelbare hoeveelheden gratis kernfusie energie voorziet. Elke seconde weer...

999 of 666?
Of u moet het "9.9.9" initiatief zien als tongue-in-cheek tegenhanger van dat "andere magische getal", 666, "the number of the beast", waar Vangelis Papathanassiou's Aphrodite's Child trouwens in een roemrijk verleden ooit een ge-wel-di-ge (en veelbesproken) rockplaat van heeft gemaakt. Gezien de deplorabele stand van zaken rond duurzaamheid (met name energie) in ons land, zou ik dat laatste getal eerder van toepassing vinden, maar dat terzijde...

Doet er verder natuurlijk niet toe, alle "initiatieven" tot het oproepen van duurzamer leven (zoals de "9.9.9" actie) zijn welkom, al moet daarbij op voorhand duidelijk gemaakt worden dat niet slechts dat ene dagje in het jaar men het beste beentje voor dient te zetten. Maar dat soortgelijk progressief, maatschappelijk bewust en mensen, natuur/milieu/planeet sparend gedrag en "een dag vol bruisende duurzame activiteiten", zo spoedig mogelijk bij iedereen omgezet dient te worden tot een structurele inzet, 365 (in schrikkeljaren 366) dagen per jaar.

Bij Polder PV verandert er (dus) gewoon niets op deze "magische" datum. En dus:

 • werkt hij net als alle andere 364 dagen (2009) achter een zuinige computer die als hij van huis gaat (en er niet "gelogd" wordt) en 's nachts rücksichtslos van het net wordt gekoppeld;
 • informeert hij daarbij het Nederlandse publiek over de mondiale zonnestroom revolutie, faciliteert hij tegelijkertijd mensen op de PV-newbee pagina om hun mogelijk aanstekelijke verhaal te doen, en presenteert hij bijna dagelijks unieke en keiharde numerieke gegevens en argumenten waarom we massaal op zonnestroom en andere 100 procent duurzame opties zouden moeten inzetten;
 • heeft hij alle randapparatuur permanent van het net gekoppeld en doet hij die apparaten pas aan door de stekker in de contactdoos te steken als hij die daadwerkelijk nodig heeft, erna gaat direct de stekker d'r uit;
 • print hij alleen noodzakelijke zaken als vanouds op de achterzijde van reeds enkelzijdig gebruikt papier (een onafzienbare, nooit opdrogende stroom van de universiteit waar mijn partner werkt);
 • drukt hij dat zeldzame, per tante pos te versturen stuk voor een "officiële instantie" af op kringloop papier;
 • gebruikt hij het inktverbruik verminderende font "Spranq Ecofont" bij prints;
 • heeft hij alweer 4 volle emmers regenwater extra uit de regenton in de badkamer gezet als buffer voor de toiletspoeling;
 • gaat de koffieprut (uiteraard van biologische en Fair Trade kwaliteit) en alle goed composteerbare gft afval weer linea recta in het eigen compostvat waarvan het hoogwaardige eindproduct uiteindelijk in hergebruikte zakken naar de moestuin gaat ter verbetering van de bodem;
 • blijft de hoofdkraan voor de stadswarmte leiding naar de radiatoren in ons appartement waarschijnlijk nog een maand of twee dicht staan, want ook "restwarmte" wordt (in Leiden) zeer fossiel opgewekt (voor de lucratieve elektra productie door fossiele reus E.ON), en een trui is zo aangetrokken;
 • hoeft er ook nooit gerommeld te worden aan domotica als kamerthermostaten, omdat er naar het lichaam geluisterd wordt in huize Polder PV, en niet naar "automatisch werkende apparaatjes met een eigen dan wel vooraf ingestelde wil";
 • gaat hij straks weer op de tweedehands fiets met een tas vol statiegeld flessen (de webmaster van PPV is een TetraPak "ecologische weggooiverpakking" hater) naar de natuurvoedingswinkel en de boerenmarkt in het centrum van de stad om wat ekologische droogwaren en biologisch geteeld fruit, bij voorkeur van niet te ver, te kopen;
 • raadpleegt hij meteen weer eens even de krant in de openbare bibliotheek zodat hij geen papierverslindend en bos-monoculture genererend abonnement nodig heeft;
 • wekt hij misschien weer, net als gisteren, zo'n 5 en een halve kilowattuur, of, zoals op de 6e, 2,8 kWh kostbare zonnestroom op, ook als hij niet thuis zou zijn;
 • verbruikt hij slechts gemiddeld 3,3 kWh/dag op jaarbasis aan elektriciteit;
 • blijft Polder PV "indirect groen gehost" door de inzet van zonnepanelen door de webhoster iQue op het ouderlijke huis;
 • genieten de buren van kosteloze vergroening van hun "klassieke grijze stroommix" door onze tijdelijke overschotten aan zonnestroom;
 • eet hij vanavond weer een eenvoudig, zo min mogelijk bewerkt maaltje van deels zelf gekweekte, onbespoten groenten, uiteraard zonder milieu- en grondstoffen vernietigend, dier-onterend en mens-onwaardig geproduceerd vlees;
 • zal hij zoals gewoonlijk zijn bordje leegeten zodat er niets wordt verspild;
 • gebruikt hij de simpele, door zijn partner op het werk gevonden piepschuimen hooikist daar waar het kan om het toch al superlage kookgasverbruik (plm. 30 m³/jaar) blijvend laag te houden;
 • laat hij de afwas met koud water voorgespoeld tot overmorgen staan om zo min mogelijk warm water per afwas te gebruiken, ook al komt de "restwarmte" van de "milieuvriendelijke" gasgestookte E.ON centrale in het centrum van de stad. Die momenteel door het aanhoudend warme weer in combinatie met noodzakelijke baggerwerkzaamheden in de ernstig vervuilde Maresingel met een gigantisch, door de gemeente betaald buizenstelsel en fossiel gestookte grote pompgeneratoren, monumentele hoeveelheden koelwater in de singel loost, als vanouds; zie vooral ook de ronduit schokkende "Leiden in Last" fotoreportage van "Leidse Glibber"!!!;
 • zal de polderknaap nog steeds geen (aangeprate) "behoefte" hebben aan een hele range aan "moderne gemaksapparatuur" zodat het elektraverbruik zo laag mogelijk zal blijven;
 • claimt hij in plaats van een volslagen gestoorde sloopsubsidie voor een nooit gekocht of ooit gewild rete-fossiel automobiel het recht op een "milieu"uitkering vanwege 49 jaar lang autoloos door het leven te gaan, daarbij een monumentale, nooit door de Staat gewaardeerde negatieve milieulast creërend voor de Nederlandse samenleving;
 • kan de van de vorige huurders in 1996 overgenomen houten laminaat vloerbedekking best nog wel een paar jaartjes mee;
 • staat er 's avonds een minimum aan verlichting aan, uiteraard van spaarlamp kwaliteit, en uitsluitend in vertrekken waar een mens aanwezig is;
 • wordt regelmatig de met andere bewoners gedeelde gemeenschappelijke ruimte hier gecontroleerd op - klassieke - "vergeten" ventilatie op basisstand terug te zetten, noodzakelijke radiatorknop controle, en het mogelijk weer eens uit het stopcontact rukken van dat vermaledijde (niet door hem aangeschafte) "moderne" lampje met 11 Watt volcontinu verbruikende "handige" trafo'tje...
 • etcetera...

Dit alles, uitgezonderd de aanschafsubsidies voor de zonnepanelen in 2000 en 2001, uiteraard verder zonder externe financiële ondersteuning. Zonnepaneel subsidies, overigens, die zich in de vorm van jarenlang onbetaalde maatschappelijke dienstverlening middels de site Polder PV (en diverse andere onbetaalde activiteiten) reeds in meervoud hebben "terugverdiend".

Conclusie: vandaag is het als vanouds een doodordinaire, doch nog steeds "magische", duurzame dag bij Polder PV. Zo zou het ook bij u en in het bedrijfsleven "kunnen" zijn. 24 uur per dag, en 365 of 366 dagen in het jaar. Dat kan en mag niet bij slechts een byzondere dag in het jaar blijven, "bruisend van duurzame activiteiten". Want dat schiet helemaal niet op...

http://www.dagvandeduurzaamheid.nu/ (de "999" website)
http://www.dagvandeduurzaamheid.nu/activiteiten/activiteit.php?ID=650 (Urgenda "project" Polder PV aangemeld als deelnemer)


8 september 2009: SenterNovem snapt eigen uit te voeren subsidieregeling niet... Honderd procent dochter van het Ministerie van Economische Zaken (waar het ene na het andere bureaucratische subsidiegedrocht wordt uitgedacht), SenterNovem, snapt de cruciale details van de door hen in opdracht van EZ uit te voeren subsidieregeling "SDE" niet. Zo bleek weer eens feilloos uit het gortdroge maar bikkelhard commentaar wat Jaap Langenbach van Wind Service Holland schreef over een stukske SenterNovem tekst op hun website over details van de regeling voor windenergie op land. Conclusie: niet alleen voor zonnestroom is de SDE een monstrum. Als de uitvoeringsinstantie van de SDE regeling al dit soort blunders maakt voor "de meest economische optie in hernieuwbare elektriciteit", weet u hoe "laat" het is in Nederland. En waarom niet alleen burgers maar ook bedrijven en instellingen met eigen duurzame elektriciteit productie plannen steeds vaker afhaken en/of het bijltje d'r bij neergooien. Met de SDE gaan we beslist niet met gezwinde spoed het hernieuwbare paradijs betreden, zoveel is al lang duidelijk. Mogelijk blijven we zelfs wel voor de uitgangspoort van de fossiel-atomaire hel steken. Met Maria van der Hoeven als gehoornde poortwachter met een drietand in d'r handen.

Diezelfde mevrouw van der Hoeven die in een zeer wollig opiniestuk bomvol platitudes en vaagheden over de "crisis" in het Financieele Dagblad ("Extra") van maandag 7 september 2009 de historische woorden liet optekenen (vetdruk Polder PV): "We hebben op terreinen als duurzame energie, voedsel en water excellente kennis in huis die ons een voorsprong geeft op de internationale concurrentie." en "We staan voor de opgave onze economische positie in de wereldtop te behouden"... Beste mevrouw van der H.: "We" mogen dan wel zogenaamd "excellente kennis" in huis hebben op het vlak van duurzame energie (blijkbaar doelt ze o.a. op de fundamentele research bij ECN in Petten?). Maar waarom raken we dan al jaren steeds verder achterop t.o.v. de voortrazende Europese trein als het om de daadwerkelijke verzilvering van die "kennis" gaat? Lees: het in de bikkelharde praktijk van alledag realiseren van zoveel mogelijk in eigen land gebakken hernieuwbare kilowattuurtjes? (uiteraard heb ik het daarbij niet over onduurzame bijstook van biomassa in gitzwarte kolencentrales of het in de fik steken van racekak uit de bioindustrie). Een realisatie die stuitend ernstig ver achterblijft bij de voortdenderende buurlanden? En kunt u s.v.p., mede in het licht van uw "krachtige statement" een nadere verklaring geven voor het bikkelharde feit dat de SDE 2008 na 17 maanden gepruts, verhitte parlementaire debatten, bijstellingen, en ambtelijk gevinger aan de talloze SDE schakelaars, nog steeds slechts een bizarre 16,5% is ingevuld voor zonnestroom? En de voor de invulling van de "kabinetsdoelen" zeer relevante optie wind op land chronisch en structureel lijdt aan "onderuitputting"? Hoogst "innovatief beleid", ja. Eerder een hoogst "innovatieve [mis]interpretatie" van de zoveelste verschrikkelijke megamisser op het vlak van "ondersteuning" van hernieuwbare energie in Nederland, dunkt me. Moeten we vooral 15 jaren lang "stabiel" mee doorgaan, met die geweeeeeeldig werkende es-dee-nee, "want anders wordt de overheid niet meer als betrouwbare partner gezien". Of zoiets. Pffffff.

http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html


2 september 2009: NUON/Vattenfall wil Polder PV graag terug als klant... Wat dacht u, zal Polder PV antwoorden op die vermoeiende vrijage van die bruinkolenboer en atoomsplijter uit het verre Zweden? Er kwam weer eens een brief van de NUON holding (waar Polder PV nog steeds gedwongen stadswarmte klant is, niet met veel plezier gezien de jaarlijkse vastrecht explosie van, momenteel 346,20 Euro, die veel hoger ligt dan zijn variabele GJ kosten...). Vrij arrogant eigenlijk, want Polder PV is voor dat miezerige beetje kookgas en voor het nu mogelijk op een door zonnestroom overschot veroorzaakt negatief verbruik afkoersend elektra "verbruik" namelijk al 2.378 dagen weg bij het ooit als EWR bekende "regionale" energiebedrijf wat opgeslokt werd door de NUON. Polder PV toog toen, na een verschrikkelijke administratieve strijd die hem 3 maanden van zijn leven kostte, voor de volle honderd procent veroorzaakt door het "Customer Care Center" van die holding, met gezwinde spoed naar het groene duiveltje genaamd Echte Energie. Waar PPV enkele jaren in weelde en heerlijke groene rust mocht vertoeven (met ook nog eens een opwekbonus voor zijn zonnestroom). Totdat dat duiveltje (kort onder het bewind van, jawel, ene Diederik Samsom staand), werd opgeslokt door Eneco, en de klanten werden "gedumpt" bij Greenchoice. Een actie die trouwens door de juristen bij de NMa, je snapt niet dat ze zichzelf daarvoor niet direct door de sjieke plee trekken, als een "officiële switch" wordt gezien (en waar "Den Haag" blijkbaar geen enkel probleem mee heeft...).

Aanfijn, heeft NUON Energie natuurlijk verder geen moer mee te maken, maar ze blijven je achtervolgen met "komt u toch alstublieft weer veilig terug in de moederschoot" geslijm. En dat gemispel is dan ook nog eens zo zwart als roet, wat niet verwonderlijk is als je de uitbraaksels van de NUON/Vattenfall Hemweg centrale in Amsterdam ziet, kennis neemt van de gore Power Politics rond de door NUON/Vattenfall dolgraag gewilde Magnum "multifuel" stoker bij Delfzijl (gewoon ordinair een "moderne kolencentrale", maar dat ligt een beetje gevoelig qua marketing), of het feit dat de productie- en leveringsdochters van de NUON holding gewoon een Hollands troetelkindje van die door diezelfde Samsom hoog geprezen bruinkolen- en atoom moloch Vattenfall uit Zweden wordt...

In die brief de volgende opmerkelijke zaken:

 • "U bent enige tijd geleden ... overgestapt". Hmmm. 6 en een half jaar klinkt bij mij toch effekes iets anders dan "enige tijd", beste NUON slijmballen. In het extreem dynamische, aan hyperventilatie en chronische ADHD lijdende energiewereldje, staat die periode gelijk aan EEUWEN...

 • "Dat vinden we erg jammer"... Ik niet. Ik ben een tevreden mensch...

 • "Zeker nu onze tarieven in juli gemiddeld maar liefst 25% zijn gedaald...". Nou en? NUON/Vattenfall zou sowieso niets aan mij verdienen (OK: bijna niets). En what the **** maakt dat nou uit? Die 25% levering is slechts een schijntje op de totale kWh en m3 prijs, ik blijf me gegarandeerd ook bij jullie weer (exact hetzelfde als bij GC) kapot betalen aan bezopen vastrechten, en volgend half jaar gaat het van fossiele stook afkomstige spullie met de alweer stijgende olieprijs weer net zo hard (of harder nog) omhoog. Dus dat soort instinkertjes trapt zelfs een zombie niet in (hoop ik). Binnenkort volgt op Polder PV een zeer uitgebreide grafiekenset met de (wipkippende) prijsontwikkeling (aanvankelijk elektra) bij zowel NUON Energie, als de impact van alle tariefcomponenten (waar NUON Energie nulkommaniets invloed op heeft, maar die zeer relevant zijn voor wat je uiteindelijk betaalt)...

 • "U profiteert dan zelfs van een speciale korting, waarmee uw voordeel al snel oploopt tot meer dan honderd euro". Hahaha. Met mijn restverbruik van, wellicht minus 100 kWh en 30 kuubjes kookgas verbruik op jaarbasis? Lekker "voordeel" gaat dat worden. Beslist géén "meer dan honderd euro", beste NUON slijmballen...

 • En waar bestaat die "komt alstublieft terug bij uw oude vertrouwde leverancier" actie dan wel uit? 20 procent korting op grijze stroom, 5% korting op gas, of, heeeeel ranzig, slechts 15% korting op "Nuon Groenstroom" (wat door NUON Energie kunstmatig even hoog wordt gehouden als "grijze" stroom om klanten te paaien die niets extra over hebben voor "duurzamer" opgewekte stroom, maar die wel hun almaar knagende geweten willen afkopen voor nop) resp. 5% op gas. Natuurstroom, het enige echte (door bikkel Annemarie Goedmakers jaren geleden in de markt gezette) 100% groene product, staat d'r niet bij. Polder PV neemt al sinds 25 oktober 1997 100% "ecostroom" af. Aanvankelijk bij EWR, vervolgens, onder wisselende benamingen (automatisch, onverkozen) NUON ("natuurstroom"), toen (zelf verkozen) Echte Energie, met diverse contract aanpassingen (vanwege o.a. MEP gelazer), uiteindelijk "Greenchoice met zonnestroomkorting". Dus NUON Energie zit hier weer eens in zeer grijs water te roeren t.o.v. een ex-klant die zich definitief heeft afgewend van hun fossiele (en ingekochte Frans-radioactieve) toko. N.B. in de "terugkom actie" van NUON Energie is GEEN mogelijkheid om Natuurstroom te kiezen. Er staat wel degelijk in een stroometiket een "Nuon (VastePrijs) Natuurstroom" contract vermeld, maar die keuze kan helemaal niet gemaakt worden op het bijgevoegde formulier...

 • "Nuon vergoedt u deze [opzeg] kosten"... Sigaar die niet op Polder PV van toepassing is (ook al zou je het niet zeggen als je weet wat de achternaam is van de webmaster...). PPV stinkt namelijk niet in vaste contracten maar blijft lekker "variabel" door contracteren. Zonder bezopen en gestoorde "opzeg boetes" die zo karakteristiek zijn voor die bomvol stiekeme addertjes zittende "vaste" contracten. Opzegboetes waar, zo lijkt het in onze van piraten vergeven energiemarkt, sommige leveranciers meer geld aan verdienen dan aan werkelijk in rekening gebrachte, van productiecentrales naar de eindverbruikers "administratief doorgeschoven" kilowattuurtjes danwel kuubjes kostbaar gas... Dus ook daar kan NUON Energie PPV niet mee paaien. Hoe hoog ze ook staan te springen.

 • "Daarnaast ontvangt u jaarlijks één overzichtelijke rekening met uw energiekosten". Als het om gas en elektra gaat heeft NUON Energie het alweer mis: ik krijg al "een nota" van Greenchoice, met naast hun scharrige leveringsdeel de ook door hen gefactureerde transportkosten voor dat ooit onder de NUON holding schuilhoudende netbedrijf genaamd Alliander. Wat inmiddels op eigen benen staat (splitsingswet). Wederom: slecht geïnformeerd door NUON Energie, de meeste leveranciers voeren sowieso al het ook door GC gehanteerde "netbeheerdersmodel van facturatie". Wat trouwens, als de Elekriciteitswet aanpassingen doorgevoerd gaan worden, sowieso een verplichting wordt. Voor alle leveranciers...

 • De mogelijk smerigste adder onder het gras: In het bijgevoegde "informatie over uw contract" (typisch NUON: bomvol voorbehouden en alles door juristen voor de volle honderd procent afgedekt en afgespijkerd, je moet heeeeel goed oppassen bij NUON contracten...) staat onder het tabel hoofdje "Tarieven voor levering Nuon Gas Actieprijs" de hoogst discutabele opmerking: "Mocht u gebruikmaken van stadswarmte, dan geldt het gasaanbod niet voor u." Dit is in meerdere opzichten zo ranzig als de pest:
  (a) Onze wijk heeft namelijk naast (Vattenfall/NUON) stadswarmte (onontkoombaar, en niet te verkiezen), óók bij de meeste huishoudens nog steeds een kookgas aansluiting (PPV ook). Dat betekent dus, met deze voorwaarde, dat je gewoon op zeer dubieuze gronden wordt uitgesloten van deze "aanbieding" (als je d'r al op zou willen ingaan). M.a.w.: gebonden stadswarmte klanten wordt het (vermeende) voordeel van een "actie" ontnomen, wat minstens tot "fronsende wenkbrauwen", maar liever nog tot bloed op het blauwe pluche in de Residentie zou moeten leiden. Stadswarmte klanten worden al jaren genaaid met torenhoge vastrechten en kunstmatig aan de hoge gasprijzen vastgeklonken GJ prijzen, zonder dat je daar ook maar iets aan kunt doen. Steeds vaker worden SV klanten ook al alle mogelijke "gasvoordeeltjes" door de neus geboord, wat hun positie nog verder economisch ondergraaft (SV klanten kunnen geen kant op, zolang je in zo'n woning woont [alsof er enorme veel "keus" in alternatieven zou zijn], zit je aan alle nadelen vast);
  (b) NUON Energie lijkt hier te suggereren dat SV klanten "geen gas [kunnen?] afnemen", wat echter net als in onze wijk ook elders in diverse SV projecten gewoon niet de realiteit is. Ergo: NUON Energie doet haar huiswerk niet;
  (c) NUON Energie doet niet eens de moeite om via de NUON Warmte dochter van dezelfde holding voor SV klanten "een vergelijkbare aanbieding" te [laten] doen. Niet erg klantgericht, to say the least...

 • Uiteraard, waar de meeste mensen gegarandeerd overheen zullen lezen: de "actieprijzen" (waaronder ook een lager vastrecht, 1,59 Euro/mnd voor "grijs", nota bene (en nergens op slaand!!!) 1,68 Euro/mnd voor "groen", terwijl standaard 1,99 Euro/mnd wordt gerekend, gas vastrecht ook iets lager) gelden slechts voor 1 jaar. Daarna komt u gegarandeerd in de standaard (hogere) prijsstellingen van NUON Energie terecht. En die zijn zo "grijs" als maar kan, bij "groen voor dezelfde prijs als voor grijs". Maar nogmaals: 100 procent duurzaam (Natuurstroom) kunt u met deze "kom alstublieft terug!" actie dus niet kiezen...

Conclusie: slecht huiswerk van de overijverige marketing afdeling van de NUON/Vattenfall groep, erg grijze "aanbieding", en definitief "aan het verkeerde adres". U snapt inmiddels wel waar de echte "prioriteiten" van deze ex-Nederlandse holding liggen... Ik ben benieuwd hoe "scherp" de volgende aanbieding van NUON/Vattenfall zal gaan worden...


2 september 2009: Energiebedrijven spannen zich niet goed in.... Althans, dat vindt mevrouw Cramer van VROM, over de blijvend schandalige en povere progressie van duurzame energie in het zich in VOC-rijkdom wentelende Nederland. Terwijl we wel in steeds hogere mate volslagen virtuele "groene certificaatjes" uit het buitenland* hierheen laten slepen (door diezelfde bedrijven) om aan de "groene stroom" behoefte van de Nederlandse consumenten te kunnen voldoen (uiteraard niet te duur geprijsd, anders begint die prijsbewuste consument d'r niet eens aan...). Teletekst bracht het zo:

Ik heb verder niet zo'n probleem met mevrouw Cramer (al is ze publicitair gezien, laat ik het vriendelijk zeggen, zeer zwak), gelijk heeft ze slechts ten dele. Want energie behalve kernenergie is helemaal haar "competentie" niet, noch heeft ze daartoe de bevoegdheid. Als ze daarover "beleid" zou willen, zal ze dat door het al vele jaren op voet van burgeroorlog (?) met VROM liggende ministerie van EZ moeten laten regelen. En daar past van der Hoeven natuurlijk voor (of haar beleidsambtenaren geven daar weer eens hun compleet eigen "draai" aan). In het hier onder gelinkte artikel in het meestal "goed ingelichte" NRC wordt keihard beweerd: "Cramer werkt al aan wetgeving om duurzame energie voorrang te geven op het elektriciteitsnet". Ernstige omissie van het NRC: daar heeft Cramer namelijk helemaal niets over te zeggen, want dat is het pakkie an van haar rivale bij EZ, Maria van der HO-even, die daartoe onder druk werd gezet door het opeens wakker wordende, al vele jaren slapende parlement... Duitsland heeft dit reeds al in het prehistorische jaar 2000 bij Wet uitmuntend geregeld. Zodra Cramer ook maar een millimeter over die rode grens tussen VROM en EZ stapt, wordt - spreekwoordelijk gesproken - haar hoofd vakkundig door de EZ bureaucraten afgehakt.

Vergissing
Bovendien is het al sinds (mijn) mensenheugenis een van de grootste historische vergissingen van de achtereenvolgende Nederlandse kabinetten dat energiebedrijven "de wil" van de regering zouden [moeten] vertolken. Het is wel degelijk zo dat ze al jaren de meest bezopen "diensten" voor de regering verrichten, zoals het innen van de monumentale hoeveelheden energiebelasting, BTW, en nog niet zo lang geleden, de beruchte MEP heffing (in 2006 afgeschaft). Leveranciers moeten, als de zieke plannetjes van EnergieNed (onder leiding van PvdA coryfee en Schiphol minnaar Alders) er door worden geramd, straks ook alle transportkosten ellende (verplicht...) gaan factureren, waar ze formeel gesproken geen drol mee te maken hebben. Met de daarbij behorende gegarandeerde problemen als het over bijvoorbeeld "belangrijke Cramer zaken" als het invoeden en salderen van zonnestroom gaat. Al jaren geldt immers in ons belachelijke poldermoeras: "door de nul en je bent de lul". Rekent u er s.v.p. niet op dat alle leveranciers ook maar het begin van een benul hebben van wat ze zich daarmee op de hals gaan halen. En ga zo maar door. Maar "duurzaam" in regeringsopdracht? Tuttut, we hebben een "vrije" (uche-uche) markt, Nederland heeft zeeën aan koelwater, en een zeeeeeer gunstig vestigingsklimaat voor fossiele holdings met schaamgroen boter op hun hoofd. Die pleuren hier liever maximale hoeveelheden aan dikke kolen- en kerncentrale capaciteit neer, dan dat ze aan die "lastige" duurzame energie opwekkers als (door velen bestreden) windturbines of die "dure" zonnepaneeltjes gaan (waarmee ze hun eigen lucratieve kolentoko zouden ondergraven).

Duitsland, Duitsland, Duitsland...
Bij de oosterburen is de decentrale hernieuwbare revolutie beslist niet door de energiebedrijven tot stand gekomen. Die hebben immers jarenlang [tevergeefs] met de beste juristen tot aan de hoogste rechters tegen Hermann Scheer's Erneuerbare Energien Gesetz geprocedeerd.... Die revolutie is o.a. door reeds een half miljoen particulieren met zonnestroompanelen tot stand gekomen. En met miljoenen mensen met - vaak forse - zonnecollector systemen. En niet te vergeten de talloze Bürgerbeteiligungsprojekten in zonnestroom, windenergie of biomassa. En door duizenden boeren die zelf windturbines hebben geplaatst. Of biogas installaties. Of stallen bomvol zonnepanelen. En het toenemend aantal compleet van de energiesector onafhankelijke bedrijven die vaak samen met externe financiers de meest fantastische grootschalige zonnestroomprojecten van tientallen kWp tot zelfs MWp-en realiseren. Conclusie: de duurzame energie revolutie wordt in Duitsland helemaal niet door de energieholdings, maar door de grass-root, de burger, en door de middenstand gedragen en gerealiseerd. Dat is de ware democratisering van de energievoorziening, en daar moet ook Nederland naartoe!

Ik hoop uiteraard dat zelfs de op energiegebied "machteloze" mevrouw Cramer zich sterk wil maken voor een gelijksoortige energierevolutie in het fossielen zuipende, en gasrijke Nederland. En dat ze daarmee de macht van de blijkbaar ook door haar verfoeide (?) energiebedrijven (en hun dubieuze stromannen en vrouwen...) wil helpen breken. Ze kan er mee beginnen door eventjes naar Hermann Scheer te bellen, hoe hij dat - samen met enkele andere trekkers van die revolutie - toch geflikt heeft bij de oosterburen. En, bepaald geen onbelangrijk detail wat ik hier nog even graag wil benadrukken: waarom het Bundesumweltministerium, en beslist niet het Bundeswirtschaftsministerium bij de oosterburen de met verve verdedigde scepter zwaait over het wereld succesnummer, het Duitse EEG... (Als u "hem" niet "vat", tip: zoek in uw prisma woordenboek...)

Nakomertje
Naast dat leuke bericht op Teletekst stond de volgende reclame (typisch schizofreen Nederland...):

Het is maar wat je "duurzaam" noemt:

(1) is een volle dochter van het voormalige Essent, wat nu gewoon ordinair RWE (Duitse bruinkolen en atoom moloch) is, en waardoor gestunt wordt met belachelijk lage prijzen, "want stroom is immers allemaal hetzelfde"...

(2) is een van de minst bedenkelijke vier "groten" in Nederland, al wordt de met duur gas gestookte micro-WKK vet door het bedrijf gepusht en is het netbedrijf van de Eneco holding bepaald niet vies van sabotage van voor duurzaamheid essentiële zaken als het (beruchte) salderingsartikel in de Elektriciteitswet...

(3) zie boven, is gewoon (inmiddels) Vattenfall. Een zwaar in fossielen en haperende nukes zittende energiemoloch uit Zweden (die dubieuze "acties" voert om antieke klantenbestanden terug te krijgen...)

(4) uit Denemarken met (in 2007) 70% kolen in de brandstofmix. Gelukkig ook fors en grootschalig (vooral off-shore) in wind, maar moet nog erg veel doen op het gebied van duurzaam. Zoals alle grote energiebedrijven. Ook veel (40%) fossiel aardgas en 5% kernenergie in het stroometiket voor de hele holding. Opkoper van "Intergas" in NL.

(5) hé hé, eindelijk een 100% duurzame leverancier. Echter zonder eigen opwek capaciteit, en er lopen in NL colporteurs "namens de leverancier" rond die een hele harde schop met puntige schoenen onder hun achterste moeten krijgen, zie o.a. deze TROS Radar forum draad...

*Volgens het laatste, vuistdikke (74 pagina's tellende...) CBS rapport Duurzame energie in Nederland 2008 (p. 15, downloaden vanaf deze CBS pagina) importeerde ons land vorig jaar in totaal voor een onwaarschijnlijke hoeveelheid van 18.924 GWh ("goed" voor bijna 19 miljard kWh...) aan die virtuele certificaatjes. Dat is een stijging van 54% t.o.v. 2007 (12.271 GWh import). En dat komt neer op een absurde hoeveelheid van reeds 15,9% van het totale binnenlandse verbruik in 2008!!! Al die "zogenaamd verbruikte groene stroom" werd dus NIET in ons bloedeigen landje opgewekt!!! Conclusie: Nederland moet zich blijvend kapot schamen.

http://www.nrc.nl/binnenland/article2347230.ece/Cramer_eist_meer_groene_stroom

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)