starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
EEG falsch interpretiert
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Ingezonden

Misverstanden tot op hoog niveau over Duits EEG

Reactie op stellingnames van hoogleraar Energie en Duurzaamheid (RUG), Catrinus Jepma en Hans Kursten, werkzaam bij de Eneco holding en tevens voorzitter van de zonne-energie brancheorganisatie Holland Solar, in het stuk "Subsidie regelen geeft enorme rompslomp" in Energie+ nr. 28(3)/mei 2008, p. 12, van uitgeverij Æneas (Boxtel).

Gepubliceerd op de website van Energie+, juli 2008
als "ingezonden brief"
(NB: niet opgenomen in het papieren juli nummer van het blad...)

Aangezien het niet waarschijnlijk is dat via de onderaan opgegeven link mijn reactie permanant op de site van Energie+ zal blijven staan, geef ik op deze pagina de reactie integraal weer.

Voor andere bijdragen van Polder PV in de mini-special decentrale energieopwekking in hetzelfde nummer van Energie+, zie ook onder het stuk "Kopzorgen voor zelfopwekker" (voor korte inleiding zie bespreking op 4 juni 2008).


Voor een goed begrip van de strekking van mijn commentaar is het essentieel om de originele uitspraken van Jepma en Kursten te kennen en de context waarin ze gemaakt worden (ik heb meer op- en aanmerkingen, maar zal deze hier niet opvoeren). Lees daarvoor eerst de tekst op de oorspronkelijke pagina waarop de uitspraken werden gepubiceerd in Energie+ (mei 2008). Klik op onderstaand plaatje voor leesbare uitvergroting.


© Energie+ mei 2008
Æneas Uitgeverij


(Ingezonden bijdrage Polder PV, oorspronkelijk verstuurd dd. 20-6-2008, in afgeslankte, definitieve versie dd. 27-6-2008:)

(Opmerkingen/suggesties Jepma in rood, Kursten in blauw; reacties Polder PV neutraal/zwart)

N.a.v. de bijdrage van o.a. de heer Jepma over het Duitse EEG wil ik gaarne de volgende, zelfs tot op het Binnenhof heersende fatale misverstanden uit de weg proberen te ruimen.

<<<
Screendump van ingezonden stuk zoals gepubliceerd op de website van Energie+, juli 2008. De volledige tekst vindt u tevens op de Polder PV webpagina die u nu leest.

"Aanschafsubsidie"
Foute boel. Het vergelijkbare, in Nederland gebezigde (2000-2003) regime is een cadeautjes-kermis van gestapelde subsidies geworden, in Eneco netgebied zijn dure installaties voor nop de deur uit gegaan doordat Eneco Retail MAP gelden bovenop de subsidietoren stapelde (verkapt belastinggeld en marktvervalsing). Op Marktplaats kunt u soms het gevolg zien: in 2003 gekochte modules die nooit een dak hebben gezien en voor het volle pond verkocht worden. Hoge aanschafsubsidies zijn bovendien funest voor het kwaliteitsbewustzijn bij zowel de leverancier, installateur, als de uiteindelijke klant, omdat deze partijen met zo’n regime niet geprikkeld worden om uit de te installeren systemen een maximale productie (kWh) te verkrijgen, en daar zou het altijd om moeten draaien. Zoals het immer bij de Duitsers heeft gefunctioneerd, met doorslaand succes. Bovendien: volgens (fossiele) "marktprijs" waardevolle zonnestroom verkopen??? Voor een miezerige paar eurocent/kWh terwijl de kleinverbruikerprijs (momenteel) rond de 22 eurocent ligt? Welke consument heeft daar behoefte aan? Zolang een 100 procent "vrije", van alle bemoeienis bevrijde energiemarkt een complete illusie blijft, alle nonsens die daarover verkocht wordt ten spijt, gaat dat nooit wat worden.

Voorts maakt de heer Jepma de ernstige fout door te suggereren dat de energieleverancier in de BRD de zonnestroom invoeder zou "subsidiëren". (1) Het EEG, wat feed-in tarieven dicteert die fors hoger liggen dan de ook kunstmatig tot stand komende consumentenprijs voor elektra, is geen subsidiesysteem (= Staatssteun), wat het Europese Hof heeft bevestigd. Het is een zogenaamde "kostendeckende Vergütung", een fenomeen waar men in Nederland niets van begrijpt. (2) Niet de leveranciers "betalen", het geld is een opslag op de kWh prijs van alle stroomverbruikers, "groene stroom" klanten en zonnestroom opwekkers met naast hun aparte "feed-in" meter de gebruikelijke "afname" meter incluis. Deze opslag wordt automatisch door de netbeheerders geïnd en in de vorm van de in Wet vastgelegde feed-in tarieven aan alle duurzame opwekkers uitgekeerd.

"Grijs subsidieert groen"*
Wederom: ernstige blunder. Iedereen (niet alleen "grijze stroom klanten"), en ook de meeste bedrijven betalen over de elektra afname de EEG Umlage over de variabele kWh post (het BMU heeft enkele strategische grootverbruikers vrijgesteld). Het kost Jan Modaal (bij 3.500 kWh verbruik) maximaal 20 Euro per jaar, geld wat naar de feed-in van alle, haarscherp in het EEG gedefinieerde, gestaffelde en afgebakende elektra opties gaat. Wordt er meer kWh verbruikt, komt er meer EEG Umlage binnen. Een kind kan de was doen. Duitsland heeft al bijna 4 Gigawattpiek aan hoogkwalitatieve en vaak omvangrijke zonnestroom installaties werkend aan het net, en Beieren drijft reeds op 2% zonnestroom. Need I say more?

Het werd de hoogste tijd voor een delegatie politici die met volledig blanco, niet door de verschrikkelijke SDE bureaucratie vertroebelde mindset hun licht een week lang gaan opsteken bij de opstellers en uitvoerders van het Duitse EEG voordat er in Nederland door het zoveelste "misverstand" daarover weer een of andere nieuwe flutregeling (aanpassing SDE???) in elkaar wordt gedraaid die niet blijkt te werken, en zeker geen innovatie zal afdwingen.

3.000 kWh grens
De door de heer Kursten genoemde** beruchte 3.000 kWh grens wordt in de laatste omvangrijke wetswijzigingsvoorstellen opgetrokken naar 5.000 kWh/jaar. Het blijft echter een de markt afknijpende "cap". Het zeer grote gevaar bestaat bovendien dat, als de ongevraagde "slimme" meters er worden doorgedrukt, er tariefregimes in het leven geroepen gaan worden die de maximaal toegelaten invoeding/jaar vertalen naar een "gemiddeld maximum per maand". Het onherroepelijke en volstrekt onacceptabele gevolg: je kunt dan door de "slimme" meter geregistreerde gesaldeerde tijdelijke overschotten ("negatief maandsaldo") in de zeer productieve zomermaanden kwijtraken aan de netbeheerders en leveranciers. Dat is gezien de dramatische, hoofdpijn genererende "salderings"historie in Nederland een zeer denkbaar scenario. Die bezopen marktcap moet geëlimineerd worden.

Met vriendelijke groet

Peter Segaar / Polder PV
Leiden
e-mail: info@polderpv.nl

"Kernenergie is geen transitieoptie en zal duurzame energie langdurig van de markt wegdrukken"

http://www.aeneas.nl/energieplus/Ingezondenbrief.html

*NB: 19 augustus 2008 werd ontdekt dat dit tussenkopje foutief was opgesteld, dit is in het huidige document (hierboven) gewijzigd.
** niet als "problematisch" ervaren ...


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)