zontwikkeling "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Nieuws P.V. pagina 63

meest recente bericht boven

13 augustus 2010 - 10 september 2010

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


10 september 2010: (Geen?) nieuws uit de SDE nieuwsbrief van Agentschap NL. Hoeveel woorden moeten we hier nog aan vuil maken? Eerst maar het berichtje zelf. Uit de "Stimulering" Duurzame Energieproductie (SDE) Nieuwsbrief nr. 12, september 2010, aanhalingstekens van Polder PV:

Subsidies toegekend grootschalige zonnestroom-installaties

De afhandeling van de aanvragen voor de categorie zon-PV groot is afgerond. De aanvragen zijn allemaal binnen de gestelde termijn van 13 weken beoordeeld en beschikt. De categorie zon-PV groot opende op 31 mei 2010 met subsidie voor zon-PV installaties vanaf 15 kWp tot en met 100 kWp.

In totaal zijn 131 projecten gehonoreerd. Daarmee is het beschikbare budget volledig uitgeput. Alle aanvragers hebben schriftelijk bericht ontvangen over de subsidietoezegging of subsidieafwijzing.

Commentaar Polder PV

[sarcasme modus]

 • Pro memori: voor SDE 2010 categorie "klein" waren er reeds slechts 4.200 van de 17.000 "beschikt" (24,7%, de rest mocht weer de shredder in), voor categorie "groot" kwamen er op die beruchte 31e mei maar liefst 35.000 aanvragen binnen bij het Agentschap. Wat dat omineuze getal blijkbaar liever niet nogmaals weergeeft in hun korte berichtje in hun nieuwsbrief. Dat staat immers zo vreselijk, en dat moet demissionair Minister van der Hoeven dan weer in de Tweede Kamer gaan uitleggen, waar ze vast geen behoefte aan zal hebben...

 • Wauw, 131 toekenningen maar liefst. Dat is wel 3 (lees: DRIE) exemplaren meer dan voor exact dezelfde Nationale Loterij rubriek SDE 2009. Toen waren er "maar" 128 beschikkingen vergeven. Een Maatschappelijke Winst, dus, van maar liefst [(131-128)/128]*100% = 2,3%. "We gaan vooruit" zou een bekend energiebedrijf wellicht stellen. Al vraag ik me af hoe "blij" dat bedrijf zal zijn met die "vooruitgang". Want 131 toekenningen op de 35.000 (aanvragen) is een "kans" van slechts 0,4% om überhaupt aanvragen gehonoreerd (lees: door de Agentschap NL notaris getrokken) te krijgen. 0,4% van de - zuiver theoretisch gezien de formulering van dat persbericht van 31 mei 2010 - 150 MWp aangevraagd door dat zich graag groen profilerende bedrijf zou een volstrekt hypothetische kans (goed lezen, een kans, geen zekerheid!) kunnen opleveren van zo'n 560 kWp beschikt. Als de aanvragers van dat bedrijf maximaal 100 kWp per beschikking zouden hebben ingetikt in het elektronische aanvraagformulier (per "project"), zouden ze dus maximaal iets van 6 beschikkingen verzilverd hebben kunnen krijgen, tenzij ze een hoop geluk hebben gehad met de trekking. En tenzij ze mogelijk kleinere aanvragen hebben ingeleverd (die ook daadwerkelijk zouden worden beschikt), dan kan het iets meer worden. Maar dat is nog steeds microscopisch weinig natuurlijk. Er was sprake van "tientallen" belangstellende bedrijven, en die waren natuurlijk absoluut niet van plan om met slechts 100 kWp op hun gigantische bedrijfsruimtes "genoegen" te nemen (dat zijn slechts 500 modules van 200 Wp). Dat is immers klein bier. Een bedrijf als Toyota liet begin dit jaar een slordige 1,84 MWp (80.000 vierkante meter dunnelaag matten, waarschijnlijk met UniSolar amorf Si cellen) op het dak gooien op hun vestiging in Diest (Vlaanderen, selbstverständlich, Toyota Parts Centre Europe). Pas dan "tel je mee". Dat ene project zou in Nederland dik 18 SDE aanvragen "categorie groot" (2010) hebben gekost, 14% van het totaal beschikte aantal...

 • 131 toekenningen bij 35.000 aanvragen. Dat betekent dat er maar liefst 34.869 afwijzingen moeten zijn verstuurd, wat het totaal met de reeds verstuurde afwijzingen voor categorie 2010 "klein" (12.800 stuks) op een respectabel aantal van 47.669 exemplaren brengt. Hoezo, "papierloze tijdperk" anno 2010? Dat gebeurt immers - noodgedwongen - per post, anders is het niet "officieel", zo'n afwijzing... Goed nieuws dus voor de enveloppen productie afdeling bij Agentschap NL. En voor TNT. Of wellicht voor een zorgvuldig geselecteerde prijsstunter, de postmarkt is inmiddels ook "vrijgevochten", net als die ... energiemarkt. "Gelukkig" zijn de inmiddels goed ingewerkte ambtenaren bij deze EZ dochter in staat gebleken om het hele tranenverwekkende "proces" binnen de "wettelijk vastgestelde periode van 13 weken" (een heel kwartaal) af te ronden. Een bovenmenselijke prestatie, petje af. Alleen levert het allemaal dus nauwelijks een drol op. Een Nationale Rouwplechtigheid had wellicht van toepassing geweest, maar daar was vast geen geld meer voor.

 • Waar wel "geld" voor bleek te zijn, was voor "borden". Borden? Ja, borden. Om voor die paar projectjes die wel uit de Nationale Tombola waren getrokken, en die na heel veel moeite (en eeuwig getouwtrek met gemeentebesturen, schoonheidscommissies, netbeheerders, elektriciteitsboeren, CertiQ medewerkers, Agentschap NL ambtenaren, en vast wel nog meer grut wat ik ben vergeten) uiteindelijk tot "realisatie" zijn gekomen, "reclame" te maken. Want Agentschap NL wil natuurlijk gaarne waar voor al dat belastinggeld. En dus "mag" er namens de Staat der NEEderlanden een mooi "bord" bij het prachtige PV project (mogelijk betaald uit weer een ander potje). Voor een door Polder PV gespot recent exemplaar zie deze. Door u en mij betaald (ja, ook door de niet benijdenswaardige 12.800 lieden die een afwijzing voor hun aanvraag "SDE 2010 klein" in hun brievenbus kregen). Maar u moet maar zo denken: dat is immers allemaal "Voor De Ghoede Saeck"...


^^^
Screendump van de nieuwsbrief, de rode kadertjes zijn van mijn hand (webmaster PPV).
Denk ervan wat u wilt...

Tekst exclusief rode kadertjes © 2010 Agentschap NL

Troost
Er is voor bovengenoemd bedrijf en voor anderen die (alweer) met lege handen zijn komen te staan toch nog "budget". Niet voor het hemeltergend kleine potje voor zonnestroom. Maar wel voor wind op land, en voor waterkracht, en dat moet je dan maar "kunnen" of "willen". Oh ja. Er is ook nog een potje van 30.000 Euri voor drie "byzondere vergistingsprojecten". U kunt meedoen aan een prijsvraag om nog wat extra "rendement" te kunnen scoren voor uw biovergister. Info bij Agentschap NL. Ook legt Agentschap NL via een link (die in Firefox niet op de juiste plek terecht komt op de FAQ pagina voor zonnestroom en SDE, maar alla) uit hoe vreselijk ingewikkeld het "berekenen" en "doen bevoorschotten" dan wel "verrekenen" van de jaarlijks variërende subsidie tot stand komt (voor zonnestroom). Voor normale Nederlanders is dat vrijwel nauwelijks te volgen, maar dat was van meet af aan natuurlijk de bedoeling ook helemaal niet. Voor wie wil weten wat de enige juiste, van toepassing zijnde bedragen ("tarief componenten") zijn, zie de door Polder PV opgestelde tabel die uniek is in Nederland.

Dit alles (en natuurlijk een kort stukje over het reeds uitvoerig door Polder PV uitgespitte 300 kWp PV project in Zeewolde), aldus de SDE nieuwsbrief van september 2010, van Agentschap NL.

[/sarcasme modus]

https://www.senternovem.nl/sde/nieuwsbrief/index.asp (oudere SDE nieuwsbrieven op de website van Agentschap NL, het september exemplaar van 2010 stond er nog niet op toen ik dit bericht op de site zette)


10 september 2010: Eindelijk weer een Sonnenertrag (NL) update... Sonnenertrag is helemaal vernieuwd en hopelijk stabieler geworden, de grafieken blijven heel erg leuk en geven een redelijke vergelijkingsbasis voor uw eigen systeem. Waarbij u echter op moet passen want zonnestroom producties van vaak zeer verschillende PV-installaties met elkaar vergelijken is een duivels lastig werk, en zit bomvol pitfalls en over het hoofd geziene complicaties (ik verwijs u gaarne naar het goede werk van onderzoekers als Baltus en Siderea.nl voor grondige onderbouwing van de complicaties.

Verder is alleen al het feit dat in Nederland een hele range aan (meestal ongecertificeerde noch geijkte) "meters" producties worden afgelezen (die vervolgens automatisch worden doorgestuurd naar Sonnenertrag, of - meestal - handmatig worden ingevoerd), zou u tot de nodige voorzichtigheid dienen te manen. Zie ook de zinvolle bijdrage van gastschrijver "Ter Zake Kundig" op de externen pagina van Polder PV. Sonnenertrag kan daarom, zeker wat het bizarre Nederland betreft, slechts een "richtsnoer" zijn, en beslist geen "zuivere waarheid". Maar het is wel degelijk een handig instrument om u te verdiepen in de fascinerende wereld die zonnestroom heet. Alleen al vanwege de schat aan installatie gegevens die u daar tegen zult komen.

U kunt ook meedoen, u hoeft alleen maar te registreren en in ieder geval elke maand uw zonnestroom opbrengsten (let wel: van een "stabiel", dus niet tussentijds uit te breiden systeem) invoeren. De grafieken worden allemaal automatisch aangemaakt in kWh/kWp ("specifieke" of "genormeerde" opbrengst, de universele vergelijkings-referentie). Dat wil zeggen dat als u tussentijds het ingegeven vermogen gaat veranderen, de oudere data in de grafieken waardeloos zullen worden (die zijn nl. niet te relateren aan de ingegeven latere [nieuwe] systeemgrootte). U moet dan de installatie in delen opsplitsen (zowel vermogen als daarbij behorende productie), zie ook de aanwijzingen tijdens de registratie.

Polder PV vlooide alle Nederlandse systemen in de database na, en maakte een update van de actuele installaties. De laatste was alweer van april dit jaar, dus het werd de hoogste tijd. 209 Nederlandse installaties zijn er inmiddels geaccumuleerd in deze bekendste database van Europa, en misschien zelfs wel op deze aardkloot. Het daarbij behorende vermogen is 604 kWp (gemiddeld aangemeld 2,9 kWp/installatie). Alle installaties die door Sonnenertrag moderatoren er uit zijn gegooid wegens het niet bijhouden van de productie gegevens, zijn hier ook al uitgefilterd. Ik telde er sinds ik begon met de voorloper van deze analyse 19 stuks met een gezamenlijke capaciteit van 30 kWp, die liggen er dus reeds uit.

Er zijn steeds meer mensen met meerdere aangemelde installaties, sommigen zelfs al met 3 deelsystemen. Die worden allemaal als "gewone installatie" geteld (tenzij er "dubbelen" optreden, die gooi ik er dan ook uit). Uiteraard is het aantal "deelnemers" met een user-ID, daardoor iets kleiner, daarvan telde ik er 193 exclusief de verwijderde ID's. Hier komen ook complicaties voor, want sommige deelnemers met een uniek ID, posten onder weer geheel andere namen. Soms in dezelfde plaats. Maar ook, zoals bij twee PV-systemen van de Rabobank, in twee verschillende lokaties (Den Helder resp. Den Burg op Texel). Dat zijn dan twee fysiek gescheiden installaties van een eigenaar. Over dat soort spielereien hoeft u zich verder niet "druk" te maken, ze hebben weinig invloed op de basis cijfers.

Opvallend "Solarking" aandeel
Tot slot nog een opvallend element in de toevoegingen van zo'n beetje het laatste jaar. Vaak wordt namelijk een tot voor niet zo lang geleden totaal onbekende aanbieder van Chinese import PV-modules genoemd. Dat "onbekend" kunt u inmiddels met een potje zout gaan nemen, want de leverancier van deze gewilde modules komt inmiddels al vaak voor in de Nederlandse Sonnenertrag ingaves. Van deze monokristallijne 175-185 (en zelfs 90) Wp modules van de Chinese fabrikant Jiangsu KingSun Solar Power Technology Co., Ltd., die gezamenlijk met Steca 300 en 500 omvormers worden verkocht in de vorm van doe het zelf pakketten met een gunstige prijs rond de € 2,50 per Wp, telde Polder PV in de Sonnenertrag ingaves maar liefst 22 afnemers. Inclusief de leverancier zelf, die eventjes 4,44 kWp naast zijn bestaande PV-installatie aanbracht. In totaal telde ik maar liefst 51,32 kWp en 283 modules van dit merk. Dat is maar liefst 8,5% van het totaal van 604 kWp voor de actuele Nederlandse Sonnenertrag klanten. Ik ben benieuwd of dit soort leuke "afzet volumes" van directe aziatische importen wel terug zijn te vinden in de CBS statistieken. In ieder geval is het zelfs mogelijk om op maat gemaakte exemplaren te laten maken. Een van de klanten heeft inmiddels zo'n leuk "custom made" paneeltje (93,96 Wp geflasht) wat perfect boven een ventilatie koker past, en wat ook nog eens de performance van de omvormer voor die string schijnt te verbeteren...


Voor uitleg, zie aparte pagina

Polder PV maakte ook weer een leuke voortschrijdende installatie grootte grafiek met een verrassing. Voor gedetailleerde uitleg, meer nieuwe grafieken, en de hele waslijst met alle Nederlandse installaties (direct gelinkt* naar de Sonnenertrag pagina van de betreffende systemen), zie:

* Ik heb alle links gewijzigd in de Nederlandstalige variant (waren oorspronkelijk naar het Duitstalige, verder identieke exemplaar)


9 september 2010: Nieuwe zonnestroom bijeenkomst in Utrecht. Helaas kan ik er niet bij zijn, maar eind september is er, net als vorig jaar, weer een bijeenkomst van mensen uit de research rond zonnestroom in Nederland. Onderzoekers die zeer mooie zaken tot stand brengen, al wordt een groot deel van de kennis in het buitenland toegepast (o.a. ECN uitvindingen bij Yingli Solar, JA Solar). Zo is de Radboud Universiteit uit Nijmegen met de prachtige "peel-off" GaAs dunnelaag technologie met zeer hoge rendementen (zogenaamde III-V zonnecel generatie, werk van o.a. John Schermer) in zee gegaan met het Britse Circadian Solar. Een bedrijf wat commerciële productie van concentrated photovoltaics (CPV) in combinatie met die hoog renderende Nederlandse prachtvinding op poten probeert te krijgen (persbericht van eind vorig jaar, link onderaan).

Het persbureau van ECN vroeg me om voor geïnteresseerde lezers een aankondiging te doen op Polder PV. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook weer enkele bekende sprekers en Agentschap NL acte de présence geven. Bij dezen de info die ik van ECN kreeg, doe er uw voordeel mee.

Solar Energy R&D Seminar op 29 september
Na het succes van vorige jaren vindt op 29 september a.s. wederom het 'Dutch Solar Energy R&D Seminar' plaats, in de Jaarbeurs in Utrecht (MediaPlaza). Tijdens dit seminar komen de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie aan bod, door middel van presentaties van R&D professionals, poster sessies en informatieve stands.

Het seminar start met een lezing van Ashok Bhalotra (Kuiper Compagnons) en Gert-Jan Jongerden (Nuon Helianthos). De afsluitende presentatie is in handen van Stefan Nowak (NET Nowak Energy & Technology / IEA PVPS). Ga voor het volledige programma naar www.jointsolarpanel.nl.

Hét evenement op het gebied van zonne-energie
Het 'Dutch Solar Energy R&D Seminar' wordt jaarlijks georganiseerd door ECN, Shell, FOM en Agentschap NL. Het maakt onderdeel uit van de ZON-dag. Deze dag bestaat uit twee evenementen die parallel aan elkaar lopen:

 • Het 'Dutch Solar Energy R&D Seminar' met aandacht voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe zonnecellen en -panelen en productietechnieken.

 • Het praktijkevenement Zonnestroom van Agentschap NL met aandacht voor de toepassing van zonne-energie.

Naast de belangrijkste spelers uit de industrie, de overheid en de wetenschap maakt u op één dag ook kennis met partijen betrokken bij toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving. U kunt gedurende de dag switchen tussen beide evenementen.

Bent u ook professioneel betrokken op R&D gebied bij zonne-energie? Dan nodigen wij u van harte uit om bij het seminar aanwezig te zijn. Ga voor meer informatie én om u in te schrijven naar www.jointsolarpanel.nl. Deelname is gratis.

Mocht u als potentieel bezoeker nog interessante nieuwe zaken tegenkomen, zal het door de webmaster van Polder PV op prijs gesteld worden als u hem daarvan op de hoogte zou willen brengen. Met dank! In ieder geval: veel plezier op deze dag in Utrecht.

http://www.circadiansolar.com/news/news_10-12-2009.html (persbericht van Circadian Solar van 10 december 2010, samenwerking met Radboud Universiteit in Nijmegen)


9 september 2010: Stellingname PPV: hoge aanschaf subsidies ruïneren de PV markt. N.a.v. het vorige bericht over deze materie, en de aankondiging van een alweer volkomen bezopen 2 en een halve Euro per Wattpiek aanschafsubsidie in gemeente Huizen (let wel: Chinese modules gaan volgens Photon momenteel voor zo'n anderhalve Euro/Wp over de plank, dus die worden feitelijk op deze wijze honderd procent gesubsidieerd) gooide ik een balletje op in het hier onder reeds genoemde Gathering Tweakers forum Duurzame Energie.

Stellingname Polder PV over "€2,50/Wp aanschafsubsidie voor zonnepanelen" (anno 2010):

"Hoe ruïneer ik een markt... Knettergek, en niets geleerd van het verleden... "

Goed geformuleerde reactie van een geïnformeerd stadsgenoot:

"Ik kan het niet nalaten me hierbij aan te sluiten.

Aanschafsubsidies vind ik fout. En niet omdat ik er in Leiden geen gebruik van kon maken .

Over het algemeen zijn ze veeeeeel te hoog, absurde bedragen als 2,50/Wp tonen aan dat veel (gemeente)ambtenaren zich slecht informeren en geen verstand hebben van waar ze mee bezig zijn. Het toont ook aan dat de landelijke regeling (de beruchte SDE) slecht werkt, waardoor lagere overheden met dit soort 'knutselpraktijken' gaan beginnen."

Waarvan akte. Zie ook de reacties van glambalk, resp. ericplan, die laten zien dat Amsterdam met een fors minder riante aanschafsubsidie (€ 1,25/Wp, de helft dus, en max. 750 Euro per woning) het in ieder geval een stuk beter doet en veeeeel meer starters kan bereiken met een gelijksoortige (doch stuk doordachter) regeling. Volgens ericplan met een totaal budget van 735.000 Euro dus in theorie grofweg "goed" voor zo'n duizend PV-setjes...


(screendump van website milieusubsidies gemeente Huizen (NH)

http://www.huizen.nl/Wonen_Werken/Milieu/Energie_en_klimaatbeleid (natuurlijk fijn voor de paar mensen die zo'n enorme PV-subsidie voor max. 1.000 Euro per woning mogen scoren [aanvragen vanaf 11 september], maar PPV had het liefst een veel minder absurde, lees "redelijker" gemeentelijke bijdrage gezien...)
http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/duurzame_energie/zon_op_je_dak ("Zon op je dak" in Amsterdam wegens succes geprolongeerd. Vanaf 18 oktober 2010 inschrijven)
http://www.limburgseenergiesubsidie.nl/cgi-bin/main.pl?area=1 ("LES" subsidies in Limburg ook al aan de veel te hoge kant, 2 Euro/Wp voor PV en een zeer riant maximum van 1.500 Euro voor woningbezitters, huurders dus weer uitgesloten)


9 september 2010: EsDeeEe en PeeVee - Jantje huilt, Jantje lacht... Twee "ervaringsberichten" over Neer'lands recentste stuk broddelwerk op het gebied van de "stimulering" van duurzame (sorry CBS) "hernieuwbare" energie elektriciteit. Twee zgn. SDE beschikten met PV-plannen dan wel uitvoering, in Stedin gebied. De netbeheerder die losgeweekt "zou moeten" worden van de Eneco holding, maar die door een sterk staaltje rechterlijke machtsuitoefening (eind juni van dit jaar, veroorzaakt door nog meer Haags broddelwerk op wetgevingsgebied) "dat nog niet hoeft". En dus nog steeds feitelijk integraal onderdeel is van de derde grote energie holding van ons bizarre landje.

Jantje lacht . Een gelukkige PV-eigenaar genaamd Downhill uit Houten (prov. Utrecht), met zelfs twee PV-installaties, zie Sonnenertrag data (oud 560 Wp Shell Solar systeempje, resp. 4,41 kWp Suntech installatie met SDE subsidie). Een eigenaar die ook nog eens een super gelikte grafieken site heeft met alle opbrengsten van het PV-fraais. Polder PV is jaloers, en dat is een ghoede saeck!

"Hallo polderboy, ik wil even bijdragen aan de goed-gevoel-nieuwsshow.

Vandaag 9 september 2009 is mijn installatie op de kop af nu 1 jaar in bedrijf. Ingeschreven in SDE 2009, was ik al gauw overtuigd van alle rompslomp en besloot niet te wachten met de aanschaf. Geen minuutje spijt gehad. Behalve misschien de dreigende cap van 3.000/5.000 kWh teruglevering.

In de tweede SDE tranche in november 2009 werd ik alsnog ingeloot. Sinds 10 december '09 voorzien van een BPM/Eneco meter en gecertificeerd groene stroomproducent bij Certiq m.i.v. 1 februari 2010.

De totale bijdrage aan mijn energieverbruik bedraagt circa 4.426 kWh, en daarmee een specifieke opbrengst van 1.001 kWh/kWp. Zowaar in het linker rijtje. Niet gek voor een locatie die niet aan de kust ligt.

Elke dag handenwrijvend even kijken ..... Yes!

groeten, Downhill"

http://www.zonnestroomopbrengst.eu/de/houten/downhill-suntech/6415/8974.html ID 8974
http://www.downhill.byethost6.com/index.php

NB: Downhill's fraaie installatie produceert dus op jaarbasis (vroege najaar tm. vroege najaar, zal niet heel sterk afwijken van specifieke [genormeerde] opbrengst op basis van het kalenderjaar) dik 150 kWh/kWp meer dan de rampzalige "SDE cap" van 850 kWh/kWp (meer krijgt niemand gesubsidieerd). Zoals zo velen in ons land. Die "cap" is en blijft volslagen achterlijk, blijft de markt in stevige roestvrij stalen ketens boeien, en komt voort uit de Stalinistische koker van de directieve Staat die bergen belangenboter (lees: energiebelasting en BTW inkomsten) op het hoofd blijft houden. Alle duurzame hernieuwbare retoriek ten spijt...

Jantje huilt . Van een "iets minder gelukkige" (???) eigenaar van, wederom, een fors uitgebreide installatie, wederom uit Stedin gebied. We zullen de afzender maar Jantje noemen (tekst - niet inhoudelijk - aangepast door webmaster van Polder PV):

"Hi Peter,

Een extraatje voor je SDE ellende blog.

Mijn PV avontuur begon in 2008, toen ik ingeloot werd in de SDE 2008. Natuurlijk een doorzetter, dus uiteindelijk na aanpassingen van de meterkast, plaatsing BPM e.d. begon de subsidie kraan te druppelen.

2009 geen toewijzing, maar wel 16 SolarKing [PPV: Jiangsu "KingSun"] panelen erbij. Voor 2010 nog een kleine poging gedaan voor SDE en nooit gedacht maar wel gekregen... Een beschikking voor SDE 2010!

Nu begint het verhaal. Weer een stel mooie SolarKing panelen opgehaald en tevens bij Stedin de aanvraag voor een 2e BPM ingeschoten.

Na vele dagen wachten weer gebeld en kreeg zojuist het bizarre bericht dat Stedin geen tweede BPM kan plaatsen omdat dit intern niet zou mogen!!!

Stedin zegt dus dat er maar 1 BPM per aansluiting mag zijn.
Hoe ik hier verder mee moet weet ik nog niet, heb natuurlijk dit meteen via mail gemeld bij Agentschap NL. Via jou wil ik dus ook peilen of er wellicht mensen zijn in het Stedin verzorgingsgebied die wel meerdere BPM's hebben...

Met vriendelijke groet,"

Bij dezen dus de oproep op Polder PV. Volgens mij, laat ik het netjes zeggen, "ruikt Stedin hier nogal onfris uit de mond", en is het rabiate quatsch wat deze monopolist aan haar zeer duurzame, gedwongen klant laat weten. Want al "eeuwen geleden" werden in bijvoorbeeld Liander gebied (ook een monopolist) gewoon snoeihard twee of zelfs meer BPM's geplaatst bij mensen die in de "ongelukkige" situatie verkeerden dat ze voor een leuk PV-systeempje uit de op 3,5 kWp gemaximeerde SDE 2008 meerdere beschikkingen in huis kregen. En die dus bijvoorbeeld een scharrig setje van slechts 10 kWp op hun gigantische boerderijdak hebben laten aanleggen. Met, helaas, ook 3 BPM's d'r bij (nog niet is bekend hoeveel extra "meetdienst" deze "gelukkigen" betalen). Boer zoekt Buur heeft al "gevallen" waar dat zo is "geregeld" (en nog steeds is het betreffende dak nog lang niet vol...).

Voor een particulier die hevig verontwaardigd was toen deze werd geconfronteerd met een "noodzaak" voor twee BPM's in zijn meterkast nadat hij een tweede beschikking voor een nieuwe SDE set in huis kreeg, zie dit bericht van 27 december 2009 (en het daar gelinkte TROS Radar forum onderdeel). Voor de eerste mij bekende "dubbelaar", met daadwerkelijk TWEE BPM's in zijn meterkast, maar dan in het netgebied van Enexis (al lang op eigen benen als monopolist nadat het bedrijf werd losgeweekt van de aan de mega bruinkolenboer RWE verpatste Essent holding), zie het bericht van 29 november 2009. Ook daaruit blijkt al: Stedin riekt heel erg uit de mond...

Ik garandeer niet dat ik kan reageren gezien geplande vakantie, maar een mail over "eventualiteiten" met informatie over het blijkbaar hete onderwerp "Stedin en [dubbele] BPM's is altijd welkom. Gaarne bij nieuwe info een bericht aan Polder PV.

Liander - Jantje lacht ...
Dat het ook allemaal heel wat "strakker" kan, ervoer een recente contribuant op het inmiddels beroemde (beste) duurzame energie forum van Nederlands grondgebied, Gathering Tweakers. Deze persoon met de nick "rijnstroom" gaf een leuk waslijstje van de ultrasnelle (???) afhandeling van de SDE bureaucratie, in dit geval met Liander als netbeheerder. Voor hij (?) met z'n ogen knipperde, stonden ze al op de stoep met een BPMmetje, werden de meterstanden genoteerd, en scheurden de diverse "instanties" in hoog tempo door met de verwerking van zijn in harde realisatie omgetoverde SDE beschikking (hele proces slechts een maand tijd). Zo kan het dus ook, daarvoor mede een compliment aan Liander. Waar de verantwoordelijken "het" eindelijk begrepen lijkt te hebben dat service aan de gedwongen klanten een fundamentele pijler van hun monopolisten bestaan dient te zijn. Niet dat de SDE er als zwaar gecapte regeling beter van wordt, laten we dat hier nog maar even duidelijk stellen: het blijft immers een monstrum. Maar het kan zeker beter zoals Liander aantoont.

Nu Stedin nog...


9 september 2010: Marktanalyse update Duitsland 2009. Op basis van enkele belangrijke nieuwe documenten heeft Polder PV de marktanalyse voor de Duitse "top"markt op het gebied van zonnestroom in 2009 van actuele informatie voorzien. Daarbij zijn uitgebreide gegevens gebruikt van het Bundesnetzagentur (EEG Statistikbericht 2008), een fantastische spreadsheet van het Milieuministerie BMU ("Zeitreihe", tm. 2009), en, uiteraard, de jaarlijkse update van Photon die net in de vorm van het "klassieke" artikel met tale-telling plaatjes (zie detail) is gepubliceerd, terwijl op de website weer een fascinerende spreadsheet met (bijna) alle netbeheerders data is gepubliceerd. Voer voor cijferfetisjisten!

© Graph Ude Rohnke/PHOTON, see pdf of article (Sep. 2010)

Polder PV ververste de reeds uitgebreide grafische pagina voor Duitsland en zonnestroom ontwikkeling in 2009 (waar inmiddels "prequel" uit de naam is verwijderd) met de nieuwe gegevens.

Vergelijking geaccumuleerde capaciteit verschillende bronnen
(met wederom een interactieve ROLL-OVER IMAGE)

resp. korte

Bespreking van het Photon artikel (sep. 2010)


7 september 2010: Doet het nog best, het >10 jaar oude PV-beestje van Polder PV... Gisteren was een byzonder fraaie "herfst"dag, met felle zon, met name in de middag wat lichte sluierwolken die het zonlicht extra reflecteerden, en een zeer stevige bries. Ideale omstandigheden voor hoge productie en leuke grafiekjes. Polder PV maakte deze voor u van 6 september, voor het complete uitgebreide 1,336 kWp systeem, met 13 omvormers en 14 modules. Waarvan de oudsten inmiddels alweer dik tien jaar schaamteloos zonnestroom staan te bakken van het dak van een complex met huurappartementen. Een pracht dag, 2½ week voor de officiële start van de astronomische herfst (23 sep. 2010, 05h09 MEZT). De (r)evolutie naar een forse penetratie van decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit is reeds lang geleden begonnen.

Legenda
Lichtblauwe cijfercodes: 93 Wp modules SSE, rode codes: 108 Wp modules SSE voorste rij, oranje codes: 108 Wp modules SSE achterste rij, groene codes: 108 Wp modules pal zuid, blauwgroene code (10746): Kyocera 2x 50 Wp in serie gekoppeld, SSW.

Eerste stap: productie van DC stroom door de zonnepanelen. Die wordt door de OK4 omvormers helaas niet gemeten, wel de bijbehorende DC spanning, Vdc (in Volt). Let op de fraai zichtbare, typische "getrapte" opstart- en afschakelfase van de OK4 inverters (daglengte grofweg zo'n 13 uur voor wat de werk drempel van deze kleine omvormertjes betreft). Alle individuele inverters zijn getoond, het laatste exemplaar, 10746, is verbonden met twee in serie geschakelde 50 Wp Kyocera modules die iets westelijk van zuid staan georiënteerd. Omvormers op de oudste 93 Wp modules doen het iets minder "goed" dan op de overige (108 resp. 100 Wp exemplaren), maar dat is geen enkel probleem. De modules hebben zich inmiddels al terugverdiend, o.a. met de zeer gewaardeerde hulp van de opwek van de later bijgeplaatste zonnepanelen.

Tweede stap: de omvormers maken - met wat omzettingsverliezen - van de aangeboden gelijkstroom binnen nauwe tolerantiegrenzen elektriciteit voor het stopcontact, AC dus. Het resultaat, een typisch "paraboolvormige" vermogenscurve (per omvormer), wordt hier afgebeeld. In de middag fel reflecterende zeer dunne cirruswolken die in relatief kort durende, doch significante intermezzo's voor een byzonder gewaardeerde extra power-boost zorgdragen. Met name bij de pal zuid, resp. de iets westelijk van zuid georiënteerde modules (groene deelcurves), die dan immers iets optimaler t.o.v. de zon staan gericht dan de overige, iets oostelijk van zuid georiënteerde exemplaren. De prestaties van de verder identieke 108 Wp modules in combinatie met de OK4 omvormers lopen wat uiteen omdat laatstgenoemden qua output in de loop van de tijd iets uit elkaar zijn gaan lopen (selectieve veroudering dan wel "ruime" product variatie; de omvormers in die groep zijn ook van verschillende "leeftijden"). Echter, nog steeds zijn de verschillen redelijk overzichtelijk (max. 10 Watt tijdens de piekuren), de productie blijvend hoog, en de jaarlijkse zelfvoorzieningsfactor van het huishouden van Polder PV zeer hoog. In deze maand hebben we nog geen last van schaduw effecten (die de curves voor de omvormers met de oranje cijfer codes wat zouden doen drukken). De goed zichtbare rechts-waartse verschuiving van de Kyocera curve in de ochtenduren (inverter 10746) komt uiteraard door de iets westelijk van zuid plaatsing (experiment).

Totale AC vermogen van alle omvormers bij elkaar opgeteld. Het nominale STC vermogen van alle modules (1,336 kWp als we de datasheets resp. module stickers zouden mogen geloven) wordt bij Polder PV ook op topmomenten nooit gehaald door de inherente systeemverliezen (o.a. zeer lange DC kabels, fors verouderd en relatief laag rendement hebbende omvormer type) en suboptimale setting. Bij een zonnige dag als de 6e september wordt sowieso nooit een maximaal systeemvermogen gehaald vanwege de opwarming van de modules (kristallijn silicium presteert wat minder bij hogere omgevingstemperaturen, onze Shell modules hebben een temperatuur factor van -0,4%/graad C t.o.v. het nominale STC vermogen). Toch knalde er op het "toppie" een respectabel vermogen van 972 Watt het vier verdiepingen lager gelegen appartement van Polder PV binnen. Wat weliswaar heel wat minder is dan een vette stofzuiger, maar die gebruikt de webmaster toch in zeer beperkte mate (een bezem is ook handig op een parket vloer). Het huishouden van Polder PV draait langdurig ver onder het continu opgewekte vermogen van de zonnepanelen (we hebben nauwelijks grote verbruikers), de overschotten gaan volautomatisch voor 100 procent gesaldeerd het net op en worden direct door de buren weer afgenomen ("gratis vergroening" van hun momentane stroom mix in die periodes).

De zeker op zeer zonnige dagen typische, uitgesproken "S-curves" van de accumulerende energie opbrengsten aan AC zijde van de OK4 omvormers, allen individueel weergegeven. De 93 Wp modules (blauwe curves) blijven zoals gebruikelijk wat achter op de rest (meesten: 108 Wp exemplaren), maar dat is normaal en alleen een kniesoor zou daar een probleem van maken. Let op de "relatief late" start van het westelijk van zuid georiënteerde stel Kyocera's, en de inhaalrace later op de dag. Het eindresultaat komt ergens in het midden van de 108 Wp groep uit aan het eind van deze dag (absolute waarde), terwijl het setje volgens de stickers in totaal 8 Wp minder vermogen zou hebben dan de individuele 108 Wp exemplaren. Rekenen we terug naar Wh/Wp, komen de Kyocera's al sinds we ze aan het net hebben gekoppeld, elke keer weer qua genormeerde energie opbrengst het beste uit de bus. 1 omvormer steekt al zeer lange tijd met kop en schouders boven de rest uit (84027, op een in de voorste, permanent onbeschaduwde rij staand 108 Wp module). Dat is mijn favoriet, uit der aard...

Totale energie opbrengst van alle 13 omvormers geaccumuleerd. Op deze zeer zonnige dag harkten we weer eens bijna 6,8 kWh binnen met een - technisch bezien - totaal "verouderd", doch nog prima werkend PV-systeem. We verbruiken op dit soort dagen nauwelijks meer dan 3 kWh. De rest is voor het "spaarpotje voor de wintermaanden": salderen op jaarbasis. De enkeltarief ferrarismeter stond weer een paar kWh "vroegâh" dan twee dagen geleden...

Doet u mij nog maar 10 jaar "prutsen met zonnestroom". Even refererend aan de weer eens uit de hand lopende discussie aan de hand van het weer bomvol fouten staande, en van fossiel-nucleaire belangen doorspekte artikel in Trouw van 31 augustus jl. U kunt nog steeds, mits met goede argumenten omkleed, gedecideerd reageren, zoals Polder PV al in ruime mate heeft gedaan. Er staan alweer 75 reacties op het artikel (en op elkanders commentaar)...

Uiteraard typte ik dit artikel tijdens een dag (7 sep. 2010) met heel wat slechtere omstandigheden, maximaal 208 Watt AC (continu bedekte hemel na wederom bakken met regen in de ochtend). Het kan verkeren, maar dat geeft allemaal niks. Want 1 kWh zonnestroom is nog steeds 1 kWh. Dat is oneindig veel meer dan 0 kWh. Knoop die s.v.p. in uw oren.

Voor detailgrafieken van Polder PV in een periode met partiële (tijdelijke) schaduweffecten, zie ook het artikel met interactieve grafiek met resultaten van 15 december 2009.


6 september 2010: CertiQ update - zowel maand- als jaarcijfers. Op Polder PV vindt u - uniek in Nederland - uitvoerige analyses van de cijfers zoals die maandelijks worden gepubliceerd door CertiQ. Met daarin gecertificeerde productie van "duurzame" (volgens CBS nu "hernieuwbaar" geheten) stroom inclusief zonnestroom. Met veel moeite weet Polder PV daaruit de ontwikkeling te extraheren van "geijkt bemeten" en bij CertiQ aangemelde PV-installaties. Die, zo is inmiddels duidelijk aan het worden, slechts iets meer dan 60% van de capaciteit omvat die in 2009 werd geplaatst.

In ieder geval begint zich af te tekenen dat van de uitgegeven cq. uitstaande beschikkingen voor SDE 2008 en 2009 in het jaar 2009 slechts 13,9% ook daadwerkelijk is ingevuld, indien de laatste CertiQ en Agentschap NL data als "actueel" dan wel "correct" worden beschouwd.

^^^
De "zonnestroom" grafiek in de update van het jaarrapport 2009 van CertiQ. Deze wijkt alweer fors af van de grafiek en data in het voorlopige jaarrapport voor dat jaar. Helaas worden noch in het jaarverslag, noch in dit herziene jaarrapport keiharde getallen voor de opgestelde capaciteit aan gecertificeerde PV-installaties getoond. Polder PV extraheerde op basis van deze grafiek en die van augstus 2010, dat er in 2009 slechts ongeveer 6,7 MWp aan nieuwe gecertificeerde installaties bijgekomen zou kunnen zijn. Daarnaast zouden er, op basis van recent gepubliceerde definitieve cijfers van CBS, er ook nog zo'n 3,9 MWp aan niet gecertificeerde PV-systemen in Nederland bij zijn gebouwd in dat jaar. Een forse 37% van het totaal.

Voor detail analyse zie de CertiQ jaaroverzicht 2009 pagina (vooral uitleg bij de roll-over grafiek, met vergelijking met de oorspronkelijke grafiek gepubliceerd door CertiQ).

Oorspronkelijke grafiek © 2010 CertiQ

Polder PV publiceerde wederom een gedetailleerde update, ditmaal van de data voor augustus 2010, met verversing van alle grafieken. Augustus gaf zowaar een nieuw installatie record te zien, al moet dat natuurlijk met de reusachtige bijbouw in de omringende landen op het netvlies (voorbeeld: regio Vlaanderen), altijd met prudentie worden beschouwd, en mogen we onszelf daar beslist niet voor op de borst kloppen. Het "record" bestond uit 406 nieuwe gecertificeerde PV-installaties (wat daarbuiten valt is nog lang niet bekend), met een gezamenlijk vermogen van 1,5 MWp (gemiddelde nieuwe installatie grootte ongeveer 3,7 kWp).

Tijdens het grasduinen in de CertiQ statistieken ontdekte Polder PV ook een zogenaamde "revisie" van de cijfers voor het jaar 2009, in de vorm van een "herzien jaarrapport". Polder PV vlooide dat herziene jaarrapport ook na op nieuw feitenmateriaal, en nam er tevens het in juni 2010 gepubliceerde jaarverslag van CertiQ bij. Wat echter op het gebied van zonnestroom slechts karig harde feiten naar buiten brengt. Er wordt bijvoorbeeld - behalve een met moeite te "lezen" grafiek - niets over harde nieuwe capaciteitscijfers gemeld. En dat is op zijn zachtst gezegd curieus als je de nationale "klimaat doelstellingen" en het geronk daarover op de keper beschouwt. De nieuwste cq. bijgewerkte analyses vindt u via onderstaande links op Polder PV:


http://www.certiq.nl/


2 september 2010: Glorieuze tijden herleven... Ooit, lange tijd geleden, kreeg de webmaster van Polder PV maar liefst 1.000 gulden (u weet misschien nog wel, die dingen waar ƒ voor stond) van zijn gemeente om te "mogen" participeren in een van de eerste grote acties met zonnepanelen van Nederland, het Sunpower® project van energiebedrijven, NKF, en Shell, met verder leuke verstopte extra subsidie (niet goed in de prijs te traceren...) van het toen nog glorieuze Novem. Het liep allemaal niet zoals vast was gepland (zie hier), maar dat is een ietwat ander verhaal waar ik u verder niet mee zal vermoeien.

Er zijn nog talloze acties geweest op gemeentelijk niveau om vergelijkbare, typisch "Nederlandse setjes" te scoren, van een paneeltje of 4 tot 6. Vrij uniek in de wereld, maar we blijven immers een kruidenierslandje. Doet er verder niet toe, de afzet markt groeide er "iets" van, totdat de stapeling van subsidies zo absurd uit de klauwen ging gieren, dat Van Geel (die was toen slechts "staatssecretaris van miljeu") er eind 2003 een eind aan maakte en het korte carnavals-feestje weer liet staken. Een van de meest pregnante voorbeelden van verwoestend knipperlicht, stop and go beleid waar dit land berucht om is geworden. Daar kun je NOOIT een verstandig duurzaam beleid mee bouwen, en het is DODELIJK voor een gezonde marktontwikkeling. Zeker als je dan d'r ook nog verkapte voortrekkerij van lokale leveranciers bij beschouwt: dat geeft alleen maar scheve ogen in het blijvend kleine (doch inmiddels overvolle, 130 leveranciers tellende) 'ollandse PV wereldje.

Afijn, kortgesloten: een wat "zachtere" variant is het weer in alle hevigheid opflakkerende fenomeen van gemeentelijke subsidies op PV (en andere, doch veel minder "gewilde" duurzame energie spullen). Die vooral uit de gemeentelijke kast worden getrokken door een samenloop van verwoestend slecht en extreem zwaar "gecapt" nationaal SDE beleid (boodschap bij de gemeentes: "we moeten iets doen!"). Gecombineerd met de toevallige omstandigheid dat nogal wat gemeentes opeens verlegen zitten met overvolle oorlogskassen als gevolg van de plundering van het Nederlandse tafelzilver: het verpatsen van Essent en NUON aan buitenlandse bruinkolen, poederkolen, en atoom molochs.

Gevolg: het stikt van de gemeentelijke (en zelfs ook provinciale, gedenk de absurde uitkeringen in Friesland) tijdelijke regelingetjes die af en toe even opflakkeren, een paar burgers met leuke opcenten tevreden stelt, en dan mag het kaarsje weer een jaartje uit. U mag er van denken wat u wilt, u mag er (net als Polder PV tien jaar geleden) ook van "profiteren", maar het gaat allemaal beslist geen zonnestroom revolutie en zeker NOOIT de veelbesproken "innovatie" brengen. Ik zou zeggen: maak er gebruik van, als het kan, maar wees er snel bij, want zodra de intekening start is 't ie meestal al uitgeboekt. Door de slimbo's die net iets eerder dan u via via wisten "dat er weer even subsidie aan kwam", en hun slag hebben geslagen, soms al voor een 2e keer of "erger". Die staan al in de spreekwoordelijke rij, of ze liggen misschien al klaar voor de poort, op een matje...

Alkmaar wederom
Ditmaal is de zonnige gemeente Alkmaar (schatting Polder PV: moet toch minimaal bij zuid-oriëntatie een vette 950 kWh/kWp.jaar op kunnen leveren...) weer aan de beurt (net zijn er wat Limburgse gemeentes "eventjes" afgewerkt en heeft een bekend installateur zo her en der wat kleine PV-setjes rondgestrooid). Voor Alkmaar natuurlijk weer de beroemde Actie Zonnesteek. Iets realistischer, gelukkig, redelijk beperkt qua uitkering (ik zal u niet vertellen wat ik van een andere gemeente weet), maar ongetwijfeld zal binnen no-time het schamele gemeentelijke potje al weer "op" zijn. U hoeft maar een keer met uw ogen te knipperen.

Volgens het hieronder gelinkte gemeentelijke bericht zou er sinds 2003 binnen de acties "Zonnesteek" er in totaal "350.000 Watt vermogen aan zonnecelsystemen" zijn geplaatst. Dat klinkt lekker veel, met die wattpiekjes helemaal uitgeschreven, maar het is natuurlijk "slechts" 350 kWp in 7 jaar, dat is 50 kWp/jaar gemiddeld. Dat laat één Bayerische Bauernfamilie in twee dagen op een van de schuurdaken uitvullen, en die stuurt na een maand de eerste nota naar de netbeheerder, of 't ie even een voorschot van een dikke duizend Euri wil overmaken...

Echter niet zeuren, het is natuurlijk "leuk" voor de lief/gelukhebbers in Alkmaar, en volgens de gemeente zou er dit jaar nog eens maar liefst 100 kWp bij kunnen komen. Oh ja, er waren al die jaren ook maar liefst 125 thermische zonnecollectoren geplaatst als gevolg van deze acties. Da's meer dan niks, dus dat is ook OK. Nogmaals: geen revolutie, maar gezapige groei. De installatie moet wel voor het eind van het jaar gerealiseerd zijn, anders moet u de pecunia weer inleveren. De titel is ook enigzins überproportional, zoals onze oosterburen zo leuk kunnen zeggen. Want met een titel als "zonnecellen goedkoper dan ooit!" roep je natuurlijk een vreselijke stampede over je af. Stampede's kunnen rare dingen gaan doen als ze met de volgende subsidievoorwaarden worden geconfronteerd (het jaarlijkse ultrakorte PV-feestje):

 • Er is budget voor [slechts] 70 zonnestroom systemen (door de gemeente, curieus, "zonnecelsystemen" gedoopt);
 • Alleen eigenaar/bewoners van een woning in Alkmaar komen in aanmerking;
 • Per huishouden kan maximaal slechts één PV-systeem worden gesubsidieerd;
 • Per PV-systeem wordt maximaal 50% en maximaal € 1.000 subsidie verleend.
 • Op zaterdag 4 september om 10.00 uur gaat de actie Zonnesteek 2010 van start op de energiemarkt bij de Huisvuilcentrale aan de Jadestraat 1 te Alkmaar. Daar kunt u zich tot 15.00 uur aanmelden voor subsidie.

We zullen maar hopen dat de scheidsrechter geen zonnesteek op gaat lopen en om 10h01 al uitverkocht blijkt te zijn. En dat er wat noodzakelijk beveiligingspersoneel aanwezig is om de verhitte gemoederen van de naast het potje piesende slachtoffers te sussen...

Polder PV: de vlag gaat omhoog. Klaarrrrrr voor de start Alkmaarders? GO!

http://www.alkmaar.nl/eCache/39877/Actie_Zonnesteek_zonnecellen_goedkoper_dan_ooit!


2 september 2010: Auf ins Solar Zeitalter! Energiepark Solar geopend. Uiteraard wederom van Duitse innovatieve bodem een erg leuk bericht van een ietwat cryptisch genaamde onderneming, Trunk Management Assistance GmbH uit het noordwest Beierse plaatsje Goldbach (oostelijk van het financiële hart van Duitsland, Frankfurt). Op 1 september heeft deze onderneming namelijk een erg leuk demonstratieproject (met bloedserieuze ondertoon) feestelijk geopend, genaamd het Energiepark Solar. Zoals zo vaak met dit soort persberichten moet er wel tussen wat poeha taal door gelezen worden, maar ze doen het toch maar weer. Op naar een volledig hernieuwbare energievoorziening (nog een lange weg te gaan, de richting is goed), met hulp van lokale opslag van elektriciteit in wat niet anders gezien kan worden dan een übersized accu.

TMA houdt zich bezig met "totaalconcepten" rond het thema zonnestroom, variërend van advisering, via financiering, montage, en service, tot afbraak van PV-installaties aan het einde van hun (meestal slechts: "economische") levensduur. Het bedrijf heeft volgens eigen zeggen reeds diverse PV projecten voor particulieren en bedrijven getrokken, en is ook in de elektrische mobiliteit gestapt en in diverse energiemarkt gerelateerde activiteiten, mits ze zijn terug te voeren op hernieuwbare energie.

<<<
Schematische voorstelling van het Energiepark Solar in Goldbach. De (100 kWh) Cellstrom "accu" staat in de hoek, verder drie elektrische auto's/4 elektra tankstellen, solar afvalbak, LED palen op zonnestroom, bankje, en vermoedelijk (niet duidelijk gemaakt), vertikaal opgestelde PV modules???

© www.energiepark-solar.com ("Pressebereich")

In dit "eenmalige" concept (in BRD) draait het om een compleet energie "autarke" (lees: externe infrastructuur onafhankelijk) en CO2 neutrale, kleine installatie die met hulp van zonne-energie wordt aangedreven. Opslag, elektrische mobiliteit, afvalbeheer, LED-technologie en luchtreiniging komen hier allemaal bij elkaar. Om een technologisch en economisch statement te maken, en om te laten zien hoeveel er nu al mogelijk is. Uiteraard: zonder netaansluiting, zoals de brochure stelt, "ein kleines Ökologie- und Ökonomiewunder"...

Technische data zijn niet tot in groot detail voorhanden (reken maar dat heel wat concurrerende partijen graag dat soort details te weten willen komen, is ook enigzins voorstelbaar). Maar wat niet is kan nog komen. Enkele "highlights":

 • Cellstrom Cellcube hoogcapaciteit stroomopslag systeem met energie inhoud van 100 kWh, opschaalbaar (doch hier zo op het oog nog niet toegepast) tot zelfs 1 MWh, en een maximaal continu vermogen van 15 kilowatt. Het gaat om een Vanadium Redox continu doorloop accusysteem van een in 2000 opgerichte Oostenrijkse firma, zie de technologie pagina. Het volume van de opslag vloeistoffen bepaalt de uiteindelijke energie inhoud van dit heftige type "accu", het elektrische vermogen wordt bepaald door de grootte en het aantal in serie gezette "cellen". Recent is een meerderheidsbelang in Cellstrom verworven door de GILDEMEISTER- dochter a+f GmbH uit Würzburg (Duitsland). Voor een technische beschrijving van het FB10/100 systeem van Cellstrom, met energieinhoud van 100 kWh, claim van verliesvrije opslag, en systeem uitleg van 20 jaar levensduur (exclusief waarschijnlijke voortijdige vervanging van pompen en voorziene uitwisseling van de stacks, 15% van aanschafprijs, na 10 jaar), zie deze pdf;

 • PV systeem van onbekende grootte van het bekende Duitse Schott Solar (u weet wel, dezelfde van de samenwerking met Solland Solar in het Sunweb® project), met SMA omvormer(s). Onduidelijk is hoe dit is geïntegreerd in de lokatie - de grijze vertikale schermen in de animatie, wellicht?;

 • P.Charge© elektrisch laadstation van een andere bekende firma in de zonnestroom wereld, de opbouwmaterialen specialist Schletter (300 vierkante meter gehele terrein, echter niet duidelijk hoeveel elektrisch auto's daar dan kunnen staan, mogelijk, gezien het filmpje, vier stuks?);

 • WLAN HotSpot (internet verbinding voor tijdens het wachten op het opladen);

 • Design verlichting met "moderne" PV- en LED technologie (ook bij somber weer licht uit de Cellcube), Hei Solar Lights van de in Wenen (Oostenrijk) zetelende HEI Eco Technology GmbH;

 • BigBelly®Solar, een op zonnestroom werkende afvalbak, die het zevenvoudige van het volume aan afval kan "opslaan" (samenpersen) in vergelijking met zijn elektra arme soortgenoten. Wederom van een Oostenrijkse onderneming, ditmaal uit Hallein.

 • Straattegels bevatten een zogenaamde, in cement ingebedde fotokatalysator (Titaandioxyde, TiO2), die volgens een onbekend, van fotosynthetiserende planten afgekeken proces onder invloed van UV straling "schadelijke stoffen uit de lucht zou omzetten in onschadelijke bestanddelen". In een pdf document op de site van de aanbieder heet het: "Je nach Lichtintensität sorgt eine chemische Reaktion im Zement für den Abbau von Stickoxiden, Aldehyden, Benzolen und chlorierten Aromaten, welche als ungiftige Bestandteile umgewandelt werden und mit dem nächsten Regen abfließen. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung können noch bis zu 70 % der Schadstoffe abgebaut werden.". Technologie van Lithonplus Steinmanufaktur, die reclame maakt voor hun "Umweltaktive Stein".

 • Lokatie: Erlengrund 20, 63773 Goldbach (Bayern).

^^^
Foto van een groot tracker PV-systeem met daaronder een van de "redox-flow batterij units" van Cellstrom, zoals die waarschijnlijk ook in het Energiepark Solar in Goldbach is toegepast. In dit exemplaar hingen SMA omvormers (gele apparaten), maar dat kunnen natuurlijk ook andere merken zijn, naar keuze.

Foto genomen tijdens Intersolar 2010 in München door de webmaster van Polder PV.

Wat mij betreft is vooral de inzet van de 100 kWh (uitbreidbaar > 1 MWh) accu van Cellstrom in dit smaakmakende pilot project het meest byzondere onderdeel, want dit zal voor de door velen bejubelde, doch door "intermittency" haters vervloekte zonnestroom toepassingen ongetwijfeld een belangrijke ontwikkeling gaan worden. Straks kun je, als die mega-accu's flink in kostprijs gaan zakken (de eerste exemplaren zijn natuurlijk nogal heftig "aan de prijs", zoals met alle ontwikkelingen, zonnepanelen jaren geleden ook nog) namelijk misschien wel een heel huizenblok met zo'n leuk ding "autark" gaan maken. Dan kan de peperdure netaansluiting (vastrechten last Polder PV alleen al op elektrische gebied: 229 Euro/jaar) ooit misschien ook afgezworen worden. Of het allemaal in te passen is, is natuurlijk een tweede, maar zoals met alle leuke dingen: het begin is er. Nu luidt de onoverkomelijke boodschap: volume gaan maken, kosten drukken, en op naar een massaproduct!

Het Energiepark Solar werd officieel geopend door een van de "Godfathers" van de zonne-energie in Duitsland, de 72-jarige vakjournalist, boekenschrijver ("Die Sonne schickt uns keine Rechnung"), en zonne-energie promotor Franz Alt, die overigens een uitmuntende en kritische, breed georiënteerde website heeft, Sonnenseite.com.

Collega over die opschaalbaarheid naar max. 1 MWh:

"Zonnestroom, goudstroom in Goldbach?
Het lijkt wel 'The Bank of England'..."

 

http://www.cellstrom.com/fileadmin/docs/images/Downloads/Deutsch/Solarstrom_Tankstelle_D_2009-05-15.pdf (Solarstrom Tankstelle van Cellstrom, met 7,5 kWp dubbelassig fotovoltaïsch tracker station en 10 kW redox-flow accusysteem)


1 september 2010: Augustus lage opbrengst, geen dieptepunt. Er moet veel gebeuren wil bij Polder PV een nieuw laagte record in de maandelijkse opbrengsten worden vastgesteld. En ook dit jaar is dat vorige dieptepunt, bereikt in de maand dat Maria's voorganger Joop Wijn met het invullen van een heleboel "nullen" op wat formele papierwaren de voorganger van de al net zo vreselijke SDE, de MEP, naar de Eeuwige Jachtvelden van de Nederlandse "incentive regimes" had geschreven (gelijktijdig een tale-telling, historisch dieptepunt voor onze augustus opbrengst van het 1,02 kWp deelsysteem), niet bereikt.

Door de flinke depressies met bakken met regen die af en toe deze maand over ons land scheerden was de augustus opbrengst echter ook niet om over naar huis te schrijven, en gaat deze maand bij Polder PV, die ruim tien jaar nauwgezet die opbrengsten bijhoudt, de boeken in als de op een na slechtste in die periode, nog net iets onder de opbrengst van augustus 2008:

Voor bijbehorende tabel met de harde data, zie de highlights pagina.

Uiteraard is de maandopbrengst direct ingevoerd in de Sonnenertrag database, met het verzoek aan alle Nederlandse "leden" om dat ook te doen. Polder PV >>> flachlander, nr. 777 (tabblad "Maand" kiezen).

Polder PV heeft ook even gekeken hoe het is met de "jaarstand" van de opbrengsten van het genoemde 1,02 kWp deelsysteem sinds 1 januari van het huidige kalenderjaar 2010. Die ligt weliswaar met 98% iets onder het gemiddelde van de afgelopen bijna negen jaar over de kalender periode januari tot en met augustus. Maar dat is uiteraard niet opzienbarend. Het weer fluctueert, op het dak staat een lichtafhankelijke, hernieuwbare energie productie installatie, en such is life. Niets om je "druk" over te maken, noch om wakker van te liggen. De productie van de totale set (incl. uitbreidingen, totaal momenteel 1,336 kWp) was in augustus immers nog steeds een respectabele 130,5 kWh. En dat is heel wat meer dan nul kilowattuurtjes van eigen huis. Zonder tegenprestatie gekregen van Amon Re Die in de Heemelen Zijdt. Ik zeg: daar word ik nou elke maand weer heel erg blij van...

Trouw hypeje
Mocht u nog zelf met harde argumenten en genuanceerd willen reageren op de weer flink gehypte en bomvol vooringenomen aannames en fouten staande onzin die nota bene in de "groene" Trouw over zonnestroom en de "tobbende" () Duitsers in een staartje komkommertijd werd gepubliceerd: Mijn zegen heeft u! (de webmaster van PPV ging u al enkele malen voor)

http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3186487.ece (vrij beperkt ruimte qua tekst om te reageren, gaarne dat ter zake kundig doen en met feiten gelardeerd; het kan even duren voordat reacties worden geplaatst)


 
^
TOP

31 augustus 2010: Kogel door de kerk: Sunweb® platform Solland verder met Schott Solar. Polder PV zat al een tijdje ongeduldig te wachten op een institutionele doorbraak voor een van de meest opvallende uitvindingen op het gebied van zonnecel technologie van Nederlandse bodem. De back-contact Sunweb® cel die oorspronkelijk door ECN in Petten werd ontwikkeld, en waar het door ex-Shell man Gosse Boxhoorn opgerichte Solland Solar een licentie overeenkomst voor in huis had gehaald, gaat in een partnerschap ("partnership agreement") verder met een zeer krachtige partij in de business. Schott Solar, een toonaangevend Duits bedrijf wat niet alleen al vele jaren diep in de PV business zit met vingers in zowel de silicium "wafer" productie, zonnecellen, en kristallijne modules. Maar ook alweer een tijd amorf silicium dunnelaag zonnepanelen verkoopt (ASI serie). Schott Solar is ook rap bekend geworden door een van hun specialiteiten, de gewilde vacuümbuizen voor de toepassing in concentrated solar power plants (CSP technologie).


© Solland Solar / Sunweb® Inside

Volgens het persbericht had de Schott Group waartoe Schott Solar behoort een omzet van 2,3 miljard Euro (fiscaal jaar 2008/2009), en 17.400 medewerkers. Hiermee krijgt het met relatief lage productiecijfers geplaagde Solland Solar (60 MWp van hun hoogwaardige "standaard" cellen in 2008, 80 MWp in 2009 volgens Photon) dus een zeer krachtige partner om eindelijk het Sunweb® concept volop tot wasdom te gaan brengen. Want een pilot bij AT&S in het "verre" Oostenrijk is natuurlijk leuk. Ik zou gaarne zien dat die Nederlandse uitvinding (ECN), en het Nederlandse patent van Solland op de specifiek voor de Sunweb® modules ontwikkelde speciale "In-Laminated Soldering" (ILS) technologie, ook daadwerkelijk op Nederlandse bodem in de praktijk zal worden gebracht. En dat lijkt, zo volgt uit het persbericht, ook beslist de intentie.

De twee specialisten in zonnestroom gaan namelijk intensief samenwerken met de Sunweb® technologie, waarbij wordt ingezet op technologie transfer inclusief licentie overeenkomsten, voortschrijdend gezamenlijk technologisch onderzoek (R&D inspanningen), en, heel belangrijk, ook gezamenlijke productie van de beroemde back-contact Sunweb® modules. De bedrijven vertrouwen er op dat beide partijen profijt van deze verregaande samenwerking zullen hebben. Schott krijgt een prachtig nieuw technologie platform voorgeschoteld, en Solland profiteert van de module engineering (inclusief testen) en productie ervaring bij het veel grotere Schott (wat alleen al volgens Photon in 2009 218 MWp aan zonnecellen produceerde, bijna drie maal zoveel als Solland). Het zal in ieder geval de marktintroductie van deze met "Metal Wrap Through" cellen uitgeruste modules versnellen. Het mooiste nieuws: de gezamenlijk te exploiteren pilot productie faciliteit is in Nederland gepland in, enigzins cryptisch gesteld "a" Solland facility. Ik ken maar een productie faciliteit, met nog heel veel uitbreidingsruimte in ons land, en dat is het bekende Avantis terrein op de grens van Limburg en Nordrhein-Westfalen, tussen Heerlen en Aachen. Toch een beetje best of both worlds, dus, wellicht zal ook daar de Nederlands-Duitse (of is het Duits-Nederlandse?) grens dwars door de fabriekshal gaan lopen. Of het moet gewoon de bestaande productielokatie van Solland Solar zelf zijn, daar is immers nog ruimte genoeg. In ieder geval staat er volgens Solland reeds een mooie tracker met Sunweb® modules op het terrein, die op 14 mei 2010 door de burgermeesters van Aachen en Heerlen is ingewijd.

Opvallend in het persbericht is de mededeling van managing director Henk Roelofs van Solland Solar (plaatsvervanger van Gosse Boxhoorn, die moest vertrekken na een fors conflict met enig aandeelhouder Delta over de te volgen bedrijfs-koers) dat hij blij is met Schott Solar als "eerste" partner. Ik ben benieuwd op welk vlak er nog meer samenwerking gezocht zal gaan worden met de Sunweb® technologie. Architecten, wellicht? De spinnewebcellen en unieke uitstraling van de Sunweb® modules zijn beslist een potentiële aandachtstrekker voor dat marktsegment. In ieder geval worden andere partners actief opgeroepen via de nieuwe website www.sunwebinside.com.

^^^
Sunweb® Inside, het nieuwe concept waarmee Solland - en nieuwe partner Schott Solar - vooral op kwaliteit en het "premium marktsegment" willen inzetten. Een architect die dit niks vindt zou bij zichzelf te rade moeten gaan als hij/zij de duurzame boot niet wil gaan missen...

Foto genomen door de webmaster van Polder PV tijdens Intersolar 2010 in München. Zie ook overzicht in artikel van 24 juni 2010.

Resumé technologie
Sunweb® zonnepanelen bevatten zogenaamde MWT cellen (vooralsnog: 60 cellen) waarbij de stroom van de filigrijn-dunne spinnewebvormige elektrode aan de voorkant van de cel via microscopisch kleine gaatjes in de cellen naar de onderzijde wordt vervoerd. De structuur van deze elektrode is zodanig, dat minimale afdekking van de onderliggende fotovoltaïsch actieve laag (hoogwaardig silicium, zie slotdocument CrystalClear project van ECN e.a.) plaatsvindt, en beschaduwing van de randen nauwelijks een rol speelt. De cellen kunnen door het vermijden van de standaard toegepaste "bovenlangs-onderdoor" contactstrips bijna tegen elkaar aan worden gelegd, wat het module rendement (zo min mogelijk verloren gegaan oppervlak) verhoogt. Bovendien kunnen, vanwege het achterwege blijven van riskante soldeerwerkzaamheden (kans op cel breuk), dunnere cellen worden ingezet, wat materiaal spaart, kosten verder verlaagt, en waarschijnlijk ook het celrendement in positieve mate kan beïnvloeden. Er zijn ook nog stroomtechnische voordelen (minder weerstandsverliezen binnen het module), en, ook zeer belangrijk, de geleidende folies die de stroomkringen aan de onderzijde van de cellen "in goede banen" moeten leiden, kunnen goedkoop worden geproduceerd. Het gehele module assemblage proces kan volop worden geautomatiseerd, wat een zeer belangrijke kostenreductie factor is. Eurotron uit het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf heeft daarvoor reeds apparatuur ontwikkeld.

De combinatie van alle technologische innovaties bij elkaar opgeteld, maakt dat met deze aanpak op multikristallijn gebied het module record kon worden gebroken (17,0% apertuur rendement, later trouwens wel volgens een persbericht van eind 2009 door een Kyocera record, 17,3%, voorbijgestreefd). Uiteraard was dat een laboratorium model met de beste materialen. Het partnerschap streeft ernaar om in 2011 op commercieel niveau met een nog steeds respectabel module rendement (ik neem aan: inclusief frame) van 16% te komen m.b.v. Sunweb® technologie. Geclaimd wordt dat deze modules maar liefst 10 procent hogere efficiëntie zouden hebben dan "conventionele" modules. Op de tracker pagina op de site van Solland wordt dit uitgelegd als:

 • Up to 6% more power per 60 cell module
 • Up to 4% smaller size of a 60 cell module
 • Leading to a stunning 10% more power per m²

M.a.w.: 6% meer impliciete rendements-verbetering door de combinatie van de MWT cellen met de back-contact stroomafvang folies. En 4% "pure oppervlakte winst" omdat de cellen dichter tegen elkaar aan gelegd kunnen worden (geen in de weg zittende soldeerstroken meer). De combinatie zou dan de genoemde 10% op kunnen leveren. Dat is fors. Als de productiekosten van dit type modules dan ook nog laag genoeg kunnen worden na de pilotfase, kan Sunweb® een mooie toekomst tegemoet gaan, in heftige competitie met de concurrentie, die uiteraard ook niet stil zit. Zie o.a. Panda bij Yingli Solar, ook al zo'n ECN uitvinding, en vergeet de samenwerking van datzelfde ECN niet met die andere Chinese cellen reus, JA Solar...

Ongetwijfeld zal bij de uiteindelijke marktintroductie, die wat mij betreft niet snel genoeg kan komen, de leuze "first fully integrated module technology for back contact solar cells" in de persuitingen worden gebezigd. Terecht, maar daar wil Nederland dan wel heel erg graag zoveel mogelijk Sunweb® modules "van eigen ontwerp" voor terugzien op onze daken en op/in onze gevels. De slotzin dat deze "high-performance" en "oogstrelende" modules met name voor de consumentenmarkt ("residential") zullen worden ingezet lijkt een duidelijke indicatie dat beide partners daar oog voor zouden kunnen hebben. Eens kijken of ik ergens nog wat ruimte voor dat moois van eigen bodem heb...

http://www.sollandsolar.com/news/solland-schott-partnership-agreement?section=section (persbericht van 30 augustus op site Solland Solar)
http://www.sollandsolar.com/news/sunweb-tracker?section=section (tracker met Sunweb® modules geplaatst op Avantis terrein)
http://www.sollandsolar.com/company/vacancies (vacatures bij Solland wachten op uw reactie...)
http://www.sunwebinside.com/home-en (kwaliteit en high-tech in een nieuw concept)

http://www.schottsolar.com/global/ (nieuwe, krachtige Duitse partner voor Solland Solar)

wereldrecord (voormalig) multikristallijn omzettingsrendement, zie artikel van 17 december 2009


31 augustus 2010: Artikel Polder PV op SolarPlaza.com. Op de valreep van de maandwisseling werd het door SolarPlaza aan mij gevraagde Engelstalige artikel over de dynamische Duitse PV-markt gisteren gepubliceerd op hun website. Het is mijn eerste "formele" stuk, nadat ik al over de Vlaamse markt een artikel had ingeleverd eerder dit jaar. Uiteraard gaat het "Duitse" artikel vergezeld van enkele (ietwat aangepaste) grafieken van Polder PV. En uiteraard een leuke foto van een van de talloze Beierse dorpjes met zuidwaarts gericht "PV-front" wat de webmaster van Polder PV tegenkwam tijdens zijn omzwervingen op de Biohummer® vlak voor Intersolar 2010 in München. Het stuk is voor SolarPlaza een leuke binnenkomer voor de PVSEC in Valencia (Spanje, 6-9 september 2010), waar talloze wetenschappers uit de internationale PV-wereld ongetwijfeld weer heel veel zeer interessante thema's zullen bespreken. Ontwikkelingen die zonnestroom nog beter, goedkoper, beter inpasbaar, en marktrijper zullen maken dan het nu al is. Revolutie gevraagd!

SolarPlaza organiseert aan het begin van die grote bijeenkomst van de crême de la crême van de PV-wetenschappers hun Global Demand Conference IV (6-7 september 2010), waarin afgetast zal gaan worden hoe groot de mondiale vraag naar PV nu eigenlijk is. Daar kunnen forse investeringsbeslissingen van afhangen. Ik wens de congresgangers veel plezier en een leerzame week.

^^^
Foto wat in het artikel werd opgenomen, van het dorpje Sammarei-Haarbach in Ost-Bayern, met veel daken volledig met PV bedekt, zowel zuid-georiënteerd, als zuid-oost tot zuid-west.

Veel leesplezier:

http://www.solarplaza.com/article/booming-german-pv-market-could-cost-ratepayers-70 (artikel gepubliceerd 30 augustus 2010, dynamiek Duitse PV-markt, zie ook pdf)
http://www.solarplaza.com/article/flanders-leading-the-way-in-belgium-with-photovolt (artikel gepubliceerd 1 april 2010, dynamiek Vlaamse PV-markt, zie ook pdf met intacte grafieken, en ook analyses op Polder PV)


30 augustus 2010: PV-markt Duitsland: ontwikkelingen, kosten en baten. Polder PV heeft uitvoerig de data (door accountants goedgekeurde jaarverslagen) bestudeerd van het uitvoeringsorgaan voor het bepalen van de beroemde "EEG Umlage", het BDEW in Duitsland. Daarbij zijn ook diverse documenten, gepubliceerd op de altijd fascinerende Erneuerbare Energien site van het Duitse Milieuministerie (BMU), meegenomen in de analyse. Het BMU is verantwoordelijk is voor de uitvoering en controle van de voortgang van wellicht de beroemdste duurzame energie wetgeving ter wereld, het EEG, wat hernieuwbare elektriciteit pur sang al jaren tot enorme ontwikkeling heeft gebracht bij de oosterburen. Beter kunt u het niet krijgen, wat sommige lieden daar ook van denken of zeggen. Fotovoltaïsche elektricteitsopwekking is rap een significante factor in de hernieuwbare mix aan het worden in Duitsland.


(voor uitleg, zie gelinkte webpagina, figuur 3)

Diverse gegevens en evolutiereeksen zijn door Polder PV grafisch uitgewerkt en van commentaar voorzien, zoals bovenstaand exemplaar. De volledige analyse, wederom een fors stuk bloed, zweet en tranen, door uw duurzame dienaar gepresenteerd, vindt u hier. Ditmaal in de Engelse taal zodat ook buitenlandse lezers mee kunnen genieten:27 augustus 2010: Stelling - subsidie maakt ondernemers lui (van der Hoeven in haar befaamde, nogal wat adrenaline losmakende Volkskrant bijdrage). Zie ook rest van mijn commentaar hier.

[cynisme modus]

Stelling 2 - SDE, door vdH's eigen ambtenaren ontworpen en te vuur en te zwaard verdedigde, "superieur aan het Duitse EEG" Nederlandse "stimulerings"regime, maakt ondernemers en burgers lui.

Uitleg - Ze hoeven namelijk alleen maar duizenden aanvragen in te sturen (daarbij gefaciliteerd door het bereidwillige korps van vele Agentschap NL ambtenaren, "leuker of makkelijker kunnen we het voor u niet maken"). Daarna hoeven ze alleen maar te wachten. Tot er eindelijk eens een beschikking komt (of niet). Tot er eindelijk eens bericht komt van een leverancier. Als 't ie nog zin heeft om offertes uit te sturen, namelijk met een zeer grote kans dat er nooit meer op gereageerd wordt. Tot er eindelijk eens een mannetje/vrouwtje komt van de netbeheerder ("Waar blijft die *%&^@$# bruto productiemeter?"). Tot er eindelijk eens een bericht komt van een grotendeels onbegrepen instelling als CertiQ (ook alweer van EZ) dat "het licht op groen staat", en er blijkbaar een goedkeurende uitwisseling van - wederom onbegrepen - informatie is geweest tussen de administraties van netbeheer, CertiQ, en Agentschap NL. Tot er eindelijk eens een brief van Agentschap NL komt dat "alles in kannen en kruiken" is. Tot eindelijk een eerste voorschot is uitbetaald - waarvan de hoogte velen een raadsel zal zijn hoe dat tot stand is gekomen. Totdat na een jaar pas duidelijk zal worden (voor de weinigen die het begrijpen), wat het eigenlijke subsidiebedrag/kWh dan wel "geweest had moeten zijn" in het voorgaande jaar. U hoeft weinig te doen, u hoeft alleen maar uw ziel en zaligheid in de schoot van vele partijen te leggen, en dan komt alles (waarschijnlijk, hopelijk, met heel veel bidden wellicht) goed. SDE, jawel, mevrouw vdH, maakt ondernemende duurzame types lui, want "alles wordt voor u geregeld". De ongetwijfeld nooit beantwoorde wedervraag moet dan zijn: dat had U allemaal toch zo geregeld? M.a.w.: u heeft die mensen/ondernemers zelf lui gemaakt!

Polder PV is nooit warm voorstander van de SDE geweest, en hij heeft als enige in dit land in groot detail uitgelegd waarom het een rampregeling is, vooral ook voor de miljoenen potentiële decentrale opwekkers die aan de zonnepanelen willen. Die alweer twee en een halve verloren jaar heeft veel mensen die naast het potje piesten of die door alle rampverhalen waren afgeschrokken inderdaad weer lui gemaakt. Op, Gaia zei geprezen, een kleine minderheid na, die het allemaal toch hebben gedaan, en die SDE in het ambtelijke sop hebben laten gaarkoken.

Stelling 3 - Het post-SDE tijdperk met "duurzame hernieuwbare leveranciers-verplichting" maakt de burger nog luier, de spaarcenten worden aan onduurzame en energie vretende zaken gespendeerd.

Uitleg - Straks mogen we nog veel luier gaan worden. Dan kunnen we met de handen over elkaar gaan afwachten totdat de energiebedrijven de (door hen vurig gewenste) rol gaan overnemen. Die Hoeven straks namelijk alleen nog maar grote hoeveelheden biomassa "dondert niet wat, als het maar fikt" naar Nederland te gaan verslepen (via de nagelneue, energie vretende Maasvlakte van "duurzaam" Rotterdam), en op hun kolen- en gasbedjes mee te stoken. Of een zooi Engels afval hier in de hens te steken, en dan komt er een magisch percentage "biogene component" uit de productie. De duurzaamheid, pardon, "hernieuwbaarheid" van dat alles "wordt allemaal door de ter zake deskundigen geregeld". Hoeft u niks voor te doen. U hoeft ze alleen nog maar op hun mooie blauwe ogen en steeds flamboyanter verpakte publicaties te geloven "dat het goed is voor NEEderland", en dat het allemaal pico-bello is geregeld. Dan kunnen uw dakpannetjes nog steeds blootgesteld blijven worden aan de immer intensiever neervallende, mogelijk ook nog eens steeds zuurder wordende regen. Hoeft u niks voor te doen. U mag weer "lui" zijn. Laat maar zitten die zonnepaneeltjes. Kost veel te veel - geestelijke en lichamelijke - energie. De Staat, aartslui als ze is, roomt zonder tegenprestatie van al die aan de lui gehouden burgers doorverkochte biomassabijfikstroom kapitalen aan energiebelasting en BTW af. Slapend rijk worden, wordt dat ook wel genoemd.

Slaap zacht, NEEderland. Weest allen lui!

[/cynisme modus]

Mocht u anders willen: mijn zegen heeft u. De beuk er in, op eigen woning/school/gemeentehuis/supermarkt/bedrijf/kerk/sportkantine, etcetera. De decentrale revolutie is van ons. Niet van "hun". Wordt allen wakker, wordt actief, en schudt de energie-luiheid van u af.

 Ontdekking na grasduinen op internet, gelikt rapportje Creatieve Energie van het transitieorgaan over de Nederlandse zonnestroom markt [to be]:

"In dat geval zou het cumulatief geïnstalleerd vermogen uitkomen op 71 MW, goed voor de elektriciteitsopwekking van 16.000 huishoudens gedurende 20 à 30 jaar. In het onwaarschijnlijke geval dat alle 15 MW in 2008 wordt geïnstalleerd zou dit een groeipercentage van 36% betekenen. Hiermee zou Nederland qua groei alweer goed mee kunnen doen in een internationale context. De kans is echter groot dat de groei lager zal uitvallen."

en

"Wanneer het doel voor de geïnstalleerde capaciteit in 2015 wordt vergeleken met de verwachte capaciteit in 2008, kan geconcludeerd worden dat een jaarlijkse groei van 32 – 37% nodig is om dit doel van 500 MW in 2015 te halen. Op zichzelf zijn dit geen onrealistische groeicijfers, ze zijn zelfs lager dan de internationale groeicijfers. Wanneer alle 15 MW van de SDE-regeling geplaatst wordt in 2008 betekent dit een groei van 36%, precies op koers. Om deze groei vast te houden moet er echter in 2009 26 MW en in 2010 36 MW bijgeplaatst worden. De SDE, zoals deze nu bekend is, voorziet niet in deze groeicijfers."

Uit: "Zonnestroom 2008 - een technisch en economisch overzicht" van Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening van de energie transitie gremia (pdf hier).

Feit: in 2008 was het geaccumuleerd nominaal PV vermogen inclusief autonoom slechts 57,2 MWp, eind 2009 volgens het CBS eindrapport nog steeds maar 68 MWp. In 2008 zou er slechts 4,4 MWp zijn bijgeplaatst (slechts 29% van de hier boven "gewilde" groei van 15 MWp), in 2009 nog steeds slechts 10,7 MWp (41% van "gewilde" groei van 26 MWp). Die 15,1 MWp "harde" [CBS] realisatie in die twee jaren* is slechts 37% van de in de laatste alinea geschetste "gewilde" groei van 41 MWp in 2008-2009. Groei die overigens niet eens onder harde SDE caps gerealiseerd zou kunnen worden, dus niet gestimuleerd door de Staat. Ambities op het vlak van zonnestroom in Nederland worden keer op keer niet waargemaakt, met een schandalig lage marktgroei als bittere realiteit. Veroorzaakt door continue sabotage en ambtelijk drijfzand. En ondanks glossy publicaties als het hierboven gelinkte exemplaar (even niet hebben over de fte's die daar mee bezig zijn geweest).

Ook wordt in bovengenoemd rapport gewag gemaakt van 1.200 mensen werkzaam in de zonnestroom sector in 2008. Dat is way out of line met de slechts 566 fte's die CBS voor dat jaar geeft (en nog steeds maar 588 voor 2009).

M.a.w.: het "huiswerk" van onze goed betaalde transitie organen lijkt ook nog eens niet goed te worden gedaan...

* Waar Polder PV trouwens ook twijfels bij heeft.


25 augustus 2010: Noord-Hollandse lach en een traan met zonnestroom. Gemeente Haarlemmermeer heeft alweer sinds 1 juli een nieuwe regeling voor zonnestroom (niet gek staan te kijken dat 'ie alweer overtekend is, gebruikelijke gang van zaken). Een aanschafsubsidie van € 1,75/Wp vindt Polder PV in deze "goedkope zonnepanelen" tijden echter wel behoorlijk aan de hoge kant. Dat zou makkelijk een stuk minder kunnen en dus meer mensen, stichtingen of sportverenigingen over de investeringsdrempel kunnen helpen. Het totaalbedrag is per aanvrager "gelimiteerd" tot een forse 1.500 Euro. Wat zou betekenen dat hiervoor 857 Wattpiek aan nominaal vermogen spreekwoordelijk in de schoot wordt geworpen. Een dikke 5 modules van 170 Wp. Wat je als doe het zelf set met merkmodules al voor ver onder de 2.500 Euro zou kunnen kopen (in Duitsland), geïnstalleerd zeker voor 3.000 Euro. Dan krijg je dus de helft. Verwachte opbrengst bij gunstige, schaduwloze plaatsing in het zeer zonnige Noord-Holland mogelijk 800 kWh/jaar, bij een globaal kWh tarief van 22 Eurocent en saldering: € 176/jaar. "Terugverdiend" binnen 9 jaar tijd, louter kijkend naar het geïnvesteerde bedrag (incl. gemeentelijke subsidie), en bij gelijkblijvende stroomprijs. Alleen het vinden van een goeie omvormer voor zo'n set lijkt me wat lastig. Maar sommige aanvragers worden erg creatief met dit soort acties...

Positief punt: eindelijk eens een regeling waarbij een huurder (zijnde de hoofdbewoner) ook in aanmerking zou zijn gekomen voor zo'n regeling, uiteraard na toestemming van de verhuurder. Dat heeft er bij talloze van dit soort regelingen wel aan ontbroken in ons land. De slechts een maand tijd die men heeft om een koopopdracht te geven na subsidieverlening zou echter voor huurders wat krap kunnen uitpakken (regelen van verzekeringskwesties, schriftelijke toestemming van verhuurder e.d.). Maar goed, een stap verder in de goede richting, met daar tegenover natuurlijk de (budgettaire) beperkingen die dit soort regelingen hebben, en niet te vergeten het "wip-kip" effect (stormloop en dan weer een jaar niets).

PV-installatie weggehoosd?
Een berichtje van een iets ander kaliber uit Noord-Holland, zijn de korte verwijzingen naar een van het dak geblazen zonnepaneel installatie in Wormer, waar gisteravond een forse windhoos terreur heeft gezaaid. Ik heb nog niet duidelijke foto's van "op straat liggende zonnepanelen" gevonden, maar wel een gruwelijke foto (zie link) van wat een opbouwframe van een behoorlijk PV-systeem zou kunnen zijn geweest (modules echter ook hier niet te zien). Mensen die detail info of foto's van op straat (of elders) door de windhoos geblazen zonnepanelen hebben, gaarne een korte melding aan Polder PV.*

* Volgens hooggeschatte collega Ton Peters moet dit waarschijnlijk een (forse) zonnecollector installatie met vacuümbuizen zijn geweest: "Je ziet links op de foto mooi (nou ja mooi?) al de glasbuizen over het dak hangen en rechts het koperen binnenwerk nog netjes vast aan de warmtecollector. Zo te zien gewoon uiteengerukt...". We leven beiden met de arme getroffen eigenaar mee, en hopen dat de verzekering in orde was.

http://www.nmch.nl/page/subsidieregeling-haarlemmermeer (subsidie op zonnepanelen in de gemeente met een van de grootste vervuilers van Nederland)
http://tinyurl.com/2w8d4vc (gruwelfoto van getroffen dak in windgehoosd Wormer: frame van PV-systeem? Zie ook de opmerking van de derde inspreker, "San")
http://jelzo.artizt.nl/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=3&g2_itemId=18655 (zelfde situatie, iets meer van opzij)


24 augustus 2010: Proefballonnetje? ZPV en ODE slaan handen ineen bij "verzoek aan de informateur". Van de voorzitter van de Zonnestroom Producenten Vereniging kreeg ik een e-mail met een opmerkelijke brief aan de (in)formateur en de demissionaire Minister President. Deze was opgesteld samen met de Organisatie voor Duurzame Energie die al ruim dertig jaar verwoede pogingen doet om dat thema vlot getrokken te krijgen. Met zeer wisselend tot zwaar teleurstellend resultaat. Sofar. Wat echter niet is, kan nog komen, zal de mogelijke gedachte zijn geweest. Dus ging er een gezamenlijke brief naar de mensen die de duivels ingewikkelde taak hebben gekregen om dit land aan een neoliberaal en [ultra]conservatief rechts kabinet met gedoogsteun van duurzame energie haters te krijgen. Met risico op veel weglopers bij de tot stilstand gekomen politieke elites.

Categorie "proefballonnetje", dus, maar wel een aardige. Beetje sarcasme op zijn tijd moet kunnen, en een ambtenaar of politicus die dat niet kan waarderen zou gewoon ontslag moeten nemen, volgens de webmaster van Polder PV. Want humor kan ons redden!

I.p.v. een Ministerie van Landbouw met een staatssecretaris van Economische Zaken nu dan maar een "daadkrachtig" Verkeer en Waterstaat met als loeizware extra dobber "energie" (lees: hernieuwbaar) d'r bij? Een "Ministerie van Energie en Infrastructuur", zoals beide duurzame hernieuwbare energie organisaties suggereren??? U moet maar denken: we zijn in ons land al lang van alle funderingen cq. zuilen losgeslagen, alles is mogelijk, niets is meer zeker (lees: niets is meer "heilig"). En binnenkort drijven we wellicht met z'n allen volledig stuurloos rond op de Noordzee, met talloze nooit afgebouwde nagelneue bloedkolenmonsters en een levensgevaarlijke nuke tot over de oren in het zilte nat en alle met EU subsidies geprepareerde (nog) lege "carbon capture & storage" gasvelden straal verzopen bovendien...

Doet u mij maar gewoon "realisatie" van hernieuwbaar en decentraal spul. Hebben we geen Ministerie van Energie (etc.) en een heeeeeeeleboel "wetten", "ministeriële regelingen", "algemene maatregelen van bestuur", en ontelbare, en oe-ver-lo-ze vergaderingen voor nodig. Want die zitten die ontwikkeling bijna altijd vreselijk in de weg. Kunt u allemaal immers zelf doen. Hier en nu. De hardware is overal te krijgen. Kopen en (deskundig laten) installeren die handel!

http://www.zonnestroomproducenten.org/nieuws.php#201008241


24 augustus 2010: Van zonnige spruiten en een nieuwe 300 kWp SDE PV-installatie bij Maatschap Boon. Dat 23 augustus begon met de Zondvloed in de vorm van bakken regen uit de hemel leek even een omineus teken. Maar de webmaster van Polder PV toog desondanks met de vouwfiets naar het station. Want hij was uitgenodigd voor een leuke bijeenkomst ter ere van de opening van - voor zover de kennis van Polder PV reikt - de vierde grootste "integrale" kristallijne PV-installatie (1 dak/pand) van Nederland. Na 2,3 MWp Floriade dak (Vijfhuizen), 674 kWp Ecopark Waalwijk en 518 kWp Oceanium/Blijdorp (Rotterdam), is de eer* nu aan dit fraaie project, gezegend met maar liefst drie (van de 128) "SDE beschikkingen 2009 groot" (6% van het voor die categorie door Agentschap NL te vergeven vermogen). Een 300 kWp project van Horizon Energy op het dak van de duurzame onderneming Maatschap Boon in Zeewolde. Polder PV heeft uitgebreid documentatie materiaal en zijn eigen foto's bij elkaar gezocht en rapporteerde over dit project op een nieuwe pagina in de categorie "Inspiratie". U vindt dat uitgebreide projectverslag hier:

Het was wel stevig doorfietsen op twee kleine vouwfiets banden, die grofweg 20 zeer winderige kilometers tussen station Naarden-Bussum en de Alblashoeven in de Flevopolder. Maar zo'n project kom je niet vaak tegen. "Voor de ghoede saeck", dus, ook de reis er naar toe moet zo duurzaam mogelijk blijven. Alle bezoekers werden trouwens beloond met een mooi pakket verpakte groentes van Maatschap Boon, dus de verloren kilojoules zijn weer zo terug gegeten. De webmaster van Polder PV heeft verder geen fietsen gezien, en als die er al waren, vielen ze niet op...

* De plm. 350 kWp amorf Si installatie [BP Solar dubbel glas laminaten, al lang niet meer in de handel] op het voormalige Waterloopkundig Laboratorium (nu: Deltaris) in Delft hierbij overslaand (enige duidelijke artikel zie hier).


Chinees Blauw is niet lelijk... (klik op plaatje voor vergroting)

De officiële opening werd verricht door demissionair Minister van LNV, mevrouw Gerda Verburg, en er waren uiteraard nog meer notabelen, waaronder de burgermeester van Zeewolde, Philip Smits, Algemeen Directeur van The Greenery, Dirk Duijzer, Directeur Food & Agri Rabobank Nederland. De bijeenkomst was zeer druk bezocht met een paar honderd mensen. Zonne-energie blijft onverminderd populair, en de organisatie had flink uitgepakt met een feestelijk onthaal (en zeer goede catering).

^^^
Zeer druk bezochte open dag ingeleid met leuke toespraken. Op de voorgrond (grijs jack) de heer Verrips, projectleider DuurzaamheidsLab van de op hernieuwbare energie ambitieuze gemeente Almere. Ik heb met hem en enkele anderen zeer diep in de materie zittende aanwezigen urenlang zitten bomen over de fascinerende energiemarkt en hoorde weer een hoop nieuws (en anekdotes waarvan mijn oren gingen tuiten, het kan altijd nog erger dan soms gedacht). Gelukkig ook bemoedigende burger initiatieven die hun PV-plannen proberen van een realistische financiële dekking te voorzien...

De speeches waren als vanouds bij dit soort feestelijke gelegenheden vol enthousiasme, en terechte lof richting de projectontwikkelaars en de "slechts faciliterende" (dak + aansluiting) Maatschap Boon, die echter sowieso pluimen verdient omdat ze al jaren tegen de klippen op verduurzamen waar Nederland lijkt te liggen slapen. Dat ondernemerschap werd terecht zeer gewaardeerd door de sprekers.

De heer Smits van the Greenery was zelfs zo enthousiast over "zijn" corporatie lid Maatschap Boon, dat hij bij wijze van spreken ter plekke het "Nature Counts" keurmerk aan de familie zou willen uitdelen. Gelukkig is de jury voor de toekenning van dat label onafhankelijk, maar dat Maatschap Boon hoge ogen gaat gooien met hun verduurzamings-offensief staat natuurlijk als een paal boven water (toekenningen worden later dit jaar bekend gemaakt).

Geanimeerd toespraak houdster Verburg, demissionair Minister van LNV, liet niet het achterste van haar tong zien op het gebied van de nog lopende besprekingen over een te vormen rechts neoliberaal/conservatief minderheidskabinet met "gedoog"steun. Laat staan over hernieuwbaar energiebeleid. Het veelbesproken, doch nog steeds magere resultaten opleverende ondergeschoven kindje in Neer'lands politiek.

Linksboven op de grote houten transportkisten de naam van de Maatschap op wier productiehal het derde grootste ("integrale") PV-dakproject van Nederland werd gerealiseerd (Ecopark Waalwijk valt feitelijk onder de nog vrijwel unieke NL categorie "vrijeveld installatie" en kan niet als dak van een "gebouw" worden gekwalificeerd).
>>>

Uit de even boeiende en enthousiaste bijdrage van de heer Duijzer van Rabobank ronduit opmerkelijke uitspraken, met twee catchy stellingnames die ik u niet wil onthouden:

"In de crisis zijn wij staande gebleven dankzij het feit dat we economisch gezien een provincie van Duitsland zijn."

en, enigszins plagerig richting demissionair CDA minister Verburg in de eerste rij in zijn slotzin:

"Wellicht wordt het Ministerie van EZ straks opgeheven, met een staatssecretaris van EZ onder een Minister van Landbouw?"

Verburg gaf goed tegenspel, liet uiteraard als ras politica in het midden wat een eventuele toekomst voor EZ voor Nederland in petto had**, maar een Minister van Landbouw zal - wat haar betreft - altijd blijven bestaan. Want daar wordt 10% van het bruto nationaal product in ons land gegenereerd, aldus Verburg. Laten we hopen dat de agrariërs in Nederland dat "signaal" massaal gaan oppakken, en net als Maatschap Boon hun daken ter beschikking gaan stellen voor de decentrale revolutie genaamd zonnestroom, of het desnoods op eigen initiatief gaan doen.

Dennis Gieselaar van Oskomera was ook een tevreden mens. Hij kwam enthousiast naar me toe met de mededeling dat om half vijf in de (stormachtige) middag, het vermogen tijdens een kort zonnig intermezzo al dik boven de 150 kilowatt was gekomen op dit oostelijk van zuid gerichte dubbeldak. Die opbrengst, dat komt wel goed...

** Collega demissionair Minister van der Hoeven van EZ was weliswaar uitgenodigd, maar ze was helaas niet aanwezig om dit wondermooie PV-project - uit eigen subsidiebeurs gecofinancierd - te komen aanschouwen. Niet helemaal verwonderlijk gezien het feit dat ze haar eigen op 1 april 2008 in het leven geroepen zogenaamde "stimuleringsbeleid duurzame energie" in een vermeend opinie artikel in de Volkskrant de grond in liet schrijven. Terwijl ze zelf aan de rand van de iets later met 4,9 miljoen barrels ruwe olie zwart kleurende Golf van Mexico met olieboeren aan het onderhandelen was.


22 augustus 2010: Angela Merkel's energiereisje door eigen land... Wat is er volgens u in de agenda van het inmiddels afgeronde "energiereisje" van de Duitse Bondskanselier een wel erg ondergeschoven doch erg populair kindje? (tip) En wat denkt u wat dat mogelijk voor (niet alleen symbolische) betekenis heeft?

"Bondskanselier Merkel begon vandaag haar vierdaagse 'Energiereis' door Duitsland. Ze begint met het bezoek van een windpark in Mecklenburg-Vorpommern en een windturbine producent in Rostock. Morgen gaat Merkel naar de Leipziger stroombeurs. Op donderdag wil ze de kerncentrale Emsland bezichtigen. Daarna staan een gas- en stoomturbine krachtcentrale in Lingen op het programma, een op biomassa werkende verwarmingsinstallatie en de bouwput van de kolencentrale in Lünen (Nordrhein-Westfalen). Op vrijdag bezichtigt Merkel de waterkracht centrale Rheinfelden en tot slot het modelhuis van de TU Darmstadt."

(vertaling van bericht op BEE site van 18 augustus, onderdeel "opvallend nieuws", door Polder PV)

http://www.bee-ev.de/Presse/beemerkenswert/2010.php


19 augustus 2010: Brand en zonnepanelen ctd. Nietes-Welles. Ook Trouw bemoeide zich met de deels gebluste, deels weer opflakkerende "discussie", meestal gevoerd door niet ter zake deskundigen, over "brand en zonnepanelen". UNETO-VNI schijnt nu volgens Trouw te claimen dat "het onderzoek van NIFV elke grond mist". Waarop NIFV weer in de verdediging schiet en de branche-organisatie van de installatiesector in de schoot werpt "een wel erg optimistisch beeld van de gevaren te schetsen."

Ik ben geneigd, mede gezien de al zeer grondige documentatie in expertiseland bij uitstek, en mondiaal zonnestroom kampioen Duitsland, uitvoerig gelinkt in mijn oorspronkelijke artikel (nergens als zodanig geciteerd in de mij ter beschikking staande nieuwshype in onze nationale pers) de NIFV "het voordeel van de twijfel" te gunnen. Zoals dat men pleegt te zeggen wanneer het allemaal niet zo helder is, en er in theorie mensenlevens op het spel zouden kunnen staan. Toch wel grappig dat zelfs het rechtse, nuke-minnende, en "linkse energiehobbies hatende" bolwerk van Elsevier het ditmaal voor Uneto-VNI lijkt op te nemen met de suggestie dat het allemaal wel mee zou vallen met die zonnepanelen en elektrocutie gevaar...

Wordt ongetwijfeld vervolgd, met daarbij mijn opnieuw geheven polderiaanse vingertje: laat de pers s.v.p. de professionals in het wereldje rustig hun werk doen en tot een decente, goed beargumenteerde consensus over gevaren, oplossingsrichtingen, en werkprotocollen komen. Dan kunnen we het eeuwige, mager tot slecht onderbouwde welles-nietes gezeur achter ons laten. Met hartelijk dank voor uw medewerking!

Woordvoerder NIFV:

"... de publicatie van de voorlopige uitkomsten in de media was 'ongelukkig'."

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3171001.ece/_Zonnepanelen_niet_gevaarlijk_bij_brandblussen_.html

... en ook het brandweerforum had natuurlijk een item (let vooral ook op het commentaar over de persoon die het over "gevaar wordt overdreven" had en dat er niets aan de hand zou zijn i.v.m. de rookontwikkeling bij branden in gebouwen met zonnepanelen)...:

http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=17800.0


18 augustus 2010: Polder PV's Ferrarismeter salderingsgrafiek ververst. Ik liep door alle bezigheden aan Polder PV flink achter met de grafieken, maar maak me daar verder niet zo'n zorgen om. Sonnenertrag houd ik in ieder geval stipt elke eerste van de maand bij, u kunt de maanddata voor het 1,02 kWp deelsysteem van Polder PV onder nummer 777/flachlander terugvinden. De actuele maandgrafiek is zoals gebruikelijk in lijndiagram op de highlights pagina te vinden. Polder PV heeft bovendien inmiddels zo'n enorme datageschiedenis van ruim tien jaar in grafiekvorm voorhanden, dat iedereen daar naar believen in kan grasduinen, materiaal genoeg. De grafieken geven niet echt "verrassingen" meer te zien, het systeem doet al die jaren prima haar (suboptimale) best, en de trends zijn al jarenlang duidelijk bij Polder PV. Alleen bij systeemuitbreidingen verandert er natuurlijk e.e.a. aan de totaal haalbare dan wel fysiek gemeten productie, in diverse vormen gepresenteerd op deze website.

De leukste grafieken, die ik niemand anders in Nederland in deze vorm heb zien maken, betreft het in extremo door de aanwezigheid van een "aardig doch relatief klein" PV-systeem beïnvloede gedrag van de enkeltarief Ferrarismeter in de meterkast. En de gevolgen voor bijvoorbeeld de zelfvoorzieningsfactor en de maandelijkse stand van zaken bij onze "stroombalans". Vandaar dat ik enkele "meterstanden" grafieken inmiddels maar weer eens heb ververst. Zie daarvoor de grafiek sectie meterstanden. De alleraardigste is natuurlijk deze, waarin inmiddels ook het effect van de op 20 april 2010 bijgeplaatste 2 Kyocera modules is te zien (gele datapunten rechts). Klik op het plaatje voor uitvergroting:

Uitleg bij deze grafiek op de desbetreffende pagina.

Tevens kunt u updates van de energie- en waterverbruik cijfers per maand aantreffen op Polder PV, bijgewerkt tot en met juli 2010 (ingang via overzicht pagina energieverbruik grafieken). Met name de nieuwe roll-over grafiek voor ons drink- en regenwater verbruik is een aanrader: beweeg daartoe de muiswijzer over en buiten de grafiek voor het effect (pagina dynamiek blokkers uitzetten s.v.p., het plaatje werkt met een javascript). Veel plezier ermee!


17 augustus 2010: NVBR continueert onderzoek bij thema "zonnepanelen en brand". Er is nog steeds overleg en onderzoek gaande over het heetste zonnestroom onderwerp van de maand augustus. Met dank aan Jeroen Haringman en Niels Thijssen een link naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Die wat koelwater over de verhitte gemoederen heeft gespoeld met een nuchter stukje op hun website. Met als strekking de impliciete boodschap: "We zijn er [al een tijdje] mee bezig, geen paniek, laat de oplossingen s.v.p. over aan vakmensen".

Waarvan akte...

Citaat uit het berichtje:

"De berichtgeving van 16 augustus jl. is niet geheel juist."

http://www.nvbr.nl/algemene_onderdelen/rss/rss/@17111/zonnepanelen_een/


17 augustus 2010: Andere opvallende uitspraken in het ND artikel. Om de discussie in het vorige artikel toe te spitsen op de claims over "zonnepanelen en brand", behandel ik de rest van het commentaar over "marktgroei" in Nederland in dit aparte stuk.

De eerste claim is:

"Zonnepanelen zijn in Nederland aan een opmars bezig. Vorig jaar vroegen 7.700 huishoudens een subsidie aan ..., dit jaar waren dat er 18.045. Beide jaren kregen ongeveer 3.500 mensen die subsidie toegezegd..."

Dat "opmars" mag ook in de prullenbak, want dan zou in gelijkluidende termen de markt in het naburige Vlaanderen als "explosief groeiend" moeten worden gekarakteriseerd, en voor Duitsland ontbreken me dan de superlatieven. "Groei" is een beter criterium voor slakkenmarkt Nederland, gezien de factor 83 verschil in bijbouw tussen Nederland en Vlaanderen in juli dit jaar... "Langzame groei" is een beste indicatie. Leuk om via dit stukje te horen te krijgen dat er dit jaar blijkbaar niet 17.000 aanvragen gedaan zouden zijn (tot nu toe door Agentschap NL beweerd), maar dat het er alweer dik 1.000 meer zouden zijn. Dat helpt verder geen moer, want slechts een schijntje wordt "beschikt". Voor de SDE 2009 "klein" waren dat er trouwens 3.521. Voor SDE 2010 "klein" waren dat er wel een stuk meer, 4.200 volgens opgave van Agentschap NL. Maar ook dat zegt nog niks, want die panelen liggen nog lang niet allemaal op de daken. Verre van. Er is voor SDE 2008 en SDE 2009 van die "beschikkingen" qua aantallen aanvragen eind juli 2010 nog maar 36,2% gerealiseerd...

"Hoeveel vierkante meter zonnepanelen de Nederlandse daken bedekken is niet bekend."

Fijn dat weer eens in een Nederlandse krant wordt geconstateerd wat ik al jaren op mijn website stel: dat de registratie van zonnestroom systemen in Nederland een grote puinhoop en Emmentaler Gaten Kaas is waar niemand wijs uit wordt.

"Het aantal mensen dat bij de beheerders van het elektriciteitsnet staat geregistreerd omdat ze met de zon gewonnen elektriciteit terugleveren aan het net was op 1 juli van dit jaar 4845. Ze leverden 22 megawatt terug aan het net."

Zucht. (a) "Ze" staan niet bij de (regionale) netbeheerders "geregistreerd", maar bij CertiQ (dochter van hoogspannings-netbeheerder TenneT, waar burgers eigenlijk niks zouden hebben te zoeken). (b) Dat "terugleveren aan het net" betreft natuurlijk uitsluitend het overschot, wordt niet duidelijk uit de hier gemaakte claim. De CertiQ cijfers suggereren dat ongeveer een kwart van de totale productie voor zelfverbruik wordt toegekend. (c) Het voor "1 juli" gesuggereerde aantal van 4.845 "aantal mensen" sloeg op het CertiQ maandrapport over juli wat is gedateerd op 1 augustus 2010, en wat niet het "aantal mensen", maar het "aantal participanten" weergeeft (het kan voorkomen dat huishoudens meerdere installaties hebben aangemeld en er zijn ook energiebedrijven en andere bedrijven die als "participant" staan ingeschreven). (d) Ook moet daarbij gezegd worden dat van die 4.845 systemen er slechts 4.229 stuks onder de SDE gevallen kunnen zijn, omdat er bij het begin van die regeling op 1 april 2008 al 616 installaties (MEP-systemen) stonden ingeschreven bij CertiQ. (e) "Ze leverden 22 megawatt terug aan het net" is een rabiaat foute bewering. Er was in het juli rapport (1 augustus datumstempel) 21,947 MWp nominaal opgesteld vermogen (STC condities) aangemeld/ingeschreven bij CertiQ. Onder gunstige condities, kan dat opgestelde vermogen op veel NL lokaties, bij een haalbare genormeerde opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar op jaarbasis ongeveer 19.750 MWh per jaar aan AC-stroom produceren. Als we ervan uitgaan dat de CertiQ claim "grofweg 25% eigenverbruik" (NB: toewijzing, niet hard te maken) correct is, zou er van die 19.750 MWh dus slechts plm. 14.810 MWh (14,8 GWh) per jaar "aan het [laagspannings-]net worden geleverd". Bij een veelvuldig geciteerd (doch onbewezen) jaarverbruik van gemiddeld 3.500 kWh/jaar zouden van die op het net ingevoede "overschotten" aan zonnestroom zo'n 4.230 huishoudens hun jaarbudget kunnen "opeten". Uiteraard tegen betaling via mistige tarieven bij hun leverancier. Al zullen ze er een all-in fooi van slechts iets van 21-22 cent gemiddeld per kWh voor betalen (het gros daarvan energiebelasting wat direct zonder tegenprestatie afvloeit naar de Staat). Eventuele groencertificaten worden zonder waarde voor de netinvoeder door de opkoper via CertiQ achterover gedrukt... Dat is de enige correcte wijze van beschrijven.

En dan zwijgt het Nederlands Dagblad ook nog eens over de aan CertiQ waarneming voorbijgaande doorgaande aanschaf en installatie van PV-systemen door huishoudens en zelfs bedrijven die volledig buiten de SDE (en dus CertiQ) om gewoon doorgaan met hun eigen decentrale stroomrevolutie'tjes. Polder PV heeft berekend dat op basis van de voorlopige CBS cijfers voor 2009 en de al bekende maandrapporten en het jaarrapport van CertiQ, er 43 procent van de afzet aan eindgebruikers niet gecertificeerd is. Zelfs al zou je die 43 procent bij de CertiQ cijfers tellen, kom je voor 2009 nog steeds maar op minder dan 11 MWp marktgroei uit. Vlaanderen alleen (bevolking 2,7 maal zo klein dan de Nederlandse) "deed" in dat jaar volgens het VREG jaarrapport 245,051 MWp (zie PV-marktgroei pagina België). Een factor 22 maal zo groot. Dat is "echte groei" (waarbij we voor Duitsland even andersoortige bewoordingen moeten kiezen)...


17 augustus 2010: Zomer"hoax" numero twee: brand en zonnepanelen (met talloze latere toevoegingen van links naar artikelen over de materie, deels op te vragen bij Polder PV).

Voor de uitgebreide "brand incidenten in Nederland" informatie en link pagina, klik hier.

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar blijkbaar is het - na de vorige zwaar overtrokken komkommer verhalen over "5% zonnepanelen defect" - weer tijd om paniek te zaaien over een technologie die sommige partijen in ons land als "bedreigend voor hun bestaan" zien (lees: zonnestroom). En dan mag er best wel eens van een mug een olifant gemaakt worden (het ultrakorte nogal suggestieve mini-itempje op het NOS Journaal van 16 augustus zal ik dan maar snel vergeten). Niet dat het persé de intentie van de nieuwste berichtgeving in onze nationale pers was, maar het zal genoemde "partijen" best wel goed uitkomen. Het gaat - uiteraard - over het fenomeen zonnepanelen. Nog steeds een totaal onbetekenende prutsmarkt in Nederland ondanks alle geronk erover. Polder PV berekende de status anno juli 2010: ongeveer 62,6 [CBS 2009] + 3,5 [maandrapporten CertiQ] = 66,1 MWp netgekoppeld voor 16,6 miljoen inwoners (nog steeds: het gros daarvan, 19,6 MWp, geplaatst in 2003). Een zeer povere prestatie van slechts 4,0 Wp/inwoner. Zeg maar: een paar zonnecellen van een "vooroorlogs" type per ingezetene, ga daar maar eens flink aan staan te blussen...

Want het ging natuurlijk in de berichtgeving over het zeer sporadisch gelijktijdige fenomeen brand. Een bekend verschijnsel voor Homo sapiens sinds hij/zij het vuur in de schoot geworpen kreeg door natuurlijke krachten, of, voor diegenen die van een meer mythologische insteek houden: dankzij die goeie ouwe Prometheus die het mysterieuze "spul" van de Goden jatte. Voor Nederlanders tot nog toe echter een zeldzame combinatie, vanwege de nog steeds zeer schaarse zonnepanelen, die ook nog eens in veel gevallen in de vorm van slechts enkele paneeltjes op het dak liggen. Het was blijkbaar zo'n "belangrijk item", dat ik gisteren maar liefst 22 e-mails "mocht" ontvangen over het hete onderwerp:


^^^
Screenshot van de waslijst e-mails die ik 16 augustus in de in-box van mijn mail-programma vond...

Dit laat onverlet dat het "thema" beslist niet onder het tapijt geveegd mag worden, en met name in landen met serieuze markten als Duitsland en, in mindere mate, België, is dit hete onderwerp al een paar jaar gespreksstof, met in het eerstgenoemde land (de wereldmarkt voor zonnestroom) al zeer serieuze industriële aanzetten om iets met dat "sticky" thema te gaan doen. Vooralsnog zijn er echter nog geen "doden" gevallen bij de bestrijding van vuur op de paar panden die met een dakvullend (on-Nederlands) PV-systeem waren bedekt. Er zijn wel heel veel meer veel ergere gevaren die onze de hemel in te prijzen brandweerlieden dagelijks bedreigen (en daar hoor je natuurlijk vrijwel niemand over).

Artikel NL Dagblad
Ik bespreek hieronder het artikel "Met de botte bijl naar de brand" in het Nederlands Dagblad van gisteren (maandag 16 augustus, zie ook het onderaan gelinkte, veel kortere abstract op internet). Het artikel verscheen n.a.v. een memo wat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) verstuurd zou hebben naar brandweerkorpsen met "aanbevelingen" hoe te handelen in het (zeldzame) geval dat een Nederlands korps een brand in een pand met zonnepanelen moet bestrijden. Bij beschadiging van de zonnepanelen kan (overdag, en volgens sommige onbevestigde geruchten zelfs bij gebruik van grote schijnwerpers 's avonds) als er met water wordt geblust gevaar voor elektrocutie van de blussers ontstaan. Dat "risico" is zeker niet uitgesloten, maar dan moet er wel voorzichtig omgegaan worden met de vermeende omvang van dat "gevaar", en dient tegelijkertijd ook ingegaan te worden op wat er kan worden gedaan om dat te helpen verminderen.

Polder PV behandelt enkele uitspraken in dat artikel van Koos van Wees.

"Zonnepanelen leveren ieder afzonderlijk 12 of 24 volt gelijkstroom. Dat is op zich niet gevaarlijk. Maar voor een beetje opbrengst moet een aantal panelen aaneen worden gekoppeld. In die gevallen wordt al snel de 120 volt gelijkstroom overschreden, die volgens het NIFV gelijk staat aan levensgevaar."

Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat er nog steeds een hoop niet en wel gerenoveerde systemen zijn in Nederland waar alle modules parallel zijn gekoppeld met OK4 omvormers, zoals al ruim tien jaar het geval is bij het (gerenoveerde) systeem van Polder PV. Meestal zijn dat modules met een nominaal STC vermogen van rond de 100 Wp, die onder optimale omstandigheden een bedrijfs-spanning hebben tussen de 35 en 40 Volt DC (grafiek 29 april 2007), meer niet. Ook wordt voorbijgegaan aan het feit dat veel huishoudens later slechts kleine, apart aan het net gekoppelde setjes hebben gekocht van vaak iets van 6 modules, met daar aan bijvoorbeeld 2 Steca 300 omvormers en twee "strings", of een Steca 500 exemplaar met een string. Deze omvormers hebben maximale ingangsbereiken van 135 tot 230 Volt DC spanning. Een DC spanning die echter onder de meeste omstandigheden veel lager zal zijn, omdat zonnestroom systemen zelden langdurig op hun maximaal haalbare prestaties functioneren. Ik zeg niet dat er helemaal geen "risico's" zijn. Ik stel dat die "risico's" klein zullen zijn in de meeste gevallen, al blijft het altijd oppassen met gelijkstroom. Een leven zonder risico's is onmogelijk, en ook met oliebronnen, kolenmijnen, uraniummijnen en zelfs met "ultrasafe" geachte kernsplijters kan iets misgaan, en gaat er daarmee ook regelmatig iets flink mis, met soms zeer ernstige gevolgen. Over de tonnen aan giftige stoffen die de door de NOS recent de hemel in geprezen nieuwe kolencentrales in de Eemshaven de lucht in blazen horen we de media erg weinig. Dat is een 24 uur per dag, 365 dagen per jaar durende verzwegen aanslag op de mensheid waar die paar brandjes op huizen met een paar zonnepaneeltjes bij verbleken. Hoogste tijd dat "de media" daar zeeeeeer uitvoerig aandacht aan gaan besteden, de Telegraaf incluis.

"De NIFV heeft inmiddels een aanbeveling laten uitgaan om bij brand met zonnepanelen de kabels aan de panelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. Dat is de enige mogelijkheid om veilig te werken, meent het instituut."

Bizarre suggestie. Om meerdere redenen. Uit de stroom aan e-mails die ik vandaag ontving, blijkt namelijk uit betrouwbare bron (partner van iemand die bij het NIFV werkt) dat men "intern bezig is aan onderzoek voor het opstellen van een protocol". Dat klinkt toch wel heel wat anders als het slecht gedocumenteerde geschreeuw in de nationale pers als "een aanbeveling laten uitgaan". De pers doet ook op dit vlak het huiswerk nog steeds erg slecht, zoals gebruikelijk.

Ten tweede, en dat is veel erger, als deze "suggestie" al gedaan zou zijn, dan is dit wel zeer beperkt toepasbaar. Want een groot deel van de zonnepanelen ligt op dakhaken op schuine daken, en er is zeker in een chaotische en dynamische situatie als bij "een" brand (verder niet gedefinieerd wat voor "type" brand) helemaal geen tijd om bij dat soort systemen te gaan zitten prutsen onder de modules, die dicht bij de dakpannen zijn gemonteerd. De meeste DC kabels zijn in zo'n situatie namelijk nauwelijks fysiek te bereiken, omdat de modules vaak tegen elkaar aan zijn geschoven. Die DC kabels zijn "ergens" onder dat module vlak op diverse, niet gemarkeerde plekken met elkaar verbonden, en de uiteindelijke stringkabels zijn "ergens" onder een dakpan door via een geboord gat naar binnen geleid, wederom meestal nergens gemarkeerd. Zonder met grof geweld de opbouwconstructies (met zwaar gereedschap op een hoge ladder) te slopen, is in veel situaties niet eens op eenvoudige wijze bij die bekabeling te komen. En dan kan de brandweer dus nog steeds niks. Ook als ze binnen bij de door het dak gevoerde stringbekabeling kan komen. Zelfs als ze die zouden doorknippen (als ze d'r bij kunnen komen verstandiger natuurlijk: stekkers uit het stopcontact), dan nog geldt het volgende. Zolang er meerdere modules in serie via DC kabels zijn doorverbonden op het dak, zeker als dat er een fors aantal zijn, kan zelfs bij een al dan niet met grof geweld "met geïsoleerd gereedschap doorgeknipte serie stringkabels" binnen in huis, niet voorkomen worden dat er op dat dak nog steeds modules onder spanning kunnen staan als niet alle onderlinge verbindende DC bekabeling is/wordt doorgeknipt. Als de modules door de brand al zijn beschadigd kunnen ze dus in combinatie met water tot potentiële risico's blijven leiden. Ik voorspel u dat in een noodsituatie als een brand er helemaal geen tijd zal zijn om al die onder de module velden liggende kabels door te knippen, zeker niet bij grote dakinstallaties. Zelfs al zouden de risico's "beperkt" zijn doordat in ieder geval grote modulevelden "in stukken zouden zijn gehakt" op cruciale punten, er blijft een risico op schokken, en dat wil je geen een al dan niet "vrijwillige" brandweerman of -vrouw in een riskante context als een (hellend) dak op een brandend gebouw aandoen. Ergo: het gesuggereerde "middel" is beslist geen universele "oplossing". Als er al een "onacceptabel" probleem zou zijn. En dat moet nog maar worden bezien, het zal ook afhankelijk zijn van de specifieke situatie hoe groot de risico's zullen blijken te zijn.

"Ook zouden de panelen kunnen ontploffen."

Dat is er typisch eentje voor de categorie: afvoeren (wordt later in het artikel dan ook zelf al naar het rijk der fabelen verwezen, maar de pest is juist dat die onzin wel in het artikel wordt geplempt...). Ik zou me eerder zorgen maken over de voorraad nagellak remover, benzine, terpentine, de gaskraan, en nog zo wat meer van dat soort levensgevaarlijke, hoog-explosieve goedjes in een willekeurig huishouden.

"Volgens een woordvoerder van Ubbink BV, producent van zonnepanelen, is het gevaar geweken zodra bij brand de elektriciteit wordt uitgeschakeld via de hoofdknop in de meterkast..."

??? Tweeledige opmerking. Ten eerste produceert Ubbink Solar Modules (als dat bedrijf wordt bedoeld) sinds de vestiging in Doesburg door de Duitse eigenaar Centrosolar gesloten werd geen modules meer in Nederland, voor zover de kennis van Polder PV reikt. Wel is van Laarhoven met een geheel eigen bedrijf doorgestart, en dat heet Solar Modules Nederland, gevestigd in het Limburgse Kerkrade (paar maal van naam gewijzigd). Ten tweede staat er ALTIJD spanning aan de DC zijde van de PV generator, zodra er zonlicht op schijnt. Daar helpt echt geen AC noch een DC "Freischalter" in de meterkast of elders in de woning tegen. Ik hoop dat de geïnterviewde verkeerd is geciteerd door het ND...

"Gerard van Amerongen, voorzitter van de brancheorganisatie van leveranciers en producenten van zonnepanelen Holland Solar, vindt dat het gevaar wordt overdreven. “Als er veel rook is bij de brand is er ook nauwelijks stroom via de panelen”."

Ook hier hoop ik dat de voorzitter van de brancheorganisatie verkeerd is geciteerd. Want ik zou niet graag in zijn schoenen staan als bij een brand met rookontwikkeling het bij het eerste het beste briesje voorkomt (en dat gebeurt natuurlijk gegarandeerd), dat die "rook" opzij wordt geblazen, en de PV generator (weer) volop in het zonlicht komt te liggen. Dan wil je als blussende brandweerman vast wel een gezonde afstand tot die generator nemen, zeker als deze door de brand is beschadigd, forse rookontwikkeling of niet...

"Consensus over het blussen van dit soort branden is er nog niet. Ze komen ook heel weinig voor."

Aldus Beckman, manager van de Brandweeracademie. En zo is het maar net. De professional geeft al aan dat er voorlopig nog niet zoveel aan de hand is. En met het slakkentempo van de uitbouw van PV in NEEderland, zal dat ook voorlopig wel zo blijven. Daarover doet het ND trouwens in een apart kader nog wat uitspraken, ik ga daar in het hierboven geplaatste vervolg artikeltje verder op in.

Reactie
N.a.v. de commotie een relativerend bericht van een lezer van Polder PV:

"Na het NOS journaal (16 aug.) wist ik effen niet meer waar ik het zoeken moest. “Brandweer kan geëlektrokuteerd worden door zonnepanelen”. Een volgende stap in het Saboteer DE programma dacht ik meteen. Ik ben overigens 54 en nog nooit verdacht van paranoia. Dus toch maar even m'n pa gebeld die 25 jaar lid was van de vrijwillige brandweer en zijn hele werkzame leven installateur was. Wat hij ervan dacht dat er zou gebeuren als er 120 Volt aan de andere kant van de waterstraal geraakt zou worden, en of ze ook altijd wel bij een huisbrand eerst de hoofdschakelaar omzetten alvorens te gaan blussen.

Nou ten eerste hebben ze altijd rubber laarzen aan en meestal ook handschoenen, dus het zou sowieso al geen probleem zijn. Als brandweer loop je zonder meer al veel meer gevaar op explosies van gassen, giftige dampen, te hoge hitte of instortingsgevaar, etc. Natuurlijk moeten de risico's zoveel mogelijk beperkt worden, maar om dan zo'n relatief klein detail zoooooo uit te meten in de landelijke pers... Daar kan het komkommersyndroom alleen niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Wat is toch dat NIFV wat achter deze ophef zit? Is dat een afdeling van EZ misschien, ha ha.

Dus even Polder PV raadplegen, maar nog geen reactie. Dat neem ik je zeker niet kwalijk hoor, ik vind het toch al een wonder dat je erin slaagt zo enorm veel waardevolle informatie te verschaffen. Misschien ga ik daarvan nog wat gebruiken om te reageren in de krant hier, die ook een bijna paginagroot artikel wijdde aan deze onthutsende materie (Gelderlander). Ook hiervoor bij voorbaat dank."

Van weer een andere lezer:

"Tja, hier heb ik altijd voor gewaarschuwd.
Dit is de reden dat ik destijds de doe het zelf systemen verplicht met een DC-gevoelige aardlek heb laten uitvoeren."

M.a.w.: wel degelijk een potje zout bij de (weer over waaiende) Nationale Hysterie rond "brand en zonnepanelen". Maar tegelijkertijd ook zeer kritisch blijven waar het alle toepassingen van gelijkstroom betreft. Er zijn niet voor niets reeds diverse bedrijven bezig om te kijken of er een niet al te dure "ingreep" in de junction-box van [nieuwe] zonnepanelen mogelijk is waarmee in het geval van brand middels een elektronisch signaal alle contacten tussen de modules onderling verbroken zouden kunnen worden. Het ligt in de bedoeling dat de modules zichzelf dan gaan "kortsluiten" waardoor alle potentiële risico's voor brandweerlieden tot het absolute minimum worden beperkt. Dat heet: toekomstgerichte bedrijfsfilosofie. Ook al zijn deze initiatieven er primair niet op gericht om genoemde problemen te voorkomen, de zogenaamde "power optimizers" zoals SolarMagic Power Optimizer, EHW Smart Power Box en de SolarEdge Powerbox zijn in principe in staat om op module vlak "aan te grijpen" in de gewenste denkrichting. Op Intersolar 2010 in München waren nog meer initiatieven rond AC-module achtige concepten te vinden, of controle "in de junction box", die ook aangrijpingspunten kunnen bieden voor het volledig spanningsloos maken van alle modules in een PV-array. Photon organiseerde in augustus van 2009 zelfs een speciale workshop "Solar on fire" in Aachen. M.a.w.: de industrie is aan zet, en alle slecht onderbouwde hysterie over "brand en zonnepanelen" dient ook in dat licht beschouwd te worden.

^^^
Een van de voorgestelde oplossingsrichtingen voor het "automatisch" of met de hand verbreken van potentieel gevaar opleverende decentrale stroomkringen op daken: zekeringen die smelten bij hoge temperaturen, of die op eenvoudige wijze met een hamer kapot geslagen kunnen worden Met een sterk gereduceerde kans op - typisch voor DC stroom - lichtbogen, via een ingebouwd veermechanisme wat de beide aansluitpunten in tegenovergestelde richtingen uit elkaar drukt.

Bron: © Thiem/Huber uit Kreisverwaltungsrat München pdf

Verder lezen

Statistiek branden
Feiten en cijfers branden (Federatie Veilig Nederland, vervangt hier onder genoemde data van Vebon-NOVB, data beschikbaar tm. nov. 2018). 80.582 woningbranden per jaar, 220 brand claims gemiddeld per dag, 1 op 67 woningen wordt jaarlijks door brand getroffen.
Branden in Nederland: de feiten (Vebon-NOVB.nl). Nuchtere cijfers die het aantal "branden in/op woningen met zonnepanelen" in het essentiële perspectief zetten. Zoals: 103.657 woningbranden per jaar (!); 283 brand "claims" per dag; 47 "fatale" woningbranden (dodelijke slachtoffers); 1 op 67 woningen jaarlijks door brand getroffen.

Aantal "meldingen" van brand in/op woningen met zonnepanelen 2018 bij Instituut Fysieke Veiligheid: 25 ... Zie ook het later verschenen artikel "2018 telt 33 doden bij woningbranden" op website Brandweer.nl (4 apr. 2019).
Branden in 2008 (Brandweerstatistiek CBS): 45.400 stuks in Nederland. Daarvan 14.400 stuks binnenbrand en 1.900 schoorsteenbrand (rest niet gebouw- of opstal gerelateerde buitenbranden!), dus max. 16.300 te relateren aan gebouwen. Er waren in dat jaar 97 doden te betreuren waarvan 3 brandweerlieden. Zonnepanelen als mogelijke oorzaak of gevolg worden nergens genoemd.
Aantal huishoudens in 2008 (CBS): 7.242.202 stuks.
Verhouding aantal gebouw-gerelateerde ("binnen") branden per huishouden gemiddeld in 2008 (incl. bedrijfsbranden): 16.300/7.242.202 = 0,23%.
Aantal gecertificeerde zonnestroom systemen in 2008 CertiQ: 740.
Polder PV schatting maximum aantal meestal (zeer) kleine zonnestroomsystemen in 2008 in Nederland (grotendeels nergens geregistreerd, beslist niet "gecertificeerd"): 30.000 stuks.
Kans op brand bij 30.000 "huishoudens" met meestal kleine PV-installaties: 0,23% x 30.000 = 68 theoretische branden/brandjes in 2008. Echter, 82% van die "binnenbranden" kan al door de eerste brandweer eenheid worden bedwongen en blijft dus beperkt in omvang (2008: 14.400 "binnenbranden", waarvan 11.800 "klein"). Ergo: de eventuele "risico's" blijven zeer beperkt, de meeste branden bereiken het dak niet eens.

"Bronnen"
Gathering of Tweakers discussies rond het thema "blussen" (keyword search in Duurzame Energie deel 17)
http://nos.nl/audio/178722-zonnepanelen-gevaarlijk-voor-brandweer.html (alleen geluidsfragment van 2'30", interview met Jans Weges van NIFV over de [potentiële] risico's bij de bestrijding van branden in panden met zonnepanelen op het dak)
http://nos.nl/video/178710-zonnepanelen-gevaarlijk-voor-brandweer.html
(zeer kort videofragment uit het NOS Journaal van 21 seconden, veel te kort om de complexe materie uit te leggen, had in deze vorm dan ook nooit zo hetzerig gebracht mogen worden)
http://www.nifv.nl (website van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, waarop echter i.t.t. de merkwaardige suggesties van diverse persorganen beslist geen persbericht o.i.d. is te vinden over het nieuwste rimpeltje in de PV-onzin vijver. Jeroen Haringman had de NIFV aan de lijn en die bevestigde wat er al werd vermoed, dat de commotie weer de zoveelste "storm in een glas water" betrof. Tja. Komkommertijd, nog steeds.)

In Nederland is n.a.v. een Handreiking "Brandweeroptreden nabij elektriciteit" publicatie van maart 2015 een aparte bijlage (J) opgenomen in het Handboek HBze Zonne-energie. Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen van ISSO. Zie referentie in het publicatie overzicht van deze organisatie. (n.a.v. tweet van Rob van Bergen van ISSO, dd. 4 juni 2018)

Ook in België groeiende onrust, maar kalme autoriteiten die protocollen gaan opstellen:
http://www.deredactie.be/permalink/1.846142 (video van uitzending De Redactie.be Journaal, Vlaamse TV. 17 augustus 2010, niet zeker of fragment beschikbaar blijft. Brandend huis met zonnepanelen in Gistel, Vlaanderen, en plan van aanpak Kenniscentrum Civiele Veiligheid van Binnenlandse Zaken, zie ook screenshot hieronder)

^^^
Screendump van korte video reportage op Journaal van DeRedactie.be van 17 augustus 2010 met licht brandend huis (rookontwikkeling en al forse schade aan de dakstoel) in Gistel, Vlaanderen, België. Met o.a. een brandweerman die wel de thermische zonnecollector bereikt met de brandspuit (buiten beeld, zie video), maar die niet in de buurt komt van de fotovoltaïsche zonnepanelen.

© 2010 DeRedactie.be, directe link naar video fragment

Polder PV - latere berichten
Skip de maan, en breng voldoende schijnwerpers mee... (24 januari 2011, de "mythe" van gevaarlijk maanlicht en/of licht van vlammen tijdens brand op daken met PV installaties op Deutsch-grundliche wijze doorgeprikt)

Berichten/reacties (incl. België)
https://www.gva.be/cnt/dmf20180525_03529076/grote-bedrijfsbrand-magazijn-katoen-natie-in-lichterlaaie (25 mei 2018: brand in loods van Katoen Natie dochter bedrijf J-Tec Material Handling (Lieven Gevaertstraat in de KMO-zone Vloeiende van Kapellen, Vlaanderen), legt pand vrijwel geheel in as, incl. de forse PV generator met bijna 700 panelen op het platte dak. Brand ontstond 's nachts, geen oorzakelijk verband met aanwezigheid zonnepanelen)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3174776/2017/06/04/Zonnepanelen-zetten-dak-van-school-in-Bree-in-brand.dhtml (5 juni 2017: brand op dak Sint-Augustinuscollege te Bree, Vlaanderen, B. Geclaimd wordt dat zonnepanelen oorzaak zouden zijn, waarna isolatiemateriaal van dak in brand zou zijn gegaan (?). Oorzaak wordt echter onderzocht, dus nog geen zekerheden)
http://www.nav.be/pages/kdb.php?id=131 (update 22 september 2011: uitgebreide inventarisatie van de "brand en zonnepanelen problematiek" en de oplossingsrichtingen op Belgische architecten website)
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=8246&mforum=zonstraal (de Belgen zijn al langer met het thema bezig, niet gek, want hun markt is extreem hard gegroeid, i.t.t. de Nederlandse)
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=2685&mforum=zonstraal (al wat ouder draadje)
http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/14/zonnepanelen-gevaar-bij-brand (abstract van het hier besproken artikel in het Nederlands Dagblad)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7407071/__Zonnecellen_gevaarlijk_bij_brand__.html?p=23,1 (uiteraard besteedde de "spreekbuis van NEEderland" er ook aandacht aan, en snapt de correspondent niet dat een zonnepaneel niet "oplaadt", maar continu stroom kan blijven produceren als er [genoeg] licht op valt en er een gesloten stroomkring is. Een zonnestroompaneel is geen accu. Ik moet ook het eerste zonnestroom systeem nog ontdekken wat een "dodelijke stroomstoot" zou kunnen genereren uit het licht van vlammen, typische uit de duim zuigerij van de Telegraaf journalist...)

http://www.herbergpv.nl/?p=3233 (reactie van Berend Wagenvoort van Herberg PV: "Nederlandse brandweerkorpsen gaan nu dus protocollen opstellen voor branden waarbij zonnestroominstallaties in het spel zijn. Heel verstandig, aangezien er ook in Nederland steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd worden. Maar om daar nou zo’n ophef over te maken…")
http://www.solarwebsite.nl/2010/08/brandweer-onder-stroom-gerecycled-nieuws/ (reactie van blogger Jeroen Haringman op het "komkommer" nieuws)
http://www.renewable-energy-now.org/2010/08/zonnepanelen-vormen-gevaar-voor-brandweer/ (reactie van blogger Niels Thijssen op het nieuws)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (onder 16 augustus: "De enige brand ooit waarbij zonnepanelen waren betrokken was die van het Oceanium (Blijdorp) op 26 juli 2007". Vetdruk van webmaster van Polder PV. Nou, dan zou ik toch maar iets beter Googelen, hooggeschatte collega, zie beginnend lijstje hier onder...)
http://www.zonnestroomproducenten.org/nieuws.php#201008161 (de ZPV maakt zich er wat mij betreft iets te makkelijk van af...)

Energeia berichtte ook op 17 augustus 2010. Stuk genuanceerder dan andere media, o.a. kort vraaggesprek met de heer Schruijer van NIFV (mail Polder PV indien interesse).

Onderaan dit artikel is jaren lang de berichtgeving over brand en zonnepanelen gedetailleerd bijgehouden. Deze informatie, inclusief een uitgebreide incidentenlijst (met name brand incidenten op panden met zonnepanelen in Nederland), is begin december verhuisd naar een speciale web pagina gewijd aan dit thema, ook gezien de omvang ervan. Zie hiervoor de Polder PV special "Brand en zonnepanelen". Hierin zijn ook de nodige links aangepast, ook in bovenstaand artikel (onderaan genoemde pagina).


16 augustus 2010: Juli maandcurves Polder PV. De droge maand juli was een mooie boost voor Polder PV, met bovengemiddelde opbrengsten (wel iets minder dan in juni). Ook voor het "hart" van onze installatie, de 10 modules met in totaal 1,02 kWp nominaal vermogen. Een van de grafieken die dat weergeeft is deze:

De twee paneeltypes, waarvan de opbrengsten in de jaren voor de systeemrenovatie iets meer uit elkaar lagen, presteren tegenwoordig ongeveer gelijkwaardig als er genormeerd wordt naar het op de datasheet vermelde nominale vermogen (Polder PV heeft helaas nooit de individuele flashdata van Shell Solar te pakken kunnen krijgen, en moet het dus met die nog steeds niet harde basisdata doen). De donkerbruine curve is die voor het huidige jaar (afgerond tot en met juli 2010), met een zeer duidelijk dip voor de sombere meimaand, en relatief hoge zomerse opbrengsten in juni en juli.

Tot en met juli van dit jaar zitten we inmiddels met een totale opbrengst van 634 kWh voor dit deelsysteem*. Dat ligt slechts 4 kWh onder het gemiddelde sinds volledige kalenderjaren (opbrengst 1 januari tot en met 31 december) werden bemeten voor dit deelsysteem (vanaf 2002). Afhankelijk van hoe het "naseizoen" uit zal gaan pakken, zullen we zien of het "gemiddelde" overschreden dan wel onderboden zal gaan worden. Heel veel schelen zal het niet, de jaaropbrengsten van Polder PV zijn behoorlijk stabiel, afgezien van het extreem zonnige 2003.

* De totale opbrengst voor het in april wederom met twee 50 Wp modules uitgebreide systeem (inmiddels: 1,336 kWp) is tot en met juli 817 kWh, dat is ongeveer 68% van ons jaarverbruik van zo'n 1.200 kWh.


15 augustus 2010: Niet naar het westen, maar oostwaarts: Zuid-Koreaanse Hyundai laat Chinezen en Europeanen in het stof bijten. Een aanzienlijk deel van de berichtgeving over de internationale marktontwikkeling op Polder PV gaat over de explosieve trend op Europees grondgebied (nog steeds: de topmarkt), en over producten uit Europa en in toenemende mate uit China. Uiteraard is dat niet alles, en weten steeds meer spelers lekkere krenten weg te pikken uit een ogenschijnlijk steeds sneller gevulde PV-rozijnenschaal. De spelers komen overal uit de wereld vandaan, zonnestroom is een zeer internationale markt.

Wat ook al jaren duidelijk werd, is dat de schaalvergroting flink heeft ingezet en versneld doorgaat. Er komen steeds grotere industriële concerns in the picture, en als die instappen weet je: dit is een volwassen markt waarin de schaalgrootte van deze bedrijven de ultieme doorslag zal gaan geven voor tomeloze groei.

Op o.a. Photovoltaikforum en door het bedrijf zelf werd aangekondigd dat de Zuid-Koreaanse industriële reus Hyundai Heavy Industries voor de waarschijnlijk ietwat verbouwereerde ogen van de Chinese en Europese concurrentie ("major manufacturers") een megaopdracht heeft weggekaapt. Een opdracht voor een slordige 550 miljoen Euro (USD 700 miljoen). En, leuker nog: niet in Europa. Maar een stukkie verder westwaarts, al zal het voor deze Zuid-Koreaanse scheepsbouwers (zitten ze al jaren tot over hun oren in) mogelijk "stukkie oostwaarts" betekenen.

Want Hyundai (HHI) gaat voor het Amerikaanse energiebedrijf Matinee Energy 2 zonnestroom "parkjes" bouwen in Arizona. Waarvan het 25 MWp exemplaar Cochise onder de categorie "leuk, daarvan staan er wel meer op deze mooie planeet" valt. Maar waarvan het iets grotere 150 MWp broertje beslist in de categorie "the next step in industrial solar electricity revolution" zal gaan vallen. Die grote jongen, Dragoon genaamd, komt in de buurt van Cochise, in het uiterste zuid-oosten van Arizona, niet ver van de "Wilcox Dry Lake Bombing Range" (ZO van Tucson). Een gebied met een instralingspotentieel van (gemiddeld) over de 6,5 kWh per vierkante meter per dag in het getilte modulevlak (PVGIS kaart). Op 10 augustus werd het contract tussen HHI en Matinee officieel ondertekend in New York, de parken moeten eind 2012 worden opgeleverd. HHI zal daarbij optreden als de hoofdaannemer, EPC contractor ("Engineering, Procurement, and Construction"). Beide parken bij elkaar, 175 MWp, zou bij de contractprijs betekenen dat die voor een voor HHI zeer interessante prijs van 3,14 Euro/Wp gebouwd zouden kunnen gaan worden. Volgens mij moeten er dus leuke marges gemaakt kunnen worden bij die projectgrootte...

Ik had het al een tijd geleden voorspeld (instap bericht 16 november 2005): Hyundai had grote plannen, en deze beginnen zich nu op steeds grotere schaal te materialiseren. De eigen modules worden ook steeds forser, ik heb al een 236 Wp exemplaar gezien tijdens Intersolar. De modules zullen worden gemaakt in de Eumseong productie lokatie van HHI in Zuid Korea. De productie capaciteit wordt uitgebouwd naar een heftige 600 MWp, HHI is Zuid-Korea's enige holding die de volledige productieketen voor zonnestroom in handen heeft, van de grondstof productie (polysilicon) tot en met complete PV parken. HHI is zoals in alles wat ze doen, binnenkort al lang geen "kleintje" meer in de PV-business. Die gaan zonnestroom uitpoepen dat mevrouw van der HO-Even scheel ziet.

Und noch mehr Much more to expect. En dat is nog niet alles wat de Amerikanen betreft, die ook steeds forser gaan uitpakken met PV. Het Hyundai project staat immers niet op zichzelf. Want Matinee, wat zichzelf op de borst klopt een "major power player" in de hernieuwbare energie business te gaan worden, en wat een paar maanden geleden op het punt zou staan een "major wind turbine energy announcement" te doen (persbericht Bloomberg) gaat zelfs 900 MWp aan "solar power plants" laten bouwen voor hun hernieuwbare energie afname, zowel in Arizona als in California. Dat is een goede zaak. Want het feit dat tot nu toe de helft van de mondiale PV-module productie alleen door Duitsland werd opgevroten begint een "liability" te worden voor de sector (zeker gezien de politieke "gevoeligheden" in dat land). De basis van afzet moet veel breder gaan worden dan alleen Duitsland. Amerika is daarvoor een ideaal oord, met enorme stroom behoefte. Veel zon. Heul veul ondernemers die brood zien in zonne-energie technologie. En een Zuid-Koreaanse industriële moloch die de capaciteit heeft om een onafzienbare stroom prima PV modules die kant op te sturen. Mogelijk zelfs wel in hun eigen gebouwde oceaanstomers. Over de Stille Oceaan. Oostwaarts. Richting Yankee land.

http://english.hhi.co.kr/press/news_view.asp?idx=593 (persberich op website HHI van 12 augustus 2010)
http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/hyundai-baut-150-megawatt-solarpark-in-usa_100003495/


14 augustus 2010: Polder PV data overgenomen door Friese collegae. Via een toevallige treffer op Google kwam ik terecht op de nieuwsdienst website HalloLeeuwarden.nl waarop een verder interessante rubriek "nieuws met een staartje" voorkomt. Daar werden grafieken en data van Polder PV geherpubliceerd die hij over de enorme marktgroei van zonnestroom in Duitsland had gemaakt. Zie de volledig grafisch door Polder PV uitgewerkte (voorlopige) cijfers van het Bundesnetzagentur en de meest actuele data van Photon (prequel 2010). De tale-telling vergelijking in status accumulatie van capaciteit tussen Duitsland en Nederland werd door Polder PV op 29 juli 2010 gepubliceerd (nieuwsbericht). De politiek extreem gevoelige, tot nu toe in ieder geval in Nederland volkomen doodgezwegen tale-telling vergelijking tussen de "prestaties" van ons land en die van Vlaanderen ververste ik op 9 augustus 2010 (grafiek in VREG update pagina op Polder PV).

Aangezien er in het HL.nl artikel een fout werd gemaakt met de interpretatie van de "werking van het Duitse EEG" (rol van netbeheerders resp. "leveranciers"), en omdat ik niet van tevoren was ingelicht over deze herpublicatie van mijn zorgvuldig uitgewerkte gegevens, heb ik een uitgebreide reactie geschreven. Deze is inmiddels door de redactie toegevoegd in de vorm van een update van het gepubliceerde artikel (zie link onderaan). Ook is toegezegd dat voortaan eerst contact zal worden gezocht als men gegevens van Polder PV wil gebruiken. Waarvoor dank.

Noot voor de pers
Polder PV heeft uiteraard geen enkel "probleem" met herpublicatie van zijn vaak unieke gegevens, dat is alleen maar goed voor een maximaal effect en verdere verbreiding van mijn marktanalyse gegevens. Kennis is de basis van ontwikkeling. Maar mocht u als persdienst, journalist e.d. iets dergelijks van plan zijn, wil ik daar wel graag van tevoren over worden ingelicht. Het is helaas al te vaak zo dat er over de werkingsmechanismen van ingenieuze incentive regimes zoals het Duitse EEG forse interpretatie fouten worden gemaakt (meestal omdat de kennis over de cruciale details ontbreekt). Polder PV heeft zich als een van zijn zelfopgelegde taken gesteld om over dat briljante, door geen enkel ander land geëvenaarde regime de leek en de geïnteresseerden zo grondig mogelijk te informeren (zie aparte pagina). Ook wat vele andere thema's rond de toepassing van zonnestroom betreft wordt regelmatig een verkeerde voorstelling van zaken gegeven of begrijpen journalisten weinig van talloze cruciale details van die revolutionaire techniek. Polder PV probeert zorgvuldig en gebalanceerd over dit soort zaken te berichten. Mede uit dit oogpunt verzoekt de webmaster van Polder PV dan ook vergelijkbare zorgvuldigheid als zijn gegevens worden gebruikt in perspublicaties.

Dus mocht u informatie van Polder PV willen gebruiken, kan dat. Maar gaarne eerst even contact daar over als u over de inhoud van de op Polder PV aangeboden informatie op eigen merites wilt gaan uitweiden. Om misverstanden en foute interpretaties te voorkomen. Met dank, u kunt me bereiken via mijn mail adres.

http://tinyurl.com/25p96nk (verkorte link naar het ververste artikel met de reactie van de webmaster van Polder PV op HalloLeeuwarden.nl)


14 augustus 2010: De verschrikkelijke lijdensweg van de SDE (2008) in vier delen. En wel bij het vrolijke stel Norbert en Marijke die er aan begonnen en na deel 4 mogelijk zouden willen dat ze nooit met die krankzinnige bureaucraten waanzin waren gestart. Ze hebben alle ambtelijke sh*t over zich heen gehad die je maar kunt verzinnen, ze worden bestolen waar ze bijstaan, en geen politicus die er wakker van ligt. Of die ook maar een vinger zal uitsteken tegen deze gruwelijke willekeur en weerzinwekkende netbeheerders-terreur.

Gruwelt u met me mee?

Delen 1 tot en met 4 chronologisch van boven naar beneden (21 december 2008 tot en met 25 maart 2010). Je wenst het je ergste vijand niet:

http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5067 (deel 1; 21 dec. 2008)
http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5115 (deel 2; 22 jan. 2009)
http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5185 (deel 3; 12 mrt. 2009)
http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5921 (deel 4; 25 mrt. 2010)


13 augustus 2010: 29 kWp privé PV project in de Noord-Hollandse Purmer... Niet alleen omdat het zo'n groot project is - voor particulieren in Nederland. Maar ook omdat er zoveel enthousiasme achter schuil gaat, en een broodnodige "handen uit de mouwen mentaliteit" in de op duurzaam vlak wel vaker voorop lopende provincie Noord-Holland (gedenk het beroemde Zonnehuis van Evert Sjoerdsma in Castricum, Stad van de Zon in Heerhugowaard, de activiteiten van de lokale windcoöperatie Kennemerwind, etc.). Mede vanwege de enthousiasmerende en energieke aanpak verdient de prachtige, op twee privé schuren gebouwde 29,04 kWp PV-installatie van de familie Konijn in de Purmer een laudatio. En past dit project mooi in een lange "traditie" van duurzame ontwikkeling in een van de zonnigste Nederlandse provincies. Na "Waarder" (in Zuid-Holland) een nieuwe, grote privé PV-installatie die wat mij betreft nog heel veel navolging mag gaan krijgen. Chapeau aan alle betrokkenen! Zie de volgende nieuwe pagina in de Polder PV serie "inspiratie", met project gegevens en leuke foto's gemaakt door een supertrotse familie. Trots mit Recht!13 augustus 2010: Exotische (?) PV aan het (andere) eind van de wereld. Helemaal van de andere kant van de aardkloot vandaan kreeg ik een paar leuke foto's van een eiland-staat waar je niet zo veel over hoort als het over hernieuwbare energie gaat. Wel over een in eigen (nog) gasrijk land voor energiebedrijven bovenmatig interessant apparaat als de micro-WKK ketel die van gas zowel warmte als wat elektra maakt bij warmtevraag (en dan ook als "toverketel" wordt gezien). Wat zijn wortels heeft in het door het Nieuw-Zeelandse bedrijf Whispergen ontwikkelde "micro combined heat and power (microCHP) system". Geen apparaat met een "onberispelijke duurzame" reputatie, overigens, zie o.a. de discussie bij Opgewekt.nu.

Maar over die fossiele bronnen gebruikende toverketels met Nieuw-Zeelandse inslag ging die mail met foto's niet. Wel over een al oude toepassing van zonnestroom op elektra nodig hebbende installaties op eenzame plekken ver van distributienetten. In dit geval: vuurtorens. Want die dingen werden vroeger allemaal bemand en handmatig "gestuurd" met primitieve soorten van lichtbronnen. Dat gaat tegenwoordig allemaal op afstand met computer verbindingen, het dure personeel is grotendeels naar huis cq. vervroegd met pensioen gestuurd. De energievoorziening wordt steeds vaker gerealiseerd middels decentrale opwekking van de benodigde stroom voor de steeds zuiniger wordende lampen. Uiteraard: met zonnestroom, gebruikmakend van de meest democratische bron van alle: onze Amon Re Die in de Heemelen Zijdt.

Cape Reinga Lighthouse op de uiterste noordwest punt van Northland, de tip van de laars van New Zealand's North Island op de grens van de Tasman Sea en de Stille Oceaan. In 1941 werd hier voor het eerst licht ontstoken (vervanging van vuurtoren op Motuopao Island). Het licht bevindt zich 165 meter boven zeeniveau en is over een afstand van 35 kilometer zichtbaar (19 nautische mijlen). In 1987 werd het licht-systeem volledig geautomatiseerd (monitoring op computer in Wellington op de zuidpunt van North Island, bijna 800 kilometer zuidelijker...). De vuurtorenwachter werd daarbij uit zijn (?) functie ontheven.
>>>

Beide foto's © Jan van der Heijden

En dat alles ook nog eens op een "historische" plek, daar waar Nederlander Albert Tasman in 1643 met zijn boot dicht langs de kust voer. Onwetend dat ook op deze plek een paar eeuwen later de decentrale elektrische zonne-energie revolutie in "autonome" vorm zijn beslag zou gaan krijgen. Zoals twee van de foto's laten zien die Jan van der Heijden me toestuurde. Waarvoor hartelijk dank!

^^^
Flinke batterij zonnepanelen, twee soorten monokristallijne exemplaren. De vuurtoren heeft volgens een infopaneel een 50 Watt lamp die vanuit een door de PV-modules opgeladen accu wordt gevoed. Dat is een heel wat schonere en zuiniger oplossing dan het oorspronkelijke 1.000 Watt exemplaar wat middels een dieselaggregaat werd aangedreven...

http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Reinga


actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22

 
 
 
© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP