starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
U wikt, de ambtenaar beschikt
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De SDE regeling
De "beschikking"

"Samenvatting" van de bureaucratie in 11 kantjes...

Introductie
Geanonimiseerde versie beschikking
pagina's 1 2 3 4 5 6 7 8
Informatie CertiQ
pagina's 1 2 3
Meer info


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Nadat de - naar recent gebleken is - plm. 9.000 SDE aanvragers voor ondersteuning van zonnestroom in 2008 maandenlang met trommelende vingers de top productie uit de zomer van 2008 aan hun tranende ogen voorbij zagen gaan (Polder PV produceerde bijvoorbeeld van die beruchte 1 april tot en met 31 augustus met zijn "antieke" PV-systeempje toch maar weer liefst 711 kWh (een - volstrekt theoretische - "SDE bonus" waard van 711 x 0,33 = € 234,63 voor 5 maandjes opwek, nog exclusief de wettelijk verplichte saldering), ging in september "de deur" bij SenterNovem in Zwolle open en stroomden de "beschikkingen" naar buiten, het land in. Uit betrouwbare bron vernam ik dat een van de eerste aanvragers slechts 1 dag voor het verstrijken van die absurd lange periode van 26 weken (13 weken met eenmalige verlenging van dezelfde periode) de "beschikking" van SenterNovem pas in huis kreeg...

Op deze pagina een geanonimiseerd exemplaar wat ik kreeg van iemand die, nadat deze de in totaal 11 pagina's ambtelijk fraais met een hele sterke borrel erbij "tot zich" genomen had (hij had het maximum van 3,5 kWp aangevraagd) weer bij zinnen kwam en de hele zooi zwaar gefrustreerd afblies middels een schrijven aan de ambtenaren bij uitvoeringsinstantie SenterNovem. Polder PV geeft commentaar op enkele "karakteristieke" zaken op de maar liefst 8 pagina's van de "beschikking", en de ook al niet te versmaden "toelichting" van 3 dik beschreven kantjes van de club waar je verplichte "lid" van moet worden: de certificatie instantie CertiQ. Die ook al weer minimaal 480 Euri aan meerkosten uit de rap leegrakende portemonnee weg laat lekken aan tenenkrullende, totaal overbodige bureaucratie gedurende de "beschikte" periode van 15 jaar...

Veel zaken zijn reeds op andere - soms heftige - SDE pagina's op Polder PV uitentreuren behandeld (zie daarvoor links bovenaan deze pagina, met name overzicht van de laatste tientallen bijdragen aan dit politiek bezien gloeiend hete dossier). Ik zal ze alleen waar nodig aanstippen. Er is al veel te veel kostbare tijd overheen gegaan met deze ongein, en het resultaat, laten we het dan maar zo zeggen, "mag gezien worden". Als je d'r zin an hebt, natuurlijk...


Beschikking: geanonimiseerde versie

Klik op het kleine, roodgerande plaatje voor een leesbare, geanonimiseerde versie (gif-plaatjes, eventueel doorklikken om het leesbaar te krijgen) met opmerkingen in rood van Polder PV. Klik op de link onder het plaatje van de resp. pagina voor het commentaar verder op deze webpagina. Voor (bespreking van de) CertiQ folder, zie verderop.Beschikking pagina 1 (zie scan)

 • onder punt 1: "Piekvermogen" is fout. Moet zijn: optelsom van de onder Standaard Test Condities vastgestelde nominale (niet gelijk aan maximum!!!!!) vermogens van de in het PV-systeem opgenomen modules. Uitgedrukt in Wattpiek (Wp) of kilowattpiek (kWp, alleen bij zeer grote, voor Nederland vrijwel niet van toepassing zijnde installaties (ex Floriadedak), megawattpiek (MWp), etc.).

 • Karakteristiek is het voor particulieren compleet onnavolgbare ambtelijke keurslijf van het koste wat kost in "MWp" willen uitdrukken van de onder de stringente SDE condities maximaal haalbare 3,5 kWp installatie...

Beschikking pagina 2 (zie scan)

 • onder punt 2: Subsidieperiode is vast op 15 jaar gesteld. In Duitsland geldt voor het EEG regime in de Wetstekst vastgelegd een vast ondersteuningsregime (geen subsidie) van 20 jaar plus de periode vanaf netkoppeling in het jaar van ingebruikname.

 • punt 3.1. Maximale subsidie is niets nieuws (wel volslagen bezopen), stond allemaal al in de Ministeriële Regelingen. Is natuurlijk ook compleet irrelevant voor aanvragers van subsidie: die willen immers weten waar ze aan toe zijn en wat ze werkelijk gaan krijgen, 15 jaar lang. Punt 3.2 geeft daarover geen enkel uitsluitsel, omdat de SDE zodanig in elkaar is gezet dat je dat van tevoren nooit zult kunnen berekenen gezien de vele onvoorspelbare variabelen. Zelfs de ambtenaren van SenterNovem niet. Het is trouwens uitermate onwaarschijnlijk dat die 20,5 eurocent "basiselektriciteitsprijs" ooit behaald zal worden de komende 15 jaar. Zelfs als er een capaciteitstarief (wegvallen variabele component transportkosten, ongeveer 4 eurocent/kWh incl. BTW bij Continuon, zou echter moeten worden gecompenseerd door Min. Fin. met hogere energiebelasting/kWh) komt, en zelfs al zou de utopie van Staat en EZ betreffende een "vrije markt" binnen enkele jaren gerealiseerd zijn. Dan nog is het onwaarschijnlijk dat de elektra prijs structureel zal gaan dalen. En dus de resulterende "effectieve" subsidie component never nooit niet die "gemaximeerde" 35,9 eurocent/kWh zal gaan halen. NB: genoemde bedragen 56,4 resp. 20,5 eurocent/kWh worden elk jaar weer opnieuw "vastgesteld" (let wel: voor nieuwe aanvragers in dat jaar) in de zoveelste "wijziging" van de Ministeriële Regelingen. De ambtenaren moeten natuurlijk niet met lege handen komen te zitten...

 • "Garanties van Oorsprong" wordt helemaal niet uitgelegd [zie ook allerlaatste pagina van de CertiQ folder...]. De meeste Nederlanders zullen geen bal begrijpen wat hier mee wordt bedoeld, en wat de bittere consequenties zijn van de absurde bureaucratie die daarmee gepaard gaat. Het blijft afwachten of eenvoudige burgers - zeker met de in het nationale energiegeweld totaal in het niet vallende "gemaximeerde" 3,5 kWp PV-systeempjes - überhaupt ooit iets terug zullen zien voor vermeden CO2 emissies dan wel de "waarde" van die beruchte GvO's (die in bijvoorbeeld Vlaanderen in de vorm van "groencertificaten" gewoon laagdrempelig aan de zonnestroom opwekkers wordt uitgekeerd door de lokale netbeheerder...). Het is allemaal compleet ondoorzichtige windhandel waar Jan Modaal geen enkele "controle" over heeft. En waar hij/zij dus op eenvoudige wijze mee belazerd kan worden.

 • De door vooringenomen ambtenaren vast te stellen "correctiefactoren" voor de blijkbaar daadwerkelijk vastgestelde (???) "gemiddelde elektriciteitsprijs" (die fors kan afwijken van de prijs die de SDE aanvrager betaalt voor zijn netstroom, en die voor 2008 veel te hoog op 23,4 eurocent/kWh is gesteld) wordt hier niet nader toegelicht. Gevreesd mag worden dat als er zo'n "correctie" komt, dat deze compleet onbegrijpelijk zal zijn voor de betreffende SDE klanten, en dat ze aan het eind van de rit nog steeds niet zullen begrijpen wat ze dan uiteindelijk wel precies voor elke "SDE kWh" hebben gekregen in een bepaald jaar. Er wordt over juist dit soort essentiële zaken (wezenlijk voor elke investeringsbeslissing) niets uitgelegd. Resulterend in blijvende onzekerheid over de "te verwachten" inkomsten, zelfs van het betreffende jaar.

 • Paragraaf 3.2 staat bomvol "correctiefactoren". Geen mens kan daar wijs uit worden. Alleen bureaucraten kunnen dat (mogen we hopen). Gelooft u deze mensen op hun mooie blauwe ogen als ze aan het eind van het jaar stellen dat u "te veel" dan wel "te weinig" aan voorschotten in rekening is gebracht? En dat u het uiteindelijke supermistige rekensommetje maar heeft te slikken?

 • Er wordt gewag gemaakt van 33 eurocent/kWh "eindresultaat" subsidie voor het vaststellen van de voorschotten voor 2008 (kan nog steeds achteraf gewijzigd worden). Daar bent u mooi klaar mee. Bij de meeste mensen is de beschikking van SenterNovem pas recent (september 2008) binnen gekomen, moet de hele kermis bij zowel CertiQ als bij de netbeheerders nog in gang gezet worden, is er nog steeds een strijd gaande rond de vermeend "wettelijk verplichte" dan wel "door netbeheerders gewilde of gesuggereerde" bemetering, is de resterende, nog te verwachten zonnestroom productie, dit jaar niet meer om over naar huis te schrijven, als u pech heeft komt er straks ook nog eens een vorstverlet overheen (als u nog een PV-systeem wilt laten aanleggen, en u bent pas zeer laat aan de beurt, kan de installateur mogelijk niet meer dit jaar het dak op bij slecht weer vanwege ARBO eisen), en kunt u voor 2008 sowieso naar die geheimzinnige 33 cent/kWh fluiten. Minister Bos kan gerust zijn: het uitgetrokken budget voor 2008 kan voor een fors deel overgeheveld worden naar 2009. Met nieuwe tarieven, nieuwe correctiefactoren, nieuwe voorschotbedragen, en u mag verder zelf invullen wat voor peperdure ambtelijke bureaucratie nog meer (die immers ook uit de zakken van de belastingbetalers gefinancierd wordt)...

Beschikking pagina 3 (zie scan)

 • Al eerder aangestipt: in de zonnestroomwereld is het gebruik van dat karakteristiek-ambtelijke, totaal onbegrijpelijke begrip "vollastuur" compleet onbekend. Dit is typisch fossiele taal om verwarring en onbegrip te zaaien, en mensen op het verkeerde been te zetten. Ik herhaal het hier nog maar eens: negeer dat begrip "vollastuur" (gebruik het s.v.p. nóóit als u het over zonnestroom heeft!), dat slaat helemaal nergens op (zie ook discussie n.a.v. pagina 7). Waar u rekening mee moet houden, is dat SenterNovem, in opdracht van EZ, rekent met een gemaximeerde (i.p.v. een voor Nederland gemiddelde!!!) "genormeerde opbrengst" van 850 kilowattuur per opgestelde nominale capaciteit van een kilowattpiek (kWp, af te leiden uit de datasheet gegevens van de PV-modules, waarin het nominale STC vermogen in Wattpiek/Wp vermeld dient te worden) per jaar. Voorbeeld: als u een PV-systeem van 3 kWp gaat kopen of hebt gekocht, kunt u maximaal rekenen op een SDE bonus voor de productie van 3 x 850 = 2.550 kWh/jaar, ook al produceert dat systeem in werkelijkheid in bijvoorbeeld Leiden 2.820 kWh/jaar... In de zonrijke kuststrook kun je veel meer met moderne modules behalen bij optimale opstelling (zuid, 36 graden hellingshoek, onbeschaduwd), en je wordt dus gestraft voor elke kWh per kWp die je in een jaar meer opwekt. Alle meeropbrengst zal niet gesubsidieerd worden. DAT is de crux van dat misbruik van dat extreem verwarrende, zand in uw ogen strooiende begrip "vollastuur" (de windwereld is er ook al mee verziekt).

  Het is tekenend voor het gif in de SDE regeling dat, i.t.t. deze "maximering", er door de EZ bureaucraten voor bijvoorbeeld slechter producerende installaties in het oosten van het land niet tegelijkertijd "gekozen" is voor een "minimum" voor die genormeerde opbrengst. "Te weinig" geld uitkeren is blijkbaar geen enkel probleem en het risico van cq. pech voor de getroffen klant, die aan die situatie niets kan doen. "Te veel" geld uitkeren is zo'n beetje je hoofd als ambtenaar op het politieke hakblok leggen. En dus wordt er uitsluitend "gemaximeerd"...

 • De "resterende" productie in het start jaar (2008), evenals die in het laatste jaar van de "regeling" (voor in 2008 "beschikte" klanten is dat 2023) is berekend op basis van de door de klant opgegeven startdatum in 2008 (die hij/zij nog maar moet zien te behalen, door alle kafkaëske ellende met de bemetering zeer de vraag...). Er zal in ieder geval byzonder weinig mee te nemen zonnestroom productie "over" blijven dit jaar, omdat deze nog maar een fractie is van wat er in 2008 daadwerkelijk opgewekt had kunnen worden. Voorbeeld realiteit Polder PV: Stel dat je had gegokt op 1 oktober, en het is je gelukt om alle meter bureaucratie en ellende rond te hebben, en de bruto productiemeter is op die datum "met goedkeuring van de netbeheerder" (...) van start gegaan (het enige wat volgens de tekst van de SDE telt, de rest is ambtelijke bullsh*t). De verhoudingen in de door Polder PV fysiek gemeten opbrengsten vanaf die datum (1 okt. tm. 31 dec., 6 x 108 Wp deelsysteem) in, let wel, een van de zonnigste gebieden van Nederland (kuststrook, elders is de fysieke productie een stuk lager) zijn als volgt:

  jaar prod.
  1 jan - 31 dec
  rest prod.
  1 okt - 31 dec kWh
  idem
  kWh/kWp
  aandeel rest op totaal
  %
  2002
  611,2
  61,6
  95
  9,9
  2003
  692,6
  74,1
  114
  10,7
  2004
  598,0
  60,9
  94
  10,2
  2005
  572,9
  72,1
  111
  12,6
  2006
  590,6
  54,6
  84
  11,0
  2007
  579,5
  63,9
  99
  11,0
  gem.
  607,5
  64,5
  100
  10,9*
  Productiecijfers 6 x 108 Wp (totaal 0,648 kWp) deelsysteem Polder PV afgerond, inverter defecten niet uitgefilterd (vooral 2005 niet representatief omdat in eerste jaarhelft langdurig inverter uitval is opgetreden en renovatie in opdracht van NUON op zich liet wachten), voor 2004 is als basis 4 jan. - 4 okt. genomen als referentie (meetdata 1 okt. niet bekend). 2e kolom is totale jaarproductie, 3e kolom "rest" productie in het laatste kwartaal, 1 okt. tm. 31 dec., 3e kolom idem, uitgedrukt in kWh/kWp (kWh rest-opbrengst delen door 0,648), laatste kolom is het aandeel van de opbrengst van het laatste kwartaal (1 okt. - 31 dec.) op de totale jaaropbrengst in procent.
  *Gemiddelde percentage "rest"opbrengst 1 okt. - 31 dec. van totaal is waarschijnlijk iets minder door het door langdurige inverter defecten in het begin van 2005 omhoog getrokken percentage.

  Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat er maximaal (waarschijnlijk een stuk minder) 11% van de jaarproductie in 2008 verwacht mag worden** in het resterende tijdvak 1 oktober tot en met 31 december, als 1 oktober de "officiële" startdatum van de bruto productiemeting zou worden (wat voor de meeste SDE aanvragers waarschijnlijk nooit gehaald zal gaan worden, gezien de verschrikkelijke bureaucratie rondom de bemetering). Aangezien voor de subsidie component door SenterNovem in opdracht van EZ totaal onzinnig "gemaximeerd" wordt op 850 kWh/kWp.jaar, en u maximaal maar een installatie van 3,5 kWp mag aanleggen onder de extreem restrictieve SDE condities, zult u per jaar maximaal 2.975 kWh "mogen" opwekken. Althans: u krijgt niet meer uitgekeerd aan subsidie, ook al wekt u daadwerkelijk (veel) meer op. Omdat u die hoeveelheid in 2008 überhaupt nooit (meer) zult halen, kun je beter naar de genormeerde restopbrengst kijken zoals ik die in kolom 4 heb berekend op basis van harde meetdata. Gemiddeld wordt er per opgestelde kWp bij Polder PV nog 100 kWh van 1 okt. - 31 dec. opgewekt. Bij een "SDE gemaximeerde" installatie van 3,5 kWp zou dat onder de ideale condities in Leiden dus neerkomen op 3,5 x 100 = maximaal 350 kWh op de bruto productiemeter voor 2008. Bij een (??? nog achteraf te corrigeren ???) subsidiebedrag van 33 eurocent per kWh, zult u dus maximaal (bij optimale installatie omstandigheden) voor 2008 slechts op een bedrag van zo'n € 115,50 kunnen rekenen. In het binnenland zal dat veel minder zijn. Dan heeft u nog niet eens de compleet onzinnige vervanging van de bestaande meter er financieel uitgehaald, en in 2009 zal het subsidie bedrag per kWh ongetwijfeld omlaag gaan (correctiefactor, nu 23,4 eurocent/kWh (en m.i. te hoog), zal mogelijk toch naar boven worden bijgesteld, deze wordt afgetrokken van het "basisbedrag" van 56,4 eurocent/kWh) ...

  ** Bij een [sub]optimaal opgestelde, gedurende het grootste deel van lente-herfst onbeschaduwde installatie.

 • Paragraaf 4.2 op deze pagina is de allergrootste cobra gifadder van deze hele bezopen "beschikking". De SenterNovem bureaucraten weigeren namelijk om de schriftelijk door hun eigen Minister op het heilige Tweede Kamer papier vastgelegde bevestiging van het feit dat de SDE de bruto productie dient uit te keren (subsidie component), en dat een blunder daartoe in de aan de hele regeling ten grondslag liggende "AMvB" met terugwerkende kracht (2008 incluis) hersteld zou gaan worden, na te komen. SenterNovem medewerkers zijn ambtenaren die als de dood zijn om "nog niet in werking getreden" officiële correcties (de AMvB is nog steeds niet formeel "gerepareerd", al is de toezegging daartoe al op 12 februari 2008 (!!!) naar de Tweede Kamer gestuurd) na te volgen. Ze erkennen dat die blunder in de AMvB een blunder is, al zullen ze dat natuurlijk nooit zo noemen (zie pagina 7 van deze "beschikking", onder het hoofdje "Subsidie over het eigen verbruik"), maar ze misbruiken de "niet bedoelde status quo" om u door de netbeheerders een compleet onzinnige, peperdure, en volstrekt onnodige metervervanging door de strot te laten duwen, met de meest onwaarschijnlijke complicaties van dien (bezopen onderscheid tussen "garanties van oorsprong" over eigen verbruik dan wel over "netinvoeding", wat echt volslagen gestoorde ambtenaren hersenspinsels zijn). Het gevolg is dat de hele bemetering voor SDE klanten voor 2008 (!!! erna zou uitsluitend een bruto productie meting "nodig" zijn omdat de AMvB dan immers "gerepareerd" zou dienen te zijn...) een grote smerige bende wordt waar u alweer armer van wordt, en de netbeheerders en de meetboys uiteraard totaal onnodig rijker. Dit is karakteristiek voor Nederland, waar men blijft weigeren om netafname en netinvoeding van elektriciteit fysiek gescheiden te bemeteren zoals in Duitsland, en waar dit soort oeverloze, en extreem afschrikwekkende, depressies opwekkende ambtenaren gezever nooit zal voorkomen...

Beschikking pagina 4 (zie scan)

 • Mooi eufemisme: "Ik wijs u erop dat de daadwerkelijk uit te betalen subsidie jaarlijks kan verschillen..." SenterNovem bedoelt te zeggen, dat u met bijna 100 procent zekerheid nooit die veelvuldig geciteerde en op deze pagina voor de aanvrager nader gespecificeerde (op basis van ingevulde nominale capaciteit van de aangevraagde installatie, max. 3,5 kWp zoals in dit voorbeeld) "maximum" bedragen zult ontvangen, en dat u in werkelijkheid veel minder zult ontvangen. U wordt door de SN bureaucraten continu "lekker" gemaakt met nooit te behalen maximum bedragen, en u zult ook nooit van diezelfde ambtenaren te horen krijgen waar u dan wel op kunt rekenen. Omdat dat onder de absurde "subsidiecondities" van de SDE gewoon nooit vooraf is te berekenen. Pas na 15 lange jaren zult u weten wat de krankzinnig ingewikkelde "optelsom" van al het fraais zal zijn geweest, als er tenminste in al die lange jaren niet allerlei heftige extra kinken in de subsidiekabels (of in de salderingscomponent...) gaan komen ...

 • Ook relevant: er wordt op gerealiseerde productie gesubsidieerd. Als er problemen zijn (uitval, geen of veel minder kWh productie), piest u naast het potje (zowel voor de subsidie component, als voor de wettelijk verplichte saldering). Omdat in NL diverse leveranciers uitermate mistig doen over de installaties die zij "aanbieden", er nog maar afgewacht moet worden of de installatietechnische aspecten wel op orde zijn (denk aan kabeldiameters, aansluitpunten, maar ook bijvoorbeeld wezenlijke zaken als de optimale "match" van de gebruikte omvormer(s) op de aan te leggen PV-installatie), en de spoeling nog steeds zeer dun is, moeten we nog maar afwachten of alle aangeleverde spul het wel 15 jaar gaat uithouden. Ik doel daarbij met name op omvormers, de zonnepanelen zelf is zelden iets mis mee, al zou ik verduiveld goed oppassen bij het kopen van supermistige modules waar vrijwel niks van bekend is en waar u zelfs soms niet eens een duidelijk datasheet van krijgt... Dit is uiteraard geldig voor alle "regelingen" die de productie van kWh financieel ondersteunen, maar dit komt er bij de SDE allemaal nog eens bij (bovenop de hele bureaucratenkermis die ik reeds uitvoerig heb beschreven). Dit laat trouwens onverlet, dat Polder PV van mening is dat er nooit meer als een nationale incentive een aanschafsubsidie mag komen, omdat dat fraude en rampen uitlokt qua kwaliteitsbewustzijn. Lokale (bijv. gemeentelijke) prikkels met een extra investeringssubsidie zijn geen enkel probleem, maar die moeten bescheiden blijven.

 • Laatste punt: waar "rechten" (op subsidie) zijn, zijn er uiteraard, en terecht ook "plichten". Echter, als ik die beschikking zo doorlees, wordt er zwaar op die "plichten", "ontheffingen", en de verschrikkelijke "verplichte bureaucratie" ingezet. Dit, beste dames en heren duurzame burgers en buitenlui, zou een "stimulerings"regeling moeten zijn. Ik word er door de bank genomen echter, zeker ook als ik paragraaf 6 zo lees, extreem depressief van, van die "stimulering"...

Beschikking pagina 5 (zie scan)

 • "Bevoorschotting" (we blijven ambtenaren...) wordt binnen een half jaar na de jaarwisseling bijgesteld. Een hele zooi correctiefactoren wordt in de strijd gegooid om vooral niet duidelijk te maken wat u dan uiteindelijk wel niet voor die kilowatturen die u fysiek produceert krijgt (of zult krijgen) aan subsidie. Door de talloze "bijstellingen", die ook nog eens vooruit of achteruit in de tijd worden doorgevoerd, ziet u straks door het ambtelijke bos de subsidiebomen niet meer. En kunt u als u pech heeft zelfs niet eens een normale "terugverdientijd" berekening maken. Het zou aan het eind van de 15 jaar lange "rit" misschien wel eens tegen kunnen vallen. Let op de ambtenarenhand op de subsidieknip: niet meer dan 80 procent van uw productie wordt "bevoorschot". Pas aan het eind van elk subsidiejaar wordt e.e.a. "rechtgetrokken". Hoe, dat moet allemaal nog duidelijk worden. Reken op mogelijk onleesbare, moeilijk te begrijpen "correctienota's". Dat wordt elke keer weer zakjapanner werk, veel geduld, en een koel hoofd om te checken of alles wel klopt en wat dat voor u dan uiteindelijk precies betekent.

 • Per 1 april (2009) moet "het" dan weer gebeurd zijn. Het allerbelangrijkste is dan natuurlijk: wat was die supergeheimzinnige "gemiddelde elektriciteitsprijs" voor 2008 dan wel überhaupt? Want dat is de basis waarop uiteindelijk de hele zooi zou moeten worden (her)berekenend. Een nog steeds goed bewaard geheim is die krankzinnige "correctiefactor", die zowel voor 2007 (toen die verzonnen werd), als voor 2008 daadwerkelijk veel te hoog is ingeschat. EZ zal met de billen bloot moeten hoe ze in Gaia's naam voor 2008 aan die bezopen (te hoge!) 23,4 eurocent/kWh is gekomen, en wat voor mogelijk dramatische effecten dat voor het uiteindelijk "te realiseren subsidiebedrag" van die veelbesproken maar dus nog steeds onbekende "33 eurocent voor 2008" zou kunnen gaan hebben.

  Een vergelijkbare situatie gaat zich dus elke 1 november van het jaar afspelen: dan moet dus "ingeschat" gaan worden hoe die mysterieuze "gemiddelde elektriciteitsprijs" van de NL markt zou moeten gaan worden in het nieuwe jaar, waarbij de nieuwe mistige "voorschotten" aangepast gaan worden. Supervaag allemaal, en geen enkele zekerheid/duidelijkheid voor de SDE klant.

 • De "namens de minister" tekenende SenterNovem ambtenaar is de heer van Grootheest. Deze was in de RTV Gelderland uitzending van 28 maart 2008 te zien (vanaf 9'54"), in een slecht geregisseerd mini item over de SDE regeling waarbij Cees Bakker (voorzitter van ODE) ook aan het woord "mocht" komen. Van Grootheest zweeg toen uiteraard als het graf over het feit dat die prachtig salderende Ferrarismeter die in die uitzending getoond werd (en die hij leek aan te prijzen...) ook wat SenterNovem betreft toen al direct richting metaalrecycling gestuurd mocht worden. Alleen mochten de vol ongeduld trappelende SDE aanvragers in spé dat toen nog beslist niet te weten komen...

Beschikking pagina 6 (zie scan)

 • Verwijzingen naar de voor gemiddelde burgers compleet onleesbare, vele tientallen pagina's bomvol reteslimme juristen constructies zittende zogenaamde "wetsteksten", een (door Brussel goedgekeurde) "Algemene Maatregel van Bestuur" (ook al zo'n supervaag ambtelijk Gedrocht, waar ook nog eens voor zonnestroom een afschuwelijke blunder in staat "die nog gerepareerd gaat worden") en, vele malen belangrijker nog, de permanent door de EZ ambtenaren bij te stellen en te veranderen, tot de nok met gifadders gevulde detailrijke "Ministeriële Regelingen" die, ondanks een aangenomen motie daar over van Paulus Jansen (gewijzigde motie 31 239, nr. 13), zeer expliciet zijn bedoeld om maximale speelruimte in te ruimen voor juist die ambtenaren om de "ontwikkelingen" rond de SDE maximaal in een door hen gewenste richting te manipuleren...

Beschikking pagina 7 (zie scan)

 • Nieuwe EAN code voor "SDE PV-installaties"? Compleet onduidelijk waar dat op slaat, waar dat überhaupt voor nodig is (elke elektraverbruiker hééft al een EAN code, er zijn tienduizenden zonnestroom opwekkers die op die EAN code volledig automatisch en zo wettig als wat hun bescheiden, tijdelijke overschotten aan duurzame zonnestroom invoeden op het laagspanningsnet), en wat de mogelijk onverkwikkelijke "administratieve" gevolgen daar wel niet van zouden kunnen zijn. Je weet immers maar nooit, bij die netbeheerders... Straks bij potentiële uitbreiders met een "nieuwe SDE installatie" weer een EAN code erbij??? Dit heeft mogelijk te maken met die verschrikkelijke bureaucratie die er is opgetuigd rond die supermistige "Garanties van Oorsprong" die voornamelijk in bureaucratenhersenen leven, en die geen enkele toegevoegde "waarde" opleveren, noch duurzame kilowatturen produceren...

 • "Subsidie over het eigen verbruik". Zie ook mijn fundamentele kritiek bij pagina 3 op de supersmerige ambtelijke truuk om ondanks de toezegging van van der Hoeven van EZ dat alle "bruto productie" wordt gesubsidieerd, toch, in ieder geval voor 2008, de argeloze, van niets wetende SDE klanten ook nog eens een peperdure totaal overbodige metervervanging door de strot te laten duwen. De hypocriete ambtenaren die dit hebben verzonnen, zetten nu schijnheilig op papier dat ze "anticiperen" op de toezegging van vd Hoeven. Dat mag voor de uiteindelijk betaling voor de geproduceerde kWh (telwerk bruto productiemeter!!!) dan wel het geval zijn (echter ook: first see, than believe...). Ze zwijgen echter over het feit dat ze door dat volslagen belachelijke gezeur over "garanties van oorsprong" (pagina 3, punt 4.2) proberen u door de netbeheerders en meterboys een oor aan te laten naaien met een volstrekt overbodige, totaal onzinnige vervanging van uw kostbare, volautomatisch salderende Ferrarismeter! Anders gezegd: ze besodemieteren u op dit punt waar u bij staat.

 • "Vollasturen". Zoals reeds besproken een volslagen krankzinnig begrip, wat niet van toepassing geacht dient te worden op het fenomeen zonnestroom. De beleidsafdelingen bij ECN en KEMA die over deze belachelijke materie gaan bestaan ook voor een aanzienlijk deel uit ambtenaren die opgevoed zijn in het fossiele wereldje, en die niet (willen) begrijpen dat de zonnestroom experts een totaal ander begrippenkader hanteren dan de kolenstokers. Noodgedwongen, vanwege de totaal onvergelijkbare installaties, die compleet anders werken dan een gemiddelde steenkolencentrale. Een vergelijking tussen die totaal verschillende "werelden" is zinloos, het gaat om fundamenteel verschillende technologische systemen.

  Alleen al die bezopen constructie "een uur op vol vermogen" is zo fout als maar kan waar het om PV-systemen gaat. Zonnestroom installaties functioneren zelden langdurig "op vol vermogen" (althans, zoals de SenterNovem ambtenaren lijken te bedoelen). Het nominale STC vermogen (vast getal, vastgesteld onder gecontroleerde condities in het laboratorium voordat de module in een doos wordt verpakt zodat zonnestroompanelen internationaal op basis van een uniforme standaard met elkaar vergeleken kunnen worden) wordt zelden behaald. Op zonnige dagen is het allergrootste deel van de dag zelfs een fors minder hoog momentaan vermogen (lees: in Watt) per module haalbaar, omdat (a) de omgevingstemperatuur alleen al een behoorlijk remmende factor is op die zonnige dagen, en (b) de lichtcondities aan het begin en einde van de dag dermate ongunstig zijn dat er al helemaal nooit sprake kan zijn van een hoog vermogen. Alleen onder exceptionele condities zal een PV-module kortdurend het STC vermogen kunnen behalen of zelfs zeer kort kunnen overschrijden ("Wattpiek" is in dezen een verwarrend [doch mondiaal gehanteerd] begrip, het is niet het maximale maar het nominale vermogen). Zulke condities treden met name op tijdens deels bewolkt weer bij heldere hemel en een zeer koude luchttemperatuur, wanneer door reflecties op wolkenranden en de hoge omzet efficiëntie van de afgekoelde silicium zonnecellen, kortdurend (soms slechts seconden lang) even een fysiek momentaan (DC) vermogen (Watt) uit een module kan komen wat hoger ligt dan het nominale STC vermogen (sticker waarde) van dat zonnepaneel.

  Dat krankzinnige begrip vollastuur dient uit alle macht vermeden te worden in de PV-business, omdat het een ziek bureaucratenconstruct is om apert foute subsidieregelingen te kunnen maximeren. Dat is de enige reden waarom dat kolengif in de SDE regeling is opgenomen...

  Er moet dus beslist niet geformuleerd worden dat "... op basis van ervaringscijfers uit Duitsland, komt dit overeen met 775 en 950 vollasturen in Nederland, met als referentie 850 vollasturen". Dit dient correct geschreven te worden als: "... op basis van ervaringscijfers uit Duitsland, en de gemiddelde instralingscondities in Nederland, wordt in het laatstgenoemde land met de huidige generatie zonnestroompanelen een genormeerde opbrengst verwacht van 775 tot 950 kilowatuur per opgestelde kilowattpiek nominaal STC vermogen per jaar, met als gemiddelde een genormeerde opbrengst van 850 kWh/kWp.jaar." Dat is de enige correcte formulering. De rest (SDE/ECN/KEMA formuleringen) is fossiele bagger wat u terzijde dient te leggen en te negeren. Overigens: het maximum haalbare ligt waarschijnlijk hoger met de huidige generatie modules, in Zeeland, Noord-Holland/Texel, en enkele kleine kustgebieden (o.a. Noordwijk regio). U moet niet gek staan te kijken dat met geoptimaliseerde installaties in die gebieden genormeerde jaaropbrengsten van 1.000 kWh/kWp.jaar behaald kunnen worden, of mogelijk zelfs meer, zeker als de modernste modules met de hoogste omzetrendementen worden ingezet (als u er aan kunt komen) ...


  Vandaar ook dat "850 uren vermenigvuldigd met het piekvermogen van uw installatie" in de SN "beschikking" om meerdere redenen een volstrekt belachelijke uitspraak [en dus rekentruuk] is, alleen al vanwege dat foute construct "piekvermogen". Het dient uitsluitend om u te kunnen "maximeren", en de meerproductie in de dichtbevolkte kustregio buiten de door de knellende Staatsbegroting bepaalde SDE subsidie te kunnen houden. Een boekhouderstruuk die de zoveelste bezopen drempel is om decentrale opwekking van zoveel mogelijk brandschone kWh blijvend te saboteren...

 • Projectwijzigingen. Omdat er zoveel belachelijke onzekerheden in het hele subsidiecircus zitten, vooral ook door de krankzinnige, pas in een extreem laat stadium van de hele SDE regeling bekend geworden ellende met de "bemetering", is het zeer waarschijnlijk dat een door u met natte (?? hoopvolle ??) vinger in de lucht bepaalde "installatiedatum" compleet onhaalbaar is geworden. U zult dan weer een formulier in dienen te vullen om dat aan SenterNovem te "verzoeken", en zo blijven de arme SDE aanvragers compleet buiten hun schuld om lekker oneindig "geduldig" papier verwerken voordat eindelijk "de opdracht" voor installatie of, als u al zo slim was geweest om een installatie aan te laten leggen (dan saldeert u tenminste mogelijk al sinds 1 april in ieder geval voor een miezerige plm. 22 cent/kWh), een "opdracht" voor de bemeteringsellende en/of de "toestemming" van die vermaledijde netbeheerder te kunnen gaan geven cq. te verlangen. Je zou er depressief van worden. Een speelbal van onzinnige bureaucratie, die onderdeel is van een zogenaamde "stimulerings"regeling... Dat krijg je als je het als politiek vertikt om reeds van tevoren de complete uitvoeringsfase tot op het laatste detail in Wet te laten vastnagelen, en de "uitvoering" van dit soort ellende voor de zoveelste maal overlaat aan bureaucraten en zich in de regeling likkende instanties als netbeheerders en metercowboys met boterbergen aan fossiele en financiële belangen op het hoofd...

  Twee "voorbeeldjes" van deze ellende die ik al in de mailbox vond:
  (1) "Allereerst mijn oplever datum maar eens aan laten passen: mijn 15 jaar subsidie blijkt nl. afgelopen juni al te zijn ingegaan! Oh, wat was ik in april nog optimistisch... ";
  (2) "Omdat deze voortvarende club [PPV: bedoeld wordt hier SenterNovem] er op 10 dagen na 6 maanden over heeft gepunnikt om deze computerbrief te produceren, ga ik de datum voor ingang van de subsidie opschuiven tot 1 januari 2009."
  Conclusie: he-le die-pe ZUCHT...

 • Let onderaan de pagina op het zoveelste gifaddertje van de reeds ingaande "subsidiedatum", ook al heeft u wel al het complete systeem lopen met een dure, niet in eigendom te verkrijgen bruto productiemeter, mogelijk zelfs al een ongevraagde peperdure omwisseling van uw perfect werkende oude Ferrarismeter (om van het eeuwige gezeik met uw netbeheerder af te wezen), maar nog geen "toestemming" van CertiQ of wellicht zelfs van die nukkige netbeheerder. Dan kunt u dus nog steeds de al lang lopende en keihard geregistreerde bruto productie op uw buik schrijven, u krijgt ondanks mogelijk al een paar honderd kWh op de teller nog steeds helemaal niets voor die kostbare, aangetoonde duurzame opwek aan subsidie, maar de subsidieperiode is dan al wellicht een tijdje aan het wegtikken als een financiële tijdbom...

Beschikking pagina 8 (zie scan)

 • Slotpagina van het ambtelijke SenterNovem fraais... Als "coulance" voor het zoveelste rampje wat op de voorgaande pagina dreigt te gaan gebeuren voor al te voortvarende SDE klanten die de hele zooi al hebben laten plaatsen, maar nog steeds met trommelende vingers op allerlei toestemmingen en dergelijke onzin zitten te wachten, terwijl de bruto productiemeter al lang flink aan het tikken is, biedt SN u aan om "eenmalig" die datum te verschuiven als u gepland had voor 1 november "de subsidieverlening" aan te laten vangen. SN voelt natuurlijk al nattigheid, want er was al 2 maal 13 weken nodig om de hele bende aan beschikkingen te verzenden, en april 2009 (de volgende "run" voor de volgende ronde???) begint rap dichterbij te komen en alweer de nodige haren in de nek doen oprijzen bij de inmiddels zwaar overwerkte ambtenaren. Zo proberen ze de grootste ellende van mogelijke claims buiten de deur te houden, want dit soort instanties is vergeven van de juristen die zich maximaal laten indekken als de zoveelste verschrikkelijke regeling weer eens flink dreigt te gaan ontsporen.

  Uiteraard hebben de meest voortvarend werkende klanten helemaal niks aan die opeens uit de mouw getoverde "coulance", want daar draait soms al een bruto productiemeter, mogelijk zonder dat de daar op geregistreerde kilowattuurtjes ook maar 1 cent SDE subsidie tegemoet zullen gaan zien, als de papierbende niet "op orde" blijkt te zijn en het definitieve startschot "GO" (afkomstig van welke bureaucraat?) op zich laat wachten ...


CertiQ informatie [versie 1.2]

Bij de "beschikking" van SenterNovem zat ook een kopie van de meest recente versie van de folder "Zonnepanelen aanmelden bij CertiQ". Ook alweer 3 vermoeiende bladzijden lang. Hieronder de bespreking van die drie pagina's.

 


CertiQ info pagina 1 (zie scan)

 • Surprise: in de inleiding staat een uitermate curieuze passage dat, als u zonnepanelen heeft gekocht na die ZWARTE VRIJDAG (nekschot MEP door Jopie Wijn), 18 augustus 2006, dat u volgens CertiQ "aanspraak" zou kunnen maken op SDE subsidie. Dat is nieuw voor mij, en feitelijk slaat het natuurlijk nergens op, want die hele MEP regeling was al een giller met die belachelijke fooi van 9,7 eurocent/kWh bovenop saldering, waar slechts enkele mensen met reeds absurde gesubsidieerde dakvullende installaties zijn ingestapt (die waren wel bereid om een extra "investering in de meterkast" te doen, voor 10 jaar MEP fooi). Voor alle andere PV-believers die zonder een cent subsidie een paar moduultjes hadden gekocht sinds die Nationale Schanddaad (de mensen in dezelfde situatie die hun PV-systeempje subsidieloos hebben aangeschaft vóór die datum, zijn volgens deze frase sowieso de klos van CertiQ...), is dit natuurlijk ook een nogal mistig moeras. Vooral als u bedenkt dat het dan vaak om slechts een paar honderd Wattpiek gaat (gezien de kosten van ongesubsidieerde installaties), het PV-systeem in die periode niet altijd volgens de nieuwe (restrictieve) voorwaarden geplaatst zal zijn (bijvoorbeeld door gebruikmaking van tweedehands modules, of van zelf op Marktplaats gekochte ondersteunende consoles, waardoor het risico van die krankzinnige bepaling "geen gebruikte materialen" in de SDE papierbende gebruikt zou kunnen worden om u te weigeren), etc. Ik zou eerst maar eens gaan navragen onder welke "condities" u dan in aanmerking zou komen, en of u überhaupt wel zin heeft om voor een paar modules een heilloze bureaucratenweg af te gaan leggen, waarvan het eindresultaat wel eens negatief zou kunnen uitpakken (zie mijn berekening van minimaal 1.100 Euro complete onzin vaste kosten voor alle systemen, dus ook voor de dan "niet renderende" kleine systemen).

 • Certificaten. De volledige EEG feed-in in Duitsland functioneert reeds sinds het jaar 2000 compleet buiten enige (dure) "certificatenkermis" om, naar volle tevredenheid van de deelnemers, en zonder rampzalige kleerscheuren van fraude (die altijd op de loer ligt met mistige handel met puur theoretische "groencertificaten", papieren windhandel). De vaak (zeer) grote, nooit "gemaximeerde" Duitse PV-systemen worden door gecertificeerde installateurs aangelegd, gekeurd en vrijgegeven door de netbeheerders, en dan is het 20 jaar voor "kostendeckende Vergütung" invoeden en basta. CertiQ kletst dus uit de nek dat voor een "bewijs van geproduceerde duurzame elektriciteit" zo'n bureaucratische certificaten kermis nodig zou zijn. Deze ellende is alleen maar in het leven geroepen om lekker te kunnen "handelen" met duurzame elektriciteit, op een markt die zwaar gedomineerd wordt door kolenstroom, al dan niet geïmporteerde atoomstroom, warmtekrachtkoppeling van vaak met peperduur gas gestookte installaties bij de "grote jongens" en tuinders, en een groot deel elektriciteit die is opgewekt in "biomassa" installaties waarvan de bron soms van zeer dubieuze oorsprong is (dat noemen ze desondanks "groene" stroom..., "bruin" zou een betere kwalificatie zijn). Ergo: we mogen überhaupt blij zijn dat er 100% hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd (met wind als "grootste van de kleintjes", die niet in de verste verte de "behoefte" dekt van de miljoenen groene stroom klanten in ons land, waarvoor de bulk dan ook - in de vorm van mistige "groencertificaten" - wordt geïmporteerd). En dan moet er met dat miezerbeetje geproduceerde zonnestroom ook nog eens "gehandeld" worden??? Klinkklare nonsens, natuurlijk. Deze certificaten kermis is alleen voor de grote jongens opgetuigd. Het is tegelijkertijd een gigantische drempel voor decentraal opgewekte zonnestroom omdat die, zoals het nu in NL "geregeld" dreigt te gaan worden, door fossiel belanghebbenden, een extra financieel drama wordt voor de SDE aanvragers. Duitsland laat zien hoe het moet, Nederland gooit liever extreem hoge, voornamelijk bureaucratische drempels op voor decentrale opwekking...

 • "U moet zich, niet eerder dan één maand voordat de installatie in gebruik wordt genomen ... aanmelden bij CertiQ". Hoezo, "moet"??? Ik ken diverse mensen die al lang 1 april of later de installatie hebben laten plaatsen, want die waren die 5 jaar wachten op "een" regeling spuug en spuugzat, en wilden direct zodra dat mogelijk was nog van de zeer interessante hoogproductieve zomerperiode van 2008 profiteren, al was het slechts uitsluitend voor de "saldering" met hun prima werkende Ferrarismeter. Dus CertiQ zit hier ook weer eens vet uit hun nek te kletsen. Op welk zoveelste ranzige artikel uit een of andere vage, bij niemand bekende "regeling" beroept CertiQ zich hier eigenlijk? Complete waanzin natuurlijk. De SDE aanvragers, die reeds een volslagen krankzinnige periode van 26 weken op hun "beschikking" hebben moeten wachten, hebben het volste recht van de wereld gehad om hun installatie reeds aan het net te hebben per 1 april, en CertiQ moet geen dreigende taal uit de bureaucratenklep laten vallen... De mensen met een reeds werkende installatie vragen, nu ze eindelijk die belachelijke "beschikking" binnen hebben, het papiertje van CertiQ. Lijkt me de meest logische gang van zaken in ieder geval. CertiQ heeft helemaal niks over die plaatsingsdatum te zeggen, als die maar volgens de SDE "regels" (die al erg genoeg zijn!!!) 1 april of later aan het net is gegaan. PUNT.

 • "De netbeheerder heeft volgens de regeling ... vier weken de tijd om het verzoek tot vaststelling goed of af te keuren." Dat bedoel ik nou: als je een speelbal van "instanties" moet worden, kun je wachten tot je een ons weegt. Hier telt zeer duidelijk niet het belang van de decentrale duurzame opwekker, maar wordt deze de speelbal van instanties die er uitsluitend op uit lijken te zijn om (a) u het leven zo moeilijk mogelijk te maken, en (b) als er iets "mis" lijkt te gaan, vooral lekker naar "die andere instantie" door te kunnen verwijzen, zodat hen vooral "geen blaam" treft. In Nederland hebben wij hiervoor een reeds eeuwen (?) bestaande treffende uitdrukking: "Van het kastje naar de muur sturen". Een gemiddelde burger wordt hier al regelmatig depressief van, in ons van bemoeizuchtige ambtenaren vergeven land. Een SDE aanvrager knalt al snel met zijn goedwillende hoofd keihard tegen de betonnen energiebureaucratie aan. Tja. Het heet immers een "stimulerings"regeling. Stimuleringsregeling voor de verkoop van grote zakken Paracetamol tabletten, misschien...

CertiQ info pagina 2 (zie scan)

 • Opmerking pp. 1-2: "Hij kan de beoordeling pas doen als er daadwerkelijk elektriciteit wordt geproduceerd, want pas dan kan hij zien dat de elektriciteitsmeters goed werken. Meld uw installatie daarom niet te vroeg aan, want dan kan de netbeheerder uw aanvraag afkeuren." Uitermate curieus "statement" van CertiQ. (a) Het is sowieso de netbeheerder die de hele bemeteringszooi laat installeren, dus dat "tijdstip van beoordeling" slaat nergens op. Als een netbeheerder al niet eens de eigen (aangewezen) "meetgemachtigde" kan vertrouwen, wie dan wel? Lijkt me nogal logisch dat je pas "goedkeuring" krijgt nadat de - ongevraagde - meterzooi is opgeleverd en werkt, dus waarom zou je überhaupt gaan aanvragen als je toch al weet dat de netbeheerder de bottleneck in de hele kermis is? Ik proef hier ook weer het ranzige "balletje-balletje" spel tussen CertiQ en netbeheerder om vooral niet de "schuld" te krijgen als er vette spaken in het wiel dreigen te komen. Als er iets "fout" gaat in het hele belachelijke "proces", is de arme SDE aanvrager de l*l, en beslist niet de netbeheerder of CertiQ, natuurlijk. Die leunen gewoon achterover, en zien wel wat er komen gaat ...

 • Let op dat als u eenmaal "akkoord" heeft bij de netbeheerder, deze door een bericht naar CertiQ u indirect "activeert" als "producent", en dat u gelijk met die mistige, door u niet te controleren actie een door u niet van tevoren gekende "overeenkomst" met CertiQ met een leuke nota voor 29,75 Euro en een nota voor jaarlijkse contibutie aan CertiQ (zelfde bedrag) krijgt toegestuurd. U gaat dus meteen dokken voor een zogenaamde "standaard overeenkomst" waarvan u de inhoud niet eens kent! Ik weet niet hoe Economische Zaken denkt over het aangaan van eenzijdig opgelegde "bindende contracten", maar dit lijkt me nogal een uitermate dubieuze gang van zaken, die sterk riekt naar de ranzige telefooncolportage contracten van energiepiraten in dit krankzinnige land... Alleen is het nog erger, want het is hier niet een of andere private onderneming die van de naïviteit van een willekeurige duurzame energieconsument profiteert. Het is nota bene een volle dochter van TenneT, wat immers gezien dient te worden als een monopolistisch Staatsbedrijf... Let ook op dat dubieuze "... dat de netbeheerder bepaalde gegevens ... heeft aangepast" onder "LET OP! ... Zie ook de vraag elders op deze pagina, waarbij CertiQ in hun mond durft te nemen dat u een "lidmaatschap" gaat betalen aan deze gezellige verplichte club...

 • Veel voorkomende vragen... (pp. 2-3)

  "Eigen verbruik" certificatie ellende. Wederom (zie ook commentaar n.a.v. pagina 3 van de "Beschikking"), karakteristieke, compleet onnodige bureaucraten domheid die uitsluitend wordt veroorzaakt doordat door bemoeizuchtige belanghebbenden "gekozen" wordt voor de meest rampzalige meteropstelling die je je maar kunt voorstellen, namelijk de productiemeter niet zoals gebruikelijk (Duitsland) direct het net op, gescheiden van de netmeter, maar, om lekker inkomsten te genereren bij de netbeheerders en "meetgemachtigden", vóór de netmeter (waar formeel niemand behalve de eigenaar van de woning ook maar iets over te zeggen zou hebben...). Let op de duivelse zinsnede "Indien u ook subsidie voor uw eigen verbruik wilt ontvangen, dan dient de totale opwek van de elektriciteit gemeten te worden." Dit is ouwewijven geklets. Dat laatste was namelijk het enige wat in de SDE regeling stond, en wat was toegezegd door van der Hoeven. Een gemiddelde SDE aanvrager zal het een rotzorg wezen of "zijn eigen verbruik" dan wel "netinvoeding" voor de certificatiekermis in aanmerking zouden moeten komen. De gemiddelde SDE aanvrager heeft namelijk helemaal geen boodschap aan die ranzige certificatie kermis! Hij/zij heeft vanwege de SDE en de toezegging van van der Hoeven immers reeds gerekend op de bruto productie, en dat is het enige wat telt en niets anders. Die bruto productie is supersimpel met een verzegelde productiemeter direct achter de omvormer, desnoods in de meterkast te meten. Klaar is Kees, zou je zeggen. Neen, zeggen de bureaucraten van CertiQ en noem ze allemaal maar op: de certificatie moet gescheiden worden in "eigen verbruik" en "netinvoeding", en daarom mag u een extra metervervanging van die er totaal niet toe doende netmeter door de netbeheerder door uw strot geduwd worden. Dit alles is te belachelijk voor woorden! Ambtelijke sabotage mag u van mij gerust in uw mond nemen.

 • Let op het gif bij het gedwongen "lidmaatschap" voor CertiQ (tweede vraag/antwoord). Volle pond betalen, elk jaar weer, ook al maakt u slechts een klein deel van het betreffende jaar gebruik van de ongevraagde "diensten" van de CertiQ bureaucratie (lees: gedwongen dokken voor supermistige certificaten waar u nooit om gevraagd heeft, dit komt terug onder "LET OP!" op pagina 3 van de CertiQ info)... Gaia zei geprezen dat CertiQ haar "diensten" aanbiedt volgens een "kostendekkend" basis tarief van slechts 29,75 Euri per jaar. Da's "slechts" 90 kostbare kilowattuurtjes zonnestroom opwek á 0,33 SDE subsidie die u met die ongein weer kwijtraakt (2008 tarief, nog onbewezen, jaarproductie van een 105 Wp module onder gemiddelde NL condities). En als u "niet voor subsidie in aanmerking komt", en de netbeheerder heeft toch om wat voor reden dan ook het positieve signaal "GO" aan CertiQ afgegeven, betaalt u desondanks dus toch dat belachelijke ongevraagde "lidmaatschapsgeld" aan onze wonderboys van CertiQ (zelfde ellende heb ik een paar jaar geleden vernomen van iemand die probeerde onder de net door Jopie Wijn afgeschoten MEP ellende uit te komen, hij dreigde desondanks wel te moeten dokken omdat hij al "ingeschreven" stond...). Pffff. Het moet niet veel gekker worden, deze kermis...

 • Let ook op de verwijzing naar de natuurlijk weer eens niet gespecificeerde "kosten" voor zowel de bruto productiemeter (SDE), als (ongevraagd, en wat PPV betreft, zo illegaal als de neten), ook voor de niet gewilde vervanging van de netmeter. Balletje-balletje met de netbeheerder: zoekt u het maar met hem uit... Kastje naar de muur, "wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk", etc., etc...

 • "Er zijn verschillende websites waarop u kunt berekenen hoeveel u na aftrek van de kosten overhoudt aan subsidie." Dat is gelogen dat het gedrukt staat. Ten eerste: fijne "service" van de CertiQ wonderboys om u die essentiële informatie te onthouden welke "websites" dan wel bedoeld worden (ik ken er diverse, en iedereen gaat weer van foute, onvolledige, en/of volstrekt speculatieve aannames uit, allemaal zeiknatte zandkastelen die instorten als je d'r naar wijst). Ten tweede: geen enkel mens, noch SenterNovem bureaucraten, noch CertiQ ambtenaren, kunnen voor u überhaupt berekenen, wat u na 15 jaar "over gaat houden" (dan wel zult moeten inleveren, hoogstwaarschijnlijk voor installaties kleiner dan anderhalve kWp...). Dat is onmogelijk, omdat alle halfjaarlijkse (saldering) resp. jaarlijkse (correctiefactor/resulterend SDE kWh bedrag) variabelen onbekend zijn. En zo'n berekening, als die al gemaakt wordt, dus een groot pennenlikkers-verzinsel is!

 • "Waarvoor heb ik ...". Let hier goed op het woordje "kunnen". Ergo, CertiQ beweert hier al met droge ogen dat er ook "andere routes" zijn om duurzame opwek te "bewijzen". Die kennen ze natuurlijk wel (u gaat mij niet vertellen dat de CertiQ mensen het Duitse EEG niet kennen, anders zijn ze geen knip voor de neus waard), maar daar hebben ze het liever niet over (stel je voor dat we dat gaan overnemen, dan kan CertiQ zichzelf wel opheffen...). Tegelijkertijd suggereren ze dat u voor die kermis een "handelaar niet zijnde (p. 3) een netbeheerder" nodig zou hebben, en dat CertiQ de "aangewezen" instantie daarvoor is. Dat is typische EZ crap, de netbeheerders in Duitsland (ruim 900 stuks) "handelen" helemaal niet in stroom. Het zijn immers louter en alleen transporteurs die aan o.a. de Wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit het superieure EEG dienen te voldoen. Ook in Duitsland zijn netbeheerders nooit "handelaars", noch "leveranciers"!!! Ze transporteren in Duitsland gewoon de opgewekte en door hen uitbetaalde (en via Umlage direct bij verbruikers geïnde) erneuerbare feed-in het land in daar waar stroom nodig is, en hebben al deze peperdure en onzinnige certificatie bagger helemaal niet nodig... De decentrale opwekker van zonnestroom wordt in Duitsland helemaal niet lastig gevallen met deze verschrikkelijke, typisch Nederlandse, afgedwongen prijzige en onzinnige bureaucraten ellende (EZ verzinsel)...

CertiQ info pagina 3 (zie scan)

 • Nieuw (voor mij): Je moet volgens CertiQ zogenaamd een "handelaar" niet per definitie zijnde de eigen "leverancier" (....) aanwijzen die die mistige, kostbare (immers: u 29,75 Euri per jaar kostende!!!), door CertiQ "aangemaakte" certificaten zou mogen "ontvangen". ????? Je kunt hier zogenaamd een of andere vage partij (laten we zeggen: de telefoonpiraten van de NEM?) aanwijzen die jouw kostbare duurzame opwek zou mogen gebruiken om mooie "groene sier" mee te gaan zitten maken met jouw opwek???? Wat is dat voor bizarre en hoogst ranzige bende? Geen wonder dat dit land niks presteert op het gebied van duurzame energie. Een "handelaar" die zelf helemaal niks doet op het gebied van duurzame elektriciteit en zich als "ontvanger" van dat mistige certificaat moois op die site prestenteert, zou zo door slinkse manoeuvres in het "bezit" kunnen komen van het "recht" van het verhandelen van volkomen fictieve "groene stroom"??? Wat hebben "ze" het allemaal toch weer lekker superfrauduleus opgezet, die hele certificaten business. Ik heb die hele vage groene stroom handel nooit vertrouwd, en dit is wel weer het bewijs daarvoor. CertiQ claimt dat zonder die verplichte "aanwijzing" door u, de hele certificatie kermis niet doorgaat, en, impliciet, dat u zonder zo'n "aanwijzing" dus uw hele SDE subsidie kunt vergeten. Erger kunnen we het immers niet maken bij CertiQ. Ik ben zeer benieuwd welke SDE aanvragers (als ze überhaupt dit "terminale" stadium van de hele ranzige SDE bende zullen bereiken) op dit moment alsnog zullen gaan afhaken...

 • "Ieder jaar wordt bij u de meter uitgelezen door een medewerker van de netbeheerder (of het meetbedrijf)"... Nou, nou. Hier worden nogal wat heftige uitspraken gedaan die op de nodige schaaltjes gewogen mogen worden en die deels in tegenspraak lijken met het linksonderaan dezelfde pagina gestelde over het "meetbedrijf". (a) Ieder jaar is bij heel veel Nederlanders een complete illusie. Ik lees regelmatig berichten van mensen die al jaaaaaren geen "meteropnemer" in hun huis hebben gehad, die zelf elk jaar de meterstanden doorgeven, maar die wel elk jaar een heftige meterhuur (waarin begrepen: het aflezen van de meterstanden...) in rekening wordt gebracht; (b) "door een medewerker van de netbeheerder". Huh? Ik heb nog nooit een "medewerker van Continuon" in mijn meterkast gehad. Wel allerlei supervage al dan niet studentikoze types die via extreem mistige contracten middels diverse tussenpersonen en aannemers een opdracht van - vermoedelijk - NUON Monitoring in Zutphen uitvoerden. Mogelijk dat bij enkele kleine netbeheerders er geen "onafhankelijk" meetbedrijf is, maar voor de zeer grote bulk in Nederland horen de (zogenaamd onafhankelijke) "meetbedrijven" die automatisch door de netbeheerder worden ingeschakeld die "meting" (lees: volautomatisch scannen met een elektronisch apparaatje...) te doen. Aangezien er ondanks alle retoriek door de NMa, er helemaal geen "vrije" metermarkt is voor consumenten (er is helemaal geen betaalbaar alternatief, daar hoor je zowel de NMa als TenneT nooit over...), en er dus "voor hen gekozen wordt", en wel, door de netbeheerder... Er valt helemaal niks "te kiezen", dus die metermarkt heeft nooit wat voorgesteld voor simpelmansen als burgers...

 • "... en worden de certificaten uitgegeven aan de handelaar." Daar heb je hem weer: de door uw peperdure zonnestroom installatie opgewekte "duurzame kWh" worden in de vorm van volstrekt fictieve "groene certificaten" aan de door u noodgedwongen "aangewezen" handelaar overgeschreven, die daarmee mooie - doch volstrekt onverdiende - "groene sier" kan gaan maken, ook al wordt er geen enkele "groene" kWh door die partij op het net gezet...

 • Verhuizing. CertiQ legt in deze heikele materie bij de "verkoper" de verantwoordelijkheid om een compleet onnavolgbare bureaucraten regeling te proberen uit te leggen, deze door de hoogstwaarschijnlijk van niets wetende "koper" te laten begrijpen, en daar ook nog eens voor een handtekening te krijgen voor continuering van die bezopen "regeling" (nog afgezien van een decente prijs voor de te verkopen installatie, natuurlijk). Ik wens de verkopende partij veel succes toe. Het is wellicht verstandiger om de hele zooi dan maar van het dak af te halen, en zonder subsidie verder te gaan op de nieuwe woning - "salderend" in Nederland of, wellicht verstandiger, de hele bende dan maar te verkopen op Marktplaats, en te emigreren naar een feed-in vriendelijk (buur)land, en daar de nagelneue, never nooit niet "gemaximeerde" PV-installatie van zijn/haar leven te kopen...

 • "Garanties van Oorsprong". Aha, daar komt de (langverwachte) Aap uit de Bureaucraten Mouw. Hieruit blijkt dat, wat in Vlaanderen "Groencertificaat" wordt genoemd, hier dus blijkbaar dat mystieke "Garantie van Oorsprong" moet heten. Je moet natuurlijk niet te duidelijk zijn, anders zou de burger wel eens kunnen begrijpen om welke supermistige en hoogst bedenkelijke handel het hier feitelijk gaat. En "handelen" met GvO's? Forget it but! Nederland presteert zo extreem slecht met de daadwerkelijke productie van hernieuwbare energie (in dit verband: elektriciteit), grotendeels veroorzaakt door jarenlange sabotage van alles wat in de verste verte op decentrale opwekking leek, dat alle zeilen hier omhoog moeten om überhaupt nog mee te kunnen tellen in Europa. Niks "handelen" in "nepcertificaten" dus. Laten we eerst maar eens uit onze luie stoel komen en groene productie in eigen land op volwaardige wijze realiseren i.p.v. schaamgroen uitkakken. Dan kan die hele schimmige "groencertificatenhandel" wat mij betreft direct door het water closet getrokken worden...

 • Last but not least. CertiQ "verontschuldigt" zich in haar laatste stukje "Waarom is het allemaal zo ingewikkeld" voor het feit dat u inmiddels zo ongeveer met het gezicht vol tranen of het bloed uit het gezicht weggetrokken achterover van uw stoel bent gevallen (ik heb de allergrootste bewondering voor diegenen die dit bijna terminale stadium van het hele SDE circus hebben bereikt...). Tja. Wat valt hier eigenlijk nog aan toe te voegen? "Dat zijn onder meer producenten met zonnepanelen" mag u in ieder geval een vraagteken bij zetten, volgens hun eigen jaarverslag over 2007 waren dat maar 617 klanten, is dat waarschijnlijk maar een gedeelte particulieren die met reeds vet aanschafsubsidie gerealiseerde "2003 daken" nog een miezerige opslag van 9,7 eurocent/kWh MEP subsidie verdienen, en stelt dat allemaal niks voor. Ik geef u hier ook nog te overpeinzen dat de netbeheerders in Duitsland alle EEG feed-in rimram ook moeten administreren, en dat is zonder alle Nederlandse certificatie ellende gewoon een Staatsopdracht die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. U kunt hier zo'n voorbeeld vinden van een van de 900 netbeheerders bij de oosterburen (dit geval: EnBW Transportnetze AG) waar dat allemaal zonder "certificatie bureaucratie" kan, en zonder dat al die duizenden bestaande of nieuwe PV eigenaren met daken met installaties van soms tientallen kilowattpieken met dat soort onzin lastig worden gevallen. Het kan dus allemaal wel, alleen "willen" belanghebbenden en veel te machtige partijen in Nederland al dat moois niet hier implementeren, en de arme SDE aanvragers daarentegen met compleet overbodige waanzin financieel abwürgen.

  De "verdediging" van CertiQ dat "de regelingen" (die door bureaucraten zijn opgesteld die niets met decentrale opwekking hebben bij burgers) "...niet speciaal voor zonne-energie [zijn] gemaakt" is natuurlijk een volslagen belachelijk kul-argument waar de arme getroffen burger niets aan heeft. Maar dokken zal hij/zij, ook bij CertiQ...

  CertiQ besluit ook nog eens "fijntjes" met de dooddoener, helemaal onderaan, dat "Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend." Stel je voor, dat je CertiQ zou kunnen aanklagen vanwege deze dreigende onzin in die folder! Waar je dan wel "je recht" zou kunnen gaan "halen", dat vertelt CertiQ d'r helaas niet bij. Nogmaals: dit is allemaal onderdeel van de subsidiekermis die een "stimulerings"regeling voor duurzame energie heet te zijn...

Meer info

http://www.certiq.nl
http://www.senternovem.nl/sde/Zonnepanelen/index.asp


Pagina gepubliceerd 22 september 2008


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)