starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 84

meest recente bericht bovenaan

Special: "Solland Solar heeft IEC certificaat" (30 nov. 2011)

30 november 2011 - 15 december 2011

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


15 december 2011. "Verandering komt van onderaf". Aldus de titel van een artikel in Energie+ van december 2011. Het stuk bevat een interview met de initiatiefnemer van "Nudge", Jan Van Betten. Die de samenleving "van onderaf" wil veranderen, ook op energiegebied. Niets mis mee, vooral doen, al is het slechts een van talloze initiatieven in een gigantische vijver met gelijksoortige "instanties", "organisaties", en "maatschappelijke bewegingen" die allemaal ongeveer hetzelfde lijken te willen - alleen ieder weer op een andere wijze (typisch Nederlands???). Nogmaals: verder geen probleem mee, ieder zijn/haar ding.

Wel een probleem met een nogal boude uitspraak van Van Betten in dat artikel, onder het kopje "markt", al het weer eens gaat over de immens populaire (doch nog steeds niet in verbijsterende aantallen [in NL] verkochte) zonnestroompaneeltjes:

"Hij [van Betten] is het dan ook met het kabinet-Rutte eens dat je duurzaamheid aan de markt over moet laten. “Kijk naar zonnepanelen. Die markt is pas opengebroken toen de subsidie ervoor stopgezet werd”, vertelt hij. “Ik denk dat het einde voor de gesubsidieerde samenleving is aangebroken, daar is voorlopig helemaal geen geld meer voor”."

Pardon? Meneer Van Betten wil helemaal geen "subsidies" meer, en dan "gaat het vanzelf allemaal wel goed komen?". Is dat het wat hij claimt? Vergeet het maar. Alle duurzame, en op zeer grote schaal ook de fossiele en nucleaire energie markten op deze aardkloot draaien nog steeds volop op directe of indirecte staats-subsidies, gunstige staatsleningen (China), andersoortige financiële incentives (de bekendste en meest effectieve: vaste invoedings-tarieven, uiteindelijk betaald door bijna alle stroomverbruikers buiten de Rijksbegroting om), belastingvoordelen van een verpletterende omvang (in Nederland o.a. EIA, VAMIL, vervroegde afschrijvingen, BTW aftrek), andersoortige afroomposten, schaalvoordelen voor de Big Boys, gemeentelijke dan wel provinciale aanschaf subsidies, gunstige lening condities bij banken, groenfinancieringen, CO2 uitstoot "rechten" (nog steeds echter met absurd lage waarde), onderhandse verkoop van zonnestroom "achter de aansluiting", al dan niet gedoogde "kropje sla modellen met uitsluiting van energiebelasting" (experiment Amsterdam), en noem alle mogelijkheden maar op. Het zou een aparte website vergen om alles op een rijtje te krijgen, laat staan om de nu al duizelingwekkende "combinatie mogelijkheden" uit te vlooien. En die website actueel bij te houden. Want energie "beleid" is zo wispelturig als een krolse kat, extreem conjunctuur gevoelig, en zo houdbaar als een overrijpe meloen die m.b.v. heul veul fossielen wordt overgevlogen van het zuidelijke halfrond en met Kerst tijdens een "groene, vegetarische" maaltijd geserveerd...

Markt al lang eigen dynamiek zonder SDE
Al in 2009, toen de SDE (start: 1 april 2008) pas net met realisaties "op gang ging komen", was ruim veertig procent van de totale afzet op de Nederlandse markt al buiten die volslagen belachelijke regelingen om gerealiseerd (CBS totaal afzet 10,7 MWp minus CertiQ rapportage [SDE] 6 MWp = 4,7 MWp). In 2010 was het al bijna 47%. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het jaar 2011, toen er al tientallen procenten prijs dump van modules was gerealiseerd op de mondiale markt, dat aandeel "niet SDE" mogelijk al dik over de 50% van de totale afzet kan zijn geworden (eerste cijfers krijgen we waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2012 van het CBS te horen...). Waarvan het aandeel Wijwillenzon.nl beslist niet "alles" zal zijn wat er is afgezet, en waarvan de totale markt realisatie een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse PV-sector lijkt te zijn. Pas met de introductie van SDE "plus" (zie artikel 1 december 2010) werd het particuliere segment impliciet de strot door gesneden door Verhagen met de zoveelste nieuwe wijziging dat uitsluitend PV-installaties groter of gelijk aan 15 kWp (minimaal 60 forse zonnestroompanelen van elk 250 Wp) nog onder die bezopen EL&I regeling zouden worden "gesubsidieerd". En wel voor een hondenfooi waar je als particulier met bovenmatig groot, a-typisch Nederlands dak nog niet dood bij gevonden wil worden.

Die markt werd dus helemaal niet "opengebroken" vanwege het "stopzetten" van de totaal achterlijke Nederlandse subsidies in de gedachten van Van Betten, wel heeft het een versnelling van al lang bestaande trends opgeleverd. Die Nederlandse markt was namelijk al (let wel: voor Nederlandse, niet op het buitenland van toepassing zijnde begrippen) aardig op dreef vanwege de internationaal bepaalde kostprijs reducties waar ons land hoegenaamd niets aan heeft bijgedragen. De ruim 100 MWp die we nu pas hebben, stelt al vele jaren helemaal niets voor op mondiaal vlak en heeft op industrieel niveau geen enkel "verschil" uitgemaakt. De Wijwillenzon.nl actie is puur een reactie uit frustratie vanwege de duizenden afwijzingen die de achterlijke EL&I regeling SDE 2010 heeft opgeleverd, dat hebben de organisatoren al van meet af aan duidelijk gemaakt (zie ook deze FAQ op hun site). Maar vele particulieren hadden SDE sowieso al lang links laten liggen, omdat ze al veel goedkoper dan zelfs een jaar eerder eindelijk hun droomwens, een eigen zonnestroom systeem, op eigen dak, van eigen centen, op eigen initiatief, en zonder externe bemoeienis, konden gaan kopen. DAT was "het" breekpunt. Wat er al jaren zat aan te komen. Versterkt door de gruwelijke subsidie loterijen van Staatswege, met als resultaat: "dan doe ik het zelf wel, stik maar in je dubieuze Staatslot".

Eind van gesubsidieerde zonnestroom (sensu lato) nog lang niet in zicht
En over het "eind van de gesubsidieerde samenleving" moet meneer Van Betten nog maar eens goed gaan nadenken. ALLE zonnestroom markten drijven nog steeds op "subsidies", en talloze andere financiële incentives, anders bestonden ze niet. De Duitse, Vlaamse, Franse, Italiaanse, etc. markten waarover ik zeer regelmatig tot in zeer groot detail rapporteer zouden fysiek non-existent zijn zonder financiële incentives die soms in de miljarden Euro's lopen. En bestaan nog steeds bij de gratie van die structurele ondersteuning die in het ideale geval door de stroom verbruikende klanten wordt opgehoest door een marginale bijdrage op de kWh prijs (het gaat immers over vele miljoenen afnemers, dat verzacht de "pijn" op briljante wijze). Die afzetmarkten zouden volledig in elkaar klappen als genoemde (wel in de loop van de tijd met zeer krachtige degressie maatregelen omlaag gedwongen m.b.t. de bijdragen) ondersteuning weg zou vallen. Dus waar Van Betten die totaal onzinnige polderkolder vandaan haalt dat "de markt het zonder subsidie zou kunnen trekken" (dat verdomde begrip "subsidie" hier zeer ruim nemend), moet hij maar eens op de volgende ODE bijeenkomst komen uitleggen. Of denkt hij wellicht dat de saldering voor consumenten all-in prijs "holländischer art" niet als een vorm van (verkapte) "subsidie" gezien dient te worden? Het is allemaal een pot nat hoor! Linksom of rechtsom: er gaat geld bij, of er wordt geld "verdiend" wat normaal gesproken (indien geen zonnepanelen) volautomatisch richting de Staat (en in veel mindere mate naar de stroom leverancier) had gevloeid...

No problem, die incentives. Wel goed regelen
Dat is verder ook helemaal geen probleem, want er moet (veel) meer groene stroom komen, de industrie moet de gelegenheid krijgen om op te schalen om enigszins (doch beslist nog verre van optimaal!) richting "level playing field" met de leefomgeving verwoestende fossiele en nucleaire Big Boys te kunnen komen. En daarvoor is bij afwezigheid van het meest superieure systeem, het Duitse EEG (diep gehaat door de stalinisten van EL&I), momenteel in Nederland "salderen achter een consumenten aansluiting" de enige haalbare optie, zo lijkt het. Polder PV wenst juist dat die onwerkzame, en tot steeds grotere spanningen leidende status quo (inclusief de met steeds grotere problemen geconfronteerde "saldering van zonnestroom") wordt doorbroken, maar daarvoor moet de beuk er in, in Den Haag.

Een financiële prikkel is het beslist, al dat gesaldeer. Net als al die andere, wellicht meer in het oog vallende "prikkels". En dat mag je dus ook best allemaal "subsidie" noemen, als je er van uitgaat dat de normaliter grootste profiterende partij van "niet salderen" de Staat der NEEderlanden is en blijft...

Liberaalste markt van allemaal stikt van de subsidies
In het november nummer van Photon staat een tweede overzicht van twee relatief grote PV markten in het meest uitgesproken neoliberale land van allemaal, de Verenigde Staten van Amerika. In een vorig nummer (oktober 2011) kwam de topmarkt California aan bod. Ditmaal zijn het New Jersey en Texas. In dit laatste artikel staat een overzicht van de financiële regelingen voor zonnestroom in 7 staten. De ondersteuningsmaatregelen in dat liberaalste land van allemaal zijn ronduit ver-plet-te-rend te noemen. Alles buitelt over elkaar heen, de installaties worden daar met zeer lucratieve stapelingen van financiële prikkels als warme broodjes verkocht. Zonder die incentives zou er ook in dat land, wat door velen nog steeds als "voorbeeld" wordt gezien, waarschijnlijk geen droog brood zijn te verdienen aan de verkoop van PV-installaties. Vergeet daarbij niet dat dit alles gepaard gaat met een reeds behoorlijk verstikkende hoeveelheid bureaucratie en red-tape voor de installatiebedrijven, wat de kosten behoorlijk opdrijft (en wat nergens voor nodig is, als er maar een Duits EEG wordt geïmplementeerd).

Ergo: De heer Van Betten moet nog maar eens goed nadenken over die claim "einde van de gesubsidieerde samenleving". Het gebeurt namelijk nog steeds, en overal. Tot in de grootste markteconomie van allemaal (en ook bij de fossielen en de nukes, vergeet die s.v.p. ook niet).

Nota bene!
Voor de goede orde. Uit het Photon stuk blijkt ook weer dat zogenaamde "net metering" een doorslaand (en volstrekt legitiem) succesverhaal is in de meeste (echter ondanks rechterlijke uitspraak nog niet alle) staten van de U.S.A. Het is de drijvende kracht achter een groot deel van de marktgroei daar. "Net metering" is niets anders dan het oerhollandse "salderen van zonnestroom". En in dat neoliberale Amerika komt het dan ook regelmatig voor dat "meters are spinning back like wild turkeys". Voorbeeld (een van talloze, zelf verder grasduinen): meter spinning backwards bij een 14,4 kWp PV-systeem... (!) Hoezo, is een Ferrarismeter "niet geijkt voor terugdraaien", zoals onze compleet achterlijke netbeheerders regelmatig uitpoepen om u (als meter leek) aan een gedwongen - betaalde - metervervanging te "helpen"? Hebben ze in dat keurige, en zeer streng gereguleerde U.S.A. helemaal geen moeite mee...

Van Vlerken, J. (2011). Red de planeet met groene economie. - Energie+ 31(6) / dec. 2011: 14-16. (www.energieplus.nl)

Warren, C. (2011). Wildwest vor den Toren New Yorks. Dank satter Renditen hat sich New Jersey als US-Solarstaat Nummer zwei etabliert - vorerst. - Photon 11/2011: 66-76. (www.photon.de)


14 december 2011. Dubbel citaat van de week. N.a.v. mijn artikel over het "gekkenhuis" wat Nederland lijkt te zijn geworden op het gebied van zonnestroom (stuk van 10 december) kreeg ik een leuke mail van een PV-systeem aanbieder uit de Kop van het (meestal) Zeer Zonnige Noord Holland, Maarten Breet (website).

De heer Breet, die ondanks het onvoorstelbare broddelwerk rond de SDE door het Ministerie van "Innovatie" zaken, net als diverse andere installateurs en toeleveranciers die ik af en toe te spreken krijg, zeer regelmatig zonnestroom installatie klussen uitvoert (met natuurlijk grote dank aan de enorme kostprijs reducties die de internationale branche reeds heeft weten door te voeren), had twee leuke uitspraken die ik u niet wil onthouden:

"Met de omzetten gaat het eigenlijk prima. SDE weg en nog nooit zoveel geplaatst/verkocht..."

Zijn (SEI-certificaat hebbende) installatie bedrijf is naast het voortgaande harde werk op Noord-Hollandse daken ook al een collectieve inkoop actie aan het opzetten, die ik inmiddels aan het "lijstje" in het geciteerde PPV bericht heb toegevoegd (heeft u er zelf nog meer, meld dit dan s.v.p. met link aan Polder PV!). De site daarvoor staat nog in de kinderschoenen maar is te vinden op: www.zonneslag.wordpress.com. Wat resulteerde in het tweede leuke citaat van Breet:

"Dus ja, ook hier worden de bakstenen van het gekkenhuis gebakken."

Waarvan akte. Dat alle installateurs in Nederland er maar een mooi gekkenhuis van mogen gaan maken de komende tijd. Maar levert u s.v.p. wel degelijke kwaliteit en zorgt u alstublieft allemaal wel voor een dijk van een post-sale service "voor als er onverhoopt wat mis zou kunnen gaan". Want anders weet Polder PV u vast (ook) wel te vinden. En dan volgen er mogelijk andersoortige citaten...

Het is maar dat u het weet. Veel succes bij de "implementatie", en laat Den Haag met zijn allen een donkergroen poepie ruiken. NEEderland verdient immers zo veel beter!


13 december 2011. Gitzwarte Tweets van de week - van Diederik Samsom. Uiteraard weer van de categorie "Ohne Worte", met verwijzing naar mijn eerdere epistel over Verhagen's Onverholen Haat jegens alles wat naar decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit "buiten de eigen aansluiting om" riekt:

D'r kunnen weer een hoop partijen die al lange tijd met "kropje sla modellen" bezig waren een paar weken energie vretende wintersport vakantie gaan nemen. En gaan bedenken wat ze nu weer voor leuk "business-model" voor hernieuwbare elektriciteit opwekking buiten de aansluiting om zullen gaan optuigen...

Nagekomen. Voor de goede orde: een aanvankelijk niet voor het publiek te lezen bericht van 30 november 2011 op Energeia over de nog sterkere weerzin van Verhagen (EL&I, CDA) resp. Weekers (Min. Fin., VVD) tegen "buiten aansluiting om salderen" is inmiddels beschikbaar op de website Energiekeuze.nl: HIER. Een nog uitgesprokener stuk werd op 5 december door Energeia gepubliceerd n.a.v. een tweede debat. De notulen van die vergadering zijn op te vragen bij Polder PV. Daaruit blijkt dat Verhagen een te ruime opvatting van "zonnestroom salderen" diep haat. Maar dat wisten de kenners natuurlijk al zodra hij de scepter ging zwaaien op EL&I.

http://twitter.com/diederiksamsom (13 december 2011)
http://www.tweedekamer.nl/images/13-12-2011_tcm118-226214.pdf (stemmingsverslag moties op 13 december 2011, zie motie 33 000-XIII, nr. 59, van Samsom en Jansen, de genoemde CDA motie is deze: 33 000-XIII, nr. 69, "het doekje voor het bloeden")

Collectief_energie_opwekken_moet_belastingvrij van Paulus Jansen is een mooi en terecht vlammend (doch keurig parlementair verwoord) stuk. Maar wordt door het afslachten van "kropje sla bij stroomopwek/verbruik" door Verhagen's reactionaire, energiebelasting geile bende gedegradeerd tot exact dat wat het is: een heel erg mooi stukje parlementaire geschiedenis...


13 december 2011 (met aanvullingen). Voorlopige schatting BRD 2011: minstens evenveel hernieuwbare elektriciteit als atoomstroom productie. Het in Münster zetelende onderzoeks-instituut, Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) publiceerde op 9 december een kort bericht met spectaculair nieuws. Op basis van hun prognoses zou er namelijk ongeveer evenveel (of zelfs iets meer) hernieuwbare elektriciteit als kernsplijtstroom worden geproduceerd in Duitsland in 2011. Dat ligt aan een combinatie van de blijvend forse groei van hernieuwbare stroom productie en natuurlijk aan het stilleggen van 8 kerncentrales a.g.v. de verschrikkingen van de ramp in het verre Fukushima in Japan (zie overzicht voor status kerncentrales Duitsland).

Hernieuwbaar mit aufgehende Sonne
Volgens IWR zou er in 2011 ongeveer 113 Terawattuur (1 TWh = 1 miljard kWh) aan met hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit worden geproduceerd, waarbij in 2010 er nog slechts 103,5 TWh zou zijn opgewekt. Zie daarvoor de Zeitreihe publicatie van het Duitse Milieu Ministerie BMU (hier). Van die hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in 2010 valt trouwens slechts 80,7 TWh (78%) onder de EEG vergoedingen structuur, zie mijn grafiek gebaseerd op data van de Duitse 4 hoogspanningsnetbeheerders (ÜNB's). Die geprognosticeerde 113 TWh betekent - in crisistijd - alweer een opmerkelijke stijging van 9,5 TWh (ruim het dubbele volume van een op max. productie draaiende Borssele kernsplijter), of 9,2% in een jaar tijd.

Die 113 TWh zou neerkomen op een aandeel van ongeveer 19% van de stroom consumptie, wat zou betekenen dat IWR zou rekenen met een fysieke stroomafname van 595 TWh in 2011. Ik weet niet precies waar dat getal voor staat, want de ÜNB's gaven in hun jaarverslag over 2010 voor eind consumptie (NB: "Letztverbrauch") voor stroom in 2010 "slechts" 485,5 TWh aan, wat aanzienlijk veel lager ligt. Waarschijnlijk wordt het aanzienlijke verschil veroorzaakt door de niet effectief gebruikte stroomproductie in (fossiel gestookte) centrales die een fors deel van de opwek in de eigen energie productie verbruiken, en alle verder optredende (net)verliezen voordat de stroom daadwerkelijk de "registrerende verbruiksmeters" bereikt. Daar bovenop is er uiteraard, zoals de heer Cohn in een vervolg mail aan Polder PV terecht stelde, export van elektriciteit. In het eerste kwartaal van 2010 werd er bijvoorbeeld maar liefst een record van 6,7% meer stroom geproduceerd dan er in eigen land werd verbruikt, 9 Terawattuur. Dat absurde overschot, grotendeels uit nucleaire overcapaciteit (Nota Bene: terwijl de door diverse incidenten geplaagde reaktoren van Brunsbüttel en Krümmel, beiden in co-exploitatie door Vattenfall / E.ON, buiten werking waren gesteld!!!) werd dus naar het buitenland geëxporteerd (link).

Balans document
In dit document op de website van het Statistische Bundesamt Deutschland staat de volledige "stroombalans" voor Duitsland voor de meest recente kwartalen vermeld (met vergelijking status vergelijkbare kwartalen in het voorafgaande jaar). Daarin - naast een "Bezug Ausland" (import uit het buitenland, 14,6 TWh in 2011-III) ook de zogenaamde "Abgabe Ausland", wat juist export van elektra is, en wat in het 2e en 3e kwartaal van 2011 nog steeds zo'n 10,0-10,2 TWh zou zijn per kwartaal (in 2010 een stuk hoger liggend, 2010-III zelfs 12,0 TWh). Alleen al die export zou in heel 2011 dik 40 TWh kunnen zijn. Er gaat per kwartaal volgens die tabel ook nog dik 1,8 TWh aan pompenergie verloren (per jaar zo'n 7,2 TWh). De netverliezen zijn volgens die tabel voor Duitsland 5,4 tot 5,5 TWh per kwartaal (per jaar zo'n 22 TWh, productie van ruim 5 Borssele kernsplijters!!), dus je zit dan al snel op zo'n 70 TWh extra in 2011, wat het "gat" tussen de twee genoemde getallen al een stuk kleiner maakt.

Het resulterende "Netto Verbrauch" in 2011-III was volgens het Statistiek Ministerie 94,5 TWh (stroomverbruik minus netverliezen).

De Zeitreihe van BMU blijkt voor heel 2010 te rekenen (tabblad 8 van de Excel spreadsheet) met een "Stromverbrauch" van 607,8 TWh voor heel Duitsland, wat dus zeer waarschijnlijk de fysieke primaire stroomproductie "voor verliezen" betreft.

Onverminderd blijft nog steeds de in Duitsland al vroeg een hoge vlucht genomen hebbende windenergie die meer dan 40 TWh zou gaan produceren in 2011 (35% van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit, producties waren in 2009 en 2010 38,7 resp. 37,3 TWh volgens branche-organisatie BWE). Echter, de grootste groeier, het zal u gezien de berichtgeving op Polder PV niet verbazen, blijft zonnestroom waarvan de productie volgens het IWR maar liefst 58 procent zou gaan toenemen naar een spectaculair volume van 18,5 Terawattuur. Ruim 4 en een half maal zoveel stroom als 1 Borssele kernsplijter op maximaal vermogen in een jaar produceert. Afkomstig uit in serie in modules geschakelde, tegenwoordig veelal slechts zo'n 100-240 cm² "kleine" zonnecellen. In honderdduizenden decentrale installaties overal in Duitsland. NB: de 20,8% prognose hernieuwbare elektriciteit voor het eerste half jaar (eerste schatting BDEW) zal op kalenderjaar basis dus waarschijnlijk niet worden gehaald. Wat vooral te wijten is aan de voor zonnestroom opwek matige, normaal gesproken hoogste impact hebbende zomermaanden. Desondanks blijft die 18,5 TWh productie, als die inderdaad dit jaar gehaald gaat worden, ronduit opmerkelijk voor een technologie die uit kleine zonnecellen is opgebouwd.

Abendstimmung für Atomstrom
Daar tegenover staat, dat door de stillegging van kerncentrales na de reaktor ramp in Fukushima er in Duitsland volgens IWR in 2011 nog maar ongeveer 110 TWh kernsplijtstroom zal worden geproduceerd, wat bijna 22% minder zou zijn dan de 140,6 TWh die nog in 2010 zou zijn opgewekt. Dat zou betekenen dat hernieuwbare elektriciteit reeds dit jaar kernsplijtstroom qua volume en aandeel zou kunnen gaan inhalen (aandelen 19 resp. 18,5%). Dat is volgens de IWR directeur Norbert Allnoch een maatschappelijk keerpunt voor Duitsland. In 2012 zal de stroomproductie uit hernieuwbare bronnen structureel boven die van kernenergie komen te liggen volgens Allnoch.


Ook in regio waar je het op het eerste gezicht niet zou verwachten - hier in het verzorgingsgebied van de kernsplijt liefhebber Delta in Zeeland - keren steeds meer mensen en bedrijven zich af van de atomen, en gaan zelf schone elektriciteit opwekken van een gratis grondstof bron, de kernfusie reactor, de Zon.

Polder PV maakte deze compositie van een eigen foto (zie reportage Hoge Hoeve/Kamperland) en van een van de beroemde, copyright hebbende verzameling bekende "smiling sun" buttons van WISE / Tegenstroom (dit exemplaar van deze website van een officiële licensienemer).

WISE verleende toestemming aan Polder PV voor gebruik van een afbeelding van deze "Duitse button". Vraag s.v.p. altijd die toestemming, zie de WISE webwinkel pagina.
>>>

Politici blijven knokken voor meer nukes / minder Erneuerbaren - en zijn dus op ramkoers met de eigen bevolking
Of dat keerpunt echter ook daadwerkelijk zijn beslag gaat krijgen moeten we nog gaan zien. De grote energieholdings met kernsplijters in Duitsland hebben al aangekondigd dat ze miljarden inkomsten derving zullen gaan proberen te "halen" bij de Duitse regering (en reken maar dat ze daarvoor de allerbeste advocaten ter wereld zullen gaan inzetten). En nota bene de Duitse EU Energie commissaris Oettinger ligt op Atoom Ram Koers met zijn eigen bondsregering omdat hij juist nog meer kernsplijters wil. En daar desnoods een "... finanzielle Förderung der Atomenergie in Mitgliedstaaten ähnlich dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für grünen Strom in Deutschland ..." voor wil toelaten ...

De conservatieven in Duitsland willen (voor de zoveelste maal, maar het gaat nu echt keihard worden gespeeld) een harde "cap" van een volslagen bezopen 1 GWp per jaar op de eigen PV-markt gaan gooien. Dat, terwijl er vorig jaar 7 GWp is afgezet in eigen land en dit jaar mogelijk in de ordegrootte van 5 GWp kan zijn/worden gerealiseerd (tm. september was het al 3.357 MWp). De zonnestroom markt in wereldleider Duitsland zal volkomen naar de filistijnen geholpen worden als ze dat er door gaan krijgen. Dat is geen spannend sex-wurg spelletje meer: dat wordt de guillotine met een nagelneu, zeer scherp mes.

Meer marktwerking - doch uitsluitend van de "gewenste" orde
En de liberale (FDP) minister Rösler van het - verbaast het u? - Ministerie van Economische Zaken in Duitsland wil de vergoedingen structuur voor PV-installaties in Duitsland sowieso flink gaan korten, en wil meer "marktwerking" tussen de hernieuwbare stroom opties. Het bizarre is nu juist, dat de consumenten in Duitsland met een relatief "hoge" EEG Umlage - die 3,592 Eurocent/kWh zal gaan worden - worden geconfronteerd (die slechts deels is terug te voeren op de toename van zonnestroom capaciteit en productie). Al kunnen consumenten door fors te besparen ook veel EEG Umlage afdracht ontwijken. Dit, terwijl steeds meer door Rösler beschermde "industriële partijen" juist mede namens zijn regering ontoelaatbare exclusiviteits-rechten op het niet (meer) hoeven betalen van EEG Umlage hebben gekregen, wat de financiële "last" nog meer versterkt op de ruggen van zijn eigen particuliere en MKB afnemers zal doen terecht komen.

Daarbij komt ook nog: zonnestroom drukt de marktprijzen op de beurs vanwege die door Rösler bejubelde "marktprincipes" steeds vaker en steeds intenser. Inmiddels zelfs ook al in de IntraDay handel volgens wederom een zeer interessant artikel van Philippe Welter in Photon (november 2011). Dus die "marktwerking" is er al, maar Rösler is te laf om die "specifieke vorm van marktwerking" te accepteren als een zeer wenselijke uitkomst van het door Hermann Scheer (SPD) en Hans-Josef Fell (Bündnis90/Grünen) in het leven geroepen, extreem succesvolle Erneuerbare Energien Gesetz.

Gezien de nog steeds rap groeiende productie van zonnestroom in Duitsland (wederom bevestigd in het IWR bericht), en de nu al als "onverzoenlijk" en "sterk gepolariseerd" te beschouwen ingenomen standpunten van enkele hoge pieten in de Duitse en Europese politiek, is het wachten op de nodige harde klappen. Ik heb het al vaker gezegd: het is full-scale oorlog geworden op het gebied van de stroomvoorziening in Duitsland. Als dat maar goed gaat...

(met dank aan Paul Cohn voor de eerste link, en uiteraard het karakteristieke opbouwende commentaar achteraf...)

http://www.iwr.de/news.php?id=20114 (persbericht van 9 december 2011 van het IWR)

http://tinyurl.com/7w9m7q9 (12 december 2011, verkorte link naar bericht over uitlatingen van Rösler van het Wirtschaftsministerium)
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,802625,00.html (9 december 2011. Strijd nog lang niet gestreden: EU commissaris Oettinger wil juist meer kerncentrales, en gaat op een snoeiharde Ramkoers met Merkel en de eigen bevolking)
http://tinyurl.com/7jkmuwe (14 november 2011, Bondsregering - het geel/zwarte smaldeel - wil een keiharde cap van slechts 1 GWp/jaar op de eigen PV-markt leggen en die dus blijkbaar onder de guillotine leggen)


12 december 2011. Vlaanderen stoomt lustig weiter met reeds 402 MWac in 2011. Zo'n beetje gelijktijdig met de resultaten van CertiQ publiceerde VREG hun nieuwste cijfers voor de ontwikkeling van de eigen Vlaamse PV-markt. De groeicijfers blijven onveranderd spectaculair, ondanks de reeds gerealiseerde degressies van de waarde van de groencertificaten. Wel is het zo dat nog veel groei van eerder in het jaar wordt gepubliceerd in deze rapporten, en de vooruitzichten voor de realisaties in de tweede jaarhelft (zeker vanaf de 1 oktober degressie) zijn niet best. Althans: voor de installaties >10 kWac, met name de echt grote systemen (>250 kWac).

De particuliere markt blijkt zeer veerkrachtig, en groeit sterk door. Vele, vele malen sterker dan in Nederland. In het 1 december rapport van VREG werd een nieuwe hoeveelheid van maar liefst 6.074 PV-installaties tot en met 10 kWac vermogen bijgeschreven, waarvan het grootste deel in dit jaar zal zijn geplaatst. Het geaccumuleerde nieuwe vermogen van alleen al dat "kleine" marktsegment was in dat ene maandrapport 33,8 MWac. Rekenend met een factor 1,1 om de DC generator capaciteit te bepalen, zou dat een nieuw maandvolume kunnen zijn geweest van dik 37 MWp. Dat is ruim anderhalf maal zoveel volume voor uitsluitend het "kleine" marktsegment in Vlaanderen in een maand bijgeschreven in vergelijking met de 20,7 MWp die Nederland in heel het jaar 2010 bijgezet zou hebben volgens de laatst bekende CBS cijfers...

^^^
Gaat Vlaanderen, met nog veel "achterstallig in te voeren" capaciteit voor het jaar 2011, het vorige record jaar 2009 evenaren of wellicht zelf gaan inhalen op het gebied van nieuw gerealiseerd fotovoltaïsch opwekkings-vermogen? We zullen het over niet al te lange tijd waarschijnlijk te weten komen als VREG nieuwe maand updates zal publiceren.

Opvallende Nederlandse participaties
Twee opvallende zaken in de nieuwste lijst (van 204 pagina's...) met zonnestroom installaties (of segmenten van zeer grote systemen) van >10 kWac per stuk. Ten eerste is daar eindelijk weer een nieuwe, zeer grote PV-installatie van het bekende Balta (tapijt weef bedrijf met gigantische productie- en opslag loodsen). In maar liefst vijf separate eenheden die optellen tot een installatie met een omvormer vermogen van 2.969 kWac, werd voor het eerst hun nieuwste systeem op het complex in Tielt (oostelijk West Vlaanderen) geopenbaard door VREG. Grootste verrassing: die installatie staat op naam van "Eneco Solar Vlaanderen 3 - Balta (ITC)". Neer'lands eigen, op twee na grootste, in Rotterdam in een nagelneu hoofdkantoor zetelende energiebedrijf is al lang over de grens heen gaan kijken wat ze voor leuke PV-projecten op kan kopen om in het eigen, rampzalig slecht functionerende land groene sier mee te gaan maken. Tot nu toe staan er in de VREG lijst 12 installaties/project delen genoemd met een totaal AC vermogen van 5,6 MW op 6 lokaties, op naam van Eneco Solar of Eneco Energie.

Ten tweede is wederom opvallend dat diverse nieuwe installaties onder de noemer ING Equipment Lease zijn ingevoerd. In de laatste update van november zijn er maar liefst 20 nieuwe ingaves bijgekomen, en ook nog eens 2 installaties die blijkbaar door deze Belgische tak van de "voormalige Nederlandse Staatsbank" zijn overgenomen. In totaal telde ik in die laatste lijst 88 (delen van) installaties onder de ING paraplu, met een gezamenlijk vermogen van maar liefst 34,8 MWac. Dat is - ook al voor (nieuwe) eigenaar ING - anderhalf maal zoveel vermogen in Vlaanderen dan er in heel Nederland in het jaar 2010 zou zijn bijgekomen volgens CBS...

Het is duidelijk dat deze Nederlandse bank in turbulente tijden met totale chaos op de financiële markten op zoek is naar "substantiëlere" waarden die een gegarandeerd rendement geven op de gedane investeringen. Ditmaal niet betaald door steeds minder zekerheid gevende vage financiële "producten" die de consumenten met groot afgrijzen zijn gaan mijden. Maar daarvoor in de plaats goed renderende, met zekerheid te incasseren forse inkomsten uit groencertificaten, die uiteindelijk worden betaald door de Vlaamse stroom gebruikers...
 
^
TOP


10 december 2011. NEEJAderland in 2012 gezellig een groot gestoord zonnig gekkenhuis? (met latere toevoegingen, bericht gepubliceerd n.a.v. bekend worden VEH actie 1.2.3 zonne-energie).

Nu de zonnepaneeltjes tegenwoordig spotgoedkoop zijn geworden (waar Nederland vrijwel NIETS aan heeft gedaan, laten we dat weer even duidelijk stellen hier), beginnen de Euro tekens in de hebzuchtige ogen te komen.

En dus word je tegenwoordig knettergek gemaakt met de meest waanzinnige doldwaze acties die al "rollen", "op stapel staan", dan wel "zijn gepland".

"Waarom in deze tijden in vredesnaam nog subsidie op zonne-panelen voor particulieren, als dit nu al zeer rendabel en zelfs winstgevend is?"

Reactie van H. Honnest op artikel "Deventenaren gesubsidieerd aan de zonne-energie" op Energieoverheid.nl ... Terwijl met name in Overijssel er bakken aan ondersteuning de deur uit vliegen. Altijd handig zo'n extreem lucratieve verkoop (toestemming van ex-aandeelhouder Overijssel) van een energiebedrijf aan een Duitse energie moloch, wat zich daar nu mogelijk hard over achter de oren krabt...

Een willekeurige greep. Waarschuwing: beslist niet uitputtend, het gist en pruttelt en spettert in Nederland dat het een lust is, dus zoekt en gij zult vinden. Of het allemaal kwaliteit zal zijn dan wel gaan worden: ik heb geen idee, het is allemaal teveel om te bevatten. Dus dat moet u dan maar zelf gaan doen. En vooral elke aanbieder knettergek maken met zeer kritische, indringende vragen. Want goedkoop lijkt leuk. Maar het kan ook, vraag het maar aan Antoinette Hertsenberg, duurkoop worden.

Voor ieder wat wils, goed lezen. Voorwaarden kunnen zeer sterk uiteenlopen, doelgroepen zijn vaak verschillend, de organiserende instanties komen uit zeer verschillende "nesten", aanbieders van de hardware zijn anders, financieringsconstructies variëren, kleine lettertjes en voorbehouden bij de vleet. Ik zei het al: gekkenhuis.

"Het is/wordt voorlopig een cowboy branche. 'De massa' wordt wakker en dat trekt allerhande figuren aan. Dat moet inslingeren. Hopelijk doet dat proces niet al te veel schade voor de lange termijn, maar dat een paar mensen in foute deals gaan stinken is een gegeven."

Bekend Tweaker
over actie aankondiging numero zoveel, 29 maart 2012.

Bij een gekkenhuis hoort ook een zeer indringende waarschuwing: de markt staat stijf van de beunhazen (in Vlaanderen wordt al heel lang uitdrukkelijk gewaarschuwd voor "cowboys op de PV-markt"), al zijn er beslist zeer goede bedrijven die weten waar ze mee bezig zijn en een goede, aan de actuele realiteit aangepaste prijs/kwaliteit verhouding aanbieden. Past u s.v.p. extreem goed op waar u instapt, en leest u alstublieft alle papieren tot op de kleine lettertjes goed door zodat u weet WAAR u in gaat stappen? Dank. Een gewaarschuwd mens schijnt voor twee te tellen...

Noot: vanwege de fors toegenomen omvang van de lijst, is deze inmiddels opgenomen (13 april 2012) op een aparte pagina!

(lijst verplaatst)

Inkoop actie gezien, maar daar nog niet gemeld? Gaarne e-mail met link website en evt. gegevens "doel" (aantal modules, gewenste capaciteit, etc.).

Noot: Bedrijven gaan ook steeds vaker zelfstandig als "groothandel" (niet duidelijk omschreven begrip) opereren, of kopen in samenwerking met buitenlandse partijen goedkoop in, zoals bijv. Solar-Inkoop B.V. uit de Gelderse Achterhoek, die samenwerkt met het Duitse Solar-Einkauf.com. Deze worden niet in het overzicht geplaatst, alleen als er specifiek door het bedrijf opgetuigde "collectieve inkoop acties" worden aangeboden van enige betekenisvolle omvang. De grenzen zullen steeds meer vervagen, dus de lijst is slechts een handvat en ongetwijfeld onvolledig. Ook daarom al is "gebruik" voor volledig eigen verantwoording. Polder PV heeft geen enkele financiële relatie met enig leverancier van PV-hardware in Nederland.

Zie verder ook de berekeningen van Krispijn Beek, medewerker van ... Min. EL&I ... (o.a. blog 5 februari 2012, en diverse andere nuttige beschouwende commentaren over diverse inkoop acties).
En bekijk ook de adviezen van econoom (nog relatief, doch snel lerend PV-Newbee) Sweegers op Energieenwater.net, "Waar u bij de aankoop van zonnepanelen op moet letten" (30 maart 2012).

* Energeia meldde op 23 januari 2012 echter dat eind december 2011 ook Zeewolde is afgevallen omdat de boer er geen trek meer in zou hebben. Het initiatief is zich nu "aan het heroriënteren"...
Zou contact hebben met, of mogelijk zelfs zijn geïnitieerd door commerciële aanbieders Zonopkomst (Wadenso/Energiekracht, volgens artikel Salland Centraal).

Eerdere initiatieven en/of kleinschaliger inkoopacties:

Milsbeek e.o. (incl. Gennep, prov. Limburg). Kleinschalig inkoop collectief geïnitieerd door Leo Korving uit Milsbeek, met hulp van overgebleven budget subsidie Provincie Limburg (niet de "LES"-subsidie, die zeer populair was). Moest voor 31 dec. 2011 worden aangevraagd, 30% van aanschafkosten, minimaal 500, maximaal 1.000 Euro. 8 december 2011 (Maas- en Niersbode) hadden er 20 huishoudens ingeschreven. Gennep inwoner Niels Thijssen repte in een e-mail aan Polder PV (4 apr. 2012) van 200 bestelde modules, plm. 40-50 kWp, en een "erkend bedrijf" wat de spullen zou leveren. Moet binnen eerste half jaar van 2012 geïnstalleerd zijn.
http://www.renewable-energy-now.org/2011/12/provincie-limburg-subsidie-vervolg/

LochemEnergie - zeer actief, en kan het arrogante rijke westen "een punt aan zuigen". Ze hebben geen "doe eens gek en doe maar een willekeurige eenmalige inkoop actie", maar hebben structurele langetermijn perspectief, dus een langlopend proces, na stevige selectie van twee aanbieders. Daar kan de rest van Nederland een voorbeeld aan nemen! (Lochem, Gld. O. van Zutphen):
http://www.lochemenergie.net/nieuws/zonnepanelen-op-uw-eigen-dak

Polder PV is zeer benieuwd wat dit alles allemaal volledig buiten de officiële SDE- en CertiQ kanalen om extra zal gaan brengen aan afzet van harde PV-capaciteit. Bovenop al zo'n beetje de helft van de afzet in Nederland die CertiQ al jaren niet ziet. Een buitensporig zooitje gaat het worden hier, en de Staat der Nederlanden is daar voor de volle honderd procent voor verantwoordelijk omdat ze het hebben vertikt om het Duitse systeem hier te implementeren. Ik ben ook erg nieuwsgierig wie van al die nieuwe (potentiële) PV klantjes het in zijn/haar hoofd gaat halen om zich met zeer ongewisse gevolgen in te gaan schrijven in dat hoogst curieuze "register zonder enige garantie op misbruik" van de gezamenlijke netbeheerders...

En natuurlijk: als in Den Haag gaat doordringen hoe veel nieuwe (al dan niet "ergens" geregistreerde) PV-capaciteit er bij zal gaan komen in de volgende jaren, hoe "schokbestendig" zal dat omineuze artikeltje 31-c in de Elektriceitswet dan wel blijken te zijn? En wat een eventuele "politiek gemotiveerde ingreep" dan wel niet zal gaan betekenen voor alle bij elkaar genattevingerde "terugverdientijd berekeningen" die aan het bestaan van dat artikeltje zijn opgehangen??? Twee vragen die u de komende tijd mag proberen te gaan beantwoorden. De kristallen bol van Polder PV staat al enkele jaren op de hoogste "mist" stand, en is nogal onbruikbaar gebleken...

^^^
Waarschijnlijk een van de meest opvallende zonnestroom initiatieven, van een machtige en bekende partij in Nederland. Vereniging Eigen Huis gaat hun eigen actie optuigen, 123 zonne-energie genaamd. Er staat al een hele website klaar, waarop al het nodige te doen is, inclusief forum onderdeel. Uiteraard uitgebreide FAQ en informatie. Als het hier "fout" gaat, is de beer los, dus dit "mag niet misgaan". We gaan zien wat hier van gaat komen.

Screendump van © 123 zonne-energie website van Vereniging Eigen Huis (homepage)

Opmerkingen over de nieuwste inkoop acties (dec. 2011):

 • "Ah weer een boom erbij in het collectieve inkoopbos. Alsof het nog niet vol genoeg was." (Erasmo op GoT over VEH actie, 23 dec. 2011)
 • "Hmja, klopt. Ik weet niet of ik er blij mee ben (meer aandacht aan PV), of dat ik er van moet balen (ik kan daar niet mee concurreren, en ben te klein om zulke grote klussen binnen te halen)." (kleine leverancier, Sunshine Company op GoT, idem, 23 dec. 2011)

Voor een grote hoeveelheid "lokale initiatieven" die proberen regionaal iets voor elkaar te krijgen op het vlak van duurzame energie, vaak ook "iets met zonnepanelen", zie de forse waslijst die Henri Bontenbal bij elkaar heeft gescharreld (mijn complimenten!):

Lokale-en-cooperatieve-duurzame-energie-initiatieven volgens Henri Bontenbal

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=57742 (aankondiging inkoopactie VEH, 22 dec. 2011)


8 december 2011. Eerste [non-innovatieve] "SDE+" PV-installatie gesignaleerd - met extra financiële backing... Van de bekende bedrijfsmatige GoT contribuant Sunshine Company uit Wierden (Overijssel) vernam ik de realisatie van de eerste mij bekende "SDE+" PV-installatie in (centraal) Nederland*. Ik kan natuurlijk nog eerdere exemplaren hebben gemist, en ben u dan ook dankbaar als u mij daarvoor technische project data en natuurlijk vooral foto's stuurt, mocht u daar behoefte aan hebben.

* Lokatie bekend bij Polder PV.

^^^
Eerste bij Polder PV bekende "onder SDE 2011 condities" gerealiseerde PV-installatie zonder byzonderheden (maar wel degelijk spul). Een flinke, 18 en een halve kilowattpiek aan kwaliteits-Chineesjes schoon aan de haak.

Alle foto's in dit artikel © Luuk van Dorth / Sunshine Company, met toestemming van de maker (waarvoor dank).

Eerst even dit
Voor de goede orde: Verhagen (EL&I) zat lekker vet publiekelijk te slijmen dat dit (onder SDE "plus" condities) "innovatieve PV-installaties" zou gaan betreffen die voor een absolute bodemprijs ("de laagst mogelijke subsidie") gerealiseerd zouden gaan worden "in de vrije categorie voor innovatieve ondernemers". Wat hij echter vergat er bij te vertellen was, dat de feitelijke subsidie voor "SDE +" PV-installaties die dit jaar nog gerealiseerd zouden gaan worden een schofterig lage 4,4 Eurocent/kWh "subsidie in de voorschotbedragen" zouden gaan ontvangen (zie mijn unieke SDE tabel). En dat in de komende jaren de exploitant van zo'n zogenaamd "innovatieve" PV-installatie niet erg veel meer dan die steenkool-gekleurde hondenfooi van hem (lees: Agentschap NL, lees: de Staat, lees: U en ik) zal gaan krijgen.**

** Maximaal 4,6 Eurocent/kWh (basisbedrag minus basiselektriciteitsprijs, zie SDE tabel).

Ergo, zoals ik al in mijn bespreking van Verhagen's racekak over SDE "plus" (SDE 2011) heb gemeld: alleen ondernemers die ook EXTRA financiële incentives weten te vinden zullen de teen in Verhagen's Antarctische IJswater steken en zo'n project alsnog, ondanks die steenkolen fooi, kunnen realiseren. Ondernemers die genoemde extra incentives niet zullen kunnen gebruiken, zijn de l*l en gaan nooit met Verhagen's hondenfooi een "rendabel" PV-project van minimaal 15 kWp trekken. Tenzij de PV-modules door de Chinezen gratis verstrekt gaan worden bij aankoop van een flinke inverter...

<<<
Enorme bakken zijn die Tripower omvormers van SMA (hier het 17000 transformatorloze, hoog rendement hebbende model), die wil je niet even in je eentje tillen (64 kilogram volgens de specs...).

Dit exemplaar heeft een rode kap (tot nu toe kende ik alleen een blauwe uitvoering). Volgens SSC zou dit een zogenaamde "Scheuten Solar" uitvoering zijn, van de groothandel...

En dat eerste ("extra incentives", anders niet aan beginnen) is dan ook exact wat het genoemde bedrijf Sunshine Company heeft gedaan, en wat ze al sinds de oprichting doen: maximaal profiteren van die oh zo lucratieve EIA regeling, en andere "fiscale voordelen" naar binnen harken om ondanks de schandalige schraalhans subsidie voorwaarden onder SDE 2011, toch een economische business-case "rond" te kunnen maken met het te realiseren PV-systeem. Met, laten we wel wezen, een prachtige PV-installatie. Maar ja, PV-modules zijn tegenwoordig voor een habbekrats te krijgen (ik krijg net een aanbieding afhalen cif in Hamburg binnen: "bankables" voor € 0,65/Wp ...), dus je zou gek zijn als je het niet deed.

Non-innovatief maar kwalitatief top systeem
Maar met "innovatie" heeft het allemaal natuurlijk geen ene drol te maken, in weerwil van Verhagen's ranzige polderkolder over die stupide SDE "plus" regeling van hem. Want SSC deed gewoon wat 'ie anders ook al deed: prima modules uit de Oriënt inzetten, een dijk van een Duitse top omvormer er aan hangen, zoals ze al van meet af aan doen, dezelfde type bekabeling en hetzelfde degelijke opbouw materiaal. Niks "innovatiefs" aan, gewoon "de normale gang van zaken", dus. Al zou je die kolenfooi die de exploitant er "bij" gaat krijgen beslist als "de Innovatie van de Eeuw" kunnen zien. Al mag je het van mij ook gerust de met steenkolen stof besmeurde "Fopspeen van Verhagen" noemen.

^^^
Display van de Tripower 17000 omvormer. Die op dat moment (een winterse dag met laagstaande zon) bijna 6 kilowatt aan AC vermogen uitspuugde bij een string voltage van 596 Volt gelijkspanning.

Verder uiteraard geen enkel probleem met die "non-innovatieve", verder prima PV-installatie van SSC. Die zal zijn rondjes wel gaan draaien, met hoge opbrengsten. Net als al die andere EIA/belastingvoordeel PV-systemen die het bedrijf al - zonder de hier wel toegepaste SDE 2011 kolenfooi - heeft aangelegd...

Systeem eigenschappen (niet anders dan diverse andere reeds opgeleverde verder "subsidieloze" PV-installaties van dit bedrijf, zie hun projecten pagina's):

 • 77 stuks Yingli Solar 240 Wp modules (datasheet, module rendement 14,7%), totaal 18,48 kWp...

 • Behoorlijk "steil", ZZW georiënteerd dak met eronder een vijver (volgens SSC...).

 • Een SMA Tripower 17000 omvormer, nieuwste van het nieuwste, maar dat gebruikt SSC al sinds die omvormers op "de markt" zijn, ongeacht "subsidies" van wat voor orde dan ook.

 • Standaard, TÜV gecertificeerd Clickfit montage systeem voor op schuin golfplaten dak (bevestiging met stokschroeven).

 • Standaard Huber & Suhner bekabeling.

 • SDE "plus" (= SDE 2011) beschikking, eerste waar Polder PV van weet dat deze inmiddels is "verzilverd" voor een PV-installatie.

 • Basisbedrag 9 Eurocent/kWh. Voorlopig correctiebedrag 2011 4,6 Eurocent/kWh, blijft over voor "subsidiebedrag in de bevoorschotting" 4,4 Eurocent/kWh (SDE tabel); idem 2012 5,5 Eurocent/kWh, blijft over voor bevoorschotting een subsidie van nog maar 3,5 Eurocent/kWh (definitieve correctie- en dus ook subsidie bedragen worden pas bekend in maart 2012 resp. 2013).

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de eerste 1.000 kWh/kWp per jaar (vanaf SDE 2011). Dus maximale subsidie per kalenderjaar voor deze installatie: voor 18.480 kWh. SSC claimt dat dit systeem mogelijk meer kan gaan produceren dan die normerings-cap.

 • EIA subsidie (lees: "belasting aftrek mogelijkheid") is uiteraard geclaimd (standaard bij alle bedrijfsmatige SSC installaties...).

 • Bovendien, daar bovenop als lucratief extra belasting voordeel: tijdelijke willekeurige afschrijving over de installatie, een nog steeds geldend "relict" uit de "Crisis- en Herstelwet" (u weet wellicht nog, van onze vorige heftige mondiale economische crisis, in 2009). Er mag alleen al in 2011 50% van de investering worden afgeschreven door de ondernemer die deze "non-innovatieve" doch hoog-kwalitatieve PV-installatie heeft gekocht...

 • De systeem eigenaar zal het grootste deel van zijn opwek gaan salderen (achter kleinverbruik aansluiting) in de tweede energiebelasting staffel, die tussen 10.000 en 50.000 kWh/jaar verbruik ligt. De "marktwaarde" van de te salderen energiebelasting ligt in dat segment momenteel op een niveau van 4,08 Eurocent/kWh exclusief BTW.

 • Met alle belastingvoordelen mee gerekend (hoezo, "geen financiële overstimulering", hooggeschatte heer Verhagen???) komt SSC op een terugverdientijd van 5 tot 6 jaar uit...

 • Bruto productie meter voor SDE kolenfooi en nieuwe digitale meter op Sint Nicolaas zijn verjaardag geplaatst.

 • Eerste 200 kWh fysieke productie was al binnen 2 winterse weken geproduceerd.

 • Kleine aanpassing aan installatie vanwege schaduw van een schoorsteen (winter: laag staande zon): de betreffende panelen zijn op een andere MPP tracker van de omvormer geplaatst om het string resultaat van het grootste deel van de generator niet te beïnvloeden.

Gewoon een recht-toe-recht-aan "standaard" kwaliteit installatie, dus, gerealiseerd met SDE "plus" als een aardig bonusje. En, hooggeschatte meneer Verhagen: was dat dus allemaal de bedoeling van die zwaar gehypte "we zullen Nederland wel eens voor de laagste kosten aan een sloot groene stroom gaan helpen" SDE "plus" regeling???

^^^
Meterkastje gluren altijd leuk bij dit soort standaard projectjes met de wat grotere installaties (mind you: voor Nederlandse begrippen). Links nog net een stevige lastschakelaar om het systeem van het net te koppelen en veilig werken mogelijk te maken. Let op de heftige, dikke DC aanvoer kabel...

Toch wel een beetje gek hé, dat Verhagen wel het rode schuim op zijn lippen krijgt als er kropje sla modellen voor het salderen van groene stroom "buiten de aansluiting om" worden voorgesteld (en per direct met veel bloederig vertoon worden neergesabeld door zijn ellende ministerie). Maar dat de hier geschetste invulling van wis en waarachtig ook zo'n vorm van overstimulering (precies hetzelfde idee, met andere middelen) blijkbaar "gewoon mag". Ach ja, u weet het: die polderkolder komt van het Ministerie waar ook die "I" van "Innovatie" in staat. Dan kun je blijkbaar alles verwachten...

SSC: gefeliciteerd, en ga vooral zo door. Want hoogwaardige PV-installaties is wat we moeten hebben!

... nog maar 618 reeds beschikte SDE "plus" aanvragen voor zonnestroom projecten (innovatief of niet) te gaan [status Agentschap NL 14 november 2011: 619 gehonoreerde PV aanvragen].

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37264955#37264955 (post van Sunshine Company op Sint Nicolaas zijn verjaardag, 5 dec. 2011, op het beste actuele Nederlandse forum over duurzame energie in en om uw huis, Gathering Tweakers)

Plus enkele extra details (pers. comm. met de heer van Dorth van Sunshine Company), waarvoor hartelijk dank.

Systeem is later toegevoegd op de referentie projecten pagina van SSC:
http://www.thesunshinecompany.nl/projecten/120-zonnepanelen-project-creil


7 december 2011. CertiQ update zonnestroom november 2011. Op een in een nieuw, modern jasje gestoken website van CertiQ (daar mag nog steeds belastinggeld aan worden gespendeerd, blijkbaar) is inmiddels het nieuwe maandrapport met de slakkentrage progressie van de uitbouw van hernieuwbare elektriciteit producerende installaties te vinden. Althans: van de "gecertificeerde" installaties. Meer dan de helft van de zonnestroom capaciteit wordt daar immers helemaal niet bijgehouden.

De netbeheerders zijn inmiddels een "charme offensief" begonnen om u met leugenachtige en typisch door juristen bedachte glibberige nep-argumenten proberen te "verleiden" om u plies-plies-plies in te schrijven in een nieuw register onder de ogenschijnlijk onschuldige naam "energieleveren.nl".

Voor de goede orde: Polder PV gaat zich daar uiteraard helemaal niet inschrijven. Pas wanneer er een Duits EEG door een Nederlands parlement is opgetuigd, en ook alle oude PV-installaties mogen meedoen voor een bescheiden, vast invoedingstarief, is de webmaster van Polder PV bereid om zijn nek in die aalgladde netbeheerders-strop te gaan steken. Geen moment eerder. Mocht u "plannen" in die richting hebben: mijn zegen heeft u, maar ga later dan niet klagen dat er allerlei onfrisse gevolgen voor uw "salderings-situatie" op zouden kunnen volgen. Zo lang de rechten van zonnestroom invoeders in Nederland zo godsgruwelijk slecht in Wet zijn geborgd (salderen is een groot gekkenhuis geworden, waar ook nuke-loverboy Verhagen van EL&I inmiddels het schuim van op de lippen krijgt), begin ik niet aan zo'n riskant "inschrijvings-avontuurtje met onvoorspelbare gevolgen".

Polder PV voedt al elf jaar probleemloos overschotten in op het laagspanningsnet, nota bene met een door een energie monopolist met miljoenen klanten geleverd en geïnstalleerd PV-systeem. En die overschotten worden volautomatisch, en direct weggevroten door de buren zonder dat er ook maar een netbeheerder computerbit aan te pas komt. Terwijl de Staat der NEEderlanden wel goud geld blijft vangen voor de door hun netmeters geregistreerde kWh waarover gewoon energiebelasting en BTW betaald blijven worden... Vergroening vanuit de basis, heet dat. Ga daar maar eens een harde juridische "case" van maken, om die tienduizenden pioniers met kleine zonnepanelen setjes in Nederland te dwingen in zeer riskante registratie avonturen zonder harde garanties - laat staan in Wet vastgelegde voordelen - te gaan stappen... (zie ook de typische glibberige manipulaties rond die gevaarlijke potenties hebbende sluwe meters die als palingen door de burgermans-strotjes gemasseerd dreigen te worden in ons land...).


De trend lijkt "aardig", totdat je de schaal ziet, en die vergelijkt met het nabije buitenland...

Aanfijn, terug naar CertiQ. De nieuwe cijfers zijn er, ze blijven "niet spectaculair", en ik had (al die jaren lang) niet anders verwacht. SDE is en blijft immers een waardeloze, totaal niet aggressief stimulerende bureaucraten-regeling. Polder PV werkte de cijfers voor zonnestroom wederom voor u uit. De nieuw gerapporteerde PV-capaciteit bij CertiQ is 2.265 kWp in november, slechts 171 nieuwe installaties (daardoor een tijdelijk nieuw "record systeemgemiddelde" van 13,2 kWp/installatie in een maand). Totaal geaccumuleerd gecertificeerd fotovoltaïsch vermogen inclusief een dikke 12 MWp aan pure "MEP-installaties": 48,312 MWp. That's it. Daarbovenop komt natuurlijk nog meer dan het dubbele aan niet gecertificeerde capaciteit, we zitten inmiddels boven de 100 MWp als je de shaky CBS cijfers in combinatie met de CertiQ data moet geloven. En dat is nog steeds niet iets om trots op te zijn. We kunnen zoveel beter. Eerst die neoliberale stalinisten bende uit Den Haag zien te krijgen, eerder gaat het echt niet lukken.


Vlamingen pakken Bourgondisch uit bij de uitbouw van hun zonnestroom productie park en laten
die domme olie, gas en kolen vretende calvinisten uit het noorden reeds lang mijlen ver achter zich...

Voetjes in de polderklei, Vlaanderen als voorbeeld
Voor de "goede orde" dan maar weer eventjes: VREG rapporteerde in hun net verschenen 1 december 2011 rapport een bijbouw van 70,3 MWac t.o.v. het vorige maandrapport, waarvan 58,3 MWac aan het jaar 2011 is toegewezen. Nieuwe PV-capaciteit. Vlaanderen heeft nu al alleen voor het jaar 2011 geaccumuleerd nieuw 402,4 MWac in de boeken staan, wat een DC capaciteit van zo'n 443 MWp zou kunnen betekenen. Dat is wel "iets meer" dan de 18,9 MWp aan gecertificeerde installaties die er in Nederland is bijgekomen in die eerste 11 maanden van 2011. Zelfs als je er nog wat megawattpiekjes (NB: ook niet gecertificeerd) van Wijwillenzon.nl etc. er bovenop gaat gooien, halen we maximaal iets van 10% van de bijbouw in Vlaanderen dit jaar. Als het niet minder gaat worden. Daarbij komt dan ook nog dat wij 2,7 maal zoveel koppen tellen dan er in dat kleine Vlaanderen woont. We moeten de kop uit onze romp blijven schamen voor zo'n bar slecht resultaat...

Atoomboeren doen het ook al veel beter
... en in de Kernsplijt Staat Hors Categorie Frankrijk is net het derde semester resultaat bekendgemaakt door het Commissariat Général au Développement Durable (hier). In de eerste 9 maanden is er in de atoomstaat inclusief de overzeese gebiedsdelen alweer 1.217 MWp aan nieuwe zonnestroom capaciteit bijgekomen, waarvan 1.128 MWp op het continent (Frankrijk zelf: aandeel 93% van totaal). Dat is gemiddeld 135 MWp per maand. Zeg maar elke vier weken de moeizaam in zo'n 20 jaar bij elkaar gesprokkelde totale Nederlandse PV capaciteit erbij. Elke maand weer.

Sarkozy lijkt er inmiddels knallende koppijn van te krijgen en schijnt uit zijn mond te hebben laten glippen dat het allemaal "te duur" zou worden als hernieuwbare energie echt hard van bil zou gaan (link op Photon.de). Zouden zijn radioactieve vrinden inmiddels het zweet in de bilnaad hebben gekregen van zoveel voortvarendheid bij hun nieuwe, zeer groene en inmiddels al 233 duizend "stuks" tellende zonnestroom producerende concurrenten?

"Particulieren komt tot mij!"
CertiQ snapt geen moer van particulieren, zo blijkt uit de nieuwe website. Al op de homepage word je door CertiQ verleid via deze link om gezwellig gesubsidieerd iets bij hen te gaan doen met vage groencertificaatjes of zo. Boven de link staat dit:

^^^
Screendump van homepage van CertiQ (7 dec. 2011), met een leuk PV-dakje, een ogenschijnlijk gelukkige en gezonde Nederlandse mevrouw, en een mooie bos zonnebloemen. Maar ook met een leugenachtige voorstelling van zaken: als u die zonnepanelen al heeft, verscheurt Agentschap NL bij de eerste de beste poging tot aanvraag van een willekeurige SDE subsidie direct het papier. Want u mag nog niks hebben "gerealiseerd" voordat u aanvraagt...

... bovendien komt dat PV-dakkie, zelfs als het gerealiseerd zou worden nadat een beschikking voor een aanvraag zou zijn toegekend, helemaal niet in aanmerking voor SDE 2011 subsidie. Want dat gaat met dit leuke PV-frontje nooit minimaal 15 kilowattpiek aan STC vermogen zijn. Tenzij het superpaneeltjes betreft waar ik nog nooit van heb gehoord ...

© CertiQ (TenneT >> Min. Financiën)

Stel, je bent een gezellige doorsnee groene Henk of Ingrid, en volstrekt argeloos van de bittere realiteit in ons land. Dan denk je als je dat leest wellicht: "Hé! Da's mooi! Dat wil ik straks ook wel, met m'n nog te kopen tien paneeltjes op m'n mooie 'ollandse dakkie!" Henk of Ingrid klikt vervolgens voortvarend op die link om te zien wat voor utopia hen wel niet geboden gaat worden door de behulpzame CertiQ medewerkers in het call-center. Of je bent al "iets verder" dan Henk en Ingrid, en hebt een huis zoals afgebeeld op de homepage van CertiQ gekocht, waarin een prachtig BIPV zonnestroom systeem is ingebouwd in de gevel, met maar liefst 28 zonnepanelen. "Dat wordt vet scoren bij CertiQ", denkt de overambitieuze 'ollander met een flink leeg geschudde portemonnee als gevolg van die prachtige, "once-in-a-lifetime aankoop". We zullen deze potentiële tweede CertiQ klant voor het gemak meneer Geluk noemen. Meneer Geluk klikt op dezelfde link...

... en komt uit op een pagina met de titel "U heeft zonnepanelen? CertiQ certificeert uw groene stroom", gelardeerd met een prachtig stel zonnebloemen (die ook in menig advertentie van vooral in Azië zetelende zonnepanelen aanbieders veelvuldig voorkomen). En wat staat er dan op die pagina, met nadruk op dat "particulier"?

"Met het opwekken van groene stroom door zonnepanelen levert u een bijdrage aan een beter milieu. De overheid stimuleert deze vorm van elektriciteitsproductie dan ook met subsidie. Als u als particulier zonnepanelen in gebruik heeft of gaat nemen, kunt u daarvoor in aanmerking komen.

Dien eerst uw aanvraag voor subsidie in
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met Agentschap NL. Hier kunt u uw aanvraag indienen voor SDE+."

...

Hmmm, denken Henk, Ingrid, en meneer Geluk, wellicht. SDE+???

Voordat Henk en Ingrid, en zelfs meneer Geluk verder gaan klikken op die site, en viaviavia wellicht op de bomvol verschrikkelijke Staatscourant publicaties staande website van de onnavolgbare subsidieverstrekker Agentschap NL terecht gaan komen (of, arme Ingrid, op deze gruwelijke overzichtspagina op Polder PV...), kan ik ze dit alvast gaan vertellen, dat scheelt een hoop ergernis:

 • Voor SDE "plus" maakt u ten eerste al sowieso geen schijn van kans meer, die regeling is al lang overtekend, al zijn de Agentschap ambtenaren nog aan het peinzen wie ze nog uit die regeling zullen gaan gooien omdat er anderhalf miljard Euro teveel budget is aangevraagd...

 • SDE "plus" en alles wat daarna gaat komen heeft voor zonnestroom een absolute minimum installatie grootte van 15 kWp. Voor minder mag je helemaal geen Staatssubsidie aanvragen! Om u daarvan een voorstelling te maken: Dat zijn 75 panelen van 200 Wattpiek per stuk, of 60 panelen van 250 Wattpiek. Zelfs met de allerbeste commercieel verkrijgbare (dure) Sunpower modules, de E20 serie 333 Wp exemplaren, zit je nog steeds op minimaal 45 (eigenlijk: 46) stuks. Dat is "nogal" een stevig stukkie dakoppervlak wat daarmee bedekt zou moeten gaan worden. Voor de goede orde: voor die krachtigste Sunpower 333 Wp exemplaren zou het bij 46 stuks neerkomen op een oppervlakte van ... 75 vierkante meter ... [NB: panelen stijf tegen elkaar aan gedrukt, geen tussenruimtes]

... exit zonnepanelen lustige Henk, die direct richting koelkast beent, een blik bier van de plank grist en die binnen no-time woedend achterover klokt ...

... exit donkergroen denkende en een zuinig huishouden bedrijvende Ingrid die haar schone gesubsidieerde dromen ziet verdampen waar ze bij staat ...

... exit meneer Geluk, die met zijn dure nieuwe huisje met 28 prachtige zonnepaneeltjes (misschien als 't ie echt heel veel "geluk" heeft "wel 7 kWp" alles bij elkander) nu wel heel sip zit te kijken. En wellicht spoedig het rode schuim op zijn lippen krijgt welke Vollidiot die complete SDE nonsens ooit heeft verzonnen...

Trouwens: meneer Geluk heeft sowieso "geluk", want in SDE maak je sowieso geen schijn van kans met een reeds aangebrachte, niet nieuw gekochte installatie voordat je een subsidie aanvraag doet. CertiQ liegt dus dat het gedrukt staat als ze suggereren dat je (SDE) subsidie kunt krijgen "als je al zonnepanelen hebt"...

Ach, u moet maar zo denken: CertiQ is een dochter van het onder dat afschuwelijke EL&I vallende (doch 100% in eigendom van Min. Fin. zijnde) TenneT. En TenneT is een hoogspannings-netbeheerder die in termen van "minimaal megawatten" heeft leren denken. Die hooggeleerde mensen, vaak met Dr., Drs., of Ir. voor de naam, kunnen zich helemaal niet verplaatsen op het niveau van kleine, onbetekenende burgermensjes met duurzame zonnepanelen dromen.

Ergo: de burgers van NEEderland hebben helemaal NIETS (meer) bij CertiQ te zoeken.

Als ik de webmaster van TenneT was, zou ik die belachelijke polderkolder maar weer rap van de CertiQ website gaan verwijderen...

En deze pagina op die met vrolijke groene plaatjes opgeleukte CertiQ site kunt u ook gevoeglijk als particulier zonder SDE subsidie overslaan. U kunt er niks mee, en roept alleen maar onheil over u af als u daar iets mee gaat proberen... 
^
TOP

6 december 2011. Ook Corsica weer een leuk Sinterklaas cadeau'tje van 4,422 MWp. Ik heb vorig jaar in een uitvoerig foto-artikel over onze fietsvakantie op het mooie "groene" eiland Corsica bericht op 21 oktober 2010. Daarin kwamen naast enkele kleinere PV-installaties vooral het goed verstopte, maar uiteindelijk met wat moeite door ons gevonden fraaie 7,7 MWp Rapale project in de macchia van de Nebbio regio op noord Corsica ter sprake. Dit werd door mij uitbundig vanuit alle hoeken en gaten fotografisch vastgelegd, want dat was een unieke gelegenheid.

In deze donk're dagen is het dan ook verheugend om vast te stellen dat ook het departement Corse-du-Sud nu haar eigen "grote" PV-centrale heeft, al is het een wat kleiner exemplaar. Sinds het Franse departement "20" (Corsica als geheel) in 1970 definitief in een zuidelijk en noordelijk stuk is gehakt door de Franse autoriteiten vanuit de befaamde napoleontische "verdeel en heers" doctrine (zie geschiedenis Wikipedia), zijn de inwoners van beide departementen elkaar natuurlijk regelmatig leuke opdrachtjes en projecten aan het afsnoepen. Na Rapale in het departement Haute-Corse was het nu dus de beurt aan het dorpje Bastelicaccia, oostelijk van de "hoofdstad" van het zuidelijke departement (Corse-du-Sud), de geboortestad van "Nappie", Ajaccio.

Het project is "Prunu" gedoopt, wat ik pas na uitgebreider zoeken op een van mijn gedetailleerde wandelkaarten (geweldige TOP25 serie van IGN - blad nummer 4153 OT Ajaccio) inderdaad heb gevonden, in het beboste, vrijwel onbewoonde gedeelte in het noorden van de gemeente Bastelicaccia, tegen het beekdal van de Mezzagliolu beek aan. Er loopt - op de topografische kaart - een duidelijke dubbele hoogspanningsleiding van ongeveer west naar oost, op nog geen kilometer zuidelijk van deze lokatie (Bing Maps link), al is er van die hoogspanningsleiding op de beschikbare foto's van zowel Bing als Google Maps niets te zien. Ook vond ik een link naar de waarschijnlijke zetel van de lokale project ontwikkelaar (hier): vermoedelijk in het buurtschap Suaralta, al wordt voor de daar opgegeven "Centrale Solaire U PRUNU" het buurtschap Pisciatello (wat iets zuidelijker ligt) opgegeven. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van 2 deelprojecten (zie deze link), wat niet ongebruikelijk is bij grotere PV-installaties (mogelijk belasting-technisch interessanter, of bijvoorbeeld om financiële risico's te spreiden).

Project ontwikkelaar ("total project management" en financiële aspecten) is de in Zug, Zwitserland hoofdkantoor houdende Meeco Group (meeco AG). Andere project "partners" zijn So/Lar Corse (lokale project ontwikkeling), de van origine Zweedse, doch vanaf 1988 in het Zwitserse Zürich hoofdkantoor hebbende multinational ABB (engineering en logistiek) en het bekende Duitse bedrijf Ralos GmbH wat de feitelijke bouw uitvoerde en tevens "EPC contractor" is (onderhoud en management). Ralos kent u wellicht nog van die geweldige "Einhausung" PV-installatie boven de tunnelbak van de A3 snelweg oostelijk van Aschaffenburg/Main in Duitsland. Die Duitse PV-installatie bouwer heeft recent ook een fraai 5,3 MWp project bij Troina op het nog zonniger (Italiaanse) Sicilië gerealiseerd (zie projecten pagina van Ralos). Socotec SA is de "controlerende" instantie geweest die checkt of het project aan de Franse nationale elektrische standaarden voldoet.

Het project heeft zoals gebruikelijk een langere voorgeschiedenis. Er is twaalf maanden onderzoek voor een "impact studie" gedaan, vanaf de zomer van 2008 tot en met september 2009 (Corse Matin artikel). In augustus 2010 werd de bouwvergunning verkregen. Op 26 augustus 2011 zijn de feitelijke bouw werkzaamheden van het nieuwste Corsicaanse PV-project afgerond, erna volgden diverse controles, een heus "visum" (ook: "compliance") voor de elektrische infrastructuur van de aansluiting van de Consuel (6 september), de formele netkoppeling en de uiteindelijke oplevering / ingebruikstelling van de installatie. Dat laatste geschiedde na de laatste bureaucratische ambtelijke hobbel: de zogenaamde "Mise en service industrielle" of "officiële toestemming voor netkoppeling" door de regionale netbeheerder, EDF/SEI werd op 29 november eindelijk verleend, en met hosanna gepubliceerd op 3 december jl. Ja, ook op het kerncentrale vrije Corsica heeft Atoom Groot Boer EDF, een van de grootste staatsbedrijven ter wereld, een zeer stevige monopolisten-grip op de elektra infrastructuur...

Er is een oppervlakte van zo'n 17 hectare bezet met vaste frame opstellingen op een open terrein midden tussen de dichte macchia, gezien de foto's die Meeco Group heeft gepubliceerd. Modules komen van Canadian Solar wat, in weerwil van de naam, het allergrootste deel van haar productie faciliteiten in China heeft. Inverters komen van de Duitse omvormer fabrikant Kaco New Energy.

Het project zou volgens het Corse Matin artikel 18 miljoen Euro hebben gekost, wat een heftige systeemprijs van maar liefst 4,07 Euro/Wp zou hebben betekend... (gedenk de in de vorige artikelen genoemde prijsstellingen voor veel kleinere installaties, hier en hier!!!). Er zou een hoogspanningskabel van een kilometer nodig zijn geweest voor de netaansluiting.

^^^
Luchtfoto van het goed in de Corsicaanse macchia (maquis) verscholen 4,42 MWp project "Prunu" in het noorden van het grondgebied van de gemeente Bastelicaccia bij Ajaccio (departement Corse-du-Sud).

Foto © Meeco AG (from this web page)

Met een globale horizontale instraling van 1.520 kWh/m² (NB: slechts anderhalf maal de instraling in Nederland, mind you) verwacht Meeco dat dit project in het (zuid-)westen van Corsica meer dan 6 GWh per jaar zou kunnen genereren. Al moet de initiatiefnemer wel correct de eenheden leren schrijven. Er staat in het persbericht namelijk 6.000 mWh, wat correct geïnterpreteerd slechts een productie van 6 Wh/jaar zou betekenen, aangezien de "m" staat voor "milli", niet "mega", waar een "M" voor zou moeten staan...

Uitgaande van die geclaimde 6 GWh (6.000 MWh) zou er met een specifieke jaaropbrengst van 1.357 kWh/kWp worden gerekend. Nog geen anderhalf maal de specifieke opbrengst die een al jaren oud PV-systeem in het zeer Nederlandse, door een nieuwe gigantische kernsplijter bedreigde Vlissingen haalt (specifieke productie grafiek van Solarlin)... (wie zei er ook alweer dat zonnestroom alleen in "zonnige landen" een haalbare optie was, en hoe vaak moeten we die ranzige bagger nog in de media aan gaan horen?).

Er wordt gerekend op een "vermeden CO2 uitstoot" van 640 ton per jaar. Wat zou inhouden dat er met een uitstoot van slechts 107 gram CO2 per kWh wordt gerekend, wat in het in fossielen stikkende Nederland maar liefst 581 gram/kWh zou zijn volgens het Protocol Duurzame Energie Monitoring van Agentschap NL. Dit betekent waarschijnlijk dat er voor Corsica zeer kunstmatig met de door kernsplijting gedomineerde stroommix van Frankrijk wordt gerekend, waar echter alle vervuiling, opwerking, en duizenden jaren beveiliging en bescherming van de nucleaire erfenis aan verzwegen CO2 emissies niet in worden verrekend. Een uitzonderlijk kunstmatig en twijfelachtig basisgetal natuurlijk. Op Corsica staat in ieder geval geen kerncentrale, en juist daarvan zou de (vieze) stroommix als uitgangspunt genomen moeten worden.

Er is door Meeco Group een zogenaamde "Contrat d'Achat" getekend met datzelfde EDF wat zo'n beetje neerkomt op een in de U.S.A. gebruikelijke "purchase power agreement" (PPA). Al wordt de vergoeding door de Franse stroomgebruikers uiteindelijk opgehoest via een heffing. Maar die vergoeding is wel weer een volslagen absurde, u mag ook zeggen gestoorde hoge invoedingsprijs van 42 Eurocent/kWh.

Dat gaat dus een aardige inkomstenbron worden voor Meeco Group van een slordige 6.000.000 [kWh/jaar] x EUR 0,42 [/kWh] = 2,52 miljoen Euro per jaar. En reken er maar op dat die modules van Canadian Solar niet voor de "hoofdprijs" zijn ingekocht. Die gaan zichzelf wel "terugverdienen". Iemand gaat aan die invoedingsvergoedingen uitspattingen op Corsica weer een forse hoeveelheid geld verdienen, gezien de dik 4 Euro/Wp die hier voor dat systeem met goedkope Chinese modules is betaald... Ze leren het ook nooit in die zonnige landen. En dan zou Sarkozy als "voorbeeld voor Europa" moeten gelden? Merkel misschien. Maar Sarkozy? Mwagh...

Wil de heer Verhagen, als 't ie het ooit nog in zijn door stralingsziekte verwarde hoofd haalt het over "overstimulering" van zonnestroom te hebben, zich s.v.p. naar het zonnige Corsica laten vliegen (wel Trees For Travels gecompenseerd s'ils vous plaît), en daar met het rode schuim op zijn lippen tekeer gaan over zulke absurde stimulansen? Want met zijn "overstimulerings-gezeik" van een hondenfooi van 11 cent/kWh in Nederland heeft hij definitief zijn hand overspeeld, en zijn geloofwaardigheid voor immer eigenhandig begraven.

Persbericht op Meeco Group website van 1 december 2011
Persbericht van Meeco Group op Medien Kontor website van 3 december 2011
http://tinyurl.com/btzefqv (verkorte link naar Franstalig artikel van 3 september 2011 op Corse Matin website, met eigen foto van de installatie)


5 december 2011. Nog een derde reactie... Uit mijn volle mailbox viste ik nog een derde reactie op de "Oostenrijk aanbieding". Enkele "pikante" formuleringen uit die interessante laatste bijdrage aan de feestvreugde:

"Ik las je artikel over de aanbieding in Oostenrijk van onder de 2 euro/Wp.

Op zich is dit nog niet zo heel scherp hoor.

Ik heb voor de aankoop van 7,5 kWp al de volgende aanbieding gehad:

 • Sharp 215 Wp 1,00/Wp
 • bevestingsmateriaal 0,10/Wp
 • SMA omvormer 0,30/Wp
 • kabels 0,10/Wp
 • totaal 1,50/Wp voor super kwaliteit PV-systeem.

Onlangs is mijn 100 kWp systeem ... opgeleverd voor € 1,70/Wp inclusief het plaatsen en aansluiten (Sharp 215 met 6x SMA Tripower 17000).

Pas is mij ook 1 MWp Suntech modules aangeboden voor € 0,75/Wp.

Ook zal Sharp na de jaarwisseling gaan dalen, ik verwacht richting de € 0,90/Wp.

Met deze prijzen zit de terugverdientijd al op € 1,50/€ 0,25 = 6 jaar. Als we dit middels een grote actie doen zoals Wijwillenzon komt de terugverdientijd al op € 1,25/€ 0,25 = 5 jaar (met Suntech modules, bijvoorbeeld).

Ik denk dat het tijd wordt dat we het dure denkbeeld dat veel consumenten hebben van PV eens moeten gaan aanpakken. Want ik begrijp niet waarom Nederland nog niet vol ligt met panelen in de particuliere of kleinverbruik MKB-markt."

Dit louter "ter informatie", en met de aantekening dat laatstgenoemde prijs voor grotere installaties is (en dan nog: spectaculair, that's for sure).

Noot 1: niet te optimistisch rekenen met kWh prijs a.u.b.
Ook nog een belangrijke extra aantekening: die TVT berekening gelieve ook nog steeds met een pot zout te nemen. De huidige stroomprijs bij veel Nederlanders beweegt zich gemiddeld rond de 22 Eurocent/kWh, en beslist niet "voor de volle mep op 25 Eurocent/kWh". Zelfs bij dubbeltarief zit je vijf dagen in de week bij Vattenfall/NUON momenteel met ("meest verkocht"!) grijs variabel contract voor maximaal 23,28 Eurocent/kWh ("avond actief tarief"), waar dan wel weer laag invoeden (dan wel in eigen huis/bedrijf verbruiken) in het weekend tegenover staat (twee dagen in de week) voor slechts 20,66 Eurocent/kWh. De aangekondigde prijsverhoging van 6% voor "levering" van elektra moet ook met een pot zout worden genomen, want die kale levering post van momenteel (grijs variabel enkel) 7,22 Eurocent/kWh maakt slechts 33% uit van het huidige all-in bedrag incl. energiebelasting en BTW (21,93 Eurocent/kWh). Vattenfall geeft zelf aan dat met het huidige energiebelastig tarief (voor 2012 nog niet bekend) de all-in continu tarief prijs op 22,43 Eurocent/kWh neer zou komen, wat slechts 2,3% hoger zou zijn dan de huidige tariefstelling. Zelfs met een te verwachten inflatiegecorrigeerde verhoging van de energiebelasting kom je niet in de buurt van de genoemde 25 Eurocent/kWh in het voorbeeld hierboven. Zelfs niet met het duurste avondactief tarief.

Dit alles laat uiteraard onverlet dat de prijsdruk omlaag onoverkomelijk blijft, en dat die "terugverdientijden" met de dag korter worden. Zeven tot tien jaar klinkt al aardig genoeg om hele volksstammen over de streep te gaan trekken, hoopt Polder PV.

Noot 2: oppassen voor module vervalsingen!
Aangezien de zucht naar goedkoper wordende modules (dus) steeds groter wordt, gaat het weer stevig oppassen geblazen worden, want er liggen al weer heel wat piratenschepen op de loer langs de kust gevuld met tot de tanden bewapende, oorlogszuchtige profiteurs. Er zijn namelijk al fraude gevallen bekend geworden met vervalsingen van modules van A-merken die met onzinnige keurmerk labels en zelfs met gekopieerde merk-etiketten werden voorzien en voor stuntprijzen doorverkocht. Zeer opvallend: het betreft hier voor zover ik nu weet Chinese topmerken en andere hoog-kwalitatieve modules!

Steekwoord bij u moet derhalve zijn: ALLE transacties, en al het geleverde papierwerk moeten op orde zijn, en die moet u zelf kunnen controleren bij de oorspronkelijke bronnen. Houdt u s.v.p.. verre van mistige en "onwaarschijnlijk laag geprijsde" aanbiedingen van partijen die u niet kent, en controleer altijd de herkomst van de gebodene hardware! Serienummers, die u dient op te eisen bij de leverancier (anders niet op aanbod ingaan) altijd laten verifiëren bij de module producent!

Yingli Solar (zeer ernstig fraudegeval):
Rutschmann, I. (2011). Schlecht kopiert. Plagiate von Yingli-Modulen in Deutschland verkauft - Händler unterlag vor Gericht. - Photon 11/2011: 126-129.

Suntech Power (grootschalige fraude, end not in sight):
http://www.osps.eu/news.php?news_id=61
Vervalste Suntech modules op de Duitse markt (Photovoltaikforum)
Een van de slachtoffers met "niet-Suntech-modules" op zijn dak

Upsolar:
http://www.upsolar.com/privacy/ ("... fraudulent Upsolar modules are now being offered and sold into the market. These modules are either manufactured using low-quality components with fake logos of reputable module component suppliers or are genuine modules intended for disposal. Both types are sold using the Upsolar brand"). Inderdaad, van de module leverancier van die "Oostenrijk aanbieding", dus (onbekend of dat een probleem geval zou kunnen betreffen).

Achtergrond artikel "vervalsingen" op Photovoltaik.eu ("Fast alle Produzenten betroffen")

Met deze zeer expliciete waarschuwing in uw oren geknoopt kunnen we vervolgens blijvend optimistisch besluiten, verwijzend naar de bijdrage van de derde poster. Dat de zonnestroom revolutie al lang gaande is wisten de experts in de markt natuurlijk al lang. Nu de Nederlandse Henkies en Ingrids nog, om dat tussen de oren te gaan krijgen.

Dank ook weer aan deze inzender, waar PPV hopelijk nog eens een bezoekje af gaat leggen...


5 december 2011. Reacties op <2 EURO/Wp Oostenrijk. Ik had het kunnen weten. Als je het in Nederland over "prijzen voor zonnestroom systemen" hebt (mijn stukje over Oostenrijk van gisteren) verschillen de meningen nogal. En het was dan ook een inkoppertje dat ik al snel 2 reacties kreeg.

(1) e-mail titel "goedkoop, goedkoper, goedkoopst":

"Even voor de goede orde.

Die aanbieding in Oostenrijk van €2/Wp is niet uitzonderlijk.
SolarNRG biedt al complete 5 kWp systemen aan vanaf €1,85/Wp.

Van een andere NL-installateur heb ik vernomen dat >25 kWp systemen al voor €1,50 worden afgerekend/opgeleverd incluis installatie/vervoer en EX BTW.

Particulieren die nu voor een 5 kWp systeem MEER betalen dan €2,50/Wp (inclusief installatie en BTW) zijn gewoon duur uit.

Het is een gekkenhuis, prijzen gaan per kwartaal omlaag met 5% of meer."

Reactie PPV: ik had het natuurlijk wel over Sharp modules (Japan). Al van meet af aan, ruim 50 jaar (!!!) actief in cq. vroeg "trekker van" de PV-industrie, en bekend als kwaliteits-leverancier die nooit "onderaan in de markt" heeft gezeten met de prijsstelling. En niet over de - door SolarNRG - goedkoper aangeboden Senersun panelen (Franse leverancier, panelen zelf komen uit China). Laat staan over de in Jordanië gemaakte Philadelphia Solar modules waar de aanbieder zelfs maar 1,68-1,74 Euro/Wp incl. BTW voor rekent (5 kWp installatie, excl. transport en installatie).

Ook ga ik natuurlijk geen prijzen voor een altijd "bewerkelijk", en dus "relatief prijzig" klein (particulier) dak PV-systeem van 5 kWp vergelijken met minimaal vijf maal zo grote PV-projecten (vaak op boerderij daken), waar de installatie werkzaamheden (teruggerekend per kWp) sowieso veel goedkoper uitgevoerd kunnen worden, en bovendien schaalvoordelen optreden (zowel voor de installateur als voor de eindafnemer).

Dat het een "gekkenhuis" is: volledig eens met de afzender...


(2) e-mail van een Nederlands installateur van hoogwaardige zonnestroom systemen (commentaar PPV onder het kader, met nummer verwijzing):

"Ik wil toch even reageren op je artikel "4 december 2011. Sinterklaas in Oostenrijk: nooit was zonnestroom zo goedkoop (< 2 Euro/Wp)." Voorzover ik het lees is dit een prijs excl. installatie, en voor SMA omvormers moet nog 3 x € 1.290,- worden bijgelegd. (1)

Dan kom ik op een Wp prijs van € 2,40. (2)
Bovendien is de salderingsregeling in Oostenrijk (Kärnten in ieder geval) zeer slecht. 7 cent per kW, meer krijg je niet (3). Ik heb een vriend in Kärnten wonen op 1.200 meter hoogte, altijd zon want in de winter zit hij daar meestal boven het wolkendek. Mooi dak op het zuiden, maar de investering loont zich nog niet. Hoe graag hij ook wil.

Overigens zijn de genoemde prijzen ook in Nederland best mogelijk, maar wat ik dan zie is goedkoop bevestigingsmateriaal en goedkope omvormers. Het materiaal blijft zeker geen 25 jaar goed (in ieder geval hier aan de kust) (4) en de omvormers hebben geen goede mpp tracker. Dus betaal je voor de besparing zeker 25 à 30 jaar het gelag (5). Onze laatste offerte was 3.840 Wp voor een prijs van € 10.270,- incl BTW. (€ 2,67/Wp)

Dat is inclusief:

 • Transport
 • Zware kwaliteit rvs dakhaken (dus geen dunne aluminium haakjes)
 • Zware kwaliteit bevestigingsrail (arrowsol)
 • RVS bouten en moeren m8 en m10 (en niet zoals sommige aanbieders m6 rvs bouten met goedkope verzinkte moeren)
 • SMA omvormer
 • 6 mm² AC voedingskabel (naar opgaaf SMA)
 • 6 mm² DC solar kabel (en geen 4 mm² zoals we vaker zien)
 • Aanleggen elektrische installatie + plaatsen groepenkast / onderverdeling
 • Plaatsing op pannendak
 • Veiligheidsvoorzieningen

Zou deze installatie kaal worden verkocht (DHZ) zonder transport, installatie en elektrische installatie, dan kom je op € 2,05/Wp. (6)

Je ziet, ook in Nederland kan het. Durf gewoon naar de vakhandel te stappen i.p.v. naar zogenaamde stunters."

Commentaar PPV:

(1) Ja, de aanbieding is nog zonder installatie. Maar neen, hij was inclusief driefasige Kostal Piko omvormer, zoals ik al had opgegeven (zie website aanbieder!). Los kost dat apparaat (wat trouwens drie MPP trackers aan boord heeft) incl. BTW, zonder verzendkosten bij Solaranlagen-shop.eu ruim 1.500 Euro. Installatiebedrijven kunnen via de groothandel natuurlijk veel goedkoper inkopen, ook de prijsvorming bij omvormers komt zwaar onder druk te staan omdat de (Europese) afzetmarkt niet dat is geworden wat producenten er wellicht van hadden gehoopt. Dus "extra" SMA omvormers erbij kopen is er bij de genoemde aanbieding (Oostenrijk) niet bij. Ergo, die 1,96 Euro/Wp die ik heb berekend (incl. BTW, excl. installatie) blijft staan, die 2,40 Euro/Wp (2) is hier beslist niet van toepassing.

In Nederland zou die prijs "onder de omstandigheden van een gelijksoortige aanbieding" zelfs nog iets lager zijn geweest (NL BTW 19%, in Oostenrijk 20%). Die prijs is trouwens niet zo veel hoger meer als die voor het 3,04 kWp pakketje bij de flink in de media over de tong gegane WWZ actie, wat ruim 5.000 Euri zou kosten zonder installatie, waarbij een op de Europese markt totaal onbekende in Azië gemaakte omvormer als "proefkonijn" wordt gebruikt, en wat met een mogelijke (door WWZ genoemde) "reële" installatie prijs van 600 Euro op een prijsniveau rond de € 1,85/Wp zou kunnen uitkomen. De laatste actie is ingegaan, volgend jaar stopt de stichting WWZ er mee "en moet de markt hun initiatief overnemen".

(3) Ten eerste klopt die uitspraak niet als het over "net metering" zou gaan, want dan zou je dat moeten uitdrukken in "7 cent per kWh". Dus niet in "kilowatt" (dat kan dan nog zijn "het opgestelde STC vermogen" dan wel op enig moment door de primaire PV-generator afgegeven DC of door de omvormer(s) gegenereerde, continu wisselende AC vermogen zijn). Maar in kilowatturen (AC-zijdig: het enige wat telt voor de systeemeigenaar). Volgens deze webpagina op de website van PVaustria.at zijn de meeste tarieven voor zonnestroom "verkoop" aan de energie leverancier in Oostenrijk een stuk hoger dan die genoemde "7 cent/kWh", tot soms wel 16 Eurocent/kWh aan toe bij een Oekostrom aanbieder. Verder worden er in Oostenrijk en per Bundesland aanschaf subsidies vergeven voor PV-installaties (wat de aanbieding in een nog scherper daglicht zet, want eigenlijk zou je dan verwachten dat de prijzen niet zo laag zouden zijn). Volgens deze pagina bij PVAustria.at zouden installaties van 5 kWp na 1 mei opgeleverd kunnen rekenen op een aanschaf subsidie van zo'n 2.000 Euro, een aantrekkelijke combinatie dus met deze aanbieding (die subsidie is bijna een kwart van de all-in pakket prijs excl. montage). Dan hoef je je al een stuk minder druk te maken over "voor een [relatief] laag bedrag salderen". Als dat "recht" maar blijft bestaan, verdien je dat systeem binnen afzienbare tijd terug. Zeker als er 10 cent of meer wordt geboden voor elke ingevoede (wellicht zelfs zelf verbruikte) zonnestroom kilowattuur.

(4) Ik heb nog nooit gehoord van structurele problemen bij bevestigingsmateriaal "aan de Nederlandse kust". Natuurlijk is zout corrosief, maar ons 7 kilometer van de kust verwijderde, fors geëxponeerde, 11 jaar oude PV-systeem heeft geen merkwaardige zaken laten zien op dat gebied. Het in Nederland zeer veelvuldig gebruikte, TÜV gecertificeerde Clickfit is van corrosie bestendig aluminium en heeft een productgarantie van 20 jaar (en wordt zelfs in het streng op kwaliteit lettende Duitsland steeds meer verkocht)...

(5) Dat lijkt me een boude uitspraak. 25 jaar is een zeer lange periode. Zeker op de piratenmarkt genaamd NEEderland. Als er al problemen zouden komen rond het "gelag" (lees: de financiële waarde van de zonnestroom opbrengsten) zullen die ALLE installaties aangaan die beroep doen op het beruchte (uitzonderlijk slecht geregelde) "salderen van zonnestroom". Of die nu uit (vermeend) goedkoop bestaande hardware zou bestaan, of uit degelijk, "never take risks" übersized Deutsch-grundlich spul zou zijn samengesteld. Ik doe geen uitspraken over verre toekomstscenario's: alles kan immers veranderen, en de regelmatige manipulaties van de zijde van EL&I (m.b.t. salderings-gedoe) laten zien dat dat gewoon de bittere realiteit is in ons achterlijke poldermoeras.

Meerwaarde van "goede" dan wel "slechtere" omvormers laat ik me niet over uit (te weinig kennis voor in huis hier). Gelieve daarvoor de omvormer testen in Photon te raadplegen. Overigens kwam de enige omvormer van Kostal die tot nu toe door het Photon lab is getest, de Piko 10.1 uit de test met een "befriedigend" stempel en een "Photon rendement" van 94,0% (bij instraling voor landen als Duitsland). Die omvormer zou voor DC vermogen van ongeveer 9,7 kWp geschikt zijn. De SMA omvormers die tot dusverre door Photon lab werden getest (11 stuks) zitten in de range "mangelhaft" (verouderde Sunny Boy SB 1100) tot en met "sehr gut" (drie Mini Central exemplaren en twee nieuwe, grote Tripower bakken voor vermogens van dik 10 resp. 17 kWp). De Sunny Boy 5000TL-20 van SMA kreeg een "gut" (Photon rendement 95,7%) toekenning in het status overzicht in het november nummer van het vakblad.

Bovendien: binnen 25 jaar is een "waarschijnlijk" (echter niet zeker) scenario dat er in ieder geval eenmalig een omvormer wisseling zal kunnen komen. Tegen die tijd zijn de omvormers ook al aanzienlijk in prijs gezakt, zijn ze technisch nog beter dan ze nu al zijn, en is er waarschijnlijk een ruim aanbod aan prima - en goedkope - vervangers die optimaal kunnen werken met de DC generator - mits daarvoor een goede installateur wordt geselecteerd die weet hoe er een optimale "match" gekozen kan worden.

(6) Lijkt me een prima prijs voor het gebodene die - alleen bij doe het zelf - in de buurt komt van die aanbieding in het verder onvergelijkbare Oostenrijk. Mijn insteek was dan ook niet dat het in Nederland "niet zou kunnen". Maar dat overal de prijzenoorlog is doorgedrongen. Ook in landen die - in het voorbeeld Oostenrijk bijvoorbeeld vanwege het excessieve hydropower aandeel - niet altijd als "PV-natie" worden gezien. De "all-in" prijs inclusief installatie van € 2,67 lijkt me voor het gebodene ook beslist geen "probleem" te zijn. Als ik opnieuw zou mogen kiezen na 11 jaar exploitatie van een oud olieboer systeempje, wie weet had dat pakket momenteel een goede kandidaat geweest, als ik mijn handen niet zelf wilde laten wapperen... Er zijn echter ook al slimme newbees op PPV te vinden die eigenhandig al voor een nog veel schappelijker prijs zeer innovatieve (!) PV-installaties op het dak weten te krijgen. Zoals Neanderthaler71 die een eerste eigen installatie met nagelneue, hoog efficiënte Panda modules van Yingli - met n-type zonnecellen, technologie platform van ECN - voor € 2,16 realiseerde. Zonder "directe" overheidssubsidie, maar met "levenslang salderen" voor een hoge "all-in" stroomprijs op het netvlies als onzekere incentive...

Duitsland heeft de goedkope "nase vorn"
Daarbij echter niet vergeten dat genoemde prijzen nog steeds als "relatief hoog" kunnen worden gekwalificeerd als je naar wereldmarkt Duitsland gaat kijken. In de november issue van Photon stond een grafiek met bij de redactie binnengekomen offerte prijzen voor systemen tm. 10 kWp die in september al op een niveau rond de € 2,5/Wp waren beland en nog steeds een sterk dalende trend gaven te zien. NB: vaak worden bij de oosterburen PV-installaties verkocht die nog behoorlijk onder die feitelijke offerte prijzen zitten (a.g.v. last deal onderhandeling tussen potentiële koper en aanbieder)... Photon had het in dezelfde november issue (artikel onderaan geciteerd) alweer over een actueel haalbare systeemprijs voor een 5 kWp systeem van nog maar 1.850 Euro per kWp (€ 1,85/Wp). Let wel: dat is dan ook inclusief de elektrische aansluiting (excl. BTW, die in theorie als exploitant terugvorderbaar is in Duitsland). Grotere systemen zijn nog veel goedkoper te bouwen daar, zoals Photon ook al heeft aangetoond op het Avantis terrein. Daarvan ligt het niveau op een reële € 1,5-1,6/Wp. Dus het kan allemaal nog aardig wat goedkoper daar. En in Duitsland worden alle installaties, klein tot groot, mits aangemeld bij Bundesnetzagentur, binnen de EEG condities met vaste invoedings-vergoedingen gezegend. Een complete illusie in Nederland. We hebben nooit een decente invoedingsregeling gehad: het is en blijft een moeras van onzekerheden hier.

M.b.t. de "degelijkheid" van het opbouwmateriaal lijkt de besproken Oostenrijkse aanbieding trouwens geen enkel probleem te zijn. Het geciteerde MAGE Sunfixings spul ziet er degelijk en corrosie bestendig uit, en de aanbieder strooit rijkelijk rond met de nodige "stevige" certificaten op zijn website (hier).

Hellend vlak
Laat ik besluiten met de waarneming dat Henk en Ingrid in Nederland vaak het verschil niet zien tussen "degelijke aanbieders" zoals degene in de tweede e-mail en (veronderstelde) "stunters". Uiteraard is er geen harde scheiding aan te brengen tussen die twee groepen aanbieders. Het is een hellend vlak met nogal wat intermediaire partijen. De kunst is juist om zelf zo goed mogelijk geïnformeerd in de markt te stappen en op basis van degelijke informatie een beslissing over aanschaf van een sexy zonnestroom systeem te maken. Bij sommigen zal dat tot een keuze leiden zoals het degelijke spul van de Nederlandse aanbieder. Anderen zullen zeker gecharmeerd zijn van een leuke aanbieding zoals die in Oostenrijk werd gedaan. Weer anderen zijn bereid om nog avontuurlijker te werk te gaan, uitsluitend (???) voor de centen te gaan, en het "echte dump segment" te verkennen. Met alle risico's van dien. En met garantie condities waar we met spanning naar zullen kijken mochten die ooit "aangesproken" moeten gaan worden bij onverhoopte "eventualiteiten" met de hardware.

Zonder risico's geen enkele business levensvatbaar
Maar risico's lopen we allemaal, zoals met alle hardware die je kunt kopen. In het oktober nummer van Photon stond een analyse van problemen met de opbrengst van PV-systemen bij twee Duitse afnemers van het Deutsch-grundlich en als kwalitieits-leverancier bekend staande Schüco. Pas na heel erg veel zeuren en dure onafhankelijke flashtesten van enkele van die voor een behoorlijke prijs ingekochte (SPV 160 Wp) panelen kwam de module leverancier in actie bij een van de getroffen partijen, en werden de panelen vervangen. Bij de andere lagen de toleranties net binnen de - beruchte - 90% vermogensgarantie, en werd bovendien buiten de normale 2-jarige productgarantie geclaimd. De systeemeigenaar had nota bene die modules met "plus tolerantie" gekocht (elk module "minstens 160 Wp"). En zit dus met modules die minder power blijken te hebben dan wat hij gekocht dacht te hebben...

Meer over de NL aanbieder
Overigens: de aanbieder van het degelijke spul (tweede e-mail) verkoopt - naast puur Duitse en hoog-renderende Amerikaanse top of the bill zonnepanelen ook PV modules die in het goedkoop producerende China zijn gemaakt, maar dat hoeft uiteraard helemaal geen probleem te zijn. Er zijn daar de nodige zeer krachtige partijen die prima modules maken. En die zelf steeds meer technologische innovaties inzetten waardoor hun producten nog beter worden, nog efficiënter, en met een nog "interessanter" €/Wp resultaat... Het oude adagium "uit China komt alleen maar goedkope troep" hoort al lang op de vuilnisbelt van achterhaalde concepten (al zit het nog steeds in veel hoofden vastgeroest, helaas).

En de allerlaatste opmerking: genoemde partij staat ook tussen de 97 andere installatie bedrijven vermeld die ik net heb geteld op de installateurs pagina van het "goedkoopste pakketten" in Nederland aanbiedende WWZ, die na de nodige "onderhandelingen" dumpprijzen zou hebben verkregen voor Chinese modules en die mogelijk in Taiwan gemaakt omvormers van een voor Europa als "nieuwkomer" te bestempelen partij op omvormer gebied uit China bijlevert...

Zie ook:
Podewils, C. (2011). Die Preise purzeln. Die Solarvergütung sinkt, doch Photovoltaikanlagen lassen sich immer noch rentabel errichten. - Photon 11/2011: 16-17. (NB: purzeln = omlaag tuimelen)


4 december 2011. 2011 wordt waarschijnlijk een iets bovengemiddeld jaar. Ondanks de tegenvallende zomer opbrengsten gaat 2011 waarschijnlijk niet een zeer slecht overall jaar worden. Polder PV werkte de eigen productie accumulatie grafieken en nog enkele anderen bij met de november resultaten. En het beeld geeft een redelijk positief uitzicht.


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In deze grafiek zijn de jaar accumulatie curves voor de 4x 93 Wp (372 Wp) deelgroep te zien, inclusief die voor 2011 tot en met november (donkergrijze curve). Als december geen sterk afwijkende maand gaat worden, wat gezien de bescheiden opbrengst in die maand onwaarschijnlijk is, gaat de jaaropbrengst voor deze groep tussen die van 2006 en 2009 eindigen als "hoge middenmoter". Mogelijk tussen de 330 en 343 kWh, wat zou neerkomen (voor deze oudste deelgroep in het systeem van Polder PV) op een respectabele specifieke kalenderjaar opbrengst tussen de 887 en 922 kWh/kWp.

Voor de andere deelgroepen zal de kalenderjaar opbrengst tussen die van 2008 en 2009 kunnen gaan komen. 2003 blijft nog steeds de grote uitblinker, met nooit geëvenaarde record jaaropbrengsten voor de twee deelsystemen die toen in onze installatie waren opgenomen.

Let op dat de zwarte (2011) curve in de (na)zomer een duidelijke terugval gaf te zien. Als de zomer niet zo zwaar bewolkt was geweest, zou het jaarresultaat beslist nog fors hoger hebben kunnen worden.

In deze maandgrafiek weergave van het eerder al gesignaleerde "november record" voor dezelfde 4x 93Wp groep. U ziet daaraan ook direct dat u dat woordje "record" met een mespunt zout tot u moet nemen, want november blijft natuurlijk een maand die in het niet valt qua stroomproductie in vergelijking tot de lange periode tussen maart en oktober. Dus een leuk recordje, maar voor de totale productie geen hoge impact hebbend. Voor interactieve maand-accumulatie grafieken voor de twee oudste deelgroepen bij Polder PV, zie deze webpagina.

Polder PV ververste ook meteen de "meterstanden" en "energieverbruik- cq. opwek" grafieken die altijd leuk zijn om direct bij te werken. U vindt ze hier:

 • Elektra verbruik en opwek van Polder PV per maand (grafiek)
 • Kookgas verbruik van Polder PV per maand (grafiek)
 • Stadswarmte verbruik van Polder PV per maand (grafiek)
 • Drinkwater- en regenwater verbruik van Polder PV per maand (grafiek)
 • Gedrag van de enkeltarief Ferrarismeter bij Polder PV (maand data; web pagina)
 • Detail grafiek maandelijkse consumptie en opwek van duurzame stroom (grafiek)
 • Zelfvoorzieningsfactor (duurzame) elektriciteit bij Polder PV (web pagina)

NB: de beroemde, sinds eind 2003 draaiende installatie van Blauwe Hoek in Spijkenisse gaat naar een "hoog" gemiddelde toe, in ieder geval "hoger dan bovengemiddeld", zo lijkt het. Getuige deze fraaie overzichtsgrafiek van Ton Peters. Wel een maar: Ton smokkelt, want hij heeft alweer een tijdje een van de best presterende nieuwe omvormers in huis hangen van de Duitse producent die het mooie Philips spul jarenlang geleden bereidwillig overnam toen onze voormalige lampenboer uit de PV-business stapte...

(... en waar ze hoop ik spijt als grijze haren van op hun hoofd hebben gekregen, er is altijd nog een weg "terug" natuurlijk ...)


4 december 2011. Sinterklaas in Oostenrijk: nooit was zonnestroom zo goedkoop (< 2 Euro/Wp). Van Paul Cohn kreeg ik een leuk Sinterklaas cadeau'tje voor de Oostenrijkers aangereikt. Daar is de zonnestroom "kosten" revolutie ook al lang ingetreden. Van de Oekonews.at website deze spectaculaire aanbieding, die van Solarzelle Waldviertel komt (officieel Upsolar dealer), en die voor de PV-modules het "Öko-Test" label "zeer goed" heeft gekregen:

26 stuks monokristallijne 195 Wp Upsolar modules (totaal 5,07 kWp).
10 jaar productgarantie, 25 jaar vermogensgarantie.
3-fasige Kostal Piko 5.5 DCS EU omvormer (BRD).
MAGE Sunfixings montage materiaal (Karinthië/Kärnten).
Sneeuwlast bestendigheid tot 540 kilogram per vierkante meter.
"Jaarproductie maximaal 5.200 kWh" (specifieke opbrengst voor Oostenrijk maximaal 1.026 kWh/kWp...).
Grootte van installatie geoptimaliseerd naar aanschaf subsidie Klima- & Energiefonds.
Aanbieding geldig van 3-10 december 2011, "zo lang de voorraad strekt".
Totale netto prijs € 8.290 voor het hele pakket (excl. transport en montage). Bruto (incl. 20% BTW [Oostenrijk]) € 9.948. Dat is een spectaculaire all-in prijs van slechts €1,96/Wp...

Wanneer gaat de Goede Sint in Nederland zulke hoog-kwalitatieve cadeau'tjes voor deze zeer acceptabele prijs weggeven? Een van de laagste bieders in de NL markt - met kwaliteit modules - is SolarNRG die voor een 5,04 kWp installatie met Sharp ND-R240-A5 modules en Sunny Boy (SMA) of Mastervolt omvormer inclusief (19%) BTW een prijsniveau van 2,11 - 2,12 Euro/Wp hanteert (excl. transport en installatie).

http://www.energy-team.at/


3 december 2011. Cartoon van de week: Minnesma's worst nightmare... De revolutie is niet meer te stoppen, ondanks alle sabotage van overheidswege. Zelfs Nationale Volkshelden die wel eens Nederlandse daken moeten bezoeken vanwege de aard hunner bezigheden, en striptekenaars, beginnen over die mooie blauwe platen te struikelen. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving:

We zullen Stefan het verder niet kwalijk nemen dat de insiders het woord "zonnecollector" meestal reserveren voor de thermische collector platen voor de tapwatervoorziening (dan had hij namelijk nog wat watervallen moeten tekenen...). Waarschijnlijk heeft het paard van de Goedheiligman hier wat kostbare silicium zonnecellen (of wat dunnelaag paneeltjes) in de bedoelde zonnestroompanelen naar Armageddon verwezen. Foei toch, Sint Nicolaas! Hopen maar dat de vierders van het heerlijk avondje goed zijn verzekerd...

Met dank aan de inzender!

Onverwachte zonnepanelen vandalen

’t Heerlijk avondje was gekomen in Amsterdamse straten.

Trippeltrappeltrippeltrap over gebogen en vlakke platen.

Krak! Krak! Krak! Daar is iets goed mis gegaan.

’t Paard van de Goedheiligman bleef geschrokken staan.

Had Stefan maar meer ruimte tussen nok & panelen gelaten!

Selectie van Stefan Verwey's enorme repertoire op Google


 
^
TOP

3 december 2011. Hoog-efficiënte complexe cel technologie bij het Vlaams IMEC. Nederland heeft ECN in Petten waar fundamenteel onderzoek wordt gedaan aan het opkrikken van zonnecel rendementen, en technologie platforms om proceskosten te verlagen (zie o.a. dit achtergrond artikel van 31 maart 2010 van enkele ontwikkelingen daar). België heeft al jaren het door de Vlaamse overheid gesteunde IMEC, in 1984 in het leven geroepen als micro-elektronica instituut en enorm uitgegroeid tot een research organisatie in 7 landen, waarbij een Nederlandse IMEC afdeling onderdeel van het Holst Center in Eindhoven blijkt te zijn. Zonnecellen en verbetering van de architectuur daarvan is ook een van diverse onderzoeksvelden van deze grote (1.900 mensen tellende) internationale organisatie.

IMEC is specialist in o.a. nanotechnologie, wat toegepast wordt in complexe nieuwe "architecturen" voor zonnecellen. Ze werken aan diverse celtypen (zie deze pagina op hun site). Gisteren kondigde IMEC een nieuw hoog-efficiënt kristallijn zonnecel type aan met een spectaculair rendement van 23,3%. Dat hoge rendement is weliswaar geen "record", want voor monokristallijn heeft het Australische UNSW met hun (prijzige) PERL cel al sinds 1999 (!) een wereldrecord van 25% te pakken op een oppervlakte van 4 vierkante centimeter (NB: het Amerikaanse Sunpower zit daar met hun "full-scale" [155 cm²] back-contact monokristallijne cel van 24,2% niet heel ver meer van af). Voor multikristallijn silicium heeft het Fraunhofer ISE 20,4% in de boeken staan sinds 2004 op een klein lab exemplaar van ruim een vierkante centimeter**. Maar het geeft wel aan dat met weer een ander "platform" ook al hoge rendementen worden bereikt. En dat nog lang niet duidelijk is wel technisch construct uiteindelijk in massaproductie het verschil zal gaan uitmaken. Ga er daarbij van uit dat nooit de hoge laboratorium-waarden zullen worden bereikt, bij de massaproductie moeten immers de nodige proces verliezen, apparatuur toleranties, en bedrijfstechnische compromissen worden aanvaard.

IMEC heeft met diverse, soms hoogst opmerkelijke samenwerkings-partners* met de volgende uitgangsparameters aan hun hoog renderende kristallijne cellen zitten knutselen die voor velen wellicht aan science fiction doen denken, maar die in de research voor zonnecel technologie harde dagelijkse realiteit zijn:

 • 2x2 cm cel, oppervlakte 4 cm².

 • "Interdigitated" back-contact (IBC) cel. Met "interdigitated" wordt bedoeld dat de contacten voor beide cel polen alternerend aan de onderzijde van de cel zijn gepositioneerd, de volledige processing daarvan moet volautomatisch plaatsvinden en vereist zeer nauwkeurige (chemische) ets- en (fysische) positionerings-technieken op zeer kleine schaal. Back-contact betekent dat de elektrische contacten van de voorzijde (via laser-geboorde kleine gaatjes in de cel zelf) naar de achterzijde van de cel zijn "verplaatst". Dit leidt tot minder elektrische verliezen omdat de typische contactstrips (normaal in standaard modules) kunnen komen te vervallen. Ook is een voordeel van back-contact cellen dat ze dunner kunnen worden (een van de doelstellingen van IMEC is kristallijne cel diktes terug te gaan brengen van 150 naar slechts 40 mikrometer). Door de standaard contactstrips, die in serie doorgelust worden in gewone modules van de onderzijde naar de bovenzijde van de cellen (altijd tot gevolg hebbend dat er een "knik" in de strips komt te zitten om het hoogteverschil te overbruggen), krijg je al snel mechanische spanningen, met name langs de celranden, die funest zouden kunnen worden bij dunnere cel types.

 • Celtype is gemaakt van n-type silicium wafers die zijn verkregen m.b.v. een zogenaamde "float-zone" (FZ) techniek. Hiermee kan zeer zuiver silicium met weinig verontreinigingen worden gemaakt. Sunpower is een van de weinige celproducenten die al jaren in hun commercieel verkochte PV-modules gebruik maakt van "n-type" silicium (zie afbeelding celtype van Sunpower in deze pdf). Ook de nieuwe Panda modules van de Chinese reus Yingli hebben "n-type" zonnecellen, die een hoger rendement kunnen bereiken dan de "klassieke p-type" zonnecellen omdat ze minder gevoelig zijn voor metaal verontreinigingen in het silicium. Het Nederlandse ECN is de concept en techniek leverancier van de Panda cellen geweest, samen met de hardware ontwikkelaar Tempress (zie pdf).

 • Er wordt gebruik gemaakt van een niet homogene pyramide structuur in de zonlicht-ontvangende emitter zijde van de cel.

 • Als "emitter" wordt het element boor gebruikt. De emitter wordt onder hoge temperatuur "gediffundeerd" in het silicium. Het Nederlandse Tempress is een bekende producent van de belangrijke "diffusie ovens" om dat proces te realiseren. Zowel de voorzijde als de achterzijde van de cel worden ook met fosfor gediffundeerd volgens het IMEC bericht.

 • Voor het "passiveren" van de oppervlakte wordt "thermisch" silicium dioxide toegepast. Dit proces dient om eventuele kristal defecten aan de oppervlakte van de cel te elimineren.

 • Ter voorkoming van reflecties van invallend zonlicht wordt een enkele anti-reflectie silicium-nitride (SiN) laag aangebracht aan de voorzijde van de cel.

 • Het patroon voor de elektrische contacten wordt gerealiseerd met lithografische technieken - een specialisatie van het op nanotechniek gefocuste IMEC.

 • Metallisatie (elektrische geleiding) wordt met aluminium gerealiseerd.

 • De efficiëntie van de laboratorium cel is 23,3 procent, bij een kortsluitstroom van 41,6 milli-Ampère. Openklem spanning is 0,696 Volt, de zogenaamde "vulfactor" (FF) is 80,4%. Deze laatste is een maat voor de kwaliteit van de zonnecel. Hoe hoger hoe beter, 100% is (utopisch) "ideaal". Het is de verhouding tussen het vermogen in het zogenaamde "maximum power point" (Vmpp) en het product van openklemspanning (Voc, Volt) en kortsluitstroom (Isc, Ampère).

 • Het rendement is onafhankelijk vastgesteld door CalLab van het beroemde ISE.

* De - soms verrassende - samenwerkingspartners bij dit project:

 • Duits cel/module specialist Schott Solar. Ook bekend van samenwerking met Solland Solar bij de ontwikkeling van de SunWeb® back-contact cel en modules, een oorspronkelijk ontwerp van het Nederlandse ECN in Petten. Zeer recent (25 november 2011) bracht Schott Solar naar buiten dat ze binnen weer een ander research programma, Las VeGaS, een cel efficiëntie van 18% hebben bereikt bij multikristallijn silicium door de normaal uit het dure zilver bestaande metallisatie aan de voorzijde van de cel te vervangen door een goedkopere legering van nikkel en koper. De achterzijde van die cellen heeft een standaard gezeefdrukte metallisatie. Schott Solar hoopt dat ze met deze technische innovatie modules kunnen gaan maken die veel goedkoper zijn en waar ook geen lood en oplosmiddelen in de elektrische verbindingen meer hoeven worden gebruikt.

 • Olie/gas reus Total, voor de helft aandeelhouder van de Vlaamse zonnecellen fabrikant Photovoltech, en meerderheids-aandeelhouder van het hierboven ook weer ter sprake komende Amerikaanse Sunpower, wat al jaren de beste commerciële modules ter wereld verkoopt - met n-type monokristallijne zonnecellen.

 • Europese (zeg maar: Franse) energie gigant GDF-Suez, houder van het grootste deel van de tweede helft van de aandelen van Photovoltech (47,5% via dochter bedrijf Electrabel, de facto semi-monopolist op de Belgische energiemarkt).

 • Photovoltech uit het Vlaamse Tienen, een spin-off van het hier besproken IMEC, die in mei 2010 aankondigde dat hun commerciële MWT cellen een celrendement zouden hebben van minstens 17%. Belgisch enige serieuze zonnecel producent, die echter in mei 2011 ook al personeel tijdelijk uit de fabriek moest houden (net als Solland Solar de grootste problemen hebbend om het hoofd te bieden aan de enorme Aziatische concurrentie).

 • Zeer verrassend, het Nederlands/Duitse zonnecel bedrijf Solland Solar, die hun eigen SunWeb® modules net hebben laten certificeren en met Schott Solar die fraaie modules willen gaan verkopen.

 • Nog een verrassing: het Japanse Kaneka, wat vooral bekend is van hun jarenlange productie van (single-junction) amorf silicium dunnelaag modules (zoals dit exemplaar), maar wat de productie daarvan recent heeft gestaakt (persbericht 27 oktober 2011), en de laatste tijd in hybride (amorf/microkristallijn Si) panelen actief is, doet blijkbaar ook een duit in dit puur kristallijne cel zakje. Interessante ontwikkeling...

 • Tot slot: de chemie reus Dow Corning wordt ook als partner in dit project genoemd. Dow Corning, hoofd aandeelhouder van een van de grootste silicium producenten ter wereld (Hemlock Semiconductor), is de laatste tijd steeds actiever aan het worden in de PV business, en is nog zoekende waar ze het beste hun kennis verder in de productie ketens kunnen inzetten en hoe ze die kennis kunnen gaan verzilveren.

Het is duidelijk: IMEC is met deze technologische ontwikkeling, en met krachtige samenwerkingspartners, een zeer serieuze concurrent voor het Nederlandse ECN. Wat niet zo lang geleden het - succesvolle - PV Crystal Clear project afsloot met een spetterend eindverslag. Dat de beste mag winnen, en dat de zonnecellen er nog beter, efficiënter, en nog goedkoper van mogen gaan worden.

** Cel records (laboratorium niveau) werden gegeven in een overzicht in Photon van september 2011. Daarbij is wel wat prudentie te betrachten, omdat er soms verschillende cel oppervlakte "typen" worden gebruikt ("totale oppervlakte", "apertuur oppervlakte", "designated area", zie ook uitleg op module niveau op PPV). In het lijstje werden ook actuele records voor dunnelaag technologie gegeven (19,6% "apertuur" voor CIGS op glas, door het NREL lab in U.S.A.), en tevens voor de gecompliceerde III-V halfgeleiders, waarbij 28,1% "apertuur" record voor Ga-As dunnelaag cel bij Alta Devices werd opgegeven:

Beneking, A. (2011). Die beste ihrer Art. Die effizientesten Solarzelle aus dem Labor - ein Überblick, wo die Forschung heute steht. - Photon 9/2011: 164-167.

Idem ("industrial solar cells", deels al in commerciële verkoop). Genoemd worden "serieproductie" cellen met rendementen tussen de 19,2% (Sunrise Global Solar) tot en met 20,2% (Schott Solar), allen op 243 cm² celoppervlak. De spits wordt uiteraard nog steeds afgebeten door Sanyo Electric (onderdeel van Panasonic, Japan), met 23,0% op 100 cm² op plaats 2, en het reeds genoemde Sunpower met 24,2% op 155 cm² op de eerste plaats. Van de 10 eerst geplaatsten is slechts één multikristallijn exemplaar, van Q-Cells (19,5% Qantum cel), de rest is allemaal mono (Sanyo heeft een byzonder type hetero-junction cel met twee lagen amorf Si rond de mono kern):

Beneking, A. (2011). Gedrängel in der ersten Klasse. Kristalline Serienzellen mit mehr als 20 Prozent Wirkungsgrad sind bald Standard. - Photon 10/2011: 112-113.

Meer cel- en module efficiëntie record berichten op Polder PV hier.

http://tinyurl.com/6vtwxfv (verkorte link naar het bericht van 2 december 2011, over de efficiënte FZ "interdigitated back contact cel" van IMEC)


1 december 2011. PV Privé project KPN niet uniek en niet het eerst. Hooggeschatte collega Jurgen Sweegers van de verder beregoeie en zeer goed geïnformeerde website Energieenwater.net had een stukje over een "briljante" PV-Privé actie van KPN gepubliceerd op 1 december 2011 (hier). Polder PV wist echter van eerdere projecten, en van het in het voorjaar al door Centrosolar aangekondigde eigen initiatief. De webmaster van PPV stuurde daarom een gedetailleerde e-mail met bronnen naar de heer Sweegers toe. En die plaatste deze als ingezonden brief:

http://www.energieenwater.net/index.php/commentaren/commentaren-energie/1803-i.html (1 december 2011)


1 december 2011. Hoogste tijd voor weer een nieuw record: november 2011 toppie! U zult het wellicht op andere websites over zonnestroom hebben gelezen. November 2011 was een topmaand voor de productie van fotovoltaïsch opgewekte energie. Natuurlijk niet "het beste" maand resultaat, dat was - bij Polder PV - tot nu toe nog steeds de ongebroken juli van 2006, voor het langjarige 1,02 kWp deelsysteem.

Maar voor "een november" heeft Polder PV niet eerder zo'n spectaculaire opbrengst gezien. Het voorlaatste november record voor die 1,02 kWp deelgroep was wel uit datzelfde 2006, met 29,83 kWh op de teller (29,25 kWh/kWp specifieke opbrengst). November 2011 gaf maar liefst 35,933 kWh te zien (35,23 kWh/kWp) voor deze oude deel-groep in ons uitgebreide PV-systeem. Dat is maar liefst dik 20% (!) hoger dan het vorige november record. Aangezien we in november 2010 nog tijdelijk last hadden van steigerpalen vlak voor de zonnepanelen a.g.v. de dakrenovatie, is een vergelijking met die maand niet goed mogelijk. Maar vergeleken met de sombere november uit 2009 (21,226 kWh) liet de huidige maand in het zeer zachte najaar van 2011 een verpletterende 69% hogere opbrengst zien.


Significant hogere record opbrengst in november 2011!

Wat ook niet verwonderlijk is: november 2011 staat bij het KNMI al in de boeken als droogste maand in 100 jaar en als de derde zonnigste (zie maand rapportage). Gemiddeld over het hele land genomen zouden er 95 zonne-uren zijn gescoord t.o.v. het langjarige gemiddelde van 63 stuks: dik de helft meer. Maastricht, relatief mist-vrij gebleven, had zelfs meer zonuren dan in oktober... Voor zonneschijn duur grafiek zie deze link.

Toch leuk, natuurlijk, en een beetje verzachtend voor de "jeuk" van een enigszins in het water / wolken gevallen zomer periode.


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Polder PV zit niet ver meer verwijderd van de 11 MWh aan geaccumuleerde donkergroene stroom productie sinds maart 2000. Of we het dit jaar gaan "redden" staat nog te bezien. Maar in januari 2012 is het beslist "in kannen en kruiken"...

Ook even duidelijk maken dat we met de oude 1,02 kWp deelinstallatie met november erbij in 2011 al op een specifieke opbrengst zitten van maar liefst 910,5 kWh/kWp. Natuurlijk zal december niet heel erg veel daarbij op gaan tellen, maar ik wil maar weer even laten zien (voor de zoveelste maal) dat we met ons antieke olieboer PV-systeem alweer dik zestig kWh/kWp boven de belachelijke normeringscap (850 kWh/kWp.jaar) van SDE 2008-2010 zitten. Waar diverse zonnepanelen leveranciers echter nog steeds mee rekenen als "gemiddelde opbrengst" voor Nederland...

Onze best presterende panelen, de twee in serie geschakelde "50 Wp" Kyocera modules (die naar nu blijkt bij elkaar een geflasht vermogen blijken te hebben van 98,3 Wp), hebben in november 2011 4,24 kWh gegenereerd. Dat is een hoge specifieke maandopbrengst (voor november) van maar liefst 43,2 kWh/kWp. Fors hoger dan de oude Shell Solar modules. Een Japanner op zijn tijd moet kunnen...


 
^
TOP

30 november 2011. Solland's SunWeb® module eindelijk met IEC certificaat. Gisteren meldde Neer'lands trots in bange dagen Solland Solar dat ze eindelijk, toch weer wat langer dan ik had gedacht, het felbegeerde IEC product certificaat voor hun - al een tijdje samen met het Duitse Schott Solar tot ontwikkeling te brengen - SunWeb® modules heeft verkregen. IEC certificering houdt in dat elk module type wat dat certificaat krijgt aan een reeks heftige duurtesten wordt onderworpen door een onafhankelijk test instituut. IEC is gebruikelijk voor Europa, UL (Underwriters Laboratories) voor U.S.A. (iets strengere eisen). Solland Solar blijkt te hebben gekozen voor het Duitse VDE, de "Association for Electrical, Electronic and Information Technologies". Te zien aan de VDE site is voor de Solland Solar SunWeb® modules het "VDE Mark" gegeven:

Dat "VDE Mark" staat volgens de website van de VDE voor:

"Electro-technical products including products according to the Appliance and Product Safety Act (GPSG) and medical products according to the Medical Product Act (MPG) ... according to VDE/EN/IEC standards, other technical specifications as well as possible provisions of law with respect to safety and health requirements".

Van VDE website (deze pagina)

NB: Samenwerkingspartner Schott Solar, die al haar (standaard) modules ook door VDE heeft laten certificeren, had ook een ingave voor hun eigen MWT variant (hier).

Ik had nog een wat ouder datasheet van Solland Solar's SunWeb® modules (van augustus), toen het IEC certificaat nog niet was toegekend. Op de website van Solland staat inmiddels een versie (van november) met het toegekende IEC certificaat:

De bovenste afbeelding geeft de onderzijde van het datasheet van augustus 2011 weer, waarbij expliciet was aangegeven dat het IEC certificaat nog "pending" was (wel in test procedure, maar nog niet uitgegeven cq. verstrekt). Het onderste plaatje geeft de meest recente november versie weer die ik vandaag ophaalde van de website van Solland Solar, en waar het woordje "pending" is weggehaald.

Niets staan Solland Solar en SunWeb® samenwerkingspartner Schott Solar nu meer in de weg om zich vol op de marketing activiteiten te storten, want zonder IEC certificaat voor je innovatieve modules kun je een serieuze vraag uit en/of afzet in de markt wel vergeten. Uiteraard waren beide bedrijven daar al een tijdje mee bezig, ze stonden alle twee met de eerste modules, die trouwens op een aparte lokatie in Sittard worden gemaakt (de cellen zelf worden op het Avantis terrein bij Heerlen geproduceerd), op Intersolar, eerder in juni dit jaar. Solland zelf staat daar al een tijdje mee te showen, hier op Intersolar 2010 in München:

^^^
Sunweb® Inside, het nieuwe concept waarmee Solland - en nieuwe partner Schott Solar - vooral op kwaliteit en het "premium marktsegment" willen inzetten. Een architect die dit niks vindt zou bij zichzelf te rade moeten gaan als hij/zij de duurzame boot niet wil gaan missen...

Foto genomen door de webmaster van Polder PV tijdens Intersolar 2010 in München. Zie ook overzicht in artikel van 24 juni 2010.

Nota bene: het lijkt er op dat de SunWeb® modules tegenwoordig een ander "spinneweb patroon" hebben gekregen, als je de grote afbeelding van de (nieuwste?) modules op de website van Solland Solar goed bekijkt en die vergelijkt met bovenstaande foto: zie jpg (6 MB!).

De 235 tot en met 250 Wp "back-contact" SunWeb® modules van Solland Solar hebben module rendementen van 14,81 - 15,75%. Prima prestatie, maar diverse concurrenten zitten daar al fors boven.

In een persbericht van 17 oktober 2011 werd aangekondigd dat de fabriek op het Avantis terrein volledig wordt omgebouwd om (uitsluitend) SunWeb® cellen te gaan maken. En dat die cellen productie "aangepast" zou gaan worden om aan de 20 MWp module productie capaciteit behoefte van Sittard te kunnen voldoen. Er zal dus zeker niet meer dan grof geschat zo'n 30-40 MW aan cellen op Avantis gemaakt gaan worden, anders zitten ze in precaire tijden al heel snel met dure overschotten. Zelfs al zou "het" 40 MW gaan worden (ter verdeling over module productie Solland in Sittard en wellicht een deel daarvan voor Schott Solar?), is dat natuurlijk al aanzienlijk minder dan de capaciteit die al enkele jaren voor de standaard kristallijne "H-cellen" was opgebouwd tot 170 MW, maar waar nooit meer dan 110 MW op is geproduceerd (Photon, april 2011, met productie cijfer Solland Solar voor het jaar 2010).

^^^
Close-up opname van een van de ook al prachtige, sexy ELPS modules (hier een monokristallijn exemplaar, met afgeronde hoeken) van de PV-gigant Canadian Solar. Een zeer geduchte concurrent voor de Nederlandse SunWeb® modules van Solland Solar / Schott Solar. Ook al lang met IEC / UL certificaat, natuurlijk...

Foto genomen tijdens Intersolar 2011 in München, in de stand van Canadian Solar.

Dat kan betekenen dat er met forse module prijzen gerekend zal gaan worden om de "business-case" voor Solland Solar (en voor participant Schott) rond te krijgen. De grote vraag is natuurlijk: hoeveel zijn bijvoorbeeld architecten, projectontwikkelaars, en installatie bedrijven bereid om te betalen voor zo'n sjieke, mooi uitziende SunWeb® module? En: zijn ze daarmee wel "concurrerend" genoeg? Op Intersolar 2011 stond ook bijvoorbeeld Canadian Solar met fantastisch mooie ELPS modules met een zeer ingenieus vergelijkbaar MWT celtype (foto). Die zouden een module rendement halen van 14,92 tot 15,85% voor hun multikristallijne ELPS exemplaren (datasheet). En zelfs 15,85 tot maximaal 16,47% voor de monokristallijne ELPS varianten (datasheet). Die modules zijn ook al (o.a.) bij VDE gecertificeerd. Canadian Solar is een PV-gigant: ze hebben volgens eigen zeggen in 2011 al dik 2 Gigawattpiek aan module productie capaciteit, en 1,3 GW aan cel productie capaciteit (alle capaciteit, ELPS zal daarvan nog maar een heel klein deel zijn).

Ik wens Solland Solar en Schott Solar dan ook een goede concurrentie toe met de nooit stil staande (zeer) grote knapen in de business, en veel "Erfolg" bij de afzet van hun in Nederland samen met het ECN research lab ontwikkelde fraais...

Meer Solland / SunWeb® op Polder PV:
Jantje huilt, Jantje lacht (19 okt. 2011: weer ontslagen bij Solland)
Gaat het er nu echt van komen? (3 mrt 2011: SunWeb® komt er aan!)
Solland Solar te koop. (11 nov. 2010: Delta heeft er genoeg van...)
Solland Solar en Schott Solar gaan samenwerken aan SunWeb® (31 aug. 2011)
Solland Solar, ATS, en langdurige introductie (27 dec. 2009)
Solland Solar raakt kwart van personeel kwijt (12 aug. 2009)
Doorzichtige "paai" truuk bij Delta (1 okt. 2008, zie op die pagina verder voor ouder nieuws)

http://www.sollandsolar.com/about-solland-en/news/vde-certification-sunweb (persbericht van 29 november 2011)
http://www.photon.de/news_archiv/details.aspx?cat=News_Archiv&sub=Praxis&pub=1&parent=3480 (13 september 2011: Photon over het nieuwe spul van Solland Solar met zoals gebruikelijk gedetailleerde achtergrond informatie - panelen zouden bij Schott Solar iets boven de eigen module prijs liggen, maar die zijn vlg. Photon aan de dure kant...)


© 2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP