starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
zontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 96

meest recente bericht boven

Specials:
Zonnestroom projecten op Schiphol (7 augustus 2012)
Nooks and crannies betreffende www.energieleveren.nl (26 juli 2012)

26 juli 2012 - 24 augustus 2012

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 highlights JSS22


24 augustus 2012. Nieuws PV-inkoop acties Nederland. Polder PV heeft al een lange tijd (sinds begin december 2011) een unieke, regelmatig uitgebreide lijst met inkoop acties voor zonnepanelen in ons land op een aparte pagina staan. Ik besteed echter niet tot in alle details aandacht aan het (verdere) verloop van al die acties (mind you, ik zit hier alleen en heb meer dan genoeg te doen). Waarbij voor enkele grote projecten een uitzondering wordt gemaakt vanwege de hoge impact op de totale afzet markt in Nederland (lees: significante deukjes in het uit gewapend beton bestaande pak fossiele boter in ons land). Voorbeelden zijn met name Provincie Overijssel (extreem actief met potentieel van zo'n 25 MWp voor alle projecten, waarvan een groot deel via regionale inkoop acties is of nog wordt afgezet!). En verder ook de specials over Wijwillenzon.nl (nog steeds geen harde afzet cijfers bekend, wel de "eerste redelijk grote" - en continu verlengde - actie), ZonZoektDak (Natuur & Milieu / SolarTotal), en 1.2.3 Zonne-Energie (Vereniging Eigen Huis / Oskomera).

Er zal beslist meer aan de hand zijn dan momenteel op die pagina staat genoemd, alleen al op het gebied van die specifieke acties om, enigszins gechargeerd gesteld, "zonnepanelen zo goedkoop op huis te krijgen, dondert niet op welke wijze". Desondanks is die pagina een van de meest uitvoerige overzichten in Nederland, misschien wel het enige wat zoveel belangrijke details meldt (met name over de feitelijke realisaties, want dat is voor marktonderzoek rond zonnestroom de meest essentiële informatie). Stichting Hier heeft daarnaast een overzicht van collectieven die deels ook wel zonnepanelen inkoop acties kennen, maar waar het zwaartepunt ligt op het organisatorisch handen en voeten geven aan een meer zelfstandige energie voorziening op lokaal niveau / in de regio. Zie de lijst, die vandaag 111 van dat soort "collectieven" in zeer verschillende staat van wording, pretenties, en uitvoering bevatte. Er wordt soms in cryptische termen naar "zonne-energie in het dorp" verwezen, zonder concreet te worden. Als ik daarover nog geen detail info heb, zijn die "collectieven" (nog) niet opgenomen in mijn lijst met inkoop acties voor PV, waarin dat soort details wel zoveel mogelijk worden opgenomen. Die lijst van "Hier" zal nog door mij worden doorgelicht op extra verrassingen.

Zelf opwekken in NL: totale chaos

Er is naast de talloze al dan niet uitsluitend op "goedkoop inkopen van zonnepanelen" gerichte initiatieven in Nederland ook nog eens een ronduit verbijsterende hoeveelheid organisaties van zeer divers pluimage bezig met (voorstellen / plannen voor) het "zelf opwekken van energie". En er is vrijwel niemand die deze chaotische, "zich zelf organiserende" ondoorzichtige brei aan organisaties en activiteiten overziet (goede poging daartoe: zie onderaan), laat staan dat er een helder beeld is wat er tot nu toe voor keiharde, concrete resultaten uit is voortgekomen. Plannen zijn er zat, je struikelt er over, en je kunt er boekwerken mee vullen. Polderen tot je een ons weegt, zeg maar. Aard van de Nederlander, blijkbaar. Wat er tot nu toe bekend is gemaakt, laat relatief "matige" resultaten zien, wat vooral komt omdat onze wet- en regelgeving uit de prehistorie / Neolithicum stamt (en de gevestigde orde dat best wel prettig vindt, de Staat incluis). En omdat we nooit een krachtdadige overheid hebben gehad die de beuk er in heeft willen gooien (laat staan dat de competentie er was, in Den Haag).

Voor een leuk overzichtje van die "zelf energie opwekken potpourri", zie bijvoorbeeld bij Hier ("alliantie"). Dat zijn voor een deel weer koepels met een nog grotere verscheidenheid aan organisaties onder zich. Alleen e-Decentraal bevat er al 50, (en 29 "byzonder aangeslotenen"). Waaronder onze vertrouwde Zonnestroom Producenten Vereniging, en ook het al dertig jaar tegen de klippen op lobbyende ODE, maar ook de 3 miljoen aansluitingen tellende netbeheerder reus Alliander... Natuurlijk een erg prettige chaotische verzameling voor de beleidsambtenaren bij de halstarrige overheid. Die hoeft immers slechts het oude, vertrouwde napoleontische "verdeel en heers" principe met zachte hand toe te passen, en het is alweer snel oorlog onder de decentrale jongens en meisjes, en er gebeurt mogelijk weer een tijd lang nauwelijks iets van betekenis...

Studie "bottom-up" in NL
Een zeer interessante, op eigen kosten gemaakte studie, die ik hoop later nog te bespreken, is gepubliceerd door mevrouw Anne Marieke Schwencke van AS I Search, over de "bottom-up" beweging in de energie sector in Nederland, waar talloze decentrale (al dan niet zonnestroom) initiatieven ook uitgebreid worden behandeld. En, vooral, de "sociale" en cultuurhistorische achtergronden worden belicht. Een memorabele en historische studie waarin ook enkele feiten en harde markt afzet data over zonnestroom (incl. mijn al op 31 mei 2012 publiek gemaakte, herziene grafiek CBS cijfers, en het plaatje met talloze lokale inkoop acties in Overijssel) gepubliceerd door Polder PV worden geciteerd cq. getoond:

Schwencke, A.M. (AS I-Search), 21 augustus 2012. Energieke BottomUp in Lage Landen. De Energietransitie van Onderaf. Over Vrolijke energieke burgers - Zon- en windcoöperaties - Nieuwe nuts. 48 pp. Elektronische publicatie op Dropbox.com. Samenvatting op Energie+.

Inmiddels is concrete, deels lopende actie numero 84 bij mij gemeld, een vervolg exempaar op het door Wilko Kistemaker getrokken (en door mij al langer in de lijst opgenomen) collectief zonnepanelen aankopen project in Houten (Utrecht), wat tegenwoordig Groen Zonnig Houten heet (en een nieuwe website heeft). Deze voortvarende burger heeft in Houten volgens een update van hem, verstuurd aan Polder PV het respectabele volume van bijna 400 kWp bereikt op 185 huizen voorzien van 1.600 zonnepanelen (4 fases). Doel eind 2012: 0,5 MWp, 2.000 panelen op 250 huizen, eind 2013 doel 500 huizen, 1 MWp, met 4 info avonden/jaar.

Dat vond de heer Kistemaker klaarblijkelijk niet genoeg, en in Woensel (Eindhoven noord, NB) kwam een vergelijkbare actie (website Groen Zonnig Woensel). Realisatie tot nu toe daar: 20 woningen met 150 zonnepanelen, 37 kWp (gemiddeld een tegenvallende systeemgrootte van slechts 1,85 kWp/woning). Streven eind 2012 50 woningen, eind 2013 250 stuks. Zonnestroom is extreem besmettelijk, zoals al zeer vaak op Polder PV gesignaleerd, en dus is er nu ook al in Opsterland (ZO. van Drachten, Friesland) een inkoop actie opgestart door Kistemaker, wordt in Zoetermeer (ZH) iets dergelijks voorbereid, en zijn meer projecten gepland, met regionale installatie bedrijven. Diepe kniebuiging voor de heer Kistemaker!!!

1.2.3 Zonne-energie / Vereniging Eigen Huis
Daarvoor heb ik een uitgebreide update ontvangen van mijn contactpersoon daar, waarvan ik de hoogst interessante details mocht openbaren. Zie daarvoor de speciale pagina voor die grote, voor de jaren 2012 en 2013 relatief hoge impact hebbende actie(s) op Polder PV.

Er komt ongetwijfeld nog meer aan zonnepanelen/systemen inkoop acties bij, als u iets mist in de lijst, of inhoudelijke (recentere) informatie heeft over realisaties, gaarne een update aan Polder PV, waarvoor dank!

Zonnepanelen inkoop acties in Nederland op Polder PV


22 augustus 2012. Afscheid van string-ribbon modules definitief? Sovello (BRD) gooit de tent dicht. Ik had eerder al over de insolventie van - waarschijnlijk - de laatste "string-ribbon" zonnepanelen producent gerapporteerd (16 mei 2012), Sovello. Die als een van de weinige module producenten zogenaamde "lint" wafers gebruikt voor de productie van zonnepanelen met een relatief lage ecologische voetafdruk, voornamelijk veroorzaakt doordat het stadium "ingot" en de daarmee gepaard gaande hoge zaagverliezen bij de wafer productie, wordt geëlimineerd. ECN heeft diverse publicaties waarin dat laatste, in de vorm van een lage "energetische terugverdientijd" (EPBT) herhaalde malen is aangetoond voor "lint" wafer productie, o.a. in het bekende afrondende rapport van het omvangrijke Crystal Clear research project (pdf beneden gelinkt). In dezelfde publicatie worden hoge efficiëntie records (NB: laboratorium condities) gemeld voor zowel de RGS ribbon techniek, als de gecompliceerdere "EFG ribbons" van de derde producent, Schott Solar (14,4% bij klassieke RGS wafers, en zelfs 18,2% bij de EFG productie techniek). EFG staat hier voor "edge-defined film-fed growth".

Deze positieve punten ten spijt op milieu gebied, de snoeiharde concurrentiestrijd bij het maken van zo goedkoop mogelijke zonnepanelen, en tegelijkertijd zo hoog mogelijk in commerciële productie bereikte module efficiëntie (waar genoemde partijen helaas nooit aan zijn toegekomen), heeft een dikke streep door de plannen van alle drie de spelers gezet. Daarmee mogelijk het einde in luidend van "het beste productieproces" als je naar de energetische impact kijkt. Ik hoor tijdens deze vaststelling weer eens ouderwetse "Video 2000" klokken beieren...

Schott Solar
Eind september 2009 besloot het Duitse Schott Solar dat het complexe EFG productie proces niet meer gecontinueerd zou worden binnen het bedrijf, wat er veel mee heeft gepionierd (persbericht). Dit werd besloten in samenspraak met joint venture partner Wacker (een van de grootste silicium producenten ter wereld) binnen de JV onderneming Wacker Schott Solar. Wacker trok zich toen helemaal terug uit de wafer productie en concentreerde zich op de core-business: de basis grondstof silicium.

Eind juni van dit jaar besloot Schott om zelfs helemaal uit de productie van silicium-based wafers en zonnepanelen te gaan stappen (bericht PVTech 29 juni 2012). Hetgeen waarschijnlijk ook betekent dat de samenwerking met het magere restant van Solland Solar, het vehikel SunWeb Solar, op het gebied van de (kristallijne, wafer-based back-contact SunWeb® technologie, gedoemd is te mislukken (ongekende "reddende engelen" verder niet in beschouwing nemend). De dunnelaag module productie en de vacuumbuizen voor CSP trogcentrales (specialisme van Schott) bleven onaangetast.

Evergreen Solar
Deze Amerikaanse producent van op "lint" wafers gebaseerde kristallijne PV-modules moest de handdoek in de ring gooien in augustus 2011, met het aanvragen van de insolventie status, na jaren van magere bedrijfsresultaten. In maart van 2012 gaf de Amerikaanse rechter akkoord voor de verkoop van de (restanten van de) productie lokatie in Devens (Massachussetts) aan Hackman Capital Acquisition Co. LLC voor minder dan 9 miljoen dollar. De zonnecellen worden echter blijkbaar nog steeds ingezet door de Chinese, inmiddels de String Ribbon™ patenten houdende dochter Evergreen Solar (China) Co. Ltd. (website), maar de vraag is of dat een levensvatbare business-case zal gaan opleveren. Je hoort nooit van grootse projecten daar met die modules, en deze dochter wordt niet genoemd in het cellen productie overzicht in Photon 4/2012. De vraag is of de Chinezen dit technologisch nogal fors van de standaarden afwijkende platform wel overeind willen houden. Al helemaal gezien de fragenswürdige concurrentie positie wat de (commercieel gehaalde) eigen module rendementen betreft. Ondersteuning vanuit het opgedoekte moederbedrijf in Amerika zal, zeker met de huidige invoer-heffingen oorlog rond Chinese PV-modules, waarschijnlijk geheel zijn verdampt.

Sovello GmbH
Deze Duitse fabrikant, die het ribbon-string productieproces van Evergreen Solar in licentie voerde, ging op 14 mei 2012 in insolventie. De financiële situatie is zelfs rap verder verslechterd sinds de onderneming zelf eerst probeerde de boel te verkopen. De rechter verbood die (in wet geregelde) "Eigenverwaltung" status vanwege de verder afgebrokkelde solventie status, en vervolgens werd curator Lucas F. Flöther als faillissements-uitvoerder aangesteld. In het bericht van 21 augustus wordt duidelijk dat hij heeft geconcludeerd dat er na augustus geen geld meer is om het personeel aan het werk te houden, en de 27e gaan de deuren in Thalheim (Sachsen-Anhalt) dicht: de productie wordt gestaakt. Nogal zuur voor een producent die onderaan het R.I.P. bericht zelf claimt "einer der weltweit größten integrierten Solarmodulhersteller, der Solarwafer, Solarzellen und Solarmodule unter einem Dach produziert" te zijn. Dat valt echter wel mee (of tegen): Photon meldde in het april nummer van 2012 dat Sovello's cellen productie slechts in vollast op 180 MWp (= capaciteit) zou hebben gedraaid in 2011. En dat is beslist geen "enorm" volume, zoals de onderneming lijkt te suggereren, al is het voor Europa "een aardig niveau". Chinese kristallijne cel- en module producenten draaien vele honderden MWp aan fysieke productie per jaar, de grootsten tussen de 1 tot over de 2 GWp in 2011 (met Suntech toen weer de allergrootste, 2,2 GWp).

^^^
Elementen uit het productie proces bij Sovello. Van rechts naar links: fijnkorrelig silicium granulaat. Dit wordt gesmolten in kleine oventjes, twee draden van geheim gehouden materiaal trekken de "smelt" als een zeepbel uit de hete vloeistof, en een "lint" (ribbon) van silicium stolt als de draden uit de oven worden getrokken. Dit "lint", waarvan een segment wordt getoond, 2e van rechts (rechtopstaand, zoals het uit de oven wordt getrokken) hoeft slechts in uniforme segmenten te worden gezaagd (met minimale verliezen aan kostbaar silicium), en de "wafer" ontstaat (3e van rechts, liggend). Na chemische bewerkingen van die wafer ontstaat de typische langwerpige "string-ribbon cel" (hier met 2 busbars, 2e van links). Uiteindelijk worden die cellen, doorverbonden en wel, in horizontale positie opgenomen in een module (zie ook 2e foto hier onder). Helemaal links een demo stukje module met op de achterzijde de junction box.

Deze set-up kan straks mogelijk alleen nog maar in het Solar Museum worden aanschouwd, als het slechtste scenario uit zal komen en er geen gegadigden zijn voor de boedel van Sovello...

Foto gemaakt tijdens Intersolar 2010 in München.

Gevolg is dat het grootste deel van de 500 (!) werknemers van Sovello op vrijdag 31 augustus de laatste gang naar het bedrijf "mag" gaan maken en een nieuwe baan moet gaan zoeken. Flöther gaat verder beslist nog proberen "iets" van de onderneming te redden, maar wat er verkocht kan gaan worden in een zeer onzekere, met overproductie geconfronteerde markt is ongewis. De zwaar getroffen deelstaat Sachsen-Anhalt (die ook al met de nog steeds slepende insolventie van het veel grotere Q-Cells in hetzelfde Thalheim in zijn maag zit) zou bij het sociale plan, zoeken naar andere banen, redden van zo veel mogelijk activiteiten van het bedrijf, etc., hulp hebben aangeboden.

Nagekomen
Photon meldt echter in hun nieuwsbrief op 22 augustus dat deze Duitse deelstaat financiële ondersteuning zou hebben geweigerd omdat, zoals Photon dat citeert, er geen "zukunftsfähiges Unternehmenskonzept" zou zijn getoond door de onderneming. De CEO van Sovello, Reiner Beutel, schijnt begin augustus het bedrijf te hebben verlaten...

^^^
Eco-labels verdiende Sovello (en toen dat nog bestond, de oorspronkelijke String Ribbon™ patent houder Evergreen Solar) zonder problemen, met hun lage ecologische/energetische footprint (Öko-Test predikaat "Sehr Gut"). Ze kregen zelfs een OK voor "ammoniak bestendigheid", altijd handig als je je product op boerderij schuren van intensieve veehouderijen wilt slijten (in zeer grote aantallen, natuurlijk...). Dat alles daargelaten bleken de financiën van het bedrijf zelf, zoals bij zoveel PV-ondernemingen "van naam" niet op orde, of in ieder geval, niet opgewassen tegen het dump geweld van "standaard" kristallijne modules uit Azië. En dus volgde de onverbiddelijke insolventie - en nu dus ook het compleet stoppen van de productie in het reeds zwaar getroffen Thalheim.

Op de foto zijn de typische langwerpige, horizontaal in het module geplaatste cellen (met 2 busbars per cel kolom) goed te zien. Er gingen in totaal 114 cellen in zo'n 205 Wp module (6 kolommen met elk 19 cellen). De "hoogte" van de cel is de "breedte" van het waferlint wat uit de Sovello oventjes wordt getrokken tussen twee draden (materiaal: geheim), en vervolgens stolt. Voor foto van zo'n industriële productie set-up bij "concurrent" Evergreen Solar, zie de Intersolar 2008 foto pagina op Polder PV.

Het "Richtig gut Leben" van Ökotest komt op deze foto een beetje over als een vlag op een modderschuit, ook al had die laatste nog zo'n schone reputatie. Of de ontslagen medewerkers dat ook zo zullen zien, van dat "Gute Leben", waagt Polder PV te betwijfelen.

Foto gemaakt tijdens Intersolar 2010 in München.

Einde van de "ribbons"?
Gaat het niets worden met het zoeken naar een koper (al dan niet voor "onderdelen" van het bedrijf), kan dit betekenen dat de ooit geroemde "ribbon-growth-on-string" techniek, de energie zuinigste productiewijze van alle commercieel toegepaste wafer-based silicium technieken, op de rand van de afgrond staat. Nota bene: in het topjaar 2001 had deze productie techniek nog een mondiaal markt aandeel van 5,6%, en werden er gouden tijden voor de expansie ervan beloofd. In 2010 zou er volgens Photon nog slecht een marktaandeel van 1,2% zijn geweest, al voor het jaar 2011 wordt het aandeel niet eens meer apart genoemd.

De zonnestroom sector blijkt inmiddels een van de meest spraakmakende industriële sectoren waarin al dan niet van gevestigde onderzoekers afkomstige voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen met een pot korrel zout moeten worden genomen...

Sovello lässt Produktion ruhen (persbericht van 21 augustus 2012 met het zoveelste rampnieuws voor Duitsland)

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/m09034.pdf (afrondend rapport van het Crystal Clear project, 2009, waarin modules met zonnecellen gemaakt van ribbon-growth wafers de laagste energetische terugverdientijd - EPBT - van alle kristallijne productie technieken blijkt te hebben, zie met name Fig. 9 op pagina 10).


20 augustus 2012. Weltmeister still going strong: Grafische update PV-capaciteit uitbouw Duitsland. Eindelijk heeft de webmaster van Polder PV de nodige tijd kunnen vrijmaken voor een eerste grafische update van de zonnestroom revolutie in Duitsland. Ik heb alle nog niet door mij getoonde resultaten uit oudere maandrapportages van Bundesnetzagentur nu in ieder geval in spreadsheet vorm verwerkt. En daaruit enkele belangrijke progressie grafieken gemaakt middels Excel (Professional Plus 2010 versie).

In deze verzamel grafiek de situatie na jarenlang doorslaand succesvol ondersteunings-beleid vanuit de Duitse regering. Met Grossen Dank aan Hermann Scheer† en de zijnen, zonder wie er niks/veel te weinig zou zijn geschied. Wat, ondanks een lange serie - soms zeer heftige - "ingrepen" in de Einspeise Vergütungen structuur, nog steeds tot aanzienlijke groei op de eigen afzet markt heeft geleid.

2012 is weergegeven door het laatste groene segment rechtsbovenaan, waarbij er alweer bijna 4,4 GWp is toegevoegd aan de "stapel" van 24,7 GWp bereikt eind 2011, met juni 2012 als laatst bekend gemaakte maand bij Bundesnetzagentur. Duitsland had eind van die maand al ruim 29 GWp aan volledig gecertificeerd bemeten zonnestroom capaciteit "staan", een factor twee-hon-derd-en-elf maal het beetje (bij CBS en CertiQ bekende) capaciteit in ons land, eind juni 2012. En gaat dit jaar gegarandeerd hard door de 30 GWp heen (Nota Bene: er stond medio 2012 ook nog eens 30 Gigawatt aan windturbine capaciteit in Duitsland). 30 GWp aan PV-capaciteit waarvan de heer Stephan Kohler, Chief Executive van het semi-staatsorgaan DENA (Deutsche Energie-Agentur) in een heftig telefonisch interview, vrijwel letterlijk weergegeven in de december-issue 2012 van Photon, vond dat dat de "limiet" zou zijn wat het Duitse net zou "aan kunnen". Wat trouwens heftig werd bestreden door de specialisten van Photon.

M.a.w.: volgens Kohler zou Duitsland dit jaar zo'n beetje op de rand van "Kollaps" kunnen komen te staan als de uitbouw van nieuwe PV-capaciteit onvervaard door zal blijven gaan. Ik weet niet wat hij tegen de vertegenwoordigers van de regering gaat zeggen, die eerder al hebben besloten dat er zeker 52 GWp mag gaan komen in eigen land, gefinancierd via de al jaren werkende, buiten de politiek gevoelige staatsbegroting om functionerende mechanismen verordonneerd door het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz...

Capaciteits-uitbouw Duitsland
Rappe bijbouw van fotovoltaïsche capaciteit blijft een vaste waarde in Duitsland. Groen: nieuwbouw per maand; geel accumulatie ontwikkeling in 2012 (al bijna 4,4 GWp eind juni). De getallen zijn in MWp vermogen. Ter vergelijking (zet een borrel klaar): In NL werd volgens CBS in heel 2011 43 MWp bij geplaatst...


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Bovenstaande grafiek toont de progressie van het aantal nieuwe PV-installaties per maand, gedetailleerd door Polder PV gesegmenteerd naar installatiegrootte (zie legenda, systeemgrootte in kWp). En waarbij de vier jaargangen vanaf 2009 telkens per maand naast elkaar zijn gezet zodat een onderlinge vergelijking mogelijk is. De bijbouw cijfers in ons buurland (bekend / voorlopige cijfers, tm. juni 2012) zijn en blijven voor Nederlanders volstrekt onvoorstelbaar. Al helemaal als je gaat beseffen om wat voor type en grootteklasse installaties het daarbij ook nog eens gaat. Dat gaat het voorstellingsvermogen van de meeste Henken en Ingrid's compleet te boven, tenzij ze met hun gemotoriseerde blik daadwerkelijk zelf gaan kijken - waarschijnlijk rollen de ogen uit hun kassen zodra ze de Grüne Grenze passeren...

De gemiddelde installatiegrootte van nieuwe PV-systemen in 2012 was in Duitsland in het eerste half jaar ... 45 kWp. Dat is een gemiddeld nieuw systeem van 196 stuks 230 Wp modules (volstrekt normaal, gangbaar paneel type vandaag de dag). Waar zou u die 196 paneeltjes neer leggen, als u de "kans" kreeg (ongeveer 1 bij 2 meter per stuk) ???

Alle data die zijn bijgewerkt staan op de nieuwe Duitsland pagina 2012 op Polder PV:

PV-Weltmeister 2012:
Nieuwbouw PV in Duitsland


 
^
TOP


16 augustus 2012. Ook leuk nieuws in komkommertijd. Of: "zo maar een anekdote uit de rijke Nederlandse PV-installatie geschiedenis". Gisteren kreeg ik een pakketje aangeboden aan de voordeur. Ik had een leuk bericht ontvangen van de heer Breet van het gelijknamige installatiebureau met ruime ervaring in het Nederlandse "PV-gebeuren". Die heeft, naast regelmatige werkzaamheden bij voornamelijk particulieren voor kleinere systemen, weer eens een forse zonnestroom installatie in een Noord-Hollands dorp aangelegd van ruim 8,5 kWp, aangesloten op een SMA Tripower 8000 bak (foto). Waarbij er ook nog een thermische collector installatie van Nefit werd aangebracht (met 500 liter vat), en er zelfs in eerste instantie e.e.a. aan dakrenovatie gedaan moest worden.


Foto 8,64 kWp PV-systeem door Breet installatiebedrijf in Noord-Hollands dorp.
NSI 240 Wp modules.

Eerste twee foto's © P. Breet, Wieringerwaard

Tijdens de werkzaamheden kwam ter sprake dat er "een storing" was in de elektriciteitsvoorziening van het poppenhuis (...). De installateur was de beroerdste niet gezien de grote klus, fixte het microscopische elektriciteitsnetwerk van het fraaie geheel. En ... voorzag meteen ook maar het poppenhuis van mogelijk een van de kleinste zonnestroom systeempjes die we kennen op deze planeet:

Grappend werd daar bij verteld dat die byzondere paneeltjes toch wel € 10,--/Wp waard zouden zijn. Hoewel, grap? In het pakketje wat ik gisteren kreeg zat namelijk een model van een van de 51 geostationaire satellieten van SES S.A. (zie fleet overzicht), een model "Astra" waarvan er 15 die voor Europa zijn bedoeld boven Afrika hangen. Het model wat ik kreeg, uiteraard gemaakt door een Chinees bedrijf, lijkt enigszins op de vroegere versies Astra 1E - 1F die in 1995 en 1996 een geostationaire baan in werden gebracht (zie details bij Gunther's Space Page). Het geinige dingetje ziet er zo uit:

... en daarmee wordt meteen duidelijk waar de heer Breet zijn unieke, "dure" poppenhuis zonnepaneeltjes vandaan heeft gehaald ... Zonnepanelen die in de ruimtevaart worden toegepast zijn door de bank genomen geen exemplaren die een particulier ooit zou kunnen betalen. Zelfs al zou hij/zij er de auto voor de deur uit doen... Zouden die micro-paneeltjes op het poppenhuis in het Guinness Book of Records kunnen worden opgenomen?

Nog meer leuke dingen...

Er zat echter nog meer in die bij mij aan de deur geleverde doos. En dat was nog veel breekbaarder dan dit in een eigen doosje verpakte speelgoed satellietje. Het was "het echte werk". Van het werkende spul. Dit, dus:

Maar liefst twee - zorgvuldig verpakte - zeer fragiele, fraaie "H-type" multikristallijne zonnecellen, hierboven eentje weergegeven met een 10 Eurocent munt er boven op (helaas nog niet de commerciële waarde van zo'n cel), om de omvang aan te geven. Het zijn 12,5 x 12,5 cm. grote "5 Zoll" (inch) cellen. Nu is dat op zich niet zo byzonder, want tegenwoordig worden de "next generation 6 Zoll" cellen, joekels van 15 x 15 cm., veelvuldig toegepast. Wel heel speciaal is de producent van deze cellen. Want het betreft geen commerciële zonnecellen bakker. Het is Neerland's enige heuse, en wereldvermaarde ECN Research lab, waar deze cellen zijn gemaakt, zoals onmiskenbaar uit het gestileerde logo blijkt:

Wederom dus, na de fraaie SunWeb® back-contact MWT cel van - destijds nog geheten - Solland Solar (die ik van het centrum voor burger initiatieven in Leiden kreeg), en de historische Holec cel die ik van collega Henk Peters kreeg, een stukje tastbaar Nederlandse zonnecellen geschiedenis in huis. Zelfs als je bedenkt dat het "schroot" is, omdat de solar research afdeling bij het ECN al jaren lang voortdurend op proefstraten allerlei productie processen uitvoerig test met diverse wisselende parameters, en gaandeweg de testen dit soort cellen maakt. Die nooit een commerciële toepassing vinden.

Ik heb een van de zeer breekbare (waarschijnlijk slechts zo'n 200 micrometer dunne), losse cellen natuurlijk wel even "stiekem" getest buiten, liggend in de zon tijdens broeierig, warm weer. Er kwam "prik" uit (ik had niet anders verwacht):

De cel ligt met de gemetalliseerde achterzijde op een dun stripje geleidend aluminium waar de rode (plus) ingang van het multimetertje tegenaan ligt. De punt van de min pool (zwarte steker) zette ik voorzichtig op een van de metalen hoofdstrips op de voorzijde van de cel. Resultaat, balancerend met het fototoestel en proberend de zwarte pin voorzichtig met de andere hand op de strip te houden, op de meter: 30 milli-Ampère gelijkstroom.

NB: het "gestreepte" uiterlijk van de fijne metallisatie op de cel is een artefact van het verkleinen en verscherpen vanaf de originele foto (soort Moiré-effect).

Ik dank de heer Breet voor dit fraaie geschenk!

En ik denk dat de eigenaren van het poppenhuis in Noord-Holland meer dan tevreden mogen zijn over het grote en kleine zonnepanelen fraais wat ze hebben laten aanbrengen...


14 augustus 2012. Tussenstand realisatie SDE regeling zonnestroom. Agentschap NL publiceert eens in de zoveel tijd een bijgewerkte tabel met de stand van zaken rond de realisatie van projecten binnen de sinds 1 april 2008 met heel erg veel politiek gekrakeel (en stuitend veel al dan niet elektronisch papier) gepaard gaande SDE regeling. Sinds 19 juli 2012 staat er een update met ijkdatum 1 juli 2012 op de site. Hieronder heb ik in grafiek vorm weergegeven wat de stand van zaken is rond de realisatie van zonnestroom:

In het linker gedeelte van de grafiek de realisaties (oranje kolommen, MWp) t.o.v. het beschikte vermogen (gele kolommen, MWp) per SDE (deel)regeling, met er boven in grijs kadertje het percentage "realisatie t.o.v. beschikt vermogen". SDE 2010 "groot" (gedomineerd door tientallen beschikkingen van elk slechts 23 kWp van slechts één aanvrager, het gelegenheids-vehikel SunUnited) nog steeds op een dieptepunt met slechts 40% gerealiseerd. SDE 2009 "groot" (gedomineerd door de heel wat voortvarender optredende aanvrager Horizon Energy / Sunfarmers, met meestal 100 kWp beschikkingen) was tot nu toe het meest succesvol qua realisatie: 75% van het oorspronkelijk beschikte volume van 11 MWp (8,3 MWp gerealiseerd). SDE 2010 "klein" zit ook in de gevarenzone, met nog maar 48% van het oorspronkelijk beschikte volume (9,6 van 20 MWp) bekend als "gerealiseerd" bij Agentschap NL.

Rechts in het diagram achtereenvolgens het totaal aan realisaties (nominaal STC vermogen beschikt) voor SDE 2008 tot en met SDE 2010 (kolommen met gestreepte rand), nog steeds maar 56% gerealiseerd (38,7 MWp gerealiseerd van 69 MWp beschikt). Vervolgens de realisaties inclusief de laatste SDE regeling (SDE 2011, ook wel, onzinnig, "SDE +" gedoopt), waarbij het totaal aan beschikkingen (119,5 MWp) nog maar voor 39,4 MWp is ingevuld (33%, er zou nog maar 1,7 MWp voor SDE 2011 zijn gerealiseerd). In het laatste, gearceerde kolommen paar de data van het laatst bekende SDE/MEP rapport van Agentschap NL (2011) voor de oude MEP regeling, 13 van 14 MWp beschikt gerealiseerd.

Vergelijking ANL met CertiQ data
Zijn de cijfers van Agentschap NL "actueel genoeg"? Dat valt wel tegen. Het Agentschap is afhankelijk van de gegevens van CertiQ, en blijkbaar zit daar nog wel wat ambtelijke verwerkingstijd tussen. Want als we de CertiQ data van 1 juli 2012 bekijken, moeten we concluderen dat er in totaal waarschijnlijk 50,047 MWp is bijgeschreven door deze dochter van TenneT, sinds de start van de SDE regeling. Op basis van de meest recente historische data gekregen in april 2012 van CertiQ zelf: eindstand accumulatie PV bij CertiQ eind maart 2008 was 12,307 MWp. Eind juni 2012 was dat volgens het 1 juli 2012 maandrapport 62,354 MWp.

ANL komt in hun 1 juli 2012 update voor de SDE in totaal op slechts 43,9 MWp "gerealiseerd". Dat is maar liefst 6,1 MWp minder, ruim 12% onder het CertiQ volume...

Als genoemde 50,047 MWp bij CertiQ daadwerkelijk uitsluitend aan de SDE toegeschreven moet worden in de periode 1 april 2008 tot 1 juli 2012, en we er van uit zouden gaan dat daar nog geen SDE 2011 projecten bij hebben gezeten, zou er i.p.v. 56% (uit ANL cijfers) dus mogelijk al 50,047/69 = 72,5% van het beschikte volume daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Een stuk bemoedigender, maar nog steeds teleurstellend, omdat de (maximaal) te beschikken volumes al niet waren om over naar huis te schrijven. En, vooral ook, omdat van ruim 27% van de beschikkingen dus nog steeds geen realisatie bekend lijkt te zijn bij CertiQ. Weggegooid geld dus, wat jarenlang staat weg te schimmelen op een rekening van het Rijk, nog steeds geen donkergroene kilowatturen opleverend.

Andere opties binnen SDE
Heel erg veel is er niet veranderd sinds de vorige update van 1 april 2012. De meest significante is de forse toename van de component biomassa "hernieuwbaar gas" (HG) die voor SDE 2009 toenam van een capaciteit realisatie van 2.740 (1 apr.) naar 3.842,2 Nm³/h (1 juli), een toename van dik 40%. Dit is terug te voeren op de realisatie van vier projecten in vijf beschikkingen voor de categorie "gas uit overige vergisting" voor de bedrijven A. van de Groep en Zonen B.V. in Bunschoten-Spakenburg (690 Nm³/h), Bouwhuis Biovergisting B.V. in Witteveen (Dr, 200 Nm³/h). Vervolgens 2 deelprojecten voor Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. in Dinteloord (NB, 1.102 + 1.150 = 2.252 Nm³/h), die naast het complex van SuikerUnie zijn opgetrokken om plantaardig restafval van de suikerbieten te vergisten (officieel geopend op 8 november 2011 door kroonprins Alexander...). Tot slot Vagron B.V. in Groningen (700 Nm³/h). Tezamen hebben deze vier partijen maar liefst al 3.842 van de geclaimde (beschikte) 6.783 Nm³/h gerealiseerd, 57% van het totaal voor dat jaar. Zie documentatie Agentschap NL.

Voor wind op land in SDE ronde 2010 was er eindelijk ook weer eens een klein sprongetje in gerealiseerde capaciteit ("hernieuwbare elektriciteit", HE), van 82,9 naar 98,3 MWe (toename bijna 19%). Het grootste project wat tot 1 juli 2012 voor deze ronde is gerealiseerd (volgens de registraties van ANL) is dat van Olde Tocht B.V. in Biddinghuizen (Flevopolder), met 13,8 MWe schoon aan de haak. Zie verder info beschikkingen SDE 2010 wind, bij ANL.

De totale capaciteitstoenames voor HE resp. HG in SDE rondes 2008 tot en met 2011 waren (t.o.v. 1 april) 5,1% respectievelijk 48,8%. Dat lijkt veel, maar het gaat maar om slechts weinig installaties. M.a.w.: een "decentrale revolutie" heeft met deze ontwikkeling niets te maken, de burgers en het midden/kleinbedrijf blijven vrijwel op alle fronten buiten spel staan...

Status 1 juli 2012
Links naar de beschikkingen lijsten SDE 2008 tm. SDE 2011 (ANL)
Tabel gerealiseerde vermogens SDE voor HE en HG (ANL)


13 augustus 2012. Fotoverslag bezoekje Duitsland "achter Winterswijk". De webmaster van Polder PV en zijn partner zijn net terug van een lang weekend in het oosten van Nederland. Met er natuurlijk aan geknoopt een bezoek aan "een stukje verder oostwaarts". We kampeerden op het fraaie NTKC terrein noordoostelijk van Winterswijk, in de Gelderse Achterhoek. We huurden een dag lang twee ligfietsen om weer eens even te "grenzschlängeln" rond de Groene Grens, ook om weer even wat PV-blauw te scoren bij de oosterburen en de Solar Spirit weer op te vijzelen. Dat is, zoals was te verwachten, weer aardig gelukt, ondanks het slechts paar uur durende verblijf daar:

Voor een uitgebreide en gedocumenteerde fotoreportage van dit zoveelste polderiaanse zonnestroom avontuurtje, zie:

Voor meer zonnestroom fotoreportages, zie de aparte foto link pagina.


9 augustus 2012. CertiQ update juli 2012 met nieuwe grafieken. Wederom heeft Polder PV een nieuwe set grafieken gemaakt. Tot nu toe had ik alleen chronologisch geordende progressie cijfers uit de maandelijkse rapportages van de gecertificeerde PV-capaciteit bij CertiQ in grafieken weergegeven. Ik heb nu ook de gegevens per maand gerangschikt, met de meest relevante SDE jaren (2009-2012, in "startjaar" 2008 is er vrijwel niets gebeurd) direct naast elkaar. Zodat de "jaarprestaties" direct met elkaar vergeleken kunnen worden, van maand tot maand.

Drie nieuwe grafieken volgen hier uit: aantal nieuwe installaties volgend uit de accumulatie cijfers van CertiQ per maand (fig. 9A), het daarmee gepaard gaande nieuw geregistreerde vermogen (MWp, fig. 9B). En, indien beide gegevens bekend waren gemaakt in de maandrapportages (helaas geen vermogens-opgaves tot en met 2009), het daar uit volgende systeemgemiddelde van de nieuwe installaties per maand (in kWp, fig. 9C). Zie hier onder.


9A


9B


9C

Nieuw gerapporteerde installaties, capaciteit, en systeemgemiddelde per maand, gedestilleerd uit accumulatie data in CertiQ rapportages, gerangschikt per jaargang.

In deze drie figuren zijn de nieuwe aantallen installaties (Fig. 9A), de nieuw gerapporteerde capaciteit (Fig. 9B, in MWp), en de daaruit volgende gemiddelde capaciteit per nieuwe installatie per maand (Fig. 9C, in kWp/installatie) weergegeven met de resultaten per jaargang naast elkaar voor elke maand. In de maandrapportages van CertiQ zijn geen (cijfermatig weergegeven) vermogens gepubliceerd tot en met 2009. Voor een historische update van die gegevens (nieuwe data vanaf 2003 tot en met maart 2012), zie mijn aparte analyse op basis van een Excel sheet die, op aanvraag door ondergetekende, door CertiQ in april 2012 aan Polder PV werd verstuurd.

De gegevens voor januari tm. maart 2010 (vermogen en gemiddeld vermogen per installatie) in de laatste 2 grafieken zijn hoogstwaarschijnlijk een administratieve glitch omdat voor februari en maart in dat jaar negatieve uitkomsten resulteren uit de accumulatie cijfers. Dit is zeer waarschijnlijk een artefact in de CertiQ data geweest (ik heb de negatieve waarden alleen in cijfervorm weergegeven in de grafieken, en het onwaarschijnlijk hoge positieve resultaat voor januari 2009 gearceerd bij de vermogens).

In bovenstaande drie grafieken zijn de maximale waarden vergroot weergegeven. Let met name op het aanzienlijk toegenomen gemiddelde vermogen per gerapporteerde nieuwe installatie in 2012: een gevolg van het stapsgewijs "uitsterven" van de kleine residentiële markt in de CertiQ cijfers (lees: de veelbesproken SDE!), waardoor het gemiddelde steeds meer richting de vermogensklasse van installaties op bedrijven e.d. verschuift. In 2009 waren er nog relatief veel kleine installaties nieuw ingeschreven bij CertiQ, zodat het systeemgemiddelde laag ligt in dat jaar. Dat mag gerust inmiddels als "historie" worden beschouwd. Ver over de helft van alle kleine nieuwe installaties wordt compleet buiten de SDE om gerealiseerd, momenteel al dan niet met als extra kers op de taart een bonus van maximaal 650 Euro per 2 juli 2012 zonder tegenprestatie (zie special).

M.a.w.: de "betekenis" van de door mij gemaakte grafieken betreffende de gecertificeerde capaciteit zal steeds minder groot worden. Het grootste deel van de marktafzet aan zonnestroom capaciteit onttrekt zich aan centrale registratie organen, wat te bizar is voor woorden, maar wat "historisch verklaarbaar" is (er is nooit een degelijk, betrouwbaar, en langjarig stabiel incentive regime geweest in Nederland).

Juli update 2012
In die maand zijn er slechts 127 nieuwe installaties ingeschreven na het dieptepunt van 66 in juni. Dit voegde 1,804 MWp aan nieuwe gecertificeerde capaciteit toe aan de CertiQ cijfers, zodat er in 2012 tot en met juli er volgens deze instantie nu 13,3 MWp nieuwe capaciteit is bijgeschreven, met slechts 977 nieuwe PV-installaties (gemiddeld nog geen 5 stuks per dag...). Het systeemgemiddelde van de nieuwe installaties gerapporteerd in 2012 is derhalve 13,6 kWp. Dat kunnen slecht zeer weinig burgers op hun (meestal zeer kleine) dak kwijt, want dat zijn ruim 54 panelen van 250 Wp (en dat is al snel ver over de 100 vierkante meter). Ergo: dat zullen voor een aanzienlijk deel boeren, bedrijven, "instanties", "gemeentehuizen", "scholen", etc. zijn geweest.

"Primeurtje"?
Met een pot zout er naast mag u het "primeurtje" beschouwen in het juli 2012 rapport. Want voor het eerst in de "geschiedenis" is het aantal PV-systemen geregistreerd door CertiQ de 10.000 gepasseerd, nauwkeuriger, 10.031 stuks. Daarbij moet echter wel worden gesteld dat daar waarschijnlijk nog 564 oude MEP installaties bij zullen zitten, wat zou betekenen dat er nog steeds maar 9.467 SDE installaties zouden zijn ingeschreven. Het totaal ingeschreven vermogen (MEP + SDE) is nog maar 64,2 MWp (NB: sinds 2003...), en in juli 2012 is daarvan slechts 1.804 kWp bijgeschreven.

^^^
Reden voor een feestje, die "10.000" PV-installaties bij CertiQ? Mwagh. Ten eerste: SDE realisatie (rood geaceerd) is nog niet zo ver (juli 2012: 9.415 installaties). Al gaat dat natuurlijk ook over enkele maanden toch gebeuren. Omdat het bovenste blauwe deel van de kolommen MEP installaties betreft, en die paar honderd geregistreerde PV-systemen kunnen gerust als "antiek" worden beschouwd. Ten tweede: zelfs als het 10.000 gaat worden voor SDE, blijft dat ronduit schandalig weinig, en een stinkend rijke natie als Nederland onwaardig. Ook als je de meerderheid van de NIET bij CertiQ geregistreerde, vele tienduizenden PV-installaties in Nederland daar nog bij zou gaan optellen...

Tevens in deze grafiek opgenomen een 2e graads polynoom trendlijn voor totaal aantal installaties (donkerblauwe lijn)

Feestje?
Moeten we daar nu een feestje van bouwen, van die "10.000"? Neuh, dat zou ik niet doen . Want dan krijgen we wellicht weer van die meelijwekkende blikken in de ogen van de Duitsers, die er in juni 2012 alweer 1.791 MWp bij hebben gegooid volgens het Bundesnetzagentur. Dat waren weer 14.750 nieuwe installaties in die maand, anderhalf maal zoveel dan Nederland sinds 2003 bij CertiQ heeft laten registreren. Met een systeemgemiddelde (nieuwe installaties) van ... 121,4 kWp. En 302 reuzen installaties (of delen daarvan) groter of gelijk aan 1 MWp, met alleen al voor die molochs een gezamenlijk nieuw vermogen van 1,1 GWp (61% van totaal nieuw maand volume). En de grootste, Marienfließ in Brandenburg, met een leuke projectgrootte van 49,9 MWp op één lokatie (in 2 aanmeldingen). Dat is echter daar nog niet het einde, want volgens projectontwikkelaar Parabel (nota bene ook bekend van het 7 kWp "pilot" miniprojectje met dunnelaag modules op het dak van NS station Amersfoort...) moet dat een echte gigant worden, een "Solar Cluster", met vier project delen die gezamenlijk een projectgrootte moeten gaan bereiken van meer dan ... 100 MWp (factor >> 14.000 in vergelijking met de "pilot Amersfoort"). Dát zet zoden aan den dyck, beste mensen...

MEP-uitschrijving CertiQ potentiële "registratie dreiging"
Bovenop de blijvend magere resultaten in de CertiQ progressie data, moeten we ook tot het besef gaan komen dat het jaar 2013 nadert. Dat is het jaar dat de eerste in 2003 "beschikte" MEP installaties geen aanspraak meer kunnen maken op de 9,7 Eurocent/kWh die ze tien jaar lang konden claimen (een soort zeer bescheiden "FIT", die volstrekt onvoldoende was om de peperdure PV-installaties in die dagen economisch rendabel te maken als er niet extra geld bij had gestopt geweest uit andere "potjes"). Het kan derhalve gaan gebeuren dat die systemen vanaf 2013 stapsgewijs uit de CertiQ data gaan verdwijnen (er is geen verplichting om te registreren bij CertiQ, die was alleen nodig om de MEP subsidie te verkrijgen). Er zijn weliswaar niet veel MEP-gesubsidieerde installaties (enkele honderden), maar qua systeemgrootte zitten daar de nodige forse installaties tussen. Zoals het nog steeds grootste Nederlandse project, Floriade dak 2,3 MWp bij Vijfhuizen/Hoofddorp van Vattenfall/NUON. Als zo'n project wordt uitgeschreven uit de CertiQ database (dergelijke "uitschrijvingen" hebben beslist plaatsgevonden, zie met name toelichting bij Fig. 1A in de grafieken sectie op de CertiQ data pagina van Polder PV), heeft dat op het beperkte volume bekend bij deze instantie onder de paraplu van TenneT, ook al dramatische gevolgen. Het is maar dat u het alvast weet...

Voor alle bijgewerkte gegevens rond de maandelijkse CertiQ cijfers op Polder PV:7 augustus 2012. Volgende groothandel in de rij: Correct begint ook met starter PV-setje. Volgens een bericht op Energeia (6 augustus) zou de bekende elektronica groothandel Correct in hun Rotterdamse filiaal aan de Ceintuurbaan, in samenwerking met de tot nu toe bij mij onbekende firma Elemental Generation uit de havenstad zijn begonnen met het leveren van doe-het-zelf zonnepanelen pakketjes. Naar eigen zeggen "met deze formule de eerste in Nederland". Wat inhoudt: 3 multikristallijne 230 Wp Suntech modules met een direct in een stopcontact inplugbare Soladin"600" omvormer van Mastervolt, met bekabeling en een door E.G. geleverd frame voor opbouw op schuine of platte daken.

Uiteraard is deze groothandel daarmee beslist niet de eerste. Zowel Karwei als MAKRO gingen ze in het verleden met niet erg serieuze acties (meestal slechts 1 of 2 modules) voor. De enige die aanspraak kan maken op "een serieuze aanpak" (die ook Correct claimt met partner E.G.) is bouwmarkt Formido, en daar berichtte ik op 6 juli 2012 al uitgebreid over.

Een pakketje, paar varianten
I.t.t. Formido, die zelfs pakketten aanbiedt van 2 tot 18 modules (van het iets minder bekende, doch als "goed" bekend staande Chinese merk ET Solar), en ook op "maatwerk" is ingesteld, biedt Correct op hun lastig te doorzoeken website slechts pakketjes zonnepanelen onder het label "Elemental Generation" aan van 3 stuks. Andere pakketten worden niet geoffreerd, wel een hoop losse hardware (waaronder ook een momenteel niet leverbaar monokristallijn JA Solar module van 250 Wp). De "E.G." pakketjes onderscheiden zich slechts in de uitvoering: 3 voor op plat dak, met frames met een hellingshoek van 10, 15, of 25 graden. En 2 voor op schuin dak, met een optie voor de panelen in "portrait" gemonteerd (rechtop staand) modus, en een voor een "landscape" (liggend) configuratie. Opvallend hierbij is dat alle prijzen hetzelfde zijn, all-in 1.499 Euro incl. BTW, behalve de schuindak set met "landscape" configuratie, die vanwege het opbouw materiaal 60 Euro duurder uitvalt (EUR 1.599 all-in). Vaak zijn platdak sets iets duurder dan schuindak systemen met dezelfde modules door het duurdere opbouw materiaal. Bij deze actie is er echter geen onderscheid tussen de kosten voor de "portrait" schuindak oriëntatie en die voor een "landscape" platdak systeem.

Prijzen, opbrengsten, marges
De aangeboden pakketten worden per component met de daarbij behorende prijs uitgesplitst, wat vrij byzonder is in Nederland (vaak worden zonnepanelen pakketten met een "all-in prijs" aangeboden, zonder componenten specificatie). Opvallend daarbij is de opgegeven prijs voor het niet los verkochte individuele Suntech module (3 stuks 957 Euro incl. BTW = EUR 1,39/Wp!!), wat veel te duur is geprijsd. Vergelijkbare Canadian Solar panelen worden door een mij bekende marktpartij voor 70 Eurocent/Wp (ex BTW) ingekocht. Daar zit, ook met 19% BTW gerekend, een heel groot "marge gat" tussen (neerkomend op 47 cent/Wp excl. BTW). Een vergelijkbare opmerking geldt voor de opgegeven "Correct prijs" van 449 Euro (incl. BTW) voor de Mastervolt omvormer die ook niet los verkocht lijkt te worden. Dezelfde door mij geraadpleegde marktpartij koopt die omvormer in voor 230 Euro excl. BTW. Ook daar zit dus, zelfs inclusief BTW gerekend, een enorm "gat" tussen, wat de verkoop marge erg interessant maakt (449 - BTW - 230 - overhead kosten).

"Set korting"
Daar moet wel weer bij worden vermeld dat onderaan het componenten lijstje een post "setkorting" wordt afgetrokken, bijvoorbeeld 160,90 Euro korting bij de set met 3 panelen voor schuin dak / portrait. Dit zijn typische marketing truuks om verwarring te zaaien en de blik op marge winsten te vertroebelen. Als we het bovengenoemde setje met de dure component prijzen onder aftrek van de setkorting op de keper beschouwen, blijft er verder nog steeds een boven-normale prijs over van genoemde 1.499 Euro voor de hele set, EUR 2,17/Wp. Wat nog steeds een behoorlijk hoge prijs is voor een "all-in" set (NB: indien afgehaald in Rotterdam). De eerste de beste leverancier van een (Oskomera) Sunkit® set met dezelfde Suntech modules en een identieke Soladin omvormer die ik tegenkwam (Newelectric.nl) komt op 1.300 Euro incl. BTW, dus EUR 1,88/Wp.

Ergo: de elektronica groothandel Correct lijkt hier, merkwaardig genoeg, hoog in de "kleine PV-pakketjes markt" in te zetten. Niet gek als je bedenkt dat er een schakel tussen zit, het genoemde Elemental Generation, die natuurlijk ook marge wil op zo'n verkocht pakket. Of dat mogelijk ligt aan het feit dat een van de oprichters een rijke historie bij energie molochs Shell en NUON achter de rug heeft is een open vraag.

 


Advertentie op de homepage van Correct.

NB: De opmerking "ongeschikte meters worden gratis vervangen door netwerkbedrijf" zou ik
beslist niet voor mijn rekening willen nemen. Beslist NIET in het verzorgingsgebied van Stedin,
waar deze actie is begonnen (zie een van vele tranentrekkende GoT forum posts) ...

© Correct

One out of many - en nauwelijks onderscheidend
Verder is het gewoon een van de vele soortgelijke pakketjes die bij talloze leveranciers in Nederland op de rol staan. Momenteel staan er in de verzamel lijst van Polder PV 332 leveranciers (incl. groothandels) van zonnepanelen en -systemen, plus 9 energiebedrijven, plus 4 groothandels (Conrad, Correct, Formido en Makro), die min of meer serieuze PV-hardware aanbieden. Correct sluit dus achter in de reeds lange rij aan. Volgens Energeia hadden ze wel succes met hun actie. Begonnen in het filiaal in Rotterdam zouden er al een kleine honderd systeempjes zijn verkocht, "aan de balie". Die mensen hebben dus niet de op de site getoonde 115 Euro bezorgkosten hoeven te betalen (wat de "on-line" bestelling zou opschroeven tot EUR 1.614, dus EUR 2,34/Wp, geleverd aan huis). Er wordt uiteraard aan spoedige verkoop in andere Correct vestigingen gedacht, en wel binnen een maand.

Jaaropbrengst
Het is trouwens ook mogelijk om zo'n setje te laten installeren, maar dan zult u zeer fors aan de prijs komen met zo'n systeempje. Misschien is het wel daarom dat Correct "aanbiedt" om subsidie (15% van de materiaalkosten) aan te vragen bij Agentschap NL. Dat kunt u natuurlijk ook gewoon zelf doen, er is nog maar voor 41% van het totale budget aangevraagd (nog niet beschikt).

Als je een beetje verstandig - en zonder risico's te nemen - zelf plaatst, zonder schaduw, moet je op veel lokaties in Nederland met zo'n 0,69 kWp setje een jaaropbrengst van zo'n 620 kWh kunnen halen. Dat is trouwens ietwat optimistisch "tot 20% van gemiddeld huishouden" geclaimd door Correct. Want dat zou betekenen dat "een gemiddeld huishouden" maar iets van 3.100 kWh zou verbruiken. In werkelijkheid ligt dat een stuk hoger (CBS StatLine 2010: 3.300 kWh/jaar gemiddeld, diverse woningtypes zitten gemiddeld al op 3.500 kWh/jaar of zelfs hoger, maar de dominante, bepalend factor is het gedrag van de bewoners). Bij ongunstiger plaatsings- en instralingscondities wordt het aandeel nog lager. Bij 3.500 kWh/jaar en ongunstige hellingshoek wordt dan al snel slechts zo'n 17% of zelfs minder van de jaarlijkse consumptie van stroom zelf opgewekt. Generalisaties dienen hier te worden vermeden: elke situatie is weer anders.

Met een gesaldeerde all-in (variabele) stroomprijs van, na de BTW verhoging per 1 oktober, ongeveer 23 cent/kWh (grijs Vattenfall enkeltarief), zou je dan in een jaar tijd ongeveer 143 Euro "terug kunnen verdienen" op vermeden (gesaldeerde) stroomkosten. Bij zelfmontage zou je dat setje bij niet gewijzigde tarieven (en blijvende, politiek gevoelige saldering) er ongeveer in zo'n 10 tot elf jaar "uit" hebben (even alle rente gedoe er buiten houdend, dat mag u zelf berekenen). Bij een kostbare montage door een installateur wordt dat natuurlijk een stuk langer. Die periode wordt korter als de kWh prijs (en alleen die, vastrechten en vaste teruggave posten hebben geen enkele invloed!) gaat toenemen in de loop van de jaren. Dat zal vooral afhangen van de hoogte van de energiebelasting, want die is politiek manipuleerbaar...

Aftopping te verwachten bij optimale plaatsing
Houdt wel rekening met het feit dat deze 690 Wp aan STC (DC) module vermogen omvattende Correct set in combinatie met de Soladin"600" omvormer zal gaan "aftoppen" in periodes van hoge instraling. De Soladin knijpt immers het afgegeven AC vermogen af tot (onder de) 500 Watt op een verbruiksgroep (anders mag het apparaat niet eens toegepast worden in Nederland). Als het licht genoeg is, topt de vermogens-output curve beslist regelmatig af, zoals met ons voor de gemeenschappelijke voorzieningen gekochte kleinere setje (6x 108 = 648 Wp) onder die omstandigheden geschiedt (zie productie grafiek). Dat is verder geen groot probleem, de totale jaarproductie van die set is iets beter dan een identieke set modules waar op individuele OK4 omvormers zijn gemonteerd...

Conclusie
In weerwil van de claim, "eerste" is Correct (dus) beslist niet, en er zullen ongetwijfeld ook meer elektronica en/of bouwmarkt groothandels gaan volgen met vergelijkbare of uitgebreidere aanbiedingen. Wie weet zelfs wel de Aldi, waarvan Correct in het Energeia artikel lijkt te suggereren dat men hun (of vergelijkbare) pakketten daar "niet zal tegenkomen". Dat zou ik niet zomaar voor de vuist weg durven beweren. Mijn partner heeft bij de Aldi een paar jaar geleden haar laptop voor een prima prijs gekocht. Waarom straks ook niet DHZ zonnepanelen pakketjes? Of misschien wel een dijk van een aanbieding voor een vet 3 kWp systeem? Alles is mogelijk in een wereld met een overschot aan zonnepanelen aanbod en een Rotterdamse haven die dagelijks vol stroomt met containers ...

Ik wens Correct en de velen met hen veel succes toe bij de zonnepanelen en -pakketten verkoop, de komende jaren.

Overzicht aangeboden 3-panelen pakketten Correct (zie ook overzicht pagina, met links naar accessoires)
http://www.elementalgeneration.com (relatief summiere, Engelstalige website van partner Elemental Generation, [nog] zonder product informatie)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=1681 (6 aug. 2012, korte bespreking actie Correct)


 
^
TOP

7 augustus 2012. Schiphol breidt PV-ambities en -areaal uit. Onze nationale luchthaven heeft de nodige duurzame plannen, waaronder het streven naar 20 procent van de totale energievoorziening* van de faciliteiten in 2020 opgewekt op eigen terrein/gebouwen. En voert die gedeeltelijk ook al uit. Dat omvat een uitgebreid scala aan activiteiten, en wat de harde eigen infrastructuur betreft kunnen daar op dat enorme luchthaven terrein met talloze gebouwen en energie vretende installaties zeker forse slagen worden gemaakt. De energie-gerelateerde activiteiten van alleen de luchthaven zelf (Amsterdam Airport Schiphol) stootten volgens de statistieken op de eigen website 133 miljoen ton CO2 equivalenten uit in 2011 (excl. vervoer) ... Voor een overzicht van de toepassingsgebieden op het vlak van (hernieuwbare) energie en energie besparing, zie deze overzichtspagina op de website van Schiphol. Door allerlei belemmerende randvoorwaarden (radar, zicht, veiligheid), is de meest goedkope toepassing van hernieuwbare elektriciteit - windturbines - lastig (grootschalig) op/rond Schiphol toe te passen. Zonne-energie heeft echter alleen al vanwege de talloze, enorme hangars, loodsen, en een uitgebreid gebouwen bestand**, in combinatie met de grote stukken maagdelijk grond oppervlak, grote potentie.

* Volgens de eigen statistieken had de luchthaven zelf in 2011 een stroomverbruik van 183 GWh/jaar, een forse groei van 15% t.o.v. de ook door de Nicolaas G. Pierson Foundation genoemde 159 GWh in 2007. Het gasverbruik lag op een niveau van 13,8 miljoen m³ in 2011 (4% lager dan de 14,4 miljoen m³ in 2007).

**
Schiphol Real Estate is een belangrijke speler in vastgoed op en rond Schiphol en diverse andere luchthavens. De omzet van dit bedrijfsonderdeel bedroeg in 2011 172 miljoen Euro en het genereerde 24% van het totale bedrijfsresultaat volgens het jaarverslag.

Al lang overal geïmplementeerd
Dat het "kan", is al diverse malen, in uiteenlopende projecten in het buitenland aangetoond. Flughafen München had "natuurlijk" al heel vroeg, in de zomer van het excessief zonrijke jaar 2003, een forse PV-installatie van een paar honderd kWp op Terminal 2 laten plaatsen (bericht op website Munich Airport). Op de beroemde Nellis Air Force Base landen en stijgen de high-power jets al jaren gewoon tussen de enorme velden van high-power Sunpower modules, totaal 14 MWp, door (persbericht 18 december 2007). Denver International Airport breidde twee maal verder uit en heeft al 8 MWp staan, het grootste commerciële luchthaven-gerelateerde project in U.S.A. (16 september 2011). Meer voorbeelden van PV-installaties op Amerikaanse luchthavens in dit artikel. Er zijn door de Amerikaanse luchtvaart autoriteiten zelfs al technische guidelines voor implementatie van PV op luchthavens uitgegeven (pdf van FAA, november 2010, link onderaan). Voorlopige conclusie in dat rapport was "To date, there have been no serious complaints from pilots or air traffic control due to glare impacts from existing airport solar PV installations".

Voorbeelden "zonne-energie op luchthavens"
Bij Athene (Griekenland) werd het "grootste" PV-project op een nationale (commerciële) luchthaven, Athens International Airport, in juli 2011 opgeleverd met 8,05 MWp aan Suntech modules (bericht van 29 september 2011). Begin 2012 werd ook weer een 14 MWp groot reuzenproject gerealiseerd op de grootste luchthaven van Nordrhein-Westfalen bij de oosterburen, Weeze (bericht van 6 januari 2012). Iets later werd bij VREG in Vlaanderen het byzondere 1,66 MW [NB: AC-zijdige capaciteit] project op de Brucargo terminal op het terrein van de Belgische nationale luchthaven Zaventem ingeschreven in de lijst "grote PV-projecten" (zie info en foto in bericht van 1 februari 2012 op Polder PV). Zelfs thermische zonne-energie wordt al op behoorlijk grote schaal toegepast, zoals recent het forse uit 300 stuks ultrahoog-vacuüm collectors bestaande systeem op de luchthaven van Genève, ontleend aan technologie ontwikkeld bij het bekende CERN (bericht van 13 maart 2012). Er zijn reeds tal van andere, meestal kleinere projecten met - meestal - zonnestroom op vliegvelden, her en der verspreid over de aardkloot.

Een byzonder prematuur plan van ex-staatssecretaris Financiën Willem Vermeend om op de militaire vliegbasis Leeuwarden een grote zonnestroom centrale te realiseren is destijds (voorjaar 2008 gepresenteerd) om onduidelijke redenen gestrand. Maar dat had wellicht meer te maken met weinig daadkracht, betrokkenheid, en "onmogelijkheden" in de wetgeving, dan met een "fysieke onmogelijkheid" van toepassing. Zoals dat wel vaker gaat in Nederland. Dan lijkt Schiphol het fenomeen zonnestroom allemaal wat serieuzer te benaderen, al blijft het voorlopig beperkt tot wat kleinere "proefprojecten". Gezien de deplorabel slechte wetgeving in ons land, waarschijnlijk een verstandige aanpak.

Zonnepanelen voor Schiphol Airport
Op 5 maart van dit jaar werd een motie van PvdA, Partij voor de Dieren en D66 aangenomen in de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland, om zonne-energie rond start/landingsbanen te gaan toepassen. Met als primair doel: "een kwart van het energieverbruik van de luchthaven" te proberen op te wekken. En als zeer belangrijke bijkomende doelstelling voor de - ogenschijnlijk - opmerkelijke indiener PvdD: het onaantrekkelijk maken van Schiphol voor fouragerende, overtrekkende, en verder rond de landingsbanen scharrelende vogels. Zodat er minder van die "vrije vogels" hoeven te worden afgeschoten en/of ganzen massaal hoeven te worden "vergast". En de jacht op de natuurlijke vijand van (o.a.) ganzen, de vos, kan worden stop gezet. Dat zijn allemaal activiteiten waarmee een prestigieus en ambitieus bedrijf in Nederland zich door de bank genomen niet erg populair maakt. Derhalve een prima idee, dus, wat trouwens al veel eerder uitgebreid door het wetenschappelijke bureau van de PvdD is gedocumenteerd en voorgesteld door deze opmerkelijke milieu- en diervriendelijke kleine partij (zie ook mijn opmerking bij bespreking Groene Kieswijzer, van 13 mei 2009).

Artistieke impressie van mogelijke toepassing van vrijeveld zonnestroom centrales op de braakliggende plekken op het luchthaven terrein van Schiphol. Geen dagdromerij, want het eerste - kleine - "vrijeveld" project is inmiddels gerealiseerd. En dit plaatje komt uit het rapportje ("Notitie") van de Nicolaas G. Pierson Foundation, NGPF, gepubliceerd op 10 november 2008...

Screenshot van © NGPF, 2008
(deze pdf)
>>>

Opmerkelijk was, dat Schiphol destijds reserveringen had bij dat initiatief, en dat de Nicolaas G. Pierson Foundation een "te positief beeld" zou schetsen van de mogelijkheden op de nationale luchthaven. Dit werd gesteld in een niet meer op het internet te vinden bericht van 15 januari 2009 op de blijkbaar gedeactiveerde site Schiphol-nieuws.nl, wat in het digitale archief zit van Polder PV (stukje van de hand van Karlien Koolhof). Hierin claimde Schiphol dat ze niet op korte termijn in zonnestroom zouden gaan investeren, dat de mogelijkheden beperkter waren dan voorzien, en, zo werd gesteld: "Wij zien de panelen pas op de langere termijn (circa 2015 / 2019) echt rendabel worden, vanwege enerzijds een stijging van de energieprijs en anderzijds een verwachte kostprijsdaling van de PV systemen."

Te pessimistisch gerekend
Die "historische woorden" van Schiphol daargelaten, de NGP Foundation was helemaal niet over optimistisch. Sterker nog, ze waren in dat rapportje hartstikke pessimistisch over de mogelijkheden, want ze rekenden met een absurd lage haalbare opbrengst van 800 kWh/kWp.jaar (op een van de zonrijke lokaties van Nederland, dat zou zelfs voor mijn vooroorlogse micro-systeempje een schandalig slecht resultaat zijn geweest, zelfs tijdens het schrijven van dat rapport...). Het instituut rekende met slechts 50 MWp aan te bezetten oppervlakte (volgens mij is meer haalbaar, zeker met de hoog-rendement hebbende panelen van tegenwoordig). En, olie op het vuur, er werd "deftig gecalculeerd" in 2008 met een spectaculaire all-in systeemprijs van 5 Euro per Wattpiek. Daar mag inmiddels minimaal 2/3e van af, grotere installaties zijn nu ver onder de 2, en mogelijk onder de anderhalve Euro/Wp ex BTW te realiseren (met alle toeters en bellen die er bij horen inbegrepen).

Maar er ging in dat memorabele jaar klaarblijkelijk wel degelijk een lichtje branden bij de Schiphol directie, en men ging ondanks de voorbarige twijfels ook met zonnepaneeltjes aan de slag. Rapper dan voorzien. Het invullen van de doelstelling zou wel eens fors naar voren in de tijd kunnen worden gehaald, als het ambitie niveau hoog blijft, en Vrouwe Fortuna behulpzaam met de toverstaf zal zwaaien. Dan is die doelstelling binnen no-time binnen bereik.

^^^
Foto van het platte dak van het gekromde TransPort gebouw in Businesspark Schiphol-Oost. Zeer vlakke, slechts licht hellende opstelling van de PV-modules. De panelen zijn richting zuid gericht en liggen derhalve op verschillende delen van het gekromde gebouw onder andere hoeken t.o.v. de daklijn en t.o.v. de hier in het midden van het dak liggende rails.

Foto © Oskomera project pagina TransPort

TransPort
Schiphol heeft er bij mijn weten niet met heel erg veel tromgeroffel ruchtbaarheid aan gegeven, maar er zijn al een paar gebouwen van zonnepanelen voorzien in opdracht van Schiphol Real Estate. Met name het in 2010 opgeleverde TransPort hoofdkantoor in Businesspark Schiphol-Oost (voor Transavia en Martinair als "bewoners"), mag daarbij niet onvermeld blijven. Met als bekende buren de gebouwen van de IND en de Luchtverkeerleiding Nederland. TransPort zou het eerste gebouw in Nederland zou zijn met het "hoogste internationale certificaat voor duurzaamheid" (zowel LEED Platinum als BREEAM-NL: "very good"). Het zal u niet verbazen dat, naast alle andere duurzame aspecten van dit prestigieuze pand (bijv. warmte-koude opslag in de bodem in combinatie met betonkernactivering in de vloeren, sedumdak, grijswater voorziening, hergebruik materialen en gescheiden afvoer afvalstromen tijdens bouw), een bekende partij als Oskomera Solar Power Solutions B.V. een ingrijpende rol heeft gespeeld in de architectuur en uitvoering van façade en gevel (oplevering februari 2010). En als toetje (volgens OSPS) 462 stuks multikristallijne 225 Wp (? Suntech ?) modules heeft mogen plaatsen op het platte dak, op een lightbox systeem met een zeer lage hellingshoek (lage windbelasting). Ergo: een installatie van 103,95 kWp, op een oppervlakte van ongeveer 1.100 m². Met 24 stuks SMA Sunny Boy 4000 TL omvormers (onder afdakje op het platte dak).

In de oorspronkelijke opzet was het de bedoeling dat 30% van het totale (stroom)verbruik van het gebouw hiermee zou kunnen worden opgewekt, wat ongeveer 5% van de totale energievraag zou zijn. OSPS claimt dat de jaaropbrengst van deze installatie 97.700 kWh zou zijn, wat zou betekenen, dat de stroom consumptie in het pand geschat is op zo'n 326.000 kWh/jaar. En er gerekend wordt met een specifieke jaaropbrengst van 940 kWh/kWp. De realisatie van het duurzame gebouw smaakte zo goed, dat het geheel in Madurodam is nagebouwd, tot in groot detail, al wordt daar door Schiphol zelf over "456 zonnepanelen" gesproken. Een kniesoor die daar op let. De huurders zouden zelfs een toeslag betalen vanwege het duurzame karakter van het gebouw, wat gecompenseerd zou worden door de lagere energierekening.


^^^
Luchtfoto van TransPort gebouw van © BingMaps.
Duidelijk zijn de dakvullende PV-modules te zien op het hoge dak.
De "onderste" boog is het lage dak met sedum vegetatie.

Andere gebouwen
Verder zouden er zowel op gebouwen van Schiphol Group hoofdkantoor en Vrachtgebouw 19 al sinds 2010 zonnepanelen liggen. Deels is onbekend om hoeveel vermogen dat daar gaat. Het in augustus 2010 opgeleverde nieuwe, aan de Folkstoneweg gelegen, 2,8 miljoen Euro kostende Vrachtgebouw 19 (info van advies bureau Deerns) voor huurder Rhenus, zou volgens bouwer Lomans Groep een installatie van 51 kWp hebben (350 m²), en ook thermische zonnecollectoren. Wederom op BingMaps zijn waarschijnlijk in ieder geval de zonnepanelen te zien op deze lokatie tussen Schiphol Zuid en Schiphol-Rijk (foto hier onder). Schiphol rept verder van toepassing van PV op het dak van Schiphol Plaza en op het Panoramaterras van de terminal in 2011.

Een luchtfoto van - waarschijnlijk - een van de minder goed bekende kleinere PV-installaties op het uitgestrekte Schiphol terrein. Hier mogelijk een systeem (enkele tientallen modules WWZ-ONO gericht?) op de zuidoostelijke vleugel van het hoofdkantoor van de Schiphol Group, in het zuidwestelijke, aan de A4 grenzende deel van Schiphol-Centrum.

Screenshot van © BingMaps
>>>

Van deze laatste deel projecten heb ik nog geen exacte documentatie gezien, en op Google noch Bing Maps zijn daar aanwijzingen voor te vinden (bovendien zijn delen van het hoofd complex gescrambled in beide kaarten/foto platforms). Wel had Cobouw eind februari 2012 een interessant artikel over de renovatie van het oude vegetatiedak boven de entree van Schiphol Plaza. Dat is vernieuwd, en de bedoeling was dat er bovendien 400 vierkante meter aan zonnepanelen op dat 8.600 m² grote dak geïnstalleerd zou gaan worden. Niet bekend is of dat al is geschied, wel staat er in dat artikel een foto met de frames waarop die modules zouden moeten worden aangebracht. Ik schat dat er een bescheiden volume van enkele tientallen kWp op dat dak zouden kunnen worden/zijn geplaatst. Overigens is die dakrenovatie van de Schiphol Plaza entree onderdeel van het duurzame Green City Project (pdf).

^^^
Luchtfoto van Vrachtgebouw 19 in Schiphol-Rijk, met bij de rode pijlkop het vermoedelijke, door Lomans geciteerde PV-systeem, zo te zien bijna vlak op het zeer licht hellende dak geïnstalleerd. Bij grotere vergroting telde ik met moeite waarschijnlijk zo'n 255 modules, in drie aaneengesloten lange rijen op de achterste dakhelft.

Als het inderdaad een 51 kWp project betreft, zou dat betekenen dat er mogelijk zonnepanelen van zo'n 200 Wp per stuk zouden zijn gebruikt. Uiteraard had er veel meer op dit dak gekund (mits bouwtechnisch haalbaar), maar dit gebeurt wel vaker in Nederland: maximaal eigen consumptie proberen te dekken, want decente en voorspelbare (!!) incentives voor dakvullende grote installaties blijven een illusie in ons land.

Screenshot van © BingMaps


Voorbehoud - de andere zijde van Schiphol

Naast de verder prima plannen voor de duurzame energie projecten op Schiphol zelf, moet daar tegenover worden gezet dat er dan nog steeds geen enkel zicht is op structurele verduurzaming van het vliegverkeer. Want dat is en blijft een significante contribuant van de vervuiling en uitstoot, en dat blijft maar door groeien (CBS StatLine). Daarbij fijn geholpen door het feit dat er nog steeds geen belasting op kerosine wordt geheven, wat natuurlijk niet meer "zou mogen" anno 2012. De veelbesproken Airbus A380 Gigant die Schiphol aandeed mag dan volgens eigen zeggen wel "slechts 3 liter brandstof per 100 km" verbruiken (NB: bedoeld wordt "per persoon", zie ook dit forum draadje...), maar met 1.000 kilogram vliegtuig per passagier (indien volgepakt met zo'n 500 passagiers) en een retourtje Abu Dhabi wat 2x 5.196 kilometer is, zou dat "zuinige" vliegtuig wel eventjes zo'n 156.000 liter brandstof verbruiken tijdens zo'n retourtje olie/gas-sjeikdom met gekoeld skiparadijs in de woestijn. Aannemend dat dit zuiver kerosine is, met een stookwaarde van 43,5 MJ/kg, een uitstoot van 71,5 kg CO2/GJ (Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2010 update, dus ongeveer 3,1 kg CO2 uitstoot per kg kerosine), en een dichtheid van grofweg 800 gram per liter (Wikipedia), komt die 156.000 liter tax-free jet fuel overeen met ongeveer 387 ton CO2 uitstoot voor een retourtje A380 vanaf de Zwanenburgbaan (ik hoor het vast wel als ik verkeerd heb gerekend...).

Het 437 kWp grote, nieuwe vrijeveld PV-project kan bij optimistisch scenario grofweg iets van 268 ton CO2 uitstoot per jaar vermijden als er van wordt uitgegaan dat de "vermeden fossiele stroom opwek" afgeleverd zou zijn aan de eindverbruiker (uitstoot 608 gram/kWh volgens Protocol). Dit om alles even in perspectief te blijven zien.

Vrijeveld installatie "Schiphol Noord-West"
Op 17 juli verscheen een persbericht op de website van de Schiphol Group, met het leuke nieuws dat er eindelijk ook een "proef" veld met zonnepanelen was opgeleverd, een heuse "vrijeveld installatie". Omdat het oorspronkelijke bericht vrij weinig details bevatte over wat beslist een voor Nederlandse begrippen forse installatie moest zijn, heb ik contact gezocht met een van de genoemde pers agenten. Onlangs kreeg ik in een reply een e-mail van de projectontwikkelaar van Energy Solutions van uitvoerder Imtech Nederland B.V., met gedetailleerde antwoorden op mijn vragen, waarvoor grote dank.

Project gegevens voor zover die nu bekend zijn:

 • Locatie is 52° 19' 37" N, 4° 44' 57" E, ten westen van de ingang van de Schipholtunnel vanuit het noorden (van de weg niet te zien) en ten oosten van de kop van de Zwanenburgbaan. Voor Google Maps impressie van de lokatie (natuurlijk nog geen PV-veld te zien, ook niet op BingMaps), zie deze link. De lokatie van de installatie heb ik onderaan dit bericht geplot op een overzichtsfoto, net als voor de andere bekende plekken met PV-systemen.

 • Grondclaim van het park is 9.500 m² (derhalve een "pakkingsgraad" van ongeveer 46 Wp/m², of bijna 22 m² per kWp).

 • Ingezet zijn 1.860 multikristallijne 235 Wp "Industrial Line" modules van het begin 2012 mede in insolventie gegane, via de intermediair Sunway Technology Investment Co. Ltd. door het Chinese Aikosolar overgenomen commercieel opererende gedeelte van Scheuten Solar. Derhalve is de totale nominale (STC) capaciteit 437,1 kWp, wat door betrokkenen klaarblijkelijk wordt afgerond op "440 kWp".

 • Volgens de foto's en het YouTube filmpje gaat het om een vrijeveld opstelling op metalen frames met 2 rijen modules in portrait boven elkaar geplaatst.

 • Omvormers: Aurora Power-One (dank aan Solar Magazine, sep/okt 2012, voor tip).

 • In zowel het korte bericht op de site van energyGROUNDS, als op het YouTube filmpje wordt gerept van een mogelijke energie opbrengst van 440.000 kWh/jaar ("goed voor jaarverbruik 125 huishoudens"), wat voor zo'n zonrijke, schaduwloze lokatie zonder meer een acceptabele 1.000 kWh/kWp.jaar zou kunnen opleveren. Echter, in de mail correspondentie met ondergetekende wordt veel conservatiever gerekend met (380-) 400 (-420) MWh, wat zou neerkomen op een specifieke opbrengst van slechts (869-) 909 (961) kWh/kWp.jaar. Dit wordt verdedigd met de claim "Om verschillende redenen, waaronder de gekozen opstellingshoek, schaduwwerking, verliezen en veroudering, kunnen hier reductiefactoren van toepassing zijn". Ook wordt naar een vergelijking met andere installaties verwezen.

  Ik vraag me af of dat kan kloppen. Dit soort installaties is altijd al geoptimaliseerd door de schaalgrootte, veel efficiëntere omvormers, etc. "Degradatie" van modules blijkt bij 36 jaar oude, continu geëxponeerde paneeltjes heel erg mee te vallen. Mijn totaal achterhaalde antieke 108 Wp set-up met compleet prehistorische, inefficiënte, soms tijdens warme periodes appelflauwtes krijgende OK4 omvormers produceerde vorig jaar precies die 909 kWh/kWp, 7 kilometer van de kust (en met partiële beschaduwing in de wintermaanden). Ergo: ik denk dat de oorspronkelijke claim veel dichter bij de werkelijkheid zal blijken te liggen. Zeker ook omdat Scheuten Solar modules een goede reputatie schijnen te hebben (even afgezien van recent geconstateerde problemen aan de junction box, met name in Frankrijk). Ik ken diverse projecten zelfs in het binnenland van Nederland, die 1.000 kWh/kWp.jaar halen (zelfs bij ZO oriëntatie...). Siderea.nl, een van de weinige instralingsdeskundigen in Nederland, claimt bij "optimale opstellingen" (waar ik van uitga bij het gerealiseerde project) een haalbare opbrengst van 979 kWh/kWp.jaar in Noord-Holland, in de periode 2004-2009. En zoals hierboven al gemeld: partner en langjarig PV-specialist Oskomera rekent voor het TransPort gebouw al op 940 kWh/kWp.jaar, met bijna horizontaal liggende modules...

 • De stroomopwek van de installatie wordt ingevoed op het eigen (elektrische) distributienet van Schiphol - de opbrengst gaat naar eigen verbruik op het uitgestrekte terrein. Volgens de ontwikkelaar vindt er "een verrekening plaats tussen energyGROUNDS B.V. en Schiphol" NB: energyGROUNDS is het samenwerkingsverband tussen Imtech en Schiphol dat de milieudoelstellingen van Schiphol op energiegebied realiseert. Er vindt geen teruglevering plaats aan het openbare net. Ontwikkelaar: "In die zin is hier sprake van vermeden inkoopkosten. Omdat Schiphol ook een eigen (gecombineerde) opwekking kent is de werkelijkheid complexer".

 • Financiële ondersteuning. Gevraagd naar het potentieel aan subsidies en incentives kreeg ik een prachtige frase voorgeschoteld waar ik het mee kon doen, "De investering per Wp is normaal en marktconform, netaansluiting niet meegerekend". Er blijken subsidies te zijn aangevraagd (nog niet duidelijk welke, mogelijk voor SDE 2012 - daarvan zijn nog geen details bekend gemaakt, want die loopt nog, en moet ook nog goedkeuring "van Brussel" krijgen). Cryptisch wordt gesteld dat "de EIA in beginsel van toepassing" zou zijn.


KLIK op plaatje om filmpje te bekijken.

Op de achtergrond een rij met 2 boven elkaar geplaatste
Scheuten Solar PV-modules "in portrait opstelling".

De opgewekte elektriciteit wil Schiphol o.a. gaan inzetten voor het opladen van elektrische auto's. De stroom wordt ingevoed op het eigen distributienet van Schiphol. "Nieuw" voor Schiphol is, volgens het YouTube filmpje, dat er bedrijven zouden zijn die de opgewekte elektriciteit zouden willen kopen, al wordt niet duidelijk voor welk kWh tarief dat dan wel zou moeten gebeuren. Bovendien is er veel onduidelijk over de "positie" van de nationale luchthaven in zo'n business-case, want zelf hebben ze geen "leverings-vergunning" bij de NMa (zie lijst vergunninghouders). Daar moet dus iets creatiefs op worden gevonden, zonder dat de prijs die per kWh kan worden geïncasseerd in de gevarenzone (lees: bedrijfseconomisch bezien onrendabel) gaat belanden. Als het allemaal een succes gaat worden, is Schiphol beslist van plan om meer zonnepanelen te gaan plaatsen. TheGROUNDS directeur Stekelenburg hoopt zelfs zo snel mogelijk meer te gaan plaatsen.

^^^
Met gele sterren aangegeven de vier (positief geïdentificeerde) lokaties met zonnepanelen op het uitgestrekte Schiphol terrein. Van bovenaf kloksgewijs: meest recent opgeleverde zonnepark van 437 kWp (grote ster), rechts 104 kWp installatie op het duurzame TransPort gebouw in Schiphol-Oost, onderaan 51 kWp installatie Vrachtgebouw 19 Schiphol-Rijk, midden de installatie met onbekende grootte op het hoofdgebouw van de Schiphol-Group in het ZW. deel van Schiphol centrum. Bij "A" Schiphol Plaza, waar nog meer modules geplaatst zouden kunnen zijn op het hernieuwde vegetatiedak boven de ingang.

© Google Maps

Tot slot
Marianne Thieme van die vaak onterecht over het hoofd geziene kleine, doch behoorlijk duurzame Partij voor de Dieren, mag zich gelukkig prijzen zo veel visie te hebben gehad (zie blog bericht van 11 november 2008, 3 en een half jaar geleden...). En inmiddels al waarschijnlijk meer dan 600 kWp aan gerealiseerde zonnestroom projecten binnen het luchthaven gebied als mooie invulling van die destijds wellicht op het Binnenhof beschimpte "PvdD plannetjes". Dat is al heel wat meer dan diverse "grote" partijen in gedachten bij elkaar hebben weten te krijgen in de langdurig door fossielen vergiftigde Haagse hersenpannen. Wie weet is dat feit behulpzaam voor als u 12 september a.s. echt niet meer weet op welke partij u "zou moeten" stemmen? ...

Vrijeveld installatie 440 kWp
PvdD: "Maak van Schiphol de grootste zonnekracht centrale van ons land" (27 augustus 2009, met aangehecht als pdf beleidsnotitie "Zonne-energie voor Schiphol" met suggestie voor een 50 MWp PV-project ter plaatse, door de Nicolaas G. Pierson Foundation, wetenschappelijke bureau van de PvdD)
Motivatie van PvdD om van Schiphol "grootste zonnecentrale ter wereld" te maken (1 december 2012)
Motie PvdA / PvdD / D66 in PS Noord Holland aangenomen (5 maart 2012)
Persbericht Schiphol Group (17 juli 2012, met foto)
http://www.thegrounds.com/printview.php?ID=31 (kort berichtje op website van TheGrounds, met het "getal wat ik zocht", 440 kWp)
Youtube filmpje met interview Jonas Stekelenburg, directeur van "innovatie platform" theGROUNDS (24 juli 2012)

TransPort 104 kWp
http://hugin.info/135966/R/1481889/417181.pdf (persbericht van Schiphol Groep, 24 januari 2011 over opening TransPort gebouw in Madurodam)
http://www.oskomera.nl/news-01-2011.html (bericht van OSPS over opening van de kopie van het TransPort gebouw in Madurodam, januari 2011)
http://www.oskomera.nl/downloads/3376/multi-tenant-in-madurodam-pdf (bericht van 7 september 2011 in Stadskrant Den Haag.nl, met foto van de miniatuur paneeltjes in Madurodam)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/38048607#38048607 (14 april 2012, fraaie en duidelijke foto [nagekomen] van de mooie miniatuur in Madurodam, genomen door GoT contribuant MieJuul: Dank!)
http://www.oskomera.nl/n157-oskomera-group-trots-op-gebouw-multi-tenant-transport-gebouw.html (juli 2010 - bericht oplevering TransPort op site Oskomera en gekoppelde documentatie)

Andere installaties (zie verder hoofdtekst)
http://www.schiphol.nl/InDeSamenleving/Sustainability/DuurzameEnergieopwekking.htm (foto van zonnepanelen op een van de daken van het Schiphol terrein, onbekend welke)
http://www.youtube.com/watch?v=6C_iQYqrw_0 (video stills rond 0'51" en 1'15", gebouwen niet genoemd)
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/02/29/groen-dak-schiphol-plaza-koelt-zonnepanelen (artikel van 29 februari 2012 over het nieuwe groene dak boven de entree van Schiphol Plaza, met link naar project beschrijving en foto van het dak met frames voor de aan te brengen zonnepanelen)

En verder
Uitgebreid document plannen provincie Noord-Holland meer zonnestroom op het eigen grondgebied opgewekt te krijgen. Faciliterende rol voorzien in de ondersteuning van de duurzame plannen van Schiphol. pdf 2 juli 2012.
Technical Guidance for Evaluating Selected Solar Technologies on Airports (FAA / U.S.A., november 2010, pdf, 14,5 MB. Gaat o.a. in op het thema "reflecties" en hoe die te vermijden, thema wordt medio 2012 van vernieuwde richtlijnen voorzien n.a.v. praktijk ervaringen)

Nagekomen
(Tweet Netbeheer Nederland @netbeheerNL, 28 nov. 2012):
Gehoord op #nef2012 schiphol gaat gelijkstroom zonnepanelen direct voor verlichting gebruiken met accu #ev als opslag pic.twitter.com/JKJ0moxC (Twitter link)


5 augustus 2012. Nog 6 paneeltjes "te gaan" voor Polder PV. En dan heeft hij ze alle veertien "terug verdiend". Daarbij rekent de webmaster van Polder PV niet met allerlei rare fratsen van "op spaarrekening gezet geld" wat daar tegenover wordt gezet "zou kunnen worden". Maar gewoon, met de vermeden uitgaven voor "stroom inkoop" die met de exploitatie van alle zonnepanelen zijn gerealiseerd. Geen mens rekent met "voortijdig aan onzin uitgegeven spaargeld", wat opeens niet meer "beschikbaar" is (en dus ook niet verder "financieel kan renderen"). Het plotseling op souperen van spaargeld komt dan ook in geen enkele "terugverdientijd berekening" terug als men het over dat soort zaken heeft. TVT's zijn er in soorten en maten. Diegene die claimt "de beste TVT" te kunnen berekenen moet van hele goede huize komen. Ieder doet wat 'ie wil, en heeft zo zijn/haar eigen percepties wat van belang wordt gevonden bij dat soort veelbesproken reken excercities. Economie is dan ook geen "zuivere wetenschap". Het zit bomvol discutabele aannames die door grillig menselijk gedrag worden ondergraven en voortdurend wordt gemanipuleerd.

Als gevolg van de hier boven vermelde "vermeden" uitgaven verdient Polder PV al sinds de eerste netkoppeling op 13 maart 2000 stapsgewijs de destijds geplaatste panelen, en de later bijgekochte exemplaren, "terug". Daarbij gebruik ik altijd de harde, actuele stroomtarieven die bijna elk half jaar worden bijgesteld, en/of wijzigen tijdens een gekozen (2003) dan wel onverkozen (2007) "leverancierswissel". Uit deze aannames volgt o.a. deze volledig bijgewerkte, en van een nieuw jasje voorziene grafiek:


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Hierin wordt de geaccumuleerde "verdienste" (in financiële zin) getoond van het in de loop der jaren uitgebreide PV-systeem van Polder PV. Eind juli 2012 zijn die pure verdiensten opgelopen tot een aardig bedrag van zo'n 2.415 Euro. Dat mag tegenwoordig als niet spectaculair worden gezien. Feit is echter dat we nog steeds een zeer beperkte, kleine installatie hebben, met - momenteel - slechts 1,36 kWp nominaal vermogen (met totaal verouderd, maar nog redelijk presterend materiaal), wat inmiddels ook voor NL begrippen als "achterhaalde systeem grootte" moet worden gezien. Maar aangezien we altijd al een zeer beperkte energie consumptie hebben gehad (Trias Energetica above everything else), en nog steeds hebben, is zo'n "klein" systeem volstrekt voldoende om ons complete jaarverbruik af te dekken (middels de wettelijk verplichte saldering - nog steeds gebrekkig geformuleerd in de Elektriciteitswet). En die "return on investment" van ver over de tweeduizend Euro is dan ook beslist niet onaardig te noemen. De meeste consumptie artikelen branden alleen maar geld weg. Zonnepanelen leveren wat geld op. Nice deal...

Die 2.415 Euro verdiensten zijn inmiddels genoeg om de investering van de eerste 8 modules in het PV-systeem van Polder PV reeds "te hebben terug verdiend" in 12 jaar tijd. Waarbij we ook geen rare fratsen gaan uithalen met "rekenen in valuta van xx jaar geleden", "inflatie correcties", en noem maar op. Want dat doet u ook niet als u een brood of een struik broccoli koopt. Of een mooie bank. Of een bling-bling keuken. U moet dat verder zelf weten, en u kunt uw eigen "TVT" zo ingewikkeld mogelijk maken als u belieft: Polder PV interesseert die kunstmatige toeters en bellen niet, en is meer dan tevreden met het bereikte resultaat.

In de grafiek ziet u ook 8 pijltjes staan bij de maanden waarin het ene na het andere module hun aankoop prijs hebben terug verdiend. In juni werd het 8e paneeltje reeds "gescoord", we gaan onderweg naar het negende. En de laatste 5 gaan ook niet heel lang meer duren voordat die hun "gekochte waarde" zullen hebben verzilverd aan schone zonnestroom. Want die waren het goedkoopst (ik ben in bovenstaande grafiek uiteraard uitgegaan van de eerst gekochte, duurste panelen).

Voor alle drie de ververste grafieken, zie de eerste financiële pagina op Polder PV.


2 augustus 2012. Productieresultaten PPV ctd. Na de eerste grafieken heb ik inmiddels ook de "meterstand accumulatie" grafieken van een verversing voorzien. Belangrijk daarbij is dat ik de complete interactieve grafieken voor de 4x 93 Wp en de 6x 108 Wp deelgroepen opnieuw heb gemaakt (in een nieuwere Excel versie, conversie van grafieken stuit regelmatig op crashes), met de gegevens van 2012 tot en met juli toegevoegd. Deze grafieken geven een zeer goede impressie van de dynamiek van de productie per maand te zien, simpelweg door met de muis over de knoppenbalk te bewegen. NB: eventuele (periodes met) inverter defecten zijn NIET uitgefilterd uit deze resultaten. Voor onderstaande grafiek met resultaten voor de 4x 93 Wp groep heeft dat vooral impact voor de in theorie productieve periodes juni 2002, en april 2004, toen een van de omvormers in die groep een groot deel van die maanden was verwijderd, in afwachting van een vervangings-exemplaar (ook in andere periodes, maar die vielen in de winter, wanneer de wegval van productie veel minder opvalt). Let ook op impact van de enkele dagen durende sneeuwbedekking, begin maart 2005...


<ROLLOVER image>

Beweeg de muis langzaam over bovenstaande knoppenbalk om de betreffende grafiek te zien!
Move mouse pointer slowly over buttonbar above to see the accompanying graph!
© 2006-2012 Peter J. Segaar/www.polderpv.nl

Verder heb ik een nieuwe grafiek toegevoegd om te laten zien hoe groot de spreiding van maandelijkse opbrengsten kan zijn in een jaar tijd:

Getoond wordt de accumulatie van de omvormer meterstanden voor de 4x 93 Wp deelgroep in het jaar 2011, die middels een Excel spreadsheet telkens op de eerste dag van elke maand "rekenkundig" op nul zijn gereset. Dit geeft een spreiding - voor het getoonde jaar - te zien van een factor van ongeveer tien tussen de opbrengsten in december en de zeer zonnige mei maand van dat jaar. Elk jaar heeft weer verschillende details (en natuurlijk, maanden die qua eindresultaat voor de energie productie van plaats verwisselen, afhankelijk van het weertype). De globale trend is natuurlijk dezelfde: de ene maand is de andere niet, de spread in de uiteindelijke kWh productie is groot, en in de winter is de productie aanzienlijk minder dan in de lente- of zomermaanden. De herfstmaanden september tm. november zitten vrijwel altijd in het onderste segment van de productie range (vaak bewolkt weer, stormen).

Voor de vaste pagina met de interactieve grafieken, met ook de resultaten voor de 6x 108 Wp deelgroep, en de nieuwste, hierboven getoonde grafiek met alle maanden in een jaar in een plaatje: hier.


1 augustus 2012. Productieresultaten en verbruikscijfers PPV. Er is weer een maand afgerond, dus de cijfers kunnen weer uit de kast worden gehaald. Meteen maar met de deur in huis vallen, en wat u wellicht al wist. 2012 gaat niet de geschiedenis in als een productief zonnestroom jaar, vanwege diverse zwaar tegenvallende maanden in het normaal gesproken productieve (lange) zomerseizoen. Ook juli schaarde zich bij voorgaande maanden met subgemiddelde resultaten. Gelukkig niet zo dramatisch als de zwaar tegenvallende opbrengsten - direct gerelateerd aan het relatief sombere weer - in april en juni. Juli zat minder ver onder het langjarige gemiddelde, en kon dan dus ook niet de relatief grote "verliezen" van die maanden in gaan halen. Rest ons nog augustus en, in veel mindere mate, september en oktober, om nog iets van de opbrengsten voor het jaarvolume "recht te kunnen trekken". Maar verwacht daar niet teveel van, het weer kan natuurlijk ook gaan tegenvallen.

Dit alles laat onverlet: heel erg extreem slecht zal het niet gaan worden, en je zult er niet "kapot" aan gaan, aan de tegenvallende productie. Daarvoor zijn de meeste Nederlandse PV-installaties veel te klein, om een financieel "voelbaar verschil" te gaan maken. Als u een paar keer minder naar de kroeg gaat, zijn de eventueel "tegenvallende" opbrengsten meteen alweer financieel gecompenseerd, en is dat jaar 2012 zo weer vergeten...

Hier is de ververste maandgrafiek (zie ook aparte pagina met tabel productie resultaten):

En, voor de duidelijkheid, alleen 2012 t.o.v. het langjarige gemiddelde:

Productie resultaten van deelsystemen in de PV-installatie van Polder PV:

 • Alle modules, 1.336 Wp: 150,491 kWh = 112,6 kWh/kWp
 • 4x 93 Wp ZZO: 41,174 kWh = 110,7 kWh/kWp
 • 2x 108 Wp ZZO voor: 25,144 kWh = 116,4 kWh/kWp
 • 4x 108 Wp ZZO achter: 46,792 kWh = 108,3 kWh/kWp
 • 6x 108 Wp ZZO (2+4): 71,936 kWh = 111,0 kWh/kWp
 • 1.020 Wp ZZO (4+2+4): 113,110 kWh = 110,9 kWh/kWp (zie grafieken)
 • 2x 108 Wp Z: 25,305 kWh = 117,2 kWh/kWp
 • Kyocera 2x 50 Wp (geflasht 98,3 Wp) in serie, ZZW: 12,076 kWh = 122,8 kWh/kWp
 • Met de opbrengst voor de 1,02 kWp deelinstallatie komt juli 2012 vanaf 2002 op de 3-na-slechtste plaats, ongeveer ex aequo met juli 2008. De productie ligt 7% onder het langjarige gemiddelde voor dat deelsysteem.

Inmiddels heb ik ook een volledige update van de cumulatie van alle omvormer meterstanden gemaakt (status 1 augustus 2012):


KLIK op grafiek voor uitvergroting

Oude beestjes doen het nog steeds opperbest
Daaruit blijkt dat we hard in de richting van de 12 Megawattuur totale productie gaan met ons complete systeem. De oudste deelgroep, 4x 93 Wp ZZO (lichtblauwe curve), met een stabiele, bijna rechte lijn (afgezien van de seizoensschommelingen), heeft op 13 april 2012 de 4 MWh productie doorbroken. Terug gerekend over de periode dat dit oudste deelsysteem aan het net werd gekoppeld (13 maart 2000), betekent dit dat dit setje van 4 "prehistorische paneeltjes" gemiddeld genomen 0,91 kWh per dag heeft geproduceerd (nachten en winter inclusief). Ik mag wel stellen: een uitzonderlijk goede prestatie voor ruim 12 jaar oude zonnepaneeltjes (maar dat wist u natuurlijk eigenlijk al). Ik zie de "koers" van die lichtblauwe lijn nog niet afwijken van die van "een rechte lineaal". In andere bewoordingen zou u ook kunnen stellen: die lichtblauwe lijn is de "base-load" voor de productie van onze complete installatie. Als ik volgende keer het dak weer eens op ga, zal ik die ouwe paneeltjes extra lieftallig schoon schrobben vanwege jarenlange harte Arbeit, weer of geen weer...

Voor mijlpalen en meer info bij bovenstaande grafiek zie de geupdate pagina op PPV.

Ook in de volgende eindelijk weer eens ververste grafiek zien we dat deze oudste set het prima blijft doen. Dagproductie vanaf het begin:


KLIK op grafiek voor uitvergroting

Dagelijkse productie van de 4x 93 Wp (oudste) groep in ons systeem (lichtblauw). Toegevoegd in donkerblauw een trendlijn met een periode van 60 dagen. Van jaar tot jaar treden natuurlijk verschillen op vanwege de variaties in (totale) zoninstraling. Maar de langjarige trend laat zien dat de opbrengsten binnen een redelijk beperkte marge blijft, zowel aan de onderzijde (winter) als aan de bovenzijde (zomerperiode). Van structurele vermndering van de opbrengsten is na die twaalf jaar nog nauwelijks iets te zien.

Energie- en water verbruik
De energie en water verbruikscijfers waren in juli ook weer spectaculair laag, ondanks het feit dat we de hele maand thuis waren:

Elektra 58 kilowattuur "negatief verbruik". Anders gezegd: we hebben deze "niet spectaculaire juli maand" 58 kWh meer stroom opgewekt dan we in deze maand hebben verbruikt, en de enkeltarief Ferrarismeter is in juli 2012 derhalve weer 58 kWh "terug" gedraaid. Zoals dat al vele jaren lang in ons appartement geschiedt, in de lange zomerperiode zijn we altijd al netto "producenten" geweest (gesaldeerd met verbruik). Geproduceerd is er in totaal (zie boven) ruim 150 kWh, er is dus 150-58 = 92 kWh verbruikt (gemiddeld minder dan 3 kWh/dag). 26 kWh daarvan ging "op" aan de intensief en langdurig gebruikte eigen - relatief energiezuinige - computer (nog exclusief randapparatuur). Marktwaarde van de opgewekte hoeveelheid zonnestroom deze maand, bij ons tot en met eind september geldige all-in (variabele) tarief van 22,16 cent/kWh: EUR 33,24.

Kookgas slechts 2,7 kubieke meter verbruikt. Bij de huidige 66 cent/m³ kost dat aan "verbruik" EUR 1,78.

Stadswarmte (uitsluitend voor tapwater) slechts 0,173 GJ "uit de meter genomen". Dat kost met huidige tariefstelling van EUR 24,16/GJ 4 Euro en achttien cent.

Water 3,1 kubieke meter drinkwater en plm. 630 liter regenwater (toiletspoeling). Kost ook geen drol. Bij huidige drinkwater tarief van EUR 1,33/m³ zuigt die 3,1 kubieke meter 4,12 Euro uit de portemonnaie.

Vervoer Treinreizen: 1x retour Hoofddorp, 1x retour Haarlem, plus enkele reis Castricum-Leiden (terug van fietstocht naar Castricum). Rest alles met fiets, geen auto gebruik.


 
^
TOP

31 juli 2012. Citaat van de week: ernstig geval van solar deprivatie op GoT...

"Ben een beetje teleurgesteld dat ik hier niet gewaarschuwd ben voor de psychische risico's van het _nog niet_ hebben van PV. Na al die rustgevende regen schijnt nu de zon alweer... en moet ik nog meer dan een week wachten op mijn installatie! Kan ik de kosten voor een consult met de psycholoog declareren? Waar is de overheid als je die nodig hebt!?"

Terpen Tijn op GoT
, 31 juli 2012.


Lees ook de "hulpvaardige reactie" van de bekende contribuant migjes...


27 juli 2012. Stevent Polder PV op overschot af? Eindelijk heb ik weer eens tijd vrijgemaakt om de "tussenstanden" van onze enkeltarief Ferrarismeter, en die van de stadswarmte meter te verversen. Het was alweer een tijd geleden (5 januari 2012), en ik was wel benieuwd hoe de grafiek voor met name de Ferrarismeter er uit zou komen te zien. Ik heb sinds september 2011 namelijk een nieuwe, energiezuinige computer (microtower), die ik net als het vorige, stukken minder zuinige beest extreem intensief, langdurig gebruik. Dat kan op langere termijn een hoop kilowatturen schelen. Dit is het resultaat:


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Warmte (ruimteverwarming + warm tapwater)
Duidelijk is dat het warmteverbruik (meterstanden rode curve) dit jaar ondanks de zeer koude start (met name ijspret maand februari!) erg laag is, wat een goede zaak is omdat we sinds 1 juli een hoog tarief van EUR 24,16/GJ aan monopolist Vattenfall/NUON betalen. En met name die kosten willen we zo laag mogelijk zien te krijgen. Desondanks blijven we, met name in combinatie met het absurde "vastrecht" van EUR 362,16/jaar, de meeste "energie-gerelateerde" uitgaven onverkozen "afdragen" aan een buitenlandse energieholding waar we niets mee hebben. Het verbruik sinds de laatste meteropname hier (vlak voor Kerst 2011, zie korte horizontale zwarte lijn met dubbele pijl) is nog geen 5 en een halve GJ geweest tot nu toe.

Elektra
Er is bij Polder PV het laatste half jaar een substantiële wijziging geweest in de trend en het verloop van de meterstand op de (enkeltarief) Ferrarismeter voor elektriciteit (gele curve). Ondanks de tot nu toe matige productie van zonnestroom tijdens de eerste jaarhelft, is de "top" van de meterstand curve, medio maart 2012, al een stuk lager dan die in het voorafgaande jaar (de "opgaande helling" van die top is dramatisch veel korter, en ook minder steil, dan in 2011). Wat betekent dat, ondanks het zeer intensieve computer gebruik, het nieuwe apparaat flink wat minder stroom blijkt te gebruiken dan de vorige, en/of ons "stroomverbruik gedrag" ook in andere opzichten nog "beter" (lees: zuiniger) is geworden. Verder is er niet iets structureel in ons huishouden veranderd. Sterker nog, er is een iPad in huis gekomen (die af en toe opgeladen moet worden), die intensief wordt gebruikt door mijn levensgezel. Maar dat zal verder niet echt veel aan de stroomconsumptie bijdragen.

Uit de grafiek met de meterstanden elektra blijkt het volgende: Een combinatie van optredende overschotten vanaf medio maart (zonnestroom productie per dag gemiddeld hoger dan verbruik op die dag), en natuurlijk ook de bijna maand lange vakantie in juni, leidt ertoe dat de sinds het voorjaar vrijwel dagelijks "netto terug draaiende" Ferrarismeter eind juli al een "schrikbarend" lage stand heeft bereikt die de meter al vijf maal eerder in de in de grafiek getoonde periode vanaf begin 2008 heeft "gezien". Zowel in "netto vooruit draaiende" (gemiddeld meer verbruik dan opwek, winterperiode), als in "netto achteruit draaiende" modus (gemiddelde zonnestroom productie hoger dan verbruik per dag, lange zomerperiode). De huidige meterstand, eind juli, ligt nu bijna 200 kWh onder de stand die eind 2011 is opgenomen (lange horizontale zwarte lijn met dubbele pijlkop). Met in ieder geval zomermaand augustus nog als potentieel productieve maand te gaan (en, in mindere mate, september en oktober)...

Problems ahead?
Het lijkt er dus op, als dat zo doorgaat, en augustus zou erg zonnig worden, dat we een aardig "jaarlijks overschot" (geel gearceerde vlak helemaal rechts) zullen blijven houden wat we waarschijnlijk niet voor het eind van het jaar "op" zullen gaan maken met ons energie zuinige huishouden. Wat zou kunnen gaan betekenen dat de netbeheerder een meterstand op gaat nemen die onder die van het voorafgaande jaar zal komen te liggen. En de poppetjes aan het dansen zullen kunnen gaan met mogelijk allerlei waanzinnige taferelen rond "gedwongen metervervanging", administraties die op hol slaan, rode waas voor de ogen, en meer van dat soort ongein. En dat allemaal omdat we gezien deze bikkelharde meetresultaten, gewoon zuiniger zijn gaan leven. Waarvan je zou verwachten dat daar minstens een "maatschappelijke beloning" tegenover zou moeten staan. In ieder geval géén oeverloos gezeik met een netbeheerder en/of een willekeurige energieleverancier...

Peter! Verzin een list!
Dus maar weer eens verzinnen wat Polder PV hier aan kan gaan doen. Ik ga absoluut niet straks als het kouder wordt steenkolenstroom of Westlandse gasgestookte WKK stroom "uit het net wegfikken" met een elektrische kachel, zoals sommige lieden in NL in dergelijke situaties plegen te doen. Dat gaat tegen al mijn duurzame principes in. Ik verzin wel iets. Of, wie weet, laat ik "het" er op aankomen, en gaan we kijken wat de netbeheerder voor rare fratsen zal gaan uithalen om deze voor hen blijkbaar nog steeds niet "te verteren" of "te tackelen" situatie "recht te trekken". Een "sluwe" meter zal er bij mij sowieso niet in komen (wat wettelijk is toegestaan, Verhagen moest dat tandenknarsend toegeven). Want Polder PV houdt niet van "door externe partijen gewenste" Trojaanse Paarden, e.a. van buiten uit uitleesbare apparatuur in huis.

Waar je je als simpel, duurzaam levend, verspilling mijdend, groen "minded" burgermans al niet druk om moet maken in ons compleet achterlijke, in fossielen zwemmende NEEderland. Waar geen enkele regering er in blijkt te slagen om dit soort kafkaëske waanzin te stoppen. En alles nu eindelijk eens GOED te regelen voor haar vooruitstrevende burgers. Zonder dat ze een hartverzakking krijgen van dreigende - zij het nu nog hypothetische - ambtelijke excessen...

Deze grafiek wordt ook weergegeven op de aparte "Tussenmeterstanden" pagina.


27 juli 2012. To register, or not to register? Sinds enige tijd is de website "energieleveren.nl" actief (was eind 2011 al in de lucht, werd toen geen ruchtbaarheid aan gegeven). Het is een initiatief van de netbeheerders, die krampachtig proberen om "zicht" te krijgen op al dat decentrale (zonnestroom) spul wat met angstaanjagende snelheid (voor Nederlandse begrippen) op talloze 'ollandsche daken wordt geknald, tegenwoordig. Iedereen doet maar wat, vrijheid blijheid (feitelijk het enige "vrije" energie"markt" segment wat we hebben, als je er goed over nadenkt). Er wordt ook nog over HRE ketels en windturbines gesproken, maar die eerste categorie is nooit een succes geworden (fossiel gestookt, en 4.000 Euro subsidie nodig om de boel "rendabel" te krijgen). Windturbines staan natuurlijk allemaal al geregistreerd bij CertiQ (MEP vooral, SDE is tot nu toe nog een nachtmerrie gebleken qua realisatie). Urban turbientjes zou ik als rechtgeaarde netbeheerder niet eens in een database willen hebben staan, want die dingen brengen vrijwel niks op, en ze staan er vaak voor de mooie groene sier bij (zeker in de stedelijke omgeving). Hoeveel van die apparaten het echt "GOED" doen is een mysterie.

Maar goed, terug naar die vermaledijde zonnepaneeltjes die niet zijn aan te slepen, en die massaal op de daken worden gepropt (voor NL begrippen). "Dat kan zo maar niet", denken de nog steeds in de middeleeuwen levende netbeheerders, dat moet "gecontroleerd" worden. Althans, minimaal "geregistreerd". Vandaar, vooral, dat gezamenlijke initiatief voor die website. Voor een "registratie" die trouwens nergens in Wet wordt voorgeschreven. Zoals in ons land zoveel niet in die vreselijke energie wetgeving is geformuleerd of "gedicteerd". Tenzij het in het voordeel van de gevestigde orde is, dan word je knettergek van de "eisen" en de talloze "verplichtingen" waar je aan moet voldoen (stel je voor, voor je het weet bega je een "economisch delict"...). "Eisen" die vaak niet eens in wets-teksten zijn opgenomen, maar in een verschrikkelijke stapel "secundaire regelgeving" waar zelfs consumenten organisaties geen weet, of, wellicht beter, "besef" van hebben. Waar een burger dan ook nog niet dood bij gevonden wil worden. Begrijpen doet 'ie het sowieso niet, zo technisch en in onnavolgbare juridische volzinnen zijn bijvoorbeeld die vreselijke "codes" opgesteld. En de "versies" daarvan vliegen om je oren (de "Netcode" bijvoorbeeld, is alweer aan versie nummer 61 toe, gek word je d'r van...).

Scepsis is gezond
Ik heb zo de nodige scepsis over de wettelijke status van die door de netbeheerders onder de EDSN paraplu* in het leven geroepen website, waarvoor de noodzakelijk geachte "aanmelding" berust op drie totaal onzinnige nepargumenten. Al helemaal omdat je daar je ziel en zaligheid aan persoonlijke en systeem gegevens moet inleveren, en er geen enkele garantie bestaat of gegeven wordt op misbruik van die nogal gevoelige data. Polder PV heeft tien maanden van zijn leven verspild aan een (NMa) procedure tegen de grootste netbeheerder, die het in het hoofd haalde om volstrekt illegaal dubbele vastrechten te gaan zitten toerekenen aan van niets wetende zonnestroom producenten. Die zij kenden (en niet aan de veel grotere populatie mensen met zonnepanelen in hetzelfde netgebied die zij NIET kenden...). Ze werden uiteindelijk terug gefloten door de NMa, maar dat was een nogal schimmig herenakkoordje zonder enige juridische status "met precedentwerking". Want een inhoudelijke uitspraak over de juridische status werd niet gedaan (de gebruikelijke truuk met een N.O.'tje, "niet ontvankelijk" verklaard...). De jurist van de netbeheerder hield stug vol dat ze het volste "recht" zouden hebben om dubbel te incasseren bij die voor hen blijkbaar hoogst irritante (microscopische) netinvoedertjes.

Als u zich op energieleveren.nl zou gaan inschrijven, hangt dat scherpe Zwaard van Damocles dus nog steeds boven uw hoofd en kan het elk moment naar beneden vallen. Want dan bent u "officieel bekend" bij netbeheer. En dan "hangt" u, als ze weer dat oude konijn uit hun toverhoed vol vastrecht gesodemieter gaan halen...

* EDSN in Baarn: "Energie Data Services Nederland"

Weg van opdringerige meldingen en meter onzin
Vandaar dat Polder PV zich nooit heeft aangemeld bij die site, en dat - met een volautomatisch salderende Ferrarismeter in huis - ook nooit zal doen met zijn minuscule 1,34 kWp kleine PV-systeempje. Tenzij er een vaste en acceptabele Einspeise Vergütung komt voor zonnestroom in ons land. Zodat iedereen met investeringszekerheid kan rekenen bij de aanschaf en "het terugverdienen" van een zonnestroom systeem (inclusief natuurlijk alle bestaande installaties, eventueel met een aangepaste feed-in vergoeding, naar rato van ouderdom van het betreffende systeem...). PPV zal ook nooit een moderne bling-bling sluwe meter accepteren. Vanwege vergelijkbare redenen. De Ferraris is al jaren, en nog steeds, in Nederland de slimste meter voor de (meestal zeer kleine) zonnestroom producenten. Ons stroomverbruik van 1.300 kWh/jaar stelt (voor NL begrippen) niets voor, en wordt voor een behoorlijk deel door een dagelijks continu gebruikte (zuinige) computer veroorzaakt. Daar kan niks aan "gestuurd" worden, hoe graag een "leverancier" dat ook zou willen. Op jaarbasis wordt er sowieso niets "geleverd". We zaten vorig jaar al op de "nullijn" met verbruik minus productie. Productie die direct binnen ons complex met 15 huishoudens werd geconsumeerd. Donkergroene stroom, gratis geleverd bij de buren, waar het "net" niets van heeft gemerkt (en toch betaalden die buren net zo hard 15 eurocent/kWh aan energiebelasting en BTW aan de Staat der Nederlanden over dat middels hun meters geregistreerde, geconsumeerde volume)...

Waarom dit artikel?
Terug naar energieleveren.nl. Polder PV is niet de enige zonnestroom opwekker die met argus-ogen op steeltjes naar dat "initiatief" van de netbeheerders kijkt. Ik kreeg een tijdje geleden een fraai stuk proza van iemand die daar ook nogal unheimische gevoelens bij had, en die zogenaamd via een brief van de netbeheerder "gedwongen" werd om de pas gebouwde PV-installatie daar "aan te melden". Nu zijn er meer lieden die dat allemaal maar niks vinden. Maar deze persoon was niet op het achterhoofd gevallen, en heeft de betrokken netbeheerder flink zitten doorzagen over de feitelijke bedoeling en de (vermeende) rechtsgeldigheid van een min of meer "gedwongen" inschrijving op energieleveren.nl.

Ik kreeg onderstaande correspondentie (vraagsteller "V" = PV-systeem bezitter, zwarte tekst; antwoord "N" = netbeheerder, in rood weergegeven) toegestuurd, met deels nogal fors ontwijkende antwoorden. En mocht die, volledig geanonimiseerd, publiceren op Polder PV. Ter leeringh ende vermaeck van de lezers van deze dwarse, eigenwijze website, die ongetwijfeld met vergelijkbare "vragen" zullen zitten. Een eventuele vervolg vraag van "V" met - soms nog sterker ontwijkende, niet ter zake doende, ronduit nietszeggende, of in cirkeltjes rond draaiende antwoorden van een nogal nukkig wordende medewerker van "N" is direct onder het eerste antwoord van de netbeheerder geplaatst, waarbij de betreffende tekst door mij naar rechts is verschoven. In de antwoorden zijn de nodige taalfouten en vreemde zinsconstructies door PPV zo goed en kwaad als mogelijk hersteld om de boel begrijpelijk te houden (de redeneertrant was niet altijd goed te volgen, hopelijk heb ik het "betoog" niet verstoord). Hierbij moet ook worden vermeld dat "PIR" het zogenaamde "Productie Installatie Register" betreft. Waar EDSN wel van rept, maar er geen uitleg over geeft...

[N] Geachte {V},
Naar aanleiding van uw vragen omtrent PIR deel ik u het volgende mede. Mijn opmerkingen heb ik achter uw vragen vermeld.

[V] Is er een wettelijke grondslag voor de invoering van het PIR?
[N]
Nee, er is geen wettelijke verplichting voor de registratie van uw productie installatie.

[V] Wie beheert het PIR?
[N] Het PIR wordt beheerd door de netbeheerders. Voor u is dit enkel {N}.

[V] Wie heeft er toegang tot de gegevens uit het PIR?
[N] Alleen u kunt de registratie aanmelden en afmelden. {N} zal uw gegevens registreren. De teruglevering wordt geregistreerd en verbruiken zullen via een berichtenverkeersysteem aan uw leverancier worden verstuurd. Een juiste saldering zal het gevolg zijn.

[V] In het PIR staan de gegevens van particuliere installaties. Moet ik nu uit uw reactie concluderen dat ook teruglevergegevens in dit register zullen worden bijgehouden? Of ik de enige ben die mijn installatie kan aanmelden is zeer de vraag: ik kan op de website een willekeurig adres invullen en vervolgens de gegevens van een niet-bestaande installatie invullen. Dat was overigens niet mijn vraag: ik wil graag weten wie er toegang heeft tot mijn gegevens. Welke personen, instellingen, bedrijven ... kunnen het PIR raadplegen?
[N] De netbeheerders beheren het register, de leveranciers hebben enkel inzage in het register.

[V] Saldering is nu al wettelijk verplicht en wordt nu al uitgevoerd. Kunt u mij uitleggen op welke manier de gegevens uit het PIR voor het uitvoeren van de saldering nodig zijn?
[N] Middels een berichtenverkeersysteem worden gegevens die in PIR geregistreerd zijn samen met de verbruiksgegevens aan uw leverancier verstrekt.

[V] Welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang tot het PIR verschaffen?
[N] Bij elke aanmelding of afmelding krijgt {N} een melding. Indien er onrechtmatige handelingen worden gedaan, dan zal door ons met u contact worden opgenomen ter verifiëring van de gegevens.

[V] En hoe bepaalt {N} welke aan- of afmelding onrechtmatig is?
[N] Indien er meerdere aanmeldingen worden gedaan, kan dit duiden op onjuistheid. Hierover zal met de bewoner contact worden opgenomen ter verifiëring hiervan.

[V] Los daarvan: dat was niet het onderwerp van mijn vraag. Ik wil graag weten wat er gedaan wordt om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de gegevens in het PIR (dat heeft niets te maken met het doen van een aan- of afmelding).
[N] Van {N} krijgt de bewoner ten alle tijde een verificatie. Indien dit niet juist blijkt te zijn, dan zal er contact worden opgenomen. De beveiliging is niet in handen van {N}, het is een centraal register voor alle netbeheerders.

[V] Is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing op het PIR?
[N] Uw gegevens zullen enkel bij {N} bekend zijn. Enkel de teruglevering (cq. verbruik) zal aan uw leverancier worden verstuurd. Dit zal niet veel anders zijn als bijvoorbeeld met de jaarlijkse meteropname waarop de meterstanden/verbruiken ook worden doorgegeven aan uw leverancier.

[V] Dit is geen antwoord op mijn vraag. Volgens de website van de rijksoverheid over de WBP ( link ) vallen indirecte persoonsgegevens die tot een persoon te herleiden zijn ook onder deze wet. De gegevens van mijn installatie zeggen - globaal - iets over mijn maatschappelijke status (uit type, grootte en bouwjaar is de aanschafprijs en dus mijn financiële status te schatten), in combinatie met mijn NAW-gegevens en/of de EAN-code van de meter zijn deze gegevens te herleiden tot een individu. Kortom: het lijkt me dat de WBP wel degelijk van toepassing is op het PIR. Als het inderdaad zo is, dat de gegevens van mijn installatie alleen bij mijn netbeheerder bekend zijn, waarom moeten alle gegevens van alle particuliere installaties in heel Nederland dan in één register opgeslagen worden?
[N] Persoonsgegevens worden geregistreerd om de bewoner aan te schrijven. Het register is van belang om meer inzage te verkrijgen van de belasting van terugleverinstallaties op het elektriciteitsnetwerk.

[V] Kunt u nauwkeurig aangeven voor welke doeleinden de gegevens uit het PIR gebruikt gaan worden? De brief is daar nogal vaag over.
[N]
De gegevens voor de registratie van de productie installatie hebben tot doel het in kaart brengen van alle productie installaties in Nederland. Door de jaren heen is er een toename op het gebied van teruglevering op de elektriciteitsnetten. Door een nauwkeurige registratie en in kaart brengen van terugleveringen door particulieren kan er door gerichte inkoop van elektriciteit een inhaalslag worden gemaakt. Dit leidt tot stimulering van duurzame energie. Daarnaast is registratie van de productie installatie voor u en uw leverancier [nodig] teneinde een juiste jaarnota te genereren.

[V] Voor het genereren van een juiste jaarnota zijn verbruiksgegevens van belang, niet de grootte, het type en het bouwjaar van een installatie.
Kunt u me uitleggen wat u bedoelt met het maken van een inhaalslag door het gericht inkopen van elektriciteit? En hoe dit samenhangt met de gegevens die u in het PIR wilt opslaan? En hoe leidt dit dan tot stimulering van duurzame energie? Al die particulieren die zelf elektriciteit opwekken produceren toch al duurzame energie?
[N] U kunt de website www.energieleveren.nl benaderen voor meer informatie.

[V] Als er in de toekomst besloten wordt om de gegevens uit het PIR voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze verzameld zijn, heb ik dan het recht de door mij geleverde gegevens hiervan uit te sluiten?
[N] U behoudt altijd het recht om uw productie installatie via de website www.energieleveren.nl af te melden.

[V] Waarom is de soort opwekking van belang?
[N] Er zijn verschillende manieren van energieopwekking. Een (meest voorkomend) voorbeeld hiervan zijn zonnepanelen en verder ook HRE ketels en windturbines. Met dit gegeven kan een indicatie worden gegeven wat de teruglevercapaciteit is.

[V] Kunt u hier wat meer informatie over geven? Wil {N} aan de hand van de grootte en het soort installatie in combinatie met meteorologische gegevens (zonnestraling, windkracht, buitentemperatuur, ...) het momentane vermogen van een installatie schatten?
[N] Ook hiervoor kunt u de website www.energieleveren.nl benaderen voor meer informatie.

[V] Waarom is het bouwjaar van de installatie van belang?
[N] Het bouwjaar geeft aan of de terugleverinstallatie nieuw of enige jaren in gebruik is. Het bouwjaar is een vast gegeven, indien dat niet in zijn geheel te achterhalen is, kan het jaar van ingebruikname van de installatie worden doorgegeven.

[V] En nu weet ik nog steeds niet waarom het bouwjaar van belang is... Wat gaat {N} met dit gegeven doen (zie ook mijn vraag over de doeleinden van het PIR)?
[N] Zoals eerder aangegeven duidt het bouwjaar op hoe lang deze [installatie] mogelijk al in gebruik is.

[V] Waarom is het meternummer van belang?
[N]
Het meternummer is van belang [om te weten te komen] of uw meter daadwerkelijk een teruglevermogelijkheid heeft. In het verleden zijn teruglevermeters geplaatst, waarvan niet altijd duidelijk is of hier daadwerkelijk een [geregistreerde] teruglevering plaats vindt.

[V] De meter in mijn huis is (natuurlijk) geplaatst door {N}. {N} weet dus al welke meter er geplaatst is en of deze de teruglevering registreert of niet. Ik snap helaas niet wat het vermelden van het meternummer in het PIR hieraan kan veranderen. Kunt u mij dit uitleggen?
[N] {N} wenst graag juistheid van de gegevens op een teruglever aansluiting. Het meternummer wordt niet in het PIR geregistreerd.

[V] In de brief staat dat het voor mij van belang is dat de technische gegevens van mijn installatie zowel bij de netbeheerder als bij mijn leverancier bekend zijn. Kunt u mij uitleggen waarom dit voor mij van belang is?
[N]
De technische gegevens geven aan wat voor soort installatie u heeft en wat voor teruglevermogelijkheden uw installatie heeft. Voor {N} is de technische teruglevering van belang, voor uw leverancier is dit een gegeven om inzicht te krijgen in uw verbruik om zodoende een juiste jaarnota te genereren.

[V] Uw antwoord suggereert dat ook mijn energie leverancier toegang zal krijgen tot de gegevens in het PIR. Dit is in tegenspraak met uw hierboven gedane mededeling dat mijn gegevens alleen bij {N} bekend zijn. Ik wil dus graag weten wie er allemaal toegang hebben tot de gegevens uit het PIR.
Voor mijn energieleverancier zijn alleen de meterstanden van belang. Deze zijn voldoende om een jaarnota te maken.
[N] Het register wordt gevuld door de netbeheerders, de verbruiksgegevens worden echter via een synchronisatie ook aan uw leverancier verstrekt.

[V] Op de website ( http://www.energieleveren.nl ) die in uw brief vermeld wordt, staat de tekst "Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens" met een checkbox ernaast. Het is mij een raadsel waarmee ik akkoord ga als ik dit vakje aankruis. Kunt u mij uitleggen wat die verwerking van mijn persoonlijke gegevens inhoudt?
[N] De verwerking van uw gegevens houdt in dat wij weten dat de installatie op het betreffende adres van u is. {N} kan u gerichte correspondentie sturen ter bevestiging van uw aanmelding/ afmelding van de productie installatie.

[V] Dus als ik alle gegevens invul, maar het vakje niet aankruis wordt er niets met deze gegevens gedaan? Wat is het nut van dit vakje?
[N] Dat is een goede vraag, wat bij mij ook onduidelijkheden geeft. Ik zal dit melden aan de instantie die deze website heeft ontworpen.

Conclusies
Wat uit bovenstaande, regelmatig doodlopende "discussie", en/of conversatie van een "met een kluitje in het riet sturen" niveau blijkt, is dat de netbeheerder in kwestie niet van pottenkijkers en lastige vragen lijkt te houden. Schrijft u zich nu maar gewoon in, we hebben de beste bedoelingen met u, het komt allemaal goed. Dat niveau. Tja, dan moet je niet gek staan te kijken dat mensen koudwatervrees krijgen. Zeker niet na bovenstaande ontwijkende antwoorden, bovenop rondzingende dreigingen van al dan niet als oirbaar geachte "kosten toerekening" aan zonnepaneel exploitanten. Dan maar niet inschrijven, en de saldering gewoon met de leverancier regelen zoals het ook hoort (want netbeheer rekent uitsluitend nog maar vastrechten door sinds 1 januari 2009...). De leveranciers zijn dat immers gewoon wettelijk verplicht. Het "moeten" inschrijven op een vage site met dubieuze randvoorwaarden echter absoluut niet...

Die website schittert dan ook nog eens bepaald niet van de nuttige of zinnige "informatie" waar naar zogenaamd verwezen wordt door de (medewerker van de) netbeheerder in de hier weergegeven "vragen en antwoorden". Er staat feitelijk weinig nuttigs op. En de argumenten om "te moeten" inschrijven zijn van een bizar leugenachtig of op zijn minst hoogst twijfelachtig niveau. Dus doet er mee wat u wilt. U kunt het ook gewoon negeren.

Kloppen die getallen wel?
In ieder geval claimt netbeheerder Enexis (die gratis uw meter komt vervangen door een sluwe meter, maar als u die om wat voor redenen dan ook niet wilt, "mag" het ook een "gewone" digitale meter met vier telwerken worden...), in een nieuwsbericht van 12 juni 2012, dat er eind 2012 "circa 55.000 installaties voor duurzame teruglevering zullen zijn" (waarbij voor het extreem ver in de onzekere toekomst liggende jaar 2050 een verder niet toegelichte, natte vinger prognose werd gegeven van 4,5 miljoen stuks). En, zo vervolgt het bericht: "Op dit moment is inmiddels de helft van het aantal duurzame installaties in Nederland geregistreerd bij www.energieleveren.nl" (titel kop meldt "25.000 Nederlanders"). Kloppen die cijfers wel en/of: Is dat veel? Het kunnen er namelijk best veel meer worden/zijn eind dit jaar. Niemand weet het. Ook de netbeheerders niet.

Voor de research voor mijn voordracht tijdens The Solar Future op 24 mei jl. heb ik aan de grootste netbeheerder (Liander, met 2,9 miljoen elektra- en 2,1 miljoen gas aansluitingen/adressen) nog gevraagd hoeveel installaties er in hun netgebied zouden staan, en met welke geaccumuleerde capaciteit, volgens de genoemde website. Het antwoord was ontluisterend: ze schatten dat er ruim 10.000 PV-systemen bij hen staan geregistreerd. De totale capaciteit (MWp) was zelfs niet bekend. Ik geef u op een briefje dat dit getal een ernstige onderschatting van de realiteit moet zijn, wat ik ook aan de betreffende medewerker (die het antwoord gaf) heb laten weten. Deze was het met me eens, met verwijzing naar het feit dat er nog veel oude Ferrarismeters zijn, en dat die mensen zich nooit aanmelden aangezien het - wettelijk verplichte - salderen daar volautomatisch verloopt.

Zoals de webmaster van Polder PV zich ook nooit heeft aangemeld. Waarom zou hij ook? Ik heb niet om al die toestanden gevraagd. Dat is namelijk het gevolg van jarenlang politiek wanbeleid op energie gebied. En het "mooiste" is: u schijnt uw installatie dus gewoon te kunnen afmelden. Wat dus puur theoretisch zou kunnen betekenen dat, mochten er allerlei bezopen maatregelen genomen worden die (alleen) bij geregistreerde PV-eigenaren direct nadelig zouden gaan uitpakken, zou u zich daar direct aan kunnen onttrekken door uw installatie te gaan "afmelden". Maar dat is dus de theorie. Of het in de bikkelharde praktijk van alledag ook daadwerkelijk zo zal gaan waag ik te betwijfelen.

De keus is aan u. Het hoeft niet. Zo lijkt het.

Met dank aan de anonieme contribuant voor de (wat de rode passages betreft soms het schaamrood op de kaken brengende) "vragen en antwoorden" in het kader.

Nagekomen 1
Reactie van BamSlam_ op GoT (11 aug. 2012, lees vooral ook het vervolg van de discussie, waarin o.a. door iemand nogal hardnekkig wordt volgehouden dat melding bij energieleveren.nl "wettelijk verplicht" zou zijn, wat rabiate quatsch is...):

"Wat slecht! Je kunt gewoon postcode en huisnummer van je buren of andere bekenden ingeven. Ook bij "afmelden installatie". Daarna is het een kwestie van telefoonnummer en email adres invullen en de ean-code van de installatie (notabene op te vragen via dezelfde site) die je wilt afmelden. Ik mag hopen dat ze een telefonische check doen voordat een installatie daadwerkelijk wordt afgemeld.. Maar eigenlijk is energieleveren.nl natuurlijk een site die zo lek is als een mandje!"

Nagekomen 2
Bijdrage van JakeNL van GoT (15 augustus 2012). JakeNL wacht, en wacht, en wacht, op zijn meter die teruglevering "aan kan" bij Stedin nadat hij - niet wettelijk verplicht - heeft "moeten" melden op de website energieleveren.nl omdat hij zonnepanelen had aangeschaft. En pas nadat hij midden in de zomer 259 kWh had geproduceerd waar hij maar een beperkt deel zelf van heeft kunnen gebruiken, kwam het ding dan eindelijk in zijn meterkast. Categorie: hele slechte service aan een duurzame klant...

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/38754117#38754117

Nagekomen 3
Collega Floris Wouterlood besteedde 7 maanden later ook een stukje aan de "al of niet verplichte" slimme meter. Let op de lezersreacties!!

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/index.php/581-wel-of-niet-paneeltjes-registreren-1

Nagekomen 4
Artikel in Solar Magazine 2015(1) getiteld "Netregistratie pv-systemen blijkt in Nederland al vele jaren verplicht", waarin directeur Netbeheer Nederland claimt dat "registratie al jaren is verplicht", waarbij gerefereerd wordt aan de nooit (!!) aan consumenten gecommuniceerde (extreem ambtelijk geformuleerd, onbegrijpelijke) Netcode. Ook dat is absoluut geen "nieuws", ondanks de gewekte suggestie in S.M. Ik rapporteerde er immers al op 21 december 2010 en, eerder al, op 23 november 2010 al over (dik vier jaar eerder). Dat terzijde: er zijn zoveel vraagtekens (voorbeelden 10 feb. 2015, 20 nov. 2014, 6 nov. 2014), heftige bijstellingen (17 juli 2014), en forse statistisch onoplosbare problemen (voorbeeld 9 feb. 2015), rond de registraties. En in de "Wet" zelf staat er niets expliciet er over vermeld. En mijn bevinding dat zo'n 55% van de door mij onderzochte grote commerciële projecten - die vaak forse SDE subsidies scoren - niet in dat veelbesproken PIR register blijken te staan (6 okt. 2014, 13 sep. 2014), doet vermoeden dat er weer eens onterecht reuring gemaakt wordt ten koste van particulieren. Terwijl de netbeheerders gewoon hun zaakjes niet op orde blijken te hebben.

"Netregistratie pv-systemen blijkt in Nederland al vele jaren verplicht". (Solar Magazine 30 maart 2015, en in het magazine zelf, nr. 2015-1)


http://www.energieleveren.nl

"Regionale netbeheerders willen precies weten: wie produceert waar en waarmee?" (Energeia bericht van 1 december 2011, waarin ook nog over een mogelijke "beloning" gesproken werd als particulieren zich zouden aanmelden op die site. Daar is - natuurlijk - helemaal niets van terecht gekomen...)


actueel 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 highlights JSS22


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP