starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 23
en gerelateerde energie zaken

6 maart 2009 - 31 augustus 2009

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>>


20 augustus 2009: Nog 11 dagen... Nog eenmaal een herinnering voor diegenen die er mogelijk overheen hadden gelezen, en dan houd ik er over op. Polder PV heeft een fraaie foto van een futuristisch ogend doch antiek PV moduultje als inzending ingediend voor de Triodos fotowedstrijd duurzame zaken. Mocht u nog niet hebben gestemd, heeft u nog tot en met 31 augustus de gelegenheid om uw keuze te maken (meerdere keuzes kan ook). De inzending van PPV, die ook, zo bleek uit een e-mail van Triodos aan de webmaster, in een collage in de komende nieuwsbrief van Neer'lands duurzaamste bank opgenomen zal gaan worden, kunt u onder deze link vinden (knop linksonder "stem!" geeft mogelijkheid tot het geven van uw voorkeur). Alle andere (vaak prachtige) foto's kunt u hier bewonderen. Met grote dank voor een eventueel extra duwtje in de rug naar een (nog hogere) positie voor PPV's inzending (momenteel op een gedeelde negende plaats)!


19 augustus 2009: CBS rapport "duurzame energie NL 2008" slotopmerkingen. Voor analyse gegevens zonne-energie, zie het parallelle bericht op de actuele PV-nieuws pagina. Als vanouds: een microscopisch beetje "groei" van (deels discutabel) "duurzaam", maar in feite weinig voorstellend.

Andere belangrijke punten
Het CBS rapport klopt zich des Nederlands op de borst voor het bereiken van "3,4% van de energievoorziening" aan "duurzame" energie, "een half procentpunt meer dan in 2007" (toen nog maar 2,9%). Vooral te danken aan het gegroeide aandeel "duurzame" elektriciteit, van 6,0 naar 7,5 procent*. Als we daarbij bedenken dat die "groei" vooral te danken is geweest aan een alweer forse toename van het bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales en grootschalige windenergie, weet u alweer hoe laat het is met de "duurzame" energieproductie in Nederland en de rol die de burger in die productie daarbij van EZ en de Big Shots in energieland "mag" spelen (lees: een microscopische schaamlapfunctie). Die elektracentrales zijn namelijk uitsluitend in handen van de "grote jongens", waar burgers helemaal niets over hebben te zeggen en die dat smerige, schijnduurzame "truukje" niet zelf kunnen doen. In Duitsland is bijstook van biomassa in fossiel gestookte centrales onder de strenge EEG condities expliciet en volslagen terecht uitgesloten!!! Tekenend is, dat na de gigantische dip in biomassa bijstook in 2007 in Nederland (halvering vanwege de terechte megarel die uitbrak over de regenwoud verwoestende palmolie bijstook in o.a. de Essent centrales), er gewoon weer lucratief en makkelijk "meegestookt" wordt op het kolenbedje of in de gascentrale ("agrarische reststromen, houtpellets, resp. plantaardige olie"), en dat het aandeel daarvan alweer gestegen is naar een omvangrijk zesde deel van de totale "duurzame" energie productie, en zelfs een volslagen absurde kwart (!!!) van de productie van "duurzame" elektriciteit. Wat op zich al een schande is van megaproporties, want Nederland gaat gewoon "duurzame" doelstellingen op een super ranzige wijze in laten vullen door meestook in deels al lang afgeschreven fossiele centrales, daarbij maximaal de grote energieboeren paaiend. Decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit mag beslist geen succes worden in ons door monopoloïde energieholdings verziekte land. Een van de fundamentele verschillen met de oosterburen en zuiderburen, waar de regering de knuppel wel in het hoenderhok heeft gegooid.

Verder wordt er nota bene afvalhout verbrand (ook niet bepaald een "duurzaam product"). De door het CBS niet met name genoemde "middelgrote installatie voor het verbranden van kippenmest", is gewoon de nieuwe BMC Moerdijkcentrale van atoomboer Delta, die 's winters grote problemen heeft gehad omdat die mest uit de extreem onduurzame, en maatschappelijk zeer gevoelig liggende dieronterende bioindustrie veel te nat werd aangeleverd. Ook al niet echt een "toekomstgerichte, hernieuwbare optie" die ook nog eens vele vrachtwagens dagelijks vele honderden puur fossiel gestookte kilometers over de bomvolle Nederlandse snelwegen laat rijden om het onduurzame bioindustrie afscheidsel (440.000 ton per jaar!!!) op het Moerdijk terrein af te leveren om het daar dan maar in de fik te laten steken... Maakt allemaal niet uit, het is "bio", dus blijkbaar mag dat in ons bizarre poldermoeras dan per definitie "duurzaam" heten. En dus "mag" die bizarre kronkel in de EZ en CBS hersenpannen ook "in de duurzame doelstellingen" worden opgenomen als "realisatie"...

Afvalverbranding
Of wat dacht u van die cryptische formulering "biogene component uit afvalverbranding", die gewoon keihard meetelt (ook in het buitenland, trouwens) in de "duurzame" cijfertjes, maar waar ik grote vraagtekens bij zet. Want een groot deel van die "biogene fractie" bestaat uit door de Nederlandse burgers in de vuilnisbak gekieperde, niet opgegeten "etensrestanten", of, erger nog, kostbaar, niet gescheiden GFT afval (composteren is een veel hoogwaardiger bestemming dan het in de fik steken ervan), of nooit geopende, en dus schandalig verspilde voedingswaren. Ergo: de megalomane verspilling van met inzet van veel fossiele brandstoffen tot stand gekomen kostbare voedingswaren, mag, door het in de fik te steken, in Nederland en elders "meetellen" in de invulling van halfzachte duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is, ik blijf erbij, zwaar gestoord. Toch vult het CBS zonder met de ogen te knipperen voor 2008 keihard maar liefst 11 procent van de "totale duurzame energie" in Nederland voor die "biogene component" van de AVI's in... (2008: 1,058 TWh "duurzame" elektra en 3.992 TeraJoule "duurzame" warmte). Zo kom je lekker snel aan je hoogst dubieuze "doelstellingen"...

Wind
Verder is het enige nog opmerkelijke "pluspuntje" dat er 389 MW aan windturbine vermogen is bijgeplaatst (volgens CBS cijfers, lees zelf het commentaar op de verschillen met de cijfers van Jaap Langenbach van WSH op pagina 35-37). Goed voor een (all-in) toename van fysieke elektra productie van een echt hernieuwbare bron van 3,438 TWh (2007) naar 4,256 TWh (2008), een mooie plus van 818 TWh, 23,8 procent. Lees echter ook het commentaar op de povere verwachtingen van Wind Service Holland voor de komende jaren op dit zeer belangrijke vlak, "Molenbouw tot stilstand gekomen". En realiseert u zich s.v.p. ook dat een aanzienlijk deel van die behoorlijk toegenomen windenergie capaciteit vooral grotere windparken zijn geweest, waaronder "Amalia" off-shore (deels in handen van Eneco), en de enorme, met veel te hoge MEP subsidies (inderdaad: uw en mijn geld...) gezegende turbine serie, grotendeels van Essent rond Delfzijl, die nu zeer lucratief in handen is gekomen van de Duitse bruinkolen en atoom-moloch RWE. Beide grote parken zijn totaal 384 MW groot en staan als nummers 1 en 2 ingeboekt in de top 25 bij WSH. Ook daar hebben burgers helemaal niets te zeggen gehad, en ze kunnen vrijwel niet participeren. Behalve via windcoöperaties die talloze jaren moeten buffelen om na oneindig veel gezever 1 parkje te "mogen" realiseren, terwijl wind op land de goedkoopste optie is die ook buiten de permanente bemoeienis van grote energiebedrijven te realiseren zou moeten zijn.

Conclusies, etcetera
Het allergrootste deel van de nog steeds magere groei van "duurzame" energie in Nederland (inclusief het op de PV-nieuwspagina besproken zonne-energie gedeelte) is (a) van (zeer) twijfelachtige "biomassa" herkomst en beslist en blijvend fragenswürdig voor het invullen van "duurzame" doelstellingen. En (b) wordt grotendeels alweer door de pakken fossiel boter op het hoofd hebbende grote energiebedrijven ingepikt. En daar moeten de 16,5 miljoen Nederlandse burgers het maar mee doen. Als we meer "groene" stroom willen, en het wordt allemaal "te lastig" (gemaakt...) in eigen land, importeren we dat gewoon uit het buitenland in de vorm van volslagen fictieve "garanties van oorsprong". Waar dan ook een volslagen absurde groei in heeft plaatsgevonden (Tabel 2.2.2 in het CBS rapport), van 12,271 TWh in 2007 naar een aanzienlijk gestegen 17,924 TWh, een fenomenale groei van 46,1 procent! We presteren blijkbaar niets tot weinig in ons land. En dat ligt aan continu voortdurende sabotage door veel te machtige partijen, gecombineerd met puur energie amateurisme en desinteresse in Den Haag. Bij de insiders is dit al jarenlang bekend en het symptoom "hoofdpijn" reeds lang ontstegen tot voorbij het stadium "permanente migraine". We moeten echter toch "duurzamer", dus importeren we het spul als loepzuivere neokolonialisten dan maar in de vorm van volstrekt fictieve "groencertificaatjes", volledig losgekoppeld van daadwerkelijk fysieke stromen elektriciteit. In alsmaar toenemende mate, want "handelen" doen "we" als de beste.

En vervolgens zouden diezelfde burgermansen dan ook nog eens moeten gaan betalen voor de uitbouw van de hoogspanningsnetwerken die diezelfde energiebedrijven "nodig" zouden hebben om hier een absurde en absoluut schandalige overkill aan fossiele en kernsplijtingscentrales te bouwen, met de uitdrukkelijke bedoeling om monumentale hoeveelheden pertinent niet "duurzaam" opgewekte elektriciteit naar het buitenland te gaan transporteren (bericht hieronder)... "Fictief groen" naar binnen, gitzwart fossiel en stralend paars nucleair naar buiten...

How deep can you sink... De burgers mogen op zijn hoogst een paar PV-moduultjes op het dak, maar beslist niet te veel, want dan zouden diezelfde hyper-hypocriete, zich straatarm aan groenwas reclames betalende energiebedrijven mogelijk een beetje pijn in hun omzet kunnen krijgen...

Het kan nog erger, hoor. Daarvoor gelieve pagina 25 te raadplegen van het rapport ("internationale vergelijking sectie"), 4e alinea, over hoe Nederland "geluk" heeft met het door de politieke kaste "gewilde" (en zwaar gepushte, regelmatig lastige wetten "buigende") absurde impact van het klimaat verwoestende, zwaar op fossielen leunende en permanent fiscaal voorgetrokken vliegverkeer. Omdat Nederland door de absurde, jarenlange Staatssteun aan Schiphol cs. boven een bepaalde "drempel" (volslagen kunstmatig om eiland naties als Malta en Cyprus te paaien) komt, kwam ons belachelijke landje in 2007 in aanmerking voor een volslagen krankzinnige "vliegtuigkorting". En kon er 1 procent van het bruto eindverbruik extra als "fictieve korting" geïncasseerd worden door Den Haag, waardoor onze toch al volslagen belachelijke "doelstellingen" makkelijker behaald zouden kunnen gaan worden. So much for "sustainable" European policy: je word gewoon gen***d waar je bijstaat en het in fossielen gedrenkte NEEderland komt er nog mee weg ook...

Ook niet te vergeten
Voor 2009 zullen we ernstig rekening moeten gaan houden met een waarschijnlijk volkomen kunstmatige verhoging van het aandeel van duurzame energie in de totale energievraag. Er zijn immers dramatische omzetdalingen en direct daar aan gekoppelde forse energieconsumptie dips bij met name de grote industrieën opgetreden (zie bericht van CBS over 2008, met een aanzienlijke daling in het laatste kwartaal). Wat zoveel betekent dat het totale energieverbruik over 2009 fors lager uit zou kunnen gaan pakken als het economische "herstel" (lees: wederom forse toename van het totale energieverbruik) niet zal optreden of slechts gering zal zijn. Aangezien alle al dan niet door Polder PV im Frage gestelde duurzame energie producerende installaties gewoon door zullen blijven produceren, zal dus gegarandeerd het [procentuele] "aandeel duurzame energie in de totale consumptie" behoorlijk toe kunnen gaan nemen. Dat is natuurlijk een volslagen artificieel effect, wat niets met een daadwerkelijk progressieve ontwikkeling van de DE (productie-)markt te maken heeft. U kunt er echter vergif op innemen, dat menig hypocriet politicus daar ongetwijfeld een zeer schijnheilig "groen slaatje" uit zal gaan slaan (zal zeker ook in het buitenland gaan gebeuren). Laat u daarover echter geen rad voor uw ogen draaien, en blijf kijken naar de noodzakelijke groei van de hard aangetoonde, niet uit de duim gezogen of hinein interpolierte kWh en MJ productie van de diverse opties. En blijf kritisch op de werkelijke "duurzaamheid" van de al te makkelijk opgevoerder schijnopties, zeker in ons op dit vlak zeer dubieus opererende landje.

Voor grafische gegevens van een ouder rapport om een indruk te krijgen van de veelheid aan gegevens in die studies, zie CBS rapport DE 2005. Ik heb niet meer de tijd om de veelheid aan (recenter) cijfermateriaal op vergelijkbare wijze uit te werken. Zoveel is er nu ook niet veranderd, het blijft immers "schipperen" in Nederland met "duurzame" energie, en het voortdurend tellen van de schaars voorkomende "zegeningen"...

*We moeten bovendien nog maar zien of de door Jopie Wijn "beloofde" 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 met dit slakketempo inderdaad zal gaan "lukken". Een groot deel zal nog uit de oude, door Wijn in augustus 2006 verder bevroren "MEP beschikkingen" moeten komen, de haalbaarheid wordt nog steeds ernstig betwijfeld. Bovendien, zelfs als dat al zou lukken, uit welke dubieuze bronnen die 9 procent tegen die tijd dan wel zal blijken te bestaan, en of we tegen die tijd überhaupt wel "trots" zouden mogen zijn op die scharrige 9%... Duitsland zit NU al dik boven de 15%, zonder bijstook van biomassa in energiecentrales, en met een maximaal aandeel gedemocratiseerde, hernieuwbare decentrale wind-, biomassa-, water- en zonnestroom (in die volgorde van impact op gerealiseerde kWh productie).

http://www.cbs.nl/ ... /2009-duurzame-energie-in-nederland-2008-pub.htm (download pagina)


17 augustus 2009: Energie Fascisme kent geen grenzen... Schokkend berichtje in de Volkskrant. Er wordt gerefereerd aan een door "de energiebedrijven" aan het Ministerie van Economische Zaken gestuurde brief met een "advies" (uiteraard niet te vinden op de site van EZ, noch op die van EnergieNed*), waarin Energie Fascisme van het Zuiverste Hollandsche Polderwater wordt gepredikt. Die "energiebedrijven" zouden namelijk massaal vooral fossiele (kolen- en gas)centrales willen bouwen aan onze grote koelwaterplas genaamd de Noordzee, Waddenzee, etc. Erger nog: ze zijn daar al volop mee bezig, zoals de 1.200 MW (!!!) Magnum kolenvergasser van Vattenfall/NUON die eind augustus definitief (???) gebouwd zou moeten gaan worden aan de rand van de koelwater rijke Eemshaven. Straks direct koelwater lozend op het nota bene door de Nederlandse Staat op de UNESCO lijst voor werelderfgoed gezette natuurmonument, de Waddenzee... Klimaatverandering moet maar effekes een pas opzij doen, we zitten immers midden in een "crisis", dus mot er "gebouwd" worden, dondert niet wat. Want de winst van "die energiebedrijven" gaat boven alles, uiteraard, en dat moet het liefst maximaal "gefaciliteerd" worden. Dan zijn ze aan het "goede" adres, want EZ is de vleesgeworden, door de Nederlandse burgers betaalde behartiger geworden van de belangen van de Big Energy Shots op het van energie amateurisme druipende Binnenhof.

Dat is al erg genoeg, en zou al voer voor een volksopstand moeten zijn (zie Greenpeace actie numero zoveel tegen de kolenterreur). Maar dat is nog niet eens het ergste. Want met alle onzalige gitzwarte en "stralend paarse" plannetjes van "die energiebedrijven" (grotendeels kolen- en gas kolder met af en toe was schaambiomassa-bijstook, en als de nette meneren van Delta hun zin krijgen, ook nog eens minimaal een groot radioactief monster in Zeeland d'r bij), zou de nationale "productiecapaciteit" omhoog knallen van een momentane 25 GW** naar een verbijsterende 55 GW. Een toename van 120% als "die energiebedrijven" hun zin gaan krijgen. Zelfs al zou er slechts een deel doorgedrukt gaan worden van die onzalige smeerlapperij, gaat de bestaande netinfrastructuur, en dan bedoel ik natuurlijk de voor de Big Shots uitsluitend relevante hoogspanningsnetten in beheer bij alweer zo'n dochter van EZ, TenneT, zwaar overbelast raken. Want die monumentale hoeveelheden elektra moeten natuurlijk wel "ergens" naartoe, en als wij die zwarte kolenstroom niet vreten, moet het "naar het buitenland". Een dreigende sterke groei van decentraal opgewekte hernieuwbare elektriciteit, gehaat door "die energiebedrijven", wordt zo effectief de pas afgesneden door het bestaande net helemaal "vol te claimen" met vieze opwekcapaciteit. Power Play, ben ik dat gaan noemen.

En nu komt het: ondanks zalvende woorden van van der Hoeven van EZ, dat Nederland nu toch echt "groen voor grijs" zal laten gaan op het net (rijkelijk laat, Duitsland had dat al negen jaar geleden, in het "fossiele jaar" 2000 met briljante EEG wetgeving afgespijkerd), er is nog steeds niets bij Wet geregeld. Er wordt wel langdurig getreuzeld en getraineerd (en dat, hooggeschatte heer Samsom, is niet de "schuld" van het afwijzen van de verplichte "slimme meter" door de Eerste Kamer!!!). Erger nog, volgens het VK artikel zou TenneT alle aangeboden elektriciteit moeten accepteren (zelfs als het bij wijze van spreken door een teerzandcentrale "aangeboden" zou gaan worden...). En zou "Den Haag" zogenaamd geen strobreed in de weg kunnen leggen van nieuw te bouwen CO2, kwik en andere ongerechtigheden uitbrakende monsters of radioactieve, duizenden generaties permanent in hun existentie en portemonnee bedreigende kerncentrales. Dubbel erg is dat geclaimd wordt (kan ook niet anders, zoveel stroom hebben we niet eens nodig in Nederland...), dat die nieuw te produceren fossiel/nucleair stroom "vooral bedoeld is voor de export". En, last but certainly not the least, de energieproducenten stellen blijkbaar, als gevolg van de onherroepelijk optredende verbijsterende "congestie" die dan door hun toedoen zal gaan optreden, "dat de consument voor de kosten daarvan opdraait" !!!

Als je zelf een beetje 100 procent donkergroene elektra op eigen dak opwekt waarvan het tijdelijke overschot vrijwel verliesloos via het laagspanningskabeltje naast de deur het huishouden van jouw buurman gratis vergroent (een "groene kabinetsdoelstelling" waardig), verzinnen de netbeheerders om de haverklap allerlei onwaarschijnlijke "kostenposten" als dubbele vastrechten en dubbele meetdiensten, en houden ze aldus de decentrale opwekker in een door EZ gefaciliteerde financiële wurggreep. Daarmee de dood in de pot voor de stimulering van decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit over ons allen afroepend.

Nu zouden de smerige kolen- en nuke boys tegen alle toenemende maatschappelijke protesten in gigantische hoeveelheden extra fossiel/nucleaire stroom op ons net mogen zetten (zonder daarvoor op de vingers te worden geslagen door het ruggemergloze parlement), dat voor zeer lucratieve tarieven naar Verweggistan mogen gaan transporteren naar de hoogste bieder, en daar byzonder leuke marges aan overhouden. Maar de gegarandeerd daardoor optredende congestie en de "oplossing daarvan", het daarvoor zogenaamd "noodzakelijke" uitbouwen van de toch al peperdure hoogspanningsnet infrastructuur, zou dan vervolgens door de burgers, die geen moer hebben te maken met die "noodzakelijke" uitbouw van hoogspanningsnetten ter facilitering van de toch al niet misselijke winstmarges van de energieholdings betaald moeten gaan worden? Wellicht via nog hogere, toch al compleet fictieve capaciteitstarieven, zodat bij zuinig verbruik er door de netbeheerders nog steeds evenveel geroofd zal gaan worden uit de portemonnee van die blijkbaar diep geminachte burgermansen?

Zijn "ze" helemaal van de ratten bezeken, of is het terminale stadium van seniliteit nu definitief ingetreden bij "die energiebedrijven"? Als die "maatschappelijk verantwoord opererende" bedrijven oorlog willen, moeten ze vooral zo doorgaan!

Uiteraard weer de hoogste tijd voor een energetische limerick!

*De ook vaak door fossiele belangen "gestimuleerde" Energieraad heeft het VK stukje slechts deels geciteerd en er verder geen woord aan "vuil" gemaakt...
**In het CBS overzicht van de elektrische productie stond voor eind 2007 nog slechts een geaccumuleerde productiecapaciteit van 23,8 MWe (6.361 installaties) vermeld, dat is alles bij elkaar opgeteld (dus inclusief "duurzaam").

http://www.volkskrant.nl/economie/article1277555.ece/Elektriciteitsnet_kan_aantal_centrales_niet_aan (kort maar "krachtig" nieuwsbericht in de Volkskrant, "dossier Groen")

http://frontpage.fok.nl/nieuws/116010/-Stroomnet-kan-aantal-centrales-niet-aan.html (reacties!)


8 augustus 2009: Prognoses groei hernieuwbare energie BRD stelselmatig te pessimistisch. Van het Internationaal Energie Agentschap IEA kun je al jarenlang totaal verkeerde prognoses verwachten over zaken als "verwacht" mondiaal energieverbruik, voorspelde olievoorraden resp. -productie, "geraamde groei" van kernenergie etc. Ze zitten er al jaren niet slechts "vet" naast: ze stapelen de ene op de andere megablunder bij hun "inschattingen". Veelzeggender is echter het feit dat zelfs instituten als de van de megalomane CSP plannen bekende ruimtevaartorganisatie DLR (1993), het hooggeschatte en wereldvermaarde Wuppertal Institut (1998), het Duitse Milieuministerie (BMU, 1999), een nationale Duitse enquête commissie ("referentie-scenario" 2002), en wederom een recente DLR ("BMU Leitstudie", 2007) prognose allemaal flink mis zaten waar het de gerealiseerde stand van zaken anno 2009 betreft. En dan doel ik op de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Duitsland. Alle "prognoses" zaten er naast, en wel aan de lage kant. De realiteit m.b.t. de uitbouw van hernieuwbare energie in Duitsland is succesvoller dan al die geleerde studies hebben voorspeld:

^^^
Prognoses (nummers 1 tm. 10) respectievelijk de werkelijke realisatie (bovenste donkerblauwe curve = accumulerende hoeveelheid geproduceerde TWh = "Terawattstunden" = miljard kWh equivalenten) van hernieuwbare energie in Duitsland. Periode van 1995 tot en met april 2009 (realisatie) of verder in de tijd vooruit (prognoses). Alle voorspellingen doen tot nu toe de werkelijke realisatie bij de oosterburen (schromelijk) "tekort".

© 2009 www.unendlich-viel-energie.de, met gegevens van het BMU / AGEE

So much for "prognoses", waar Polder PV dan ook regelmatig zijn schouders over ophaalt (zeker ook bij de zeer shaky, juist belachelijk optimistische voorspellingen van hernieuwbare energie ontwikkeling in Nederland) en daar vooral niet teveel woorden aan vuil wil maken. Het is immers uitsluitend de bikkelharde gerealiseerde praktijk die telt, en geen op drijfzand gebaseerde fata morgana's. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het in Duitsland nog steeds progressief de goede kant op. Houden zo, die stijgende lijn!

Nog een paar leuke cijfers uit het beschouwende stukje op de unendlich-viel-energie website van de brancheorganisatie:

  • Reeds 9,7% van het primaire energieverbruik in Duitsland ("Endenergieverbrauch"), 237 TWh equivalenten, bestaat uit hernieuwbare energie.
  • 91 TWh, zijnde reeds 15% van het totale stroomverbruik zou al gedekt zijn door hernieuwbare bronnen. NB: BDEW rapport 2008 rept van 71 TWh voor de uitsluitend onder de EEG condities gerekende hoeveelheid geproduceerde stroom. Omgerekend naar "Letztverbraucher-menge" [eindverbruikers consumptie] van 495 TWh komt dat voor dat jaar neer op 14,42% EEG aandeel.
  • De totale warmte behoefte bij de oosterburen wordt reeds voor 8% hernieuwbaar ingevuld (109 TWh eq.).
  • Biobrandstoffen hebben in Duitsland al een aandeel van 6% in de totale consumptie van motorbrandstoffen voor het wegverkeer.

Tot slot een mooie uitspraak in het artikel (van Jörg Mayer, bedrijfsleider van het Agentur für Erneuerbare Energien):

"Prognosen sind immer so gut, wie die darin zugrunde gelegten Annahmen..."

En die, hooggeschatte lezers van Polder PV, laat ik wederom aan u over om te vertalen. Goed voor uw algemene ontwikkeling en voor het bij uzelf ontwikkelen van een kritische denk-knobbel...

http://tinyurl.com/m53xsv (verkorte link naar het unendlich-viel-energie stuk)


 
^
TOP

7 augustus 2009: Monopolkommission (BRD) doet "EEG-pleuris" uitbreken. Een "eerbiedwaardig" gremium o.a. bestaande uit eminente economen genaamd de "Monopolkommission" heeft bij de oosterburen waarschijnlijk olie op het spreekwoordelijke vuur gegooid met hun uit slechts 198 gortdroge pagina's met 532 randnummers bestaande rapportje over de Duitse energiemarkt genaamd: "Strom und Gas 2009: Energiemärkte im Spannungsfeld von Politik und Wettbewerb", wat 4 augustus 2009 het licht zag.

In dit van honderd procent zuiver "liberaliserings-fetisjisme" doorspekte rapportje wordt eventjes tussen neus en lippen door gehakt gemaakt van het Duitse EEG, het best werkende, extreem effectieve financieringsinstrumentarium ooit door een Staat bedacht om hernieuwbare energie revolutie daadwerkelijk te doen plaatsvinden (reeds 9 lange jaren lang...). De enigszins wereldvreemde monopoliecommissarissen stellen in dit rapport doodleuk dat die onzin van het EEG maar door zogenaamde "CO2 certificatenhandel" vervangen zou moeten gaan worden (en het EEG dus wat hen betreft worden afgeschaft). Die CO2 "handel", een extreem mistige, uitsluitend door slimme jongens en meisjes begrepen volslagen administratief, fictief gebeuren wat al jaren op zijn gat ligt vanwege de voortdurend bezopen lage "marktprijs" van uitstoot"rechten". Daarbij wordt uiteraard ook fijntjes verzwegen dat uitsluitend grote holdings met kuddes juristen en energiespecialisten daar het maximale voordeel van behalen, burgers en middenstanders bij die ondoorzichtige en schimmige handel niets hebben te zoeken, en dus feitelijk monopolisering van energie (hernieuwbare energie incluis) alleen maar (nog verder) in de hand werkt. Waarvan je niet zou denken dat zo'n zwaarwichtige "Monopolkommission" daar zo'n hartstochtelijk voorstander van zou moeten zijn.

Deutsche polderkolder
De ergste passage (er zijn er meer, ik heb ze niet allemaal gelezen, want dat is erg slecht voor je geestelijke gezondheid) is deze:

Vrij vertaald (verantwoordelijkheid Polder PV) luidt dit fraais ("randnummer" 64 van het pak papier, p. 41):

"De Monopolie Commissie spreekt zich niet uit tegen de ondersteuning van hernieuwbare energie, maar pleit er voor dit waar mogelijk middels marktconforme mechanismen te doen die de concurrentieverhoudingen niet verstoren, zoals bijvoorbeeld door de toekenning van verhandelbare CO2 certificaten en de bevordering van fundamenteel onderzoek op het gebied van hernieuwbare energie".

Wat de monopoliecommissie hier dus gewoon met droge (?) ogen beweert is dat het Duitse EEG door de plee getrokken moet worden, en dat een "vergelijkbaar resultaat" (lees: keihard geproduceerde, in 2008 reeds tot 71 TeraWattuur opgelopen op het net ingevoede "EEG stroom", BDEW rapport 2008) wel behaald zal gaan worden door te gaan zitten spelen met de handel in volslagen fictieve CO2 "rechten" die niets met "technologische ontwikkeling" of het succesvol (en benodigde) breken van fossiel-atomaire monopolies heeft te maken. Ik vraag me werkelijk af in wat voor fantasiewereld economen zoals de onderhavige regelmatig rond plegen te wandelen.

Ik houd zelf in ieder geval beslist géén droge ogen bij de volstrekt waanzinnige bewering van deze "commissie" onder randnummer 63 op p. 40 van dit bizarre rapport (wat trouwens ook de dubieuze rol van het oligopolie cq. "Grote Vieze Vier", RWE, E.ON, Vattenfall en EnBW terecht belicht) dat:

"Das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz leisten daher keinen Beitrag zur Reduktion des europäischen CO2-Ausstoßes."

(die mag u zelf vertalen)

Met de volslagen bezopen redenering dat de emissies van de Duitse kolencentrales gewoon door stroomverkoop naar het buitenland (vanwege de werking van het EEG wat al 15% van de totale stroombehoefte in Duitsland dekt) worden verplaatst. Ja, zo kun je dus alles doodpraten. Over de hernieuwbare energie revolutie die juist door het EEG mondiaal is ontstaan, op deze aardkloot reeds vanwege de in Duitsland ingezette revolutie vele honderdduizenden PV-systemen en vele tienduizenden windturbines in werking heeft gezet en dus dagelijks tonnen aan CO2 besparen, zul je deze liberaliserings-oogkleppen op hebbende commissie niet horen, want je kunt immers niet de hele wereld in zo'n rapportje proppen...

Vollasturen gemiep
Het kan nog veel erger hoor, en daarmee heeft de "Monopolkommission", die zich extreem uitvoerig door een keur aan grote energieholdings en rijk aan gas en elektra wordende energiebedrijven heeft laten "consulteren" (zie pagina's 1 en 2 van het pak papier, zelfs Nuon Deutschland GmbH is van de partij, de hele zooi wordt met name genoemd...), het bij mij al direct verbruid. Op pp. 36-37 ("randnummer" 53) heeft deze hooggeleerde commissie het namelijk over dat krankzinnige ontoepasselijke, en door in het verleden levende energieprofessoren veelvuldig misbruikte begrip "vollasturen" bij zowel windstroom als bij zonnestroom. Ik heb al eerder op Polder PV uitgelegd, dat dit uit de fossiel-nucleaire wereldje afkomstige concept complete waanzin is, en dat je hernieuwbare energie productie technologieën die per definitie gebruik maken van directe omzetting uit variabele energie bronnen als wind en zonlicht (de laatste zelfs uitsluitend overdag!!!) niet KAN en niet MAG vergelijken met archaïsche, al decennia of zelfs honderden jaren bestaande technologieën die gebruik maken van continu gebufferde of te bufferen voorraden van vloeistoffen (olie), gassen (aardgas), of vaste stoffen (steenkolen, kernsplijting-staven). Zo'n vergelijking maken en daarmee ook nog ranzige, naar de conventionele technieken toe werkende berekeningen maken over de totale impact op de stroomvoorziening is per definitie hele foute boel die onder het hoofdstukje lobby geschaard mag worden. Dit gemanipuleer doet bovendien volslagen afbreuk aan de merites van de op commercieel vlak nog zeer jonge hernieuwbaren die ook nog eens nog continu aan een enorme ontwikkeling (kostprijsreductie, efficiëntie verbetering, technologische revoluties) onderhevig zijn. Dat de Monopolkommission alweer in dezelfde valkuil als al die archaïsche kolen-professoren trapt is te erg voor woorden. En is natuurlijk op slinkse wijze ingefluisterd door de op "basislast" drijvende energieholdings die zo intensief zijn "gehoord" door deze voornamelijk uit economen bestaande commissie...

Verweer van BEE
Maar laat ik eventjes een andere organisatie aan het woord die uiteraard wel moest reageren op deze ranzige, misleidende, en door grote energiebedrijven voorgekookte nonsens die de Monopolkommission in dat rapportje heeft uitgepoept. Ik laat hieronder een vertaling volgen van het stuk van de brancheorganisatie Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. die in hun persbericht over deze kolder eventjes vernietigend uithaalt richting Monopolkommission. Vertaling is op rekening van Polder PV, en uitsluitend haar verantwoordelijkheid*!

"BEE wijst aanbevelingen van de Monopolkommission m.b.t. hernieuwbare energie van de hand

Berlijn, 05 Augustus 2009: De Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) wijst de aanbeveling van de Monopolkommission om het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) af te schaffen van de hand. BEE-president Dietmar Schütz: "De Monopolkommission bekritiseert de concentratie van de stroomopwekking bij vier grote energieconcerns en wil tegelijkertijd het EEG afschaffen, wat talrijke middenstanders als energieproducenten heeft gecreëerd. Deze tegenspraak is grotesk en kan geen basis vormen voor een serieus te nemen energiepolitiek. Het EEG is het meest werkzame instrument om de verscheidenheid aan aanbieders op de Duitse stroommarkt te vergroten."

In haar gisteren gepresenteerde speciale advies m.b.t. de concurrentieverhoudingen op de energiemarkten heeft de Monopolkommission aanbevolen, de ondersteuning voor hernieuwbare energie i.p.v. middels het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) in het vervolg met behulp van verhandelbare CO2-certificaten binnen het raamwerk van de emissiehandel te gaan bevorderen. "De inschatting dat het EEG overvloedig zou zijn, omdat er zoiets bestaat als emissiehandel, wordt ook door de voortdurende herhaling ervan nog geen waarheid", zo wijst Schütz dit voorstel af. Het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) heeft immers aangetoond, dat naast emissiehandel een technologie-specifiek ondersteuningsinstrument zoals het EEG nodig is om de volledige klimaatbeschermings-potentie van hernieuwbare energie tot wasdom te kunnen laten komen. Het Erneuerbare Energien Gesetz garandeert de producenten van elektriciteit uit water, wind, zon, bioenergie en geothermie de preferente toegang tot het net en vast invoedingstarieven. Daarbij zorgt het voor de noodzakelijke investeringszekerheid voor [de bouw van] hernieuwbare energie centrales.

"Jaar na jaar komen dankzij het EEG nieuwe stroomproducenten op de Duitse energiemarkt. Een handel met certificaten zal juist het tegendeel bewerkstelligen", verklaart BEE-president Dietmar Schütz. Alle in de Duitse Bondsdag** vertegenwoordigde partijen hebben zich daarom in hun verkiezingsprogramma's tot het voortzetten van het EEG gecommitteerd en ook in de vakwereld zijn de discussies rond de efficiëntste inzet van steun reeds lang beslist. Reeds meerdere jaren geleden heeft de EU-Commissie vastgesteld, dat de ondersteuning van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in landen die inzetten op invoedings-tarieven***, beduidend kosteneffectiever en werkzamer zijn, dan in staten die verhandelbare certificaten hebben ingevoerd. Als voorbeeld dient Groot Brittannië, waarbij windstroom nog steeds het veelvoudige kost van de Duitse EEG-vergoeding, terwijl er ingezet wordt op certificaten. In 19 van de 25 EU-lidstaten en wereldwijd in meer dan 40 landen worden daarom invoedings-tarieven betaald, zoals ook het Duitse EEG beoogt.

Middels de ingebouwde degressie van de vergoedingen-structuur leidt het EEG ertoe dat stroom uit hernieuwbare energie bronnen jaar na jaar goedkoper geproduceerd moet worden. Daardoor zal reeds binnen enkele jaren de mix uit hernieuwbare energiebronnen goedkoper zijn dan de mix uit conventionele energiedragers. Het ondersteuningsniveau voor hernieuwbare energie zal derhalve vanaf 2015 stapsgewijs lager worden, bij voortdurend verder stijgend aandeel van de productie van hernieuwbare stroom. De exploitanten van de hernieuwbare energie centrales moeten zich dan in directe concurrentie met aanbieders van stroom uit conventionele bronnen bewijzen. De hiervoor noodzakelijke technologische ontwikkeling zullen noch de emissiehandel binnen de EU, noch andere op verhandelbare certificaten gefundeerde systemen in gang zetten."

*Bovenstaand transcript is van de hand van Polder PV. Het is zijn vertaling van het Duitstalige persbericht afkomstig van de hernieuwbare energie brancheorganisatie BEE in Berlijn in reactie op de "voorstellen" van de Monopolkommission.
**Het Duitse Parlement, "Bundestag".

*** "[Kostendeckende] Einspeise-Vergütung" (Duitstalige landen), "Feed-In Tariffs" (Engelstalige landen of landen die geen eigen treffende dan wel de lading dekkende benaming kennen).

Geen "terugleververgoeding"
M.b.t. de laatste opmerking van PPV hierboven: Het Nederlandse "terugleververgoeding" is, mede gezien de absurd ingewikkelde en absoluut niet uniforme wijze van bemetering in ons land, en de totaal verschillende praktijksituaties waar het begrip te pas en te onpas voor wordt gebruikt, beslist géén begrip wat het concept "Einspeise-Vergütung" volgens Duits model dekt. Het permanent wipkippende, jaarlijks met terugwerkende kracht (!!!) bij te stellen SDE tarief is beslist ook niet vergelijkbaar met de stabiele Duitse Einspeise Vergütung structuur.

Overigens is er nog steeds een grote variatie aan (graad van) implementatie van "het Duitse systeem" elders in de wereld (er komen er steeds meer, met name in Amerika wordt flink in die richting gedacht en al feed-in achtige systemen in de deelmarkten opgezet). Er zijn bijna altijd forse verschillen in de uiteindelijke (vaak ingewikkelde) regelingen per land. Er is geen sprake van een uniforme wijze van vergoedingen structuur, laat staan de vaak inperkende randvoorwaarden ("caps" van divers pluimage, totaal afwezig binnen het Duitse systeem). Het Duitse model is als vanouds bewezen het beste, en heeft de meest spectaculaire, stabiele resultaten gegenereerd, met voortdurende groei van de productie van hernieuwbare elektriciteit. En, wellicht nog het belangrijkste: het heeft een begin gemaakt met het breken van de oppermacht van de vier door de Monopolkommission (volslagen terecht) ook in het beklaagdenbankje gezette holdings, die 15% van hun stroomafzet in eigen land uit handen is geweekt vanwege dat perfect werkende EEG...

Tot slot
Ik geef u trouwens ook te denken waarom dit "politiek explosieve" rapport van de Monopolkommission "toevallig" een paar maanden voor de Duitse Bondsdag verkiezingen op 27 september 2009 wordt gepresenteerd. Als het aan Polder PV ligt, is dat beslist géén toeval, en is dit alles een groot politiek geregisseerd toneelstuk met enkele zeer dubieuze, extreem machtige spelers op de achtergrond, die het Duitse hernieuwbare energie succes maar wat graag een pootje willen lichten en een mes in de rug willen duwen. Partijen die wel pap lusten van onbegrijpelijke, ondoorzichtige, manipuleerbare, en voor burgers totaal onbereikbare CO2 emissiehandel...

http://www.monopolkommission.de/sg_54/s54_volltext.pdf (het gewraakte rapport, 198 pagina's dik)

persbericht van BEE in reactie op bovenstaand rapport (5 augustus 2009)


4 augustus 2009: Waarom Jeroen van der Veer gaat werken voor de NATO. Tijdens het Journaal item over de inauguratie van de Zweedse ex-premier Rasmussen als opvolger van Jaap de Hoop-Scheffer kwam een verbijsterende mededeling voorbij: blijkbaar gaat ex-Shell CEO Jeroen van der Veer voor de NATO werken! Jeroen staat bepaald niet bekend als een hartstochtelijk promotor van hernieuwbare energie (om aan de neutrale kant te blijven). Maar hij heeft zijn lijf, leden en ziel al decennia lang verslingerd aan het leeg laten roven van Moeder Aarde om de energie vretende rijke landen van zoveel mogelijk fossiele olie en gas te voorzien en de wereld versneld op een catastrofe af te sturen.

Polder PV doet tongue-in-cheek voor u enkele suggesties die deze ogenschijnlijk "ongebruikelijke move" zouden kunnen verklaren:

  • Jeroen zit op zwart zaad en het salaris van een gemiddeld NATO medewerker kan het post-Shell-CEO inkomen (9,4 miljoen Euri in 2007) weer een beetje op peil brengen.

  • Jeroen is "bekend" in Brussel, en heeft ook daar een gigantisch netwerk opgebouwd. Dicht bij je bronnen blijven, zeer effectief bij het lobbyen voor je voormalige werkgever (het NATO hoofdkwartier staat in de Belgische hoofdstad).

  • Jeroen wilde eindelijk weer eens wat anders, maar het moest wel "een relatie" hebben met het van veel staal, geld en power doordrenkte oliewereldje.

  • Jeroen kan maar niet verkroppen dat het in de met een bijna-burgeroorlog "gezegende" olie/gasstaat Nigeria zo vreselijk slecht gaat met de (rentabiliteit van de) Shell toko, bovenop de 15,5 miljoen dollar die is aangewend om een dreigend en hoogst media-gevoelig proces door de zoon van Ken Saro-Wiwa (die werd opgehangen door het "regime" om het verzet in de kiem te smoren) tegen het concern af te kopen. Wellicht gaat Jeroen proberen om de NATO te verleiden "orde op zaken" te laten zetten in het "hoofdpijndossier" Nigeria. Hij heeft daarbij mogelijk goed geluisterd naar de adviezen van onze uit war-mongers en in fossiele denkbeelden vastgeroeste wetenschappers bestaande, bloedeigen Energieraad en "Adviesraad voor Internationale Vraagstukken". Om, zoals ze al in 2006 adviseerden aan de Nederlandse regering: "... 'militaire middelen' in te zetten om de aanvoerroutes, zeetransporten of pijpleidingen, te beschermen om een ongestoorde aanvoer te verzekeren."

  • u mag zelf ook een mogelijke (andere) reden verzinnen...

Niet onbelangrijke voetnoot, zie ook het tale-telling grafiekje bovenaan deze pagina: de olieprijs ligt vandaag alweer dik boven de 70 dollar per vat. Daar gaan we weer. Probeer voor uzelf uit te rekenen hoe hard de net per 1 juli 2009 verlaagde gas- en elektraprijzen aanstaande 1 januari 2010 weer omhoog gekrikt zullen gaan worden door de elkaar zogenaamd beconcurrerende energieleveranciers...

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/8/3/030809_oudshelltopman_in_navo.html (Jeroen gaat plaatsnemen in een door Rasmussen ingestelde commissie die "een nieuw Strategisch Concept voor het bondgenootschap" zou moeten gaan formuleren, en die onder het voorzitterschap van de Amerikaanse oud-Minister Allbright zou komen te staan...)


20 juli 2009: Vendrik (G.L.) wil kleine windturbines (ook) in SDE. Via een "visie" document van de branche organisatie NWEA waarin (onder voorwaarden) kleinschalige windenergie ("mini-turbines") wordt gepromoot zijn er maar weer eens "kamervragen" gesteld. Ditmaal door Kees Vendrik van GroenLinks, die oproept om kleine windturbines (ook) onder de SDE te gaan scharen, en wel op hetzelfde niveau als zonnestroom panelen. Vendrik vindt dat die apparaatjes, die nu via de "reguliere" windturbine regeling voor SDE subsidie aangevraagd moeten worden, op een eenvoudiger wijze voor particulieren geplaatst moeten kunnen worden zonder "stifling bureaucracy" (karakterisering PPV) waarop 99,99% van de burgers al binnen de kortste keren afknapt.

Goed idee? Hmmmm. Eerdere berichten over de hard-core productie van veel van die kleine windturbines, de reeds gesignaleerde zeer povere "CO2 balans" tussen productie van het apparaat en de kWh die er uit komen, en met name de bedroevende resultaten van de (o.a. door atoomboer Delta medegefinancierde...) grootschalige test van diverse turbientjes in het Zeeuwse Schoondijke, maken Polder PV niet verpletterend enthousiast voor die geinige apparaatjes. Zeker niet in relatie tot hun geruisloze, lage ecologische footprint hebbende*, vrijwel onderhoudsloze, en vergunningsvrije blauwe zusjes zonder bewegende onderdelen: de door Polder PV hartstochtelijk bevorderde zonnestroom paneeltjes.

En natuurlijk gaat er (hopelijk snel) veel verbeteren aan die vaak zeer zwaar tegenvallende resultaten van die turbientjes, want als er eenmaal goede en stabiele marktcondities zijn, kan de technologische ontwikkeling best in een stroomversnelling gaan komen.

Maar Polder PV blijft "gemengde gevoelens" houden bij de suggestie van de heer Vendrik. Polder PV vraagt zich al jaren af of GroenLinks wel op de hoogte is van de technische stand van zaken in de industrie. Hij heeft al die tijd dat hij met duurzame energie bezig is bitter weinig diepe technische inzichten mogen vernemen van "de meest linkse partij" van Nederland. Die weliswaar vaak het hart op de goede plaats heeft waar het duurzaamheidsdebatten betreft, maar die liefde nog wel intelligent moet zien te vertalen in verpletterend technisch bewijsmateriaal om de fossiel-nucleaire lobby in ons land een stevige oorvijg te kunnen geven.

De door GroenLinks bij het artikel geplaatste foto van een van de inmiddels vele typen turbines doet het ergste vermoeden, namelijk. Het afgebeelde exemplaar was een van de zeer matig presterende machientjes uit de Schoondijke test, ook al ziet het ding er nog zo sexy uit. Niet een sterk "verkoopargument" van G.L. om de toch al onder zware druk staande SDE regeling voor zonnestroom (hopeloos overtekend en naar nu blijkt de eerste dag, 6 april 2009, al ook voor particulieren in de tweede ronde een loting) ook nog eens te gaan "belasten" met een collega technologie met tot nu toe nogal povere output prestaties. En dan nog: gemeten in de polder, met voorspelbaar drama als zo'n ding in de turbulentie rijke gebouwde omgeving toegepast gaat worden. En waarvan ook nog moet blijken of de kost/prestatie verhouding wel opweegt tegen de nu al zeer snelle gerealiseerde kostenreducties bij PV, waarvan én de levensduur veel hoger is, én de output (de harde kilowatturen productie, het voor de eindverbruiker belangrijkste criterium in dit soort vergelijkingen) op jaarbasis gegarandeerd hoog en betrouwbaar is...

*Stand van zaken:
Zonnestroom: energetische terugverdientijd onder NL instralingscondities 3-4 jaar en rap lager wordend bij gebruikmaking van de laatste datasets met harde gegevens van de nieuwere types zonnepanelen (continu ge-update onderzoek van o.a. Mariska de Wild-Scholten van ECN i.s.m. Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, zie haar indrukwekkende publicatielijst).
Windstroom: 3-6 maanden (afhankelijk van het windaanbod op de locatie en natuurlijk louter de grote, commerciële machines betreffend, niet de mini-turbines!). Zie o.a. de basics pagina op de zeer informatieve website van Jaap Langenbach.

http://home.kpn.nl/windsh/Kleinemolens.html (uitgebreide achtergrond informatie bij het onafhankelijke en ook op dit vlak terecht kritische Wind Service Holland)
http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/28576 (het "voorstel" in de vorm van kamervragen aan van der Hoeven door Vendrik van G.L.)


16 juli 2009: Scheer op Duitse TV: duurzame energie revolutie decentraal of centraal? En weer zal Scheer het zwaard gaan kruisen in de steeds feller wordende "publieke debatten" (vaak zwaar gemodereerd) rond onze duurzame energie toekomst. Dat het om hernieuwbare energie "moet" gaan, daar zijn bijna alle actoren het wel over eens. Maar welke vorm van "hernieuwbare" energie dan wel dominant zal ["moeten"] worden, en, wat Scheer betreft vooral, met welke infrastructurele systemen en met welke sociale "consequenties" dat gepaard zal gaan, daarover kan men heel wat vuur gespuw gaan verwachten de komende tijd. Waarom? Omdat die energie revolutie (die Scheer in Duitsland al lang heeft ingezet, en waarom hij door de holdings daar wordt gehaat) draait om verbijsterende geldbedragen, dus politieke belangen. Omdat het gaat om een decentrale revolutie of een nog verdere schaalvergroting onder de strakke regie van van duur betaalde juristen vergeven mega-energieholdings. Waarvoor "duurzaam" uitsluitend interessant is als de al decennia hun kant op vloeiende grote geldstromen vergroot kunnen gaan worden.

Diverse "energie discussie lijnen" komen in het komende "debat" bij elkaar:

(1) Nukes. De voortdurende rampjes en rampen die vrijwel inherent verbonden zijn aan de meest complexe kunstmatige wijze van opwekking van elektriciteit: kernenergie. Absoluut niet onder duurzaam vallend, uiteraard, ook al willen de voorstanders dat u nog zo graag doen geloven. Kruimeltje "Krümmel" gaf wederom de geest zodra hij op werd gestart, en alleen dat al gaf aanleiding tot een verhoogde polemiek over de vermeende "veiligheid" van het nucleaire "complex" (enigszins vergelijkbaar met het ook al monsterachtige hoeveelheden geld vretende "militaire complex"). Dit werd recent op verbijsterende wijze nog eens benadrukt door de ontdekking van alweer nieuwe lekken in het complexe labyrinth van de al met talloze problemen geplaagde "eeuwige nucleaire rustplaats", het ook wel als "Dreckloch" getypeerde Asse in Niedersachsen. Waarin in de zoutlagen alweer (niet voor de eerste keer) bedenkelijke nieuwe radioactieve leksporen werden ontdekt (zie Stern artikel "Radioaktive Lauge in Asse..."). Van lage intensiteit, maar alleen al het feit dat ze er - onverklaard - waren, bracht weer wat schuim op de mond van Sigmar Gabriel, en weer wat extra zweetdruppeltjes in de bilnaad van de (Duitse) "alles in Ordnung" atoom fetisjisten. Gabriel heeft direct actie ondernomen en kondigde nieuwe wetgeving af die de eisen voor opslag van (hoog-) radioactief afval nog verder op gaat krikken. Und er hat Recht!

Voor de goede orde, een recente representatieve enquête onder de Duitse bevolking geeft het weer onverbiddelijk weer. Gevraagd werd of de nationale, in Wet vastgelegde doelstelling, op termijn "Atom Ausstieg" (uitstap uit kernenergie) versneld moest worden, op het zelfde tempo moest blijven, juist worden vertraagd, helemaal geen afscheid ("Ausstieg aus der Ausstieg"), of weet niet. Het als een paal boven water staande duidelijke en als "democratisch" te beschouwen antwoord: 32, 31, 16, 17 resp. 4%. 63% van de bevolking wil het huidige "tempo van afscheid van kernenergie in Duitsland" minstens behouden of zelfs (ruim de helf daarvan) versnellen!

(2) Desertec. "Grootschalige" wijze van opwekking van duurzame elektriciteit in de MENA landen (CSP als core-business), in combinatie met de aanleg van duizenden kilometers lange nieuwe hoogspanningsnetwerken. Het veelbesproken (ook door Wim Sinke, Neer'lands Zonnestroom Prof., in het NOS Journaal geprezen) Desertec project. Waar giga-ondernemingen uit de "klassieke", van centralistische infrastructuren afhankelijke energiesector (RWE, E.ON, maar ook bijvoorbeeld Siemens) in zijn gestapt, en waar 400 miljard euripegeltjes voor op tafel moeten gaan komen. 15% van de elektriciteit "van Europa" moet daarmee opgewekt gaan worden. U weet het al, en u kunt het hier nalezen, Hermann Scheer vindt het allemaal "best voor de landen van opwek zelf", maar de natuurlijk veel meer door genoemde energie ondernemingen "gewilde grootschalige export van woestijnstroom naar Europa" karakteriseert hij als absurde, megalomane plannen (zijn opwarmertje heet "Fata Morgana Wüstenstrom"), waarvoor de kosten kunstmatig en stelselmatig omlaag worden gepraat. En die volgens Scheer nooit gerealiseerd (kunnen) gaan worden. Dat gaat een leuke vonkenregen opleveren in het atoom-CSP-decentraal hernieuwbaar debat, hoopt Polder PV...

(3) Decentrale opwek/EEG. Het doorslaande, bewezen, in de praktijk aangetoonde succes van de "decentrale revolutie van energie opwekking". Met het Duitse EEG als drijvende kracht voor hernieuwbare elektriciteit, het vervolgens in het leven geroepen Erneuerbare Energien Wärmegesetz als logische opvolger voor de verduurzaming van de opwekking van warmte, en de reeds bewezen hoge impact op de Duitse situatie (nu ook bijvoorbeeld in een regio als Vlaanderen op zonnestroom gebied vleugels krijgend door vergelijkbare, ongecapte regelgeving). Diverse andere relevante wetsvoorstellen banen stapsgewijs de weg naar verdere uitbouw van decentrale opwekking bij de oosterburen.

Hermann Scheer in het stuk op de Solarserver site:

"Wer Desertec befürwortet, muss außerdem eine andere Kernfrage beantworten: wo künftig die Wertschöpfung aus erneuerbaren Energien stattfindet. Es ist ein fundamentaler volkswirtschaftlicher Unterschied, ob sie dezentral produziert werden, die Wertschöpfung also dezentral erfolgt, oder durch Großkraftwerke mit konzentrierter monopolisierter Wertschöpfung".

Vertaling Polder PV:

"Voorstanders van Desertec moeten bovendien een andere centrale vraag beantwoorden: waar in de toekomst de bijdrage in het nationale inkomen uit hernieuwbare energie zal plaatsvinden. Er is een fundamenteel staathuishoudkundig onderscheid, of deze decentraal geproduceerd zal gaan worden en deze bijdrage dus ook decentraal zal plaatsvinden, of door grootschalige opwek installaties met een geconcentreerde, gemonopoliseerde waarde creatie."

Voor wie de essentie van dit stuk begrijpt, zal het duidelijk zijn: indien mogelijk vanavond 21h00 kijken naar de dubbele 3sat uitzending "Atomkraft – Fluch oder Segen?", direct om 21h30 gevolgd door: "Was kostet die Sonne", met debat gemodereerd door Ingolf Baur...

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/44461.php ("Wie hernieuwbare energie wil, moet kerncentrales uitschakelen"...)
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/44348/4590/ (reactie van BMU Minister Sigmar Gabriel op de Desertec plannen)
http://www.solarserver.de/solarmagazin/news.html#news11022 (bespreking aanzet tot de 3sat uitzending, achtergronden)

http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=0&source=/service/Programm_archiv.php (korte beschrijving uitzending)
http://www.3sat.de/mediathek/mediathek.php?obj=12427&mode=play (reeds ter beschikking staande video van eerder vertoonde "Was kostet die Sonne" uitzending)
http://www.3sat.de/mediathek/mediathek.php?obj=13624 (mogelijk kunt u vanaf 21h00 via deze link de uitzending "Atomkraft - Fluch oder Segen?" live bekijken, deze link wordt in ieder geval in het uitzendingen overzicht van 3sat gegeven)


13 juli 2009: E-mail van "een klant" over afscheid van Essent. Leuke e-mail. Eerst even de aanleiding, de door "de klant" gevraagde reactie aan de grootaandeelhouder van het huidige Essent (provincie Noord Brabant) wanneer het bedrijf (productie- en levering van energie) officieel "over zou gaan" naar de veelbesproken Duitse bruinkool moloch RWE:

Geachte xxx

In antwoord op uw mail met vragen over de verkoop van het provinciaal aandeel in Essent kunnen wij u het volgende berichten:

- U vraagt zich af wanneer de overdracht van de aandelen zal plaatsvinden. De overdracht van de aandelen aan RWE zal plaatsvinden in de tweede helft van 2009. Het precieze moment waarop dit zal gebeuren is nu nog onbekend. Overigens blijft u daarna gewoon klant van Essent.
Essent gaat verder als zelfstandig onderdeel binnen het moederbedrijf RWE.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

...

De reactie van "de klant van Essent" in de e-mail die mij werd toegestuurd was de volgende:

Ah!
Beter laat dan nooit...

Alleen ben ik al overgestapt naar GreenChoice per 23 augustus...

Moge velen het goede voorbeeld van deze "binnenkort-ex-klant" van Essent (die pas na dik anderhalve maand bovenstaand antwoord kreeg) volgen!

Dubbel grappig is dat de medewerker van de provincie Noord Brabant die het hierboven weergegeven mooie antwoord op het elektronische papier heeft gezet werkzaam schijnt te zijn bij de afdeling "Economie en Mobiliteit". Zou deze medewerker kunnen bevroeden dat deze door dit antwoord te hebben geformuleerd de "mobiliteit" van hopelijk vele, vele duizenden "Essent klanten" zal gaan bevorderen? Klanten die het er per definitie niet mee eens zijn om straks ongevraagd energie nota's van een van de grootste (en smerigste) energie holdings van Europa te gaan krijgen? (zie ook het megalomane CSP bericht hieronder waarbij RWE is betrokken)

Er zit natuurlijk ook een keerzijde aan deze hopelijk ook vele andere Essent klanten tot "het zoeken naar een andere, schone(re) energie leverancier" stimulerende opmerking van deze provinciale medewerker. Noord Brabant gaat als grootste [straks ex-] aandeelhouder ondanks de "klantmobiliteit" EENMALIG bakken met geld verdienen aan deze "historische transactie" (lees: BLUNDER van de eeuw). En u kunt er groen gif op innemen dat beslist niet al dat (eenmalig verkregen) geld in hernieuwbare energie gestoken zal gaan worden als daarover niet een uproar zal ontstaan. Maar bijvoorbeeld in rampzalige, nu via nationale "crisis"wetgeving te vergemakkelijken, al jaren op de plank liggende snelwegplannen en ander zeer onduurzaame of niets met verduurzaming van de energievoorziening te maken hebbende onzin. Een gigantische desinvestering dus, als het ware.

Een andere punt van zorg is dat de "marktwaakhond" NMa en de beleidsambtenaren van EZ straks natuurlijk lekker gaan zitten soppen van marktgeiligheid. Als er inderdaad vele duizenden Essent klanten de vinger richting hun voormalige (vaak langjarige) leverancier gaan opheffen en hun zieleheil elders gaan zoeken, gaan de marktliberaliserings-fetisjisten natuurlijk net zo makkelijk hypocriet goeie sier maken met het grote aantal resulterende "leveranciers-switches". Hé, hé, "de marktwerking begint nu goed op gang te komen", zal ongetwijfeld uit de kokette mondjes richting de al jaren knallende energie-hoofdpijn hebbende Haagse parlementariërs geformuleerd worden. Of dat vervolgens "goed is voor Nederland" doet dan helemaal niet meer ter zake. Markt, markt, en nog eens markt, that's the only ******* thing that counts volgens EZ en "de politiek". De rest (lees: decentrale opwekking van hernieuwbare energie) is in hun ogen compleet onbelangrijk. Goedkope energie is het enige waar ze in zijn geïnteresseerd, en dat gaat lijnrecht in tegen alle duurzaamheids-doelstellingen. En zal ze zelfs volledig onderuit gaan halen.

Uiteraard geldt exact hetzelfde voor de (toekomstige ex-)klanten van de NUON holding die ongevraagd in de handen gaat vallen van de Zweedse nuke (met "reputatie"...) en bruinkolenboer Vattenfall. Als die klanten weg kunnen natuurlijk, want de stadswarmte klanten zitten, net als bij de Essent holding, straks vastgeroest aan de energieholdings van Europa met de meest bedenkelijke reputaties en fossiel-nucleaire portfolios. En niemand zal ze daarvan gaan bevrijden...

So much for "de marktwerking" in ons land. Ik adviseer u echter met klem desondanks een streep door uw contract met zowel Essent als NUON te zetten. Het is het enige machtsmiddel wat u heeft om de sector werkelijk tot structurele verandering aan te zetten en de meest duurzaam werkende bedrijven naar een hoger plan te tillen. Anders zullen de mega-holdings nooit naar hun klanten gaan luisteren.

http://weblogs3.nrc.nl/opklaringen/2009/01/09/essent-verkocht-noord-brabant-overijssel-limburg-bent-u-daar/ (vooral ook lezersreacties...)


10 juli 2009: Goed nieuws, gevolgen zijn zo helder als Zeeuwse Zeemist. Net op het NOS-journaal het goede nieuws dat het de gigantische bruinkolen-, poederkool- en kerncentrale exploitant RWE door de rechter verboden wordt om via bloedlinke juridische constructies (uitgeknobbeld door de topjuristen bij dat bedrijf in nauwe samenhang met de machtsgreep om Essent op te slokken) het "economische mede-eigendom" van onze enige nuke Borssele te verkrijgen. Een belangrijke streep door de ongetwijfeld megalomane plannen die de Duitse holding had voor een "Nederlandse nucleaire renaissance", nu onze energiemarkt door onze bloedeigen, oerdomme politici te grabbel is gegooid voor wie dat dan ook maar op zich wil nemen. Nederland ligt lekker aan een grote plas koelwater, dus plemp maar neer die nukes in dat lucratieve poldermoeras, moeten de bobo's bij RWE gedacht hebben. Wat de 16 miljoen inwoners van dat onbetekenende stukkie vlakland daarvan denken zal ze Bratwurst zijn. Als het maar geld oplevert. Het enige wat nog steeds telt bij vrijwel alle bedrijven.

Delta OK?
Dat laat verder natuurlijk onverlet dat de hypocriete rechtszaak aanspanner Delta, de "andere partner binnen EPZ", de exploitant van Borssele, net als vele andere partijen gigantische boterbergen op het hoofd heeft, want die heeft de zwakkelingen in Den Haag onder druk gezet met een reeds eerder aangekondigde "startnotitie" (tijdens Polder PV's vakantie) voor meer kernenergie in ons arme land. Ze willen dat echter liever met de partners die zij selecteren realiseren. Niet gek staan te kijken dat dat de grootste staatsonderneming ter wereld zal gaan worden, het beruchte, alles en iedereen dominerende Electricité de France, maar daar zullen ze wel wat "scenario's" voor hebben klaarliggen om kartelhakster Smit-Kroes mee te paaien. Delta wil natuurlijk beslist niet met een onverkozen "partner" in zee die ze via een veelbesproken/bekritiseerde uitkoop constructie in de schoot geworpen krijgen en waar "nogal" wat smerige, maatschappelijk "gevoelige" smetten aan hangen. Dat gaat zelfs een CEO als Shell-man (...) Peter de Boer een brug te ver.

En dat gezever over zonne-energie bij Delta is van het niveau hypocrisie hors categorie. Met SDE is er op dit vlak niets van Nederland te verwachten (veel te trage groei met gemarginaliseerde, door de kernenergie geile EZ ambtenaren "toegestane groeivolumes"). Het gros van de productie van de door Delta uit strategische overwegingen (lees: maximale controle over een voor hen zeer bedreigende ontwikkeling...) overgenomen Solland Solar gaat sowieso naar het buitenland. Solland is beslist niet "een grote" speler op de wereldmarkt, en als ze dat met de door ECN ontwikkelde, geweldige nieuwe Sunweb technologie (wereldrecord apertuur rendement multikristallijn Si) wel kunnen worden, zal hun afzet in Nederland minimaal zijn. Ook daarvan zal de overgrote meerderheid waarschijnlijk naar het ongecapte, hoog-stimulerende buitenland gaan. Ergo: het dik aanzetten in de perscommunique's van Delta over zonne-energie lijkt uitsluitend bedoeld om zand in de ogen te strooien van de lezer. Het voornaamste doel van Delta is om kernenergie in Nederland maximaal uit te bouwen. Daarmee onlosmakelijk een centralistische, door de burgers te betalen dure hoogspannings-infrastructuur te pushen (heeft decentrale opwekking helemaal niet nodig, maximaal verbruik binnen de regio). En om de ontwikkeling van decentraal opgewekte elektriciteit te marginaliseren. Hermann Scheer heeft het al meermalen gezegd: het is óf-óf, en niet én-én. Als je voor kernenergie kiest, kies je per definitie niet voor decentrale ontwikkeling, en sluit je burgers buiten de deur. En dat, meine Damen und Herren, vindt Polder PV anno 2009 onacceptabel.

Ik raad u aan om deze overwegingen ook bij u zelf uitvoerig de revu te laten passeren. Ik heb het hierbij nog niet eens gehad over alle andere ellende van de elke keer weer zwaar opgeklopte peperdure nuke-hype: onoplosbare afval problematiek, ondanks alle schandalige wegwuiverij van de direct betrokkenen, veel te complexe (en dus gegarandeerd riskante, fouten genererende) technologie, ondanks alle "beloftes" voortdurend en blijvend menselijk falen bij de controle en supervisie [recente Krümmel ellende], oncontroleerbare, maar gezien de zeldzame serieuze studies daarnaar, vermoedelijk oneconomische business case voor de samenleving als geheel, sociale drama's bij de winning van het giftige uranium, bij heftige uitbouw van nukes gegarandeerd een dreigende politiestaat, de schandalige, levensgevaarlijke, de wereldvrede bedreigende "nucleaire materiaal lekken" die gegarandeerd nog erger zullen worden bij forse uitbouw van deze achterhaalde tak van industrie, en ga zo maar door. Delta zwijgt over de meeste van deze issues als het graf.

RWE
Overigens moeten we nog maar afwachten of de rechterlijke uitspraak "einde verhaal" is voor "RWE en kernenergie in Nederland", want er is nog sprake van een "bodemprocedure" waar ongetwijfeld nog de nodige (onsmakelijke?) juridische verrassingen uit kunnen komen. Dus tel uw zegeningen s.v.p.

Ondertussen blijft het met o.a. 10.041 MW (!!!) bruinkool-, 3.071 MW "hard-coal"-, en 6.295 MW kerncentrale capaciteit "gezegende" RWE (volledige, uit 71% fossiel bestaande portfolio door PPV op 29 januari 2009 besproken) lekker hypocriet verder de media bespelen door openlijk te verkondigen dat ze "geen kolencentrales meer zullen bouwen". Lees: RWE heeft in de loop van decennia al absurd veel [over-]capaciteit opgebouwd waarmee ze de "markt" en het distributienet fossiel hebben volgebouwd, daarmee decentrale opwekking een extra mes in de rug duwend ("sorry meneer, geen capaciteit meer op ons net, dus we kunnen uw windturbine park voorlopig niet accepteren"). Een groot deel van die kolenmonsters is natuurlijk al lang economisch afgeschreven, maar juist daardoor nog extreem lucratief zolang de "waarde" van emissie"rechten" de giller van deze eeuw is (zie o.a. Climex index voor de scharrige "waarde" van die "rechten"). Een vorm van ondoorzichtige "handel" trouwens, waar Polder PV sowieso altijd al ernstige problemen mee heeft gehad (regelmatig glipt de karakterisering "gebakken lucht" van mijn toetsenbord). En wat met recente mogelijke fraude op de Climex beurs ook al niet bevorderend voor de gemoedrust van de veelgeplaagde burgers werkt (als die ook maar een fractie van die voor hem/haar totaal onbegrijpelijke "markt" zou begrijpen, allemaal dikke mist). Dat zogenaamde "zelfverkozen moratorium" van RWE geldt overigens pas vanaf 2014, terwijl de reeds geplande centrales gewoon keihard gebouwd zullen gaan worden, ondanks alle geronk van de persafdeling van RWE. Status 29 januari: 6.507 MW aan "nog te realiseren" projecten! Daarmee kun je nationale economieën van een aardige dosis gitzwarte en CO2-rijke "pit" voorzien, megahuichelaars van RWE!!!

En, oh ja, ze stappen nu vol trots in "duurzaamheid". Waar ze al die jaren vrijwel NIETS aan hebben gedaan. Ze hebben het EEG in Duitsland immers maximaal zitten proberen tegen te houden, samen met hun andere megalomane, op centralistische monopoloïde energievoorziening gefocuste "concurrenten". Met het opslokken van de productietak van het Nederlandse Essent krijgen ze er makkelijk een hele zooi, mede door de Nederlandse belastingbetalers meegefinancierde (peperdure MEP windturbines in Groningen bijvoorbeeld) duurzame energie installaties bij. Goed voor de window-dressing van een inherent gitzwarte energieholding.

Nu gaat RWE ook nog participeren in het blijkbaar al veelbesproken monsterproject van een megawattje of 100.000. En dat voor het bescheiden sommetje van een euromiljardje of 400, "de grootste investering in duurzame energie ever" (ronk, ronk, ronk...). Voor minder "past" zo'n grote onderneming als RWE natuurlijk, dat is voor hen slechts klein grut... Inderdaad, ja: Desertec in Noord Afrika, waar uiteraard nog zo'n gigant als Siemens (groot in nukes en grote gasturbines, ook af en toe in leuke zonnestroom projectjes investerend, mits "een beetje op schaal"), Deutsche Bank, en risico herverzekeraar Münchener Rück in participeren. Concentrating Solar Power. Big Business. Nix voor sissies met crisisangst. Ook zonnestroom, maar dan van een compleet andere orde dan PV. Meteen maar op gigantische schaal, voor "minder" doet RWE het niet. En, niet te vergeten, en waar Hermann Scheer terecht zeer veel moeite mee heeft: een zeer politiek gevoelige, peperdure, extreem ingewikkelde centralistische wijze van energie opwekken en trans-nationale, duizenden kilometers nagelneue DC-infrastructuur dicterend waarbij al op voorhand 15 procent van de opgewekte energie als verloren beschouwd moet gaan worden vanwege de lange afstand transporten. Waarvan we bovendien nog maar moeten gaan zien wie dat (in eerste instantie) zal gaan betalen en, vooral, op welke wijze dat (uiteraard) uiteindelijk naar weerloze burgers toegerekend zal gaan worden die over deze ontwikkeling natuurlijk niets te zeggen zullen krijgen. Toerekening via ongetwijfeld voor eenvoudige burgermansen onnavolgbare, oncontroleerbare, en zeer goed verstopte ingewikkelde "tariefconstructies". Gedenk s.v.p. de weerzinwekkende piraterij met het door de Nederlandse netbeheerders via EZ en de Tweede Kamer er per 1 januari 2009 door geramde capaciteitstarief voor de transportkosten, wat menig senator in de Eerste Kamer, die er niets meer aan konden doen vanwege de reteslimme "buitenwettelijke" constructie die de superslimbo's van EZ hadden bedacht, het - vergeefse want nutteloze - schuim op de lippen bracht. Alles is mogelijk. RWE is een zeer machtig bedrijf, met zeer goede "politieke contacten" en met een enorme oorlogskas (niet mijn specificatie), dus "kosten externaliseren" (lees: bedrijfswinsten maximaliseren op kosten van de samenleving) zal voor hen hoog op de agenda staan bij de CSP plannen. Kunt u vergif op innemen.

Noot
Tussen niet geheel onbelangrijke haakjes: het oorspronkelijke bericht spreekt slechts van Duitse huishoudens die met Desertec "entsorgt" zouden [moeten] worden, maar dat is natuurlijk marketing voor de eigen bühne. Een groot deel van de support komt uiteraard uit wereldkampioen progressie in duurzame energie, Duitsland. Het nationale ruimtevaart lab DLR, gewend aan peperdure projecten, is een grote speler in dat opzicht. En natuurlijk is daar een bedrijf als Schott Solar, zo'n beetje monopolist op het gebied van de vacuumbuizen voor de spiegelcentrales. Zodra het voor de plannen "noodzakelijke" dure DC-netwerk er eenmaal ligt, springen alle Europese politici natuurlijk aan boord, en willen ze allemaal die zonnestroom uit de Sahara ook in eigen land. Wie het allemaal uiteindelijk gaat betalen, "dat zien we dan wel weer". Er stond ook een zeer goed redactioneel commentaar van hoofdredactrice Anne Kreutzmann in de Photon van juli 2009 over de polemiek die al snel plaatsvond over de "concretisering van reeds langer op de plank liggende megaplannen". Het laatste woord is hierover natuurlijk beslist nog niet gezegd. Leuk voor de "discussie" over de te varen koers binnen de hernieuwbare energie branche. Die tot nu toe niet werd "bezoedeld" door partijen met een extreem fossiele danwel nucleaire achtergrond (en die blijven inzetten op een centralistische aanpak waarbij zo weinig mogelijk "grote spelers" de dienst uitmaken). Hiermee zullen de "verhoudingen" in landen als Duitsland (Nederland betekent niets op dit vlak) uiteraard heel anders komen te liggen, als de geschetste fraaie plannen natuurlijk daadwerkelijk in harde actie omgezet gaan worden. Er wordt overigens in het Sueddeutsche.de bericht wel gesproken van een streven naar een aandeel van "15% van de Europese elektriciteitsvoorziening" middels de megalomane CSP plannen, de Europese dimensie is natuurlijk voor dit soort grote spelers veel aantrekkerlijker dan om "slechts" een nationaal prutsmarktje te bedienen...

In ieder geval: een vorm van grootschalige hernieuwbare energie (in volume die van grootschalige hydropower nog overtreffend, en met veel grotere potentie gezien de enorme ruimte in woestijngebieden) die ver van die vermaledijde burgers af zal komen te staan. Zoals een bedrijf als RWE byzonder graag ziet. Eenvoudige lieden moet je vooral niet in de centralistische keuken van de energiesector mee laten kijken. Burgers moet je klein en, vooral, zo afhankelijk mogelijk houden als "consumenten", die moeten gewoon (veel) energie afnemen, want dat is uitermate lucratief voor energiebedrijven. Individuen en huishoudens die (hernieuwbare) energie produceren zijn alleen maar "lastig", en die ontwikkeling moet vooral niet "bevorderd" worden, is nauw met het gedachtengoed van de energieholdings verweven. Energie Plus woningen, zoals Solar Pabst Rolf Disch in Duitsland op de markt brengt, en de absolute in Wet geregelde voorrang voor niet door megaholdings te controleren of te beheersen decentraal opgewekte hernieuwbare energie op het Duitse (!!!) stroomnet zijn de nagel aan de doodskist van holdings als RWE. Veel beter voor het voortbestaan van de grote energiebedrijven is dus, mede onder de steeds heftiger wordende druk van de samenleving om te verduurzamen, in de "nieuwe situatie" het massaal importeren van zo groot mogelijke hoeveelheden, de nationale markten zwaar beïnvloedende elektriciteit, om de snelle groei van decentrale opwekking in ieder geval in eigen land (Duitsland, met reeds rond de 15% hernieuwbare elektriciteit) zo effectief mogelijk de pas af te snijden...

Het oppermachtige RWE, wat recent tot verbijstering van Polder PV, nota bene de anti-atoom top politicus Joschka Fischer van ... die Grünen ... heeft binnengeharkt als betaalde lobbyist, komt er heus wel. Met of zonder een ongewenste nieuwe Nederlandse kerncentrale. Mark my words...

http://www.delta.nl/web/show/id=51704/contentid=5670 (het trotse, ultrakorte persberichtje op de website van het even hypocriete Delta)


 
^
TOP

9 juli 2009: "Zonnestroom is onbetrouwbaar, doet u mij maar een nuke". Waarschijnlijk zullen dergelijke uitspraken binnenkort "ietwat genuanceerder" naar buiten gebracht gaan worden door de op dominante, mede door de burgers betaalde centralistische infrastructuur gefocusseerde energiebobo's. Want het aan de Elbe gelegen "kruimeltje Krümmel", waar twee jaar geleden weer eens flink de pleuris over uitbrak, en milieuminister Sigmar Gabriel schuimbekkend van woede zo'n beetje het vel over de oren van het (mis)management van Vattenfall trok ("Rauscher 'raus"), is terecht voor de zoveelste maal de risée van Europa na gigablunder numero xxx. De stroom viel uit na het opstarten van die "betrouwbare nuke" na de lange twee jaar door Gabriel verordonneerde buiten bedrijf stelling na die verschrikkelijke transformatorbrand. Het chemieconcern BASF in Hamburg zat plotsklaps zonder elektra, en of het nu daar aan lag, of het algehele feit dat Vattenfall alweer verzuimde om op tijd de atoom autoriteiten van de ellende op de hoogte te stellen, de befaamde "laatste druppel" lijkt gevallen. De toekomst van kruimeltje Krümmel (1.260 Megawatt) staat ter discussie. En wellicht moet deze 25 jaar oude (natuurlijk al lang afgeschreven en voor Vattenfall en voor de helft overname kandidaat Electrabel extreem lucratieve) atoomsplijter, zou wel eens vervroegd aan zijn einde levensduur kunnen komen. Wat daarna komt is het zorgenkindje voor de Staat, op kosten van de burgers, natuurlijk. Want Vattenfall gaat het krankzinnig ingewikkelde en peperdure opruimen van die radioactieve puinhoop natuurlijk niet "zomaar" of zonder zwaar bevochten juridische slag of stoot betalen. Daar kunt u radioactief gif op innemen...

So much for the "degelijke reputatie" van de op hun laatste tenen lopende en compleet archaïsche, de decentrale hernieuwbare revolutie vreselijk in de weg zittende atoomsector. En van datzelfde Vattenfall is Polder PV bovendien ongevraagd en ongewild inmiddels gebonden stadswarmte klant (via het overgenomen NUON Warmte) die geen kant op kan. De radioactieve stoom komt inmiddels uit mijn oren van die verdomde "liberaliserings"ellende in en buiten Nederland...

OK, een zonnepaneeltje wil ook wel eens (zeldzaam) kapot gaan of het dak waarop het ligt in de fik. Ik heb echter nog niet gehoord dat diezelfde Sigmar Gabriel daar tierend van nijd van door de gangen in zijn departement BMU is gaan lopen stampen. Of dat hij daarvoor zonnestroom bobo's aan hun stropdas over zijn bureau heen heeft getrokken...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=602


9 juli 2009: "Een verhoogde levenskwaliteit voor iedereen...". Forget "milieu". Pleurt "economie" in de afvalbak. Schuif die eeuwig stinkende geld-discussies verre van u. Schei a.u.b. uit met dat ongrijpbare, mensen totaal niet aansprekende onzichtbare "goedje" genaamd CO2. Doe het niet (alleen) "voor uw kinderen". Het gaat immers om de kwaliteit van leven voor de hele wereldbevolking. Ook de huidige. Op de enige leefbare planeet die gratis tot onze beschikking staat. En daar heeft u zelf maximaal invloed op, ook al blijft u dat nog zo hardnekkig ontkennen. 35'56" op de podcast van RayRadio met het uitermate interessante en zeer leuke interview (begin: 26'21") met de van "Countdown" bekende Simone Walraven die zeer diep in berichtgeving over duurzaamheid is gedoken via haar broadcast channel KX Radio. Die een eigen studio heeft die draait op zonne-energie. Die in Duitsland gaat meewerken aan de beroemde Clean Tech Media Award (Groene Oscar) en die prijs ... naar Nederland wil gaan halen in samenwerking met hockey-ster en duurzaam ondernemen promotor Elsemieke Havenga. En die uitermate verfrissende ideeën over duurzame ontwikkeling heeft. En die ook nog eens uitmuntend kan vertolken. Luisteruh!

http://rayradio.podomatic.com/ (podcast van uitzending van 7 juli 2009, met hartelijk dank ook voor het uit volle borst gezongen verjaardagslied voor PPV door Raymond Meur van RayRadio...)


4 juni 2009: Hermann Scheer fulmineert er weer lekker op los. En Shell reageert: "hoezo, ons bestaan bedreigd"? Voorspelbaar, uiteraard. Maar onder de oppervlakte woedt een steeds fellere strijd. Want de productie van die vermaledijde, ongrijpbare, in Duitsland rabiaat verplicht voorrang op het net hebbende "hernieuwbaren" (door Shell c.s. maar wat graag als "niet serieus te nemen geiteharenwollensokken-alternatief" in de hoek getrapt) groeit, en groeit, en groeit. En Shell, die nu eventjes gelukkig lijkt met de vondst van de nieuwste grote gasbel in de koude oceaan bij Noorwegen (die natuurlijk voor goud geld geëxploiteerd en voor vette pecunia aan de afnemers doorverkocht zal gaan worden als het al lukt), doet alsof er nix aan het handje is...

Lezen! Der Hermann heeft de smaak te pakken en blijkt met zijn zelfverkozen "opvoeding van het plebs" in het achterlijke Nederland een hopelijk vruchtbare voedingsbodem gevonden te hebben. Goed voor de Nederlandse economie, al die voordrachten van "der Hermann"...


http://tinyurl.com/ogr8hg ("Shell zal het niet redden")
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/article2776590.ece
("Energiesector hinderpaal duurzaamheid")


13 mei 2009: Groene Kieswijzer - leuk en beetje voorspelbaar. Of toch niet? Er komen weer eens verkiezingen aan (Europa), en de immer driftende burger die het allemaal ook niet meer weet kan nu zelfs aan een zogenaamde "groene kieswijzer" wat houvast proberen te krijgen. Als het gaat (en wie wil dat niet?) om een veel duurzamere, socialere, eenvoudiger, energiezuiniger toekomst. Voorspelbaar: PVV doet niet mee (immers, "we hebben in Nederland helemaal geen milieuproblemen meer"...). Ook een beetje voorspelbaar, met toch ook een leuke kwinkslag, het resultaat van mijn tongue-in-cheek (wel serieus bedoelde) invoer uitkomst:

Mijn "politieke gevoel en intuïtie" heeft mij wederom niet bedrogen, de Partij voor de Dieren sluit behoorlijk nauw aan bij mijn "wensen". En dat beslist niet alleen vanwege het feit dat vegetarisme (in ieder geval: veel minder vleesconsumptie!!!) een zegen is voor de mensheid (en van de betreffende, vaak in deplorabele omstandigheden "gehouden" dieren). Wat met grote daadkracht bevorderd zou dienen te worden. Op (duurzaam) energiegebied spreekt de PvdD inmiddels ook een zeer stevig woordje mee. GroenLinks valt toch een beetje tegen op de tweede plaats, wat me ook weer niet verbaast. Op energiegebied, wat ik extra zwaar heb laten wegen vanwege de enorme crisis die daarmee gepaard zal gaan als niet alle hens aan dek gaat, heeft GL helaas de laatste jaren weinig "meters gemaakt". PvdD heeft tenminste nog een leuke en zeer interessante studie voor een zonnestroom project op ... Schiphol laten schrijven (november 2008). Niet dat het uitgevoerd wordt (zeg echter nooit nooit, van mij mag het...), maar ze hebben dat maar wel mooi gedaan. Heb ik GL nog nooit zien doen. Laten we het verder niet over de labbekakken bij de andere partijen hebben, die hebben nulkommaniks gedaan op dat vlak en zitten al jaren te slapen. Gelukkige uitzondering weer: SP, die terecht al jaren fulmineert tegen de rampzalige liberaliseringswaanzin bij de marktfetisjisten in Den Haag.

Andere verrassing die ook weer geen verrassing is: CDA staat nog onder de VVD in mijn "lijstje". Ik heb liever de "recht door zee tien nukes d'r bij" van de VVD stropdassen mentaliteit (da's tenminste eerlijk) dan het eeuwige, huichelachtige gekontdraai van de permanent machtsbeluste (en macht grijpende) confessionelen van het CDA, die ons land aan de rand van de afgrond hebben gebracht (en ergens achteraan het lijstje Europese landen op het vlak van duurzame energie). Wel even duidelijk wezen: beide laatste partijen wil ik nooit (meer) in wat voor regering dan ook zien, want dat is vragen om moeilijkheden. En dus ook niet in het Europarlement (al is dat een grote onoverzichtelijke en onontwarbare bende in Brussel/Straatsburg, en ik vrees dat dat zo zal blijven). De vraag is natuurlijk: wat krijgen we dan wel in de diverse politieke strijdtonelen aan de macht? Something to think about, ook Nederland en het Europese parlement kan in extremen vervallen, en u weet uiteraard waar ik op doel. Dat moeten we vooral niet laten gebeuren...

Ik laat het verder aan uw eigen fantasie over waar de PVV terecht had gekomen in dit lijstje als ze de rug recht hadden gehouden en gewoon mee hadden gedaan aan de Groene Kieswijzer. Hoorde ik daar ergens het vaak beschimpte construct "cordon sanitaire" vallen?

Gaat u ook "kiezen", a.s. 4 juni? Wellicht dat de Groene Kieswijzer u een handvat kan bieden om die "keuze" ietwat te verlichten. Het blijft een paardemiddel natuurlijk, maar af en toe zijn die best handig. Zelfs op het bloederige politieke strijdtoneel. Crisissen schreeuwen om paardemiddelen (of is het toch paardenmiddelen?)...

Nota bene: let u ook even op het olieprijs grafiekje bovenaan deze pagina ... ???!!!

http://www.groenekieswijzer.nl (mede tot stand gekomen door VROM, geleid door een minister van een partij die peentjes zweet en die beslist niet bovenaan in mijn lijstje staat...)


7 mei 2009: Leugens, schone schijn, en desinformatie 1. U komt wel eens stukken van Polder PV tegen over de werkelijk onafzienbare stroom aan beleidsrapporten, kamerbrieven, "onafhankelijke studies", de honderden bomvol fouten en blunders staande krantenartikelen, en noem die hele papierbende maar op. Die vaak gaat over de vermeende haalbaarheid van het feitelijk al failliet te verklaren kabinetsbeleid (verzuurde slagroom op de rampzalige Balkenende reeks). Polder PV leest beslist niet al die stukken, die als een ononderbroken stroom diarree over het arme Nederland worden uitgestort. Zijn ervaring is namelijk dat het steeds meer van hetzelfde is, en dat veel van die boekwerken zijn gebouwd op speculatief drijfzand. Dat cijfers continu worden gemanipuleerd, in een dubieuze context worden geplaatst, of, erger nog, dat de relevant(st)e cijfers worden verzwegen. Een andere, belangrijke bijkomende reden is dat je extreem depressief wordt van het bijhouden van die ongein. Daar houd je je ogen niet droog bij. Want er wordt geen ene broodnodige windturbine of zelfs een Wattpiek aan zonnestroom vermogen van bijgebouwd. En dat is het enige wat we nodig hebben. Preciezer nog: we hebben een zo groot mogelijke hoeveelheid duurzaam opgewekte kilowatturen, kubieke meters donkergroen gas, en GigaJoules aan - bij voorkeur - in of bij de eigen woning opgewekte duurzame warmte nodig. That's the only thing that counts. En daarvoor heb je universele, maximaal stimulerende, drempelloze en begrijpelijke Wetgeving nodig. En die hebben we nog steeds niet, want met name de SDE en de daar aan gelieerde, compleet onleesbare papierbundels aan "regelgeving" stikken in de door EZ opgetuigde caps en afgrijselijke bureaucratie.

Jaap Langenbach van Wind Service Holland is een van de zeldzame, onafhankelijk opererende mensen die (de meeste van) genoemde stukken wel bijhoudt. Wat al een compliment op zich waard is. Hij schrijft daar regelmatig genadeloze, bondige analyses over. Zo reageerde hij op fenomenale wijze op de absurd positieve voorstelling van zaken over de "haalbaarheid" van de inmiddels bij velen beruchte "30-20-20" doelstellingen voor het ver in de toekomst liggende jaar 2020. En daarbij focust Langenbach met name op de nu al zeer economisch interessante vorm, wind op land, die na een tijdelijke opleving weer volkomen in elkaar dreigt te storten (lees: doelstellingen worden onhaalbaar, want wind op land moest het leeuwendeel voor de rekening nemen). Off-shore wind, waar nu opeens massaal op wordt ingezet, is vooralsnog veel duurder en, wellicht in deze context het belangrijkste: die kan uitsluitend door kapitaalkrachtige ondernemingen als fossiele energieholdings worden gerealiseerd. Die dan ook steeds meer projecten in economische crisistijd naar zich toe harken met hun aan fossielen verdiende bloedgeld. Waardoor alweer sloten subsidiegeld (belasting inkomsten...) naar de al decennia met bakken geld "gezegende", nog steeds monopoloïde holdings zal gaan verdwijnen. Holdings die tegelijkertijd van de schandalige praktijken rond de compleet in elkaar gedonderde (ook al extreem schimmige) "emissierechten handel" profiteren. En waarmee ook nog eens de broodnodige decentralisering (lees: democratisering) van de stroomvoorziening (wind en zonnestroom op land, schone, niet de bioindustrie faciliterende biomassacentrales bij boeren en gemeentes) gefrustreerd dreigt te gaan worden.

Ik nodig u nadrukkelijk uit om de berichtgeving op Wind Service Holland met zeer grote aandacht te gaan volgen. Want die is zeldzaam to the point, legt genadeloos de vinger op de gruwelijk etterende, continu pus uitbrakende wond die de Nederlandse energievoorziening heet, opent het ranzige boekje over de continue stroom van desinformatie over de "progressie" in duurzame energie in ons land, en hanteert de juiste cijfers. Die man verdient de Nederlandse Nobelprijs!

http://home.kpn.nl/windsh/009-NL.html#30202 (Jaap's fenomenale, nauwkeurig beargumenteerde reactie op de overoptimistische houding van het kabinet op de "haalbaarheid" van de door steeds meer partijen betwijfelde "30-20-20" doelstellingen voor 2020)

Zie ook zijn recente bijdragen over het steeds dieper wordende conflict tussen de kernenergie pushers en decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit (7 mei 2009) en zijn nuchtere analyse van de "windenergie maffia" in zuid Italië, die ongetwijfeld ook bij de booming zonnestroom markt aldaar de nodige akelige consequenties zal gaan krijgen, zo vreest Polder PV... (6 mei 2009). Warm aanbevolen!

http://www.senternovem.nl/sn/actualiteit.asp?id=202&soort=2 (typisch desinformatie stuk op SenterNovem site, openend met: "In 2020 wekt Nederland 35% van haar elektriciteit op met windturbines, zonnecellen en biomassa". En dan niet alleen omdat "zonnecellen", bizar, als tweede optie wordt genoemd. Als het onheil gaat geschieden dat biomassa (weer, net zoals in de absurd lucratieve MEP tijd) massaal bijgefikt mag gaan worden in grote kolencentrales (lees: gigantische hoeveelheden belastinggeld via de SDE naar fossiele holdings) om aan die voor NL bezopen 35% te gaan komen, stelt dat beetje van 20 MWp/jaar bij te bouwen (door WIE???) zonnestroom natuurlijk geen moer meer voor... Of de eerstgenoemde "windturbines" daadwerkelijk de schaal gaan aannemen waarop hier - onbewezen - wordt gehoopt, mag u nogmaals nalezen bij de onafhankelijke specialist Langenbach van WSH.)


21 april 2009: Duitse liberalen willen EEG de strot doorsnijden. Rommelen doet het overal wel eens. Zelfs in het - op hernieuwbare energie gebied - extreem progressieve Duitsland. Dat bleek vorig jaar al bij de intensieve openbare onderhandelingen (op alle niveau's, volstrekt onvoorstelbaar in Nederland) voor de aangekondigde "Novelle" van het EEG. Met als uitkomst een zwaar bestreden, doch voor de meesten "acceptabel" compromis, o.a. een versnelde degressie voor de invoedingstarieven voor zonnestroom. Een fenomeen, trouwens, waar ze in Nederland niets van lijken te (willen) begrijpen.

Maar goed. Er was al het nodige kwade bloed gezet tijdens die onderhandelingen. Uiteraard lekker gevoed door het invloedrijke, maar op dit soort "politiek gevoelige terreinen" behoorlijk diep op de boulevard-toer gaande Der Spiegel. De conservatieve partners wilden zonnestroom feitelijk het mes in de rug zetten door een absurde degressieverhoging van wel 30% (ingefluisterd door het zwaar onder de fossiele plak zittende zogenaamde "onafhankelijke" RWI economisch onderzoeksinstituut) op te eisen. Sigmar Gabriel (SPD, collega van Hermann Scheer) van het EEG-uitvoerende BMU (Duitse Super-VROM) triomfeerde echter, en de coalitiepartner moest met de staart tussen de benen zonder de pers te woord te staan de zaal uitvluchten. Er werd binnensmonds echter wraak gezworen...

Hoe gaat het politieke spel vervolgens, zeker in de komende verkiezingstijd (zie o.a. dit smakelijke item over de strijd tussen de in ieder geval tot september 2009 tot elkaar veroordeelde CDU en SPD) in Duitsland? Het CDU wil liever niet haar handen vuil maken, maar laat het smerige werk liever door "anderen" uitvoeren, dat is namelijk wel zo veilig. Zodat ze goede sier kunnen maken bij gebleken "vruchtbare voedingsbodem". En doen alsof hun neus bloedt als de maatschappelijke pleuris uitbreekt over "al te onzalige voorstellen". Zo herkenbaar, ook in Nederland weet bloedverwant CDA al te smerige praktijken die hun wel zeer goed uitkomen buiten de (publiek zichtbare) deur te houden. En daarbij (soms eeuwig lijkend) in het centrum van de macht te blijven zitten en feitelijk de lakens uit te delen.

Afijn. Het lijkt er nu op dat de Duitse liberalen (waar het CDU met de nog conservatievere CSU dolgraag mee verder zou willen), de FDP, voor hen in het altijd bloedhete energiedossier uitgebreid met stront zullen gaan smijten. Dat is ze wel toevertrouwd. Probeer u enkele energetische standpunten van onze bloedeigen blauwe VVD voor de geest te halen, dan weet u in welke richting u moet denken (veel nukes en zo). De FDP heeft inmiddels openlijk in hun verkiezingsprogramma de pijlen op het EEG gericht, en willen eigenlijk de door hen feitelijk altijd al verafschuwde (doch vanwege alle verloren rechtszaken van hun fossiele en nucleaire energievrindjes noodgedwongen geaccepteerde) zooi overboord kieperen. Ze suggereren in plaats daarvan het elders op deze aardkloot compleet hopeloze, beruchte en extreem slechte resultaten opleverende "quota systeem", willen meer "concurrentie" tussen de hernieuwbaren (beetje lastig concurreren in de nacht met zonnestroom...), en willen "basislast hernieuwbaren" gaan bevooroordelen t.o.v. "variabele bron hernieuwbaren". Ik geef u zelf op een briefje uit te tekenen wat dat met name voor echt decentrale opwekking bij particulieren zal gaan betekenen: die kunnen van de "liberalen" blijkbaar een enge ziekte gaan krijgen en moeten van hen voortaan bij voorkeur "basislast atoomstroom met lage CO2 uitstoot" van hun vrindjes bij de monsterachtige Duitse energiemolochs gaan kopen, en hun "variabele productie genererende" zonnepaneel daken van enkele tienduizenden tot (boerderijdaken) honderdduizenden Euro's maar naar de recyclingboer gaan brengen.

Natuurlijk gaat het niet "zo ver" komen, maar in de politiek geldt: vooral absurd hoog inzetten, dan blijft er aan het eind van de bloederige verkiezingsstrijd ongetwijfeld nog wat over om mee voor de eigen incrowd te scoren. Elke flinke "deuk" in het EEG is voor sommige partijen een zegen in hun van (bruin)kolen, radioactiviteit en "basislast" vervulde hemel (of is het toch de hel?).

En de CDU zag dat het goed was, en ging als derde hond (de andere twee zijn natuurlijk de straks op de vuist gaande SPD en FDP) heen met het been nadat de stofwolken waren opgetrokken. Dat heet ook wel "verdeel en heers" politiek. Wedden? Projecteer vervolgens die situatie op de slappe politieke hap in Nederland, en u weet wie hier altijd de handen aan het roer zal houden. Tenzij ook U, hooggeschatte, 100% groene duurzaamheid liefhebbende medelanders, in eigen land de hernieuwbare pleuris laat uitbreken. Door zelf zoveel mogelijk decentraal op te wekken met bij voorkeur zonnige spulletjes als PV-modules, zonnecollectoren, hoog-effectieve warmtepompen e.d. (vergeet niet eerst de besparings- en efficiëntieslag te maken, Trias Energetica!). Veel succes daarbij!

http://www.photon.de/news_archiv/details.aspx?cat=News_Archiv&sub=Politik&pub=1&parent=1665 ("Politik fordert Abkehr vom EEG", bericht van 14 april 2009)


19 april 2009: In het Land der Hernieuwbare Giganten is een polderjoch een Klein Duimpje. Net terug van een dikke week magistraal fietsgepedaleer in windturbine rijk zuid Denemarken (Hoezo nat en akelig? Alleen maar stralend zonnig weer gehad!). En, niet te vergeten, Das Grosse Endspiel. De laatste twee dagen fietsten we namelijk wat supersappige en fotogenieke kilometers door dat nog veel grotere Land van Hernieuwbare Energie, de noordelijkste Duitse deelstaat Schleswig-Holstein. En wat kwamen we daar op een van de talloze windenergie lokaties tegen? Drie gigantische kneiters van 6 Megawatt nominaal vermogen per stuk van de - uiteraard - Duitse topfabrikant REpower. Die met deze machines aan een zogenaamde "nul-serie" is begonnen om alles aan de apparaten te testen wat maar mogelijk is in de bikkelharde praktijk. In februari jl. opgeleverd volgens het bordje, maar de turbines nog niet draaiend (geen idee, kan van alles zijn, zoals netkoppeling toestanden, bureaucratie, whatever). Maar staan doen ze al, en hun ietsiepietsie kleinere 5 Megawatt zusjes een stukkie verderop in de onafzienbare Schleswigse Polder, waren al lang hun geweldig mooie, lijzige, en vele, vele duurzame kilowattuurtjes genererende rondjes aan het draaien. Een allemachtigprachtig gezicht. Net als die duizenden andere reusachtige turbines (vaak in de range 1-2 MW/stuk) in de onafzienbare Noord-duitse laagvlakte, en Denemarken, natuurlijk...

Het polderjochie uit het windrijke maar oh zo oliedomme polderlandje ter westerzijde van die inmiddels beruchte Grüne Grenze voelde zich er maar een nietig mannetje bij, bij dit en ander windgeweld uit wereldkampioen duurzame energie Deutschland (let op de dragline voor een idee van de schaal!).

^^^
Een van de drie 6 Megawatt REpower monsters in een "Grenz Wind Anlage" waar verder 4 stuks 2,3 MW Siemens SWT-2.3-93 reuzen (ingebruikname in 2007) en 6 1,3 MW AN Bonus machines (ingebruikname in 2000) prachtig stonden te wieken in de oostenwind. Dit park bevindt zich op Duits grondgebied tussen de Duits-Deense grens en het dorpje Ellhöft (zuidoostelijk van het Deense stadje Tønder) waar de projectontwikkelaar zijn nering heeft en mede door burgers gefinancierde windenergie parken ontwerpt en laat bouwen. Een man uit de verzekeringswereld, Reinhard Christiansen, die het licht in de windenergie business heeft gezien en die groots is gaan uitpakken. Voor alleen al drie van deze windreuzen hebben de heer Christiansen en zijn partners 220 "Kommanditisten" bereid gevonden om financieel te participeren...

Beknopte technische info van dit "geinige windmolentje": naafhoogte 100 meter, rotor diameter 127 meter, totale hoogte max. 163,5 meter... Uitgebreid kaartmateriaal met lokaties van de turbines in het Vindtved project van de initiatiefnemers: zie deze webpagina)

En dit was nog maar het begin, beste mensen. Het hernieuwbare energie jachtseizoen is reeds lang geopend en in volle gang, u kunt nog meer fraais verwachten...

Uw duurzame dienaar, polderboy, is back in town...

http://www.bentuss.de (kernbedrijf rond de windenergie initiatieven in dit gebied)
http://www.repower.de/index.php?id=151&backPID=25&tt_news=2415&L=0 (persbericht van REpower van 17 april 2009 waarin alweer sprake is van een ophoging tot een nominale capaciteit van 6.150 kilowatt per - nagelneue - turbine)


9 april 2009: Is Viermal Scheepsrecht in het Duits? Er kommt noch einmal! Het is niet te geloven. Een paar maanden geleden had vrijwel niemand behalve enkele "wereldvreemde" ingewijden als de webmaster van Polder PV in Nederland ooit van Hermann Scheer gehoord. Net heb ik u de blijde boodschap verkondigd dat Der Hermann alweer de derde maal op komt draven, en wel op de zeer interessante Solar Future conferentie in Rotterdam op 22 april a.s.

En nu krijg ik het verbijsterende bericht dat Der Hermann NOG een keer naar Nederland komt, en wel naar het hol van de leeuw, Arnhem! Hij zal namelijk op 18 mei a.s. een "HAN Creative Masterclass", waarvan me de inhoud echter enigzins ontgaat. Ach, de beste man moet ook aan zijn inkomsten komen, natuurlijk, en die zijn hem dubbel en dwars gegund.

En wie weet, wordt de liefde voor Nederland wel zo groot dat Der Hermann over niet al te lange tijd, na alle provincies bezocht te hebben de langverwachte zinsnede zal uitspreken:

"Ich bin ein Hagenees"

Waarna de veel te lang uitgestelde Grote Voorjaarsschoonmaak van politiek en ambtelijk Nederland eindelijk kan gaan beginnen...

"Creative Thinking", zullen we dat maar noemen. Heeft Polder PV verder geen dure "masterclass" voor nodig...

http://www.han.nl//start/corporate/nieuws/agenda/_items/18-mei-han-creative-maste/index.xml


9 april 2009: Duurzame energie in Amerikaans-Deens perspectief. What the heck, zult u wellicht denken? Deze link kreeg ik van Ray Meur van RayRadio die hoorde dat ik een stukkie met mijn partner ging fietsen in Denemarken. Het gaat o.a. over het hernieuwbare energie exporterende Deense eiland Samsø, gelegen in de zeestraat ZO. van Århus, met aanvankelijk zeer stugge, doch inmiddels meer dan tevreden boeren die het opgekomen hernieuwbare energie toerisme met open armen ontvangen (wellicht krijgen ze d'r zo ook nog wat vrouwen bij, die schenen daar namelijk schaars te zijn...). We weten niet of we dat gaan halen. Er is namelijk een nogal ongelukkig probleem met een nog niet actieve veerdienst vanaf Samsø naar Jutland, wat een niet al te lang "rondje" via het eiland onmogelijk maakt (de tijd die we hebben is waarschijnlijk te krap). Maar een erg leuk stukkie is het. Vooral ook omdat dat oer-Deense eiland door Amerikaanse "kolenjongens ogen" wordt beschouwd. Aanbevolen, en dank aan Ray voor de treffende link! Vergeet a.s. dinsdag niet naar RayRadio te luisteren!

Dit leent zich uiteraard uitstekend voor weer zo'n polderiaanse E-limerick, vindt u ook niet?

http://www.missoulanews.com/index.cfm?do=article.details&id=3F43DB79-14D1-1357-9C0E48D9364E762D

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sams%C3%B8 (Samsø op de Nederlandstalige Wikipedia site)
http://www.celsias.com/article/renewable-island-fossil-fueled-world/ (achtergrond artikel Samsø & energie)
http://www.energiakademiet.dk/flashmap_uk.asp (ze hebben zelfs hun eigen "Energie Academie"... leuke flashmap!)


8 april 2009: "Ervaringsdeskundige" Ruud aan het woord... In de serie "polderiaanse avonturen op de Nederlandse Energiemarkt". Wellicht denkt u wel eens bij het lezen van het nieuws op Polder PV: dat kan niet waar wezen. Die poldergast stelt zich aan. Waarom moet dat zo "scherp" gesteld worden. U overdrijft. Dat soort zeer denkbeeldige reacties op de vaak "nogal heftige" berichten die u op deze site tegenkomt.

Houdt u vast: de werkelijkheid is soms (?) nog vele malen erger dan u mocht denken op basis van het nieuws wat Polder PV brengt. Niels Thijssen, die "een conflictje" heeft met zijn netbeheerder Enexis over totaal bezopen en gewoon bij elkaar gelogen meterstanden, had een stukkie op zijn interessante website geschreven. Er volgden wat reacties. En toen kwam daar die tale-telling bijdrage van "ene Ruud".

Gaat u eerst even zitten, en ga dan lezen... Twee van Ruud's goed bij Polder PV vallende one-liners:

"...ik geloof er geen donder meer van dat onze energiemarkt een vrije markt is."

en

"We moeten eerst van deze Taliban-regering af ..."

Na lezing van Ruud's bijdrage aan de Hollandsche Feestvreugde zal moeten blijken of u ook vindt "dat er toch wel iets goed mis is in Nederland". Of moet het heten "lijkt te zijn"? Oordeelt u s.v.p. zelf (met dank aan Niels voor de link!):

http://www.renewable.niels-thijssen.nl/blog/2009/04/enexis-speelt-vals/comment-page-1/#comment-45


8 april 2009: Journalistiek antwoord op de NL Energie Terreur. Een geweldig offensief tegen de voortdurende Terreur die het vreselijke bedrijf NL Energie (tegenwoordig door de zwaar bekritiseerde Natasja Froger met weerzinwekkende commercials "gepromoot") over Nederland uitstort vond ik op de site van het originele, soms wat heftige perscollectief Revu.nl. Ik ben ook al een keer of vijf gebeld door die ranzige, continu leugens uitspuwende call-center ratten die namens NL Energie dit land op het gebied van telefoonverkeer tot een hel maken.

NB: het langste "draadje" over NL Energie op TROS Radar forum (energiebedrijven) is reeds gevorderd tot ... pagina 132.

Lezen!

http://www.revu.nl/misdaad/2009/04/08/nederlandse-energie-maatschappij-kappen-nou/


 
^
TOP

31 maart 2009: De leugen van de "dure vliegtax". Soms kun je beter eventjes een ander criticus aan het woord laten. Pieter Hilhorst over de leugens die klakkeloos (ook door de pers) over "het effect van de vliegtax" (lees: compensatie voor 63 jaar bevoordeling van de luchtvaartsector) worden rondgestrooid (link). Hilhorst besluit met de enige echte terechtwijzing: "... door al die jammerklachten van de KLM zou je vergeten dat vliegen een ramp is voor het milieu."

En zo is het maar net.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3056/Vliegtaks_weg_is_dom


26 maart 2009: Daar is Diederik ook weer. In het onderaan gelinkte artikel in De Pers wordt ingegaan op de "Duits-achtige" wijze waarop in Nederland blijkbaar (doch nog steeds met vele raadselen omgeven) wordt gepoogd om nog iets van een wrakke SDE in crisistijd te proberen te maken. Terwijl EZ meermalen met leugens omgeven heeft laten weten dat "het Duitse systeem juist steeds meer zou gaan lijken op de Nederlandse SDE" . Met daarbij de niet verder uitgediepte suggestie dat "wij" het veel beter zouden doen dan die rare heikneuters van oosterburen. Terwijl zij reeds een procent of 15-18 aan hernieuwbare elektriciteit hebben gerealiseerd vanwege dat beschimpte EEG. Dat EZ liegt dat ze barsten mag inmiddels wel als een feit mogen worden verondersteld. Dat dit in "politiek Den Haag", en al helemaal bij de onder zeer zware druk staande coalitie nog steeds niet lijkt te zijn doorgedrongen, blijkt wel uit de uitlatingen van ex-Greenpeace man Diederik Samsom wiens partij in de coalitie zit:

"PvdA-Kamerlid Diederik Samsom (foto) is blij met de voorgestelde regeling, die hij superieur acht aan de Duitse. ‘Duitsland heeft een vaste vergoeding per eenheid opgewekte stroom vastgelegd in de wet. Wij hanteren een variabele vergoeding, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. We vergoeden alleen de onrendabele top. Hiermee trekken we dit jaar 3 miljard euro naar ons toe aan private investeringen voor windmolenparken op zee.’"

Zo, zo, beste, hooggeschatte, hard werkende, en continu de "weeffouten" van EZ met de SDE "regeling" recht breiende, zeer welbespraakte Diederik: Nederland superieur zelfs? Mwagh. Ik weet niet of Der Diederik recht wil praten wat krom is. Of hoe hij dat miezerige aantal van slechts 519 nieuwe "CertiQ groencertificaten-fähige zonnestroom producenten" tussen 1 april 2008 en 1 maart 2009 wil goedpraten, als hij die 8.000 door SenterNovem daadwerkelijk beschikte Nederlandse aanvragen in aanmerking neemt (where the hell are all these guys and girls with solar panels???). Of hoe hij die 68% niet-invulling van de door EZ "gereserveerde" capaciteit voor SDE installaties in 2008 recht wil praten. Of waarom hij zo overmatig enthousiast is over die stijging van het aandeel duurzame elektriciteit in het laatste "CBS kwartaal", wat hij op slinkse politieke wijze dacht te koppelen aan "wat een goeie SDE regeling hebben we toch", terwijl die 2 dikke windparken die daar grotendeels de oorzaak van waren (plus een beetje extra biomassa grut) nog steeds uit die (net zo rampzalige, al lang weer afgeschafte) oude MEP worden gefinancierd. En waarom hij zo hoog opgeeft over "3 miljard euro aan private investeringen" voor off-shore windparken die zo blijkt uit het gisteren gepubliceerde stuk van het Ministerie van Algemene Zaken uit weer een apart, bepaald niet regulier "crisispotje" betaald lijken te gaan worden. In de SDE brief van 20 februari werd er dik 2,6 miljard Euro uit de Staatsbegroting voor gereserveerd, meer dan de helft van het totale SDE budget, en dat voor slechts een paar grote partijen... Of hoe het komt dat hij zo enthousiast is over die investeringen op zee terwijl die uitsluitend gedaan kunnen worden door zeer grote (soms extreem fossiel georiënteerde) bedrijven waar particulieren niets hebben in te brengen of (Zeekracht) slechts een marginale "rol" toebedeeld krijgen (als ze al massaal intekenen, wat we nog maar moeten zien). Off-shore parken, bovendien, waarvan "het stopcontact op zee" desondanks door ons, reeds flink kaal geplukte burgers, opgehoest moet gaan worden? En waar die massale decentrale opwek op land (ons land en onze invloedssfeer) nu toch eindelijk eens blijft?

Ter vergelijking, wat betreft de "aangetrokken investerings-pecunia" waar Samsom blijkbaar zo blij van wordt (RWE zit ook al met de fossiele goudpotten te rammelen om de Haagse politiek te verleiden massale hoeveelheid SDE budget naar hen te laten vloeien en de ranzige deal met Essent van wat aangenaam geurend glijmiddel te voorzien). En dan ga ik het eventjes niet over windenergie hebben (zie daarvoor de fenomenale website van de BWE, beter kunt u het niet krijgen), maar over de enige echt voor burgers bereikbare optie: zonnestroom. In Duitsland ging volgens Solarbuzz LLC vorig jaar 1.860 Megawattpiek zonnestroom nieuw aan het net bij de oosterburen. Volgens de brancheorganisatie BSW waren "het" er mogelijk maar 1,5 GWp, wel echter met de mededeling (persbericht bij opening nieuwe productielokatie voor SolarFabrik in Freiburg door Bundeskanzlerin Angela Merkel van 24 maart 2009) dat er door de Duitse PV industrie al 3 miljard Euro alleen al aan de sterk gestegen export was verdiend in 2008. De omzet van de hele branche (PV en thermische zonne-energie systemen) in dat jaar al 8 miljard is geweest, en er 70.000 mensen aan het werk zijn in alleen al die tak van hernieuwbare energie. De afgelopen drie jaar is er voor vijf miljard Euro in uitbreiding van Duitse PV-productie lokaties (grotendeels in Oost-Duitsland) en in research gestoken. Allemaal ten bate van decentrale opwekking, voor een aanzienlijk deel in eigen land, mede gedragen door de eigen inwoners (die ook soms in Bürgerbeteiligungsprojekte participeren), en daarvoor maximaal gefaciliteerd worden middels het EEG.

Gaan we daar ook nog eens de bloedeigen investeringen voor die (mogelijk veel te laag geschatte) "anderhalve gigawattpiek" voor rekenen, daarbij zeer conservatief uitgaand van een belachelijke lage 2008 systeemprijs (een groot deel zal uit grote zonnestroomparken hebben bestaan die natuurlijk een stuk goedkoper gefinancierd kunnen worden) van 4.500 Euro/kWp, kom je alleen daarvoor al aan een in het eigen Duitsland gerealiseerd investeringsvolume voor zonnestroom installaties van ... 6,75 miljard Euro. Op de "marktdata" pagina van het BSW rapporteert de branche organisatie een schatting van de "Endkunden-Umsatz" van zelfs 8 miljard Euro voor 2008... Daar zijn die paar "privaat gefinancierde windmolenparken" van Der Diederik dus nog niks bij, want die anderhalve GWp zonnestroom capaciteit staat reeds heftig in te voeden op het Duitse elektriciteitsnet, terwijl de windturbine parken van Samsom eerst nog helemaal gebouwd moeten gaan worden... Kijkt u eventjes op Wind Service Holland voor de termijn waarop dat waarschijnlijk/mogelijk gaat gebeuren, en probeer u te bedenken wat de stand van zaken dan inmiddels in het nog steeds hard doorgroeiende Duitsland zal zijn rond die tijd en wat de heer Samsom dan inmiddels voor werkkring heeft gevonden... Even relativeren weer van wat übersized politieke statements in crisistijd, heet zoiets. Uiteraard vooral doorgaan met trekken en sleuren aan dat zoveelste rampkabinet, beste heer Samsom. Een betere dan hij is er op dit vlak gewoon niet...

Dan zullen we het verder maar niet hebben over de zoveelste journalistieke blunder in deze frase in hetzelfde stukje in De Pers, over de situatie in Duitsland: "De geplaatste capaciteit aan zonne- en windenergie nam sinds de invoering van de regeling in 2000 sterk toe, waardoor het aandeel van duurzaam opgewekte energie is gestegen tot 15 procent van het totaal. (In Nederland 7,5 procent)."

Zoek het apert foute (tip: "e-rijke") woord in dat stukje, en probeer te begrijpen waarom de polderknaap van Polder PV soms jankend in zijn bureaustoel zit of uit pure frustratie maar naar buiten loopt met de nodige vernietigingsdrang in hem opborrelend als hij voor de tigduizendste maal alweer die kapitale blunder in een "journalistiek stukje hollandsch broddelwerk" tegenkomt...

http://www.depers.nl/economie/295273/Toeslag-voor-groene-stroom.html


26 maart 2009: Ook DE Koepel (zeer) kritisch over "crisispakket". Ga ik hier allemaal niet herhalen, dat kunt u in de onderstaande 5e nieuwsbrief van de overkoepelende belangenorganisatie van de duurzame energie sector in Nederland nalezen (en veel meer interessants). Het eerste meest tale-telling stuk is getiteld "Met mooie praatjes heb je nog geen verduurzaming van de energievoorziening", en zo is het maar net. Dat zeggen talloze mensen en organisaties al jaaaaaaaaaaaren. Tevergeefs, dovemansoren, u kent het wel. Afsluiter van dat stukje, geschreven door voorzitter Teun Bokhoven van de DE Koepel:

"Dit Kabinet heeft de kans gemist om daadwerkelijk door te pakken en visionair zowel de financiële, de energie- en de klimaatcrisis aan te pakken."

Het zal allemaal wel aan "ons" liggen, en "dat we het te somber zien", of dergelijke frases. Trek uw eigen conclusies uit de volgende pdf (zonnestroom op pagina 3, het meeste op het wensenlijstje is afgeserveerd door EZ...):

http://www.dekoepel.org/documenten/DE%20Koepel%20Signaal%20jaar%202009%20uitgave%205x.pdf


26 maart 2009: Recessie? Daar gaan we weer...

Leuk berichtje op de site van de NOS:

Nuon verlaagt energierekening 26-03-09

Energiebedrijf Nuon verlaagt de prijs voor energie per 1 juli met 25 procent. Dat komt neer op een verlaging van zo'n 300 euro per jaar voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik.

De daling is vooral het gevolg van de sterke daling van de gasprijs. Die is gekoppeld aan de prijs van olie. Door de dalende olieprijs gaat de prijs van gas deze zomer met 35 procent naar beneden.

"Dat is de grootste daling van de gasprijs ooit", zei een woordvoerster van het energiebedrijf.

Ook de elektriciteitsprijs gaat omlaag, met 5 procent. In tegenstelling tot de gasprijs, die doorgaans twee keer per jaar wordt bijgesteld, wordt de elektriciteitsprijs normaliter maar een keer per jaar bijgesteld. "Dit is eigenlijk een correctie midden in het jaar voor de grotere daling die we later verwachten", aldus de woordvoerster.

Volgens Nuon gaan de tariefsverlagingen in de zomer al in. Voor een deel van de klanten gaat het maandbedrag dan al omlaag. Wie in aanmerking komt voor de verlaging, hangt af van het contract dat consumenten hebben afgesloten met het energiebedrijf.

Effe rekenen geblazen. Let goed op: dit soort procentuele bedragen gemeld door energie"bedrijven" slaan uitsluitend op de levering. Ik ga er hier even van uit dat alle andere bedragen hetzelfde blijven als de tarieven per 1 januari 2009. Let wel: alle variabele transportkosten zijn met de invoering van het bezopen capaciteitstarief overboord gegooid, dus die "doen niet meer mee" dit jaar. Al betaalt u zich wel kapot aan dat belachelijke capaciteitstarief wat Minister Bos voor u zou moeten gaan compenseren tot het Einde Der Tijden. Het is maar dat u het weet...

Gas
NUON Energie (de retailer, zeg maar: dozenschuiver van getalletjes, net als alle andere leveranciers) tarieven per 1 januari tot en met 30 juni 2009.

Gas (standaardtarieven [incl. regiotoeslag zie hier, pdf], variabel) in onze regio (Zuid Holland, bij NUON is dat "regio C"), tm. 5.000 m³/jaar (bereken voor u zelf met eigen regiotoeslag, zal marginale verschillen geven):

0,4336 (levering) + 0,0051 (regiotoeslag) + 0,1580 (energiebelasting) = 0,5967 ex BTW = 0,7100/m³ incl. 19% BTW.

Per 1 juli zou dus 35% van de "levering" af gaan:

[0,4336 - (0,35*0,4336)] + 0,0051 + 0,1580 = 0,4449 ex BTW = 0,5295 Euro/m³ incl. BTW.

Verschil m³ bedrag eerste >> tweede jaarhelft 2009: 0,1805 Euro/m³, een daling (all-in prijs) van 25,4%. Gemiddelde jaarverbruik volgens Stadswarmte tariefadvies 2009 (pdf) EnergieNed (met jaarlijks bijgestelde verbruiken uit steekproeven in de markt): 1.401 m³ (!!!). Minder te betalen bij dit gemiddelde verbruik: € 252,88, da's een aardig bedrag. Dat mocht ook wel na de gruwels van de afgelopen (koude) periode. Voor een kookgas verbruiker als Polder PV (per jaar 30 kuub) stelt de daling echter zeer weinig voor, dat zou met dit verschil slechts 5,42 Euro zijn (bij Greenchoice wordt er een kwart cent per kuub van het kuub bedrag afgetrokken). Leuk. Geen revolutie, geen "crisis". Ook niet voor de gemiddelde verbruiker. Want alle leveranciers (gros van de inkoop nog steeds bij door de Staat gedomineerde GasUnie) gaan natuurlijk dezelfde kant op, en daar is zonder kunstgrepen niet dramatisch onderscheid te maken.

Elektra
NUON Energie standaard tarieven per 1 januari tot en met 30 juni 2009

Elektra (grijs, continu tarief, variabel) tm. 10.000 kWh/jaar:

0,0983 (levering) + 0,1085 (energiebelasting) = 0,2068 ex 19% BTW = 0,2461 Euro/kWh incl. BTW.

Per 1 juli zou er 5% van de levering af gaan:

[0,0983 - (0,05*0,0983] + 0,1085 = 0,2019 ex BTW = 0,2402 Euro/kWh incl. BTW.

Verschil kWh bedrag eerste >> tweede jaarhelft 2009: 0,0059 Euro/kWh, een daling (all-in prijs) van 2,4%. Bij een gemiddeld jaarverbruik in een standaard gaswoning (zelfde tariefadvies SV van EnergieNed als hierboven genoemd) van 4.140 kWh/jaar (er wordt vaak 3.500 of lager genoemd, is totaal achterhaald bij veel huishoudens!). Minder te betalen op jaarbasis: € 24,43. Dat is al helemaal geen "dijenkletser" als je naar de door de verbruiker te beïnvloeden kosten kijkt. Uiteraard betaalt u wat meer met Natuurstroom, maar dat zet allemaal geen zoden aan de dijk om "grote verschillen" te maken als u uitsluitend naar het eindresultaat in euripegels kijkt. Uiteraard wel als u wilt vergroenen, en wie wil dat nou niet voor dat marginale beetje meer? Kunt u ook naar een onafhankelijk "provider" als Greenchoice, dan weet u dat er op dat vlak geen "grijze smetten" aan het groene spul hangen.

Wel jammer dat ook de "marktwaarde van gesaldeerde zonnestroom" onder die condities (ook bij Greenchoice als je zoals Polder PV in Liander netgebied woont) afneemt. Dan maar weer een half jaartje wat langzamer "terugverdienen", ik kan d'r niet wakker van liggen (ik krijg juist steeds meer trek in nog een paar paneeltjes...).

Totaal te verwachten daling van de "energienota" bij NUON Energie volgens bovenstaande berekening (gasregio C, grijze stroom): 277,31 Euro op jaarbasis. Bepaald niet schokkend. En "nogal" verschillend van de claim van NUON (25 Euro minder met de hierboven gebruikte gegevens van EnergieNed, de brancheorganisatie waar NUON Energie ook onder valt). Ik ben erg benieuwd hoe NUON Energie haar berekening heeft gemaakt (vast met een hoger "gemiddeld gasverbruik"?)... Wel zal het harder kunnen gaan als vooral de wintermaanden van 2009/2010 weer flink koud zullen zijn (zoals in de zeer dure 2008/2009 winter, met hoge gaskosten van 71 eurocent/kuub all-in en hoge continue verbruiken gedurende lange tijd!). Maar die 277 Euro valt grotendeels weg in de "ruis van de markt". Stelt weinig voor, energie was, is en blijft voorlopig veel te goedkoop, en pas als dat schreeuwend "duur" gaat worden, gaan er echt structureel zaken veranderen. Ik verwacht niet dat er stunters zullen zijn die heel erg veel lager zullen gaan zitten (zeker niet met de gasprijs). Tenzij de woeker met de niet gereguleerde "vastrecht levering", "overstap boetes", "eenmalige contractkosten" en dat soort bezopen piratenmarkt onzin (om te maskeren dat die boeven zitten te liegen over hun compleet onbewezen en ongedocumenteerde "lage inkoop-prijzen") helemaal gaan ontsporen...

Op naar de volgende markt"rimpeling". Laat u alstublieft niet gek maken. Besparen loont veel meer (de goedkoopste vorm van duurzame energie, namelijk die u niet verbruikt en dus niet hoeft "af te nemen" van op uw geld beluste leveranciers) en heeft u volledig in eigen hand. Zonder allerlei rare fratsen van slechts marginaal voorspelbare "marktpartijen". Energieconsumptie intomen, zonnestroom opwekken en, indien mogelijk, vooral ook: warmte uit zonlicht, etc. Dat bespaart pas echt veel aan energiekosten. En het is nog hartstikke leuk ook!

Commentaar van de link verstrekker:

"En nu maar hopen dat de meeste mensen weten wat “anti-cyclisch investeren” betekent..."

Wat zouden de mensen nu denken die zich tijdens de naweëen van de "oil-high" een duur 3-jarig contract hebben laten aansmeren (bij wat voor "provider" dan ook)? Mag u zelf invullen... Sommige leveranciers worden tegenwoordig volgens mij rijker aan verbroken contracten en "overstap boetes" dan aan daadwerkelijke kWh resp. m³ levering...

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/3/26/260309_nuon.html


 
^
TOP

26 maart 2009: Paulus Jansen (SP) gooit de beuk er in. A.g.v. een "niet-Europa-brede" acceptatie van gedwongen noodzaak van afsplitsing van netbedrijven van energieholdings, is de SP, al jaren fel tegenstander van de absurde liberaliseringsplannen van diverse kabinetten, in de versnelling gegaan. Ze willen bij monde van energiespecialist Paulus Jansen dat van der Hoeven de uitverkoop van de productie- en leveringsbedrijven van de Essent (>>> RWE) en NUON (>>> Vattenfall) tegen gaat houden. Er gaat dus weer gedebatteerd worden, daar waar recent nog velen het hoofd in de schoot hadden geworpen en "voor voldongen feiten geplaatst" dachten te zijn. Amsterdam incluis... Paulus: de BEUK d'r in, s.v.p. Ik heb niks te zoeken als gedwongen NUON stadswarmte klant bij een nuke- en bruinkolen boer met een oud waterkrachtcentrale'tje ergens in het verre Zweden...

http://www.sp.nl ... blaas_verkoop_essent_en_nuon_af.html


20 maart 2009: Laat de gladiatoren zich opstellen! Want de strijd gaat beginnen. Het gaat er namelijk om spannen, de nuke promotoren beginnen steeds openlijker uit hun radioactieve holen te komen, want hun branche loopt gevaar om overrompeld te worden door de snoeihard groeiende decentrale hernieuwbare energie opties wind en zon (en nog zo wat meer). En die moeten met harde hand "tot de orde" geroepen worden. De grootste "duurzame energie" huichelaars op deze planeet, E.ON (Duitsland en talloze andere Europese landen) en mega atoomboer E.D.F. (Frankrijk, met forse nieuwe belangen in het Verenigd Koninkrijk), hebben hun niet mis te verstane oorlogsverklaring inmiddels uitgegeven n.a.v. een verschenen rapport in de U.K.

Dit wordt het gevecht, zoals Hermann Scheer reeds lang in zijn boek Energy Autonomy heeft voorspeld: "Sun or Atom: The Fundamental Conflict of the 21st Century". Waarbij u "Sun" gerust kunt zien als hernieuwbare energie direct [zonnestroom] of indirect [windstroom] opgewekt uit zonne-energie).

Berichtgeving van de Endsreport.com site, vertaling uit het Engels door Polder PV:

ENDS rapport, 12 maart 2009

"Beperk de hernieuwbare energie doelen om kernenergie te beschermen", aldus E.D.F. "De ontwikkeling van nieuwe nucleaire capaciteit kan in de kiem worden gesmoord als de Staat te veel windenergie laat opwekken", zo claimen de energie giganten E.D.F. en E.ON.

E.D.F., 's werelds grootste kernenergie exploitant met 58 centrales, eist van de regering om haar voorgestelde doel voor hernieuwbare elektriciteit, 35% van het totale aanbod in 2020, te verlagen naar slechts 20%. Het bedrijf stelt dat de hoeveelheid windenergie capaciteit die nodig is om de 35% doelstelling te behalen "niet realistisch of zelfs wenselijk" moet worden geacht vanwege het probleem van het wisselende aanbod. Deze visie van E.D.F. werd de laatste week onthuld toen het Department of Energy and Climate Change (DECC) een samenvatting publiceerde van reacties op hun consultatie voor de beste strategie voor hernieuwbare energie.

De zienswijze van EDF stelde dat tijdens een hoog windaanbod de output van zowel de windparken als de kerncentrales de vraag naar elektriciteit zou kunnen overstijgen. "Een resultaat zou kunnen zijn ... dat een willekeurige opwekkingseenheid in vermogen zou moeten minderen, geïnstrueerd om niet te produceren". In werkelijkheid zouden alleen kerncentrales moeten afknijpen, omdat windstroom wordt gesubsidieerd, waardoor de exploitanten zullen blijven produceren.

Het Verenigd Koninkrijk zal ook windparken nodig hebben om haar door de EU opgelegde "renewable energy target" te kunnen bereiken. Als kerncentrales regelmatig afgeschakeld zouden moeten worden, "worden de economische randvoorwaarden van deze projecten ondermijnd, wat zal betekenen dat er minder gebouwd zullen gaan worden". De U.K. kan met een verminderde hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit volstaan door hoger in te zetten op hernieuwbare warmte, zo wordt in de reactie gesteld.

E.D.F.'s zienswijze wordt deels ondersteund door E.ON. Hun reactie stelt dat enige inperking van de nucleaire optie "de vraag doet rijzen of het ooit mogelijk zal worden om de vaste kosten van ... de centrale gedurende de operationele levensduur ervan te kunnen terugverdienen". Zo'n inperking kan een issue worden zodra windenergie 20 tot 25% van de totale hoeveelheid elektriciteit in de U.K. zal gaan bereiken, volgens de reactie van E.ON.

Gaynor Hartnell, directeur politieke issues van de Renewable Energy Association, stelde: "Wij hebben geen probleem met bedrijven die suggereren dat er een splitsing tussen hernieuwbare stroom en warmte kan zijn - de essentie is dat de totale hoeveelheid hernieuwbare energie dient toe te nemen. [Hernieuwbare] warmte kan zeker meer bijdragen, maar het is geen noodzaak. Onze elektriciteitsnetten kunnen een hoeveelheid windstroom aan die tien maal zo groot is als de hoeveelheid die we momenteel hebben."

Het mag duidelijk zijn uit bovenstaande dat de kernenergie lobby in het Verenigde Koninkrijk als de dood is dat de hard groeiende windenergie markt in dat land voorgoed hun heilloze groeiplannen in de weg gaat zitten. En dat nu alle remmen los moeten om te voorkomen dat hun investeringen vergeefs blijken te zijn en, op de middellange termijn, het bestaan van "de nucleaire optie", definitief door de maatschappelijke werkelijkheid wordt ingehaald. Desnoods moeten daartoe de net met extreem veel moeite door de Europese Unie vastgestelde landelijke hernieuwbare energie verplichtingen (...) maar aangepast worden aan de door de nucleaire lobby gewenste realiteit. En moet de razendsnel groeiende hernieuwbare tak van sport desnoods met draconische maatregelen aan de ketting worden vastgelegd...

Blijkbaar hebben de Britse vertegenwoordigers van deze megaconcerns nog nooit van "Einspeise Management" gehoord en van mogelijkheden van netbeheerders om wettelijk geregeld in te grijpen. Vooral E.ON heeft hier een pak zeer ranzig boter op het hoofd, want in hun vaderland, dat veelgeprezen Duitsland, is het al lang voor producenten verplicht om, onder bikkelharde randvoorwaarden apparatuur te (laten) installeren bij grotere installaties van meer dan 100 kilowatt. Om door de netbeheerder onder strenge voorwaarden het vermogen te kunnen laten minderen, of een wind- of zonnestroompark zelfs geheel plat te leggen bij acuut optredende netproblemen. U weet wel: allemaal haarfijn geregeld in het Duitse EEG, Novelle per 1 januari 2009. Paragrafen 6 ("Technische und betriebliche Vorgaben"), resp. 11 ("Einspeisemanagement"). Bikkelharde voorwaarde: de gereguleerde uitval van de omzet van de producent dient te worden vergoed door de netbeheerder. Misschien is dat wel de reden waarom E.ON niks in "De Duitse Optie" ziet in de U.K., of die liever wenst te verzwijgen?

De strijd gaat door. Sterker nog: de werkelijke strijd is waarschijnlijk pas begonnen.

http://renewableconsultation.berr.gov.uk/consultation
http://www.endsreport.com/index.cfm?action=bulletin.issue


20 maart 2009: SDE 2009. Voor wie geen zin heeft in onderstaande, no problem. It's a free country, they say. Voor bespreking van de belangrijkste punten, incl. die voor zonnestroom in de SDE voor 2009, zie pagina 10 van het SDE dossier op Polder PV. Toch geïnteresseerd in de politieke context? Be my guest, en lees verder.

Energie = geld = macht = po-li-tiek

Democratie is in energieland ver te zoeken. Het overgrote merendeel van het "beleid" wordt uitgeknobbeld en "geformuleerd" door beleidsambtenaren op het Ministerie van Economische Zaken die zeer nauwe banden hebben met Energiened. En die regelmatig hun plannen er door jassen via reteslim in elkaar gestoken, voor de meeste parlementariërs compleet onnavolgbare kamerbrieven, rapporten en regelgeving. Die de feitelijke plannen in zo sjiek mogelijke taal verhullen, om de belangen van de fossiele energiesector maximaal veilig te stellen. Politici hebben in Nederland nauwelijks kennis in huis en/of geen enkele ruggengraat om de oppermacht van EZ of de energieholdings te breken. Af en toe klinkt er weer eens hypocriet gehuichel in de vorm van "liberaliseringsprofetieën" die al leeggelopen zijn zodra ze de politieke lippen hebben verlaten. Liberalisering die vooral de grote energieholdings in de kaart lijkt te spelen, o.a. recentelijk nog door Hermann Scheer op zijn unieke wijze verwoord. En die dat 17 maart hopelijk in de Beurs van Berlage tegenover Bobo-Nederland in verwoestende doch keurig nette bespiegelingen nog eens dunnetjes over heeft gedaan, alvorens hij van der Hoeven van EZ door ging zagen.

Met de "stimulering" van duurzame energie is het al niets anders. Die lijkt vooral bedoeld om de gitzwarte fossiele sector van een schaamgroen randje te voorzien, hun existentie zo lang mogelijk te verzekeren, te verlengen, en te faciliteren, en hen de meest lucratieve (meestal: grootschalige) projecten toe te laten schuiven. Het belangrijkste motief van EZ lijkt te zijn om een al te onstuimige groei van "autonome" partijen te dwarsbomen of deze door expliciet geformuleerde dan wel diep in regelgeving verstopte beperkingen fysiek aan onbreekbare kettingen vast te leggen en klein te houden.

Met de "voorganger" van de SDE, de MEP was dat ook al zo. De bruinkool, poederkool en uranium mega stoker RWE gaat straks bijvoorbeeld na de gegarandeerd er door te drukken overname van Essent talloze miljoenen aan het veel te zwaar (MEP-)gesubsidieerde windpark in het windrijke Eemshaven gebied in Groningen gratis binnenharken. En tevens honderden in het eigen Duitsland door het Nederlandse Essent (!) geplaatste windturbines in hun gitzwarte "productie portfolio" er bij krijgen. Volgens schattingen van Wind Service Holland gaat straks voor het windpark in Groningen een schandalig bedrag van ongeveer 120 miljoen aan overwinst (lees: veel te hoge subsidie) door RWE opgestreken worden, het gaat om tonnen per windturbine per jaar die dus niet aan kleinschalige windturbine projekten bij bijvoorbeeld boeren uitgegeven zullen gaan worden. Noch beschikbaar komen voor duizenden burgers die zonnepanelen op hun dak willen laten leggen. Dat komt allemaal uit het door u opgehoeste MEP geld, die beruchte, afgeschafte 52 Euro bijdrage per huishouden wat u, Nederlanders, heeft betaald, en wat straks voor een fors deel naar een Duitse bruinkolenboer dreigt weg te lekken. En daar gaan ze natuurlijk lekker groene sier mee zitten te maken, terwijl ze zelf in al die jaren dat de Duitse autonomen de duurzame energie sector hebben opgebouwd vrijwel NIETS zelf hebben gedaan met duurzame energie (de "productie portfolio" van RWE heeft voor de geplande overname van de productie tak van de Essent holding een schandalig scharrige 0,2% aan windenergie capaciteit...).

Met de SDE is het niet anders. Er wordt door EZ zwaar ingezet op wind op land en off-shore, meestal grote projecten zoals rond Urk van een paar honderd megawatt (alleen door zeer kapitaalkrachtige ondernemingen, lees: beslist geen burgers of het midden/kleinbedrijf, te dragen). Verder uitermate mistige zaken als het verbranden van welvaartsrestanten in AVI's en daar de zogenaamde "biogene component" (niet permanent bemeten, maar "theoretisch bepaald") met SDE subsidie (belastinggeld) te "belonen". Afgezien van wind op land* stelt de opwekking van schone, hernieuwbare stroom in Nederland nog steeds bar weinig voor, en als het aan EZ ligt, blijft dat zo. Er mag wel voor vele Brusselse "showproject" subsidiemiljoenen afval-CO2 van de continu door hen gefaciliteerde kolen- en olievrindjes in de Nederlandse grond worden gepropt, bij voorkeur op "kosteneffectieve" lokaties ergens onder de dichtstbijzijnde willekeurige woonwijk (omdat dat voormalige gasveldje nu eenmaal zo lekker dichtbij het CO2 uitbrakende Pernis en Botlek ligt...). Als er ergens revolutie uitbreekt, zou het wel eens in Barendrecht (tussen Rotterdam Zuid en de Oude Maas in gelegen) kunnen gaan worden, waar zowel de gemeente als de bewoners steeds explicieter verzet bieden tegen dat naderende gas-vormige onheil ...

Met de nieuwe SDE gaat er weliswaar "iets" vooruit in de regeling voor zonnestroom, al blijft de maximaal "toegelaten" capaciteit de schandvlek van NEEderland (slechts 20 MWp totaal, stelt niets voor). De enige optie die voor burgers aantrekkelijk lijkt, de rest is compleet onbereikbaar, alleen al vanwege schaalgrootte, in te zetten kapitaal, en absurde bureaucratie. De grotere partijen zullen van EZ voor de zoveelste maal de grootste subsidiepotten (lees: belastinggeld, uit de Rijksbegroting) binnen "mogen" lepelen. Er verandert op dit vlak helemaal niets in Nederland, tot het moment dat de decentrale duurzame revolutie zal uitbreken. Eerder niet, en hoe hoog of laag het "democratisch verkozen parlement" ook zal staan te springen. Ze zijn, de facto, compleet machteloos tegen het fossiel-nucleaire geweld van de EZ ambtenaren en hun vrienden bij de "geliberaliseerde" energie holdings (gebleken) en laten zich elke dag weer een loer draaien. Te betalen uit de zakken van de belastingbetalers. Blijkbaar willen ze helemaal geen decentrale revolutie, maar verder afzakken in de steeds zwarter wordende fossiele doodlopende steeg, waar steeds meer radioactieve lampjes beginnen te flonkeren...

Met de nieuwste "informerende" brief aan het parlement proberen de beleidsambtenaren te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, want de immer alerte Paulus Jansen van de SP zag de bui vorig jaar al hangen, nadat toen nog parlementariër Duyvendak (GL) door van der Hoeven even fijntjes met de naaldhakken in de hoek werd getrapt volgend op een soortgelijk verzoek ("Over de Ministeriële Regelingen heeft u geen voorhangbevoegdheid. Die heb ik u niet gegeven...", zie het korte verslag van die omineuze vergadering onder 27 februari 2008). Paulus forceerde alsnog met een aangenomen (gewijzigde) motie met het nummer 31239 nr. 13 informatierecht voordat er allerlei onzalige "besluiten" genomen zouden worden door EZ die niet meer teruggedraaid konden worden door het parlement**. Met die "besluiten" bedoelde Jansen de maximaal door EZ ambtenaren te beïnvloeden "ministeriële regelingen" (m.b.t. de SDE) die om de haverklap aan de door die ambtenaren gewenste realiteit worden aangepast. En waar in de meeste gevallen geen enkel Tweede Kamerlid ook maar een greintje invloed op heeft (hoezo, "democratie", dat is gewoon een verlichte vorm van bureaucraten-stalinisme...). De stiekeme invoering van het beruchte capaciteitstarief is ook al zo'n voorbeeld van Regentenpolitiek door ambtenaren middels een van die zeer beruchte "regelingen" die vaak van de tale-telling "WJZ" code zijn voorzien in de onophoudelijke EZ papierbende. Paulus Jansen kon het in ieder geval niet "uitleggen" aan het publiek dat het capaciteitstarief er toch is door geramd (en nu slechts met veel moeite met allerlei belachelijke kunstgrepen is aangepast). Zo "doen wij dat" in het Yes Minister het schaamrood naar de kaken pompende parlementaire circus in Den Haag...

Afijn. De SDE 2009 komt er aan. Een duurzame revolutie gaat het echter, net als vorig jaar, beslist niet worden. Dat lijkt al zeker.

Voor een bespreking, incl. de gevolgen voor zonnestroom, zie pagina 10 van het SDE dossier op Polder PV.

*Windenergie in NL: na een zeer goed jaar met vooral hoge impact van twee grote windparken on- resp. off-shore gaat die de komende tijd mogelijk zware tijden tegemoet. Voor wind op land dreigt nu dat EZ er in samenspraak met VROM windparken (concentraties) door gaat drukken (om de "doelstelling" niet in gevaar te laten komen). Waarmee de sociale acceptatie voor windenergie voorgoed op het spel gezet dreigt te worden.

**De belangrijkste motie van die dag, een opzet voor een "ander financieringsmodel" voor de SDE, gestoeld op Duitse leest, en door diezelfde moedige Paulus Jansen ingediend, werd echter knallhart door deze "historische vergissing" verblinde en op het vlak van energie extreem slecht ingelichte parlementaire meerderheid afgeschoten. Waarmee het olie- en gasdomme Nederland waarschijnlijk voorgoed de aansluiting bij de koplopers in Europa naar de Eeuwige Jachtvelden heeft verwezen. Zonder ook maar een seconde te beseffen wat voor verschrikkingen ze daarmee over ons land hebben afgeroepen. Zie bericht van 11 maart 2008.


12 maart 2009: Mag ik effe een emmertje, alstublieft? En wel eentje in "pastel kleuren". Ben benieuwd welke "verfspecialist" crisis bloedgeld gaat verdienen aan die Ranzigste Aller Ranzige opdrachten van een vieze, extreem huichelachtige Mega Kolen- en Atoomboer. Misschien kan deze eerst even het "licht" op gaan steken bij een duurzaam bedrijf als Enercon voor wat mooie schaamgroene RAL-kleurtjes op de façade van die CO2, kwik, en andere ongerechtigheden uitbrakende "moderne" kolencentrale (of op die "fraaie" dingen in Neurath) ...

Let op de lezersreacties, u kunt ook reageren. Vooral doen! Achtergrond info over enkele achterhaalde "bezigheden" van die opdrachtgever: zie ook mijn "Lignite strip mining" Google pagina op de foto subsite van Polder PV.

Uiteraard inkoppertje voor open doel: E-limerick!

http://www.gic.nl/nieuws/kolencentrale-rwe-in-natuurkleuren

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>>


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)