starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 83

meest recente bericht bovenaan

17 november 2011 - 30 november 2011

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


30 november 2011. Verhagen trapt Samsom cs. weer de hoek in: salderen buiten aansluiting om "no way"! De Opper Regent van het Ministerie van Behoud Van Ellende ("eleni" in de wandelgangen), lid van de partij met de meest verschrikkelijke verkiezings-verliezen achter de kiezen, heeft Diederik Samsom (energie specialist PvdA) weer eens openlijk in een van vele "kamerbrieven" in de hoek getrapt (en gaat er nog mee wegkomen ook, mark my words). De heer ir. Samsom had het bestaan om aan drs. Verhagen te suggereren dat eerzame, vooruitstrevende, zeer "liberaal" denkende daadkrachtige duurzame burgerlieden die hernieuwbare elektriciteit willen afnemen en die om wat voor reden dan ook "buiten hun eigen aansluiting om" dat beetje stroom willen laten opwekken (bijvoorbeeld omdat ze in de pech verkeren geen goed dak tot hun beschikking te hebben, het inmiddels flink over de tong gaande "kropje sla model" en alle mogelijke varianten daar op), daartoe "gefaciliteerd" dienden te worden door de Staat. Verhagen zou achter de gedane suggesties aan gaan, maar dat "uitzoeken" heeft - verbaast het u? - een vileine betekenis gekregen. Het werd zo'n beetje de nagel aan de doodskist van het kropje sla "model", zo zou je die brief kunnen lezen.

Verhagen liet zijn ambtenaren, die al vele van dit soort ranzige documenten hebben zitten schrijven de afgelopen jaren, namelijk weer een prachtig stukske polderkolder uitpoepen. En liet het naar de Tweede Kamer sturen, na ook nog even zijn chronisch aan makkelijke energiebelasting inkomsten verslaafde (VVD) collega Weekers van het Ministerie van Financiën (met aan het hoofd een collega van zijn CDA) te hebben geraadpleegd hoe ze die enorm toegenomen druk uit de samenleving om "elektrische kropjes sla te mogen uitwisselen zonder energiebelasting heffing" zouden gaan "tackelen".

De impliciete boodschap aan Samsom - en indirect aan de Tweede Kamer: "over our dead bodies", dat kropje sla gedoe en buiten de eigen aansluiting om heen "gesaldeer" gaat mooi niet gebeuren, want het zou zogenaamd "overstimulering" betekenen. Daarbij worden de ranzige "nieuwe maatstaven" van de voor zonnestroom door diezelfde Verhagen (lees: zijn opdrachtgevers bij EL&I, VNO-NCW, Energie-Nederland) tot op het kale bot uitgeklede SDE (2011) als leidraad genomen. Maar dat deert een Super Regent als Verhagen niets, alle nep argumenten mogen meegenomen worden om dat linkse tuig van de PvdA of whatever de grond in te trappen. Rechts-conservatief is aan de macht en dat moet maximaal worden benut in crisis tijd. En deze diep trieste brief is het zoveelste bewijs daarvan.

Vraag en antwoord (nr. 14) uit deze brief (in kaders, reactie PPV direct onder kaders):

Samsom (PvdA): Wat is uw reactie op mijn voorstel om de Wet belastingen op milieugrondslag aan te passen met het oog op het stimuleren van collectieve zelflevering?

Antwoord
Dit kabinet stimuleert grootschalige duurzame energieproductie middels de SDE+. Daarnaast bestaat voor kleinverbruikers de mogelijkheid om achter de meter geproduceerde elektriciteit te salderen met verbruikte elektriciteit. Ik richt mij nu op de uitvoering van de motie Jansen (Kamerstuk 29023 nr. 93) om zelflevering te verbreden naar Verenigingen van Eigenaren.

Het voorstel van de heer Samsom behelst de introductie in de Wet belastingen op milieugrondslag van het begrip ‘blokproductie van elektriciteit’, in combinatie met een vermindering van de energiebelasting voor installaties die dergelijke blokproductie realiseren. Anders dan de heer Samsom op 21 november stelde, heeft het voorstel geen relatie met de Elektriciteitswet 1998. Ik heb het voorstel beoordeeld in samenwerking met de staatssecretaris van Financiën, die primair verantwoordelijk is voor de Wet belastingen op milieugrondslag. Hij geeft aan dat het voorstel de eerder door het kabinet aangegeven bezwaren tegen het verbreden van zelflevering vóór de elektriciteitsmeter niet wegneemt. Voor het ETM/ED / 11168809
voorstel van de heer Samsom gaat het om de volgende bezwaren:

1. De fiscale bijdrage zal via zelflevering met saldering vóór de meter, of een
vergelijkbare belastingvermindering, ruim 11 cent per kilowattuur bedragen.
Dat is meer dan het hoogste subsidietarief uit de SDE+, en betekent
overstimulering voor technieken die een dergelijke hoge stimulans niet nodig
hebben. Het voorstel druist daarmee in tegen het kabinetsbeleid om tegen de
laagste kosten duurzame energie te realiseren.

Dit en volgende fragmenten binnen kaders uit Kamerbrief EL&I van 29 november 2011.

Commentaar PPV: Ten eerste, Verhagen's suggestie dat Samsom uit zijn nek zou staan te lullen en zijn voorstel niets met de (ook al ranzige) "Elektriciteitswet" van doen zou hebben slaat natuurlijk nergens op. Het gaat over het uitwisselen van elektriciteit buiten de (in Elektriciteitswet als "heilige piketpaal" gebruikte) "aansluiting" om. En als dat al niet zou zijn "geregeld" in die Wet, moet dat natuurlijk per direct gaan gebeuren. Maar daar heeft EL&I helemaal geen zin in, want dat vreselijke departement wil helemaal geen succesvolle afbraak van de machtspositie van De Staat en van de Energie Molochs in dit bizarre land. Verhagen's opmerking dient dan ook beslist in dat licht te worden bezien: het is louter een afleidingsmanoeuvre om Samsom met ambtelijke mist in de hoek te zetten. Er mag vooral géén vooruitgang op het vlak van implementatie van zonnestroom worden geboekt in eigen land. Dat is de ultieme drive van EL&I.

Verhagen's ambtenaren gebruiken in het laatste stukje (onder punt 1.) de SDE 2011 regeling met een volslagen idiote lage "subsidie" voor zonnestroom installaties vanaf 15 kWp van 9 (basisbedrag) minus 5,5 ("voorlopig correctiebedrag") = 3,5 eurocent/kWh in 2012 als zogenaamde "referentie". Zelfs met stapeling van "saldering" (uitsluitend kleinverbruikers tm. 3x 80 Ampère aansluiting) gaat de totale incentive per kWh voor diegenen die de duik in het ijskoude Antarctische diepe van die belachelijke SDE "+" regeling denken te kunnen nemen nooit zelfs maar in de buurt van 20 eurocent/kWh komen. Hoogstwaarschijnlijk, bij contracten tussen de 10 en 15 eurocent incl. BTW per kWh, veel minder. Voorbeeld enkeltarief MKB energie incl. tweede staffel energiebelasting >10.000 kWh/jaar: 13,78 Eurocent/kWh. Daarbij dan die hondenfooi van 3,5 cent "SDE subsidie" optellen, bedrag ligt echter beslist niet vast. En kan dus zelfs ook nog lager gaan worden.

Dit terwijl in Duitsland per 1 januari voor nieuwe installaties (de goedkoopste en door de bank genomen beste ter wereld!) ondanks alweer 15% degressie van de Einspeise Vergütungen voor de staffels 0-30 resp. >30-100 kWp en >100-1.000 kWp deels gestaffelde tarieven gelden van 24,43, 23,23, resp. 21,98 eurocent/kWh. Twintig jaar lang vaste bedragen, i.p.v. de zeer onzekere bedragen die "salderende" kleinverbruikers met een installatie groter of gelijk aan 15 kWp kunnen verwachten voor slechts 15 hoogst onzekere jaren in Nederland. Die ambtenaren gebruiken dus een waardeloos referentiekader wat die naam niet eens verdient. En dus slaat die vergelijking helemaal nergens op.

Belastingdienst betaalt niets
Het is ook helemaal geen "fiscale bijdrage", ondanks Verhagen's ranzige suggestie. De fiscus betaalt immers niks (bij kropje sla modellen, lees: "salderen buiten de eigen aansluiting om"). Ze ontvangen niks van de kropje sla "profiteurs" in die gevallen. Voor Rijksambtenaren wellicht lood om oud ijzer. Maar wel degelijk een zeer aanzienlijk verschil. Wie zegt dat het naar binnen harken van immense hoeveelheden energiebelasting over "verkochte" (willekeurig "gekleurde", of het nu gitzwart-fossiel is geproduceerd of rete-knallhart zonlicht-geel) kWh resp. kubieke meters gas, zonder dat de Staat daar ook maar een poot naar uitsteekt, en er zelfs helemaal niets voor hoeft te doen (dat doen de energieleveranciers namelijk gratis "voor hen"!) een of ander Stenen Tafel Gebod zou zijn wat niet ter discussie mag worden gesteld? Terwijl de bevolking kreunt en steunt onder bezuinigingsoperatie numero zoveel, zou de Staat der NEEderlanden gewoon haar tomeloze roofzucht bij de "consumenten" mogen blijven botvieren en continueren? En dat geld dan ook nog eens stiekem in de "Algemene Middelen" laten verdwijnen i.p.v. hier een duurzame energie revolutie te laten starten??? Kom nou, Minister Verhagen! Gaarne even die Regenteske Arrogantie van jullie in de eerste de beste biomassa stoker in de fik steken a.u.b.! Die argumentatie dat de belastingdienst er "armer" van zou worden slaat nergens op, en Verhagen weet dat natuurlijk als geen ander. Ze worden er niet rijker van, dat is de crux. Je moet wel je geld verdienen, anders mogen daar beslist pittige vragen over gesteld blijven worden. Alleen maar omdat de fiscus denkt forse "normaal gesproken makkelijk naar binnen te schokken" inkomsten te gaan missen "mag het niet". De Staat is Heilig bij Verhagen, en die moet blijkbaar makkelijk geld verdienen. De burger is voor hem slechts een irritante bemoeial die het best op water en brood gezet kan worden. En leeg geroofd.

De über ranzige suggestie dat "ruim 11 cent per kWh" een vorm van "overstimulering" voor zonnestroom zou zijn mag de briljante econoom drs. Verhagen eens gaan uitleggen aan zijn hooggeschatte bloedverwante (CDU) collega Doctor Norbert Röttgen van het voor het Duitse EEG verantwoordelijke Milieuministerie in Duitsland (waarvan Nederland niet eens meer een equivalent heeft wat die naam waardig is). Die rookt de tent met hem uit m.b.t. die polderkolder...

Dat "technieken die een dergelijke hoge stimulans niet nodig hebben" is helemaal op het hilarische af. Wil meneer Verhagen s.v.p. zijn domme Chinese collega's per ommegaande gaan corrigeren? Want die old-school communisten new-school-hardline neoliberalen vinden het blijkbaar toch echt NODIG om zelfs voor hun kostentechnisch bezien "optimale" gigantische zonnestroomparken (deels in aanbouw), nota bene ook nog in een excessief zonrijke regio, de omgerekende som van VEERTIEN EUROCENT/kWh toe te kennen? Of hebben die Chinese knapen dat volgens Verhagen's "filosofie" dus ook helemaal niet nodig??? 11 cent/kWh in Nederland "overstimulering"? Mijn grootje! Die kan per direct in het potje "broodje @@p" van collega Wouterlood...

2. Wanneer saldering los staat van het elektriciteitsverbruik van de afnemers is er sprake van een open einde regeling. Dit is niet verantwoord, zeker in een periode waarin de overheidsfinanciën onder druk staan. Het biedt ook geen zekerheid aan investeerders. Zo leert ons bijvoorbeeld de geschiedenis van de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie, die ten einde kwam toen zij financieel onhoudbaar bleek.

Commentaar PPV: Goh, wat is onze regering toch zielig. Een verwijzing naar de totaal zieke MEP regeling, die voor zonnestroom nauwelijks iets heeft betekend al die jaren (564 projecten waaronder 2,3 MWp Floriade dak met zeer lage specifieke productie, 14 zielige megawattpiek in totaal, status 1 maart 2011). En die dure, door de huishoudens mee betaalde windturbines heeft opgeleverd*, is absoluut niet opportuun hier, omdat ook die regeling een van de vele waardeloze was die in ons land nooit tot een "succes" hebben geleid. Vooral echter tot geldverspilling waar de grote energieconcerns flink van hebben afgeroomd. Het slechtste referentie kader, dus, en een smerige zoveelste EL&I ambtenaren truuk om alles wat naar een "Duits-achtig ongecapt feed-in regime" riekt op voorhand met duivels pek en veren te besmeuren zodat het parlement daar nooit serieus over zelf gaat (leren) denken. Vergelijken met die onzinnige MEP (waarbinnen een absurd deel bijfik van ongecertificeerde en beslist niet "duurzaam geproduceerde" biomassa in fossiele kolencentrales is geweest) slaat nergens op. Het is absoluut geen verantwoord referentiekader voor wat voor andere prutsregeling dan ook. Die MEP kwam aan zijn einde omdat er een paar slimme gasten bezig waren om oerwoud-palmolie op massale wijze in de fik te gaan steken in ons land, waar ze enorme hoeveelheden geld mee dreigden te gaan verdienen. Dáárom moest die waardeloze, zoveelste slecht doordachte regeling op die gitzwarte sombere vrijdag in augustus 2006 dicht. En niet anders!

EL&I haat "open einde" regelingen als het Duitse systeem omdat ze absoluut geen decentrale revolutie willen. DAT is het probleem! EL&I is de grootste pain-in-the-ass die juist een decentrale revolutie in de weg zit. Al vele jaren lang.

*O.a. voor de bruinkolen moloch RWE die de duur betaalde Essent windturbines aan de windrijke Groningse Waddenkust gratis als bruiloftsgeschenk mee kreeg. En waar in een tweede brief (gelijktijdig met het hier besproken exemplaar) gratis reclame voor gemaakt wordt door Verhagen om over niet al te lange tijd vooral heel erg veel burgermans-geld in een biomassa monster van diezelfde rijke kolenboer te gaan storten. De volgende enorme geldstroom richting een gigantisch energiebedrijf wordt nu alweer met behulp van veel ambtelijke glijmiddelen klaargestoomd door de slippendragers bij EL&I: er verandert helemaal niets in ons achterlijke landje.

3. Het voorstel zal leiden tot een structurele derving van belastinginkomsten, die gedekt moet worden. Op basis van de begrotingsregels mag deze derving niet gedekt worden met BTW-inkomsten uit de extra verkoop van productieinstallaties, zoals zonnepanelen.

Commentaar PPV: dat is - in de inzet - al wat eerlijker en meer "to the point" geformuleerd, de belastingpenning inners kunnen minder penningen innen als plannetjes zoals die van Samsom, Windvogel, Zonvogel, Boerzoektbuur, en noem de inmiddels al talloze initiatieven op dat vlak maar op daadwerkelijk doorgang gaan vinden... Lijkt me geen goeie zaak. Stilstand is achteruitgang, en wat de belastingpenning inners (lijken te) willen is stilstand. Moeten we niet hebben. Het truttige "verhaegiaense excuus" dat begrotingsregels zouden "verbieden" dat door de Staat in het leven te roepen incentives door extra inkomsten uit BTW inkomsten zouden "mogen" compenseren (???) voor zogenaamd gedorven energiebelasting inkomsten (die juist zijn bedoeld om milieuschade te beperken van energieverbruik!!!) is te bezopen voor woorden. Waar staat die "I" in de afkorting van dat ministerie "EL&I" eigenlijk voor? Voor prehistorische, bekrompen Hans Droogstoppel dan wel Mies Krentenweger redenaties waar een creatief "innovatief" ondernemer nog niet dood bij gevonden wil worden? Voor wie is dat Ministerie er eigenlijk? Dat mag intussen wel duidelijk zijn: (a) niet voor burgers; (b) niet voor "kleine ondernemers" (want die mogen alleen nog maar salderen in de al net zo ranzig aangepaste SDE 2012 "voorwaarden", en mogen ook al geen "subsidie" meer aanvragen); (c) niet voor zonnestroom in het algemeen, want je krijgt tegenwoordig een hondenfooi van de Staat als je een installatie vanaf 15 kWp wil laten bouwen en daar "SDE subsidie" voor wilt krijgen.

EL&I is er uitsluitend voor de Groten der Aarde. En is de uitvoeringsinstantie van hun ranzige fossiele en nucleaire plannetjes geworden. Slaven van de energie stalinisten, dus.

De honden lusten geen brood van 3 en een halve eurocent/kWh "subsidie" (SDE 2011), die in SDE 2012 in de eerste fase wel eens nog lager zou kunnen worden tot zo'n anderhalve eurocent/kWh bruinkolen-fooi. Die honden kotsen die subsidie direct weer uit van zoveel geïnstitutionaliseerde haat jegens bevordering van de marktgroei van zonnestroom. En dat is de Grote Makke bij dat ministerie: ze moeten er helemaal niets van hebben, en al vele jaren lang wordt die "boodschap" aan de buitenwacht steeds duidelijker en explicieter. Zo lang mogelijk saboteren die PV-knapen, en continu de markt omstandigheden tot een onoverzichtelijke, nergens in Wet vast te leggen Hel maken. Net zo lang tot ze gierend gillend gek worden en de knuppel in het hoenderhok gaan gooien. Maar toegeven dat dat hun belangrijkste intentie is zullen ze uiteraard nooit.

4. Het is niet mogelijk om de definitie van productie via een collectieve installatie volledig en fraudebestendig af te bakenen ter voorkoming van ongelimiteerde belastingderving. Zo gaat opwekking vóór de meter gepaard met zeer hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten, doordat het elektriciteitsverbruik van de participerende kleinverbruikers gekoppeld moet worden aan elders collectief opgewekte elektriciteit. Er moet bijvoorbeeld worden vastgesteld en gecontroleerd welke partijen deelnemen aan het initiatief, en wat hun elektriciteitsverbruik is. De suggesties van de heer Samsom, om de levering te beperken tot aansluitingen van drie maal 80A kleinverbruik, of tot aansluitingen die zich in hetzelfde laagspanningsnet bevinden, zouden nog aanvullende administratieve lasten veroorzaken, en zijn niettemin onvoldoende voor een uitvoerbaar, budgettair solide en fraudebestendig resultaat."

Commentaar PPV: Helemaal mee eens (...) met EL&I dat zeker bij collectieven zoals "Verenigingen Van Eigenaren" constructies met vaak ook nog eens deelnemers die bij verschillende energie leveranciers een contract hebben lopen, "zonnestroom salderen" een hemeltergend bureaucratisch DRAMA zal gaan worden. En bij alle pogingen om een duurzame productie op een willekeurig wooncomplex (meestal: hernieuwbare zonnestroom) op de een of andere wijze buiten de normale gang van zaken om, en dus zonder energiebelasting en BTW aan "de Staat" (door de leveranciers!) af te laten dragen, geconsumeerd te krijgen bij alle betrokkenen, zijn problemen van diverse aard te verwachten. Het is allemaal veel te gezocht. Daar is dat salderingsartikeltje ten eerste helemaal niet voor "bedoeld" (het is eigenlijk nog steeds een uitzonderlijk slecht geformuleerd "nood-artikeltje"). Ten tweede moet je hemel en aarde bewegen en lijnrecht tegen de enorme belangen van vooral de Staat zelf, en de energieleverancier als tweede schuimbekkende partij, in werken. Dat gaat gewoon "niet werken". Je hebt "iets anders" nodig.

PPV geen "grootschalige" saldering voorstander
Ik ben dan ook nooit een warmbloedig voorstander van dat soort extreem "gezochte" en veel te ingewikkelde, belangen op de proef stellende constructies geweest. De Duitsers laten immers al elf jaar zien, hooggeschatte doctorandus Verhagen, hoe simpel je dat oplost. Sterker nog, je lost daar geen problemen op. De wetstekst van het door jullie (lees: EL&I ambtenarij) zo verafschuwde en regelmatig onterecht in de grond gestampte Erneuerbare Energien Gesetz gaat immers al uitdrukkelijk uit van invoeden buiten de normale meter om, waarbij invoeding van hernieuwbare elektriciteit en afname van willekeurige stroommix van het net fysiek en economisch van elkaar zijn gescheiden. Dat is een van die fundamentele pijlers waarop het EEG is gebouwd en waardoor het een doorslaand succes is geworden. Hermann Scheer en de zijnen hebben hun huiswerk zeer goed gedaan, i.t.t. alle regeringen of bemoeials die denken dat ze Nederland "andersoortige concepten" kunnen voorschrijven dan wel door de strot denken te kunnen duwen (categorie: drie maal niks, gelieve naar de deplorabele "resultaten" te kijken).

Schone Duitse Simpelheid
In een "Duitse VVE constructie" [VVE = "Vereniging Van Eigenaren"] zou er gewoon een in beheer van die VVE te verkrijgen ge(her)ijkte Einspeise Meter voor de gemeenschappelijke aansluiting geïnstalleerd worden door een bevoegd installateur, de VVE zoekt zelf zonder bureaucratische bemoeienis een pracht van een PV-installatie uit. Die laten ze op een volkomen vrij door hen te bepalen tijdstip, zonder "aanvragen, loterijen, wachttijden, en beschikkingen nachtmerries bij ambtelijke instanties" plaatsen door een installatiebedrijf. En die installatie wordt vervolgens op die Einspeise Meter aangesloten, direct invoedend op het net. Die hypothetische Duitse VVE zal vervolgens gewoon van de regionale netbeheerder de wettelijk voorgeschreven vaste Einspeise Vergütung uitbetaald krijgen en mag daar zelfs, indien overeengekomen, maandelijkse voorschotten voor opeisen. Geen enkele leverancier zit in dat verhaal ingebakken, omdat al dat "afname gedoe" fysiek van die zonnestroom invoeding is gescheiden (iedereen kan dus gewoon nog steeds zijn eigen afname meter hebben zonder extra toestanden), want dat geeft alleen maar oeverloos gezeik.

De Bondsregering heeft ook al helemaal niets van doen met welke (gigantische) afroompost dan ook (behalve dan die over de standaard afname meters, die zoals gezegd niets van doen hebben met de zonnestroom invoeding). En is ook geen speler in de afrekeningen. De Staat heeft daar "slechts" een (belangrijke) sturende rol, geen "belanghebbende rol'' behalve dan als actief stimulator en begeleider van 's werelds meest succesvolle duurzame energie revolutie in een van de zwaarst geïndustrialiseerde naties op deze aardkloot. Omdat de Duitse Staat geen (direct) belanghebbende is bij die constructie, kan iedereen, ongeacht kleur, ras, type afnemer, rijk, arm, milieubewust of gewoon geïnteresseerd in een renderende PV-installatie aan de bak, participeren. En kan dat van extreem kleinschalig met slechts een paar paneeltjes doen (in Nederland al weer rap uit de SDE geknikkerd, tm. 0,6 kWp had je niet eens een kans), tot extreem groot, bijna 100 MWp grote zonnestroomparken, inmiddels. Niemand uitgesloten, mits de installatie op Duits grondgebied staat en aan het Duitse net is gekoppeld. VVE's incluis, zonder salderings-gezeik wat zo typisch gepruts is voor ons stupide NEEderland.

Duits systeem "mag niet" van EL&I en daarom is het chaos in NL
Ergo: Leveranciers buiten de deur houden en de Staat buiten de deur houden: garantie voor succes in Duitsland. Maar beide partijen willen dat succes DUS NIET in ons in de prehistorie levende land. En dat moet met alle maatschappelijke druk juist wel worden bewerkstelligd. EL&I kletst uit hun nek. Ze blijven voortdurend valse argumenten gebruiken om "the unspeakable thing" hier niet te laten gebeuren, en ze blijven door continu en zeer bewust chaos te zaaien op onze "markt" de PV-[r]evolutie hier met alle mogelijke middelen afremmen.

Verhagen is een van de grootste remmers van de duurzame revolutie. (U kunt hier onder "Polderpeil" stemmen naar eigen inzicht wie momenteel de allerergste is). Maar vergeet nooit: hij is slechts een op macht beluste loopjongen van de feitelijke opdrachtgevers wier namen u nooit in de kranten leest (of mag lezen). VNO-NCW, de neoliberale kernenergie lobby, Energie-Nederland, de Energie Molochs, $hell en andere fossiele boeren die goud geld willen blijven verdienen aan alles wat maar "afgezet kan worden aan eindverbruikers" (al dan niet via diverse efficiëntie weg vretende tussenliggende conversie routes: olie, kolen, gas, biogas, elektriciteit van wat voor kleur dan ook, dat soort spul). De Staat der NEEderlanden roomt vet mee af in de uiteindelijke afrekening (energiebelasting als grootste Graai Post, daar nog BTW overheen). En is en blijft dus met voortdurend hypocriet gehuichel continu zand in de ogen van miljoenen Henkies en Ingrids strooien. En is medeverantwoordelijk voor een totaal onwerkzaam energie "systeem" waar uitsluitend de grote jongens en zij zelf van mogen profiteren: de door mij regelmatig op PPV beschimpte "Unholy Alliance".

Wat blijft er over voor zonnestroom?
Inmiddels is de afbraak van zonnestroom in ons land aardig op dreef, van Staatswege:

 • Salderen uitsluitend voor kleinverbruikers max. 3x 80 Ampère. SDE 2012 indieners (projecten > of gelijk 15 kWp) kunnen salderen op hun buik schrijven, zelfs al zouden ze binnen die aansluit grootte vallen.

 • Salderen bij KVB-ers al van meet af aan blijvend problematisch omdat er geen keiharde dictaten in "Wet" staan, maar vage toespelingen. Continu en steeds meer gezeik met mensen die op enig telwerk door de nul heen schieten. Continu en steeds meer gezeik bij mensen met Ferrarismeters (inmiddels zelfs al discriminatie bij de "groenste" leverancier van Nederland). Regelmatig verschillende "behandeling" van klanten met verschillende typen (niet zelf verkozen) netmeters (rechtsongelijkheid waar NMa wat aan zou moeten doen, maar die uit de neus blijft eten alsof er niks aan het handje is). En veel meer problemen te verwachten.

 • Salderen sec is weliswaar in de vorm van een artikel in Elektriciteitswet opgenomen, maar het is absoluut geen zekerheid dat bij niet door de Staat gewenst grootschalig succes van PV implementatie niet alsnog dat artikel koud gemaakt zal gaan worden. Of zodanig worden aangepast dat er nog maar marginaal "voordeel" behaald zal kunnen worden (en alle tot nu toe gehanteerde terugverdientijd berekeningen rijp voor de schoothoop zal kunnen gaan maken). Gezien de wetshistorie zijn ingrepen van Staatswege beslist niet uit te sluiten, zeker niet van ultra-neoliberale conservatieven zoals die nu aan de macht zijn. Die gaan met hun "voortvarendheid" over spreekwoordelijke lijken.

 • Salderingsconstructies "buiten de aansluiting om", VVE trajecten met "eigen verbruik van zonnestroom", proefprojecten die "de randen van de Wet opzoeken" (Amsterdam), en alle andere "kropje sla modellen" met vergelijkbare intenties: ze zijn met deze Kamerbrief in de hand gedoemd om het heel erg moeilijk te gaan krijgen. Grote investeringsbeslissingen rond "kropje sla modellen" zullen uitermate moeilijk gaan worden, als Nederlandse Rechters hier geen stokje voor gaan steken. Want er zal geen enkele financier bereid zijn om geld te lenen voor een fors VVE project als niet alle onzekerheden zullen zijn weggenomen en de rentabiliteit van het project zal zijn verzekerd i.p.v. op drijfzand te berusten. En die onzekerheden zijn met deze brief alleen maar verergerd (is natuurlijk de bedoeling ook van EL&I: permanente onzekerheid blijven creëren).

 • Sluwe meters, zeer zwaar blijvend gepusht door EL&I, Energie-Nederland, netbeheerders, en energie leveranciers, als zeer groot gevaren potentieel voor "salderende" zonnestroom klanten. Omdat bij frequenter optredende facturatie via "op afstand uitleesbare tussenstanden" i.p.v. eenmalig in het jaar, er zomerse overschotten gaan ontstaan die buiten de te salderen "periode" dreigen te vallen. Een zeer grote dreiging gaat hier optreden, dat die "tijdelijke overschotten" straks een kolenfooi marktwaarde ("redelijke terugleververgoeding" in de ranzige bewoordingen van de juristen van de NMa) gaan krijgen, i.p.v. de normale "over het hele jaar heen gesaldeerde volledige marktwaarde". Ergo: terugverdientijd berekeningen gebaseerd op "marktwaarde prijs is altijd de all-in afname prijs" kunnen dan allemaal in de papierversnipperaar. Investeringsbeslissingen worden nog onberekenbaarder dan ze nu al zijn, en zullen dus veel onzekerheid bij potentiële investeerders gaan geven.

 • "Ongelimiteerd salderen" (zeg maar: boven de 5.000 kWh netinvoeding) werd nader toegelicht in de recente brief van Weekers, en hij ziet geen "beperking", althans daar waar het de energiebelasting component ("kaal") aan gaat. Zolang je maar een "positief restverbruik" hebt zou er niets aan het handje hoeven zijn. Maar ook daarvoor zie ik problemen als het een grote vlucht gaat nemen, al zal de "schade" voor de fiscus per kWh "niet verkocht" geringer zijn dan bij kleinverbruikers, in de tweede en derde energiebelasting staffels. Over BTW is - alweer - niks geregeld of toegezegd. PPV bespreking hier. Oppassen geblazen met paarse en grijze aanbieders: die gaan hun vieze afname (lees: fysieke productie) laten vergroten door die tegen uw duurzame opwek te laten wegstrepen onder deze hyperslimme constructie. Kies s.v.p. een donkergroene aanbieder die niet door "ongelimiteerd salderen" er voor zorgt dat er nog meer paarse of gitzwarte stroom extra gemaakt moet worden om de restbehoefte die u niet zelf kunt opwekken op enig moment (met name: wintermaanden en 's avonds) te compenseren onder het "salderings-regime"...

 • SDE 2011, 2012 alleen nog maar potentieel interessant voor bedrijven die over diverse andere financieringsmogelijkheden kunnen beschikken [zie voorbeeld], particulieren zijn al lang uit die regelingen geknikkerd. Subsidie voor projecten die nog wel mee "kunnen" doen is bovendien schofterig laag, in 2012 maximaal 3,5 Eurocent/kWh in voorschotbedrag met slecht vooruitzicht op verbetering of structureel hogere incentive. Hoogte van die "prikkel" (...) blijft ongewis, SDE kan in het allerslechtste geval ook uitdraaien op een "uitkering van 0,0 Eurocent/kWh" (basisbedrag minus totaal aan correcties, wat kunstmatig in een jaar op dezelfde hoogte als dat basisbedrag kan worden gesteld, bijvoorbeeld...).

 • SDE 2012 aanvragers mogen niet (meer) "salderen", zelfs al hebben ze een kleinverbruik aansluiting. De "potentiële afzetmarkt" wordt steeds verder ingekrompen door de zonnestroom haters bij EL&I. De grote vraag blijft: wat blijft er in hemelsnaam nog voor marginale afzet mogelijkheid over?

 • Door de opzet van SDE regelingen worden projecten op zijn hoogst, als ze al worden gerealiseerd, pas over een paar jaar gebouwd, tenzij er absurde extra financiering verkregen kan worden (wat lijnrecht tegen de zieke "gedachtengang" van EL&I is dat er slechts voor minimaal geld "gerealiseerd" zou mogen worden).

 • Voor grote projecten van honderden kWp-en laat staan enkele (tientallen) MWp-en is er nooit een zinnige incentive geweest en als het aan EL&I ligt gaan die er ook nooit komen, want dat gaat het allemaal veel te hard met de bedreigingen voor hun Dikke Vrindjes de Energieboeren.

 • Aansluiting en bemetering van zonnestroom installaties is absurd slecht geregeld, en iedereen prutst maar naar eigen "inzicht" wat aan buiten alle (stupide) "subsidie" regelingen om. Netbeheerders hebben bij bruto productiemeters (alleen MEP en SDE!) ook nog eens verschillende "aansluit voorwaarden". Problemen zijn zeker te verwachten met de al lang gesignaleerde forse groei van het buiten de SDE vallende marktsegment die "op de een of andere wijze" salderen "achter de netaansluiting". Niemand heeft grip op die ontwikkelingen, dus iedereen die een hart heeft voor kwalitatieve zonnestroom, houdt dat hart vast en vreest ongelukken.

De enige optie die voor burgers en wellicht kleine bedrijven is overgebleven is een dikke vinger richting Den Haag te steken (die er uitdrukkelijk wegens jarenlang wanbeleid om heeft gevraagd), en gewoon zelf realiseren. Dat gebeurt dan ook in steeds heftiger mate (in 2009-2010 al bijna de helft van de totale door CBS gerapporteerde afzet in Nederland). Helaas midden in een in totale piraten chaos gedompelde aanbieders markt waar kwaliteit met een loep gezocht moet worden. In die complete chaos kan niemand mij vertellen wat exact de bijbouw van al die PV-capaciteit is. Er is geen hond die zich er druk over maakt. En dat moet wel gebeuren. Want als dit allemaal "groot" gaat groeien (en dat gebeurt nu al, mensen zijn het gezeik van de overheid spuugzat), kunt u de problemen op een briefje krijgen van me. Dan gaat de pleuris uitbreken.

De verantwoording ligt in Den Haag. Als die daar nog steeds niet genomen blijft worden, en zaken op de hierboven geschetste wijze afgeserveerd blijven worden, vraagt Den Haag om verzet en om nog meer problemen. Doet ze dat niet, kan ze de problemen verwachten die er gewoon aan staan te komen. Eigen schuld. Dikke bult. Niet wijzen naar Henk en Ingrid. Die doen hun stinkende best. Maar ze "mogen" niet van EL&I. En dus zal de kloof tussen H. & I. en "de overheid" almaar groter gaan worden.

Tot slot
In de brief ook nog een kwinkslag van Verhagen naar mevrouw Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) die met de idiote vraag kwam: "Hoe verder met zon-PV ontwikkeling, nu Nuon Helianthos gesloten heeft?" Het antwoord van Verhagen mag u zelf lezen. Mijn mening over die hoogst merkwaardige parlementaire vraag: wat een totale onzin. Helianthos heeft helemaal niets betekend voor zowel de globale ontwikkeling van zonnestroom, als voor de Nederlandse markt. Al stonden ze op het punt om het "aardige" 9 procent rendement potentieel te gaan benutten (maar nog lang geen commerciële productie). Het was echter allemaal too little too late, en al tijdens de vragen van Mevrouw Wiegman-VMS een totaal irrelevant onderwerp geworden. Waar de Staat der NEEderlanden ook helemaal niets meer mee had te maken. Althans: wel nog even de nodige miljoenen opeisen van Vattenfall, want er is heel veel belastinggeld in Helianthos gestoken, en sowieso moet die SBIR subsidie van maart 2011 (Helianthos/Icopal Helico project) terug worden gevorderd.

Nederland (groothandels, installateurs, bedrijven, particulieren) nemen gewoon af van de internationale markt. De eigen "maak" industrie is, net als bij windenergie, inmiddels door jarenlang gepruts op de vierkante micrometer vrijwel kapot gemaakt op enkele kleine spelers na. De vraag is of die het zullen gaan redden in de extreem volatiele, inmiddels in een forse crisis verkerende PV-sector. Het machtige Zwitserse PV-hardware conglomeraat Meyer-Burger, wat via een geplande "vriendelijke" overname van het Duitse Roth & Rau ook de plasma depositie specialist OTB Solar uit het Nederlandse Eindhoven wilde gaan overnemen, lijkt te twijfelen of die strategie wel verantwoord is in de huidige extreem onzekere markt. Het bedrijf is zich aan het beraden over die geplande "Beteiligung", en heeft een winstwaarschuwing voor het derde kwartaal afgegeven voor R&R (EBIT verlies R&R in dat derde kwartaal 52 miljoen Euro, arbeidstijd verkortingen reeds doorgevoerd)...

Beantwoording-kamervragen-na-1e-termijn-wetgevingsoverleg-energie

Korte samenvatting van Energeia op EnergieKeuze.nl (30 nov. 2011)


29 november 2011. SDE 2011: progressie aanvragen en beschikkingen. Ongeveer om de twee weken verschijnt er tegenwoordig een update op de enorme website van Agentschap NL (waar een mens makkelijk op blijft verdwalen), over de "vorderingen" van de SDE 2011 regeling die "schot" zou moeten gaan brengen in de realisatie van duurzame energie in Nederland. Daar waar de vorige drie SDE regelingen, ook al van het "ontwerp" van EZ / EL&I ambtenarij, hopeloos faalden dan wel op zijn minst het tempo "slak" als stempel op gedrukt dienen te krijgen.

Op 14 november 2011 werd een nieuw statusoverzicht gepubliceerd op de website van de uitvoerende instantie, Agentschap NL. Polder PV dook er weer eens diep in om in grafische vorm te laten zien wat er "gebeurt" op het vlak van aanvragen, en de daarmee samenhangende budgetten, en "geclaimde maximale energie opbrengst". En vooral ook, natuurlijk: met de beschikkingen die daar uit zijn gevolgd.


^^^
KLIK op plaatje voor leesbare grafiek. NB: Y-as logarithmische schaal.

Voor toelichting zie aparte SDE 2011 pagina.
NB: grafiek is van latere update...

Kristalhelder blijft dat er nog een en ander toegekend moet gaan worden voordat het door de Staat gereserveerde budget maximum van anderhalf miljard Euro zal zijn ingevuld. Verhagen verschoof voor het gemak een half miljard naar zijn Grote Groen Gas vrienden, omdat dat zo lekker "opschiet". Elektra is nu al ondergeschikt, en de vraag is bijvoorbeeld of de door Verhagen onterecht bezongen zonnestroom aanbieders daadwerkelijk tot realisatie zullen overgaan, en wanneer dan wel. Ze hebben immers drie jaar de tijd, dus het kan ook flink afwachten blazen worden (onder nog steeds byzonder magere markt condities waar de honden geen brood van lusten).


NB: grafiek is van latere update...

Ook helder is dat er nog enorm veel budget claim uit de regeling moet worden gegooid. Er staat in die 14 november update namelijk nog anderhalf miljard teveel budget claim in de boeken. Dat moet worden gehalveerd. Ondernemers die nog geen beschikking hebben ontvangen zullen misschien wel niet zo goed slapen. Of ze denken: "ach, misschien volgend jaar maar weer eens een aanvraagje indienen"...

Voor zonnestroom is er in de 14 november 2011 update inmiddels 80% van het aantal aanvragen (laatste stand: 779 stuks) beschikt, 64% van het aangevraagde budget (45 miljoen Euro voor 15 jaar), resp. 70% van de aangevraagde maximale stroom productie (915 GWh). Terug rekenend vanaf het laatste getal komt Polder PV op een maximaal aangevraagde capaciteit van 61 MWp. Dat lijkt "veel", is het echter beslist niet (NB: tot en met zomer/herfst 2014 kan worden gerealiseerd...), en wordt sowieso minder (niet beschikt, andersoortige uitval). En de vraag is wat er daadwerkelijk van terecht zal gaan komen van de overblijvende beschikkingen. En binnen welke economische randcondities dan wel. SDE 2011 genereert immers slechts een hondenfooi van Staatswege (ik heb al een fragenswürdige project beschikking binnen gekregen in de mail-box).

De nieuwe serie grafieken vindt u boven de eerste exemplaren voor de SDE 2011 regeling die ik al in augustus 2011 op een aparte SDE pagina heb gepubliceerd:

(webpagina is inmiddels van recentere update voorzien)

http://www.agentschapnl.nl/content/tabellen-stand-van-zaken-sde-2011 (laatste update 14 november 2011)


25 november 2011. Netbeheerders-terreur bereikt hoogtepunt in Alkmaar...

Blooper van het jaar

Er was eens een zonnestroom opwekker te Alkmaar.

Die wordt van zijn netbeheerder helemaal gaar.

Geijkte meterstanden worden frequent opgenomen.

Maar die lijken door Liander beschouwd als boze dromen.

De duurzame producent: "Ik ben hier definitief mee klaar"!

De jarenlange verschrikkingen uit het zonrijke, en op duurzaam vlak zeer productieve Alkmaar, lijken inmiddels een "hoogtepunt" te hebben bereikt. Al moet het eigenlijk als dieptepunt worden beschouwd. I.p.v. gefotografeerde, en door de eigen "meteropnemer" elektronisch vastgelegde en ook nog eens on-site telefonisch doorgegeven vastgestelde standen als uitgangspunt te nemen, blijft de grootste netbeheerder van Nederland, die regelmatig op beurzen met dure, sjieke stands en ambitieuze "duurzame" plannen wordt gesignaleerd, en die nota bene als een van de "trekkers" van e-Decentraal wordt gezien, liegen dat het gedrukt staat over die door henzelf "vastgestelde" meterstanden. En wordt de dik (>4.500 kWh) in de min zittende bewoner gierend gek van de in dit land tot buitensporig kafkaëske bureaucraten toestanden leidende desinteresse om nu eindelijk die polderkolder goed te gaan regelen. I.p.v. ZEVEN JAAR LANG sinds de invoering van artikel 31-c (juli 2004) maar wat te zitten aan te klooien met de duurzame ambities van Nederlands' meest te prijzen inwoners.

Zo. Dat moest er even uit. Snapt u hem nog steeds niet? Dan de reactie via onderstaande link lezen s.v.p.

Wat mij betreft is dit achterlijke land rijp voor de schroothoop. Waar betalen we in Gaia's naam nog een meetdienst voor? Om het resultaat in de grabbelton van de Nationale Postcode Loterij te gooien soms?

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37203996#37203996 (zie ook posts die daar weer op volgen...)


25 november 2011. Op bevel van moeder de vrouw: tip voor Ferraris-gluurders. U kent het wel. Je hebt een paar (of inmiddels al heul veul) zonnepaneeltjes op het dak. Er hangt een (onverkozen) Ferrarismeter in huis. En het is en blijft zo ontzettend leuk om af en toe op dat ding te gluren als 't ie in de voor energieleveranciers en De Staat der NEEderlanden zo ongewenste "backward" modus staat. De webmaster van Polder PV bezondigt zich er ook nog steeds aan, al moet 'ie daarvoor wel bijna 25 meter vanaf zijn appartement het complex in lopen. Je mot d'r wat voor over hebben, voor een kortstondig portie levensgeluk...

Linksom draaiend gaat die Ferraris dan, om te laten "zien" dat de zonnestroom overschotten het laagspanningsnet op gaan, en direct richting buren vloeien zodat ook hun stroomvoorziening tijdelijk voor een stukkie wordt vergroend. En ze betalen daarvoor nota bene geld aan de Staat der NEEderlanden, en een beetje aan hun leverancier, maar niet aan jou als Groene Provider...

Welke vent van dat heen en vooral weer draaiende Ferrarisje geen "strakke plasser" krijgt, of welke "Ingrid" er niet van staat te soppen, is een mietje. Sorry voor de bloemrijke taal, maar dit soort opmerkingen krijgt de webmaster van Polder PV regelmatig in de in-box aangeleverd. En die opmerkingen zijn hartstikke onschuldig, van een hoge aaibaarheidsfactor, en geen mens wordt er slechter van. Sterker nog: ze worden er heel erg blij van. En dat mag beslist worden bevorderd in tijden van donkere wolken aan de horizon, de ene na de andere (onbegrepen) eurocrisis, parlementariërs die elkaar liever het blauwe pluche uitroken dan dat ze onze toekomst willen veilig stellen, en meer van dat soort onheilsberichten.

Niet altijd is het "gluren op het Ferrarisje" even makkelijk. Een heerlijke post in mijn in-box gaf aan wat er in die situatie aan gedaan is, om het moment suprême van de dag ook in de toekomst zonder veel moeite te kunnen laten plaatsvinden. Ondanks - of in dit geval eigenlijk, dankzij - wat gesputter van de Baas in Huis...

Bas W. aan het woord:

"Hallo Peter,

Al een tijdje discussie met moeders de vrouw m.b.t. het deurtje van de meterkast. Ik veelvuldig (met het deurtje open) tevreden staren naar een linksdraaiende meter ... moet het deurtje weer dicht en de kast op z'n plek schuiven.

Niet handig ...

Vandaar dit maar verzonnen (zie foto's).

Eerlijk zeggen: te ver gegaan of niet ?

Groeten,
BasFoto's copyright © Bas W.

Neen hoor Bas, het is heel begrijpelijk allemaal. Jij blij, Baas van het Huis blij, iedereen tevreden.

Wat kan een mens zich nog meer wensen?

Bas: Een zeer frequent terugkerende Ferraris-gluurderij toegewenst, en dat je het nog lang vol mag houden!

Bas voegde later nog toe dat er geen copyright zit op de "bouwtekening". Dus aan allen die in een vergelijkbare situatie zitten: Doe er uw voordeel mee!

Bas: hartelijk dank voor deze geweldige contributie aan de Nederlandse Feestvreugde op zonnestroom gebied...


24 november 2011. Golmud: oppassen geblazen, Datong City op stoom (Golmud x 5)... Denk je net even rust in de tent te hebben met publicatie van het "nu dan voorlopig toch eventjes wel een tijdje het grootste PV project", lijkt de werkelijkheid misschien wel nog voordat u het vorige bericht had gelezen ons alweer in te halen.

GCL-Poly Limited, dochter van het (Hongkong) beurs-genoteerde GCL-Poly Energy Holdings Limited wat momenteel de vierde grootste silicium producent ter wereld is (Photon 9/2011), gaat ook in de versnelling. Het bedrijf had nog pas zeer recent hun "officiële entree" in de PV-systeem integratie business te stappen (zeg maar projecten) aangekondigd, op 25 oktober 2011 (pdf). En op 17 november 2011 verscheen al het volgende persbericht waarbij het Chinese concern samen met CGH Solar Energy Development Co. Ltd. (CGN), nota bene, dochter van de China Guangdong Nuclear Power Group, een 1 Gigawattpiek PV-project gaat "trekken". En wel bij de oude steenkoolmijn stad Datong City in de Chinese provinci Shanxi, dik 200 kilometer westelijk van de hoofdstad Beijing. Die provincie grenst in het noorden aan Binnen-Mongolië en ligt in noord-centraal China. Lokaal zou in de ordegrootte van 2.670 zonuren per jaar voorkomen volgens Wikipedia. Nicht schlecht voor een PV-projectje van dit reuzen formaat. De lokatie zou bekend staan om goedkoop land in een barre omgeving van zoutvlaktes. De stad zou in 2013 een Chinese variant van de bekende "Solar Decathlon" gaan huisvesten, de wedstrijd voor architecten-studenten teams die het zuinigste moderne huis moeten ontwerpen met toepassing van PV en vele andere nieuwe duurzame technologieën (gestart in U.S.A., zo'n beetje op de stoep van het Capitool, recent ook in Spanje).

Verder gaat het persbericht niet heel erg diep in op concrete aspecten, en wordt er geen termijn van realisatie genoemd. GCL zou met name de projectontwikkeling en daadwerkelijke bouw van het geheel voor hun rekening gaan nemen. CGN lijkt vooral de technische - en wellicht de economisch/financiële kant van de zaak - te gaan doen, omdat ze al ervaring zouden hebben met PV, thermische zonne-energie, en micro-grids.

Wel leuk om mee af te sluiten: de Europese schuldencrisis en de "antisubsidie en antidumping" onderzoekingen (al dan niet vermeende dump praktijken van de Chinese PV-industrie) in de U.S.A. worden als mogelijke oorzaak genoemd voor de verhoogde "aandacht" in China om nu eindelijk maar eens in eigen land vet van bil te gaan met enorme PV-projecten waar menig analisten-oog heftig van gaat knipperen...

Verder niet in het artikel genoemd, maar wat ook niet verzwegen dient te worden, gaarne de aandacht voor de opgave helemaal onderaan het persbericht van de gegevens van de klaarblijkelijke financier van dit nieuwste reuzen PV-moois in China: de "Wonderful Sky Financial Group". U weet wellicht: wie de hemel achter zich heeft, heeft de toekomst. En mag zich gelukkig prijzen.

De kaarten op het wereldtoneel van de zonnestroom industrie gaan opnieuw worden geschud. En ik weet wel wie de meeste troeven in handen lijkt te hebben. U ook?

http://www.gcl-poly.com.hk/attachment/2011111917432317_en.pdf (persbericht 17 november 2011 op de website van een van de grootste silicium producenten van de wereld, GCL-Poly)


 
^
TOP

24 november 2011. Sarnia: opzij. Chinees Golmud 200 MWp = Sarnia x 2. Het zat er al lang aan te komen. Een combinatie van absurde overschotten aan prima PV-modules in enorme magazijnen, almaar door draaiende massaproductie, zeer sterk gedaalde module prijzen, teruglopende afzetten in het op politieke grondvesten schuddende Europa, zeer hoge ambities in de Orient, een eigen overheid die deze zomer lucratieve feed-in tarieven voor grote PV-centrales heeft afgekondigd, enorm veel goedkope en ongebruikte grond oppervlakte, en een leger aan afgestudeerde/gepromoveerde technici waar je "U" tegen moet zeggen, leidde eind oktober tot "resultaat". China bracht op 29 oktober 2011 's werelds (nu nog) grootste PV-project on-line. En verpletterde het een tijd lang grootste project, Sarnia in Ontario (Canada), volgens PV-resources.com met een DC vermogen van 97 MWp, met meer dan het dubbele volume: 200 Megawattpiek schoon aan de haak ... (de dubbele hoeveelheid van alles wat in vele jaren tijd in ons land bij elkaar is geschraapt aan PV).

^^^
Lokatie van het project gebied voor mogelijk een andere grote PV-installatie wat Polder PV al op 5 januari 2009 besprak (ster). Maar Golmud ligt er voor Chinese begrippen zo'n beetje "in de buurt" (lees: ook onder de ster). Horizontale instraling ter plaatse is grofweg 5-5,5 kWh/m²/dag. Minder dan een factor 2 maal zoveel dan in Nederland. Maar voor de Chinezen meer dan genoeg om vet zonnestroom te gaan bakken daar.

Bron: © NREL/Global Environment Facility/UNEP
(april 2005) - Frank Haugwitz info (link naar pdf, 1,9 MB)

Een tijd lang was het nog slechts "een gerucht" (dit bericht van 28 januari 2011). Maar in juli werd al met de bouw begonnen, 8 augustus was al 80 procent van de constructie werkzaamheden klaar, aanvankelijk was eind september de beoogde oplever datum. Het is "pas" eind oktober 2011 geworden. Maar het is allemaal dus gewoon uitgekomen en gerealiseerd. Als er eenmaal "een plan" in die Chinese hoofden zit, en de competentie, het geld, en de grondstoffen zijn voorhanden, is het gewoon niet lullen maar zakken vullen geblazen. En wordt zo'n leuk projectje gewoon binnen een jaar tijd (eigenlijk korter) uit de grond geramd. Op naar de volgende...

^^^
Screendump uit de CCTV.com video. Onafzienbare rijen PV-modules in een woestijnachtige omgeving in Qinghai. Zichtbaar zijn witte inverter stations met lichtblauwe daken (many of them...), en ook dat op dit shot minstens twee verschillende module types (waarschijnlijk kristallijn, links donkerder gekleurd dan type rechts) zijn ingezet. Rijen in dit segment twee boven elkaar, modules in portrait opstelling. Er zijn ook trackers gesignaleerd, en er zal waarschijnlijk ook wel dunnelaag technologie zijn ingezet.

Op de video is te zien dat, nog zeer provisorisch, met - waarschijnlijk - module dozen en lichte netten de eerste module rijen aan de voorzijde zijn "afgeschermd" (vermoedelijk tegen het stof...). Ik ben benieuwd of daar nog wat "structurelers" voor in de plaats zal gaan komen. Die irritante vlaggenmasten vooraan de module rijen (zichtbaar in de video) moeten uiteraard weg. Die staan daar eventjes heftig het string-resultaat te beïnvloeden met hun schaduw...

Bron: © China Central Television (24 nov. 2011 - via deze link)

200 MWp zou daar in dat woestijnachtige Golmud op de Qaidam Pendi hoogvlakte (2.800 meter!) zijn geplaatst, aan de voet van de oostelijke uitlopers van de meer dan 1.000 kilometer lange Kunlun Shan bergketen in de centraal gelegen Chinese provincie Qinghai. Golmud (ruim 200.000 inwoners) ligt niet heel erg ver westelijk van het brongebied van de hoofdader van de Huang He rivier. De project ontwikkelaar, wiens (Engelstalige?) website niet normaal bereikt lijkt te kunnen worden (het Chinese exemplaar kan ik niet lezen...), Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. (energiebedrijf met enorme belangen, blijkbaar houden ze niet van westerse pottenkijkers daar...), is naar die voor de Chinezen zeer belangrijke "Gele Rivier" vernoemd. Dat bedrijf is weer onderdeel van de in 2002 "under the leadership of the State Council" (lees: staatsonderneming) opgerichte China Power Investment Corporation, een van de 5 enorme Genco conglomeraten die diep in de energie en industriële business wortelen. En die van zichzelf zeggen dat het een van drie Chinese conglomeraten is die "kerncentrales [kunnen] bouwen" (deze link). De CPI corporatie had eind 2010 al 70,72 Gigawatt aan energiecentrales onder haar beheer, dus dit is een joekel van een onder de Chinese Staat vallende, strategische onderneming.

^^^
Tweede screendump uit de CCTV.com video. Er wordt ook een leuk inkijkje gegeven op de talloze monitoren die tijdens deze "testrun" alle delen van dit monsterproject in de centrale regelkamer in de gaten moeten houden (een hoop mensen daar, op de video, iedereen was natuurlijk hevig geïnteresseerd in de prestaties).

Het plaatje toont een van de beelden van de monitors. Alles goed overzichtelijk "op een rijtje gezet", vergeet niet dat China een van de grootste producenten van gepromoveerde en afgestudeerde technici is geworden op ons aardklootje. Ik wil u vooral op de bovenste regel wijzen, die voor domme westerlingen nog enigszins leesbaar is. Alleen op dit stukje monitor staan namelijk al 4 blokken van elk 35 kilovolt klaar om an die harte Arbeit te gaan. Al zullen de westerse technici die jarenlang Hochdeutsch hebben moeten leren om in de zonnestroom business hele leuke, en toekomst gerichte werkgevers te vinden, zich inmiddels wellicht met een stoomcursus Han-Chinees moeten gaan omscholen om zich met nog veel leukere (lees: monsterachtig grote) PV-projecten onledig te gaan houden. Niet meer in Europa. Maar in de Orient. Maken jullie je borst maar alvast nat...

Bron: © China Central Television (24 nov. 2011 - via deze link)

Enkele "raw facts" over de "Yellow River Hydro Golmud 200 MW grid-connected photovoltaic power plant", en wat opmerkingen daarbij van Polder PV:

Lokatie: 30 kilometer van Golmud, Qinghai, centraal-west China (grenzend aan oostelijke uitloper van de grote Taklamakan woestijn).

Project gestart met diverse bedrijven die begonnen met "10-20 MWp experimenteer projecten". Zodra het feed-in bedrag werd vastgesteld, gingen de bedrijven 100 MWp projecten bouwen op lokatie.

Oplevering cq. "testrun" van het gehele 200 MWp project 29 oktober 2011.

5,64 vierkante kilometer grote oppervlakte (bevat de daadwerkelijke powerplant en "management zone" - vermoedelijk opslag van materialen e.d.).

Er wordt gesproken over speciale voor het project benodigde werkzaamheden aan 330 kV, 110 kV en 35 kV hoogspannings-leidingen, trafostations en substations.

Directe koppeling van centrale aan 330 kV hoogspannings-netwerk (niet echt decentrale oplossing te noemen, het zijn hier afgezien van Golmud zelf behoorlijk dunbevolkte streken, dus de stroom moet mogelijk voor een fors deel "naar elders" worden afgevoerd).

Constructie tijd (vermoedelijk van de PV-centrale zelf) 4 maanden.

Verwarrend bericht over "helft van vermogen zou accubanken betreffen" nog niet duidelijk. Vermoedelijk, maar verder niet duidelijk gemaakt, is er voor de 200 MWp zonnestroom centrale een back-up/opslag van de helft van die capaciteit beschikbaar. Dat moet dan om enorme hoeveelheden accubanken gaan.

Jaarlijkse productie 317 GWh. Uitgaande van "200 MWp PV" zou dat neerkomen op een specifieke opbrengst van 1.585 kWh/kWp.jaar. Een zeer reële waarde voor zo'n project in een woestijnachtig gebied.

Door de staat vastgesteld "benchmark" feed-in tarief voor zonnestroom: 1,15 yuan/kWh, bij huidige koers dus 14 Eurocent/kWh. Dat is voor zo'n zonnige provincie en voor de spotgoedkope prima zonnepanelen die in het land zelf op massale wijze worden geproduceerd natuurlijk solar heaven on Earth... 317 GWh/jaar levert dan dus een leuke kapitaal stroom op van 44,4 miljoen Euro voor de project ontwikkelaar... Nota bene: die VASTE invoedings-vergoeding is dus al 5 eurocent/kWh hoger dan je in Nederland ooit als particulier in het minder zonnige NEEderland maximaal mag verwachten voor je overschotten die voor een "redelijke terugleververgoeding" afgerekend zouden moeten worden met de energieleverancier... Let wel: dit is CHINA!

Totale project zou 4 miljard RNB moeten kosten, met huidige wisselkoers plm. 471 miljoen Euro. Dat zou neerkomen op een aardige systeemprijs van 2,36 Euro/Wp. Daar zullen de deelnemers beslist niet erg arm van gaan worden, gezien de voor het Chinese hoogland zeer lucratieve feed-in tarieven, en de deze zomer al absurd lage module prijzen...

Jaarlijkse besparing "120.000 ton standard coal" (niet in de fik in kolencentrales), 6.000 ton CO2 besparing per jaar, heel belangrijk in de vieze kolenstook praktijk in China, een besparing van maar liefst 2.760 ton SO2 (zwaveldioxide, smog vormend) per jaar. En er wordt niet 175 ton fijnstof uitgestoten per jaar. Die laatste effecten hebben in dunbevolkte gebieden vrij weinig betekenis (vooral lokale luchtvervuiling veroorzakend), de CO2 uitstoot besparing is uiteraard aanzienlijk.

Qinghai provincie zou inmiddels maar liefst 42 projecten hebben lopen met te installeren vermogen van in totaal 1 GW[p] (link).

Nieuws over (nu nog) "de grootste":
http://newscontent.cctv.com/news.jsp?fileId=120151 (24 november 2011, info en video beelden van de enorme PV centrale op CCTV)
http://eng.cpicorp.com.cn/NewsCenter/CorporateNews/201111/t20111104_163932.htm (persbericht van 1 november 2011, van China Power Investment Corporation)
http://www.sepco3.com/english01/gsyj_show.asp?id=162 (scherpe foto van fractie van het project met o.a. dubbelzijdige kleine trackers)
http://www.zixusolar.com/en/news_info.asp?id=50 (lokale frame bouwer is maar wat trots dat hij op tijd het werk voor een 5 MWp segment heeft afgerond)
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/FV2VPR11XRZZPEBZM86FVH1PTWMRP6/view.html (document op website UNFCCC [klimaat commissie Verenigde Naties] met procedure rond aanvraag voor participatie van het Golmud project in het veelbesproken "Clean Development Mechanism")

En wie heeft er zoal wat geleverd aan Golmud/Huanghe?
http://ir.yinglisolar.com/phoenix.zhtml?c=213018&p=irol-newsArticle&ID=1581083&highlight= (30 juni 2011 - Yingli Green Energy levert 80 MWp modules aan Huanghe voor Golmud project)
http://ir.trinasolar.com/phoenix.zhtml?c=206405&p=irol-newsArticle&ID=1593200&highlight= (4 aug. 2011 - Trina Solar levert 20 MWp modules aan Huanghe voor Golmud project)
http://investors.jasolar.com/phoenix.zhtml?c=208005&p=irol-newsArticle&ID=1596846&highlight= (16 aug. 2011 - JA Solar levert 21 MWp aan Huanghe voor Golmud project)
http://www.astronergy.com/press_detail.php?news_id=80 (10 november 2011 - Astronergy, wat we in Nederland kennen als een OEM leverancier van de zogenaamde Chint omvormers die aan het WWZ project zijn uitgeleverd, kondigt aan dat ze een 20 MWp deelproject in Golmud hebben opgeleverd. Interessant: ze claimen met hun verwachte opbrengst gemiddeld 1.750 kWh/kWp.jaar te gaan halen, wat hoger ligt dan de verwachte [specifieke] productie die voor het totale Golmud project is gepubliceerd).

Solar Rising Sun in China:
http://tinyurl.com/88dpep3 (verkorte link naar bericht van 10 oktober 2011 op goed ingelichte Solarbuzz website over feed-in tarief wat de Chinese staat in juli invoerde. En wat eind september van het jaar al een spectaculaire, explosieve plannen portfolio van maar liefst 14 GWp aan non-residentiële PV-projecten in eigen land uitlokte. Vaak projecten van minimaal 1 MWp per stuk)
http://www.solarbuzz.com/our-research/recent-findings/photovoltaic-installations-china-reach-same-level-us-2011 (een maand later, 7 november 2011, was die portfolio alweer uitgegroeid tot 16 GWp, en gaat China volgens Solarbuzz analisten de U.S.A. al het huidige jaar met zo'n 1,8 GWp aan realisaties evenaren. Qinghai is de provincie met de meeste capaciteit aan PV-projecten, en claimt 26% van het totaal in eigen land. Van de zeven top investeerders is er slechts één een private onderneming [CHINT], de overige 6 zijn dik in de slappe was zittende staatsbedrijven... Zeer interessant en gedetailleerd achtergrond artikel)

Basic facts China en PV:
Instralingskaart van China: heftige potentie, met name in het binnenland, in het westen...
http://www.pv-tech.org/tariff_watch/china (15 september 2011 - meer info over feed-in regime China)


23 november 2011. VREG update Vlaanderen: groei zet onvervaard door. Nog steeds is er niet heel erg veel te merken van een "instortende" PV-markt in Vlaanderen, al kan dat beslist gaan gebeuren als per 1 januari nog eens heftig in de waarde van de groencertificaten gaat worden gesneden. Maar voorlopig blijft VREG nog steeds "impressionante" bijbouw cijfers publiceren. Voor de laatste rapportages (1 november 2011) wat minder dan in de voorlaatste. Maar nu al kan worden vastgesteld dat 2011 een (fors) hogere marktafzet heeft gekend dan in het toch ook weer niet zeer slechte jaar 2010. Dus België (lees: Vlaanderen) doet nog prima mee, beslist op Europees niveau, en in zekere mate ook op mondiaal vlak. En dat mag worden geprezen, voor zo'n klein landje...

Volgens de laatste update heeft Vlaanderen eind oktober 2011 al 1.193 MWac PV capaciteit staan. Wat equivalent zou kunnen zijn aan grofweg zo'n 1.312 MWp aan nominaal (DC) generator vermogen, dus dik dertien maal zoveel als het gepruts aan gene (N.) zijde van de "Groene Grens" (in ons kikkerlandje). 2011 heeft nu al 344 MWac aan nieuwe capaciteit "in de VREG boeken" staan, 2010 nog "slechts" 305 MWac, na het record jaar 2009 met nu alweer 451 MWac (de getallen voor de voorgaande jaren worden nog steeds maandelijks bijgesteld, al worden die aanvullingen steeds kleiner).

Polder PV maakte ook weer een nieuwe grafiek. In de VREG gegevens is namelijk ook de datum opgenomen waarbij voor een willekeurige PV-installatie groter dan 10 kWac de eerste groencertificaten zijn toegekend. Dit kan niet anders zijn dan de formele aansluiting op het net, nadat een officiële AREI keurmeester de boel heeft goedgekeurd. Let wel op dat de datum van oplevering van het PV-systeem zeer aanzienlijk vroeger kan liggen dan deze belangrijke "netkoppelingsdatum". Dit kan een hoge impact op de statistieken hebben, dus je moet altijd haarscherp aangeven wat je nu precies met het getoonde aangeeft.

Bovenstaande grafiek geeft datum netkoppeling aan, en de hoeveelheid nieuwe capaciteit (MWac) die in de getoonde maand aan het net is gegaan. Dit geeft een veel "gelijkmatiger" beeld dan in de ook getoonde grafiek met de datum waarop VREG de installatie officieel als "ondersteunings-waardig" (lees: groencertificaten van regionale netbeheerder) heeft bevonden. In Vlaanderen blijkt de laatste twee jaar een niveau van grofweg zo'n 15 MWac (zo'n 17 MWp) aan het net te koppelen grote (>10 kWac) PV-installaties per maand doodnormaal te zijn. Met wat dips er tussen, maar ook forse uitschieters naar waarden (ver) boven de 30 MWac/maand (dik 33 MWp/mnd.). Fluitje van een cent. Nederland heeft nog nooit (tot nu toe) meer capaciteit in een heel jaar bij geplaatst, dan in diverse maanden in het Vlaamse land.

En dan moeten we natuurlijk niet de particuliere installaties vergeten, de ruggengraat van elke decentrale opwekking serieus nemende markt (in Vlaanderen vallend onder het "kleiner dan of gelijk aan 10 kWac" segment). Deze hebben qua aantallen natuurlijk de absolute overhand (98,3%), maar ook bij het opgestelde vermogen doen deze niet onder voor de grotere systemen. Wat accumulatie van alle PV-systemen in Vlaanderen betreft: tot en met het 1 november rapport zijn de verhoudingen 687,2 MWac "klein" resp. 505,8 MWac "groot" (57,6% versus 42,4%). Alleen in 2011 zijn er in totaal (alle installaties) alweer 52.958 stuks nieuwe gerapporteerd door VREG met een geaccumuleerde capaciteit van dik 344 MWac. Stellen we dat gelijk aan zo'n 378 MWp, en nemen we daar zeer conservatief de helft van (alleen "kleine" installaties), zou alleen dat al een volume betekenen vergelijkbaar aan zo'n 14 WWZ acties. En er komt nog meer aan, dit jaar...

Nakomertje
Overigens, nagekomen: Bing Maps heeft een actuele luchtopname van de gigantische (vermoedelijk dik 30 MWp grote) PV-installatie op het Loghidden-City complex op de west-oever van de Schelde. Bijna alles is zonnepanelen-blauw gekleurd. Zie link!
22 november 2011. Screendump van de week.

Uit de categorie: no comment...

Bron:
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/1233691/Provincie-wil-Helianthosmiljoenen-terug.htm

PPV analyse eerdere beslissing Vattenfall/NUON er maar "van af te zien" (8 sep. 2011)
http://www.nuon.com/press/press-releases/20110908/helianthos-solar-cell-foil-development-stopped.jsp


21 november 2011. Flashdata gearriveerd. Prima service van Kyocera. Polder PV heeft al geruime tijd twee kleine multikristallijne PV-modules van de Japanse top-fabrikant Kyocera in zijn systeem zitten. De modules, die ik iets westelijk van pal zuid heb gedraaid om te kijken of dat nog iets uitmaakt qua opbrengst, doen het boven verwachting goed.

Omdat die twee modules niet vergelijkbaar zijn aan willekeurig ander zonnepaneel, is een absoluut noodzakelijke minimum voorwaarde, om de opbrengst over een bepaalde periode "te normeren". Dat wil zeggen: de opbrengst "terugrekenen" naar een standaard opgesteld nominaal (STC) vermogen. Dat kan bijvoorbeeld "Wattpiek" (Wp) zijn. Of, meestal gebruikelijker, omdat installaties van meerdere kWp ook usance zijn geworden in Nederland, per kWp.

Dus als er uit een theoretische opstelling met één 50 Wp Kyocera paneel aan AC zijde (na de omvormer, die voor zo'n fictieve opstelling uiteraard niet bestaat) 45 kWh zou komen tussen de ochtenduurtjes van 1 januari en de namiddag van 31 december van hetzelfde kalenderjaar, zou de resulterende "specifieke jaaropbrengst" uitgedrukt moeten worden als 45 [kWh.jaar] / 0,05 [kWp] = 900 kWh/kWp.jaar.

Ik heb 2 van die mooie 50 Wp modules in serie geschakeld op het platte dak van de woontoren hier staan, en die zijn beneden in huis op een OK4 omvormer aangesloten (een prima match, dat gaat echter niet lukken met maar een zo'n module).

Ik heb alleen nooit de flashdata van de modules van de gulle donor gehad, en mede omdat op basis van een verwacht nominaal vermogen van 2x50 = 100 Wp die modules het boven verwachting goed bleken te doen (normeringsfactor waar van uit is gegaan is 0,1 kWp voor de twee modules), werd ik daar toch wel erg nieuwsgierig naar. Want het zou bijvoorbeeld best kunnen dat die modules tijdens de beroemde "flashtest" aan het eind van de lopende band van de Kyocera fabriek een fors hogere nominale waarde zouden kunnen hebben verkregen (die nog binnen de sticker tolerantie waarde zou vallen). Wat zou betekenen dat ik me onterecht "rijk zou rekenen" bij de onverwacht goede prestatie van die panelen (t.o.v. de meeste Shell Solar modules alhier).

Stoute schoenen - met prompt resultaat
Vandaar dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken, en een e-mail heb gestuurd naar Kyocera met de unieke identificatie codes van de panelen, met daarbij het vriendelijke verzoek of ik de flashdata kon krijgen.

Dat verzoek werd prompt binnen drie dagen ingewilligd, al bleek bij beschouwing van de verstuurde data dat de Kyocera medewerker zich met een serie letter had vergist. Na een herhaald verzoek vlak voor het weekend kreeg ik vandaag alweer de juiste flashdata keurig netjes in mijn in-box van de Japanse fabrikant. Van het Duitse Kyocera kantoor, selbstverständlich...

De flashdata werden in de vorm van een kleine spreadsheet aan me verstuurd, alle gegevens staan er op.

Wat blijkt nu: de volgens de stickers "50 Wp modules" zijn "geflasht" (onder een enorme reuzen flitser) op waardes van 49,5 ("negatieve afwijking 1% van stickerwaarde"), resp. 49,2 Wp ("negatieve afwijking van 1,6% van stickerwaarde"). Dus niet, zoals ik aanvankelijk dacht "hoger" dan 50 Wp, maar zelfs "iets lager"!

Dit betekent onherroepelijk, dat mijn in de toekomst uit te voeren specifieke opbrengst berekeningen voor die modules zullen laten zien dat ze het nog (ietsje) beter zullen blijken te doen dan ik tot nu toe dacht. Want in de berekening "kWh per kWp", kWh/kWp, staat die "kWp" eenheid onder de deelstreep. En een kleiner getal onder die deelstreep, betekent dat de uitkomst (de "specifieke energie opbrengst") hoger zal komen te liggen dan voorheen gedacht. En die was al "hoog" in mijn beleving.

Polder PV "gaat" voor de 1.000 kWh/kWp
NB: Ik heb net even de laatste meterstand tevoorschijn getoverd, en de geïnterpoleerde meterstand voor 1 januari (kleine marge in nauwkeurigheid, zal weinig hebben gescheeld met de geïnterpoleerde waarde). Ik kom nu al voor die 2 kleine Kyocera'tjes op een door de OK4 datalogger vastgelegde productie van maar liefst 98,2 kWh sinds die koude ochtend uurtjes van die eerste januari 2011. Met de flashdata ("opgesteld geflasht STC vermogen") van (49,5 + 49,2 =) 98,7 Wp (= 0,0987 kWp) kom ik dan al op een spectaculaire specifieke opbrengst van 995 kWh/kWp uit dit kalenderjaar (tm. 20 november), met nog dik een (winterse) maand te gaan. Gaan we die nu al fragenswürdige "nieuwe normeringscap" van 1.000 kWh/kWp.jaar in SDE 2011 ff. knacken dit jaar, met die "vooroorlogse Japanse PV modules"? Dat zou pas innovatief zijn, niet, meneer Verhagen? Misschien kan ik bij EL&I wel zo'n leuke "innovatie subsidie" gaan aanvragen, voor die fantastisch presterende Kyocera moduultjes...

Goed nieuws dus, voor Polder PV in Leiden. En: voor Kyocera.

Verder perfecte en zeer prompte service en een blije klant.

Nieuwe plannetjes
Polder PV begint inmiddels plannetjes op te vatten om het Duitse SolarWorld maar eens te gaan verblijden met een vergelijkbaar verzoek om (opnieuw) te proberen om de flashdata van al zijn Shell Solar modules boven tafel te krijgen. Die heb ik tot nu toe namelijk, ondanks enkele halfslachtige pogingen destijds direct bij Shell Solar, nooit gekregen, en SolarWorld heeft de hele kristallijne divisie van Shell Solar overgenomen in 2006...

NB: als er "problemen" zouden zijn met mijn Kyocera modules, zou ik ze beslist ook op Polder PV vermelden. Laat dat duidelijk zijn. Het bedrijf heeft in het verleden ook haar problemen gehad met enkele module series (voorbeeld). Die zijn toen blijkbaar snel en adequaat verholpen. Dit gebeurt regelmatig met alle industriële bedrijven die serieproducten afzetten, waarbij nieuwe producten aan de lopende band worden gemaakt met telkens weer wijzigende technische details en/of productie methodes. Normale gang van zaken, dus. Niet iets om wakker van te liggen.

U heeft ook "recht" op die flashdata!
Het is in Nederland nog steeds absoluut niet "normaal" dan wel "gebruikelijk" dat eindafnemers die belangrijke flashdata van hun PV-modules krijgen geleverd. Polder PV vindt dat er eindelijk eens een einde moet komen aan die onzinnige praktijken. U koopt een duur product, die PV-modules worden vaak op een plek gemonteerd waar u later zelf nauwelijks, met zeer grote moeite, risico's voor lijf en leden, of helemaal niet meer bij kunt komen. En dus kunt u nooit meer, als die panelen eenmaal (vaak op schuine daken) zijn gemonteerd, achterhalen, welk serienummers er zijn verstrekt. En waar precies elk module zich bevindt op uw dak.

Het is in de gevallen van "garantieclaims" (en die zullen er, het is een business als geen ander, gaan komen) dan ook een absolute vereiste om die snoeiharde product data in huis te hebben. Want u moet ten alle tijden die gegevens kunnen leveren mochten er daadwerkelijk - onvoorziene - problemen met de zonnepanelen komen. Ook, en vooral dan, bij problemen met tegenvallende "prestaties" moet u op basis van de daadwerkelijk geflashte nominale STC vermogens, een invulling van de "vermogensgarantie" claims kunnen afdwingen. Anders zijn die "vermogensgaranties" (u kent het riedeltje wel, 12 jaar garantie op 90%, 25 jaar op 80%, en diverse variaties op dat concept) het papier niet waard waar ze op zijn geschreven. Want als u de "nulsituatie" niet kent (de "geflashte" elektrische waarden waaronder het STC vermogen per module), staat u met lege handen, of kunt u problemen verwachten bij het afwikkelen van garantie gevallen bij ondermaats presterende zonnepanelen op uw huis...

Dus ik zou zeggen aan alle zonnepanelen aanschaffers: eis die flash data op bij vooruitbetaling van uw nieuwe PV-installatie, en doe dat schriftelijk. En als de leverancier die data weigert af te geven, zou ik nog eens ernstig nadenken of u dan nog wel met zo'n aanbieder in zee wilt gaan. Nogmaals: bij dure PV-hardware horen de oorspronkelijke, door de fabriek geleverde productie data met de essentiële elektrische gegevens. Laat daar geen misverstand over bestaan s.v.p.

Zie voor meer achtergronden ook de flashdata pagina in de serie "basics".

http://www.kyocerasolar.com/


 
^
TOP

19 november 2011. Vroeg Sinterklaas cadeautje: Fantastische reddingsactie zonnepanelen Zwolle! (inclusief toevoegingen 20-21 nov. 2011, meeste onderaan).

Ik was 's nachts (18e/19e) nog bezig aan het artikel over de schokkende toestanden van de sloop van de zonnepanelen façades van de opgegeven "robotgarage" in Zwolle (vorige artikel).

^^^
Assendorperdijk in Zwolle vanuit het zuid-oosten met Google Streetview. Goed is de grote met dunnelaag PV-modules behangen façade van het voorste deel van het complex te zien. Gezien de oriëntatie op Streetview is het voorste façade deel ongeveer op het zuid-oosten gericht, en het linker deel dus ongeveer zuid-westelijk. Voor een vertikale façade een "ideale oriëntatie" om optimaal gebruik te maken van invallend zonlicht. Maar dan moet je dat natuurlijk wel gebruiken, en niet jarenlang werkeloos laten staan, en dan ook nog zomaar laten slopen.

Gelukkig zijn er nog HELDEN op onze planeet, zoals uit dit artikel blijkt, die het allerergste hebben weten te voorkomen...

Foto © Google Streetview (link)

Toen ik mijn mailbox navlooide, vond ik een bericht van Lisette van der Heide, die als collega zonnepanelen bezitter weliswaar begrip kon opbrengen voor de sloop van de mislukte "robotgarage". Maar beslist niet voor het slopen van de nog compleet ongebruikte zonnepanelen, in het duurzame Zwolle. Ze verwoordde dat op deze wijze:

"De meeste panelen hangen er nu nog en zullen waarschijnlijk volgende week gesloopt worden, ik kan me niet voorstellen dat er echt niemand is die deze panelen wil overnemen..... Ik heb zelf ook zonnepanelen en ben hier heel blij mee. Op uw site lees ik hoeveel moeite mensen en bedrijven soms moeten doen om hun project te realiseren en hier wordt een mooie installatie gewoon gesloopt, zonde!"

Uit e-mail van mevrouw van der Heide aan Polder PV

Ik was het natuurlijk hartgrondig met haar eens, en blijkbaar zijn er meer mensen met het hart nog op de juiste plaats in Zwolle. Vandaag kreeg ik van mevrouw van der Heide namelijk spontaan een hele reeks foto's van een fan-tas-ti-sche spontane "reddingsactie" van het grootste deel van de PV-modules die gisteren nog - meestal ongeschonden - aan de façades hingen. Gelukkig is namelijk vlak voor het weekeinde er nog maar een klein deel van de eerste façade gesloopt. De sloop zou de nodige tijd in beslag gaan nemen (er waren zo'n 6 weken voorzien), en er waren gelukkig nog maar een "bescheiden" hoeveelheid zonnepanelen van de gevel getrokken (die echter meteen nogal wat "opzien hebben gebaard", o.a. bij Polder PV).

^^^
Voorzijde (waarschijnlijk het zuidwestelijke front) van de stalen kolos van de nooit afgebouwde "robotgarage". Deze wordt volledig gesloopt, en er komt een "eenvoudige parkeergarage" voor in de plaats. Helemaal rechts ziet u een van de façades met dunnelaag panelen. Die voor het overgrote merendeel door Helden van de lokale scoutvereniging zijn gered op 19 november 2011!

Alle foto's, behalve het eerste Google Streetview exemplaar in dit artikel © Lisette van der Heide, met mobiele telefoon genomen op 19 nov. 2011. Met grote dank!

Blijkbaar waren de lokale scouts van vereniging Vaandrig Lengton Groep uit Zwolle, volgens hun website de oudste van Scouting Nederland (opgericht in 1910), met 120 jeugdleden, ook enorm verontwaardigd over grootschalige verspilling van kostbare, nooit gebruikte PV-modules, dat de leiding spontaan naar het sloop bedrijf is gestapt. En, hoera, ze kregen nota bene toestemming om alle nog niet kapotte panelen (het allergrootste deel) te redden van de sloop .

<<<
Een van de grote blokken, met links de zuidwestelijke en rechts de zuidoost georiënteerde façade helemaal vol dunnelaag zonnepanelen. In de reeds geopende delen van dit gebouw ziet u nog net enkele "poppetjes" aan veiligheidslijnen bezig om te redden wat er te redden valt.


Detail van de vorige foto. Niet helemaal scherp (foto met mobiele telefoon), maar dat doet er verder niet toe. Drie scouts zijn hier bezig om de segmenten met zonnepanelen van het gebouw staketsel los te schroeven, waarna de hijskraan het hele segment voorzichtig naar de grond kan laten zakken zodat de modules veilig losgeschroefd kunnen gaan worden.

Let op de beveiligingslijnen, en natuurlijk iedereen een veiligheidshelm op.
>>>

Dat demonteren ging natuurlijk niet "zomaar", men moest namelijk een kraan regelen, en er moest - uiteraard - veilig worden gewerkt. Dus alles afzekeren met vallijnen, veiligheidshelmen op, en naast het gebouw, op een veilige plek op de begane grond de van de gevel getakelde segmenten met accuboor machines van de kostbare zonnepanelen bevrijden.

<<<
Links de (gele) kraan die werd ingezet om per façade segment de boel naar beneden te takelen, en daar veilig te kunnen demonteren.

Op de vlag staat trouwens "Gereformeerde Hogeschool". Dat zijn de "buren" van dit complex (en die hebben dus verder niets met de werkzaamheden te maken).

 

Vandaag, 19 november 2011 hebben scouts met vereende krachten, op professionele wijze maar liefst 440 dunnelaag panelen kunnen redden van de ondergang, en dit is zonder meer een rondedans waard! Deze scouts dienen als HELDEN te worden geprezen in Zwolle. Duurzame Bikkels van het zuiverste water, met handen uit de mouwen mentaliteit.


Veilig op de begane grond kunnen de afzonderlijke dunnelaag modules worden losgeschroefd van de stalen frames die het hart van de façades van (een deel van) de nooit afgebouwde parkeergarage vormden.

Goed zijn de witte backfoil aan de achterzijde van de modules te zien, de zwarte junction boxen, en de DC kabels die van paneel naar paneel (plus naar min etc.) in serie zijn doorgekoppeld. Er zullen heel wat schroeven zijn losgeschroefd vandaag! Gelukkig zijn accuboormachines daarvoor byzonder handige apparaten, want 400 modules losmaken doe je niet "zo maar eventjes".

Ook het aantal "handen" was ruim "voorhanden" vandaag, je bent immers een actieve scouting club of niet: in noodgevallen is het dan alle hens aan dek, niet lullen, maar paneeltjes smullen...
>>>

 

De bedoeling is dat de panelen (in ieder geval een forse hoeveelheid) op het eigen scouting-gebouw ge-hermonteerd zullen gaan worden, zodat deze eindelijk echt nuttig kunnen worden ingezet. Ik hoop dat dit op een elegante wijze geregeld kan worden, want het gaat hierbij om een fors volume, en om dat op het dak te krijgen is er nog wel e.e.a. aan plannenmakerij en realisatie nodig. Het aller belangrijkste op dit moment is, dat het allergrootste deel van de zonnepanelen is gered, en dat is echt FANTASTISCH!

Ik kreeg van mevrouw van der Heide, die trouwens alle foto's in dit artikel met haar mobiele telefoon heeft gemaakt, waarvoor hartelijke dank, het nummer van de contactpersoon van de scouts. Ik hoop deze persoon nog nader aan de tand te kunnen voelen over deze onverwachte Grote Zwoller Zonnepanelen Reddingsactie, maar kon hem vanavond nog niet bereiken.

Module type
De voor mij als zonnestroom addict meest intrigerende foto die mevrouw van der Heide stuurde, is het hier onder afgebeelde exemplaar. Want dat geeft het etiket aan de achterkant van het zonnepaneel weer:

Uit deze belangrijke foto wordt direct duidelijk welke zonnepanelen het hier betreft. Het gaat om oude amorf kristallijn Si dunnelaag modules van de Duitse top-producent Schott Solar. Die, zoals duidelijk uit het etiket blijkt, een paar jaar een joint-venture had met het grote Duitse energiebedrijf RWE (wat nog steeds tot over de oren in de bruinkolen, poederkolen, en nucleaire mega-centrales zit). Die joint-venture startte in 2002 met de inrichting van het Smart-SolarFab®, maar in 2005 nam de moeder holding Schott AG in Mainz de joint-venture RWE Schott Solar alweer over (zie history van Schott Solar, onder "The 2000s").

Het betreft hier specifiek het module type ASI-F 32/12, wat een maximale systeemspanning aan kan van 600 Volt (openklemspanning, Voc). En wat - typisch voor dit soort amorf kristallijn Si modules - een "beginwaarde" heeft van 39 Wattpiek. En een "gestabiliseerde waarde" van 32 Wattpiek. Dit heeft te maken met het zogenaamde "light-soaking" effekt typisch voor de meeste dunnelaag technologieën (zie ook NREL publicatie over dat curieuze Staebler-Wronski Degradation effect). Waarbij als het ware het module eerst wordt "ingebrand" door het zonlicht, waarna het nominale vermogen van het module "stabiliseert" op een lagere waarde. Dit is volstrekt normaal voor dit type modules. Maar het is wel belangrijk dat je dus rekent (over de hele levensduur), met die "gestabiliseerde" eindwaarde, en niet met het kort durende, volgens het etiket 18% hogere initiële vermogen.

Omdat de zonnepanelen al jaren op de façades van deze te slopen parkeergarage hangen, zal het vermogen dus al lang zijn "gestabiliseerd" rond die aangegeven 32 Wp. Dit betekent, dat, als het aantal "geredde" modules - 440 stuks - inderdaad blijkt te kloppen, dat de scouts van Nederlands oudste padvinder vereniging door een goed gecoördineerde actie een nominaal vermogen van 14,08 kWp hebben kunnen redden.

Het aanvankelijk door mij "gespeculeerde" module vermogen van 60 Wp is dus, zo blijkt, veel te hoog ingeschat. Het is dus inderdaad een "oud" module type, maar het is absoluut geen reden om deze modules, die nooit (?) hebben gewerkt, "dan maar" zonder meer te gaan vernietigen. Wat natuurlijk wel zo is: als er iets van 500 van dit soort modules op die façades hadden gehangen, had het totale opgestelde nominale (gestabiliseerde) vermogen niet veel meer geweest dan zo'n 16 kWp. Met in een zomer toch niet erg veel meer dan zo'n 11 kilowatt aan elektrisch vermogens-output (mogelijk door vertikale façade en 2 oriëntaties fors minder), had het onwaarschijnlijk geweest als hiermee een hoop zware elektrische apparatuur in de "automatisch werkende" garage "bediend" had kunnen worden in dit futuristische, nooit afgebouwde gebouw??? En al helemaal niet in de winterse periode?*

* (Nagekomen) In het originele PV-Nord document wordt echter geclaimd: "It is expected that this amount of energy will provide 100% of the parking’s electricity consumption", en er zou gebruik worden gemaakt van efficiënte transport apparatuur en verlichting. Daarvoor worden echter verder geen data ter ondersteuning verstrekt. Het blijft onwaarschijnlijk dat in de lange winter dit "momentaan" had kunnen geschieden. Als het systeem volledig had worden opgeleverd en vlekkeloos had gewerkt, misschien had de opwek op jaarbasis dan voldoende kunnen zijn geweest voor de totale stroom consumptie van alle apparatuur die voor het "inparkeren" nodig had geweest - aldus de suggestie van de PV Nord informatie. Maar dan had in de winter, en, uiteraard, 's avonds, sowieso stroom van het net betrokken geworden, zoals trouwens in alle "prosumer" situaties met zonnepanelen.

Ik hoop wel dat de scouts van Vaandrig Lengton een behoorlijk groot dakoppervlakte hebben om hun honk op duurzame elektriciteit te laten draaien in de hopelijk niet al te verre toekomst...

NB: Schott Solar produceert nog steeds "ASI" modules, maar die hebben een ander, vierkant formaat, en ze zijn veel krachtiger. Het datasheet omschrijft modules van 100-107 Wp per stuk [NB: wederom gestabiliseerd nominaal vermogen] en hebben een module rendement van 6,9 tot 7,4%. Die zijn al in geen enkel opzicht meer te vergelijken met de ASI modules die van de "robotgarage" zijn gedemonteerd.

Mocht ik meer informatie over de "reddingsoperatie" te weten komen, hoort u dit nog van me...

Nagekomen: project gegevens
Het project heeft wel degelijk subsidie gekregen, en niet zo'n beetje ook. Alleen niet van gemeente Zwolle (die wel warmhartig het project goedkeurde). Dit n.a.v. een byzonder interessante project link die in een van de laatst posts op de blog onder het GeenStijl bericht was gedaan. Die voert naar deze link, met daaronder weer twee zeer interessante pdf's met uitgebreide en gedetailleerde project informatie:

http://www.pvnord.org/buildings/pv_parking_zwolle/index.html

Polder PV vatte enkele gegevens samen op GoT:

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37166321#37166321

"It is to be expected that this type of parking will be placed more in the Netherlands."

... en veel meer "wervende teksten" in het originele PV Nord pdf document wat ook nog spreekt van "start of construction" van de PV-façade in het laatste kwartaal van 2001 (het tweede PV document claimt dat de façade is opgeleverd in april/mei 2005), en een jaarlijkse stroom productie van 15-20 MWh. Het werd allemaal, zo is inmiddels kristalhelder geworden, een compleet fiasco.

Het oorspronkelijke project plan bestond uit een installatie van maar liefst 27 kWp amorf Si façades (650 vierkante meter), PV-advies werd door het jaren later aan RWE verkochte (...) Essent gegeven, NOVEM (EZ), Europese Unie, en Essent zelf hebben subsidies verstrekt van maar liefst EUR 169.500. Het project zou zelf 313.000 Euro hebben moeten kosten, wat neer zou komen op een spectaculaire prijs van maar liefst 10,43 Euro per Wp (info van pdf's gelinkt op de PVNord.org pagina). Tegenwoordig koop je klasse A kristallijne modules voor minder dan een Euro per Wp**. Het PV-deel van zo'n vergelijkbare installatie zou vandaag de dag beslist niet meer mogen kosten dan zo'n 2 Euro/Wp, geïnstalleerd en wel. Een all-in systeem prijs voor zo'n installatie is nauwelijks voor een leek te berekenen gezien de omvangrijke façade structuur die daarvoor moet worden opgetuigd. Dus zonder dat "casco" mee gerekend.

** (Nagekomen) NB: dik 6 jaar na bouw van deze oude façade, in de tussentijd heeft de PV-industrie met name op het vlak van de kristallijne module technologie enorme kostenreducties bewerkstelligd! M.a.w.: "prijzen van jaren geleden" zijn totaal niet vergelijkbaar met de "prijzen van nu".

De project grootte van 27 kWp ("Building Report pdf", met detail tekeningen en fraaie foto's!) zou hebben betekend dat bij uitgangspunt 32 Wp (gestabiliseerd) module, er in totaal bij de nieuwbouw van de façade, die in juli 2004 zou zijn opgeleverd, er maar liefst 844 panelen zouden zijn aangebracht in het geheel ***. Als dat getal zou kloppen, zouden de scouts daarvan iets meer dan de helft hebben kunnen redden van de sloop. Waar de "rest" dan wel gebleven zou zijn is onduidelijk...

*** De uitvoerder geeft 800 stuks op (pers. comm. met Polder PV, 21 nov. 2011). Wat, bij aanname gelijksoortige modules, een totale capaciteit zou betekenen van 25,6 kWp (gestabiliseerd nominaal vermogen).

Het project zou zijn gemonitord door Essent, er wordt geclaimd dat vanaf juli 2004 reeds zou zijn gestart, wat onherroepelijk moet betekenen dat het PV-project al werkend destijds is opgeleverd. Er zouden Siemens omvormers zijn gebruikt (vermoedelijk de oudere Sinvert serie). Van die monitoring is helemaal niets aan gegevens bekend .

Systeem heeft enkele jaren gedraaid volgens uitvoerder, heeft gezien de beperkingen van de situatie (behoorlijk veel gebouwen aan de horizon om het complex) naar tevredenheid gewerkt, en is al geruime tijd geleden afgekoppeld van het net en elektrisch geneutraliseerd (pers. comm. met Polder PV, 21 nov. 2011).

Extra pikant: ontwerper en bouwer is Oskomera (Deurne, NB), wat dit jaar haar tienjarige bestaan viert ... en wat het eerste - en bij mijn weten enige inlever verzamelpunt heeft voor het PV-Recycle project ... al lijkt zelfs het hele PV-Cycle project (initiatief van de PV-industrie) door onderlinge onenigheid en weinig daadkracht te verzanden in een moeras (zie Photon bericht)...

Zonnepanelen voor op het scouting honk

Een scoutingteam uit het duurzame Zwolle

was van de sloopplannen helemaal door het dolle.

Ze stapten kordaat op de Destructor af.

Riepen verontwaardigd, “Dit vinden wij laf!”

En lieten snel de handen uit de mouwen rollen!

Nagekomen reacties op bovenstaand stuk (20 november 2011)

GeenStijl kopieerde, zonder de webmaster van Polder PV te vragen of dat wel "mocht", een stuk uit zijn noeste huisvlijt en zette dat op hun website met de zwaar aangezette titel:

"http://www.geenstijl.nl/archives/images/zonnepaneelfaaaaaaal.html"

De redactie maakte er een sappig stukkie van, plaatste dat op de bekende site, en liet de GeenStijl volgende meute in de rubriek "Reaguursels" lekker vet van leer trekken, op zeer diverse wijzen. Het gros van de reacties gaat over onenigheid over wat nu als een "privaat" project moet worden gezien, wat als "gesubsidieerd" (ambtelijk gefaciliteerd) project moet worden gekwalificeerd, en alles wat er tussenin zit. Voor wie d'r trek in heeft: "Faalgarage Zwolle kreeg WEL subsidie" (20 nov. 2011).

NB: over die prijs die - in de taal van GeenStijl - "ner-gens" op sloeg: dat waren hele normale prijzen bij door NOVEM gesubsidieerde projecten hoor, in the old days. De energiebedrijven en de nodige project ontwikkelaars hebben lekker liggen stoeien met die onafzienbaar gesubsidieerde "mooie" PV-projecten in het verleden. Op de website PVDatabase.org staan enkele exemplaren (kies Netherlands, details zijn via de tabbladen onderaan de pagina op te vragen), op de PV-Info site van het oude NOVEM nog veel meer... Een GoT lezer had ook zijn stevige mening over die prijzen:

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37168947#37168947

Meer sloopwerkzaamheden op video's bij RTV Oost (15 en 17 november 2011 - schokkende beelden voor PV-addicts!!!):

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=133731
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=133855

"Fok" doet ook een duit in het zakje. Althans, met name de forum contribuanten:

http://forum.fok.nl/topic/1739581

En om het helemaal "af" te maken: natuurlijk kon Weblog Zwolle niet achterblijven. Ze hadden vandaag, 20 november een mooi vervolg stuk, met de nodige haarscherpe foto's van de Zwoller Zonnepanelen Reddingsactie van de Vaandrig Lengton Groep!

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/26518/1/

 • "Dag redactie ! Ik feliciteer de geweldige scouts in Zwolle die de PV-panelen hebben gered ! Complimenten !" (collega's van DuurzaamZwolle in e-mail aan Polder PV).
 • "Je hebt GeenStijl gehaald!" (titel van e-mail van goede vriend van de webmaster van Polder PV) ...
"Even in the façade of a low-cost building like a parking the economic use is within years in sight."

De schrijver van die opmerking zal er wellicht iets anders over denken als hij/zij de beelden van de aanvankelijke destructie op RTV Oost tot zich neemt. Uit "Project: PV Parking, Zwolle-NL" pdf op de PV-Nord.com website, waarin nog werd uitgegaan van oplevering van het complete project in april 2002...

http://www.vaandriglengtongroep.nl/ (de bikkels van scouts die de Duurzame Actie van hun leven hebben gehad, en die volgens Polder PV een heel erg mooie PV-installatie gaan krijgen! Wat mij betreft gaat deze groep voor een Koninklijk Lintje en/of een grote Duurzaamheids-Prijs worden voorgedragen)


19 november 2011. Zonnepanelen Terreur in Duurzaam Zwolle. (NB: zie ook het belangrijke vervolg op dit artikel met nieuwe info!)

Verbijsterend nieuws wederom. In Zwolle staat al jaren een bouwval van een parkeergarage wat een volledig gerobotiseerd systeem zou krijgen wat (deels) zou werken op zonne-energie. Het project werd echter een totale flop, met al snel failliet gegane partijen, knallende ruzies, en een gemeente (met zeer duurzame ambities...) die jarenlang met de handen in de haren zat. Het project is blijkbaar niet door de gemeente betaald, maar was al opgezet door private ontwikkelaar Van der Reijd Groep. Het werd nooit afgebouwd. Oorspronkelijk was de bedoeling dat, na enkele jaren vertraging (eerste streefdatum: oktober 2004), al in 2007 de boel zou worden opgeleverd, en dat het publiek toen al voor 1 Euro per uur hun auto's "volautomatisch konden laten parkeren". Op zonnestroom... Vijftien torens, zes etages, vier vakken per verdieping. 360 plekken in totaal. Dat was het hyperambitieuze project, volgens de Stentor in een bericht op 1 juli 2006. Toen al was bekend dat een vergelijkbaar project in Den Bosch was geflopt. Ook in Zwolle werd die "sequel" een catastrofe voor alle partijen. Er was nog eens 6 miljoen Euro nodig bovenop de vier miljoen die er al in was gestoken om het gedrocht af te laten bouwen. Tevergeefs, er kwam een te verwachten kink in de kabel.

"Zwolle maakt werk van duurzaamheid! We hebben immers een stad over te dragen aan volgende generaties, een stad waar we zuinig op moeten zijn. In Zwolle werken we samen aan de toekomst: met instellingen, bedrijven en burgers. Als gemeente stimuleren we, verbinden we en geven we ruim baan aan innovatieve oplossingen die zorgen voor een stad in balans."

Citaat van de pagina "Duurzaamheid" van de gemeente Zwolle.

Blijkbaar waren de frustraties bij de gemeente inmiddels zo hoog opgelopen (volgens de reactie gelinkt op GeenStijl betrof het de frustraties over het niet realiseren van toegezegde parkeer ruimte...), dat men de pijnlijke beslissing heeft genomen om de ontwikkelaar voor het blok te zetten wegens het niet nakomen van afspraken. Ten einde raad heeft toen de ontwikkelaar blijkbaar besloten tot "sloop". Dat past een beetje in het rampzalige beeld van de hedendaagse maatschappij, waar de crisis-sfeer verdoezeld moet worden door zogenaamd "daadkracht" te tonen op willekeurig welk gebied. "Doorpakken" wordt dat wel genoemd in neoliberale kringen.

Zwolle zou in 2011 in totaal zo'n 4.000 vierkante meter zonnepanelen op gemeentelijke daken aanleggen met een investering van zo'n 2,8 miljoen Euro, samen met provincie Overijssel. Maar in de recente berichtgeving wordt dat duurzame beeld wel zeer ernstig verstoord door een schanddaad op datzelfde gebied.

^^^
Foto © Ewoud ten Kleij, de Stentor, deze pagina (meer foto's daar).

Op de originele foto zijn twee van deze grote vertikale gevels te zien, waar hier er een van met een forse knipschaar wordt gesloopt. Modules worden uit de gevel gerukt en donderen met gevelmaterialen en stalen balken naar beneden. Er blijft niets van over. Ik telde per gevel grofweg zo'n 240 panelen, deze 2 gevels alleen zouden dus al ongeveer 480 stuks kunnen hebben bevat. Allemaal zinloos vernietigd.

Wat je daar verder ook van zou vinden (er was reeds 4 miljoen Euro in het project gestoken door de private ontwikkelaar, en dan is de wil om te slopen niet zo hoog), je kunt nog een beetje meegaan in zo'n beslissing, want de gemeente wil wel "verder" met zo'n bezette lokatie natuurlijk. Want dat "stalen karkas" aan de Assendorperdijk (ook wel "robotgarage" genoemd, waar je vast een leuke sequel had kunnen draaien van Terminator, etc.) stond daar maar weg te rotten en werd ook lokaal inmiddels een heftige "pain in the ass" gevonden. Er "moest iets gebeuren". Er werd besloten om de "moderne zooi" dan maar te laten slopen, en op dezelfde plek "een simpeler" parkeergarage te bouwen. Want blijkbaar is zelfs in het provinciale Zwolle de parkeernood voor de fossielen zuipende monsters hoog.

^^^
© YouTube, ingezonden door de Stentor, 16 nov. 2011

KLIK op plaatje om YouTube video link te bezoeken.

Gevel nog intact, maar enkele modules reeds zwaar beschadigd door het zware sloop gereedschap. Het gaat hier gezien de tint van de modules hoogstwaarschijnlijk om amorf Si dunnelaag modules. De leverancier en het vermogen van de modules is echter niet bekend (indien bekend, dan gaarne contact met Polder PV s.v.p.! Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als iemand een etiket van de achterkant van de modules leesbaar heeft kunnen fotograferen, als er zo'n etiket heeft gezeten).

Waar echter in het geheel geen enkel respect voor opgebracht kan worden, is het feit dat de sloper die de opdracht kreeg die taak zeer letterlijk heeft genomen, en de reeds lang in de vertikale gevel opgenomen PV-modules van de stalen gevel heeft getrokken met zwaar sloop gereedschap, en die kostbare dingen heeft laten vernietigen. Ongebruikte PV-modules, let wel. Als ik het goed zie lijken die zonnepanelen op de getoonde foto's "slechts" amorf silicium modules (met paarsgroene "zweem", karakteristiek voor dat type panelen) met waarschijnlijk niet zo'n hoog rendement. Maar het is echt godgeklaagd dat er niet een of andere gemeenteambtenaar direct heeft ingegrepen, en die "privaat gefinancierde" modules voor de sloop heeft laten veilig stellen en ze desnoods op de rekening van de gemeente dan maar naar Mali zou hebben gestuurd, waar ze beslist een heuglijk dorpsfeest hadden gehouden over zoveel kostbare gestolde duurzame energie.

Waarschijnlijk zijn al die PV-modules, het totale vermogen is mij nog niet bekend geworden, nu voor de eeuwigheid vernietigd, en hebben ze waarschijnlijk geen een kilowattuur energie geproduceerd. This is a disgrace, gemeente Zwolle, jullie hadden hier in moeten grijpen, ook al was het niet "jullie project"!

"De zonnepanelen wilden we niet hergebruiken. De techniek gaat op dat gebied zo snel. Het is voordeliger nieuwe te kopen."

en

"Het moet ook lonen iets te demonteren", legt Van der Reijd uit. "Daar gaan veel uren inzitten. Soms is het voordeliger te slopen. Wat bruikbaar is houden we in tact."

Reactie van de sloper volgens een reactie van poster "assenzwolle" op het Weblogzwolle bericht van 17 november 2011.

Als ik de foto's van de reportages zo bekijk, zou in twee van de getoonde gevels er in totaal zo'n 480 van die modules kunnen hebben passen. Onduidelijk is of dat de enige gevels zijn geweest, of dat er meer modules zijn toegepast die niet op het foto- en film-materiaal waren te zien. Als het project uit 2004 met amorf Si modules is uitgerust, kan het wellicht zijn gegaan om zonnepanelen met een nominaal vermogen van zo'n 60 Wp per stuk (het Japanse Kaneka maakte dat soort modules in die tijd). Dan zou alleen de getoonde gevel al minimaal zo'n 29 kWp aan vermogen hebben kunnen gehad. Mogelijk (veel) meer. Nogmaals: onduidelijk is of het daarbij is "gebleven", of dat er nog (veel) meer dunnelaag panelen onder de slopershamer / knipscharen naar Armageddon zijn verwezen.

^^^
Foto © Harry ten Klooster, Weblogzwolle.nl, deze pagina.

De trieste restanten van nooit gebruikte zonnepanelen, herkenbaar aan de junction boxen aan de achterzijde van de witte backfoil, met de DC bedrading er soms nog aan (of er van af gescheurd, met bruut geweld). Ook al waren dit waarschijnlijk oude modules, met een waarschijnlijk laag rendement, het is totaal onverteerbaar dat deze op zo'n schandalig brute, wellicht zeer NEEderlandse wijze, aan hun einde moesten komen...

Ik kan hier geen woorden voor vinden: Dit is echt Bij de Beesten Af! Lekker ook weer dat Geen Stijl hier natuurlijk lucht van kreeg en er meteen een "sappig item" van maakte (Mutsaerts, 18 november 2011).

Wat mij betreft mag de incompetente projectontwikkelaar de komende vijf jaar de SDE bureaucratie voor de uitvoering van de "zonnepanelen sectie" bij Agentschap (vorige post) helpen verlichten. Met een bijstands-uitkering. De sloper mag helpen met invullen.

Want die sloper had moeten weten dat hij die panelen naar Oskomera in Deurne (NB) had moeten brengen. Daar is immers een inzamelpunt van PV-Cycle voor afgedankte zonnepanelen... Maar ja, dat had vast "meerwerk" en dus pecunia gekost. Dan maar de rampetamp er op. Lekker makkelijk, en oh zo typisch NEEderlands...

Nagekomen (PPV Sint):

Zonnepanelen voor Armageddon

Een sloper van een geflopt Zwols nieuwbouw avontuur

vond schroefjes van zonnepanelen losmaken te duur.

Critici werden op voorhand de mond gesnoerd,

een reuzen kniptang werd al ras aangevoerd.

Vele geknakte modules op straat is retezuur.

In ieder geval uiteraard een diep triest geval voor op de zonne-energie bloopers pagina...

Reacties op mijn bericht op GoT:

 • "Zo hallo.. Wat is dat voor een blunder!? Ze hadden anders mij een bericht kunnen sturen en dan had ik al die zonne-panelen er wel afgehaald en meegenomen. Ik kan ze hier anders nog wel gebruiken en inzetten. Wat een verspilling. "
 • "Wat een stel onbenullen. "
 • "Nou inderdaad, wat een ongelofelijke verspilling dit!
  Mij hadden ze ook wel een berichtje mogen sturen, dan was ik wel voor een paar dagen die stalen constructie opgegaan met m'n valbeveiliging om een flink aantal van die panelen te redden van deze onbegrijpelijke vernietiging
  Kost ze verder niks, (ja, tijd is geld, ik weet het) en ze maken anderen nog blij ook.

  Als ik deze beelden zie krijg ik last van oprijzend nekvel en hevige sla en schopneigingen.
  Anders gezegd, ik wordt altijd een tikkeltje agressief als ik dit soort dingen vernietigd zie worden die nog makkelijk een tweede leven konden krijgen.

  What a waste...... "

Nagekomen dd. 17 dec. 2015: Niet alleen in Zwolle weten ze van hakken en spaanders m.b.t. oude zonnepanelen. Later, in het "duurzame" Ede, werd een oud, "uitgewoond" schoolgebouw (Cavaljé) gesloopt. De aannemer nam daar kennelijk niet de moeite een prachtige installatie van 20 PV modules netjes van het dak af te halen, en deze ongetwijfeld nog goed functionerende installatie (gedenk het 15 jaar oude PV systeem bij Polder PV!!) aan een armlastige school in de gemeente te schenken. Het zware materieel werd "voortvarend" ingezet, en de modules mochten ongeneerd tijdens de sloopwerkzamheden worden "gekraakt", en met onbekende bestemming worden afgevoerd... Zie twitter foto's gepubliceerd op 20 okt. 2015, 17 dec. 2015 (afkomstig van foto's op site van betreffende school, via deze link), en ditto 17 dec. 2015 (van bekende blogger Plushuis),

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/26473/55/ (ronduit schokkende reportage, lees vooral ook de reacties!)
http://www.youtube.com/watch?v=-ngOETkI8GY&feature=relmfu (voor zonnepanelen minnaars verboden video)
http://www.youtube.com/watch?v=ylK4YkL0skk (26 aug. 2010, oud filmpje van het intacte complex van de Stentor)
http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/24312 (30 april 2011: vaag NOS bericht, let vooral op de reacties)

http://www.zwolle.nl/artikel/Zwolle-en-Overijssel-investeren-in-zonnepanelen.htm (15 december 2010, 2,8 miljoen Euro voor zonnepanelen op gemeentelijke daken in Zwolle...)
Parkeergarage PV-systeem Zwolle foto in Transitiepad zonnestroom, mei 2005 (Roadmap van Holland Solar, pdf pagina 14)


 
^
TOP

18 november 2011. Hoofdstuk xxx van de SDE subsidie kermis: voorschot- en voorlopige subsidie bedragen 2011-2012. November is weer aangebroken, en dan is het weer tijd voor een van die absurde administratieve operaties die onlosmakelijk zijn verbonden aan het gekkenhuis genaamd SDE. Want, er moet weer "gecorrigeerd" gaan worden. De meeste SDE aanvragers met een beschikking (aanvankelijk van SenterNovem, later van Agentschap NL) die het mooie stuk papier ook daadwerkelijk hebben weten om te zetten in een "gerealiseerd project" (het enige wat telt uiteraard, de rest is drie maal niks) snappen door de bank genomen geen moer van wat ze nu precies aan geld krijgen van "de autoriteiten". Dat geldt natuurlijk voor alle aanvragers, maar zeker voor de brave burgers die dat moeizame traject zijn in gegaan met een klein PV-systeempje, of wellicht "iets groters" van misschien wel enkele kilowattpieken groot.

De exacte te verkrijgen "subsidie" (nu nog steeds uit de steeds meer knellende Rijksbegroting komend) is niet simpel uit te leggen, en dat is natuurlijk ook de bedoeling helemaal niet. Een belangrijke drive voor de SDE lijkt vooral te zijn om de regelingen heel erg ingewikkeld in elkaar te zetten, zoveel mogelijk ambtenaren oeverloze rekensommetjes te laten maken, en het geheel op zo onbegrijpelijk mogelijke wijze te laten uitvoeren. En natuurlijk, vooral niet te veel harde realisatie te krijgen, want dat zou eens kunnen knagen aan de lucratieve omzetten van de Grote Dikke Vrinden van de Staat: de energiebedrijven. Zolang die maar flinke hoeveelheden energie (van wat voor kleur dan ook, dondert niet wat) blijven verkopen, met name aan burgermensjes, roomt de Staat enorme bedragen af, en is die Unholy Alliance aan beide kanten dik tevreden. De burger is dan zoals gebruikelijk de lul. En met duurzaamheid heeft dat alles byzonder weinig te maken. De resulaten waren tot voor kort dan ook deplorabel slecht, het eindresultaat vorig jaar om spontaan waterlanders van in de ogen te krijgen. Zoveel jaren lang dikke ambtelijke en ministeriële poeha over die fantastische "regeling". Zo'n verschrikkelijke deceptie tijdens de "uitvoering".

Staatscourant moois
Afijn: de Staatscourant heeft weer eens een flink stuk huiswerk van de EL&I ambtenaren uitgescheden, op 11 november 2011. En het mooie stuk proza, bomvol getalletjes, is dit keer "maar" 8 pagina's dik. En dat "noodzakelijke" ambtelijke fraais gaat elke keer weer, met het voortschrijden der jaren, dikker en dikker worden, want voor elk "SDE subsidie jaar" moeten nieuwe "voorlopige correcties voor de bevoorschotting" (november), dan wel "definitieve correcties voor het voorafgaande jaar" ("met terugwerkende kracht", voor 1 april) worden gepubliceerd. Elk subsidiejaar krijgt er dan weer een kolom (of rij, afhankelijk van de weergave) bij. U kunt zich wellicht voorstellen hoe dik het pak Staatscourant papier over vijf jaar zal zijn als deze onzin op deze voet verder blijft gaan: dat gaat "flink in de papieren lopen".

Ook over de "uitvoeringskosten" wordt trouwens elders uitbundig gepubliceerd, al is het in de hier besproken publicatie tot bijna een voetnoot geworden in de toelichting achteraan. Er wordt geclaimd dat, aangezien het hier niet om een "systeemwijziging" gaat, deze "regeling" geen invloed op de administratieve lasten zou hebben. Maar die zijn er natuurlijk absoluut wel degelijk, die ambtenaren werken niet voor niets. Raming voor de "openstelling" van de SDE zou neerkomen op dik 2 en een half miljoen Euro. Kun je een leuk PV-project van neerzetten van 1,25 MWp en een jaarproductie van dik 1,1 GWh (rekenend met 2 Euro/Wp all-in). Zonder ambtelijke bemoeienis...

Correctiebedragen dit keer. "Voorlopige"...
Dit maal was het weer de beurt aan de "vaststelling van de voorlopige correctiebedragen" voor volgend jaar. Waaruit dan weer de "voorlopige subsidiebedragen" voor dat jaar zouden kunnen worden berekend. Waar je echter nog steeds geen drol aan hebt, want dat zijn dan nog steeds niet "de definitieve subsidiebedragen". Want die kom je pas vlak voor 1 april 2013 te weten, als je tenminste ooit de Staatscourant raadpleegt (digitaal tegenwoordig). En anders moet je het aan de "niet rechtsgeldige" Agentschap NL boodschappen ontlenen die waarschijnlijk pas begin april van dat nog verre jaar 2013 zullen worden gepubliceerd... Nu is dat ook weer niet zo'n hele grote "ramp", want de subsidietarieven zijn voor de SDE 2008-2020 regelingen sowieso buitensporig hoog gebleken, en moeten dus, in weerwil van alle retoriek van EL&I, beslist als "overstimulering" worden beschouwd. Maar ja, "gelukkig" is de schade voor de Staat der Nederlanden beperkt gebleven, een omvangrijk deel van de met veel toeters en bellen en media aandacht uitgegeven beschikkingen, is tot op de dag van vandaag nog steeds niet ingevuld (bericht PPV later weer over, voor een eerste uitgebreide analyse van het zoveelste Nederlandse duurzame energie debâcle, zie hier).

Echt "zin" om alles rond de SDE waanzin weer eens op een rijtje te zetten had ik niet. Ook al omdat de SDE per 2011 feitelijk voor particulieren is vernietigd door Verhagen en zijn ranzige kornuiten, door alle installaties tot 15 kWp uit de regeling te knikkeren. En daarmee impliciet de decentrale groene stroom revolutie van overheidswege de mond te (proberen te) snoeren. Maar aangezien ik de enige in Nederland ben die van meet af aan al die krankzinnig ingewikkelde tariefcomponenten - althans uitsluitend voor zonnestroom - heeft bijgehouden, in de beroemde SDE tabel, heb ik maar weer eens mijn hand over mijn hart gestreken. En inmiddels de wat achter de realiteit aan lopende tabel inmiddels van een volledige update voorzien. Want het is natuurlijk wel zo dat de regeling voor de "grote jongens" door blijft lopen (vraag echter niet onder welke ranzige tarief "dump" condities, zie verderop). En de particulieren die in SDE 2008-2010 zijn "beschikt" blijven natuurlijk nog tot minstens 2023 meelopen voordat ze uit de regeling (beginnen te) worden gekieperd (als er lang voor die tijd geen economische rampen zijn geschied, wat beslist niet tot het Rijk der Onmogelijkheden moet worden gerekend).


KLIK op SDE tariefcomponenten tabel voor uitvergroting

NB: SDE 2011 slaat op de eerste (reeds overtekende) fase, en dus voor het daarvoor geldende (laagste) basisbedrag van 9 Eurocent/kWh.

In bruin aangegeven de werkelijk voor de beschikten van toepassing zijnde "definitieve" subsidie tarieven. U zult helemaal alleen thuis moeten proberen uit te vlooien wat u met die enige relevante tarieven dan daadwerkelijk verdiend zult hebben. Waarbij u ook nog eens rekening moet houden met de maximering die in SDE 2008-2010 heeft gegolden (maximaal 850 kWh/kWp.jaar wordt vergoed, geen kWh meer). En u moet de uitsluitend voor u van toepassing zijnde "vermeden inkoop prijs" van elektra bij dat subsidiebedrag optellen om aan de daadwerkelijk alleen voor u van toepassing zijnde "eindscore" ("SDE subsidiebedrag plus tarief vermeden inkoop prijs elektra all-in") te kunnen bepalen. Wat ook nogal wat complicaties kan opleveren, want veel mensen weten hun kWh prijs niet eens, houden die vaak ook niet eens bij, en bij variabel tarief contracten wijzigt die al per half jaar.

Polder PV wenst u veel sterkte toe bij de gecompliceerde spreadsheet berekeningen om een beetje verantwoorde afschatting van uw "terugverdientijd" te kunnen gaan maken. Die zal trouwens, gezien de absurd lucratieve SDE subsidies per kWh plus de vermeden inkoop kosten, heel wat korter zijn dan menig betrokkene zich daarvan wellicht heeft voorgesteld... Vanaf SDE 2011 is dat beeld natuurlijk dramatisch ten negatieve gewijzigd, want dan zullen alle hens aan dek moeten, en de nodige extra suikeroompjes en tantes in moeten gaan vallen om nog überhaupt een "rendabel" zonnestroom project te kunnen gaan trekken het komende jaar...

Duur regelingetje...
In de tabel ziet u bijvoorbeeld dat er voor SDE 2010 in het startjaar 2010 zelf een definitief subsidiebedrag van maar liefst 37,7 Eurocent/kWh was vastgesteld (Staatscourant 25 maart 2011), juist voor de als "groot" bestempelde categorie PV-installaties groter dan 15, en tot en met 100 kWp. Dat was al in een jaar dat de mondiale module prijzen heel hard onderuit zijn gegaan, met zeker dertig procent. De paar projectontwikkelaars die toen, vanaf zo'n beetje de zomer hebben kunnen bouwen voor dat subsidie bedrag, hebben een erg lucratief financieel jaartje achter de rug (zelfs al hadden ze slechts een eerste half jaar productie). Ook al omdat ze ook nog een forse vergoeding hebben kunnen vangen voor de stroom zelf (die vaak bijvoorbeeld in het betreffende boeren bedrijf is verbruikt en dus niet hoefde te worden ingekocht). Daar is dus waarschijnlijk minimaal 40-45 Eurocent/kWh aan de zonnestroom verdiend, een, dat mogen we hier beslist wel stellen, alweer absurde vorm van overstimulering. Dan heb ik het nog niet eens over slimme ondernemers die mogelijk ook nog eens aanspraak hebben kunnen maken op diverse andere lucratieve incentives, hetzij van overheidswege (EIA, VIA, VAMIL...) of wellicht nog geholpen met een leuke regionale of provinciale aanschaf bonus van het type wat regelmatig opflakkert in het bizarre PV-landschap van Nederland...

Nota ben: in Duitsland zijn de vaste (all-in) invoedingstarieven in dat jaar 2010 voor nieuwe PV-installaties tm. 30 kWp stapsgewijs omlaag gegaan van 39,14 (begin) naar zelfs 33,03 Eurocent/kWh (per 1 oktober 2010). Voor grotere systemen van 30-100 kWp zelfs van 37,23 naar 31,42 Eurocent/kWh (uiteindelijk meer dan 20% zo laag dan er in Nederland "gescoord" kon worden voor een [max] 100 kWp installatie...)!

Sterker nog: gezien de randcondities voor het bepalen van de "definitieve correctiefactor" voor het jaar 2011 (pas bekend eind maart 2012...) niet zeer wezenlijk zullen verschillen van die voor het voorafgaande jaar, zou het in dat jaar, waarin de mondiale module prijzen nogmaals met zeker 20% zijn ingestort in de eerste jaarhelft, en nog eens 15% omlaag zouden kunnen zijn gegaan in de laatste maanden, mogelijk tot een "definitief subsidiebedrag" kunnen gaan komen wat niet veel verschillend zal zijn dan het al veel te hoge bedrag in 2010. Let wel: in Duitsland is er begin 2011 alweer een forse degressie geweest (tot en met 31 december geldig), wat de vaste invoedingstarieven voor de twee genoemde categoriën (beiden binnen de zogenaamde "grote" SDE 2010 staffel vallend) alweer fors verder omlaag heeft gebracht tot een niveau van 28,74 respectievelijk 27,33 Eurocent/kWh (vanaf 1 januari 2011!). Die bedragen, waar niets bij zal komen, liggen in 2011 dus zelfs zeer aanzienlijk lager dan wat in het "strenge", zogenaamd op de centen lettende calvinistische NEEderland blijkbaar door ons "innovatie" ministerie ogenschijnlijk als "oirbaar" wordt beschouwd...

... gelukkig was er dan nog de bezopen truuk om via de beruchte "normerings-cap" al te forse schade (let wel: van niet heel veel projecten, gezien de voortkruipende realisatie...) in te perken. Als een project meer dan 850 kWh/kWp.jaar produceerde, kreeg de eigenaar ervan (in SDE 2008 tm. 2010) helemaal geen SDE subsidie van de Staat meer (wel, nog steeds, "saldering op kleinverbruik aansluiting", toen echter nog tot max. 2.999 kWh netinvoeding/jaar). Terwijl in Nederland op veel lokaties makkelijk 900 tot zelfs (kustgebieden, optimale installaties) zo'n 1.000 kWh/kWp.jaar kan worden geproduceerd.

Ook hieruit blijkt wel weer dat alle schaamteloze leugens van EL&I over "kosten effectiviteit" en "innovatie" eerder in de grijze bak "restafval" thuis horen dan in een fictieve duurzame prijzenkast waarmee de ambtenaren zichzelf - via de uitlatingen van de dan toevallig dienst hebbende minister - op de borst hebben geklopt, die vier vreselijke SDE jaren lang.

2011-2012
Nogmaals: de definitieve subside bedragen voor 2011 zijn nog helemaal niet bekend, maar zullen niet zeer veel gaan afwijken van die van 2010, gezien de "tariefcomponenten vaststelling politiek" van EL&I (die waarschijnlijk geen parlementariër kan volgen). Vandaar de nog lege vakjes voor die enige categorie die er toe doet, "definitief bedrag". Ook voor 2012 is er natuurlijk nog helemaal niets bekend. Maar "de regeling" is inmiddels aangekondigd, met weer veel op de borst kloppende hosanna's de media in getoeterd, en er moest toch volgens de logica van de al antieke "Algemene Maatregel van Bestuur" van de SDE een nieuw lijstje komen. En dus verscheen daar die Staatscourant publicatie, met de mooie ambtelijke titel "Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 november 2011, nr. WJZ / 11154754, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2012 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2012)" (45 woorden). Goed dat de Staatscourant niet meer op papier verschijnt, want dat had weer een stukje gratis CO2 vastleggende boom gekost ...

Deze maal wordt in 12 artikelen met maar liefst 43 "leden" die bijna allemaal in twee "sub-leden" zijn onderverdeeld, "uitgelegd" hoe die "voorlopige" correctiebedragen voor al die verschillende SDE opties er in 2012 dan wel uit komen te zien. Als je de oorspronkelijke SDE regelingen, en wel de "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie", daar niet naast hebt liggen, snap je helemaal geen drol wat daar nu is geschreven, en welk getal dan wel bij welke categorie of subcategorie hoort. Je moet dus duivels goed opletten, en die "aanwijzingsregeling" er naast hebben liggen, anders liggen overname blunders voor het grijpen (vandaar ook mijn disclaimer onder de door mij gemaakte "zonnestroom" tabel, u gebruikt die tabel op eigen risico!).

In die regeling zijn er varianten voor maar liefst 13 verschillende energie opwekkings-modaliteiten opgevoerd, waarvan de optie "wind in meer" wel de meest exotische is: een noodgreep van - destijds - van der HO-even (nu: IEA) om nog iets van "power" in de SDE regeling te krijgen, door een unieke, speciaal op het lijf geschreven subsidie kermis voor het NOP project bij het fel protesterende Urk toe te kennen. Verder zijn nieuw de opties osmose (zeg maar "Blue Energy", voor een eerste pilot met het zoet/zout water interface), geothermie (van een diepte vanaf 500 meter), "vrije stromings energie", en de beroemde "groen gas en gg hub" opties ingevoerd waar straks ongetwijfeld klauwen vol SDE geld naar toe zullen gaan (zeg maar vooral: noord Nederland onder de Energy Valley paraplu, die hard heeft gelobbied bij van der Hoeven).

SDE 2011
In ieder geval gaat SDE 2011, zoals natuurlijk al lang door mij voorspeld, een alweer onverwacht "festijn" voor de potentiële investeerders in zonnestroom projecten worden die in de valkuil van die alweer belachelijke ("zo goedkoop mogelijk proberen er nog wat van te maken die duurzame energie, dondert niet op welke wijze") regeling zijn getrapt. Maar dan van een totaal andere orde dan die voor de eerste drie "regelingen". Want de piketpalen zijn ditmaal - uiteraard, er is geen geld meer - niet "naar boven de hemel in", maar "ergens een paar meters onder het maaiveld" gericht. Basisbedrag "fase I" (de goedkoopste, "dump" fase) voor zonnestroom projecten met een nominaal generator vermogen van minimaal 15 kWp (uitsluitend in de zogenaamde "vrije" categorie beschikbaar, anders had die optie direct uit de hele regeling uitgeschreven kunnen worden) een miezerige 9 Eurocent/kWh. Dat was een jaar daarvoor, in SDE 2010, nog voor installaties "groter dan 15 en maximaal 100 kWp" een leuke 43,0 Eurocent/kWh, bijna een factor vijf maal zo hoog...

En dan gaat er ook nog eens een "hoger voorlopig correctiebedrag" vanaf in het komende jaar. Dat was in 2011 nog ("voorlopig", "definitief" is pas eind maart 2012 bekend...) voor SDE 2010 5,3 Eurocent/kWh, voor SDE 2011 installaties echter een iets gunstiger 4,6 Eurocent/kWh (bedrag genoemd in de oorspronkelijke "aanwijzingsregeling", genoemd in het aparte kader). In 2012 zou die "voorlopige correctie" echter alweer neer gaan komen op 5,5 Eurocent/kWh, voor beide regelingen (SDE 2010 en SDE 2011), wat boven het niveau ligt voor de jaren 2010 en 2011. Een hogere correctie factor betekent uiteraard: een nog lager resterend subsidie bedrag.

Het resultaat - in 2012
Na de aftreksom gemaakt te hebben "basisbedrag" (vaste waarde) minus "voorlopig correctiebedrag" (verandert elk jaar weer en wordt pas in het jaar na het feitelijke voorschot jaar met terugwerkende kracht "definitief vastgesteld"), kom je dan eindelijk op het "voorlopige subsidiebedrag" uit. En dat geeft een "nogal bizarre" uitkomst als je de installaties beschikt (of nog te beschikken) in twee opeenvolgende SDE subsidie jaren met elkaar vergelijkt (vetgedrukt: reeds bekend definitief subsidiebedrag):

(drie getallen, achtereenvolgens voor subsidie in 2010, 2011 en 2012)

SDE 2010 [15,001-100 kWp] 37,7 - 37,7 - 37,5 Eurocent/kWh

SDE 2011 [> 15 kWp] ... - 4,4 - 3,5 Eurocent/kWh

Ga daar maar eens aan rekenen, met die factor van bijna ELF verschil in subsidie/kWh in 2012. Zelfs met de wetenschap dat module prijzen nooit zo gunstig zijn geweest. Maar voor een hondenfooi van 3 en een halve Eurocent/kWh "subsidie" van de Staat gaat in 2012 niemand die zijn verstand gebruikt een "economisch haalbaar" groot PV project realiseren. Die mensen gaan in de meeste gevallen waarschijnlijk de rit zo lang mogelijk uitzingen en pas vlak voordat de beschikkingsdatum komt te vervallen* "proberen er iets van te maken". Hetzelfde geldt als dat miezerige "subsidiebedrag" nog een cent zou worden opgekrikt als er volgend jaar maart een "definitief" correctiebedrag zal worden vastgesteld... Ik ken wel iemand die zoiets van plan lijkt te zijn om te gaan doen. Maar hoe die voor zichzelf rekent gaat mij in ieder geval boven de pet. En de initiatiefnemers van de grootste prijs dump actie van allemaal, WWZ waarschijnlijk ook...

* Volgens de "aanwijzingsregeling" van de SDE 2011 (artikel 41, lid 2), zouden de aanvragers maar liefst drie jaar hebben na ontvangst van de beschikking, om het PV-project te gaan realiseren. Omdat de eerste beschikkingen zo'n beetje begin oktober 2011 "gehonoreerd" (= beschikt?) bleken te gaan worden volgens updates op de website van Agentschap NL, hebben die project indieners dus nog maar liefst tot en met september 2014 de tijd om de module prijsdalingen verder af te gaan wachten. In de tussentijd zou er wel eens byzonder weinig met die beschikkingen kunnen gaan gebeuren, is de inschatting van Polder PV (of er komen andere interessante extra financiële incentives op het netvlies, waardoor het wel "eerder uit kan") ...

In de SDE 2011 zit dan ook nog een basiselektriciteitsprijs verwerkt, waar het jaarlijks bij te stellen correctiebedrag niet "onder" mag duiken, 4,4 Eurocent/kWh is dat geworden. Het eindresultaat, de onderaan in de SDE 2011 kolom vermelde 4,6 Eurocent/kWh (= basisbedrag minus basiselektriciteitsprijs) zal überhaupt het maximaal haalbare SDE subsidie bedrag voor PV-projecten in die regeling zijn. Realiseert u zich dat s.v.p. goed...

SDE 2012 ???
... en in de SDE 2012 regeling gaat het helemaal een "feest" worden voor de grote SDE project trekkers. Die moeten immers al haantje de voorste zijn in de eerste van de vijf fases, anders kunnen ze sowieso naar inloting fluiten. Met een basisbedrag van nog maar 7 Eurocent/kWh. Dat is alweer 2 cent minder. Wat je dan nog aan "subsidie" over gaat houden, en door welke bureaucratische molens je tegen die tijd heen moet om nog aan wat miezerige centen te komen mag u voor uzelf gaan bedenken. De SDE regeling lijkt in ieder geval impliciet voor nieuwe projecten dood verklaard, of je moet uit alle mogelijke andere kanalen de nodige heftige financiering zien los te peuteren. Anders red je het nooit. Of anders ga je waarschijnlijk een zeer onrendabel project aanleggen. Dat mag u natuurlijk doen van mij, maar als u in financiële problemen gaat komen vanwege zo'n riskant project, moet u tegen die tijd niet gaan klagen en zelf de problemen op gaan lossen...

"Gelukkig" nog geen andere correcties
De ambtenaren hebben nog veel meer mogelijkheden om "in te grijpen" in de tarieven, dat is ook de uitdrukkelijke bedoeling van de slimbo's geweest die de afschuwelijke AMvB van de SDE hebben opgesteld. Ambtenaren moeten in hun visie altijd de mogelijkheid hebben om nog wat van die "lucratieve" (???) basisbedragen af te halen, en daarvoor zijn verschillende extra correctie opties al van tevoren klaargezet. Ik noem maar wat: "inkomsten uit de verkoop van CO2 certificaten", en dat soort ongein. Die dingen zijn helemaal niks waard, dus dat stelt geen moer voor. Maar afgezien van dat, ook al is die "optie" om verder in te grijpen (en dus het subsidietarief nog verder onder druk te zetten) al sinds SDE 2008 "aanwezig", er is tot nog toe geen gebruik van gemaakt in de al tot een aardige stapel gegroeide Staatscourant publicaties over de SDE regeling.

Nu zou je kunnen zeggen: OK, dan zet je dat in een zinnetje erbij, "nog geen correcties volgens die en dat artikel in de AMvB van de SDE". Klaar is Kees. Dan kent u ambtenaren niet goed. Dat moet zo "moeilijk mogelijk", en zo "uitgebreid mogelijk". En dus staat er per duurzame energie optie een apart artikel waarin even fijntjes staat aangegeven dat die correcties op "nul Euro" zijn gesteld. Voor alle opties een apart artikel, voor alle vier nu gepubliceerde SDE regelingen. Wat voor alleen al de fors uitgedijde SDE 2011 betekent dat er onder 15 artikelen elk een individueel "lid" staat (b), met een formulering vergelijkbaar als deze voor de eerste drie opties in SDE 2008 voor de voorlopige correctiebedragen voor het jaar 2012:

^^^
In rood: toevoegingen van Polder PV aan deze screendump van de besproken Staatscourant publicatie. Rechts de opties zoals die geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van het "artikel" nummer uit de bijbehorende SDE regeling (hier: SDE 2008, artikel nummers met rood rondje omcirkeld). Links per optie het aparte "lid b.", wat vanaf de eerste SDE regeling (SDE 2008) nog nergens iets anders heeft laten zien dan een (extra) correctie bedrag van "nul Euro" (€ 0).

De wel elk jaar (meestal) wijzigende standaard correctie op het basisbedrag staat in deze enorme documenten onder "lid a." vermeld, per optie. Voor zonnestroom komt die post bij kleinverbruikers (vrijwel uitsluitend "categorie PV klein") neer op een zogenaamde "gemiddelde stroomprijs in de markt". Wat volgens de toelichting achteraan deze publicatie ontleend zou zijn aan CBS statistieken exclusief alle vastrecht nonsens die daar in is gestopt (dus alleen: levering kaal + energiebelasting kaal en over beide posten BTW toegevoegd). En wat ook niet anders kan zijn dan een dood-ordinair gemiddelde, niet gewogen naar daadwerkelijk aantal gebruikers per contract, maar alle "prijzen op een hoop gegooid, en dan domweg delen door het aantal tarieven". Wat absoluut geen correcte afspiegeling is van "de gemiddelde marktprijs". Want daarvoor moet beslist "per tarief" het aantal klanten wat dat tarief ook daadwerkelijk gebruikt of toegerekend krijgt worden meegenomen. Ik geloof nooit dat het CBS die in onze piratenmarkt uitermate gevoelige bedrijfsgegevens krijgt. Laat staan dat ze die kunnen controleren... Ergo, wat waarschijnlijk resulteert is een volstrekt kunstmatig en puur fictief "marktgemiddelde", wat voor die "berekening" wordt gebruikt...

De ambtenaren die al die extra "lid b. met € 0 correcties" hebben toegevoegd zullen misschien wel gedacht hebben: "zo kunnen er geen vergissingen ontstaan". Of misschien denken ze wel dat de bomen de hemel in groeien op deze aardkloot. Of whatever. SDE en bureaucratie. Brrrrrrr! Wie helpt ons eindelijk uit deze ambtelijke nachtmerrie in crisistijd?

Hoezo, "fors stijgende stroomprijzen"?
Over die in de legenda onder de screendump besproken "gemiddelde consumentenprijs" trouwens tot slot nog dit. Als je onder de tabel voor SDE 2008 kijkt welke "definitieve" (vetgedrukt) resp. "voorlopige" consumenten prijs gemiddeldes (= correctiefactor) er inmiddels zijn "bevonden" dan wel "voorspeld" door EZ / EL&I ambtenaren, kom je op deze nogal onthullende trend (2008 > 2012):

22,0 > 22,9 > 21,9 > 22,8 > 21,8 Eurocent/kWh

Als die twee laatste getallen "uit zouden gaan komen", en dus de werkelijke consumentenprijs voor elektra ("gemiddelde in de markt") zouden gaan weerspiegelen, zou het verschil tussen 2008 en 2012 neer gaan komen op een negatieve ontwikkeling van 0,2 Eurocent/kWh, of een gemiddelde prijsdaling van 0,9% in 5 jaar, of zo'n (minus) 0,2% gemiddeld per jaar betekenen. Wat het prijsniveau voor 2011 betreft: mijn gemiddelde Greenchoice tarief was dit jaar 21,27 Eurocent/kWh, bij Vattenfall/NUON (groot klanten bestand) lag dat een halve Eurocent/kWh (incl. BTW) hoger, dus op 21,77 Eurocent/kWh. M.a.w., de gemiddelde "markt" prijs zoals EL&I die lijkt te berekenen zou zelfs (in 2011) nog behoorlijk lager kunnen liggen dan gedacht. En dat terwijl de ene na de andere "specialist" dan wel "leek" maar hersenloos en copy and paste-achtig blijft rond toeteren dat "de elektriciteitsprijzen wel 7% gemiddeld per jaar (zouden) stijgen". Ze weten absoluut niet waar ze het over hebben, dat heb ik eerder - voor de all-in tarief ontwikkeling bij Vattenfall/NUON al uitgebreid gedocumenteerd.

Dat wilde ik ook nog even kwijt...

Bronnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-20331.html (11 november 2011, 8 pagina's ambtelijk "feest" rond het jaarlijkse gekkenhuis "vaststelling voorlopige correctiebedragen SDE". Voor het jaar 2012.)
http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/voorschotten-stimulering-duurzame-energieproductie-2012-bekend (16 november 2011: samenvatting van Staatscourant publicatie met eigen tabel voor correctiebedragen voor alle opties voor SDE 2010 en SDE 2011, van alle vier de SDE regelingen, en een paar "rekenvoorbeeldjes" wat de consequentie voor de "voorlopige" subsidiebedragen zou zijn in 2012)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-9424.html (1 juni 2011, gruwelijke, 78 pagina's dikke Staatscourant publicatie met de "aanwijzingsregeling" SDE 2011)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-962.html (25 januari 2010, ook respectabele, maar iets minder dikke "aanwijzingsregeling" SDE 2010)

Meer links naar een overdadige, veel ambtenaren aan zinloos werk houdende lawine aan Staatscourant publicaties en beleidsdocumenten over de moeizaam voort kruipende SDE regeling vindt u uitereraard bij Agentschap NL. Via de pagina "Officële bekendmakingen".


 
^
TOP

17 november 2011. Nieuwe dimensies voor dunnelaag panelen: First Solar >5 GWp. Wereldkampioen dunnelaag technologie fysieke productie en afzet, het in Arizona (U.S.A.) zetelende zonnepanelen bedrijf First Solar heeft een mooi record te pakken, waar er ongetwijfeld nog velen van zullen gaan volgen.

Het bedrijf meldde vandaag dat er in totaal in hun productie historie van dunnelaag CdTe modules een vermogen is geproduceerd van meer dan 5 Gigawatt. Aangezien het hier om dunnelaag modules gaat, is daarbij sprake van enorm grote volumes. Het bedrijf stelt in hun persbericht dat dit equivalent zou zijn aan zo'n 66 miljoen stuks. Terugrekenend kom je dan op een "gemiddeld" vermogen per geproduceerd paneel van 75,8 Wp uit. Dat is een relatief hoge "gemiddelde" waarde, wat zou betekenen dat het concern het laatste jaar enorm veel van hun efficiëntere types geproduceerd zou moeten hebben. De krachtigste commercieel verkochte First Solar (generatie 3) modules hebben tegenwoordig een nominaal STC vermogen tussen de 77,5 en 87,5 Wp per stuk, met module efficiënties tussen de 10,8 en 12,2% (zie datasheet FS 3™ serie). Op laboratorium schaal claimt First Solar al met een CdTe cel product een efficiëntie van 17,3% te hebben bereikt, afgelopen juli 2011.

Het concern laat ook een grafiek zien waaruit blijkt dat ze dit jaar een gigantisch volume van zo'n 2.300 MWp aan module productie capaciteit zouden hebben opgebouwd. Hoeveel modules er daadwerkelijk dit jaar zijn geproduceerd op die capaciteit weten we echter nog niet. Het zullen er "niet weinig" zijn geweest. Photon meldde in het april nummer van 2011 dat het bedrijf met stip wereld record producent is in de dunnelaag sector, met in 2010 reeds een geproduceerd volume van 1.412 MWp (ruim 28% hoger dan de productie in 2009). De tweede grootste dunnelaag module producent, het Japanse Sharp, produceerde volgens een schatting van Photon slechts een zevende deel van dat volume in 2010 (200 MWp, dit betreft trouwens een ander technologie platform, amorf/mikrokristallijn silicium)...

Eind 2012 wil het First Solar concern al een capaciteit van 2,8 GWp hebben opgebouwd. Ze zijn pas in 2002 begonnen met de grootschalige commerciële productie. Dat heeft geen enkel ander bedrijf ze op dat niveau na gedaan, alleen de Chinese reuzen met hun kristallijne modules (en gigantische bedragen aan lucratieve staatsleningen) hebben nog heftiger uitgepakt, of zijn dat gaan doen...

3 GWp zou er aan module contracten in Europa zijn afgesloten (u kunt er vergif op innemen dat het grootste deel daarvan in Duitsland zal zijn afgezet, of nog zal moeten worden neergevleid in grote PV-parken). En 2,7 GWp zou in de vorm van grote "utility scale" projecten in het thuisland U.S.A. zijn gecontracteerd die o.a. via de bekende "Power Purchase Agreements" tot stand zijn gekomen of nog in bouw zijn.

Het concern claimt ook op hun website dat er reeds "over 4 GW of working installations" met First Solar modules zouden zijn (hier). Als dat letterlijk genomen zou moeten worden, zouden er dus minder dan 1 GWp aan modules zo her en der nog rond liggen te slingeren in grote magazijnen en/of "klaar" staan bij project ontwikkelaars die wel pap lusten van gigantische zonnestroom parken. Zoals het Lieberose project in Brandenburg wat, zoals reeds eerder door mij gemeld, 53 MWp groot is opgeleverd (zie ook website van het park). Maar wat volgens PVResources, inmiddels uitgebreid zou zijn tot een omvang van zelfs 71 MWp (op de site van project ontwikkelaar juwi zie ik daar echter geen bevestiging van)...

Met de geproduceerde 5 GWp aan modules zou, volgens First Solar, een duurzaam stroom productie potentieel met een "equivalent van 2,5 miljoen huizen" moeten zijn bereikt. Tja, het is maar wat je als referentie neemt, natuurlijk. "Amerikaanse huishoudens"? Dan is het zeker erg veel. In ieder geval moet gezegd worden dat de oude modules van het bedrijf het in de testopstelling van Photon op het Duitse deel van het Avantis terrein in ieder geval zeer goed doen. Dus blijkbaar prima panelen (zit ook vele jaren research in, vergeet dat niet).

Ik wens First Solar een "goede concurrentie" toe, en vooral een mooie positie om die brutale kristallijne silicium boys and girls vlijmscherp en bij de les te houden...

http://investor.firstsolar.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=624675


17 november 2011. Lekker door salderen maar weer: antwoorden kamervragen Paulus Jansen "energiebelasting salderen". Het einde van het jaar begint enigszins in zicht te komen, en dan moeten er de meest verschrikkelijke knopen worden doorgehakt over belastingen en dat soort ongein. Dat is meestal een moeras van verschrikkingen voor de leken (zeg maar 99,99999 procent van de inwoners van dit landje). Een feest voor "belasting deskundigen". Die hebben d'r een dagtaak aan.

Dat terzijde. Wakker geworden door de aanhoudende onduidelijkheden over "het salderen van zonnestroom", de rol van de belastingdienst in die ondoorzichtige materie, wel of niet energiebelasting (de allergrootste slok op de borrel) salderen, en dan is er ook nog zoiets als de BTW, heeft de keihard door ploeterende Paulus Jansen, energiespecialist van de SP, "Kamer vragen" gesteld aan het ministerie van Financiën over deze zeer heikele materie. Die nogal vaak over de tong gaat, maar het fijne begrijpt zo'n beetje niemand d'r van.

Polder PV heeft er in een eerder stadium al uitvoerig aandacht aan besteed, aan "al dat gesaldeer van zonnestroom". Op 1 juni 2011. Zie daar ook voor de nodige heftige referenties...

Op 14 november 2011 werden op de website van het Rijk onder het hoofdje Financiën de antwoorden van staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, gepubliceerd, op de vragen van Paulus Jansen (link onderaan dit artikel).

De vragen van de SP-man waren knap ingekleed, want als je als parlementariër slecht geformuleerde vragen "aan de regering" stelt, kun je ook halfzachte, ontwijkende of totaal niet ter zake doende antwoorden verwachten, it's all in the political game.

De antwoorden
Ondanks die prima formuleringen is het antwoord van VVD-er Weekers weer een feest voor juristen waar volgens mij over niet al te lange tijd vast wel eens rechtszaken over gevoerd zouden kunnen gaan worden. Want de antwoorden zijn gevat in zeer kronkelige juridisch geformuleerde bewoordingen, al lijkt de boodschap met name voor boeren en buitenlui met, houdt u dat s.v.p. goed op het netvlies, een aansluiting van maximaal 3x 80 Ampère, een zeer positieve te zijn. Met name dit prachtige, ter zake doende exemplaar, die zo in een lijstje kan (vetdruk van Polder PV):

2. Zoals in het antwoord op vraag 1 is vermeld, is saldering van energiebelasting onder de genoemde voorwaarden van toepassing voor zover het saldo van de elektriciteit die van het net wordt afgenomen minus de elektriciteit die op het net wordt ingevoed positief is. Dit betekent dat voor de saldering van de energiebelasting in die zin een maximum geldt, dat deze niet verder gaat dan de energiebelasting die drukt op hoeveelheid elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Dus ook als er meer dan 5000 kWh op het net wordt ingevoed kan er saldering van de energiebelasting plaatsvinden.

Mr. drs. F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Ministerie van Financiën, in beantwoording van vragen van SP Tweede Kamer lid Paulus Jansen, over salderen van energiebelasting.
Kamerbrief van 14 november 2011.

Die boodschap luidt dus in andere bewoordingen (volgens Min. Fin.): "ongelimiteerd salderen van energiebelasting lijkt toegestaan, zolang het saldo van afname (gemeten in kWh) minus netinvoeding (idem, is NIET gelijk aan "bruto opwek van de zonnestroom installatie"!!!) positief is ("groter dan nul"). Let ook op de formulering "kan". De opstellers van die tekst hebben waarschijnlijk net als Weekers ook een "mr." voor hun naam staan. Er staat beslist niet: "de Wetgever gebiedt onder alle omstandigheden dat er ongelimeerd energiebelasting zal worden gesaldeerd, mits het saldo van afname minus opwek achter een en dezelfde fysieke aansluiting (niet zijnde een slechts op papier bestaande EAN code) groter dan of gelijk aan nul is". Dat had ik veel liever gezien, letterlijk opgenomen in de Elektriciteitswet. Maar ja, dat staat er dus niet...

Dat laatste daargelaten, zou, in theorie, bovenstaande formulering van Weekers de weg kunnen openen voor boerderijen (etc.) met een aansluiting van maximaal 3x 80 Ampère (!!!), die een flink dakoppervlak hebben voor almaar goedkoper wordende zonnepanelen, en die tegelijkertijd ook een hoog verbruik hebben. Maar ook als voorwaarde dat het verschil van de resterende netinvoeding (de bruto productie van zonnestroom minus de zelf verbruikte hoeveelheid achter de aansluiting, die volautomatisch het net op gaat) niet groter is dan de totale afname die nog "moet worden genoten over de factuurperiode"

Let daarbij heel erg goed op die "factuurperiode". Die zal namelijk cruciaal zijn. De pest met zonnestroom is namelijk dat er een enorm overschot in de zomer wordt geproduceerd, en je dat dus alleen maar enigszins redelijkerwijs "leveringskosten inclusief energiebelasting" kunt salderen ("tegen elkaar wegstrepen") als je het over het hele jaar doet dan wel kunt doen. In de winter haal je als het ware het overschot van de in de zomer op het net gezette grote overschotten aan zonnestroom binnen de salderingsregeling weer van het net af. Hier is in de antwoorden van Weekers echter niets over geregeld, dus hier blijven potentiële duivelse details liggen waarover onzekerheid blijft. Elke "prosumer situatie" is uiteraard wezenlijk verschillend van een willekeurige andere situatie (prosumer = energie consument die regelmatig eigen duurzame energie/stroom produceert, deels direct consumeert, en deels op het net zet). In Duitsland zou elke scheet in wet worden geregeld en vastgelegd, hier laten de Regenten de betrokkenen maar wat graag bungelen in onzekerheden. Dit is, zoals u mogelijk snapt, niet bevorderlijk voor het vertrouwen van met name de grotere potentiële investeerders in zonnestroom projecten. Die willen namelijk absolute zekerheden voordat ze heftig gaan investeren, geen schimmig blijvend moeras rond "salderingsperikelen"...

Meer antwoorden
Verder gaat, naast wat op een puur "cosmetische correctie" in een verdwaald wetsartikel lijkt te zijn (antwoord vraag 3), de brief vooral in op eventuele claims uit het verleden waarbij boeren in theorie "teveel betaalde" (lees: "onterecht niet gesaldeerde") energiebelasting "terug" zouden kunnen claimen bij hun leveranciers (vragen 5 en 6). Dat gaan leuke processen worden, is mijn inschatting. Je moet immers wel exact weten en vooral "snappen" wat er op je nota's is komen te staan (dat weet bijna niemand in Nederland). En pikant is natuurlijk dat een post die normaal gesproken "niet toegekomen is aan de Staat der Nederlanden", gevorderd zou moeten gaan worden bij een op de piratenmarkt opererende leverancier die met die Staat niks te schaften zou hebben (maar wel op dat leuke extra mistige, "ingehouden" salderingspostje zal proberen te blijven zitten, natuurlijk)... Ik wens de daarvoor in te hure advocaten veel succes met "de rechtsgang" in de mogelijk paar gevallen die het zou kunnen betreffen.

Nog steeds problemen niet opgelost
Zelfs al zou het allemaal inderdaad gaan lukken op jaarbasis op deze wijze ("ongelimiteerd salderen mits saldo positief"), blijven er nog steeds donkere wolken aan de horizon hangen, en andere onopgeloste valkuilen. U dacht toch niet dat het allemaal eventjes "opgelost" zou worden? Dit is en blijft Nederland.

(1) BTW*
Er is namelijk nog helemaal niets in de antwoorden (noch vragen) te vinden over de rol van de BTW in de saldering, dus daar kunnen de volgende kamervragen over gaan (mits zeer scherp gesteld en kristalheldere, onweerlegbare antwoorden uitlokkend waar iedereen wat mee kan). Op consumenten niveau gaat dat al - in mijn geval - om een behoorlijk percentage van bijna 16% van het totale kWh all-in bedrag, met mijn huidige tariefstelling. Dat is geen kattenpis, en als je dat om wat voor belastingtechnische kromme reden dan ook niet zou "mogen" salderen (mits verschil afname-netinvoeding positief is) wordt de investering in een mooie grote zonnestroom installatie daar nadelig door beïnvloed. Ook al zal het minder zijn bij "middelgrote" verbruikers achter een kleinverbruikers aansluiting, die een veel lagere all-in prijs voor hun stroom zullen betalen dan kleinverbruikers onder de beruchte eerste (duurste) energiebelastingstaffel, max. 10.000 kWh/jaar (zie mijn grafiek met alle staffels voor het dramatisch grote verschil tussen verbruikers onder cq. boven die beruchte grens van 10.000 kWh/jaar).

Over de BTW salderen zijn in het verleden al meermalen harde woorden gevallen, en ik heb het fysieke bewijs dat een grote energieleverancier in het verleden uitsluitend de kale stroomprijs ("leveringspost") heeft gesaldeerd bij sommige klanten (dat was toen nog, voor 2009, "vergeten" energiebelasting, en BTW, en variabele transporttarief component te salderen...). En die die onzalige handelswijze pas na heftig protest van (?? enkele ??) wakkere klanten hebben teruggedraaid... Eneco vond toen dat BTW helemaal niet "gesaldeerd" mocht worden. Voer voor in potentie knallende ruzies, dus weer. Als de Wetgever hier geen keiharde dictaten over in Wet opneemt.

* Energieenwater.net had hier een interessant artikel over, gepubliceerd op 1 juni 2011, waarin door het Min. Fin. wordt geclaimd dat er inderdaad "BTW problemen ontstaan bij het onbeperkt salderen van zelf opgewekte stroom". (artikel tegenwoordig helaas achter een pay-wall)

(2) Ferrarismeters de dupe?
In punt 6 van de brief wordt uitgelegd onder welke "condities" eventuele claims van teveel betaalde energiebelasting zouden kunnen worden teruggevorderd (ik wens u veel succes, dat gaat zeker niet over rozen, dat pad). Daar wordt al gesteld dat bekeken moet worden "hoeveel elektriciteit aan de klanten geleverd is en hoeveel elektriciteit de klanten op het net hebben gezet". U voelt hem al aankomen: dat kan helemaal niet met een Ferrarismeter, waarvan je uitsluitend na een bepaalde periode het fysieke resultaat van de saldering ziet, en niet wat er het net op is gegaan, noch wat er van het net is afgenomen. Ook in alle andere perikelen rond die saldering is de Ferraris een uitzonderlijke meter. Maar het is wel de beste meter, omdat het ding zonder bureaucraten, belastingdeskundigen, of energie leverancier juristen, braaf zijn wettelijk toegestane salderingswerk doet. Elke seconde weer. Zo'n beetje alle andere partijen behalve de zonnestroom opwekker haten die prachtige meters. Nergens voor nodig: ze voeren de Wet uit!

Maar ze zijn dus wel een liability voor diegenen die zich zouden beroepen op het terugvorderen van vermeend niet gesaldeerde energiebelasting. Want dan zou zelfs de Inspecteur van de Belastingdienst kunnen stellen: tja, er is niks gemeten aan in/uit stromen, dus u kunt fluiten naar uw vermeende rechten. Ik zie het echt gebeuren, in de rechtbank...

(3) Wijze en vooral: frequentie van factureren - impact
Met alle enorm ingewikkelde wetswijzigingen is er ook een bizar voorstel door geloodsd om iets van 6 maal per jaar de eindverbruikers "te gaan informeren over het energieverbruik" (of 't ie daar nu behoefte aan heeft of niet, dat schijnt "Europa" zo te willen). Dat heeft alles met de hele "slimme meter operatie" te maken (gewild en zwaar gepusht door EnergieNed, al sinds hun eerste rapport in 2005). En alleen dat al herbergt vele gevaren in zich. Er worden namelijk ook al - weliswaar bekritiseerde - voorstellen gedaan om vaker dan over een periode van een jaar te gaan factureren, wat ge-ga-ran-deerd een hoop ellende zal gaan geven bij die "saldering". Of: niet meer op voorschotbasis gaan betalen, maar daadwerkelijk naar rato van het fysieke maandelijkse energieverbruik. Dat moet dan allemaal worden "bemeten" (netbeheer en leveranciers willen u maar wat graag een sluwe meter daarvoor aansmeren). En dan kunt u de rampen al van tevoren uittekenen.

Als er om wat voor reden dan ook een "onverwacht korte" factuurperiode ontstaat bijvoorbeeld door verhuizing, of er wordt al dan niet gewild van energieleverancier "geswitcht", kunnen we vergelijkbare problemen gaan verwachten. NB: de webmaster van Polder PV belandde zonder dat hij daar om had gevraagd enkele jaren geleden bij Greenchoice, nadat zijn wel verkozen leverancier Echte Energie door Eneco was opgeslokt (dat noemt NMa "een officiële switch"...). Dan volgt volautomatisch een "contract beeindiging" (bij de "oude" leverancier) en een "start van een nieuw contract" (bij de "nieuwe" leverancier, al hebt u daar mogelijk helemaal niet bewust voor gekozen, bijvoorbeeld bij een overname). Dit kan ook forse gevolgen hebben voor de saldering die op de eindafrekening bij de oude leverancier moet plaatsvinden. Als dat bijvoorbeeld midden in de zomer gaat geschieden, en je hebt bijvoorbeeld als boer net een enorm overschot opgebouwd bij het saldo netinvoeding minus netafname, kun je hier vet de mist in gaan met de nog op het net "staande" overschotten. Als u de lul bent, vangt u daar op zijn hoogst een paar Eurocent/kWh voor. En reken dat maar eens door in die geweldige terugverdientijd berekening voor die dikke PV-installatie die u met zoveel bloed, zweet en tranen had opgetuigd...

Overschot, en dan?
Als je in de zomerperiode enorme overschotten hebt, en maar relatief weinig verbruik, hoe gaat de met de huidige antwoorden van de heer Weekers geconfronteerde energie"leverancier" (lees: energie"ontvanger") dan om met die vermeende "honderd procent saldering" als er bijvoorbeeld vaker per jaar gefactureerd zal gaan worden? Ik geef u nu al op een briefje dat u in zo'n geval slechts alleen het deel wat u zelf verbruikt heeft op uw boerderij "honderd procent gesaldeerd" zult gaan krijgen binnen genoemde korte factuur periode. En dat u een miezerige vergoeding van die enorme overschotten in de zomermaanden zult "mogen" verwachten. Dat heet ook nog steeds in de woorden van Weekers, en gekopieerd van een onzalig directief van de ambtenaren van de NMa uit 2006, "redelijke terugleververgoeding" (NB: exclusief BTW...). Lees: feitelijk een kolenfooi, het maximum wat ik tot nu toe heb gehoord is iets van 8-9 cent bij Greenchoice. Way out of line van de all-in prijs van zo'n 22 cent die veel particulieren (kleinverbruik tarief) momenteel voor hun "gesaldeerde zonnestroom" ontvangen (gaat per 1 januari een paar procent bovenop komen, in ieder geval bij Vattenfall/NUON).

En ik zie echt geen beren op de weg, beste mensen. Op keurige kantoren worden al lang ver weg van het oog van het parlement "voorstellen" gedaan die dramatische gevolgen kunnen gaan hebben voor dat salderingsverhaal in de genoemde scenario's. Lees deze flinke knaap maar eens van die ongrijpbare instantie tussen netbeheer en leveranciers, EDSN. Dat document is al van ... 18 september 2008.

NB - vetdruk van Polder PV:

Artikel 31 c komt te luiden

Artikel 31c

Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de meterstand ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net ingevoede elektriciteit. Indien de hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit groter is dan 5000 kWh biedt de leverancier voor het meerdere een redelijke vergoeding op basis van artikel 95c, derde lid.

Elektriciteitswet 1998 "nieuwe stijl" ("Wet van wijziging 26 februari 2011", onder letter "M")

Immers: er moet in al die genoemde gevallen "over de factuurperiode worden afgerekend" als we het over dat salderen hebben, zie het aangepaste artikel 31-c in de Elektriciteitswet hier boven. En die "facturering" zou zelfs meerdere keren per jaar kunnen gaan worden. Het "opgebouwde saldo in de zomer" kunt u dan niet meer verplaatsen naar (opsouperen in) de normaal gesproken heftige afname periode in de winter. Echt, dit soort administratieve "toestanden", die zo kenmerkend zijn voor onze in permanente chaos gedompelde energie markt, gaat gegarandeerd alweer problemen opleveren.

Polder PV is dan ook helemaal geen voorstander van salderen, omdat zeker bij grotere productie volumes zoals bij boerderijen, er gegarandeerd meer wrijving met de twee grootste belanghebbende partijen gaan optreden: met de Staat der Nederlanden (die bij "normaal over een hele jaarperiode salderen" forse hoeveelheden energiebelasting - en BTW gaat missen), en natuurlijk met de leverancier die zijn rol als "leverancier" natuurlijk niet omgedraaid wil zien worden. Anders kan hij/zij wel ophouden met de business...

Doet u Polder PV maar een invoedings-model Deutscher Art, vergoeding uit te keren door de onafhankelijke netbeheerder, via een aparte, in eigendom te verkrijgen en te exploiteren meter. Volledig buiten die extreem politiek gevoelige partijen "Staat" en "leverancier" om. Geeft alleen maar een hoop ellende en investeerders afschrikkende onzekerheden.

(4) Weinig impact op situatie particulieren
De antwoorden van Weekers zijn vooral van interesse voor de mogelijk forse groep ondernemers met behoorlijk hoge verbruiken die achter een kleinverbruik aansluiting schuil gaan. Grotere aansluitingen (>3x 80 Ampère) kunnen salderen sowieso op hun buik schrijven, dat heeft Verhagen in zijn SDE 2012 brief voor de zoveelste maal duidelijk gemaakt (analyse Polder PV, n.a.v. kadertje over de door EL&I gevreesde "overstimulering").

En particulieren dan? Die hebben vrijwel niets aan deze antwoorden, want die gaan over die beruchte "grens van 5.000 kWh netinvoeding". En vrijwel alle particulieren gaan daar nooit aan komen, aan die grens. De crux bij burgers is vooral dat ze wel kunnen salderen, maar dat er levensgrote problemen komen "als ze door de nul heen schieten". Dat is het gevolg van steeds meer uitbreidingen die ons tegenwoordig om de oren vliegen, en ook gewoon omdat er steeds meer hele daken worden volgelegd. Vooral bij dubbeltarief klanten leidt dat al snel tot "negatieve meterstanden" op het hoog tarief telwerk, en aangezien hier ook al niks over in Wet is geregeld, leidt dat vaak tot problemen. Al helemaal als je een (niet verkozen) Ferraris meter in huis hebt, en je schiet door de nul. Dan ben je de lul.

Zelfs (tegenwoordig) bij het groenste jongetje van de klas Greenchoice, want die heeft opeens, voor de zoveelste maal hun "voorwaarden" aangepast. Die pas in het voorjaar van 2011 waren herzien. En daarbij worden mensen met Ferrarismeters gediscrimineerd t.o.v. mensen met "teruglever meters" (die ook vaak niet zelfverkozen zijn, maar bijvoorbeeld al aanwezig waren in huis, Enexis heeft een voortvarend beleid en veel viertelwerk meters in huizen geplaatst). En dat kan helemaal niet.^^^
Screendumps van website Greenchoice van 30 mei 2011, en 17 november 2011, van pagina "zelf-opwekken/met-zon/energie-terugleveren". De wijzigingen werden al eerder ontdekt, op 25 oktober 2011, op Gathering Tweakers (hier).

Hieruit blijkt een totaal niet met klanten gecommuniceerde structurele beleidswijziging bij de "groenste leverancier van Nederland" waarbij mensen met een onverkozen, volautomatisch salderende Ferrarismeter ("de slimste meter voor zonnestroom opwekkers") structureel, en volgens mij onwettig, benadeeld worden t.o.v. mensen met een al dan niet verkozen "digitale" meter. Waarbij er tenminste wordt uitgegaan van een meter "met telwerken voor afname en voor netinvoeding" (er zijn ook digitale meters zonder dat soort telwerken namelijk...).

Overigens, zoals al eerder door mij aangestipt: een "energiewet" bestaat helemaal niet. Dus u kunt daar - in de visie van Greenchoice, zo lijkt het - al helemaal geen "rechten" aan ontlenen...

De reacties in de duurzame gemeenschap op de niet gecommuniceerde wijziging bij Greenchoice waren nogal fel (zie vanaf deze post en verderop). Dit krijgt vast een staartje...

Restantje brief
Duidelijk wordt wel uit de "Kamerbrief" van Weekers, dat er bij negatief verbruik helemaal geen energiebelasting wordt gesaldeerd. Je krijgt dan nog slechts een kolenfooi voor je donkergroen opwek, van je leverancier. Nederland verandert op dit punt geen steek: je krijgt er helemaal niks voor aan groene waarde, zeker niet van het Ministerie van Financiën. Je mag blij zijn DAT je nog wat krijgt voor die "negatieve overschotten". Van wie die fooi dan komt, doet verder weinig ter zake. Het is gewoon veel te weinig...

De antwoorden van Weekers gaan verder helemaal niet in op deze zoveelste problemen met (kleine) zonnestroom saldeerders. Er werd ook helemaal niet om gevraagd. Het gaan weer drukke tijden worden bij de parlementariërs. Als ze d'r nog zin an hebben natuurlijk...

Tot slot, buraucratisch detail
Bij de beantwoording van vraag 1, over de zogenaamd als "duidelijk" bevonden (?) "Wet belastingen op milieugrondslag", die al vele malen is gewijzigd (zie Wetstechnische informatie via die link), gaat Weekers in op "de grenzen van het toelaatbare" rond te salderen energiebelasting. Hij formuleert dat als volgt (vetdruk van Polder PV):

"Op basis van artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 wordt tot een grens van 5000 kWh gesaldeerd. Wordt er meer dan 5000 kWh per jaar via de aansluiting op het net ingevoed, dan moet het energiebedrijf op basis van artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor het meerdere een redelijke terugleververgoeding betalen."

Mr. drs. F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Ministerie van Financiën, in beantwoording van vragen van SP Tweede Kamer lid Paulus Jansen, over salderen van energiebelasting.
Kamerbrief van 14 november 2011.

Goed lezen: daar wordt van een situatie "tot" gerept, en van een situatie "meer dan". Ik mis die essentiële piketpaal in het antwoord. Wat moeten de mensen die exact op die 5.000 kWh terechtkomen nu van meneer Weekers? Dat lijkt muggenzifterij, maar in Duitsland zou in WET (niet in een of andere parlementaire brief) dan een frase staan "bis einschliesslich" of "von, inklusive", of iets dergelijks. Nederlandse wettenmakers zetten liever niet de puntjes op de i. Wat echter wel zou moeten. Vandaar dat het hier zo'n puinhoop is (diverse hoogleraren in de rechten klagen daar trouwens al jaren over, to no avail).

Dit alles laat natuurlijk onverlet dat de antwoorden van Weekers zonder meer interessant genoeg zijn om eens kritisch door te lezen, en er al dan niet uw "voordeel" mee te gaan doen. Kijken of dit dan die lang verwachte "revolutie in zonnestroom" zal gaan geven. Althans: bij de boeren die zo graag "willen". Voor particulieren met beperkte dakruimte verandert er ogenschijnlijk niets.

Tot slot II (nagekomen)
Over de implicaties van "onbeperkt salderen" bij boeren die zeker boven de 10.000 kWh eigen verbruik zitten, en dus minstens in de tweede energiebelasting staffel worden afgerekend voor het grootste deel van hun verbruik: die "mogen" straks dus (bij positief overblijvend restverbruik) over het totale volume van de te salderen kWh opwek, met de huidige tarieven, die EB voor die staffel gaan salderen voor 4,08 Eurocent/kWh ex BTW = 4,86 Eurocent/kWh incl. BTW. Dat is natuurlijk veel minder dan wat particulieren kunnen salderen (momenteel 13,34 Eurocent/kWh incl. BTW), en het komt bovenop de leveringsprijs die vaak ook een stuk lager zal zijn. Komt een significant deel van het verbruik van de boer zelfs boven de 50.000 kWh op jaarbasis, gaat de te salderen hoeveelheid boven die 50.000 voor de EB component ("derde staffel") nog maar 1,09 Eurocent/kWh ex BTW = 1,30 Eurocent/kWh incl. BTW worden.

Dus "vetpot" gaat het "onbeperkt salderen" natuurlijk ook niet echt worden. 40.000 kWh à EUR 0,0486 = 1.944 Euro per jaar voor de "tweede EB staffel" (uitgaande van: er wordt verder niet aan die salderingsregel "getornd", wat beslist niet zeker is). Daar kun je dan na het eerste jaar een leuk extra setje panelen van zo'n 2 kWp van kopen, voor op het eigen huis (uitgaande van alleen module prijs voor grofweg een Euro per Wattpiek, moet de rest van de hardware nog bij). Laat dat alles ook duidelijk zijn. Ook Weekers let goed op de centen. Voordat we van "overstimulering" moeten spreken bij het Ministerie van Financiën (die verder natuurlijk niks "uitgeeft", maar slechts "minder inkomsten binnen zal krijgen"), moeten er wereldwonderen geschieden...

Tot slot III (nagekomen)
Voor diegenen die met deze kennis in huis eindelijk flink van bil willen gaan met "onbeperkt salderen" raad ik met klem aan om alles wat u van plan bent te gaan doen bij de Belastingdienst van tevoren schriftelijk af te spijkeren. Voordat u voor een Euroton aan zonnepaneeltjes gaat kopen. Die dingen worden weliswaar aardig goedkoop, maar u gaat wel een hele grote uitgave doen. Laat u s.v.p. niet verrassen, maar leg zaken vast. Bezint eer u begint, we hebben ons in Nederland vaak genoeg laten verrassen door "eventualiteiten"... Succes ermee!

Vragen en antwoorden "Saldering energiebelasting" (pdf Paulus Jansen SP / Frans Weekers Min. Fin.)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=1488 (16 november 2011, bijdrage van Energeia)


© 2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP