starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
4x is failliet van PV
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

SDE "+" ESDEENEE 2011

Wachten tot u een ons weegt: vergeet verdere Staatssubsidies voor zonnestroom

"Openstelling SDE 2011 iets later naar medio 2011"
(Verhagen, de 11e van de 11e, 2010  )

Oorspronkelijke Kamerbrief "Verzoek SDE+" (11 nov. 2010) hier te downloaden:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/11/11/verzoek-inzake-sde.html

Staatscourant publicaties SDE 2011:
Voorschotverlening SDE 2011 (voor SDE 2008-2010): STC 17447, 9 nov. 2010

Alle berichtgeving over SDE en parafernalia "volgens de autoriteiten": bij Agentschap NL

Naar inhoudsopgave van deze pagina

SDE tariefcomponenten tabel aangepast (update componenten 2012)

Vragen en/of opmerkingen gaarne op het bekende adres van Polder PV

"Waarom sluit de regering deze techniek de facto uit voor een snelle uitrol? Dit is toch het zoveelste staaltje flipperkastbeleid met de SDE? Dit is toch dodelijk voor het draagvlak onder goedwillende burgers?"

Paulus Jansen (SP), in zijn vergeefse pleidooi voor blijvende ondersteuning van zonnestroom (en zonnewarmte) tijdens het Gruwelijkste Aller Energiedebatten (6 december 2010), waarbij Zelfverkozen EnergieGod Verhagen alle kritiek naast zich neerlegde, de kernenergie revolutie (en dus: Armageddon) over ons land uitbraakte, en niet meer in staat leek te zijn om zijn haat jegens decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit bij burgermansjes te onderdrukken. Zie Paulus zijn inbreng (pdf).De essentie (zonnestroom subsidie SDE 2011)

Dat was na een eerste onzekere aanzet waarin Verhagen op typische CDA wijze de mistbanken tot ondoordringbare diepte deed toenemen in zijn "eerste SDE+ brief" op 30 november van het Jaar des Heeren 2010 meteen duidelijk. Verhagen haat zonnestroom, en deed daartoe na heel veel slinkse bootafhouderij, gedraai en gekronkel, eindelijk zijn "coming out" op die beruchte Zwarte Zesde December 2010. En verklaarde de al jaren door het Ministerie van Economische Zaken (omgedoopt tot "EL&I") aan kettingen geboeide, continu gesaboteerde, met permanente onzekerheden omgeven, en dus impliciet perspectiefloos gemaakte PV-markt voor ons in fossielen gedrenkte land de facto dood als een pier.

Althans: de "van Staatswege te ondersteunen markt". Want kleinschalige zonnestroom werd er feitelijk eerder al, in het Verhagen Decreet van 30 november 2010 er zonder pardoes, en met leugenachtige "argumenten" genadeloos uit geflikkerd. En door het voor de tigduizendste maal fundamenteel wijzigen van de SDE in een compleet anders werkende SDE+ heeft hij de economische randcondities voor "de grotere PV-installaties" in ons land zeer bewust zo schofterig slecht laten maken door zijn zonnestroom hatende beleidsambtenaren, dat vermoed kan worden, dat er (vrijwel) geen enkele aanbieder in ons land onder de beestachtig verslechterde omstandigheden ook maar een schim van een kans maakt om een "rendabel te maken" PV-systeem op te leveren onder een "SDE+". Laat staan dat die dan alsnog een "kans" zou maken in de nieuwste vorm van tombola binnen de SDE "plus": de bikkelharde gelijktijdige concurrentie met onvergelijkbare "goedkoper biedende" alternatieven binnen dezelfde budget ruimte. Dus dat gaat sowieso een verschrikkelijk gokspel worden, en alleen dat al is de dood voor de investeringsbereidheid. Het eerste bericht dat een investeerder in zonnestroom in Nederland het definitief voor gezien houdt voor nieuwe projecten, heeft Polder PV inmiddels al bereikt...

Ergo: een de facto eind van de Staatsondersteuning voor de eigen PV-markt, en veel zwarter kunnen de donderwolken in dit van God en Gaia verlaten land niet meer gaan worden. Hier is uitdrukkelijk, en met vilein genoegen, al jaren lang op aangestuurd door de decentrale opwekking hatende beleidsambtenaren op EZ, en mogelijk ook op het Ministerie van Financiën (die gewenste energiebelasting en BTW inkomsten, 69% van mijn huidige kWh tarief, in rook ziet opgaan als decentrale opwekking een succes gaat worden).

Uitgebreide reportages in de nieuwsberichten van 1 december 2010 (SDE "+" brief 30 november) en 7 december 2010 (bespreking vergadering 6 december).

Deze walgelijke Staatsgreep van een vertegenwoordiger van de grootste verliezers (!!!) van de afgelopen twee verkiezingsrondes zal nog lang nadreunen in de Nederlandse parlementaire historie. Dit laat verder onverlet, dat alle "oude" verplichtingen onder de marginale MEP regimes (slechts ruim 600 PV systeempjes) en SDE regelingen 2008-2010 overeind blijven. En daar gelden gewoon de bestaande verplichtingen, zoals afgetekend in een aardig stapeltje voor slechts weinigen te doorgronden Staatscourant publicaties. Ik zal pogen om enig nieuws daarover hier nog bij te houden, geen garanties natuurlijk. Vanuit een permanente depressie in een zichzelf richting Armageddon duwend stinkend rijke, en volgevreten natie, is het slecht rapporteren geblazen, immers.

Waar rampen met de complete afbraak van de marktondersteuning in Nederland zoal toe leiden, hebben we deels al bij Wijwillenzon punt nl gezien, die probeert via een nogal ingewikkelde collectieve inkoop constructie juist vanwege de mega frustraties rond het verloop van de SDE "regeling" nog wat burgers te matsen (levering in april 2011, met talloze curieuze beleidswendingen). Weer andere lieden, die dat kanaal niet zien zitten, reageren weer op hun eigen wijze. Zoals deze van GoT:

Ook hier voorbereidingen aan het treffen voor PV. Maar zoals het er nu naar uit ziet zonder SDE. Scheelt overigens ook wel gerommel in de meterkast.
Nu zou een extra groep plaatsen voldoende zijn. Just in case.

Dat betekent dat ik de panelen bijna net zo goed zelf uit China kan laten komen i.p.v. bij de lokale PV boer. Garantie is dan alleen wel iets lastiger, dus zal even zoeken zijn naar een betrouwbare paneelbouwer.

Prijs van de panelen moet natuurlijk onder de 2 Euro / Wp zitten.

M.a.w.: steeds meer mensen doen hun broek naar beneden richting Den Haag, steken er nog wat specifieke vingers bij op, en gaan toch panelen plaatsen. Want dit schijnt nog steeds een "vrij" land te zijn. Al zuchten we in steeds ernstiger mate onder de Stalinisten en Energie Dictators in Den Haag met hun goedkope groene prutspraatjes. Jammer alleen dat de bulk van die "buiten de SDE om gerealiseerde dan wel te realiseren" installaties nergens centraal zullen worden bemeten, en dat de fysieke productie van dat toenemende aantal PV-systemen niet "voor het invullen van de door Europa opgelegde 14% duurzame energie verplichting in 2020" zullen worden meegenomen. Ik blijf erbij, en herhaal het hier nog maar eens, om u dat goed onder de neus te wrijven: Nederland is zwaar gestoord bezig en hoort in een internationaal krankzinnigen gesticht te worden opgenomen waar het de totaal geflopte energie politiek betreft.


Polder PV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute interpretaties van de absurd ingewikkelde regelgeving, daarvoor moet u bij de ambtenaren van Economische Zaken (inmiddels EL&I) zijn. Want die hebben deze ongein allemaal verzonnen.


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Rekenwirwar, getallenbrei, en knetterende koppijn...
Om het overzicht te houden bij dezen alle voor de meeste Nederlanders en brancheorganisaties- en verenigingen onnavolgbare tariefcomponenten bij elkaar voor zonnestroom subsidies voor alle SDE regelingen met alle - bekende - data voor 2008-2012 (update november 2011). Alle bedragen in eurocent/kWh, alle open vakjes: nog niet bekend. Let op! Voor alle categorieën blijft nog steeds gelden, voor de regelingen SDE 2008-2010: er wordt beslist nooit meer dan 850 kWh/kWp.jaar gesubsidieerd uit de SDE ruif voor zonnestroom* (tenzij er wonderen gaan geschieden, wat niet waarschijnlijk is). Ook al zult u veel meer dan die waanzinnige cap produceren, wat in veel gebieden in Nederland gewoon de bikkelharde realiteit is... De twee belangrijkste rijen zijn de op twee na laatste en de op een na laatste: het "voorlopige" subsidiebedrag zoals dat in de voorschotten wordt verwerkt door Agentschap NL (voorheen: SenterNovem), resp. het "definitieve", pas voor 1 april van het opvolgende jaar met terugwerkende kracht (!!!) door EL&I vast te stellen eindbedrag op basis van het dan pas te publiceren "definitieve correctiebedrag" voor het voorafgaande jaar...

* Vanaf SDE 2011 opgetrokken naar 1.000 kWh/kWp.jaar, maar voor particulieren niet meer bereikbaar vanwege de ondergrens van 15 kWp voor een "in theorie te beschikken installatie"...

Omdat met de publicatie van de "voorlopige" correctiebedragen voor 2011 de tabel meteen explosief in breedte toenam, wat al versterkt werd door de eerste componenten voor het jaar 2012, heb ik in een kader hieronder een clickable screendump van mijn spreadsheet weergegeven. Voor de legende van die tabel, zie onder het blauwe kader.

Tabel met alle tariefcomponenten SDE 2008 - 2012

update: april 2012 (definitieve correctiebedragen en subsidie bedragen in 2011, en voorlopige correctiebedragen voor 2012)

NB: Als u fouten ontdekt in deze waanzinnige tabel (niet onmogelijk...), gaarne een e-mail met uitleg, met dank!
© original November 2009/last update April 5, 2012, P.J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)


KLIK op plaatje voor uitvergroting (evt. doorklikken om leesbaar te krijgen).

LEGENDA bij tabel (zie plaatje hierboven)

* Deze categorie is van boven "afgetopt"!!! Tussen 7,501 en 15,000 kWp wordt er niet meer dan het maximum voor een 7,500 kWp installatie gesubsidieerd: u ontvangt slechts voor maximaal 7,5 [kWp] x 850 [kWh/kWp.jaar] = 6.375 kWh/jaar subsidie en geen cent of kWh meer!!! (het heeft dus nauwelijks zin om groter dan 7,5 kWp te bouwen in die categorie als het om het verkrijgen van subsidie gaat, tenzij men uitsluitend voor de meerwaarde van "salderen" voor dat traject 7,5-15,0 kWp had willen gaan met een dure installatie).

** In SDE 2011 is de categorie "klein" uit de regeling geknikkerd. Er is uitsluitend nog een categorie "groter of gelijk aan 15 kWp", zonder limitering aan de bovenzijde (voor het eerst in de regeling), en met een maximering van de specifieke jaar opbrengst van 1.000 kWh/kWp.jaar (dat was in de eerste drie regelingen nog 850 kWh/kWp.jaar). Intekening in de eerste fase betekent dat PV-installaties met een basisprijs van slechts 9 Eurocent/kWh worden geconfronteerd, waar het correctie bedrag nog van af moet, zodat er waarschijnlijk iets van "4,4 Eurocent/kWh subsidie" over gaat blijven in 2011 zelf (hoogst fragenswürdig of er al grote projecten gerealiseerd gaan worden) of zelfs maar 3,5 Eurocent/kWh in 2012 (voorlopig subsidiebedrag in voorschotten). Daarvan kan geen enkel "normaal" PV-project zonder massieve extra externe financiering van rond gebreid gaan worden. Of de modules moeten gratis verkregen kunnen worden natuurlijk. In SDE 2012 is het nog erger geworden, omdat de eerste fase nu start met een absurd basisbedrag van nog maar 7 Eurocent/kWh. Onhaalbaar voor PV, tenzij er "extreme extra kunstgrepen en financiering" kunnen worden toegepast.

1 Dat is de (door EZ) veronderstelde "gemiddelde marktprijs" (die niemand betaalt en bovendien waarschijnlijk sterk afwijkend fout is voorspeld) voor de betreffende categorie, achteraf definitief vastgesteld in het opvolgende jaar vóór 1 april (AMvB van de SDE, artikel 14, lid 3). Specifieker gezegd voor de "kleine" categorie: "De gemiddelde hoogte van het marginale eindgebruikertarief (oorspronkelijk bij consumptie van 3.000 kWh/jaar) voor kleinverbruikers in Nederland" - Staatscourant Nr. 16798/9 november 2009...). Dat laatste is dus inclusief alle opslagen voor kleinverbruikers (per 1-1-2009 incl. energiebelasting en 19% BTW: "stopcontactprijs"). Of ("grotere" categorie): "De gemiddelde waarde van de meest relevante prijsindex/indices voor het verhandelen van elektriciteit opgewekt met behulp van zonnestroom over de periode oktober-december (t-2) en de periode januari-september (t-1) van het jaar (t) waarop het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting van toepassing is."... (nogmaals: ik heb die SDE regeling niet verzonnen).

In de "correcties" kunnen nog extra posten worden opgenomen. Tot en met de vaststelling voor de definitieve correctiebedragen voor SDE 2008 tm. SDE 2010 (25 maart 2011) zijn die echter allemaal op "nul" gesteld, evenals in de bevoorschotting voor 2011. Ook die voor de (veronderstelde) "waarde" van de door de zonnestroom SDE invoeders gratis via CertiQ weg te geven groencertificaten (zeg maar: "de groenheid van uw zonnestroom"...): "De correctiebedragen voor de waarde van de garanties van oorsprong en eventuele andere, uit overheidshandelen voortvloeiende verschillen tussn de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit of gas, worden voor 2010 op € 0,00 vastgesteld voor alle categorieën productie-installaties" (zelfde Staatscourant publicatie als hierboven geciteerd) ...

2 Zoals verdisconteerd in de voorschotten (wordt pas met terugwerkende kracht vlak voor 1 april van het volgende jaar allemaal "gecorrigeerd", dus van tevoren is het definitieve subsidiebedrag onbepaalbaar. I.t.t. alle onzinnige geronk daarover op zeer veel sites van leveranciers, die er door de bank genomen weinig van lijken te begrijpen. Die uiteindelijk door EL&I achteraf bepaalde "gemiddelde consumentenprijs van het voorafgaande jaar" kan fors afwijken van de prognose. Het correctiebedrag kleinverbruikers voor 2009 was bijvoorbeeld veel te hoog opgegeven, want dat was 27,3 eurocent/kWh, maar het werd [volgens EL&I] slechts 22,9 eurocent/kWh, 16% lager!). Let ook op dat u per jaar in de voorschotbedragen slechts 80% van het bepaalde maximum bedrag (max. 850 kWh/kWp.jaar maal X kWp maal voorlopig subsidiebedrag/kWh, waarbij "X" het opgestelde nominale vermogen van de installatie is) uitbetaald krijgt.

3 Maximaal gehanteerde verschil tussen basisbedrag en basiselektriciteitsprijs = correctie wat in het (voor de Staat) meest ongunstige geval is "te schokken door Agentschap NL". Als de "gecorrigeerde" van toepassing zijnde marktprijs lager wordt dan die basiselektriciteitsprijs, zal niet van de eerste, maar van de laatste worden uitgegaan om het correctiebedrag te bepalen (de Staat plust het verschil niet meer bij en het risico is voor de PV-systeem exploitant, zie ook verder, o.a. J7).

Bespreking voetnoten m.b.t. de genoemde bedragen in de tabel. Referentie: kolom lettercode gevolgd door rij cijfercode:

M8 Berekend was voor 2010 5,1 eurocent/kWh voor het correctiebedrag (5,4 ct x "onbalansfactor" 0,94...), maar dat lag onder de voor SDE 2009 vastgestelde basiselektriciteitsprijs. Vandaar dat het hierboven geschetste scenario reeds voor de grotere categorie van toepassing is verklaard in de voorschotbedragen die de exploitanten hebben gekregen - voor SDE 2009 (alleen de uiteindelijk definitief 128 "beschikte" van de op 6 mei 2009 binnengekomen 2.805 projectaanvragen...) of de SDE 2010 (slechts 131 mazzelpikken uit de oceaan van 35.000 inmiddels waarschijnlijk geshredderde aanvragen voor die categorie...). Voor alle andere voor de "grote" SDE categorie in deze tabel opgevoerde tariefcomponenten voor het correctie bedrag, zowel voor de voorschotbedragen, als voor de definitieve bedragen, geldt hetzelfde: niet het berekende correctiebedrag is de maat der dingen, maar de telkens weer door EZ/EL&I opgevoerde "basiselectriciteitsprijs" van 5,3 Eurocent/kWh.

Opgelet!

L3 Let op dat i.t.t. de opgave van "1" kWp als bodem in de EZ brief voor zonnestroom installaties voor SDE 2010 "klein", in het aan deze brief/de regeling ten grondslag liggende ECN Beleidsrapport (pdf) er zeer duidelijk "in opdracht van EZ" gerept wordt van de in 2008 en 2009 uiteindelijk (op instigatie van EZ) gehanteerde "0,6" (eigenlijk: "0,601") kWp als "bodem in de regeling" (ECN heeft het in haar eerste rapporten helemaal nooit gehad over "een bodem", dat is een karakteristieke truuk van EZ geweest om alle potentiële instappers met kleine setjes uit de SDE te weren...). De Staatscourant publicatie van 25 januari 2010 geeft als nieuwe "ondercap" in de regeling "groter of gelijk dan 1 kWp", waarbij ik dus uitga van "minimaal 1,000 kWp".

L10, N10 Agentschap NL hanteerde destijds (als SenterNovem) op basis van mij nog onbekende gronden iets van mijn "voorlopige subsidiebedragen" afwijkende getallen in hun persbericht over de SDE 2010: 24,4 resp. 35,1 eurocent/kWh. Polder PV heeft hier een apart stuk aan gewijd, zie bericht van 2 december 2009!

Regel 2 NB: in de in de kop van de tabel vermelde vermogens-staffels (de categorie PV-installaties die van toepassing is op de in de kolom er onder weergegeven tarieven) dient het streepje "-" gelezen te worden als "tot en met". "0,601-3,5 kWp" dient dan ook gelezen te worden als "een installatiegrootte van 0,601 tot en met 3,5 kilowattpiek nominaal STC (DC) vermogen van de in het systeem opgenomen PV-modules"...

Voor uitgebreide toelichting van de uitgebreide SDE tabel, zie mijn bespreking van 18 november 2011.

Voor alle officiële documenten en links naar Staatscourant publicaties, zie de waslijst op de website van Agentschap.nl: HIER.


Evolutie basisbedrag (zie verder analyse 5 april 2012!)

Voor de "kleinste" categorie vanaf 2008 hierbij even op een rijtje zetten wat de "evolutie" van het basisbedrag ("de [veronderstelde] kosten van zonnestroom bij [volslagen bezopen] afschrijving van de PV-installatie over 15 jaar") is geweest (0,601 tot en met 3,5 kWp):

2008 56,4 ct/kWh >>> 2009 52,6 ct/kWh (minus 6,7%) >>> 2010 47,4 ct/kWh (minus 9,9% t.o.v. 2009, 16,0% t.o.v. 2008).

Let wel: dat zijn beslist niet "de bedragen" die u voor uw zonnestroom "zult gaan krijgen" (een denkfout van zeer veel mensen die de regeling niet snappen - wat trouwens volstrekt voorstelbaar is gezien de monsterachtige complexiteit ervan). Want dat hangt in extreme mate van uw daadwerkelijke contractprijs af (die sterk af kan wijken van de uit de vinger gezogen "correctiefactor" die EZ "vaststelt"), of u wel fysiek uw zonnestroom kunt "salderen", of dat uw netbeheerder en leverancier dat proces ook daadwerkelijk zonder stiekeme "kortingen" of voor u ongunstige manipulatie "administratief" doen (bewijzen voor al dan niet bewuste fraude in een niet zo lang verleden liggen bij Polder PV), of u op enig telwerk niet "onder de nul" terecht zult komen, en of u met de totale netinvoeding niet (momenteel) de beruchte 3.000 kWh/jaar grens zult passeren. Wat dat laatste betreft: of als de E-wetswijzigingen er eindelijk "door" zijn niet over de 5.000 kWh/jaar. Want dan zult u voor uw eigen specifieke situatie in detail moeten gaan narekenen welke kWh nu precies welke "marktwaarde" toegewezen kan worden. En dat is niet van tevoren te berekenen. Pas achteraf. Als u alle relevante details heeft bijgehouden anders gaat dat gewoon niet lukken... En dat zal weinig Nederlanders gegeven zijn. Die kunnen dus nooit berekenen wat de daadwerkelijke marktwaarde van al hun zonnestroom opwek zal zijn geweest. Zeker niet bij grootschaliger invoeding op het net die boven "gereguleerde" maxima uitstijgt en waarbij bijvoorbeeld "overschotten" voor fossiele dumpprijzen aan de leverancier "moeten" worden doorverkocht. Dit gaat geheid gebeuren als de systeemgrootte fors gaat toenemen, al zijn er nog slechts zeer sporadisch berichten over "iets grotere" systemen. Daarvoor zullen forse trukendozen open moeten om installaties überhaupt rendabel te bedrijven bij een relatief laag eigenverbruik op lokatie.

De definitieve correctiebedragen voor 2010 zijn op 25 maart 2011 bekend gemaakt.


Links SDE 2011

EnergieGids (6 jan. 2011). Definitieve inpassing van het door Verhagen's CDA collega en voorganger van der Hoeven er door geramde 450 MW windpark bij Urk. NB: het gaat hier om een volledig nieuwe categorie voor SDE 2010.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/7886443/Biomassacentrale-Hulst-onzeker.ece (30 dec. 2010) geplande biomassacentrale in Hulst, Zeeland, gaat mogelijk niet door gezien de plannen met SDE "plus".
DWA.nl website (29 dec. 2010). Korte beschouwing over biomassa in SDE "plus".
http://www.subvention.nl/actueel/Grote_veranderingen_in_SDE_2011.doc/ (1 dec. 2010). Korte uitleg van de enorme wijzigingen in de ambtelijke wolkenkrabber genaamd de SDE.


Eerste versie 13 november 2010; pagina gepubliceerd 14 november 2010.
Aanvulling "Verhagen sloopt alle staatssubsidie voor zonnestroom" 8 december 2010; definitieve correctiebedragen en berekening definitieve subsidiebedragen voor 2010 op 29 maart 2011.

 


© 2010-2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)