starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 25
en gerelateerde energie zaken

20 november 2009 - 31 december 2009

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


21 december 2009: Nederlandse "VOC Trots": Groene Stroom uit Destructie van Gezonde Geiten... Dit land is, ik heb u al vaak genoeg gewaarschuwd, zwaar gestoord op het vlak van de opwekking van "duurzame" energie. Onze zogenaamde "duurzame mix" (die als een van de belangrijkste pilaren van de "kabinetsdoelstellingen" moet worden gezien) bestaat al voor een absurd deel uit het in de fik steken van her en der uit de hele wereld naar dit land versleepte "biomassa" op een zeer fossiel kolen- dan wel gasbedje. Lees: blijvende en voortdurende facilitering van de grote, al veel te machtige energieholdings. En instandhouding van de wurgende centralistische wijze van de energievoorziening die Stalin nog niet had kunnen verzinnen.

Het kan nog erger: Delta steekt al massaal kippenmest in een nagelneue centrale in Moerdijk in de fik en krijgt daar duurzame energie subsidie (belastinggeld) voor, terwijl daarvoor dagelijks fossiel gestookte vrachtwagens in heel zuid Nederland de mest van meestal zeer onduurzame bioindustriële grote kippenbedrijven op de snelwegen heen en weer rijden.

Het summum van ons compleet geesteszieke Nederland is echter de vandaag in gang gezette zoveelste vernietiging van grotendeels gezonde dieren: de ruiming van veertigduizend drachtige geiten. Of dat al niet erg genoeg is: de kadavers van die geiten gaan in de destructiecentrale van Rendac in het Brabantse Son bij Eindhoven vernietigd worden. En: "de grondstof" (lees: "verwerkte geitenkadavers") kan worden "aangewend voor groene energie of de cementindustrie".

U moet niet gek staan te kijken dat er straks in Nederland subsidie gegeven gaat worden uit de SDE regeling onderdeel "biomassa" voor het "thermische vernietigen" van wat vanochtend vroeg nog springlevende, en grotendeels gezonde geiten waren. Want de kabinetsdoelstellingen zijn heilig. Daarvoor mogen we best over lijken gaan in Nederland. En daar mag bovendien wel 250-600 Euro per geitenlijk voor betaald worden door de belasting betaler. Want die schokt ook al de SDE subsidie voor die "groene" stroom. Die straks echter voor het mogelijke aandeel verbrand geitenlijk beter "zwarte" stroom gedoopt zou mogen worden. Of dat "zwarter" is dan de kolenstroom die nu grotendeels uit uw stopcontact komt mag u zelf beoordelen...

Enkele citaten van de Rendac site en eerdere communicaties. Ten eerste van de "Q-koorts" pagina (vetdruk van Polder PV):

"Wat gebeurt er met de kadavers van de geruimde dieren?
De kadavers worden volgens het reguliere destructieproces door Rendac onder hoge temperatuur en druk verwerkt. Dit proces is veilig en bewezen effectief omdat hierbij alle bacteriën onschadelijk worden gemaakt. Het dierlijk restmateriaal wordt uiteindelijk door verbranding - bij externe partijen – vernietigd."

Jaarverslag Rendac 2007 op de website van Varkensinnood.nl (niet meer te vinden op de Rendac site zelf), pagina 3:

"Oog voor detail
Duurzaamheid is een ruim begrip. Met dit jaarrapport willen we u uitleggen wat Rendac’s bijdrage aan een duurzame leefomgeving is. Rendac verzamelt en verwerkt kadavers op een snelle, efficiënte en veilige manier. De eindproducten worden in de energiesector, cementindustrie en door Rendac zelf ingezet als duurzaam alternatief voor fossiele brandstof. De gerealiseerde CO2-emissiebesparing in 2007 is 148.000 ton. Met onze eindproducten kan voor 88.000 Nederlandse huishoudens groene stroom worden geproduceerd."

Idem, pagina 7:

"Duurzaamheid als focus
De totale productie van Rendac’s eindproducten vervangt 84 miljoen m3 aardgas. De Rendac eindproducten hebben in 2007 148.412 ton CO2-uitstoot bespaard. In 2007 is zusterorganisatie Ecoson opgestart. Ecoson legt zich toe op de productie van duurzame energie en biobrandstoffen. Op een afgescheiden deel van het terrein van Rendac Son is een fabriek gebouwd die bestaat uit een vergistingsinstallatie voor de productie van groene stroom, een raffinage-unit voor het geschikt maken van dierlijk vet voor energietoepassingen en een installatie voor de productie van biodiesel uit dierlijk vet. Rendac neemt duurzaam geproduceerde warmte en elektriciteit af van Ecoson en kan daardoor zijn hoge CO2-emissiebesparing nog verder optimaliseren. De geproduceerde biodiesel zal op termijn ondermeer ingezet worden voor het wagenpark van Rendac Son."

Uit het jaarverslag 2008:

 • "Eindproducten Rendac besparen 55 miljoen m3 aardgas
 • CO2-emissiebesparing is 133.681 ton
 • Steeds groenere energiebalans, 70% energieoverschot
 • Energie geleverd voor 36.000 huishoudens"

en

"Uit de totale hoeveelheid van Rendac’s eindproducten kon in 2008 de energiebehoefte van ongeveer 47.700 huishoudens geproduceerd worden, waarmee een CO2-besparing van 133.000 ton is gerealiseerd."

en

76% minder schapen- en geitenkadavers aangeleverd in 2008 dan in het voorafgaande jaar...

Uit het jaarverslag van 2008 lijkt het alsof er fors minder fossiele inzet wordt vermeden dan in het verslag uit 2007, minder emissiebesparing is bereikt, en minder "over" is voor "energieverbruik (lees: stroomverbruik) van huishoudens". Bovendien gaan straks Rendac vrachtwagens rijden op wat niet anders kan worden gedefinieerd als diesel geproduceerd uit dieren kadavers (in de Vlaamse communicaties van Rendac wordt de term "krengen" gehanteerd). Deels bewust op last van de "autoriteiten" vermoord vee omdat er een paar mensen aan Q-koorts zijn overleden. Straks gaan er dus mogelijk dierenkadavers opgehaald worden met "moderne en efficiënte" vrachtwagens die deels worden gestookt op de "restanten" van de in vele naamloze stallen onder erbarmelijke omstandigheden gestorven dieren in de vorige ophaalrondes. Of er gaan nieuwe, nog grotere veestallen gebouwd worden met beton waarin de vernietigde restanten van "voormalig vee" zijn verwerkt...

De vraag voor u om te beantwoorden: hoe "duurzaam" is dat bedrijf dan eigenlijk nog? En: wat is de "economische businesscase" voor zo'n bedrijf? Tegen de klippen op verder groeien en dus feitelijk verdere schaalvergroting van de doodzieke intensieve dierenhouderij in Nederland en elders aanwakkerend? Om "duurzame" dierenlijkenstroom te kunnen maken en die voor aantrekkelijke "groene stroom" subsidie in de stroommix op het net te kunnen proppen??? Zie de tale-telling foto op pagina 20 van het jaarverslag 2008, met onschuldig (groen) gras en een lucratieve hoogspannings-pyloon de sky is the limit de lucht in groeiend... Vervanging van de fossiele energie industrie door een bedrijfstak die al zeer onduurzaam is en die nu al tot een van de grootste CO2 uitstoters van de humane "economie" moet worden gezien?

Eindejaars-overweging
Lijkt me een mooie vraag om gedurende de vegetarische kerstmaaltijd op te gaan zitten broeden... Bekijkt u anders Rifkin's recente bijdrage maar weer eens en schrik u een hoedje over de impact van de vleesconsumptie op deze planeet in de mondiale CO2 uitstoot (vanaf 17'34" beef consumption, maar vergeet ook niet de andere vlees sectoren en consumptie van afgeleide producten, tweede grootste CO2 factor). Want het zou dan wel eens kunnen zijn dat u "uit overwegingen van CO2 uitstoot" eerst uw eetgedrag zult moeten wijzigen, dan dat u aan die sexy zonnepaneeltjes zou moeten gaan. Tegelijkertijd kan natuurlijk ook. Dat is pas echt "WIN-WIN" (doe dan ook meteen die auto de deur uit). Polder PV "wint" zo al zo'n 18 jaar aan vermeden vlees consumptie CO2, en al weer bijna tien jaar aan vermeden fossiele stroom consumptie door zoveel mogelijk het eigen elektraverbruik op jaarbasis middels zonnestroom op te wekken. Het automobiel mijdende (en kinderloze) leven maakt het hier helemaal "af". Nu de rest van Nederland nog...

* Voor de complexe organisatie structuur van Rendac, zie de aparte pagina op hun site. Ze zitten via de business unit VION Ingredients dik onder de plak bij VION N.V. Een agrarisch concern (volgens eigen zeggen de grootste in Nederland) wat volgens die pagina een omzet van 7,3 miljard Euro zou hebben, maar volgens weer een andere pagina op de Rendac site zelfs 9,6 miljard Euro (wereldwijd 35.000 medewerkers).

http://nos.nl/uitzending/5890-20091220-200000-nos-journaal-2000-uur.html (de uitzending met het vreselijke nieuws bij de NOS, onderdeel start bij 12:18, het "groene energie" stukje volgt vanaf 14:03)
http://www.nu.nl/binnenland/2148527/dierenartsen-beginnen-met-ruimen-geiten.html

http://www.meatthetruth.com/index.html (eet u smakelijk...)


21 december 2009: Op naar het postfossiele tijdperk... En wie anders dan de Peak Oil organisatie neemt daartoe het initiatief? De organisatie bericht al jaren over de wereld economie naar de knoppen helpende ramp van het snel groeiende gat tussen aanbod en vraag naar fossielen, de daar aan gerelateerde absurde machtsvergroting van een steeds selecter groepje "fossiele keten beheerders en beschaving uitmelkers", en de enorme geopolitieke consequenties van de concentratie van zoveel macht in zo weinig handen. De echte - zeer onheilspellende - cijfers vindt u op Peak Oil. Veel mensen beginnen de omvang van de ellende nu pas goed te zien. En willen - volkomen terecht - een andere, democratischere, vrijere, en gezondere wereld. De beweging om dat te gaan bewerkstelligen begint, zoals altijd, van onderaf. En niet zoals de afgelopen weken maar weer eens is gebleken, tot werkelijk deplorabel weinig resultaat leidende peperdure, bakken tijd en energie vretende "mondiale klimaatbesprekingen" die zaken van bovenaf op zouden moeten leggen (de "wereldleiders" kunnen niet zeggen dat ze niet waren gewaarschuwd) ...

Onder anderen op de volgende websites kunt u meedoen om uw gedachten over "Post Fossiel" te laten gaan, uw bijdrages daar te posten, uw eigen leven op fundamenteel andere wijze in te gaan richten, en met medeburgers in actie te komen. Voor zover u dat al niet had gedaan of reeds van plan was.

http://postfossiel.nl/
http://transitiontowns.nl/


15 december 2009: Typisch gevalletje van jammer... Buurvrouw aan de deur: er is een water lekkage vastgesteld door het drinkwater bedrijf, of ik effe wil komen kijken. Op een onmogelijke plek onder het trappenhuis blijkt (onder een gigantische puinhoop aan "vergeten spullen") een vloerluik te zitten waardoor monteurs onder de grond moeten om een blijkbaar al minimaal 2 jaar lang (...) nooit opgemerkt lek in de waterleiding te traceren en te herstellen. Ik was geschokt door het door het drinkwaterbedrijf vastgestelde verbruik van 300 m³/jaar die als gevolg van dat lek bleek te zijn ontstaan, want wij verbruiken met ons tweeën slechts 25 m³/jaar, terwijl het "normale" verbruik van het betreffende huishouden (2 volwassenen en 1 kind) rond de 160 m³/jaar bleek te liggen (een dikke factor 6 meer dus). Twee jaar lang 300 kuub betekent 550 kuub kostbaar drinkwater meer dan in ons huishouden. En een verlies van blijkbaar 140 m³/jaar (in twee jaar tijd 280 m³, 11 maal zoveel dan ons jaarverbruik). Dat valt qua kosten voor het water zelf gelukkig nog te "overzien", want drinkwater kost in ons gebied anno 2009 slechts 1,09 Euro per m³ (= 1.000 liter), hier komt nog voor de eerste 300 m³/jaar waterbelasting van 0,154 Euro/m³ bij. Bij het totaal komt nog 6% BTW (lage belastingtarief). Als we uitgaan van die tarieven (weinig gewijzigd) en we nemen alleen het 280 m³ verlies, komen we op de volgende tongue-in-cheek rekensom voor het compleet onbemerkte twee-jarige verlies aan verspilde drinkwater kosten:

280 x 1,09 = 305,20 Euro "levering"
280 x 0,154 = 43,12 Euro waterbelasting
subtotaal = 348,32 Euro excl. BTW

6% BTW = 20,90 Euro

totaal = 369,22 Euro incl. BTW (aan weggelekt geld)

Dat heet in goed Nederlands ook wel "zondegeld". Je had daarvan bij wijze van spreken een goed kristallijn zonnepaneel van 105 Wattpiek kunnen kopen á 3,5 Euro/Wp all-in. Die zelf gemonteerd en optimaal op zuid gericht op onze zonrijke lokatie vlak bij de Zuid-Hollandse kust 0,105 kWp x 950 kWh/kWp.jaar = bijna 100 kWh per jaar zou kunnen opleveren. Bij een huidige stroomprijs all-in van 24,07 eurocent/kWh (Vattenfall/NUON Energie variabel continu tarief) alweer goed voor een leuke 24 Euro aan vermeden stroomkosten die je zelf zou opwekken. Per jaar. 48 Euro in de periode van de geld uit de huishoudportemonnee slopende onbemerkte lekkage. Bij stijgende all-in "stopcontact stroomprijs" (vergeet de aankomende opslag op kWh prijs van een SDE heffing niet...) wordt die opbrengst jaarlijks meer.

Nog meer hoge kosten
Het betreffende huishouden heeft nooit de meterstanden bijgehouden. Ik heb ze op het hart gedrukt om dat wel (maandelijks) te gaan doen om dit soort "achterstallige" ellende te voorkomen. Dat had bij mij nooit gebeurd, want ik had dat in een paar dagen tijd al bemerkt, en zeker op maandelijkse basis. En direct gebeld naar het drinkwaterbedrijf. Nu is het twee jaar en 369 dure Euro's te laat voor de buren. Ook heb ik ze op hun sowieso hoge waterverbruik buiten deze lekkage gewezen. Er wordt dagelijks gedouched, veel gewassen, dagelijks staat een vaatwasser te draaien: dat tikt allemaal gigantisch aan. En niet alleen op de drinkwater nota (nog relatief "goedkoop" gezien de lage kosten voor water). Natuurlijk vooral op elektra verbruik (vaatwasser, geen hot-fill) en, allerbelangrijkste: op warmte verbruik. Dat douchen gaat hier op stadswarmte (er zijn hier geen mensen met zonnecollectoren, voor ons zelf zou dat een desinvestering van jewelste zijn gezien ons extreem lage verbruik van nog geen 10 GJ/jaar aan stadswarmte, en de gegarandeerd verspilde opbrengsten in de zomer die we niet zouden afnemen). Ik heb met onze eigen, al zo'n vijftien jaar gebruikte spaardouchekop bij een zeer comfortabele douche van een kwartier lang (wij douchen maximaal eens in de twee/drie dagen) op de stadswarmte meter een verbruik van ongeveer 4 MegaJoule (0,004 GJ) gemeten. Een GJ kost bij ons tegenwoordig € 20,03 incl. BTW (en, verkapt: energiebelasting). Een douchebeurt van die lengte (met spaarkop) kost ons dus zo'n 8 eurocent per keer. Als je elke dag zo'n douche zou nemen, kost je dat alleen op jaarbasis al ruim 29 Euro aan variabele kosten puur voor het douchen per persoon (excl. drinkwater verbruik). Uiteraard blijft het stookgedrag de doorslaggevende factor qua uitgaven voor warmte, en is en blijft ruimteverwarming de hoogste impact hebben op alle energie uitgaven binnen een huishouden. Daarom zal altijd het radiatorknop (of indien aanwezig thermostaatknop) gedrag doorslaggevend zijn in de hoogte van de uiteindelijke gas- of stadswarmte nota. Gedrag is de belangrijkste energie/drinkwater nota bepalende factor. Daar kan geen enkele leverancier met kunstmatige dump tarieven tegenop.

Tot besluit een compliment voor het drinkwater bedrijf Dunea: die hebben namelijk zelf actie ondernomen toen bleek dat het drinkwater verbruik bij de buren excessief hoog was t.o.v. het "gemiddelde". Kom daar maar eens om bij de gemiddelde elektra- en gasboer. Maar ja, het drinkwater bedrijf factureert alweer een tijd geheel zelf de hele boel in onze contreien. En dat is een goede zaak. Drinkwater hoort helemaal niet in handen te zijn van geliberaliseerde energieboeren. Delta moet dus gewoon Evides opgeven, niks "multi-utility" bedrijf...


14 december 2009: Kopenhagenmoe? Chaotische uitzending Netwerk over "klimaat". Ik vond het een nogal chaotisch verlopende en behoorlijk amateuristische uitzending - een beetje zoals de "onderhandelingen" verlopen in Kopenhagen, lijkt het. En ook een spiegel voor de programmamakers van dit specifieke thema avondje "Voorbij Kopenhagen - zelf duurzaam leven": het werd de allerhoogste tijd dat jullie je eens grondig in gaan lezen in de harde cijfers en bijvoorbeeld het beleid in Duitsland. Want jullie snappen d'r door de bank genomen nog steeds geen moer van en blijven maar achter het hopeloze middeleeuwse "beleid" en de oliedomheid van de Nederlandse burger aan hollen, terwijl de duurzame revolutie al lang woedt. In het BUITENLAND. Hoogste tijd voor professionalisering in duurzaamheid, hooggeschatte programma makers. Anders gaat het nooit wat worden met de opvoeding van in zalige onwetendheid verkerende burgermansen. Gelukkige uitzondering zijn de "echte" VPRO uitzendingen van Tegenlicht, van Einsame Spitze (zoals de bekende "Here Comes The Sun").

Maar er zaten af en toe leuke momenten in het programma, zoals het leuke item over ElektrizätsWerke Schönau waarvan ik hoop dat die binnenkort ook elders in Europa (lees: NEEderland) mag gaan "leveren". Want dat ene Duitse bedrijf is groener dan alle GreenTalk sprekende "duurzame" energieleveranciers in ons land bij elkander. Iemand nog een Blockheizkraftwerk in de kelder? Ik hoop dat ik me tegen die tijd met mijn 12 olie-Shell paneeltjes aan mag melden bij EWS, zoals hun geweldige bedrijf ook wel wordt afgekort in Duitsland.

Talloze zaken passeerden er verder (ook, soms af en toe de tenen van de webmaster van Polder PV krullend, zonnestroom), en daarvan was de schandalige "NEE" stemming in Zijpe voor de vervanging (!!!) van een hoop Lagerweij tweewiekers voor 3 mooie moderne driewieker windturbines die nog veel meer opwekken dan die ouwe "rommel" wel het dieptepunt. Ik heb te doen met Cees Bakker, voorzitter van Kennemerwind die al tijden probeert om lokaal draagvlak te krijgen voor uitbreiding van het gruwelijk achter lopende Nederland, en die met tranen in de ogen de kuierlatten nam nadat de gemeenteraad onder dreiging van een lokale volksopstand het oliedomme en historische "NEEN" liet luiden. Overigens hoopt Kennemerwind via de "versnelde WABO procedure" (voortvloeiend uit de "maatregelen van de Crisis en Herstelwet) alsnog de plannen er door te gaan krijgen (zie hun actuele nieuwspagina, bericht van 9 december 2009) ...

U kunt het hele Netwerk/Tegenlicht programma zelf via onderstaande link volgen als u het hebt gemist. De uitzending was zo'n 5 kwartier lang. Ik heb echter wel betere programma's over energie en klimaat gezien, meestal op buitenlandse zenders - de diepgang was weer vaak ver te zoeken (lag dat aan Netwerk, aan het onderwerp of is er te weinig tijd in gestoken?). Interessant waren in ieder geval de bijdragen van Jan Rotmans van o.a. het Urgenda offensief, van de al vaker gesignaleerde duurzame onderneemster Anne-Marie Rakhorst, en van Pieter Winsemius die mij iets te veel op "nu of nooit" speelde. Want dat is wel vaker gezegd (terecht), en de vijf minuten van dat "vijf voor twaalf" wat vaak wordt geroepen is zelfs met "het is een voor twaalf" niet veel meer te maken. Het maakt weinig indruk op mensen. Jammer dat Winsemius niet in ging op de ronduit schandalige en hetzerige confrontage politiek van zijn bloedeigen VVD die steeds vaker meehuilt met de reactionairen van de PVV en die blijkbaar vinden dat "klimaat" en "duurzaamheid" uitsluitend geld kosten (wat, zie ook de felle reacties van Rotmans daar op, gelul van het zuiverste water is als je over een iets langere periode kijkt dan alleen het aanschaf jaar...). En dat "kernenergie" (wat Winsemius in deze uitzending niet in de mond durfde te nemen) de oplossing voor alle problemen is. Wat gelogen is wat gedrukt staat. Ik had van Rotmans in dit opzicht nog wel een leuke vette sneer richting de partijgenoten van Winsemius verwacht. Niet dus. Jammer. Ook alweer een gemiste kans. Wat de VVD betreft wordt dit land vol geplempt met energiecentrales die dondert niet wat produceren, als de energie die er uit komt maar zo goedkoop mogelijk zal zijn. Hoe die prijs vervolgens (kunstmatig vervalst) tot stand komt interesseert ze door de bank genomen geen moer. Zoals wel vaker gezegd: duurzaamheid en VVD gaan niet door een deur. Het zijn elkaars tegenpolen.

Veel meer indruk op de kijkers had natuurlijk het openlijk met rotte op kostbaar milieuonvriendelijk fossiel Hollandsch gas geteelde tomaten bekogelen van die presentator Pieter van der Wielen geweest. Want die bekende ogenschijnlijk zonder natte ogen doodleuk dat 'ie een auto bezat die "een op vier" deed. Die had natuurlijk meteen openlijk in de zeik genomen behoren te worden en gekielhaald in de uitzending.

En dus krijgt Winsemius via een omweg gelijk: gemiste kans, verder pappen en nathouden in plaats van "doorpakken". En een verdere legitimatie voor het uitstellen van de duurzame revolutie door de politieke kaste die dit land in een Regenteske wurggreep blijft houden. Door de ambtelijke elite die ook vanavond weer onbesproken en onzichtbaar bleef. En waarvan de nauwe banden met de "groen" predikende, maar steenkolenstof uitbrakende energie holdings nooit in het openbaar worden uitgebeend. Daar gaat het fout, hooggeschatte dames en heren. En die reactionaire clubs moeten aan worden gepakt. Daarom moeten wij die revolutie beginnen. Van onderop. Helaas geen Hermann Scheer in Nederland (jammer voor Mevrouw Rakhorst die hem maar weer eens naar voren schoof). Maar 16,6 miljoen kleine "scheertjes". Zoiets als een legioen van trekmieren. Allemaal met een extreeem effectief schaartje in de bek. Op met de strijd, en de fundamenten van deze verkalkte en doodzieke maatschappij aan gaan vreten, hooggeschatte mieren! Es is hochste Zeit!

http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-12-14/voorbij-kopenhagen-zelf-duurzaam-leven (eerst nog een preview, uitzending moet via deze pagina straks terug te kijken zijn)

http://www.doemaarduurzaam.nl/ (een van vele websites waar u tegenwoordig mee wordt doodgegooid om uw geweten af te kopen? Polder PV kwam op "super duurzaam" uit - for whatever that is worth, een factor 19% van de [vermeende] CO2 uitstoot van die meneer met een auto van een op vier...)


11 december 2009: Kleine windturbines nog (lang?) niet zo ver. "Schoondijke" was voor veel mensen een eye-opener, en voor sommige insiders helemaal niet. Een bekend groen kamerlid vond het blijkbaar geen probleem en probeerde tevergeefs die leuke dingetjes zelfs in de SDE ondergebracht te krijgen. De prestatie van kleine, soms "urban" of zelfs "micro" windturbines genoemd, "laat nogal te wensen over", en dan zullen we het verder niet over de soms heftige prijs van die mooi uitziende dingen hebben. Wind Service Holland maakte er in ieder geval gehakt van, van de tegenvallende resultaten van de Schoondijke (NB: open veld!) proef. En nu professionals zich op de markt zijn gaan storten, lijkt er nog niet veel te zijn veranderd. Onderstaand citaat kwam ik tegen in een artikel over het interessante "nutsloze" Energyhouse in Veldhoven. Een pilot project van techneuten om een goed geïsoleerd huis zonder gas- en elektra aansluiting te creeëren, met stroom- en warmte productie en opslag uit hernieuwbare bronnen. Een kleine windturbine was ook gepland op het huis, maar die is er nog niet. De vraag is of hij er ook gaat komen:

"De balans van het systeem zou beter zijn als er een goede turbine beschikbaar is die bij lage windsnelheden toch voldoende kWh's zou opleveren. Maar een voldoende beproefde turbine is daarvoor op dit moment nog niet gevonden."

Aldus Cees Collart, directeur van de vennootschap die het "EPC = nul" Energyhouse concept gaat proberen te commercialiseren.

Dus mocht u (alsnog) plannen in deze richting hebben, al helemaal binnen de gebouwde omgeving, zou ik voor de zoveelste keer ernstig achter uw oren krabben of dat wel zo'n verstandige overweging is. Ondanks de supergelikte brochures en mooi weer verhalen die je wel wel eens tegenkomt. Gezien de extreme daling van de prijzen voor zonnestroom modules zou ik wel weten waar ik mijn kaarten op zou zetten als simpele burger - zowel voor beginners, als voor "uitbreiders" (zonnestroom zelf opwekken is immers extreem verslavend) ... En: zonnepanelen zijn (vrijwel) onderhoudsvrij. Geen bewegende onderdelen, en de regen doet de rest van "het werk". Neerzetten en afblijven is het devies. Op een mogelijke (wellicht niet eens benodigde) omvormer vervanging eens in de ??? 15 ??? jaar na: 25 jaar of veel langer geruisloze en verzekerde opwek van de meest democratische en schoonste vorm van opwekking van hernieuwbare elektriciteit...

Bron: Mooi, R. (2009). Spannende winter voor Energyhouse. Los van nutsvoorzieningen. - EnergieGids.nl nr. 2(12) december 2009: p. 15.


 
^
TOP

10 december 2009: Commentaar Wind Service Holland op "Wallonië versus NOP project". Uiteraard is Jaap Langenbach van WSH verder gaan graven naar de "kosten" van NOP, en vooral ook naar de "kosten" van het fraaie (voor een fors deel reeds draaiende) doch ook prijzige reuzen turbine project in west Wallonië. U kunt zijn deskundige commentaar hier vinden. NOP project:

http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html

Meer specifiek over de Enercon turbines in Wallonië en de kosten dit stukje:

http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html#E126

En, klapper op de vuurpijl: Paulus Jansen van de SP heeft samen met Vendrik van GroenLinks in een motie gevraagd om de dikke honderd miljoen "innovatiebonus" voor dat NOP project door de Algemene Rekenkamer van een "second opinion" te laten voorzien. Want ook deze heren beginnen ernstig "nattigheid" te voelen bij zoveel plotselinge "doortastendheid" en "vrijgevigheid" van een normaliter als extreem schraalhanzerig bekend staande Grootgrutter als mevrouw van der HO-even... Uiteraard geen enkele zekerheid dat deze belangrijke motie het gaat halen, maar dan hebben de heren het in ieder geval geprobeerd. Als die motie wordt afgeschoten (mogelijk politiek veel te gevoelig voor de coalitie, anders gaan ze per definitie nooit hun "doelstellingen" halen?), weet u dat het zeer ernstig mis is met onze zogenaamde "democratie". Want die "second opinion" is echt bikkelhard nodig. Uit de motie de belangrijkste zin:

"... spreekt de wens uit dat de Algemene Rekenkamer op korte termijn een second opinion uitvoert naar de ratio van eventuele extra subsidie(s), ...

http://tinyurl.com/yfh2pdp (verkorte link naar het artikel van Jansen en de gelinkte motie van Jansen/Vendrik)


8 december 2009: De innovatieleugen van van der Hoeven voor de zoveelste maal doorgeprikt in ... Wallonië! Er was een hoop poeha en geblaat voor nodig (lees ook dit bericht), maar het windpark NOP (die afkorting gaat straks een eigen leven leiden, mark my words) bij Urk zou zogenaamd het toppunt van "innovatie" gaan worden. En dus waren er maar liefst twee nagelneue categorieën "nodig" om het enorme project er door te drukken (na lange tijd door EZ veroorzaakte stagnatie, door die rot SDE). Er zou zogenaamd "innovatiesubsidie" gegeven moeten worden (miljoentje of honderd...) omdat hier de "nieuwste" windturbines met enorme vermogens zouden gaan draaien. Er is echter nog geen spade in de grond of een laars in het water gezet (sterker nog: er kan nog van alles mislopen met "NOP") of de zoveelste innovatie leugen van mevrouw van der HO-even is alweer doorgeprikt.

Ik had dat al met eigen ogen gezien in noord Duitsland, maar dat waren nog slechts "6 Megawatt kneiters" die daar al sinds begin 2009 stonden, van REPower. Nu blijkt volgens het hieronder gelinkte Energeia artikel, dat er al vijf Enercon E-126 joekels van "6+" MW staan te draaien (mooie foto van opbouw) bij Estinnes-au-Mont WZW van Binche ongeveer ZO. van de stad Mons. In ... het als nogal "vies" bekend staande en met een gruwelijke kolenhistorie "gezegende" westen van Wallonië. Deze joekels staan op 135 meter hoge palen, de rotordiameter is een spectaculaire 127 meter, dus het hoogste punt van de wiektip is 135 + (127/2) = 198,5 meter. De eerste was al in februari van dit jaar opgeleverd, de vijfde stond vorige maand (november) al te draaien en kostbare windstroom kilowattuurtjes het Waalse net op te spugen. En what's more: De projectontwikkelaar Windvision gaat er de komende maanden maar liefst 6 extra bijzetten. En, omdat daarin elektrische upgrades in worden aangebracht door Enercon, krijgen die reuzen al een "nominale capaciteit" van ... "7+ Megawatt"... Now that's innovative!

^^^
De Enercon E-126 - een "serieproduct" van 6-7 MW. Ze staan al te draaien in Wallonië. Niet "innovatief" meer, dus...

© Windvision (bron)

Mevrouw van der Hoeven mag wel eens op gaan schieten met dat "alweer achterhaalde, non-innovatieve, nog lang niet gebouwde NOP park". Want ten eerste wordt dat "NOP"-park volgens insiders veel te duur betaald. En ten tweede heeft ze de met veel poeha aangekondigde (en daarvoor de SDE eventjes stiekem "tijdens het spelen van het spel" aanpassende) "innovatieslag" dus al weer lang verloren. Aan een speler uit zeer onverwachte hoek. België. Voor haar nog erger: Franstalig België (Polder PV heeft beslist niets tegen Wallonië, integendeel. Dit is immers een beeldspraak voor interne doeleinden...). Adieu, mademoiselle "ne-pas-de-innovation"-vdH...

Nabrandertje
Gemeente Leiden (jawohl, mijn woonplaats - en die van Floris W.!) gaat onderzoeken of er 4-5 windturbines kunnen gaan komen. Een ervan is niet heel erg ver van onze wijk de Stevenshof gepland, westrand van de Plesmanlaan. Het byzondere is dat dezelfde GroenLinks wethouder die er een vierbaansweg langs onze wijk wil doordrukken, nu in een interview verklaart dat hij zich sterk wil maken voor die windturbines. Afkopen van milieuzondes?

Wat dacht u? Zal ik vragen of ze ook zo'n 200 meter hoge 7+ Megawatt Enercon Reuzenkneiter willen neerzetten in dat werkeloze weilandje voor Holiday-Inn? Ik wil in ieder geval wat aandelen. Jippie! "Innovatie"subsidie aanvragen voor een Leidse windturbien bij Mevrouw van der Hoeven. Ik weet al een naam. De Leidse Sleutel (tot duurzaam succes...).

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=801 (permalink - bericht met fraaie foto op Energeia site)
http://www.windvision.be/index.php?id=270 (het 187 miljoen kWh/jaar [verwachting] genererende Estinnes project met 11 reuzen windturbines op het Levant de Mons plateau)

(RayRadio besteedde er in de aflevering van 8 december 2009 ook kort aandacht aan en linkte dit bericht op de podcast site met de laatste 4 uitzendingen...)

http://www.westonline.nl/nieuwsitem/37413 (windturbines in Leiden, met link naar interview met John Versteegh, wethouder GroenLinks in Leiden)


7 december 2009: Verhitte koppen versus ijskoud cynisme n.a.v. Kopenhagen klimaatconferentie. U heeft van Polder PV niets gehoord over Kopenhagen, en dat is zeer bewust. Want op Polder PV vindt u al meer dan genoeg triestigheid, met name over NEEderland (niet zijn keuze, maar politieke realiteit). Dan hoeft Kopenhagen d'r niet ook nog eens bij, ergens moet de onophoudelijke stroom bagger stoppen. Wat heeft dit microscopische eilandje van verzet genaamd Polder PV in een oceaan van onverschilligheid nog toe te voegen aan een van de meest gepolitiseerde en op hoge toon gevoerde "debatten" van de moderne tijd? Argumenten worden toch niet gehoord (lees maar weer eens een fraai overzicht van alle harde cijfers bij Wind Service Holland, als u "gelovige" bent, "ongelovigen" hebben daar verder niets te zoeken, want die geloven het toch niet). De "collectieve consensus" van enkele duizenden wetenschappers (zeg maar "de IPCC clan", zoals sommige "klimaatsceptici" ze proberen af te serveren) wordt belachelijk gemaakt. Steeds openlijker worden de wetenschappers die het feitenmateriaal hebben aangeleverd voor de problemen rond de "antropogene contributie aan de klimaatverandering" zo'n beetje als een frauderende community beschouwd door sommige heetgebakerde lieden en vallen er harde woorden als "klimaatreligie", "stalinisme" en minder fraaie typeringen. Ik ga me niet in die discussie mengen, want dat heeft toch geen zin, much has already been said or implicated.

Waarheid?
U mag geheel voor uzelf proberen uit te maken waar de "ergens in het midden liggende waarheid" dan wel te vinden is in de polemiek die nu in volle hevigheid is uitgebroken. Duidelijk is in ieder geval dat er in het in absurde, energie vretend comfort gepamperde NEEderland een mentale burgeroorlog woedt, en dat zelfs in "keurige" kranten het inmiddels van dik hout zaagt men planken gaat. Zo ook in het NRC. Ik raad u aan om eens na te lezen wat "keurige NRC lezers" vinden van een blijkbaar extreem hetzerig, groot artikel van schrijver Leon de Winter aan de "vooravond" van Kopenhagen. Doe wel de autogordels om, want het gaat hard tegen hard.

Dan zal ik verder blijven benadrukken dat geheel onafhankelijk van deze discussie (?), er veel meer extreem goede redenen zijn om zo snel mogelijk op hernieuwbare energiebronnen over te schakelen (zie ook reactie 88 van Elmer Hartkamp). Want je kunt mensen veel beter mobiliseren met argumenten tegen de ongrijpbare, kapitalen verdienende multinationale energieholdings die de menselijke beschavingen op deze planeet in een steeds ijziger fossiel-nucleaire wurggreep houden, dan dat je ze "warm" krijgt voor participatie aan een maatschappelijke discussie waar hoogopgeleide soortgenoten nu al elkaar de spreekwoordelijke hersens voor in elkaar slaan (met veel enthousiasme, zo lijkt het...). Doet u mij maar nog een paar miljoen zonnepaneelkes en een dozijn windturbines op de plek waar onze bloedeigen GroenLinks wethouder (...) een extra vierbaans weg ("de Rijnland Route"...) wil aanleggen vlak langs onze dichtbevolkte wijk, s'ils vous plaît. Veel leuker bovendien. En: het houdt het energiegeld in de regio, in plaats van dat het onzichtbaar weglekt naar de rokken van Arabische oliesjeiks, de beurzen van Australische steenkolenboeren, naar de reeds overvolle kassen van GasUnie, Putin, of Algerijnse liquid natural gas leveranciers. Of, vergeet dat s.v.p. niet (energiebelasting elektra 12,91 eurocent/kWh, gas 18,80 eurocent/m³ incl. BTW voor de consumenten "schijven"): naar de bodemloze en niet geoormerkte put van het Ministerie van Financiën in het bloedeigen NEEderland...

Andere focus
Mark my words: Kopenhagen gaat, als vanouds (en ook door Hermann Scheer al jarenlang beargumenteerd aan het kruis genageld in zijn weergaloze boeken The Solar Economy en Energy Autonomy, zie ook de Energeia link) niets worden. En klimaat deskundige (volgens sommigen blijkbaar een grote leugenaar) James Hansen (NASA) heeft gewoon gelijk als hij stelt (zie link naar het Guardian artikel) dat we dat proces zo snel mogelijk moeten afbreken voordat er een verwoestende nietszeggende "politieke consensus" uit voort gaat vloeien die feitelijk neer zal komen op een totaal onacceptabele "business-as-usual" model met een flinterdun schaamgroen randje. Hansen is mordicus tegen de zwaar door de fossiele energiebedrijven gepushte "CO2 emissiehandel" (een grote mistige kermis van wat niet anders omschreven kan worden dan de Grootste Handel in Aflaten Ooit). Ondertussen gaan de regeringen die het licht al lang hebben gezien, Duitsland voorop, hun eigen gang, en werken zij samen met hun bloedeigen bevolking verder aan de hernieuwbare energie revolutie die deze wereld mee gaat helpen verbeteren. Die de industriële activiteit heeft mogelijk gemaakt waardoor kostenreducties in hernieuwbare energie techologie daadwerkelijk in gang zijn gezet. Een revolutie die sowieso als uitermate interessant "neveneffect" mee gaat helpen om het antropogene aandeel in de klimaatverandering te verminderen. Of het uiteindelijk allemaal "op tijd" zal zijn of "gruwelijk te laat", doet helemaal niet ter zake. Het is immers met het oog op Armageddon veel leuker om met opgeheven hoofd, al zonne- dan wel windstroom producerend (of het nu op eigen dak is, ergens op zee, of in de woestijn), de door uw medemensen verkozen ondergang tegemoet te treden, dan om ergens in een stoffige kelder met een kolenstroom zuipende wide-screen TV met kwakende politici en ander ranzig volksvermaeck te gaan zitten kniezen en uw hoofd in de poldermodder te blijven steken.

Verlies
In ieder geval heeft het "keurige" NRC er een langjarig abonnee minder aan overgehouden. De heer Marchie van Voorthuysen, full-time promotor van de beroemde Concentrating Solar Power (CSP) centrales in zuidelijke, zonrijke gebieden (stichting GEZEN), is de 2 pagina's tellende hetze van Leon de Winter fors op de rauwe maag gevallen. In een prachtig stuk (lezersbrief aan de hoofdredactie van het NRC) wat ik in mijn in-box vond doet hij (op persoonlijke titel) kond van beeindiging van zijn 49-jarige (!) abonnement op een van de "keurigste" kranten van Nederland. Blijkbaar was het "tot hier en niet verder". Een moedige daad van de heer van Voorthuysen. Hopelijk heeft het ook effect bij de redactie.

Dus gordels om en lezen maar. Polder PV ging u reeds voor in een reactie op deze kermis (nr. 102):

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/12/05/klimaatconferentie-in-kopenhagen-georkestreerd-bedrog/ (de "polemiek" n.a.v. het artikel van de Winter, om drie uur 's middags reeds 103 reacties)
http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/leon-de-winter-oogst-kritiek-op-klimaatsceptisch-artikel/ (kort commentaar van de redactie van het NRC op het artikel van de Winter en de polemiek die dat uitlokte)

De immer strijdvaardige, mede aan de basis van het Duitse EEG gewerkt hebbende Solar-energie Förder Verein (SFV) in Aachen zoekt nog een passende tekst voor de door Gerhard Mester ingestuurde, zeer treffende karikatuur voor Kopenhagen. SFV wil deze fraaie afbeelding gebruiken voor hun komende Solarbrief tijdschrift. Uw suggestie kunt u tot woensdag 9 december 2009 sturen naar zentrale@sfv.de:

^^^
© Gerhard Mester
, source: SFV website, this page

http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/10/un-fccc-copenhagen-2009.pdf (181 doodvermoeiende pagina's [2 MB] volledig uitgekauwde "basistekst" voor Kopenhagen, en nog geen enkel zicht op structurele aanpak van vele problemen. Ik heb met Yvo de Boer, de secretaris, te doen, die deze waanzinnige kermis in goede banen moet zien te leiden- hij verdient de Nobelprijs dubbel en dwars)

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=807 (Hermann Scheer: Kopenhagen nutteloze excercitie, duurzame energie kan en moet lokaal. Hans Alders van de een bloedhekel aan decentrale duurzame energie hebbende fossiele club EnergieNed: neen, we moeten het in "Europa" doen. Alders heeft het wel over "overal windturbines op daken" [die "we" blijkbaar niet zouden willen?], maar zwijgt uiteraard als het graf over de door hem ook gehate zonnestroom panelen die de door hem vertegenwoordigde fossiele stroombranche op den duur mede brodeloos zullen maken...)

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/02/copenhagen-climate-change-james-hansen (oproep van Hansen om niet akkoord te gaan met een compleet zinloos en zelfs politiek zeer gevaarlijk pruts consensus akkoordje in Kopenhagen, maar om de vastgelopen klimaatbesprekingen weer helemaal open te breken en de moeizame "besprekingen" te staken)


6 december 2009: Druk wordt opgevoerd. Steeds meer mensen komen er achter dat ondanks alle retoriek en poeha uit Den Haag over "duurzame" energie, ons land het afgrijselijk slecht blijft doen en dat we in zwarte, fossiel-nucleaire Middeleeuwen dreigen weg te glijden. Daarbij verder in de verstikkende wurggreep van steeds ongrijpbaarder energie holdings terechtkomend die de status "Staat in de Staat" al lang ontgroeid zijn. De oproep voor een integraal Duits EEG wordt steeds harder, steeds explicieter, en komt van steeds meer hoog op de maatschappelijke ladder geplaatste lieden. Maar ook worden er meer pittige brieven geplaatst in kwaliteitskranten als het Financieele Dagblad. Die lange tijd de ogen heeft gesloten voor de mondiale revolutie in hernieuwbare energie en die zich wel erg gemakkelijk naar de mond van de gevestigde orde liet praten.

Op 3 december werd in een apart blokje "Groene strategie nodig" o.a. de reactie van A. Jonker uit Amsterdam geplaatst. Hij spreekt boekdelen:

<<<
KLIK op plaatje voor leesbare uitvergroting.

© Financieele Dagblad nr. 284, 3 dec. 2009: p. 9

Een paar opmerkingen n.a.v. bovenstaande van Polder PV:

 • De verwijzing naar de "afwijzing van het zelfleveringsmodel" slaat op het initiatief van de Windvogel (samen met Eneco) om belastingvrij elektriciteit van de eigen windturbines te kunnen doorverkopen aan de leden van de coöperatie. Dit was in een pilot aangemeld bij het Ministerie van Financiën, maar zoals uit het hier onder gelinkte uitgebreide verhaal op de website van ODE (promotor van dit zogenaamde "kropje sla model") blijkt, is al vroegtijdig het mes er in gezet door de Staat. Wat me niets verbaast (ik verwachtte wel zoiets), want de Overheid is nu eenmaal verslaafd aan de miljarden aan inkomsten aan energiebelasting en BTW die op energie verkopen worden geheven. En zal dus tot in den eeuwigheyt alles bestrijden wat die extreem lucratieve inkomstenbron bedreigt. Zo lang de SDE voor burgers en vooruitstrevende bedrijven een bureaucratische, en financieel dichtgeknepen hel blijft, snijdt de Nederlandse Staat hiermee dus feitelijk de laatste strohalm bij de strot af, en kunnen duurzame burgers van hen verder een enge ziekte krijgen. Revoluties zijn om minder begonnen, zo leert ons de geschiedenis van Homo sapiens...

 • Overigens is het "doel" van het Duitse EEG helemaal niet eng gefocust op "het simpelweg invullen van klimaatdoelen" (zoals het Nederlandse, nog steeds extreem ineffectieve "beleid"). Het is bij de oosterburen veel en veel breder dan dat. Zoals het in paragraaf 1 lid 1 "Zweck des Gesetzes" staat vermeld (EEG Novelle 2009):

  "Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaflichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbare Energien zu fördern."

  Ik laat het aan de lezer om dit stuk voor zichzelf te vertalen, met name dat tale-telling "eine Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen", want hier wordt simpelweg de revolutie naar decentrale opwekking van hernieuwbare energie aangekondigd. In een soort van Grondwet voor de Energievoorziening van de Toekomst, en dan gaat deze specifieke Wet nog uitsluitend over hernieuwbare elektriciteit. Dat "invullen van de klimaatdoelen" (waar Duitsland al lang in is geslaagd volgens de hopeloos achterhaalde "Kyoto" normen) is slechts een onderdeel van dat extreem progressieve, de klassieke energiesector bij de fundamenten aanvretende "pakket". Beat that, Mrs. van der Hoeven!

 • Let ook op het laatste stukje van de ook afgebeelde bijdrage van de heer Taco van Someren van de bepaald niet als "alternatief" bestaande Nyenrode Business Universiteit (die wel vaker schitterend puntige stukjes over duurzame energie schrijft), die reageerde op de plannen voor de verschuiving van de financiering van de SDE van een "bijdrage uit de Staatsbegroting" (lees: belastinginkomsten) naar een "opslag op zowel de elektriciteitsprijs als de gasprijs", waar hij terecht grote vraagtekens bij zet qua impact en de te verwachten twijfelachtige "rechtvaardigheid" van de toewijzing van de aldus (straks vooral door grote off-shore windparken bouwende bedrijven) "te verkrijgen financiële middelen"...

http://tinyurl.com/yzmzgbc (verkorte link naar het artikel op de website van ODE over het door de Staat afwijzen van het "zelfleveringsmodel" via windcoöperaties. Lees ook goed de reacties!!!)
http://tinyurl.com/yj4lsdc (verkorte link naar de kamerbrief van 9 november 2009 van EZ over het afwijzen van het zelfleveringsmodel)
http://home.kpn.nl/windsh/009-NL.html (achtergronden op Wind Service Holland, bericht 25 augustus en update 10 november 2009)
http://www.windvogel.nl/2009/12/05/helaas-zlm-niet-door-de-2de-kamer/ (bericht over het nieuws op de website van de Windvogel, zie ook de aparte pagina "pilot zelflevering" op hun site)


4 december 2009: Alweer een blunder van SenterNovem? Er gebeuren vreemde dingen op de website van SenterNovem. Bedragen die niet kloppen en zodra Polder PV daarover publiceert schielijk worden hersteld (en nog steeds niet de "waarheid" verkondigen, omdat ze uit de duim zijn gezogen). Bovendien wordt blind een nieuwe "ondercap" in de regeling vermeld (1,0 kWp) zonder enige "behoefte" om die te verklaren, laat staan om dat te gaan "verdedigen" (het blijven "slechts uitvoerders" natuurlijk...).

Maar er komt meer slecht nieuws voor SenterNovem, want ze zitten een beetje goeie sier te maken met een persbericht "Duurzame energie blijft stijgen", daarbij refererend naar CBS statistieken. En als je die dan goed gaat bekijken kunnen we daar gerust weer wat relativerende vraagtekens bij zetten. En: wederom de ambtenaren van SN op een onvergeeflijke blunder betrappen.

Screenshot van het persbericht van 2 december 2009 op de SenterNovem website:

Voor de werkelijke cijfers van het CBS zie deze link, en kijk meteen op mijn nieuwe pagina met grafieken die ik van die cijfers (download xls spreadsheet heb gemaakt. Die "8,5%" moeten we nog maar zien. Niet alleen omdat de eerste twee kwartaalcijfers nog prematuur (CBS: "voorlopig") zijn. Maar ook omdat er gegevens ontbreken en het onduidelijk blijft hoe CBS aan de "totale energieverbruiken" komt. Omdat die niet goed zijn af te leiden uit de beschikbare kwartaalcijfers. En omdat er voorbij wordt gegaan aan het kunstmatig opkrikkende effect door fors minder elektraverbruik in Nederland! Dus die wel weer erg positieve frase "Daaruit blijkt dat de productie van duurzame electriciteit stijgt" moet u op een Gouden Schaaltje wegen. Zeker als u die kwartaal cijfers in grafiekvorm bekijkt op de hierboven gelinkte pagina met de harde CBS cijfers (die nog voorlopig zijn voor 2009)...

Dit daargelaten: de eerste drie deelpunten onderaan kloppen qua cijfers met de CBS data. Het vierde punt is oncontroleerbaar omdat van biomassa nog veel kwartaalgegevens niet beschikbaar zijn (diverse "biogas" opties) . Bovendien wordt (het verbaast me niks) zonnestroom niet eens vermeld, die zijn voor de kwartaalcijfers (als die al ergens te vinden zouden zijn) ook niet bekend. Het allerergst echter is de kapitale blunder in de laatste zin. Daar wordt gesteld dat alle "duurzame" bronnen in totaal 2.314 GWh opgewekt zouden hebben "in de eerste helft van 2009". De SenterNovem ambtenaar die dat heeft opgeschreven heeft een nieuwe bril nodig. Want CBS publiceerde dat getal voor ... uitsluitend het tweede kwartaal van 2009... !!! Zie onderstaand screenshot van de Statline pagina duurzame energie, download 3 december 2009 (rode cirkel)...


^^^
Screenshot van Statline databank van het CBS met "duurzame" energie productie tot en met het tweede kwartaal van 2009 (diverse data nog onbekend - deze zijn van een "punt" voorzien in de betreffende cel!). Neem de resultaten s.v.p. met een potje zout, want de totalen die voor "energiebronnen" staan vermelden kloppen (nog) niet met de optellingen van de deelposten. Het eerste halve jaar zou volgens CBS in totaal 2.611 + 2.314 = 4.925 GWh zijn geproduceerd (in 2008: 4.337 GWh, met een zeer slecht tweede kwartaal, vooral door zeer weinig wind). In ieder geval een blunder van SenterNovem wat de "productie voor de eerste jaarhelft van 2009" betreft. Vooralsnog over het geheel genomen: slecht de vinger op te leggen en nog premature gegevens van het CBS.

NB: de output van PV in Nederland wordt door CBS geschat op basis van totaal achterhaalde cijfers. Zie daartoe kritiek van Polder PV op de separate CBS statistiek pagina.

© CBS Statline, zie deze link

Zelfs al zouden deze data uiteindelijk blijken te kloppen (afgezien van de afleesblunder van SenterNovem), dan nog moeten we ze ook nog eens in perspectief blijven zien. Want de mondiale crisis heeft er ook in Nederland diep in gehakt, en een forse knauw aan de industriële productie gegeven. Net als in onze omringende landen betekende dat een enorme opdonder voor het industriële stroomverbruik, een significant aandeel in de nationale stroomconsumptie. En dat is nog steeds niet hersteld, want nog steeds worden (zei het enigzins afvlakkend) negatieve voortschrijdende verschillen in waargenomen verbruiken gesignaleerd tussen dezelfde maanden met een tussenliggende periode van een jaar door TenneT (zie downloadbare pdf). Hoogspanningsnetbeheerder TenneT publiceert namelijk maandelijks grafieken van o.a. de elektra consumptie in Nederland (representativiteit 94%). En het beeld is schokkend. Sinds het laatste kwartaal van 2008 ging het "waargenomen elektraverbruik" dramatisch omlaag (voortschrijdend gemiddelde van 12 maanden inclusief de afgebeelde maand ["jaartotaal"], in TeraWattuur):

© TenneT oktober 2009 (pdf downloadbaar van deze pagina)

Waar ik in een eerder stadium al voor heb gewaarschuwd, komt nu dus al uit: het "aandeel duurzame elektriciteit in het totale verbruik van stroom" neemt door deze volkomen buiten de "duurzame" productie om gaande autonome ontwikkeling volslagen kunstmatig toe omdat het totale verbruik door de economische crisis in elkaar is gestort, al sinds het laatste kwartaal van ... 2008! Dus dat "duurzame energieproductie blijft stijgen", is een zwaar aangezette puur politieke uitspraak om domme politici in Den Haag te paaien "dat het allemaal hartstikke goed gaat" (lees: lijkt te gaan)! In absolute zin blijft "duurzaam" opgewekte elektriciteit* namelijk slechts langzaam groeien, zoals mijn van de CBS data gemaakte grafieken laten zien. Daar hoeven we helemaal geen loftrompetten over af te steken als je weet dat de zwaar geïndustrialiseerde natie Duitsland zonder biomassa bijfik in fossiele centrales al in 2008 op 14% zat. Door het beste incentive systeem ter wereld...

En niet te vergeten: als deze cijfers blijken te kloppen, moet nu al geconcludeerd worden dat "duurzaam" in Nederland dus bestaat uit 2,5% bijfik van niet gespecificeerde "biomassa" in fossiele centrales (lees: legitimatie voor de dominante energie holdings om op de oude weg voort te blijven gaan met afgeschreven centrales - business as usual), en ook nog eens 1% afvalverbranding van welvaartsrestanten. Het aandeel "biogene fractie" daar in (49%!!!) word geëxtrapoleerd en niet gemeten (Staatscourant publicatie 2 december 2009)!!!. Bij elkaar 3,5%, en dat is al meer dan de hooggeprezen windenergie opwek. Hoezo "duurzaam"??? Nederland is en blijft een farce op het vlak van "duurzaam"!

Alleen in relatief opzicht t.o.v. het verbruik "lijkt die totale opwek in Nederland te stijgen". Maar zodra de economie aantrekt, en de totale elektra consumptie weer toe gaat nemen, gaat die relatieve waarde gegarandeerd weer flink omlaag bij slechts vooruitkruipende toename van de absolute hoeveelheid GWh van al dan niet als "duurzaam" te beschouwen productie installaties. Eens kijken of SenterNovem dan weer een leuk persbericht voor u klaar heeft staan. En of daar weer geen misleidende of ronduit foute getallen in zullen staan...

Het goede nieuws
Dat zijn natuurlijk de leuke cijfers voor de verkoop van zonneboilers in hetzelfde berichtje. Het zou potjanverdorie eens tijd worden. Jammer alleen dat het vooral samen lijkt te hangen met de subsidiepotten die daarvoor zijn opengetrokken in de tijdelijke "Regeling Markt en Innovatie"... Ik zou liever vooral een stevige "autonome" ontwikkeling zien. Maar goed: 5.185 zonneboilers in de eerste helft van 2009 "in gebruik genomen", da's mooi. 60% meer dan vorig jaar. En nog geen 7 en een half promille van de Nederlandse huishoudens (ongeveer 7 miljoen). Maar: altijd uitkijken met percentages, want als je begint met niks of weinig, schieten die percentages al snel de hemel in. Echt gezonde groei is er nog niet echt. Want in Duitsland zijn er volgens een schatting van brancheorganisatie BSW in hun laatste marktoverzicht voor thermische zonne-energie (downloadbaar van deze pagina, laatste tussenrapport van augustus 2009) maar liefst 210.000 zonnecollector installaties verkocht in 2008 (voorlopig cijfer). Dat is 105.000 in een half jaar tijd. Met een 5 maal zo grote bevolking. Dat is nog steeds een dikke factor 4 maal zo groot dan het equivalent voor de Nederlandse bevolking volgens bovengenoemd cijfer voor het eerste halfjaar van 2009...

* Met veel vraagtekens en terechte kritiek mogelijk rond de zeer hoge impact hebbende "componenten" afvalverbranding en biomassa in de fik in fossiele centrales...

http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/nieuws/duurzame_energieproductie_blijft_stijgen.asp (persbericht van 2 december van SenterNovem met blunder)
http://www.tennet.org/tennet/nieuws/energieverbruikstabiliseertzich.aspx (titel slaat op oktober 2009, downloadbare pdf van e-verbruik laat echter dramatische ontwikkeling zien in eerste jaarhelft)


 
^
TOP

1 december 2009: Het "geval" Windpark Urk. (Eigenlijk: NOP). In het Financieele Dagblad van zaterdag stond een interessante lezersbrief van D. Klaver van Eventus duurzame energie over de - door Polder PV gekarakteriseerde - Staatsgreep van vd Hoeven m.b.t. het NOP project. Wat er alleen maar gaat komen omdat door jarenlang actief sabotagebeleid van EZ op het vlak van decentrale opwekking, het water aan de lippen begon te komen in Den Haag. En de "kabinetsdoelstelling" op het vlak van duurzame energie alleen nog maar met gigantische (grote ondernemingen in de kaart spelende) projecten ingevuld zou kunnen worden. En, waarschijnlijk belangrijker: om geen internationaal gezichtsverlies over de steeds duidelijker wordende slakketrage ontwikkeling van duurzame elektriciteit in "windland" Nederland te krijgen. Die eenzijdige "actie" en, vooral ook, het eventjes ondanks alle retoriek van vd Hoeven dat de "spelregels van de SDE niet gaande de uitvoering veranderd zouden worden" stiekem twee nagelneue SDE categorieën uit de grond stampen voor grote windturbines (specifiek in het leven geroepen voor juist dit project), zet kwaad bloed in het toch al tot het uiterste getergde windwereldje. Uit de reactie van D. Klaver van Eventus:

"... Het realiseren van duurzame energieprojecten in Nederland is een zeer goede zaak. Dat de duurzame energiemarkt - die toch al sedert jaar en dag onder druk staat van oneerlijke concurrentie, tendentieuze en onjuiste berichtgeving in de media - financieel of anderszins steun krijgt, is normaliter slechts toe te juichen.

Echter, het extra stimuleren van slechts één project en ook nog een keer op onjuiste gronden, is onjuist en zal zeer zeker het volwassen worden van de duurzame energiemarkt niet bevorderen. Windturbines met een totale hoogte van meer dan 100 meter zijn niet innovatief (meer). Dit is inmiddels 'proven technology' waardoor het onjuist is hier het predikaat 'innovatief' op te plakken.

Al jaren zucht de branche onder het zich steeds wijzigende beleid van de overheid ten aanzien van de realisatie van duurzame energieprojecten. Terwijl de rest van de branche het moet doen met een gedrocht van een stimuleringsregeling, de huidige SDE-regeling, krijgt één project de hoofdprijs. Er komt nagenoeg geen project meer van de grond mede door toedoen van de SDE-regeling. Dit terwijl diverse bedrijven al veel geld en effort gestopt hebben in de ontwikkeling van hun project(en). Om nu falend overheidsbeleid te maskeren en een project voor te trekken ter meerdere eer en glorie van het kabinet is niet fair en onjuist.

Kabinet, neem een voorbeeld aan onze oosterburen waar een transparant, doordacht en byzonder effectief beleid ten aanzien van duurzame energie heeft geleid tot een succesvolle industrie en een al even succesvolle realisatie van overheidsdoelstellingen ten aanzien van duurzame energie."

Bron: Financieele Dagblad nr. 280/za. 28 november 2009: p. 9

Voor die "niet meer innovatieve", reeds elders draaiende "hoge" turbientjes, zie de door de webmaster van
Polder PV genomen foto's van de maximaal 163,5 meter (wiektip, naaf zit op 100 meter hoogte) hoge
6 Megawatt REpower monsters in Schleswig- Holstein (BRD) vlakbij de Deense grens in de volgende
artikelen: 19 april 2009, resp. 17 november 2009.
NB: volgens Jaap Langenbach van WSH hebben de NOP projectontwikkelaars "andere" grote turbines
op het oog en zouden ze volgens hem veel te duur zijn.

Zo, dat stuk van Klaver liegt er niet om. Zit Polder PV nu al die jaren uit zijn nek te kletsen, of is het zo dat hij al die jaren al "de waarheid" predikte die liever niet gehoord werd in den lande? Zie voor meer commentaar mijn bericht over dat NOP project en de zwaar beargumenteerde stukken van Jaap Langenbach van Wind Service Holland daarover. Steeds meer mensen en bedrijven komen er achter dat Den Haag de Hoofdschuldige is van alle ellende, en dat het voortdurende rampbeleid definitief om zal moeten met andere machthebbers. Of het dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren is een tweede.

NB: in de windwereld is er forse "discussie" over het NOP project. Sommige jarenlange voorvechters van windenergie lijken blij te zijn "dat er eindelijk na al die jaren iets wezenlijks gebeurt". Ze lijken echter voorbij te gaan aan "de wijze waarop dat dan wel gebeurt", en vooral: wie er aan zo'n peperduur monsterproject gaan verdienen, en "tegen welke prijs" dat project uiteindelijk dan wel doorgang zal gaan vinden. En natuurlijk: wat de maatschappelijke "impact" dan wel zal zijn als bekend zou worden hoeveel SDE geld er uiteindelijk per kWh zal zijn uitgekeerd gedurende de gehele subsidieperiode voor dat ene project. In ieder geval weer een fantastische gelegenheid voor het Ministerie van Economische Zaken om de oer-Romeinse "verdeel en heers" stok te gaan gebruiken, de windsector te splijten, en de voor hen zeer bedreigende "democratische" decentrale revolutie (vele kleine spelers i.p.v. door EZ gewenste "zo min mogelijk zo groot mogelijke" spelers) nog verder te gaan zitten frustreren...

Op 14 december a.s. zal NCRV's Netwerk.TV een uitzending gaan wijden aan o.a. het uit 9 stuks 850 kW Vestas turbines bestaande relatief kleinschalige, ook alweer met veel moeite tot stand gekomen Burgervlotbrug windpark (nabij het oude windpark bij Zijpe) in Noord Holland*. Een echt lokaal initiatief, dat is pas draagvlak... Dit in het licht van de "klimaatbesprekingen" in Kopenhagen. Titel: "Waarom gaat het in Nederland zo moeizaam met duurzame energie". Geïnterviewd zijn Cees Bakker van Kennemerwind en "enkele tegenstanders". Nu direct in uw agenda noteren, en kijken dus...

Zie ook E-limerick "Urker verzet"...

* Totaal 7,65 MW, NOP zou maar liefst 429 MW moeten gaan worden, 56 maal zo groot m.b.t. te plaatsen capaciteit...


1 december 2009: Nederland loopt niet meer voorop. Voor sommigen misschien een "eye-opener", voor velen, Polder PV incluis, al jarenlang een "inconvenient truth". Steeds meer coryfeëen en prominenten komen er achter dat op het vlak van "milieu" incl. hernieuwbare energie Nederlands inmiddels tranentrekkend slecht presteert. In het Financieele Dagblad zat een heel katern met diverse berichten over duurzaamheid, waarin ik de kernachtige frase vond: "We hebben 20 jaar lang zitten slapen"... Prof. dr. Marc Pallemaerts van de Universiteit van Amsterdam signaleert toenemende mate van "Eurofobie" bij de domme Nederlanders en kenschetst de situatie als volgt:

"Ik werk al meer dan dertig jaar in de sector Europees milieubeleid. Nederland werd destijds in Europa beschouwd als gidsland, het baken van milieubeleid. Ik werk nu sinds twee jaar aan de Universiteit van Amsterdam en ik ben steeds weer verbaasd hoezeer eurofobie in dit land toonaangevend is geworden. De 'groene' pionier van weleer is in vele dossiers een remmende kracht geworden."

Interessant is dat Pallemaerts ook verwijst naar het arrest van 1991 door het Europese Hof in Luxemburg. Dat besliste toen tegen de gigantische lobby van de Duitse energiesector in, dat het destijds ingevoerde "Stromeinspeisungsgesetz" (netbeheerders werden toen verplicht tot een "minimum" afname van hernieuwbare elektriciteit tegen een vaste prijs) volstrekt legitiem was. Die pionierende wetgeving is per april 2000 vervangen door het nog veel progressievere, "groen altijd voor grijs, onder alle condities, en alle ingevoede hernieuwbare stroom verplicht vergoed door de lokale netbeheerder voor vaste tarieven") Erneuerbare Energien Gesetz, EEG. Waarmee Pallemaerts wil zeggen dat regeringen op duurzaam vlak gewoon de poot stijf moeten houden, en zich niet moeten laten ringeloren door kapitaalkrachtige energieholdings. Ze hoeven niet "bang" te zijn dat ze door de Europese juridische autoriteiten op voorhand op de vingers worden getikt wegens "vermeende" marktverstoring. Die energiemarkt blijft immers de meest (zowel door de energiesector als door politici) "verstoorde" markt die er is en dat zal nooit veranderen. Regeringen moeten progressieve, het menselijke bestaan op deze planeet verbeterende Wetgeving gewoon doorvoeren, want dat is hun "heilige" taak. Zelfs al gaat die Wetgeving veel verder dan wat in Europa gangbaar is - of was en ten koste van gevestigde (achterhaalde, de planeet bedreigende) belangen. Duitsland wordt nu immers wereldwijd als model genomen, behalve in het achterlijke NEEderland, wat blijft aanprutsen met "eigen interpretaties" (lees: EZ). En weerzinwekkend bureaucratische, alle initiatief in ambtelijk drijfzand smorende regelingen optuigt.

Bron: Voogd, F. (2009). Nederland loopt niet meer voorop. "Lissabon" verankert duurzaamheid. - SC (Wetten en regels verklaard) nr. 46-2009: p. 7


 
^
TOP

30 november 2009: Vereniging Eigen Huis ook aan de slag. Het zou natuurlijk de allerhoogste tijd gaan worden. De grootste organisatie die zich opwerpt als "belangenbehartiger" van de eigen huis bezitters in Nederland gaat zich ook tegen de "verduurzaming" van de eigen sector bemoeien. Ze moeten natuurlijk ook wel, want Nederland is echt ongelofelijk achterlijk op het gebied van energie. Lees: blijvend massale verspilling, een volstrekt waanzinnig streven naar "goedkope" energie door liberalisering (???), verwachting dat de energiebedrijven "het" allemaal wel op zullen lossen (vergeet het maar...), algehele desinteresse en onwil in het grootste deel van de bouwsector, prutswerk in de installatiesector, slechte kwaliteit, een schrikbarend gebrek aan professionaliteit en doortastendheid bij belangenorganisaties, gemiddeld genomen zeer dom (gehouden) publiek, belachelijk hoge prijzen voor duurzame energie opwekkende apparatuur zodra de subsidiesluizen (tijdelijk) opengaan, en ga zo maar door. Er is dus "nogal" wat te doen, en alle sectoren moeten in de allerhoogste versnelling. Dat wordt al jarenlang geroepen, maar het lijkt eindelijk eens een keer te gaan gebeuren, gezien de gigantische hype in kranten, tijdschriften, en op radio en TV: je wordt doodgegooid met "energy talk". Nu nog "de uitvoering". Reken uzelf niet rijk s.v.p., we hebben "nogal" wat decepties gehad in Nederland. En de energiesector is in dit land ook oppermachtig.

VEH heeft als november nummer van het Eigen Huis Magazine zelfs een heuse energie special van kaft tot kaft. Energielabels nieuwe stijl, energiebesparing, energienota's, besparen met de buurt, gratis aankoopkeuring cq. energiecheck voor VEH leden, "slimme" meters, "woud van energiesubsidies", zelf duurzaam verbouwen, "6 vragen aan Minister Van der Laan", "waterzijdig inregelen van radiatoren", servicecontract warmtepomp, energie-gadgets op de ledenvoordeel pagina, etc. Het komt allemaal langs.

Een paar opvallende zaken die ik er zo uit pik (voor enkele zonne-energie zaken zie de PV nieuwspagina):

 • Extreme fixatie op "kosten", de essentiële begrippen kilowattuur, kubieke meter (gas) resp. Gigajoule (stadswarmte) worden vrijwel niet genoemd in het magazine. Wil VEH de eigen leden nog steeds "dom" houden of denkt ze dat haar leden die essentiële eenheden toch niet zullen begrijpen? Dat zal er toch echt van moeten komen, want als je energiebesparing tussen de oren wil krijgen, begin je met kWh, m3 en GJ besparen. Wat vervolgens de exacte kostenbesparing zal zijn is extreem afhankelijk van individuele energiecontracten (waarvan de variabele tarieven steeds verder uit elkaar gaan lopen, zelfs stadswarmte tarieven zijn onvergelijkbaar omdat lokale opwek- en verbruiks-situaties vaak verschillend zijn) en zal iedereen voor zichzelf moeten berekenen. Daar is helemaal geen "standaard besparing" aan vast te knopen in financiële zin.

 • Leuk: ook de heer Kriegsman uit Ootmarsum komt weer even langs met zijn fraaie (rekenkundig over het hele jaar genomen) "energie neutraal" woning met fors PV-systeem en o.a. warmtepomp (zie berichten van 18/19 resp. 21 november jl.).

 • Absurde "reëele gemiddelde energienota's" met besparings"advies" (financieel...) uitgesplitst naar woningtype/aantal bewoners van leden van de VEH. NB: relatief weinig verschil bij de appartementen en kleinere woningen in huizen gebouwd voor of na 1975, maar fors oplopende verschillen bij grotere en vrijstaande woningen. Wat natuurlijk alles heeft te maken met isolatie: de meest "vergeten" vorm van energiebesparing (warmte is altijd de grootste energieverbruiks- en dus kostenpost in huis) waarmee vele Euro's per maand zijn te besparen. Maandbedragen voor de e-nota bij VEH leden liggen in de range van 131 Euro/maand (!!!) voor appartement bezitters tot 250 Euro/maand voor bezitters van vrijstaande huizen gebouwd vanaf 1975 en zelfs ... 288 Euro/maand voor oudere vrijstaande huizen. NB: dat is bijna drie-en-een-half-duizend Euro/jaar voor alleen de energienota, en dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de uitgaves voor motorbrandstoffen... Geen wonder dat er zoveel energiepiraten actief zijn op die energiemarkt: goud geld binnenharken geblazen bij de domme en blijkbaar veel te veel geld bezittende Nederlanders... Polder PV heeft zijn energienota al jarenlang (kookgas, elektra, en stadswarmte) rond de 50 Euro/maand gekregen waarbij de gedwongen van Vattenfall/NUON afgenomen stadswarmte alles domineert, ook al wordt er bij ons een factor vier maal zo weinig aan Gigajoule verbruikt dan bij "gemiddelde" SV verbruikers. 95% van onze totale energiekosten zijn te relateren aan stadswarmte, en 58% (!!!) van die kosten betreffen het nooit door gedrag te beïnvloeden belachelijk hoge vastrecht voor dat peperdure spul...

 • Zeer pijnlijk punt: ook VEH werkt actief mee aan de liberaliseringsgekte. Ze organiseren nu samen met Gaslicht.com een "prijzenvergelijker" op hun website en in samenwerking met iChoosr gaan ze proberen om leden te "bundelen" en daarvoor "aantrekkelijke" bundels van energiecontracten los te peuren uit de piratenmarkt van Nederland. Dat heeft met energiebesparing natuurlijk helemaal niets te maken, louter met kostenbesparing. Gezien de absurde maandbedragen die leden van VEH blijken te betalen (zie boven), is er natuurlijk maar een duurzame route naar echte besparing, en dat is: minder kWh, m3 dan wel GJ verbruik door met name grondige isolatie en het te lijf gaan van verspilling en sluipverbruik. En apparatuur voor de opwekking van duurzame energie op Eigen Huis kopen!!! Omdat dat gigantisch veel meer impact heeft dan in een of ander vaag collectief te stappen wat uitsluitend op lagere kWh etc. prijzen uit is. En besparingsprikkels op die manier juist effectief om zeep worden geholpen. Een zeer slechte zaak, dus. Dit soort collectieve acties spelen uiteindelijk uitsluitend de verkeerde partijen in de kaart: de gesettelde, oppermachtige GrootOpwekkers van zeer fossiel opgewekte, kunstmatig goedkoop gehouden energie (met volledige medewerking van de Nederlandse Staat die daarbij gigantische boterbergen op het hoofd heeft). En dat is juist de partij waar je beslist niet verder van afhankelijk gemaakt wil worden, want dat is vragen om problemen!

 • Van der Laan. In het interview met de Minister zonder ministerie ("Wonen, Wijken en Integratie", valt onder VROM) twee opvallende zaken: over de wipkip-hit-and-run subsidieregelingen in Nederland zegt hij: "De potten zijn goed gevuld, maar subsidies zijn tijdelijk. Dat is niet voor niets: het geeft de mogelijkheid om het beleid zo nodig aan te passen." So much for "een betrouwbaar ogende overheid", dus (waar collega van der Hoeven van EZ juist zo hoog over opgeeft...). "Change we must", lijkt het devies van van der Laan. Permanently?

 • Verder verwijst van der Laan op de vraag "Van welke Europese landen kan Nederland iets leren op het gebied van energiebesparing?" uitsluitend naar Denemarken. Wat natuurlijk een goed voorbeeld is, maar over Duitsland (wereldkampioen zonnestroom en windstroom, extreem actief met de energetische renovatie van oude stadscentra, miljarden investeringen in duurzame energie, etc.): Kein Wort! Alsof er collectief in Den Haag is afgesproken om Duitsland permanent dood te zwijgen, "anders komen er maar lastige vragen...".

 • Warmtepomp Woeker. Zeer opvallende eye-opener over absurde verplichte (...) onderhoudscontracten voor warmtepompen in nieuwbouwproject de Waalsprong in Nijmegen. Houdt u vast: anno 2009 na indexatie bedraagt dat onderhoudscontract al een slordige ... 103 Euro per maand (€ 1.236/jaar nooit door zuinig stookgedrag te beïnvloeden vaste kosten!!!). Gedwongen betalen, en anders verhuist u maar weer. Een van de slachtoffers wordt geïnterviewd en hij laat het er niet bij zitten, want hij heeft vernomen dat een grote leverancier van warmtepompen dat "onderhoud" voor zo'n 300 Euro per jaar kan doen... En dat, na wat graafwerk gedaan te hebben, het er op lijkt dat er stiekem een deel van de aanschafkosten voor de warmtepomp installatie en evt. vervangingskosten in dat "onderhoudscontract" zijn weggemoffeld... Hij gaat samen met VEH een procedure starten bij de Raad van Arbitrage voor de bouw om deze gewongen, sterk op de stadswarmte vastrecht ellende lijkende woeker aan te vechten. Dus dan weet u het weer: als er een leuk "nieuwbouwproject" wordt gerealiseerd met zogenaamde "moderne" en "duurzame" energievoorziening, let u dan s.v.p. op alle kleine lettertjes in het koopcontract. Want dat kon in de "gebruiksfase" allemaal wel weer eens vies gaan tegenvallen aan schofterige vastrechten die u elk jaar weer moet ophoesten aan een op megawinsten beluste projectontwikkelaar...

Bron: Eigen Huis Magazine November 2009. Energiespecial van Vereniging Eigen Huis.

http://www.eigenhuis.nl


 
^
TOP

28 november 2009: Eerste "contouren" SDE heffing eindverbruikers.

EZ stuurde een door Maria van der Hoeven ondertekende brief naar de Tweede Kamer met een eerste opzet over een (mogelijk per 2011 in te voeren) heffing om de SDE uit te financieren. Waar de nationale pers dat af laat weten (kritiekloze kopie van de inhoud en enkele onbewezen cijfers), analyseert Polder PV de achtergronden, de mogelijke pitfalls van het concept, en de onvergelijkbaarheid met het Duitse systeem binnen de EEG wet.

Introductie
(1) Elektra en gasheffing?
(2) Stadswarmte complicaties???
(3) Hoogte heffingen gespeculeer en onduidelijkheden
(4) De gevaren van een op EB structuur te incasseren SDE heffing
Grafieken evolutie energiebelasting elektra en gas
(5) Het innen
(6) Het tijdpad
(7) Onduidelijkheid over te gebruiken oud en op te hoesten nieuw geld
(8) 2012 gaat "het" dan echt beginnen?
Citaten (Volkskrant 27 november 2009)
Bronnen


Introductie
Blijkbaar was het "big news", want zelfs het Journaal dook er bovenop eergisteravond. En gisteren (27e) stonden er de nodige stukjes in de nationale pers over die verschuiving van de immer met oorlogstaferelen omgeven "Staatsbegroting" naar de energienota voor het "innen" van de SDE gelden. Maar het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, nadat Hermann Scheer en mevrouw van der Hoeven "een romantisch ontbijtgesprek" hadden eerder dit jaar. Met natuurlijk dank namens Polder PV (en hoop ik ook een groot deel van de bevolking) aan de hard werkende atoomsplijting kritikasters van WISE die het voorwerk voor van der Hoeven hebben gedaan door Scheer naar Nederland te halen, maar die daar natuurlijk nooit voor zijn bedankt door Economische Zaken. VdH was nergens te vinden toen WISE EZ bezocht met Scheer tijdens hun jubileum, een zoveelste Nationale Schanddaad jegens het extreem progressieve Duitsland op duurzaam energiegebied, en natuurlijk een grove belediging aan het adres van de Hogepriester van Zonnestroom...

Vooralsnog wordt er in de (zoveelste) brief aan de Tweede Kamer van EZ (26 november 2009, ET/ED / 9211940, link onderaan) wel een "aanzet" gegeven, maar beslist nog geen cruciale details over de invulling van het fraais (i.t.t. geronk in de pers: er staat niks aan specifieke details over individueel te betalen "bedragen" in die brief!). En dat is wat natuurlijk iedere werkelijk betrokken Nederlander eigenlijk nu al zou willen weten. Die moet nog eventjes wachten, want "dat gaat zomaar niet" in ons land. Eerst moeten uiteraard door/via EZ de grootste industriële belangen worden veilig gesteld voordat "iedereen" (met hele grote vraagtekens) mee zou moeten gaan betalen aan een opslag op de "energieprijs" om de typisch Nederlandse SDE regeling van te kunnen gaan financieren. Met, daar kunt u nu al van uitgaan, slechts een "schone schijn van iets Duits-achtigs". En, laten we dat meteen even duidelijk stellen, beslist geen "Duits EEG systeem". Mocht u die fatale vergissing willen begaan, herstelt u die s.v.p. voordat u dat rond gaat bazuinen. Want een Duits financierings-systeem zullen we nooit gaan krijgen in Nederland. Omdat EZ en de domme Nederlandse parlementariërs nooit het drempelloze, en altijd ongecapte karakter van het Duitse systeem zullen accepteren. Tenzij er revolutie uitbreekt in Den Haag. Gezien de rechts-reactionaire neoliberaliseringstrend die de Residentie al jaren in een wurggreep houdt, en het - ondanks de miljarden overschrijdingen van de Finse Ramp Olkiluoto - voortdurende leugenachtige geblaat over "goedkope" kernenergie, gaat dat beslist niet gebeuren. En zal de SDE onder de stalinistische terreur van de EZ ambtenaren blijven, bomvol caps zittend, en de voor EZ most unspeakable optie (decentraal opgewekte zonnestroom) aan de kortste leidsels afwurgend.

Enkele "punten" uit de brief, die feitelijk het gevolg was van een nogal omfloerste toezegging binnen het "aanvullende beleidsakkoord" (in de volksmond ook wel het "crisispakket") worden hieronder uitvoerig aangestipt door Polder PV.

(1) Elektra en gasheffing?
De "opslag op het elektriciteitstarief" wordt nu opeens ingevuld als (ambtelijk gesteld): "De bestemmingsheffing wordt geheven op het verbruik van elektriciteit en gas". Dat is dus alweer een karakteristieke eigenzinnige "move" van EZ, die weet dat het merendeel van de NL huishoudens nog steeds (duur) gas afnemen, en dat daarvan dus lekker mee af is te romen via een extra heffing. Vergeet trouwens niet dat de energiebelasting (EB), die bijna een op een wordt vergeleken met de nieuwe SDE heffing, beslist geen doelbelasting is: die verdwijnt namelijk onzichtbaar in de schimmige rokken van het Ministerie van Financiën en is voor leken nooit meer te traceren (reken maar op slinkse bijdragen aan nieuwe, massaal fossielen verslindende snelwegen "en andere noodzakelijke infrastructuur" e.d. ...)

NB: in Duitsland wordt uitsluitend op elektriciteit (niet op gas!!!) een "Umlage" geheven. Een Umlage die identiek is voor alle aangeslotenen met een afname meter, vrijwel alle bedrijven incluis. En die niet van tevoren wordt "berekend" of "vastgesteld" zoals in NL gaat gebeuren (om marktsegmenten eenzijdig te kunnen dicteren en te binden aan "subsidiemaxima", de wil van EZ). Maar die volgt uit de volkomen vrij gelaten en niet aan grenzen gebonden markt ontwikkeling!!! Het EEG financiert uitsluitend de invoeding van hernieuwbare elektriciteit op het net (of, per 1 jan. 2009: naar keuze eigenverbruik bij zonnestroom met max. capaciteit van 30 kWp installaties). EZ is dus, door te "kiezen" voor zowel een heffing op elektra als op gas, voor de zoveelste maal stronteigenwijs en verzint zelf wel weer hoe "wij" in Nederland "het" gaan doen. Beslist nooit datgene wat de veel slimmere Duitsers doen. That's for sure.

Het lijkt overigens in de bedoeling te liggen dat die posten "direct zichtbaar" worden op uw jaarnota, dus dat is heel mooi, want dan weet u dat u meebetaalt aan de door EZ gesuggereerde "verduurzaming" van Nederland (of het allemaal wel zo "duurzaam" is als gepretendeerd is een heel ander verhaal). Als u al dat fraais op uw energienota's allemaal kunt volgen natuurlijk. Het gros van de Nederlandse bevolking, academici incluis, legt immers na een blik op het eindresultaat met een diepe zucht (vet bijbetalen, automatisch geïncasseerd) of een kreetje van verrukking ("u krijgt teveel betaald voorschot terug minus het nieuwe maandbedrag") die nota gewoon in de bureaulade. Bijna niemand snapt de getallenbrei of, zoals sommige leveranciers tegenwoordig doen, het "simpel gehouden eindresultaat". Want de wijze waarop dat resultaat tot stand is gekomen is een goed bewaard geheim waar menig leverancier liever niet over uit de school klapt... (Polder PV heeft het allemaal inmiddels grotendeels door en is in staat zijn nota tot zo'n beetje twee cijfers achter de komma rond te rekenen - als hij klopt natuurlijk).

(2) Stadswarmte complicaties???
Extra belangrijk punt van aandacht hierbij: ik woon in een wijk met een (onverkozen) combinatie van elektra, kookgas en stadswarmte aansluiting. Voor alle drie betalen de 4.300 huishoudens in onze wijk energiebelasting (en niet zo'n beetje ook als die huishoudens "gemiddelde" verbruiken hebben, dat heet ook wel financieel leegbloeden waar de Staat slapend rijker van wordt). Ook op de stadswarmte betalen we energiebelasting, maar de exploitant hoeft (zwaar gestoord...) die juist niet af te dragen aan het Ministerie van Financiën. Gaan al die huishoudens hier straks ook nog eens drie maal SDE heffing betalen? Eenmaal op elektra (fysiek dan wel "met zonnestroom gesaldeerd" kWh verbruik), eenmaal op kookgas (fysiek verbruikte m³), en eenmaal op stadswarmte (fysiek vebruikte GJ, maar mogelijk ook een SDE opslag "fictief naar de equivalente gas heffingen toegerekend")??? Niet gek staan te kijken dat dit soort bizarre situaties kunnen ontstaan als EZ ambtenaren niet op zitten te letten. De compleet chaotische Nederlandse energiemarkt is immers bijna voor niemand meer te volgen, en daar zomaar extra "heffingen" (twee nog wel) in "gooien" is vragen om problemen.

Daarbij ook nog eens de vraag, als het ook nog eens bij stadswarmte gebeurt: hoe controleert het Ministerie van Financiën of die "doelheffing" (zo staat hij omschreven in die brief, met "...bestemmingsheffing wordt geheven op het verbruik van elektriciteit en gas") wel wordt doorgesluisd naar de Staat, maar de blijkbaar vrijgestelde doorsluis van de op vergelijkbare wijze te innen energiebelasting op stadswarmte niet??? Ik zie alweer de nodige donkere "uitvoeringswolken" hangen. En natuurlijk: wat zijn de consequenties voor (gedwongen) SV afnemers? Worden ze mogelijk niet flink benadeeld t.o.v. "alleen gas" afnemers met complicaties bij het "heffen" van een SDE opslag??? Zo ja, hoe zit het dan met het voor in de mond liggende "level playing field" en "non-discriminatie beginsel" bij EZ?

In Duitsland wordt de hele uitvoering van het EEG trouwens compleet buiten het ambtelijke (staats-)circuit om geregeld door (gecontroleerde) administratie afdelingen van de bijna 900 netbeheerders en de grote hoogspannings-netbeheerders. Er vloeit daar helemaal geen geld naar de Staatskas, zoals de "bedoeling" lijkt te zijn in Nederland. Het geld (EEG Umlage) rolt van de afnemers van elektriciteit (geen gas) via de leveranciers naar de hoogspanningsnetbeheerders naar de distributienetbeheerders en uiteindelijk decentraal naar de vele honderdduizenden invoeders van hernieuwbare elektriciteit (die in de meeste gevallen tevens afnemer zijn en dus meebetalen aan de EEG Umlage via het verbruik geregistreerd op hun standaard afname meter - daar minder over afnemen betekent minder EEG heffing betalen...).

(3) Hoogte heffingen gespeculeer en onduidelijkheden
De "hoogte" van die twee heffingen is nog totaal onduidelijk. In het NOS journaal en in het Financieele Dagblad werden verder niet gespecificeerde "bedragen" van, in de eerste jaren "enkele tientjes" genoemd (??? voor "gemiddeld verbruikende huishoudens" ???). Maar vanaf 2020 zou dat bedrag wel eens op kunnen lopen van 150 tot 300 Euro per jaar (getallen FD). Natuur en Milieu komt met een niet gespecificeerd bedrag van "acht Euro per maand". Geen enkele aanwijzing hoe al die bedragen dan wel zijn "berekend", hoe de verhoudingen "elektra" en "gas" dan wel liggen, etc. En dat is natuurlijk de crux. Er is alleen een vage verwijzing naar een totaal speculatieve "CO2-prijs van 20 Euro per ton in 2020" (...) en een daarmee blijkbaar samenhangende extra benodigde som gelds (voor de SDE) van een leuke 2,5 miljard Euro in 2020. ECN heeft berekend dat, om aan de blijkbaar "gewenste" 35% duurzame (?) elektriciteit te komen er tot 2020 maar liefst 9,6 miljard Euro extra nodig zou zijn. "Verwacht" wordt dat vanaf 2012 de mensen fors zullen moeten gaan bijbetalen via de energierekening om die grote hoeveelheid geld "ter beschikking" te kunnen krijgen. Geen woord over een mogelijke revolutie in de Nederlandse huishoudens als die in sterk toenemende mate zelf elektra met zonnestroompanelen gaan opwekken (die dingen worden zeer rap goedkoper en zelfs "ongesubsidieerd betaalbaar") en vet in gas consumptie omlaag zullen gaan als ze flinke zonnecollectoren gaan aanschaffen. Want dan kon dat ECN plaatje d'r wel eens heel anders uit komen te zien. 2020 is nog een heel end weg...

Mensen met zeer bewust op eigen houtje omlaag gebrachte ultralage verbruiken en/of zelfopwekking middels zonnestroom ("wettelijk verplicht gesaldeerd", artikel 31-c E-Wet) kunnen nog steeds niet inschatten of zij - aangezien gesuggereerd lijkt te worden dat het een variabele heffing naar analogie van de energiebelasting betreft (zie ook figuren verderop) - slechts een schijntje gaan betalen van wat hun "gemiddelde" of al dan niet bewust "energie zuipende" medemensen zullen gaan betalen. Ook wordt er niet gerept van een "gesuggereerde" differentiatie naar "groen" of "grijs" verbruik. Het Wereld Natuur Fonds schijnt te willen (artikel Volkskrant van 27 november 2009) dat "groene" afnemers niet mee zouden hoeven te betalen. Het lijkt me sterk dat EZ of Min. Fin. dat gaan doen, iedereen neemt immers fysiek een stroommix af via de netmeter. Ook al wek je overdag een overschot aan zonnestroom op, verbruik je 's avonds grijze stroom, "donkergroen" contract of niet. Bovendien: hoe "groen" zou dat contract dan wel moeten zijn volgens WNF? Het ene "groene" contract is het andere niet! Veel leveranciers halen zogenaamd "groene" stroom uit (ver van Nederland gelegen) stuwmeren die al decennia geleden zijn aangelegd. Dat is wel een heel erg makkelijke manier om de "levering" een schril lichtgroen schaamrandje te geven. Met nieuwbouw van hernieuwbare stroomopwekkers heeft dat natuurlijk niets te maken, en dat is juist wat we nodig hebben.

Volgens hetzelfde VK artikel zou EZ gesteld hebben dat "... het administratief lastig zou zijn om de heffing alleen over grijze stroom te laten gaan" (aldus een woordvoerder). Dat is natuurlijk gezwets, want in 2003 en 2004 was er al zo'n "differentiatie" tussen groen en grijs in de energiebelasting, zie grafieken verderop! Dus die "woordvoerder" zit weer eens uit de nek te kletsen, en het is beslist niet de ware reden waarom EZ dat onderscheid niet meer wil maken. Ze willen "groen" - zeker op het vlak van de burgers - namelijk "klein" houden door het op oneigenlijke gronden "gelijk" te stellen met fossiel, zodat hun goede vrinden bij de grote, zwaar op fossielen drijvende energieholdings niet teveel "pijn" lijden in hun omzetten...

Ook niet vergeten: in Duitsland betaalt iedereen mee, ongeacht het stroomcontract (pimpelpaars, gitzwart, donkergroen of knalgeel), en ongeacht of je een gigantisch zonnestroom dak hebt gerealiseerd en uit eigen zak hebt betaald. Het levensgrote verschil is natuurlijk dat, zeg maar "ter compensatie" van het moeten meebetalen aan de EEG Umlage (momenteel ruim een cent/kWh, volgend jaar mogelijk rond de 2 cent/kWh), in Duitsland iedereen vrijwel drempelloos, volledig frank en vrij, compleet ongecapt en ongelimiteerd (!!!!!), verplicht groen voor grijs (ook al is er geen "congestie"), en zonder oeverloos gezeur, tijdverspilling en weerzinwekkende bureaucratie in zonnestroom projecten kan stappen, van microscopisch klein tot supergroot. Desnoods op het dak van de naburige school als het eigen dak minder geschikt is voor toepassing van PV. Of je "doet" zo'n project er gewoon leuk bij, omdat het een enorme kick geeft om in eigen omgeving maximaal hernieuwbare energie uit de zon te gaan benutten en daarbij ook nog eens de almacht van de fossiel-nucleaire sector te beginnen te breken.

Over de hoogte van de essentiële (!!!) bijdragen van het bedrijfsleven wordt in de EZ kamerbrief helemaal niets prijsgegeven, en dat is toch echt een van de dikke pijlers onder het Duitse EEG omdat daar naast de grote bijdrage van de miljoenen huishoudens nog eens zeer grote extra bakken met geld door vrijkomen die direct naar de honderdduizenden invoeders van hernieuwbare elektriciteit vloeien (iedereen betaalt dezelfde Umlage, dus ook het stroom vretende bedrijfsleven wat in 2010 mogelijk ook zo'n 2 eurocent/kWh EEG Umlage moet gaan betalen...). Als die belangrijke "pijler" gaat ontbreken voor een "SDE heffing", of als die slechts van luciferhoutjes zal worden gebouwd in Nederland, kunt u voor uzelf mogelijk uittekenen wat het scharrige eindresultaat zal gaan worden. Helaas wordt nog geen enkel detail prijsgegeven over die noodzakelijke bijdrage. Het zou natuurlijk te belachelijk voor woorden zijn als straks alleen (of: vooral) burgers zouden moeten gaan betalen aan een heffing, terwijl nu al duidelijk is dat zeer grote geldstromen uit de SDE 2008-2009 (belastinggeld) direct of indirect naar zeer grote, kapitaalkrachtige industriële ondernemingen toe gaan vloeien zoals hoogst twijfelachtige afvalverbranders, powerplayers als de kerncentrale onderdelen - en windturbine bouwer Siemens, andere voor burgers totaal onbereikbare giganten in off-shore wind, en straks mogelijk ook alweer de dikke fossiele kolen- en gas jongens die "gecertificeerde" biomassa "mogen" gaan bijfikken in hun 100 procent fossiele centrales. Om over de fossiele gasgestookte industriële WKK units maar te zwijgen die van EZ ook al uit de SDE ruif mee mogen graaien "als het slecht met ze gaat"... Vooral die laatstgenoemde twee categorieën zouden eigenlijk helemaal geen SDE subsidie (afkomstig uit burgermans' elektra en gas heffingen en bestemd voor zogenaamde "duurzame" energie...) mogen ontvangen wat mij betreft. Zeker niet als je weet hoe dramatisch slecht en extreem beperkt de SDE toegankelijk is voor burgers in ons land, en door wat voor bureaucratische hel ze heen moeten om überhaupt mee te mogen doen. Laat staan wat ze daar dan wel aan onzekere en totaal onvoorspelbare fooi voor mogen "verdienen". Ik blijf het herhalen: nog steeds is maar 5 MWp in de CertiQ cijfers nieuw bijgeschreven sinds 1 april 2008, een Nationale Schande!...

(4) De gevaren van een op EB structuur te incasseren SDE heffing
Een van de meest omineuze implicaties van de brief van EZ is in dit opzicht de frase "... SDE-heffing analoog is aan de energiebelasting met eenzelfde schijvenstructuur". En hoe ziet die "schijvenstructuur" (onbekend bij de meeste mensen) er dan wel uit? Houdt u vast. Polder PV heeft dit al een tijd geleden in grafiekvorm uitgezet (komt nog een heel apart hoofdstuk over, energiebeprijzing). Evolutie van energiebelasting op elektriciteit en op gas:

^^^
Energiebelasting op elektriciteit excl. BTW vanaf 2000 per "schijf", gebaseerd op de daadwerkelijke verbruikscijfers van de belasting"plichtige" (NB: hier komt nog BTW bovenop...). Meest opvallende zaken:

(1) Idiote stijging van de EB voor met name de "eerste schijf" per 2009 veroorzaakt door de noodgreep van het Ministerie van Financiën te "moeten" compenseren voor de schandalige invoering van het capaciteitstarief bij netbeheer (er staat ook nog een extreme verhoging van de teruggave energiebelasting voor de "eerste schijf" [consumenten categorie] tegenover afkomstig van datzelfde Ministerie, anders had de pleuris uitgebroken; grafiek nog niet gepubliceerd).

(2) "Recht" trekken van EB op "groene stroom" sinds 2005 t.o.v. "grijze stroom" (was voorheen, sinds liberalisering van markt voor groene stroom in 2003 ongeveer de helft van de EB op grijze stroom).

(3) Absurd veel lagere energiebelasting op elektra (veel minder dan de helft!) voor de "tweede schijf", slechts gering gestegen. Er zijn mensen met hoge E-consumptie die voor alles wat ze boven de 10.000 kWh verbruiken dus extreem veel lagere energiebelasting betalen. Hoezo, "de vervuiler betaalt"???

(4) Bijna niet waarneembare "belasting"tarieven voor de echt grote elektra zuipers in Nederland: verwaarloosbaar, nog geen cent/kWh (< 10 miljoen kWh/jaar) tot microscopisch (> 10 miljoen kWh/jaar).

NB: EB voor elektra is in 2008 voor de eerste "schijf" tussentijds verhoogd per 1 juli (€ 0,0752/kWh), in de grafiek is alleen het tarief "per 1 jan. 2008" weergegeven

Bron tarieven: © Ministerie van Financiën eindejaars rapporten
Grafiek © Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)


^^^
Vergelijkbare grafiek als voor elektra, maar nu voor gas. Een vergelijkbaar beeld, alleen is er een veel geleidelijker verhoging van de EB op gas geweest voor consumenten aansluitingen, en is er geen "capaciteitstarief-gerelateerde energiebelasting terreur" geweest afgelopen jaar. Dit heeft te maken met het feit dat gas al veel langer grotendeels "op capaciteit van de aansluiting" werd beprijsd bij de netbeheerders, en dat er ook geen absurde "correctie" voor het wegvlakken van het laatste schamele beetje variabele transportkosten/m3 nodig was. Wel valt op:

(1) De zeer forse toename van de EB voor de "tweede schijf". Dit is waarschijnlijk het gevolg van slim inspelen van het Min. Fin. op de enorme vogelvlucht van gasgestookte WKK capaciteit bij tuinders, waar dat Ministerie de laatste jaren dus weer zeer flink van afroomt met de EB. NB: 2004 was het "liberaliseringsjaar" voor gas bij "kleinverbruik". Vast "toeval"?

(2) Wederom zitten de echt grote gas zuiplappen (op de derde "schijf" na die nog iets minder dan 4 cent ex BTW/kuub betaalt) helemaal onderaan de schaal, zo weinig EB betalen ze voor die schandalige verkwisting van ons laatste beetje bloedeigen Slochteren gas...

(3) Puur voor de volledigheid is ook de EB op autogas vermeld (violette kolommen).

Bron tarieven: © Ministerie van Financiën eindejaars rapporten
Grafiek © Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)

Wat kunnen we nu concluderen uit bovenstaande EB grafieken voor elektra en gas in relatie tot de strekking van dit artikel? Als "dit schijvensysteem" als leidraad zal gaan dienen voor invoering van ook een "SDE heffing" voor "forse" tot zelfs grootverbruikers van elektra, zullen de inkomsten uit die categorieën mogelijk volkomen in het niet vallen bij de inkomsten die van de huishoudens (ruim 7 miljoen!) afgeroomd gaan worden. De Volkskrant beweerde in hun bericht van 27 november: "... wie weinig verbruikt, hoeft minder te betalen. Dit in tegenstelling tot een financiering uit de algemene middelen: dan betaalt elke belastingbetaler evenveel. Het is hetzelfde principe als de kilometerheffing. De vervuiler betaalt". Dat mag dan wel "waar" zijn voor het traject binnen de eerste energie belastingschijf ("consumenten categorieën", iedereen betaalt evenveel EB binnen die categorieën, en straks dus mogelijk ook evenveel SDE heffing/kWh en per kubieke meter gas consumptie). Maar het is beslist niet persé waar voor de "last" voor alle overige categorieën, omdat die (extreem) veel minder EB betalen op verbruik. Dus of de "grootvervuilers" echt naar rato van "de consumenten" zullen gaan betalen (met alle belastingvoordelen die zij in Nederland toch al genieten), mag u beslist ernstig gaan betwijfelen als het allemaal gaat zoals ik denk dat het zal gaan met de SDE heffing. Dan komen die grootvervuilers mogelijk nog mooi weg ook met hun "naar rato" extreem lage te betalen "SDE heffing"...

Belangrijke noot: In Duitsland betalen alle stroomconsumenten (behalve de allergrootste ondernemingen, maar dus wel alle andere bedrijven, organisaties, etc.) exact dezelfde EEG Umlage als de consumenten. Daar zijn de inkomsten dan ook gegarandeerd vele malen hoger dan ooit met een op EB "schijven" gebaseerd SDE heffing stelsel zoals EZ van plan lijkt te zijn over Nederland af te roepen. Die inkomsten in Duitsland (met terugwerkende kracht berekend uit alle uitbetaalde invoedings-tarieven binnen het totale EEG, alle hernieuwbare elektriciteit - en daar valt bijvoorbeeld geen biomassa bijfik in fossiele centrales onder): 8,8 miljard Euro alleen al in 2008, na aftrek van vermeden netkosten... (eindrapport EEG 2008 van het BDEW, 27 juli 2009).

Gevolg in Nederland met het gevreesde "scenario": de grootste lasten op de schouders van de consumenten, op zijn hoogst een geringe bijdrage van het bedrijfsleven, en, het allerergst: dus veel minder opbrengsten beschikbaar voor duurzame elektriciteit dan in Duitsland per hoofd van de bevolking... Daar bovenop: blijvend in wurghokjes met gemaximeerde budgetten proppen voor alle "opties" door de stalinisten van EZ. Volslagen ondenkbaar in Duitsland.

(5) Het innen
Bizar is wederom de delegatie van de "verantwoordelijkheid" voor deze nagelneue (variabele???) heffing. Want EZ schijnt "de verantwoordelijkheid" te hebben (is dat een "wetmatigheid"???), en de Belastingdienst "zal deze nieuwe heffing tegelijkertijd met de energiebelasting innen". Met daarbij dus ook nog de "geruststellende" mededeling dat "... de SDE heffing analoog is aan de energiebelasting met eenzelfde schijvenstructuur en identieke vrijstellings- en teruggaafbepalingen". Hmmm. Wie bedoelt EZ hier eigenlijk als "vrijgesteld" voor EB, en dus ook blijkbaar de SDE heffing? Wie gaan hier van profiteren zie grafieken hierboven? En hoe moet ik dat "teruggaafbepalingen" lezen? Elk huishouden krijgt dit jaar door die kranzinnige compensatie idiotie rond het (op reteslimme wijze er door EZ er door geramde) capaciteitstarief van het Ministerie van Financiën maar liefst € 379,16 incl. BTW terug. Gaan we straks ook "gepaaid" worden door het Min. Fin. met een "teruggavepost per huishouden ter compensatie van een SDE heffing"??? Het lijkt er niet op, want er was al sprake van een "verlichting van de loonbelasting druk" of andere totaal niet aan energie gebruik gerelateerde lastenverlichtingen. Typisch voorbeeld van "vastrecht en compensatiehel" Nederland. Aan de voorzijde incasseren en aan de achterzijde op onnavolgbare en voor de betrokkenen totaal oncontroleerbare wijze "ergens iets compenseren".

Grootste probleem: dat "innen" gebeurt helemaal niet in eerste instantie door de Belastingdienst. Want die heeft dat feitelijk "uitbesteed" aan ... de op de geliberaliseerde piratenmarkt actieve energieleveranciers!!! Die factureren die zooi, en die moeten alle belastingen (dus straks ook die nieuwe SDE heffing!) gaan binnenharken bij de van niks wetende consument. Die kan vaak niet eens zijn/haar eigen "daggemiddelde" energiebelasting post op de jaarnota berekenen, en dus waarschijnlijk ook niet de nieuwe SDE post. En wie vertelt mij met droge ogen dat de hele facturatie en feitelijke doorschuif van de leverancier van de EB en de SDE opslag naar de Belastingdienst/Min. Fin. vlekkeloos zal verlopen? Je wordt tegenwoordig doodgegooid met de meest onwaarschijnlijke verhalen over absurde energienota's - niet gek staan te kijken dat er door energiepiraten het nodige stiekem wordt afgeroomd. Daar moeten dus weer de nodige ambtenaren tegenaan gegooid worden om te controleren of die piraten niet vieze spelletjes met die "te innen" opslagen gaan spelen... Controle van de consument hoeft u niet te verwachten. Die snapt door de bank genomen niets van zijn jaarnota. En kan dus belazerd worden.

(6) Het tijdpad
Timeline: De "nadere invulling" wordt door EZ voor de zomer van 2010 verstuurd (tactiek van EZ: vlak voor het zomerreces waarschijnlijk, zodat het parlement niet "scherp" meer is en er zaken "slinks gemasseerd" kunnen worden). Invoering gepland voor 1 januari 2011, wat dus zou betekenen dat het laatste jaar onder het rampkabinet Balkenende IV reeds met het nieuwe systeem "geoefend" kan gaan worden. Dat kan allemaal echter vertraagd worden als het parlement haar verantwoording neemt, scherp zal blijven, en alle eventuele door EZ ambtenaren in die "regeling" verstopte giftige angels en valkuilen zullen gaan verwijderen voordat er Staatscourant publicaties mogen gaan verschijnen... EZ formuleert de gewenste invoeringsdatum enigzins dreigend (gedenk de sluwe wijze waarop de "slimme meter" er bijna doorgeramd werd totdat de senatoren in de Eerste Kamer wakker werden, of de beestachtig schurkerige manier waarop het capaciteitstarief door de strot van de Nederlandse samenleving werd geduwd...) als volgt: "... afhankelijk van de snelheid waarmee de Kamers het wetgevingstraject in behandeling nemen."

(7) Onduidelijkheid over te gebruiken oud en op te hoesten nieuw geld
"Verwacht" wordt dat er tot en met 2011 geen "nieuw geld" bij de SDE zou hoeven vanwege de reeds gedane "committeringen" vanuit de belasting gelden (inkomsten van de Staat) richting het budget van EZ (volle dochter SenterNovem betaalt de SDE voorschotten en correcties tot nu toe uit, uit dat budget). Er wordt echter cryptisch gesproken over "Het is daarom vanzelfsprekend (???) om zowel de SDE als de MEP uit de heffing te financieren." Wat hiermee wordt bedoeld mag het parlement eens uit gaan zoeken, want ik vermoed hier een addertje onder het gras. Immers: we hebben allemaal meebetaald aan de MEP (52 Euro per jaar), het laatste jaar (2006) werd "vanwege hoge energiekosten" die MEP heffing onder veel gezucht en gesteun door Minister Zalm van Financiën weer (nota bene via de netbeheerders nota...) terugbetaald aan de burgers (waar ook nog eens een heleboel mee mis leek te gaan). En nu zou opeens "oud toegezegd MEP geld" alsnog uit een nieuwe heffing bij diezelfde burgers betaald moeten gaan worden, maar niet meer een "vast" bedrag, maar een "verbruiksgerelateerde heffing"??? Vragen, vragen, vragen, en heel veel dikke zeemist die we inmiddels wel gewend zijn van EZ als het om budgetproblemen gaat...

(8) 2012 gaat "het" dan echt beginnen?
Voor 2012 moet "nieuw geld" worden gevonden voor uitbreiding van duurzame energie (lees: voornamelijk elektriciteit, een ondergeschikt deel van de totale energievoorziening). Want blijkbaar zijn dan echt alle mogelijke (al dan niet rap benutte) potten leeg. M.a.w.: vanaf 2012 zou de burger "het" echt in de portemonnee moeten gaan voelen omdat dan alle financiering blijkbaar uit die twee (niet een) heffingen moet gaan komen (hopelijk ook bij de bedrijven, anders mag wat mij betreft de pleuris uit gaan breken). Hierbij voor uzelf bedenken dat het tegen die tijd best wel eens zeer verstandig zou kunnen zijn om een warmtepomp in huis te hebben, zoveel mogelijk elektriciteit zelf op te wekken met zonnestroom panelen, en uw gasaansluiting te laten verwijderen (scheelt ook weer zo'n 170 Euro aan jaarlijkse vastrecht- en meetkosten...), want dan kunt u wellicht de uitgaven aan de overgebleven heffing op elektra minimaliseren...

Citaten (Volkskrant 27 november 2009):

Diederik Samsom (PvdA, voor, mijn vetdruk):

"Het kabinet is lang genoeg verguisd omdat we niks doen aan duurzaamheid. ... Nu leggen we in een keer geld op de mat voor duurzaamheid tot aan 2020."

Boris van der Ham (D'66, voor):

"Het is voor een beter milieu. Energie is de laatste jaren veel te goedkoop geweest. Burgers moeten dat gaan beseffen."

Liesbeth Spies (CDA, tegen/twijfels over 2,5 miljard extra voor 2020):

"Dit is een heel rigoreuze verhoging."

Halbe Zijlstra (VVD, tegen, het voorspelbare k-woord heb ik hier weggelaten):

"... dom en onnodig ..."

Dit vraagt natuurlijk weer om een leuke E-limerick. HIER!

Bronnen

http://www.ez.nl/Actueel/Kamerbrieven/Kamerbrieven_2009/November_2009/Nieuwe_financiering_van_de_SDE (hier is de brief van 26 november 2009 te downloaden)
http://www.rtl.nl/ ... /2009/11_november/26/binnenland/energierekening-gaat-flink-omhoog.xml (uitzending RTL, video)
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=5534 (reactie van Natuur en Milieu, let op de nog steeds volgehouden maar niet kloppende claim "Zo werken in Duitsland inmiddels meer mensen in de zonne- en windindustrie dan in de auto-industrie." Is [nog lang] niet waar)
http://www.volkskrant.nl/economie/article1321179.ece/Vervuiler_betaalt_ook_voor_energiegebruik (De elektronische versie van het in deze bijdrage genoemde Volkskrant artikel)
http://www.z24.nl/ ... /Energienota_vanaf_2012_omhoog_door_nieuwe_heffing.html (Veel zeer interessante getallen, maar: helemaal niets is zeker, en 2012 is erg ver weg...)

Anoniem (2009). Hogere energienota door investering groene stroom. - Financieele Dagblad nr. 279/vr. 27 nov. 2009: p. 4. (bewust zeer suggestieve titel, FD is dan ook warm voorstander van zogenaamd "goedkope" kernenergie...)

Persson, M. & Trappenburg, N. (2009). Duurzame energie heffing voor investeringen in schone elektriciteit anders te ingewikkeld. Afnemer groene stroom betaalt mee. - Volkskrant nr. 88(26004)/vr. 27 nog. 2009: p. 9. (NB: slot van eerste zin slaat natuurlijk helemaal nergens op, het gaat louter om "een andere manier van financieren" en "verruiming" daarvan. Tweede zin is schot voor open doel. In Duitsland betaalt iedereen mee, geen punt van discussie.)

en

http://www.dvhn.nl/ ... /Domper-alternatief-energieproject-Veenkoloni%C3%ABn (slechts 1 van de 19 SDE aanvragen in het Drents/Groningse Veenkoloniën gebied voor de categorie 15,001-100 kWp zonnestroom "beschikt". Let op de vooralsnog onbewezen claim "juist ingezet op de grote, rendabele installaties" en de blunder van plaatsing van een foto van een zonnecollector ("duurzaam warm water productie") terwijl het in dit artikel om zonnestroom producerende installaties gaat...)

http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/index.cfm?act=actueel.details&bericht=5471 (Nederland scoort zeer slecht op het vlak van [implementatie van] "schone energietechnologie". Hoe zou dat nu toch komen? NL op de zeventiende plaats. Schaamrood op de kaken...)

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)