starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
De derde ronde...
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

SDE 2010
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola

"Openstelling SDE 2010 >>> medio januari 2010?* **

Oorspronkelijke Kamerbrief (23 nov. 2009) hier te downloaden:

http://www.ez.nl/Actueel/Kamerbrieven/Kamerbrieven_2009/November_2009/Openstelling_SDE_2010

Staatscourant publicaties SDE 2010:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-957.html ("algemene uitvoeringsregeling", geldig 23 jan. 2010)
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-962.html (essentiële DETAILS, geldig 26 jan. 2010)

Naar inhoudsopgave van deze pagina

Vragen en/of opmerkingen gaarne op het bekende adres van Polder PV

* Wordt al niet meer gehaald: SenterNovem kondigde op 21 december 2009 aan dat pas de eerste helft van januari 2010 de Staatscourant publicatie moet gaan verschijnen en dat pas een maand later, dus de eerste helft van februari 2010, de Nationale PV-Tombola (mogelijk: verwoestende stampede) weer even open mag voor zonnestroom...
** Staatscourant publicatie inmiddels verschenen, 25 januari 2010. Opening "kleine" categorie: 1 maart 2010, "grote" categorie pas op 1 mei 2010...


De essentie (zonnestroom subsidie SDE 2010)

Stand 26 november 2009 en evaluatie SDE 2008-2009, update 25 jan. 2010
(zie uitgebreide analyse in de nieuws sectie)

 • Geen zeer grote veranderingen. Paar details gewijzigd (opletten!), maar verder zelfde marginale gedoe als afgelopen jaren (zoals te verwachten zolang het huidige EZ blijft bestaan).

 • Twee categorieën (SDE 2009): 1,000 - 15,000 kWp resp. 15,001 - 100,000 kWp. Vergelijkbaar met vorig jaar, echter met nieuwe, hogere "bodem" in de regeling (rood gemarkeerd, vorige "bodem" was 0,601 kWp) ...

 • Eerste categorie wordt ook nog eens opengebroken: voor het traject 7,501 - 15,000 kWp krijgt de aanvrager niet meer kilowatturen (maximum: 7,5 x 850 = 6.375 kWh) gesubsidieerd dan voor een 7,5 kWp installatie, dus aanvragen binnen dit traject lijkt zinloos geworden - meer subsidie zit er gewoon niet in...

 • Keiharde (???) marktcaps per categorie: 20 MWp voor "klein" (vorig jaar 15, eind oktober 2009 toch weer - na wat TK gesoebat - opgekrikt naar 15 + 5,9 = 20,9, dus achteruitgang van 0,9 MWp, 4,5% als die 20 MWp blijft "staan"), resp. wederom een superscharrige 5 MWp voor "groot" (vorig jaar ook aanvankelijk 5, opgekrikt naar 5 + 5,9 = 10,9, dus achteruitgang van 5,9 MWp, 118%). Totaal een blijvend microscopische 25 MWp (wat Duitsland alleen al in 2008 in 6 dagen tijd daadwerkelijk realiseerde...)

 • Subsidieplafonds 69 miljoen Euro ("kleine" categorie), resp. 24 miljoen Euro ("grotere" categorie). Totaal 93 miljoen Euro, geen cent meer.

 • "Eenvoudiger" procedure particulieren - elektronische aanmelding - gehandhaafd. Tijd tot "afgeven van een beschikking" door SenterNovem zou gedaald zijn van 166 kalenderdagen in 2008 naar 104 dagen in 2009. Nog steeds absurd lang, bijna 15 weken, daling van 37% t.o.v. 2008, en vdH "belooft" te streven naar 13 weken/91 kalenderdagen, maar daar heeft de desondanks met de vingers trommelende SDE aanvrager natuurlijk helemaal geen boodschap aan. De grootste ellende komt immers later pas.

 • 4 weken voor openstelling SDE zal het digitale aanvraagformulier "ter beschikking worden gesteld" (NB: er waren reeds problemen op 6 april voor SDE ronde 2009). Dat maakt natuurlijk verder helemaal niets uit, want de SDE blijft - ook voor zonnestroom en voor beide categorieën - een grote tombola zonder zekerheden. Uitgeloot is uitgeloot. Staatscourant publicatie "aanwijzing categorieën" inmiddels (25 jan. 2010) gepubliceerd, de aanvraagformulieren voor zowel "gewone" als voor "gebundelde" aanvragen zijn inmiddels daar (of bij Agenschap NL/voormalig SenterNovem) beschikbaar.

 • Publicatie van "de ministeriële regeling" (geen wet) in twee delen: 22 januari 2010 "algemene uitvoeringsregeling", 25 januari 2010 "aanwijzing categorieën". De laatste is doorslaggevend omdat daar alle project details in staan voor alle SDE categorieën (58 pagina's).

 • Openstelling voor zonnestroom gesplitst: (a) categorie "kleine" systemen vierde maandag na publicatie van de "regeling" in de Staatscourant (1 maart 2010); (b) categorie "grotere" systemen 13 weken later (31 mei 2010...)

 • Sluiting van de regeling (waarschijnlijk totaal overbodig, gezien de te voorziene run - mogelijk alweer op de eerste dag zoals in 2009 - op de wederom beperkte maximale hoeveelheid "toegestane" installaties): 1 november 2010, 17h00.

 • Voor alle tariefcomponenten: zie de SDE tabel! Nieuwe basisbedragen SDE 2010: (a) categorie "kleine" systemen 47,4 eurocent/kWh; (b) "grotere" systemen 43,0 eurocent/kWh. NB: dit is niet hetzelfde als "de door SenterNovem uit te keren subsidie" maar "de door ECN Beleidsstudies berekende, eventueel naar believen door EZ bij te stellen kostprijs van zonnestroom met SDE installaties die over 15 jaar worden afgeschreven"!!!

 • Basiselektriciteitsprijs SDE 2010 (indien deze door de "marktprijs" wordt bereikt dan correctiefactor = basiselektriciteitsprijs): (a) categorie "kleine" systemen 20,2 eurocent/kWh, (b) "grotere" systemen 5,3 eurocent/kWh.

 • "Correctiefactor" apart gepubliceerd in Staatscourant van 25 januari 2010 (zoals al verwacht: identieke bedragen voor SDE systemen vallend onder de vorige twee regelingen***) 22,5 eurocent/kWh voor "kleine" systemen resp. 5,3 eurocent/kWh voor "grote" systemen voor berekening van de voorschotbedragen voor 2010.

 • Resulterend in voorlopige subsidie/kWh (achteraf per 1 april 2011 met terugwerkende kracht bij te stellen!) voor de SDE 2010 instappers (!) van "basisbedrag minus voorlopig correctiebedrag" is: 47,4 - 22,5 = 24,9 eurocent/kWh voor de "kleine" systemen (1 - 15 kWp), en 43,0 - 5,3 = 37,7 eurocent/kWh voor de "grote" systemen (> 15 - 100 kWp). NB: u krijgt in de voorschot betalingen bovendien slechts voor 80% van de door SenterNovem vastgestelde maximale productie betaald...

 • Subsidieperiode (is niet hetzelfde als "u krijgt 15 jaar subsidie > 0 cent/kWh"!) 15 jaar.

 • Subsidie slechts voor als vanouds maximaal genormeerde kWh opbrengst per jaar voor beide categorieën: 850 kWh/kWp.jaar. Voor de "kleinste" categorie dus neerkomend op maximaal 850 x 7,5 = 6.375 kWh/jaar, voor het volgende traject (7,501 tm. 15,000 kWp) even hoog (geen kWh meer wordt uitbetaald!), en voor de "grote" categorie neerkomend op maximaal 850 x 100 = 85.000 kWh/jaar. Meer wordt niet gesubsidieerd, maar voor de kleinverbruikers-aansluitingen dient alle opwek wel wettelijk verplicht "gesaldeerd" te worden onder voorbehoud van de momenteel nog steeds officieel geldige (3.000 kWh/jaar) dan wel in te stellen (5.000 kWh/jaar) saldering-invoedings"cap". En complicaties/financiële problemen bij overschotten en bij "negatieve meterstanden op enig telwerk" te verwachten.

 • Saldering kleinverbruikers tm 3 x 80 A voor actuele, contract bepaalde kWh prijs (levering variabel + energiebelasting [prijsniveau Vattenfall/NUON Energie grijs variabel per 1 jan. 2010:] 21,80 ct/kWh inclusief 19% BTW). Tarief is voor iedereen anders, wijzigt bij variabele contracten elk half jaar, kan zeker bij oudere "vaste" contracten, of "dumpprijs contracten" in 2010 fors lager liggen, en is beslist niet (!!!) "gelijk aan de uit de duim gezogen voorlopige correctiefactor", noch in vrijwel alle gevallen "gelijk aan de per 1 april van het opvolgende jaar definitief met terugwerkende kracht vast te stellen correctiefactor"!!!

 • Voor uitgebreide en zeer detailrijke en nooit weersproken besprekingen en kritiek op de SDE (2010) voor windenergie, zie de website van Jaap Langenbach, Wind Service Holland, onderdeel SDE 2010.

***Staatscourant Nr. 16798, 9 november 2009, "Regeling.... 30 oktober 2009 ... WJZ/9190878 ..."

Polder PV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute interpretaties van de absurd ingewikkelde regelgeving, daarvoor moet u bij de ambtenaren van Economische Zaken zijn. Want die hebben dit allemaal verzonnen.Introductie
>>> Tabel met alle tariefcomponenten SDE 2008 - 2010 <<<
Evolutie basisbedrag
Overtekening zonnestroom
Elektronisch aanvraagformulier afleidingstactiek
"Lerend implementeren" polderkolder
Onduidelijkheid tabel/totaal budget
Openstelling
Nadere "toelichting" zonnestroom
Verkeerde en misleidende "conclusies"

>>> De grootste (?) verrassing: <<<
Onderkant van de markt wordt nog verder uitgehold???

Aftoppen? Hoezo, "aftoppen"???
De schaamte voorbij ...The biggest lie of them all
Het Grote Zwijgen...
Kabinetsdoelstellingen???
EZ snijdt zichzelf steeds verder in de vingers
De tabellen bij de kamerbrief

Andere elementen uit "de SDE 2010 brief"

Referenties


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Rekenwirwar

Voor bespreking meest recente SDE 2010 details, zie mijn artikel van 25 januari 2010.

Om het overzicht te houden bij dezen alle voor de meeste Nederlanders en brancheorganisaties- en verenigingen onnavolgbare tariefcomponenten bij elkaar voor alle drie de SDE regelingen 2008-2010. Alle bedragen in eurocent/kWh, alle open vakjes: nog niet bekend. Let op! Voor alle categorieën blijft gelden: er wordt beslist niet meer dan 850 kWh/kWp.jaar gesubsidieerd uit de SDE ruif. Ook al zult u veel meer dan die waanzinnige cap produceren (wat in veel gebieden in Nederland gewoon de bikkelharde realiteit is)... De twee belangrijkste rijen zijn de op twee na laatste en de op een na laatste: het "voorlopige" subsidiebedrag zoals dat in de voorschotten wordt verwerkt door Agentschap NL (voorheen: SenterNovem), resp. het "definitieve", pas voor 1 april van het opvolgende jaar met terugwerkende kracht (!!!) door EZ vast te stellen eindbedrag op basis van het dan pas te publiceren "definitieve correctiebedrag"...

Tabel met alle tariefcomponenten SDE 2008 - 2010

NB: Als u fouten ontdekt in deze waanzinnige tabel (niet onmogelijk...), gaarne een e-mail met uitleg, met dank!
© original November 2009/update April 1, 2010 P.J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)

SDE tariefcomponenten
SDE 2008
SDE 2009
SDE 2010
0,601-
3,500 kWp
0,601-
15,000 kWp
15,001-
100,000 kWp
1,000 -
15,000* kWp
15,001-
100,000 kWp
Bedragen geldend in:
2008
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010
(a) basisbedrag
56,4
52,6
45,9
47,4
43,0
(b) basiselektriciteitsprijs
20,5
20,2
5,3 4
20,2
5,3
(c) correctiebedrag voorschot 1
23,4
27,3
22,5
27,3
22,5
7,6
5,3 4
22,5 5
5,3 5
(d) correctiebedrag definitief 1
22,0
22,9 6
22,9 6
5,3 6
(1-4 2011)
voorlopig subsidiebedrag (a-c) 2
33,0
29,1
33,9
25,3
30,1
38,3
40,6
24,9
37,7
definitief subsidiebedrag (a-d)
34,4
33,5 6
29,7 6
40,6 6
(1-4 2011)
basisbedrag min basiselektriciteitsprijs (a-b) 3
35,9
32,4
40,6
27,2
37,7

* Deze categorie is van boven "afgetopt"!!! Tussen 7,501 en 15,000 kWp wordt er niet meer dan het maximum voor een 7,500 kWp installatie gesubsidieerd: u ontvangt slechts voor maximaal 7,5 x 850 = 6.375 kWh/jaar subsidie en geen cent of kWh meer!!!

1 Dat is de (door EZ) verondersteld "gemiddelde marktprijs" (die niemand betaalt en bovendien waarschijnlijk fout is berekend) voor de betreffende categorie, achteraf definitief vastgesteld in het opvolgende jaar vóór 1 april (AMvB van de SDE, artikel 14, lid 3). Specifieker gezegd voor de "kleine" categorie: "De gemiddelde hoogte van het marginale eindgebruikertarief (bij consumptie van 3.000 kWh/jaar) voor kleinverbruikers in Nederland" - Staatscourant Nr. 16798/9 november 2009...). Dat laatste is dus inclusief alle opslagen voor kleinverbruikers (per 1-1-2009 incl. energiebelasting en 19% BTW: "stopcontactprijs"). Of ("grotere" categorie): "De gemiddelde waarde van de meest relevante prijsindex/indices voor het verhandelen van elektriciteit opgewekt met behulp van zonnestroom over de periode oktober-december (t-2) en de periode januari-september (t-1) van het jaar (t) waarop het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting van toepassing is."...

In de "correcties" kunnen nog extra posten worden opgenomen. Tot en met de uitgangspunten voor het uitbetalen van voorschotten voor SDE 2010 zijn die echter allemaal op "nul" gesteld. Ook die voor de (veronderstelde) "waarde" van de door de zonnestroom SDE invoeders gratis via CertiQ weg te geven groencertificaten (zeg maar: "de groenheid van uw zonnestroom"...): "De correctiebedragen voor de waarde van de garanties van oorsprong en eventuele andere, uit overheidshandelen voortvloeiende verschillen tussn de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit of gas, worden voor 2010 op € 0,00 vastgesteld voor alle categorieën productie-installaties" (zelfde Staatscourant publicatie als hierboven geciteerd) ...

2 Zoals verdisconteerd in de voorschotten (wordt pas met terugwerkende kracht rond 1 april van het volgende jaar allemaal "gecorrigeerd", dus van tevoren is het definitieve subsidiebedrag onbepaalbaar en kan het fors afwijken van de prognose (correctiebedrag kleinverbruikers voor 2009 is veel te hoog opgegeven!). Let ook op dat u per jaar in de voorschotbedragen slechts 80% van het bepaalde maximum bedrag (max. 850 maal X kWp maal voorlopig subsidiebedrag/kWh, waarbij "X" het opgestelde nominale vermogen van de installatie is) uitbetaald krijgt.

3 Maximaal gehanteerde verschil tussen basisbedrag en basiselektriciteitsprijs = correctie wat in het (voor de Staat) meest ongunstige geval is "te schokken door SenterNovem". Als de "gecorrigeerde" van toepassing zijnde marktprijs lager wordt dan die basiselektriciteitsprijs, zal niet van de eerste, maar van de laatste worden uitgegaan om het correctiebedrag te bepalen (de Staat plust het verschil niet meer bij en het risico is voor de PV-systeem exploitant...).

4 Berekend was 5,1 eurocent/kWh voor het correctiebedrag (5,4 ct x "onbalansfactor" 0,94...), maar dat lag onder de voor SDE 2009 vastgestelde basiselektriciteitsprijs. Vandaar dat het hierboven geschetste scenario reeds voor de grotere categorie van toepassing is verklaard in de voorschotbedragen die de exploitanten zullen gaan krijgen voor SDE 2009 (alleen de 145 "beschikte" van op 6 mei 2009 binnengekomen 2.805 projectaanvragen...) of de SDE 2010 (als ze ingeloot worden in de tombola...).

5 Correctiebedragen in voorschotten identiek als reeds eerder gepubliceerd voor SDE 2008 en SDE 2009. Voorschot correctiebedragen voor SDE 2010 vermeld in Artikel 41 van de op 25 januari 2010 gepubliceerde (vanaf 26 jan. 2010 geldige) "aanwijzing categorieën" ministeriële regeling.

6 Staatscourant Nr. 4674/29 maart 2010 (EZ code nr. WJZ/10043132), "... definitieve correcties voor SDE in het jaar 2009 ...". Zie Officiële Bekendmakingen, deze link. SDE 2008 beschikkingen (0,601-3,5 kWp): zie Artikel 2 lid 2. SDE 2009 beschikkingen: zie Artikel 4 lid 2 voor categorie 0,601-15 kWp resp. Artikel 4 lid 3 voor categorie 15,001-100 kWp.

Opgelet!

I Let op dat i.t.t. de opgave van "1" kWp als bodem in de EZ brief voor zonnestroom installaties, in het aan deze brief/de regeling ten grondslag liggende ECN Beleidsrapport (pdf) er zeer duidelijk "in opdracht van EZ" gerept wordt van de in 2008 en 2009 uiteindelijk (op instigatie van EZ) gehanteerde "0,6" (eigenlijk: "0,601") kWp als "bodem in de regeling" (ECN heeft het in haar eerste rapporten helemaal nooit gehad over "een bodem", dat is een karakteristieke truuk van EZ geweest om alle potentiële instappers met kleine setjes uit de SDE te weren...). Staatscourant publicatie van 25 januari 2010 geeft als nieuwe "ondercap" in de regeling "groter of gelijk dan 1 kWp", waarbij ik dus uitga van "minimaal 1,000 kWp".

II SenterNovem hanteerde destijds op basis van mij nog onbekende gronden iets van mijn "voorlopige subsidiebedragen" afwijkende getallen in hun persbericht over de SDE 2010: 24,4 resp. 35,1 eurocent/kWh. Ik heb reeds een e-mail verstuurd met verzoek tot opheldering. Nagekomen: daar kwam nietszeggend kastje-naar-de-muur verwijs uit. Bovendien: SenterNovem heeft het bedrag voor de kleinste staffel alweer gewijzigd en lijkt het spoor compleet bijster of manipuleert de boel. Polder PV heeft hier een apart stuk aan gewijd, zie bericht van 2 december 2009!

III NB: in de in de kop van de tabel vermelde vermogens-staffels (de categorie PV-installaties die van toepassing is op de in de kolom er onder weergegeven tarieven) dient het streepje "-" gelezen te worden als "tot en met". "0,601-3,5 kWp" dient dan ook gelezen te worden als "een installatiegrootte van 0,601 tot en met 3,5 kilowattpiek nominaal STC (DC) vermogen van de in het systeem opgenomen PV-modules"...


Evolutie basisbedrag

Voor de "kleinste" categorie vanaf 2008 hierbij even op een rijtje zetten wat de "evolutie" van het basisbedrag ("de [veronderstelde] kosten van zonnestroom bij [volslagen bezopen] afschrijving van de PV-installatie over 15 jaar") is geweest (0,601 tot en met 3,5 kWp):

2008 56,4 ct/kWh >>> 2009 52,6 ct/kWh (minus 6,7%) >>> 2010 47,4 ct/kWh (minus 9,9% t.o.v. 2009 en zelfs 16,0% t.o.v. 2008).

Let wel: dat zijn beslist niet "de bedragen" die u voor uw zonnestroom "zult gaan krijgen" (een fatale denkfout van zeer veel mensen die de regeling niet snappen - wat trouwens volstrekt voorstelbaar is gezien de monsterachtige complexiteit ervan). Want dat hangt in extreme mate van uw daadwerkelijke contractprijs af (die zeer sterk af kan wijken van de uit de vinger gezogen "correctiefactor" die EZ "vaststelt"), of u wel fysiek uw zonnestroom kunt "salderen", of dat uw netbeheerder en leverancier dat proces ook daadwerkelijk zonder stiekeme "kortingen" of voor u ongunstige manipulatie "administratief" doen (bewijzen voor al dan niet bewuste fraude in een niet zo lang verleden liggen bij Polder PV), of u op enig telwerk niet "onder de nul" terecht zult komen, en of u met de totale netinvoeding niet (momenteel) de beruchte 3.000 kWh/jaar grens zult passeren. Wat dat laatste betreft: of als de E-wetswijzigingen er eindelijk "door" zijn niet over de 5.000 kWh/jaar. Want dan zult u voor uw eigen specifieke situatie in detail moeten gaan narekenen welke kWh nu precies welke "marktwaarde" toegewezen kan worden. En dat is niet van tevoren te berekenen. Pas achteraf. Als u alle relevante details heeft bijgehouden anders gaat dat gewoon niet lukken... En dat zal weinig Nederlanders gegeven zijn. Die kunnen dus nooit berekenen wat de daadwerkelijke marktwaarde van al hun zonnestroom opwek zal zijn geweest. Zeker niet bij grootschaliger invoeding op het net die boven "gereguleerde" maxima uitstijgt en waarbij bijvoorbeeld "overschotten" voor fossiele dumpprijzen aan de leverancier "moeten" worden doorverkocht. Dit gaat geheid gebeuren als de systeemgrootte fors gaat toenemen, al zijn er nog slechts zeer sporadisch berichten over "iets grotere" systemen. Beslist nog geen harde gegevens over daadwerkelijk producerende grote installaties > 15 kWp die nieuw (zouden...) zijn geplaatst in 2009...

NB: Er is nog steeds maar één "definitief" subsidiebedrag bekend: dat voor de kleine categorie "0,601 tot en met 3,5 kWp" voor de SDE 2008 instappers, die voor het microscopisch beetje aantal kWh wat ze in dat jaar mogelijk na heel veel geluk met een "actief meewerkende netbeheerder" op de bruto productiemeter hebben weten te krijgen "mogen" rekenen op een bedrag van maar liefst 34,4 eurocent/kWh (definitieve correctiefactor pas bekend gemaakt op 8 april 2009, Staatscourant nr. 68: 22,0 eurocent/kWh, af te trekken van het voor 2008 geldende basisbedrag van 56,4 eurocent/kWh). For whatever that is worth...

De definitieve correctiebedragen voor 2009 worden pas rond 1 april 2010 bekend gemaakt, en dan pas wordt duidelijk welk subsidiebedrag/kWh daadwerkelijk voor 2009 in de boeken mag worden bijgeschreven (verschillende bedragen voor "kleine" resp. "grotere" installaties)...


Overtekening zonnestroom

(Uit de brief, pagina 3):

"Doordat de toestroom groter was dan het beoogde groeipad van [verboden afkorting], konden niet alle projecten worden gehonoreerd."

Daar kunnen we het mee doen, er wordt "niet van geleerd", van die vele duizenden zwaar gefrustreerde burgers met sowieso afgewezen aanvragen. Want in 2010 gaan we, door exact dezelfde set-up met dichtgeknepen miezer budgetjes exact hetzelfde gelazer krijgen, en van der Hoeven noch EZ (noch het parlement????) zal er mogelijk mee kunnen zitten dat straks alweer duizenden dossiers verbrand kunnen gaan worden, dat er duizenden burgers en steeds meer bedrijven extreem zwaar gefrustreerd in de zeik genomen zullen gaan worden met afgewezen aanvragen (dan wel na nog wat schraapwerk "in de wacht" gezet zullen worden met ongewisse uitkomst). En al die kostbare ambtenaren tijd en al dat papier, en al dat geld wat voor niets is uitgegeven is blijkbaar helemaal niet "erg", en daar mogen we natuurlijk ook helemaal niets van zeggen...


Elektronisch aanvraagformulier afleidingstactiek

Werd in 2009 door 40% van de aanvragers gebruikt, voor een aanzienlijk deel desondanks tevergeefs, ondanks het ook nu weer hoog opgegeven EZ geronk daar over. Want van de oorspronkelijk 7.317 aanvragen (bespreking van o.a. Energeia bericht 28 juli 2009) zouden er maar liefst 65,8% in eerste instantie zijn weggevallen, 4.817 aanvragen (wel "beschikt" ongeveer 2.500 aanvragen). Bij een gemiddelde aangevraagde installatiegrootte van 5,65 kWp voor de "kleine" categorie en een extra "toewijzing" voor SDE 2009 "klein" van 5,9 MWp ("aangehouden" aanvragen...), zouden er berekend op basis van die gegevens nog eens zo'n 1.044 extra aanvragen toegekend kunnen zijn. Echter, net is bekend geworden dat SenterNovem rekent met nog eens 850 aanvragen voor de "kleine" categorie (5,9 MWp extra toegekend) wat het totaal aantal beschikkingen voor SDE 2009 "kleine" categorie op 3.350 stuks zou gaan brengen. Veel minder dan de helft van de 8.000 in 2008 beschikte aanvragen voor, dat moet er wel bij gezegd worden, installaties van maximaal 3,5 kWp. Dat is een rampzalig slechte score van 45,8% van het totaal aantal geregistreerde aanvragen wat is "beschikt" (maar nog lang niet "ingevuld"). "Makkelijk toegankelijke elektronische aanvraagprocedure" of niet... En u gaat mij beslist niet vertellen dat die duizenden niet beschikte aanvragen allemaal "dubbelen", "onzin aanvragen" of verzoeken voor onmogelijke capaciteiten of whatever zouden zijn geweest die door SenterNovem op de stapel "afgekeurd" zouden zijn gelegd...

EZ zwijgt uiteraard in alle talen over deze zoveelste Nationale Schande op het vlak van "progressie" in duurzame energie, en blijft zich volkomen onterecht op de borst kloppen dat het zo'n "geweldige" regeling heeft verzonnen...

Voor de "grote" categorie is de ellende nog veel groter. Want daarvoor werden (stand 6 mei 2009) 2.805 projectaanvragen ingediend voor maar liefst 222,1 MWp (...), en werden er slechts 70 aanvankelijk beschikt door SenterNovem. Daar komen volgens SenterNovem nu 75 stuks extra bij wat het totaal aantal op een schrille 145 van de dik 2.800 aanvragen brengt die een beschikking gekregen kunnen hebben. Een schandalig slechte "score" van slechts 5,2%. In de brief van EZ aan de Tweede Kamer worden deze tale-telling, en voor de marktmotivatie ronduit de-sas-treu-ze getallen uiteraard niet genoemd om het parlement niet nog verder te alarmeren (het is immers zo'n "fantastische" regeling...).

Van der Hoeven doet in de "w.g." door haar "mede" ondertekende brief voorkomen alsof die "elektronische aanmeldprocedure" versoepeling zo ongelofelijk belangrijk zou zijn. Dat is natuurlijk slechts een van de talloze barrières van de hele SDE regeling geweest (bepaald niet "de belangrijkste"!). Over de rest van de verschrikkingen (de vele malen belangrijkere "uitvoerings- dan wel realisatie ellende" zwijgt ze als het graf. Geen slapende honden wakker maken, lijkt het devies.


Daar izzie weer: "lerend implementeren" bij zonnestroom...

"In 2009 is een nieuwe categorie opengesteld om het "lerend implementeren" ook voor grotere installaties op gang te brengen. Gezien de overweldigende belangstelling ben ik positief dat dit doel zal worden bereikt."

Nou, beste mevrouw vdH: er is nog vrijwel niets bereikt, want het regent bepaald geen berichten (op een enkeling na dan, en dan nog is die maar 14,52 kWp "groot" en valt 'ie in de "kleine" categorie...) dat er enorm veel van die zogenaamd "grote(re)" projecten zijn gerealiseerd (welk "doel" is er nu eigenlijk bereikt???). Ik hoor allerlei onheilstijdingen van mensen met "beschikkingen" voor grotere projectjes, dat er allerlei "problemen" zijn bij de bikkelharde uitvoeringspraktijk. En dat er af en toe knallende ruzie is met de uitvoeringsambtenaren bij SenterNovem over de precieze realisatie "details" van (relatief) "grote" projecten. En dat die problemen nog steeds niet zijn opgelost en die de "beschikten" dan ook tot absolute waanzin drijven (het gaat hier natuurlijk voornamelijk over die kranzinnig overtekende categorie van 15,001 tot en met 100 kWp).

En waag het niet nog eens dat "lerend implementeren" in uw mond te nemen, EZ ambtenaren! De paar partijen in Nederland die die "schaal" al lang beheersen, leggen namelijk tijdens de slakkentraag vooruitkruipende "realisatie" van dat notoir duistere "15,001 tot en met 100 kWp traject" in Nederland juist het ene na het andere Vlaamse dak met nog veel grotere capaciteiten vol. Zoals dit fantastische 1.911,1 kWp project in Boom, Vlaanderen, door het oer-Nederlandse SolarAccess (opvolger van Stroomwerk). Dit betreft een onder SDE condities compleet verboden categorie in Nederland!!! Of neem dan de 283 kWp aan installaties die Oskomera Solar Power aanbracht op vier gebouwen in Leuven, Vlaanderen (plm. 71 kWp/stuk), of de 64 kWp aan installaties in Steenokkerzeel bij Brussel... Of het grote, uit 1.927 PV modules bestaande systeem op het platte dak van Alfacam in Lint, Vlaanderen, door SolarNRG uit 's-Gravenzande... En blijkbaar is van der HO-Even alweer die fraaie projecten vergeten op het Ministerie van Sociale Zaken in haar bloedeigen gemeente Den Haag (29,12 kWp, en andere fraaie grote projecten van project Buro Wilders >>> "Gerealiseerde projecten"), of het enorme 75 kWp PV-dak op het Provinciehuis, jawel, ook in Den Haag (en ook al "eeuwen geleden" door Oskomera aangelegd..).

Conclusie: Ervaring zat bij al deze installatie bedrijven... Dus hoe vdH/EZ dat "lerend implementeren" (voor de beginnende achterblijvers, wellicht???) ziet, is mij een compleet raadsel. Het slaat allemaal zoals gebruikelijk helemaal nergens op en het leidt de aandacht af van het bikkelharde feit dat de SDE een prutsregeling is voor zonnestroom. En een prutsregeling blijft. Diverse van die "gevestigde", in het buitenland actieve "Nederlandse spelers" zijn nauwelijks geïnteresseerd in de aan handen en voeten gebonden waardeloze "markt" in Nederland, en verdienen grotendeels al jaren hun geld in het buitenland.


Onduidelijkheid tabel en totaal budget

In de tabel op p. 4 van de brief staat voor de "kleine" categorie voor zonnestroom een subsidieplafond vermeld voor max. 20 MWp en een berekende opbrengst van 17 GWh/jaar. Daaruit volgt een maximale subsidie (dat is beslist niet hetzelfde als de in de praktijk te behalen genormeerde productie van de betreffende installaties!!!). De door mij vervloekte en totaal onzinnige kWh/kWp cap in de SDE regeling*:

17.000.000 kWh/jaar gedeeld door 20.000 kWp = 850 kWh/kWp.jaar

Echter, voor de "grote" categorie staat in dezelfde tabel een subsidieplafond voor max. 5 MWp en een berekende opbrengstvan 4 GWh/jaar. Uitgaande van deze gegevens krijg je:

4.000.000 kWh gedeeld door 5.000 kWp = ... 800 kWh/kWp.jaar.

Het lijkt er op dat in die tabel is afgerond tot een cijfer voor de komma. Want als we uitgaan van de in bijlage 2 gemelde blijvende pain-in-the-ass van 850 kWh/kWp.jaar (wat EZ met die absoluut verboden en in geen geval van toepassing zijnde term blijft besmetten en vergiftigen) komen we bij een (microscopische) 5 MWp capaciteit op een berekende opbrengst van... 4,25 GWh uit. Afgerond: 4 GWh...

In totaal wordt er 1.955 miljoen Euro gereserveerd ("gemaximeerd") voor SDE 2010 (excl. offshore wind) - waarvan 93 miljoen voor zonnestroom (4,8%). Dit totaal is 627 MW minder dan de 2.582 MW die aanvankelijk voor SDE 2009 was gereserveerd (excl. offshore wind), maar die is dan ook absurd slecht ingevuld door het drama genaamd wind op land (vandaar de Regenteske Machtsgreep van vdH met de honderden miljoenen voor NOP, anders had ze spitsroeden moeten lopen in de Tweede Kamer wegens permanente wanprestatie). Er gaat dus weer een hoop niet "beschikt" geld overgeheveld worden van het 2009 naar het 2010 budget, zonder enige garantie op de invulling zoals EZ die graag ons land oplegt. Met ongetwijfeld weer de nodige politieke gevolgen als het voor de zoveelste maal mis gaat lopen. Opvallend is de forse verhoging van het budget voor verbranding (lees: thermische vernietiging, kostbare grondstoffen voor altijd verloren gegaan) van de biogene fractie van welvaartsrestanten in AVI's - dat noemt EZ "duurzaam": 158 MW gereserveerd in 2009 naar 238 MW in 2010. Een verhoging van maar liefst ... 51%!

*Zie ook commentaar van het in het relatief "zonarme" deel van Nederland gelegen Herberg PV in Apeldoorn die met zijn suboptimale installatie (dakhelling 20 graden) op 18 november 2009 ook al die bezopen 850 kWh/kWp barrière nam, met nog dik anderhalve maand te gaan dit jaar...


Openstelling

Bizar is het verschil in "openstellingstermijn" voor de twee verschillende zonnestroom categorieën (pagina 5 van de brief). Waar de bulk van de aanvragen ("kleine" categorie) zo'n beetje op de "vierde maandag na publicatie van de regeling in de Staatscourant" kunnen gaan intekenen op de Jaarlijkse SDE Tombola, moeten bizar genoeg de "grote" categorie aanvragers nog eens een kwartaal (13 weken!!!) gaan wachten. Met als compleet onwaarschijnlijke en hilarische "verklaring":

"De gefaseerde openstelling voor de categorie zon leidt tot een meer geleidelijke afgifte van subsidiebeschikkingen, zodat de sector de vraag naar zonnepanelen beter kan verwerken..."

Wat een ongelofelijke polderkolder! Alsof binnen die 13 weken die paar duizend aanvragers opeens allemaal als een haas hun nog niet beschikte SDE PV-systemen gaan plaatsen met het risico dat ze alsnog een afwijzing van hun aanvraag ("uitgeloot"...) gaan ontvangen?? Die mensen gaan - als ze het ook daadwerkelijk gaan doen - in de meeste gevallen waarschijnlijk juist nadat de beschikking van SenterNovem binnen is het systeem daadwerkelijk aanschaffen (dat was zelfs bijna de expliciete "opdracht" die mensen in de SDE 2009 "mee" kregen van SN!!!). En dus slaat die wachtperiode van 13 weken voor de "grote categorie aanvragers" helemaal nergens op. Zonnepanelen zijn er volgend jaar (als Duitsland weer even een rustpauze voor de volgende rush neemt) bij de vleet te krijgen. Het lijkt meer een argument om de werkdruk bij de leden van Holland Solar meer evenredig over het jaar te verspreiden. Als al die aanvragen ook daadwerkelijk "vervuld" gaan worden natuurlijk. En dat is gezien de absurd slechte realisatie tot nu toe nog maar de vraag. Zelfs als het al gebeurt, blijft een "100 procent realisatie" van slechts 25 MWp natuurlijk niks. Dat zet Duitsland er al een paar jaar binnen een week tot slechts een paar dagen bij...


Nadere "toelichting" zonnestroom (pagina 7 van de brief)

Hier komen enkele opmerkelijke punten en uitspraken naar boven.

"Ondanks de verwachting dat ook komend jaar de interesse groot zal zijn, zal er voor 2010 weer een gelimiteerd budget beschikbaar worden gesteld, conform het aangekondigde groeipad."

(a) Van der Hoeven en EZ hebben echt complete maling aan de maatschappelijke uproar die elke keer weer het gevolg is van het op voorhand al bij vol bewustzijn in de fysieke of elektronische papierversnipperaar laten verdwijnen van alweer vele duizenden met veel moeite tot stand gekomen aanvragen nadat de stormloop op de subsidiepot weer tegen het gewapende bureaucratenbeton is stukgelopen. De burgers die EZ daarmee mogelijk zelfs al voor een tweede of derde keer op schandalige wijze pootje lichten ("Leuk geprobeerd, u bent volgend jaar natuurlijk weer welkom maar helaas, dit jaar niks voor u") zijn mogelijk voorgoed verloren voor een overstap naar zonnestroom van eigen huis omdat ze keer op keer naast het potje hebben staan piesen, de stoom inmiddels uit hun oren komt, en desondanks een enge ziekte mogen krijgen van EZ. Driewerf SCHANDE, deze uitspraak!

(b) EZ blijft het stalinistische dictaat over ontwikkeling van zonnestroom voeren en lijkt na al die jaren van stilstand ook niet van plan om ook maar een micrometer speling in hun ronduit rampzalige "aan veel te beperkte budgetten gebonden" wurgkoord rond de zonnestroom sector te geven. EZ dicteert, en het Nederlandse parlement heeft die onzin maar te slikken. Want EZ heeft blijkbaar "de waarheid" in pacht (not so, het zijn gewoon nog steeds dociele lakeien van de op een centralistische energievoorziening gefocuste fossiel-nucleaire sector die als de dood is voor de stormloop van decentrale opwekking elders op deze aardkloot...).

(c) Wat is dat "groeipad" dan wel? Dat werd eerst gepubliceerd in de "kamerbrief van 31 januari 2008" waarin de eerste "tale-telling tabel" werd gepubliceerd met daarin een ronduit bezopen 80 MWp voor de jaren 2008 tot en met 2011 ("deze kabinetsperiode"). 20 MWp per jaar volgt daaruit, een absolute giller als je ziet wat er toen al in de buurlanden werd bijgeplaatst per jaar. En sowieso is die 20 MWp al niet haalbaar meer tenzij er wonderen gebeuren. In 2008 mocht er aanvankelijk "maar" 10 MWp worden gerealiseerd door EZ, maar werd dat na twee "ingrepen" toen er al een stormloop was geregistreerd er uiteindelijk maximaal 18 MWp (waarvan nog maar 5 MWp bij CertiQ staat ingeschreven...). In 2009 mocht er maar 20 MWp bijkomen van EZ. Het werden er, na de extra "schuif" van budget windenergie op land naar (o.a.) zonnestroom uiteindelijk met heel veel moeite 31,8 MWp. Maar of al die "beschikte" installaties ook daadwerkelijk zullen worden ingevuld binnen de anderhalf jaar tijd die voor die systemen open staat, moeten we allemaal nog maar afwachten (talloze problemen rond de bemetering en heel veel problemen met rentabiliteitsberekeningen bij de grotere projecten, het schiet allemaal niet op).

In Bijlage 1 van de brief wordt nu een nog steeds absurd laag "doel" (???) van 104,3 MWp gegeven voor PV voor de gehele periode 2008-2011 (83,3 MWp voor "kleine" installaties, en slechts 21 MWp (!!!) voor "grote" installaties). Die door EZ gedicteerde groei stelt niets voor (als hij al onder de SDE gruwelen gerealiseerd zal worden). 104 MWp zet Duitsland er in minder dan twee weken bij. Vlaanderen tegenwoordig in ongeveer acht maanden tijd. Nederland, met een bevolking die 2,7 maal zo groot is als de Vlaamse, mag er van EZ maar liefst 4 jaar over doen... Dat is geen progressie. Dat is geen innovatie. Dat is slakkentraag vooruitkruipen met EZ volop achterover hangend aan de leidsels rukkend, en de energiesector de tijd gevend om strategieën te ontwerpen om de decentrale energie revolutie nog verder de kop in te drukken en vooruitstrevende burgers monddood te maken...


Verkeerde en misleidende "conclusies"

"In de ECN bedragen, die voor 2010 zijn gedaald, zien we dat de ontwikkeling van [verboden woord] op de goede weg is. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of deze daling zich structureel doorzet en [verboden woord] inderdaad goedkoper blijft. Rekening houdend met deze toekomstverwachtingen, is een gefaseerde, beperkte openstelling voor 2010 gepast."

(a) ECN rapport is pas vandaag beschikbaar gekomen (link bij Referenties onderaan). Ik kreeg aanvankelijk alleen een concept rapport, en het is in het verleden meermalen voorgekomen dat EZ zogenaamde "voorstellen" of "adviezen" gewoon naast zich neer heeft gelegd en op eigen houtje cruciale details heeft zitten veranderen zonder "vragen uit het parlement". De beruchte oorspronkelijke 3,5 kWp als bovengrens voor SDE 2008 (ECN/KEMA Beleidsrapport voor SDE 2008) werd doodleuk door EZ eigenmachtig als "3,0 kWp" naar de Tweede Kamer verstuurd, en Mevrouw van der HO-Even mocht Samsom en Vendrik in de hoek trappen en als schoothondjes pootjes op laten geven toen ze "haar hand over haar hart streek" en er weer, zoals door haar ambtenaren oorspronkelijk bevolen aan ECN Beleidsstudies, 3,5 kWp van maakte... Ze komen er elke keer weer mee weg...

(b) Van der Hoeven/EZ "verbazen" zich blijkbaar over de goedkoper wordende prijzen bij zonnestroom. Hernieuwbare energie wordt alleen maar nog verder goedkoper als je de grootschalige massaproductie mogelijk maakt en faciliteert. Wat EZ doet is geen grootschalige productie mogelijk maken, maar blijvend marginaal prutsen op het randje van de bestaansmogelijkheden van het bedrijfsleven, met de noodrem stevig en continu aangetrokken. En wat EZ doet draagt nulkommaniets bij aan het verder versnellen van die al lang in gang gezette mondiale kostprijs reductie. Die dagelijks versneld doorzet. Moduleprijzen zijn een kwart in elkaar gestort door een combinatie van gigantische toename in de productie van silicium, wafers, cellen, en modules. Zowel in aantallen per lokatie als in het aantal producenten (explosief toegenomen). In combinatie met grote prijsdruk van succesvolle dunnelaag producenten als First Solar en diverse nieuwkomers met gecertificeerde producten. In combinatie met de gigantische crash van de Spaanse markt waardoor er in een jaar tijd minimaal 2 GigaWattpiek aan modules een andere bestemming moesten gaan krijgen... Daar bovenop de crisis. Al die factoren worden verzwegen door EZ. Ze maken, bij elkaar genomen, dat het nu al zeer attractief is geworden om in te stappen in zonnestroom. Al helemaal als je kunt rekenen op een vast feed-in tarief voor vele jaren zoals in Duitsland en in Vlaanderen. Wat EZ echter stelselmatig en extreem hardnekkig blijft weigeren om in te voeren, daarmee zeer bewust de Nederlandse PV markt marginaal houdend.

(c) Waar EZ het waanidee vandaan haalt dat de prijsrevolutie in zonnestroom niet zal doorzetten, moet dat maar na gaan vragen bij de zeloten die dit soort idiotie in openbare brieven aan het parlement durven opschrijven. De algehele consensus is dat grid parity in landen met de hoogste netstroom/stopcontact prijzen voor eindverbruikers al vrijwel is bereikt. En dat met de nog immer groeiende productievolumes de prijsdruk omlaag nog verder gestalte zal gaan krijgen. Blijkbaar kijken de EZ ambtenaren in andere kristallen bollen (waarschijnlijk niet van siliciumoxide gemaakt)...

(d) Mede vanwege het feit dat EZ een uitermate dubieuze valse voorstelling van zaken geeft waar het de verdere kostprijs reducties in de PV-sector betreft, is de laatste zin te schandalig voor woorden. EZ suggereert dat de prijzen weer (flink???) omhoog zouden kunnen gaan (totaal geen bewijs voor geleverd...), en dat daarom er niet massaal op PV ingezet zou "mogen" worden in ons arme land. Vele malen erger nog: dat het blijven inperken van de sector op marginale, weinig voorstellende installatiecapaciteit dus zelfs "gepast" zou zijn. Als er iets is waar een weldenkend burger extreem "onpasselijk" van wordt, is het de wijze van desinformatie en communicatie van EZ met "het parlement" wel!!!


De grootste (?) verrassing: onderkant van de markt nog verder uitgehold???

De grootste verrassing van deze zoveelste SDE brief aan het parlement is gelegen in het volgende zinnetje (ook weer in cijfervorm terugkomend in Bijlage 2). Waar verder nergens in deze brief inhoudelijk op wordt ingegaan, en waar mogelijk de leden van het parlement alleen al vanwege de cijfer stortvloed in deze brief compleet overheen zullen lezen:

"In de kleinschalige [verboden woord] categorie van 1 tot en met 15 kWp ...

Goed lezen. Want wat stond er tot nu toe (SDE 2008, 2009) als "kleinste categorie" aangegeven in die vreselijke stukken van EZ, en ook in de vorige "brieven aan de Tweede Kamer"? Juist ja! "Groter dan 0,6 kWp" of "> 0,6 - 15 kWp"!!! Door mij, om duidelijkheid te verschaffen over de "bedoeling" van die EZ waanzin, gekarakteriseerd als systemen "vanaf 601 Wp" of "0,601 kWp". Om kristalhelder te maken dat :

(a) mensen met instapsetjes tot en met 600 Wp (zeg: 3 standaard Suntech modules van 200 Wp/stuk) de rimboe in werden gestuurd door EZ, die konden met deze krankzinnige bodem in de regeling geen enkel recht doen gelden op SDE subsidie. Ik heb het menigeen ook afgeraden om onder 1 kWp überhaupt in de SDE in te stappen toen er nog belachelijke bedragen aan CertiQ afgedragen moesten worden (na storm van protesten daarover schielijk door van der H. teruggedraaid...) en (nog steeds en onveranderd) vanwege alle gesodemieter met perperduur betaalde, niet in eigendom te verkrijgen extra bruto productiemeters, een volslagen bezopen jaarlijkse extra meterhuur van dik dertig Euro (87 kWh aan de SDE bonus [34,4 ct/kWh] in 2008 kostend, veel meer in latere jaren bij afnemende waarde van het per kWh uit te keren subsidiebedrag), doortrekken bekabeling naar de meterkast, etc.

(b) de extreem belangrijke categorie nieuwkomers (meer fundamenteel draagvlak voor een revolutie in decentrale opwekking) op voorhand al buitengesloten wordt door EZ. Pure strategie, met de walgelijke gelegenheids-leugen "non-innovatief" als schandalige excuus-truus, want de in Nederland toegepaste standaard 3,5 kWp installaties waren en zijn ook volstrekt niet "innovatief" maar doorsnee "producten" in de kleine markt...

En nu staat er dus opeens, totaal niet "gecommuniceerd" met de samenleving, die omineuze "1" daar stiekem in dat zinnetje. Wat zou betekenen dat, als die "1" geen "vergissing" is (...) de onderkant van de markt nog verder wordt buitengesloten tot een minimale (???) systeemgrootte van 1 (of wordt het, naar analogie van het eerder gehanteerde ">0,6" soms "vanaf 1,001 kWp"???) die in "aanmerking" zou mogen komen voor SDE subsidie. Wat betekent dat je al snel als "instapper" uitsluitend recht op SDE subsidie zou kunnen gaan claimen als je, bij de huidige systeemprijzen van al snel zo'n 4,5 Euro/Wp (all-in, dus inclusief installatie) bereid bent om zo'n 4.500 Euro voor een "instapsetje van net iets meer dan 1 kWp" op tafel te leggen. Omdat EZ duivels goed weet dat Hollanders chronisch verslaafd zijn [gemaakt] aan subsidie (en normaal gesproken niet in beweging zijn te krijgen als er "geen subsidie" is...), lijken ze daarmee de lat extra hoog voor die verslaafden te leggen om "in te stappen pas vanaf 1,001 kWp". En weten ze dat als mensen die horde niet bereid zijn om te nemen, ze ook niet simpel voor een "kleiner" setje zullen gaan. Ook al zijn de moduleprijzen fors onderuit gegaan het laatste jaar, nog steeds zal voor veel mensen die potentieel zouden willen instappen, die uitgave een te hoge drempel zijn. Bij een volstrekt makkelijk haalbare (groot deel Nederland) genormeerde opbrengst van 850-900 kWh/kWp.jaar en een huidige enkel tarief "grijs" contractprijs van bijvoorbeeld 24 eurocent/kWh bedraagt de financiële jaarlijkse "opwek" bij uitsluitend salderen (zonder SDE subsidie) immers maar zo'n 204-216 Euro bij gelijkblijvende elektraprijs. Veel mensen zijn niet bereid om naar die langjarige (financiële) opbrengst te kijken, maar zien uitsluitend de aanschafprijs. En die wordt helaas te vaak (en onterecht) nog als "te hoog" gezien. EZ faciliteert volgaarne mechanismen waardoor potentiële nieuwe instappers worden afgeschrikt. Als die 1 kWp bodem blijkt te kloppen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat in schril contrast met de vorige "brieven aan de Tweede Kamer" er even "voor het gemak" van 0,6 opeens "1" zou zijn gemaakt. Dat zou een wel heel erg schrijnende slip of the pen zijn geweest. We gaan het zien...

Het Grote Duitsland doet niet moeilijk over kleine systeempjes...
Hoe schandalig sowieso die "basiscapaciteit door EZ getolereerd binnen de SDE" is blijkt wel uit de realiteit van de Duitse markt. Want ook al zijn de vaste 20 jaar lang durende Einspeise Vergütungen zonder meer zeer lucratief, extreem stimulerend en vrijwel drempelvrij, en installeren veel mensen forse installaties van 5 tot ver over de 15 kWp per woning (al dan niet met een sexy tracker naast het huis...), er worden bij de oosterburen nog steeds ook kleine systeempjes geplaatst. Mij werd door een "bekend Nederlands parlementariër" een tijd geleden verzekerd dat er een zogenaamde bodem in het Duitse EEG zou zitten van 1 kWp (daar is dat "getal" weer...). Ik heb dat echter nooit geloofd, nooit wetsteksten gezien waar dat uit zou blijken (ik heb zelfs een fysieke kopie van de EEG Novelle 2009 hier voor me liggen waarin daar uiteraard ook niks over staat), alleen hoorde ik nooit van dat soort kleine systemen.

Totdat ik in de database van het Bundesnetzagentur (BNA) ging graven die per 1 januari dit jaar alle aanmeldingen van EEG-fähige installaties wettelijk verplicht (paragraaf 46 EEG Novelle 2009) moet bijhouden. BNA publiceerde recentelijk alle geregistreerde EEG installaties die er in Duitsland dit jaar zijn bijgekomen tot en met september 2009 (reeds een verbijsterend aantal van 76.905 stuks, 1.471 MWp). In die database vinden we naast de gebruikelijke duizenden 5-15 kWp installaties, en enorme, vele MWp grote dak- en vrije veld systemen, ook wel degelijk kleine installaties van (ver) onder de 1 kWp (zie ook mijn bericht op Tweakers). De kleinste die ik vond was nota bene slechts 0,175 kWp (een paneeltje van 175 Wp???) in Dortmund, aangemeld bij het BNA op 17 juli 2009!!! En er zijn er nog veel meer! Afijn. Weer een zoveelste leugen over het Duitse EEG uit de weg geruimd...

^^^
Screenshot van een zeer klein stukje van de nieuwe PV-installaties in Duitsland in de maand juli 2009 (totaal: 14.210 aangemelde installaties, goed voor 307,4 MWp alleen al in deze maand...) uit het spreadsheet wat het Bundesnetzagentur heeft gepubliceerd. Ik heb hier gesorteerd op installatie grootte (weergegeven in kWp, laatste kolom) en heb het bovenste stukje van de zeer lange lijst hier weergegeven. Naast de kleinste installatie van 175 Wp (Dortmund) zijn nog eens 25 installaties kleiner dan 1 kWp aangemeld bij het BNA, alleen al in deze zomerse vakantiemaand... Al deze kleine systeempjes hebben ook recht op de 43,01 eurocent/kWh Einspeise Vergütung die dit jaar netgekoppeld 20 jaar geclaimd mag worden voor de eerste staffel van 0-30 kWp, zonder onzinnige caps aan zowel de onderkant of bovenkant van de markt...

Let ook op dat in de twee wereldkampioenen, de zuidelijkst gelegen zonnestroom marktleiders Bayern en Baden-Württemberg, die regelmatig met installaties van tientallen tot honderden kWp komen aanzetten, zelfs ook met dit soort kleine instapsysteempjes worden "geconfronteerd". Iedereen kan en mag meedoen met het EEG. Niemand wordt uitgesloten!!!

Bron: Bundesnetzagentur, oktober 2009

Tot slot: een mogelijke stiekeme aanpassing van de "ondergrens in de Nederlandse SDE" zou beslist niet misstaan in het permanente gevinger, gepruts en verdraaien van wijzers binnen de SDE regeling door de EZ bureaucraten (zie ook "aftoppen" hieronder in de volgende paragraaf). De ambtenaren schrikken er beslist niet voor terug om elke keer weer allerlei cruciale details in de regeling te gaan zitten wijzigen, waarschijnlijk zonder dat het parlement dat ook maar in de gaten krijgt (of dat ze zin of tijd zouden hebben om daar tegen te ageren, het water staat immers tot aan de lippen). Wijzigingen die vooral bedoeld lijken te zijn om continu verwarring te zaaien in het toch al extreem overspannen PV-marktje in Nederland en om particulieren en ondernemers permanent op het verkeerde been te blijven zetten (zelfs al zou die "1" een - onvergeeflijke - "verschrijving" blijken te zijn). Hoezo, "stimulerend beleid"??? Afwurgpolitiek!


Aftoppen? Hoezo, "aftoppen"???

Alweer zo'n bizarre move in de regeling waar ik nog niets over had gehoord, vervolg van het hierboven behandelde "citaat":

"... stel ik budget beschikbaar overeenkomend met minimaal 20 MW opgesteld vermogen. Ik ga deze categorie wel iets aanpassen door de subsidie voor de grotere installaties (7,5 tot 15 kWp) in deze categorie af te toppen. Hierdoor kan ik meer aanvragen honoreren en worden particulieren en bedrijven meer gelijk behandeld."

U mag zelf proberen te verzinnen wat hier nu weer voor hoogst curieuze "aanpassing van de spelregels gaande het duivelse EZ spelletje genaamd de SDE" doorgevoerd dreigt te gaan worden.

Wat bedoelt EZ met deze mistige frases? "Aftoppen"? Dit klinkt hoogst omineus! Gezien het feit dat EZ claimt dat ze dan "meer aanvragen" kunnen honoreren, kan dit niets anders betekenen dan dat in de "kleine categorie" 1 tot (en met???) 15 kWp het "hogere segment" 7,5 tot (en met??) 15 kWp geconfronteerd zal gaan worden met ongunstiger financiële incentives dan voor het segment 1 tot (en met??) 7,5 kWp. Dit is volslagen gestoord. Dat betekent dat mensen die dik uit willen pakken, bijvoorbeeld omdat ze een forse warmtepomp hebben staan en op jaarbasis ongeveer neutraal uit willen komen met de opwek minus verbruik, slechter behandeld zullen gaan worden dan mensen met een "iets kleinere installatie" van bijvoorbeeld 5-7 kWp. Dit riekt naar ambtenaren gesjoemel, ongelijke behandeling, en kamervragen!!!

Ook die laatste frase dat "particulieren en bedrijven meer gelijk behandeld" zouden worden slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wat is de "logica" van die blijkbaar "gewilde" behandeling???

Maar weer even terug dan naar Duitsland voor "het andere en veel betere verhaal": De laagste staffel daar is en blijft, al sinds het EEG in april 2000 van start ging 0 tot en met 30 kWp. Ongeacht of het nu een alleenstaande zonderling met leuk dakje georven van zijn ouders, een boerenfamilie met tien kinderen, een bedrijfje met twee werknemers, of een kapitaalkrachtige onderneming met een miljoenenomzet en een paar honderd medewerkers is: al die potentiële zonnestroom opwekkers hebben allemaal al jaren dezelfde rechten binnen die staffel. Dit jaar aan het net gekoppeld 43,01 eurocent per kWh productie aan donkergroene zonnestroom, tot en met 31 december 2029. In 2010 netgekoppeld (zie tabel): 39,14 eurocent/kWh tot en met 31 december 2030...

EZ zit hier dus voor de tigduizendste maal plotsklaps spelregels te veranderen om een paar systeempjes extra van de dichtgenaaide budgetjes te kunnen bekostigen (kunnen ze "goede sier" mee gaan maken). Uiteraard ten koste van andere, iets grotere systeempjes...


De schaamte voorbij ...The biggest lie of them all

Liegen kan EZ als de beste. Dat wordt weer feilloos aangetoond door deze laatste schandalige uitspraak:

"Particulieren en bedrijven die investeren in de kleinere installaties, blijven subsidie krijgen voor de volledige productie."

Leugens, leugens, leugens... Die ook nog eens goed aansluiten bij de vorige onzin (hierboven behandeld). Ik hoef u namelijk hopelijk niet nog eens te vertellen dat er al massaal wordt "afgetopt" in de SDE. Geen enkele installatie, hoe extreem goed hij ook presteert, hoe "innovatief" het systeem ook is aangelegd, met wat voor hypermoderne componenten dan ook uitgerust, zal namelijk in het achterlijke NEEderland ooit meer dan die belachelijke 850 kWh/kWp per jaar gesubsidieerd krijgen. Die EZ met dat verboden begrip typeert (een kolenterm die nergens op slaat en nooit in verband met zonne-energie mag worden gebruikt). En waar een significant aantal Nederlanders gegarandeerd boven zitten qua normopbrengst, zelfs met soms zwaar verouderde bij elkaar gespaarde systeempjes. Ik heb dit reeds bewezen met de normopbrengsten die voor de vaak verre van optimaal functionerende of opgestelde installaties van de Nederlandse Sonnenertrag deelnemers al voor begin november 2009 vastgesteld konden worden: toen al een lange lijst van 35 installaties (27%) die boven de gestoorde SDE cap van 850 kWh/kWp.jaar uit kwamen. Maar die, als ze in de SDE hadden gezeten, beslist geen subsidie voor de meeropbrengsten zouden krijgen!

Conclusie: dat mensen die in de SDE stappen überhaupt subsidie voor de "volledige productie" zouden krijgen, is voor alle deelnemers niet van toepassing op enig moment dat hun fysiek aangetoonde productie op een peperdure geijkte productiemeter per jaar die genormeerde opbrengst limiet gaat overstijgen. Ze krijgen geen cent meer uit de SDE pot, ook al produceren ze zich ongans. Dit moet dan ook als een - zoveelste - schandalige leugen van EZ worden gekwalificeerd.


Het Grote Zwijgen...

Uiteraard zwijgt Economische Zaken, naast alle slecht controleerbare geronk over "xxx miljoen budget voorhanden", "yyy miljoen te beschikken", "zzz Megawatt te realiseren", etc., als het graf over de ronduit rampzalige en enig politiek relevante "realisatie" van de SDE 2008-2009 voor zonnestroom. Die was eind oktober 2009 nog steeds maar een scharrige 32% van de dik 10.000 "beschikte" (SDE 2008 + 2009 voor de "wind op land schuif") aanvragen. CertiQ data: slechts 2.594 nieuwe (SDE) zonnestroom producenten (op een totaal van een miezerige 3.210 stuks ingeschreven bij CertiQ), en een nieuw bijgeplaatste capaciteit van een schandalige 5 MWp sinds 1 april 2008 (gemiddelde systeemgrootte 1,9 kWp, dat zijn slechts 10 modules van 190 Wp per stuk).

Aangezien zonnestroom zo'n beetje de enige 100 procent hernieuwbare elektrische optie is waar de burger op eigen huis op relatief eenvoudig wijze mee uit de voeten kan zonder allerlei ingewikkelde "indirecte" constructies (bijv. via lidmaatschap van windmolen coöperaties), en het resultaat tot nu toe diep en diep treurig is, mag duidelijk zijn dat de SDE tot nu toe nauwelijks door "het volk" wordt gedragen ondanks alle politieke geronk uit Den Haag. Er kan dus beslist geen sprake zijn van de werkelijk benodigde systeemrevolutie in de energievoorziening. En dat zou moeten zijn: het bewust bij de basis aanvreten van het fossiel-nucleaire complex wat ons land in een stalinistische wurggreep blijft houden met actieve steun van Economische Zaken en schaamteloze medewerking van een groot deel van het Nederlandse parlement.


Kabinetsdoelstellingen??? (pp. 8-9)

"Uiteindelijk is het de productie van duurzame energie waar het om gaat, deze jaarlijkse productie wordt weergegeven in gigawattuur (GWh) en is de vermenigvuldiging van het opgestelde vermogen en het aantal [verboden begrip] per jaar."

Dat is natuurlijk kolder. Want alleen al de genormeerde jaaropbengst bij zonnestroom systemen overstijgt bij talloze installaties het bezopen subsidiemaximum van 850 kWh/kWp.jaar. Wat gebeurt er met de "niet door SenterNovem gesubsidieerde/betaalde" rest??? Wordt die wel meegeteld voor "de kabinetsdoelstelling"??? Niemand heeft het er over, er wordt alleen maar gerefereerd, ook in die voor velen onnavolgbare tabellen in de bijlages, naar de maximaal te subsidiëren opbrengsten. Voorbeeld: Bijlage 1: 20 MWp kleine zonnestroomsystemen zouden slechts 17 GWh per jaar gesubsidieerd krijgen, komt neer op die belachelijke 850 kWh/kWp.jaar. Gaat nu die 17 GWh gebruikt worden om mee te tellen voor de doelstelling, of de feitelijke productie (want die wordt bij CertiQ geregistreerd, en is waarschijnlijk fors hoger dan wat EZ hier in de tabellen laat zien)??? Zo ja, hoe wordt de "effectiviteit van de SDE aan het bijdragen van de doelstellingen" dan wel beoordeeld??? Een grote mist.

De realiteit zou zijn dat, als die tabellen de "basis" vormen voor het "invullen van die kabinetsdoelstellingen", er veel meer kWh, MWh en GWh geproduceerd zouden kunnen worden dan daadwerkelijk wordt "gesubsidieerd" en "bijgehouden". En dat het kabinet zichzelf "tekort" zou doen als ze die "meeropbrengsten" niet mee zouden tellen. Het is al moeilijk genoeg zo niet onmogelijk om in deze kabinetsperiode zonder grootschalige - toch al machtige bedrijven faciliterende - stalinistische ingrepen aan die "doelstellingen" te gaan voldoen. Bizar.


EZ snijdt zichzelf steeds verder in de vingers

Economische Zaken die ook in deze brief wederom dik opgeeft over die "doelstellingen" lijkt zichzelf al op voorhand juist tekort gedaan te hebben met het "bereiken dan wel nader invullen van die klimaat doelstellingen". Want met het ogenschijnlijk (stiekem?) ophogen van de "basiscapaciteit" van de SDE voor zonnestroom van 0,601 naar 1(,001???) kWp hebben ze talloze potentiële instappers direct al buiten de deur en, erger nog, uit het zicht gegooid. Het is zeer waarschijnlijk dat, als die 1(,001?) kWp ondergrens gehandhaafd blijft worden, er een fors aantal mensen die al tijdenlang van plan waren om een instapset te kopen, en die met deze (SDE) onzin worden geconfronteerd, in combinatie met de fors goedkoper geworden modules, wel degelijk volstrekt zelfstandig zullen beginnen met leuke PV-systemen van een paar honderd Wp tot bijna 1 kWp. Het is zelfs zo dat een toenemend aantal mensen onder de huidige SDE condities, besloten hebben om buiten de vreselijke SDE onzin te blijven en zelfstandig of met hulp, of volledig uit eigen zak betaald, kleine tot zeer forse PV-installaties zijn gaan aanleggen (zie PV newbee pagina's voor de nodige voorbeelden). En al die geweldige superbikkels waar de nationale pers schandalig genoeg geen enkele aandacht aan besteedt, blijven allemaal buiten het blikveld van zowel EZ, als het kabinet. Den Haag "ziet ze niet". En de vaak zeer hoge productie van al die niet onder de SDE vallende, en dus ongeregistreerde PV-installaties, wordt dus nooit meegenomen in de invulling van die veelbesproken "doelstellingen". Want die productie wordt niet geoormerkt dan wel gecertificeerd bemeten.

So much for de "doelstelllingen", dus: een grote mistige rammelkast van vermeende ("berekende") productie en niet geregistreerde/meegetelde honderd procent donkergroene opwek bij de SDE mijders of de bewust door EZ uitgekotsten (< 1 kWp of toch < 0,601 kWp???).


De tabellen (bijlages 1 en 2 bij de brief)

Bijlage 1

Wat zonnestroom betreft de volgende niet goed toegelichte "getallen":

 • "Vermogen gecommuniceerd in 2008" 93 MW klein (79 GWh), 0 groot
 • "Verwachte realisatie tot en met 2009" 38 MW klein (33 GWh), 11 MW groot (9 GWh)
 • "Open te stellen vermogen 2010" 20 MW klein (17 GWh), 5 MW groot (4 GWh)
 • "2011 (indicatief)" 25 MW klein (21 GWh), 5 MW groot (4 GWh)
 • "Totaal 2008-2011" 83,3 MW klein (71 GWh), 21 MW groot (21 GWh)

Opmerkingen Polder PV

Niet genoemd wordt wanneer die "2008 communicatie" dan wel zou zijn geweest. In de eerste SDE kamerbrief van 31 januari 2008 stonden in een tabel de volgende gegevens: "huidig opgesteld vermogen plus vanuit de MEP gecommitteerd" (laatste niet van toepassing voor zonnestroom, geen overgangsregeling): 52 MW (NB: dat is inclusief niet ter zake doende autonome systemen...), resp. "te committeren vermogen": 10 MW in 2008, 15 in 2009, 20 in 2010, en 25 in 2011. Dat is feitelijk tot en met 2009 "geworden" 18 (2008 beschikt) + 20 + 11,8 (2009 beschikt in twee rondes) + 20 + 25 = 94,8 MWp, wat iets afwijkt van de opgave.

"Verwachte realisatie tot en met 2009" 38 + 11 = 49 MWp geloof ik niet dat dat realiseerbaar zal zijn, omdat voor SDE 2008 nog slechts 32% van de aanvragers in de CertiQ database is terechtgekomen met slechts 5 MWp aan nieuwe capaciteit. Dus eerst maar eens zien of er een "stortvloed" aan nieuwe capaciteit die bijna tien maal zo groot is (...) voor SDE 2008 en 2009 bij zal gaan komen onder de wurgende SDE condities... NB: 38 MW "klein" staat met de door EZ gehanteerde 850 kWh/kWp.jaar gelijk aan afgerond 32 GWh, niet 33 GWh.

Duidelijk is dat EZ beslist niet van plan lijkt te zijn om ook maar een vinger meer te geven aan de "grote" (internationaal weinig voorstellende) categorie dan die superscharrige 5 MWp/jaar. Wel wordt voor 2011 nog een schraalhanzerige 5 MWp voor de "kleine" systemen extra gereserveerd, maar ook dat schiet allemaal niet veel op en daar kun je dus al helemaal geen nationale industriële ontwikkeling van gaan verwachten. Dus gaan al die "dure" modules uit het buitenland komen...

"Totaal 2008-2011" volgens EZ: 83,3 + 21 = 104,3 MWp in 4 jaar tijd. Dat is slechts 26,1 MWp gemiddeld per jaar. Dat is echt niks. Dat zijn 131 duizend paneeltjes van 200 Wp per stuk. Dat zetten ze op een oude airstrip in Duitsland binnen een half jaar weg. De dubbele hoeveelheid. Voor slechts een project...

Bijlage 2

Het grootste deel is al elders op deze pagina besproken. Let hier wederom op de zeer duidelijk en expliciet vermelde "1-15 kWp" voor de kleinste categorie (zie mijn analyse van dat mogelijk plotsklaps gewijzigde getal "1"). Lees voor de meeste elektra opties in deze SDE tabel voor "Basis-energieprijs" beter "Basis-elektriciteitsprijs". En realiseert u zich s.v.p. dat nu al voor de "grote categorie" die zoveelste drempel in de SDE regeling reeds het niveau van het "correctiebedrag" heeft onderboden (Staatscourant nr. 16798/9 november 2009: Toelichting paragraaf 3.1.2 "grootschalige" categorie...). En dat niet het berekende "correctiebedrag" van 5,1 eurocent van het basisbedrag afgetrokken wordt. Maar de "bodem in de SDE", de basis-elektriciteitsprijs (voor 2009: 5,3 eurocent/kWh) wordt gebruikt. Dat zijn alvast 0,2 eurocent/kWh minder voor de grote installaties, en wie weet wat er straks met vet overschotten van fossiele elektra op het net geplempt nog meer met de "correctiefactor" gaat gebeuren ten nadele van de exploitanten van die grotere PV-systemen.

69 + 24 = 93 miljoen Euro budgetplafonds voor zonnestroom voor SDE 2010 (uitbetaling over periode van 15 jaar voor maximaal [25.000 x 850 x 15 =] 318,8 MWh). Geen cent meer. Gemiddeld slechts 29,2 eurocent/kWh. Ach. Duitsland spendeerde alleen al in 2008 aan alle Einspeise Vergütungen voor zonnestroom (accumulatie van alle in het EEG opgenomen installaties sinds 2000) € 2.218,62 miljoen Euro voor de invoeding van (geaccumuleerd) 4.419,8 GWh (cijfers definitief 27 juli 2009, BDEW, deze pagina "Jahresabrechnung 2008", pdf). Gemiddeld een respectabele 50,2 eurocent/kWh (vooral door hoog beloonde oudere pionier installaties in de regeling, nieuwere installaties krijgen veel lagere bedragen, dit jaar nog max. 43,01 eurocent/kWh, grotere installaties nog veel minder). NB: Alle invoeding (direct het net op). Niet slechts "een maximaal toegestane hoeveelheid per kWp opgesteld vermogen per jaar"... Waar hebben we het in Nederland eigenlijk over...


Andere elementen uit "de SDE 2010 brief"

Vreselijk potje zelfbevlekking

Op pagina 4 van de SDE brief - die ik u beslist aanraadt om zelf te lezen beginnen de ambtenaren van EZ die dit epistel hebben opgesteld een ronduit schandalig potje zelfbevlekking en "verheerlijking" van de ramp genaamd de SDE. Zelf lezen s.v.p.!

"Waar subsidieplafonds in 2009 niet zijn uitgeput, wordt de onderuitputting toegevoegd aan de SDE 2010, bij dezelfde categorie."

Hier wordt eventjes in een regel op werkelijk bizarre wijze verwezen naar vooral het absurde drama van een geplande wind op land capaciteit van 2.070 MW (SDE 2008-2009), en slechts een realisatie van slechts 26,4 MW. Idem zonnestroom: tot nu toe slechts 32 procent van de duizenden aanvragen in de CertiQ database als "klaar voor groencertificaten" aangemeld, een absolute schande. Nogal "eufemistisch" uitgedrukt dus van de EZ ambtenaar die dit uit zijn/haar pen heeft laten vloeien... Ook in dat licht s.v.p. dat afgrijselijke potje zelfbevlekking zien. Zie ook weer commentaar van Langenbach over het feit dat een groot deel van de "gelukt" claim het er door van der Hoeven opeens door geramde NOP project betreft in de Noord-Oost Polder, wat nog jaren gaat duren om gerealiseerd te worden (en: tegen welke absurde prijs?).


Getallensmijterij

Er wordt fors met (voor leken oncontroleerbare) getallen gesmeten in de EZ brief (p. 9: "2.783 - 3.137 MW te committeren, goed voor 10.020-10.424 GWh", twee en een halve maal de jaarproductie van Borssele). Vooral die gigawatturen (die nog maar eens in de bikkelharde praktijk van alledag daadwerkelijk aantoonbaar geproduceerd moeten gaan worden) vliegen je om de oren, "goed voor xxxduizend huishoudens". Dat staat lekker indrukwekkend en daar kun je de vaak niets van de werkelijk belangrijke getallen (aandeel in (a) de elektriciteitsvoorziening, en (b) aandeel in de totale energievoorziening) wetende parlementariërs mooi mee paaien. We zullen zien of alle geronk ook daadwerkelijk uit zal komen en of de door EZ gedicteerde (...) realisaties er ook daadwerkelijk gaan komen. Want als significante onderdelen gaan ontsporen, breekt natuurlijk de pleuris uit en stort het hele "gewilde" kaartenhuis in elkaar.

Ook wordt er nogal ondoorzichtig "gestapeld" met totale capaciteiten in Megawatten. Daarbij wordt nogal eens "vergeten" dat een "Megawatt aan capaciteit" op zijn merites moet worden beoordeeld, en dat de productie van een "gemiddelde Megawatt aan opgestelde capaciteit" totaal verschillend uit zal pakken afhankelijk van welke optie of technologie je bekijkt. Dus al te makkelijk smijten met "honderden megawatten realisatie" zegt geen ene drol over de werkelijke output. En de ene "megawatt" is de ander "megawatt" niet. Het zijn appels, peren, tomaten, kweeperen, topinamboeren, vlierbloesems en vijgen door elkaar...

Zeer verneukeratief is de zeer cryptisch gestelde volzin (pagina 9):

"Van de voorgenomen committeringen is, inclusief de extra openstelling voor wind op land in 2009, inmiddels ruim een kwart van het aantal megawatt gerealiseerd."

Velen die niet beter weten zouden denken: goh, dat schiet lekker op! Totdat je die zin goed gaat lezen, en weet dat "committeringen" uitsluitend geplande installaties betreft (waar best nog heel veel fout mee kan gaan, beslist niet alle plannen vinden doorgang, zeker niet in NEEderland). En natuurlijk dat "wind op land verhaaltje" op merites gaat beoordelen. Want daar zit het net met een Staatsgreep van van der Hoeven er door geramde NOP project met een gigantische schaal van maar liefst 429 Megawatt in verdisconteerd. Vooral de enorme impact van dat ene, door de Staat er plotsklaps doorgedrukte (doch nog lang niet "gerealiseerde") project benoemen staat hetzelfde als een rookgordijn optrekken voor de slechte tot zeer slechte realisatie (zonnestroom) of extreem dubieuze invulling (afvalverbranding, straks ook weer bijfik van "biomassa" in kolencentrales, etc.) die beter "onbesproken" moeten blijven. En dan mag er dus niks misgaan met het monsterproject in de Noord-Oost Polder, want dan zijn de rapen pas goed gaar...


Totaal "subsidiabel" nieuw voor 2010

554 tot 738 MW "te realiseren" met onzekerheid in diverse biomassa opties wat daar dan wel uit zal komen. Wind op land wordt tot nu toe absoluut gedomineerd door de Staatsgreep voor slechts EEN project (wat pas veel later gerealiseerd zal gaan worden), het veelbesproken (maar door de pers slecht begrepen) NOP project. 429 MW van de in totaal maximaal voor SDE 2009 "te subsidiëren" van 830 MW (52% van aanvankelijk [brief 20 februari 2009] voor dat jaar gereserveerde totaal!). Daar bovenop komt dan nog eens 355-500 MW voor SDE 2010. Zie Wind Service Holland voor gedetailleerde cijfers en inschatting van realisatie mogelijkheden. Wind offshore (alleen de zeer grote ondernemingen waar burgers feitelijk niets hebben te zoeken) gaat "getenderd" worden, waar net een zoveelste aparte "Ministeriële Regeling" voor is verordonneerd door de immer vlijtig pennende EZ bureaucraten.


Biomassa bijstoken

Er wordt ernstig nagedacht over (alweer) grootschalige biomassa bijfik in kolen- en gascentrales. Erger nog: subsidiëren die hap. EZ laat zich daarbij weer van de allerslechtste kant zien: blijven faciliteren van de vrindjes bij de grote energie holdings, en elke keer weer belastinggeld wegsmijten aan het op smerige wijze "vergroenen" van honderd procent fossiele centrales "om maar aan de doelstellingen te kunnen voldoen". Daarbij het begrip "duurzaam", het in de negentiger jaren van de vorige eeuw al meest misbruikte begrip, vertrappend en verkrachtend. Biomassa bijstoken in fossiele centrales wordt in Duitsland beslist niet binnen het EEG getolereerd!


SDE anders financieren

Een brief over de "nieuwe financieringswijze" van de SDE (lees: nog steeds in dikke zeemist gehulde "opslag op de kWh (en gas???) prijs", waar nog geen enkel detail uit het EZ fort over naar buiten is getreden - wat het ergste doet vermoeden) komt "zo spoedig mogelijk".


Overheveling SDE geld wind op land >>> zon en biomassa geformaliseerd

Minder kWh, maar dan moet je ook maar niet zulke domme, niet ingevulde plannetjes maken, hooggeschatte EZ ambtenaren! Formalisering in Staatscourant nr. 17796, 24 november 2009.


Noord-Oost Polder project

Staatsgreep van van der Hoeven/EZ nogmaals belicht, maar dan natuurlijk in hele andere bewoordingen... "Procedures aanzienlijk versneld" en zo voorts. De nood is hoog, dus alle inspraak wordt op voorhand monddood gemaakt, en dan "kan er opeens heel erg veel". Jammer alleen dat die molens peperduur betaald gaan worden, zie Jaap Langenbach's vernietigende commentaar op WSH...

Tale-telling uitspraak "uit naam van van der Hoeven" (onder "biomassa elektrisch en gas, maar net zo hard van toepassing op alle andere categorieën inclusief zonnestroom):

"Mijn beleid is er niet op gericht alle aanvragen te honoreren, maar om een realistisch groeipad te faciliteren."

Die uitspraak kunnen alle buiten de boot vallers in Nederland (om wat voor reden dan ook) in hun zak steken: EZ, die hier zoals gebruikelijk doet alsof van der Hoeven dat heeft verzonnen, "weet" immers wat een "realistisch" groeipad is. Vast wel extreem veel "realistischer" met heel veel hete lucht gevulde Poeha Ballonnen Talk dan de megahard groeiende buurlanden die blijkbaar extreem "onrealistische realisaties" laten zien in de bikkelharde praktijk van alledag. En EZ - het zogenaamde instituut in Nederland waar "marktliberalisering" en "vrije handel" dagelijks voor op het puntje van de tong ligt bestorven - dicteert als een onverwoestbare Dictator, de Stalin Van Duurzame Energie hoe "het" allemaal dan wel "moet" gaan verlopen. En heeft verder absolute maling aan wat zowel het (domme) parlement als het (oliedomme) publiek daar dan wel van zouden denken...


Fossiel vangnet betaald met groene schaamlap

En of het gesaboteer van een [vermeend] duurzame energie regeling door EZ nog niet erg genoeg was: in de huidige brief wordt ook nog eens tussen neus en lippen gerefereerd naar een op 16 oktober 2009 gepubliceerd ander schrijven aan de Tweede Kamer waarin geclaimd wordt dat de "duurzame" SDE nota bene als "vangnet" gebruikt gaat worden voor "grote industriële warmtekrachtkoppelinginstallaties" (WKK), en wel aardgas gestookte installaties van minimaal 150 MW... Weliswaar een "tijdelijke" voorziening tot 2013, maar toch... Van der Hoeven in haar brief - mijn vetdruk:

"Het is mijn voornemen om in het kader van de voorziening in de «Regeling aanwijzing categorieën productie-installaties duurzame energieproductie 2010» WKK aan te wijzen als één van de categorieën die in 2010 in aanmerking komen voor subsidie op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie"

In Duitsland hebben ze daar een compleet separate (lees: fossiele) Wetgeving voor en zal fossiel gestookte activiteit van wat voor orde dan ook nooit in het EEG worden geaccepteerd (ook grootschalige biomassa bijfik op een kolen- of gasbedje niet, dat is in Nederland ook al geen enkel probleem...). In NEEderland wordt "groen" zowel van voren als van achteren genomen als de "fossiele" WKK stokers het op gegeven moment eventjes te kwaad hebben en een doekje nodig hebben voor het bloeden in crisistijd. Betaald uit een zogenaamd "groene" regeling. Dan weet u weer eventjes wat de absolute prioriteiten zijn in Den Haag.

Het ligt in de bedoeling hier alwéér een zoveelste "Ministeriële Regeling" (lees: ambtelijk EZ dictaat) voor op te gaan tuigen medio december 2009, waarna die regeling al in januari 2010 in zou kunnen gaan...

Die "brief van EZ" vindt u op Parlando >>> "Zoek uitgebreid" (rechtsboven) >>> dossier nummer 31239 met volgnummer 74.


Referenties

http://www.ecn.nl/publicaties/default.aspx?nr=ECN-E--09-058 ("Eindadvies basisbedragen 2010", met onnavolgbare berekeningen en aannames van mark-markt-markt fetisjisten voor de bepaling van o.a. de vermeende "kosten van zonnestroom", de basis voor SDE 2010/11)

http://www.senternovem.nl/sde/ ... meer_budget_voor_zonnepanelen_en_biomassa.asp (25 november 2009, mogelijk 925 extra PV aanvragen "beschikt" i.v.m. de "schuif" van wind op land naar o.a. zonnestroom incl. originele Staatscourant publicatie)

http://www.senternovem.nl/sde/nieuws/subsidieregeling_duurzame_energie_2010.asp (24 november 2009, aankondiging SDE 2010, met verwijzing naar de EZ brief. LET OP!!! Bedragen voor zonnestroom corresponderen NIET met de bedragen die ik in mijn tabel heb berekend. Onduidelijk is waar dat aan ligt, is al e-mail over verstuurd. Ook in dit persbericht alweer die omineuze "1 kWp" als ??? nieuwe ??? ondergrens in de SDE 2010. $$$)

http://www.senternovem.nl/sde/nieuws/voorschotten_subsidie_duurzame_energieproductie_2010_bekend.asp (16 november 2009, voorlopige voorschotten voor 2010 bekendgemaakt - toepassing voor SDE 2008 en 2009 op basis van voorlopige correctiebedragen voor 2009 - deze zijn ook te gebruiken voor SDE 2010 instappers)

http://home.kpn.nl/windsh/010-SDE.html (snoeihard en inhoudelijk beargumenteerd onafhankelijk commentaar op SDE 2010 voor windenergie. Van de vakspecialist Jaap Langenbach van Wind Service Holland. Must read!)

http://www.nu.nl/economie/2129812/subsidieregels-groene-stroom-veel-beter.html ("spectaculair veel kleine verbeteringen" volgens Diederik Samsom. Hij vindt zonnestroom "belangrijk" voor het draagvlak, maar zwijgt blijkbaar over de noodzaak een eigen volwassen PV-industrie en installatiesector op te bouwen, en die krijg je niet met slechts 20-25 MWp/jaar...), en:

http://www.nujij.nl/subsidieregels-groene-stroom-veel-beter.7213061.lynkx (reacties op dat bericht op Nu.nl)

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=792 (ook Energeia besteedde er een stukje aan - permalink - al was het niet zeer diepgravend)

$$$ Belangrijke toevoeging. In dat persbericht weer eens een karakteristieke SenterNovem fout: "... installaties van 1 tot 15 kilowatt piekvermogen (kWp) ..." moet worden gelezen als "installaties van 1 tot 15 kWp nominaal STC vermogen" [uitleg Wattpiek op Polder PV]. Kristallijne zonnepanelen kunnen en zullen namelijk momentaan in het veld een hoger DC vermogen dan de STC waarde (vastgesteld onder een 1.000 Watt/m2 genererende flasher bij 25 graden C celtemperatuur en AM 1,5 spectrum) leveren bij optimale systeem lay-out en onder optimale weersomstandigheden en luchtcondities. Zelfs het uiteindelijke (na omzettingsverliezen!) door de omvormer afgegeven momentane AC vermogen aan het net kan op ideale momenten het STC vermogen van het zonnepaneel systeem fors overstijgen - zie slechts een van de bekende voorbeelden bij de Blauwe Hoek in Spijkenisse: 2.939 Watt AC uit 2.700 Wp nominaal STC vermogen... STC vermogen is dus beslist niet gelijk aan het "maximale" noch het "piek"vermogen!!! M.a.w.: SenterNovem ambtenaren snappen na al die jaren van "promotie van zonnestroom" nog steeds een van de meest fundamentele eenheden van de vele miljarden Euro's omzettende PV-business niet!


eerste versies 23-25 november 2009; pagina gepubliceerd 26 november 2009

kleine correcties/aanvullingen op 26 november 2009, 25 december 2009

 


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)