starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 69

meest recente bericht boven

1 januari 2011 - 15 januari 2011

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


15 januari 2011: Nieuwe Soladin start weer op nul. N.a.v. het vorige artikel besefte ik opeens dat met het inruilen van de oude, niet veilig bevonden Soladin omvormer, de accumulerende meterstand (stroomproductie in kWh) voor de eigenaar "verloren" zou gaan. Met name als hij/zij deze niet vlak voor verzending via een screendump of m.b.v. een op internet circulerend software programma met data vastlegging zou hebben "vereeuwigd". Aangezien er op de FAQ pagina van de recall actie stond vermeld dat er ook "refurbished" omvormers retour zouden kunnen worden gestuurd, zou het in theorie mogelijk zijn dat in die apparaten een "oude" kWh meterstand zou kunnen staan, waardoor mensen in verwarring zouden kunnen worden gebracht als het "nieuwe" apparaat in gebruik zou worden gesteld en ze daarvan niet op de hoogte zouden zijn.

Ik stelde daartoe een vraag aan Mastervolt, met het verzoek daar in een vraag/antwoord op de FAQ pagina aandacht te besteden.

Ik kreeg weer keurig een snelle reply:

Geachte heer Segaar

Alle vervangende units zullen uitgeleverd worden met de kWh-teller en bedrijfsurenteller op 0.

Wij zullen hierover informatie toevoegen aan de FAQ-pagina. Bedankt voor uw suggestie.

Groet,

Jan Jouke Bootsma

Mastervolt

Vlak voor het uploaden van dit bericht kon ik op dit punt nog geen aanpassing van de FAQ pagina zien op de recall website, maar ik neem aan dat dit alsnog zal gaan geschieden, gezien deze prompte reactie van Mastervolt. Waarvoor alvast dank. In ieder geval is nu duidelijk dat een ieder wat betreft de kWh meterstand en het aantal bijgehouden bedrijfsuren met de nieuwe Soladin omvormer weer "met een schone lei" gaat beginnen, zegt het voort...

Status inruil actie Leiden/appartementen complex Polder PV
Ondertussen heeft ondergetekende eergisteren ook al de verzenddoos thuis gestuurd gekregen*, het oude apparaat zonder losse onderdelen ingepakt, en gistermiddag aangeboden aan een ophaal adres in mijn woonplaats. Omdat de betreffende ophaaldienst van Kiala echter al 's ochtends was geweest, zal het pakket pas dinsdag worden opgehaald (maandag is de betreffende winkel gesloten). Ik heb met de code die ik kreeg bij het inleveren vandaag even op de Kiala site gekeken, en inmiddels blijkt deze wel al te zijn ingescand en te zijn verwerkt (trace code beschikbaar).

^^^
Soladin in de doos, en op naar het afgifte adres. Overigens zijn de reacties in dit stadium van de "recall" niet altijd even positief (bijvoorbeeld deze en deze). Maar dat is bijna niet te voorkomen bij dit soort complexe logistieke terughaal operaties. Je kunt niet met alle mogelijke eventualiteiten rekening houden, en het kost allemaal geld...

Gelukkie bij een ongelukkie
We hebben trouwens wel heel erg veel geluk: van een installateur heb ik een nog nooit gebruikt leen exemplaar uit een niet door de recall actie getroffen serie mogen ontvangen, en die heb ik gisteren uiteraard direct opgehangen en aangesloten. Het apparaat knippert inmiddels vriendelijk met gele LEDs, ook al is het slecht weer. Byzonder hartelijk dank aan deze installateur voor deze sympathieke geste! Als we een paar weken op een vervangingsexemplaar moeten wachten, kunnen we in ieder geval nog steeds zonnestroom blijven produceren. En blijft de "schade" (die tot nu door het extreem sombere weer tijdens de eerste periode van de recall actie gelukkig heel erg is meegevallen) beperkt. Nu natuurlijk de zon nog even zien verschijnen, please.

Dus: kom op, Amon Re die in de Heemelen Zijdt! Waar zit je?

* Afzender: Moduslink - Apeldoorn SC, Postbus 501, 7300 AM Apeldoorn

Eerdere MV omruil actie berichtgeving:

Eerste bericht: achtergronden van de omruil actie (5 januari 2011)
Tweede bericht: omruil actie voor iedereen met een "verkeerde" Soladin, plus meer tips (7 januari 2011)
Derde bericht: 1e verzendbevestiging ontvangen (12 januari 2011)
Vijfde bericht: bewonersvereniging bij Polder PV heeft een nieuwe Soladin 600 (28 januari 2011, met toevoeging)

Lees ook: vergelijking productie resultaten identieke PV-systemen met OK4 resp. Soladin 600 omvormers en achtergronden van renovatie acties (bericht 13 januari 2011).

Voor gevarieerde berichtgeving over het "verloop" van de recall actie bij Mastervolt, volg het forum op GoT. Bijna dagelijks volgt daar nieuws over dit onderwerp. Voor laatste nieuws zie de pagina "last", maar daarvoor zullen zeker ook nog berichten te vinden zijn. Ook op persoonlijke blogs vindt u nieuws, zoals bij Jeroen Haringman, die echter niet zo tevreden is over het verloop van de actie. Daar ook enkele reacties van Soladin 600 bezitters. Zie hier en het vervolg.


13 januari 2011: IJkdatum: 7 januari 2011 - Soladin 600 versus OK4 en Soladin 600 versus ... Soladin 600. Zoals wellicht bekend heeft Polder PV zelf nog steeds de beroemde/beruchte OK4 omvormers aan zijn zonnestroom installatie hangen. Dat heeft alles met de monitoring te maken (die uniek is en zeer veel praktische productie informatie genereert, zie de grafiek sectie op Polder PV). Met voldoende back-up, en met de complexe inpassings-situatie alhier een "leefbare" situatie. Het betreft een "suboptimaal" systeem in een - gelukkig - zeer zonnige Nederlandse kustprovincie, met nagenoeg dekking van het eigen jaarverbruik. Gezien deze specifieke omstandigheden een zonder meer acceptabele situatie, waarbij de zonnepanelen stuk voor stuk, en stapsgewijs worden "terugverdiend".

^^^
"Weet u nog wel, oudje"? Een van de "vervangings-acties" van enkele defect geraakte OK4 omvormers toen die nog buiten onder de (AC-)modules hingen (jaar: 2004). Voor steeds meer mensen werd dat een "pain-in-the-ass" kwestie, die uiteindelijk, na een slordige 1.200 e-mails heen en weer tussen verschillende hard werkende lieden (waaronder zeer actieve in Weesp en Leiden), organisaties en energiebedrijven, tot de eerste Sunpower® renovatie acties bij NUON en Eneco heeft geleid. En dat was helaas niet het einde van het verhaal...

Deze meneer kwam destijds met een auto uit Zeist om een paar omvormers te vervangen, ik heb hem maar niet gevraagd wat het benzine verbruik was van die auto... Let op de typische (dunne) AC-kabel op de voorgrond die toen nog simpel de parallel ingevoede stroom van 4 tot 6 OK4 omvormertjes vrijwel verliesloos helemaal naar de begane grond omlaag bracht (ook de bekabeling moest later volledig worden omgebouwd).

Weergave van een gescande dia (800 dpi) van Polder PV.

Op het platte dak van ons complex staat nog een ander deelsysteem, voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarvoor hebben we destijds, met extreem veel moeite (5 brieven met steeds pittiger wordende inhoud...), een rechtmatige systeem renovatie laten uitvoeren en een Soladin 600 mini-string omvormer in de plaats van de beruchte OK4 inverters gekregen. Dat laatste apparaat is nu dus - helaas - afgekoppeld en ligt klaar om binnen de recall actie naar Mastervolt verstuurd te worden.

Uiteraard was dat ook meteen "het moment" om maar weer eens de prestaties van twee feitelijk identieke deelsystemen op ons platte dak (exact dezelfde modules, zelfde oriëntatie en hellingshoek) met elkaar te gaan vergelijken. In de Sunpower® pagina's heb ik daartoe al enkele keren een vergelijkingsgrafiek van de (voor tijdelijke OK4 dropouts gecorrigeerde*) accumulerende kWh productie meterstanden getoond voor beide deelsystemen. In het meest actuele exemplaar met de laatste meterstand** voor de (bijna 4 jaar oude) Soladin 600 omvormer als mooie afsluiter. Hieronder de bijgewerkte grafiek.

* 0,08% van totale productie in die periode "niet gerealiseerd".
** Met een nieuwe omvormer heeft u grote kans dat u hetzij een "op [bijna] nul staande" kWh teller zult krijgen, of misschien wel eentje met een "oude meterstand" van een ingeleverd apparaat wat, volgens de FAQ pagina van de recall actie vervolgens als een "refurbished" exemplaar aan een willekeurige andere klant uitgeleverd kan gaan worden.


NB: in oktober 2010 hebben beide deelsystemen (vrijwel) géén productie gedraaid omdat ze
vanwege de dakrenovatie alhier volledig moesten worden afgekoppeld van het net. De normaliter in die periode nog langzaam stijgende grafiek vertoont daar een duidelijke "knik" (daarna ging het sombere winterseizoen in, en loopt de curve slechts marginaal op totdat de zon weer structureel en langduriger gaat schijnen).

De datacollectie is in de afgelopen jaren wat teruggeschroefd voor het "centrale" systeem. De trend is toch al jaren duidelijk, en nu wordt slechts nog steeksproefsgewijs "bemonsterd", zichtbaar aan de verder uit elkaar liggende data punten voor de rode curve. Het eigen systeem blijf ik op dagelijkse basis monitoren (lichtgroen gekleurde dataset), al heb ik voor deze specifieke grafiek alleen de met de rode punten corresponderende data weergegeven voor de afgelopen periode. Grotere "gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes waarin niet gemeten kon worden (en natuurlijk de onmogelijkheid om te monitoren in oktober 2010 vanwege de dakrenovatie).

Uit deze grafiek blijkt wederom dat de fysieke prestaties van deze twee (bijna) identieke deel-installaties elkaar over de periode van bijna vier jaar tijd nauwelijks ontlopen. Ondanks de toepassing van twee fundamenteel verschillende typen omvormers. Het PV-systeem met de Soladin 600 heeft weliswaar al die tijd iets meer opgeleverd (ijkpunt 7 januari 2011: 2.345 kWh i.p.v. 2.307 kWh voor het eigen deelsysteem met 6 aparte OK4 omvormertjes). Maar het verschil van 38 kWh over die lange periode vertaalt zich slechts in een marginale meerproductie van slechts 1,6%. Wat bij een gemiddelde "continutarief natuurstroom" kWh prijs van 24,44 Eurocent/kWh in die periode (gemiddelde van 8 halfjaarlijkse deel tarieven bij Vattenfall/NUON) voor dat beetje verschil neerkomt op slechts 9,29 Euro aan "voor het volle kWh tarief gesaldeerde marktwaarde". Daar nemen we bij het nog steeds van OK4 omvormertjes voorziene Polder PV een paar abdij biertjes op, in het café. Daarbij het glas heffend richting een willekeurige energieleverancier, of wellicht de Staat der Nederlanden...

De gemiddelde "specifieke" opbrengsten over de periode van 11 februari 2007 tot en met 7 januari 2011 zijn, naar een kalenderjaar van 365 dagen toegerekend, 927 resp. 912 kWh/kWp.jaar (deelsystemen met Soladin 600 resp. met OK4 omvormers). En dat in een suboptimale setting, met een maand niet gerealiseerde productie, en andere negatieve, opbrengst drukkende factoren. Zoals (in de oorspronkelijke situatie) af en toe meeuwenpoep op het eerstgenoemde deelsysteem (dicht bij de vlaggenmast opgesteld), en schaduw in de wintermaanden op het laatstgenoemde deelsysteem. Dat nog daargelaten de 25 meter lange DC bekabeling met ongetwijfeld wat lichte kabelverliezen (voor beide installaties). Blijkbaar zijn al die factoren niet dramatisch geweest, en produceren die kleine, feitelijk "antieke" en al lang "achterhaalde" PV-installaties ver boven de maximeringsdrempel binnen de SDE regeling (850 kWh/kWp.jaar)...

^^^
"Weet u nog wel, oudje"? Gewaardeerde collega Floris Wouterlood en de webmaster van Polder PV waren, op 12 maart 2005, op bezoek bij Mastervolt in Amsterdam tijdens een ODE bijeenkomst om kond te horen doen van de blijde komst van het "OK4 vervangings-alternatief", de Soladin 600. "Toen" wisten we nog niet dat daar ook een "probleempje" mee zou ontstaan, vijf en een half jaar later.

Weergave van een gescande dia (800 dpi) van Polder PV.

Dat alles bij elkaar genomen: ondanks de recall actie van Mastervolt, die verder hoop ik voorspoedig zal blijven verlopen (en in de tot nu toe sombere januari maand nauwelijks tot structurele opbrengst verliezen heeft geleid door het uitschakelen van het apparaat), ben ik beslist niet ontevreden over de destijds verordonneerde, en met gezamenlijke inspanningen bij NUON, Eneco, en andere leveranciers afgedwongen vervangingsacties voor de oorspronkelijke OK4 omvormers. Bij Polder PV hangen de oorspronkelijke of al vervangen OK4 omvormers trouwens al sinds 2005 binnen in huis, en zijn er op wat tijdelijke drop-outs op zeer warme dagen na verder geen significante, onoverkomelijke problemen meer geweest.

Soladin versus Soladin...
Van een ietwat andere "orde" was het geval van een inwoonster van onze gemeente die ook ooit een Sunpower® set bij NUON heeft gekocht, in dezelfde actie (zeg maar: "Sunpower® fase 2") waarvoor de 6 exemplaren voor de gemeenschappelijke voorzieningen in ons complex waren aangeschaft. Ook daar is het systeem destijds (begin 2007) gerenoveerd, en zijn de 6 OK4 omvormers vervangen voor een Soladin 600. Ze had zelfs twee (!) brieven gekregen voor de recall actie, een van NUON en een van Mastervolt zelf (wij hebben niets gekregen tot de dag van vandaag...). Maar ze kon de Soladin omvormer niet van de muur krijgen, en vroeg me om hulp (ze kon natuurlijk zo niet zien of haar Soladin tot de recall behoorde of niet, de sticker met de registratie cq. serieummers zit op de achterzijde van het apparaat). Omdat ik het donkerbruine vermoeden had dat haar systeem waarschijnlijk nooit was uitgemeten, ging ik met de laptop en een PC-Link in de rugzak op de fiets naar haar toe.

Voordat ik bij genoemde Soladin 600 eigenaar het apparaat van de netspanning loskoppelde deed ik snel even een uitlezing, om in ieder geval de geaccumuleerde kWh meterstand voor haar te kunnen vastleggen. Dan wist ze in ieder geval wat er al die jaren (vrijwel identieke periode als voor ons eigen deelsysteem) aan zonnestroom binnengekomen zou zijn. Ik zag meteen al aan de hoogte van dat getal, en aan de hoogte van de balkjes in de slechts 10 dagen vastliggende "history", dat haar systeem slecht leek te presteren. Na de data te hebben opgeslagen, en haar Soladin (die natuurlijk ook bij de te vervangen serie bleek te zitten) definitief van het net te hebben gekoppeld en de DC aansluit pluggen uit het apparaat te hebben verwijderd, heb ik thuis haar gegevens vergeleken met die voor onze eigen Soladin 600.

Bij haar werd er in 1.433 dagen 1.516 kWh geproduceerd, neerkomend op gemiddeld slechts 1,06 kWh/dag. Dat was voor ons deelsysteem 2.345 kWh in 1.425 dagen, of gemiddeld 1,65 kWh/dag (let wel: met in ieder geval bijna de hele maand oktober 2010 vanwege dakrenovatie ook nog eens van het net gekoppeld). Dat is 36% minder productie dan bij ons systeem!

Haar installatie had, naar een kalenderjaar van 365 dagen toegerekend, een zwaar tegenvallende specifieke productie van slechts 596 kWh/kWp.jaar (!!!), ons deelsysteem een "gezonde" 927 kWh/kWp.jaar. Ik sluit hierbij vergissingen met het opgestelde vermogen uit (6 modules in dezelfde tijd binnen hetzelfde project gekocht, toegegeven: ik heb ze niet gezien, en sticker gegevens zijn niet bekend). Dus dat zou een "liability" in de berekening kunnen zijn.

In ieder geval laat het aantal door haar Soladin geregistreerde bedrijfsuren in die periode ("Running Hours" onder "Device Info"), 16.473 zien. Bij ons was dat 16.686 uur, een verschil van 213 uur in een periode van 4 jaar ("bedrijfsuren" bij zonnestroom alleen overdag mogelijk natuurlijk, in 4 kalenderjaren met 3x 365 dagen en 1 schrikkeljaar van 366 dagen, zitten 35.064 uur). Ook dat laat al zien dat daar de omvormer waarschijnlijk consistent later in de ochtenduren is aan geschakeld en/of eerder afgeschakeld aan het eind van de dag. Maar waarschijnlijker is bij haar de module opstelling een van de hoofdoorzaken van de fors tegenvallende opbrengst. Ze heeft namelijk slechts ruimte voor 5 modules op consoles op een vanaf de straat niet zichtbaar, plat daksegment (voor zover ik weet onbeschaduwd, al kunnen de voorste modules bij lage zonnestand mogelijk schaduw werpen op de achterste exemplaren). Het zesde exemplaar heeft een sterk afwijkende oriëntatie, is echter wel degelijk in een van de ministrings van 3 modules opgenomen, en zal dus altijd substantieel bijdragen aan een "mismatch" van de continu door de omvormer te verwerken gelijkstroomsterktes cq. spanningen. Zowel binnen die ministring, als t.o.v. de totale "energiebalans" voor de hele omvormer. Ondanks vragen daarover door de eigenaar, werd haar destijds door de renovatie ploeg verzekerd dat het zo zou kunnen. Maar daar zet ik zeker gezien deze fors tegenvallende productie resultaten na een periode van 4 jaar wel wat vraagtekens bij.

Financieel verlies
Over genoemde periode komt het "niet gerealiseerde verschil" van 829 kWh, bij een door mij veronderstelde gemiddelde (grijze) kWh prijs van 22,8 cent (gemiddelde tarieven enkel tarief NUON 2007-2010 volgens bij Polder PV aanwezige tariefbladen), neer op een verschil in inkomsten van zo'n 189 Euro voor een klein setje zonnepanelen (OK, over een periode van bijna 4 jaar, maar toch). Zelfs een hoger verlies als de betreffende eigenaar een duurder contract zou hebben gehad al die tijd (bijvoorbeeld NUON Natuurstroom, per 1 juli 2010 feitelijk "omgezet" in het "product CO2 OK stroom"). Voor een hemelsbreed verschil in afstand van ruim 3 kilometer tussen de twee bekeken identieke installaties m.i. een onacceptabel verschil.


12 januari 2011: Volendam goes solar? Van een van de klanten van zonnestroom installatie specialist Dennis Tol uit Volendam, vooral bekend geworden door het fantastische 29,04 kWp project bij de familie Konijn in de Purmer, ontving ik twee interessante links. Eentje naar een erg leuk bericht over de activiteiten rond PV in en rond Volendam op de website van Edam-Volendam van 12 januari. En een naar de nieuwe website van Dennis waarop o.a. 9 praktijk voorbeelden van kleine, overal toe te passen cq. te implementeren PV projectjes tussen de 1,15 en 2,76 kWp (met ook nog een kleine platdak installatie van 675 Wp) staan beschreven. Totaal 16,17 kWp, maar dat is niet alles wat Dennis heeft gerealiseerd, uiteraard. Bij enkele van die systemen staan grafieken met maandopbrengsten (ook te vinden op Sonnenertrag.eu) waaruit blijkt dat zelfs als je de hoge zoninstraling voor de kustprovincie Noord Holland in aanmerking neemt, er bovenmatige prestaties worden behaald. Wat alles zegt over de kwaliteit van deze installaties. Prima site, en zeker voor Volendammers (maar eigenlijk: voor iedereen) een digitale plek om eens met een bezoekje te vereren.

Meest opmerkelijke uitspraak van Dennis in het gelinkte artikel, waarvan ik vind dat een ieder die zich ooit met het begrip "terugverdientijd" heeft bezig gehouden in de oren mag knopen. De hamer op de kop:

"De terugverdientijd is afhankelijk van de investering zelf (aanschafprijs, installeer je zelf, krijg je subsidie?) van de stand van je woning ten opzichte van de zon, van de energieprijzen, en dan hebben we nog het weer... Als je dan ook nog belastingbesparing in box 3, extra hypotheekaftrek door financiering van de verbetering van je woning en de rentestand gaat meetellen dan heb je zoveel variabelen dat er moeilijk een schatting te geven is van de terugverdientijd."

(lees s.v.p. de rest van het artikel ook om deze uitspraak goed te kunnen plaatsen)

Uiteraard zijn er veel meer prima kwaliteit afleverende installateurs in Nederland. Vraag altijd naar referenties, begrijpelijk gepresenteerde opbrengst data van geplaatste installaties e.d. Een goede leverancier zal ze u (moeten) leveren. En levert ook al dan niet op verzoek kristalheldere informatie over zonnestroom en over het door hen geleverde PV-systeem. En strooit geen absurde praatjes rond over "terugverdientijden". Als u alleen naar "de prijs" kijkt, loopt u zekere risico's. Want kwaliteit voor een installatie die wellicht 25 jaar of langer op uw dak komt te staan (en optimaal dient te werken!) zou een zeer belangrijke rol moeten spelen bij zo'n aanschaf beslissing.

Noot: flashdata van de individuele modules mogen wat Polder PV betreft bij de leveringsvoorwaarden van de nog steeds prijzige PV-installaties absoluut nooit ontbreken. Dan weet u precies wat u in cq. op huis gaat halen.

Volendam: het gaat u goed. Wie weet gaan jullie op termijn wel de zonnestroom hoofdstad van Nederland worden, als jullie maar lang genoeg zo doorgaan, en ook eigenaren van grote, kale daken wakker gaan worden ...

Oh ja: morgenavond, 13 januari 2011, is de energiemarkt in Edam. Komt u ook? Ook Polder PV is van de partij!

http://edam.volendam.nl/?p=41273 (bericht van 12 januari 2011)
http://www.zonnepanelenvolendam.nl/ (website van Dennis Tol)


12 januari 2011: Eerste verzendbevestiging Mastervolt binnen. 5 dagen nadat ik de Soladin 600 omvormer van Mastervolt had afgekoppeld van het net en op dezelfde dag aangemeld (tevens direct ontvangstbevestiging per e-mail gekregen), ontving ik een eerste verzendbevestiging voor de "Verzendverpakking Soladin". Zie screendump van de e-mail (persoonsgegevens verwijderd):

Dat is stap 1. Nu is het wachten op de verpakking om het apparaat in retour te sturen. Zo te zien is de omruil operatie professioneel en keurig opgetuigd, waarvoor dank aan Mastervolt.

Voor een "vroege vogel" met een poging tot reclamatie van zijn ietwat "aangepaste" exemplaar die "de doos" al heeft ontvangen zie hier resp. hier (bijgesloten verklaring voor de aanpassing van de kap).

Eerdere MV omruil actie berichtgeving:

Eerste bericht: achtergronden van de omruil actie (5 januari 2011)
Tweede bericht: omruil actie voor iedereen met een "verkeerde" Soladin, plus meer tips (7 januari 2011)
Vierde bericht: kWh/bedrijfsuren teller nieuwe apparaat op 0 (15 januari 2011)
Vijfde bericht: bewonersvereniging bij Polder PV heeft een nieuwe Soladin 600 (28 januari 2011, met toevoeging)

Lees ook: vergelijking productie resultaten identieke PV-systemen met OK4 resp. Soladin 600 omvormers en achtergronden van renovatie acties (bericht 13 januari 2011).


11 januari 2011: Het was een goed jaartje in Duitsland - doch wat minder voor thermische zonne-energie. Vaak te makkelijk vergeten, de hernieuwbare optie die energetisch bezien de hoogste impact kan hebben in een huishouden: thermische zonne-energie. Niet alleen in de vorm van "passieve" zonne-energie door het huis goed te laten bouwen "op de zon" (veel glas aan zuidzijde, zeer goede isolatie, beschermingsmaatregelen tegen oververhitting in de zomer). Alle verwarmings-energie die niet aangekocht hoeft te worden door simpele besparing is maximale winst voor het huishouden en voor de samenleving. Vervolgens kan, bij toepassing van "actieve" ingrepen zoals thermische zonnecollectoren het "restverbruik" voor de warmte behoefte gedeeltelijk met een "hernieuwbare bron", zonlicht, worden ingevuld. Zeker in huishoudens die hoge stookkosten hebben, kan zo'n (eenmalige) ingreep een fors lagere energienota opleveren.

Duitsland heeft volgens een separaat BSW "eindejaars persbericht", vorig jaar reeds het spectaculaire aantal van bijna anderhalf miljoen "Solarheizungen" bereikt. Dat geschiedde door een ogenschijnlijk forse aanwas van maar liefst 100.000 nieuwe thermische zonne-energie systemen. In de volksmond ook wel "zonnecollectoren" genoemd (waarbij natuurlijk wel het onderscheid met hernieuwbare elektriciteit opwekkende zonnestroompanelen moet worden gemaakt). Dat lijkt, zo plompverloren in het persbericht verschijnend, goed nieuws, maar dat is het feitelijk niet. Want het is een voortgang van een niet in dat bericht genoemde neerwaartse trend, als je de andere, op de eigen (BSW) website gepubliceerde data van eerdere marktgroeicijfers bekijkt, die ik in onderstaande grafiek heb uitgezet:

^^^
Marktgroei van de jaarlijkse bijbouw (paarse kolommen, rechter Y-as) resp. de accumulaties aan het eind van het jaar (oranje kolommen, linker Y-as) van thermische zonne-energie installaties in Duitsland volgens de branche-organisatie BSW. Cijfers tm. 2009 van deze pdf, bijbouw cijfer voor 2010 volgens het onderaan gelinkte persbericht van 30 december 2010.

Weliswaar blijven het spectaculaire bijbouw cijfers, ongeveer boven het gemiddelde niveau uitkomend van de jaren 2002-2007, maar de voorlaatste twee jaren hebben veel hogere volumes laten zien: 210.000 stuks in 2008 en 150.000 exemplaren in 2009. Volgens het betreffende Eurobserver rapport van mei 2010 bleek er al in 2009 een behoorlijke teruggang in de bijgeplaatste oppervlakte aan thermisch zonnecollector vermogen te zijn geweest van maar liefst 9% t.o.v. 2008. De Duitse regering vond het in dat crisisjaar blijkbaar nodig om 5 miljard Euro over de balk te smijten om bijna 2 miljoen huishoudens met een verder prima werkende, doch oude auto met 2.500 Euro "schrootbonus" voor het oude beestje blij te maken en ze verder te laten rijden in een (hopelijk) iets minder vervuilende, doch nog steeds absurd milieubelastende nieuwe (of, als ze pech hadden: tweedehandsje) verder te laten rijden.

De internationaal bezien, mede gezien de crisis desondanks niet tegenvallende groei van de thermische zonne-energie markt werd in Duitsland nota bene gerealiseerd ondanks een zoveelste dramatische ingreep die medio het jaar (op 3 mei) tot een wekenlang durende stop op beschikbare subsidies onder het "Marktanreizplan" (MAP) heeft geleid. De groei van de markt is dus ondanks die forse ingreep gerealiseerd. In de statistieken vertoont de bijbouw in Duitsland een behoorlijk grillig verloop door dit soort onverwachte, sterk politiek gemotiveerde acties die potentiële investeerders (tijdelijk) demotiveren.

Volgens het persbericht van BSW zou onderzoek uitwijzen dat de laagste verwarmingskosten gerealiseerd worden bij huisbezitters die een combinatie van zonne-energie en biomassa (vaak: houtpellet gestookte ketels of andersoortige hoog-efficiënte houtverbrandings-installaties) exploiteren. Vooral bij noodzakelijke saneringen - in BRD een potentiële markt van zo'n 3 miljoen te vervangen oliegestookte ketels - vormen een lonkend perspectief voor een gezonde verdere ontwikkeling van de nationale, m.b.v. zonne-energie te ondersteunen verwarmingsmarkt. Combinatie systemen zijn in Duitsland al heel gewoon, met enorme buffervaten van honderden tot soms wel 1.000 liter "Speicherkapazität".

Het BSW claimt dat in Duitsland het mogelijk moet zijn rond 2030 de totale warmte en koude behoefte af te dekken m.b.t. thermische zonne-energie systemen. Steeds meer bedrijven, ziekenhuizen, wooncorporaties e.d. zetten reeds de stap voor de ombouw van grote verwarmings-systemen die voor een groot deel m.b.v. zonlicht worden "gestookt", zowel voor tapwater als voor ondersteuning van de ruimteverwarming (of zelfs voor inzet als industriële proceswarmte).

Sinds juli 2010 is de marktondersteuning weer "gerepareerd" en kunnen bonussen tot soms wel meerdere duizend Euro worden verkregen voor de aanschaf van regeneratieve (zonne-energie gesteunde) verwarmings-installaties. Informatie daarover is te vinden op de volgende website:

http://www.solartechnikberater.de
http://tinyurl.com/66tptp8 (verkorte link naar het persbericht van 30 december 2010 van BSW over de eigen thermische zonne-energie markt)


 
^
TOP

10 januari 2011: Het was een goed jaartje voor de Duitse zonne-energie business - volgens branche organisatie BSW. Volgens een persbericht van de laatste dag van het spectaculaire jaar 2010 heeft Duitsland een voor de sector uitermate "interessant" jaar achter de rug. De binnenlandse markt heeft zich volgens hen "vrijwel verdubbeld", waarbij volgens de schattingen van BSW (die structureel in het verleden veel te lage cijfers heeft gepubliceerd) er "meer dan 230.000 nieuwe zonnestroom installaties" zouden zijn afgezet. Met een totaal vermogen van 7-8 GWp*. Interessante cijfers, die meteen in perspectief van de net gepubliceerde marktgroei cijfers volgens het Bundesnetzagentur (BNA) kunnen worden gezet. BNA publiceerde recent hun spreadsheet voor "oktober 2010", die ik volledig in grafische vorm tot in groot detail heb uitgewerkt.

* 1 GWp = 1.000 MWp = 1.000.000 kWp. 1 kilowattpiek (kWp) aan opgesteld DC generator vermogen (de STC waarde van de betreffende zonnepanelen) kan onder gemiddelde Duitse condities bij oriëntatie tussen ZW en ZO minstens 900 kWh per jaar produceren, in de praktijk vaak nog veel meer tot waarden rond de 1.000 kWh/jaar.

Met alle reeds ter beschikking staande gegevens van het BNA kwam ik voor de accumulaties tot en met eind oktober al op een totaal aan capaciteit van 5,71 GWp, en 206.954 nagelneue PV-installaties voor 2010. Dat zou betekenen dat, als BSW ditmaal wel "enigszins correcte" cijfers heeft gepubliceerd, er in de laatste twee maanden van 2010 een bijbouw rapportage aan BNA zou "moeten" zijn geweest van slechts 1,3-2,3 GWp en ruim 23.000 nieuwe installaties. We mogen hier terecht wederom kritische vraagtekens bij zetten. Als we namelijk voor november van een absoluut "bodem" scenario van slechts 200 MWp bijbouw zouden uitgaan (gemiddeld niveau jan-feb. 2010), en grofweg zo'n 7.500 nieuwe installaties in die maand (idem), zou er voor de verwachte stormloop in december 2010 (i.v.m. met de al lang bekende nieuwe degressie van 13% per 1 januari 2011) nog maar iets van 1,1-2,1 GWp aan nieuwe aanmeldingen moeten zijn geweest voor ruim 15.000 installaties. NB: in december 2009 werden maar liefst 42.000 nieuwe installaties aangemeld bij BNA (met een gezamenlijke capaciteit van 1,45 GWp, juni 2010 liet zelfs een maandgroei van 2,1 GWp zien en ruim 65.000 nieuwe installaties). Hier lijkt dus weer eens een flinke schoen te wringen, mede ook vanuit prognoses van de 4 grootste netbeheerders, die zelfs een bijbouw van in totaal 9,5 GWp voor heel 2010 op het elektronische papier hadden geschreven...

Grote projecten gewoon gerealiseerd
Toegegeven: december is een extreme wintermaand geweest, met veel sneeuw. Dat zal in ieder geval vele grote project bouwers er beslist niet van hebben weerhouden om die af te laten bouwen, waarbij zeker vrijeveld installaties beslist zullen zijn afgerond, sneeuw of niet. Slechts twee van ongetwijfeld talloze voorbeelden:

(1) Het 13,8 MWp polykristallijne project op een 30 hectare grote voormalige akker met 60.100 modules binnen de inmiddels niet meer in het EEG getolereerde categorie "vrijeveld installatie op akkers" bij Gut Leimershof in Breitengüßbach, noordelijk van Bamberg in Oberfranken, (noord) Bayern (bericht van 10 januari 2011 op de website van IBC Solar). Gebouwd door het ook op de Nederlandse markt bekender wordende (Amstenrade filiaal) IBC Solar, die voor deze installatie nog mooi 20 jaar lang 28,43 Eurocent/kWh van de regionale netbeheerder mag verwachten: het tarief wat ook gold voor nieuwe installaties in het begin van het jaar, geldend voor bedrijven die op 25 maart reeds een bouwvergunning voor dat soort PV-systemen op zak hadden. Deze installatie werd in de koude decembermaand opgeleverd, en moet dus nog in de BNA gegevens worden verwerkt.

(2) Een 1,1 MWp vrijeveld installatie die in een record tijd van slechts 3 weken uit de vrieskoude bodem werd geramd door Sunenergy Europe GmbH op een 3,7 hectare groot terrein met bedrijfsbestemming bij het dorp Oerzen in de buurt van Lüneburg (Niedersachsen). 5.100 monokristallijne modules van het hard groeiende Japanse technologie conglomeraat Hyundai werden daar, ondanks de bittere omstandigheden, al "invoedingsbereid" aangemeld en formeel geaccepteerd door de regionale netbeheerder E.ON Avacon (die weer onder het hoofnet van het door TenneT overgenomen E.ON hoogspannings-netwerk valt). Ook al stelt Sunergy zelf in hun bericht van 5 januari 2011 (na het ingaan van de officiële degressie van wederom 13% voor niet officieel vóór 1 januari geaccepteerde installaties), dat de formele fysieke netkoppeling "binnenkort" zou gaan geschieden... Ook voor dit park geldt nog steeds de hierboven genoemde 20-jarige 28,43 Eurocent/kWh. Tale-telling in de berichten hierover, vrij spaarzaam op de website van Sunenergy zelf, uitgebreider in een bericht bij Photovoltaik.eu, zijn frases als:

"Die Bodenbeschaffenheit vor Ort sowie die Witterungsverhältnisse der vergangenen Wochen stellten alle Beteiligte vor eine besondere Herausforderung: der Untergrund besteht aus Lehm, Sand und Mutterboden in wechselnden Anteilen, Dauerfrost und Schneetreiben erschwerten die Arbeit der Monteure zusätzlich."

Wat alles zegt over de barre omstandigheden waaronder dit soort installaties nog zijn opgeleverd, als u zich herinnert hoe het weer in het "gematigde" Nederland was in die maand... Zie de foto die Photovoltaik.eu in hun artikel hebben gepubliceerd:

^^^
Bittere, winterse omstandigheden om eventjes in 3 weken tijd een 1,1 MWp solar pretparkje uit de bevroren bodem te rammen. Sunenergy deed het, bij Lünenburg in Noord Duitsland. En: nog net op tijd om de nog voor begin 2010 geldende lucratieve Einspeise Vergütung te kunnen verdienen. Twintig lange jaren...

Foto © Sunenergy Europe GmbH

Maar dat is uiteraard nog lang niet alles, er zat gigantisch veel meer in de pijplijn, bij vele projectontwikkelaars. En er zal dan ook veel meer officieel "op tijd" zijn opgeleverd eind vorig jaar. Hoeveel? De sterren zijn geduldig, we zullen op BNA moeten wachten...

Grootste daksysteem van Duitsland eind 2010 opgeleverd.

<<<
Klein stukje van het enorme 7,4 MWp PV-dak met de beroemde CdTe First Solar modules vrijwel plat liggend: vullen die hap, vlak voor het jaareinde van 2010...

Foto © juwi Holding AG

Ook zeer grote dak projecten lijken gewoon afgerond te zijn in de "nadagen" van 2010. Zo heeft het wereldberoemde (Waldpolenz 40 MWp, en het net voor 160 miljoen Euro aan WealthCap verkochte Lieberose 53 MWp park, etc.) juwi samen met PV Julist "Ende vergangenen Jahres" een van de grootste dakinstallaties ter wereld, en de grootste van Duitsland aan het net laten koppelen. Met waarschijnlijk recht op een 20-jarig vast invoedingstarief van minimaal 24,79 Eurocent/kWh... Het gaat hier om een 7,4 MWp groot First Solar CdTe dunnelaag project met de modules bijna plat liggend op het gigantische dak van het logistieke centrum van Goodyear Dunlop in Philippsburg in Baden-Württemberg. Een bedrijf wat op hun website reclame maakt voor speciale sneeuw- en ijs bestendige banden voor die vermaledijde, milieuverwoestende en onveiligheid genererende SUV's... Verder natuurlijk een indrukwekkende duurzame PV-installatie van 95.500 zonnepanelen op een dakoppervlakte van 87.000 m². En ondanks de bijna horizontale oriëntatie een verwachte specifieke productie van ... 986 kWh/kWp.jaar! Berekende vermeden CO2 uitstoot: 5.000 ton/jaar.

Als ik de gepubliceerde maand statistieken van het BNA er op nakijk, vind ik voor Philippsburg vanaf de "record" maand juni 2010 uitsluitend een "betekenisvolle" aanmelding van 1.354,7 kWp op 1 oktober 2010. Verder niets (de rest van de ingaves voor Philippsburg is allemaal "klein bier" en hoort beslist niet bij dit megaproject). Dat betekent dat, als die ingave al een deel van dit systeem zou zijn (wat helemaal niet het geval hoeft te zijn), er sowieso alleen al voor deze ene installatie nog dik 6 MWp zou missen, en nog in (een van) de laatste twee maandrapportages van BNA zou moeten verschijnen. En zo zijn er nog vele meer.

Particuliere markt???
Wat de omstandigheden voor met name het "gevoelige" marktsegment van de particuliere markt zullen hebben betekend, waarbij vaak op schuine daken gewerkt moet worden (wat door werkverboden fysiek onmogelijk maakt zou worden in Nederland), is vooralsnog slecht te duiden. Als de installateurs die het betreft zo weinig mogelijk risico vanwege een potentiële strenge vorstperiode in december hebben genomen, en hun "eindejaarsplanning" voor de hausse aan te verwachten klanten zoveel mogelijk op november hebben geconcentreerd, kan het best zijn dat in die maand er zeer veel van die particuliere installaties (tot en met zo'n 15 kWp, voor boeren vaak tussen de 15 en 100 kWp) zouden kunnen zijn gerealiseerd, nog voor het begin van de bitterkoude, sneeuwrijke december maand. Of BSW met deze fysieke omstandigheden rekening heeft gehouden in hun prognoses is niet duidelijk. Het blijft daarom spannend wat de laatste twee (voorlopige) maandrapportages voor 2010 zullen gaan brengen.

Andere details
Het persbericht geeft ook nog enkele andere interessante weetjes (let wel: dit betreft een persbericht van de belangenorganisatie BSW, dus altijd een potje zout naast zetten):

 • Volgens BSW zou alleen zonnestroom in Duitsland al 133.000 (!!!) arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Dit is veel hoger (106%!) dan het Bundesumweltministerium in hun september 2010 update voor het voorafgaande jaar, 2009, meldde. Want toen werd er "nog maar" gewag gemaakt van 64.700 voor alleen PV (zie mijn detail analyse van 18 november 2010). Ik zet ook bij dat zeer forse getal voor 2010 wat vraagtekens, want misschien is dat wel geflatteerd door een grote hoeveelheid tijdelijke krachten die voor het installeren van de dik 200.000 nieuwe PV-installaties zijn opgetrommeld. Er is uiteraard geen enkele garantie dat die tijdelijke krachten voor lange tijd dat baantje zullen kunnen behouden. Het blijft afwachten op de uitvoerige (tijd vretende) analyses van het onafhankelijk(er) te achten BMU voordat meer betrouwbare werkgelegenheids-cijfers bekend zullen worden.

 • Voor thermische zonne-energie zouden daar nog eens 20.000 banen bij moeten worden geteld volgens BSW. Volgens BMU sep. 2010 voor het jaar 2009: 80.600 totaal zonne-energie minus 64.700 PV = 15.300. Dus een stijging van 31%.

 • De meeste productie capaciteit van/voor de hardware is gesitueerd in oost Duitsland; toeleveranciers, groothandelaren, project planners en installatiebedrijven zijn door geheel Duitsland verspreid.

 • BSW, blijkbaar bang geworden door het uiterst "gevoelige" politieke klimaat rond de zeer sterke groei van de PV-afzet, claimt dat het met "vergelijkbare prognoses als de bondsregering" aanstuurt op een aandeel van 10 procent zonnestroom in de stroommix in 2020 (nu volgens BSW: 2%). Andere analisten (zoals die van het vakblad Photon) stellen dat die groei veel harder zal (kunnen) gaan, als er geen rampzalige barrières opgeworpen zullen gaan worden (zoals "politieke acceptatie" van het gitzwarte, en middeleeuwse Energiekonzept met "verplichte kernenergie centrale levensduur verlenging", wat Merkel van de Energie Giganten moest "slikken").

 • De productie capaciteiten voor zonnestroom apparatuur en de daar op gemaakte producten moeten in Duitsland verder gaan groeien, en de investeringen in onderzoek en productontwikkeling worden verdubbeld om de technologische voorsprong van het land op dit gebied te behouden. Dit zou er volgens BSW toe moeten leiden dat zonnestroom in 2020 maximaal de helft mag kosten dan vandaag de dag. De branche wil binnen 2 tot 3 jaar al "grid-pariteit" met de stroomprijs bereiken die eindverbruikers (consumenten) betalen (dat is inclusief alle "heffingen", die tot bijna de hoogste van Europa horen). Niet veel later dan het moment dat off-shore windenergie dat kan bereiken.

 • Internationaal bezien zijn andere markten ook geëxplodeerd waar het de gerealiseerde afzet betreft: Italië, Frankrijk, Japan, Australië en de U.S.A. hebben hun marktgroei ongeveer verdrievoudigd, volgens BSW. Als dat zou kloppen, zou Duitsland niet meer "de helft" van de wereldproductie aan zonnepanelen hebben afgenomen in 2010, zoals dat jarenlang het geval is geweest. Maar "slechts" een-derde. Nog steeds een respectabel resultaat, en ondanks een wereldwijde crisis in talloze andere sectoren...


http://tinyurl.com/2b94oqj (verkorte link naar het persbericht van BSW Solar van 31 december 2010)


9 januari 2011: Grafiek update groei PV-markt Duitsland 2010: oktober 2010. Zoals al in een eerder artikel aangegeven was de bij Bundesnetzagentur gerapporteerde (voorlopige) marktgroei voor oktober 2010 in Duitsland "een ietwat tegenvallende" 340,5 MWp met 12.502 nieuwe installaties (NB: 403 nieuwe systemen per dag aangemeld). Polder PV heeft de pagina "2010 prequel" voor onze oosterburen volledig gereviseerd en van de meest recente grafiek updates voorzien. Zoals onderstaand exemplaar.

Alles is terug te vinden op de webpagina:8 januari 2011: SDE waanzin continuing story. Elsevier Fiscaal meldt dat door de inherente ambtelijke waanzin van de SDE regeling de "spelers" die tot de "tombola" worden veroordeeld ook tot volslagen bezopen daden in staat zijn. Ik heb dat elders al wat neutraler geformuleerd als "waar kranzinnige regelingen worden opgetuigd, worden ondernemers vanzelf creatief". Zo ook in het jaar 2010. Bleek uit de beschikkingen lijsten SDE 2008 en, vooral, SDE 2009 al dat één vooruitstrevende partij het gros (33%) van het aantal "beschikkingen groot" (voor installaties van maximaal 100 kWp) had "gescoord" (analyse op Polder PV), is het in de SDE categorie "zonnestroom 2010 groot" nog veel erger.

Blijkbaar aangestoken door de Mega Tombola condities die er al lang zaten aan te komen voor SDE 2010 (zowel voor de "kleine" als de "grote" categorie), heeft nu een geheel ander bedrijf, SunUnited, alle schroom laten varen en gigantische stapels papier richting subsidiefabriek Agentschap NL laten versturen, die beruchte 31e mei van 2010. Blijkbaar is er weer een nieuwe beschikkingen lijst "beschikbaar gekomen", die in de handen is beland van Elsevier. En daaruit zou blijken dat SunUnited verantwoordelijk zou zijn geweest voor bijna de helft van alle aanvragen, "ruim 17.000" (minimaal 49 procent!!!). En wat was dan wel het "resultaat" van die ronduit opmerkelijke inspanningen (trouwens daadwerkelijk uitgevoerd door "ingehuurde uitzendkrachten" die binnen een dag alle aanvragen hebben verstuurd)? Een byzonder aardige score van 66 stuks van de in totaal scharrige hoeveelheid van 131 exemplaren die na het trekken van de lootjes uit de gigantische tombola door een dure notaris van een met ambtelijk wijwater besprenkelde zegen voorzien mochten gaan worden. Met tevens 34.869 aanvragen richting papier shredder als interessante, doch verder niet openbaar gemaakte "collateral damage". Een leuke score van maar liefst ruim 50% voor dit bedrijf. Kon slechter...

Afijn, het is ze gegund, ze hebben er "moeite" genoeg voor gedaan. Maar volslagen krankzinnig en tenenkrullend is dit effect natuurlijk absoluut. Een van de onverbiddelijke gevolgen zal zijn geweest dat er maximaal (131-66 =) 65-1 = 64 "andere" bedrijven "een kans" hebben gemaakt op één projectje van max. 100 kWp. Ik heb al gehoord van andere bedrijven die "meer" dan 1 aanvraag in die categorie hebben gescoord (tel uw zegeningen...), dus het zijn er veel minder dan die 64 die hebben "mogen" scoren in 2010. Projecten moeten binnen anderhalf jaar na ontvangst van het door Agentschap NL ondertekende gelukspapier, dus ongeveer eind dit jaar of begin volgend jaar zijn gerealiseerd. Anders vervalt de moeizaam verkregen "beschikking" onherroepelijk, als er niet - eenmalig, en beargumenteerd onderbouwd - uitstel is verleend op aanvraag...

SunUnited
Ook voor dit bedrijf geldt dat het slechts daken huurt en daar de SDE installatie op aanbrengt. De eigenaar van het dak krijgt alleen wat leuke opbrengsten van de zonnestroom productie, "gecorrigeerd voor stijgende energieprijzen", en waarschijnlijk een leuk pacht sommetje. Maar de lucratieve subsidie "van Staatswege" int SunUnited. Het bedrijf heeft zelfs 10 aanvragen per adres gedaan, wat mogelijk was binnen deze regeling "SDE 2010 groot", als er maar dakruimte genoeg was voor het aangevraagde totale vermogen. Pure "creatieve bedrijfsmatige tactiek" om de kans op verzilvering van zoveel mogelijk aanvragen/lokaties zo hoog mogelijk te maken. Voor de volle honderd procent uitgelokt door een oerdomme regeling verzonnen door ambtenaren die veel te weinig de straat zien anders dan vanuit het kantoor raam...

Achter het bedrijf SunUnited blijken o.a. twee oude bekenden te zitten: Sjak Elsinga, die voor energiebedrijf Eneco destijds de door consumenten en -organisaties afgedwongen renovaties van de met uitvallende OK4 omvormers geplaagde Sunpower® systemen begeleidde (ik heb nog drie ordners overgehouden aan die "operatie", die zo'n 1.200 heftige e-mails heeft gekost, en de nodige grijze haren heeft opgeleverd...). Later kwam Elsinga bij HR Wooncomfort, en realiseerde onder anderen een van de eerste "grote" SDE projecten, de 70 kWp grote Suntech installatie op een kuikenmesterij in Witmarsum (zwaar geprofiteerd bovendien van extra subsidiegeld van de provincie Friesland...). En Hylke Boonstra, die na een loopbaan bij atoomboer Delta (begonnen in 1995) destijds voor Oskomera veel van de door Eneco "te renoveren" Sunpower® systemen moest gaan oplappen, later werkzaam bij MarEtec. Beide heren zijn gepokt en gemazeld in "het wereldje", weten van de talloze grillige smalle, van slijmerige oliemodder voorziene kronkelende steegjes in het circuit, en kennen de afgrijselijke wet- en regelgeving in ons land. En sloegen dus vorig jaar hun grootste slag. En liet een groot deel van de rest van "willend" PEEVEENEEderland jankend van frustratie achter in het fossiele moeras. Ze gaan voor hun eigen bedrijf de komende tijd fors uitpakken, dat is zeker.

Tot slot
Fout in het artikel is de opmerking over de overtekening op 1 maart 2010 in relatie tot deze mega-aanvraag score. Want 1 maart was voor de "kleine categorie" (ook fors overtekend). Pas op 31 mei 2010 "mocht" ingetekend worden voor de "grote categorie", waar het hier om gaat. En die werd op diezelfde dag "mega" overtekend...

Ook bizar is de claim dat Agentschap NL zou controleren of "het aantal vierkante meters zonnepanelen van de verschillende subsidieaanvragen niet groter is dan de beschikbare dakruimte op dat adres". Dat is curieus, to say the least. Want het maakt nogal veel uit of je krachtpatsers van extreem efficiënte 300 Wp Sunpower modules neer gaat leggen, of dat je ultra goedkope, slechts 160 Wp nominaal vermogen hebbende, laag rendement hebbende OEM Chineesjes gaat neervleien op dat dak. En daar hoef je niks over op te geven in de subsidie aanvraag. Het heeft echter wel degelijk aanzienlijke effecten op de "door de gezamenlijke aanvragen te claimen dakruimte". Agentschap NL denkt nog steeds in termen van de Middeleeuwen van de zonnestroom geschiedenis aan "oppervlakte in vierkante meters". De harde, dagelijkse realiteit speelt zich echter af op het vlak van het "aan te leggen vermogen in kilowattpieken" [kWp], tegen een zo gunstig mogelijke "EUR/kWp prijs"...

De laatste alinea van het bericht is de meest omineuze, die echter niet bij Agentschap NL op de website is terug te vinden:

"Ten slotte laat het agentschap weten, dat als SDE Zon-PV Groot opengaat in 2011, de voorwaarde gaat gelden dat er nog maar 1 aanvraag per adres kan worden ingediend."

Als nog steeds in de inhoudelijk bezien nog compleet onbekende SDENEE ("SDE+") de al sinds SDE 2008-2009 geldende systeemcaps van maximaal 100 kWp en maximaal te subsidiëren 850 kWh/kWp.jaar zullen blijven bestaan, zal dit onherroepelijk betekenen dat projecten als Maatschap Boon in Zeewolde onder de "nieuwe", nu al niet "innovatief" meer te noemen "SDE+" regeling, niet eens meer aangevraagd zullen kunnen worden. Want voor Maatschap Boon waren in totaal maar liefst DRIE gemaximeerde "SDE 2009 groot" beschikkingen nodig, anders had dat project niet eens gerealiseerd kunnen worden.

Conclusie: het was altijd al puin, het is nog steeds puin, en als deze waanzin en ambtelijke nachtmerries voort blijven duren, wordt het waarschijnlijk alweer puin, met die "SDE+".

http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/ ... /1289/helft-budget-zonnepanalensubsidie-naar-een-bedrijf


7 januari 2011: Soladin 600 aanmelden - voor IEDEREEN die het betreft! Op basis van mail wisseling tussen mij en de heer Bootsma van Mastervolt, heb ik vandaag ondanks het feit dat ik nog steeds geen brief heb ontvangen van Vattenfall/NUON (de opdrachtgever van de renovatie actie waardoor de gemeenschappelijke ruimte bij ons een Soladin 600 inverter kreeg), het apparaat (met de "risico" code beginnend met U6) ter omruiling aangeboden via de recall site. Uiteraard heb ik het apparaat eerst op de correcte wijze afgekoppeld van het net (zoals in de voorwaarden staat beschreven), en het zelfs uit de betreffende ruimte verwijderd. Het apparaat ligt nu klaar in afwachting van de verzend-doos die Mastervolt toe zal sturen.

Waarom heb ik niet gewacht op "een" brief (die mogelijk nooit gaat komen, ik heb eerder vreselijke problemen met aanmelding voor de vorige renovatie actie gehad) en toch actie ondernomen? Dat kwam vanwege de zeer duidelijk statements van de heer Bootsma, die duidelijk maken dat iedereen die een "probleem Soladin 600" (of een Windmaster 500) in zijn bezit heeft, dat apparaat kan claimen voor de omruil actie als het in de "foute" series zit. Ik geef hieronder de e-mail van 6 januari 2011, van de heer Bootsma, met twee documenten van Mastervolt die ik van hem op de site mocht plaatsen. Waarvoor hartelijk dank!

"Geachte heer Segaar,

Voor het uitwisselen van de Soladin 600 is het niet noodzakelijk om te wachten op een brief van Nuon of Mastervolt. Mastervolt is de partij die het initiatief voor deze uitwisselingsactie heeft genomen en Mastervolt roept de eindgebruikers op om Soladin 600 te controleren en zonodig buiten gebruik te stellen. Mastervolt doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen. Wij hebben getracht zoveel mogelijk adressen van eindgebruikers te achterhalen, maar u zult begrijpen dat Mastervolt hierbij afhankelijk is van deze andere partijen. Om toch een zo groot mogelijk bereik te realiseren, heeft Mastervolt ook berichten geplaatst op de diverse PV-gerelateerde sites.

Bijgaand stuur ik u de brief + instructies die Mastervolt naar de bij ons bekende eindgebruikers heeft gestuurd. Zoals u ook al op uw site suggereert, is de inhoud van deze brieven is in grote lijnen gelijk aan de informatie die ook reeds op de recall website gepubliceerd staat. U mag deze brieven ook op uw website plaatsen."

Groet,

Jan Jouke Bootsma

Mastervolt


Documenten afkomstig van Mastervolt (pdf's):

Aankondigingsbrief Recall actie door Mastervolt (datering "januari 2011")

Handleiding afkoppelen Soladin omvormer

M.a.w.: het is dus beslist niet nodig om "te gaan zitten afwachten" totdat u een brief krijgt van een willekeurige leverancier van uw PV-systeem en/of omvormer(s). U kunt direct via de recall site van Mastervolt aanmelden! Heeft u mogelijk uw Soladin omvormer(s) aan iemand anders doorverkocht, breng dan s.v.p. de nieuwe eigenaar op de hoogte van deze actie!

Opmerkingen aanmelding

(1) Voor particulieren kan het vakje op pagina twee "Bedrijfsnaam" overgeslagen worden.

<<<
Screendump van de 2e pagina die verschijnt tijdens de elektronische aanmeld procedure. Het vakje met "Bedrijfsnaam" (rode pijl) hoeft u als particulier niet in te vullen (het betreft dus ook niet uw oorspronkelijke leverancier van de zonnepanelen en/of de omvormer!!!).

Voor diegenen die nog onbekend zijn met dit fenomeen: een sterretje achter het onderwerp betekent: "verplicht invullen".

(2) Aanmeld procedure. Opletten: u moet twee codes van het etiket achter op de Soladin 600 overnemen:

In de handleiding voor het (veilig) afkoppelen van de Soladin omvormer, is Mastervolt vergeten in figuur 3 ook aan te geven dat het "Part no." genoteerd dient te worden, naast het ook in de aanvraagprocedure over te nemen "serial no."

In het plaatje hiernaast in rood door Polder PV weergegeven waar u dat "Part no." kunt vinden, het "serial no." was reeds door Mastervolt zelf met een zwarte ovaal aangegeven.
>>>

(3) Geen onderdelen meesturen!!!

Stuur niets anders dan de omvormer zelf mee in de retourdoos. Vergeet, als u een PC-Link bezit voor het uitlezen van de Soladin omvormer, niet het datakabeltje uit de uitgang aan de onderzijde van de omvormer te halen en dat thuis te houden. Er is geen garantie dat het ding niet kwijt zal raken mocht u dat onverhoopt toch meesturen!

^^^
Foto van de onderzijde van de Soladin 600 omvormer. Met links de Multicontact DC pluspool, rechts de DC minpool, linksonder de vaste kabel voor de AC aansluiting, en rechtsonder het contact voor de plug voor de PC-Link communicatiekabel. Deze laatste voordat u de oude Soladin omvormer retour stuurt s.v.p. verwijderen (als u een PC-Link heeft) om te voorkomen dat de kabel mogelijk kwijtraakt tijdens de omruil actie!

Verdere MV omruil actie berichtgeving:

Eerste bericht: achtergronden van de omruil actie (5 januari 2011)
Derde bericht: 1e verzendbevestiging ontvangen (12 januari 2011)
Vierde bericht: kWh/bedrijfsuren teller nieuwe apparaat op 0 (15 januari 2011)
Vijfde bericht: bewonersvereniging bij Polder PV heeft een nieuwe Soladin 600 (28 januari 2011, met toevoeging)

Lees ook: vergelijking productie resultaten identieke PV-systemen met OK4 resp. Soladin 600 omvormers en achtergronden van renovatie acties (bericht 13 januari 2011).

http://www.soladin.nl/recall


7 januari 2011: Bezoekje aan Polder PV leidt tot artikel over Duitse zonnestroom markt. Jurgen Sweegers van de fenomenaal goed ingelichte website over (vooral) de Nederlandse markt voor energie, water, en afval (Energieenwater.net), bezocht Polder PV en liet zich door de webmaster voorlichten over de enorme groei van de Duitse zonnestroom markt. Hij heeft direct een goed leesbaar stuk daarover geschreven op basis van het omvangrijke feitenmateriaal wat Polder PV aanleverde. Het stuk begint zo, lees verder op de website van Sweegers:

Duitsers hebben wel begrepen hoe decentrale energie-revolutie werkt: 440 MW op één dag

6 januari 2011 - In Nederland is zonne-energie verbannen naar de krochten van particuliere initiatieven, maar in Duitsland is deze vorm van duurzame energie booming als nooit tevoren. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse toezichthouder, waar nieuwe installaties moeten worden aangemeld. Houd u vast: alleen in juni 2010 werd er voor 2000 MW aan nieuwe paneeltjes aangemeld. En de groei houdt aan, ondanks een verlaging van de subsidiebedragen. Het verzet tegen de uitbundige groei van zonne-energie vermogen neemt echter ook toe, zo zegt Peter Segaar van PolderPV.

Lees meer op Energieenwater.net...

NB: ik wilde niet op alle slakken zout leggen. Het is niet "regressie", maar degressie, een fundamenteel verschil. Zie mijn stukje daar over, al veel eerder gepubliceerd.


7 januari 2011: Wordt niet gecertificeerde bijbouw wellicht (veel) hoger dan 40% in NL? Van een van de talloze bedrijven "actief op de Nederlandse markt voor de verkoop en installatie van zonnestroomsystemen", SunshineCompany uit Wierden bij Almelo (Overijssel) ontving ik bericht over enkele - voor Nederlandse begrippen redelijk grote - PV-systemen die zij binnenkort zullen gaan plaatsen. Het bedrijf richt zich vooral op andere bedrijven die willen investeren in een dak vol zonnepanelen. Ze schuwen daarbij beslist niet het aanbieden van "systemen zonder subsidie". Daarbij beroept men zich op lage inkoop prijzen van een van de grootste [multikristalijne] module fabrikanten ter wereld, Yingli Solar (van de beursgenoteerde Yingli Green Energy Holding Company Limited uit Baoding, China; zie ook berichtje op PPV over de enorme groei van dat bedrijf), lage overhead kosten, en een beperkte product range. Niet genoemd, maar wel degelijk uiterst relevant daarbij is dat genoemde bedrijven uitgebreid zullen gaan genieten van de "voorrechten" uit EIA, VAMIL, kleinschaligheidsaftrek, etc., zodra die van toepassing kunnen worden verklaard. En de budgetten voor die zeer lucratieve regelingen (die u gerust "subsidie" mag noemen, het zijn immers nationale regelingen die de Staat feitelijk [belasting] "inkomsten kosten") toereikend zullen zijn. Zo vroeg in het jaar zal dat sowieso geen probleem zijn.

Op de pagina "referentieprojecten" staan reeds de volgende smaakmakers klaar:

 • 11,28 kWp installatie op een bedrijfshal in Veenendaal (48 x 235 Wp), specifieke jaaropbrengst verwacht: 842 kWh/kWp (eerste foto's op 1 feb. 2011);
 • 31,02 kWp installatie op een boerderij in Zieuwent (132 x 235 Wp), specifieke jaaropbrengst verwacht: 850 kWh/kWp (eerste foto's op 8 feb. 2011 en vervolgens op 10 feb. 2011, fraai!);
 • 25,85 kWp installatie op een aardappelschuur in Nagele in de veelbesproken (windpark Urk!!!) Noordoostpolder (110 x 235 Wp), specifieke jaaropbrengst verwacht: 850 kWh/kWp.

Subtotaal 68,15 kWp, alle drie de installaties volledig buiten SDE om te realiseren in januari/februari 2011. Het bedrijf heeft recent op het eigen kantoorpand ook een eigen installatie van 13,94 kWp aangelegd (modules van een andere bekende Chinese reus: 68x 205 Wp Suntech), en monitort deze live. Totaal met de eigen installatie meegeteld dus zelfs al 82,09 kWp niet onder SDE gerealiseerd of binnenkort te realiseren. En zo zullen vast nog wel een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe projecten bij/door/op andere bedrijven worden gerealiseerd. Al zal zelfs met deze aanpak de marktgroei in Nederland onvergelijkbaar blijven met de omringende landen omdat er nog steeds geen enkel initiatief voor een nationale regeling voor de invoeding van zonnestroom op het net is, en dat is een basisvoorwaarde voor een volwassen, gezond groeiende markt. Ook het Urgenda initiatief en navolgers (komende actie Natuur en Milieu samen met ASN Bank) zullen daar geen verandering in gaan brengen, als ze al tot het gewenste resultaat zullen gaan leiden. Vlaanderen zet er in een maand tijd vaak minstens drie maal zoveel capaciteit bij dan het al lang lopende Urgenda project Wijwillenzon belooft (maar nog steeds niet heeft gerealiseerd).

In ieder geval mooi dat de genoemde nieuwe 3 PV-installaties er gaan komen, laat dat duidelijk wezen. De betrokken bedrijven krijgen er bij meer dan 40 modules afname ook nog eens een SMA WebBox bij van de aanbieder waarmee ze de prestaties cq. productie van de geavanceerde SMA TriPower omvormers intensief kunnen gaan monitoren. Dus dat worden wellicht gloeiende oortjes als na het melken van de koeien, het binnenhalen van de aardappeloogst, of het sluiten van het magazijn, even on-line gekeken kan worden hoeveel zonnestroom productie er op de dag is geweest, en hoeveel dat mogelijk financieel heeft opgeleverd. Als de betreffende boer of de manager tenminste begrijpt wat deze exact voor elke "vermeden ingekochte" dan wel voor elke "geproduceerde", "zelf geconsumeerde", en/of "op het net gezette" kilowattuur verdient. Want dat is in Nederland vaak een zaak van hogere wiskunde, en voor slechts weinigen weggelegd...

Markgroei blijvend raadsel
Ook kan worden vastgesteld dat de aanschaf van zonnestroom systemen in Nederland nog steeds (natuurlijk!) doorgang blijft vinden, en dat het wel eens zou kunnen zijn dat binnen niet al te lange tijd het door mij reeds gesignaleerde 40% aandeel van "niet SDE systemen" in 2009 in de totale afzet van PV-installaties in ons land zeer snel het aandeel van nieuwe "bij CertiQ bekend geworden en geregistreerde" gecertificeerde en geijkt bemeten PV-installaties zal gaan overtreffen. En dat de fysieke energie (kWh) productie van al die nieuwe installaties, die trouwens, gezien de door SunshineCompany opgegeven lage "verwachte jaarproductie" zeer waarschijnlijk zelfs in het oosten van het land hoger dan die "voor de SDE gemaximeerde 850 kWh/kWp.jaar" zal kunnen gaan worden onbekend zal blijven. Het meest bizarre blijft natuurlijk dat er geen enkele "groene waarde" in de vorm van groencertificaten aan die fysieke zonnestroom productie zal worden gehecht. En dat dus ook die daadwerkelijk gerealiseerde productie allemaal niet voor de "invulling van de door de EU aan Nederland verplichte klimaatdoelstellingen" in aanmerking zal gaan komen. Hoe gestoord kan een land zich anno energie crisisjaar 2011 (nog) gedragen, en hoe hard zal Europa/Brussel in gaan grijpen als ze de essentie van deze Polderiaanse waanzin in ons land zullen gaan doorgronden???

http://www.thesunshinecompany.nl/projecten


7 januari 2011: Grote brand gevolgen voor status PV-fabriek NUON? Een voor sommigen wellicht ietwat curieus bericht op de website van de Gelderlander. Natuurlijk niet alleen als gevolg van de gigantische brand bij Chemie-Pack (Moerdijk), maar daartoe beslist versterkt, zijn de controles bij als "potentieel riskante" locaties snel gegroeid. En zullen die naar verwachting ook wel worden uitgebreid. De Gelderlander meldt dat in Arnhem al enkele jaren een streng controle beleid op riskante bedrijven en gevaarvolle goederentransporten is opgetuigd. Het college heeft besloten om dat strenge controle beleid met vier jaar te verlengen.

Pikant detail daarbij is dat in de op-een-na zwaarste risico categorie ook de pilot plant van Helianthos van Vattenfall/NUON in de Kleefse Waard blijkt te vallen. De fabriek die de aanzet zou moeten gaan geven tot commerciële productie van de veelbesproken "dunnelaag" (in eerste instantie: amorf Si) matten voor de productie van zonnestroom op platte industriële daken. En waarvoor nog steeds een "krachtige partij" wordt gezocht door NUON om daadwerkelijk de productie te gaan beginnen (NUON is overigens zeer zwijgzaam over dat proces).

Het is bekend dat bij diverse dunnelaag technieken aardig wat chemische substanties worden gebruikt, maar ook voor diverse vacuüm processen, reiniging, etc., zijn nogal wat stoffen nodig die in gevaarvolle categorieën vallen. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van gassen, die deels brandbaar of zelfs explosief kunnen zijn. Zo is er in april vorig jaar een kleine gas lekkage geweest bij Helianthos, waarbij de brandbare gassen silaan* en waterstof blijkt te zijn ontsnapt (geen calamiteiten). Vandaar dat een "duurzame productie apparatuur producerende" fabriek beslist ook in een hoge gevarenklasse kan vallen. NB: dit is beslist ook het geval bij de dominante kristallijne technologieën (inzet van chemicaliën bij de productie van zonnecellen), al wordt daar veel minder van risicovolle gassen gebruik gemaakt. Behalve in de primaire productie van de grondstof silicium, maar tot op de dag van vandaag in Nederland nog geen issue, zolang Gosse Boxhoorn's geplande The Silicon Mine nog geen fysieke realiteit is. Helianthos valt vanwege de productie omstandigheden en gebruikte grondstoffen in dezelfde risico categorie als houtveredelaar Titan Wood op de Kleefse Waard, het bunkerstation Fiwado aan de Rijnkade, en kunstvezelproducent Teijin Twaron.

* Silaan kan spontaan ontbranden bij contact met lucht (Wikipedia)

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/7916299/Scherpe-controle-op-gevaarlijke-bedrijven.ece


6 januari 2011: Marktgroei NL, VL, BRD - zo maar wat leuke, en tale-telling PV cijfertjes. Cijfers voor de marktgroei van zonnestroom in december 2010 (Nederland, Vlaanderen) zijn inmiddels bekend gemaakt, evenals de bijbouw van PV in oktober 2010 in Duitsland. Een leuke vergelijking tussen de globale eerste resultaten voor heel 2010 is nu mogelijk. Details moeten allemaal nog worden uitgewerkt, die komen later.

Nederland
Eerst ons aller NEEderland. Screendump van CertiQ maandrapport met de stand van uitsluitend de gecertificeerde (bij CertiQ bekende, geijkt bemeten) capaciteit van "hernieuwbare" stroom producerende installaties, per 1 januari 2011. Daar zit dus de nog compleet onbekende niet gecertificeerde bijbouw van zonnestroom systemen (rond de 40% van totale realisatie in 2009) niet bij:


© Certiq maandrapport "december 2010"

Deze cijfers zijn nog niet definitief (kunnen in een later stadium nog worden bijgesteld), maar geven beslist een representatief en tale-telling beeld van de slakkentrage groei in Nederland. Met de gereviseerde gegevens voor de eindstanden van 2009 komen we dan voor zonnestroom in dat jaar op:

Cumulatie
1-1-2011
Cumulatie
1-1-2010
Bijgekomen 2010
Capaciteit
1-1-2011
Capaciteit
1-1-2010
Bijgekomen 2010
Gemiddelde installatie grootte nieuw 2010
aantal
aantal
aantal
MWp
MWp
MWp
kWp
6.314
3.817
2.497 (1)
29,416
19,1 (2)
10,3 (3)
4,1 (4)

(1) Vooralsnog fors minder dan in 2009, toen er 3.077 nieuwe (SDE) installaties werden geregistreerd door CertiQ.
(2) Volgens persvoorlichter van TenneT (eigenaar van CertiQ) was dat aanvankelijk (begin januari 2010) nog 18,446 MWp. 19,1 MWp is extrapolatie van gereviseerde CertiQ jaargrafiek voor 2009 door Polder PV (er werd toen nog geen formeel "eindcijfer" voor de capaciteit gegeven).
(3) In 2009 was de groei van gecertificeerde capaciteit, na revisie CertiQ jaarcijfers, ongeveer 6,7 MWp. Gezien de relatief grote hoeveelheid van 3.077 nieuwe installaties in dat jaar, zijn dat bijna exclusief kleine particuliere sytemen geweest (waarschijnlijk ook de nodige installaties met SDE 2008 beschikkingen), met een gemiddelde systeemgrootte van ongeveer 2,2 kWp (ongeveer 12 modules van 180 Wp, of 11 stuks van 200 Wp).
(4) Hier zitten ook "grote" SDE systemen bij, dus bijvoorbeeld (hoogstwaarschijnlijk) ook het 300 kWp project bij Maatschap Boon in Zeewolde, waarvoor 3 beschikkingen "SDE groot" zijn gebruikt. Gemiddelde installatiegrootte bij particulieren ligt een stuk lager, zie onder (3).


Vlaanderen
Als vanouds blijft het bijbouw tempo van PV-systemen bij de zuiderburen hoog, zeker vergeleken bij het qua rijkdom, bevolkingssamenstelling, en instralingscondities vergelijkbare Nederland. Al is het minder extreem dan in 2009. Volgens de branche organisatie BelPV zou er in december wel tot zo'n 80 MWp bijgebouwd kunnen zijn, maar in de statistieken van VREG voor die maand is dat nog lang niet zo heftig terug te zien. Dit zal zeker ook deels liggen aan de vertraagde administratieve verwerking van alle gerapporteerde installaties, dus we kunnen pas in een later stadium vaststellen of de feitelijke bijbouw in de laatste maand van 2010 werkelijk zo hoog geweest zal zijn als BelPV claimt. Het laat onverlet, dat na de relatief tegenvallende maand november, toen VREG "slechts" zo'n 25,4 MWp aan nieuwe PV-installaties rapporteerde, in december de hoeveelheid nieuwe installaties zoals verwerkt door VREG alweer een bemoedigende 35,8 MWp liet zien.

VREG rapporteerde nota bene nieuwe cijfers in een "stand van zaken op 1 januari 2011" rapport, wat vorig jaar op die datum helaas waarschijnlijk door grote drukte niet kon geschieden (de twee opeenvolgende overzichtjes waren destijds van 30 november 2009 resp. van 31 januari 2010). Hier onder de bekende tabel met de stand van zaken bij VREG op 1 januari 2011:


^^^
© VREG. Tabel uit het overzichtje "Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor
groenestroomcertificaten worden toegekend", 1 januari 2011. Website VREG

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal (gecertificeerde) PV-installaties inmiddels in Vlaanderen al is opgelopen ["accumulatie"] naar het respectabele aantal van 90.762 stuks, met een totaal opgesteld nominaal STC vermogen van 654,352 MWp. Dit houdt in dat het gemiddelde opgestelde vermogen per installatie al is opgelopen tot 7,2 kWp.

Om nu de "nieuwe capaciteit" vanuit de (voorlopige) VREG registraties te berekenen, gebruik ik de (voorlopige, waarschijnlijk later nog bij te stellen) jaarcijfers voor 2009 zoals die door VREG in mei 2010 zijn gepubliceerd. Die getallen waren voor eind 2009 (zeg maar: "per 1-1-2010") 62.623 installaties en 334,288 MWp vermogen (gemiddelde installatiegrootte: 5,3 kWp).

Dan komen we dus op een "nieuwe VREG registratie" voor 2010 van 28.139 verse installaties met in totaal 320,064 MWp. Gemiddelde nieuw gerapporteerde installatiegrootte in 2010: 11,4 kWp, wat vooral is te wijten aan de registratie van het grootste deel van het gigantische multi-site (havengebied Antwerpen West, Gent en Genk) Katoen Natie project, wat volgens de eigenaren eind 2009 al opgeleverd zou zijn (zie meer details in mijn marktoverzicht rapportages voor Vlaanderen).

Die "voorlopige" 320 MWp voor alleen Vlaanderen komt neer op een factor 31 maal het volume van bij CertiQ geregistreerde gecertificeerde installaties voor Nederland in heel 2010. Als we voor 2010 ook uitgaan van zo'n 40% van de totale afzet "buiten SDE om gerealiseerd" (zoals in 2009 bleek uit gecombineerde cijfers van CBS en CertiQ), zouden we voor Nederland voor 2010 op een totaal nieuw volume kunnen rekenen van zo'n 17,2 MWp, waarvan 6,9 MWp buiten de SDE om "gerealiseerd zou kunnen worden" (onder deze speculatieve aannames). Natuurlijk is dit een zeer grove aanname, maar we moeten helaas de slechts een maal per jaar gepubliceerde CBS cijfers (voorlopige in het voorjaar) afwachten voordat we dat zullen weten. Als het inderdaad zo'n "17 MWp totaal" zou kunnen gaan worden voor 2010, heeft Vlaanderen volledig gecertificeerd bemeten nog steeds een factor 19 maal het volume van Nederland gerealiseerd (waarbij ook nog bedacht moet worden dat de gespeculeerde 40% "niet SDE installaties" in Nederland allemaal niet geijkt worden bemeten).

Uiteraard is dit nog lang niet de definitieve stand van zaken, er kan aan beide gegevensverzamelingen nog wel e.e.a. veranderen. Maar de verschillen zijn duidelijk en blijven levensgroot. Zouden we het zelfs gaan vertalen naar "groei per inwoner", worden de verschillen nog hemeltergender:

Vlaanderen 6,3 miljoen inwoners (Wikipedia, stand 2010), voorlopige groei 2010 320 MWp versus Nederland 16,6 miljoen inwoners (medio 2010, zie PBR datasheet 2010, pdf), grof geschatte (totale) groei 2010 17 MWp.

En de winner is dan natuurlijk ... nog steeds, en zonder een gram twijfel, Vlaanderen, met een ratio van 51 Wp/inwoner nieuwbouw in 2010, terwijl Nederland zich jankend in een hoekje moet gaan kapot schamen met een zielige 1 Wp/inwoner bijplaatsing. Een factor van meer dan vijftig verschil...

Duitsland
... waarbij zelfs Vlaanderen natuurlijk blijft verbleken bij die Grote Buurman Duitsland. Want die zette er volgens het laatst gepubliceerde overzicht van Bundesnetzagentur alleen in de maand oktober 2010 alweer een verfrissende hoeveelheid van ... 340,5 MWp bij, meer dan het progressieve Vlaanderen er in het hele jaar bij zou hebben gekregen... Met de al van januari tot en met september geaccumuleerde 5,4 GWp komt Duitsland dan eind oktober 2010 al tot een absurd volume van dik 5,7 GWp nieuwbouw. En liggen de prognoses voor het hele jaar (nog slechts 2 maanden cijfermateriaal te gaan ...) ergens tussen de 6,9 (Sarasin) en zelfs de 9,5 GWp (prognose overkoepelende netbeheerders).

Alleen al die 5,7 GWp "reeds gemelde" bijbouw tot en met oktober 2010 brengt dat land, met een iets terug gelopen bevolkingsdichtheid van 81,6 miljoen inwoners (PBR datasheet 2010), op een spectaculaire ratio van 70 Wp/inwoner aan nieuw gerealiseerde PV-capaciteit in de eerste 10 maanden van 2010...


 
^
TOP

5 januari 2011: Terugroep actie Mastervolt Soladin 600 omvormers series 2006-2008. (incl. latere toevoegingen, links, etc.)

NB: Mastervolt heeft inmiddels, 6 januari 2011, een eigen product nieuwsbericht op hun eigen website geplaatst:

http://www.mastervolt.nl/solar/productnieuws/terugroepactie-soladin-600/

(Bericht 5 januari 2011:)
Van een collega in Leiden, die destijds ook via de Sunpower renovatie actie van NUON/Eneco OK4 omvormers heeft laten vervangen door een Soladin 600 string omvormer, kreeg ik een kopie van een op 3 januari 2011 gedateerde brief afkomstig van NUON die wijst op een omruilactie voor (niet in de brief met name genoemde) Soladin 600 omvormers van Mastervolt. Deze zijn massaal geplaatst in de jaren 2006-2008, o.a. het gevolg van de renovatie acties voor de Sunpower® systemen waar Polder PV intensief over heeft gerapporteerd. Na telefonisch conclaaf met voorzitter Floris Wouterlood van de Zonnestroom Producenten Vereniging is deze zeer onverwachte, voor enkele duizenden betrokkenen huishoudens belangrijke brief inmiddels op de website van de ZPV geplaatst, en ook hieronder weergegeven.


^^^
KLIK op plaatje voor leesbare uitvergroting

Na zelf vandaag met Mastervolt gebeld te hebben, en zelfs een op 4 januari 2011 gedateerd persbericht van het bedrijf op het forum van Zonpower.nl tegengekomen te zijn (link onderaan; een bericht wat aanvankelijk niet op de site van Mastervolt was te vinden), blijkt het niet alleen om enkele batches van de Soladin 600 - toegepast in kleinschalige zonnestroom systemen - te gaan, maar ook om de voor kleine windturbines geschikte Windmaster 500 en/of Soladin Wind 500 (zelfde als vorige?). Volgens Mastervolt zouden van deze drie cq. 2 kleine omvormer types in de series geproduceerd tussen mei 2006 en september 2008 een fabricagefout zijn geconstateerd bij een elektrische component (helaas niet verder aangeduid, het was volgens het telefoongesprek met de klanten service in ieder geval niet de ventilator, dieper wilde men niet op de materie ingaan). Volgens het korte bericht van Mastervolt zou het om een "mogelijk veiligheidsrisico" gaan waarbij "brandgevaar" in het meest ongunstige geval niet uitgesloten kon worden. En daarom is er besloten tot een kosteloze vervangingsactie van alle betreffende omvormers die in de "risicogroep" zitten. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus om een component op de print van de omvormer.

Uit mijn telefoongesprek met een medewerkster van de klantenservice van Mastervolt, en vergeefs inloggen op de opgegeven "recall" website volgden nog twee andere zaken en enkele problemen:

(a) Geen brief
Ik had het serienummer van de in onze gemeenschappelijke ruimte hangende Soladin 600 (geïnstalleerd op 12 februari 2007, ter vervanging van de met het toen ruim 5 jaar oude Sunpower pakket meegeleverde 6 OK4 omvormers) klaarliggen, en het bleek dat dat nummer (beginnend met U627) beslist ook in de gewraakte "te vervangen" serie zat. Echter: wij hebben geen brief van de destijds opererende leverancier NUON gekregen, noch van Mastervolt bericht gehad. Ik heb aangegeven dat er regelmatig problemen zijn geweest met "zoekgeraakte" adressen bij de vervangingsacties (heb ik nog pijn in mijn hoofd van, van alle correspondentie met NUON daarover, zie ook het "brieven circus" rond die renovatie acties). Waarop werd geantwoord dat adressen "deels van Mastervolt, en deels van NUON" (en, neem ik aan, Eneco in de Sunpower actie en andere partijen) afkomstig zouden zijn. Het is dus heel belangrijk dat u goed in de gaten houdt of u die brief wel krijgt als u Sunpower® klant bent bij een van die bedrijven (zie echtere ook volgende bericht daarover). Ook de zogenaamde "JEZ" klanten van NUON moeten zeer scherp opletten of ze niet worden vergeten, want die hebben ook Soladin 600 omvormers gekregen (zie o.a. dit bericht en eerdere stukjes over die byzondere groep). En diverse andere groepen, zie o.a. dit overzichtje van verschillende vroege projecten met oorspronkelijk OK4 omvormers, en deels gerenoveerd m.b.v. de Soladin 600 inverters. Maar het is ook belangrijk voor alle andere bezitters van een Soladin 600 (of een van de windturbine omvormers die ook in de vervangingsactie worden genoemd), om direct het typenummer te gaan controleren en bij gebleken treffer te gaan reclameren via de daartoe opgetuigde website.

(b) Recall website
En daar komen we meteen bij het aanvankelijk grote, doch inmiddels blijkbaar opgeloste probleem. Want door Mastervolt werd op het Zonpower forum deze website opgegeven:

Nadat ik het telefoongesprek had beeindigd heb ik diverse malen geprobeerd die site te bereiken, maar ik kreeg langdurig telkens een re-direct naar de url http://202.176.208.169/recall, met als enige mededeling "Bad Request (Invalid Hostname)". Ik heb na enkele pogingen nogmaals met Mastervolt gebeld, en na raadpleging met de technische dienst werd gesteld dat het aan een of andere veiligheids- of fire-wall instelling bij ons zou moeten liggen. Maar ondanks drie verschillende webbrowsers op twee computers met verschillende fire-walls en herhaalde pogingen, kreeg ik nog steeds geen toegang. En ik was niet de enige, zo bleek uit deze mededeling van Bizonder op GoT, en later idem van sander817 (terwijl andere tweakers op dat forum wel degelijk toegang kregen, wat de vraagtekens alleen maar groter maakte). Ik heb vervolgens een e-mail aan Mastervolt gestuurd met de vraag of de technische dienst alsnog naar de door hen gebruikte server instellingen kon kijken. Nadat we van boodschappen uit de stad waren teruggekeerd, bleek ik opeens wel de genoemde site te kunnen bereiken en is alles dus ook voor ons na te lezen, waarschijnlijk door oplossing van het toegangsprobleem bij Mastervolt (ik kreeg daarover later nog een e-mail in reactie op een elektronisch verzoek tot actie via de website). Mocht u alsnog problemen hebben met de toegang tot de "recall" website, neemt u dan s.v.p. contact op met Mastervolt, gratis telefoon nummer 0800 - 0202553. Of stuur een mail via hun invul formulier:

http://www.mastervolt.com/contact/

Voor verdere info verwijs ik gaarne naar de webpagina van de "recall" actie, waar uitgebreide info staat over het proces, en, vooral ook, de zeer belangrijke, helaas wel eenzijdig door Mastervolt te wijzigen voorwaarden om aan die omruil actie mee te kunnen doen (lees die voorwaarden s.v.p. goed!!!). De serienummers van de getroffen, voor de (gratis) omruilactie in aanmerking komende omvormers beginnen met de volgende letter/nummer codes. Alleen deze series komen voor de omruilactie in aanmerking, alle andere Soladin omvormers evenals de diverse andere omvormer types van Mastervolt (meestal veel grotere inverters, met geheel andere topologie en systeem componenten), is niets mis mee. Dus als u zo'n andere omvormer of ander serienummer van de Soladin 600 heeft, hoeft u niet te reageren!

Series uitsluitend in aanmerking komend voor de omruilactie waarvan het serienummer begint met:

       
U5
U6
U7
U8
U9
UD
UN
UO*
V1
V2
V3**
V4
V5
V6
V7
V8
V9
VD
VN
VO*
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

* OPGELET!!! Het tweede karakter in deze code is een "hoofdletter O", en dus niet een numerieke "0" ("cijfer nul") zoals sommige mensen dachten!!!
**
V3 serie werd twee maal genoemd in de opsomming, ik neem aan dat dat een verder niet relevante vergissing was

Lees ook s.v.p. de FAQ pagina na op die site als u met prangende vragen zit.

In het telefoongesprek werd mij verteld dat de bedoeling was dat, als u zich eenmaal via de webpagina officieel voor de omruilactie heeft aangemeld, dat u thuis een platte doos krijgt toegestuurd. Deze kunt u uitvouwen, de omvormer er in doen, en het geheel gratis terugsturen (NB: binnen 7 dagen, dus niet 7 "werkdagen"). Volgens de klantenservice ligt het in de bedoeling dat u dan binnen drie weken een nieuwe, veilige Soladin omvormer krijgt toegestuurd van Mastervolt. Let s.v.p. nauwkeurig op alle aanwijzingen en voorwaarden van Mastervolt, anders zou het proces spaak kunnen lopen.

Een van de belangrijkste passages in de voorwaarden is, dat aan de officiële aanmelding (middels de website) onherroepelijk is verbonden dat het oude apparaat wordt UITGESCHAKELD!!! De juristen van Mastervolt hebben daarbij wel de slordigheid begaan, dat deze specifieke voorwaarde in een artikel is te vinden wat identiek is genummerd als het daar aan voorafgaande artikel. In de voorwaarden is namelijk eerst, op pagina 1 van de voorwaarden, een "Artikel 3" met 6 leden opgenomen onder de titel "Toepasselijkheid". Het door mij bedoelde "lid", bevindt zich echter in het identiek genummerde "Artikel 3" met 3 leden opgenomen onder de titel "Aanmelding en buitengebruikstelling van de omvormer". Het artikel waarvan het tweede lid luidt (pagina 2 van de voorwaarden):

2. Door de aanmelding verklaart de consument dat de omvormer direct buiten gebruik/bedrijf is gesteld overeenkomstig de door Mastervolt International aangegeven instructies (op de website www.soladin.nl/recall of in andere publicaties afkomstig van Mastervolt International).

Dat betekent dus gegarandeerd dat u, zodra u zich via de website heeft aangemeld, en dus het apparaat uit gezet dient te hebben*, productie zult verliezen gedurende in ieder geval de periode totdat de verpakking door Mastervolt is toegestuurd en u het oude exemplaar hebt verstuurd. En natuurlijk verder vooral door de afwezigheid van een omvormer gedurende een periode van mogelijk maximaal zo'n 3 weken (totdat de nieuwe omvormer is gearriveerd). Die gemiste stroomproductie zult u niet kunnen claimen bij Mastervolt. Beloofd wordt dat na aanmelding "z.s.m." een verzenddoos zal worden verstuurd naar legitiem bevonden claimers voor de omruil actie. De claimer dient binnen 7 dagen de retourzending te versturen. Gelukkig is het nog diep in de winter, en zal het totale productie verlies niet zeer hoog zijn, maar het is wel belangrijk dit ook even te beseffen voor allen die het betreft. Let op dat uitsluitend de omvormer moet worden verstuurd, dus alle ander onderdelen, PC-Links, handleidingen e.d. thuis laten. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor verlies van niet gevraagde verstuurde onderdelen of papieren.

Curieuze passage
Er zijn trouwens wel wat vraagtekens te stellen rond sommige voorwaarden, want Mastervolt International claimt (Artikel 8 lid 5) "niet verplicht" te zijn een nieuw product te sturen als vervanging van de verstuurde omvormer, terwijl in hetzelfde artikel wel geclaimd wordt dat de consument met de verzending "afstand doet" van "de" eigendom van het oude exemplaar. Ik ben benieuwd wat de juridische logica dan wel rechtsgeldigheid van die hoogst merkwaardige claim is. Laten we hopen dat het niet tot "onvoorziene" situaties zal leiden, waarbij er bijvoorbeeld wel een oude, verder nog prima werkende Soladin 600 is verstuurd, maar waarbij Mastervolt door een kronkelige gedachte van mening zou kunnen zijn, dat er geen vervanger voor geretourneerd zou "hoeven" worden (mogelijk op basis van een bizarre claim of passage in de voorwaarden)...

Advies: maak een foto van evt. toegestuurde etiketten, adreslabels, barcodes, lege doos, voorzijde van de te versturen omvormer ("apparaat in integere vorm verstuurd") en, vooral: etiket met leesbaar serienummer op achterzijde. Verder het geheel verpakte spul in de doos en duidelijk zichtbaar en leesbaar op foto het retour en verzendadres label. En zorg ervoor dat die foto's veilig, met kopie op externe schijf of ander opslag medium, bewaard blijven. Dek u zelf in tegen "eventualiteiten", s.v.p.

Gezien artikel 5 lid 3 zal bovendien niet iedereen die in theorie recht zou hebben op vervanging een rechtsgeldige claim daarop "te gelde" kunnen maken. Bijvoorbeeld deze eigenaar die een "turbo" van zijn Soladin 600 heeft gemaakt...

Geen gederfde inkomsten, geen verlengde garanties
Er staat niets in de voorwaarden over "recht" op misgelopen inkomsten door een mogelijk 3 weken lange afwezigheid van een omvormer (als gevolg van de vervanging via de post), en dus nulkommanul aan productie van het werkeloze zonnestroom systeem. U zult die gedorven inkomsten dus niet kunnen claimen. Ook werd mij duidelijk gemaakt in het telefoongesprek, toen ik daar naar vroeg, dat er geen nieuwe garantieperiode van vijf jaar in zal gaan, zoals dat wel het geval was toen bij NUON en Eneco de OK4 omvormers (van N.K.F.) werden vervangen door de Soladin 600 (van Mastervolt). Ergo: de destijds bij de installatie van de Soladin 600 gestarte garantieperiode van vijf jaar zal blijven bestaan, en u krijgt met het door Mastervolt toe te sturen vervangingsexemplaar géén recht op een nieuwe 5-jarige garantieperiode, maar blijft de oude periode staan. Omdat de meeste mij bekende Sunpower® systemen in het jaar 2007 met de toen nieuwe Soladin 600 werden gerenoveerd, loopt de garantieperiode voor die installaties (althans: voor de omvormer) ongeveer in 2012 af. De enige uitzondering geldt natuurlijk in gevallen dat er voor langere tijd garantie is afgekocht bij NUON (of andere aanbieders), zoals in ons geval is afgesloten: wij hebben destijds voor het in 2002 geplaatste deelsysteem voor de centrale voorzieningen voor tien jaar garantie afgekocht (wat in ons specifieke geval ongeveer op hetzelfde neerkomt, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn).

Tot slot
Binnen drie dagen van de "eerste NUON brief" moet u blijkbaar een vervolg brief van hen ontvangen met expliciete aanwijzingen (die ongetwijfeld zullen lijken op datgene wat reeds op de Mastervolt "recall" site staat). Mocht u zo'n exemplaar ontvangen, gaarne een kopie aan mij sturen. Ik heb bij Mastervolt aangegeven dat wij helaas geen (eerste) brief hebben gekregen (doch beslist Sunpower® renovatie klant zijn!), en er werd gezegd dat ik tot vrijdag deze week (7 januari 2011) moest wachten. Als er dan nog steeds geen brief bij ons is gearriveerd, moet ik weer contact opnemen met hen om alsnog te kunnen gaan claimen. Gaarne dat zelf ook doen als u in een vergelijkbare situatie zit (wel Sunpower® renovatie klant, maar geen brief). Ook in het geval van andere acties: hoort u deze week niets, alsnog zelf in actie komen. De sticker met het serienummer zit achterop de Soladin omvormers, u kunt snel zien of u een exemplaar bezit die in aanmerking komt voor deze omruil actie. Volg s.v.p. nauwkeurig instructies van Mastervolt op, om geen problemen bij de omruil actie te krijgen.

Op zowel de websites van Sunpower® partners NUON en Eneco geen enkele informatie over deze belangrijke, voor veel kopers helaas alweer de tweede of zelfs derde "renovatie" actie rond hun PV-installatie, zie afbeelding...

* NB; Mastervolt kan dit mogelijk controleren omdat de accumulerende kWh meterstand door het apparaat wordt vastgelegd, evenals de dagproductie [kWh] van de laatste tien dagen! (of wellicht anderszins). Ga dus niet zitten sjoemelen door het apparaat aan te laten totdat u de verpakking van Mastervolt krijgt toegestuurd. U riskeert er mee dat u mogelijk een groot probleem gaat krijgen bij de omruil actie.

Verdere MV omruil actie berichtgeving:

Tweede bericht: omruil actie voor iedereen met een "verkeerde" Soladin, plus meer tips (7 januari 2011)
Derde bericht: 1e verzendbevestiging ontvangen (12 januari 2011)
Vierde bericht: kWh/bedrijfsuren teller nieuwe apparaat op 0 (15 januari 2011)
Vijfde bericht: bewonersvereniging bij Polder PV heeft een nieuwe Soladin 600 (28 januari 2011, met toevoeging)

Lees ook: vergelijking productie resultaten identieke PV-systemen met OK4 resp. Soladin 600 omvormers en achtergronden van renovatie acties (bericht 13 januari 2011).

http://www.zonpower.nl/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=172 (eerste publicatie van Mastervolt, zo lijkt het. NB: bericht blijkbaar geplaatst door het bedrijf op 4 januari 2011, in een gesloten topic. Dit bericht was aanvankelijk niet op de website van Mastervolt zelf terug te vinden)
http://www.productwaarschuwing.nl/2011/januari.php?#mvsldn (gelijkluidend bericht van 6 januari 2010 op een algemene site met inventarisatie van "terughaal acties" e.d.)

http://tinyurl.com/35bdmy8 (verkorte link naar pdf document gelinkt op de FAQ pagina van de "recall" website, met instructies hoe op veilige manier de Soladin 600 omvormer af te koppelen, zie verder FAQ pagina voor andere info en vragen/antwoorden)

http://tinyurl.com/3335eq9 (9 jan. 2011; verkorte link op de website van ODE, nadat ik de organisatie op de recall actie had gewezen. Met verwijzing naar een pdf document wat is gemaakt van het bericht over de actie die ik op 9 januari 2011 naar mijn contacten in de vorm van een e-mail nieuwsbrief heb verstuurd, metn nog enkele foto's en aanwijzingen)
http://www.mijnzon.info/index.php?option=com_content&view=article&id=72:slik&catid=1:latest-news&Itemid=50 (bericht van 6 januari 2011 op site van Minke Bergsma, die een heel fraai logging programma voor de Soladin 600 heeft geschreven)
http://www.solarwebsite.nl/2011/01/mastervolt-soladin-600-omvormer-terugroepactie/ (bericht op website collega blogger Jeroen Haringman, met updates)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (bericht op website collega Wouterlood onder 4 januari 2010, zie ook later)
http://www.zonnestroomproducenten.org/nieuws.php#20110104 (kort bericht op website ZPV met de brief van NUON, zie ook andere korte bijdragen daar)

http://search.twitter.com/search?q=soladin (diverse "tweets" op Twitter over de vervangingsactie van Mastervolt)


4 januari 2011: Kleine eindejaars-rush Vlaanderen. Energeia meldde in een bericht van 30 december dat er eind vorig jaar een klein stormloopje met de plaatsing van zonnestroom systemen lijkt te zijn geweest in Vlaanderen. Dat stond natuurlijk al een beetje in de sterren geschreven, want de waarde van de groencertificaten, begin 2010 al fors omlaag bijgesteld van 45 naar 35 eurocent/kWh (wat voor Vlaanderen een echte stormloop uitlokte, eind 2009), is per 1 januari 2011 alweer omlaag gegaan (en zal stapsgewijs verder worden verminderd, zie mijn analyse van 11 december 2010). Al is het veel geringer dan de vorige bijstelling, er gaat maar 2 eurocent/kWh van af voor alle nieuwe installaties (waarde groencertificaten per 1-1-2011 33 eurocent/kWh), en dat is slechts een degressie van 5,7% (de vorige degressie was maar liefst 22,2%). Ter herinnering voor u nog even de bijgestelde degressie evolutie zoals gewild door de Vlaamse regering, en grafisch weergegeven door Polder PV:


Beweeg muiswijzer over plaatje voor verschil definitief resp. oorspronkelijk plan
van de Vlaamse regering. Voor uitleg: klik hier.

Het is overal op deze aardkloot zo, dat het neerwaarts bijstellen van invoedingstarieven per datum X per definitie leidt/zal leiden tot een stormloop(je) vlak voordat het nieuwe tarief zijn beslag zal krijgen. Waarbij de volwassenheid en/of grootte van de reeds bereikte markt, en natuurlijk de mate waarin de tarieven neerwaarts worden bijgesteld, bepalende elementen zijn in de uiteindelijke heftigheid van die voorspelbare stormloop. Duitsland laat het effect al vele jaren aan het eind van het jaar zien - niets nieuws onder de zon, dus. De voorlaatste wereldrecord rush van bijna anderhalve GWp in december 2009 liet dat voor onze oosterburen al zeer goed zien. Maar dat "piekje" is in juni 2010 direct weer naar de historie van "vorige maandrecords" verwezen in Duitsland, toen de al lang gevreesde forse degressie (8-13% afhankelijk van type installatie) per 1 juli tot een absurde bijbouw frenzy van 2,1 GWp (voorlopig cijfer) in de juni maand heeft geleid. En zelfs tot een dagrecord aan aanmeldingen bij het Bundesnetzagentur van maar liefst 442 MWp op 30 juni 2010. NB: dat is op een dag een dikke factor zes maal de totaal in Nederland geaccumuleerde PV-capaciteit sinds eind negentiger jaren van de vorige eeuw volgens - deels rammelende - CBS/CertiQ accumulatie cijfers...

In Vlaanderen is het niet anders, al ging het daar vorig jaar in een lager tempo dan in het eerdere recordjaar 2009. In het Energeia stukje worden trouwens byzondere getallen geclaimd, waar ik wat nader op in zal gaan:

"De eerste elf maanden van 2010 is er voor 100 MW aan nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd, tegen 412 MW over heel 2009."

Daarbij moet meteen nauwkeurig gedefinieerd worden wat als "geïnstalleerd" dient te worden beschouwd, want Polder PV volgt al lange tijd tot in detail de door marktwaakhond VREG gepubliceerde "installatiecijfers", en die zijn van een geheel ander kaliber. Volgens VREG jaarrapport 2009 (gepubliceerd mei 2010) zou er namelijk maar 245,051 MWp zijn bijgekomen in 2009 (leidend tot een voorlopige accumulatie van 334,288 MWp eind 2009). Een cijfer wat in een volgend rapport zou kunnen worden bijgesteld wegens achterstallige toevoegingen aan de database van VREG. Zo werd de nieuwbouw voor 2008, oorspronkelijk opgegeven als 59,936 MWp (VREG jaarrapport 2008), in het jaarrapport voor 2009 bijgesteld naar 67,032 MWp (stijging: 11,8% t.o.v. oorspronkelijke opgave). Die getallen staan voor "Geïnstalleerd productievermogen dat in aanmerking komt voor de toekenning van groenestroomcertificaten ... per jaar van indienstname".

De crux nu is, dat er een overgangsregeling is geweest einde 2009, waarbij al wel de zonnepanelen op het dak moesten zijn geïnstalleerd op 31 december 2009 (en als zodanig zijn "vastgesteld" door een onafhankelijk inspecteur), maar er door gebrek aan omvormers nog geen "officieel erkende complete installatie" kon worden gerealiseerd (lees: "werkend opgeleverd"). Dat kon nog voor het oude tarief (45 eurocent/kWh) tot en met einde februari 2010 voor die installaties alsnog worden gerealiseerd (alle anderen hadden pech, en gingen per 1 januari 2010 voor 20 jaar met 35 eurocent/kWh groencertificaten waarde aan het net). Zie ook dit VREG document over die regeling.

Het lijkt er dus op dat VREG - vooralsnog - dus die enorme hausse aan "overgangsperiode installaties" niet bij 2009, maar bij 2010 telt, terwijl de door Energeia geciteerde branche organisatie BelPV waarschijnlijk al die PV-systemen als "in (eind) 2009 geïnstalleerd" beschouwt.

Ik had al eerder bericht over soortgelijke zeer opvallende (discrepanties in) "plaatsings-cijfers" in Vlaanderen (cq. België) in een artikel in Photon van september 2010, die echter toen nog (wederom op basis van info van BelPV) uitging van een nieuw "bijgeplaatst" vermogen van 301,8 MWp voor 2009 (i.p.v. de nu genoemde 412 MWp). Zowel dat getal (23% boven de VREG jaaroverzicht opgave), als het nieuwste BelPV cijfer (412 MWp, 68% boven de VREG jaaropgave!), geven een gapende kloof te zien tussen de cijfers gegeven door de branche organisatie en die van de officiële administrator van hernieuwbare energie producerende installaties VREG. Er rammelt dus nogal wat aan die cijfers, en Polder PV blijft daarom nog steeds de statistieken van "het officiële" orgaan, VREG volgen, totdat een volgend jaarrapport op dit punt mogelijk zal worden bijgesteld (verwachting: voorjaar 2011).

100 MWp nieuwe installaties januari tm. november 2010???
De claim van slechts "100 MWp" nieuwbouw in de eerste 11 maanden van 2010 lijkt ook een boude, volgens mij veel te lage inschatting. VREG publiceert weliswaar vertraagd alle nieuwe [gecertificeerde] installatie capaciteit op hun website (het gigantische Katoen Natie 40 MWp project, volgens eigen zeggen eind 2009 gerealiseerd, is nog steeds niet helemaal in de VREG statistieken opgenomen: 31,34 van de 40 MWp, eind november 2010). Maar door de marktwaakhond wordt geclaimd dat met name voor de kleine installaties, een van de dragende pijlers van de Vlaamse markt, de administratieve verwerking goed op orde is gekomen gedurende het hectische jaar 2009, door inzet van extra personeel en verregaande automatisering. Het aantal zonnestroom dossiers was eind 2009 trouwens al opgelopen naar 60.000 stuks, zie p. 25 van het jaarverslag. Er lijkt dus geen reden te zijn om de voortschrijdende maandrapporten van VREG te beschouwen als "achterstallige 2009 realisaties die pas ver in 2010 zouden zijn verwerkt". Zeker voor het particuliere marktsegment (en zeer waarschijnlijk voor het merendeel van de in de 2010 maandrapporten gemelde nieuwe >10 kWp installaties) "actueel in 2010 gerealiseerde, netgekoppelde en reeds werkende PV-systemen". Totdat het tegendeel bewezen is. Afgaande op de gepubliceerde VREG registratie cijfers had ik voor eind november al onderstaande grafiek gemaakt op basis van gedetailleerde studie van de totale nieuwe registraties en analyse van de tot op enkel installatie niveau uitgesplitste deel rapporten voor het > 10 kWp marktsegment (NB: hier wordt het daggemiddelde per maand weergegeven, dus niet de totale bijbouw per maand):


^^^
Grafiek waaruit blijkt dat er een sterk wisselende hoeveelheid vermogen in de categorie >10 kWp werd geregistreerd door VREG in "gemiddelde hoeveelheid in deze maand per dag" in kWp in Vlaanderen in 2010 (donkergroene kolom segmenten), maar dat er een behoorlijk constante rapportage van installaties kleiner of gelijk aan 10 kWp is geweest (blauwe kolom segmenten), wat lijkt te sporen met een blijvend gezonde markt voor de afzet aan particulieren in 2010.

Als ik de gepubliceerde geaccumuleerde capaciteits-cijfers in de maandrapporten van VREG voor 2010 (basis voor bovenstaande grafiek) naast elkaar leg, kom ik tot en met november 2010 op 285 MWp "nieuwe registraties" (accumulatie eind november 2010: 619 MWp; eind december 2009, uit jaarverslag over 2009: 334 MWp). Dat zou betekenen, met het reeds gepubliceerde (voorlopige) VREG nieuwbouw cijfer voor 2009: 245 + 285 = 530 MWp in 23 maanden tijd sinds 1 jan. 2009. BelPV stelt echter 412 MWp in 2009, en 100 MWp in de eerste 11 maanden van 2010, samen 512 MWp. Dus daar zou "het" misschien nog kunnen, als je de (fundamentele) interpretatie verschillen m.b.t. de "overgangsregeling" installaties in ogenschouw neemt.

Maar als ik alleen al naar de progressie in kleine PV-systemen tot en met 10 kWp ga kijken, en ik volg de VREG cijfers, daarbij er van uitgaand dat alle nieuwe kleine installaties redelijk snel (zeker binnen luttele maanden tijd) in de cijfers worden verwerkt, en ik tel de door mij berekende maandelijkse groeicijfers op, kom ik op een volume van ongeveer ... 124 MWp in 10 maanden tijd (februari tot en met november 2010 rapportages). Met januari als onzekere factor erbij (geen maandrapport beschikbaar, conservatief op 10 MWp extra schattend voor de kleine categorie), in die periode mogelijk dus alleen voor de "kleine installaties tm. 10 kWp" al een marktgroei van zeker 134 MWp. Ook hier lijkt dus weer een gigantisch gat met de BelPV cijfers op te doemen, omdat die 100 MWp marktgroei van alle PV-installaties voor de eerste 11 maanden van 2010 zouden suggereren. Daar zet ik dus zeer grote vraagtekens bij, want er zijn in dat jaar beslist naast al die particuliere PV-systemen ook vele installaties van (ver over de) >10 kWp bijgekomen, dus die 100 MWp "totaal" kan volgens mij gewoon niet kloppen...

"In december verwacht sectororganisatie BelPV een groei van 80 MW. Heel 2010 blijft daarbij beduidend onder 2009, maar de eindejaarsperiode is wel een piek."

80 MWp groei in de laatste maand van het jaar zou betekenen dat branche organisatie BelPV zou rekenen met een mogelijk totale nieuwbouw van 100 + 80 = 180 MWp voor heel 2010. Met dus een onwaarschijnlijke, "degressie per 1 jan. 2011 gerelateerd" december 2010 stormloop aandeel van maar liefst 44% van de volledige bijbouw in dat jaar! Als we echter van de fysiek gepubliceerde (voorlopige) VREG registraties uit zouden gaan, en van de continu door hen gepubliceerde maandrapporten, zou dat met de accumulatie van 618,541 MWp op 1 december 2010 kunnen betekenen dat de "VREG accumulatie voor heel 2010" al op 699 MWp zou komen. Trek daarvan af het (voorlopige) accumulatie cijfer van 334 MWp voor eind 2009, kom je voor 2010 op 365 MWp nieuwbouw uit. En dat is meer dan het dubbele dan BelPV voorspelt. Hier lijken meerdere schoenen flink te wringen.

Dat 2010 "beduidend onder" 2009 zal gaan liggen qua bijbouw moet dus nog steeds worden afgewacht, en hangt ook nauw samen met het reeds gesignaleerde feit of je de pas eind februari 2010 daadwerkelijk aan het net gekoppelde "late 2009 installaties" tot 2009 of tot 2010 zult rekenen.

Ook wordt in het bericht van Energeia gesproken over een door BelPV gevraagde (nieuwe) "overgangsperiode" om vanwege de vroeg ingevallen slechte weersomstandigheden (sneeuw, vorst) te voorkomen dat opdrachten niet meer eind 2010 gerealiseerd zouden kunnen worden. Dat dit niet is gehonoreerd lijkt alleen maar logisch, want zo kun je wel bezig blijven. De forse degressie stappen waren al langer geleden door de Vlaamse regering aangekondigd. De branche had toen al de hakken in het zand moeten zetten, en nooit het risico moeten lopen om in een risicovolle periode zoals de eindejaars-maanden nog heel veel installaties te moeten gaan aansluiten. Er werd een tekort aan gekwalificeerd installatie personeel geconstateerd (feestdagen), en de weeromstandigheden waren sowieso voor veel dakwerkzaamheden ontoelaatbaar (zeker op schuine daken). Risico van het vak, zou je zeggen, en volgens het Energeia artikel heeft BelPV dat - uiteindelijk - ook ingezien, want er werd geadviseerd geen risico's te nemen. En dat is maar goed ook, want zelfs zonnestroom is geen mensenleven waard. Dan maar "wat minder" capaciteit gerealiseerd. It's all in the game.

Polder PV wacht in spanning af wat VREG voor nieuwe dan wel aangepaste cijfers zal gaan brengen, en rekent zich vooralsnog niet "rijk" noch "arm" wat de gepubliceerde getallen van BelPV betreft.

En als we het toch over de grootste kans op een "stormloop" gaan hebben, dan zal het beslist het eerste kwartaal van 2011 moeten gaan worden, want in de nieuwste degressie afspraken van de Vlaamse regering gaat per 1 juli 2011 de bijl vooral bij de grote installaties (met name die van meer dan een MWp) in de tarieven. Ik voorspel dat er in juni heel wat kersverse grote installaties zullen worden aangemeld bij VREG, als de betreffende bedrijven op tijd aan voldoende materiaal, omvormers, en goedkope modules kunnen komen. En vervolgens zal 1 oktober 2011 een interessant "breekpunt met rush potentieel" kunnen gaan vormen voor de grootste installaties (zie grafiek!)...

http://www.energeia.nl/news.php?ID=45012 (bericht van 30 december 2010)


4 januari 2011: Voorspellende gave van Polder PV bij tariefstelling kWh prijs en meer tarieven spielerei. Op Eerste Kerstdag deed Polder PV de voorspelling van de nieuwe stroom tarieven bij Vattenfall/NUON voor alle relevante "variabele tarief groepen" die hij al een paar jaar bijhoudt (bericht 25 december 2010). Ik deed er zelfs een in Nederland nergens anders vertoonde unieke tarief grafiek bij die de enige relevante prijsstelling weergeeft die voor terugverdientijden (van decentraal invoedende zonnestroom installaties in Nederland) essentieel is: de all-in kWh prijs (levering kaal, energiebelasting kaal, en over het subtotaal 19% BTW er bovenop) zonder vastrechten en zonder teruggavepost energiebelasting (die u immers altijd zult moeten betalen of zult ontvangen, wat u dan ook "achter uw aansluiting" uitvreet...). Dus beslist niet de leugenachtige grafiek van het PBL die regelmatig wordt misbruikt voor onzinnige "tvt berekeningen" ten "bate" van zonnestroom producenten (in spé).

Mijn eigen tarief grafiek is gebaseerd op een uitgebreide spreadsheet met alle tarief componenten en diverse berekeningen die ik in de loop van de jaren bij elkaar heb gezocht cq. zelf heb gemaakt. Mijn prognoses voor de definitieve "all-in" tariefstellingen voor zes tarieven bij Vattenfall/NUON in het eerste halfjaar van 2011 blijkt tot op de vierde cijfer achter de komma nauwkeurig te zijn, zoals blijkt uit een screendump met een vergelijking van de tarieven zoals inmiddels op de Vattenfall/NUON site staan (tariefblad "Variabele prijzen stroom en gas"), en mijn voorspelling die ik al voor Kerst vorig jaar had uitgewerkt op basis van de net gepubliceerde definitieve energiebelasting cijfers en eerdere berichtgeving door Vattenfall/NUON:

"2011-I" in mijn spreadsheet betekent: "het eerste halfjaar van 2011, waarbij deze tarieven zullen worden gehanteerd". In dit deel van mijn spreadsheet staat ook, ter vergelijking met de "grijze" stroom tarieven, het "natuurstroom tarief voor enkeltarief contracten" ("continu natuurstroom"), wat door NUON medio vorig jaar met dubieuze, verder niet uitgediepte motieven, werd omgezet in het zogenaamde "CO2 OK" tarief (nieuwe wijn in oude zakken). Ook dat door mij vorig jaar al voorspelde tarief klopt als een bus met het door Vattenfall/NUON op de betreffende tarief pagina staande getal. Verder staat er op die omvangrijke website nog een enorm spectrum aan andere tarief"soorten", variërend van "actie", "budget", tot "vaste" tariefsoorten van divers pluimage en levensduur, waar ik u en mij verder niet mee zal vermoeien, want daar word je alleen maar knettergek van. En daar is niemand bij gebaat. Bovenstaande door mij uitgewerkte tariefstellingen worden nog steeds het meest gebruikt bij het gros van de klanten.

Greenchoice tariefstelling voor Polder PV
Op basis van de inmiddels "bevestigde" Vattenfall/NUON tarieven kan ik nu dus ook mijn definitieve "Greenchoice" tarieven berekenen, die zich in mijn geval simpel laten afleiden van de tarieven van wat Greenchoice foutief de "regioleverancier" (in mijn geval Vattenfall/NUON "omdat ik in het verzorgingsgebied van Liander, voorheen Continuon woon") blijft noemen.

Ik krijg als zonnestroom opwekker een halve Eurocent/kWh incl. BTW korting op het "Vattenfall/NUON continutarief" (we hebben een enkeltarief Ferrarismeter), en een kwart Eurocent/kWh incl. BTW korting op het microscopisch beetje kookgas wat we per jaar verbruiken (al jaren stabiel ongeveer 30 kuub, nog niet "calorisch gecorrigeerd"). Het gevolg van mijn berekeningen (ander spreadsheet), met daarin natuurlijk ook nog eventjes voor de slechtzienden in het Land van Koning Eenoog, de tale-telling berekening van de absurde inkomsten voor de Staat der NEEderlanden (links elektra, rechts [kook]gas):

In bovenstaande screendumps van een van mijn spreadsheets met de voor ONS huishouden geldende actuele tarieven die wij betalen bij Greenchoice in het eerste halfjaar van 2011, gebaseerd op de tarieven van Vattenfall/NUON "omdat onze niet te verkiezen netbeheerder Liander is" (die vroegâh deel uitmaakte van de NUON Holding).

Elektra
We gaan dit eerste halve jaar dus 21,11 eurocent/kWh (variabele kosten excl. alle vastrechten onzin, zie daarvoor verderop) betalen, en dat is de gesaldeerde "marktwaarde" van onze zonnestroom opwek, zoals ik eind vorig jaar al heb voorspeld. Die 21,11 cent all-in ligt 0,73% onder het bedrag wat we het tweede halfjaar in 2010 betaalden (restverbruik gesaldeerd en wel in kalenderjaar 2010: 129 kWh).

Smerige adder onder het gras en extreem onrustbarend: het "vastrecht levering elektra", een niet gereguleerde "fantasie" vastrecht post op de rekening van de leverancier, wordt zoals al eerder door mij gemeld verhoogd van 1,99 naar 2,25 Euro incl. BTW/maand, een stiekeme, niet verder toegelichte verhoging van maar liefst 13,1%. Zo harkt Vattenfall/NUON via de achterdeur alsnog de "vermindering" van het leveringstarief met een nooit meer door gedrag te beïnvloeden (!!!) vastrecht post terug, en wordt de verhouding vastrecht/leveringskosten nog wurgender dan die al was. Zo kennen we onze leveranciers-mentaliteit weer...

Gas
We gaan in huize Polder PV verder plm. 54,20 eurocent/m³ (als boven) voor ons beetje kookgas betalen. Op jaarbasis zou dat neerkomen op een kostenpost puur voor alleen "de energie", 30 kuub, calorisch gecorrigeerd plm. 31 kuub, van 31 x 0,542 = € 16,80. Die 54,20 cent all-in ligt een behoorlijk forse 3,88% onder het bedrag wat we het tweede halfjaar in 2010 betaalden. Na een stijging van het eerste naar het tweedehalfjaar in 2010 van 6,78%; netto effect in een jaar tijd: 2,9% stijging sinds 1 januari 2010.

Ook bij de mystery post "vastrecht levering gas" doet Vattenfall/NUON er stiekem een tandje bij: van 2,49 naar 2,75 Euro incl. BTW/maand, een verhoging van ook een respectabele 10,4%. Hetzelfde als voor bij elektra geldt dus voor deze verhoging: nooit meer door uw gedrag te beïnvloeden, en verder bijdragend aan het verzwaren van de vastrecht molensteen om uw nek (en feitelijk een averechtse financiële "prikkel": het loont minder om verder te gaan besparen).

Belastingen >>> subsidiegeile Staat Der NEEderlanden
Zoals kristalhelder wordt uit de roze getallen onder de tariefpyramides voor de variabele kosten, harkt onze subsidiegeile Staat in steeds excessiever mate belasting af van elke kilowattuur of kuub gas die u (via een willekeurige leverancier) "afneemt" (voor tarieven laatste jaren en 2011, zie link onderaan). In ons geval 69,1% van de all-in stroomprijs (hoezo "vrije keuze uit een leverancier", waarvan het aandeel in het totaal steeds lager wordt...), en 46,2% van de all-in gasprijs. U gaat mij niet wijsmaken dat onze Heilige Staat in die situatie veel zal willen gaan veranderen door massaal decentrale opwekking door burgermansen te gaan zitten faciliteren. Een van de belangrijkste, doch volkomen doodgezwegen redenen waarom zonnestroom in ons land nooit een doorslaggevend succes mag gaan worden middels de beruchte "saldering" op jaar(nota)basis. En waarom grote zonnecollector systemen die fors gasverbruik doen verminderen bij de ruimteverwarming in Nederland nog steeds zeer dun zijn gezaaid: niet in het belang van de aan het lucratieve gas liggende Staat.

De teruggavepost energiebelasting, die geen "milieuheffing" is zoals zo vaak beweerd, maar een "compensatie voor hoge kosten voor zowel elektra als voor gas", en die u elk jaar van het Ministerie van Financiën terugkrijgt onafhankelijk van uw "gedrag", is niet geïndexeerd en dus gelijk aan vorig jaar. Aansluiting met verblijfsfunctie: 318,62 Euro excl. BTW (= 379,16 Euro incl. BTW) op [kalender]jaar basis; aansluiting zonder verblijfsfunctie "met een doorlaatwaarde van meer dan 6 Ampère": 119,62 Euro excl. BTW (= 142,35 Euro incl. BTW) op [kalender]jaar basis.

En niet te vergeten: die ver***de vastrechten...
We zijn nog niet klaar, want de grootste en meest verderfelijke ellende komt op het laatst: de vastrechten die u voornamelijk aan "die andere Staat in de Staat" betaalt, de netbeheerders, en nog een stiekem postje genaamd "vastrecht levering" die de leverancier ook nog eens - ongereguleerd - van u mag afromen. Vattenfall/NUON verhoogde zowel die laatstgenoemde post voor elektra als voor gas per 1-1-2011, en u heeft er geen enkele invloed op als u niet van leverancier wisselt.

U zult zelf bij uw eigen netbeheerder te rade moeten gaan op hun website om de voor u relevante tariefstellingen te weten te komen. Ik heb voor mijn berekeningen de nieuwe tarieflijsten kleinverbruik 2011 van "mijn" (onverkozen) netbeheerder Liander gebruikt, die vindt u hier.

De resultaten, eerst voor elektra, voor ONZE situatie:

Eerste kolom is omschrijving van de vastrecht post, de tweede kolom geeft het exclusief BTW tarief per maand voor die post, en in de derde kolom het totaal van die post per jaar ex BTW. Onderaan een subtotaal, vermeerderd met 19% BTW, geeft de totale inclusief BTW post per jaar rechtsonder in de tabel in vet rood gedrukt: voor 2011 voor Polder PV maar liefst 245,72 Euro per jaar, of 67,32 cent per dag. Elke dag weer. Rechts in rood naast de tabel vindt u het verschil van de totale vastrecht last (4x post netbeheer plus 1x post leverancier in rood) t.o.v. het totaal van 2010: er is alweer 7,33% stijging van die molensteen om onze nek er door gejast. Met dank aan "de autoriteiten" als de NMa die "gedwongen" worden om meer door de netbeheerders (gereguleerde tarieven) te laten betalen omdat onze Grote Kolenboeren via uit te breiden hoogspanningsnetwerken voor te exporteren gore kolenstroom over UW en MIJN rug nog grotere winsten willen en "mogen" halen van onze Regenten...

Meest opvallende uitschieters bij de (nieuwe) vastrecht posten: Vastrecht aansluiting met 7,8% gestegen t.o.v. vorig jaar, en de zeer hoge post capaciteitsvergoeding transport elektra gestegen met 8,6% t.o.v. 2010. Meetdienst werd ver boven de indexatie met 1,5% verhoogd, en ik wordt al sinds 2008 belazerd met 30% hogere meetkosten voor mijn enkeltarief aansluiting "vanwege een niet door mij gewilde en niet meer verplichte slimme meter"!!!! Liander schrijft het zelf op hun site (zie door mij rood omrande tekst passage):

En toch betaal ik al sinds 1 januari 2008 die volslagen bezopen en volkomen onterechte, door geen politicus aangepakte verhoging van dertig procent voor die meetdienst zonder dat er een tegenprestatie van de almaar binnenharkende netbeheerder tegenover staat, en ik die "slimme meter" waarvoor ik zogenaamd betaald zou hebben helemaal niet blief... Zisz isz zse nézzerlénz...

(NB: kosten aan/afsluiten elektra gingen vet omhoog voor binnenshuis, met 18,1%, voor buitenshuis echter slechts 0,3%)

Voor gas hetzelfde laken een pak. Mind you: we hebben een kookgas aansluiting, met een marginaal jaarlijks verbruik. Zeker voor de "capaciteitsvergoeding" goed opletten, want als u meer dan 500 kuub/jaar verbruikt, en dat doen de meeste huishoudens die verwarmen op gas, valt u in een duurder tarief: voor Liander in 2011 i.p.v. de door mij gebruikte 3,135 Euro/mnd. ex BTW zult u dan het tarief (t/m G6, verbruik 500 - 4.000 genormaliseerde m³) van 6,270 Euro/mnd. ex BTW moeten nemen. Dat scheelt op jaarbasis 44,77 Euro incl. BTW t.o.v. een kookgas aansluiting. NB: "G6" is het meter type, de aanduiding moet op uw gasmeter terug te vinden zijn (onze kookgas meter is van het kleinste type: G1,6, die nog niet zo lang geleden in een goedkoper tarief viel, maar ook dat is al lang weer geschrapt...).

Weliswaar een "iets minder zware" vastrecht "load", maar nog steeds absurd natuurlijk voor een bezopen jaarverbruik van 31 kuub kookgas: je betaalt dan 146,87 Euro per jaar aan vastrechten, en, bij huidig tarief Greenchoice (zie eerdere tabel) van 54,2 Eurocent/m³ maar 16,80 Euro aan "verbruik". Een verhouding vastrecht/verbruik van een factor 8,7! Of, anders gezegd: als je de vastrecht load optelt bij de verbruikskosten (163,67 Euro incl. BTW), en je deelt door het verbruikte aantal kuubs kookgas, kom ik op een volslagen artificiële en absurde "all-in kuub prijs' van maar liefst € 5,28/m³!!! Stijging van de vastrecht pyramide was van 2010 naar 2011 ook alweer 2,9%, heel wat hoger dan de "indexatie van 0,6%". Opvallendste uitschieters: 10,6% minder voor tarief periodieke aansluitvergoeding, maar 8,6% meer voor de hogere impact hebbende, zwaardere post capaciteitsvergoeding transport. Meetdienst ging met 1,6% omhoog: ook weer fors hoger dan de indexatie. (NB: aan/afsluitkosten gas aansluiting namen draconisch toe met 18,1% binnenshuis tot zelfs 24,9% buitenshuis...).

Stadswarmte
Voor Polder PV de blijvend hoogste greep in de buidel, nog steeds bij zijn onverkozen, gebonden restwarmte leverancier Vattenfall/NUON (kernenergie en bruinkolen exploitant), ook weer voor het grootste deel terug te voeren op bezopen vastrechten waar je nooit van af komt. Helaas zijn de tarieven voor 2011 nog niet vastgesteld, en het is met bibberende knieën wachten op wat er in Den Haag met de implementatie van de "Warmtewet" wordt bekokstoofd. Want dat zou wel eens slecht kunnen gaan uitpakken voor de vastrecht load, die nog ondraagbaarder zou kunnen gaan worden, en elk bezuinigingsinitiatief in de richting van "minder verbruik" (lees: minder GJ afnemen) economisch bezien zou kunnen leiden tot opname in een krankzinnigengesticht. Maar dat is voor "later".

Alle belastingen van 2008-2011 op een rij, incl. energie- en "milieu" gerelateerde heffingen:

http://tinyurl.com/2frhnxr (verkorte link naar het bekende totaal overizcht belastingen van het Min. Fin.)


 
^
TOP

3 januari 2011: Byzondere start van het jaar: gedeeltelijke zonsverduistering 4 januari. Voor de "fans" van hemelse verschijnselen onder ons (en wie belangstelling heeft voor zonne-energie is dat niet?) wordt morgen een feestelijke dag. Het meest byzondere is wel de gedeeltelijke zonsverduistering in de ochtenduren. Deze zal bij opkomende zon om 08h45 (MET) al driekwart zijn verduisterd, en zal om 10h40 zijn afgelopen. Waarna (hopelijk) het licht weer voor u in volle glorie zal gaan schijnen.

Omdat het weer grillig zal zijn, met grote kans op wolken, en omdat het vroeg op de dag is, met lage zonnestanden, is in het aller"gunstigste" geval (afhankelijk van de insteek van de waarnemer, met of zonder zonnepanelen of zonnecollector) nog steeds met een marginale, vrijwel verwaarloosbare impact op de "productie" van uw zonne-energie oogstende installatie te rekenen. Dus ga daar niet wakker van liggen. U moet in het geval van zonnestroompanelen het toch vooral van de lange zomerperiode, en niet van de winter hebben, zie mijn grafiek met maand percentages bijdragend aan de jaarproductie van Polder PV.

Leuk is het in ieder geval wel. Tijdens een vorige gedeeltelijke verduistering, op 29 maart 2006, wist Ton Peters, beroemd van het continu gemonitorde Blauwe Hoek systeem in Spijkenisse, een prachtige en significante "dip" in zijn actuele vermogenscurve vast te leggen, zie zijn tale-telling grafiek van die datum. Ook Polder PV, die stom toevallig toen continu aan het "loggen" was, kon "de dip" laten zien in zijn eigen grafiek:


(klik op plaatje voor webpagina met korte toelichting)

Nog meer hemels fraais in de komende nacht/ochtend: kans om tussen de wolken door een exemplaar van de zogenaamde "Boötiden" meteoren te zien (zwerm die het hoogtepunt heeft in de nacht van 3 op 4 januari en die door het vertekende perspectief van de waarnemer afkomstig "lijkt" te zijn uit de richting van het sterrenbeeld Boötes, de Ossenhoeder). En een fraaie constellatie van de dichtst bij de zon staande planeten Mercurius en Venus, samen met de heldere ster Antares (rode reus) in sterrenbeeld Schorpioen, en niet te vergeten een zeer jonge maansikkel aan/nabij de zeer lage zuid-oostelijke horizon. Als u vrij zicht en geluk heeft natuurlijk, want bewolking is een permanente bedreiging van de feestvreugde. Verdere info vindt u natuurlijk op de website van de amateur astronomie specialisten van De Koepel (een "hele andere" Koepel dan de overkoepelende belangen organisatie voor duurzame energie in NEEderland, met een vrijwel identieke benaming, zie hun website...):

http://www.dekoepel.nl/januari2011.html
http://hemel.waarnemen.com/zon/eclipsen/zonsverduistering_20110104.html (animatie van de verduistering)


3 januari 2011: India taking off in Gujarat met 500 MWp PV-project. Vorig jaar kondigde India een grootschalig zonne-energie masterplan aan waarmee het land niet alleen mee zou gaan in de vaart der volkeren, maar zelfs een van de belangrijkste globale spelers zou kunnen gaan worden, als alles gaat zoals gepland (bericht van 3/4 augustus 2009). Deze 13 en een half miljard Euro kostende "National Solar Mission"* behelst een gewilde opgestelde capaciteit van maar liefst 22 Gigawatt aan zonne-energie centrales (20 GW netgekoppeld) in het niet zo heel erg ver in de toekomst meer liggende jaar 2022. Een mix van zonnestroom (PV) en concentrating solar power (CSP) centrales wordt beoogd. De hele wereld sprak bij de introductie van dit masterplan hosanna van zoveel ambitie in dit (voormalig) Derde Wereld land. De grootste democratie ter wereld, zo wordt deze natie ook wel genoemd (bevolkingsaantal, World Population Reference Bureau medio 2010 [pdf]: 1.189 miljoen mensen)

Het werd daarna al snel ietwat stil op dit front, en gezien wel vaker zwaar gehypte mega-plannen in India was dit ook weer niet zo heel erg verwonderlijk. Ambtelijke molens draaien nu eenmaal traag, en in landen als India vaak nog wat trager dan gebruikelijk...

... totdat mij het bericht bereikte (dank aan Paul Cohn) dat in de meest westelijke deelstaat Gujarat, zuidelijk gelegen van de deelstaat Rajastan en in het westen grenzend aan het turbulente, door verwoestende overstromingen geplaagde Pakistan, een daadwerkelijk begin is gemaakt van de Indiase zonne-energie revolutie.

^^^
Foto van de officiële opening met maquette die onweerlegbaar een PV-centrale (en dus niet een CSP centrale) toont. Over in te zetten technologie is niets bekend gemaakt, maar vermoedelijk zal het gezien de gigantische grootte van dit monsterproject om kristallijn silicium gaan. Anders zou alleen al de hoeveelheid benodigd koper (bij inzet van relatief laag rendement hebbende dunnelaag technologie) een draconische kostenpost voor alleen al de bedrading van het geheel opleveren...

Photo © 2010 website Narendra Modi (this page)

Chief Minister Narendra Modi van de deelstaat Gujarat legde in het gehucht Charanka bij Santalpur op 30 december 2010 de eerste steen voor een ... 500 Megawatt zonne-energie centrale, waarvan voorzover ik kon vinden in de tekst nergens specifiek gerept werd over de gebruikte techniek. Het Orissadiary.com artikel stelt in een side-note dat "The park will also have a need for assembling, civil works, electrical wiring, solar panel cleaning and others and thus will give employment to large number of local people". Maar het meest beeldende was natuurlijk de foto van de website van de minister himself die ik na een tijdje zoeken vond, hierboven weergegeven. Die foto toont onmiskenbaar een groot grond-gebonden PV-project in een maquette. Dat het een gigantisch project betreft is nu al zeker. De grootste met zekerheid reeds opgeleverde PV-centrales zijn "slechts" in de orde van 70 tot iets over de 80 MWp groot (PV-Resources.com heeft het alweer over Sarnia 97 MWp en Montalto di Castro van 84,2 MWp, maar ik heb nog geen bevestiging van die uitbreidingen gezien).

^^^
Instralingskaart voor India in een artikel over de potentie voor CSP centrales (meest veelbelovende plaatsen voor die centrales in paarse stippen weergegeven, grotendeels in het westen van India in de Thar woestijn in de provincie Rajastan). Met de zwarte pijlpunt heb ik de lokatie van Santalpur weergegeven in de provincie Gujarat, waar het 500 MWp PV-project is gepland.

Image © Center for Global Development, Washington DC (U.S.A.), from this webpage.

Uit de berichtgeving de volgende interessante projectgegevens (zie weblinks voor meer info, die trouwens weer eens niet altijd consistent is):

 • Azië's grootste zonne-energie centrale in [begin van de] aanbouw (kan beslist anders uitpakken als het project is afgerond, want ook in China zijn zeer grote projecten in voorbereiding, die in een sneller tempo zouden kunnen worden gerealiseerd).

 • Prozaïsche naam van deze centrale: Swarnim Surya Teerth.

 • Lokatie: gehucht Charanka bij Santalpur in het Patan district, noordelijk deel van Gujarat, niet heel erg ver van de grens met Pakistan. Zie Google Map link.

 • 2.000 hectare groot gebied voor "phase-1", waarvan 1.000 hectare "wasteland" zou zijn. Nog niet alle grond die nodig is voor het project is aangekocht.

 • Investerings-som 105 miljard rupees [Bloomberg], wat neer zou komen op 1,76 miljard Euro (of 2,3 miljard dollar), een anno 2010 heftige prijs van maar liefst 3,52 Euro/Wp (in Duitsland worden grote zonnestroomparken al voor een all-in prijs van minder dan 2,5 Euro/Wp gebouwd). Mogelijk dat daar de infrastructuur uitgaven bij zijn inbegrepen?

 • De nationale Gujarat Energy Transmission Corporation Ltd. (GETCO) is bezig om de elektrische infrastructuur die nodig is voor het project op te gaan tuigen. Land voor het project wordt voornamelijk door GPCL aangekocht, de Gujarat Power Corporation Ltd.

 • Aan de PV-project aanbieders worden faciliteiten aangeboden als water, elektriciteit (...), wegen, regenwater drainage, afvoer van de opgewekte stroom via transmissielijnen, etc.

 • 330 dagen per jaar zon in deze contreien, dagelijks volgens het persbericht van het informatie commissariaat "5,5-6,0 KW per Sq.km" aan zonnestraling ontvangend. Wat hoogstwaarschijnlijk weer eens een [dubbele] blunder van formaat is, want bijvoorbeeld Afrika kan in veel gebieden minstens 2.600 kWh/m² per jaar ontvangen, en dat rekent terug als de enige juiste "eenheid": 2.600/365 = 7,1 kWh/ per dag... In het Duitse, doch Engelstalige DW-World.de artikel staat een correcte formulering van 1.700 kWh/m² (NB: per jaar, gemiddeld) voor India, maar voor Gujarat weer een verkeerde "eenheid" van "six kilowatts per square meter". Zeer vaak worden de begrippen "actueel vermogen" in kilowatt en de feitelijk relevante energie productie (over langere tijd) in kilowattuur foutief door elkaar heen gebruikt. Dit lijkt in ieder geval weer eens een pijnlijke uitglijder van een belangrijk staatsorgaan voor informatie voorziening. Wat ook nog eens de foutieve oppervlakte eenheid gebruikt...

 • Ook wordt geclaimd dat de regering van Gujarat van plan is om "933-MW of power" te kopen. Waarvan wederom niet echt duidelijk wordt of daarmee wordt bedoeld dat van de geplande totale hoeveelheid nominaal vermogen die in deze deelstaat ontwikkeld zou moeten gaan worden (veel meer dan deze ene centrale) er 933 MWp (of, in het geval van CSP centrales: MWel nominaal vermogen van de stoomturbines) aan op te stellen capaciteit gekocht zou gaan worden. Of dat het hier misschien toch weer om een eenheid verwringing gaat en dat het mogelijk om ??? 933 MWh [stroomproductie] per jaar ??? zou gaan. Het Bloomberg artikel refereert aan "capacity", dus vermoedelijk zoals hierboven in eerste instantie gesteld, maar onzekerheid blijft ook hier weer troef a.g.v. dubieus gebruik van eenheden. Er zijn namelijk fundamentele verschillen tussen "opgesteld nominaal vermogen", "actueel geproduceerd, met lichtcondities sterk variërend vermogen" [Engels: "power", in de eenheid Watt, kilowatt, megawatt, etc.], of de feitelijke, "over langere tijd gemeten energieproductie" (nauwkeuriger: stroomproductie, in kWh, MWh, GWh, etc.).**

 • Minister Narendra Modi deelde tijdens de openingsplechtigheid aan 14 niet met name genoemde private sector bedrijven zogenaamde "letters of agreement" uit die goed zouden zijn voor een eerste batch van 171 MWp aan daadwerkelijk op te leveren eerste deelinstallaties voor dit specifieke reuzenproject. Er zou een soort van "license to operate" voor een periode van maar liefst 30 jaar aan ten grondslag liggen. Er ligt dus nog het een en ander te wachten voor geïnteresseerde (andere) partijen. Het DW-World.de artikel kan ook nog geen deelname bevestigen van de ongetwijfeld in de startblokken staande, ruime ervaring hebbende Duitse installatiebedrijven, en heeft het over in totaal 80 bedrijven die "gesprekken" voeren met de hoofdaannemer, GPCL.

 • Asian Development Bank zou bereid zijn om leningen te gaan verstrekken voor (delen van) het zonnestroompark.

 • Volgens Bloomberg zou er 750 miljard rupees (12,6 miljard Euro) aan extra investeringen aangetrokken kunnen worden in Gujarat voor activiteiten als het schoonhouden van de zonnepanelen, assemblage van frames e.a. constructies, bekabeling en elektrotechnische werkzaamheden, etc.

 • De regering van Gujarat wil ook investeren in projecten in de maakindustrie, R&D, en opleiding van personeel uit de lokale bevolking zodat deze emplooi kunnen gaan vinden in een van de deelprojecten van deze zonnestroom oase in wording.

* In Photon al in het aprilnummer van 2010 tegen het licht gehouden: Hirshman, W.P. & Schug, A. (2010). Solarkraft als Staatsziel. Indiens "Nationale Solare Mission" startet erste Etappe - mit einigen Fragezeichen. - pp. 34-35.

** In een vervolg artikel op de Gujaratindia.com site (30 december 2010) wordt gerept van de weer verwarrende frase "... the Government of Gujarat has entered into agreement with solar power generation companies to buy up to 590 mw electricity from them". Wat weer suggereert dat niet delen van de nog te bouwen fysieke PV-centrales worden verkocht aan de regering van Gujarat, maar "het product". En dat hoort niet uitgedrukt te worden in "megawatt" (foutief geschreven als "mw", moet zijn MW), maar echt als MWh energieproductie aan zonnestroom. Vooralsnog blijft onduidelijk wat hier nu precies wordt bedoeld.

Bronnen:

Sastry, E.V.R. (2010). PV's ups and downs in India. - Photon International 2-2010: p. 208. Een interessante historische flashback van India's specialist met meer dan dertig jaar ervaring in de energie sector, op de ontwikkeling van de zonnestroom markt in zijn vaderland. In dit stuk wordt gesproken over een mogelijk aandeel van 40% PV in de 20 GW "target" voor netgekoppelde installaties in 2022. Waar Sastry vraagtekens bij zet omdat het betekent dat er zeker gemiddeld anderhalve GWp per jaar moet worden gerealiseerd, terwijl India jarenlang niet meer dan 1 MWp per jaar groei heeft gekend. Er moet dus enorm veel veranderen en in korte tijd sterk worden opgeschaald, en geprofessionaliseerd, anders gaat dat waarschijnlijk niet lukken, tenzij er massaal "hulp" uit het ervaren buitenland wordt geaccepteerd (wat maar de vraag is). Bijdrage in de serie "another perspective" in PI.

http://tinyurl.com/2fahx9q (28 december 2010; verkorte link naar het originele persbericht op de website van het Commissionerate of Information van Gujarat State)

http://www.narendramodi.in/news/news_detail/1044 (30 december 2010; met foto's van de openingsceremonie, link werkt niet meer)
http://orissadiary.com/Shownews.asp?id=23547 (31 december 2010)
http://www.bloomberg.com/.../india-s-gujarat-state-to-invest-2-3-billion-in-500-megawatt-solar-park.html (30 december 2010, diverse bronnen verwijzen naar dit document)
http://www.businessgreen.com/bg/news/1934460/gujarat-unveils-plan-usd24bn-indian-solar-park (30 december 2010, 2 reacties op verkeerd eenheden gebruik)
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14745446,00.html (31 december 2010)

Nagekomen: div. foto's grote PV-projecten India, waaronder het eerste 214 MW gedeelte van het geplande 500 MW Charanka project, op de blog van Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi:
http://www.narendramodi.in/cm-to-dedicate-600-mw-solar-power-generation-capacity-to-the-nation/ (7 april 2012)


2 januari 2011: De blijde nieuwjaarsboodschap: "glad ijs"...

^^^
Quo Vadis
, zonnestroom sector in Nederland? Neemt u, met de officële "ter dood veroordeling" van zonnestroom door nuke-minnende reactionaire politici en beleidsambtenaren in de Residentie het pad ter linkerzijde, gedrenkt in de chaos van tijdelijke, niet op elkaar afgestemde initiatieven als gemeentelijke en/of provinciale aanschafsubsidies, eenmalige "nu of nooit" PV-module inkoop-acties van een paar honderd kWp bij "de buren" tot 10 MWp uit Verweggistan, onnavolgbare, complexe dan wel mistige lease constructies en wat al dies meer zij? Of gaat de route rechtsom, met een lonkend, degelijk en zeer goed onderbouwd perspectief voor een nationale, universele, voor iedere investeerder begrijpelijke, en niet door "Den Haag" en/of energie monopolisten te saboteren invoedingsregeling waarmee de eigen sector en "de afzetmarkt" vlot zullen kunnen worden getrokken? Hoe het ook zij: De Nederlandse zonnestroom markt bevindt zich op spekglad ijs, en zal professie en slagkracht moeten gaan vertonen, en zwaar, vorst-bestendig militair materieel moeten gaan inzetten, wil ze niet definitief de aansluiting gaan verliezen bij de voortrazende buurlanden...

Foto genomen op 1 januari 2011, tijdens een - ondanks de dooi - zeer winterse wandeling van de oudejaarsnacht-bivakplek nabij Kievitshaar in noord Overijssel, terug naar station Meppel in Drenthe.

Een "blijde" nieuwjaarsboodschap is traditie, maar Polder PV is niet zo'n traditioneel type en kijkt - als getraind bioloog - scherp om zich heen naar wat er daadwerkelijk geschiedt. In de zonnestroom sector blijft het als vanouds sappelen geblazen als je naar de grote lijnen kijkt. Met daar tegenover gelukkig regelmatig opflakkerende vuurtjes die ons warm houden in barre tijden. Talloze gemeentelijke subsidie regelingetjes (Edam-Volendam komt er aan), en af en toe een vette provinciale duw in de rug (Limburg heeft de nodige "LES" subsidies uitgegeven en doet dat nog steeds, veelal aan zonnestroom bij particulieren, € 2/Wp, max. € 1.500/huishouden). Kleinschalige goed gelukte inkoop acties zoals het zeer interessante, door bewoners gedragen initiatief van Zonnehoven in Deventer (in nauwe samenwerking met bonus verstrekkende provincie Overijssel). Of sterk middels de moderne media gepushte "grootschalige" acties zoals de veelbesproken 10 MWp inkoop poging van Wijwillenzon.nl (initiatief van o.a. Urgenda), waarvan eind deze maand moet blijken of inderdaad voldoende voorschotten binnen zullen zijn gekomen en de actie dus daadwerkelijk zal kunnen doorgaan*.

Daarnaast lease constructies die her en der de kop op steken, en waarvan de webmaster van Polder PV vindt dat u extreem zorgvuldig alle voorwaarden en kleine lettertjes zou moeten lezen voordat u daar in zou gaan stappen. Denk daarbij vooral aan de zeer ongewisse toekomst, die zeker in het kapot geliberaliseerde Nederland totaal onvoorspelbaar is, maar ook aan voor u als leek wellicht zeer slecht op hun "merites" te beoordelen lange termijn contracten die u wellicht aan zou gaan.

Meer initiatieven
Ook gemeentes gaan steeds meer op eigen gebouwen "aan de bak", met recentelijk het voorbeeld van Zwolle (waar Polder PV doorheen reisde met de trein op weg naar de bivakplek voor oud-jaar), die 2,8 miljoen Euro uit wil trekken voor 4.000 m² aan zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, goed voor een "jaarverbruik van ongeveer 100 huishoudens" (rekenend met het veel gebezigde 3.500 kWh/HH.jaar en een mogelijke specifieke opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar zou dat kunnen neerkomen op plm. 390 kWp). Eerder was Deventer met een serie SDE subsidies al officieel op 8 september 2010 begonnen met een 1,7 MWp project op 107 daken in vier gemeentes, inmiddels vergund aan Gelders PV-bedrijf Pfixx (gemiddeld 15,9 kWp per dak, dus minstens een paar in de categorie "SDE groot", die loopt van 15,001 tm. 100 kWp). Er wordt voor de plm. 1 MWp te plaatsen in Deventer zelf gerekend met een gemiddelde specifieke opbrengst van 950 kWh/kWp.jaar (zie video op de betreffende Zonnehoven webpagina).

En verder steken "oude beloftes" van grootschalige uitrol van PV de kop weer op, zoals door een provincie als Friesland, tot wel 50 MWp aan toe in het jaar 2015 (Leeuwarden wil daarvan maar liefst 15 MWp realiseren). Al was het eerste bericht wat ik daarover vond alweer van ... 2007. De extreem belangrijke details hoe dat alles dan wel gaat geschieden, wie dat dan wel gaat doen, en waar al dat geld dan wel vandaan moet gaan komen zijn nog steeds niet duidelijk. Over de huidige stand van zaken (opgesteld PV-vermogen, jaarlijkse productie???) is zelfs in die ambitieuze provincie mij nog niets bekend. Zoals overigens in alle provincies dit soort essentiële data ontbreken. De registratie van werkelijk gerealiseerde capaciteit aan PV is en blijft in ons land een grote verbijsterende puinhoop, en dan zal ik het maar niet hebben over de fysieke productie (kilowatturen) van alle PV-installaties in Nederland. Een grote dikke bonk zeemist is dat. De - momenteel 234 Nederlandse - installaties op Sonnenertrag (totaal 104 MWp geregistreerde installaties vandaag, grootste deel Duits) geven weliswaar productie informatie vrij, maar dan nog moet gerealiseerd worden dat de ingaves van de Nederlandse systemen daar voor het overgrote merendeel aflezingen van niet geijkte meters van diverse pluimage betreft, en het gros geen exploitatiesubsidie (bovenop saldering) krijgt. In veel gevallen dus: niet geijkt bemeten...

Pareltje eenmalig
En af en toe verschijnt er een byzonder pareltje, zoals het alleen vanwege het eenmalig beschikbare "crisisgeld" van provincie Gelderland (een leuke 1,8 miljoen Euro injectie, dat wil iedereen wel) gerealiseerde, volgens initiatiefnemer Pulles van het hier boven al genoemde Pfixx*** voor de Kerst (van 2010) gecomplementeerde Azewijn "solar park". Op zijn Duits: "Freiflachenanlage". Een zogenaamde "vrije-veld installatie" van 1,8 MWp met 36.000 OEM amorf Si double-junction dunnelaag 50 Wp modules van onbekende herkomst op de oude vuilstort. Niet de eerste op een voormalige Nederlandse vuilnisbelt, zoals geclaimd: dat was namelijk Eneco's in december 2004 opgeleverde Ecopark Waalwijk in Noord-Brabant, 674 kWp op een dynamische "vaste" constructie op de zuidrand van de heuvel met jaren van geaccumuleerde welvaartsrestanten. Maar Azewijn is beslist een byzonder geslaagd en uniek project (tweede grootste van Nederland, na 2,3 MWp Floriade dak), waarbij veel lokale ondernemers werden betrokken, waaronder een onderbouw constructiebedrijf wat daartoe extra investeringen heeft gedaan. Lokale participatie was een absolute voorwaarde van provincie Gelderland. En dat alles kort na het ook al geslaagde, mede uit crisisgeld vanuit dezelfde provincie ge-cofinancierde 630 kWp "solardaken" project in de thuisbasis van Pfixx, Montferland/'s-Heerenbeerg. Niet verwonderlijk: niet ver verwijderd van de van zonnestroom zinderende Duits/Nederlandse grens. Met alleen deze twee deelprojecten heeft Pfixx met grotendeels ongebruikelijke, in het buitenland zelden voor dit soort projecten toegepaste, zeer laag vermogen (50 Wp) hebbende amorf Si modules (module rendement: 6,32%) een nieuwe capaciteit gebouwd/laten bouwen van bijna 2,5 MWp. Dat is zo'n 23% van het totaal nieuw geplaatste netgekoppelde PV-vermogen in Nederland in 2009 (volgens CBS: 10,6 MWp). En zal Gelderland beslist hoge ogen doen gooien als een van de best scorende provincies als er ooit een betrouwbare, verifieerbare capaciteit statistiek voor PV-installaties in Nederland zal worden opgetuigd. Now, beat that, hooggeschatte Eneco managers...

Meer in het verschiet ... maar géén nationale regeling
Al met al is er nogal wat aan de hand, en ook met de aankomende actie van Natuur & Milieu en ASN Bank, en ongetwijfeld heel veel meer in het verschiet, zal het beslist geen saai jaar gaan worden met zonnestroom in Nederland. Een chaotisch jaar gaat het echter zeker ook worden. Ik geef u nu alvast op een briefje, dat een gezonde, volwassen en volwaardige PV markt in ons land zich niet zal kunnen ontwikkelen zonder decente, universeel toepasbare invoedingscondities die decentrale opwekking een enorme vlucht zou kunnen doen geven zoals overal elders in Europa en deze planeet. Dat de nieuw te realiseren vermogens zullen blijven verbleken bij vrijwel alle andere Europese landen die WEL "normale" invoedingscondities hebben. Dat, bij uitblijven van aan een decent, fair, en non-discriminatoir, doch intelligent gestaffeld invoedingsregime voor alle PV-systemen (oude installaties inclusief!!!) te koppelen centrale registratie van alle PV-capaciteit, enig verantwoord overzicht van de actuele marktgroei fysiek onmogelijk zal blijven. En zonnestroom statistieken zullen blijven rammelen als een zinken emmer gevuld met knikkers.

Ook staat op dat "briefje" dat de productie van al die, grotendeels "ongekende" installaties nog steeds niet bekend zal zijn, en door het CBS "dus" nog steeds op onwaarschijnlijke wijze met een bezopen, prehistorische en volkomen uit de duim gezogen gemiddelde specifieke opbrengst van 700 kWh/kWp.jaar "berekend" zal blijven worden. I.p.v. alle productie fysiek te [laten] meten. Zolang aan al die voorwaarden niet voldaan blijft worden in Nederland, blijft het zwemmen geblazen onder ijs, en zal van een helder, toekomstgericht perspectief voor een volwassen vaderlandse zonnestroom markt geen sprake zijn. En zal de blik permanent vertroebeld blijven door slecht geregistreerde, nauwelijks geijkt bemeten groei van het zonnestroom vermogen en de productie daarvan...

Noorddaken beware...
Ach. U moet maar denken: waar hoop is, is leven, zelfs in Nederland. Duitsland blijft voor gaan met het wijzen van het Pad der Verlichting. In Bayern heeft inmiddels een zonnestroom pionier genaamd Walter (die ook al een paar jaar een 3,2 kWp installatie op een schuurdak, iets oost van zuid, gericht, bezit) een set goedkope Solarfun [China] zonnepanelen van in totaal 1,3 kWp op een noorddak geplaatst. Met een hellingshoek van 22 graden. Deze opvallende installatie is onder de sinds 1 januari 2009 in Duitsland geldende "eigenverbruiks-regeling" aangemeld. Walter heeft deze nieuwste installatie "Norddach-Eigenverbrauch" gedoopt. Toepasselijke (of juist in het geheel niet toepasselijke?) naam van het dorp waarin deze byzondere installatie staat: Regen. De drijvende kracht achter de beroemde PV-database Sonnenertrag.eu, Lothar Beer is ook serieus aan het nadenken over zo'n installatie, als de panelen maar goedkoop genoeg worden. Op het Forum-Sonne.de woedt al een leuke discussie over dit soort "wahnsinns-projekte". Das sind doch Spinner, die Deutschen ??!! ...

^^^
Tijdens de 15 kilometer lange wandeling van station Meppel (Drenthe) naar onze nieuwe, nogal frisse bivak plek (in Overijssel-Noord) moesten we ons door een sneeuwrijk landschap worstelen. Eerst moesten we een plak koude sneeuw verwijderen van het bivakplekje, anders hadden we in een plas smeltwater gelegen de volgende dag. Op 1 januari 2011, toen deze foto werd genomen, was al heel wat van de sneeuw rond de tent weggesmolten door toedoen van onze primaire energiebron: de zon en een fikse regenbui in de vroege ochtend.

We moeten uiteraard veel meer gebruik gaan maken van die zon, zoveel is een groeiend deel van de bevolking al lang duidelijk. Nu de daarvoor benodigde stabiele en gunstige marktomstandigheden nog. Zelfs in eigen land, met hoog zonne-energie potentieel: bittere noodzaak.

En tot slot natuurlijk: u ook een gezond, productief, revolutionair, en vooral veel nieuwe PV-capaciteit en veel zonnestroom kilowatturen brengend 2011 gewenst...

De webmaster van Polder PV.

* WWZ status
Exacte status van zowel het daadwerkelijk middels voorschotten geclaimde (lees: aanbetaalde) vermogen als aantal "pakketten" nog steeds onbekend. Op de homepage van WWZ wordt inmiddels [2 jan. 2011] geclaimd dat "duizend particuleren [via de website] hebben besteld", een far cry van de oorspronkelijk gewilde 8.000-10.000 pakketten, en ook nog steeds niet duidelijk of "besteld" hetzelfde is als "reeds aanbetaald". Verder wordt geclaimd: "Als alles doorgaat, hebben we voor eind januari 13 MW aan zonnepanelen. Maar als we voorzichtig rekenen, dan kunnen we net 1 of 2 MW onder de benodigde bestelling [= 10 MWp] uitkomen en dan gaat de hele bestelling niet door". NB: "1.000 particulieren" betekent een maximale bestelling van 1.000 x 2,96 [kWp] = 2,96 MWp (hierbij er van uitgaand dat "1 particulier 1 bestelling van max. 2,96 kWp heeft gedaan"). Dat zou betekenen dat bij het conservatieve scenario van WWZ er - bij max. 8 MWp besteld, er dus mogelijk 5 MWp naar bedrijven zou gaan (al eerder gemeld), en dat was beslist niet de oorspronkelijke opzet. NB: "nog eens" ongeveer 1.000 huishoudens" zouden "WWZ zonnestroom systemen" gaan leasen via het met een "VOC mentaliteit" schermende Zoneco** wat dus feitelijk als een van de genoemde "bedrijven" geteld dient te worden. En waarbij weer compleet andersoortige verhoudingen tussen "particulieren" en "Stichting WWZ" zullen ontstaan, die onvergelijkbaar zijn met de verhouding tussen particulieren die direct bestellen bij WWZ, zonder "intermediair".

Op 2 januari 2011 stonden 45 participerende installatiebedrijven vermeld op de WWZ website.

** Zoneco businessplan - doelstelling 2015: 750 GWh opwek uit Zoneco PV-installaties. Dat is een factor 17 maal de hoeveelheid geaccumuleerde garanties van oorsprong uitgegeven door CertiQ van 1 juli 2001 tot en met november 2010 voor gecertificeerd bemeten zonnestroom voor heel Nederland (45,2 GWh), voor een bij CertiQ bekende en ingeschreven capaciteit van 27,5 MWp (zie overzicht Polder PV). Klanten van Zoneco zouden lid (moeten) worden van een lokale coöperatie (holding structuur van coöperatieve verenigingen beoogd), Zoneco gaat ook leverancier van energie worden, etc., etc. ...

*** Pfixx is bij brancheorganisatie Holland Solar niet op de leden pagina terug te vinden.


80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


© 2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP