starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 17
en gerelateerde zaken

5 februari 2008 - 6 juni 2008

meest recente bericht boven

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

6 juni 2008: Wakker worden!!! Citaat:

06 June 2008 Tokyo
"The world faces the daunting combination of surging energy demand, rising greenhouse gas emissions and tightening resources. A global energy technology revolution is both necessary and achievable; but it will be a tough challenge".

en

"We are very far from sustainable development, despite the widespread recognition of the long-term problem".

NB: dit is geen geraaskal van een willekeurige geflipte Japanse anti-atoom activist. Noch een uitlating van een vereenzaamde duurzame energie professor. Het is beslist ook geen verspreking van mevrouw van der Hoeven (die trouwens een paar dagen eerder wel een bezoekje heeft gebracht). Het zijn de woorden van Nobuo Tanaka, Executive Director van het International Energy Agency (IEA) in Tokyo tijdens de presentatie van de laatste versie van de Energy Technology Perspectives (ETP)...

Kan het nog duidelijker? De IEA staat niet bepaald bekend als een zeer ruimdenkend orgaan op het vlak van duurzame energie, en wordt vaak als behoorlijk conservatief gezien doordat deze instelling gebruik maakt van verouderde, achterhaalde cijfers waar het de mondiale energievoorziening betreft en de ambtenaren een nogal eigenwijs geloof hebben in de heilloze, gevaarlijke weg genaamd kernenergie. Maar het is nog steeds een toonaangevend "orgaan" waar veel politici blind op afgaan. Laten we hopen dat de door de Duitse Bondsdag ondersteunde oprichting van een Internationaal Agentschap voor Duurzame Energie (Hermann Scheer's brainchild IRENA) het nogal fossiele IEA kan "helpen" het gratis zonlicht beter omwille van haar fenomenale potentie te waarderen.

Een gewaarschuwd mens telt hopelijk voor drie, lezen dat persbericht van het IEA. Doe er uw voordeel mee, nadat de schrik weer is wat weggezakt. Dan ga ik even een paar daagjes naar de oosterburen om te zien wat de > 1.000 standhouders op Intersolar 2008 in München zoal in de aanbieding hebben...

Olieprijs vlak voor uploaden van dit bericht: $ 136,67/barrel. Allemaal toeval, natuurlijk...

http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=263


6 juni 2008: Nieuwsblad Stromen wordt ... Energiegids.nl. Het met "gecontroleerde verspreiding" gezegende blad Stromen (tweewekelijks), wat veel gelezen wordt in de voor energiebeleid zo doorslaggevende bureaucratenwereld en door politici, gaat een nieuw jasje krijgen. Dat was ook wel een beetje nodig (normaal gesproken ben ik niet zo'n restyling fan, gaat meestal niet over de inhoud maar over de buitenkant), want het blad had een beetje een stoffig imago, ook al stond er zeer frekwent een keur aan in-depth nieuws in en was het door de bank genomen zeer goed ingelicht. Een goede informatiebron, dus, die zelfs voor abonnees kosteloos was. Ik heb diverse malen ingezonden stukken kunnen laten plaatsen om e.e.a. recht te zetten over, met name, zonnestroom (zie artikelen overzicht pagina op Polder PV).

Daar komt helaas verandering in. In de begeleidende brief wordt gewag gemaakt van 3 gratis eerste nummers en een maandelijkse verschijningstermijn, maar ook over een "aantrekkelijk aanbod" nadat de 3 gratis nummers zijn geconsumeerd. Ergo: dat wordt dokken geblazen. Zelfs met de genoemde 25% korting komt die € 116,60 per jaar dan toch nog op het lieve sommetje van € 98,18 incl. BTW voor het eerste jaar. Dat kan bruintje polderboy echt niet trekken, en dus gaat er hoogstwaarschijnlijk een goede (extra) informatiebron wegvallen voor deze duurzame burger. Een zeer slechte zaak. Want slecht geïnformeerde burgers zijn makkelijk te naaien burgers. Dat moeten we niet hebben.

Een goed onderbouwde protest mail is al naar de redactie toe. En wat die vraag in de brief en op de website betreft, "Waar haalt u uw energie vandaan", mag u proberen te verzinnen wat de polderboy daarop zou antwoorden. U mag maar een keer raden...

http://www.sdu.nl/catalogus/EC


6 juni 2008: Ook goed nieuws, ander vraagteken. U heeft het vast al gehoord, de al lang geleden beloofde aanschafsubsidie voor zonnecollector/boilersystemen en warmtepompen (waarvoor immers geen "feed-in regeling" is op te tuigen omdat dat in Nederland nog een volstrekte utopie is, i.t.t. Duitsland waar diverse stadswarmte netten reeds met duurzame warmte van grote collectorsystemen worden bijgevoed) is aangekondigd. Althans, hij gaat 1 september (pas) in. En, zoals al eerder zeer kritisch besproken, hij gaat ook gelden voor met fossiel gas gestookte nieuwe HRe ketels. Volgens het bericht op de EZ site in de planning subsidie voor 62 miljoen, onderverdeeld in:

 • 55.000 zonneboilers, gemiddeld bedrag 600 Euro/installatie (zou neerkomen op totaal plm. 33 miljoen);
 • 7.000 warmtepompen, gemiddeld bedrag 5.000 Euro/installatie (idem, plm. 35 miljoen);
 • 10.000 (zwaar door Gasterra en de gasleveranciers en netbeheerders gepushte) micro-wkk-installaties (warmtekrachtkoppeling, "HRe ketel"), het reeds eerder besproken bedrag van 1000 Euro (idem, plm. 10 miljoen).

(totaal bedrag klopt niet met totaal opgave EZ, dus bedragen zullen iets afwijken)

Op collega Floris zijn site (onder 5 juni) het terechte vraagteken bij de laatste optie, die immers niets anders doet dan fossiel gas verstoken, en alleen bij warmtevraag elektra genereert. Waar Polder PV meermalen scherpe kanttekeningen heeft bijgeplaatst, want duurzaam zoals wij dat willen kan het beslist niet genoemd worden. Zeker niet als de sabotage van het uitsluitend voor zonnestroom bedoelde wetsartikel 31c door het parlement geslikt gaat worden. Dat is zoiets als een oorlogsverklaring van de gasboys aan decentraal opgewekte zonnestroom. Zonlicht is gratis. Gas wordt in "Nederland gasland" peperduur aan de 16 miljoen mede-eigenaren van dat gas verkocht door een monopoloïde kongsie waar de Staat vet over afroomt en waar Neelie Kroes ("EU Energie Marktwaakhond") geen enkel probleem in ziet. Daarom, dus...

Verder natuurlijk prima, dat er ein-de-lijk, dik vier en een half jaar nadat van Geel de EPR/EPA regeling een trap tegen de kont mocht geven van Balkenende numero xxx, weer eens ondersteuning voor een van de meest verstandige investeringen in duurzaamheid "mag" worden gegeven. Namelijk verduurzaming van de hoogste kostenpost (en milieupost!) in het gemiddelde Nederlandse huishouden, de voorziening van warm tapwater en de ruimteverwarming.

Jammer alleen dat "gebonden", onverkozen stadswarmte klanten zoals de polderboy daar geen enkele boodschap aan hebben. Zeker degenenen met reeds jarenlange gerealiseerde gemiddelde tot (zeer) lage verbruiken. Daarvoor loont een zonnecollector sowieso gezien de krankzinnige vastrechten voor de SV installatie, die altijd opgehoest moet worden, zelden tot nooit. SV klanten die toch al klem zitten vanwege het feit dat hun variabele warmtekosten (en ook de aansluiting en vastrecht) fictief naar de immer rising gasprijs wordt toegerekend (Nooit Minder Dan Anders, zijn we dat gaan noemen, maakt geen moer uit hoe die stadswarmte dan wel wordt verkregen).

En heel erg jammer toch weer dat die reeds lang aangekondigde regeling pas op 1 september ingaat. Als de zon alweer een stuk korter schijnt en lager aan de hemel staat, wat het eerste half jaar rendement voor een zonnecollector flink zal doen tegenvallen, maar waar tegelijkertijd de gasverkopers aan de HRe ketel dik aan verdienen, zodra de comfort douchekraan of de radiatorkraan opengaat. En Minister Bos ook alvast een snelle "return on investment" (15,54 eurocent/m³ ex BTW energiebelasting, 19% BTW, omzetbelasting...) kan gaan terugzien voor die gepushte, marktvervalsende "duurzame" fossiele toverketel... Het blijft wel Nederland, natuurlijk.

Ter vergelijking: in Duitsland, wat al vele malen meer zonneboiler capaciteit bezit dan het ver achterblijvende Nederland, is er voor ondersteuning van duurzame warmte een zeer ambitieus, op het EEG (voor elektra) gestoeld Erneuerbares Wärme Gesetz ontworpen met een verplichting tot verduurzaming bij renovaties en nieuwbouw, en wil de Bondsregering een half miljard Euro per jaar aan ondersteuning gaan geven om het land minder afhankelijk te maken van (te importeren) fossiele grondstoffen voor de warmtevoorziening. Dat is per inwoner ongeveer 6 euro per jaar die klaar staat, de aangekondigde Nederlandse ondersteuning voor de drie genoemde categoriën komt neer op ongeveer 3,8 euro per inwoner in de eerste fase (onbekend wat er daarna gaat gebeuren). Duitsland kent al jaren diverse ondersteuningsinstrumenten voor zonnewarmte en heeft een gezond groeiende zonnecollectormarkt, in Nederland is de markt vorig jaar teruggelopen (groei afname als enige in Europa).

Uiteraard wel meteen kopen, die zonneboiler, als die voor u van toepassing is (laat u goed voorlichten). Dan maar een keertje minder vliegen naar Turkije.

http://tinyurl.com/6bvnr2 (verkorte link naar bericht op EZ site)


6 juni 2008: Goed nieuws met vraagteken. Van een Polder PV lezer kreeg ik het volgende tale-telling stukje door wat in het Financieele Dagblad is gepubliceerd, p. 5 van sectie Economie en Politiek (6 juni 2008). Ik heb het nog niet gezien, ik neem aan dat het uitroepteken van de lezer is:

Geld uit aardgasfonds voor groene energie
Het kabinet wil in de toekomst de aardgasbaten aanwenden voor duurzame energie. Dat blijkt uit een uitgelekte pagina van het energierapport dat minister Maria van der Hoeven volgende week aan het kabinet aanbiedt. Door de hoge energieprijzen verdient de overheid veel geld met aardgaswinning. Om de komende generaties daarvan te laten profiteren, moet er geïnvesteerd worden in meer duurzame energie staat er in het rapport. Volgens PvdA-kamerlid Diederik Samsom kan dit betekenen dat er op de lange termijn jaarlijks tussen de 200 mln en 800 mln aan aardgasbaten in de ontwikkeling (!) van duurzame energie gestoken wordt. De huidige vorm van subsidieverstrekking is volgens hem onzeker.

uit: Financieele Dagblad

Commentaar Polder PV. Hmmm, inderdaad, dat "ontwikkeling" moet een vraag- dan wel uitroepteken bij. We hebben nu geen "ontwikkeling" nodig (ook, maar nu niet de prioriteit, eerst een gezond groeiende markt creëeren), we hebben een inhaalrace van keiharde PRODUCTIE nodig, vanwege onze schandalige achterstand. Op alle 100 procent duurzame fronten. Dan komt die markt (en de technologische ontwikkeling) vanzelf. Talloze mensen en organisaties hebben jarenlang frekwent geageerd tegen de onbetrouwbare door de Staat gecreeërde subsidieregimes, en er schijnt een lichtje te zijn gaan branden in enkele bovenkamers. Of dat ook betekent dat het Duitse systeem (geen subsidie) wordt overgenomen, is echter zeer de vraag (zeker gezien de hakken in het polderzand bij EZ). Want ook FES fondsen zijn of worden "gemaximeerd", en het Duitse EEG is dat beslist niet (nooit geweest). Dus nog even afwachten wat dit allemaal precies gaat betekenen, want het gaat om de extreem belangrijke details (zie de SDE, die ook niet brengt wat er van verwacht werd, nu alweer dichtgenaaid).

Zie ook het wat oudere gelinkte stukje op de Energieraad site: de fundamentele fout die ook Diederik Samsom maakt is dat hij een belasting op uitsluitend grijze stroom wil. Gegarandeerd dat hij de hete kolen weer door de leveranciers wil laten gaan innen, zoals de door de Staat verordonneerde energiebelasting al jaren door hen wordt gefactureerd. Dat is factuurvervalsing, en de burger kan dan helemaal niet meer achterhalen wat hij nou waarvoor betaalt (het pure leveringsdeel wordt een schijntje op de nota bij normaal verbruik in vergelijking met alle taxen, BTW, en opslagen). In Duitsland financieren de netbeheerders de feed-in en innen ze de onkosten automatisch bij alle elektraverbruikers als een universele opslag (wettelijk verplicht, tot in extreem groot detail vastgelegd); geen politicus of energieambtenaar die er met zijn groezelige vingers aan kan komen. En iedereen betaalt. Ook de groene stroom afnemer. Ook de particuliere zonnestroom opwekker die 30 kilowattpiek aan zonnestroompanelen op zijn schuurdaken heeft laten schroeven. Omdat er gescheiden bemeterd wordt en de feed-in facturatie gescheiden van de netafname verloopt, al sinds het jaar des Heeren 2000, met doorslaand succes. Ga nou in Gaia's naam niet weer een "Hollands" systeem uitvinden, beste Diederik. Dat wordt puin, dat kunnen "we" helemaal niet zonder ongewenste bijeffecten.

De meeste groene stroom wordt in Nederland geïmporteerd, vaak van fragenswürdige afkomst. Dat moet afgelopen wezen, we moeten zoveel mogelijk zelf op gaan wekken, anders zijn we als rijke natie geen knip voor de neus waard. Gelukkig heeft de EU reeds besloten dat die supermistige handel in groencertificaten (goedkope Noorse waterkracht certificaten waar leveranciers goud geld aan verdienen, je reinste windhandel) aan banden gelegd moet gaan worden. Dat zal heel wat klaarheid in de "groene stroom wereld" gaan brengen, en Nederland op de knieën dwingen om eindelijk eens zelf voortvarend te werk te gaan op het vlak van duurzame energie. Bij voorkeur zoveel mogelijk van eigen dak.

http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=3424


4 juni 2008: Positivo's versus Pessimisto's. Vanavond (4 juni) was er een aardig item op Netwerk over het gehoopte/gevreesde post-olie tijdperk. Mevrouw van der HO-Even schijnt er nog steeds niet in te geloven, of heeft doodordinair van fossiele skelteraar Balkje opdracht gekregen om haar hoofd nog iets dieper in het hollandsche Saharazand te steken. Believers (de transitie is [nog] mogelijk) versus realo-pessimisten (journalist Willem Middelkoop die met Peak-Oil directeur Rembrandt Koppelaar een boek heeft geschreven) die "eigen schuld dikke bult" en "we zullen er mee moeten leren leven" prediken.

En er komt een leuke zonnestroom opwekker uit Amstelveen aan het woord, Hans Vos, waar recent in Dagblad de Pers een uitgebreid stuk aan was gewijd. Hij schijnt van NUON geld terug te krijgen, maar gezien de inhoud van het De Pers artikel heeft hij ook een contract met Eneco (Retail waarschijnlijk, vermoedelijk de gasrekening...) lopen, dus dat is niet zo'n kunst, met die vaste teruggaaf van Minister Bos op de elektranota (die iedereen krijgt). Polder PV heeft al vele jaren een negatieve elektranota, vanaf oktober 2007 ongetwijfeld (onverkozen) ook bij Greenchoice, al splitst die jammer genoeg onze elektra en (kook)gasnota niet, zoals Echte Energie deed, en rekenen ze zelf de netbeheerskosten door (resultaat helaas: positief eindbedrag)...

http://www.netwerk.tv/archief/7194051/3176/Als_de_olie_opraakt_.html (video streamer van de uitzending, plm. 8 min)

http://www.depers.nl/UserFiles/File/De%20pers%20woensdag%2021%20mei%202008.pdf (2,9 MB, volledige uitgave van De Pers, 21 mei 2008, met special over Hans Vos, pp. 12-13. In de oorspronkelijke krant is het giroafschrift goed zichtbaar. Daar staat een maandelijks voorschotbedrag van 125 euro bij ... Eneco Energie bij vermeld, dus Hans heeft niet het hele energieverhaal verteld...)


3 mei 2008: Interview met Hans-Josef Fell (Grünen, BRD). Via het blad Solarbrief van de SFV kwam ik een interview tegen op de website van www.n-tv.de met deze energiespecialist voor de Duitse Groenen (verbonden met Bündnis 90). Aangezien het om belangrijke zaken gaat en ik vond dat u dat ook moest weten, heb ik het interview integraal uit het Duits voor u vertaald. Zie deze pagina.


2 mei 2008: Snoeiharde kritiek "marktwerking". Als tijdelijke link op de Energeia site staat een uitermate smakelijk stukje van Jurgen Sweegers over de ronkende taal die EZ over de gevolgen van de zo hartstochtelijk door hen "gewenste" marktwerking uitslaat, en de zogenaamde onafhankelijke onderzoeken die dat beeld zouden bevestigen. De Tweede Kamer, die al de nodige ranzige shit voor haar kiezen heeft gekregen op dit vlak, en die (eindelijk...) begint te vermoeden dat dat beeld mogelijk wat bijstelling behoeft, heeft onderzoek laten doen naar die "bevindingen" van EZ. En heeft die vervolgens gefileerd en met de grond gelijk gemaakt. En trouwens niet alleen m.b.t. de energiemarkt (die een grote puinhoop is, Polder PV bericht er frequent over), maar ook over andere door EZ "bejubelde" markten.

U kunt het smakelijke stuk van de heer Sweegers nu nog op de homepage van de betaalsite Energeia vinden. Het is van 24 april 2008 en het heet: "Kamer boort onderzoek EZ naar gevolgen marktwerking de grond in"...

http://www.energeia.nl


 

28 april 2008: Kun je van meerdere kanten bekijken. Mevrouw van der HO-Even heeft weer een mooie. Het begint poeslief, dan komen de niet door haar uitgesproken "implicaties", en Polder PV rondt af met de openbare verkrachting van het beroemde Artikel 31c van de E-Wet (van meet af aan bedoeld voor zonnestroom). Van de website van haar Ministerie:

Tien miljoen euro voor invoering zuinige ketel

24-04-2008 | nieuwsbericht | onderwerp: Energiebesparing

Minister Van der Hoeven stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het invoeren van de nieuwe HR-e-ketel.

De nieuwe ketel moet een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van uitstoot van kooldioxide. De minister deed haar toezegging woensdag 23 april 2008 op het congres 'Slim met gas'.

Mini-elektriciteitscentrale

'Ik vind het belangrijk veel meer mensen te winnen voor deze mini-elektriciteitscentrale. Ook omdat de ketel ons bewust maakt van ons energieverbruik. Voorheen passieve gebruikers worden producenten en dragen bewust bij aan duurzaamheid en een schoner milieu. Prosumers in plaats van consumers,' aldus Van der Hoeven.

In een gemiddelde woning in Nederland produceert een HRe-ketel jaarlijks ongeveer 25.000 kWh elektriciteit. Dit levert een reductie van CO2-uitstoot van ongeveer 1000 kilo. Dit is een besparing van bijna twintig procent.

Er is subsidie beschikbaar voor 10.000 ketels. SenterNovem voert de regeling die rond de zomer in gaat uit.

Opvallend: een nieuwe ketel moet volgens het SenterNovem stuk zo'n 6.000 Euri gaan kosten, "slechts" 4.000 Euri meer dan een moderne hoog rendement CV ketel, en aangezien Hans Overdiep van bijna-monopolist GasTerra vindt dat de Staat dan maar moet bijspringen, moet er dus voor een uit fossiel gas (dik 60 euricent/kuub) gestookte dure "toverketel" vet in de Staatsruif gegraaid worden om mensen aan die flink in prijs gestegen (lees: door zijn werkgever gecontroleerde...) fossiele grondstof te gaan binden. I.p.v. aan de veel verstandiger optie zonnestroom die gratis zonlicht gebruikt en een uitstoot van nulkommaniks heeft.

10 miljoen is mevrouw vdH bereid om te "investeren" in al dat duurzame moois. Hmmm. Voor 10.000 ketels? Duizend euri per ketel, dus? En dan moet je dus zelf nog steeds 5.000 Euri ophoesten? Dat is slechts twee en een half maal zoveel als voor een moderne HR CV ketel???? Hoeveel mensen zouden die riskante stap voor "innovatief" (doch niet bewezen 15 jaar storingsvrij werkend) gas gestookt moois willen zetten, denkt u? Dan kun je veel beter direct gaan isoleren, dat is vele malen efficiënter en dan hoeft er geen kuubje meer verstookt te worden. Sterker nog: dan kunnen we dat kostbare methaan gewoon veel langer in de bodem laten zitten! NB: In een vandaag in de Volkskrant verschenen stuk staat nota bene dat Milieu Centraal zou adviseren dat een HRe ketel "beter geschikt zou zijn voor minder goed geïsoleerde huizen die lastig of duur zijn te isoleren". Laat ik er van uitgaan dat er hier iets is misgegaan in de communicatie tussen de redacties van MC en de Volkskrant, of meent Milieu Centraal echt dat een HRe ketel in zo'n situatie beter zou zijn dan alles op alles te zetten met de isolatie??? Laten we het niet hopen, anders is NL verloren.

25.000 kWh elektra productie in een gemiddelde woning? Terwijl het gemiddelde elektra verbruik volgens brancheorganisatie EnergieNed "slechts" 4.100 kWh/jaar is? En er dus maar liefst 20.900 kWh elektra over zou blijven???? Terwijl de wettelijk bepaalde "salderingsgrens" (voor duurzaam opgewekte zonnestroom) 3.000 kWh/jaar is??? Kunt u mij dat uitleggen, mevrouw vdH??? Hoe gaat u de Wet met die toverketels overtreden? Met een goocheltruuk?

Vermoedelijk bedoelt onze cijfergoochelaar mevrouw vdH de totale energetische opbrengst van die toverketel (warmte en elektra), en dan uitgedrukt in kWh. Maar dat moet ze d'r dan wel bij vertellen, want als je onvolledige informatie naar buiten brengt in een persbericht, ga je vragen om problemen... Er wordt overigens in "het wereldje" gerept over een verhouding van 1 op 5 (elektra resp. warmte) bij die micro-WKK's, zoals ze ook wel eens genoemd worden. Dan nog blijven, na wat rekenwerk, de vraagtekens recht overeind. Bij 25.000 "kWh" totale productie aan energie, 1 deel elektra en 5 delen gas, zou dat namelijk moeten neerkomen op 1/6e maal 25.000 = 4.167 kWh "pure" elektra, en 5/6e maal 25.000 = 20.833 kWh equivalent warmte uit gasstook.

Boeiende cijfers zijn dat. Want dan zou van der HO-Even hier dus feitelijk toegeven dat de stadswarmte marktrapportage cijfers van EnergieNed kloppen, en dat het gemiddelde jaarlijkse elektraverbruik in Nederland (waarop die toverketel blijkbaar wordt "gedimensioneerd") inderdaad vet rond de 4.100 kWh ligt, i.p.v. het veelvuldig door haar Ministerie, door SenterNovem, door de energiesector zelf, tot aan Milieucentraal aan toe gehanteerde veel te lage getal van 3.500 kWh/jaar (of zelfs nog lager).

Nog pikanter is die blijkbaar "gewenste" en door vdH middels een aanschafsubsidie te ondersteunen forse productie (als het waar zou zijn) van dik over die 4.000 kWh/jaar aan fossiel gestookte elektra. Van haar bloedeigen Ministerie "mag" er voor de SDE regeling (wat duurzame energie zou moeten ondersteunen) namelijk maar 3,5 kWp aan zonnestroom installatie per beschikking gesubsidieerd worden die bovendien wordt afgewurgd met een krankzinnige "cap" van 850 kWh/kWp.jaar. Je mag dus maximaal subsidie voor 3,5 x 850 = 2.975 kWh per jaar voor superschone zonnestroom opwek ontvangen, en dat is maar liefst 29% minder dan die "lukratieve" toverketel gestookte hoeveelheid elektra die er blijkbaar opgewekt mag worden. Riekt dit volgens u ook niet naar uitermate dubieuze concurrentievervalsing m.b.t. fossiele gasstook, mevrouw "vrije markt über alles" en "level playing field" uitbrakende van der HO-Even? Weet uw collega mevrouw Kroes van de Europese Commissie dit eigenlijk wel, mevrouw vdH?

Erger nog is het bij "gas". Bij optimale verbranding van het uit methaan bestaande aardgas, waarbij de gevormde waterdamp weer gecondenseerd wordt, de warmte daaruit ook benut kan worden, en het netto rendement dus verhoogd wordt (moderne HR CV ketels zonder elektraproductie hebben daardoor een "rendement" van zo'n 107 %...), krijgen we de zogenaamde "bovenwaarde" voor aardgas. Die, volgens een ogenschijnlijk goed gerechercheerde tabel van Oscar van Vlijmen (update 2005) neer zou komen op een energie inhoud/verbrandingswaarde van 35,17 MJ/m³. 1 kWh elektriciteit komt neer op 3,6 MegaJoule (of: 1 MJ = 0,278 kWh). Hieruit volgt dat de verbrandingswaarde van 1 kuub gas zou neerkomen op 35,17 x 0,278 = 9,78 kWh "elektra equivalent". Uitgaande van de uit van der Hoeven's cijfer gedestilleerde 20.833 kWh "warmte equivalenten" uit de gasstook van de toverketel, en aannemende dat het apparaat dus ook de warmte uit de gevormde waterdamp effectief voor de verwarming inzet, zou dat neerkomen op 20.833/9,78 = 2.130 kubieke meter gas wat door die toverketel verbrand zou gaan worden om die warmte (en de genoemde hoeveelheid door de Stirling motor te produceren hoeveelheid elektra) te produceren.

Ik breng u in herinnering dat het gemiddelde gasverbruik in Nederland volgens de brancheorganisatie EnergieNed in 2007 (zonder HRe ketels) alweer verder gedaald was naar 1.330 kuub gas (tariefadvies stadswarmte 2008, het gasverbruik daalt al vele jaren continu), en dat u dus wellicht gemiddeld zo'n 800 kuub meer gas zult gaan verstoken met een door mevrouw vdH te subsidiëren toverketel als bovenstaande uitgangspunten kloppen (en ik geen rekenfout heb gemaakt). 1 kubieke meter gas kost bij ons all-in tegenwoordig alweer 60,38 Eurocent/m³ (Greenchoice incl. netbeheer kosten, energiebelasting en BTW), wat zou neerkomen op een dikke 483 Euro/jaar extra gasstook (and rising met de daar aan gekoppelde heftig stijgende olieprijs...). In totaal zou u bij kloppende cijfers aan gas voor die toverketel dan zo'n 2.130 x 0,6038 = 1.286 Euro (prijsniveau eerste helft van 2008) kwijt zijn (alleen variabele kosten!!!), wat hoogstwaarschijnlijk gezien de koppeling gas<>olieprijs alleen maar fors meer gaat worden. NB: in het onderaan genoemde gisteren verschenen Volkskrant stuk worden ander cijfers genoemd.

Daar staat tegenover de te verwachten opbrengst uit die 4.167 kWh "automatisch meegeproduceerde" elektra. Bij mijn Greenchoice contract (21,6 cent/kWh) zou dat momenteel neerkomen, indien EZ inderdaad die schandalige "saldering ook voor HRe" erdoor krijgt (zie verderop), op een waarde van ruim 875 Euro. Netto bent u dan alsnog zo'n 1.286 - 875 = 411 Euro variabele (beïnvloedbare) kosten kwijt per jaar voor gas en elektra. Maar dan moeten er weer niet allerlei slinkse verborgen meerkosten (bemetering, vastrechten???) bij komen, de rest van de vastrechten, zowel voor gas als voor elektra, blijft u gewoon betalen. En daarvoor doet u dan toch wel een forse investering (gesubsidieerd) van 5.000 Euro. Een Stirling motor heeft bewegende onderdelen en is waarschijnlijk slechts in zijn geheel te vervangen. Dat wordt een heftig prijskaartje als daar iets mee misgaat.

vdH: Die ketel gaat u "bewust maken van uw energieverbruik". Oh ja? Met dik over de 4.000 kWh/jaar volautomatisch bij warmtevraag geproduceerd "restproduct elektra" bewust worden van elektraverbruik??? Het bewustzijn zit niet in domme, volautomatisch werkende "comfort-verhogende" apparatuur, maar dat zit tussen de oren mevrouw van der Hoeven, en dat bewustzijn stuurt als het eenmaal op dreef is de vingers van datzelfde lichaam die de schakelaars van overbodig aan staande apparaten uitzetten en die de knop op de radiator in een lagere stand draaien... Daar kan geen domme HRe ketel tegenop. Zit er soms een meter op die toverketel, zodat u momentaan kunt zien wat er precies gebeurt, wat de dagopbrengst en verbruik is (zowel in m³ verstookt duur gas, als in de opgewekte kWh aan zowel warmte als elektra, als de energiebalans resulterend uit uw eigen verbruik en opwek???), idem per week, per maand en per jaar? Of is dat slechts een leuke extra bijkoop "optie" voor goed in de slappe was zittende rijkelui? En wat is het (middel)lange termijn effect van zo'n optionele meter voor de gemiddelde Nederlander die zelfs te beroerd is om maandelijks zijn gewone elektra-, gas- en watermeter uit te lezen, en na een paar maanden "het" wel heeft gezien met die vreemde grafiekjes op zijn nieuwe toverketelmeter???

Van der Hoeven is wild enthousiast over de "slimme elektrameter" omdat die de consument zogenaamd zou confronteren met zijn/haar elektraverbruik, waardoor bijna vanzelf het verbruik omlaag zou gaan (...). Onbewezen crap, zeker voor de gemiddelde Nederlander, en gezien de gemiddelde mentaliteit en/of levensritme en stijl bij een groot deel van de bevolking, gecombineerd met blijvend spotgoedkope elektra (en in mindere mate gas) uitermate fragenswürdig. En nu moet een apparaat wat automatisch elektra produceert als de verwarming aan staat of als je in de douche stapt je bewust maken van, bijvoorbeeld, je elektraverbruik op die momenten? Komt er een waterdicht computerscherm in de douchecabine te hangen om te laten zien hoeveel kWh je opwekt als je de kraan openzet en hoeveel kuubjes gas er op dat moment verslonden worden, onder de superbrede, uit tientallen gaatjes heet water spuitende comfort-hoezo-besparen-douchekop???

Ook van der Hoeven's gespeel met modieuze termen als "prosumer" i.p.v. "consumer" mag men wat mij betreft een dikke pot zout naast zetten, want daar meent ze geen letter van dat "wij" consumenten maximaal winst van de rijke energiebedrijven mogen terugpakken door zelf energie te produceren. Dat is een typische modieuze EZ opmerking voor de politieke bühne. Er zal als het aan EZ ligt vooral (meer) "geconsumeerd" dan wel "geproduceerd" worden onder hun snoeiharde voorwaarden, en dat is en blijft, dat al het Nederlandse gas zo duur mogelijk verkocht zal blijven/gaan worden aan degenen die er in (willen) stinken... Mijn zegen hebben ze, maar u bent gewaarschuwd.

Tot slot: "SenterNovem voert de regeling die rond de zomer ingaat uit". Zo, zo. Is dat al besloten dan, door onze volksvertegenwoordiging??? Heeft EZ hier ook 17 maanden over gedaan, zoals over die verschrikkelijke SDE regeling voor duurzame (lees: hernieuwbare) energie? Of is dit weer eventjes in een besloten overleg met wat belanghebbenden op een vrijdagmiddagje op papier gezet? En zo ja, waarom wordt dit dan nu al trots verkondigd, een forse subsidie op een fossiele brandstof verbruikend apparaat, en is de reeds lang afgekondigde subsidie op NIET (per definitie) fossiele brandstof verbruikende apparaten als die onwijs efficiënte thermische zonneboilers (gratis grondstof) en warmtepompen (kan op zelf duurzaam opgewekte elektriciteit) nog steeds niet ingevoerd??? De op gratis zonlicht werkende thermische zonnecollectoren vermijden juist fossiele gasstook, beste mevrouw vdH. Is dat wellicht helemaal niet de bedoeling? EZ spreekt zoals gebruikelijk op het vlak van "duurzaamheid" met extreem gespleten tong...

Er zijn nog meer potentiële gifadders met de toverketel:

 • Als er inderdaad HRe ketels van "25.000 kWh (all-in)" verkocht gaan worden, is dat zinloos voor gemiddelde huishoudens omdat die dan een aanzienlijke overcapaciteit aan een warmte productiemiddel in huis gaan halen, die dus ver onder zijn productie capaciteit gebruikt zal worden en dus beslist niet een dikke 4.000 kWh elektra per jaar zal gaan produceren. Het is extreem belangrijk dat u voor uzelf zeer goed in kaart brengt wat uw huidige gas- en elektraverbruik is op jaarbasis, en of u met simpele isolatiemaatregelen al niet ver onder het gemiddelde NL gasverbruik zult kunnen komen (dient ten allen tijde topprioriteit te zijn). Als u eenmaal zover bent, is het vervolgens vele malen verstandiger om direct aan een thermische zonnecollector voor minstens de tapwaterbehoefte te gaan, mogelijk zelfs een warmtepomp te overwegen met lagetemperatuur verwarming, en u uiteindelijk uw elektrabehoefte met het uitgespaarde gasgeld beter met zonnestroompanelen zoveel mogelijk kunt gaan invullen... Dan kan ook die peperdure gasaansluiting inclusief meter definitief het huis uit, wellicht... Dat bespaart u een dikke 140 Euro vastrecht per jaar bovendien...

 • Stel, je bent een "gemiddelde" Nederlander en je hebt met veel (lokkertje!) subsidie de toverketel eindelijk in huis gekregen, en je wilt, wakker geworden door de tekenen des tijds, nog veel meer aan energiebesparing doen, want het smaakt naar meer. Zéér verstandig, natuurlijk. Je gaat vet isoleren (had je natuurlijk eigenlijk eerst moeten doen, maar ja, er was "subsidie", dus moest je eerst dat leuke ding in huis, we blijven 'ollanders, nietwaar?). Resultaat: de "natuurlijke warmtevraag" in je huis wordt dan natuurlijk aanzienlijk minder. Gevolg: je gaat je mooie pepâhdure toverketel minder gebruiken, het is immers nu warm genoeg, door die geweldige driedubbele isolatie. Maar, potblomme, wat gebeurt er dan opeens? Omdat je die toverketel minder gaat gebruiken voor de verwarming, produceer je ook opeens veel minder elektra, want die is gekoppeld aan de warmteproductie! En die benodigde elektriciteit, waarop je wellicht "gerekend" had omdat een of andere pief van EZ of GasTerra je weer eens flink heeft zitten voorliegen met "gemiddelde cijfers" op het informatieblad, moet je dus of momentaan alsnog elektra uit het net gaan trekken voor een euricent of 21 (momenteel enkeltarief) of misschien overdag op een frisse dag wel voor 23 euricent/kWh (dubbeltarief). Of je houdt veel minder over wat het net op gaat. Met als gevolg dat je investering een ietwat langere "terugverdientijd" gaat krijgen dan wat je mogelijk aanvankelijk was voorgerekend door belanghebbenden...

 • Bemetering is een groot raadsel, van der Hoeven zwijgt er over als het graf, net zoals met de zonnestroom ellende, zowel binnen als buiten de SDE. Reken er met zekerheid op dat de netbeheerders daar maximaal van zullen gaan profiteren (die zitten in al die geheimzinnige overleggen over dat leuke nieuwe fossiel stokende speelgoed, en hebben al lang maximale eisen op tafel gelegd, anders is het gewoon botweg: NEE!). Oppassen geblazen bovendien voor een mogelijke contractuele koppeling aan een "verplichte slimme meter" (consequenties: vele vraagtekens) en supervage, typische energieholding kleine letter constructies in aankoopcontracten waarbij bijvoorbeeld stiekem verstopt zou kunnen zijn dat uw mooie hypermoderne HRe ketel onderdeel van een "virtual power plant" kan worden die naar believen van de winstafromers elders in het land aan- dan wel afgeschakeld zou kunnen worden...

 • Er gaat een gerucht dat (sommige) toverketels helemaal niet ingezet zouden kunnen worden voor de productie van warm tapwater gezien de verwachte capaciteit van de Stirling motor. U zou dan dus nog steeds een separate boiler nodig hebben als dat klopt. Elektrisch "natuurlijk", die wil het energiebedrijf die u die toverketel gaat aanbieden best voor een prikkie meeleveren. Weet u veel wat zo'n ding verbruikt? Want dan wordt het vermeende "voordeel" van de HRe, eigen elektraproductie bij warmtevraag, lekker snel weer geëlimineerd zodra u uw non-calvinistische comfortdouche aanzet en er extreem inefficiënt middels elektra in die boiler flink wat zelf opgewekte dan wel van het net betrokken kilowatturen doorheen worden gejaagd... Zie verder ook de hoogst intrigerende, reactie van Tweakers forum bezoeker "hhints" van 25 april 2008...

 • Artikel 31c E-Wet fossiel verkracht... Het aller, allerergste gaat echter geschieden met aanstaande wijzigingen van de Wetgeving, op instigatie, uiteraard, van EZ. Op het vlak van de zogenaamde "secundaire" regelgeving (technische codes, "beleidsregels" en dat soort onleesbare bende) is al onvoorstelbaar veel gebeurd de laatste jaren, meestal compleet onnavolgbaar voor consumenten en zelfs voor de meeste duurzame energie organisaties (omdat er geen professionele competentie is en die organisaties vrijwel geheel door druk bezette vrijwillers gerund worden). En wederom is er een verbijsterende serie krankzinnig diep impact hebbende "voorstellen van wijziging" opgesteld, reeds tot op het allerkleinste tale-telling detail uitgewerkt door de immer vlijtige EZ bureaucraten. Onder het "mom" van verbetering van de kleinverbruikersmarkt (die geen reet voorstelt met 6% (vaak opgedrongen) switches van leverancier). Maar met de zeer expliciete bedoeling om die zogenaamde "vrije" markt maximaal aan de fossielen vast te naaien en alle mogelijke vluchtpogingen richting 100 procent duurzaam (decentrale zonnestroom) zoveel mogelijk met volstrekt onterechte voordeeltjes voor "fossiel" (lees: HRe) te frustreren. Het allerergste voorbeeld van die "aanpassingen" is het openbaar verkrachten (klasse "gang rape") van het enige Wetsartikel wat zonnestroom producenten tegen al te voortvarend leveranciers- en netbeheerders gespuis beschermde. Het bij de meeste zonnestroom producenten bekende "Artikel 31c" van de Elektriciteitswet, geldig sinds 14 juli 2004 nadat Diederik Samsom amendement 45 had ingediend. En wat gaat daar mee gebeuren? Schrikt u niet. Dit:

  ^^^
  Screendump van Kamerstuk KST 116134, dossier nummer 31374 nr. 2, "Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de
  elektriciteits- en gasmarkt"
  (te downloaden van de Parlando site via "Zoek uitgebreid" optie en dossiernummer). Zo zou het onder zonnestroom producenten bekende Artikel 31c nieuwe stijl er uit moeten komen te zien. Let op het door mij rood onderstreepte van puur addergif druipende woord leveringskosten. De huidige "marktwaarde" van uw te salderen zonnestroom bedraagt slechts ongeveer 8 eurocent voor de leveringscomponent (mijn Greenchoice leveringsprijs is momenteel 7,88 eurocent incl. BTW/kWh). Er staat in dit volledig opnieuw geformuleerde wetsartikel niets over de variabele transportkosten (incl. systeemdiensten tarief en BTW!!!) noch over de zeer belangrijke post energiebelasting (momenteel 8,65 eurocent incl. BTW/kWh!!!) die ook gesaldeerd moeten worden (totaal komt daarmee mijn huidige marktwaarde voor zonnestroom op 21,6 Eurocent/kWh). Dus als je puur naar de formele definitie kijkt, gaan alle "kleinschalige netinvoeders" als het aan EZ ligt driedubbel genaaid worden als we niet uitkijken...

  De "bedoeling" van het elders aangehaalde "te introduceren" capaciteitstarief schijnt te zijn dat het Ministerie van Financiën ogenschijnlijke benadeling van decentrale invoeders zou moeten gaan compenseren. Maar ziet u in dit wetsartikel soms dat dat moet geschieden, dat dat voor de volle honderd procent dient te gebeuren, en dat dat ALTIJD voor die volle honderd procent "gecompenseerd" moet worden, ook door de nog onbekende toekomstige ministers van Financiën??? Neen, DAT staat er dus niet. Zo'n gifaddertje in de nieuw te formuleren elektriciteitswet zou voor zonnestroom invoeders met hun dure PV-installaties dus wel eens extreem nadelig kunnen gaan uitpakken. Wie de ontwikkelingen in de regelgeving een beetje kent in Nederland, kan niets anders concluderen dan dat hier weer zeer bewust de PV-markt bedreigende formuleringen in de Wet gemanoeuvreerd dreigen te worden. Door een Ministerie wat fossiele boterbergen op het hoofd heeft, wat wel van een radioactief sausje houdt, en die zonnestroom opwek door particulieren te vuur en te zwaard bestrijdt (tenzij ze door de politiek "gedwongen" worden, dan wordt er een gruwelijke subsidieregeling uit de goochelhoed getoverd)...

  Daar komt nog eens bij dat ondanks alle politieke gekrakeel over die extreem beruchte 3.000 kWh maximale netinvoeding ("stekker er voortijdig uit in "In Goede Aarde" in Boxtel), er helemaal niets aan deze volslagen krankzinnige, de markt kapot makende barrière gedaan wordt op het moment dat dat juist moet gebeuren: wijziging van de Elektriciteitswet, dus uit de Wet slopen die krankzinnige "cap"! Als dat NU niet gebeurt, gaat het NOOIT gebeuren. Resultaat: de zonnestroom markt zal in Nederland dan altijd met bloedend hoofd tegen die ruwe betonplaat aan stoten en er zal nooit een volwaardige markt ontstaan, terwijl de rest van de wereld doorscheurt met briljant ontworpen en de markt werkelijk "stimulerende" feed-in regimes...


  ^^^
  De naam die ik aan deze screendump heb gegeven is niet voor niets "Art31c fossiel verkracht". Deze screendump komt van Kamerstuk KST 116135, dossier nummer 31374 nr. 3, zelfde gegevens van het Wetsartikel stuk hierboven. Dat is van de voor EZ karakteristieke, 61 pagina's tellende zogenaamde "Memorie van Toelichting" op de talloze Wetswijzigingsvoorstellen, waarmee EZ definitief wil afrekenen met de - wat hen betreft - "bevoordeelde" positie van decentrale zonnestroom opwekkers, door artikel 31c nu opeens gelijkwaardig te willen stellen voor "alle decentraal kleinschalig opgewekte elektriciteit" (let op: hier staat nergens het hier blijkbaar opeens niet van toepassing zijnde woord "duurzaam"!!!).

  Waarmee EZ in eerste instantie wil bewerkstelligen dat via de verkoop van nu door van der Hoeven te subsidiëren HRe ketels de zonnestroom bij particulieren van het net weg geconcurreerd zal gaan worden door verbranding van fossiel gas (en mogelijk zelfs nog andere puur fossiel gevoede opties!). Hiermee wordt op extreem discutabele gronden op wettelijke basis fossiele stook als een "gelijkwaardige" optie gepresenteerd als emissieloze opwek van uit zonlicht verkregen elektriciteit. Wat het natuurlijk ab-so-luut niet is en wat het dan ook nooit zou mogen worden.

  EZ heeft daar uiteraard totaal geen boodschap aan, aan dat soort duurzame geleuter (die zouden decentrale duurzame opwekking het liefst door de plee spoelen als ze de kans kregen), de directeur generaal heeft de pennenlikkers weer even flink met de zweep gegeven de afgelopen tijd, en de Tweede Kamer gaat dit (en al die ranzige onzin die in die krankzinnige pakken papier weer staan opgelepeld) natuurlijk gewoon "slikken". Kunt u vergif op gaan innemen...

  Let in het eerste deel van de tekst trouwens ook heel goed op dat lulverhaal over die meters. Het zwaard van Damocles hangt aan een extreem rafelige haar boven de automatisch salderende Ferrarismeter die EZ haat en die ze het liefst met een voorhamer aan diggelen zouden willen slaan... Ze liegen ook hier weer dat het gedrukt staat dat de huidige praktijk zou zijn dat bestaande meters invoeding en verbruik kunnen meten. In de meeste meterkasten hangt nog steeds de automatisch salderende Ferrarismeter, die dat niet kan. En wat helemaal geen probleem is. Alleen bij de lakeien van van der HO-Even en bij de energiebranche wordt dat blijkbaar als een "probleem" ervaren. En dus moet de Elektriciteitswet maar weer eens naar hun nukken en grillen aangepast worden...

Via de onder de eerste screendump opgegeven Parlando link kunt u onder het dossier nummer 31374 alle stukken downloaden. Als u d'r zin an heeft. Het is echter wel degelijk ook in uw belang dat u eindelijk eens in de gaten gaat krijgen wat voor zwaar onder regie van EZ in gang gezette machinaties er in werking worden gesteld op de Nederlandse energiemarkt, en wat dat voor u voor een (vermeende!) "voordelen" van de hoge heren en schaarse dames dan wel zouden moeten gaan opleveren...

Conclusie: Dit is en blijft NEEderland gasland, beste mensen. Het allerlaatste kubieke centimertje aardgas zal uit onze bodem geperst moeten worden, al kost het bakken met fossiele energie. En dat laatste cm³ zal voor de allerhoogste prijs afgezet gaan worden, bij voorkeur via zo'n lucratieve toverketel bij de dom gehouden consument. Wat "daarna" komt, als het allerlaatste druppeltje gas uit de schoot van Moeder Aarde ontfutseld is? "Na ons de zondvloed", zou wellicht eens op de pui van die gevel van dat onmogelijke bureaucratenbolwerk in Den Haag geschilderd moeten worden...

Misschien maar even afsluiten dan maar met een wellicht onbedoeld antwoord in het gisteren (?) verschenen Volkskrant artikel over de HRe ketel, en of u er wel of niet verstandig aan zou doen om zo'n ketel te kopen:

"Wie jaarlijks meer dan tweeduizend kuub gas verstookt, doet er verstandig aan te wachten. Een huishouden dat minder gas verstookt, wekt met zijn HRe-ketel te weinig elektriciteit op om het prijsverschil te rechtvaardigen."

Het is maar dat u het weet. Ik zou toch maar eens naar de zonnecollectoren, zonnestroompanelen en warmtepomp leveranciers gaan kijken als ik u was. Nadat u uw huis volledig heeft geïsoleerd op deskundige wijze. Dan komt u vanzelf dik onder die 2.000 kuub en heeft u die hele "innovatieve" HRe ketel niet meer nodig...

Volkskrant 26 (?) april 2008, Bard van de Weijer: "Televisie en spaarlamp branden op stroom van eigen teelt" (artikel over HRe ketel en nog in ontwikkeling zijnde brandstof cel ketel die veel meer elektra zou maken; kreeg ik doorgestuurd van een Polder PV lezer, waarvoor dank)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/29970913#29970913 (openings-post van ene "Lethal" [werkt bij een belanghebbend energiebedrijf] op het Duurzame Energie forum van Tweakers waarmee een gepeperde discussie wordt geopend over de al dan niet vermeende voordelen van de HRe ketel en er wat tegengas wordt gegeven in diverse posts op dezelfde en er op volgende pagina's...)
http://tinyurl.com/4ypo7j (verkorte link naar het nieuwsbericht op de EZ website)
http://www.senternovem.nl/energietransitieng/nieuws/super_cvketel_bespaart_uitstoot_van_miljarden_kilos_co2.asp (SenterNovem, ook een satelliet van EZ, doet er nog een schepje bovenop...)
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/184581 (nogmaals, met zeer interessante "pro" reactie van Paul Cohn [van Opgewekt.nu], alleen heeft hij het daarbij dan wel over op zonne-energie aangedreven stirling motoren/WKK concepten, en dat is toch fundamenteel anders en veel interessanter dan een gas-gestookt exemplaar)

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm
Floris Wouterlood had op 23 april al een typisch smakelijk stukje gewijd aan de HRe ketel. Ik ben het echter op enkele punten niet met hem eens:


(a) De "marktrijpe" HRe produceert juist vooral warmte, elektra is min of meer bijzaak, zie het door mij aangehaalde voorbeeld. Floris verwart de HRe hier met de o.a. door NUON ontwikkelde, doch nog bepaald niet marktrijpe brandstofcel-HRe die meer elektra zou gaan maken dan warmte, en daarmee een nog geduchter concurrent van zonnestroom van eigen dak zou gaan worden, vooral als die ook onterecht gesubsidieerd zou gaan worden.

(b) Het aan het net teruggeleverde overschot zou de HRe eigenaar "niets" opleveren, zelfs "gratis" aan "het energiebedrijf" geleverd worden volgens Floris. Dat was in het begin van de plannen min of meer waar, en daar heb ik al het nodige schuim voor op de lippen gehad destijds. Er werd door dezelfde Hans Overdiep van GasTerra over "wegstrepen" gesproken omdat het overschot "verkocht" zou moeten worden aan de leverancier, waarbij de miezerige "marktconforme" verdienste van een paar euricent weg zou vallen tegen volslagen gestoorde tevoorschijn getoverde "parkeerkosten" die de netbeheerders brutaal dreigden te gaan heffen. Echter, als het door mij hierboven gekraakte volledig door EZ bureaucraten herschreven artikel 31c van de E-Wet daadwerkelijk zijn beslag gaat krijgen, worden de fossiele HRe stokers op exact dezelfde wijze behandeld als de duurzame zonnestroom invoeders, en zouden ze dus ook (volslagen gestoord) "recht" hebben op saldering tot 3.000 kWh netinvoeding per jaar. Ergo: ze krijgen dan ook de marktwaarde van hun stroomafname voor hun opwek uitgekeerd, al zou dat wel eens (net als voor de huidige en nieuwe zonnestroom opwekkers) gezien de definitie "levering" in het herschreven wetsartikel wel eens heel erg vies kunnen gaan uitpakken. Het is in ieder geval niet "niets", al krijgt het totaal onterecht dezelfde "marktwaarde" als de enige echte duurzame decentrale bron die nu een zinnige optie is voor particulieren: zonnestroom!

(c) Dat er CO2 uitstoot betaald zou moeten gaan worden door particulieren is natuurlijk op zich puur milieutechnisch en "de vervuiler betaalt" indachtig een volstrekt logische (en feitelijk in een later stadium te implementeren) gedachte. Maar gezien het feit dat CO2 emissiehandel extreem mistige materie is en de ervaringen daar tot nu toe mee zo'n beetje wijzen op maffiose praktijken, waag ik het te betwijfelen of zelfs de meest reteconservatieve politicus het in zijn ranzige hersenpan gaat krijgen om zo'n heilloze weg te gaan bewandelen zolang niet klip en klaar duidelijk wordt dat de grootindustriële en kleinere bedrijfsmatige CO2 uitstoters keihard op hun uitstoot aangepakt zullen gaan worden. Pas als dat allemaal in kannen en kruiken is, zou er een legitieme basis zijn om ook particuliere olie, kolen, en gasstokers met CO2 uitstoot boetes (noem gewoon de naam van het beest) te gaan belasten. Echter beslist geen seconde eerder.

De conclusie van Wouterlood onderschrijf ik uiteraard. Sla die HRe ketel direct over en ga voor 100 procent duurzaam s.v.p.!

Eerdere stukken op Polder PV over de "micro-WKK"/HRe/toverketel/magic boiler:

Micro-WKK advertentie Gasterra (7 mrt. 2007)
Netbeheerders beginnen hondsbrutaal te worden bij de netinvoeding (14 feb. 2007)
Decentrale netinvoeders en energie-pioniers, opgelet! (17 jan. 2007)


25 april 2008: Heeft Polder PV invloed??? Volgens een lezer van de site, die me mailde wel, en wel bij de NMa...:

"Een plaatsgenoot tipte me over dit bericht van de NMa. Gezien je brief richting de NMa is dit wel een gelukwens waard!"

Ik heb de afzender bedankt voor zijn leuke en bemoedigende mail, maar ook direct wat vraagtekens geplaatst bij de (vermeende) connectie tussen mijn brief, die was opgesteld n.a.v. een "consultatieronde" door de NMa over de belangrijkste aandachtsgebieden voor 2008, en het genoemde Besluit (of eigenlijk: serie besluiten) die gaat over extreem ingewikkelde materie om de "prestatie" van de netbeheerders op het vlak van het transport van gas middels een zeer mysterieuze "x-factor" terug te koppelen naar de transport tarieven die de netbeheerders aan hun klanten mogen doorberekenen. Een soort van prestatiebeloning dus. Daar ging het in mijn brief van vorig jaar beslist niet over, al is het aan de ketting leggen van de netbeheerders (monopolisten), en een veel aggressievere politiek ter bevordering van duurzaamheid door de NMa wat mij betreft absoluut essentieel om nog een geloofwaardige "markt" te krijgen in ons in fossielen gedrenkte land.

Ergo: leuk als mensen denken dat Polder PV "impact" heeft bij de grote instituten. Dat PPV impact heeft is denk ik wel op sommige vlakken evident (ik was gisteren bij een eerste bijeenkomst van het Renewable Energy Fund van Triodos Bank, en de fondsbeheerder bleek mijn site te kennen... ; energieholding NUON verwijst de eigen klanten door naar PPV voor info over zonnestroom, dat soort leuks). Al zijn dat soort zaken verder vaak lastig aan te tonen. Politici zelf zullen niet graag erkennen dat argumenten waarmee Polder PV rijkelijk strooit (recentelijk nog in extreme mate betreffende de SDE regeling) wellicht beter zijn dan de prut die ze van energieambtenaren dagelijks aangereikt krijgen (om ze verder het fossiele moeras in te lokken). Maar af en toe gloort er weer een sprankje hoop. Al wordt dat vonkje als je effe niet zit op te letten ook weer regelmatig met een ijskoud bad van bureaucraten ellende gedoofd..

We houden de moed d'r in, maar ik ga niet al uw problemen oplossen en ook ik ken mijn grenzen. Revoluties worden uiteindelijk niet succesvol door individuen, maar door volksbewegingen. Daartoe dient massaal het comfortabele pluche verlaten te worden en moeten we "an die harte Arbeit". Wie geen vuile handen wil maken, moet niet zeuren...


 
^
TOP

23 april 2008: Inkoppertje voor open deur: "te weinig schone energie". Blijkbaar kan het niet vaak genoeg gezegd worden, want eigenlijk wisten we het natuurlijk al dat de marktontwikkeling van duurzame energie in Nederland om te janken zo slecht is, zeker gezien de vaart die er in zit bij diverse (omringende) Europese landen, met procentpunten groei per jaar (Duitsland van 11,8 in 2006 naar 14,2 procent duurzame elektriciteit in 2007). Na het instorten van de biomassa (lees: palmolie) bijfik op een bedje van zéér fossiele steenkool, vorig jaar, was al duidelijk dat ondanks de sterke (tijdelijke!) groei in windstroom productie (combinatie van forse bijplaatsing capaciteit en een gelukkig goed windjaar), de groei negatief zou zijn. Het CBS grafiekje over duurzame elektriciteit kon niet dramatischer de verschrikkelijke (doch in het opzicht van niet-duurzaam gecertificeerde palmolie bijstook terechte) gevolgen van jaren investeerdersvertrouwen vernietigend wipkip beleid in Den Haag weerspiegelen.

Het drama is nu opnieuw knallhart door het CBS herbevestigd, in het overall energie (dus incl. duurzame elektriciteit) plaatje in het laatste overzicht. Dus nieuw is het niet, maar het is goed dat het er weer eventjes flink bij Den Haag ingewreven wordt wat hun rampzalige rollercoaster beleid voor een "nuchtere gevolgen" heeft voor de harde cijfers. En daar draait het om, en om niets anders.

^^^
Overzicht aandeel in procent van "duurzame" energie in het totale energieverbruik in Nederland. Na enkele redelijke jaren met behoorlijke groei, echter grotendeels veroorzaakt door uitermate dubieuze bijstook van met name palmolie (niet gecertificeerd "duurzaam") in 2003-2005, kwam er in 2006 de klad in (MEP subsidieregeling afgeknepen en 18 augustus 2006 door Jopie Wijn dichtgegooid), en daalde de bijstook zelfs in 2007. Alleen door de tijdelijke groei van de hoeveelheid windstroom productie kon het niveau gestabiliseerd worden. Voor duurzame elektriciteit (als onderdeel van duurzame energie) was het echter een negatieve groei in 2007. Hoera, iets om "trots" op te zijn in een van de rijkste naties ter wereld, we zitten op een miezerige 2,8% en blijkbaar is het welletjes geweest...
© CBS Voorburg

Zeker met deze gegevens in het achterhoofd, met de grote problemen bij de plaatsing van windturbines (zowel op land als op zee, door een scala aan factoren), bij de fors gestegen materiaalkosten en, door mondiale marktexplosie, lange levertijden voor met name windturbines (staal, motoren, etc.), met het gegeven dat er terecht een Tweede Kamer meerderheid is voor het uitgangspunt dat uitsluitend bewezen duurzaam geproduceerde biomassa gesubsidieerd mag worden (dwz. dat niet duurzaam geproduceerde biomassa niet verboden wordt, maar dat het geen subsidie kan krijgen), en het feit dat de SDE dichtgenaaid is als een kerstkalkoen met talloze, de markt aan een stevige ketting leggende "caps", geeft nog steeds vraagtekens bij het beantwoorden van de grote brandende vraag of in 2010 zelfs die armetierige en beschamende 9% duurzame elektriciteit van Jopie Wijn behaald zal gaan worden.

Er moeten dus nog wat "wondertjes" gaan gebeuren in Nederland ("forse versnelling" volgens Geijtenbeek van het CBS) om zelfs maar 5% duurzame energie (totaal) te gaan halen in 2010. Of de SDE regeling, EZ, Cramer of wie dan ook daarvoor nog wat konijnen uit de goochelhoed kan toveren is zeer de vraag. De tijd begint nu echt krap te worden, want 2010 begint al over ruim 20 maanden...

En André Wakker van het ECN gebruikt dan nog het understatement dat het huidige beleid "te fragmentarisch en ondoordacht" zou zijn. Dan mag hij wel eens bij EZ gaan navragen hoe het toch komt dat er op dat ministerie 17 maanden over het in elkaar rammen van een krankzinnig ingewikkelde en onnavolgbare SDE regeling wordt gedaan, en of dat dan wel tot een "doordacht" resultaat zal gaan leiden...

20 procent duurzame energie in 2020??? Voor de optimisten onder ons: stel dat die 5% in 2010 werkelijk behaald gaat worden, dat betekent dan 1,5% toename per jaar tot en met 2020... Wakker wil een "deltaplan duurzame energie". Prima. Eerst eventjes schoon schip maken en alle saboteurs en dwarsliggers de laan uit sturen s.v.p. Bureaus leeg ruimen, per spoedkoerier de volledige tekst van het Duitse EEG laten overkomen, beedigd vertaler de zooi laten vertalen, en uitvoeren die handel (= duurzame elektriciteit), evenals het nagelneue Erneuerbare Wärme Gesetz voor duurzame warmte (Nederland doet al vier jaar over een of ander supervage "Warmtewet" en we hebben nog steeds niks...). Hebben we verder helemaal geen bureaucraten voor nodig, maar vooral decentrale duurzame energie producenten. Burgers en heel veel kleinere bedrijven en instellingen, dus.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-90120-wk.htm
http://www.volkskrant.nl/economie/article529751.ece/Te_weinig_schone_energie_in_2010


22 april 2008: Hoe hangt de duurzame vlag er bij? Rembrandt (99,99% zekers weten: Koppelaar, natuurlijk, van Peak-Oil) heeft volgens mij de nodige nachtelijke uurtjes alle (duurzame) energie moties uit het Nederlandse parlement bij elkaar geschraapt van de afgelopen tijd (incl. de exemplaren die afgevallen zijn en de nog niet "verwerkte" moties), en er een fraai lijstje van gemaakt. Rembrandt: you are a hero! Wanneer krijgt Rembrandt een lintje?

Of het de duurzaamheid in Nederland structureel beter zal maken, dat is een héél ander verhaal.

Polderjongen heeft alvast een inhoudelijke bijdrage over een van de helaas (op instigatie van EZ) onthoofde moties geleverd...

http://sargasso.nl/archief/2008/04/22/overzicht-energiemoties-tweede-kamer


22 april 2008: Nederland aan het eind van de mondiale fossiele smeerpijp. Het is werkelijk niet te geloven waar je tegenwoordig "trots" op moet zijn als natie. Nederland gaat de CO2 shit van de Arabieren opslaan. En daar gaan we "kampioen" in worden. Daar moeten wij, als rijke natie die drijft op aan bloedhandel en milieufascisme verdiend geld, apetrots op zijn, dat wij de zwijnerij cq. het gasvormige afval van in olie verzuipende potentaten in onze heilige polderbodem gaan opslaan. En dat moeten we natuurlijk hartstikke duurzaam noemen. Daar mag dan dus ook best wel subsidie bij...

Krijgt u inmiddels ook niet een brok in uw keel van nationale trots? Voelt u van deze ge-wél-di-ge ontwikkelingen die ons nog meer welvaart zullen brengen ook al de waterlanders in uw ogen opborrelen, daarbij onze rood-wit-blauwe driekleur weerspiegelend? De driekleur die straks fier wappert boven het van kern- en kolencentrales, en van met Verweggistan biomassa gevulde terminals vergeven landschap?

Zum kokhalzen!

http://www.senternovem.nl/taskforceccs/nieuws/nederland_koploper_bij_opslag_co2.asp


21 april 2008: De allerhoogste tijd. Op de geweldig informatieve, inspirerende, en altijd bomvol superlekkere duurzame energie grafieken staande "erneuerbare energien" site van het Duitse BMU, is recent een bemoedigend persbericht verschenen over een druk bezochte voorbereidings-bijeenkomst (10-11 april 2008 in Berlijn, 170 deelnemers uit 60 landen) voor de oprichting van een mondiaal, onder de UN ressorterend Internationaal Agentschap voor Duurzame Energie, naar analogie van het door fossiele belangen gedomineerde IEA en het radioactief stralende IAEA. Genaamd IRENA, naar het idee van de zijn tijd vele jaren voor zijnde duurzame energie voorvechter Hermann Scheer die nog steeds in de Duitse Bondsdag elke keer weer de conservatieve meute fileert die met hun fossiele/atomaire ramppolitiek telkenmale weer de zoveelste doodlopende, van diepe valkuilen voorziene steegjes in wil.

Scheer houdt ze bij de leest, komt regelmatig met vernietigende argumenten, en krijgt steeds meer invloed, al zullen zijn machtige, aan fossiel en uit afgeschreven kerncentrales radioactief stralend bloedgeld slapend rijk wordende tegenstanders dat nooit openlijk toegeven.

IRENA staat uiteraard voor "International RENewable Energy Agency". Het werd nu echt de allerhoogste tijd dat een volledig onafhankelijk supranationaal orgaan van gezag harde (politieke) noten gaat kraken voor de bevordering van de versnelling van de ontwikkeling van hernieuwbare energie op deze aardkloot. Met de nadruk op hernieuwbaar. En geen dramatische gevolgen hebbend voor de voedselvoorziening en biodiversiteit, om maar eens een zeer heet actueel thema te noemen.

Mijn inschatting is (maar ik kan me vergissen) dat er geen vertegenwoordiger van EZ bij die druk bezochte bijeenkomst was...

Voorziene oprichtingsbijeenkomst IRENA (! tuurlijk, direct de sokken d'r in zetten !): herfst van dit jaar...

Weer zo'n mooie van de heer Scheer, in de hoop dat heel wat fossiele lieden hun gevoelige vingers daar aan zullen branden:

"“Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania,” he says, letting out the characteristically jolly chuckle that escapes whenever he is making a serious point. “And the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy”."

citaat: Guardian, 16 April 2008

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/012/1601231.pdf (vragen van Bündnis90/Die Grünen aan de Bondsdag voor de ondersteuning van de oprichting van IRENA, 11 april 2006)
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/41184/ (bericht over IRENA op BMU Eneuerbare Energien site)
http://www.eurosolar.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=10 (oproep om IRENA in het leven te roepen. Let op de datum... reeds van mei 2001!)
http://www.hermannscheer.de (persoonlijke site van Hermann Scheer, zoek op zijn site op IRENA)


20 april 2008: Het roer moet om, en liefst ook snel. Hier hoeven weinig woorden aan vuil gemaakt te worden. Opdoeken die Ministeries van ongebreidelde en hersenloze groei. Oprichten dat Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling. NU! Lees het nieuwste initiatief van heel veel verstandige mensen (wordt morgen uitgebreid belicht), o.l.v. de econoom Bob Goudzwaard:

http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=9830&photo=


20 april 2008: Internationaal transport verziekt alle bereikte CO2 reductie ... en het MNP liegt daarom lekker over het behaalde resultaat, want ze verzwijgen de fascistoïde uitstoot van zowel het door de Staat gefaciliteerde en in extremo bevorderde luchtvaartverkeer (er zijn alweer plannen voor de zoveelste nieuwe airstrip van het tot een Staat in de Staat gegroeide Schiphol), als het byzonder vervuilende internationale scheepvaartverkeer. Alle moeite en geld die in reductie bij alle overige sectoren is/wordt gestoken wordt allemaal ongedaan gemaakt doordat mensen en goederen op bizarre wijze over deze aardkloot versleept blijven worden (en wel: in verhevigde mate), en de fossielen er in verhoogd tempo door gejaagd worden. Hoe blind kun je zijn en hoe smerig kun je je eigen bevolking voorliegen over de bereikte "resultaten"...

http://www.milieudefensie.nl/klimaat/nieuws/cijfers-co2-uitstoot-vertellen-de-halve-waarheid


15 april 2008: WISE girl/guy gevraagd. In vervolg op hun smaakmakende campagne "Groene Stroom Ja Graag!", wil atoom energie relativerend initiatief WISE, de denktank op het vlak van de achterhaalde "optie" kernenergie in Nederland en daarbuiten, gaarne een kundig mens in huis halen. En dat mens gaat groene stroom in Nederland tot het meest begerenswaardige, supersexy spullie maken wat straks zoveel miljoenen Nederlanders uit hun stopcontact willen krijgen, en niks anders. Zodat niet alleen Borssele veel vroeger dan van Geel wil, en als nachtmerriescenario voor de Krom, Halbersma (VVD), en de hele EZ kliek, binnenkort dicht mag. Maar wat al die nieuwe kolencentrales "met mogelijkheid van CO2 afvang" ook tot de desinvestering van het eerste decennium van het nieuwe millennium zal gaan maken. En dan gaan we al die groene stroom natuurlijk niet uit Noorwegen halen via een nu al "overspannen" NorNed kabeltje, want REC "our business is solar energy" wil natuurlijk wel massaal schone eigen hydropower voor het bakken van al hun mooie solar grade silicium wafers en cellen overhouden, toch? Dat gaan we die paar Noren niet afpikken, bent u mal! We gaan al dat kostbare groene spullie gewoon van eigen bodem, dijk, dak, of continentaal plat opwekken, zoals dat hoort bij een beschaafd (en aan historische "Gouden Eeuw" plundertochten stinkend rijk geworden) land ...

Sollicaties naar deze Baan van Het Decennium, zie de link.

Groene Stroom logo: © WISE

http://www.tegenstroom.nl/node/937


9 april 2008: Het kan altijd nog een graadje erger... Van der Veer (Shell) heeft iets te dicht bij een van zijn off-shore windturbines gestaan en heeft daarbij ernstig hersenletsel opgelopen...

"Op zijn minst moeten bedrijven emissierechten krijgen voor de kooldioxide die ze opslaan", aldus Van der Veer. Die kunnen ze vervolgens op de markt van verhandelbare emissierechten verkopen...

(Van der Veer = praatgraag CEO van fossiele moloch Shell)

Ergo: Eerst goud geld verdienen aan de extractie van in miljoenen jaren langzaam gegroeide fossielen uit de schoot van Moeder Aarde zonder ook maar een moer te doen om de aangerichte schade te herstellen. Dan ook nog eens bergen Euri verdienen aan absurde en extreem mistige handel met emissierechten en wat al niet. En nu, om na het affikken van die rotzooi in kolen- en gascentrales te voorkomen dat de gebonden kooldioxide in verhoogde mate in de atmosfeer van diezelfde levende planeet terechtkomt ook nog eens het reeds zeer goed gevulde handje bij Vadertje Staat ophouden om het spul dan maar weer zwaar gesubsidieerd en wel in Gaia's geschonden schoot terug te gaan zitten proppen????????????

Hoe gek moet dit land/deze planeet eigenlijk nog worden?

Een reactie van de hieronder gelinkte site:

"Dit gaat maar door dit gaat maar door. Ongelooflijk allemaal."

Dit is nog maar een van de reacties van het niveau "poeslief".

Ik kan niet zo snel iets vergelijkbaars verzinnen, want ik moet alweer al mijn vullingen van de grond oprapen. Shell . Was dat niet die olieboer met bloed aan de handen van door lokale despoten over de kling gejaagde Nigeriaanse burgerslachtoffers? Dat bedrijf wat zo her en der op de aardkloot nog wat "vervuilde lokaties" heeft rond liggen slingeren die liever vergeten worden en bij voorkeur buiten de boeken worden gehouden? Het concern wat bakken met geld uitgeeft aan tenenkrullende groenwas reclames? De moloch die moessons aan windhandel verdient door de kunstmatige koppeling van de olieprijs aan de gasprijs? Het instituut wat zo'n beetje in alle lucratieve energie branches haar grijpgrage tentakels heeft? Wat weigert om echt duurzaam te gaan en CSP centrales te gaan bouwen? Die een zeer interessante CIS dunne laag PV-technologie heeft ontwikkeld, waar we vervolgens maar niks van horen, lately? Wat een record van 27,6 miljard dollar winst incasseerde in het lucratieve jaar des Heeren 2007 en van gekkigheid niet meer weet wat ze met al dat geld (waarvan hele economieën zouden kunnen draaien) moeten doen?

Meneer Balkenende. Wilt u zo vriendelijk zijn, alstublieft, om de heer van der Veer direct naar het dichtstbijzijnde zwaar beveiligde gesticht af te laten voeren wegens Staatsgevaarlijke uitlatingen? Die man vraagt gewoon om revolutie!

Levensgevaarlijk om die los te laten lopen!

http://tinyurl.com/4zjg52 (verkorte link naar politieke forumpagina op Google.com met wat aardige en iets minder aardige reacties...)


1 april 2008: Pagerank inschrijving Polder PV met gevolgen. Van een oude rot in het "vak" kreeg ik de tip om me bij de PageRank service van Google in te schrijven. De oude rot was blijkbaar nogal onder de indruk van het aantal plaatsen waar mijn site "gelinkt" stond (rond de 2.000...), en suggereerde dat ik me dan ook direct zou kunnen aanmelden.

Wel, dat heb ik gisteren gedaan (gratis service, ook Polder PV blijft een 'ollander), en het resultaat "mag er zijn", kan ik wel zeggen. Na 1 dag al in de PR4 lijst:

Polder PV staat al meteen op de 8e plaats in deze rating, zelfs al 2 plaatsen boven een ogenschijnlijk bekende (?) site als "Beste-Startpagina"...

U kunt trouwens nog een zetje extra tegen Polder PV geven als u via onderstaande link en in het achterste vakje op het eerste symbool te klikken een waardering voor de site geeft.

U kunt ook nog steeds via "websitejudge" Polder PV van een onafhankelijk oordeel voorzien...

http://websitejudge.com/nl/natuur/milieu/www.polderpv.nl
http://www.pagerank-service.nl/sort_pr_4.html


30 maart 2007: Van der Hoeven en Cramer liggen elkaar niet. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen: de beleidsambtenaren van EZ en VROM kunnen (inmiddels) elkaars bloed wel drinken. Zodra een VROM ambtenaar de "beleidsruimte milieu" op het vlak van energie (het opgeeiste werkveld van EZ) dreigt te overschrijden, wordt subiet en met veel bombarie de kop afgehakt van de al te voortvarende ambtenaar. Maar het feit dat VROM als hoofdtaak het kernenergie dossier onder haar hoede heeft (zoals dat Gaia zij dank ook in Duitsland het geval is), zet al jaren zeer veel kwaad bloed bij de beleidsambtenaren bij EZ. Die er geen enkel probleem in zouden zien om er een paar van die door bevriende big boys te opereren nucleaire installaties in ons gezegend fossiele landje bij te laten plempen. Het is in sommige kringen reeds gesignaleerd dat kernenergie vooral succesvol lijkt in landen die al een forse CO2 uitstoot hebben, en die wordt vooral veroorzaakt door een op centralisme ingestelde energiebranche waarin voor decentrale, onafhankelijke opwekking uitsluitend een marginale plaats geaccepteerd lijkt te worden.

Zie het reeds maandenlang smeulende kolencentrale-kernenergie "dossier", en u weet: hier hebben we een splijtzwam en een gloeiend hete aardappel van formaat, die de politieke besluitvorming over energiezaken op het scherpst van de snede gaat zetten. Tot nu toe werd deze strijd vooral in achterafkantoortjes gevoerd, ver van de publieke tribune. Het lijkt er op dat het strijdtoneel zich aan het verplaatsen is naar het "openbare debat" in politiek Den Haag. Al gebeuren er in die van slangenkuilen voorziene arena de meest bizarre dingen, zoals plotselinge wijzigingen van teksten op openbare webpagina's van betrokken Ministeries...

http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=8563&photo= (bericht oorspronkelijk op Energeia, 26 maart 2008)


 
^
TOP

20 maart 2007: Zo, die onzin ook weer afgeserveerd. U zult op Polder PV zelden iets over de Heilige Koe vinden. Quite rightly so, of course. Heilige (stalen) Koeien horen niet op een duurzame energie website (zeker niet op een zonnestroom site). Ik heb (mijn hele leven al) een hekel aan die dingen en ik zie het gemotoriseerde verkeer als een van de allerergste klimaat- en energieproblemen waar de minste vooruitgang in wordt geboekt, hetgeen onacceptabel is. Er ging echter door de wereld het nogal onwaarschijnlijke verhaal dat de "Prius", een van de weinig echte innovaties die daadwerkelijk commercieel wordt geproduceerd en verkocht (niet geheel onbelangrijk, dromen verkopen niet zo goed) het op milieutechnisch gebied zou afleggen tegen de beruchte, door mij af en toe belachelijk gemaakte "Hummer". Dat laatste geval is een absurd, wereldvreemd bakbeest op veel te hoge poten wat speciaal lijkt te zijn ontworpen voor superego's, yuppen met veel te veel geld op de rekening, of vereenzaamde randfiguren die denken middels een aan extreme vorm van obesity lijdende, met veel te veel staal uitgeruste doodskist op oversized wielen iets te kunnen betekenen in de zoveelste vaderlandse file.

Goddank zijn er nogal wat "wise guys" (en girls) op deze aardkloot, en ene meneer Brendan I. Koerner van "The Green Lantern" heeft op Slate.com net een fantastische samenvatting gepresenteerd over de complete bollocks en giga brood @@p die dat onwaarschijnlijke verhaal feitelijk is. Het stuk is hoogdravend Engels maar goed leesbaar. Uiteraard ook een venijnige reactie ("gzuckier"), maar dat krijg je in het van testosteron overlopende autowereldje. Hummer versus Prius zal nog wel een tijdje wat stof doen opwaaien, alleen is het broodje @@p over "Hummer better than Prius" me dunkt nu wel afgeserveerd.

Aan mij is al die onzin verder niet besteed, ik bespaar dagelijks bakken met geld door die ondingen te mijden als de pest. Ik zou nog niet dood gevonden willen worden, zowel niet in een Hummer, als in een Prius... (ja, ja, mijn schoonouders hebben zo'n fraai ding, maar dat is hun keuze...).

Een leuk minicitaatje uit het stuk van Koerner (het ging in de hele hoax namelijk vooral over het - vermeende - nikkelverbruik):

"... the Hummer's frame, for example, has twice as much nickel as the Prius'."

http://www.slate.com/id/2186786


15 maart 2007: De Leugen Regeert - ook bij het journaille. Meestal zijn het de energiebedrijven of de politici dan wel de energie ambtenaren, die allemaal boterbergen van belangen op hun hoofd hebben en bijna dagelijks over energie de meest onwaarschijnlijke leugens, onzin, dan wel zeer bewuste verdraaiingen van de waarheid uit hun mond of pen laten vallen. Ditmaal viel mij een heel ander soort leugen op. Van een journalist die - blijkbaar - niks snapt van de verhoudingen op de energiemarkt. Het is al een iets ouder stuk (29 feb. 2008), maar relevant genoeg om hier aan te stippen. Rode vetdruk van Polder PV:

Hoger nachttarief: stroom kan uitvallen
DEN HAAG - Het Nederlandse elektriciteitsnet dreigt overbelast te raken, nu het voor veel huishoudens minder loont om de wasmachine ’s nachts te laten draaien. Die waarschuwing uit CDA-Kamerlid Jos Hessels.

Begin dit jaar verhoogde de energiemaatschappijen Essent en Nuon de tarieven voor nachtstroom.

Hessels vreest dat als het straks niet meer loont ’s nachts je bed uit te komen om een apparaat aan te zetten, iedereen gewoon overdag de vaatwasser aanzet. “Dat betekent dat er extra energiecentrales moeten worden gebouwd om die gestegen vraag naar elektriciteit overdag aan te kunnen,” stelt hij.

De energiemaatschappijen zelf denken dat het wel meevalt. Volgens hen blijft het goedkoper om van nachtstroom gebruik te maken. Volgens Essent is een klant die nu net zo veel ’s nachts aanzet als vorig jaar slechts 1,60 euro per maand duurder uit. Nuon verlaagde het vastrecht voor energiemeters met dubbelstroom om het hogere nachttarief te compenseren.

Eneco heeft het nachttarief niet verhoogd.

Bron: AD.nl

Feiten:

Die CRAP van Hessels dat "het elektriciteitsnet" overbelast zou raken omdat de laaguren tarieven een beetje opgekrikt worden slaat echt als een tang op een varken. De verdeling van het volume in verbruik tussen laag en hoog tarief is in de meeste gezinnen al jaren veel meer verschoven naar de dag (of het weekend), omdat het huis inmiddels helemaal vol staat met apparaten die uitbundig gebruikt worden dan wel op standby staan. Ergo: het dagverbruik is al hoog, met name vlak voor de ochtend- en vlak na de avondspits. Ook het weekend verbruik (laag tarief) is al tijdenlang hoog, en dat is de grootste slokop van het totale laag tarief verbruik. Dat marginale beetje elektra wat 's nachts verbruikt wordt en wat - volgens Hessels - naar de dag verschoven zou gaan worden (onbewezen), maakt geen drol uit, zeker niet als de piekuren worden ontzien (een wasmachine wordt meestal niet in piekuren aangezet...). Mensen die servers hebben gaan echt dat ding niet uitzetten in de nacht (of het weekend), omdat ze (blijkbaar bij Essent Retail) 1,60 euri/maand meer aan hun stroom kwijt zouden zijn. En ze zullen die elektra consumptie niet naar de dag kunnen "verschuiven". Omdat dat ding de hele dag aan staat... Helaas, maar dat is de realiteit. Voor veel mensen is een dubbel tarief contract financieel bezien al jaren nauwelijks zinvol meer, alleen hebben ze dat al die jaren niet in de gaten omdat ze nooit een decente berekening van hun verbruikskosten maken en gewoon blind nota's van soms een paar duizend Euri betalen alsof het niks is...

Hessels is blijkbaar in de veronderstelling dat mensen hun bed uitkomen om - verondersteld - een paar cent met een wasbeurt te "verdienen" aan zogenaamd goedkope nachtstroom. Ik weet niet in welk tijdperk hij leeft, maar mijn inschatting is dat dat byzonder weinig mensen zullen zijn. Als ze dat "gedrag" al vertonen, is het: voor het slapen gaan de machine volproppen, schakelaar aan, pitten, en pas de volgende dag dat ding leeghalen (waarvan als je pech hebt het display de hele nacht heeft staan sluipverbruiken nadat de wasbeurt was afgelopen). Daar komen ze echt niet speciaal hun bed voor uit, meneer Hessels. Of ze wassen in het weekend. Overdag. Gaat echt geen extra elektriciteitscentrale voor aan het net hoeven, hoor, meneer Hessels (ik denk eerder aan de wasmachine aandoen wanneer de zon schijnt als je zo'n leuk batterijtje blauw PV-moois op je dak hebt liggen)...

Nu de grove leugen, in rood vetdruk. AD doet het voorkomen alsof "NUON" de getergde consument zou matsen met een lager vastrecht voor de "energiemeter" vanwege de verhoogde nachttarieven. Even op een rijtje zetten wat voor blunders AD hier maakt:

 • Wie is hier "NUON"??? AD doet het voorkomen alsof er maar één "NUON" is, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er is namelijk een Retail afdeling die uitsluitend over de levering gaat en die nulkommanul zeggenschap heeft over netbeheer, waar de meetdienst onderdeel van uitmaakt. En er is een onafhankelijke netbeheerder genaamd Continuon die met een zogenaamde "Chinese Muur" van de Retail afdeling is afgeschermd, die geen moer heeft te vertellen over leveringskosten, en die onder rigide controle van de DTe staat (inclusief de in rekening te brengen transportkosten). Hieruit concluderend: Datgene wat "Retail" respectievelijk "netbeheer" in rekening brengen heeft echt niets met elkaar te maken.

 • Feit. De verhoudingen per 1-1-2008 zijn bij de NUON holding (t.o.v. 2007):

  Levering NUON Retail kWh kosten
  continu tarief -6,2%
  nachttarief laag +2,4% (nachtstroom)
  nachttarief hoog -10,7% (dagstroom)
  avondtarief laag +2,8% (nachtstroom)
  avondtarief hoog -9,3% (dagstroom)

  Transport Continuon netbeheer kWh kosten
  alle kWh tarieven zijn gelijk gebleven, ook de nacht- resp. avond tarieven...

 • De metermarkt is (nu nog) zogenaamd "vrij". De netbeheerders konden doen en laten wat ze wilden met de "meetdienst" (ook wel: meterhuur). Toen de liberalisering er aan kwam (2003-2004), "roken" ze bij de "gereguleerde" jongens en meisjes blijkbaar ook geld, en verhoogden ze stiekem fors de meterkosten (niet "energie"meter, maar elektriciteitsmeter, gasmeter tarieven zijn niet gereguleerd) zonder tegenprestatie. Opeens maakte de NMa leuke grafiekjes van die prijsexplosie, de pleuris brak (een beetje) uit in de Tweede Kamer, en de meterhuur moest weer "gereguleerd" gaan worden. En wat was het verbijsterende eindresultaat? Een "gewogen gemiddelde" tarief voor alle kleinverbruikers, waarbij bijna alle enkeltarief klanten heftig gen***d werden (tientallen procenten verhoging), en de dubbeltarief klanten een leuk gelukkie hadden (idem verlaging). Per 1-1-2008. Deze onwaarschijnlijk bezopen operatie wordt op een aparte pagina op Polder PV uitbundig uit de doeken gedaan (hij werd met zijn enkel tarief contract dan ook 30% belazerd door Continuon, met de zegen van de NMa, zonder tegenprestatie, dus de stoom kwam hier uit de oren). En die bezopen bewering van AD dat die verlaging van de meetdienst voor dubbel tarief klanten (!!!) dus een "gunst" dan wel "coulance" zou zijn van "NUON" vanwege die verhoging van de nachtstroom tarieven (van NUON Retail!!!!), is dus een grove leugen, want die heeft daar geen ene rooie rotmoer mee te maken! Hier zit een journalist even volkomen onterecht gratis voor een energieboer reclame te maken op basis van slechte informatievoorziening. Het moet niet gekker worden in Nederland...

 • "Eneco heeft het nachttarief niet verhoogd", stelt AD tenslotte. Alweer CRAP. Heeft in dat geval (ook weer) geen moer te maken met de meetdienst van de netbeheerder, maar met het feit dat de Eneco holding geen kolencentrales (die duurder wordende steenkool verstoken) bezit. Maar wel een goed regelbare gascentrale en, o.a., een off-shore windpark met gratis grondstof (wind). Eneco Energie wil ook wel een leuk competitief tariefje voor de kilowattuurtjes in "de markt" zetten. De Retail tak van de Eneco holding is laatst een uitgebreide colportage actie in ons "Continuon gebied" wezen houden, een van de bewoners in ons complex is van NUON Retail naar Eneco Energie "geswitcht"... Ook de Eneco holding bestaat dus uit een leverancierstak met fysiek daarvan gescheiden een netbeheerder.

  Het byzondere bij Eneco Netbeheer is, dat zij (volgens de data van de NMa, zie mijn Meetdienst Hoax pagina), veel meer dubbel tarief meters hebben dan enkel tarief meters. Het gevolg van genoemde onwaarschijnlijk meterdienst regulering ("gewogen gemiddelde") was, dat ze enorm veel inkomsten zouden kunnen missen, als in die dubbel tarief meter populatie niet heel veel mensen met enkel tarief contracten zouden zitten (wat zeer waarschijnlijk is, gezien de verhoudingen bij de andere netbeheerders). De retail afdeling van de Eneco holding, Eneco Energie, heeft alle tarieven (dus ook de nachttarieven) begin 2008 verlaagd. Heeft niks met netbeheer of meetdienst te maken. Elke suggestie van een journalist dat die twee zaken verband met elkaar zouden houden, berust op drijfzand.

http://www.ad.nl/economie/2096388/Stroom_kan_uitvallen_door_hoger_nachttarief.html


12 maart 2007: Met geen pen te beschrijven...

OK, ik doe een poging, andere woorden zijn zinloos. Ik ga een nieuw woord voor de nieuwe editie van de Van Dale introduceren. In verband met de tenenkrommende, fascistoïde gebeurtenissen in de achterlijke gemeente Steenwijkerland ten aanzien van het allerduurzaamste huis op dat fossiele, van superbekrompen burgertrutten vergeven grondgebied. Het wegpesten van een van de meest ecologische bouwers van Nederland die niet verder mocht vanwege slinks gemanipuleer door de wethouders in opdracht van de omwonenden die liever tegen een villamuur van uit Sicilië geïmporteerd marmer opkijken dan tegen een schutting van gerecycled inlands hout.

Conclusie: Niets meer en niets minder dan een ernstige vorm van ...

MILIEURACISME

Van Dale 1992: milieuprobleem ... ??? ... milieuramp

NEEderland: hard op weg naar de zelfverkozen afgrond...

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/03/art000001C8835DEC8525CE.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3528208/_ME_ontruimt_eco-huis__.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3484837/_Inbreker_in_eigen_huis__.html
Milieudefensie Magazine nr. 37(3)/maart 2008: p. 5


7 maart 2007: Leve de "markt"werking: Go-Energy failliet. Nog geen 2 dagen na het tweede lustrum (10-jarig bestaan) van de NMa, waarbij de Nederlandse marktwaakhond van de energiemarkt (elektra en gas) nota bene door mevrouw van der HO-Even met inperking van de vrijheid werd bedreigd (Financieele Dagblad van 6 maart...), moesten meteen alle zeilen bijgezet en rap een juridisch documentje in elkaar gedraaid. Inmiddels is namelijk de vijfde leverancier sinds de kerst van 2006 (Caplare) verdwenen (mijn zelfverkozen leverancier Echte Energie verdween officieel 28 januari 2008, gelukkig via een behoorlijk nette regeling met Greenchoice). In het onderhavige geval was het Go-Energy, die al stevig onder druk stond door slechte klantenservice, administratieve problemen, en "gesprekken" met de DTe. Vrijdag de 7e viel definitief het doek voor de "prijsvechter". Faillissement. Uit de leveringsovereenkomst historie, document van de DTe site, randnummer 13 m.b.t. de toekenning van de overeenkomst:

Verklaring rechtbank
Go Energy heeft een verklaring van 31 augustus 2006 van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet, overgelegd. Hieruit is gebleken dat Go Energy op dat moment niet in staat van faillissement verkeerde en dat op dat moment voor Go Energy geen surséance van betaling was aangevraagd. Daarmee voldoet Go Energy aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, sub c en d juncto artikel 2, tweede lid, sub c van het Besluit.

Toekenning leveringsovereenkomst: 1 december 2006. Intrekking: 7 maart 2008. Dat zijn maar liefst 462 dagen, beste mensen. Dynamisch wereldje, die energiemarkt... Bezint eer u begint. Zowel voor de roekeloze ondernemer met €€€tekens op het netvlies, als, met name, voor de argeloze nieuwe "klanten". Of die zich vervolgens wel veilig mogen voelen bij "noodleverancier" NRE blijft een onbeantwoorde vraag...

Er zijn nog dik dertig "leveranciers" over (dubbeltellingen bij de grote holdings niet meegenomen, maar stiekeme stunters zoals Energie:Direct - wat gewoon ordinair en heel platvloers een Essent dochter is - wel meegeteld). Dus "keus genoeg" zou je denken. Jammer dat er erg weinig betrouwbaars tussen zit, en dat die markt een absolute farce is en een geweldige farce blijft. Hoe hoog en hoe laag zowel EZ als de NMa ook blijven springen van nijd...

Oh jah, niet vergeten: Die 15.000 mensen die "dus" onverkozen bij een nieuwe leverancier gedropt zullen worden, gaan voor de NMa officieel meetellen als "switchers", net zoals dat voor de klanten van Echte Energie gold (zie aldaar: 7% leugen?...) die onverhoopt "gedropt" werden bij het enige zinnige alternatief Greenchoice en als formele "switchers" werden geteld. Terwijl die verandering natuurlijk helemaal geen zelfstandige keuze uit eigen beweging was van al die klanten... Dan kan de NMa volgend jaar weer trots stellen dat er een weer een procentpuntje meer "switchers" zijn geweest, en dat "de markt" dus weer "aantrekt"... Volksverlakkerij was het. Volksverlakkerij blijft het...

Afijn. Ben benieuwd hoeveel zinloos besteed geld er zal blijken te zijn weg gelekt, en hoe "vloeiend" de getroffen 15.000 klanten in met name de regio Eindhoven bij een nieuwe leverancier terecht zullen kunnen zonder al te grote hoofdpijn of "switchproblemen"...

Nogmaals: mijn keuze was het niet, die "liberalisering". We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. En: met duurzaamheid heeft al deze bakken vol geld kostende rabiate bureaucratenkolder helemaal NIETS te maken. Hoe hoog en hoe laag EZ, NMa, de Tweede Kamer, Smit-Kroes, Barroso, of wat voor hogepriester van het marktfetisjisme ook zullen springen...

Wie volgt?

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=58877 (de vaste bezoekers van Tros Radar Forum wenen krokodillentranen en zijn zeer bedroefd...)
http://tinyurl.com/37ynsp (verkorte link naar het onmiddelijke besluit tot intrekking van de vergunning voor levering van zowel elektra als gas door marktwaakhond NMa; interessant om te lezen dat een grote schuldeiser druk op de ketel begon te zetten, met rap resultaat...)
http://www.ed.nl/algemeen/edeconomie/2781525/Go-Energy-Son-failliet-verklaard.ece (spreekt voor zich)
http://www.ed.nl/regio/2775777/Energiebedrijf-Go-Energy-wankelt.ece (aiaiaiai...)


6 maart 2007: Gloeien of sparen. N.a.v. een forse discussie in Milieudefensie Magazine (en diverse andere fora en internet sites) over de merites (en nadelen) van zowel gloei- als spaarlampen, is de redactie van het Magazine iets dieper in de materie gedoken. En heeft ze zowel in het papieren exemplaar (MM 37(1/2)/jan.-feb. 2008: p. 22), als op de website van Milieudefensie zelf, een gebalanceerd verhaal gepubliceerd over de stand van zaken. Waarin weer de nodige pro's en con's van spaar- en geloeilampen voor iedereen goed leesbaar op een decente wijze tegenover elkaar worden gezet (met nog steeds ruimte voor verder discussie). En waarbij de spaarlamp nog steeds als winnaar uit "de strijd" komt, op zowel energetisch als op milieutechnisch vlak. Minder opvallend dan aanvankelijk gedacht, en sterk afhankelijk van de levensduur en, vooral, het gebruiksgedrag.

Ik ben er al heel lang achter dat de mens uiteindelijk het werkelijke verschil maakt bij het uiteindelijke energetische resultaat, en dat technologische ontwikkeling daar aan ondergeschikt is. Het beruchte "rebound" effect ligt continu op de loer, en dat heeft alles met menselijk gedrag en psychologie te maken. Mensen zijn ook op energetisch vlak namelijk zo irrationeel als de pest (tuin vol spaarlampen hangen "omdat het milieuvriendelijke lampen zijn", dat soort rabiate polderkolder...). Bij Polder PV gaan de meeste (spaar-)lampen gewoon uit als er geen mensen langdurig in de buurt zijn. Dat heeft totaal niet met "comfort" te maken (een in marketing kringen maximaal misbruikte, puur subjectieve term, vergelijkbaar met het in het openbaar verkrachte begrip "duurzaamheid"). Dat heeft alles met "je hersens gebruiken" te maken. En die hersens besturen in huize Polder PV de vinger die de schakelaar omzet, indien nodig...

Uiteraard zijn de LED lampen nog niet in de analyse opgenomen, ook omdat de markt nog volop in ontwikkeling is. Die zullen energetisch en wat de "life cycle analysis" betreft nog veel beter gaan scoren dan spaarlampen. Echter, ook LED lampen zullen hun nadelen kennen. Bijvoorbeeld een groot risico op diffuse verspreiding in de afvalfase (iemand die een kapotte spaarlamp met de milieugevaarlijke, doch goed te recyclen stof kwik niet naar de milieustraat afvoert, is zwaar gestoord of extreem slecht geïnformeerd, maar een LED lamp die niet bekend staat om al te problematische stoffen belandt in de afvalfase gegarandeerd bij de meeste mensen in de vuilnisbak), zodat zeldzame grondstoffen als het gebruikte Indium op termijn (bij grote aantallen afzet) niet meer zijn te recupereren. Op energetisch vlak zullen LED lampen zeker de toon gaan zetten, en dat is vooralsnog bij de "Strijd Tussen De Lampen" het allerbelangrijkste aspect. Dan moet de LED technologie wel volwassen gaan worden (er is een hoop rommel op de markt!), en er moeten keiharde kwaliteitseisen gaan komen bij de producenten om het vertrouwen van de consument te winnen. Voor uitgebreide testen van LED lampen, zie, uiteraard, de website van OliNo...

Over de bevindingen van Milieudefensie Magazine is absoluut het laatste woord niet gezegd, laat dat duidelijk wezen. Ik heb met name "moeite" met dat bezopen verwarmings-verhaal van gloeilampen. Die zouden namelijk de energienota drukken omdat de "restwarmte" van die lampen zou leiden tot het (hypothetisch???) lager zetten van de radiator knop. Dat lijkt me op zijn minst extreem twijfelachtig (hoeveel van die lampen moet je dan wel niet tegelijk aan hebben staan tijdens een koude winterse avond???). Gloeilampen zijn extreem slechte, puntvormige (!) warmte"bronnen", en totaal onvergelijkbaar met de alomtegenwoordige, redelijk efficiënt, en over een groot oppervlak warmte uitstralende radiatoren. Dus daar mag nog wel eens een vet CE rapportje aan gewijd worden, dunkt me. Isoleren is natuurlijk extreem veel belangrijker, dan mag je vervolgens je hele huis volhangen met spaarlampen (en die alleen aandoen op de plek waar je op dat moment licht nodig hebt...).

U mag vooralsnog best al uw spaarlampen volledig gaan "op" gebruiken (dat gaat bij ons vele jaren duren, geen enkel probleem, we hebben ze al jaren in huis) en deze, op termijn, gaan vervangen voor volwaardige, langlevende en betrouwbare LED exemplaren. Met daarbij nogmaals de klemmende oproep om het niet in uw onzalige hoofd te halen om een kapotte spaarlamp in de prullenbak te kieperen, want dat staat gelijk aan een misdaad tegen de menselijkheid (inclusief uw eventuele erfgenamen). Uw gloeilampen s.v.p. uitsluitend nog op plaatsen gebruiken waar u slechts heel kort licht nodig heeft, zoals op het toilet. 100 Watt gloeilampen op plaatsen waar ze lang branden: uit de fitting draaien die hap, en bij voorkeur met de hamer definitief richting Armageddon helpen: hopeloze verspilling van kostbare elektriciteit!

Zie ook de bespreking van het vorige bericht in Milieudefensie Magazine over deze materie, onder 7 november 2007.

http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2008/januari/Consument%20spaarlamp.pdf
http://www.olino.org/articles/category/ledlampen (LED lampen volgens OliNo) http://www.olino.org/articles/2007/08/11/overzichtsartikel_lampmetingen (uniek in de wereld??? talloze lampmetingen door OliNo)


2 maart 2007: 150 dollar pas in 2050??? Fatih Birol is aan de ene kant een ogenschijnlijke rasoptimist. Maar aan de andere kant zal zijn uitspraak, als hoofdeconoom van de rabiaat conservatieve (!) I.E.A., onderdeel van de OESO, de wereld op zijn grondvesten laten schudden. "We can’t cling to crude: we should leave oil before it leaves us." U weet wie het zegt...

Zelf verder lezen, uiteraard op: Peak Oil!

http://www.peakoil.nl/2008/03/02/iea-we-moeten-olie-verlaten/


 

27 februari 2007: Wie ligt hier wakker van? Dat is een interessante vraag.

Mogelijke antwoorden:

 • de burger omdat die straks nog meer aan gas, elektra en stadswarmte gaat betalen en, bij ongewijzigd gedrag, vet de lul zal zijn
 • het (energie-intensieve) bedrijfsleven omdat de winst fors gedrukt wordt
 • de automobilist die weer kan gaan schuimbekken dat zijn Heilige Koe blijkbaar nog niet helemaal leeggemolken is
 • kleine energieleveranciers op de "vrije markt" omdat hun winstmarge mogelijk kleiner zal zijn dan die Big Brothers van ze (inkoopmacht)
 • zonnecel en siliciumbakkers die ietwat heftige energieverbruiken kennen bij de productie en daarbij niet over hernieuwbare energiebronnen kunnen beschikken
 • ambtenaren op het Ministerie van Financiën die van gekkigheid niet meer weten wat ze allemaal met al die extra belastinginkomsten gerelateerd aan energieverbruik moeten gaan doen
 • kernenergiefetisjisten omdat die hun atoomuitbouw plannen steeds vastere vormen zien krijgen, nu alleen nog maar een bank consortium zo gek zien te krijgen om even flink uit te pakken met wat stapeltjes geld
 • duurzame energie producenten vanwege natte dromen en megalomane investeringsplannen...
 • idioten met zonnepanelen op hun dak die hun salderingscomponent flink de hoogte in zien gaan en die zich ernstig zorgen zouden moeten gaan maken of de netbeheerders, leveranciers, TenneT, Min. Fin., EZ, en nog zo wat van dat soort instanties dat wellicht als een "probleem" zouden kunnen gaan zien
 • etcetera. Take your pick

Op naar de 200, beste mensen. Het heeft effe geduurd, die eerste 100, de volgende moet echter wat sneller kunnen. Toch?


22 februari 2008: Magic! De van zijn "guldenlijn" bekende Henk Daalder (windparken "wiki") was laatst op de VSK vakbeurs waar hij zich liet informeren over de "toverketel van Balkenende", ook wel de "micro-WKK", "HRe CV-ketel", of "Magic Boiler" geheten. De met plm. 60 eurocent/m³ (and rising...) gasgestookte Stirling boiler die ook elektriciteit maakt, en die zwaar gepusht wordt door GasTerra en een serie bedrijven die zich hebben verenigd in het Smart Power initiatief. Die die Magic Boiler massaal willen gaan "uitrollen" over ons gezegende Nederland (wat nog slechts 20 jaar gas heeft). Zoals de netbeheerders hun "slimme meters" massaal en ongevraagd over ons willen gaan "uitrollen".

Henk vroeg de verkoper naar de prijs (we blijven immers Nederlanders). Euuuhhhh..... € 30.000,-- schoon aan de haak... En dan durven ze te beweren dat zonnestroom duur is. Die mag je tenminste nog wettelijk verplicht salderen voor kleinverbruikersprijs á 22 cent/kWh...

Afijn. En er waren toch al een paar andere "probleempjes" met dat leuke ding:

Subsidiewaanzin "smart power system" 8 januari 2008
Advertentie GasTerra besproken 7 maart 2007
Anderhalve cent voor netinvoeding? 14 februari 2007

Lamazittuh, dus. Tienduizenden exemplaren afgezet binnenkort (GasTerra)? Daar heeft Polder PV zo "zijn gedachten" over...

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/184581


21 februari 2008: Eco-villa zonder gasaansluiting "geen gws project". Tja, het was ook niet helemaal onverwacht, maar zelfs moderne ontwikkelingen mogen beslist niet met geiteharenwollensokkentypes in verband gebracht worden op de Telegraaf woonkrant subsite, want "dat is niet van deze tijd". Leuk project (Nieuwveen, energiezuinige woning zonder gasaansluiting), maar helaas een foute afsluiting. Zie de lezersreactie en, als smaakmaker, Michiel Bussink's portret van de "gws-haters"...

http://www.telegraaf.nl/woonkrant/3327680/_Unieke_Eco-villa_opgeleverd___.html


21 februari 2008: Het pus komt door alle poriën naar buiten gestroomd... Zoals reeds door onze topinformant Rob de Bree vroegtijdig naar buiten gebracht op Polder PV (4 februari al!), begint het Nationale Drama genaamd "Duurzame Energie in Nederland" in volle wasdom duidelijk te worden, zelfs bij de politiek. Die natuurlijk al lang beter had moeten weten i.p.v. nu opeens, lekker opportunistisch weer, moord en brand van de daken te schreeuwen. Van de website van GroenLinks:

GroenLinks eist noodplan duurzame energieproductie

Wijnand Duyvendak - Wed 20 Feb 2008 om 11.16u

Vanochtend maakte het CBS bekend dat de productie van duurzame elektriciteit in Nederland gedaald is tot een magere 6 procent. Nederland is daarmee een van de hekkensluiters in Europa. Het is beschamend dat, ondanks de ernst van de klimaatcrisis, Nederland het oude doel van negen procent duurzame elektriciteit in 2010 niet eens lijkt te gaan halen. Om nog maar te zwijgen van het nieuwe kabinetsdoel van twintig procent duurzame energie in 2020. De ministers Cramer (Milieu) en Van der Hoeven (Economische Zaken) moeten met een noodplan komen om de productie van duurzame energie fors te laten stijgen.

Daartoe dient het kabinet het bedrag dat is uitgetrokken voor duurzame energie in deze kabinetsperiode minimaal te verdubbelen en dient ze eindelijk echt werk te gaan maken van grootschalige windenergie op de Noordzee. GroenLinks heeft de ministers Van der Hoeven en Cramer om opheldering gevraagd met het oog op een reeds gepland Kamerdebat hierover aanstaande dinsdag 26 februari.

In de zomer van 2006 zette toenmalig minister Wijn van Economische Zaken de subsidieregeling voor duurzame energie stil. Hij beweerde dat met de op dat moment afgegeven beschikkingen het doel van negen procent duurzame elektriciteit in 2010 gehaald kon worden. GroenLinks waarschuwde er toen al voor dat dit een illusie zou blijken. Het nieuwe kabinet heeft bijna een jaar getreuzeld om met een nieuwe subsidieregeling te komen. Aanstaande dinsdag debatteert de Kamer voor het eerst over de nieuwe voorstellen.

Het kabinet trekt in deze kabinetsperiode slechts 270 miljoen euro uit ter stimulering van duurzame energie. Dat is veel te weinig om het gat van Wijn te dichten en Nederland echt vooruit te helpen met duurzame energie. Op een hoorzitting vorige week in de Kamer riepen de elektriciteitsbedrijven, deskundigen en milieuorganisaties de politiek op fors meer geld uit te trekken om duurzame energie te stimuleren. Voor zonne-energie is slechts een symbolisch bedrag beschikbaar, windenergie op land krijgt zo weinig dat er alleen kans is op rendabele exploitatie direct langs de kust waar het heel veel waait, en voor wind op zee reserveert dit kabinet slechts geld voor twee kleine windmolenparkjes.

Overigens is GroenLinks na ommekomst van de CBS-cijfers gesterkt in haar opvatting dat de regering (naast subsidies) ook een verplicht aandeel duurzame energie aan energieproducenten moet opleggen.

GroenLinks heeft natuurlijk aan de ene kant hartstikke gelijk, maar tegelijkertijd ook hartstikke ongelijk. Er is geen enkel bewijs dat "een verplicht aandeel duurzaam" (wat GL al jaren vanuit de loopgraven schreeuwt als de gelegenheid zich voordoet) daadwerkelijk tot de revolutie zal leiden die we nodig hebben. Het leidt hoogstwaarschijnlijk tot hele diepe hakken in het zand bij de energiemonopolisten die, als het in dit "tempo" doorgaat in Nederland, waarschijnlijk decennia nodig zullen hebben om onder de "tucht van de (niet door GroenLinks bestreden!) markt" (lees: "help, we moeten zo goedkoop mogelijk fossiel produceren") ook nog eens aan allerlei door de politiek opgelegde "duurzaamheidsverplichtingen" te gaan voldoen. Als het al fysiek mogelijk zou zijn om onder de huidige uitermate belabberde marktcondities en de slappe politieke ruggengraten zo'n verplichting opgelegd te krijgen.

^^^
De bittere realiteit van "duurzame" energie in Nederland. Laat u niet verblinden door de sterke opkomst van windenergie (Gaia zei dank dat die duurzame optie ondanks alle maatschappelijke frustraties en gesaboteer flink is aangetrokken). Die gaat de komende paar jaar grote klappers krijgen (in de min!), lees Jaap Langenbach's uitmuntende analyse op zijn WSH site. Biomassa is terecht (!!!) in elkaar gedonderd, want (a) de grootschalige productie van palmolie is aantoonbaar onduurzaam, en dat was de allergrootste bulk van die enorme toename in 2005-2006, en (b) massale bijstook van biomassa (zoals nu de "koffieschillen van Boersma en van der Hoeven") geschiedt in grote energiecentrales die primair als fossiele units functioneren, en uitsluitend in bezit zijn van grote energiebedrijven die hun hand er niet voor omdraaien om er nog meer van die (kolen)centrales bij te gaan bouwen. Over our dead bodies...

Deze grafiek geeft feilloos de dramatische gevolgen van het ziel- en heilloze, en extreem destructieve wipkip- en knipperlichtbeleid van de afgelopen kabinetten Balkenende weer. Wat zich hiervoor dan ook kapot zou dienen te schamen, in een van de rijkste landen ter wereld (Duitsland zit al op ruim 14%)...

© CBS 2008

Windenergie op zee is onmogelijk zolang er geen vergunningen zijn afgegeven (tenzij Duyvendak Rijkswaterstaat even gaat tackelen, mijn zegen heeft 'ie). Ik adviseer GroenLinks met klem hiertoe de uitmuntende analyse van Jaap Langenbach van Wind Service Holland te lezen, alsmede zijn snoeiharde kritiek op "de sector" in de Windmaand van februari 2008, want daar staan de tale-telling praktijkcijfers (ook voor de potentie van, doch de op korte termijn onvervulbare behoefte aan windenergie). Die site zou bovenaan in de favorieten van alle politieke partijen dienen te staan.

Extra "subsidiegeld" (lees: Staatsbegroting!) is niet de oplossing, zoals GL nu denkt te kunnen pushen. Dat geld moet uit de/een kWh schatting komen, omdat de vervuiler dat in zijn/haar portemonnee moet gaan voelen (is in Duitsland ondanks het succes trouwens een schijntje). Dat levert bakken met niet politiek gevoelig geld op die direct in de bevordering van de productie van duurzame elektriciteit gestoken kan worden.

Duitsland toont elke dag weer aan dat niet de bestaande energiesector, maar de autonome, niet van die energiesector afhankelijke bedrijven, die revolutie hebben gebracht. Inclusief die 430.000 particuliere huishoudens die zelf hun dak hebben laten volleggen met zonnestroompanelen. GroenLinks moet eindelijk, na al die jaren van vruchteloos verzet ook eens poolshoogte gaan nemen in Freiburg, Bonn, Leipzig (en noem de zonnestroom hoofdsteden van deze planeet maar op). Niet een verplichting, maar een reteslim in elkaar gestoken en buiten de Staatsbegroting om gefinancierd Erneuerbare Energien Gesetz zonder instapdrempels ("iedereen mag meedoen"), versterkt door een Nationaal Duurzaam Warmte programma wat niet ten koste gaat van de consument (denk aan het beruchte, fel bestreden "marktwaarde principe" bij stadswarmte), is het enige redmiddel wat het predikaat "noodplan duurzame energieproductie" zal verdienen. En dus niet voor de zoveelste maal oeverloos verder blijven ouwehoeren, in de Tweede Kamer. We verliezen extreem kostbare tijd.

Ik heb ook van GroenLinks in al die jaren niet bepaald "intelligente" oplossingen voor het versterken van onafhankelijke duurzame energie productie of decentrale opwekking mogen vernemen. Mijn suggesties om het Duitse EEG over te nemen werden zonder motivering weggewuifd. Net zomin ik een zinnige reactie heb mogen vernemen van al die andere partijen die over dit onderwerp regelmatig over elkaar heen liggen te rollebollen zonder dat er ook maar een duurzame kilowattuur, kuub, of GigaJoule extra aan "duurzame" energie geproduceerd wordt...

Van mij mag de 26e het allerlaatste debat over "duurzame energie" in Nederland worden. Dan is het nu of nooit. Het grote gevaar is, dat de huidige schokkende doch volstrekt verklaarbare CBS data de "politieke discussie" weer eens gaan bepalen, en dat het dinsdag dus voor de zoveelste maal alweer niet inhoudelijk over de bewuste sabotagepolitiek van EZ zal gaan. Met name waar het de "stimulering" van decentrale zonnestroom betreft. Dan is de laatste kans verkeken om nog "iets" van structurele verbeteringen aan de SDE te eisen en ontstaat een afschuwelijke lock-in voor, in ieder geval, zonnestroom in ons land.

Als het dan nog steeds niks wordt (hetgeen me gezien de politieke "verhoudingen" niks zou verbazen) is verder praten zinloos. Dan zal er nog maar een "finale" oplossing (die geen oplossing is en tot een dictatoriale, regenteske politiestaat zou kunnen leiden) doorgedrukt gaan worden. Dan gaat de heilloze weg van kernenergie massaal gepusht worden (uitsluitend elektriciteit...) en is Nederland voor de komende eeuw reddeloos verloren. Het is maar dat u het weet. Ik heb u gewaarschuwd.

http://start.groenlinks.nl/groenlinks-eist-noodplan-duurzame-energieproductie
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2394-wm.htm


 

19 februari 2008: HELP, Poetin, HELP!!! Altijd weer leuk zo'n persberichtje van het CBS. Binnen 20 jaar (!!!) is het afgelopen, beste mensen. Dan is "ons" Koninklycke Gasch (wat ons, arme kleinverbruikers, nu al 60 eurocent per kuub kost, variabele transportkosten en, vooral energiebelasting inclusief) op. Definitief, geen grapje, dan is het schluss met ons wonderlijke maatschappelijke smeermiddel genaamd aardgas. Dan moeten die rooie superrechtse (?) rakkers uit Siberië ons uit de problemen gaan helpen, daarbij wellicht met nog wat druppeltjes LNG uit Algerije ondersteund, als de Chinezen dat tenminste niet voor onze verbijsterde ogen met dikke bundels dollarbiljetten in de knuistjes wegkapen. Dan moet u met stalinistisch gas uw nog steeds niet (???) geïsoleerde "zesjes" label F woning gaan verwarmen. Dan moet een groot deel van onze elektriciteitsvoorziening geproduceerd gaan worden in al die hypermoderne gascentrales met terajoules aan onzichtbaar doch hoogst explosief communistisch spul. En dan moet de stadswarmte in "onze" (lees: E.ON's) warmtecentrale aan de Langegracht in Leiden gegenereerd worden als afvalproduct van dat over tienduizenden kilometers getransporteerde, onder de smeltende toendra's weggepompte ogenschijnlijk simpel ogende drieletterwoordje, uiteraard onder beheer en controle van het grootste Staatsbedrijf ter wereld.

Leef er nog eventjes lekker op los, beste mensen. Het duurt niet lang meer voordat de Tweede Kamer met een compleet ander slag politici gevuld zal zijn en u uw verspillende levenswijze desnoods met dwang zult moeten gaan veranderen. Woerden is "te mooi voor windturbines" lees ik vandaag in het NRC. Mijn traanbuizen zijn reeds eeuwen geleden spontaan leeg gespoten, en ik heb geen vullingen meer in mijn kiezen, beste mensen. Die zijn er lang geleden allemaal al spontaan uitgevallen van de alsmaar voortdurende rabiate Hollandse polderkolder op het vlak van duurzame energie. Laten we hopen dat er zo spoedig mogelijk een slag mensen in de Tweede Kamer komt wat van wanten weet, en wat een roestvrij stalen ruggegraat bezit, al of niet aan de onderzijde van scherpe naaldhakken voorzien. Wat ons land eindelijk, na al die verloren jaren, weg zal leiden van wat nu niet anders geconcludeerd kan worden: de huidige rampzalig kortzichtige en oh zo foute, zwaar op fossielen leunende, bijna fascistoïde Haagse energiepolitiek...

Aardgasreserves raken op

De inkomsten uit de winning van minerale grondstoffen komen voor het overgrote deel in de vorm van aardgasbaten terecht in de schatkist. Door de winning vermindert wel de voorraad natuurlijke hulpbronnen. De aardgasreserves bedroegen eind 2006 ruim 1 400 miljard kubieke meter. Deze reserves zullen met het huidige winningtempo, ongeveer 70 miljard kubieke meter (2006), in twintig jaar uitgeput zijn.

Maarten van Rossum en Cor Graveland

© CBS 2008

En de olieprijs? Die is alweer hard op weg naar de "magische" 100 dollar a barrel grens (plaatje rechtsboven op deze pagina). Voor de tweede maal in korte tijd. En de gasprijs? Die is en blijft door GasTerra (met goedkeuring van de Tweede Kamer) gekoppeld aan de minstens even volatiele olieprijs. Met als zwaar omfloerst excuus: "dan blijven de prijsschommelingen van gas binnen de perken". Ik dacht dat dat nou typisch iets van een "gewilde" markt was, die prijsschommelingen...

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2376-wm.htm


19 februari 2008: Over "groei" gesproken... Ach en wee, liepen de energiebedrijven te klagen tijdens de bespreking van de (verschrikkingen van de) SDE in de Tweede Kamer. Diederik Samsom wierp hen echter voor de voeten dat ze goud geld verdienden aan de "oude, nog onder de MEP-beschikte windparken", en dat ze dat geld subiet weer in de maatschappelijk noodzakelijke duurzame energie projecten dienden te steken. Het schuim stond bij Eneco op de lippen ("dat van die megawinsten is helemaal niet waar"!), en Essent en NUON beaamden volmondig dat dat onzin was/zou zijn. Gotogottogot, wat hebben onze marktgeil(gemaakt)e energieholdings het toch zwaar, ze gaan gebukt onder het "juk" van de marktliberalisering. Echt? Mwagh. Een nieuwsberichtje van de "beurs" dan maar, ter relativering:

Nuon heeft in 2007 een winst geboekt van EUR 875 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van 2006. Het energiebedrijf schrijft de winststijging grotendeels toe aan sterke prestaties van de productie- en handelsactiviteiten, zo heeft het maandag bekendgemaakt.

Nuon wist bij de handelsactiviteiten te profiteren van de prijsfluctuaties op de markten voor grondstoffen en elektriciteit.

Het winstcijfer over 2006 (EUR 763 miljoen) werd sterk beïnvloed door bijzondere posten, zo meldt Nuon. Exclusief deze bijzondere posten zou de vergelijkbare winst in 2006 op EUR 495 miljoen zijn uitgekomen.

De netto-omzet steeg in het afgelopen jaar met 1% van EUR 5.598 miljoen naar EUR 5.650 miljoen. Deze stijging is met name te danken aan een stijging van de netto-omzet bij elektriciteit. De netto-omzet bij gas daalde daarentegen vanwege het relatief warme weer in het eerste halfjaar van 2007.

Nuon heeft in het afgelopen jaar voor EUR 523 miljoen geïnvesteerd tegenover EUR 583 miljoen in 2006. Dit geld is onder meer gestoken in de netwerken en voorbereidingen van grote projecten zoals het gasgestookte gedeelte van de elektriciteitscentrale in Eemshaven.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Nuon willen een dividend voorstellen van EUR EUR 413 miljoen. Dit betekent een uikteringspercentage van 45% van de nettowinst.

Aha, NUON verdient tegenwoordig vooral geld door speculatie met energieprijzen. Windhandel, dus. Da's wel different koek als het daadwerkelijk produceren van met o.a. MEP-geld en EIA gesubsidieerde windstroom uit het eigen windparkje op de Noordzee (Noordzeewind, samen met olieboer Shell). Jammer alleen dat er door NUON blijkbaar in 2007 60 miljoen Euro minder werd geïnvesteerd dan in 2006. Toch vreemd. Wel een CO2 uitbrakende Magnum kolencentrale voorbereiden (die nu opeens "gascentrale met kolen- en grootschalige biomassa bijstook" heet...) maar totaal minder (dus ook niet: full-speed in duurzame energie) investeren, ondanks de alsmaar toenemende bedrijfsomzetten en winsten. Laat u s.v.p. niet in de luren leggen door dat "voorlopig" alleen nog maar het (ook al CO2 genererende) gasgedeelte van die Magnum door Mitsubishi aangelegd wordt. Zodra NUON haar kans "schoon" ziet, komt de basiscomponent van die centrale, het gitzwarte en lucratieve kolengedeelte, er gegarandeerd binnen no-time bij. Daar zijn immers met het vermaarde ThyssenKrupp al contracten voor ondertekend, voor die Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) kolencentrale.... Als RWE, Elektrabel, en noem ze allemaal maar op "mogen", mag NUON natuurlijk ook. En als er eenmaal "duurzaamheidscriteria" zijn afgetimmerd voor biomassa (???) mag die grootschalig naar de Groningse Eemshaven afgevoerd gaan worden van all over the world (behalve uit Nederland) en in die IGCC plant tot een aandeel van maar liefst 40% bijgestookt worden, da's héél duurzaam, immers...

Blijkbaar vallen "winsten verkregen uit stroomprijs en grondstof speculatie" bij NUON niet onder de noemer "byzondere posten". Wat die byzondere posten in 2006 dan wel zijn geweest krijgen we niet te horen...

Stijging omzet elektriciteit? NUON "doet" per 1 jan. 2008 6,1% van de leveringsprijs ("basisprijs", het variabele continu tarief) van elektra af (die trouwens door de gelijktijdige verhoging van 5% op de energiebelasting vrijwel werd gecompenseerd, maar die betaalt de klant, en niet NUON). En laat het vastrecht (€ 1,99/mnd incl. BTW) onaangeroerd. Daling omzet gas? NUON "doet" per 1 jan. 2008 3,2% bovenop de al "stevige" basisprijs van gas (van 32,17 naar 33,17 eurocent/m³ ex BTW) en verhoogt tussen neus en lippen door ook eventjes het reeds lange tijd onveranderde vastrecht voor de levering van gas van € 1,99 naar € 2,49/mnd incl. BTW, een verhoging van ruim 25%.... God wikt. NUON beschikt.

Geen NUON aandelen voor Polder PV, hoe groot de "winstmarge" ook is of zal worden. Ook al heeft 'ie onverkozen stadswarmte van het betreffende bedrijfsonderdeel NUON Warmte. Waarvoor hij 65% aan warmtekosten aan vastrecht betaalt, en slechts 35% aan door energiebesparend gedrag beïnvloedbare variabele kosten.

Poetin's staatsbedrijf Gazprom, hardnekkig genoemd als potentiële "fusiepartner" voor NUON ("fusie"? Overname, zullen ze bedoelen...) kan straks in de handen wrijven met zo'n lucratieve winst genererende opstap in de "vrije" Nederlandse energiemarkt, met reeds een dik uitgebreid gasaandeel wat uit Siberië aangeleverd mag gaan worden voor "dump"prijzen...

http://www.debeurs.nl/economie/173311/Nuon-boekt-15-winststijging-in-2007.html


19 februari 2008: Hoge "economische groei" so what? In de NRC van 14 februari stond een ronkend stukje over het feit dat de "economische groei" in Nederland het "grootste in jaren" was en dat 2007 "een gunstig jaar" is geweest. Sterker nog, "De Nederlandse economie deed het vorig jaar veel beter dan die van Duitsland". Er wordt daarbij natuurlijk met procentjes gesmeten, van "kijk ons het toch eens goed doen". Het zegt me allemaal geen drol. Hoezo, doen we "het" goed?. Hoe is het in Gaia's naam mogelijk, dat een land wat zijn geld zegt te verdienen aan "buitenlandse handel" en "aardgasproductie", zijn eigen graf aan het graven is doordat de groei van duurzame energie productie in extreme mate achterblijft bij de rest van (rijk) Europa? Waarin energiebesparing bij bevolking en bedrijfsleven door de bank genomen (goddank met uitzonderingen) een lachertje is. Waar duurzaam inkopen bij de overheid "achterblijft bij de verwachtingen". Waar die hele bezopen energielabel regelgeving een grote giller aan het worden is (TROS Radar uitzendingen), en er een "zesjes-cultuur" heerst onder de bouwers en de energieprestatie van de Nederlandse woningen. En je doodgegooid wordt met peperdure, de economische groei omhoog stuwende "maatschappelijk betrokken" commercials van energiebedrijven die desondanks liever kolencentrales blijven bouwen ("nog efficiënter", hoor!) alsof we niet midden in een klimaatcrisis en grotendeels onder zeeniveau leven?

Doordat zonne-energie zeer bewust is kapotgemaakt in ons land en de SDE daar niets aan gaat veranderen door het belachelijk lage ambitieniveau, de bespottelijk lage door EZ "toegestane" groeicijfers, en de vele gifadders in en roestvrij stalen hangsloten op die regeling?

Doordat de groei op het vlak van windenergie stelselmatig gebrusqueerd wordt door de energiebureaucraten? Doordat de energiebedrijven een aanzienlijk deel van de MEP overwinsten voor windenergie op windrijke locaties hebben geïncasseerd die veel beter aan kleinschalige, autonome initiatieven in het binnenland besteed hadden kunnen worden? Door de onzalige, destructieve acties van de windenergie haters die geen enkel zinnig alternatief poneren? Vanwege het feit dat een Milieuminister net de bouw van 4 moderne windturbines bij Woerden heeft tegengehouden omdat die "niet passen in het landschap"? Welk landschap is dan wel "passend" in ons volmaakt kunstmatige land, mevrouw Cramer??? Passend in ieder geval in het Regentenbeleid om windenergie initiatieven uit de handen van lokale initiatiefnemers weg te halen (dag, maatschappelijk draagvlak), en de "productie" dan maar te gaan concentreren in grote lokaties waar uitsluitend alweer die reeds oppermachtige en rijk gemaakte energiebedrijven en grote projectontwikkelaars mee kunnen gaan "scoren", gezien de benodigde investeringen voor dat soort lokaties?

Doordat de energieproductie uit biomassa in datzelfde "goede jaar" 2007 (terecht!) in elkaar is geklapt omdat er geen onduurzame, regenwoud verwoestende geïmporteerde palmolie meer in de fossiele (kolen)centrales bijgefikt mocht worden? We gaan zo die beruchte en miezerige 9% "duurzame elektriciteit" in 2010 van Jopie Wijn helemaal niet halen!

En dat "arme" Duitsland dan, met een "geringere" economische groei???? Dat had al 14% duurzame elektriciteit aan het eind van dat "slechte" jaar, beste NRC. Daar staan meer windturbines dan vele Europese landen bij elkaar hebben, miljarden superschone en vrij van CO2 "emissierechten" geproduceerde kilowatturen, beste NRC. Daar zijn reeds 430.000 huishoudens voorzien van zelf betaalde dakvullende zonnestroomsystemen, beste NRC. Daar zijn reeds tienduizenden mensen werkzaam in de duurzame energiesector, vaak in structureel zwakke gebieden met hoge werkeloosheid. Daar wordt lokaal gegenereerde biomassa op hyperefficiënte wijze ingezet voor de lokale warmte behoefte en wordt er via progressief uitgebouwde Blockheizkraftwerke (kleinschalige WKK) ook op efficiënte wijze elektriciteit geproduceerd, best NRC. En ga zo maar door. Allemaal vermeden (huidige en toekomstige) maatschappelijke kosten, beste NRC. Die (nog!) niet in de huishoudboekjes van de Europese landen worden "bijgehouden", en waardoor dus elke dag weer heel valse economische "groei"cijfertjes uitgepoept worden. Lage "economische groei" in Duitsland? Het zegt allemaal echt geen ene moer, beste NRC.

Dus, hooggeschatte economen, en NRC redactie: hoezo, moeten we trots zijn op die "hoge economische groei" in ons land? Wat voor land denkt u dat we in leven, over een jaar of tien, twintig? Waar denkt u al de energie vandaan te gaan halen om die "hoge economische groei" van te blijven realiseren? En: tegen welke maatschappelijke prijs? Met behulp van onze soldaten dan maar die de bronnen van Kirkuk (Irak) gaan bezetten, wellicht??? Zelfs de kolenprijs schiet door naar tot voor kort ongedroomde records, beste NRC. Slaap lekker door, beste NRC redactie. Ik ben zeer benieuwd wat er voor mooi verhaaltje op de voorpagina van het NRC van 14 februari 2025 zal staan over dat ongrijpbare fenomeen "economische groei" in relatie met de dan wellicht weer genationaliseerde energievoorziening...

Bron: NRC Handelsblad do. 14 februari 2008

http://www.nrcnext.nl/nieuws/economie/article934757.ece


 

11 februari 2008: EZ liegt dat het (officieel) gedrukt staat... Van een collega kreeg ik een exemplaar van een van die monumentale hoeveelheden Tweede Kamerstukken toegestuurd waarin verslag werd gedaan van "Een Algemeen Overleg" over de SDE ("Stimulering Duurzame Energieproductie") regeling op, alweer, 6 november 2007. Het stuk is "officieel vastgesteld" (na accordatie van de deelnemers, er worden dan alleen nog incorrect geciteerde uitspraken e.d. rechtgebreid) op 15 januari 2008. U kunt het als officieel KST114389 gemarkeerde Tweede Kamer stuk zelf terugvinden onder dossier nummer 31239 Nr. 6 op de Parlando site, maar het is ook te vinden onder de aan het eind van dit bericht weergegeven link. Omdat ik wel nieuwsgierig was wat precies de voorgeschiedenis van die rampzalig bureaucratische SDE-regeling "in het parlement" was, en wat er allemaal uit de mond van de bevraagde minister (in dit geval, uiteraard, mevrouw Maria van der Hoeven van het CDA), was gevallen, heb ik het helemaal doorgelezen (dat valt deze keer nog mee, 12 pagina's maar...).

Zoals gewoonlijk staat de kantlijn van mijn kopie na lezing bomvol aantekeningen, opmerkingen, en een heleboel uitroeptekens en vraagtekens. Een dikke pijl staat er bijvoorbeeld op pagina 3, waarin de heer Jos Hessels (energie zegsman), nota bene van mevrouw van der Hoeven's bloedeigen CDA wordt geciteerd (vetdruk Polder PV...):

"Zo'n anderhalf jaar geleden heeft hij gevraagd naar de mogelijkheid van de invoering van een «Einspeisegesetz» naar Duits of Spaans model. Die vraag is nooit beantwoord. De tijd is nu rijp om deze in het buitenland goed werkende ondersteuningsregelingen voor kleinschalige particuliere duurzame energie-initiatieven serieus te bezien. Wil de minister de Kamer voor het einde van het jaar een nota toesturen waarin de mogelijkheden van een vergelijkbare regeling worden uitgewerkt?"

Wel, wel, wel. Hoogst pijnlijke vragen aan een bewindsvrouwe die aan het hoofd staat van een Ministerie wat al dat gezeur over het Duitse EEG inmiddels kotsbeu is, maar daar nooit een goed reden voor heeft durven (lees: kunnen) geven. Zie ook het ronduit bespottelijke "gelegenheids-smoesje" in het bericht van 2 juli 2007 op Polder PV... Het lijkt er op dat het bij sommige parlementariërs eindelijk begint door te dringen dat er iets goed "loos" is bij die destructieve houding bij het Ministerie van EZ, en dat ze daarover nu maar eens flink doorgezaagd dienen te gaan worden. Mooi. Beetje pijnlijk natuurlijk, voor een partijgenoot, maar leden van het parlement en Ministers van het kabinet hebben in een democratie fundamenteel andere rollen te vervullen, dus ik hoop dat de heer Hessels door die zure appel heen wil bijten. En anders zijn er nog een paar honderd andere parlementariërs die hem bij het op tafel krijgen van "de waarheid" vast wel willen helpen. Met name in de oppositie...

Wel even terzijde: het Duitse EEG ondersteunt, i.t.t. wat de heer Hessels blijkbaar suggereert, beslist niet alleen "kleinschalige" initiatieven. De complete duurzame elektriciteit producerende industrie drijft óók op de degelijke, langjarige ondersteuning vanwege het EEG. Dus ook windenergie (hele parken), geothermie, waterkracht, you name it. Bovenop die reeds aan het net gekoppelde honderdduizenden (relatief) kleine tot grote particuliere zonnestroom installaties. Voorbeeld zonnestroom: huidige ondersteunde categorieën bestaan uit 3 typen (dak- en geluidswal installaties, façade BIPV systemen, resp. vrije veld systemen), de eerste twee hebben "staffels" van 0-30 kWp, 30-100 kWp, en > 100 kWp, en er is absoluut geen begrenzing aan de grootte van de systemen (vandaar dat er nu zonnestroom parken van 40 resp. 51 MegaWattpiek gebouwd en gepland worden...).

De enige mogelijke serieuze ingreep in het Duitse EEG die nu is voorgesteld (nog niet definitief) is dat voor "Aufdach Anlagen" het feed-in tarief voor enorme installatiegroottes hoger dan 1 MWp (daar kunnen we in Nederland alleen maar van dromen...) flink naar beneden bijgesteld zal worden (voorstel is 21,62%). Dat zijn sowieso gigantische systemen waarvoor die "inperking" geen of nauwelijks effect op de natuurlijke marktgroei zal hebben. Omdat de overgrote meerderheid van de droominstallaties op Duitse daken (industrieel of particulier) nooit van hun leven zelfs maar in de buurt zullen komen van een fractie van die grootte (het gaat vaak om installaties van enkele/tientallen kilowattpieken tot max. een paar honderd kWp). Voor de overige systemen zijn de voorgestelde degressiepercentages vooralsnog stukken lager (8,25-9,83% t.o.v. de in Wet vastgelegde cijfers van 2004). Dan voed je bij netkoppeling in 2009 nog steeds met een 30 kWp systeem (10x zo groot als toegelaten binnen de nieuwe SDE) in voor een hoog feed-in tarief van 42,48 eurocent/kWh, 20 jaar lang... (bron: Photon 1/2008 Jan.: p. 128)

Maar, er is nog meer dan de hierboven genoemde verfrissende "vraagjes" van collega Hessels. Daarvoor gelieve even door te bladeren naar pagina tien van het TK stuk. Ga, als u de uitvoerige informatievoorziening over het extreem succesvolle Duitse EEG op Polder PV kent (ik bericht al jaren over de fantastische gevolgen van het beste wettelijke systeem ter wereld), eerst even zitten. Uit de geaccordeerde mond van mevrouw van der Hoeven mogen we het volgende verbijsterende "nieuws" vernemen, de rode onderstreping is uiteraard van Polder PV:

Ik moet op mijn vullingen gaan passen, maar wat hier op het Heilige Tweede Kamer Papier gedrukt staat, is een fenomenale LEUGEN! HOEZO, Duitsland wat een "SDE-model" gaat aannemen? Hoe KOMT van der Hoeven bij die rabiate kolder? Duitsland is totaal onvergelijkbaar met Nederland, beste mevrouw van der Hoeven! Dat had de beste wetgeving ter stimulering van duurzame elektriciteit reeds in het jaar 2000 geïmplementeerd, jááááren voordat ene mevrouw van der Hoeven de meest onzinnig CRAP aan de vaste commissie voor Economische Zaken mocht voorleggen! En in 2004 werd dat model nog aggressiever uitgebouwd met nog betere marktprikkels, wat tot gevolg had dat Duitsland alleen al op het vlak van zonnestroom onaangetast wereldkampioen werd (met anno 2007 al mogelijk minimaal 3,8 GigaWattpiek aan het net gekoppeld zonnestroom vermogen). Het door van der Hoeven's bureaucraatjes in elkaar geflanste, door mij zwaar bekritiseerde "SDE-gedrocht" (een karakteristiek rampzalig ambtelijk kruideniers-aftreksel van de ook al verschrikkelijke MEP-regeling) lijkt op cruciale punten in de verste verte niet op het superieure systeem bij de oosterburen, mevrouw van de Hoeven. U kletst uit uw nek en u liegt dat het gedrukt staat. Op een officieel Tweede Kamerstuk...

Enkele feiten:

 • Het Duitse EEG kent geen instapdrempels, dat was dan ook zeer expliciet de bedoeling van het opzetten van die Wetgeving, zie de door Hermann Scheer geformuleerde glasheldere uitgangspunten voor het EEG onder de bespreking van de fascinerende documentaire "In Germany it's Pay-Back Time" van 6 mei 2007. In theorie kun je al met 1 zonnepaneel meedoen aan de zeer lucratieve feed-in regimes in Duitsland. De nog te implementeren (!!!!) Nederlandse SDE regeling snijdt meteen al een uitermate willige groep mensen die aan de zonnepanelen willen snoeihard de pas af door pas vanaf 601 Wattpiek (!) een magere feed-in prijs te "bieden", waarvoor je je ook nog eens 15 jaar lang "committeert". Er is dus al een zeer hoge instapdrempel, want zo'n voor beginners geschikte "instapset" kost al snel een paar duizend Euro, waarbij er uitsluitend gesaldeerd kan worden voor een miezerig kleinverbruikerstarief (als de metersituatie dat aankan, tenminste, anders raken die instappers ook nog eens enkele jaren netinvoeding kwijt aan de kosten voor gedwongen metervervanging bij de netbeheerder!!!). Die mensen staan dus voor een betonnen muur en moeten een zeer hoge "hobbel" nemen om wel in aanmerking te komen, met daarbij ook nog eens de nodige onverwachte, voor hen financieel nadelige gevolgen.

 • Een van de talloze gifadders in de SDE regeling is dat mensen die zullen inschrijven om die magere 33 eurocent te claimen (en dus minimaal een 601 Wp systeem moeten kopen, wat de startinvestering voor veel mensen veel te hoog maakt) hoogstwaarschijnlijk met torenhoge bemeteringskosten geconfronteerd worden om de netbeheerders slapend rijk te maken, zeker als die mensen later hun systeem willen gaan uitbreiden, want dan zijn ze vet de lul (nieuwe bemetering vereist!!!). Productiemeters zullen voor veel geld gedwongen bij de gemonopoliseerde netbeheerders gehuurd moeten worden en zullen nooit in eigendom komen. In Duitsland kan de separate productiemeter (verplicht, want alle volgens het EEG te vergoeden feed-in moet daar apart bemeten worden) bij een onafhankelijk gecertificeerd meet/installatiebedrijf gekocht worden (in eigendom verkregen) voor weinig geld, meterstanden mogen zelf afgelezen worden, er mag 12 keer per jaar bij de netbeheerder een voorschot opgeeist worden voor de wettelijk afgespijkerde, verplichte feed-in tarieven om renteverliezen bij de producent te voorkomen, en de netbeheerder mag daarvoor niets aan allerlei onzinkosten in rekening brengen ("Aufrechnungsverbot"). Dit is allemaal onbestaanbaar in de Hollandse SDE regeling, want de netbeheerders mogen bezopen meetkosten gaan innen bij de weerloze, nog van niets wetende PV-newbee's...

 • De SDE regeling wordt volledig binnen de Staatsbegroting gefinancierd. Dat is vragen om problemen, zoals de complete chaos rond de MEP-regeling in de bikkelharde praktijk heeft aangetoond. Bij politieke strijd en/of in economisch slechte tijden, staat die extreem politiek gevoelige begroting (en dus de SDE) onder zware druk. Weg zekerheden. Het complete Duitse EEG wordt volledig buiten de Staatsbegroting om gefinancierd door een door de netbeheerders geinde opslag bij elke kleinverbruiker en kleinzakelijke verbruiker bovenop de kWh prijs. Dat kost Otto Normalverbraucher momenteel ongeveer 18 euro per jaar, minder als hij zuinig verbruiker is... In Nederland was de 52 Euro vaste bijdrage per huishouden voor de MEP nooit genoeg en er is geen enkele reden om aan te nemen dat de uit de Staatsbegroting te financieren SDE regeling de groei zal gaan brengen die het fundamenteel anders opgezette EEG Duitsland gebracht heeft ...

 • De meeste duurzame elektriciteits-opties (inclusief zonnestroom) worden in Duitsland 20 jaar lang ondersteund. Voor van tevoren in de Wet vastgelegde vaste prijzen en jaarlijkse vaste degressiepercentages (tot en met 31 december 2008 voor zonnestroom 5%, er is nu uitgebreid overleg over verhoging naar een nieuw vast percentage). Zodat iedereen, van groot tot klein, makkelijk zijn/haar rekensommetjes kan maken en op verantwoorde wijze een investeringsbeslissing kan doen omdat de "input" zo eenvoudig mogelijk gehouden wordt en er geen veranderingen meer plaatsvinden met de feed-in basis voor reeds aan het net gekoppelde systemen. De SDE spijkert echter slechts voor 15 jaar een "contract" af, de uiteindelijk uit te keren nieuwe feed-in tarieven blijven extreem schimmig natte-vinger werk omdat ze door een overload aan variabelen bepaald worden die regelmatig "bijgesteld" kunnen worden. In opdracht van EZ, en zonder dat de Tweede Kamer daar nog invloed op heeft.

  Dit soort consequenties van de huidige opzet van de SDE werd trouwens in bovengenoemde TK stuk terecht als een kwalijke zaak gezien door diverse parlementariërs... En er zitten diverse gifadders in de regeling met mogelijk verhoogde financiële risico's voor de producenten. Zo is in theorie, als alle opwek direct met een productiemeter het net op gesluisd wordt een maximaal haalbare "vergoeding" van 33 eurocent + het te salderen kleinverbruikerstarief mogelijk (wat echter in het weekend bij dubbeltarief contract veel lager zal liggen dan de gemiddelde "continutarief" prijs). De wettelijk verplichte saldering (artikel 31-c E-Wet) is echter van meet af aan een extreem hoofdpijndossier gebleken, en het is helemaal de vraag of die saldering wel stand zal houden in de 15 jaar dat je een "contract" aangaat met SenterNovem. Als dat salderingsartikel aangepakt gaat worden, stort de hele financiële kosten/baten analyse als een kaartenhuis in elkaar en ben je desondanks gebonden aan de originele contractvoorwaarden, die dan extreem ongunstig voor je zullen gaan uitpakken...

  De vaste feed-in prijs in Duitsland ligt veel hoger dan de huidige 33 eurocent voor netinvoeding onder de SDE regeling: Netkoppeling van een 30 kWp installatie (!) in 2008 geeft 46,75 eurocent/kWh, 20 jaar lang, zelfs met de voorgestelde eenmalige 9% verlaging (nog niet zeker!!!), krijg je per 1 jan. 2009 dan nog steeds, volgens het eerder genoemde vakblad Photon, 42,48 eurocent, 20 jaar lang...

 • Het Duitse EEG laat enorme installaties toe, ook op het vlak van zonnestroom. Waar de Nederlandse SDE regeling voor 2008 een miezerige categorie van 0,601 tot en met 3 kWp toelaat (ongeveer 4 tot 17 gangbare 175 Wp modules), is het in Duitsland mogelijk om zelfs als particulier enorme dakvullende systemen tot 30 kWp (dat zijn 150 stuks grote 200 Wp modules...) aan te laten leggen, of, als het kapitaal er is, of als het geleend kan worden, nog veel grotere installaties (voor iets lagere, doch weer vaste feed-in tarieven). In Duitsland kunnen particulieren zonder problemen grote Bürgerbeteiligungsanlagen realiseren van honderden kWp-en op bijvoorbeeld school- e.a. gemeenschapsgebouwen (of, zoals bij Freiburg, vrije-veld installaties als geluidsscherm boven een autosnelweg...). Dat is onder de SDE regeling totaal onmogelijk. Bedrijven kunnen in Nederland al helemaal niet meedoen via de huidige SDE voorwaarden. Duitsland floreert door de gigantische industriedaken die reeds vol zonnestroompanelen liggen.

 • De uitvoering van het Duitse, tot in groot detail in de Wet (niet in allerlei vage MR's of AMvB's) ingebedde EEG is de verantwoordelijkheid van het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, und Reaktorsicherheit (het Duitse "Super VROM"), wat zeer voortvarend en met groot succes hernieuwbare energie en decentrale opwekking daarvan promoot en stimuleert. Volledig ingebed in de zeer progressieve en succes hebbende klimaatpolitiek van de Duitse regering. Die wettelijke inbedding verzekert uitermate grondige parlementaire behandelingen van eventueel in te voeren wijzigingen, waarbij alle sectoren in de samenleving ruimschoots de tijd krijgen om hun zienswijzen in te dienen en te reageren op de nieuwe voorstellen. Een Wet verander je daar niet zomaar, daar gaat de nodige tijd en overleg overheen. De voorziene (doch nog steeds niet vastliggende) kleine aanpassingen zullen pas vanaf 1 januari 2009 gaan gelden, de Duitsers zijn hier al minimaal een jaar over aan het praten. Het Duitse EEG blijft echter recht overeind staan. En het heeft geen drol van doen met een "Nederlandse SDE regeling", zoals van der Hoeven compleet bezijden de waarheid suggereert.

  Alle "regelingen" inclusief de SDE in Nederland zijn de "verantwoordelijkheid" van het Ministerie van Economische Zaken. Alle "instanties" die direct of indirect met de (uitvoering van) de SDE regeling te maken hebben, zijn EZ-satellieten (SenterNovem, CertiQ, EnerQ, TenneT, NMa/DTe). EZ ventileert regelmatig haar voorkeuren voor grootschalige projecten die alleen door de gevestigde, dik in fossiele en atoombelangen zittende energiemolochs of soortgelijke grote bedrijven (bijv. Shell) gerealiseerd kunnen worden. Het Ministerie laat via haar satelliet TenneT CO2 uitbrakende kolencentrales schaamteloos met voorrang op het net toe die duurzame elektriciteit productie blokkeren en impliciet uit de markt drukken, en is zwaar gefrustreerd door het blokkeren van (de subsidiëring van) niet aantoonbaar duurzaam geproduceerde biomassa bijstook in kolencentrales door het parlement (mogelijk als gevolg hiervan zal er in 2010 geen 9% "duurzame" elektriciteit gehaald gaan worden, hetgeen de politieke legitimatie van Joop Wijn van EZ was om de oude MEP van een nekschot te voorzien...). EZ is rabiaat voorstander van uitbreiding van kernenergie: laatst verscheen daarover nog een tale-telling brief van van der Hoeven en CDA collega Verhagen. In Duitsland is nog steeds, onder kernfysica Angela Merkel (Bundespräsident), het officiële politieke beleid een gefaseerd afscheid van de doodlopende weg genaamd kernenergie. Het Ministerie van EZ kan (tegenwoordig) haar afkeer van decentrale opwekking bij burgers en bedrijfsleven nauwelijks (meer) verbloemen. De SDE regeling is op dusdanige wijze opgezet (AMvB, 3 "Ministeriële Regelingen"), dat de EZ bureaucraten continu kunnen interveniëren, bijstellen, zaken in een door hen gewenste richting laten ombuigen, volledig buiten de macht van het parlement om. Met de uitdrukkelijke bedoeling, zo lijkt het, om de politiek "gewilde" zonnestroom markt (voor particulieren) zo klein mogelijk te houden en een gezonde, hoge groei te ontzeggen.

  Conclusie: het in handen van EZ geven van het mandaat over de SDE of enig ander "ondersteuningsregime voor duurzame energie" is als een slager vragen of hij alleen nog maar vegetarische producten wil gaan verkopen.

 • De SDE regeling wordt elk jaar weer per categorie van een "cap" voorzien. Als het gereserveerde bedrag is "volgeclaimd" (zonnestroom in 2008: 46 miljoen Euro voor de 15 jaar lang te financieren aangemelde installaties, die het eerst komt, het eerst maalt), wordt de deur keihard en rücksichtslos dichtgeslagen. In Duitsland zitten er helemaal geen "caps" op wat voor onderdeel dan ook en blijft de groei organisch doorzetten zonder extreem, de markt kapot makend "stop and go" gesodemieter. En toch is en blijft het EEG extreem succesvol in de bevordering van duurzame energie. Omdat het reteslim en zorgvuldig in elkaar gestoken is, met als doel: zo veel mogelijk duurzame elektriciteit op/van eigen bodem opwekken. Waar die verbazingwekkende Duitsers extreem in goed blijken te slagen, wat ze ongekende hypermoderne industriële activiteit heeft opgeleverd, reeds een paar honderdduizend banen in de DE sector, tientallen miljoenen tonnen vermeden CO2 uitstoot, een florerende export industrie, en ga zo maar door ...

 • Als je alles naast elkaar zet, kun je met recht van het Duitse EEG zeggen dat het een "stimuleringsregeling" is die burgers (en bedrijven) bij de energietransitie betrekt en ze een geweldig handelingsperspectief biedt om in eigen huis/zaak mee te werken aan de verduurzaming van hun levens- en invloedsfeer. Kijk je naar het Nederlandse SDE, kan ik niet anders concluderen dan dat het een "gatverdamme, het is dat het moet, maar we gaan die burgers beslist geen kado'tjes geven bureaucratenregeling" is geworden waar de aversie van af straalt, en die vooral bedoeld lijkt te zijn om die burgers juist zo goed mogelijk af te schrikken om mee te "mogen" doen...

 • Etcetera, etcetera. Van der Hoeven kletst uit haar nek.

Goddank lijkt dat nu zelfs bij van der Hoeven's partijgenoot Hessels door te dringen. Na dat belachelijke stuk met die grove leugen staat een "Nadere gedachtenwisseling" vermeld met o.a. deze reactie van Jos Hessels:


PS: kritische noot richting samenstellers van dit soort "officiële documenten".
U schreef het 1 keer goed in het TK stuk. Maar het woordje "Einspeizegesätz" onder het hierboven
rood onderstreepte stukje van Hessels is fout gespeld. Het is en blijft, op Hochdeutsch, "Einspeisegesetz".

Vooral kritisch blijven doorvragen, geachte heer Hessels. En alstublieft: gaat u s.v.p. in Duitsland (en Spanje) zelf bij het BMU of bij de collega's van het Spaanse Industrie ministerie navragen wat ze daar dan wel "van plan" zouden zijn en of de heer Hessels daar ook maar enig aanknopingspunt in kan vinden wat die ranzige uitspraak van van der Hoeven zou kunnen ondersteunen. Dat kon wel eens "tegenvallen", is mijn inschatting, zeker waar het Duitsland betreft. In Spanje wordt de inderhaast in het leven geroepen "cap" van 1.200 MWp zonnestroom nu wel fel bediscussieerd en dreigt door een mogelijke vertraging van een nieuw wetsvoorstel en aankomende parlementsverkiezingen een totale chaos. Suggesties in de richting van een nadelige wijziging van bestaande wetgeving die feitelijk de rap groeiende markt in Spanje in 1 keer "dicht" zou gooien genereren nu al een storm van protest bij diverse regio waar zonnestroom uit zijn voegen knalt. Dus ook in Spanje is er nog geen enkel aanknopingspunt dat zij een gemutileerd en op-en-top bureaucratisch "Nederlands SDE-regime" gaan overnemen. Ze zijn in het zonnige Spanje beslist niet op hun achterhoofd gevallen, ben je mal...

Tenslotte mocht mevrouw van der Hoeven ook nog reageren op de vragen en commentaren. Ze gaat "het" blijkbaar allemaal toelichten, aldus dit stukje op p. 11 van het TK stuk:

Een "energierapportage", dus. Lees de zinsconstructie "zal worden ingegaan". Wat zegt van der Hoeven dus toe? Niks. Misschien zegt ze straks wel gewoon dat "we" gelijk hebben, dat het Duitse en/of Spaanse (= kopie van het Duitse) systeem uitzonderlijk goed blijken te werken (non-nieuws: wisten we al), maar dat we in Nederland nu eenmaal "onze eigen opvattingen hebben" op het vlak van stimulering van duurzame energie en dat "we" daar dan maar mee door blijven modderen...

Polder PV is zéér benieuwd in wat voor afschuwelijke, reteslim in elkaar gestoken, van allerlei "marktliberaliserings-onzin" vergeven en van de hete kern afleidende zinsconstructies de EZ bureaucraten zich nu weer zullen gaan wringen om vooral niet te hoeven toegeven dat ze zitten te liegen dat het gedrukt staat. En dat de SDE op vele fundamentele punten extreem afwijkt van het superieure Duitse (in wezen door de Spanjaarden gekopieerde doch marginaal aangepaste) EEG systeem. En dat die SDE ons beslist niet de "zegeningen" gaat brengen die het EEG Duitsland sinds het jaar des heren 2000 beslist wel heeft gebracht...

http://ikregeer.nl/static/pdf/KST114389.pdf (directe toegang tot het TK stuk op een mij verder onbekende website, gevonden via Google)

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)