starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 61

meest recente bericht boven

7 juli 2010 - 24 juli 2010

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


24 juli 2010: Voorspellen tot je een ons weegt: 3x de evenaar* aan nieuwe modules d'r bij in 2010? Met het feit dat geen enkele markt ter wereld kan blijven tippen aan het PV groeimonster Duitsland (zie gedetailleerde grafische analyses door Polder PV), wordt door het ene na het andere onderzoeksbureau getracht een "vinger" te krijgen achter de te verwachten mondiale marktgroei op ons mooie planeetje. Renewable Energy World liet daartoe Paula Mints van Navigant Consulting haar duit in het reeds bomvolle zakje doen op 22 juli jl. Ook die "analyserapporten markt" boomt als geen ander, je word gek van de stapel die door een keur aan instanties wordt uitgepoept de laatste jaren (een hoop daarvan slechts tegen betaling van heel wat Euro of dollar biljetten te verkrijgen, en dan heb je soms nog slechts een digitale pdf...).

Drie maal de evenaar vol aan nieuwe modules (2010)?
Mints spreekt van een "onstabiele boom" en van minstens 80% van de totale wereldmarkt die in Europa in de vorm van een flinke stapel modules zal worden afgezet, Duitsland ver voor de rest uit lopend rennend voorop. Japan en U.S.A. doen hun best en groeien ook fors, maar het blijft de Eerste Wereld waar de bulk van de afzet blijft neerdalen. Voor 2009 claimt Mints 7,9 GWp aan bijgeplaatst volume, waarbij EPIA in hun 2014 Global Market Outlook iets conservatiever 7,203 GWp heeft berekend. De schatting van Mints voor 2010 is 13,1 GWp (groei afzet volume: 66 procent...), waarbij Europa slechts 2% zou inboeten aan totale afzet, van 83 naar 81% van het totaal zakkend (Japan en U.S.A. slechts groeiend naar elk 8% van het totaal). EPIA gaat voorzichtiger uit van totaal 10,08 GWp in het "Moderate" scenario, resp. voortvarender 15,515 GWp, in het "Policy-Driven" scenario**. Om een voorstelling van die door Mints gesuggereerde 13,1 GWp dit jaar nieuw te plaatsen (of deels al geplaatste) hoeveelheid modules te maken: dat zijn bijna 75 miljoen nieuwe kristallijne modules van 175 Wp, kopsgewijs horizontaal tegen elkaar gelegd (bij lengte 1,58 meter voor een standaard kristallijn Suntech paneel) neerkomend op een streep modules met een totale lengte van ongeveer 118.274 km. Ongeveer drie maal de omtrek van de evenaar, dus*. Daarbij ook niet vergeten dat een fors deel van de nieuwe modules mogelijk weer uit veel lagere vermogens hebbende First Solar CdTe panelen zal bestaan, dus de volumes zullen mogelijk nog groter worden (en de door mij berekende hypothetische "module rij lengte" dus nog langer).

Ook zal de "autonome" (off-grid) PV sector een nog kleinere rol gaan spelen, nog geen 6% in 2008, verder dalend naar 5% in 2009 en naar verwachting nog maar 3% van het totaal afgezette volume in 2010. Verder zal de niet/nauwelijks door energiebedrijven geëxploiteerde markt voor multi MWp systemen een drijvende kracht van de marktgroei blijven, meer dan 50% zal uit deze installaties blijven bestaan.

Meer marktgevolgen
Dunnelaag module technologie zal, ondanks het "unieke" succes van de marktpenetratie van First Solar's CdTe modules (jaarproductie momentaan zo'n 1,1 GWp), geen significante (relatieve) groei te zien geven, vooral omdat de dominante kristallijne markt zeker aan het eind van 2010, met alle reeds aangekondigde hoge impact hebbende verlagingen van invoedingstarieven (o.a. Duitsland, Italië), met hoge kostenreductie druk te maken zal krijgen. En dus gegarandeerd omlaag zal moeten met de module prijzen. Wat slecht nieuws is voor de producenten van de fors lagere rendementen hebbende dunnelaag technologieën. Die zullen immers ook mee moeten met de verdere verlaging van de prijs die ze voor hun eigen dunnelaag panelen kunnen gaan vragen, willen ze zich niet uit de markt gaan prijzen. Dit alles betekent echter ook dat de marges voor de installateurs zwaar onder druk zullen komen te staan, en dat daar mogelijk "klappen" zullen gaan vallen.

Er zal eindelijk wat "druk" komen op de Chinese producenten, versterkt door de voor hen ongunstige wisselkoersen, en toenemende eisen voor betere lonen in eigen land. Maar het is onwaarschijnlijk dat de productie kosten voordelen van de Aziatische tijgers daarmee teniet zullen worden gedaan. Was in 2009 het aandeel van Chinees/Taiwanese producenten nog zo'n 46%, kan dat in 2010 reeds opgelopen zijn tot meer dan de helft van de wereldproductie. Voor 2011 wordt nog steeds gerekend op aanzienlijke groei van de mondiale afzet, maar mogelijk ook zeer ongunstige prijzen voor de producenten, met zeer kleine marges. Een shake-out lijkt voorstelbaar, omdat het niet waarschijnlijk is dat er extreem lucratieve "incentive regimes" opgetuigd zullen gaan worden in "grote" markten die enorme volumes zullen gaan opslokken. Consolidatie en verdere schaalvergroting lijken daarom onafwendbare trends om het hoofd boven water te houden.

Het is vooral de grote vraag wat er in 2012 en daarna zal gaan gebeuren, als er zeer grote volumes afgezet zullen blijken te zijn. Hoe zal de politiek reageren op de sterk incentive gedreven industriële afzet explosie die voor vele jaren forse bedragen aan invoedingstarieven zal garanderen? Gaat er structureel en ingrijpend in de feed-in regimes gesnoeid worden? Dat zal zeker een forse impact op de te verwachten afzet van miljoenen PV modules hebben. Met name in de wereldmarkt Duitsland, die immers al de helft van de mondiale productie in eigen land afzet. Ook al ontwikkelt een markt als de Amerikaanse zich goed, de groei is beslist niet zo groot als die jarenlang op het Europese continent heeft gegolden, en het is onduidelijk wie na Duitsland de grootste markt zal gaan worden. (Ook in Italië worden de invoedingstarieven fors naar beneden bijgesteld)

Tot slot een tale-telling citaat uit het stukje, waarbij in het bovenstaande licht al te pessimistische verwachtingen over de toekomst van de zonnestroom sector worden gedempt:

"Over time ... the PV industry has shown it is the dire predictions of doom and gloom which will consistently be defeated, mostly by sheer will alone".

We gaan het hopen voor een van de meest fascinerende energie technologieën die anno 2010 al tot onze beschikking staan.

* Met zeer grote dank voor de correctie van een hele domme rekenfout van PPV door stadsgenoot Anne van der Bom. Ook de bij tijd en wijlen wat sleets wordende zakjapannerende webmaster van Polder PV moet door oplettende kritische lezers bij de les worden gehouden...

** Weer een andere analist, iSuppli, gaat in hun recentste, fors bijgestelde cijfers uit van mondiale afzet volumes van, achtereenvolgens, 7,1 GWp (2009), 13,6 GWp (2010), resp. 20,3 GWp (2011). Voor alleen Duitsland voorspelt iSuppli in 2011 een afzet van 9,5 GWp... (bron: Photovoltaics International lite, vol. 03-2010). Zie ook het zeer interessante interview met Stefan de Haan van iSuppli in een dertien minuten durende video van REW.com.

http://www.epia.org/fileadmin/EPIA_docs/public/Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_until_2014.pdf (Market Outlook tm. 2014 van EPIA, Europese branche organisatie PV; pdf 2 MB)
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/07/solar-pv-market-analysis (in het huidige bericht besproken artikel)


23 juli 2010: "Laat Sahara stormen tot mij komen!". Spanje's zonnestroom toekomst verduisterd. Ook daarover had ik reeds uitvoerig gerapporteerd. En wat ondanks de "ingreep" van premier Zapatero werd gevreesd, lijkt echt bewaarheid te gaan worden op het zeer zonnige Iberische schiereiland. Waar de in vele economische crises gedompelde regering alles op alles zet om kosten te beperken, en het door eigen schuld ontstane tekort in de stroommarkt "uit te vlakken". Er gaat massief ingegrepen worden in "bestaande" rechten van mogelijk minstens 2 en een halve Gigawattpiek aan reuzen PV-installaties. En in "nog te bouwen" vergelijkbare PV-systemen. Als iemand binnenkort tenminste nog "lust dazu" heeft met de aankomende kettingzaag bloedbaden die het Industrie Ministerie in de eigen PV sector wil gaan aanrichten.

De feiten, volgens Photovoltaik:

Twee dagen zogenaamde "onderhandelingen" tussen de regering (Industrie Minister Miguel Sebastián) en de branche vertegenwoordigers (er zijn drie betrokken branche organisaties) hebben feitelijk tot het eenzijdig oprichten van de guillotine voor die sector geleid. APPA vertegenwoordiger Breva tegen Photovoltaik: "Deze onderhandelingen waren een farce". Er zijn geen verdere bijeenkomsten tussen de kemphanen gepland, de Spaanse regering houdt de poot stijf.

Met wettelijk voorgeschreven vaste invoedingstarieven ondersteunde, bestaande PV-installaties zullen ondanks de toezeggingen van premier Zapatero met terugwerkende kracht worden gekort.

Die "korting" bestaat er uit dat er nog slechts 1.250 kWh/kWp per jaar vergoed zal gaan worden voor de hoge invoedingstarieven voor vast opgestelde systemen. En slechts 1.644 kWh/kWp per jaar voor zonnevolgende systemen, waarbij het blijkbaar geen moer uitmaakt of het een enkelassig systeem of een dubbelassige tracker installatie betreft (de laatste levert uiteraard veel meer kWh productie op per kWp opgesteld vermogen). NB: De 80 Spaanse (meestal kleinere, vaak inefficiëntere) installaties in Sonnenertrag hadden in 2009 gemiddeld genomen een genormeerde jaaropbrengst van maar liefst 1.926 kWh/kWp. Per kWp opgesteld vermogen zal in dat "gemiddelde" geval bij vaste opstelling 1.926 - 1.250 = 676 kWh opbrengst voor slechts nog maar iets meer dan 3 en een halve eurocent worden vergoed. Daar hadden de investeerders vast nooit op gerekend bij hun rentabiliteits-berekeningen.

De in het hete binnenland van Spanje gerealiseerde (momenteel) grootste PV-installatie ter wereld, de (temperatuur gevoelige) kristallijne 60 MWp Olmedilla solar power plant, zou volgens de Solarpraxis publicatie "PV Power Plants 2010 Industry Guide" 1.417 kWh/kWp.jaar produceren. En dus ongetwijfeld ook heftig gekort gaan worden: 1.417 - 1.250 = 167 kWh/kWp slechts gedwongen voor een "marktprijs" moeten verkopen betekent bij dat systeem 167 * 60.000 = iets meer dan tien miljoen kWh per jaar niet voor een "lucratief" feed-in bedrag van vier dubbeltjes/kWh opstrijken (indien park opgeknipt in delen van max. 10 MWp, zie tarieven overzicht), maar voor slechts een scharrige 3,7 eurocent/kWh aan die enorme "meer"opbrengst verdienen...

Alle productie boven die grenswaarden zal slechts voor de - heden ten dage slechts 3,7 eurocent/kWh - "marktprijs" worden vergoed.

Terugwerkende kracht betekent: ook geldig voor de onder het extreem lucratieve Real Decreto RD 661/2007, en voor het al zeer fors uitgeklede, doch nog steeds (in oorspronkelijke vorm) "te behappen" RD 1578/2008 vallende installaties. Vooral de onder RD 661 opgestelde, peperduur ingekochte en grotendeels in 2008 geplaatste reuzen systemen, gaat dit een enorm financieel drama worden, als het wordt doorgezet. Want of die installaties zich op deze wijze zullen terugverdienen (met de berekeningen die er bij de aanschaf zijn gemaakt, vergeet niet dat het daarbij vaak ook nog eens om onderhoudsgevoelige, reusachtige tracker systemen gaat) is zeer de vraag.

Voor nieuwe vrije veld systemen zijn de investeringsrisico's qua financieel rendement het grootst. Er gaat 65 procent minder feed-in tarief uitbetaald worden voor die installaties, waardoor er nog slechts 9,08 eurocent/kWh overblijft (!). Zelfs in het zonnige Spanje gaat dat met zelfs de goedkoopste installaties een serieus probleem worden, zo niet onmogelijk.

De tarief reductie bij dak systemen vanaf 20 kWp zal 25% gaan bedragen, die voor installaties tot 20 kWp worden 5% in tarief gekort.

Breva van APPA heeft al aangekondigd dat de belangenorganisaties naar het Europese Hof zullen stappen om de aangekondigde wetswijzigingen (lees: openlijke oorlogsverklaring van de Spaanse regering aan de nationale PV-sector) ongedaan te maken. Een wetswijziging die zo'n beetje eind deze week op tafel moeten liggen.

Of APPA en de andere twee branche organisaties (ASIF resp. AEF) een stevige zaak zullen hebben valt te betwijfelen. Want Photon heeft een tijdje geleden de teksten van de oude Real Decreto's bekeken. En daar staat in dat de regering het "recht" zou hebben om tarieven aan te passen omdat er bij genoemde vergoedingen sprake van een "redelijk rendement" zou moeten zijn. Ongetwijfeld zal ook hier gaan gelden: de (mogelijk wettelijk toegelaten) opvatting van de Spaanse regering over "redelijkheid" zou best wel eens van een compleet andere orde kunnen zijn dan die van de grote investeerders die dat land in een jaar of twee tijd van grote, uit de lucht zichtbare peperdure PV giganten hebben voorzien...

Laat niemand het meer in zijn/haar hoofd halen om Spanje als "voorbeeldig" op te voeren als het over effectieve en "stabiele" invoedingsregimes gaat. U weet niet waar u het over heeft.

Tot slot: Ik wens de vertegenwoordigers van de Spaanse PV-industrie het allerbeste toe in deze zeer zware tijden...

http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/schock-fr-spaniens-solarbranche_100003405/ ("Schock für Spaniens Solarbranche")


22 juli 2010: Voorspelbare fraude in Vlaanderen bij jaarwissel groencertificaten waarde verlaging. Er was al vroegtijdig, en indringend voor gewaarschuwd op o.a. het Zonstraal forum. In Vlaanderen was begin vorig jaar aangekondigd dat de waarde van de voor (o.a.) zonnestroom te verkrijgen groencertificaten met tien cent per kWh zou gaan dalen per 1 januari 2010. En dat voor goedkeuring voor een financieel via de lokale netbeheerder te ondersteunen PV-installatie er als extra eis zou komen dat eerst het dak dient te worden geïsoleerd. Echter, omdat Duitsland als een tempelier zonnestroom systemen bleef zuipen, met name in het vierde kwartaal en, vooral, de laatste recordmaand van 2009 (zie overzicht Polder PV), hadden de Vlamingen eind vorig jaar in hun ook al zeer hard groeiende PV-markt het "probleem" dat er nog wel modules voor 1 januari 2010 op het dak geschroefd konden worden. Maar dat het met billen dichtgeknepen wachten was op de toen al extreem schaars wordende (grotendeels in tienduizenden grote Duitse installaties verdwijnende) omvormers.

De Vlaamse politiek had daar het creatieve spoedregelingetje op verzonnen, dat als voor het eind van 2009 de verder nog omvormer loze PV-installatie al volledig op het dak was aangebracht (en als zodanig door een keuringsinstantie als "bijna opgeleverd" werd beschouwd, op schrift vastgelegd), dat dan nog tot en met eind februari 2010 een (of meerdere) omvormer(s) aangebracht kon(den) worden. En de definitieve "keuring" kon plaatsvinden, resulterend in een installatie die nog recht kon claimen op twintig jaar 45 eurocent/kWh i.p.v. die tien cent minder die officieel per 1 januari 2010 in zou gaan.

Er blijkt nu achteraf, zo meldt de marktwaakhond VREG, ondanks die "overgangsregeling", fors te zijn gesjoemeld met de feitelijke installatie cq. opleveringsdata (AREI keuringsverslag) van een niet nader genoemde hoeveelheid nieuwe PV-installaties. Tot een "erkende keuringsinstantie" aan toe. Er is fraude vastgesteld met de administratief vastgelegde "officiële datum van ingebruikname". En dat is uiteraard een zeer kwalijke zaak, die hopelijk zwaar bestrafd zal gaan worden (minimaal indien aantoonbaar frauduleus voor de "45 cent/kWh optie" is geclaimd: hard terugzetten naar 35 cent/kWh, met een geldelijke boete d'r bovenop, zou ik zeggen).

Je zou ook kunnen zeggen: had de politiek maar een waterdicht en degelijk systeem moeten opzetten, want niets is mensen vreemd. Als sommige lieden de kans ruiken om een Eurodubbeltje meer per kWh te verdienen dan ze "eigenlijk" zouden mogen claimen, grijpen ze die "kans" blijkbaar met beide handen. Of het in de "vele" gevallen dan de schuld is van een frauderende installateur, een PV-systeem eigenaar, of mogelijk beiden, doet er dan niet meer zoveel toe. Ik voorzie behoorlijk wat ruzies rond al dan niet vermeende contractbreuk bij de meest gehaaide betrokkenen. Tja. Zoals reeds voorspeld: het was te voorzien.

Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek naar de fraudegevallen waaraan de marktwaakhond (die trouwens de installatiedata gebruikt voor hun - door Polder PV regelmatig grafisch uitgewerkte - marktgroei cijfers) VREG volledig meewerkt. Ook de netbeheerders worden bij de onderzoeken benaderd om (vermeende) installatie datum cijfers te kunnen controleren.

Volgens Energeia (bericht 22 juli 2010), die de bekende VREG bestuurder Pictoel ondervroeg: "Het gaat om veel geld en we kunnen fraude niet tolereren. Bovendien zijn klanten die aan de fraude deelnemen ook strafbaar". Om hoeveel geld het dan daadwerkelijk gaat is nog onduidelijk, dat zal het onderzoek verder uit moeten wijzen.

Nederland mogelijk ook???
"Gelukkig" hoeven we ons, met een van de meest bizarre en complexe "regelingen" zoals de SDE in Nederland waarschijnlijk geen al te grote zorgen te maken dat er massaal "gefraudeerd" zal gaan worden. Die regeling is alleen voor juristen (en een enkele diepgraver) te doorgronden, daar komen zelfs professionals in de markt nauwelijks meer uit (ze maken er in ieder geval regelmatig blunders mee). Bovendien wordt het gros van de enthousiaste PV-willigen al op voorhand door de gruwelijke budget caps en de voor de volle honderd procent daarmee verbonden Nationale Tombola met een afwijzing door de EZ bureaucraten afgeserveerd. Dan krijg je niet eens meer de "kans" om te "frauderen". Als je die intentie al zou hebben. Zeg echter nooit nooit. Het Nederlandse verleden heeft helaas laten zien dat ook (misschien wel: vooral) hier het geld de belangrijkste drijfveer is. Ook in de hernieuwbare energie branche. Het is dan ook een sector als alle anderen, een doodnormale afspiegeling van de samenleving, dus. Of je dat nu leuk vind of niet.

Ondanks het feit dat we nog niet dergelijke "Vlaamse toestanden" hebben, blijft onze "markt" zich als een slak voort slepen, i.t.t. de Vlaamse...

http://www.insyst.be/insystpublic/vreg/arch/mailing20100722-384-nl.html (oorspronkelijk bericht in nieuwsbrief van de VREG. Energeia besteedde er vandaag ook aandacht aan, is echter niet publiekelijk beschikbaar)

Draadjes bij onze Vlaamse collega's van Zonstraal forum over deze materie:
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=5692
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?p=82387


22 juli 2010: Ook OliNo reageert op "komkommer" bericht Telegraaf - die het stuk heeft verwijderd (doch niet definitief). Van OliNo het leuke bericht dat de "spraakzaamste" krant van Nederland het ietwat te snel en verlekkerd door hen gekopieerde onzin nieuws over "5% kapotte zonnepanelen" (zie de al snel geplaatste uitvoerige en gedetailleerde reactie van Polder PV op basis van de originele artikelen in Vlaamse media) van de eigen website heeft verwijderd.

OliNo reageerde ook inhoudelijk met eigen argumenten en plaatste enkele permalinks naar de door mij ingebrachte documenten met energetische terugverdientijd berekeningen voor zonnestroom door wetenschappelijke instituten (nu ook downloadbaar van hun site).

Uiteraard blijft gelden: wat eenmaal op internet is geplaatst, is er vrijwel niet meer van af te krijgen. Dus het oorspronkelijke Telegraaf stukje is nog steeds na te lezen via de beroemde Google cache. Die Polder PV eerder al eens gebruikte om een hoogst boeiende forum draad die door TROS Radar om onzinnige redenen was verwijderd uit een van de drukst bezochte consumentenfora m.b.t. energie (Oxxio ellende) weer de rechtmatige plaats te geven die hij verdiende, namelijk: openbaar toegankelijk (hier).

http://www.olino.org/articles/2010/07/22/1-op-20-zonnepanelen-defect (bericht van OliNo over de grootste zomer hoax: "5% van zonnepanelen stuk")

http://tinyurl.com/3yrh2gg (verkorte link naar de Google cache met het oorspronkelijke Telegraaf bericht van donderdag 15 juli 2010).


^^^
Foto'tje in het Telegraaf artikel.
Voorste rij: Pitrus (links) en Mattenbies (rechts).
Er achter Kalmoes (links) en Lisdodde (rechts).

© ANP

Technische noten (toegevoegd 22 juli 2010)
De in dat Telegraaf berichtje geplaatste ANP foto, hierboven weergegeven, is overigens van het deelproject Pitrus-Mattenbies-Rietgors (119 woningen, 2.832 m²) die van een dakvullend Shell Solar systeem zijn voorzien in het fraaie, doch al als "antiek" te beschouwen, grotendeels in 1999 opgeleverde unieke 1,3 MWp Nieuwland project van REMU in Amersfoort. Door de zeer steile hellingshoek van 70 graden in het grootste gedeelte van dit deelproject, en een oriëntatie [azimuth] van ongeveer 192 graden t.o.v. noord (ZZW), worden hier sowieso geen optimaal haalbare omzettingsrendementen gehaald van het lokaal beschikbare zonne-energie potentieel. Dat heeft verder niets te maken met de kwaliteit van de modules (die, zo is de ervaring van Polder PV met vergelijkbare Shell Solar zonnepanelen, zeer goed zijn gemaakt en als modules prima presteren zonder gebreken). Maar het "niet maximaal kunnen presteren" is grotendeels een gevolg van de door de architectonische inpassing "afgedwongen" suboptimale plaatsing omstandigheden. In theorie zou in deze specifieke situatie ongeveer 87% van de maximaal haalbare zoninstraling ingevangen kunnen worden (eenvoudig te destilleren uit de bekende instralingsschijf).

Ook niet vergeten dat dit al een relatief "oud" systeem (eigenlijk: verzameling relatief slecht vergelijkbare deelsystemen) is, destijds ook nog eens van omvormer types voorzien die al lang tot het segment "museum exemplaar" behoren (al waren het toen goede omvormers). Bovendien, zo bleek uit een monitoring rapport uit 2008 gepubliceerd op de PVUpscale site, waren er, naast de 80% goed functionerende installaties, diverse systemen die slecht of matig presteerden. Het gros van de suboptimale prestaties bleek - naast de verre van optimale oriëntatie en hellingshoek - terug te voeren te zijn op string fouten en lokale beschaduwingseffecten (in nogal wat situaties voorkomend, ook het gevolg van teveel gegunde "vrijheden" qua inpassing bij de diverse betrokken architecten), of op niet goed functionerende omvormers. Over "defecte zonnepanelen" werd in het geheel niet gerept. Wel over moeizame contacten met eigenaren en huurders die geen idee hebben bij wie ze moeten zijn als er (vermeende) problemen zijn. Wat ook gevolgen heeft voor de "status" monitoring, waar in dit pilot project dus helaas niet goed genoeg over is nagedacht (het project opzetten en uit laten voeren was al moeilijk genoeg). Initiator en hoofd investeerder was REMU, wat later door Eneco is opgeslokt.

Volgens genoemd rapport zou het hele 1,323 MWp Nieuwland project (met zeer veel verschillende oriëntaties, hellingshoeken, stringlengtes, omvormers, inpassingsconcepten, etc.) een gemiddelde jaaropbrengst hebben van slechts 944.000 kWh/jaar (Ecofys onderzoek). Dat is een voor Nederland zeer lage genormeerde opbrengst van slechts 714 kWh/kWp.jaar, waarbij destijds nog werd gerekend met een "optimale" gemiddelde opbrengst van 750-800 kWh/kWp.jaar. Inmiddels is al lang duidelijk dat anno 2010 veel hogere genormeerde opbrengsten gehaald kunnen worden bij nieuwere Nederlandse PV-systemen, en ook daadwerkelijk worden gerealiseerd: de opbrengsten in Sonnenertrag (NB: bijna allemaal particuliere, op eigen inititatief aangebrachte systemen, het hart van de PV-markt) geven waarden van 800 tot zelfs 1.000 kWh/kWp.jaar (laatstgenoemde waarde in zonnig Zeeland). Conclusie: Nieuwland is absoluut niet (meer) representatief voor wat er heden ten dage met meestal "conventionele" modules en andere systeem hardware (met name omvormers) is te behalen. En kan dan ook al lang niet meer als "referentie" worden gehanteerd.

In een nog veel gedetailleerder apart gepubliceerd rapport van Copernicus Institute & Horisun (december 2008), worden talloze, soms maanden durende string- en datacollectiefouten vermeld uit het Nieuwland project. Vooralsnog wordt er nergens in deze analyse gerept van structureel op module niveau te herleiden dan wel speculatieve defecten, maar worden problemen met mogelijk corroderende verbindings-pluggen vermoed (er worden voorbeelden gegeven van waarschijnlijke uitval van individuele strings die sprongsgewijs de geproduceerde hoeveelheid elektrische energie per installatie per maand doen verminderen). Om dat vermoeden aan te tonen, zullen de panelen van de daken moeten worden gelicht, want de connectoren van die strings liggen voor het grootste deel onder de zonnepanelen...

Bronnen:
Bouwmeester, H. & Van IJken, J. (1999). Bouwen op de zon. Nieuwland, Amersfoort. Eindeloze energie in een duurzame wijk. - Æneas, Best. + 96 pp.
http://igitur-archive.library.uu.nl/chem/2009-0306-202342/NWS-E-2008-11.pdf (detail rapport van 7 maart 2008 met analyse van monitoring resultaten [maandelijkse data, niet nauwkeuriger!] van Nieuwland Amersfoort over de periode 2001-2006)
http://www.pvupscale.org/IMG/pdf/Case_study_Nieuwland_final.pdf (monitoring rapport Nieuwland project uit 2008)


21 juli 2010: CBS update zonnestroom 2009. Het duurt altijd een eeuwigheid (grofweg een jaar) voordat er meer "helderheid" komt in ons land over de trage ontwikkeling van de eigen zonnestroom markt. Uiteraard kan wel aan de hand van de CertiQ data, die Polder PV blijkbaar als enige in ons land op de voet volgt, het "effect" van de SDE regeling worden bekeken. Die is, zoals in extremo geschilderd op deze site, blijvend "pover". Maar dat is natuurlijk niet alles, want een toenemend aantal mensen hebben al lang die vreselijke "regeling" de rug toegekeerd, en zijn desondanks toch zonnepanelen gaan plaatsen, eventueel geholpen door een soms extreem lucratieve "gemeentelijke" of provinciale "aanschaf subsidie" (die dodelijk kan zijn voor gezonde markt ontwikkeling, maar dat is een ander verhaal). En die laatstgenoemde realisaties vallen allemaal buiten de CertiQ cijfers (geen bruto productiemeter, systemen vrijwel nooit "gemeld" bij netbeheer, productie gecertificeerd noch geijkt bemeten, uitsluitend salderend met Ferrarismeter, etc.). We kunnen hopelijk het grootste deel van die "ex-SDE" PV-realisatie te weten komen via de CBS cijfers. Die, zoals gesuggereerd wordt, de "afzet van zonnepanelen aan installateurs" in ons land o.a. bij zou houden.

Nu zet ik daar wel vraagtekens bij, want er is zeker inmiddels nogal wat autonome en grijs import en een groot deel van de dik 130 "aanbieders" in ons land is geen lid van de branche organisatie Holland Solar. Dus volgens mij kan nooit door het CBS het werkelijk aantal uitgeleverde systeempjes (het gaat vaak slechts om kleine start- of uitbreid pakketten) worden geregistreerd. Toch is het alles wat we op dit vlak in ons extreem slecht "geregelde" landje (zou je niet zeggen...) hebben, dus we moeten het er maar mee doen.

Statistiekjes, Polder PV weer blij...
CBS publiceerde op 15 juli 2010 weer een hele zooi bijgewerkte statistiekjes over energie en duurzame energie (wat nu opeens, ook al stikt het van de uitermate dubieuze bronnen, volgens de e-mail van CBS "hernieuwbaar" moet heten). En zonnestroom zat daar onder anderen bij. Voor het eerst weten we nu dat volgens die voorlopige getallen er in het tweede SDE jaar, 2009, slechts een schamele 10,7 MWp is bij gekomen, wat neer zou komen op een hoeveelheid van ongeveer 2,6 maal het - toen al zeer matige - nieuwe volume in 2008 (4,1 MWp). We weten nu ook dat slechts 91 kWp daarvan "autonome" systemen betreft (een dramatische vermindering t.o.v. de 239 kWp nieuw in 2008). Dat niet met name genoemde energiebedrijven er 802 kWp bij hebben geplaatst in 2009. En, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste: dat particulieren, ondernemers, scholen, gemeentehuizen, etc. die niet tot "de energiesector" behoren er in dat jaar slechts 9,776 MWp aan netgekoppelde PV-systemen hebben bijgeplaatst. Dat zou grofweg neerkomen op zo'n 56.000 nieuwe PV modules van 175 Wp/stuk in 365 dagen tijd, een tranentrekkend mager resultaat. Zeker als je weet dat de duizenden door SenterNovem in 2008 en 2009 uitgegeven SDE beschikkingen "goed" waren voor een totaal te installeren zonnestroom capaciteit van 18 (SDE 2008) + 31,8 (SDE 2009 incl. uitbreidingen) = 49,8 MWp (een factor 5 maal zo veel)...

Dit alles natuurlijk wel onder het voorbehoud dat we de "afzet aan eindgebruikers" (formulering CBS) gelijk beschouwen aan de "realisatie" (= installatie en eventuele netkoppeling). CBS formuleert dat aldus: "Aangenomen wordt dat de afzet gelijk is aan het in gebruik genomen vermogen in Nederland."

Gaan we van dat laatste uit, is met de accumulatie van "alle PV-systemen" van 57,2 MWp uit het definitieve CBS rapport voor 2008, met deze toename er in Nederland in totaal 67,9 MWp gerealiseerd (accumulatie), en alleen netgekoppeld slechts 62,6 MWp. Dat blijft, mede gezien de rijkdom in ons land, en de eind 2004 al geaccumuleerde 49,4 MWp, schandalig weinig. De SDE stimuleert dan ook nauwelijks (uitdrukkelijke bedoeling van de opstellers). Zoals al vaker gesteld zou de "S" uit die afkorting dienen te worden gesloopt. NB: de definitieve cijfers voor 2009 verwacht het CBS pas in november 2010.

43% "unaccounted for"...
Een van de meest opmerkelijke conclusies die getrokken kan worden uit de (voorlopige) gepubliceerde CBS cijfers: van de 10,6 MWp netgekoppelde nieuwbouw (e-bedrijven + "rest") zou er 4,6 MWp niet in de reeds gepubliceerde CertiQ cijfers (netgekoppelde installaties, plm. 6 MWp in 2009) zitten. Dat zou neerkomen op 43% van de nieuwe (netgekoppelde) capaciteit waarvan de bulk dus mogelijk nergens "officieel" staat geregistreerd. Want er zijn weinig mensen die hun beginners-systeempje of uitbreiding(en) "melden" bij de netbeheerder en er wordt niets aan groencertificaten of dat soort vage documenten voor "uitgegeven". Het meest bizarre gevolg daarvan is: waarschijnlijk wordt de ongetwijfeld forse, zeer groene, en CO2 emissie-loze productie* van die mogelijke 43% "unaccounted for" nergens meegeteld voor de almaar onhaalbaar blijkende "klimaat doelstellingen" van onze meel in de mond hebbende, kernsplijters-, biomassa-in-kolenmonster-bijfikkers-, energiebelasting-, en BTW-minnende ambtelijke en politieke elites...

Polder PV maakte van de meest relevante data voor zonnestroom uiteraard weer geactualiseerde grafieken, en ging daarbij uit van de volledige dataset zoals die uit de StatLine gegevens en de laatste duurzame energie rapporten van het CBS zijn te extraheren (data vanaf 1990). Zoals deze tale-telling grafiek (sommige data zijn niet beschikbaar bij CBS):

Uiteraard kunt u alle ververste grafieken voor zonnestroom in Nederland op de PV marktgegevens pagina op Polder PV navlooien:

Met zonnige groet, uw duurzame dienaar.

Peter Segaar/Polder PV

* 4,6 MWp aan niet bij CertiQ bekende of geregistreerde PV installaties zou in Nederland, uitgaande van een op veel onbeschaduwde lokaties met goed geïnstalleerde systemen te halen 900 kWh/kWp.jaar neerkomen op een "niet geregistreerde duurzame jaarproductie" van 4,14 miljoen kWh/jaar (productie vergelijkbaar met het jaarverbruik van 1.183 huishoudens bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar).


 
^
TOP

18 juli 2010: Duitsland markt update april 2010. Blijkbaar draait de administratieve verwerking van de gigantische hoeveelheid data die binnenkomt bij het Bundesnetzagentur in Duitsland op volle toeren en zijn de raderen van de ambtenaren inmiddels goed geolied. Want nog geen drie weken na publicatie van de vorige "voorlopige" cijfers (maart 2010, door Polder PV grafisch uitgewerkt op 6 juli), heeft het BNA alweer de resultaten voor april 2010 in de vorm van een dikke spreadsheet op de website gezet.

En zoals gebruikelijk: de bij het BNA gerapporteerde bijbouw in april was weer "typisch Duits" hoog. 449,2 MWp en/of 20.516 nieuwe PV installaties (voorlopige cijfers). De nieuw bijgeplaatste capaciteit zou daarmee dit jaar in die vierde maand al de 1 GWp ver zijn gepasseerd, meer specifiek: 1.164 MWp. De totale accumulatie was toen al opgelopen tot bijna 11 GWp aan zonnestroom installaties op Duitse bodem.

Voor de grafische presentaties zie:17 juli 2010: Reactie op beschimmelde komkommer. Van een technisch ter zake kundig profi uit het PV-wereldje (een ander als die in dit recente stuk) kreeg ik de volgende spontane reactie op het "5% van uw zonnepanelen zijn stuk" commentaar van Polder PV.

N.a.v. de laatste zin van Solarlab: "Een regelmatige controle van uw zonnepanelen is dus nodig om een maximale opbrengst van uw zonnepanelen te verzekeren!"

OK, je controleert, en dan? Tsjonge-jonge, ik heb even een afwijking van 3 procent, gelijk aan alle toeters en bellen rukken, het Solarbedrijf met de haren erbij trekken.

"Hallo Solarbedrijf, kan je ff komen, volgens Solar Lab zitten er scheuren in de panelen en volgens mij zie ik dat ook bij 10 %. Ook zie ik ze 's nachts licht geven als de maan er op schijnt. Dat zijn dan zeker die soldeerverbindingen waar dan teveel stroom door loopt? Mijn opbrengst van de 6 jaar oude panelen is zeker met 1 procent achteruit gegaan, te zien op mijn LCD-metertje van de Gamma. Da's toch ook niet normaal?"

...

Even opmerken dat bijvoorbeeld de meeste (grote) systemen continu op allerlei parameters worden gemonitord, dus dan komen gebreken gauw aan het licht. Bijvoorbeeld een paar parameters van SMA*:

 • paneel (DC)-zijdig, soms per string: spanning, stroom, lekweerstand
 • net AC-zijdig: spanning, stroom, netfrekwentie, impedantie
 • algemeen: performance, paneeltemperatuur, buitentemperatuur, windsnelheid en richting, zoninstraling
 • vermogen wordt continu vergeleken met instralingsvermogen
 • diverse omvormers worden qua opgebracht vermogen met elkaar vergeleken, verschillen zie je dan direct.
 • enz., enz.

* Met afstand de allergrootste omvormer fabrikant ter wereld uit Kassel (BRD).

Conclusie Polder PV: hoezo prestaties van PV systemen slecht bekend bij (goede) systeem aanbieders? Met dank aan de afzender.


17 juli 2010: Zwaar beschimmelde komkommer... "Vijf procent van zonnepanelen stuk"... Zelfs in komkommertijd wordt Polder PV geen rust gegund. De webmaster dacht dat iedereen de hort op was richting strand of Verweggistan, en dat hij in alle rust weer een mooie update van de nieuwste Duitse cijfers kon doen. Vergeet het maar, de pleuris is weer eens uitgebroken. Ditmaal wordt er verwezen naar twee krantenartikelen in het Belgisch-Limburgse streekblad "Het Belang van Limburg", en, erger, in de veelgelezen "Gazet van Antwerpen". Het zal u niet verbazen, hun "reputatie" hoog houdend: onze bloedeigen Telegraaf heeft de daar op het komkommerpapier neergepende ranzige onzin blind gekopieerd en het ook nog eens een karakteristieke eigen "schwung" gegeven...

Diverse verzoeken aan Polder PV per e-mail voor "een reactie". U heeft er om gevraagd, wij draaien. Uiteraard maakt Polder PV daarbij als vanouds gebruik van het originele bronnenmateriaal wat het gewraakte beginnende bedrijfje, in dit geval het in Maastricht zetelende Solar Lab BV, zelfs apetrots op de eigen website heeft gezet. Ik gebruik beide bronnen tegelijk (de onzin is niet veel verschillend geformuleerd), ogenschijnlijk worden daar de woordvoerders van het bedrijf letterlijk (?) geciteerd, zonder kritische vragen te stellen...

"Nooit gedacht ... zonnepanelen lijden onder ... te veel zon. Bij extreme hitte verliezen ze tot 3,5% rendement."

Huh? Is dat "nieuws" dan? Al zolang er zonnepanelen zijn, worden door alle (serieuze) aanbieders al lang op hun datasheets (die journalisten blijkbaar niet lezen, maar misschien zelfs zelfbenoemde "professionals" ook wel niet?) de standaard temperatuur coëfficiënten gepubliceerd. Dan had iedereen dus ook kunnen weten, als die langer dan de neus had gekeken, dat:

(a) Kristallijne modules de hoogste temperatuur coëfficiënten hebben en dus het "minst" presteren bij hoge omgevingstemperaturen. Maar dat desondanks gemiddeld in de zomer door de veel relevantere combinatie van "gemiddeld veel zonlicht" en de lange daglengte de dagopbrengsten (kilowatturen) in de maanden juni en juli globaal hetzelfde niveau hebben als de maand mei. In augustus is naast de gemiddelde hitte (augustus is gemiddeld genomen de warmste maand, zie Excel data downloadbaar van deze KNMI pagina) vooral ook de al weer rap korter wordende daglengte de grootste spelbreker van de energie opbrengst. Want de zomermaanden juni en juli bevinden zich grofweg rond de langste dag van het jaar (ongeveer rond 21 juni vallend), terwijl augustus alweer fors in de neergaande lijn zit qua daglengte. Dit alles uiteraard: bij zuid oriëntatie, zie mijn "gemiddelde over de afgelopen 7 jaar" grafiek...

(b) Die "3,5%" rendementsverlies beslist geen te hanteren "standaard" is (sowieso van dag tot dag fors kan verschillen), omdat de temperatuur coëfficiënten van zelfs kristallijne modules (grofweg 80% van de markt) beslist niet uniform zijn. Deze kunnen variëren van -0,3%/ºC (Sanyo HIT modules) via -0,38% (Sunpower back-contact monokristallijne modules), tot zelfs wel -0,5%/ºC (diverse "standaard" kristallijne modules). Als we van een -0,45%/ºC kristallijn module uit zouden gaan, zou bij een verhoogde omgevingstemperatuur van 35 graad C ("extreme" hitte voor NL, dit gemeten t.o.v. de STC meting bij 25 ºC dus een verschil van 10 graden) er dus zelfs wel 4,5% gedurende die hogere temperatuur minder vermogen t.o.v. het nominale STC vermogen (!) geleverd kunnen worden. Maar de uiteindelijke AC output is dan zelfs nog veel minder, omdat ook inverters vaak op hogere temperaturen minder goed presteren dan onder "normale" omstandigheden (bovenop de al normaal optredende systeemverliezen). M.a.w.: dit is allemaal niet byzonder, het is gewoon harde fysica die al bekend was toen de eerste commerciële modules werden verkocht. Al wordt dat blijkbaar door velen voor het gemak vergeten. Belangrijker nog: het is beslist geen reden om paniek te zaaien. Tenzij je "belangen" hebt bij die paniekzaaierij bij argeloze mensen. Een bedrijf wat allerlei niet duidelijk gespecificeerde "testen" aanbiedt voor PV eigenaren is natuurlijk zo'n belanghebbende met een aardig pakske boter op het hoofd.

(c) Ook nog eens vergeten wordt dat dunnelaag modules meestal lagere temperatuur coëfficiënten hebben dan de "standaard" kristallijne zonnepanelen. First Solar CdTe modules (die Nederland helemaal niet in mogen) hebben een temp. coeff. van -0,25%/ºC, een waarde die ook voorkomt bij de tandem amorf/microkristallijne modules (bijv. bij die van Sharp, Inventux, Heliosphera, etc.). Amorf Si heeft nog lagere temp. coeff. van rond de -0,20%/ºC, en is dus nog ongevoeliger voor hoge omgevingstemperaturen. Wordt niet over gerept in beide artikelen. En nogmaals: het betreft ook nog eens helemaal geen nooit opgehelderde fout of defect. Het is al vele jaren bekende, doodnormale fysica...

"4% tot 5% van de zonnepanelen is defect ... ook al zijn ze pas geïnstalleerd."

(d) Compleet waanzinnige, totaal niet gedocumenteerde, en zwaar gestoorde, de PV sector volkomen onterecht in een dubieus daglicht stellende beschimmelde komkommer bewering die nog nooit uit enig gepubliceerd onderzoek is gebleken. De enige natuurlijke reactie op deze mogelijk door te weinig drinken op hete zomerse dagen veroorzaakte polderkolder is die van forum contribuant eric-pvt op Gathering Tweakers (die met zijn blijkbaar door het besproken bedrijf bevonden "ranzige" modules inmiddels alweer een paar duizend kilowatuur negatief verbruik heeft): "Jeetje, volgens de Telegraaf zou ik dus minstens 3 kapotte of brakke panelen moeten hebben, wat erg zeg, ik ga ze meteen ruilen". Moeten we nu huilen of over de grond gaan rollebollen van deze absurde claim? Moet er nu opeens 550 MWp van de inmiddels bijna 11 Gigawattpiek (laten we zeggen: grofweg zo'n 65 miljoen zonnepanelen) in Duitsland (status: april 2010 volgens cijfers Photon en Bundesnetzagentur), waarvan ruim de helft (5.400 MWp) in het Jaar Des Heeren 2008 al 4,4 TeraWattuur gecertificeerd en wel op het net zette (door accountants goedgekeurde BDEW jaarrapport) nu allemaal met gezwinde spoed door Solar Lab in Maastricht doorgemeten gaan worden op verschrikkelijke "verborgen gebreken"??? Een leuk aanloop projectje voor 5 procent van de inmiddels volgens EPIA alweer 23 GWp op deze aardkloot met een productie van zo'n 25 TWh per jaar (gemiddelde jaarlijkse normopbrengst een respectabele 1.087 kWh/kWp; EPIA market outlook tm. 2014, zie pdf) ???

(e) Als Solar Lab zoals heftig gesuggereerd in die belachelijke krantenstukjes die claim ontleent aan wat vage vlekjes op mogelijk zeer slecht begrepen kleurige plaatjes op thermische scans met gevoelig instelbare infrarood camera's, kunnen ze hun pas geopende boedel wel gaan sluiten. Want een verkleuring op een scan van een zonnepaneel hoeft nog helemaal niets te betekenen. Afwijkende "celkleuren" kunnen net zo goed op een te gevoelige instelling van de camera berusten en de toch al standaard optredende variatie in elektrische cel eigenschappen die zo'n "verkleuring" an sich al zou kunnen verklaren. Zonnecellen zijn immers nooit identiek, maar vallen binnen gespecificeerde elektrische tolerantie grenzen. Zelfs verkleuring van "banen" van cellen in zonnepanelen hoeft nog absoluut niet te zeggen dat er een "defect" is wat tot gesuggereerde (!!) forse verliezen zou leiden. Daar moet veel meer onderzoek naar worden verricht, en pas als onafhankelijk al kristalhelder is gebleken dat de productie van het systeem (of van afzonderlijke modules) structureel achterblijft bij jarenlange metingen van een identieke opstelling van de modules, waar in al die jaren niets aan is veranderd. Eerder niet.

^^^
Infrarood plaatje van een volkomen normaal werkend monokristallijn zonnepaneel met OK4 omvormer nog onder het paneel hangend (witte vlek, die OK4 inverter heeft een maximaal rendement van 94% en zet eventueel overmatig aanbod aan DC stroom om in nutteloze warmte). G
enomen midden op een zonnige zomerse dag (29 juli 2004, 13h49).

De paneeltemperatuur zoals destijds schuin van voren gemeten (1 meter afstand tot module voorzijde) kwam overeen met maximaal 42,8 graden C in de lichte band (twee celstroken), de rest van het module had een oppervlakte temperatuur van maximaal 3 graden lager, rond de veertig graden C. De omgevingstemperatuur was toen 27 graden C.

Opvallend beeld, het lijkt alsof er hier iets niet klopt, maar het module doet het tot op heden gewoon prima. De lichtere baan is mogelijk te wijten aan een suboptimale soldeerverbinding (kan zo niet worden vastgesteld). Leuke kleurtjes, doch vals alarm...

Een van diverse IR foto's, jaren geleden al spontaan gekregen van een collega die anoniem wenst te blijven (een goed recht).

Ik breng u n.a.v. de "strekking" van de gepubliceerde artikelen even de samenvatting van een kritische test van enkele "thermal imagers" van het kwalitatief hoogstaande vaktijdschrift Photon International (nr. 10-2009: pp. 150-183) in herinnering, die duidelijk waarschuwt voor al te simplistische "conclusies" op basis van het maken van wat leuke gekleurde plaatjes van (o.a.) PV-installaties (vetdruk Polder PV):

"While the units are certainly useful for PV installers, a certain amount of knowledge and expertise is required in order to operate thermal imagers properly."

en

"Unusually warm cells need not immediately mean there is some kind of defect."

en

"... learning how to operate them takes much longer than a few hours."

Als er al op basis van een verondersteld "verontrustend beeld in een thermografisch plaatje" een moeizame, doch ter verifiëring van vermoedens noodzakelijke hardware-matige IV curve meting heeft plaatsgevonden van het veronderstelde "probleem" module zonder resultaat in de vorm van een aantoonbaar defect, stelt P.I. in hetzelfde artikel:

"... these tests can prove that modules with unusual thermographic images are completely normal."

Met daarbij het voorzichtige voorbehoud dat in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij een aanwijsbaar warm contact, er op termijn mogelijk (beslist niet aantoonbaar noch noodzakelijk!) problemen verwacht zouden kunnen worden. Zolang Solar Lab de onzinnige claims die direct naar de pers zijn gecommuniceerd zonder onderbouwing niet hard kan maken met onweerlegbare research data, blijven ze, mede met het uitgebreide artikel in Photon International op het netvlies, minstens ongeloofwaardig totdat het tegendeel op wetenschappelijk verantwoorde wijze is bewezen.

Daarbij verwijst Photon International in hun uitgebreide analyse bovendien naar de zeer gevoelige "set-up" voor een zo artefact-vrij mogelijke thermografische opname die überhaupt gemaakt dient te worden, en naar eigenlijk verplichte cursussen die de operator van zo'n camera bij de producent van de hardware op voorhand zou dienen te volgen om te voorkomen dat er al te fantasierijke "gevolgtrekkingen" aan gemaakte foto's verbonden worden die helemaal niet gemaakt kunnen worden.

Helaas ontbreken al deze noodzakelijke details aan zowel genoemde artikelen als aan de (nog?) zeer oppervlakkige website van Solar Lab. De belachelijke en totaal niet onderbouwde "5% is defect" claim van Solar Lab, blind overgenomen door kernenergie liefhebber en hernieuwbare stroom hater Telegraaf in hun totaal nietszeggende (doch al meermalen door "derden" aangehaalde) onzin stukje, is derhalve totaler quatsch.

"Solar Lab ... meet de efficiëntie van zonnepanelen met infraroodtechnologie ..."

(f) Polderkolder! Met IR camera's "meet" je beslist niet de "efficiëntie" van zonnepanelen. Je stelt op zijn hoogst een afwijking vast van oppervlakte temperatuur. Die beslist niets met "efficiëntie" heeft te maken, en die ook nog eens beslist niet altijd "defecten" traceert. Aldus geconstateerde "afwijkingen" hoeven nog steeds niets te zeggen. Als je de efficiëntie wilt meten van een zonnepaneel, heb je een nog veel duurdere professionele flasher nodig, die meestal een paar meter hoog is, en waarin het module onder STC condities (dus beslist géén veld condities!!!) eenmalig met een korte flits wordt "bemeten" (DC vermogen). Uit het ingestraalde vermogen (1.000 Watt per vierkante meter), en de exacte module afmetingen, kan met behulp van de uiteindelijk gemeten waarde van het door het module afgegeven DC vermogen tijdens die flits, de werkelijke omzettingsefficiëntie worden bepaald. En niet met een "IR scanner". In het veld kan alleen met professionele vermogensmeters en IV curve metingen per module iets gezegd worden over de prestatie "onder de dan geldende zoninstraling en omgevingstemperatuur".

"Ze vertonen matige tot serieuze mankementen, ongeacht de makelij van het paneel. Het kan gaan over slechte lasnaden die voor energieverlies zorgen."

(g) Voorbarige veronderstelling. En in essentie nog fout ook. "Slechte lasnaden" kun je helemaal niet "zien" met de resolutie van IR camera's. Ook daarvan werden geen bewijzen overlegd. Je kunt alleen een slecht soldeercontact vermoeden op basis van een sterke afwijking van de celtemperatuur. Slechte soldeercontacten e.d. kun je alleen maar afleiden uit metingen met een spanning/stroom meter direct aan weerszijden van het verondersteld "problematische" contactpunt. Het enige onweerlegbaar duidelijke uiterlijke vertoon van echt problematische soldeerpunten zijn hotspots waarmee zelfs het glas beschadigd kan worden (lokale oververhitting, puntbron), of de isolerende folie aan de achterzijde kan beschadigen (zeer lokale, meestal bruine verkleuringen). Verkleuringen die zich soms aankondigen doordat er corrosie van het metaal optreedt. Dit zijn echter vrij zeldzame gevallen, en de paar gevallen die bekend zijn geworden (met name BP Solar en Photowatt) hebben na zware publieke druk ook tot vervangingsacties geleid.

Interne "potentiële" defecten van de zonnecellen zelf zijn tegenwoordig met vrij hoge resolutie het best met behulp van zogenaamde elektroluminescentie (EL) apparatuur te bekijken (zie ook pdf van specialist Intevac). Hiermee kan het inwendige van de afzonderlijke cellen op een hoog detailniveau worden bekeken (opnames duren een paar seconden). Wat vooral ook bij de nog steeds snel ontwikkelende dunnelaag sector een belangrijk kwaliteitscriterium zal worden (een groeiend marktsegment wat totaal niet besproken werd).

"... ook uitwerpselen van vogels kunnen de panelen beschadigen."

(h) Complete bull-shit. Als dat zo zou zijn, zou dit paneel op het dak van het complex waar Polder PV domicilie heeft dus al "stuk" moeten zijn, evenals vele anderen. Wat niet is geschied, en wat natuurlijk ook nooit gaat geschieden. Mogelijk dat de interviewers iets vaags en/of onbegrijpelijks te horen hebben gekregen over in modules ingebouwde bypass diodes die bij partiële beschaduwing (lees: meeuwenschijt op paneel) de stroom blokkeren om lokale oververhitting van een cel of string van cellen te voorkomen. Maar dat deze volslagen idiote uitspraak ongecontroleerd en totaal niet geverifieerd de media in geslingerd is (zonder eis van rectificatie), is natuurlijk compleet onvergeeflijk. Om over het volautomatisch schoonspoelen van hellende modules bij de zomerse regenbuien van deze dagen maar te zwijgen, uiteraard wordt daarover weer gezwegen als het graf... Al met al een zware onvoldoende voor heldere communicatie!

"Ook banken en studiebureaus zijn er (vaak) niet van op de hoogte."

(i) Als Solar Lab hiermee doelt op totaal uit de duim gezogen vermeende onkunde over de temperatuurgevoeligheid, potentiële risico's van (partiële) beschaduwing, dan wel door module producenten theoretisch veronderstelde "jaarlijkse degradatie" van (kristallijne) modules bij professionele investeerders, vergissen de medewerkers zich danig. Gezien bijvoorbeeld de hier weergegeven citaten uit de 102 pagina's grote, zeer gedetailleerde prospectus van het Solarenergiefonds Bavaria Solar GmbH uit november 2004, in het bezit van Polder PV. NB: totale projectgrootte 10,1 MWp, Mühlhausen 6,3 MWp, Günching en Minihof beiden 1,9 MWp. Totale investering bijna 50 miljoen Euro, fonds van Deutsche Structured Finance GmbH van Aareal Bank AG uit Wiesbaden, voorwaar zeker voor die begintijd geen kattenurine:

Degradation
Die Leistungsfähigkeit von Solarzellen reduziert sich, sobald sie das erste Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Diese Leistungsminderung wird Anfangsdegradation genannt und beläuft sich auf etwa 2 % der Nennleistung...

(gevolgd door nog meer inhoudelijke toelichting op langjarige degradatie veronderstellingen, het fonds gaat uit van de minimaal haalbare opbrengsten, zwaar getoetst door twee onafhankelijke testinstituten)

en

Die Solarmodule sind mit so genannten Bypass-Dioden ausgestattet. Bei eventuell auftretenden Teilabschattungen wird dadurch der Leistungsabfall vermindert und die Solarmodule vor Beschädigungen aufgrund von punktuellen Erhitzungen (so genannte Hotspots) geschützt.

en

Von den Gutachtern wurden in den Ertragsgutachten folgende ertragsmindernde Einflussfaktoren berücksichtigt:

 • Verschmutzung der Module
 • Mismatch-Verluste (aufgrund von produktionsbedingt schwankenden elektrischen Parametern der einzelnen Module)
 • Leitungs- und Transformatorverluste (gleich- und wechselstromseitig)
 • Wechselrichterparameter (Verluste, energetische Verfügbarkeit, Dimensionierung)
 • Einstrahlungseinflüsse (Luftverunreinigung, Reflexionsverluste, spektrale Verluste)
 • Abweichungen der Modulparameter von realen Gegebenheiten vor Ort (Nicht-Standard-Test-Bedingungen und Abweichungen von Datenblattangaben)"

etc., etc.

Over die volslagen uit de lucht gegrepen, ter plekke bij de ochtendkoffie op de Telegraaf redactie verzonnen "scheuren in de panelen" zal ik het dan verder maar niet hebben. Noch over die uitermate ranzige en totaal misplaatste toevoeging over een volslagen kolderieke "vergelijking" tussen "de totale levensduur van zonnepanelen" en "een kerncentrale". Het is duidelijk: deze berichtgeving is van het kaliber "zwaar besmette komkommer". En die dingen moeten direct in de vergistingstank. Kan d'r nog wat "hernieuwbare elektriciteit" van gemaakt worden.

Het stuk in Het Belang van Limburg (zie ook internet versie) besluit met een citaat van Poolen van Solar Lab, "Niemand ziet ons graag komen, maar dit moest eens gezegd worden". Ik kan aan de hand van deze verbijsterend slechte, foutieve, en de eigen sector besmeurende berichtgeving nog twee conclusies trekken:

Het "Belang" van Limburg heeft de ambities van Vlaanderen om een groene stroom revolutie te starten bepaald zwaar geschaad met deze idiote publicatie (gekopieerd door andere redactionele nitwits). En Solar Lab heeft de duurzame energie ambities en "belangen" van het Nederlandse (Zuid) Limburg waar ze zijn gevestigd ook flink belachelijk gemaakt met hun gezochte pers-uitingen.

Tot slot: ik kan de laatste uitspraak van Poolen hier alleen maar bevestigen. Het huidige stuk van Polder PV "moest ook eens gezegd worden". Met daarbij de uitdrukkelijke wens dat het bedrijf op een wat verstandiger wijze verder zal opereren met een professionele insteek. Een lidmaatschap van Holland Solar zou een leuk begin zijn, wel eerst het huishoudelijk reglement lezen s.v.p. ...

Tegenvuur
Lees verder ook het commentaar van Rob de Bree van Siderea.nl op de commotie, en als reactie op de door mij in het hierboven weergegeven stuk gespuide kritiek. Zie de bijdrage van Rob op de externen pagina, bericht van 19 juli 2010, met daarbij enkele opmerkingen van de webmaster van Polder PV.

http://www.solarlab.nl (homepage: "Een regelmatige controle van uw zonnepanelen is dus nodig om een maximale opbrengst van uw zonnepanelen te verzekeren! Wij kunnen u hierbij helpen! Onze specialisatie is het onderhouden en controleren van zonne-installaties.")

http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=24114 (zelfs ons zeer geleerde hoogste "advies" orgaan van de Staat der Nederlanden in energiezaken, wat boterbergen op het hoofd heeft van fossiele "stop de steenkolen-CO2 maar gesubsidieerd in de grond", en "plemp er maar een paar nukes bij" adviezen, laat een deel van de onzin blind overpennen en op de eigen website zetten...)


16 juli 2010: Grootste PV park in Frankrijk in de versnelling. Op de website van de persdienst van SudOuest, wat het nieuws over zuid-west Frankrijk brengt, leuk nieuws voor zonnestroom liefhebbers (zeker in een land met overschot aan atoomstroom).

Gabardan, het grootste PV project van Frankrijk in Les Landes (regio: Bas-Armagnac), wat uiteindelijk maar liefst 76 MWp groot moet gaan worden (zie PPV bericht van 16 augustus 2009), begint "op stoom" te komen. Het stukje meldde dat het eerste deel van 2 MWp, bevestigd op 2.000 dubbelassige Exosun trackers en 11.100 modules bevattend (waarschijnlijk 180 Wp kristallijne Suntech en Solarfun panelen) al medio maart 2010 aan het net is gekoppeld (trafostation Barbotan).

^^^
Een goed begin is het halve werk. Treffend spreekwoord voor wat de momenteel grootste geplande PV centrale in Frankrijk aan het worden is, al is het eerste deel "slechts" 2 van de in totaal 76 geplande MWp. Wel waarschijnlijk het meest byzondere deel, want dit bestaat uit geavanceerde dubbelassige ("Exotrack") zonnevolgers van het in Martignac zetelende Exosun. De kristallijne "blauwe" modules zijn van de Chinese reuzen Suntech en Solarfun, de inverters komen volgens de website van Exosun van Schneider Electric. Mogelijk zijn hier dus Xantrex inverters ingezet, want deze bekende Canadese inverter fabrikant is eind 2008 door Schneider overgenomen.

Uiteraard zal de bulk van het totale Gabardan project er heel anders uit komen te zien dan op de foto, dat zijn/worden namelijk vaste opstellingen met de bekende, uniforme "tafels" met de bijna zwarte First Solar CdTe dunnelaag modules, zie 2e foto hier onder.

Photo © Exosun (from 2 MWp project document, this pdf)

Vervolgens worden projecten op vaste opstellingen opgeleverd in tranches: het 2e deel op 22 juni, het 3e deze week, en de vierde tranche volgt in de weken daarna. Met die laatste drie tranches zouden nogmaals 3x 12 MWp gerealiseerd moeten worden, met in totaal 492.000 First Solar modules (mogelijk is hier dus het 72,5 Wp exemplaar van de producent ingezet). Het bericht spreekt nogal overdreven van "modules de nouvelle génération", wat natuurlijk onzin is. First Solar is al jaren op de markt, de 65 Wp modules (FS-265) zijn volgens de Photon module database al sinds 2006 op de markt. Maar uiteraard is dat bedrijf met die modules beslist "uniek in zijn soort" (CdTe dunnelaag, met maximaal al 11% commercieel rendement, en de laagste productiekosten ter wereld). Of dat als een "nieuwe generatie" gezien moet worden, moet een ieder voor zich maar uitmaken.

De complete uitbreiding (binnenkort dus 38 MWp aan het net, doch uit te bouwen tot een - reeds vergunde - 76 MWp) zou eind dit jaar of begin 2011 moeten zijn gerealiseerd. En dan, wat in cryptische termen heet, "het verbruik van 44.000 inwoners moeten afdekken". Wie weet wat het gemiddelde stroomverbruik is van een Fransman? Want dat is nogal belangrijk om te weten. Als het 3.500 kWh/huishouden zou zijn, weet je het nog niet, want wat is de gemiddelde grootte van een huishouden in Frankrijk? In ieder geval wordt de complete centrale zo'n 1 miljoen modules groot, verspreid over een gebied van 317 hectare. Dekkingsgraad: 240 kWp/hectare. Anders gezegd: 4,17 hectare per opgestelde MWp. Dat er veel kWh geproduceerd zullen gaan worden in dit dunbevolkte gebied staat buiten kijf, de dunnelaag modules van First Solar scoorden met een wat ouder type zeer goed in de uitvoerige praktijktesten bij Photon in Aachen (zelfs nr. 2 van het jaar 2009, continue veldtest met in dat jaar 16 module types). Uiteraard is de verwachting dat de dubbelassig zonvolgende kristallijne Chinese modules het waarschijnlijk nog veel "beter" gaan doen, met hoge genormeerde opbrengsten per jaar.

De "hernieuwbare energie" dochter van de Mega Atoomboer E.D.F., Energies Nouvelles, is de eigenaar van het complete Gabardan project en systeemplanner. Eind 2009 kondigde deze dochteronderneming van E.D.F. samen met het Amerikaanse First Solar aan dat de laatste een CdTe dunnelaag module fabriek volgens het bewezen concept gaan bouwen in Blanquefort bij Bordeaux (vanaf medio 2010). Waarvan de volledige productie van de eerste tien jaar exclusief door EDF EN afgenomen zal worden (pdf, 21 december 2009). Het ligt in de bedoeling dat in 2012 al meer dan 100 MWp geproduceerd zal worden in die module fabriek.

^^^
De eerste paar duizenden First Solar modules zijn geïnstalleerd. Als alles verder van een leien dakje verloopt, zullen er nog velen volgen, een ware "binnenzee" van zonnepanelen vormend...

Foto © SudOuest, zie dit bericht van 14 juli 2010

Het leukste van het bericht is dat er sinds het voorjaar excursies vanuit het kuuroordje Barbotan naar de reuzencentrale in ontwikkeling worden georganiseerd. Op donderdag en op zaterdag kunnen moderne "touristes du soleil" zich gaan vergapen aan zeeën van zonnepanelen in Les Landes. Die "zee" zal, gezien het hoge aandeel aan First Solar modules, er eerder zwart uitzien dan het gebruikelijke blauw wat de gemiddelde Mediterrane dan wel Atlantische kusttoerist als "zee" voor ogen heeft. En dat "zwart" zal van zeer duurzaam kaliber blijken te zijn, heel wat schoner dan die steeds zwarter wordende Golf van Mexico...

http://www.sudouest.fr/2010/07/14/gabardan-la-ferme-solaire-attire-les-touristes-138967-4627.php (bericht van "quatorze juillet", de Nationale Franse feestdag: "de zonneboerderij als magneet voor toeristen")

http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/communique/PR_Financement_Gabardan_280410_ENG.pdf (financiële regeling rond grootschalige Franse zonnestroom projecten van EDF Energies Nouvelles - nauwe samenwerking met de Europese Investerings Bank en vijf commerciële banken. Krediet voor de eerste 24 MWp van het "pilot" Gabardan project in kannen en kruiken. Bericht van 28 april 2010)
http://www.exosun.fr/index.php/en/constructions/gabardan (projectpagina 2 MWp deelproject met trackers op Exosun website, zie ook pdf daar)


14 juli 2010: Plugwise goes solar? ... Er zijn in het niet eens zo grijze verleden de nodige bittere woorden gevallen over gevoelige privacy issues rond het gebruik van de steeds populairder wordende "circles" van het Plugwise systeem (bedrijf gestart in december 2006, product zo'n beetje marktrijp medio 2008). Een op zich fascinerende mogelijkheid om geheel op eigen initiatief het huis "slim te bemeten" op elektrisch gebied. Zonder belachelijke bemoeizucht van netbeheerders, energieleveranciers, en, wie weet, ook nog eens de Staat Der Nederlanden via die inmiddels niet meer te verplichten, op afstand uitleesbare "slimme meters". Met Plugwise doe je het naar vrije verkiezing helemaal zelf, al waren de op gegeven moment gesignaleerde "informatielekken naar buiten" voor sommige vroege kritische instappers voorlopig einde verhaal met het systeem (link naar slechts een van vele forum draadjes over het thema).

De producenten van deze elektronica (uiteraard zowel in huishoudens als in het bedrijfsleven implementeerbaar) schijnen echter goed geluisterd te hebben, en hebben beterschap beloofd richting klanten waarvoor privacy een belangrijke zaak is. Uiteraard dient dat proces zeer kritisch te worden gevolgd, maar je hoeft natuurlijk ook niet te "kiezen" voor het systeem. Lees daartoe trouwens ook de "Privacy & Cookie Policy" (pdf) van de aanbieder van het Plugwise systeem.

Afgezien van die gevoelige privacy issue blijft het leuk spul, en een groeiend aantal naar duurzaamheid strevende huishoudens hebben Plugwise dan ook in huis gehaald om allerlei apparaten continu te gaan uitlezen qua verbruik. Daarbij was het echter al een tijdje een ergernis van voortvarende zonnestroom opwekkers dat met hun "circles" (de fysieke units waarmee het energieverbruik per stopcontact wordt geregistreerd) de opwek van hun zonnepanelen juist als "verbruik" werd geregistreerd.

Ik kreeg gisteren een e-mail met een kopie van een technisch update rapportje van Plugwise met leuk nieuws voor die mensen:

Het lijkt er dus op dat verzoeken van de meest voortvarende Plugwise gebruikers om dat irritante "verbruik" om te laten zetten in "opwek" in vruchtbare aarde zijn gevallen. En dat Plugwise nu dus ook bezig lijkt te zijn om hun systeem Decentrale Energie Revolutie Bestendig te maken. Waarvoor chapeau, uiteraard*. Het zou mooi wezen als Plugwise het daar niet bij laat zitten, maar dat ze in hun "energie management systeem" de impact van de decentrale opwekkers op de energiebalans in het huishouden goed zichtbaar kunnen maken. Want voor de meeste mensen blijft gelden: een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Daarbij uiteraard ook snoeiharde, op papier vastgelegde verzekeringen dat er NOOIT soortgelijke privacygevoelige informatie met wat voor "externe partij" dan ook zal worden gedeeld. Onder geen enkel beding!

Nu nog even dat platte dak van het kantoorgebouw in Sassenheim (zie Google Maps) vol met zonnepanelen laten zetten, hooggeschatte Plugwise ontwikkelaars (doe meteen s.v.p. het dak van de buren d'r bij, is wel zo efficiënt). Want wie aan de Wattstraat zijn domicilie heeft gekozen, kan uiteraard niet aan eigen opwekking van (met Plugwise bemeten) donkergroene stroom ontkomen. Toch?

Wie weet zou ik dan, ook al zit ons eigen huishouden al op het minimum aan all-in energieverbruik inclusief 100% duurzame elektra opwek, alvast een entry kunnen maken voor een fictief Sinterklaas verlanglijstje. Dat is dan puur extra luxe, want er wordt hier al van alles gemeten wat los en vast zit (zonder Plugwise, en geen "koppeling naar de boze buitenwereld"). En we weten al jaren exact waar onze "Grote Verbruiken" zitten. Daarvoor moet we de verhuurder een zetje in de goede richting zien te geven, daar kan een Plugwise systeem verder weinig aan veranderen. Maar, wie weet, als het al zover zou gaan komen, zou ik op de Biohummer® vanuit het naburige Leiden misschien wel t.z.t. wat "spul" op gepaste duurzame wijze kunnen ophalen in de dan hopelijk van wat zonnepanelen moois voorziene Sassenheimse Wattstraat. Dat kost misschien een half uurtje fietsen...

* Toevoeging van een Polder PV lezer, waarvoor grote dank:

"... de release 20091218 is van 2009 december de 18e en dus al dik een half jaar oud. Zolang al werken mijn panelen in de software met productie i.p.v. verbruik, en geven mooie groene kolommen voor dagopbrengst voor hoog tarief, en donkergroen voor nacht/weekend tarief. Verbruikers zijn licht en donker blauw. Ook het verschil tussen opwek en gebruik is af te lezen. De wijziging nu is dat dit in de circles hardware-matig wordt geregeld. De source herkent nu vanzelf dat een circle een opwekker of verbruiker is; je hoeft dit dan niet meer op te geven tijdens configuratie van de circles."

http://www.plugwise.com/


 
^
TOP

13 juli 2010: Kromme TenneT komkommer deel 2. Niet alleen over het "aantal" productie installaties voor "duurzame" elektriciteit wordt onterecht luidruchtig geronkt door TenneT (vorige bericht). Deze volle dochter van het Ministerie van Economische Zaken ronkt ook dat het een lust is over de "Sinds 2001 ... ruim 55 miljoen Megawattuur aan duurzame elektriciteit gecertificeerd" in ons land. Dat klinkt fors, en zo wordt het ook gebracht door onze hoogspannings-netbeheerder. Maar is dat het ook?

Vlaanderen
Mwagh. VREG in Vlaanderen publiceert (bijna) maandelijks rapporten over hun gecertificeerde productie. Daarbij even opletten dat de daar verhandelde "Garanties van Oorsprong" (zeg maar het eigenlijke wettige document waarmee uitgegeven groenestroomcertificaten formeel mee kunnen worden verhandeld) per stuk 1 Megawattuur vertegenwoordigen (link op VREG site).

Het laatste rapport over groenestroom certificaten op de VREG site is momenteel nog steeds het exemplaar van 31 mei 2010. En daarop is aangegeven dat vanaf 1 januari 2002 er alleen al in Vlaanderen (bevolking 2,7 maal zo klein als de Nederlandse) tot en met mei 2010 al 10.420.302 GVO's zijn uitgereikt, en dat er nog 7.035.754 groenestroom certificaten in de wacht staan. Totaal zou dat neer gaan komen op 17.456.056 GVO's in 8 jaar en 5 maanden, of 172.832/maand (= 2,074 miljoen GVO's gemiddeld/jaar).

Het eind-juni rapport van CertiQ rept van 55.519.122 GVO's (inclusief groencertificaten) sinds 1 juli 2001 (exact 9 jaar tijd). De bulk daarvan bestaat uit "biomassa" (29.221.975 = 52,6%), en het allergrootste deel daar weer van bestaat uit die omineuze biomassa bijstokers in zeer fossiele centrales van grote energieholdings (deels al in buitenlandse handen, en in MEP tijd lustig deels met "GVO-beloonde" palmolie-van-fragenswürdige-herkomst-bijstook bedreven). Het totaal komt neer op 514.066/maand (= 6,169 miljoen GVO's gemiddeld/jaar).

Doet Nederland het daarmee drie maal beter dan Vlaanderen, een persbericht waardig? We moeten natuurlijk wel delen door het aantal inwoners om een betrouwbaarder vergelijking te maken (het in Den Haag veelvuldig uitsluitend met de mond beleden "level playing field" indachtig). Vlaanderen heeft volgens deze Wikipedia pagina momenteel 6.161.600 inwoners, wat met bovenstaande berekening neerkomt op 0,337 GVO/inwoner.jaar (grofweg 337 kWh/inwoner.jaar opwek "duurzaam").

Nederland heeft momenteel volgens het CBS 16.603.321 inwoners (bevolkingsteller). Met bovenstaande berekening komt de "prestatie" dan neer op 0,372 GVO/inwoner.jaar. Dus zo verschrikkelijk veel beter dan het door menig Nederlander als "achterlijk" of "vies" geachte Vlaanderen doen we het zeker niet (momenteel ongeveer 10%). Vlaanderen is bovendien al een tijdje aan een snelle inhaalrace bezig. En niet gek staan te kijken dat, nadat ze ons domme landje in 2008 al voorbij zijn gescheurd met de implementatie van zonnestroom capaciteit (grafiek), ze ook op andere vlakken ons zich regelmatig op de borst kloppende land spoedig achter zich zullen gaan laten.

Duitsland
Van een geheel andere orde blijft natuurlijk Duitsland. Uitsluitend in het jaar 2008 (laatste door accountants goedgekeurde BDEW overzicht, pdf) werd er door EEG installaties een totale hoeveelheid van 71.147,9 GWh geproduceerd en via gecertificeerde, geijkte meters op het openbare distributienet ingevoed. Duitsland telde in dat jaar volgens cijfers van het Population Reference Bureau (pdf) 82,2 miljoen inwoners. Per inwoner werd in dat ene jaar 2008 in de BRD dus al 0,866 MWh donkergroen geproduceerd (uitsluitend onder de strenge EEG condities). Een factor 2,3 maal zo veel dan het "all-in" getal in Nederland voor de gehele periode vanaf medio 2001!

Met daarbij wederom er op wijzend dat de in ons land tot onheilspellende omvang toegenomen biomassa bijfik in kolen/gascentrales daar niet bij wordt gerekend in Duitsland (en dus ook niet "GVO certificeerbaar"). Sinds 2008 is Duitsland bovendien weer fors verder gegroeid met hernieuwbare elektriciteit, voor zonnestroom zelfs explosief (3.806 MWp erbij in "crisisjaar" 2009, 2010 wordt een nieuw wereld record jaar). Dus de verhouding met Nederland is al niet te overzien, en zal alleen maar aanzienlijk verder toe gaan nemen in het voordeel van de Duitsers.

We wachten in spanning het volgende komkommertijd bericht van TenneT af...


13 juli 2010: Misplaatst "positief" komkommer nieuws TenneT. Ik doel daarbij niet op het recente bericht van de 8% lagere stroomconsumptie in Nederland tijdens de finale van het WK voetbal in Zuid Afrika. Dat was slechts een tijdelijke dip, en over het verbruik voor of, vooral, na de wedstrijden, wordt door hoogspanningsnet beheerder (met excessieve investeringsplannen - op uw en mijn kosten) TenneT niet gerept.

Neen, het betreft het "trotse" bericht dat CertiQ volgens het TenneT bericht van vandaag maar liefst de zesduizendste productieinstallatie voor hernieuwbare elektriciteit heeft geregistreerd sinds de start op 1 juli 2001. Hmmm. Is dat nu een persbericht waard? Sinds 1 juli 2001 6.000 installaties, waaronder slechts "bijna 4.800" PV-systemen (TenneT noemt die "zon-installaties")? Dat is een hartverscheurend slecht gemiddelde van 53 installaties per maand of nog geen 2 per dag over die periode, all-in.

Het laatste CertiQ maandrapport repte van 4.693 gecertificeerde zonnestroom opwekkers (over de paar tienduizend niet-gecertificeerde opwekkers van het schoonste stroomspullie rept TenneT noch CertiQ ooit met een woord). De door Polder PV gemaakte unieke bijplaatsing grafiek van de inmiddels 90 door hem uitgevlooide CertiQ maandrapporten laat zien dat het "registratie tempo" bij CertiQ vooralsnog nooit boven de 350 stuks per maand heeft gelegen voor PV. Wat neerkomt op een schamele, tranentrekkende 11 systeempjes (van slechts iets meer dan 2 kWp) per dag tijdens het bewind van Neer'lands nieuwste poging tot een "incentive" regime: de SDE. Dat is nog steeds, ondanks de trage groei, een uitermate povere prestatie in vergelijking met de bijbouw in Vlaanderen (interpolatie PPV: 12.263 nieuwe PV-systemen van 1 januari tot en met 29 juni 2010), die neerkomt op ongeveer 69 nieuwe systemen (van ruim 4 kWp/stuk) per dag gemiddeld. Over Duitsland (159.582 nieuwe installaties in het eerste kwartaal), met gemiddeld 1.776 PV-systemen per dag (per stuk gemiddeld bijna 24 kWp...) zullen we het dan maar even niet hebben. Dat laatste lijkt mij een wat legitiemer uitgangspunt voor een "persbericht in komkommertijd"...

En over de in het bericht verzwegen bijfikkers van heul veul naar Nederland gesleepte "biomassa" in nog steeds ernstig fossiele kolen en gascentrales van de grote energieholdings (gesubsidieerd uit de Staatsbegroting!) laat TenneT uiteraard niet het achterste van de tong zien. Zie ook de dreigende "biomassa bijfik" dominantie in het eerste kwartaalrapport van het CBS voor 2010. "Het registratiesysteem van CertiQ garandeert de consument dat hij geleverd krijgt wat hij heeft gekocht: groene stroom", suggereert TenneT in het nogal onzinnig opgeklopte bericht. Dat is natuurlijk helemaal niet (of slechts zeer gedeeltelijk) waar. Want iedereen blijft natuurlijk gewoon een zeer grijze, blijvend door fossielen gedomineerde "mix" uit het stopcontact trekken. Zelfs Polder PV met een zonnestroom contract bij Greenchoice, als 's avonds zijn zonnestroompanelen hun welverdiende nachtrust genieten en er aan de website wordt gewerkt (of een biologische taart wordt gebakken). Dat in die "groene stroom" (die wel degelijk wordt opgewekt, somewhere, voor de meeste consumenten echter compleet ontraceerbaar noch verifieerbaar) ook gesubsidieerde geitenlijkenstroom gebakken op een kolenbedje kan zitten, of een forse hoeveelheid in vlammen opgaand "dunningshout" uit Canadese bossen, vertelt TenneT er liever niet bij. De argeloze consument zou eens wakker kunnen worden uit zijn onschuldige, post-WK zomerslaap...

http://www.tennet.org/tennet/nieuws/certiqregistreertproductieinstallatievoorhernieuwbareelektriciteit.aspx


13 juli 2010: Goed Meten is Zweten. Een raak spreekwoord wat een ieder die is geïnteresseerd in opbrengsten van PV-installaties op het netvlies gebrand dient te hebben. Zeker ook bij de talloze contribuanten aan het bekende, geweldige Sonnenertrag initiatief waar een kleine tweehonderd Nederlandse systemen staan aangemeld. Die echter, i.t.t. de zwaar gecertificeerd bemeten Duitse en Vlaamse installaties, een bont gezelschap aan (meestal niet geijkte) "meetinstrumenten" vertegenwoordigen. Die dus ook nogal wat afwijkingen kunnen vertonen. Het gevolg laat zich raden: de grafieken van die Nederlandse installaties zouden wel eens niet "de waarheid" kunnen vertellen. Derhalve ook voorzichtig zijn met de interpretatie van door automatische loggers uit inverters "getrokken" opbrengst informatie (zoals de steeds populairder wordende SolarLog monitoring units, vooral in België nogal gewilde apparaten), die volautomatisch doorgesluisd worden naar de Sonnenertrag database. Want ook inverters vertellen "de waarheid" niet, omdat het geen gecertificeerde meetinstrumenten zijn. Daar kan ik u tale-telling plaatjes van laten zien uit omvangrijke meetsessies gepubliceerd door de technische dienst van Photon in Aachen.

M.a.w.: alstublieft permanent een potje zout naast de gepubliceerde opbrengsten op Sonnenertrag zetten, goed meten blijft een zeer lastige zaak. Uiteraard is het dus ook de hoogste tijd dat u de nieuwste "Externen" bijdrage gaat lezen van een techneut die diep in de materie zit. En die de webmaster van Polder PV voor de gelegenheid de nickname "Ter Zake Kundig" heeft gegeven. Voor wie meer wil weten, lees:12 juli 2010: ... wil de echte kampioen opstaan? Misschien wel die energiepiraat die op de Nederlandse markt (gefeliciteerd met de met veel schoppen bereikte 2e plaats...) de hoogste emissieloze windhandel genaamd "vastrecht levering" (6,99 Euro incl. BTW "per product" per maand) doorrekent? En die met hun recentste nieuwsbrekende "toepasselijke" oranje actie gelukkig geen maximaal 222 nieuwe klanten meer hoeft aan te trekken die gratis "energie" van ze mogen afnemen? Op naar de volgende geruchtmakende actie dan maar weer. Wereldkampioen zijn ze d'r gelukkig niet mee geworden, aandacht hadden ze er in ieder geval meer dan genoeg mee. Wat Polder PV betreft: volkomen onterecht...

http://www.volkskrant.nl/economie/article1396298.ece/WK-actie_gratis_energie_is_eigenlijk_kansspel

Echte Kampioen
Neen, de Enige Echte Rode Kampioen moeten we iets verderop zoeken, en wel aan de andere kant van de wereld. Ook niet in Zuid Afrika, waar "het" allemaal plaatsvond, maar een stuk verder naar het oosten. Daar zetelt namelijk een hard groeiende Reus met - ook - rode kleren aan. Een Reus die nog niet zo lang geleden nog "Klein Duimpje" heette. Maar die ondertussen zo'n beetje alles verplettert wat er maar is op zonnestroom gebied. Althans die potentie hebben ze wis en waarachtig. Vind je het gek, het bedrijf wordt met harde hand geleid door een ex-militair, Liansheng Miao die wel weet hoe hij de zweep moet hanteren. Al is het een zweep van fluwelen zijde, genaamd visionaire strategie, vlijmscherpe marketing, zeer goede contacten binnen het overheidsapparaat, en een fijne neus voor buitenlandse research ondernemingen die aan de lopende band fantastische uitvindingen doen maar die op de eigen markt als een maagd ongebruikt op de plank dreigen te blijven liggen. En die er om vragen om te worden geïmplementeerd...

Ik heb het natuurlijk over de vertikaal geïntegreerde Reus Yingli Solar uit het rood-getinte neoliberaal-communistische China. De hoofdsponsor van die veelbesproken en veelbekeken WK voetbal. Het bedrijf dat van research instituut ECN uit het Oranje geklede verliezersland Nederland hun geavanceerde n-type zonnecellen commercieel "mag" gaan uitventen.

^^^
Detail aanzicht van een van de monokristallijne "n-type" cellen in een getoond demo exemplaar van een 315 Wp PANDA module van Yingli met 16,2% omzettingsrendement. Het specifieke zonnecel type is een uitvinding van het Nederlandse ECN, wat door Yingli Solar op grote schaal ingezet gaat worden en wat tot nog hogere efficiëntie van hun toch al populaire kristallijne modules zal gaan leiden. Deze modules zijn voorzien van 3 "busbars" per celrij om zo efficient mogelijk de stroom af te voeren.

Foto genomen tijdens Intersolar 2010 in München, in de stand van Yingli.

© 2010 Peter J. Segaar/www.polderpv.nl, Leiden (NL)

Het bedrijf wat net in een persbericht (7 juli 2010) heeft aangekondigd dat de eerste van hun nieuwe, tot 400 MW uit te bouwen productie lijnen daadwerkelijk van start zijn gegaan. Een uitbreiding van capaciteit (300 MW monokristallijne PANDA cellen/modules in het hoofdkwartier in Baoding in Hebei provincie, resp. 100 MW multikristallijne cellen/modules in Haikou, Heinan provincie) die binnen een jaar op poten is gezet en nu dus al begint te draaien. Het bedrijf wat op Intersolar in München al drie exemplaren van hun spannende, high-power PANDA modules met "ECN n-type" zonnecellen liet zien (met bijbehorende datasheets, in het bezit van Polder PV). Wat verwacht dat eind dit derde kwartaal die volledige nieuwe capaciteit al zal zijn gerealiseerd, en daarmee de totale productie capaciteit van deze razendsnelle groeier al op het niveau van de magische "1 GW" brengend.

Een bedrijf wat zijn eigen polysilicon plant (Fine Silicon Co. Ltd.) is begonnen om minder afhankelijk te zijn van de nukken en grillen bij de nog niet talrijke grote primaire grondstof leveranciers. En wat op 7 januari aankondigde dat ze het eerste half jaar van 2010 30 MWp aan 5 klanten in (ex-)wereldkampioen Spanje hebben verkocht. Een onderneming die bovendien modules mag gaan leveren voor een onder het beheer van de zeer fossiele Franse Reus GDF SUEZ Group te bouwen 33 MWp PV centrale in Curbans, in Alpes-de-Haute-Provence.

En, tot slot, een bedrijf wat strategische besprekingen voert met de Hebei branch van de China Development Bank (Chinese Staat als enig aandeelhouder). Die, naast warmhartige ondersteuning van de "concurrenten" Suntech en Trina, nu ook overweegt om interessante kredietfaciliteiten te gaan aanbieden aan de Yingli groep tot een maximum bedrag van RMB 36 miljard, een slordige 4,3 miljard Euro, volgens het persbericht van 9 juli 2010...

M.a.w.: een ware Wereld Kampioen in wording. Dat gaan verplichte Chinese woordenboeken worden in veel westerse schoolklassen, als dat zo doorgaat...

Slechts een schrale troost voor de voetbal minnaars onder de zonnestroom aanbidders: de door Polder PV op eigen merites verkozen wereldkampioen heeft, heel verrassend, al een paar jaar ook al een Heus Oranje Hart...

"... er is geen ruimte voor een 2de of 3de plaats!", aldus de website van TrainSales, waar ik het originele plaatje van "leende" voor mijn actuele interpretatie...

Origineel © TrainSales, van deze webpagina

http://www.yinglisolar.com


12 juli 2010: "Die cup is voor allen"??? De echte kampioenen heten echter anders... De nog steeds bomvol oranje parafernalia hangende volksbuurt achter ons complex is angstvallig stil, en dat heeft natuurlijk alles met "de [voorspelde] gebeurtenis" van gisteren te maken. Ach, het leven gaat verder, dus zand erover. Op een andere, ietwat meer rood gekleurde plek op het Europese continent liggen de zaken weer iets anders...

^^^
"Die cup is voor iedereen", zo kopt El País vandaag op de homepage van hun website. Dat mag als "overdrachtelijk" worden beschouwd, want voor de zonnestroom sector is de Spaanse Regering op een bikkelharde "vermageringskuur" gegaan. Geen "Una España Mundial" meer voor de Iberische zonnestroom bakkers (in spé), als het aan de in diepe economische crisis zittende Spaanse Staat ligt...

© El País/foto © Reuters

http://www.elpais.com/global/

De Iberische Helden mogen dan wel gewonnen hebben in Johannesburg. Op het Spaanse thuisfront is, zoals Polder PV recent weer duidelijk heeft proberen te maken, beslist niet alles in kannen en kruiken. Al zal dat met het nodige actuele feestgedruis beslist geen voorpagina nieuws worden in de nationale krant El País. Daar stond echter in de elektronische versie wel degelijk een onheilspellend bericht in vermeld over de zonnestroom markt. En dat laat opnieuw zwarte wolken boven het een jaar wereldkampioen zonnestroom (2008) zijnde land samentrekken. Ondanks het feit dat diezelfde Spaanse krant vandaag kopte met de titel "Esta copa es de todos", wat zich laat vertalen als "die cup is voor [jullie] allen"... Want waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers.

Via de Photon nieuwsdienst werd ik gewezen op "een ander" stukje in diezelfde El País, en als ik de strekking goed begrijp, is het geen best nieuws:

Hernández, según fuentes al tanto de la reunión, planteó a los empresarios e inversores la voluntad del ministerio de recortar las primas que reciben las instalaciones fotovoltaicas sin afectar a la rentabilidad prevista. Para ello, se limitarán las horas de funcionamiento con derecho a primas de todas las instalaciones.

Wat lijkt er hier te worden gesuggereerd, en zo is dat ook door de persdienst van Photon (in het Duits) vertaald (e-mail nieuws-service)? De Directeur Generaal Energie van het Industrie Ministerie (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) van Spanje, Antonio Hernández, trachtte in een bijeenkomst met investeerders en bedrijven uit de PV-industrie de gemoederen te sussen, n.a.v. de storm van protest van enkele weken geleden die alleen door de socialistische premier Zapatero (rechts op bovenstaande foto) gesmoord kon worden. Door te verzekeren dat "de te verwachten rentabiliteit van de [gerealiseerde] projecten niet aangetast zal worden". Maar, en dat is de crux: dat er uitgegaan zal worden van een maximaal aantal "uren" waarover er invoedingspremies betaald zullen gaan worden voor de PV-systemen. In andere woorden: Spanje gaat net als Grote Verliezer Nederland volslagen bezopen slechts "een gedeelte" (welk wordt hier niet gespecificeerd) van de fysieke opbrengst van nieuwe (???) PV installaties belonen. En, let wel: volgens de rentabiliteits-opvattingen van het Industrie Ministerie. Uiteraard niet volgens de opvattingen van de investeerders...

Dus hoe de nabije toekomst van de Spaanse PV markt er uit zal zien mag met deze "boodschap" wederom in donkere wolken worden getekend. Dat daaruit geen rode confetti zal gaan vallen mag duidelijk zijn. Voor zonnestroom boeren in Spanje gaan het op zijn hoogst plaatsjes in de secundaire en tertiaire divisies worden. Het erepodium van de wereld divisie is daar al lang verlaten...

http://tinyurl.com/2dy5zed (verkorte link naar het tale-telling korte artikel in El País van 9 juli 2010)


12 juli 2010: Typisch SDE berichtje... Op Gathering Tweakers forum Duurzame Energie (al lange tijd een van de best lopende fora met zeer actuele inside-info over o.a. zonne-energie in Nederland) een "karakteristiek" berichtje over de puinhopen van de SDE voor zonnestroom (ingebracht door een forum contribuant met de aparte nickname "koprol", bericht van 11 juli 2010):

SDE update:

Ik had SDE aangevraagd, niet gekregen, bezwaar aangetekend en die is afgewezen. Op zich niet verbazend maar wel jammer. In de brief staat overigens dat het budget dat niet wordt opgemaakt doordat mensen geen PV systeem plaatsen niet wordt gebruikt om anderen alsnog van subsidie te voorzien. Dus van de 69 miljoen zal zo'n 70% niet gebruikt worden = 48,3 miljoen. Krankzinnig!

Nu zal ik niet mijn hand in het vuur steken voor genoemde "70% niet gebruikt". Dat zal waarschijnlijk veel minder worden. Het aantal gecerticifeerde systemen in de CertiQ cijfers neemt nog steeds toe, en daar zitten ook veel oudere beschikkingen bij. Maar er zullen beslist een hoop beschikkingen uit de eerste twee jaar niet worden ingevuld. Al moeten we nog tot 2011-2012 wachten voordat formeel het recht op invulling van die paar duizenden beschikkingen zal komen te vervallen om te zien hoe groot de uiteindelijke "schade" dan zal blijken te zijn (lees: al die jaren niet ingevuld, bij het Ministerie van Economische Zaken/Agentschap NL wegrottend geld). Ik verwacht dat de bulk van de latere SDE toewijzingen, vanaf 2010, beslist wel zullen worden ingevuld. Al was het maar omdat de systeemprijzen steeds interessanter gaan worden, een doekje voor het bloeden voor de bureaucratische verschrikkingen van de uitvoering van de SDE kermis.

Dat het budget voor "niet-realiseerders" echter impliciet door de talloze ambtelijke "voorwaarden" van de hele SDE opzet is bevroren en er dus inderdaad langdurig helemaal niets met dat "bevroren" belastinggeld gebeurt, gedurende de periode dat die beschikkingen nog "geldig" zijn, is alleen maar een van de vele typische Hollandsche valkuilen van een "regeling" die nauwelijks effectief blijkt te zijn in de praktijk van alledag. Die bovendien in het geheel niets aan prikkels voor de door EZ met gespleten tong uitgeschreeuwde "innovatie" heeft gegeven (of u moet de totaal ondoorzichtige en met veel poeha aangekondige "aanbiedingen" van vele tientallen leveranciers er mee bedoelen). En die de PV markt microscopisch klein blijft houden in ons landje. Zoals uiteraard van meet af aan de bedoeling was van EZ. Totdat het tegendeel bewezen is.

Het "grappige" is natuurlijk dat op hetzelfde forum de ene na de andere contribuant opduikt die na "de nodige" bladzijden gelezen te hebben besloten heeft om zelf aan de bak te gaan en de SDE de SDE te laten voor wat het is. Allemaal superbikkels. U vindt een lijstje van recente, grotendeels "dan maar zelf doeners" onderaan de actuele PV Newbee pagina op Polder PV...

Krankzinnig is in ieder geval inderdaad het enige juiste woord wat van toepassing moet worden verklaard op de SDE. Je zou er een koprol van frustratie van maken...


12 juli 2010: Vlaanderen gaat voort: VREG update juni 2010. Het was alweer een paar dagen geleden dat ik ontdekte dat VREG de PV marktcijfers over juni had gepubliceerd. Maar de forse zomerhitte was niet de beste prikkel om daar weer leuke grafieken van te maken. Toch is het uiteindelijk gelukt, en heeft Polder PV weer een nieuwe interactieve grafiek voor u in petto, de nieuwbouw verdeeld over systeem categorieën per periode dat VREG heeft gerapporteerd. Dat was weer een heftige klus, want de lijst met PV-systemen groter dan 10 kWp is inmiddels alweer 96 pagina's groot...

^^^
Plaatje toont alleen de nieuwe PV-installaties > 10 kWp in de periode 1-29 juni 2010. Voor details en een interactieve versie van deze grafiek, zie de marktoverzicht pagina van België/Vlaanderen.

Vlaanderen zette er in de periode van 1 tot en met 29 juni (de einddatum volgens het betreffende pdf document) in totaal 123 installaties groter dan 10 kWp bij, en 2.140 installaties tm. 10 kWp. Het enige > 1 MWp exemplaar betrof een gedeelte (?) van het 2.605 kWp monster wat o.a. door atoomboer Delta met duurzame bank ASN in Willebroek op hallen van Brico langs het Willebroek kanaal is gefinancierd cq. geprojecteerd. En wat door het ook al - van origine - Nederlandse Solar Access is geïnstalleerd met modules die door het Duitse Solon m.b.v. Nederlands/Duitse zonnecellen van Solland Solar zijn gemaakt... Vreemd genoeg is van die installatie, al in december 2009 aan het net gekoppeld, slechts 2.087 kWp in de cijfers van VREG terug te vinden, een "incident" wat niet op zichzelf staat.

Geaccumuleerd heeft Vlaanderen volgens de VREG data inmiddels (rapport datum 29 juni 2010) 70.595 PV-installaties met een totale capaciteit van een spectaculaire 428 MWp, zo'n zeven maal zoveel als Nederland, en nog steeds groeiend met gezwinde spoed:9 juli 2010: Duitsland: EEG Novelle aangepast door Bundesrat geaccepteerd. Zoals al viel te verwachten is in de "Eerste Kamer" van Duitsland, de Bondsraad, bij meerderheid van stemmen voor invoering van de licht gewijzigde EEG Novelle 2010 gestemd. Een laatste poging van de deelstaat Rheinland-Pfalz (zie pdf op Bundesrat site van 8 juli) om op afstemmen aan te sturen (de voorgestelde compromis aanpassing zou juist contraproductief zijn en de "kunstmatige plaatsingsboom" slechts in tijd verlengen) werd gisteren al, zo het bericht op het zeer goed geïnformeerde Photovoltaikforum, genegeerd door de Bondsraad.

Ook een voorstel om voor "innovatieve" producten zoals systemen voor dakintegratie en/of façades een betere vergoeding geregeld te krijgen redde het niet. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk, want de enkele jaren in Duitsland geldende "BIPV bonus" binnen het EEG was juist al begin 2009 uit de Wetstekst geschrapt (zie tabel met de historische invoedingstarieven op Polder PV incl. de begin 2009 stopgezette "façade bonus"). Het zou byzonder vreemd zijn als die nu juist bij een forse "kosten beheersende ingreep" (dat is de bedoeling van de EEG Novelle 2010 namelijk) opeens weer ingevoerd zou gaan worden. En verder konden ook voorstellen om de verlaging van de invoedingstarieven af te zwakken niet op een meerderheid rekenen.

Dat betekent dat het feitelijk weinig veranderende, maar wel extra complicaties (en mogelijk onverwachte reacties uit de markt) opleverende "compromisvoorstel" is geaccepteerd, en dat de feitelijke EEG ingrepen al met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2010 hun beslag gaan krijgen, maar dan met 3% minder degressie. Per 1 oktober 2010 gaat dan de echte "klap" komen (voor dan pas aan het net gekoppelde nieuwe installaties): de volledige extra degressie (dakinstallaties 16% minder) zal dan definitief zijn beslag gaan krijgen.

Het betekent dus dat de EEG Novelle 2010 met de lichte wijziging ("compromis") definitief van kracht zal gaan worden (formeel ingaand met terugwerkende kracht per 1 juli 2010).

Photon rekende in een artikel van gisteren, 8 juli 2010 al voor wat de consequenties zullen worden voor de nieuwe tarieven:

Einspeise Vergütungen EEG Novelle 2010
"Technische" netkoppeling in de periode:
1 jan. - 30 jun. 2010
1 jul. - 30 sep. 2010
1 okt. - 31 dec. 2010
Eurocent/kWh
Eurocent/kWh
Eurocent/kWh
Dak 0-30 kWp
39,14
34,05
33,03
Dak >30-100 kWp
37,23
32,39
31,42
Dak >100-1.000 kWp
35,23
30,65
29,73
Dak > 1.000 kWp
29,37
25,55
24,79
Vrije veld installatie (FF) "rest"*
28,43
25,02
24,27
FF conversie terrein*
28,43
26,16
25,37
FF akkerbouw gronden*
28,43
--
--

In bovenstaande geldt voor "dak" installaties incl. systemen op geluidswallen. Ontwikkelaars van vrije veld installaties die op uiterlijk 25 maart 2010 reeds een geldige bouwvergunning in het bezit hadden, mogen nog voor de "oude", vanaf 1 jan. 2010 geldende invoedingstarieven instappen als de installaties uiterlijk 31 december 2010 technisch zijn opgeleverd (overgangsregeling*). Vrije veld systemen op akkerbouwgronden worden vanaf 1 juli 2010 niet meer ondersteund via het EEG. Voor dak installaties tm. 500 kWp kan gekozen worden voor de zogenaamde "zelfverbruik" optie die financieel voordeel kan opleveren als een groot deel van de opgewekte stroom ook daadwerkelijk zelf verbruikt kan worden.

De degressies die met de uitvoering van het "compromisvoorstel" zullen gaan gelden zijn:

Voor installaties technisch klaar voor netkoppeling per 1 juli 2010 voor daksystemen/geluidswal installaties: 13%, voor FF installaties op conversie terreinen 8%, andere FF systemen 12%.

Idem, per 1 oktober 2010 (tot en met 31 december 2010) in dezelfde volgorde alle categorieën: 3% extra degressie t.o.v. de tarieven voor 1 juli 2010.

Er is tot slot een klein "positief" effect doordat de systemen die per 1 oktober aan het net gaan niet in een keer 16% degressie (0-30 kWp dak) "voor de kiezen" krijgen t.o.v. het huidig geldende tarief (dat zou namelijk betekenen: 39,14 - 0,16*39,14 = 32,88 eurocent tarief). Maar eerst de 1 juli degressie van 13%, en per 1 oktober nog eens extra 3% van het 1 juli tarief. Dat geeft namelijk: 39,14 - 0,13*39,14 = 34,05 eurocent per 1 juli, en 34,05 - 0,03*34,05 = 33,03 eurocent per 1 oktober. Maar dat zijn marginale verschillen waar niemand wakker van ligt, en die geen betekenisvolle voordelen zullen opleveren.

http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/photovoltaik-kompromiss-beschlossen_100003360/ (EEG Novelle 2010 inclusief "compromisvoorstel" aangenomen door Bundesrat)


8 juli 2010: "Fauler Kompromiss". De Duitse Bondsdag gaat akkoord met het twijfelachtige, nauwelijks verlichting brengende compromis voorstel wat de bemiddelingscommissie tussen Bondsraad en Bondsdag in Duitsland recent heeft uitgevogeld. Feitelijk komt het neer op slechts 3 maanden uitstel (tot en met 30 september dit jaar) waarna de toch al geplande forse extra degressies alsnog in volle hevigheid over de dan nieuw aan het net te koppelen PV systemen uitgerold zullen gaan worden*. De SPD vice-president van de oost-Duitse deelstaat Thüringen Christoph Matschie sprak in een reactie op de goedkeuring door de Bundestag van een smerig compromis en vreest het ergste voor de met veel moeite, tijd en ook natuurlijk heel veel geld opgebouwde Duitse zonnestroom sector die ook in zijn deelstaat een hoge vlucht heeft genomen en veel hoogwaardige arbeidsplaatsen heeft opgeleverd.

Mijn voorspelling is dat tot en met 30 september, als er al aan omvormers te komen zal zijn (...), er een zoveelste "rush" zal gaan plaatsvinden als ook de Bondsraad morgen "toehapt". Na de Giga PV-Rush van december 2009, de door velen verwachte (doch nog niet door het Bundesnetzagentur verwerkte) Rush van juni 2010 dus waarschijnlijk een derde Rush tot en met september. Mogelijk, als er nog mensen zijn met wat pecunia zo hier en daar, nog een laatste verpletterende Rush voor het eind van het jaar omdat met de stormloop deze zomer het bijbouw volume zo gigantisch zal zijn geweest, dat de hoogste nieuwste "jaarlijkse" degressie (mogelijk alweer 13%) op 1 januari 2011 zijn beslag zal moeten gaan krijgen. Het gaat kraken en knarsen in de geoliede raderen van de Duitse (en andere) zonnestroom sectoren, want de systeemkosten moeten nog verder omlaag om die enorme stapeling van degressies bij te kunnen houden... De grote vraag zal dan zijn: Komt er een shake-out van de "zwakste broeders"?

Op de Photon site een analyse van Jochem Siemer hoe de verwachte wetswijziging zijn beslag zal gaan krijgen en hoe dat in de tarieven zal gaan doorwerken. Want niemand verwacht dat de Bondsraad (Eerste Kamer in Duitsland) nog roet in het eten zal gaan gooien. Maar zeg nooit nooit. Morgen (vrijdag 9 juli) zullen ze daarover vergaderen en waarschijnlijk direct een beslissing nemen...

* NB: alle systemen aan het net gekoppeld van 1 juli tot en met 30 september 2010 zullen al wel fors extra gekort gaan worden, en wel 3% minder dan uiteindelijk de bedoeling was. Dit geldt dus met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de aangepaste Wetswijziging (EEG Novelle 2010) gepubliceerd wordt vanaf 30 juni dit jaar.

http://www.finanznachrichten.de/ ... 2010-07/17361686-roundup-bundestag-billigt-solar-kompromiss-016.htm (Bondsdag heeft vandaag, 8 juli 2010, toegestemd met het compromis voorstel, wat dus ook terugwerkende kracht tot en met 1 juli zou moeten gaan krijgen voor de vanaf die datum aan het net gekoppelde cq. als zodanig gemelde nieuwe PV-installaties)
http://www.photon.de/news_archiv/details.aspx?cat=News_Archiv&sub=Politik&pub=1&parent=2598 (Jochen Siemer van Photon over de implicaties voor tarieven als het compromisvoorstel ook door de Bondsraad zal worden geaccepteerd, 8 juli 2010)
http://tinyurl.com/2dnzocx (gemengde gevoelens van diverse partijen in reactie op het compromisvoorstel door de bemiddelingscommissie, Photovoltaik.de, 6 juli 2010)

http://tinyurl.com/2w8p2e9 (verkorte link naar document op de Bundesrat site met beargumenteerde onderbouwing van de deelstaat Rheinland-Pfalz om niet voor het volgens hen niets oplossende compromis voorstel te stemmen, gedateerd 8 juli 2010)
http://tinyurl.com/23ozr2g (verkorte link naar de tekst van de formele wijzigingsvoorstellen voor de EEG Novelle 2010, gedateerd 8 juli 2010)


8 juli 2010: "We are now starting to talk about growth in terms of gigawatts instead of megawatts". Aldus Rhone Resch, president van de US Solar Energy Industries Association, SEIA, in een korte column in het mei nummer van Photon International. Waarin hij de versnelling van implementatie van PV in een van de potentieel grootste afzetmarkten ter wereld, U.S.A., op nuchtere wijze neerzet. Hoezo stelt zonnestroom niets voor? Houdt u vast.

In dezelfde issue die ik van InterSolar in München uit de Photon stand meenam (daarbij de leesachterstand in PV lectuur bij Polder PV nog wat verder opkrikkend...) staan talloze opsommingen van zowel reeds gerealiseerde, in aanbouw zijnde, of serieus geplande MegaWattpiek parken en projecten. En beslist niet alleen in Resch's eigen U.S.A., al gaan ze daar de laatste tijd zeer hard van stapel:

500 MWp PV programma voor grote zonnestroom power plants van eigen, of de geproduceerde energie van soortgelijke centrales te bouwen door derden op te kopen (RPS verplichtingen!) door het grote lokale energiebedrijf PG&E, goedgekeurd door CPUC in California (zie o.a. PG&E bericht van 28 juni 2010);
2,4 MWp SunPower industrieel dak installatie in Phoenix, Arizona;
2,42 MWp BP Solar dak systeem (FedEx dochter) in New Jersey (u weet wel, projectplanner = dochter van die grote zogenaamde ex-olieboer die momenteel een ietwat groot probleempje met een klein lekje heeft...). Reeds opgeleverd, zie persbericht van BP Solar van 27 april 2010;
32 MWp PV project door BP Solar op braakliggend terrein van Brookhaven National Laboratory (zie ook opmerking hierboven, en zie project details op BP Solar webiste), en
17 MWp op diverse lokaties door Enxco, beide laatstgenoemde mega projecten in New York State (zie ook persbericht van LIPA, 27 feb. 2009);
30 MWp plant in aanbouw door First Solar al verkocht voor de oplevering (eind 2010) in New Mexico (media magnaat Ted Turner is hierbij betrokken, project heet Cimmaron I, zie persbericht TriState van 24 maart 2009);
Ook in deze issue een fraaie foto van de 48 MWp First Solar CdTe installatie uitbreiding bij het ernstig zonnestroom koorts hebbende gasbedrijf Sempra Generation (naast de door mij eerder besproken al gerealiseerde 10 MWp installatie "die zeer goed is bevallen"...).
First Solar alleen al heeft volgens een van de hoofdartikelen van de hand van de bekende auteur Garrett Hering een totaal van 2.225 MWp (!!!) aan Noord Amerikaanse (grotendeels U.S.A.) projecten in de portfolio, waarvan 570 MWp uit een geplande overname van NextLight, als First Solar daarvoor groen licht krijgt. Noot: het bedrijf nam in een eerder stadium al de portfolio van het geflopte dunnelaag initiatief OptiSolar over, zie berichten van 5 oktober 2008 resp. 7 maart 2009. 155 MWp van die project portfolio van First Solar bevat plannen voor installaties in de op zonnestroom gebied ook al zeer hard groeiende Canadese provincie Ontario, een daarvan (60 MWp Sarnia volgens opgave) is al in aanbouw. RenewablePowerNews heeft het in hun bericht van 7 februari 2010 al over een mogelijke projectgrootte van 80 MWp...

<<<
Simulatie van Cimmaron I PV plant die 30 MWp groot moet gaan worden en die zal worden opgebouwd met zo'n half miljoen First Solar CdTe dunnelaag modules. Colfax County, ZW. van Maxwell in New Mexico, centraal U.S.A.

Image © Tri-State Generation and Transmission Association, Inc. (CO, U.S.A.), from this webpage.

Resch verder in zijn column: forse groei van grote PV centrales in U.S.A. verwacht. Verdrievoudiging van 2008 tot 2009 in dat markt segment ("utility sector", 22 >> 66 MWp). Er zitten momenteel voor die klasse aan projecten al 6 GWp in de pijplijn. En daarnaast ontwikkelt de particuliere markt zich in de Verenigde Staten ook voorspoedig.

Akkefietje
Dat niet alles "zomaar" goed gaat in de U.S.A. is natuurlijk ook een waarheid als een koe. Zo wordt er een rechtszaak aangespannen tegen de wat al te voortvarende gouverneur Chris Christie van de na California tweede grote PV markt in de Verenigde Staten, New Jersey. Hij had fondsen die bedoeld waren voor "clean technology" (grotendeels PV) en die zijn betaald door de elektriciteitsgebruikers ("rate payers") in zijn staat, "omgebogen" naar algemene staatsfondsen toen hij eventjes financieel moeilijk zat na een tijdelijke fiscal emergency. Het gaat daarbij om het niet onaardige sommetje van 158 miljoen dollar... Dat werd hem niet in dank afgenomen to say the least, dus nu mag de rechter zich over deze onfrisse praktijken buigen. Zie dit bericht (juli) op Photon International...

Elders
Afgezien van de flink uitpakkende U.S.A. in de diverse berichten en artikelen in deze issue van Photon International over PV en CSP projecten in "ROW" ("Rest Of the World"):

Canada - 176 MWp aan vrijeveld PV installaties van Canadian Solar en 60 MWp power plants van de project dochter van het Duitse Q-Cells, beiden in Ontario. Persbericht van 13 april 2010 van C.S.
Mexico - 3 MWp park in de staat Aguascalientes van Desmex SA, 1e MWp beleverd door het Duitse Aleo (overname kandidaat: het grote Duitse Bosch technologie concern), incl. trackers. Persbericht van 2 februari 2010 van Aleo.
Brazilië - eerste MWp installatie gepland door MPX Energia SA met Yingli modules (China), plannen voor portfolio van 50 MWp tm. 2012. Kort bericht op MPX site.
Chili - pilot project in onderhandeling voor 10 MWp centrale door Solarpack, die energie intensieve mijnbouw van schone stroom zou moeten voorzien in de extreem zonnige Atacama woestijn regio in het noorden (NB: bijna 2.500 kWh per vierkante meter instraling hier...). Zie nieuwsbericht met achtergronden Chili op RenewableEnergyWorld.com van 7 april 2010.
Marokko - eerste tender van 500 MW[p] voor zowel PV als CSP centrales uitgegeven (geplande realisatie: 2015). Letterlijk en figuurlijk "royale" ondersteuning, van Koning Mohammed VI, 1 miljard dollar startkapitaal, en uitbreiding gepland tot solar programma van 2 GW in 2020. Zie ook bericht van 7 januari 2010 op Reuters/Africa.

???

Spanje. In wat mogelijk een van de laatste grote power plants in dat door gigantische problemen geteisterde land zou kunnen gaan worden wordt gemeld dat Assyce Fotovoltaica SL een 26 MWp PV centrale met First Solar modules in de hete Extremadura regio voor het eind van het jaar zal hebben afgerond. Zie persbericht van 6 april 2010 op de website van de AssyceGroup.

Met de dreigende enorme verlaging van de invoedingstarieven en het toch al barre, door het Industrie Ministerie bewust zeer onzeker gemaakte ondernemersklimaat voor PV in Spanje mag met recht afgevraagd worden of er nog vergelijkbare smaakvolle projecten zullen gaan komen. Spanje is daarbij een van de grootste uitzonderingen in een wereld die juist steeds meer op zonnestroom gaat inzetten. En een zeer slecht voorbeeld van "hoe financiële ondersteuning voor PV geregeld zou moeten worden". Want in het nog oliedommere Nederland wordt volkomen onterecht regelmatig naar Spanje verwezen als "succesverhaal" op het vlak van PV...

Italië plaatste er in 2009 720 MWp bij (nog steeds niet definitief getal) en werd de tweede markt ter wereld met gezond groeiperspectief voor 2010 - de marktwaakhond GSE schat 850 MWp nieuwbouw voor dit jaar... Zie ook het vorige bericht over het bereiken van de 1 GWp grens (accumulatie). En vergeet daarbij ook niet de uitbreiding van Italië's grootste zonnestroompark Montalto di Castro in de provincie Lazio, momenteel 24 MWp groot (bijna 79.000 SunPower modules). Waarbij dit grote Californische bedrijf 8,8 MWp extra van hun high-yield back-contact monokristallijne spul gaat aanleggen op hun solar trackers. En waarvan de bedoeling is dat het complete park voor het eind van het jaar 2010 85 MWp groot zou moeten gaan worden. Mogelijk t.z.t. even kort het grootste PV park ter wereld, al is dat beslist geen gelopen race... Zie het persbericht SunPower van 27 mei 2010.
Thailand - 3 MWp grootste PV centrale van het land gepland in Ayutthaya noordelijk van Bangkok, o.a. met inbreng van een lokale dochter van het Duitse Conergy AG en gebruik makend van First Solar CdTe modules (waarschijnlijk uit de productie plant in Maleisië, die gigantisch wordt uitgebreid tot een capaciteit van dik 1,3 GWp in 2011 volgens een separaat artikel in deze fascinerende issue). Verwachte oplevering: eind 2010. Persbericht van 22 maart 2010 op de website van project ontwikkelaar Conergy AG.
China - eerste 20 MWp centrale afgerond door GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (Trina en Solarfun modules) in Xuzhou, Jiangsu provincie. Ik vond daarover geen mededeling op de GCL website, wel drie foto's van de blijkbaar opgeleverde PV centrale (een daarvan hieronder afgebeeld). Zie link. NB: de moederholding GCL kondigde op Intersolar aan dat ze de grootste zonnecel wafer fabrikant ter wereld zouden gaan worden met een geplande productie capaciteit van 2 GW eind dit jaar (persbericht/pdf van 21 juni geeft al fysieke productie van 1,2 GW aan). In Xuzhou is recent ook een cel- en module fabriek door het Amerikaanse Aide Solar geopend (nieuwsbericht van 26 april 2010 op Financial.de).

 

^^^
Xuzhou 20 MWp PV power plant met zo te zien dicht op elkaar staande enkelassige trackers in de provincie Jiangsu in oost China. Project van de mega PV wafer bakker GCL die ook in de afzet (project realisatie) actief is geworden. Zoals alles in China: direct op grote schaal. Een van de eerste "echt grote" PV parken. Er zullen er hoogstwaarschijnlijk nog velen volgen waarbij het aantal ingezette modules waarschijnlijk niet meer eenvoudig te tellen zal zijn. Polder PV doet hier een tongue-in-cheek poging, uitgaande van "standaard" 175 Wp modules: grofweg 114.286 stuks. U mag proberen om ze te turven...

Photo © GCL-Poly Energy Holdings Ltd., source: this webpage.

En dit was dan nog maar een van de 12 issues van Photon International dit jaar. Hoezo, "komkommertijd"? ...

http://www.photon-international.com


 
^
TOP

8 juli 2010: CertiQ juni update. CertiQ was rap deze maand en heeft de cijfers over "gecertificeerde" productie van "duurzame" stroom weer gepubliceerd in de vorm van een maandrapport met de resultate van juni. De boodschap blijft hetzelfde: Op zonnestroom gebied (en ook op dat van de anderen) "gaat het vooruit". Maar het gaat zooooooo traaaaaaaaaaag.

Nederland in juni 2010: 1,1 MWp d'r bij, 301 nieuwe installaties. Een "leuke score". Maar beslist en blijvend een vet tegenvallend resultaat als je het met de buren vergelijkt. Vandaar dan ook de volgende tale-telling nieuwe grafiek, u mag zelf uitmaken wat u het succesvolste model vindt:

^^^
De open blauwe kolommen zijn interpolaties van de betreffende maandwaarden voor
Vlaanderen vanwege het feit dat VREG niet in staat blijkt om elke maand een rapport uit te brengen. Let op de zeer forse verschillen in maandelijkse bijbouw (MWp).
NB: Vlaanderen heeft een bevolking die een factor 2,7 maal zo klein is als die in Nederland. De onwaarschijnlijke "negatieve groeicijfers" voor Nederland in februari en maart 2010 zijn niet door TenneT of CertiQ verklaard.

Grafieken en uitwerking van de CertiQ cijfers vindt u op de bekende plek:actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP