starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Leuker kunnen we het
niet maken
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De SDE regeling
De "ontzorging"

"Het wordt u nu wel erg makkelijk gemaakt..."

Introductie
"SDE ontzorgen". Hoe gaat dat? - factuur BPM
"Ontzorging" bij Stedin
"Ontzorging" bij Liander (met Power Point Presentatie...)
"Ontzorging" bij Enexis
Dit is uiteraard niet alles
Reactie uit het veld


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Na de eerste extreem moeizaam verlopen twee jaar ronduit verschrikkelijke SDE bureaucratie (met maar iets van 4,5 MWp extra nieuwe PV-installaties in de CertiQ database tot gevolg...) begint het "besef" door te breken bij diverse partijen dat "het" zo niet verder kan met de door EZ en SenterNovem verzonnen "processen" die op de arme SDE klanten worden afgewenteld. Daar was Polder PV al heel snel achter toen SenterNovem de "uitvoerings-systematiek" begon uit te poepen in het voorjaar van 2008. Hij schreef zich helemaal ongans met zijn inhoudelijke commentaar op de administratieve verschrikkingen die over de nog van niets wetende Nederlanders met gesubsidieerde zonnestroom wensen werden uitgestort door de kantoor bureaucraten. Ook schreef Polder PV zich bont en blauw over de vele pitfalls, belemmeringen, drempels, prikkeldraad, valkuilen, inefficiëntie veroorzakende voorwaarden, innovatie de grond in stampende caps, en de verwoestende "hit-and-run" effecten op de installatiesector binnen het belachelijke, extreem veel frustraties oproepende pakhuis genaamd de SDE.

Vandaar dat sommige partijen inmiddels bezig zijn om de "administratieve druk" van de schouders van de tot waanzin gedreven SDE aanvragers af te nemen. En "het proces" minder belastend te maken voor die arme mensen. In de volkomen doorgeschoten verzorgingsstaat genaamd Nederland wordt dat in modern jargon vertaald in het afschuwelijke, ongetwijfeld weer door een topambtenaar verzonnen woord "ontzorgen". Het wordt te pas en te onpas gebruikt, dat nieuwe, zoveelste zielloze bureaucraten-construct.

De bij de uitvoering van de SDE regeling betrokken partijen gaan u, als (potentieel) SDE klant, dus mogelijk voortaan (vanaf SDE 2010???) "administratief ontzorgen". Als u daar tenminste "behoefte" aan zou hebben, natuurlijk. Het kan best zijn dat u eigenwijs blijft en/of wellicht wat masochistische trekjes bezit. Dat is helemaal niet erg. Dit schijnt nog steeds een vrij land te zijn (...), dus als u de hele SDE kermis voor uw rekening wilt nemen en zelf uw weg wilt zoeken in de ambtelijke rimboe, kan dat nog steeds. It's your choice. Voor diegenen die liever warm comfortabel in de luie stoel willen blijven zitten en vaak nietszeggende "derden" de hele zooi voor hun rekening willen laten nemen (die daarbij ongetwijfeld zo her en der wat geld afromen, want voor niets gaat vooral in Nederland uitsluitend - voor zover ik het weet nog wel - de zon op), zou deze nieuwste SDE pagina wat nuttige informatie kunnen bevatten. Polder PV kreeg deze info toegespeeld in de "wandelgangen" waar hij zo af en toe zijn lange neus laat zien om te kijken hoe "het" er bij staat met duurzame energie en, meer specifiek, natuurlijk, met zonnestroom.


"SDE ontzorgen". Hoe gaat dat? - factuur BPM

Een van de belangrijkste vragen in de duurzame energie sector was of het mogelijk is om de factuur voor de plaatsing van de beruchte (verplichte) bruto productie meter (BPM) rechtstreeks naar de leverancier van de zonnestroom hardware te sturen i.p.v. naar de uiteindelijke klant zelf. Dit uiteraard alleen in die gevallen dat de PV-systeem leveranciers alles (inclusief de SDE kermis) voor de klant regelen en hiervoor een expliciet daartoe opgestelde, ondertekende machtiging van die persoon hebben verkregen.

Op deze vraag, en op enkele andere vragen over zaken die bij de afwikkeling van de - blijkbaar voor de SDE "benodigde" - bureaucratie relevant zijn, komen de volgende antwoorden van de drie grote netbeheerders in ons land (Liander = voormalig Continuon, de afgesplitste netbeheerder van de NUON holding; Enexis = voormalig Essent Netbeheer, Stedin = voormalig netbeheerder van de Eneco holding).

Enexis stuurt de factuur naar de PV-systeem leverancier (uiteraard dient dit wel te worden gemeld bij Enexis).

Stedin en Liander sturen de factuur naar de klant en zijn blijkbaar niet in staat om de administratie zodanig te regelen (...) dat die nota naar de PV-systeem leverancier wordt gestuurd. Uiteraard staat het de klant vrij om de binnengekomen rekening door te sturen naar zijn/haar PV-systeem leverancier die de nota voldoet indien dit in de opdracht met de klant zo is geregeld. Stedin heeft wel een handig aanbod voor de PV-systeem leverancier die zijn klant wil "ontzorgen". Zie verder onder "Het proces".

Uit bovenstaande blijkt wel weer dat, gezien het feit dat over dit soort onzin niets in Wet is geregeld in Nederland, netbeheerders dan maar weer hun eigen "plan" gaan trekken, en je mogelijk alleen al als gevolg daarvan rechtsongelijkheid zou kunnen krijgen met de uitvoering van een zogenaamde nationale subsidieregeling. Dat zou in Duitsland - met een totaal anders werkend en briljant uitgedacht, bijna drempelloos incentive systeem - compleet ondenkbaar zijn en gegarandeerd politieke koppen kosten.

Van alle andere netbeheerders (met name de van atoomboer Delta af te splitsen netbeheerders-tak) weet ik nog niets. Als u daarover informatie heeft, hoor ik dat gaarne van u. Voor het korte lijstje met de (rest van de) elektra netbeheerders in ons land, 8 stuks excl. hoogspanningsnetbeheerder TenneT (Duitsland heeft bijna 900 lokale distributie netbeheerders die de EEG invoedingstarieven moeten uitbetalen...), zie deze pagina op de website van de Energiekamer van de NMa.


Het "ontzorgings-proces"

"Ontzorging" bij Stedin

Planning van meterplaatsing kan worden afgestemd met de leverancier van het zonnestroom systeem, zodat de installatie van het PV-systeem en de meterplaatsing zeer kort na elkaar kunnen geschieden. De leverancier van het PV-systeem neemt om de meterplaatsing af te spreken contact op met Frans Verhaar van Stedin (telefoonnummer: 088-8963006 of via mail: frans.verhaar@stedin.net)

De PV-systeem leverancier kan dan ook aanwezig zijn bij de plaatsing van de bruto productie meter (BPM) en op die wijze het traject voor de klant goed begeleiden.


"Ontzorging" bij Liander

Liander heeft zelfs een heel "ontzorgingstraject" voor ogen. Hoe de processen nu verlopen, en hoe het werkt als dat geplande ontzorgingstraject wordt geïmplementeerd, is te vinden in de Power Point Presentatie. Als je de presentatie als diavoorstelling bekijkt, zie je na elke muisklik (of middels de pijltoetsen) wat er door wie moet worden gedaan. Dit "ontzorgingstraject" zal operationeel zijn rondom het tweede kwartaal van 2010 (dus ruim nadat de SDE 2010 is ingegaan, want de bedoeling is dat die 1 januari 2010 moet starten...). Eerst worden er met een aantal bedrijven pilots gedraaid om de kinderziekten er uit te halen. Voor eventuele vragen kun je op dit moment terecht bij Ap Pach van Liander (mail: Ap.Pach@alliander.com).

Ronduit spectaculair (...) is de Power Point Presentatie van Liander die ik ook ter beschikking kreeg gesteld en die hier ter download wordt aangeboden aan geïnteresseerden. In die presentatie wordt een vergelijking gemaakt tussen alle "proces stappen" binnen de SDE in de huidige situatie, en die in de - blijkbaar door Liander gewenste - nieuwe situatie. Ik verzoek u allen nu eerst even te gaan zitten en een glaasje water tot u te nemen. Kijk nu pas verder. Let wel, het plaatje hieronder toont de nieuwe, dus reeds sterk vereenvoudigde serie processtappen die voor het vlekkeloos (???) laten verlopen van de SDE bureaucratie "inclusief ontzorging" moeten geschieden.

^^^
"SDE ontzorging bij Liander nieuwe stijl" (inmiddels proeven uitgezet). Als je in de Power Point Presentatie voor diavoorstelling kiest en met de muis klikt, kost dit "proces" nog maar 13 stappen. In het huidige, nog steeds gepraktizeerde (SDE 2008, 2009) "model" kostte de waanzin nog 22 processtappen. Toch weer 9 stappen geëlimineerd, en grotendeels buiten de waarnemingshorizon van degene waar het uitsluitend om zou moeten draaien (de aanschaffer van het prijzige zonnestroom moois) weggemoffeld.

Hoeveel geld er desondanks nog steeds aan de diverse strijkstokken blijft hangen, mag u zelf uitzoeken. Met name het meetbedrijf/netbeheerder voor belachelijke (verplichte) meter plaatsing kosten en bezopen extra meterhuur voor het vastleggen (doch niet op de daartoe doorslaggevende 31 december/1 januari aflezen) van 1 productie getalletje. En CertiQ, die voor "uw groenheid" geld ontvangt van muisgrijze handelaren die er met uw kostbare (voor u echter waardeloze) "Garanties van Oorsprong" vandoor gaan.... Ook de PV leverancier zal ongetwijfeld zijn "ontzorgings-diensten" niet gratis verrichten, dan wel die kosten mogelijk voor u onzichtbaar in de systeemprijzen doorberekenen.

Hoogst merkwaardig bovendien is de "maatschappelijke positie" van de "E-installateur" in dit schema. Die had het erg "druk" in het eerste schema (zie Power Point Presentatie). Is hij/zij nu opeens compleet overbodig geworden???

Screendump uit de Power Point Presentatie van © Liander

Bent u geïnteresseerd in "hoe de SDE tot nu toe is verlopen" bij Liander, verzoek ik u dringend, als u geen hartpatiënt bent (dan is verder in de Power Point Presentatie - 440 kB - snuffelen expliciet verboden...) om uw geest blanco te maken. Niet schrikken, u bent gewaarschuwd:

 


"Ontzorging" bij Enexis

Op de website van Enexis is na te lezen wat deze netbeheerder voor de SDE klant doet. Het bedrijf wil graag naar een nog verdere doorvoering van "één loket voor alles rondom SDE". Echter, sommige gevoelige zaken blijken te stuiten op juridische wetgevingszaken zoals o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp): individueel traceerbare of in gegevensbestanden opgenomen persoonsgebonden data mogen niet zomaar (of zelfs nooit) tussen "derden" (semi-overheidsinstellingen, commerciële bedrijven) worden uitgewisseld. De huidige status quo bij Enexis is te vinden onder:

http://www.enexis.nl/netwerk/netbeheerder/ ... /zelf_duurzaam_produceren.html

Technische zaken zijn te vinden onder de uit 6 pagina's bestaande pdf "Informatie voor de installateur", met diverse installatie voorbeelden zoals Enexis dat gaarne in hun verzorgingsgebied ziet...

Voor de duurzame energie producent in-spé heeft Enexis een andere, uit 12 pagina's bestaande pdf klaarstaan, "Zelf duurzaam energie produceren". Naast de voor gasleveranciers (niet voor de eindgebruikers als er weer flink meer energiebelasting op gas moet worden geschokt) interessante micro-WKKs uiteraard ook zonnepanelen. Met de ondeugende frase "In de ideale situatie levert 1 m² aan zonnepanelen (ongeveer 140 Wp) circa 120 kWh aan elektriciteit per jaar". Waarbij Enexis dus belachelijk laag inzet met slechts 850 kWh/kWp.jaar normopbrengst. Dat is beslist niet het "ideale", beste Enexis piepeltjes. 900 tot idealiter, met zeer goede PV installaties (gewild door "innovatie" voor in de mond hebbende van der Hoeven van EZ) zelfs 1.000 kWh/kWp.jaar is zelfs in jullie netgebied haalbaar, met niet eens zulke spectaculaire zonnepaneeltjes.

En ook die "ongeveer 140 Wp/m²" is absoluut niet "de ideale situatie". De commercieel verkrijgbare krachtige Amerikaanse monokristallijne back-contact Sunpower modules, geleverd door minstens twee partijen in Nederland zijn voor particulieren al in de vorm van een fraai 225 Wp model te krijgen, zowel met witte als met zwarte tedlar folie. Dat prachtding (externe module afmetingen: 1,559 x 0,798 = 1,2441 m²) heeft een module efficiëntie van 18,1%, wat zoveel betekent als het onder STC condities vastgestelde nominale Wp vermogen gedeeld door de bij STC gehanteerde 1.000 Watt/m² [moduleopp.] instraling. Waaruit volgt dat dit module al 181 Wp/m² haalt. Dat is 29,3% hoger dan de "ideale situatie claim" van Enexis (die blijkbaar standaard verkrijgbare modules als referentie hanteert met een module efficiëntie van rond de 14%) ...

Voor vragen is de duurzaamheidsdesk van Enexis te bereiken onder: 0900-780 87 00 of u stuurt een e-mail naar Duurzaam.produceren.KV@enexis.nl.


Dit is uiteraard niet alles

In bovenstaande is uiteraard nog lang niet alles zomaar "geregeld". Er komt veel meer bij kijken. Het is een begin, maar het zal nooit zo simpel en drempel-loos worden als "het" in Duitsland allemaal (in Wet, dus niet "naar believen van de waan van de dag bij de netbeheerders") is beklonken. Want daar zijn vage partijen zoals CertiQ, SenterNovem en zelfs een apart "door de netbeheerder aan te wijzen meetbedrijf" nicht im Frage (het laatste uitsluitend bij vrije verkiezing, met gifadders in het gras). Je kunt gewoon een goedkope hergeijkte analoge (...) Ferrarismeter bij een gecertificeerd meetbedrijf kopen, en laat het ding door de gecertificeerde installateur van je PV-systeem direct aanbrengen. Of je huurt (vaak tegen schandalige en beperkende contractuele voorwaarden) het vaak prijzige "digitale" ding bij de netbeheerder, maar je hebt in ieder geval de keus. Maar ja, gecertificeerde installateurs moeten (!) in Duitsland zo'n meter gewoon direct aan het laagspanningsnet koppelen. Dat mag in Nederland helemaal niet: de BPM moet "achter" de meter, in het "huisnet" van uw woning. Met een hoop "salderingsellende" tot gevolg als u op enig telwerk in de min terecht dreigt te komen op uw netmeter. En toch waagt de netbeheerder het om voor die verplichte meter in uw woning u een woeker-meterhuur van momenteel dik dertig Euro incl. BTW op te leggen (niks "keuze", en de Energiekamer van de NMa doet alsof hun neus bloedt).

Verder heeft de PV-eigenaar in Duitsland niets van doen met onzinnige "groene" certificatie en alle ellende die daarmee gepaard gaat, tenzij hij/zij daar expliciet voor zou kiezen (dat is per 1 januari 2009 een mogelijkheid, om "zelf je stroom te vermarkten" buiten de zeer stricte EEG condities om, dat kan zelfs naar keuze per maand). Vooralsnog wordt daar in Duitsland echter vrijwel geen gebruik van gemaakt, zoals de keiharde data van het BDEW laten zien (pdf november update "Direktvermarktung": Solarenergie wordt vrijwel niet aangeboden). Waarom zou je ook? Tegen kunstmatig laag gehouden fossiele bruinkool- en kernsplijting kWh prijzen is zelfs geen 25% in aanschafprijs gedaald Duits PV-systeem opgewassen. Veel mensen hebben beslist niet heel veel minder dan vorig jaar voor hun kersverse, vaak tienduizenden Euro's kostende PV-installatie betaald. Dan wil je natuurlijk wel een "eerlijke" prijs voor je kostbare zonnestroom, en niet een woeker-bruinkool-hondenfooi met schaamgroen opslagje...

Zie ook het nakomertje in mijn bericht van 22 oktober 2009 over de bureaucratie/Gordiaanse knoop m.b.t. het "salderen naast de subsidiekermis".


Reactie uit het veld

Al vrij snel na publicatie van deze pagina kreeg ik een byzonder leuke reactie "uit het veld":

Ik ben vast niet de enige, die een Duits gevoel krijgt bij "ontzorgen".

Van Dale:
Entsorgen: van afvalstoffen ontdoen.
Entsorgungsanlage (v.): installatie voor de verwijdering van (atoom)afval.

 


Pagina gepubliceerd 21 oktober 2009


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)