example of monthly yield graph of 2 separate groups of solar panels with OK4 inverters
meterstanden per maand
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Inverter kWh meterstanden per maand (update: 1-11-2012)

1. Meterstanden 4x 93 Wp groep (alle jaren in 1 grafiek)   interactief   alle grafieken op rij
2. Meterstanden 6x 108 Wp groep (alle jaren in 1 grafiek)   interactief   alle grafieken op rij
3. Meterstanden 4x 93 Wp groep (alle maanden in 1 grafiek) 2011 vs. 2012

zie ook de meterstanden per jaar
zie ook seizoenseffecten op dagcurves

Om de accumulerende meterstanden van de verschillende maanden goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn de meterstanden voor de twee jarenlang in ons PV-systeem opgenomen groepen zonnepanelen (4x 93 resp. 6x 108 Wp) voor elke maand op (de ochtend van) de eerste van de maand hypothetisch in de betreffende spreadsheet op 0 gezet. De kWh tellers in de OK4 inverters kunnen namelijk niet softwarematig worden gereset, maar blijven accumuleren (wel is er in de OK4 data manager de mogelijkheid om zelf per dag meterstanden te resetten). De eind meterstanden van defecte (vervangen) inverters zijn ook in de berekeningen en de grafieken opgenomen om geen "breuken" in de lijnen te krijgen. De afzonderlijke grafieken geven telkens 1 groep AC modules weer.

Via de interactieve modules (per groep zonnepanelen) kunt u direct door met de muis over de knoppenbalk te bewegen het (dramatische) verschil tussen de verschillende maanden (seizoenseffect), maar ook de vaak forse verschillen tussen de jaren onderling, in een oogopslag zien. Houdt rekening met het feit dat inverter defecten niet uit deze grafieken gefilterd zijn, dus een tijdelijke "dip" (afvlakking) van de cumulatieve curve kan wijzen op een defecte omvormer in de getoonde groep in de betreffende periode.

Sneeuwbedekking. Zeer fraai is de sneeuwbedekking in de eerste week van maart 2005 te zien: de curves voor beide groepen zonnepanelen accumuleren die week vrijwel niet omdat er geen zonlicht omgezet kon worden in elektriciteit. Zodra de sneeuw verdwenen is, schieten de curves omhoog, maar die kunnen natuurlijk niet het normaal te behalen maand resultaat goed maken, ook al komt bij de 4x 93 Wp groep de curve uiteindelijk boven die van de tegenvallende maand maart van 2001 uit (de 6x 108 Wp panelen waren toen nog niet aanwezig, dus is daar ook geen curve van).

Inverter uitval. Ook is goed te zien hoe bijvoorbeeld de zomercurves voor juni (eind) en juli (start) 2002 voor onze 4x 93 Wp groep zwaar tegenvallende accumulatie van de opgewekte energie geven te zien (rode curve in de grafieken), hetgeen door de uitval van onze eerste OK4 omvormer werd veroorzaakt (defect ex. van paneel gehaald en gewacht tot nieuwe verstuurd was en gemonteerd kon worden). In de zomerperiode geeft zo'n uitval een dramatisch effect op de energiecurves te zien (door de zeer slechte start in juli 2002 komt bijvoorbeeld de uiteindelijke maandopbrengst van die maand ver onder die van andere jaren zonder inverter defecten te liggen); in de winter is dat effect, door de toch al veel minder hoge te behalen opbrengsten, veel minder goed zichtbaar.

2010 afwijking laatste maanden. In de laatste maanden van het jaar 2010 kregen we achtereenvolgens met de volgende negatieve factoren te maken. De eerste week van oktober waren we nog met vakantie en konden we dus niet de "nulstanden" noteren. Ook een interpolatie was te gewaagd, omdat de 10e tot en met de 30e het volledige PV-systeem van het net moest omdat het dak op het complex volledig werd gerenoveerd. Van die periode hebben we dus helemaal geen gegevens omdat er niets was te monitoren. In november zijn daar dan ook nog tijdelijke beschaduwings-effecten bij gekomen vanwege in de weg staande steigerpalen met doeken (eerste 2 weken). In december tenslotte volgde een zeer sneeuwrijke maand die ook al niet best was voor de toch al te verwachten magere opbrengsten in deze wintermaand...

De spreiding van de curves in een maand is het grootst in het voorjaar (maart-april). Niet gemeten periodes zijn open gelaten of m.b.v. grijze stippellijnen weergegeven (in september bijvoorbeeld zijn we vaak op vakantie). Curves van maanden waarvan de begin meterstanden niet beschikbaar waren zijn weggelaten omdat er geen accumulatie gegevens vanaf de "nul-waarde" konden worden bepaald..


1. Meterstanden 4x 93 Wp groep (totaal 372 Wp)

Interactief:


<ROLLOVER image>

Beweeg de muis langzaam over bovenstaande knoppenbalk om de betreffende grafiek te zien!
Move mouse pointer slowly over buttonbar above to see the accompanying graph!
© 2006-2012 Peter J. Segaar/Polder PV

KLIK HIER VOOR INTERACTIEVE GRAFIEK 6X 108 WpAlle grafieken op rij:


2. Meterstanden 6x 108 Wp groep (totaal 648 Wp)

Interactief:

<ROLLOVER image>
Beweeg de muis langzaam over bovenstaande knoppenbalk om de betreffende grafiek te zien!
Move mouse pointer slowly over buttonbar above to see the accompanying graph!
© 2006-2012 Peter J. Segaar/Polder PV

KLIK HIER VOOR INTERACTIEVE GRAFIEK 4X 93 WpAlle grafieken op rij:


3. Meterstanden 4x 93 Wp groep / alle maanden in 1 grafiek

Tot slot een voorbeeld van de forse invloed van seizoenen op de haalbare opbrengsten per maand. Hiervoor heb ik de gegevens van de langst in het systeem aanwezige 4x 93 Wp groep voor het jaar 2011 genomen (alle maanden in ieder geval het eindresultaat van de accumulerende meterstanden bekend). En daarin alle maandcurves voor dat jaar geplot. Daarnaast heb ik de laatste resultaten voor het jaar 2012 gezet (status: tm. augustus):

Duidelijk is de enorme spreiding van de maandelijkse opbrengsten te zien, van zeer matige opbrengsten in de maanden januari en december, via goede opbrengsten in de maanden oktober, september, maart, en augustus. Tot zeer hoge opbrengsten in april en mei in het jaar 2011. En vooralsnog, vanwege de tegenvallende "zomer"maanden juni-juli 2012, als beste voor dat jaar mei en augustus, ongeveer ex-aequo uitkomend. Let vooral ook op het zeer forse verschil tussen de zeer zonrijke april in 2011, en het verregende equivalent in 2012 (felgroene curves). Dat maakt meer dan een slok op een borrel uit op het eindresultaat...

Het verschil voor deze deelgroep kan oplopen tot een factor tien (tussen de uiteindelijke opbrengsten van december en mei in 2011, minder groot verschil in 2012). Uiteraard kunnen diverse maanden van stuivertje verwisselen in de rangorde, sterk afhankelijk van het weertype in de betreffende maanden (juni 2011 en 2012 viel behoorlijk tegen qua opbrengst, in andere jaren was dat beter). En ook de maandlengte is natuurlijk relevant. Derhalve zal februari altijd in het nadeel zijn, met meestal 28, en in schrikkeljaren max. 29 dagen. Als april een dag langer had geduurd, had deze bij een zeer zonnige dag wellicht zelfs het resultaat voor de 31 dagen durende mei maand in 2011 iets kunnen overtreffen.

Maar deze twee grafieken geven verder een goede indicatie van de grote spreiding in de haalbare maandopbrengsten. En ook het grillige karakter van het verloop van de accumulatie curves van de meterstanden, want die is natuurlijk sterk afhankelijk van het weertype. Elk jaar laat in ieder geval weer "globaal hetzelfde", maar in detail weer een duidelijk verschillend beeld zien.

Voor een indruk van het gemiddelde aandeel van elke maand in de jaaropbrengst, zie ook de meetresultaten voor de 1,02 kWp groep, waartoe de hierboven afgebeelde 4x 93 Wp deelgroep behoort, op deze pagina.

 


© 2006-2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)