starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 89

meest recente bericht boven

Specials:
Groei PV-markt België - kritische analyse (23 feb. 2012)
EEG Duitsland naar de rand van de afgrond (24 feb. 2012)
Scheuten Solar in surséance (29 feb. 2012)

23 februari 2012 - 6 maart 2012

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


6 maart 2012. BMU: Duitsland produceerde in 2011 al 19 Terawattuur zonnestroom - 3% van totale stroom consumptie. Op 20 februari 2012 rondde het Bundesumweltministerium (BMU) in Duitsland haar voorlopige inventarisatie van de hernieuwbare energie markt af. De resultaten waren weer verpletterend, zoals al was voorspeld, gezien de reeds lang vastgestelde enorme capaciteits-uitbouw bij PV, en het feit dat 2011 een beter windjaar was dan 2010. Het rapport over de snoeiharde Duitse productie cijfers (totaal onvergelijkbaar met het eeuwige gepruts in Nederland, en de verschrikkelijke, politiek plat-gemanipuleerde, en pas over een paar maanden beschikbaar komende CBS cijfers) is 20 pagina's groot en schetst in heldere lijnen de revolutie die Duitsland al jaren terecht wereldkampioen heeft gemaakt. Ik geef hier drie schema's uit die studie weer (NB: nog geen definitieve cijfers, verwachting is dat de uiteindelijke resultaten weinig zullen afwijken van de huidige getallen).


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Kolommen groepen van links naar rechts: (1) aandeel hernieuwbare energie in totale stroomverbruik (2011: 20,1% hernieuwbaar - zonder biomassa bijfik in fossiele centrales, doel 2020: minstens 35%, lichtblauwe kolom). (2) aandeel hernieuwbare energie in totale warmte voorziening (2011: 10,4% hernieuwbaar, doel 2020: 14,0%). (3) aandeel hernieuwbare energie in totale verbruik van motorbrandstoffen (exclusief kerosine voor luchtvaart; 2011: 5,4% - licht gedaald, doel 2020: 10,0%). (4) aandeel hernieuwbare energie in totale eind-energieverbruik (stroom + warmte + motorbrandstoffen, in 2011: 12,2%, doel 2020 18,0%). (5) aandeel hernieuwbare energiebronnen in totale verbruik van primaire energie (2011: 10,8%).

Daar kan het veel minder zwaar geïndustrialiseerde NEEderland een hele dikke punt aan zuigen, ondertussen trillend van diepe schaamte weggekropen in een donker, fossiel hoekje...

In deze tabel staan de fysieke productie (miljard kWh = TWh) en de procentuele veranderingen t.o.v. het jaar 2010 (laatste kolom) voor 6 hernieuwbare energie opties, netjes verdeeld over de "type" energiebron waar een bijdrage aan het vastgestelde "Endverbrauch" aan is geleverd (stroom, warmte, dan wel motorbrandstoffen, hierbij is dus het aandeel van warmte en motorbrandstoffen ook in TWh uitgedrukt om een zinvolle optelling te kunnen maken).

Uit deze tabel wordt wederom duidelijk dat windstroom nog steeds koploper is bij de elektra opties in Duitsland, met 46,5 TWh, en een zeer gezonde groei van 23% t.o.v. het zeer slechte windjaar 2010. Die 46,5 TWh is 38,1% van de totale HE stroom productie (121,9 TWh), en 7,7% van het totale Duitse stroomverbruik. Er zijn 895 windturbines met een gezamenlijk vermogen van dik 2 Gigawatt bijgeplaatst (108 MW off-shore), en vanwege repowering plannen is het eindresultaat aan nieuwbouw voor 2011 1.885 MW nieuw vermogen, een kwart meer dan in 2010. Er stond volgens BMU eind 2011 29,075 GW aan windturbine vermogen in Duitsland, verspreid over 22.297 turbines (zie ook BWE Statistik).

Vervolgens komt biomassa om de hoek kijken met 36,9 TWh bijdrage aan de HE stroomopwek in 2011 (30,3% van totale opwek, 8,8% stijging t.o.v. 2010; daarvan is 3 TWh toename te wijten aan de productie van biogas). Het aandeel van de inzet van hernieuwbare biomassa in het totale stroomverbruik steeg van 5,5 naar 6,1 % (exclusief co-verbranding in fossiele centrales, verboden onder EEG condities). Biomassa is de enige optie die ook (doch vaak met andere installaties) bijdraagt aan de opties hernieuwbare warmte en motorbrandstoffen. Daar horen ook pelletovens, kachels op hout etc. bij. Daar is echter op beide fronten licht de klad in gekomen, met resp. 5,5% en 4,8% minder dan in 2010 (verschillende oorzaken, niet om wakker van te liggen). Vooral het aandeel in de warmte voorziening blijft echter aanzienlijk, maar liefst 126,5 TWh [thermisch], 91,4% van de totale HE warmtevoorziening. En maar liefst 43,0% van de totale productie van alle drie modaliteiten (126,5 van 294 TWh [equivalenten]). Alles bij elkaar optellend is er 3% minder aan biomassa hernieuwbare energie (stroom + warmte + motorbrandstoffen) geproduceerd dan in 2010. Die trend kan beslist weer ombuigen in 2012 (deels ook politiek bepaald).

^^^
De hernieuwbare stroom-revolutie in Duitsland in vol ornaat, vertikale as in Gigawattuur (1 GWh = 1.000 MWh = 1 miljoen kWh, het equivalent van het jaarverbruik van 286 huishoudens met een gemiddelde consumptie van van 3.500 kWh/jaar). Vooral het aandeel zonnestroom groeit snel. Volgens de nodige aartsconservatieve en marktfetisjisme bedrijvende neoliberale politici "te snel". En dus "moet" volgens hen die revolutie de kop worden ingedrukt. Bij de Brandenburger Tor in Berlijn liepen er op maandag 5 maart 2012 zo'n 12.000 mensen uit alle hoeken en gaten van het land tegen te hoop, tegen die krankzinnige plannen die de eigen industrie de ruggengraat zullen gaan breken.

I.t.t. eerdere voorlopige cijfers voor de eerste (zonnige) jaarhelft van 2011 (bericht 29 aug. 2011), heeft PV op jaarbasis toch net nog niet waterkracht ingehaald in 2011. Al is het inmiddels (eerste kwartaal 2012) absoluut die optie al gepasseerd, omdat er alleen al in december 2011 3 GWp nieuw zonnestroom vermogen aan het net is gegaan, en uitbreiding van hydropower in Duitsland slechts moeizaam tot stand komt (de beste lokaties zijn al lang benut)... Waterkracht daalde zelfs behoorlijk qua impact op jaarbasis, van 21 naar 19,5 TWh (minus 7,1%). Over het gehele jaar genomen viel er gemiddeld relatief weinig neerslag (met name het voorjaar was kurkdroog), en was 2011 een van de warmste jaren sinds 1881 (hoge verdamping, neerslag was ook nog eens extreem scheef verdeeld over het jaar, zie persbericht Deutsche Wetterdienst). Het aandeel van waterkracht in de hernieuwbare stroomproductie was 16,0%.

Zonnestroom maakte als vanouds reuzensprongen voorwaarts, veroorzaakt door de gigantische bijbouw wederom in 2011 (eerste berichten: 7,5 GWp, maar een groot deel daarvan pas in de tweede jaarhelft, vooral in de laatste twee maanden). Een toename van 7,3 TWh fysieke (gecertificeerd bemeten) productie, van 11,7 tot 19 TWh in 2011. Een productie volume vergelijkbaar met de (maximale) jaarproductie van bijna 5 Borssele kernsplijters. Met een jaargroei van 62,4%. En een aandeel, vlak achter hydropower, van 15,6% in het totaal aan HE opties bij de stroomvoorziening. Het aandeel in de totale stroomvraag is voor PV in een jaar fors gestegen van 1,9 naar 3 procent in 2011. De verwachting is dat dit volume ongeveer 4-5% gaat worden in 2012.

De bescheiden rest is onderverdeeld in een aandeel aan de HE warmtevoorziening door thermische zonnecollectoren (licht gestegen van 5,2 naar 5,6 TWh [thermisch], plus 7,7%). En geothermie, wat nog slechts gering bijdraagt aan de HE stroomvoorziening (minder dan 0,1 TWh, onveranderd), en een stijging van 5,6 naar 6,3 TWh [thermisch] voor de warmte voorziening (mooie stijging van 12,5%).

Bij de stroomvoorziening ging Duitsland er in 2011 bij de fysieke productie 16,9% hernieuwbaar op vooruit. Op het totale stroomverbruik nam het aandeel "hernieuwbaren" met 3% toe van 17,1 tot 20,1%.

Bij de warmtevoorziening ging de productie er 4,4% op achteruit. Dit had volgens het BMU vooral te maken met het zeer milde jaar, wat er toe leidde dat er 6% minder warmte werd afgenomen dan in vorig jaar (dus ook: minder hernieuwbaar opgewekte warmte). Desondanks is er een lichte stijging van het aandeel hernieuwbare warmte op het totale "eind"warmte verbruik geweest, van 10,2 naar 10,4% (2011). Als 2012 een koud jaar zou worden, zou die stijging groter kunnen zijn/worden.

Zoals al gezegd ging het bij de motorbrandstoffen (uitsluitend gedragen door biomassa) in Duitsland achteruit, met 4,8% t.o.v. 2010. Op het totale brandstof verbruik ging daarmee de pijl naar beneden, van 5,8 naar 5,4%. In Nederland zakte het aandeel in 2010 behoorlijk (CBS Statline), cijfers voor 2011 zijn er nog helemaal niet.

Alles bij elkaar opgeteld (stroom + warmte + motorbrandstoffen), is er 3,3% meer aandeel van hernieuwbare energie bronnen gekomen in Duitsland (284,5 >>> 294 TWh eq.). In het zoveelste "crisis"jaar, 2011.

Milieu verdiensten
In 2011 werd daarmee alweer 129 miljoen ton CO2 uitstoot vermeden. Hernieuwbare elektriciteit nam daarvan het grootste deel voor zijn rekening (87,3 miljoen ton, 68%), mogelijk een van de redenen waarom er voor 2020 vooral sterk wordt ingezet op het verhogen van dat aandeel in de mix. Opvallend maar belangrijk detail is dat van die 129 miljoen ton vermeden CO2 uitstoot er ongeveer 70 miljoen ton aan de uitvoering van de EEG wet (van Hermann Scheer's en collega's hand) kan worden toegeschreven. Onnodig te zeggen dat er ook voor miljarden aan fossiele, niet meer te importeren grondstoffen is uitgegeven (die getallen zullen later nog wel volgen).

Investeringen en economische verdiensten
Er werd in 2011 een onvoorstelbare som van 22,9 miljard Euro geïnvesteerd in nieuwe installaties, waarvan alleen al zonnestroom systemen 15 miljard Euro (66%!) voor hun rekening namen (hoezo, PV "slecht voor de economie"???). Goed om te beseffen dat de totale investeringen t.o.v. 2010 fors omlaag zijn gegaan, met 17,6% (van 27,8 omlaag naar 22,9 miljard Euro). Dat betekent niet veel goeds voor Duitsland als de politiek, zoals aangekondigd, extreem hard in de vergoedingen voor PV gaat ingrijpen. Want dan klappen namelijk in een jaar tijd vele miljarden aan potentiële investeringen, gedomineerd door PV, in elkaar. En schieten de economie minister Rösler, en de milieuminister Röttgen zichzelf dus blind in de voet.

Opvallend is dat de omzetten die voortkomen uit de exploitatie van de hernieuwbare energie genererende installatie juist wel zijn toegenomen, van 11,6 naar 12,9 miljard Euro (plus 11,2%). Zonnestroom installaties hadden daar in een aandeel van een miljard Euro volgens het BMU. De grootste verdiener hier was biomassa inzet voor stroom- en warmte opwekking. De benodigde biomassa moet natuurlijk vaak ingekocht, getransporteerd, en on-site "verwerkt" worden, wat veel mensen en bedrijven aan het werk houdt en inkomsten genereert. Dus dankzij de prima ondersteuning (betaald door de stroomverbruikers, niet door de Staat...) in het verleden, kan de "economische schade" van de nieuwe plannen dan nog een beetje mee gaan vallen, omdat die plannen helemaal niet de bestaande installaties kunnen of "mogen" treffen wegens het heilige begrip "Bestandsschutz" in Duitsland...

Al met al mogen we voor deze Duitse resultaten in crisis tijd nog steeds cq. alweer de hoed afnemen, en diep door het stof gaan.

Er staan nog diverse andere zeer interessante grafieken in het zeer leesbare en informatieve document. Gelieve deze zelf tot u te nemen. Dat is namelijk zeer goed voor uw algemene ontwikkeling, en u leert ook nog eens Duits. Altijd handig, dat land is immers onze grootste handelspartner, ook in crisistijd...

In augustus wordt de volgende update van deze nu al verpletterende Duitse cijfers verwacht.

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/48414/4590/


5 maart 2012. Mensen met dikke inkomens mogen met Min. Fin. "salderen" volgens nieuwe Helianthos speculant. Dat behoeft enige uitleg. Helianthos staat al een tijdje te koop, niemand van de hon-derd-en-vijf-tig internationale ondernemingen die Vattenfall/NUON bevroeg om te participeren in een fabriek om de amorf/microkristallijne Si-"roll-to-roll" technologie te commercialiseren hapte toe, en dat mag sowieso als tale-telling worden beschouwd (categorie: een gewaarschuwd mens telt tegenwoordig toch minstens voor drie). Sterker nog: nadat Vattenfall Helianthos te koop had gezet, begonnen grote en bekende PV-ondernemingen "om te vallen" als een bos naaldbomen tijdens een zware noordwester storm.

Maar goed, het adagium schijnt nog steeds te zijn dat je "anti-cyclisch moet investeren", dus geld met bakken over de balk smijten in crisis-tijd (als je het hebt). Dus nu wordt er nota bene door een speculant die in mestvergisters investeert aangeboden om te investeren. Uit der aard niet door het plebs, want u moet toch zeker meer dan 80.000 Euro per jaar verdienen om te "kunnen" participeren. Dit investeringsfonds genaamd Mestpartners Beheer B.V. / Investor Relations uit Rotterdam, wat, karakteristiek voor dit soort door juristen in elkaar gezette avonturen, een zeer ingewikkelde fonds structuur in het leven heeft geroepen om maximaal met andermans geld goeie sier te gaan zitten maken voor mestvergisting liefhebbers, wil namelijk "iets" met Helianthos gaan doen. Althans, eigenlijk is de hoofd investeerder genaamd Sustainable Innovation Ventures BV (SIV) de trekker van dat initatief (zetelend op hetzelfde adres in Rotterdam als Mestpartners), die in waterstof technologie, mestvergisting en Zonne-energie (jawel, dat laatste met hoofdletter volgens Mestpartners) geld belegt.

Er worden mooie beloftes gedaan, u zou "meteen uw inleg terugkrijgen van de belastingdienst", bovendien "een aantrekkelijk dividend" vangen, en, toe maar, ook nog eens een bonus als Helianthos "een succes wordt". Let wel: in een wereld waarin de PV-industrie die al jaren commercieel draait de ene na de andere dreun voor de hersenpan krijgt te verwerken...

SIV wil via Mestpartners "Helianthos voor Nederland behouden". En om u geen grote risico's te laten lopen suggereren ze dat u "uw fiscale winst herinvesteert in Mestpartners". Dat geld zou de laatstgenoemde dan investeren, met 25% extra in Helianthos. Wat zou komen uit de "winst op mestverwerkingsinstallaties" (lees: lucratieve, uit belastinginkomsten betaalde SDE subsidies om een deel van onze onvoorstelbare grote bergen aan veeteelt excrementen in de biovergisters te "vergroenen"). Waarbij het geheel u "per saldo niets zou kosten". Maar het "levert u wel wat op", 7 procent dividend vanaf oplevering, plus bonus van een deel van de winst van Mestpartners* tot 50% van de oorspronkelijke inleg. Als Helianthos "toch geen succes wordt", zou de fiscus uw inleg teruggeven (???) en het dividend u toekomen. "Het risico ligt daarmee bij ons", zo suggereert Mestpartners.

*Als Mestpartners geen "winst" draait op het project, krijgt u van dat deel dus ook niks. Voor niets gaat immers nog steeds, na vele miljoenen jaren, alleen de zon op...

Deelname is alleen mogelijk vanaf een inleg van honderdduizend Euro (heeft iemand hier nog wat bundels "vergeten" Euro's op de plank liggen?), in participaties van 5.000 Euro per stuk. Inschrijven kan nog tot 5 april of totdat alle benodigde participaties zijn toegewezen. Of, let hier goed op, "tot de budgetten van de fiscale regeling niet meer beschikbaar zijn"...

Mestpartners zet ook nog druk op de poep-vergistings-ketel door tot "haast" te manen. Want op 4 april a.s. begint al de door Vattenfall in gang gezette veiling van Helianthos, op 16-17 april kan eerst voor de hele inventaris in een keer worden geboden. Als er niet in een keer op alles is geboden start de dag erna direct een vervolgveiling om de boedel per stuk te gaan verkopen. En als dat gebeurt, is het einde verhaal.

Wat die "druk" en "beperkte tijd" betreft: laat u s.v.p. niet gek maken, want er zitten beslist risico's aan dit soort ondoorzichtige constructies vast. Zeker als je weet dat Mestpartners expliciet onderaan de "Helianthos pagina" laat weten dat ze niet onder de Wet op het financieel toezicht valt vanwege een zogenaamde vrijstelling "vanwege deelname met een coupure van minimaal € 100.000". En dat ze vanwege die reden niet onder het strenge toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zouden vallen. U bent gewaarschuwd, maar mensen die een ton hebben te vergeven, hebben daarvoor hun eigen juridisch/fiscaal onderlegd personeel in dienst. Dat kan geen normale 'ollander zich veroorloven...

Bron van "het missende geld"
En waar haalt SIV/Mestpartners al dat geld voor een zeer risicovol "avontuur met de nog steeds niet commerciële Helianthos technologie" vandaan? Dat zien we aan de rest van hun website, die stijf staat van de belastingtruken, "fiscaliteiten", en ondoorzichtige financiële spelletjes waar de Belasting Ambtenaren van meneer de Jager (Min. Fin.) tureluurs van worden. Om zoveel mogelijk geld wat "normalerwijze naar de Staat der Nederlanden had gevloeid", nu aan te laten wenden voor allerlei leuke avonturen voor mensen met veel geld op zak. En als alles goed gaat, gaat dan ook nog eens van de verkregen "winst" een leuk dividendje naar die mensen met toch al teveel geld op zak. Waar normale mensen zoals u en ik helemaal niet bij horen, want Henken en Ingrids hebben helemaal geen ton om eventjes aan een hoogst riskant, en "door de Staat der NEEderlanden betaald" avontuur te gaan spenderen. Misschien maar goed ook, want mooie sier maken met andermans geld zou aan een "normale" Nederlander (die meestal niet eens geld heeft om "een eigen fiscalist" te kunnen betalen) niet besteed hoeven te zijn op zo'n absurd niveau.

"Wij begrijpen dat mensen denken dat een investering in MestPartners te mooi lijkt om waar te zijn. Uw fiscalist kan het u echter uitleggen. Wij zouden u uiteraard niet dit rendement bieden als we het zelf konden houden. Dat kan echter niet. Daar hebben we u voor nodig, omdat u in het verleden belasting heeft betaald en die kunt u nu gebruiken om de initiële verliezen te verrekenen. Het betekent ook dat u niet ongelimiteerd kan investeren."

Van de FAQ pagina op de website van Mestpartners (5 maart 2012). Let op die pagina vooral ook goed op de lucratieve wijze om "gouden handdrukken" (menig verschrikkelijk slecht presterende bobo is in Nederland met zo'n schandalige oprotpremie de laan uitgestuurd) extra lekker verzilverd te krijgen voor diegenen die dat helemaal niet verdienen. Maar waar dit bedrijf blijkbaar een volsterkt onschuldige "business-case" in ziet...

Verrekenen? Waar hebben we dat meer gehoord? Ah! Natuurlijk! Het extreem vaak over de tong gaande "salderen van zonnestroom", waar talloze bedrijven in ons land oh zo graag van willen dat het sterk wordt uitgebreid (en wel: buiten de eigen aansluiting om). Ook zo'n douceurtje "met andermans geld". Namelijk ook "door de Staat gemist geld" in de vorm van energiebelasting en BTW. "Verrekenen", dus. Salderen, in de volksmond (zie ook de verpletterende bijdrage van Vincent Bijlo).

In dat opzicht zou je hier dus eigenlijk kunnen stellen dat Mestpartners, waar zo te zien reteslimme juristen en fiscalisten zitten, risico kapitaal van rijke particulieren in wil gaan zetten voor leuke avontuurtjes met reeds heftig door de Staat, de Provincie (die z'n 7 miljoen Euro waarschijnlijk reeds terug heeft ontvangen), en de Europese Unie gesubsidieerde Helianthos technologie. Op een wijze die gezien kan worden als het salderen van terug te vorderen belasting uitgaven met fragenswürdige investeringen, "waarbij de geldverstrekker minimale risico's zou lopen". Of zoiets.

Leest u s.v.p. alle papierwaren goed door voordat u een ton "te salderen belastinggeld" gaat wegzetten? Dank! Scheelt u later mogelijk weer knallende koppijn...

Meer Helianthos op Polder PV:
Vattenfall heeft haast met veiling Helianthos... (2 februari 2012)
Screendump van de week - Vattenfall betaalt uit (26 januari 2012)
Bizar eindspel Helianthos "avontuur" (17 januari 2012)
Vragen CU aan Verhagen (kort commentaar, 30 november 2011, onderaan bericht)
Screendump van de week: Provincie wil Helianthos-miljoenen terug (22 november 2011)
Helianthos exit niet verrassend - voor insiders (29 oktober 2011, onderaan bericht)
Reeds voorspeld: doek gevallen voor Helianthos (8 september 2011)
Het niet vertelde Helianthos verhaal (10 november 2010)
NUON gaat Helianthos in de praktijk brengen (20 juni 2008)
Minisymposium "Zonnestroom, hoe nu verder" (verslag 28 feb. 2008, onder hoofdje Rutger Schlatmann)

http://mestpartners.nl/helianthos/


5 maart 2012. Interactieve grafieken update Polder PV. Ik ben bezig met het omzetten van enkele van de belangrijkste spreadsheets en grafieken van de zonnestroom data van PPV van Excel 2003 naar Excel 2010. Dat gaat beslist niet van een leien dakje, want ik heb soms nogal gecompliceerd in elkaar zittende spreadsheets en diagrammen. Mijn grootste werkblad, met de basis gegevens van alle omvormers in ons systeem (inmiddels al 13 stuks, elke dag minstens een uitlezing, eerste vier exemplaren al vanaf maart 2000 bijgehouden), diverse afgeleide berekeningen van de meterstanden, etc., is 13 MB groot. Die file begon de laatste tijd ernstige integriteits-problemen te vertonen. Vandaar een poging om te proberen de boel in een recentere versie om te gaan zetten. Er is hier al het nodige bloed, zweet en tranen vergoten bij dat proces... Soms moet ik een iets andere benadering kiezen, zowel voor de opzet van een spreadsheet, als bij de opzet en layout van grafieken. Wat dat laatste betreft lijkt Excel 2010 op een andere wijze om te gaan met de grafiek opmaak dan bij de oorspronkelijke versie, dus is het hier soms spreekwoordelijk het hoofd op het bureau rammen geblazen als er weer eens iets "goed fout is gegaan". Het kost allemaal in ieder geval erg veel tijd.

Wel kan ik alvast de eerste exemplaren laten zien die inmiddels goed zijn overgekomen. Tot en met 4 maart 2012 bijgewerkt:


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Bovenstaande grafiek toont de voorschrijdende accumulatie van de stroom opbrengst van de inmiddels vier deelgroepen in ons systeem (onderste vier curves), en de accumulatie van al die groepen bij elkaar in de bovenste, felgroene curve. Op 6 januari 2012 zijn we de 11 MWh productie gepasseerd sinds we in maart 2000 de eerste vier zonnepaneeltjes aan het net lieten aansluiten. Zie ook voor de standaard pagina voor deze grafiek, met meer uitleg.

Krasse knar Polder PV goes interactive...
Leuker nog zijn de interactieve maandgrafieken met die cumulerende meterstanden, waarbij kunstmatig elke eerste van de maand de meterstand "op nul" wordt gezet. Waarmee alle maanden dus goed met elkaar zijn te vergelijken. Ik heb daartoe al een tijd geleden deze - inmiddels tot begin maart 2012 bijgewerkte - interactieve grafiek opgezet voor de oudste set van 4 93 Wp modules (sinds maart 2000 in bedrijf):

<ROLLOVER image>
Beweeg de muis langzaam over bovenstaande knoppenbalk om de betreffende grafiek te zien!
X-as geeft dagnummer te zien (meterstand begin van die dag).

© 2006-2012 Peter J. Segaar/Polder PV

Duidelijk is te zien, als u de muiswijzer over de knoppen beweegt (gestuurd door een java-script, dus evt. script-blokkers uitzetten s.v.p. als u deze plaatjes bekijkt), dat de productie sterk wisselt tussen de maanden onderling. Maar dat ook per maand zelf af en toe flinke verschillen kunnen optreden, te zien aan het geaccumuleerde resultaat rechts in de diagrammen, waarbij sommige maanden een forse "spread" vertonen in de productie (slechts incidenteel veroorzaakt door een in vroege jaren vertoond inverter defect, wat niet direct kon worden verholpen). Februari 2012 begon op een record niveau (hoger dan alle voorgaande jaren, maar vanaf de 12e kwam daar de klad weer in en zakte het niveau terug om in de "hogere middenmoot" terecht te komen - met 29 dagen i.v.m. het schrikkeljaar.

Voor een vergelijkbare interactieve grafiek voor de 6 stuks 108 Wp modules (sinds oktober 2001 in bedrijf), en meer commentaar, zie ook de vaste pagina in de sectie jaaroverzichten. Voor de stand van zaken met betrekking tot de jaargrafieken (1 januari kunstmatige reset van meterstanden op nul, onderlinge jaren met elkaar vergelijkbaar), zie de zuster pagina daar.

In de loop van de tijd zal Polder PV, als de tijd gevonden kan worden, meer grafieken gaan verversen waar de webmaster dat nodig acht.


 
^
TOP

2 maart 2012. Herschikking strategie bij Abound Solar - concurrent van First Solar. Om met dat laatste te beginnen: natuurlijk is First Solar (wat al 5 GWp aan capaciteit van hun dunnelaag modules heeft verkocht, met groot succes) vooralsnog totaal onbereikbaar voor alle dunnelaag producenten. Maar het ook al Amerikaanse Abound Solar (productie lokatie in Longmont, Colorado) is een van de weinigen (naast de Q-Cells spin-off Calyxo) die net als First Solar in de zegeningen van de Cadmium-Telluride techniek gelooft. En die enorme plannen had voor uitbreiding en aggressieve kosten reductie.

Of die plannen daadwerkelijk gestalte gaan krijgen moeten we wederom in een ter zake doend modern licht beschouwen. Het licht van de marktomstandigheden die dure capaciteits-uitbreidingen bij nog relatief kleine producenten die nog weinig hardware produceren "in de weg zitten". Om het zo maar eens te zeggen.

Abound Solar produceerde volgens Photon (april 2011) in 2010 nog maar 30 MW aan modules (AB1 serie, 65-75 Wp, 9,0-10,4% [documentatie]), en zou in 2011 op een capaciteit van 65 MW een vergelijkbare productie (van 65 MW) kunnen hebben gedraaid. Abound zou volgens eigen zeggen gigantisch op willen schalen naar een capaciteit van 840 MW, waarbij een politiek zeer gevoelige leengarantie van 400 miljoen dollar van het Department Of Energy (DOE) een interessant onderpand zou kunnen zijn om extra privaat kapitaal aan te kunnen trekken. Het bedrijf zou een nagelneue, 640 MW capaciteit hebbende fabriek in het sterk door werkeloosheid getroffen Tipton in Indiana willen neerzetten, om de "laagste kosten per Watt" te kunnen bereiken op het continent.

Het bedrijf heeft beslist al de nodige smaakmakende projecten in de portfolio zitten, enkele daarvan in Duitsland (795 kWp Bosbüll en 2,4 MWp Treina, beiden van de bekende project ontwikkelaar GP Joule, in Schleswig-Holstein), en een paar forse kneiters in "the next big market", India (1, 1,7, en zelfs 5,3 MWp).

Gemengde gevoelens: ontslag en doorstart?
Abound Solar heeft echter op 28 februari 2012 aangekondigd dat ze "de productie van de eerste-generatie frame-loze glas-glas modules zullen gaan stopzetten om het productieproces en de apparatuur modificaties te bespoedigen die nodig zijn om de volgende generatie hoog-efficiënte panelen te gaan maken". Daarvan zouden er in januari dit jaar al enkele honderden op "commerciële productie apparatuur" zijn gefabriceerd volgens het bericht van Abound Solar.

Dat "hoog-efficiënte module" is een 85 Wp exemplaar met 12,5% module efficiëntie, wat het NREL bevestigd zou hebben. Concurrent First Solar zit echter al op 14,4% en heeft reeds een gigantische productie capaciteit (in U.S.A., Duitsland, en Maleisië). Grote partijen die werken met het veelbelovende CI(G)S dunnelaag platform zitten bij grootschalige productie al op 12,6% (Solar Frontier, Japan), en bij kleinschalige productie (Miasolé, U.S.A.), op 14% volgens eigen zeggen. En hebben al veel hogere percentages gemaakt in submodules (Solar Frontier). Dus een zeer grote vraag is hier: kan Abound wel tegen de status quo op vechten met hun rendement en, vooral, met hun nog erg kleine productie capaciteit (een probleem waar ook de CIGS producent Miasolé tegenaan loopt).

Dat gaat pijnlijk worden. Want Abound Solar gaat "tijdelijk" 180 mensen ontslaan in de productie faciliteit in Colorado, en zou na modificaties aan de apparatuur eind 2012 "massaproductie" kunnen hervatten, maar dan met modules met rendementen tussen de 12,5 en 13 procent. Dat is een opmerkelijke stap, zeker in het "post-Solyndra" tijdperk, waarin de Republikeinen elke gelegenheid zullen aangrijpen om bij "onraad" rond staats-garanties en duurzame energie gerelateerde leningen nog meer bloed aan de muren van het door een democratische president bezette Witte Huis te gaan smeren. Zeker omdat hier een bedrag van 400 miljoen dollar "op papier staat". Weliswaar is daar volgens het REW artikel tot nu toe slechts 70 miljoen dollar van gebruikt door Abound Solar, maar de gaarne selectief citerende politici die kwaad willen, gaan uiteraard van dat veel hogere "gereserveerde" bedrag uit om de publieke opinie te manipuleren. Daar kunt u vergif op innemen. Alles is geoorloofd om Obama een hak te zetten, dus wat hier bij Abound Solar staat te gebeuren, kan ernstige politieke repercussies gaan krijgen in de altijd snoeiharde Amerikaanse verkiezingsstrijd.

^^^
Blijft het bij "prototypes" met "failure codes", of gaat het Abound Solar inderdaad lukken om hun "extra krachtige" nieuwe module in massaproductie te gaan nemen? Veel zal afhangen van een combinatie van politieke ontwikkelingen, bereidheid bij private investeerders en banken om "nogal" wat geld te gaan schokken voor een zoveelste nieuw avontuur in de opschaling van een veelbelovende techniek. En, natuurlijk, van de mondiale ontwikkelingen op de zonnestroom markt. Die als vanouds, maar met nog heftiger pieken, in "zwaar weer" dreigt te zijn geraakt...

Foto genomen tijdens Intersolar 2009, München.

Het REW artikel gaat dieper in op het zo sterk verschoven "landschap" rond de twee jaar geleden nog zo "promising" dunnelaag technologie. Twee jaar later is dat "landschap" door de gigantische prijsdump van "hoog renderende" kristallijne modules uit Azië in hoge mate veranderd. En krijgt zelfs de allergrootste fabrikant, Abound Solar's aartsrivaal First Solar, forse klappen. En niet alleen vanwege tegenvallende inkomsten (zie artikel AZCentral.com van 1 maart...).

Nu is het zaak het hoofd koel te houden, en als onderneming wederom de bedrijfs-strategie opnieuw te gaan bekijken. Of zo'n nieuwe strategie ook houdbaar zal blijken onder de verwoestende politieke condities in het Beloofde Land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan valt nog te bezien.

http://tinyurl.com/6snbdqn (verkorte link naar persbericht van 28 februari 2012 op website Abound Solar)
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/03/abound-solar-halts-thin-film-production (1 maart 2012 - analyse van het nieuws op de bekende REW site, met achtergronden)


2 maart 2012. Bad News nr. xx: RALOS New Energies AG vraagt insolventie aan. Wederom is een bekende speler in Duitsland het slachtoffer van de bikkelharde markt omstandigheden in de PV-wereld. Het in Griesheim/Hessen (NB: aan de Dieselstraße...) hoofdkantoor hebbende concern Ralos, wat een heel spectrum aan activiteiten in eigen land en elders had, heeft uitstel van betaling aangevraagd bij het Amtsgericht van Darmstadt. Ondanks diverse sanerings-maatregelen die mede in het licht van de dramatische, dreigende wijzigingen in de wetgeving in eigen (en ook andere) landen werden genomen, en een reeds met de aandeelhouders overeengekomen refinancieringsplan, konden bestaande liquiditeits-problemen niet worden opgelost. De insolventie aanvraag betreft ook de dochter ondernemingen RALOS Projects GmbH (middel- en grote industriële PV-installaties) en RALOS Solar GmbH (particuliere en kleinere bedrijfs-installaties).

Ralos heeft talloze fraaie PV-installaties afgeleverd, waaronder het door mij bezochte opvallende, 2,7 kilometer lange 2,649 MWp "Einhausung A3" project bovenop het betonnen dak van een lange tunnel tussen Goldbach en Hösbach bij Aschaffenburg a/d Main. Recenter werd in samenwerking met Meeco Group een fraai 4,422 MWp vrijeveld project "U Prunu" bij Bastelicaccia (nabij Ajaccio) in zuidelijk Corsica gerealiseerd.

^^^
Klein stukje van de "Einhausung A3", een van de grote PV-projecten die RALOS in eigen land heeft gebouwd (2008/2009, nog voor een hoge prijs van EUR 4,15/Wp, totaal 11 miljoen Euro). Toen kon ik nog niet bevroeden dat de woekerende begroeiing over de zijkanten van de tunnelbak wellicht symbolisch was voor de naderende problemen bij de projectontwikkelaar...

... en niet alleen voor de ontwikkelaar. Maar ook voor de producent van de modules. Want dat was voor deze installatie Evergreen Solar, en die ging in insolventie in augustus 2011, (zie ook Bloomberg), en de boedel werd, hoe tragisch, en hoe symbolisch, overgenomen door Evergreen Solar (China) Co. Ltd. ...

Foto genomen tijdens fietstocht München-Roermond, juni 2011.

Het bedrijf heeft naast diverse vestigingen in eigen land ook vestigingen in Frankrijk, Italië, Spanje, Canada, en U.A.E. (Masdar project!). Het was bezig met een eigen "semi-autonoom" systeem met lithium-ion accu's om in eigen land het "Eigenverbrauch" concept uit te gaan baten voor kleine zonnestroom producenten. Het verkoopt zelf PV-systemen van zeer verschillende groottes, van particulier tot en met megawatt installaties. Het bedrijf exploiteert een dak-verhuur concept. En het heeft contacten met de Hochschule Darmstadt en Albstadt-Sigmaringen ("Solarakademie").

En nu is het dus heftig slikken geblazen, en moet bekeken gaan worden hoe, en in welke hoedanigheid, het concern nog is te redden. Het zou beslist kunnen gaan betekenen dat, naar analogie van het al jaren geleden in Nederland in elkaar geklapte Econcern, wat ook al "overal in zat als het maar duurzaam was", slechts de krenten in de pap over zullen blijven. En dat de aasgieren in de markt, die mogelijk nooit iets serieus met duurzaamheid hebben gedaan straks voor een prikkie de leukste zaken naar binnen zullen gaan schuiven. Dat heet in goede marketing taal ook wel "opportunisme" en "marktkansen benutten".

Het kan hard gaan in het huidige tijdsgewricht...

RALOS New Energy AG stellt Insolvenzantrag (persbericht 29 februari 2012)


1 maart 2012. Mooie "mixed-feelings" februari, maar lang geen record. (incl. gecorrigeerde data*)

Voor veel 'ollanders die net aan de zonnepanelen zijn gegaan (en die nog niet weten wat hen te wachten staat: een verschrikkelijk fijne vorm van verslaving...) was februari 2012 een "byzonder" fenomeen. De sterren schoten de hemel in, en mogelijk de vonken uit de Ferrarismeter, die bloedmooie eerste elf dagen. Koude lucht, felle zon, dat is "mooi weer" in termen van zonnestroom aanbidders (even afgezien nog van de geweldige schaats omstandigheden). Polder PV ving van de complete februari productie uit veertien antieke modules in die eerste elf dagen (38% van de 29 dagen van wintermaand februari in dit schrikkeljaar) een spectaculaire hoeveelheid van 34,8 kWh op. Wat maar liefst 53,5% was van de hele maandopbrengst van 65,0 kWh. En een hoog dag gemiddelde van 3,2 kWh per dag. Dat zie je niet vaak, maar er lag dan ook langdurig een hogedruk gebied boven Europa, wat het tot een byzondere periode maakte.

Het KNMI rapporteerde in hun maandrapport: "De eerste decade van de maand was de zonnigste eerste februaridecade in ruim honderd jaar en leverde ruim de helft (61) van het totale aantal zonuren op."

Vandaar dus, die hoge opbrengst, in die eerste elf dagen van de maand.

De Ferrarismeter eindigde in huize Polder PV mede door die hoge productie aan zonnestroom van "eigen dak" (OK, van de verhuurder) aan het eind van februari 2012 slechts 19 kWh hoger dan de meterstand die het fraaie apparaat (de Aller Slimste Meter die je je als zonnestroom producent in NEEderland maar kunt wensen...) eind januari liet zien. Dat maak je niet vaak mee, in de winter...

Het gros van dat verbruik komt trouwens van de nieuwe computer (september vorig jaar in gebruik genomen), die ik extreem intensief een zeer groot deel van die tijd heb gebruikt (als ik op bed lig en elders ben staat de hele zooi uit). Die verbruikt de helft van de vorige bak. In februari heb ik er ten bate van het collectief wat schuil gaat onder de geuzennaam Polder PV (website, talloze fora bijdragen, PV berichten lezen, en eindeloos e-mail verkeer) 28 kWh door gejaagd met dat apparaat (vastgesteld met een aparte elektronische meter, zit ook spaar/of LED lamp als verlichting bij).

Mooie opbrengst (gifgroene lijn), bovengemiddeld, maar beslist geen februari record voor ons langjarige "basis" systeem, de uit tien Shell Solar modules bestaande 1,02 kWp installatie. 2003 lag er ver boven. Met maar 28 dagen productie werd toen een spectaculaire 68,1 kWh afgetikt door dit deelsysteem, wat neerkomt op een 2,43 kWh gemiddeld per februari dag. Daar bleef februari 2012 met een dag gemiddelde van 1,66 kWh (29 dagen) natuurlijk ver onder. Ook de jaren 2008 en 2002 deden het een stuk beter dan 2012. Dieptepunt tot nu toe was februari 2009 met 27,3 kWh totale opbrengst, en slechts 0,98 kWh gemiddeld per dag. Een factor 2,5 minder dan het record gemiddelde in februari 2003. M.a.w., de "spread" in de maand opbrengsten kan in februari aanzienlijk zijn, wat goed is te zien aan de grafiek.

Uiteraard lag het aan een zeer sombere tweede helft van februari dat de uitzonderlijk smakelijke start ongedaan werd gemaakt. Een trend die talloze monitor bloggers hebben vastgesteld. In ieder geval op hun grafieken, er van uitgaand dat ze het niet al eerder hadden gemerkt toen ze door het raam naar buiten keken. Je weet tegenwoordig immers maar nooit... Met name bij een nieuwe topkandidaat bij de getallen- en grafieken fetisjisten, de fast rising star Anton Boonstra uit het verre Groningen die op zijn post van 1 maart op GoT "nieuwe stijl" dat zeer duidelijk illustreerde met zijn volledig automatisch verlopende monitoring!

Februari 2012 (29 dagen) productie resultaten alle deelgroepen in/op huize Polder PV:

 • 1.336 Wp (alle modules): 64,979 kWh = 48,64 kWh/kWp
 • Kyocera 2x in serie (flashdata: totaal 98,3 Wp): 5,447 kWh = 55,41 kWh/kWp
 • 2x 108 Wp pal zuid: 11,145 kWh = 51,60 kWh/kWp
 • 1.020 Wp ZZO oriëntatie (10 modules): 48,387 kWh = 47,44 kWh/kWp, waarvan:
 • 4x 93 Wp ZZO (oudste vier modules): 17,759 kWh = 47,74 kWh/kWp
 • 6x 108 Wp ZZO: 30,628 kWh = 47,27 kWh/kWp, waarvan:
 • 2x 108 Wp ZZO voorste rij onbeschaduwd: 10,861 kWh = 50,28 kWh/kWp
 • 4x 108 Wp ZZO achterste rij partieel beschaduwd: 19,767 kWh = 45,76 kWh/kWp

Verder weinig byzonderheden hier, alles draait zoals het hoort te draaien. Een zeer prettige extra is dat we door zeer bewust stookgedrag ondanks de koude "slechts" 2,164 GJ stadswarmte er door hebben gejaagd in die 29 dagen. Dat is, bij de huidige tariefstelling van EUR 23,24/GJ een uitgavepost van EUR 50,29 incl. BTW voor ruimteverwarming deze best wel frisse winter maand. Daar valt nog wel mee te leven, want dat "gestook" hopen we in april weer voor een lange tijd van af te zijn. De vastrechten, daar betalen we helaas nog steeds de hoofdprijs voor. Voor alleen stadswarmte op jaarbasis teruggerekend naar 29 dagen: [362,16/366] * 29 = EUR 28,70 (incl. BTW) in februari, voor maanden met 30/31 dagen elke keer weer EUR 29,69 resp. EUR 30,67, ook al stoken we niks meer...

Meer grafieken als ik daar weer eens tijd voor kan maken (ook bij Polder PV blijft het: druk, druk, en nog eens: druk...).

* Per ongeluk werd voor de "zonnige periode" aanvankelijk slechts de eerste tien dagen van februari gerekend. Het was natuurlijk extreem zonnig tot en met 11 februari. Sterker nog, die laatste dag genereerde bij ons de hoogste opbrengst in die maand. De relevante berekeningen zijn daarom opnieuw gedaan voor die eerste 11 dagen.


1 maart 2012. Anekdotes bij de vleet. De PV-sector is er een als geen andere. Leuke verhalen genoeg om te vertellen. Word ik vanochtend - nog niet lang uit m'n bed - gebeld door een installateur, of ik even snel mee wil denken over een "byzondere" situatie en hoe het beste een ingewikkeld PV-systeem aangelegd moet gaan worden gezien de, laten we het zo zeggen, "eigenaardigheden rond de financiële ondersteunings-condities".

De webmaster had nog nooit van de gesuggereerde oplossing gehoord, maar hij was weer zeer creatief ("dat is pas innovatie"!!!). Ik hoop daar nog eens over te berichten, als het "gaat lukken zoals gesuggereerd". Echt veel in te brengen had ik niet, maar het is toch wel byzonder dat je als niet technisch opgeleid particulier wordt gebeld door professionals voor "advies". Wel gratis natuurlijk, want het is "crisis" tegenwoordig.

Hmmm. Crisis? De zonnepanelen vliegen door de lucht hier, het geld vliegt met bakken uit de zûnige 'ollandse portemonnaies, voor de aanschaf van die blauwe dingen!!! Ik ben net bezig geweest om het aantal "inkoop" en "collectief iets doen met zonnepanelen" acties en initiatieven weer te updaten. Dit land is inmiddels helemaal krankzinnig geworden. Ik tel er nu al negenentwintig, en er zijn er vast veel meer (melden gaarne...). Het CBS gaat straks een beroerte krijgen als ze ook maar een deel van die bijbouw voor het jaar 2012 ("The Coming Out Of The Dutch On Photovoltaics") onder ogen gaan krijgen. Dat wordt een "paal" (in die grafiek) om U tegen te zeggen, en waar menig dame mogelijk voor in katzwijm zou kunnen vallen...

Afijn, tot slot nog even een welgemeend advies aan "professionals" uit de sector die naar Polder PV willen bellen: doet u dat voortaan s.v.p. niet (meer) uit een onduurzame, fossielen verslindende, rijdende auto ("even opletten, ik val straks waarschijnlijk weg vanwege een tunnel..."). Want de volgende keer geef ik u misschien wel aan bij de politie, wegens mogelijk overtreden van dit "verbod" ... als het een mobieltje heeft betroffen. Maar zelfs een niet hand-held heb ik al moeite mee, want uw aandacht dient op de weg te zijn gefixeerd. Niet op de creatieve gedachten in huize Polder PV...


 
^
TOP

29 februari 2012. Winnaar VEH inkoop actie reeds bekend.

Bericht verplaatst naar de VEH actie analyse pagina >>> HIER.


29 februari 2012. Meer RAMP nieuws: Scheuten Solar vraagt surséance van betaling aan. In de wandelgangen had ik al een gerucht gehoord, een paar weken geleden, maar nergens een bevestiging gezien. Vandaag werd helaas het omineuze nieuws bevestigd. De zonnestroom tak van de Scheuten Holding (van oorsprong een glas bedrijf), Scheuten Solar, heeft uitstel van betaling aangevraagd.

Scheuten Solar werd in 2000 opgericht, de eerste productielijn voor eigen PV-modules werd in 2003 in Gelsenkirchen gestart. Het bedrijf groeide hard met het aantrekken van de Duitse, en later ook andere grote internationale markten (met name Italië, maar ook België, Griekenland waren interessante afzetmarkten voor Scheuten Solar). In 2010, het jubileum jaar, zou het bedrijf al ruim 450 werknemers hebben gehad, en een module productie capaciteit van 200 MW.


^^^
Gelukkige tijden, niet eens zo lang geleden. ODE Excursie naar Scheuten Solar's
Multisol® module fabriek in Gelsenkirchen, Ruhrgebied, Nordrhein-Westfalen
(BRD, 16 mei 2009). Jadranka Cace (inofficieel afscheid van ODE) in paars shirt iets
rechts van het midden. Webmaster van Polder PV, die Jadranka een appeltaart overhandigde
voor haar gigantisch intensieve werk voor PV Nederland, in gele blouse, helemaal links
(naast nog zo'n baardmans uit Leiden, de welbekende heer Wouterlood...).

Dit zal voor het overgrote merendeel de Multisol® productie capaciteit (niet: "productie") hebben betroffen, die volledig in het Duitse Gelsenkirchen is gesitueerd. RTL.nl claimt echter dat het totale aantal werknemers al fors minder is (geworden?): bijna 100 in Venlo, en ruim 200 in Gelsenkirchen. In de eerste helft van 2011 wist het bedrijf zo'n 20 MWp aan - meestal buitenlandse - PV projecten te realiseren. In oktober 2011 werd nog een forse uitbreiding van het BIPV-pakket aangekondigd met de Optisol® S-lijn.

Ook Scheuten Solar kreeg de afgelopen twee jaar met de verpletterende kostenreducties bij de concurrentie te maken, en kon niet tegen de langdurige prijsdump van de Aziaten op concurreren. Maar er was meer aan de hand, volgens het korte persbericht op hun site: Er waren enkele ongunstige contracten (vermoedelijk meerjarige wafer contracten voor veel te dure prijzen die niet zomaar opengebroken konden worden), wat vaker in de business is voorgekomen. Zo had Conergy (Duitsland) zeer ongunstige "wurg"contracten met het Amerikaanse MEMC, en heeft het extreem lang geduurd totdat juristen van beide ondernemingen tot overeenstemming kwamen om die oude contracten open te breken. Die tijd heeft Scheuten waarschijnlijk niet gehad, ook al omdat de markt rap desintegreerde waar zij, en iedereen, onverwacht hardhandig mee werd geconfronteerd.


^^^
Het dak van Scheuten's module fabriek in Gelsenkirchen bevat een interessante oude (2006-2007), 250 kWp grote PV-installatie. Deze is nota bene onderdeel van enkele Duitse systemen waar het bekende Nederlandse Windvogel in projectvorm in heeft geparticipeerd (zie bespreking Windvaan sep. 2010). En dus is de webmaster van Polder PV, lid van Windvogel, een heel klein stukje "mede-eigenaar" van dit forse, "on-Nederlandse" PV-systeem...

De internationale shake-out is dus reeds in volle hevigheid toegeslagen. Ik had hem al voorspeld (o.a. 16 december 2011, 28 december 2011), maar het is bitter dat het ook de zonnestroom tak van Scheuten Solar betreft. Als ze er aan onderdoor zullen gaan, houden we als Nederland nauwelijks meer werkgelegenheid in de "maakindustrie" over, al zat het meeste productie personeel bij Scheuten Solar natuurlijk in Gelsenkirchen (Duitsland/NRW).


^^^
Toen de sky nog the limit was, ook voor Scheuten Solar. Spectaculair "Specchiano" 1 MWp
project in Puglía, zuidoost Italië. Foto © Scheuten Solar.

Scheuten zegt er alles aan te hebben gedaan, ook met voortdurende kosten reducties bij de eigen activiteiten, om het tij te keren. De financiële positie verslechterde echter snel. Vanaf medio 2011 werd zelfs geprobeerd om investeringen van een ander PV-bedrijf aan te trekken om door deze zware periode heen te komen. Helaas zijn die onderhandelingen niet geslaagd. Scheuten Solar had, terugblikkend zeer symbolisch, een vergelijkbare positie toen Solland Solar in 2009 als "partner" werd aangeboden toen die het moeilijk kreeg. Maar blijkbaar zag Scheuten al snel dat het een hopeloos perspectief was, en werd die aangekondigde samenwerking met een kort persbericht al snel als onhaalbaar afgedaan.

Scheuten Solar is ondanks de hoge kwaliteit van zowel hun producten (Multisol© en Optisol© modules), als hun vele projecten in met name het buitenland, maar ook in het binnenland, niet meer in staat haar krediteuren te betalen. En daarom werd vandaag uitstel van betaling aangevraagd "for certain solar entities".

Goed om te weten dat de glastak van de Scheuten Holding helemaal buiten dit verhaal staat. Blijkbaar blijft dus ook de f | s vlakglas fabriek in Osterwedde in Duitsland (joint-venture met Interpane), die o.a. voor de PV-industrie glas maakt voor in de modules) buiten schot. Die enorme fabriek heeft trouwens ook een 783 kWp installatie van de zonnestroom tak van de holding op het grote platte dak (waarvoor uitbreidingen waren gepland).


^^^
Klein stukje van het gigantische nieuwe glas dak van de Scheuten holding boven Rotterdam
Centraal station, met op streng geselecteerde lokaties inpassing van doorzicht PV-modules,
vanwege de zeer storende schaduwen van de hoge wolkenkrabbers aan de zuidzijde van deze
lokatie. Foto genomen door de webmaster van Polder PV op 12 januari 2012,
op doorreis naar Intersolution in Gent. NB: project is nog lang niet af.

Scheuten Solar heeft een forse zonnestroom project portfolio, waarin recent vooral het 30.000 vierkante meter grote glasdak met deels doorzicht PV-modules (een halve MWp, SDE project) boven het nieuwe Centraal Station in Rotterdam opvalt. En een EPC contract voor de aanleg van een grote, 750 kWp grote installatie bij de Belgische
trailer producent Faymonville in het vlak bij de Duitse grens gelegen Büllingen (formeel in Wallonië, provincie Luik). Als dat laatste project door gaat, zou het mogelijk het grootste single-site project van Franstalig België exclusief Brussel kunnen gaan worden (voor zo lang als het duurt).

In ieder geval staat het voortbestaan van een zeer belangrijke speler in de Nederlandse PV-business op het spel. Economische Zaken kan de kratten champagne straks niet meer aanslepen, zo lijkt het...

Enkele artikelen over Scheuten Solar op Polder PV:

Scheuten Solar TSF - bijdrage Pulles (30 mei 2010)
Scheuten Solar op The Solar Future voorbeschouwing (29 maart 2010)
Spectaculaire PV-projecten in de voet van de Italiaanse laars (24 feb. 2010)
Overeenkomst met Solland Solar afgeketst (voetnoot onder artikel 28 jan. 2010)
Scheuten Solar en Solland ondertekenen samenwerkingsovereenkomst (25 juli 2009)

Persbericht Scheuten Solar over uitstel van betaling (29 feb. 2012)


29 februari 2012. Karikatuur van het jaar. Met dank aan de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) en, vooral de cartoon tekenaar Gerhard Mester. Bij dezen het tale telling plaatje wat Mester maakte naar aanleiding van de verschrikkelijke vernietigingspolitiek jegens zonnestroom met Rösler van de FDP / Bundeswirtschafts-ministerium als hoofd aanstichter.

"The year 2011 can be seen as by far the most successful year for employment since the reunification of Germany."

Dr. Philipp Rösler (BMWi), op de eigen website. Een uitspraak die aan het eind van 2012 wat de arbeidsmarkt in de PV-business betreft wel eens in een heel ander daglicht zou kunnen komen te staan...

Titel cartoon: Wer bestimmt die Richtlinien der Politik - Es kommen Zweifel auf (vrij vertaald Polder PV: Wie bepaalt de weg die de politiek in slaat? Daar kan over worden getwijfeld):


copyright: sfv / mester

NB: de SFV betaalt aan de cartoonist een "pauschale" bijdrage voor publicatie van zijn cartoon op internet pagina's, zie de toelichting op de website van SFV, link onderaan.

Voor wie het Duits niet machtig is: links de in keurig pak gestoken grote meneer "van de energiesector", midden het aan een keurig leibandje lopende hondje Rösler van de FDP, en hoofd van het Ministerie van Economische Zaken (BMWi), de belangrijkste intrigant in deze bloedige Duitse kermis. Rechts een ietwat beteuterde, aan de leiband van Rösler lopende Angela Merkel. Bondspresident van Duitsland.

"Konkrete Beispiele von dieser Woche:
1. Eine beauftragte 105 kWp-Anlage auf einem landwirtschaftlichen Gebäude wurde storniert, weil die Bank die Finanzierung wegen der politischen Äußerungen gestoppt hatte. Arbeit für 4 Monteure für 3 Wochen bricht weg.

2. Eine beauftragte 81 kWp-Anlage wurde storniert, weil sie nicht mehr vor 9.3.12 Inbetrieb genommen werden könnte. Arbeit für 4 Monteure für knapp 2 Wochen bricht weg.

3. Drei Anlagen auf jeweils Privathäusern mit gesamt 55 kWp werden storniert, weil die Auftraggeber "kalte Füße" wegen der politischen Äußerungen bekamen. Arbeit für 4 Monteure für 2 Wochen bricht weg.

Anderes konkretes Beispiel ist unser gesamtes Investitionsvolumen der letzten Jahre, das nun mit einem Schlag abgeschrieben werden kann. Das wird ein Fest!"

Tot voor kort kerngezond, risico mijdend PV installatie bedrijf over de drama's die in korte tijd in hun order portfolio hebben plaatsgevonden. Dit is pas het begin van een drama. Van de SFV verzamel pagina van talloze dergelijke noodkreten... NB: "stornieren" = annuleren.

http://www.sfv.de/artikel/wer_bestimmt_die_richtlinien_der_politik_-_karikatur.htm (explicatie cartoon)
http://tinyurl.com/7gpzfop (verkorte link naar verschrikkelijke berichten van bedrijven in de PV-industrie, met name in de installatie sector, die hun opdrachten zien verdampen waar ze bij staan, talloze afzeggingen van opdrachten, en gigantische neerwaartse bijstellingen van de omzet verwachtingen. Tot dreigende faillissementen aan toe... Website SFV verzamelt de noodmeldingen)


29 februari 2012. Weer een nieuw dunnelaag CIGS record - bij Solar Frontier. De aan de beurs van Tokyo genoteerde volle Shell dochter Solar Frontier (feitelijk 100% dochter van Showa Shell Sekiyu K.K.) doet alsof er niks aan de hand is in de wereld van de omvallende incentive regimes voor zonnestroom. En blijft gewoon voortdurend research doen bij een van de meest geavanceerde PV-laboratoria ter wereld, het Atsugi Research Center (ARC).

Mogelijk getriggerd door het nog kort geleden gepresenteerde record van de Amerikaanse concurrent Miasolé (bericht 3 februari 2012), doen de onderzoekers van Solar Frontier kond van een nieuw apertuur efficiëntie record op een standaard "experimenteer formaat" van 30 bij 30 centimeter (Solar Frontier noemt dat een zogenaamd "submodule"). Waarbij het vorige record van 17,2% met 0,6% omhoog is gekrikt tot een spectaculaire 17,8 procent. Dat is natuurlijk nog niet het "module rendement", en ook nog niet het formaat waarmee door Solar Frontier commerciële zonnepanelen gemaakt worden (momenteel, datasheet, max. 155 Wp op een formaat van 1,257 x 0,977 = 1,23 m²). Maar het is beslist uitermate fascinerend dat dit al met dunnelaag CI(G)S technologie bereikt kan worden op een hanteerbaar proef module.

Solar Frontier claimt dat een van de grote bijkomende voordelen van hun technologie platform is dat het volledig cadmium-vrij is, en dat ze top of the bill zouden zijn bij de toegepaste zink-oxyde bufferlaag die dat mogelijk maakt.

Het bedrijf kan het "submodule" platform relatief eenvoudig overbrengen op hun al gigantische productie straten, die dit jaar al full-speed draaien (lees: blijkbaar is de volledige 900 MW aan capaciteit in de Kunitomi fabriek dus nu daadwerkelijk benut...). Omdat de apparatuur waarmee die submodules worden gemaakt vergelijkbaar is met die voor de commerciële productie worden ingezet. Nu zijn er altijd forse verlies stappen tussen "experimenteer stadium" en "commerciële implementatie". Maar het feit dat Solar Frontier claimt al in de commerciële productie lijn een CI(G)S zonnepaneel te hebben gemaakt met een apertuur rendement van 14,5%, en, veel belangrijker nog (doorslaggevend in de internationale marketing), een module rendement van maar liefst 13,38%, bij een nominaal STC vermogen van 164 Watt(piek), zegt veel over de enorme potentie in die grote Japanse fabriek.

Want in tegenstelling tot de Amerikaanse concurrent Miasolé heeft Solar Frontier op lokatie al de productie capaciteit (900 MWp) om meteen grote stappen voorwaarts te zetten en marktaandeel te gaan claimen met een geweldig interessant product.

Nu maar hopen dat er straks nog "markten" zijn om dat kostbare en zeer smakelijke dunnelaag spullie te gaan afzetten. Want als meer regeringen het slechte voorbeeld van wereldkampioen Duitsland gaan volgen, wordt 2012 het Jaar van de Grote Slachtpartijen. En een jaar, waarin alle prognoses die voor de afzetmarkt voor PV in dit en vorig jaar al zijn gedaan door dikbetaalde analisten van vele onderzoeksbureaus, allemaal in de prullenbak mogen worden gekieperd...

Eerdere efficiëntie records hier.

http://www.solar-frontier.com/news/179 (28 februari 2012, nieuws op website Solar Frontier)


29 februari 2012. Ohne Worte: Parlement neemt voorstellen Röttgen/Rösler over - maar wil slechts langere overgangsperiode. Photovoltaik.eu bracht vandaag het omineuze nieuws dat de essentie van de "voorstellen" (lees: slachting aangekondigd) van het beuls-koppel Röttgen/Rösler wordt overgenomen door het Duitse parlement. Maar dat het enige breekpunt de "Vertrauensschutz" zou zijn, waarmee investeerders die nu nog geld hebben gestoken in een geplande installatie niet naast het vanaf 1 januari geldende feed-in potje zullen gaan piesen. Zowel uit kringen van de liberalen (FDP), als uit die van de conservatieven (CDU) komen signalen dat de investeringszekerheid niet mag worden aangetast. For whatever that is worth, want de investeringszekerheid voor heel Duitsland gaat gegarandeerd naar de filistijnen als er geen wonderen geschieden. Want er valt straks geen rendabel project meer te bouwen voor de meeste lieden die zonnestroom plannen hebben.^^^
Protest buiten het Bundeskanzleramt, waar het parlement vandaag, 29 februari 2012 mogelijk een vernietigend besluit heeft genomen voor de toekomst van zonnestroom in Duitsland. Een figuur met een simulatie van het hoofd van de grootste aanstichter, Philippe Rösler van de neoliberale FDP, hanteert de hamer en symboliseert datgene wat velen vrezen: de ondergang van de Duitse PV-industrie en installatie branche. Links nog net het gekunstelde hoofd van de tweede kettingzaag bediener, Norbert Röttgen, van de CDU. Op de achtergrond een persiflage op de Bondspresident van Duitsland: Angela Merkel...


Foto © Solarpraxis AG/Petra Franke
(bron: Photovoltaik.eu)

Er is sprake van voorstellen tot uitstel tot 9 mei i.pv. de door de heren voorgestelde (afgedwongen) 9e maart (over anderhalve week!!!) voor de ronduit dramatische ingrepen in het meest succesvolle incentive systeem EVER ontworpen op deze planeet.

"Wenn der Gesetzentwurf so durchgesetzt werden, könnte die Photovoltaik in Deutschland zum Erliegen kommen."

Norbert Hahn, IBC Solar, over de met gitzwarte wolken dreigende nabije toekomst voor de Duitse PV-markt. (Photovoltaik.eu)

Nu kan uitsluitend nog de Bondsdag (de Duitse Eerste Kamer) over de toekomst van zonnestroom in Duitsland beslissen. Ervaringen uit het verleden leren dat ze nauwelijks zijn opgetreden tegen vroegere, minder harde ingrepen, en er hoogstens extreem slappe, nauwelijks effect hebbende compromis voorstellen uit zijn gerold. De grote vraag zal zijn of ze het durven om tegen het "Fatale Koppel" in te gaan, of dat ze het hoofd zullen laten hangen terwijl buiten de parlementsgebouwen de volkswoede cumuleert. Als deze ramp dictaten ook daadwerkelijk er door gedrukt zullen gaan worden, zal de Bondsdag de klassieke energiesector een dikke paal in hun broek gaan bezorgen en is het einde Duitse zonnestroom revolutie.

Veel firma's hebben al over dramatische gevolgen voor hun omzet, en opzeggingen van bestellingen gerept. Het is goed mogelijk dat Duitsland in een diep, diep dal zal storten, en dat andermaal de verhoudingen op de internationale zonnestroom markt op een dramatische wijze zullen wijzigen. Met vernietigende gevolgen. Zowel voor de nationale als de internationale industrie.

"Es gehe nicht um die Kürzung an sich, “sondern es geht um den Zeitpunkt, ab dem man es macht”."

Horst Seehofer, Minister President van de CDU in wereldkampioen geplaatst zonnestroom vermogen Bayern, plakt slechts rafelige pleisters. Het gaat immers niet (alleen) om het redden van de "Vertrauensschutz" bij investeerders die al gevorderde plannen hadden en geld hebben uitgegeven voor PV-projekten. Het gaat er om, dat door Röttgen en Rösler de Duitse PV-industrie de poten onder de stoel vandaan worden gezaagd. En dat is onverteerbaar. (Photovoltaik.eu)

http://tinyurl.com/79wozfp (verkorte link naar artikel van 29 feb. 2012 waarin wordt aangekondigd dat het Duitse parlement "onder voorbehoud" akkoord gaat met de kettingzaag voorstellen van Röttgen en Rösler)


29 februari 2012. Photon maant Röttgen ("Solarfeind no. 1") tot aftreden. Na de schandalige voorstellen tot het - in essentie - vernietigen van de fundamenten van de zonnestroom revolutie door de neoliberale Minister van economische zaken Rösler (die formeel nota bene helemaal NIETS over het Duitse EEG te zeggen heeft) en de "wel" verantwoordelijke CDU "milieu"minister Röttgen, is in Duitsland de pleuris uitgebroken. Het was al weken lang onrustig, maar na tientallen openbare protesten door duizenden werknemers uit de in hun bestaan bedreigde Duitse bedrijven in de business, gaan alle registers daar open.

Ronduit opmerkelijk voor een als "objectief en kritisch" bekend staand vakblad Photon, en tale-telling voor de zeer kritische politieke situatie in Duitsland, is een openlijke brief waarin ze het aftreden van Röttgen (de enige wettelijk verantwoordelijke minister voor het EEG) eisen. De brief is openbaar, en door 8 redactie leden ondertekend, inclusief hoofdredactrice Anne Kreutzmann, en de uitgever Philippe Welter (de laatste deed met name de laatste maanden van zich spreken in vlijmscherpe, bomvol argumenten staande epistels waarom zonnestroom een breekijzer in de vastgeroeste energiewereld kan zijn, en waarvoor ruimschoots baan moet worden gemaakt).

Foto hierboven: voorkant van het (nog niet bij mij gearriveerde) maart nummer van © Photon, waarin een artikelen reeks over de geplande grove ingrepen in het Duitse EEG, met op het voorblad een foto van Röttgen/BMU, waar naast de kop "Solar Feind Nr. 1".

Ik geef hieronder in essentie de inhoud van die brief weer (verantwoording vertaling exclusief van Polder PV), waarin het aftreden van Röttgen wordt geeist.


In de brief wordt onderbouwd waarom Röttgen zijn positie dient op te geven. Want de zonnestroom / hernieuwbare energie revolutie wordt zeer breed gedragen in Duitsland, waarbij de bevolking deze ontwikkeling onderschrijft en verder wil bevorderen. Röttgen is in zijn hoedanigheid van milieuminister verantwoordelijk voor het voortzetten van die - breed gedragen - revolutie, en dient deze derhalve krachtig te blijven ondersteunen. De Duitse Bondsregering heeft recent nog ambitieuze uitbouw plannen voor hernieuwbare energie naar de Europese Commissie gestuurd. En nu zou opeens de zonnestroom revolutie, de uitbouw van PV-capaciteit "wirksam begrenzt" ("effectief de kop in gedrukt") moeten worden? Photon werpt Röttgen voor de voeten dat hij blijkbaar denkt dat zijn onderdanen domme burgers zijn.

De gesuggereerde "hoge kosten" zijn uitsluitend terug te voeren op de oude installaties (die de mondiale industriële revolutie hebben mogelijk gemaakt), en kunnen absoluut niet worden geprojecteerd op de nieuwe installaties, die nooit zo goedkoop werden verkocht als eerder in de mondiale PV-geschiedenis. Uitdrukkelijk in de eigen voorstellen staat dat in vier jaar tijd een zonnestroom kilowattuur nog maar 6,75 Eurocent "mag" kosten. Waarmee die stroom goedkoper gaat worden dan die uit nieuw te bouwen kolencentrales. Al dit jaar zou stroom uit PV-installaties in het MWp bereik nog maar 13,50 Eurocent per kWh gaan kosten, wat al onder dat van off-shore windparken en voor biomassa installaties komt te liggen. Maar Röttgen stelt niet dat nieuwe kolencentrales te duur zijn en dus niet gebouwd mogen worden, noch stelt hij dat voor m.b.t. offshore-wind of nieuwe biogas installaties.

Röttgen vindt dat 0,9-1,9 GWp per jaar aan nieuwbouw een zinnige hoeveelheid is, wat onzin is. Bewijzen voor gesuggereerde gevaren voor de netstabiliteit bij hoge uitbouw volumes geeft hij niet. Absurder is dat door het "ausbremsen" van PV in Duitsland, hij er zorg voor draagt dat er juist meer capaciteit in zonnige landen bijgebouwd gaat worden, en dat juist vermijdbare netuitbouw gepusht gaat worden. Bovendien is die max. 1,9 GWp/jaar koren op de molen van de grote energiebedrijven, want het is veel te weinig om zonnestroom een relevante rol in de stroomverzorging te laten krijgen. Geen wonder dat de koersen van de grote e-bedrijven een salto van geluk maakten na de aankondigingen van Röttgen/Rösler...

Waarom de problemen daadwerkelijk gaan staat in paragraaf 64 van het 58 pagina's tellende wetswijzigings-voorstel wat er binnen twee weken zonder pardon door geramd moet gaan worden. Want daarin staat dat hij en zijn kompaan Rösler een vrijbrief gaan krijgen om te doen en te laten wat ze willen als ze vinden dat het met de uitbouw van zonnestroom capaciteit alsnog niet zou gaan, zoals ze vinden dat het "zou moeten" gaan. Zonder verdere bemoeienissen van het parlement of de deelstaat regeringen. En: zonder enige waarschuwing vooraf. Ergo: een onbeperkte machtiging om van de ene op de andere dag de vergoedingen op nul Eurocent/kWh te gaan zetten. Op deze wijze kunnen de fraaie heren op eigen houtje beslissen welk deel van de zonnestroom überhaupt nog een vergoeding zal gaan krijgen. Erger nog: die passage gaat voor alle hernieuwbare energie modaliteiten gelden.

Eerst moet nog maar blijken of het zogenaamde Bundesverfassungs-gericht (vergelijkbaar met de Raad van State in NL) hier geen brandhout van zal gaan maken. Maar alleen al het feit dat die passage in het wetswijzigings-voorstel is gestopt getuigt van het feit dat het de heren ministers ernst is met het aanbrengen van een dik betondeksel op de zonne-energie ondersteuning. En ook blijkt er een enorme minachting uit voor democratische principes en in deling van de macht. Dit wetswijzigings-voorstel wordt als een U-Boot de regering in geloodsd en suggereert dat Röttgen zich als wegbereider van de conventionele energiesector wil profileren. Deze houding is onverenigbaar met Röttgen's functie als Minister van Milieu.

En daarom moet hij plaats maken voor iemand die zich werkelijk voor de bescherming van de leefomgeving inzet.

Was getekend: Anne Kreutzmann, Christoph Podewils, Jochem Siemer, Philippe Welter, Matthias B. Krause, Ines Rutschmann, Stefan Korn, en Andreas Benekin. Photon, 27 februari 2012.

http://www.photon.de/solarfeindnr1.pdf ("Solar Feind No. 1. Wie Norbert Röttgen die Photovoltaik abschaffen will")


29 februari: grote protestactie van Campact.de voor het Kanzleramt in Berlijn, waar het Duitse parlement de "voorstellen" (lees: Kriegserklärung) van Röttgen/Rösler zal bespreken.

Op 5 maart zal de PV-branche onder leiding van Solarpraxis.de en de redaktie van collega vaktijdschrift Photovoltaik.eu een demonstratie voor de Brandenburger Tor organiseren.

"Die Branche der erneuerbaren Energien insgesamt ist aktuell so aufgestellt wie eine Fußballmannschaft mit 7 Torhütern, 3 Verteidigern und einem Mittelfeldspieler. Wer soll da die Tore schießen?"

Hans-Josef Fell over het gebrek aan integrale offensieve strategie bij de branche-organisaties voor hernieuwbare energie in Duitsland (Photovoltaik.eu).

http://www.campact.de/enb/sn3/aktion-02-29 (actie bij het Kanzleramt in Berlijn: stop de kaalslag bij zonne-energie!)
http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/politik-und-gesellschaft/ (talloze gedetailleerde berichten over de plannen en de tegenstand rond de wetswijzigings-voorstellen van Röttgen/Rösler)

Hans-Josef Fell in interview bij Photovoltaik.eu (28 feb. 2012) waarbij hij, opmerkelijk, ook de dubieuze banden tussen Röttgen en de branche organisatie bekritiseert: "Die Bundesregierung will nicht, dass die Photovoltaik Atomstrom ersetzt" en "Absurd ist daran, dass die Bundesregierung umso weniger zubauen will, je billiger die Photovoltaik wird".


 
^
TOP

28 februari 2012. Oppassen NEEderland! Denen krijgen ook een zonnesteek! OK, een zwaluw maakt nog geen zomer, maar verrassend is het bericht van het Duitse bedrijf SRU Solar AG (Berga, Sachsen-Anhalt), en het in Kopenhagen zetelende GreenGo Energy beslist. Want die hebben met 2.800 PV modules van de Canadees/Chinese PV reus Canadian Solar en omvormers van het Deense Danfoss A/S inmiddels de grootste zonnestroom installatie van het windturbine rijke land (3,9 GW eind 2011) in gebruik genomen. 605 kWp maar liefst (vermoedelijk dus modules van plm. 215 Wp). Een project grootte die in Nederland (windturbine vermogen een stuk lager, 2,3 GW eind 2011, met drie maal zoveel inwoners als in Denemarken) bijna ondenkbaar is vanwege de gruwelijke regelgeving. Tenzij je 1 Euro/Wp provinciaal crisisgeld in het handje krijgt voor goedkope OEM dunnelaag amorf Si-modules zoals bij Azewijn in Gelderland, natuurlijk.

De installatie is op twee daken van een kantoorgebouw in Virum aangebracht, wat een voorstadje is direct benoorden Kopenhagen, gelegen aan de oostoever van het Furesø meer. Eind januari 2012 is de installatie al aan het net aangesloten. Omvormers komen van de bekende Deense fabrikant Danfoss A/S. De eigenaar van de installatie is een bedrijfsgebouwen investeerders collectief, SEB Ejendomme I A/S.


^^^
Foto © van de website van GreenGo Energy.
Let op de relatief lage hellingshoek van de modules:
veel capaciteit op het platte dak mogelijk.

Volgens GreenGo Energy zou dit project een doorbraak op de nog bijna "maagdelijke" Deense markt kunnen zijn (Polder PV heeft tijdens een korte, paar dagen durende fietstocht door zuid Denemarken, slechts weinig PV gezien, een paar kleine systeempjes, zie foto). Volgens EuroObserv'ER (net verschenen barobilan11 rapport) zou er in Denemarken in 2010 2,5 MWp aan PV vermogen zijn bijgeplaatst (waarvan 2,3 netgekoppeld; NL 21 MWp), en slechts 7,1 MWp zijn geaccumuleerd (6,3 MWp netgekoppeld; NL 83 MWp netgekoppeld, zie ook mijn detail grafiek).

Na de al zeer lang succesvolle "grootschalige" hernieuwbare stroom opwekking met een verpletterend windturbine park (en zeer veel fossiel gestookte "stadswarmte" projecten...), staat decentrale opwekking op kleinere schaal volgens medewerker Matthias Schönhardt van SRU Solar AG op het punt van doorbreken in Denemarken. De Deense partner GreenGo Energy zet daartoe in op het organiseren van coöperatieve PV installaties op bedrijfsdaken, waarbij aan het betrokken bedrijf de opgewekte zonnestroom voor een prijs wordt geoffreerd die ver ligt onder de marktconforme stroomprijs. Al zijn de tarieven voor de industrie niet zeer hoog (zie www.energy.eu), vanwege de gigantische kostprijs reductie van de hardware, is zonnestroom daar, in het zuiden van Scandinavië, zelfs al een interessante business-case aan het worden. Volgens Schönhardt zou vooral voor stroom-intensieve ondernemingen deze deal een ecologisch zinvol en economisch haalbaar project kunnen opleveren.

Volgens de PVGIS simulator zou op deze lokatie onder een optimale hellingshoek ongeveer zo'n 878 kWh/kWp.jaar gemiddeld aan zonnestroom kunnen worden geoogst, bij een hellingshoek van 20 graden nog steeds 854 kWh/kWp.jaar. Dat is iets hoger dan de achterlijke 850 kWh/kWp.jaar die de eerste drie jaar in de Nederlandse SDE regeling gold als maximering, en wel voor een lokatie op grofweg zo'n 550 kilometer ten noordoosten van Utrecht...

^^^
Kleine PV-installaties en - iets vaker - thermische zonnecollectoren (rechts) zijn sporadisch te vinden in het van windturbines vergeven Denemarken. Dit progressieve stelletje huizen, met 20 PV-modules en een paar collector platen, troffen we aan in Nykøbin op het Deense eiland Falster tijdens een week lange fietstocht over de Zuid-Deense eilanden vanuit Duitsland in april 2009.

SRU Solar AG gaat hun activiteiten in Denemarken in ieder geval uitbreiden, en dat is een goede zaak. Er wordt met GreenGo Energy al onderhandeld over projecten met een totale capaciteit van 7,2 MW. Reken maar dat de rest van de wereld, geplaagd door weifelende of zelfs zeer ernstige, bijna misdadige obstructie plegende politici, in elkaar stortende incentive regimes, en massale overschotten aan spotgoedkope PV-modules, over de schouder van SRU meekijkt. Om te kijken of ze ook, en wellicht in veel heviger mate, daar bij de windturbine minnende Denen, ook vet met zonnestroom kunnen gaan scoren.

Als dat gaat "lukken", heeft NEEderland mogelijk binnen no-time voor de zoveelste maal het nakijken, en is het land (na de verwoestende bijbouw van een Gigawatt vermogen aan PV in 22 maanden tijd bij de Britten) klaar om nogmaals een trede omlaag richting Armageddon te stappen op het lijstje van Europese landen die het stempel "duurzaam" helemaal niet verdienen. Zeker als de Denen er in slagen in de "turbo mode" te gaan met de sexy zonnepaneeltjes. En dat zonder enige vorm van staats-incentive...

http://www.sru-solar-ag.de/deutsch/463/83/83/998508/design8.html (persbericht van 16 februari 2012 op website van de Duitse partner)
http://www.greengoenergy.dk/subpage-cases.htm (projectpagina van de Deense partner GreenGo Energy, met paar foto's)
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=196781&p=irol-newsArticle&ID=1664254&highlight= (persbericht website Canadian Solar)


25 februari 2012. Doodvonnis voor The Silicon Mine getekend?

CORRECTIE!
N.a.v. dit artikel is er een corrigerend telefoongesprek geweest tussen Boxhoorn van TSM en Polder PV, waarbij is gebleken dat in het hier onder weergegeven artikel door de webmaster van PPV te voorbarige conclusies werden verbonden aan publicatie van de besproken documenten op de website van Provincie Limburg. Voor de correctie, zie het artikel van 14 maart 2012.

Het artikel zoals gepubliceerd op 25 februari 2012 laat ik op de website staan, ook ter zelfreflectie.

Peter Segaar, webmaster van Polder PV

We hadden er alweer een tijd niet van gehoord, van Neer'lands eerste en enige silicium fabriek in oprichting. Een van de diverse projecten van Gosse Boxhoorn, die door Delta uit zijn eigen Solland Solar zonnecellen fabriek was gezet (het bedrijf is nu al grotendeels verkocht, het SunWeb® module restant wordt een koper voor gezocht). Boxhoorn had voor zijn "nieuwe zonnestroom belofte voor Limburg" zelfs al in 2010 Arabische investeerders bereid gevonden, zo leek het, om de laatste financiële hobbels te nemen. Maar sindsdien hoorden we vrijwel niets meer. Gezien onderstaande screendump gaan we mogelijk zelfs nooit meer van die uitermate creatieve afkorting TSM horen. Een afkorting die staat voor de geplande silicium fabriek die op het Chemelot terrein van het voormalige DSM complex in Geleen zou worden gebouwd, in combinatie met een trichloorsilaan productie unit van Degussa (basis grondstof voor de silicium fabricage):


^^^
Screendump van pagina "Actuele vergunningsbesluiten"/februari 2012, van provincie Limburg,
met de vernietigende twee besluiten die zeer waarschijnlijk het doodvonnis zullen zijn voor
TSM als haalbaar project.

In deze twee voor het TSM project volgens mij vernietigende besluiten wordt gewag gemaakt van de al op 5 juni 2008 vergeven (in 2007 aangevraagde) milieuvergunning voor Chemelot Site Permit B.V. (CSP) en The Silicon Mine B.V. (TSM) die op 21 augustus van dat jaar werden gevolgd door een "reguliere bouwvergunning" van gemeente Sittard-Geleen. Deze vergunningen werden "onherroepelijk" op de data 25 juli 2008 resp. 2 oktober 2008. Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werd op 1 oktober 2010 de provincie Limburg het bevoegd gezag voor de vergunningen. Het eerstgenoemde document slaat op de (opgegeven) trichloorsilaan (TCS) plant van Degussa, die de primaire grondstof voor de TSM installatie had moeten gaan leveren.

Er verstreken echter jaren zonder dat er iets concreets met die uitgegeven vergunningen geschiedde. Boxhoorn reisde stad en land af om de aanvankelijke 400 miljoen Euro (!) voor het chemische complex, wat een siliciumfabriek feitelijk is, gefinancierd te krijgen, blijkbaar uiteindelijk niet met het gewenste resultaat. Nu heeft een inwoner van Geleen, H. Geven, die als belanghebbende wordt gezien, formeel op 11 november 2011 (ruim drie jaar nadat de vergunningen formeel rechtskrachtig werden) bezwaar tegen deze vergunningen aangetekend. Deze belanghebbende, die mogelijk dezelfde is als het voormalige GroenLinks raadslid die in 2001 geheime stukken over chemische risico's van DSM faciliteiten wist op te diepen, heeft nu van de Provincie Limburg gelijk gekregen om die oude vergunningen voor het TCS/TSM project te laten intrekken. Althans, dat is het voorstel. Basis daarvoor is het feit dat beide vergunningen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en dus door een omgevingsvergunning worden gedekt. En, als belangrijkste "intrekkingsgrond":

"... milieu: 3 jaar geen handelingen verricht met gebruik maken van vergunning en anderzijds om de intrekkingsgrond bouwen: 26 weken na vergunning geen handelingen verrichten."

Citaat uit paragraaf "Toetsingskader en overwegingen" in het besluit van Provincie Limburg van 7 februari 2012.

TSM heeft de provincie in een brief van 27 januari 2012 zelfs voorgesteld om de oude vergunning in te trekken, omdat ze de plannen hadden gewijzigd met een capaciteits-uitbreiding van 3.750 ("oud") naar maar liefst 6.000 ton productie zuiver silicium per jaar ("nieuw"). En, dat i.p.v. de oorspronkelijke partner Evonik Degussa GmbH, de project aanvragers zelf de benodigde chloorsilanen wilden gaan produceren (zeer aggressieve bestanddelen, waarvoor forse veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn). NB: de homepage van TSM vermeldt voor de eerste planfase zelfs 7.000 ton productie per jaar (zie screendump verderop).

Nieuwe (deel)vergunning nodig
De provincie geeft aan dat voor die forse wijziging van de plannen een zogenaamde deelrevisievergunning ingediend had moeten worden, en dat dat toen al was gecommuniceerd aan CSP en TSM. Blijkbaar is dat niet geschied, want de provincie ziet momenteel niet dat op basis van de oorspronkelijke, enige vergunning een project gebouwd zal gaan worden (geen TCS plant, en ook geen silicium productie installatie). En stelt daarom dat ze terecht de bevoegdheid heeft om die vergunning(en) in te trekken.

Ook wordt gesteld dat op basis van deze afwijzing de exploitant van CSP binnen een half jaar "de activiteiten van The Silicon Mine [dient] te verwijderen uit de veiligheidsboekhouding van de site Chemelot". Waarvoor nieuwe berekeningen van de risico's van de exploitatie van de site moeten worden gedaan, met de vigerende "rekenregels". Hetzelfde geldt voor de zogenaamde "geluidsboekhouding" die zal wijzigen vanwege het "virtueel" verwijderen van het niet gerealiseerde TSM project op lokatie.

Uiteraard kan tegen dit voor TSM dramatische besluit bezwaar ingediend worden, de stukken liggen van 15 feb. tm. 27 maart 2012 in Maastricht en op het gemeentehuis in Sittard-Geleen. In die periode kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend (NB: door belanghebbenden).

Mochten er geen zienswijzen binnen komen, of ze worden afgewezen, zal Boxhoorn met zijn plannen voor het "uitgebreide" TSM project een compleet nieuwe vergunningsprocedure (met mogelijk aangescherpte eisen) moeten gaan doorlopen, waarmee het hele gebeuren al uitermate fragenswürdig is geworden. Ook al omdat de financiering van de vele benodigde miljoenen Euro's nog steeds niet rond lijkt te zijn in deze zeer onzekere tijden.

Heeft het nog wel zin gezien de ontwikkelingen elders?
Dat laatste is zeker in het licht van de nieuwste plannen van 's werelds grootste silicium boeren sowieso al een uitermate penibel verhaal aan het worden. In Photon van februari 2012 wordt in een artikel door Andreas Beneking beschreven dat, ondanks de dramatische overcapaciteit aan module productie apparatuur op de mondiale markt (grofweg het dubbele aan capaciteit t.o.v. de daadwerkelijk gerealiseerde afzet van modules), er absurde uitbouw plannen zijn voor solar-grade silicium productie capaciteit. In 2011 hadden de grootste tien producenten al een capaciteit van bijna een kwart miljoen ton. In 2013 zouden die tien grootste producenten al een capaciteit van zo'n 379.000 ton willen hebben, een jaar later, vooral vanwege de zeer aggressieve groei strategie van het Amerikaanse Hemlock (nu nog 2e, nadat het Chinese GCL Poly ze eind 2011 passeerden met 46.000 ton capaciteit, bij realisatie plannen weer de eerste), en van het Chinese LDK Solar (nu nog 6e, tegen die tijd gepland de 5e) zelfs alweer 467.000 ton.

Er wordt zelfs gesproken van een totaal volume van zo'n 476.000 ton eind 2013 met de kleinere producenten meegerekend, en dat zou al genoeg zijn voor de productie van een verbijsterend volume van 95 Gigawattpiek aan zonnestroom modules. NB: dat is al eind volgend jaar; NB 2: de afzet in record jaar 2011 was volgens EPIA 27,7 GWp, en inmiddels worden de incentive regimes voor zonnepanelen afgebroken waar je bij staat, zelfs in top-markten als Duitsland en Italië...


Plannen TSM op homepage dd. 25 feb. 2012

Wat TSM tegen die tijd, de website vermeld dat ze in 2013 on-line zouden willen zijn, dan nog in de melk te brokkelen zou moeten hebben met 6.000 of 7.000 ton aan productie (minder dan de tiende op de lijst in Photon, Elkem/China National Bluestar, met 7.500 ton), in een wereld met een overvloed aan silicium, laat ik graag aan de geïnteresseerde lezer over om over te gaan zitten speculeren.

Alinement wel?
De enige "hoop" voor Gosse Boxhoorn en de zijnen lijkt nog het veelbelovende initiatief Alinement, wat met een nieuw type, zeer krachtig module wil proberen op, inderdaad, het Avantis terrein bij Heerlen, voet aan de grond te gaan krijgen. Pikant: in nauwe samenwerking met het blijkbaar "overgenomen", niet zo lang geleden gestarte Solar Modules Nederland, van de bekende van Laarhoven, ex directeur van de met het faillissement van de Econcern holding ter ziele gegane Ubbink Solar Modules fabriek.

Bekendmaking intrekking omgevingsvergunning The Silicon Mine B.V. (14 feb. 2012)
Intrekkingsbesluit vergunning TCS - The Silicon Mine B.V. (pdf)
Intrekkingsbesluit vergunning TCS - Evonik Degussa GmbH (pdf)

http://www.thesiliconmine.com

http://www.bits-chips.nl/nieuws/bekijk/artikel/limburgse-solar-droom-boxhoorn-leeft-nog.html (8 maart 2012: volgens Bits & Chips zouden er nog steeds besprekingen gaande zijn over TSM - over intrekken vergunningen door de Provincie wordt niet gerept...)


24 februari 2012. BREAKING. De valbijl, de ruggensteek, en de aderlating voor Duits EEG per 9 maart 2012, door slagers Röttgen en Rösler. Het gonsde al weken lang van de geruchten, en het ene na het andere ramp bericht volgde bij de Duitse vakpers, en de (inter)nationale persdiensten. Het was allemaal nauwelijks nog te volgen, zo rap volgde het nieuws elkaar op. En Polder PV beidde zijn tijd om e.e.a. eens rustig op zijn gemak op een rijtje te kunnen gaan zetten voor u.

Dat hoeft niet meer.


Twee Duitse slachters presenteren op 23 februari
2012 trots hun "Solarausstiegsgesetz".
Links Röttgen (BMU), rechts Rösler (BMWi).
Foto © BMU (deze pagina).

Er ontstond in januari en februari een politieke burgeroorlog tussen het Bundesumweltministerium (BMU, "milieu") en het Bundeswirtschafts-ministerium (BMWi, "economie"), die het gevolg was van het verpletterende bericht van het Bundesnetzagentur dat alleen al in de maand december 2011 er in een keer 3 Gigawatt aan zonnestroom vermogen aan het net was gegaan (persbericht 9 januari 2012, zie ook commentaar Polder PV op 10 januari 2012). Uiteindelijk "vonden" de heren elkaar dan toch, maar het compromis wat er is bekokstoofd zal door velen als azijnzuur worden geslikt.

Omdat er zo ontstellend veel is "gepasseerd" de afgelopen weken, alleen al in de Duitse vakpers, wend ik me ditmaal tot een ongebruikelijk "middel", en vertaal hierbij integraal het laatste artikel van D-Day 23 februari 2012, wat is verschenen op Photovoltaik.eu. De website die zeer nauwgezet en uitvoerig heeft bericht wat er allemaal werd bekokstoofd bij de hoge heren in Berlijn. En dat is, laten we het meteen maar duidelijk maken, ronduit rampzalig (als het parlement en de bondsraad er op zeer korte termijn mee in zullen stemmen, wat zeer goed mogelijk is).

Hieronder is het artikel van de hand van Sandra Eckhardt door mij in het Nederlands vertaald. Vertaalfouten cq. interpretatie zijn voor de volledige verantwoordelijkheid van Polder PV. Tussen vierkante haken heb ik in blauwe tekst toelichtingen gegeven over de implicaties, als de voorstellen worden aangenomen.


collage Polder PV


Drastische ingrepen in de financiële ondersteuning van zonnestroom.

De berichtgeving in de pers is inmiddels bevestigd. Er staan Duitsland snelle ingrepen bij de fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit te wachten.

Milieu minister Norbert Röttgen (CDU) en Economie minister Philipp Rösler (FDP) hebben overeenstemming bereikt over de stimulering van zonnestroom en deze gepresenteerd. Daarbij zijn de in de wandelgangen rondzingende ingrepen bewaarheid geworden.

Reeds op 9 maart a.s. wordt er heftig ingegrepen in de invoedings-tarieven voor fotovoltaïsche installaties. Dan zullen er nog slechts drie systeem klassen overblijven. Installaties tot 10 kWp vermogen zullen dan nog maar een vergoeding van 19,5 Eurocent/kWh kunnen krijgen [PPV: is nu nog 24,43 Eurocent/kWh, "strafkorting" 20,2%]. Alle andere vermogensklassen tot 1.000 kWp komen te vervallen [PPV: 10-30 kWp, 30-100 kWp, 100-1.000 kWp]. Deze installaties zullen vanaf 9 maart 2012 nog een vergoeding van 16,5 Eurocent/kWh gaan krijgen [PPV: voor genoemde klassen, met huidige tarieven van 24,43 (zelfde als tot 10 kWp), 23,23, resp. 21,98 Eurocent/kWh, zal dat een feed-in reductie betekenen van achtereenvolgens 32,5%, 29,0%, resp. 24,9%].

Installaties tussen 1 en 10 MWp zullen een vergoeding van 13,5 Eurocent/kWh mogen verwachten volgens het voorstel van de ministers [PPV: dakinstallaties met nu 18,33 Eurocent/kWh >> reductie 26,4%; vrijeveld installaties conversie terreinen nu 18,76 Eurocent/kWh >> reductie 28,0%, idem overig/niet agrarische bestemming nu 17,94 Eurocent >> reductie 24,7%]. Vrijeveld installaties groter dan 10 MWp zullen geen vergoeding meer krijgen. Wel zal er een overgangsregeling komen, aldus Röttgen, waarvoor zal gelden dat voor vrijeveld installaties > 10 MWp die aan kunnen tonen dat ze een bouwvergunning hebben verkregen tot 9 maart, deze nog tot einde juni 2012 kunnen worden gerealiseerd en ook een invoedings-vergoeding zullen ontvangen.

Voor alle andere installaties zal 9 maart de omslag datum in de nieuwe invoedingstarief klasse worden. Deze "valbijl" korting is noodzakelijk om een nieuwe net-aansluitings-rallye te voorkomen, zoals geschiedde in december 2011, aldus de milieuminister.

Ook gepland is de invoering van een markt-integratie model in het EEG. Deze zal prikkels voor eigen verbruik en voor opslag [PPV: accu systemen e.d.] moeten bevatten. Voortaan zal slecht nog maar 85 procent van de stroom uit dak-installaties in aanmerking gaan komen voor het betreffende invoedingstarief [PPV: hetgeen zeer sterk doet denken aan de maximerings-cap van 850 kWh/kWp.jaar binnen de totaal geflopte Nederlandse SDE regelingen 2008-2010...]. Bij grote installaties wordt dat aandeel 90 procent. De rest van de zonnestroom productie zal dan door de systeembeheerders zelf vermarkt moeten gaan worden. Bovendien zou het volgens beide ministers een belangrijke stap zijn om hernieuwbare stroom dichter bij de markt te brengen. Daarvoor worden nu de mechanismen geïntroduceerd, die stap voor stap verder uitgebouwd kunnen gaan worden.

Röttgen stelde dat met deze nieuwste regeling de "ontspoorde ondersteuningspolitiek" van zijn voorganger Sigmar Gabriel (SPD) ongedaan wordt gemaakt*. Dat is sinds het begin van zijn ministerschap zijn doel geweest, en dat weerspiegelde zich reeds in de drastische kortingen van de invoedings-tarieven voor zonnestroom in de laatste jaren [PPV: voorbeeld degressies 2011]. Ondanks deze massieve kortingen is tot op de dag van vandaag de groei van de fotovoltaïsche capaciteit niet gestopt kunnen worden, wederom volgens Röttgen. Doel is nog steeds, de toekomst-technologie fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit verder uit te bouwen. Aan de andere kant moet men ook de kosten voor de verbruikers in het oog blijven houden. Deze worden met de EEG-Novelle [PPV: numero zoveel] binnen de perken gehouden.

Vanaf mei 2012 zullen er ook nog eens maandelijkse kortingen van de invoedings-vergoedingen worden ingevoerd. Voor alle drie (overgebleven) systeemklassen zou die korting 0,15 Eurocent/kWh moeten gaan bedragen. Deze werden door Röttgen als "matige kortingen" bestempeld. Verder zou er binnen een jaar een zogenaamde "wettelijke volmacht" komen die het Milieu ministerie (BMU) toestaat om, met goedkeuring van het maatschappelijk milieu overleg ["Umwelressort"], bij te sturen indien dat nodig is. Dit kan het geval zijn als de nieuwbouw duidelijk boven of onder het gewenste corridor van 2.500 tot 3.500 MWp zou komen te liggen. In dat geval kan hetzij bij de vergoedingen, hetzij bij de markt-integratie worden bijgestuurd, aldus Röttgen. Het laatste heeft wat hem betreft meer voordelen dan het ook besproken vollasturen model**, aangezien het ook prikkels voor eigenverbruik en ingebruikname van opslag media genereert.

De dynamiek van de uitbouw van de zonnestroom capaciteit is in de ogen van de milieu minister door de "Chinese dumping politiek" teweeg gebracht. Dat is een probleem wat zich deels aan [het bereik van] de nationale wetgeving onttrekt. Desondanks wil Röttgen alles doen wat in zijn macht ligt, om de Duitse markt- en technologie voorsprong te behouden en een verdringing van Duitse ondernemingen door Chinese prijs politiek te verhinderen.

Het nieuw bewerkte wetsontwerp voor de EEG-Novelle gaat in de komende week als werk document naar het kabinet. Dat zal het voorstel dan in de Bondsdag verder begeleiden. Begin maart zouden dan de verschillende partijen zich moeten beraden over de EEG-Novelle. Röttgen gaat daarbij uit van een voortvarende beslissing. De Bondsraad [PPV: Duitse Eerste Kamer] is in dat proces niet verplicht tot toestemming, maar kan wel een zogenaamde bemiddelingspoging uitschrijven [PPV: "Vermittlungsausschuss", dit is bijvoorbeeld voor de novelle in 2010 geschied, echter met een zeer slap compromis als gevolg].

[einde vertaling]

Kristalhelder uit bovenstaande, en uit de talloze op Photovoltaik.eu gepubliceerde artikelen over de bloedige weken voor deze, ik mag wel zeggen, wederom "historische" dagen voor het Duitse EEG, is, dat ons buurland, feitelijk al bijna twaalf jaar absolute heer en meester "in Sache Photovoltaik", aan de vooravond staat van een van de donkerste periodes van haar bestaan. Waar we nog heel erg veel over zullen gaan horen. Al zal datgene wat we gaan vernemen mogelijk niet het nieuws zijn waar de rest van de wereld op zit te wachten. Hermann Scheer zou zich geen raad weten met de richting waarin zijn spreekwoordelijke botten in zijn graf gedraaid zouden moeten worden.

Röttgen en Rösler: shame on you!

De eerste reactie van een woedende Hans-Josef Fell, strijdmakker van Hermann Scheer, en nog steeds de tijger van Bündnis90/Grünen, die zijn tegenstanders tandeloos maakt met een onafzienbare stroom van keiharde argumenten waarom hier de verkeerde weg wordt ingeslagen:

"Die vorgesehenen Absenkungen gehen weit über die beachtliche Kostenentwicklung der Photovoltaik hinaus. Die planwirtschaftliche Deckelung des Solarausbaus unabhängig von den Solarkosten zeigt auf, dass die Regierung kein Interesse an dem Ausbau der Erneuerbaren Energien hat. Hinter schönen Worten der Kanzlerin und des Bundesumweltministers Röttgen für Erneuerbare Energien steckt in Wirklichkeit eine knallharte Strategie zum Stoppen des erfolgreichen Ausbaus der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Die Solarbranche wird ausgebremst. Rösler liefert jetzt Insolvenzen.
Genau ein Jahr nach Fukushima wird im Bundestag ein Gesetz durchgepeitscht werden, das den Begriff Solarausstiegsgesetz verdient hat..."


Hans-Josef Fell op zijn privé website over de onzalige plannen van Röttgen en Rösler, 23 feb. 2012.

De eerste reactie van de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), die mede aan de wieg van het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz heeft gestaan:

"Ehrlich gemeinter Umwelt- und Klimaschutz sieht anders aus! Wir sind traurig und zornig zugleich, dass die Bundesregierung mit der Photovoltaik die bürgerfreundlichste Form der Stromerzeugung abwürgen möchte und dabei den Ruin eines ganzen Handwerkszweigs in Kauf nimmt."

SFV over de "plannen", lees vooral ook het hele artikel, 23 feb. 2012.

In ieder geval kunnen de champagne glazen uit de kast bij RWE, Vattenfall, E.ON, EnBW, VIK (groot-industriëlen Duitsland), RWI ("onafhankelijk" economisch instituut wat jarenlang een extreem eenzijdige cijfer-tirade tegen het EEG heeft gehouden, en waar de CFO van bruinkolen boer RWE in de "vrienden en financieel ondersteuners-club" de scepter zwaait), het NEEderlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (wat het EEG altijd diep, tot de wortels aan toe, heeft gehaat), VNO-NCW, en noem alle fossiele clubs maar op. Laten we hopen dat ze zich zeer stevig zullen verslikken in het bubbeltjeswater, en een kater krijgen van hier tot Rome...

* Dit is wel een uitzonderlijk smerige steek onder de gordel richting een minister van een partij (SPD) die als de eeuwige aartsvijand van de CDU gezien kan worden. Deze ronduit onsmakelijke streek in een van de belangrijkste dossiers van het moderne Duitsland lijkt sterk op de vuile partijpolitiek die bijna dagelijks in het achterlijke Den Haag in het polderlandje wordt bedreven. Wat een ernstig signaal is dat Duitsland lijkt te gaan afglijden naar een weerzinwekkende vorm van rioolpolitiek. Ik had Röttgen (tot nu toe) toch wat "hoger" ingeschat...

** Uitermate hardnekkig verschijnsel binnen de (ambtelijke) wereld, wat door Polder PV al jaren geleden als absoluut verboden begrip is gekwalificeerd omdat fotovoltaïsche zonnepanelen nooit kunnen produceren als er geen zonlicht is, en dat begrip dus ook helemaal niet "van toepassing kan worden verklaard op dit specifieke technologie platform".

Reacties "uit het veld" (niet allemaal negatief):

 • "Die Gesetzesvorschläge zur Solarkürzung von Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Röttgen stellen jetzt die messerscharfe Spitze eines gefährlichen Eisberges dar, der das Schiff Energiewende in kurzer Zeit aufreißen und zum Sinken bringen kann." (Een blijvend strijdbare Solarenergie-Förderverein over de voor hen ontoelaatbare ingrepen, op hun website, 24 feb. 2012)
 • "It is not the end of the world if Germany only installs 4 GW this year." (contribuant onder bericht op Renewable Energy World, 23 feb. 2012)
 • "Die Existenz von vielen zehntausend Arbeitsplätzen in einer der wichtigsten Zukunftsbranchen steht auf dem Spiel. Rösler und die Interessen der großen Energiekonzerne haben sich durchgesetzt." (Carsten Körnig, directeur van branche-organisatie BSW-Solar, in eigen persbericht van 23 feb. 2012)
 • "Einspeisen statt Abspeisen." (tekst op spandoek tijdens een van talloze protesten [BSW Solar: 50 manifestaties, "duizenden" mensen] bij/door medewerkers van ondernemingen in de Duitse PV-sector, citaat op Photovoltaik.eu, 23 feb. 2012)
 • "Das EEG sieht für 2012 schon Vergütungsabsenkungen von 30 Prozent vor. Wer hier noch etwas draufsatteln will, schädigt massiv die deutsche Solarindustrie. Das ist verantwortungslos." (Solarworld CEO Frank Asbeck in FAZ, citaat op Photovoltaik.eu, 23 feb. 2012).
 • "Die Pläne der Bundesregierung zur Attacke gegen den Solarstrom tragen Röslers ideologische Handschrift, der sich voll gegen den Umweltminister durchgesetzt hat." (Ulrich Kelber, energie politicus van Hermann Scheer's SPD, citaat op Photovoltaik.eu, 23 feb. 2012)
 • "Joachim Pfeiffer (CDU) schloss zugleich noch weitgehende Einschnitte bei der Solarförderung nicht aus." (CDU vindt de absurd harde ingrepen nog niet genoeg, en heeft blijkbaar bloed geroken... Op Photovoltaik.eu, 23 feb. 2012)

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/48390.php (23 feb. 2012: vol goede moed wordt hier "Energiewende auf gutem Weg" gepresenteerd door het milieu ministerie onder leiding van CDU man Norbert Röttgen. Velen zullen de gekozen titel van het stuk als gitzwart sarcasme zien. Let ook op de tale-telling volgorde van de namen voor de titel: Rösler / Röttgen ...)
http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/drastische-einschnitte-bei-solarfrderung_100007245/ (23 februari 2012: het verschrikkelijke nieuwsbericht, eronder staan links naar eerder artikelen over het hele proces wat tot de huidige voorstellen heeft geleid, en wat wekenlang de media over hernieuwbare energie in Duitsland in zijn greep had)

http://tinyurl.com/7lk4572 (Wie had het over "dure" zonnestroom? Degressie tabel van het Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit met de dramatische vergoedingen structuur als de plannen van Rösler en Röttgen doorgang zullen gaan vinden. Wie op 1 januari 2013 15 kWp op zijn dak wil gooien, krijgt nog maar 15,15 Eurocent per kWh voor zijn donkergroene stroom als 't ie dat op het net zet...)"


 
^
TOP

23 februari 2012. Curieuze getallen marktgroei België. Op 20 februari 2012 verscheen er opeens een bericht op de website van Solarplaza over de marktgroei van zonnestroom in België. Zeer "opvallend", omdat ik vlak daarvóór mijn extreem gedetailleerde, door niemand anders in soortgelijke mate belichte noch gelinkte update had gepubliceerd voor een ieder die dat wilde of kon zien (zonder betaling...). Dat stuk had ik op 19 februari 2012 op Polder PV gezet, in de vorm van een inleiding, met daar aan gelinkt de zeer gedetailleerde analyses bomvol cijfermateriaal en nergens anders vertoonde markt segmentatie- en andersoortige grafieken (update maandrapport 1 feb. 2012, en update jaarrapport op basis van zowel de maandcijfers, als op de meest recente globale cijfers ontleend aan een VREG spreadsheet van 6 feb. 2012, zie ook de originele dateringen van die document updates onderaan die betreffende pagina's).

Grafiek zoals ik die op 19 februari 2012 heb gepubliceerd op basis van de toen laatst bekende informatie bij VREG en Apere, voor de groei van de Belgische PV-markt, en waarbij ik in totaal uitkwam op een zeer voorlopige 687 MWac nieuwbouw in 2011, gedomineerd, als vanouds, door Vlaanderen (86% van hier getoonde marktgroei in 2011). Met daarbij het uitdrukkelijke voorbehoud dat met name door de achterstand bij de administratie van VREG, de gele balk voor Vlaanderen nog wel eens veel hoger zou kunnen gaan worden. Maar die zal zeker niet bij "600 MWac" blijven steken, zoals PV-Vlaanderen nu lijkt te willen suggereren (lees verder). Want dan zou VREG er nog maar 8 MWac bij hoeven schrijven. Wat absurd weinig is, en gewoon veel meer gaat worden ...

Ik was n.a.v. mijn dagenlange arbeid (en jarenlang bijhouden van de Vlaamse statistieken) dus wel nieuwsgierig naar wat er in dat Solarplaza bericht werd gesteld, en viel van mijn stoel van verbazing. Daarin wordt de CEO van het bedrijf Zero Emission Solutions (ZES) geciteerd, Alex Polfliet (die betaalde abonnementen op de site www.energiedata.be voert met statistieken over de Belgische energie markt). Polfliet is tevens voorzitter van de branche organisatie PV-Vlaanderen (ex BelPV, zie onderaan dit document, een persbericht van 28 nov. 2011...). En hij complimenteerde me recent nog onder zijn Zonstraal Forum schuilnaam voor mijn daar aangekondigde en gelinkte (gratis) werk voor de belangstellende [Vlaamse] mensheid. Ik wist toen nog niet dat hij een eigen bedrijf had, het genoemd ZES.

Opmerkelijk
Polfliet kwam in het Solarplaza stukje (ook verschenen op de Belgische Solar Future site van hetzelfde bedrijf, waar ik eerder analyses voor heb geschreven) met, we mogen wel stellen, ronduit "opvallende" cijfers. Hij stelde dat er in Vlaanderen "600 new Megawatt" zou zijn geïnstalleerd in 2011, en in het hele land (België) maar liefst "880 Megawatt", waarmee het het beste jaar ooit zou zijn geweest. Dat laatste was ik natuurlijk ook al lang achter, van dat "beste jaar" (zie grafiek boven die ik al had gepubliceerd). Want dat was al duidelijk geworden in het VREG maandrapport van 1 januari 2012, waarin de bijgeschreven nieuwe capaciteit voor 2011 (515,742 MWac) voor het eerst die van het vorige record jaar 2009 (452,237 MWac) had overschreden (in het februari rapport nog veel verder uitgelopen, met nog lang geen eind in zicht). Maar die getallen van Polfliet, daar zet ik beslist vraagtekens bij. Die zonder verifieerbare, door onafhankelijke bronnen daadwerkelijk gepubliceerde detail gegevens vooralsnog onbeantwoord blijven (een vraag onder het genoemde Solarplaza artikel van mij is tot nog toe niet beantwoord).

Wellicht zal het u in deze context niet verrassen: nota bene op 21 februari, 2 dagen na publicatie van mijn detail gegevens, waren opeens alle "marktcijfers gegevens" op de website van branche organisatie PV-Vlaanderen ook dramatisch gewijzigd, terwijl die kort daarvoor bijna een jaar lang ongewijzigd (!) van totaal prehistorische cijfers voor Vlaanderen waren voorzien. Cijfers die stamden uit het compleet achterhaalde VREG maandrapport van 31 januari 2011 (met antieke data tot en met 2010...).


^^^
Screendump (dd. 19 september 2011) van de grafiek die zo'n beetje het hele jaar 2011 lang, en tot voor zeer recent in 2012, op de website van de Vlaamse branche organisatie stond (tot de herfst van 2011 BelPV geheten, daarna PV-Vlaanderen). Met compleet achterhaalde gegevens voor 2010 (maar ook - in mindere mate - voor 2009). Deze grafiek blijkt een of twee dagen na de publicatie van mijn zeer gedetailleerde marktanalyse van de Vlaamse markt opeens te zijn weggehaald en door globale (niet in detail uitgesplitste) nieuwe totaal cijfers en een nieuwe grafiek te zijn vervangen die in de meeste gevallen overeenkwamen met die van mij... De pijlkop verwijst naar het oeroude VREG rapport op basis waarvan die ook voor politici extreem misleidende grafiek door PV-Vlaanderen is samengesteld...

N.B.: op 19 september 2011 was al lang uit de publicaties van VREG bekend dat er in 2010 minimaal 288 MWac was geregistreerd bij VREG, en op 1 januari 2012 was dat alweer gegroeid naar 329 MWac, terwijl de jaargroei voor 2009 toen alweer op 452 MWac stond...).

Nieuwe cijfers Belgische PV markt, toevoegingen in de Vlaamse
In mijn net voor deze publicatie geopenbaarde detail analyse kwam ik (onderaan, met de toen laatst bekende data) op de volgende cijfers. Die zijn gebaseerd op (a) de allerlaatste gegevens van het maandrapport van 1 februari 2012 (Vlaanderen), en (b) het Apere/Renouvelle rapport van januari 2012 (Wallonië en Brussel).

1.472 + 186 + 7,0 = 1.665 MWac

Daarna kwam nog de "jaar spreadsheet" uit van 6 februari 2012 (cijfers met grafieken op aparte pagina, ook op 19 feb. 2012 gepubliceerd), met iets recentere gegevens voor de Vlaamse markt, resulterend in:

1.476 + 186 + 7,0 = 1.669 MWac

De data die voor Vlaanderen in januari 2012 er bij zijn gekomen, en waarvan de overgrote meerderheid aan 2011 is toegewezen (rapport van 1 februari 2012) geven de volgende jaarlijkse bijbouw cijfers te zien (2011 zal nog zeer fors kunnen wijzigen, de jaren ervoor in mindere mate; 2012 is slechts het allereerste resultaat):

2009 - 453,039 MWac
2010 - 336,428 MWac
2011* - 589,615 MWac
2012** - 1,825 MWac

Polfliet heeft het in het Solarplaza stukje over "600 Megawatt", zonder te specificeren of dat "AC" of "DC" capaciteit betreft. Hier is enorm veel onduidelijkheid over in de markt, en juist als CEO van de branche organisatie zou Polfliet ALTIJD duidelijk aan moeten geven over welke capaciteit hij het nu heeft, want dat kan nogal schelen in het de publieke ruimte in gegooide getal. Die 600 Megawatt zou een zeer grove afronding van bovenstaand volume van 589,6 MWac kunnen zijn, maar het kan nooit het definitieve volume zijn, omdat er ongetwijfeld nog zeer veel capaciteit bijgeschreven zal gaan worden bij de VREG, zoals dat altijd al is geschied.

Vergeet u s.v.p. niet, ter vergelijking, dat in het 28 februari 2011 VREG rapport voor het jaar 2010 nog slechts een vermogen stond genoteerd van 166,649 MWac. In zo'n elf maanden tijd is er dus 336,428 - 166,649 = 169,779 MWac capaciteit met terugwerkende kracht bijgeschreven voor 2010! Precies hetzelfde kan (en zal) gaan geschieden met terugwerkend bij te schrijven vermogen voor het - al sinds het 1 januari 2012 rapport - record jaar 2011. En dat zal mogelijk niet bij slechts 170 MWac blijven. Wie weet wordt het zelfs wel meer. Duidelijk wordt dan ook, dat met de hierboven weergegeven 590 MWac als vertrekpunt in het 1 feb. 2012 rapport, de door Polfliet (waarschijnlijk AC?) opgegeven "600 Megawatt" mogelijk zelfs extreem blijkt te zijn onderschat voor Vlaanderen. De VREG maandrapporten die dit jaar nog zullen gaan verschijnen zullen uit gaan wijzen, hoe ver de uiteindelijke cijfers van die zeer voorbarige (feitelijk: misplaatste) schatting zullen komen te liggen.

Mysterieuze 880 MW voor heel België
Het tweede getal, de "880 Megawatt" nieuwbouw voor heel België in 2011, is op zijn zachtst gezegd hoogst curieus. Als je namelijk van Polfliet's "600 Megawatt" voor Vlaanderen uit gaat, zou je voor de twee overige gewesten Wallonië en Brussel, met die claim maar liefst 280 MW aan nieuwbouw in 2011 overhouden! (er daarbij wederom van uitgaand dat het "AC vermogen" zou moeten betreffen, omdat VREG met harde AC capaciteiten rekent, en CWaPE voor Wallonië met kilovoltampère - AC zijdig rekent bij de dominante "kleine" PV-installaties).

^^^
Screendump van Solarplaza website met het bericht van 20 februari 2012 waarin Polfliet zijn ronduit opmerkelijke claim doet (rood door mij onderstreept, zie de broodtekst van dit artikel voor commentaar en analyse van Polder PV.

Met de laatst door Apere in Renouvelle (Webmag no. 40 / Jan. 2012*) gepubliceerde 1,1 MW nieuwbouw voor Brussel (waar gezien die uitermate moeizame microscopische "deelmarkt" beslist nauwelijks veel meer bij gekomen zal zijn, de prognose werd gemaakt op basis van de situatie van eind september 2011, cumulatie eind van het jaar zou 7,0 MW zijn), zou er dan namelijk voor Wallonië maar liefst 278,9 MW nieuwbouw voor 2011 over blijven! Dat is echter een volstrekt bizarre 184,9 MW meer dan nog zeer recent in januari in exact hetzelfde Renouvelle rapport werd opgegeven als marktgroei voor 2011 (wederom gebaseerd op de stand eind sep. 2011), nl. 94 MW (resulterend in een eindejaars accumulatie van ... 186 MW volgens Apere)! Ergo: Polfliet lijkt hier voor de 2011 jaargroei in Wallonië een factor drie hoger te suggereren dan wat net in januari nog door Apere werd gepubliceerd (grafieken die nota bene direct door zijn eigen branche organisatie PV-Vlaanderen op het net van de overkoepelende branche-organisatie Ode werden gezet, zie deze link)!

Als dat volume van "278,9 MW groei voor Wallonië in 2011" zou kloppen, en je telt dat op bij het door Apere voor eind 2010 opgegeven geaccumuleerde volume van 92 MW, zou het Waals gewest eind 2011 opeens al een extreem hoog volume van 370,9 MW aan zonnestroom capaciteit op haar grondgebied moeten hebben staan (!). I.p.v. de in januari door Apere opgegeven en afgebeelde 186 MW. Dat zou volstrekt bizar zijn. Ik geloof zonder meer dat de markt in Franstalig België zeer hard is gegroeid zoals Apere heeft weergegeven: verdubbeling van de markt afzet t.o.v. het voorgaande jaar, wat in veel markten met incentive regimes is geschied. Maar een factor drie maal zo hoog? In een markt waar "grote" installaties nog zeer zeldzaam zijn (zie verderop)???

* Indien link niet werkt: bibliotheek website Apere >>> onder veld "N° Renouvelle" vul in "40" en knop "Rechercher" indrukken >>> eerste titel, "Statistiques du solaire photovoltaïque en Belgique"

Bewijzen voor 279 MW nieuwbouw/371 MW accumulatie PV-capaciteit in Wallonië niet te vinden
Om te kijken of ik iets kon vinden aan "bewijs"materiaal voor deze ongelofelijke, gesuggereerde nieuwbouw cijfers voor het Waalse Gewest, heb ik documenten van de Franstalige websites van Edora (Fédération de l'Energie D'Origine Renouvelable et Alternative asbl) en van de marktwaakhond, CWaPE (Commission Wallonne pour l’Énergie) bestudeerd. Daarin vind ik vooralsnog geen enkele aanwijzing dat de Waalse markt extreem veel harder gegroeid kan zijn dan de toch al spectaculaire 94 MW die werd geclaimd door duurzame energie lobby organisatie Apere in januari (ruime verdubbeling van de jaargroei t.o.v. 2010).

Edora
In een op 17 januari 2012 gepubliceerde analyse [pdf] van de groene certificaten markt in Wallonië (die overspoeld dreigt te worden, waardoor de "marktwaarde" van de certificaten onder druk lijkt komen te staan), had Edora een "Projection 2011" staan voor het aantal groene stroom producerende installaties inclusief PV, en het vermogen wat eind 2011 aan het net gekoppeld zou staan (met daar weer aan gekoppeld het vermoedelijk aantal gegenereerde groenestroom certificaten). In dat stuk werd deze tabel opgenomen:

In bovenstaande tabel van Eudora (publ. 17 jan. 2012) wordt een prognose voor de hernieuwbare stroom capaciteit (en aantal installaties, plus, laatste kolom, potentieel aan te genereren groene certificaten) gemaakt voor Wallonië in 2011. Edora voorspelde dat er eind van het jaar 149,104 MWac aan capaciteit zou kunnen zijn komen te staan (rood onderstreept door Polder PV). NB: dezelfde tabel was een half jaar eerder al gepubliceerd in het jaarverslag voor de groene certificaten markt door CWaPE, zie hier onder voor meer gegevens.

CWaPE
De marktwaakhond in Wallonië, vergelijkbaar met de VREG voor Vlaanderen, heeft - uiteraard - ook harde cijfers gerapporteerd. Eerst "de oude", zoals die in het aparte "certificats verts" jaarverslag werden gegeven, gepubliceerd op 12 augustus 2011:

Eind 2010 stond er volgens CWaPE met de toen bekende gegevens 85,908 MWac vermogen aan PV-installaties (21.276 stuks). In rood heb ik de in een aparte tabel (Tableau 7) op dezelfde pagina 21 getoonde aantallen en vermogens voor de categorie >10 kWac getoond. Hieruit wordt kristalhelder, dat zeker tot en met eind 2010, de Waalse markt absoluut werd gedomineerd door kleine installaties van max. 10 kWac (gemiddelde systeemgrootte van de "grote" 43 installaties was een bescheiden 49,9 kWac). Die 43 installaties >10 kWac staan trouwens met name genoemd in dat verslag, de grootste is volgens de tabel een 205 kWac installatie op het platte dak van Delabie s.a. (imprimerie), in Mouscron. Een installatie waarvan ik een beschrijving heb gevonden waarop staat dat er 1.136 stuks 220 Wp modules [249,92 kWp generator capaciteit] van Azur Solar zijn geplaatst en 33 stuks Platinum 7200 TL omvormers, volgens fiche op hun website. (mogelijk dat er later is uitgebreid...)

Omdat, net als bij VREG in Vlaanderen, nog steeds capaciteit kan worden bijgeschreven voor voorgaande jaren, is het niet verwonderlijk, dat genoemde bijna 86 MWac (CWaPE), in de laatste Apere cijfers iets is toegenomen tot een geaccumuleerd volume van (afgerond) 92 MW [accumulatie eind 2010], wat slechts een stijging zou zijn van ongeveer 7%. "Achterstallig onderhoud" aan verouderde jaarcijfers, heet dat ook wel, en dat is niet byzonder. Dat gebeurt bijna overal.

Bewijsmateriaal 2011 CWaPE
CWaPE publiceert ook voortgangsrapporten over zowel de "kleine", als de "grote" deelmarkten, die ze daar onderverdelen in "tot en met 10 kilovoltampère" (kVA, lees: tm. 10 kWac) resp. "vanaf 10 kVA" (>10 kWac) omvormer vermogen (in het geval van PV).

Markt tm. 10 kWac
PV is bij de kleine installaties weliswaar "verstopt" in de pool micro-generatoren (co-generatie biomassa, co-generatie fossiel [!!!], kleinschalig wind, kleinschalig water, en dus ook PV). Maar het is al jaren het alles overheersende, dominante segment in die kleine deelmarkt. Het allerlaatste rapport van CWaPE over deze deelmarkt is net gepubliceerd en toont de status van 31 januari 2012. Een vorig exemplaar werd gepubliceerd met de status voor 31 december 2011. Hier onder het belangrijkste segment van de laatste grafiek die in het deelrapport van 31 jan. 2012 werd getoond, met mijn aantekeningen er op geplakt:

De grafiek toont per net regio de evolutie van het geaccumuleerde vermogen van alle "microgeneratoren" (accumulatie per geselecteerd tijdvak), waarvan ik het laatste stukje heb uitvergroot. Ik heb achtereenvolgens de kolommen voor (31) januari 2011, november 2011, december 2011, en die voor januari 2012 geselecteerd in de "totale kolommen verzameling" (alles in Wallonië voor het marktsegment van max. 10 kVA bij elkaar, "Total général").

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de status op 31 december 2011 (jaarafsluiting) 182.042 kVA was, waarbij PV maar liefst 181.619 kVA, dus 181,6 MWac (99,77%) voor haar rekening nam in het marktsegment tm. 10 kWac. In een andere grafiek in dat rapport bleek het om 40.181 PV-installaties te gaan [systeem gemiddelde: 4,52 kWac].

De status een maand later (31 jan. 2012) was alweer 192.065 kVA voor alle microgeneratoren, met 191.629 kVA voor PV (191,6 MWac, 99,77%), bestaande uit 41.908 afzonderlijke installaties. Een groei in januari 2012 van 1.727 PV-systemen met een totaal vermogen van 10,01 MVA. Gemiddeld dus 5,8 kWac, een behoorlijke systeem grootte, zeker als je beseft dat de DC generator vaak zo'n tien procent groter is/kan zijn qua nominaal vermogen.

Markt >10 kWac
Hiervoor voert CWaPE voor Wallonië een handige, overzichtelijke lijst, zowel als pdf als Excel file, te vinden onder deze webpagina. Er zijn niet zo erg veel "grote" hernieuwbare elektriciteit producerende installaties in Wallonië, dus dat kan relatief eenvoudig worden bijgehouden. De twee grootste installaties in dat document zijn 250 kVA groot, en bevinden zich in Strépy-Bracquegnies (Monnaie-Bays S.A., zie Tenesol persbericht, feb. 2011), en in Ghlin (H&M, zie ook hun beknopte bericht daar over).

Het status document van 31 januari 2012 heeft het over een totaal aantal van 304 installaties met een gezamenlijk vermogen van 1.085.193 kVA (iets meer dan een Gigawatt aan AC vermogen). Echter, als we de getallen nauwkeuriger bekijken, blijkt weliswaar dat het aantal systemen >10 kVA in Wallonië het grootst is voor PV, 90 van in totaal 304 installaties, dus 29,6%. Maar dat qua vermogen zonnestroom in die "klasse" nog vrijwel niets voorstelt, met in totaal 6.492 kVA (6,492 MWac) op een totaal van 1.085,2 MVA. Dat is slechts 0,6% van het totaal. Wat gedomineerd wordt door windkracht (512,6 MVA, 47,2% van totaal), en waar, zeer onrustbarend, warmtekracht koppeling in fossiel gestookte (!!) centrales ook al 171,8 MVA (15,8% van totaal) als "groen" opgevoerd mag worden... Overige opties in afnemend belang qua vermogen zijn warmtekracht koppeling in biomassa centrales, 14,5%, biomassa [vnl. vergisting], 11,6%, en kleinschalige waterkracht, 10,2%.

Klein en "groot" bij elkaar
We kunnen nu een goede inschatting maken van de stand van zaken die eind januari 2012 door CWaPE is "vastgesteld" voor zonnestroom capaciteit in Wallonië. Klein 191,629 + "groot" 6,492 = 198,121 MWac.

Als we daar de eind 2010 in het jaarverslag genoemde 85,908 MWac van aftrekken, houden we in dertien maanden tijd sinds januari 2011 een groei over van zo'n 112,213 MWac. Wat in een jaar van 12 maanden ongeveer zou kunnen neerkomen op 104 MWac. (geflatteerd, omdat het jaarrapport cijfer voor 2010 waarschijnlijk ook moet worden opgehoogd met terugwerkende kracht)

Echter, uit de gegevens van de in het begin van deze analyse geciteerde Polfliet van de branche-organisatie PV-Vlaanderen zou "moeten" volgen dat er in het Waalse gewest eind 2011 een volume van maar liefst 370,9 MW zou moeten zijn geaccumuleerd.

Dit is een buitensporige "mismatch" met de voor eind januari 2012 door mij berekende 198 MWac, waar geen enkele zinnige verklaring voor gevonden kan worden. Dus ik vermoed dat Polfliet van PV-Vlaanderen hier een ernstige rekenfout heeft gemaakt, mogelijk door de eindejaars-accumulatie in Wallonië te hebben meegenomen als "jaarlijkse marktgroei" (???).

Meer ondersteunend bewijsmateriaal voor "onwaarschijnlijke" cijfers van CEO PV-Vlaanderen
Interessant is dat CWaPE op hun website ook een spreadsheet beschikbaar heeft gesteld "Evolution mensuelle des puissances", met daarin de maandelijkse groei van wat ze daar de "Unité de production décentralisée" noemen. Dus alle (vermeend) "groene" gedecentraliseerde eenheden (waar zonnestroom de alles overheersende factor in is). In die spreadsheet staat een grafiekje met de maandelijkse aanwas van capaciteit en eentje voor de aantallen installaties. Alleen december 2011 ontbreekt nog.

Ik heb de eerste grafiek voorzien van de maandelijkse accumulatie voor het jaar 2011 op basis van de door CWaPE gemelde maanddata. En dan krijg je deze grafiek:

De basis van deze grafiek is van CWaPE (maandelijkse progressie, ik heb wel de kleurstelling gewijzigd om de tweede reeks data goed te laten zien). Ik heb de progressie van de accumulatie van de nieuw in 2011 toegvoegde capaciteit toegevoegd, als doorzichtige brede, blauw uitgelijnde kolommen, met daarbij de accumulatie waarden in kVA (= kWac).

We kunnen uit deze grafiek twee zaken concluderen. Ten eerste was er een duidelijke neergaande trend van de bijplaatsingen zichtbaar in de maanden oktober en november. Nu kan het best zijn dat CWaPE "achter" liep met het verwerken van data, maar gezien de grafiek trend kan dat nooit "honderd" laat staan "twee- tot driehonderd" Megawatt aan nieuwe capaciteit hebben betroffen.

Ten tweede, gezien de evolutie van de accumulatie curve, die rechtlijnig eindigt (november 2011) op zo'n 96 MWac (NB: alle decentrale units), is het vrijwel onmogelijk dat eind december 2011 die lijn ergens op de door Polfliet gesuggereerde 279 MWac had moeten uitkomen (gesuggereerd omdat er over een onwaarschijnlijk bijbouw volume van 280 MW voor Wallonië en Brussel wordt gesproken).

Conclusie
Of er is in de laatste maand in Wallonië iets ongelofelijks geschied (Brussel laat ik als micro marktje buiten beschouwing, het gaat hier vooral over de harde cijfers voor de in 2011 85 maal zo grote markt in Wallonië). Of de voorzitter van de branche-organisatie in Vlaanderen heeft een ernstige blunder gemaakt. Een van beiden is waar. We zullen binnenkort zien welke uit zal komen. Solarplaza organiseert op 28 maart 2012, in de hoofdstad Brussel (die het zelf nog steeds byzonder matig doet op het vlak van zonnestroom) immers de nieuwste Solar Future conferentie waar de heer Polfliet ook zijn licht op de harde cijfers van zijn eigen markt zal laten schijnen...

Ondertussen is dus, zoals gezegd, alle cijfermateriaal op de website van PV-Vlaanderen (bij Ode) volledig en plotsklaps gewijzigd. Daar staat onder het kopje "Belgische en Europese marktcijfers" op de marktgegevens pagina de volgende passage:

"Op basis van de cijfers van de VREG en de cijfers aangeleverd door EDORA en APERe bedraagt het totale PV-vermogen in België eind 2011 ongeveer 1666 000 kW, waarvan 186 000 kW in het Waalse gewest."

Citaat onder hoofdje "Belgische en Europese marktcijfers" op de Marktgegevens pagina van PV-Vlaanderen op de Ode website.

Dat laatste getal (lees als: 186 MWac vermogen accumulatie) kan niet kloppen met de beweringen van Polfliet van PV-Vlaanderen in het Solarplaza stuk. Dus of het stukje op de website van PV-Vlaanderen is fout, wat onwaarschijnlijk is omdat PV-Vlaanderen gewoon de vergelijkbare data (voor Wallonië) van Apere heeft overgenomen op hun site. Of de bewering van Polfliet bij Solarplaza klopt niet. Beiden goed is onmogelijk. Beiden fout kan beslist, want VREG moet zeer waarschijnlijk nog enorm veel capaciteit voor Vlaanderen in 2011 (en zelfs nog wat voor voorgaande jaren) bijschrijven, gezien de reeds gedocumenteerde statistiek historie bij VREG die Polder PV zeer nauwgezet bijhoudt. M.a.w., de door PV-Vlaanderen genoemde "schatting" voor 2011 dient gewoon gelezen te worden als een nog aan significante wijziging onderhevige "tussenstand". En mogelijk komt er vanwege achterstallig onderhoud bij Wallonië ook nog het een en ander bij in de CWaPE statisieken. Maar beslist géén 185 MW die uit Polfliet's claim op Solarplaza zou moeten volgen. Of ze moeten daar stiekem wat akkers in de Ardennen vol met paneeltjes hebben gelegd waar alleen PV-Vlaanderen weet van heeft...

Voorbehoud
Ik sluit echter niet uit dat heel België in 2011 uiteindelijk met alle nog te verschijnen bijschrijvingen uiteindelijk toch 800 of zelfs meer MWac zou kunnen gaan opleveren, gezien de huidige accumulatie van 687 MWac. Maar dat moeten we allemaal nog gaan afwachten, omdat die cijfers nog helemaal niet zijn gepubliceerd. En zelfs al zou dat gaan uitkomen, blijven de huidige uitspraken van Polfliet in de Solarplaza artikelen niet kloppen met de actuele, door de autoriteiten gepubliceerde cijfers.

Tot slot - nog meer dubieus cijfer gegoochel
Dat het gecijfer bij PV-Vlaanderen wel vaker de nodige wenkbrauwen doet fronsen (Energeia berichtte over dubieuze reken technieken op 4 april 2011), wordt geïllustreerd aan de "Cijfers" pagina op de website, waar weer over de eigen Vlaamse markt staat:

"De PV-markt in 2011 bedroeg volgens de VREG 592 304 kWp in Vlaanderen."

Citaat op de Cijfers pagina van PV-Vlaanderen op de Ode website.

Opeens heeft PV-Vlaanderen, vlak nadat Polder PV alle detail gegevens over de Vlaamse markt had gepubliceerd, het hier over "kilowattpiek" (kWp) vermogen, waarbij ze bijna overal elders in hun uitlatingen over AC vermogen van de omvormers spreken (al lichten ze dat nooit duidelijk toe). Als ze met "kWp" inderdaad het enige juiste begrip "nominaal STC generator vermogen, geflasht onder standaard test condities" bedoelen, en dus DC capaciteit, gaan ze alweer met deze bewering in de fout. Want volgens VREG stond er volgens het spreadsheet gedateerd 6 februari 2012 592.340 (en niet 592.304) kW AC vermogen in die voorlopig meest recente update. En dat is beslist niet hetzelfde als het opgestelde (DC) generator vermogen. VREG publiceert uitsluitend AC vermogens van zonnestroom installaties, zoals zeer expliciet is gebleken uit een reply op vragen van Polder PV daar over (8 maart 2011, link). Ergo, afgezien van die reken- of overschrijf fout, moet ook dat beruchte "p"-tje achter "kW" weg, anders staat ook daar weer onzin.

Op de "cijfers" pagina doen ze het weer wel goed. Daar converteren ze "1 476 000 kilowatt aan PV-installaties op gebouwen" (die trouwens niet allemaal op gebouwen staan, maar wel de absolute meerderheid) naar "ongeveer 1,6 miljoen kilowattpiek (1600 MWp)", wat zou betekenen dat hier een rekenfactor DC generator : AC vermogen omvormers zou worden gebruikt van 1,084 : 1.

Berichten zowel op Solarplaza, als op Solar Future Belgium site (20 februari 2012):
http://solarplaza.com/article/belgium-solar-energy-grows-against-the-current?
http://www.thesolarfuture.be/news/2012/2/20/belgium-solar-energy-grows-against-the-current.html


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP