starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
100 kWp dak net niet gevuld
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Inspiratie: Projecten

Eerste grote Zeeuwse PV-installatie.

Hoge Hoeve krijgt een blauw dak met SDE toeslag.

^^^
Akkerbouw bedrijf de Hoge Hoeve vanuit ONO gezien, met duidelijk zichtbaar de forse biovergister aan linkerzijde, het helaas niet volledig uitgevulde PV-dak van de zuidelijke schuur er voor, en een klein stukje van de bijna geheel bedekte noordelijke schuur rechts op de foto.
Kamperland, Noord-Beveland, 8 april 2011.

Alle foto’s op deze pagina tenzij anders vermeld © 2011 Peter J. Segaar/www.polderpv.nl, Leiden (NL)

Voor inleiding tot deze pagina (meerderheidsbelang HVC in Horizon), zie bericht van 14 april 2011

Meer inspiratie? Duurzame Taal: Salderen (Vincent Bijlo); Mensen: Lennart H., Ton Peters, Dick en Netty van Reems; Projecten: Anna's Hoeve, Hoge Hoeve, Maatschap Boon, Familie Konijn, Parkschool, Lombok (Utrecht), Provinciehuis Zuid-Holland, Ecopark Waalwijk; PV-uitjes: Waarder/Zuid-Holland; "Special Operations": Fietstocht München - Roermond, Vogelperspectief, Gluren bij de buren, Victorian 154 MWp HCPV-plant; Uitdagingen: Solutra


Introductie

Alweer dik 7 maanden geleden presenteerde Polder PV het geslaagde grote 300 kWp zonnestroom project bij Maatschap Boon in Zeewolde in de windturbine rijke Flevopolder. Het was het eerste grote SDE project (NB: 3 beschikkingen van elk 100 kWp!) van het in zonnestroom gespecialiseerde bedrijf Horizon Energy B.V. uit Rotterdam. Aangezien deze projectontwikkelaar een ronduit opmerkelijke hoeveelheid SDE beschikkingen in de categorie "groot" bij elkaar heeft weten te krijgen (42 stuks voor SDE 2009, 3 voor SDE 2010 volgens de beschikkingen lijsten van SenterNovem/Agentschap NL), kunnen we nog heel wat fraaie realisaties tegemoet gaan zien. Waar Horizon dan ook zeer druk mee is dit jaar, gezien uitlatingen van commercieel directeur Peek. Zeker met de zeer stevige recente investering (75% aandeel overname van Horizon, zie aparte artikel) van het rap groeiende energieberijf N.V. HVC als rugdekking een uitermate plezante uitgangssituatie om nu volop te gaan realiseren met de kapitaal intensieve zonnestroom projecten waarbij vele honderden PV--modules per lokatie ingezet worden. Het nu co-participerende HVC is vanuit haar start in de afval verwerking onder coöperatief gemeentelijke samenwerking pijlsnel een belangrijke speler aan het worden in zowel windenergie (o.a. investeringen in het veelbesproken off-shore dubbelproject van het Duitse Bard noordelijk van Schiermonnikoog), en in biomassa vergisting. En is nu dus ook serieus in de uitermate hard groeiende markt voor zonnestroom gestapt via de participatie (bijna overname) in Horizon. Waarbij het grote voordeel natuurlijk is dat het bedrijf direct de op betreffende lokaties opgewekte hoeveelheden zonnestroom met hun leveringsvergunning (zie overzicht "vergunninghouders elektra" op Energiekamer website) kunnen gaan vermarkten, waarschijnlijk aan "groene" klanten, via ingenieuze contract constructies. Hoe HVC uit die situatie maximaal voordeel haalt (wat gegarandeerd gebeurt, anders deden ze het niet) is voorlopig een goed bewaard geheim van de smid. Want dat willen alle op de "geliberaliseerde" markt opererende leveranciers wel...

Korte pauze
Na het door mij uitvoerig beschreven project in Zeewolde is het een tijdje relatief "stil" geweest bij Horizon, wat natuurlijk alles heeft te maken met de ronduit deplorabele investerings-omstandigheden in ons land, rampzalige en onnodig restrictieve milieu ("omgevingsrecht"...) wetgeving, chaotische energie "wet"geving bomvol barrières en valkuilen, onduidelijkheden en onzekerheden (de brakke Elektriciteitswet is voor zonnestroom een ramp die nooit tot een decentrale revolutie zal gaan leiden), onbegrip (en mogelijk historisch gegroeid onbenul) bij veel gemeentelijke ambtenaren, problemen met aansluiting en invoeding op het net. En wat je maar niet kunt verzinnen wat er op je weg komt als je dit soort - let wel: voor Nederland - "grote" projecten wilt realiseren. In het buitenland lachen ze zich een bult om "maximaal 100 kWp" projecten, die schudden ze immers al jaren bij bosjes uit hun mouwen. In Vlaanderen waren er eind februari 2011 al 565 projecten met een AC (omvormer) vermogen van elk meer dan 100 kWac geregistreerd bij VREG (accumulatie, zie mijn analyse). In de voorlopige cijfers van Bundesnetzagentur voor 2010 in Duitsland was er al sprake van 7.622 nieuwe PV-installaties groter dan 100 kWp (nominaal DC generator vermogen) per stuk (Polder PV analyse)...

An die Arbeit
Maar inmiddels heeft Horizon blijkbaar de nodige "hobbels" overwonnen. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd voordat het bedrijf hun tweede grote project realisatie kon melden in de media. Dat kwam voor Polder PV echter op een ongelukkig moment, want het persbericht van HVC ontving hij op 7 april, vlak voordat hij voor een lang weekend met zijn ouders naar een familie reünie in Zeeland zou gaan. Precies op de dag dat Horizon's 2e SDE PV-project officieel ingewijd zou gaan worden.

^^^
KLIK op foto voor uitvergroting. Overzicht van de "situatie" in Kamperland. Rechts 6 van de 7 windturbines van de 2 windparkjes Rippolder (12,5 MW, jan. 2008) resp. Jacohave (9 MW, sep. 2006) zuidelijk van de Oosterschelde kering (op Noord-Beveland), in het midden de woning van de familie Dieleman (witte huis), en links een van de twee met PV-modules belegde schuren (zuidoostelijk georiënteerde daksegmenten, NW schuur hier verdekt achter de voorste), respectievelijk een nieuwe biovergister.

Maar, alsof de Goden het zo gewild hadden, bleek dat 2e project juist in die provincie te zijn gesitueerd, en wel op Noord Beveland. We hebben onze plannen om via de bekende dammen naar Haamstede (op Schouwen) te fietsen dan ook direct omgegooid, en hebben ons met o.a. de Biohummer® op de trein naar station Kruiningen-Yerseke op Zuid-Beveland laten vervoeren door Tante NS. Vandaar fietsten we langs de van kern- en kolencentrale Borssele richting Noord Brabant lopende hoogspanningsleidingen (van TenneT, betalen u en ik aan mee, of u wilt of niet). En via de Zandkreekdam (oostelijke verbinding Veerse Gat) zijn we Noord-Beveland in gereden. Al snel arriveerden we op de goede plek in het noordwestelijke deel van dat Zeeuwse, zonrijke eiland, waar ook de nodige windturbines staan, langs de Oosterschelde kering, en aan het zuidelijke aanlandingspunt van de Zeelandbrug.

^^^
Veelzijdig moet je zijn als boer in moderne tijden. Tegenwoordig passen daar zelfs zonnepanelen bij. Al zijn de op de schuren van de familie Dieleman neergevlijde 486 stuks (richting van de pijl, overkant van de weg) van iemand anders...

^^^
Persfoto van energiebedrijf HVC (wat op 7 april 2011 75% aandeel in Horizon Energy B.V. heeft genomen), van het echtpaar Dieleman voor de uit 252 stuks Suntech modules bestaande deel installatie op het dak van de meest noordelijk gelegen schuur. "Gratis" zonnepanelen op het door Horizon gehuurde, compleet schaduwloze dak, donkergroene stroom voor het bedrijf, on-site CO2 reductie, duurzame uitstraling, lucratieve SDE subsidies en een in theorie hoge marktwaarde hebbende hoeveelheid zonnestroom voor de in de zonnigste Nederlandse provincie te verwachten hoge opbrengst, grotendeels te verhandelen door HVC. Dat noemen we tegenwoordig: een "Win-Win situatie"...

Deze foto: © NV HVC/Horizon Energy B.V.

Op de boerderij van de familie Dieleman, de Hoge Hoeve*, is op twee schuren, op de daksegmenten met een oriëntatie op zuid-oost op golfplaten daken een PV-installatie aangebracht van 99,63 kWp, met multikristallijne 205 Wp modules van de met stip grootste zonnecel fabrikant ter wereld, het Chinese Suntech (volgens Photon International van maart 2011 1.585 MW fysieke productie in 2010, een ruime verdubbeling t.o.v. het voorgaande jaar). Onder een overkapte alkoof is aan de vertikale gevel van de noordelijke schuur een batterij van 9 stuks Sunny Mini Central (SMC) 10000TL-10 omvormers aangebracht. Inclusief de complete bedrading, schakel apparatuur, en overspanningsbeveiliging. En een hypermoderne digitale driefase ("3 Ph-4 Wire") bruto productiemeter met GPRS communicatie protocol (van het bekende Sloveense bedrijf Iskra) van het nog steeds niet van "multi-utility" leverancier Delta afgesplitste, gelijknamige netbedrijf. En, uiteraard een SMA Webbox waarmee Horizon/HVC op afstand alle productie resultaten en veel meer informatie (string vergelijkingen etc.) kan uitlezen en intensief kan monitoren.

Er wordt ingevoed op het net van Delta netbeheer, nadat het eigenverbruik van de Hoge Hoeve is afgetrokken (NB: uiteraard na de BPM, die immers de voor SDE subsidie relevante hoeveelheid opgewekte zonnestroom dient vast te leggen). Volgens HVC zou het eigenverbruik neerkomen op ongeveer een kwart van de totale te verwachten productie ter plaatse (nog niet precies bekend hoe dat is berekend). De complete installatie van dit voor hen eerste grote PV-project is gedaan door Delta Infra, wat natuurlijk een goede zaak is. Want als we de door sommigen zwaar gepushte dreigende kernenergie "renaissance" willen ombuigen, moeten de bedrijfsonderdelen van de co-exploitant van de hopelijk enig blijvende kerncentrale van Nederland (Delta binnen EPZ) natuurlijk wel maatschappelijk bezien "geaccepteerd" werk kunnen doen. Ten bate van de decentrale hernieuwbare stroom revolutie, uit der aard, die door miljoenen letterlijk en fysiek mee gedragen kan en beslist zal worden. Veel leuker ook. Elke installatie situatie weer anders, en in potentie zijn er duizenden projecten te realiseren. Decentraal is leuk en genereert een hoge potentie aan nuttige en hoogwaardige, lokale werkgelegenheid. De "license to operate" krijg je d'r dan vanzelf bij, mits decentrale opwekking bij de burgers zelf ook maximaal financieel en juridisch zal worden gefaciliteerd (tot nu toe nog steeds een utopie in ons land).

Specifieke opbrengst in zonnig Zeeland
HVC zal de op het net gezette overschotten aan zonnestroom verder vermarkten. Ze rekenen in die typische, veelgebruikte omfloerste frase met een jaaropbrengst die equivalent zou zijn aan het verbruik van "dertig gezinnen" per jaar, wat zou neerkomen op een jaarproductie van 105.000 kWh (bij navraag door PPV bij HVC schijnt er met 3.500 kWh/HH te worden gerekend). Dat zou betekenen dat HVC/Horizon Energy zou rekenen met een specifieke opbrengst van maar liefst 1.054 kWh/kWp.jaar. Ik heb nog nooit eerder zo'n hoge specifieke opbrengst opgave gezien, die beslist niet erg ver bezijden de zonnige Zeelandse praktijk zal hoeven te liggen. Solarlin in het iets zuidelijker gelegen Vlissingen bewijst immers al jaren dat er in die provincie beslist 1.000 kWh/kWp.jaar gehaald kan worden (NB: bij pal zuid georiënteerd PV-systeem). En met een grote, efficiënte installatie zoals op de Hoge Hoeve, met geoptimaliseerde systeem opzet en hoogwaardige omvormers kan, zelfs op een zuid-oost georiënteerd dak, een hoge specifieke opbrengst worden gehaald. Volgens de bekende instralingsschijf zou bij een hellingshoek van minder dan 30 graden (meting vanaf foto zijkant van het dak: plm. 27 graden) en ZO oriëntatie grofweg 94% van maximale instraling kunnen worden ingevangen. Misschien dat de haalbare opbrengst wat meer omlaag moet worden bijgesteld (950 kWh/kWp.jaar?), maar dat is nog steeds fors hoger dan de "factor 0,9" die ik ter plekke te horen kreeg van een medewerker van Delta Infra. Waarmee hij waarschijnlijk bedoelde: een specifieke opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar, het was het eerste grote PV-project voor deze medewerker. Die verbaasd was toen ik claimde dat in Zeeland veel hogere opbrengsten gehaald kunnen worden.

Jammer alleen weer dat de door mij zo vaak inhoudelijk beschimpte SDE regeling de subsidie maximeert op die bezopen lage 850 kWh/kWp.jaar, en dat je verder niks krijgt voor de meerproductie van zo'n installatie (alleen de "marktwaarde" van elektriciteit, die in ons land met dreigende overproductie massief fossiel is bepaald, en dus ultra laag is). Je woont in NEEderland of niet, toch?

SDE beschikking leidt tot hoofdschuddende "onderbenutting"
Dit verder prachtige project illustreert feilloos tot welke absurditeiten de SDE regeling - ontworpen en uitgevoerd door Economische Zaken - in de harde praktijk leidt. M.b.v. foto's van het dak kon ik vaststellen dat er grofweg nog zo'n 90 tot 100 modules op de niet bezette dakvlakken geïnstalleerd hadden kunnen worden op deze project lokatie. Wat de totale te installeren capaciteit zeker op zo'n 118 kWp had kunnen brengen met het gekozen module type. 19% meer vermogen (en dus output). Echter, de SDE (2009 en 2010) was gemaximeerd op 100 kWp en er mocht geen Wattpiek overheen worden aangevraagd of aangebracht, op straffe van nietig verklaren van de beschikking door Agentschap NL.

Er was dus gewoon niet meer mogelijk, tenzij er voor deze specifieke lokatie meer dan een aanvraag zou zijn gedaan (zoals destijds voor Maatschap Boon, met geluk, goed is uitgepakt, met 3 beschikkingen voor in totaal 300 kWp). Met het zeer grote risico dat dan slechts een (of zelfs geen) aanvragen "beschikt" had kunnen worden, afhankelijk van het resultaat van de notariële trekking uit de nationale subsidie tombola. De SDE leidt dus in dit soort gevallen tot inefficiënte benutting van kostbare dak ruimte, is derhalve beslist géén innovatie (lees: output) bevorderaar ondanks de constante stroom ministerieel gehuichel en retoriek daar over. Ik zou hierbij gaarne het in ambtelijke kringen in andere opzichten gebezigde principe "onderbenutting" willen gebruiken als uit de door de SDE condities volgende praktijk toestanden.

Als hetzij Horizon, hetzij de familie Dieleman zelf, alsnog tot invulling van de resterende dakdelen over zou willen gaan (en waarom zouden ze dat niet willen? Zonnestroom opwekken is verslavend en een zeer maatschappelijk wenselijke activiteit!), moeten er ingewikkelde kunstgrepen worden uitgehaald. Om in de nu bestaande situatie zonder problemen voor de reeds "beschikte" en gerealiseerde SDE installatie (en mogelijk weer eens kafkaëske "discussies" met de Agentschap NL ambtenaren), in te kunnen voeden op het net. Dat kan alleen maar met totaal onnodige en overbodige extra inzet van middelen, financiën (extra meters [incl. "huur"], bekabeling, moeizame "onderhandelingen" met netbeheer), en peperdure arbeidsuren, als dat allemaal al zou lukken. Depressies opwekkende, totaal onnodige complicaties, juist veroorzaakt door een regeling die zou moeten "stimuleren". De conclusie moet waarschijnlijk zijn dat de op deze project lokatie niet door zonnepanelen bezette, juist uitstekend geschikte, volledig onbeschaduwde dakdelen voor minimaal 15 jaar als "verloren kansen" zullen moeten worden afgeboekt voor de toepassing van hernieuwbare energie opwekking. Kansen die in Duitsland of Vlaanderen gewoon nu al ingevuld hadden geweest onder niet restrictieve condities, met een zeer productief, "full-power" eindresultaat en fysieke realisatie van "klimaatdoelstellingen". Hiervoor onze niet gemeende "dank" aan ons zogenaamde "innovatie" ministerie EL&I. Die daar waarschijnlijk nooit politiek op zal worden afgerekend, gezien de teneur van het zoveelste rampkabinet op energie- en milieugebied...

Voor de goede orde, en voor wie dat nog niet had begrepen: Horizon Energy B.V. treft hier geen enkele blaam. Ze moesten roeien met de riemen die ze hadden, en 100 kWp was onder de vigerende (nog steeds geldende) SDE condities het maximaal haalbare op deze lokatie.

^^^
Blik vanuit het zuidoosten, links biovergister, rechts de ZO georiënteerde zuidelijke schuur, met net er boven uit stekend de bovenrand van de aan noordelijke zijde staande tweede schuur. Op de achtergrond 3 van de 5 Nordex 2,5 MW windturbines van het 12,5 MW Rippolder windpark op de NW punt van Noord-Beveland. Links naast de boom het reclamebord van Agentschap NL die natuurlijk apentrots is op dit geslaagde SDE project. Nog een heleboel te gaan. Jammer dat bovenstebeste brave burgers niet zo'n gratis bord voor de deur krijgen als ze hun met veel moeite verworven SDE beschikking eenmaal hebben verzilverd, en wel in zijn voor een feestje als de - hopelijk - Ferrarismeter achteruit gaat draaien...

^^^
KLIK op foto voor uitvergroting. De fraaie, met PV-modules bedekte dubbelschuur vanuit de aardappel akker aan de zuidzijde. Links de twee zeer handige schaarliften waarmee hele leuke foto's vanuit vogelperspectief kunnen worden gemaakt (zie verderop). Rechts het irritante, niet bedekte stuk golfplaat dak van de zuidelijkste schuur.

^^^
Notabelen hebben altijd voorrang. Dat was zo in het verleden, dat is zo in het heden, en het zal altijd zo blijven. Zij moeten immers de "nare scherpe randjes" en "hobbels" gladstrijken die veel projecten (zeker in het op het gebied van regelgeving volledig dichtgetimmerde Nederland) vaak op hun lange weg tegenkomen. Dus mogen ze het eerst in de schaarlift. No problem, ere wie ere toekomt. Rechts commercieel directeur Michel Peek van project ontwikkelaar Horizon Energy B.V., links op de voorgrond provinciaal gedeputeerde GroenLinks Marten Wiersma (die vlak voor een wisseling van de wacht staat bij de provincie), en direct achter hem, ietwat verscholen, burgemeester Henny van Kooten van Noord-Beveland, trots om Zeeland's grootste PV-project in zijn gemeente te hebben.


^^^
Handige dingen, die schaarliften. Mooi uitzicht verzekerd, en een unieke kans voor een mooie fotoshoot!
Links rand van de biovergister.

^^^
KLIK op foto voor uitvergroting. Wat een prachtig uitzicht! Hier op de ZW. rand van de achterste (meest noordelijke) schuur, met een irritant open stukje dak (zie commentaar SDE beschikking), en op de achtergrond naast turbines van het Rippolder windpark de typische pilaren van de Oosterschelde kering (Hammen gedeelte). Een collega op de tweede schaarlift werd, door mij opgestookt, per modern telecommunicatie middel (waarschijnlijk een I-phone o.i.d.) gesommeerd, geen schaduw te werpen om te voorkomen dat de productie van een hele string op deze prachtige dag fors zou wegvallen... Een stukje van een van onze fietsen ("CO2 neutraal naar leuke openingsfeestjes") is net aan te zien.

^^^
KLIK op foto voor uitvergroting. Impressie van het dubbele PV-dak vanuit de meest zuidelijke schaarlift. Screendumps uit een filmpje wat ik maakte m.b.v. de digitale camera. Uiteraard zijn de schaduwen van de schaarlift kooien maar tijdelijk, dat wil je niet op zo'n mooie installatie hebben tijdens de "standaard" gebruikscondities op dit soort fantastisch mooie, zonnige lentedagen.

^^^
Lange tijd "on-Nederlands" uitzicht, al kan het altijd veel beter natuurlijk. Meest zuidelijke schuur met helaas (aan de NO zijde, rechtsboven op de foto) een niet volledig met zonnepanelen uitgevuld golfplaten dak. Gevolg van typisch Nederlands SDE subsidie leed (zie aldaar in hoofdtekst). De multikristallijne Suntech modules zijn in "landscape" oriëntatie op vertikale liggers gemonteerd, met voldoende hoge ventilatie spleet om oververhitting (en dus: rendements-verlaging) van de panelen zoveel mogelijk te voorkomen. Standaard praktijk, al is het hier wat heftiger qua schaal dan op een willekeurig particulier dak.

^^^
In schuren, waar vooral landbouw apparatuur staat opgesteld, en waar mensen slechts kort verblijven, is er geen bittere noodzaak voor grote hoeveelheden daglicht. vandaar dat de (standaard aangebrachte?) kunststof daglicht vensters in het golfplaat dak gewoon met modules zijn bedekt, zoals uit deze foto genomen binnen in die schuur blijkt. De individuele cellen van de heftig door de zon bestraalde, op het daglichtvenster liggende PV-panelen zijn net aan te onderscheiden, dwars door het kunststof van het "raam", en de backfoil van de modules heen.

De spleet tussen de modules is in werkelijkheid veel kleiner dan hier lijkt, de foto is immers recht tegen de zon in genomen en de luchtspleet straalt dan ook compleet over.


^^^
De "werkpaarden", deel van de bruinig gekleurde 10000 SMC omvormers van de grootste omvormer fabrikant ter wereld, het Duitse SMA. Mooi weggewerkte bekabeling, en alles wat er nog meer nodig is om zo'n leuke installatie veilig aan het net te koppelen en te bemeten. Dat kun je wel overlaten aan het infra bedrijf van de co-exploitant van Neer'lands enige kerncentrale... Foto genomen door mijn partner. Wij waren extra "feestelijk" gekleed in kleurige fietskledij, want eigenlijk was dit bezoek voor ons een onverwachts "extra'tje", tijdens de aanloop van een familie weekend elders in de provincie...

^^^
KLIK op foto voor uitvergroting. De complete omvormer opstelling, aan een muur onder een grote alkoof/carport (natuurlijke ventilatie), netjes afgewerkt, met rechts de meter, overspanningsbeveiliging, etc.

^^^
Detail van de "eindfase" elektronica van het PV-systeem op de Hoge Hoeve, tussen omvormers en de netaansluiting van Delta netbeheer. Links kastje voor de SMA Webbox, midden doorlus kast van alle DC inputs van de 9 omvormers (onderaan: alle kabels afzonderlijk gecodeerd), rechts van het midden DC-hoofdschakelaar (positie "On") en overspanningsbeveiliging, rechts nog net rand van kast met de bruto productie meter. Alles in brandwerende Halyester kasten en keurig verzorgd met kabelgoten.

<<<
De hypermoderne driefase Iskra Bruto Productie Meter met GPRS uitlees mogelijkheid voor het vastleggen van de complete productie van decentraal opgewekte zonnestroom op deze lokatie. Pikant detail (inzet): meter geïnstalleerd door Delta Infra. De onderhoud- en installatie tak van het "multi-utility" productie- en levering energiebedrijf wat nog steeds minimaal een kerncentrale erbij wil in Nederland. Op risico van de samenleving. Dat kun je van de hier aangebrachte 486 stuks zonnepaneeltjes niet zeggen. Die gaan na gedane arbeid (misschien wel pas na 30 jaar) linea recta naar de recycling, wie weet tegen die tijd in een vrachtauto rijdend op bio-olie. Zonder door de Staat gefinancierde beveiliging of "containment vessel" van dik, straling werend beton of staal.

^^^
Detail van de AC bekabeling richting het net van Delta netbeheer. L1-3 zijn de 3 fases. Altijd leuk, die dikke netkabels (doet me denken aan het exemplaar in het Provinciehuis van Zuid-Holland, in de residentie...). De dunnere kabel komt van de bruto productie meter (aparte kast). Links de aarding.

^^^
Het Duitse SMA heeft niet stilgezeten de afgelopen jaren. Ze hebben altijd al een ware kermis aan uitlees mogelijkheden gehad van hun spectrum aan geavanceerde omvormer systemen. Het nieuwste speelgoed heet de Webbox, waarmee u al uw natte data dromen in vervulling kan doen laten gaan. Gewoon, thuis, vanuit uw luie stoel. Of, in dit geval, op het kantoor van Horizon Energy in het bijna 70 kilometer van Kamperland verwijderde Rotterdam...

^^^
Alsof het allemaal nog niet genoeg is op de Hoge Hoeve, is er ook een nagelneue biovergister aanwezig op het terrein. Dat is (ook) geen amateuristische hobby, want daar komen uiteraard giftige (ammoniak) en explosieve (methaan) gassen bij vrij. En dat moet allemaal in goede en veilige banen worden geleid. Met bijbehorende waarschuwingsstickers. Hernieuwbaar is het wel, al moeten daar bij zeer grote, intensieve (veeteelt) bedrijven elders in het land wel af en toe de nodige vraagtekens bij worden gezet (als je er "duurzaam" mee zou willen bedoelen). Geldt niet voor dit relatief kleine akkerbouwbedrijf.

Groen gas en groene zonnestroom. Dass schmeckt nach mehr!


"Van Steensel merkte op dat alle partijen iets aan het project verdienen, al is het geen vetpot."

Citaat uit bericht van Jurgen Sweegers over dit project, van Steensel is directeur Duurzame Energie van HVC, die 75% belang in projectontwikkelaar Horizon Energy heeft genomen (Energieenwater.net, hier)

 

Project data

Boerderij de Hoge Hoeve, noordoostelijk van Kamperland (westelijk van Wissenkerke) gelegen in Noord-Beveland (prov. Zeeland). Boerderij eigendom van de familie Dieleman.
Totale installatie grootte 99,63 kWp (STC).
486 stuks multikristallijne Suntech 205 Wp modules (1,482 x 0,992 = 1,47 m²). Totale module oppervlakte 715 m².
Modules verdeeld over twee ZO. georiënteerde dakvlakken, plm. 27 graden hellingshoek.
Golfplaten dak met daglicht vensters, enkelvoudige alu profielen op stokschroeven, modules landscape georiënteerd (10 rijen resp. 7 rijen hoog). Modules over daglichtvensters heen gemonteerd (geen uitsparingen).
252 stuks op de meest noordelijk gelegen schuur, 234 stuks op de meest zuidelijke. Daken vanwege beperking SDE beschikking niet volledig uitgevuld, met name het zuidelijke dak mist een groot stuk potentie invulling.
9 trafoloze omvormers van Duits wereldmarkt leider SMA, type SMC 10000TL-10 (totaal 90 kWac), zie SMA site. Uitlezing via Webbox.
1 SDE beschikking ontvangen eind 2009 (100 kWp STC vermogen max.). Door aanvrager en uitvoerder Horizon Energy B.V.
Digitale driefase bruto produktie meter ISKRA met GPRS uitlees mogelijkheid.
Geprognosticeerde jaaropbrengst "equivalent aan jaarverbruik 30 huishoudens", wat bij 3.500 kWh/HH.jaar een opbrengst van 105.000 kWh/jaar tot gevolg zou hebben. Een hoge specifieke opbrengst van 1.054 kWh/kWp.jaar (NB: bij ZO oriëntatie). Polder PV is zeer benieuwd of dat uit zal komen of mogelijk te optimistisch is ingeschat.
Geprognosticeerde vermeden CO2eq. uitstoot minstens 30 jaar 50.000 kg. CO2/jaar. Dat zou neerkomen, bij uitgangspunt 105.000 kWh/jaar productie, op een rekenfactor van 476 gram CO2/kWh. Agentschap NL rekent echter in de laatste rapporten met 608 gram CO2/kWh afgeleverd aan de eindverbruikers, dus hier lijkt Horizon/HVC zich "arm" te rekenen. Tenzij ze van andere emissiecijfers uit gaan.
Huur constructie: verhuur dak Hoge Hoeve á € 4.000/jaar, deel (25%) op eigen dak opgewekte groene stroom voor schappelijke prijs (onbekend) ingekocht, rest plus SDE subsidie gaat naar Horizon Energy B.V., die weer stroom door verkoopt aan energiebedrijf HVC.
Suggestie tegenwerking regionaal e-bedrijf Delta (zie Sweegers' site, log-in opvragen). Onbevestigd.
Veel soortgelijke Horizon Energy projecten in verregaande staat van planning of reeds in uitvoering. Zie apart bericht.

Tot slot
Polder PV biedt trouwens nogmaals via deze weg zijn excuses aan, aan de arme mevrouw van het door HVC ingehuurde catering bureau. Tijdens een van de intensieve discussies over de gang van zaken rond zonnestroom in Nederland gesticuleerde de webmaster zo driftig met zijn extremiteiten, dat hij het dienblad met de jus d'orange uit haar handen sloeg toen ze dit wilde aanbieden aan ondergetekende (hij zag haar niet aankomen). Met nogal dramatische gevolgen voor haar nette kleding en kapsel. En dat nota bene zonder officiële uitnodiging, we kwamen "alleen maar even buurten" (het werd anderhalf uur)... Sorry. Uit het diepst van mijn hart...

* Doet een beetje denken aan de naam van de voormalige minister van Economische Zaken die de door de eigen beleidsambtenaren verzonnen en in elkaar geflanste, vreselijke SDE regeling in haar onofficiële demissionaire periode openlijk de grond in stampte. En die later dit jaar voor een van de meest in fossiele en nucleaire belangen gedrenkte internationale organisaties ter wereld gaat werken (IEA).


publicatiedatum: 14 april 2011. Peter J. Segaar/Polder PV. Correcties en aanvullingen gaarne naar de webmaster, waarvoor dank!


© 2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)