starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
collectieve aankoop analyse VEH actie
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

1.2.3 zonne - energie (VEH). De actie, het verloop, en de achtergronden actueel

10.000 inschrijvingen, 2.500 first come first serve worden bediend.
Vervolgactie bijna opgeleverd. Derde actie gepland.

Introductie

Maximaal profijt voor VEH klanten tweede en vooral, derde inkoop actie 11 maart 2013
Short update van OHS 4 maart 2013
Update stand van zaken 123 Zonne-energie - actie 3 gaat rollen 13 februari 2013
Jaarafronding VEH acties 25 december 2012
Stand van zaken 1.2.3 zonne-energie (VEH) 22 oktober 2012
Niet verrassende winnaar ronde II, op naar ronde III... 6 september 2012
Tussenstand ronde 1 en aanvragen 2e ronde 24 augustus 2012
Vereniging Eigen Huis voorgoed "verloren": nieuwe PV-actie 5 mei 2012
Tussenstand verloop VEH actie 5 april 2012
Goed nieuws voor VEH - en Oskomera, en installateurs 23 maart 2012
Glitch in aanmeldingsprocedure 23 maart 2012
Resultaten eerste VEH / 123 zonne-energie actie 21 maart 2012
Gemopper over VEH actie: slechts plaats voor 2.500 bestellers... 21 maart 2012
Nog even wachten op de aanbieding bij VEH... 16 maart 2012
Winnaar VEH inkoop actie reeds bekend 29 februari 2012

"Vandaag de brief van Agentschap NL ontvangen, dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd en dat binnen 2 weken het maximale bedrag zal worden overgemaakt.

We zijn uiteindelijk toch afgestapt van het 123-zonne-energie collectief en hebben nu een maatwerkofferte die nog goedkoper is ook. Eind augustus zullen er 2 sets van 6 ET panelen icm SMA omvormers (totaal 2,88 kWp) worden geïnstalleerd."

VantageR op GoT Duurzame Energie, 15 juli 2012, besluit er toch maar van af te zien omdat er een marktverstorende actie van Rijkswege overheen kwam gewalst, waar op werd ingegaan (met verrassend snel resultaat)...

Ook een leuke, na bekend worden prijzen tweede actie, op GoT (waar zeer vaak systeemprijzen worden genoemd waar menig "aanbiedingsactie" van verbleekt, maar daar zit natuurlijk ook veel DHZ spul bij...):

"... aaah, ik weet nu niet meer wat ik moet doen. De 123zonne-energie actie lijkt me toch te duur omdat ik zelf de installatie wel kan doen. Dan zie ik hier prijzen door het forum vliegen die substantieel lager liggen dan mijn offertes... *kreun*. Als ik nu gewoon 12 paneeltjes met omvormer, click-fit en kabel wil hebben, dan moet dat toch niet moeilijk zijn? Liefst black panelen, mijn vrouw wil ook wat .

Back to the drawing board."

Looney11 op GoT Duurzame Energie, 7 september 2012.Introductie

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft in 2012 haar eigen zonnestroom systeem inkoop actie opgezet. Curiosum daarbij is dat die actie volgens VEH zelf zou zijn opgezet "in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties". Een ministerie wat niet bekend staat als participant in, of kennis van zaken hebbend op het gebied van gecompliceerde zaken als de energievoorziening (dat zou namelijk EL&I moeten zijn, en zijdelings, want inmiddels onbetekenend, "VROM" onder de harde IenM infrastructuur paraplu).

Maar dat daargelaten. Aangezien VEH als een machtige organisatie wordt gezien, met hoge maatschappelijke impact, is er veel moeite gedaan om een betrouwbare partij te krijgen uit een soort van ballotage. Eerst werd een richtbedrag opgesteld, daarna werd een offerte bij enkele partijen uitgezet die daarop konden "bieden". En daaruit rolde dan de uiteindelijke winnaar. Wat natuurlijk helemaal geen verrassing werd, want er zijn slechts een handvol partijen in Nederland die dit soort volumes (eerste actie: 2.500 huizen, afronding gepland november 2012) aan kunnen zonder kleerscheuren. Wel werd er nog een "screening" door KEMA overheen gedaan om de schijn van kwaliteit te verhogen. Tja, als al bekend is dat de grootste zonnecellen/module fabrikant ter wereld (Suntech), en de grootste omvormer fabrikant op deze planeet (SMA) er uit zouden rollen, onder de hoede van een van de meest succesvolle project- en installatie bedrijven van Nederland, wat heeft dat dan nog voor toegevoegde waarde? Mag u verder zelf invullen.

Gaande de "biedingsoperatie" had VEH middels de "1.2.3 zonne-energie" actie website een portal lopen waarop een stortvloed aan vragen werd gesteld door belangstellenden (niet altijd de meest snuggere vragen, en ook zeker in het begin erg veel van het niveau "zonne-energie wordt toch niks, laat ik eens lekker gaan zitten z**ken hier"). De webmaster van Polder PV is daar onder de nick "poldermenneke" nogal actief geweest om wat kwalitatieve en altijd inhoudelijke reacties neer te zetten. Zoals hopelijk bekend heeft poldermenneke geen enkele (financiële) relatie met VEH, de webmaster is zelfs een doodordinaire huurder die nooit een eigen huis heeft bezeten. Wel heeft PPV een informatie lijntje uit staan naar een betrokkene, om over en weer te leren van fouten en misinterpretaties. Dus dat is allemaal, zoals gebruikelijk bij alle activiteiten van het "burger collectief Polder PV" liefdewerk oud papier geweest. Om de nationale geesten een beetje op te voeden in de nooks and crannies van zonnestroom, zullen we maar zeggen. Service to the people.

Op deze pagina verder de berichten die ik eerst op de standaard PV nieuwspagina's had opgenomen, en die nu bij elkaar zijn gezet (23 maart 2012). Meer nieuws over deze en eventuele vervolgactie zal, indien relevant, ook op deze pagina worden opgenomen. Voor informatie vanuit de organisator zelf verwijs ik uiteraard naar hun website. Als ik ergens kritiek op heb, zal ik die ook, beargumenteerd, hier publiceren. Zoals bij alle "grote" acties die ik tot nu toe van gepaste afstand heb bekeken (WWZ, ZZD).

De webmaster van Polder PV.

Introductie pagina "Zelf energie opwekken met zonnepanelen" bij VEH
http://www.123zonne-energie.nl/home/ (actie site van VEH / zonnepanelen)


11 maart 2013. Maximaal profijt voor VEH klanten tweede en vooral, derde inkoop actie. Ik heb het al gesignaleerd: De plots aangekondigde "lage BTW" heffing op arbeidskosten zou direct opgepikt worden door alle zonnepaneel aanbieders om extra te gaan scoren met lage prijzen. Zo ook Vereniging Eigen Huis, die gewoon laag BTW tarief (6 i.p.v. 21%) gaat rekenen voor alle nog niet geholpen klanten waar vanaf 28 februari nog "diensten" (installatiewerk) moesten worden verricht (zie voorwaarden). Dat zijn nog slechts enkele installaties van de tweede ronde, volgens de laatste berichtgeving over die actie. En betreft alle deelnemers uit de derde ronde, die pas met het versturen van de persoonlijke offertes is begonnen.

Zo wordt duidelijk uit een mededeling van Oskomera Home Solar, de uitvoerder van (al) de VEH projecten tot nu toe:


^^^
KLIK
op bovenstaand plaatje voor uitvergroting
Rode onderstreping van Polder PV.

© 1.2.3 Zonne-energie/VEH (update Oskomera Home Solar op de "energie community"
van de actie, 8 maart 2013)

Importheffing "niet aan deelnemers doorbelast"
Een mooie staaltje van opportunisme staat onder het kopje "Importheffing" in bovenstaande screendump van het forum onderdeel van de 1.2.3 Zonne-energie actie van VEH. Daar wordt verwezen naar de dreiging van (let wel: onderzoek naar) "met terugwerkende kracht" in te stellen anti-dump heffingen voor Chinese modules door de Europese Unie (zie mijn uitgebreide artikel). En die volgens OHS maar liefst tot verhogingen van 250 tot 1.000 Euro zouden kunnen gaan leiden (6-24 modules) als die daadwerkelijk "met terugwerkende kracht" zouden worden ingevoerd (vanaf 6 maart 2013).

OHS doet het hier voorkomen alsof met Vereniging Eigen Huis zou zijn "afgesproken" dat ze die heffingen niet zouden gaan "doorbelasten". En daarbij gesuggereerd wordt dat de initiatiefnemer cq. uitvoerder "coulance" jegens de klanten zouden gaan bedrijven. En zelf een fors financieel risico op hun schouders zouden gaan nemen ten faveure van de klanten. Ten eerste zou dat nogal bizar zijn, omdat ze van tevoren contracten laten ondertekenen voor een vaste systeemprijs, eventueel aangepast aan meerwerk m.b.t. eigenaardigheden in de persoonlijke situatie. Dat heeft niks met EU heffingen achteraf te maken, en kan derhalve bij een "ordentelijke bedrijfsvoering" niet contractueel worden ingevoerd. Dat "mogelijke heffingen risico" dragen de organiserende (VEH) cq. uitvoerende (panelen importerende, OHS) partners. En dat zou je helemaal niet op gecontracteerde klanten mogen afwentelen. Dat heet gewoon bedrijfsrisico.

Mogelijk de echte reden van "niet doorbelasten" veel platter
De reden van die vermeende coulance aan de VEH klanten (bijna uitsluitend de "actie 3 klanten" betreffend), is waarschijnlijk veel platter, en dat heb ik in een voetnoot al in een vorig bericht gemeld. Want Oskomera heeft al in november 2012 (!) een contract met leverancier China Sunergy (CSUN, ook de preferred partner in China voor Minnesma's Wijwillenzon.nl project) getekend voor de levering van 7 MW aan zonnepanelen, waarbij zeer expliciet Vereniging Eigen Huis als te beleveren partij werd genoemd. Het hier onder gelinkte persbericht is van 15 november vorig jaar. De tweede actie liep al volop, de derde had grote kans van slagen voor OHS, en ze zijn als bedrijf in Nederland (en daarbuiten actief) zo groot dat een eventueel niet aan VEH klanten verkocht overschot (of bij het kiezen van een andere leverancier voor VEH 3) zo zou worden weggezet via een ander kanaal. Dat kan het grootste PV-bedrijf van Nederland relatief makkelijk opvangen. De meeste andere bedrijven absoluut niet. 7 MWp kostte op de wereld spotmarkt voor Chinese kwaliteitsmodules november vorig jaar toch al gauw (bij €ct 56/Wp volgens PVxchange.com) zo'n 4 miljoen Euro. Dat hebben veel NL PV-bedrijven niet eventjes op de plank liggen...

Als we er van uitgaan dat VEH actie 3 weer zo'n 2.000 kopende klanten oplevert die elk weer zo'n 11 modules van 250 Wp aanschaffen, zou het voor die 1.2.3 Zonne-energie actie om slechts 5,5 MWp gaan, 79% van het bij CSUN door Oskomera al lang geleden gecontracteerde volume. Het zou me hogelijk verbazen als Oskomera, met de kennis van de wereldmarkt die zij hebben, en met dreigende heffingen (en forse afzet via VEH) in het vooruitzicht (U.S.A. als "lichtend voorbeeld"), die modules niet meteen naar Rotterdam heeft laten verschepen. En volgens mij staan die CSUN panelen dan ook al lang, ingeklaard en wel, hoog en droog, mogelijk zelfs al een paar maanden, ergens in een magazijn van of voor Oskomera te wachten. Totdat de contracten bij de VEH klanten zijn getekend en de installatiedatum bekend.

Ergo: niks "niet doorbelasten naar VEH klanten". Dat is waarschijnlijk helemaal niet opportuun bij de 1.2.3 Zonne-energie actie. Want die modules waren óf allemaal al binnen, en voor een eventueel nog niet voor 6 maart 2013 geleverd restant nemen OHS en VEH het "risico" (op terugwerkende kracht heffing van de EU). Óf, m.i. veel waarschijnlijker, die 7 MW van CSUN stond mogelijk eind vorig jaar of begin 2013 al lang, ingeklaard en wel, veilig geparkeerd in Nederland. En dan zullen die 28.000 PV-modules in dat geval helemaal niet onder een "terugwerkende kracht heffing die EU mogelijk in gaat voeren" gaan vallen. Ze vallen er dan sowieso buiten, omdat ze ver voor 6 maart 2013 zijn ingeklaard... Dus valt er ook niks "met terugwerkende kracht" te verhalen op die zending "namens de EU". Concluderend moeten we in dat geval zeggen: een mooi marketing verhaaltje van OHS/VEH. Waarbij de feiten echter niet lijken te worden benoemd.

In dat waarschijnlijke geval: een forse dosis geluk voor VEH, dus. Maar pech voor alle veel minder kapitaalkrachtige partijen. Oskomera wordt financieel gesteund door Rabobank, waarvan Rabo Private Equity in 2008 zelfs een substantieel belang heeft genomen in het bedrijf. Andere PV-leveranciers in de NL markt konden zich dat soort grote, fors liquide middelen kostende volumes inkopen "voor een eventuele registratie datum" helemaal niet permitteren. Dat had ze de kop kunnen kosten... En dus is dit de zoveelste "marktverstoring" die we hebben in onze chaotische PV-markt. Daar zijn er heel erg veel van. De Nederlandse markt is nog steeds onvolwassen en rolt van de ene groeistuip in de andere.

Persbericht China Sunergy (CSUN) 15 november 2013
Oskomera Home Solar VEH actie 3 update 8 maart 2013
Tweet 1 en Tweet 2 deden al vermoeden welke kant het op ging bij VEH... 5 maart 2013 (1 dag voor ingang registratie datum Chinese modules, lees ook de reacties daar...)

Solar Magazine, 11 maart 2013, meestal zeer goed ingelicht met nieuws uit de branche, gaat in het geheel niet in op de waarschijnlijke reden van het "niet naheffen" bij VEH klanten 11 maart 2013


4 maart 2013. Short update van OHS.

 • Ronde 1: nog 2 installaties in wachtlijn (gepland), rest opgeleverd
 • Ronde 2: 27 installaties nog niet ingepland (afspraak hangende)
 • Ronde 3: persoonlijk aanbod wordt deze week verstuurd.
 • Opties ronde 3: multikristallijn 250 Wp China Sunergy module of naar verkiezing zwart monokristallijn exemplaar.
 • Standaard Growatt omvormers (Chinees, in Photon zijn 2 middenklassers als "gut" getest). Naar verkiezing SMA mogelijk (Duits).
 • 3 monitoring mogelijkheden: Plugwise, Growatt Shine Vision (display huiskamer: basaal monitoring), of uitgebreide betaalde Plugwise variant (op afstand uitleesbaar buitenshuis).
 • Er zijn hardware leveringsproblemen bij Plugwise waar OHS achteraan zit.

OHS op VEH "energiecommunity" forum (4 maart 2013)


13 februari 2013. Update stand van zaken 123 Zonne-energie - actie 3 gaat rollen. N.a.v. een nieuwe opmerking op de VEH site met hun doorlopende 123 zonne-energie inkoop project, heb ik mijn contactpersoon om opheldering gevraagd. De opmerking luidt (mijn vetdruk): "In de week van 18 februari verwachten wij u uw aanbod van de winnaar Oskomera Home Solar toe te kunnen sturen."

En ja, uit de laatste ronde is, zo is inmiddels bevestigd, het dus wederom, voor de derde maal op rij, Oskomera gelukt om de concurrentie voor te blijven... Het was weer "een spannende veiling" volgens mijn contactpersoon. Maar het bedrijf kent uiteraard de markt als geen ander en weet kennelijk precies die offerte te doen waarvan ze weten dat de schaarse andere partijen er niet "omheen" (cq. "onderdoor") zullen kunnen bieden. Ze hebben (veel) grotere reserves dan de meeste andere partijen, een stevige bank achter zich (Rabobank). Dus als het te bont wordt met de biedingen, kunnen zij net dat stapje verder gaan wat anderen niet meer kunnen - of durven...

Over prijsstellingen wordt later gecommuniceerd door VEH. Ondertussen wordt er met mensen van VEH, de nodige IT-mensen, en Oskomera zelf, hard gewerkt om alle 10.000 inschrijvers een zogenaamd "persoonlijk aanbod" te kunnen doen. Daartoe zijn eerst wat testen gedaan om te kijken of alle procedurele stappen goed werken. Het blijft immers een forse operatie, dat is uit alle grote acties gebleken, en ook bij de eerste 2 grote trajecten van VEH/123 zonne-energie.


^^^
Screendump van homepage VEH 123 zonne-energie actie.
Met teller voor de derde inkoopactie ("geïnteresseerden").
Al ver over de 10.000 op 5 februari 2013.
Toen ik op 10 februari weer keek stond de teller op 96,
en vannacht (13/14 feb.) alweer op 148.
Kennelijk zijn dat alweer "reserves" voor een mogelijk vervolg?

Het zal de insiders waarschijnlijk niet verbazen: er zijn gewoon zeer weinig partijen in Nederland die überhaupt in staat zijn om dit soort monsteropdrachten te kunnen trekken. En Oskomera heeft een zeer grote ervaring opgebouwd. Dus echt verrassend was het bij mij in ieder geval niet.

Update data eerdere acties
Zie ook het vorige bericht. De meest recente info.

123 zonne-energie ronde 1: 1.730 kopers, op 3 na zijn deze allemaal geïnstalleerd (mensen wachten nog op verbouwing voordat PV-systemen aangebracht kunnen gaan worden).

123 zonne-energie ronde 2: De teller staat nu op 1.968 kopers, mogelijk komt daar nog een enkeling bij. Daarvan zijn inmiddels bij bijna 1.200 (ruim 60%) de PV-installaties al aangebracht. Het restant, ongeveer 780 systemen, zou binnen een maand moeten worden afgerond, een uitzondering daargelaten. En mits het weer het toelaat (evt. vorstverlet). Dit betekent dat er momenteel, onder winterse omstandigheden, als men op het dak mag werken, er maar liefst 200 installaties per week worden gerealiseerd. Zelfs voor "ervaren rot" Oskomera en de door hen ingehuurde installatie bedrijven is dat een force majeure. Laat daar geen misverstand over bestaan!*

Gemiddeld zijn er wederom ongeveer 11 panelen per klant afgenomen. Uitgaande van 250 Wp/module komt dat neer op een gemiddelde installatiegrootte van 2,75 kWp. Voor actie 2 zou dus een totaal verkocht volume van grofweg 5,4 MWp en ruim 21 en een half duizend PV-modules van Chinees producent China Sunergy** zijn gerealiseerd. Samen met de eerste ronde, 4,6 MWp (presentatie tijdens Sunday) zou er nu dus alweer 10 MWp zijn verkocht. Evenveel als eind vorig jaar werd geclaimd dat er (pas) door alle Wijwillenzon.nl doorstart projecten zou zijn gerealiseerd - ruim 10 MWp (Private-Energy in Solar Magazine, dec. 2012). Van genoemde 10 MWp zou er in 2012 al 6,25 MWp zijn gerealiseerd, zie vorige bericht.

In VEH 123 zonne-energie ronde 3 wordt naast de "gebruikelijke" pakketten van 6-9-12-15-18-21-24 panelen ook de mogelijkheid geboden om tussenliggende aantallen te kiezen. Op deze wijze wordt eindelijk, i.p.v. een "strak, meestal niet passend pakket", de beschikbare dakruimte optimaal benut. Dat werd ook tijd, want met talloze al gerealiseerde acties werd zelden "een dakpassend systeem" opgeleverd vanwege de beperkingen van de keuze. En is feitelijk alweer voor vele jaren een hoop dakruimte "verloren" gegaan. D.w.z.: inpassing van uitbreidingen op een eerder aangelegd - typisch hollands - "setje" is vaak zeer lastig, en alleen maar met meerkosten te realiseren. Een van de talloze, uitermate vervelende consequenties van de wijze waarop de "inkoopacties" in ons land meestal worden opgetuigd...

Tot slot wordt ook nog aangegeven dat, ondanks dat dit al de derde actie is, men het bij VEH nog steeds spannend vindt hoe Henk en Ingrid op het huidige aanbod zullen gaan reageren. Ondanks de zware inspanningen om bergen info te hebben voorbereid voor eventuele kopers. Een ervaren leverancier in de startblokken. Een scherpe (nog te publiceren) prijs: Pas als er ook daadwerkelijk gekócht gaat worden, wordt ook deze derde, in gang gezette actie een succes...

Waarvan akte. VEH: aan jullie zal het niet hebben gelegen, waarschijnlijk.

Met dank aan mijn bron bij VEH.

* Ook in deze operatie gaan wel eens zaken mis. Zo zouden er problemen zijn met de uitvoering door een van de installateurs volgens het blog van de actie. Opdrachtgever Oskomera zou er bovenop zitten en gesprekken met het bedrijf zijn aangegaan om de zaken te verbeteren. Zie bericht van 8 februari 2013 op 123 zonne-energie blog.

**Nota bene: Oskomera heeft bij China Sunergy, de geselecteerde partner voor deel II van de 123 actie van VEH, in november vorig jaar 7 MWp aan modules besteld (persbericht van 15 november 2012 bij CSUN). Daarvan is dus een deel bestemd voor die tweede actie, de rest zal vast zijn weg wel vinden in een van de talloze projecten waar Nederlands grootste PV-realisator mee bezig is...

Solar Magazine refereerde aan Polder PV voor het nieuws (bericht 14 feb. 2013)


25 december 2012. Jaarafronding VEH acties. De laatst bekende getallen die ik van mijn contactpersoon bij VEH / 1.2.3 zonne-energie kreeg betreffen de stand van zaken voor eind 2012. Dit zijn de resultaten van de inmiddels volledig afgeronde eerste ronde, en een stukje uitvoering van ronde 2:

 • Minimaal aantal verkochte systemen 3.700 systemen/huishoudens.
 • Minimaal aantal systemen reeds geïnstalleerd 2.300 (62% van verkochte aantal).
 • Minimaal aantal daadwerkelijk in 2012 geïnstalleerd: 25.000 PV-modules.
 • Dit houdt in dat er gemiddeld bijna 11 modules per installatie zijn verkocht.
 • Reeds gerealiseerde nieuwe PV-vermogen: 6.250 kWp (6,25 MWp).
 • Dat betekent dat de tweede actie al zo'n (6,25 - 4,3 =) bijna 2 MWp moet hebben opgeleverd aan realisaties.
 • Er zou met bovenstaande data gemiddeld genomen zo'n 2,7 kWp per installatie zijn gerealiseerd, met gemiddeld bijna 11 modules (komt gemiddeld neer op ongeveer 245 Wp per module, er zijn echter daadwerkelijk 250 Wp panelen geleverd).

Bovengenoemde cijfers wijken aanzienlijk af van een claim van Stichting Monitoring Zonnestroom, die in een rapport gepubliceerd op 15 november jl. (van 19 november 2012, bij Hier Opgewekt in Amersfoort) gewag maakt van "geleverd circa 44.000 panelen, 10 MWp" voor de VEH acties. Dat is veel te hoog.

Bovendien zijn de uiteindelijke VEH data een stuk hoger dan de getallen waarmee "concurrent" Zon Zoekt Dak kwam op 31 oktober, en die claimden dat ze met hun fors tegenvallende hoeveelheid verkochte installaties (2.200 huishoudens, 4,3 MWp afgezet) "de grootste zonactie in 2012" zouden hebben gerealiseerd. Het is kristalhelder, zoals ik toen al heb gezegd: niet ZZD maar VEH was met 1.2.3 Zonne-energie toen al met de eerste actie groter (4,6 MWp cf. presentatie VEH tijdens Sunday, 7 nov. 2012), maar met de voortvarende doorstart met de vervolgactie hebben ze in 2012 met hun 6,25 MWp ZZD al met 45% meer afzet een eind achter zich gelaten.

Info van contactpersoon VEH / 1.2.3 Zonne-energie dd. 17 dec. 2012.


22 oktober 2012. Stand van zaken 1.2.3 zonne-energie (VEH).
Het werd weer eens tijd voor een update van de stand van zaken rond de flink in elektronische media gepromote collectieve PV-systeem aankoop acties van de Vereniging Eigen Huis. Polder PV ontving van zijn contactpersoon bij de organisatie zojuist de laatste stand van zaken, die wat de eerste fase betreft een iets minder goed resultaat laat zien dan elders gepubliceerde voorlopige gegevens. Wat gezien het grote aantal aanbiedingen in de overvolle Nederlandse PV-markt (momenteel 358 aanbieders bekend bij Polder PV) ook weer niet zo heel vreemd is.

Ronde 1
De eerste, in december 2011 aangekondigde inkoopactie van VEH heeft 2.825 "acceptanten" opgeleverd die dus ook 100 Euro borg hebben betaald aan de organisatie. Daar zijn uiteindelijk 1.760 reële bestellingen uit voortgekomen. Een achteraf bezien behoorlijk tegenvallend verlies van 38%. Een derde deel van dat verlies was het gevolg van het feit dat ter plekke een ongeschikt dak werd aangetroffen bij de "schouwing" door de geselecteerde aanbieder Oskomera Home Solar/OHS (beschikbaar oppervlak te klein voor 6 panelen, dak te zwak/in slechte staat, of met een te ongunstige hellingshoek/oriëntatie en/of teveel last van schaduw). Een flink deel (circa 15%) viel af omdat mensen het uit de schouwing voortvloeiende realiseerbare aantal zonnepanelen vonden tegenvallen. Bijvoorbeeld, mensen die zich hadden ingeschreven voor, zeg, 12 stuks, waar er in de praktijk slechts 9 bleken te passen. Relatief veel mensen bleken daardoor af te haken. Verder was er een deel afvallers omdat het hele "traject" naar hun zin te lang ging duren (circa 5%, dit volgens mijn contactpersoon vooral vanwege de taferelen veroorzaakt vanwege het in de markt "gooien" van de verstorende nationale aanschaf subsidie). Van de helft weet de organisatie niet goed waarom ze uiteindelijk zijn afgehaakt. Naar de precieze oorzaken daarvan wordt nog onderzoek gedaan.

In tegenstelling tot elders gedane beweringen is het zeker niet zo, dat iedereen die afhaakt de betaalde borg van 100 Euro terug krijgt, anders had die borg natuurlijk geen enkele zin. Die honderd Euro wordt uitsluitend terugbetaald door VEH als het betreffende, "geschouwde" dak op technische gronden wordt afgekeurd, of als de aanvrager (aantoonbaar) de financiering voor aanschaf van de installatie niet rond krijgt. Uiteraard krijgt iedereen de betaalde borg terug als daadwerkelijk tot aanschaf van een 1.2.3 zonne-energie PV-systeem wordt overgegaan.

Cijfers over de exacte verdeling van de installaties verkocht binnen de eerste VEH actie worden later dit jaar in een definitieve versie vrijgegeven.

Ronde 2
Inmiddels zijn er 2.587 "acceptanten" (= borg-betalers) binnen de tweede actie bekend, waarvan er al 1.949 (dik 75%) een koopovereenkomst hebben getekend. Gezien de tegenvallende hoge uitval in de eerste ronde wordt de 2.500 grens ("max.") in de tweede ronde niet strict aangehouden, om zoveel mogelijk echte contractanten te kunnen bereiken (dit natuurlijk ook gezien de opgestelde actievoorwaarden die aan de uiteindelijk geselecteerde leverancier OHS zijn gecommuniceerd).

Verwacht wordt dat deze 2e ronde minder afvallers zal opleveren, mogelijk zo’n 15%. Dat zou betekenen dat er in totaal 2.200 klanten uit deze vervolgronde zouden kunnen komen. Met de 1.760 uit de eerste ronde zou dat dan in totaal kunnen resulteren in zo’n 3.960 bestelde of nog te bestellen PV-installaties. Bijna 4.000 zonnestroom systemen, met een gemiddelde geschatte grootte van – vooralsnog - zo’n 2,6 kWp, zou kunnen resulteren in een volume van ruim 10 MWp voor de eerste twee acties. Wat zonder meer een bijzonder leuk resultaat zou zijn voor een actie die zich uitsluitend richt op particuliere installaties. Al moet natuurlijk worden afgewacht wat er daadwerkelijk binnen fase 2 zal worden gerealiseerd. Hiervoor moeten de handen uit de mouwen gestoken blijven worden, want er liggen vele "concurrenten" op de loer, en het aanbod moet voor zoveel mogelijk mensen scherp en aantrekkelijk genoeg blijven en een hoge kwaliteit hebben.

Ronde 3
De selectieprocedure voor een installateur/leverancier voor de 3e ronde loopt al weer een paar weken. Er is inmiddels al 1 fase doorlopen en er zijn aanbieders afgevallen en doorgelaten. Vandaag gaat de 2e fase van de selectieprocedure van start. De echte veiling is op 15 januari 2013. En wordt rekening gehouden met significante inhoudelijke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om ook tussenliggende aantallen panelen aan te bieden, zoals 8 of 10. Dit is verder natuurlijk afhankelijk van het aanbod van de winnaar, dus dat zal pas blijken wanneer deze bekend wordt.

Met dank aan mijn contactpersoon. Polder PV wenst VEH en alle andere aanbieders van "collectief ingekochte zonnestroom systemen" een kwalitatief hoog aanbod, een uitstekende service (ook post-sale) en een grote respons toe. Nederland lijkt vleugels te hebben gekregen met zonnepanelen verkopen. Het wordt, alweer, een spannend jaar, wat de capaciteits-uitbouw betreft.

http://123zonne-energie.eigenhuis.nl


6 september 2012. Niet verrassende winnaar ronde II, op naar ronde III... Inmiddels is bekend geworden wie de winnaar is geworden van de tweede ronde "1.2.3 zonne-energie" van Vereniging Eigen Huis. Ondanks een "zeer spannende veiling ronde" die wel 3 uur heeft geduurd, zal het resultaat wellicht niemand verwonderen: de grootste zonnestroom realisator van Nederland heeft wederom gewonnen. Het onder OSPS vallende Oskomera Home Solar (de door het in Deurne NB zetelende Oskomera concern in het leven geroepen dochter in Amsterdam, om de particuliere markt te gaan bedienen, "Realiseren van grote aantallen systemen bij particulieren voor B2C partners") ging er met de enige prijs - De Hoofdprijs - vandoor. De - onbekende - "rest" van de aanbieders visten uiteindelijk 100 procent naast het net. Tongue-in-cheek gokje uit mogelijke kandidaten: Atama Solar Energy, Centrosolar, IBC Solar, MetDeZon, SolarNRG, Zonopkomst/Wadenso, wellicht ook Eneco???

VEH heeft op hun inmiddels al fors uitgebreide 1.2.3 zonne-energie special website enkele filmpjes geplaatst die de belangstellenden, en intekenaars helder informeren over wat er allemaal is geschied, wat men kan verwachten, wat er anders is als bij de eerste (inmiddels per 2 september jl. formeel gesloten) actie, en wat er allemaal bij komt kijken. Uit alles blijkt dat het VEH er aan gelegen is om zichzelf zo goed mogelijk in te dekken, kwaliteit te blijven verzorgen, en, zoals ze dat zelf niet nalaten te zeggen, "zonne-energie zonder zorgen" te (laten) leveren. Dat dit niet altijd opgaat (zie deze litanie van iemand waar het helemaal mis ging met de aflevering, op de 1.2.3 zonne-energie website voor iedereen na te lezen, of deze niet zo fijne praktijk ervaringen...) mag niemand verbazen. Zelfs voor een bedrijf als Oskomera is dit een "mega"klus, waar gewoon niet alles goed kan gaan, ook al is de operatie nog zo goed voorbereid. Ook zij zijn in de uitvoeringsfase afhankelijk van (lokale) installateurs. En het blijkt dat nog lang niet al die installateurs ruime ervaring met dit werk blijken te hebben. Werk aan de winkel voor de branche-organisaties...

Maar verder hoor ik weinig klachten van mensen uit ronde I. Het is dat de Nederlandse regering het nodig vond om onverwacht een extra subsidieregeling "in de markt te pleuren", wat gigantisch veel werk voor OHS heeft betekend (alle offertes opnieuw, uitsplitsen in materiaalkosten en arbeidsloon, in korte tijd, en ontelbare vragen beantwoorden...). Anders had het allemaal nog geolieder gelopen dan het nu al lijkt te geschieden. Mensen die dan nog gaan zitten klagen, EN collectieve inkoop korting incasseren, EN ook nog eens 15% gratis korting van de Staat krijgen op materialen, zouden zich in een hoekje moeten gaan staan schamen als er iets niet loopt zoals het "bedoeld" was. Als een installateur domme fouten maakt eerst daar claimen, en als die niet thuis geeft op naar het klachtenbureau van de aanbieder waar u het systeem heeft besteld.

Er is zelfs nog een extra korting bedacht, "gaande het proces", voor ronde I deelnemers: ze kunnen vijftig Euro extra korting op de post "meerwerk" voor de aanschaf van een Sunny Beam (SMA omvormer logging tool) krijgen, waarvan wordt gesuggereerd dat deze onder de kostprijs (189 Euro) zal worden aangeboden voor de geïnteresseerden... Er is wel een limiet van 400 stuks, en installatiewerk is niet inbegrepen (zie blog).

Volgens VEH zou er inmiddels zijn komen vast te staan dat de eerste succesvolle inkoop actie ongeveer 5,5 MWp heeft opgeleverd aan harde bestellingen (deels al gerealiseerd), van 2.100 leden van VEH. Gemiddeld genomen dus zo'n 2,6 kWp per installatie. Ruim tien Suntech 250 Wp modules per huis. Een byzonder mooi resultaat, precies liggend tussen het door mij voorspelde traject van 5,2-5,7 MWp.

VEH actie deel II
Enkele details die ik uit de video's viste en die ik van wat extra info heb voorzien. Op 5 september zouden de meesten, of wellicht alle "vrijblijvende" ruim 10.000 inschrijvers (Energeia op 3 sep. 2012: "ruim 11.000") voor de 2e actie een e-mail met "Persoonlijk Overzicht" hebben moeten ontvangen. 2.500 van de eerste inschrijvers die een borgsom van 100 Euro overmaken zullen overblijven (first come, first serve). Dan gaan de persoonsgegevens van 1.2.3 Zonne-energie (VEH) naar Oskomera Home Solar, die vervolgens een maatwerk offerte gaat uitbrengen, m.b.v. nauwkeurige software om (op basis van satellietfoto's, Google Streetview, etc.) zo goed mogelijk te kunnen bepalen hoeveel modules er op het betreffende dak passen. Hierbij wordt vooral ook rekening gehouden met dakobjecten, evt. problematische beschaduwing, e.d. Op GoT werden op 5 september al de eerste twee ontvangers van het bericht gesignaleerd (deze en er direct onder), de eerste "moet het allemaal nog even laten bezinken" - want die wil het eigenlijk allemaal zelf installeren.

 • Oskomera Home Solar - wederom - als leverancier geselecteerd na een drie uur durende veiling met 42 rondes en diverse "eenmaal/andermaal" momenten", georganiseerd door "digitaal tenderplatform" Negometrix. Beste prijs/kwaliteitsverhouding, volgens de eisen van VEH. In het Energeia artikel wordt gerept van "11 aanbiedingen van meer dan twee leveranciers", er wordt niet gezegd hoeveel leveranciers er dan wel geboden zouden hebben (dat kunnen er maar een paar zijn geweest die zo'n [EXTRA] grote "klus" aankunnen in Nederland).

 • China Sunergy (= CEEG, door de Oskomera medewerker uitgesproken als "siesun" = de gebruikelijke NASDAQ stock-exchange afkorting CSUN) monokristallijne 60-cels modules van 250 Wattpiek. Dezelfde module producent die mevrouw Minnesma tijdens de spraakmakende Wijwillenzon.nl actie heeft "geselecteerd". CSUN is een relatief grote module producent met ook cel productie capaciteit, volgens het jaarverslag eind 2011: 404 MWp capaciteit voor cellen, 915 MWp voor modules. Gepland voor eind 2012 zijn capaciteiten van 780 MWp/1,15 GWp. Fysiek werd er in het jaar 2011 420,3 MWp aan hardware verkocht ("shipments"), waarvan 411,5 MWp aan modules (Q4 rapport 2011).

 • Naast standaard monokristallijne modules worden ook - tegen meerprijs - blackline equivalenten van dezelfde producent aangeboden. Zwarte panelen zijn tegenwoordig zeer gewild nu ook steeds meer "doorsnee" mensen PV-systemen gaan kopen, en VEH / OHS springen daar op in met deze keuze.

 • Keuze uit SMA omvormer (Duits top fabrikaat) of Mastervolt inverters (NL fabrikaat). Er zijn verschillende modellen omdat elke systeemconfiguratie uniek is en er een optimaal op de installatie "passende" omvormer moet kunnen worden aangeboden.

 • Er is 10 jaar volledige ontzorg-garantie afgedwongen door VEH (voorwaarde biedingsactie). In het 9e jaar komt een medewerker van OHS het systeem controleren "of er aanpassingen nodig zijn".

 • Bij een set van 9 panelen wordt geclaimd dat het "verschil met de marktprijs 1.000 Euro" zou bedragen (zie ook verderop: prijzen).

 • Meerkosten worden afzonderlijk gespecificeerd (bijv. in het geval van twee dakvlakken, waardoor er minstens 2 strings / omvormers en/of meervoudige MPP tracker hebbende omvormer ingezet moet worden).

 • Interessante noviteit: Plugwise monitoring, die op computer en/of smartphone productie resultaten van het systeem (ook historische data) laat zien. Zie foto in dit artikel.

 • Tweede ronde open per 7 september 2012, loopt tot maart 2013.
 • "Het regelen van subsidies en de juiste elektriciteitsmeter behoort tot de taken van de winnende leverancier". Hmmmm. Subsidie aanvragen voor de nationale regeling (gestart op 2 juli 2012) kan alleen persoonlijk, is een fluitje van een cent nu het eLoket "als een ambtelijk zonnetje" loopt, en het geld kan alleen op de persoonlijke rekening worden ontvangen...

 • Er wordt gesproken over "een fee voor VEH" in de documentatie, waarover eerder dit jaar o.a. het energie concern E.ON struikelde (die deed o.a. vanwege het "opdrijven van de kosten door bemiddeling" niet mee met de veiling als potentiële aanbieder, artikel Energeia van 31 mei 2012). Onbekend is hoe hoog deze "fee" is. Gezien het feit dat VEH enorm veel energie in deze grote actie heeft gestoken, zowel op juridisch gebied, voorbereidend werk, en vooral ook, grondige en uitgebreide voorlichtings- en reclame activiteiten, lijkt me die "fee" beslist niet onterecht...

 • Op de special site van VEH ook een interessant filmpje over de ins en outs van de wijze waarop de elektronische veiling voor de tweede actie is georganiseerd, en hoe spannend die wel niet verliep ("2 uur is normaal, 3 uur is lang voor zo'n veiling"): zie link hier.


Monitoring resultaten op smartphone bij 1.2.3 Zonne-energie leverancier OHS...
Screendump van de video met bezoek van VEH aan de niet geheel
verrassende winnaar van ronde II...

Prijzen
Van mijn contactpersoon kreeg ik ook de richtprijzen doorgebriefd voor de tweede actie van 1.2.3 Zonne-energie. Dit zijn ze:

Aantal modules
Vermogen installatie (kWp)
Consumentenprijs all-in*
All-in prijs per Wattpiek**
All-in prijs/Wp bij 19% BTW
6
1,5
€ 3.591,63
€ 2,39
€ 2,32
9
2,25
€ 4.719,24
€ 2,10
€ 2,07
12
3,0
€ 5.805,08
€ 1,94
€ 1,91
15
3,75
€ 7.124,80
€ 1,90
€ 1,87
18
4,5
€ 8.099,11
€ 1,80
€ 1,77
21
5,25
€ 8.590,44
€ 1,64
€ 1,61
24
6,0
€ 9.482,80
€ 1,58
€ 1,55

* Alle materialen, arbeidsloon, en 21% BTW (ingaand per 1 oktober 2012) inbegrepen.

** Wattpiek (Wp) is het onder standaard test condities (STC) opgegeven DC vermogen van de zonnepanelen in de "generator" op het dak. EUR/Wp is een standaard omrekening om internationaal (en nationaal) systeemprijzen enigszins objectief met elkaar te kunnen vergelijken. Volgens de voorwaarden van 1.2.3 Zonne-energie zou een module efficiëntie van minimaal 14% moeten worden aangeboden, met uitsluitend positieve vermogens-tolerantie (wat betekent, in het geval van "250 Wp modules volgens sticker", dat er altijd minimaal 250 Wp modules moeten worden geleverd).

Hoe verhouden deze prijzen zich eigenlijk tot de eerste actie? Is er wat veranderd in de prijsstelling? Natuurlijk. Ten eerste bewogen de spotprijzen voor zonnepanelen op de wereldmarkt (PVX) dit jaar nog steeds naar beneden. Ten tweede is er een andere paneel leverancier, twee omvormer merken e.d. gekomen. Dus is de prijsstelling anders. En die zal de nieuwe bestellers vast bevallen. Even opletten bij de berekeningen: VEH rekende al met 21% BTW in hun prijsopgaves. Om de nieuwe prijzen "eerlijk" met de na de veiling voor de eerste actie resulterende all-in prijzen te kunnen vergelijken, heb ik die pakketprijzen ook naar een tarief met 19% BTW terug gerekend (zie grijze getallen in de laatste kolom van tabel hierboven). En deze in de oorspronkelijke grafiek voor actie I (zie bericht van 21 maart 2012) opgenomen, prijs/Wp "incl 19% BTW":

In de donkerblauwe gebroken lijn de prijsstelling "incl. 19% BTW" voor actie II, in vergelijking met de prijsstellingen die gedurende de eerste 1.2.3 Zonne-energie actie van VEH zijn "gepasseerd". T.o.v. de uiteindelijke actieprijzen (donkergroene curve, in Euro/Wp) voor actie I, zijn de "reële", aan de 10.000 pro forma inschrijvers aangeboden pakketprijzen voor actie II alweer zeer fors omlaag gegaan. Voor de grootste pakketten zelfs met 22,2% t.o.v. het eindresultaat van actie I. Alleen de Staat gooit straks nog roet in het eten, want die doet er per 1 oktober nog 2% extra BTW bovenop. Maar de vergelijking met actie I is en blijft tale-telling: er is, zoals reeds gezegd, "zeer scherp" geboden door OHS. Daar kon blijkbaar niemand meer tegenop, na ronde 42 tijdens die 3 uur durende elektronische veiling...

Nota Bene: het kan allemaal natuurlijk veel goedkoper, maar dan moet u niet aan een "totale ontzorg actie" meedoen waar alles voor u wordt gedaan en u ook tien jaar "ontzorgingsgarantie" er bij koopt. Tegenwoordig kun je met massaal gedumpte LDK modules en een goedkope Effekta omvormer voor een leuke doe het zelf set "met eigen risico" al aardig in de buurt van de 1 Euro/Wp komen (bijvoorbeeld deze Tweaker, EUR 1,07/Wp offerte ondertekend...).

Ronde III
De voorbereidingen voor de derde 1.2.3 Zonne-energie ronde (selectie aanbieders) zijn inmiddels, september 2012, door VEH gestart. Eventuele aanbieders weten nu waarschijnlijk dat ze diep door het stof zullen moeten gaan om te voorkomen dat straks niet weer dezelfde leverancier zal worden geselecteerd...

http://www.123zonne-energie.nl/home/


24 augustus 2012. Tussenstand update VEH actie (+ toevoeging). Van mijn contactpersoon bij de organisatie kreeg ik weer een gedetailleerde update van de stand van zaken m.b.t. de realisatie van de actie 1.2.3. Zonne-energie van VEH. Waarvoor hartelijk dank. Ik mocht die aan de lezers van Polder PV doorbrieven.

 • Totaal aantal acceptanten (die dus ook hun 100 Euro borg hebben betaald): 2.825 (nota bene: oorspronkelijk was sprake van "10.000 inschrijvers", waarvan "2.500 gelukhebbers" - in eerste actie fase).

 • Totaal aantal maatwerkoffertes (dus incl. verificatie) uitgestuurd: 2.825.

 • Totaal aantal definitieve annuleringen: 600 (waarvan ongeveer 300 met ongeschikt dak, 300 zijn om andere reden afgehaakt). Uitval percentage op acceptanten: ruim 21%. Als mensen binnen 7 dagen na ontvangst persoonlijke reservering hebben geannuleerd, moeten ze 50 Euro hebben terug gekregen, hebben ze dat te laat of niet gedaan, zijn ze de 100 Euro borg kwijt (FAQ pagina 1.2.3 Zonne-energie site). Echter, volgens contactpersoon VEH: "... als mensen hun financiering niet rond krijgen of ze bestellen een systeem, of er passen (niet eens) 6 panelen, of het dak is ongeschikt bevonden door OHS, krijgen ze uiteraard ook hun borg terug". Daar later echter aan toegevoegd (27 aug. 2012): indien niet voor 2 september 2012 maatwerkofferte geaccepteerd, vervalt deze, en raakt u de waarborg van 100 Euro alsnog kwijt (bijdrage VEH op forum...).

 • Totaal aantal maatwerkoffertes geaccepteerd: 1.463, 52% van aantal uitgestuurd. Totaal m.w. offertes minus reeds geaccepteerd minus uitval komt op zo'n 762. Wat zou betekenen dat er nog zo'n 27% van de maatwerk offertes getekend zou moeten worden (of alsnog worden geannuleerd). Dit worden "zwevende" klanten genoemd.

 • Totaal aantal "subsidie-overeenkomsten" (NB: nieuwste nationale aanschafsubsidie zonder enige kwaliteits-verplichting van Rijkswege) getekend, maar dus (nog) niet de bijpassende maatwerkofferte getekend: 397 stuks. Dat is "slechts" 14% van totaal aantal uitgestuurde m.w. offertes, maar wel al 27% van het aantal reeds geaccepteerde contracten, dus "stapeling van zeer lucratieve incentives" (grootschalige inkoopactie korting plus gratis max. 650 Euro in het handje van de Staat der Nederlanden daar bovenop) lijkt hier een significant deel van het reeds ondertekende volume te omvatten. Wat feitelijk zonde is van het door de Staat uitgegeven geld. Je mag het ook (door "historische ontwikkelingen" ongelukkige vorm van) oversubsidiëring noemen, waar VEH natuurlijk verder niet echt iets aan kan doen...

 • Er zijn 190 mensen die een financieringsverzoek ("lening") bij Greenloans hadden gedaan.

 • Totaal aantal installaties reeds uitgevoerd: 301. Dat is minder dan 21% van het totaal aantal geaccepteerde maatwerkoffertes. Dat wordt dus nog hard aanpoten, want de afronding van fase 1 was gepland voor 1 november 2012 (intro VEH actie pagina op PPV). En dat duurt nog slechts drie maanden. Ondertussen is bekend dat het grootste deel die datum wel gaat halen, en een klein deel waarschijnlijk iets later, maar zeker nog dit jaar gerealiseerd zal kunnen worden (de nieuwe rijkssubsidie heeft voor nogal wat vertraging gezorgd...).

 • Voor 619 installaties is een installatiedatum afgesproken, 505 andere installaties worden nu ingepland. Totaal (1.124) is 77% van geaccepteerde m.w. offertes.

 • Feitelijke realisatie verwachting. VEH verwacht (voor fase 1) ergens tussen de 2.000 en 2.200 te realiseren installaties uit te komen.

 • Impact. (Nagekomen) NB: bij uitgangspunt voor het representatieve berekende systeem gemiddelde bij de aanvragen voor ronde 2 (zie onderaan), ruim 2,6 kWp, zou dat betekenen dat er mogelijk iets van 5,2-5,7 MWp in 1.2.3 Zonne-energie ronde 1 gerealiseerd zal kunnen gaan worden (2012). Dat is een volume wat neerkomt op 12-13% van de totale 43,3 MWp aan marktafzet in Nederland die door het CBS al op 31 mei voor het jaar 2011 werd gepubliceerd. Zie mijn berichten - en uitwerking - hier en hier. Nota bene: bijna drie maanden (!!) voordat door de rest van lui persberichten kopiërend Nederland (Telegraaf incluis, die blind de te laag door CBS in het bericht opgegeven "40 megawatt" herkauwde zonder op StatLine te kijken) hersenloos zogenaamde "nieuwe" afzet cijfers werden "geopenbaard" op 23 augustus. Zogenaamde reuring in komkommertijd n.a.v. een artikel van het CBS bij publicatie rapport Hernieuwbare Energie, waarvan veel data al lang bekend waren gemaakt op StatLine. En grafisch inzichtelijk waren gemaakt door Polder PV.

  Daarbij moet natuurlijk wel meteen worden gesteld, dat genoemd percentage in realisatie jaar 2012 reëel bezien veel lager zal komen te liggen, omdat Polder PV heeft berekend dat de totale marktgroei in dit jaar wel eens VIER MAAL het volume zal kunnen gaan worden dan de door CBS geschatte groei in 2011 (meest recente PPV marktanalyse op 9 juli 2012)...

Markt verstorende Staats-[in]greep
Ook wordt in de mail ingegaan op de fel door de PV branche bekritiseerde zoveelste Staats-ingreep in de zonnestroom markt (middels de nu al beruchte, uitgebreid door Polder PV becommentarieerde en met feitenmateriaal geïllustreerde "aanschaf subsidie per 2 juli 2012"). De plotseling in de "markt" gesmeten aanschaf subsidie blijkt, zoals al eerder door Polder PV becommentarieerd m.b.t. verwoestende gevolgen bij een andere leverancier, ook bij de 1.2.3 Zonne-energie actie van VEH behoorlijk wat roet in de oorspronkelijke planning te hebben gegooid. Gevolgen: een hoop extra werk (arbeidsuren!), zorgen, frustraties, piekmomenten extra kosten, en een forse vertraging van de geplande afwikkeling van ronde 1. De lijdzame reactie: "Slikken, schouders er onder en het beste er van maken"...

Dit vertaalde zich in het volgende: Met man en macht heeft Oskomera voor 2.500 koopovereenkomsten moeten zorgen zodat de ingeschreven klanten van de VEH actie op 2 juli hun subsidie konden aanvragen. Direct na 2 juli zijn er honderden overeenkomsten getekend en binnengekomen. Dat heeft echt piekdagen tot gevolg gehad. De uitdrukkelijke wens van mijn contactpersoon is dan ook: "Hopelijk kan het de volgende ronde wat gestructureerder, zonder inmenging van uit-de-lucht-vallende- subsidies". Waarvan akte...

Ronde 2
Maar dat is nog niet alles, want VEH gaat verder. Voor ronde 2 heeft 1.2.3 Zonne-energie al 10.000 ingetekende geïnteresseerden klaar staan. Plus nog een paar duizend op de "reservebank" (nota bene: voor de "derde ronde", die dus blijkbaar is gepland...).

[PPV: knip op verzoek, info komt later]

Detail informatie ronde 2
De verdeling van deze inschrijvers over de systeemgroottes is nagenoeg gelijk aan de eerste ronde. Zie tabel.

Aantal modules
Vermogen installatie (kWp)*
Aandeel inschrijvers
Potentieel aantal inschrijvers**
Potentieel vermogen (kWp)**
6
1,5
36%
900
1.350
9
2,25
23%
575
1.294
12
3,0
20%
500
1.500
15
3,75
8%
200
750
18
4,5
6%
150
675
21
5,25
2%
50
263
24
6,0
5%
125
750
TOTAAL
100%
2.500
6.582

* Uitgaande van module vermogen eerste actie OHS: (Suntech 250 Wp module, zie pdf). Inmiddels heb ik bevestiging binnen dat er inderdaad weer een 250 Wp module (merk nog onbekend) uitgeleverd zal gaan worden.
** Uitgaande van gelijke verhoudingen na resulterende 2.500 kandidaten (die allemaal maatwerk offerte zullen ondertekenen).

NB: op 19 april 2012 was de verdeling voor 2.300 aanvragers onder ronde 1 sterk gelijkend, met de volgende percentages voor de OHS pakketten met 250 Wp Suntech modules: 39 - 21 - 19 - 7 - 7 - 1 - 6 procent. Dus slechts een lichte verschuiving in de vervolg actie, zie cijfers in kolom 3 van de tabel.

De veronderstelde (kolom 2) en de uit de opgaves (kolommen 1 en 3) berekende getallen (kolommen 4 en 5) resulteren, bij correcte aannames, in een gemiddeld (vrijblijvend) aangevraagde systeemgrootte van slechts 2,63 kWp (gemiddeld zo'n 11 modules van 250 Wp per aanvraag). En in een realisatie volume van zo'n 6,6 MWp. Wat, samen met de eerste (nog lopende) actie (veronderstelling haalbaar 5,2-5,7 MWp) in theorie tot ruim 12 MWp voor 1.2.3 Zonne-energie zou kunnen gaan leiden. Nogmaals: als de aannames kloppen en realisaties niet ver af zullen gaan wijken van de aanvragen.

Wordt vast wel weer vervolgd...


5 mei 2012. Vereniging Eigen Huis voorgoed "verloren": nieuwe PV-actie. In het mei nummer van Eigen Huis Magazine (wat ik van een goede vriend kreeg, de webmaster van PPV is immers huurder) een forse special geheel gewijd aan hun succesvolle 1.2.3 zonne-energie actie. 12 pagina's maar liefst, en hoofdonderwerp op de omslag. In de special artikelen over de volgende onderwerpen:

(1) "Voor u gaat de zon op". Beschrijft de eerste grote zonnestroom systeem inkoop actie van VEH, en kort de geschiedenis van het verloop ervan.

(2) "Bekijk het van de zonnige kant". Zeven argumenten die gebruikt zouden kunnen worden om "niet voor zonnepanelen te gaan" ontzenuwd. De suggestie (vraag 5) dat er aangemeld "moet" worden bij de netbeheerder (lees: website energieleveren.nl, zonder enige vorm van wettelijke bescherming tegen misbruik van uw inschrijving daar) is onzin. Er is in Wet niets voor geregeld. Te makkelijk gekopieerd door VEH, had kritischer naar gekeken moeten worden. Netbeheerders moeten op gepaste afstand gehouden worden van decentrale opwekkers, zo lang er geen decente "feed-in regeling" is en het (zeer slecht in Wet geregelde) "fenomeen" salderen een extreem brisant politiek thema kan gaan worden als de markt echt hard gaat groeien...

(3) "Geen vuiltje aan de lucht". Hilarisch verhaaltje van niks over de "strenge controles" die een inspecteur van DNV Kema uitgevoerd heeft bij de drie belangrijkste contract partners onder de 1.2.3 Zonne-energie paraplu. Zoals ik eerder al heb laten weten was het volstrekt overbodig, om een Nederlandse inspecteur "onafhankelijke" controles uit te laten voeren bij de bekendste en grootste zonnecellen fabrikant ter wereld, Suntech (China), de bekendste en grootste omvormer fabrikant ter wereld, SMA (Duitsland), en bij zo'n beetje de bekendste, zeer ervaren, en al heel lang in de PV-business zittende grote projectontwikkelaar Oskomera (Deurne, Noord Brabant). Weggegooid geld als je het mij vraagt, dus dat verhaaltje mag een vaatje zout naast.

(4) "Interesse in zonne-energie neemt sterk toe". Introductie van de particuliere markt dochter Oskomera Home Solar van de reeds genoemde holding, waarvan medewerker Paul van den Hout stelt dat er een "prijzenslag" heerst op de Nederlandse PV-markt. Wat Polder PV natuurlijk al lang van de daken roept, en wat ook blijkt uit de onnatuurlijke verhoudingen en marktcondities in Nederland, met inmiddels al 71 inkoopacties en 271 leveranciers. Hoogst curieus is de claim dat er geen "bekende merken" zouden zijn (en dat voor een bedrijf wat Suntech als hofleverancier heeft...). Ik kan ze zo oplepelen voor u: Suntech, Yingli, Hanwha Solar, JA Solar, LDK Solar, Canadian Solar (etc., allen Chinees), Kyocera, Panasonic (Sanyo), Sharp, Mitsubishi, Solar Frontier (etc., Japans), Sunpower, FirstSolar (U.S.A.), SolarWorld, Sunways, Schott Solar, Solarwatt, Solar-Fabrik, Bisol (e.v.a., Europees). Allemaal prima spul, en betrouwbare ondernemingen. Prijs/prestatie verhouding is daarbij belangrijkste punt, verder zul je geen "buil vallen" (als de bedrijven overleven, maar dat geldt voor al die ondernemingen). Wel goede garanties eisen, dat is de crux.

Van den Hout wil "af van de subsidies in Nederland", wat een merkwaardige suggestie is. Want dan moet hij per direct de salderingsregeling op basis van Elektriciteitswet artikel 31-c illegaal laten verklaren: dat zijn immers allemaal "niet genoten Staatsinkomsten", wat je beslist als "oneigenlijke vorm van subsidie" zou kunnen zien (niet in mijn ogen, maar beslist in die van sommige andere lieden...). Als hij dat voor elkaar heeft gekregen, heeft ook Oskomera in Nederland niets meer te zoeken...

Verder nog 3 persoonlijke verhaaltjes, leuk om te lezen.

VEH in PV continued...
Uiteraard heeft VEH lekkere trek gekregen van de grote belangstelling, is ze inmiddels hopeloos verslingerd geraakt aan zonnestroom, en plant ze reeds de vervolg actie (ook wel "veiling" genoemd...):

 • (voorbeeld) "6 panelen" maximaal 4.300 Euro.

 • inschrijving van 2 mei tot 18 juni 2012 (max. 10.000).

 • "acceptatie fase" van 3 september tot 14 oktober (loting maximaal 2.500 gelukhebbers).

 • plaatsing systemen voor 1.2.3 Zonne-energie deel II: september 2012 tot 1 maart 2013.

Polder PV hoopt dat er in die periode nog genoeg gekwalificeerde installateurs te vinden zullen zijn om met deze tweede reuzen actie en de tientallen anderen al die kostbare zonnepanelen op Nederlandse daken te krijgen...

... en begint zich inmiddels af te vragen wat nog de levensvatbaarheid van "onafhankelijk opererende systeem aanbieders" zal zijn in Nederland. Aanbieders die immers ondergesneeuwd dreigen te raken in een totaal kunstmatige markt die door dit soort zwaar concurrerende acties enorm wordt verstoord, en die de marges voor alle (serieuze) spelers tot een absoluut minimum omlaag drijft, mogelijk tot over de "pijngrens" ...

... een volkomen kunstmatige markt waarin uitsluitend grote spelers zullen kunnen overleven en er beslist geen ruimte meer zal zijn voor 270 aanbieders van zonnestroom systemen. Want die zullen steeds meer naar de marge van de markt verdreven worden omdat er niet is op te tornen tegen de macht van de grote spelers die (uitsluitend) dit soort grote aantallen binnen een "actie" aan zullen kunnen. Het aantal (Nederlandse!) "spelers" wat die volumes aan kan is op de vingers van een hand te tellen ...

Curieus
Van iemand die zich voor de grap eind april probeerde in te schrijven bij de VEH actie (lang nadat bekend was geworden dat er al 10.000 aanvragers waren) kreeg ik een kopie van een mail dat deze blijkbaar "acceptabel" werd bevonden, wat echter niet zou kunnen. Een automatische reply luidde als volgt

Een hoogst curieuze reactie, omdat die actie toen al lang overtekend was. Een uur later volgde een nieuwe reply met een excuus voor het verzenden van een incorrecte mail, maar wel met alle gegevens om verder te gaan met een bestelling voor een installatie onder "actie I"...

We zullen maar aannemen dat het een "glitch" in de procedure voor de eerste actie is geweest. En dat die "gerepareerd" zal zijn in de vervolg actie...

Afbeelding in artikel: voorzijde Eigen Huis Magazine van mei 2012, © Vereniging Eigen Huis.

Bron:
Voor u gaat de zon op! Special 1.2.3 zonne-energie. Eigen Huis Magazine jrg. 39/mei 2012: 25-36.


5 april 2012. Tussenstand verloop VEH actie. Van mijn contact persoon kreeg ik weer een update. Gisteren begon het aantal feitelijke bestellers (die 100 Euro hebben aanbetaald) al in de buurt te komen van de tweeduizend, dus de gewilde 2.500 komen aardig in zicht. Ook wordt er "op afstand" gemeten aan de geclaimde daken via een "dak meet tool", waaruit eventueel aangepaste offertes worden gemaakt (vermijding schaduw, mogelijk paar panelen extra indien ruimte, etc.). Dat is en blijft uiteraard allemaal maatwerk, dus dat kost bij dat soort aantallen tijd.

Ook vanwege dat "aanpassen" kan het aantal modules cq. het te leveren totale vermogen nog steeds veranderen.

Ik kreeg ook een overzicht van de voorlopige (nog steeds beslist niet definitieve) verdeling van de geclaimde systeemgroottes. Het zwaartepunt blijkt te liggen bij de systemen tot en met 3 kWp (79% van totaal). Waarvan weer de helft een systeem van anderhalve kWp lijken te kiezen. Zo'n 13% gaat naar installaties tm. 4,5 kWp, daarna is er een klein "gat", wat weer wordt aangevuld met een interessant "segment" van 6,5% voor de "heftige" categorie van 6 kWp...

Wordt vast vervolgd. Met dank aan de contact persoon.


23 maart 2012. Goed nieuws voor VEH - en Oskomera, en installateurs. Ondanks de hieronder gemelde "glitch" bij de aanmelding voor een beperkte categorie bestellers, blijkt de respons al byzonder hoog te zijn. Van mijn informant (zie introductie) ontving ik het volgende korte, doch sprekende nieuwtje, wat ik mocht publiceren:

"Zojuist gecheckt; we hebben al ruim 1.200 acceptanten, dus serieuze bestellers die al 100 Euro hebben aanbetaald. Wij zijn hier heel blij mee...!"

Direct betrokkene bij de VEH inkoop actie

De vraag blijft nog overeind wat dat dan wel voor vermogen zou betreffen. Ook daarover vroeg ik de direct betrokkene vandaag, waaruit blijkt dat ruim zestig procent van de oorspronkelijke 10.000 aanvragen de pakketten met 6 of 9 panelen heeft betroffen (pakketten met uiteindelijke prijs van 4.150 resp. 5.438 Euro, 2,77 resp. 2,42 Euro/Wp), met een duidelijke voorkeur voor het laatstgenoemde pakket (36% vroeg 9 modules aan). Met verder grofweg stapsgewijs dalende percentages voor de grotere pakketten. Het is echter nog niet duidelijk wat de uiteindelijk gelukkige 2.500 toegelaten bestellers (first come first serve basis) besteld zal gaan hebben. Als we echter uitgaan van de door mijn contactpersoon genoemde getallen bij de aanbesteding, en ik daarvan een voorlopige schatting maak getransponeerd op "2.500 representatieve bestellers" (vermogens delen door vier), kom ik met een educated spread-sheet guess op zo'n 6,75 MWp aan "te bestellen" vermogen uit. Maar dat zal verder sterk afhangen van de daadwerkelijk gemaakte reserveringen.

Er is al toegezegd dat VEH meer klaarheid over de resultaten zal gaan brengen zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve cijfers van de (eerste) actie.


23 maart 2012. Glitch in aanmeldingsprocedure VEH actie. Ondanks de grondige voorbereidingen van de VEH actie blijkt er toch iets te zijn misgegaan bij de aanmeldingen. Van een "getroffene" kreeg ik een e-mail waarin door VEH / 1.2.3 zonne-energie gewag wordt gemaakt van een fout die bij sommige aanvragers in de oorspronkelijk getoonde bedragen blijkt te zijn geslopen.

Er bleek volgens die mail een te laag systeem bedrag in de "originele offerte" te zijn opgegeven voor het bestelde pakket in het geval van de aangever (en dus ook blijkbaar bij een onbekend aantal bestellers). En dat is in een correctie mail nu rechtgezet. Nu moet de verbouwereerde besteller voor het bestelde VEH "1.2.3 zonne-energie" pakket opeens 23% meer betalen dan voor deze in de oorspronkelijke offerte stond aangegeven. Die was dan ook "not amused" en verwees daarbij ook cynisch naar de ondertekening van die e-mail, "Met 123zonne-energie van Vereniging Eigen Huis wordt alles van A tot Zonnepaneel voor u geregeld".

Het is (nog) niet bekend of aangever of andere bestellers vanwege deze fout alsnog van bestelling hebben afgezien. En ach, er stonden toch nog 7.500 geïnteresseerden in de rij. Dus die panelen gaan echt wel op 'ollandse daken komen. Dat is kat in het bakkie.

Van de direct betrokkenen bij deze actie waarmee ik eerder al heb gecommuniceerd heb ik inmiddels begrepen dat het om slechts een half procent van de aanmelders zou gaan, die gaandeweg de actie de door hen opgegeven aantal panelen zouden hebben verhoogd of verlaagd (bijvoorbeeld omdat ze dachten dat er meer panelen op het dak konden, of ontdekten dat er een irritant dakraam in de weg bleek te zitten bij nadere inspectie). Die wijzigingen zouden vooral het populairste "segment" aanvragers betreffen die pakketten hebben gekozen van 6 of 9 zonnepanelen. Die wijzigingen zouden als een soort van "collateral damage" een verkeerde (originele) offerteprijs hebben opgeleverd. Dit kon blijkbaar twee kanten op fout zijn gegaan: hetzij te weinig aangeboden, hetzij teveel, afhankelijk van de door de potentiële klant opgegeven wijziging van het gereserveerde pakket. Alle getroffenen die het betreft zouden telefonisch zijn benaderd of worden om de "glitch" recht te zetten.

Nota bene: de in de e-mail aan aangever opgegeven "correcte pakket prijzen" blijken identiek te zijn aan degene op de reeds eerder door Polder PV ontdekte webpagina met de uiteindelijke "prijs resultaten" (link pdf "productinformatie") voor de actie.

Dat betekent dan ook dat de grafiek, door Polder PV gemaakt op basis van die nog steeds op het web staande 1.2.3 zonne-energie pagina, nog steeds correct is. Tenzij VEH die gegevens "herroept" of ik andere signalen uit de markt krijg die op het tegendeel wijzen...

(aangever van het probleem bekend bij PPV)


21 maart 2012. Resultaten eerste VEH / 123 zonne-energie actie. Van een oude bekende kreeg ik een onverwacht informatieve link door naar de systeemgegevens van de uiteindelijk geselecteerde Suntech pakketten van aanbieder Oskomera Solar Power Solutions door de Vereniging Eigen Huis in hun 123 zonne-energie actie. Overigens betreft het meer exact Oskomera Home Solar, gevestigd in Amsterdam, onderdeel van OSPS.

Vanaf de website van de 123 zonne-energie actie lijkt die link nog niet te zijn geïmplementeerd cq. geactiveerd. Mogelijk dat deze wel "zichtbaar" is gemaakt voor diegenen die hebben aanbetaald nadat de aanbieding per e-mail kenbaar is gemaakt.

Er zijn meerdere pagina's zichtbaar via die link (onderaan), eentje met de productie specificaties voor de zonnepanelen (Suntech STP 250S- 20/Wd monokristallijn module), eentje voor de SMA SunnyBoy 1200 en een voor de SMA SunnyBoy 1600TL omvormers. En, voor mij de belangrijkste, een "Productinformatie" blad met hele interessante prijs statistieken.

Ik ben zo brutaal geweest om die openbaar toegankelijke gegevens in een spreadsheet te zetten en er een typische polderiaanse grafiek van te maken:

Uit die gegevens blijkt kristalhelder dat er beslist veel korting is gegeven, zeker als je uitgaat van de in het productgegevens overzicht weergegeven piketpaal "Consumenten waarde" (maar die "waarde" is natuurlijk over te discussiëren, de meeste particulieren hebben geen flauw benul van de (dump)prijzen op de internationale markt...). In absolute zin is voor het grootste pakket van 24 modules dat verschil minus 17,5% (oranje getrokken lijn t.o.v. uitgangspunt rode lijn). Na de veiling is dat verschil opgelopen tot minus 23,9% (groene getrokken lijn t.o.v. rode lijn). Uiteraard zijn de verschillen bij de in Nederland altijd "moeizame categorie" van kleine pakketjes (6-9 panelen) veel en veel kleiner, wat komt omdat de niet vermijdbare omvormer en opbouw materialen dan veel zwaarder op de totaalprijs drukken dan bij "grote" systemen met ver over de 15 panelen. Hoe groter het systeem, hoe sneller de "korting" (en het schaalvoordeel) oploopt. Geheel indachtig het tegen sociale principes schoppende principe: the rich get richer...

Gaan we naar de relevantere maat Euro per Wattpiek kijken (gestreepte, afnemende lijnen), is het beeld iets genuanceerder. T.o.v. het uitgangspunt (donkerrode lijn) is de post-veiling Euro/Wp prijs voor de grootste pakketten gedaald met 15,1%. Voor het kleinste pakket betekent de afname nog steeds een respectabele 11,2% korting (groene percentage cijfers). Dus dat is een prima aanbieding voor een hoog-kwalitatief pakket. De verschillen tussen de kleine en grotere systemen zijn bij deze curves beduidend minder opvallend dan bij de "absolute" systeemprijzen. Dat de prijzen bij de kleinste pakketten ook hier ongunstig liggen is niet te vermijden, bij geen enkele aanbieder.

Noot: de gangbare "aanbied" prijs voor systemen tot 10 kWp in Duitsland (jaren lang het goedkoopste land ter wereld wat kwaliteits-systemen betreft) lag in december 2011 rond de 2,4 Euro per Wattpiek (Photon feb. 2012). Met dien verstande dat het slechts aanbiedingen bij standaard solarteurs (installateurs met ruime ervaring op PV-gebied) betreft, zonder "aanbiedingen quote korting". En dat na onderhandeling het uiteindelijke resultaat beslist nog een (fors) stuk lager gelegen kan hebben. Met bovenstaande grafiek wordt mogelijk dat niveau in de rode gestreepte curve weergegeven. VEH duikt daar middels de collectieve aankoop actie, een kwartaal later, zo'n 35-36 Eurocent/Wp inclusief BTW fors onder.

"Ik heb de offerte binnen 5 minuten geaccepteerd. Kijk eens buiten, de zon schijnt volop. Hoe laat komen jullie morgenochtend die 18 panelen plaatsen. Dan neem ik alvast een vrije dag."

Reactie
van een inschrijver op de binnen gekomen offerte van de VEH actie op het blog van 123-zonne-energie.

You have mail!
Van een direct betrokkene bij de actie ontving ik ook nog een e-mail met wat "rechtzettingen" n.a.v. mijn eerdere bericht, die ik hier gaarne zwaar gekuisd slechts op vermeldenswaardige onschuldige hoofdzaken vermeld om e.e.a. te nuanceren:

 • Slechts 2.500 mensen is zo gecommuniceerd in rubriek Stap voor stap, installaties moeten voor 1 november zijn opgeleverd, betekent 14 installaties per dag, wat voor elk bedrijf in Nederland "een hele kluif" is. Waarvan akte, heeft aangever grootste gelijk van de wereld in.

 • "Systeemprijzen vergelijken doe je toch per Wp?" Inderdaad: zie de door mij opgestelde grafiek voor effecten van de twee varianten, "absoluut" en "relatief".

 • "10 jaar garantie op ALLES is kostbaar, ook bedrijfseconomisch ... dit pakket is echt alles inclusief!"

 • Er worden ook nog wat "interessante" vergelijkingen met de Zon Zoekt Dak actie van Natuur & Milieu (zeg maar: Rabobank) gemaakt, die u zelf mag proberen boven tafel te halen (lijkt me hier verder niet opportuun om "partijen tegen elkaar uit te spelen", voegt ook weinig toe aan de kracht van de argumenten).

Meer informatie met inhoudelijke details vindt u op de volgende webpagina (werd niet in genoemde mail genoemd, maar die link kreeg ik van een geheel andere partij door gespeeld, en is openbaar):

http://www.123zonne-energie.nl/page/productspecificatie/


21 maart 2012. Gemopper over VEH actie: geen 10.000, maar slechts plaats voor 2.500 bestellers... Op een van de laatste posts van de Vereniging Eigen Huis wordt naar aanleiding van de verlate reactie van de organisatoren op het overschrijden van de datum inmiddels door hen gemeld dat er bericht zou moeten binnen komen bij de bestellers. Dat was niet op tijd gelukt. Nu wordt aangekondigd dat de 20e of 21e er een mail verstuurd moest zijn of worden. Het pikante nu is dat gemeld wordt dat niet 10.000 (oorspronkelijk "beloofd") maar slechts 2.500 "eerste aanmelders" uit de 10.000 kans op het lot uit de loterij gaan maken. De rest (latere koop melders) vist dus naast het net.

Dit leverde meteen de nodige geprikkelde reacties op, ook omdat de beloofde e-mail verspreid over twee dagen zou kunnen aankomen, en mensen die deze mail pas de tweede dag zouden ontvangen dus hoogstwaarschijnlijk naast het potje zouden gaan piesen. Wat onrechtvaardig zou zijn... Overigens was er ook een reactie bij van een geïnteresseerde die klem zegt komen te zitten vanwege een gemeente subsidie die binnen bepaalde tijd aangevraagd moest zijn. Dat is dus het zoveelste karakteristieke voorbeeld van "dubbel willen graaien", of, zo u wilt, "van twee walletjes willen eten". Waarvan u zou mogen afvragen of het erg is dat dat soort mensen buiten de nu blijkbaar tot een kwart van de "aanmeld populatie" ingekrompen loterij zouden kunnen gaan vallen...

Blijkbaar lukt het de organisatoren van deze grote acties maar niet om op cruciale punten de boel ordentelijk te laten verlopen. Kinderziektes? Of inherent aan het organiseren van dit soort complexe acties met duizenden inschrijvingen, in een "markt" die nogal veeleisende kennis van zaken vereist, en technisch en juridisch inzicht vergt van de vaak nog byzonder weinig van zonnestroom zaken wetende organisatoren?

Bepaald geen spectaculaire "aanbiedingsprijs"
Nog een ander pikant detail is de uiteindelijke prijs voor de aangeboden systemen. Aanvankelijk werd voor de "veiling" uitgegaan van een "maximale prijs" van "6 panelen voor € 4.300" (verschijnt ook in de "rekenmodule", waarin ook bijvoorbeeld staat dat een groter systeem van 24 panelen maximaal € 12.950 zou mogen gaan kosten). Nu blijkt, volgens een artikel op Energeia (20 maart 2012), dat er waarschijnlijk voor het kleinste pakket ingezet gaat worden op zes panelen met een totaal vermogen van 1,5 kWp (ergo: 250 Wp Suntech modules), wat 4.150 Euro zou moeten gaan kosten . Niet eens zo veel lager dus, dan wat aanvankelijk aan maximale systeemprijs als doel werd gesteld (3,5%). Met dien verstande dat er dan een zogenaamde "totale ontzorg garantie" inbegrepen zou zijn voor tien jaar die problemen aan de installatie, de panelen, en de omvormer zou moeten afdekken.

Met bovengenoemde prijs komt de "aanbieding" dus op een nogal tegenvallend niveau uit van € 2,77/Wp (NB: kleinste - dus duurste - pakket). Wat beslist veel goedkoper kan, met nog steeds goede kwaliteits-modules (de bekende leverancier uit 's-Gravenzande heeft diverse voorbeelden staan). Je kunt je afvragen of je zonder zo'n "tien jaar ontzorg garantie", uiteraard sterk afhankelijk van de gekochte hardware, dat wel als een significant probleem zou moeten zien. Want als de spullen OK zijn, is zo'n "ontzorg pakket" waarschijnlijk helemaal niet nodig. En dan kun je in zeer veel gevallen een stuk goedkoper uit zijn dan wat nu bij de VEH actie aangeboden lijkt te worden. "Een behoorlijk eind in de richting van de twee Euro per Wp", zeker als je zaken zelf kunt regelen (dan kun je er zelfs onder komen).

Maar dat zal ieder voor zich moeten beslissen of hij/zij dat een acceptabel niveau vindt of niet (voor een grote systeem aankoop actie als onderhavige). Prijsdump zoekers zijn bij deze actie in ieder geval aan het verkeerde adres, dat lijkt nu wel duidelijk. Dus mogelijk vallen alleen al om die reden een hoop inschrijvers van die grote populatie van 10.000 mensen weg. Wat er overblijft aan "potentie" is dan nog onduidelijk. De al in een eerder stadium "geselecteerde" (vrij voorspelbare) systeem aanbieder Oskomera (Deurne, N.B.) gaat offertes schrijven. Waarbij er nog geen duidelijk beeld is van wat er voor totaal nieuw af te zetten vermogen uit die 2.500 inschrijvingen gaat komen. Ik neem aan dat we dat beslist zullen gaan vernemen van VEH. Uitgaande van minimaal 1,5 kWp (kleinste set) zal het minstens 3,75 MWp op gaan leveren, maar mogelijk ook aanzienlijk meer als er veel grotere systemen besteld zullen gaan worden.

VEH is van plan om een vervolg actie te starten.

http://123zonne-energie.ning.com/profiles/blogs/vandaag-en-morgen-heeft-u-het-persoonlijke-aanbod (met behoorlijk geprikkelde reacties)


16 maart 2012. Nog even wachten op de aanbieding bij VEH... Er waren wat "geprikkelde" reacties (hier, en hier) op het forum van de grootschalige inkoop actie bij Vereniging Eigen Huis (waarvoor Oskomera uit Deurne als het niet verrassende leverancier/installatie bedrijf werd geselecteerd). Gisteren had VEH namelijk een aanbieding in de elektronische brievenbussen van de eerste 10.000 intekenaars moeten doen belanden. Dat hebben ze verzuimd, en dat is best wel als een "beetje slordig" te karakteriseren. De reden werd in een inderhaaste nieuwe post op de site gezet:

"Tijdens het testen van het persoonlijke aanbod hebben wij een aantal zaken gesignaleerd die wij nog willen optimaliseren voordat wij u uw aanbod presenteren. Wij werken hier de komende dagen hard aan zodat wij u begin volgende week uw persoonlijk aanbod kunnen toesturen."

Dat kan nog van alles betekenen, dat "optimaliseren", maar blijkbaar moet er spoedig een aanbod gaan volgen. Gezien de reputatie van de aanbieder, en de hardware (Suntech modules, SMA omvormers), zal dat wel goed gaan komen. In week 12 zouden de inschrijvers uitsluitsel moeten gaan krijgen. Ik ben wel benieuwd hoe "scherp" de prijsstelling zal blijken te zijn geworden. Misschien hangt het er van af hoeveel containers sunteggies er toch al onderweg waren richting het onverzadigbare Europa...

Zie ook: Winnaar VEH inkoop actie reeds bekend.

In mei zou alweer de volgende inkoop actie van VEH moeten volgen...

http://123zonne-energie.ning.com/profiles/blogs/vertraging-van-het-persoonlijke-aanbod (16 maart 2012)


29 februari 2012. Winnaar VEH inkoop actie reeds bekend. Ook al doen ze nog een beetje geheimzinnig (krampachtig niet in beeld proberen te brengen van beeldmerken, logo's, etc.), aan de hand van gepubliceerde foto's en informatie is al lang bij de kenners duidelijk wie de partijen zijn geworden die de dikke vis van de VEH inkoop actie hebben binnengehaald:

Suntech modules (met "Self Cleaning Layer", zie tech. pagina)
SMA omvormers ("Eind vorige week heeft KEMA in het kader van de toetsing van de kwaliteit ook de fabrikant van de omvormers bezocht. De omvormers worden geproduceerd in Duitsland en inderdaad, de Duitse degelijkheid overal in herkenbaar" - inkoppertje voor open doel...)

En the winner is ... het zal u niet verbazen, eigenlijk bijna voorspelbaar, Oskomera Solar Power Solutions, met foto's van hun nieuwe gebouw waar "alles in orde werd bevonden door de strenge inspecteurs van KEMA".

Maar dat had ik iedereen al van tevoren kunnen vertellen, dus die dure KEMA "inspecteurs" en dat snoepreisje naar de grootste zonnepanelen fabrikant ter wereld in Wuxi, Jiangsu (W. van Shanghai) waren helemaal nergens voor nodig. Een vrij zinloze, door VEH nogal opgeklopte exercitie, dus (heeft KEMA ook weer wat geld verdiend)...

Jammer voor alle kleinere partijen die naast het potje hebben gepiest, OSPS kan weer flink van bil gaan met deze lucratieve actie, zoals ze al zo vaak hebben gedaan.

Voor wie het allemaal niks vind: er zijn nog zo'n 19 andere "acties" in Nederland, zie mijn bij elkaar geraapte zooitje in de uitgebreide lijst...

Dennis (herkenbaar op een van de foto's...): gefeliciteerd! An die Arbeit!

http://123zonne-energie.ning.com/profiles/blogs/kema-op-bezoek-bij-fabrikanten (29 feb. 2012)
http://123zonne-energie.ning.com/profiles/blogs/kema-is-aan-het-werk (27 feb. 2012)


Eerste bericht op deze web pagina geconcipieerd 29 feb. 2012, pagina integraal opgemaakt 23 maart 2012. Citaat bovenaan toegevoegd 15 juli 2012.


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)