starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 95

meest recente bericht boven

Specials:
Erneuerbare Energien Gesetz BRD hernieuwd (16 juli 2012)
36 jaar oude AEG modules doen het nog prima (11 juli 2012)
Marktpotentieel afzet PV in Nederland 2012 (9 juli 2012)
Formido goes solar (6 juli 2012)

1 juli 2012 - 25 juli 2012

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 highlights JSS22


25 juli 2012. Meer goed nieuws van het "ouwelullen" front: Kyocera doet ook een 20-jarige duit in het zakje. Ik heb u recent een smakelijk exposé voorgeschoteld over die goeie ouwe AEG moduultjes in Oldenburg, die het lijken te vertikken om (structureel) te verouderen (zoals veel kletspraatjes in het rond strooiende napraters ons willen doen geloven dat dit "beslist" zou geschieden). Het wordt nog leuker. Kyocera, een van Japans meest "stabiele", rustig opererende, en hoge kwaliteit en service leverende module fabrikanten kwam recent met een vergelijkbaar persbericht.

Daarin wordt kort beschreven dat de oudste netgekoppelde zonnestroom installatie van Atoom Staat Numéro Un, Frankrijk, na twintig jaar noeste arbeid het ook al zeer goed blijkt te doen. Verwezen wordt naar een destijds in opdracht van de Franse lobby organisatie voor duurzame energie en energiebesparing, Hespul, geïnstalleerd, Kyocera modules bevattende, kleine installatie van 945 Wp op een dak in het westelijk van Aix-les-Bains in het departement Ain gelegen, ruim 800 inwoners tellende dorpje Lhuis (Google Maps link voor lokatie).


De 14 stuks, twintig jaar oude Kyocera modules in situ op een zwak
hellend
metalen felsendak in Lhuis (Ain, Frankrijk).

Foto: © Kyocera (this web page)

De 20 jaar oude Kyocera modules, 15 stuks van oorspronkelijk elk 63 Wp (STC vermogen), werden in opdracht van het agentschap voor kern- en alternatieve energie CEA, behorend tot de staats-instelling INES (onderzoek zonne-energie) en het certificerings-laboratorium CERTISOLIS onderzocht. Hiertoe werden de modules van het dak gehaald en onder STC condities opnieuw "geflasht" (waarschijnlijk na te zijn schoongemaakt, om een goede referentie te krijgen). Kyocera heeft de oorspronkelijke technische data en een oorspronkelijk referentie module voor het onderzoek geleverd (en verder geen zeggenschap over de testen gehad). Meetinstrumenten werden volgens het persbericht afgeregeld op de tijdens de productie van de 20 jaar oude modules geldende methodieken, om een zo zuiver mogelijke vergelijking met de oorspronkelijk verkregen meetresultaten te krijgen.

0,4%/jaar - kon slechter
De uitkomst van het onderzoek zal insiders wellicht niet verrassen: van het oorspronkelijke STC vermogen is 8,3% in 20 jaar "verloren gegaan". Dat is een schamele 0,4% per jaar. Over de bewoording van deze "verliespost" was trouwens wat onduidelijkheid. Want Kyocera had het in hun persbericht van 23 juli 2012 (Duitstalig) over "8,3% ihres ursprünglichen Ertrags". "Ertrag" is echter energie opbrengst (wat normaal gesproken wordt opgegeven in kWh, of, genormeerd, in kWh/kWp per tijdseenheid). En niet "opgesteld geflasht vermogen" (een gemeten getal wat niet meer verandert totdat het module opnieuw wordt geflasht en een nieuwe "waarde" wordt vastgesteld). Hespul zelf had het in hun eigen (Franstalige) bericht van 11 juni 2012 over "les modules n’ont perdu que 8,3% de leur puissance initiale". Hierin wordt duidelijk verwezen naar "puissance", wat gelijk staat aan (STC) vermogen van de panelen (dus niet de stroom productie, een "energie hoeveelheid" die ook nog eens normaal gesproken AC-zijdig - na systeemverliezen - wordt gemeten).

Polder PV vroeg aan Kyocera per e-mail hoe dat zat, en Hespul blijkt de beste formulering te hebben gegeven. Ergo: die 8,3% slaat op de in een periode van twintig jaar resulterende afname van het STC vermogen van de kort geleden opnieuw geflashte modules. Sowieso een prima prestatie voor hun oude modules, waar het al sinds 1975 in zonne-energie activiteiten ontplooiende Kyocera natuurlijk ook erg trots op is. Jammer alleen dat de marketing manager van de Duitse dochter van de holding (Kyocera Fineceramics GmbH) niet kon antwoorden op mijn vraag wat de tolerantie in de vastgestelde meetresultaten is geweest: "Unfortunately we cannot give you detailed measurements of each individual modules which has been tested." (mail aan Polder PV, 25 juli 2012).

Waarschuwend Hollands vingertje
Nog steeds hoort bij de hier besproken bevindingen een waarschuwende vinger. Dat zowel de 36 jaar oude AEG modules in het Duitse Oldenburg, als de 20 jaar oude Kyocera panelen in Lhuis zulke prima resultaten laten zien na zo'n lange tijd, betekent beslist niet dat u deze vaststelling "mag" extrapoleren naar te verwachten vergelijkbare prestaties van moderne, vrijwel volledig automatisch in elkaar gezette zonnepanelen op gigantische productie straten die meestal in Azië staan. Maar het kan beslist zo zijn dat ook moderne, vele malen goedkoper geproduceerde modules (€/Wp), tot vergelijkbare prestaties zullen gaan komen.

We gaan het de komende jaren allemaal meemaken of die potentiële belofte ook daadwerkelijk gaat uitkomen...

Persbericht Kyocera (23 juli 2012)
Persbericht Hespul (11 juni 2012)

Nagekomen: zie ook ervaringen met 10 jaar oude Kyocera modules in Rocky Mountains!
Solarbuildermag.com (31 juli 2013)


24 juli 2012. Twee byzondere getallen - maar Doomsday is nigh, voor Vlaanderen... Polder PV rapporteert al jaren intensief over de ontwikkeling van de Vlaamse (cq. Belgische) zonnestroom markt (uitgebreide analyses). Daar is niet alleen vanwege "veel te doen, weinig tijd" bij PPV een beetje het slop in gekomen. Maar ook vanwege het feit dat de bouw van grote installaties bij de zuiderburen tot stilstand is gekomen (alleen nog wat nadruppelen, en een byzonder groot projekt in de planning, en daar lijkt het bij te blijven). Bovendien gaat Vlaanderen donkere tijden tegemoet.

Doomsday is nigh
Het Vlaamse kabinet heeft namelijk besloten dat per 1 augustus ook de nieuw aangesloten installaties van maximaal 10 kWac (omvormer vermogen), zeg maar het zeer belangrijke, ook in Vlaanderen zeer hard gegroeide "residentiële" markt segment, maximaal 9 Eurocent per kilowattuur op het net ingevoede zonnestroom zal mogen gaan verwachten. En niet meer voor 20 jaar, maar nog slechts voor een periode van 10 jaren. Voor een achtergrond artikel, zie het stuk van 25 mei 2012 in De Standaard. Voor de straks geldende, reeds door het Vlaamse parlement aangenomen formulering van het artikel waarin de waarde van groencerificaten wordt gedefinieerd ("Minimumwaarde van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten", art. 7.1.6), zie deze link naar het Energiedecreet, en klik op de link "Toekomstige versie: 30/07/2012" in het overzicht links.

"Injectietarief" dreigt
Sterker nog, er is ook sprake van een bezopen "injectietarief", zeg maar, een "netvergoeding", die alle PV-eigenaren zouden moeten gaan betalen. Dat zoiets voor de monster installaties op bedrijfsdaken zou gelden, tot daar aan toe. Maar voor particulieren, die de stroommix voor hun buren vergroenen, en waarvan de invoeding nooit het hoogspanningsnet (of het middenspannings-niveau) zal bereiken??? Gewoon een doodordinaire belasting maatregel via een van de vele uitmelk opties die ambtenaren altijd feilloos weten te creëren, als u het mij vraagt. Daarbij handig gebruik makend van de door de fossiel georiënteerde pers gebezigde "hetze" jegens zonnestroom opwekkers, waar de media bol van stonden het laatste jaar. En, extra bitter: anderhalf jaar nadat een voorstel om die onzinnige injectietarieven af te schaffen voor decentrale opwekking van hernieuwbare energie ("vrijstelling") was aangenomen door het Vlaamse parlement, en wat op 20 januari 2011 in het Staatsblad werd opgenomen (documentatie Vlaams parlement).

Die "vrijstelling" was echter volgens het "Grondwettelijk Hof" niet legaal omdat een beslissing daarover een federale bevoegdheid zou zijn (en geen gewestelijke). Wat neerkomt op de verantwoordelijkheid van de federale (nationale) regulator, de CREG. En dus mogen er straks alsnog "injectietarieven" bij de Vlaamse zonnestroom producenten geïnd gaan worden, al hebben enkele netbeheerders al aangekondigd dat ze geen "overhaaste beslissingen" zullen gaan nemen (artikel 12 juli 2012 in Het Laatste Nieuws).

Maar goed, het gaat straks dus niet meer goed met Vlaanderen als een van de belangrijkste fotovoltaïsche deelmarkten in Europa, en de sector zal het zeer zwaar gaan krijgen. Dat lijkt buiten kijf te staan.

Statistiekjes dan maar weer
Dat laat onverlet dat ik de VREG statistieken gewoon blijf bijhouden, al zullen die na 1 augustus mogelijk niet veel dynamiek meer laten zien op het vlak van de uitbouw van nieuwe zonnestroom capaciteit. Polder PV laat zich natuurlijk desondanks volgaarne verrassen. Want surprises tevoorschijn toveren deed Vlaanderen zeker, sinds in 2006 een van de meest effectieve (en, toegegeven, veel te lucratieve) stapelingen van incentives daar werd vlot getrokken. De resulterende capaciteitsuitbouw van zonnestroom installaties was ronduit verpletterend (met name in 2009 en 2011), en Nederland kijkt er nog steeds met schele ogen naar, zo dynamisch was die markt (zie o.a. ook de discussies onder het NRC Next artikel waarvoor ik uitgebreid ben geconsulteerd).

Op 3 juli 2012 werd een nieuw overzicht geplaatst op de VREG site met daarin het laatst bekende cijfermateriaal. Eerder al had ik gezien dat er capaciteit uit de cijfers was "verdwenen", waarvoor geen redenen werden opgegeven. Het gaat om enkele tientallen MWp. Met de laatst gepubliceerde cijfers is er weer wat ingehaald (ook voor het nog steeds niet "afgeronde" recordjaar 2011). Ook zijn nu de eerste voorlopige cijfers voor 2012 tot en met juni bekend. En die zijn, zoals al gevreesd, voor Vlaamse begrippen ronduit teleurstellend:

Na een verbijsterend record jaar, 2011, met momenteel 820 MWac nieuwbouw, is er halverwege 2012 nog steeds een teleurstellende hoeveelheid van slechts 111 MWac nieuwe capaciteit geregistreerd door VREG. Vrijwel geheel "gedragen" door de residentiële markt (installaties van maximaal 10 kWac), die daarvan 99 MWac voor haar rekening nam. Voor zolang als het duurt, want 1 augustus 2012 wordt door de sector gevreesd als "Doomsday" voor de Vlaamse PV-branche, als er ook voor de particuliere installaties er niet meer dan 9 Eurocent/kWh aan groencertificaten waarde is te verkrijgen, de belastingvoordelen al lang zijn weggevallen, en er ook nog eens een "injectietarief" zou kunnen gaan komen voor die donkergroene stroom... Dat er vanaf 2013 i.p.v. 9 cent er "maar liefst" 9,3 cent is te verkrijgen voor de certificaten van nieuwe PV-installaties mag dan als schrale troost gelden, want het zal voor een periode van maximaal 10 jaar worden uitbetaald, en niet meer voor 20 jaar...

Tot besluit: zonnestraaltje tussen donkere wolken
Toch wil ik besluiten met twee "mooie cijfers", hopelijk troostrijk genoeg voor onze Vlaamse zuiderburen om het ergste verdriet weg te nemen. Want VREG's laatste update rapporteerde op 3 juli 2012 dat er inmiddels meer dan 200.000 PV-installaties staan geregistreerd bij de marktwaakhond. Exacter: 200.910 stuks.

Ten tweede, die enorme hoeveelheid installaties (goed voor ongeveer 1 op de 31 inwoners van het Gewest Vlaanderen met een PV-systeem op het dak) zou optellen tot een geaccumuleerd AC vermogen van bijna 1.827 MWac. Als we als kengetal DC vermogen = AC*1,1 nemen (omvormer 10% ondergedimensioneerd t.o.v. de zonnepaneel generator), zou er in alleen Vlaanderen medio 2012 al een DC vermogen kunnen zijn geaccumuleerd van ruim 2 GWp.

En daar mag Nederland (met eind juni 2012 sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw een geaccumuleerd volume ergens tussen de 130 en 150 MWp?) nu spontaan voor op de tribune en een verpletterend applaus laten losbarsten. Dik verdiend!

http://www.vreg.be/welk-bedrag (VREG pagina met tariefstellingen voor de aan zonnestroom opwekkers uit te keren groenestroom certificaten, inclusief de per 1 augustus 2012 geldende tarieven)


22 juli 2012. Foto reportage zonne-energie tijdens wandelvakantie Kärnten. Als vanouds is het oog van de webmaster van Polder PV tijdens vakanties naast het prachtige natuurschoon ook gericht op de toepassing van zonne-energie in het buitenland. Dat zit wel snor, daar in zuid Oostenrijk. Want met name thermische zonne-energie is daar doodnormaal en wordt frequent, en op forse schaal, toegepast. PV was op de berghutten al tientallen jaren "normaal". Tegenwoordig wordt het ook steeds meer in de dorpen toegepast.

Polder PV maakte weer een - hopelijk smaakvolle - fotopagina van de "zonnige ontmoetingen" in de Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, en Lienzer Dolomiten. Enjoy!18 juli 2012. Zonnige vakantiegroeten uit Nederland en ... Servië. Polder PV krijgt af en toe van lezers leuke foto's toegestuurd van PV- en andere zonne-energie projecten. Onder anderen van de actieve heer Buitelaar die, dat mogen we wel zeggen, ronduit opmerkelijk goedkope PV-installaties weet te realiseren. Zo stuurde hij deze foto's van een fraaie plat dak installatie met 71 stuks 240 Wp Senersun modules op een SMA omvormer, en geplaatst op een zwak-hellende, geschakelde frame opstelling (lage windbelasting), op een van zijn kantoorpanden in Zuid-Holland. De kosten van deze 17,04 kWp grote installatie zijn ... verpletterend laag, dus ik verwacht meer leuke projecten...

Alle drie foto's + detail in deze bijdrage © J. Buitelaar

Maar de heer Buitelaar had nog een leuke foto. Hij was namelijk ook in Servië geweest. En daar maakte hij deze ronduit opmerkelijke foto, waarvan Polder PV ook een detail uitvergrootte...

Wat die fraaie sportwagen op de voorgrond betreft weet ik verder niets (wie weet is het ding wel van de eigenaar van het PV moois op de achtergrond). Maar wat ik wel weet is dat dit een zogenaamde "low-concentrating photovoltaic" (LCPV) installatie betreft. Dat werkt met vlakke spiegels aan weerszijden van een PV-array, en kan zelfs op celniveau worden ingezet, zoals Polder PV reeds bij een test-tracker in het Erlasee Solar Park van het failliet gegane Solon (nu onder Microsol uit de Verenigde Arabische Emiraten verder gaand) heeft vastgelegd (foto in reportage fietstocht "München-Roermond").

Of het allemaal ook daadwerkelijk veel meer energie oplevert, en zo ja (waarschijnlijk), hoe veel dan wel, en tegen welke meerkosten, is niet bekend. De door de heer Buitelaar gevreesde verhoging van de cel temperatuur zou mee kunnen vallen omdat er niet echt "geconcentreerd" wordt (concentratie geschiedt in essentie met behulp van lenzen, bijv. in de Concentrix modules die in woestijnachtige gebieden ingezet zouden moeten worden; technologie platform al een tijdje ondergebracht bij Soitec). Er valt natuurlijk zeker meer licht op de cellen met zo'n van spiegels voorzien LCPV systeem, maar dat "extra" licht bereikt die cellen met een fors zijdelingse (verre van loodrecht instralende) component.

Polder PV kwam in de "golden years" van de internationale PV-business, toen de bomen nog de hemel in groeiden, diverse experimentele units met vergelijkbare spiegel opstellingen tegen. Zie o.a. het fraais van Alanod (spiegels rond afzonderlijke cel rijen, zie Intersolar 2007 pagina). Of de (bizarre) exoten van Traxle. Of "echte concentrator systemen" weergegeven op de foto pagina van Intersolar 2008 (sectie "Concentrating solar light"). Volgens mij is het allemaal geen succes geworden, en is het veel te duur, zijn de onderhoudskosten absoluut niet te onderschatten, en is zo'n systeem - met de noodzakelijke tracking - in veel gebieden ook nog eens extreem "windgevoelig".

Dus: leuke foto. Voor in het museum, waarschijnlijk...

Desondanks, Jesse: dank voor deze zeer goed te pruimen vakantie bijdrage!


 
^
TOP

16 juli 2012. Duitsland krabbelt overeind met "de nieuwste EEG variant" ... maar, voor hoe lang? Na alle strubbelingen rond de stalinistische ingreep, begin dit jaar, om er een, wat de ondersteuning van zonnestroom betreft, draconische verslechtering van de EEG wetgeving geforceerd doorgedrukt proberen te krijgen door het onzalige Duitse koppel Röttgen/Rösler (BMU/BMWi), is Duitsland er eindelijk uit met de verdere invulling van het EEG. Hermann Scheer, Godfather van mondiaal bezien de meest succesvolle wet die hernieuwbare elektriciteit (en niets anders) vleugels gaf, zou zich echter alsnog in zijn graf omdraaien. Want "cappen" en limieten van enige orde m.b.t. hernieuwbare energie bestonden niet in zijn duurzame visioenen. Als je een andere wereld wilt bouwen, bestaan er geen "begrenzingen". Dan moet je voor de max gaan, anders gebeurt er helemaal niks (Scheer troefde Greenpeace destijds "links" af toen die "slechts 10.000 zonnedaken" wilden als experiment. Scheer ramde er echter een Hunderdtausend Solar Dächer programma door, om de industrialisatie van de sector een broodnodige "boost" te geven...).

^^^
Aanhef van het door de Bondsdag en de Bondsraad aangenomen nieuwste "geconsolideerde" (nog niet rechtsgeldige) wetsontwerp van (de wijzigingen van) het Erneuerbare Energien Gesetz in Duitsland. De enige rechtsgeldige tekst zal de wijzigingsvoorstellen die zijn aangenomen bevatten, en die moet nog door de Bondspresident worden ondertekend (dan pas geldig wordend, volgens de Duitse Grondwet).

Voor genoemde "geconsolideerde" versie, zie de Erneuerbare Energien website van BMU.

Helaas leven we in andere tijden dan diegene waarin Scheer en de zijnen hun succesvolle EEG wetgeving en alle andere wetten ter bevordering van duurzame energie (o.a. Erneuerbare Energien Wärmegesetz) hebben "groot" gebracht en vele jaren lang met prima tot zelfs verpletterend resultaat hebben laten werken. We leven tegenwoordig temidden van huiveringwekkende crisis situaties waarin vele ontelbare miljarden aan Euro's in bodemloze putten gestort "moeten" worden om een onbewezen redding van het droombeeld "EU" af te dwingen. En wetgeving die gepaard gaat met "omvangrijke" uitgaven voor de stroomverbruikers (redelijk eenvoudig te berekenen), en zeer aanzienlijke financiële compensaties die er tegenover staan (die helaas zeer lastig zijn te berekenen), is in zo'n tijdsbeeld zeker niet populair bij de politieke kaste. Vandaar dat er al jaren wordt gezaagd aan de poten van Scheer's superieure EEG. En wordt het uitgekleed waar je bij staat.

Desondanks gingen Röttgen en Rösler ("Rörö") bij de laatste ingrepen in Scheer's legacy zo aggressief en bot te werk met betrekking tot de voorwaarden voor de ondersteuning van zonnestroom, dat ze gaande het proces keihard werden terug gefloten. En niet door het parlement (lees: de Bondsdag, dat, na de nodige "aanpassingen", met de minderheid tegenstemmend het hoofd boog voor de verregaande "voorstellen"). Maar door Duitsland's "Eerste Kamer", de Bondsraad. Want daar vonden de meeste leden ten eerste dat het tijdsbestek waarbinnen deze draconische ingrepen er "door geramd" zouden moeten worden ontoelaatbaar en een bedreiging van de rechtszekerheid (een heilig principe bij de oosterburen). Ten tweede dat dit zaakje wel heel erg stonk naar fossiele manipulatie (al zeiden de vertegenwoordigers dat natuurlijk niet met zoveel woorden). Ten derde was men het er in - unieke - meerderheid over eens, dat er zoveel vernietigende kracht van de wetswijzigingsvoorstellen uit ging, dat het investeerders vertrouwen in de veelbelovende zonnestroom sector per direct om zeep zou worden geholpen (zeer ongewenst). En, als slagroom op de taart, dat de eigen industrie naar de Filistijnen zou worden geholpen als de plannen van "Rörö" doorgang zouden gaan vinden.

En dus werden die onzalige plannen "gestuit", kon het wetswijzigingsvoorstel - vrij byzonder in de Duitse energie geschiedenis - géén doorgang vinden, moest Röttgen zelfs het veld ruimen van Merkel, en draaide het politieke gevecht uit op een grondwettelijk afgedwongen (noodzakelijk) compromis tussen de Bondsraad en de Bondsdag. En dat is er nu dus gekomen. Wel, uiteraard, na het "nodige" overleg over en weer. Duitsers gaan nooit over een nacht ijs als het over dit soort extreem belangrijke zaken gaat.

Na het nodige gesteggel is er dan op 27 juni door de zogenaamde - wettelijk voorgeschreven - "Vermittlungsausschuss" (de "commissie" die moet proberen bij een dergelijke patstelling tussen de twee "kamers" een "compromis voorstel" te bereiden wat verteerbaar is voor beide kemphanen) inderdaad een acceptabel voorstel uitgekomen. Reeds de volgende dag werd dat compromis voorstel door de Bondsdag (zeg maar: "Duitse Tweede Kamer") aangenomen door de "Union" (CDU/CSU), FDP (liberalen), SPD ("Duitse PvdA"), en de Grünen, waarbij de "Linke" (zeg maar "de Duitse SP") zich onthield van stemming. Er werd verder niet over gedebatteerd. Wel geschiedde dat in "de Duitse Eerste Kamer", de Bondsraad, die op 29 juni jl. eindelijk overstag ging. Verder werd de wettelijk geboden "Einspruch" (evt. amendementen op het compromis voorstel) terzijde gelegd.

De consequentie van dit alles is dat de nieuwste versie van het Duitse EEG (waar Hermann Scheer zich alsnog van in zijn graf zou omdraaien, laten we wel wezen) nu inderdaad met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2012 in werking zal worden gesteld.

En wat houden de uiteindelijke "compromis voorstellen" dan eigenlijk in? Polder PV heeft de documentatie en persberichten bestudeerd. En komt tot de volgende opvallende zaken.

 • Er komt - en dat is een compleet nieuw politiek breekpunt - een harde "marktcap" van een volume van maar liefst 52 Gigawattpiek tot waar zonnestroom vanuit de EEG wet met financiële incentives ondersteund mag blijven worden en dus nog mag groeien. Is dat volume bereikt, houdt alle ondersteuning (NB: tot nog toe betaald door de stroomverbruikers, niet uit de Staatskas) voor nieuwe installaties op. Alle oude (inmiddels tegen de 1,2 miljoen) systemen behouden hun in Wet verankerde (invoedings-)rechten, "Bestandsschutz"! Daar staat tegenover, dat de bondsregering tegen die tijd verplicht is om een "aansluitregeling" te hebben geïmplementeerd, waarbij blijft gelden dat (nieuwe) zonnestroom genererende systemen bij de netaansluiting voorrang hebben op niet hernieuwbare stroom producerende installaties (zeg maar "fossielen en nukes"). Het is dan dus niet verboden om een (nieuwe) zonnestroom installatie te (laten) bouwen. Alleen moeten de [nieuwe] aansluitvoorwaarden voor zo'n systeem tegen die tijd nauwkeurig in Wet zijn vastgelegd. Daar hoort uiteraard ook de wijze van vergoeding bij, hoe de opgewekte zonnestroom kWh tegen die tijd zal worden "beloond". Onduidelijk is in welke verhouding dat zal komen te staan t.o.v. de wijze van "belonen" van andere hernieuwbare opties, en t.o.v. de positie en de al lange tijd voortdurende "voordelen" voor de fossiele en nucleaire opties. Anders gezegd: of er dan wel sprake zal zijn van "a level playing field".

  Oorspronkelijk dacht de bondsregering dat het genoemde (spectaculaire) volume rond 2020 bereikt zou kunnen worden. De algehele teneur in de sector, met eind april al dik 27 GWp gerealiseerd, en full-steam on-line producerend, is dat die 52 GWp veel sneller bereikt zal kunnen worden. Wie weet, wellicht al binnen een paar jaar tijd (zie screendump enquête Photovoltaik.eu verder naar beneden) ...

 • De overeengekomen wetswijzigingsvoorstellen zullen met terugwerkende kracht per 1 april 2012 in werking treden. En dus ook gaan gelden voor de nieuwe installaties die vanaf die dag al aan het net waren gekoppeld en gemeld bij het Bundesnetzagentur. Voor de goede orde: dat was alweer 345 MWp aan nieuwe capaciteit waarvoor die nieuwe tarieven (voor 20 jaar plus de periode vanaf datum netkoppeling in april tm. 31 dec. 2012) voor die installaties zullen gaan gelden...

 • In de oorspronkelijke voorstellen van Rörö was er geen systeemklasse meer tussen 10 en 1.000 kWp en werd alles in dat enorme traject op een hoop gegooid. Dat sloeg natuurlijk nergens op, omdat er zeer grote prijsverschillen (€/Wp) zijn tussen installaties van slechts een paar 10tal kWp en grote systemen tegen de 1 MWp. Deze onzin is slechts gedeeltelijk terug gedraaid. Er komt een "nieuwe" klasse voor installaties op daken tussen de 10 en 40 kWp (tot nog toe waren de twee kleinste "staffels" 0,001 tm. 10 en >10 tm. 30 kWp). Helaas blijft dan nog steeds een groot traject over tussen de 40 kWp en 1 MWp wat allemaal "gelijkwaardig" behandeld zal gaan worden bij de vergoedingen. Dus er is een reductie in grootte klassen opgetreden (trajecten >30-100 en >100-1.000 zijn door een grote klasse vervangen, die op een iets hoger capaciteitsniveau begint).

 • Gebleven zijn de enorme extra tarief degressies voor alle (overgebleven) klassen installaties, bovenop de diverse reducties van de invoedings-tarieven die er de afgelopen jaren al zijn geweest. Per 1 april 2012 worden de Einspeise Vergütungen ("FITs") achtereenvolgens*:

  19,5 €ct/kWh
  voor installaties tm. 10 kWp. Dat was per 1 januari 2012 24,43 €ct voor installaties tm. 30 kWp [tabel]. Resulterende korting (klasse tm. 10 kWp) 20,2%.
  18,5 €ct/kWh voor dak-systemen >10 kWp tm. 40 kWp (nieuw geformuleerde "tweede grootte klasse"). Dat was voor installaties >10 tm. 30 kWp de reeds genoemde 24,43 €ct/kWh, en voor >30 (tm. 100) kWp 23,23 €ct. Korting voor deze twee groepen komt neer op 24,3%, resp. op 20,4%. Zie ook * verderop.
  16,5 €ct/kWh voor dak-systemen >40 kWp tm. 1.000 kWp (nieuw geformuleerde "derde grootte klasse"). Dat was voor dak-installaties >40 tm. 100 kWp de hier boven genoemde 23,23 €ct, en voor >100 tm. 1.000 kWp 21,98 €ct. Korting voor deze twee groepen komt dan neer op 29,0%, resp. op 24,9%. Zie ook * verderop.
  13,5 €ct/kWh voor (verder niet "beperkte") installaties >1 en maximaal 10 MWp. Dat was voor dak-installaties >1 MWp een tarief van 18,33 €ct. Voor vrije-veld installaties golden gestaffelde tarieven afhankelijk van het "type", tussen de 18,76 ("conversie terreinen") en 17,94 €ct ("overig"). De resulterende kortingen worden dan achtereenvolgens 26,4% (dak), 28,0% (vrije-veld "conversie"), resp. 24,7%. Er is geen mogelijkheid meer om installaties op voormalige akkerbouwgronden te realiseren.

  Voor update van de EEG tabel, zie deze link op de EEG pagina op Polder PV. Voor de gevolgen door de maandelijkse degressies, zie de pdf van het milieu ministerie, die de verdere afbraak van de Einspeise Vergütungen (voor nieuwe installaties) gedetailleerd documenteert.

 • Installaties >10 MWp vallen buiten de EEG vergoedingen structuur en worden niet meer ondersteund. Om te voorkomen dat slimme ondernemers meerdere 10 MWp installaties vlak bij elkaar in de buurt gaan bouwen, wordt als voorwaarde gesteld dat het vermogen van systemen die binnen een straal van 2 kilometer binnen 24 maanden in dezelfde gemeente worden gerealiseerd bij elkaar wordt opgeteld tot "een installatie". Dat kan tot problemen tussen projectontwikkelaars van "gewilde" grote lokaties leiden. Maar het lijkt ook ruimte te geven om te proberen om grotere, "gemeentegrens overschrijdende" projecten te gaan realiseren.

 • Ook de reeds door "Rörö" voorgestelde "maandelijkse degressie" wordt gehandhaafd, dus bovenop de hierboven weergegeven "eenmalige" (wederom forse) extra degressie stappen. Die degressie zal 1% per maand bedragen, en gaat (met terugwerkende kracht) op 1 mei 2012 in, tot en met oktober 2012. Vanaf 1 november zal dan weer worden teruggegrepen op het bekende "ademende deksel". Wat inhoudt dat de nieuwe, eenmaal per kwartaal vast te stellen tarief aanpassingen, afhankelijk zullen zijn van de daadwerkelijke bijbouw cijfers in het voorgaande kwartaal (dat volume wordt dan naar een periode van een kalenderjaar omgerekend, en afhankelijk van het resultaat, worden tarieven gering of fors extra naar beneden bijgesteld, voor nieuwe installaties).

 • Aan de "overgangsregelingen" voor reeds (onder voorwaarden) in de pijplijn zittende grotere PV-projecten wordt verder niets gewijzigd.

 • Het "door de regering gewilde" volume corridor wordt niet naar beneden bijgesteld zoals in de oorspronkelijke wijzigings-voorstellen gepland. Het "streefvolume" blijft 2,5-3,5 GWp/jaar. Hier aan gekoppeld is een jaarlijks basis degressie percentage van 11,4%. Wordt de nieuwbouw gerekend naar een periode van een jaar meer dan 7,5 GWp, kan dat percentage theoretisch 29% bereiken, wat neerkomt op maandelijkse kortingen van maximaal 2,8% (NB: voor nieuwe installaties in die maand).

 • Er is ook een wettelijke beperking aan de "onderkant": als het berekende jaar volume minder dan 1 GWp blijkt te worden, kan de vergoeding maximaal 6% stijgen. De geplande kortingen zijn op de website van het BMU ministerie te vinden.

 • Nieuw is verder dat het vermarkten van een gedeelte van de eigen opwek voor de kleinste installatie categorie tm. (of tot?) 10 kWp, zoals gesuggereerd door "Rörö", is komen te vervallen, wat een opluchting zal betekenen voor particulieren (die hadden a.g.v. de oorspronkelijke voorstellen voor een deel van hun opwek "de markt" op gemoeten, met alle gezeur en manipulatie risico's van dien). Voor installaties tussen 10 en 1.000 kWp wordt echter zoals gepland nog slechts 90% van de opwek direct via het bekende Einspeise Vergütungen stelsel vergoed. De rest moet of zelf direct worden verbruikt, of worden "vermarkt", of direct aan een netbeheerder worden aangeboden om door hen op de stroombeurs te Leipzig te laten verkopen. Opvallend is dat voor vrijeveld installaties en andere systemen >1 MWp ook de volle mep op de bekende wijze zal worden vergoed en dat daarvoor dus niet dat "marktintegratie model" zal gaan gelden... De "90% regeling" zal gelden voor installaties die vanaf 1 april 2012 in gebruik zijn genomen, maar zal pas vanaf 1 januari 2014 worden toegepast (ergo: nog anderhalf jaar om zich goed voor te bereiden op "het verkopen van 10% van je zonnestroom op de markt", en dus ook nog anderhalf jaar de per 1 april 2012 geldende vergoeding ontvangen volgens de staffels genoemd onder * als in april de installatie aan het net is gekoppeld). I.t.t. de "gestaffelde" berekening voor het invoedingstarief voor dak-installaties die meerdere staffels omspannen, zal het te verkopen volume over de complete productie als leidraad gaan dienen.

 • Zeer belangrijk hierbij is dat de zeer lucratieve "Eigenverbrauchsbonus" volledig komt te vervallen. Die blijft natuurlijk gelden voor de installaties die daar vanwege vorige versies van het EEG beroep op konden doen. Maar het experiment met die bonus lijkt nu dus te zijn beeindigd: of je verbruikt de stroom zelf zonder bonus (en "verdient" dan dus de op dat moment geldende "marktwaarde" van stroom, zeg maar momentane salderingswaarde van het inkoop tarief, wat beslist niet hetzelfde is als "over een heel jaar meterstanden salderen"). Of je moet voor de betreffende installaties die 10% "naar de markt" gaan brengen.

 • Een andere beperking is, dat vergoedingen voor dak-installaties in "het buitengebied" (meestal bedoeld: terreinen die buiten de reguliere bouwbestemmingen vallen) slechts nog zullen worden toegekend (nieuwe systemen) als het woon- of stal-gebouwen betreft, of als de installatie "in samenhang met" een nieuw agrarisch bedrijf wordt gebouwd. Dit om te voorkomen dat er allerlei vreemde "constructies" worden gebouwd met zonnepanelen die de hoge "dak-systeem vergoeding" zouden kunnen claimen (hier is in het verleden veel gesodemieter over geweest, diverse rechtszaken e.d.). Bestaande systemen blijven vergoed worden op de oude wijze (Bestandsschutz!).

 • Ook wordt er stricter omgegaan met de "inbedrijfname" van een installatie (om de scherpe kantjes van de "pre-degressie stormlopen" af te slijpen). I.p.v. de welbekende aanname dat "een" module of "een" systeem (een beetje) stroom moest hebben gegenereerd om voor "indienstname" te kwalificeren (veel installatiebedrijven gebruikten bijvoorbeeld even een gloeilamp en een camera om "aan te tonen dat de installaties bedrijfsklaar was opgeleverd" - en dus voor het dan geldende Einspeise tarief konden claimen), moet er vanaf 1 april 2012 (terugwerkende kracht) daadwerkelijk een gedocumenteerd "bewijs van technische inbedrijfstelling" zijn. Dat betekent dat de complete generator volledig aangesloten op de "plaats van bestemming" moet liggen, van geïnstalleerde omvormers moet zijn voorzien, en daadwerkelijk stroom aan het net moet hebben geleverd. Zeker in netgebieden waar de netbeheerders de handen vol hebben aan het verwerken van aanvragen en het vaststellen van voldoende netcapaciteit, kan dit tot problemen bij de oplevering leiden (denk aan de maandelijkse degressie, voor je het weet "belandt" een verder compleet opgeleverde installatie bij vertraging bij de goedkeuring van netbeheer in een nieuwe, lagere invoeding tarief klasse).

 • "Einspeise management". Installaties tm. 100 kWp die vanaf begin dit jaar aan het net zijn gegaan krijgen nog tot 1 januari 2013 de tijd om technische maatregelen te nemen om de installatie door de netbeheerder op afstand te kunnen laten uitschakelen. Daarmee worden vanaf begin 2013 die installaties opgenomen in het Einspeise management van de lokale netbeheerder. Systemen tot en met 30 kWp (de jarenlang geldende "laagste systeemklasse" in Duitsland) kunnen als (enige) alternatief vanaf begin 2013 hun maximale arbeidsvermogen wat op het net wordt ingevoed fysiek op 70 procent laten begrenzen. Met deze maatregelen gaat er weliswaar wat van de jaar opbrengst verloren omdat de omvormers hun maximaal haalbare "top" niet meer zullen halen (omstreden is het totale effect, hangt van situatie af maar zal enkele procenten van de totaal haalbare opwek bedragen), maar hiermee hoopt de regering in ieder geval al te scherpe invoedings-pieken op het net te voorkomen, omdat deze het lastigst zijn te "tackelen" door de hoogspanningsnetbeheerders die de netbalans moeten bewaken.

 • Positief punt: Stroombuffers (accu- en andere stroom opslag systemen) zullen niet met een "EEG Umlage" worden belast. Deze "Umlage" is de opslag die bijna alle stroomverbruikers in Duitsland betalen om het verschil tussen de invoedingsvergoedingen (plus administratie kosten) en de marktwaarde van de door de ÜNB's op de Leipziger Strombörse (met voorrang) verkochte, enorme hoeveelheid EEG stroom te compenseren.

 • De kosten voor het oplossen van het zogenaamde "50,2 Herz probleem" (massale software-matige dan wel technische aanpassing van alle omvormers in Duitsland nodig om te voorkomen dat alle apparaten bij overschrijding van de netfrequentie bij 50,2 Hz afschakelen) zal evenredig worden verdeeld over de netbeheerders en deels uit de EEG Umlage worden betaald. Alle netinvoeders moeten verplicht meewerken aan deze operatie, dus ook alle exploitanten van de 1,2 miljoen zonnestroom installaties. Indien men niet meewerkt, verliest men het recht op de uitbetaling van de EEG vergoeding voor de zonnestroom invoeding.


^^^
Enquête resultaat op Photovoltaik.eu: "Wanneer denkt u dat er in Duitsland
52 GWp aan zonnestroom capaciteit bereikt kan zijn?" Bijna 41% van
de 854 bezoekers (donkerblauwe balk) stemt voor het jaar 2016.
Dat is nog slechts maximaal 4 en een half jaar tijd...

NB: 52 GWp kan, bij aanname van een zeer bescheiden gerekende gemiddelde
specifieke opbrengst van 800 kWh/kWp.jaar, per jaar bijna 42 TWh produceren.
De maximale jaarlijkse output van 10 en een halve Borssele kernsplijter...

"Das Vorgehen der Regierung gegen die Solarenergie dient somit nicht dem Klimaschutz, sondern sabotiert ihn."

Solarenergie Förderverein (SFV) uit Aachen, in een vlammend artikel over de volgens hen rampzalige politiek m.b.t. de ondersteuning van zonnestroom in de EEG revisies, 4 juli 2012.

Ongrondwettelijk?
Hoe u het ook verder wendt of keert: het EEG in zijn zoveelste gewijzigde vorm lijkt te worden geïmplementeerd. De aan de basis van het oorspronkelijke EEG gewerkt hebbende, zeer actieve Solarenergie Förderverein is het er echter absoluut niet mee eens en stelt zelfs dat deze nieuwste grondige verkleedpartij van de Wet vanwege de zeer beperkte "gewilde" jaarlijkse groei voor de uitbouw van zonnestroom capaciteit "verfassungswidrig" is, dus "ongrondwettelijk". Omdat vanwege de voorwaarden in deze uitvoering de zonnestroom revolutie en de uitstap uit de fossiel gebaseerde stroom voorziening onnodig wordt vertraagd, en de gevestigde orde in het zadel gehouden wordt. De gedetailleerde argumentatie daarvoor, met een petitie verzoek aan belangstellenden, vindt u hier (7 juli 2012). En tevens in de oorspronkelijke brief van Professor Felix Ekardt van de Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik aan de bondspresident, Joachim Gauck, met het dringende verzoek om de door de Bondsdag en Bondsraad geaccoordeerde EEG wetswijziging niet te ondertekenen (brief 1 juli 2012, pdf).

In een apart artikel, gepubliceerd op 4 juli 2012, gepaard gaand met een verder byzonder interessante gedachtengang over de historische gang van zaken over de "bijstellingen" van de voorwaarden in het EEG voor zonnestroom, kopt SFV zelfs met "EEG 2012 - Eine Katastrophe für den Klimaschutz". Een artikel wat u ook zou kunnen lezen. SFV is wel vaker "the pain in the ass" van zowel de Staat als van de energiemolochs geweest, en komt vaak met harde argumenten waarom regelmatig door de Staat de verkeerde keuzes lijken te worden gemaakt...

En de "Grote Boze Jongens" zelf?
Die altijd fel tegen Hermann Scheer's EEG hebben geageerd? Die blijven gewoon op hellevuren doorstoken met de bruinkolen, poederkolen, gas, en uraniumsplijterij, waar mogelijk. Maar dat de tijden lijken te veranderen bewijzen de eerste nieuwe berichten van RWE en EnBW: De eerste wil van de door de bondsregering gewenste "2,5-3,5 GWp groei aan zonnestroom vermogen per jaar" best wel 1 GWp gaan inpikken voor zichzelf ("da bleibt doch für die anderen schon noch etwas übrig, oder?"). En collega "Grote Boze Jongen", EnBW is naarstig op zoek (advertentie in het juli nummer van, nota bene, Photon) naar belangstellenden om door het bedrijf minstens 3 MWp aan zonnepaneeltjes op "bouwrijpe" vrijeveld lokaties te laten gooien. Ze werven zelfs op hun site voor zonnepaneeltjes voor particulieren met: "So einfach und profitabel war es noch nie, die Kraft der Sonne zu nutzen". Waar ze zelf natuurlijk al die jaren van verzet tegen Scheer's EEG helemaal niets aan hebben bijgedragen, aan die "profitabiliteit". Im Gegenteil...

Die Zeiten haben sich geändert, wie immer...

Bericht op Photovoltaik.eu ("Änderungen für die Photovoltaik auf einen Blick", 29 juni 2012. Zie ook de daar gelinkte berichten over het politieke proces wat er aan voorafging)
Documentatie actuele EEG wet (website Erneuerbare Energien van het BMU, 29 juni 2012)

Ook erg interessant: "Hoe wordt de EEG Umlage in Duitsland berekend" (stand 2012; pdf)


15 juli 2012. Complete CertiQ jaarcijfer update. De laatste dagen heb ik eindelijk de volledige update van de jaarcijfers van CertiQ (tm. 2011) kunnen afronden. Het betreft hier uitsluitend gecertificeerde elektriciteit, de nadruk in mijn analyse ligt uiteraard in hoge mate op zonnestroom. Met daarbij nog wat gegevens over de totale groei van de als "hernieuwbaar" bestempelde stroom productie. De nieuwste cijfers geven nog steeds geen erg geruststellend beeld voor zonnestroom te zien. Als je tenminste uitsluitend naar de realisatie van de SDE beschikkingen kijkt (het enige volume, tezamen met het beetje volume uit de oude MEP regeling, wat CertiQ registreert). Geeft niet: het grootste deel van de marktgroei vindt immers volledig buiten het zicht van CertiQ om plaats. De grootste volumes worden niet gecertificeerd geplaatst en - helaas - hun fysieke groene productie zal dan ook nooit bekend gaan worden.


Een van de vele nieuwe, typische markt grafieken van de hand van Polder PV.
Dit exemplaar laat de eindejaars-accumulaties van de bij CertiQ geregistreerde
aantallen (MEP + SDE) zonnestroom installaties zien.
Gestaffeld per categorie (systeemgrootte in kWp).

Voor het volledige, uiteraard uitgebreid geïllustreerde overzicht, zie:13 juli 2012. Activ Solar weer vlijtig met afronding 2 grote PV-centrales in Ukraïne. Het met de verschrikkelijke legacy van een verwoeste Chornobyl kerncentrale "gezegende" Ukraïne mag zich verheugen in de belangstelling van investeerders in duurzame energie projecten, met name PV. Vooralsnog is er een partij hyper actief daar, met zonnestroom plannen en -realisaties, en dat is Activ Solar uit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Ik heb eerder al bericht over de reuzencentrales die dat bedrijf in die voormalige Sovjet republiek heeft gerealiseerd of nog in planning had. Vorig jaar werd net op tijd voor 31 december nog de 100 MWp grote Perovo PV-centrale opgeleverd, naar verluidt nog steeds de grootste integrale zonnestroom installatie (van een projectontwikkelaar) op een lokatie "in Europa" (in veel gevallen wordt Ukraïne tot Europa gerekend).

Eind 2011 had Activ Solar minstens 180 MWp in dat land gerealiseerd. Wat de Europese branche organisatie EPIA zelfs niet in de gaten had, die ging in het Market Report 2011 (jan. 2012) nog uit van "140 MWp in 2 large plants". Het bedrijf exploiteert ook een van de grootste polysilicon productie complexen van de voormalige Sovjet republiek, de tot 13.000 ton opschaalbare PJSC Semiconductor Plant. Die momenteel 2.500 ton polysilicon en 22.000 ton van de basis grondstof TCS (het aggressieve trichlorosilaan) per jaar zou (kunnen) produceren.

Wederom is Activ Solar er in geslaagd om in het eerste half jaar van 2012 twee grote PV-projecten op te leveren, een nabij Odessa aan de Zwarte Zee kust, en een op het zonnige Krim eiland. Weliswaar niet zo groot als de eerste in fasen uitgebouwde reuzen projecten (naast Perovo ook o.a. een 80 MWp grote PV-centrale bij Ohotnikovo). Maar spectaculair genoeg om hier te vermelden.

Ukraïne weer 2 grote PV-projecten
Ten eerste leverde het bedrijf begin april 2012 het 31,55 MWp grote Mityaevo project op de Krim op. Volgens het persbericht van 3 april zou daarmee het schiereiland al een capaciteit hebben opgebouwd van 215 MWp in 4 grote PV-projecten (allemaal van Activ Solar), waarmee een "significant deel" van de stroom productie daar nu duurzaam zou worden opgewekt. In het Mityaevo project zijn de modules wederom in lange rijen van 2 modules (portrait!) boven elkaar op land opgesteld, zijn er 134.760 kristallijne panelen ingezet (gemiddelde module capaciteit 234 Wp), en bezet de PV-centrale 59 hectare grond (535 kWp/hectare). Er is 440 kilometer kabel ingezet en er zou 40.000 MWh per jaar worden geproduceerd door deze nieuwe PV-centrale (specifieke opbrengst een hoge 1.268 kWh/kWp.jaar). 32.425 ton CO2 zou er per jaar worden bespaard.


Impressie van de 31,55 MWp grote Mityaevo PV-centrale.

Foto © Activ Solar (project pagina)

Op 10 juli 2012 meldde het bedrijf de afronding van de laatste fase van 21,77 MWp voor het uiteindelijk 42,95 MWp groot geworden Starokozache Solar Power Station nabij Odessa. Het eerste project wat in die regio door hen is opgeleverd. Dit werd gerealiseerd op 80 hectare (zelfde ratio bij de grond claim), bevat 185.952 multikristallijne modules (afgerond: 231 Wp exemplaren, of een mix van meerdere types), in 4 rijen landscape boven elkaar, en 41 inverter stations. Deze centrale zou genoeg stroom produceren voor een equivalent van 11.000 huishoudens, mogelijk 55 GWh/jaar productie (er wordt in het vorige project gerekend met een equivalent van 5.000 kWh/HH.jaar, mogelijk wordt hier totaal energieverbruik in kWh uitgedrukt?). CO2 reductie zou 44.000 ton per jaar bedragen (kengetal gebruikt: 800 gram per kWh?).

Meer parken zijn in voorbereiding. Met deze twee laatste aanwinsten erbij zou Ukraïne al zo'n 258 MWp aan PV-capaciteit hebben geaccumuleerd. Slechts een paar jaar geleden hadden ze nog niets. Nu zouden ze alleen al dankzij Activ Solar bijna het dubbele hebben van het volume wat Nederland sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw met heel erg veel moeite bij elkaar heeft gescharreld...

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Er zijn het laatste jaar enorm veel zeer grote PV-projecten gerealiseerd, in talloze landen (waarvan u mogelijk nog niet wist dat die überhaupt "iets" aan zonnestroom zouden doen). En er staan er ongelofelijk veel meer op stapel. Tja, modules zat everywhere. En die willen wel afgezet worden. Gaat lekker rap in dit soort projecten. Al blijven de particuliere en kleinzakelijke markten de belangrijkste pijlers onder alle "normale" markten. Vergeet dat s.v.p. niet.

http://activsolarat.colocall.com/media/press-releases (waar alle persberichten van het bedrijf zijn te vinden, waaronder de genoemde van 3 april en 10 juli 2012)


12 juli 2012. Duitse reuzenklapper numero twee: Na Q-Cells Centrotherm in insolventie. Wederom schokkend nieuws uit de maakindustrie bij wereldkampioen Duitsland. Het aantal insolventies en faillissementen nam sowieso al toe (ik kan ze al niet meer bijhouden, en het gaat regelmatig om bekende namen). Maar als een bedrijf als Q-Cells (Thalheim, Sachsen-Anhalt) omvalt, eens de grootste kristallijn silicium zonnecel ter wereld, trilt het progressieve Duitsland op zijn grondvesten.

Niet alleen daar...
De laatste tijd worden we frequent opgeschrikt door weer nieuwe insolventies en/of faillissementen van ondernemingen in de sector. Niet de geringste: het grote Duitse Solarwatt (module producent), Odersun AG (idem, dunnelaag CIS), Sovello (laatste ribbon-wafer module producent), Inventux (high-tech amorf/mikrokristallijn dunnelaag module producent), Pairan GmbH (systeemleverancier), Soltecture (nieuwe naam van Sulfurcell, CIS dunnelaag module producent), Solar Industries AG (Zwitserland, in 2011 aankondiging grootste Zwitserse module fabriek te gaan bouwen, inmiddels in liquidatie), Solarhybrid AG (projectontwikkelaar), Solar Millennium AG (projectontwikkelaar van vooral zeer grote CSP- en PV centrales in U.S.A.), etc., etc. Ook Photovoltech (sinds eind 2003 de enige cellen producent van België) is voornemens de productie te staken (persbericht van 18 juni 2012). De lijst wordt langer en langer...


Quo vadis?

De nieuwe - zware - schok
Het begint helaas een permanente aardbeving te worden, en dan met name bij de op alle fronten technologisch en productietechnisch bezien jarenlange wereldkampioen, Duitsland. Want als zelfs een van 's werelds beroemdste, hoge kwaliteit leverende, en jaren succesvolle, en beursgenoteerde industrie conglomeraten, Centrotherm Photovoltaics AG, "omvalt" (lees: in insolventie gaat), is er mondiaal duidelijk iets goed fout aan het gaan. Dat "fout" kunt u ook lezen als "er is een massale shake-out gaande in de PV-sector". Die was weliswaar, o.a. door Photon Consulting voorspeld (en komt ook daadwerkelijk uit). Maar Centrotherm, wat zichzelf afficheert als "weltweit führende Technologie- und Equipmentanbieter der Photovoltaikindustrie", werd als hofleverancier van de apparatuur voor het maken van silicium, ingots, en wafers, en als systeemhuis voor het ontwerp en gedeeltelijke realisatie van "hele zonnecel fabrieken", als een robuuste factor gezien in de basis industrie voor de gehele sector. EE-Blog spreekt zelfs van "Aushängeschild des deutschen Anlagenbaus für die Solarindustrie", een "uithangbord" voor de Duitse machinebouw in deze sterk gegroeide tak van sport in de energiesector. Dat het bedrijf op eigen houtje een insolventie procedure is gestart is zeer slecht nieuws. Want als het aan de basis fout gaat, verzwakt het fundament van de globale industrie (vergelijkbare bedrijven zijn op een hand te tellen). En dat is beslist geen goede zaak.

Vrijwillig in insolventie
Het concern maakte op 10 juli het nieuws wereldkundig, waarbij bij het gerecht van Ulm beroep werd gedaan op een zogenaamde Schutzschirmverfahren procedure. Hierbij zou een onderneming de gelegenheid krijgen om op eigen initatief een insolventie procedure te starten en te proberen door harde sanering nog essentiële delen van het bedrijf te redden. In de sanering zouden Centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG en Centrotherm SiTec GmbH (produceert de basis-apparatuur voor de bereiding van silicium, en de daarmee geproduceerde ingots die vervolgens worden verwerkt tot wafers, de basisproducten voor kristallijne zonnecellen) worden opgenomen. Bij een harde reorganisatie zouden de management service dochter en Centrotherm Cell & Module GmbH binnen de AG holding ondergebracht moeten gaan worden. Alle andere bedrijfsonderdelen in en buiten Duitsland vallen buiten de in gang gezette procedure. Wat er werkelijk met het bedrijf zal gaan gebeuren als het management er niet in slaagt orde op zaken te krijgen, is natuurlijk niet bekend. Voordat een curator daar zicht op heeft, zijn we, net als bij de cellen producent Q-Cells (nog steeds onderhandelingen gaande), wel een tijdje verder. Het is een complexe, zeer sterk internationaal georiënteerde, grote onderneming. Met in 2011 een omzet van 699 miljoen Euro, een netto negatief resultaat van 19 miljoen Euro, een order portefeuille ter waarde van 423 miljoen Euro, en met wereldwijd 1.900 hoog-gespecialiseerde vakmensen...

Deze klap zal nog lang nadreunen. Duitsland huilt. De rest van de wereld huilt mee...

Persbericht Centrotherm van 10 juli 2012
Das Sterben deutscher Solarunternehmen geht weiter – Centrotherm ist insolvent (11 juli 2012 op EE-Blog)

Zie verder links via de Google search naar berichten over insolventies in de fotovoltaïsche industrie (Engeltstalig) en:
http://www.photovoltaik-guide.de/category/insolvenzen/ (Duitse referenties)


11 juli 2012. 36 jaar oud en kan nog wel eventjes mee... Zesendertig jaar is een respectabele leeftijd in de prehistorie. Voor een mensenleven. Veel langer gingen mensen vaak niet mee. Niet verwonderlijk gezien de barre leefomstandigheden waar we ons nu geen enkele voorstelling van kunnen maken. Dat is tegenwoordig wel anders, als je geluk hebt "haal" je een eeuw tegenwoordig (vraag s.v.p. niet hoe, en wat er aan "economische kosten" en/of "ecologische voetafdruk" impact mee gepaard gaat anno 2012, dat is slecht voor uw humeur).

Anders is het gesteld met zaken als zonnepanelen. OK, die dingen gaan lang mee, "zeggen ze". Maar hoe lang? En degradeert dat spul niet "waar je bij staat", zoals sommige lieden op het wereldwijde web ons graag (uiteraard zonder begeleidend bewijsmateriaal) willen laten geloven? Wat klopt er van die fameuze, maar door weinig mensen te doorgronden "vermogensgarantie" waarmee verkopers goeie sier lopen te maken (denken vaak fossiel ingestelde lieden, die niks van zonnepanelen moeten hebben). Wat "moeten" we met die mooie claims: "10 jaar vermogens garantie op 90%, 25 jaar vermogen garantie op 80%" (de eerste die ik binnen een paar seconden "zoeken" op het www tegenkwam)?

Nou, dat blijkt dus wel mee te vallen, de mogelijke uitkomst van dat soort nogal moeilijk van tevoren in te schatten claims. Althans, als je afgaat op de ronduit respectabele prestatie van de inmiddels alweer 36 jaar oude, u mag gerust stellen "prehistorische" (hors categorie) zonnepaneeltjes van het "Energielabor" op de Campus Wechloy van de Uni Oldenburg in Niedersachsen. Die het 30-jarige bestaan van dat ook voor Duitsland byzondere "Energielabor" vierde. Op dat gebouw liggen al vanaf het begin 336 stuks, toen alweer vijf jaar oude, van een onderzoeksproject van het Bundesforschungsministerium overgenomen modules van het type TSG MQ 36/0. In totaal 3,46 kWp, met een bizar laag vermogen (voor ons powerpatsers van >250 Wp/module gewend zijnde burgers) van slechts 10,3 Wp per stuk... De oorspronkelijke module efficiëntie was vastgesteld op 8,55% (tegenwoordig is bij monokristallijn zeker het dubbele al haalbaar). En de "verwachte levensduur" van de kleine paneeltjes was toen nog ... tien jaar.


^^^
Een van de "wonder" AEG moduultjes van (oorspronkelijk) 10,3 Wp, met
36 multikristallijne cellen. Links Wilhelm Jürgens, rechts Robin Knecht,
beiden van de onderzoeksgroep die hun installatie nauwlettend monitort.

Foto © persdienst Univ. Oldenburg (dit essay, herfst 2011).

De modules werden destijds, 36 jaar geleden, gemaakt door AEG Telefunken in Wedel (bij Hamburg). Wat daarna diverse malen van naam wisselde, en werd overgenomen door de Daimler-Benz holding. Vervolgens kwam het bedrijf in handen van bruinkolen-, poederkolen- en nuke boer RWE (wat inmiddels heeft aangekondigd dat ze als zwaar fossiel getint energie conglomeraat fors gaan inzetten op zonne-energie, artikel bij Photon). Waarna het weer onderdeel werd van de van RWE losgeweekte Duitse onderneming Schott Solar GmbH (onderdeel van Schott AG). Wat inmiddels echter net als veel collega producenten diep in de problemen zit, en tot ontsteltenis van velen besloten heeft om afscheid te nemen van de eigen productie van kristallijne Si cellen en modules (effectief gaat daarmee 450 MWp voor beide afzet markten verloren bij het bedrijf).

Opmerkelijke prestatie van een oud beessie
Terug naar de reeds genoemde "prehistorische" AEG paneeltjes in Oldenburg. Die trekken zich helemaal niks aan van alle bizarre economische taferelen rond de vele "partijen" die in de dynamische PV-business komen en weer gaan. Ze produceren gewoon lustig weiter, alsof er niks aan het handje is. En of Vadertje Tijd slechts een leuk personage uit een fabeltje is en het fenomeen "degradatie" alleen maar een sjiek woord uit een technisch woordenboek waar je slechts een beetje jeuk van krijgt. De onderzoekers in Oldenburg, die hun leuke systeem goed blijven inspecteren, hebben namelijk middels flash testen van enkele van de moduultjes in november 2010 kunnen vaststellen dat:

 • Het nominale STC vermogen van de modules bij een celtemperatuur van 25 graden Celsius slechts is afgenomen van 10,3 naar 9,9 Wattpiek tussen 1976 en 2011. "Efficiëntie degradatie" van slechts 0,11% per jaar, met de CAGR methode.
 • Openklem spanning, Voc, is afgenomen van 21,0 naar 20,3 Volt.
 • Kortsluit stroom, Isc, is afgenomen van 685 naar 664 milli-ampère.
 • Voltage in het Maximum Power Point, Vmpp, gelijk is gebleven (16,6 Volt).
 • Stroomsterkte in het MPP, Impp, is gedaald van 630 naar 607 milli-ampère.
 • Module efficiëntie is afgenomen van 8,55 naar 8,2%, dus gemiddeld per jaar slechts 0,1% vermindering van de oorspronkelijke efficiëntie.
 • De "fill-factor" bleek na 35 jaar 2% hoger te zijn dan in de oorspronkelijke fabrieks-specificaties.

En dat terwijl de module rendementen in die periode zijn verdubbeld. En dat de productie kosten met een factor tien zijn afgenomen. En dat het eind van zowel de technologische efficiëntie verbeteringen als die van het kosten reductie potentieel nog lang niet in zicht zijn. Verder goed om te beseffen dat bij de meeste module producenten "efficiëntie garanties" tot maximaal 25 jaar worden afgegeven. Vaak met "80 procent van het oorspronkelijke vermogen", waarmee meestal niet het "sticker" vermogen, maar de oorspronkelijk geflashte waarde wordt bedoeld. Die per module kan verschillen (daarom ook altijd opeisen die data, daar heeft u recht op).

Ook goed realiseren s.v.p., dat er bij veel economische berekeningen rond zonnestroom van die "economische levensduur" van 25 jaar wordt uitgegaan. Als deze fantastische AEG moduultjes representatief zouden zijn voor moderne, veel krachtiger modules, kunnen we er van uitgaan dat de "technische levensduur" wel op orde is. En dat, met slechts een geringe rendementsvermindering, u na aankoop van PV-modules enkele tientallen jaren van uw investering kunt genieten. Dat is natuurlijk zeer gunstig voor uw terugverdientijd, omdat u - in theorie - veel langer profijt van die zonnepanelen zult hebben. Maar dan moeten de modules wel hoogwaardig zijn en met zorg gemaakt. Dus als dat niet zo is (helaas nauwelijks te controleren voor burgers), kan het weer een heel ander verhaal gaan worden.

Polder PV ziet nauwelijks structurele achteruitgang van de fysieke productie bij zijn ruim 12 jaar oude modules. Ik ben benieuwd hoe dat er uit ziet na nog eens 24 jaar...

Photon: "Halten Sie es für möglich, dass ein Modul 40 Jahre lang seinen Dienst tut?"

Kiefer: "Das halte ich für möglich. Es spricht physikalisch nichts dagegen."

Klaus Kiefer van Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, in een interview over de te verwachten levensduur van (kristallijne) PV-modules, Photon 9/2008: p. 128. (op te vragen bij Polder PV)

Probleem oorzaken "mogelijke" achteruitgang prestaties
In het interessante twee-talige (Duits/Engelse) stuk, hier onder gelinkt, wordt trouwens alleen voor de veronderstelde achteruitgang van de halfgeleider (het silicium) gesproken van "degradatie". De tweede, mogelijk nog belangrijker set factoren is het module zelf: Met name het glas (risico van breuk), de omlijsting (slecht passend, niet goed afgewerkt, kieren, of ondeugdelijke afwatering leidend tot vorstschade), en de (kabel)verbindingen zijn punten van zorg. De onderdelen kunnen breken, of corroderen, en ook het inbeddingsfolie (meestal EVA) kan, zeker als het niet goed is gepolymeriseerd, verkleuren wat mogelijk zelfs tot vocht-indringing kan leiden als het module niet goed is geproduceerd. Verkleuring wordt ook wel "browning" genoemd, waarschijnlijk een gevolg van jarenlange intense UV belasting. De "backfoil" kan op termijn blazen gaan vertonen, een potentieel aangrijpingspunt voor problemen. Die worden trouwens vaak door corrosie van busbars veroorzaakt, waarbij slechte soldeer verbindingen de werkelijke (oorspronkelijke) oorzaak zijn van het probleem.

Laten we hopen dat uw modules nooit met dat soort problemen zullen worden geconfronteerd. Aan de "cellen" ligt het vaak niet eens. Voor de AEG modules niets dan lof, op naar de volgende 36 jaar...

Nagekomen 1 (12 juli 2012)
Van een goede bekende uit de sector kreeg ik nog een interessante link naar een "levensduur" document op de website van de hierboven genoemde Duitse producent Schott Solar. Het betreft een studie van het wereldvermaarde Fraunhofer ISE uit Freiburg die in opdracht van de Duitse producent 26 jaar oude, in een "low-voltage" setting bij het ISE in gebruik zijnde multikristallijne AEG PQ40 modules opnieuw heeft "geflasht". De modules, met een fabrieks-specificatie van 38,4 Wp plus of min 10%, hadden volgens ISE een nominaal vermogen van gemiddeld 92% van de fabriekswaarde na deze lange tijd (noot: veel producenten garanderen tegenwoordig slechts 10 jaar 90% van het oorspronkelijke vermogen, dat blijkt dus veel langer realiseerbaar met de genoemde zonnepanelen). Het betreft metingen aan 53 van 60 panelen (88%), na 26 jaar bleken 3 exemplaren een gebroken glasplaat te hebben, 4 stuks hadden andere technische mankementen. Deze evident brakke exemplaren werden niet in de test meegenomen. Zie het pdf van ISE (28 oktober 2010).

Wel werd er tegelijkertijd fijntjes gewezen op het feit dat Schott Solar uit de productie gaat stappen en dat hun know-how rond de productie van robuuste PV-modules dus mogelijk verloren gaat, of het onderspit moet gaan delven tegenover harde commerciële belangen. En dat niet bewezen is dat moderne producenten vergelijkbare lange levensduren met blijvend hoog rendement zullen halen...

Nagekomen 2 (12 juli 2012):
Leuke pluim van collegablogger die werd opgepikt door Energeia:

NB: Polder PV "twittert niet". We hebben hier meer dan genoeg te doen, en informatie kanalen genoeg, waar ik al in verzuip. Misschien zo maar dan? (Wel twitterende) @SolarWebsite Jeroen: bedankt! #another36yr

Nagekomen 3 (25 juli 2012):
Lees ook het artikel over de 20 jaar oude, opnieuw geflashte Kyocera modules!

http://www.presse.uni-oldenburg.de/download/einblicke/54/parisi-heinemann-juergens-knecht.pdf (uitgebreide beschrijving van het project, de testen, en de bevindingen, titel: "30 Jahre im Dienst der Erneuerbare Energien")
Bericht op NWZonline.de (6 juni 2012)


 
^
TOP

10 juli 2012. Zoveelste record Duitsland: nooit eerder zoveel zonnestroom productie - in eerste helft 2012. Dat was natuurlijk te verwachten, maar dat maakt het nieuws er geen fractie minder belangrijk van. Het is spectaculair. En het was voorspelbaar, want Duitse particulieren en ondernemers hebben het laatste jaar onvervaard een enorme hoeveelheid nieuwe zonnestroom capaciteit opgeleverd met eigen en/of geleend (met rente terug te betalen) geld, bovenop de reeds verpletterende bestaande hoeveelheid. En vanaf het moment van netkoppeling zijn al die installaties als een gek volledig geijkt bemeten massale hoeveelheden kilowatturen gaan "leveren" (nog steeds een bescheiden, doch groeiend aandeel wordt via een aparte "Selbstverbrauch" optie direct in huis geconsumeerd). Uitbetaling van de betreffende, systeem- en type-afhankelijke Einspeise Vergütungen blijft de taak van de netbeheerders, leveranciers op de vrije markt hebben daar nul komma niets over te zeggen. Salderen bestaat niet in Duitsland.

In het eerste, relatief zeer zonnige halfjaar van 2011 (vooral april-mei waren zeer zonnig) was er volgens het BDEW al een nieuw wereld record gevestigd van 9,7 TWh zonnestroom op een reeds verpletterende hoeveelheid van in totaal 20,7 Terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit (20,8% van totale stroom consumptie hernieuwbaar, zie bericht van 29 augustus 2011). Sinds juli 2011 is er ondanks alle heftige ingrepen in Hermann Scheer's (politiek meermalen uitgeklede) EEG vanuit Berlijn, een spectaculair volume aan nieuwe zonnestroom producerende installaties bij gekomen van 5.772 MWp (juli-dec. 2011) plus 2.328 MWp (jan.-apr. 2012) = 8.100 MWp (voorlopige data Bundesnetzagentur). In Duitsland wordt voor PV door de hoogspanningsnetbeheerders in hun middellange termijn prognoses gerekend met een haalbare specifieke opbrengst van gemiddeld 939 kWh/kWp.jaar in 2012 (documentatie, laatste tabel pagina 1). Rekenen we iets conservatiever met 920 kWh/kWp.jaar voor het genoemde "extra" volume van 8,1 GWp sinds juli 2011, zou alleen dat al (dus nog zonder de qua capaciteits-bijbouw onbekende maanden mei en juni 2012) een extra hoeveelheid van 8,1 x 920 = 7,45 TWh/jaar, ongeveer 3,7 TWh in een half jaar opgeleverd kunnen hebben. Bijna de productie van het overjarige radioactieve Zeeuwse Borssele beestje in een heel jaar.

Record halfjaar productie
Tellen we die extra ("nieuwe") 3,7 TWh op bij de in 2011 vastgestelde 9,7 TWh voor het eerste half jaar, had de tot en met april 2012 geaccumuleerde Duitse zonnestroom capaciteit in principe (bij een vergelijkbare "relatief zonnige eerste jaarhelft") al zo'n 13,4 TWh kunnen produceren tussen 1 januari en 30 juni 2012. Echter, volgens de branche organisatie BSW Solar, is er op basis van hun calculaties in het huidige eerste half jaar mogelijk zelfs al 14,7 Terawattuur aan zonnestroom geproduceerd, een zoveelste wereldrecord. Op jaarbasis wellicht neerkomend op een fysieke productie vergelijkbaar met de output van ruim 7 kernsplijters van het type Borssele. Of dat betekent dat met mijn berekeningswijze er 1,3 TWh "extra" zou zijn gegenereerd door in mei en juni nieuw bijgekomen (doch qua aantallen en capaciteit nog niet bekende) PV-installaties laat zich hier niet zonder meer uit afleiden. Want naast het feit dat we niet weten wat de efficiëntie verschillen van de nieuwe installaties zijn t.o.v. de "oude", is ook niet duidelijk of er bijvoorbeeld significant veel meer nieuwe installaties "niet globaal zuid" zijn georiënteerd. De webmaster van Polder PV kwam in de trein naar/van de vakantiebestemming in zuid Oostenrijk, door Duitsland reizend, al veel oost/west en zelfs enkele (zwak hellende) op noord gerichte (!) PV-installaties tegen...

Ook is niet duidelijk of nieuwe installaties gemiddeld genomen wellicht in minder renderende problematischer daksituaties zijn ingepast. Daarnaast moeten we uiteraard ook rekening houden met het feit dat het eerste halfjaar van 2012 beduidend minder zonnig lijkt te zijn dan dat van vorig jaar, met name in de theoretisch en praktisch bezien relatief productie rijke maanden april tot en met juni (zie productie cijfers PPV). BSW Solar heeft in ieder geval haar (voorlopige!) data ontleend aan de gegevens van de hoogspanningsnetbeheerders (ÜNB's, inclusief de Duitse dochter van het onder het Nederlandse ministerie van Financiën vallende TenneT), van de Leipziger Strombörse (EEX), en eigen berekeningen.

Beetje meer dan de fossiele Noordzeekust bewoners...
NB: 14,7 TWh in een half jaar tijd in Duitsland is een factor 163 maal zoveel (alles geijkt bemeten) dan de "veronderstelde" (schatting van de) zonnestroom productie van 90 GWh (waarschijnlijk minder dan de helft daadwerkelijk "gemeten", en de rest niet bekend bij de autoriteiten) die CBS in hun eerste voorlopige cijfer voor heel 2011 heeft weergegeven in Nederland (StatLine tabel 29 juni 2012) ...

Blijkbaar is achteraf ook nog komen vast te staan dat in de eerste jaarhelft van 2011 zelfs 9,8 TWh aan zonnestroom zou zijn geproduceerd, wat een lichte verhoging van 1% zou zijn t.o.v. het eerst gemelde cijfer (9,7 TWh). Op basis van die nieuwe 9,8 TWh voor 2011, en de nieuw geschatte 14,7 TWh voor 2012, komt BSW Solar tot de conclusie dat er precies de helft meer zonnestroom zou zijn geproduceerd in 2012-I dan in het voorafgaande jaar:


Grafiek © www.solarwirtschaft.de

Daarbij wordt gesteld dat die 14,7 TWh "goed zou zijn voor het stroomverbruik van 8,3 miljoen huishoudens" (dik 1 miljoen meer dan er überhaupt aan - meestal zwaar aan de fossielen verslaafde - huishoudens in Nederland zou zijn). Wat betekent dat BSW Solar rekent met een gemiddeld verbruik van 3.542 kWh/jaar, een vaker gehoord getal (afgerond op 3.500). Het zou ook betekenen dat er inmiddels bij de oosterburen al een significant en, gezien het feit dat het om meestal kleine, decentrale opwekkings-installaties gaat (er kan nog enorm veel meer gebouwd worden, ruimte genoeg), een reeds substantieel deel van de totale elektriciteitsbehoefte aan zonnestroom wordt opgewekt. Duitsland verbruikte in 2011 volgens de voorlopige cijfers van de energie statistiek werkgroep AG Energiebilanzen eV (in Nederland geen equivalent hebbend, zie pdf van AGeV) 608,5 TWh in het hele jaar, dus 304,25 TWh in een half jaar (hoeveelheid is "bruto" verbruik, dus inclusief netverliezen en eigenverbruik door - veelal fossiel opwekkende - producenten).

Ten eerste zou dat betekenen dat er bij de duurzame oosterburen 0,3% minder stroom verbruikt zou zijn dan in 2010, waarbij het verbruik van het in toenemende mate verder in de fossielen weg zakkende NEEderland met bijna 2% zou zijn gestegen (CBS Statistiek "Hernieuwbare energie; eindverbruik en vermeden verbruik fossiele energie", update 29 juni 2012)!

Ten tweede moeten we de conclusie trekken dat in Duitsland in het eerste half jaar van 2012 al een aandeel zonnestroom productie in het bruto stroomverbruik zou zijn behaald van 14,7/304,25 = 4,8%!* dat is, we blijven er op hameren, alweer een fenomenale prestatie, zeker voor een zwaar geïndustrialiseerde natie als Duitsland.

De Duitse zonne-energie branche organisatie wijst er ook op - bij monde van president Carsten Körnig - dat de opwekkosten voor zonnestroom in de laatste 3 jaar zijn gehalveerd, en dat die kosten onder de huidige stroomtarieven (all-in inclusief vastrechten) zijn komen te liggen. Volgens berekeningen van het vaker door BSW Solar ingeschakelde onderzoeksbureau Prognos AG zou een verdubbeling van het aandeel zonnestroom, 3,2% van eindenergie verbruik* in 2011, naar bijna 7 procent in 2016 (haalbaar scenario), de stroomtarieven voor verbruikers slechts 2,5% laten stijgen in de komende vier jaar tijd (zie grafiek).

BSW Solar betreurt het dat de condities voor de net met een politiek compromis definitief besloten wijzigingen van de EEG wet inhouden dat realisatie van grote PV-installaties ernstig wordt bemoeilijkt, maar dat de condities voor de kleinere installaties - zowel voor bedrijfsmatige als voor particuliere investeerders - gelukkig aantrekkelijk genoeg blijven. Maar ook dat er rekening gehouden moet worden met een duidelijke teruggang van de afzet op de Duitse markt.

Tot slot
Nog enkele kengetallen van de Duitse PV-markt, met vergelijking update juni 2012 t.o.v. die van augustus 2011. Data van BSW Solar tenzij anders vermeld:

 • Nieuw geïnstalleerd in 2011: 7,5 GWp (in 2010 7,4 GWp).

 • Geaccumuleerd einde 2011: 24,82 GWp (detail opgave Zeitreihe BMU), einde 2010 17,32 GWp (volgens BMU).

 • Stroom productie 2011: 18,5 TWh (BMU: 19 TWh), 2010: 11,683 TWh (BMU). 1 TWh = 1 miljard kilowattuur.

 • Aantal PV-installaties einde 2011: 1,09 miljoen, 2010: 860.000.

 • Aandeel in bruto stroom verbruik Duitsland 2012 4%, in 2020 mogelijk 10%.

 • Vermeden uitstoot CO2 in 2011 12,5 miljoen ton (gebruikt kengetal: 676 gram CO2/kWh, wat een stuk hoger ligt dan de door Agentschap NL gebruikte 608 gram/kWh voor Nederland "afgeleverd bij de eindgebruiker").

 • Aantal ondernemingen inclusief installatie bedrijven actief in de PV-sector: 10.000, waarvan zo'n 200 producenten van cellen, modules, en componenten.

 • In de augustus 2011 versie werd nog gerept van 130.000 voltijdsbanen in de sector. Dit is NIET meer terug te vinden in de juni 2012 update, wat ongetwijfeld heeft te maken met de verwoestende insolventie en faillissements-golf die door de sector raast (niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd).

 • Economische output van de sector ("Volkswirtschaftlicher Nutzen") tm. 2030 geschat op 56-75 miljard Euro.

 • Export quote van de Duitse PV-industrie: 2004 14%, 2010 50%, 2011 55%, verwacht (dan wel "gewenst") 2020 80%.

 • Netto systeemprijzen voor dak-installaties voor eindgebruikers, tot 100 kWp, gedaald van gemiddeld EUR 5/Wp in het 2e kwartaal van 2006 via EUR 2,91/Wp in Q2 2010, EUR 2,42/Wp in Q2 2011, naar EUR 1,78/Wp in Q2 2012 (daling 64% in 6 jaar tijd).

 • Totale belasting inkomsten vanwege activiteiten zonnestroom branche in 2010: 519 miljoen Euro voor de Staat (Bund), 511 miljoen Euro voor de deelstaten, en 429 miljoen Euro voor de gemeentes, totaal bijna 1,5 miljard Euro.

 • Volgens de BMU website Erneuerbare Energien, dit EEG Status document voor 2011, zou er in 2011 van de 22,91 miljard (!!) geïnvesteerde Euro's in hernieuwbare energie productie installaties, er een record van 15 miljard Euro (65,5% van totaal) zijn geïnvesteerd in nieuwe PV-capaciteit.

 • Hetzelfde document rept van een omzet volgend uit de bedrijfsvoering van de PV-installaties van 1 miljard Euro in hetzelfde jaar. Dat is 7,7% van de omzetten voor alle hernieuwbare energie producerende installaties: 13 miljard Euro, waarvan de exploitatie van de biomassa installaties het allerhoogste aandeel heeft. Niet vreemd gezien de hoge inzet van externe grondstof stromen, de benodigde transporten, en de vele daarmee, en met de proces monitoring gepaard gaande arbeidsuren.

 • In dit recente document van juni 2012 meldt BSW Solar dat er - status eind april 2012 - ongeveer 2,57 GWp bijbouw zou zijn geweest in 2012, er 27,1 GWp aan opgesteld nominaal STC vermogen zou zijn geaccumuleerd, er in januari tm. mei er 11 TWh zou kunnen zijn geproduceerd, en het aantal zonnestroom installaties opgelopen zou kunnen zijn tot 1,17 miljoen stuks...

*NB: het aandeel in het zogenaamde "eindenergie verbruik" is een stuk lager, 3,1% in 2011 volgens de laatste update (8 maart 2012) in de Erneuerbare Energien Zeitreihe spreadsheet van het BMU ministerie (spreadsheet downloaden van deze pagina). BMU claimt 3,2% voor 2011.

Persbericht BSW Solar "Solarstrom-Rekord - Strom für 8,3 Million Haushalte" (4 juli 2012)


9 juli 2012. Nieuwe schatting PV marktafzet 2012 in Nederland. De eerste serieuze schatting voor de marktgroei van zonnestroom (capaciteit) maakte ik tijdens mijn voordracht op het The Solar Future symposium op 24 mei jl. Ik gebruikte daarvoor de laatste, bijgestelde "historische reeks" van CertiQ (die ik op 23 april als Excel file kreeg, en waarvan de resultaten nergens anders zijn gepubliceerd), en de data van CBS tot en met 2010. 2011 was toen bij het CBS helaas nog niet beschikbaar. Voor links naar mijn TSF bijdrage, en naar een uitgebreidere grafische analyse op basis van het onderzoek voor die voordracht, zie het bericht van 5 juli 2012.

Vlak na het symposium (31 mei 2012) verschenen dan eindelijk enkele (beslist niet alle relevante) cijfers van het CBS over de marktgroei van de afzet aan zonnepanelen in 2011. 43,25 MWp nieuwe afzet "aan eindgebruikers", hoger dan aanvankelijk door mij geschat (36-37 MWp), en veel hoger dan de zeer beperkte inschatting van 30 MWp door de economen van ECN Beleidsstudies (EurObserv'ER opgave). Op basis van dat nieuwe cijfer heb ik enkele grafieken aangepast en een update geschreven op dezelfde dag.

Een van de grafieken die ik nog niet had ververst was die voor de jaargroei cijfers van de CBS en de CertiQ data. Hier is de update:

In deze grafiek de gepubliceerde (CBS, donkergroen) en de uit de laatste gegevens van CertiQ berekende jaargroei cijfers (rode curve). Het getal voor 2011 is inmiddels ontleend aan het gereviseerde jaarrapport van CertiQ (net gepubliceerd), waarbij als uitgangspunt voor eind december 2010 de door mij van het bureau ontvangen spreadsheet met de data van 2003 tm. april 2012 is genomen (status 23 april 2012, voor eind 2011 is het recentere, gereviseerde jaar rapport getal genomen, wat iets hoger ligt).

Uit beide curves is een "verschilcurve" berekend, geel in apart kader: dat is de jaargroei van de "niet gecertificeerde", niet bij CertiQ bekende noch geregistreerde capaciteit. U ziet dat die, zoals ik al tijdens The Solar Future NL '12 had voorspeld, explosief is gestegen in 2011, en zelfs al bijna even hoog lijkt te zijn geworden als het CertiQ (= SDE) volume. En het zal sterk verder gaan stijgen (zie ook verder). In de hoofd grafiek is de 8,2 MWp voor 2012 het tot en met het 1 juli 2012 maandrapport van CertiQ bekende nieuwe gecertificeerde jaar volume, waar natuurlijk nog het een en ander bij gaat komen. De vraag is hoeveel, er is immers een dalende trend in het aantal geregistreerde SDE projecten bij CertiQ gesignaleerd...

Nieuwe cijfers
Niet lang nadat ik de eerste nieuwe CBS cijfers grafisch had verwerkt wijzigde de situatie alweer. En werd er tijdens onze vakantie een nieuwe nationale subsidie regeling in de markt gegooid (uiteindelijke Staatscourant publicatie op 20 juni), en verscheen er op 3 juli 2012 ook een revisie van de eerder gepubliceerde jaarcijfers op de site van CertiQ. Deze twee laatste gebeurtenissen nopen mij tot een forse bijstelling van de nog "prille" prognoses van de hand van Polder PV. De CertiQ cijfers betreffen relatief "lichte" cijfermatige wijzigingen (iets hogere accumulaties van de netgekoppelde gecertificeerde volumes). De nieuwe subsidieregeling van Staatswege echter zal gigantisch veel extra impact geven dit jaar. Want er is, bij invulling van "gemiddeld 3,5 kWp/aanvraag" (= max. aanschaf subsidie van 650 Euro), financiële ruimte voor zo'n 33.000 nieuwe PV-systemen (budget 21,55 miljoen Euro). En die krijgen (subsidievoorwaarde) slechts maximaal een half jaar na beschikking om het aangevraagde systeem "opgeleverd" te krijgen.

Dus als Agentschap NL er in slaagt om binnen niet al te lange tijd beschikkingen te gaan versturen, zit het er dik in dat mensen zullen proberen om zo snel mogelijk te gaan (laten) realiseren. Want (a) ze willen vast een aardig stuk van de meest productieve zomerperiode proberen mee te pikken met de nagelneue installatie. En (b) je wilt niet het risico lopen dat je in december moet gaan opleveren. Want als het dan vriest en/of sneeuwt, mag geen (erkend) installateur die zichzelf respecteert het dak op... Ergo: een aanzienlijk deel van de "te beschikken capaciteit" van de nieuwste nationale regeling, zal daadwerkelijk nog dit jaar opgeleverd gaan worden. En zal dus ook in de "marktafzet verwachting" voor 2012 meegenomen moeten worden.

Als we simpelweg pro memori alle te verwachten onderdelen ("afzet modaliteiten") gaan "stapelen" in die nieuwste prognose krijgen we een plaatje wat er zo uit komt te zien voor 2012 (laatste kolom stapel):

update van prognose PV NL 2012
KLIK op plaatje voor uitvergroting

In deze ingewikkelde ververste grafiek van de hand van Polder PV is het volgende te zien:

 • In cijfers gerapporteerde accumulatie gecertificeerde (netgekoppelde) vermogen = MEP + SDE, bij CertiQ, rode kolomsegmenten. Met "voorspellende trend op basis van historie", 2e graads polynoom, voor 2012 (rode pijl). Vanaf april 2008 exclusieve groei veroorzaakt door SDE regeling. Trend in 2012 waarschijnlijk: afname volume wegens erbarmelijk slechte realisatie condities voor SDE 2011-2012 projecten (en opdrogende oudere SDE beschikkingen die om diverse redenen geen doorgang zullen vinden, symbolische rode pijl "omlaag" rechts).

 • Idem daar "overheen" geprojecteerd CBS afzet cijfers netgekoppelde volume in groene kolom segmenten (lees: CertiQ = onderdeel van de totale CBS kolom). Restant boven rode CertiQ segment uitstekend = niet gecertificeerde (niet door CertiQ geregistreerde) accumulatie netgekoppelde installaties. Idem "voorspellende trend" voor 2012 (donkergroene pijl).

 • Alleen voor 2012 bovenop de op basis van de historische trend geprognosticeerde CBS kolom (incl. CertiQ deel onderaan) een blok "potentieel aan afzet van inmiddels 81 collectieve inkoop acties" in 2012 (CSA - collective sales actions), schatting Polder PV zo'n 42 MWp, geel gestreepte blok.

 • Idem voor 2012 bovenop het vorige segment gestapelde EXTRA kolom gedeelte met donkerblauw gestreepte rand, à 100 MWp (geschat) voor de nieuwste staatssubsidie (NSR - national subsidy regime) voor grofweg zo'n 33.000 nieuwe installaties die voor het merendeel dit jaar nog gerealiseerd zouden moeten worden. Het gaat hard genoeg met de intekening, Agentschap NL meldde maandag 9 juli dat er 's ochtends al 11.500 aanvragen binnengekomen zouden zijn die iets minder dan een derde van het beschikbare budget zouden gaan claimen (dubbelen zijn er al uitgehaald).

 • Tot slot nog een als onveranderd beschouwd extra micro segmentje (violet gestreepte rand) van zo'n 5 MWp "autonoom", een van de minst goed gemonitorde marktsegmenten waarvoor CBS de laatste jaren een jaarvolume van zo'n 5 MWp (stabiel) hanteerde. Voor de eerdere jaren is dat kleine segmentje niet weergegeven in de grafiek.

 • Voorbehoud! Met name de segmenten "inkoop acties" en, in mindere mate, "nieuwe aanschaf subsidie", zullen overlap kunnen (gaan) vertonen met het "reguliere" groene segment buiten de SDE kolom om, symbolisch weergegeven met de gebogen pijlen. Het zijn (deels) communicerende vaten, met name de inkoopacties en de nationale subsidie regeling die 2 juli is ingegaan kunnen direct een stukje "trendmatige ex-SDE" ontwikkeling gaan drukken. Ook is er een - beperkt - "communicerend vat" effect mogelijk van de nieuwste nationale subsidie regeling op het veronderstelde potentieel aan inkoop acties. Die subsidie regeling mag echter wettelijk bezien niet worden gestapeld met reeds toegekende (of vergeven) subsidies van "bestuursorganen" (de zeer actieve provincie Overijssel heeft ook een uitsluitend criterium voor "stapeling", dus de vele door hen ondersteunde acties komen niet in aanmerking). Dus alleen bij inkoop acties waarbij niet van dat soort (reeds toegekende of beschikte) subsidies sprake is, zou er in theorie kunnen worden "gestapeld". Bekende acties zonder directe subsidie van gemeente, provincie, of de Staat, zijn de landelijke ZZD actie van Natuur en Milieu (partner 70% aandeel bij Rabobank), VEH 1.2.3 Zonne-energie, en bijvoorbeeld het ZonEffect in Zeeland (al drijft - de organisatie van - die laatste actie wel op een Europese subsidie). Als er "gecombineerd" of "gestapeld" kan worden, zullen de betreffende segmenten natuurlijk evenredig gehalveerd moeten worden voor het in aanmerking komende volume om een volwaardige en correcte "marktafzet kolom" te kunnen maken. Onduidelijk is wat de combinatie van deze mogelijkheden uiteindelijk voor effect zal gaan opleveren. Mijn inschatting is, dat dit niet in extreme mate zal gaan optreden. Maar dat moet nog blijken.

  Nagekomen. Een voorbeeld van zo'n "weglek geval" werd op 14 juli 2012 op het Duurzame Energie forum op GoT geplaatst door iemand die al rap een toezegging voor de nieuwste gelegenheids-rijksubsidie in de postbus kreeg: "We zijn uiteindelijk toch afgestapt van het 123-zonne-energie collectief en hebben nu een maatwerkofferte die nog goedkoper is ook". Een illustratie van extreme marktverstoring van rijkswege...

Aangepaste markt prognose 2012
Met bovengenoemd voorbehoud in gedachten kunnen we er uiteraard niet van uitgaan dat de virtuele "geprognosticeerde stapel" van de genoemde 5 kolom segmenten voor 2012 ook daadwerkelijk een geaccumuleerd volume van zo'n 325 MWp zal gaan opleveren. Zoals gesuggereerd lijkt te worden in de grafiek. Enkele kolom segmenten zullen waarschijnlijk "in elkaar gaan schuiven". Maar, alles in overweging nemend, moet het beslist wel "ruim 250 MWp" kunnen gaan worden (= accumulatie eind 2012). Wat al heel wat meer was dan aanvankelijk werd gesuggereerd toen ik nog niet op de hoogte was van de uitwerking van de subsidie regeling op 24 mei jl.

En wie weet gaat het totaal zelfs wel "in de richting" van 275-300 MWp. Als dat zou uitkomen, zou dat betekenen dat er in 2012 grofweg een nieuw volume PV-capaciteit bijgeplaatst zou kunnen gaan worden van zo'n 145 tot 175 MWp (en wellicht zelfs meer). Wat kan betekenen dat er in het huidige jaar drie tot vier maal zoveel nieuwbouw zou kunnen gaan plaatsvinden als de door CBS opgegeven (voorlopige) 43 MWp in 2011. Dat hebben slechts lieden met een heldere glazen bol kunnen bevroeden toen Edwin Koot van SolarPlaza op die 24e mei vroeg wie dacht dat er in 2012 "maar liefst minstens 80 MWp" zou worden bij geplaatst. Er waren niet veel mensen die toen nog stonden (veel prominente vertegenwoordigers in de zaal zaten al in hun stoel, er werd "van onderaf op geboden" door Koot). De webmaster van Polder PV was een van de weinigen die in die "laatste fase" nog stond...

Die 145-175 MWp in 2012 zou voor Nederlandse begrippen beslist een "spectaculaire" hoeveelheid zijn. We gaan zien wat daar van gaat uitkomen.


8 juli 2012. CertiQ update PV in Nederland, mei en juni 2012. Vanwege onze vakantie kon ik de mei update van CertiQ niet in juni cijfermatig en grafisch voor u verwerken. En omdat in de eerste week (normaal gesproken) het nieuwe maandrapport wordt gepubliceerd, heb ik even gewacht totdat het exemplaar voor juni beschikbaar kwam. Dat werd op 3 juli jl. gepubliceerd op hun website. Ik heb inmiddels alle data verwerkt en een grafisch geïllustreerde update gedaan van de "lopende marktrapport analyse".

De cijfers gaan steeds harder op de traanklieren inspelen. Er komt gemiddeld genomen al een tijdje niet meer, maar steeds minder nieuw vermogen bij. En u weet: CertiQ publiceert gecertificeerd volume, en dat betreft dus (sinds 1 april 2008) uitsluitend beschikte SDE aanvragen... Het nieuw gerapporteerde (SDE) PV-vermogen was in mei 1,501 MWp, in juni zelfs nog maar 1,271 MWp. Wat de aantallen nieuwe "participanten" met PV-installaties bij CertiQ betreft was de ontwikkeling zelfs nog dramatischer: 141 nieuwe in mei, en een absurd laag aantal van slechts 66 in juni. Sinds december 2008 is dat niet zo laag geweest.


^^^
Een grafiek waar je niet vrolijk van wordt: nieuw vermogen aan gecertificeerde PV-installaties
geregistreerd door CertiQ per maand. In de buurlanden zouden ze over de grond gaan liggen
rollebollen als ze die maandelijkse "bijbouw" cijfers zien...

Een ander aspect van belang is, dat mede door het feit dat het aantal participanten zo weinig toeneemt, dat in moet houden dat de SDE beschikkingen voor particuliere aanvragen beginnen op te drogen qua uitvoering. Dit vertaalt zich direct in het systeemgemiddelde per maand. Dit ging van 10,6 kWp in mei naar een maandrecord van 19,3 kWp in juni. Dit is extra wrang, omdat zonnestroom binnen de SDE de enige optie was voor burgers om (fysiek, op eigen huis of huurwoning) in te participeren. Vanaf 2013 moet iedereen, ook diegenen met PV-installaties en/of de vele tienduizenden mensen die nog een zonnestroom systeem gaan kopen, een heffing gaan betalen om de SDE voor zowel elektra, gas, als "hernieuwbare warmte" (waar de SDE 2012 regeling zo'n beetje op drijft) te gaan cofinancieren. Maar zelf ervan "profiteren", van die regeling, ho maar! De burger moet bloeden, of het nu rechtsom is, of linksom. Revolution is nigh...

Ook is er inmiddels een herziene versie van het grafische jaaroverzicht van 2011 bij CertiQ beschikbaar (publicatie datum ook op 3 juli 2012). Daarin o.a. een forse update van het uitgegeven aantal Garanties van Oorsprong voor zonnestroom. Dat bedraagt inmiddels 24,8 GWh voor 2011. Nog steeds is dat bitter weinig. Vlaanderen heeft volgens VREG voor dat jaar nu al 986 GWh aan GVO's voor zonnestroom uitgereikt, bijna 1 Terawattuur (met waarschijnlijk nog e.e.a. aan GVO's met terugwerkende kracht bij te schrijven voor dat jaar). Nu al een factor veertig meer dan in NL.


^^^
Grafiek gemaakt met de data uit het laatste, herziene CertiQ jaar rapport over 2011 (zonnestroom).
In blauw: aantal nieuw geregistreerde PV-participanten. Groen: gecertificeerde productie van zonnestroom tot en met 2011. NB: dat is waarschijnlijk veel minder dan de helft van de potentiële productie, al wordt de rest nergens centraal gemeten... Laatste kolom (gearceerd): gemiddeldes per jaar voor de periode 2003-2011.

Om met name de impact van de schrikbarend lage aantallen PV-projecten binnen de SDE te illustreren, heb ik een nieuwe set grafieken gemaakt. De meest dramatische twee vindt u hier onder:


^^^
Schokkende daling in nieuw ingeschreven participanten per maand bij CertiQ
(volgens registratie in maandrapporten). 4e graads polynoom trendlijn.


^^^
Gemiddelde installlatiegrootte van nieuw geregistreerde PV-installaties per maand.
Motto: particuliere PV-systemen sterven uit binnen SDE... 3e graads polynoom trendlijn.

In totaal zou er volgens het laatste CertiQ maandrapport nog slechts 62,354 MWp aan PV-capaciteit zijn geregistreerd, waarvan ruim 50 MWp terug te voeren zou zijn op (uitsluitend) de SDE regelingen (2008-2010 met waarschijnlijk nog zeer beperkt gerealiseerd SDE 2011).

Het is duidelijk: daar mag nog steeds geen enkel persoon zich in Nederland voor op de borst kloppen. Het is schandalig weinig in ruim 4 jaar tijd sinds de regeling startte (1 april 2008)...

Voor alle bijgewerkte gegevens rond de maandelijkse CertiQ cijfers op Polder PV: 
^
TOP

6 juli 2012. Drie maal is scheepsrecht? Formido goes solar! Het is al eens eerder geprobeerd, bouwmarkten / DHZ groothandels die een teen in het water staken met de zonnepaneeltjes. Maar serieus leek dat niet en/of het was slechts een halfhartige poging zonder management drive (en dat heb je echt nodig!). De bekendste voorbeelden waren in het grijze verleden de spraakmakende Karwei aanbieding uit 2006 waar heel wat over "los" kwam in de media (special Polder PV). Voorts het ook in de Nederlandse historie teloor gegane vervolg met - mogelijk - identieke modules bij de MAKRO in 2007 (bericht PPV).

Ook weinig bekend (geworden) is het recente initiatief van alweer dezelfde aanbieder uit oost Nederland bij diezelfde MAKRO, die het met een kopie van een Duits voorbeeld (maar dan natuurlijk met goedkope Chinese modules) eerder dit jaar met een nieuw type omvormer (Enecsys) opnieuw probeerde (bericht PPV). Ook daarvan is tot nu toe slechts weinig vernomen, de vraag is immers wie voor zo'n duur geprijsde mini-set met maar 1 of 2 paneeltjes naar de DHZ markt wil stappen bij een overvloed aan aanbod bij grotendeels professionele bedrijven en aanbieders van zeer verschillend pluimage. Polder PV heeft er inmiddels al 310 in een waslijst staan die zonnepanelen en -systemen aanbieden, ga er maar aan staan.

Er zijn daar onder inmiddels alweer 7 energie bedrijven ("leveranciers") die panelen sets aanbieden, het Deense DONG is de laatste die is aangesloten in de rij, met een aanbieding met onbekende, niet gespecificeerde modules, en met een zeer opportunistische verwijzing naar geld van de Staat om eventjes lekker goedkoop te komen "scoren" bij hen. Opvallend: het al lang in de PV-sector opererende The Sun Factory (Amsterdam) is partner in die aanbieding.

Verrassende ontdekking
Maar daar ging het niet over. Mijn partner kwam vanochtend toevallig bij een zoektocht op het internet op de website van de Formido bouwmarkt. En tot mijn verbazing vond ze een spectaculaire aanbieding voor een trits zonnepaneel systemen, complete sets zoals u ze wellicht ook bij talloze andere "specialisten" zult aantreffen op even zoveel websites (veel daarvan vindt u terug op de Top50Solar site). De aanbieding vond ze onder deze link.

Ik dus uiteraard, omdat ik toch boodschappen moest doen, gewapend met de camera naar de Formido in de Hoge Mors in noordwest Leiden. Want over een paneeltype werd niet gerept, noch op de site van Formido zelf, noch op die van de bij deze actie betrokken leverancier/installateur, het voor mij tot nog toe onbekende bedrijf Solix B.V. uit Arnhem. Numero drie-hon-derd-en-tien in mijn lange lijst... Al binnen een paar seconden vond ik deze opvallende "stand":


Foto genomen in de Formido vestiging in de Hoge Mors in Leiden.
Straks normaal bij alle DHZ handels?

Folders erbij, met inteken formulier, zoals ik die al op de website van Formido zelf had gezien. Een Mastervolt Soladin600 omvormer onderaan, een LCD scherm met het korte YouTube video'tje "hoe installeer ik zelf zonnepanelen op een schuin dak" (ook op de website van partner Solix). En een fraai, modern, krachtig, multikristallijn zonnepaneel. Ik had in de documentatie al gezien dat er sprake was van een module van 240 Wp. Een zeer gebruikelijke "power" klasse tegenwoordig, zo'n beetje twee en een half maal zoveel nominaal vermogen als er in mijn 11-12 jaar oude Shell paneeltjes zit, maar natuurlijk wel wat groter van formaat door de grotere zonnecellen. Maar een echte PV diehard wil natuurlijk weten of hij echt vleesch in den cuyp heeft of dat het een of ander vaag no name / OEM moduultje betreft. Dus daarom direct eventjes op de achterzijde gekeken. BINGO!

Als dat het originele spul is, hoeft Formido zich daar beslist niet voor te "schamen", want ET Solar wordt mondiaal verkocht, is een Chinees kwaliteitsmerk, en wordt het in kwaliteit hoog in het vaandel hebbende Duitsland veel afgezet (en niet in de kleinste systeempjes...). Het is niet een van de "grotere", wel een bekende vertikaal geïntegreerde PV-producent (ook bij diverse andere specialistische zonnepanelen leveranciers in Nederland verkocht). In 2011 hebben ze naar eigen zeggen voor bijna 1,1 miljard dollar aan hardware verkocht, en in november 2011 verzekerde het bedrijf zich van een byzonder plezante, omvangrijke krediet "faciliteit" van een slordige 1,27 miljard dollar van de Chinese CITIC bank. Het originele datasheet van dit multikristallijne ET-P660240 PV-module kunt u gewoon hier downloaden:

http://www.etsolar.com/upload/DownloadCenter/2012070301035914.pdf

Het betreft hier (Formido showroom model) de standaard versie met witte backsheet en licht gekleurde frames. Er is ook een versie met zwart gekleurde frames (niet getoond), en op verzoek bij ET Solar is daar zelfs ook optioneel zwarte backfoil voor te vragen (speciaal product voor installateurs, bij deze aanbieding verder niet van toepassing).

Omvormers
Aangezien er maar een kleine omvormer werd getoond, en er bij de Formido aanbieding sprake is van een serie pakketten met achtereenvolgens 2, 4, 6, 8, 10 of 18 modules (en een optie "maatwerk"), vroeg ik naar de toegepaste omvormer voor de overige pakketten omdat ik die info niet kon vinden. Twee modules van 240 Wp kunnen op de Soladin. Maar 4 gaat al niet meer (960 Wp), laat staan de grotere pakketten. Ik ging er van uit dat er niet gekozen zou worden voor opsplitsing van de aangeboden grotere installaties over meerdere Soladin's, dus ik vroeg een zeer behulpzaam medewerker van de Leidse vestiging naar de omvormer oplossingen voor de andere pakketten. Dat wist hij niet uit zijn hoofd, de actie was net een paar weken oud, dus hij vroeg dat telefonisch even na bij Solix. Daar kwam uit dat de pakketten tot 10 modules voorzien zouden gaan worden van SMA omvormers, en dat voor pakket 6 (18 modules, 4,32 kWp) een Aurora Power One omvormer ingezet zou gaan worden. Waarbij mijn inschatting is dat het mogelijk een PVI-4.2-TL-OUTD zou kunnen worden (zie overzicht bij Aurora). Afgezien daarvan: genoemde omvormer merken hebben een reputatie hoog te houden en zijn zeer bekend in de markt (SMA is zelfs veruit mondiaal marktleider). Dus ook dat lijkt prima in orde qua aangeboden hardware. Soladin is uiteraard het welbekende product van Mastervolt in Amsterdam.

Achtergronden
Dat deze actie niet zomaar in de markt is gegooid bleek ook wel toen ik wat doorvroeg over de achtergronden van de actie. De twee bedrijven lijken elkaar gevonden te hebben omdat een oud-medewerker van Formido bij Solix is gaan werken. Het zat er natuurlijk sowieso vroeg of laat aan te komen dat ook in het halstarrige Nederland zonnepanelen systemen "ooit" in de doe het zelf handel terecht zouden gaan komen als "commodity" product (de panelen, in ieder geval). De medewerker van Formido stelt dat ze goed opgewassen zijn tegen de complexiteiten die met deze handel gepaard gaan, en dat ze er serieus werk van willen maken. In het begin zal er vast het nodige tegen gaan vallen of zal er op detail niveau e.e.a. moeten worden aangepast, maar de aanbieding staat wat mij betreft voor zo'n eerste poging stevig op de voeten. Dus potentieel is er genoeg. In ieder geval is de folder behoorlijk goed in elkaar gezet, begrijpelijk, en voor een leek te volgen. Technische info zou eigenlijk in een tweede stadium beschikbaar gesteld moeten worden, dat soort cruciale info moet gewoon aanwezig/downloadbaar zijn. Ik verwacht ook bij de DHZ handel uiteindelijk dat bij koop flashdata van de modules overhandigd worden.

En de prijs? Niet spectaculair laag, maar beslist een prima prijs waardoor veel mensen geïnteresseerd kunnen raken, zie onderaan. Als daar nog wat aan geschaafd kan worden, kan dat scherp genoeg worden om de PV specialisten in Nederland te gaan beconcurreren, die de bui mogelijk al zien hangen. Waarbij natuurlijk nog wel duidelijk moet worden of de Nederlandse consument dit extra "kanaal" zal gaan vinden en/of leren waarderen, voor zoiets als een PV-installatie met al haar technische nooks and crannies. Want "simpel" is het allemaal beslist niet, hier moet je echt voor gaan, ook als DHZ bedrijf. Op voorhand lijkt Formido daar toe bereid, maar dat zal verder nog moeten blijken in de praktijk.


Voorblad van de pdf van de Formido aanbieding.

Negatieve punten
Aanmerkingen op de aanbieding zijn er zeker ook te maken. Het gelinkte installatie filmpje van Solix is hilarisch, kort en van een niveau "dat fixt u zelf wel eventjes, zo'n installatie op een schuin dak. Hoppa een-twee-drie, en u heeft een geïnstalleerd systeem". Niet alleen vanwege de veiligheidsaspecten, zeker bij "doe-het-zelven" op een schuin dak (uitsluitend voor eigen risico, het is levensgevaarlijk werk als u niet weet wat u doet!). Maar dat filmpje gaat verder installatie technisch bezien wel heel erg kort door de bocht met van dik hout zaagt men planken stappen. Simpel is het ook wat dat betreft ZEKER NIET! Vandaar ook dat er installatiewerk wordt aangeboden, wat partner Solix voor haar rekening zal gaan nemen bij de Formido aanbieding. Zeer expliciete waarschuwingen zouden opgenomen moeten worden bij afname als DHZ pakket: werken met gelijkspanning is zeker bij grotere systemen (al vanaf een paar panelen als die in serie worden geschakeld) in potentie levensgevaarlijk, en dient met klem te worden afgeraden voor leken!

De valkuil van de foute CBS tabel
Een tweede ernstige tekortkoming is het door mij regelmatig zeer scherp becommentarieerde foutieve gebruik van de stellingname "gemiddelde energieprijs stijging in kWh van 6% (of ook wel 7% of meer) over 10 jaar (bedoeld wordt "6% per jaar" over die periode). Dat heeft gegarandeerd te maken met de maatschappelijk breed gemaakte apert foute interpretatie van de bij mij inmiddels beruchte, zeer slecht begrepen CBS tabel. En dat leidt er bijvoorbeeld toe dat, als ik de "rekentool" van Solix gebruik, en ik voer bijvoorbeeld 8 panelen (van 240 Wp) in, dat daaruit het volgende resulteert:

8 modules (= 1,92 kWp) geeft in de rekentool een "standaard" opbrengst van 1.690 kWh/jaar (ingave plat dak, theoretisch "zuid"). Het bedrijf blijkt te rekenen met een "vaste" specifieke opbrengst van 880 kWh/kWp.jaar. Dat is weliswaar iets hoger dan waar ECN Beleidsstudies al jaren (ongedocumenteerd) mee schermt (voor veel moderne PV-installaties te laag), maar het is natuurlijk onzin, want in west Nederland zult u veel meer opwekken (Polder PV zit met zijn antieke modules al twaalf jaar lang gemiddeld [ver] boven de 900 kWh/kWp.jaar). In het minder "zonuren" tellende oosten van Nederland kan het minder zijn (maar hoeft dat niet).

Erger is dat de Solix "tool" met dit voorbeeld een jaarverdienste van "512 Euro" per jaar uit poept. Dat zou betekenen dat het bedrijf met een volslagen bezopen 512/1.690 = 30,30 Eurocent per kilowattuur rekent. Dat slaat helemaal nergens op, ik betaal momenteel 22,16 Eurocent/kWh (energiebelasting variabel + levering + BTW over beide posten), en een zeer grijze Vattenfall klant met enkeltarief contract 22,66 Eurocent/kWh (dat zijn er mogelijk vele honderdduizenden, in Nederland, bij andere "grijze" aanbieders zal het niet zeer sterk verschillen). Dat is in het genoemde geval dik 25 procent minder!!!

Het kan niet anders, dan dat ook Solix in de "CBS tabel val" is getrapt (voor meest recente berekening Vattenfall tarief ontwikkeling post-liberalisering 2005-2012 met CAGR methode, zie PPV bericht van 22 mei 2012). En dat ze voor hun calculator van een totaal verkeerde "kilowattuur prijs" uitgaan waar vastrechten selectief in worden gepropt, en compensaties (vaste teruggavepost EB) er tegelijkertijd uit worden gelaten (en er onterecht geen BTW wordt berekend...). Vastrechten en vaste teruggaves zijn echter niet saldeerbaar en dienen derhalve allemaal uit de stapel componenten verwijderd te worden, anders ben je de kluit aan het besodemieteren.

Uiteraard heeft dat allemaal forse gevolgen voor de beruchte "terugverdientijd" berekeningen. Voor het door mij genoemde voorbeeld komt Solix op een "terugverdientijd" van slechts 6 jaar. Dat is (a) pertinent fout. En (b) houdt het verder geen rekening met opbrengsten van geld weggezet op spaarrekeningen die in veel "TVT berekeningen" er tegenover worden gezet. Uiteraard is (a) doorslaggevend, de uitgangspunten bij de kWh prijs zijn gewoon niet correct. Er wordt dan ook zoals gebruikelijk een disclaimer bij de calculator gezet dat er geen "rechten" aan ontleend kunnen worden. Maar goed ook. Want "ze" snappen het bij Solix (en mogelijk bij Formido) blijkbaar niet (goed). Met "terugverdientijd" berekeningen worden bijna dagelijks enorme fouten gemaakt.

Tweede financieel pijnpunt
Tot slot nog een ander financieel pijnpunt: in de Formido aanbieding moet u al bij bestelling 50% (!!) van het te betalen bedrag vooruit betalen! Sterker nog, maximaal 5 dagen na ontvangst van de definitieve opdracht moet u de rest van het totale bedrag al betalen, dus nog zonder dat u iets van de hardware in, laat staan op het huis geschroefd - of aangesloten op uw elektriciteitsnet - heeft liggen. Ik vind dat nogal absurde betalingscondities voor zulke nog steeds prijzige, en elektronisch bezien complexe installaties. Daar waar u bij de professionele PV-aanbieders beslist beter uit zult zijn. Wellicht dat dit onderdeel een van de te verwachten "verbeterpunten" zal kunnen worden bij het verder lovenswaardige initiatief van Formido.

Verder natuurlijk zonder meer een stevig begin van een verder prima actie. Het gaan nog heftiger jaren worden bij de afzet in Nederland, als ook dit zaadje in vruchtbare aarde gaat vallen...

Prijzen
Enkele genoemde tarieven en door Polder PV berekende systeem prijzen van de Formido actie vindt u hier onder, alle prijzen incl. BTW:

 • Pakket 1, 2 modules, Soladin, 480 Wp, schuindak EUR 1.094 = EUR 2,28/Wp DHZ (NB: Solix prijs EUR 1.099). Met installatie (Solix) erbij à EUR 650 (!) is dat EUR 1.744 = EUR 3,63/Wp. Dit is nog exclusief 60 Euro bezorgkosten Solix en excl. aanpassing meterkast (voor dit pakket echter niet nodig, AC stekker Soladin600 omvormer gewoon inprikken in bestaand stopcontact). Met bezorgkosten erbij gerekend komt dit kleine pakket zelf geïnstalleerd op EUR 1.154 = EUR 2,40/Wp.

 • Pakket 4, 8 modules, SMA omvormer, 1,92 kWp, schuindak EUR 3.606 = EUR 1,88/Wp DHZ (NB: Solix prijs EUR 3.620). Met installatie (Solix) erbij à EUR 950 is dat EUR 4.556 = EUR 2,37/Wp. Excl. 60 Euro bezorgkosten, excl. aanpassing meterkast. De rekenmodule van Solix geeft voor de (benodigde) meterkast aanpassing EUR 320, als u ook een "schouwing" vooraf wilt kost dat nog eens EUR 110, zodat je in totaal met al die extra's - met de Formido pakketprijs - op EUR 5.046 zou komen = EUR 2,63/Wp.

 • Pakket 6, 18 modules, Aurora Power One omvormer, 4,32 kWp, schuindak EUR 7.372 = EUR 1,71/Wp DHZ (NB: Solix prijs EUR 7.394). Met installatie (Solix) erbij à EUR 1.750 is dat EUR 9.122 = EUR 2,11/Wp. Zelfde drie posten (bezorgkosten, meterkast, schouwing) d'r bovenop, zie hier boven bij pakket 4, geeft EUR 9.612 = EUR 2,23/Wp. Zonder de "schouwing" kom ik op EUR 2,20/Wp.

Het zal de insiders duidelijk zijn dat zeker met alle bijkomende kosten op conto van partner Solix, dit beslist geen spectaculair lage all-in prijzen zijn. Als je veel zelf kunt/wilt doen, kun je fors de prijs drukken (er zijn mensen die reeds ver onder de 2 Euro/Wp all-in zelf installeren). Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat hier twee verschillende partijen marge willen maken en wat willen verdienen aan het gebodene. Iets wat met een PV specialist voorkomen kan worden, want die doet alles zelf en/of deze heeft langjarige lucratieve contracten met gespecialiseerde montage bedrijven die niets anders doen en die (dus) snel en goedkoop kunnen werken. Dus wellicht dat qua prijsstelling "de PV sector" vooralsnog adem kan halen. Voor zo lang als dat duurt...

http://www.formido.nl/zonnepanelen
http://www.solixzon.nl
http://www.solixzon.nl/doehetzelf

www.dalfsen.net (nagekomen bericht 26 april 2013, ook in Dalfsen Ov. in Formido zonnepanelen te koop)


6 juli 2012. Last van meeuwen? Creatieve oplossing uit de buurt! Van Ilse van Cooten uit Leidschendam kreeg ik (tijdens onze vakantie, uit de volle mailbox) een vraag over irritante meeuwen die aan kabels zaten te plukken en ander onheil op de net aangebrachte PV-installatie op het platte dak zouden kunnen aanrichten. Ze vroeg me wat daar aan gedaan kon worden.

Ik kon na de vakantie pas antwoorden en suggereerde iets met kippengaas (ik had vergelijkbare problemen slechts een maal in het verleden eerder gehoord, het komt gelukkig niet vaak voor).

De partner van mevrouw van Cooten bleek inmiddels op hetzelfde idee gekomen te zijn, en heeft er een mooie klus van gemaakt. Dus mocht u ook "van dat gevogelte" last hebben onder uw zonnepanelen, doe er uw voordeel mee:


^^^
Toen de "verzegeling" nog niet helemaal volledig was.
Van Cooten: "Een foto van 2 kuikens onder de panelen, de meeuwenpinnen stonden er
toen al maar daar liepen ze 'gewoon' doorheen."
Alle drie de foto's © Ilse van Cooten


^^^
Anti meeuw maatregel bij open frame constructies op platte daken.
Kippengaas en anti-meeuwen pinnen als effectieve barrière: tot hier en niet verder!


^^^
Beveiliging van DC-bekabeling met tuinslang, en verder onderzijde van het module tot
terra non grata verklaard m.b.v. het nodige kippengaas, en anti-vogel pinnen.

Mevrouw van Cooten en creatieve partner: hartelijk dank voor deze nuttige bijdrage. Een prima voorbeeld van een blijkbaar werkende oplossing, voor als u echt last van vogels / meeuwen heeft op uw platte dak (bij Polder PV valt het gelukkig mee, zo blijkt uit zijn 12 jaar lange ervaring).


5 juli 2012. Polder PV (weer) in de media. Na mijn vakantie ontdekte ik dat New-Energy.tv twee video's op hun site heeft geplaatst met bijdragen van mij tijdens The Solar Future, op 24 mei 2012. Waarvoor hartelijk dank.

Presentatie
De eerste video betreft een complete opname van mijn voordracht in Haarlem. Dat is geen optimale video, omdat hij van achter uit de donkere zaal is gefilmd op een vaste opstelling, en ik met mijn derrière regelmatig (sorry!) richting publiek sta om details op de vaak niet in het shot zichtbare beelden uit te lichten met een aanwijs lampje. Maar het verhaal is verder redelijk goed te volgen. Voor de goede orde heb ik de beelden bij dat verhaal ook als digitale versie beschikbaar. De link kunt u onderaan vinden. Een gedetailleerde uitwerking van die gegevens vindt u trouwens al een tijdje op mijn site onder deze link ("CertiQ versus CBS data").


Beelden: © New-Energy.TV

De voortdurende Nederlandse PV-cijfers tombola
Let wel, dat snel na de conferentie het CBS eindelijk met nieuwe cijfers voor 2011 kwam (de eerste, lang verwachte, en nog niet definitieve afzet cijfers voor dat jaar, veel info ontbreekt nog). En dat ik op basis van die publicatie ook al lang weer een aangepast overzicht met een nieuwe prognose voor 2012 heb gemaakt. Zie hier. Uiteraard moet wederom die grafiek alsnog worden aangepast, omdat de nieuwe nationale subsidieregeling die op 20 juni werd gepubliceerd dit jaar mogelijk nog eens 100 MWp d'r bovenop gaat gooien (mogelijk slechts gedeeltelijk overlap met bestaande acties indien geen subsidie van "een bestuursorgaan" is verkregen op een vanaf 2 juli 2012 ondertekende aanvraag). En, omdat CertiQ inmiddels alweer met een "herzien jaaroverzicht 2011" is gekomen, waar weliswaar weer iets hogere cijfers worden genoemd dan de detail spreadsheet die ik van hen - op mijn aanvraag - in april had ontvangen. Maar de verschillen zijn gelukkig relatief gering. Komt later hopelijk allemaal weer in een update terecht, de toetsen roken alweer een week lang bij Polder PV...

Interview met PPV
Tijdens de conferentie vroeg Roelf van Til van New-Energy.tv me voor een kort interview op het terras. Roelf houdt van "raw cut", en dus werd er niks voorbereid, ik kreeg geen voorgekookte vragen waar ik op heb kunnen anticiperen. En ik liet me dus graag verrassen. Komt spontaner over, vindt Roelf. En minder berekenend. Heeft 'ie denk ik gelijk in, this is true life live...

Nog meer cijfer discussie
Polder PV bemoeide zich ook weer met een curieus getal wat werd genoemd in een interview met de Commercial Director Benelux van Centrosolar (vestiging Tiel), op de site van Energie + (eind juni). Mijn inhoudelijke reactie vindt u onder dat bericht (link onderaan). Toen ik de heer de Leeuw daar naar vroeg, gaf hij aan dat er blijkbaar weer eens was mis gecommuniceerd en verkeerd overgenomen. Hij had het gehad over het NL afzet volume tot en met 2009, niet tot en met 2011, blijkbaar. En zijn getal was een bierviltjes berekening op basis van de tien grootste partijen (die hij natuurlijk als geen ander kent), wat desondanks goed bleek te kloppen met de CBS cijfers die zijn gepubliceerd.

Afijn. Genoeg "PPV in de pers". Wederom an die Arbeit hier!

Beelden presentatie Polder PV tijdens TSF NL '12, 24 mei 2012 (pdf van powerpoint presentatie © Polder PV)
http://www.new-energy.tv/zon/momenteel_maar_liefst_77_inkoopacties_pv.html (2 juni 2012: video verslag TSF bijdrage PPV op 24 mei 2012 in Haarlem, door New-Energy.tv)
http://www.new-energy.tv/zon/segaar_gelukkig_zijn_we_af_van_de_subsidies.html (3 juni 2012: interview van webmaster Polder PV op TSF conferentie 24 mei 2012, door Roelf van Til, tijdens een pauze. Enigszins prematuur "we zijn eindelijk af van het subsidie gelazer" - u weet wat er niet lang daarna in NL werd geopenbaard...)
http://www.energieplus.nl/nieuws/nieuws/enorme-groei-verkoop-zonnepanelen-2012.266849.lynkx (29 juni 2012, interview door Energie+ met Erik de Leeuw van Centrosolar, en reactie van Polder PV)

Korte samenvatting van de conferentie door Dakweb.nl (16 juni 2012)


5 juli 2012. Update inkoop acties. Van GoT contribuant Speksteenkachel kreeg ik na mijn vakantie een behoorlijke lijst met links met deels nieuws over enkele inkoop acties (het totale PV-nieuws voor alleen al Nederland is feitelijk niet meer te bevatten, veel te veel). Met grote dank. Deels betrof dat links naar reeds lopende initiatieven, uitbreidingen, status updates, gewone nieuwsfragmenten, etc. Maar er zijn wel weer wat acties bijgekomen:

(1) Stichting Duurzaam Rivierenland in Tiel. (2) Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt, wat op de band van een nagelneue regeling is gesprongen, "zonnepanelen voor asbest" (een van de laatste acties van Atsma?) van het onder het fossiele verkeers-ministerie vallende oude VROM (nu ministerie IENM, wat gewoon een ordinair infrastructuur ministerie is geworden). Waarbij een uitbreiding van de oude VAMIL regeling wordt gecombineerd met geld van provincie Gelderland en schaalvoordeel wordt gezocht via een gezamenlijke actie (ook LTO Noord "vraagbundeling" is op deze - typisch agrarische - kar gesprongen. (3) Zonopkomst uitbreiding in Bennekom en Ede. Pikant detail: dit puur commerciële initiatief van 2 bedrijven (zeer succesvol in de eerste grote subsidie ronde in Overijssel) heeft - volgens eigen zeggen door de enorme stortvloed aan subsidie verzoeken - voor hun tweede grote traject in Raalte en Heino een afwijzing van provincie Overijssel gekregen (link). Er wordt op hun site verwezen naar de nieuwe, met valse start gepaard gaande landelijke subsidie regeling voor de aanvragers. (4) Tot slot, de koppen zijn bij elkaar gestoken in Apeldoorn, waar de duurzame energiecoöperatie de-A een actie is gestart in samenwerking met een groep lokale installatie bedrijven. Dit zal vast niet het einde zijn...

Ondertussen heeft Polder PV ook vernomen dat in het Vechtdal traject er zo'n 2 MWp aan collectieve inkoop aangeschaft gaat worden (subsidie provincie Overijssel toegekend), en dat Zoneffect in Zeeland zeker 1 MWp gaat afzetten. Dat gaat atoomboer Delta dus weer 1 GWh afzet per jaar kosten, als die installaties 1.000 kWh/kWp.jaar gaan halen.

Huurders ook (ein-de-lijk) in the solar picture
En een leuk slagroom gebakje op de koop toe: verhuurders organisatie Aedes (koepel corporaties) heeft inmiddels haar onderzoek i.s.m. Atrivé afgerond, en zonnepanelen op huurwoningen algemeen als economisch goed haalbaar bevonden. De titel van het persbericht luidt "Zonnepanelen leveren voordeel op voor huurders". Waarbij, zo wordt geclaimd, huurders in het eerste jaar "25 procent korting op hun stroomrekening" kunnen gaan verwachten. Ik ga er dan van uit dat dit natuurlijk uitsluitend het variabele deel betreft, waarvan het uiteindelijke effect dus nogal fors kan verschillen per huurder. Polder PV verbruikt slechts 1.300 kWh (max.) in een jaar, dat is een "marktwaarde" van 288 Euro bij ons huidige stroom tarief van 22,16 Eurocent/kWh. Die maximaal zou kunnen worden verzilverd in ons geval. Maar ja, we hebben al zonnepanelen, dus een huurverhoging zullen wij nooit accepteren om die reden. Het was immers onze investering die we nog steeds aan het "terugverdienen" zijn. Bovendien wordt er niets gezegd over de vervolg jaren, en wat er precies aan gedachte huurverhogingen aan vast zou zitten, voor hoe lang, of je mag weigeren, op welke gronden, wat dat voor consequenties zou hebben, etcetera, etcetera...


Voorblad van het rapport "Businessplannen voor uitrol
zonne-energie in de corporatiesector". © Atrivé

De management samenvatting van het Atrivé rapport rept trouwens van een "gemiddelde post" van 770 Euro en een jaarverbruik van zelfs maar liefst 3.300 kWh voor huurders (!!). Ik vind deze aanname bizar hoog (zie ons verbruik hierboven, ik ken meer huurders die ver onder de 3.000 kWh/jaar zitten). En de resultaten via een eventuele "zonnig huren" concept zullen voor veel betrokken huurders dan ook absoluut veel lager uit gaan pakken dan lijkt te worden gesuggereerd. Want de ene huurder is de andere niet, verschillen in leefpatroon zijn gigantisch groot. De documentatie gaat trouwens gepaard met twee zeer omvangrijke spreadsheets (hier is serieus werk van gemaakt, laat dat duidelijk zijn...), waar ik nog eens heel erg goed naar moet gaan kijken. Het gaat om zeer complexe berekeningen (waar blijft de tijd...).

Deze zomer worden vier bijeenkomsten georganiseerd, de eerste 100 corporaties gaan hun licht opsteken, en als er structureel belangstelling is voor de geschetse business-case / mogelijkheden, gaat hier dus daadwerkelijk "wat" mee gedaan worden. Eindelijk structurele ondersteuning voor huurders, dus, en niet "incidenteel", zoals dat bij Polder PV (alweer dik twaalf jaar geleden) en enkele andere diehards op initiatief van de huurder zelf is geschied. Een goede zaak, en met enorm groot potentieel! Zie het bericht en de downloads op de site van Aedes.

Dat telt lekker op allemaal...
We hebben tot nu toe dus zo'n tachtig inkoop initiatieven, voortkabbelende SDE resultaten, kleinschalige acties bij gemeentes, mensen die sowieso zonnepanelen op het dak (laten) schroeven, bedrijven die ondanks alles (en economische tegenwind) op eigen houtje aan de gang gaan, al dan niet gespekt uit de (nu nog) vette EIA ruif en - indirect - uit diverse belasting (aftrek) voordelen "gefinancierd". Daar bovenop een extra potentieel (waarschijnlijk vanaf 2013) aan forse extra inzet van huur corporaties. Alles bij elkaar opgeteld gaat het, zeker ook met, niet te vergeten, de nieuwste subsidie regeling die voor uitsluitend particulieren in de markt werd gesodemieterd door de Lente Coalitie (ze hebben d'r allemaal impliciet "voor getekend", natuurlijk, GroenLinks partner VVD incluis), met potentie om zeker 100 MWp d'r bovenop te gaan gooien (2012, veel meer in 2013 indien die plannen doorgaan) als beschikkingen niet lang op zich laten wachten en er binnen een half jaar geïmplementeerd moet worden, een krankzinnig PV jaar worden in Nederland.

Jammer is dan weer dat Gedeputeerde Staten van Zeeland zo bruusk de ondersteuning van de Zeeuwse Milieu Federatie (met Zeeuwind partner van het succesvolle Zoneffect) gaat korten, dat hun bestaan schijnt te worden bedreigd. Het kan vriezen. Het kan dooien. Het is nooit anders geweest.

Alle [bijgewerkte] acties op een pagina, and a lot more...

En nu allemaal even een hoezee voor contribuant Speksteenkachel zonder wie deze update niet mogelijk was! (appeltaart spreken we nog wel een keertje af...)


3 juli 2012. Citaat van de week. Daar hoeft de net van vakantie terug gekomen webmaster van Polder PV, met de neus in de (ranzige?) boter gevallen met een net gestarte (???) subsidie regeling voor die schone zonnepaneelkes verder niets aan toe te voegen:

"De bestelling voor de uitrusting als leerling zonnestroombakker is de deur uit. Alleen het extra toetje slagroom met een geslaagde aanvraag ligt te verzuren bij de overheid."

GoT contribuant Domba wacht totdat de duur betaalde Agentschap NL / eLoket ambtenarij de uit belasting geld betaalde zaakjes (weer) op orde heeft voor het succesvol laten verlopen van tienduizenden aanvragen voor Zonnestroom Subsidie Regeling Numero Zoveel in het in welvaart en Euro's stikkende polderlandje aan de Noordzee. En wacht. En wacht. En wacht. Zoals vele andere PV Newbees To Be...

Zie ook screendump van de eLoket server die ik om 9h30 op Day Two maakte (op GoT, Duurzame Kroeg). En lees de stand van zaken rond regelingetje numero zoveel op de special pagina van Polder PV...

Je zou als beschaafd, braaf belasting betalend 'ollander verwachten dat hier toch minimaal hoge ambtelijke koppen van zouden moeten gaan rollen. Toch?


2 juli 2012. Laten we juni 2012 maar liever vergeten... We hebben het zelf niet echt "meegemaakt" omdat we op vakantie waren in Oostenrijks' Karinthië (met wat grensoverschrijdingen Italiënischer Art). Maar de vorige "zomer"maand kunnen we misschien beter liever vergeten wat de Nederlandse context betreft. De productie in die maand is namelijk op een "historisch dieptepunt" terecht gekomen. Al blijven we natuurlijk, met een totale stroom opbrengst uit de fotovoltaïsche "museum-waardige" oude zonnepanelen van Polder PV van 140 kWh zonder meer tevreden (financieel "terugverdien potentieel" voor ons, met onze contract condities: 140 x EUR 0,2216 = EUR 31,02).

Hier onder de resultaten voor het sinds oktober 2001 functionerende 1,02 kWp deelsysteem (10 modules), voor juni 2012, alles op in huis hangende OK4 omvormers (1 per module), met 25 meter DC bekabeling. Grafisch:

Voor de duidelijkheid alleen voor het jaar 2012:


Zeer duidelijk is in deze grafiek het uiterst povere resultaat voor de "zomer"maand
juni 2012 te zien t.o.v. het langjarige gemiddelde (groene t.o.v. de zwarte curve).
Laten we die maand maar snel uit de herinnering verdrijven* (al was de tuin er
maar wat blij mee, met al dat water) ...

 • Alle modules, 1.336 Wp: 139,563 kWh = 104,5 kWh/kWp
 • 4x 93 Wp ZZO: 38,052 kWh = 102,3 kWh/kWp
 • 2x 108 Wp ZZO voor: 23,472 kWh = 108,7 kWh/kWp
 • 4x 108 Wp ZZO achter: 43,387 kWh = 100,4 kWh/kWp
 • 6x 108 Wp ZZO (2+4): 66,859 kWh = 103,2 kWh/kWp
 • 1.020 Wp ZZO (4+2+4): 104,911 kWh = 102,9 kWh/kWp (zie grafieken)
 • 2x 108 Wp Z: 23,232 kWh = 107,6 kWh/kWp
 • Kyocera 2x 50 Wp (geflasht 98,3 Wp) in serie, ZZW: 11,420 kWh = 116,2 kWh/kWp
 • NB: Totale productie voor het gehele actuele PV-systeem was bijna 20 kWh minder dan in de voorgaande "voorjaars"maand mei (159,201 kWh), in de "zomer"maand juni dus 12,3% minder opbrengst!

Energie- en water verbruik. NB: tussen 3 en 30 juni op vakantie, in die periode enige verbruik van stroom: mechanische ventilatie op basis stand, rest verbruikers allemaal - behalve op het net invoedende zonnepanelen - van het net gekoppeld.

 • Tussen 1 juni en 1 juli 111 kWh netto zonnestroom op het net gezet (enkeltarief Ferrarismeter terug gedraaid).
 • Zelf netto verbruikt in juni 140 (bruto productie) - 111 (bruto netinvoeding) = 29 kWh (21%, gesaldeerd over de hele maand gerekend). Het grootste deel daarvan betreft de mechanische ventilatie die tijdens onze afwezigheid op de basis stand aan staat.
 • 140 kWh productie à EUR 0,2216/kWh = EUR 31,02 verdiend.
 • 0,27 m³ kookgas verbruikt à EUR 0,6137/m³ = EUR 0,17 (nog niet calorisch gecorrigeerd).
 • 0,029 GJ stadswarmte verbruikt à EUR 23,24/GJ = EUR 0,67 (uitsluitend warm tapwater, radiatoren al lang uit).
 • 0,342 m³ drinkwater verbruikt à EUR 1,291/m³ = EUR 0,44. Daarbij nog zo'n 80 liter regenwater gebruikt voor toilet spoeling. Gratis.
 • Verbruik computer (1-3 en 30 juni): 2,2 kWh.
 • Vervoer impact. Internationale treinreis Leiden >> Spittal ad Drau (Österreich/Kärnten) en weer terug, enkele treinreis Oberdrauburg >> Lienz, enkele treinreis Lienz >> Spittal ad Drau, en een retour boottocht op de Weissensee (alles: 2 pp.). Rest in Oostenrijk/Italië lopend (plus een combi kabelbaan 600-1.100 meter met rodelbaan afdaling, 1 persoon), verder geen kabelbanen gebruikt. Oostenrijk drijft elektrisch bezien op een omvangrijk aandeel waterkracht wat extreem zwaar is "ontsloten" in dat Alpenland. In Nederland vervoer met fiets in en om de stad.

Het KNMI repte zelfs in deze "koelste juni in ruim vijftien jaar" van enkele dagen met vorst aan de grond in Twente (!), van zeer veel neerslag, en, dientengevolge niet vreemd, van een tegenvallend aantal zonneschijnuren van 175 uur i.p.v. de "normale" 201 uur voor juni in de Bilt (link maandrapportage). Op dus naar de volgende, hopelijk zonniger maand, juli 2012.

* In Oostenrijk en het grensgebied met Italië hadden we een eerste natte week, later werd het beter. De laatste twee weken waren zelfs regelmatig bloedheet in het dal, en hoogst aangenaam en zonnig in de bergen, met af en toe onweer...


3-30 juni 2012. Polder PV op (welverdiende) vakantie...


actueel 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 highlights JSS22


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP