balance of monthly electricity consumption and solar energy production
regelmatig meters checken
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Tussenmeterstanden elektra & stadswarmte
(almost daily meter readings electricity and distributed heating)

Bijna dagelijkse meterstandopnames

Op deze pagina een grafiek met zowel de bijna dagelijkse meterstanden van de enkeltarief Ferrarismeter voor elektriciteit (volautomatische saldering van afname minus zonnestroom opwek) als de meting van het gigajoule (GJ) verbruik op de Kamstrup stadswarmte meter.

Dit zijn de twee meters in huis die het "interessantst" zijn om frequent bij te houden vanwege het fors variabele verbruik/opwek (elektra) en seizoens-gevoeligheid (stadswarmte winterverbruik hoog, zonnestroom opwek maximaal in de zomer). We hebben daarnaast ook een kookgas meter die echter zo'n laag verbruik over het hele jaar meet (rond de 30 kubieke meter kookgas per jaar), en waarvan het dagelijkse resp. maandelijkse verbruik zo constant is, dat na jaren meten daar verder weinig verrassende "conclusies" aan zijn te ontlenen. Daar valt weinig meer aan "te beïnvloeden", dus dagelijks de kookgas meterstanden bijhouden geeft nauwelijks meerwaarde.

Ook de watermeter houden we al die jaren bij. We zitten al vele jaren op een ultra-low verbruik, door zeer zuinig met drinkwater om te gaan, en natuurlijk doordat we al jaren ons toilet spoelen met regenwater. We zitten op een kwart of minder dan het verbruik van een gemiddeld NL gezin. Ook daar valt weinig meer aan te "verbeteren". Vandaar dat deze meter slechts eenmaal in de maand wordt uitgelezen, het verbruik vindt u in deze grafiek.

Veel werk
Er is ook een andere, meer praktische (dan wel platvoerser) reden: al onze meters bevinden zich buiten ons appartement elders in het complex. Er zitten minstens 25 meter (en vier deuren...) tussen ons appartement en de (deur van de) elektra en kookgas meterkast. Dat is al "werk" genoeg (voor regelmatige opname elektra). Daarbij komt nog dat onze stadswarmte meter weer in een andere meterkast hangt (onderweg naar de elektra meter, aparte sleutel...). En tot overmaat van ramp is de drinkwater meter van het Duinwaterleidingbedrijf Dunea weer in een ander oord opgesteld: in een berging onder de trap in het trappenhuis (jawel, weer een andere sleutel). M.a.w.: die elektra en SV meter regelmatig opnemen kost het poldermanneke al meer dan genoeg zweetdruppeltjes (goed voor de conditie, dat dan weer wel) ...

Hier komt de grafiek, waarvan ik hoop af en toe een update te kunnen uitbrengen. Update: 1 oktober 2012.

Voor uitgebreide beschrijving van update 27 juli 2012, zie dit bericht.

Grafiek met regelmatig opgenomen tussenmeterstanden van onze enkeltarief Ferrarismeter (elektra, gele curve) en de stadswarmte meter (rode curve). Voor de "grovere" equivalenten van deze grafiek met de maandelijkse verbruiken/opwek, zie de grafieken met verbruik/opwek elektra per maand of de maandelijkse evolutie van de meterstanden, resp. het verbruik in de stadswarmte grafieken. N.B.: de stadswarmte aflezingen waren tot begin 2009 nog uitsluitend maandelijks, vanaf begin 2009 net zo frequent als de aflezingen van de Ferrarismeter. Kookgas is verder niet interessant om gedetailleerd te volgen. Het verbruik daarvan is zeer laag (plm. 31 kuub/jaar incl. calorische correctie), niet seizoensgebonden, en vrij stabiel.

Elektra
De volautomatisch verlopende saldering van ons elektraverbruik (simpel omdat we slechts een telwerk hebben, dus geen gedoe met dubbele meterstanden hoog/laag) en de zonnestroom opwek is goed te zien: een bijna rechtlijnig oplopende gele curve in het winterseizoen (meer verbruik dan opwek), omslagpunt plus-minus eind maart wanneer de zon flink en langdurig begint te schijnen, en bijna complete terugval (lees: volautomatisch op dagbasis terugdraaien van de Ferrarismeter) naar "de meterstand van vorig jaar" in de zomerperiode. Grote gaten in de grafiek zijn periodes dat we langer weg waren (vakanties). Ongeveer begin oktober begint het verbruik weer zodanig toe te nemen t.o.v. de steeds kariger wordende zonnestroom productie, dat de Ferrarismeter weer ouderwets in "normale vooruitlopende modus" gaat tellen. Netto op dagbasis bedoel ik natuurlijk, want op alle dagen draait die meter uren (traag verlopende) rondjes in vooruitlopende modus in de avond, al hebben we dan een relatief laag verbruik (intensief computer werk, mogelijk een TV aan [selectie], en op zijn hoogst een spaarlamp of drie.

's Nachts staat er niets anders aan dan een energiezuinige koelkast en de mechanische ventilatie op de basis stand, alle eventuele sluipverbruikers [vooral trafo's van computer randapparatuur, als die zijn gebruikt] zijn dan al lang met een simpele schakelaar switch (stekkerdozen) stil gelegd (meestal echter al direct na gebruik). Slechts spaarzaam draait er dan een energiezuinige wasmachine (maakt bij ons niet uit wanneer we die aan zetten vanwege enkeltarief stroomcontract). Ons ADSL modem zetten we altijd uit als we geen verbinding gebruiken (soms wil ik overdag niet gestoord worden, en werk ik compleet off-line aan ingewikkelde statistieken). Desondanks kunnen we nog steeds worden gebeld of kunnen we bellen met onze vaste verbinding. Overdag draait de Ferrarismeter vaak tijdelijk terug bij overschot van zonnestroom (in de lange zomerperiode dagelijks). Zelfs in winterse maanden met een lekker zonnetje en relatief weinig verbruik aan elektra draait ons robuuste Ferrarisje regelmatig terug. Zo simpel kan het zijn...

Meterstand opnames elektra
In de oorspronkelijke grafiek had ik nog stippellijnen opgenomen die twee soorten "vaste meteropnames" weergaven. (1) De standaard opname die meestal begin december geschiedt in ons complex via een meteropnemer van soms onduidelijke oorsprong (meteropname lijkt ook stiekem vervroegd te worden de afgelopen twee jaar). En (2) de meterstanden die ik naar onze leverancier Greenchoice heb doorgegeven die deze gewoon voor hun jaarnota's gebruiken, wat de netbeheerder dan ook voor onzin (bij veel mensen: geschat, vaak in hun nadeel...) aan ze doorgeeft. Bij ons tellen uitsluitend fysiek opgenomen meterstanden, en daar weet ik veel meer van dan die ene opname die de netbeheerder laat doen per jaar. Greenchoice is lange tijd coulant geweest als leverancier en een voorbeeld voor anderen op dit vlak. Of dat nog zo blijft, met vorig jaar zo'n beetje vier maal onnavolgbare beleidswijzigingen bij de saldering van zonnestroom, en een voltallige directie die met enorme boetes het bedrijf moesten verlaten wegens frauduleuze praktijken, moeten we nog gaan zien... "Schoon schip" kan namelijk ook betekenen dat er geen ruimte meer zal zijn voor "coulance" richting salderende klanten, en dat de broekriem aangetrokken zal gaan worden...

Bij de door mij voor winter 2009 doorgegeven nieuwe meterstand was er sprake van een minimaal "restverbruik" na saldering van 35 kWh. Da's een mooi jaarverbruik (zelfs over ruim 400 dagen), niet? In het jaar daarna was door excessief veel computer gebruik (met toen nog een oudere, niet echt energie zuinige computer) het "gesaldeerde verbruik" opgelopen tot 150 kWh over de toen geldende factuurperiode van ruim een jaar. Daar zat ook oktober 2010 bij, toen we helaas geen zonnestroom konden produceren vanwege de uitgebreide dakrenovatie. Nog steeds een respectabel eindresultaat ("netto afname van de leverancier").

In het kalenderjaar 2011 hebben we, met name a.g.v. de bijplaatsing van de Kyocera modules in april 2010, die het zeer goed doen, en die de gehele nieuwe factuur periode extra groene stroom hebben opgewekt voor ons huishouden, exact "kiet" gedraaid: we hebben precies evenveel verbruikt als dat we hebben opgewekt.

Let ook op de hellingshoek van de gele (stroom) curve vanaf eind oktober 2011: die is veel minder steil en korter dan de curves in vergelijkbare periodes in de voorgaande jaren. Zeer waarschijnlijk is dit het positieve resultaat van de veel zuiniger computer die Polder PV sinds 25 september 2011 is gaan gebruiken, het apparaat wat het meest intensief en zeer langdurig wordt gebruikt in ons huishouden. Juist de "langdurig gebruikte" dan wel "permanent aan staande" apparaten (lees: koelkasten, diepvrieskisten, etc.) zijn de meest significante stroomvreters in een huishouden. Kijk daar dan ook altijd zeer kritisch naar, het kan u veel Euro's per jaar besparen, zeker bij diepvrieskisten.

Direct is in deze grafiek de impact van dat zuiniger apparaat (in ons geval, de computer) te zien. We gaan hier een "neggie" worden in 2012 (met vooralsnog totaal onvoorspelbare gevolgen), zie het rap oplopende overschot in de vorm van het gearceerde segment rechts, wat ver onder de vorige meterstand opname ligt (al over de 200 kWh "negatief" heen komend, ondanks extra verbruik door o.a. gebruik waterkoker voor theewater) ...

Stadswarmte
Wij stoken zeer conservatief, stadswarmte is en blijft duur, al staan zowel de leveranciers, de NMa en de politiek te stuiteren dat het niet zo is. Het is wel zo (en het wordt allemaal voor het "gemak" toegerekend naar de dure gas tarieven, da's een mooie binnenkomer voor de vaak in "restwarmte" handelende leveranciers...)! Onze SV radiatoren stonden begin november sinds april 2009 uit, maar helaas was de winter van 2009/2010 zeer koud, dus op een gegeven moment moesten ook wij er "aan geloven". Het verbruik schoot omhoog (rode curve in de grafiek), en dat is de periode dat wij het meeste aan variabele energie kosten betalen, ook al worden die vaak pas veel later op de jaarnota gefactureerd. Het enige "SV verbruik" wat wij gedurende de lange "tussen"periode hebben, is ons warm tapwaterverbruik, wat via een geïntegreerde warmtewisselaar (in de SV-unit in de meterkast) wordt gegenereerd. Het verbruik betreft spaarzaam douchen en eens in de zoveel dagen twee teiltjes voor de afwas. That's it. Vandaar dat we een extreem stabiel en laag verbruik in die zeer lange "zomerperiode" hebben, vertegenwoordigd door de lange rechte, slechts gering hellende rode lijn in die periode (verzameling van frequent opgenomen meterstanden). Dat verbruik is bij veel Nederlandse huishoudens, die zich helemaal arm douchen en massaal duur warm tapwater verspillen, wel anders geworden in de laatste decennia...

Aan het begin van de winter, als de eerste structurele vorst wordt gerapporteerd (in onze kustregio natuurlijk meestal veel later dan in het oosten van het land), gaan de hoofdkranen richting radiatoren aan, en zodra de verwarming hoger wordt gezet, knalt het GigaJoule verbruik (relatief gesproken natuurlijk) omhoog. Dat geeft het traject in deze grafiek van grofweg november tot en met maart voor 2009, en de winterperiodes van 2009/2010, 2010/2011, en 2011/2012 weer. Met een collectie datapunten die een zeer steile hellingshoek vertonen: verbruik! De rest, het grootste deel van het jaar op ultra-laag niveau, stelt vrijwel niets voor. Het uiterlijk van de warmte verbruiks-grafiek wordt dan ook in extremo door het winterverbruik (ruimteverwarming) bepaald: een typische, streng seizoensbepaalde verbruikscurve, dus.

Eind 2011 was extreem mild, we hebben de hoofdkraan van de SV installatie voor de radiatoren pas medio november aan gezet (!), en ook daarna hebben we zeer matig gestookt. Het resultaat in vergelijking met voorgaande (flink koudere) jaren is dat ook de SV curve een bescheiden hellingshoek vertoont, wat een indicatie is dat we veel minder voor het GJ verbruik gaan betalen - dat zal veel minder gaan worden dan we in de laatste 2 relatief koude jaren hebben betaald.

Ongeveer in april - afhankelijk van de buiten temperatuur - worden de hoofdkranen voor de radiatoren weer dichtgedraaid in huize Polder PV: een lange zomerperiode gaat er uitsluitend tapwater verbruikt worden en wordt desondanks elke dag weer een bezopen bedrag van - momenteel gemiddeld - € 0,99 per dag aan vastrecht betaald, waar niet onderuit valt te komen... Het is en blijft de allergrootste post van al onze energie kosten, en we kunnen er niet onder uit: U weet inmiddels wellicht hoe ik over die ranzige "geliberaliseerde" energie markt denk. Ze kunnen er mee de pot op, wat mij betreft...

 


© 2009-2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)