wablief?
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Wâzeggu ???

BUREAUCRATENTAAL ...

LAATSTE exemplaar: klik hier   29-01-2021
VERBODEN
woorden: klik hier
Mooie bureaucratenzinnen: klik hier

Als je je in het (duurzame) energiewereldje begeeft, ontkom je helaas niet aan een jungle van beleidsnotities, energierapporten, opiniestukken, "professionele adviezen" en veel meer "fraais" van de hand van lieden die, met de beste wil en bedoelingen, vaak op stoffige kantoren dit soort papierwaren in elkaar draaien. Je struikelt over dit soort ongein, en u zult er dan ook regelmatig verwijzingen naar, en citaten uit, van tegenkomen op Polder PV. Helaas heeft veel van dit fraais een nogal hoog gehalte aan "ambtelijke taalgebruik", om het maar eens netjes te zeggen.

Zelfs de "geliberaliseerde" energiebedrijven lusten in hun communicatie richting klanten wel pap van dit soort taal. Stel je voor dat je iets in A.B.N. (of in de tegenwoordig zo populaire variant Jip en Janneke Taal) uitlegt, dan zou de klant wellicht begrijpen wat er mis is met die jaarafrekening, en dat kunnen we natuurlijk niet hebben!

Ook de duurzame energie "jongens" zelf willen nog wel eens een slippertje maken op het glibberige pad van de Nederlandse taal, vooral als ze zich als het beste jongetje van de klas willen voordoen.

Bureaucratentaal wil er bij veel mensen niet zo makkelijk in. Vandaar ook dat er zoveel verwarring heerst in Energieland Nederland: we begrijpen elkaar vaak niet door dat verschrikkelijke, omfloerste, onduidelijke, misleidende en verhullende taalgebruik.

Polderjongen probeert in zijn "communicatie" richting bezoekers van Polder PV in ieder geval wat meer "volkse" taal uit te slaan, maar hij is zich (pijnlijk) bewust van het feit dat ook bij hem niet altijd alles goed te volgen is. Polderjongen is namelijk een mierenneuker (zo schrijf je dat tegenwoordig toch?), en hij lust wel pap van lange volzinnen, dus maakt hij zich ook wel eens schuldig aan niet al te makkelijk te volgen proza. We zullen het maar een academische tic noemen, aangezien hij 8 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan en ook wel eens een formele aanvraag naar de geldverstrekkers moest sturen (en nul op rekest kreeg...). Waar je mee omgaat wordt je mee besmet, dat mag duidelijk zijn. Excuus daarvoor, als u iets niet begrijpt, laat het me weten (link onderaan de pagina).

Op deze pagina een paar karakteristieke bijdragen die niet in de Van Dale terug te vinden zijn (met een enkele anderstalige uitzondering, Polder PV blijft namelijk een eigenwijs en onvoorspelbaar medium), maar die wel de potentie hebben om een geheel eigen leven te gaan leiden in de talloze ambtelijke stukken. Ter referentie de naburige woorden rond de "missing links" in onze Van Dale uit 1992. Misschien dat er inmiddels wat woorden in de nieuwste versie zijn opgenomen, maar ik geef u weinig kans... Veel leesplezier!

LAATSTE exemplaar: klik hier   29-01-2021

Mooie bureaucratenzinnen: klik hier


"Boeterichtsnoeren"

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) laat steeds meer haar tanden zien vanuit haar waakhondfunctie over de energiemarkt en heeft haar boetebeleid geformaliseerd en in juridisch hapklare brokken neergezet. Daartoe worden dus ... inderdaad, boeterichtsnoeren opgesteld.

Bron: Website DTe - http://www.dte.nl/ ... /07-17_Boetecode_2007.asp

Van Dale 1992: boeterente ... ??? ... boetestelsel


"Capaciteitstarief"

Een nieuw soort vastrecht tarief zonder "variabele component" wat EnergieNed inmiddels per 1 januari 2009 met succes door hun uitvoerders bij EZ heeft laten invoeren met de suggestie van administratieve lastenverlichting voor de energiesector, terwijl bedoeld wordt: energieverspillers (goede inkomstenbron!) belonen, en energiezuinige huishoudens (geen droog brood aan te verdienen) een poot uitdraaien.

Van Dale 1992: capaciteitslineaal ... ??? ... capaciteitsvergroting


"Compromiscentrale"

Een energiecentrale die zowel met kolen als met biomassa wordt gestookt om de duurzame jongens en de "traditionele" fossiele energie heren "nader tot elkaar te brengen".

Bron: Energie+ nr. 26(1)/feb. 2006: p. 15, in een interview met Dick Tommel, voorzitter van het Platform Bio-energie. Al "polderend" op weg naar Armageddon?

Van Dale 1992: compromis ... ??? ... compromisovereenkomst


"Doorzettingsmacht"

Paul de Krom (VVD) ergert zich, zo lijkt hij te suggereren, aan de "bestuurlijke spaghetti" rond de realisatie van (o.a.) duurzame energie projecten. Hij wil daarom dat alle grote overheidsprojecten inclusief bouw- en infrastructuurprojecten via een "aanwijzing" van rijk of provincie versneld geïmplementeerd kunnen worden. Paul doet hiermee voorkomen dat duurzame energie wat hem betreft prioriteit dient te krijgen. Wat hij er echter beslist niet bij vertelt (hij blijft immers een raspoliticus) is, dat het deze Regent hors categorie daarbij maar om één ding gaat, namelijk zijn jarenlange stokpaardje kernenergie. Om er een paar nieuwe atoomcentrales door geramd te krijgen in Nederland, hanteert onze Paul het niet bestaande begrip "doorzettingsmacht" (van Vadertje Staat, lees: de kliek Regenten die Den Haag al jaren onveilig maken en die maling heeft aan duurzame energie).

Bron: Nieuwsblad Stromen nr. 10(3)/15 feb. 2008: p. 8 ("Inzicht")

Van Dale 1992: doorzetten ... ??? ... doorzettingsvermogen


"Dwingendrechtelijk"

Ook deze komt weer, hoe kan het ook anders, uit een "juridische" koker (document ondertekend door iemand met de meesterstitel voor de naam, dan weet je wel weer hoe laat het is). In een antwoord van het College bescherming persoonsgegevens aan het Ministerie van Economische Zaken over dat loeihete onderwerp de "slimme" meter, waar onze netboys en leveranciers onzalige plannetjes mee hebben en die maar niet door die verdomde consument "geslikt" wil worden. Het woordje komt in bijvoegelijke zin voor in wederom zo'n fantastisch zinsconstruct wat ik u ook niet wil onthouden:

"Uiteraard is het vanuit het oogpunt van wetgevingstechniek niet noodzakelijk aan te geven dat een en ander plaats vindt conform een dwingendrechtelijke norm."

Geweldig, wat ze elke dag weer voor moois verzinnen, die juridische boys and girls... De zin bevat trouwens, als u hem goed (en in context, zie link) leest, een leuke pets met de lineaal op de vingers van de vlijtige EZ bureaucraten die hun snode plannetjes er iets te dik op dreigden te leggen met wat al te dreigende taal in het wetsvoorstel, iets waarvoor de juridische specialist van weer een ander bureaucratenbolwerk hen eventjes fijntjes voor wilde "corrigeren". Overigens, ik zou ook wel eens dwingendrechtelijk in de Wet willen laten opnemen dat (ongelimiteerd) superschone zonnestroom invoeden op het net een maximaal te faciliteren burgerrecht is waarvoor alle drempels gesloopt dienen te worden, vindt u ook niet?

Bron: Brief CBP aan EZ, 17 juni 2008, p. 5.

Van Dale 1992: dwingend ... ??? ... dwinger


"Eenhedenpolitie"

Geheimzinnig, slecht bekend onderdeel van het omvangrijke politie apparaat. Wordt ingezet om het goddeloze, compleet uit de hand lopende misbruik van eenheden in artikelen en commentaren over energie zaken genadeloos publiekelijk af te straffen. Kent nogal wat stromannen binnen de duurzame energie sector die geen gelegenheid voorbij laten gaan om hun ongenoegen over het tenenkrullende misbruik kenbaar te maken op fora en sociale media (voorbeeldje, zie ook dit lijstje, er zijn er vele). Het laatste, zeer opvallende exemplaar wat tot deze late entry op deze wazeggu pagina leidde vindt u hier. Vooralsnog lijken de hardnekkige pogingen om het journaille tot zelfs beursgenoteerde bedrijven weer in het "gareel" te krijgen bij het gebruik van energie eenheden op de zoveelste poging tot water naar de zee dragen...

Voor zover te traceren, lijkt Frank Doff (werkzaam bij Klimaatgarant) het op Twitter voor het eerst over de "eenhedenpolitie" te hebben gehad, in reactie op een tweet van Polder PV over het zoveelste energie eenheden "incident", nota bene bij een internationaal vermaarde, beurs-genoteerde onderneming, op 20 april 2013.

Van Dale 1992: eenhapscracker ... ??? ... eenhedenstelsel


"Energiebewustwordingspakket"

Een soort van poging van de Staat der Nederlanden om die onwillige, alsmaar meer energie zuipende burgers (slechts een fractie van het monumentale en extreem verspillende energieverbruik bij de industrie en transport in ons land...), aan wat bezuiniging te "helpen" door het energiebedrijf (?? leverancier ??) een leuk pakketje te laten samenstellen. In het nogal alle kanten op waaiende, bomvol vrijblijvende herenakkoordjes staande "Meer met Minder" programma. Tja, je moet toch wat, als die door de Staat blijkbaar verafschuwde burger maar plasmabreedbeeldschermen zonder netschakelaar en heftige game-consoles blijft kopen die ook nog eens 24/365 per jaar lekker vet "nog niet CCS-fähige" steenkolen- en Borssele "basisstroom" staan te trekken. Nietwaar?

Bron: Meer met Minder site, een overheids-website waar ook nog eens direct vanaf wordt gelinkt naar een project in Den Haag waar een bekend groot commercieel concern de scepter zwaait en onafhankelijke, gecertificeerde leveranciers die ook "mee willen doen" blijkbaar lastig binnenkomen.

Van Dale 1992: energiebewust ... ??? ... energiebron


"Gasvloek"

Het fenomeen dat een overmaat aan (al of niet) fossiele delfstoffen in een land langdurig tot ongewenste "neveneffecten" kan leiden, zoals buitensporige winsten bij aandeelhouders, boterbergen-op-het-hoofd bij de Staat die vette belangen in de betreffende business heeft, "maatschappelijk smeergeld" in de vorm van (verondersteld) hoge lonen, verzwakking van de concurrentiepositie, inertie op het vlak van innovatie, weglekken en ondermijnen van de nationale bedrijvigheid in concurrerende, minder energie intensieve sectoren, etc., etc. De "gasvloek" zou in Nederland tot de "Dutch disease" hebben geleid. Dit naar treffende analogie van de "olievloek" in olieproducerende landen waar de corruptie welig blijkt te tieren, decadentie een normale levensstijl dreigt te worden, groei van het bruto nationaal product achterblijft bij dat van landen zonder (grote) fossiele voorraden, schrijnende welvaartsverschillen met dramatische sociale consequenties ontstaan, evenals interculturele spanningen, burgeroorlog, milieuvervuiling, en geopolitiek gemarchandeer wat de mondiale verhoudingen doet verzieken. Voorwaar: een overmaat aan fossiele grondstoffen in je bezit blijkt maar al te vaak een "Vloek" voor de mensheid!

Bron: Lucas Reijnders (2006): Energie. Van brandhout tot zonnecel. Van Gennep, Amsterdam. Met name kaders op pp. 108 ("De olievloek") en 119 ("De Nederlandse ziekte").

Van Dale 1992: gasvlamkolen ... ??? ... gasvoerend


"Injectietarief"

Je kunt van de Vlamingen denken en zeggen wat je wilt: creatief met taal zijn ze altijd al geweest. Voordat u denkt dat ik hier reclame zit te maken voor een gepeperde Staats-subsidie voor aan drugs verslaafde junks, lees verder. Want de Vlamingen bedoelen hiermee een zogenaamd "tarief" (zeg maar: "belasting") voor het invoeden van elektriciteit op het net. Dat schijnt per juli 2009 door de netbeheerder Eandis te zijn verordonneerd. Maar Vlaanderen zou Vlaanderen niet zijn als ze, Nederland reeds lang ter linkerzijde inhalend, hebben besloten dat dit soort onzin uiteraard niet voor de duurzaamste aller burgers mag gelden (jawel, die met zonnepaneeltjes, tot een zekere installatiegrootte). En de mooie Minister van Energie gaat proberen om bij de marktwaakhond CREG die onzin ook overboord te laten kieperen voor andere duurzame elektra opties die juist zwaar bevorderd zouden dienen te worden in klimaatcrisistijd i.p.v. te worden gepest met onzinnige heffingen. Waarvan akte!

Bron: Energie besparen website van het Vlaamse Energie Agentschap (zie bespreking)

Van Dale 1992: injectiesysteem ... ??? ... injectievloeistof


"Instrumentenfamilies"

Verschillende categorieën "Sturingsinstrumenten" (nog zo'n mooie...) voor de overheid om "gestelde doelen te bereiken" (in de context van doelen op het gebied van duurzame energie, met name zonnestroom).

Bron: Zonneklaar. Rapport RMNO, p. 17, 2e alinea.

Van Dale 1992: instrumentenfabriek ... ??? ... instrumentenkast


"Klachteigenaar"

Werd mij te verstaan gegeven door een hele lieve mevrouw op NUON CCC's klantenbalie in Alphen aan de Rijn, toen zij refereerde naar de persoon die "hoofdverantwoordelijke is voor mijn klacht" n.a.v. de NUON Soap.

Van Dale 1992: klachte ... ??? ... klachtenboek


"Knelgevallen"

Modern Nederlands woord om aan te geven dat er wat "probleempjes" zijn gerezen nadat een nog enigzins "onervaren" newbee op het ministerie van Economische Zaken op een verloren vrijdagmiddagje op 18 augustus 2006 een handtekening onder een van de meest dramatische documenten uit de verbijsterende Nederlandse duurzame energie geschiedenis had gezet. Het in de brief van de LTO meerdere malen weergegeven woord (vaudje van de secretaris???) is daarna al snel een geheel eigen leven gaan leiden in het Nederlandse pers circuit...

Van Dale 1992: knel ... ??? ... knellen


"Knipselmiepje"

Persoon van (hoogstwaarschijnlijk) vrouwelijke kunne die bij energiebedrijven negatieve publiciteit moet verzamelen om tot een verantwoord "tegenoffensief" te kunnen komen.... (e-mail van een collega PV-eigenaar)

Van Dale 1992: knipselkrant ... ??? ... knipselrubriek


"Kortingsregel"

In een verklaring in de brief van 28 september 2005 van NUON CCC over de invoering van een zogenaamde "kortingspost" op onze "aanvulling factuur" van 2 oktober 2005 (NUON Soap): "... zullen wij ... het vastrechtbedrag ... door middel van een kortingsregel ... in mindering brengen".

Van Dale 1992: kortingspercentage ... ??? ... kortingstelsel


"Kostenveroorzakingsprincipe"

In een reactie van (een ambtenaar van) Economische Zaken op prangende vragen van het bestuur van de Zonnestroom Producenten Vereniging n.a.v. het neersabelen van het "MEP-voorstel" van Diederik Samsom cs. door "Nederland-te-duur-voor-zonnepanelen" Brinkhorst, eind 2004. Bedoeld wordt (waarschijnlijk) het principe dat alle door zowel leveranciers als eindverbruikers veroorzaakte kosten m.b.t. transport van energie zichtbaar en door de netbeheerders in rekening gebracht zouden moeten worden (maar dat een uitzondering gemaakt wordt voor kleinschalige terugvoeding door PV-eigenaren). Trouwens, de volzin waarin dit bizarre bureaucratenwoord (...) is opgenomen, slaat wat mij betreft alle records van wat ik tot nu toe gezien heb. Zie voor de volledige zin de citatenpagina!

Van Dale 1992: kostenverhogend ... ??? ... kostenverzwarend


"Lamptoerist"

Een soort van toerist (niet persé van Chinese afkomst) die de gigantische energieverspilling van de elkaar naar het decadente leven staande bewoners van Den Ilp in de vorm van 80 euro per maand aan elektriciteit kostende buiten-kerstverlichting komt gadeslaan tegen het eind van het jaar. Wordt alsnog een ramptoerist door de CO2 uitbrakende files en de ongelukken door het tijdens het autorijden even niet opletten om de overdadige kerstverlichting te bewonderen. NUON persvoorlichtster Mandy Ros deed alsof het een serieuze zaak was, maar ze moest een glimlach wel eventjes onderdrukken...

Bron: NOS-Journaal 20 december 2006

Van Dale 1992: lampspanning ... ??? ... lampuitblazer


"Milieuracisme"

Zie duurzame energie nieuwspagina, onder 12 maart 2008.


"Panelenmissionaris" resp. "Panelenpriester"

Zelfverkozen koosnaampjes van GoT forum contribuanten "mightym" (deze post) resp. de voorganger "Lardman" (deze post) om een type Homo sapiens te visualiseren wat de zonnestroom revolutie met kracht en verve (en wellicht met een toepasselijke stralenkrans rond het hoofd) weet over te brengen op de nog niet (helemaal) "gelovige" meute. L'histoire se repête...

Van Dale 1992: panel-discussie ... ??? ... panel-lid


"Perceptiekostenvergoeding"

Een uitermate lucratieve "restant-vergoeding" die vooral Nederland als EU lidstaat ontvangt omdat er via Rotterdam en Schiphol (buitengrenzen van de EU) een gigantische stroom goederen bedoeld voor Europa het land binnenkomt. Driekwart van de douane opbrengsten gaan naar het EU budget. De rest mag NL houden. Nice deal! Deze hoogst bizarre post kwam langs n.a.v. de "Tweet van de Week" op 7 maart 2013, gerelateerd aan het onderzoek van de Europese Commissie naar vermeende dump en onterechte subsidies rond import van Chinese PV-hardware.

Van Dale 1992: perceptiekosten ... ??? ... perceptieleer


"Postcoderoosontzorger"

Alleen al het stamwoord ("postcoderoos") heeft al voor heel wat schuim op de mond van velen gezorgd, sinds dat door een ambtelijk brein de publieke ruimte in werd gesmeten. En waar een Nederlandse "revolutie" met decentrale zonnestroomprojecten van vlot getrokken zou moeten zijn geworden onder de rokken van "Het Energieakkoord" (september 2013). Maar de afgeleide vorm, te berde gebracht door de academici van TNO, in een over meerdere documenten verspreide analyse "De Energietransitie van onderaf", was natuurlijk helemaal te hilarisch voor woorden (te vinden in het exemplaar WP5, publ. januari 2015). Kennelijk was zo'n persoon - of waarschijnlijker, organisatie - tot en met 2015 "nodig" om de overal uit de grond knallende decentrale energie coöps te "helpen" met dat vreselijke ambtelijke construct, anders zouden ze er nooit van zijn leven uitkomen. Of het ligt aan de 4 (ja: VIER) projectjes die onder het gesternte van de "postcoderoos" met hulp van heftige persweeën het levenslicht hebben gezien, of niet: in een "toekomstbestendig model", zeg maar "postcoderoos 2.0" zou onder anderen die "postcoderoosontzorger" niet meer nodig zijn, volgens TNO. En zouden wellicht rozenvelden kunnen gaan bloeien met decentrale zonneprojecten gedragen door lokale partijen. Of niet, want het resterende model blijft ingewikkeld genoeg en zal menig tandengeknars blijven opleveren, is mijn inschatting.

Van Dale 1992: postcodenummer ... ??? ... postcoïtum


"Reductie rework" (... door real-time processen en/of centraal register ...)

Onvertaalbaar B'con bureaucratenblabla (website: "project Stroomopwaarts" ...). Gokje: vermindering van het aantal fouten wat hersteld moet worden door directe computerverbindingen te gaan gebruiken....? Doen ze dat nog niet dan?

Van Dale 1992: reductieproces ... ??? ... reductieschaal


"Reflexiviteit"

Ah, mozeskriebel, wat een prachtig woord! Maar nog veel fraaier is de zin waarin dat woord gebezigd werd, houdt u vast:

"Het monitoren van de platformactiviteiten zou een stap in de goede richting betekenen om reflexiviteit te stimuleren."...

Mooi hé? Het gaat hier over een bespreking van de activiteiten van de diverse "transitieplatforms" die de "Task Force Energietransitie" opzet om ons land naar de eeuwige duurzaamheid te helpen (althans, dat lijkt de pretentie te zijn). Met het gebezigde begrip "reflexiviteit" zou wel eens iets bedoeld kunnen worden in de trant van: flexibel en alert inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bij het verder uitbouwen van de geplande "transitiepaden". Zoiets. Je zou ook kunnen zeggen: wees adrem, let voortdurend op, en reageer snel.

Bron: J. Rotmans, D. Loorbach & G. Verbong. Zoeken, leren en experimenteren. (Reactie op plannen van de verschillende energie transitie platforms van de Task Force Energietransitie).

Bron: Energie+ nr. 27(1)/jan. 2007: pp. 26-27.

NB: Bij hoge uitzondering: dit woord bleek wel in mijn Van Dale van 1992 te staan!


"Spookpanelen"

Woord wat opdook in een artikel in Trouw n.a.v. bevinding van netbeheerder Stedin dat in Rotterdam en Delft mogelijk zo'n 25% van de zonnepaneel installaties niet aangemeld leek te zijn in het zogenaamde Productie Installatie Register (PIR). Kennelijk is dat "eng", "niet wenselijk", mogelijk zelfs "gevaarlijk" of whatever, maar in ieder geval werd aan die niet "gemelde" setjes bij particulieren in het artikel (onbewust ?) een negatieve connotatie opgehangen. "Spookpanelen" dus. Tijd voor een modern team #ghostbusters, wellicht, Minister Rutte ?

Bron: "Op veel Nederlandse daken liggen spookpanelen, en dat is goed én slecht nieuws", Trouw, 22 aug. 2018.

Van Dale 1992: spookkreeftje ... ??? ... spookrijden


"Stofwolkpolitiek"

Wijze van politiek bedrijven die dient om zand in de ogen van kritische burgers te strooien, en te doen alsof er voortvarend duurzaam beleid wordt opgetuigd. Terwijl de uitdrukkelijke bedoeling van bijvoorbeeld de nieuwste bureaucratische nachtmerrie (SDE "plus"/2011) lijkt te zijn de hernieuwbare decentrale energie revolutie nog even wat jaren uit te gaan stellen en de grote vrinden bij de fossiele energie molochs extra tijd te gunnen om zich op de onafwendbare machtswisseling op het gebied van de energievoorziening te gaan instellen.

Bron: Jeroen Saeijs in column in FD Selections en op zijn eigen site, over het schaamgroene Energierapport 2011 van het kabinet Rutte.

Van Dale 1992: stofwolk ... ??? ... stofwolkzaad


"Stroomvormers"

De taal der Nederlanden wordt continu verrijkt met nieuwe prachtwoorden tijdens de lastige, lang durende energietransitie. De vraag is alleen of hier in dit geval wellicht een stro verwerkend apparaat wordt bedoeld, een installatie die elektriciteit "uit het niets" maakt, of zou het wellicht toch de bedoeling zijn geweest dat hier het Nederlandse woord voor "inverter" had moeten worden gebezigd ? Geinig is 't ie wel.

Bron: artikel over drijvend zonnepark plan, bij RTV Oost, op 7 september 2020

Van Dale 1992: stroomvoorziening ... ??? ... stroomvrij


"Subsidiegroeivoet"

Wederom een onnavolgbaar stukje "huisvlijt" van een medewerker van het RMNO in het rapport "Zonneklaar". Mag u in A.B.N. proberen uit te leggen. Betekent zoiets als een soort van basiseffect van subsidies op de groei van de verkoop van m.b.v. de ondersteuningsmaatregel (...) gekochte goederen, zoals zonnepanelen. Iets beters kan ik er niet van maken, maar ja, ik heb dan ook (goddank) geen economie gehad op het VWO. Had ik maar geen 100 procent beta moeten kiezen...

Van Dale 1992: subsidiegever ... ??? ... subsidiënt


"Torschlusspanik"

Mag wel voor een keertje, toch? Van onze oosterburen kunnen we namelijk onvoorstelbaar veel leren op het vlak van de ondersteuning van duurzame energie, met name PV, dus grijp ik weer eens een keertje de macht (RRREUH!) en gooi er een Duitse "wâzeggu" tussendoor. Bedoeld wordt (zie bespreking van artikel in Photon) de Nederlandse PV-aankoophausse in het "magische jaar 2003" toen de regering de idiote stapeling van aankoopsubsidies (EPR, EPA, MAP, gemeentesubsidies) half september in 1 keer afschafte, maar nog wel de "gelegenheid" gaf tot aanschaf tot een maand na die onzalig slecht geplande beslissing, met als ultieme voorwaarde voor plaatsing van het bestelde PV-systeem januari 2004. Het gevolg was een onvoorstelbare "run" op PV-contracten tot medio oktober 2003, frauduleuze praktijken bij de verrekening van de subsidiebedragen, een totale burnout van de installateursbedrijven, een verbijsterende overtekening van het VROM budget (daar was Financiën mooi vanaf...), en het begin van het drama dat PV in Nederland heet anno 2006 (zie ook het tale-telling grafiekje van Holland Solar). De Duitsers weten deze ongelofelijke hollandse treurnis weer mooi in 1 woord samen te vatten: "Torschlusspanik", dus! Zo mag het jaar 2003 voor mij tot in den eeuwigheid gekarakteriseerd worden, de grootste schandvlek op het kolengrauwe blazoen van het kabinet Balkenende II. Ik vind hem trouwens ook heel leuk passen in de blijkbaar nog steeds voortdurende "rivaliteit" tussen Nederland en Duitsland op het vlak van dat volstrekt overspannen gehypte peperdure volksspelletje voor opgefokte hormoonbalen rond een lederen bal en 2 van netten voorziene paalconstructies (zie ook het laatstvermelde woord hieronder) ...

Bron: Photon april 2006: p. 66 (marktanalyse PV in Nederland)

Duits-Nederlands Prisma Woordenboek 1990: Torschluß ... ??? ... Torschuß
(vertaling: sluiting v.d. poort ... ??? ... schot op het doel)


"Totstandkomingsvereisten"

Een gewéééldig exemplaar weer van onze topbureaucraten van het, jawel, Ministerie van Economische Zaken. In een brief ondertekend door Maria van der Hoeven, toen ze diep door het stof moest omdat haar 76 artikelen lange, door de Europese Commissie reeds "goed" gekeurde AMvB bij de SDE een "schoonheidsfoutje" bleek te bezitten omdat alleen de netinvoeding van zonnestroom op de (magere) 33 eurocent/kWh zou mogen rekenen, waardoor die hele (reeds zwaar bekritiseerde) regeling voor particulieren sowieso te bezopen voor woorden zou worden. Afijn, Mevrouw van der Hoeven gaat er weer eens werk van laten maken. Maar, omdat je zo'n giga-ingewikkelde AMvB natuurlijk niet "zomaar" in elkaar draait, en die na goedkeuring door de EC natuurlijk niet "zomaar" gewijzigd mag worden, zijn aan zo'n procedure allerlei "eisen" gesteld. Aan de "totstandkoming" van de gewenste veranderingen. Ergo: .... (24 letterwoord...).

Bron: bespreking van de "correctiebrief" die van der Hoeven moest schrijven (12 februari 2008) toen het "weeffoutje" van de SDE werd ontdekt en er her en der bloed begon te koken...

Van Dale 1992: totstandkoming ... ??? ... tottelen


"Uitrolproces"

Brinkhorst (of zijn Hoofd-Pennenlikker) schrijft wat af, want de door hem op de "vrije markt" gegooide energiejongens doen niet altijd zomaar wat hij gaarne wil, en dan moet je af en toe een dictaatje naar de Tweede Kamer doen uitgaan om die "vrije markt" weer te gaan "reguleren". Ditmaal ging het over die vermaledijde "slimme meters" die ons tot de meest energiebewuste en blije energieconsumenten van Europa zouden moeten gaan maken, als het aan Brinkie ligt. Gelooft u het? Brinkhorst had dan ook maar liefst 10 pagina's nodig plus supplementje om aan de vrijwel van niks wetende parlementsleden uit te leggen wat voor zegeningen wij allemaal door brancheorganisatie EnergieNed opgelegd krijgen. Die "slimme meters" moeten blijkbaar massaal "uitgerold" worden over ons vlakke landje (ik stel me daarbij iets voor als een zich snel uitbreidende olievlek), en het "proces" hoe dat in zijn werk gaat heet dan blijkbaar .... inderdaad ja!

Bron: p. 3 in Tweede Kamerstuk 28 982 Nr. 51.

Van Dale 1992: uitrollen ... ??? ... uitromen


"Vastplicht"

Eric van Wijk, supertrots eigenaar van een gigantische zonneboiler, schrok van het absurde "vastrecht" wat Polder PV aan die vermaledijde ("verplichte") stadsverwarming betaalt, en hij speelde in een e-mail met wat woorden:

"Een elektrisch boilertje is in jouw geval ook een zonneboiler. Zou het uitmaken met zoveel vastrecht euh plicht.... grrrrrr"

Zo voelt het in ieder geval wel, met die volslagen krankzinnige stadswarmte beprijzing. Bijna allemaal zo fictief als de neten ("vermeden kosten van de netbeheerder van gas", en ga zo maar door...), en door talloze actiegroepen op diverse fronten zwaar bestreden. Vastrecht (stand 1 juli 2008), NUON Warmte in Leiden van € 314,40/jaar (incl. BTW), en slechts door Polder PV variabele "beïnvloedbare" kosten van (8 GJ á € 24,92 het stuk) € 199,36 (incl. BTW) ...

Dat is nou niet bepaald wat je noemt een vastrecht. Dat voelt veel meer aan als een vast...... Juist, ja! (Heeft verder niets van doen met de Ramadan, voor de goede verstaander...)

Van Dale 1992: vastplakken... ??? ... vastpraten


"Verhogingspukkel"

Neen, dat is niet - zoals u wellicht denkt - een in het oog springende uitwas van een of andere ministersneus, maar een recent gelanceerde omschrijving voor superspecialisten bij de monitoring van particuliere zonnestroomsystemen. Onze "Mister Datalogger" Ton Peters uit Spijkenisse heeft namelijk 's ochtends een opvallend bultje in zijn overigens in de zomer vaak "vlekkeloze" omgevingstemperatuurcurves (die hij met zijn zelfgebouwde temperatuursensor monitor volautomatisch genereert en bijna momentaan op zijn schitterende website ter beschikking stelt aan het geïnteresseerde publiek). Die kortdurende verhoging in de temperatuurcurve, veroorzaakt door een grappig spelletje van de zon tussen de huizen door, heeft hij uit balorigheid maar "verhogingspukkel" gedoopt... Zie ook nieuwsbericht van 17 juli 2006.

Van Dale 1992: verhogingsprijs ... ??? ... verhogingsregeling


"Walgtax"

Eerst hadden we een afschaffing van de aansluitbijdrage voor de MEP-subsidie per 1 januari 2006 om het morrende volk in tijden van exploderende energieprijzen, veroorzaakt door de door de Tweede Kamer gecontinueerde kunstmatige koppeling van de gas [en elektra- en stadswarmte] aan de olieprijs, te kunnen paaien. De rekenmeesters in Den Haag vonden dat achteraf bezien toch niet zo'n goed idee, en kwamen via een heel ander kanaal tot deze zogenoemde "walgtax". Mijn benaming voor de zoveelste ongelofelijk schunnige en ranzige bureaucratentruuk om bovengenoemde "politieke geste" direct weer financieel te "neutraliseren". Ditmaal via een - hoe verzin je het - "vrije markt toeslag van 3 eurocent per kubieke meter geconsumeerd aardgas" die een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar .... 52 euro gaat kosten. Inderdaad: precies hetzelfde bedrag als de met veel politieke bombarie aangekondigde afschaffing van de "MEP-aansluitbijdrage"!!! Vandaar dus mijn huidige suggestie. Voor het onthullende bericht waar deze in en in zieke constructie uit de doeken gedaan wordt, zie de nieuwsberichten van 20 resp. 24 augustus 2006.

Van Dale 1992: walgingwekkend ... ??? ... walgvogel


"Wipkipbeleid"

Niet al te aardige benaming van bureaucratencollectief Polder PV voor de wijze waarop de laatste jaren Nederlandse kabinetten omgegaan zijn met de stimulering van duurzame energie. Het is eigenlijk nog een uitzonderlijk flatteuze benaming voor wat niet anders gezien kan worden als het meest destructieve beleid wat we de laatste decennia op energiegebied hebben gezien in het polderlandje. Veel beter past dan ook de volledige beschrijving, zoals besproken in een nieuws-item op 18 november 2005 n.a.v. het "selectief rapportje shoppen" van onze hoogweledelzeergeleerde minister van E.Z., Laurens Jan Brinkhorst: Draaikonten-, knipperlicht- en wipkipbeleid wordt gecontinueerd...

Van Dale 1992: wipkar ... ??? ... wipklep


"Zonenpanelen"

Een zeer eigentijdse variant van de ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2015 schreven (publ. nov. 2016). Polder PV kon het uiteraard niet laten om er een tweet aan te wijden... (overigens was er ook iets grondig mis met de in dezelfde zin gemaakte claim "eind 2015 400.000 woningen met zonnepanelen"). Zie verder ook de zéér vaak gemaakte verschrijving onder de volgende blooper: "zonnepalen"

Van Dale 1992: zonegrens ... ??? ... zonenummer


"Zonnepalen" & hors categorie

De meest gemaakte spelfout op talloze websites, krantenartikelen, ook bij gerespecteerde media (voorbeeld, laatste zin). Je struikelt erover. Het blijft een hardnekkig verschijnsel, ik vond het in oktober 2017 zelfs nog in een Tweede Kamer stuk van het ministerie van Economische Zaken (zie Tweet van 24 okt. 2017). Blijkbaar vinden de spellingscheckers het wel best zo. Maar vreemd blijft het dat die fout zo frequent voorkomt. Zal wel aan de werkdruk bij talloze redacties en tekst editors liggen, er moeten nog zoveel persberichten op een dag even iets anders worden opgeschreven en verveelvoudigd. Dat heet dan "nieuws"...

Het kan overigens zelfs op dit punt altijd nog erger. Zie deze tweet van Polder PV (17 maart 2019), en een toevoeging door professor Wilfried van Sark op 27 mei 2020, de mooie vondst "zonnelensysteem" ...

Maar de allermooiste kwam nota bene van ons deftige, bloedserieuze data instituut, het CBS, in een rapportje gepubliceerd op 26 januari 2021, genaamd "Verkenning samenhang cijfers benut zonnestroom op regionaal niveau" (gelinkte pdf in nieuwsbericht), waar we op pagina 2 het fabeltastische construct "zonnepalenpanelen" terug vinden ...

Van Dale 1992: zonnepakje ... ??? ... zonnepaneel


"Zonnepanelendraadzaagmaker"

Typisch gekunsteld woord om een fabrikant te omschrijven die zich bezig houdt met de productie van de vaak tientallen tot honderden (!) kilometers lange staaldraden waarmee kapitaalkrachtige primaire producenten in de kristallijne zonnecellen business zich onledig houden. Die gebruiken dat opmerkelijke spul om zogenaamde "ingots" (blokken of cylinders van multikristallijn of monokristallijn silicium) in handzame kleinere blokken te zagen, en deze vervolgens in plakken te snijden waarmee de precursors van zonnecellen worden verkregen, de wafers. Al is zelfs "zagen" resp. "snijden" hier niet het juiste woord bij het grootste deel van de "wafer and ingot cutters". Want er wordt feitelijk bij de meeste monster apparaten (tientallen kVA vermogen) met grote hoeveelheden slurry "geslepen" (de siliciumcarbide partikels in de slurry zijn de feitelijke "slijpstof", waarbij de beweging door de zaagsnede in de ingots door de tientallen kilometers lange staaldraden wordt bewerkstelligd).

Het kunstwoord werd gebezigd in de titel van een niet op het publieke domein verschenen artikel van Bram Souffreau op Energeia (2 februari 2012) over de dramatische instorting van de afzetmarkt voor dat essentiële (en prijzige) basismateriaal voor de "draadzaag" machines bij de grote Belgische producent Bekaert, die honderden ontslagen heeft aangekondigd (persbericht). Feitelijk klopt het woord niet, want het impliceert dat Bekaert een "draadzaagmaker" zou zijn. Dat klopt niet, want ze maken niet de peperdure machines ("draadzagen", op zijn Engels "wire-saws") waarmee wordt gezaagd, maar "slechts" de draad (de "wire") die in dat soort apparaten wordt gebruikt. Eigenlijk zou een juistere benaming dus zijn: "Zonnepanelendraadzaagdraadmaker". Iemand nog een potje scrabble?

Van Dale 1992: zonnepaneel ... ??? ... zonnepit


VERBODEN woorden!

Deze bureaucratenconstructen en fossiele bobo verzinsels mogen in "ons" zonnestroomwereldje beslist NIET gebruikt worden, als het aan Polder PV ligt. Houdt ons duurzame stoepje schoon, gebruik s.v.p. heldere taal en negeer zonnestroom in een dubieus daglicht zettende fossiele begrippen s.v.p. het graf in. Gebruik ze niet in uw publicaties!


"CO2 [eq.] emissie rechten"

Da's een makkie (zou je denken). Vergeet het maar. Hoezo "rechten"??? Waarom zou überhaupt iemand het "recht" hebben om weerzinwekkende hoeveelheden van het broeikasgas CO2, of ergere "equivalenten" uit te stoten? Welke idioot heeft verzonnen dat industrieën schaamteloos broeikasgassen die onze leefomgeving in de gevarenzone brengen "mogen" uitstoten. Neen, vele malen erger nog, dat ze het "recht" daartoe zouden hebben. En die "rechten" zelfs jarenlang vrijwel gratis in de schoot geworpen hebben gekregen door zombies in het parlement die bescherming van de eigen industrie vele malen belangrijker vinden dan de dreigende gevolgen van een klimaat catastrofe? Hoe kom je d'r bij? NIKS "rechten". Maar: CO2 vermijdingsplichten moeten we hebben. Die hele "handel in emissierechten" is een grote fraudegevoelige en schimmige handel in hete, gebakken lucht, die de aandacht afleidt van het enige wat telt: energiebesparing boven alles, energieconsumptie zoveel mogelijk op lokatie vergroenen door eigen opwek, en een eventueel nauwelijks vermijdbaar restant groen inkopen, bij voorkeur uit de regio.

Dan zijn die belachelijke "emissie rechten" ook helemaal niet meer nodig. Opzouten d'r mee!


"zon-PV"*

Hier staat letterlijk: zon-fotovoltaïsch. Dit is een belachelijk bureaucratenconstruct wat op ambtenaren rijke instellingen als de beleidsafdeling van ECN, bij KEMA, EZ, e.d. in steeds meer stukken opdoemt. Helaas vergiftigen deze zwaar op fossielen leunende organisaties (behalve de duurzame afdelingen bij ECN) steeds meer het spraakgebruik van ons "democratisch verkozen" (doch in energiezaken door de bank genomen helaas afgrijselijk slecht geïnformeerde) parlement, dus die mensen moeten we regelmatig opvoeden. De enige begrijpelijke, ook internationaal gebruikte alternatieven zijn: "PV" (zijnde: fotovoltaïsche omzetting van elektriciteit, naar het Engelse Photo Voltaic), of het voor de Nederlandse situatie meest begrijpelijke en zeer heldere begrip "zonnestroom". Een zonnestroomsysteem kan ook aangeduid worden als een "PV-installatie", een zonnepaneel (beter nog: "zonnestroompaneel" om deze te onderscheiden van warm water producerende zonnecollector platen of ditto vacuumbuizen) wordt, om in internationale context te blijven, vaak "PV-module" genoemd.

NB: ik ben beslist geen taalpurist, en gebruik zelf zeer veel buitenlandse termen en bewoordingen in mijn betogen. Het punt wat ik hier wil maken is dat bovengenoemd construct nergens op slaat, en veel te veel naar stoffige ambtenaren bureau's riekt. Duurzame energie is hartstikke leuk, maakt mensen blij als ze het zelf kunnen "doen", dus laten we ons vooral niet met dit soort stoffige materie onledig houden. Is namelijk niet zo bevorderend voor de levensvreugde...

Als we het over zonnestroom hebben, wordt meestal elektriciteit afkomstig uit zonnestroompanelen (PV techniek) bedoeld. Er zijn ook andere wijzen van opwekking waarbij zonlicht als bron wordt gebruikt. Tegenwoordig wordt de zogenaamde CSP techniek, die in zonrijke streken op grootschalige wijze geëxploiteerd kan worden ook vaker genoemd. CSP staat voor het Engelse begrip "Concentrating Solar Power". Daarbij wordt zonlicht op verschillende wijzen (meestal m.b.v. parabolische spiegels) geconcentreerd, het geconcentreerde licht verhit een in buizen of collectorvat stromende vloeistof tot hoge temperaturen. Hiermee wordt uiteindelijk een stoomturbine aangedreven, en ook duurzame elektriciteit gemaakt. Wordt vaak ook zonnestroom genoemd, maar het is hierbij belangrijk om te beseffen dat het verder niets met fotovoltaïsche omzetting te maken heeft. De wijze van concentratie kan trouwens zeer verschillend zijn, van parabolische trogspiegels (Kramer Junction) tot "solar towers" met heliostaat spiegelvelden (Sevilla) en zelfs parabolische schotels met Stirling motoren (daarbij wordt waterstof als te verhitten "medium" gebruikt).

Wel wordt er ook bij PV steeds meer gebruik gemaakt van concentratie van zonlicht op zonnecellen (met name in zonrijke gebieden), maar omdat daarbij forse temperaturen kunnen optreden moet er dan bij de hogere concentratiegraden gebruik gemaakt gaan worden van specifieke celcomposities zoals de in de ruimtevaart gebruikte multi-junction cellen (GaAs e.a. exotische materialen). Plannen voor grote PV-centrales met gebruikmaking van hoge concentratie van zonlicht via, wederom, heliostaat spiegelvelden, en torens waarin het zonlicht wordt "verzameld", vallen in de categorie "HCPV". In het Engels "Heliostat Concentrator Photo Voltaics".

* Niet mijn verantwoordelijkheid, maar toch leuk. Via de weblink "zon-pv.nl" komt u terecht op een vol reclame staande pagina met de mededeling: "De domeinnaam zon-pv.nl is te koop!". Hmmm. Iets voor een subsite van EZ?

Tot slot: het houdt de "gemoederen" bezig (n.a.v. deze Tweet van 14 april 2013):


https://twitter.com/maartendewit/status/323403683561885696


"vollasturen"

Nog zo'n stompzinnig begrip. Komt uit de kolenwereld, waar de energiecentrales "op vol vermogen draaien". Zonnestroom systemen draaien nooit, hoogstens een paar seconden, of zelfs zeer kort boven het "volle" (lees: nominale STC) vermogen. Toch proberen de fossiele bobo's op krampachtige wijze dat begrip er door te rammen in ons schone wereldje, wat nergens op slaat. Het is ze al gelukt om die belachelijke term in de windwereld in te voeren. Moeten we vooral niet willen bevorderen in PV, dus skippen die term, s.v.p.!

Voor een reactie op zo'n onzinnige poging van de heer Professor Kouffeld (welbekend voorstander van kolen en kernenergie), zie mijn brief gepubliceerd op de website van Energie+

Door een PV-systeem geproduceerde "kilowatturen" hebben helemaal geen rechtlijnig verband met "arbeidsuren" omdat het vermogen (de momentane output) van zonnestroom systemen per dag fors kan fluctueren of in de loop van de tijd verandert, afhankelijk van de lokale weerscondities en de seizoenen. Zelfs in de winter kan een goed gedimensioneerd PV-systeem best de hele dag "werkzaam" zijn (lees: "arbeid" verrichten). Er komt aan kilowatturen echter slechts een fractie uit van de opbrengst in hetzelfde aantal "arbeidsuren" op een zomerse dag...

Daarbovenop: zonnestroom productie systemen (PV) kunnen per definitie niet 's avonds/'s nachts werken, en kunnen dus nooit op wat voor kunstmatige wijze ook gedefinieerde "vollast" functioneren. Dat is rabiate, het rad voor de ogen draaiende polderkolder om dat van dat soort systemen te verwachten. Het is zelfs fysiek onmogelijk!

Met dat volslagen bezopen begrip "vollastuur" in PV werd door de fossiele EZ ambtenaren in de eerste drie SDE jaren de subsidie "gemaximeerd" op een genormeerde productie van 850 kWh/kWp.jaar (wat die mooie meneren dan volslagen bezijden de waarheid "vollasturen" noemen, pfffffff), terwijl in heel Nederland met krachtige, moderne PV-modules, en optimale, schaduwloze opstelling, er best 900 kWh/kWp.jaar gehaald kan worden en in de kuststrook (ver) over de 1.000 kWh/kWp.jaar. Ergo: dat krankzinnige en pertinent foutief gehanteerde begrip werd door EZ uitsluitend gebruikt om geld in de staatsknip te houden en te liegen dat het gedrukt staat. Dan weet u ook meteen waarom die term door die zieke geesten gebruikt wordt, en waarom wij dat begrip zouden moeten doodzwijgen...

Vanaf SDE 2011 is die maximaal te subsidiëren output verhoogd naar een limiet van 1.000 kWh/kWp.jaar, maar toen waren de particulieren al uit de regeling gegooid door het in EL&I omgedoopte kolen-, gas- en nuke-ministerie...


Mooie (energie)bureaucratenzinnen

"Oxxio legt daarmee de nadruk in het eerstelijns contactcenter op cost leadership, terwijl het managed sourcing-contactcenter op eigen locatie zich richt op customer intimacy, procesverbetering en klantbeleving."

Bron: "Je wint het op klantenservice". In: Telecommerce Magazine nr. 7(2)/2007: pp. 28-29

"De korte termijn aanpak is dan ook goed te positioneren als voorportaal voor de transitieaanpak."

Bron: "Klimaatdoelen reëel én profijtelijk". In: Energie+ nr. 27(5)/sep. 2007: p. 46


Heeft u ook een "mooie" gevonden? Gaarne e-mail met het woord of de frase, plus de context waarin die voorkomt (dan kan ik er mogelijk nog kaas van maken).


 
 
 
© 2005-2017 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP