zonne-energie forever!
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Nieuws P.V. pagina actueel

meest recente bericht boven

Specials:

1 november en recenter nieuws

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

Voor een selectie van interessant nieuws over andere duurzame energiebronnen en gerelateerde zaken:
zie duurzame energie nieuwspagina

Het zonnestroom/zonne-energie nieuws op Polder PV is slechts een zeer bescheiden greep uit de lawine aan informatie die inmiddels de dagelijkse realiteit is. De laatste jaren is eigen research steeds belangrijker geworden, en diepgaande analyses, waarvan u de resultaten op deze site zult terugvinden, vreten tijd. Derhalve is er geen tijd meer voor "kattebelletjes" over het enorme aanbod aan zonnestroom nieuws.

Voor een goed beeld van de actuele ontwikkelingen gelieve u te vervoegen bij het dicht op de sector zittende Solar Magazine onder de redactie van Edwin van Gastel. Of u raadpleegt Polder PV's goed bezochte Twitter account (meer dan 3 en een half duizend volgers), waarop zeer regelmatig kort wordt ingegaan op actueel nieuws, en kritische noten worden gekraakt.

Het nieuws is een selectieve, persoonlijke, vaak ongezouten en kritische beschouwing van
actuele ontwikkelingen in de zonne-energie branche

<<< recenter

actueel 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140-131 130-121 120-111 110-101
100-91
90-81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights
12 november 2018: CertiQ september & oktober rapportages 3. Aanmaak, import en export van groencertificaten, warmte dossier. Dit artikel beschrijft de evolutie van de uitgifte en import / export van garanties van oorsprong (GvO's) voor duurzame elektriciteit en warmte, volgens de CertiQ rapportages over de maanden september en oktober 2018. Het was de afgelopen periode te druk voor snelle publicatie, vandaar deze "dubbele" beschouwing over die maanden. Voor de aparte analyses van de evolutie van gecertificeerde zonnestroom capaciteit, en productie, zie deel 1 voor september resp. oktober. En de nieuwe eindejaars-prognoses gebaseerd op de in die rapportages verschenen cijfers (sep. resp. okt. 2018). De unieke dynamische grafiek die de variërende contributie van GvO's voor elektra per land, voor import Nederland in toont, is weer bijgewerkt, met de 2 voornoemde nog "missende" maandrapport cijfers toegevoegd.

Import / export GvO's

Hier onder vindt u, voor beide maandrapportages, de import- en export staatjes voor GvO's van CertiQ, met de door mij berekende aandelen per optie (percentages in geel, bovenaan), en per land (idem in blauw/rood, rechts), t.o.v. de totalen aan geïmporteerde resp. ge-exporteerde GvO's.

Er is in september en oktober 2018 weer fors meer volume aan GvO's Nederland in ge-importeerd dan in augustus. Toen werd nog maar voor ruim 2.000 GWh aan groene papierwaren ingevoerd ter vergroening van grotendeels in Nederland geproduceerde en geconsumeerde grijze stroom. September zat daar met 3.023 GWh 51% boven. Oktober, met 3.907 GWh, liet zelfs een aanzienlijke >95% meer import zien. Ter vergelijking: in september 2017 was het volume vergelijkbaar als in augustus 2018 (2.000 GWh), dus dit jaar alweer de helft hoger. In oktober 2017 lag het niveau op 2.786 GWh, dit jaar ligt het niveau 40% hoger in die maand. Het beeld, zoals geschetst in een voorgaande update blijft overeind: er zijn kennelijk (fors) meer certificaten nodig uit het buitenland, dan een jaar geleden.


^^^
Tabellen zoals verschenen op 2 oktober 2018 (september rapportage), resp. 1 november 2018 (oktober rapport), op de CertiQ website. Percentages berekend door Polder PV.

De landen die als grootste GvO exporteur naar Nederland kunnen worden bestempeld wijzigden in het verleden vaak met de maand. In september was het inmiddels "the usual suspect", Italië (43% van totaal aan import GvO's voor Nederland), wat eerder dit jaar al 6 maanden achter elkaar de grootste contribuant bleek te zijn. Met als "uitzondering" Zweden in augustus. Een "nog oudere bekende", Noorwegen, deed het ditmaal weer goed, met 32,1%, en Spanje leverde nog eens 10,6%. Deze eerste drie landen namen in september maar liefst 86% van het totaal van de import van NL voor hun rekening.

In oktober kwam ditmaal relatieve nieuwkomer Spanje op de eerste plaats (bijna 35%), gevolgd door Italië (bijna 25%). Op forse afstand gevolgd door Zweden (bijna 8%). Ditmaal was het aandeel van deze eerste drie wat bescheidener op het totaal, bijna 68%.

In beide maanden werden GvO's geïmporteerd voor 4 getoonde energie modaliteiten, behalve geothermie. In beide maanden lagen certificaten afkomstig van windturbines wederom ver aan kop, 59-60%. In september was Italië grootste contribuant van windcertificaten (65%), in oktober Spanje (35%). 11-12 landen leverden, in sterk wisselende omvang, windcertificaten aan NL in die maanden. Waterkracht (hydropower) volgde wind met slechts 34 resp. ruim 30%. Met in september Noorwegen als verreweg de grootste contribuant (91% van totaal aan NL in geïmporteerde hydropower GvO's). In oktober was het Spanje (46%). 5 (sept.), resp. zelfs 8 (okt.) andere landen droegen redelijke (Frankrijk en Noorwegen in oktober), tot zeer kleine hoeveelheden bij aan het totaal volume waterkracht GvO's.

Opvallend is dat in beide maanden zonnestroom weer het op 2 na hoogste aandeel op het totaal had, 6,2 (sep.) tot zelfs 6,9% (okt.). Italië bleef hofleverancier (73% resp. 97%). Tsjechië deed met name in september een aardige duit in het "zonnezakje" (ruim een kwart van totaal aan zonnestroom GvO's voor NL).

Biomassa eindigde derhalve op de laatste plaats bij de aandelen, in beide maandrapportages. Slechts 0,8% in september, en 3,2% in oktober. Met name het aandeel van Italië in oktober was opvallend: ruim 81% van totaal in die maand. 3-4 landen droegen - meestal geringe - hoeveelheden biomassa certificaten bij t.o.v. de totale hoeveelheden GvO's "verscheept" naar NL.

In september droegen 13 landen bij aan de GvO import, Nederland in. In oktober waren het er zelfs 15. Duitsland, groene stroom kampioen van Europa, en lang bijna afwezig op het gebied van de verstrekking van GvO's aan de westerburen (toelichting in een vorige update), blijft op relatief bescheiden niveau "present", met 1,1 (sep.) tot 0,3% (okt.) van totale import GvO's voor ons land.

Het totaal volume van Nederland in geïmporteerde zon-GvO's, in september nog 187,3 GWh, was in oktober alweer 269,8 GWh. Dat zou, bij 2.910 kWh/HH.jr (plm. gemiddeld 243 kWh/HH.mnd), theoretisch bezien, in oktober ongeveer het stroomverbruik van bijna ruim 1,11 miljoen normaliter 100% "grijze stroommix" afnemende huishoudens kunnen hebben "vergroend". Dit volume komt nog eens bovenop de door de Martien Visser van Hanzehogeschool voor de energieopwek.nl en Energieakkoord websites berekende, plm. 0,9 PJ (equivalent aan ongeveer 0,25 TWh volgens het net verschenen maandrapport van EnTranCe, p. 13), wat in Nederland met eigen PV installaties zou zijn opgewekt in die maand. Totaal "eigen opwek" + "zonnestroom GvO import" in oktober: zo'n 520 GWh (sep. ongeveer 531 GWh), wat puur theoretisch bezien het stroomverbruik van ongeveer 2,1 miljoen huishoudens heeft kunnen vergroenen in die maand. Ook al trokken al die huishoudens de hele maand lang grijze stroommix uit hun vele stopcontacten.


Totale import GvO's

Absoluut bezien is de import van GvO's t.o.v. de voorgaande maand in september met 50% toegenomen naar 3 TWh, en in oktober nog eens 30% hoger dan in september (3,9 TWh). Maar dat is nog steeds fors minder dan de 6 TWh import in januari dit jaar.

In historisch perspectief bezien waren de - soms fors fluctuerende - totale import volumes aan GvO's per maand als volgt (jan. 2016 - oktober 2018):

Import per maand (TWh)
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2016
5,0*
1,2*
2,6*
3,2*
2,9*
3,3
5,3
0,6
1,6
4,2
1,4
5,4
2017
4,2
4,3
4,4
2,7
2,2
1,9
2,8
<1,8
2,0
2,8
2,3
7,1
2018
6,0
3,3
4,1
2,3
2,2
2,5
3,7
2,0
3,0
3,9
   

* Tot en met mei 2016 waren hierin ook nog in NL aangemaakte certificaten die eerder Nederland uit ge-exporteerd werden en later weer werden ge-importeerd bij inbegrepen. Die zijn er vanaf juni 2016 uit gehaald door CertiQ, dus vanaf die datum alleen nog maar echt uit het buitenland afkomstige GvO's (certificaten gebaseerd op aldaar geproduceerde duurzame elektriciteit).

De 7,1 TWh aan import van groene papierwaren in "record maand" december 2017 is het equivalent van bijna 6% (!) van de fysieke jaarlijkse stroom consumptie in ons land (laatst bekend, voorlopig cijfer: 119,9 TWh in 2017). Om een andere vergelijking te gebruiken: die 7,1 TWh aan groene papier import was het equivalent aan een factor 1,8 maal de normale totale jaarproductie van kernsplijter Borssele. Ook al is het in de eerste tien maanden van 2018 fors lager (gemiddeld 3,3 TWh/mnd; in 2017 was het gemiddelde over het hele kalenderjaar, incl. record maand december, 3,2 TWh/mnd), de volumes blijven hoog. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het rap "vergroenen" van bestaande (fysiek grijze) stroom contracten. Niet alleen bij burgers (die ontwikkeling is al jaren gaande). Maar vooral, bij het bedrijfsleven. En daar gaat het niet om maar een paar duizend kWh per jaar, maar al gauw om tienduizenden tot vele malen meer kilowatturen. Dan gaat het hard bij de "druk" op de beschikbare GvO's. En dus "moet" er massaal extra "groen" worden geïmporteerd. Want die tover je niet zomaar ineens uit je goochelhoed, zelfs al zijn de volumes "echt groen geproduceerde stroom van Hollandse bodem" aan het toenemen ...

In bovenstaande 2 taartdiagrammen de exemplaren voor september (links), resp. oktober 2018 (rechts). Met daarin de aandelen van de landen die GvO's "verscheepten" naar Nederland in de laatste 12 maanden inclusief genoemde maand. Italië, wat al langer de eerste plaats ten koste van Noorwegen heeft ingenomen, heeft weer stapsgewijs extra terrein veroverd sedert de status in augustus (26,1%). Het land zat eind september op 27,1%, en eind oktober alweer op 27,8% van het totaal (NB: dat was nog 16,9% in december 2017). Het aandeel record van mei dit jaar (26,3%), is daarmee ruimschoots verbroken.

Het aandeel van Noorwegen, in de juli 2017 rapportage voor het eerst niet meer het hoogste aandeel, is in september gestegen naar 16,6%, maar weer wat gedaald in oktober (15,7%).

Spanje heeft sedert haar late start, via 1,1% (januari 2016), een sterke evolutie doorgemaakt, en heeft haar nieuwe plek op de derde plaats verstevigd, met een nieuw historisch record aandeel van 14,5%.

Denemarken verloor verder terrein t.o.v. juli (12,5%), en kwam in oktober nog maar op 11,0%, al dicht in de buurt van het laagste niveau sedert juni 2016 (9,6%). Zweden ging aanvankelijk van 7,5% (januari 2016) naar 10,4% in oktober 2017, haalde Frankrijk in januari 2018 in (12,0%), maar zakte daarna gemiddeld genomen weer in, in oktober tot 9,1%. In juni 2016 was het aandeel nog 15,8%, die tijden lijken echter voorbij.

De andere landen zitten onder de 5% aandeel op het totaal. Frankrijk, wat in juni 2016 nog een aandeel had van 17,0%, is zeer ver terug gevallen naar 3,5% in september, en maar licht opgeveerd in oktober (3,8%). Daarmee kwam het onder Finland, wat ook verder inzakte tot nog maar 4,2%. België zakte ook weer iets naar 3,8% in sep.-okt. 2018 (een terugval van de 5,2% in november 2017). IJsland bleef stabiel op 3,1% (record tot nog toe jan. 2017, 4,2%). Estland bereikte een nieuw "record" aandeel van 1,7% in oktober. Europees groene stroom productie kampioen Duitsland bleef stabiel op 1,3%. Tsjechië en Ierland bereikten in september resp. oktober een nieuw hoogste niveau van 1,2% resp. 0,8%. Slovenië en Oostenrijk stabiliseerden op hun - lage - niveaus van juli-augustus. Kroatië bereikte weer net aan 0,1% in oktober.


Verschuiving GvO import naar land van herkomst

Het continue verschuiven in de verdeling van de GvO's over de landen had Polder PV in de januari bijdrage van 2017 voor het eerst grafisch al verder uitgediept. Zie aldaar voor de (statische) grafieken en toelichting. Sinds de februari rapportage van 2017 is Polder PV nog een stapje verder gegaan, door de resultaten in de loop van de tijd in de vorm van een dynamische grafiek te presenteren in alle opvolgende updates.

Polder PV heeft van de afgelopen 29 maandelijkse rapportages, waarbij Nederland als "zelf-importerend land" uit de basis cijfers is gegooid door CertiQ (sedert het juni 2016 rapport), een animatie gemaakt. Tsjechië, nieuw ingetreden bij CertiQ, is voor het eerst in de update van juli 2017 toegevoegd. Het filmpje is als een oneindige "loop" getoond, met een pauze aan het eind van de reeks. De rangschikking is met België telkens bovenaan beginnend (blauw), en kloksgewijs de landen volgorde alfabetisch afwerkend, via Italië onderaan (donkergrijs), uiteindelijk eindigend met Zweden (geel):Voor een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers van CertiQ, import, export, en "consumptie" van groene stroom certificaten in eigen land ("afboekingen"), zie de details in een vorige bespreking. Goed is in de animatie te zien dat Noorwegen haar langjarige leiders-positie in juli 2017 kwijt raakte aan Italië, en dat het aandeel van laatstgenoemde gemiddeld genomen verder is toegenomen. Dat Zweden haar aanvankelijk prominente plaats zag afzwakken in de loop van de tijd, en af en toe weer opflakkert of inzakt. Verder is goed de aanvankelijke groei, en later weer terugval van Denemarken en de opvallende groei van Spanje te zien als belangrijke nieuwe contribuanten aan de GvO import, Nederland in. Frankrijk, lang een significante GvO leverancier, fluctueerde fors qua absoluut aandeel en is de laatste maanden zeer ver terug gevallen.

In de afgelopen 12 maanden inclusief oktober 2018 werd volgens CertiQ voor een volume van maar liefst 42.272 GWh aan GvO's Nederland in geïmporteerd. Net als in het voorgaande maandrapport september (41.151 GWh) een toename t.o.v. de voorgaande maande, van 2,7%. Daarmee hebben we nu alweer een reeks van 6 maanden op rij dat de import is toegenomen. Over de afgelopen 22 maanden heb ik de wijzigingen in die import van een aaneengesloten periode van een jaar op een rijtje gezet (omvang import Garanties van Oorsprong, afgerond in TWh). Per maand is de verandering t.o.v. de voorgaande maand weergegeven, in procent. Tot en met oktober 2018 is er een behoorlijke hoeveelheid meer in die 12 maanden geïmporteerd, dan in de 12 maanden tm. oktober 2017: 42,3 t.o.v. 35,8 TWh, een stijging van maar liefst 18%. In 2018 is de omvang in 7 van de 10 nu bekende maanden, dat 12-maandelijkse import volume groter geweest dan in dezelfde referentie maand in 2017.

Import 12 mnd. (TWh)
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
35,6
38,8
40,6
40,3
39,6
38,2
35,6
36,8
37,2
35,8
36,7
38,2
Wijziging
-2,2%
+9,0%
+4,6%
-0,7%
-1,7%
-3,5%
-6,8%
+3,4%
+1,1%
-3,8%
+2,5%
+4,1%
                         
2018
40,1
39,1
38,9
38,4
38,4
39,0
39,9
40,1
41,2
42,3
   
Wijziging
+5,0%
-2,5%
-0,5%
-1,3%
+0,05%
+1,6%
+2,3%
+0,5%
+2,7%
+2,7%
   

Fysieke productie

In de periode van 12 maanden tm. september 2018 werd er, met nog voorlopige cijfers voorhanden, slechts voor bijna 16,0 TWh fysiek aan eigen opwek (op eigen bodem, inclusief de Noordzee) van stroom uit hernieuwbare bronnen gerealiseerd. Een equivalent van slechts 39% van het volume aan import GvO's tm. september (41,2 TWh) werd in eigen land opgewekt. Zelfs al moet er nog het nodige volume aan fysieke opwek bijgeschreven worden in toekomstige updates, en stijgt de eigen opwek traag verder: het gat tussen eigen groene productie, en de import van GvO's voor het vergroenen van onze voornamelijk gas/steenkolen gevoedde stroommix, blijft onverminderd groot.

Export

De "detail" plaatjes voor de export van GvO's in september (bovenste) resp. oktober 2018 (onderste). Veel simpeler dan dat voor de import.

Na augustus, met relatief weinig export van GvO's Nederland uit (232 GWh), stegen de niveaus in september en oktober aanzienlijk, van 312 GWh (ruim 34% meer dan in augustus) tot zelfs 436 GWh (zelfs 40% meer dan in september). Ter vergelijking: in maart lag het volume op een nog veel lager niveau, 67 GWh. Voor de progressie in de loop van de tijd, zie de tabel hier onder.

Net als in augustus, mocht Noorwegen het overgrote deel van de groene papierwaren ontvangen van Nederland in de daar op volgende 2 maanden, 190 GWh (sep., bijna 61% van totale export), resp. 290 GWh (okt., 68% van totaal). Duitsland (23% resp. 28%), en België (16% resp. 4%) kregen de rest van de door Nederlandse leveranciers verhandelde export certificaten.

De verdeling over "soorten" GvO's was duidelijk verschillend. In september waren de windcertificaten in het buitenland gewild (71%), met biomassa slechts 28%. In oktober was de laatste categorie het populairst (52%), wind "deed" toen ruim 43%.

Zonnestroom certificaten hadden een gering aandeel in de export in september (2,4 GWh / 0,8%), maar in de zeer zonnige maand oktober werd weer, nadat in juli een eerdere record hoeveelheid van 20,1 GWh is vastgesteld, een nieuwe maximale hoeveelheid zonnestroom certificaten ge-exporteerd uit Nederland. Goed voor vergroening van 21,4 GWh stroom consumptie in het buitenland (aandeel 5% op totale export volume). Het onder stroomtekorten zuchtende België (grootste deel brakke nuke infra wegens diverse problemen in november off-line) mocht naast toegenomen fysieke stroom importen uit o.a. Nederland (tweet Martien Visser Hanzehogeschool), voor die extra fossiele import ook de nodige kostbare groene zonnestroom certificaten er bij kopen om nog een beetje schaamgroen over te kunnen komen in deze precaire periode (ruim driekwart van totale export PV certificaten, de rest ging naar Noorwegen).

Hydropower certificaten, in de export van juli nog een rol van betekenis hebbend, ontbraken in de maanden augustus tot en met oktober.

Onderaan in de tabellen / figuren het taartdiagram voor de laatste 12 maanden, waarbij het aandeel van Noorwegen weer wat is afgenomen. Het nam in de reeks vanaf november 2016 toe van 48% naar ruim 81% in december 2017. Daarna zakte het weer in, via 79% (januari) naar nog maar 65,5% in oktober (66,6% in september). Het aandeel van België daalde van 54% (oktober 2016) naar ruim 11% in december 2017. Daarna steeg het weer tot ruim 15% in het april rapport, en schommelde op en neer om in oktober te eindigen op 14,7% van totaal. Duitsland klom de afgelopen 12 maanden snel omhoog naar 19,7% van het totaal in oktober. De andere landen die ooit "iets" aan certificaten ontvingen van Nederland, hebben nog maar marginale tot nihil aandelen in dit 12-maandelijkse overzicht.

De ratio export / import van GvO's is in september en oktober 2018 (10,3 resp. 11,0%) iets lager dan het tot nog toe gevestigde record van 11,5% in augustus. Hoe deze - soms sterk wisselende - verhoudingen in 2018 en in het afgelopen jaar zijn geweest, toon ik in de volgende tabel (percentages berekend met aangegeven waarden, hoeveelheden weergegeven in Terawattuur; 1 TWh = 1.000 GWh). De import cijfers zijn uiteraard identiek aan die in de eerste tabel in dit artikel.

   
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Export per mnd. (TWh)
2017
0,27
0,19
0,004
0,08
0,11
0,12
0,11
0,28
0,24
0,19
0,29
0,68
Import per mnd (TWh)
 
4,21
4,31
4,36
2,73
2,16
1,90
2,81
1,75
2,00
2,79
2,29
7,06
Exp / Imp verhouding
 
6,4%
4,4%
0,1%
2,9%
5,1%
6,3%
3,9%
16,0%
12,0%
6,8%
12,7%
9,6%
                           
Export per mnd. (TWh)
2018
0,21
0,28
0,07
0,25
0,23
0,26
0,29
0,23
0,31
0,43
   
Import per mnd (TWh)
 
5,97
3,30
4,13
2,27
2,18
2,48
3,67
2,00
3,02
3,91
   
Exp / Imp verhouding
 
3,5%
8,5%
1,7%
11,0%
10,6%
10,5%
7,9%
11,5%
10,3%
11,0%
   

Over de laatste 12 maanden gemeten is het geaccumuleerde export volume tm. september resp. oktober 2018 3.285 GWh resp. 3.518 GWh geweest. Wat nog steeds een zeer bescheiden deel is t.o.v. de totale import van GvO's in dezelfde periode (41.151 GWh resp. 42.272 GWh; tweede tabel in dit artikel): 8,0%, resp. 8,3%. Dat was in augustus 8,0%, juli 8,2%, juni 7,9%, mei 7,6%, april 7,3%, maart 6,8%, februari 6,6%, januari 6,2%, december 2017 6,7%, november 4,8%, oktober 5,4%, september 5,2%, augustus 4,8%, juli 4,3%, juni 4,1%, mei 4,0%, april 3,7%, en in januari 2017 was het 4,2%. Dus zelfs al is die ratio gemiddeld genomen beslist wel, met kleine stapjes, verder gestegen: Nederland blijft, uniek in Europa, nog steeds massaal netto importeur van "papieren groenheid" op het gebied van (verduurzaming van) grotendeels fossiel opgewekte elektriciteit.


Warmte incl. thermische zonne-energie

In de separaat verschenen "warmte equivalent" maandrapporten van september en oktober blijken de aantallen projecten biomassa verwerkende installaties met 4 (sep.) resp. nog eens 7 (okt.), dus in totaal 11 exemplaren te zijn toegenomen, tot 299 stuks, eind oktober. Netto bezien gingen de wijzigingen in september en oktober bij biomassa gepaard met een totale capaciteit uitbreiding van 27,6 MWth t.o.v. eind augustus. Wat betekent, dat, gemiddeld (netto) genomen, er installaties zijn opgeleverd met een capaciteit van 2,5 MWth. Wederom kleine projecten, dus.

Geothermie kreeg in oktober een installatie er bij. Thermische zonne-energie voegde een installatie toe in september, en zelfs 3 in oktober. En kwam uit op hetzelfde aantal als bij geothermie: 18 projecten. Capaciteits-toevoegingen t.o.v. eind augustus waren 35 MWth voor het ene toegevoegde geothermie project, en maar liefst 16,4 MWth voor de 4 thermische ZE projecten. Die dus gemiddeld zo'n 4,1 MWth qua omvang moeten zijn geweest. In de grafiek van CertiQ, hier onder getoond, lijkt de grootste capaciteits-toevoeging in september te zijn opgetreden.


^^^
Grafiek voor de evolutie van (uitsluitend) gecertificeerde thermische zonne-energie projecten, getoond in de separaat van elektra
gepubliceerde warmte rapportage van oktober van © CertiQ. Bij een gestaag groeiend aantal projecten in de laatste maanden is een
opvallende toename van de geaccumuleerde thermische capaciteit te zien: die steeg van zo'n 5 MWth. in 1 keer door naar het 4-voudige volume.

Met alle (netto) toegevoegde projecten die warmte produceren uit hernieuwbare bronnen, komt bij de geaccumuleerde opgestelde thermische capaciteiten eind oktober 2018 de verdeling uit op 87,9% voor biomassa (2.424 MWth), 12,1% voor geothermie (335 MWth), en, ondanks de merkbare groei, nog een zeer klein aandeel voor thermische zonne-energie projecten (18 stuks, 20,4 MWth, 0,7% van totale gecertificeerde warmte capaciteit). NB: dit betreft uiteraard alleen de gecertificeerde (grotere) installaties. Er staat in Nederland natuurlijk veel meer zonnecollector capaciteit: zie de eind 2017 bijgewerkte statistiek van het CBS voor de kleine installaties tot 6 m², en de totale impact op de energie productie, in vergelijking met de evolutie bij PV (zonnestroom).

Voor korte bespreking van het grootste thermische zonne-energie project in Nederland, zie stukje in analyse van juni 2018. Er komen nog enkele andere grote projecten aan, diverse daarvan in de agrarische sector.

Productie "warmte uit HE bronnen"
De tot en met geregistreerde hoeveelheid (gecertificeerde) duurzame warmte, waarvoor ook door CertiQ "warmte GvO's" worden verstrekt, kwam over de laatste 12 maanden tm. aug./sep. 2018 (grafiek in oktober rapport) op een warmte equivalent van 4.348 GWh (th.). Weer 1,0% meer dan de 4.305 GWh in de september rapportage. Wat weer 2,8% meer was dan de 4.186 GWh in het augustus rapport. Er zit dus beslist progressie in genoemde hoeveelheden. En, gezien dit nog "relatief jonge" dossier, kan er nog een hoop daadwerkelijk geproduceerde energie bij gaan komen, omdat de rapportage verplichtingen vooral op het gebied van warmte complex zijn, en veel tijd kosten. Onder de door CertiQ getoonde progressie grafiek in het maand rapport staat dan ook een expliciete disclaimer, "De grafiek ... laat gedurende het lopende kalenderjaar ... altijd slechts het totaal van productiecijfers zien dat door CertiQ is ontvangen en vastgesteld". Genoemde hoeveelheid duurzaam geproduceerde warmte in de oktober rapportage (ruim 4,3 TWh th.), is in ieder geval energetisch bezien het equivalent van al bijna 27% van de 16,0 TWh (el.) die in de laatste 12 maanden tot en met oktober 2018 bij elektriciteit "duurzaam" werd geregistreerd volgens het al vele jaren lang lopende vergelijkbare dossier bij CertiQ.

(Voorgaande) analyses van maand rapportages CertiQ, door Polder PV:

2018:
Oktober 3 & September 3 (huidige artikel, focus op import/export GvO's, warmte)
Oktober 2 (bijstelling PV capaciteit prognose voor eind 2018)
Oktober 1 (focus op evolutie zonnestroom, nieuw registratie record van 120,5 MWp in 1 maand tijd)
September 2 (bijstelling PV capaciteit prognose voor eind 2018)
September 1 (focus op evolutie zonnestroom)
Augustus 3 (bijstelling PV capaciteit prognose voor eind 2018)
Augustus 2 (import/export GvO's, warmte)
Augustus 1 (focus op evolutie zonnestroom)
Juli 3 (bijstelling PV capaciteit prognose voor eind 2018)
Juli 2 (import/export GvO's, warmte)
Juli 1 (focus op evolutie zonnestroom, 1,1 GWp gecertificeerde PV capaciteit gepasseerd)
Juni 3 (eerste prognose PV capaciteit eind 2018)
Juni 2 (import/export GvO's, warmte)
Juni 1 (focus op evolutie zonnestroom, historisch record: gecertificeerde capaciteit zonnestroom passeert 1 GWp)
Mei 2 (import/export GvO's, warmte)
Mei 1 (focus op evolutie zonnestroom)
April 2 (import/export GvO's, warmte)
April 1 ((focus op evolutie zonnestroom, wederom nieuw registratie record van bijna 80 MWp in 1 maand tijd)
Maart 2 (import/export GvO's, warmte)
Maart 1 (focus op evolutie zonnestroom, registratie record van bijna 71 MWp)
Januari & Februari 2 (import/export GvO's, warmte)
Februari 1 (focus op evolutie zonnestroom, nieuw registratie record bijna 57 MWp)
Januari 1 (focus op evolutie zonnestroom)

2017:
Jaaroverzicht 2017 DEF. (volledige revisie; vervangt hier onder gelinkte oude, eerste versie)
Jaaroverzicht 2017 (eerste, voorlopige jaar rapport - intro resp. grafische uitwerking)
December 2 (import/export GvO's, warmte)
December 1 (focus op evolutie zonnestroom)
November 2 (import/export GvO's, warmte)
November 1 (focus op evolutie zonnestroom, bijna 650 MWp geaccumuleerde gecertificeerde PV capaciteit in databank)
Oktober 2 (import/export GvO's, warmte)
Oktober 1 (focus op evolutie zonnestroom)
September 3 (... majeure neerwaartse correctie van cijfers zonnestroom in eerste rapport vanwege fouten netbeheerder en onoplettendheid CertiQ !)
September 2 (import/export GvO's, warmte)
September 1 (focus op evolutie zonnestroom, spectaculaire, voorheen ongekende record toevoeging gecertificeerde PV capaciteit ... zie verder deel 3 !)
Augustus 2 (import/export GvO's, warmte)
Augustus 1 (focus op evolutie zonnestroom, wederom nieuw maandelijks productie record / GvO evolutie zonnestroom)
Juli 2 (import/export GvO's, warmte)
Juli 1 (focus op evolutie zonnestroom, nieuw maand record aantal netto toegevoegde PV installaties)
Juni 2 (import/export GvO's, warmte)
Juni 1 (focus op evolutie zonnestroom, nieuw maand productie record / GvO's zonnestroom)
Mei 2 ( import/export GvO's, warmte)
Mei 1 (focus op evolutie zonnestroom; doorbreking 500 MWp accumulatie, nieuw maand productie record)
April 2 (import/export GvO's, warmte / thermische zonne-energie)
April 1 (focus op evolutie zonnestroom; maandrecord uitgegeven aantal GvO's zonnestroom)
Maart 2 (import/export GvO's en warmte)
Maart 1 (focus op evolutie zonnestroom)
Februari 2 (import/export GvO's en warmte; primeur - dynamische weergave import GvO's)
Februari 1 (focus op evolutie zonnestroom)
Januari 2 (import/export GvO's en warmte)
Januari 1 (focus op evolutie zonnestroom; record toename capaciteit/mnd)

2016-2015: zie links onderaan november rapportage 2017; zie verder voor oudere artikelen overzichten via index (vrijwel altijd aan begin van de maand bespreking nieuwe CertiQ maandrapport)

Statistische overzichten CertiQ (extern)

Zie ook:

Meer zon, minder wind in oktober (extern, website Energieakkoord SER, bericht van 2 nov. 2018)


7 november 2018: Update projecten spreadsheet Polder PV: +740 nieuwe installaties, en record capaciteit (326 MWp) nieuwe zonnestroom genererende, grote projecten.

Polder PV heeft een nieuwe status update gepubliceerd van zijn >= 15 kWp PV projecten lijst van zonnestroom genererende installaties in Nederland, gedateerd 16 oktober 2018. Een nieuw record volume van 326 MWp aan nieuwe projecten is toegevoegd. De lange lijst bevat nu 7.190 grotere PV systemen, met een geaccumuleerde capaciteit van 1.177 MWp. Veel unieke details worden bediscussieerd, en veel grafieken getoond op een aparte projecten update web-pagina. Bijgewerkte specials laten de sterke schaalvergroting van de capaciteiten per jaar zien, geven details van de snel groeiende categorie grondgebonden zonneparken, en geven een identificatie van het grootste deel van de inventaris, met betrekking tot het type bedrijf of de organisatie op wier daken de PV generator is aangebracht.

Polder PV has published a new update of his >=15 kWp PV project list of solar installations in Netherlands, dated October 16, 2018. A new record volume of 326 MWp of new projects has been added. The long list now adds up to 7 190 larger PV installations, with an accumulated capacity of 1 177 MWp. Many unique details are discussed, and a lot of graphs presented in a separate project update web-page. Special graphs deal with the strong upscaling of capacities per year, segmentation of the growing population of ground-mounted solar parcs, and identification of the largest part of the inventory with respect to type of company or organisation on which premises the PV generator has been mounted.

Begin maart dit jaar verscheen de voorlaatste update van mijn snel uitdijende PV projecten sheet. Het heeft even geduurd voordat ik daar een vervolg aan kon geven. Het is extreem druk geweest dit - voor zonnestroom zonder meer record - jaar. Inmiddels heb ik weer een volledige analyse afgerond. En publiceer ik, tezamen met deze introductie, vandaag het laatste, wederom fors bijgewerkte overzicht van die enorme lijst, met peildatum 16 oktober 2018. De spreadsheet is weer hard gegroeid, met name wat nieuwe PV capaciteit betreft, wat, in navolging van het exemplaar gepubliceerd eerder dit jaar, een nieuw "bijschrijf record" laat zien. Sedert februari dit jaar heeft de webmaster van Polder PV weer 740 nieuwe (feitelijk, met paar twijfelgevallen) netgekoppelde projecten ingevoerd. Die bij elkaar een record extra capaciteit van 326 MWp toevoegen. Dat is 28% meer dan het voorgaande record (255 MWp in de feb. 2018 update). Het is een zoveelste duidelijk signaal, dat de schaalvergroting in de zonnestroom projecten markt in ons land al lang haar beslag heeft gekregen. In totaal stond er op de peildatum een capaciteit van 1.177 MWp aan grote(re) single-site PV projecten in het Polder PV overzicht, 7.190 afzonderlijke installaties omvattend. Dit nog exclusief de "multi-sites". Sedert 16 oktober zijn daar trouwens alweer de nodige nieuwe projecten bij gekomen, inclusief enkele zonneparken. Die worden in de volgende update in de nieuwe resultaten verwerkt.

De toevoegingen betreffen allemaal projecten, per stuk minimaal 15 kWp qua omvang. Waarbij de nadruk ligt op de grote installaties, waarvan velen een capaciteit hebben van vele tientallen tot enkele honderden kWp. En er inmiddels zowel de nodige rooftop projecten van enkele MWp-en, én diverse grote zonneparken zijn opgeleverd, die per stuk zelfs soms veel meer dan 10 MWp hebben toegevoegd aan het rap aanzwellende vermogen wat er het huidige (en ook vorig jaar nog) is bijgekomen. Het allergrootste deel van de nieuwe project toevoegingen en wijzigingen (80% van de capaciteit van de op datum herleidbare nieuwe entries) betreft nieuwe installaties voor 2018, 16% komt van toevoegingen aan 2017, 1,5% van late toevoegingen aan 2016. De rest (ruim 2%) betreft in eerdere jaren opgeleverde projecten ("late ontdekkingen") of nog niet op jaar van installatie te traceren capaciteit. Ruim 70% van de nieuw ingevoerde dan wel de qua omvang gewijzigde installaties heeft SDE subsidie (NB: dat is 96% van nieuw bijgeschreven / gewijzigde capaciteit). Grofweg een kwart daarvan betrof projecten met SDE 2014 beschikking (zowel aantallen als capaciteit). In de vorige update was het nog ongeveer de helft van het totaal aan nieuwe ingevoerde / gewijzigde SDE beschikte projecten, wat een SDE 2014 beschikking had. Wat aangeeft, dat de input vanuit die tot nog toe qua implementatie succesvolste SDE regeling, nu snel "opdroogt".

In een uitgebreide, separaat op de website gepubliceerde analyse, doe ik de details van het onderzoek van de spreadsheets voor u uit de doeken. Hierbij zijn ook de in de vorige update nieuw gepresenteerde grafieken die de enorme schaalvergroting van de projecten in de spreadsheets laten zien ververst (1 hier onder getoond). Evenals een nieuwe poging om segmentatie van de projecten per bedrijfs-type te visualiseren, voor een substantieel deel van de bekende projecten. Ook zijn 2 nieuwe versies van de grafieken over de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken toegevoegd. Tevens wordt een update van de stand van zaken in mijn postcoderoos project overzicht getoond. Wat nog steeds een weliswaar groeiende, maar op het totaal bezien relatief lage impact makende hoeveelheid capaciteit laat zien.

Nieuwe versie van een van de in de februari 2018 update gepresenteerde nieuwe grafieken om de schaalvergroting in de realisaties van
grote PV projecten te illustreren. Voor uitleg bij deze grafiek, zie het onderdeel "schaalvergroting gevisualiseerd" van paragraaf 3;
"Inventarisatie PV projecten lijst Polder PV", in de detail analyse.

Hier onder enkele data highlights uit dat gedetailleerde overzicht. Alle data betreffen minimum afschattingen. In werkelijkheid is er al meer gerealiseerd. Er wordt immers beslist niet over alle opgeleverde projecten in de publieke ruimte gepubliceerd (of de informatie is moeilijk vindbaar).

Steeds vaker worden spectaculaire projecten opgeleverd in Nederland. Dit is momenteel het grootste dunnelaag project van Nederland, Groene Hoek bij Hoofddorp (Haarlemmermeer, NH, fase I). Met meer dan 125 duizend CdTe First Solar dunnelaag modules, en SMA omvormer stations (1 in beeld), en definitief opgeleverd in het eerste kwartaal van 2018. Polder PV fietste naar de officiële opening (persmomentje). Toen ook bekend werd gemaakt, dat het park door de in Utrecht zetelende ontwikkelaar SolarEnergyWorks was doorverkocht aan het Duitse investerings-huis Blue Elephant Energy. Toen werd ook gemeld dat het project, vanwege een tweede SDE subsidie beschikking, minstens 2 maal zo groot zal gaan worden. Fase I is opgenomen in de project categorie >= 15-30 MWp, in Polder PV's overzicht. Gefotografeerd door de webmaster van Polder PV, terug fietsend naar huis, na een onderhoudsdag in het aan de Polderbaan van Schiphol grenzende Bulderbos van Milieudefensie, juli 2018.

Enkele kerncijfers van de huidige PV projecten lijst van Polder PV (status 16 oktober 2018*):

Totaal op 16 oktober 2018 7.190 "single-site" PV projecten >=15 kWp per stuk opgenomen in overzicht Polder PV.

Dit totaal omvat 1.177 MWp aan opgestelde capaciteit. Van 71 MWp is netkoppeling nog niet definitief bekend ("pending").

Genoemde grote hoeveelheid projecten telt inmiddels bijna 4,7 miljoen zonnepanelen (alle typen, van zeer laag vermogen hebbend amorf-Si tot high-performance "klassiek" kristallijn).

In het overzicht zijn de "niet media-genieke" kleinere projecten tot en met 50 kWp flink ondervertegenwoordigd. In werkelijkheid zullen er véél meer van dergelijke projecten zijn gerealiseerd, maar wordt er niets (meer) over gepubliceerd.

Tellen we bij de single-sites ook nog de multi-site projecten en een categorie "onbekend", komen we in totaal voor de projecten-markt op een volume van 7.552 stuks met een totaal geaccumuleerde capaciteit van minimaal 1.286 MWp.
Inclusief multi-sites en een kleine categorie "onbekend", is het minimum totaal aan reeds gerealiseerde, SDE beschikte projecten in de projecten lijst inmiddels gegroeid naar 3.297 exemplaren met een gezamenlijke capaciteit van 985 MWp.

Tot nog toe zijn 1.664 projecten met (grotere) SDE 2014 beschikkingen geïdentificeerd (single-site, multi-site en "onbekend"), met in totaal 538 MWp aan capaciteit daadwerkelijk opgeleverd.

Dit betekent dat SDE 2014 tm. 16 oktober 2018 reeds voor minimaal 61% van de oorspronkelijk beschikte capaciteit (883 MWp) is gerealiseerd (zie ook eerder verschenen gedetailleerdere analyse op basis van oudere RVO update van juni 2018, voor de beschikte volumes was het toen nog 59%)

Voor de SDE regelingen zijn twee grafieken met uitsplitsingen per jaar-ronde gemaakt.

Updates zijn gepubliceerd van grafieken die de impact van de forse schaalvergroting op de PV-projectenmarkt illustreren aan de hand van de vermogens van de grootste 10 projecten (allemaal grondgebonden), en van de grootste 10 rooftop projecten.

Voor kalenderjaren 2015 en 2016 zijn inmiddels binnen uitsluitend de single-site projecten markt volumes gevonden van 137 MWp resp. 253 MWp (marktgroei in die jaren, in de projecten sheet van Polder PV)

Dit betekent dat t.o.v. de laatste afschattingen van de jaarlijkse marktgroei van PV door het CBS (2015 518 MWp, 2016 609 MWp), bovengenoemde volumes van alleen de single-site projecten voor die jaren, bekend bij Polder PV, aandelen zouden hebben gehad van 26%, resp. 42% op het totaal.

Het voorlopig gevonden volume is voor 2017 inmiddels al 278 MWp, met naar verwachting waarschijnlijk nog veel, momenteel nog niet bekend volume toe te voegen.

In de projecten lijst update van 16 oktober 2018 zijn inmiddels maar liefst 2.257 single-site installaties per stuk 100 kWp of groter opgenomen (vorige update: 1.797 projecten).

Het gezamenlijke vermogen van deze groep grote >=100 kWp installaties was al 970 MWp (status feb. 2018: 656 MWp).

Van deze installaties zijn reeds met zekerheid aan het net gekoppeld 118 stuks, elk met een omvang van 1 MWp of groter*.

Die 118 "grootste single-site installaties" hebben al een gezamenlijke capaciteit van 385 MWp (status feb. 2018: 221 MWp). Dat is 33% van de totale capaciteit bij de single-site projecten in de Polder PV spreadsheet.

Het grootste Nederlandse netgekoppelde PV project is in de 16 oktober 2018 update nog net aan Sunport Delfzijl, 30,8 MWp, ruim 116.000 panelen. Wat medio december 2016 is opgeleverd.**

De grootste nieuw toegevoegde installatie in 2018 is, tm. peildatum 16 oktober 2018, fase I van het dunnelaag zonnepark Groene Hoek oostelijk van Hoofddorp (Haarlemmermeer, NH), 15 MWp. Het werd uitgevoerd door ontwikkelaar SolarEnergyWorks (Utrecht), die het project heeft doorverkocht aan het Duitse investerings-fonds Blue Elephant Energy uit Hamburg.

Het systeem-gemiddelde vermogen van alle genoemde 7.190 single-site projecten is flink verder gestegen, van 132 kWp naar 164 kWp per installatie.

Verwacht wordt, dat in werkelijkheid de reeds gerealiseerde PV project volumes in Nederland zelfs nog behoorlijk groter zullen zijn (nog veel bronnen niet nageplozen, data achterstanden bij met name kleinere projecten, "gaten" in publieke informatie).

Het aantal op 16 okt. 2018 bekende, netgekoppelde grond-gebonden installaties >=50 kWp ("zonneparken sensu stricto") is opgelopen tot 102 stuks, met een gezamenlijke capaciteit van 309 MWp. In de feb. 2018 update waren dat nog 64 exemplaren met een gezamenlijke capaciteit van 167 MWp. Er is een duidelijke, sterke toename, van de opgeleverde capaciteiten van dergelijke grondgebonden, ook wel "vrije-veld" installaties (ook grafisch geïllustreerd).

In de detail analyse wordt uitgebreid ingegaan op diverse ratings, met de positie van de 12 provincies op het gebied van de grote(re) single-site PV projecten. De rating volgorde kan zeer verschillend zijn, afhankelijk van de gekozen parameter.

In absolute zin blijft Noord-Brabant, met 166 MWp (vorige update: 128 MWp), de provincie met de hoogste opgestelde "single-site project-capaciteit", met grote afstand tot de numero 2 (Noord-Holland, 135 MWp).

Bij het aantal grote(re) PV projecten per inwoner, is Flevoland met stip kampioen (108 projecten/100.000 inwoners).

Bij de gemiddelde capaciteit van grote(re) single-site PV projecten per inwoner tekent zich een duidelijke kopgroep af van 3 provincies: Flevoland, Groningen, resp. Friesland (208, 206, resp. 185 Wp/inwoner).

Kijken we naar opgesteld vermogen per oppervlakte eenheid per provincie, is inmiddels, na nogal wat positie wijzigingen in het verleden, Groningen kampioen met 405 Wp/hectare aan grotere single-site projecten.

In diverse provinciale ratings is Provincie Groningen sowieso gestegen of heeft ze haar positie op het gebied van capaciteits-parameters versterkt. Dit is wederom te wijten aan oplevering van diverse zonneparken. Vergelijkbare, doch minder sterke effecten zien we bij provincies Drenthe en Friesland.
Wederom is een segmentatie naar netbeheerder gemaakt. Enexis en Liander hebben de meeste projecten en capaciteit bij de grotere PV projecten, en lijken elkaar enigszins in evenwicht te houden. Stedin volgt op afstand op de 3e positie.
Een nieuwe statistische piketpaal is gezet: de agrarische sector is wat PV capaciteit betreft niet meer de grootste in ons land. De eerste positie is in de oktober 2018 update overgenomen door de sector "energievoorziening", waar onder grote zonneparken vallen. Deze heeft inmiddels 308 MWp in de projecten sheet van Polder PV, 28% meer volume dan de 241 MWp tot nog toe geteld in de agrarische sector (rooftop).
In het overzicht van Polder PV is reeds een volume van 985 MWp aan SDE beschikte single-site projecten te vinden. Met "multi-sites" en een kleine categorie "onbekend" meegerekend, staat er al zo'n 1.025 MWp aan projecten met SDE beschikking in de projecten lijst.
Binnen de SDE 2014 regeling is, wat opgeleverde capaciteit betreft in de spreadsheet van Polder PV, reeds 538 MWp gerealiseerd. Dat is 61% t.o.v. van oorspronkelijk beschikt volume (883 MWp), en 84% t.o.v. het in juni 2018 door RVO gepubliceerde overgebleven beschikte volume (excl. uitval), 642,5 MWp.
Er zijn naar beste weten van Polder PV al minimaal 161 relatief kleine postcoderoos projecten, een gezamenlijk volume van "slechts" 15 MWp hebbend, opgeleverd. Dat is qua geïmplementeerde capaciteit wel bijna een verdubbeling t.o.v. de vorige update. Het grootste project heeft nu een omvang van bijna 1 MWp (BuurtZon project Arnhem). Bovendien staat er een zeer groot volume van minimaal 305 stuks met een minimaal geplande capaciteit van zo'n 38 MWp klaar in de map "pending".

Het aantal plannen voor grote(re) PV projecten blijft sowieso onverminderd (en extreem) hoog. Er staat 6,9 GWp aan in pers / nieuwsberichten "benoemde" projecten klaar in een separate spreadsheet "pending" bij Polder PV. Daarvan lijkt minimaal een volume van 3,2 GWp aan specifiek benoemde lokaties meer of minder "serieus" en in meer of minder gevorderd plan- of bouw stadium te zijn. Deels vanwege de aanwezigheid van SDE beschikkingen, deels vanwege "zonder meer haalbare rooftop" potentie.

Onderdeel van die enorme portfolio "pending" is een verzameling van al 179 grondgebonden PV projecten met reeds verzilverde SDE beschikkingen, met een gezamenlijke capaciteit van 1,5 GWp. NB: dit is nog exclusief het tijdens publicatie van deze analyse nog niet bekende, te verwachten volume wat uit SDE 2018 ronde II ("najaars-ronde") moet gaan komen.

Er is dus een blijvende, zeer hoge potentie, om de Nederlandse zonnestroom markt zeer hard verder te laten groeien. Ook / mede op het gebied van de grote projecten markt.

* In deze update van 16 oktober 2018 zijn geen recentere projecten opgenomen, of projecten waarvan na die update datum duidelijk is geworden, dat ze reeds zijn opgeleverd. Er zitten maar liefst 5 (!) grote grondgebonden zonneparken bij, waar onder Scaldia in Vlissingen-Oost (zie tweede voetnoot hier onder). En 2 grote rooftops, waarvan 1 van 1,1 MWp, een eerste fase van een groot project op een winkelcentrum in noord Nederland, wat eerder dit jaar reeds blijkt te zijn opgeleverd. Vrijwel dagelijks worden nieuwe opgeleverde projecten gemeld, of oudere, voorheen nog niet bekende installaties, getraceerd. En opgenomen in de grote projecten sheet.

** Sunport is inmiddels "verdrongen" door een nog groter project van dezelfde initiatiefnemer (Hans Hoven), Scaldia, op de grens van Vlissingen en Borsele, in het industriegebied oostelijk van Vlissingen in Zeeland (54,5 MWp, zie details op nieuwe project pagina van bouwer ib vogt). Dit project werd 1 november 2018 officieel geopend, en zal in een volgende update van de Polder PV spreadsheet in de cijfers worden opgenomen.

Voor uitgebreide toelichting op deze grafische abstract van mijn bijgewerkte single-site PV-projecten overzicht, diverse andere tale-telling grafieken, en een diepgaande bespreking van diverse zaken rond deze materie, zie de gedetailleerde analyse.

Herhaalde oproep. Mede gezien de omvangrijke markgroei potentie, en problemen met het snel helder krijgen van opgeleverde volumes aan PV projecten: levert u s.v.p. informatie aan Polder PV over de door u reeds opgeleverde >=15 kWp PV projecten in Nederland. Waarvoor dank!

Oproep bijdrage project lijsten

Mocht u Polder PV willen helpen om de grote projecten sheet >= 15 kWp verder te vervolmaken, stuurt u dan s.v.p. een e-mail om uw eventuele contributie kenbaar te maken. Wat niet reeds publiek is gemaakt, zal beslist niet door mij aan derden worden doorgegeven of met naam en toenaam worden geopenbaard. Eventueel verstrekte project gegevens blijven geheim, tenzij expliciet anders aangegeven. Polder PV is bereid om een Non-Disclosure Agreement te ondertekenen, mocht dat gewenst zijn. Met grote dank voor uw hulp.

Verder s.v.p. lezen op de uitgebreide pagina met detail gegevens over Polder PV's zonnestroom projecten data voor Nederland. Met nog veel meer grafieken (provincie niveau, netbeheer verdeling, solarparken, schaalvergroting effecten, etc.):

PV projecten >= 15 kWp

Stand van zaken grote PV projecten overzicht van Polder PV dd. 16 oktober 2018

 


 
^
TOP

2 november 2018: CertiQ oktober rapportage 2. Nieuwe prognose eindejaars-volume 2018. Op basis van de eerste pogingen van Polder PV om het mogelijk geaccumuleerde gecertificeerde PV volume bij CertiQ voor eind 2018 af te schatten, en de net bekend geworden - record - cijfers voor oktober, doe ik in dit artikel een nieuwe poging tot een betere voorspelling. Voor de eerste 4 exemplaren zie artikelen van 6 juli, 23 augustus, 7 september, en 3 oktober jl.

Net als bij de eerste pogingen n.a.v. de juni, juli, augustus, en september rapportages, heb ik op basis van de nieuwe toevoeging voor oktober zowel een rechtlijnige (zwart), als een (best-fit 6e graads) polynoom (rood) trendlijn uitgezet. Eerstgenoemde, die door de begin- en eind-waarden van de snelle groei periode is getrokken (juni 2015 resp. oktober 2018), geeft een "logische minimum waarde" van, eind 2018, grofweg zo'n 1.430 MWp. Minimum, omdat er een enorme groei versnelling in die periode heeft plaatsgevonden, zoals weergegeven door de gele kolommen (= data uit maandrapportages CertiQ). Een "logischer" curve is de best-fit 6e graads polynoom (berekend door Excel), die bij gecontinueerde (doch niet "zekere") trend, uit zou komen op een "maximale" waarde van zo'n 1.535 MWp, eind 2018. Beide volumes zijn wederom hoger dan geprognosticeerd op basis van de eerder verschenen cijfers voor augustus.

Om aan de voorzichtige kant te blijven, nemen we het midden tussen deze twee uitersten als voorlopige nieuwe extrapolatie voor het te behalen geaccumuleerde volume aan gecertificeerde capaciteit bij CertiQ. Polder PV verwacht nu dus (minimaal) grofweg zo'n 1.480 MWp capaciteit in de boeken bij de TenneT dochter, eind dit jaar. Als ook de - nog zeer onzekere - prognose voor het totale volume van de Nederlandse markt er naast wordt gelegd (voorlopig minimaal 1,5 GWp jaargroei, en eind 2018 mogelijk zo'n 4,4 GWp accumulatie, op basis van extrapolaties vanuit cijfers QIII Alliander), zou dat kunnen betekenen dat het aandeel van CertiQ (bijna gehele volume: SDE gesubsidieerd) op het totaal van die accumulatie mogelijk al tegen de 34% zou kunnen gaan worden, eind dit jaar (zeg maar ruim een derde van totale volume). Of dat ook uit gaat komen, zullen we t.z.t. wel zien, als alle cijfers min of meer als "definitief" kunnen worden beschouwd. Er kan beslist nog het een en ander aan die uitgangs-data gaan veranderen. Zie dit s.v.p. dan ook als een "denkrichting", en niet als een betrouwbaar eind resultaat.

CertiQ jaargroei in 2018 mogelijk al richting de helft van nationale volume ?
Uitgaande van de bijgestelde eindejaars-capaciteit voor 2017 in het revisie rapport van CertiQ, 729 MWp, zou een - minimaal - EOY volume van 1.480 MWp eind 2018 kunnen leiden tot een jaargroei van - minimaal - 751 MWp in 2018. Maar aangezien oude maandrapport cijfers door CertiQ in het verleden altijd later opwaarts zijn bijgesteld, zal het zeer waarschijnlijk worden, dat het gecertificeerde eindejaars-volume zal verdubbelen t.o.v. dat van eind 2017. En zal de jaargroei bij CertiQ, nog slechts 303 MWp in 2017, mogelijk zelfs al zo'n 2 en een half maal zo groot gaan worden in 2018. Dit gaat onherroepelijk betekenen, dat het aandeel van het nieuwe gecertificeerde volume bij CertiQ al rap richting de helft zal kunnen gaan van de totale jaargroei van alle zonnestroom capaciteit in Nederland. Hoe dat uiteindelijk zal gaan uitpakken, zal sterk afhangen van de later bij te stellen, nog lang niet bekende "definitieve cijfers".

In onderstaande tabel de verschillen tussen de EOY 2018 prognoses zoals gedaan op basis van de maandrapportages van juni tot en met oktober 2018.

trendlijn extrapolaties CertiQ PV volume EOY 2018 (MWp)
Juni
2018
Juli
2018
Augustus 2018
September 2018
Oktober 2018
 
Verschil juni - juli (MWp)
Verschil juli - aug. (MWp)
Verschil aug. - sep. (MWp)
Verschil sep. - okt.
(MWp)
 
Verschil juni - okt. (MWp)
Verschil juni - okt. (%)
rechtlijnig
1.180
1.225
1.280
1.325
1.430
 
45
55
45
105
 
250
+21,2%
polynoom
1.425
1.470
1.490
1.505
1.535
 
45
20
15
30
 
110
+7,7%
gemiddelde
1.303
1.348
1.385
1.415
1.480
 
45
37
30
65
 
177
+13,6%

Aan de resultaten in bovenstaande tabel is te zien dat er alweer een opwaartse bijstelling van 21,2% voor de rechtlijnige extrapolatie, 7,7% voor de verwachting op basis van een polynoom trendlijn, en 13,6% voor het gemiddelde van die twee trends is geweest, tussen de voorspellingen gedaan op basis van de cijfers in de juni resp. oktober rapportages.

In een volgende update zal ik uiteraard weer een nieuwe, bijgestelde prognose gaan doen. Deze zal "steeds beter" worden, omdat een steeds langere data reeks aan de basis zal staan van de berekende trendlijnen, en het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat er op korte termijn serieuze trendbreuken in de historische evolutie zullen ontstaan. Bovendien hebben we inmiddels natuurlijk nog maar 2 maand rapportages te gaan, dit jaar. Én de wetenschap, dat CertiQ later, reeds gepubliceerde jaarcijfers altijd heeft aangepast. En wel: in opwaartse richting. Zie daarvoor ook de paragraaf "Eerdere prognose PPV voor jaargroei 2018 wellicht nog 'te conservatief' ?" in de eerste publicatie van Polder PV n.a.v. het recent verschenen augustus rapport.

CertiQ rapportage bespreking oktober 2018 - 1: zonnestroom
Prognoses evolutie CertiQ capaciteit 2018 - 2: juni, juli, augustus, september, oktober (huidige artikel)
CertiQ rapportage bespreking oktober 2018 - 3 - garanties van oorsprong (komt later)

Brondata: CertiQ, uitwerking: Polder PV2 november 2018: CertiQ maand rapport oktober 2018 - nieuw & spectaculair record toegevoegde capaciteit in 1 maand: 120,5 MWp. De laatste maand rapportages voor oktober 2018 zijn gisteren al gepubliceerd door TenneT dochter CertiQ. Wederom is een historisch record gevestigd. Bij een netto toevoeging van 241 nieuwe PV projecten, werd een spectaculair volume van maar liefst 120,5 MWp nieuwe gecertificeerde zonnestroom capaciteit toegevoegd binnen 1 maand tijd. Daarmee werd begin november al een geaccumuleerde, gecertificeerde capaciteit bereikt van 1.370 MWp. In dit artikel de grafische en numerieke weergave van deze opvallend hoge progressie, als vanouds elke maand voor u samengesteld door Polder PV.

In het op 1 november dit jaar over de maand oktober gepubliceerde maandrapport van TenneT dochter CertiQ worden de volgende data gepresenteerd in historische context.

Wat de maandelijkse toevoegingen (of: tijdelijke afnames) van aantallen installaties betreft in bovenstaande grafiek, rode curve, met als referentie de rechter Y-as, zijn er in oktober "netto" 241 nieuwe PV projecten bij gekomen (september rapport 189, in oktober dus weer een forse 28% meer). Dat ligt nog steeds ver onder het opvallende maand record van (netto) 445 nieuwe PV projecten in juli 2017, maar wat voortschrijdend gemiddelde per kalenderjaar betreft zit er beslist al langer weer een stijgende lijn in, in 2018. In 2016 was dat bij de (deels verouderde) maand rapportages nog gemiddeld 105 nieuwe projecten per maand, in 2017 158, en het gemiddelde in de eerste 10 maanden van 2018 ligt inmiddels op 203 stuks per maand. Overigens worden zowel de aantallen als de capaciteiten later in jaarlijkse revisies bijgewerkt. Voor de kort geleden verschenen update voor 2017 lag deze op gemiddeld 143 nieuwe installaties per maand (1.717 nieuwe installaties in 2017). 9,5% lager dan uit de oorspronkelijke maand rapportages afgeleid kon worden.

De accumulatie is te zien aan de gele curve in bovenstaande grafiek (referentie: linker Y-as) die, na het "plateau" in 2013-2015, de laatste 3 jaar weer opvallend is gaan stijgen. De curve geeft eind oktober 2018 een accumulatie van 16.459 gecertificeerde PV projecten in de database van CertiQ (gemarkeerd data punt rechts bovenaan). De 15.000 stuks werd, zoals al in een vorige analyse voorspeld, in april dit jaar overschreden.

Zie ook de volgende grafiek voor de trends per jaar bij de aantallen installaties / projecten, op basis van de maand rapportages. NB, voor alle CertiQ data geldt: Netto effect = aantal bijschrijvingen minus het aantal uit de CertiQ databank verwijderde PV-projecten per maand.

Grafiek met de variatie in de (netto) groei van de aantallen installaties per maand (rapport) bij CertiQ. De fluctuaties kunnen fors zijn. Het gemiddelde installatie niveau is sedert 2011 behoorlijk terug gevallen, werd in de grafiek door de her-registratie operatie in 2013-2015 flink vertroebeld, maar trekt zeker het laatste jaar weer aan. De eerste tien maanden van 2018 laten weer een behoorlijke maandelijkse groei van de aantallen nieuwe registraties zien. In oktober kwamen er netto weer 241 projecten bij. Wat het gemiddelde tot en met die maand voor 2018 op 203 projecten per maand brengt. Op basis van de maand rapportages waren dat voor de afgeronde kalenderjaren 2016 en 2017 105 resp. 158 stuks per maand (bijpassende gekleurde horizontale stippellijnen).

Dat er weer "aardige" groei volumes van de aantallen bij CertiQ geregistreerde projecten zijn te zien is voor een aanzienlijk deel te wijten aan de lopende realisaties van omvangrijke volumes onder de diverse SDE "+" regelingen beschikte PV projecten (voor overzicht beschikkingen en "officiële" realisaties, zie meest recente analyse van RVO cijfers van 8 juni jl.). De grootste groei zit hem echter niet in het "aantal" installaties, maar met name in de opgestelde productie capaciteit, wat daarmee wordt ingebracht. Dat stijgt ronduit spectaculair, zoals we hier onder weer zullen zien. Dat heeft alles te maken met het feit dat het om (gemiddeld en absoluut) véél grotere PV projecten gaat dan wat enkele jaren geleden "gebruikelijk" was voor Nederland. Hier bovenop zijn de nu daadwerkelijk fysiek gebouwde grondgebonden zonneparken gekomen. Die stuk voor stuk bij CertiQ worden aangemeld - en die met hun enorme capaciteit volumes in de databank worden opgenomen.


Voetnoot bij grafiek: de cijfers voor sep. 2017 zijn na vragen van Polder PV door CertiQ aangepast. Voor de reden, zie analyse herziening september 2017 rapportage !

In vergelijking met de groei van de aantallen nieuw geregistreerde gecertificeerde PV projecten (vorige grafiek), gaat het bij de netto toegevoegde capaciteit al een tijdje echt om substantieel grotere volumes dan wat we in eerdere jaren hebben gezien. Het verloop van de kolommen in 2018 is sterk verschillend van de situatie bij de "aantallen" projecten! Voor 2018 (paarse kolommen) heb ik voor het vierde jaar op rij alweer een nieuw capaciteits-bouw record voorspeld voor de totale Nederlandse markt. O.a. tijdens de informele winter-sessie van SolarPlaza, en recent nog in artikelen in Energeia, bij SolarPlaza / The Solar Future, en, tot slot, n.a.v. de halfjaar cijfers voor 2017 bij de grootste netbeheerder, Alliander (analyse met prognose). Het was derhalve niet vreemd dat ook in de sub"markt" van het CertiQ dossier, het ene na het andere record of hoge volume werd gepubliceerd door CertiQ. Met april tot nog toe record houder, met netto 79,6 MWp toegevoegd.

Weer een record
Dat oude, "respectabele" record kan, zoals u ziet, inmiddels linea recta naar de prullenbak. Als de CertiQ staf haar werk correct heeft gedaan, en het volume voor oktober 2018 blijkt geen elementaire ingave fouten van 1 (of meer) netbeheerder(s) te bevatten (zoals helaas, eenmalig, geschiedde in september 2017), heeft afgelopen maand de uitkomst voor april verpulverd. Er werd maar liefst netto 120,5 MWp toegevoegd in oktober! Dik 51% meer volume dan in april. Het is goed om te beseffen, dat deze enorme hoeveelheid, toegevoegd in een maand tijd, het equivalent is van het sedert 1990 geaccumuleerde totale vermogen aan PV in heel Nederland, ongeveer medio 2010 (zie grafiek CBS data). Dit kan alleen maar veroorzaakt zijn door de toevoeging van diverse grote zonneparken in combinatie met meerdere grote rooftop projecten in de database van CertiQ. Polder PV heeft in zijn projectensheet voor de afgelopen 2 maanden zo'n 130 MWp aan zeer grote projecten (per stuk groter dan 1 MWp) bijgeschreven als opgeleverd. Het is bovendien bekend dat er nogal wat administratieve vertragingen bij ingave procedures kunnen optreden. Het is dus goed mogelijk dat een substantieel deel van genoemd volume van 130 MWp (pas) in oktober bij CertiQ kan zijn bijgeschreven. En mogelijk zelfs nog volume van nog eerder aan het net gekoppelde grote projecten, vroeger dit jaar. Zeker weten doen we dat niet, CertiQ verstrekt immers geen info over individuele projecten.

In de eerste 10 maanden van 2018 is nu door CertiQ in de maand rapportages maar liefst 698,1 MWp netto nieuwe gecertificeerde PV capaciteit gerapporteerd. Dat was in 2017, in dezelfde periode, nog slechts 218,9 MWp, dus dat is dit jaar al een factor 3,2 maal zo hoog, met nog 2 maand rapportages te gaan! Genoemd volume voor de eerste 10 maanden in 2018 is zelfs al een factor 4,5 hoger dan de 156,6 MWp in die periode in het jaar 2016. De groei in het opgeleverde project vermogen gaat onvervaard door, dat mag duidelijk zijn. Eerder al werden de spectaculaire groei cijfers in het eerste halve jaar voor de jaren 2010-2017 in de rapportage voor juni 2018 door mij grafisch weergegeven. Deze gaven al zeer duidelijk weer, dat 2018 een ongekend record jaar zou gaan worden met betrekking tot de projecten markt. In de tweede jaarhelft lijkt die groei nóg groter te gaan worden.

Eerdere prognose PPV voor jaargroei 2018 wellicht nog "te conservatief" ?
Als we de maand rapportages voor het volledige kalenderjaar 2017 bij elkaar optellen, komen we uit op een toegevoegd jaar volume van 273,4 MWp. Echter, uit de recent gepubliceerde gecorrigeerde volumes in het gereviseerde jaar rapport van CertiQ (EOY 2017: 729,1 MWp), is, gecombineerd met het bijgestelde EOY volume voor 2016 in een voorgaand revisie rapport (426,0 MWp), een nieuwe jaargroei van alweer 303,1 MWp vast te stellen. Dat ligt dus bijna 11% boven het volume opgeteld vanuit de maand rapportages. We moeten er dus van uitgaan, dat een dergelijke - forse - opwaartse bijstelling ook voor 2018 en later zal gaan gelden. Ergo: de volumes in de maand rapporten zijn absolute minima, die later nog stevig omhoog zullen worden bijgesteld. Het is belangrijk om te beseffen dat hedendaagse prognoses op basis van dit soort voortschrijdende rapportages dus altijd minimum inschattingen zijn !

De nog te verwachten opwaartse bijstelling, tezamen met bovengenoemd spectaculair volume van al bijna 0,7 GWp aan (vrijwel uitsluitend) gerealiseerde nieuwe SDE "+" PV projecten, gedocumenteerd door CertiQ, met nog 2 maanden te gaan dit jaar, én der ver voortgeschreden bouw van diverse (grote) zonneparken, sterkt mij in mijn overtuiging, dat voor de totale Nederlandse markt anderhalf GWp groei in 2018 beslist géén spectaculaire of "overspannen" prognose is. En wellicht zelfs nog iets aan de conservatieve kant zou kunnen zijn.

Gemiddelde groei per maand naar hoog niveau
Het maandelijkse gemiddelde van januari - oktober 2018, 69,8 MWp/mnd (paarse stippellijn in de hierboven weergegeven grafiek), alweer fors verder gestegen t.o.v. het gemiddelde tm. september (64,2 MWp/mnd), komt hiermee ver (206%) uit boven het maandelijkse gemiddelde voor 2017, (bijna 22,8 MWp/mnd, groene stippellijn). Het gemiddelde over 2016 (rose stippellijn) lag nog veel lager, rond de 16 MWp/mnd, zo'n 30% minder dan in 2017. De reden dat de volumes tot en met oktober 2018 weer zo hoog liggen, kan haast niet anders liggen aan het feit dat er, naast de "reguliere", nu al regelmatig gerapporteerde grote SDE rooftop projecten, waarschijnlijk al diverse zeer grote, grondgebonden installaties doorgedrongen moeten zijn tot de CertiQ databank.

Gemiddelde capaciteit PV projecten oktober 2018
Als we uitgaan van "relatief weinig uitstroom" uit de CertiQ bestanden, en de maandelijkse netto toevoeging van 241 nieuwe installaties, met genoemde 120,5 MWp netto nieuwe capaciteit combineren, zou hier uit resulteren dat een "netto nieuw toegevoegd project" in de oktober 2018 update een gemiddeld systeem vermogen zou hebben van zo'n 500 kWp per stuk. Ook dat is alweer een nieuw record in de afgelopen drie jaar. Aangezien het hier om een gemiddelde gaat, zitten er natuurlijk ook (veel) grotere projecten bij, zoals de ook in oktober waarschijnlijk bijgeschreven, meerdere zonneparken op de grond, en waarschijnlijk ook de nodige grote rooftop projecten. Die per stuk al enkele megawattpieken groot kunnen zijn tegenwoordig.

Voor het overige blijven er stapsgewijs grote grondgebonden zonneparken opgeleverd worden, er staat een enorme capaciteit klaar, deels al met SDE beschikking, in mijn pending lijst. Zie ook mijn recente analyse van alle "veldopstelling" projecten bekend binnen de SDE regelingen. Naast de paar grote grondgebonden installaties verschijnen ook regelmatig kleinere veld projectjes, die, wat hun opgestelde capaciteit betreft, nauwelijks opvallen tussen de talloze rooftop systemen. Al dit soort grotere PV projecten stuwen de maandgemiddeldes inmiddels flink omhoog. Als ze tenminste als "administratief opgeleverd" in de betreffende maand worden opgenomen in het CertiQ register. Daar kan beslist een vertraging van een maand, of wellicht zelfs langer in zitten. Dit is voor het publiek echter "onzichtbare materie". We kennen immers in het geheel geen verplichte publieke registratie zoals in Duitsland, waar zelfs de inbedrijfstellings-datum openbaar wordt gemeld (die is immers doorslaggevend voor het betreffende feed-in tarief wat die installaties gaan krijgen) ...Na het bereiken van de halve GWp aan gecertificeerde zonnestroom capaciteit in het rapport van mei 2017 ging de groei verder, en na de heftige "correctie" t.a.v. het september rapport, op een behoorlijk consistent, gemiddeld hoog niveau in de laatste maand rapportages. In het juni rapport werd eindelijk de eerste "Gieg" in de CertiQ annalen bereikt voor zonnestroom capaciteit. De eerste negen maanden van 2018 gaven bovenop die recente trend weer een zeer flinke - record - "boost" te zien. En oktober deed er nog eens een flinke schep bovenop, met een record nieuw volume toegevoegd aan de al grote hoeveelheid megawatten die eerder werd ingeschreven. De Y-as van deze grafiek werd gaandeweg diverse malen aangepast.

De enorme versnelling in het CertiQ dossier, sedert de nazomer van 2015 (juni: 129,5 MWp), is kristalhelder in deze al jaren door Polder PV geactualiseerde grafiek. De gecertificeerde PV capaciteit, bij CertiQ in januari nog slechts de zevende "100 MWp piketpaal" gepasseerd, ging met de aanzienlijke toevoeging in oktober dit jaar al naar ruim 1.370 MWp. Een factor 62 maal het volume eind 2009 (22 MWp). En al 10,6 maal het volume in juni 2015 (129,5 MWp), vlak voordat de hoge groei bij CertiQ manifest werd. De tussenpozen tussen het bereiken van een nieuwe "100 MWp" grens bij de geaccumuleerde gecertificeerde PV capaciteiten zijn de afgelopen drie jaar in ieder geval steeds korter geworden. Ik heb, vanwege de forse groei, deze in de grafiek sedert het rapport van augustus vervangen door "piketpalen" voor het bereiken van, telkens, 200 MWp aan volume groei. Evident is, dat de afstanden tussen de vertikale blauwe stippellijnen bij het bereiken van een nieuwe hoeveelheid van 200 MWp (ook) steeds korter zijn geworden.

En er zal nog heel veel op bovenstaande gaan volgen, gezien de grote hoeveelheid SDE beschikkingen die er op het vlak van zonnestroom al eerder zijn afgegeven door RVO. Verhevigd door de enorme toevoeging van de eerste SDE 2017 ronde (4.386 beschikte projecten met een nieuwe record omvang van 2.354 MWp, analyse Polder PV hier). De in mei dit jaar gepubliceerde extra hoeveelheid van de najaars-ronde in dat jaar (nog eens 3.945 toegekende projecten, totaal volume 1.911 MWp). En de inmiddels bekende resultaten voor de eerste ronde voor SDE 2018 (beschikt 3.774 projecten, met 1.710 MWp, zie hier). We mogen hopen dat de "tweede GWp" bij CertiQ binnen veel kortere tijd gehaald zal gaan worden dan de eerste.

De rode lijn in de grafiek is de "best match" bepaald via Excel, met een 5e graads polynoom trendlijn.Systeemgemiddelde capaciteit
Met de aanhoudend forse groei van de accumulatie van (gecertificeerde) zonnestroom capaciteit, blijft ook de gemiddelde projectgrootte nog steeds sterk groeien in de cijfers van CertiQ. Zoals weergegeven in bovenstaande grafiek, met een "best fit" 4e graads polynoom als trendlijn (rood). Het systeemgemiddelde nam afgelopen maanden verder sterk toe, van 46,6 kWp (eind december 2017) naar 83,2 kWp gemiddeld voor alle eind oktober 2018 bij CertiQ bekende (grotendeels SDE-gesubsidieerde) projecten. Dit is een factor 14,3 maal het gemiddelde begin 2010. En is al een factor 5,5 maal zo hoog dan de minimum omvang waarvoor een SDE "+" project sedert SDE 2011 (volgens wettelijk voorschrift) wordt geaccepteerd door RVO (15 kWp, blauwe stippellijn). Een minimum wat mogelijk binnenkort "opgetrokken" gaat worden voor nieuwe aanvragen onder SDE 2019 (zie bespreking kamerbrief Min. Eric Wiebes, onder SDE 2018 II geldt nog de bestaande ondergrens van 15 kWp).

De gemiddelde systeemgrootte van de netto toevoegingen in de oktober rapportage lag, zoals gebruikelijk, op een nog véél hoger niveau, 500 kWp. Dit hoge niveau wordt structureler, omdat er steeds meer zeer grote (druppelsgewijs ook grondgebonden) projecten worden opgeleverd. Het gemiddelde van de - spectaculaire - toevoegingen in de eerste 10 maandrapporten van 2018 lag ook op een hoog niveau van 349 kWp.

Dat het in de grafiek getoonde gemiddelde voor alle geaccumuleerde projecten bij elkaar een stuk lager ligt dan bij de maandelijkse toevoegingen, komt door het blijvend "drukkende effect" van de duizenden kleine residentiële PV installaties uit de eerste 3 SDE regelingen (vaak met een omvang van maar een paar kWp per stuk). De verwachting is, dat dit effect op het totale systeemgemiddelde nog lang zal aanhouden gezien hun volume. Pas als er continu véél, en ook zeer grote fysiek opgeleverde nieuwe SDE projecten gaan cq. blijven instromen bij CertiQ, zal dat effect (deels) worden opgeheven. Daarbij s.v.p. niet vergeten dat de duizenden kleine residentiële installaties ook voor 15 jaar een SDE (2008-2010) beschikking hebben (zie grafiek met de actuele aantallen per grootte categorie). Dus het gros daarvan zal beslist nog tot en met 2023 in dienst zijn, en geregistreerd blijven bij CertiQ. Zonder registratie immers géén (voorschot-betalingen voor) SDE subsidie meer.


Gecertificeerde productie seizoens-gerelateerd

De accumulatie van de (gecertificeerde) PV capaciteit (magenta curve) is terug te vinden op de linker Y-as. Let op dat de GvO productie (blauwe curve, rechter Y-as, in GWh uitgegeven GvO's per maand) een maand achter loopt bij die voor de toegevoegde capaciteiten.

Het voorgaande record volume van 165,2 GWh in juli blijft met het nu besproken oktober rapport, wat de - voorlopig bepaalde - productie van september 2018 weergeeft, uiteraard ongebroken. Voor september is tot nog toe een substantieel lager niveau aan Garanties van Oorsprong door CertiQ aangemaakt voor zonnestroom, slechts voor 104,2 GWh, wat ook in een vorige bespreking werd voorspeld. Met dien verstande, dat er beslist nog GvO's uitgegeven zullen worden voor de productie in die maanden, komt het beeld van de productie van Polder PV's installatie voor dit jaar beslist overeen met de "kadans" afgebeeld rechtsboven in deze grafiek. In volgorde van energieproductie van hoog naar laag, voor de laatst bekende zes maanden: juli > mei > juni > augustus > september > oktober.

Dit alles, nadat in dec. '17 / jan. '18 het laatste "winterse dieptepunt" werd bereikt met maar 13,8 GWh/maand. In deze maanden wordt normaliter al minder zonnestroom geproduceerd dan in de voorgaande zomerse maanden (zie begin 2018 ververste procentuele overzicht van het kern-systeem bij Polder PV). De cijfers liggen voor die wintermaanden echter wel alweer een stuk hoger dan het laagste niveau's in de winters van 2015/2016 en 2016/2017 (januari 2016 4,5 GWh; december 2016 10,4 GWh). Deze "winterdips", steeds hoger wordend qua output, zijn in de grafiek met blauwe pijltjes weergegeven.

De steeds hogere niveaus van de aangegeven "winter-dips" zijn het resultaat van de zeer forse tussentijdse groei van de gecertificeerde PV capaciteit, en de gemeten meer-productie van die nieuwe installaties bovenop de output van de al bestaande projecten. Te verwachten valt dat, door de reeds door CertiQ gepubliceerde, als nog komende forse capaciteits-toevoegingen in 2018, die "winter dip" in de komende koude periode (winter 2018-2019) alweer flink hoger zal komen te liggen. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit, dat zeker de recenter gepubliceerde volumes achteraf altijd nog - meestal relatief bescheiden - aangepast kunnen gaan worden. De vorm van de curve kan dan ook nog enigszins gaan wijzigen (in ieder geval: een gladder verloop krijgen). Idealiter, zou die curve ongeveer de vorm moeten krijgen van de prachtige grafiek die Martien Visser van En-Tran-Ce maakte voor de berekende nationale zonnestroom productie (in GWh per dag), op basis van de databank, die ook gebruikt wordt voor de inmiddels aardig bekende energieopwek.nl website. De site waarop in mei tot en met juli het ene na het ander dagelijkse - berekende - momentane output, en dag productie record werd vermeld. Waarover Polder PV regelmatig heeft getwitterd. Zie ook de bijgewerkte grafiek tm 17 augustus, van de hand van Martien Visser.

De komende maand rapportages zullen, tot het voorjaar van 2019, geen nieuwe record volumes aan uitgegeven zonnestroom GvO's meer tonen, omdat we, mede gezien de relatief lage scores voor augustus tot en met oktober, alweer lang over de hoogste productie per maand heen zijn dit jaar. En de tussentijdse (veronderstelde) capaciteit bijbouw, met de daarmee gepaard gaande extra berekende zonnestroom opbrengsten, die terugval niet genoeg kan "opvangen". Juli 2018 was wat maand productie betreft absolute record houder bij veel recent opgeleverde PV installaties. Pas volgend jaar, met een flinke extra hoeveelheid tussentijds gebouwde capaciteit, kunnen we in 1 van de maanden mei tm. juli, waarschijnlijk weer de nodige nieuwe record volumes gaan verwachten bij zowel duizenden nieuwe particulieren, bedrijfs-installaties, en, uiteraard, bij CertiQ.

De nieuwe record - gecertificeerde - zonnestroom productie van 165,2 GWh in juli 2018, is het equivalent van het gemiddelde maandelijkse stroom-verbruik van ruim 693.150 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Dat was 2.860 kWh/HH.jr anno 2017 volgens gegeven van het CBS, en is nog exclusief het op landelijk totaal bezien nog relatief lage eigen verbruik van zonnestroom.

Uiteraard is het gecertificeerde volume tot nog toe slechts een onderdeel van de totale, onbekende Nederlandse zonnestroom productie. Die inmiddels mogelijk 3 tot maximaal het 4-voudige van de productie bekend bij CertiQ zou kunnen omvatten, dus - voor juli 2018 - het equivalent van het (elektra) verbruik van zo'n 2,0 tot 2,7 miljoen Nederlandse huishoudens. Echter, de capaciteit toename van de CertiQ bijschrijvingen groeit al lang, en snel, zoals we dit maandrapport voor de zoveelste maal hebben kunnen vaststellen. Het is te voorzien dat een steeds groter aandeel van de totale fysieke zonnestroom productie in ons land afkomstig zal zijn van die rap groeiende, bij CertiQ bekend wordende populatie van - soms zéér grote - SDE gesubsidieerde PV projecten. Ik kom hier nog op terug (zie het volgende artikel).


Gecertificeerde PV capaciteit en gecertificeerde zonnestroom productie per jaar volgens (gereviseerde) jaar overzichten CertiQ

In een vorig maand overzicht heb ik ook de eerste resultaten voor het hele kalenderjaar 2017 weergegeven, n.a.v. het eerste verschenen jaar rapport van CertiQ. Die data zijn inmiddels fors bijgesteld in de revisie die CertiQ recent heeft gepubliceerd. Zie uitgebreide analyse van de wijzigingen en de stand van zaken, van de hand van Polder PV.


Landelijke zonnestroom en andere duurzame productie - berekend

Voor het destijds - mogelijk conservatief berekende (!) - nationale zonnestroom dagproductie record op de Energieopwek.nl site van 1 juni 2017 verwijs ik naar de korte bijdrage in de bespreking van een vorig maandrapport. Voor overige "oude records" in dat portal, zie de analyse van de september 2017 rapportage. De hoogst behaalde, berekende "momentane" (piek) vermogens bij zonnestroom, die zeer kort zullen zijn aangehouden waren per maand, de afgelopen jaren, als volgt (tabel). In mei - juli 2018 volgde het ene record snel op het andere in dat portal. Sommige data kunnen in recentere versies zijn en/of worden aangepast op basis van nieuwe inzichten en berekenings-methodieken.

Het portal is na de zomer van 2018 behoorlijk sterk gewijzigd en uitgebreid (SER bericht: "Hiermee hebben we een compleet beeld van de opwekking van duurzame energie in Nederland"). Martien Visser van Hanzehogeschool meldde op Twitter dat de nieuwe opzet 28 augustus live is gegaan. Het portal bevat de producties van inmiddels, naast de oude bekende drie opties wind (nu gesplitst in on- en off-shore), zon, en biogas, nu alle (berekende) energie modaliteiten die officieel een bijdrage aan de "duurzame" opwek geven (inclusief hoogst twijfelachtige steenkolencentrales met biomassa bijstook, en afval centrales die forse hoeveelheden buitenlands afval mee stoken). Jammer genoeg is ook, indien de berekende output boven de 1 gigawatt uitkomt, deze weergegeven in gigawatten, tot 2 cijfers achter de komma. Daarmee gaat helaas wat detail verloren in de output waarden. Ónder de 1 GW output wordt wel in megawatten weergegeven, dus in meer winterse maanden, met sowieso minder hoge producties, is wat meer detail beschikbaar in de aangegeven waardes.

Check van de laatst bekende historische waardes heb ik gedaan op 4 september 2018, voor alleen 2018 op 1 november 2018. De historische reeks is nu langer beschikbaar voor PV output (vanaf eind januari 2016), en er zijn kennelijk capaciteit aanpassingen gedaan in het brondata bestand. Want er doken soms nieuwe record output dagen op per maand voor zonnestroom. Het tot nog toe door Energieopwek.nl geregistreerde, berekende momentane output record midden op de dag was voorheen gevallen op 2 juli 2018: 2.394 megawatt, zie de Tweet van Polder PV, en de oude tabel bijgewerkt tot en met de CertiQ update van juli 2018. Dit is in de nieuwe opzet, en met een kennelijke tussentijdse aanpassing van de aan de berekeningen ten grondslag liggende (vermeend) opgestelde capaciteit, grover weergegeven als 2,65 Gigawatt, wat trouwens nu ook voor de 1e juli 2018 als maximum wordt weergegeven.

Let op, dat n.a.v. hernieuwde inzichten in de ontwikkeling van de capaciteit over recente jaren, de maandelijkse output data alsnog met terugwerkende kracht aangepast kunnen worden !

Max. output zonnestroom (GW nieuw)
Jan.
Feb.
Mrt.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.
2016
0,262 *
(31e)
1,05**
(29e)
0,957
(17e)
1,20
(21e)
1,29
(5e)
1,32
(6e)
1,33
(19e, 20e)
1,33
(17e)
1,18
(7e)
1,04
(5e)
0,760
(29e)
0,711
(5e)
2017
0,922
(22e)
0,938
(14e)
1,44
(27e)
1,66
(30e)
1,78
(26e, 27e)
1,82
(1e)
1,75
(9e)
1,67
(14e)
1,46
(3e, 23e)
1,19
(15e)
0,918
(6e)
0,654
(17e)
2018
0,897
(21e)
1,55
(25e)
1,93
(20e)
2,18
(19e, 21e)
2,44
(6e, 7e)
2,63
(30e)
2,65 ***
(1e, 2e)
2,55
(6e)
2,24
(2e)
1,93
(5e)
0,81 †
(1e)
 

* Eerst bekende meting 30 jan. 2016, hoogste waarde op 31 jan. 2016.

** Een eerdere "onmogelijk hoge" waarde van 1,81 GW gegeven voor 29 feb. 2016 (gesignaleerd in bespreking vorige maandrapportage van CertiQ) is zo te zien later gecorrigeerd.

*** Voorlopig hoogste resultaat op 2 juli 2018 in de orginele, fijnere output cijfers weergevende opzet Energieopwek.nl site: 2.394 MW. In de nieuwe opzet, die de maximale output in Gigawatten weergeeft (boven 1 GW output), is voor zowel de 1e als de 2e juli 2018 een momentaan, kort durende vermogen output van 2,65 GW weergegeven door het - fors aangepaste - portal.

In november is, vóór publicatie van dit artikel (2 nov. 2018), op de 1e het "hoogste niveau" te zien (0,81 GW), maar dat zal later zer waarschijnlijk nog wel gepasseerd kunnen worden, tijdens zonnige dagen, later in deze maand.

Voor inhoudelijk commentaar op de nieuwe cijfers van het Energieopwek.nl portal, zie de rapportage over augustus 2018. Het record voor september 2018 viel al op de 2e (2,24 GW), maar zelfs op vier dagen daarna werd de 2 GW output midden op de dag nog - krap - gehaald: op 13, 18, 26, en zelfs op 27 september nog. Voor oktober is de zonnige 5e de hoogste waarde behaald, 1,93 GW (62% hoger dan de hoogst berekende waarde voor oktober 2017, 1,19 GW op de 15e).

Per jaar zijn naast de hoogst gevonden waarden (rood) ook de laagste output maxima weergegeven in blauw. Uiteraard altijd in de wintermaanden december of januari te vinden. Voor 2016, met slechts de laatste 2 dagen in januari gemeten, lag het "maximum" op 262 MW (31e). In 2017 werd het "minimale maximum" op 17 december gevestigd (654 MW). Tot nog toe is 1 november de dag met dat "record" in 2018, met alweer 813 MW maximale output op de teller. Dit zal beslist nog "onderboden" kunnen gaan worden, later in november, of in december 2018, bij zeer somber weer.

In de nieuwe opzet van het energieopwek.nl portal zijn ook "profielen" met de dag maxima te zien per maand, en per jaar.

Voor een uitgebreider intermezzo "stroom productie records" van het energieopwek.nl portal, zie de bespreking bij januari 2018. Het vorige record voor het totaal aan berekende output voor windstroom, zonnestroom, en elektra opwek uit biogas was gevestigd op 2 mei dit jaar. Door een combinatie van met name harde wind en stralend zonnig weer, werd voor die dag kort (berekend) een gezamenlijke output van 5,79 GW (oude portal: 5.522 megawatt) genoteerd door Energieopwek.nl (Tweet Polder PV). Maar dat is nota bene op de langste dag van 2018, 21 juni, alweer verbroken. Wederom door een combi van stralend weer met veel wind, werd toen een momentane output gehaald van maar liefst 6,14 GW (nieuwe portal; in het oude was het nog 5.990 MW) door deze drie modaliteiten. Alleen 1 juli kwam daar nog enigszins - onder vergelijkbare omstandigheden - in de buurt, met max. 6,01 GW in het nieuwe portal. In september was de 21e nog een "aardige" kandidaat, met een gecombineerde 5,75 GW output na 3 uur 's middags.

In de nieuwe opzet van het portal, kunnen bovenop de reeds genoemde energie opwek opties nog eens momentaan berekende vermogens van 7 andere modaliteiten gestapeld worden, alsmede een "restpost" met kleine opties (waar ook thermische zonne-energie onder valt). Zo was voor 26 september, met alle opties aangevinkt, de maximale output van alle "duurzame" energie opties 7,36 gigawatt, waarbij midden op de dag zonnestroom ongeveer 28% van de output verzorgde. Maar dat kan natuurlijk per dagdeel fors variëren, zeker met de variabele input bronnen wind- en zonnestroom. In deze komende koudere periode beginnen warmtepompen ook een behoorlijk variabele input in te brengen (tussen 527 en 69 MW op die 26e september). Vanaf 1 oktober lijken inmiddels ook houtkachels (kunstmatig) te zijn "ingeprogrammeerd", met op 2 oktober bijvoorbeeld een geprognosticeerde energie output tussen de 850 en 333 MW op dezelfde dag. Op 30 september waren die nog helemaal niet te zien, wat weer aangeeft dat het in het portal om rekenkundige aannames gaat. En niet om de (in dit geval niet fysiek te bemeten) werkelijkheid.


Energie producties - alleen actueel voorhanden, of per maand in nieuwsbericht SER

Op het nieuwe portal is helaas uitsluitend voor de actueel geldende dag de dagelijkse energie productie weergegeven, o.a. in de vorm van een "teller" die vanaf het begin van die dag de energie productie weergeeft in MWh "equivalenten". Voor eerdere dagen is deze optie niet meer te raadplegen, wat dus een verslechtering van de data verstrekking betekent. Vandaar dat er ook geen staatjes met de minimale en maximale energie producties (in inwoner equivalent energie verbruik) per maand meer gegeven kunnen worden. Voor een laatste staatje, dat van juli 2018, zie het desbetreffende artikel op Polder PV.

We moeten voor een indruk van de verdeling tegenwoordig kennelijk in het maandbericht van de SER kijken, al was dat voor oktober nog niet beschikbaar voordat dit artikel on-line ging. Voor commentaar op de data voor augustus, zie het bericht aldaar. Wel verscheen op de nieuwe website Klimaatakkoord.nl op 2 oktober een bericht met leuke cijfers. Op 3 oktober verscheen ook eindelijk weer een volledig overzicht van de energie cijfers voor Nederland van de hand van En-Tran-Ce (ook: link onderaan). Met de mededeling, dat er in september 1,2 PJ aan zonnestroom zou zijn opgewekt (0,34 TWh), wat 80% hoger zou zijn dan in dezelfde maand in het voorgaande jaar. De opgestelde capaciteit voor begin september zou 3.550 MWp zijn geweest (er wordt nog steeds gerekend met een gemiddelde toevoeging van 100 MWp per maand in 2018, dit kan mogelijk worden aangepast op basis van nieuwe inzichten).

De berekeningen van het Groningse onderzoeks-instituut En-Tran-Ce zijn gebaseerd op o.a. aannames over de opgestelde capaciteit in ons land, zeker wat het opgestelde PV vermogen betreft. Bij windstroom en biogas zijn de cijfers makkelijker en zeer actueel te verkrijgen, het gaat daarbij om relatief geringe aantallen. Zonnestroom capaciteit is een compleet ander verhaal: er zijn enkele honderdduizenden installaties. Zie ook eerdere analyse, de daar op volgende op basis van nieuwe Klimaatmonitor data voor het jaar 2016, de meest recente, volledig herziene markt segmentatie van de hand van het CBS), en, tot slot, mijn nieuwste afschatting van het aantal PV projecten achter kleinverbruik aansluitingen, op basis van recent verschenen cijfers voor Enexis. De groei blijft ook op dat vlak fenomenaal. Het is jarenlang nauwelijks mogelijk geweest om daar een accuraat beeld van te krijgen, gezien de brakke cijfers over zonnestroom.

Voor record cijfers rond de (berekende) zonnestroom productie deze zomer, zie de vorige analyse voor september dit jaar. Voor de zeer uitgebreide maand rapportages van En-Tran-Ce, zie de website. Het laatste maandrapport daar is van september 2018.

Data: CertiQ maandrapportages (maandelijkse analyse updates door Polder PV), Energieopwek.nl (landelijk berekend voor Energieakkoord), en "Renewable Energy in The Netherlands" maand rapportages (En-Tran-Ce / Energy Transition Centre, Groningen); diverse Twitter berichten van Martien Visser (Hanzehogeschool)1 november 2018. Derde goede nieuws - Sonnenertrag weer on-line ! Eerder al kreeg ik een hoopgevend bericht doorgespeeld, dat de initiatiefnemers van Europa's grootste on-line portal voor de verzameling en presentatie van zonnestroom productie data, Sonnenertrag.eu (NL equivalent: Zonnestroomopbrengst.eu), bezig waren om hun onder de aangescherpte Europese privacy wetgeving in juni dit jaar gestrande portal weer op de rails te krijgen.

Op 1 augustus werd door Jürgen Haar (Elektron nick op het beroemde forum voor alles rond fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit), een Duitstalige blog op het enorme Photovoltaikforum.com portal gezet, "Neustart Sonnenertrag", waarin al kond werd gedaan van die plannen tot herstart, ditmaal onder de paraplu van de verantwoordelijke organisatie, Photovoltaikforum GmbH gevestigd te Kirchdorf (BRD), de nieuwe eigenaar. Er waren wel nogal wat voetangels op te ruimen, maar inmiddels lijkt alles weer in kannen en kruiken, en is het portal weer actief! Sterker nog, alle data lijken nog te zijn behouden, inclusief de reeks handmatig ingevoerde maand waarden van Polder PV. Die aldaar onder de nick flachlander schuil gaat.

Om weer data te kunnen invoeren dient wel een zogenaamde Datenschutzrichtlinie (met 59 artikelen ...) te worden gelezen (* kuch *) en geaccepteerd.

Polder PV heeft direct zijn eigen missende maandwaarden (vanaf maart 2018, daarna ging niet meer vanwege het van het net halen van het portal in de zomer dit jaar) ingevoerd, en als vanouds werd door het portal automatisch een van de volgende grafieken gegenereerd, voor flachlander.

Jürgen Haar en alle andere medewerkers die Sonnenertrag groot hebben gemaakt (met name Lothar Beer en Peter Wager, zie eerste kennismaking met de Nederlandse versie, in 2008), en die er zoveel energie in hebben gestoken om het portal (weer) on-line te krijgen - en te houden: herzlichen Dank, von der erste Sonnenertrag dateien kontribuant aus die Niederlande, Polder PV!

En nu maar hopen dat Sonnenertrag nog een lang leven is gegund, zonder "verdere toestanden uit Brussel" ...

https://www.sonnenertrag.eu (grootste onafhankelijke, niet aan specifieke hardware gebonden Europese zonnestroom productie data portal. Productie gegevens van, anno begin november 2018, 13.076 PV installaties / 365 MWp, verspreid over 36 landen, met zwaartepunt Duitsland, 4.135 installaties, en Nederland, op 2e plaats met 533 PV projecten)

http://www.zonnestroomopbrengst.eu (Nederlandstalige versie)1 november 2018. Alweer een byzonder "voorval" bij Polder PV: oktober eerste maal structureel netto (zonne)stroom over. Oktober was, afgezien van de zeer zonnige najaars-periode, nog in een ander opzicht opvallend te noemen, bij Polder PV. Wat deels met de grote hoeveelheid zonlicht voor die maand te maken had. Deels met het feit dat ik al geruime tijd een extra (niet bemeten) "terras zonnepaneel" inzet als ik thuis ben, wat voor extra zonneprik invoeding zorgt. En voor een laatste deel met het feit dat we ruim een week afwezig waren (wandel/fietsweek in Bayern, zie o.a. deze Tweet). Vanwege die week afwezigheid, wanneer we sowieso een marginaal verbruik hebben (enige stroom consumptie bronnen toen, vanwege beperkte periode, mechanische ventilatie op basis-stand, en zeer energiezuinige koelkast ditmaal - met moestuin diepvries producten on board - aan gelaten), was de stroomconsumptie in oktober laag. De PV installatie draaide uiteraard gewoon full-speed door, en er werd dus regelmatig zonnestroom overschot door onze netmeter "naar buiten" gestuurd bij zonnig weer. Wat hoogstwaarschijnlijk direct weer door de buren - via hun netmeters - werd opgesoupeerd ("groen" stroom contract of niet).

Het resultaat na het verwerken van de door mij al sedert 1996 (!) bijgehouden einde-maand meterstanden is als volgt. Nota bene, meterstanden door mij afgelezen ook voor centrale voorzieningen, derhalve elke keer eind van de maand de standen van: 1x enkeltarief elektra (eigen meter), 1x sluwemeter dag/nacht tarief 4 standen (afname / invoeding), 1x check status eigen (kook)gasmeter [uiteraard, bij dicht gedraaide hoofdkraan, stabiel, al maanden geen afname meer vanwege overstap op elektrisch koken], gasmeter centrale keuken, warmtemeters (x2), watermeters (x2), en verbruikt aantal "emmers" regenwater voor toiletspoeling, en stroom consumptie computer voor de eigen huishouding ... Voor elektra, in grafiek:

De klassieke stroom verbruik en productie evolutie per maand bij Polder PV (maandbalans op basis van einde-maand cijfers van de enkel tarief Ferraris meter). Helemaal rechts de nieuwste toevoeging, het resultaat voor oktober 2018. Wat blijkt? We hadden die maand, voor het eerst "structureel" in onze geschiedenis sedert 1996, in die herfstmaand, netto stroom óver. En wel, 14 kilowattuur. Slechts 2 kWh minder overschot dan in de voorgaande maand (waarin 20% meer zonnestroom werd opgewekt dan in oktober, vorige artikel). Wat natuurlijk deels had te maken met onze week lange afwezigheid. Slechts 1 maal eerder hadden we in oktober een heel klein beetje stroom "over", in 2011, toen we de eerste week van die maand ook elders vertoefden. Maar in oktober 2011 was dat slechts een zeer gering overschot van 2 kilowatuur. Het uit 2 personen bestaande huishouden van Polder PV, had in oktober 2018, waarbij de rest van de maand wederom volcontinu aan zonnestroom statistieken en de website is gewerkt, 7 maal zoveel netto stroom over. En "schonk" dat (volautomatisch) aan de buitenwereld.

Nota bene: we verbruiken per dag gemiddeld genomen maximaal zo'n 3 kWh, meestal veel minder (ondanks overstap op elektrisch koken). We hebben een relatief zeer bescheiden PV installatie aan ons net hangen, van 1,34 kWp. "Moderne" residentiële installaties hebben al gauw 12 flinke knapen à 280 Wp, dus zo'n 3,4 kWp op het dak. Daar zal het, bij relatief lage consumptie en hoge productie in oktober, onder vergelijkbare condities, al snel tot een "negatieve stroombalans" kunnen komen onder dergelijke condities.

Bron:
Maandelijkse meterstanden aflezingen Polder PV (sedert 1996)1 november 2018. Op naar een byzonder productief 2018 - zonnestroom opbrengst 1e 10 maanden naar 2e plaats. Gezien de vele juich berichten over mooie oktober dagen, de eerder al in het geheugen gegrifte, prachtige (en koude) februari maand, en, vooral, de lange reeks zonnige dagen in de hete zomer, zat het er in dat de cumulatieve productie "interessante" zaken zou gaan tonen, als we de balans rond de maandwisseling weer zouden gaan opmaken. En dat is natuurlijk ook uitgekomen, zoals we kilometers van tevoren aan konden zien komen. 2018 is nu al bij Polder PV, mét zijn 18 jaar oude deelsysteem van 10 zonnepanelen (eind oktober 2001 volledig draaiend), met de opbrengsten in de eerste 10 maanden, het op een na beste jaar wat de zonnestroom productie betreft. Een mooi bericht om de hon-derd-en-vijf-tig-ste zonnestroom nieuwspagina op Polder PV mee te beginnen ...

Tm. sep. 2001 hadden we nog maar 4 panelen in het systeem, vandaar de lage curves in die beginperiode. Oktober 2010 was het systeem grotendeels van het net gekoppeld vanwege een omvangrijke dakrenovatie.

Het kern-systeem van 10 panelen (1,02 kWp) produceerde in oktober 2018 weer opvallend fors bovengemiddeld t.o.v. het langjarige gemiddelde voor die maand: 70,8 kWh t.o.v. 59,1 kWh*, bijna 20% meer! Het was echter desondanks niet de beste oktober maand bij Polder PV. Die eer komt nog steeds toe aan oktober van, het wordt eentonig, het extreem zonnige jaar 2003 (73,2 kWh in oktober, bijna 24% bovengemiddeld).

In ieder geval eindigde oktober 2018, volgens het KNMI "in de top 3 zonnigste oktobermaanden", met landelijk 175 versus gemiddeld 113 zonuren (55% verschil t.o.v. de officiële referentie periode (1981-2010) ! En in centraal station De Bilt werd de 3e plaats van de top drie voor oktober behaald, alleen 2006 resp. 2001 moest okt. 2018 voor laten gaan sedert de eerste metingen daar in 1901 ... Uiteraard zijn er altijd lokale verschillen, en is daarbij het ene het andere "zonuur" niet (er is geen 100 procent correlatie tussen "zonuur" en "fysieke instraling"). Ook qua temperatuur was het in De Bilt bal: oktober 2018 evenaarde sedert 1901 de topjaren 1921 en 1969 wat het aantal warme dagen betreft (max. temperatuur 20 graad C of hoger).

* 59,1 kWh als de niet volledig bemeten maand oktober 2010 niet wordt meegerekend; gemiddelde is verder inclusief 2018 tm. okt. In de gemiddelde productie berekening van okt. 2010 zit een onbekende onzekerheid door combinatie van afwezigheid van de webmaster tijdens de maandwisseling (geen doorlopende monitoring aanwezig), en opbouw van steigers met schaduwen werpende doeken rond het dak vanwege dakrenovatie in de herfst van dat jaar.

Boonstra's landelijke (KNMI) data
Anton Boonstra postte als gebruikelijk twee fraaie kaartjes met de verdeling van de fysieke instraling in het horizontale vlak in Nederland, voor alleen oktober 2018, en voor de periode jan.-okt. 2018, zoals ge-extraheerd uit de KNMI database met dagelijkse waarden. De instraling was gemiddeld 66,5 kWh/m² in oktober, met uitschieters naar 62,7 kWh/m² (Noord-Oost Nederland, ondanks laagste waarde toch 37% meer dan in okt. 2017, het grootste positieve verschil bij de regio's), resp. 70 kWh/m² in Zuidwestelijk Nederland (36% boven instraling in okt. 2017). Onze contreien (noordelijk Zuid-Holland) hadden bijna 31% meer instraling in afgelopen oktober, dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor daadwerkelijke instraling in het vlak van de meestal hellend opgestelde zonnepanelen moet er omgerekend worden. Siderea.nl heeft daar een model voor gemaakt (voorbeeld referentie nieuwe instralings-kaart: de Bilt, vrije horizon en 5 graden horizon obstructie).

Wat de zonnestroom opbrengsten betreft van de door Boonstra bijgehouden Tweakers database (810 residentiële PV installaties bevattend), lagen de "gemiddelde prestaties" in oktober als volgt: (a) gemiddeld 68,1 kWh/kWp voor heel Nederland. (b) gemiddeld minste opbrengst in Noord-Oost Nederland, 63,9 kWh/kWp (ruim 6% slechter dan nationale gemiddelde). (c) gemiddeld hoogste opbrengst in Zuid-West Nederland, 71,3 kWh/kWp (dik 4 en een half procent beter dan nationale gemiddelde). (d) mijn eigen regio noordelijk Zuid-Holland haalde 66,9 kWh/kWp (bijna 2% minder dan nationale gemiddelde).

Voor de periode jan. tm. okt. 2018 volgens de tweede grafiek van Boonstra, was de cumulatieve instraling in het horizontale vlak in de eerste 10 maanden 1.120 kWh/m² gemiddeld in heel Nederland. Wederom scoorde Boonstra's thuisbasis, Noord-Oost Nederland hier het slechtst, met 1.087 kWh/m² bijna 3% onder het landelijke gemiddelde. Maar desondanks nog steeds bijna 11% beter dan dezelfde periode in 2017. De best performer was ditmaal weer Limburg, met 1.136 kWh/m² bijna anderhalf procent beter dan landelijk gemiddeld, en daarmee nog steeds de gemiddeld zonrijkere kustregio achter zich latend. Daar was de gemiddelde instraling in de eerste 10 maanden 10,4% hoger dan in dezelfde periode in 2017. Opvallend waren de hoeveelheden instraling in wat normaliter als de "minst lichtrijke" regio van Nederland worden gezien. De Veluwe en oost Nederland (Gelderland / Overijssel / Drenthe) ontvingen 14 en een half tot ruim 15% meer zonlicht (horizontale vlak) in die eerste 10 maanden, dan in voorgaand jaar.

Onze eigen regio, noordelijk Zuid-Holland, normaliter zonrijk, had een beperktere meer-opbrengst aan horizontale instraling: Met 1.129 kWh/m² (minder dan 1% boven landelijk gemiddeld), ontvingen we "slechts" 7,4% meer zonlicht, dan in dezelfde 10 maanden in 2017.


In deze grafiek zijn alleen de laatste vier jaar getoond, en het langjarige maandgemiddelde (zwarte curve), waarbij 2018 door haar zeer grillige productie verloop opvalt: pieken in februari, mei, vooral, juli (echter net geen record), en in oktober. En dalen in maart-april, in mindere mate juni (gemiddeld niveau), en augustus. Oktober deed de curve weer flink opveren, en werd een bovengemiddelde opbrengst van, afgerond, 71 kWh door het kernsysteem van 10 panelen geproduceerd. Zoals reeds gezegd, bijna 20% meer dan langjarig gemiddeld (afgerond 59 kWh). In vier jaar tijd kunnen de verschillen in de producties per maand flink oplopen. Geen jaar is hetzelfde, en pieken en dalen zullen blijven terugkomen. Maar in ons geval zal de gemiddelde curve slechts marginaal wijzigen. Omdat het de data van inmiddels al bijna 18 jaar bevat. In oktober is het verschil tussen het hier getoonde "slechtste" jaar (2017, 48 kWh) en "het beste" jaar (in deze 4-jarige reeks, 2018, 71 kWh), 23 kWh, 39% t.o.v. het langjarige gemiddelde.

Productie deelsystemen

In oktober werden door onze deel installaties de volgende hoeveelheden zonnestroom geproduceerd (kWh). Tussen haakjes de specifieke opbrengst, terug gerekend naar kWh/kWp ("genormeerde opbrengst"). Achteraan het verschil met de voorafgaande maand september, in procent. Omdat we alweer met fors kortere dagen hebben te maken, en de gemiddelde zonnestand ook ongunstiger wordt t.o.v. de vaste hellingshoek (bij ons 30 graden), gaan we, ondanks de zeer zonnige oktober maand, weer de lagere productie periode in. Zie daarvoor ook de bekende seizoens-grafiek. Oktober neemt bij onze installatie gemiddeld ongeveer 6,3% van de totale jaarproductie voor haar rekening. Dat is al fors minder dan de 9,4% van september.

  • 4x 93 Wp iets W. van Z. 26,618 kWh (71,6 kWh/kWp) -19,5% t.o.v. september
  • 6x 108 Wp iets W. van Z. (2 voorste, 4 achterste rij) 44,188 kWh (68,2 kWh/kWp) -20,5%
  • 2x 108 Wp pal Z. 15,642 kWh (72,4 kWh/kWp) -18,6%
  • 2x "50" Wp" (geflasht: 98,3 Wp) Kyocera iets W. van Z. 7,616 kWh (77,5 kWh/kWp) -18,3%
  • alle 14 zonnepanelen totaal (1,34 kWp) 94,064 kWh (70,4 kWh/kWp) -19,7%
De gemiddelde opbrengst in onze regio was volgens Boonstra's grafiek (zie boven) slechts 66,9 kWh/kWp in oktober. Al onze deel installaties hadden een hogere opbrengst dan dat regionale gemiddelde. En dat voor een 18 jaar oude PV installatie met inefficiënte micro-inverters ...

Cumulatieve productie eerste 10 maanden 2018

Tezamen met de tot en met september al bovenmatige zonnestroom productie t.o.v. het langjarige gemiddelde (vorige maand rapport), leidt de bovengemiddelde stroom opbrengst in oktober er toe dat de cumulatieve productie van januari tm. oktober inmiddels ver boven het langjarige gemiddelde is uitgekomen voor die periode. Dat was voor 2002 tm. 2018 voor deze meetperiode 885 kWh (oranje kolom achteraan, en groene streepjeslijn). 2018 zat er met 915 kWh 3,4% boven (in de periode jan.-aug. was dat nog 2,4%). En heeft daarmee een respectabele tweede plek in de pikorde bereikt, na (op alle fronten) record houder 2003 (1.025 kWh, bijna 16% boven langjarige gemiddelde !), en ditmaal (i.t.t. de situatie in sep. 2018), nog vóór 2009 (910 kWh).

NB: Volgens Copernicus Instituut / Univ. Utrecht zou er de laatste jaren gerekend "moeten" worden met een gemiddelde specifieke jaar opbrengst van 875 kWh/kWp. We hebben nog twee maanden te gaan, en we zitten daar alweer 1,1% boven (met een antieke installatie).

Vergelijken we de productie in de eerste tien maanden dit jaar met die van de door Boonstra bijgehouden grote Tweakers database, komen we op de volgende cijfers.

(a) gemiddeld bijna 946 kWh/kWp voor heel Nederland (NB: na 10 maanden dus al 8,1% boven het door mij altijd al te conservatief bevonden "nieuwe kengetal" van Univ. Utrecht, hierboven genoemd). (b) gemiddeld minste opbrengst in Noord-Oost Nederland, 912 kWh/kWp (3,6% slechter dan nationale gemiddelde). (c) gemiddeld hoogste opbrengst in Limburg (!), 976 kWh/kWp (3,2 procent beter dan nationale gemiddelde). (d) mijn eigen regio noordelijk Zuid-Holland haalde 945 kWh/kWp (ietsje onder het nationale gemiddelde).

Het al zeer oude Polder PV systeem deed het, met 915 kWh/kWp in die lange periode, t.o.v. het regionale gemiddelde ruim 3% minder goed. Wat grotendeels zal liggen aan onder-prestatie in de lange, zeer hete zomer periode. Dan hebben met name onze micro-inverters het "zwaar", en zal veel niet door hen omgezette (DC) zonnestroom middels hitte dissiperen in huis. Verder is het als vanouds ook zo, dat onze "best presterende" OK4 / zonnepaneel combinatie (2 in serie geschakelde Kyocera "50 Wp" panelen, geflashte STC waarde totaal 98,3 Wp) ver bóven genoemd gemiddelde in onze contreien scoorde (982 kWh/kWp, 3,8% boven regionale gemiddelde).

(nagekomen)
Ik heb ook nog even naar onze oudste set van vier panelen (geïnstalleerd maart 2000, totaal slechts 372 Wp) gekeken: het voortschrijdende gemiddelde van de cumulatieve specifieke opbrengsten van de laatste 12 maanden is voor deze eerste deel installatie 905 kWh/kWp, bezien over de eerste tien maanden van 2018. Dat ligt een opvallende 3,4% boven de "verondersteld gemiddelde specifieke opbrengst" van zonnepanelen in Nederland (genoemde 875 kWh/kWp per kalenderjaar). Zelfs voor nieuwe installaties (met veel hogere efficiëntie).

Conclusie: Ondanks de hoge leeftijd van onze PV installatie, en gezien met name de totaal verouderde, en inefficiënte micro inverters in het systeem, blijft het prima presteren.


Bronnen:

Maandelijkse meetdata zonnestroom systeem Polder PV (sedert maart 2000)

KNMI instralinggegevens van oktober 2018, en van jan.-okt. 2018, vergeleken met 2017 (grafieken Anton Boonstra)

Zonnestroom opbrengsten van het #Tweakers team op #PVOutput, 810 PV installaties (grafieken Anton Boonstra)

Maandopbrengsten per postcodegebied (maandelijkse overzichten van specifieke opbrengsten, samengesteld door Anton Boonstra op Tweakers forum)

 
 
 
© 2018 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP