starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
zontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 104

meest recente bericht boven

Specials:
EU importheffingen "strijd" in cruciale fase
Feiten en rumoer rond junction-box problemen Alrack / Scheuten Solar

8 februari 2013 - 22 februari 2013

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

Voor een selectie van interessant nieuws over andere duurzame energiebronnen en gerelateerde zaken: zie duurzame energie nieuwspagina

actueel 110-101 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights


22 februari 2013. De "missing link" tussen de klant en Kiwa (incl. link check 16 okt. 2014).

In de media "affaire" die volgde op de commotie rond de brandgevoelige module types van een deel van de Multisol® lijn van het gefailleerde Scheuten Solar Systems B.V. viel een byzondere partij op. Daarbij doel ik niet op Kiwa zelf, waar gezien de nogal vreemde wijze van communicatie met de buitenwereld een "tweede mediagolfje" over volgde. Ik heb het nu over de "persoon" die dat internationale certificatie instituut (bekend uit de water branche, maar ook al enkele jaren op kleine schaal vertegenwoordigd in de PV-sector) kennelijk inhuurde om de "communicatie" rond problemen en zonne-energie in het algemeen te verzorgen. Die "persoon" blijkt schuil te gaan onder het pseudoniem "Mr. Sunshine", expliciet zo vermeld op de Kiwa site. Een geuzennaam die niet verward mag worden met de zeker onder Tweakers.net (GoT) volgers bekende CEO van een bekende PV-leverancier uit Overijssel (profiel). Dat is hem beslist niet. Kiwa refereert zeer expliciet in hun communicatie naar hem (FAQ pagina) als "Consumenten Ombudsman voor Zonne energie".

Wie is die mysterieuze, door een internationaal certificatie instituut zo'n beetje als door hen erkende zonneprof bestempelde liaison? Ook dat is inmiddels al lang bekend, het gaat om ene Arjan Eikelenboom, die na een behoorlijke carrière bij banken en andere financiële instellingen, en zelfs kennelijk een blauwe maandag bij de bekende groene energie leverancier Greenchoice (Wayback archive link), voor zichzelf is begonnen als gevolg van de eerste crisis (2008 volgens eigen zeggen).

De "Kiwa verwijs site, het informatie-portal"
Sinds enige tijd voert hij een, bij browsen, zonder meer zeer interessante website, www.mistersunshine.net, waarbij wordt geclaimd dat er professioneel advies wordt gegeven over zonnestroom in al haar hoedanigheden. En dat Mr. Sunshine als objectief "tussenschakel" tussen de klanten en door hem geselecteerde betrouwbare installateurs zou functioneren. Zodat de klant een dijk van een PV-installatie tegemoet kan zien. Ik ben benieuwd hoe de heer Sunshine die kring installateurs heeft opgebouwd. Dat zou wel eens in de tijd van Greenchoice zijn wortels kunnen hebben gehad (hij was daar destijds volgens ClubGreen® (Wayback archive link) Project Manager Zon, en heeft daar vragen over Groene Stroom (idem) beantwoord, met ook een nogal antiek module type van slechts 100 Wp in het stukje over zonne-energie).

Ik heb diverse van zijn bijdragen op de site van "Mr. Sunshine" gelezen, en daaruit blijkt beslist dat hij van wanten lijkt te weten op diverse vlakken van het brede veld van zonnestroom. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar er zijn beslist ook minpunten. Want op de website portfolio (Wa link) wordt bijvoorbeeld een platdak installatie getoond met een zeer opvallende en storende ventilatiepijp zo'n beetje tegen een voorste module aan, die het systeemrendement flink zal drukken. Zeker als er gebruik is gemaakt van een string-omvormer (foto niet meer beschikbaar, oude link werkt niet meer, Wa link niet beschikbaar). Bij een andere is duidelijk een schaduw van een boom (bij hoge zonnestand) zichtbaar (foto, Wa link).

Op de site wordt ook uiteraard over terugverdientijden gesproken, op de pagina "kosten vs opbrengst" (Wa link). Daar wordt uitgegaan van "Een kWh vanaf het net kost nu € 0,23. In 2025 ligt dit naar verwachting op € 0,40 per kWh". Dat beteken dat Mr. Sunshine rekent met een groei van 17 Eurocent per kWh in 12 jaar tijd. Met de CAGR methode gerekend betekent dat hij rekent met een jaarlijkse prijsstijging van 4,7% gemiddeld per jaar. Feit is dat de variabele kWh prijs (grijs, enkeltarief, Vattenfall/NUON) sinds 2002 slechts is gestegen met gemiddeld 2,9% per jaar (van 16,71 Eurocent/kWh in 2002-I naar 22,89 Eurocent/kWh in 2013-I). Uiteraard met zeer grote fluctuaties, en ook periodes met een dalende variabele kWh prijs.

Dat alles daargelaten zonder meer een "interessante" site om in de gaten te houden. Het probleem was echter dat ik nergens een KVK nummer kon vinden, ook niet na zoeken met de naam "Mr Sunshine", waar Kiwa op hoogst merkwaardige wijze naar refereert in hun communicatie met het publiek. En dat mag gerust bizar heten. Op een e-mail naar Mr. Sunshine ter opheldering van deze toch wel belangrijke missende gegevens heb ik nog geen antwoord gekregen.

"De echte KVK verwijzing"
Gelukkig zijn er ook andere mensen zeer geïnteresseerd in deze curieuze "schakel" tussen de Henken en Ingrids in ons land en het gerenommeerde test-instituut Kiwa. En inmiddels zijn die gegevens bekend.

Mr Sunshine blijkt helemaal niet onder die naam bekend bij KVK, maar onder de inschrijving "All Organiq", KVK 53711130, een eenmanszaak gevestigd in Rotterdam. De daar genoemde website (suggestie: informatie over organische of biologische voeding) www.allorganiq.com blijkt echter helemaal niet actief te zijn. Wel wordt als tweede activiteit genoemd, daar komt de aap uit de mouw, "De Zonwijzer". En daar gaat het dus om, want onder die paraplu wordt consultancy en projectmanagement op het gebied van zonne-energie beoefend, en dat is de "harde commerciële site". "All Organiq" en "De Zonwijzer" worden als twee activiteiten onder hetzelfde KVK nummer gezien.

Gek genoeg verwijst KVK verder weer niet naar de "Mr. Sunshine site" zoals ik die hierboven kort heb toegelicht. Wel blijkt, de grootste verrassing, er een tweede website actief te zijn, inderdaad:

De commerciële website "De Zonwijzer"
http://www.dezonwijzer.nl. En daar vinden we pas "de echte website" van Mr. Sunshine. Daar biedt hij pakketjes met Suntech modules en SMA omvormers aan (bij dezen: NL leverancier numero 452), blijken er allerlei consultancy, cursus-, en advies activiteiten te worden aangeboden. En is er een contactgegevens pagina op de site van "De Zonwijzer", waarop echter alweer geen KVK nummer staat. Die we nu dus desondanks wel weten (met dank aan mijn bronnen, die de KVK gegevens boven tafel wisten te krijgen, vallend onder de entry "All Organiq"). Al rept Kiwa met geen woord over deze specifieke website op de pagina die zoveel rumoer heeft gegenereerd in de Nederlandse PV-wereld (intro, met selectieve info-portal gegevens van Mr. Sunshine, is definitief verwijderd van Kiwa site, oude, niet meer werkende link). Curieus, want Mr. Sunshine is dus niet alleen een kennelijk objectief adviesbureau. Maar hij handelt gewoon in PV-systemen, via een andere website. Dat kan elkaar behoorlijk bijten als het om de harde praktijk gaat.

Op de Zonwijzer site staan wederom foto's met een PV-systeem met schaduw van een boom (voorbeeld). Niet een foto die ik in wervende folders zou plaatsen als professioneel bedrijf.

Ook interessant: partners
Uit de website wordt nog wat anders duidelijk bij de samenwerking met andere partijen. In een pdf op de site van "De Zonwijzer" wordt trots een samenwerking gemeld (nergens anders op de site te zien) met een bedrijf genaamd Free Energy Company. Wat bij menig "kenner" in de sector de wenkbrauwen zou kunnen doen fronsen. Gezien de al jaren in de TOP50Solar staande hoogst curieuze, en wat berichtgeving betreft nogal flink opgeklopte website (Wayback archive link naar eerste frame beschikbaar op 5 dec. 2008). Bij mij staat die website al een tijd onder het kopje "Niet serieus te nemen"...

De Zonwijzer heeft volgens eigen zeggen sinds het voorjaar van 2012 een "zeer vruchtbare" samenwerking met Free Energy Company, en geeft bij die samenwerking voor elk 50e verkochte PV-systeem een installatie gratis weg... Er is ook een duidelijke link met het media bedrijf Duurzaam24.tv gevestigd te Hilversum. Wat de nodige bekende "partners" heeft in de "zachtere duurzame sector" (link, pagina is echter leeg tijdens check op 16 okt. 2014, Wa geeft echter oudere inhoud weer, hier).

Terug naar Kiwa
Met dit alles op het netvlies mag men gerust vragen stellen bij de wijze waarop Kiwa, wat toch een reputatie heeft hoog te houden, met zulke expliciete verwijzingen naar "Mr. Sunshine" (en niet naar de andere genoemde, mogelijk veel belangrijkere "De Zonwijzer") moet. Ik heb inmiddels ook informatie binnen gekregen dat bedrijven die navraag doen over niet in het register van Kiwa staande modules, een standaard antwoord krijgen van deze certificerings-instelling. Waarbij wordt aangedrongen op het inleveren van "de relevante kwaliteits-documenten". Die dan kosteloos zouden worden gecheckt of alles wel klopt. En indien alles "op orde" zou zijn (volgens normen waar Kiwa zich kennelijk niet over uit wil laten), dat dan de betreffende modules (of andere hardware) in het betreffende productregister zouden worden opgenomen. En het dan "OK" zou zijn.

Hoogst curieus verwijst Kiwa in hun antwoorden aan betreffende partijen vervolgens kennelijk standaard vanwege "de enorme toestroom van reacties en aanvragen" om zich te vervoegen bij genoemde "Mr. Sunshine", die door Kiwa "Consumenten Ombudsman voor Zonne-Energie" is gedoopt (ik ken daar geen "certificatie procedure" voor, voor zo'n functie). Met vervolgens de contactgegevens met mailadres, website, en telefoonnummer behorende bij www.mistersunshine.net (Wa link). Over "De Zonwijzer", een commerciële website van diezelfde Mr. Sunshine, of over mistige KVK verwijzingen, wordt met geen woord gerept.

Een uitermate merkwaardige gang van zaken is dit alles weer. We kennen wel meer van dit soort hoogst curieuze "verhalen" uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse PV-sector.

De websites van Mr. Sunshine:

www.mistersunshine.net (Wa link van 6 aug. 2014, site zelf op 16 okt. 2014 niet bereikbaar. Informatie, adviezen, naar verwezen door Kiwa)
www.dezonwijzer.nl (de harde, commerciële website niet door Kiwa genoemd)
www.allorganiq.com (de niet werkende - momenteel "gratis geparkeerde" - website ogenschijnlijk bedoeld voor info over organische voeding, waar de Kamer van Koophandel onder het KVK nummer 53711130 naar verwijst, ook niet genoemd door Kiwa)

Commentaar uit het veld op dit en vorige stuk over "de Kiwa affaire":

 • "Wederom een zeer goed stuk. Mijn complimenten!" (per e-mail)
 • "Heb genoten van de analyses van de Kiwa soap, zeer bedenkelijke actie van die lui." (e-mail, met als titel "prachtige ontmaskering Mr. Sunshine")
 • "Hartelijk dank voor je berichten en uitzoekwerk rondom 'Kiwa gate'." (e-mail)

Op 16 oktober 2014 zijn links in dit artikel gecheckt en, waar nodig, aangepast. Deels m.b.v. het Wayback archive, indien toegepast melding "Wa link". Niet alle links waren meer te traceren - om begrijpelijke redenen... Webmaster Polder PV, 16-10-2014.


21 februari 2013. EU importheffingen "strijd" in cruciale fase. Uit diverse bronnen had ik al wat "signalen" vernomen, maar nu worden die concreter. In het hele circus wat administratief en juridisch doorlopen moet worden door de EU Commissie om "iets" aan eventuele importheffingen op Chinese PV-modules (en/of zonnecellen) te gaan doen is een nieuwe stap gezet. Zo blijkt het meest concreet uit een bericht op de excellent geïnformeerde PV-Magazine.com website, en ook uit andere informatie die ik heb gezien. Onder anderen van Holland Solar, en uit andere bronnen.

PV-Magazine.com meldt dat Chinese PV-modules waarschijnlijk geregistreerd zullen moeten gaan worden bij de EU douanes, waarschijnlijk vanaf maart. Met de mogelijkheid dat, als later dit jaar er consensus over heffingen zal gaan komen (wat beslist niet onwaarschijnlijk is gezien het verloop in de U.S.A.), er met terugwerkende kracht heffingen op die geïmporteerde modules zullen kunnen gaan komen. Let s.v.p. op die cursiveringen: het is mogelijk, niet zeker. Dit "moet gebeuren", om te voorkomen dat mega-importeurs opeens gigantische volumes gaan importeren (wat niet zomaar kan, ze worden per oceaanreus hierheen verscheept) om onder die "terugwerkende kracht" (als die er komt) uit te komen. Het moet duidelijk zijn, dat als er al iets "moet gaan" gebeuren, dat een absolute vereiste is. Want geen enkele "partij" mag hier selectief voordeel uit kunnen krijgen.

De Europese Commissie heeft volgens verschillende bronnen over dit bloedhete onderwerp overleg gevoerd met de lidstaten, een bron heeft het over gisteren (20 februari 2013). Het is, laten we dat hier even zeer expliciet aangeven, een "kolossaal" onderwerp. Omdat, volgens het persbureau Reuters, er alleen al in het jaar 2011 voor een waarde van maar liefst 25 miljard dollar (een slordige 19 miljard Euro) aan PV-modules vanuit China naar Europa zou zijn verscheept. Dat geeft al aan over welke enorme belangen het gaat in deze kwestie. Denk daar niet te lichtvaardig over, en begrijp daarmee ook voor welke dilemma's de EC zich hier geplaatst ziet.

Reuters
Dit befaamde persbureau noemt ook de interessante achtergrond, dat in China het overgaan van het presidentschap tijdens het nationale congres in maart roet in het eten lijkt te gooien. Wat gezien alle commotie rond onderlinge benoemingen en nieuwe mensen het land "onmogelijk" zou maken om op tijd te reageren op de aangekondigde maatregelen door de Europese Commissie. Reuters citeert EU officials die dat zien als een vertragingstactiek, en dat EU, onder leiding van de Handelscommissaris Karel De Gucht (een Belg), haar eigen weg in deze affaire zal blijven gaan. Onafhankelijk van wat er nu aan machtswisseling geschiedt in China.

Zelfs helemaal afgezien van die "interne politieke kwestie" in China zien markt watchers dat deze affaire zal kunnen ontaarden in een heftige internationale handelsoorlog, en dat een compromis hier zeer lastig zal zijn te vinden. De belangen zijn te groot, en de standpunten worden harder. China heeft bijvoorbeeld al gedreigd om polysilicon importen in hun land te gaan belasten. En zo zijn er meer dreigingen over en weer. Ook tussen andere landen (conflicten in de triangel Japan-EU-Canada, conflicten tussen India en China, en ga zo maar door).

Ook binnen Europa chronische verdeeldheid
Er is in dit dossier een bikkelharde strijd gaande tussen twee partijen, die heel sterk op de Amerikaanse situatie doet lijken. Aan de ene kant de "producenten" kant, de overgebleven concerns in Europa die zelf wafers, cellen en modules maken (de "upstream" in de sector). En die de aandelen in hun zeer kapitaalintensieve business hebben zien verschrompelen de afgelopen jaren. Met als trekker SolarWorld, wier dochter in de Verenigde Staten het voor elkaar kreeg om de regering daar te bewegen om de heffingen inderdaad (met terugwerkende kracht tot de datum waarop onderzoek officieel werd aangekondigd) in te gaan voeren. Deze ondernemingen beschuldigen de Chinezen van massieve dumping, waar ze, gezien de absurd lage prijzen die ik twee jaar lang binnen zag komen in de vele mailberichten in mijn in-box, beslist een harde zaak voor hebben klaarliggen ("onder productiekosten niveau"). Deze club heeft zich verenigd in EU ProSun. Ook m.b.t. de volgens hen onterecht laag geprijsde Aziatische glas importen voor de zonnepanelen heeft EU Prosun formeel protest aangetekend bij de EC (via de EU ProSun Glass off-shoot). In een van hun persberichten (19 feb. 2013) luidt EU ProSun de noodklok: "We need anti-dumping measures in the EU as soon as possible".

Aan de andere kant is er de installatiebranche en projectontwikkelaars die juist massaal goedkope Chinese hardware importeren of door derden laten importeren. AFASE, "Alliance For Affordable Solar Energy". Met 160 bedrijven uit de fotovoltaïsche PV-industrie (de "downstream" kant). Waarvan wordt geclaimd dat daar zo'n 27.000 werknemers bij zouden zijn aangesloten. Een organisatie waarvan EU ProSun claimt dat die wordt ondersteund door Chinees kapitaal... Feit is dat een opvallende gigant als Canadian Solar op de supporters lijst staat. Het bedrijf heeft het allergrootste deel van haar productie capaciteit in ... China staan. Ook staat GP Solar erbij, een grote Duitse projectontwikkelaar die bijvoorbeeld 300.000 modules van datzelfde Canadian Solar heeft afgezet in hun enorme Meuro 70 MWp project (onderdeel van de nog grotere Senftenberg lokatie)...

AFASE heeft zojuist een heftig document en een "Open letter to the EU Commissioner for Trade" doen uitgaan, gebaseerd op een studie door Prognos AG (waarvan de berekeningen weer door EU ProSun worden betwijfeld).

Uit die studie zou volgens AFASE volgen dat, als er heffingen ingevoerd zouden gaan worden aan de Europese grenzen, dat er dan maar liefst tussen de 115.000 en 194.000 banen binnen een jaar verloren zouden gaan in de PV-industrie en installatie sector in een jaar tijd (range van drie scenario's). Aangezien de "job-losses" in de volgende jaren zullen oplopen - naar verwachting Prognos - komt AFASE op een gemiddelde uit van - curieus precies getal - 218.200 banen. Die op de tocht zouden komen te staan...

Een van de mensen die op die gelikte AFASE site aan het woord komt is de CEO van de grote Duitse projectontwikkelaar S.A.G. Solarstrom AG, die met 59 andere "executives" naar Brussel toog om de voor hen zeer bedreigende importheffingen te proberen te keren. Argument: we zetten daarmee de "Energiewende" op het spel, de hele sector in Europa zal in elkaar storten als die heffingen er komen, etc. Of dat "helemaal waar" is, is natuurlijk de vraag, want daar zijn ook andere opvattingen over (zie EU ProSun). Ook een Nederlandse manager komt aan het woord in een van de filmpjes: VCK Logistics general manager Rob van Steensel. Dat bedrijf noemt zichzelf een "leading logistics service provider", en als u de website bezoekt ziet u waarom. Natuurlijk wordt zo'n bedrijf "bedreigd in haar belangen" gezien de enorme volumes containers met zonnepanelen die naar Europa worden verscheept, en die voor een aanzienlijk deel via Rotterdam en Amsterdam worden geïmporteerd. Van Steensel claimt een "job loss" van 300-400 mensen in logistiek in Nederland als anti-dumping heffingen voor Chinese zonnepanelen (en cellen, wafers) door Brussel zullen worden ingevoerd... "Go Green", besluit de logistieke reus manager.

Twee belangen - moeilijke middenweg
Kristalhelder uit dit gekrakeel wordt duidelijk dat we hier met twee zeer verschillende belangen"velden" hebben te maken die vanuit de pioniersfase wel een "gezamenlijk belang" hadden, namelijk, krachtige groei van zonnestroom, duurzaamheid, en professionalisering. Maar die sinds de enorme spanningen in de markt, de gigantische dreunen die de "upstream" keten (silicium, wafer, cellen, en module producenten) in met name in Europa en U.S.A. heeft gekregen, en de flink onder druk staande omzetten in de "downstream markt" (projectontwikkeling, installatie en verkoop) door flink geknepen "incentive regimes", een heel nieuw "speelveld" heeft gekregen.

EU ProSun
De met monsterachtige bedragen (vaak ook EU-gesubsidieerd) opgebouwde industrie in Europa vecht om te overleven, en heeft het volste recht om te protesteren tegen wat niet anders kan worden gezien als grootschalige dump van Aziatische (met name Chinese) modules op de eigen afzetmarkten. Derhalve het terechte initiatief van EU ProSun om daar wat aan proberen te doen, net zoals dat in U.S.A. is geschied. In dat opzicht gaarne al te persoonlijke kritiek op de "flamboyante" heer Frank Asbeck van het Duitse SolarWorld (ernstig in de problemen zittend) even terzijde schuiven: zonder Asbeck hadden we deze discussie misschien niet eens gehad en verkocht u misschien momenteel wel helemaal geen zonnepanelen... Ik heb verder geen relatie met of tot Asbeck, SolarWorld zou bijvoorbeeld wel wat coulanter en ruimhartiger om mogen gaan met getroffen klanten van de delaminerende Shell Solar modules, aangezien ze die divisie in 2006 hebben overgenomen (en dus "productaansprakelijk" zijn).

Over de Prognos studie van AFASE stelt EU ProSun: "From a methodological point of view, the Prognos study has to be regarded very skeptically". Het "feit" dat Europese werkgelegenheid "te wijten zou zijn aan dumping door Chinese bedrijven" wordt door de organisatie ridicuul geacht, vergelijkbaar met "saying that the Tour de France depends mostly on Lance Armstrong and doping". Dumping is illegaal en vernietigt juist werkgelegenheid, aldus EU ProSun.

AFASE
Deze lobby organisatie is juist doodsbenauwd dat hun afzet in Europa een gigantische dreun zal krijgen als de EU daadwerkelijke heffingen zou gaan invoeren. Daar valt natuurlijk wel het nodige over te zeggen, en dat wordt ook gedaan ("de duurzame revolutie staat op het spel", etc.), maar Afase dient zeer goed te beseffen dat de "business-case" op een onduurzame leest is geschoeid. En dat de "race to the [price] bottom" waar velen aan mee doen uitermate onfrisse toestanden gaat opleveren. Dan heb ik het niet alleen over haat en nijd onderling, opdrachten van elkaar afsnoepen, en dat soort menselijke praktijken. Ik heb het over slechte systeemkwaliteit, slordig en haastig werk op het dak, veronachtzaming van veiligheidsvoorschriften (met soms [bijna] fatale afloop), uitermate schimmige, ondoorzichtige handelskanaal constructies (met grote risicio's bij hardware problemen), en ga zo maar door. Wil Afase die "toestanden" houden? Of wil ze er wat aan gaan doen? Misschien is een heffing op termijn wel hartstikke gunstig voor de sector als geheel, en wordt daarmee in ieder geval een deel van die "piraten"markt gezuiverd van "ongewenste elementen".

Procedure en gevolgen
Veel zal afhangen van de hoogte van eventuele heffingen, en hoe die zullen worden ingevoerd. De EC heeft daartoe gister dus al overleg gevoerd. De bedoeling zou zijn een "bevriesdatum" vast te stellen, waarbij alle Chinese modules dienen te worden geregistreerd bij alle douanes. Vervolgens zou uiterlijk 5 juni een "voorlopig besluit" moeten worden genomen over "provisional" import heffingen. Die dan 90 dagen met terugwerkende kracht vanaf maart zouden gaan gelden. En in december zou het "definitieve besluit" moeten gaan vallen (met eventueel bijstelling van de hoogte van de "fees"). Als daaruit zou volgen dat er definitief een cq. meer heffingen zullen gaan komen, zouden deze met terugwerkende kracht tot de - mogelijk gisteren al besloten - "bevriesdatum" (registratiedatum invoer van de modules) kunnen gaan gelden. Daarbij wordt ook gesteld door de EU dat, als er besloten zou zijn tot verplichte registratie van alle Chinese modules, dat niet persé hoeft te betekenen dat die panelen ook daadwerkelijk met een heffing zullen worden geconfronteerd. Die definitieve beslissing volgt echt pas in december 2013. Dus dat ligt nog open.

Commentaar EU/EC
PV-magazine citeerde de president van EU ProSun, dat, ook al kon hij (toen) het nieuws niet bevestigen, als het waar zou zijn hij het een goede zaak zou vinden als de EC actie zou gaan ondernemen. Ook stelde deze persdienst dat de EU wel wilde bevestigen dat er een "verzoek tot registratie" was ontvangen, maar dat men niet kon ingaan op het onthullen van de stappen die daarna zijn ondernomen. Het is sowieso juridisch onmogelijk cq. onhoudbaar om daar over uit de school te klappen. De zegsman (John Clancy) stelt dat beslissingen van de EC gepubliceerd zullen worden in het officiële Journal van de EU. Die publicatie zal moeten worden afgewacht. Door iedereen. Hij stelde ook dat men hier ook weer geen "ophef" over moet maken: de gevolgde procedure is "normaal" bij zo'n handelsdispuut, en dient te worden beschouwd als een "administratieve handeling".

Holland Solar
Toen berichten over de kennelijk met veel angst en beven gepercipieerde "registratiedatum" door de wandelgangen naar buiten begonnen te sijpelen, begon de mogelijke impact door te dringen bij talloze "spelers" in de markt. Ook in Nederland, wat net op een fors groeipad bezig is met, laat dat duidelijk wezen, inmiddels al 450 spelers "downstream" (aanbieders, ik heb het nog niet eens over de ontelbare installateurs gehad). En dus kwam er een brief van Holland Solar, in bezit van Polder PV. Dat is een iets langere versie van het stuk wat inmiddels op de site staat. Holland Solar zou "vernomen" hebben dat mogelijk heffingen tot zo'n 85% in het leven geroepen zouden kunnen worden. En dat die enorme onzekerheid in - natuurlijk ook - de Nederlandse markt zouden gaan geven, in de woorden van Holland Solar, "een ernstig verstorende werking". We hebben volgens mij niet anders meegemaakt in ons land. Dus de partijen "zullen het er mee moeten doen". Word je misschien zelfs nog wel sterker van...

Het zal duidelijk zijn dat de "Europese tweestrijd" ook de eigen organisatie van Holland Solar kan en zal treffen. Bekend is dat er leden zijn die op "kwaliteit" koersen, en Chinese import altijd als gevaar voor dat uitgangspunt hebben gezien. Maar er zijn ook leden van deze heterogene belangen organisatie die de Chinese import geen enkel probleem vinden. En die zelfs grote kansen zien om de omzetten te vergroten. U kunt er vergif op innemen, dat die situatie destabiliserend kan gaan werken bij het vinden van "een gezamenlijk standpunt". Vooral bij het vinden van een gemeenschappelijk doel met het oog op dreigende heffingen op het netvlies.

Fijn is het allemaal niet. Maar iedereen zal door de zure appel heen moeten buiten, want de problemen gaan niet weg door weg te kijken en niets te doen. Mijn advies is dat de leden consensus zullen moeten vinden rond het thema:

 • meer zonnestroom
 • blijvende focus op integrale duurzaamheid (ook in de hele keten)
 • meer samenwerking
 • meer kwaliteit.
 • Maar onder een voorbehoud: s.v.p. niet ten koste van alles.

Ik wens de branche daarbij veel sterkte toe!

"... de kans is erg klein dat de Europese Commissie besluit tot heffing met terugwerkende kracht. We kunnen echter niet stellen dat het onmogelijk is."

Aldus Hermans Techniek B.V., in een stukje op hun site gedateerd 15 maart 2013.

PV-Magazine.com (21 februari 2013)
Reuters (20 februari 2013)
Reuters (21 februari 2013)
Holland Solar over dreigende importheffingen (21 februari 2013)
Samenvatting op Photovoltaik.eu (22 februari 2013, Duits)
Energeia (26 februari 2013: "Kamp is tegen heffing op Chinese panelen, maar balt vuist niet")
Euractiv.com (27 februari 2013: "Vanheukelen: ‘Plenty of concerns’ about Chinese solar retaliation" en "We have EU law to respect. When a complaint is submitted we can’t put it in the bin")
Reuters (27 februari 2013: China heeft nog tot 7 juni om tot een "schikking" te komen, anders volgen waarschijnlijk - met terugwerkende kracht - heffingen. Parallele case mobiele netwerken kan zelfs nog veel grotere claim leggen)

AFASE site
EU ProSun site

Eerste bericht Polder PV over start EU onderzoek (14 september 2012)
Webpagina EU met aankondiging onderzoek dumping (6 september 2012)
Officiële publicatie in "Official Journal of the European Union" (6 september 2012)

Anti-dump heffingen solar glass ook in onderzoek:
Euractiv.com (28 februari 2013: ook EU onderzoek naar mogelijke dumping van "solar-glass" door Chinese bedrijven op EU markt gestart...)
Persbericht Europese Unie over de "solar glass" zaak (1 maart 2013. "Stand alone investigation", omvang Europese markt zou maximaal zo'n 200 miljoen Euro bedragen)


21-22 februari 2013. Alsof de duvel ermee speelt: zwaargewonde dode bij installatie PV Delfzijl. Bericht aangepast n.a.v. overlijden van het slachtoffer!

Schokkend bericht uit het noorden van het land. Twee dagen (!!) nadat mijn column voor Solar Solutions en Solar Magazine werd gepubliceerd, waarin ik expliciet waarschuw voor "doden of zwaargewonden" bij ongezekerde lieden op het dak, is dit wederom, helaas, bewaarheid geworden. Onder nog onduidelijke "omstandigheden" is een installateur tijdens werkzaamheden (met collega's) aan een kleine PV-installatie (zo te zien gepland: 8 modules) in de Piet Heinstraat in Delfzijl van een hoog, steil hellend pannendak gevallen en aanvankelijk ernstig gewond geraakt. Zo meldde Eemskrant.nl op 21 februari 2013 in een kort bericht met foto's.

De man was kennelijk niet gezekerd, is gezien de foto meters naar beneden gevallen, en moest daarbij een zware klap hebben gekregen.

De man is door ambulance personeel (geholpen door inzet van een traumahelikopter) gestabiliseerd en naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd. Tragischerwijs blijkt in vervolgberichten dat de man gisteravond als gevolg van die valpartij, waarbij hij op zijn hoofd terechtkwam, is komen te overlijden (bericht Eemskrant.nl 22 februari).


Foto © Richard Degenhart & Patrick Eijndhoven, oorspronkelijk geplaatst in
Eemskrant.nl (21 feb. 2013). Foto herplaatst met toestemming van de
heer Degenhart, waarvoor dank.

Het slachtoffer zou volgens de heer Degenhart uit het buitenland komen. Het blijkt om een 23 jaar jonge, uit het Duitse Freren afkomstige man te gaan. Freren ligt een veertigtal kilometers ONO van Oldenzaal, in het Duitse Emsland. De arbeidinspectie* is ingeschakeld door de politie.

Uit respect voor het slachtoffer en zijn familie is dit bericht niet direct in de Polder PV rubriek "PV-bloopers" opgenomen. Maar daar is wel een verwijzing gedaan. Want er zijn al vaker slachtoffers gevallen, soortelijke incidenten zijn daar immers al eerder vermeld.

Polder PV wenst de familie sterkte toe na dit tragische incident.

PV branche: tijd voor actie! Dit kan en mag niet meer gebeuren!

* Tegenwoordig vallend onder Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

http://www.eemskrant.nl/index.php?id=5067 (waarin meer foto's van de situatie na de valpartij)
http://eemskrant.nl/index.php?id=5072&titel=man-overleden-na-val-van-dak-in-delfzijl (vervolgbericht: betrokkene is komen te overlijden)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21317137/__Duitser_dood_na_val_van_dak__.html


21 februari 2013. Double-whammy in UK: "onverwacht" terugdraaiende Ferrarismeters. Een bizar bericht uit het land aan de overkant van de Noordzee, wat Nederland even in een jaartje tijd naar de Middeleeuwen van PV-prutsers verwees (zie statistiek). In ons land weten we allemaal - zo niet "bijna iedereen" (?) - inmiddels wel dat de klassieke Ferrarismeter in de meterkast terugdraait als er zonnestroom overschot is op de eigen aansluiting. Daar zijn we mee "groot" gebracht, en zelfs mijn vroegere energiebedrijf (in stroom- en kookgas zaken) wees me er dertien jaar geleden expliciet op toen wij van hen de eerste 4 (en later nog eens 6) zonnepanelen kochten. Doodnormaal zou je zeggen. In de Verenigde Staten van Amerika is dat ook een "normale business-case", waar een groot deel van de afzetmarkt op drijft. Daar heet het concept "net-metering". De meest staten passen dat gewoon toe. Doooodnormaal. Ook in Nederland nog steeds - want: enige "incentive" - de gewoonste zaak van de wereld.

Maar kennelijk niet in het op wel meer vlakken nogal eigenwijze Verenigde Koninkrijk. Ik stuitte op een hoogst interessant bericht op de website "which.co.uk" waar de auteurs van de ene in de andere verbazing lijkt te vallen over het "merkwaardige" gedrag van Ferrarismeters die gewoon terugdraaien als de zonnestroomproductie die van de momentane afname overstijgt. Hierbij een synthese van het fraaie verhaal.

"Houston, we have a problem!"
Sinds april 2010 is er een volwaardige feed-in regeling in het VK (zie voorbespreking Polder PV), en sinds mensen zonnepanelen zijn gaan aanschaffen en daarvoor een mooie vaste vergoeding kregen, hebben velen "gemerkt" dat hun Ferrarismeters terugdraaiden. Uiteraard als er geen terugloopbeveiliging in zit, dan gaat dat niet (in NL schijnt zo'n terugloopblokkering gelukkig zeldzaam te zijn).

Volgens het bericht zou uit een in januari 2013 gehouden enquête onder PV-systeem eigenaren in Groot Brittannië (leden van Which?) gebleken zijn dat een kwart van de 1.300 geïnterviewden dit "fenomeen" zouden hebben opgemerkt. En dat dit voor de meesten een "verrassing" was omdat ze dat kennelijk niet hadden verwacht (!). Sommigen waren wel op de hoogte gesteld door hun solarteur dat "het zou kunnen gebeuren" (...).

20 procent van de geïnterviewden konden de vraag niet beantwoorden omdat ze het niet "wisten", en/of omdat ze nooit op hun meter keken. Which.co.uk schat daaruit dat het aantal mensen met terugdraaiende meters hoger dan een kwart "zou kunnen zijn"...

Curieus wordt hieruit geconcludeerd dat er dan "dus" een "verkeerde" energierekening volgt met een "foutieve lage meterstand". Ook wordt gerept van gevallen met een "negatieve meterstand" waardoor er in plaats van een "debit" een "credit" situatie zou ontstaan: de klant zou dan geld moeten ontvangen i.p.v. dat 'ie zou moeten betalen... Er wordt gesuggereerd dat sommige huishoudens deze "bonus bovenop hun vaste FIT uitkering" - indien door hen begrepen wat het "effect" is, stil zouden houden. Van mensen die - terecht - dachten dat dit een normale situatie is (wat het gewoon is, it just happens, guys!), worden in het bericht beticht van: "u heeft ongelijk, het is abnormaal".

Een andere curieuze gevolgtrekking is dat er "dus" massaal een grote hoeveelheid "gratis elektriciteit" (onterecht) zou zijn verbruikt. Wat, gezien de geschatte 400.000 (!) PV-installaties die er al in februari 2013 zouden staan in UK, wel zou "moeten" leiden tot hogere kosten voor elektriciteit (je zou bijna denken dat de site gesponsord wordt door grote energiebedrijven...).

Er wordt al gesproken over "onverwachte stroomnota's" die met terugwerkende kracht de gesignaleerde "onterechte extra bonus vanwege terugdraaiende meter" zouden hebben "recht moeten trekken". Die "herstelnota's" zouden worden gebaseerd op het stroomverbruik wat de klant "had moeten gebruiken als deze geen PV-installatie had gehad"... (sic!)

Meter vervangen?
Vervolgens wordt ingegaan op het feit dat "dus" terugdraaiende Ferrarismeters zouden moeten worden vervangen door een meter waar dat verondersteld "afwijkende" terugdraai gedrag niet voorkomt...

Kennelijk is daar niks voor "geregeld", en wordt het balletje tussen de klant met zonnepanelen, de installateur, de leverancier, en het energiebedrijf gespeeld. Niemand lijkt "wettelijk verantwoordelijk". In Nederland is er niks aan de hand, want salderen is onze enige relevante business-case. Wij hebben helemaal geen FIT, en als het aan EZ ligt gaan we er nooit een krijgen... Maar kennelijk is dat in UK, wat WEL een goede FIT regeling heeft, wel "een probleem"...

Hilarisch
Ronduit hilarisch is de vreselijk ambtelijke reactie van marktwaakhond Ofgem, die suggereert (houdt u vast): "Als de klant vermoedt dat de elektriciteit producerende installatie de normale bedrijfstoestand van de netmeter ["import supply meter"] verstoort, en dat de hoeveelheid stroom die aan hem wordt geleverd niet meer accuraat wordt gemeten, dienen zij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met hun leverancier ["import supplier"]. Als die de gevolgtrekking maakt dat de meter "niet geschikt" zou zijn, is het hun verantwoordelijkheid om de nodige stappen te zetten om te verzekeren dat de meter goed werkt". U mag hem ook zelf vertalen als u dat wilt. Het is het typische ambtelijke "kop in het zand gedrag" met als niet genoemde intentie: "u zoekt het verder lekker maar zelf uit"...

Er wordt nog wat geneuzeld over verantwoordelijkheden in die hele mistige keten, want het schijnt gebruikelijk te zijn dat veel PV-installateurs helemaal niks melden aan wie dan ook (gewoon, systeem op het dak schroeven, aansluiten, en op naar de volgende klus). Desondanks schijnt het volgens de enquête al zo te zijn dat ongeveer 2/3e van de respondenten hun energiebedrijf "op de hoogte" hadden gesteld. Dat 62% daarvan de meter kosteloos heeft vervangen gekregen, en 18% wacht op een "oplossing" (en, blijkbaar, nog 20% van die respondenten nog helemaal geen reactie heeft gekregen?). Een "klein aantal" klanten zou kosten in rekening zijn gebracht voor een meter upgrade, al wordt er bij gezegd dat dit bij de 6 grote bedrijven geen "policy" zou zijn.

Reacties leveranciers
Het stuk wordt afgesloten met een reactie die werd gevraagd van drie grote energieleveranciers in UK.

British Gas stelt dat ze er vanzelf wel achterkomen, als de stroomrekening structureel omlaag gaat die niet anders kan zijn veroorzaakt dan door invoeding via een automatisch salderende Ferrarismeter. Kennelijk wordt daar al eens in de drie maanden door de consumenten / prosumenten de meterstand doorgegeven (zou in NL wat wenkbrauwen kunnen doen fronsen...).

EDF Energy, de Britse tak van de Atoom Gigant uit Frankrijk, gooit de bal richting de installateur van "het micro-generatie systeem" (goed op de formulering letten, decentrale opwekking is voor hen kennelijk nog steeds een verschijnsel wat op Mars thuishoort). De "kennis" bij de installateurs was slecht, en middels "trainingen" zouden die van hun "verplichtingen" (?) op de hoogte zijn gesteld.

SSE, "UK's largest generator of renewable electricity" (eigen site), vindt "het melden" de verantwoordelijkheid van zowel het energiebedrijf als van de klant. Ze hebben een meterpool die voor hen acceptabel is, die wordt gecheckt zodra er een aanvraag voor een feed-in-tariff voor PV komt op het betrokken adres. Een "incompatibele" meter (rekent u er maar op: dat is dus ook die door ons zo normaal bevonden "automatisch salderende Ferrarismeter") wordt direct vervangen, dus dan geen "salderen" meer (alleen nog maar de FIT vergoeding). Ze stellen ook dat eens in de 2 jaar meters sowieso uitgelezen moeten worden. En dat consumenten hun meters moeten checken als ze een rekening ontvangen met "geschat verbruik" (...).

Naheffing mogelijk...
Het omineuze komt aan het eind. Want er wordt geclaimd dat energiebedrijven met terugwerkende kracht het "weggesaldeerde" verbruik in rekening zouden "mogen" brengen. Ik heb daar echter nog geen bewijs voor gezien dat zoiets wettelijk letterlijk geregeld is. Dat met terugwerkende kracht in rekening brengen zou tot maximaal een jaar "mogen". Kennelijk wordt "van geval tot geval" een "oplossing" gezocht. Wat volgens mij al direct tot "discriminatie rechtszaken" zou kunnen leiden als het om forse sommen geld zou gaan, want dat moet natuurlijk centraal, expliciet, en kristalhelder voor iedereen zijn geregeld. Zonder kans op interpretatiefouten.

Veel Britse klanten zijn zich helemaal niet bewust van "het probleem" (wat wij in Nederland "geen probleem" vinden). Pas als je je "meld" zou de energieleverancier je met terugwerkende kracht "mogen" aanmanen in de vorm van een rekening voor "onterecht genoten gratis stroom" (geschat, natuurlijk). Na een jaar zou dit "recht" vervallen.

En zo zie je maar weer, dat slechte, gebrekkige regelgeving consumenten met uitermate onfrisse zaken kan confronteren. Want zij zijn uiteindelijk altijd de l*l, als het ontbreken van goede regelgeving machtige energiebedrijven tot dit soort gedrag kan aanzetten. Gelukkig hebben de Engelsen wel een FIT regeling, en daarop wordt dan ook de "business-case" voor aanschaf van een PV-systeem gebaseerd. Consumenten achteraf "pakken" omdat de "onverwachte" (???) saldering kennelijk niet goed is afgevangen in Wet lijkt me een mooie case voor, mogelijk, uiteindelijk zelfs het Europese Hof. Als het ooit zover zou komen (ik betwijfel dat echter: de belangen zijn te gering bij de getroffen klanten).

Klanten die zich "onheus bejegend" voelen, die vinden dat een eventuele "naheffing" onredelijk is, of die hebben moeten betalen voor een "meter upgrade" waar ze de finesses nooit van hebben begrepen, zouden zich volgens het bericht kunnen vervoegen bij de Energy Ombudsman. Ja, die bestaat daar echt.

Feed-in tariffs explained. Meters running backwards (website Which?)


20 februari 2013. Nog een leuke Scheuten / Kiwa nabrander. Ik houd dit stukje even apart van de rest van de "Scheuten Solar / junction-box / kwaliteit / Kiwa affaire" die Nederland in haar greep lijkt te hebben (zie bonte verzameling hier onder). Want hij is te opvallend om daar alleen in onder te sneeuwen.

Kort samengevat: (de curator van) Scheuten Solar Systems B.V. heeft een byzonder ernstig probleem met junction-boxen op de modules van de "oude Scheuten Solar panelen". Er waren branden, er was extreem laat "gemeld" aan de Voedsel- en Waren Autoriteit, er kwam een heftig bericht in enkele grote kranten, de NOS werd er bij gesleept. En het certificerings-bedrijf Kiwa nam kennelijk zijn kans waar om via een marketing-technisch beziene hoogst fragenswürdige en uitermate ongelukkig(e) getimede "informatie ingreep" de aandacht naar zich toe te trekken. Wat in de sector weer het nodige stof deed opwaaien. Zo ongeveer. Scheuten Solar en Kiwa in een curieuze (typisch Hollandse?) gang van zaken met elkaar verknoopt, waarbij de suggestie leek te zijn: de eerste was kennelijk de kwaaie pier. En de laatstgenoemde leek de "redding" te bieden voor de vertwijfelde Henken en Ingrids die dit alles met open mond van verbazing zaten gade te slaan.

Na een tip (dank!) ben ik de datasheets van de NIEUWE module lijn van de als een fenix uit het faillissement opgerezen, onder Aiko Solar vallende Scheuten Solar Solutions B.V. eens goed gaan bekijken. En toen zag ik een paar details die ik gaarne met u wil delen in deze smakelijke "affaire". Het gaat om de module lijn Multisol® xxx Gold Line. Waarbij er "klassieke" modules (P6-54 en P6-60) worden onderscheiden, met daarnaast glas-glas modules ("Vitro") met dezelfde variaties in aantal cellen (54 of 60 stuks). En verder ook nog een "Integra" lijn met een BIPV frame van Solrif™ waarmee de modules de dakbedekking kunnen vervangen. In een landscape en in een portrait uitvoering. Al die nieuwe modules hebben de volgende details gemeen:


^^^
1e pagina van datasheet van 60-cels glas-glas Multisol® Vitro
P6-60 module van Scheuten Solar Solutions B.V. Let
op de door mij toegevoegde rode ellips rechtsonder.
Detail: zie verder.

© www.scheutensolar.com


^^^
KLIK
op plaatje voor uitvergroting

Aan dit detail (zelfde voor alle datasheets van de "nieuwe Multisol® Scheuten Solar module lijn) is goed te zien dat deze zonnepanelen - zoals gebruikelijk - in Duitsland zijn gemaakt (in Gelsenkirchen, exact dezelfde fabriek als waar de "gewraakte" oude modules werden gemaakt, zie bezoek met ODE, 16 mei 2009). Rechts is te zien dat het Duitse TÜV "de keuring" heeft gedaan (om het IEC certificaat te verkrijgen). Die certificaten kunt u bij TÜV vinden onder twee lijsten: hier en hier.

Maar het meest opvallend: links verschijnt daar het opvallende "certificatie label" van ... het veel over de tong gaande Kiwa. Wat een "ISO 9001 certificaat" heeft uitgereikt aan de producent. Zo'n certificaat heeft verder niks met "de modules" te maken. Maar is een goedkeuring van de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf. Gekeurd volgens de ISO 9001 normen. Waarbij expliciet wordt gesteld (mijn vetdruk):

Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product.

Toch leuk om die in de huidige affaire veelbesproken "keurmerken" zo naast elkaar te zie op een datasheet van de feitelijke rechtsopvolger (wordt niet door hen zo gezien) van de "gewraakte" oude, failliet gegane module producent. Al hebben de twee "keuringen" (IEC door TÜV, ISO 9001 door Kiwa), verder weinig met elkaar te maken qua karakter...

Tot slot, om het nog leuker te maken: Wat voor junction-box zit er eigenlijk op de modules uit deze nieuwe "lijn"? U had dat vast al geraden. Neen, er zitten geen junction-boxen op van het Nederlandse Alrack. Maar: exemplaren van de in München hoofdkantoor hebbende, internationaal georiënteerde producent Yamaichi Electronics Deutschland GmbH...


Detail van zelfde datasheet als boven.

NB: datasheets van Scheuten Solar Solutions B.V. zijn niet "legally binding".

Wilde ik even kwijt aan u.

http://www.scheutensolar.nl/hoogwaardige-producten (alle datasheets van de modules van de "nieuwe" Scheuten Solar Solutions B.V.)


19-22 februari 2013. Het probleem "junction box Multisol® modules" geleverd door Scheuten Solar Systems B.V. (NB: regelmatig referentie updates). Scheuten Solar heeft ernstige problemen met door Alrack geproduceerde "Solexus" junction-boxen ("series 1104" volgens Alrack zelf), die zijn gemonteerd op kristallijne Multisol® modules van de fabrikant in de beroemde fabriek in Gelsenkirchen. Junction-boxen zijn de water- en stofdichte verbindingsdozen onderop de PV-modules waar de DC connectoren van het paneel aangesloten kunnen worden op DC bekabeling richting de rest van het systeem en de omvormer. Alrack zelf stelt dat er meer problemen zijn die op een ontwerpfout van Scheuten zouden duiden.

Al lang bekend: problemen met de junction-boxes
De problemen zijn al sinds 2010 bekend. In mei 2011 brandde een eerste grote installatie af van 110 kWp in de Franse regio Rhône-Alpes. Er werd wel aan de hardnekkige en lastig te tackelen materie gewerkt, maar het faillissement van de producent in februari 2012 maakte de zaken er niet makkelijker op. En de gevolgschades zullen mogelijk lang niet in alle gevallen "gedekt" blijken te zijn. Dat hangt sterk af van de contractuele bepalingen, en of getroffen systeembezitters verzekerings-technisch bezien goed zullen zijn gedekt. Ook hangen claims in de lucht, en de vraag is of de curator daar nog geld voor kan vinden.

Met (volgens Alrack: onder anderen) de Solexus exemplaren is een groot probleem met de connectoren vastgesteld waardoor er gevaarlijke lichtbogen kunnen ontstaan, typisch voor DC stroom. In ongunstige gevallen kan dat tot smoren van de junction-box, en in het ergste geval zelfs tot brand leiden, wat in het buitenland minstens 15 maal is vastgesteld. Tussen september 2009 en februari 2012 geproduceerde Multisol® modules van de types hebben zo'n junction box waar problemen mee kunnen ontstaan. Er zouden in die periode 650.000 Multisol® modules zijn geproduceerd (Photon meldde in het januari nummer zelfs precies: 644.575 stuks) die dus door de inspectie- en wellicht revisie-molen zouden moeten. Als er tenminste geld voor gevonden kan worden omdat er doorverwezen wordt naar de failliet gegane producent: Scheuten Solar Systems B.V. Het gaat om de volgende Multisol® types: P6-48, P6-54, P6-60 en P6-66 (multikristallijne panelen met 48, 54, 60 of 66 cellen). Op een datasheet van een 54-cels P6-54 Multisol® module uit 2009, wat ik hier heb liggen, staat over de gewraakte junction-box vermeld: "ProConnect® IP65 Junction box with patented connection system". Ook staat daar onder "garanties" vermeld: "25 year power warranty, 5 year product warranty", met verwijzing naar de "Warranty Conditions". Zoals ik al in mijn vandaag gepubliceerde column heb vermeld: bij faillissementen zijn dat soort mooie frases helaas vaak "void". Tenzij er bij de curator nog geld is te halen, of productgaranties door een verzekeraar zijn afgedekt.

Kostbare vervanging/reparatie
Photon stelde dat eind oktober 2012 door Scheuten werd gemeld dat het euvel om een "principiële ontwerpfout" zou gaan, zoals vastgesteld na intern onderzoek. En dat dit betekent dat alle aansluitdozen van dit type risico lopen om op een gevonden zwakke plek in de print kapot te gaan, met de bekende - gevaarlijke - gevolgen. Er zou een "Hittestau" kunnen ontstaan, leidend tot een breuk in het contactpunt. Dan zou lichtboog vorming mogelijk zijn bij krachtige zoninstraling, met potentieel brandgevaar. Die "ontwerpfout" wordt trouwens heftig bestreden door leverancier Alrack, die verwijst naar een onderzoek waaruit zou blijken dat bij meerdere typen junction-boxen op Scheuten Solar modules "contactproblemen" zouden zijn vastgesteld. En dat "het probleem" dus mogelijk zelfs nog groter zou (kunnen) zijn, en niet alleen op de Alrack junction-boxen.

Sindsdien zijn in ieder geval monteurs van de dienstverlener Suncycle GmbH in Zuid-Tirol (Italië) bezig om met de hand (!) de aansluitingen van modules ter plaatse te solderen zodat er niets meer mis kan gaan. Bij prints waar nog geen duidelijke corrosie is vastgesteld (dat is een teken dat er iets mis is). Het renovatieprogramma zou door TÜV Rheinland zijn gecertificeerd, al moesten de resultaten van klimaatkamer testen (van modules met nieuw gesoldeerde aansluitdozen) nog worden gepubliceerd voor kerst 2012. Scheuten moest dit gespecialiseerde bedrijf wel inschakelen, vanwege de enorme omvang van de "potentieel getroffen paneel populatie". De net onder Chinese leiding opgekrabbelde onderneming zou er aan onderdoor kunnen gaan aan het spenderen van tijd aan al die reparaties en herstel operaties.

Die soldeer "mega operatie" zou zeker tot eind 2013 gaan lopen, waarbij de focus ligt op BIPV systemen waarbij uiteraard de gevolgen van smoren en brandschade zeer groot kunnen zijn. BIPV was vooral een interessant marktsegment in Frankrijk, omdat er absurd hoge vergoedingen (FITs) voor die installaties werden gegeven, dus daar zal een hoog aandeel van de populatie kunnen gaan vallen op dit aspect. Deze "hoge prioriteit" categorie, inclusief vergelijkbare "hoog-risico" installaties (installaties op een vuurgevaarlijke, bijv. houten ondergrond) betreft zo'n 30.000 panelen, wat al "erg" genoeg is. Daarvan zou 10% bij publicatie van het januari nummer van Photon reeds zijn hersteld. Het weer gooide ook roet in het eten: men kan niet op lokatie correct solderen als het vriest in de winter. Dus kon er lange tijd niet op dat soort lokaties worden gewerkt.

Alrack claimt trouwens in hun bericht van vandaag dat de NVWA geen goedkeuring zou hebben verleend aan de genoemde "reparatie" activiteiten. Ik heb nog niet gehoord dat zo'n "traject" in Nederland zou zijn gestart.

Ook verwisseling bij teveel schade
Andere prints, die al zijn aangetast, zouden geheel worden verwisseld (zijn besteld bij de producent). Als de junction-box door smoring vervormd is, zal zelfs het hele module moeten worden vervangen. Die vervangingsexemplaren zouden uit de "garanties boedel" van het oude Scheuten moeten komen, en als die voorraad op is duikt er weer een ander probleem op: waar "vergelijkbare" modules vandaan te halen? (bijna geen module-serie is identiek aan een andere productserie, qua elektrische eigenschappen). Getroffen modules kunnen zijn geplaatst in Duitsland, Italië, Frankrijk, België, Nederland, Griekenland, Luxemburg en zelfs tot in Frans-Polynesië.


^^^
Screenshot van een dossier wat de afhandeling van de "junction-box affaire"
gecompliceerd maakt: mededeling van het faillissement van de
module producent Scheuten Solar Systems B.V., die in het
Duitse Gelsenkirchen de Multisol® modules produceerde waarop de
gewraakte junction-boxes waren gemonteerd.

© www.faillissementsdossier.nl (deze pagina)

De oude Scheuten Solar Holding was voor de zogenaamde "Produkthaftpflicht" verzekerd, waar deze reparaties uit betaald kunnen worden. Een naam van de verzekeraar is niet bekend gemaakt. Suncycle fungeert in de onderhandelingen met de onbekende verzekeraar als intermediair. Onzeker is de situatie bij "niet acuut brandgevoelige" installaties. Suncycle zou tussen de 25 en 35 Euro reparatiekosten per module rekenen, afhankelijk van de omstandigheden. Daarbij komen nog, indien van toepassing, 16 Euro voor nieuwe onderdelen. Het aantal reeds aangetaste prints schijnt, volgens Suncycle, hoog te zijn, zo'n driekwart van het totaal...

Curator stuurt pittige brief
De curator van Scheuten Solar Systems B.V. deed n.a.v. een aankomende melding van de NVWA op 25 januari 2013 een "stevige" brief de deur uit naar alle leveranciers om hun klanten met (waarschijnlijk) getroffen Scheuten Solar modules te laten registreren bij de curator gezien de potentiële gevaren van installaties met de betreffende module series (zie links onderaan). Ik heb nog in geen enkele "terugverdientijd berekening" het verlies van "wegens veiligheidsrisico's stilgelegde" PV-installaties gezien.

Alrack werpt in een publicatie op 19 februari 2013 (NB: op hun homepage, de rest van de site leek niet bereikbaar) verre van zich de volgens hen eenzijdige conclusies van de Voedsel- en Waren Autoriteit. En bestrijdt ook dat bewezen zou zijn dat de genoemde "15 branden" (in het buitenland) zouden zijn veroorzaakt "door de vermeend gebrekkige aansluitingen in de door Scheuten Solar toegepaste junction boxes".

Deze affaire krijgt beslist nog wel het nodige vervolg...


Status Scheuten Solar:
Pro memori, uit persbericht van curator van Boels Zanders Advocaten, 2 april 2012 (cursivering Polder PV): "De commerciële activiteiten van Scheuten Solar, te weten de internationale verkoopkantoren en de projecten business (ontwikkeling, realisatie en operatie & onderhoud) worden overgenomen door Sunway Technology Investment Co. Ltd. Met deze overname wordt de continuïteit van deze verkoopactiviteiten gewaarborgd. Er is voor 32 werknemers een arbeidsplaatsgarantie afgegeven."

De Optisol® doorzicht modules/BIPV tak en het dunnelaag research project (Arise) werden door de Scheuten moederholding uit de boedel "terug" gekocht. Zie: http://www.scheuten.nl/551

De PV-module [Multisol®] fabriek in Gelsenkirchen ("de Duitse tak") werd opgekocht door de Chinese producent Guangdong Aiko Solar Energy Technology Co., Ltd.

Literatuur en referenties (inclusief updates):

Financieele Dagblad over het wonderkind Alrack wat uit het niets de PV-business in stapte en veel succes had met hun junction-boxen, die in 2010 ... een goedkeurend stempel kregen van TÜV. "Grote gok met kleine doos". Diverse subsidies zijn verworven, zeer interessant historisch artikel over het bedrijf. Artikel beschikbaar op site BOM ontwikkelingsmaatschappij (Noord-Brabant). 28 september 2010.

Solar Magazine juni/juli 2011 (p. 5): Pikant. De getroffen junction box leverancier Alrack introduceert nieuwe uitvindingen, een "fire protector", en een "monitoring unit", waarmee spanning, stroom en temperatuur van individuele modules gemeten zou kunnen worden. Bij oververhitting zou zo'n systeem alle modules moeten kunnen uitschakelen, een lang gekoesterde wens van verzekeringsmaatschappijen en brandweer korpsen. Kennelijk was dit concept nog niet operationeel in de gewraakte junction boxen van Alrack.

Berichtgeving van de Franse belangenorganisatie Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque over de gesignaleerde problemen bij de Scheuten Solar modules / junction boxes. 30 juni 2012 (zie ook screendump).


^^^
Screendump van website van belangenorganisatie GPPEP in Frankrijk. Alarmklokken m.b.t.
problemen bij de Scheuten Solar modules. "nombreux incidents, parfois sérieux...".
De (Solexus) junction box wordt hier "boitier" genoemd. Dump van deze webpagina.

Batiactu.com. Berichten over doorgesmoorde junction boxen, met tale-telling foto's. 2 juli 2012.

Franse PV promotie organisatie Hespul waarschuwt op hun website Photovoltaique.info ook al snel voor geconstateerde problemen: "Risque d’incendie sur des modules Scheuten". 16 juli 2012.

Forum Photovoltaïque (FR.). Een van vele fora meldingen van problemen bij Franse installaties met Scheuten Solar modules. 25 juli 2012.

Rutschmann, I. (2012). Brandgefahr bei Scheuten-Modulen. Defekte Anschlussdose kann bei Scheuten-Modulen Lichtbogen auslösen. - Photon 8/2012 (augustus!): pp. 92-93.

Rutschmann, I. (2013). Designfehler an über 600.000 Modulen. Suncycle repariert mangelhafte Scheuten-Module - zu Lasten der Kunden oder der Produkthaftpflicht. - Photon 1/2013 (jan.): pp. 52-55.

Brief van curator van Scheuten Solar Systems B.V. (Boels Zanders Advocaten) aan leveranciers die hun modules in omloop hebben gebracht, en die Polder PV kreeg toegestuurd (geanonimiseerde pdf). Oproep om uiterlijk 29 januari 2013 alle adressen van beleverde klanten kenbaar te maken bij de curator n.a.v. aankomende melding van NVWA (zie onder). Brief is gedateerd 25 januari 2013.

Het regent claims bij Scheuten Solar, artikel van Wouter Hylkema van Energeia over afwikkeling faillissement, waarbij al melding werd gemaakt van 1.051 crediteuren die vanwege "verhoogde risico's bij de stroomkastjes" zich probeerden in te dekken bij de curator. Meldingen kwamen uit diverse Europese landen tot aan Tahiti aan toe. 28 januari 2013.

Het bekende bedrijf New Energy Systems (winnaar van de tweede grote LTO tender) waarschuwt haar klanten [Wayback Archive] en verzoekt ze niet apart hun data bij Suncycle in te voeren om dubbelingen te voorkomen: het bedrijf heeft zelf al de probleemgevallen van in het verleden geleverde Multisol® modules ingevoerd in het register bij dat bedrijf. 15 februari 2013.

Publicatie van de onder Min. EZ vallende Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit over ondeugdelijke junction boxen in OUDE series Scheuten Solar modules, met advies zonnepanelen indien getroffen af te schakelen en contact op te nemen met de leverancier. Die zal mogelijk moeten gaan claimen bij de curator van de oude Scheuten Solar holding, als zaken niet goed blijken te zijn geregeld... Volgens Photon zou tot oktober 2012 de NVWA niet op de hoogte zijn [gebracht] van de problemen met de junction-boxes, die al in 2010-2011 zouden zijn gesignaleerd. 19 februari 2013.

Reactie [Wayback Archive] van het NIEUWE (onder Aiko Solar vallende) bedrijf Scheuten Solar Solutions B.V., wat er met klem de nadruk op legt dat ze NIET het "probleem-module-leverende", onder "Scheuten Holding B.V." ressorterende Scheuten Solar Systems B.V. zijn. Waarschijnlijk om alle mogelijke "rechtsvragen" alvast van tevoren in te dekken. Het bedrijf verwijst voor klachten door naar de curator van het oude "leverende" bedrijfsonderdeel van de Scheuten holding... 19 februari 2013.

Reactie van het in Veldhoven gevestigde Alrack, wat met klem er op wijst dat niet alleen junction-boxen van Alrack problemen lijken te hebben veroorzaakt, en dat het probleem zou wijzen op een designfout van Scheuten Solar zelf. Wat onder anderen in de gewraakte op basis van stricte specificaties geconstrueerde Alrack junction-boxen zou zijn toegepast volgens een door Scheuten Solar gepatenteerd concept, 19 februari 2013.

NOS Journaal 19 feb. 2013 (video 36 seconden)

NOS Journaal 19 feb. 2013 (uitgebreider item ook in 8 uur Journaal, 1'54")

NOS Journaal 19 feb. 2013 (item van Nijmegenaar die werd gebeld door installateur: "afschakelen"! Klant lijkt te suggereren dat het Nederlandse panelen zijn. Multisol® werd echter in Gelsenkirchen (NRW, Duitsland) geproduceerd. Heeft zowel aanschaf-subsidie van Nijmegen, als exploitatiesubsidie SDE... 2'41")

NOS Journaal 19 feb. 2013 (audio. 15.000 panelen in NL geplaatst. Interview met eigenaar leverancier Solar-Projects met showroom in Den Hoorn. Die in de haast van zijn verhaal de module STC test [flashen van de modules aan eind van productie] verwart met de onafhankelijke IEC integriteits-testen door instanties als TÜV en Kiwa, waarbij o.a. een "steel-ball" ["hagel"] test wordt uitgevoerd 3'45")

NOS Journaal 19 feb. 2013 (audio Interview met Jan Vos, energiespreker na Samsom voor PvdA die opheldering wil van EZ minister Kamp. "Lijkt er op dat er aantal minder bonafide fabrikanten in de markt zitten"??? Vos blundert door te stellen dat de "fabrikant van de doosjes failliet is gegaan en onder een andere naam is doorgegaan" wat lulkoek is, want het is juist de fabrikant van de zonnepanelen geweest. Alrack [junction-box fabrikant] is nog alive and kicking. Bovendien staat Vos openlijk reclame te maken voor Natuur & Milieu, waarvan de leverancier en de hele holding voor de eerste ZZD actie met een gigantische dreun failliet is gegaan. Maakt ook al gigantische blunder dat Multisol® "collectoren" Nederlands zouden zijn, wat niet zo is: worden in Duitsland gemaakt, en het zijn natuurlijk geen thermische panelen... De nog grotere blunder "dat er geen subsidies meer zouden zijn" en dat het "nicht im Frage" zou zijn [voor PV] is natuurlijk helemaal grote lulkoek: (a) nationale cadeautjes-festijn, (b) nog steeds SDE voor installaties >=15 kWp voor grootverbruikers, en (c) alle kleinverbruikers salderen er lustig op los, zo'n 16 cent/kWh wat niet meer naar de Staat toe gaat... Nog een hoop in te halen daar, dus, bij de PvdA. Desondanks: Vos gaat "kamervragen stellen" aan Kamp... 4'03")


https://twitter.com/Energie_plus/status/304188710491144193

Kiwa, keuringsinstantie met een beperkt aantal zonnepanelen in de keurings-portfolio, gaat meteen hard van leer en stelt nogal boud, en niet met cijfers onderbouwd op hun objectief te veronderstellen protest pagina met een citaat van een enthousiaste blogger, "Mr. Sunshine" (niet te verwarren met de bekende GoT blogger...): "Het is slecht gesteld met de kwaliteit van de zonnepanelen in Nederland. Veel huishoudens merken dit spoedig in hun portemonnee. Dat moet afgelopen zijn". Daarbij wordt gerefereerd aan een "Zonne-energie register" . Waar bijvoorbeeld door Kiwa (tegen betaling) "gekeurde" modules in voorkomen van merken waar ik nog nooit van heb gehoord. Maar ook panelen van Schüco - die in augustus 2012 aankondigde de hele dunnelaag divisie te gaan opgeven (maar er staat wel nog steeds een amorf Si module van de producent in de Kiwa database). Twee module series van Solar Modules Nederland staan vermeld. Het bedrijf ging al in mei 2012 failliet. En geweldenaar Siliken uit Spanje staat vermeld. Daar is net faillissement voor aangevraagd. Pramac Swiss? Verdwenen van het wereldtoneel, net als vele dunnelaag collega bedrijven. Asola? Insolventieprocedure gestart. En zo kunnen we nog even doorgaan. Ergo: De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, zo lijkt het.

"Om de enorme toestroom van reacties en aanvragen die we naar aanleiding van de publiciteit hebben ontvangen in goede banen te leiden hebben we de heer Arjan Eikelenboom van Consumenten Ombudsman voor Zonne energie, Mr. Sunshine, bereid gevonden om uw eventuele verdere vragen te beantwoorden. Hierdoor zult u een spoedig antwoord op uw verdere vragen ontvangen. We verzoeken u dan ook om uw verdere vragen direct aan de heer Eikelenboom te richten."

Uitermate curieuze passage in de met vele vraagtekens omgeven FAQ-sectie die het van de commotie geschrokken Kiwa kennelijk in het leven heeft geroepen om wat vuurtjes te blussen. Er wordt door dit internationale certificatie instituut in hun communicatie verwezen naar "Consumenten Ombudsman voor Zonne energie, Mr. Sunshine" die een "onafhankelijke website in zonne-energie" zegt te hebben ("Mr. Sunshine is en blijft onafhankelijk"). Die "bemiddelt" tussen klanten en installateurs. Maar waar ik tot deze mededeling nog geen KVK nummer van heb gevonden. Zeer merkwaardig... (gevonden 21 feb. 2013)

Nagekomen: na het nodige graafwerk is "de oplossing" gevonden. Zie artikel van 22 feb. 2013.

Ophef over brandgevaar zonnepanelen, Alrack lanceerde al in 2011 fire protector (maar die zat niet in de betreffende junction boxen). - Solar Magazine 19 feb. 2013.

Kwaliteit van zonnepanelen in Nederland. - Holland Solar standpunt, 19 feb. 2013 (waar ze die "99%" vandaan hebben is me onduidelijk)

Volkskrant bericht 19 feb. 2013 (Fijntjes wordt er op gewezen dat de woordvoerder van het huidige Scheuten Solar Solutions B.V. dezelfde is als die van het destijds leverende bedrijf, maar dat voor schadeclaims naar het oude, failliet gegane bedrijf wordt verwezen - en dus: de curator)

Natuur & Milieu 19 feb. 2013 gooit er helemaal de beuk er in, verzwijgt dat hun eigen leverancier voor ZZD1 failliet is gegaan (met alle BV's van de betreffende holding), en stelt nu, kennelijk na deze affaire, dat "slecht presterende leveranciers een verbod krijgen op het leveren van panelen". Bedoelen ze hier soms mee dat Scheuten Solar wat hen betreft op een zwarte lijst zou moeten worden geplaatst? Dat lijkt me een beetje het niveau van een olifant in de porseleinkast hebben... (en: niet weten wat er allemaal speelt, N&M wist kennelijk van niets, maar doet wel regelmatig alsof ze overal wat van afweten m.b.t. PV)

Solar Magazine kwam nog met een geluidsfragment van BNR nieuwsradio (3'46"), waarop Peter Desmet van groothandel SolarClarity (Weesp) aan het woord is over de affaire. Waarbij hij stelt dat het klagende Kiwa een "kleine speler" is in de wereld van controlerende instanties die zonnepanelen en dergelijke hardware testen. Daarbij verwijzend naar de Duitse grootmachten VDE en TÜV (er zijn er nog meer). Hij claimt dat Kiwa in deze affaire een dubbele rol lijkt te spelen, en kennelijk controle opdrachten wil verwerven... 19 februari 2013.

Nota bene: KiesZon® juicht Kiwa register juist wel toe... 19 februari 2013.

Wonion stelt haar huurders met zonnepanelen gerust: U heeft geen Scheuten, maar Trina Solar, Pfixx Solar (= OEM Chinees) of panelen van Energiebau (Duits) op het dak. En panelen die in 2013 zouden worden geplaatst karakteriseert de coöperatie als "Jam6 60/245-265(bk)". Curieus om dat zo aan te geven. Noem het gewoon JA Solar modules (China, zie overzicht). 19 februari 2013.

Zeeuwse Milieufederatie - initiatiefnemer van de commerciële, door EU ondersteunde zonnepanelen inkoop actie Het Zon Effect, doet ook haar duit in het zakje, en claimt nogal expliciet dat hun geleverde ET Solar modules (China) "niet brandgevaarlijk zijn". Op 19 februari 2013.

Belgische branche-organisatie PV Vlaanderen vaardigde persbericht uit waarin wordt gesteld: 50-60 MWp Scheuten Solar module capaciteit in België, met als aantekening: Vlaanderen, geleverd. Daarvan industriële installaties (zoals de >2 MWp zonnestroomcentrale bij Veurne met GreenFever) niet getroffen, want voorzien met junction-box van Kostal. Geschat wordt dat in particuliere sector max. 300 installaties kunnen zijn getroffen (op basis van opgegeven module type in combinatie met de gewraakte Alrac junction-box). Uitgaande van gemiddeld zo'n 5 kWp voor Vlaamse residentiële installaties zou dat zo'n 1,5 MWp kunnen zijn geweest, dat is minder dan 3% van de afzet van Scheuten in die regio. Vlaanderen heeft inmiddels in totaal zo'n 1.962 MWac volgens VREG (stand 7 januari 2013), dus daar verzuipt genoemde geschatte 1,5 MWp in, nog geen 8 promille of daaromtrent. 19 februari 2013.

Energeia zette vanwege de "maatschappelijke commotie" hun bericht in de publieke ruimte. M.b.t. de extreem late "melding" aan de Voedsel- en Waren Autoriteit (problemen waren al in 2010-2011 bekend): "...door het faillissement was sprake van een ongebruikelijke situatie". 19 februari 2013 (geplaatst de 20e).

Duurzame energie organisatie ODE roept leden en niet leden zich op te melden bij hen met vragen/klachten over Multisol® modules. Ze verwijzen curieuzerwijs ook door naar de website van het nieuwe bedrijf Scheuten Solar Solutions B.V. wat claimt niks met de materie te maken te hebben, en mensen doorverwijst naar de curator van de oude panelen producent die failliet is gegaan. ODE wil onafhankelijke informatie (die kunnen ze hier lezen), en ze claimen eventuele vervanging van modules of een financiële vergoeding. Maar vergeten daarbij te verwijzen naar Solarcycle, wat trouwens "gevoed" wordt door installatiebedrijven die van de NVWA hun klanten per omgaande moest informeren (brief in deze referentielijst gelinkt). 19 februari 2013.

Cobouw: "NVWA wil duurzame reparatie zonnepanelen Scheuten". En vindt de geboden "oplossing" van het Duitse Suncycle kennelijk niet betrouwbaar genoeg (accepteert dat dus ook niet als "permanente" oplossing, zie hun korte standpunt). 19 februari 2013.

Kiwa’s gedroomde marketing moment - zeer pittige column van SolarClarity's CEO Peter Desmet over de keurings-instantie waar hij op de 19e al een aanvaring mee had. Reageren op de column is mogelijk. Energiebusiness.nl, 20 februari 2013.

Jurgen Sweegers kon het - uiteraard - ook niet laten zijn pen weer eens razor-sharp te slijpen, hij nam ook Kiwa op de hak (maar citeert per ongeluk een keer, verwarrenderwijs "Kema", en noemt SolarClarity B.V. incorrect "Clarity Systems"). Maar die schoonheidsfoutjes vergeef ik hem. Altijd lezenswaardig en verfrissend: Uiteraard op Energieenwater.net, 20 februari 2013.

Maar ook uiteraard: reactie op reactie (23 feb. 2013):


https://twitter.com/TotaalBouwPlan/status/305450602559832064

Bram Borkent (consultant Ecofys, valt onder Eneco) twittert persoonlijk: "Wat hebben we aan een Kiwa-register als TÜV gecertificeerde panelen er niet in staan? Merk op: Kiwa en TÜV zijn elkaars concurrenten!" 20 februari 2013.

Heerlijke bijdrage van "De Speld" over de commotie. "Teveel zon kan schadelijk zijn voor uw zonnepaneel. Zorg daarom voor de nodige bescherming, vooral in de zomer. Vijf tips om uw zonnepanelen verstandig te laten zonnen." Let ook op leutige reacties. 20 februari 2013.

Gigantische blunder van Financieele Dagblad in artikel over de affaire waarin voorzitter van Amerongen van Holland Solar wordt geïnterviewd (en klachten over gedrag Kiwa worden verwoord): "In totaal staan er zo’n 110.000 panelen op Nederlandse daken". Als we extreem ruimhartig met een gemiddeld 230 Wp module rekenen (in topjaar 2003 absoluut geen haalbaar vermogen), zou dat betekenen dat volgens FD of de aangever van dat cijfer er in Nederland slechts ruim 25 MWp zou liggen. Waar halen ze het toch vandaan? Het was eind 2011 al minimaal 145 MWp, en er kan inmiddels best tegen de 300 MWp liggen gezien de enorme verdere groei in 2012 en ook tot nog toe dit jaar. Het "aantal panelen" is verder duimzuigerij, niemand telt die dingen (ook N&M niet). Ook teruggevonden in FD krant zelf (2013 nr. 40), in artikel "Installateurs zonnepanelen kwaad op warenautoriteit". 20 februari 2013.

Blunder van Trouw in hun bijdrage: "Aan de achterkant deze installaties zit een omvormer van leverancier Alrack uit Veldhoven". Neen, beste Trouw redactie. Alrack maakt geen omvormers. Het bedrijf produceert junction-boxen. Een wereld van verschil... En Trouw kopieert klakkeloos bovendien, zonder dat te (kunnen) controleren de onbewezen "stellingname" van Kiwa, dat "de helft" van de zonnepanelen in Nederland niet zou voldoen aan "de regels" (welke "regels"?). En dat de investering van vaak 5.000 Euro of meer veelal niet in 20 jaar zou kunnen worden terugverdiend. Totaal onbewezen claims. Ook de bewering "Het totaal aan opgesteld vermogen voor zonnestroom lag vorig jaar op 145 megawatt" klopt niet. Dat was volgens de laatste stand van zaken (die volgens mijn informatie "niet de definitieve kan zijn") 145 MWp eind 2011, niet eind 2012. Van dat laatste weten we nog helemaal niks... 20 februari 2013.

Stroomplantage (commercieel aanbieder uit Arnhem) gaat in lange blog op de materie in en wil dat er twee zaken worden onderscheiden (terecht): (1) brandgevaar oude Scheuten Solar modules van de betreffende series, en, los daarvan maar niet minder belangrijk: (2) het steeds meer op de voorgrond tredende "algemene kwaliteitsprobleem". Iedereen in de sector: lezen! Ik ben het verder niet eens met de frase "Er zijn geen riante subsidieregelingen zoals in Duitsland". (a) het EEG keert geen "staatssubsidies" uit. En (b) In Nederland salderen we nu al bijna overal op kleinverbruiksaansluitingen voor zo'n 23 Eurocent/kWh weg, waarvan zo'n 16 Eurocent/kWh niet meer naar de Staat toe gaat (energiebelasting + SDE heffing + BTW). In Duitsland is het Einspeise Tarif voor de kleinste installaties per 1 februari 2013 16,64 Eurocent/kWh. Per 1 maart gaat dat nog verder naar beneden voor dan gebouwde installaties... Maar dat terzijde. 20 februari 2013.

Medewerker van Kiwa reageerde op Energiebusiness.nl column van Peter Desmet. Lezen! 20 februari 2013.

Interessante reactie van ene Edwin op Energiebusiness.nl die claimt bij de door Kiwa geciteerde "Mr. Sunshine", een configuratieadvies te hebben gevraagd, waarbij er een nogal tenenkrullend technisch antwoord werd gegeven m.b.t. de aansluiting. 20 februari 2013.

Ontdekking op datasheets Scheuten Solar Solutions B.V.: Kiwa en TÜV keurmerken gezellig naast elkaar. Polder PV bericht voor u. 20 februari 2013.

Solar Power Portal (UK) vatte de historie van de problemen met de Scheuten Solar panelen cq. de Alrack junction boxen treffend samen, zoals je mag verwachten van een professionele (Engelstalige) site. Wel zorgwekkend: "However, Dr. Paterna [PPV: CEO Suncycle] said this has not proved very successful as many installers feared they would be liable for the cost of repairs. “Installers have therefore been very hesitant in registering with us customer details,” he said". Wat lijkt te betekenen dat het "intekenen" van getroffen klanten door installatiebedrijven en module leveranciers niet zo voorspoedig loopt als gehoopt, met als mogelijke verklaring dat de "aangevers" financiële claims aan hun broek zouden krijgen... 20 februari 2013.

"Zonnepanelen vaak één doffe ellende" en "panelen gaan veel sneller kapot dan beloofd", volgens artikel in de bekende, zeker in het verleden regelmatig kernenergie promotende Telegraaf. Ook wordt vd Marel van Kiwa aangehaald, die beweert dat "uiteindelijk" zonnepanelen nog maar 30-40% [van wat?] zouden opbrengen, i.p.v. 80-90%. Documentatie wordt niet gegeven. En in het on-line artikel van 19 februari 2013 is die claim niet terug te vinden... Dit kunt u dus gerust terzijde leggen en vergeten. 20 februari 2013 (artikel mij toegestuurd via e-mail).

Brandgevaar enkele zonnepanelen is algemeen kwaliteitsvraagstuk. Stuk met bijdragen van Stroomplantage en Holland Solar op iNSnet.org. 20 februari 2013.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in een van haar medelingen: "Er zijn op dit moment bij de NVWA geen meldingen van dakbranden met andere merken of typen. We houden dat uiteraard scherp in de gaten". Kennelijk hebben ze bij NVWA nooit van BP-Solar modules gehoord. Of vinden ze wellicht dat die issue tot "het verleden" behoort? Zie BP document issue date 25 juli 2012, en dit bericht...

Solar Power Portal (UK), besteedde er uiteraard ook een flink stuk aan. De gewraakte Scheuten Solar module series zouden in april 2010 de officieel benodigde MCS certificatie hebben verkregen om geaccepteerd te worden op de - zeer hard gegroeide - Britse PV markt. Aantal daar afgezette "probleem" modules: onbekend. 20 februari 2013.

Het in Neerpelt, België zetelende YPS bvba claimt 6.000 "probleem modules" (minder dan 1% van totaal getroffen modules van Scheuten) van het oude Scheuten Solar Systems B.V. te hebben omgebouwd met een zogenaamde "reparatiekit". Deze zou door Sunways Photovoltaic Solutions worden gebouwd (onderdeel van de grote Duitse PV-onderneming waarin het grote Chinese, in zwaar weer verkerende LDK-Solar participeert). De reparatiekit zou onder de ISO 9001:2008 kwaliteitscertificering van Sunways vallen, het reparatieproces zou zijn goedgekeurd door een van de Duitse TÜV instellingen. Modules kunnen in Duitsland worden gerepareerd (kostbaar). Of er zouden gecertificeerde reparateurs te werk gaan in opdracht van YPS. De junction-boxes onder de modules kunnen ter plaatse worden gerepareerd (natuurlijk na ze van het dak af te hebben gehaald), en dat is goedkoper dan om het gehele paneel te vervangen. Zowel voor de Belgische als Nederlandse markt zou dit - uiteraard, want dezelfde modules - een goede oplossing zijn. Aldus YPS, wat geautoriseerd dealer is van het Duitse Sunways. Echter, de "lijst met gecertificeerde reparatiefirma's" kan ik niet op de YPS site vinden... Zie ook pdf.

Sprout.nl Goed genuanceerd artikel over de ophef en over de terecht steeds belangrijkere "kwaliteitsvraag". Achtergronden in "“Onterechte” ophef over zonnepanelen!". Zwak punt: "recente waarschuwing van de Nederlandse Voedsel en waren autoriteit is gericht op het merk Scheuten Solar Multisol" moet zijn: is uitsluitend gericht op enkele met naam en toenaam genoemde module series verkocht onder het geregistreerde handelsmerk Multisol®!". Verder goed artikel! 21 februari 2013.

Brandbrief van NL PV-tycoon Gosse Boxhoorn (ex Solland Solar, nog bij vele projecten betrokken) n.a.v. de "consternatie". Grappig dat hij vooral bedenkingen richting Azië lijkt te hebben, terwijl de commotie begon met enkele module lijnen van het geregistreerde Multisol® merk van het Nederlandse Scheuten Solar Systems B.V., die waren gemaakt in ... Duitsland... Op Energie+. 21 februari 2013.

Geen brandgevaar zonnepanelen Libra Energy. Ronduit opmerkelijke en inhoudelijk beargumenteerde reactie van zonnepanelen / hardware groothandel Libra Energy B.V. (Castricum) op het nieuws, en, vooral, op de positie van Kiwa. Via Tweet op 21 februari 2012.

FD. Problemen met zonnepanelen vaak achter de schermen verholpen. Artikel over "andere" herstel- en vervang operaties waar ook Polder PV wel eens aandacht aan heeft besteed in het verleden (bijv. BP-Solar), n.a.v. interview FD met Duitse "PV-problemen oplosser" SunCycle. In artikel kromme interpretatie dat de "doosjes" (lees: junction-boxen) de elektriciteit "doorsluizen naar het net". Het is echter pas de eerste schakel in de DC-keten die eerst met bekabeling de opgewekte zonnestroom vervoert. Daar - met wat kleine verliezen - wordt omgezet in de omvormer. Die meestal in huis is geplaatst (kan ook buiten). En die meerdere functies kan hebben, zoals netbewaking, frequentiebewaking, die van buiten door netbeheerders te beïnvloeden afschakelstanden kan hebben, die in moderne systemen in bijv. Duitsland aan een accusysteem kan zijn gekoppeld, etc. En pas dan, middels AC-stroom het net op kán (maar niet hoeft bij buffering in accu's). Diverse kleinere terughaal-acties werden zonder pers-bemoeienis in stilte uitgevoerd. Directeur Straub van SunCycle: "Over de meeste recalls mag ik niets zeggen". Financieele Dagblad 2013 (nr. 44): p. 5. 21 feb. 2013.

Installatiebranche pleit voor verscherpte controle op zonnepanelen He, he, ook UNETO-VNI (branche-organisatie installatiesector) kruipt uit de schulp. Roept de NVWA op verantwoordelijkheid te nemen en scherper toezicht te gaan houden op wat er allemaal voor PV-hardware "mag" worden verhandeld/afgezet. Zet ook kritische kanttekeningen bij de rol die keurings-instantie Kiwa zich in de "post-Scheuten-junction-box-affaire" zichzelf toegeeigend lijkt te hebben. Ik adviseer dat alle partijen met elkaar om de tafel gaan om de kou uit de lucht te halen en spijkers met koppen genaamd KWALITEIT te gaan slaan! 22 februari 2013

Vincent Dekker, "trouw" PV-blogger op Trouw, doet op zijn manier een heerlijke duit in het zakje, in zijn stukje getiteld "Vreemde zonnesteek van Kiwa" - en heeft mijn gegraaf naar de positie van Mr. Sunshine ook gevonden... 22 februari 2013.

Kwaliteitsdiscussie zonnepanelen laait op. Uitgebreide blog van Wessel Simons op Energiebusiness.nl die dieper ingaat op de onvermijdelijke aandacht die nu eindelijk (opnieuw) aan "kwaliteit" m.b.t. zonnepanelen (en -systemen) besteed gaat worden. De claim "Op de Nederlandse markt zijn er vooralsnog geen (grote) incidenten geweest met zonnepanelen" is beslist niet waar. Er zijn enkele grote incidenten geweest, zoals de vervangingsoperatie van risicovolle BP Solar modules, o.a. in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn (360 huurwoningen!), en in sommige delen van de Stad van de Zon . Verder is de gehele generator van dunne laag - wederom BP Solar - modules op het zeer slecht bekende Waterloopkundig Laboratorium in Delft al vrij snel vervangen wegens ernstige problemen (oud 351 kWp project, complex is nu van Deltares). En, natuurlijk, de omvangrijke renovatie van het 1,35 MWp grote project in Nieuwland, Amersfoort, in opdracht van Eneco (zou in de zomer van 2012 moeten zijn afgerond). Daar waren gezien de tegenvallende opbrengsten waarschijnlijk ernstige problemen met een groot deel van de bekabeling, diverse schaduw issues, en ook zijn alle Mastervolt omvormers vervangen. 22 februari 2013.

Mogelijk naar aanleiding van alle commotie, lijkt het er op dat Kiwa de oorspronkelijke, gewraakte "introductie pagina" met de dubieuze "De duistere zijde van zonne-energie" tussenkop stilletjes heeft terug getrokken, want de link er naar loopt nu dood. Er is nog af en toe wel een intro te vinden op andere sites (zoals hier). Uiteraard is de complete informatie van die kennelijk verwijderde pagina nog wel te vinden in het elektronische tijdperk. Voor historisch onderzoek altijd handig... NB: 23 feb. link naar het artikel weer beschikbaar op site Kiwa, daarna weer niet beschikbaar, maar op 27 feb. 2013 wel weer te vinden voor zo lang als het duurt (identiek aan oorspronkelijke versie link nu hier)...

En gelukkig heeft zelfs Mr. Sunshine nog wat moois te melden n.a.v. de commotie die hem ongetwijfeld ook niet in de kouwe kleren is gaan zitten. Hij kwam op 22 februari 2013 met een "Zonnig Verhaal". Eind goed al goed?! Maak er wat moois van!

Dakweb.nl verwijst naar dit artikel in korte bijdrage.

Bouma, J. (2013). "In huize Kroon komt al 20 jaar volop stroom van het dak". - Trouw, za. 23 feb. 2013: p. 8. Relativerend stuk met leuk beschouwing van DE zonnestroom pionier van Nederland, Arie Kroon uit Woubrugge, met zijn prima werkende, 20 jaar oude PV-installatie die net als bij Polder PV maar geen "degradatie" lijkt te vertonen...

Ik ontving op 24 feb. 2013 per e-mail twee brieven (gedateerd 14 en 19 feb. 2013), van een leverancier aan haar klanten, waarbij deze al in september 2012 bleken te zijn gewaarschuwd voor de Scheuten Solar modules gemaakt tussen sep. 2009 en okt. 2010. En die n.a.v. de commotie vanwege de publicatie van NVWA nogmaals "moest" briefen en klanten waarschuwen dat alle modules uit de gewraakte series afeschakeld dienden te worden.

"Diverse" organisaties waaronder lokale energie-corporatie Energie-U uit Utrecht hebben Kiwa aansprakelijk gesteld voor "de door hun misinformatie en paniekzaaierij ontstane schade." Artikel op site Energie-U, 24 februari 2013.

Dagblad van het Noorden wijdde een kritisch stukje aan de #Kiwasoap met kop "Keuringsdienst Kiwa opnieuw in opspraak", en komende vragen van van Tongeren (GroenLinks) aan Kamp (min. EZ/VVD) of het bedrijf nog wel "is te vertrouwen"... Via Twitter @HarmenSlump, 27 feb. 2013.

En Polder PV schreef naar aanleiding van dat merkwaardige stukje in DVHN een vervolg, Kiwa-soap deel 2, over de bizarre wijze van communiceren met de buitenwereld bij dat bedrijf. Waarbij hij ook het pikante kleine stukje tekst onthult wat is toegevoegd aan het gewraakte persbericht... 27 februari 2013.

En ook een vervolg omdat Holland Solar (na wat prikjes van PPV...) is gaan praten met Kiwa. Kiwa-soap deel 3. 27 februari 2013.

Helaas begaan zelfs oude rotten in het PV-wereldje - die beter zouden moeten weten - ook af en toe kapitale blunders bij de berichtgeving over deze hete materie. Hooggeschatte collega in bericht op 26 feb. 2013: Optisol® modules (nu in handen van de overkoepelende, overgebleven Scheuten holding) hebben NIETS met de hele affaire te maken! Lees mijn reactie van 27 februari 2013...

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde 6 vragen aan EZ minister Henk Kamp (VVD) over oirbaarheid van de praktijken van Kiwa in dit dossier (n.a.v. bericht in Parool van 26 feb. 2013). Vragen gepubliceerd in Officiële Bekendmakingen dd. 28 feb. 2013.

Michael Persson van de Volkskrant schreef ook een pittig stukje over de #junctionboxfail/kiwa affaire. Op 1 maart 2013.


Marktafzet Scheuten Solar steekproef SE:
In de Sonnenertrag database vind ik momenteel bij de 11.284 installaties 123 met Scheuten Solar modules (1,1%, hoeft lang niet altijd getroffen systemen te betreffen). In Nederland is dat 19 van 809 (2,3%). In België zijn dat 19 van in totaal 984 (1,9%). In Duitsland 78 van 8.245 (0,9%). NB: dit hoeft geen "goede" afspiegeling te zijn van de totale populatie, Sonnenertrag bevat wel "veel", maar slechts "een schijntje" van het totale geplaatste volume in deze landen. Maar het geeft een indicatie van de verhoudingen.

Commerciële uitbaters buitelen over elkaar heen met claims. Voorbeeld hier. En hier. En hier (zie ook hier). En hier. En hier. En hier. En hier. En hier. En hier. En hier (in de krant). En hier. Zelfs in de vorm van niet als zodanig herkenbare advertorials (hier). Lift Nationale Nederlanden wellicht stiekem mee met de hoax? CHAOS!

Overigens: Kiwa is geen onbekende in het veld, laat dat duidelijk wezen. Ik heb ze al een paar keer op beurzen gespot, de laatste keer nog op Intersolar 2009. Het test-instituut is lid van het "Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components" (IECEE). Zie lidmaatschaps-fiche. De eerste IEC licences lijken al uit het jaar 2004 te komen.

Tweet van de week "The Day After" (20 feb. 2013: rond 8h30 's ochtends, datum melding klopt niet):


Noot: persoonlijk account van Holland Solar medewerkster. Deze Tweet.

Actie!
Voor installateurs en eigenaren van installaties met genoemde typen Scheuten Solar modules heeft Suncycle een internetportal ingericht. Hier kunt u serienummers ingeven (hopen maar dat u die heeft gekregen voordat de modules het dak op gingen), om te kijken of de panelen in de getroffen series zitten:

http://suncycle.de/scheuten (aanmelden als dat al niet via uw leverancier is geschied)
http://suncycle.de/euro/scheuten/index (Engelstalige ingang)
http://suncycle.de/scheuten/pm/ (persbericht over de operatie, van 29 oktober 2012)

Scheuten Solar Solutions B.V. verwijst voor "vragen en opmerkingen" over de "gefailleerde" rechtsvoorganger naar de curator via dit mail adres. Ik weet niet of de curator die verwijzing op prijs stelt.


19 februari 2013. Column Polder PV "kwaliteit plies" op Solar Magazine & Solar Solutions sites. Een door het management gevraagde column van Polder PV is inmiddels verschenen op zowel de website van Solar Solutions, als die van Solar Magazine. Polder PV stipt daar het "zorgenkindje kwaliteit" weer eens puntsgewijs aan, en roept de sector op niet verder te gaan met de prijzen dump oorlog. Omdat daar brokken van gaan komen.

Stomtoevallig (???) werd die column geplaatst op de dag dat de Voedsel en Waren Autoriteit met het voor mij al antieke bericht kwam dat er een ernstig probleem is vastgesteld met de junction-boxen van oudere series van Multisol modules van de Nederlandse fabrikant Scheuten Solar. Wat na het faillissement begin vorig jaar is overgegaan in de handen van de Chinese producent Aiko Solar, inclusief de beroemde productie lokatie in Gelsenkirchen. Alleen Optisol en het dunnelaag Arise project werden overgekocht door de moeder holding. De NOS dook er bovenop en de rest van de pers-meute. En natuurlijk iedereen die vond dat zonnepanelen niks zijn, zal er een feestje op gebouwd hebben. Op wat niet anders gezien kan worden als een (zonder meer zeer ernstig) bedrijfsincident, zoals er regelmatig vele gebeuren in alle bedrijfstakken. En waar al lange tijd aan werd gewerkt door Scheuten Solar, door de junction-box leverancier Alrack, en door "redders in de nood" van Suncycle.de. In ieder geval voor Scheuten Solar wederom een hele harde leerschool, na het vreselijke faillissement begin vorig jaar. Zie verder het uitgebreide bericht hierboven.

Maar het wordt nu wel weer zo gebracht alsof alle zonnepanelen verdacht zijn, dat ze elk moment in de fik kunnen vliegen. Wat natuurlijk rabiate lulkoek is van de bovenste plank. Ga daar maar eens proberen "een genuanceerd bericht" tegenover te plaatsen. Dat zal worden overschreeuwd door diegenen die die nuance niet willen zien. Dus daar laat ik het maar bij. Dat is allemaal negatieve energie, en ook dit incident zal - natuurlijk - overwaaien. Hopelijk worden er wel weer heel veel lessen uit geleerd. Een mooi verhaal voor tijdens de opleidingen in ieder geval, die eindelijk ook in Nederland worden opgestart.

Maar de kwaliteitsissue, door mij om andere reden al veel eerder regelmatig aangestipt, blijft natuurlijk gewoon staan:

Column op site Solar Solutions (19 februari 2013)
Column op site Solar Magazine (19 februari 2013)

Zonnekeur.nl (kwaliteitslabel vanuit o.a. Holland Solar, eerste berichten ...... 19 feb. 2013 ...)

En alsof de DUIVEL er mee speelt: op 21 februari 2013, 2 dagen na mijn waarschuwingen, viel een ongezekerde man tijdens installatie zonnepanelen van het dak af in Delfzijl. Je gelooft het niet, maar het is waar:

http://www.eemskrant.nl/index.php?id=5067


19 & 23 februari 2013. Al 5 6 PV-Cycle inzamelpunten in Nederland + nagekomen! Ook al gaan zonnepanelen heeeel erg lang mee, ooit komt er een moment dat ze echt "op" zijn. Al mag gezien de extreem lange levensduur met hoge output best afgevraagd worden of die niet veel langer is, of kan zijn dan gedacht. Mits goed gemaakt (degelijke laminatie procedure bij de laatste processtap), kunnen zonnepanelen erg lang byzonder goed functioneren, zoals ik al uitgebreid heb besproken n.a.v. testen aan 36 jaar oude AEG-Telefunken modules in Duitsland (bericht 11 juli 2012), en 20 jaar oude zonnepanelen van het Japanse merk Kyocera in Frankrijk (bericht 25 juli 2012).

Eerder zal het voorkomen dat oude PV-modules bij ongeduldige projectontwikkelaars wegens het verstrijken van de "economische levensduur" vervangen gaan worden door veel krachtiger, hoog-efficiënte exemplaren. Of er gaan zonnepanelen door externe oorzaken kapot, bijvoorbeeld doordat een vrachtwagenchauffeur niet oplet. Tijdens een superstorm (rondvliegende paneeltjes), of door een - in NL nog zeldzame - brand waarbij een groot deel van de PV-generator onherroepelijk kan worden beschadigd. En, indien goed verzekerd, zal moeten worden afgevoerd.

En dan wil je de kostbare materialen van die zonnepanelen (met name zilver, silicium, aluminium, maar ook het glas) natuurlijk wel hergebruikt zien. Dat kan al enkele jaren bij Duitse, Italiaanse, etc. filialen van bedrijven die zich hebben aangesloten bij PV-Cycle. Daar waren de nodige toestanden mee, de organisatie leek het niet voor elkaar te krijgen om een sluitende business-case te maken. Maar gezien het toenemend aantal inzamelpunten lijkt PV-Cycle de financiën nu toch wel op orde te hebben, of wegen te hebben gevonden om de kostbare "afval stromen" in goede banen te gaan leiden via de bij hen aangesloten leden.

In Nederland was Oskomera in Deurne het eerste bedrijf wat via PV-Cycle een inzamelpunt had ingericht (bericht 10 januari 2011). En tot mijn grote vreugde mag ik nu constateren, dat er inmiddels al 6 van die punten zijn in Nederland, en wel bij de volgende bedrijven/inlever lokaties (incl. toegift 23 feb. 2013):


^^^
Kaartje van de momenteel 6 inzamelpunten voor
zonnepanelen via deelnemers aan PV-Cycle.

Kaartje © PV-Cycle (deze pagina)

Alfabetisch gerangschikt:

NB: Het adres in Naaldwijk werd toegevoegd nadat Tonca Trading mijn bericht had gelezen, ze plaatsten over hun aanmelding een berichtje op Twitter (21 feb. 2013).

Uiteraard mag dit lijstje, gezien de sterk groeiende Nederlandse PV-markt, beslist wel groter worden. België heeft er al 20, in Duitsland zijn er vele tientallen. Met name in Noord Nederland is een lokatie nodig, en in de dichtbevolkte Randstad kan er wat mij betreft ook beslist nog wel minstens een adres of 2 bij, zowel in het westen, als in centraal Nederland. Welke bedrijven gaan dit oppakken? In de toekomst investeren is pas echt duurzaam! Met dank.

Ondertussen blijven we natuurlijk nog gewoon heeeel erg lang zonnestroom bakken van de eigen panelen, die deels al 13 jaar oud zijn. Ik ben heel erg benieuwd wanneer onze oude modules echt "op" zullen zijn. Kon nog wel eens lang gaan duren...

Modules kapot? Inleveren bij PV-Cycle punt! (artikel PPV, 4 februari 2012, met ook inlever voorwaarden voor modules, die s.v.p. lezen!)

http://www.pvcycle.org


16 februari 2013. Duitse sloperskoppel Rößler/Altmaier gestopt. Althans: voorlopig... De ronduit dramatische en extreem drastische ingrepen van de neoliberaal Rößler (FDP) en Altmaier (CDU) zijn voorlopig gestuit tijdens een overlegronde met vertegenwoordigers van de Bundesländer, op Altmaier's Milieuministerie (BMU). De geplande "ingrepen" van het fameuze koppel (die kort geleden nog elkaars bloed wel konden drinken) waren niet van een chirurgische aard. Maar eerder van het niveau van een bezopen tempelier met verlopen diploma diergeneeskunde die met wat ruwe ongesteriliseerde hechtingen de opengehakte EEG romp weer wilde dichtnaaien.

Want die plannen, onder de heerlijke Duitse titel "gemeinsamen Vorschlag zur Dämpfung der Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien", behelsden zo'n beetje dit. Met als uitgangspunt: maatregelen tot het "zeker stellen" van de stroomprijs.

 • "Ingrepen" moeten zo spoedig mogelijk worden gedaan. Dit uiteraard om weer nieuwe bijbouw "booms" van met name grote PV-installaties de pas af te snijden.

 • Totale "uit te sparen volume geld" zou 1,86 miljard Euro per jaar moeten bedragen vanaf 2014.

 • Ingrepen betreffen ten eerste geplande PV-, wind- en biomassa- installaties.

 • De "vaste invoedingsvergoeding" voor nieuwe windturbine en biomassa projecten netgekoppeld vanaf 1 augustus 2013 zou in de eerste 5 maanden na de inbedrijfstelling gereduceerd worden tot de "beurswaarde" van elektriciteit. Wat alle investeringsplannen voor dit soort projecten (zeer kapitaalintensief, snelle eerste terugverdien-zekerheden vereist door investeerders) direct in het vriesvak zou doen belanden. Er werd direct al gewaarschuwd van het compleet stilvallen van investeringen in windenergie projecten. Enige "troost": PV-projecten zouden in dit specifieke opzicht niet worden getroffen.

 • Vanaf de 6e maand zou voor de getroffen installaties de Einspeise Vergütung voor wind op land terugvallen naar 8 Eurocent/kWh voor de aanvangsvergoeding. Bonussen zouden worden afgeschaft (o.a. re-powering bonus).

 • Voor alle andere nieuwe installaties zou de vergoeding vanaf die 6e maand eenmalig met 4% worden verlaagd.

 • Wel zou het zogenaamde "ademende deksel" blijven gelden voor PV, wat inhoudt dat afhankelijk van de nieuwbouw toekomstige vergoedingen per maand omlaag kunnen worden bijgesteld (als de groei boven een vooraf vastgesteld corridor is gekomen, dit is de laatste jaren elke keer weer geschiedt vanwege de massieve uitbouw).

 • Het nog net aan de inkt ontsproten "Markt- en netintegratiemodel" moet alweer op de schop worden genomen. De situatie blijft zoals die is voor installaties die tot en met 31 juli aan het net gaan. Maar daarna moeten alle nieuwe wind-, biomassa- en PV-installaties met een nominaal vermogen groter of gelijk dan 150 kW hun complete stroomproductie zelf gaan vermarkten en dus in het geheel geen EEG vergoeding ("Einspeise Vergütung") meer mogen krijgen. Dit werd "verpflichtende Direktvermarktung" gedoopt.

 • Gelijktijdig zou de zgn. "Managementprämie" alweer worden afgeschaft.

 • Schokkend is dat voor het eerst in de Duitse energie-geschiedenis gemorreld gaat worden aan de "rechten" van bestaande installaties - er staan alleen al 1,3 miljoen PV-systemen in Duitsland (BSW Solar opgave). De vergoeding voor alle EEG installaties die voor 1 augustus 2013 aangesloten zouden gaan worden of er al staan zou een jaar lang (2014) anderhalve procent worden verminderd, wat een nooit vertoonde ingreep in de "bestaande rechten" van (reeds lang geleden gebouwde) installaties zou betekenen. Alleen dit al zou een ongelofelijke hoeveelheid rechtszaken gaan uitlokken, als dit zou worden doorgezet. De "heren" wilden alleen met deze ingreep al 350 miljoen Euro EEG uitgaven per jaar voorkomen.

  Genoemde vermindering werd later "Energie-Soli" voor de honderdduizenden bestaande PV-installaties genoemd. Een "solidariteitsheffing"...

 • Wel positief is dat er "iets" (veel te weinig) wordt gedaan aan de onacceptabele vrijstelling van talloze bedrijven die vrijwel niets aan het EEG Umlage systeem bijdragen. De volgende drie ingrepen zouden 700 miljoen Euro per besparingen gaan opleveren (lees: extra EEG inkomsten):

 • Ten eerste wordt de zeer lage bijdrage per 1 januari 2014 opgehoogd (volume/percentage niet opgegeven).

 • Ten tweede, bedrijven die niet in een "intensieve internationale competitie" zijn, wordt hun "privilege" (nauwelijks meebetalen aan de EEG Umlage) ontnomen.

 • Voor installaties met zelfverbruik van eigen opwek wordt een minimale EEG opslag in het leven geroepen. Installaties kleiner dan 2 MW en warmtekracht installaties zouden daarvan worden uitgesloten.

 • Met al deze heftige maatregelen zou de huidige EEG heffing op de stroomprijs, 5,277 Eurocent/kWh (nog excl. BTW) in 2014 op hetzelfde niveau moeten worden bevroren. Pas vanaf 1 januari 2015 zou deze "EEG Umlage" met 2,5% per jaar mogen stijgen.

 • In het jaarlijkse EEG Monitoring Bericht zou de hoogte van de EEG Umlage ge-evalueerd moeten worden en voorstellen moeten worden gedaan ter verbetering van de situatie.

 • Alle maatregelen zouden in een zoveelste wijziging van de EEG wet voor 1 augustus 2013 doorgevoerd moeten worden, en die wet zou per 1 augustus 2013 in moeten gaan.

Onafhankelijk van deze "noodmaatregelen" zouden ook op termijn nog (verder gaande) drastische ingrepen in het EEG Gesetz moeten worden gedaan. Eufemistisch gesproken een "grundlegenden Reform des Gesetzes". Bij verdere "ingrepen" zouden eenzijdige maatregelen die ten kosten zouden gaan van netbeheerders en industriële partijen vermeden moeten worden.

Storm van protest
Toen dit zoveelste draconische pakket maatregelen bekend werd gemaakt, brak er zoals gebruikelijk een storm van protest op, en werd met name Altmaier verweten te hebben gebogen voor de belangen van de klassieke stroomproducenten. En met de door neoliberaal Rößler ingefluisterde rampvoorstellen de Energiewende kapot te willen maken. De duurzame energie fora stonden bol van verwensingen en woedende opmerkingen...

De bondsland ministers waren ook niet bepaald "gecharmeerd" van de voorstellen. "Je kunt wel geld in onderzoek voor zonnestroom gaan steken, maar als je eigen afzetmarkt verdwijnt, is dat zinloos", aldus een hoogst verontruste Matthias Machnig van de "rode" SPD uit Thüringen. Hij wierp al de knuppel in het hoenderhok door te claimen dat zijn deelstaat regering absoluut niet met dit soort voorstellen zou gaan instemmen. En zich ook niet zou laten verleiden tot "compensaties" op ander vlak.

Branche-organisatie BSW-Solar heeft zich kennelijk met moeite beschaafd kunnen uitdrukken. Ze werpen de ministers voor dat er geen houdbare ontlasting van de stroomverbruikers uit hun dramatische voorstellen gaat komen. De investeringszekerheid, waar Duitsland anderhalf decennium op heeft kunnen bouwen, zal verdwijnen, en daarmee zal de verdere uitbouw van hernieuwbare energie afgewurgd worden. De organisatie eist een politiek beleid waar op gebouwd kan worden door de sector, i.p.v. het vijfde wetswijzigingsvoorstel door de strot geduwd te krijgen in slechts vier jaar tijd...


Wederom zware tegenwind voor het koppel Altmaier/Rößler
... en toen kwam er die vergadering met de Bundesland vertegenwoordigers. Op 14 februari kwam al snel de aap uit den mouw. Zowel de SPD (de "rode" partij waar Hermann Scheer lid van was) als de Grünen zien helemaal niets in de hierboven geschetste rampvoorstellen. Ook bondsland vertegenwoordigers zeiden in meerderheid: dit gaan wij beslist niet zo ondersteunen, dit wordt het einde van het Energiewende avontuur. Hiermee jagen we de investeerders het land uit, en komt Duitsland (ook) als onbetrouwbare partner bekend te staan in duurzame energie zaken. Hier gaan wij niet mee akkoord. Sigmar Gabriel van de SPD, niet zo lang geleden zelf minister van het Milieu Ministerie (verantwoordelijk voor uitvoering van het EEG), viel ze bij.

De Grünen wierpen de liberale Rößler voor de voeten dat hij een eerder - al onacceptabel - voorstel van Altmaier nog erger had gemaakt door de "verplichte Direktvermarktung" en een 20% korting voor windenergie in de plannen te proppen. Het "probleem" van de stroomprijskosten wordt er niet mee opgelost, de wijze waarop de EEG Umlage wordt berekend is geen onderwerp van de voorstellen, en dat moet juist "de issue" zijn. Maar die wordt onterecht genegeerd! Hans-Josef Fell (strijdmakker van Hermann Scheer) werpt de heren zelfs voor de voeten dat de Staat ook de BTW zou kunnen verlagen, aangezien ze gewoon fors mee profiteert van de stijgende kWh prijs uit de hogere BTW inkomsten. Ook dient de regering terug te gaan naar de sobere uitzonderings-regeling zoals die destijds onder SPD en Grünen is ontworpen, en die geen dramatische effecten had op de hoogte van de EEG Umlage. Fell ergert zich aan het feit dat juist op het gebied van aangekondigde maatregelen m.b.t. de vrijstellingen van talloze energie intensieve bedrijven, Altmaier en Rößler weigeren om harde cijfermatig onderbouwde maatregelen neer te zetten, wat ze WEL doen als het over het "straffen" van de HE opties gaat. Het stuk wat Fell aan de materie heeft gewijd is met de pittige titel "Rösler en Altmaier - de doodgravers van de Energierevolutie" gedoopt.

De door Altmaier en Rößler gedachte ambtelijke werkgroep die voor een belangrijke bijeenkomst op 21/22 maart tussen Merkel en de minister-presidenten van de bondslanden de plannen moet concretiseren wordt kritisch beschouwd door zowel Gabriel (SPD) als Fell (Grünen). Ze twijfelen over de ernst die binnen die groep gemaakt zal gaan worden met een werkelijke hervorming van het hele EEG Umlage systeem. Ze stellen ook dat voor de verkiezingen in Duitsland (22 september 2013) beslist niet alle grote weeffouten in de tariffering van energieprijzen hersteld zullen kunnen worden. Sterker nog, aldus Gabriel, onder de coalitie tussen CDU en FDP zou er 3 en een half jaar lang op energiepolitiek vlak "niets tot stand zijn gebracht". Een forse bewering die niet ver bezijden de waarheid zal zijn, maar als een slag in het gezicht gevoeld zal worden door de beide ministers. Als er niet werkelijk substantiële wijzigingen in de onzalige voorstellen worden aangebracht, zullen zowel de SPD als de Grünen absoluut niet meegaan in een compromis-voorstel, wat ook door de aanwezige bondsstaat ministers van de Grünen werd onderschreven.

Na de bijeenkomst
Interessant zijn uitlatingen na de byzondere bijeenkomst. Zo gaf de "Grüne" bondsminister Eveline Lemke van Rheinland-Pfalz aan dat Altmaier onder zware druk blijkt te staan omdat zijn begunstigingen voor de industrie in Brussel inmiddels onderzocht worden door de EU-Commissie (NB: heeft ook NL om gevraagd). Ze stelde dat Altmaier de verkeerde weg bewandelt. De Grünen willen terug naar de status in het jaar 2009, toen er een "matige" lastenverlichting voor energie-intensieve ondernemingen was (veel lager en minder omvangrijk dan nu). De bijdrage van de industrie aan het EEG moet sowieso groter worden, ook al omdat juist vanwege enorme hoeveelheden invoeding van "grondstof-loze" goedkope hernieuwbare stroom de beursprijzen voor het onzichtbare spul onderuit gingen. Derhalve zal de last voor de kleinere bedrijven, en vooral, voor de kiezers / burgers, kleiner kunnen worden. Zowel Altmaier als Rößler hebben enige beweging in die richting verzuimd, en zich daardoor kwetsbaar opgesteld.

Gevreesd wordt dat de bondslanden bij de wijzigingsvoorstellen voor het EEG geen stemmingsrecht krijgen. Dan kunnen ze, zoals nu al minstens twee maal is geschied in recente jaren, de zogenaamde "Vermittlungsaussschuss" optie toepassen, een wettelijk grondrecht om een compromis voorstel te laten uitwerken, wat veel tijd kost. Dit zal zeer waarschijnlijk betekenen, dat de complete operatie rond wijzigingen van de EEG Wet pas na de bondsverkiezingen zal kunnen starten, dus ergens in het najaar van 2013. Waarbij de politieke situatie en de prioriteiten weer geheel anders kunnen zijn. Hoe Altmaier de diepe kloof tussen "zijn" voorstellen en de afwijzende houding van de oppositie partijen en die van de bondslanden kan dichten is een nog onbeantwoorde vraag.

"Rösler und Altmaier – die Totengräber der Energiewende": Hans-Josef Fell (Grünen) op zijn uitmuntende en goed ingelichte blog (14 februari 2013; hier ook documentatie van de wetswijzigingsvoorstellen, stuk van Altmaier, en de tegenvoorstellen van de Grünen)

"Harte Einschnitte beim EEG geplant" (Photovoltaik.eu, 14 feb. 2013)
Konsens für EEG-Vorschläge in weiter Ferne (Photovoltaik.eu, 14 feb. 2013)

Reactie van de overkoepelende Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) (14 feb. 2013)
Eerdere reactie van BSW-Solar op aangekondigde plannen Altmaier (28 jan. 2013)

52 pagina's woedende commentaren op grootste PV-forum ter wereld (Photovoltaikforum, start 28 jan. 2013)

De meer dan 1.550 ondernemingen die Cicero al telde die zijn vrijgesteld van betaling van de EEG Umlage, met naam en toenaam. Meer dan 500 aanvragen voor zo'n vrijstelling zouden nog voor eind februari moeten worden gekeurd... (Cicero, 23 januari 2013)

Opvallend: Duitse Energieleveranciers lijken klanten die begin 2013 van leverancier wilden wisselen die stap onmogelijk te maken met als argument dat de gestegen EEG Umlage buiten hun verantwoordelijkheid zou vallen. Energie-Experten.org geeft ze ongelijk: klanten hebben gewoon het recht om op te stappen bij ELKE prijsverhoging:
Bericht op site Energie-Experten.org (17 feb. 2013)

Nagekomen

"Days are numbered for German feed-in tariff" Persoonlijke visie van Reuters markt analist Gerard Wynn. 19-2-2013

Handelsblatt zet ook kritische vraagtekens bij de "bedreiging" voor de industrie in Duitsland en relativeert met enkele opmerkelijke uitspraken. 18-2-2013:
Stromkosten-institut trommelt gegen die Energiewende

De zeer belangrijke CSU Bayern vertikt het om aan de "grondrechten" van de bestaande installaties te laten morrelen (Bayern heeft by far de meeste PV-capaciteit staan), en zal dus gaan dwarsliggen bij een "heffing" of "benadeling" van wat "Bestandsanlagen" worden genoemd (de bestaande populatie PV-systemen). 18-2-2013:
http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/13075-bayern-zuerst

Stroomprijs voor industrie EU sneller gestegen als in Duitsland volgens onderzoek Duitse Staatsbank KfW (dus: geen argument om industrie te ontzien bij meebetalen aan de EEG Umlage). 16-2-2013:
http://www.sueddeutsche.de/95X384/1144042/KfW-entwarnt-bei-Strompreis.html

Can Germany’s Energiewende still be slowed down? Fascinerende analyse van de Oostenrijker (!) Volkmar Lauber van Univ. Salzburg, over de al dan niet mogelijke "ingrepen" in de EEG Wetgeving en het mogelijk "vertragen van de Duitse Energiewende". Engelstalig. 13-15 feb. 2013


15 februari 2013 11h47. Tweede prehistorische OK4E-100 micro-inverter Polder PV door "de duizend". Vandaag lukte het. Nadat onze eerste antieke OK4 omvormer op 2 november 2012 de "magische" grens van 1.000 kWh productie overschreed, is numero twee aan de beurt. De omvormer met ID 55595, die net als het eerste exemplaar, op 12 oktober 2001 op het dak onderop een 108 Wp module werd geplaatst, en tijdens de systeemrenovatie in mei 2005 in huis op een 93 Wp module werd aangesloten, is inmiddels ook zover:


^^^
Het "magische" moment voor de 2e OK4 omvormer gedocumenteerd.
Over de 1.000 kWh productie sinds oktober 2001.

Polder PV maakte ook vlak na het tweede moment suprême een screenshot van het oude vertrouwde log frame waarin de actuele data worden getoond van al onze 13 OK4 omvormers:

]

Bij het pop-up schermpje moet goed gelet worden op het aantal "nullen", want daar wordt de cumulatieve energie-productie getoond in "wattuur" (Wh). Onderin wordt de cumulatie in "kilowattuur" (kWh) weergegeven (rode cirkel)... Met dank aan Ron Hoekstra van iQue voor het stabiele logging platform. Ik log tegenwoordig - indien daaraan behoefte is - op een oude, energiezuinige PC, met dank aan Floris Wouterlood.

De eerste omvormer is alweer 8,4 kWh verder dan het onder vrijwel identieke omstandigheden geplaatste "zuster" exemplaar. Maar dat is slechts minder dan een procent afwijking over een periode van maar liefst ruim 11 jaar. En dat voor zo'n klein kastje met afmetingen van 12 x 9 x 3 cm...

^^^
Zoals de OK4 omvormers er bij Polder PV sinds mei 2005 "bij hangen" in een onverwarmd rommelhok in ons appartement, 25 meter van de zonnepanelen op het dak verwijderd (met VMVK DC bekabeling tussen dak en appartement). Rechts kabelgoot met de originele "spin" met parallelle AC-bekabeling (die op het dak lag, moest zo van NKF wegens "garantie"). Witte snoer is DC-ingang van de omvormer. De zwarte kabel met de gele klamp is de AC uitgang van het apparaatje.

Resultaat van systeemrenovatie uitgevoerd door installateurs ingehuurd door The Sun Factory, in opdracht van - destijds nog - energiebedrijf NUON na de eerste storm van klachten over uitvallende omvormers buiten onder de modules. Dit is een "prachtig" voorbeeld van hoe de zaken "toen" nog gingen, in de Nederlandse PV-prehistorie. Nu nauwelijks voorstelbaar voor vele newbees.
Foto genomen op 31 mei 2005.

Op naar de volgende. Die heeft er momenteel 929 kWh "op zitten". Nog even wachten dus...


13 februari 2013. Duitsland bloedt leeg? Phoenix Solar geeft eigen markt op. Wederom dreunt het Duitse land. Na talloze insolventies, faillissementen, uitverkopen aan het buitenland (Q-Cells >> Hanwha; SOLON >> Microsol), sluitingen van hypermoderne productielokaties (First Solar in Frankfurt/Oder), en de dreigende sloop van Hermann Scheer's 13 jaar oude Erneuerbare Energien Gesetz het volgende rampbericht.

Phoenix Solar AG, wat in 1999 formeel begonnen is als Phönix SonnenStrom AG, in 2007 haar huidige naam kreeg, en wat onder de "Prime Standard" op de Frankfurt Stock Exchange staat genoteerd, kwam op 11 februari 2013 met een zogenaamde "ad hoc" mededeling.

Wegens verliezen bij diverse bedrijfsonderdelen worden deze afgestoten. De aandacht van het internationale concern zal geconcentreerd worden op de groeimarkten U.S.A. en Azië, waar het bedrijf al succesvolle dochters heeft. Het kantoor in Oman (Oost-Afrika) wordt gesloten. In Europa vallen de resultaten tegen in Spanje en Italië (waar de ondersteuningsregimes voor zonnestroom extreem zijn uitgekleed of hun toekomst zeer onzeker is). De dochters in Frankrijk en Griekenland blijken het echter goed te doen en zijn winstgevend.

Abschied vom 1er Markt: Deutschland
De grote klapper betreft het moederland, Duitsland. Het nog steeds in het kleine Beierse dorp Sulzemoos (NW. van München, langs de E25 gelegen) gevestigde bedrijf zal namelijk de volgende activiteiten gaan afstoten in eigen land: de componenten en systemen branche, en de "power plant" ontwikkelingstak. Dat zal als een klap gaan aankomen in het gezicht van de stichters van voorloper Phönix. Want het bedrijf begon al in 1994 als Phönix Solarinitiative. Een maatschappelijke beweging die nota bene door de landelijk opererende Bund der Energieverbraucher e.V. in het leven werd geroepen, een energie consumenten organisatie. Het doel van die organisatie was om betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zonne-energie systemen te gaan aanbieden, en om tegelijkertijd ook de ontwikkeling van een eigen Duitse zonne-energie markt te bevorderen. Aanvankelijk was men gefocust op thermische zonne-energie. Vanaf 1998 werden onder leiding van de latere CEO van Phoenix Solar, Dr. Andreas Hänel, met succes de eerste PV-systemen verkocht.

In Duitsland en in het buitenland werden later op grote schaal door het concern enorme PV-installaties aangelegd, van een deel van de daken van de beurs in München (waar al jaren de internationale Intersolar beurs in wordt gehouden), tot grote vrijeveld installaties als Senftenberg 1-4 (18,32 MWp; eerste van diverse grote projecten daar). Recent leverden ze nog een 3,5 MWp vrijeveld installatie op voor de Arabische olieboeren in Riyadh, het toen nog grootste systeem op het "schiereiland" (artikel). Zie verder de referentie projecten sectie op de site van Phoenix (per land te selecteren).


^^^
Stukje van in 2005 opgeleverd, 5,3 MWp groot Miegersbach PV project, noordelijk van München
(Bayern), toen nog onder de naam van Phönix Sonnenstrom AG. Project toelichting:
zie artikel van 19 december 2009. Google Maps lokatie hier.

Foto genomen tijdens Polder PV's 2e Bayern Mega Radtour voorafgaand
aan Intersolar 2009 in München.

Phoenix kondigt nu dus aan de door hen genoemde Duitse activiteiten te gaan staken (Duits: "eingestellt", Engels: "divested"). En dat heeft alles te maken met de veel te hoge risico's rond het bouwen van nieuwe solarparken bij onze oosterburen, wat ze er echter niet bij vertellen. Gezien de nieuwe Einspeise Vergütungen die Bundesnetzagentur recent heeft vastgesteld, kunnen sowieso parken niet groter dan 10 MWp worden onder de EEG condities, moet 10% van de stroomproductie op de (zwaar overspannen) stroommarkt worden aangeboden (NB: de beursprijs is overdag in Duitsland een lachertje geworden, juist vanwege de dik 32 GWp aan PV-capaciteit die er al staat). En krijgen dat soort parken aangesloten aan het net vanaf 1 maart nog maar 11,27 Eurocent/kWh (20 en driekwart jaar lang), en vanaf 1 april zelfs nog maar 11,02 Eurocent/kWh (zie overzicht tarieven). Kennelijk is dat niet interessant meer voor een op de grote schaal gefocuste internationaal gegroeide onderneming als Phoenix.

Verder zullen bedrijfsonderdelen als de componenten en systemen tak, de (op andere landen te focussen) powerplant business, de winstgevende operaties en onderhoud unit en op toekomstige businessmodellen gerichte bedrijfsactiviteiten worden gecontinueerd bij Phoenix.

Interessant detail: Phoenix heeft net de Powerrouter van het Nederlandse Nedap in haar product portfolio opgenomen. Het apparaat wat aan het eind van de Energiewende video van Frank Farenski zo'n voor Duitsland "historische" rol speelt. Of dat hardware aanbod voor de steeds meer richting "eigenverbrauch" neigende zonnestroom producenten straks ook zal gaan sneuvelen is nog de vraag.

Financiën waarschijnlijke oorzaak
De financiële positie was waarschijnlijk de reden voor deze heftige ingreep in het beleid. In plaats van een verwachte omzet van 280-310 miljoen Euro voor 2013, moest het bedrijf die verwachting fors bijstellen tot slechts 160-190 miljoen Euro. Vanwege "byzondere" kosten zoals afschrijvingen en reserveringen is de voorlopige verwachting voor 2012 een negatieve EBIT van ongeveer 32 miljoen Euro voor Phoenix. Dat is weliswaar heel wat minder erg dan de 84,7 miljoen negatief voor 2011, maar het is nog steeds slecht nieuws. Want de herstructureringskosten zullen ook nog negatief op het resultaat van 2013 gaan drukken. Phoenix rekent echter voorlopig op een negatieve EBIT van 5 miljoen Euro voor 2013. Banken waar Phoenix geld van leent zijn op de hoogte gesteld van de financiële positie en van de keuzes die het bedrijf op basis daarvan heeft gemaakt. Er is een kredietlijn tot en met maart 2015 toegezegd van 126 miljoen Euro.

De oprichter van voorloper Phönix en directeur van het uiteindelijke Phoenix Solar AG, Andreas Hänel, heeft zijn (onvermijdelijke?) vervroegde aftreden reeds bekend gemaakt.

En zo is Duitsland weer een illusie armer. En zal vooral de psychische schok diepe sporen nalaten in de nationale Energiewende geest. Een op en top Duits bedrijf, in het leven geroepen door burgers, verlaat voor een groot deel van haar activiteiten het eigen land. Nog meer werkgelegenheid die met zoveel energie en moeite is opgebouwd in de solar business, staat in eigen land op het spel. De zonne-energie sector is een harde markt.

Persbericht "ad hoc" van Phoenix Solar AG (11 februari 2013)

Nagekomen
Het Duitse bedrijf Energiebau, wat ook een vestiging heeft in Maastricht, en wat hoog inzet op kwaliteit van haar dienstverlening en producten, zal volgens een persbericht op de Duitse website de distributieklanten van Phoenix Solar AG in Duitsland gaan overnemen. Het bedrijf zegt dat ze ook daardoor te kennen geven dat ze zich blijven committeren aan zonnestroom in Europa Zie:

Persbericht Energiebau (13 februari 2013)


12 februari 2013. EPIA: globale PV-capaciteit >100 GW. Een leuk nieuwtje van de Europese branche-organisatie voor zonnestroom, EPIA. Ze meldden gisteren in een Tweet dat volgens hun continu geupdate "tellingen", onze planeet 100 gigawatt aan capaciteit van zonnestroom producerende installaties is gepasseerd. Op hun nieuwspagina staat een kort berichtje over het heuglijke feit.

Dat is gezien de diepe crisis in zowel de PV-sector (insolventies, faillissementen, overnames, "shake-out"), als in grote delen van de wereldorde, best wel een berichtje wat herhaald mag worden. Meer precies, meldt EPIA iets meer dan 101 GW. De fysieke stroomproductie uit genoemde capaciteit zou, zo formuleert de Europese branche organisatie het, equivalent zijn aan de jaarlijkse output van 16 kolen- of kerncentrales van elk 1 GW. Wat dat laatste betreft: "ons" Borssele heeft slechts een (upgraded) "ontwerp" vermogen van 485 MW. Dus rekent u maar uit hoeveel Borsseles daarvoor zouden moeten stoempen, als equivalent voor de mondiale productie van zonnestroom waarvoor de fotonen gratis uit de lucht komen vallen (met dank aan Amon-Re).

Oppassen met DC/AC cijfers
Daarbij moet trouwens ook gemeld worden dat niet alle landen uniform rapporteren. De meeste landen geven de vermogens op in MWp (DC vermogen van de generator, dus het sticker vermogen van de PV-modules, getest onder standaard test condities). Er zijn echter ook landen die de nieuwbouw en accumulaties in AC vermogen opgeven.

Hierover is veel verwarring geweest, en zal er ook nog wel enige tijd blijven. Ik kwam er een paar jaar geleden bijvoorbeeld achter, na een expliciete vraag aan de Vlaamse marktwaakhond VREG, dat Vlaanderen geen DC vermogen, maar AC vermogen rapporteert in hun statistieken (zie ook bijdrage van 8 maart 2011). En als ik nu het Global Outlook rapport tm. 2016 bekijk van EPIA, staan daar voor Europa nota bene ook de ooit explosieve (later fors ingestorte) markt Spanje, en ook Zwitserland tussen als landen die AC vermogen opgeven. Weer wat geleerd...

Nu maakt dat bij "zeer grote volumes" niet zo heel veel uit, als het totaal gedomineerd wordt door giga markten als Duitsland, Italië, etc., waarbij "DC vermogen" (MWp) de standaard opgave is. Maar het is wel iets om in het achterhoofd te blijven houden. EPIA rekent niet vanuit de opgegeven AC capaciteit naar DC om in hun cijfermateriaal. Grofweg zou een factor ergens tussen de 1,05 tot zo'n 1,15 waarschijnlijk wel correct zijn, maar dat zal mogelijk ook van het land en de geografische lokatie afhangen. EPIA hanteert in haar tabellen de opgegeven AC capaciteiten voor de paar betreffende landen (dus ook voor België, Spanje, en Zwitserland).


Figuur uit het laatste Global Outlook rapport van EPIA, gedateerd mei 2012. Waarin voor de komende jaren twee "uitbouw scenario's" zijn geschetst voor zonnestroom capaciteit op onze planeet (all-in volumes). Grijs is historische ontwikkeling cq. laatst bij EPIA bekende cijfers. Oranje is een "moderaat" uitbouw tempo zonder al te opvallende "politieke ingrepen". Rood is het scenario waarbij positieve politieke ambities vertaald worden in versnelde uitbouw en realisatie. Met een groene cirkel heb ik de getallen voor de twee scenario's voor 2012 weergegeven. EPIA's recente melding dat er 101 GW zou zijn bereikt komt dicht in de buurt van het "Policy-Driven" scenario, wat voor eind van 2012 bijna 110 GW voorspelde.

Of dit ook zo zal blijven zal hopelijk steeds minder door "politieke" opvattingen cq. "ingrepen" worden beïnvloed, omdat die zeker in grote markten zoals Duitsland een extreme liability zijn geworden. Dergelijke zeer forse ingrepen zoals (alweer) gepland kunnen een nationale markt breken. De grote groei moet nu van steeds meer landen gaan komen die zonnestroom gaan omarmen. Die trend is reeds gesignaleerd en in gang gezet (diverse landen in Zuid Amerika zijn bijvoorbeeld rap aan het bouwen geslagen). En reuzen als U.S.A. en China gaan met elkaar op de vuist "wie de grootste markt in de komende jaren" zal gaan mogen worden.

Het mondiale volume van 101 GW zou zijn bereikt met een groei van zo'n 30 gigawatt in 2012, grofweg hetzelfde volume als in 2011 volgens branche organisatie EPIA. Maar heel wat minder dan volgens eerste schattingen van iSuppli/IHS Research zou zijn bijgeplaatst in 2012. Die kwamen recent namelijk met 32 GW voor 2012, bijna 7% meer dan EPIA. Tevens werd door iSuppli een inschatting gemaakt van mogelijk 35 GW potentieel voor 2013 (zie artikel van 27 januari 2013). Photon kwam in hun dagelijkse nieuwsbrief met een extra getal: van die voorlopige 30 GW nieuwbouw in 2012 zou volgens hen 17 GW in Europa zijn gerealiseerd, nog steeds een spectaculair aandeel van 57%. Daarvan is 7,6 GWp (DC vermogen) in wereldkampioen Duitsland gerealiseerd. Wel geeft Photon fijntjes aan dat Europa rap marktaandeel verliest, want in 2011 zou er nog 23 GW nieuwbouw zijn geweest volgens hun statistieken. EPIA zat toen nog wat lager met hun inschatting, 21,9 GW voor 2011 in Europa, volgens hun richtlijnen.

Discrepanties nieuw volume definitie kwestie
Let ook bij de EPIA statistieken op dat er forse discrepanties kunnen optreden tussen wat als "geplaatst volume" in een jaar tijd wordt beschouwd, en wat als "connected to the grid and made operational". De EPIA cijfers gaan van de laatste opvatting uit, omdat pas als een PV-systeem daadwerkelijk fysiek aan het net is gekoppeld, de installatie "maatschappelijke betekenis" krijgt. Namelijk: het moment van eerste productie cq. invoeding op "een net". Vooral in het geval Italië was dat in 2011 extreem, toen een groot volume "in 2010 opgeleverde" installaties pas in 2011 fysiek aan het net ging. Derhalve werd een "wereldrecord geïnstalleerd" vermogen in dat jaar vastgesteld van 9,3 GW. Dat resulteert in een enorme verschuiving tussen de twee statistieken als het om dat soort grote volumes gaat. Zie voor inhoudelijke bespreking het Global Outlook rapport tm. 2016, pagina 19!

Ook verouderde data - bijv. NL
Er is nog een heleboel niet definitief aan de EPIA statistieken, veel markten leveren extreem laat data in. En van sommige markten zoals Nederland zijn niet eens betrouwbare statistieken voorhanden, omdat er geen centrale registraties van fysiek geïnstalleerde en gerealiseerde systemen zijn. Wel moet worden opgemerkt dat het mei 2012 rapport van EPIA alweer sterk verouderde cijfers bevat voor Nederland, gezien de forse ingreep in de cijfers die het CBS op basis van mijn leverancierslijsten heeft moeten doen.

Dit is het plaatje bij EPIA, status mei 2012 (toen de eerste CBS statistiek voor 2011 nog niet eens bekend was [gepubliceerd bij StatLine 31 mei 2012!], alleen voorlopige CertiQ/SDE cijfers):


© EPIA May 2012

Het hierboven getoonde stukje tabel (pagina 17 uit het Global Outlook tm. 2016 rapport) geeft de "data" voor Nederland weer. Die zijn compleet achterhaald, en zijn zelfs 2 maal door CBS gewijzigd sinds eind mei 2012. De laatste (doch volgens mij feitelijk nog steeds niet als definitief te beschouwen) stand van zaken voor 2011 was: ruim 58 MWp nieuwbouw, 145 MWp eindejaars-accumulatie, i.p.v. de hier getoonde, door mij rood omcirkelde "20" resp "103" MW. Uit 16,7 miljoen inwoners en 145 MWp zou ook moeten volgen dat Nederland eind 2011 niet slechts 6,1 W/habitant ("wattpiek per inwoner" volgens EPIA) zou hebben gehad, maar 8,7 Wp/inwoner.

Ook is het door EPIA gepubliceerde accumulatie cijfer voor 2010 gewijzigd: i.p.v. de gemelde 83 MW heeft CBS/StatLine nu 88 MW in de boeken staan voor dat jaar (zie ook mijn analyse van ververste CBS data van 27 november 2012).

Nog max. 3 jaartjes wachten op de volgende 100 gieg?
Dat is verder natuurlijk allemaal "klein bier" en gepruts op een postzegel, als we naar de globale trends gaan kijken. En die doen er natuurlijk toe. >100 GW it was, in 2012. Volgens Ecofys man Kees van der Leun op Twitter: "De eerste 100 GW kostte 30 jaar, de tweede 100 GW gaan slechts 2 of 3 jaar kosten!"

Bij het "policy driven" scenario van EPIA zou het zelfs al eind 2014 kat in het bakkie kunnen gaan worden met de tweede "100 gieg" (zie grafiek in dit artikel).

Dat wordt flink verder bouwen, dus...

http://www.epia.org/news/news/ (kort bericht over de 100 GW passage bij EPIA)
http://www.epia.org/news/publications/ (publicaties overzicht EPIA, met o.a. het in mei 2012 gepubliceerde Global Market Outlook Photovoltaics until 2016 rapport)
Photon Newsletter (12 februari 2013)


12 februari 2013. Briljante video Energiewende van Frank Farenski. Op Youtube is een video te vinden van de zeer aimabele Frank Farenski die zich op de Duitse #Energiewende heeft gestort. Het is een geweldig inspirerende video, met als heftig zwaartepunt de ontwikkeling van de zonnestroom sector, en stroomopslag scenario's. Waar ongetwijfeld vertegenwoordigers van Nederlandse energiecoöperaties in oprichting stinkend jaloers naar zullen kijken. Als ze het Duits machtig zijn, wellicht wordt er een versie met Engelstalige ondertiteling gemaakt. In ieder geval werkt Farenski al aan een vervolg versie voor gebruik in het Duitse onderwijs.


^^^
Zeer verrassend Nederlands accent in de video, bijna op het eind:
een Nedap Powerrouter met opslag accu's bij een Duits gezin met PV-installatie.

Video still van Youtube filmpje, 1h28'31"

Talloze aspecten komen langs in de ongetwijfeld voor Nederlandse kijkers (zelfs na Here Comes The Sun) qua impact verpletterende film. Diverse specialisten die in het duurzame energie veld (met name elektriciteit) werkzaam zijn komen uitgebreid met hun visie aan het woord. Een inspirerende, ruim anderhalf uur durende video van het kaliber #mustsee. De webmaster van Polder PV keek er ademloos naar. En Twitterde zich een ongeluk om interessante punten uit het getoonde kenbaar te maken voor mede-twitteraars in algemeen beschaafd Nederlands.


^^^
1 van de vele Tweets die de webmaster van Polder PV met zijn mede-twitteraars
deelde, daarbij essentiële passages uit de film in het Nederlands vertalend,
al dan niet vergezeld van typisch polderiaans commentaar...

Eerste Tweet over de film (10 feb. 2013)

...

Laatste Tweet (12 feb. 2013)

En natuurlijk: het grootste deel van de tientallen inhoudelijke tweets, met actuele vertalingen van @Polder_PV die daar tussen in liggen!:

"Ich will dass die vier grossen Energie Konzerne fallen..."

Vrij vertaald door Polder PV: "Ik wil dat de vier grote energie concerns ten val worden gebracht..."

Holger Laudeley "Plus Energie Mensch", van Laudeley Betriebstechnik uit Ritterhude.
Video Frank Farenski: 0h56'54".

Viel Spaß!

http://www.youtube.com/watch?v=VzX8Aa0YmTU&feature=youtu.be (12 feb. 2013 al 36.306 maal bekeken. Duitstalige video Leben mit der Energiewende - Der ganze Kinofilm - Version 1.1 - 1h31'47")


10 februari 2013. In België gaat de groei in PV-zaken van Nederlands- naar Franstalig gebied. Polder PV heeft enkele jaren zeer intensief de Belgische PV-statistieken bijgehouden, tot in extreem detail. Daar is het laatste jaar aardig het slop in geraakt, wat ten eerste heeft te maken met de aanzienlijke terugval in activiteit in Vlaanderen vanwege heftige politieke ingrepen in de (veel te lucratieve) stapeling van incentives. En ten tweede, omdat de hoeveelheid uitzoekwerk die op me afkomt inmiddels over mijn hoofd gaat groeien. Een goede, gedetailleerde statistiek tover je niet zomaar eventjes uit je mouw. Daar moet je voor buffelen.

Omdat de Nederlandse markt eindelijk hard is gaan groeien (in internationale context echter nog: "bescheiden", omdat vooral de zeer grote installaties hier bijna onmogelijk zijn te realiseren) is de aandacht voor een fors deel door de "eigen" markt opgeeist. Zoals dat natuurlijk eigenlijk ook zou moeten. Gelukkig is de sector in België rap geprofessionaliseerd, en worden daar steeds vaker actuele statistieken gepubliceerd. Dus waarom zou je dat werk gaan dupliceren als malle 'ollander? Als ik zin EN TIJD heb, wil ik me best wel weer eens in detail op wat smaakmakende plaatjes gaan storten, maar nu doe ik het even op de volgende wijze. Wel natuurlijk met duidelijke eigen plaatjes.

Apere, de belangen organisatie met de mooie Franse naam "Association pour la Promotion des Energies Renouvelables asbl", uiteraard zetelend in hoofdstad Brussel, heeft namelijk voor 2012 een eerste degelijke synthese gemaakt van de drie belangrijke deelmarkten.

De belangrijkste resultaten vindt u in onderstaande tabel, data © Apere.


KLIK op tabel voor uitvergroting

Duidelijk is te zien dat Vlaanderen lange tijd de dominante markt is geweest, maar dat de groei daarvan in 2012 fors onderuit is gegaan (de ingrepen in de zeer lucratieve waarde van de groencertificaten waren "ronduit dramatisch" te noemen, maar moesten gebeuren). Wallonië en Brussel nemen het stokje over, maar moeten gezien de geaccumuleerde capaciteiten nog van (heel) ver komen, en zullen beslist niet binnenkort de Vlaamse accumulatie aan PV gaan evenaren. Voor Brussel zelf is dat waarschijnlijk zelfs fysiek onmogelijk.

Van het cijfermateriaal van Apere heb ik nieuwe grafieken voor de evolutie van Belgische zonnestroom capaciteit gemaakt:

In deze grafiek de nieuwbouw cijfers in, goed opletten, MWac (AC vermogen, dus niet DC vermogen van de PV-generator in MWp!) van de drie deelmarkten in België. In een open kolom achteraan het totaal voor heel België per jaar (grote grafiek). Let in de inset linksboven op dat de cijfers die Apere in hun bericht heeft gepubliceerd voor Vlaanderen (rode kolommen) iets afwijken van de laatst officieel gepubliceerde cijfers van VREG (oranje kolommen, data uit maandrapport gedateerd 7 januari 2013). Cijfers zullen beslist nog niet als "definitief" kunnen worden beschouwd gezien de "historische", soms zeer aanzienlijke bijstellingen achteraf bij met name VREG. Wallonië in groene kolommen, Brussel in donkerblauwe.

Maar het beeld is duidelijk: Vlaanderen is nog steeds "de grootste" afzetmarkt geweest in 2012, is echter enorm teruggevallen t.o.v. het record jaar 2011 (2012: slechts 34% van de afzet in dat jaar), en Wallonië is ze rap in de nek gaan blazen, met een ruim anderhalf maal zo grote afzet t.o.v. het al fors gestegen volume in 2011. NB: het zal spannend worden hoeveel die 284 MWac voor Vlaanderen nog zal gaan veranderen, en, vooral, wat het cijfer voor Nederland zal gaan worden. Zeer waarschijnlijk zal Vlaanderen zelfs bij de zeer sterk teruggevallen nieuwbouw in 2012 nog ver voor de sterk toegenomen groei in ons eigen land zijn gebleven.

Brussel is nog steeds een relatief "microscopische" markt t.o.v. haar grote broers Vlaanderen en Wallonië, maar is wel sterk gegroeid: 3 maal zoveel volume afzet in 2012 dan in 2011, wat ongetwijfeld voor een fors deel door reeds eerder door Polder PV besproken grote projecten is veroorzaakt (zie 1,75 MWp op 2 cora hypermarché's, resp. de 1,2 MWp installatie op het TIR havencomplex).

De veranderingen in de jaarlijkse totale groeicijfers voor heel België zijn:

 • 2007-2008: 315 procent
 • 2008-2009: 536 procent
 • 2009-2010: -21 procent
 • 2010-2011: 136 procent
 • 2011-2012: -47 procent
 • Gemiddelde CAGR YOY groei van 2007 tm. 2012 komt hiermee op 155%/jaar (!)

Een nogal "hobbelige" weg, dus, met de PV-markt in België. Desondanks is het een significante markt gebleven, nu de Franstalige regio de scepter lijken te gaan overnemen van langjarige "groeitijger" Vlaanderen.

In deze figuur dezelfde getallen als die getoond in het vorige exemplaar, maar nu in een "stapelgrafiek". Vlaanderen (rood) onderop, daar bovenop Wallonië (donkergroen), en tot slot Brussel (blauwe kolomsegmentjes). In vetdruk de totaal cijfers voor heel België.

Duidelijk wordt dat de impact van met name Wallonië fors is opgeschroefd in 2012, ten koste van die voor Vlaanderen. De verhoudingen zijn:

 • 2010 Vlaanderen 88,5%, Wallonië 11,0%, Brussel 0,4%
 • 2011 Vlaanderen 84,6%, Wallonië 15,1%, Brussel 0,2%
 • 2012 Vlaanderen 54,1%, Wallonië 44,6%, Brussel 1,3%
 • 2012 was van de laatste vier jaren voor Vlaanderen het slechtste jaar qua afzet.

In heel België zou volgens Apere een volume van 525 MWac zijn bijgeplaatst in 2012. Als we zouden rekenen met een factor Wp:Wac = 1,1:1, zou dat kunnen neerkomen op zo'n 578 MWp. Dat is beslist veel meer dan wat de noorderburen er bij hebben gezet in dat jaar. Hoeveel meer is nog een mysterie, maar het kan best een factor 3 zijn geweest, met een bevolking die anderhalf zo klein is dan die in Nederland (mid-2012 volgens population reference bureau: 11,1 mln België, 16,7 mln NL).

Tot slot de accumulatie aan capaciteit:

Eindejaars-accumulatie cijfers voor AC vermogen in de drie Belgische deelmarkten en de totale cijfers (bovenaan, vetgedrukt). De Belgische markt is geëxplodeerd naar een totaal volume van bijna 2,6 GW AC capaciteit, vooral door de stormachtige ontwikkelingen in Vlaanderen in verleden jaren. Daar zou eind 2012 volgens Apere 2.061 MWac aan capaciteit staan, dik 2 gigawatt.

Bij rekenfactor DC:AC = 1,05:1 zou je hiermee in totaal voor België al op 2,7 GWp komen. Bij een factor 1,1:1 zou België zelfs al ruim 2,8 GWp kunnen bezitten aan nominale DC capaciteit.

In de grafiek heb ik ook rechtsonder gearceerd weergegeven wat er zeer grof geschat (wegens ontbrekende statistieken) eind 2012 in heel Nederland aan gelijkstroom PV-capaciteit zou kunnen hebben gestaan, zo'n 300 MWp. Als dat klopt, zou België, met anderhalf maal zo weinig inwoners in dat jaar al zo'n 2,8/0,3 = 9,4 maal zoveel PV-capaciteit hebben kunnen geaccumuleerd (verschil per hoofd van de bevolking dus al zo'n factor 14-15 maal zoveel).

Apere extra's
Volgens Apere zou de bijna 2,6 GWac PV-capaciteit zo'n 2,8% van de totale stroomconsumptie van België (80 TWh/jaar) kunnen afdekken. Ongeveer 6,5% van het aantal huishoudens zou al een PV-systeem bezitten (een op de vijftien). Ondanks vlijtige bijbouw in met name de Franstalige delen van België is die nieuwbouw in 2012 in het hele land bijna gehalveerd t.o.v. die in 2011.

Apere claimt dat er in totaal, gezien lange wachttijden bij de behandeling van aangevraagde PV-installaties in Wallonië, dat er daar zo'n 100.000 installaties zouden kunnen komen, goed voor zo'n 500 MWac.

Ondanks de - voorspelde - relatieve slechte prestatie bij de nieuwbouw in Vlaanderen, blijft deze regio een van de hoogste "per capita" vermogens houden op onze planeet: Volgens Apere 329 Wac per inwoner. Bij factor 1,1:1 zou dat kunnen neerkomen op een zeer indrukwekkende 362 Wp/inwoner.

Statistiques: le solaire photovoltaique en Belgique (pdf bij Apere, 7 februari 2013)


actueel 110-101 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights


© 2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP