burning issue
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Brand en zonnepanelen

Een historisch overzicht

Verzameld, updated, en van commentaar voorzien door Peter J. Segaar / www.polderpv.nl

 

Inhoud:

Introductie

Nieuwe berichtgeving, analyses en commentaren "brand en zonnepanelen"

Resultaten vooronderzoek Instituut Fysieke Veiligheid

Incidenten overzicht Nederland

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 en eerder

Incidenten buitenland (selectie)

Informatie vakpers

Oudere publicaties

Oplossingsrichtingen

Eerste uitgebreidere bericht over "brand en zonnepanelen" op de website van Polder PV

Berichtgeving en bronnen, n.a.v. eerste artikel van 17 augustus 2010

Laatst toegevoegd alhier


Introductie

Op 17 augustus 2010 postte ik in mijn time-line op de toen al 6 jaar bestaande Polder PV website een wat langer bericht over de eerste meldingen rond het thema "brand en zonnepanelen", zie ook het van deels aangepaste links voorziene bericht elders op deze pagina. Het was destijds een klein micro stormpje in een glas water, vol onbegrip en onkunde. Maar dat heeft, vanwege de extreme uitbouw van nieuwe PV capaciteit in Nederland sedert met name 2018 beslist een "maatschappelijk actueel" vervolg gekregen. Al blijft de (technische) onkunde op het gebied van zonnestroom nog steeds endemisch, wat regelmatig tot soms belachelijke en incorrecte stellingnames leidt, in de nationale pers uitingen. Polder PV volgt ook dit dossier al vele jaren, zeker in de begintijd als enige, gedetailleerd op de voet, mede vanwege een serie uitgebreide artikelen in het eerste decennium van de 21e eeuw over het thema in het Duitstalige vaktijdschrift Photon. Sedertdien heeft Polder PV een forse verzameling "incidenten en brand bij / rond zonnepanelen" geïnventariseerd, wat ten tijde van publicatie al wat groter was dan dat getoond in een (betaald) TNO onderzoek in april 2019. Ook werden al jaren de toenemende berichten over branden op objecten met zonnepanelen bijgehouden in een link overzicht met, waar nodig, commentaar. Alsmede de politieke reacties daar op.

We moeten hierbij blijven benadrukken, dat het aantal branden in/op objecten met zonnepanelen nog steeds compleet in het niet valt bij de totale hoeveelheid branden in Nederland ("waar hebben we het over ?"). Maar, om ex-voorzitter Baarsma van de branche organisatie Holland Solar te citeren, het natuurlijk ook zo is, dat elke brand er een teveel is. Zélfs als we weten, dat de feitelijke oorzaak van "een" brand vaak niet eens bij de PV generator of de daar aan gekoppelde bedrading ligt. Vanwege het extreem toegenomen aantal panden met zonnepanelen, is de kans natuurlijk aan het toenemen dat er ooit iets mis zal gaan, maar de brand kan altijd een interne oorzaak hebben (gehad) die niet bij het PV systeem ligt. Hier wordt zelden tot in detail (of helemaal niet) over gerapporteerd, dus het aantal "incidenten" zal sowieso overschat zijn, waar het een oorzakelijk verband betreft tussen "brand" en "aanwezigheid zonnepanelen". Die dingen liggen gewoon op het dak, en als er brand in het pand uitbreekt vanwege een andere oorzaak, en de PV generator loopt ook (dramatische) schade op als gevolg van die brand, is er geen enkele relatie tussen die twee zaken. Het is goed om te beseffen dat een "oorzakelijk verband" zelden met hard bewijs wordt overlegd. Wat beslist niet uitsluit, dat er wel degelijk incidenten zijn geweest (en nog zullen komen), waar de PV generator de oorzaak zal blijken te zijn.

In ieder geval kwam het thema brand en zonnepanelen de afgelopen jaren wel in een versnelling. Met name vanwege een opvallend aantal branden bij zogenaamde "in-dak systemen" (onder de generieke noemer BIPV, "building integrated photovoltaics", vallend). Waar Polder PV al in een vroeg stadium voor heeft gewaarschuwd, dat daar zeer goed gekeken naar moest worden. Want het zijn de meest risico gevoelige installaties, omdat de connectoren daar zo'n beetje tussen het dakbeschot en/of vlak bij het isolatie materiaal liggen. De trend in Nederland is steeds meer "esthetische" toepassingen, zoals hele huizenblokken met uniforme PV vlakken. Vaak in de huursector, die immers over grote volumes van dergelijke "straten vol gelijkvormige eengezinswoningen met zadeldak" beschikt. Dat zijn vaak installaties waar niet eens meer dakpannen onder de panelen liggen, en daarvan moeten we uitgaan, dat ze voor de volle honderd procent failproof gebouwd zullen moeten worden. Zeker waar het de "zwakke schakels" betreft: de connectoren moeten absoluut goed zijn, mogen niet van verschillende merken zijn, en mogen uitsluitend professioneel, met hulp van het correcte gereedschap, worden aangesloten. Hier gaat het veel te vaak fout, met zogenaamde "DC-arcs", vonken, en resulterende, persistente vlambogen tot gevolg, met alle ellende van dien. Daar moet dus tegen worden opgetreden. Als hier te makkelijk over wordt gedacht, en het installatiewerk niet streng verplicht, en gecertificeerd gekeurd wordt, kunnen we meer problemen op dat gebied gaan verwachten. Dat wil neem ik aan niemand voor zijn / haar verantwoording nemen. Gelukkig beweegt de sector inmiddels ook richting strengere opleidingen en verplichte keuringen, iig bij grotere objecten. En hopelijk vooral ook bij de zogenaamde BIPV installaties in de residentiële sector, inclusief de "NOM" (nul op de meter) trajecten. Laten we hopen dat dat de standaard gaat worden. Nederland verdient het. Zonnestroom is te mooi, en te kostbaar, om dat aan beunhazen over te laten.

Veel plezier bij het bekijken van dit historisch overzicht. Mocht u info en/of "zonnepanelen en brand" incidenten missen, schroom niet om deze, met de correcte url / link, naar Polder PV te sturen.

Peter Segaar / www.polderpv.nl

Leiden


Nieuwe berichtgeving, analyses en commentaren "brand en zonnepanelen"

Met name n.a.v. diverse branden in panden met zonnepanelen in NL in 2018 en later: algemeen en gerelateerd nieuws. Recentste algemene bericht bovenaan; zie ook de aparte, uitgebreide incidenten lijst direct onder deze sectie, met het laatst toegevoegde incident wederom bovenaan.


29 maart 2022. Brandveiligheid PV-panelen op platte daken. Bouwtotaal.nl. Een wat diepgravender stuk met citaten uit onderzoek naar brandveiligheid van platte daken in relatie tot zonnepanelen. Een van de opvallende conclusies op basis van brand testen aan zowel bitumineuze dakbedekkingen (KIWA-BDA), als daken met polyurethaan hardschuim of EPS isolaties (Efectis Nederland), in samenwerking met betreffende branche organisaties, is dat "dat het niet uitmaakt welke dakbedekking wordt toegepast". In andere bewoordingen, "de opbouw van de dakbedekkingsconstructie is niet de oplossing voor (beperking van) het brandrisico van daken met PV-panelen".

Bovendien zou bij de testen op bitumineuze daken bij toepassing van klassieke glas / backfoil panelen of glas-glas PV modules relatief weinig verschil worden gevonden in het tempo waarbij een brandhaard zich zodanig via de dakbedekking uitbreidt, dat de brand moet worden geblust. Dat zou in het eerste geval binnen 4 tot 5 minuten zijn, in het geval van glas-glas panelen tussen de 5 en 8 minuten.

Efectis ziet vanuit brandveiligheid meer soelaas in het beperken van de maximale omvang van een cluster panelen, de oriëntatie van de PV-modules, compartimentering van het dak, en een afscherming tussen de panelen en de dakbedekking. Ze komen tot een lijst aan aanbevelingen om de brandveiligheid te verhogen in relatie tot de aanwezigheid van (of plannen voor) een PV generator:

 • Schakelkast op onbrandbare ondergrond. Bij brand in een schakelkast kan een brand zich van daaruit ontwikkelen over het oppervlak van het dak. Plaats de kast daarom op een onbrandbare ondergrond, zoals betontegels. Rondom de kast kan bijvoorbeeld met twee stroken betontegels van 30 x 30 cm het dakoppervlak afgeschermd worden, zodat de eerste brandontwikkeling wordt beperkt.

 • Brandwerende voorziening kabelgoot. Vanuit de schakelkast zal de brand zich als gevolg van een kortsluiting in de kabels vrijwel altijd in de richting van de zonnepanelen ontwikkelen. Zorg daarom dat de kabels vrijgehouden worden van het dakoppervlak en er bij voorkeur een brandwerende voorziening aangebracht wordt tussen de kabelgoot en het dakoppervlak. Dit kan door de kabelgoot bijvoorbeeld op een strook betontegels te plaatsen. Van de talloze grote plat dak projecten waarvan Polder PV fotomateriaal heeft gezien, is het al standaard, dat van draadgoten gebruik wordt gemaakt, die "verhoogd", dus op enige afstand van het dakoppervlak, zijn gemonteerd op staanders.

 • Metalen ondersteuningsconstructies. Om de brandontwikkeling met name onder de panelen zoveel mogelijk te beperken, zou het gebruik van kunststoffen in de ondersteuningsconstructie van de zonnepanelen beperkt kunnen worden. Gebruik van metalen ondersteuningsconstructies beperkt de ontwikkeling van de brand. Voetnoot Polder PV: gebruik van kunststoffen is slechts bij een zeer beperkt aantal leveranciers (consoles) een issue. Het overgrote merendeel van de plat dak installaties in Nederland wordt op metalen frames aangebracht.

 • Voldoen aan testmethoden en normen. De NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’ werkt aan een systeem dat meer duidelijkheid geeft over de relatie tussen het effect van een potentiële brand en de kans op deze brand. Aansluitend op de huidige testmethodes adviseert Efectis om de dakconstructie ten minste te laten voldoen aan de in België voor dakafdichtingen verplichte EU-klasse Broof (t1), in overeenstemming met EN 13501-5 (Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen) of aan de classificatie niet brandgevaarlijk conform NEN 6063 (Brandgevaarlijkheid dak bij vliegvuur). Daarnaast is er NEN 7250; de norm voor de integratie van zonnepanelen en zonnecollectoren (zonneboilers) in gebouwen. Deze norm is niet aangewezen in het Bouwbesluit, maar toepassing wordt aanbevolen.

 • Ballast onder zonnepanelen. Voor een dak voorzien van ballast adviseert Efectis om het grind, of als alternatief betontegels, ook onder de zonnepanelen aan te brengen om zo de aanstraling van de dakbedekking te voorkomen en verdere brandontwikkeling te beperken. Een andere mogelijkheid is om tussen de zonnepanelen en het dak een plaat aan te brengen waardoor directe warmtestraling naar en vlamcontact met de dakbedekking voorkomen wordt. Voetnoot Polder PV: de meeste grote platte daken die in Nederland voor PV worden toegepast hebben geen grind noch tegels (behalve voor looppaden indien van toepassing), vaak is dat om redenen van draagkracht bij de soms enorme overspanningen van dergelijke daken.

 • Afstand tussen zonnepanelen en doorvoeren en daklichten. Ongeacht het toegepaste type isolatie kan er uitbreiding naar binnen toe plaatsvinden via doorvoeringen, openingen in de dakplaat en via daklichten en lichtstraten. Rondom daklichten en doorvoeringen adviseert Efectis daarom de zonnepanelen op een voldoende veilige afstand te plaatsen. "Voldoende" wordt hier echter niet gedefinieerd of gekwantificeerd (zie echter "vervolg onderzoek" onderaan).

 • Barrière bij geperforeerde dakplaat. Wanneer een geperforeerde dakplaat is toegepast in combinatie met bij brand smeltende materialen kan er een open verbinding ontstaan tussen de zonnepanelen en de binnenruimte. Er bestaat dan een kans op branduitbreiding naar binnen. Bij toepassing van een geperforeerde dakplaat adviseert Efectis om een barrière aan te brengen, waardoor een brandwerend dak ontstaat en geen risico van branduitbreiding naar de binnenruimte plaatsvindt. Gedacht kan worden aan het aanbrengen van een vlamdichte plaat tussen zonnepanelen en dak of een brandwerende beplating aan de onderzijde van de isolatie of aan de onderzijde van de dakplaat.

Efectis noemt in haar analyse nader onderzoek naar 8 branden op industriële daken, die, op een na (inmiddels toegevoegd), reeds eerder door Polder PV in zijn incidenten lijst waren opgenomen (zie links onder naam gemeente). Het ging hierbij om branden in Denekamp (2016), Ede (2017), Opmeer (2018), Amsterdam (2019), Dieren (2019), Buitenpost (2019), Wateringen (2020) en Elst (2021). Over een brand in Den Bosch (2020) was volgens Efectis onvoldoende informatie beschikbaar. Polder PV heeft in zijn incidenten lijst nog meer branden bij PV generatoren op daken van bedrijven, die kennelijk niet zijn onderzocht door Efectis. Meest opmerkelijk daarbij is de zeer grote brand die een grote loods van HVC in Middenmeer NH in 2015 in de as legde, waarbij een voor die tijd "relatief grote" PV generator verloren is gegaan (link bericht PPV). Maar ook bijvoorbeeld de brand op het platte dak van een flat van Trivire in Dordrecht (1 mei 2021) is kennelijk niet onderzocht.

Het onderzoeksbureau eindigt haar analyse met een suggestie voor 3 vervolgonderzoeken:

 • "Er vinden nauwelijks branden plaats op industriële daken met zonnepanelen, informatie wordt niet verspreid en inzichten (dus) niet gedeeld. De kennis over deze branden wordt vergroot wanneer brandonderzoeksteams van de Brandweer, IFV en schade-experts van verzekeraars meer gedetailleerd informatie verzamelen en analyseren over branden op industriële platte daken met zonnepanelen." NB: Polder PV inventariseert alle branden met zonnepanelen al sedert 2010, zie incidenten lijst.

 • Praktijktesten met verschillende zonnepanelen systemen op diverse daktypes om het brandverloop te bepalen.

 • Praktijktesten in combinatie met warmtestralingsberekeningen om de veilige afstand tussen zonnepanelen en openingen in het dak te bepalen.

Zie voor verdere details het artikel in BouwTotaal.nl, of de eerder verschenen bron analyse van Efectis:

Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: Dit leren we ervan (25 januari 2022)


Februari 2022. Schade door onweer, wateroverlast of brand: Hoe helpt u uw klant? Praktische tips in onderdeel van het "kenniscentrum" van Duits omvormer specialist SMA (verschenen kort na de grote schade veroorzaakt door winterstorm Eunice op 18 februari 2022).


17 augustus 2021. Zonnepaneelbranden vereisen landelijke aanpak. Gemeente van Den Helder vraagt om een landelijke aanpak over de te volgen handelswijze bij branden met zonnepanelen. Dit o.a. na vragen van de PVV over deze materie (bericht 2 aug. 2021).


25 juni 2021. Is een PV-paneel met brandklasse C veilig? Vrij oppervlakkig artikel op Gawalo.nl over brandklassen van zonnepanelen, gerangschikt onder codes A tm. C.


10 maart 2021. Bouwspecial Brandveiligheid. Via deze link op de site van Bouwwereld.nl is een special magazine op te vragen over brandveiligheid en zonnepanelen, bezien vanuit het standpunt van de bouwsector. Dit, naar aanleiding van het feit dat er waarschijnlijk veel meer "BIPV" zonnedaken (in casu geïntegreerde, zogenaamde "in-dak PV systemen") gerealiseerd zullen gaan worden. Vooralsnog een zeer klein segment van het totaal PV volume in Nederland, waarbij wel een opvallend aantal incidenten waren te betreuren in de afgelopen jaren (zie incidenten overzicht op deze pagina). In deze special concrete praktijkvoorbeelden, producten en verhalen van experts. Experts en fabrikanten delen hun kennis om een brandveilige gebouwde omgeving te realiseren. "Een goed systeem en goede installatie zijn een minimale vereiste, maar of er verdere maatregelen nodig zijn, hangt af van de situatie".


januari 2021. Solar verzekeraar Solarif schreef voor Solarplaza een 14 pagina's lange "brand preventie whitepaper", met de titel "A Fireproof Business. Fire safety assurances for rooftop PV installations". Behandeld worden onder anderen de secties probleem analyse; analyse van de "setting" van het betreffende gebouw; inzet van materialen op het dak, kabelmanagement, en waar op te letten tijdens installatie; inspectie en onderhoud. 1 van de vele tips ter preventie van - uitbreiding van de - brand, is compartmentalisatie van de PV generator op grote platte daken: er moeten paden tussen de delen worden gemaakt, om eventuele uitbreiding van brand van 1 sectie naar de rest te voorkomen. In Polder PV's langjarige historie van vele honderden satelliet- en luchtfoto's bekijken, komt het nog niet vaak voor, maar lijkt er de laatste jaren wel meer "gesegmenteerd" te worden bij de grotere projecten. Opmerkelijk is de vaststelling dat "meer dan de helft van de huidige PV installaties voldoet niet aan de [in de whitepaper besproken] veiligheids-voorschriften".

De whitepaper is te vinden in het publicatie overzicht van Solarplaza, en, na inschrijving, te downloaden.


23 december 2020. Het in risico inspecties gespecialiseerde bedrijf Burghgraef en van Tiel heeft een succesvolle test uitgevoerd bij Trones in Enschede (webarchive link), om te bezien of een brandwerende coating kan voorkomen dat eventuele brand in een PV generator op het dak kan "doorslaan" het dak in. Gepoogd werd, om een stalen dak voorzien van EPS-Se-isolatie (polystyreen) en PVC dakbedekking in brand te steken, waarop een zogenaamde keramische coating van enkele millimeters dik was gespoten (onder het PV systeem). Het lukte niet, om zo'n "doorslag" van de brand richting het isolatiemateriaal te forceren. De, wat samenstelling betreft, nog onbekende coating, is separaat getest, en men kwam op een - spectaculaire - levensduur van 50 jaar uit, wat veel langer is dan de waarschijnlijk meest toegepaste PV installaties. De coating zou ook kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld vuurpijlen die op het dak belanden, of dakdekkers, die bijvoorbeeld met branders een nieuwe bitumen laag aanleggen, een brandhaard voor de isolatie onder het dak zouden kunnen opleveren. Burghgraef claimt dat op deze wijze "de veiligste daken ter wereld" zouden kunnen ontstaan. Althans, waar het een potentiële gevarenbron vanaf de buitenzijde van het dak betreft. 5% van de branden zouden hun oorzaak hebben bij fouten van dakdekkers. Slechts minder dan 0,005% zou het gevolg zijn van (brandende) PV installaties.

Nog niet alles is "zeker", de wijze waarop getest wordt is ook van invloed. In zogenaamde "vliegvuur" testen wordt namelijk geen rekening gehouden met de hogere "brandlast" bij zonnepanelen, daar zou een ander type test voor ontworpen moeten worden. Gezocht wordt naar een methodiek, waarbij de combinatie van het type dak en de brandbaarheid van de panelen wordt getest. Er wordt gewerkt aan een test met een "extra gecoat" brandwerend doek, en een test met een "volledig onbrandbaar zonnepaneel". Hoe die laatste er uit zou zien, wordt in het midden gelaten, mogelijk worden hier glas-glas panelen bedoeld ?

In ieder geval een bemoedigende ontwikkeling, waarmee verzekerbaarheid van bestaande daken met polystyreen of polyurethaan isolatie onder het dak in het huidige, kritische "tijdsgewricht" voor verzekeraars, een stap dichterbij zou kunnen gaan komen.

Zie ook de visie van het bedrijf op de verzekerbaarheid van panden met (grote) PV-systemen (artikel van 9 december 2020), en twee technische stappenplannen met aanwijzingen om brandrisico's te minimaliseren. Waarbij controle door Scope 12 gecertificeerde inspecteurs een must zijn. De eerder verschenen "Stappenplan zonnepanelen op een brandbaar geïsoleerd dak", resp. "Stappenplan zonnestroominstallaties > woningcorporaties" zijn niet meer beschikbaar op de website. Wel is er ook een artikel "Praktische tips en handvatten voor de verzekerbaarheid van zonnepanelen" verschenen, in Schade-Magazine.nl.


21 december 2020. Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een 42 pagina's dik rapport gepubliceerd (hier te downloaden), met de uitgebreide titel "Vooronderzoek depositie bij branden met zonnepanelen. Een verkennende studie naar de depositie van verbrandingsproducten als gevolg van brand met substantiële hoeveelheden zonnepanelen". Dit naar aanleiding van vragen en druk uit de Tweede Kamer, het gevolg van "deposities" (lees: zonnecel scherven en verkoolde backsheet partikels) na twee grote branden in Rutten in juli dit jaar (NOP, Fl.), en, snel daar na, in 't Veld (Noord-Holland). Het rapport geeft de resultaten van een internet zoektocht naar brand incidenten weer, zowel naar NL- als Engelstalige berichten, maar, curieus, géén inventarisatie van de omvangrijke berichtgeving in wereldmarkt Duitsland. Daarmee komt het IFV voor de onderzochte periode 2018 tot en met 26 oktober 2020, lees dat s.v.p. goed, "het jaarlijks aantal branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn", op in totaal 95 brand incidenten, die in een database zijn opgenomen. Van de al jaren door Polder PV gerapporteerde incidenten vóór 2018 is niets opgenomen in het rapport. Het merendeel van de 95 gevonden brand incidenten was in 2020 (tm. eind oktober), 37 stuks, zie tabel verderop. Heel erg belangrijk is om de twee "criteria" aan te geven die zijn gebruikt bij de inventarisatie, cursivering is van Polder PV:

 • "Alleen incidenten waarbij de zonnepanelen daadwerkelijk in brand hebben gestaan zijn meegenomen, variërend van één enkel paneel tot grote hoeveelheden panelen. De brandoorzaak of ontstaansbron van de brand hoeft niet bij de zonnepanelen te liggen.
 • Incidenten waarbij alleen sprake was van oververhitting of andere mankementen die niet tot brand in de zonnepanelen hebben geleid, zijn niet meegenomen. Branden in randapparatuur waarbij geen zonnepanelen betrokken raakten, zijn niet meegenomen. Dit, in tegenstselling tot Polder PV, die meerdere incidenten met omvormer, schakelkast, en trafostation branden bij / van PV installaties heeft meegenomen.

Deposities - 1 belangrijk incident vergeten

Het is geen (voor)studie naar de oorzaken van de branden, maar naar de mogelijke gevolgen ervan. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de branden waarbij deposities zijn gemeld, maar u ziet al aan de tabel, dat zelfs van het geringe aantal branden waarbij zonnepanelen (in)direct zijn betrokken, dat een fractie is geweest. Totaal, aanvankelijk, 4 gemeld of "bekend" (1x 2019, 3x 2020), met daarbij de mededeling dat er later een bericht was van een brand met depositie op 14 oktober dit jaar (incident Visvijverweg Lelystad), maar "dat het niet meer mogelijk is geweest aanvullende informatie over deze brand te verzamelen". Er zullen echter beslist meer branden met "deposities" zijn geweest (niet alleen van zonnepaneel restanten, maar van alles wat maar heeft gebrand in de betreffende panden), maar daar is niets tot zeer weinig van bekend. Een belangrijke kandidaat is de enorme brand (klassificatie GRIP 1) van afval loodsen van HVC in Middenmeer (NH), in augustus 2015, waar Polder PV uitgebreider bij heeft stilgestaan in een separaat artikel op de website. Die loodsen, tot de grond toe afgebrand, en 80 containers aan afval opleverend, droegen een generator van 972 PV modules, die bijna allemaal verloren zijn gegaan. De brand was zo heftig, dat op zuidelijk Texel, 32 kilometer noord-waarts, de schuin wegtrekkende rook kolom zichtbaar was. Op een video vanuit een drone zijn dikke zwart-grijze wolken met asdeeltjes te zien die oostwaarts drijven, richting de weilanden benoorden Medemblik. Dit is een zeer belangrijke kandidaat voor een brand waar we gegarandeerd, vanwege de heersende windrichting, een flinke "depositie" in de omgeving mochten verwachten. Hier is echter destijds niets over gemeld in relatie tot de PV generator. De gemeente meldde dat er geen hoge concentraties schadelijke stoffen zouden zijn vrijgekomen. Wel werd destijds door de Veiligheidsregio geadviseerd: "Heeft u roetaanslag op groenten uit uw volkstuin. Advies: Niet schoonmaken maar weggooien".

De cijfers - aantallen

Goed om te beseffen waar alle reuring over gaat, gezien alleen al de 220 duizend brandmeldingen resp. ruim 64 duizend woningbranden per jaar (Federatie Veilig Nederland). In de waslijst gepresenteerd door het IFV, wordt, ronduit bizar, en tot groot verdriet, in het geheel géén gewag gemaakt van de al tien jaar durende detail inventarisatie van Polder PV naar brandincidenten met zonnepanelen, ook TNO zweeg hierover eerder al in alle talen ...


^^^
© 2020 Instituut Fysieke Veiligheid (rapport)

Van de gevonden incidenten, was in 2018 en 2019 iets meer dan de helft bij woningen, in 2020 was echter het aantal incidenten bij "niet-woningen" wat hoger (wordt getoond in aparte grafiek in rapport). Drie branden "hebben plaatsgevonden in zonneparken" (de beruchte trafo branden bij Zonnepark de Munt in Emmeloord inbegrepen).

Het rapport bestaat uit drie hoofd secties, een uitlijning van de onderzoeksmethodiek, de resultaten van het vooronderzoek, en de conclusies. Het geheel wordt afgesloten met een literatuur lijst (groot deel ook al lang op onderstaande overzicht terug te vinden), een lange lijst met enkele parameters van de gevonden 95 brand incidenten, een digitale vragenlijst over 25 grote branden en/of branden waarbij enige mate van "depositie" werd gerapporteerd, en antwoorden met meer details over gevonden "casussen", door de lokale brandweer korpsen. Hierin o.a. meldingen over eventuele "deposities" in de omgeving, (schattingen van) aantallen getroffen zonnepanelen, getroffen vierkante meters (verbrand) dak oppervlak, een enkele keer ook een merk paneel genoemd. Ook regelmatig meldingen dat de PV generator (waarschijnlijk) niet als oorzaak van de brand kon worden gezien. En verwarrende meldingen van vondsten van delen van de "bovenlaag van zonnepanelen", waarbij zeer expliciet wordt bedoeld: scherven van in de gebroken zonnepanelen blootliggende (kristallijne) zonnecellen, die door de sterke opwaartse convectie tijdens de brand, omhoog en flink zijwaarts, de omgeving in zijn verplaatst, zoals in casus Heythuysen (max. 5x5 cm. grote scherven gevonden). Van de nodige branden kon geen detail info (meer) achterhaald worden, vooral branden in 2018. Van branden waarvan wel detail info aanwezig was, zijn rapportages, filmbeelden e.d. toegevoegd aan de rapportage door IFV.

Voor woningbranden wordt aangenomen dat eventuele "deposities" van materialen (van zonnepanelen) buiten de invloedssfeer van het betreffende pand gering of afwezig zijn, omdat dergelijke branden meestal niet "zeer groot" kunnen worden, de zogenaamde "pluimstijging" gering blijft, en het aantal panelen vaak zeer beperkt is. Sowieso gaat er natuurlijk meestal een (groot) deel van het hele dak in brand, bij de grotere woningbranden, en zal alles wat kan branden in theorie kunnen "deponeren" in de buurt.

De hoofdvraag van dit vooronderzoek was: "Wat is er bekend over depositie bij branden waarbij zonnepanelen zijn betrokken?"

Verder zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

 • Hoe vaak komen branden met zonnepanelen in Nederland voor?
 • Hoe vaak is er bij branden met zonnepanelen sprake van depositie?
 • Welke verbrandingsproducten komen vrij bij branden met zonnepanelen?
 • Wat is de mate van verspreiding van deze verbrandingsproducten?
 • Hoe schadelijk zijn deze verbrandingsproducten voor mens en milieu?
 • Welke maatregelen (kunnen) worden genomen om verspreiding zoveel mogelijktegen te gaan?
 • Op welke wijze kunnen deze verbrandingsproducten verantwoord worden opgeruimd?

Veel vragen zijn nog lang niet beantwoord.

Deposities en gepercipieerde gevaren

Uit nader onderzoek door IFV blijkt dat in totaal zo'n 8 (van de in totaal 95) casussen van - grotere - branden zijn gevonden waarbij er sprake is geweest van "deposities" (bedoeld: onderdelen, celscherven van zonnepanelen, maar dit kan ook andere materialen van het dak betreffen). Van 2 is bekend dat alleen de incident lokatie is getroffen, bij 6 van de 95 (ruim 6%) waren er ook deposities "in het effectgebied".

Het is nog geen algemene praktijk dat een incidentgebied (standaard) op deposities wordt onderzocht, er is sowieso nog onvoldoende bekend over dergelijke - nog steeds zelden voorkomende - deposities in relatie tot gevaarlijke stoffen. Mocht uit nader onderzoek blijken dat er wel degelijk een risico bestaat, moet hiervoor een nieuw protocol worden opgesteld waarbij bij de uitvoering ook de verantwoordelijke gemeente en Veiligheidsregio moet worden betrokken. Er is vanwege de schaarse praktijk informatie in Nedeland derhalve vooral een literatuurstudie gedaan.

Verbrandingsproducten

Zonnepanelen kunnen, zoals vrijwel alles, verbranden, als het vuur heet genoeg is geweest en lang heeft aangehouden. "Ze zijn brandbaar, ongeachte ingezette technologie", en kunnen "zelfstandig blijven branden bij grote brand". Na enkele minuten kunnen glasplaten barsten, het glas, en de gebruikte films kunnen vervolgens gaan "druipen", waardoor onderliggende materialen ook in brand kunnen vliegen (als dat al niet eerder is geschied). Glas-glas modules zouden minder verbrandingswarmte en rookgassen genereren omdat de backsheet folie ontbreekt. Het is waarschijnlijk dat er gasvormige giftige stoffen vrijkomen, evenals uittreding van kleine hoeveelheden giftige zware metalen. Als de brand heet genoeg is/wordt (600 graden C) kunnen in bluswater en rook stoffen voorkomen als glas, een serie metalen, waarvan aluminium en koper de grootste hoeveelheden zal betreffen. Lood uit nu nog gebruikte soldeerverbindingen is bijvoorbeeld een potentiële risico factor, maar er wordt aan gewerkt om dat op termijn te vervangen of andere technologie in te zetten.

De genoemde andere metalen (molybdeen, zink, gallium, indium, tin, cadmium, arseen, selenium en hun oxides), komen alleen in het zeer beperkte areaal aan dunnelaag modules voor. Er worden nogal wat woorden vuil gemaakt aan de gevaren van cadmium (CdTe modules) en arseen en selenium, al wordt ook gesteld dat uit sommige onderzoeken blijkt dat door smelten van materialen, eventuele uittredene chemicaliën worden vastgelegd en ingekapseld. De beroemde Amerikaanse producent van CdTe modules, FirstSolar was trouwens een van de eerste grote commerciële zonnepaneel producenten die een compleet eigen recycling programma heeft opgestart voor hun "end-of-life" modules. Er zou meer onderzoek nodig zijn om vast te stellen wat de risico's daadwerkelijk zullen zijn, "studies op grote schaal en onder realistische condities ontbreken". Een recente studie vond dat "de kans op overdracht van cadmium en andere stoffen na branden met zonnepanelen via de melk van de koe naar de mens zeer gering lijkt". Maar dat geldt niet alleen voor branden met zonnepanelen, maar voor de meeste branden. Sowieso is juist het karakter van dunnelaag modules, dat er minimale hoeveelheden materialen worden gebruikt, die in zeer dunne laagjes worden ingezet. Dus de hoeveelheden grondstoffen die zijn ingezet, en die "een (nog onbekend) risico" zouden kunnen vormen, zijn en blijven beperkt.

Dunnelaag - zeer beperkt in projecten bestand

Feit is, dat in Nederland, de populaties van dergelijke volumes aan dunnelaag panelen zeer beperkt zijn. Ik heb dat nagezocht in mijn enorme projecten database. Die concentreert zich vooral op de grotere projecten, en omvat daarmee slechts een gedeelte van het totale volume van de categorie "alle economische activiteiten" die het CBS hanteert, en die tm. 2019 met de laatst bekende cijfers al 99.731 projecten zou hebben omvat (voor laatste globale stand van zaken CBS, zie artikel 14 december 2020 op Polder PV). Van lang niet alle projecten is zeker wat het aandeel dunnelaag modules in het totaal is, er komen in de populatie met dunnelaag hebbende modules namelijk regelmatig ook kristallijne deel-generatoren voor. Ik heb dat verder genegeerd, en een optelling gedaan voor alle modules in de betreffende projecten, en dat gerelateerd aan het totaal volume voor álle in mijn projecten overzicht aanwezige installaties. Het totaal aantal projecten met dunnelaag modules, onder te verdelen in amorf Si (diverse varianten, waaronder ook een combinatie amorf / microkristallijn Si), CIS, CIGS, en CdTe, is slechts 3% van het volume van alle projecten in mijn database, omvat 5% van het totaal aantal PV modules, en slechts 2% van de totale capaciteit. Kijken we naar het totale door CBS gerapporteerde aantal PV projecten "alle economische activiteiten", is het aandeel dunnelaag (NB: inclusief een geringe populatie dunnelaag projecten in mijn database opgeleverd in 2020) zelfs nog maar minder dan 0,3%. Het gaat daarbij dus om zeer kleine volumes, een compleet ondergeschikt deel van de totale markt in Nederland, waar dan ook nog eens een beperkte materialen inzet in aanwezig is. Ik zal beslist nog wel e.e.a. over het hoofd hebben gezien, met name de wat kleinere projecten, maar dat zal de uitkomst beslist niet substantieel wijzigen. Tel daarbij op, dat het aantal branden op panden met zonnepanelen sowieso al extreem klein is, en we houden bijna verwaarloosbare risico's over over gezondheid- en veiligheids-problemen waar het branden van projecten met dunnelaag modules betreft. Vergeet daarbij nooit, dat een leven in een moderne, extreem complexe samenleving, nooit 100% "veilig" kan, noch zál zijn. Hoe graag u dat ook zou willen. Het is een fysieke onmogelijkheid. We leven dagelijks met risico's, het enige wat we kunnen doen is die proberen te beperken.

CdTe

Een uitzondering wil ik hierbij wel noemen. Niet zozeer op het gebied van veiligheid, maar op het vlak van de statistiek. Een opvallende positie nemen de CdTe modules in, met slechts 5 (!) bekende projecten, die echter bij elkaar een omvang hebben van bijna 400 duizend modules, bijna 48 MWp, en die daarbij 56% van "alle" door mij gevonden dunnelaag modules claimen in de grotere project populatie. 4 van die projecten zijn behoorlijk grote grondgebonden zonneparken, waarvan 2 op industrieterreinen, 1 in het buitengebied, en 1 vlak naast / bij intensief gebruikte infrastructuur. Eventuele koppeling met gevolgen door "pluimstijging" bij een felle brand (wat op zich al byzonder zou zijn bij een grondopstelling) lijken juist bij dunnelaag panelen voor de wijde omgeving niet van toepassing te zijn. Een deel van de deposities veroorzaakt bij de schaarse branden die daar mee te maken hadden, betreft namelijk de scherven van inerte zonnecellen in de "überdominant" aanwezige kristallijne projecten. Die hebben dunnelaag modules helemaal niet, die hebben slechts extreem dunne laagjes fotovoltaïsche films, die waarschijnlijk al geheel on-site verbranden, als het vuur heet genoeg is. Er zullen derhalve beslist geen scherven neer regenen in de omgeving, op zijn hoogst verkoolde restanten indien van backsheets gebruik is gemaakt (NB: er zijn ook dunnelaag modules met 2 glasplaten, waardoor eventuele risico's nog verder worden ingeperkt). Voor die paar grote projecten die ik in mijn database heb terug gevonden kunnen eenvoudig contingency plannen worden gemaakt (iig voor de paar gevonden CdTe exemplaren). Voor de overige 44% van de dunnelaag projecten zullen de risico's zéér beperkt zijn. Maar dat mag het IFV nader gaan uitzoeken.

Mate van verspreiding - veel onbekend

Weinig is bekend over de mate van verspreiding van de rookpluim, het IFV heeft er vrijwel niets over gevonden. Deposities in de directe omgeving tot enkele honderden meters zijn gemeld, de "kilometers" van de twee beruchtste recente branden (met deposities) lijken vooralsnog een uitzondering. Over eventuele beheersmaatregelen na deposities over grotere afstanden (wijze van opruimen, afvoer van gevonden deposities) is niets gevonden in het literatuuronderzoek. Om hier iets over boven tafel te krijgen, wordt dit kennelijk opgepakt in een vervolg onderzoek.

Conclusies

Het IFV kon geen rode draad of gemene deler identificeren voor het 8-tal (van 95) brand incidenten waarbij depositie heeft plaatsgevonden of mogelijk kan plaatsvinden. Deze vond in ieder geval plaats bij grotere branden, bij sommige van deze grotere branden was er wel, bij andere weer geen sprake van deposities. IFV sluit deposities echter niet uit, omdat het om een "relatief nieuw fenomeen" zou gaan, wat niet als zodanig is onderkend dan wel "herkend". Ook zijn niet alle vragenlijsten ingevuld op dit punt, "er ontbreekt een totaalbeeld" bij de grotere branden.

Zowel niet- als (potentieel) gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen, zoals trouwens bij alle branden, dus dat is feitelijk niets nieuws onder de zon. IFV stelt dit zelf ook, schadelijke stoffen kunnen bij alle branden in de (directe) omgeving vrijkomen. Daarbij kan sprake zijn van glas - in het geval van zonnepanelen veiligheids-glas, wat bij breuk zal verbrokkelen en vrijwel uitsluitend "on-site" zal blijven (en onschadelijk). Naast de uit literatuurstudie reeds bekende gevaarlijke probleem stoffen hierboven genoemd, kunnen ook, uit kunststoffen en organische materialen in de zonnepanelen uittreden na brand: koolstofmonoxide, waterstofchloride, benzeen en waterstofcyanide, formaldehyde, styreen en waterstoffluoride uit polymeren.

Specifieke omstandigheden, de zonnepanelen (type, hoeveelheid, en de betrokkenheid ervan bij de brand), en de mate van verspreiding van verbrandingsproducten, evenals van de (directe) blootstelling eraan en de duur daarvan zijn bepalend voor "eventuele schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu". Waarbij er dus geen enkele zékere relatie is te leggen met standaard veiligheids-risico's. Het hangt allemaal van het type en verloop van het incident af, een generieke, universeel toepasbare maatstaf is niet te geven.

Waar het IFV wel op stuitte, is het groot aantal kennis "hiaten" over de materie. Waar onder:

 • Brandgedrag per type paneel.
 • Aard van vrijkomende stoffen (per type paneel): niet duidelijk.
 • Beheersmaatregelen na (grote) brand met depositie: niets over bekend.
 • Vooral "zichtbare deeltjes" in de zeldzame gevallen met deposities (lees: vooral scherven van c-Si zonnecellen, en verkoolde resten van, waarschijnlijk met name de kunststof backsheets, vermengd met andere materialen in het verbrande dak). De eventuele gevaren van deze deeltjes voor levende have en/of de leefomgeving: onbekend.
 • Over mogelijk uittredende gassen en vloeistoffen uit brandende zonnepanelen is vrijwel niets bekend.
 • Onderscheid met ándere verbrande materialen "niet zijnde restanten van zonnepanelen" is niet goed te maken volgens IFV, waardoor zowel onder- als overschatting van de problematiek kan resulteren. 1 uitzondering wil Polder PV hier echter beslist maken: scherven van kristallijne zonnecellen zijn behoorlijk uniek (zeer dun en breekbaar, zilveren contact lijntjes aan 1 zijde, lichtblauwe tot zwarte kleur), en kunnen derhalve door getrainde ogen beslist wél herleid worden tot "verbrande (kristallijne) zonnecellen. Voor een van de typische foto's van de gevonden Si-cel scherven (NB: dus niét "glas deeltjes" zoals geclaimd), zie het gefotografeerde exemplaar in Nieuwe Oogst, n.a.v. de boerderij brand in Rutten (NOP, Fl.) in juli 2020.
 • Toekomstige branden waar depositie heeft plaatsgevonden moeten diepgaander / nauwkeurig(er) worden onderzocht op feitelijke effecten op de omgeving.
 • Over gevaren op mens, dier "en milieu" is feitelijk weinig tot niets bekend. De inschatting van Polder PV blijft: afgezien van de scherpe silicium-cel scherven, die voor dieren potentieel problemen zouden kunnen geven in de maanden na zo'n incident (daarna zullen door combinatie wind, temperatuur schommelingen, regen, oxidatie, betreding / berijding van de percelen, etc., de scherven verder verbrokkelen tot kleine deeltjes), zouden de gevolgen wel eens "zeer beperkt" kunnen zijn. Ook dat mag het IFV proberen te acherhalen, en dat zal geen sinecure blijken.

Discussie

Omdat "branden met zonnepanelen" niet systematisch zouden worden bijgehouden - volgens het IFV dan, Polder PV bewijst dat er al tien jaar dossiervorming bestaat op dit gebied, wat echter het graf in wordt genegeerd - zou er een onder-rapportage kunnen zijn van het aantal incidenten. Niet alle incidenten zijn terug te vinden op sociale media, of in de Google databanken en caches, niet alle (bijna) branden worden gemeld bij de brandweer of verzekeraars. Dit geldt vooral voor de kleinere branden die door de eigenaar van de zonnepanelen zelf zijn geblust. Aanwezigheid en/of betrokkenheid van zonnepanelen bij brand incidenten wordt ook niet altijd gemeld. Als het "fenomeen" beter bekend zou zijn geweest (nogmaals: Polder PV rapporteert hier al tien jaar over...), zouden de uitkomsten van dit vooronderzoek wellicht anders hebben kunnen uitpakken.

Risico afschatting

De kans op brand op een object met zonnepanelen is niet meegenomen in deze studie, zodat een echte risico afschatting niet mogelijk zou zijn volgens het IFV. Het zou "onmogelijk zijn het aantal branden met zonnepanelen af te zetten tegen exacte cijfers van het aantal geïnstalleerde panelen in Nederland". Daar valt beslist wel wat op af te dingen, wat Polder PV betreft. Natuurlijk, het aantal brand incidenten waar zonnepanelen "bij betrokken zijn", zal beslist hoger zijn, maar de resultaten van deze voorstudie laten kristalhelder zien, dat het allemaal zeer beperkt blijft en beperkt zal blijven (ondanks de flink toegenomen media aandacht). IFV claimt in hun rapport dat het aantal geïnstalleerde panelen niet bekend is, maar Polder PV houdt daar ook al jaren een separaat overzichtje van bij, wat, gezien de gemiddelde module omvang die per jaar wordt ingezet (en blijft toenemen), wel redelijk betrouwbaar berekend kan worden, vanuit de (af en toe bijgestelde) CBS capaciteits-cijfers per jaar, en de daaruit afgeleide jaargroei volumes. Tot en met 2019 komt Polder PV op een geaccumuleerd volume van maar liefst 26,5 miljoen zonnepanelen in Nederland. Uitgaande van de door Holland Solar gesuggereerde - record - jaargroei van mogelijk 2,8 GWp in 2020 (Solar Power Europe Market Outlook rapport 2020-2024), zou het eindejaars-volume dit jaar wellicht op kunnen lopen richting de 35,3 miljoen PV modules (uitgaande van een conservatieve aanname van 320 Wp gemiddeld per paneel voor de toevoegingen dit jaar).

Het IFV gaf alleen voor 17 van de grotere branden wat cijfers, en kwam (bij opgegeven "oppervlaktes" gerekend met 1,62 m² per paneel, op 1 uitzondering na), grofweg op bijna 6 en een half duizend verbrande PV modules in die grotere incidenten. De uitzondering betrof een bekende brand bij Polder PV, waarvan het exacte aantal panelen wat verloren is gegaan bekend is (en wat een stuk hoger ligt dan wat IFV voor oppervlakte geeft voor die generator). Polder PV kwam, grof tellend in zijn incidentenlijst voor de jaren 2018-2020, op een volume van ruim 8.400 modules die in brand zouden kunnen zijn gevlogen. Het totaal aantal verloren gegane zonnepanelen op woonhuizen is, alleen al vanwege hun karakter (kleinschalig) zeer beperkt. Het totale, grof berekende verlies zou slechts 0,02% (0,2 promille) van het mogelijke geaccumuleerde volume aan geïnstalleerde panelen zijn, eind 2020. Zelfs als we, met een tienvoudige factor zouden rekenen (en er dan, hoogst onwaarschijnlijk, van uit zouden gaan dat 90% van de "verbrande zonnepanelen incidenten" nooit in de publiciteit gekomen zou zijn), kom je in het meest pessimistische scenario uit op 0,2% (2 promille) van het totaal.

Kijken we naar het totaal aantal door IFV gevonden 95 branden, is dat op een totaal van de 1,06 miljoen PV installaties in Nederland, eind 2019 (laatst bijgestelde CBS cijfers), ook al zeer beperkt: minder dan 0,01%. Eind 2020 zullen er natuurlijk alweer veel meer projecten zijn bijgekomen, dus dat aandeel wordt nog veel kleiner als die cijfers bij benadering bekend zullen worden gemaakt door het CBS.

Polder PV heeft voor de jaren 2018-2020 nog gecheckt of eigen onderzoek nog tot niet gevonden incidenten in de IFV lijst heeft geleid. Ik blijk 2 incidenten te hebben ontdekt die het IFV niet had gevonden, maar zij blijken met een uitgebreide, "multi-level" internet search wel wat meer branden te hebben ontdekt waarbij zonnepanelen direct of indirect zouden zijn betrokken. Van veel incidenten is echter zeer weinig bekend.

Tot besluit

Het IFV besluit het rapport met de opmerking dat er "mogelijk meer informatie achterhaald had kunnen worden bij andere partijen" (met name over de gevolgen voor de omgeving), en "moet simpelweg geconcludeerd worden dat er nog veel onbekend is over dergelijke typen branden".

De organisatie zet het onderzoek in januari 2021 voort, waarbij het doel is om "een handelingsperspectief te bieden aan betrokken partijen bij grootschalige incidenten met zonnepanelen". Subdoelen zijn, o.a. beantwoording van de vragen: "Welke mogelijkheden zijn er om de eventuele gezondheids- en milieurisico's te beperken?" En "Hoe kunnen neergeslagen verbrandingsproducten op een veilige en verantwoorde wijze worden gesaneerd?"

Nagekomen

Op 15 juli 2021 werd na literatuuronderzoek een "definitieve" rapportage gepubliceerd door het IFV, Depositie bij branden met zonnepanelen, met daarin de conclusie dat "bij branden met zonnepanelen geen specifieke gevaren [zijn] te verwachten in de vorm van toxiciteit. Wel kunnen resten van zonnepanelen die neerkomen in de omgeving vanwege de scherpe randen schadelijk zijn voor bijv. grazend vee. Dit soort resten moeten ook niet in de voedselketen terechtkomen. Ze moeten daarom worden opgeruimd".

Verder concludeert het IFV "Er bestaat echter geen specifieke aanpak voor het opruimen van de resten van zonnepanelen die in de (verre) omgeving terechtgekomen zijn en alles wat er verder bij komt kijken (verzekering, zorg voor voedselveiligheid etc.). Er bestaat onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en er moet ad hoc geïmproviseerd worden.

Tot slot stelt het IFV: "Het ontbreken van een landelijke aanpak is overigens niet uniek voor (on)verbrande resten van zonnepanelen. Dit is ook het geval voor het opruimen van (on)verbrande resten isolatiemateriaal, dakbedekking e.d. die bij een grote brand in de omgeving verspreid worden. Het is daarom wenselijk dat voor de nafase van dit soort incidenten een landelijke aanpak ontwikkeld wordt. Alleen specifiek voor de aanpak (inclusief nafase) van asbestincidenten bestaat een landelijke handreiking". Het rapport is hier te downloaden.

Bronnen:

Vooronderzoek naar verbrandingsproducten zonnepanelen (nieuwsbericht IFV van 17 december 2020)

Volledige rapport IFV (pdf, 42 pp.)

Onderzoek naar rol zonnepanelen bij branden (Omroep Zeeland, 18 december 2020)

N.a.v. het rapport verscheen er nog een kort item bij Omroep Zeeland op 1 februari 2021, met een video met interview met Edwin de Maat van brandweer Zeeland over "brand en zonnepanelen". En het blussen van een brand van een vrijstaande (vakantie ?) woning met zonnepanelen. Echter zonder indicatie van lokatie, noch werd de oorzaak van die brand bekend gemaakt (als die al gevonden kon worden).


16 december 2020. 2e versie Preventiebrochure voor PV-installaties - Technische informatie voor verzekeringsprofessionals. pdf op website van Verbond van Verzekeraars. Nieuwe versie van eerdere brochure waar de zonne-energie branche zich destijds kritisch over heeft gebogen en advies voor verbeteringen heeft gegeven aan het Verbond van Verzekeraars (VvV). Holland Solar "vraagt hierbij nogmaals de aandacht van haar leden voor het kwalitatief goed installeren van de systemen en blijft, samen met haar leden en andere belanghebbenden, werken aan het verder verbeteren van het kwaliteitsborgingssysteem van de sector", met verwijzing naar deze nieuwe brochure ("een stap in de goede richting"), in hun bericht van 16 december 2020. Een van de nieuwe onderdelen is de paragraaf over het door de zonne-branche bevorderde SCIOS Scope 12 protocol, waardoor zeker de grotere installaties inspectie keuringen zullen moeten gaan krijgen.

Overigens staat het eerste exemplaar van deze folder ook nog steeds op de site van de VvV (pdf). En, wat Polder PV opviel bij het browsen door de nieuwe versie. Er staat helaas sowieso al een lerp van een fout in, op pagina 4: "Netbeheerders stellen in de toekomst het plaatsen van een slimme meter verplicht om in aanmerking te komen voor saldering". Dat is klinkklare nonsens, slimme meters zijn en blijven niet "verplicht", en ook netbeheerders kunnen en mogen dat beslist niet afdwingen ! Voor eind 2022 moeten wel alle kleinverbruikers zijn voorzien van "een meter die netinvoeding en netafname separaat geijkt meten" (om de afbouwregeling voor salderen per 1 januari 2023 voor iedereen uniform te kunnen laten gelden, zie bespreking van wetsvoorstel door Polder PV). Niets meer, niets minder. Dat kan dus ook gewoon een niet op afstand uitleesbare "domme digitale meter" zijn. Een belangrijke omissie die in versie 3 van deze folder, "geschreven voor verzekeraars, door verzekeraars" *, gerepareerd dient te worden ...

* Met als disclaimer aan het eind van de folder: "De maatregelen en adviezen zijn algemeen gesteld en zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om eventuele schade te voor- komen of te beperken. Voor elke situatie zal een deskundige een complete inschatting moeten maken."


10 december 2020. Actueel thema brand, zonnepanelen, en inspecties, in Solar Magazine, december 2020 & Marktgids Zonneenergie 2021, december 2020. 3 artikelen in deze twee op het eind van 2020 gepubliceerde publicaties:

(1) "Verzekeringsprobleem met zonnepanelen veel groter dan in eerste instantie gedacht", interview met algemeen directeur van Holland Solar, Wijnand van Hooff. Solar Magazine 11(5) / december 2020: pp. 27-29. Van Hooff wijst "oorzaak zonnepanelen" voor de koudwatervrees als primaire oorzaak van de hand. Het zou vooral aan de combinatie liggen van de al jaren onprofijtelijke vastgoed verzekeringen, en de zeer rap toegenomen aanleg van PV installaties op dat vastgoed. Hij schetst de contouren van de gesprekken met de verzekeringsbranche, en maakt zich met name zorgen over de mogelijke aanscherping van verzekeringsvoorwaarden voor al langer bestaande grote PV projecten op daken. Hij stelt dat er binnen een half jaar duidelijkheid moet zijn over de minimale kwaliteitseisen die aan PV-systemen mogen worden gesteld. In ieder geval dienen op dat punt individuele verschillen tussen verzekeraars te zijn verdwenen, om weer rust in de markt te krijgen. Een cruciaal punt zal zijn hoe om te gaan met bestaande installaties op daken met - door de verzekeraars als riskant beschouwde - brandbare (kunststof) isolatie materialen. Zo'n dak-geïntegreerde isolatie laag is immers slechts tegen zeer hoge kosten te vervangen (en de hele generator zal daarbij ook nog langdurig van het dak moeten), dus daar is de race zeker nog niet gelopen.

(2) "Brandgevaar mag geen rem zetten op opmars van zonnepanelen". Solar Magazine 11(5) / december 2020: pp. 49-51. Interview met voorziter van de Mineral Wool Association (MWA), Louis Cleef. Deze zet zit af tegen de branche die nog wel brandbare isolatiematerialen als EPS en vergelijkbare materialen toepast (artikel september 2020 in Solar Magazine 11(4): pp. 43-45), en vindt de riscio's in combinatie met zonnestroom installaties te groot. In Europa is als gevolg van de grote brand in de Grenfell toren in London (2017, 71 doden tot gevolg) in veel landen verscherpte wetgeving voor de toepassing van niet brandbare isolatiematerialen doorgevoerd. Nederland is volgens Cleef 1 van de slechts 3 landen die dat (nog) niet heeft gedaan. Een hoog risico, gezien de politiek gewilde combinatie energietransitie en zon op dak. De gevolgen van doorslaande branden op daken met brandbare kunststoffen zijn te groot, en onacceptabel, aldus Cleef. Het gaat bij de verzekerings-problemen vooral om daken met een hoge vastgoed waarde, utiliteit en appartementen hoogbouw boven de 13 meter, totaal goed voor zo'n anderhalf miljoen gebouwen. Juist hier zouden veilige isolaties moeten worden gebruikt, vaak worden hier ook al sprinkler installaties toegepast. Cleef besluit met de stellingname dat, als het zou moeten gaan om schadebeperking en continuïteit van het betreffende bedrijf of instelling, dat "toepassing van onbrandbare isolatie met minimaal brandreactie klasse A2 de voorkeur verdient". Dat is de op een na hoogste (strengste) Europese brandklasse, die uit 7 stappen bestaat. Het Verbond van Verzekeraars streeft naar isolatie van gebouwen bij voorkeur vallend onder de 2 hoogste klassen.

(3) "Strengere regels overheid leiden tot explosieve groei tekort aan gecertificeerde installateurs, inspecteurs en keurders". Marktgids Zonne-energie 2021 / december 2020: pp. 123-125. Een titel die voor zichzelf spreekt: ook op het gebied van inspecties van PV installaties gaat het krap worden met de "(wo)manpower". Een extra risicofactor, in een overspannen markt, waar ook branden en andere veiligheids-issues een steeds grotere rol zijn gaan spelen. "De schatting is, dat Nederland in de komende jaren zeker 500 tot 1.000 inspecteurs nodig heeft", die allemaal met succes een Scope 12 examen afgelegd dienen te hebben. We hebben het hier alleen nog maar over de commerciële daken en projecten. We willen liever niet nadenken over dit brisante thema, als ook residentiële systemen verplicht geïnspecteerd zouden moeten gaan worden, gezien de reeds 1 miljoen installaties op woningen die er begin 2020 al geaccumuleerd moeten zijn ...


3 december 2020. Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dakprojecten - aangenomen. Het actieve CDA lid Agnes Mulder gaat niet over 1 nacht ijs bij het "brandende" thema branden bij PV systemen, en verzekeringen daaromtrent, zoals uit vorige stukken met een serie door Wiebes beantwoorde vragen blijkt (zie items onder 16 november resp. 6 augustus dit jaar in dossier hier onder). Ze diende op 3 december een motie in op dit onderwerp, die vooral ook de zwakke positie van de financieel armlastige energie coöperaties onderstreept, en de aantasting van de mogelijkheden voor burger participatie bij de in Den Haag "gewilde" rooftop projecten. De motie werd op 8 december met grote meerderheid (afgezien van tegen stemmende FvD en PVV) aangenomen. De motie werd ook ondertekend door VVD lid Harbers, en PvdA lid Moorlag.

"constaterende dat er projecten met zon op dak zijn die geen doorgang vinden omdat de verzekeringspremie wordt verdrievoudigd en de initiatiefnemers het project financieel niet langer rondkrijgen;

overwegende dat deze problemen met de verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken een belemmeringen vormen voor de energietransitie en voor inwoners die daaraan mee willen doen;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de energiecoöperaties over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dakprojecten;

verzoekt de regering, tevens een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de factoren, zoals installatie, dakisolatie en constructie, van zonnepanelen op daken die van invloed zijn op de verzekerbaarheid"

Aangezien de motie is aangenomen, moet de overheid dit onderzoek dus daadwerkelijk laten doen. De vraag is wie zo'n opdracht gaat krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


1 december 2020. Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Betrek tijdig de verzekeraar! Artikel op website Risicoinbeeld.nl. Interview met vier betrokken specialisten bij verzekeringen en professioneel werken op daken. Gesignaleerd wordt dat vaker zonnestroom projecten op grotere daken - die al lang worden voorbereid - in een laat stadium on hold worden gezet omdat de verzekeraar van het pand niet (op tijd) is ingeseind, en deze allerlei bezwaren gaat aanvoeren. Nadrukkelijk wordt dakeigenaren van grotere daken met zonnepanelen plannen geadviseerd, om al in een vroeg stadium contact op te nemen met experts en de verzekering, om niet voor onaangename verrassingen zoals bij Thialf te komen staan. Een medewerker van inspectiebureau Burghgraef Van Tiel claimt dat "Een derde van alle branden in zonnestroominstallaties het gevolg is van een elektrisch defect", daarbij verwijzend naar de connectoren, omvormers, en verdeelkasten. "Hoe groter de installatie, hoe meer kabels en verbindingen, hoe groter het brandrisico". Verder wordt het brandrisico groter als het dak is geïsoleerd met brandbare isolatiematerialen zoals polystyreen of polyurethaan. De combinatie zonnepanelen en brandbare isolatie kan voor een verzekeraar net de druppel zijn, waardoor hij besluit om het risico niet meer te verzekeren. Want naast de zonnestroominstallatie zijn er natuurlijk diverse andere oorzaken die een brand kunnen veroorzaken." Die "laatste druppel" cq. "het laatste zetje" voor de verzekeraars, werd ook door algemeen directeur van Holland Solar benoemd, in een interview in het december nummer van het Solar Magazine tijdschrift (zie 10 december bericht).

Het inspectiebureau heeft op haar website een checklist voor brandveilige zonne-energiesystemen geplaatst. Opvallend is dat ze adviseren om geen indaksystemen te plaatsen, waarschijnlijk n.a.v. het snel toegenomen aantal incidenten met dergelijke installaties. Daarvoor dient eerst contact opgenomen te worden met het bureau, voordat men zich aan dergelijke installaties moet "wagen". Bij daken met brandgevaarlijke isolatie materialen als polystyreen of polyurethaan, adviseert het bureau toepassing van glas-glas PV modules, in combinatie met vlamboogdetectie in de omvormer configuratie.

Er wordt gewerkt aan een oplossing voor daken met brandbare isolatie materialen. Burghgraef van Tiel werkt met een brandwerend gecoat doek wat tussen het (geïsoleerde) dak en de PV generator wordt geplaatst. Half december volgt een experiment, waarbij ze zonnepanelen boven zo'n doek op een dak met polystyreen isolatie in brand steken, om te kijken of het dak intact blijft. Vermoedelijk is dat Thialf, of gaat dat ook bij Thialf getest worden, gezien een bericht over een dergelijke oplossing bij verzekeraars-portal Amweb (4 december 2020, opgenomen in nasleep onder Thialf casus).

Jurjen Burghgraef van het gelijknamige bedrijf over deze proefneming: "Slaagt deze test, dan kunnen ondernemers ervoor kiezen de huidige isolatielaag te laten liggen. Bovendien verleng je de levensduur van de dakbedekking en kan er geen brand ontstaan na dakdekwerkzaamheden. Als het dak al veertig jaar op het pand ligt met daaronder brandbaar isolatiemateriaal, zou ik overwegen om de isolatie te vervangen. En de nieuwe glas-glaspanelen branden bijvoorbeeld bijna niet. Die gaan voor ‘moeilijke’ daken de oplossing zijn."

Remco de Mol, projectleider en KAM-coördinator bij E2 Energie, wat veel grotere bedrijfsdaken van PV installaties voorziet, en medeontwerper van de nieuwe scope 12-richtlijn voor zonnestroominstallaties, stelt dat 2018 het keerpunt is geweest: "In dat jaar waren er relatief veel branden en sindsdien zijn verzekeraars strenger. En terecht, want van de installaties die vóór 2018 op bedrijfspanden zijn gelegd, voldoet zeker 75 procent niet aan de norm". Sinds de vele pers aandacht (zie incidenten lijst verderop) zijn bedrijven rap gaan professionaliseren, en wordt er volgens de laatste NEN 2010 laagspanningsnorm gewerkt. De installaties worden al veel veiliger aangelegd dan voorheen.

Het eind advies is, om gezamenlijk op te trekken met een keuringsbedrijf en de verzekeraar, dan is er veel (meer) mogelijk. En blijven de verzekerings-premies ook betaalbaar.

Tot slot volgt nog een punten lijstje, om met de verzekering een acceptabel plan voor aanleg van een groot PV systeem voor elkaar te krijgen:

 • Vraag uw verzekeraar van tevoren of ze de installatie willen verzekeren als u een onafhankelijk en erkend inspectiebedrijf betrekt bij het ontwerp.
 • Zie erop toe dat de installateurs de installatie aanleggen volgens de NEN-7250-norm; laat dat vooraf in de offerte vastleggen.
 • Is het dak van uw bedrijfspand geïsoleerd met brandbaar materiaal zoals polystyreen? Schakel dan een expert in om met u mee te denken over een oplossing.
 • Als het dak groot genoeg is om op te delen in compartimenten, biedt dat meer verzekermogelijkheden.
 • Kijk samen met de expert of de omvormers buiten kunnen staan. Als dat niet kan, laat ze binnen, in een afgesloten ruimte plaatsen.

 


16 november 2020. Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen. Website Tweede Kamer. Zie ook antwoorden van Min. Wiebes (EZK) op eerdere vragen van CDA kamerlid Mulder over de verzekerbaarheid van zonnepanelen verderop (antwoorden van 6 augustus jl.). Wiebes gaat in op, o.a. het overleg tussen hem, de verzekerings-branche, en andere betrokken partijen omtrent de verzekerbaarheid van zonnepanelen. Met name vanwege de fors gewijzigde positie van de verzekeringsbranche n.a.v. onder anderen de beruchte Thialf casus.

Complex vraagstuk
Verzekeren van (grote) bedrijfspanden is een algemeen vraagstuk, waar de aanwezigheid van zonnepanelen (slechts) een onderdeel van is. De waarde van het pand wordt met een PV installatie vergroot, daarmee ook de verzekerde waarde ervan. Dat is een verhoging van het risico voor de verzekeraar. Soms (zoals bij Thialf) werden de risico's zo hoog geacht, dat het pand niet meer - vanuit de perceptie van de verzekeraar - verzekerbaar bleek. Risico's kunnen voorkomen worden, door zo vroegtijdig mogelijk, nog vóór installatie van grote PV systemen, in contact te treden met de verzekeraar om een nieuwe situatie van tevoren duidelijk te krijgen, en wat dat voor "een" opstalverzekering voor gevolg zou kunnen hebben. Ook een eventuele combinatie van het PV systeem met een (aangepaste) dakconstructie, gebruikte dakisolatie materialen, het specifieke gebruik van het pand, en de waarde ervan, en van de PV generator, spelen bij dit complex van overwegingen een rol. Dat moet vooraf worden afgestemd, niet achteraf.

De branches zijn in beweging gekomen, en hebben zwaardere en nieuw eisen laten opstellen om kwaliteit maximaal te krijgen. Hiertoe horen de Scios Scope 12 (certificering en inspectie van installaties), verzwaring van de eisen voor het keurmerk InstallQ (erkenning installateurs), de Nederlanse Brandweer komt met een richtlijn voor veilige inpassing van PV systemen in gebouwen, de kwaliteit van (nieuwe) installaties zal hiermee toenemen en de verzekerbaarheid van gebouwen met zonnepanelen ook.

Overleg ACM
Vanwege mededingings-overwegingen mogen verzekeraars (ook) geen onderlinge afspraken maken over acceptatie beleid, premies, of preventie maatregelen, dus zal elke verzekeraar anders kunnen omgaan met bestaande en nieuwe situaties. Wiebes is met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in gesprek om de mogelijkheden te bekijken wat er wél onderling mag worden afgesproken bij de verzekeraars op het gebied van minimale preventie-eisen. Verbond van Verzekeraars, Holland Solar, Techniek Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Isolatie Industrie, en Brandweer NL blijven in gesprek om tot optimale oplossingen te komen, en "proportionele maatregelen", om de verzekerbaarheid van gebouwen met PV systemen te vergroten.

Deposities bij branden met zonnepanelen
Mulder vroeg ook naar de verzekerbaarheid bij de - nu nog zeldzaam opgetreden gevallen dat er asdeeltjes en scherven van zonnecellen in weilanden zijn beland (casussen in 't Veld NH en Rutten Fl.). Bij de verzekeraars wordt dit als een "nieuw element" beschouwd, de opruimingskosten van dergelijke gevolgschade zijn meestal niet of zeer beperkt verzekerd bij de gehanteerde brand polissen. Hiervoor zou een aparte verzekering of extra dekking afgesloten moeten worden. Het Verbond van Verzekeraars is een onderzoek gestart hoe dit soort gevolgschade op een uniforme, eenduidige wijze kan worden afgewikkeld, en de deposities kunnen worden opgeruimd. Stichting Salvage zou hierbij ingeschakeld kunnen worden. Onderzoek naar de risico's bij dergelijke deposities worden momenteel op elkaar afgestemd door betrokken instellingen als het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en TNO. De trein is in beweging gezet, Wiebes ziet geen extra dwingende of "versnellende" rol van de overheid meer in deze materie, dat moet zorgvuldig gebeuren, en dat kunnen genoemde instellingen prima.

Bij deposities na branden zal de lokale omgevingsdienst monsters nemen. Voordat daar resultaten van bekend zijn gemaakt, dienen producenten op wier grond voedsel wordt gekweekt, het voorzorg principe te hanteren. Bij twijfel over de veiligheid van geteelde producten, mogen deze niet op de markt worden gebracht. Mocht uit het onderzoek volgen dat de voedselveiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, moet de landbouwer passende maatregelen nemen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA houdt hier op toezicht. Ondernemers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid, bij twijfels over veiligheid dient hiervan melding te worden gemaakt bij NVWA. Wiebes gaat er niet op in, maar de twee grote casussen waar het hier om gaat, hebben grotendeels alleen scherven silicium uit de zonnecellen opgeleverd op akkers / weiden in de omgeving, en grotendeels verkoolde backsheet snippers van de zonnepanelen. Een groot deel van de scherven is handmatig verwijderd door ondernemers en vrijwilligers. Aangezien backsheet materialen zeer resistent zijn vanwege hun functie, valt te betwijfelen of deze, wijd verspreid, problemen zullen opleveren voor de voedselveiligheid. Maar dat moeten de omgevingsdiensten objectief vaststellen.

DIRECT e.a. onderzoek trajecten
Mulder vroeg ook naar de status van het "DIRECT" programma, "duurzaam en veilig ontwerp van zonnestroom installaties", en brandexperimenten van het RIVM. Wiebes antwoord dat het "DIRECT" programma loopt van 2019 tot medio 2021, en dat dan resultaten bekend zullen worden gemaakt. RIVM gaat in het tweede kwartaal van 2021 de brand experimenten uitvoeren, de resultaten daarvan worden in het tweede half jaar van dat jaar verwacht. Eventuele vervolgstappen op basis van de conclusies zullen worden kortgesloten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het 2e kwartaal wordt duidelijk, of het IFV aanvullende aanbevelingen zal doen voor acties bij incidenten waarin PV generatoren zijn verbrand, en of daartoe eventuele aanbevelingen in het protocol zullen worden opgenomen.

Vroeg contact opnemen met verzekeraars
Wiebes claimt ook dat de meeste (kleinere) panden goed verzekerbaar zijn en blijven, waar het om kleinere PV installaties gaat. Voor de grotere commerciële projecten wordt nu de kwaliteitseis extra streng geborgd door de in gang gezette trajecten (deels hierboven genoemd). Wiebes dringt er met klem op aan om als commercieel of non-profit instelling vastgoed eigenaar zo vroeg mogelijk met de verzekeraar in contact te treden, vóórdat een koop opdracht voor een groot PV project wordt gegeven. Dit om problemen achteraf te voorkomen.

Wiebes benadrukt, dat er al veel in gang is gezet, en dat het niet wenselijk is dat de overheid "de rol van de marktpartijen overneemt". Ergo: hij ziet geen noodzaak voor overheids-ingrijpen, wat logisch is, gezien de sfeer die de laatste neoliberale kabinetten ademen.


16 november 2020. "Goednieuwsverklaring". In een overleg met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 7 oktober 2020 antwoordde Wiebes op vragen van, o.a. Matthijs Sienot (D'66), over de verzekerbaarheid van zonnepanelen (met name "op grotere daken", n.a.v. "casus Thialf"), en kwam hij met een nieuw toverwoord. Uit het nog ongecorrigeerde stenogram van de vergadering (voor eigen risico "te genieten"): "Op 3 september heeft EZK een rondetafel voorgezeten met de verzekeringsbranche en marktpartijen. Daaruit bleek dat het voor het overgrote deel geen probleem is, maar dat de verschillende initiatiefnemers actief zullen wijzen op het belang van contact met de verzekeraar en het zo bouwen dat het risico wordt verminderd. Daar zijn allerlei partijen bij betrokken, onder andere het Verbond van Verzekeraars en Techniek Nederland. Er wordt dus gewerkt aan een soort preventie op basis van technische informatie over zonnepanelen die de verzekeringsrisico's reduceert en helderder maakt, een voorbeeldclausule voor verzekering van zonnestroominstallaties en een erkenning, ook van installateurs, zodat de verzekeraar een soort goednieuwsverklaring krijgt en dat aandurft".


3 november 2020. Publicatie over kwaliteit en veiligheid van zonnestroomsystemen. Website Holland Solar. Publicatie in samenwerking met Techniek Nederland, met overzicht van de kwaliteitsborging trajecten inclusief veiligheids-issues binnen de zonnestroom - en installatie sector. Eerste document, wordt aangepast bij voortschrijdende inzichten en wijzigigingen in het hele raamwerk rond kwaliteit en veiligheid in de sector.


13 oktober 2020. Tips & maatregelen over het veilig plaatsen van zonnepanelen in combinatie met Elektriciteit Opslag Systemen. Verslag van Live Webinar van VvE verduurzaming ontzorger, Voor de VvE, over het eerst geplaatste PV systeem met accu opslag bij een 29 appartementen tellend complex in Maassluis, wat voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Instituut Fysieke Veiligheid, Handreiking voor plaatsing zonnepanelen in combinatie met Elektriciteit Opslag Systemen. Waarbij ook de brandveiligheid maximaal wordt gewaarborgd. Zoals plaatsing van normaliter "interne" installaties als omvormers, accu systeem e.d. op het dak om minimaal rookoverlast bij eventualiteiten te krijgen binnen in het complex. Zie ook de uitgebreide link lijst naar documentatie over de nieuwe richtlijn in een separaat bericht over het webinar van 24 september 2020, en een serie berichten in de pers (ook op de Voor de VvE site). Het gaat bij dit eerste systeem om een 300 zonnepanelen tellende nieuwe installatie (een paar jaar oud bestaand systeem is gedoneerd aan een school voor autistische kinderen) en 70 kWh accu opslag met volledig eigen bemetering op het Uilenstaete complex aan de Korhoenstraat te Maassluis (project bericht met foto's hier).


oktober 2020. De 6 stappen naar brandveiligheid bij PV-installaties. Kennisdocument. (website Conduct.nl). Via een invulformulier met persoonlijke gegevens is een zogenaamd "kennisdocument" op te vragen bij deze specialist op het gebied van overspanningsbeveiliging (o.a. voor zonnestroom installaties). Hierin wordt informatie verstrekt over de volgende aspecten:

 • Bouwkundige aspecten
 • Kabelmanagement
 • Aarding en potentiaalvereffening
 • Bliksem- en overspanningsbeveiliging
 • Brandpreventie en materialen
 • Aansluit- en schakeltechniek

23 september 2020. Connectors and suitable tools. Het Tsjechische installatie bedrijf Greenbuddies benadrukt in hun Engelstalige bijdrage in hun nieuwsbrief van september 2020 nogmaals het belang van het gebruik van goede connectoren bij het maken van DC verbindingen bij zonnestroom projecten. Vertaling uit het Engels door Polder PV:

Wist u dat de meest branden bij PV installaties worden veroorzaakt door verkeerde connectoren en foute installatie ervan ? Het is nog steeds gebruikelijk dat 'MC4' connectoren worden gebruikt in PV systemen met een voltage niveau van 1.500 volt DC, terwijl de connectoren slechts tot 1.000 volt DC zijn getest. Hierbij moet worden gezegd, dat de connectoren het enige punt in het gelijkstroom deel op de constructie plaats zijn, waar ingegrepen wordt / kan worden, en dat er dus aandacht aan moet worden besteed. Stäubli, voorheen Multi Contact, is de enige producent van originele MC4 connectoren. Een veel voorkomende fout is om de originele Stäubli MC4 connector te verbinden met een exemplaar met de zichtbare "zelfde" type naam, bijvoorbeeld QC4. Alhoewel op het eerste gezicht het lijkt alsof deze 2 connectoren vrijelijk kunnen worden gecombineerd in het DC circuit, is het tegenovergestelde het geval. Het verbinden van "mannelijke" en "vrouwelijke" connectoren van verschillende producenten is verboden volgens de PV standaarden, om oververhitting, kortsluiting, en mogelijk brandgevaar van de DC installatie te voorkomen. Een professioneel installatie bedrijf dient zogenaamde "krimp tangen" ("crimping pliers") met de correcte "bek" te gebruiken voor elk type connector, zoals MC4, MC4 Evo2, of Amphenol. Dit soort connector tangen worden verkocht door, o.a. Stäubli, Knipex, of Rennsteig.


14 september 2020. ‘Einde aan pv-cowboys op daken’. Installatie.nl. Goed dat die titel tussen aanhalingstekens staat, want zoals al geopperd in de reacties onder dit artikel, zal een tweede "keurmerk" voor de zonne-energie installatie branche, dat van Kiwa, waarschijnlijk niet voorkomen dat er alsnog beunhazen gaan knutselen aan PV systemen, zonder dat er - van overheidswege - sancties op staan. Met alle gevolgen van dien, zoals mogelijk brand a.g.v. slechte installatie kwaliteit, verkeerd gezette connectoren, etc. Kiwa heeft namelijk een eigen kwaliteitskeurmerk, K11008, in het leven geroepen, om tot betere kwaliteit voor de installatie van zonne-energie systemen te komen. "Deze keur certificeert niet alleen de monteur, maar ook het volledige installatieproces". Hiermee heeft de markt nu twee verschillende kwaliteitssystemen, die van elkaar verschillen, maar ook overlap hebben. Het zal u niet verbazen, de initiatiefnemers van het al enkele jaren bestaande Zonnekeur voor installateurs, Holland Solar en Techniek Nederland zijn "not amused" over dit zoveelste initiatief. Holland Solar stelt in haar reactie (bericht 16 september 2020) zelfs: "onnodig en vertroebelt het beeld voor de klanten in onze sector", en "vreemd en teleurstellend dat een partij van buiten de sector een dergelijk keurmerk ontwikkeld zonder vertegenwoordigers van de sector hierbij te betrekken".

In het Installatie.nl artikel wordt e.e.a. belicht, en volgen de nodige reacties ...

Zie verder:

BRL K11008: Installatie van zonne-energie systemen (website Kiwa)


september 2020. Verzekeren van zonnedaken. In whitepaper van Dutch Green Building Council, sep. 2020. Apart artikel met 3 secties. In een andere bijdrage in dezelfde whitepaper, stelt operationeel directeur van de grote solar rooftop ontwikkelaar KiesZon, Bram Peperzak, het volgende over verzekerbaarheid tegen o.a. brand op logistiek vastgoed: “Er komen drie controlemomenten: tijdens de engineering, gedurende het installeren en een opleverinspectie.” Op die manier komt er ook voor de verzekeraars meer inzicht. Want dat is volgens Peperzak de reden van de premiestijging: “Er is te veel onbekend, dus is het een hoog risicoprofiel. En er is nog een te lage risicospreiding, doordat verzekeraars vaak een beperkt aantal gebouwen met een zonnestroomsysteem op het dak in de portefeuille hebben. Verzekeraars zullen snel meer kennis en ervaring opdoen en door het grote aantal projecten dat nu wordt gerealiseerd ontstaat er ook spoedig voldoende risicospreiding.” KiesZon is betrokken bij het nieuwe SCOPE 12-richtlijn. Die richtlijn legt op dat een onafhankelijke derde partij de zonnedaken controleert. Overigens is zijn claim "nog nooit brand geweest bij een logistiek project" incorrect, in Amsterdam is bijvoorbeeld een klein deel van een groot logistiek PV project in brand gevlogen (en gelukkig beperkt gebleven qua schade: incident Latexweg, september 2019).


september 2020. Scope 12 - Inspectie van zonnetroominstallaties. September 2020. De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Na lange voorbereiding, is nu eindelijk het Scope 12 programma, waarbij inspecties van zonnestroominstallaties groot en klein mogelijk worden gemaakt, klaar om van start te gaan. De organisatie van deze inspecties is tot stand gekomen op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) ontwikkeld. Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de magere kwaliteit van de installatiebedrijven, wordt de schadelast steeds groter. Werkzaamheden van gecertificeerde inspecteurs zullen bestaan uit eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). De verwachting is, dat de vezekerings-branche dergelijke inspecties verplicht zal gaan stellen, in ieder geval voor grotere projecten. Maar ook woningen kunnen inspecties verwachten, mede omdat in de afgelopen jaren diverse indak-systemen in brand zijn gevlogen, en vermoedt wordt, dat er zaken structureel fout zijn gegaan bij het installatiewerk (met name bij de connectoren). Zie ook het uitgebreide artikel in Solar Magazine, september 2020, "Verzekeraars gaan inspectie als harde eis stellen".


31 augustus 2020. Brandveiligheid PV-systemen. Whitepaper van DWA (Gouda), 31 augustus 2020. Benoemt beknopt potentiële gevaren m.b.v. het actuele thema "brand en zonnepanelen", regelgeving, en oplossingsrichtingen. Een goed begin van meer professionele aandacht voor deze materie, en hopelijk ook een daadwerkelijke aanpak van de belangrijkste risico's in de solar sector in Nederland. 5 pagina's, downloadbare pdf.


27 augustus 2020. Het Verbond van Verzekeraars en de VNAB stellen een Voorbeeld Zonnepanelenclause op. Website VNAB, 27 augustus 2020. De Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. heeft samen met het Verbond van Verzekeraars een - niet bindende - clausule opgesteld voor zonnestroomsystemen op daken (dus exclusief andere toepassingen zoals grondgebonden en fassade systemen). De clausule beschrijft waar aan de PV-installaties moeten voldoen. Hierin onder anderen een meldingsplicht voor (uitgebreide) installaties vanaf 5 kVA (wat de meeste particulieren nooit zullen halen), en, onder voorbehoud van ouderdom van de installatie, overhandiging van een daklast berekening voor het onderhavige pand waarop het zonnestroom genererende systeem is aangebracht. De tekst van de voorbeeld clausule is hier te vinden (> tab blad "brand" > Modelclausules > "Voorbeeld clausule zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5 kVA (garantie)", pdf). VNAB benadrukt, dat het gebruik van deze clausule "op generlei wijze wordt aanbevolen", maar slechts als voorbeeld dient. Immers, de vrijheid van gebruik ligt bij de marktpartijen zelf, die met elkaar concurreren om de klanten.

Volgens de antwoorden van Wiebes op een nieuwe serie vragen van Agnes Mulder (16 nov. 2020), zou de brochure van een update worden voorzien in samenwerking met branche organisaties Techniek Nederland en Holland Solar.


14 augustus 2020. Risico's brand met zonnepanelen in kaart brengen. Website Instituut Fysieke Veiligheid, 14 augustus 2020. Het instituut wil tot een nationaal plan komen voor onderzoek naar, en het omgaan met branden waar zonnepanelen bij zijn betrokken. Gesteld wordt: "Kennen, herkennen en onderkennen we de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's hiervan? In welke mate treden deze gevaren op? Op welke wijze moet hiermee worden omgegaan? En wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen en de afwikkeling van een dergelijke brand? De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden maar de vraag naar een landelijke richtlijn wordt wel steeds urgenter". Het instituut gaat deskundigen in veiligheidsregio's, het RIVM, het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA benaderen om te onderzoeken hoe gezamenlijk expertise en advies op dit vlak gebundeld kan worden. Hoogst curieus is daarbij, dat dé partij die daar ook bij betrokken zou moeten worden, omdat daar majeure kennis over het "fenomeen zonnepanelen" aanwezig is, branche organisatie Holland Solar, in dat rijtje juist niet wordt benoemd ...

In een blog van Nils Rosmuller (lector Energie- en transportveiligheid IFV), met de makkelijk te misbruiken, nogal suggestieve titel, "Zijn zonnepanelen het nieuwe asbest ...?", wordt verder ingegaan op deze plannen, en wordt expliciet naar de twee recente branden met depositie van scherven van zonnecellen in Rutten (NOP, Fl.) en in 't Veld (Hollands Kroon, Noord Holland) verwezen. Hoogst ongelukkig is de suggestieve verwijzing naar een test van het Duitse TÜV uit 2015, "Mogelijke overschrijding van toxicologische grenswaarden van zware metalen zoals lood en cadmium is echter alleen in de onmiddellijke nabijheid van de brand en onder zeer ongunstige omstandigheden gemeten". Cadmium zit uitsluitend in de in Nederland zeldzaam ingezette CdTe dunnelaag modules (bijna uitsluitend in enkele grotere veldsystemen).

Later besteedde Binnenlands Bestuur in een lang artikel (2 oktober 2020, penvoerder: BNG Bank) ook aandacht aan de bevindingen van het IFV.

Zie ook artikel op Nieuwe Oogst (19 aug. 2020), en bespreking van het uitgebreide vooronderzoek van het IFV gepubliceerd in december 2020.


6 augustus 2020 ff. Kamervragen van CDA leden Geurts en Agnes Mulder aan Wiebes (MinEZK) en van Veldhoven (MinIenM). Website Tweede Kamer. Over "weilanden vol glas" n.a.v. twee recente brand incidenten waarbij stallen / loodsen met zonnepanelen in een agrarische omgeving waren betrokken (in casu: Wrakkenweg Rutten [NOP], 28 juli 2020, en 't Veld [Hollands Kroon, NH], 30 juli 2020. De onvermijdelijke parlementaire reactie op twee breed uitgemeten incidenten met uitgebrande agrarische loodsen, die een spoor van as en scherven van zonnecellen achterlieten op het omringende land. De kamerleden willen van de ministers weten, of er iemand wel over dergelijke gevolgschade heeft nagedacht, wat de mogelijke effecten op de gezondheid van mens en dier zouden (kunnen) zijn, wat er aan gedaan zou kunnen worden, of er verschil is in effect in type of bevestiging van panelen (tongue in cheek inschatting Polder PV: maakt niet of nauwelijks uit), of er (al) protocollen worden ontwikkeld hoe te acteren bij dergelijke (PPV: nog steeds marginaal optredende) incidenten, of er een "landelijke oplossing" voor dergelijke incidenten is of gaat komen, en welke partijen daarbij worden betrokken, en, tot slot, of deze "gevolg casus" van branden ook worden besproken in al lopende gesprekken met de verzekeraars.

25 september 2020 antwoord van Wiebes in Kamerbrief, wederom op website van de Tweede Kamer. Vrij nietszeggende antwoorden, het RIVM zou brand testen gaan doen om te kijken wat er aan (potentieel) gevaarlijke stoffen zou vrijkomen. Dit, parallel aan een strategisch onderzoeksprogramma (project "DIRECT") naar duurzaam en veilig ontwerp van zonnestroominstallaties, waarbij ook wordt gekeken naar (mogelijk gevaarlijke) stoffen in zonnepanelen. Verder blijkt Wiebes niet goed te zijn ingelicht door zijn ambtenaren. De stellingname "Dit neemt niet weg dat de incidenten van de afgelopen maanden, waar bij branden specifiek deeltjes vrijkwamen uit zonnepanelen, niet eerder voorgekomen zijn" klopt beslist niet. Al een jaar eerder (30 juli 2019) gebeurde tijdens een felle brand van een loodsen complex van een appel-verwerkend bedrijf in Marknesse exact hetzelfde, en belandden scherven van losgeraakte zonnecellen wijd verspreid over aanpalende agrarische percelen. Een gebeurtenis die Polder PV dan ook al lang in zijn brand incidenten lijst had opgenomen. Het is beslist niet ondenkbaar dat bij de zeldzame vergelijkbare (felle) eerdere branden in het buitengebied iets vergelijkbaars is geschied, maar dat er nooit over is gerapporteerd. Bijvoorbeeld bij de helaas regelmatig optredende stalbranden, met soms honderden tot duizenden dode dieren tot gevolg, waar vaak de aandacht naar uitgaat, en waarbij in sommige gevallen ook een PV generator in brand is gevlogen (zoals in Renswoude, Ut., in 2019). Of bij andere hevige branden met te verwachten flinke convectie in het buitengebied, zoals in Ens (BioRomeo, Fl.), jachthaven te IJsselstein (Ut.), de zeer grote brand met verloren gegane PV generatoren op loodsen van het afvalverwerkend bedrijf HVC te Middenmeer NH (al in augustus 2015), e.a. Wiebes meldt in ieder geval aan het slot van de brief, dat de veelbesproken (recente) "brand in Moerbeek" (lees: in 't Veld, Hollands Kroon, NH) niet de PV generator als oorzaak had (feitelijke oorzaak niet benoemd / bekend).

Kennelijk nog lang niet tevreden met de antwoorden van Wiebes, kwamen er nog eens dertien (!) vragen overheen, over de verzekerbaarheid van zonnepanelen, o.a. in relatie met eventueel optredende "deeltjes" van zonnepanelen die op gewassen in het omliggende land zouden kunnen terechtkomen. En waarom alles zo lang duurt, en wat er uit overleg met de verzekerings-sector tevoorschijn is gekomen over deze materie. Wederom van Agnes Mulder van het CDA, gericht aan Wiebes (MinEZK), in een waslijst gepubliceerd op 1 oktober 2020. Zie downloadbare vragen lijst op de site van de Tweede Kamer. Die vragen werden op 16 november beantwoord door Wiebes, zie het aparte item daarover, hier.


28 juli 2020. De veranderende rol van de verzekeraar: Centraal Beheer helpt bedrijven bij verduurzamen. Duurzaam Bedrijfsleven. Interview met directeur Hommel van grote verzekeraar Centraal Beheer, over de veranderende rol van het bedrijf bij het verzekeren van vastgoed. Inclusief voorzorgsmaatregelen om nare zaken als brand te voorkomen. "Als je als verzekeraar ervoor kiest om vanwege de risico’s niet meer te verzekeren, laat je de ondernemer aan zijn lot over", vindt Jack Hommel, directeur bij Centraal Beheer Bedrijven. "En je lost de problemen niet op. Dat is juist wat we bij Centraal Beheer wel willen." Daarom pleit hij voor een andere aanpak. In het artikel worden richtingen aangegeven waarover de verzekeraar nadenkt en waar ze op acteren.


15 juni 2020. Brandveiligheid bij zonnepanelen: wat zijn de verschillen? Advertorial op website Cobouw, gesponsored door glas-glas zonnepanelen producent SolarWatt, waarin deze typen PV-modules werden gecertificeerd volgens twee normen (IEC en EN), en bleken te "voldoen aan de hoogste eisen die kunnen worden gesteld aan brandveiligheid bij toepassing op daken". Bij een andere test bleken de "busbars" over de zonnecellen bij glas-glas panelen bedekt, terwijl die bij modules met kunststof backsheets, die kunnen vervormen bij brand, en de glasplaat aan de voorzijde in stukken laat breken. Waardoor de busbars "vrij" komen te liggen, en dus een potentiële bron voor elektrische schokken zouden kunnen vormen. Er wordt niet bij verteld hoe dat in brand situaties tot verhoogde risicio's zou kunnen leiden, omdat de meeste brandweerkorpsen grote afstand houden tot de generator in het geval van brand, en het niet gebruikelijk is, dat een brandweer bestrijder met opzet de voorzijde van zo'n beschadigd paneel zou willen aanraken.


2 juni 2020 - Casus Thialf - en nasleep. Zonnepanelen Thialf staan uit: schade loopt in de tonnen. Omroep Fryslân. Schokkend nieuws uit Heerenveen, Friesland. Kennelijk n.a.v. nogal opgeklopte commotie over branden bij PV installaties, de afgelopen twee jaar (zie incident dossier PPV, nogmaals: een fractie van het totaal aan PV systemen in Nederland betreffend), en een verbazingwekkende stellingname "zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en gebruikte materialen van de dakisolatie", blijkt de verzekeraar van het Thialf stadion per 30 mei eenzijdig de brandverzekering te hebben stopgezet. Als gevolg hiervan, blijkt de grote, uit 5.000 zonnepanelen bestaande, 1,35 MWp grote PV generator, door meerdere partijen, met als "energiepartner" destijds Nuon (> Vattenfall), en uitvoerder Louters Solar eind 2016 opgeleverd, eind mei 2020 in zijn geheel te zijn uit gezet, "om verzekerd te kunnen blijven". Dit betekent sowieso dat dit met 2 SDE subsidies "gezegende" zonnestroom project geen inkomsten meer kan genereren voor de al door andere problemen getroffen exploitant. Er wordt gesproken van een schadepost van een paar ton per jaar a.g.v. derving van subsidies én natuurlijk misgelopen verkoop van zonnestroom die niet in het complex wordt verbruikt (in dit bericht, Webarchive link i.v.m. verwijderd exemplaar op website Powerpeers), wordt gerept van overschotten zonnestroom productie in de maanden april tm. september). Er moet dan dus ook nog stroom worden ingekocht, wat nog eens zo'n 125.000 Euro extra uitgaven per jaar oplevert. Dit alles "raakt" ook de aandeelhouders van het stadion, waar onder Provinciale Staten van Friesland, die inmiddels van het vreselijke nieuws per brief door de directie op de hoogte is gesteld. De provincie heeft destijds ook een subsidie verstrekt voor de bouw van het grote PV project (zie bericht Vattenfall). Later is er, voor het afvangen van de piekvraag tijdens top evenementen zoals het wereldkampioenschap schaatsen, ook nog een 250 kVA / 420 kWh "Green Battery" van leverancier Alfen geplaatst door de Nederlandse dochter van het Zweedse staatsbedrijf. Ook daarvoor werd provinciale subsidie verstrekt.

Het wordt mogelijk nog erger, want het kan kennelijk zelfs zo "bont" gaan worden met de verzekering, dat de generator voor 1 oktober zelfs in het geheel van het dak gehaald zou moeten worden om het complex verzekerd te kunnen houden. De directie gaat daartoe in gesprek met de verzekeraar(s) om dit te proberen te voorkomen, want dan zou er nog een extra schadepost (verwijderings-kosten) bij gaan komen (midden in Corona pandemie tijd). De suggestie in het artikel "Over de opbrengsten van subsidie, ook 80.000 euro, ontstaat nu ook onzekerheid" kan hier met gerust hart worden herschreven als volgt. Die (SDE) subsidie kan de directie gewoon op haar buik schrijven, want het is een expliciete exploitatie subsidie. Als de generator uit staat, wordt er niks geproduceerd, en ontvangt Thialf daarvoor niets van SDE uitkering instantie RVO. Mocht in het aller ergste geval de generator daadwerkelijk ook nog fysiek van het dak moeten, zal er geen cent aan subsidie meer verstrekt worden. Wat de facto, impliciet, al het geval is per eind mei dit jaar, vanwege nihil productie. Eventuele voorschotten verkregen van RVO (op basis van de oorspronkelijke subsidie beschikkingen), zullen later gecorrigeerd worden op basis van de daadwerkelijk gecertificeerd bemeten bruto productie, waarvan de data later bij RVO (via de netbeheerder, Liander, en CertiQ) binnen zullen komen. De directie van Thialf claimt in de brief dat ze niet onder het voorliggende (nieuwe) "verzekerings-voorstel" uit kan komen, omdat ze wil voorkomen met een onverzekerd gebouw (ook voor bedrijfsschade in / op het gebouw) verder te moeten.

Elektriciteit consumenten kunnen al langere tijd zogenaamd "stroom van het zonnedak van Thialf" afnemen via het Powerpeers vehikel van Zweeds energieleverancier Vattenfall. Er werd zelfs gezinspeeld op "schaatsfans" die zo betrokken zouden worden bij het Walhalla in Nederland, op dit gebied. Dat is de facto gewoon afname van Garanties van Oorsprong die dat dak oplevert, voor de hoeveelheid stroom die thuis wordt geconsumeerd bij de contractanten, dus "vergroening van de doorsnee stroommix die wordt afgenomen van het net". Ook die klanten krijgen, in het slechtste geval, straks mogelijk bericht dat het contract eenzijdig zal moeten worden (of wellicht zelfs al is) opengebroken, vanwege mogelijke verwijdering van de generator in Heerenveen. En die zullen op een andere "bron" moeten overstappen. Of, wellicht, als die optie geboden wordt, hun contract met Powerpeers moeten opzeggen. Voorwaar: een echte Friese Solar Soap in wording. Dit gaat vast vragen bij Gedeputeerde Staten en/of in de Tweede Kamer in Den Haag opleveren, is mijn inschatting.

Zie ook NOS artikel met inhoud van vergelijkbare strekking. Energeia kwam op 3 juni 2020 met meer details over de verzekering kwestie, met o.a. reacties van directeur van Wijnand van Hooff van branche organisatie Holland Solar, en Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. Maar suggereerde daarbij onterecht ook "onzekerheid" over misgelopen SDE subsidie (artikel achter pay-wall, zie ook reactie Polder PV via Twitter). Het tussenkopje moet ook niet "mln" (Euro) zijn maar "ton" (factor 1.000 minder). Friesch Dagblad besteedde op 4 juni 2020 aandacht aan deze zoveelste Nederlandse solar soap, het gebouw kan volgens de gemeente voorlopig openblijven omdat er voldoende vluchtwegen zouden zijn. Directeur van installatiebedrijf Zonel, hoofdaannemer voor de PV generator, vindt standpunt verzekeraars niet kies, en in de energietransitie onhoudbaar. En claimt "Het grootste deel van de Nederlandse daken heeft dit isolatiemateriaal" (bedoeld wordt EPS-SE), waarvan verzekeraar nu opeens zou vinden dat het brandgevaarlijk zou zijn in combinatie met zonnepanelen. "Die risicoclassificatie is pas een paar maanden geleden bekend gemaakt". Er zijn bij Thialf SolarEdge optimizers en omvormers gebruikt die bij problemen automatisch de generator in veilige toestand zouden brengen, het bedrijf ziet niet in waarom dat (nu) onacceptabel zou zijn. Thialf zelf overweegt sensoren op het dak aan te brengen, om te voorkomen dat de PV generator voor 1 oktober 2020 van het dak af moet.

In een interview met de geschokte Thialf-directeur Marc Winters door Omroep Fryslân (bericht 3 juni 2020) wordt, door hem, merkwaardig, gesteld "We hebben bij vele verzekeraars gecheckt ... Sommigen melden honderden schadegevallen bij dit soort panelen. Daarom worden de verzekeraars steeds defensiever bij dit soort panden". Tientallen incidenten met brand(jes) met zonnepanelen, OK, zie de incidentenlijst. Maar "honderden per verzekeraar" ?? Dat heb ik nog niet eerder gehoord, en daar is in de publieke ruimte ook absoluut geen aanwijzing voor. Wordt hier niet van een mug een olifant gemaakt ?

Nasleep casus Thialf

Op 4 juni 2020 stelde GroenLinks Tweede Kamerlid Tom Van der Lee kamervragen aan Wiebes over deze kwestie, waarbij hij suggereert of er onderzoek gedaan kan worden naar een - hypothetische - verzekering voor dergelijke projecten via de overheid, om verzekeraars te "prikkelen" een beter aanbod te doen aan de markt (dossier nummer 2020Z10090).

Op 9 juni 2020 volgde nog een reactie van branche organisatie Holland Solar, waarvan directeur Wijnand Hooff stelt dat de actie van de verzekeraar van Thialf, kennelijk AFM, "de wereld op zijn kop" was en dat het onvoorstelbaar is dat "de stekker er zomaar uitgetrokken wordt" in de onderhavige casus. Hooff stelt, dat zonnepanelen in slechts 2% van de gevallen de oorzaak zijn van elektriciteitsongevallen met brand als gevolg in woonhuizen. Het percentage brand door zonnepanelen op daken van bedrijven of logistieke centra is nog veel lager. Hooff stelt tevens, "de uitspraak dat “gebouwen nauwelijks verzekerbaar zijn door zeer slechte schadestatistieken” blijkt uit geen enkel van de onderzoeken of dagelijkse praktijk". Hij maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van "casus Thialf", en stelt "zo komen we nooit van de fossiele brandstoffen af". De branche organisatie is samen met Techniek Nederland al langere tijd in gesprek met het verbond van de verzekeraars, probeert harde info op tafel te krijgen, voorlichting te geven, en zal de gesprekken continueren om het gif uit de angel proberen te krijgen. Er staan immers inmiddels al heel erg veel grote PV installaties in Nederland, Holland Solar ziet de bui op dat punt al hangen. Vergelijkbare ingrepen bij andere projecten zouden compleet desastreus zijn voor het vertrouwen van investeerders in nog geplande (grote) zonneprojecten. Voor de zoveelste maal dus: werk aan de winkel en handen uit de mouwen ...

Tweede Kamer lid Moorlag (PvdA) diende naar aanleiding van het verzekerings-incident bij Thialf een motie in, met het verzoek aan de regering "stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen". (10 juni 2020, reg. nr. 32 813 nr 509). Motie is 16 juni 2020 aangenomen.

Gemeente Heerenveen en Provincie Friesland kondigen onderzoek naar gang van zaken aan. Woordvoerder Verbond van Verzekeraars: "cocktail aan risico's die hier samenkomen", "de reden dat de verzekeraar zo streng optreedt". Genoemd worden specifiek de impact hebbende factoren: "er liggen kabels bloot", "de dak constructie", en "het ligt dicht op brandbaar isolatiemateriaal" ... Bericht en video bij Omroep Friesland (12 juni 2020).

Installatiejournaal zette 12 juni de zaken rond "casus Thialf" op scherp met een artikel met de kop "Broddelwerk met zonnepanelen niet te verzekeren".

Techniek Nederland (voortgekomen uit branche organisatie voor installerend Nederland, UNETO-VNI) maakt zich ernstig zorgen over de incidenten met verzekeringen, zoals de nogal verbijsterende "casus Thialf", en stelt, bij monde van voorzitter Doekle Terpstra "Installaties voor zonne-energie zijn onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te halen. Problemen met de verzekering remmen de groei van zonne-energie nu af. Daar moeten we samen met de verzekeraars en de overheid iets aan doen". Gesprekken met de verzekeringsbranche waren al gaande (o.a via Holland Solar), en zullen in verhevigde mate gaan plaatsvinden, om, op basis van harde feiten, een "eerlijker" verzekerings-maatstaf voor PV installaties in Nederland op tafel te krijgen. Voor grote projecten werkt de branche-organisatie aan een aparte inspectieregeling, onder SCIOS scope 12. SCIOS is de eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Zie berichtgeving op TN website, van 22 juni 2020.

AM Web meldt op 4 december 2020 dat men gaat proberen om het dak van een "coating" te voorzien die het dak brandwerend zou maken, en de risico's dermate klein, dat de verzekering weer afgesloten zou kunnen gaan worden. Het enige probleem is, dat het stadion weliswaar wat uitstel heeft gekregen om de zaak op orde te brengen, maar dat al op 1 februari 2021 dit moet zijn aangebracht, anders valt het doek voor de verzekerbaarheid van het pand. Over een dergelijke coating wordt ook gesproken in een artikel in Risico in beeld van 1 december (zie separaat artikel).

Op 12 januari 2021 meldt Thialf zelf ogenschijnlijk goed nieuws, ook overgenomen door Provincie Friesland in een eigen bericht. Na intensief overleg met de nieuwe verzekeraar, en onderzoek, in opdracht van provincie Friesland gedaan door Burghgraef van Tiel & Partners, is de verval datum van de verzekering weer verschoven naar 1 juni 2021. Er is ondertussen namelijk veel tijd besteed aan het onderzoeken van de meest kansrijke, hierboven reeds genoemde optie, de nieuwe brandwerende coating. In de bewoordingen van Thialf: "De testresultaten zijn verbluffend en de gehoorde technische experts van verzekeraars zijn positief maar willen op een aantal onderdelen nog meer onderbouwing. Zaak is nu met verzekeraars dit pad verder te onderzoeken. Indien de coating een oplossing is voor Thialf zal dit ook een oplossing zijn voor andere panden met zonnepanelen". Voor de resultaten van een brandtest met deze zogenaamde "keramische coating", zie het elders op deze pagina te vinden artikel.

Uitgebreide rapportage Thialf

Onder het bericht van de provincie vinden we nog verwijzingen naar de brief van Provinciale Staten over de bevindingen van het onderzoek, met een inschatting van een extra investering die kan oplopen tot 1 miljoen Euro, afhankelijk van het gekozen "renovatie scenario" voor het dak van Thialf. N.a.v. berichten die PS ter ore zijn gekomen, blijkt Thialf wat de verzekerbaarheid betreft, beslist niet het enige pand te zijn waarbij deze problemen spelen. De Provincie hoopt, dat bij een goede afloop van de verzekerings-situatie rond Thialf, dit kan uitstralen naar een vergelijkbare aanpak bij andere "getroffen" gebouw-eigenaren met grotere PV systemen in Nederland.

In de brief wordt uitdrukkelijk gesteld, dat "het probleem er voornamelijk in [ligt] dat de afgelopen jaren de verzekeraars van gedachten zijn veranderd. Ook al valt het werkelijke risico op een brand mee. Van de grootschalige branden ontstaan deze volgens onderzoekers slechts in zeer beperkte mate door zonnepanelen. Fouten van dakdekkers vormen als oorzaak een groter gevaar".

Tot slot, volgt onder de brief van de provincie, een link naar het 43 pagina's tellende onderzoeksrapport, van de hand van Burghgraef van Tiel & Partners. Er worden 6 "verzekerings-scenario's" benoemd, waarbij wordt aangestuurd op een scenario waarbij de PV generator, na herstel van vastgestelde gebreken, en het aanbrengen van een (keramische) coating tussen de generator en het dakoppervlak, weer in bedrijf kan worden gesteld. Zodat de investering, en resterende opbrengsten uit de SDE subsidie beschikking(en) en de verkoop van niet in het pand verbruikte zonnestroom, "gered" kan worden, zonder al te dramatische ingrepen. Mocht dit alles niet lukken, verliest Thialf flink wat gedorven inkomsten, moet er weer een flinke hoeveelheid stroom per jaar worden ingekocht, inclusief eventuele garanties van oorsprong ter "vergroening" van die inkoop, én moet ook nog eens een groene lening van 1 miljoen Euro aan de Rabobank worden terugbetaald. Al met al, zullen zeker bij een forse systeem renovatie, ook de aandeelhouders van het complex de nadelige gevolgen ondervinden, al is nog niet duidelijk in welke mate dat zal zijn.

Er zijn bij de inspecties, verricht door het in Rotterdam hoofdkantoor hebbende bedrijf BMT Netherlands B.V., wel wat tekortkomingen vastgesteld rond de PV generator. Recentere voorschriften onder de NEN normeringen zijn ook strenger dan de normen die bij de aanleg golden, dus moet hier ook weer rekening mee worden gehouden bij een renovatie van het project. Door het destijds voor de aanleg van de PV installatie als hoofdaannemer optredende firma Zonel, is toegezegd, dat de gesignaleerde gebreken zullen worden verholpen, zodat de PV generator t.z.t. weer ingeschakeld kan worden, én het er onder liggende complex verzekerd kan blijven. De installatie staat al een tijdje "uit" (sedert begin juni 2020), het huidige brand risico wordt minimaal geacht zolang de generator niet aan het net is gekoppeld.

De meest opvallende gebreken die door BMT Netherlands werden vastgesteld, en samenvattende conclusies m.b.t. de PV generator zijn als volgt:

 • Wijze van verankering van de montage rails aan de PVC dakbedekking, waarvan getwijfeld wordt of deze voldoet aan de nieuwe NEN 7250 norm. Er is een veld van zo'n 300 modules weg gehaald omdat de verankering daar niet deugdelijk bleek.
 • Er zijn losliggende kabels en connectoren gevonden, dit voldoet niet aan de (oude en nieuwe) norm.
 • De type verklaring voor de gebruikte connectoren ontbreekt, en moet nageleverd worden (er mogen alleen exact dezelfde connectoren van dezelfde leverancier worden gebruikt, dus geen "cross-mating", om problemen met contactweerstanden te voorkomen, met alle mogelijke problemen van dien).
 • Bundeling van kabels moet worden geïnspecteerd, en waar nodig gereviseerd. Met name bij de dakdoorvoeren.
 • Vanwege verwijdering van een flink aantal panelen (hechting aan dakbedekkig niet goed), die tijdelijk zijn opgeslagen in het gebouw, liggen de betreffende connectoren en optimizers al enige tijd los op het dak. De connectoren zijn hierbij niet afgeschermd. Deze mogen niet (weer) gebruikt worden als er corrosie van de metalen contacten wordt vastgesteld. Ze moeten door nieuwe optimizers en connectoren worden vervangen als dat wel zo blijkt te zijn.
 • De panelen dienen voldoende afstand tot de dakbedekking te hebben. Die blijkt namelijk 8 cm. te zijn, terwijl 12 cm. zou zijn voorgeschreven volgens de module fabrikant (Zwitserse Luxra), waardoor, verzekerings-technisch, "het brandrisico zou worden verzwaard". Dit moet worden gecorrigeerd, al is nog onduidelijk of een (geclaimde) afstand van 9 cm. ook nog zou mogen. In ieder geval is een "verlaging naar 8 cm. niet voldoende onderbouwd", volgens de rapportage. Als die status quo niet wordt geaccepteerd, zou dus de hele generator iets hoger moeten worden gemonteerd, wat een zeer forse klus zou opleveren, mede gezien de wijze van bevestiging.
 • De huidige installatie is uitgeschakeld, na interventie van de verzekeraar, anders is de lopende verzekering niet geldig. Bij aansluiting van de gerenoveerde installatie dient de vlamboog detectie, ingebouwd in de gebruikte SolarEdge optimizers, te worden ingeschakeld.
 • De gehele installatie dient gecontroleerd te worden door middel van een zogenaamde Scope 12 inspectie, conform TD18, waarbij de geconstateerde gebreken worden hersteld.

30 april 2020. Risicopreventie: tips voor een veilige installatie van zonnepanelen. Tips om brand risico's bij rooftop PV projecten tot het minimum te beperken, door professioneel project bouwer en EPC contractor, Ecorus.


20 maart 2020. "Handelingsperspectief zonnepanelen". Jaaroverzicht van brandweer Twente. Met op pagina 83 een korte beschrijving "what to do?" voor de regionale brandweer, bij aantreffen van zonnepanelen op / aan een pand wat in brand staat. De slotopmerking, "ook kunstmatig licht zorgt voor spanning op de bekabeling van zonnepaneel" dient in het kader van eerdere bevindingen van de Zwitserse meetbeesten van Berner Fachhochschule Technik und Informatik te worden bezien. Die gezien de zeer lage gemeten spanningen bij een overkill aan "floodlights" (bij blussen in de nacht) geen problemen zien op dit punt ... Publicatie op Issue.com.


23 maart 2020. Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter. Jaaroverzichten 2018 en 2019. Rapportages Kiwa i.o.v. Netbeheer Nederland, 11 maart 2019, resp. 23 maart 2020 (doc-player versie 2018, resp. pdf 2019 bij Netbeheer Nederland, zie ook intro). Inventarisatie aantal "elektriciteitsongevallen", dat in 2018 en 2019 heeft plaatsgevonden achter de meter, alsmede de aard en de ernst van de gevolgen van deze ongevallen. Inventarisaties zijn beslist niet compleet omdat er geen meldingsplicht bestaat, wel zouden alle "ernstige" ongevallen bekend zijn bij KIWA. Waarbij in 2018 er 112 gewonden en 2 doden zouden zijn gevallen, en in 2019 88 gewonden resp. 1 dode. Ook evolutie van trends 2014-2019 worden geduid. Ook al wordt gewaarschuwd voor onvergelijkbare bronnen waaruit is geput, wordt daarnaast gesteld: "Uit de verkregen informatie komt naar voren, dat het menselijk handelen één van de voornaamste oorzaak van brand is". In het rapport over 2019 is daar aan toegevoegd: "In diverse gevallen is het installatiewerk (o.a. het correct aansluiten van connectoren) de oorzaak geweest van branden bij zonnepanelen. Voorlichting in de sector rondom verkoop, installatie en het beheer van zonnepanelen wordt aanbevolen" (wat via Holland Solar en Techniek Nederland inmiddels al ter hand is genomen).

Naast de meterkast, worden wasdrogers en magnetrons het vaakst als oorzaak ongevallen gesignaleerd (2019 28% meterkast, 26% wasdroger, 10% magnetron). Zonnepanelen worden separaat benoemd. In 2017 zou er volgens KIWA géén "ongeval" met zonnepanelen bekend zijn, maar ik heb zeker 2 incidenten in mijn lijst staan die beslist op PV systemen lijken terug te voeren in dat jaar. Het aantal "oorzakelijke" brand incidenten steeg vervolgens vlg. KIWA van 7 naar 13 in de jaren 2018-2019, waarbij in 2019 dus 5% van de apparaten met incidenten zonnepanelen zou hebben omvat. Dit zijn echter opmerkelijk lage cijfers, mede gezien het aantal "incidenten met zonnepanelen en brand", wat Polder PV in de separate incidenten sectie op deze pagina heeft weergegeven in die jaren. Voor 2018 werd door KIWA het volgende benoemd in deze context. " In 2018 zijn al 21 branden geteld, waarvan 12 bij huizen, 4 bij schuren, 3 bij bedrijfspanden en 2 bij zonnepanelenparken. Het werkelijk aantal branden met zonnepanelen ligt waarschijnlijk nog stukken hoger dan de 21 in 2018. Deze cijfers worden namelijk niet goed bijgehouden volgens Brandweer Nederland. De precieze oorzaak van de branden is in veel gevallen nog niet bekend. De meeste onderzoeken lopen nog. In diverse gevallen is het installatiewerk de oorzaak geweest van de branden geweest volgens het IFV".

Aan het eind van de jaren 2017 en 2018 stonden er reeds 582 resp. 774 duizend PV installaties volgens het CBS. KIWA gaat trouwens uit van "meer dan 11 miljoen zonnepanelen in gebruik", eind 2018. Dat is een zeer forse onderschatting van het geïnstalleerde volume. Polder PV houdt al jaren een onderbouwde afschatting van het mogelijke aantal zonnepanelen in NL bij. Ik kom voor eind 2018 al op 17 en een half miljoen exemplaren uit, zo'n 58% meer (!!). Uit deze cijfers volgt in ieder geval, dat het aantal daadwerkelijke oorzaken van brand bij zonnepanelen in/op woningen en bij bedrijven byzonder laag zou kunnen zijn, en/of KIWA heeft slechts beperkte info / incidenten in haar database staan. Van opgetekende incidenten waarin "zonnepanelen" figureren is bovendien meerdere malen de oorzaak van de brand (nog) niet bekend, en kan deze beslist nog "elders" liggen (niet bij de zonnepanelen, omvormers of andere delen van de PV installaties). Zie ook artikel Solar Magazine van 14 april 2020.


11 maart 2020. Motie van het lid Ronnes over de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen. CDA kamerlid Ronnes kwam op 11 februari 2020 met een "relatief ongevaarlijke" motie in verband met media reuring over branden op panden met zonnepanelen. Het was 1 van vier moties ingebracht in het "Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen". Na de gebruikelijke ambtelijke inleiding volgt: "verzoekt de regering, op basis van het advies van NEN in overleg met de bestaande kwaliteitskeurmerken en verzekeraars te treden met als doel om de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen op een brandveilig hoger niveau te krijgen". Volgens het geaccordeerde stenogram van de vergadering (waarin hij trouwens een opvallende blunder maakt over het gesuggereerde aantal zonnepanelen in NL), wil Ronnes dit aan de kaak stellen, "omdat we zien dat er in omliggende landen anders wordt omgegaan met regels die aan zonnepanelen en aan de installatie gesteld worden. We hebben bijvoorbeeld horen zeggen dat België meer eisen dan Nederland zou stellen aan installatie". Website Tweede Kamer.

Nagekomen: motie is 18 feb. 2020 aangenomen met handopsteken, 130 voor (van 150). Zie documentatie op website Tweede Kamer.


31 januari 2020. Hoe brandgevaarlijk is zonne-energie nu écht? Korte beschouwing op website van vakbeurs Solar Solutions.


10 december 2019 ff. De verzekering van zonnepanelen. Kamervragen Moorlag en Nijboer (PvdA), aan ministers van EZK (Wiebes) en Financiën (Hoekstra). Over verzekerbaarheid van zonnepanelen na enkel onfrisse wijzigingen van polissen door diverse verzekeraars. Drie vragen hebben betrekking op de situatie m.b.t. de laatste tijd meer gesignaleerde branden bij zonnepanelen (nog steeds een fractie van totaal aantal panden met zonnepanelen, maar wel verontrustend). Die vragen 5 tm. 7 luiden:.

"Vraag 5
Is het waar dat er meer brandschade ontstaat ten gevolge van het verkeerd aanleggen van zonnepanelen? Zo ja, wat is de omvang van deze schade?

Vraag 6
Welke wet- en regelgeving geldt er om ervoor te zorgen dat zonnepanelen goed worden aangelegd? Hoe wordt deze gehandhaafd?

Vraag 7
Is deze wet- en regelgeving afdoende om brandschade te voorkomen? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de meldingen van meer brandschade? Zo nee, hoe gaat u zorgen voor aanscherping van deze wet- en regelgeving en de handhaving daarvan?"

Antwoorden van Min. EZK, Wiebes, op 10 feb. 2020. Houdt de boot af m.b.t. de gesuggereerde rol die de overheid zou moeten spelen in hoogte van verzekerings-premies voor zonnestroom installaties (met name hier ter sprake: op gebouwen). Met verwijzing naar "lopend constructief overleg tussen de branche organisaties en marktpartijen". De verzekeringspremie is ook een "klein maar niet te verwaarlozen" onderdeel van de totale kostprijs, en "het [is] wel wenselijk dat de verzekeringspremies in verhouding tot de risico’s en de schadelast staan". Precieze omvang brandschades bij zonnepanelen is niet bekend, maar gezien de al enorme gerealiseerde volumes, én het aantal bekende gevallen (waarvan causaliteit zonnepanelen <> brand vaak ook nog niet eens is aangetoond) zeer beperkt (verwijzing naar TNO rapport ook besproken op deze pagina). Wiebes verwijst voorts naar NEN 1010 normen en Bouwbesluit, waarin voldoende zou zijn geborgd dat er "niet brandgevaarlijk" zou (mogen) worden geïnstalleerd. Gemeenten zouden hier op toe moeten zien (al vergeet Wiebes er bij te zeggen dat die meestal absoluut niet de capaciteit noch de kennis hebben om lokale situaties deskundig te beoordelen). Wel wordt de NEN normering tegen het licht gehouden, om nog beter te borgen dat installaties niet brandgevaarlijk zullen worden opgeleverd. Tot slot, uitbreiding van een "handreiking richting gemeenten" om invulling aan de zonneladder te geven bij toekenning van projecten / project gebieden voor toepassing van zonnestroom wordt niet opportuun geacht. Het hanteren van de zonneladder, die daken prioritair zou moeten bevorderen, wat ook "gedragen" wordt door alle regionale partijen, is volgens Wiebes in combinatie met de bestaande richtlijnen binnen het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoende basis voor een verstandige, en succesvolle implementatie, zonder dat verzekerings-kwesties hier een rol in zouden spelen.

Zie ook diverse schermutselingen in Den Haag n.a.v. het vergelijkbare, forse megahagel dossier en de verzekerings-kwesties die daarbij spelen, elders op Polder PV.


24 december 2019. Geen verzekering voor bedrijfspand met zonnepanelen: onderneming uit Lochem ten einde raad. De Stentor. "Onfrisse" gevolgen van een serie brand incidenten op panden met zonnepanelen in de laatste jaren (die op het totaal aan daken met zonnepanelen nog steeds een marginale fractie blijkt te vertegenwoordigen): de verzekeraars lijken het nu al zat te zijn, en gaan hun brand verzekering premies heftig verhogen, ook voor bedrijfspanden. Talloze daken met polystyreen als dak isolatie lijken niet meer verzekerbaar, als er zonnepanelen op worden aangelegd. Een van de slachtoffers lijkt het nieuwe bedrijfspand van Wila in Lochem te worden, met plannen voor een voldak systeem, waar echter "onbetaalbare eisen" aan de dak constructie voor zouden worden geeist door de verzekeraar. Ook dekking van gevolgschade van brand, zoals het opruimen van silicium cel, en folie fragmenten in weilanden rondom het eind juli 2019 volledig loods complex van V.S. Apple Industries in Marknesse (zie incident melding), zou niet te betalen zijn / worden.


5 september 2019. Slordige installatie vaak oorzaak zonnepaneelbrand. NRC. Beschouwend artikel over mogelijke oorzaak van branden bij PV systemen. Wederom wordt temperatuur (bij indak systemen "oplopend tot 80 graden") als een causale factor gezien, wat volgens mij echter geen oorzaak kán zijn van een brand incident. Ook al wordt door TNO rapporteur Bende "voor een brand heb je een ontstekingspunt nodig en gunstige conditie" genoemd, waarbij "een [reeds aanwezig] probleem" eerder tot brand zal leiden. Connectoren blijven ook hier hoofd oorzaak. De zin dat "gespecialiseerde installateurs hun eigen normen en waarden voor het plaatsen" kennen kan tot vreemde interpretaties leiden, gezien het nogal uit de hand gelopen "normen en waarden" debat in NL. In Vlaardingen wordt door de brandweer geoefend met een zeecontainer met een PV systeem "hoe een brand te lijf te gaan". Er wordt helaas weer fatale flauwekul geopperd in de stelling "zodra een hoogwerker als gewoonlijk zijn felle lichten aanzet om de brandweer te helpen bij het blussen, wekken de zonnepanelen weer energie op en staat er stroom op het dak". Dit ongelofelijk hardnekkige fabeltje is reeds jaren geleden door de Berner Fachhochschule Technik naar Armageddon verwezen, en het NRC onwaardig, elektrische stromen onder maan- of kunstlicht zijn bij PV generatoren nauwelijks meetbaar (lees: "Skip de maan, en breng voldoende schijnwerpers mee..." van ... 24 januari 2011 !). De conclusie, "veel is al goed geregeld, misschien is het een risico waar we mee moeten leren omgaan, plaatsen van zonnepanelen blijft mensenwerk" kan Polder PV onderschrijven. Dus: hoofd er bij houden, professioneel werken, voorschriften naleven en extreme zorgvuldigheid bij keuze en aanbrengen van connectoren in het systeem: dan is er al een wereld gewonnen. Utopia bestaat niet.


juni 2019. 'Het blijft improviseren in het veld'. Artikel in Solar Magazine 10(3) juni 2019, pp. 26-27, waarin Jaap Molenaar van de Brandweeracademie (onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid, IFV) uit de doeken doet wat de huidige status m.b.v. preventie en bestrijding van branden in/op panden met zonnepanelen is in Nederland. Waarbij "onduidelijkheden" uit de weg geruimd zouden moeten worden rond het "brandende" thema zonnepanelen en brand(bestrijding). Dit, terwijl deze thematiek in buurland Duitsland al lang goed is geregeld, maar Nederland loopt dan ook op het gebied van problemen rond zonnestroom blijvend achter bij de rest van Europa. Ook al omdat de politiek altijd afzijdig is gebleven van deze thematiek, het neoliberale model dat de "markt" alle problemen wel zou oplossen heeft hier evident gefaald. Er worden in de zomer van 2019 5 publicaties van de academie verwacht om het publiek en de brandweer korpsen zelf te informeren over de preventie van brand in relatie tot PV systemen, om risicobeheersing helder te krijgen, en tools aan te reiken bij het blussen van brand op panden met zonnestroom installaties. In de communicatie zal onderscheid gemaakt gaan worden in drie verschillende typen PV installaties: opdak systemen, in-dak systemen (zogenaamde BIPV installaties), en grondgebonden zonneparken. Er wordt gedacht over een makkelijk herkenbare "schakelaar" die de verbinding tussen "de" omvormer en "de" zonnepanelen zou moeten kunnen verbreken in het geval van brand. Dat zal echter in het geval van diverse deelsystemen op het pand een lastig te realiseren item worden. Bovendien zullen vlambogen van een beschadigde DC generator zelf daarmee niet voorkomen kunnen worden, zo lang er (voldoende) licht op de panelen valt.


mei 2019. Veiligheid van een zonnestroominstallatie. Nulrisico als doelstelling. White-paper van bekend omvormer fabrikant voor zonnestroom installaties, het Duitse SMA. Nederlands-talig document, in mei 2019 geopenbaard op de Benelux sub-site van SMA (indicatie in de white-paper lijkt op publicatie datum april 2019 te duiden). SMA gaat uitgebreid in op de veiligheids-aspecten rond zonnestroom systemen. De algemene teneur is, en blijft, dat zonnestroomsystemen veilig zijn. Recent (2018) onderzoek van het bekende keurings-instituut TÜV, en ditto Fraunhofer laat zien dat "minder dan 0,006 procent van alle zonnestroominstallaties ooit een brand veroorzaakte". In Duitsland zouden er jaarlijks zo'n 190.000 branden optreden. Van slechts 210 gevallen is de oorzaak herleidbaar geweest naar een PV installatie (NB: Duitsland had eind 2018 volgens branche organisatie BSW Solar al 1,7 miljoen PV installaties). Volgens statistieken van de Duitse brandweer en van TÜV zouden "de meeste gedocumenteerde branden (> 99,9 procent) andere hoofdoorzaken hebben" dan (een defect bij) zonnepaneel installaties. Volgens TÜV Rheinland "vormen zonnestroominstallaties onder normale bedrijfsomstandigheden geen risico‘s voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu als ze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel, zoals vereist door de elektrische voorschriften".

TÜV komt, wat eventuele oplossingsrichtingen zoals toepassing van micro-inverters, cq. power-optimizers op paneel-niveau, betreft, ook tot de conclusie: "Door de grotere objectiviteit van de argumentering zijn brandweerkorpsen afgestapt van de algemene vereiste om het systeem uit te schakelen, met als reden dat in theorie elk uitschakelapparaat kan falen". Wat de veiligheid voor het brandweer personeel zelf betreft zijn er ook al lang in Duitsland toegepaste voorschriften volgens de daar toegepaste DIN VDE 0132 veiligheids-norm: neem blusafstanden van 5 m bij volle straal, en van 1 m bij het zogenaamde "sproeiblussen" in acht. Als men deze minimum afstanden respecteert, treden er geen gevaarlijke lekstromen op die een eventueel gevaar voor het blus personeel zou kunnen opleveren.

Brandpreventie. De belangrijkste punten van aandacht om brand bij PV systemen te voorkomen:
1. Fouten bij de installatie: slechte aansluiting van gelijkstroomconnectoren, onvoldoende gekrompen connectoren, ontbrekende trekontlasting, enz.
2. Productfout: defecten in panelen en omvormers
3. Externe invloeden: aanvreten door dieren, blikseminslag, enz.
4. Ontwerpfout: verkeerde mechanische en elektrische installatie

Gewaarschuwd wordt voor het gebruik van zogenaamde "kruisconnectoren" (connectoren van verschillende fabrikanten, bij TNO "cross-mating" genoemd, de studie meldt een onderzoek van de Universiteit van Bern uit 2016, waaruit bleek dat 48% van de ondervraagde installateurs die toepaste) en slecht gemaakte "gekrompen connectoren" (kabel-kabel verbindingen met aangezet metalen tussenstuk), die hoge risico's op brand vormen indien slecht / ondeskundig in elkaar gezet (hoge interne weerstanden opleverend, een tale-telling IR foto wordt getoond).

Belangrijkste oorzaak van storingen in PV installaties:
1. Contactstoringen
2. Productgebreken
3. Opleiding en gekwalificeerd personeel

Opvallend is ook de claim dat indien besloten zou worden om "uitschakeling op paneel niveau" te introduceren (NB: middels micro inverters of power optimizers, wat vaak als "oplossingsrichting" wordt gezien), dit het aantal gelijkstroom connectoren in het systeem zou verdubbelen, en risico's op fouten juist zou verhogen. De algemene conclusie van het voorkomen van problemen luidt: "Om het veiligheidsniveau verder te verhogen, moet de aandacht worden gericht op de hoofdoorzaken van storingen in zonnestroominstallaties: contactfouten en productfouten. Het verhogen van de kwaliteit en het definiëren van testnormen zijn van essentieel belang om de kwetsbaarheid op het gebied van veiligheid te verminderen. Zo niet, zal uitschakelapparatuur op paneelniveau het risico op brand bij een zonnestroominstallatie verhogen. Dergelijke apparatuur mag dan ook niet verplicht worden gemaakt in het kader van brandpreventie". Een toevoeging die, dat moet er bij gezegd worden, string omvormer specialist SMA natuurlijk goed uitkomt.

Tot slot worden richtlijnen voor brandbestrijding gegeven (toegangsroutes tussen panelen op het dak, documentatie en signalisatie van essentiële systeem componenten, en blus voorschriften bij brand), algemene conclusies deels hierboven al beschreven, en wordt een literatuur lijstje, en, als bijlage, een overzicht van citaten van deskundigen gegeven omtrent deze materie.


15 mei 2019. Kamerbrief met reactie op bericht 'Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen'. Website Rijksoverheid - Min. EZK. Minister Wiebes van Min. EZK reageert schriftelijk op een vraag van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer n.a.v. berichtgeving over het in april gepubliceerde TNO rapport (in casu bericht van Nu.nl van 11 april 2019). Het grootste deel van de brief is een samenvatting van bevindingen in het verslag van TNO (wat zelf expliciet stelt dat het geen uitgebreid rapport is maar een inventarisatie). Op pagina 2 van de bijna 3 pagina's tellende brief stelt Wiebes dat de branche organisaties Holland Solar en Techniek Nederland een informatie campagne richting installerend Nederland is gestart, waarbij met name het al zeer lang door Polder PV gewraakte thema "deugdelijke connector verbindingen" extra onder de aandacht zal worden gebracht. Of eventuele (vrijwillige) certificaten zoals het al langer binnen de sector gebezigde "Zonnekeur" op dit punt verbeterd zouden moeten worden is aan de branche om daar aan invulling te geven, en om de te verkrijgen installatie kwaliteit "borgende" certificaten aan te scherpen. Wiebes krijgt na de zomer terugkoppeling van RVO over deze mogelijke aanscherping, na gesprekken met vertegenwoordiger uit de zonne-sector.

Wiebes stelt verder dat aan de standaard bouwnorm NEN 1010 (laagspanningsinstallaties) voldaan dient te worden bij PV installaties. Deze norm zou - volgens TNO - slechts "adviserend" zijn, i.p.v. "dwingend" op het punt van (deugdelijke) connector verbindingen, en het gebruik van zowel male als female stekkers van een en dezelfde fabrikant (en merk) bij het maken van verbindingen bij PV installaties. Verder stelt Wiebes dat de onderzoekers van TNO kanttekeningen bij de norm NEN 7250 (Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten) zetten. Deze norm is geen Bouwbesluit norm, maar een vrijwillig toegepast document door de sector. In de norm wordt een uitwerking gemaakt van "zowel de publiekrechtelijke eisen uit het Bouwbesluit, als aanvullende privaatrechtelijke eisen". TNO stelt dat met name bij in-dak PV systemen deze norm tekort schiet ten aanzien van de brandbaarheid van materialen onder de (waterkerende) buitenste daklaag. RVO heeft normalisatie instituut NEN gevraagd de TNO studie mee te nemen in aanscherping van de NEN 7250 bij de diverse norm commissies. Aangezien hier een duidelijke relatie ligt met het Bouwbesluit, wordt er binnenkort ook overleg gevoerd tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die over dat dossier gaat, met de NEN organisatie.

Wiebes besluit met "standaard brandveiligheid" normen bij product regelegeving, en dat er sowieso altijd brandveilig opgeleverd dient te worden volgens het Bouwbesluit. Bouwers, PV installateurs, én gebouw eigenaren, dienen aan het Bouwbesluit te voldoen, en dit in de praktijk na te leven. Toezicht op de naleving hiervan ligt bij de gemeenten. Wiebes geeft geen invulling aan de suggestie, dat gemeentes dit dan maar op moeten lossen, en hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen, gezien de complexiteit van de materie, hun al omvangrijke takenpakket, én het feit dat de zonnestroom sector al jaren "boomt". Wiebes stelt tot slot dat (inderdaad) het aantal branden bij PV systemen beperkt is, en dat het door gerichte voorlichting van en door de branche, de frequentie ervan nog verder omlaag kan. Overigens, ook in deze Kamerbrief geen enkele verwijzing naar het al jaren gevoerde, omvangrijke, al in de zomer van 2010 opgetuigde "zonnepanelen en brand dossier" op de website van Polder PV, die zijn tijd op dit punt wederom ver vooruit was, en die uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor installatie kwaliteit, met name bij BIPV installaties ....


mei 2019. "Niet met de vinger wijzen, maar het samen doen" (Solar Magazine tijdschrift, 10(2) mei 2019: pp. 84-85. Impressie van "technologische verdieping" workshop bij Conduct Technical Solutions, o.a. over veiligheid van PV installaties in Nederland, incl. brandgevaar. Verschillende contribuanten komen aan het woord, waaronder drie professionals uit de verzekerings-branche. Voor introductie tot het artikel zie SM bijdrage van 14 mei 2019.


6 mei 2019. Brandgevaar door foute aansluiting zonnepanelen. BNR radio. Uitzending met interviews met Marcel Wennekes, voorzitter van de NEN norm commissie voor meter ruimtes, en met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland (opvolger van UNETO-VNI), over de risico's van slecht vakmanschap, normeringen van techniek, certificatie van personeel e.d., in verband met de gesignaleerde toename van branden op daken met zonnepanelen. Wennekes claimt een toename van het aantal branden in meterkasten, maar kan niet hard maken dat dit (deels) komt door toegenomen inzet van geïnstalleerde PV systemen. Al constateert ook hij dat er "cowboys" rond lopen, en dat er zowel aan AC zijde (meterkasten) als op het dak (DC zijdige aansluitingen) vaak fouten worden geconstateerd. Die zeker op termijn (niet altijd kort na oplevering), vanwege mogelijk versnelde veroudering van kabels e.d., risico's kunnen opleveren (incl. mogelijk brand). Terpstra claimt dat Techniek Nederland de normen voor haar leden zo hoog heeft gelegd, dat risico's op dit vlak zijn geminimaliseerd. Groot pijnpunt blijft echter, dat handhaving op het vlak van kwaliteit van technische installatie van PV systemen in Nederland de facto non-existent blijft. Die handhaving zou bij de gemeentes liggen, maar die hebben (a) de competentie vaak niet, en (b) tig andere dringende dossiers die continu om aandacht, en om inzet van het schaarse personeel vragen.


11 april 2019. Reactie op het TNO rapport naar brandincidenten met zonnepanelen. Bericht branche organisatie Holland Solar. De branche organisatie "neemt het onderzoek zeer serieus". Zowel Techniek Nederland (voormalig UNETO-VNI), als Holland Solar "kunnen zich vinden in een aantal aanbevelingen die TNO doet om brandincidenten in de toekomst te voorkomen, maar plaatsen ook enkele kanttekeningen".

(1) Gesteld wordt, dat de "gewraakte" BIPV systemen niet door installateurs, maar door "bouwers" worden aangelegd. En dat het niet "wenselijk" zou zijn dat bouwbedrijven dergelijke (veeleisende) installaties zouden (mogen) aanleggen. De organisaties missen die "vaststelling" in de TNO rapportage. De vraag is of dat in alle gevallen wel zo is, volgens mij is er beslist een deel van dergelijke PV projecten die door installatie bedrijven worden aangelegd. Hoe groot dat probleem is, is een tweede. Dat de informatie voorziening veel beter moet, en de eisen fors dienen te worden aangescherpt, met name voor BIPV systemen, staat wat mij betreft (al jaren) buiten kijf.

(2) De organisaties zien geen noodzaak in "extra" eisen in de normering voor "correcte aansluiting van connectoren", en wijzen op de in het Bouwbesluit opgenomen NEN-1010-2015 deel 712, waarin dat geregeld zou zijn. Een voorschrift wat per definitie nageleefd dient te worden, door alle partijen.

(3) Waar TNO nogal wat kritiek heeft op de - kennelijk als te vrijblijvend gevonden - eisen voor het behalen van het Zonnekeur certificaat, claimen de branche organisaties kennelijk dat dit voldoende waarborg zou moeten bieden voor hoog-kwalitatief werk van bedrijven die dat certificaat hebben behaald.

(4) M.b.t. de door TNO voorgestelde "multidisciplinaire werkgroep die met aanbevelingen komt voor constructie van en materiaal-brandbaarheidseisen aan in-dak-PV-installaties" onderschrijven de branche organisaties dit initiatief. En wordt tevens aan fabrikanten en leveranciers van PV hardware gevraagd, om "mee te werken aan stress-test onderzoek van PV-systemen".

(5) De branche organisaties stellen dat niet alle bedrijven actief in de PV branche lid zijn van 1 of beide organisaties. En dat ze dus niet kunnen "instaan" voor de "vakbekwaamheid" op het gebied van kwaliteit en veiligheid, van dergelijke bedrijven.


11 april 2019. Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland. Een inventarisatie. Website / archief TNO, publicatie nummer TNO 2019 P10287, via gelinkte pdf beschikbaar. Nadat al enkele malen vrij globale details eerder uit het rapport van TNO waren "gelekt", verscheen het volledige rapport over een eerste inventarisatie van brand incidenten met zonnepanelen in Nederland in de tweede week van april op de website van de onderzoeks-instelling. Publicatie datum is 13 maart 2019. TNO benadrukt dat het gezien de tijdsdruk en beperkt budget niet om een volwaardig onderzoek is gegaan, maar om een eerste inventarisatie. Hierin wordt overigens al uitgebreid geciteerd uit voornamelijk buitenlandse literatuur (met name Duitse, waar het onderzoek aan - voorkomen van - branden bij PV installaties al vele jaren verder is dan elders). Er zijn 27 incidenten in Nederland geïnventariseerd / onderzocht. De meeste daarvan vonden plaats in 2018 (en waren grotendeels verderop in de al ruim 40 NL-se incidenten tellende lijst van Polder PV reeds terug te vinden, slechts enkele "cases" zonder externe berichtgeving zijn "nieuw"). 12 er van betroffen zogenaamde "in-dak" systemen, die ook door TNO het meest kwetsbaar worden geacht vanwege het feit dat er geen brandwerende laag van (keramiek) dakpannen aanwezig is tussen de elektrische (DC) contacten en het - meestal zeer dichtbij gelegen - dakbeschot. Waarvan ook is gebleken dat lang niet altijd goed brand werende isolatie folies zijn toegepast.

TNO gaat uitgebreid in op de mogelijke oorzaken, en stelt vast dat mismatch van connectoren van hetzelfde type, maar van verschillende merken (in het rapport "cross-mating" genoemd), mogelijk een belangrijke oorzaak kan zijn van diverse (in-dak systeem) branden. Ook bij zelf op (verleng) DC kabels gemonteerde stekkers gaat het vaak fout omdat het verkeerde gereedschap wordt gebruikt, en vaak onder zware tijdsdruk - op de daken - moet worden gewerkt*. Regelmatig ook door niet gekwalificeerd personeel. TNO refereert vooral aan buitenlandse bronnen; eigen onderzoek aan de geciteerde NL-se casussen kon (nog) niet worden gedaan. Vreemd daarbij is wel, dat ze niet de diverse testen in het Duitse vakblad Photon en haar zuster tijdschrift PHOTON Profi heeft geciteerd, waarbij in het verleden herhaaldelijk voor genoemde "mismatch" tussen "male" en "female" connectoren is gewaarschuwd, vanwege - in het uiterste geval - mogelijk brandgevaar. Genoemde vak tijdschriften hebben vooral in de periode 2007 tm. 2012 enkele malen over deze materie, met data van eigen, uitgebreide connector testen, gepubliceerd (zie diverse voorbeelden onder sectie informatie). Door slechte contacten tussen de "male" en "female"connectoren kan de overgangsweerstand tussen de 2 stekker delen dermate hoog oplopen, dat vonken en/of vlambogen kunnen ontstaan. Met zeker in BIPV situaties een sterk verhoogd risico op brand in de direct onderliggende kunststof en/of houten dakbeschot delen. Overigens is TNO kritisch over het hanteren van het begrip "vlamboog", wat geen eenduidige definitie kent in de literatuur.

Het TNO rapport gaat dieper in op mogelijk oorzaken van problemen - en daar op termijn mogelijk uit volgende brand oorzaken, noemt de plotsklapse wijzigingen in subsidie regimes en de daarmee gepaard gaande enorme werkdruk kort voor de wijzigings-datum als potentieel volatiele "politieke dimensie" in dit dossier (met voorbeelden van dergelijke plotselinge subsidie regime wijzigingen in het buitenland), doet diverse aanbevelingen aan de branche organisatie Holland Solar, en aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. En gaat tot slot individueel in op de 27 brand casussen (waarbij echter slechts bij enkele gevallen nadere details bekend worden gemaakt van, vaak summiere, onderzoek resultaten). Opvallend is, dat TNO van een eigen schatting van het aantal nieuwe installaties in 2018 uitgaat (170.000 PV-systemen, wat nergens anders is gepubliceerd), en dat ze op basis van het - korte - brand incidenten lijstje uitkomen op een aandeel van slechts 0,014% "door brand getroffen" residentiële PV systemen in dat jaar. NB: er lijkt in het TNO onderzoeks-rapport géén gebruik te zijn gemaakt van de al jaren geaccumuleerde detail informatie over brand en zonnepanelen in dit al lang gevoerde dossier op de website van Polder PV. Een achttal door PPV gesignaleerde branden op/in objecten met zonnepanelen in 2018 lijkt niet te zijn opgemerkt door TNO (zie incidenten lijst verderop).

De TNO studie werd aangehaald in een artikel bij PV Magazine International (12 april 2019). Zie ook kort stukje op Installatie.nl (16 april 2019), en bij verhuurders branche organisatie Aedes (20 mei 2019, site Bewonersraad, oorspronkelijke link bij Aedes niet meer te vinden).

* Zie bijvoorbeeld video van Bram Klaassen (eigenaar BeSolar B.V.), 15 april 2019 op Linkedin. Over foutieve en correcte wijze van het monteren van een (contra)plug op een solar kabel. Filmpje / info zou later nog moeten worden uitgebreid.


1 april 2019. Incidenten met zonnepanelen. Zonnige kopzorgen? Kort artikel in Brandweerkrant van Nederland (nr. 29 / lente 2019), digitaal beschikbaar op ISSU.com (daar gepubliceerd op 1 april 2019). Hierin claim "‘Branden met zonnepanelen zijn relatief nieuw". Voor Nederland "wellicht", maar in Europa en elders al vele jaren een terugkerend - maar qua impact nog steeds zéér bescheiden thema. De branche werkt voor haar eigen personeel aan twee "handreikingen" hoe met het fenomeen om te gaan. Een eerste exemplaar zal tips bevatten voor "beoordeling en advisering" van aangetroffen situaties. Deze wordt aangevuld met een zogenaamde "E-module". Het tweede exemplaar zal adviezen gaan bevatten "voor de bestrijding van incidenten met zonnepanelen" Ook die zullen worden verwerkt in een die zogenaamde "E-module voor brandweercollega’s". Daarnaast wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Verbond van Verzekeraars, en Brandweer Nederland samengewerkt aan een brochure die is gericht zal zijn aan burgers en bedrijven op het vlak van preventie rond (potentiële) brand risico's bij zonnepanelen.

N.a.v. een brand bij een BIPV "in-dak" systeem in Hulst (Zld, 16 juni 2018) werd geconstateerd "vaak is er iets mis met de installatie van de panelen" (inkoppertje). In Hulst zou "te weinig vrije ruimte tussen het paneel en de brandvrije ondergrond" zijn geweest (is uiteraard een hoge risico factor, maar niet automatisch de exacte oorzaak van het ontstaan van de brand). Daarnaast zouden niet de originele bevestigingsbeugels zijn gebruikt (ditto). Ook zou het geplaatste dakfolie een "brandklasse E" hebben, wat "zeer brandbaar" is (wederom: hoge risico factor, maar geen "brand oorzaak"). Tenslotte zou het bevestigingsframe niet zijn geaard. Of dat laatste, wederom, iets met de oorzaak van de brand te maken heeft, mag betwijfeld worden. Sowieso is er al jarenlang een stevige discussie in Duitsland over de "noodzaak" van aarding van (frames van) PV systemen, en over de "gewenste uitvoering" daarvan. Residentiële systemen zijn bijna nooit geaard, en daar zijn er honderdduizenden van in Nederland. Zie ook artikel Solar Magazine (5 april 2019).


26 maart 2019. Onderzoeksrapport TNO: slecht aangesloten connectoren veelal oorzaak van brand bij zonnepanelen. Solar Magazine.nl. Ook al is het lang verwachte TNO rapport nog steeds niet gepubliceerd, worden er af en toe kennelijk details uit gelekt. In dit artikel bij Solar Magazine o.a. de al lang door Polder PV frequent te berde gebrachte potentiële "fail" bij BIPV systemen, uit de mond van Holland Solar voorzitter Jaap Baarsma naar aanleiding van dat rapport: "Er zijn ernstige aanwijzingen dat de connectoren van de kabels achter de zonnepanelen niet altijd goed worden aangesloten". U kunt niet zeggen dat ik niet heb gewaarschuwd voor de grote risico's bij connectoren bij BIPV installaties, mede gezien het feit dat bij slechte contacten onherroepelijk DC vlambogen dreigen. Boven de pannen niet direct een probleem (vanwege ondoordringbaarheid van een pannendak). Maar ónder de pannen is dat een heel ander "verhaal" ...

Ook de Stentor besteedde weer eens aandacht aan het thema (artikel 27 mrt. 2019), klopt de boel nogal op gezien het extreem lage aantal brandjes ("vorig jaar 25 branden gemeld met zonnepanelen" in heel NL - let op de formulering), wat door Rosmuller van Inst. Fysieke Veiligheid als "onder registratie" wordt gezien (zonder op vermoedelijke "echte" percentages in te gaan, die nog steeds extreem laag zullen zijn, anders hadden de kranten er "vol" van gestaan). De eerder al te berde gebrachte "APK keuring" van PV installaties komt hier weer om de hoek kijken. Rosmuller claimt dat het "alle hens aan dek" moet gaan worden. M.i. een nogal dikke olifant i.p.v. de mug, de sector moet beslist wel aan het werk, blijf ik herhalen, met de structurele installatie voorschriften en naleving daarvan, bij de meest kwetsbare BIPV installaties.


26 maart 2019. Zorg om branden bij zonnepanelen. ED.nl. N.a.v. incident met zoveelste BIPV installatie in Sint-Oedenrode (zie hier), waarvan de oorzaak nog steeds niet bekend is, maar "bij de zonnepanelen" wordt vermoed, een korte nabeschouwing. Het al langer aangekondigde onderzoek van TNO naar branden bij zonnepanelen blijkt te zijn afgerond (nog niet bij TNO of bij RVO te vinden). Een van de conclusies zou zijn "Zonnepanelen die in het dak worden verwerkt, leiden vaker tot brand dan reguliere panelen bovenop de dakpannen". Inspectie bureau van Tiel & Partners constateert in hun praktijk "Het zijn vaak heel zichtbare gebreken: kabels die niet in kabelgoten liggen, een ondeugdelijke doorvoer van kabels die kan leiden tot beschadigingen, omvormers op ongelukkige plekken". Woordvoerder Burghgraef stelt dat ventilatie ook een structureel probleem is bij dergelijke installaties, waarbij de achterzijde van de ingebouwde zonnepanelen "85 tot 90 graden" kunnen worden (dit zal echter beslist niet zomaar op zichzelf een brandje kunnen starten volgens mij. Dit werd later bevestigd in het TNO rapport, zie bespreking). Burghgraef pleit voor strengere normen en "een effectieve controle". Waarbij ik er van uitga, dat met name de BIPV systemen een extra punt van aandacht zullen moeten worden bij dergelijke inspecties.

Holland Solar maakt zich zorgen en stelt binnenkort aan een publiciteits-campagne te werken voor betere kwaliteit (met name bij BIPV installaties). Voorzitter Baarsma claimt dat het feit dat bij nieuwbouw projecten de zonnepanelen vaak al worden meegenomen "in de bouwstroom" (vaak door niet terzake kundig personeel), en dat pas veel later een elektrotechnicus de generatoren aansluit, een reden kan zijn dat de kwaliteit suboptimaal zou (kunnen) zijn bij dergelijke projecten. Hij stelt dat dit "de aandacht" moet krijgen.

Voor de getalsmatige verhoudingen blijft het belangrijk om te benadrukken, dat het aantal branden op of in panden met zonnepanelen zeer marginaal blijft op het totaal aantal installaties (en, nogmaals, dat de óórzaak van de brand bijna nooit bekend wordt, en dus beslist ook buiten de PV installatie gelegen kan hebben). Het kennelijk door RVO in opdracht gegeven onderzoek zou (slechts) 15 branden nader hebben onderzocht. In 2018 kwam er volgens voorlopige cijfers van het CBS zo'n 600 MWp op huizen bij. Bij aanname van het systeem gemiddelde per woning (nieuw) in 2018 volgens Nationaal Solar Trendrapport 2019, 3.688 Wp, zou dat op bijna 163.000 nieuwe installaties neergekomen kunnen zijn (woningen), nog afgezien van alle SDE projecten (nieuw 2018 volgens nog bij te stellen cijfers van CertiQ 2.240 installaties), en exclusief de duizenden nieuwe, meestal kleinere projecten zonder SDE subsidie op talloze industriële, MKB, utiliteit, gemeente daken, etc. NB: het artikel noemt 200.000 installaties nieuw in 2018, zonder bron te noemen. Baarsma benadrukt de getalsmatige verhoudingen, maar stelt ook terecht dat elke brand (vanwege manco's aan een PV systeem) er een teveel is.


28 november 2018. Zonnepanelen op daken van chemische industrie: moeten we dat willen? Topics.nl. Komkommertijd in de winter, in dit artikel uit "een kwaliteitskrant". Opgeklopt verhaaltje over "zonnepanelen bij bedrijven met een verhoogd risico, zoals in de (petro)chemische industrie", met verwijzing naar incidenten zoals op een woning in Hulst (zie onder). Wat een BIPV installatie betrof, en waarvan het hoogst onwaarschijnlijk is dat dat ooit op (daken van) een "petrochemisch complex" aangebracht zal gaan worden (ik ken er geen). De verwijzing naar "particulieren die steeds meer eigen zonnepanelen leggen" wordt niet onderbouwd, het zijn bijna altijd installateurs die dat doen (en ja, die maken soms fouten, zoals overal met installaties gebeurt). Verder bekende claims, die al vaak in diverse fora zijn besproken, en die kennelijk in het najaar van 2018 tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsregio's in Arnhem wederom zijn gepasseerd. Over het extreem lage percentage branden bij panden met zonnepanelen t.o.v. het totaal aantal branden (eventuele causaliteit tussen zonnepanelen en de oorzaak van de brand daargelaten) wordt niet gesproken. Er wordt gerefereerd aan zonnepanelen bij "gevaarlijke" bedrijven ("categorie BRZO"), als Dow Chemical en Zeeland Refinery. Wat de laatste betreft: daar is net een dik 28 duizend zonnepanelen tellend zonnepark opgeleverd. Als daar ooit wat "mis" mee zou gaan, wat volgens mij een unicum in de wereld zou zijn (een grondgebonden zonnepark met felle uitslaande brand die de gebouwde omgeving bedreigt ???): gewoon gecontroleerd uit laten branden, van voldoende afstand blussend. Het veld staat op een honderdtal meters van de eerste opslag tank, waar ook nog een hoge wal omheen ligt. Over tot de orde van de dag.


2 november 2018. Too hot to handle. Brandweer.nl, site van Brandweer Nederland. "Casus" van een brand op een woning met zonnestroom generator, onderdeel van gerenoveerd blok van 4 woningen met over de volledige lengte van 1 dakhelft zonnepanelen, gemonteerd op een houten dakbeschot boven een waterkerend membraan waar onder een dik isolatie pakket (brandwerend). Een strook van zeker 12 panelen, op de grens met de aanpalende woning is bijna geheel verbrand. Gelukkig bleek de dakisolatie goed brandbestendig, maar moest van binnenuit het dak worden open gezaagd om het vuur definitief te kunnen blussen. Brandweer deed onderzoek naar mogelijke oorzaak, maar zet daarbij wel een disclaimer: "De exacte oorzaak van de brand is niet meer te achterhalen; daarvoor is er te veel beschadigd". Er worden verschillende foto's getoond, van onherkenbare zonnepanelen, en van een kennelijk niet getroffen IP-67 junction-box (met verwijderd of gesmolten? kapje) van het label ZJRH (Renhe Photovoltaic Technology Co., Ltd., Xinpu Town, China), Wel suggereert "de" brandweer de volgende "opvallende punten":

(1) De afstand tussen de onderkant van de zonnepanelen en het dakbeschot was slechts 5 cm en de afstand tot de panlatten slechts 2,5 cm. Volgens de handleiding van de zonnepanelen moet er een minimale ruimte van 10 cm tussen het paneel en het dakbeschot zitten.

(2) Een monteur had eerder dat jaar een defect aangetroffen dat erg warm was; wel 100º Celsius. Volgens de montagehandleiding is de bekabeling bestand tegen een temperatuur van maximaal 85º Celsius en de connectoren tot 105º Celsius.

(3) De zonnepanelen hebben een TÜV-certificaat, maar ze staan niet (meer) in de database van TÜV-Rheinland.

Mbt punt 1: duidelijke installatiefout, tenzij modules expliciet vrijgegeven zijn voor dergelijke situaties (is onbekend, doch onwaarschijnlijk).

Mbt punt 2: niet duidelijk is wat het onderdeel ("defect") was, wat kennelijk 100 ºC is geweest. Dat kan namelijk ook een hotspot in een zonnecel zijn geweest. Dat zou op zich beslist zorgwekkend zijn. Wat ook onbesproken is: waaróm was die monteur daar - kennelijk met hitte detecterende IR camera ? Waren er al duidelijke aanwijzingen dat er iets mis was? Zo ja, wat was dat dan? Dat wordt helaas niet duidelijk uit het bericht.

Mbt punt 3: Er kunnen talloze oorzaken zijn voor het niet (meer) aanwezig zijn in het TÜV certificatie portal Certipedia.com, zoals verwoord in paragraaf 4.5 Restriction, Suspension, Expiration and Declaration of Invalidity of Certificates or Licenses and of the General Agreement, van de Testing and Certification Regulation op het TÜV product certification portal. Een mogelijke oorzaak is een niet meer verkochte product serie, zodat oude certificaten komen te vervallen. Deze zijn immers niet meer van toepassing te verklaren op nieuwe producten, die opnieuw getest moeten worden door TÜV. Veel fabrikanten laten dan de certificaten voor oudere series vervallen (er moet namelijk ook voor betaald worden). Zoals bekend, verschijnen er vrijwel jaarlijks nieuwe product series bij de meeste PV fabrikanten. Veel series zijn slechts een paar jaar te koop cq. "in circulatie". Ergo: dat is niet specifiek "een punt van zorg" m.b.t. het onderhavige geval, maar "een normale gang van zaken".

Op basis van hun bevindingen, stelt het portal als mogelijke oorzaak te kunnen stellen: "Door de zon en de (te) kleine afstand tussen de zonnepanelen en het dakbeschot (te weinig ventilatie) is de temperatuur hoog opgelopen. De combinatie van hoge energieproductie en hoge temperaturen en te weinig ventilatie heeft waarschijnlijk oververhitting van de aansluitkastjes of bekabeling veroorzaakt. Deze zijn zo heet geworden dat de panlatten vlam hebben gevat". Ik denk echter, dat dit beslist niet zo expliciet gesteld mag worden, de precieze oorzaak is helaas niet te achterhalen (wat op dezelfde pagina impliciet wordt toegegeven). Na vergelijking met reeds eerder gepubliceerde beelden door Polder PV, blijkt het onderzochte incident dat van een NOM woningblok in Melick (Limburg) te zijn geweest, brand in augustus 2015 (zie incident beschrijving in chronologische incidenten lijst verderop).

Zie ook het artikel in Solar Magazine (9 nov. 2018)


tot november 2018. Feiten en cijfers branden. Federatie Veilig Nederland (voorheen: Vebon-NOVB.nl), data beschikbaar tm. nov. 2018. Nuchtere cijfers die het aantal "branden in/op woningen met zonnepanelen" in het essentiële perspectief zetten. 64.427 (claims voor) woningbranden per jaar (eerdere cijfers hadden het zelfs nog over 80.582 resp. 103.657 woningbranden per jaar), 177 (eerder: 220, nog ouder: 283) brand claims gemiddeld per dag, 1 op 67 woningen wordt jaarlijks door brand getroffen (al langere tijd constant), 21 "fatale" woningbranden (22 dodelijke slachtoffers, dat was eerder nog 47 fatale branden). Primaire oorzaken van woningbranden: 33% door roken in huis, 30% door kortsluiting of een defect apparaat.

Aantal "meldingen" van brand in/op woningen met zonnepanelen 2018 bij Instituut Fysieke Veiligheid: 25 ... Zie ook het later verschenen artikel "2018 telt 33 doden bij woningbranden" op website Brandweer.nl (4 apr. 2019).


30 oktober 2018. Kamerbrief over reactie op artikel Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen. Ministerie EZK. Kamerbrief van Minister Wiebes aan vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, over het verzoek van Holland Solar - via RVO - om onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak / oorzaken van branden in/op panden met zonnepanelen van het afgelopen jaar (en eerder). Wiebes voegt inhoudelijk weinig toe aan wat we al weten, schermt met (standaard, vrij weinig zeggende) CE markering van installatie materialen en apparatuur, en wijst op de NEN1010 norm voor laagspannings-installaties. Hij stelt dat het aantal branden in/op panden met zonnepanelen beperkt is (wisten we al, zie bericht Veerman hier onder, 19 sep. 2018), en dat het "vertrouwen van burgers in (installatie van) zonnepanelen" in het geding zou kunnen komen. Daar zit wat in, maar dan zou ik eerder zwaar inzetten op een verplichte opleverings-keuring vóórdat een installatie verkocht mag worden aan een nieuwe eigenaar. Daarmee zou je al de nodige ellende kunnen afvangen (naar analogie van, bijvoorbeeld, de verplichte AREI keuring in België), en dat "vertrouwen" snel kunnen versterken. Solar Magazine wijdde er ook een bericht aan.


26 oktober 2018. Zonnepanelen bron van brand. Telegraaf. De krant van wakker Nederland kon natuurlijk niet achterblijven, en wijdde ook een stukske aan het (nogal opgeklopte) thema "brand en zonnepanelen". Maurice de Beer van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wordt aangehaald over "het fenomeen", die, hoogst curieus, besluit met de mededeling dat sommige mensen kennelijk enkele dagen hun zonnepanelen "hoorden brommen" ... waarna er brand uitgebroken zou zijn ... Nogal vreemd fenomeen. Of het allemaal klopt, of dat er iets anders aan de hand is, laat ik, gezien de reputatie van de Telegraaf op het gebied van verslaggeving over duurzame energie in het midden.


3 oktober 2018. Brandgevaar van in-dak zonnepanelen. Bijdrage van managing director Paul de Jong van het in Kessel (Peel en Maas, L.) gevestigde BIPV bedrijf Solinso, op Linkedin pagina. Het bedrijf produceert langwerpige "zonnedakpannen" die in leistenen daken "ingebed" kunnen worden, of als volledig (waterkerend) dak geleverd kunnen worden, met een fraai esthetisch resultaat. Over mogelijke oorzaken van branden in BIPV installaties, en noodzakelijke punten van aandacht om lokale verhitting van systeem onderdelen te voorkomen. Vrij diep ingaand op enkele technische aspecten. De claim "nog geen branden in onze producten" is uiteraard geen garantie dat er nooit wat mis zal gaan. Echter, beslist goede insight in de materie.


26 september 2018. ’Minder branden door meer aandacht voor installatie zonnepanelen’. Haarlems Dagblad (link / url niet meer te vinden). O.a. met citaten van Hans Stoop van PV leverancier EnergieWonen (15.000 installaties geleverd, geen branden). "Brand komt bijna nooit door panelen, maar door hoe deze zijn aangelegd", en "Het is geen Ikea-kast die je in elkaar zet". Stoop verwijst o.a. naar het keurmerk Zonnekeur. Maar ook dat is geen 100 procent garantie dat er nooit wat mis kan gaan. Van een van de bedrijven met Zonnekeur weet ik dat een PV installatie niet lang nadat het was opgeleverd voor een hevige brand heeft gezorgd (exacte oorzaak helaas nog niet bekend).


20 september 2018. "Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen". Energeia, 20 september 2018 (pay-wall). Samenvattend artikel door Orla McDonald over initiatief van Holland Solar en RVO om onderzoek naar branden op panden met zonnepanelen te entameren. Polder PV's vroege tweet over de verhoogde risico's bij BIPV installaties (2 augustus 2018) is opgenomen in dit artikel.


september 2018. Nationaal onderzoek van start naar branden met zonnepanelen. Achtergrond artikel in Solar Magazine. Opgegeven aantal van slechts 6 "branden in woningen met zonnepanelen" is niet correct. Er zijn meer incidenten geweest (nog steeds echter: beperkt op totaal van branden), zie lijst verderop. Artikel elektronisch beschikbaar via de on-line versie, pp. 59-61.


19 september 2018 ff. Onderzoek brandrisico zonnepanelen eind dit jaar klaar. 19 september 2018, RTL Nieuws. Volgens het pers agentschap, wat nog steeds hardnekkig volhoudt "Er zijn dit jaar al 21 installaties in brand gevlogen", terwijl er tot nog toe door hen helemaal geen oorzakelijk bewijs is geleverd, of "verband tussen" is aangetoond, tussen "de branden" en "de aanwezigheid van zonnepanelen", citeert anonieme bronnen. Dat het al eerder door Holland Solar en UNETO-VNI aangekondigde onafhankelijke onderzoek eind dit jaar "klaar" zou moeten zijn. "De onderzoekers van TNO moeten ook gaan kijken wat de ervaringen zijn met branden met zonnepanelen in het buitenland. Verder wil Holland Solar weten welke bouwregels buiten Nederland worden toegepast en wat Nederland daarvan leren". Dan kan TNO alvast een aardige voorstudie gaan doen aan de hand van onderstaande waslijst links over "brand en zonnepanelen", die Polder PV als enige in Nederland al sedert augustus 2010 bijhoudt ...

Reactie op RTL Nieuws artikel over zonnepanelen: Zonnepanelen vormen geen extra risico bij brandveiligheid. Commentaar van co-founder Mobisolar, Niels Veerman, op het even verderop naar onderen gelinkte / kort besproken artikel en video van RTL Nieuws. Gepubliceerd op publieke domein van Linkedin. Veerman "relativeert" diverse uitlatingen in dat bericht, en accepteert dat er over risico's van zonnepanelen wordt gesproken. Maar vindt wel dat dit objectief gebracht moet worden, en "er niet altijd sprake is van een risico of dat dit risico te elimineren is". Hij stelt dat professionele installateurs altijd MC4 stekers gebruiken en "correct aansluiten". Echter, Duits vakblad Photon heeft in het verleden al meermalen laten zien, dat er ook (door talloze partijen), stekers en contrastekers "van type MC4", en separaat met TÜV of vergelijkbaar keurmerk, die niet van dezelfde fabrikant zijn, worden gebruikt. Photon heeft regelmatig weerstands-metingen bij diverse typen stekers/contrastekers gedaan, en daarbij af en toe problematische combinaties gevonden. Bij combinaties met hoge weerstanden zal het contact van de elektra geleidende componenten beslist niet optimaal zijn. Dat kan zich op den duur gaan wreken, en in het uiterste geval tot vonken, en resulterende vlambogen leiden. Zeker in BIPV situaties, kan dat al snel tot catastrofale gevolgen leiden, omdat alle kabels / connectoren vlak onder de panelen liggen, en bij problemen, dit al snel aantasting van (de tedlar onderfolie van de) panelen en/of van de ondergrond tot gevolg kan hebben. Dus zelfs al zijn beide stekers volledig gekeurd, het is geen garantie dat bij gebruik van verschillende merken, er een (door beider fabrikanten geaccepteerde) 100 procent optimale verbinding wordt gemaakt. Als er dan ook nog kabels in / bij de installatie "rondslingeren", niet vastgezet zijn, en er dus continu frictie in het verbond van steker/contrasteker zal zijn vanwege wind, kan dit zeker op termijn tot problemen leiden.

Veerman heeft het ook over de optie van het inzetten van optimizers, die de risico's op vlambogen zouden elimineren. Maar het is altijd duurder, en de grote vraag blijft natuurlijk: zijn die tot nog toe altijd gevrijwaard gebleven van brand en/of dergelijke problemen ? Een vergelijkbare vraag kan worden gesteld over systemen met micro-inverters. Niemand die het weet. Bij incident meldingen wordt er nooit over gesproken, waarschijnlijk omdat verslaggevers de (essentie van) ingezette techniek niet bevatten.
Veerman geeft terecht aan dat het aantal branden "in panden met zonnepanelen" (let wel: oorzaak brand <> zonnepanelen hoeft er helemaal niet te zijn geweest !!) wat RTL Nieuws opgeeft zeer beperkt is. Gerelateerd aan het aantal incidenten bekend in 2016 zou het cijfer van RTL ("21 branden in 2018" - wederom in situaties dat er zonnepanelen aanwezig waren, zonder aannemelijk bewijs dat die de daadwerkelijke oorzaak van de brand zijn geweest) slechts 0,012% van het aantal woningbranden in 2016 zijn geweest (103.657 volgens opgave Veerman).

Veerman besluit zijn betoog met "De video van RTL Nieuws zet mensen aan het denken over de risico’s van zonnepanelen maar geeft de indruk dat zonnepanelensystemen per definitie een risico vormen. Het is goed om mensen bewust te maken, maar er wordt een paniekerig beeld geschetst van een probleem dat in de praktijk meevalt. Met de juiste installateur en goede producten is er geen sprake van een vergroot risico op een woningbrand". Op het punt van mogelijk problematische connector gebruik (en installatie methodiek) na, kan ik me in die kwalificatie wel vinden. Branden en zonnepanelen blijven vervelend. Maar het is toch nog toe een zéér beperkt fenomeen. Al moet er beslist met zeer grote aandacht naar de mogelijke oorzaken van, met name, de BIPV systemen worden gekeken. Daar lijkt het té vaak fout te gaan. Onderzoek zal uit moeten wijzen wát er dan wel fout gaat in dergelijke, en bij andersoortige systemen.


19 september 2018. Berichten over brandgevaar zonnepanelen. (Via Vaktechnisch.nl; originele link naar Uneto VNI site niet meer voorhanden). N.a.v. alle commotie wordt nu ook eindelijk branche organisatie Uneto-VNI (per 1 jan. 2019 van naam veranderend > Techniek Nederland) wakker. Ze claimt "Het is voor consumenten én voor ons als branche belangrijk om vast te stellen wat de branden heeft veroorzaakt", en verwijst naar het al door Holland Solar aangehaalde "oriënterende onderzoek" naar de brand incidenten van afgelopen jaar (en, mogelijk, daarvoor). Verder stelt de branche organisatie "Bij onze leden dringen wij er nogmaals op aan om de regels te volgen voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen". Maar ook "Overigens is het (nog) niet bekend of leden van UNETO-VNI betrokken zijn geweest bij de installaties die brand hebben veroorzaakt". De organisatie claimt dat er veel "nieuwe" aanbieders zijn, "lang niet allemaal lid van UNETO-VNI", maar het aantal nieuwe namen, het afgelopen jaar, is in de leveranciers-lijst van Polder PV beperkt. Het wáren er al zeer veel (zo'n 1.600). De organisatie verwijst naar gecertificeerde leden die zijn geregistreerd via het Qbis.nl register. Ze pleit ook al jaren voor een via NEN normen vastgelegde "APK keuring" voor installaties in / op huis, inclusief zonnepanelen. Ze vindt dat "woningcorporaties en woningeigenaren de installaties in huis regelmaat moeten laten controleren. Met de woning-APK kunnen we veel ongelukken voorkomen". Dat lijkt me in onderhavig geval echter met een kanon schieten op een mug, en een voor de gebouw eigenaar nogal duur kanon ook nog (niet vergeten dat hier een branche-organisaties spreekt, met specifieke belangen in deze materie). Ik herhaal hier mijn stellingname: voorál bij BIPV installaties lijken er zaken structureel fout te gaan, gezien de hier onder opgetekende incidenten, met name dit jaar (2018). De overgrote meerderheid van de (boven dakpannen / plat dak gemonteerde) PV installaties is zelden iets "ernstigs" mis mee (afgezien van mindere prestaties, bijvoorbeeld door beschaduwing). Eerst, top prioriteit, moeten de problemen met BIPV installaties worden aangepakt. Zie ook artikel "Opnieuw pleidooi voor APK-keuring na incidenten met brandende zonnepanelen" op Installatienet.nl (21 sep. 2018).


18 september 2018. Steeds meer branden door zonnepanelen: experts slaan alarm. RTL Nieuws. De redactie "inventariseerde alle branden met zonne-installaties in 2018" (12 huizen, 4 schuren, 3 bedrijfspanden, en zelfs "2 zonnepanelen parken"). Absoluut niet duidelijk wordt echter wat (a) de oorzaak van betreffende branden is geweest, en of die wellicht een totaal andere bron hadden dan de mogelijk "toevallig" aanwezige zonnepanelen, en (b) wat de omvang van schade is geweest (al dan niet herleidbaar tot "een fout" of "defect" bij zonnepanelen, bekabeling, of randapparatuur). Wel wordt het Instituut Fysieke Veiligheid geciteerd, "de situatie is ernstig, en het is nu 'alle hens aan dek'". Onduidelijk is hoe "erg" die situatie dan wel is, al worden terecht akelige voorbeelden van zonder meer slechte PV installaties getoond. Connectoren los in plassen liggend op een plat dak, DC bekabeling door een dak doorvoer met scherpe metalen randen. Er wordt ook een foto getoond van brandbaar materiaal wat tegen omvormers is aan gelegd. Dat heeft natuurlijk niets met "installatiefout" te maken, maar met pure domheid van de eigenaar van het gebouw of degene die de rommel daar heeft gedeponeerd. Er wordt in het artikel gesproken van "dramatisch slecht installatiewerk"en "bouw- en elektrotechnische regels worden niet nageleefd door installateurs bij het plaatsen van panelen". Aldus de teneur van de acht elektrotechnische- en branddeskundigen die RTL heeft ondervraagd. Waaronder een medewerker van het normalisatie instituut voor de bouw (NEN). Installatie inspecteur voor woning corps, Burghgraef, ziet bij 50% (!) van de inspecties fouten. In Nederland is een installatie keuring (bij de honderdduizenden particulieren) niet verplicht, in België wel (AREI keuring). Indak systemen worden, zoals al talloze malen vermeld door Polder PV, expliciet als zorgenkind benoemd. De niet met feiten ondersteunde opmerking dat er "nu meer dan 11 miljoen zonnepanelen in Nederland" zouden liggen is ook nogal bezijden de - waarschijnlijke - waarheid. (a) Niemand "telt" ze (behalve ondergetekende bij grotere projecten, indien daar fotomateriaal van is en er geen capaciteit opgave is gedaan). En (b). Middels onderbouwde berekeningen komt Polder PV voor eind september 2018 al op een volume wat richting de 15 miljoen exemplaren gaat. Een nogal fors verschil, dus ... Zie ook Installatiejournaal bijdrage van 19 sep. 2018.


18 september 2018. De gevaren van zonnepanelen, zo mijd je de risico's. RTL Nieuws. Korte video (2 minuten, 8 seconden). Beetje "over the top" aangezet, maar wel met enkele belangrijke punten om op te letten waar het de aankoop / controle / monitoring van zonnepanelen betreft. Het door mij al vele malen te berde gebrachte "hete" onderwerp (slecht sluitende) connectoren aan DC kabels van de PV generator komt ook langs, en, uiteraard, de niet makkelijk te doven DC vlamboog die kan ontstaan bij kabelbreuk en/of slechte connector verbindingen.


18 september 2018. Oriënterend onderzoek naar oorzaak branden op daken met zonnepanelen. Website Holland Solar. De branche organisatie Holland Solar lijkt eindelijk de smeekbeden van Polder PV "gehoord" te hebben. Er komt op hun initiatief een "oriënterend (onafhankelijk) onderzoek" naar oorzaken van branden bij / met zonnepanelen in Nederland, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. "Het ziet er naar uit dat ECN, part of TNO, het onderzoek gaat uitvoeren". Holland Solar sluit niet uit dat er bij branden "andere oorzaken" dan aanwezige zonnepanelen kunnen zijn. Wat logisch is, er zijn immers inmiddels al bijna 600.000 PV systemen in ons land, dus elke nieuwe brand kan bij toeval uitbreken in een huis wat inmiddels ook al zonnepanelen heeft. Maar als ik ECN was zou ik een bovenmatig kritische blik gaan werpen op de categorie die het laatste jaar het meest frequent is getroffen: de "indak" / BIPV installaties. Kijk daarbij s.v.p. zeer goed naar de (aard van de) gebruikte kabel aansluitingen in / onder de generator. Ik ben benieuwd wat dat onderzoek voor inzichten zal gaan opleveren. Bovenop wat er in Duitsland allemaal al jaren lang boven tafel is gehaald.


17 april 2018. Zonnepanelen installeren: negen veelvoorkomende fouten. Installatiejournaal.nl. Veel gemaakte fouten bij installatie werkzaamheden met zonnepanelen. O.a. citaat van Gerrissen van SolarCare: "voor een optimale verbinding [moeten] bovendien beide connectordelen (‘male/female’) afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. “En die connectoren moeten met speciaal gereedschap aangeknepen worden. Niet iedere pv-installateur is daar even precies in.”". Whitepaper te downloaden na afgifte van gegevens aanvrager / bedrijf.


2015. Installed base registration of decentralised solar panels with applications in crisis management. Ouder artikel over methodologie om met hulp van satellietfoto's reconstructie van de locatie van aanwezige zonnepanelen te maken. Met referentie naar belang voor o.a. brandweer ("waar staan de zonnepanelen in NL?"). Wordt nogal moeilijk in gedaan over gevaren (die behapbaar zijn), en wordt m.b.t. brand bestrijding in de nacht zelfs veel te zwaar aangezet. Zoals geformuleerd als "Also, when a calamity or fire has to be tackled during the evening or night time, the Fire Brigade uses bright spotlights which may influence the energy production of a PV panel installation". Gevaren op dit punt zijn, middels harde metingen van dergelijke spots in Duitsland, al lang naar het rijk der fabelen verwezen, zie artikel Polder PV van 24 januari 2011 (!). Conclusie artikel aan eind wel al wat afgevlakt, "In short, the risk for firefighters caused by installed PV panels on a building is present, but the recognition of this matter is still an open issue". Overigens is er, m.b.t. het kennelijk gewenste "nationale PV register" voor Nederland, 4 jaar later, nog niets van terecht gekomen, en is het voorlopig nog de vraag of iets dergelijks er wel zal komen. Publicatie: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015. ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep – 03 Oct 2015, La Grande Motte, France.


(Vermeende) incidenten Nederland overzicht e.a. landen (focus op NL).

Aanvankelijk nog relatief zeldzaam, maar ze gebeuren. Hoe meer installaties er zijn / worden geplaatst, hoe groter de kans dat er eens iets mis gaat, zoals alles in het leven. Vergeet daarbij niet dat er in Nederland volgens het CBS eind 2019 al 976 duizend PV installaties op woningen aanwezig waren, en er in 2020 mogelijk nog eens zo'n 200-250 duizend bij zouden kunnen komen. Bij dit overzicht moet ook worden vermeld, dat er heel vaak in de - vaak zeer beperkte - berichtgeving nauwelijks, slechts suggestief zonder ondersteunende bewijzen, of in het geheel géén (overtuigende) causaliteit tussen "de aanwezige zonnepanelen" en "de brand" is aangetoond. Punt van extra aandacht in ieder geval, zeker gezien meerdere incidenten in 2018 en 2019: BIPV installaties - met zonnepanelen ingebed "tussen de pannen", relatief matige ventilatie mogelijkheid, en junction boxen dicht bij onderdelen van het dakbeschot - en isolatie materiaal... Zie voor special 2018 ook sectie hier direct boven. (meest recente links bovenaan de lijst). NB: zie ook voor veel incidenten de evaluatie ervan in het rapport van TNO, gepubliceerd in de tweede week van april 2019 (bespreking hier boven). De meest recent gevonden incidenten (2022) vindt u bovenaan de waslijst.


2022


2 mei 2022. Zonnepark Groningen buiten bedrijf na brand. Oorzaak schaap? Dagblad van het Noorden. Op maandag 2 mei moest de brandweer er aan te pas komen om een brandje te blussen in een trafo station bij het bekende, op een afvalberg gebouwde zonnepark Woldjerspoor van dik 12 MWp (ruim 43 duizend zonnepanelen), door Friese ontwikkelaar GroenLeven opgeleverd in 2017. De melding kwam binnen rond 13h30, een eerste poging het brandje te blussen lukte niet. Pas nadat de eigenaar te hulp was geschoten en de spanning van (het betreffende deel van) de installatie was gehaald, slaagde een 2e blus poging. DVHN meldt 2 dagen later dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke oorzaak. Daarbij zouden herstel werkzaamheden na stormschade, en onder / rond het zonnepark grazende schapen als mogelijke "foutenbron" (lees: kabel vraat ?) onderzocht gaan worden. Een deel van de installatie is door de brand afgeschakeld. Het deel wat het waterstof productie station on-site van zonneprik voorziet, zou niet getroffen zijn. Zie ook OogTV artikel van 2 mei, en foto's van het brandweer bezoek op 112Groningen.nl.


27 april 2022. Echteld - Brand bij Zonnepark Medel. 112rivierenland.nl. Kort bericht over een brandje in een verdeelstation van het zonnepark Medel van LC Energy, aan de Broekdijksestraat in het Gelderse Echteld (Neder-Betuwe). De brand werd 11 uur 's ochtends ontdekt, en er zouden door een getuige "knallen" zijn gehoord. Verder weinig van bekend, de brandweer van Ochten zou het brandje met een schuimblusvoertuig te lijf zijn gegaan. Het 14,7 hectare grote park zou eind november 2021 al stroom hebben moeten leveren, volgens de ontwikkelaar, maar er is nog geen formeel bericht van netkoppeling of oplevering bij RVO verschenen. Als dat al geschied zou zijn, zal er gewacht moeten worden op een nieuw of gerepareerd verdeelstation voor de (hernieuwde ?) netkoppeling. Zie ook de melding op Alarmeringen.nl.


26 april 2022. Zonnepanelen vliegen in brand op dak in Nijmegen. GelreNieuws.nl. Om drie over half twee 's middags, op dinsdag 26 april melding van een brand op het dak van een tussenwoning aan de Laan van Oost-Indië, in de buurt van De Oversteek brug over de Rijn, in Nijmegen (Gld). M.b.v. een hoogwerker werd het brandje geblusd. De oorzaak zou bij de PV generator liggen, enkele zonnepanelen en het dak zijn beschadigd. De beschadigde exemplaren, moderne monokristallijne modules met 5 busbars, zijn van het dak gehaald, er wordt door de getroffen bewoner contact met het installatiebedrijf opgenomen voor herstel van het PV-systeem. Het gaat, volgens recente satelliet foto's, om een gezamenlijk plat dak van drie aangrenzende, vrij nieuwe panden, waar eind 2018 / begin 2019 drie generatoren met elk 11 panelen op waren geplaatst. Zie ook berichten op Alarmeringen.nl en Nieuws uit Nijmegen.nl.


25 april 2022. 43.000 kippen dood bij uitslaande brand in stal in Asten-Heusden. Brabants Dagblad (foto's, video). Tijdens een om zich heen grijpende zoveelste vogelgriep epidemie, die al zo'n 32 commerciële pluimveebedrijven in Nederland heeft getroffen volgens het Wageningse WUR, een nieuwe drama. Twee stallen zijn verloren gegaan, en een schokkend aantal van 43 duizend kippen hebben een vreselijke dood gevonden, bij een forse brand op een pluimveebedrijf aan de Bleekerweg in Heusden, in de Brabantse gemeente Asten. De eigenaar zou de brand omstreeks 11h55 in de nok van 1 van de stallen hebben ontdekt, de brandweer rukte grootschalig uit en er werd binnen een half uur tijd naar "zeer grote brand" (GRIP 1 niveau) opgeschaald, met inzet van minstens 5 korpsen. Al snel was duidelijk dat 2 van de in totaal 5 stallen van dit complex niet meer waren te redden, deze liet de brandweer "gecontroleerd uitbranden", daarbij met groot materieel de overige drie stallen, en de bedrijfswoning nat houdend. In het begin waren er wat problemen met de water aanvoer. De resterende vuurhaarden werden vervolgens opgespoord door de wanden uit de 2 getroffen stallen te breken, en om de isolatie daar uit te verwijderen. Er werd tot in de avonduren door gewerkt voor het nablus werk.

Ook bij deze grote brand ontstonden "pluim deposities" van een mix aan materialen, waaronder scherven van tijdens de brand gebroken zonnecellen, die door de enorme convectie, en hun lichte gewicht, met de rookpluim meegenomen werden en in de omgeving neerdwarrelden. Gemeente Asten publiceerde een waarschuwings-bericht, om handschoenen te hanteren om de deeltjes te rapen, en om uit voorzorg dieren uit het weiland te halen als daar scherven neergekomen zouden zijn. Opruim werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van de perceel eigenaren zelf, bij twijfel werd aangeraden contact op te nemen bij de verzekering. Blauw gekleurde zonnecel scherven werden aangetroffen tot op het ruim anderhalf kilometer zuid-westelijk van de brandhaard gelegen golfterrein Het Woold, waar de directie papieren zakken aan de golfers ter beschikking stelde, om daarin de scherven te doen (bericht Omroep Brabant, met video). Omwonenden hebben een brief van de brandweer gekregen met aanwijzingen om de deposities op te ruimen, waarbij expliciet wordt gesteld dat "er geen sprake is van mogelijke besmetting, zoals bij asbest, maar van vervuiling". Deposities zouden tot op 4 kilometer van de brandhaard zijn gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend (gemaakt).

Bekende generator

Bij Polder PV is deze site al lang bekend, er is hier een al in 2015 opgeleverd zonnestroom project (totale omvang ruim 1.150 panelen) getroffen. Met de twee uitgebrande stallen, en de tragische dood van alweer zoveel kippen, zijn er tevens ruim 600 PV modules verloren gegaan, en resteren er nog ruim 550 op de gespaarde, meest zuidelijk gelegen stal. Het project had een SDE subsidie, de installateur is bij Polder PV bekend. Het verloren gegane volume is opgenomen in de "vernietigd" lijst van Polder PV.

Zie ook bericht op Alarmeringen.nl.


23 april 2022. Zeer grote brand in pompoenbedrijf in Erichem, door harde wind ook woning in lichterlaaie. Algemeen Dagblad, div. foto's. Melding van brand aan de Lutteveld in Erichem (Buren, Gld), die al snel naar "grote brand", en verder naar "zeer grote brand" (GRIP 1 niveau) werd opgeschaald, met inzet van maar liefst 60 brandweer eenheden. Er werd assistentie verleend door korpsen uit Gelderland Zuid, Zuid-Holland en Utrecht, met blusvoertuigen, hoogwerkers en helikopters, om de metershoge vlammen te lijf te kunnen gaan en goed te kunnen observeren. De brand ging dan ook gepaard met forse rook ontwikkeling. Polder PV was toevallig die middag op bezoek in het dik 10 kilometer in NNW richting liggende Cothen in het Utrechtse Wijk bij Duurstede (bezoek van het pas net gekoppelde zonnepark daar), en kon de forse rookpluim makkelijk zien.

Door de harde, oostelijke wind werden vonken over grote afstanden, over de weg heen verspreid, is er minstens een 100 meter verderop liggende boerderij met rieten dak ook in brand gevlogen (en vermoedelijk grotendeels verloren gegaan), en waren er ook brandincidenten bij 3 andere woningen. Bewoners hielden hun eigen (riet) daken nat om te voorkomen dat daar vonken nieuwe branden zouden doen ontstaan. Er werd een speciale "rietbrand bestrijdings-" ploeg van de brandweer ingezet om snel op deze extra dreiging te reageren. Ook elders in de omgeving ontstonden kleine brandjes, zoals in een boomgaard. De brandweer moest verschillende nevenbrandjes blussen, die vanwege het "vliegvuur" ontstonden. Er moest water uit diverse verder af gelegen sloten worden opgepompt voor het vele bluswerk, ook van de nabijgelegen camping zou water zijn gehaald. De wijde omgeving werd tijdelijk afgesloten om de bestrijding van deze felle brand in goede banen te leiden.

De oorzaak van de brand zou terug te voeren zijn naar een "fruitkistje wat naast een schuur stond", (ander bericht: "in enkele fruitkisten"), wat kennelijk naar de aanpalende loods is overgeslagen. Hoe de brand daar is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Wel dat de uiteindelijke gevolgen voor de kleine Erichemse gemeenschap groot zijn, en voor de landbouwer, wiens loodsen volledig lijken te zijn afgebrand ronduit een drama. Het betrof hier een biologisch bedrijf, De Terp, wat vooral pompoenen teelde. Daarvan is een grote voorraad opgeslagen in de loodsen ook verloren gegaan. Het vrijstaande kantoorgebouw / woonhuis kon worden gespaard van brand door de brandweer.

Een buurman, die nog geholpen heeft om computers uit de loodsen veilig te stellen, voordat de brand razendsnel om zich heen greep, en ze werden weg gestuurd door de brandweer, wordt door AD geciteerd: "De daken waren enkele weken geleden vol gelegd met zonnepanelen. En in een tijd van twee uur is alles verwoest wat je hebt opgebouwd". Dit laatste moet echter in de juiste context worden geplaatst. Dit bedrijf had namelijk al heel lang, sedert het voorjaar van 2010 (!), een in fasen opgebouwde, zuid-oostelijk georiënteerde PV generator, verdeeld over drie van de vier loodsen, van dik 800 panelen, waaraan in het eerste kwartaal van 2022 nog een vierde loodsdak met zonnepanelen (ZO / NW) is toegevoegd. Wat het totale aantal op bijna 1.900 zonnepanelen kan hebben gebracht. Gezien het feit dat de brandweer alle 4 de loodsen heeft laten uitbranden, moet dit forse PV generator volume, met minimaal 1 oude, en een kakelverse SDE "++" beschikking ge-confinancierd, als verloren worden beschouwd. Ik heb het hele project dan ook uit de lijst realisaties verwijderd, en naar de lijst "vernietigd" verplaatst.

Zie ook berichten, filmpjes en foto's op Alarmeringen.nl, De Gelderlander, Omroep Gelderland (video), Gelrenieuws.nl, De Stentor, Hart van Nederland, Nu.nl, en NOS.nl.

Nasleep

Gelrenieuws plaatste 24 april drone foto's met de forse schade aan het complex. De loodsen aan W. zijde zijn vrijwel geheel uitgebrand, de loods aan oostzijde, en de centrale loods met daarop de meest recente PV generator zijn zeker voor de helft zeer zwaar beschadigd en worden mogelijk ook afgeschreven. Er waren nog grote resterende delen van de oorspronkelijke generatoren te zien. De vraag is of die niet alsnog afgevoerd moeten gaan worden vanwege de enorme temperaturen waaraan ze blootgesteld kunnen zijn geweest tijdens de grote brand, met mogelijk niet goed zichtbare interne schade (micro cracks) van de zonnecellen tot gevolg. In ieder geval was de brand zo hevig, dat er de hele avond nog is nageblust.

In navolging van eerdere incidenten met grote branden, zijn er deeltjes van onder anderen de verbrande zonnepanelen generator gedeeltes neergekomen in de omgeving, de burgemeester van Neder-Betuwe waarschuwde voor "kleine gevaarlijke glasdeeltjes". Omwonenden hebben geholpen om zoveel mogelijk neergekomen rommel, inclusief verbrande delen van het dak, isolatie materiaal, en scherven van de zonnecellen, te verwijderen van het terrein en de omgeving. Gelderlander kopte helaas iets te voortvarend een variatie op de vaak in kringen van anti duurzame energie bashers gebezigde frase "glas van zonnepanelen is het nieuwe asbest", in een separaat artikel waar van de opruim actie werd gerept na de brand. Ten eerste gaat het daarbij niet om "glas", maar om de scherven van de uit silicum bestaande, door de brand gebroken zonnecellen", die grotendeels goed verwijderd kunnen worden, ook omdat ze heel licht zijn. Het "glas" van de zonnepanelen (in de meeste gevallen de voorzijde van het paneel), is veel te zwaar om door convectie over grote afstanden met de rook verspreid te worden, en zal zich, net als veiligheidsglas, onder in de verbrande loodsen bevinden, verbrokkeld tot klompjes. Waar, met alle andere rotzooi die door dergelijke hevige branden ontstaat, gespecialiseerde afval reinigers, snel korte metten mee gemaakt kan worden op een ordentelijke wijze, zoals bij alle post-brand "scenes" gebeurt.

Een bijgebouw van een nabijgelegen monumentale woning is ook in vlammen opgegaan. De Gelderlander plaatste een video met post-brand beelden. Hier op zijn ook grote hoeveelheden oranje pompoen restanten te zien, die in bergjes naast de uitgebrande loodsen liggen. "Niemand liep verwondingen op, dat is het belangrijkste".


11 april 2022. Brandweer rukt uit voor ondergrondse brand bij zonnepark Buinerveen. RTV Drenthe. Nog geen dag na het vorige, nog onduidelijk verlopen "brand" incident op het grote zonnepark aan de Paardetangendijk in Buinerveen, was op maandagochtend het naburige, uit twee separate delen bestaande zonnepark van Hooghweg Energy aan de Kanaalstraat in Buinen (ander dorp dan Buinerveen !) aan de beurt. In de berichtgeving is hier verwarring over, soms worden de twee parken over een kam gescheerd, maar het gaat echt om fysiek gescheiden projecten (paar 100 m. tussen O. perceel Kanaalstraat installatie, en het veel grotere project aan de Paardetangendijk), van 2 niet gerelateerde, zeer bekende aannemers, verschillende eigenaren, aan weerszijden van de dorpsgrens tussen Buinerveen en Buinen, en een kwartaal verschil tussen de opleveringen van de netgekoppelde installaties, in 2 opeenvolgende jaren (eind 2020 resp. begin 2021).

Bij het huidige incident aan de Kanaalstraat lijkt er helaas een vergelijkbare situatie ontstaan, zoals opgetreden bij het zonnepark te Dongen (NB), oktober vorig jaar. Ook hier lijkt weer een "bodembrand" te zijn begonnen, op een lokatie onder het generator veld, met een omvang van een paar vierkante meter. Passanten zagen rookwolkjes boven de zonnepanelen en alarmeerden rond tien over half negen in de ochtend reeds de brandweer. Brandweerkorpsen van 2e Exloërmond en Borger waren rap ter plaatse, en met een infrarood camera werd vastgesteld dat het "in de grond" brandde. Vermoedelijk een defecte grondkabel, al wordt een mogelijke oorzaak nog niet expliciet benoemd, en zal daar uiteraard onderzoek naar worden gedaan. Het "ondergrondse vuur" blussen is niet makkelijk, omdat "elektrocutie gevaar" zou dreigen voor de bestrijders. Met een onderhoudsmonteur van het zonnepark van Hooghweg Energy wordt een plan van aanpak besproken hoe het beste het generator veld (in stappen) afgesschakeld kan worden, totdat de situatie 100 procent veilig kan worden gesteld, en er fysiek in de bodem kan worden gegraven om die oorzaak vast te stellen en, waar nodig, te repareren.

Ongetwijfeld zullen de zeer hoge vermogens die worden gegenereerd onder de huidige optimale opwek condities (hoge instraling, lage lucht temperatuur), in combinatie met mogelijke installatie fouten en/of eventueel beschadigde kabels bij de hoge capaciteit hebbende moderne installaties, (gaan) leiden tot meer incidenten van vergelijkbare aard. Op maandag 11 april werd in ieder geval door Enegieopwek.nl berekend, dat er alweer een nieuw momentaan zonnestroom opwek record was, van ruim 9 Gigawatt, midden op de dag, "circa 60% van het totale NL elektriciteitsverbruik op dat moment" (zie tweet Martien Visser).

Zie ook berichten op Alarmeringen.nl, DVHN, Persbureau Drenthe, AD, en Westerwolde Actueel.

Het bodembrandje zou "geblust" zijn (of: vanzelf uitgegaan ?), volgens een later bericht in DVHN op deze dag. De brand zou "waarschijnlijk [zijn] ontstaan in de bekabeling".


10 april 2022. Melding van brand in Buinerveen aan de Paardtangendijk. 112-Nederland.nl. Om 15h37 kwam er een melding binnen van een brand aan de Paardetangendijk in het agrarische gebied langs de provinciale weg N374, in het noord-westen van Buinerveen (Borger-Odoorn, Dr.). De brandweer werd "met gepaste spoed" die kant op gestuurd, maar aanvankelijk was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Ik kon er aanvankelijk geen nieuwsberichten over vinden. Op die lokatie ligt het door Chint en Goldbeck Solar gebouwde, momenteel 10e grootste zonnepark van Nederland (bijna 45 MWp), wat al snel aan het Duitse investeringshuis Blue Elephant werd doorverkocht. Zie ook de melding op Meldkamer-online.nl.

Op maandag 11 april 2022 werd, nota bene in relatie tot een ander brand incident op een naburig zonnepark aan de Kanaalstraat (zie berichtgeving aldaar), wederom gerefereerd aan het incident op de Paardetangendijk. Er zou, volgens Persbureau Drenthe, zelfs twee keer door de brandweer zijn uitgerukt, op zondag, maar nog steeds is niet duidelijk wat daar precies is geschied.


4 april 2022. Brandweer blust dakbrand in Jonkersvaart. Infoleek.nl. In wat ook wel als een "tinyhouse" werd benoemd (Youtube video), maar wat feitelijk een flink uit de kluiten gewassen vakantie chalet betreft, brak iets voor twaalf uur brand uit en werden door de brandweer, na opschaling naar "middenbrand", hulptroepen ingezet uit het Friese Marum en Leek. Het betrof een chalet in een dunbevolkt gebied, ver van de openbare weg ten noorden van de Jonkersvaart in het gelijknamige Groningse dorp in de gemeente Westerkwartier. Het was voorzien van een uit een tiental zonnepanelen bestaand "in-dak" systeem. Ditmaal was echter de PV installatie niet de schuldige. Ook al wordt enkele malen de oorzaak als onbekend verondersteld, in de tekst bij het Youtube filmpje wordt gemeld dat ditmaal kennelijk een oververhitte kachelpijp van een houtkachel de brand zou hebben veroorzaakt. De brandweer ging het brandje te lijf met het zogenaamde "one-seven blussysteem", schuim vermengd met water. Enkele getroffen zonnepanelen en/of restanten daarvan zijn met wat moeite verwijderd, en moeten dus als "gevolgschade" worden geklassificeerd. De omvang van de schade was nog niet bekend, maar gezien de beelden kon die wel eens "niet gering" zijn, ook omdat de dakbedekking fors beschadigd zal zijn. Zie ook berichten op alarmeringen.nl, bij Noordernieuws.nl, en bij 112groningen.nl.


3 april 2022. Zonnepanelen in brand op dak van woning in Kimswerd. 112fryslan.nl, foto's. Kort na half twaalf 's ochtends kwam er een melding binnen van een brand in een woning aan de Sjoerd van Stratenstrjitte in het Friese dorp Kimswerd (gem. Súdwest-Fryslân). Omdat nog niet duidelijk was of alle personen het pand hadden verlaten werd opgeschaald naar "middenbrand", en werden 2 korpsen uit Witmarsum en Harlingen ter assistentie opgeroepen. De brand woedde onder een zonnepaneel bovenin het bijna pal oost gerichte deel van een forse multikristallijne PV generator met in totaal 61 panelen (41x oost, 20x west). Het betreft een oude installatie, met inmiddels compleet "achterhaalde" 54-cels multikristalline modules met 2 "busbars" per cel, die al minstens sedert 2010 op het dak ligt, vermoedelijk zelfs nog jaren ouder. Het gaat vermoedelijk om modules met een vermogen onder de 200 Wp per paneel (totaal generator vermogen iets in de orde van 11 kWp, voor die tijd beslist een fiks exemplaar). Wel is de generator, gezien de beelden, op kunststof cassettes gelegd, wat een mogelijke bron van de brand zou kunnen betekenen als daar een slecht gemonteerde connector een DC vlamboog tegen het plastic heeft doen ontstaan. Ondanks suggesties in de richting van de zonnepanelen, laat Alarmeringen.nl zich (nog) niet uit over een mogelijke oorzaak. De brand werd met een laag blusschuim over het hele generator veld te lijf gegaan, al vrij snel, tegen 12 uur 's middags, was de brand bedwongen. De brandweer heeft uiteraard ook nog de zolderverdieping gecheckt op eventuele resterende brandhaarden. Er werden materialen weg genomen om verstopte brandhaarden op te sporen. Stichting Salvage is voor de afhandeling van de schade voor de bewoners ingezet. Zie ook bericht bij Leeuwarder Courant.


26 maart 2022. Brand op dak door zonnepanelen. Kort bericht op Hardnieuws.nl (met foto's). Half vier 's middags op zaterdag 26 maart was er een brandje onder een zonnepaneel op een huis aan de Bernard van Beeklaan te Kortenhoef (gemeente Wijdemeren, NH). 1 van de zonnepanelen in het uit 9 half-cels modules bestaande systeem ("boven de pannen"), op de hoek van een in de rij inspringende, op ZZW gerichte woning, raakte in het midden beschadigd, vermoedelijk omdat de vuurhaard er direct onder lag. Mogelijk een slechte connector die op die plek onder het paneel hing, en waar een vlamboog is ontstaan. De brandweer kon dat vrij snel blussen, en heeft uit voorzorg het hele systeem van het dak verwijderd. Zie ook vergelijkbaar bericht op 112-nu.nl, en het bron bericht op Alarmeringen.nl.


19 maart 2022. Brand in zonnepanelen van boerderij in Giessenburg. Kort stukje Algemeen Dagblad, over brandje in het nokveld van een PV generator op een boerderij aan de Heideweg in Giessenburg, in de polder gemeente Molenlanden in Zuid-Holland. Het brandje werd 12h49 gemeld, er werd opgeschaald naar middenbrand, met hulp van 3 autotankspuiten en 3 korpsen rukte de brandweer uit. Binnen het uur werd het "brandje" bestreden, er zijn geen foto's met vlammen uit het dak gesignaleerd. In de stal aanwezig vee bleef ongedeerd. Gezien de foto in het AD artikel ging het hierbij om de eerste, eind 2016 aangebrachte PV generator op en van de stallen van een melkveehouderij, die 4 jaar later een forse uitbreiding op andere stallen kreeg, waarmee er in totaal bijna 2 en een half duizend zonnepanelen op het complex zijn komen te liggen. Er zijn 2 beschikkingen afgegeven, de namen van de installerende partijen zijn bij Polder PV bekend. Zie ook beknopte alarm meldingen op Alarmeringen.nl, en op Alarmfase1.nl.


15 maart 2022. Brandweer blust brand op zonnepark Nieuw-Buinen. RTV Drenthe, incl. video. Kennelijk werd het zeer mooie weer van de afgelopen dagen een omvormer met een niet goed uitgevoerde aansluiting teveel, rond kwart voor drie in de middag. Deze in een stalen kast geplaatste inverter brandde in zijn geheel uit, in het centrale deel van het 2,8 kilometer lange Zonnepark Vloeivelden complex, het grootste van Nederland, dicht bij de dwars er doorheen lopende Zuidelijke Tweederdeweg, op het grondgebied van Nieuw-Buinen (Borger-Odoorn, Dr.). Vreemd is dat er kennelijk van uit werd gegaan dat er "een" Li-ion batterij zou zijn, die niet geblust zou (kunnen) worden (volgens RTV Drenthe). Ten eerste zou dat bij de brandweer beslist bekend moeten zijn, ten tweede, er worden helemaal geen batterijen in dit park (zelfs: bij bijna alle zonneparken) ingezet. Het voedt in op een lokaal net van zetmeel producent Avebe. Categorie "incident" dus, waar men de schouders over kan ophalen. Het brandje werd in een uur geblust, er was waarschijnlijk abusievelijk sprake van "hoogspanning" in de kast met de omvormer, waardoor men kennelijk niet met water durfde te blussen. Wel waren er maar liefst teams van drie brandweer korpsen aanwezig om assistentie te verlenen. Verdere berichtgeving bij Persbureau Drenthe, Westerwolde Actueel, en RTVEen. En een "vreselijke foto" van de uitgebrande omvormer na de brand, van de technisch beheerder van het zonnepark, op Twitter.


9 maart 2022. Veel schade aan dak vrijstaand huis bij zonnepaneelbrand in Schijndel. Brabants Dagblad. Brandje onder een 20 zonnepanelen tellend, jawel, indak PV-systeem rond een Velux dakraam, met monokristallijne modules "tussen de lei-pannen" in. Het betrof hier een woning aan de Gemondseweg te Schijndel (Meierijstad, NB). De te hulp geschoten brandweer kon het rond 1 uur 's middags ontdekte brandje blussen, maar de schade aan het dak is fors. Zeker 6 panelen zijn sowieso afgeschreven, gevreesd mag worden dat enkele van de aanpalende modules ook door het vuur kunnen zijn aangetast. Ook in artikel Eindhovens Dagblad. Te verwachten valt, dat er meer incidenten zullen komen bij slecht gemonteerde installaties, gezien de enorme hoeveelheden PV systemen in ons land, en de toenemende zonkracht, in combinatie met steeds krachtiger zonnepanelen (waardoor hoge stroom sterktes door de kabels en de connectoren ontstaan).


26 januari 2022. Delen van zonnepanelen verspreid in omgeving na grote brand in Netersel: ‘Haal dieren weg uit weilanden’. Een "nogal vette" kop in het Eindhovens Dagblad, over een brand incident waar wat zonnepanelen indirect bij waren betrokken, namelijk als "slachtoffer" van een andere oorzaak voor die brand (vermoedelijk een vehikel in de schuur). De brand, die, ruim een kwartier na de ontdekking om half 2 in de middag, werd opgeschaald naar "zeer grote" brand (GRIP 1 niveau), van een 10 bij 20 meter grote schuur naast een woonhuis aan de Fons van der Heijdenstraat in de dorps-kern van Netersel in de Brabantse gemeente Bladel. Er was even tekort aan water, waardoor in totaal 4 blusvoertuigen incl. een water wagen en hoogwerker werden ingezet. Kennelijk was de brand hevig, waarvoor deeltjes van onder anderen de zonnepanelen tot zo'n 500 meter in de omgeving neersloegen. De brandweer gaf daarop een nogal overtrokken advies om "uit de buurt te blijven", de deeltjes (o.a. scherven van de zonnecellen) te laten liggen, en dieren uit de wei te halen. Eerder onderzoek heeft geen "gezondheidsschade" voor dergelijke scherven / deeltjes kunnen aantonen. Bij nadere inspectie van de actuele situatie, o.a. middels diverse satelliet foto portals en Streetview opnames, blijkt de getroffen schuur maar een kleine installatie van 17 half-cels modules op het dak te hebben gehad (ongeveer begin 2020 aangebracht), die door de brand verloren zijn gegaan. Rond vier uur 's middags was de "brand meester", het huis naast de schuur kon gespaard worden. Meer info en foto's / filmpje via Alarmeringen.nl, Omroep Brabant, en Hardnieuws.nl.


2021


30 december 2021. Grote brand op dak gymzaal bij middelbare scholen in Elst onder controle. Gelderlander. Korte, felle brand, ongeveer 14h30 begonnen op donderdag 30 december 2021, op de oostelijke helft van de gymzaal van het Westeraam / Lyceum scholen complex, aan het Auditorium te Elst (Overbetuwe, Gld). De waarschijnlijke oorzaak bleek later een motor van een dak ventilator te zijn (Gelderlander 9 maart 2022). Bij de brand, die al vrij snel geblust werd door de brandweer waren flinke rookwolken te zien, volgens de krant afkomstig van in brand staande zonnepanelen op het platte dak. Maar dat kan ook de dakbedekking zijn geweest. In ieder geval is waarschijnlijk de helft van de bijna 400 zonnepanelen op het platte dak van de gymzaal (oost-west generator) verloren gegaan. De verzekering van de eigenaar, gemeente Overbetuwe, dekt de schade van een kwart miljoen Euro (excl. eigen risico), maar de hal blijkt ook door extra werkzaamheden vrij lang niet gebruikt te kunnen worden (2e artikel).


21 december 2021. Zonnepanelen in brand op dak van nieuwe woning in Uden. DTV Nieuws. Op de kortste dag van het jaar, die zeer zonnig was, is rond 12 uur 's middags brand uitgebroken op het dak van een woning aan de Lage Randweg in Uden-Zuid (NB), die nog moest worden opgeleverd. De schuld wordt gezocht bij de PV generator, een forse installatie van 28 zwarte mono half-cels panelen die tussen de dakpannen in is gelegd (en dus, het is bekend, een verhoogd risico loopt op problemen, als er iets niet correct is bij de op het dakbeschot liggende connectoren). In het generator veld waren ook twee ramen opgenomen. De exacte oorzaak, en de omvang van de schade aan het nog op te leveren huis is nog niet bekend, de brandweer zou de brand snel onder controle hebben gekregen met schuimblussers. Vermoedelijk was er (nog) geen correcte DC aansluiting gemaakt van de generator, maar dat is vooralsnog voer voor speculatie. Dit is een van de weinig berichten over brand bij een PV systeem midden in de winter. Het was dan ook een stralende dag, met fraaie vermogens-curves, die, onder anderen vanwege de koude buitentemperatuur (en de bekende negatieve temperatuurcoëfficient), voor een winterse dag ondanks de lage zonnestand leidde tot behoorlijk hoge vermogens midden op de dag (bijv. bij weerman Gerrit Hiemstra, Polder PV en vele anderen). Ook berichten bij Alarmeringen.nl, Brabants Dagblad, Kliknieuws.nl, 112journaal.nl, en Hardnieuws.nl.


4 oktober 2021. Steekvlammen van 2.400 graden bij zonnepanelenpark Dongen. Brabants Dagblad (zie ook 2e artikel). Weer een brand van een heel andere orde, en bij mijn weten vooralsnog uniek in Nederland*. Maandag ochtend 4 oktober, rond tien over half tien, schoten er tijdens de uitgebreide testfase van het tussen de Vierbundersweg en Kanaaldijk-Zuid (Wilhelminakanaal) in het buitengebied, Z. van Dongen (NB) gelegen splinternieuwe "Burgerzonnepark Tichelrijt 3" opeens vlammen uit de bodem. Brandweer, politie, en personeel van netbeheerder Enexis rukten uit, de Vierbundersweg werd afgezet, en de regelkasten van het volgens het informatiememorandum zo'n 30.000 zonnepanelen** tellende zonnepark werden uitgezet, omdat het om hoge stroomsterktes en voltages gaat. Het zonnepark is met een vijf kilometer lange grondkabel aangesloten op het aan de NW zijde van Dongen gelegen hoogspanningsstation Oosteind (Hogedijk). Beelden van vlammen uit de grond, die een temperatuur van 2.400 graden zouden hebben bereikt, worden door diverse media getoond, in foto opnames en video's. Omroep Brabant meldt, dat het vermoeden bestaat dat de brand door overspanning ontstond in een trafohuisje waarna deze zou zijn "overgeslagen" op de ondergrondse bekabeling.

De brand zou om kwart over elf zijn bestreden, er zouden vier brandweer wagens zijn ingezet. De schade "lijkt mee te vallen" volgens verantwoordelijk wethouder René Jansen, maar grondkabels en werkzaamheden zijn duur, dus dat moeten we nog gaan zien. Sowieso zal de grondbekabeling uitgegraven moeten gaan worden om zinnig onderzoek te kunnen doen. De complete generator was al gebouwd, zoals gezegd werd het systeem getest, o.a. door bouwer en nu nog project eigenaar Sunprojects uit Amstelveen. Er lijkt afgezien van de nog onbekende schade van de ondergrondse delen geen gevolg te zijn geweest voor de zonnepanelen of omvormers. Uiteraard zal in detail onderzocht worden wat die schade is, en hoe ze kan zijn ontstaan.

Het zonnepark is een samenwerkingsproject van gemeente Dongen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM, financiering), en Stichting MOED. Sunprojects zou, na de testfase, eind 2021 het project aan BOM overdragen. Het project zou moeten worden geco-financierd door burgers en kleine bedrijven in de omgeving, er was al een bedrag van 6 ton aan bijdragen toegezegd, door leden van maar liefst vier regionale energie coöperaties, waaronder Energie Dongen. BOM zou vervolgens, afhankelijk van de belangstelling, het geclaimde deel aan participanten doorverkopen. Gestreefd wordt naar een lokale participatie van 50% van het totale project.

Verdere berichten, soms met foto's en video, bij Alarmeringen.nl, Omroep Brabant, Dongen.nieuws, Eindhovens Dagblad, Gelderlander, en TheWorldNews.net.

Nagekomen - op 3 november 2021 meldde BN de Stem, dat "door een combinatie van factoren die ongunstig uitviel" er kortsluiting blijkt te zijn opgetreden. Die combinatie was veel water op het terrein door extreme regenval, en een zeer zonnige (maan)dag, toen het systeem werd opgestart voor een test. Natuurlijk kan dat nooit de exacte oorzaak van kortsluiting zijn, kennelijk zijn er belangrijke elektrische onderdelen van het project (schakelkasten ?) met het teveel aan water in contact gekomen, met uiteindelijk de bodem (kabel) brand tot gevolg. De veiligheids-voorzieningen traden wel in werking, het systeem werd uitgezet, waarna de bodembrand vanzelf is gestopt. Aannemer Sunprojects zou in november de schade moeten hebben hersteld.

Nagekomen 2 - op 17 december 2021 werd door Dongen nieuws gemeld, dat er "geen extra maatregelen noodzakelijk [zijn] voor de brandveiligheid van zonnepark Tichelrijt". Dit was het - voorspelbare - resultaat van een overleg tussen gemeente, brandweer en de exploitant. De risico's zijn door de grondeigenaar, gemeente Dongen, sowieso al maximaal neergelegd bij de exploitant. Maar te voorzien is, dat er vrijwel geen vergelijkbare problemen zullen rijzen gedurende de lange exploitatie periode voor het zonnepark. In een veiligheidsplan zijn met de brandweer afspraken gemaakt over wat te doen bij eventuele calamiteiten. Vragen aan de wethouder door een kennelijk bezorgd D'66 raadslid werden aldus afgedaan.

* Wel zijn er eerder 2 trafo branden geweest, bij hetzelfde zonnepark, de Munt, in Emmeloord, zie hier en hier.

** BD had het alweer over nog maar 28.000 PV modules. Dergelijke cijfers wijzigen vaak nog sterk in de eindfases van dit soort projecten, er wordt immers ingekocht op basis van de actuele markt ontwikkelingen bij de beschikbare PV modules (trend: minder panelen, maar per stuk wel veel "krachtiger" dan bij start van het project gepland).


5 september 2021. Hulpdiensten rukken massaal uit voor brand Hoofddorp: 4 woningen betrokken. Rodi.nl. Op een rood, schuin leipannen dak van een blok met vier gezinswoningen op de hoek van de Laan van York en de Laan van Norfolk in de nieuwbouw wijk Toolenburg-Zuid van Hoofddorp (Haarlemmermeer, NH), door Rodi.nl ook wel "Tudorpark" genoemd, is brand uitgebroken. Melding om 2 voor elf in de ochtend, met 5 brandweer wagens van 3 korpsen werd het al snel naar "grote brand" opgeschaalde incident bestreden. Er werd een uit 44 zonnepanelen bestaande, op ZO gerichte, all-black, monokristallijne PV generator getroffen, die - wederom - "tussen de (lei)pannen" was gelegd (m.a.w.: bedrading zo'n beetje op het dakbeschot / isolatie liggend). Waarvan zo'n beetje de hele westelijke helft als verloren moet worden beschouwd a.g.v. de brand. Een flink deel van het dak van 1 van de woningen is fors beschadigd, evenals aanpalende dak gedeeltes. Er is waterschade, vermoedelijk via het ook getroffen dakvenster midden in het generator gedeelte, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwijderde de nodige panelen om de brandhaard goed uit te krijgen. Er zijn tijdelijk wegen afgezet vanwege de lastige toegang tot deze nieuwbouwwijk.

Interessant zal zijn of onderzoek aan de nog intacte oostelijke helft van de integraal aangebrachte generator uit zal wijzen wat de exacte conditie van de gebruikte connectoren is geweest, die bij dit soort branden immers als belangrijke "potentiële oorzaak" van dergelijke branden kunnen worden gezien. Vooralsnog is de oorzaak van de brand formeel "nog niet bekend". Video, foto's en tweets in het Rodi.nl bericht. Ook meldingen op Alarmeringen.nl, P2000.nl, Haarlemmermeer Dagblad, en NHNieuws.


20 augustus 2021. Veel rookontwikkeling bij brand bijgebouw aan de Kleingouw in Andijk. 112 West Friesland. Brandje met veel rookontwikkeling van een aanbouw achter een woning aan de Kleingouw ter hoogte van de voetbalvelden in Andijk (gem. Medemblik, NH). Even voor half negen 's avonds melding, opschaling naar middelbrand, en hulptroepen uit Enkhuizen en Wervershoof die ook kwamen toegesneld. Op de aanbouw lagen meerdere groepjes zonnepanelen. Kennelijk zijn daar diverse exemplaren van verbrand, en zouden er "deeltjes" en/of splinters van de losgekomen zonnecellen in de omgeving zijn beland. De veiligheidsregio adviseerde om die, bij vondst, in de grijze container te deponeren. Oorzaak van de brand niet bekend, ook al wordt een link naar "de zonnepanelen" gesuggereerd door 112WF. Ook berichten op Alarmeringen.nl, OnsWestfriesland, en Regiowf.nl.


14 augustus 2021. Zonnepanelen in brand op dak, brandweer redt hond uit woning Wissingstraat Delft. District8.net (diverse foto's en Youtube video), zie ook de updates verderop !

Tussen de middag, om 12h10, brak er 14 augustus brand uit in een woning aan de Wissingstraat in de nieuwbouw wijk Schoemaker Plantage in ZO Delft (ZH, ook wel de "Klinkerbuurt" genoemd). Het betreft een woning in een blok van 10, wat een gemeenschappelijk dak kent wat aan zowel de zuid- als aan de noordzijde (!) integraal is voorzien van een complete PV generator bestaande uit een paar honderd all-black monokristallijne zonnepanelen. Waarbinnen dakramen en kleine dak "kapelletjes" volledig passend zijn opgenomen, en wat tevens de waterkerende laag van het blok vormt (BIPV systeem, geen klassieke dakpannen). In de hele nieuwbouw wijk, nota bene gebouwd op een oude TNO lokatie grenzend aan de TU Delft, zijn grote hoeveelheden zonnepanelen op gemeenschappelijke daken van een twintig-tal appartementen blokken gelegd. Aan de zuidzijde is een groot deel van de installatie op 1 woning door deze brand bijna volledig verwoest (opgeschaald van "middel brand" naar "grote brand" in brandweer jargon). Bij de bestrijding werden 4 tankautospuiten en 3 hoogwerkers ingezet. Er zou gebruik zijn gemaakt van een zogenaamde fognail, om een mist van water op slecht bereikbare plekken te krijgen, zoals onder onderhavig dak.

Zo'n 16 panelen zijn sowieso in zijn geheel verbrand, aangrenzende panelen van de brandhaarden kunnen waarschijnlijk ook als verloren worden beschouwd gezien het schadebeeld. Er zijn meerdere panelen uit het aanpalende veld gehaald door de brandweer, waarschijnlijk om te controleren of de brandhaard(en) goed geblust was / waren. Volgens de berichtgeving en de video sloegen de vlammen ook uit het dak aan de noordzijde van het pand, ook ontstond er een brandhaardje iets meer oostelijk in de nok, tussen de twee generator velden in. Wellicht is de brand naar die plekken doorgeslagen. De brand is rap geblust (plm. half drie 's middags "onder controle"), maar de schade is groot. Bewoners waren niet thuis, wel was er een hond, die door de brandweer naar een tijdelijke opvang is gebracht.

Het zal u niet verbazen: een project wat bij Polder PV te boek staat als risico-vol, omdat de connectoren van al die panelen allemaal op resp. dicht bij het dakbeschot liggen, met alle risico's van dien als de connectoren niet 100% passend (blijken te) zijn (gemonteerd). De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar een onderzoeksrichting lijkt me hier wel duidelijk. Polder PV is in het voorjaar van 2020 langs deze nieuwbouw wijk gefietst waar deze woning zich in bevindt, en verbaasde zich toen al over het forse volume aan "in-dak" (beter wellicht, "als-dak", of "is-dak") zonnepanelen die hij op de huizenblokken zag (Tweet 21 mei 2020). Aan de zuidzijde, langs de Bakemastraat, stond toen nog een bord met de tekst "Wonen op de duurzaamste plek van Delft!".

De brand werd ook gemeld op de sites van Alarmeringen.nl, Haaglanden Veilig, Omroep West, Regio15, het Algemeen Dagblad, en Hardnieuws.

Vervolg / update 1 (sic), 24 september 2021 (zie hierboven voor start incident)

Opnieuw brand op dak met zonnepanelen in Delft. Omroep West. Wederom is, 3 uur 's middags op 24 september 2021, brand (categorie "middenbrand") uitgebroken op dezelfde woning die eerder ook al was getroffen door brand. Dit is kennelijk het gevolg van het feit dat de generator al zwaar beschadigd was, en mogelijk ook 1 of meerdere kabelverbindingen beschadigd waren achtergebleven. Het beschadigde dakdeel was wel afgedekt met plastic, maar de rand modules van de getroffen installatie, die doorloopt over de buurdaken, niet. Wat je dan krijgt is dat, zelfs al is / zijn de omvormers in huis uitgezet, de PV modules bij zonnig weer gewoon blijven door produceren. Als er dan nog steeds beschadigde verbindingen op het dak liggen (die niet van het reeds eerder verbrande deel hoeven te zijn), gaat het beslist vonken ("DC-arc", "vlamboog"). Dit zou een mogelijke oorzaak van deze "vervolg brand" kunnen zijn. De getroffen, en de 2 aanpalende woningen, zijn inmiddels ontruimd, Stichting Salvage is ingeschakeld voor de schade afwikkeling van deze "vervolg brand". Vervolg incident ook genoemd in berichten op District8.net (zie ook video op Youtube), Regio15.nl, met video en foto's van het bluswerk, Omroep Delft, en Hardnieuws. Omroep West stelt dat, nu er voor de tweede keer in korte tijd brand is ontstaan, er door de buurt vraagtekens worden gezet bij de manier waarop de zonnepanelen zijn aangelegd.

Politieke partij Hart voor Delft heeft (vervolg) vragen aan het College gesteld n.a.v. deze vervolg brand. Ze zouden hebben vernomen dat "de brandweer de bewoners van de aaneengesloten huizen heeft geadviseerd, om de zonnepanelen op de daken bij de volgende 3 aaneengesloten huizen te verwijderen". Dat lijkt me een beetje overdreven. Onderling loskoppelen van de modules lijkt me al een verstandiger eerste stap, vermits hierover overeenstemming met de opdrachtgever van de nieuwbouw woningen kan worden bereikt in verband met een op te eisen "gemiste opbrengsten" derving als gevolg van het afschakelen van de installaties. Ook zou afdekking van de complete PV array overwogen kunnen worden (met ondoorzichtig plastic), om de resultaten van het oorzaak onderzoek door de brandweer af te wachten, en de kans op soortgelijke (vervolg) calamiteiten te reduceren.

In een vervolg bericht van 29 september 2021, waarin ook gemeld wordt dat de getroffen bewoners al een maand hun nieuwbouw huis niet in kunnen, komt fractiewoordvoerder Stoop van de partij bij Omroep West aan het woord, die nogal onzinnig lijkt te suggereren, dat de zonnepanelen "niet correct zijn neergelegd", en dat ze "niet recht zouden liggen". Hij claimt dat er in totaal al 5 incidenten met zonnepanelen in de buurt zouden zijn geweest. Een iets verschoven paneel heeft niets te maken met brand, het probleem zit hem hoogstwaarschijnlijk in de connectoren en/of andere verbindingen op het dak (onder de panelen). Althans, dat wordt nu zowel door de brandweer, als woning bouwer BAM onderzocht, wat nu exact de oorzaak is van de problemen. BAM wil nog niet erkennen dat de oorzaak bij de bekabeling gezocht zou moeten worden. Resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de buurtbewoners, die zouden zo'n 2 weken na het 2e incident bekend moeten worden (grofweg medio oktober 2021). In ieder geval zijn schades en garantie aanspraken te verhalen op de opdrachtgever voor deze nieuwbouw, AM uit Utrecht.

Update 2, 21 oktober 2021 (zie hierboven voor start incident)

Omroep West meldt, dat aannemer BAM vanaf donderdag 21 oktober "de onderconstructies en omvormers van 56 woningen in de wijk [gaat] controleren en waar nodig herstellen". Dat zou 10 weken gaan duren. Later gebouwde nieuwbouw woningen in de wijk worden alleen steekproefsgewijs, 1 per blok, totaal 12 woningen, gecontroleerd. Bij de nieuwbouw, waarvan een woning tot 2 maal toe met brand werd geconfronteerd, zou "een ander systeem" van een ander merk, en een ander type panelen zijn gebruikt, en ook te zijn aangebracht door een andere installateur dan bij de oudere woningen.

Update 3, 1 april 2022 (zie hierboven voor start incident)

Van een bewoner van de wijk ontving ik de volgende informatie over de stand van zaken in de nieuwbouw van de Klinkerbuurt, die ik hier mocht delen (met dank !). Binnen fases 1 en 2 van de nieuwbouw wijk lopen al maanden renovatie trajecten door BAM. Fase 3, met Exasun zonnepanelen (productie in Den Haag), krijgt nu ook een vergelijkbaar traject, zoals verkondigd in een brief aan de bewoners. Dit n.a.v. steekproeven van TUV Nederland bij 11 woningen, waarbij werd vastgesteld, "dat de connectoren en de aarding in veel gevallen niet goed zijn aangelegd". Wat m.b.t. het eerstgenoemde punt voor Polder PV, die hier al lange tijd op deze speciale pagina op wijst, geen verrassing is. BAM excuseert zich voor de ontstane situatie, en de gevolgen daarvan voor de bewoners. Ook binnen fase 3 van het project zullen controles worden uitgevoerd op deugdelijke montage, en worden installatie fouten hersteld indien deze worden aangetroffen. BAM stelt ook dat ze bij eerder door hen opgeleverde (andere) projecten met dergelijke indak-systemen preventief zal gaan controleren en herstellen indien nodig.

Uitvoerende partij voor de herstel werkzaamheden in fase 3 is energy@the office uit Velsen-Zuid, die ervaring zou hebben met op deze wijze uitgevoerde in-dak systemen met Exasun zonnepanelen. Bij de werkzaamheden, die nader zijn gespecificeerd in een bijlage bij de brief aan de bewoners, zullen "handmatig aangebrachte connector verbindingen op het dak en in de woning worden vervangen". Ook zal het complete systeem worden geaard, en zal het herstelde PV systeem worden opgeleverd aan de hand van een rapportage, zodat duidelijk wordt wat de exacte status van de installatie bij heroplevering is geweest. Fase 3 zou medio april van start moeten gaan.


2 augustus 2021. Brandweer blust brand op dak van woning Zwolle. 112 Overijsel (diverse foto's). Melding van brand op dak van woning aan de Garthoffstraat aan de NW zijde van de nieuwbouw wijk Stadshagen in noord Zwolle (Ov.), om 12h40. Meerdere brandweer voertuigen werden ingezet. Bewoners waren aanvankelijk niet thuis, er is een ruit naast de voordeur ingeslagen om in het pand te kunnen komen. Brand lijkt bij de op de zuidelijke dakhelft liggende indak (!) PV generator, bestaande uit 20 zonnepanelen "tussen de pannen" te zijn begonnen. De brandweer moest dakpannen verwijderen om goed bij en onder het panelen veldje te kunnen komen voor het bluswerk. Bij het afstorten raakte een auto beschadigd. Flinke schade aan het dak, de PV generator moet als verloren worden beschouwd. Oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar u weet inmiddels hoe Polder PV over risico's bij (slechts aangelegde) "indak systemen" denkt. Zie ook melding bij Alarmeringen.nl, en berichten op RTV Focus, en op RTV Oost (met video).


25 juli 2021. Grote brand op dak van bouwmarkt Lage Weide: blussen bemoeilijkt door grote oppervlakte loods. RTV Utrecht. Brandmelding om 12h52 's middags voor brand op de uitbreiding van het Fulfilment Distributie Center van handelsbemiddelaar voor de bouwmarkt, Stiho, aan de noordzijde van de Uraniumweg op industriegebied Lage Weide van Utrecht. Een kwartier later werd opgeschaald naar "grote brand", ook omdat de brand op het dak naar binnen, de betreffende loods insloeg. Er was de nodige rookontwikkeling, en de brandweer, met meerdere eenheden present, leek aanvankelijk enige moeite te hebben met blussen vanweg de omvang van het betreffende complex, met vijf loodsen van deels 154 meter lengte vlak naast elkaar. Maar kwart voor twee werd het alarm al ingetrokken, rond drie uur 'smiddags twee uur later bleek de brand reeds onder controle. Het complex had sinds het voorjaar van 2019 een plat en schuin dak met zonnepanelen. Daar zijn later dat jaar nog 1 plat dak, en 2 schuine dakdelen bijgekomen, in totaal mogelijk zo'n 1,7 MWp aan opgeleverde capaciteit (met SDE 2016 beschikking). 1 van de meest recente schuindak-delen is daarbij op 25 juli deels verbrand, daarbij ongetwijfeld ook een substantieel deel van de daar op liggende PV generator. Het pand was gesloten, er waren kennelijk geen mensen aanwezig op deze zondag. De oorzaak van de brand is niet bekend. Rond een van de brandhaarden stonden al langer ook enkele airco units op het dak. Hier wordt vast verder onderzoek naar gedaan. Zie ook bijdragen op Alarmeringen.nl, DUIC.nl, AD.nl, en Hardnieuws.nl.


24 juli 2021. Zeer grote brand in schuur aan Dorpsstraat Zuid-Scharwoude (video). Langedijk Centraal nl. Brand in opslagloods achter woning aan de dicht bebouwde Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude (Langedijk, NH), midden in de nacht, om 1h54 eerste melding. Waarschijnlijk ook vanwege vele woningen om de lokatie heen werd na een uur bluswerkzaamheden naar "grote brand" opgeschaald door brandweer, maar liefst 11 korpsen stuurden personeel en materieel. Er was forse rookontwikkeling, het dak van een loods met daarin een bus en materialen in opslag van het vloeren- en stofferingsbedrijf van ondernemer Stoop stond in lichterlaaie. 2 en een half uur na de eerste melding was de brand onder controle. Tot 100 meter rond de brand zijn roetdeeltjes en deeltjes van zonnepanelen neergedaald. Deze zijn door een veegwagen opgeruimd. Personen die dergelijke deeltjes in eigen tuin aantroffen, konden die, volgens de Veiligheidsregio NHN gewoon oprapen en in de grijze container gooien (melding op Twitter). Dit doet vermoeden dat de PV installatie op die loods, met een omvang van 35 zonnepanelen, door het vuur verloren is gegaan. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, bij AD, en op Hardnieuws.


4 juni 2021. Brand in woning Gassel onder controle, schade is enorm. Gelderlander, zie ook bericht in Brabants Dagblad. Kwart over 1 's middags melding van brand in een nieuwbouw woning aan de Molenakker in Gassel in Grave (NO Brabant). Opschaling naar grote brand, meerdere brandweer korpsen in de omgeving werden ingezet om de brand te bestrijden. Tot in de avonduren werd nog nageblust, ook om te voorkomen dat smeulende isolatie alsnog tot nieuwe brandhaarden zou leiden. Het betreft een houten woning van anderhalf jaar oud, met een PV generator met 18 zwarte (monokristallijne) zonnepanelen, die "tussen de pannen", dus dicht op het dakbeschot, op een dakdeel waren aangebracht. Een problematische combinatie, als het installatiewerk met name bij de connectoren en bekabeling niet 100 procent full-proof is geweest, zoals we al enkele jaren hebben gezien. De brand zou zijn ontstaan op het dak, "in de buurt van de zonnepanelen", maar de feitelijke oorzaak wordt nog onderzocht. De bewoonster was thuis toen de brand uitbrak, en werd gewaarschuwd door bouwvakkers die in de buurt aan het werk waren. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het dak en een deel van de woning is aanzienlijk. Foto's bij Arenalokaal.nl, ditto en video bij Omroep Brabant, het melding bericht op Alarmeringen.nl vindt u hier.


1 juni 2021. Zeer grote brand in Nederweert: 4600 varkens in brandende stal en NL-Alert ingezet. 1 juni 2021, Nederweert24.nl (1e bericht, video). Zeer grote brand in grote, meest noordelijke stal van enorm varkens-stallencomplex met 3 stallen aan de westzijde van de Bloemerstraat in Nederweert (Limburg). Melding net voor 2 uur 's middags, in sequentie Alarmeringen.nl van gebeurtenissen, de brand werd rap opgeschaald via "middel" en "grote" brand naar "zeer grote brand", en binnen een kwartier naar GRIP 1 status waarbij meerdere korpsen en hulpverleningsdiensten tegelijk werden ingezet. De stal is helaas volledig uitgebrand, waarbij 4.600 varkens op een afschuwelijke wijze om het leven zijn gekomen. 3.000 varkens in de aanpalende stallen konden gered worden, de opstallen zijn constant nat gehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg. Kwart over tien 's avonds was de brand meester, het nablussen duurde tot 1 uur 's nachts. De volgende ochtend laaide het vuur toch weer op, wat echter vrij snel weer kon worden bedwongen door de opnieuw uitgerukte brandweer. Maar toen was er al niets meer te redden van de verwoeste stal, die een omvang had van 193 bij ruim 34 meter (zie ook foto na de brand in separaat bericht van Nederweert24.nl).

Op het complex is in twee fases, in de zomers van 2015 en 2019, een zeer grote PV generator aangebracht van bijna 3 en een half duizend modules, middels 2 SDE beschikkingen. De generator op de noordelijke stal, met fase I, en een klein deel van fase II, grotendeels op zuid, en een kleiner deel op de noordelijke dakhelft, is verloren gegaan. Ongeveer 46% van het totaal geïnstalleerde vermogen is gespaard gebleven en ligt op de centrale en meest zuidelijke stal (de rest is in de overzichten van Polder PV naar de separate map "afgevoerd" verplaatst).

Er zijn later berichten van neerslaande roetdeeltjes tot in het Brabantse Leende, in WNW richting (13 kilometer afstand). De brandweer stelt dat er naast roetdeeltjes ook "deeltjes van zonnepanelen" kunnen zijn verspreid, en raadt omwonenden aan om bij het opruimen daarvan handschoenen te gebruiken, en de resten bij het restafval te doen. Hiermee lijkt de suggestie te worden gewekt, dat er scherpe scherven van zonnecellen kunnen zijn verspreid, zoals bij enkele andere eerdere op deze pagina besproken "major events". Mensen die niet zeker zijn dat eventuele deposities allemaal opgeruimd zijn / kunnen worden, moeten contact opnemen met hun verzekering. Voor vragen over de brand, wordt naar de website cq. telefoonnummer van gemeente Nederweert verwezen.

Verdere documentatie met foto's en video's van de brand, waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is, en waarvoor een NL Alert melding uit is gegaan vanwege de forse rookontwikkeling, in de volgende media: Nederweert24.nl (2e bericht, 2 juni, time-line), Youtube.nl, Weertdegekste.nl. Trieste restanten van de stal in video op 1limburg.nl. Animal Rights.nl liet een - video zien met schokkende beelden van dode, verbrande varkens in de enorme stal, en heeft aangekondigd op 12 juni een wake te houden, om te voorkomen dat dergelijke vreselijke incidenten slechts koele "statistieken" blijven.


1 juni 2021. Zonnepanelen op dak van woningen in Helmond vatten vlam Eindhovens Dagblad. Brand onder zonnepanelen op de erfscheiding van 2 eengezinswoningen in een 24 woningen tellend blok met 2 volledig over de rijtjeswoningen door lopende PV generator aan de Hasselbeemden in Helmond (NB). De brand werd 2 uur 's middags ontdekt, en er werd opgeschaald naar niveau "midden brand". 2 autotankspuiten en 1 hoogwerker assisteerden, evenals korpsen uit Mierlo. Een van de betreffende woningen werd geforceerd betreden omdat de bewoners niet thuis waren. Er waren wat uitslaande vlammen en rookontwikkeling, maar de brand was binnen een uur onder controle. Er zijn dakpannen weg gehaald, er is forse schade ontstaan in het dak op de grens van de twee woningen. De huizen hebben elk zo'n 48 kristallijne zonnepanelen, op ZW gericht. De brandweer vermoedt dat een van de aansluitingen (connectoren) van de panelen de oorzaak zijn van de brand, zoals wel vaker het geval lijkt te zijn bij dergelijke BIPV projecten met over het hele huizenblok een continu uitgelegde generator. Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan. Diverse andere berichten, deels met detail foto's bij Alarmeringen.nl, p2000.nl, Hardnieuws.nl, 112nieuwsonline.nl, Maricmedia.nl, en Helmond-nieuws.nl.


20 mei 2021. Niets meer over van houthandel na grote brand in Noardburgum Omroep Fryslan. Melding van een "midden" brand iets na het middaguur op 20 mei (12h02), waarbij tegenstrijdige claims zijn geopperd van start van het onheil "in een gebouw waarin hout was opgeslagen" (Omroep Fryslan), resp. "in een winkelpand" (DVHN). In ieder geval geschiedde dit alles op het erf van hout groothandel en aannemer, Van der Wal's Rondhouthandel tussen de Woudweg en de N356, op de grens van Noardburgum en Hurdegaryp in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel. Ondanks een eerste poging van het personeel van Van der Wal om de brand te blussen, breidde het vuur zeer snel uit, en 40 minuten na de eerste melding werd overgeschakeld naar het GRIP1 niveau ("zeer grote brand"), volgens de tijdlijn bij het p2000.nl portal. En werden van zo'n 10 omliggende brandweerkorpsen, tot uit Groningen aan toe, tientallen mensen opgeroepen voor de bestrijding van de fel uitslaande brand. In totaal zouden er 8 tankautospuiten en 2 hoogwerkers zijn ingezet, waarbij er ook sprake was van vertraging door een tekort aan water. Vanwege de felle, oostwaarts waaiende wind laaide het vuur enorm op, en is uiteindelijk ondanks de grootschalige inzet van de brandweer, vrijwel het hele complex verloren gegaan, inclusief een dicht bij de grote opslag loods staande woning met rieten kap. Vanwege de grote rookontwikkeling werd er zelfs een NL Alert afgegegeven, en is de Woudweg een tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Er waren geen gewonden, en paarden die in een dichtbij gelegen weiland aanwezig waren zijn op tijd in veiligheid gebracht. Maar het drama is er niet minder om.

Bij de brand is een groot PV systeem verloren gegaan. Niet, zoals in de berichten wordt gesuggereerd, "600 panelen" groot. In de omvangrijke projecten sheet van Polder PV stond er een SDE gesubsidieerde, oost/west georiënteerde, dakvullende generator van maar liefst 1.616 PV modules ingeboekt, met een capaciteit van dik een halve MWp, die in de nazomer van 2020 was opgeleverd, en die dus minder dan een jaar oud was (van de hand van een bekend, ervaren installatiebedrijf). Het grootste deel lag op de grote hout loods, 3% was op een aan het aanpalende huis grenzend plat dak gelegd. De gesuggereerde "4.000 m²" grote loods, die volledig is vernietigd, heeft in werkelijkheid een kleinere omvang van ruim 3.100 m² (nagemeten via Google Maps tool). Een journalist van Omroep Fryslan suggereerde dat hij "zonnepanelen hoorde ontploffen", wat vervolgens een heel eigen leven ging leiden en door iedereen blind werd overgenomen. Waarmee de suggestie werd gewekt dat die dingen wellicht onder een categorie "gevaarlijke stoffen" zouden moeten (gaan) vallen. Het kan best zo zijn dat de glasplaat van een zonnepaneel wat in korte tijd extreem door oplaaiende vlammen van onder wordt verhit het in een keer begeeft (en in duizenden "korrels" uiteenvalt, het is immer veiligheidsglas). En dat daar de nodige "geluiden" bij zijn te horen, maar de toon leek hier weer te zijn gezet. Sowieso brandt vrijwel "alles" in zo'n inferno, en zijn vreemde bijgeluiden "usance" bij een dergelijke grote brand. Misschien waren het niet eens de zonnepanelen zelf, maar iets anders. Op de video's is in ieder geval niets van extreme "ontploffingen" te horen. Wat "poefjes" en "knalletjes", that's it (kan van alles zijn).

Een persvoorlichter van de brandweer suggereerde in het OF artikel over de verbrande zonnepanelen: "Het kan zijn dat daar zware metalen bij vrij zijn gekomen. We hebben boeren in de omgeving gewaarschuwd dat ze het vee niet in het land moeten laten grazen". Het kan, gezien de forse wind, dat er scherven van de silicium zonnecellen over een deel van het aangrenzende land zijn gewaaid, als de convectie van het vuur voldoende krachtig is geweest, en deze lichte deeltjes de lucht in heeft geblazen nadat panelen waren open gebarsten. Over 2 eerder op deze pagina gemelde recente incidenten zijn daarover de nodige kamervragen gesteld (en beantwoord).

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, en daarover valt dan ook nog niets te zeggen volgens de persvoorlichter. Dit helaas veel te snel teloor gegane PV project heb ik inmiddels verplaatst van de grote spreadsheet "realisaties" naar de gelukkig nog marginaal kleine lijst "afgevoerd / vernietigd". Het kan best zijn, dat als het project goed verzekerd was, dat er dan een nieuwe generator voor in de plaats zal komen, op een compleet nieuw gebouw. Maar dat moeten we afwachten. Als dat bekend wordt, en er inderdaad een nieuwe generator gaat komen, zal ik een nieuwe "entry" maken in de projectenlijst van Polder PV.

Uitgebreide documentatie met tekst, veel, en soms heftige foto's, en video's, op diverse media, over dit grote, "mediagenieke" incident: Alarmeringen.nl, p2000.nl, Waldnet.nl, 112fryslan.nl, Actiefonline.nl, Leeuwarder Courant, Noordernieuws.nl, Dagblad van het Noorden, Hardnieuws, RTV NOF, NOS.

Nagekomen (21 mei 2021 ff.)

Gezien de enorme intensiteit van de brand in Noardburgum en de sterke wind niet verbazingwekkend. Er zijn, in navolging van de recente incidenten in juli 2020, in Rutten (Fl) en Moerbeek / 't Veld (NH) zonnecel scherven aangetroffen in een fors gebied oostelijk van de uitgebrande loods, meldt Gemeente Dantumadiel. De gemeente laat een kaartje zien, waarbij concentraties van deposities zijn te zien, en tot 11 kilometer NO waarts (Oudwoude), resp. 6 km. noordwaarts (Damwoude) het "incident gebied" zich zou uitstrekken. De gemeente raadt getroffen landbouwers in de meest waarschijnlijk getroffen gebieden oostelijk en noordelijk van Noardburgum aan op percelen waar scherven ("deeltjes") terecht zijn gekomen vee niet te laten grazen. De gemeente publiceerde de volgende tweet op de 21e, met voorbeelden van die "deeltjes", die kristalhelder kleine scherven van verbrande, en via de enorme, door de brand veroorzaakte rookpluim verspreide zonnecellen voorstellen:


https://twitter.com/attjemeekma/status/1395755756675387393

Zie ook Tweet met foto van "Hillie" op Twitter (5 okt. 2021)

Dantumadiel en Tytsjerksteradiel geven in hun berichtgeving de volgende tips voor landbouwers die de scherven op hun erf / land vinden:

 • Aansprakelijk stellen van de veroorzaker, neem hiervoor contact op met uw verzekering
 • Regelen van een schouw (onderzoek in weiland)
 • Bij aantreffen deeltjes, het opruimen daarvan in gang zetten

In een update van Dantumadiel, en ditto bij Tytsjerksteradiel zelf, stellen de gemeentes, dat aanbod vanuit omwonenden om scherven te rapen bij agrariërs weliswaar wordt geapprecieerd, maar het gras met de meeste scherven dient eerst gemaaid te worden, en afgevoerd door "een erkende afvalverwerker". Zelf gevonden / geraapte scherven kunnen bij het restafval. Uit gemeente Tytsjerksteradiel zouden op 21 mei 73 meldingen van vondsten van scherven binnen zijn gekomen, in totaal uit een 9-tal dorpskernen. 80% van de meldingen kwamen uit Kollumerzwaag en De Westereen. Die lokaties corresponderen met een overheersende ZW wind, de afstanden tot de incident lokatie zijn grofweg 6, resp. 4 en een halve kilometer. Het Friesch Dagblad berichtte op 21 mei ook over de problematiek van de scherven, en corrigeerde de eerste claim van de brandweer dat het niet om 600 maar om 1.600 zonnepanelen zou gaan. Wat Polder PV al een jaar geleden had gedocumenteerd in zijn projecten overzicht, zoals in het primaire incident bericht gemeld. Er is ook een donatie actie gestart in de omgeving, waarvoor reeds 40.000 Euro is toegezegd door ondernemers en omwonenden, om de eerste financiële ellende te kunnen overbruggen voor de getroffen familie.

Dezelfde brandweer woordvoerder als in de berichtgeving van gisteren claimt over de aangetroffen zonnecel fragmenten: "Wat opvalt is dat het in kleine, scherpe deeltjes uiteengevallen is. Niet zo scherp als glas, maar wel kleine brokjes. In zo’n grote hoeveelheid hebben we dat niet eerder aangetroffen". Het zal echter niet veel verschild hebben van de incident lokaties hierboven reeds genoemd, uit 2020, die hetzelfde "beeld" geven. Tot slot is er nog een ophokplicht voor vee in de getroffen gebieden van kracht, die nog niet is opgeheven.

Boerderij.nl berichtte op op 22 mei over de nasleep, en kopieerde het "fenomeen ontplofte panelen" nog maar eens.

PV Magazine International suggereert op 26 mei op basis van uitspraken van een brand expert uit Zwitserland dat de "deeltjes" a.g.v. dergelijke intense branden niet gevaarlijk zouden zijn voor vee e.a. levende have.


1 mei 2021. Grote brand op dak van flat in Dordrecht, bewoners tijdelijk geëvacueerd Rijnmond.nl, 1 mei 2021. Brand melding rond 13h45 op zaterdag 1 mei, op het platte dak van een negen verdiepingen tellende flat met huurwoningen van corporatie Trivire, vlak bij de kruising Kapteynweg / Galileilaan in de wijk Sterrenburg te Dordrecht (ZH). Het is onderdeel van een oud, groter project van 4 naburige flats met 760 panelen (Kapteynweg en De Sitterstraat), wat weer onderdeel is van een omvangrijker investerings-project wat 15 flats zou omvatten, met in totaal meer dan 1.300 PV modules, waarvoor, in ieder geval voor de onderhavige oudere objecten, ook MEP subsidie zou zijn toe toegekend (jaarverslag 2013 van Trivire, MEP subsidies werden echter in 2006 definitief gestopt voor nieuwe projecten, dus kennelijk hiervoor alleen de oudere objecten betreffend).

De brand op het met zonnepanelen bedekte platte dak breidde snel uit, en er werd direct opgeschaald naar zeer grote brand, mede vanwege het feit dat het een grote, bewoonde flat betrof. Gelukkig kon de brand vrij snel worden bestreden, rond 14h30 was deze onder controle, onder andere met hulp van een brandspuit met hoog bereik. Een deel van de bewoners heeft tijdelijk de woning moeten verlaten, maar die konden vrij snel weer terugkeren. Ze worden bij eventuele rookschade e.d. geholpen door Stichting Salvage. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een eventuele vingerwijzing zou kunnen zijn, dat, waar door Polder PV geraadpleegde publieke monitoring gegevens van de PV installaties op de vier flats "normale" productie waarden lijken te geven in de eerste maanden van het jaar, de data van 3 flats niet meer zijn getoond sedert 15/16 februari dit jaar. En van de door brand getroffen flat sedert 6/7 april dit jaar. Dit lijkt er op te wijzen dat alle installaties op / rond die data zijn afgeschakeld en/of fysiek afgekoppeld, mogelijk vanwege een voorziene systeem revisie. Mogelijk is hierbij bij de getroffen flat een elementaire fout gemaakt, maar dat zal reeds opgestart onderzoek (Team Brand- en Incidentenonderzoek) verder moeten uitwijzen.

Zie ook berichtgeving bij Veiligheidsregio ZHZ, NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, MSN Nieuws, met deels beeld en video.


30 maart 2021. Brand in het dak van een woning in Zoeterwoude (ZH). 112HM.nl, 30 maart 2021, met heftige foto's. Het zal u mogelijk, na de serie incidenten in 2018 - 2020, verder naar onderen in deze lange lijst, mogelijk niet verbazen. Het is weer prachtig voorjaarsweer, met felle zon, koude lucht, en dus een hoge output van steeds krachtiger PV panelen. En weer vloog een indak systeem "tussen de pannen" in brand, in nota bene nieuwbouw wijkje Verde Vista, aan de Bonkelaar in Zoeterwoude (iets Z. van de verbrede en verdiepte A4 op de grens met Leiden). Sterker nog, de nieuwbouw woning, met een generator van 15 monokristallijne modules die "tussen de pannen" waren gemonteerd, en waar ook warmtepomp buitenunits naast staan, was zelfs nog niet eens overgedragen aan de nieuwe bewoners, die 2 jaar moesten wachten op de aflevering van de nieuwbouw, volgens het Sleutelstad.nl artikel. Rond eind maart had die overdracht plaats moeten vinden, de woningen stonden nog leeg. De brand werd kwart voor vijf 's middags gemeld, na 25 minuten werd opgeschaald naar "grote brand", er zouden in totaal zo'n 7 brandweer auto's zijn betrokken bij de bluswerkzaamheden. De generator moet als verloren worden beschouwd, het nieuwe pannendak is flink beschadigd. Onderzoek van de oorzaak is al aangekondigd (Team Brandonderzoek). Als er nog iets van te vinden is adviseert Polder PV om de (restanten) van de bekabeling, met name de connectoren te bekijken. Want het zou me niets verbazen als het daar weer fout is gegaan. Ik vrees dat het niet bij dit ene "voorjaars-incident" zal blijven, gezien de recente historie. Het nagekomen filmpje van Unity.TV op Youtube lijkt te suggereren, dat de burgemeester van Zoeterwoude zelf de toekomstige bewoner van de betreffende getroffen woning zou zijn. Zie ook Alarmeringen.nl, bericht op Unity.NU, en Hardnieuws.nl.


27 maart 2021. Brandweer blust woningbrand in Ommen, zonnepanelen op dak vatten vlam. RTV Ooost, 27 maart 2021. Beknopte beschrijving incident met zonnepanelen op een aanbouw met plat dak, van een particuliere woning in de Smitstraat in de wijk Laarakkers in het hart van Ommen (Ov.). Terwijl de bewoners niet thuis waren, vatte kennelijk een klein PV systeem vlam, door nog onbekende oorzaak. Omwonenden waarschuwden rond kwart voor twee 's middags de brandweer, die het brandje blusten, en de beschadigde panelen van het dak hebben gehaald. Het dak van de aanbouw is beschadigd. Zie ook incident op Meldingen.nl.


21 februari 2021. Loods in Hazerswoude-Dorp kan niet meer gered worden. Omroepwest.nl. Door brandweer als zodanig gekwalificeerde "zeer grote brand" in machine opslag loods van familiebedrijf Vermeulen aan de Hoogeveenseweg te Hazerswoude-Dorp (ZH). Deze werd in het noordelijke deel rond 10h30 's ochtends door de vlak bij de lokatie wonende eigenaar Zwiep Vermeulen na waarschuwing door een medewerker ontdekt, toen er al zwarte rook uit de loods kwam, en het vuur al vrij snel door het dak heen sloeg (wat een oorzaak in de loods doet vermoeden). De brandweer rukte grootschalig uit, en probeerde de brand tot het noordelijke compartiment te beperken. Maar kon helaas niet voorkomen dat een tussenmuur in de loods het begaf, waardoor ook het zuidelijke deel vlam vatte en in brand ging. De loods, die de brandweer "gecontroleerd liet uitbranden", moet als verloren worden beschouwd, er zijn geen gewonden. Wel is de materiële schade omvangrijk, omdat een groot deel van de dure machines die door aannemer Vermeulen worden ingezet bij wegwerkzaamheden binnen in de loods stond. Eind van de middag werd brand meester gemeld. De doorgaande weg (N209 tussen Benthuizen en Hazerswoude-Dorp) is tijdelijk afgesloten geweest vanwege de bluswerkzaamheden. De rookpluim was kilometers ver te zien, o.a. vanuit Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, en Polder PV kon tijdens een fietstocht oostelijk van Den Haag ook de rookwolk waarnemen.

Vermeulen is van plan om snel door te pakken en om te proberen het bedrijf weer spoedig op de rails te krijgen. Brandweer Hollands Midden meldde meerdere berichten (eerste), waaronder ook "met de wind meegevoerde verbrande isolatie restanten", die het best met handschoenen opgepakt en in de afvalbak gedeponeerd zouden moeten worden (Tweet).

Op het dak van de loods lag een oost-west PV installatie met bijna 800 zonnepanelen, waar in de berichtgeving in het geheel niet over wordt gerept, maar die soms wel duidelijk op foto's en video beelden is te zien. Deze generator is pas medio 2020 aangelegd, met een SDE beschikking uit de voorjaars-ronde van 2018. Ook deze moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend, in het AD artikel wordt gesuggereerd, "waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een van de machines". Zie ook 2 andere berichten van Omroep West, met foto's en video, dit exemplaar, en interview met de getroffen eigenaar. En berichten in AD, bij NOS, Nieuwsopbeeld.nl, en Alphens.nl.

Eind 2021 was de verbrande loods nog steeds niet herbouwd, volgens satelliet foto opnames.


1 februari 2021. Varkens komen om bij brand in stal Netterden. Omroep Gelderland (1 februari 2021, incl. video). Brand in, hoogstwaarschijnlijk, de middelste oostelijke stal van een geschakeld varkens-stallen complex met een omvang van zo'n 1,2 hectare, aan de Papenkampseweg te Netterden (gem. Oude IJsselstreek, Gld). De aan het eind van de ochtend ontstane brand was lastig te blussen, omdat de vuurhaard zich kennelijk midden in dat onderling met elkaar verbonden stallen complex bevond. Er werd van "middelbrand" al rap opgeschaald naar "zeer grote brand", met vier tankauto spuiten, een water wagen, hoogwerker, en extra personeel, vanwege het noodzakelijke, zware sloopwerk, om snel bij de brandhaard te kunnen komen. Vermoed wordt een oorzaak ergens bij het plafond van de getroffen stal. Volgens een niet officieel bevestigd bericht op de site van AnimalsToday.nl, zou de oorzaak bij de luchtwasser hebben gelegen. Helaas kwamen 1.900 biggen om, van het op deze lokatie gehouden aantal van 9.000 varkens (getal volgens AT.nl "uit betrouwbare bron", zou dus veel meer zijn dan de 200 genoemd bij Regio8.nl). Per stal zouden er 8 compartimenten zijn, waardoor bij calamiteiten zoals het huidige niet alle varkens getroffen zouden worden. Bij het huidige incident zou er slechts in 1 compartiment brand zijn geweest. De getroffen stal heeft een omvang van zo'n 1.900 m² (nagemeten m.b.v. Google Maps tool; berichten van 4.000 m² resp. stal afmetingen van 50 bij 80 meter kloppen niet). De stallen zijn vrij nieuw, en zouden volgens de boer aan alle moderne bouw- en brandvoorschriften voldoen.

Om 3 uur 's middags was de brand meester. Voorkomen kon worden dat de brand oversloeg naar een van de andere 7 stallen cq. bijgebouw. De getroffen stal zou zijn "uitgebrand", nog niet duidelijk is, of het dak het heeft gehouden, of is ingestort. Op het complex is in het najaar van 2019 een SDE gesubsidieerde PV generator met anderhalf duizend zonnepanelen, en een capaciteit van bijna een halve MWp aangebracht. Een deel daarvan lag op de getroffen stal, maar vooralsnog onduidelijk is of de generator op dat dak verloren is gegaan of "slechts" brandschade heeft opgelopen. Waarbij het er maar helemaal van af zal hangen wat die schade dan wel zou zijn, en wat het standpunt van de verzekeraar is in het mogelijke geval van een schadevergoeding (en eventuele vervanging van de getroffen deel generator). In de berichtgeving wordt in het geheel niet gerept over de aanwezige PV installatie op dit complex. Zie ook berichten in Regio8.nl (met video), RonV Media.nl (met video), NOS, Telegraaf, PigBusiness.nl, en op Nu.nl (met zo'n driehonderd - voorspelbare - reacties op het ontstane dierenleed).


2020


24 december 2020. Veel schade door brand op dak vrijstaande woning op Texel. NH Nieuws (24 december 2020). Brand op dak alleenstaande woning aan de Beatrixlaan in Den Burg op waddeneiland Texel, met mogelijk 2 velden met elk 16 zonnepanelen aan weerszijden van, en mogelijk nog 4 onder een dakkapel (totaal zo'n 36 PV modules). Ondanks suggestieve opmerkingen "brand mogelijk veroorzaakt door zonnepanelen" op foto's van Inter Visual Studio, brak de brand diep in de nacht (om ongeveer kwart voor drie) uit, als dergelijke installaties compleet zijn afgeschakeld en er geen elektra wordt opgewekt. Het was ook nog eens aan het begin van de meteorologische winter, wanneer er sowieso al weinig - maar dan wel overdag - wordt opgewekt. De brandweer bluste de brand binnen een uur, en moest wat zonnepanelen weghalen om goed bij de brandhaard te kunnen. In het artikel zelf wordt gesteld, dat "niet zeker [is] of de apparaten op het dak er iets mee te maken hebben", Texelse Courant meldt echter "dit is waarschijnlijk niet het geval". Ergo: voorlopig is de oorzaak nog niet bekend, en is alle speculatie daarover zinloos. Schade aan het huis is groot, niet zeker is of er vervangende woonruimte voor de bewoonster is geregeld. Zie ook artikelen in Texelse Courant, resp. Hardnieuws, van dezelfde datum.


14 oktober 2020. 40 kalveren komen om bij stalbrand Visvijverweg. Omroep Flevoland (14 oktober 2020, incl. video). Stalbrand bij melkveehouder aan de Visvijverweg in het buitengebied van Lelystad (Fl.), in de nacht van 13 op 14 oktober. Melding om 3 uur 's nachts, opgeschaald naar "grote brand" (inzet van 4 brandweerkorpsen), helaas kwamen ongeveer 40 kalveren om bij de brand. De brandweer kon de rest van de opstallen, inclusief 2 grote stallen met koeien redden. Flink nablus werk in de ochtend van de 14e, met veel rook ontwikkeling. Oorzaak is (nog) niet bekend. Er zou asbest zijn vrijgekomen, een meetploeg zou on-site onderzoek doen naar risico stoffen a.g.v. de brand. Op de uitgebrande stal, die weliswaar overeind was blijven staan, maar gezien het schade beeld (foto's / video OF) als verloren moet worden beschouwd, lagen sedert begin 2016 zonnepanelen. Echter, het verloren gegane aantal panelen, vermoedelijk 60 stuks, is relatief beperkt gebleven t.o.v. de totale hoeveelheid (minder dan 8% van het totaal op 3 staldaken). De leverancier en de systeem gegevens zijn bekend bij Polder PV. Zie ook meldingen op Brandweerforum, bericht in De Stentor (video), en bericht met foto volgende ochtend op Hardnieuws.nl. Incident ook gemeld in rapport IFV.


20 september 2020. Grote brand verwoest champignonkwekerij in Sint-Oedenrode. Omroep Brabant. Vlak na het middaguur op 20 september 2020 wordt rook gesignaleerd door vier personeelsleden in een vrijstaande loods van champignonkwekerij Nesco van eigenaar van Elsen, en direrct alarm geslagen. Er zou een knal zijn geweest, en al zeer snel sloegen vlammen naar het plafond en naar de achterzijde, het personeel vluchtte naar buiten. In korte tijd stond het dak in brand, met forse rook ontwikkeling, en brandde de complete loods af, met nog wat op instorten staande zijwanden als triest resultaat. De brandweer bluste met verschillende wagens, waarbij vooral de water aanvoer problematisch bleek te zijn. Rond half drie was de brand onder controle, maar was er van het gebouw niet veel meer over. De oorzaak is niet bekend, maar lijkt binnen in het gebouw te zijn gelegen. De eigenaar gaat wel voor de zekerheid zijn installaties in andere bedrijven controleren.

Op het dak van de loods lag sedert begin 2020 een kersverse PV installatie, op zowel de zuid- als noordzijde van het zadeldak. Het project had een beschikking voor een kwart MWp uit de voorjaarsronde van SDE 2017, de precieze uitvoering is onbekend, maar zou, gezien de omvang van het dak in die buurt hebben kunnen liggen, afhankelijk van het gebruikte paneel type. Uiteraard is zowel deze PV installatie, als de potentiële (exploitatie) subsidie en de waarde van de "te verkopen" hoeveelheid zonnestroom voor de eigenaar verloren gegaan, tenzij deze een nieuwe loods kan bouwen op dezelfde lokatie, met mogelijk een vervangende installatie. Al of niet middels een uitkering van de verzekering. Het project is in het overzicht van Polder PV naar de "afgevoerde installaties" sheet verplaatst. Zie ook het tweede bericht op Omroep Brabant site (21 september), en, op de dag van de brand op de site van Alarmeringen.nl, 112journaal.nl (Youtube video), en Brabants Dagblad.


5 september 2020. Uitslaande woningbrand in Waalre tussen zonnepanelen. Eindhovens Dagblad. Bij een ongeveer 2 jaar oude nieuwbouw woning in een blok van drie aan de Buijtenste Meerken, gelegen aan het Gat van Waalre (meertje) in de gelijknamige plaats in Noord-Brabant brak op zaterdag middag rond 14h15 brand uit, en kwamen er vlammen uit tussen de monokristallijne PV generator op het dak. De brand was vanwege de zonnepanelen lastig te blussen, er werd een tweede hoogwerker ingezet, en anderhalf uur later was de brand meester. Er zijn geen gewonden, de buurwoning heeft "naar verwachting" ook schade opgelopen, de derde woning vermoedelijk water en rookschade. Stichting Salvage is ingezet voor het afwikkelen van de fysieke en psychologische schade. Oorzaak van de brand is niet bekend, Omroep Brabant meldt: "Het lijkt erop dat de brand niet in de zonnepanelen is ontstaan". Zie ook berichten op Studio040.nl, en op Alarmeringen.nl.

Nagekomen. Zoals gebruikelijk bij speculaties over "mogelijke oorzaken" na een incident, had Omroep Brabant in dit geval ongelijk. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Door de brandweer, de project ontwikkelaar Dura Vermeer, en "experts", aldus Eindhovens Dagblad (14 okt. 2020). Hun bevindingen, het zal u na alle andere commentaren op eerdere berichten door Polder PV op deze pagina niet (meer) verbazen: "bekabeling van de zonnepanelen niet correct aangesloten ... een onderaannemer heeft bij het verlengen van de kabels op het dak niet de juiste connectoren gebruikt". Vervolgens wordt een erg grote speculatie "sprong" gemaakt: "Daardoor ontstond hitte onder de dakpannen en vervolgens brand. Het vuur sloeg onder meer via de ventilatiekanalen de woning in". Wat die "hitte" heeft veroorzaakt, wordt niet duidelijk, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat vanwege e en (of meer) slecht passende connector aansluiting(en) er een DC-vlamboog is ontstaan. En dat die de feitelijke bron van "de dakbrand" is geweest (waarschijnlijk het dakbeschot en/of de isolatie in vlam zettend).

Dura Vermeer heeft in het totale nieuwbouw project, met 12 appartementen, en 23 huizen, de "connectoren uitgeschakeld", volgens ED, wat natuurlijk onmogelijk is, een connector kun je immers niet "uitschakelen", want die heeft geen schakelaar. Vermoedelijk is/zijn gewoon de omvormer(s) van het net gescheiden middels de hoofdschakelaar van de installaties, en/of zijn de DC kabels zo dicht mogelijk bij de panelen losgekoppeld, in afwachting van verder onderzoek en, vermoedelijk, benodigde herziening van de complete (DC) bekabeling van de PV installaties. Gemiste (verwachte) opbrengsten aan zonnestroom, en de schade van de brand, zal door Dura Vermeer worden vergoed. De oorzaak wordt nu duidelijk bij de connectoren gezocht, en niet bij de zonnepanelen zelf, waarvan ED suggereert dat "dit type zonnepanelen in Nederland op veel daken is gelegd". Wat er met "dit type" wordt bedoeld is onduidelijk, er zijn immers in Nederland vele tientallen merken geplaatst, cq. honderden uitvoerings-vormen (series, vaak per jaar verschillend). Er werd ook melding gedaan van problemen tijdens het blussen, wat met een defecte en slecht bereikbare brandkraan had te maken (beide problemen zijn rap verholpen). Informatie voorziening cq. terugkoppeling over de brand bestrijding richting de (getroffen) bewoners en omwonenden zal worden verbeterd.


22 augustus 2020. Zonnepanelen in brand op dak van woning Menagerie Rijswijk. District8.net. Wederom is een PV installatie "tussen de pannen" op een woning in brand gegaan, met als mogelijke oorzaak slechte (kabel) verbindingen, al is dat vooralsnog pure speculatie. Ditmaal aan de Menagerie in de nieuwbouw wijk Warmoestuin te Rijswijk (ZH), aanpalend aan de grote rioolwaterzuivering aldaar. Bij een van de aan een watergang gelegen nieuwbouw huizen in een blok van zes woningen met een aan de achterzijde aangelegde BIPV PV installatie, aangebracht tussen dunne leipannen, en bestaande uit 27 ZW georiënteerde monokristallijne modules brak brand uit, waren kort vrij heftige vlammen te zien (brandweer opgeschaald naar "middenbrand"), maar kon deze relatief snel worden bestreden. Er werd daarbij deels geblust vanaf het terras aan het water, en deels met een kleine hoogwerker vanaf de straatzijde. De schade aan het dak is groot, er zijn zeker 9 van de 27 panelen verloren gegaan (met mogelijk ook nog gevolg-schade voor een deel van de aanpalende panelen). Er zijn geen gewonden gevallen. Het artikel bevat een korte video en een uitgebreide foto reportage. De woning bevindt zich in een wijk waarin grote volumes zonnepanelen zijn aangebracht, meestal "boven", maar in meerdere gevallen ook "tussen de pannen". Een wijk waar Polder PV 21 mei van dit jaar nog vol verbazing doorheen is gefietst, en waarvan hij toen enkele foto's heeft geplaatst op Twitter (hier, hier, hier, en hier). Met een inwoner aantal van 53.467 in 2019, komt het dichtbevolkte Rijswijk (ZH), met 2.593 installaties (totaal volume) in 2019, op een respectabele 485 PV installaties per 10.000 inwoners, door dit soort omvangrijke nieuwbouw projecten. Zie ook kort bericht op Westlanders.nl.


16 augustus 2020. Brand bij Heineken in Den Bosch onder controle, rook was in verre omgeving te zien. Omroep Brabant. Grote uitslaande brand op dak van "een opslaghal van de brouwerij" van Heineken op haar grote productie lokatie aan de Rietveldenweg in 's-Hertogenbosch (NB). Vlak voor twee uur 's middags gemeld, binnen 6 minuten opgeschaald naar "grote brand", de betreffende hal werd direct ontruimd, binnen ongeveer een half uur vuur al bijna uit, en een uur later brand meester gemeld. Gesuggereerd wordt, dat zonnepanelen in brand zouden zijn gevlogen (zelfs een onzin statement "Mogelijk is de brand ontstaan door oververhitting van zonnepanelen" bij zowel Nieuws.nl, als bij de Telegraaf). Op basis van recente satelliet foto's, en vooral incident foto's van Erik Haverhals gemaakt tijdens bluswerkzaamheden, lijkt het noordelijkste segment op hal 050 van de uit drie delen bestaande, al in 2013 opgeleverde PV generator, die destijds voor het verduurzamen van Wieckse Witte bier is aangelegd door Solar Access, te zijn getroffen. Omroep Brabant stelt daarbij echter wel: "Of de brand ook in de zonnepanelen is ontstaan, moet volgens een woordvoerder van de brandweer uit onderzoek blijken". Er stond, volgens diverse foto's op social media (o.a. van Reality Photo), een hoge stelling aan de zuidzijde van de hal, mogelijk waren er dakwerkzaamheden, en kan de feitelijke oorzaak ook daar liggen. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Zie ook tijdlijn Alarmeringen en artikel Brabants Dagblad, wat ook stelt "nog niet bekend is hoe het het vuur is ontstaan". Omroep Brabant stelt in vervolg artikel op 17 augustus: "De brand die zondagmiddag woedde bij de Heineken-brouwerij aan de Rietveldenweg in Den Bosch ontstond doordat zonnepanelen vlamvatten. Er was geen sprake van opzet. Dat laat een woordvoerster van de politie maandagmiddag weten". Waarom dat "sprake van opzet" er bij moet is mij een raadsel. Wie zou er op een hoog dak van een bierbrouwerij "met opzet" brand willen stichten (???).

In het IFV rapport van december 2020 wordt gewag gemaakt van mogelijk zo'n 96 zonnepanelen die in brand zouden zijn geraakt.

NB: het ook in pers uitingen genoemde enorme nieuwe PV dak "bij" Heineken, de in oktober 2019 opgeleverde, afzonderlijk gebouwde grote LCDB loods betreffend, ligt vér van de huidige brandhaard verwijderd (zo'n 450 meter naar het zuidoosten). En beslist niet, zoals OB ook 17 aug. 2020 weer suggereert "breidde het aantal zonnepanelen op het dak van de brouwerij fors uit". Het betreft een compleet onafhankelijk, fysiek ver van de brouwerij gelegen / gescheiden rooftop project.

Nagekomen (24 okt. 2021). Na bestudering van later beschikbaar gekomen satelliet foto's van het Heineken complex komt Polder PV tot de volgende conclusies: status september 2020, ongeveer een maand na de brand, lijkt ongeveer 860 vierkante meter van de noordelijkst liggende generator verbrand te zijn geweest cq. "geruimd". Er is vervolgens nog een smalle strook panelen verwijderd aan de zuidzijde van het brand"veld" (vermoedelijk lichte brandschade). In juli 2021 waren er weer dak werkzaamheden / herstel schade en aanleg van een vervangend generator deel. In september 2021 lijkt het getroffen gedeelte van de beschadigde generator geheel te zijn vervangen met nieuwe PV modules.


30 juli 2020. Grote uitslaande brand in schuur in Moerbeek; boeren moeten koeien binnenhouden in verband met roetdeeltjes in weilanden [update]. Noordhollands Dagblad (incl. video's en foto's). Grote brand bij de Wit Flowerbulbs in 't Veld in de gemeente Hollands Kroon (NH), gespecialiseerd in de bollenteelt, preparatie (ook voor derden) en broeierij van tulpen. De brand werd vroeg in de ochtend, 6 uur gemeld. De twee noordelijkste van de vijf, bomvol zonnepanelen liggende loodsen naast de gespaarde woning zijn in as gelegd. Dit ging gepaard met heftige rook ontwikkeling, en, vergelijkbaar met het incident in Rutten hieronder besproken, met een regen van zonnecel fragmenten en andere deeltjes van de verbrande zonnepanelen. Veiligheidsregio NHN adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden, en het vee binnen, vanwege de as / deeltjes-regen. Twee uur en drie kwartier later was de "brand meester" en begon het nablus werk van de rokende loodsen.

Volgens Hortipoint zou 3.500 m2 van het bedrijf zijn verwoest, de drie andere grote loodsen (6.000 m2) bleven door de inzet van de grootschalig uitrukkende brandweer gespaard, net als de grote opslag met 250 (houten) kuubskisten. Het hart van het bedrijf, met alle koel-en preparatiecellen, zou verloren zijn gegaan, "levenswerk van 30 jaar naar de knoppen", volgens een van de bedrijfsvoerders. De dichtbij gelegen woning liep rookschade op. Er is geen persoonlijk letsel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar zou onderzoek naar worden gedaan.

Zonnecel splinters van een paar millimeter, maar ook stukken van van vijftien bij vijftien centimeter zouden volgens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verspreid liggen over een strook van ongeveer 4 bij een halve kilometer aan de noordzijde van de bedrijfs-lokatie. De sanering daarvan valt onder het zogenoemde ‘asbestregime’. Het oprapen van de grove scherven is de dag na de brand gestart, waarna de kleine scherven met speciale apparatuur zullen worden opgezogen. Schoonmaakkosten van de weilanden worden geschat op €2,5 per m2, volgens Hortipoint.

Het complex is verzekerd, en er zijn al direct plannen voor her- cq. nieuwbouw opgesteld, met een betere logistiek voor het bedrijf, wat 18 miljoen tulpenbollen per jaar broeit. Zie ook de berichten op HortiPoint.nl, Hart van Nederland (met video), Greenity.nl, NH Nieuws, en Transport-online.nl. NOS.nl kwam op 5 augustus nog met een korte terugblik, en kennelijk manueel verwijderen van de scherven en restanten verspreid "over een miljoen vierkante meter grond" (citaat van Klaas Limmen van het saneringsbedrijf). Hierin ook een citaat van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: "Er moet een landelijk plan worden opgesteld voor de aanpak van branden waar glas vrijkomt van zonnepanelen". Op 6 augustus meer inhoud, en video, bij NH Nieuws, waarbij getroffen boer Swaag - die ook een fikse PV installatie heeft - richting Tweede Kamer stelt dat er snel actie moet komen. Volgens Nieuwe Oogst (7 aug. 2020) zijn weilanden van 7 veehouders en 1 tarwe akker getroffen, medewerkers van Wit Flowerbulbs en de boeren, in totaal zo'n 70 personen, zijn gezamenlijk scherven gaan rapen. Met verzekeraar Achmea is overeenstemming bereikt over uit te keren ingezette arbeidsuren, over vergoeding van machinale opzuiging van kleinere restanten, voor af te voeren hooibalen, en van eventuele monitoring van vee door dierenartsen. De Omgevingsdienst zou de gevolgschade hebben onderschat volgens Klaver van LTO Noord-afdeling Hollands Kroon. Die besluit met een opmerking ten aanzien van de verzekering van dergelijke risico's: "Het is lastig om te bepalen onder welke dekking deze schade valt".

Uiteraard volgden, bijna "op de automaat", reeds op 6 augustus van de kant van het CDA kamervragen aan de ministers van EZK en IenM over de flink aangezette media hype rond dit en het vorige "scherven in de weilanden incident". Zie hier boven.

Solar Magazine heeft nog nagevraagd hoe het zat met de claim "glas in de weilanden". Dat blijkt een verkeerde interpretatie te zijn, er zijn vooral scherven van de zeer lichte zonnecellen naar beneden gekomen. Maar gezien foto's van opruim acties is er beslist ook gesmolten backsheet materiaal naar beneden gekomen, dus niet alleen "zonnecel scherven". Die natuurlijk beslist zeer scherp zijn, en zelfs scherper dan een verdwaald glas brokstuk wat door de extreme convectie bij dergelijke branden in de buurt van de brandhaard naar beneden gekomen kan zijn. Natuurlijk is een van de bron grondstoffen van zowel glas, als van zonnecellen, silicium uit (zuiver) zand. Solar Magazine laat een bekend producent van glas-glas panelen aan het woord die claimt dat dit soort gevolgschade niet of nauwelijks zou ontstaan bij hun producten, omdat het smeltpunt veel hoger zou liggen dan bij de meestal gebruikte glas / folie panelen. Zie artikel van 13 augustus 2020.

Byzonder is de configuratie van de PV generator op het complex van de Wit Flowerbulbs. De meeste van over de 5 daken verspreide, grofweg 4.000 panelen lagen op de zuidelijke dakhelften. Zo'n 29% van de PV modules ligt / lag op de noordelijke dakhelften, waarvan er 2 waren met een in Nederland ongebruikelijke (doch in Duitsland vaker geziene) "aufständerung" met oost-west oriëntatie op een hellend dak. 1 van die daken is verloren gegaan, evenals de meest noordelijke loods, met een gedeeltelijke PV generator op de zuideijke dakhelft. In totaal ging daarmee een volume van 1.174 (door PPV getelde) panelen verloren, beslist niet de door IFV geclaimde "ca. 3.500" exemplaren in hun rapportage van december 2020.

Daarnaast is er ook nog steeds een vrij byzonder vertikaal fassade systeem hoog op de zuidwand van de meest zuidelijke loods. Het complex heeft 3 SDE beschikkingen, waarvan dus een behoorlijk deel als verloren moet worden beschouwd. Het gedeelte liggend op de 2 afgebrande loodsen is inmiddels versleept naar het tab blad "afgevoerd" in Polder PV's projecten overzicht, het overblijvende - grootste - gedeelte staat nog in het enorme overzicht realisaties.


28 juli 2020. Zeer grote brand legt boerenschuur in de as. Omroep Flevoland. Kwart over zes in de vroege avond komt een melding binnen van een kleine brand, die al zeer snel uitbreidt naar "zeer grote brand" in een schuur van een akkerbouwbedrijf aan de Wrakkenweg in Rutten (Noordoostpolder, Flevoland). De brandweer zette 6 tankspuiten en een hoogwerker in, 5 omliggende korpsen werden gealarmeerd voor assistentie. 3 geschakelde schuren (niet zoals later geclaimd "1 loods"), met opslag en machines zijn uitgebrand, deze bevatten driekwart van het totaal aan zonnepanelen op het agrarische complex (enkele honderden PV modules, waarvoor een SDE beschikking is afgegeven). Een schuur met een niet aangetaste PV generator, en de woning tegenover het uitgebrande loodsen complex konden gered worden. Er is veel gevolgschade. De brand was zo hevig, dat in een groot gebied "van enkele kilometers" (Veneweg, Venepad en deel Lemsterweg) asdeeltjes en kleine scherven met zonnecel restanten neerdaalden. De gemeente en veiligheidsregio hebben omliggende boeren verboden om hun gewassen te oogsten, wat voor sommigen tot een zeer grote schadepost zal (kunnen) leiden, bij een bedrijf wordt van een potentieel faillissement gesproken. Vee moet binnen gehouden worden in het getroffen gebied. Er zou hiertoe een brief worden rond gestuurd door de Veiligheidsregio. Een woordvoerder van LTO Flevoland, die claimt, dat het "een unieke situatie is" (wat niet zo is, eerder gebeurde ook al zoiets bij een brand op 30 juli 2019 in Marknesse), suggereert dat de schade verhaald moet kunnen worden op de verzekering van de betreffende agrariër (bekend bij Polder PV), waarbij opgeroepen wordt om gezamenlijk op te trekken door getroffen partijen. Ondanks gedane suggesties in die richting, is er nog niets over de oorzaak van de brand bekend en moet dat nog worden onderzocht. Dus elk causaal verband met de aanwezigheid van een PV generator (waarvan er honderden zijn in NOP !) is vooralsnog datgene wat het is: pure speculatie.

Zie ook het tweede en derde artikel met video's van Omroep Flevoland, en het oorspronkelijk bericht op Alarmeringen.nl. Omroep Flevoland kwam op 3 augustus 2020 nog met het bericht dat iig wortelen en aardappelen en andere ondergrondse gewassen geoogst mochten worden. Voor andere bovengronds groeiende gewassen moeten afspraken gemaakt worden met de afzet leveranciers, eventueel in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op 11 augustus nóg een artikel, met 2 video's, over het "kastje naar de muur" verwijs gedrag van 5 instanties waar het (naleving op) controles van potentiële problemen bij getroffen voedselgewassen betreft: de lokale Veiligheidsregio Flevoland, gemeente NOP, het nationale Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFVG), resp. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In eerste instantie is de boer verantwoordelijk voor de afzet voor zijn product, maar er staan geen sancties op vermeende nalatigheden als het betreffende gewas toch wordt verkocht (er wordt er een genoemd, die na samenspraak met de opkoper, die geen problemen zag, zijn handel heeft verkocht). Iedereen verwijst naar elkaar, aldus Cindy Keijzer van Omroep Flevoland. En niemand neemt zijn verantwoordelijkheid, om te voorkomen "dat er mogelijk zonnepaneel scherven in de voedsel keten kunnen komen". Het is hier overigens goed om onderscheid te maken naar minimaal drie categorieën "as" die op de landerijen zijn neergedaald: (1) de in de reportages meestal getoonde zonnecel scherven (bewerkt silicium), (2) eventuele pure dekglas deeltjes (dit verpulvert vaak bij brand, zoals veiligheids-glas, en zal door de bank genomen niet de "scherpe randen" hebben die typisch zijn voor de in dit geval "blauwe" (multi-kristallijne) Si schilfers, (3) andersoortige asdeeltjes, meestal gesmolten backfoil van de panelen, een UV bestendige kunststof. De aluminium frames zullen grotendeels zijn gesmolten bij een dergelijke hevige brand, en waarschijnlijk grotendeels dicht bij de brandhaard zijn gebleven.

Deze brand is er van 2, naar aanleiding waarvan er diverse kamervragen werden gesteld aan Wiebes (berichten 6 augustus resp. 3 december 2020).


13 juli 2020. Bewoners verlaten huis in Best door brandend dak, flinke schade aan zolder. Eindhovens Dagblad. Bewoners van een huis aan de Klompenmaker in Best (NB) moeten tijdelijk het huis uit na een kort brandje op het pannendak, wat lijkt te zijn veroorzaakt door werkzaamheden aan het dak van de buren. De brandweer heeft met een hoogwerker gecontroleerd of er geen smeulende resten onder het, kennelijk onbeschadigde, en niets met het vuur te maken hebbende, op 3 plekken liggende zonnepanelen systeem liggen, om te voorkomen dat DC kabels van die installatie beschadigd zouden worden. De zolder is flink beschadigd door het brandje. Stichting Salvage is ingezet voor de nazorg van beide huishoudens.


23 mei 2020. Dakbrand bij bedrijfspand Veenland. Westlanders.nu (incl. foto's, video). Brandmelding rond kwart voor vier 's middags op een bedrijfspand aan het Veenland In Wateringen (gem. Westland, ZH). Na inzet op plat dak en via een hoogwerker was het brandje, tussentijds opgeschaald naar "middenbrand", snel geblust. Er bleken zonnepanelen te liggen op het pand, waarbij "kortsluiting" werd vermoed. De schade aan het dak was fors, Salvage is ingezet voor de afhandeling en ondersteuning van de bedrijfs-eigenaar. Bij nader onderzoek blijkt dit een tweewieler groothandel te zijn, die formeel is gevestigd aan de Molenweer (achterzijde van het Veenland), waar sedert 2017 een PV generator van 57 panelen op het platte dak heeft gelegen. Het westelijke deel daarvan lijkt te zijn verbrand. De gehele generator is kennelijk na de brand vervangen, satelliet foto's tonen in 2021 een anders op het dak georiënteerde nieuwe generator aan, met 80, vermoedelijk (donkere) monokristallijne panelen. Zie ook melding sequentie op Hulpverleningsforum.nl, en kort bericht op Haaglandenveilig.nl.


21 mei 2020. Dak met zonnepanelen in brand in Sliedrecht; brandweer schaalt op. ZHZ Actueel. Rond 14h15 tijdens zonnig weer ontstaat er brand onder een PV systeem van een nieuwe rijtjeswoning aan de Monteverdistraat in Sliedrecht (ZH). Alle 20 woningen van dit blok hebben een forse generator van 26 panelen, met in het veld 2 passende dakraampjes, op een dak met kleine leien (ook woningen van andere nieuwbouw blokken in deze buurt hebben dergelijke forse PV generatoren). Geen gewonden, deze "middenbrand" werd, met een meters-lange straal, van afstand geblust door de brandweer. Maar de generator op de getroffen woning moet gezien de beelden als verloren worden beschouwd. Oorzaak niet bekend, maar er wordt in het ZHZ Actueel bericht speculatief gesuggereerd dat dergelijke indak systemen "hun warmte niet goed kwijt [zouden] kunnen". Dat kan echter nooit een oorzaak van een brand zijn, hoogstens een versneller van een eerder ontstaan feitelijk brand probleem. Wel is het risico, zoals geschetst, bij dergelijke installaties groter, vanwege het feit dat de connectoren dicht op het dakbeschot liggen. Hier ligt dan ook, zoals vaker door Polder PV gesignaleerd, de "waarschijnlijke" oorzaak (slechte connector verbindingen waardoor een vlamboog kan ontstaan), al moet dat beslist nog worden uitgezocht, en is het niet "bewezen". Zie ook HetKompasSliedrecht.nl.


14 mei 2020. Brand op dak met zonnepanelen van woning in Heerhugowaard. Noordhollands Dagblad. Brand, gemeld kwart over drie 's midddags, onder zonnepanelen van woning in Bosboomstraat in Heerhugowaard, met "full-roof" PV generator met 72-cels monokristallijne panelen aan zowel NW als ZO zijde. Woning is onderdeel van blok van 6, waarvan er 7 in de straat staan, met vergelijkbare systemen met de panelen - daar is 'ie weer - "tussen de pannen". Extra tragisch is, dat het een van de eerste "nul op de meter" projecten van Nederland betreft (zie video van BAM Wonen, augustus 2014). De brandweer zette een hoogwerker en 2 tankauto spuiten in. In het huis is waterschade opgetreden, de generator is (zwaar) beschadigd. De bewoners zijn uit de woning gehaald. Zie ook berichten onder Heerhugowaard Centraal.nl, Alarmeringen.nl, Hardnieuws.nl, en Cobouw.


13 mei 2020. Brand uitgebroken in zonnepanelen op dak Houtense zoutopslag. AD.nl. Onfortuinlijk postcoderoos project van Green Energy Facilities / Zon op NL (overgenomen van E.ON), met bijna 1.600 mono-kristallijne zonnepanelen op de nieuwe, aan "de Staart" langs de A27 liggende zoutloods van Rijkswaterstaat (die ook 72 panelen voor eigen verbruik heeft in het project). Eind 2017 opgeleverd, maar al op 18 januari 2018 werd het project door stormschade getroffen (overzicht bloopers pagina), en zijn enkele panelen uit de dakconstructie gebroken en op straat beland (FB entry). Nadat overdag "geklust" was aan het dak op 13 mei 2020 werd om kwart voor 7 's avonds brand geconstateerd op het gebouw, waarbij kennelijk het isolatie materiaal van de dakconstructie in brand is geraakt. De brandweer, die trouwens het hek bij de ingang moest open knippen om snel toegang tot het terrein te krijgen, vermoedt een relatie met het kluswerk, en dat er "kortsluiting" is opgetreden. Mogelijk is er zelfs al eerder door de stormschade (niet gemeld in actuele berichten) iets mis gegaan in de constructie en/of met de (bedrading van de) PV installatie (dit is uiteraard speculatie). Drie bluswagens werden ingezet, waarmee de brandweer de brand in anderhalf uur kon blussen. Onder het dak stonden sneeuwschuivers en strooiwagens, maar daar is slechts water op gekomen, en deze vehikels raakten verder niet beschadigd. Zie ook berichten en foto's in berichten op sites van RTV Utrecht, Houtens Nieuws / 't Groentje, en HardNieuws.


16 april 2020. Grote stalbrand in Heythuysen. Weertdegekste.nl. Grote brand in stallen complex aan de Hollander te Heythuysen (Leudal, L.), met rook ontwikkeling tot ver in de omtrek zichtbaar. Drie grote kippenstallen (1 met extensie), die gelukkig wegens onderhoudswerkzaamheden leeg waren gehaald, zijn door deze grote brand verloren gegaan. Brandweer schaalde op naar "Grip 1" niveau (coördinatie van hulpdiensten nodig). 's Avonds om 20h15 uur zou de brand meester zijn geworden, ruim 3 uur na de melding in de middag (16h30), en kon er gestart worden met na-blussen. De naastgelegen woning bleef gespaard, er is geen asbest vrijgekomen, geen gewonden. Stichting Salvage is ingeschakeld voor opvang van de getroffen eigenaar en familie. In de wijde omgeving uit de enorme rook kolom neerdalende objecten blijken deeltjes roet, rubber, schuim en stukjes afkomstig van de zonnepanelen die op het dak lagen waar de brand heeft gewoed te zijn geweest. Geadviseerd wordt om deze met het restafval af te (laten) voeren. Het betreft hier een in 2016 in 2 delen opgeleverd groot PV project met bijna vijfduizend zonnepanelen, en 2 SDE beschikkingen uit de succesvolle SDE 2014 regeling. De drie (eigenlijk: vier) stallen behorend bij de grootste beschikking zijn verloren gegaan, wat betekent dat er bijna 800 kWp naar de "afvoer" lijst van Polder PV is overgeheveld. Het kleinste deel-project, toch nog goed voor bijna 500 kWp, aan de noordzijde van het grote erf, lijkt gespaard te zijn gebleven.

Zie ook video van WdG op Youtube, De oorzaak van de brand is niet bekend, maar wordt onderzocht door de brandweer en de verzekeringsmaatschappij. Verdere berichtgeving, deels ook met eigen video's, op Nederweert24.nl, idem, vervolg, De Limburger, idem, deel 2, deel 3, en bij Hart van Nederland.


10 april 2020. Zonnepanelen woning Homberg Wijchen vatten vlam. RN7.nl. Met het extreem zonnige weer in deze maand was dit wel enigszins te verwachten, gezien het "beeld" in 2018-19. Een woning aan de 24e straat in het zo'n 22 hectare grote, compleet door-genummerde woongebied Homberg in Wijchen (Gld) had te maken met een brandje (volgens de melding "zolder hoekwoning", melding rond half 2 's middags, opgeschaald naar "middenbrand"). Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt, maar volgens het bericht sloeg deze al snel over op het dak van de woning, wat "flinke schade" zou hebben opgelopen. Er wordt een relatie gelegd met aanwezige zonnepanelen, maar de beelden zijn hierover beslist niet duidelijk. Indien de brand binnen is begonnen, zoals lijkt te worden gesuggereerd, kán het een omvormer zijn geweest, of zelfs een hele andere oorzaak hebben gehad. De brandweer voorkwam dat de vlammen oversloegen naar andere delen van de woning, of naastgelegen huizen. Bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Gezien de Corona pandemie crisis was het niet vreemd dat er nogal wat bekijks was, waarbij de verordonneerde 1,5 meter afstand van elkaar kennelijk redelijk goed werd nageleefd. Zie ook Alarmeringen.nl bericht.


8 april 2020. Giftige olie in brand bij zonnepark Muntweg. Omroep Flevoland. Voor de tweede maal is er een brand opgetreden in een trafohuisje van dit in 2017 opgeleverde zonnepark ("De Munt"), van Groenleven, in Emmeloord, wat al enige tijd geleden in handen is gekomen van Deens investeringshuis Obton (zie bericht 24 maart 2019). De oorzaak van deze rond het middaguur ontdekte brand is - wederom - niet bekend. De brandweer heeft de brand van het huisje laten uitbranden omdat de 300 liter olie, die vaak voor koeling wordt ingezet in trafo huisjes, niet kon worden geblust (gevolg: zwarte rookpluim van grotere afstand zichtbaar). Mede vanuit milieu oogpunt (voorkomen van verspreiding van gevaarlijke stoffen), is deze beslissing genomen. Niet bekend is welk "type" olie in dit trafohuis is ingezet. Dat kan variëren van het zeer gevaarlijke polychloorbifenyl in oudere trafo stations, via siliconenolie tot synthetische of plantaardige (biologisch afbreekbare) esteroliën (zie Wikipedia pagina). Er is door de brandweer schuim ingezet om de aanpalende zonnepaneel percelen te sparen. Regionale netbeheerder Liander was ook ter plaatse om eventuele maatregelen te nemen rond de net aansluiting van het zonnepark.

Zie ook bericht van Omroep Flevoland op 9 april, en live beelden van Regio 25, bericht met foto's, en video van PB Timmerman (de opmerking onder laatstgenoemde video, "De problemen ontstaan omdat de capaciteit van het hoofdnet te klein is voor het aanbod aan energie. De oververhitting zorgt voor brand", slaat echter nergens op). Lars Roobol relativeerde het incident in enkele tweets op 8 april: "Trap er niet in mensen: transformatiehuisjes “gaan” af en toe. Balen, geeft wat vervuiling, maar het gebeurt" (draadje). Forum voor Democratie probeert prompt politieke "munt" te slaan uit het incident, en stelde schriftelijke vragen: "De partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten de uitrol van zonneparken tijdelijk op pauze te zetten omdat de oorzaak van de branden nog niet bekend is. De partij wil ook weten of het provinciebestuur kan garanderen dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is voor omwonenden van zonneparken" (Omroep Flevoland, 10 apr. 2020, n.a.v. schriftelijke vragen van FvD aan Gedeputeerde Staten, waarin ook een curieuze veronderstelling staat, "300 liter olie, dat door het vuur zwaar giftig kon worden", 8 april 2020).

Op Brandweer.nl staat een kort verslag van het incident, van een van de vrijwillige brandweer lieden, gedateerd 15 april 2020.


27 maart 2020. Omvormer van zonnepanelen in brand Kaapsebos Maasdijk. District8.net. Omvormer van PV systeem op agrarisch bedrijf aan de Kaapsebos in het kassengebied van Maasdijk (Westland, ZH) in brand. Zelf blussen hielp niet, brandweer korps Maasland en Maassluis hielpen om het brandje te blussen. Met hoogwerker is van boven bekeken of er geen brandhaard was achtergebleven.


26 maart 2020. Brand in transformatoren zonnepanelenveld LontZon. Hardnieuws.nl. Niet een "transformator", maar een omvormer van het nog geen jaar geleden opgeleverde, ongeveer 1 MWp grote LontZon zonneparkje van het gelijknamige bouw bedrijf in Sint Annaparochie, in de Friese gemeente Waadhoeke. Deze bleek, bij inspectie n.a.v. een foutmelding in brand te zijn gevlogen. Schade lijkt beperkt tot de omvormer (bekend Chinees merk). De brandweer heeft de aansluiting met speciaal, goed geïsoleerd gereedschap los geknipt van de DC aanvoerkabels van de betreffende aangesloten zonnepanelen. Bij het doorknippen van de aparte aders (telkens een string zonnepanelen "bedienend"), zijn kort vlambogen te zien op het filmpje van de eigenaar op Twitter, omdat er overdag, bij volle zon, wordt ingegrepen. Zie ook berichtje op 112fryslan.nl.


13 maart 2020. Brand verwoest clubgebouw Rotterdamse volkstuinders in Nesselande. Brand ontdekt rond 6 uur 's morgens in het club gebouw van de volkstuinvereniging De Boerderij aan de Max Heymansstraat in Rotterdam-Nesselande. Zware rookontwikkeling waardoor zelfs metro lijn tijdelijk stil moest worden gelegd, en er een NL Alert werd afgegeven. Brandstichting wordt uitgesloten (pand zat potdicht bij aankomst brandweer), oorzaak brand is niet bekend. Gehele inventaris, alsmede een PV generator met 40 zonnepanelen zijn ook tijdens de brand in vlammen opgegaan, die de brandweer "gecontroleerd" liet uitgaan. Vereniging ernstig gedupeerd, en beraadt zich over te ondernemen stappen aan het begin van het nieuwe seizoen.


2019


27 september 2019. Brand in woning door zonnepanelen Tholen. HVZeeland.nl. Brand (onder) een iets oostelijk van zuid georiënteerd, vrij recent (vermoedelijk 2018) geïnstalleerde PV installatie van 17 monokristallijne modules op een woning aan de Burgemeester van Berchemstraat in het Zeeuwse Tholen. Brand gemeld om half drie 's middags. De eentonigheid gecontinueerd: installatie "tussen de dakpannen" (panelen op kunststof inleg-systeem direct boven de panlatten gemonteerd), forse brandschade in centrale deel van de generator. De brandweer haalde zes panelen van het dak, met hulp van een hoogwerker uit Bergen op Zoom, waardoor de straat tijdelijk werd geblokkeerd. Oorzaak brand: "onbekend". Zie ook oorspronkelijke foto's gepubliceerd op website van 112markiezaten.nl


18 september 2019. Na Eemnes ook in Weesp brand op nieuwbouwdak. Weespernieuws.nl. Brandje ontstaan rond middaguur (Alarmeringen.nl), in woning aan de Fort Abcoudestraat in nieuwbouw-wijk Weespersluis in het noordoosten van Weesp (NH). Oorzaak wordt mogelijk bij aanwezige zonnepanelen gezocht. Brandje meester nadat het PV systeem werd uitgeschakeld. Team Brandonderzoek gaat onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak. Incident genoemd in KIWA rapport.


17 september 2019. Grote brand Latexweg Amsterdam. Blikopnieuws.nl. Grote brand op loods waarin cacao producten zijn opgeslagen "aan de Latexweg" (gezien beschikbaar foto materiaal echter waarschijnlijk officieel pand op de aanpalende Ruijgoordweg) in Westpoort havengebied. B.O.N. claimt "kortsluiting in zonnepanelen" als oorzaak, maar dat wordt tegengesproken in het korte bericht in het Parool, en op de Hulpverleningsforum.nl site ("De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk"). Het gaat vermoedelijk om de oostelijke loods van een groot distributie complex, waarop sedert het najaar van 2018 dik 9 en een half duizend zonnepanelen zijn aangebracht, en waarvoor een SDE beschikking is afgegeven, voor het "DESE zonnepark" van Ter Haak Logistics. Geen gewonden. Brandweer.nl claimt dat brand tot dak met zonnepanelen beperkt is gebleven, en dat vuur zich langzaam uitbreidde "omdat de zonnepanelen stroom bleven leveren". Met inzet van groot materieel, de Havendienst en beelden vanuit een politie helikopter kon de brand in 2 uur bestreden worden. "Delen van de installatie raakten beschadigd bij de brand, waardoor uitschakelen ook niet mogelijk was. Hierdoor bleef er gevaar dat de brand zou kunnen oplaaien. De brandweer is nog de gehele middag, in samenwerking met een specialistisch bedrijf, bezig geweest om de situatie veilig te stellen. Het pand kon pas daarna worden vrijgegeven", aldus Brandweer.nl. Er is een veldje van zo'n 45 zonnepanelen verloren gegaan (Twitter foto Bert Meijer). De - schoongemaakte - brandhaard is ook in de laatste shots te zien van de video die is gemaakt van 2 naburige grote PV installaties op vergelijkbare logistieke complexen van Merin door Vattenfall (16 jan. 2020). Zie ook berichten op Nu.nl, NHNieuws.nl, en op de Alarmeringen.nl site, allen van 17 sep. 2019.


13 september 2019 ff. Brand in zonnepanelen op daken in Eemnes [video]. Gooi en Eemlander. Het moment van "saaiheid" is voorbij, de ergernis begint. Wederom is een BIPV installatie in brand gegaan. Van een blok van 6 nagelneue huizen van woning corporatie Alliantie, met 3x 30 monokristallijne panelen aan de oostzijde van de Zuidersingel te Eemnes (Ut.) hebben 4 woningen brand- en blusschade gekregen. De brand ontstond onder / tussen het dakbeschot en de zonnepanelen, en was gezien het gesloten karakter van de grote PV generator moeilijk te blussen. Na twee uur kon het sein brand meester worden gegeven. Kennelijk omdat het nieuwbouw wijkje direct zuidelijk van het gemeentehuis ligt (wat ook een fors plat dak systeem heeft), heeft zowel de gemeente (link via Drimble, bericht gemeente is later verwijderd), als verhuurder de Alliantie een persbericht doen uitgaan, met de mededeling dat "deze valse start in de Zuidpolder zo snel mogelijk opgelost" zal worden. En dat de gemeente, samen met Alliantie en de bouwer, het bekende Van Wijnen, technisch onderzoek naar de oorza(a)k(en) zal laten verrichten. "Getroffen bewoners worden ondergebracht in omliggende hotels en/of een vakantiepark. Ook voor de dagelijkse zorg is aandacht; zo wordt gezorgd voor opvang en bijvoorbeeld vervoer van de kinderen naar school. Alle geleden materiele schade wordt vanzelfsprekend vergoed. De getroffen woningen zijn voor de eerste weken in ieder geval niet geschikt voor bewoning". Aldus het persbericht. Zie ook artikel bij het AD, foto's op het NH Nieuws bericht, en artikelen op RTV Utrecht site (deel 1 13 sep., deel 2 14 sep.). NB: in het nieuwbouw wijkje staan nog meer huizenblokken en grotere nieuwbouw woningen met zonnepanelen. Deels mogelijk met vergelijkbare BIPV installaties. Alliantie liet na het incident van enkele omliggende woningen uit voorzorg de PV systemen loskoppelen van het net, maar stelde wel "We weten de oorzaak [van de brand] niet. Dat wordt nog onderzocht".

Op 29 november 2019 kwam De Alliantie met een nieuwsbericht (gerepliceerd door AD), waarin de claim "de brand is ontstaan door kortsluiting in een zonnepaneelconnector van de woning aan de Zuidersingel 15. Het is een technisch probleem dat verholpen kan worden". In de wat curieuze verklaring wordt gesproken van seriële koppeling van de "in-dak" (BIPV) installatie, en het statement: "Serieel wil hier zeggen dat er steeds een hoeveelheid spanning en stroom bij komt. Dit heeft in deze situatie geleid tot hoge temperaturen in de hier gebruikte connectoren". Dat klopt echter niet, want bij opname van meer zonnepanelen in een seriële set-up neemt alléén maar de spanning / voltage (V, volt) toe, niet de stroomsterkte (I, amperage). P (vermogen) = V (voltage) maal I (stroomsterkte). Maar ook: P = Ikwadraat maal R (weerstand in Ohm). Bovenstaande vreemde suggestie kan dan ook nooit de oorzaak van "verhitte connector(en)" verklaren. De structurele oorzaak wordt hierdoor niet geduid, en ligt volgens mij nog steeds bij ondeugdelijke connectoren en/of -verbindingen. Door malheur met die connector is waarschijnlijk een vlamboog ontstaan, met dramatische gevolgen, die zo typisch zijn bij BIPV installaties die dicht op het dakbeschot liggen. Een expert vertrouwde mij na consultatie toe: "serieel is nooit hogere stroom, en spanning zorgt niet voor brand". Maar, vanwege de tweede formule: door waarschijnlijk brakke connector (hoge overgangsweerstand, R), liep het vermogen (P) flink op, en waren de condities voor oververhitting en brand optimaal.

Alliantie is wel reeds gestart met herstelwerkzaamheden (brand-, water- en roetschade). De gehele generator (alle panelen) wordt vernieuwd, de drie getroffen woningen worden preventief op veiligheid en kwaliteit gecontroleerd. Aannemer Van Wijnen plaatst brandwerend materiaal. Bij de eengezinswoningen "worden maatregelen getroffen om de spanning en de temperatuur niet op te laten lopen". En "Als er toch kortsluiting ontstaat, schakelt de aardlekschakelaar direct de elektra uit". Ook die laatste bewering is nogal boud (expert: "Dat lijkt me sterk"). Dat gebeurt alleen als er "sluiting" is met aarde, en als het frame van de installatie "is geaard". Er kan al lang een brand(je) zijn, zonder dat de aardlek schakelaar afschakelt, wat sterk afhankelijk is van de brand situatie. Incident genoemd in KIWA rapport.


10 augustus 2019. Brand in woning met zonnepanelen in dak. Rijnmond.nl. Het wordt bijna "saai": BIPV installatie op nieuwbouw hoekwoning in de Architectenstraat in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek (gem. Lansingerland). Brand ontstaan rond 19h00 's avonds onder de het gehele zadeldek aan de ZW zijde afdekkende BIPV generator met 30 monokristallijne, all-black panelen. Brandweer had moeite met blussen, vanwege het gesloten glas-dek. Er vielen geen gewonden. Er wordt gesuggereerd dat dergelijke "ingelegde" panelen een hoger risico op brand zouden hebben "omdat de wind er niet omheen kan waaien" (lees: ze zouden warmer worden dan conventionele installaties "boven de pannen"). Dat is, volgens Polder PV, echter beslist niet de feitelijke oorzaak van nogal wat branden bij dergelijke (meestal nieuwe) BIPV installaties, zie diverse recente "events" in de lijst hier onder. Dé oorzaak is waarschijnlijk te herleiden tot slecht gemaakte verbindingen, al dan niet met verkeerde / niet officieel "parende" connectoren van exact hetzelfde type en merk. Dit leidt bij dergelijke krachtige (bij 300 Wp modules al 9 kWp) systemen onherroepelijk tot problemen omdat alle connectoren direct boven, en/of in direct contact staan / liggen met de onderliggende dakmembranen en/of houten dakbeschot. Bij ontstaan van een lange tijd aanhoudende DC-vlamboog vanwege slechte "sluiting" van de contactplaatsen, krijg je bij dergelijke installaties direct te maken met verhoogd brand risico, omdat er zeer dicht bij / bijna al fysiek contact is met potentieel brandbare materialen bij dergelijke zeer hoge temperaturen. Iets wat vrijwel onmogelijk is bij installaties "boven" de pannen, omdat er in dergelijke gevallen vrijwel nooit direct contact is met de onderzijde van de panelen, vanwege de meestal brede luchtspleet, en de keramische dakpannen er onder in het geheel geen brandrisico vormen. Dit blijft een zorgen wekkende ontwikkeling, want de complete straat in Bergschenhoek, en de aanpalende nieuwbouw bestaat uit dergelijke nieuwe woningen met BIPV generatoren. En op foto's is ook te zien dat de nieuwste bouw blokken waarschijnlijk vergelijkbare inbouw BIPV systemen zullen gaan krijgen. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zie ook artikelen in AD, MediaTV, Nieuwsopbeeld.nl, District8.net, 112lansingerland.nl, en Dagblad010.nl, wederom met een verzameling schokkende foto's en video. Ook in NRC artikel van 5 september 2019 werd een foto van dit incident geplaatst (zie hier boven bij algemenere beschouwingen overzicht). Genoemd in KIWA rapport.


7 augustus 2019. Zonnepanelen zorgen voor brand in school Naaldwijk. Regio15.nl. Brandje gemeld om 10 over half drie 's middags, met status "middenbrand" (inzet 2 bluswagens, ook om genoeg personeel ter plekke te krijgen ter controle van omliggende ruimtes). Brand in technische ruimte op de 2e etage van de in 2010 opgeleverde ISW Hoogeland school aan de Prof. Holwerdalaan in Naaldwijk (Westland, ZH). Brandje is snel met schuim geblust. Volgens bericht Regio15.nl mogelijk "werkzaamheden" oorzaak van de brand, maar in artikel AD wordt dit uitgesloten omdat er geen werkzaamheden in de betreffende ruimte gaande waren. Daar wordt gesuggereerd, "vermoedelijk brak de brand uit door een defect in een omvormer van zonnepanelen". Er ligt een recent aangelegde forse PV installatie, bestaande uit een vijftien-tal veldjes, met ruim vijfhonderd high-power modules op het platte dak van dit complex (installateur bekend bij Polder PV). Er is een SDE beschikking op dit adres afgegeven. Team Brand Onderzoek bekijkt de zaak, en is de enige instantie aan wie een eventueel (onderbouwd) "oordeel" overgelaten kan worden. Speculeren over het incident heeft, zoals bij alle vergelijkbare events (vele duizenden branden per jaar, meestal op panden zonder zonnepanelen), geen enkele zin, hoe graag u dat ook wilt doen. Stichting Salvage helpt de school bij het afwikkelen van de schade. In de school waren tijdens de vakantie uiteraard geen kinderen aanwezig.


6 augustus 2019. 'Brand in zonnepanelen is gevaarlijker en komt steeds vaker voor'. Omroep Zeeland. Grote brand in Hotel Marie aan de Waterpoortstraat in Philippine (gem. Terneuzen, Zeeland), waar anderhalf jaar aan verspijkerd was, en wat binnenkort geopend zou worden voor de eerste gasten. Polder PV was er stomtoevallig op 12 juni 2019 nog langs gefietst en had de fraaie, nieuwe houten gevels en de grote BIPV installatie gefotografeerd. Om kwart over vier 's nachts werd de brand gemeld, de brandweer was met uiteindelijk vier wagens van verschillende korpsen ter plaatse, en had moeite met blussen, omdat het hier om een - in Nederland nog vrij zeldzame - BIPV generator met gesloten glasdek van de aaneengesloten zonnepanelen ging (OZ heeft het hier foutief over "zonnecollectoren", wat de thermische, warm water opwekkende zusjes zijn van de hier liggende elektriciteit opwekkende PV panelen...). Het gaat bovendien om een oost-west installatie, het hele dak was bedekt. Dit maakte blussen lastig. Desondanks was na vier uur de brand "meester" (en volgde nog wat nablus werk). De oorzaak is nog niet bekend, in het artikel wordt de mede-eigenaar van het hotel geciteerd die de oorzaak van de brand "mogelijk in de keuken" vermoedde. Dak lijkt volledig te zijn verwoest, over potentiële herbouw hebben de eigenaren een hard hoofd in, alle reserveringen zullen worden gecancelled. In het artikel ook een interview met lector Energietransitie Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), over de al dan niet verhoogde gevaren / risico's met zonnepanelen in het geval van brand. Overeind blijft: "toename" van branden in panden met zonnepanelen is logisch, want de uitbouw van PV in Nederland breekt jaar na jaar records. Procentueel bezien gaat het nog steeds om relatief zeldzame incidenten, ondanks de "waslijst" hier onder weergegeven (NB: we gaan binnen niet al te lange tijd al richting een miljoen huizen met zonnepanelen in NL). Diverse andere media besteedden ook aandacht aan het dramatische incident te Philippine, soms met foto's en bewegende beelden. Waar onder nogmaals Omroep Zeeland, HVZeeland hier en hier, PZC, Hart van Nederland, NOS, en Reformatorisch Dagblad.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft onderzoek gedaan naar de brand, maar was niet in staat om de oorzaak te achterhalen. Het onderzoek is afgesloten, zo meldde Omroep Zeeland op 12 september 2019.


1 augustus 2019. Uitslaande woningbrand in Werkendam: bewoners zijn veilig BN De Stem. Brand onder residentiële installatie van 6 all-black zonnepanelen op huurwoning van Woonservice Meander in de Floreffestraat te Werkendam (Altena, NB), begonnen om 9h30 in de ochtend van deze donderdag. Bovenwoning zou volledig in brand hebben gestaan. Een half uur na melding is brand geblust, geen gewonden. Politie die brandweer hielp met afzetten van de straat werd om onbekende reden beschimpt, gehinderd, en aanwijzingen omtrent afzetting genegeerd (AD artikel). Al de volgende dag werden de reeds 4-5 jaar geleden aangebrachte PV systemen van woningen in de omgeving (verschillende aantallen, niet alle woningen, kennelijk alleen diegenen die destijds met een actie vanuit de corporatie mee wilde doen) reeds gecontroleerd, o.a. door thermografie beelden van het binnenwerk van de omvormers te maken, door de Werkendamse Verwarmingscentrale. Alle systemen zullen worden gecontroleerd. Er is sedert 2017 een lease constructie tussen Meander en de bekende ontzorger Wocozon (NB: Webarchive link). Onbekend is echter of dit systeem / deze straat ook onder dat project valt. Sommige buurtbewoners zijn ongerust over de brand, een enkeling die ook overwoog ze te laten plaatsen ziet er voorlopig van af. Zie ook berichten op Omroep Brabant (1) en deel 2, en bij AD. De verhuurder meldde op 5 augustus het volgende: "De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De eerste geluiden gingen richting kortsluiting in de omvormer van de zonnepanelen. Dit is echter nog niet definitief. Uit voorzorg controleert de installateur, de Werkendamse Verwamingscentrale, alle installaties van hetzelfde type die in dezelfde periode zijn geplaatst. De WVI is daar vrijdag direct al mee gestart en verwacht deze week alle installaties te hebben gecontroleerd. Het betreft enkele tientallen installaties". Voor de getroffen bewoners is vervangende woonruimte aangeboden, voor tijdens de herstel werkzaamheden van hun woning. Deze zullen direct beginnen na rapportage door de schade expert.

In het 2019 najaars-nummer van het bewoners-blad Meanderen ging de corporatie verder in op het incident: "Uit het onderzoek kwam helaas geen aanwijsbare oorzaak naar voren. Wel stelden ze vast dat de installatie van zonnepanelen niet geheel voldoet aan de in 2015 gepubliceerde normeringen. Woonservice Meander heeft daarom besloten om woningen met dezelfde zonnepaneelinstallaties aan te passen, zodat de installaties voldoen aan de aangescherpte normeringen. Het betreft de 30 zonnepaneelinstallaties van de woningen aan Floreffestraat, De Graaff, Postelstraat en Bentlaken in Werkendam. Alle andere woningen van Woonservice Meander die voorzien zijn van een zonnepaneelinstallatie voldoen al aan de aangescherpte normeringen". Incident ook genoemd in KIWA rapport.


30 juli 2019. Uitslaande brand in Marknesse onder controle: loods vernield, woonhuis gered. De Stentor. "Zeer grote" brand in loodsen complex van een al een kwart eeuw lang, groot appels verwerkend (familie) bedrijf V.S. Apple Industries Marknesse aan de Blokzijlerdwarsweg in dit dorp in de Noordoostpolder (NOP, Fl.). 70 brandweerlieden van 5 brandweer korpsen waren nodig om de felle brand te blussen "brand meester" dezelfde avond), het nablussen duurde tot in de ochtend van woensdag de 31e. Het nabijgelegen huis kon worden gered, het loodsen complex, en de grote stapels houten kratten er naast, gingen in vlammen op, nadat de brand om kwart over zes 's avonds was begonnen, en snel om zich heen greep. Er waren toen slechts 3 tot 4 mensen aanwezig, bezig met schoonmaak werkzaamheden, die ongedeerd het pand hebben kunnen verlaten. De oorzaak is na een week nog steeds niet bekend. Door de verwoestende brand, waarvan de rookwolken tot in de verre omtrek waren te zien kwam ook roet in de lucht, er werd ook voor asbest gewaarschuwd, maar metingen gaven geen problematische stoffen te zien. Wel kwamen er vanwege de enorme convectie door het vuur zonnecellen en andere materialen van, o.a. de aanwezige, vernietigde PV generator aan de oostzijde van de locatie naar beneden, o.a. in weilanden en op akkerbouw gronden. Waarvan gemeente NOP in een apart bericht stelde "Als u ze aantreft zorgt u er dan voor dat deze verwijderd en weggegooid worden", zonder op separate recycling van aan te treffen - kostbare grondstoffen bevattende - (delen van) zonnecellen te wijzen (WEEE directive).

Een SDE gesubsidieerde, in het voorjaar van 2017 door Zonnegilde opgeleverde PV generator met 800 zonnepanelen, verdeeld over 4 dak segmenten, ging ook geheel verloren bij de brand. De getroffen familie is geschokt, maar vastbesloten, eventueel op een andere locatie, de activiteiten voor haar afnemers (ambachtelijke & industriële bakkerijen, en de zuivelindustrie), zo spoedig mogelijk voort te zetten. En ook het werk voor hun 20-30 man vaste personeel te behouden. Verder berichten met foto's en video's bij de Stentor op 31 juli 2019, en nog twee maal op 1 augustus (hier en hier), Omroep Flevoland (o.a. 30 juli, 1 augustus), Noordoostpolder (30 juli, 6 augustus), en bij AGF (5 aug. 2019).


29 juli 2019. Zonnepanelen in brand op aanbouw woning Wildbaan Rijswijk. Website District8. Brandje bij een kennelijk zelf net door bewoners geplaatste (kleine) residentiële PV installatie op plat dak van garage van nieuwbouw woning op de Wildbaan in het Zuid-Hollandse Rijswijk (gem. 's-Gravenhave), kwart voor 2 's middag. Brandweer (2 korpsen) hebben brandje snel geblust (ingeschaald als "kleine brand"), oorzaak gaat onderzocht worden door het Team Brand Onderzoek. Ook Bouw- en woningtoezicht zal inspectie verrichten omdat het om een zelf aangelegde installatie gaat. Getoonde foto laten o.a. een soort verbrande pallets zien die van het dak zijn gehaald. Zijn die wellicht als ondergrond voor de panelen gebruikt, en heeft daar mogelijk een slecht contact makende, vonkende DC verbinding op gelegen? Stichting Salvage is langs geweest voor het helpen met de schade afwikkeling.


21 juni 2019. Brand in zonnepanelen: hoe zit dat? Omroep Fryslân. 8 zonnepanelen van een in het voorjaar van 2018 aangelegde installatie van 177 zonnepanelen op het platte dak van sporthal de Houtmoune (Houtmolen) aan de Vaart in het Friese Buitenpost (gem. Achtkarspelen) zijn in de ochtend verbrand. De gealarmeerde beheerder heeft direct gehandeld toen rook van het dak werd gemeld. De brandweer was er snel bij en wist met haar blus werkzaamheden erger te voorkomen. Radio interview met Jan Willem Zwart van de brandweer over mogelijke oorzaken weet geen helderheid te brengen. De geclaimde (atmosferische) hitte alleen kan nooit verklaren waarom er brand zou uitbreken in een dergelijke installatie, zelfs niet bij een hittegolf, omdat zonnepanelen aan hitte / koude testen worden onderworpen voor hun IEC (of UL) certificaties. Mogelijk een fout bij het installatie werk, maar ook dat moet eerst bewezen worden. Zie ook reportage Waldnet, met foto serie inzet brandweer, van dezelfde datum. Genoemd in KIWA rapport. Datering ("21 juli 2019") in IFV rapport van december 2020 is incorrect !


19 juni 2019. Brand in zonnepanelen door blikseminslag op IJburg. AD.nl. Na blikseminslag rond acht uur 's avonds tijdens een "code geel" periode van het KNMI vat een PV installatie op de Nico Jessekade (IJburg, Amsterdam) vlam. Brandweer blust het brandje, zie ook bericht AT5.nl. Verder geen details. In Nederland slaat volgens Brandweer.nl jaarlijks ongeveer 200 duizend maal de bliksem in, soms met forse schade (maar ook zeer vaak: nauwelijks effect). Genoemd in KIWA rapport.


5 juni 2019. Grote brand bij fietsenfabriek Gazelle in Dieren onder controle. Gelderlander. Rond kwart over 2 's middags gemelde brand op platte dak van loods aan oostzijde van het fabrieks-complex van fietsenfabrikant Gazelle in Dieren (Gld). Ook al wordt in het eerste artikel bij Omroep Gelderland, en in een tweet van de lokale brandweer, zonnepanelen als oorzaak aangewezen, in het artikel in de Gelderlander wordt door een medewerker van Gazelle gesteld dat het nog te vroeg zou zijn om (met zekerheid) te zeggen of daar iets mis mee zou zijn gegaan. Sinds kort ligt er een forse, uit ruim 2.800 zonnepanelen bestaande, via het Duurzaam Investeren portal gecrowdfunde PV installatie op meerdere dak segmenten van het complex. Dat was aanvankelijk nog een postcoderoos project onder de paraplu van Postcodestroom (project tijdelijk van website verwijderd, tijdelijk in Google cache terug gevonden, maar ook daar uiteindelijk verwijderd), i.s.m. PonEnergie van het grote PON conglomeraat. Gazelle is ook onderdeel van PON. Maar dat traject werd in eerste instantie om onduidelijke reden afgeblazen, en de participanten zouden hun ingelegde geld terug krijgen (een link naar een mededeling op de website daarover is later verwijderd, zie echter ook de Tweet over die brief), waarna de crowdfunding werd gestart (en binnen no-time overtekend werd). Later is er kennelijk ondanks dit alles toch weer een coöperatief model "onder een postcoderoos" opgetuigd, gezien de nieuwe entry bij Postcodestroom (die daarbij gebruik maakt van de 30 oktober 2017 bij de notaris bekrachtigde statuten voor een Coöperatief Postcodestroom Gazelle U.A. in het KvK register). Leden konden onder deze herstarte PCR constructie vanaf een inleg vanaf 30 Euro inschrijven.

Bij het project is ook ServiceHouse betrokken, dochter ZekerZuinig van dit bedrijf boodt de crowdfunding aan. PonEnergie is ontstaan uit een samenwerking tussen ServiceHouse en Pon. De loods waar de brand is uitgebroken bij Gazelle zou een opslag zijn voor banden en velgen. De sprinkler installatie binnen heeft haar werk goed gedaan, maar de schade aan het betreffende dak deel lijkt fors. Personeel werd ruim op tijd door de eigen BHV dienst naar buiten geloodsd. Geen gewonden, het personeel werd die middag naar huis gestuurd. De brand was rond 3 uur 's middags grotendeels geblust. Meer foto's en reportages bij Omroep Gelderland (hier en hier), op de website van Studio Rheden (hier), en eerder op de Alarmeringen website (hier), en in een tweet van de lokale brandweer (hier, allen van 5 juni 2019). 's avonds werden op Facebook nog 2 foto's op het web geplaatst door de Brandweer van Dieren, met de mededeling "Tachtig zonnepanelen op het dak hadden vlam gevat". Het korps is door de collegae van Doesburg, Rheden en Arnhem geholpen om de brand te blussen. Er is bliksemafleiding zichtbaar op een van de foto's. Onbekend is of het forse onweersfront van de nacht van 4 juni (met zo'n 105 duizend ontladingen binnen een etmaal, grotendeels in de avond), een "mogelijke oorzaak" van de brand kan zijn geweest. In het nabijgelegen Rheden was zelfs een windhoos die o.a. stevig huis hield en een straat vol bomen bijna zonder vegetatie achter zich liet. Over de precieze brandhaard speculeren heeft geen zin totdat grondig onderzoek een mogelijke oorzaak zal hebben vastgesteld. In oktober 2013 was er ook al een (grote) brand in een loods op hetzelfde terrein (artikel Omroep Gelderland), toen lagen er nog geen zonnepanelen op het complex.


29 mei 2019. Zonnepanelen vatten vlam op dak van woning in Nijkerk. AD.nl. Zoals was te verwachten, ondanks rapportages over de branden in 2019 (links hier boven), en herhaalde waarschuwingen van Polder PV in berichten hier onder, was het niet uit te sluiten dat reeds eerder al aangelegde PV installaties niet alsnog geconfronteerd zouden gaan worden met brand. Nogmaals, het gaat om incidenten (een zeer klein aandeel op de enorme populatie nieuwbouw PV installaties in ons land), maar wederom is een BIPV (zonnestroom systeem aangelegd "tussen de pannen", en dus aan de onderzijde, met de kwetsbare - en door TNO in hun rapportage gewraakte - connector verbindingen zeer dicht op het dakbeschot liggend) getroffen door brand. Nota bene om zeven uur 's avonds, wanneer de lichtsterkte in deze tijd al fors is afgenomen, op een woning aan de Holkerbeek in Nijkerk (Gelderland), brand onder een installatie met maar liefst 34 monokristallijne PV panelen. Geen gewonden, wel aanzienlijke schade, de burgemeester kwam pooslshoogte nemen om de bewoners te troosten, stichting Salvage is ingezet om de eerste schade te redderen. De brandweer moest kennelijk dakpannen kapot slaan om bij de vuurhaard te komen (bericht Omroep Gelderland). Meer foto's bij 112Barneveld. Zoals de branche organisatie eerder al heeft geclaimd: elke brand is er een teveel. De BIPV sector zal haar eisen aan dergelijke installaties flink moeten verzwaren, en niet mogen accepteren dat er enige concessie aan de installatie kwaliteit op het gebied van verbindingen wordt gedaan bij dergelijke zonnestroom systemen. Genoemd in KIWA rapport.


22 mei 2019. Brandweer rukt uit voor kortsluiting in omvormer-kast zonnepanelen van bedrijf op Bulb Trade Park. Blikopnoordwijkerhout.nl. Verslag van bestrijding omvormer brand (SAJ), na melding om kwart voor 1 's middags van problemen aan dit van de Herenweg afsplitsende weggetje met een cluster van bollenbedrijven te Noordwijkerhout (ZH). Brandje in de loods van bekende bloembollen handelaar, met spectaculaire foto's en filmpje op Youtube. Het brandje werd met een speciale blusser geblust, en toevoerleidingen zouden zijn doorgeknipt om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden. Het dak werd met een ladderwagen geïnspecteerd, maar bij de ruim 700 PV modules tellende generator werden geen problemen gevonden. De omvormer is rijp voor de sloop (wat er nog van over was). Zie ook Leidsch Dagblad artikel van dezelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.


30 april 2019. Uitslaande brand in stal met 16.000 kippen in Renswoude onder controle. Algemeen Dagblad. Grote stal van biologisch pluimveebedrijf met 16.000 hennen gaat in vlammen op, 14.000 kippen laten het leven (of moesten worden afgemaakt). In het voorjaar van 2019 waren op dit en op een kleiner dak op het erf honderden zonnepanelen aangelegd. Het grootste deel van de panelen op de grote stal is door de uitslaande brand verloren gegaan (vermoedelijk de nog op dak restanten liggende exemplaren daar aangetast, is nog onzeker). Kleine stal met panelen is gespaard gebleven. Brandweer rukte grootschalig uit, veel rookontwikkeling. Schade is dermate groot, dat oorzaak brand niet kon worden vastgesteld door brandweer en schade-expert van de verzekering. Pluimveehouder Verbeek had reeds allerlei maatregelen om een stalbrand te voorkomen genomen, maar had desondanks grote pech. Zie ook tweet van geschokte burgemeester Petra Doornenbal, Pluimveeweb.nl artikelen van 30 april en 1 mei 2019, en artikel op site van Nieuwe Oogst, van 1 mei 2019. In het laatste artikel: "Landbouwminister Carola Schouten bracht destijds haar eerste werkbezoek aan deze biologische pluimveehouderij". De boer wil zo snel mogelijk een nieuwe stal gaan bouwen. Nagekomen: stal is rap gebouwd, stond er al in juni 2020, de panelen lagen er begin augustus van dat jaar alweer op. Zie o.a foto's Plushuis in Tweet van 23 september 2020.


24 april 2019. Zonnepanelen vatten vlam Broekhuysenweg Apeldoorn. 112nieuws.nlet. Nieuwbouw woning met 23 monokristallijne zonnepanelen, bevestigd "tussen de pannen", op de Broekhuysenweg in de nieuwbouw villawijk Park Zuidbroek in oostelijk Apeldoorn kreeg te maken met een brandhaard nabij de bovenzijde van de PV generator. Melding vrij laat op de dag, 10 voor vijf 's midddags, de brand was vrij snel geblust. Het huis was pas 3 weken bewoond. De oorzaak van de brand, die een fors gat bovenin het dak veroorzaakte, is niet bekend, maar zou worden onderzocht. Zie ook meldingen en artikelen op Tubantia, De Stentor, en Alarmeringen.nl. Filmpje op Youtube van Regio06Fotografie. Genoemd in KIWA rapport.


24 maart 2019. Brand in schakelstation zonnepanelen bij Emmeloord. Algemeen Dagblad. Een trafostation van het 12,4 MWp grote zonnepark te Emmeloord is in brand gevlogen. Enkele panelen van de "tafel" die het dichtst bij het station stonden zijn ook door het vuur beschadigd. De brandweer heeft met schuim het vuur geblust nadat netbeheerder Liander de aansluiting van het zonnepark tijdelijk heeft afgesloten. Voor het bluswerk werd de aanpalende N351 tijdelijk afgesloten. Oorzaak brand: onbekend. Commentaren van de gebruikelijke paniek zaaiende leken dat er "cadmium zou zijn gelekt" zijn klinkklare nonsens, het gaat om kristallijne modules waar in het geheel geen cadmium in zit verwerkt. Zie ook Facebook bericht van Brandweer Emmeloord, en 2 foto's en video in bijdrage Omroep Flevoland (beiden, 24 mrt. 2019). Maarten de Groot van bouwer en exploitant Groenleven claimt "Het is heel uitzonderlijk wat hier zondagmiddag is gebeurd" in De Stentor van 27 maart 2019, maar over de exacte oorzaak tast zowel de ontwikkelaar als de brandweer nog in het duister. Het park is van het net af, de schade is nog niet bekend.

Een jaar later volgde een vergelijkbaar brand incident bij een tweede trafostation van hetzelfde zonnepark. Zie bericht aldaar ...


24 maart 2019. Zonnepanelen vliegen in brand op nieuwbouwwoning in Sint-Oedenrode. Brabants Dagblad. In een nieuwbouw wijkje (Rooi) in het noord-oosten van Sint-Oedenrode is wederom een BIPV (tussen de pannen ingebouwde) PV installatie op een woning in vlammen opgegaan. Er is met schuim geblust, maar 2 aanpalende installaties lijken ook reddeloos verloren. Geen gewonden, oorzaak brand nog onbekend. Panden blijken huurwoningen van wooncoöperatie Woonmeij te zijn. Die heeft andere huizen met degelijke installaties gevisiteerd, bewoners zijn geïnformeerd. Vooralsnog suggereert de corporatie "op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie bij dergelijke huurwoningen van Woonmeij", en "Als er duidelijkheid is over de oorzaak, buigen we ons over eventuele vervolgstappen".

Pas veel later, op 4 november 2019, verscheen een kort berichtje op de website van corporatie Woonmeij. Door een niet met name genoemd onafhankelijk bureau is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand: "Vastgesteld is dat de brand is ontstaan door kortsluiting in de verbinding tussen de zonnepanelen, de connector en de omvormer van de hoekwoning. Deze verbinding blijkt ondeugdelijk geïnstalleerd te zijn, waardoor de kortsluiting heeft kunnen plaatsvinden. Inmiddels is de verbinding opnieuw geïnstalleerd en het probleem verholpen". Niet duidelijk is, wáár in "die verbinding" (DC bekabeling, met mogelijk meer dan 1 connector in het traject richting binnenkant van de woning, waar vermoedelijk de omvormer heeft gestaan?) het euvel dan wel heeft gezeten. Daar gaat het korte bericht verder niet in detail op in. Genoemd in KIWA rapport.


5 maart 2019. Antwoord van het college op de vragen van het raadslid mevrouw Drost, luidend: “Brand door omvormers zonnepanelen”. Schriftelijk antwoord van college van bestuur van Den Haag op vragen van SP raadslid Hanne Drost (gesteld op 28 januari 2019), over een tweede brandje bij een (- hoogst waarschijnlijk - Mastervolt) omvormer in 1 van de 5 Roggekamp flats van verhuurder Vestia, met (ruim 500) zonnepanelen aangelegd door Eneco. Voor het eerste incident bij een van deze flats, zie berichtje van 3 oktober 2018. Ditmaal zou lekkage de oorzaak zijn van de brand (precieze oorzaak eerste brandje okt. 2018 nog steeds niet duidelijk). Vestia heeft geen verdere risico's meer willen nemen, alle omvormers (in de 5 flats) aan de Roggekamp laten uitzetten, en doet onderzoek naar de werkelijke oorzaak van iig de brand van januari 2019. Alle omvormers zullen "de komende maanden" vervangen gaan worden. NB: indien overal zelfde type (Mastervolt QS series) omvormers zijn gebruikt bij deze 5 flats: die hebben beveiligingsklasse IP23 (zie pdf presentatie nieuwe serie met technische gegevens). Dat staat voor beveiligingsniveaus "aanrakingsveilig" voor voorwerpen en stof, resp. "beschermd tegen sproeiend water" resp. "regenwaterdicht" (ISSO "Handleiding voor ontwerper en installateurs"). Het college kon de vraag "hoeveel zonnepanelen van dit systeem hebben concreet de drie grote woningcorporaties (Vestia, Haag Wonen en Staedion)?" niet beantwoorden, wat ook helemaal niet ter zake doet, omdat ze daar geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt (en eventuele tussentijdse vervangingen sowieso zelden publiek worden gemaakt). Wel kon het college aangeven dat Haag Wonen en Staedion - kennelijk - andere omvormer typen hebben geïmplementeerd in hun projecten met zonnepanelen. Verantwoordelijke partij in dezen blijft eigenaar van de zonnestroom systemen, Vestia. PV systeem leverancier Eneco noch netbeheerder Stedin kunnen door de inwoners op schades worden aangesproken (er zou kennelijk "verwarring" onder bewoners zijn wie verantwoordelijk zou zijn voor de aangebrachte zonnestroom installaties). Zie ook bericht Dagblad070 van 2 feb. 2019.


16 januari 2019. Bestelbus met zonnepanelen uitgebrand op A6. Omroep Flevoland. Merkwaardig incident. Althans: het gebeurt wel vaker dat een auto / bestelbus in brand vliegt. Ditmaal eentje, kennelijk met zonnepanelen aan bord. Er bleeft weinig van over. Oorzaak: onbekend.


11 januari 2019. Brand door vermoedelijk zonnepanelen op dak van woning in Zandpol. Noordernieuws. Korte, felle brand op woning met 8 zonnepanelen in de Muldersstraat in het Drentse Zandpol (gemeente Emmen), op deze vroege dag in het jaar. Melding om kwart over drie in de middag. Oorzaak brand is niet bekend, maar DHVN suggereert, zonder enig bewijs, "mogelijk kortsluiting in de zonnepanelen". Brand leek te zijn ontstaan bij de zonnepanelen op het dak. Geblusd m.b.v. hoogwerker. Enige rook- en waterschade. Oorzaak wordt nog onderzocht. Zie ook bericht op DVHN (11 jan. 2019). Genoemd in KIWA rapport.


4 januari 2019. Brandweer had last van zonnepanelen bij brand Insulindesingel. AD.nl. Beetje suggestieve titel, er had ook "had last van dakpannen bij brand in dakbeschot" in een rijtjeshuis met zadeldak kunnen staan. Brand ontstaan op plat dak van portiekflat aan de Insulindelaan in Vlaardingen in rumoerige oudejaars-nacht, waarin veel vuurwerk werd afgestoken. Dak zou "bezaaid hebben gelegen" met zonnepanelen waardoor brand lastig te blussen zou zijn geweest. Ook de frase "Bewoners vermoeden dat zonnepanelen vlam hebben gevat door vuurwerk", mag met een potje zout worden genomen, want ik ga er niet van uit dat enig bewoner het fors uitgebrande dak heeft bezocht. En zonnepanelen vatten niet "zomaar vlam". Al helemaal niet 's avonds of 's nachts ... Oorzaak blijft onbekend, schade is wel groot. 15 gezinnen moesten voor langere tijd het huis uit. Zie ook bericht op Schiedams Nieuws.nl. Voor de onzin over "zonnepanelen onder spanning bij lichtinval" en de veronderstelde onmogelijkheid voor de brandweer om te blussen in nachtelijke uren, zie mijn reactie op een Twitteraar die kennelijk niet goed op de hoogte is van de feiten.

Vermoedelijk onderdeel van renovatie project van eigenaar, Woningcorporatie Waterweg Wonen. Die aanvankelijk "in het duister tast over het ontstaan van de vuurzee". 18 januari werd wereldkundig gemaakt dat een gespecialiseerd onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke oorzaak. Dit blijkt vuurwerk te zijn geweest wat in de dakgoot belandde, een technische oorzaak wordt "100%" uitgesloten. Bewoners zijn tijdelijk uit huis geplaatst en zo goed mogelijk geholpen in deze zware tijd. In een laatste bericht van 29 januari wordt gewezen op het feit dat volgens het Bouwbesluit is gebouwd, en dat van gerenommeerde partijen (Sto en Kingspan) gebruik wordt gemaakt bij de levering van materialen als isolatie. Zie de berichtgeving op de website van de verhuurder (updates tm. 29 jan. 2019).


2018


3 november 2018. Dakbrand bij huis Heemskerk na werkzaamheden aan zonnepanelen. NHNNieuws.nl. Zie ook Alarmeringen.nl. Brandje "na werkzaamheden aan de zonnepanelen op het dak", aan de Doornenburg in Heemskerk - zuid. Rookontwikkeling n.a.v. "brand onder het dak" (vermoedelijk gezien foto's: direct onder de panelen), na een uur was brandje geblust. Geen gewonden, verder niets bekend. Een paar foto's.


19 oktober 2018. Brand in appartementencomplex Zutphen door omvormer zonnepanelen. Omroep Gelderland. Ook al houdt brandweer woordvoerder nog voorbehoud over de precieze oorzaak, een dak brand op een in recent opgeleverd nieuw appartementen complex ("Havenmeester 10") aan de Coenensparkstraat / Noorderhaven in Zutphen, zou terug te voeren zijn op "een omvormer" van een zonnepanelen installatie op het (gesegmenteerde) dak. Er was nogal wat rookontwikkeling doordat dakbedekking en deel van daklift opbouw vlam vatte. Recent in het complex ingetrokken nieuwe bewoners en bouwvakkers dienden het complex tijdelijk te verlaten. Er wordt - uiteraard - onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. Incl. kort video verslag. Zie ook berichten op Brandveilig.com, Contactzutphen.nl, beiden van 19 okt. 2018, en De Stentor, update 24 okt. 2018 ("onderzoek loopt nog").


3 oktober 2018. Zonnepanelen hebben iets teveel opbrengst Roggekamp. Regio15.nl. 1 van 5 (als zodanig goed herkenbare) Mastervolt QS omvormers in brand gevlogen en deel van kabelgoot weg gesmolten, in het trappenhuis van een huurflat van Vestia, volgens korte foto reportage op site van regionale nieuws site regio Haaglanden. Brandweer heeft met schuim brandje geblust. Oorzaak niet bekend (slechte kabel aansluiting ??).

In maart volgde wederom een brand incidentje bij Vestia, waarna SP indringende vragen stelde aan het college (bericht 5 maart 2019).


10 oktober 2018. Eigenaar Hof van Twello vermoedt oorzaak grote brand in omvormer van zonnepanelen. Grote schuur grotendeels in brand opgegaan. De Stentor. "De brand is volgens eigenaar Gert Jan Jansen 'zo goed als zeker' ontstaan bij de aansluiting van de zonnepanelen". De grote vraag is of dat wel uit reeds aangekondigd gedetailleerd onderzoek zal blijken. Er wordt gesuggereerd "Mogelijk haperde er iets in die omvormer", maar óók dat de veldschuur "woensdag 3 oktober in alle vroegte getroffen door de brand". Er wordt een foto met brandende schuur getoond terwijl het nog aarde-donker is op de lokatie. Dan kunnen er niet eens "werkende" omvormers zijn geweest, want die doen helemaal niks als er geen - of nog zeer weinig - zon is. Dus laten we de resultaten van dat onderzoek vooral rustig afwachten, voordat er al te overhaaste conclusies in door media opgeklopte "brand en zonnepanelen alarm tijd" worden getrokken. Wellicht lag de oorzaak van de brand wel ergens anders ... Het centrale deel van de PV installatie van 88 panelen lijkt iig als verloren te moeten worden beschouwd (mogelijk zo'n 40 panelen volgens IFV rapportage dec. 2020). Nagekomen via dicht bij bron wonende twitteraar: oorzaak lijkt niet in omvormer(s) zelf, maar aan de aansluiting te hebben gelegen, die in de zomer van 2018 "zou zijn vernieuwd" (Twitter, 19 okt. 2018). Derhalve zou het dus mogelijk (zonder beschikbare extra onafhankelijke informatie), een fout van de installateur kunnen zijn geweest.


13 september 2018. Zonnepanelen vatten vlam in nieuwbouwwijk Zwaanshoek. Haarlems Dagblad (zie ook vergelijkbaar stukje in NHNieuws, en 112meerlanden.nl, met foto's, op dezelfde dag). Brand figureert ook in de hier boven gelinkte RTL Nieuws video van 18 september 2018. Voor de tweede maal in 2 jaar tijd, in hetzelfde nieuwbouw "Nul Op de Meter" (NOM) wijkje, in dezelfde straat, brand (gelukkig weer zonder gewonden, wel veel schade). Onder een, het wordt eentonig, BIPV "indak" PV systeem tussen een pannendak in wijkje Hofstede, Zwaanshoek (Haarlemmermeer, NH). Volgens HD zouden bij inspectie van de installatie(s) in deze wijk in 2016, na de eerste brand (zie verder naar onderen), de systemen (?) cq. "de zonnepanelen" veilig zijn bevonden. Ik geloof niet meer in toeval, gezien de referenties dit jaar, hier onder weergegeven. Het ligt m.i. helemaal niet aan de zonnepanelen zelf, maar aan de verbindingen, en/of aan de wijze van inbouw ... Een DC arc (lichtboog) a.g.v. slechte verbindingen kan zeker in dergelijke gevallen verwoestende gevolgen hebben ... Genoemd in KIWA rapport.


30 augustus 2018. Brand in kaasboerderij Blesdijke, vee op tijd gered. De Stentor. Middelgrote brand in melkveestal van kaasboer Langelaan in Blesdijke (Westsstellingwerf, Fr.). Vuur zou achterin stal zijn begonnen, oorzakelijk verband met boven de dakplaten bevestigde PV generator (twee velden) is niet bevestigd, volgens Leeuwarder Courant van 30 aug. 2018 "oorzaak onbekend".


2 augustus 2018. Zonnepanelen in brand in Vinkeveen; 5 huizen beschadigd. Algemeen Dagblad. U kunt niet zeggen dat ik niet heb gewaarschuwd (zie berichten hier onder). Alwéér een BIPV "indak" installatie in brand, ditmaal aan de Centaur in Vinkeveen, op een paar maanden oude nieuwbouw woningen in wijk Vinkeveld. Forse schade, ook aan aanpalende huizen, waar de PV generator over door loopt als een geheel. Zie ook originele foto's en video op Peters Hotnews site op dezelfde dag (en berichten bij RTV Utrecht, in de Telegraaf, en Hart van Nederland). Youtube video beelden van 0297.nl. Nazorg door stichting Salvage, zie tweets Veiligheidsregio Utrecht (15h57, resp. 17h37, 2 aug. 2018). Updates status onderzoek in opdracht van eigenaar, corporatie GroenWest op 3 augustus en 10 augustus 2018, die tevens overleg voert met aannemer Bébouw Midreth. Veiligheidsregio Utrecht wil "leren van dit incident", en "eigen onderzoek doen naar de (mogelijke) oorzaak" (AD.nl, 3 aug. 2018). Genoemd in KIWA rapport.


29 juni 2018. Na brand in Aalten: 'Zonnepanelen op dak zijn 100 procent veilig'. De Gelderlander. Uitslaande brand in voormalige varkensschuur aan de Kappersweg in Aalten, namiddag van 26 juni 2018. Vermoedelijk zo'n 30 zonnepanelen betreffend. Uit onderzoek zou zijn gebleken "dat door een storing in de panelen het vuur is ontstaan". Wat die "storing" dan precies inhield (? hotspots? ) is niet duidelijk. Eerdere reportage van brand zelf in Gelderlander artikel van 26 juni. Reactie van bevraagde Monasso van Tenten Solar (3.500-4.000 installaties per jaar geïnstalleerd, nooit brand geweest): "Ik durf te garanderen dat zonnepanelen 100 procent brandveilig zijn’’. Artikel Gelderlander citeert brandweerwoordvoerder die vreemde dingen beweert, zoals "Zonnepanelen hebben een hoog voltage en genereren dus veel warmte". Ook wordt gesteld "Bij hem zijn geen andere gevallen bekend van branden die in zonnepanelen zijn ontstaan" (zie echter waslijst hier onder). NB: in de schuur stonden ook gasflessen, en er was een olie opslag. Genoemd in KIWA rapport.


21 juni 2018. Uitslaande brand bij bedrijf Vrouwenpolder. Website HVZeeland.nl (met foto's en video). Overslaande brand nadat om 14h30 een spuitcabine van een schadeherstelbedrijf aan de Schoolstraat in Vrouwenpolder (Veere, Zld) in brand was geraakt. Deze sloeg over naar het dak, waarop een PV installatie van zo'n 150 zonnepanelen aanwezig was. Deze raakte deels in brand, met name in het nok gedeelte aan de ZW zijde. Er werden drie blusvoertuigen en een ladderwagen ingezet n.a.v. de opschaling naar "middenbrand". Binnen een uur werd de brand gedoofd, door zowel van buiten als van binnenuit de brand te lijf te gaan. Er zou een medewerker zijn geholpen door ambulance personeel, maar over eventuele verwondingen wordt niet gerept. Ook de oorzaak is niet bekend, maar die lijkt geen relatie te hebben met de aanwezige PV generator. Er lijken enkele tientallen panelen verloren te zijn gegaan, de generator is later, gezien satellietfoto's, met een aangepast legplan, hersteld. Korte berichten bij Omroep Zeeland, en bij Nu.nl. De nasleep vanuit het perspectief van het getroffen bedrijf alhier. Incident ook in IFV rapport van december 2020.


20 juni 2018. Brand op dak met zonnepanelen. De Limburger. Wederom een (kleine) brand, ditmaal bij een plat dak installatie van een woning in de Batenburgstraat in het Limburgse Stein. "Kleine klus" voor de brandweer, verder geen al te grote schade. Maar onrustbarend. Gesuggereerde "kortsluiting" (brandweer) kan niet, zonnepanelen zijn prima "kort te sluiten". Vermoeden Polder PV, als vanouds: slechte verbindingen, waardoor een DC arc (vlamboog) kan ontstaan. Genoemd in KIWA rapport.


19 juni 2018 ff. Gemeentehuis Opmeer ontruimd wegens brand op dak. Noord-Hollands Dagblad. Van oud, uit veertig zonnepanelen bestaand PV systeem op dak van gemeentehuis Opmeer (Klaproos) vatte een enkele module vlam. Gebouw werd ontruimd, brandweer wist het brandje snel te blussen, inclusief smeulend dakleer onder het grind op het platte dak onder/nabij het paneel. Geclaimd wordt dat de oorzaak onbekend is. Echter, gezien de getoonde foto's (grote foto in bericht NH Nieuws van 19 juni 2018, NHD), en de claim dat het om een 16 jaar oude installatie zou gaan in een vervolg bericht (21 juni 2018, NHD), lijkt het hier om oude kristallijne Shell Solar modules te gaan met 54 stuks (9x6) 2-busbar cellen en voor dat soort modules destijds "typische" gekantelde cellen aan de lange zijdes. Die - op de foto's - ernstige delaminatie verschijnselen vertonen, zoals getoond voor specifieke series die ook in Nederland zijn uitgeleverd (Shell Solar delaminatie, artikel Polder PV van 4 feb. 2012 en vervolg). Polder PV vermoedt dat daar de oorzaak wel eens gevonden zou kunnen worden. Dit is een compleet andere oorzaak bron dan, waarschijnlijk, bij de meeste andere in dit overzicht gemelde branden (daar hoogst waarschijnlijk meestal problemen met de connectoren, soms een defect in de omvormer, als de oorzaak daadwerkelijk bij het PV systeem gelegen blijkt te zijn). De rest van het PV systeem is direct afgekoppeld van het net.

’Productiefouten’ oorzaak brand zonnepanelen op dak gemeente Opmeer. 6 oktober 2020 (Noord-Hollands Dagblad). Laat vervolg van bovengenoemd incident. Na "uitgebreid onderzoek" concludeert gebouwen beheerder Dekker van gemeente Opmeer (NH) "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ... dat er kortsluiting in de panelen is ontstaan", ook al "is niet met absolute zekerheid de oorzaak vast te stellen". Polder PV gaf hierboven al aan dat er ernstige delaminatie zichtbaar was (zelfs van complete cellen), waardoor, indien ook de verzegeling aan de randen van het paneel op termijn wordt doorbroken, en er dus lucht en water(damp) in het module kan treden, en er corrosie kan zijn ontstaan, er op termijn waarschijnlijk interne metalen contacten hetzij zijn gecorrodeerd, en/of met elkaar in contact zijn gekomen. En mogelijk door lokaal verhoogde weerstand hitte ontwikkeling tot gevolg en een - klein - brandje. Dekker typeert dit als "productiefout" die niet meer voor zou komen in moderne generatie modules. De technieken rond het kritische laminatie proces van zonnepanelen zijn uiteraard in 20 jaar sterk verbeterd t.o.v. die ingezet voor de eind vorige / begin deze eeuw geproduceerde Shell modules.

Er wordt ook ingegaan op de "commotie" die destijds ontstond, omdat de gemeente zich op de borst klopte over haar eigen verduurzaming, o.a. middels een display bij de ingang van het gemeentehuis, met de productie resultaten van de oude installatie. Maar zowel het display, als de oude installatie, zijn in het najaar van 2020 vervangen, er liggen 66 nieuwe modules in een bijna O/W landscape opstelling op het dak die per jaar 24 MWh produceren (niet zoals NHD stelt "het productievermogen"), goed voor een jaarlijkse besparing aan 11 ton CO2 uitstoot. Financiële schade van de brand was niet te verhalen. Het niet met name genoemde Duitse bedrijf, aan wie de kristallijne Shell Solar divisie in 2006 al is verkocht, is natuurlijk SolarWorld. Dat ging door een eerste faillissement (2017), veranderde iets van naam, maar ook het nieuwe vehikel trok het niet, en werd na een jaar in maart 2018 gefailleerd. Problemen met oude Shell Solar panelen zijn dus niet meer "te verhalen", tenzij de directe leverancier van het PV systeem een coulance aanbieding doet. Polder PV krijgt af en toe nog steeds berichten van bepaalde typen oude Shell Solar modules, die delamineren, en de webmaster ziet af en toe dergelijke systemen op Nederlandse daken liggen (tweet 7 okt. 2020). Panelen uit de Shell Solar series die Polder PV op het dak heeft laten aanbrengen, lijken dit probleem - gelukkig - niet te kennen. Ze produceren nog als vanouds, en er is na al die jaren niets te zien wat op delaminatie lijkt. Voor een leuk historisch persperctief van de productie bij Shell Solar, zie artikel "Elektuur - over "hypermodern" Shell Solar in 2000".


16 juni 2018. Brand in dak met zonnepanelen in Hulst. Artikel & video Omroep Zeeland. Wederom een "in-dak" BIPV systeem aan de Oude Polderstraat in Hulst (Zld), huizenblokken van telkens 3 energie zuinige huizen zonder gas-aansluiting, met zeer goede isolatie, 3-voudige beglazing, elektrische lucht warmtepomp, WTW terugwinning, en elk 27 all-black zonnepanelen met inpas stukken aan de onderzijde en aan de zijkanten, om een mooi "egaal" dakvlak te krijgen. Brand vermoedelijk (doch vooralsnog onbewezen) wederom door slechte verbindingen onder de PV generator in combinatie met "beperkte" ventilatie mogelijkheid (al is een ontstane DC arc, een vlamboog in een dergelijk gelijkspannings-circuit nooit te stoppen zonder het systeem DC-zijdig spanningsloos te maken, dus de feitelijke oorzaak moet toch in de verbindingen worden gezocht). Waarschijnlijk project Den Dullaert (Webarchive link, origineel is verwijderd) met 45 levensloopbestendige EPC "0" woningen, in 4 straten. Brand werd snel geblusd, maar deze installatie is gezien het schadebeeld als verloren te beschouwen. Gezien de voorgaande incidenten, hier onder, neig ik inmiddels naar "code geel" voor dergelijke inbouw BIPV systemen, hier dient pro-actief onderzoek aan gepleegd te gaan worden. Woonstichting Hulst kondigde 2 dagen later al aan dat er door de brandweer onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak, en laat een installatiebedrijf alle 45 daken controleren.

Volgens de directeur van de woonstichting zouden er nooit eerder problemen met de installaties zijn geweest (bericht 18 juni 2018 op site WH, en nieuwsbericht op website PZC). Zie ook schokkende foto reportage op HVZeeland.nl (ook 16 juni 2018). N.a.v. resultaten van het eerste onderzoek besloot eigenaar Woonstichting Hulst, om begin juli 2018 in ieder geval alle systemen aan de Janseniuslaan en aan de Oude Polderstraaat volledig af te schakelen, in afwachting van definitieve onderzoeks-resultaten van het Nederlands Onderzoeksinstituut (NLOI). Zie artikel De Stentor van 3 juli 2018.

In Solar Magazine van 11 januari 2021, met een terugblik op o.a. dit incident, wordt geclaimd dat "een slecht aangesloten connector in een indaksysteem" de boosdoener zou zijn geweest. 45 vergelijkbare installaties zijn gescheckt en in orde bevonden, maar Woonstichting Hulst heeft besloten om dergelijke indaksystemen niet meer te laten plaatsen. In vervolg trajecten is wel telkens een brandmelder geplaatst bij alle opgeleverd omvormers van nieuwe PV systemen.


7 juni 2018. Brand op dak met zonnepanelen in Ureterp. Artikel en foto's in Waldnet.nl. Merkwaardige melding, aangezien geclaimd wordt dat "even voor 20.40 uur" brand zou zijn ontstaan in een voedingskabel van de zonnepanelen. Op een moment dat er sowieso vrijwel niets meer aan zonneprik geproduceerd zal zijn. Geen schade aan de panelen zelf, er zou door de brandweer met schuim zijn geblust. Over feitelijke oorzaak en correctheid "voedingskabel" geen nadere info. Pand aan de Skieppeleane, Ureterp (Opsterland, Fr.).


7 juni 2018. Zonnepanelen op Apeldoorns huis in vuur en vlam. De Gelderlander. Toeval of niet: wederom een "in-dak" systeem waarbij de zonnepanelen als een gesloten veld tussen de pannen in liggen. Huis met dakbrand, op 4 juni 2018. Vraagtekens rond het concept beginnen groter te worden, hoog tijd dat de branche organisatie zéér kritisch naar dergelijke systemen gaat kijken ... Ditmaal een nieuwe woning met twee "in-dak" velden aan de Boommarter in de nieuwbouw wijk Zonnehoeve in Apeldoorn (Gld). Genoemd in KIWA rapport.


31 mei 2018. Kortsluiting in zonnepanelen zorgt voor uitslaande brand in Lemelerveld. De Stentor. Brand in forse, bijna dakhelft vullende installatie van 48 monokristallijne zonnepanelen op vrij liggende nieuwbouw (?? NOM ??) woning aan de Houtwal in Lemelerveld (tevens met warmtepomp unit aan gevel). Suggestie "brand vermoedelijk ontstaan in de omvormer van de panelen volgens een getuige" lijkt vrij onwaarschijnlijk, tenzij omvormer direct onder het dak van O. deel panelenveld zou zijn geplaatst op bovenverdieping. Gezien beelden incl. korte video lijkt een foute kabelconnector verbinding onder de panelen waarschijnlijker ? Zie ook artikel in Gelderlander en typische (slecht geïnformeerde) reacties. En Youtube video van RTV Oost, zelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.


26 mei 2018. Woningbrand nieuwbouw wijk Heiloo. NH Nieuws. Brand in blok huizen in nieuwbouw wijk Zuiderloo, westelijk van Kennemerstraatweg te Heiloo (NH). Met 3 geschakelde eengezinswoningen die in verkoop brochure als "energieneutrale" woningen staan opgegeven, en dus vermoedelijk "NOM" zijn gebouwd (schatting 136 panelen per 3 huizen, bijna O/W oriëntatie). Zeker 20, mogelijk meer panelen verloren gegaan door brand. Gezien nog niet opgeleverde status van de nieuwbouw woningen (zouden na paar dagen overgedragen worden aan een makelaaar), lijkt het hier een installatie fout te betreffen. Al meldt het nieuwsbericht er niets over (oorzaken worden zelden vermeld, ook al omdat die kort na het incident nog lang niet bekend zijn). Zie ook korte video van Beat FM / Beat TV (26 mei 2018). Genoemd in KIWA rapport.


17 mei 2018. Zonnepanelen in brand op aanbouw woning Meijel. Nederweert24.nl. Brand uitgebroken op een aanbouw van een woning aan de Donkersveld in Meijel (Peel en Maas, L.). Gesteld wordt "Op de aanbouw lagen zonnepanelen die waarschijnlijk de oorzaak van de brand zijn". Causaliteit tussen "brand" en "zonnepanelen" wordt echter - nog - niet ondersteund met bewijsmateriaal. Systeem met slechts 10 panelen - losse connector, wellicht ?? Dakpannen zijn gelicht, vuur gedoofd. Beperkte schade.


31 maart 2018. Zonnepanelen op woning in brand. Facebook Horst ad Maas. Brand op eengezins-woning met schuin dak met ingebouwd ("tussen de pannen") PV systeem met 18 monokristallijne panelen (naast niet getroffen plat dak systeem). Huis aan Americaanseweg, gemeente Horst aan de Maas (L.). Waarschijnlijk (minimaal) 4 panelen (zwaar) beschadigd / als verloren te beschouwen. Oorzaak brand niet bekend. Zie ook bericht op 1limburg.nl (zelfde datum)


25 maart 2018. Brandje op zonnepark Meersteeg in Geldermalsen. Zakengids Tiel.nl (eerder: Nieuwsblad Geldermalsen). Omvormer van pas zeer recent opgeleverde zonnepark op afvalberg Avri, Geldermalsen (Gld) in brand. Ook paar panelen beschadigd, brandweer snel ter plekke. Zie ook item 112 Rivierenland.


19 maart 2018. Schakelkast bij zonnepanelen vat vlam. GoorsNieuws.nl. Kennelijk een malheur in een "schakelkast" bij een kleine grond opstelling op erf van een bedrijfswoning / particulier, in Goor (Overijssel). Brandweer schiet te hulp, verder weinig info.


24 februari 2018. Grote brand verwoest twee schuren vol groente in Ens. De Stentor. Schuur met o.a. groenten en aangrenzende loods van biologisch groenten bedrijf BioRomeo in Ens (NOP, Flevoland) gaan, na oplaaien van ontdekt vuur na eerste blus poging, volledig verloren door brand. Op de grote loods lag een PV generator met 156 zonnepanelen die was gecrowdfund en geïnstalleerd in het voorjaar van 2015. De brand zou zijn ontstaan onder een trap, het vermoeden rijst dat een magnetron de oorzaak zou kunnen zijn geweest (nog niet duidelijk). Brandweer heeft het over gevaar van naar beneden vallende zonnepanelen, maar dat lijkt me business as usual in panden waar het dakpannen en zware dakspanten regent als er brand is, en het dak ernstig is beschadigd door de vlammenzee... Zie ook artikel in Biojournaal van 26 februari 2018. Op het laatste beschikbare foto materiaal van Google Maps is er niets meer van de 2 uitgebrande loodsen te zien. Vanaf de zomer van 2020 is er echter weer een grote, nagelneu gebouwde loods op de plek des onheils te zien op recente andere satelliet foto's (nog geen zonnepanelen gezien).


30 januari 2018. "Brand in jachthaven IJsselstein ontstond bij aanleg zonnepanelen, tientallen boten verwoest". Foto's en 2 video's, RTV Utrecht. Grote, 2 uur durende brand verwoest twee loodsen en in totaal 78 boten / jachten, van jachthaven Marnemoende gelegen aan de Hollandse IJssel (IJsselstein, Ut.), nadat er - kennelijk - iets is misgegaan bij de installatie van een groot PV systeem met 640 zonnepanelen (SDE project). Althans, dat is de suggestie die in de pers wordt gewekt: tijdens de werkzaamheden zou er kortsluiting zijn ontstaan, met "smeulende kabels" tot gevolg. Uitgebreide video reportage van 41 minuten op Youtube, Zie ook artikelen door AD.nl (met foto's). Ook NOS toonde in een apart artikel eigen foto's van de brand, en van de trieste aanblik na de grote brand. Tevens foto's en drone beelden bij Nu.nl. Chronologie van het event op IJsselstein.nl. Jachthaven krabbelt na enige tijd weer op (12 juni 2018, RTV Utrecht), de 2 nieuwe loodsen waren in de herfst weer opgebouwd, echter kennelijk (nog) zonder zonnepanelen, een derde loods zou een generator van 126 panelen hebben (bericht RTV Utrecht dd. 21 okt. 2018).

Vreselijke luchtfoto "na de brand", gepost door Jeroen Komen (@ikreis) op Twitter, 19 februari 2018. Op recente satelliet foto's zijn sedert de zomer van 2019 op alle vier de loodsen (weer) volledige PV generatoren te zien, dus waarschijnlijk is er door de verzekering uitbetaald, en is een compleet nieuwe generator aangelegd op de nieuwe loodsen.


2017


27 september 2017. Zonnepaneel veroorzaakt brand bij Plantion. EdeStad.nl. Artikel (in archief Polder PV, oorspronkelijke link) is niet meer op deze site, noch op Webarchive of Google cache terug te vinden. Een voorbijganger zag vlammen op het dak van dit destijds grootste dunnelag rooftop project van Nederland (plm. 2,3 MWp). Brandweer heeft het brandende paneel (cq. panelen ?) geïsoleerd van de rest door ze los te koppelen. Klein brandje, oorzaak (nog) niet bekend.


18 augustus 2017. Zonnepanelen: spanning of geen spanning? Casus op Brandweer.nl. A.g.v. een uit de hand gelopen barbecue in de tuin breidt brand in aanpalende schuur zich uit naar aangrenzende woning, met forse schade tot gevolg. Brandweerman krijgt, bij werkzaamheden in het deels verbrande huis, schok van op pand liggende PV installatie, ondanks afgesloten meterkast, vanwege beschadigde DC kabel. Lokatie in NL onbekend.


22 juni 2017. Dak met zonnepanelen in brand in Drachten. Leeuwarder Courant. Schuurtje met 44 zonnepanelen in brand aan Janssenlaan op bedrijventerrein Azeven Noord, Drachten (Fr.). Het lijkt om een ingebouwd systeem met amorf Si panelen te gaan, gezien kleur van de modules op satellietfoto's. Systeem moet als verloren worden beschouwd, nadat brandweer met schuim de boel had geblust. Het parallel verschenen artikel op LC, wat terecht claimt dat branden bij zonnepanelen zelden voorkomen (maar vanwege sterke toename nieuwe systemen vaker zullen optreden), slaat plank echter ver mis met de opmerking "Als zonnepanelen toch in brand vliegen, komt dit vaak door ondeugdelijke accu’s". Dat is een nagekwaakt fabeltje, omdat er anno 2017 nog vrijwel geen PV installaties in Nederland bestaan "met een accu voor het opslaan van elektriciteit".


14 februari 2017. Gasflessen ontploft, garage verwoest bij brand. 1limburg.nl. Brand in garage van woning in Nunhem, Leudal (L.) slaat over naar aanpalend huis. Bluswerkzaamheden lastig vanwege dakvlak vullend PV systeem van 12 panelen, wat gezien schade en hittestress ook afgeschreven kan worden na afloop. Geen oorzakelijk verband tussen brand en zonnepanelen gelegd.


2016


14 november 2016. Brand op dak na plaatsen van zonnepanelen in Neede. Achterhoek nieuws Eibergen Neede (Berkelland, Gld). Brandje lijkt niet direct met de zonnepanelen te maken te hebben. Oorzaak was het "dichtbranden" van een in het dak gemaakt gat. Zie ook abstract De Gelderlander.


3 oktober 2016. Zonnepanelen in brand aan het Hofstede in Zwaanshoek, BrandweerHaarlemOost. Verontrustend is deze tweede brand onder de zonnepanelen van een BIPV - "nul op de meter" project in Hofstede in het Noord-Hollandse Zwaanshoek (gem. Haarlemmermeer) beslist. Woning in een groter project met 20 woningen met 480 monokristallijne all-black PV modules. Meer foto's bij freelance fotograaf Michel van Bergen. Tevens artikel bij HCNieuws.nl, met suggestieve titel "zonnepanelen veroorzaken brand" (oorspr. link, is niet meer voorhanden bij HCNieuws of in caches; wel in archief bij Polder PV). Team Brandonderzoek van de Brandweer Amsterdam-Amstelland zou proberen de werkelijke oorzaak te achterhalen.


8 juli 2016. Zonnepanelen vermoedelijke oorzaak brand Nijhuis CNC. Tubantia. Grote brand op dak nieuw pand van interieur/hout bewerkend bedrijf, 5 juli 2016, in Denekamp (gem. Dinkelland, Ov.). Met een paar maanden oude, forse PV-installatie (opgave installateur 130 kWp). "Vermoeden" wordt door brandweer geuit, gebouw eigenaar wil daar niets over kwijt, PV leverancier claimt dat er niks fout kan zijn aan de installatie (incl. Duitse panelen). Zie ook eerdere artikel bij Tubantia over de uiteindelijk door 70 brandweerlieden bestreden brand, en de vlak daar op volgende update (met foto's).


2015


11 augustus 2015. Brand dak met zonnepanelen van woning Parallelweg, Melick (gem. Roerdalen, L.). Website Hulpverleningsforum.nl. BIPV installatie opgeleverd in het kader van Stroomversnelling ("indak"). Tweede woning leek gevaar te lopen, "lot" niet goed bekend. Lastig te blussen brand, gaten in dak gemaakt, panelen verwijderd. Zware schade in woning, bewoners van beide woningen konden niet (direct) terug. Nog onbevestigde "vermoeden" brandweer: "vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in zonnepanelen". Video TVEllef, slotbericht 1limburg.nl. Nagekomen: mogelijke brand oorzaak onderzocht en gepubliceerd in november 2018. Zie ook commentaar Polder PV op deze webpagina.


6 augustus 2015. Curieus incident in Wierden (Ov.). RTV Oost. Brandweer bedwingt brandje in container met zonnepanelen op terrein van (bij Polder PV bekend) bedrijf. Oorzaak blijft mistig (extern??).


23 juli 2015 ff. Waarschijnlijk fors PV project in vlammen op - van bekend energiebedrijf. 23 juli 2015 & toevoeging dd. 2 oktober 2015. Artikel op Polder PV over grootschalige, zelfs vanaf Texel zichtbare (!) brand in 2 loodsen op het grote erf van afval verwerker HVC aan de Koggenrandweg in Middenmeer (gem. Hollands Kroon, NH). Hierbij leek een forse PV generator (SDE gesubsidieerd) van ruim 970 zonnepanelen verloren te zijn gegaan. De vermoedelijke oorzaak van de brand zou broei in de afval hopen in de hallen zijn geweest, er is geen enkele (oorzakelijke) link met de aanwezigheid van de PV generator gerapporteerd. Later hoorde ik, dat de verzekering de schade heeft vergoed, en dat op een ander gebouw op het terrein een nieuwe PV installatie is gebouwd.


3 juli 2015. Brand Ootmarsum. Solar Magazine. Met tragedie van 2.000 gedode biggen werd deze verergerd door het verlies van de helft van een net aangebrachte, nog niet betaalde zonnestroom installatie op het dak van een varkenshouder in Oud-Ootmarsum. Een blikseminslag en een felle vuurzee deed 288 van net aangebrachte 600 stuks Solar Frontiers verloren gaan. Gelukkig bleek installateur AgroNRG een goede verzekering te hebben tegen dit soort "eventualiteiten". Zie ook Tubantia en RTVOost.nl 1 en 2.


19 april 2015. Gebouwbrand Drentseweg Appelscha. Nederlander131.weebly site. Monokristallijn blackline zonnepaneel van residentiële installatie met 16 modules in brand gevlogen op dak van woning aan Drentseweg in Appelscha (Fr.). Oorzaak onduidelijk (?? junction-box ??). Zie ook Youtube video met beelden, van dezelfde datum. Eerder verstrekte links naar de (toen nog bereikbare) artikelen op Compact media (met video), en Friesland Actueel (met foto's, beiden zelfde datum), blijken niet meer te werken. Ook eventuele caches, en een vergelijkbaar artikel op de website van 112oosterwolde.nl zijn niet meer te vinden (oude link).


22 februari 2015. Brand kost 2.000 varkens leven, waarschijnlijk 56 kWp PV verloren gegaan in Putten (Gld), Omroep Gelderland. Naast wederom een grote tragedie bij dood van talloze varkens is waarschijnlijk een SDE 2010 subsidie hebbende, 56 kWp PV-generator op nieuwe varkensstal in Putten afgebrand. Oorzaak is nooit bekend geworden. In oktober 2015 werd (weer) een nieuwe stal geopend.


2014


augustus 2014. Brand in bouwbedrijf in Zuidwolde (video). Meternieuws.nl. Brand in schuur met opgeslagen hout van bouwbedrijf aan de Schottershuizen in Zuidwolde (De Wolden, Dr.). Relatie met aanwezige PV generator (ongeveer 224 zonnepanelen aan 1 zijde van het dak) niet duidelijk - oorzaak brand onbekend. Artikel met video Youtube, 4 augustus 2014.


12 mei 2014. 280 PV modules verloren gegaan bij brand in Schoonebeek, Dr. (NL). Solar Magazine.


2013 en eerder


11 oktober 2013. Grote brand in Wetering (video). Meternieuws, met video Youtube. Brand in schuur met asbest dak in Wetering-Oost (Steenwijkerland, Ov.). Voorste deel schuur, met kleine PV generator, uitgebrand. Oorzaak brand onbekend.


april 2010. Hotspot en/of soldeerfout zonnepaneel in Vroonermeer? Webregio.nl. Panelen door brandweer verwijderd bij schroeilucht constatering. Onrustbarend tafereel waarvan de afloop helaas niet bekend is geworden (gelinkt is de WebArchive url, origineel is niet meer on-line).


26 juli 2007. Oceanium Blijdorp twee keer ontruimd op een dag. Trouw. Brandjes op Oceanium Diergaarde Blijdorp. PV-installatie van Eneco/Siemens met claim: "De brandweer sprak van kleine brandjes die lastig waren te bestrijden vanwege de dakconstructie" (snel bestreden, paar zonnepanelen zijn verwijderd). Ook bij, o.a., BNDeStem, NRC, e.a. media. En wat discussie op Hulpverleningsforum.nl.


Incidenten brand en zonnepanelen buitenland (selectie)


9 januari 2021. Brandweer rukt uit voor brand bij bedrijf in Drevendaal, Sint-Katelijne-Waver (Vlaanderen, BEL). Nieuwsblad.be. Brand op dak van Greenyard, marktleider in verse groenten en fruit, bloemen en planten en de logistiek van verse producten. Op het langgerekte platte dak, waarop sedert 2009 een grote PV generator ligt van 1 MWp, van de hand van het destijds Nederlandse SolarAccess (overgenomen door Belgische IZEN). Enkele van de in totaal 4.655 zonnepanelen (à 215 Wp) zouden vlam hebben gevat. Oorzaak nog niet duidelijk, er was nogal wat rookontwikkeling, maar de brandweer kreeg het incident snel onder controle. Enkele zonnepanelen en een stuk dakbedekking zouden zijn beschadigd, en er is waterschade in het gebouw. Geen gewonden. Zie ook HLN artikel van dezelfde dag.


12 juli 2020. Zonnepanelen vatten vuur bij bedrijf op Europark. Nieuwsblad.be. Brand op dak van Alpagro Packaging aan de Europarklaan te Houthalen-Helchteren (BEL). Gestart bij 1 van de vele honderden panelen verdeeld over meerdere dak segmenten, en overgeslagen op een veldje van twintig exemplaren, wat beschadigd raakte. De brandweer had het incident snel onder controle, het dak raakte niet beschadigd.


21 januari 2020. Uitslaande brand vernielt woning: bewoners en huisdieren raken tijdig weg. Gazet van Antwerpen. Uitslaande brand in woning in de Ernest Claesstraat in Herentals (Prov. Antwerpen, Vlaanderen, BEL). Uitslaand brandje vlak bij (oud) uit 9 panelen bestaand residentieel PV systeem. Geen gewonden, brand vrij snel onder controle. Behoorlijk grote schade aan bovenverdieping, familie verblijft voorlopig in een hotel. Oorzaak vermoedelijk een aanpalende, oververhitte schoorsteen, geen oorzakelijke relatie met de zonnepanelen gelegd.


9 september 2019. Solar panel fire on water is almost extinguished | NHK News. Tellerreport.com, n.a.v. een origineel Japans bericht op NHK News op dezelfde dag. PV Magazine volgde prompt, ook op 9 september. Het grootste drijvende zonnepark van Japan, het in maart 2018 door Kyocera geopende, uit 50.904 van haar zonnepanelen bestaande Ichihara City project bij de Yamakura dam, met een capaciteit van 13,7 MWp, en een oppervlakte van 180.000 m² (verwachte productie 16,2 GWh/jaar), heeft zware schade ondervonden door de typhoon Faxai (Aziatische equivalent van orkanen in Atlantische Oceaan). Door de extreme orkaan winden schoven op het stuwmeer, wat maar liefst 25 kilometer verwijderd is van de Pacifische kust van Japan (Google Maps link), talloze vlotten met zonnepanelen over elkaar heen, en zijn, vrij dicht bij het vaste land, ongeveer 50 zonnepanelen in brand gevlogen. Naar verluidt vanwege "oververhitting", maar het lijkt me waarschijnlijker dat er contacten zijn verbroken, resulterend in DC-arcs (vlambogen) en resulterende brand. Tien voor half zes 's middags zouden de brandjes zijn geblust, Kyocera doet onderzoek naar de schade. Die, gezien de getoonde video beelden, o.a. deze van het Asahi Shimbun pers-kanaal, niet mals lijkt te zijn (grote delen van het drijvende veld zijn op elkaar gepropt, en delen lijken te zijn "afgescheurd" van de grote massa). Een Tweet van @wesleyvence over het incident is niet meer beschikbaar (wel de reacties er op). Het account is opgeheven.


20 augustus 2019. Tesla solar panels caused fires at 7 Walmart stores, retailer alleges. LATimes.com Op een na grootste retailer ter wereld, Walmart, eist via rechter verwijdering van alle door Tesla's PV installatie dochter (voorheen SolarCity) aangebrachte zonnestroom systemen op haar verhuurde supermarkt daken, na een serie van 7 branden, waar onder een flinke schade veroorzakend exemplaar op de vestiging in Beaver Creek, op 7 maart 2018 (video in dit artikel). De beroemde elektrische auto producent, ook actief in solar met roof-tile systemen, en met een nieuw verhuur concept voor zonnepanelen, wordt door Walmart beschuldigd van het niet nakomen van de vereiste industriële standaarden, uitgebreide project controles, en veiligheid bij de door hen aangebrachte PV-installaties. Rapportage over de "bodem-oorzaken" ("root-cause") van de branden is tot op de dag van vandaag achterwege gebleven. Walmart heeft een progressief MVO beleid, en ziet haar ambities met deze terugslag in het gedrang komen. Op maar liefst 244 Walmart vestigingen zouden installaties van Tesla staan.

Op internet verscheen al snel een 17 pagina's lange, officiële e-mail van advocatenbureau Norton Law Firm, in dit soort "litigation" zaken optredend namens Tesla, aan Walmart, gedateerd 29 juli 2019. Hierin wordt de handelingswijze van Walmart tijdens het hele actie / reactie proces tussen de supermarkt keten en de solar installatie tak van Tesla beklaagd en im Frage gesteld. Het zou "maar" om 4 brand incidenten zijn gegaan (Beaver Creek, Denton, Indio, en Yuba City). Die volgens Norton's e-mail op adequate wijze zouden zijn beoordeeld. Er zouden 30 inspecties van andere daken zijn gevolgd, waarbij geen structurele problemen aan het licht gekomen zouden zijn. Wat voor Tesla voldoende reden is, om te eisen dat de door Walmart stilgelegde ("de-energised") overige 244 PV installaties weer zo spoedig mogelijk geactiveerd dienen te worden. Waarmee immers een grote inkomsten bron (financiële vergoedingen voor grote hoeveelheden zonnestroom) voor Tesla is droog-gelegd. Een verplichting om de systemen geactiveerd te houden zou volgen uit tussen de twee bedrijven gesloten lease contracten voor de in totaal 248 PV daken. De halstarrige houding van Walmart om dit (nog) niet te doen wordt bekritiseerd, evenals de continue wijziging van eisen aan inspecties en interpretaties daarvan, en eventueel te betalen schadeclaims voor het doen van al die inspectie bezoeken. Tesla werpt diverse beschuldigingen van zich af, claimt dat ze al de nodige concessies heeft moeten doen jegens Walmart, en verzoekt de supermarkt keten zich constructief op te stellen, om gezamenlijk uit de ontstane patstelling rond dit zakelijke conflict te komen. Het solar bedrijf is pas na behoorlijke en acceptabele commitments van Walmart bereid om, vergezeld met het nakomen van contractuele verplichtingen jegens Tesla, het definitieve onderzoeks-rapport rond de brand op Beaver Creek, ter beschikking te stellen van haar opponent in dit proces. Tesla zou ook bereid zijn door Walmart geclaimde schades van branden op Beaver Creek en Yuba City te betalen, maar wijst "liability" voor die branden van de hand.

Op 23 augustus verscheen een bericht op Techcrunch.com, dat de titanen kennelijk toch een afspraak hebben gemaakt om gezamenlijk tot een bevredigende oplossing van het conflict te komen, alle installaties weer aan het net te koppelen, onder de voorwaarde dat zeker is dat dit veilig is en probleemloos zal verlopen. Walmart houdt daarin kennelijk voorlopig nog wel het zekere voor het onzekere, de dreigende "lawsuit" wordt voorlopig aangehouden totdat alles naar beider tevredenheid op papier staat.

Schijnbaar "mee liftend" op de beschuldigingen van Walmart aan het adres van Tesla, laaide er ook al snel een potentieel brandhaardje op bij een andere beroemde klant van Tesla's SolarCity, Amazon. Die ook een brand heeft gehad bij een systeem geïnstalleerd door SolarCity. Dat zou echte rom een geïsoleerd incident zijn gegaan. Een brand in een omvormer op een Amazon gebouw in Redlands, California, wat door Tesla zou zijn gerepareerd, Tesla kwam al snel met een respons op het bericht van Amazon. Zie o.a. Bloomberg (23 aug. 2019) en Engadget (24 aug. 2019). Er wordt ook gesproken over mogelijke problemen met DC connectoren van Amphenol m.b.t. de branden bij de door SolarCity geïnsstalleerde systemen. Amphenol ontkent echter dat daar problemen mee zouden zijn, en dat ze achter de hoge kwaliteit van hun producten staan, in een vervolg bericht bij Bloomberg (26 aug. 2019).

Op 5 november 2019 verscheen het bericht op The Verge.com, dat Walmart de "lawsuit" aan het adres van Tesla heeft ingetrokken. Zoals wel vaker bij dit soort hoog oplopende conflicten met grote belangen, vonden de partijen elkaar uiteindelijk toch, en werd een kort statement geuit, "Walmart and Tesla are pleased to have resolved the issues raised by Walmart concerning the Tesla solar installations at Walmart stores", zonder daarbij dieper in te gaan op het hoe en waarom van die "deal".


27 juni 2019. Nagelnieuwe villa in Schoten zwaar beschadigd door brand. HLN.be. Brand "naar alle waarschijnlijkheid op de zolderverdieping" van een "villa" in het Vlaamse Schoten ontstaan, richt forse schade aan aan het dak en de daar op liggende monokristallijne PV generator met 27 zonnepanelen. Brandweer lieden slopen panelen van het dak om brand definitief te blussen. Oorzaak brand onbekend. Incl. video opnames.


23 januari 2019. Brand bij Total-tankstation door aansluiten zonnepanelen. HLN.be. Bij aansluiten van een PV installatie op het dak van een Total tankstation in Beringen (Belgisch Limburg) aan de lokale elektrische installatie de technische ruimte ging er kennelijk iets mis. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur in de vol rook staande technische ruimte te blussen. De winkel werd ge-evacueerd, de schade is aanzienlijk, en de tankshop blijft de komende tijd gesloten. Deze installatie is vermoedelijk onderdeel van een groter project voor de verduurzaming van de Total tankstations. Het bedrijf zou in 5 jaar tijd 5.000 tankstations van zonnepanelen gaan voorzien, 200 MWp (origineel op Total website niet meer terug te vinden).


6 april 2015. Brand Nova-Veg Logistics (België). GVA.be. Brand in rij van 15 panelen 's avonds op dak Nova-Veg Logistics, Univeg-groep, op Dreefvelden in Sint-Katelijne-Waver, N. van Mechelen (Vlaanderen, BEL). Snel geblust. Oorzaak onbekend.


februari 2012. Brand van PV-installatie in Theenhausen nabij Gütersloh. TV uitzending WDR Fernsehen 27/28 feb. 2012. Url niet meer beschikbaar. Oorzaak onbekend, er wordt door een "PV-installatie keurder" geclaimd dat 80% van de Duitse installaties niet volgens de regels zou zijn aangelegd, maar daarvoor wordt geen enkel bewijs geleverd. Mogelijk "Wij van WC eend" effect om een leuke omzet voor het bedrijf te genereren...


12 september 2010. 50.000 Euro Schaden: Brand im Solarpark gelöscht. Mobil.Wochenblatt.de. Brand in trafostation van wat eens het grootste zonnepark ter wereld was, 4 MWp grote installatie in Hemau (oud militair bunker complex, Beieren, BRD). Onduidelijk wat oorzaak is geweest, probleem met trafo, of met omvormers in dezelfde ruimte.


31 juli 2010. Lastig te blussen isolatie onder de dakpannen. HLN.be. Lastig blussen, onder anderen, door aanwezigheid zonnestroom panelen en zonnecollector, bij huisbrandje door kortsluiting (oorzaak nog niet bekend) in Gistel, Vlaanderen.


10 april 2010. Na vijf weigerachtige electriciens hielp de zesde eindelijk een in een omvormer gestarte brand te stoppen door de bedrading met geïsoleerde handschoenen door te snijden in San Diego. NCTimes.com. Gelinkt is de WebArchive url, origineel is niet meer on-line.


18 februari 2010. Feuerwehr muss bei Wohnhausbrand zusehen. Feuerwermagazin.de. Woonhuis brand in Schwerinsdorf (Niedersachsen, BRD). Waarbij de brandweer het huis met PV-systeem "gecontroleerd heeft laten afbranden" uit angst voor mogelijke schokken. Toegang in huis was ook lastig. "Einmaligen Fall", zo wordt gesteld door de vice president van de Deutsche Feuerwehrverband. Daar ook link naar artikel en gruwelijke foto's van de brand, op Feuerwehrpage.com


8 november 2009. Landwirtschaftliche Halle wird ein Raub der Flammen. Augsburger Allgemeine. Alweer een loods in vlammen opgegaan, wederom met een PV generator, en weer in de Beierse gemeente Aichach, in het gehucht Sielenbach. De agrarische machine loods was nog in aanbouw. Totale schade 4 ton.


21 juni 2009. Veelbesproken brand in Bürstadt. Polder PV (25 aug. 2009). "Sonnenfleck" 5 MWp project met klein brandje, zonder problemen geblust, wel met grote gevolgen voor de schuldvraag rond de enorme financiële schade tussen projectontwikkelaar en module leverancier.


14 maart 2009. Ook op de grote Californische markt brandjes mogelijk. Archief VCStar.com. Maar wel: "It’s a rare occasion, but like any kind of electricity there are going to be instances where it does happen."


5 februari 2009. Schuur afgebrand in Untergriesbach/Aichach. Augsburger Allgemeine. Brand op schuur met 400.000 Euro kostende PV-installatie, begin 2009. Totale schade 1 miljoen Euro, de brand zou zijn veroorzaakt door een 11-jarige jongen die met vuur aan het spelen was. Geen problemen bij bluswerk gemeld. Natuurlijk wel enorme schade voor de verzekering. Die zou worden verhaald op de verzekering van de ouders van de knaap, die hopelijk de les van zijn leven heeft geleerd ...


Informatie vakpers

Duitsers - voormalig wereldkampioen zonnepanelen plaatsers - zijn al veel langer met het thema zonneapeneln en brand "beschäftigt", en benaderen het met prudentie en, uiteraard, goed geïnformeerd. Grundlich Deutsch, beter kunt u (en het NL journaille) het niet krijgen. Tijdschrift artikelen in archief bij Polder PV. Aangevuld met nieuwe informatie over preventie en oplossingen, o.a. uit Nederland.

Energietransitie: Zonne-energie. (2020) Sub-dossier Veilige Energietransitie van het Instituut Fysieke Veiligheid, IFV. Met links en publicaties.

Gefahren und Vorkehrungen beim Löschen von Hausbränden mit PV. 9 november 2020. Website Photovoltaik-web.de, geactualiseerd artikel over het thema "gevaren en voorzorgsmaatregelen bij het blussen van woning branden bij aanwezigheid van PV installaties". Duitstalig.

Brandweer oefent op zonnepanelen: ‘Geen gevaar voor elektrocutie’. Brabants Dagblad (3 oktober 2020). Brandweer te Uden onderzoekt brand-bestrijdings-aspecten bij branden op gebouwen met zonnepanelen. Twee thema's. Ten eerste, de benadering van de brandhaard, daarvoor vormen zonnepanelen op daken een extra probleem (bovenop bestaande installatie, dak zelf, etc.). Normaal gesproken worden de zonnepanelen met frame en al weggetrokken, om in de buurt van een brandhaard op / in het dak te komen. In acutue noodgevallen wordt teruggegrepen op zwaar geschut, een speciale ketttingzaag, een zogenaamde "Multicut". Een van de geïnterviewde brandweer mensen: "Die gaat door zo'n paneel als een mes door de peperkoek" (er wordt ook een voor zonnepaneel liefhebbers "gruwelijke foto" getoond, met een heterdaadje met zo'n martel instrument ...). Het tweede aspect is (vermeend) gevaar voor elektrocutie. Middels een teststaaf, die registreert of er een potentieel gevaarlijke stroom kan gaan lopen bij "kort"sluiting. Zodra de staaf de "gesloten" straal bluswater verlaat, en in het "sproei" gedeelte terechtkomt (een relatief kort stukje), loopt er geen stroom meer. Ergo: met een veilige afstand van een paar meter, en een brede sproeistraal, kunnen branden op gebouwen met deels verbrande / beschadigde PV-systemen veilig door de brandweer worden bestreden, met een sproeistraal.

Basaal onderzoek naar effect PV module afstand tot dak oppervlak op grote commerciële daken (horizontale opstelling, wordt vaak in USA gebruikt). Rond een afstand van 17-20 cm. lijkt een kritiek venster te beginnen, waarbij er een grote versnelling in uitbreiding van een beginnend brandje onder de modules plaatsvindt, met grote potentiële schade tot gevolg, zeker als er niet goed brandwerende dakbedekking is gebruikt. Bij grotere afstand is er weinig verschil met een "vrije" brand zonder boven gelegen PV veld, onder de 17 cm. "spouw" werkt deze als een versneller van het brand-front, vermoedelijk vanwege een soort tunnel effect. Experimentele set-up uitgebreid onderzocht in scriptie van Farah Faudzi van de Universiteit Gent/University of Edinburgh. Scriptie kreeg een prijs van Fire Safety Engineering (FSE). Scriptie download hier (Engelstalig).

Oudere publicaties

Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Erstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung. Leitfaden. Maart 2015, 1e oplage. Zeer uitgebreide risico analyse studie naar veiligheid en brand bij PV systemen, en het minimaliseren van de risico's op brand. pdf, 308 pagina's. TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH (met diverse andere meewerkende partijen, zoals ISE Fraunhofer). Duitstalig.

PV Fire hazard - Analysis and assessment of fire incidents. Laukamp H., et al. (2013). - 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - pp. 4304-4311.

Neuenstein, H., Welter, P. & Siemer, J. (2013). Besser als gar nichts. Die "Anwendungsregel" zur Gefahrenabwehr im Brandfall lässt viele Fragen offen. - Photon 11/2013: 54-55. Vraagtekens rond in maart 2013 in werking getreden VDE richtlijn om DC zijdig bij PV installaties (in Duitsland) meer zekerheden te krijgen over de veiligheid, en het voorkomen van brand bij dergelijke systemen. Duitstalig.

Kreutzmann, A. ( 2013). Eine von zehntausend. Die Branche kommt beim Brandschutz weiter - Treiber der Entwicklung sind die USA. - Photon 3/2013: 62-69. Uitgebreid artikel over statistieken brand bij PV installaties Duitsland, en ontwikkelingen om brand vroegtijdig te signaleren of in het geheel te voorkomen. Duitstalig.

Rutschmann, I. (2013). Augen auf! Montagefehler beschäftigen zunehmend die Solarbranche, aber Betreiber können Problemen vorbeugen. - Photon 1/2013: 56-65. Uitgebreid artikel over talloze vormen van montagefouten die in sommige gevallen zelfs tot brand zouden kunnen leiden. Diverse praktijk gevallen, ontdekt tijdens talloze inspecties. Duitstalig.

Siemer, J. & Krause, M.B. (2012). Umstrittene Verbindung. Der Teufel steckt im Detail, das gilt nicht zuletzt für scheinbar nebensächliche Steckverbinder. - Photon 9/2012: 62-66. September 2012. Zeer belangrijke test van (veiligheid van) een serie van 63 verschillende (DC) stekkers- en contra-stekkers in een praktijktest door het laboratorium van Photon. Getest werd op herhaalde trekkracht bestendigheid en isolatie. Gemeten werd o.a. de interne elektrische weerstand voor en na de testen, er zijn 8 deel kenmerken per type bepaald. Veel merken en - typen waren OK, maar er zijn ook problematische series vastgesteld. Conclusie: "Wenn Steckverbinder nicht richtig funktionieren, ist das im besten Fall nur ärgerlich. Im schlimmsten Fall resultiert daraus eine akute Brandgefahr". Artikel in een serie van test resultaten sedert het jaar 2007. Een eerder uitgebreide test werd gepubliceerd in het technische zuster tijdschrift van Photon, in 2010: Podewils, C. & Düpont, R. (2010). Alternative Kontakte. PHOTON Profi 9/2010: 8-40. En Düpont, R. & Podewils, C. (2010). Im Detail: Der Härtetest. Kräfte, Widerstand und Sicherheit: Wie das PHOTON-Labor die Solarsteckverbinder auf Herz und Nieren geprüft hat. - PHOTON Profi 9/2010: 42-54. Duitstalig.

PV Systems - A fire hazard? Myths and facts from German experience. Laukamp H., et al. (2012). - 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - pp. 3862-3867. Zie ook Power Point Presentatie.

http://www.pv-brandsicherheit.de. Uiteraard Duitse website waarop veel kennis over zonnepanelen en brand wordt samengebundeld. Bevat diverse gedetailleerde presentaties van PV-installatie inspecteurs, het verzekeringswezen, en natuurlijk van Fraunhofer ISE. De laatstgenoemde, presentatie van 3 april 2014, bevat inventarisatie van branden waarbij PV-systemen hetzij fysiek als oorzaak van een brand waren aan te wijzen in Duitsland (210), hetzij "in brand zijn geraakt door andere oorzaken die buiten het PV-systeem lagen (220, "Mit-brand" gevallen). Status 10 jan. 2013, met enkele incidenten uit 2013 en 2014 meegenomen, er stonden toen zo'n 1,3 miljoen PV-installaties in Duitsland (dus ordegrootte incidenten: grofweg 2 promille op totaal aantal installaties). Diverse tips ter voorkoming brand: (nog) betere installatie kwaliteit, en zeer gedegen opleiding installerend personeel...

Beneking, A. (2011). Kontrolliert kurzschließen. National Semiconductor umwirbt die Solarindustrie beim Brandschutz. - Photon 5/2011: 68-71. Mei 2011. Grote Amerikaanse halfgeleider fabrikant heeft totaal systeemconcept ontworpen om bij brand tot op module niveau de DC generator buiten werking te stellen en alle potentiële elektrische gevaren van een aanwezige PV-installatie uit te sluiten. Duitstalig.

Siekemeier, R. (2011). "Ich halte die Diskussion für völlig überzogen". - Sonne Wind & Wärme 7/2011 (5 mei 2011): 120-121. Interview met verzekerings-specialist Manfred Körber, al meer dan tien jaar verzekeringen afsluitend voor PV-systemen, die vindt dat alle mediaspektakel rond "zonnestroom installaties en [vermeende hoge] gevaren voor de brandweer" zwaar overtrokken is. Hij claimt dat in zijn tijd er nog nooit een hard bewijs is gevonden dat een PV-installatie de feitelijke oorzaak is geweest van branden. En hij stelt ook dat de hoogte van premies voor een brandverzekering van PV-installaties in Duitsland in acht jaar tijd nog maar op een derde ligt van het oorspronkelijke bedrag - trend dalend. Duitstalig.

Rutschmann, I. & Siemer, J. (2011). Unbequemes Erbe. Solarworld lässt nach dem brand eines Shell-Moduls wichtige Fragen unbeantwortet. - Photon 3/2011:144-145. Nadat eind 2010 door Photon gerapporteerd werd over delaminatie problemen bij sommige Shell Solar modules (kristallijne tak van sport overgenomen door het Duitse Solarworld), brandde een zo'n module op Texel af en bleek het om dergelijke panelen te gaan. Artikel gaat in op de wijze waarop Solarworld reageerde op de eerste probleemgevallen. Installatie op Texel is later volledig door Solarworld uitgewisseld. Duitstalig.

Beneking, A. (2011). Löschen mit Risiko. Die Feuerwehr fordert von der Solarbranche ein "Not-Aus" für Photovoltaikanlagen. - Photon 1/2011: 90-100. Uitgebreide update in het vakblad voor zonnestroom - oplossingsrichtingen voor fysieke schakelmogelijkheden voor de brandweer om PV-installaties bij incidenten op eenvoudige wijze uit te schakelen; "stroomschokken bij brand in nacht" kritisch tegen het licht gehouden. Duitstalig.

Deutscher Feuerwehrverband (Oktober 2010). Einsatz an Photovoltaikanlagen - Informationen für Einsatzkräfte von Feuerwehren und technischen Hilfsdiensten. Duitstalig.

Feuerwehr lässt Häuser mit Solardach abbrennen. Die Welt. 6 augustus 2020. Artikel met titel "Gefahr durch Stromschläge" gaat ook dieper in op de materie, met uiteraard de - destijds - absurd hard gegroeide wereldmarkt Duitsland als focus. Meest opmerkelijk: "Zuvor hatte ein Feuerwehrmann bei einem Brand eines Einfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Rösrath durch die installierte Solaranlage einen so starken Stromschlag erlitten, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste"*. en "Das Licht der Scheinwerfer zu Einsatzstellenbeleuchtung lässt die Anlagen bereits Strom erzeugen." Die laatste komt van de Referent bij het Duitse Feuerwehrverband.

* Brandweer bleek niet op de hoogte van aanwezigheid PV-systeem (DC hoofdschakelaar niet uitgezet), en het slachtoffer had volgens een ander bericht een beschadigde stroomkabel over het hoofd gezien in de vol rook staande kelder ruimte. Een incident wat dus niet direct gerelateerd is aan het hoofdthema van de huidige problematiek: zonnepanelen op het dak kunnen onder spanning blijven staan, zelfs al is die hoofdschakelaar in huis uitgezet. De ploegleider beschouwde het incident als een inschattingsfout van de brandweer. Zie ook eerder verschenen artikel van 16 maart 2010 op de website van Wiwo.de.

Die Gefahr lauert auf dem Dach. 30 juli 2010. Forum discussie op bekende Duitstalige Photovoltaikforum.de, 9 pagina's reacties.

Hintergrundpapier zum Löschen von Gebäuden mit PV-Anlagen. Juli 2010. Standpunt van de Duitse brancheorganisatie BSW-Solar voor het blussen van gebouwen met zonnestroom genererende installaties. Organisatie werkt nauw samen met brandweerkorpsen en diverse overlegorganen om gezamenlijk zo correct mogelijke informatie over gewenste inzet van brandweer bij branden in panden met PV-systemen samen te stellen.

Fire Fighter Safety and Emergency Response for Solar Power Systems Final Report. Fire Protection Research Foundation (Quincy, Massachusetts), mei 2010. Uitvoerige, 93 pagina's grote publicatie van de over gevaren bij het blussen van branden op objecten met PV installaties, oplossingrichtingen, literatuur, etc. pdf, 2,98 MB. Oorspronkelijk op website NFPA.org, link verwijst naar kopie op website van het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid, IFV.

Rutschmann, I. (maart 2010). Die Angst vor Feuer wächst. Unglück in Schwerinsdorf entfacht Frage nach Brandbekämpfung bei Solarstromanlagen neu. - Photon 3/2010: 134. Duitstalig.

Stromschlag durch PV-Anlagen z.B. bei Feuerwehreinsätzen. 21 februari 2010. Thread op het bekende Duitstalige Photovoltaikforum portal, met diiscussie over het thema "elektische schok bij blussen van brand a.g.v. PV installaties.

Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen - Checkliste (2010). Protocol "wat te doen in het geval van schade aan zonnestroom installaties (incl. brand)". N.a.v. bevindingen van "Expertenkommission 'Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung'". Duitstalig.

Dirks, H. (2010). Harmlos oder brandgefährlich?. - Sonne Wind & Wärme 16/2010: 112-113. (nieuwe beveiligings-standaarden overwogen voor installaties). Duitstalig.

Müller-Theiß, N. (2010). Solarstrom per Schalter ausknipsen. - Sonne Wind & Wärme 16/2010: 114-119. (nieuwe concepten om PV-installaties bij brand af te schakelen). Duitstalig.

Gefahren beim Löschen bei Gebäuden mit Photovoltaikanlage. November 2009. Zeer interessant Duits-talig artikel "Gefahren beim Löschen bei Gebäuden mit Photovoltaikanlage" op website van Brand-Feuer.de. Mogelijke gevaren bij het bussen van gebouwen met zonnestroom installaties. Duitstalig

Siemer, J. Spiel mit dem Feuer. Der Solarbranche droht ein Problem mit dem Brandschutz. - Photon nr. 8/2009 (augustus): 60-69. Uitgebreid artikel wat diep ingaat op deze complexe materie. Duitstalig.

http://www.feuerwehren-sg-ahlden.de/mediapool/43/439555/data/Schulungpraesentationen/Brand-_und_Hilfeleistungseinsaetze_an_Photovoltaikanlagen.ppt
Uitgebreide Duitstalige "handleiding" voor het thema "brand" en "zonnepanelen", in de vorm van een PowerPoint presentatie, al van eind 2008. Echter niet meer voorhanden in het publieke domein.

Wie mit Solaranlage / Photovoltaikanlage bei Feuer umgehen? 16 april 2007 ff. Forum discussie op Blaulicht-Cuxhaven.de site over hoe om te gaan met brandende gebouwen met zonnepanelen. Vijf pagina's reacties.

Brand bei Solaranlagen. 30 november 2008. Korte forum discussie op Photovoltaikforum.de. Duitstalig.

http://www.feuerwehr.muenchen.de/bd70ausb/b76downl/Vortrag_100315_pdf.pdf
Uitgebreide presentatie van de Kreisverwaltungsreferat van München, "Gefahr durch die Sonne?", met gedetailleerde documentatie en oplossingsrichtingen waaronder "Feurwehrschalters" voor zowel de AC zijde als per DC-string op het dak, en, heel interessant: veiligheidszekeringen die hetzij bij grote hitte zelf smelten en de verbindingen verbreken, of op eenvoudige wijze met een hamer zijn kapot te slaan. Niet meer publiek voorhanden. Duitstalig.

http://labs.ti.bfh.ch/fileadmin/user_upload/lab1/pv/publikationen/Sicherheit_PV-Anlagen-Wi-10-6F-pro-S.pdf Geen Duitse publicatie, maar Zwitsers. Echter wel extreem goed over de materie geïnformeerd, de beroemde Prof. Dr. Heinrich Häberlin van de Berliner Fachhochschule, laat gruwel foto's zien van brandschades in/op PV installaties, en geeft zeer gedetailleerd verklaringen en oplossingsrichtingen. (niet meer voorhanden)

Uit het hierboven aangehaalde Wiwo artikel, tot slot, ook nog deze belangrijke:

"“Um ganz sicher zu gehen, dass alles stromfrei ist, bräuchte man im Prinzip in jedem einzelnen Solarmodul einen Schalter, der automatisch reagiert, wenn der Wechselrichter ausgeschaltet wird”, erklärt Andreas Steinhüser, Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. So eine Technik stehe im Moment aber noch nicht zur Verfügung. Zudem sei zweifelhaft, ob sie überhaupt zu finanzieren sei. “Das geht vielleicht noch bei einem Einfamilienhaus mit 20 bis 300 Modulen, aber nicht mehr bei einer Industriehalle mit Zehntausenden”, so Steinhüser."

© 16 maart 2010 Wiwo.de (deze link)

"“Om er zeker van te zijn, dat alles stroomvrij is, heeft men in principe per module een stroomschakelaar nodig, die automatisch reageert als de omvormer uitgeschakeld wordt”, legt Andreas Steinhüser, projectleider bij het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme uit. Zo'n techniek bestaat momenteel nog niet. Daarbij is het twijfelachtig, of zo'n schakeling überhaupt financierbaar zal blijken te zijn. “Dat kan bij een een-familiewoning met 20 tot 300 modules wellicht nog, maar niet meer bij een bedrijfshal met tienduizenden exemplaren”, aldus Steinhüser."

(vertaling en verantwoording: webmaster Polder PV)

 


Oplossingsrichtingen

Deze zijn niet in eerste instantie bedoeld voor brandpreventie, maar wel een potentieel aangrijpingspunt voor verdere technische oplossingen om stroomkringen "decentraal" te kunnen verbreken. Sommige oplossingen zijn alweer verouderd, en/of niet gecontinueerd, andere zijn aardig populair geworden, zoals de inzet van micro-inverters, en power-optimizers. De ontwikkelingen staan niet stil, er worden regelmatig zaken toegevoegd en/of anders opgelost.

Vlamboogdetectie

Arcostop (vlamboog detectie; wordt in NL o.a. verhandeld door Duramotion, zie artikel Solar Magazine)

GTV (Den Bosch) - Overspanningsbeveiliging zonnepanelen in eigen string boxen (ze ook SM artikel)

En verder

Conduct (PVshelter, montage frame voor brandveilige, overdekte opbouw omvormers op plat dak, om de hele DC keten "buiten het pand" te houden)

Conduct (FireRaptor, zowel handmatig als automatisch uitschakelen van DC verbindingen in PV installaties. "Elke FireRaptor bedient twee zonnepanelen en wordt achter de panelen geplaatst en bevestigd aan het montageframe van het paneel. De FireRaptor heeft een vermogen van 700W en is dus geschikt voor de meeste type zonnepanelen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn").

EHW Smart Power Box

Enecsys Micro Inverter

SolarEdge Power Optimizer

SolarMagic Power Optimizer (via Ecodirect)

Sunsniffer

e.a.

"Hors categorie", ontwikkeld door Australisch bedrijf, waarmee een polymeer film over de in brand staande, of nog intacte zonnepanelen wordt gesproeid, wat snel de licht doorval zou blokkeren, waarmee de DC spanning dramatisch vermindert. De uithardende polymeer film kan later eenvoudig van de panelen worden verwijderd, volgens de producent (alleen zinvol als het paneel in het geheel niet door hitte is beschadigd):

PVStop

Verzekering gespecialiseerd in solar

http://www.solarif.nl


Eerste uitgebreidere bericht over "brand en zonnepanelen" op de website van Polder PV

Artikel wat aan de basis lag van het gedetaileerd volgen van dit dossier, en het aanleggen van een "incidenten lijst", gepubliceerd in de time-line van het PV nieuws op Polder PV.

17 augustus 2010: Zomer"hoax" numero twee: brand en zonnepanelen

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar blijkbaar is het - na de vorige zwaar overtrokken komkommer verhalen over "5% zonnepanelen defect" - weer tijd om paniek te zaaien over een technologie die sommige partijen in ons land als "bedreigend voor hun bestaan" zien (lees: zonnestroom). En dan mag er best wel eens van een mug een olifant gemaakt worden (het ultrakorte nogal suggestieve mini-itempje op het NOS Journaal van 16 augustus zal ik dan maar snel vergeten). Niet dat het persé de intentie van de nieuwste berichtgeving in onze nationale pers was, maar het zal genoemde "partijen" best wel goed uitkomen. Het gaat - uiteraard - over het fenomeen zonnepanelen. Nog steeds een totaal onbetekenende prutsmarkt in Nederland ondanks alle geronk erover. Polder PV berekende de status anno juli 2010: ongeveer 62,6 [CBS 2009] + 3,5 [maandrapporten CertiQ] = 66,1 MWp netgekoppeld voor 16,6 miljoen inwoners (nog steeds: het gros daarvan, 19,6 MWp, geplaatst in 2003). Een zeer povere prestatie van slechts 4,0 Wp/inwoner. Zeg maar: een paar zonnecellen van een "vooroorlogs" type per ingezetene, ga daar maar eens flink aan staan te blussen...

Want het ging natuurlijk in de berichtgeving over het zeer sporadisch gelijktijdige fenomeen brand. Een bekend verschijnsel voor Homo sapiens sinds hij/zij het vuur in de schoot geworpen kreeg door natuurlijke krachten, of, voor diegenen die van een meer mythologische insteek houden: dankzij die goeie ouwe Prometheus die het mysterieuze "spul" van de Goden jatte. Voor Nederlanders tot nog toe echter een zeldzame combinatie, vanwege de nog steeds zeer schaarse zonnepanelen, die ook nog eens in veel gevallen in de vorm van slechts enkele paneeltjes op het dak liggen. Het was blijkbaar zo'n "belangrijk item", dat ik gisteren maar liefst 22 e-mails "mocht" ontvangen over het hete onderwerp:


^^^
Screenshot van de waslijst e-mails die ik 16 augustus in de in-box van mijn mail-programma vond...

Dit laat onverlet dat het "thema" beslist niet onder het tapijt geveegd mag worden, en met name in landen met serieuze markten als Duitsland en, in mindere mate, België, is dit hete onderwerp al een paar jaar gespreksstof, met in het eerstgenoemde land (de wereldmarkt voor zonnestroom) al zeer serieuze industriële aanzetten om iets met dat "sticky" thema te gaan doen. Vooralsnog zijn er echter nog geen "doden" gevallen bij de bestrijding van vuur op de paar panden die met een dakvullend (on-Nederlands) PV-systeem waren bedekt. Er zijn wel heel veel meer veel ergere gevaren die onze de hemel in te prijzen brandweerlieden dagelijks bedreigen (en daar hoor je natuurlijk vrijwel niemand over).

Artikel NL Dagblad

Ik bespreek hieronder het artikel "Met de botte bijl naar de brand" in het Nederlands Dagblad van gisteren (maandag 16 augustus, zie ook het onderaan gelinkte, veel kortere abstract op internet). Het artikel verscheen n.a.v. een memo wat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) verstuurd zou hebben naar brandweerkorpsen met "aanbevelingen" hoe te handelen in het (zeldzame) geval dat een Nederlands korps een brand in een pand met zonnepanelen moet bestrijden. Bij beschadiging van de zonnepanelen kan (overdag, en volgens sommige onbevestigde geruchten zelfs bij gebruik van grote schijnwerpers 's avonds) als er met water wordt geblust gevaar voor elektrocutie van de blussers ontstaan. Dat "risico" is zeker niet uitgesloten, maar dan moet er wel voorzichtig omgegaan worden met de vermeende omvang van dat "gevaar", en dient tegelijkertijd ook ingegaan te worden op wat er kan worden gedaan om dat te helpen verminderen.

Polder PV behandelt enkele uitspraken in dat artikel van Koos van Wees.

"Zonnepanelen leveren ieder afzonderlijk 12 of 24 volt gelijkstroom. Dat is op zich niet gevaarlijk. Maar voor een beetje opbrengst moet een aantal panelen aaneen worden gekoppeld. In die gevallen wordt al snel de 120 volt gelijkstroom overschreden, die volgens het NIFV gelijk staat aan levensgevaar."

Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat er nog steeds een hoop niet en wel gerenoveerde systemen zijn in Nederland waar alle modules parallel zijn gekoppeld met OK4 omvormers, zoals al ruim tien jaar het geval is bij het (gerenoveerde) systeem van Polder PV. Meestal zijn dat modules met een nominaal STC vermogen van rond de 100 Wp, die onder optimale omstandigheden een bedrijfs-spanning hebben tussen de 35 en 40 Volt DC (grafiek 29 april 2007), meer niet. Ook wordt voorbijgegaan aan het feit dat veel huishoudens later slechts kleine, apart aan het net gekoppelde setjes hebben gekocht van vaak iets van 6 modules, met daar aan bijvoorbeeld 2 Steca 300 omvormers en twee "strings", of een Steca 500 exemplaar met een string. Deze omvormers hebben maximale ingangsbereiken van 135 tot 230 Volt DC spanning. Een DC spanning die echter onder de meeste omstandigheden veel lager zal zijn, omdat zonnestroom systemen zelden langdurig op hun maximaal haalbare prestaties functioneren. Ik zeg niet dat er helemaal geen "risico's" zijn. Ik stel dat die "risico's" klein zullen zijn in de meeste gevallen, al blijft het altijd oppassen met gelijkstroom. Een leven zonder risico's is onmogelijk, en ook met oliebronnen, kolenmijnen, uraniummijnen en zelfs met "ultrasafe" geachte kernsplijters kan iets misgaan, en gaat er daarmee ook regelmatig iets flink mis, met soms zeer ernstige gevolgen. Over de tonnen aan giftige stoffen die de door de NOS recent de hemel in geprezen nieuwe kolencentrales in de Eemshaven de lucht in blazen horen we de media erg weinig. Dat is een 24 uur per dag, 365 dagen per jaar durende verzwegen aanslag op de mensheid waar die paar brandjes op huizen met een paar zonnepaneeltjes bij verbleken. Hoogste tijd dat "de media" daar zeeeeeer uitvoerig aandacht aan gaan besteden, de Telegraaf incluis.

"De NIFV heeft inmiddels een aanbeveling laten uitgaan om bij brand met zonnepanelen de kabels aan de panelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. Dat is de enige mogelijkheid om veilig te werken, meent het instituut."

Bizarre suggestie. Om meerdere redenen. Uit de stroom aan e-mails die ik vandaag ontving, blijkt namelijk uit betrouwbare bron (partner van iemand die bij het NIFV werkt) dat men "intern bezig is aan onderzoek voor het opstellen van een protocol". Dat klinkt toch wel heel wat anders als het slecht gedocumenteerde geschreeuw in de nationale pers als "een aanbeveling laten uitgaan". De pers doet ook op dit vlak het huiswerk nog steeds erg slecht, zoals gebruikelijk.

Ten tweede, en dat is veel erger, als deze "suggestie" al gedaan zou zijn, dan is dit wel zeer beperkt toepasbaar. Want een groot deel van de zonnepanelen ligt op dakhaken op schuine daken, en er is zeker in een chaotische en dynamische situatie als bij "een" brand (verder niet gedefinieerd wat voor "type" brand) helemaal geen tijd om bij dat soort systemen te gaan zitten prutsen onder de modules, die dicht bij de dakpannen zijn gemonteerd. De meeste DC kabels zijn in zo'n situatie namelijk nauwelijks fysiek te bereiken, omdat de modules vaak tegen elkaar aan zijn geschoven. Die DC kabels zijn "ergens" onder dat module vlak op diverse, niet gemarkeerde plekken met elkaar verbonden, en de uiteindelijke stringkabels zijn "ergens" onder een dakpan door via een geboord gat naar binnen geleid, wederom meestal nergens gemarkeerd. Zonder met grof geweld de opbouwconstructies (met zwaar gereedschap op een hoge ladder) te slopen, is in veel situaties niet eens op eenvoudige wijze bij die bekabeling te komen. En dan kan de brandweer dus nog steeds niks. Ook als ze binnen bij de door het dak gevoerde stringbekabeling kan komen. Zelfs als ze die zouden doorknippen (als ze d'r bij kunnen komen verstandiger natuurlijk: stekkers uit het stopcontact), dan nog geldt het volgende. Zolang er meerdere modules in serie via DC kabels zijn doorverbonden op het dak, zeker als dat er een fors aantal zijn, kan zelfs bij een al dan niet met grof geweld "met geïsoleerd gereedschap doorgeknipte serie stringkabels" binnen in huis, niet voorkomen worden dat er op dat dak nog steeds modules onder spanning kunnen staan als niet alle onderlinge verbindende DC bekabeling is/wordt doorgeknipt. Als de modules door de brand al zijn beschadigd kunnen ze dus in combinatie met water tot potentiële risico's blijven leiden. Ik voorspel u dat in een noodsituatie als een brand er helemaal geen tijd zal zijn om al die onder de module velden liggende kabels door te knippen, zeker niet bij grote dakinstallaties. Zelfs al zouden de risico's "beperkt" zijn doordat in ieder geval grote modulevelden "in stukken zouden zijn gehakt" op cruciale punten, er blijft een risico op schokken, en dat wil je geen een al dan niet "vrijwillige" brandweerman of -vrouw in een riskante context als een (hellend) dak op een brandend gebouw aandoen. Ergo: het gesuggereerde "middel" is beslist geen universele "oplossing". Als er al een "onacceptabel" probleem zou zijn. En dat moet nog maar worden bezien, het zal ook afhankelijk zijn van de specifieke situatie hoe groot de risico's zullen blijken te zijn.

"Ook zouden de panelen kunnen ontploffen."

Dat is er typisch eentje voor de categorie: afvoeren (wordt later in het artikel dan ook zelf al naar het rijk der fabelen verwezen, maar de pest is juist dat die onzin wel in het artikel wordt geplempt...). Ik zou me eerder zorgen maken over de voorraad nagellak remover, benzine, terpentine, de gaskraan, en nog zo wat meer van dat soort levensgevaarlijke, hoog-explosieve goedjes in een willekeurig huishouden.

"Volgens een woordvoerder van Ubbink BV, producent van zonnepanelen, is het gevaar geweken zodra bij brand de elektriciteit wordt uitgeschakeld via de hoofdknop in de meterkast..."

??? Tweeledige opmerking. Ten eerste produceert Ubbink Solar Modules (als dat bedrijf wordt bedoeld) sinds de vestiging in Doesburg door de Duitse eigenaar Centrosolar gesloten werd geen modules meer in Nederland, voor zover de kennis van Polder PV reikt. Wel is van Laarhoven met een geheel eigen bedrijf doorgestart, en dat heet Solar Modules Nederland**, gevestigd in het Limburgse Kerkrade (paar maal van naam gewijzigd). Ten tweede staat er ALTIJD spanning aan de DC zijde van de PV generator, zodra er zonlicht op schijnt. Daar helpt echt geen AC noch een DC "Freischalter" in de meterkast of elders in de woning tegen. Ik hoop dat de geïnterviewde verkeerd is geciteerd door het ND...

"Gerard van Amerongen, voorzitter van de brancheorganisatie van leveranciers en producenten van zonnepanelen Holland Solar, vindt dat het gevaar wordt overdreven. “Als er veel rook is bij de brand is er ook nauwelijks stroom via de panelen”."

Ook hier hoop ik dat de voorzitter van de brancheorganisatie verkeerd is geciteerd. Want ik zou niet graag in zijn schoenen staan als bij een brand met rookontwikkeling het bij het eerste het beste briesje voorkomt (en dat gebeurt natuurlijk gegarandeerd), dat die "rook" opzij wordt geblazen, en de PV generator (weer) volop in het zonlicht komt te liggen. Dan wil je als blussende brandweerman vast wel een gezonde afstand tot die generator nemen, zeker als deze door de brand is beschadigd, forse rookontwikkeling of niet...

"Consensus over het blussen van dit soort branden is er nog niet. Ze komen ook heel weinig voor."

Aldus Beckman, manager van de Brandweeracademie. En zo is het maar net. De professional geeft al aan dat er voorlopig nog niet zoveel aan de hand is. En met het slakkentempo van de uitbouw van PV in NEEderland, zal dat ook voorlopig wel zo blijven. Daarover doet het ND trouwens in een apart kader nog wat uitspraken, ik ga daar in het hier op volgende artikeltje verder op in.

Reactie

N.a.v. de commotie een relativerend bericht van een lezer van Polder PV:

"Na het NOS journaal (16 aug.) wist ik effen niet meer waar ik het zoeken moest. “Brandweer kan geëlektrokuteerd worden door zonnepanelen”. Een volgende stap in het Saboteer DE programma dacht ik meteen. Ik ben overigens 54 en nog nooit verdacht van paranoia. Dus toch maar even m'n pa gebeld die 25 jaar lid was van de vrijwillige brandweer en zijn hele werkzame leven installateur was. Wat hij ervan dacht dat er zou gebeuren als er 120 Volt aan de andere kant van de waterstraal geraakt zou worden, en of ze ook altijd wel bij een huisbrand eerst de hoofdschakelaar omzetten alvorens te gaan blussen.

Nou ten eerste hebben ze altijd rubber laarzen aan en meestal ook handschoenen, dus het zou sowieso al geen probleem zijn. Als brandweer loop je zonder meer al veel meer gevaar op explosies van gassen, giftige dampen, te hoge hitte of instortingsgevaar, etc. Natuurlijk moeten de risico's zoveel mogelijk beperkt worden, maar om dan zo'n relatief klein detail zoooooo uit te meten in de landelijke pers... Daar kan het komkommersyndroom alleen niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Wat is toch dat NIFV wat achter deze ophef zit? Is dat een afdeling van EZ misschien, ha ha.

Dus even Polder PV raadplegen, maar nog geen reactie. Dat neem ik je zeker niet kwalijk hoor, ik vind het toch al een wonder dat je erin slaagt zo enorm veel waardevolle informatie te verschaffen. Misschien ga ik daarvan nog wat gebruiken om te reageren in de krant hier, die ook een bijna paginagroot artikel wijdde aan deze onthutsende materie (Gelderlander). Ook hiervoor bij voorbaat dank."

Van weer een andere lezer:

"Tja, hier heb ik altijd voor gewaarschuwd.
Dit is de reden dat ik destijds de doe het zelf systemen verplicht met een DC-gevoelige aardlek heb laten uitvoeren."

M.a.w.: wel degelijk een potje zout bij de (weer over waaiende) Nationale Hysterie rond "brand en zonnepanelen". Maar tegelijkertijd ook zeer kritisch blijven waar het alle toepassingen van gelijkstroom betreft. Er zijn niet voor niets reeds diverse bedrijven bezig om te kijken of er een niet al te dure "ingreep" in de junction-box van [nieuwe] zonnepanelen mogelijk is waarmee in het geval van brand middels een elektronisch signaal alle contacten tussen de modules onderling verbroken zouden kunnen worden. Het ligt in de bedoeling dat de modules zichzelf dan gaan "kortsluiten" waardoor alle potentiële risico's voor brandweerlieden tot het absolute minimum worden beperkt. Dat heet: toekomstgerichte bedrijfsfilosofie. Ook al zijn deze initiatieven er primair niet op gericht om genoemde problemen te voorkomen, de zogenaamde "power optimizers" zoals SolarMagic Power Optimizer, EHW Smart Power Box en de SolarEdge Powerbox zijn in principe in staat om op module vlak "aan te grijpen" in de gewenste denkrichting. Op Intersolar 2010 in München waren nog meer initiatieven rond AC-module achtige concepten te vinden, of controle "in de junction box", die ook aangrijpingspunten kunnen bieden voor het volledig spanningsloos maken van alle modules in een PV-array. Photon organiseerde in augustus van 2009 zelfs een speciale workshop "Solar on fire" in Aachen. M.a.w.: de industrie is aan zet, en alle slecht onderbouwde hysterie over "brand en zonnepanelen" dient ook in dat licht beschouwd te worden.

^^^
Een van de voorgestelde oplossingsrichtingen voor het "automatisch" of met de hand verbreken van potentieel gevaar opleverende decentrale stroomkringen op daken: zekeringen die smelten bij hoge temperaturen, of die op eenvoudige wijze met een hamer kapot geslagen kunnen worden Met een sterk gereduceerde kans op - typisch voor DC stroom - lichtbogen, via een ingebouwd veermechanisme wat de beide aansluitpunten in tegenovergestelde richtingen uit elkaar drukt.

Bron: © Thiem/Huber uit Kreisverwaltungsrat München pdf (niet meer publiekelijk beschikbaar)

** 31 mei 2015 failliet verklaard.

Berichtgeving en bronnen, n.a.v. eerste artikel van 17 augustus 2010

Branden in 2008. Brandweerstatistiek CBS op Nationaalbrandweerdocumentatiecentrum.nl website. Deze is in revisie (artikel pdf niet meer te raadplegen). 45.400 branden in Nederland, in 2008. Daarvan 14.400 stuks binnenbrand en 1.900 schoorsteenbrand (rest niet gebouw- of opstal gerelateerde buitenbranden!), dus max. 16.300 te relateren aan gebouwen. Er waren in dat jaar 97 doden te betreuren waarvan 3 brandweerlieden. Zonnepanelen als mogelijke oorzaak of gevolg worden nergens genoemd.


Aantal huishoudens in 2008 (CBS): 7.242.202 stuks.
Verhouding aantal gebouw-gerelateerde ("binnen") branden per huishouden gemiddeld in 2008 (incl. bedrijfsbranden): 16.300/7.242.202 = 0,23%.

Aantal huishoudens is begin 2020 toegenomen naar 7.997.800 volgens het CBS

Aantal gecertificeerde zonnestroom systemen in 2008 CertiQ: 740. Jaaroverzicht niet meer op website CertiQ terug te vinden, wel in archief Polder PV.

Polder PV schatting maximum aantal meestal (zeer) kleine zonnestroomsystemen in 2008 in Nederland (grotendeels nergens geregistreerd, beslist niet "gecertificeerd"): 30.000 stuks.
Kans op brand bij 30.000 "huishoudens" met meestal kleine PV-installaties: 0,23% x 30.000 = 68 theoretische branden/brandjes in 2008. Echter, 82% van die "binnenbranden" kan al door de eerste brandweer eenheid worden bedwongen en blijft dus beperkt in omvang (2008: 14.400 "binnenbranden", waarvan 11.800 "klein"). Ergo: de eventuele "risico's" blijven zeer beperkt, de meeste branden bereiken het dak niet eens.

Bronnen

Gathering of Tweakers discussies rond het thema "blussen" (keyword search in Duurzame Energie deel 17)

"Zonnepanelen gevaarlijk voor brandweer". Augustus 2010, zowel audio als video fragment, niet meer direct bij NOS te vinden (oorspronkelijke link audio, resp. video), zie ook bericht in Trouw, 16 augustus 2010. Geluidsfragment bevatte een interview met Jans Weges van NIFV over de [potentiële] risico's bij de bestrijding van branden in panden met zonnepanelen op het dak, het videofragment uit het NOS Journaal duurde slechts 21 seconden, en was veel te kort om de complexe materie uit te leggen. Dat had in deze vorm dan ook nooit zo hetzerig gebracht mogen worden.

https://www.ifv.nl/ Website van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (voorheen nifv.nl), waarop echter i.t.t. de merkwaardige suggesties van diverse persorganen destijds (augustus 2010) beslist geen persbericht o.i.d. is te vinden over het nieuwste rimpeltje in de PV-onzin vijver. Jeroen Haringman had de NIFV in de zomer van 2010 aan de lijn en die bevestigde wat er al werd vermoed, dat de commotie weer de zoveelste "storm in een glas water" betrof. Tja. Komkommertijd, nog steeds.

In Nederland is n.a.v. een Handreiking "Brandweeroptreden nabij elektriciteit" publicatie van maart 2015 een aparte bijlage (J) opgenomen in het Handboek HBze Zonne-energie. Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen van ISSO. Dit, naar aanleiding van een tweet van Rob van Bergen van ISSO, dd. 4 juni 2018 (en reacties daar op).

Ook in België groeiende onrust, maar kalme autoriteiten die protocollen gaan opstellen. Op 17 augustus 2010 was er een uitzending bij De Redactie.be, het journaal op de Vlaamse TV. De video van die uitzending is helaas niet meer publiek beschikbaar (oorspronkelijke link werkt niet meer). Getoond werd o.a. een brandend huis met zonnepanelen in Gistel, Vlaanderen, en een plan van aanpak van het Kenniscentrum Civiele Veiligheid van Binnenlandse Zaken werd gepresenteerd (zie ook screenshot van die uitzending hieronder).

^^^
Screendump van korte video reportage op Journaal van DeRedactie.be van 17 augustus 2010 met licht brandend huis (rookontwikkeling en al forse schade aan de dakstoel) in Gistel, Vlaanderen, België. Met o.a. een brandweerman die wel de thermische zonnecollector kon bereiken met de brandspuit, maar die niet in de buurt kon komen van de fotovoltaïsche zonnepanelen.

© 2010 DeRedactie.be, link naar video fragment niet meer beschikbaar

 

Polder PV - latere berichten

Skip de maan, en breng voldoende schijnwerpers mee... (24 januari 2011, de "mythe" van gevaarlijk maanlicht en/of licht van vlammen tijdens brand op daken met PV installaties op Deutsch-grundliche wijze doorgeprikt)

Berichten/reacties (incl. België)


Hevige brand bij dochterbedrijf van Katoen Natie: zonnepanelen ontploft. 25 mei 2018, GVA.be. Brand in loods van Katoen Natie dochter bedrijf J-Tec Material Handling (Lieven Gevaertstraat in de KMO-zone Vloeiende van Kapellen, Vlaanderen), legt pand vrijwel geheel in as, incl. de forse PV generator met bijna 700 panelen op het platte dak. Brand ontstond 's nachts, geen oorzakelijk verband met aanwezigheid zonnepanelen.

Zonnepanelen zetten dak van school in Bree in brand. 4 juni 2017, HLN.be. Brand op dak Sint-Augustinuscollege te Bree, Vlaanderen, B. Geclaimd wordt dat zonnepanelen oorzaak zouden zijn, waarna isolatiemateriaal van dak in brand zou zijn gegaan (?). Oorzaak wordt echter onderzocht, dus nog geen zekerheden.

Brandverzekering pv installatie. 3 maart 2011 ff. Archief Zonstraalforum. De Belgen zijn al langer met het thema bezig, niet gek, want hun markt is destijds extreem hard gegroeid, i.t.t. de Nederlandse. Talloze andere entries door "brand" in het zoekvenster van dit lang actieve forum te typen. Forum is vernieuwd, en heeft een andere stek gekregen.

Zonnecellen gevaarlijk bij brand. 2011, De Telegraaf. Oorspronkelijke url niet meer publiek voorhanden. Uiteraard besteedde de "spreekbuis van NEEderland" er ook aandacht aan, en snapte de correspondent niet dat een zonnepaneel niet "oplaadt", maar continu stroom kan blijven produceren als er [genoeg] licht op valt en er een gesloten stroomkring is. Een zonnestroompaneel is geen accu. Ik moet ook het eerste zonnestroom systeem nog ontdekken wat een "dodelijke stroomstoot" zou kunnen genereren uit het licht van vlammen, typische uit de duim zuigerij van de Telegraaf journalist...

Help, brand ! 16 augustus 2010. Reactie van Berend Wagenvoort van Herberg PV: "Nederlandse brandweerkorpsen gaan nu dus protocollen opstellen voor branden waarbij zonnestroominstallaties in het spel zijn. Heel verstandig, aangezien er ook in Nederland steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd worden. Maar om daar nou zo’n ophef over te maken…"

Brandweer onder stroom: gerecycled nieuws. 16 augustus 2010. Reactie van destijds nog actief blogger Jeroen Haringman op het "komkommer" nieuws. Via webarchive (website is opgeheven).

Zonnepanelen vormen gevaar voor brandweer. 16 augustus 2010. Reactie van blogger Niels Thijssen "Renewable Energy Now" op het nieuws.

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com. Collega Floris Wouterlood publiceerde destijds ook op 16 augustus 2010 een - nogal voorbarige - reactie op zijn veel gelezen blog (alleen zijn de berichten voor december 2013 niet meer te vinden): "De enige brand ooit waarbij zonnepanelen waren betrokken was die van het Oceanium (Blijdorp) op 26 juli 2007". Vetdruk van webmaster van Polder PV. Nou, dan zou ik toch maar iets beter Googelen, hooggeschatte collega, zie de oude én de vele nieuwe gevallen in de lange lijst op deze webpagina ...

Brand ! 16 augustus 2010. Website archief Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV). Deze belangen vereniging voor zonnestroom bij met name particulieren maakt zich er wat mij betreft iets te makkelijk van af...

Energeia berichtte ook op 17 augustus 2010 (pay-wall). Een stuk genuanceerder dan andere media, o.a. kort vraaggesprek met de heer Schruijer van NIFV.


Oorspronkelijk gepubliceerd artikel op 17 augustus 2010, onderaan. Hieraan continu nieuwe links toegevoegd onderaan dat artikel, tm. 2020. Begin december 2020 is alle informatie verplaatst naar de huidige nieuwe, speciale pagina "brand en zonnepanelen". Daarbij zijn alle links nagekeken, eventueel aangepast, van alternatieve links voorzien naar nog bestaande webarchive of google-cache pagina's, of, indien het origineel niet meer terug gevonden kon worden, is de link verwijderd (en in sommige gevallen de verwijzing naar het verouderde artikel). Status bij (her)publicatie: 11 december 2020.

Updates en aanvullingen: Gepubliceerd op 18 dec. 2020, 11 februari 2020 (Thialf), 11 februari 2020 (brandtest keramische coating Enschede), en 21 februari 2020 (brand Vermeulen Hazerswoude-Dorp). 10 maart 2021 (Bouwspecial Brandveiligheid). 27 maart 2021 (brandje Ommen, Ov.). 30 maart 2021 (generator brand nieuwbouw woning Zoeterwoude, ZH). 1 mei 2021 (brand dak flat Kapteynweg Dordrecht). 20 mei 2021 (grote brand houthandel Noardburgum Fr. legt PV project in as). 1 juni 2021 (dakbrand BIPV generator Hasselbeemden, Helmond NB). 1 juni 2021 (grote stalbrand Bloemerstraat Nederweert, L.). 4 juni 2021 (dakbrand nieuwbouw woning Gassel, Graven, NB), 24 juli 2021 (brand loods achter stoffeerderij, Zuid-Scharwoude, NH), 25 juli 2021 (loods Stiho DC, Lage Weide Utrecht in brand), 2 augustus 2021 (woningbrand Stadshagen, Zwolle Noord, Ov.), 14 augustus 2021 (woningbrand Wissingstraat, Delft, ZH), 20 augustus 2021 (brand aanbouw woning Kleingouw, Andijk, NH), 5 september 2021 (Laan van York, 4 woningen, Hoofddorp, NH), 21 okt. 2021 (Wissingstraat Delft, grootschalige controle), 24 oktober 2021 satellietfoto analyse incident Heineken, 3 november 2021 oorzaak bodembrand zonnepark Dongen, 17 december 2021 geen extra maatregelen nodig in Dongen, 21 december 2021 dakbrand met zonnepanelen op te leveren woning, Uden NB.

2022 - 26 januari brand schuur Netersel (Bladel, NB). 15 maart 2022 brand verdeelkast Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen (Dr.). 26 maart 2022 brand onder zonnepaneel woning Bernard van Beeklaan Kortenhoef (NH). 29 maart 2022 Onderzoek brandveiligheid PV daken BouwTotaal.nl. Brand bedrijfspand Molenweer Wateringen (23 mei 2020) toegevoegd. 3 april 2022 woningbrand Kimswerd (Fr.). 4 april 2022 chalet brand Jonkersvaart (Gr.). 10 april 2022 brandje zonnepark Paardtangendijk (Borger-Odoorn, Dr.). 11 april 2022 bodembrandje zonnepark Kanaalstraat (Buinen, Borger-Odoorn, Dr.). 23 april 2022 4 loodsen De Terp (Erichem, Gld) in de as gelegd, incl. PV generatoren. 25 april 2022 brand pluimveebedrijf Bleekerweg, Heusden (Asten, NB). 26 aprl 2022 dakbrand woning Laan van Oost-Indië, Nijmegen (Gld). 27 april 2022 brandje verdeelstation zonnepark Medel (Echteld, Gld). 2 mei 2022 brandje trafostation zonnepark Woldjerspoor, Groningen (Gr.).

 

 
 
 
© 2010-2022 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP