starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
3 SDE beschikkingen "groot"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Inspiratie: Projecten

Zonnige spruiten verwerkt en gekoeld op zonnestroom.

Flevopolder na wind ook in de versnelling met zonnestroom:
Maatschap Boon gaat voor 300 kWp

^^^
... en hierbij verklaren we het zonnestroom systeem officieel voor geopend. Demissionair LNV Minister Verburg in het midden, de heer Adrie Boon links, alsmede drie van zijn zoons werkzaam in de Maatschap. 23 augustus 2010.

Alle foto’s op deze pagina tenzij anders vermeld © 2010 Peter J. Segaar/www.polderpv.nl, Leiden (NL)

Voor inleiding tot deze pagina (sfeer impressie open dag), zie bericht van 24 augustus 2010

Rood omrande foto's zijn klikbaar voor vergroting

Meer inspiratie? Duurzame Taal: Salderen (Vincent Bijlo); Mensen: Lennart H., Ton Peters, Dick en Netty van Reems; Projecten: Anna's Hoeve, Hoge Hoeve, Maatschap Boon, Familie Konijn, Parkschool, Lombok (Utrecht), Provinciehuis Zuid-Holland, Ecopark Waalwijk; PV-uitjes: Waarder/Zuid-Holland; "Special Operations": Fietstocht München - Roermond, Vogelperspectief, Gluren bij de buren, Victorian 154 MWp HCPV-plant; Uitdagingen: Solutra


Introductie

Het zal de meeste Nederlanders niet ontgaan zijn die de in de vorige eeuw aan de Zuiderzee onttrokken en drooggelegde Flevopolder bezoeken. Deze nieuwste provincie van Nederland is kampioen windturbine vermogen (2010: 614 MWp). Tussen alle slanke, een dikke miljard duurzaam cq. hernieuwbaar opgewekte kWh/jaar (feitelijk: 1,132 TWh in 2010) producerende windturbines, fraai uitgelijnd langs de kunstmatige doch efficiënte wegen- en dijken infrastructuur, is er vanaf de zomer van 2010 echter ook een nieuw, schitterend duurzaam verschijnsel waar te nemen zonder bewegende onderdelen. Voor diegenen die "hem" weten te vinden.

<<<
Na windturbines nu ook heftig uitpakken met zonnestroom: Maatschap Boon liet 2 grote agrarische daken vullen.

Een zonnestroom installatie van Einsame Spitze, met "Duitse" uitstraling, en in het leven geroepen door een ambitieus bedrijf wat de decentrale energie revolutie hoog in het vaandel heeft geschreven met een verfrissende "handen uit de mouwen" mentaliteit. De in de winter zo heerlijke oer-hollandse spruiten, inmiddels volop groeiend in de zomerse polderklei op die voormalige Zuiderzee bodem, gaan (deels) schoongemaakt, ingepakt en gekoeld worden op lokaal opgewekte zonnestroom alvorens ze naar de klant gaan. "Een spruitje heeft geen haast", heet het, op de website van Maatschap Boon. Net zo min als de zon haast heeft, want die koperen ploert staat er nog wel een tijdje, aan die ter plekke goed zichtbare, grote Hollandse hemelkoepel.

Het "premium" product van Maatschap Boon: hollandse spruiten onder de marktnaam "Flevo Vers van Boer Boon".
Krijgt u ook alweer trek in zo’n zongestookte spruit? Voor de moestuinders onder ons: staat bij u die andere "winterse" groente boerenkool ook al mooie pluimen te maken?
>>>


Vandaag, 23 augustus 2010, is het prachtige 300 kWp PV-systeem op de bedrijfshallen van de Alblashoeve van Maatschap Boon officieel in werking gesteld onder het toeziend oog van een keur aan notabelen waaronder mevrouw Gerda Verburg (demissionair CDA Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die ook "de knop" bediende), Drs. Ing. Duijzer (directeur Food & Agri Rabobank Nederland), Ir. Smits (algemeen directeur The Greenery BV), en vele anderen. Na de officiële plechtigheden was er voor het publiek ook de gelegenheid om het duurzame moois te komen aanschouwen: de familie Boon hield open dag op hun boerderij. Partner voor de open dag is de bekende groenten distributeur The Greenery, die het hele aanbod van de Maatschap afneemt en distribueert aan bekende retailers in Nederland.

^^^
Duidelijk zijn op Google Maps de twee inmiddels met Chinese PV-modules bedekte (hier nog lichtgrijze) dakvlakken te zien van Maatschap Boon en de obstakelvrije horizon aan de zuidzijde. De oriëntatie van de twee met modules bezette dakhelften is iets oost van zuid (maakt verder niet heel veel uit voor de te verwachten opwek). Let op de typische “verlengde daksegmenten” die boven de nok uitsteken, twee voor het zuidelijke dak, eentje aan de westzijde voor het noordelijke dak. Via die "dakoversteken" komt daglicht het bedrijf binnen wat de behoefte aan kunstlicht vermindert.

Foto © Google Maps


Maatschap Boon
De Maatschap heeft haar wortels in het Zuid-Hollandse Alblasserdam (zuidelijk van het beroemde Kinderdijk met antieke windmolens), waar de heer Adrie Boon is begonnen met veeteelt (1969: 1 koe). Via het tussenstation Almere belandde hij uiteindelijk in Zeewolde in de Zuidelijke Flevopolder met een gemengd bedrijf wat mede door drie zoons wordt gerund. Het bedrijf heeft drie agrarische poten: (1) melkveebedrijf met 238 koeien, (2) akkerbouwbedrijf met grootschalige teelt van aardappelen, uien en wortels, (3) groentenproductie, met als specialiteit spruiten (grootste omzet deel) en sperziebonen, en de verwerking daarvan tot klant en klare producten voor retailers. Het bedrijf is al jaren met een verduurzamings-offensief bezig en streeft naar een volledig CO2 neutrale bedrijfsvoering.


Projectbeschrijving

De Alblashoeve ligt aan de basis van de driehoek gevormd door de kruising van de A27 en de N305, ongeveer halverwege tussen Zeewolde en Almere-Haven in, en heeft mooi ongelimiteerd uitzicht op de 18 stuks windturbines op de ten zuiden van de boerderij gelegen Eemmeerdijk (1 MW Nedwind turbines, totaal 18 MW, data Energie+ Windkaart/Wind Service Holland, het informatiebord van NUON vermeld vreemd genoeg 19 turbines, maar er staan er echt maar 18, zie ook foto's en toevoeging verderop).

<<< Vol trots kondigt subsidieverstrekker Agentschap NL met borden aan dat hier een "grote" zonne-energie installatie is ontwikkeld. Voor Nederland wel, en da's mooi. Maar het blijft een feit dat in Vlaanderen met bijna 3x zo weinig inwoners inmiddels al 381 installaties groter dan 100 kWp zijn gerealiseerd. En dat Duitsland er alleen al in 2009 2.885 systemen groter dan 100 kWp bij kreeg (waarvan 212 installaties zelfs groter dan 1.000 kWp)...

Of het "aanvragen" van SDE subsidie binnenkort überhaupt nog mogelijk zal zijn vertelt dit bord helaas niet. Ook niet dat voor de hier van toepassing zijnde categorie er op 31 mei 2010 35.000 aanvragen binnenkwamen, en dat er maximaal slechts 50 stuks van elk 100 kWp "beschikt" mogen gaan worden, weinig meer als de beschikte installaties een kleinere capaciteit zullen hebben...

De op de Nekkeveldweg aangebrachte PV-installatie is een voor Nederlandse begrippen opvallend groot nieuw systeem, want de sinds 1 april 2008 in werking gestelde, van talloze drempels doorspekte SDE regeling heeft sinds 2009 een maximering van 100 kWp per beschikking (in de "categorie groot"). Het is dan ook uitsluitend te danken aan de voorzienigheid dat subsidie aanvrager Boon stom toevallig werd "gezegend" met maar liefst 3 van dat soort "gemaximeerde" 100 kWp beschikkingen. En kon er dus een fraaie, minstens een dakvullende installatie worden gerealiseerd op de bedrijfshallen van de Maatschap. Die het "Flevo Vers van Boer Boon" label als merk voert om zich te onderscheiden van de hevige concurrentie. Naast de vele spruiten doet Maatschap Boon "het" ook met sperzieboontjes. In het jargon van moestuinders ook wel “stamslabonen” genoemd. Ook die gaan verwerkt worden onder het dak met een van de grootste individuele PV-installaties van Nederland, in ieder geval tot nog toe het qua capaciteit grootste PV-dak op een boerderij in ons land. Dat worden vast lekkere, zonnige boontjes...

<<<
KNMI instralingskaartje van Nederland met 7 spraakmakende grote PV-projecten (nrs. 1-7, in roze/violet), en de lokatie van de 300 kWp installatie bij Maatschap Boon in de zuidelijke Flevopolder (groen, nr. 8). (1) Nieuwland Amersfoort 1,35 MWp op 501 woningen); (2) Vijfhuizen 2,3 MWp Floriade dak; (3) 350 kWp amorf Si dunnelaag dak van Waterloopkundig Lab (nu: Deltares) in Delft; (4) Oceanium Blijdorp 518 kWp; (5) Ecopark Waalwijk 674 kWp op zuidzijde voormalige vuilstort; (6) In Goede Aarde Boxtel 246 kWp op nieuwbouw woningen (incl. uitbreiding); (7) Stad van de Zon Heerhugowaard 2,45 MWp op vele honderden daken van groot nieuwbouwproject;(8) Maatschap Boon Zeewolde 299 kWp, tot nu toe de grootste Nederlandse PV-installatie op een agrarisch bedrijf. En de vierde integrale kristallijne "installatie" qua grootte (na Floriadedak, Ecopark Waalwijk en Oceanium Blijdorp).

Kaartje horizontale instralingsgegevens 1971-2000 © KNMI, zie deze pagina.

Omrekening van de door KNMI opgegeven Joule per vierkante centimeter horizontale instraling in de voor zonnestroom meer relevante kWh per vierkante meter, zie dit artikel op Polder PV.

De webmaster van Polder PV, die uitgenodigd was op de dag van de officiële opening van het project, gebruikte zijn contacten om meer te weten te komen over de aard van de installatie, de inpassing ervan op de huidige lokatie, en waar mogelijk andere project gegevens.

^^^
Bedrijfshal van Maatschap Boon met het meest zuidelijk gelegen daksegment, volledig uitgevuld, het noordelijke segment is niet helemaal tot onderaan volgelegd i.v.m. schaduw van het zuid-dak bij laagstaande zon. Let op de typische, boven de nok uitstekende dakverlengings-stukken aan de linkerzijde (ook hierop zijn een of twee rijen PV-modules bevestigd).

Project en systeemgegevens

Opdrachtgever, financier en exploitant van het project is Horizon Energy BV/SunFarmers uit Rotterdam.
Het dak (eigenlijk: twee puntdaken van een grote bedrijfshal/akkerbouw schuur) wordt gehuurd van Maatschap Boon. Horizon is verantwoordelijk voor alle zaken en biedt dus feitelijk een totaal "ontzorgings-concept" aan. De landbouwer hoeft verder niets te doen en stelt feitelijk slechts het dak (en de aansluiting op het elektriciteitsnet) beschikbaar voor een overeengekomen periode. Alle risico’s zijn geheel afgedekt.
Lokatie van het project: Gemeente Zeewolde in provincie Flevoland, Nekkeveldweg 49 (Alblashoeve), iets benoorden de Eemmeerdijk. Zie Google Maps link.
Installatie uitvoering (aannemer) door het welbekende Oskomera Solar Power Solutions B.V. uit Deurne. Dit bedrijf, wat de laatste jaren zeer actief is bij (o.a.) de zuiderburen, en, recentelijk, ook Engeland, heeft inmiddels volgens Dennis Gieselaar van het bedrijf o.a. al 50 PV-installaties groter dan 100 kWp gerealiseerd, bijna alles in het buitenland.
Het PV-systeem voor Maatschap Boon is verdeeld over twee parallelle, ongeveer 20 graden oostelijk van zuid (azimuth plm. 160 graden t.o.v. noord) georiënteerde schuine daken, waarvan het meest zuidelijke volledig vrij "zicht" heeft. Volgens de engineering bij Oskomera zou zelfs met een instralingshoek van 16 graden er geen structurele beschaduwing van het noordelijke op het zuidelijke dakdeel moeten plaatsvinden. De invloed bij laagstaande winterzon van de op de Eemmeerdijk staande turbines (63 meter ashoogte, rotor diameter 55 meter, maximale tiphoogte plm. 91 meter, loodrechte afstand tot de dijk zo’n 800 meter) zou verwaarloosbaar zijn of zelfs afwezig.
Dakhelling is 20 graden.
De totale oppervlakte aan zonnepanelen is ongeveer 2.090 vierkante meter (op basis van module grootte). Het volledige dakvlak van het zuidelijke puntdak is bedekt. Het zuid-gerichte deel van het noordelijke puntdak echter niet helemaal, wat deels met beschaduwing van de onderste dakhelft heeft te maken, en deels ook met de beperkingen van de SDE regeling, die immers maximeert op 100 kWp per "te beschikken" installatie. Dat komt lang niet altijd "uit" met de ter beschikking staande dakoppervlaktes en modules, als de aanvrager al het aangevraagde vermogen uit de Nationale Tombola krijgt "beschikt"...
Het geselecteerde module type is de multikristallijne Suntech STP210-18/Ud van de beroemde Chinese module fabrikant uit Wuxi (Jiangsu provincie), China. Een van de grootste ter wereld. Dit module heeft een nominaal (STC) vermogen van 210 Wp, een oppervlakte van 1,47 vierkante meter, en een module rendement van 14,3%.
Totaal aantal geplaatste modules: 3x 474 = 1.422 stuks. Met een nominaal vermogen van 210 Wp komt dat op een "sticker" waarde (Engels: "name-plate") van 298,62 kWp DC vermogen voor het hele project.
De installatie is met behulp van klemmen bovenop de staalplaat dakbedekking bevestigd ("rooftop", "opdak" bevestiging). Het dak zelf heeft een soort U-profiel constructie met smalle ribben. Hiervoor moesten door Oskomera maatwerk klemmen worden gemaakt voor optimale bevestiging van de modules (incl. ventilatiesleuf aan de onderzijde). Oriëntatie van de modules is in "landscape" vorm, elk module is met vier klemmen stevig aan de onderliggende dakribben bevestigd, de modules in de bovenste en onderste rijen hebben daar drie klampen voor de buitenste framerand.
Er zijn 27 stuks SMC 10000TL transformator-loze Sunny Mini Central omvormers van het beroemde Duitse SMA ingezet voor de omzetting van DC in AC stroom/spanning. Deze omvormers kunnen uitvoerig worden gemonitord.
Over andere installatietechnische zaken zijn geen gegevens bekend, het bedrijf heeft een zware driefasen aansluiting (er wordt veel zware apparatuur gebruikt, en er zijn grote koelfaciliteiten).
Deze installatie heeft maar liefst 3 "SDE 2009 categorie groot" beschikkingen van elk 100 kWp uit de loterij verkregen, en legt daarmee dus een claim van 6% op het maximaal ter beschikking staande budget voor (slechts) zo’n 5 MWp. Voor "SDE 2009 groot" waren volgens de begin 2010 beschikbare "beschikkingen lijsten" slechts 128 aanvragen beschikt door SenterNovem/Agentschap NL.

^^^
Stukje van het voorste (meest zuidelijk) gelegen puntdak, zuidzijde, richting oosten gefotografeerd. Let op de geribde staalplaat dakbedekking en de drie naar links uitstekende iets lichter gekleurde klemmen aan de ribben van de dakbedekking onder elke module kolom (ergo: geen apart frame noodzakelijk, wat in dit geval BOS - "Balance Of System"- kosten drukt). Foto is genomen vanaf een van de boven de nok uitstekende "dakverlengingen" aan deze dakhelft (ten bate van daglicht intreding aan de zijkant). Het grootste deel van het dak heeft modules in 11 rijen boven elkaar, over de volledige lengte.

Foto © Horizon / Oskomera

Bemetering en effect op energiebalans bedrijfsvoering

Gevolg van het feit dat dit een SDE project betreft is dat er ook 3 aparte bruto productiemeters zijn geïnstalleerd door Liander (elk deelproject een). Een situatie die in Duitsland of België ondenkbaar zou zijn, maar die noodgedwongen vanwege de bizarre "voorwaarden" van de SDE wordt opgelegd. Oskomera liet tijdens de open dag leuke foto's zien van de behoorlijk ingewikkelde meet set-up in het pand.
De netmeter van het bedrijf is een vierkwadrantsmeter, dus zowel de netafname wordt per deeltarief (hoog/laag) gescheiden geteld, als de automatisch het net op vloeiende zonnestroom overschotten (niet in eigen bedrijf verbruikte PV-productie), wederom per deeltarief. Uit de hoeveelheden gemeten op de netinvoedings-telwerken en die op de (geijkte) bruto productie meters, kan het eigenverbruik van zonnestroom binnen het bedrijf op betrouwbare wijze (volledige geijkte bemeting) worden bepaald.
Geschat wordt dat het eigenverbruik van de lokale bruto productie tussen de 40 en 50 procent zal komen te liggen van de totaal benodigde 650-700.000 kWh consumptie per jaar in het bedrijf. NB: het energiebelasting tarief voor deze typische landbouw bedrijf "verbruiks-staffel" (50.000 - 10 miljoen kWh/jaar) is momenteel slechts 1,08 eurocent/kWh ex BTW (voor consumenten verbruik tm. 10.000 kWh/jaar is dat 11,14 eurocent/kWh ex BTW), ruim 10x zo hoog. Dat heeft, tezamen met de veel lagere prijs voor levering bij dit soort bedrijven, grote implicaties voor de financierbaarheid van grote PV-installaties in de Nederlandse context.
De nog steeds in de Elektriciteitswet vastgelegde "3.000 kWh/jaar invoedingsgrens" is niet opportuun daar het hier een aansluiting ver over de 3x 80 Ampère betreft (een enigszins kunstmatige afgrenzing van het "kleinverbruikers-segment" en alles wat daar boven zit). Op het terrein van het bedrijf staat een enorm trafostation, zie foto:

^^^
Te zien aan dit forse transformator station wordt er heel wat elektra verbruikt op dit bedrijf. Sinds de zomer van 2010 wordt er echter zeker in de zomer een fors deel van het overschot ingevoed op het net via dit powerstation. Opvallende naam op een sticker op de deur (detail): Cofely, onderdeel van een van de grootste energiereuzen van Europa, GDF/Suez.

Duurzame productie en afname

Maatschap Boon heeft 3 van de ongeveer 70 aandelen in het nog te bouwen, 108 MW windpark "Zuidlob" verworven. Dat park zou 36 turbines gaan tellen en zou het derde grootste windpark van Nederland moeten worden (start bouw gepland 2011, operationeel te verwachten in 2012). Met die aandelen wordt de rest van het elektriciteitsverbruik van het bedrijf effectief vergroend en is het bedrijf op dat gebied dus "CO2-neutraal" te noemen.
Afname overschotten volgens Horizon: "Het overschot aan zonnestroom gaat automatisch het net op en wordt afgenomen door een partij die zich expliciet wenst te vergroenen, en niet alleen beleid met woorden uitvoert (zoals veel anderen). Deze partij is tevens bereid hiervoor extra te betalen. Hiervan kunnen de inkoopmanagers van de overheden nog veel leren, want die kijken naar de goedkoopste 'groene' stroom en worden vervolgens gefopt met kolenstroom met een laagje Noorse vernis." (noot PPV: hier wordt verwezen naar de papieren groencertificaten handel afkomstig van waterkracht centrales in (o.a.) Noorwegen, die al decennia geleden zijn gebouwd).
M.b.t. groencertificaten, garanties van oorsprong e.d. claimt exploitant Horizon: "Deze zaken, inclusief groene stroom, zullen worden verkocht aan een partij met wie Horizon reeds langere tijd contacten heeft en erg goed en plezierig samenwerkt. Vanzelfsprekend geen bestaande energiepartij, want daar is immers niet mee te praten in een actieve dialoog."
Wat betreft de fysieke productie is de verwachting dat ongeveer 270.000 tot 300.000 kWh per jaar zal kunnen worden opgewekt met deze fraaie installatie. Bij de opgegeven systeemgrootte van, afgerond, 300 kWp komt dit dus neer op een realistische inschatting van zo’n 900 tot 1.000 kWh/kWp.jaar*, op een lokatie in het hart van Nederland (zie ook de door Siderea.nl berekende data voor enkele deelgebieden op zijn archiefpagina’s en overzicht). Die prognose ligt ver boven de maximerings-cap van 850 kWh/kWp.jaar in de SDE. De meerproductie van deze installatie zal dan ook geen SDE subsidie gaan krijgen (wederom: in België en Duitsland en talloze andere landen compleet onvoorstelbaar). Deze geprognosticeerde genormeerde jaaropbrengst ligt ook aanzienlijk (29-43%) hoger dan de totaal achterhaalde cijfers waar ons nationale statistiekbureau CBS gemiddeld al jaren mee "rekent" voor netgekoppelde systemen (jaarrapport 2008, gepubliceerd augustus 2009), namelijk slechts 700 kWh/kWp.jaar. Dit wordt nog steeds aangehouden in het vernieuwde Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie van mei 2010, en, compleet wereldvreemd, zelfs in een rekenvoorbeeld gebruikt voor installaties gerealiseerd in 2008 !!! (link onderaan).

*De stroomproductie bleek in 2011 zelfs veel hoger te liggen: er werd volgens Jacob Boon zelfs 317.000 kWh geproduceerd, wat voor dat jaar een zeer hoge specifieke opbrengst geeft van 1.062 kWh/kWp. Zie link.
Er wordt niet, zoals vaak gebeurt, met het "equivalente verbruik van Nederlandse huishoudens" gerekend. Dat is sowieso een erg "verwarrende" maat, omdat het sterk afhangt van wat je als "gemiddeld jaarverbruik" neemt. Ga je uit van het veel genoemde 3.500 kWh/jaar voor een gemiddelde Nederlands huishouden, zou op deze lokatie alleen aan zonnestroom het equivalent van het jaarverbruik van 77 tot 86 van dat soort (theoretische) gemiddelde huishoudens worden opgewekt. Uiteraard produceren de windturbines op de Eemmeerdijk het veelvoudige van die hoeveelheid op jaarbasis (een informatiebord van eigenaar NUON op de dijk claimt 28,7 GWh/jaar voor "19" turbines), maar dat is geen zinnige vergelijking, alleen al vanwege de geclaimde oppervlakte (lijnopstelling Eemmeerdijk is 4,5 km. lang). Beide hernieuwbare opties komen in de Flevopolder echter volledig, op eigen merites te beoordelen, tot hun recht.
De geclaimde vermijding van CO2 uitstoot in de presentatie werd gesteld op 110 ton per jaar. Daarbij zou dus worden gerekend met een equivalent van slechts 0,407 kg vermeden CO2-emissie per kWh. Die waarde ligt een stuk lager dan de lange tijd door SenterNovem/Agentschap NL gebruikte 0,566 kg/kWh voor de (gemiddelde) elektriciteitsproductie in Nederland (excl. aflevering aan eindverbruiker). Deze is eerder dit jaar in het fors aangepaste Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie bijgesteld tot een waarde van zelfs 0,581 kg CO2/kWhe (met als ijkjaar 2008). Als de aflevering aan de eindverbruiker daarbij wordt geteld komt Agentschap NL zelfs op een factor van 0,608 kg CO2/kWhe. Als we van die laatste waarde uitgaan, zou je bij een jaarproductie van 270.000 kWh aan on-site geproduceerde zonnestroom zelfs uit kunnen komen op een vermeden jaarlijkse CO2 uitstoot van ruim 164 ton (daarbij ervan uitgaand dat de overschotten in bijvoorbeeld de zomerperiode die het net op gaan lokaal zullen worden geconsumeerd door derden). Omdat de fysieke productie van het elektriciteitscentrale park elk jaar wijzigt, en er binnenkort door schandalige bijbouw van enorme kolenmonsters een nog verdere vervuiling van onze nationale stroommix zal gaan optreden, zullen de vermeden emissies alleen maar verder toe gaan nemen.

Duurzame buren

Krachtige buren op nog geen kilometer afstand van Maatschap Boon, die ook zelf in windenergie gaat stappen met het Zuidlob project. Deze al jaren bestaande NUON opstelling (november 1998) is ietwat curieus, en niet [alleen] vanwege de forse tweewiekers. Eerder vanwege het geclaimde aantal: volgens het NUON informatie paneel 19 stuks, maar ik telde er bij herhaalde pogingen, ook onder een gunstiger zichthoek (volgende foto), slechts 18. Waarvan ook nog eens een turbine zonder wieken...

Verklaring: 1 turbine geknakt en weggehaald in 2006, zie WSH webpagina "incidenten", bericht van 10 januari 2006
>>>

<<<
De volledige turbine opstelling op de Eemmeerdijk, vanaf de Stichtse Brug. De Alblashoeve van Maatschap Boon bevindt zich links achter de voorste turbine, links in beeld (hoeve niet zichtbaar op foto).

 

<<<
Detail van het dak van Maatschap Boon met een van de dakverlengingen waarop een modulerij extra aangebracht kon worden. Spruitplanten op de voorgrond.

Byzondere details
(1) Opmerkelijk is de positieve waardering voor netbeheerder Liander die in dit gebied de aansluitingen en bemetering verzorgt. Dit werd door Horizon Energy als volgt geformuleerd: "Liander geeft zoals gewoonlijk het enige goede voorbeeld van actief meedenkende netbeheerders. Bij Liander is het mogelijk een aparte EAN code te vragen voor teruglevering en hoeft dus niet automatisch aan de leverende partij te worden teruggeleverd (hier zou de politiek wat aan moeten doen, want dat is een absurde case)." Polder PV hoopt dat de al dan niet aanwezige politici iets van de materie snappen, en daar ook wat aan gaan doen. Want dit riekt bij de blijkbaar niet aan deze voorwaarden voldoende andere netbeheerders naar een soort van opgelegde leveranciers"dwang" in een zogenaamd "vrije elektriciteitsmarkt"...

(2) Ook byzonder is deze installatie op het gebied van "vergunningsbeleid". Wederom in de bewoordingen van Horizon: "De gemeente Zeewolde was erg plezierig omdat zij zich volledig hield aan de richtlijnen van VROM, hetgeen in andere gemeentes in Nederland niet het geval is. Vaak is het zo dat als een gemeente ambtenaar het niet weet, de aanvraag sowieso resulteert in een verplichte bouwvergunning. Ook dit is inmiddels aangekaart bij de politiek". Zeewolde is overigens de gemeente met het hoogst opgestelde windturbine vermogen van Nederland, en heeft ook het grootste biomassa project onder de hoede: het "poldergas" project, waarbij lokale boeren biogas gaan produceren en RWE-Essent hernieuwbare elektriciteit en restwarmte maakt en gaat leveren aan een paar duizend woningen en enkele kantoren in de Polderwijk (link).

Toekomst
Horizon Energy gaat nog enige tientallen van dit soort installaties ontwikkelen (grofweg zo'n 30.000 vierkante meter PV) op relatief korte termijn. Allemaal op agrarische bedrijven. Dit grote PV-systeem is de eerste.

^^^
Meer van dit soort fraaie PV-installaties s.v.p.! Nederland loopt verschrikkelijk achter en moet reuzensprongen gaan maken om de rest van de wereld nog enigszins bij te kunnen gaan houden. Daarvoor zijn handen uit de mouwen mentaliteit nodig, en daken. Heel veel daken. Getoond is de oostzijde van de hal van Maatschap Boon. Een zeer klein deel van de Suntech zonnepanelen op het noordelijkste puntdak is zichtbaar.

Maatschap Boon gaat verder met het verkennen van de duurzame mogelijkheden en heeft ook een vergunning aangevraagd voor een mestvergistingsinstallatie voor de melkveehouderij aan de Slingerweg in Zeewolde (aan de rand van het Hulkesteinse Bos, meer naar het oosten). Zo wordt gebouwd aan een volledig CO2 neutrale bedrijfsvoering, waarbij bijvoorbeeld naast nog meer duurzame elektriciteits-opwekking, ook residuen uit de vergisting ingezet kunnen gaan worden voor bemesting van de akkers van het bedrijf. Wie weet gaat het gemengde bedrijf van Maatschap Boon van al die zonnige in- en output op den duur zelfs uiteindelijk wel volledig overschakelen naar biologische tuinbouw en veeteelt. Want met een EKO keurmerk zou het duurzame plaatje natuurlijk helemaal compleet gaan worden. Dan kan het verstandige motto van familie Boon "Een moderne boer beheerst niet, maar beheert", ten volle worden bekrachtigd...

Polder PV wenst zowel Maatschap Boon, als Horizon Energy een mooie en vooral "vruchtbare" tijd toe. Een glorievolle, zongerijpte sperziebonen- en spruiten-oogst van de voormalige zeebodem op de Alblashoeve. En nog veel meer vergelijkbare smaakvolle PV-projecten elders in Nederland door Horizon Energy!

^^^
(klik voor uitvergroting)
De "werkpaarden" cq. hoofd verantwoordelijken van/voor dit prachtige PV-project: Commercieel directeur Michel Peek van Horizon Energy (links) resp. een "bekende" in de branche, Dennis Gieselaar van Oskomera Solar Power Solutions. De spruiten planten staan al fors te groeien, maar de echte lekkernijen zitten d'r nog niet aan. Aan de horizon glimt het nieuwe Chinese Blauw de opmerkzame passant tegemoet...

Horizon Energy B.V.
Horizon is opgezet omdat de oprichter het voor Nederland typische verschijnsel zat is om iedereen te horen praten en weinig concreets te zien doen. We lopen fors achter met duurzame energie, en krijgen daar keer op keer bevestiging van. Of dat komt door politieke agenda’s, geen beleid/ strategie, of weinig ondernemingszin is voor Horizon niet interessant. Er is potentie in deze markt, die zeer fors kan groeien. De ambitie is om de komende jaren enige tientallen MW-en weg te zetten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, met en zonder partners.

Andere referenties

Website van de gelukkige eigenaar van de bedrijfshallen waarop de PV-installatie is aangelegd:
http://www.boerboon.nl/

Diverse sponsoren hebben deze open dag mogelijk gemaakt:
http://www.boerboon.nl/open-dag/

Initiator, ontwikkelaar en exploitant van dit fraaie project, met nog een hoop in de pijplijn:
http://www.horizonnrg.nl/

Oskomera Solar Power Solutions uit Deurne, bij dit project de installateur/aannemer:
http://www.oskomera.com/werkmaatschappij.php?wmid=1

Sunny Mini Central 10000TL omvormer

Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie Agentschap NL te downloaden vanaf deze pagina

20 procent van de melkveehouders wil geld steken in zonnepanelen (bericht van 8 juli 2010):
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16676-melkveehouders_investeren_alternatief

Kort persbericht van Landbouw ministerie (20 augustus 2010). NB: zie ook commentaar (laatste onderdeel) op Gathering Tweakers over elementaire interpretatiefout...

Uitgebreide reportage met foto's en video's van de voordrachten tijdens de open dag bij het op de agrarische wereld gerichte AGF.nl:
http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=61448

Artikel in de Stentor (24 aug. 2010):
http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/7169516/Maatschap-wekt-eigen-energie-op.ece

Video bij Zie.nl:
http://www.zie.nl/video/algemeen/Klimaatneutrale-boontjes-door-zonne-energie/m1azu1uftd6n

(veel media aandacht, veelal met korte stukjes, o.a. Telegraaf, Volkskrant, Financieel Dagblad, artikel met foto van mij op Energeia, etc.)


publicatiedatum: 24 augustus 2010; aanvullingen 27 augustus 2010 (aanpassing project kaartje), Peter Segaar/Polder PV


© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)