balance of monthly electricity consumption and solar energy production
meterstanden linkpagina
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Meterstanden netbeheerder

Maak uw keuze uit onderstaande grafiek typen

update: 1 september 2012

effecten op meter netbeheerder en maandelijks verbruik
effects on kWh meter net manager and monthly consumption/production
meterstanden analoge ferrarismeter (enkel tarief)
meter readings of turnwheel ferraris kWh meter (single tariff)
dramatische effecten van input zonnestroom op maandelijkse standen meter netbeheerder
maandelijkse verbruiks- en productiedata (energiehuishouding)
monthly consumption- and production data (energy household)
onze energiebalans tussen zelf geproduceerde zonnestroom en van energiebedrijf afgenomen (groene) stroom per maand: nakomen "Kyoto" verplichtingen!
tussenmeterstanden elektra- en stadswarmte meters gedetailleerder beeld van het (bijna dagelijkse) verloop van de meterstanden van de enkel tarief Ferrarismeter (elektra) resp. de stadswarmte meter
balans elektriciteitsconsumptie en -productie
balance of electricity consumption and -production
zelfvoorzieningsfactor
self-support factor
hoeveel elektriciteitsverbruik wekken we zelf op?


In deze deelsectie worden de effecten gepresenteerd van ons zonnestroomsysteem op de meter(standen) van de netbeheerder, de daaruit afgeleide maandelijkse consumptiecijfers, de verhouding tussen geproduceerde zonnestroom, zelf geconsumeerde stroom en per maand aan het net geleverde stroom, en de uit deze gegevens afgeleide zelfvoorzieningsfactor.

 


© 2004-2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)