starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
12 maart 2005
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Bijeenkomst Sectie Zon (O.D.E.) bij Mastervolt, Amsterdam,
12 maart 2005


Na een voorstelrondje incl. 3 nieuwe leden van de Sectie (gemiddeld 0,8 kWp per aanwezige) worden de agendapunten becommentarieerd:
 • Sunpower update: voor mensen met OK4 omvormers op PV-systemen die niet door NUON en Eneco zijn verkocht, wordt naar "after sales manager" Paul Jansen van Shell verwezen. Voor systeemrenovatie zijn meerdere technische oplossingen mogelijk die nu uitgewerkt gaan worden. Een structurele oplossing voor alle Sunpowersystemen zal veel geld gaan kosten, dus geduld is op zijn plaats. Maar wel de vinger aan de pols blijven houden.

 • Bemetering. Jadranka Cace heeft overleg gehad met Continuon over de meter problematiek (o.a. met de heer Adan). Na aanvankelijk welwillende reactie dat men naar een acceptabele oplossing wil zoeken en men streeft naar 1 (één) meter voor de klant (i.p.v. de nu omslachtige oplossing van een totale productie/opbrengstmeter ("MEP-meter") en een teruglevermeter), krijgt Jadranka uiteindelijk een onthutsende en tenenkrullende reactie "dat het allemaal gerommel in de marge is, en men niet van plan is om complexe meterproblematiek te gaan aanpassen aan de realiteit van toenemende teruglevering aan het net van decentrale duurzame energieinstallaties zoals PV (en ook van microwarmtekracht-installaties en kleine windturbines)." Jadranka is terecht hier zeer boos over, en dit krijgt dan ook zeker een vervolg! Er lijkt weliswaar "beweging" te komen in de bemetering, maar er moet nog heel wat druk uitgeoefend worden om dit op een voor iedereen acceptabele wijze te regelen. Karakteristiek voor de situatie is dat er géén goede samenwerking tussen de afdelingen duurzame energie en het meetbedrijf van de (voormalige) grote energiebedrijven blijkt te zijn en de laatste zelfs keihard beweert: "PV is ons probleem niet". Dat is het namelijk wel, want er zijn inmiddels in Nederland tienduizenden huishoudens met PV op hun dak, en de teruglevering van de daar opgewekte zonnestroom moet gewoon goed geregeld worden, zowel door de netbeheerders, als de energieleveranciers! PV anno 2005 als een probleem zien i.p.v. als een uitdaging is een volstrekt achterhaalde, archaïsche denkwijze waar we zo spoedig mogelijk van verlost hopen te zijn.

 • PVSAT. Frits Ogg legt kort uit wat dit veelbelovende nieuwe Europese PV-monitoring project inhoudt voor de mensen die hier nog niet mee bekend zijn, en Polder PV laat de grafieken (actueel vermogen gemeten met OK485 data interface, en gemiddeld berekend vermogen, in vergelijking met de PVSAT datalogger gegevens) zien, "heet van de naald" (zie PVSAT pagina's). Van de aanwezigen zijn er 3 deelnemer aan de PVSAT-2 "veldtest".

 • B&W TV-programma (15 feb. 2005; "optreden" van Geel en Floris Wouterlood). Hoe gaat de PV- cq. de DE-sector met "de pers" om en hoe kan onze "boodschap" beter overgebracht worden? Uitgebreide discussie. Voorlopige conclusies:
  - maatschappelijk belang van PV beter naar voren brengen
  - subsidies zijn niet heilig en hebben inmiddels een zwaar "beladen" imago
  - het belasting instrumentarium moet, als alternatief, veel beter benut gaan worden
  - gemeentes moeten geactiveerd worden om PV en andere zonne-energie opties te bevorderen
  - noodzakelijke informatie- en promotiecampagne door installatiesector (gemiddelde burger weet nog veel te weinig van toepasbaarheid van zonne-energie in de woning)
  - speel in op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de individuele burger
  - maak alle financiële aspecten zichtbaar, vooral ook de niet in rekening gebrachte (maar wel door de samenleving betaalde) kosten van de niet-duurzame energie opties (kernenergie incluis)
  - zoek mogelijkheden/levensvatbaarheid zonne-coöperatie uit die bijv. op zwaar vervuilde lokatie in Nederland een demonstratie PV-project gaat realiseren, deels uit particuliere leningen en/of investeringen, om daarmee de financiële haalbaarheid van PV voor iedereen kristalhelder te krijgen (gemiddelde kWh prijs per jaar in de buurt van, of zelfs goedkoper dan kWh prijs van elektra uit fossiele bronnen).

Logo of Dutch producer of high quality inverters Mastervolt (Amsterdam, NL).

Middagprogramma: Mastervolt

De heer Michiel Klees, Account Manager bij Mastervolt, legt uit hoe dit oerhollandse, in 1991 opgerichte en inmiddels in 60 landen actieve high-techbedrijf met 100 medewerkers, 10-25% groei per jaar en in 2004 een omzet van € 34 miljoen is ontstaan en hoe de "Solar" afdeling zich heeft ontwikkeld tot een zeer belangrijke, degelijke, professionele en betrouwbare speler in de internationale omvormermarkt en netkoppeling van zonnestroomsystemen. Mastervolt heeft niet alleen omvormers voor kleine particuliere PV-systemen (Soladin 120 Watt omvormers, voortgekomen uit de Sunmaster serie), maar kan ook zeer grote projecten aan zoals het 100 kilowattpiek project op de oude Rijkswerf in Den Helder. Dit laatste project is een samenwerking met Scheuten Solar, waarbij van grote omvormers uit de succesvolle QS serie (grote "range" van 700 tm 7200 Wp mogelijk) gebruik wordt gemaakt en uitvoerig wordt gemonitord via de "Safer Sun" datalogging en -analyse van Meteocontrol in het Duitse Augsburg. Dit laatstgenoemde bedrijf heeft inmiddels bij enkele ODE deelnemers bekendheid gekregen door deelname aan de veldtest van het PVSAT-2 project. Ook heeft Mastervolt het 1 MWp in Apeldoorn i.s.m. BP Solar en Lafarge met haar QS3200 omvormers "turnkey" beleverd en talloze andere kleine en grote projecten.

Enkele byzonderheden worden hieronder met name genoemd:

 • Mastervolt is "groot" geworden in de scheepvaartsector (plezier- en beroepsvaart) en de "mobiele" markt (bijv. ambulances, paardentrailers, servicewagens met hoge energiebehoefte), waarbij hoge eisen gesteld worden aan betrouwbaarheid, water- en corrosiebestendigheid en, met name in de (dure) pleziervaart, comfort en geluidsarme apparatuur, zoals de "Whisper" dieselgeneratoren serie. Deze "unieke" achtergrond voor een bedrijf wat omvormers voor zonnestroomsystemen maakt (inmiddels de hoofdactiviteit van Mastervolt), staat borg voor degelijke apparatuur, extreem zware kwaliteitseisen en -controle, ISO 9001 certificatie, in-house training van personeel, en tevens zeer goede after sale service.

 • Alle zonnestroomproducten van Mastervolt zijn klein, licht en efficiënt; er wordt van hoogfrequente technieken gebruik gemaakt en van circuits die een positieve bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het energienet.

 • Mastervolt QS omvormers hebben standaard een productgarantie van 5 jaar, en de componentkeuze is gebaseerd op een MTBF (Mean Time Between Failures) van 120.000 uur. Met als aantekening dat na 10 jaar men met de levensduur-verwachting "een ander traject ingaat" omdat je rekening moet houden met veroudering van in de omvormers ingebouwde "elco's" (condensatoren). Eventuele uitval zal sowieso in eerste jaren plaatsvinden als er ontwerpfouten zijn (bij Mastervolt nauwelijks voorkomend) en dus door garantie afgedekt, daarna is uitval zeldzaam. Maar alle omvormers hebben een beperkte levensduur die korter is dan van de zonnepanelen zelf. Wel realiseert ook Mastervolt zich dat communicatie richting klanten beter kan, en dat deze garantie moet kunnen bijkopen bij de systeemhuizen en/of leveranciers (Mastervolt richt zich op business-to-business contacten en onderhandelt niet direct met klanten).

 • De introductie van de QS serie omvormers is voor Mastervolt de doorbraak op de internationale markt geweest en deze worden dan ook op bijv. de Duitse markt zeer gewaardeerd. Door een geavanceerde, dynamische Maximum Power Point Tracking (MPPT, hiermee wordt onder alle licht- en temperatuurcondities een maximale omzetting van de aangeboden DC-spanning gerealiseerd) is het omzettingsrendement zeer hoog en haalt maar liefst 94% (Europees rendement) tot 95% maximaal. Ook bij lage instralingscondities voldoen de QS omvormers goed. De omvormers zijn voor de veiligheid galvanisch gescheiden (primaire en secundaire elektrische circuits gescheiden). Ook is met eventuele uitbreidingen van bestaande PV-systemen rekening gehouden, bijv. met de QS6400 waarbij 4 MPP trackers met ieder 2 string-ingangen voor verschillende deelsystemen op 1 omvormer zijn te vinden. Zo kunnen meerdere dakvlakken met één omvormer apart worden benut.
  Er zijn uitgebreide mogelijkheden tot monitoring van deze grote omvormers.

 • Over enige tijd zal het productprogramma worden aangevuld met een stof- en waterdichte (IP65 norm) omvormer nl. de Sunmaster XS. Deze omvormer zal naast de huidige modellen worden geproduceerd, er worden zowel zware hoge- als lage temperatuurtesten gedaan en het apparaat kan buiten geplaatst worden.

 • Soladin
 • De Soladin 120 wordt momenteel niet geproduceerd, maar er is nog voorraad voor reguliere bestellingen en eventuele garantie gevallen. Als er grote projecten komen waarvoor deze kleine inverter (voor zonnepanelen van 80-145 Wp) ingezet kan worden, wordt de productie weer hervat. De prijsstelling voor dit type omvormer was dermate "scherp", ook gezien eisen van de leveranciers, dat datalogging geen optie was.

  De al een tijdje aangekondigde Soladin 600 Watt omvormer wordt in de zomer van dit jaar (2005) verwacht, met een grof geschatte prijs van zo'n 500 Euro en een maximaal aan te sluiten zonnepaneel (nominaal) piekvermogen van 700 Wp. Werkgebied 40-120 Volt, ingang tot 8 Ampère, een display en multicontact stekkers (specificaties kunnen nog gewijzigd worden). Uitleesbaarheid, die zeer expliciet door de aanwezige ODE-leden wordt gevraagd is "nog in beraad". De behuizing heeft een zeer fraaie, "sexy" vormgeving, dus ideaal voor een pakketje van 6 zonnepanelen op het huis van Staatssecretaris van Geel (zie zijn opmerking in de B&W TV-uitzending op 15 februari 2005). En dus ook een uitstekende "instap" omvormer voor mensen die (klein) met zonne-energie willen beginnen en maling hebben aan de onzin die er over PV verkondigd wordt in Den Haag.


  Extensively used Soladin 120 (left) and newly developed Soladin 600 (right) inverters for small PV-systems. Market introduction of the latter is foreseen for the summer of 2005.
  De reeds zeer veel toegepaste Soladin 120 (links) en de nieuwe Soladin 600 (rechts), een sexy apparaat wat binnenkort hopelijk op de salontafel van veel Nederlandse huishoudens aangetroffen zal worden, inclusief die van Van Geel en Brinkhorst.
  Foto © 12 maart 2005 Cock van der Kaay, Lamswaen Ecocommunicatie


 • Als u vragen heeft, of als er bepaalde conclusies getrokken moeten worden uit eigen ervaringen met Mastervolt omvormers, neem dan contact op met de heer Klees, mklees@mastervolt.com, of direct per telefoon, 020 - 3422118. "Wij kunnen echter nooit beloven op alles in te gaan, i.v.m. de overvolle agenda", aldus de heer Klees.

Na deze uitgebreide voorlichting werden de ODE leden rondgeleid langs volautomatische batterijladers, sinus golf omzetters, gelaccu's, "fluisterstille" dieselgeneratoren en meer (decadent) moois voor, voornamelijk, de pleziervaart, kregen we een hoekje van het grote magazijn te zien en mochten we de controleafdeling, en, vooral, de prachtige meetfaciliteiten voor de talloze high-tech elektronica die dit bedrijf produceert bewonderen. Helaas was de afdeling productontwikkeling dicht, want daar ligt de nodige bedrijfsgevoelige info die (nog) niet naar buiten mag. In ieder geval het slot van alweer een zeer leerzame ODE excursie, met de nodige "beweging" in het PV-wereldje en een prachtige bedrijfspresentatie.

Extensive monitoring and testing facilities in Mastervolt's technical workshop in Amsterdam.
Bezoekje aan de werkplaats waar omvormers en andere door Mastervolt ontwikkelde elektronische apparatuur aan zware testen wordt onderworpen. Links op de voorgrond Dennis de Beer, Manager Technical Support van Mastervolt.
Foto © 12 maart 2005 Cock van der Kaay, Lamswaen Ecocommunicatie

Tot slot twee "mindere" puntjes:

 • Mastervolt ontwikkelt nauwelijks meer voor de Nederlandse markt, gezien het rampzalige destructiebeleid in Den Haag. Ze richt haar pijlen vooral, zoals bijna iedereen in de PV-wereld, op de Duitse markt en de zeer snel opkomende markten in het Middellandse Zee gebied, met name Spanje. Hartelijk dank, E.Z., Brinkhorst en van Geel, dat hebben jullie weer mooi voor elkaar! (zie echter bericht van 24 juli 2005 op de PV nieuwspagina!)

 • Dit van energie "overkokende" bedrijfspand heeft een paar PV-panelen voor testdoeleinden op het dak, maar nog geen groen stroomcontract voor de afgenomen elektriciteit van het net. Men is wel over groene stroom "in beraad", maar het bedrijf heeft zich tot nu toe praktisch en in financieel opzicht voor 100% moeten inzetten voor de gehaalde resultaten in de markten. Polder PV zou graag zien dat Mastervolt hierover zo spoedig mogelijk de knoop doorhakt. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet voor een bedrijf wat PV als "core-business" heeft! Als Mastervolt echt een modern, maatschappelijk verantwoord bedrijf wil zijn, hoort dat donkergroene stroomcontract nog dit jaar getekend te worden. Welk slim energiebedrijf doet Mastervolt een mooi voorstel?

© 14 maart 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, met enkele kleine tekstuele aanpassingen op suggesties van de heer Klees (e-mail 15 maart 2005) en foto's van Cock van der Kaay, projectleider Zonneband van Lamswaen Ecocommunicatie, met hartelijke dank!

 

© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)