starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"......"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Citaten actueel

Op deze pagina een greep uit opmerkelijke recente citaten die betrekking hebben op PV sensu stricto, zonne-energie sensu lato, of (duurzame) energie/ontwikkeling in het algemeen. De volgorde is in principe van onder naar boven (chronologisch). Spraakmakende citaten die ik nog wel eens tegenkom in archief, boeken, tijdschriften, e.d., worden indien deze wat langer geleden zijn geuit, op de actuele datum van de website update ingevoegd, en gemarkeerd: (uit den ouden doosch). Het meest recent toegevoegde citaat vindt u hier (aanvulling/wijziging 4 september 2018), bovenaan in het nieuwe scherm; het op-één-na-laatste citaat staat hier. Regelmatig wordt een citaat van toelichting en/of persoonlijk commentaar voorzien door de webmaster (PJS).

citaten special: Hermann Scheer ("Energy Autonomy")

<<<      citaten actueel 4 3 2 1     >>>


"God's greatest gift to us is surely this, that a photon striking a semiconductor releases an electron."

Ian McEwan, in "Solar". Vintage Books (2010), 285 pp. Roman met nukkige professor in de fysica in de hoofdrol.


"... het gemiddelde huishouden bestaat niet."

Kersvers minister van Economische Zaken "en Klimaat" Eric Wiebes, 30 november 2017, in eerste ronde antwoord in debat over de fors stijgende kosten voor energie, inclusief de - beruchte doch vaak slecht begrepen - "ODE", zeg maar, de "SDE heffing". Terug te vinden in (voorlopige) notulen, Word document.

Hiermee slaat Wiebes beslist de spijker op de kop, huishoudens verschillen qua energie verbruik gedrag immers vaak dramatisch. Dus algemeenheden, zoals zo vaak gebezigd in de pers (die ook nog eens vaak verkeerde getallen gebruikt) zijn in dezen niet opportuun. Wel zal hij er aan herinnerd gaan worden, als het over de absurde kosten voor stadswarmte gaat: daarvoor zijn immers bij de zuinigste verbruikers de vaste kosten al vele jaren lang een molensteen om de nek. Derhalve ook al lange tijd bekend onder de Twitter hashtag #vastrechtwoeker. (PJS)


"Waar Sinke het technologisch geweten is van zonne-energie Nederland, is Segaar het cijfermatige geweten."

Wessel Simons (o.a. van Energie Business.nl), 24 juni 2014, in een artikel over zonnestroom in Nederland in Financieele Dagblad.
Bron

No comment... (PJS)


"When you fudge with pricing -- whether it be a private enterprise, a pseudo-private one (like a utility), or government -- it will always come back and bite you."

Tom Jeffson (forum contribuant), 24 september 2013, in een scherpe reactie op een nogal uit de hand lopende, met nogal ranzige conservatieve geuren omfloerste "net metering bashing" discussie op Wall Street Journal website.
Bron: link op online.wsj.com

"Fudging" met tariefstructuren in energie zaken zal sowieso ALTIJD slachtoffers eisen, zeker als de tariefpyramides onwaarschijnlijk ingewikkeld zijn (geworden, door historische oorzaken). Deze uitspraak s.v.p. in het achterhoofd houden, voor als het krankzinnigengesticht genaamd de Nederlandse energie tariffering, wellicht in relatie tot het onhoudbaar wordende salderen van zonnestroom, mogelijk op de helling gaat... (PJS)


"Als je goed naar ons kijkt, dan zie je overal krassen, builen, schrammen en littekens."

"Solarpro's" Esther Zumpolle en Peter Desmet, 24 juni 2013, blikken terug op een niet altijd even makkelijk verlopen carrière in (typisch Nederlandse) zonnestroom zaken...
Bron: Energiebusiness.nl


"Vanaf de huizen kijken buren toe. Niet- PV bezitters. De leegheid van die levens schokt me."

Ronald Franken (Ecofys, pers. titel), 21 mei 2013, in een fenomenale moderne interpretatie van Tim Krabbé's beroemde uitspraak over de "leegte van het leven" van niet-wielrenners, in zijn vermaarde boek "De Renner".
Bron: https://twitter.com/franken_ronald/status/336959396045258752


"Als dan gekozen wordt voor een onervaren, ongetrainde kracht en deze wordt zonder beveiliging het dak op gestuurd, dan hebben we een situatie gecreëerd waar de maffia nog een puntje aan kan zuigen."

Edwin Fagel (columnist), 3 april 2013, in zijn terecht vlammende column "De terugverdientijd van een mensenleven" over de complete achteloosheid (??) en verkeerde 'ollandsche zûnigheid" bij de benodigde (gevaarlijke) installatie van zonnepanelen op het dak.
Bron: Roofs 2013

Zie ook mijn waarschuwing in mijn eerder verschenen "kwaliteits-issue" column in Solar Magazine, feb. 2013, en opmerkingen onder hetzelfde artikel bij Solar Solutions. (PJS)


"Now, into this cozy business model enters cheap distributed solar PV, which eats away at it like acid."

David Roberts (journalist voor Grist.org), 10 april 2013, suggereert dat het klassieke, "comfortabele" business model van de energiebedrijven door het "zuur" genaamd zonnestroom wordt weggevroten.
Bron: Solar panels could destroy U.S. utilities, according to U.S. utilities (Grist.org)

Photon organiseerde enkele jaren geleden nog de eerste, apart getitelde "TECAF" conferentie, waarbij de afkorting stond voor "The Energy Companies Are F**ked". Het werd ze vooral door de Amerikanen niet in dank afgenomen ... ook al wordt het uitgangspunt een steeds harder wordende waarheid ... (PJS)


"Daarom hebben wij geen goed beeld van het totale vermogen in ons gebied."

Grootste netbeheerder van Nederland, 5 april 2013, in reply aan Polder PV op verzoek om info over aantallen en vermogens van PV installaties in hun netgebied n.a.v. data-collectie voor The Solar Future conferentie.
E-mail aan Polder PV

Samenvattend: Polder PV kreeg geen enkel cijfer te horen van deze netbeheerder... (PJS)


"All these developments together create serious challenges for the profitability of conventional power plants."

PwC/IPA (auteurs), 25 maart 2013. In diepgaande studie naar de te verwachten profatibiliteit van conventionele kolen- en gascentrales in het Nederlandse productiepark in verschillende scenario's.
Bron: pdf op website Energie Nederland, Financial and economic impact of a changing energy market. 76 pp.

Op het titelblad van het rapport wordt trouwens de bouw van een spiegel voor een concentrating solar power plant getoond waar het rapport het helemaal niet over heeft (zijn sowieso niet bruikbaar op gematigde breedtes...). Bovendien daar ook een interessante notitie: "Strictly Private and Confidential"... (PJS)


"Omdat de hele Solarbranche beheerst wordt door subsidies en overheden is de industrie in feite gebouwd op drijfzand."

Agro-NRG B.V., 21 maart 2013, als besluit van artikel over faillissement van (grootste dochter van) Suntech, Wuxi.
Bron: http://www.agro-nrg.nl/nieuws/suntech-failliet

Opmerkelijke statement voor een bedrijf wat bijvoorbeeld ook nog steeds Canadian Solar en BYD Solar modules in portefeuille heeft, geproduceerd in China. En daar goede zaken mee doet. (PJS)


"Het werkt als een olievlek, maar dan gelukkig wel als een hele groene olievlek."

Atama Solar Energy B.V. (commercieel aanbieder van PV-installaties) in offerte document van een van de tientallen inkoop acties van PV-systemen in Nederland.
Bron (gevonden 3 mrt. 2013)


"... eine Photovoltaikanlage lässt sich nun einmal schlecht in Kartons verpacken und im Eigenbau zusammenschrauben."

Jochen Siemer (vakjournalist voor Photon), januari 2013, vat kernachtig samen waarom hardnekkige geruchten over verkoop van PV-systemen door IKEA in Groot Brittannië met een pot zout moeten worden genomen - al moet je zoiets natuurlijk ook nooit honderd procent uitsluiten.
Bron: Ikea und die Sonne. Der Möbelgigant betreibt schon seit Jahren Photovoltaikanlagen - nun will er sie auch verkaufen. - Photon 1/2013: pp. 42-45.

Overigens is IKEA wel zeer actief om hun gigantische meubelcentra te verduurzamen. Zo wordt alleen al voor hun vestigingen in Azië gesproken over plannen om 388 MW aan zonnestroom installaties te realiseren, en wel door de Chinese PV-reus Hanergy... (PJS)


"Eine Solarstromanlage ist kein billiger Konsumartikel, sondern ein sehr langfristiges Investitionsgut." (uit den ouden doosch)

Thomas Seltmann (auteur), 2011, slaat de spijker op de kop in zijn zeer lezenswaardige boek onder het hoofdstuk Finanzieren, Bauen und Versicheren.
Bron: Photovoltaik. Solarstrom vom Dach. - Stiftung Warentest, Berlin. 2e herziene editie. 208 pp.

Ook die tekst hoef ik niet te vertalen. Houdt uw hoofd er bij, als u een zonnestroom installatie wilt aanschaffen. Het gaat om een langetermijn investering, dus ga in Gaia's naam niet voor een bodemprijs. Dat zou u wel eens "duur" kunnen komen te staan. (PJS)


"Iedereen vraagt zich af wie de volgende is die omvalt."

Brendan de Graaf (CEO Texel Energie coöperatie), 11 januari 2013, zegt dat de energiemarkt extreem "gestresst" is en neemt alvast een voorschotje op de nabije, onzekere toekomst.
Bron: Energieenwater.net

Door energie specialist Jurgen Sweegers wordt in het artikel een van de vele ellende verhalen uit de alweer met zware aardbevingen geconfronteerde energiesector verteld. Het gaat om de perikelen rond de klanten van NHEC, die eerst naar Texel Energie zouden worden overgezet, na het faillissement van de "white-label" houder Trianel Energie (die omviel, samen met Edon, vanwege te hoge risico's en het voorafgaande faillissement van "white-label" Orro Energie). Maar wat vanwege de vergunninghouder van Texel Energie, de Groene Belangenbehartiger, niet "mocht" (inschatting: te hoog risico). Vanwege zware druk vanuit de marktwaakhond NMa moest er snel iets geregeld worden, en werden de NHEC klanten vervolgens, waarschijnlijk zonder dat ze dat in de gaten hadden, "gedumpt" bij ... Greenchoice. Die vervolgens een "foute" brief stuurde naar de NHEC klanten dat ze "gekozen" zouden hebben om naar GC over te stappen...

Zelfs als je weet dat het maar voor een periode van 3 maanden blijkt te zijn (totdat NHEC de zaken op orde heeft, volgens een nagekomen tweet van Sweegers). Het blijft een karakteristiek, typisch 'ollandsche, onnavolgbare energiesoap. Ten koste van het vertrouwen van consumenten... (PJS)


"Liever 100 kilometer uitrukken naar een normaal functionerende markt dan 50 kilometer naar een moeilijke markt".

Albrecht Van de Gucht (CEO van het Belgische PV-bedrijf Rensol) slaat de vleugels uit naar het nabije "betrouwbare" Nederland wat een "normale" ontwikkeling zou meemaken. En gaat daarom in het Brabantse Etten-Leur een NL vestiging inrichten...
Bron: Energeia 7 januari 2013.

... en realiseert zich waarschijnlijk slecht dat hij de toch nog redelijk beperkte NL markt met meer dan 400 medeleveranciers moet gaan delen, en dat salderen (hét NL "businessmodel") ook geen langjarige garanties biedt gezien het niet meer incasseren van 16 Eurocent/kWh door de NL Staat bij de meeste particulieren... (PJS)


"Hoewel nobel en goedbedoeld, kun je je afvragen of het gepercipieerde voordeel voor de klant wel opweegt tegen de verstoring van de natuurlijke groei van een nog jonge markt."

FD Selections (Financieele Dagblad), december 2012.
Citaat uit een kritisch stuk over de grote zonnepanelen inkoop acties (zie overzicht Polder PV), die de "jonge" (...) PV-markt verstoren, en, hoe goed de bedoelingen ook zijn, hun doel uiteindelijk voorbij schieten.
Bron: http://fd.nl/selections-energie/396928-1203/zonnepanelenacties-verstoren-de-markt
(zie ook deze link)


"Ik pas de tekst nog even aan om duidelijker te maken dat CBS prijsstijging gebaseerd is op volslagen kul."

Krispijn Beek (autodidact, blogger), 7 december 2012, in een reactie op mijn post onder zijn blog bericht over het Haagse Caballero PV-project, waarin ik de beruchte, extreem vaak misbruikte "CBS tabel met vermeende energietarieven" voor de zoveelste maal naar de prullenbak verwijs.
Bron: http://krispijnbeek.nl/2012/12/03/solargreenpoint-caballerofabriek/ (zie posts onderaan)

Polder PV begint steeds meer medestanders te krijgen die eindelijk ook doorkrijgen dat de jaarlijkse stijging van de variabele (relevante) kosten van de stroomprijs in de buurt van 3% ligt Overigens: met aanzienlijke fluctuaties, dus: geen peil op te trekken. Maar wel: gemiddeld genomen véél lager dan vele PV-addicts met natte vingers schatten dan wel napapagaaien. Zeg maar gewoon: iets hoger dan de jaarlijkse inflatie... (PJS)


"Het internationaal vergelijken van energieprijzen of -kosten van bedrijven is moeilijk. Deze zijn afhankelijk van specifieke situaties, tarieven, heffingen en fiscale voordelen."

ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland in rapport Energie Trends 2012, november 2012 (p. 39).
Rapport o.a. te downloaden vanaf deze pagina.

Ook eentje om in uw oren te knopen: de simpele 1 op 1 vergelijking waar talloze "adviseurs", lobbyisten, politici en andere wollige types vaak mee komen schieten bijna altijd hun doel voorbij. Want appels en peren vergelijken is in dit opzicht nog te zacht uitgedrukt. Tariefstructuren in zelfs aan elkaar grenzende landen zijn immers compleet onvergelijkbaar en onderdeel van zware politieke manipulaties. (PJS)


"Er bestaan weinig betrouwbare cijfers over de hoeveelheid op daken en gebouwen geïnstalleerde megawatten aan zonnestroomsystemen. De meest accurate gegevens lijken afkomstig van een particuliere deskundige, Peter Segaar."

Wouter Hylkema (hoofdredacteur Energeia), 30 november 2012, in relatie tot de analyse van de nieuwste energie productie gegevens en de uitwerking daarvan voor zonnestroom door Polder PV.
Bron: http://www.energeia.nl (zie ook hier)


"Onze olie en ons gas raken op en, erger, het stoken van onze kolen maakt van de aarde de kachel van onze melkweg."

Jan Vos (PvdA)", 28 november 2012, tijdens zijn maiden speech voor het debat rond de "Wet opslag duurzame energie" in de Tweede Kamer.
Bron: ongecorrigeerd stenogram van de beraadslaging (Kamerstukken)


"The expansion of renewable generation has been so rapid that power utilities are losing control of their markets."

Alexa Capital, geciteerd door Reuters markt-analist Gerard Wynn, in een colum gepubliceerd op persoonlijke titel.
Bron: Reuters publicatie (27 november 2012)

Een zeer lezenswaardig stuk waaruit blijkt dat in Duitsland de burgers de grootste investeringen in decentrale zonnestroom installaties hebben gedaan. In 2010 zou twee-derde deel van de 53 GW aan alle installaties die energie uit hernieuwbare bronnen produceren, in het bezit zijn van particulieren. De dominante positie van de energiemolochs is aan het wankelen, want ze kunnen deze trend niet keren en kunnen steeds moeilijker hun zwaar op fossielen en nucleaire bronnen steunende energie productie kwijt op "de markt". (PJS)


"De enige manier om werkelijk en duurzaam welvarend te worden, is door te kappen met waardevolle zaken in de fik te steken."

Arash Aazami (oprichter van nieuwe energieleverancier BAS Energie), 23 nov. 2012, een nieuwe rising star op het vlak van goede beschouwingen over de energierevolutie, in zijn hartverwarmende kritische opiniestuk "Stelletje pyromanen".
Bron: EnergieBusiness.nl (23 november 2012).


"4k op je dak is nog niet eens zo gek, sommige mensen zetten 30k op de straat. "

Rol-Co (contribuant GoT forum Duurzame Energie) vindt het wel meevallen, een PV-systeempje van 4.000 Euro op het dak, en vergelijkt die kleine investering in dezelfde zin met de schaamteloze fossiel-gevoede vierwielige patserblikken die je regelmatig op straat aantreft, en waar niemand een "punt" van maakt...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/39316127#39316127


"... tiefer geht's wohl nicht, schon jetzt verdiene in diesem Geschäft niemand Geld."

Ulricht Becker (Sales Director Jinko Solar, China), 7 november 2012, stelt dat tegenwoordig niemand in de primaire PV-sector aan de verkoop van zonnepanelen geld verdient.
Bron: Sonne Wind & Wärme nr. 16/2012: p. 94.

Becker refereert aan het feit dat de pure productiekosten van moderne PV-modules, met het nodige kunst- en vliegwerk, pas in 2014 (volgens collega's van de specialist Centrotherm) tussen de 42 en 45 Eurocent/Wp zouden kunnen komen te liggen. En dat terwijl er al minstens een jaar massaal modules worden aangeboden voor minder dan die "bottom" prijs. Ergo: er wordt massaal (vooral uit Azië) gedumpt, en "onder kostprijs aangeboden". Dat kan niet erg lang goed gaan. De sector kraakt in haar voegen. (PJS)


"Vandaag de dag hebben de roestige ijzeren voorraadvaten vuistgrote gaten en dienen ze geen enkel ander doel dan schaduwen op de zonnepanelen te werpen."

(vertaald uit het Duits door PPV)

Krause, M.B. (redacteur Photon), oktober 2012, in een zeer interessant artikel over de nieuwe autonome, 305 kWp grote zonnestroom installatie op het eiland met de beruchtste (ex-)gevangenis van de Verenigde Staten, Alcatraz.
Bron: Photon 10/2012 (oktober): pp. 66-75.

De opmerking betreft de twee grote, ooit met zeewater gevulde ijzeren tanks op het platte dak van het hoofdgebouw van de gevangenis van Alcatraz (met de cellen blokken). Die moesten blijven staan, ook al hebben ze geen enkele "functie" meer, omdat het hele eiland nationaal erfgoed is, en er niets structureel aan het gebouw gewijzigd mocht worden. De in het begin van 2012 aangelegde PV-installatie op hetzelfde platte dak, met 959 krachtige 318 Wp Sunpower modules, moet ook nog eens dagelijks worden schoongemaakt omdat het eiland een hemel op aarde is geworden voor talloze broedende vogelsoorten, de hellingshoek van de modules maar 10 graden is, en deze dagelijks worden onder gescheten.

Tijdens het schrijven van het artikel was het autonome, met (48 Eurocent/kWh kostende) back-up dieselgeneratoren voorziene systeem, inclusief een enorme accubank met 1.900 kWh opslag capaciteit, nog steeds niet vlekkeloos operationeel. Een voorbeeld van een verder geslaagd experiment waarbij er met sterk verzwarende "inpassingsproblemen" moest worden gerekend, en er andere prioriteiten zijn dan pure kosten overwegingen m.b.t. de aangelegde PV-installatie. De installatie met accubank kostte all-in (zonder dieselgeneratoren) 6,8 miljoen Euro, die uit Obama's American Recovery and Reinvestment Act werden gefinancierd. (PJS)


"Weer honderd zonnepanelen erbij gaat de wereld niet redden zo lang er keihard kolen- en kerncentrales gebouwd worden."

Peer de Rijk (o.a. WISE, Zonvogel, Stichting Monitoring Zonnestroom), oktober 2012, n.a.v. het opstellen van een tegenhanger van de "Duurzame 100" lijst van Trouw, "de Vieze 50".
Bron: Down To Earth 3(05)/oktober 2012: pp. 28-30.

De Rijk heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld: er maar domweg zonnepaneeltjes bij blijven pleuren, terwijl de gevestigde orde gewoon politiek gefaciliteerd blijft worden om onze leefomgeving nog verder te gaan verwoesten ten bate van blinde en rücksichtsloze consumptie verdwazing, is water naar de zee dragen, schiet niet op, en is uiteindelijk contraproductief... (PJS)


"...Zoek de grens op van wat mogelijk is, zeker bij “vaak aangekaarte onderwerpen” zoals salderen. En zo niet, maak dan duidelijk waarom niet. Verhagen kan niet worden aangewreven onduidelijk te zijn geweest over waarom hij tegen onbeperkt salderen was: hij heeft het geld er niet voor."

Citaat van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en respons van Wouter Hylkema (Energeia) over/op een van de heetste dossiers in duurzame energie zaken: het (niet wettelijk willen regelen van) "salderen buiten de aansluiting om" en andere "verruimingen" van het noodverbandje genaamd artikel 31-c in de Elektriciteitswet door demissionair minister Verhagen van EL&I.
Bron: Energeia, 16 oktober 2012.

Het citaat stond in een retrospectief op Verhagen's "Green Deals". (PJS)


"Belangrijker is echter de vraag of energiecoöperaties als gevolg van de belastingderving door de rijksoverheid niet aan hun eigen succes ten onder zullen gaan, als het concept werkelijk mocht aanslaan."

Han Slootweg (hoogeraar Smart Grids, TU/e), oktober 2012, legt af en toe de vinger op de zere plek...
Energie+ 32(5) / okt. 2012: pp. 10-11.

... waar het het nationale enthousiasme voor lokale opwekking van energie (lees: elektriciteit) betreft. En het immens populaire, maar beslist nog niet massaal uitgerolde "zelflevering model" waarbij er geen energiebelasting (en BTW) over de "eigen stroom" zou hoeven te worden betaald buiten de eigen aansluiting om. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, en het is in feite een koers met zelf-destructie potentieel als de politieke mentaliteit blijft zoals die al jaren is. (PJS)


"Klant is koning, maar ook koningen hebben adviseurs nodig."

Barrycade (contribuant GoT forum Duurzame Energie), in een reactie n.a.v. een ietwat zurige discussie over esthetische aspecten van een ietwat ongebruikelijke PV-installatie op een "lastig dak" waarbij door de trotse leverancier gezinspeeld wordt op het bekende adagium "de klant is koning".
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/39043000#39043000

Het ging in de discussie om deze installatie - de foto is na de discussie op GoT verwijderd door de oorspronkelijke poster. (PJS)


"Een dergelijke investering kan daarom beter vergeleken worden met het aanschaffen van een nieuwe auto of televisie, dan met het investeren in een windpark of kolencentrale door een energiebedrijf. Deze twee naast elkaar zetten, zoals het CPB dat doet, is dus appels met peren vergelijken."

Rick Bosman (student Renewable Energy Management, Universität Freiburg), 26 september 2012, in een artikel binnen het "Energiedebat" op Financieel Dagblad site, over de compleet onzinnige vergelijking tussen investeringsbeslissingen voor duurzame energie door energie bedrijven en het kopen van zonnepanelen door particulieren.
Bron: http://fd.nl/events/fdenergiedebat/856833-1209/de-financile-logica-van-decentrale-energie

NB: "CPB" is het "Centraal Planbureau" (door mij ook wel eens ondeugend het "Communistisch Plan Bureau" genoemd, wat ook wel eens politiek zeer gevoelige blunders maakt).

Wat mij betreft is "appels en peren" wat kwalificatie betreft de understatement van het jaar. Particulieren en energiebedrijven zijn anno 2012 zo'n beetje elkaars tegenpolen geworden op het vlak van (hernieuwbare dan wel decentrale) energie. Er zijn voor Henken en Ingrids zo veel redenen waarom ze die silicium flaporen (koosnaampje van een mij bekend ingenieur) op het dak willen hebben. Daar kunnen de meeste topeconomen geen kaas van breien, van al dat "dure" enthousiasme voor die dingen... Zie ook commentaar door Polder PV, in dit bericht. (PJS)


"... fouten maken alle bedrijven wel eens. Bij ons gaat er ook wel eens wat mis. Klemmen die scheef zitten, verkeerde gaten geboord, CV leidingen raken, andere leidingen raken, omvormers laten vallen (duur geintje), panelen laten vallen (koopje tegenwoordig), je maakt het allemaal mee."

CEO van Sunshine Company, 6 september 2012, klapt uit de school op GoT...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/38878597#38878597


"Nederland doet alleen in de marge mee. Door de saldering hebben we een impliciete ondersteuning van 13 cent per kWh. Geschat is dat bij een mogelijke vertienvoudiging van de capaciteit van eind 2011 dat in 2020 tot gederfde belastingopbrengst van 100 miljoen euro zou leiden."

Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving, ex Secretaris Generaal bij Economische Zaken), 4 september 2012, in een column over de Nederlandse situatie rond de ondersteuning van PV - zoals hij die ziet.
Bron: Energie Actueel 10 2012 (zie pdf)

Zelfs deze voormalige Secretaris Generaal van EZ lijkt de impact van salderen van zonnestroom te onderschatten. Tijdens het schrijven van zijn column was de variabele stroomprijs (grijs) bij Vattenfall NUON als volgt opgebouwd (bij 19% BTW): Energiebelasting (Min. Fin.) 11,40 + levering Vattenfall/NUON 7,639 Eurocent/kWh = 19,039 €ct/kWh. Daarbij opgeteld 19% BTW (Min. Fin.), 3,617 €ct/kWh, kwam je toen op een all-in variabele prijs van €ct 22,66/kWh. Daarvan bestond zelfs ruim €ct 15 (66%) uit energiebelasting en BTW, wat als genoemde "impliciete ondersteuning" kan worden beschouwd. Het zou dus best zelfs wel sneller goed mis kunnen gaan in de verhouding tussen het zeer snel groeiende legioen aan zonnestroom opwekkers en de Staat der NEEderlanden dan de heer Boot in zijn column wellicht dacht... (PJS)


"Wie zonnestroompanelen zaait, zal stroom oogsten."

Cees Jol (o.a. hard werkende manus van alles bij Zonnestroom Producenten Vereniging), 27 augustus 2012, is een man van weinig - maar wel zeer ware - woorden.
Bron: commentaar bij artikel op blog Floris Wouterlood.


"... van de hoeveelheid lulkoek uit de energiesector in Nederland kun je heel Afrika voeden."

eric-pvt (contribuant GoT forum), 25 aug. 2012, haalt weer eens stevig uit, n.a.v. akkefietje numero ##### bij iemand die vanwege "niet melden" van een PV-installatie bij de energieleverancier, twee maanden netinvoeding van de zonnestroom productie door de neus kreeg geboord: die werden niet verrekend....
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/38809817#38809817

Het blijft immers op alle fronten NEEderland... Je broek zakt er van af, en dagelijks vallen de vullingen spontaan uit je kiezen van de manipulaties, malversaties, sabotage acties, en crap van de energie maffia in dit poldermoeras. (PJS)


"Het enige “gerommel in de marge” zijn degenen die met hun kop in het zand “nietes nietes nietes” blijven roepen als het om duurzame energie gaat: hou daar eens mee op!"

Pietervs (contribuant Tweakers.net), 24 aug. 2012, in een vlammende reply op het typische, en he-mel-ter-gen-de Hollandse azijn gezeik als het over de vermeende slechte prestaties van duurzame energie opwekking gaat.
Bron: http://tweakers.net/reacties.dsp?Action=Posting&ParentID=5748996


"Waarmee ik wil zeggen dat de administratie van Liander dus alleen de administratieve waarheid vermeldt. Zelf (laten) kijken is het enige wat zekerheid geeft."

Hansdegit (contribuant op GoT forum met dijk van een PV-installatie), 15 aug. 2012, kwam er kwaadschiks achter dat datgene wat bij Liander staat "geadministreerd" lang niet altijd de harde realiteit in de meterkast weergeeft
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/38751642#38751642

Door Liander werd voor de hoofdaansluiting bij HdG gesteld dat 'ie een 25 Ampère hoofdzekering zou hebben, terwijl in werkelijkheid bij inspectie er reeds een 35 Ampère smeltzekering bleek te zijn geïnstalleerd. Een onacceptabele discrepantie tussen de "papieren werkelijkheid" en de rauwe realiteit van alledag. Die trouwens al regelmatig door diverse partijen is gesignaleerd in het verleden, en waar netbeheerders niet graag mee naar buiten treden. (PJS)


"Burgers die op eigen kracht aan de gang gaan met schone energie vormen immers de meest kosteneffectieve CO2-reductiemaatregel die je maar kunt verzinnen. Daar kan geen beleid tegenop."

Paul van Egmond, ook reagerend op het in het hier onder weergegeven citaat genoemde artikel, slaat de spijker op de kop, ook al is het een beetje off-topic.
Bron: http://bouwwereld.nl/nieuws/koelen-met-de-zon (onder comments)


"Helaas zal het merendeel van bouwend Nederland dit inzicht (voor zover dat al aanwezig is) alleen kunnen vertalen in PV-panelen, om de elektrische airco aan te drijven; en dat nog duurzaam vinden ook. De bouwers die begrijpen, dat het veel simpeler, goedkoper en duurzamer is om te koelen met warmte, kunnen zich voorlopig nog heel goed onderscheiden; en hebben de toekomst."

R. Khan (van de zeer interessante site Solarkoken), 17 juli 2012, in een discussie over de al eeuwen oude techniek van absorptie bij het koelen m.b.v. zonnewarmte (of andere - niet hernieuwbare - warmtebron), slaat de spijker op de kop.
Bron: http://bouwwereld.nl/nieuws/koelen-met-de-zon (onder comments)

PV wordt helaas te vaak, en veel te makkelijk als bron van oplossingen gezocht. Omdat het sexy is, en "in", terwijl soms veel betere alternatieven gebruikt kunnen worden. PV is ook niet alleenzaligmakend. Knoop die ook in uw oren, s.v.p. (PJS)


"Er staan nu aluminiumfabrieken in Nederland die veel energie vragen. Je kunt je afvragen of ze hier gevestigd moeten zijn. Misschien is het energie-efficiënter om ze bijvoorbeeld in IJsland te plaatsen met hun geothermische bronnen."

Arash Aazami (oprichter Bas Energie), 16 juli 2012, in interview met Energiebusiness.nl.
Bron: Artikel Energiebusiness.nl


"Overigens zijn energieprijzen sowieso lastig te vergelijken omdat allerlei subsidies en fiscale regelingen hierop grote invloed hebben. De vrije energiemarkt is wat dat betreft een relatief begrip."

Han Slootweg (hoogleraar Smart Grids, TU/e), houdt wel van een understatement op zijn tijd: de "vrije" energiemarkt bestaat niet en zal er nooit gaan komen omdat er veel te veel geld mee is te verdienen...
Bron: artikel in Energie+, 9 juli 2012.


"Daarmee is Nederland nog steeds een calimero in zonnestroom land."

Wessel Simons (Energiebusiness.nl), n.a.v. verwijzing naar de nieuwste, door Polder PV grafisch uitgewerkte CBS cijfers voor PV in Nederland (43 MWp afzet aan eindverbruikers in 2011, voorlopige cijfers).
Bron: artikel op Energiebusiness.nl, 4 juli 2012.

Zie ook laatste markafzet overzicht met prognose voor 2012 door Polder PV (9 juli 2012)


Nu al zijn we bijna in de situatie dat solar goedkoop genoeg is om zonder al te veel subsidie op heel plaatsen in de wereld toe te passen. Dat wij zelf geen zonnecellen meer maken, is volstrekt geen ramp.”

Fokko Pentinga (CEO van het onder Amtech Systems vallende Tempress), 1 mei 2012, over het teloorgaan van de zonnecellen productie in Nederland.
Bron: Energie Actueel 15(6): p. 5 (zonne-energie special)

Voetnoot: in Nederland is 70% van de gesaldeerde kWh prijs wat normaal gesproken richting de Staat der Nederlanden zou gaan wegsalderen (Vattenvall grijs continu: 15,73 cent/kWh van de 22,89 cent/kWh all-in per 1 jan. 2013) niet bepaald als "zonder al te veel subsidie" te beschouwen... (PJS)


"De markt is niet transparant: het is voor een gemiddelde burger moeilijk om koren van het kaf te scheiden."

Gedeputeerde Staten Provincie Friesland, 24 april 2012, p. 19 in Notitie Sinnestroom.
Bron: Notitie Sinnestroom 2012-2015. Vertienvoudiging van Friese megawatts. - brochure, 33 pp.


"In elk geval werkt zo’n lening eerlijker en doelmatiger dan een subsidie. Subsidie voor zonnepanelen verdwijnt veel te gemakkelijk in de zakken van handelaren die containers vol panelen uit China laten komen."

Wim Diepeveen (ReggeStroom), 14 april 2012, over het "post-subsidie-van-prov.-Overijssel tijdperk waarin alleen nog maar duurzaamheids-leningen zullen worden vergeven.
Bron: http://www.regge-stroom.nl/mogelijk-extra-informatieavonden-zonnepanelen


"Mijn conclusie is eigenlijk dat je het beste maar lukraak een bedrijf kunt uitkiezen en er dan maar het beste van kan hopen."

Dan Wildeman (redacteur Brabants Dagblad, 6 april 2012), moppert over de "byzondere behandeling" die potentiële klanten soms ten deel valt bij een door Brabantse gemeentes gesubsidieerde zonnepanelen inkoop actie, "Brabants Groen"...
Blog bericht op Brabants Dagblad


"Het oprekken van de saldering nadert denken wij zijn grenzen. We zullen anders moeten gaan denken."

Sjoerd Marbus (woordvoerder van Energie-Nederland), 6 april 2012, in een wel heel erg voorspelbare reactie op het nationale enthousiasme over "kropje sla" e.a. "zelflevering" modellen bij het toepassen van zonnestroom productie "buiten de eigen aansluiting om".
Bron: "Waarheen leidt de weg van decentrale energiemotie Van der Werf?", Frank Straver, Energeia (op te vragen bij PPV)

Een inkoppertje voor open doel, die reactie van Marbus. Blijkbaar zijn de gevolgen van het aangepaste, doch nog steeds in essentie krakkemikkige en volslagen ontoereikende salderings-artikel in de Elektriciteitswet (art. 31-c) nu al pijnlijk aan het worden voor de energie molochs, lid van de branche organisatie. Marbus en de zijnen vinden al dat decentrale gepruts welletjes, en pleiten - als vanouds - voor de beruchte "leveranciersverplichting" voor duurzame energie. Natuurlijk. Dan "hoeven" particulieren helemaal niets meer te doen en moeten ze vooral uit hun neus blijven vreten, stroom en gas van onbekende herkomst er doorheen jagend. Hun daken willen de e-molochs echter maar wat graag voor een prikkie gebruiken om meer zonnestroom te krijgen in NEEderland (wordt zelfs snoeihard gesuggereerd door Marbus in hetzelfde stuk). Als zij de "regie" maar houden, en ze een vette marge kunnen maken, dan komp alles goe... (PJS)


"De wetenschap dat we een miljoen maal meer fossiele brandstof gebruiken dan er wordt geproduceerd, maakt leven op de huidige manier onmogelijk."

Dick van Elk (voorzitter van de Windvogel), maart 2012, vat weer eens op verpletterende wijze kernachtig en helder samen waarom we per direct op moeten houden om onze samenleving op het hellevuur richting Armageddon te roosteren...
Bron: Windvaan 16(1)/maart 2012: 12-13.

Trouwens, "geproduceerd" mag ook een kanttekening bij. "Met veel spierballen, geweld, energie, en geld gepaarde grootschalige roof uit de schoot van Moeder Aarde zonder enige vorm van compensatie toe te passen" lijkt me een wat nauwkeuriger beschrijving van de dagelijkse realiteit... (PJS)


"ZONNEPANELEN TE KOOP! VOOR NIETS GAAT DE ZON OP! KOOP ZE NU BIJ ONS WANT BIJ ONS IS DE ZON NOG GRATISSER DAN BIJ ANDEREN."

Collega Jurgen Sweegers, 27 maart 2012, begint een beetje de "kriebels" te krijgen van alle zonnepanelen inkoop acties, wordt er erg achterdochtig van, en schreef als vanouds een vlammend stuk over de materie...
Bron: Nieuwsbericht op Energieenwater.net

... heeft 'ie natuurlijk best wel een beetje gelijk in. Oppassen geblazen waar u instapt is het devies. Zekerheden zijn zeldzaam tegenwoordig... (PJS)


"PV schaad de gezondheid. Het kan jaloezie en afgunst veroorzaken. Tweakers.net en haar aanhangers is op generlei aansprakelijk door welk letsel dan ook opgelopen tijdens of na het lezen van dit forum."

Mike70 (GoT forum contribuant) krijgt een brainwave n.a.v. een van de ergste gevallen van besmettingsgevaar van bedreiging voor de volksgezondheid, zonnestroom: hansdegit die aanvankelijk zeer kritisch was over de (potenties van de) technologie, heeft inmiddels een vette 5,3 kWp PV-installatie met sexy Tigo module optimizers...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37884129#37884129


"Nadeel is dan weer dat de monitoring via de Solaredge site loopt, dus mocht die club over de kop gaan, dan heb je geen monitoring meer."

GoT contribuant kavermeer, 15 maart 2012, over "the dark side of external monitoring".
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37862277#37862277

Je kunt ook zeggen: "elk voordeel hep z'n nadeel". Verder leuk spul hoor, die fraai uitleesbare SolarEdge power optimizers (en inmiddels al aardig wat broertjes en zusjes in een groeiend legioen). Maar zoals al gesteld: als het bedrijf omvalt, heb je niks meer... (PJS)


"In contrast, other solar-generating technologies, such as the power tower and trough reflector, have floundered because of their need for centralization, which has forced them to compete with large generators of power. The beauty of photovoltaics is that it requires no central plant of delivery lines, and it can be tailored to any power need from milliwat to megawatt." (uit den ouden doosch)

John Perlin (auteur van historisch wetenschappelijke boeken), in zijn concluderende hoofdstuk over de grote belofte fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit die overal ter wereld kan worden ingezet, in talloze gedaantes, en op alle mogelijke schaalniveau's, meestal decentraal, en door iedereen toe te passen.
Bron: Perlin, J. (2002). From Space to Earth. The Story of Solar Electricity. - Harvard University Press, Cambridge/London. - 224 pp. (paperback). ISBN 0-674-01013-2. Citaat van p. 201.

Pikant: zelfs in zijn grotendeels zeer optimistisch geschreven boek (oorspronkelijk geschreven in 1999, met herdrukken er op volgend), claimt Perlin op de laatste pagina dat er in 2004 "waarschijnlijk bijna een gigawatt" aan zonnecellen geproduceerd zou kunnen gaan worden. Volgens cijfers van Photon (april 2011) was de fysieke productie in dat jaar echter al 1,256 Gigawatt. En is dat in 2010 al opgelopen tot het mogelijk zelfs voor optimist Perlin verbijsterende volume van 27,4 Gigawatt... (PJS)


"The commercialization of [terrestrial] photovoltaics would have been delayed by at least a decade if not for the oil industry." (uit den ouden doosch)

Steve Trenchard (Automatic Power), in een citaat in het hoofdstuk "The First Mass Earth Market" in Perlin's fascinerende boek over de vroege geschiedenis van zonnestroom, 2002.
Bron: Perlin, J. (2002). From Space to Earth. The Story of Solar Electricity. - Harvard University Press, Cambridge/London. - 224 pp. (paperback). ISBN 0-674-01013-2. Citaat van p. 66.

Twee van de belangrijkste afzet markten voor de eerste commercieel verkochte PV-modules op aarde (de ruimtevaart business, waar het allemaal begon, is een heel ander verhaal), waren immers de (door de staat verplichte) verlichting op off-shore olie- en gas platforms (enkele tienduizenden installaties, waarvan velen op platforms in de later door de olieramp getroffen Golf van Mexico...). En de anodische bescherming voor boorkoppen in sterk corrosieve omgevingen waar geen netstroom beschikbaar was bij alle grote olie- en gas concerns. In het boek wordt dan ook de vaak nagekwaakte mythe ontkracht dat de olie sector er alles aan gedaan zou hebben om de zonnestroom revolutie in de kiem te smoren. Ze hebben er juist goud geld mee verdiend en er bovendien honderden miljoenen dollars in geïnvesteerd.

Voor sommige bedrijven zelfs tot op de dag van vandaag, waar veel mensen nog steeds niets van te lijken willen weten: Shell middels hun dochter Solar Frontier in Japan (succesvol en krachtig dunnelaag CIGS platform), en het Franse Total middels hun meerderheids aandeel in de producent van de krachtigste zonnepanelen ter wereld, die van het Amerikaanse Sunpower. De kristallijne hard-core van de industrie lijken de olieboeren echter achter zich te hebben gelaten. Niet omdat ze er niets in zouden zien (het is immers commercieel bezien extreem succesvol gebleken). Maar omdat ze gewoon niet konden concurreren tegen de zwaar door de staat gesteunde, zeer sterk gegroeide, en ook nog eens continu innoverende Chinese reuzen... (PJS)


"Zonnepanelen worden steeds goedkoper. Daarom denk ik dat particulieren de zonne-energie in Nederland gaan redden."

Jort Bakker (Hoofd Duurzame Financieringen, ASN Bank), februari 2012, in column in de nieuwsbrief van ASN Bank waarin de actie "Zon Zoekt Dak" i.s.m. Natuur en Milieu wordt aangekondigd.
Bron: Ideaal feb. 2012: 4, en 10-11 (magazine van ASN Bank)

Ook al vindt Polder PV dit soort acties verder wel "sympathiek" (als je enige doel zou zijn "er motten meer zonnepanelen komen"). Ze zijn en blijven extreem verstorend op een toch al compleet kunstmatige "markt". Waar kwaliteit in de verdrukking komt, en, vooral, reeds machtige spelers de hoofdrol toebedeeld gaan krijgen, wat absoluut geen goede zaak is. Voor uitgebreid inhoudelijk commentaar op deze nieuwste loot aan de "inkoop actie stam", zie de special op Polder PV. (PJS)


"... the powers that be always find a way to sit on your face - met een bruine neus als resultaat."

Zeer verhelderende bijdrage van 22 feb. 2012, van een van de Cc-ers in een discussie over de relevantie van "top-bottom" en "bottom-up" benaderingen bij de verduurzaming van de energievoorziening (in NEEderland).
Bron: e-mail wisseling tussen diverse lieden uit de DE sector, de webmaster van PPV included.

De poster bleek de nodige "harde praktijkervaringen" achter de kiezen te hebben waaruit bleek dat het tegenwoordig zo populaire "bottom-up" model (u weet wel, gezwellig saampjes zonnepanelen kopen, lokale energiebedrijfjes oprichten, dat soort zonder meer hartverwarmende en breeduit in de media besproken activiteiten) niet echt goed blijkt te werken, en dat de crux, de status quo (energie blijft grotendeels door oppermachtige partijen gemonopoliseerd worden), niet wordt doorbroken... (PJS)


"Ik ga mijn tijd niet verdoen aan Den Haag. Daar worden momenteel geen meters gemaakt. Daar wordt vooral geremd."

Marjan Minnesma (voorzitter stichting Wijwillenzon, directeur Urgenda), februari 2012, ziet niets in een politieke carrière onder het huidige, op het vlak van duurzaamheid zoveelste desastreuze kabinet, waar ze in het interview ook van stelt dat ze "het heeft opgegeven".
Bron: "Ik zou willen dat ik tien levens had." Interview met Minnesma door Freek Kallenberg. - Down To Earth 3/01: 14-17.

Minnesma, die als een Razende Roeland door Neerlands' duurzame landschap raast omdat alles te langzaam gaat volgens haar, die met haar - alhier geciteerde 50.000 - zonnepanelen (WWZ actie) een revolutie in gang gebracht denkt te hebben, en die veelvuldig in de hoogste ratings van duurzame mensen opduikt, is in haar privé leven helaas niet zo duurzaam bezig met maar 4 uur slaap per etmaal. En vindt één leven blijkbaar niet genoeg, wat ook, in essentie, niet zo'n duurzame gedachte is. Want het is de bekende zucht naar meer, meer, meer, waar talloze "humane beschavingen" aantoonbaar aan kapot zijn gegaan... (PJS)


"Ik weet ook niet waarom het buitenland zonne-energie wel ziet zitten en Nederland niet. Het heeft alles te maken met visie, strategisch inzicht en geloof. In Nederland willen we alles maar naar de lagelonen-landen slepen en niets investeren in eigen land." (uit den ouden doosch)

Jac Hanssen (CEO van de in Limburg te bouwen PV wafer- en cellen fabriek in oprichting Alinement), 25 juni 2011, in een interview in de Limburger over het investeringsklimaat in zonne-energie in Nederland.
Bron: http://www.alinement.nl/_docs/DDL-20110625-01020GO005.pdf

Het bericht kopt ook nog met "De bouw van de nieuwe zonnecellen- en modulefabriek Alinement op Avantis begint nog dit jaar" en "in augustus 2012 moeten de eerste producten worden verkocht". Tot nu toe (februari 2012) heb ik daar nog geen onafhankelijke bevestiging van gezien, dat die bouw daadwerkelijk begonnen zou zijn... (PJS)


"Succes op de reeds overvolle Nederlandse markt, waar geen cent te verdienen valt."

Gefrustreerd (serieus) aanbieder van PV-installaties stuurde op 9 februari 2012 met de e-mail een link door van alweer een Vlaams bedrijf wat in het overvolle Nederland zijn heil komt zoeken (NL filiaal geopend) om een graantje mee te gaan pikken van de flink toegenomen "belangstelling" om zelf zonnestroom op te wekken...
Bron: E-mail aan de webmaster van Polder PV


"De prijs wordt dan zo interessant dat het zonder enige vorm van steun al de moeite is om te investeren in PV-panelen ... Daarom dat wij ons vanaf dan waarschijnlijk ook meer op de Nederlandse markt gaan richten, waar geen enkele overheidssteun voorhanden is."

Peter Jansen (zaakvoerder van het Vlaamse, in Overpelt gevestigde PV-installatiebedrijf PSJ Solutions), januari 2012, in een interview met zijn plannen vanaf 2012.
Bron: Elektricien.pmg.be, afl. 11/jan. 2012: 29-31.

Welkom in het bomvolle, met reeds zo'n tweehonderd "aanbieders van zonnepanelen" gezegende NEEderland, beste PSJ Solutions. Maar verkijk u s.v.p. niet op de met roestige rafels omgeven markt omstandigheden hier te lande. En, in tegenstelling tot wat Jansen beweert, ook beslist even iets om in uw oren te knopen: het op basis van rammelende wetgeving gebaseerde artikel wat "salderen tot en met 5.000 kWh/jaar netinvoeding" mogelijk maakt achter een max. 3x 80 Ampère aansluiting is in Nederland natuurlijk gewoon de zoveelste vorm van "verkapte subsidie". Immers, van elke kilowattuur die niet met eigen zonnestroom opwek wordt gesaldeerd, maar die juist wordt "afgenomen", roomt de Staat der Nederlanden tussen de 65 en 70 procent van het all-in tarief af (voorbeeld bij Polder PV contract). Zonnestroom salderen kost de Staat dus (steeds meer) geld, en dus is het ook een van de vele mogelijke vormen van overheidssteun. Waar ook beslist bij doorslaand succes het scherpe ambtelijke mes weer in kan worden gestoken... (PJS)


"Ondanks de huidige problematiek, is Helianthos eigenlijk het grootste industriële succes van amorf silicium in Nederland."

Richard van de Sanden (o.a. directeur FOM Rijnhuizen), december 2011, houdt wel van wat peptalk op zijn tijd, vlak nadat Vattenfall/NUON het roll-to-roll Helianthos dunnelaag project richting vuilnisemmer schoof.
Bron: Solar Magazine nr. 2(4)/dec. 2011: p. 43. (download pdf)

Al werd dat "succes" uiteindelijk toch een van de grootste missers in de NL PV-geschiedenis door de verkoop van de pilot faciliteiten voordat commerciële productie in zicht kwam. En moet de "laatste moment redder" HyET nog laten zien of ze er nog wat van kunnen maken (wel voor een zacht prijsje, slechts 5 miljoen Euro)... Zie laatste bericht en links op Polder PV. (PJS)


"Het is ons doel via tal van projecten in 2012 al zo'n vier megawatt aan zonne-energiesystemen te realiseren binnen Nederland."

Frank Heijckmann (verantwoordelijk voor zonne-energie tak binnen International Solar), december 2011, over de plannen voor Nederland in het komende jaar - wat waarschijnlijk een verpletterend record jaar "plaatsing van PV-capaciteit" zal laten zien, want iedereen wil wel hetzelfde, zo lijkt het.
Bron: Solar Magazine 2(4)/dec. 2011: 19.


"... beetje last van de pre-pv blues elke keer als ik het zonnetje zie. Ik weet het, de opbrengst is niks op dit moment, maar het gevoel blijft."

migjes (actief forum contribuant GoT), 21 december 2011, heeft in de winter van 2011 nog geen zonnepaneeltjes, maar heeft wel al een onbedwingbare lust dazu om dat moment zo spoedig mogelijk naar voren te halen in de tijd. Hij heeft daartoe alvast een toepasselijk speeltje gekocht...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37365198#37365198


"Zonnepanelen doen het terugverdienen voor jou. Mevrouw zonnepaneel klaagt nooit, werkt van zonsopgang tot zonsondergang, ziet er altijd patent uit en vraagt weinig terug dan af en toe een discreet wasbeurtje en een goede omvormer. Blijft werken tot ze oud en grijs is, zeurt nooit over hitte en kou, terwijl jij binnen op je gemak de meter terug ziet lopen. Steekt als een ruwe PVV bolster d'r middelvinger op naar Den Haag, maar heeft een blankgroene pit. Doet niet aan woekerwinsten maar zorgt gewoon als gedegen arbeidster voor geld in het laatje, getrouw en gestaag."

Oprechte Olivier (poster op TROS Radar Forum), 17 december 2011, doet alle mondhoeken omhoog krullen met zijn fantastische reactie op enkele bijtend zure bijdragen n.a.v. zijn nieuwste topic...
Bron: http://forum.www.trosradar.nl/posting.php?mode=quote&f=51&p=1412392

(PJS)


"... het saldeerverhaal in dit land word je gewoon helemaal kriegel van. Als ze dat eens aanpakken en [er] duidelijke wetten voor opstellen kunnen ze alle subsidie wel afschaffen. PV is rendabel, ook zonder subsidie, maar als je geen zekerheid hebt over salderen kan dat zomaar ineens over zijn."

_JGC_ (forum contribuant GoT Duurzame Energie), 15 december 2011, slaat weer eens de spijker op zijn kop (gebeurt zeer frequent op dat met zeer slimme mensen gezegende forum).
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37332112#37332112

Precies de reden waarom Nederland zo'n beetje in de rioolput van Europa terecht is gekomen, en daar ook vastgekoekt aan unspeakable things vastgekleefd blijft zitten op het gebied van de implementatie van zonnestroom. Polder PV heeft er al dik 7 jaar intens over gerapporteerd, over het eindeloze gesodemieter rond de "saldering van zonnestroom" in ons land. Omdat er continu door beleidsambtenaren cq. stalinistische power mongers in Den Haag chaos wordt gecreëerd, in stand gehouden, en wordt uitgebreid, om de ontwikkeling van de voor de Staat extreem bedreigende ontwikkelingen op het gebied van PV in Nederland blijvend te marginaliseren, terwijl een groot deel van de rest van de wereld de zonnestroom revolutie implementeert. (PJS)


"With one hole in a pipeline or a downed transmission pylon can disrupt millions of lives, a damaged solar panel affects only one user." (uit den ouden doosch)

John Perlin (historisch wetenschappelijk auteur), in het voorwoord voor zijn boek over de geschiedenis van zonnestroom, 2002.
Bron: Perlin, J. (2002). From Space to Earth. The Story of Solar Electricity. - Harvard University Press, Cambridge/London. - 224 pp. (paperback). ISBN 0-674-01013-2.

Noot: Polder PV's nieuwste boek aanwinst via Amazon.de (PJS)


"Shadow is a bitch ."

Schinnen-groen (forum contribuant GoT), 30 november 2011, in een "typische najaars-post" op tweakers in het jaargetijde dat schaduwen steeds irritantere - doch meestal nauwelijks te voorkomen - knauwen in de zonnige opbrengst curves gaan geven...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37230220#37230220


"Het is een leuk product. Maar te ... sexy! Eigenlijk kun je beter pootaardappels gaan verkopen. Dat wil namelijk niemand anders doen ."

Bekend leverancier van kwaliteit PV-systemen, 15 november 2011, over het "fenomeen" zonnepanelen.
Bron: E-mail aan de webmaster van Polder PV.

Raymond Meur kon z'n oren niet geloven toen de webmaster van Polder PV in een van zijn eerste afleveringen van zijn geweldige duurzame energie reeks in 2010 op Stadsradio Breda vertelde dat zonnepanelen zulke sexy dingen waren - hij geloofde er eigenlijk niks van...

... overigens stuurde de webmaster van Polder PV in zijn reply een lijstje met aardig wat pootaardappelboeren uit Nederland. De geciteerde PV-leverancier reageerde vervolgens dat 'ie dat wel had verwacht ... (PJS)


"Niemand heeft meer het overzicht. In veel gevallen en in vele toonaarden hebben leden van de Tweede Kamer gezegd het omgevingsrecht niet meer te begrijpen."

Externe Adviesgroep Milieu, Energie en Duurzaamheid, 4 november 2011, in een zoveelste rapport waarin gepoogd wordt om het inmiddels ZESTIG wetten dekkende "omgevingsrecht" een nieuwe schwung te gaan geven (in duurzame richting).
Bron: rapport "Regels die helpen" op website Duurzame Energie Koepel

Helaas blinkt dit rapport numero zoveel ook weer uit in schaamteloze en tandeloze bureaucratie. "Zon" of "PV" komen niet in het 18 pagina's tellende document voor. Het rapport lijkt het een zoveelste product van ambtenaren te zijn die zichzelf aan het werk willen houden. Je zou ook kunnen zeggen: een knap staaltje struisvogelpolitiek en impliciete zelfvernietigingsdrang door vooral met de armen over elkaar blijven te zitten praten met elkaar. Totdat Magere Hein op de deur klopt... (PJS)


"Met de Nederlandse grondstoffenrotonde wil de staatssecretaris een impuls geven aan de hoogwaardige verwerking van afvalstromen."

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in een persbericht geciteerd in Milieudefensie's blad Down To Earth (okt. 2011) wat compleet brandhout maakt van de totaal ontspoorde "afvalstoffen" politiek in het achterlijke NEEderland.
Bron: Perrée, H. (2011). De strijd om het afval. - Down To Earth 2/05: 18-22.

"Grondstoffenrotonde", "Gasrotonde", "Biomassarotonde", "CO2 rotonde", allemaal totaal verdwaasde megalomane concepten van dezelfde in de Middeleeuwen levende types die ooit het doodzieke concept "Nederland Distributieland" hebben uitgedokterd. Wat ons land tot een fossiele woestenij met de hoogste CO2 uitstoot per oppervlakte eenheid heeft gemaakt en wat onze lucht die we dagelijks inademen steeds meer laat verworden tot een giftige cocktail. VROM stelt helemaal niets meer voor (let op de volgorde in de naamgeving!!!). Het enige wat in Den Haag telt is geld en centralistisch gestuurde machtsstructuren. Het milieu, onze leefomgeving, zal ze de reet roesten. De burgers zijn alleen maar lastige insecten die geplet moeten worden.

Het artikel over de doodzieke afvalstoffen sector, waarin steeds meer kostbare grondstof stromen (tot uit het door de maffia gedomineerde Napels aan toe) naar NL worden versleept om hier op extreem inefficiënte wijze in de fik te worden gestoken om nog wat armetierige "groene stroom" met een donkerbruin randje (gesubsidieerd uit SDE!) te kunnen maken, is ronduit schokkend te noemen. (PJS)


"Für die meisten Einfamilienhäuser und kleinen Gewerbebetriebe sei nachhaltiges, energieeffizientes Bauen weiterhin keine Option."

(vrij vertaald, PPV:)

"Voor de meeste eensgezinswoningen en kleine bedrijfsgebouwen is duurzaam, energie-efficiënt bouwen verder geen optie."

Matthias B. Krause (journalist Photon), oktober 2011, in een artikel over de prijs winnende "dobbelsteen" woning van de nog jonge architecten Segers en Frints in het project "Wijk van Morgen" op het Nederlandse deel van het Avantis terrein.
Bron: Initialzündung. Erst durch einen Wettbewerb kamen zwei Nachwuchsarchitekten mit der Ökologie in Berührung. - Photon 10/2011: 96-100.

Krause refereert aan het nog byzonder "dunne" laagje potentie op het gebied van energiezuinig bouwen in Nederland, en het stadium "kinderschoenen" wat hij ook weer bij het "Wijk van Morgen" project heeft gesignaleerd. Met in Nederland nog maar zeer bescheiden harde en aansprekende realisatie buiten het werkveld van (al dan niet prijzen winnende) "model studies". In de prijswinnende modelwoning mag immers helemaal niet worden "gewoond" (want: industrieterrein), vanuit de slaapkamer heb je helemaal geen zicht naar de wijdse, groene omgeving, de "kostprijs" van het opgeleverde project was bij de ontwerpers niet bekend, en de door de architecten opgegeven verwachte jaaropbrengst van de ideaal georiënteerde PV-installatie was opmerkelijk laag te noemen. (PJS)


"Deadline is the devil in the solar soup."

Nilesh Patel (CEO van Movya consulting, India), mei 2011, in een analyse van de status van talloze PV-projecten in de deelstaat Gujarat - de nieuwe (verwachte) "boom" markt, India.
Bron: Energetica India, Vol. 16: 36-38.

Zie ook mijn commentaar in PV nieuws... (PJS)


"... hoewel er aan ambities en enthousiasme geen gebrek is, er zijn nog maar weinig koplopers in geslaagd om een succesvol project te realiseren. Veel initiatieven lopen stuk op gebrek aan kennis, onzekerheid over financiering en belemmeringen in wet- en regelgeving."

Peer de Rijk (WISE, Zonvogel, e-Decentraal, etc. ...), najaar 2011, over het gewapende beton waar talloze "creatieve initiatieven" tegenaan stoten als ze projecten met decentrale opwekking (meestal zonnestroom) willen optuigen.

Zeer herkenbaar euvel waar Polder PV al vele jaren voor waarschuwt. ... en dus werd er maar weer eens een karakteristiek polderiaans overleg orgaan opgericht met hoge ambities. Een bont gezelschap genaamd e-Decentraal, om alles in kannen en kruiken te krijgen. Echter, zo lang het Rampen Ministerie EL&I blijft bestaan, gaat "het" niet gebeuren, tenzij de revolutie ook in het ingeslapen NEEderland echt van start zal gaan. Daarvoor zult ook u uit de comfortabele fauteuil moeten gaan komen. Want "vanzelf" gaat het allemaal beslist niet... (PJS)


"Duitsland heeft alleen maar meer vierkante meters gelegd." (uit den ouden doosch)

Frits de Groot, medewerker van belangen behartigende industrie club VNO-NCW, in een telefonisch interview over de pros en cons van "het Duitse" model (EEG) versus "het Nederlandse systeem" (SDE) m.b.t. zonnestroom.
Bron: D. Beerda / RUG (2008). PV Solar energy. A comparison of The Netherlands and Germany on PV solar energy from 2000 till 2006.

Dit rapport (bij mij op te vragen) bevat interessante, doch bij tijd en wijlen tot vuilbekkerij, schuim op de lippen, tenengekrul, en tot heftig tanden-geknars leidende lectuur over de totale verdwazing m.b.t. zonnestroom in Nederland. En bevat o.a. een onthullend beeld over de compleet onverenigbare standpunten van de fossielste aller mega-lobbies (VNO-NCW) versus zonnecellen fabrikant Solland Solar, milieugroeperingen en zonnestroom producenten vereniging.

Nog enkele leuke citaten uit het rapport:

"Solland Solar is the most negative of all actors ... they say that in the past they tried to influence policy in various ways, like reports and direct conversations, but that they have given up because nobody was willing to listen."

en

"Dan hebben we nog een aantal elektriciteitsbedrijven die er ook niet van gecharmeerd zijn dat er allemaal kleine partijen zijn die plotseling op hun net aan het rommelen zijn, dat willen ze in eigen beheer houden."

en

"In het verleden werkte ik mee in verschillende discussiegroepen, bijvoorbeeld Holland Solar waar ik in het bestuur zat. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen het heeft geen zin tegen deze bergen aan te blijven beuken."

(in de laatste twee voorbeelden werd Gosse Boxhoorn, toen nog CEO van Solland Solar geciteerd)

Overigens wordt door de auteur van de studie geclaimd dat er eind 2006 "35 GWh" aan zonnestroom zou zijn geproduceerd. Dit is echter compleet uit de duim gezogen door het CBS op basis van apert foutieve "kengetallen", de productie is immers nooit gemeten (alleen een scharrig aantal MEP installaties ten tijde van het verschijnen van het rapport). Dit i.t.t. Duitsland, waar alle hernieuwbare elektriciteit productie fysiek wordt bemeten en nationaal wordt geaccumuleerd in ronduit verpletterende en zeer nauwkeurige statistieken. In Nederland was en is de fysieke productie van zonnestroom tot op de dag van vandaag (2011) onbekend! Ook de opgegeven "potentie" van zonnestroom in het rapport is volstrekt ontoereikend, omdat uitsluitend wordt uitgegaan van instralingscondities in noord-oost en zuid-oost Nederland. De meest instralings-rijke regio is echter het dichtbevolkte west-Nederland, waarover juist weer niet wordt gerept...

Waarschuwing: Het lezen van dit rapport kan een ernstig gevaar vormen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen die een duurzame toekomst willen, te beginnen met gisteren. Het gevaar van een acuut hartinfarct ligt op de loer... (PJS)


"Duurzaam, decentraal, samenwerkend, schoon, 'power to the people', dat is veel meer in lijn met de vrije markt. Centraal, communistisch, concurrerend (om schaarse brandstoffen), vervuilend, risico's gedragen door belastingbetalers, en behartigen van bestaande belangen: dat is de fossiele & nucleaire sector. Simple as that."

zeeger, in een uit het hart gegrepen reactie, 18 augustus 2011, in een forum discussie n.a.v. het artikel "Beleg in de zon" in de Pers van 16 aug. 2011.
Bron: http://www.depers.nl/economie/589373/Beleg-in-de-zon.html (reacties onder het stuk


"Praten over CO2 is per definitie elitair. Het vervreemdt het grootste gedeelte van de bevolking van het debat, door het abstracte en academische karakter."

Donald Pols (hoofd klimaat bij Wereld Natuur Fonds), augustus 2011, legt de vinger weer eens met zout op de open wond, stelt ook nog eens raak dat "CO2-reductie mensen geen donder kan schelen", en wil een andere benadering van de klimaat "discussie".
Bron: Down To Earth (voormalig Milieudefensie Magazine) nr. 2(04)/aug. 2011: 8-9.


"Ein starkes Wachstum erzeugt eine starke politische Gegenreaktion."

(vrij vertaald PPV:)

"Een sterke groei lokt een sterke politieke tegenreactie uit."

Rupert Haslinger (auteur bij Sonne Wind & Wärme), 29 juli 2011, in een beschouwing over de zeer sterk uiteenlopende groei van de markt voor zonnestroom in oost Europa en de ontwikkelingen daarin.
Bron: Sonne Wind & Wärme 11/2011: 142-146.

Haslinger wijst daarbij op het met name in 2010-2011 voorkomende mechanisme dat er heftige reacties bij de politiek optreden als de eigen zonnestroom markt in korte tijd (extreem) hard groeit, zoals in Tsjechië. Wat soms tot draconische maatregelen leidt (in Tsjechië voor alle installaties groter dan 30 kWp opgetuigd in 2009-2010 een met terugwerkende kracht in het leven geroepen belasting van 26% over de inkomsten uit de uitbetaalde feed-in tarieven...). Het heeft vaak alles te maken met een verpletterend slecht besef bij de politiek van de ongelofelijk snelle kostprijs ontwikkelingen bij PV, met als ultieme investerings-driver langjarige, veel te hoge invoedingstarieven. Met name voor de zeer grote installaties: vrije veld systemen die vooral zeer kapitaalkrachtige investeerders uit de grond laten rammen zodra de kans zich voordoet. Prima, en steeds scherper geprijsde PV-modules zijn immers blij de vleet te verkrijgen, de Chinezen kunnen binnen no-time opschalen. (PJS)


"Marketingproblem: Strom kann man weder sehen noch riechen, man sollte ihn auch nicht anfassen."

(vrije vertaling PPV:)

"Marketing probleem: Stroom kun je niet zien, niet ruiken, en je kunt er maar beter van afblijven."

Jörn Iken (journalist bij SWW), 29 juli 2011, bespreekt het marketing-technisch bezien "problematische product" elektriciteit, in een beschouwing over de revival van lokale energiebedrijven (Stadtwerke) in Duitsland.
Bron: Sonne Wind & Wärme 11/2011: 32-33.


"De Stimuleringsregeling Duurzame Energie is te belangrijk om achteloos over te doen."

Rob Boerée (medewerker uitvoerder van SDE, Agentschap NL), 27 juli 2011, in zijn blog op de website van zijn werkgever.
Bron: http://www.agentschapnl.nl/blog/blog-van-rob-boer%C3%A9e-0

Als ik hem was, zou ik het MEP/SDE rapport van een andere afdeling van Agentschap NL nog maar eens kritisch gaan navlooien, want als dat het "financiële hart" van de duurzame energie ontwikkeling in Nederland moet voorstellen, zoals hij ook schrijft, mogen er wat tissues worden aangesleept om de tranen te deppen. Hij kan ook mijn grafische analyse van dat rapport tot zich nemen en zich achter de oren gaan krabben. Ik ben ook zeer benieuwd of de 17 pagina's lange en honderden beargumenteerde, kritische artikelen bevattende studie van SDE voor zonnestroom bij Polder PV door Boerée als "achteloos" zou worden bestempeld... (PJS)


"Energie als verslavend genotmiddel valt in Nederland nog steeds niet onder 'alcohol en drugs'."

Ir. Paul Cohn (o.a. Opgewekt.nu), 25 juli 2011, in een van zijn vele, ronduit verpletterende, continu met schokkend cijfermateriaal gelardeerde e-mails aan de webmaster van Polder PV...

... waarvoor de heer Cohn trouwens jaren geleden al minimaal een lintje had moeten ontvangen (en de energiebesparingsverplichting van 's Rijkswege er als verplicht cadeau d'r bij). Cohn rekende in een van zijn talloze andere e-mails ook nog tussen neus en lippen voor dat met de door TenneT geconstateerde "lichte" stijging van het stroomverbuik in 2011 (juni 3,2% meer verbruik dan in juni 2010), en met 1-op-1 koppeling stijging elektraverbruik met verwachte jaarlijkse economische groei (1,5%/jaar) als uitgangspunt, er voor het jaar 2020 zeven-en-een-half maal zoveel windenergie geproduceerd zal moeten gaan worden om het door de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) gewilde aandeel van minimaal 19,9% in dat jaar te kunnen gaan halen. 2020 ligt nog maar ruim 8 jaar in de toekomst, en de stroom obesitas bij de Nederlandse bevolking en bedrijfsleven lijkt helaas geen grenzen te kennen. Ik wens alle windenergie organisaties dan ook de lobby van hun leven toe om zelfs maar aan die minimale Europese doelstelling te geraken. Er lopen immers blaaskaken genoeg rond in Den Haag om daarbij op energieke wijze te gaan helpen... (PJS)


"Wenn Kunden kaum Energie abnehmen, weil sie Passivhäuser haben oder sich selbst versorgen, machen Stadtwerke kein Geschäft mehr."

(vrije vertaling PPV:)

"Als klanten geen energie meer afnemen, omdat ze energie neutrale huizen hebben of zelf energie opwekken, hebben lokale energiebedrijven het nakijken."

Torsten Brose (Arbeitsgemeinschaft für sparsamen Energie- und Wasserverbrauch), juli 2011 in een van diverse artikelen over verduurzaming van steden en de problemen die men daarbij zoal tegenkomt.
Bron: Sonne Wind & Wärme 10/2011 (12 juli 2011): 58-61.

Een uitspraak die nogmaals benadrukt dat er heel wat "conflict potentieel" ligt bij het verenigen van beginselen van puur democratische, zelfverkozen energie autonomie door huiseigenaren ("vrijheid, blijheid"), en het belang van gemeentes om "van boven af opgelegd" de energievoorziening lokaal te verduurzamen. Want, zoals Brose ook stelt: "... gut gedämmte Häuser, Solarthermie auf der Gründerzeitvilla und direkt vor der Tür eine Fernwärmeleitung, die keiner mehr braucht" ("Fernwärme" = stadswarmte) ... (PJS)


"Photovoltaik ist für mich die Königsdisziplin aller erneuerbaren Energien." (uit den ouden doosch)

Frank Rominger (gepromoveerd chemicus), een van de eerste intekenaars in het fonds voor het particuliere deel van het PV-park "Gut Erlasee" (bij Arnstein, Bayern), is zeer gecharmeerd van de "eenvoud" en "elegantie" van de techniek.
Bron: Die SolarZeit 8(3), 2006 (nieuwsbrief van ontwikkelaar S.A.G. Solarstrom).


"... als u weer een bericht leest in de krant of hoort op het journaal, gebaseerd op een persbericht van de NMA, het ministerie van Economische Zaken, of van één of andere vergelijkingssite die over uw rug makkelijk geld probeert te verdienen, dat er op neer komt dat de energiemarkt goed functioneert: geloof het niet. De energiemarkt functioneert nog steeds voor geen meter en zal dat ook nooit gaan doen tenzij die grondig hervormd wordt, zodanig dat de klant eindelijk eens centraal komt te staan."

Jurgen Sweegers (Energieenwater.net), 7 juli 2011, koelt op "journalistiek verantwoorde wijze" zijn volkomen terechte woede op de mede-veroorzakers van de puinhopen op onze geliberaliseerde energiemarkt nadat hij voor de zoveelste maal vierkant wordt belazerd door zowel de netbeheerder als zijn energieleverancier bij het opmaken van de op fictieve schattingen gebaseerde chaos genaamd een "energie nota".
Bron: http://tinyurl.com/6axcbrf

En hij is niet de enige. Steeds meer mensen worden belazerd waar ze bij staan bij de voor de meesten totaal onnavolgbare berekeningen en verrekeningen. Een enkeling gaat in het geweer en krijgt - met moeite - zijn zin. Waarschijnlijk vele duizenden hebben niet de kennis of de energie om in het geweer te gaan tegen de voortdurende piraterij met de energie "kosten". Den Haag snurkt lustig weiter, zich zogenaamd niet bewust van de kafkaëske bende die ze hebben aangericht (PJS).


"Voor mij is het mooie aan geld investeren in duurzame energie opwekken dat je geld dubbel effectief is. Je wekt duurzame energie op en je geeft het geld niet uit aan dingen die het anders hadden verbruikt."

Aeogenia (GoT duurzame energie nieuwkomer, degene waarop Sunshine Company, hier onder, reageerde ), in een latere reply op de discussie waar meer waarheid in steekt, en levenswijsheid uit blijkt dan menigeen denkt...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/36345858#36345858

Een mooie manier om er eens zo tegen aan te kijken. De lijst met redenen pro zelfopwekking wordt met de dag langer. Doet u ook mee? Graag! (PJS)


"Mee experimenteren hoeft niet meer; dat hebben al 1000 mensen voor je gedaan. Het werkt, en het werkt zoals je verwacht. Het is heel voorspelbaar allemaal, en heel simpel. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het lijkt mij zonde 1 paneeltje aan te schaffen, dat is gewoon gerommel in de marge voor teveel geld."

SunshineCompany CEO reageert op GoT op een post van iemand die "voorzichtig" wil beginnen met een 50-60 Wp paneeltje om te "experimenteren" met zonnestroom.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/36343975#36343975

Times, they are changing fast... (PJS)


"Waar Koot diplomatiek spreekt over het achterlopen van Nederland laat Peter Segaar van PolderPV genadeloos, haarscherp en onweerlegbaar zien - met keiharde cijfers en grafieken - dat NEEderland hopeloos achterblijft in de productie van zonne-energie." (uit den ouden doosch)

HalloLeeuwarden.nl, begin 2011 n.a.v. de derde Solar Future conferentie van SolarPlaza.
Bron: nieuwsbericht van 28-2-2011


"Nederland wil zijn energiebehoefte helemaal niet verduurzamen. Dat komt omdat we hier zelf aardgas in de grond hebben zitten."

Hans Huijbers (voorzitter ZLTO), 1 juli 2011, tijdens officiële opening van een van de zeldzame "grote" PV-projecten in Nederland, in Zijtaart (NB).
Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/9037305/Zijtaartse-zonneenergie-voor-85-huishoudens.ece

Het project kon - blijkbaar - alleen gerealiseerd worden met SDE subsidie en een (onbekende) aanschaf subsidie van provincie Noord Brabant, volgens deze video (PJS).


"Een fietser die 7 kilometer heen en weer fietst om in een restaurant een 250 gram zware steak te eten, verbruikt meer CO2 dan een eigenaar van een Porsche 911 die met zijn automobiel over dezelfde route naar dat restaurant rijdt en aldaar een vegetarisch gerecht eet*."

(uit het Duits vertaald door PJS/Polder PV)

Gunnar Böttger (Ingenieur Bau-, Umwelt- und Wirtschaftswesen en voorzitter van DGS-Sektion Karlsruhe / Nordbaden), in 2e deel van serie "Ressourceneffizienz" (grondstoffen efficiëntie).
Bron: Sonnenenergie** 3-2011/mei-juni 2011: 16-19.

* Genoemd uitgangspunt: CO2 uitstoot 229 gram CO2 per kilometer voor de Porsche.
** Officieel vakblad van de Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Hoogste tijd dus, dat vegetariërs eindelijk eens beloond gaan worden voor hun klimaatvriendelijke gedrag. De webmaster van Polder PV, die al minstens 2 decennia vegetariër is, geen rijbewijs heeft, en die al zijn hele leven lang fietst, maakt zich echter geen illusies. De (massaal) vlees consumerende medemens zal nog wel een tijd door (mogen) gaan met die milieuverwoestende praktijken, en daarbij hun CO2 "schuld" tot in het oneindige gaan oprekken, zonder financiële consequenties voor henzelf. Maar wel ten koste van de rest van de wereldbevolking, de eigen leefomgeving, en gepaard gaand met veel dierenleed. (PJS)


"At present, seldom a week passes without a government somewhere announcing fresh cuts to feed-in-tariffs."

Matthias Fawer (directeur van Bank Sarasin & Co. Ltd), juni 2011, in een analyse van de mondiale marktontwikkeling voor zonnestroom.
Bron: Photovoltaics - entering new dimensions. - Photovoltaics International Lite, Vol. 3, 2011: 49-52.

Dat is in principe een goede zaak vanwege het feit dat PV-modules almaar goedkoper worden. Als de bijstellingen voor nieuwe (!) installaties op een decente, marktprijzen volgende wijze plaatsvinden, is dat OK. Slechter is de situatie in landen waar door zowel de regering als door de branche organisaties volslagen bezopen incentives zijn toegelaten, er automatisch een run is gevolgd door speculanten, en de markt daarna bij vol bewustzijn door dramatische ingrepen naar de filistijnen is geholpen. Het is echter een drama als bestaande "rechten" van investeerders worden opengebroken als er met terugwerkende kracht gemorreld wordt aan in Wet vastgelegde langjarige invoedingstarieven, of als er opeens absurde belastingen geheven gaan worden op reeds gerealiseerde projecten. Spanje, Tsjechië, en het verre Australië (waarvan in dit nummer ook de rampzalige status wordt beschreven, "Things are looking gloomy") zijn de meest verschrikkelijke voorbeelden daarvan. (PJS)


"Martin Meyers, Analyst der PHOTON Consulting, sagt ... dass der globale Photovoltaikmarkt 2012 schrumpfen wird - zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der Branche."

Jeremy Heron (auteur voor het Duitstalige vakblad Photon), juni 2011, citeert Meyers in een analyse van de status van de basis industrie voor het overgrote deel van de PV-markt, de silicium producenten, en de verwachtingen van de marktontwikkeling in de komende jaren.
Bron: Photon 6/2011: pp. 38-42.

Voor diegenen die nog steeds geen Duits kunnen lezen [NB: hoogste tijd voor een spoedcursus]: Meyers verwacht dat er voor het eerst in de 40-jarige geschiedenis van de ontwikkeling van zonnestroom een krimp van de globale markt afzet zou kunnen ontstaan. Vooral door forse ingrepen in de incentive regimes in de (niet met name genoemde) wereldmarkten Duitsland en Italië (PJS).


"De Duurzame Energie Koepel is helaas niet vooraf geconsulteerd bij de opstelling van het rapport."

DE Koepel, in een onderkoelde reactie van 20 juni 2011 op het door Rutte I gepubliceerde "Energierapport".
Bron: pdf op website DE Koepel

Een hele reeks kabinetten heeft - meestal in de vorm van ijzige en onwrikbare betonkoppen standpunten bij EZ/EL&I - altijd al maling gehad aan de mening van duurzame energie branche organisaties, en ze dicteren dan ook al vele jaren fossiel en nucleair wanbeleid. Niet verbazingwekkend dat het eerste punt van DE Koepel was dat ze constateren dat het rapport als een keuze voor het verleden wordt gezien, en dat ze pleiten voor een meer toekomstgerichte insteek. En, niet verrassend, "Wij zien volstrekt onvoldoende aandacht voor de grote potentie van zonne-energie in ons land". Overigens, to no avail, EL&I doet gewoon wat ze al vele jaren doet: duurzaam en met name decentraal elektrisch zo goed mogelijk frusteren en saboteren, en de voordeeltjes zo effectief mogelijk doorschuiven naar de Grote Energie Bedrijven... Overigens een aanbevelenswaardige brief, lezen! (PJS)


"Daar ben ik het grotendeels mee eens."

Prof. Dr. Wim Sinke ("NL zonneprof", werkzaam bij o.a. ECN, Univ. Utrecht), 16 juni 2011, antwoord bevestigend op de vraag "“De zonne-energiesector heeft geen adequate lobby”. Wat is uw mening daarover?".
Bron: Interview op Energiebusiness.nl


"Ik werk nu 11 jaar in Duitsland. Voor een energiebedrijf ... Nederland heeft geen milieubeleid. Geen industriebeleid. Geen energiebeleid. Hol geklets, daar hebben we zat van in Den Haag. Gebouwen vol met beleidsambtenaren. En verder: budgetjes zonder substantie en/of betekenis. En oh ja, een Crisis- en herstelwet. Dat hebben wij dan weer wel en de Duitsers niet. Nederland gidsland."

Ton Doesburg, 4 juni 2011, reageert in ingezonden stukje op het hieronder geciteerde artikel in Trouw, en spreekt boekdelen en oh zo vlammende en oh zo rake taal...
Bron: http://tinyurl.com/3u9cqeg (onder reacties)


"De angst voor het weglekken van belastinggeld is groot."

Esther Bijlo (journalist voor Trouw), 4 juni 2011, in een artikel wat mogelijk het begin van een grote duurzame energie revolutie weergeeft.
Bron: http://tinyurl.com/3u9cqeg

Artikel is geschreven n.a.v. de weigering van de beruchtste ministeries van de moderne tijd, EL&I resp. Min. Fin., om "salderen buiten de aansluiting om" te faciliteren. Waar steeds meer mensen, organisaties, en zo te zien aan de ondertekening, zelfs het netbedrijf Liander, zich steeds feller tegen verzetten. Omdat ze het eeuwige gechicaneer, gelieg en bedrieg van de overheid rond het brandende thema duurzame energie echt spuugzat zijn. Een ECHTE Green Deal wordt gevraagd, en als die niet komt wordt het oorlog, zo denkt PPV. (PJS)


"Met het overnemen van cq. becommentariëren van persberichten uit de energiesector moet je heel erg uitkijken. Voor je het weet kom je aan niets anders meer toe, en ben je feitelijk onbetaald in dienst van het bedrijfsleven getreden zonder dat je het in de gaten hebt. En ben je een speelbal geworden van de gevestigde orde."

Polderjongen (webmaster Polder PV) brainwave, 26 mei 2011, nadat hij weer eens diepe zuchten slaakt over de ongebreidelde lawine aan zogenaamd "nieuws" waarvan hij inmiddels een beetje de buik vol begint te krijgen...

Dat dagelijkse bombardement aan nieuws van publiciteitsgeile energiebedrijven en alle daar aan gelieerde, flink geld verdienende "instanties", "analisten", "consultants", en god mag weten wat er nog meer rondloopt rond die sector, kun je ook wel beschouwen als "media manipulatie" en werkverschaffing voor luie journalisten die te beroerd zijn om zelf nieuws te maken door grondig onderzoek... In ieder geval goed om dit continu weer op het netvlies te krijgen en ook regelmatig aan zelfreflectie te doen, ondergetekende incluis... (PJS)


"IR foto's nemen lijkt simpel maar je moet constant weten en opletten waar je mee bezig bent. Zo niet kan je de bal serieus mis slaan." (uit den ouden doosch)

janf (senior forum contribuant op zonstraal forum Vlaanderen), 20 december 2009, in een van de laatste posts binnen een extreem diepgravend onderwerp over infrarood camera technologie en de toepassing ervan bij (actieve) zonnestroom installaties.
Bron: http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?p=55869&mforum=zonstraal#55869


"De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die niet wordt verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig elektriciteitsverbruik te vermijden."

VREG (Vlaamse reguleringsinstantie voor de energiemarkt), gevonden 22 mei 2011, onder het hoofdje "Wees consequent!".
Bron: http://www.vreg.be/wees-consequent

Bericht op website die verder prima informatie levert over aanschaf van zonnestroom generende systemen. Uiteraard bij voorkeur NADAT de eigen stroomconsumptie tot het minimale is terug gebracht, want pas dan heb je een echte "WIN-WIN" situatie. Ik zie deze "Trias Energetica" gedachte in het van fossielen druipende Nederland nog niet zo hard van de daken geschreeuwd worden door de autoriteiten - die immers maximaal belang hebben bij een zo hoog mogelijk verbruik van alle energie modaliteiten, waar massaal energiebelasting, accijns, en BTW over worden afgeroomd... (PJS)


"... vertrouw nooit op welke overheid dan ook, never nooit en nergens ter wereld."

Floris Wouterlood (webmaster Zonnestroompanelen in Nederland), 19 mei 2011, schuimbekt er weer eens lekker op los nadat hij verneemt dat de regering van het Australische New South Wales met terugwerkende kracht de invoedingstarieven voor zonnestroom installaties van 110.000 eigenaren verlaagt van 60 naar 40 Australische dollarcent per kWh (NB: van EUR 0,45 naar EUR 0,34/kWh.
Bron: http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm

Die 45 Eurocent/kWh in een van de zonrijkste landen ter wereld was natuurlijk sowieso te gestoord voor woorden, waar je hijgerige speculanten mee aantrekt, zeepbellen mee genereert, en kwaliteit mee op het spel zet. Maar een wettelijke regeling met terugwerkende kracht onderuit halen is inderdaad te beestachtig voor woorden. Een ingreep die ook aangeeft dat het democratisch gehalte van menig "vrij" land aan bedenkelijke erosie onderhevig is. New South Wales gaat in het dubieuze clubje van wet verkrachters genaamd Spanje en Tsjechië ondergebracht worden, als Barry O'Farrell's onzalige voorstel niet onderuit wordt gehaald... (PJS)


"Zonnepanelen aanbrengen op een gasgestookte WKK-installatie is sowieso raar. Alsof iemand met een dun laagje schmink een man in plaats van een vrouw probeert te zijn."

Jurgen Sweegers (Energieenwater.net), 16 mei 2011, over de deels beschadigde, en zwaar beschaduwde zonnepaneeltjes aan de gevel van de warmtekrachtcentrale (WKK) van Eneco in Nieuwkoop.
Bron: http://tinyurl.com/4yjm8xg


"1000 euro geïnvesteerd in isolatie bespaart meer gas dan 1000 euro in een zonneboiler."

SpiceWorm (contribuant forum Gathering Tweakers), 13 mei 2011, in een reply op verzoek info over verduurzaming van een sporthal.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/36028183#36028183


"... als ik PV zou hebben en meer zou terugleveren dan gebruiken, dan zou ik liever een bruinkolenboer hebben die correct saldeert dan een groenestroomboer die er een potje van maakt."

_JGC_ (GoT forum contribuant) houdt blijkbaar wel van een "prikkelende" stellingname op zijn tijd over de "keuze" van energieleverancier waar het de in Nederland bij tijd en wijlen beruchte "saldering" van zonnestroom betreft.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/36001562#36001562

Uiteraard kon de webmaster van Polder PV, lokaal op dat forum ook wel bekend als "zonnigtype", zich niet onbetuigd laten van zulke spierballentaal, en gooide hij zijn eigen "prikkelende" reactie in de woordenstrijd... (PJS)


"CO2-neutraal zijn in 2015 is zelden haalbaar."

Wim van Lieshout (CEO van het "nieuwe" energiebedrijf HVC), in een verfrissend interview over de energievoorziening van Nederland en de vaak zeer valse "beloftes" van gemeentes dat ze over een paar jaar "CO2 neutraal" zouden kunnen zijn.
Bron: P+ Special, 12 mei 2011 (download vanaf deze pagina).

Interview lezen s.v.p. Aanbevolen! (PJS)


"Eine feste Begrenzung des Marktvolumens durch einen festen Deckel wäre mit einem sehr hohen bürokratischen Aufwand (Registrierung aller Anlagen, Missbrauchsaufsicht, Kontingentierung nach Anlagengrößen, hohen Bürokratiekosten) verbunden."

(vrij vertaald, PJS):

"Een vaste begrenzing van het marktvolume door implementatie van een harde capaciteits-"cap" gaat gepaard met een hoge burocratische werkdruk (registratie van alle installaties, toezicht op misbruik, indeling en budget toewijzing naar installatie grootte, hoge administratieve kosten)."

Ministerium für Umweltschütz und Reaktorsicherheit ("Bundesumweltministerium", BMU), 3 mei 2011, in een tale-telling zinsnede in het openbaar gepubiceerde ontwerp voor het EEG-Erfahrungsbericht.
Bron: Entwurf Erfahrungsbericht 2011 zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Erfahrungsbericht) gemäß § 65 EEG, p. 132.

Dit scherpe inzicht van een Duits Ministerie (wat die naam verdient) ontbreekt totaal in de door EZ/EL&I volledig dicht-"gecapte" gedrochten genaamd de Nederlandse SDE regelingen 2008 tm. 2010. En is in een andere vorm gewoon weer gehanteerd in de nieuwste verschrikking genaamd "SDE +", die al binnen 5 dagen overtekend is met 600 projecten. Waarvan men zich af mag vragen wat de levensvatbaarheid daarvan is (voor een basisbedrag van maximaal 9 Eurocent/kWh), en welke partijen er - zoals gebruikelijk - met de grootste sommen geld vandoor zullen gaan (burgers zijn per definitie uitgesloten uit die meest recente oer-Hollandse Wahnsinns-tombola). Ergo: dit soort "Duits ministerieel inzicht" is in Nederland aan dovemansoren gericht. (PJS)


"Als wij, de milieubeweging, fouten maken, dan zijn we de klos. VNO-NCW, die mogen alles bij elkaar jokken, en dat doen ze ook, maar wij mogen dat niet."

Wouter van Dieren (IMSA, mede-oprichter Milieudefenise, etc.), april 2011, in een interview met een journalist van de veertig-jarige vereniging.
"Milieudefensie mócht niet". Meningen. Wouter van Dieren. - Down to Earth jrg. 2/apr. 2011: 12-15.

De niet beantwoorde vraag hier is natuurlijk: waarom zou het uit zeer kapitaalkrachtige ondernemingen bestaande VNO-NCW wel "mogen" jokken, en waarom zou dat zelfs een doodzonde zijn voor een armlastige vereniging? Meten met twee zeer scheve maten is normaal? (PJS)


"... kernenergie is, net als olie en gas, een bijna volledig gecentraliseerde, sterk van de staat afhankelijke en ondemocratische energievorm. Kerncentrales bouwen en exploiteren zal, hoe goedkoop en veilig de technologie ook wordt, altijd voorbehouden blijven aan de machthebbers van nu: het grootkapitaal en de staat."

Rob Wijnberg (NRC contribuant), 26 april 2011, 25 jaar na de door menselijke arrogantie veroorzaakte grootste civiele kernramp bij Tsjernobyl, in een vlammend betoog over de onzalige push voor meer monopoloïde kernenergie door toekomst minachtende en op macht beluste politici die blind zijn voor de enorme kracht van een democratische decentrale revolutie in energie.
Bron: NRC-Next, 26 april 2011 (kopie bij mij op te vragen)

Uitstekend betoog wat naadloos aansluit bij mij eigen ideeën over het vooral ook in Nederland heersende Energie Stalinisme middels uitsluitend door steeds groter wordende, ongrijpbare megaconcerns te bouwen en te exploiteren energie productie complexen waar de burger helemaal niets heeft te zoeken (maar er wel de lasten van draagt, honderden, mogelijk duizenden generaties lang).

Wel jammer dat er een storende, zeer vaak gemaakte fout in het stuk staat, nl. de opmerking over Duitsland "Het aandeel duurzame energie nam daardoor toe van 6 tot 17 procent van de landelijke consumptie...". Voor energie gelieve te lezen elektriciteit, een ondergeschikt deel van de totale "energie vraag". Maar desondanks is die 17% duurzame elektriciteit in Duitsland (in 2010) een extreem goede prestatie voor een van de zwaarst geïndustrialiseerde naties ter wereld. Zeker als je beseft dat in dat aandeel GEEN biomassa bijfik in fossiele kolen- en/of gascentrales zit (verboden onder de zeer strenge condities in Hermann Scheer's EEG Wet). Als het zo doorgaat in Nederland mogelijk de dominante factor van de "hernieuwbare" mix wordend, die nog steeds maar een schandalig lage 9% bedraagt... (PJS)


"Meneer, een vrije markt zonder overheidsinvloeden bestaat niet. Bij elke marktprijs horen externe kosten die in de prijs verrekend moeten worden."

Filip Martens (directeur van C-Power), april 2011, in een interview waarin hij gevraagd wordt of het 325 MW windpark op de Belgische Thornton-bank in aanbouw - een van de grootste off-shore projecten van Europa - zonder staats-subsidie had uit gekund.
Bron: Spaarmotief (ASN Bank) april 2011: pp. 11-13.

Waar de webmaster van Polder PV gaarne aan toe wil voegen dat er zeker bij het thema energie zeer waarschijnlijk nooit een "level playing field" zal komen, omdat energie = (heel erg veel) geld = (heel erg veel) macht = dus PO-LI-TIEK. Politici zullen nooit een werkelijk "level playing field" accepteren (alle met heel veel meel in de mond beleden green-speak ten spijt, met name uit "ons" Den Haag). Want dat zou betekenen dat decentrale opwekking van hernieuwbare energie (met name PV, thermische zonne-energie, etc.) extreem succesvol zal gaan worden en daarmee de basis voor een echt "vrije" en "democratische" samenleving kan worden gelegd. Daar zijn de meeste politici veel te bang voor, die krijgen de rillingen ervan over de rug, van zo'n voor hen onwenselijk perspectief genaamd de hernieuwbare decentrale energie revolutie. Politici houden van (heel erg veel) macht en dus van continue manipulatie van, en voortdurende desinformatie over "kosten", "tarieven", en "prijzen" van energie. Dit laat alles onverlet dat we beslist moeten blijven streven naar het "ideaal van Hermann Scheer" (de Godfather van het beste invoedings-systeem ter wereld voor hernieuwbare elektriciteit, het Erneuerbare Energien Gesetz). Anders zijn we geen knip voor de neus waard en verdienen we het over ons afgeroepen, op monopoloïde structuren gebaseerde fossiel-nucleaire Energie Fascisme waar we nog dagelijks onder gebukt gaan, voor de volle honderd procent. (PJS)


"Ik was er al zo'n tien jaar mee bezig, maar ik kon niet met Delta en Shell tot overeenstemming komen."

René Simpelaar (eigenaar strandpaviljoen de Zeester bij Koudekerke, Walcheren, niet heel ver van Borssele), 19 april 2011, apentrots eigenaar van een forse, nagelneue zonnestroom installatie van bijna 16 kWp.
Bron: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8531610/Zonneenergie-is-goed-voor-het-milieu.ece

De PV-installatie werd uiteindelijk gekocht met hulp van een moderate (GIZZ) aanschaf subsidie van de lokale duurzame energie coöperatie Zeeuwind. Als het aan de grote energie boeren op deze aardkloot ligt, mag je blijkbaar wachten tot je een ons weegt om zelf hernieuwbare, niet monopoliseerbare energie op te gaan wekken... (PJS)


"Sinds de oprichting van de partij staat schone energie in het verkiezingsprogramma. Daarvan afwijken is zo ongeveer hetzelfde als het CDA dat zijn christelijke grondslag ter discussie stelt."

Liesbeth van Tongeren (kamerlid voor GroenLinks), 15 april 2011, in een op aggressieve toon gevoerd interview door Jan-Hein Strop, in antwoord op de suggestie dat GroenLinks wellicht "om CO2-redenen" voor kernenergie zou moeten/kunnen zijn.
Bron: De Pers 15 april 2011: 7.

Uiteraard is dat gelegenheidsargument "vermeend CO2 neutraal" bij kernenergie ook al gelogen dat het gedrukt staat als je de hele keten voor, de afbraak na de kernstroom productie, en vooral de vele duizenden jaren radioactieve rotzooi beheer van dat proces meeneemt, maar van Tongeren koos in haar antwoord diplomatiek blijkbaar liever voor de Koninklijke Weg... (PJS)


"Duurzaam moet duurder zijn, want het is een betere manier van leven."

Wubbo Ockels (byzonder hoogleraar RUG, 1e NL astronaut, etc.), april 2011, in een interview met Energie+ over vooruitgang en duurzame energie.
Bron: Energie+ nr. 31(2): 18-21.

... waarbij uiteraard wel de relativerende context van deze "wellicht opmerkelijke" stellingname moet worden meegenomen. Artikel op te vragen bij Polder PV (PJS).


"Als vrije marktwerking van toepassing moet zijn op de energiesector, dan moet de overheid de duurzame energiesector eerst in dezelfde uitgangspositite brengen als de fossiele industrie. Je zou kunnen zeggen dat de duurzame sector nog 100 jaar aan omvangrijke overheidsondersteuning tegoed heeft van de staat."

en

"Als daar oprichting van nieuwe ministeries of de oprichting van tijdelijke staatsbedrijven voor nodig is, dan is dat zelfs historisch te rechtvaardigen."

Roger Cox (advocaat en bestuurder bij Paulussen Advocaten, Maastricht), februari 2011, in een vlammend betoog over de enorme hypocrisie van de Nederlandse overheid waar het de selectieve bevoordeling van de gevestigde orde, de fossiel-nucleaire energie sector betreft.
Bron: Energie+ nr. 31(1)/feb. 2011: pp. 25-27.

Cox heeft het in zijn zeer lezenswaardige stuk over o.a. het in het leven roepen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat wat decennia lang de voor de Nederlandse overheid extreem lucratieve melkkoe de auto maximaal op kosten van de belastingbetalers heeft mogen promoten en het rampzalige autoverkeer tot ongehoorde omvang toe heeft laten nemen door absurde bedragen aan infrastructuur te spenderen. Over de vele miljarden die de fossiele energie sector voor hun "bestaansrecht" (centralistische, monopoloïde wijze van opwekken waarvoor peperdure hoogspanningsnetten nodig zijn) hebben geïncasseerd, en de blijvend slechte randvoorwaarden waaronder de "nieuwe" spelers, de "duurzame" jongens en meisjes nog steeds tegen de bierkaai moeten blijven vechten. Level playing field? My ass! (PJS, die al zijn hele leven lang bewust auto-loos is)


"Den Haag lijkt opeens een Khadaffi die denkt dat 46 duizend burgers wel met machtspolitiek te overtuigen zijn. In werkelijkheid loopt Den Haag hiermee haar eigen ondergang tegemoet. De technische, financiële ontwikkelingen met het lokale initiatief enerzijds en Brussel (EU), New York (VN) anderzijds zorgen ervoor dat Haagse fossielen hun 'Energieloo' tegemoet gaan."

Ernst Vuyk (voorzitter ODE), in het voorwoord van BODE, (maart 2011, over het - door Polder PV reeds gevreesde - rücksichtslos "prullebakkeren" van het door 45.939 mensen ondertekende burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie", door een op fossiel-nucleaire ramkoers met de eigen bevolking acterend, in de energie prehistorie levend zoveelste Nederlandse rampkabinet.
Bron: BODE voorjaar 2011.


"Ik heb belangstelling om PV elementen te plaatsen maar niet om stroom terug te leveren aan het electriciteitsbedrijf voor een obsceen laag terugdraai tarief."

Ackee reageert, 24 feb. 2011, op weer een iets te lovend artikel over de WWZ actie op de Trouw website, over de bizarre toestanden die ontstaan als je "meer stroom levert dan je op jaarbasis verbruikt".
Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/... /Mijn-zonnepanelen-worden-nog-goedkoper.dhtml

Het voorstel van Greenchoice "salderen overal en ongelimiteerd" zal ook daarin geen verandering gaan brengen, want het mag alleen "het eigen verbruik afdekken". De rest moet voor steenkolenprijzen worden "verkocht". (PJS)


"Nederland heeft wel veel eco-blaat, maar de geïnstalleerde capaciteit is laag ten opzichte van Duitsland."

Joost Backus (Bits&Chips), 23 februari 2011, schreef een prachtige analyse getiteld "Zonnecellen, geld, macht en innovatie"...
Bron: http://www.bits-chips.nl/nieuws/bekijk/artikel/zonnecellen-geld-macht-en-innovatie.html

... maar begaat daarbij voor de zoveelste maal de fatale vergissing om Nederland te willen vergelijken met wereldkampioen Duitsland. Dat is niet zo slim, want het slaat nergens op. Op het gebied van ontwikkeling van een dynamische, grote volumes realiserende zonnestroom markt is NEEderland namelijk zo goed als niets vergeleken met de immer voortrazende oosterbuur... (PJS)


"Een exploitatiesubsidie van 15 jaar voor windenergie maakt ondernemers lui en lokt geen innovatie uit."

Frits de Groot (werkgeversorganisatie VNO-NCW), februari 2011, vertolkt de tot een hartinfarct leidende, levensgevaarlijk verkalkte filosofie van dit prehistorische "orgaan" als vanouds met verve.
Bron: Down To Earth 2(1)/feb. 2011: 22 (artikel: "Wel rechts, niet groen", over Rutte's totaal gefaalde "groenrechts" proefballonnetje)

Blijkbaar vindt de Groot dat die idiote Duitsers, die zelfs 20+ jaar "exploitatiesubsidie" ("Kostendeckende Einspeise Vergütung" onder het bijna 11-jarige EEG) kennen, zwaar gestoord zijn en niet in staat om hun jarenlange op snoeiharde investeringen en machine en software-matige innovaties berustende windenergie succes verder te upgraden. Ach, ze hadden eind 2010 dan ook "maar 37,5 TeraWattuur" aan windstroom ingevoed op het net, daar in dat oliedomme Duitsland. Dat staat wel gelijk aan de jaarproductie (max. vermogen) van "slechts" 9 en een halve Borssele kernsplijter, hooggeschatte meneer de Groot. Oh ja: en al die windstroom drukt ook nog eens de stroomprijzen op de Leipziger Strombörse, zodat de elektra vretende conculegae van de heer de Groot bij de oosterburen vet mee mogen genieten van dat doorslaggevende succesverhaal in met exploitatiesubsidies groot gebrachte "Erneuerbaren". Maar "succesverhalen" op duurzaam energiegebied, daar gelooft deze prehistorische Nederlandse instantie nog steeds niet in. Ook al liggen de knallharte bewijzen bij wijze van spreken op hun deurmat, of op hun bordje. Ik moet de eerste "luie" Duitse ondernemer in windenergie nog tegenkomen. Die innovatieve branche daar is met harte Arbeit op poten gezet en wordt nog steeds verder uitgebouwd (de hele noordkust wordt een groot off-shore servicegebied). Dat wil meneer de Groot helemaal niet zien. Tuurlijk niet. Die wil uitslutend de goedkoopste energie die er is. Dondert niet wat, en wat de "externe kosten" daarvan zijn interesseert VNO-NCW helemaal niets. Dat is hun "pakkie an" helemaal niet. (PJS)


"Gratis schone energie voor iedereen, dat is dé nachtmerrie van de bestaande fossiele industrieën en hun politieke beschermheren. Die willen zich niet laten overtuigen door zijn heldere en leerzame boekje, liever zouden ze het direct verbranden."

Freek Kallenberg (redactie Down To Earth*), februari 2011, in een korte bespreking van het boekje "Hoe kook ik een ei?" van ex-failliet Econcern CEO Ad van Wijk, slaat de spijker op de kop.
Bron: Down To Earth 2(1)/feb. 2011: 41.

* Down To Earth is de opvolger van Milieudefensie Magazine van de gelijknamige organisatie (met onafhankelijk redactie statuut). (PJS)


"Ik héb SDE, bèn ambtenaar en verdomd, ja ook nog bij die organisatie en ik moet zeggen dat ik er ook de ballen van snap hoe dat berekend wordt."

Badger001, 18 februari 2011, medewerker van Agentschap NL, is coming out op persoonlijke titel, na een zoveelste uitleg van de webmaster van Polder PV dat de SDE regeling voor zonnestroom een bureaucratische nachtmerrie is.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35557674#35557674

Voor diegenen die het niet begrijpen: het gaat over de door een niet met de betreffende afdeling te maken hebbende ambtenaar (die zelf in de persoonlijke levenssfeer ook een SDE beschikking heeft). En de onnavolgbare berekening van de SDE subsidie voor zonnestroom systemen. Agentschap NL is een volle dochter van, o.a., het Ministerie van Economische Zaken (per 2011 EL&I geheten). Het Ministerie wat die non-stimulerende en beslist geen zonnestroom revolutie brengende ramp regeling heeft verzonnen, opgetuigd, en de - voor hele volksstammen compleet onnavolgbare - uitvoering heeft gedelegeerd aan ... juist ja: Agentschap NL (het vroegere SenterNovem)... (PJS)


"Nederlands zonlicht is prima geschikt om duurzaam elektriciteit mee op te wekken."

Atama Solar Energy uit Elst (Gld.), gevonden 16 februari 2011 op hun website, is blijkbaar van mening dat de kwaliteit van de fotonen boven ons van fossielen vergeven land van een geheel ander orde is dan die van bijvoorbeeld Vlaanderen of Duitsland?
Bron: http://www.atama.nl/particulieren/zonnepanelen-voor-particulieren

(PJS)


"The devastation of Hurricane Katrina was a wake-up call for the Dutch. Yet despite their best intentions, Dutch rhetoric far outstrips their deeds. Yale’s 2008 Environmental Protection Index ranked the Netherlands 55th worldwide, placing it in the bottom fifth of EU countries."

Wikileaks onthulling in NRC Handelsblad, 7 juni 2009, n.a.v. een telex van de Amerikaanse ambassade in Den Haag aan de Secretary of State in Washington.
Bron: http://www.scribd.com/doc/47656940/Cable-klimaatbeleid

Ook tale-telling uit die "cable":

"Local energy experts admit the Netherlands has no chance of achieving the EU,s 20 percent renewable energy target by 2020."

Fijn om "het" ook maar weer eens vanuit die kant (een van de grootste CO2 uitstoters van deze planeet) herbevestigd te zien, dat Balkenende's pruts-kabinet numero zoveel ook al niets voorstelde op "klimaat" gebied. Wat we natuurlijk diep in ons hart al lang wisten. Met dank trouwens aan de belangrijkste aanstichters: het Ministerie van Economische Zaken. Maar dat staat er jammer genoeg dan weer niet bij, dat had pas echt een "Wiki-Leak" geweest. Misschien wel in het niet door NRC Handelsblad getoonde stuk tekst??? ... (PJS)


"Hef die raad alstublieft op, want die is er alleen maar op uit op de belangen van de kolen- en gasindustrie in Nederland veilig te stellen; en hij doet nog aan valse concurrentie ook want hij houdt er met publiek geld een nieuwsdienst over energie op na."

Jurgen Sweegers (Energieenwater.net), 9 februari 2011, slaat voor de zoveelste maal met vlijmscherpe spijkers de totaal gecorrumpeerde energiesector in ons land aan puin in zijn zoveelste magistrale analyse: de rol van de in de Middeleeuwen levende Energieraad in ons doodzieke landje...
Bron: http://tinyurl.com/46oudbw


"Ik werk bij een bedrijf wat veel voor oliebedrijven doet, en alle peakoil rampenscenario's worden daar nog steeds keihard ontkend..."

Datadevil (forum contribuant GoT), 8 februari 2011, geeft aan dat er nog "werelden zijn te winnen" bij de oliebaronnen.

Zelf heeft de schrijver in ieder geval plannen om zijn nieuwbouw huis nog verder te verduurzamen, waarvoor een dikke pluim (PJS)


"Ik verwacht nog mee te maken dat het merendeel van de elektriciteit in Nederland milieubewust wordt opgewekt." (uit den ouden doosch)

Frits Ogg (ex-secretaris ODE, vele activiteiten in duurzame energie), juli 2007, in een apart document "Waardevol" gepubliceerd door CertiQ en toen nog bestaand EnerQ, met een leuke foto van Frits achter zijn zonnepanelen: naar verluidt de eerste PV-installatie op een huurhuis in Nederland...
Bron: http://www.certiq.nl/Images/Waardevol%20%282%29_tcm27-17942.pdf (p. 7)

Ik help het collega Frits Ogg hopen. Dan moet er wel gigantisch veel veranderen in ons land... (PJS)


"Ein Jahreswechsel mit vielen Unbekannten ist in der Solarbranche eigentlich normal."

vrij vertaald (Polder PV):

"Een jaarwisseling met vele onbekenden is in de zonne-energie branche eigenlijk heel normaal."

Michael Forst (auteur voor Sonne Wind & Wärme), 31 jan. 2011, in een beschouwing van wat een van de meest hectische en spannende jaren voor de zonnestroombranche - in Duitsland, en wereldwijd - zou kunnen gaan worden: het jaar 2011.
Bron: Sonne Wind & Wärme 2/2011: 96-106. "Schussfahrt oder Notbremse?" (Photovoltaik Marktentwicklung).

Prognoses voor de 2011 groei van nieuwe zonnestroom capaciteit in wereld marktleider Duitsland schommelen daarom ook heftig tussen de 5 en 15 GigaWattpiek. Anders gezegd: een nieuwe hoeveelheid capaciteit die onder Duitse condities vanaf 1 januari 2012 (het eerstvolgende "volle kalenderjaar") dezelfde jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit zou kunnen gaan produceren als ruim 1 tot zelfs meer dan drie Borssele kernsplijters op maximaal vermogen... (PJS)


"In Nederland vluchten we van het ene stelsel in het andere, mogelijk omdat er van te voren onvoldoende over nagedacht is en de uitwerking grotendeels wordt overgelaten aan de denkcapaciteit van middelmatige ambtenaren, die ook weer aan allerlei belangen blootstaan."

Jurgen Sweegers (Energieenwater.net), 6 januari 2011, in een korte beschouwing van de Duitse wereldmarkt voor zonnestroom, gebaseerd op feiten aangeleverd door Polder PV.
Bron: http://tinyurl.com/29rkmuh


"Een investeerder die bij de Nederlandse overheid aanklopt krijgt een SDE subsidiegarantie van vijf jaar en niks extra. Tegenover deze kruideniers en 'braafste jongetje van de klas'-mentaliteit staat een gegarandeerde terugleververgoeding van twintig jaar in Duitsland, gecombineerd met extra zekerheden en substantiële investeringsvoordelen."

Jannes Stokroos (Groningen Seaports Manager Sales & Shipping), december 2010, in de zoveelste beschimping van de Haagse neuzelaars waar het de "subsidieregimes" aan gaat, ditmaal voor windenergie op zee.
Bron: Energie+ nr. 30(6)/dec. 2011: pp. 12-13.

Van de categorie "ouwe koeien uit de sloot halen". Polder PV rapporteert immers al jaren intensief over een van de meest gruwelijke "subsidie" regimes die er ooit in ons land is uitgebroed (SDE). Wel daarbij ook even het volgende ter overweging nemen. Het wel door Stokroos geroemde 264 MW grote windpark bij Eemshaven op zijn windrijke werkgebied harkt gigantische hoeveelheden peperduur MEP geld naar binnen afkomstig van u en ik (u weet wellicht nog wel: 52 Euro per jaar per huishouden). En dat geld vloeit voor het grootste gedeelte niet meer naar (de Nederlandse aandeelhouders van) hoofd eigenaar Essent. Maar naar een van de grootste bruinkolen boeren ter wereld, het DUITSE RWE, die dat Nederlandse energiebedrijfje in een wip en een zucht naar binnen heeft geschrokt, samen met die extreem lucratieve NEEderlandse subsidies voor "wind op land"... (PJS)


"Aan het Friese biogas zit een luchtje omdat bestuurders en beleidsmakers schijt hebben aan natuurkundige principes."

Blogger Wietse Elzinga, 1 december 2010, legt uit waarom:
Bron: http://wietseelzinga.web-log.nl/wietseelzinga/2010/12/aan-fries-biogas-zit-een-luchtje.html


"Het is niet de bedoeling van de overheid dat u netto energieleverancier wordt aan het net."

FAQ pagina actie Stichting Wijwillenzon.nl, download 28 november 2010.
Bron: http://www.wijwillenzon.nl/faq/1/algemeen/30/kan-ik-meerdere-pakketten-tegelijk-kopen-en-plaatsen-is-dat-gunstig.html

Polder PV is zich niet bewust van het feit dat enig vertegenwoordiger van "de oveheid" dat ooit zo zou hebben gezegd, maar gezien de blijvend deplorabele invoedingscondities voor zonnestroom in ons achterlijke land, kan ik me voorstellen dat dat impliciet wel degelijk "de bedoeling" lijkt... (PJS)


"Mijn panelen zijn van mij en dienen mijn klimaatdoelstellingen."

GoT forum contribuant Anne vdr Bom, 23 november 2010, drukt zich als vanouds kernachtig en kristalhelder uit en laat daarbij zijn minachting over het totaal geflopte "klimaat"beleid in Den Haag op eigen wijze blijken.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35081017#35081017


"Vraagje, bestaat de zon nog wel?"

Sunhacker (GoT forum Duurzame Energie), 10 november 2010, is een beetje bedroefd vanwege het langdurig aanhoudende, (verschrikkelijk) slechte, sombere weer...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35008303#35008303


"... hoe kan dat nou ? Groene stroom komt toch van links. Maar rechts heeft toch altijd voorrang?"

Pieters (Amsterdam), 10 november 2010, klein pareltje in een pekzwarte zee vol gifgal reacties.
Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/8179594/__Verhagen__groene_stroom_voorrang_op_net__.html?p=6,2


"Zonnepanelen hamsteren lijkt mij een goede doch enigszins machteloze daad."

Floris Wouterlood (voorzitter ZPV, en zo'n beetje de oudste Nederlandse PV-blogger), 9 november 2010, lijkt het ook niet meer te zien zitten...
Bron: http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/ (nieuws, 9 november 2010)


"Maar toch: geen kerncentrale bouwen is zo simpel. Dit is iets wat wel heel makkelijk te realiseren is, in tegenstelling tot het uitbannen van honger. Gewoon geen toestemming geven. Delta is een publiek bedrijf en voor de bouw is toestemming van de regering nodig."

Jurgen Sweegers (Energieenwater.net), 4 november 2010, gelooft net als ik ook graag in sprookjes, en doet een vriendelijke doch dringende oproep aan Delta om de onzalige nieuwbouwplannen voor een tweede nuke per direct te staken.
Bron: Energieenwater.net (registratie nodig)


"Denk niet dat de politiek u wel zal beschermen. De politiek, links of rechts, lijdt per definitie aan megalomanie."

A. van der Werf (contribuant op Trouw website), 4 november 2010, met een snoeihard en zeer raak getroffen citaat in de voortdurende discussies over het Mega Paard van Troje: de door EnergieNed, EZ (EL&I), NMa en de Staat der Nederlanden continu zwaar gepushte, doch extreem slecht "ontvangen" en steeds minder gewilde slimme meter.
Bron: http://www.trouw.nl/groen/opinie/article3281210.ece/Welke_domoor_betaalt_slimme_meter_.html


"Het lijkt wel alsof het hoofdstuk Milieu en Klimaat per ongeluk bij de drukker is blijven liggen."

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, ex Greenpeace), 2 november 2010, drukt zich veel te netjes uit in relatie tot het aangekondigde ("regeerakkoord") en te verwachten afbraak beleid van kabinet Rutte I m.b.t. duurzame energie.
Bron: http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/55789

Ik heb altijd al gezegd dat "het" nog altijd veel erger kon worden dan het zoveelste ramp kabinet Balkenende IV. Ik moet ophouden met voorspellingen doen, want ze komen helaas te vaak uit... (PJS)


"Als ik al de bovenstaande reacties zo lees, mag Verhagen blij zijn om in 2020 een kleine 5 % huishoudens in zijn Big Brother systeem te hebben zitten."

Ik ben het helemaal zat (contribuant nr. 63 op NuJij.nl), 3 november 2010, in reactie op de zoveelste polderkolder van een kersverse Minister van Super Economische Zaken, CDA-coryfee Verhagen, die domme dingen zegt over "slimme" meters in de kruipruimte, en die denkt dat in 2020 TACHTIG procent van de huishoudens zo'n "niet verplichte slimme meter" (of "slimme meters"???) in huis zal hebben...
Bron: http://www.nujij.nl/minister-wil-brede-invoering-energiemeter.10255191.lynkx

Let ook op de overige reacties, waaronder die van ene polderjongen, nr. 74... (PJS)


"Wir wollten nicht, dass das Dach so vollgeknallt wird mit Modulen, die Ästhetik ist auch wichtig."

Declan Kennedy (architectuur professor in ruste, Steyerberg, Niedersachsen), oktober 2010, heeft slechts selectief PV-modules op een gemeenschappelijk woonproject laten aanbrengen.
Bron: Photon 10/2010 (oktober): 100-104.

Zelfs in wereldkampioen zonnepaneel plaatser Duitsland zijn er ook mensen die niet persé het hele dak "volgeknald" hoeven hebben met zonne(stroom)panelen. Maar die esthetiek, ecologie en balans belangrijker vinden dan hoge financiële rendementen. Het in het artikel besproken PV-systeem van 6,48 kWp is op het oosten gericht, wordt bij laagstaande zon fors beschaduwd door een aanpalend bosperceel, en heeft een specifieke jaaropbrengst van slechts 677 kWh/kWp. Zeker voor Duitsland (waar minimaal 900 kWh/kWp.jaar de standaard is) een relatief lage waarde. Maar natuurlijk wel: veel beter dan helemaal niets... (PJS)


"Nee, daar doe ik niet aan. Ik vind tvt de grootst mogelijke onzin."

Ericplan (goed ingelicht forum contribuant bij Gathering Tweakers, onderdeel Duurzame Energie), 28 oktober 2010, heeft niet zo veel op met een van de heetste discussie onderwerpen waar menigeen van het schuim op de lippen krijgt in het kruidenierslandje genaamd NEEderland.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/34932501#34932501

TVT staat namelijk voor "terugverdientijd", en daar worden regelmatig op menig Nederlands ouwehoer-platform de spreekwoordelijke hersens voor in elkaar geslagen. De webmaster van Polder PV, die trouwens een van de meest nauwkeurige "recht-toe-recht-aan" TVT berekeningen van Nederland er op na houdt, volgt dat soort discussies ook "op gepaste afstand", soms met een grijns op het gezicht, andere keren met tranen in de ogen... (PJS)


"Slimme meters zijn cruciaal voor de overgang naar een duurzame energiehuishouding."

Han Fennema (CEO van Enexis, ex-netbedrijf van aan RWE verkocht Essent), 21 oktober 2010, houdt blijkbaar van nogal pompeuze en zeer voorbarige uitspraken...
Bron: Financieele Dagblad, do. 21 oktober 2010: p. 15.

... want Duitsland deed "het" vrijwel zonder inzet van "slimme" meters, is nog steeds niet ontploft, en zat eind 2009 al op 16,4% hernieuwbare elektriciteit afkomstig van o.a. meer dan een half miljoen huishoudens all-over the place. Conclusie: Fennema doet op zijn minst hoogst voorbarige uitspraken, maar manipulatie van de publieke "opinie" is dan ook een van de pijlers van de gevestigde energie "orde". (PJS)


"Het feit dat héél Duitsland, maar bijna niemand in Nederland - die erover moet beslissen - weet wat de Energie Einspeise Gesetz inhoudt zegt al veel: in Duitsland gaat het over energie en milieu, in Nederland gaat het over Politiek en Geld."

Paul Cohn (o.a. Opgewekt.nu) in reactie op onzalige vergelijking van de geplande Nederlandse SDE plus regeling met de briljante Duitse EEG wet in een artikel over de plotselinge dood van Hermann Scheer, en het commentaar daarop van Polder PV.
Bron: EnergieGids.nl site, commentaar onder bericht van 19 oktober 2010


"... dat laaghangende fruit is nog steeds niet geplukt."

Jan Snoeij (principal consultant bij Logica, voorzitter MESA International/Europa), okt. 2010, geeft aan dat ondanks alle retoriek over energiebesparing bij de industrie, hij in de praktijk vast moet stellen dat alleen al op het gebied van gebruikte materialen voor de productie er nog vaak 5 tot 7 procent besparing is te behalen.
Bron: EnergieGids.nl 3/010 (oktober 2010): 10-11.

Veel "laaghangend fruit" ligt al vele jaren weg te rotten in het gras in energie intensief, onduurzaam Nederland... (PJS)


"Er is eigenlijk maar één grootheid die iemands persoonlijke milieubelasting verklaart, namelijk diens inkomen, en wel voor 60 procent. De rest is onbegrepen ruis."

Jan Paul van Soest (bekend energie consultant), okt. 2010, citeert Kees Vringer's proefschrift waaruit zou blijken dat individuele milieubelasting vooral terug te voeren zou zijn op het inkomen van de betrokkene, en dat alle andere factoren een ondergeschikte rol zouden spelen.
Bron: EnergieGids.nl 3/010 (oktober 2010): 9.

Wellicht een beetje gechargeerd, maar dichter bij de bikkelharde waarheid liggend dan u waarschijnlijk zou willen, alle pogingen uwerzijds ten spijt om uw huishouden zo zuinig en duurzaam mogelijk in te richten. Noot: de webmaster van Polder PV heeft geen eigen inkomen... (PJS)


"Dass Kernkraftwerke und Erneuerbare nicht zusammenpassen ist bekannt, so dass man dazu eigentlich nicht mehr viel sagen muss."

Jan Gesthuizen (redactie Sonne Wind & Wärme), 24 september 2010, in een vlammende aanklacht tegen het middeleeuwse retro "Energiekonzept" van Duitse premier Angela Merkel, op het lijf geschreven van de oppermachtige grote energieconcerns in Duitsland.
Bron: "Erneuerbare? Nur ein bisschen bitte!" - Sonne Wind & Wärme 14/2010: 10-12.

Helaas is zo'n uitspraak aan dovemansoren gericht in de van fossielen en radioactiviteit doordrenkte Haagse Hersenpannen, gezien het weerzinwekkende gewauwel en standrechtelijke misleiding van de publieke opinie door self-made Energie God van NEEderland Verhagen, die exact het tegenovergestelde beweert. En die ook het liefst zou zien dat monopoloïde kernsplijting als "duurzaam", en wat hem betreft zelfs gelijkgesteld zou worden aan "hernieuwbare" opwekking van elektriciteit. De beste man heeft duidelijk de verkeerde eeuw uitgekozen voor deze compleet onzinnige, leugenachtige polderkolder. Tja, hij souffleert nu eenmaal zijn beleidsambtenaren die dat netjes voor hem allemaal op het papier schrijven in opdracht van de Almachtige Energie Molochs in ons doodzieke land... (PJS)


"Helaas zijn financieel gezien zonnepanelen voor particulieren nog niet erg interessant zonder subsidie. U moet denken aan terugverdientijden van 15 jaar."

Uitspraak op de website van Twents PV-aanbieder The SunShine Company, gevonden 1 sep. 2010, een van meerdere one-liners daar die bij menig medelander de wenkbrauwen zou kunnen doen fronsen.
Bron: http://www.thesunshinecompany.nl/zonnepanelen-voor-particulieren

Er staan er nog wel meer op die site, zoals een haalbare terugverdientijd van 5-6 jaar voor PV (zonder SDE subsidie) bij sommige bedrijven, als de belastingtechnische en fysieke condities [toevallig] optimaal zijn. Als er al een kern van waarheid in die claim zou zitten (en u kunt gerust stellen: die is er), kan het veelvuldig met de Haagse lippen beleden "level playing field" in energiezaken linea recta het vuur in van de op geïmporteerde biomassa bijgestookte kolencentrale van de dichtstbijzijnde energieboer... (PJS)


"Wir hatten die Wahl, ob wir auf dem elektrischen Stuhl sterben wollen oder durch ein Erschießungskommando."

(vrij vertaald PPV:)

"We hadden de keuze of we wilden sterven op de elektrische stoel, of met hulp van een vuurpeloton."

Javier Anta (veelgeplaagd voorzitter van Asif, een van de brancheorganisaties voor zonne-energie in Spanje), juli 2010, in een interview met Photon.
Bron: Franco de Saravia, C. (2010). Auf dem elektrischen Stuhl. Photon 7/2010: 26-27.

Anta reageerde op de snoeiharde, cold-turkey "slikken of stikken" politiek van het Ministerie van Industrie in Spanje, wat met dramatische maatregelen die doen denken aan de beruchte Spaanse Inquisitie de PV-sector dreigt te confronteren. De keuze was zo'n beetje: alle bestaande invoedingstarieven met terugwerkende kracht verlagen, een maximale hoeveelheid zonnestroom productie per jaar vergoeden (ook met terugwerkende kracht), een combinatie van beiden, of, doodleuk, een 3-jarig moratorium op de bijbouw van nog een Wp aan PV-vermogen. De tijd die werd gegeven voor een inhoudelijke reactie bedroeg 48 uur... (PJS)


"De consumentenmarkt is een oorlogsgebied."

Stan Houppermans (co-initiatiefnemer van energieleverancier in oprichting Innova Energie), 5 juli 2010, begint voorlopig nog niet aan het piratenmoeras genaamd de consumentenmarkt voor energie in Nederland, en richt zich (met slimme meter exploitatie) op het MKB...
Bron: Energeia, 5 juli 2010


"De minister had ook leerdoelen voor haar ministerie moeten definiëren, want de manier waarop de subsidieregeling nu werkt is - ondanks de goede adviezen uit de branche - bijna hilarisch te noemen."

Frits Verhoef (directeur van Energieker BV), in zijn bijdrage aan de "feestvreugde" van 24 juni 2010, over de Nationale Ramp genaamd de SDE regeling voor zonnestroom in Nederland.
Bron: Financieele Dagblad 145/donderdag 24 juni 2010: p. 7 (titel: "Subsidiepot zonnecellen is puinhoop"), of on-line versie.


"The big four energy groups (RWE, E.ON, EnBW and Vattenfall) have so far invested very little in renewables, but that is changing. They were opposed to the Renewable Energy Law, but now they see they can't stop renewables from coming, and want to be a part of it."

Björn Klusmann (managing director Bundesverband Erneuerbare Energie, BRD), 4 juni 2010, in een interview over de enorme impact van het wereld succesnummer EEG door Anders Bjartnes.
Recharge nr. 71(4): p. 18 - "Germans have been setting a shining example"


"The idea of buying guilt-free electricity from Africa sounds brilliant on first blush, but beneath the surface major political headaches await European politicians. How would German politicians explain the decision to spend taxpayers' money on a solar plant in Libya?"

Karl-Erik Stromsta (journalist voor Recharge), 4 juni 2010, in een haarscherpe analyse van de vele politieke pijnpunten rond het concept "Desertec" (kort: CSP centrales in Mediterrane landen incl. Noord-Afrika, waarvan grote hoeveelheden zonnestroom naar Europa zouden moeten worden getransporteerd via nieuwe, enorm lange DC netwerken).
Recharge nr. 71(4): pp. 14-15.


"We are now starting to talk about growth in terms of gigawatts instead of megawatts."

Rhone Resch (president van de US Solar Energy Industries Association, SEIA), mei 2010, kondigt de solar revolution aan in zijn geteisterde land.
Bron: Photon International nr. 5/2010: p. 24.

Zie ook bespreking door Polder PV.


"Aan moderne windmolens kleven niet meer de nadelen van de ouderwetse windmolen, er is een boel veranderd. De publieke opinie loopt echter een aantal jaartjes achter op de werkelijkheid."

SpiceWorm (contribuant Gathering Tweakers), 30 mei 2010, zegt waar het op staat.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/34090553#34090553

... al zal het hem door vele, slecht geïnformeerde lieden niet in dank worden afgenomen. (PJS)


"Wij zijn daar niet van, wij doen aan centrale opwekking. Als we daarmee stoppen, dan moeten we stoppen met ons bedrijf."

Joost van Dijk (CEO van E.ON Benelux), 18 mei 2010, geciteerd door Ruud Koornstra van Tendris n.a.v. een vraag van hem luidend: "Waarom zetten jullie niet in op decentrale opwekking?".
Bron: EnergieGids.nl, deze link.

Een schokkend - maar wel eerlijk - antwoord van een CEO van een fossiele energie moloch die in Duitsland ook alles op alles heeft gezet (tevergeefs) om het extreem succesvolle EEG onwettig te laten verklaren. En wat exact weergeeft waarom het in Nederland niet zal gaan opschieten met decentrale hernieuwbare energie opwekking tenzij de beuk er in gegooid gaat worden door de - tot nu toe exceptioneel lafhartige, en ruggengraatloze, de burgers minachtende - politieke kaste in Den Haag... (PJS)


"Nederland is goed in doelstellingen, maar niet in uitvoering. Een vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland is behoorlijk gênant."

Dick Tommel (voorzitter Platform Bio-Energie, oud-staatssecretaris Volkshuisvesting), april 2010, in een interview.
Energie+ nr. 30(2): pp. 20-23.

Ter illustratie "het grafiekje implementatie PV-capaciteit" samengesteld door Polder PV, status juli 2010 (PJS):

Vergelijking van grafiek tot en met juni 2010 voor Duitsland, met grafiek "CBS 2009 plus gecertificeerde bijplaatsing CertiQ" tot en met juli 2010 voor Nederland. Resultaten voor 2009 en later betreffen voorlopige cijfers en zijn uitsluitend voor het netgekoppelde vermogen (status "autonoom" volgens Eur'ObservER in 2009: BRD 45 MWp, NL 5,2 MWp).


"Biomassa geproduceerd met behulp van kinderarbeid verlaagt ook de CO2 uitstoot maar geldt zeker niet als duurzaam."

Uit antwoorden van de Minister van Economische Zaken, 6 mei 2010, op een spervuur van indringende vragen over de (trage ontwikkeling van de) SDE regeling uit de Tweede Kamer.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32340/kst-32340-3

Hetzelfde Ministerie heeft geen enkele moeite met de import en massaal in de fik steken van bloedkolen en het exploiteren van eeuwen lang problemen opleverende, levensgevaarlijke nukes ("goed voor de economie", en dan mag alles wat God en/of Gaia hebben verboden). Laat staan dat ze kritische vragen hebben gesteld bij de exploitatie van de talloze kinderen in boeren- en tuindersfamilies waaraan de Nederlandse economie - en dus ook de Staat der Nederlanden - in het verleden heel goed heeft verdiend (de webmaster van Polder PV was ook zo'n "kinderarbeid gevalletje", maar heeft er verder niet onder "geleden"). (PJS)


"... our policy is to support the dispersed installation of photovoltaics by every large or small consumer because we consider that this way we will provide the best value to the consumers themselves. This sector of photovoltaic installations will not need grid reinforcement because the generated energy will supply the consumers directly." (uit den ouden doosch)

Dimitrios A. Beis (Scientific Secretary of the National Energy Strategy Council, SEES, Griekenland), een van de topfiguren in de Griekse adviesraad voor energie met decennia ervaring in diverse hoge management functies en een MSc en BSc graad voor elektrische engineering/controle op zak, ziet geen onoverkomelijke problemen bij de inpassing van 1 GWp aan decentrale zonnestroom capaciteit in het relatief zwakke Griekse distributienet tot 2016.
Bron: Sun&Wind Energy SE1/2009 (Special Edition Greece): pp. 45-46.

In Nederland beginnen de netbeheerders echter al te mekkeren met "noodzakelijke slimme netten" (op kosten van de burgers) bij een scharrig "uitbouw" tempo van 6 MWp in 2009 en nog geen 11 MWp in 2010... (PJS)


"... als ik naar de naakte cijfers kijk dan zijn we nog lichtjaren verwijderd van waar we uiteindelijk naar toe moeten."

Kees Vendrik (afscheid nemend als Tweede Kamer lid voor GroenLinks), 27 april 2010, over de "status" van duurzame energie in Nederland na vele jaren zinloos politiek geouwehoer en nulkommaniets aan daadkracht.
Bron: Energie Nederland geciteerd door Energieraad, 28 april 2010.


"Maria van der Hoeven (CDA) is een zeer behendig politica, maar ik heb haar nooit op een visie over duurzaamheid kunnen betrappen."

Paulus Jansen (Tweede Kamer lid van de SP), 2 april 2010, in reactie op de meest duivelse uitlating in haar (demissionaire) politieke carrière (het beruchte Volkskrant "opinie" artikel), terwijl ze veilig tussen de olieboeren in Mexico zat te vergaderen...
Bron: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2010/04/02/van-der-hoeven-duurzame-energie-te-duur/


"Ein Markt ist nur so reif wie seine Regulierung."

Andreas Beneking (journalist Photon), april 2010, in een kritisch stuk over slecht werkende PV-markten waarbij de natuurlijke dan wel gewenste groei gehinderd wordt door stuitende bureaucratie en slechte regelgeving.
Bron: "Der Große Behördenlauf". - Photon 4/2010: pp. 26-30.

Hoogste tijd dat de heer Beneking eens een weekje naar NEEderland komt om een zeer kritisch stuk over onze "markt" te gaan schrijven... (PJS)


"Ik hoor mensen in de fossiele industrie trouwens weinig klagen over de variabiliteit. Dat zijn meer de randfiguren die her en der op het internet hun onwetendheid tentoonspreiden. Veel mensen in die anti-duurzaambeweging doen net alsof er iets fundamenteel nieuws wordt geïntroduceerd. De realiteit is dat duurzame energie geen variabiliteit toevoegt die er eerder niet was, maar slechts de bestaande variabiliteit verhoogt. Dat is een belangrijk verschil. Het argument dat die variabiliteit leidt tot inefficiëntie, omdat centrales in deellast gedraaid moeten worden, valt dan gelijk door de mand als kolder. Energiebedrijven hebben al te maken met variabiliteit zolang ze bestaan, als ze nu nog niet geleerd zouden hebben daar goed mee om te gaan..."

Anne vdr Bom (forum contribuant Gathering Tweakers) slaat de spijker op zijn kop over het eeuwige gemiezer over "fluctuerende duurzame energie als vermeend maatschappelijk probleem"...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33811495#33811495


"For the end customer, the complete package «photovoltaic system» is not very transparent ... and he is usually not familiar with the module price." (uit den ouden doosch)

Matthias Wagner (head of sales van het Chinese bedrijf Trina Solar in Germany), 2008, in een interview met S&WE, over de gebrekkige kennis van de Europese consument over PV-systemen en moduleprijzen.
Bron: Sun&Wind Energy3/2008: p. 150.

... en dat geldt mogelijk zelfs in nog heviger mate in een chaotische "markt" als de Nederlandse, waar nogal wat onervaren partijen figureren met marginale afzet verwachtingen ... (PJS)


"Als er niet snel iets verandert ligt dat 'laaghangende fruit' straks te rotten in het gras."

Jaap Warners (voorzitter Nederlandse Wind Energie Associatie), maart 2010, in zijn beknopte maar tale-telling column over het dramatische "windbeleid" in Nederland, en de trage vooruitgang bij reeds jaren in de pijplijn zittende windprojecten op land in deze windrijke natie aan de Noordzee.
Bron: Windnieuws 27(2)/april 2010: p. 13.


"Als Shell niet tijdig de omslag maakt naar nieuwe markten, dan houdt het een keer op. De paardentram is ook verdwenen."

Gosse Boxhoorn (FOS, ex Shell werknemer en door Delta o.l.v. Shell-man de Boer ontslagen bij Solland Solar), 26 maart 2010, in een interview met Bits&Chips over o.a. zijn voormalig werkgever.
Bron: http://www.bits-chips.nl/nieuws/bekijk/artikel/de-zonnecel-zit-op-het-niveau-van-de-t-ford.html


"2010 won't be a boring year for investors in PV stocks."

Jeremy Herron (Photon International), februari 2010, in een typisch onderkoeld statement over de schokgolven die er ook - of misschien wel vooral - in 2010 door de PV sector zullen gaan bij voortdurende kosten- en prijsreducties, Gigawatts aan overcapaciteit, en een Duitse wereldmarkt die op springen staat...
Bron: Photon International 2-2010: p. 86.


"NOOIT aan de deur kopen (behalve kinderpostzegels)."

Bob Schurkjens (vaste contribuant van TROS Radar forum "Energiebedrijven"), 19 maart 2010, waarschuwt het slachtoffer en alle andere potentiële slachtoffers-to-be tegen de weerzinwekkende, ranzige praktijken van deur-tot-deur colporteurs van, o.a. energiecontracten, die bijna altijd veel ongunstiger uitpakken dan beloofd, en die vaak bedreven worden door/in opdracht van energie"leveranciers" die het niet zo nauw lijken te nemen met basale fatsoensnormen.
Bron: http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=51&t=47921&p=986103#p986103


"Green is Red Hot"

Advertentietekst, 18 maart 2010 gevonden op de website van DisplaySearch, onderdeel van The NPD Group (wat het bekende PV-analisten bedrijf Solarbuzz heeft overgenomen).
Bron: http://www.displaysearch.com


"Decentrale opwekking van energie mag niet worden ontmoedigd door belemmeringen om elektriciteit terug te leveren aan het net."

Triodos Bank, geciteerd in een kort artikel over "De Groene Zaak", een bundeling van duurzame Nederlandse ondernemingen die de overheid tot "andere gedachten" probeert te dwingen.
Bron: P+ People Planet Profit 8(4)/maart + april 2010: pp. 26-27.

Het huishouden van Polder PV is al sinds de negentiger jaren klant van deze visionaire en duurzaamste bank van Nederland (en: van de wereld)... (PJS)


"Het is niet mogelijk zondermeer een waardeoordeel te geven over het functioneren van het PV-systeem op basis van alleen maar de genormeerde opbrengst." (uit den ouden doosch)

Kees Baltus (ingenieur van het onafhankelijke Baltus EAB), mei 2002, in zijn geweldige rapportage "Website PV-monitoring" die bij veel partijen in de PV sector volslagen onterecht over het hoofd gezien of genegeerd lijkt te worden...
Bron: http://pv-monitoring.novem.nl/contents/BL1.html

Knoopt u deze uitspraak van een specialist s.v.p. driedubbel in uw oren (daarbij ook de enorme hoeveelheid data op de website Polder PV op zijn merites beoordelend...). In ieder geval zie je bijna nooit een referentie naar die zeer belangrijke, nota bene door de voorganger van Agentschap NL (NOVEM) medegefinancierde website. Het is en blijft een eenzame Nederlandstalige aanrader om u te verdiepen in de zeer complexe wereld van "te verwachten opbrengsten en de vele verliesposten binnen een zonnestroom systeem". En een goede "terug op de plaats" zetter op de dag voorafgaand aan het 10-jarige jubileum van de netkoppeling van de eerste 4 Shell paneeltjes bij Polder PV, die u al jaren frequent met "genormeerde opbrengsten" en leuke grafiekjes om de oren slaat... (PJS)


"Human activity does not correlate well with baseload coal or nuclear output and it should be recognized that baseload is what coal and nuclear technologies produce, not what is required by society and the environment." (uit den ouden doosch)

David R. Mills & Robert G. Morgan (Ausra Inc., California), juni 2008, in een uitgebreid artikel over de hoge potentie van concentrating solar power.
Bron: Renewable Energy World Magazine 11(3)/May-June 2008: pp. 59-69.


"Agentschap-nl is er niet voor de burger, maar om de burger weg te houden bij de subsidiepot. En ondertussen in de media anders te doen laten geloven. Ze slaan de plank volledig mis, en behartigen dus het belang van anderen, die baat hebben bij veel-fossiel verbruik."

en

"... er zit zo'n enorme discrepantie tussen de mooie website en de praktijk & realiteit, dat ik heb besloten nooit meer welke vorm van subsidie dan ook te gebruiken of aan te vragen, het is tenenkrommend."

Eric-pvt (frequent contribuant van Gathering Tweakers), 5 maart 2010, gaat als vanouds beargumenteerd tekeer tegen de gevestigde orde (daartoe telt hij ook - terecht - de autoriteiten en de daar aan gerelateerde ambtelijke bolwerken).
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33581858#33581858

Met name n.a.v. zijn zoveelste "subsidiekermis" avontuur waarbij bonnen uitgegeven voor het aanbrengen van isolatieglas maar zeer beperkt geldig zijn en er midden in de barre winter geïnstalleerd zou moeten worden omdat anders de subsidie vervalt. Beat THAT, beste subsidiologen. Nederland is ziek, heeeeeeeel ziek... (PJS)


"Voorheen had ik een digitale meter, maar nu zag ik voor het eerst een analoge meter achteruit draaien. Een echt strakke plasser moment ."

JopieE (GoT forum contribuant), 1 maart 2010, ontdekt de wond're wereld der terugdraaiende Ferrarismeters...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33558695#33558695


"... das ganze Modell ist einen Tick komplizierter als die konventionelle Einspeisung des gesamten Stroms, und der ökonomische Vorteil ist schwer zu berechnen, weil er von der Menge des eigenen Verbrauchs und dem Strombezugspreis abhängt..."

(vertaling PPV:)

"... het model is ietwat gecompliceerder als bij de standaard netinvoeding van alle zonnestroom, en het economische voordeel is moeilijk te berekenen omdat dat afhangt van de hoeveelheid zelf verbruikte elektriciteit en het geldende all-in stroomtarief ..."

Jochen Siemer (ook al zo'n klasse reporter van Photon), januari 2010, in een ander artikel met volledig uitgetekende vast rentabiliteitsberekeningen voor alle klassen PV-systemen in Duitsland (lees: onder vrijwel alle specifieke lokatie omstandigheden anno 2010 blijvend lucratief en een dijk van een investering).
Bron: Durchstarten ins neue Jahr. -
Photon 2010/1: 98-100.

Photon verwijst hier naar de per 1 januari 2009 ingevoerde "eigenverbruik optie" binnen de EEG 2009 Novelle, die bepaald niet storm blijkt te lopen. Veroorzaakt door zeer ongewisse economische voordelen die sterk samenhangen met de mate waarin het eigen stroomverbruik "gestuurd" kan worden (lees: geconcentreerd midden op de dag wanneer de zonnestroom opwekking - gemiddeld - het hoogst zal zijn), en de all-in prijs die door de opwekker aan de energieleverancier wordt betaald. En natuurlijk: omdat de systeemprijzen inmiddels zo hard zijn gezakt, en de standaard netinvoeding met vaste, 20 jaar lange invoedingstarieven zo lucratief blijft (ondanks verhoogde jaarlijkse degressiepercentages), dat de bulk van de PV-systemen het "klassieke succesvolle Duitse model" blijft volgen waarmee deze wereldmarkt in tien jaar tijd in rap tempo is opgebouwd (PJS).


"... die Frage, was Solarstrom wert ist, gehört zu den ältesten Rätseln der Photovoltaikgemeinde..."

(vertaling PPV:)

"... de vraag, wat zonnestroom precies waard is, behoort tot de oudste raadselen van de fotovoltaïsche gemeenschap..."

Christoph Podewils (top journalist van het Duitstalige vakblad Photon), januari 2010, in een artikel over de ogenschijnlijke voordelen en slangenkuilen rond het thema "zonnestroom en belastingen".
Bron: Teufliches Extrageld vom Staat. - Photon 2010/1: 98-100.

Zelfs in het met langjarig vaste invoedingstarieven gezegende Duitsland blijft de berekening van eenduidige terugverdientijden met wat (ondergeschikte) vraagtekentjes zitten wanneer de belastingdienst en haar nukken en grillen om de hoek komt kijken. De trotse PV-systeem eigenaar is immers in Duitsland formeel een "kleine ondernemer", en daar hangen weer allerlei bizarre consequenties mee samen, zeker als ook nog eens "in eigen huis verbruikte zonnestroom" in beschouwing wordt genomen... (PJS)


"Vraag geen subsidie voor zonnepanelen aan !"

Jaap Langenbach (Wind Service Holland), 11 februari 2010, geeft ongevraagd en duidelijk advies, waar Polder PV zich tot op zekere hoogte wel in kan vinden. Voor motivatie zie:
Bron: http://home.kpn.nl/windsh/nieuwscitaten.html


"... wat mij betreft kunnen alle energiebedrijven in staat van ontbinding gaan, blijkbaar hebben ze door dat ze vet geld gaan verliezen aan me, tvt is voor mij namelijk "Tomeloos Veel Terugleveren"."

Eric-pvt (frequent contribuant van Gathering Tweakers), 8 februari 2010, in een van zijn vele rake uitspraken over zijn "unieke" leveringscontract (en een dijk van een PV-installatie), die het zweet in de bilnaad van menig leverancier zal doen lopen (grijs of groen, maakt niet uit).
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33432630#33432630

Wie marktliberalisering over het volk afroept, roept het slechtste (???) in de mens naar boven? (PJS)


"Nog de allerbeste wensen! Op naar de Gigawattpiek in NL (heb je nog ffe!)"

Dennis Gieselaar (Oskomera Solar Power Solutions), 8 januari 2010, in een tongue-in-cheek nieuwjaarsgroet aan de webmaster van Polder PV.

Met het "razende tempo" waarin Nederland onder SDE condities zonnestroom heeft doen "bloeien" (aanvankelijke berekening 6,3 MWp van plm. oktober 2008 tot en met december 2009, plm. 0,4 MWp/maand, volgens CertiQ cijfers), zouden we nog ongeveer 196 jaar (2.350 maanden) moeten wachten voordat we die magische "GWp" in dat tempo zouden hebben bereikt (wat ik dus niet meer zou meemaken, en ook de volgende generatie niet). Duitsland plaatste die capaciteit aan zonnestroom er binnen een periode van 8 maanden bij - al in 2009. (PJS)


"Essent heeft de laatste tien jaar niet veel wezenlijks gedaan op het gebied van duurzame energie."

Bert Kersten (gedeputeerde Provincie Limburg), in een interview in Energie+.
Bron: Ypma, T. (2009). Overheden starten opnieuw met opbrengst aandelen. Energie+ nr. 29(6)/december, pp. 36-37.

Het interview ging o.a. over de haat/liefde verhouding van de aandeelhouders m.b.t. "hun" energiebedrijf wat ze aan een van de smerigste energie ondernemingen van Europa hebben verpatst voor een flinke zak met bloedgeld*. Waarmee ze o.a. een eigen energiebedrijf en "duurzame projecten" willen gaan realiseren. En ... waarbij "dat nieuwe RWE/Essent" beslist als participerende partij betrokken kan/zal gaan worden. Ook de peperdure, vette MEP inkomsten slurpende "Essent" windturbines in Groningen zijn nu in handen van de grootste bruinkolen moloch van Europa en verdienen voor de vrijwel geen eigen windturbine capaciteit hebbende Duitse super onderneming een leuke som geld op kosten van de Nederlandse burgers. Hypocrieter kunnen we het immers niet krijgen in dit land. (PJS)

* Het Financieele Dagblad sprak aanvankelijk, in een artikel van 13 januari 2009, over 1,3225 miljard Euro voor provincie Limburg op een verkoopbedrag van toen nog 8,2 miljard Euro voor Essent, dus een aandeel van zo'n 16,1%. Na het nodige politieke gesteggel over het buiten de deal houden van Borssele werd het totale verkoop bedrag 7,3 miljard Euro, wat zou betekenen dat Limburg nog steeds bijna 1,2 miljard Euro zou overhouden aan de megadeal die het begin van de meest rampzalige ontwikkelingen op de Nederlandse energie"markt" zou inluiden, en de burgers zouden overleveren aan ratten en piraten die uitsluitend op een ding uit zijn: geld. Heel veel geld...


"... disclaimer: pas op zonnepanelen zijn zeer besmettelijk, voor je het weet heb je je dak vol."

en

"Met andere woorden: we moeten "allemaal" ons denken omgooien. Waarschuwing: resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Zonnepanelen werken verslavend en kunnen goed zijn voor de volksgezondheid."

Eric-PVT resp. El Jonco (frequente contribuanten aan forum Duurzame Energie op Gathering Tweakers), 19 december 2009, in commentaren op een geplande aanschaf van een "beginners-setje" zonnepanelen door een forum-lid.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33133849#33133849 resp. http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33133852#33133852


"Het besluitvormingsproces van de afgelopen weken was natuurlijk gruwelijk, hemeltergend, bij vlagen zelfs moordlust opwekkend (terwijl ik toch een rustig en vredelievend karakter heb)."

Paulus Jansen (energiespecialist van de SP), 19 december 2009, in een sarcastische poging er nog wat van te maken tijdens de - zoals voorspeld - teleurstellende "resultaten" van de zoveelste mislukte "klimaatconferentie" (Kopenhagen).
Bron: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/12/19/dagboek-kopenhagenvrijdagnacht-magere-deal-beter-gevoel/


"De oversubsidiëring van de MEP, welke door het nieuwe SDE-systeem voorkomen had moeten worden, is dus weer in volle omvang aan de orde."

Jaap Langenbach (Wind Service Holland), 4 december 2009, in een van zijn vele magistrale en dodelijke analyses van de rampzalige SDE regeling - op zijn vakgebied windenergie.
Bron: http://home.kpn.nl/windsh/010-SDE.html (bericht 24 nov. - 4 dec. 2009).


"The entire civilisation was built of the carbon composits of the Jurassic Age."

Jeremy Rifkin (self-made energie adviseur van de Groten der Aarde en "topeconoom"), in de EenVandaag TV uitzending met een ietwat onheilspellende boodschap waar Al Gore wat van kan leren...
Bron: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35444/topeconoom_rifkin_niemand_ziet_de_crisis_die_komt


"Het gevolg is dat ... Nederland al jarenlang een flipperkast-subsidiecircus in stand houdt..."

Paulus Jansen (energiespecialist van de SP in de Tweede Kamer), 26 november 2009, in het zoveelste kritische stukje over de energiewaanzin in het fossiele Nederland.
Bron: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/11/26/rekening-energie-gaat-fors-omhoog/

Paulus klaagt steen en been over de 900 miljoen Euro (SDE) Staatssubsidie die in 2010 alweer niet genoeg zal zijn om alle duurzame energie projectaanvragen - met name die voor zonnestroom - van te kunnen financieren. Hij vindt terecht dat het verminderen van de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van (vrijwel uitsluitend geïmporteerde) fossiele (en, niet te vergeten, nucleaire) energie topprioriteit zou moeten zijn. Waarschijnlijk to no avail, want Economische Zaken heeft op energiegebied de macht in Nederland, en dat is een van de allerergste en chronisch verslaafde hard core junks op dit gebied die dagelijks dikke shots "fossiel" tot zich neemt. Daar helpt alleen keiharde cold turkey afkick politiek, afgedwongen door een parlement wat de rug recht houdt en wat alle banden met de fossiel-nucleaire sector doorsnijdt... (PJS)

NB: de reactie van Ruud van der Kroft onder het bericht van Paulus is ook een vermelding waard:

"... alleen zij die afgestudeerd zijn in subsidiologie hebben genoeg energie om zich door het doolhof van regels, extra meters en bureaucratisme te werken."

Voor de goede orde: de webmaster van Polder PV is gepromoveerd bioloog, heeft nooit het hem onbekende vak "subsidiologie" gestudeerd, maar doet desondanks met inmiddels dertien dikke pagina's SDE analyse toch zijn best om de weerzinwekkende "subsidieterreur" van Economische Zaken tegen het brandende zonlicht te houden... (PJS)


"De VVD heeft ook helemaal niets met duurzaamheid. Ik ben nog lid van de VVD, maar dat gaat er waarschijnlijk ook aan."

Frans Otten (van "groene investeerder" Tendris), 21 november 2009, in een interview over investeren in duurzaamheid als progressief ondernemer.
Bron: FEM Business & Finance, 39: pp. 34-36.

En de heren Zijlstra en Rutte van de VVD zo'n beetje in elk interview wat ze afgenomen wordt desondanks minimaal drie keer het woord kernenergie in de mond nemend. Zijn ze nou gewoon achterlijk, of hebben ze echt zo'n diepe minachting voor de huidige en komende generaties? (PJS)


"Zeggen dat de overname van het Duitse net tot lagere stroomprijzen in Nederland leidt is net zoiets als zeggen dat een overname van het Duitse rijkswegennet tot lagere prijzen van auto's in Nederland leidt. Je reinste onzin dus."

en

"Wat dat betreft is de overheid een geoliede marketingmachine geworden."

Jurgen Sweegers (vakjournalist Energiewater.net), 18 november 2009, in een ver-nie-ti-gend stuk vlammende analyse van de bizarre overname van het noord-zuid Duitsland doorsnijdende gigantische hoogspanningsnetwerk van E.ON AG/Transpower Stromübertragungs GmbH door het Nederlandse TenneT.
Bron: http://www.energieenwater.net ... biedt-geen-enkel-voordeel-wel-grote-risicos.html


"Met de kennis die ik nu heb, had ik toen ik in 2001 mijn huis kocht, echt met een moker die domme ketel van de muur geslagen. Ik heb echt heel veel geld voor joker betaald aan de energieleverancier. Wat dat betreft ben ik een idioot (of dom gehouden, maar door wie dan?). De zonneboiler had ik dan in de hypotheek meegefinancierd."

Eric-pvt (frequent poster op Gathering Tweakers forum Duurzame Energie en "oude PV-newbee" op Polder PV), 17 november 2009, memoreert zijn "zondige" fossiele verleden toen hij nog gebruik maakte van een peperduur gas verstokende CV ketel.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/32943351#32943351

Eric heeft in een verbijsterend duurzaamheids- en besparings-offensief in zijn woning veel records verslagen, houdt daardoor bakken aan niet aan fossielen en energiebelasting of BTW uitgegeven geld over, en scoorde er recent nog eens ... 7,5 kWp aan zonnepanelen extra bij voor een ultralage bodemprijs... (PJS)


"Emissiehandel is gebaseerd op de werking van de beurs en de vermeende rationele (wiskundige) modellen die daaraan ten grondslag liggen. De huidige economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat die modellen niet deugen. Stoppen dus!"

Willem Vermeend (oud staatssecretaris van Financiën, auteur van het boek "Wij Economie"), november 2009, in een interview met Harmen Weijer in EnergieGids.nl.
Bron: EnergieGids.nl 2(11): pp. 10-11.

Vermeend slaat wat betreft die emissiehandel de spijker op zijn kop. Die "beursmodellen" zijn natuurlijk altijd al drijfzand geweest, want die handel zit bomvol emotie en tomeloze, alsmaar verder opgeschroefde hebzucht, en is vergeven van de manipulatie. Dit soort heetgebakerde handel kan dus nooit als een "objectiveerbare business" gezien worden die altijd en eeuwig aan "dogmatische, voorspelbare en reproduceerbare wetten" voldoet. Want zelfs hebzucht wordt bij tijde en wijlen door de (veel te laat) wakker geworden publieke orde aangepakt. Of: het stort onder haar eigen amoraliteit en onhoudbaarheid als een kaartenhuis in elkaar. Dat is exact wat er anno 2008-2009 is gebeurd. (PJS)

Zie verder commentaar op het genoemde interview in mijn bericht van 14 november 2009.


"... weil die Photovoltaik heute weniger eine Sache von Ästheten und Idealisten ist als mehr ein Metier zum Geldverdienen."

(vertaling Polder PV):

"... omdat zonnestroom tegenwoordig niet zozeer een zaak van estheten en idealisten is, maar meer een vak om geld te verdienen."

Photon (Duits vakblad), oktober 2009, in een 10-jarige terugblik (uitgave sep/okt 1999) waarin artikelen over bijvoorbeeld door kunstenaars ontworpen bonte PV-modules, ex-werknemers uit de auto industrie die voor zichzelf begonnen in de PV-business (en nu weer zonnedaken voor op auto's maken), Ersol die "maar liefst" 2,6 MWp productie wilde draaien (en nu onder de gigant Bosch het honderdvoudige produceert), en tuinlampjes op zonnestroom 100 Euro kostten.
Bron: Photon 2009/10: p. 169.

"Es hat sich einiges geändert". In andere woorden: Photon slaat als vanouds de spijker op de kop, al zullen er beslist mensen zijn die het er niet mee eens zijn. PV is mainstream geworden en daar gelden de harde wetten van het zo efficiënt mogelijk inzetten van de pecunia, en het maximaliseren van de winsten. Doodnormaal, dus. (PJS)


"Verder heb ik voor mijn eigen ziele- en nachtrust de discussies met de hogere goden voorlopig in de wacht gezet … anders kan je me over een paar maanden opvegen."

Ervaren installateur in het Nederlandse PV-wereldje, 2 november 2009, over de weerzin die deze heeft gekregen m.b.t. de tenenkrullende en doodvermoeiende "onderhandelingen" met Ministerie en uitvoerders om een "sluitende business-case" te krijgen met heldere uitgangspunten voor "grotere" PV-installaties.
Bron: e-mail aan de webmaster van Polder PV

Dit is immers NEEderland (PJS)


"Geld is de olie om de betrokkenheid bij klimaat te vergroten."

Yvo de Boer (directeur van het UNFCCC, VN klimaatbureau), 29 oktober 2009, in een interview met Heiko Jessayan, lijkt zich op een ietwat ongelukkige wijze te verspreken...
Bron: Financieele Dagblad nr. 254: p. 5 ("CO2-beraad Brussel in moeras").

De Boer heeft natuurlijk wel volkomen gelijk met zijn stellingname dat de "ontwikkelingslanden" alleen met een zak geld van het rijke westen zijn te paaien als het om het uit het (permanente) slop trekken van de "klimaatonderhandelingen" gaat. Hernieuwbare energie en verduurzaming van de economie zijn immers doodnormale maatschappelijke activiteiten die alleen succes zullen hebben als de deelnemers daar aan zullen gaan "verdienen". Om dat te bereiken is een compleet nieuwe mindset en totaal andere beprijzing van (fossiel-nucleaire) energie nodig! (PJS)


"Da's toch maar mooi 547 gesaldeerde kilowattuurtjes extra bij Polder PV (huidige marktwaarde van zijn gesaldeerde Greenchoice stroom met zonnekorting: 23,57 eurocent/kWh) .... "

Zonnigtype (alias van webmaster van Polder PV op GoT Tweakers forum), 26 oktober 2009, rekent voor wat de waarde is van de prijs (een fraaie jeans van het sociale label Kuyichi) die hij toegezegd kreeg voor zijn inzending voor de fotowedstrijd van Triodos Bank...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/32809528#32809528


"Naar mijn inzichten is stadsverwarming een methode om de burger op te zadelen met het afval van een niet-efficiënt ingericht proces en de burger daar ook nog voor te laten betalen. BOE!"

El Jonco (forum contribuant GoT Tweakers forum Duurzame Energie) slaat de spijker op zijn kop.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/32805740#32805740


"De haarscherpe analyse van Hermann Scheer in "Energy Autonomy" is feitelijk niets anders dan een gedetailleerde en grondige anatomie van energie autonomie zonder atoom genie."

Polderjongen (webmaster van Polder PV) in een zoveelste brainwave, 9 oktober 2009.

Gecursiveerde passage drie keer snel achter elkaar uitspreken zonder tong in de knoop te krijgen... (PJS)


"Die nuchterheid van ons leidt er bijvoorbeeld ook toe dat we tot nu toe zeer beperkt gebruik hebben gemaakt van zonnepanelen. Het is gewoon niet lonend."

Peter Jägers (Directeur-Generaal van de Nederlandse Rijksgebouwendienst), 5 oktober 2009, in een interview met Rob de Lange van het Financieele Dagblad.
Bron: Financieele Dagblad nr. 234 (Extra/Vastgoed bijlage), maandag 5 oktober 2009, pp. 8-11.

Een van de machtigste, "nuchtere" mensen van Nederland, met onder zijn beheer 7 miljoen vierkante meter aan gebouwen, waarvan 4 miljoen vierkante meter kantoorruimte (10% van de gehele voorraad aan kantoren in Nederland...) verwerpt liever een van de meest krachtige opties om de bebouwde omgeving effectief te verduurzamen dan dat hij Economische Zaken het mes op de keel zet en een Nederlands EEG eist (waardoor "het" zelfs winstgevend zou worden...). Blijkbaar is de rest van de wereld volgens Jägers straalbezopen dat ze jaarlijks vele honderden Megawattpieken aan zonnestroom installaties realiseren, vooral ook op die oh zo grote, ongebruikte, en hoge efficiëntie uitlokkende platte daken van kantoorcomplexen... (PJS)


"Energie is gewoon te goedkoop hier."

en

"Ik ben econoom. Het eerste wat we moeten doen, is de prijs verhogen."

Lester Lave (hoogleraar economie Carnegie Mellon University), 3 oktober 2009, in een artikel over de energie vraatzucht bij de Amerikanen en het feit dat die ziekte grotendeels valt terug te voeren op de ongezonde verslaving aan (kunstmatig) veel te goedkope energieprijzen waarin de monumentale externe, op de samenleving afgewentelde kosten nooit eerlijk zijn doorberekend.
Bron: Remarque, P. (2009). Amerikanen leren dat de airco ook uit kan. - Volkskrant zaterdag 3 oktober 2009/Economie: p. 17.

Lave vindt de hoge belastingen op energie in Europa een goed voorbeeld om die verslaving te helpen om te buigen in eigen land. Verwacht niet dat zijn voorstel met gejuich ontvangen zal worden of zonder slag of stoot zal worden geaccepteerd. Burgeroorlogen zijn vaak om minder begonnen... (PJS)


"Zonnepanelen laten installeren, is ook een manier om snel duizenden euro's armer te worden en tegelijkertijd Nederland economisch te vergroenen."

Frank van Alphen (schrijver Volkskrant Magazine), 3 oktober 2009, in een oproep om de Nederlandse economie te steunen met als teneur: zo snel mogelijk (weer) veel geld uitgeven...
Bron: Verbeter de economie. Begin bij jezelf. - Volkskrant Magazine nr. 476: pp. 56-57.

Van Alphen vergeet er wel bij te zeggen dat het gros van de economische waarde m.b.t. de aanschaf van zonnepanelen in Nederland niet de nationale economie, maar die van Duitsland (modules van Schüco, Aleo, Ersol/Bosch, Schott, SolarWorld, Alfasolar, Inventux, Sulfurcell, Sunfilm, en noem ze allemaal maar op), China (Suntech, Yingli, Canadian Solar (!), Trina, Chaori, Solarfun, ET Solar, etc.), Japan (Sharp, Kyocera, Mitsubishi, Kaneka, Honda, etc.), Taiwan (NexPower), of zelfs het getergde Amerika (Sunpower, SoloPower, Solyndra) ten goede zal komen. En hij "vergeet" ook voor het gemak eventjes dat die moduultjes zichzelf op termijn (niemand kan berekenen hoe lang precies in NL) gegarandeerd zullen "terugverdienen" door de exploitant. Waarmee de inkomsten voor de Nederlandse energieboeren (en dus ook dat veel bekritiseerde "bruto nationaal product") "gewenst" worden ondermijnd. Feitelijk precies het tegenovergestelde van wat van Alphen lijkt te suggereren. Wat echter helemaal niet erg is. De wens tot meer energie autonomie is immers een van de belangrijkste drijvende krachten achter de hernieuwbare energie revolutie. De economie van de toekomst draait sowieso grotendeels op hernieuwbare bronnen die steeds meer decentraal zullen worden aangewend en verbruikt... (PJS)


"There is nothing more for us to do at home. The PV market is rather dead." (uit den ouden doosch)

René Blickmann (een van de grondleggers van Stroomwerk Energy B.V. en het verkoopkanaal Solar Access BVBA in België), in een artikel over het begin van de boom van zonnestroom in België, en verwijzend naar de "markt" waar hij is begonnen: de Nederlandse...
Bron: Köpke, R. (2007). "A lot will happen here." The Belgian solar market is considered promising - especially when looking at the potential of the PV industry. - Photon International 3/2007: pp. 20-32.

NB: dit was nog voor de start van de SDE in Nederland (per 1 april 2008), maar om nu van "gezonde marktcondities" te spreken. In ieder geval: totaal onvergelijkbaar met de gunstige marktcondities bij de zuiderburen, en daarom zitten Blickmann en vele andere Nederlandse bedrijven daar dan ook het ene na het andere Belgische dak vol te leggen en "doen" ze het Nederlandse minimarktje d'r gewoon bij als ze d'r zin in hebben of even tussen de grote Belgische (en Duitse) projecten door tijd hebben om nog wat magazijn restanten te kunnen afzetten... (PJS)


"Laat ze opdonderen met die rotzooi!"

Anoniem [bron bekend bij PPV, en niet zijnde PPV zelf...], tijdens minisymposium over diverse zonnestroom initiatieven tijdens het 30-jarig jubileum van ODE in duurzame wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg op 18 augustus 2009.
Bron: de oren en het geluid verwerkende hersencircuit van de webmaster van Polder PV, aanwezig op deze dag.

Het ging natuurlijk weer eens over de SDE voor zonnestroom... (PJS)


"Stapte Shell uit de windmolens omdat ze wist van de trage procedures, of zijn de procedures zo traag omdat Shell elders meer (aan olie) kan verdienen zolang die windmolens niet draaien???"

Lezer van Polder PV, augustus 2009, in een e-mail met als titel: "Schelpen in de wind?"


"Er wordt van uit gegaan dat zon-pv projecten over het algemeen na 1 jaar gerealiseerd zullen worden." (uit den ouden doosch)

Ministerie van Economische Zaken, 3 maart 2008, in de Staatscourant publicatie "Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie", een van de drie "Ministeriële Regelingen" die aan de basis stonden van de gruwelijk ingewikkelde en stijf van de bureaucratie staande eerste SDE regeling.
Bron: Staatscourant nr. 44/ma. 3 maart 2008, p.14 (Toelichting - I. Algemeen - 6.2 Zon pv, 2e alinea)

Even afgezien van het door/op Polder PV "verboden construct zon-pv": Eind augustus 2009 (13 maanden na versturen eerste beschikkingen 2008) zijn er nog steeds slechts 26,5% van de voor 2008 in totaal 8.000 beschikte aanvragen voor subsidie voor zonnestroom in het terminale stadium van opname in de CertiQ database beland (lees: "officieel geaccepteerde, volledig gecertificeerde, netgekoppelde, en werkende SDE systeempjes" met een totale nieuwe capaciteit van nog geen 5 MWp). Volgens artikel 61 lid 1 van de AMvB t.b.v. de SDE ("1. De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik."*, Staatsblad besluit 410 van 16 oktober 2007), kunnen in ieder geval de duizenden een forse claim op het SDE budget leggende "nog steeds niet plaatsers" tot ongeveer september 2012 (of zelfs nog later) wachten tot projectrealisatie, daarmee alweer flink vretend aan de "niet-invulling" van de kabinetsdoelstellingen (namelijk: al die tijd geen ene duurzame kWh producerend) ... (PJS)

*Voor SDE 2009 is de "realisatietermijn" teruggebracht naar anderhalf jaar, zoals beschreven in artikel 11 lid 2 van de Ministeriële "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009", Staatscourant nr. 60/vrijdag 27 maart 2009: p. 7: "De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektricitieit uit zonlicht met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen binnen 18 maanden na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik." Omdat SenterNovem pas eind juli 2009 beschikkingen voor dat jaar begon te versturen is het dus mogelijk dat eind januari 2011 de laatste "SDE 2009" installaties aan het net zullen gaan, en dat daarna nog steeds ruim anderhalf jaar lang "SDE 2008" installaties aan het net kunnen (lees: mogen) gaan, met "gunstiger" SDE subsidies omdat het basisbedrag voor de SDE 2008 een stuk hoger lag (56,4 eurocent/kWh 2008 versus 52,6 eurocent/kWh 2009 [minus 6,7%]; van beiden gaat hetzelfde, elk jaar weer opnieuw met terugwerkende kracht vast te stellen, vooralsnog totaal onvoorspelbare "correctiebedrag" af) ...


"How about printing material just where one wants it to be instead of sputtering one's entire operating profit onto the walls of a vacuum chamber."

Martin Roscheisen (CEO van Nanosolar), over de enorme verspilling van relatief schaarse en kostbare grondstoffen als Indium in de dure hoog-vacuum sputter kamers van de concurrerende dunnelaag producenten, terwijl Nanosolar direct, en met zeer hoge efficiëntie, het fotoactieve materiaal (CIGS) onder standaard atmosferische omstandigheden print op een goedkope, geleidende aluminium drager.
Bron: Photon International artikel beschikbaar op de website van Nanosolar (pdf)

Voor wat betreft die "grondstof inzet": Bij het relatief schaarse (ook intensief in vlakke beeldschermen en LEDs ingezette) element Indium bereikt Nanosolar volgens eigen zeggen een efficiëntie van 95% i.p.v. de povere 30% bij de concurrentie - het gros blijft bij de laatstgenoemden (als gevolg van de eigenaardigheden van het sputterproces) op de wanden van de vacuumkamers achter en moet met enorm veel moeite, kosten en inzet van milieubelastende processtappen weer gerecycled worden... Voor een uitvoerige bespreking van het Nanosolar "technologie platform" en de talloze voordelen daarvan, zie het bericht van 13 september 2009. (PJS)


"Martins energie was vanaf dat moment omgekeerd evenredig aan de energie die hij wilde besparen."

Telegraaf, 2 september 2009, in een erg leuk artikel getiteld "Verslaafd aan zonnepanelen" over het duurzaamheidsoffensief van Tweaker forum lid Martin Kleinman (tevens Polder PV newbee), die errug enthousiast werd over de besparingen door zijn ongesubsidieerde zonnestroompanelen en zijn (gesubsidieerde) zonnecollector/boiler combinatie...
http://www.familie-kleinman.nl/ ... /verslaafd_aan_energie_telegraaf_02_09_2009_middel.jpg


"... nuon = pv salderings hell."

Eric-pvt (zie ook bijdrage hieronder), 28 augustus 2009, in een karakteristieke post n.a.v. de steeds vaker oplaaiende discussie (met name op deze pagina) over "salderen" bij de zogenaamd "afgesplitste" netbeheerder Liander resp. bij leverancier NUON/Vattenfall Energie.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/32486160#32486160

Hoe je het ook wendt of keert: "salderen" van zonnestroom in Nederland is en blijft een voortdurend grote chaos, zorgt voor gigantische bergen verspilde energie en monumentale hoeveelheden frustraties, en maakt Nederland tot een uniek stukje piraten-moeras in Europa... (PJS)


"... het begint een beetje roadrunner-coyote verhaal te worden met die netbeheerder."

Eric-pvt, (contribuant Gathering Tweakers forum), 17 augustus 2009, in een werkelijk verbijsterend stukje over zijn hoog oplopende "schermutselingen" met zijn netbeheerder nadat hij zijn elektraverbruik met een PV-offensief vet "in de min" had gekregen (en zijn gasverbruik met een zonnecombi dramatisch had gereduceerd).
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/32426399#32426399

Het verhaal van Eric-pvt is tekenend voor de ellende die er kan komen vanwege het feit dat de saldering in Nederland een grote interpretatie chaos is en er vrijwel niets aan essentiële zaken (voor alle meetsituaties!) in Wet over is afgespijkerd. Je bent aan de haaien van de netbeheerders en/of de leveranciers overgeleverd. Er worden zomaar "meterstanden geschat" (in het nadeel van de zonnestroom opwekker), en er is geen enkele rechtszekerheid, zeker niet als je "door de nul" heen gaat op enig telwerk. (PJS)


"Alleen Nederland blijft vergaderen en vergaderen en vergaderen, gaaaaap… We lopen achter, en het ergste is: we hebben het niet eens in de gaten."

Peter Desmet (ingezonden commentaar), 13 augustus 2009, in reactie op een artikel over het zonnestroompark in Veurne, België (module leverancier: het Nederlandse Scheuten Solar, die in eigen land weigert om te investeren vanwege de blijvend beroerde markcondities).
http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/ ... /investeren-in-zonnepark-van-27-mw-loont-2535.html


"Waar Nederland de mond vol heeft van duurzame energie, voegen de Chinezen ook daadwerkelijk de daad bij het woord en komen plannen op het gebied van windenergie ook werkelijk van de grond."

Vincent van den Brekel (CEO Darwind, nu XEMC Darwind) n.a.v. de overname van het failliet verklaarde Econcern onderdeel, de windturbine bouwer Darwind, door de Chinese reus XEMC Windpower.
Bron: Energeia, 4 augustus 2009


"Kriegserklärung an die Vernunft."

(vrije vertaling Polder PV:)

"Oorlogsverklaring aan het verstand."

Jürgen Rüttgers (huidig Minister President [CDU] van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen), die volgens een citaat in Photon van juli 2009, deze uitspraak in zijn hoedanigheid als Bundesforschungsminister in het midden van de negentiger jaren nog deed over de ondersteuning van zonnestroom, meer specifiek het door Hermann Scheer geforceerde (doch in de begintijd zeer slecht lopende) 100.000 Dächer programma.
Bron: Photon 7/2009: p. 55

Photon memoreert op karakteristieke wijze aan het dubieuze verleden waarin te pas en te onpas leugens werden verkocht over de "haalbaarheid" van zonnestroom in Duitsland (een proces wat zich twintig jaar later in de bananenrepubliek genaamd NEEderland lijkt te herhalen...). Begin 2009 was er reeds een slordige 5,3 GigaWattpiek aan nominale capaciteit (PV) opgesteld in Duitsland, werd er in 2008 reeds 4,4 TeraWattuur aan zonnestroom geproduceerd (EEG data BDEW), zijn er al rond de half miljoen huishoudens die een vaak dakvullende PV-installatie hebben en zich steeds uitdrukkelijker met de ranzige energiepolitiek bemoeien, worden er steeds vaker "industriële" installaties van enkele tot tientallen MegaWattpieken op conversiebodems en op grote daken van bedrijfshallen gerealiseerd, waren er al rond de 48.000 arbeidsplaatsen in zonnestroom in de Bondsrepubliek, en ga zo maar door. Over "verstandige investeringen" gesproken... Het leuke is nu juist dat exact diezelfde Rüttgers de officiële opening van de nagelneue, 1.800 vierkante meter grote nieuwe PV module testfaciliteit van de TÜV Rheinland Group bijwoonde (de groep bezit binnenkort 5 van dit soort centra, wereldwijd) en zelfs een toespraakje mocht doen. Het voor hem blijkbaar "moeilijke" (mogelijk zelfs "gevoelig liggende") woord "Photovoltaik" schijnt daarbij nog steeds niet van zijn lippen te zijn vernomen... (PJS)


"Wanneer de Opec en de EIA de waarheid 'masseren', hoe moeten we dan de cijfers van Europese politici en instanties (de Energiekamer cum suis) interpreteren?"

Jerry de Leeuw (columnist bij Energeia), juli 2009, slaat de spijker op zijn kop en "twijfelt aan alle energiecijfers", maar geeft tegelijkertijd jammer genoeg toe "dat we moeten roeien met de riemen die we hebben"...
bron: Energeia column, juli 2009


"Heeft iemand al uitgezocht hoeveel CO2 uitstoot die SDE regeling produceert. Ik denk dan aan het aantal ambtenaren, oppervlakte kantoor, papier, computers etc."

tw_eek (contribuant aan het GoT forum duurzame energie), 17 juli 2009, slaat de duurzame spijker op zijn kop.
Bron: GoT forum Duurzame Energie deel 15, pagina 25, bijdrage 14:02.

Niet dat Den Haag daar ook maar een seconde van wakker ligt, valt immers niet onder "de doelstellingen"... (PJS)


"De financiële sector houdt wel van een beetje oorlog, want dat leidt tot hogere prijzen, maar niet als instabiliteit te lang duurt."

Robert Rubinstein (oprichter en directeur van TBLI Group), in een "twistgesprek" (zeg maar: opgefokt interview) met FD journalist Heiko Jessayan.
Bron: Financieele Dagblad nr. 155/za. 4 juli 2009: p. 7

Rubinstein geeft in een zin het amorele karakter van (het gros van) de financiële sector weer, maar ook de verzekering dat de slimste lieden daar het er uiteindelijk (rijkelijk laat) waarschijnlijk niet op aan zullen laten komen om middels voortgezette plundering van onze planeet (o.a. continuering van de financiering van fossiele opwekking van energie) hun eigen ondergang over zich af te roepen. Rubinstein gaf in het interview al aan (UNEP rapport) dat er in 2009 reeds meer investeringen naar duurzame energie zijn gegaan dan naar "conventionele" vormen van opwekking. Iets wat de domme FD journalist klaarblijkelijk weigert te geloven... (PJS)


"De thermostaat een graadje lager zetten, maar in Costa Rica op vakantie gaan is tenslotte ook een vorm van greenwashing."

Cecile van Hezik en Jacqueline van Zeist (auteurs De Kleine Aarde), in een "megamoker op de kop" beschouwing in de serie "Zin en Onzin" over duurzaamheid waarbij het vaak aan het bedrijfsleven toegeschreven ranzige fenomeen "greenwashing" terecht in een breder, individueel perspectief wordt geplaatst.
Bron: "Wat is dat, duurzaam? De wereld achter 'greenwashing'". De Kleine Aarde, Lente 2009: pp. 47-48.

Een beter milieu begint (en eindigt) namelijk altijd en eeuwig bij jezelf. Ik ken veel mensen (ook in mijn familie en kennissenkring) die bekend staan om hun "natuurliefhebberijen" en/of hun activiteiten op milieugebied die er echter tegelijkertijd maar el cheapo op los blijven vliegen all over the globe. Daarbij al hun "duurzame activiteiten" binnen no-time naar de bliksem helpend en een nooit meer in te halen milieuschuld op hun eigen kinderen afwentelend... (PJS)


"Er is weer een hoop gezeik over salderen..."

Anoniem, 3 juni 2009, door een professional uit de PV-sector met lange staat van dienst die in de dagelijkse praktijk nog steeds de Wet overtreden ziet worden m.b.t. artikel 31-c, terwijl Den Haag het hoofd nog wat dieper in het Brinkhorstiaanse Woestijnzand steekt...
Bron: e-mail aan de webmaster van Polder PV

Er verandert helemaal niets in NEEderland. Polder PV heeft een hele map vol met "salderingsellende", al jarenlang een tranentrekkend energie"dossier", und immer noch keine Ende. (PJS)


"... and citizens must sort through a barrage of conflicting messages."

Richard M. Swanson (SunPower Corporation), 15 mei 2009, in een artikel in Science over de zonnestroom revolutie en de enigzins daarbij achter blijvende berichtgeving in de (populaire) pers.
Bron: Photovoltaics Power Up. - Science vol. 324: pp. 891-892.


"Es war ein kontinuierliche Entwicklung mit vielen kleinen, aber wichtigen Schritten. Eine einzelne entscheidende Erfindung gab es nicht. Aber es gab einen politischen Meilenstein, der den Durchbruch auf dem Markt bewirkt hat: das Einspeisegesetz."

(vertaling Polder PV:)

"Het was een continue ontwikkeling met vele kleine, doch belangrijke stappen. Een unieke, doorslaggevende uitvinding was er niet. Er was echter wel een politieke mijlpaal, die de doorbraak op de markt mogelijk heeft gemaakt: de invoedingswet." (PPV - lees: EEG)

Prof. Dr. Adolf Goetzberger (grondlegger van het Institut für Solare Energiesysteme, ISE, Freiburg), winnaar van de European Inventor of the year 2009 award, in reactie op de vraag welke uitvinding volgens hem doorslaggevend is geweest voor de doorbraak van fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit.
Bron: Janzing, B. (2009). Im Interview: Goetzberger, der Erfinder des Jahres. - Solarthemen nr. 303 (14 mei 2009): pp. 32-33.

Goetzberger laat daaruit duidelijk blijken dat de zonnestroom revolutie niet zozeer door een "doorbraak technologie", maar juist door een "politieke revolutie" mogelijk is geworden: het in het leven roepen van het Erneurbare Energien Gesetz (in essentie de nationale uitrol van enkele lokale zogenaamde "Einspeise Gesetze" voor zonnestroom) ... (PJS)


"Was sehr schlecht ist, sind Start-Stopp-Förderungen und Deckelungen."

Anton Milner, ("Vorstandsvorsitzende" van Q-Cells, een van de grootste zonnecellen fabrikanten ter wereld), mei 2009, in een interview door Photon over o.a. de rampzalige marktinstorting in Spanje door desastreus incentive beleid.
Bron: Photon 5/2009: 30-31

Zowel "start-stop" effecten (Holland Solar: "hit-an-run" beleid), als (een waanzinnige hoeveelheid) "deksels", drempels, en demotiverende bureaucratie, zijn integrale elementen van de Nederlandse SDE regeling... (PJS)


"... een kritische blik is altijd welkom, vooral omdat je door mijnenvelden van leugens moet waden."

Anoniem, 2 mei 2009, over de bomvol kraters, struikeldraden, booby-traps en desinformatie zittende small-talk van zowel de energiebranche als de politiek als het over energieprijzen en tariefstellingen gaat...
Bron: e-mail aan de webmaster van Polder PV

Polder PV probeert zich al vele jaren te "bevrijden" van de kolder en rabiate leugens die door leveranciers, netbeheerders, ambtenaren en ranzige politici met pakken fossiel boter op hun hoofd over hem worden uitgestort... (PJS)


"Het idee van onafhankelijkheid, innovatie en een milieuvriendelijk alternatief blijkt inmiddels vaak van meer betekenis dan alleen een cijfermatige vergelijking in exploitatiekosten."

Ouwehand, J. et al. (auteurs), april 2009, in de herdruk van het technische boek Toegepaste Energietechniek Deel 2: Duurzame Energie, over terugverdientijd van zonnestroom.
Bron: Ouwehand, J., Papa, T.J.G., de Geus, J. & Gilijamse, W. (2009). Toegepaste energietechniek Deel II. Duurzame energie. 501 pp. Sdu uitgevers bv, Den Haag. (citaat op p. 145 bovenaan)

Een ietwat "deftige" wijze om te zeggen dat de bomvol onzin, halve waarheden, leugenachtige cijfers, verkeerde aannames en nietszeggende poeha zittende "terugverdientijd discussie" in kruideniersland Nederland steeds meer mensen Bratwurst zal wezen. Ze willen maar een ding, en dat is zonnepanelen en lekker sexy zelf zonnestroom opwekken. Ze hebben het grootste gelijk van de wereld... En dan heb ik het nog niet over een steeds belangrijker wordende reden gehad: de absurde dominantie en arrogantie van netbeheerders en energie holdings bij de basis beginnen aan te vreten. (PJS)


"... the passion for renewable energy, and for that magical moment of flicking the switch and seeing the meter run backwards."

Madelon Fleminger (auteur in PV Magazine), april 2009, in een artikel getiteld "She who installs", over grote interesse bij vrouwen om te werken in de PV sector in de U.S.A., met name ook in de installatiesector.
Bron: PV Magazine 04/2009: p. 88.

De volautomatisch salderende (bij overschot van zonnestroom op een aansluiting terugdraaiende) Ferrarismeter is een wijdverbreid, en volstrekt legaal fenomeen in de economie met een van de strengste vormen van wetgeving op het gebied van elektriciteit, U.S.A. ... (PJS)


"Het echte drama is de netwerkbeheerder."

Dirk Jan Postel (Rotterdams architect), 25 april 2009, stuitte ook al op die verschrikkelijke "barrière" in de SDE regeling voor zonnestroom en trok zijn - correcte - conclusie.
Bron: Volkskrant 87(25821)/za. 25 april 2009: p. 17 (zie bespreking)


"Investing in a PV system is like buying a car with a tank which is always full."

Hubert Aulich (PV Crystalox Solar) tijdens EPIA conferentie op 15 april 2009.
Bron:
http://www.epia.org/fileadmin/EPIA_docs/documents/press/PR_090415_Despite_credit_crunch.pdf


<<<      citaten actueel 4 3 2 1     >>>

 


© 2009-2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)