example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day
Energiekosten 2012-I
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Financiën - 7

De Tarief Pyramide ctd.
Prognose totale energiekosten PPV e.a. huishoudens in 2012-I

Introductie

Elektriciteit
Vastrecht elektriciteit
Teruggave energiebelasting
Gas
Vastrecht gas
Kookgas vastrecht compensatie
Stadswarmte
Vastrecht stadswarmte

Drinkwater
Vastrecht drinkwater
Precario drinkwater

Grafiek sectie:
(1) Energie kosten Polder PV in 2012-I (zonnepanelen, stadswarmte/SV, kookgas)
(2) Energie kosten "gewone" SV buurtbewoners PPV Leiden/Stevenshof in 2012-I
(3) Energie kosten "gewoon NL stadswarmte" huishouden zonder gas aansluiting in 2012-I
(4) Energie kosten "gewoon gas huishouden" in 2012-I
(5) Energiekosten Polder PV vermeerderd met kosten drinkwater in 2012-I

Voor overige financiële analyses zie startpagina sectie Financiën op Polder PV


Introductie

De energienota('s)* van Polder PV: tarief componenten en geschatte kosten 2012.

Inmiddels zijn alle relevante data bekend voor een grove afschatting van de te betalen kosten voor energie en voor drinkwater bij Polder PV. De stadswarmte cijfers kwamen het laatst, Vattenfall ("NUON") had geen haast begin dit jaar en kwam pas de tweede week van januari met de bekende tariefbladen naar buiten op de site. De SV tarieven zijn overigens temidden van het absurde liberaliseringsgeweld en een voor de meesten totaal ondoorgrondelijke kermis aan mogelijkheden rond "elektra en gas" nogal lastig te vinden daar. Ach ja, het zijn toch "niet geliberaliseerde tarieven". De gebonden klanten betalen toch wel en kunnen geen kant op. Kiezen kunnen ze nooit, en voordelen plukken van "vrije markt aanbiedingen" gaan allemaal aan hun vastgeketende neus voorbij...

*Intermezzo - hoe simpel wilt u het hebben?

De webmaster van Polder PV verkeert in de "gelukkige" situatie dat hij voor elektriciteit, kookgas, stadswarmte, en drinkwater nota's krijgt van "slechts" drie partijen. Daarbij krijgt hij echter te maken met te factureren posten voor/van de volgende gremia: leverancier elektra + (kook)gas (Greenchoice), netbeheerder elektra + gas + meetdiensten (Liander), hoogspanningsnetbeheerder (TenneT, laat systeemdienst factureren via Liander), het Ministerie van Financiën (energiebelasting, BTW, teruggavepost EB), de stadswarmte producent (E.ON, STEG centrale in Leidse binnenstad), de stadswarmte leverancier (Vattenfall/NUON), de drinkwater leverancier (Dunea), en gemeente Leiden (precario drinkwater).

Voor het vaststellen van de variabele, energie eenheid gerelateerde kosten, moet er "gemeten" worden. Meestal geschiedt dat voor de afrekeningen slechts eenmaal in het jaar (Polder PV doet het echter zelfs maandelijks). Tegenwoordig wordt er uitsluitend voor elektra en gas door de netbeheerder (in de winter) afgelezen, de stadswarmte en drinkwater meterstanden moet PPV echter zelf doorgeven (voor de SV nota wordt echter zonder blikken of blozen door Vattenfall een "vermeden meetdienst gas" geïncasseerd van, tegenwoordig, een voor hen zeer interessante EUR 22,92/jaar incl. BTW). Die meterstanden moeten hier worden afgelezen van 4 meters, die zich op drie verschillende lokaties bevinden waarvoor in ons complex drie aparte sleutels nodig zijn... Iemand nog een sterke borrel nodig?

Makkelijker kunnen we het niet maken in NEEderland...

Omdat we bij Polder PV al vele jaren onze verbruikspatronen zeer goed kennen, en ik langjarige gemiddeldes van onze energie (en drinkwater) verbruiken heb (inclusief 2011), kunnen ook de geschatte totale kosten met redelijke betrouwbaarheid worden voorspeld. Althans, voor wat de variabele kosten betreft natuurlijk wel gebaseerd op de tarieven voor het eerste halve jaar, per 1 juli verandert de hele zooi namelijk weer bij de nog steeds wijd verbreid gehanteerde variabele contracten en de immer wipkippende energietarieven waar regelmatig fabeltjes over worden verteld door energieleveranciers als ze de nieuwste getalletjes gaan presenteren (vul willekeurig in wat "past in het straatje", de burger snapt toch niet hoe de tarieven tot stand komen...).

Wij hebben zelf nog nooit gekozen voor de idiotie van "vaste contracten", we willen weg zodra dat kan als een al dan niet verkozen "leverancier" (in andere bewoordingen ook wel "facturatie machine van energiecijfers") idiote dingen gaat doen. Vanwege een niet aan een vaste periode gekoppeld variabel contract kunnen we boetevrij verkassen zodra we daar zin in hebben. De hoogte van de variabele tarieven interesseren ons gezien onze al vele jaren zeer lage verbruiks-cijfers niet zo veel (echter, voor stroom kan die voor een vrijwel honderd procent zonnestroom salderend huishouden als het onze uiteraard niet hoog genoeg worden...). We worden als zeer zuinige, milieubewuste burgers desondanks al vele jaren op schandalige wijze besodemieterd door absurde, en nog steeds in hoogte toenemende vastrechten waar je nooit onderuit komt.

Voor dat soort leuke totale energie kosten berekeningen hebben we de primaire data nodig: de exacte componenten (per 1-1-2012) voor de variabele posten (verbruiksdata). En natuurlijk, niet te vergeten, die voor genoemde vastrechten die almaar hoger worden en waarmee elke "natuurlijke" neiging tot energie besparen de poten onder de stoel vandaan wordt gezaagd. Maar ja, dit is dan ook NEEderland. De Staat, de netbeheerders (secundaire Staat: aandeelhouders zijn provincies en gemeentes...), en de "leveranciers" (de enige "private" partijen binnen dat hele energie circus) houden niet van verminderde inkomsten. En dus blijven we besodemieterd worden met energie. Linksom of rechtsom. Met name op het gebied van wat ik de Tirannie Der Vastrechten ben gaan noemen.

Op deze webpagina breng ik de harde tarief data die nodig zijn voor een verantwoorde berekening van de te verwachten energiekosten bij PPV, en op basis van die en andere input data heb ik die kosten berekend en grafisch gevisualiseerd. Ook voor enkele andere typen huishoudens met daarbij behorende parameters heb ik een grafische analyse gegeven, zodat u een idee kunt krijgen wat de kosten voor dat type huishoudens zijn (allen, net als Polder PV, woonachtig in een appartement, en met 2 personen), in vergelijking met die voor ons eigen stulpje en omstandigheden.

Voor de tarieven is voor Polder PV uitgegaan van zijn Greenchoice tariefstellingen, en voor stadswarmte van de tarieven van zijn gedwongen leverancier Vattenfall/NUON. Daarnaast is gebruik gemaakt van de voor Polder PV geldende tarieven voor netbeheer van elektra en (kook)gas van Liander.

Voor een vorige, veel beknoptere versie van dit overzicht, n.a.v. de tariefwisselingen per 1 juli 2011, zie dit bericht van 11 augustus 2011.

Eerst alle door Polder PV (en voor zijn situatie geldende!!!) opgestelde primaire data.

Elektriciteit
Contract "vrije markt". Contract Greenchoice variabel, wat is gebaseerd op het standaard variabel grijs enkeltarief contract van Vattenfall/NUON), met vaste korting (bij Greenchoice aangemeld eigenaar van zonnepanelen) van een halve Eurocent/kWh incl. BTW (= 0,42 €ct excl. BTW):

Vattenfall tarief bovenaan excl. BTW (7,64 Eurocent/kWh), zie hun tariefblad per 1 jan. 2012 ("standaard variabel tarief", continutarief prijsstelling, die trouwens inclusief BTW prijzen laat zien). Dat "kale" leverings-tarief is gestegen met 5,8% t.o.v. het tweede half jaar van 2011, maar omdat de post "levering" maar een klein deel van de totale kWh prijs uitmaakt, is de totale stijging een stuk lager. Energiebelasting (REB) is licht verhoogd met 1,69% t.o.v. 2011. All-in prijs inclusief 19% BTW is t.o.v. halfjaar 2011-II door deze verhogingen gestegen met 3,4%. In het eerste half jaar van 2012 roomt de Staat der NEEderlanden in ons geval (zal bij de meeste vergelijkbare contracten niet veel anders zijn) 67,42% af van elke "verkochte" kWh via deze tariefpyramide. Ruim de helft van de totaalprijs is energiebelasting "kaal". Daar bovenop ook nog eens een lucratieve 16% aan BTW (over zowel EB als over levering). De power-mongers die namens de Staat zeggen te handelen zijn niet voor niets fel tegen al te "ruime" interpretaties van het "salderings-principe" bij zonnestroom productie, die de voor hen extreem lucratieve status quo ernstig zou kunnen gaan uithollen...

Stijging in een jaar tijd was 5,0 procent (t.o.v. all-in tariefstelling 1 jan. 2011). Maar stijging t.o.v. de tweede jaarhelft van 2007 (toen ik "noodgedwongen" klant werd bij GC omdat mijn verkozen leverancier Echte Energie door Eneco werd opgeslokt) was slechts 0,6% in 4 en een half jaar tijd: gemiddeld dus toen bij dezelfde energieboer onder identieke omstandigheden slechts een kWh prijs groei van 0,12% gemiddeld per jaar... Bij Vattenfall/NUON is de groei van de all-in continu "grijze" variabel tarief prijs in de post-liberaliseringsperiode vanaf 1 jan. 2005 gemiddeld met 3,14% per jaar gegroeid (gedetailleerde spreadsheet met alle tarieven bij Polder PV). De vaak blind nagekwaakte "7%/jaar" (of zelfs hoger) is rabiate onzin en wordt nooit gedocumenteerd, i.t.t. het keiharde, gedocumenteerde cijfermateriaal van Polder PV. NB: de inflatie lag de afgelopen tijd (volgens het CBS al vanaf maart 2011) al boven de 2%...

Vastrecht elektriciteit
Regionale netbeheerder: onverkozen Liander, tariefblad op hun website. Daar bovenop nog een postje "vastrecht levering" van leverancier Greenchoice, die zich daarbij weer baseert op het (plotseling, zonder verklaring, per 1 januari 2011 met dik 13 procent verhoogde) vastrecht wat Vattenfall/NUON in rekening brengt:

Naast de vier "vastrecht posten" (inclusief de op 1 jan. 2008 schandalig met dertig procent verhoogde meetdienst (voor een al lang afgeschreven, doch prima functionerende Ferraris meter), de facto nog steeds "geen keuze", maar "aangewezen door netbeheerder") in rood het "vastrecht levering" wat GC in rekening brengt en zich daarbij op het Vattenfall/NUON tarief baseert (voor ons, mensen in ander netgebied worden door GC geconfronteerd met tariefstellingen van de grote leveranciers die vroeger aan de daar geldende lokale netbeheerder waren verbonden). Let op de enorme verhogingen in procent per post in de laatste kolom rechts, t.o.v. 2011. Vooral de beruchte, op 1 januari 2009 ingevoerde nieuwe post "capaciteitsvergoeding" is weer explosief toegenomen met 12,8 procent. Die wordt NIET MEER gecompenseerd door de - ook beruchte - "teruggavepost energiebelasting", die IDENTIEK is gebleven aan die van vorig jaar, en die zelfs niet met inflatie is gecorrigeerd (zie verder)! Binnen het capaciteitstarief zit bij Liander het geheimzinnige "systeemdiensten tarief" van TenneT die onzinnige net uitbreidingen daar van zou moeten faciliteren. Die vooral bedoeld lijken te zijn voor het transport van de overmaat aan kolenstroom naar "elders", om de winsten van de grote energie molochs - zeer grote vrienden van Min. EL&I en Min. Fin. - op peil te houden...

Groei vastrecht load elektra
De eerste separaat door voorloper van Liander, Continuon gepubliceerde tarieven (2005) accumuleren tot een vastrecht (incl. meetdienst) last van Euro 61,68 incl. BTW per jaar. Dat bestond toen nog uit drie posten, er was nog geen capaciteitstarief voor elektra, en er werd in plaats daarvan nog een heftige variabele, kWh afhankelijke transport component van 4,06 Eurocent/kWh voor continu tarief geheven (die dus als deelpost in de variabele kWh prijs verwerkt dient te worden, en wat dan ook geen "vastrecht" is in de enge zin des woords is noch kan zijn). Kijken we puur naar die vaste kosten, en tellen we daar het toen geldende vastrecht levering van NUON Energie bij op** (Euro 1,75/mnd. = Euro 21,00 incl. BTW/jaar), kom je op een totale vastrecht last van Euro 82,68/jaar. Die "vaste" (altijd te betalen en niet door gedrag of zonnestroom opwekken te beïnvloeden) kosten zijn dus in relatief korte tijd geëxplodeerd tot de huidige Euro 267,55/jaar, een groei van 224% in zeven jaar tijd, gemiddeld 31,94% per jaar!!

** We waren toen nog klant van Echte Energie en betaalden minder vastrecht levering. In het onderhavige voorbeeld wordt echter van het "standaard NUON tarief" uitgegaan omdat Greenchoice (onze huidige leverancier) ook dat tarief hanteert.

Per dag betalen we, zelfs zonder dat we ook maar iets zouden afnemen en in het donker zouden zitten, zonder mechanische ventilatie of koelkast (of werkend aan Polder PV...), inmiddels gemiddeld 73 Eurocent incl. BTW aan de "aansluiting" cq. niet te vermijden "vaste kosten" voor elektra.

Teruggavepost energiebelasting
Ongewijzigd, geen inflatie correctie, al sinds 1 januari 2009: 318,62 Euro excl. BTW = 379,16 Euro incl. BTW. Zie grafiek PPV. Krijgt iedereen die achter een normale aansluiting woont in een ruimte "met verblijfsfunctie" via de energie leverancier van het Ministerie van Financiën, zogenaamd "vanwege sterk gestegen kosten voor elektriciteit EN gas". Sinds 1 jan. 2009 (toen deze teruggavepost extreem werd verhoogd vanaf het excl. BTW tarief van 199 Euro in 2008 vanwege de benodigde compensatie voor de invoering van het capaciteitstarief) wordt niet meer gecorrigeerd voor latere verhogingen bij dat beruchte capaciteitstarief. Ergo: de regionale netbeheerders mogen van NMa steeds meer geld van u en mij incasseren (zonder dat u er ook maar iets aan kunt doen). Maar de Staat, die de invoering van het capaciteitstarief destijds financieel compenseerde, geeft GEEN CORRECTIE meer om de zwaar verstoorde tariefpyramide in evenwicht te houden. Ergo: u wordt gewoon uitgekleed en uitgeperst als een sinaasappel. Stapje voor stapje, jaar na jaar. Dat heet in vakjargon ook wel "de salami-tactiek". Die tale-telling term heb ik van iemand die vele jaren in de energiebranche heeft gewerkt en die het klappen van de zweep binnen de sector kent als geen ander...

Gas
Zelfde "verhaal" als voor elektra, alleen worden soms iets andere bewoordingen en begrippen gebruikt. Vanzelfsprekend, stroom en gas zijn nogal verschillende soorten "energiedragers". De eerste is eigenlijk - in de mix die iedereen uit het stopcontact "trekt" - een afgeleide van een hele reeks verschillende opwek processen. Helaas in Nederland ondanks alle politieke retoriek blijvend gedomineerd door fossielen, vooral gas en steenkool) en komt met nogal wat forse systeemverliezen tot stand. De tweede is een "primaire" energiedrager die pas in huis effectief in warmte wordt omgezet (in afnemende betekenis qua volumes in normale huishoudens: ruimteverwarming >>> tapwater verbruik >> kookgas). In het stadswarmte huishouden van Polder PV (voor ruimteverwarming en een laag deel tapwater verbruik in de lange tijd dat bij ons de radiatoren uit staan, tussen april en oktober) wordt gas - vrij byzonder - alleen als kookgas ingezet. Dat is al zo sinds deze wijk is gebouwd, en die situatie is niet uniek, wel ongebruikelijk.

Niet "representatief", dus, maar gas is gas (in het geval van kleinverbruikers). Wij verbruiken alleen een marginale hoeveelheid gas voor koken (tussen de 30 en 40 kuub per jaar) omdat we verder aan de stadswarmte voorziening zitten vastgenaaid. Uiteraard zitten we voor kookgas ook al sinds 2003 niet meer bij (Vattenfall/)NUON, maar sinds de herfst van 2007 (na gedwongen afscheid van Echte Energie) bij Greenchoice.

Staatje vergelijkbaar als bij elektra, maar nu voor "kookgas". Wij krijgen van Greenchoice standaard een kwart Eurocent/m³ korting t.o.v. het "grijze variabele tarief" van - in ons geval weer - Vattenfall/NUON (excl. BTW is dat 0,21 Eurocent/m³). Let op dat de "levering" uitgesplitst is in een basis prijs verhoogd met een regio afhankelijke "regiotoeslag" (grofweg te vertalen als: hoe verder verwijderd de afnemer van Slochteren, hoe hoger de toeslag). Voor ons gebied (regio C) is die toeslag 0,513 Eurocent/m³ excl. BTW. Let op dat "leveranciers" van gas zeer verschillende policies kunnen (en mogen) hebben m.b.t. het in rekening brengen van die "regiotoeslag". Ook hier zijn simpele pogingen tot vergelijken gedoemd om in onvergelijkbare moerassen te verzanden.

Energiebelasting op gas is 1,71% verhoogd t.o.v. 2011 (nu wordt er onder die post 16,67 Eurocent geroofd door de Staat van elke afgenomen kuub). All-in komt onze gasprijs momenteel op 61,37 Eurocent/m³, een verhoging van 2,0% t.o.v. het all-in tarief in de tweede helft van 2011. De Staat incasseert over elke verkochte kubieke meter (voor huishoudens/kleinverbruikers bedoeld gas in totaal - onder de getoonde contract condities - 26,47 Eurocent, ongeacht de "kleur" of de "geur" van dat gas (in Nederland is biogas nog vrijwel non-existent, het blijft allemaal gitzwart fossiel spul, wat inmiddels ook al uit Verweggistan hierheen gesleept dreigt te gaan worden). Dik 43 procent van de waarde van de all-in gasprijs gaat dus linea recta naar de Staat toe. Dus ook bij de verkoop van heel veel thermische zonnecollectoren, warmtepompen e.d., zullen ze in Den Haag met de ogen fronsen en, op termijn, als het allemaal en succes gaat worden (geen tekenen die daar op wijzen, de groei is matig), "pijn" gaan lijden. Het is niet zonder reden dat Economische Zaken pardoes de succesvolle regeling waarbinnen zonnecollectoren e.d. met subsidie gekocht konden worden de kop afhakte, zonder dat er iets tegenover stond...

Sinds we van Greenchoice kookgas ("klimaat gecompenseerd", er wordt gewoon een stukje regenbos in Zuid Amerika "voor onze uitstoot gereserveerd") afnemen, tweede helft van 2007, is de all-in gasprijs (exclusief alle niet daar in op te nemen vastrechten onzin maar inclusief alle variabele componenten, levering, plus regiotoeslag, plus "volume transport" bij netbeheerder Continuon tm. 31 december 2008 (daarna geëlimineerd!), plus energiebelasting, en het subtotaal vermeerderd met 19% BTW) voor ons variabele contract gestegen van Euro 0,5853/m³ naar Euro 0,6137/m³ in 4 en een half jaar tijd. Wat neerkomt op 2,84 Eurocent per kuub. Gemiddeld komt de stijging neer op slechts 1,08% per jaar over die periode (!).

Gaan we iets verder terug in de tijd, en gaan we uit van de tarieven bij NUON Energie vanaf 1 januari 2005 (eerste "volledige geliberaliseerde jaar voor gas"), komen we op een all-in gas prijs (incl. de variabele transport component van netbeheerder Continuon, die was toen 1,48 Eurocent/m³ incl. BTW) van Euro 0,5109/m³. Als op die prijs de "standaard Greenchoice korting van een kwart Eurocent/m³" toegepast zou worden (we zaten toen bij Echte Energie met andere tariefstelling), zou de GC prijs toen Euro 0,5084/m³ zijn geweest in ons netgebied. T.o.v. die prijs is de all-in variabele gasprijs gestegen met 10,53 Eurocent/m³ tm. 1-1-2012, wat neerkomt op een gemiddelde verhoging van 2,96% per jaar (over zeven jaar tijd).

Vastrecht (kook)gas
Ook hiervoor geldt dat we onverkozen vast zitten aan het tariefstelsel van de standaard regionale netbeheerder, wederom Liander dus (NB: de verschillen in tariffering tussen de netbeheerders worden wel steeds minder onder de extreem bureaucratische en omvangrijke cijferoperatie dwang van de juristen van de NMa).

Let op: het capaciteitstarief voor "kookgas" ligt op een lager niveau dan in de gebruikelijke gevallen dat er ruimteverwarming en tapwater verbruik van worden gestookt. Zelfs in de inmiddels frequenter optredende gevallen dat een "gas huishouden" door bijv. inzet van zeer goede isolatie, zonneboiler, warmtepomp o.i.d., WTW in douche en/of bij de ventilatie onder een verbruik van 500 kubieke ("normaal") meter gas per jaar komt, heeft u "recht" op het lagere "kookgas" capaciteitstarief. Enkele mensen hebben zo al geld terug gekregen van hun netbeheerder, o.a. deze GoT contribuant, die eerder gepubliceerde, gedetailleerde tarief analyses van Polder PV goed heeft begrepen.

Voor de tariefstelling per 1 januari 2012 is het verschil tussen de categorieën "tot" 500 Nm³ (Euro 4,1501/maand incl. BTW) en "500 tot 4.000 Nm³" (Euro 8,3003/maand incl. BTW, beide situaties met meter van een maximale capaciteitsklasse G6) Euro 4,1502/maand, dus Euro 49,80 per jaar (incl. BTW). Dus mocht u net onder een jaarverbruik van 500 kubieke meter (calorisch gecorrigeerd!) komen op jaarbasis, loont het beslist de moeite om eventueel teveel betaald capaciteitstarief terug te vorderen van uw netbeheerder (helaas moet dit in de meeste gevallen via de leverancier, die dat weer moet doorclaimen omdat hij - als het goed is alle leveranciers per 1-1-2013 - voor de netbeheerder de "transportkosten" [lees: bijna alle vastrechten op uw nota] factureert).

Tariefblad Liander wederom hier te vinden. Greenchoice gaat wederom van het vastrecht levering bij Vattenfall/NUON uit, dat is momenteel Euro 2,75 incl. BTW per maand (fors hoger dan bij elektra, de reden daarvan is niet bekend. Mogelijk heeft dat verschil te maken met het verrichten van "gewogen gemiddelde" berekeningen met vaste maand percentages voor gas, bij het vaststellen van de gemiddelde kuub prijs die op de jaarnota moet verschijnen):


Dezelfde systematiek als voor elektra (4 posten netbeheer incl. meetdienst, 1 post leverancier GC), met soms iets andere benamingen bij gas. Voor het beetje kookgas verbruik komt bij Polder PV de totale vastrecht last momenteel voor een jaar neer op een respectabele som van Euro 149,31 incl. BTW. Per dag betalen we, zelfs zonder dat we ook maar iets zouden afnemen, gemiddeld 40,8 Eurocent incl. BTW aan de "aansluiting" cq. niet te vermijden "vaste kosten" voor kookgas. Lees echter verder onder de kookgas vastrecht compensatie...

Groei vastrecht load gas
De eerste separaat door voorloper van Liander, Continuon gepubliceerde tarieven (2005) accumuleren tot een vastrecht (incl. meetdienst) last van Euro 123,12 incl. BTW per jaar. Dat bestond toen ook al uit vier posten. Gas had toen al bij netbeheer een fors aandeel "capaciteitstarief", afhankelijk van de "zwaarte" van de aansluiting. Daarnaast bestond er ook nog een geringe variabele, m³ afhankelijke transport component van 1,48 Eurocent/Nm³ ("genormaliseerde kubieke meter, calorisch gecorrigeerd") voor alle aansluitingen (geen onderscheid van zwaarte capaciteit). Die dus ook als deelpost in de variabele m³ prijs verwerkt dient te worden, en geen "vastrecht" is in de enge zin des woords). Kijken we puur naar die vaste kosten, en tellen we daar wederom het toen geldende vastrecht levering van NUON Energie bij op (Euro 1,75/mnd. = Euro 21,00 incl. BTW/jaar) bij op, kom je op een totale vastrecht last van Euro 144,12/jaar. Die "vaste" (altijd te betalen en niet door gedrag of bijv. exploitatie zonneboiler te beïnvloeden) kosten zijn dus, in zeer scherpe tegenstelling tot de ontwikkeling bij elektra, zeer matig toegenomen tot de huidige Euro 149,31/jaar. Een groei van 3,6% in zeven jaar tijd, gemiddeld slechts 0,51% per jaar.

Kookgas vastrecht compensatie "wegens Niet Meer Dan Anders principe"
Sinds 2005 zijn bij de stadswarmte klanten in de Leidse Stevenshof "opeens" (zonder uitleg) dubbele vastrechten geheven, eenmaal voor de kookgas aansluiting (4 posten nieuw bij netbeheer), en eenmaal "standaard" voor de stadsverwarming (waarin gerekend wordt met "vermeden kosten" en capaciteit voor ruimte- en tapwater verwarming plus kookgas). De verrekening is pas op orde gekomen nadat Polder PV ingreep (heeft vreselijk veel bloed, zweet en tranen gekost), en is totaal krankzinnig wat complexiteit betreft. Zie de talloze posts rond dat gekmakende proces in mijn NUON Soap dossier. Vanwege het "Niet Meer Dan Anders" principe moet de "leverancier van stadswarmte" (toen NUON Warmte, nu feitelijk Vattenfall) ons die "kookgas vastrechten" compenseren. Ze blijven het echter nog steeds uitzonderlijk hardnekkig, vanuit de gebonden afnemers bezien volslagen onterecht, "maandkortingen op het vastrecht van stadswarmte" noemen.

Daarbij is gekomen dat de holding rekent met "de laagste tarief combinaties van vastrecht levering en gasprijs in de markt". Zowel voor de stadswarmte vastrecht berekening (krankzinnige stapeling van posten, zie grafiek), als voor de bepaling van die beruchte "compensatie post". Ergo: datgene wat we "terug" krijgen is inmiddels al heel wat minder geworden, dan wat we daadwerkelijk in rekening krijgen gebracht door netbeheer (4 posten) en "leverancier van kookgas" (1 post).

Vattenfall/NUON komt op hun tariefblad voor de eerste jaarhelft van 2012 op deze magische getallen (screendump van tarieblad stadswarmte Leiden e.o. voor eerste helft van 2012):

Wij hebben een bemeterde aansluiting (kleinste gasmeter die bestaat, met capaciteit G1,6), en zouden dus in de eerste twee kwartalen van 2012 11,18 Euro (incl. BTW) per maand "terug" krijgen van Vattenfall/NUON (niks "korting" in ieder geval...). Wat neerkomt op Euro -134,16 op jaarbasis. Als die compensatie niet hoger wordt in de tweede jaarhelft (of zelfs lager), schieten we er dus bij de vastrechten voor kookgas 149,31 (totaal vastrecht posten zoals berekend onder vorige tabel) minus 134,16 = Euro 15,15 bij in. Daarbij moet wel worden "meegenomen" dat de tariefpyramide voor het bepalen van het "vastrecht stadswarmte" (zie tabel) ook lager zal zijn vanwege medename van de bij Polder PV onbekende "laagste tariefstelling van vastrecht gas plus gasprijs in de markt". Vattenfall publiceert die berekening helemaal niet, dus daar is niet eenvoudig inzicht in te krijgen. Makkelijk is het allemaal niet, en je kunt niet eeuwig overal achteraan blijven lopen. Er moet ook nog GELEEFD worden.

Stadswarmte
Details over de invulling van het gekkenhuis genaamd de berekening van de stadswarmte tarieven houd ik al een tijd niet meer bij (zie overzichten op aparte webpagina). De tijd om me daar intensief tegenaan te bemoeien ontbreekt me helaas (het is ook duivels ingewikkelde materie, moet je goed voor gaan zitten). Wel zijn natuurlijk de halfjaarlijkse eind totalen bekend. Voor de Gigajoule prijs, de eenheid waarin stadswarmte wordt "afgerekend" (1 GJ = 1.000 MJ = 278 kWh thermisch equivalent) geldt momenteel het volgende tabelletje:

De all-in prijs incl. BTW is t.o.v. de tweede jaarhelft van 2011 met anderhalf procent gedaald naar een bedrag van Euro 23,24 per GJ. T.o.v. de eerste jaarhelft van dat jaar (EUR 20,62) is het all-in tarief echter fors toegenomen (nauw gerelateerd aan de forse stijging van de gasprijs op een - vreemd genoeg - almaar groeiende aanbod markt) met 12,7% in een jaar tijd. Kijken we naar de langere termijn, komen we op de volgende prijs trend. De stadswarmte markt is een gebonden markt waarin geen enkel vrijemarkt principe mogelijk is, dus tariefstellingen van "voor de grote liberalisering van de elektra en gas markt van medio 2004" zijn goed te gebruiken, i.t.t. die voor gas en elektra zelf. Het oudste bij mij bekende, destijds van NUON Warmte gekregen tarief voor stadswarmte in onze wijk is Euro 13,87 excl. BTW op 1 januari 2002. Dat komt neer op Euro 16,51 incl. BTW.

Stijging van de all-in GJ prijs in de periode 1-1-2002 tot en met 1-1-2012 (10 jaar) is 23,24 - 16,51 = Euro 6,73/GJ geweest. Een gemiddelde stijging van 4,1% per jaar, dus, over die 10 jaar. Fors hoger dan de in dit artikel gemelde "post-liberaliserings" prijsstijgingen voor de variabele, kWh/m³ gerelateerde componenten elektra resp. gas. Ergo: de SV klanten zijn in Nederland niet alleen "gebonden" (zonder "keuze"): ze zijn ook nog eens extra de klos middels onacceptabele tarief wurging door de monopolisten "warmte" aanbieders, en kunnen derhalve alleen maar door extreem bewust "stoken" daar wat aan gaan doen (jammer dus weer dat nieuwe SV huizen minder isolatie "hoeven" te hebben vanwege schandalige EPC "mitnahme effekten"...). Het wordt echt de allerhoogste tijd dat de politiek flink de hakbijl gaat hanteren in dit aller ranzigste van de energie dossiers. Echter, de nieuwe, al zeven jaar voortslepende "Warmtewet" is een dermate groot ambtelijk monstrum, dat verbetering van de positie van de gebonden SV klanten een totale illusie blijft (in januari zou de "definitieve" beslissing over die vreselijke wet genomen moeten worden in Den Haag).

Vastrecht stadswarmte
Het hier boven vermelde voor de GJ prijs geldt in extreme mate voor de schandalig hoge vastrechten voor de SV aansluiting, waar de webmaster van Polder PV al sinds hij eind 1996 in het huidige appartement is komen te wonen het meeste "energiegeld" aan kwijtraakt. Er is geen "aparte netbeheerder voor stadswarmte", de leidingen en de hele infrastructuur tot en met het "afgiftepunt in de woning" zijn in eigendom van Vattenfall/NUON (in Leiden). Dus rekenen zij ook alle vastrecht posten direct door. Ook dat is een volslagen gestoorde stapeling van allemaal "vermeden kosten voor het niet hebben van een gas aansluiting en een CV ketel", waarvan u hier een alweer wat ouder overzicht kunt inzien (tabel resp. grafiek). Ook hiervan heb ik nog geen recentere overzichten kunnen maken, maar de totaal som wordt elk half jaar door Vattenfall gepubliceerd op het bekende tariefblad.

Deze bedraagt met de tariefstelling voor de eerste helft van 2012 (incl. BTW) Euro 362,16 per jaar voor een standaard aansluiting ("comfort klasse 3 en 4", je betaalt je helemaal blauw als je een hogere capaciteit zou kiezen, tot een toeslag van dik honderd Euro voor een klasse 6 aansluiting). Dat is alweer Euro 15,96 meer dan het tarief voor 2011-II (plus 4,6%), t.o.v. de eerste jaarhelft van 2011 is het echter een marginaal verschil van slechts 84 Eurocent op jaarbasis, een stijging van 0,2%. Kijken we weer op de langere termijn, dan wordt het verhaal weer heel anders. Want in 2002 was het all-in vastrecht nog maar een laag bedrag van Euro 161,91 per jaar incl. BTW (tabel). In die tien jaar werd het Euro 362,16/jaar. Een spectaculaire toename van maar liefst dik 200 Euro vastrecht schokken per jaar, 124% in tien jaar tijd, en een ziek makend gemiddelde van 12,37% per jaar. De gebonden klanten moeten en kunnen belazerd worden, en dat lukt de warmte monopolisten uitstekend. Nota bene aan een idiote vastrecht explosie waar die gebonden klanten helemaal niets aan kunnen verminderen, zelfs al blijven alle radiator kranen potdicht...

Drinkwater
Aangezien die post vaak ook onder "energie" wordt geschaard (maar daar direct natuurlijk weinig mee heeft te maken, ook al wordt er uiteraard [steeds minder] energie in de bereiding gebruikt), neem ik hem hierbij ook op. Wij zijn klant bij Dunea (duinwater irrigatie), en die hanteert eenmalig per jaar uniforme tarieven. NB: drinkwater en de vastrechten daar over vallen onder het 6% BTW tarief. Eerst de variabele tariefstelling:

Voor drinkwater betaal je nog steeds vrijwel niets, en daar zal helaas weinig verandering in komen vrees ik. Het gevolg: volslagen absurde verspilling, mensen die hun betontegelde tuin met kostbaar drinkwater schoonspuiten midden in de hete zomer, dat soort excessief gedrag. Maar goed. Levering kost bij Dunea Euro 1,06 per 1.000 liter, daar komt door de Staat te incasseren leidingwater belasting van 16,1 Eurocent/m³ bovenop (NB: dat is een billijke 12,5% van de all-in prijs, al is met de 6% BTW over het geheel erbij het eindresultaat van de afroming door de Staat 18,1%). Met de 6% BTW die voor alle zaken rond drinkwater wordt afgeroomd komt daarmee de all-in prijs op slechts Euro 1,29 per 1.000 liter water incl. BTW. Een schijntje en natuurlijk geen enkele incentive voor zuinig gedrag (de inhoud van een emmer van tien liter kost dan slechts 0,13 cent...). Sterker nog, de all-in prijs is met 2,7% t.o.v. 2011 afgenomen omdat er blijkbaar geen "grondwaterbelasting" meer wordt geheven sinds dit jaar (wat Dunea gewoon doorberekende).

Uiteraard is het, het gaat echt vervelend worden, heel anders gesteld met de vastrechten, die alweer de pan uitrijzen.

Vastrecht drinkwater
Houdt u vast:

Niet al te ingewikkeld, maar pikant zeker. Voor dat beetje geld wat je voor drinkwater betaalt moet je wel een aansluiting hebben, en daarover wordt als vanouds vet afgeroomd. Het "standaard vastrecht" bij Dunea is een spectaculare Euro 58,08 per jaar (excl. BTW), dan is er ook nog zoiets geheimzinnigs als Precario (zeg maar gewoon "tol" voor het exploiteren van drinkwater leidingen in de bodem van de gemeente Leiden, niet alle gemeentes doen dat), die ook nog eens een leuke extra van Euro 31,20 er bovenop doet. Dan weer een subtotaaltje, 6% BTW er overheen, en we komen op een totaal bedrag van maar liefst Euro 94,63 incl. BTW per jaar, neerkomend op een niet onaanzienlijk bedrag van 26 Eurocent per dag, of je nu water uit de kraan tapt of niet (die slechts een tiende cent per liter kost). De stijging t.o.v. vorig jaar is ook tale-telling: er is weer 5,2% bovenop de all-in prijs gegaan. Vastrechten woeker vreet uw portemonnee verder leeg, op de "modaliteit" (het water zelf) bespaart u vrijwel niks als u een verstandig zuinig type bent. Exact de VERKEERDE prikkels dus, maar dat hoeft een slimme Nederlander inmiddels al lang niet meer te verbazen: milieuhype wordt in ons totaal achterlijke land uitsluitend met de mond beleden door de Regenten en andere machthebbers. Laat dat s.v.p. zeer goed tot u doordringen!

Precario weg gestreept?
Er is in dit opzicht wel een lichtpunt. Medio 2011 is er namelijk in de Tweede Kamer overeengekomen dat het heffen van precario op "nuts" voorzieningen zoals drinkwater leidingen blijkbaar geen Europees gewenst beleid is. Er kwam een motie van Van der Burg (VVD), en die werd aangenomen. De verwachting is dus dat deze bizarre post mogelijk al eind 2012 zal gaan verdwijnen. Het gaat echter wel weer om een wetsvoorstel, en er wordt gesproken over een "overgangstermijn", en "schade beperken" voor de getroffen (???) overheden, zie brief van Minister Donner die voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dit dossier ging (brief 30 juni 2011; voor de stemming over de motie, zie deze Staatscourant publicatie van 12 januari 2011). De grote vraag is natuurlijk: hoe gaat dat gecompenseerd worden? WOZ omhoog geschroefd? De gemeentes zullen die inkomsten niet willen missen. Dus worden we wellicht straks via "een andere creatieve ambtelijke weg" wel weer terug gepakt. Laten we hopen van niet. Dan maar enkele ambtenaren minder op het gemeentehuis...

De gevolgen voor de (half-)jaarlijkse lasten
Tot slot een voorbeeld reken excercitie wat dit alles nu eigenlijk voor gevolgen heeft voor onze jaarkosten. Beter gezegd, halfjaar kosten, want de tarieven voor de variabele componenten (met name: de post "levering", de rest verandert vrijwel nooit midden in het jaar) van de tweede jaarhelft zijn natuurlijk helemaal niet bekend. Je zou de getallen dus pro forma kunnen verdubbelen om aan de jaarkosten te komen, maar aangezien diverse variabele tarieven, en ook, de vastrecht voor stadswarmte voor die periode, gaan veranderen, is dat een "precaire" aanname. Het eindresultaat zal echter niet heel ver van het dubbele van de halfjaar prognose af liggen.

In een van de rekenvoorbeelden, uitsluitend voor Polder PV, heb ik ook de drinkwater kosten met bijbehorende vastrechten uitgerekend. De op basis van die berekening gemaakt grafiek is apart opgegeven. Voor alle grafieken is uitgegaan van de verbruiken voor een twee-persoons huishouden in een appartement.


Grafiek sectie: energiekosten Polder PV en enkele andere typen huishoudens (appartement, 2 pp.)

In deze sectie presenteer ik enkele grafieken met de te verwachten kosten voor het eerste half jaar van 2012 voor Polder PV en enkele andere typen huidhoudens bestaande uit 2 personen en wonend in een appartement. Daarbij zijn de tariefstellingen voor de vastrechten (netbeheer, evenals het vastrecht levering voor zowel stroom als gas zoals Vattenfall/NUON dat hanteert) zoals ik die eerder op deze pagina heb berekend gebruikt.

Daarbij de actuele/te verwachten gemiddelde verbruiken bij Polder PV, en uit andere bronnen afkomstige "gemiddelde" verbruikscijfers voor een vergelijkbaar 2 persoons huishouden in een appartement.

De tarieven voor de daadwerkelijk afgenomen energie (kWh, m³, en GJ) zijn voor alle "niet Polder PV huishoudens" gebaseerd op de "grijze" Vattenfall/NUON tariefstellingen die door hen halfjaarlijks op de website worden gepubliceerd. Die liggen een halve Eurocent/kWh elektra hoger, en een kwart Eurocent/m³ gas hoger, dan bij PPV's Greenchoice contract (beide "GC kortingen" inclusief 19% BTW). De SV tarieven zijn ook die van Vattenfall/NUON, daar is niet uit te kiezen, dus aan die prijsstelling zit je vastgenageld als je in hun "verzorgingsgebied" woont en een stadswarmte aansluiting hebt. Uiteraard zijn ook dit allemaal aannames, en kunnen per huishouden daar nogal van afwijkende bedragen gelden bij andere leveranciers van de energie. Dat zult u allemaal zelf moeten zien te traceren, want zonder die tariefstellingen is elke rekenpartij zinloos.

Er zijn natuurlijk talloze andere variaties te berekenen voor andersoortige huishoudens, waarbij vooral moet worden uitgegaan van soms fors van de opgegeven "gemiddeldes" afwijkende energie verbruiks-cijfers. Voor een handreiking, zie de getallen voorbeelden bij MilieuCentraal. Houdt daarbij s.v.p. rekening met het feit dat de energie verbruiken tussen huishoudens extreem kunnen verschillen, ook per "modaliteit" (elektra, gas, stadswarmte verbruik). U zult dus uw eigen situatie moeten doorrekenen met uw actuele verbruiksdata, daar zijn immers nauwelijks uniforme handvatten voor aan te reiken...

Voorzichtig met extrapolatie naar "jaarkosten"
In theorie zou je voor het eerste half jaar berekende totaal kosten (zoals getoond in de grafieken) met een factor "2" kunnen vermenigvuldigen om aan een ruwe schatting van de kosten in het hele jaar te kunnen komen. Echter, zowel voor de variabele elektra, kookgas, en stadswarmte tarieven, als ook voor het vastrecht tarief voor SV komen er nieuwe tariefstellingen per 1 juli 2012. Dus bij zo'n inschatting voor de kosten voor een heel jaar kunnen forse fouten optreden. Voor zeer weinig verbruik kennende huishoudens als dat van Polder PV zal de foutmarge vooral worden bepaald (zeg maar gerust: "gedicteerd") door een heftige aanpassing van het vastrecht voor stadswarmte per 1 juli (kan natuurlijk zowel naar boven als beneden worden bijgesteld, de hoop is uiteraard weer in neerwaartse richting). Voor veelverbruikende huishoudens zonder SV aansluiting zullen vooral de wijzigingen in de elektra en gas tarieven (kWh resp. m³) bepalend zijn voor het effect op jaarbasis (totaal nota).

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 19% voor alle energie modaliteiten, echter 6% voor drinkwater (laatste grafiek).

NB 1: Goed om te realiseren, de Y-as heeft in de opgegeven voorbeelden een verschillende kosten range. Let dus goed op de waarden die op de Y-as staan vermeld om vergissingen te voorkomen...

NB 2: Opgelet! Om verwarring te voorkomen. De "verbruikscijfers" in het kadertje linksboven in alle grafieken zijn de getallen op jaarbasis. Op basis van die jaarverbruiken zijn de jaarkosten berekend (inclusief vastrechten). Het eindresultaat is gedeeld door twee om de in de stapelkolom getoonde halfjaar kosten te berekenen. Excuus voor mogelijke verwarring...


(1) Energie kosten Polder PV in 2012-I (elektra gesaldeerd met zonnestroom opwek, plus kookgas plus stadswarmte)

In deze grafiek is voor de (te verwachten) verbruiken bij Polder PV uitgegaan van de helft van de te verwachten jaarlijkse consumptie gebaseerd op:

 • Een restverbruik van slechts 133 kilowattuur elektra op jaarbasis. Dit getal baseer ik op de 148 kWh restverbruik die ik op de laatste nota over een periode van 405 dagen heb vastgesteld (grotendeels 2011), en wat wordt veroorzaakt doordat we een 100 procent gesaldeerde zonnestroom productie van - inmiddels in 2011 - 1.236 kWh hebben gerealiseerd. In werkelijkheid echter, hebben we in 2011 zelfs exact "kiet" gedraaid met productie minus opwek (de enkeltarief Ferrarismeter had een exact gelijke meterstand aan het eind van het jaar), dus het gele "verbruiks-segmentje" in de grafiek zal zelfs nihil (of zelfs negatief) kunnen worden. Ook al omdat we mogelijk 2 zonnepanelen er bij gaan krijgen. NB: eerste jaarhelft van 2012 is 1 kalenderdag langer (29 februari) vanwege schrikkeljaar.

 • Gemiddeld verbruik van 30 kubieke meter kookgas per jaar (dit is inclusief een calorische correctie factor van ongeveer 1,01 volgens laatste nota Greenchoice).

 • Een voor Polder PV jaargemiddeld, laag verbruik (sinds 1997) van 8,3 GigaJoule stadswarmte (= ruimteverwarming en warm tapwater verbruik).

 • Standaard/universele teruggave post energiebelasting van Euro 379,16 incl. BTW per kalenderjaar = 189,58 per half jaar. "Negatieve" post die onder de X-as valt in de grafiek.

 • Vanwege "Niet Meer Dan Anders" principe door warmteleverancier Vattenfall (NUON) in onze wijk met SV- en kookgas aansluiting uit te keren compensatie voor (dubbel betaalde) vastrechten kookgas aansluiting van Euro 134,16 per jaar = 67,08 per half jaar (NB: compensatie is minder dan wat we daadwerkelijk betalen aan die vastrechten door een truuk met "keuze voor laagste kosten combi gas tarief met vastrecht levering gas in de markt" door Vattenfall/NUON). Ook deze compensatie is, uiteraard, een "negatieve" post in het totaal plaatje, en verschijnt derhalve onder de X-as.

Met deze aannames komen we op de volgende halfjaar kosten voor Polder PV:

Kristalhelder in deze grafiek is - afgezien van de wettelijk "verplichte" compensaties onder de X-as, onze energiekosten door een torenhoge stapel vastrechten (EUR 389,47) wordt gedomineerd, bovenop een marginaal stapeltje door zeer zuinige levensstijl gerealiseerde variabele kosten (EUR 119,80). Vanwege de negatieve posten is het aandeel "vastrecht load" in het huishouden van Polder PV (elektra, kookgas en SV) zelfs een absurde 154%... Verder zuinig gedrag in ons huishouden (wat het "overschrijden van pijngrenzen" zou betekenen, met name bij de ruimteverwarming), zal absoluut niet worden "beloond": die volslagen absurde vastrecht last blijven we immers met ons meetorsen...

Op basis van het eerste half jaar komt ik met alle plussen en minnen op een totaal te betalen bedrag van Euro 252,65 in die periode. Het allergrootste deel daarvan verdwijnt nog steeds richting de onverkozen stadswarmte exploitant wat alweer een tijdje onderdeel is van een Zweeds Staatsbedrijf, en het allergrootste gedeelte daar weer van is nooit door verstandig gedrag te beïnvloeden vastrecht. Alleen die laatste post (EUR 181,08 op basis eerste half jaar) is een astonishing 72% van het totale bedrag wat we kwijt zijn aan "energie" kosten...


(2) Energiekosten van een "veronderstelde" buurtbewoner (Stevenshof, Leiden) van Polder PV in 2012-I, met "normale" verbruiken (elektra standaard/geen zonnepanelen, kookgas, en stadswarmte)

In deze grafiek is voor (te verwachten) verbruiken uitgegaan van een volstrekt theoretische buurtbewoner van Polder PV die geen zonnepanelen heeft (dus: alleen afname van hier verondersteld "grijze" stroom of "groene stroom" met dezelfde tariefstelling), en die "normaal" geachte verbruiken bij kookgas en stadswarmte zou hebben. Tariefstellingen zijn die voor standaard variabel "grijze" stroom en gas plus voor stadswarmte bij Vattenfall/NUON.

 • Voor elektra wordt uitgegaan van een verbruik van 3.424 kWh/jaar voor een 2 persoons huishouden cf. MilieuCentraal.

 • Gemiddeld verbruik van 40 kubieke meter kookgas per jaar, geschat door Polder PV. Hierover zijn geen duidelijke statistische data voorhanden, soms worden hogere verbruiken geschat, maar het hier gehanteerde getal is gebaseerd op de harde 30 m³ die Polder PV met een geijkte kookgas meter gemeten verbruikt, en in ons huishouden wordt vrijwel dagelijks gekookt en minimaal twee keer per dag theewater op gezet. Het hangt er ook van af of het betreffende huishouden een oven heeft op elektra of op gas, en, vooral, hoe vaak zo'n oven dan wel wordt gebruikt (bij Polder PV - elektrisch - sporadisch).

 • Verondersteld stadswarmte verbruik van 28,3 GJ per jaar. Dit behoeft wat nadere toelichting. Volgens MilieuCentraal zou een gemiddeld huishouden van 2,3 personen 34 GJ/jaar verbruiken (NB: hier zit bij de meeste SV huishoudens geen apart kookgas verbruik bij, want er wordt daar elektrisch gekookt!). Bij aanname huishouden van 2 personen zou dat neerkomen op (34/2,3)*2 = 29,57 GJ.

  In de Leidse Stevenshof moet kookgas daar nog van af.
  1 GJ = 31,595 m³ gas eq. (TNO)
  1 m³ = 0,0317 GJ
  40 m³ kookgas = 1,27 GJ.

  Resteert voor "een gewoon huishouden in de Leidse Stevenshof met SV en kookgas: 29,57 - 1,27 = 28,3 GJ uitsluitend SV verbruik met 2 personen in appartement.

 • Teruggave post energiebelasting van Euro 189,58 per half jaar. Zoals bij berekening Polder PV.

 • Compensatie voor (dubbel betaalde) vastrechten kookgas aansluiting van Euro 67,08 per half jaar. Zoals bij berekening Polder PV.

Met deze aannames komen we op de volgende halfjaar kosten voor "een gemiddeld huishouden zonder zonnepanelen, stroom contract grijs of "groen" voor zelfde prijs als grijs, en met SV en kookgas in de Leidse Stevenshof":

Uit deze grafiek wordt duidelijk dat een "als gemiddeld verbruiker verondersteld" 2 persoons huishouden in een appartement in de Leidse Stevenshof met de hierboven vermelde invoer parameters een zeer hoog bedrag betaalt aan de verbruikskosten, 720,50 Euro in een half jaar tijd (er daarbij voor het gemak - meestal niet de realiteit - van uitgaand dat de warmte kosten homogeen over de twee jaarhelften zijn verdeeld). Maar dat de voor deze grafiek gehanteerde verbruikscijfers laten zien dat in dat geval nog steeds het meeste wordt betaald aan elektriciteit. Waarvan nota bene tussen de 65 en 70 procent (!!!) linea recta richting de Nederlandse Staat vloeit. De EB die in rekening wordt gebracht over stadswarmte wordt echter niet door de warmte leverancier aan de Staat afgedragen, die mag hij behouden...

De overige posten, vastrechten en compensatie bedragen, zijn identiek als die voor Polder PV. De vastrecht "load" bedraagt in dit geval nog maar 45% van het totale half jaar bedrag, extreem veel lager dan de 154% bij Polder PV...

De totale halfjaar kosten voor het getoonde - fictieve - huishouden zouden bij "Vattenfall/NUON tarieven" neerkomen op EUR 861,91. Tussen haakjes is het bedrag genoemd als het huishouden klant zou zijn bij Greenchoice, EUR 857,58 (0,5% minder dan totaal bedrag bij V/N). Dat is marginaal minder vanwege de zeer geringe kortingen (een kwart Eurocent/kWh en een kwart Eurocent/m³ voor standaard GC klanten) in combinatie met het zeer lage verbruik aan kookgas. Alleen als de klant zonnepanelen zou hebben, zou de totale "korting" kunnen oplopen omdat er (a) dan gesaldeerd wordt (geldt natuurlijk ook bij Vattenfall, al gaat er daar vaak wat mis), en (b) er een extra korting op resterende afgenomen "niet gesaldeerde" elektra wordt gegeven.

Uiteraard is bij het veronderstelde gemiddelde verbruik van zo'n vergelijkbaar, appartement bewonend 2 persoons huishouden in de Leidse Stevenshof de totale kostendruk zeer veel hoger dan bij het zelf (bijna 100%) zonnestroom opwekkende, en extreem zuinig stokende en tapwater verbruikende huishouden van Polder PV, wat bij de totale kosten minus compensaties op slechts EUR 262,65 komt voor het eerste half jaar van 2012. Nog geen kwart van de kosten van het in bovenstaande grafiek getoonde huishouden...


(3) Energiekosten van een "gewoon" stadswarmte huishouden in NL, zonder gas aansluiting, elektrisch koken, en zonder zonnepanelen, in 2012-I

In deze grafiek is voor (te verwachten) verbruiken uitgegaan van een "normaal", 2-persoons huishouden in een appartement wat ook geen zonnepanelen heeft (wederom: alleen afname van hier verondersteld "grijze" stroom of "groene stroom" met dezelfde tariefstelling). En wat - naast elektriciteit - uitsluitend over een stadswarmte aansluiting beschikt waarmee zowel de ruimteverwarming als tapwater (NB: met een "geïntegreerde" tapwater unit in het SV apparaat!) worden voorzien. Dus zonder aparte "kookgas" aansluiting. Maar dan dus wel, met "gedwongen" koken op elektra.

Tariefstellingen wederom die voor standaard variabel "grijze" stroom, en voor stadswarmte bij Vattenfall/NUON.

 • Voor elektra wordt uitgegaan van een (fictief) verbruik van 3.527 kWh/jaar voor een 2 persoons "puur SV" huishouden. Dat wordt hier toegelicht. Het cijfermateriaal wat branche-organisatie Energie-Nederland (het vroegere EnergieNed) al jaren in hun stadswarmte tarief advies rapporten publiceert laat zien dat het vrijwel lood om oud ijzer is bij de stroomverbruiken tussen "huishoudens met alleen stadswarmte aansluiting" en "huishoudens met alleen gas aansluiting", wellicht in weerwil van gevoelsmatige verwachtingen daar over. In het laatste rapport voor de tarief vaststellingen in 2012 rept de organisatie over vastgestelde jaarverbruiken (NB: extremen uitgesloten, gemiddelde van alle overgebleven aansluitingen, dus inclusief de veel meer dan 2 persoons huishoudens gebruikende meerpersoons-huishoudens) van 3.985 kWh ("op gas aangesloten woning") resp. 4.088 kWh ("op stadswarmte aangesloten woning"). Dat is - in het gemeten jaar 2011 - 103 kWh of 2,6% verschil (het verschil is zelfs wel kleiner geweest). Als we dit vrij geringe verschil uitsluitend aan het elektrisch koken zouden toe rekenen (wat helemaal niet zeker is!), en we gaan uit van het door MilieuCentraal gehanteerde verbruik van 3.424 kWh voor een "standaard" 2 persoons huishouden, zouden we voor dit volstrekt fictieve stadswarmte huishouden met "elektrisch koken" als gedwongen alternatief komen op een totaal verbruik van een hypothetische 3.527 kWh/jaar.

 • Verondersteld stadswarmte verbruik van 34 GJ/jaar volgens MilieuCentraal.

 • Teruggave post energiebelasting van Euro 189,58 per half jaar. Zoals bij berekening Polder PV.

Met deze aannames komen we op de volgende halfjaar kosten voor "een gemiddeld Nederlands stadswarmte huishouden zonder zonnepanelen, stroom contract grijs of "groen" voor zelfde prijs als grijs, en zonder (kook)gas aansluiting:

In dit kosten voorbeeld voor een "standaard SV huishouden" zonder zelf opwek van zonnestroom, komen de variabele kosten voor elektra en voor de afname van stadswarmte nagenoeg op hetzelfde niveau met de invoer parameters, totaal EUR 798,87 op basis van alleen nog maar het eerste half jaar. Opvallend is dat met de ingevoerde waarden de totale kosten voor een "puur" SV huishouden inclusief vastrechten en EB teruggave post (EUR 924,15) een dikke 70 Euro hoger liggen voor het eerste half jaar dan bij het reken voorbeeld voor "SV aansluiting met kookgas" voor een "normaal" huishouden in de Leidse Stevenshof (EUR 853,30). Dit hoeft echter nog niets te zeggen, want de uitkomst hangt natuurlijk vooral af van de werkelijke verbruikscijfers in beide gevallen. En die, ik herhaal het hier nog maar eens, kunnen tussen ogenschijnlijk gelijkwaardige huishoudens, extreem verschillen. Een andere factor is natuurlijk ook het daadwerkelijke tarief wat zowel voor de GJ (stadswarmte) als voor de elektriciteit wordt betaald. Die tarieven kunnen beslist nogal fors verschillen. Dus "harde conclusies" kun je niet trekken uit zo'n overmatig gesimplificeerde vergelijking.

Overigens, met de geringe korting die Greenchoice voor standaard klanten op elektra geeft (0,25 Eurocent/kWh incl. BTW; gas is hier niet van toepassing), zou je in hun geval voor de totale half jaar kosten inclusief vastrechten en teruggave post EB op een marginaal lager bedrag uitkomen (minder dan een half procent).

De "directe vastrecht last" in het hier weergegeven voorbeeld is 34 procent van de totale halfjaar kosten. Die is weer significant verschillend met de situatie bij een "normale Leidse Stevenshof bewoner" (46%) vanwege de in onze wijk spelende krankzinnige kookgas vastrecht materie, en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke "compensatie regeling". Die uiteraard voor "gewone" SV huishoudens helemaal niet op gaat.


(4) Energiekosten van een "gewoon" gemiddeld gas huishouden in NL in 2012-I (geen stadswarmte, geen zonnepanelen, gas voor ruimteverwarming, warm tapwater en kookgas)

In deze grafiek is voor (te verwachten) verbruiken uitgegaan van een "normaal", 2-persoons huishouden in een appartement wat geen zonnepanelen heeft (wederom: alleen afname van hier verondersteld "grijze" stroom of "groene stroom" met dezelfde tariefstelling). En wat - naast elektriciteit - uitsluitend over een standaard gas aansluiting beschikt. Waarmee ruimteverwarming, tapwater en een eventueel gasstel voor het bereiden van de maaltijden worden bediend.

Tariefstellingen wederom die voor standaard variabel "grijze" stroom, en voor gas bij Vattenfall/NUON.

 • Voor elektra wordt - wederom - uitgegaan van een verbruik van 3.424 kWh/jaar voor een 2 persoons huishouden cf. MilieuCentraal.

 • Verondersteld verbruik aan gas van 800 kubieke meter per jaar voor een 2 persoons huishouden in een appartement gebouwd tussen 1989 en 2000 volgens MilieuCentraal. Dit om een vergelijking met het in 1989 opgeleverde appartementen complex van Polder PV zo zuiver mogelijk te houden (recenter gebouwde complexen zouden lagere gas verbruiken opleveren vanwege de steeds betere toegepaste isolatie).

 • Teruggave post energiebelasting van Euro 189,58 per half jaar. Zoals bij berekening Polder PV.

Met deze aannames komen we op de volgende halfjaar kosten voor "een gemiddeld Nederlands gas huishouden zonder zonnepanelen, stroom contract grijs of "groen" voor zelfde prijs als grijs, met eigen HR ketel (grafiek).

NB: het onderhoud wat aan zo'n ketel wordt gepleegd - en eventuele vervanging - is in de onderhavige grafieken uitgesloten omdat dit zeer verschillend kan zijn per huishouden (nauwelijks onderhoud, standaard contract, contract met frequentere controle, brakke apparatuur, degelijk spul: alles komt voor). In hun laatste advies voor de stadswarmte tarieven stelt Energie-Nederland dat voor 2012 een onderhoudscontract met een waarde van 116 Euro excl. BTW op jaarbasis wordt gerekend voor "een gesloten HR cv-ketel met ingebouwde warmwatervoorziening
tot 40 kW". Hierin zou een korting van 10% voor leden van de Vereniging Eigen Huis zijn besloten. Per half jaar zou dat neerkomen op 69 Euro incl. BTW.

Zo'n "kosten post" moet voor een gelijkwaardige berekening uiteraard wel apart worden meegenomen. Daar verschillen de meningen nogal over, en iedereen dient de voor hem/haar geldende actueel geldende (persoonlijke!) kostenpost daarvoor dan ook apart in de berekening toe te voegen. Zeker bij appartementen kan men zich afvragen of daar veel leden van VEH bij zitten, met name uiteraard bij de vele huurders (die betalen dus zonder korting meer voor onderhoudscontract). In onderstaande grafiek zijn slechts de werkelijk door het betreffende e-bedrijf in kwestie te factureren "ter zake" doende posten opgevoerd...


(5) Energie- en drinkwater kosten voor Polder PV in 2012-1 (elektra gesaldeerd met zonnestroom, SV, kookgas, plus drinkwater)

Tot slot een grafiek waarbij alleen voor Polder PV de totale halfjaar last van energiekosten plus de kosten voor drinkwater zijn weergegeven. Vroeger werd de facturatie voor drinkwater vaak op de nota's van de energiebedrijven meegenomen. Sterker nog, "ons" oude regionale e-bedrijf heette EW Rijnland, "N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland".

Drinkwater is echter in het geval van EWR rechtsopvolger NUON in 2005 al afgestoten, sindsdien factureert Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, later omgedoopt in Dunea, die posten apart (meterstanden kunnen per meterkaart worden doorgegeven, eenmaal per jaar).

Hieruit resulteert de volgende "inclusief drinkwater kosten" grafiek voor Polder PV:

Direct wordt duidelijk dat ook hier weer de "variabele kosten" voor Polder PV een marginale post zijn, wat direct te maken heeft met de schandalig lage prijs voor drinkwater (tarief 2012: EUR 1,291/m³ inclusief drinkwater belasting en 6% BTW), en natuurlijk het extreem lage water verbruik in ons huishouden (minder dan een kwart van het verbruik van een "gemiddeld" NL huishouden...). De totale lastendruk voor huishoudens zal niet tot een excessief hogere nota hebben geleid. In de meeste huishoudens zal bij "gemiddeld" verbruik grofweg een variabele post van zo'n 60-70 Euro voor drinkwater verschijnen in deze "all-in" grafiek.

Maar ook is uit deze grafiek kristalhelder dat er alweer een vette vastrecht post bovenop de al angstwekkend hoge stapel komt: weer EUR 94,63 incl. 6% BTW op jaarbasis, dus EUR 47,32 in een half jaar tijd. Daarmee komt voor Polder PV de totale vastrecht "load" in slechts een half jaar tijd op een bizarre EUR 436,78 te liggen voor elektra + kookgas + stadswarmte + drinkwater. Een heftige greep in de huishoudportemonnee die niet zonder drastische maatregelen (enige optie in ons huishouden: afscheid van kookgas) is te verminderen. Op de totale kosten minus compensaties (EUR 315,99 in eerste halfjaar) komt de vastrecht "load" voor ons huishouden op een verpletterende 138 procent! Dat laatste wordt veroorzaakt doordat de "stapel vastrechten" in de totale kolom (4 deelposten) hoger is dan de "stapel variabele kosten + vastrechten" verminderd met de "stapel compensaties"...


Web pagina voor het eerst opgemaakt 23 januari 2012, gepubliceerd 25 januari 2012.

 


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)