starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"......"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Citaten pagina 4

Op deze pagina een greep uit opmerkelijke citaten die betrekking hebben op PV/zonne-energie of (duurzame) energie/ontwikkeling in het algemeen. De volgorde is van onder naar boven (chronologisch). De meest recente citaten vindt u op de actuele citatenpagina. Enkele keren wordt een citaat van persoonlijk commentaar voorzien door de webmaster (PJS)

citaten special: Hermann Scheer ("Energy Autonomy")

<<<      citaten actueel 4 3 2 1     >>>


"Alle dimmers in Nederland hebben bij elkaar een sluipverbruik dat gelijk is aan het elektriciteitsverbruik van 10.000 woningen."

Citaat uit "Het ideale energiegewicht - vind de juiste groene balans" van Klaas van Alphen & Herman van der Meyden (2008). Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen. ISBN 978 90 215 4125 9

Polder PV heeft nooit dimmers in huis gehad... (PJS)


"Om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 te behalen zou een zeer kosteneffectief middel kunnen zijn om de hernieuwbare energie revolutie in de weg zittende ministeries van economische zaken en industrie zo snel mogelijk op te heffen."

Polderjongen (Polder PV), 5 maart 2009 (vlak na zijn besprekeningen van het 4 uur durende "overleg SDE tweede ronde" door de vaste commissie van economische zaken in Den Haag).


"Doordat wij niet aan toekomstige generaties denken, zullen zij ons nooit vergeten."

Van de ANWB kalender.

(met dank aan Dick van Reems uit Zwartewaal voor het doorsturen! PJS)


"In 2015 (mogelijk eerder) moet Nederland er aan geloven." (uit den ouden doosch)

Prof. Dr. Wim Sinke (ECN Zonne-energie, Univ. Utrecht, EU PV Technology Platform) in een wederom zeer fraai overzicht van de stand van zaken op het gebied van zonnestroom tijdens het Minisymposium Zonnestroom, hoe nu verder?", 28 feb. 2008 in Breukelen.
Bron: aantekeningen van Polder PV n.a.v. de voordrachten tijdens het symposium

Uiteraard refereerde de heer Sinke naar het "moment van de waarheid", ook wel "grid parity" genoemd, waarbij de "kosten voor zonnestroom" de consumentenprijs zal hebben bereikt. Dat moment is veel en veel dichterbij dan menig politicus of ambtenaar denkt of wil (laten) geloven... (PJS)


"CO2 emissiehandel is de ergste van alle aflaten: je eigen verantwoordelijkheid voor het werken aan een schonere wereld afkopen met het slijk der aarde om de bezoedelde handen in onschuld te kunnen wassen..."

Polderjongen (Polder PV), 26 februari 2009, in een periode dat de "CO2 emissiecertificaten" vrijwel niets meer waard zijn en het failliet van dat zieke, op superkrom "marktdenken" berustende systeem al lang is aangetoond. De "markt" kent immers geen enkele moraal...


"A good recipe to cook the climate is to convert tropical rain forests into oil palm plantations."

Niels Raes, in een stelling in zijn proefschrift over biodiversiteit in het regenwoud op Borneo, verdedigd op 11 februari 2009 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden.
Bron: Borneo. A quantitative analysis of botanical richness, endemicity and floristic regions based on herbarium records. [Stellingen]. 144 pp. Nationaal Herbarium Nederland, Leiden University Branch.

Er is nog veel te weinig aandacht in de (inter)nationale pers voor de verwoestende effecten van de aanleg van steeds meer monsterachtige oliepalmplantages op zowel de biodiversiteit, als de rampzalige lokale en mondiale effecten op het klimaat. (PJS)


"... Ook onze ministeries moeten volledig schoongemaakt worden. VVD en CDA ministers zijn de sterkste lobbyisten voor marktwerking in Brussel geworden ..." (uit den ouden doosch)

Martha Zondervan, 12 januari 2009, in een van vele boeiende reacties op een minstens even geweldig artikel van "marktwerking kritikaster", Mark Chavannes van het NRC, over de verschrikkingen die het gevolg kunnen zijn van de uitverkoop van de (reeds lang geleden al ex-) "nuts"bedrijven in Nederland.
Bron: weblog van Chavannes, reactie 27


"Ondergrondse CO2-opslag is hét voorbeeld van vol gas politiek bedrijven in de achteruitkijkspiegel. Het is een innovatie die voortborduurt op het energiebeleid van gisteren."

Prof. Dr. Taco van Someren (Hoogleraar Duurzaamheid & Strategische Innovatie, Nyenrode Business Universiteit), 23 december 2008, schreef een ver-plet-te-ren-de "kerstboodschap" in een ingezonden brief aan het Financieele Dagblad.
Bron: FD nr. 302, p. 7 (zie bericht van 23 dec. 2008)

Zie ook zijn recente uitspraak in Amsterdam... (PJS)


"Soms vraagt de heer X zich af of de minister het met opzet zo vertraagt. Ze bespaart zo flink wat geld. Maar nee, denkt hij dan, zo doortrapt zal een minister in Nederland toch niet zijn?"

Anoniem, november 2008, in bespiegelingen over de praktische uitvoering van de SDE regeling voor zonnestroom klanten van een "bron bekend bij Ecostream" in een artikel in Bode (lijfblad van ODE).
Bron: Bode november 2008: 12-13. (artikel "Wat is de energetische terugverdientijd van een aanvraag zonne-energie?")

Gemiddeld genomen zijn ministers niet zo leep of gepokt en gemazeld dat ze dat kunnen (of bewust zo in elkaar draaien), volgens Polder PV. Maar dat het sabotagebeleid bewust op deze wijze door de beleidsambtenaren in elkaar is geknutseld staat wat hem betreft als een paal boven water - zie het PPV SDE dossier... (PJS)


"Innovatieve ideeën ontstaan in de markt, bij werknemers in de praktijk; niet bij een groepje beleidsmedewerkers. De overheid dient er slechts voor te zorgen dat de juiste stimulerende voorwaarden worden geschapen."

Taco van Someren (hoogleraar Strategic Innovation and Sustainability, Nyenrode), tijdens het Nationale Energie Forum in het sjieke (al te sjofele pottenkijkers werende) Okura hotel in Amsterdam.
Bron: Energeia (28 november 2008)

Zou de heer van Someren soms van het succes van het Duitse EEG gehoord hebben? (PJS)


"De natuurlijke verandering van CO2 is op dit moment een factor 10.000 kleiner dan de menselijke oorzaak."

James Hansen (NASA, GISS), 27 november 2008, op persoonlijke titel, in antwoord op een "uitdagende" vraag van CDA kamerlid van Heugten tijdens zijn bezoek aan de Tweede Kamer.
Bron: http://www.duurzameenergie.org/site/nieuws/hansen-nasa-informeert-kamerleden.html


"Het barst in Nederland van de vrijblijvendheid. Goed verpakt en daadkrachtig in het nieuws gebracht. Maar als je het geschenkpapier verwijdert, zit je met een bak lucht op schoot."

Ad Brogtrop (hoofdredacteur Energie+), november 2008, slaat weer eens voor de zoveelste maal de spijker op de kop in zijn geweldige column in "zijn" tijdschrift met tussen de regels doorlezend een diepe zucht van droefenis na het "ontvangen" van het Sectorakkoord Energie in de geduldige brievenbus...
Bron: Energie+ nr. 28(6): p. 5.

Nog enkele leuke andere en hoogst treffende uitspraken van de heer Brogtrop: "Polderen was ooit onze kracht, nu is het onze molensteen." en "'Nederland Kennisland' is een oxiderend begrip met steeds minder inhoud". (PJS)


"Een energiecrisis lost Wouter Bos straks niet in twee weekendjes op."

Gosse Boxhoorn (door atoomboer Delta ontslagen CEO van Solland Solar), 14 november 2008, in een interview met Michael Persson voor de Volkskrant.
Bron: http://www.volkskrant.nl/economie/article1092781.ece/Liefde_voor_het_product_zonne-energie


"EZ ambtenaren houden dit land verslaafd aan dure fossiele energie."

Henk Daalder (Guldenlijn), 8 november 2008, houdt van duidelijke taal.
Bron: http://www.duurzameenergie.org/site/nieuws/de-tussenstand-redden-we-het-niet.html

Polder PV ook (PJS)


"Ik vind het prachtig om tijdens opklaringen de ferraris meter te zien twijfelen tussen linksom of rechtsom. Ik ga ervoor."

Henk Wagenaar (trots Sonnenertrag deelnemer), over zijn fraaie ratjetoe van Shell, Sharp en Philips modules die mooie dingen doen op zijn dak en die zijn Ferrarismeter in verwarring heen en weer laten schieten...
Bron: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3644&plant=3697


"Teveel energierapporten lezen is zeer ongezond, verblindt het verstand, en is dodelijk voor de creativiteit en levenslust."

Polderjongen (Polder PV), 28 oktober 2008, na het eventjes snel screenen van het zoveelste stuk huisvlijt van ECN/KEMA en de niet meer bij te houden serie "Kamerbrieven" van EZ aan het parlement...

Eigenlijk zou er een waarschuwingssticker op die voortdurende ongein moeten komen: "Het in overmaat tot u nemen van de productie van energie ambtenaren en adviesbureau's kan op termijn tot ernstige gezondheidsklachten, hoge bloeddruk, fysieke aftakeling, en meetbare aantasting van het welbevinden leiden. Ter compensatie dient minimaal eens per jaar een zonnestroom- en windpark gerealiseerd te worden". De eeuwenoude boodschap blijft: alles met mate... (PJS)


"Ik dacht dat ik de eerste en enige was met problemen in het land van de bureaucratie."

Anoniem, 25 oktober 2008, in een e-mail aan Polder PV met dezelfde plannen als de persoon in het citaat onder 20 oktober.

Welkom in NEEderland! (PJS)


"Ik vind dat er verschrikkelijk veel cowboys in die sector zitten."

Louisr (forum contribuant op het Vlaamse Zonstraal forum), 21 oktober 2008, over "onfrisse" praktijken in de booming PV-sector in Vlaanderen.
Bron: http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?p=6334&mforum=zonstraal#6334

Laat dit s.v.p. een waarschuwing zijn. Ook op de - zwaar gemankeerde, van loeizware boeien voorziene - Nederlandse markt "bewegen" zich partijen die het niet zo nauw met de waarheid nemen, die zich permanent hullen in dikke lagen mist als ze u iets "aanbieden", die ter zake onkundig zijn, die u desinformeren met nonsens, en ga zo maar door. Zonnepanelen zijn nogal prijzige (doch erg lekkere) dingen, en daar is een vette smak marge op te maken. Kijk s.v.p. zeer goed om u heen, eis volledige informatie over de aangebodene waar, mijdt vaaghalzen als de pest, en bereidt u zich grondig voor voordat u met "een partij" in zee gaat! Lees s.v.p. de contractvoorwaarden goed door voordat u tekent, en teken NOOIT onder druk!!! (PJS)


"Ik loop al een tijd je rond met interesse in zonnepanelen. Zoals gewoonlijk echter in dit land trek ik een beetje wit weg van alle regelarij die je hiervoor nodig hebt."

Anoniem, 20 oktober 2008, in een e-mail aan Polder PV n.a.v. plannen voor de aanschaf van een zonnestroom systeem "onder de SDE regeling".

Ik heb medelijden met iedereen die ondanks alles toch "een beschikking" aanvraagt bij SenterNovem en die heg nog steg weten van de verschrikkingen van het bureaucraten-, netbeheerders-, ambtenaren-, en meterpiraten moeras die ze te wachten staan. Nogmaals: dit heet een stimuleringsregeling... (PJS)


"And everyone says the reason is the FIT." (uit den ouden doosch)

Ashley Seager (Guardian, UK), 23 juli 2007, in een Brits artikel over het succes genaamd het Duitse EEG ("Feed In Tariff" (law), FIT), en de reactie van beursbezoekers van de gigantisch gegroeide Intersolar 2007 (voor de laatste maal in Freiburg) op de vraag waar dat succes aan te danken is...
Bron: http://www.guardian.co.uk/business/2007/jul/23/germany.greenbusiness

Laat EZ het maar niet horen...

Een andere hele leuke in hetzelfde document: "Small wonder that the Labour government has quietly dropped the pledge it made six years ago to catch up with Germany bij 2010"... (PJS)

(link geraadpleegd dd. 20 okt. 2008 n.a.v. vermelding op VPRO pagina)


"In mijn ogen blijft PV wel het "geilste" "

Tweaker Mistraller, 19 oktober 2008, in een zeer bedachtzame reactie op de voor- en nadelen van zonnecollectoren versus zonnestroompanelen.
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/30915005#30915005

Een conclusie, hartgrondig gedeeld door de polderboy (gebonden stadswarmteklant, maar wel een hoop ruimte op het dak van de woontoren, voor elektrisch zonnemoois natuurlijk...; PJS)


"Iedereen zit elkaar nu aan te kijken: wat moeten we nu? Ondertussen wordt het geld niet uitgegeven en worden kabinetsdoelstellingen om groene energie te produceren niet gehaald."

Ilse Kleijne (journaliste Energeia), 17 oktober 2008, in twee ronduit schokkende stukken over megadrama numero zoveel in aantocht m.b.t. de SDE "regeling": boeren die subsidie (met veel twijfels) hebben aangevraagd voor biovergistings-installaties, investeren (toch) niet omdat de financiële risico's veel te groot (blijken te) zijn. Wat hierop dreigt te gaan volgen kan Kafka nog heel veel van leren...
Bron: Energeia

Na de floppen en bureaucratische drama's met zonnestroom, windturbines, "duurzame warmte" (andere "regeling"), nu ook een drama in ontwikkeling rond biovergisting. Nederland: subsidie ellende land. (PJS)


"... omdat mini’s op daken in de stad uit overwegingen van verantwoord klimaat- en energiebeleid verboden moeten worden, althans het leven zo zuur gemaakt door het stopzetten van subsidies en afwijzen van bouwvergunningen, dat ze feitelijk niet te realiseren zijn. Met een enigszins efficiënte methode om windstroom te produceren heeft het niets te maken."

Jaap Langenbach (Wind Service Holland), 17 oktober 2008, slaat weer eens de spijker op de kop in zijn fenomenale, voor sommigen wellicht onverteerbare, maar oh zo belangrijke nieuwsbrief, met een uitgebreide beschouwing over het fenomeen "mini's" (= kleine windturbines") in de gebouwde omgeving...
Bron: Windmaand Oktober 2008 [downloaden van homepage WSH]


"We hebben thuis al besloten dat Senternovem de subsidie mag steken op een plek waar de zon niet schijnt . Er gaat hoe dan ook dit jaar nog een zonneboiler op het dak komen."

Flitspaal (contribuant Gathering Tweakers forum Duurzame Energie), 18 september 2008, heeft al zeer snel in de gaten dat de subsidiecowboys van SenterNovem er weer een verschrikkelijk zooitje van gemaakt hebben, met de "Duurzame Warmte" subsidies (uit het "Meer met Minder" programma) en gaat, zeer verstandig, en zoals het een goed huisvader (of toch: huismoeder?) betaamt, een eigen weg met de verduurzaming van het eigen huis...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1303405

By the way: not the only one... (PJS)


"Op eigen houtje kunnen we al veel doen. I.p.v. die verre vakantie PV panelen plaatsen bijvoorbeeld. En laat die SDE nazi regeling maar zitten. Van onze roverheid hebben we niets te verwachten."

PhiRo (contribuant Peak-Oil forum), 17 september 2008, houdt ook wel van (terecht) duidelijke taal op zijn tijd...
Bron: http://www.peakoil.nl/2008/08/23/trendbreuk-in-ontwikkeling-olieprijs


"Binnen 3-5 jaar print u uw eigen zonnecellen en 3D Dunne Film Zonnepanelen bij u thuis voor 1-5 cent per kWh."

en

"Het mag duidelijk zijn dat we met behulp van de 3D Thin Film Solarpanel Groene Energie Centrales weer volledig onafhankelijk worden van alle olie, gas en uranium producerende landen."

(etcetera)

Free Energy Company, september 2008, gaat helemaal door het (print)lint in hun bomvol halve en kwart waarheden, foute aannames, niet gedocumenteerde claims, mogelijk elders "verkregen" foto's, en verder leuke semi-weetjes volgepropte gratis, bij tijd en wijlen flink zweverige nulnummer van hun standaard 129 Euri kostende nieuwsbrief ...
Bron: http://freeenergycompany.nl/index.php?page=free_energy_newsletter

Klink allemaal heel erg leuk en hemelbestormend natuurlijk, maar gelieve met kennis van zaken tussen alle bombastische en gehypte regels in door te lezen... (PJS)


"In comparison to home buyers in Belgium, Germany or Austria a prospective Dutch home buyer is totally ignorant."

Chris Zijdeveld (Stichting PassiefBouwen.nl), 12 september 2008, in een vlammend "schotschrift" over de alsmaar voortdurende misstanden in de Nederlandse bouwwereld m.b.t. duurzaamheid.
Bron: 'Messing up must not be honoured'. (Document verspreid door de heer Zijdeveld zelf voor een ieder die het lezen wil, speech tijdens Passiv House conferentie in Brussel)
.


"NON-level playing field: een perfect werkende volautomatisch salderende Ferrarismeter moet zogenaamd uit de meterkast gesloopt worden bij de arme SDE klanten, maar de volautomatisch verlopende zelfverrijking van de Staat der Nederlanden door de kunstmatige koppeling van de (stadswarmte, elektra en) gasprijzen aan de hoge olieprijs moet koste wat kost in stand gehouden worden."

Polderjongen (Polder PV), 12 september 2008, n.a.v. zijn commentaar op de vragen van Diederik Samsom aan de Minister van Economische Zaken over de rampen bij de bemetering bij SDE klanten (met name antwoord op vraag 4).


"Men moet zich bezinnen op de obsessieve en pijnlijk selectieve poetsdrift, die sommigen vraagt modelburgers te worden en anderen niet."

Annemarie Opmeer (hoofdredactrice van Milieudefensie Magazine), september 2008, in een bevlogen en genuanceerd redactioneel commentaar op de typisch Hollandsche en zwaar overtrokken relnichterij rond de "affaire Duyvendak".
Bron: Milieudefensie Magazine nr. 37(9)/sep. 2008: p. 3.

Annemarie karakteriseerde die "poetsdrift" in haar stukje verder op fenomenale wijze als "met sociaal chloor schrobben"... (PJS)


"Cradle to Cradle is een goed verhaal ... maar het mag geen legitimatie voor ongeremde consumptie zijn."

Rob Bos (decorbouwer en oprichter van duurzame bouwmarkt eco-Logisch), september 2008, in een interview met Eric Schoones in het tijdschrift De Kleine Aarde.
Bron: De Kleine Aarde nr. 146/herfst 2008: pp. 22-23.

In hetzelfde interview de spijker op zijn kop uitspraak van Bos: "Het subsidiebeleid voor zonne-energie is niet uit te leggen, er zit geen visie achter." Het eerste deel: geheel mee eens (zie SDE dossier op Polder PV). Het tweede gedeelte echter: volgens de webmaster van Polder PV zit daar wel degelijk "een visie" achter. Houdt de markt bewust klein en werp zo veel mogelijk hoge (bureaucratische en financiële) drempels op. Ook een "visie". Die echter niet, laten we het voorzichtig uitdrukken, wordt "gedeeld" door mensen die echt hart voor de zaak hebben... (PJS)


"Wel veel gefrustreerde types in dit topic."

"Dat wordt je vanzelf als je van alle kanten tegengewerkt wordt door de overheid als je denkt dat je met iets goeds bezig bent. "

Vinnienerd resp. Brinkdinges (Forum Duurzame Energie 7 op Gathering Tweakers) in een actie = reactie n.a.v de nodige discussie over, o.a., de ramp genaamd de SDE regeling voor zonnestroom...
Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/30674599#30674599


"Dit kabinet is geloof ik het slechtste wat NL ooit gehad heeft.
Blijven graaien, verhogen - en maar verbaasd doen dat wij (consumenten) geen dure dingen meer kopen."

Guardian72 (contribuant van het forum onderdeel "Energiebedrijven" op TROS Radar site), 20 augustus 2008, in een van de tale-telling reacties op het inmiddels al tot ruim 2.000 "threads" uitgegroeide forum hoofdstuk over de diepe voren die de "marktliberalisering" bij de energieconsument hebben getrokken.
Bron: http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=784080#783831

Een regering die zijn eigen bevolking abwürgt, minacht, en in een hoek trapt vraagt om problemen... (PJS)


"Markt lijkt een mooipratersgeloof van een select clubje mensen dat het goed heeft en dat kansen en 'uitdagingen' ziet om het zelf nog beter te krijgen. Zeer begrijpelijk en terecht dat veel ouderen er om te beginnen maar weinig goeds van verwachten."

F.M. Boon (Delft) in een ingezonden brief over "marktwerking".
Bron: Financieele Dagblad 15 augustus 2008: p. 7


"De miljardenwinsten ogen spectaculair, maar als de huidige trends doorzetten, komen de ioc's onherroepelijk in een existentiële crisis terecht."

Roy op het Veld (journalist Financieele Dagblad), in zijn verbijsterende, gedetailleerde, en ronduit schokkende in-depth relaas over de mondiale ontwikkelingen, het geo-politieke gechicaneer en gemanipuleer in de mondiale oliemarkt, de fundamentele machtsverschuivingen, en het extreem onzekere toekomstperspectief voor de "vrije" International Oil Companies (ioc's).
Bron: R. op het Veld (2008). De strijd om energie. Hoe de groeiende honger naar olie en gas de wereld in een crisis stort. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. ISBN 978 90 470 0070 9
[p. 83, slotzin hoofdstuk 2, "Opkomst en ondergang van de oliemultinationals"]

Lezen dat boek!!! (PJS)


"... Solarstrom sei ein klimapolitischer Luxus, der uns alle zu teuer zu stehen komme."

"Das ist doch totaler Quatsch. Jeder Euro, der hier investiert wird, ist gut investiert. Das ist doch hundertmal besser, als weiter Kohle und Atom zu subventionieren."

(vrij vertaald, PPV:)

"... Zonnestroom is een klimaatpolitieke luxe, die ons allen duur zal komen te staan."

"Dat is toch complete onzin. Elke Euro, die hier wordt geïnvesteerd, is goed geïnvesteerd. Dat is toch honderdmaal beter, dan kolen of kernenergie te subsidiëren."

Rosi Mittermaier & Christian Neureuther ("prominente Skisportlegenden" en tegenwoordig "engagierte Solarbotschafter"), juli 2008, stampen in hun antwoord op een suggestieve vraag tijdens een interview door het tijdschrift Photovoltaik de anti-zonnestroom hype in de Duitse boulevardpers de grond in met harde argumenten.
Bron: Photovoltaik. Das Magazin für Profis, nr. 07/2008: p. 77.

Kunnen ze in "Den Haag" nog wat van leren, van onze Duitse sporthelden... (PJS)


"In tijden van steeds groter wordende crises (energie, grondstoffen, voeding, monetair) is een menselijke tekortkoming het trachten te identificeren van "zondebokken". U moet niet gek staan te kijken dat de volgende "Kristallnacht" niet bij de gewetenloze graaiers, maar bij onschuldige en weerloze bevolkingsgroepen als allochtonen of "mensen uit de milieubeweging" gaat plaatsvinden."

Polderjongen (Polder PV), 5 augustus 2008, ziet een donkere flits in zijn kristallen bol...


"The era of cheap gas is ending."

M K Bhadrakumar (Ambassadeur van de Indian Foreign Service), in een schokkend en onthullend artikel over de gas "power play" tussen giganten Rusland en U.S.A.
Bron: http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JG30Ag01.html

OK. Which fossil fuel is next? (PJS)


"I always trusted that nuclear was totally secure. But now I wonder, have there been other accidents in the past we haven't been told about?"

Sylvie Eymard (buurvrouw van de Tricastin kerncentrale), 26 juli 2008, in een interview n.a.v. het "incident" met gelekt natuurlijk uranium uit een bassin bij de kerncentrale bij Bollène.
Bron: http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/25/nuclear.industry.france

Het ooit zo stevige "publieke vertrouwen" van de Franse bevolking in het nucleaire "wonder" begint forse scheuren te vertonen... (PJS)


"De SDE is een krankjorume bureaucratische regeling waarvan de grote commerciële bedrijven met de revenuen gaan strijken en de kleine “producent” het nakijken geeft."

Lid Zonnestroom Producenten Vereniging (anoniem, voor de goede orde: beslist niet de polderboy), 26 juli 2008, in een ingezonden stuk.
Bron: Power to the People nr. 5(3)/juni-juli 2008: p. 3.


"Don't leave the planet to the stupid".

Spreuk op de stand van Solon AG (een van de grootste zonnepaneel producenten van Europa, tevens tracker fabrikant en systeemleverancier van grote zonneparken uit Duitsland), 12 juli 2008.
Bron: gezien tijdens InterSolar 2008 in München door Polder PV.


"... de zon is er voor iedereen. Het opwekken van zonne-energie leidt niet tot oorlogen, zoals bij de winning van olie, gas, uranium of steenkool."

Website van de Nederlandse branche van IBC Solar, gespot 11 juli 2008, onder het hoofdje "goede redenen om voor zonnestroom te kiezen".
Bron: http://www.ibc-solar.nl/particuliere_klanten.html


"Energiepolitiek moet in de handen komen van visionairs en niet van boekhouders."

Egbert E. Gramsbergen (Gramsbergen Solar), 5 juli 2008, in een opiniestuk over de drama's rond de "stimulering" van duurzame energie in Nederland.
Bron: http://www.ed.nl/algemeen/opinie/3382582/Aanpak-energiebeleid-mist-visie.ece


"Duurzaam leven doe ik in eerste instantie voor mezelf, niet 'voor mijn kinderen' (die ik niet heb) of 'voor de generaties na ons'."

Polderboy (Polder PV), 22 juni 2008.

Zie ook: DE-nieuws (PJS)


"95% procent van de ondervraagden geeft aan gedemotiveerd te worden door de vele belemmeringen die het gevolg zijn van wet- en regelgeving en vergunningenbeleid."

Enquête Direct Research, bericht 4 juni 2008 op website ODE (loc. cit. DE Koepel)
Bron: http://www.duurzameenergie.org/nieuws/duurzame-energie-sector-ziet-het-somber-in.html


"Americans are living in a fantasy land when it comes to energy and energy prices."

Robert Bryce van Slate.com, 15 mei 2008, in een voor zijn medelanders waarschijnlijk onvergeeflijk pijnlijk stuk met de prikkelende titel "Gasoline Is Cheap. Four dollars a gallon is outrageous! We should be paying much more."
Bron: http://www.slate.com/id/2191491/

Een maand later meldde het NOS Journaal dat de telwerken van veel van de nog uit de middeleeuwen stammende Amerikaanse benzinestations de > 4 dollar per gallon (and rising) niet konden registreren en waarschijnlijk allemaal vervangen moeten gaan worden... (PJS)


"Het ministerie van Economische Zaken is altijd al goed geweest in het uitvoeren van onderzoeken die het eigen gelijk bevestigen."

Jurgen Sweegers (Energeia), 24 april 2008, in een vlammend stuk over de "bevindingen" van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer over de zoveelste serie leugens die ons veelbesproken ministerie vrijwel dagelijks over ons arme land uitstrooit.
Bron: tijdelijke link op de homepage van onafhankelijke energie nieuwssite Energeia

Voor het vervolg van het abstract hier voor de goede orde de rest (het volledige stuk van de heer Sweegers is in mijn bezit, mail me als u het wilt hebben...):

"... Dat was al zo tijdens de splitsing van de energiebedrijven en dat is nu nog steeds zo nu heel Nederland de slimme meter door de strot krijgt geduwd. Het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer heeft deze werkwijze van het ministerie eens aan de kaak gesteld. Een recent onderzoek naar de gevolgen van marktwerking wordt de grond in geboord."

De polderboy had altijd al oprijzende nekharen tijdens het lezen van alweer zo'n "ronkend" EZ stuk over de "marktwerking"... (PJS)


"Energienota's zijn onvergelijkbaar. Als je er geen verstand van hebt, of als je je niet grondig wilt verdiepen in alle essentiële details, is (oppervlakkig) vergelijken zinloos."

Polderjongen (webmaster Polder PV), 24 april 2008.

N.a.v. vele jaren energienota studie denkt de self-made notakraker polderjongen te kunnen stellen dat de veelvuldig voorkomende Hollandse gewoonte om het "eindbedrag" van een energienota met dat van andere personen elders in het land te vergelijken een totaal zinloze bezigheid is. Het zegt namelijk helemaal niets, ook al omdat zowel de energieverbruiken van de huishoudens extreem ver uit elkaar zijn komen te liggen, en omdat door de marktliberalisering en het feit dat er verschillende netbeheerders zijn nota's überhaupt onvergelijkbaar zijn geworden (PJS)


"Ook kun je dan onderzoeken of de nieuwe meter werkelijk aanzet tot energiebesparing."

Ralph van Hof (NRE Netbeheer...), 18 april 2008, twijfelt openlijk aan de al jaren zwaar geclaimde bevordering van energiebesparing bij de consument door de introductie van de "slimme meter", en riskeert daarbij een heftige brief van zowel zijn eigen brancheorganisatie EnergieNed (al van meet af aan hoofd pusher van die meters), als een stevige vermaning van EZ (die best wel graag een Big Brother oogje in alle meterkasten wil)...
Bron: Energeia Energienieuws, 18 april 2008

Zie ook het bericht hierover op de "slimme meter" pagina (PJS)


"... thin-film solar is no magic but a hard job to learn that takes time to accomplish and huge amounts of capital expenditures."

Michael Schmela (Editor-in-chief van Photon International), maart 2008, in het voorwoord van het gelijknamige Engelstalige top-tijdschrift, n.a.v. de moeizame commercialisatie van de meeste dunnelaag zonnestroom technologieën (met als hoge uitzondering het succesvolle Amerikaanse FirstSolar).
Bron: Photon International nr. 3/2008, March: p. 3


"Brood koop je ook niet bij de slager zoals je zonnepanelen niet bij je energieleverancier koopt."

Anoniem, 22 maart 2008, n.a.v. een "nogal" kritisch bericht van Polder PV over een super-opportunistische "just-in-time" aanbieding van een grote energie holding...
Bron: e-mail van een onafhankelijk leverancier van PV-systemen aan Polder PV


"De Nederlandse overheid heeft een talent voor het creëren van regelingen en subsidies, waarbij in de praktijk feitelijk niemand in aanmerking komt."

Alex ("infoteur"), 15 maart 2008, in een reactie op een nogal "heftig" en zeer kritisch artikel over de nieuwe SDE regeling in Nederland.
Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/16664-sde-een-fooi-die-de-knip-voor-uw-ogen-niet-waard-is.html

Ligt het nou aan Polder PV, of heeft 'ie wellicht toch een beetje gelijk? (PJS)


"... de SGP-fractie heeft met grote ontevredenheid kennisgenomen van de concept ministeriële regelingen voor de stimulering van duurzame energieproductie ..."

Van der Vlies (SGP fractie Tweede Kamer), 6 maart 2008, vertegenwoordiger van bepaald niet de meest progressieve fractie in het parlement, is ook al genadeloos over het 17 maanden durende broddelwerk genaamd de SDE regeling, van het Ministerie van Economische Zaken.
http://www.sgp.nl/Page/sp719/ml1/from_sp_id=641/nctrue/system_id=4192/so_id=993/Index.html


"Een beetje slimme burger kan de aanvraag in een uurtje of wat hebben afgewikkeld."

Anoniem, maart 2008, in een nogal positieve beschouwing over de nieuwe SDE regeling (met verwijzing naar de website van Economische Zaken) ...
Bron: People Planet Profit nr. 6(4)/mrt+apr 2008: p. 11

Dat stuk, waarin nogal ernstige fouten staan, werd gepubliceerd voordat er onvoorstelbare chaos begon te ontstaan toen de "uitvoeringsregels" bij SenterNovem op de website verschenen... Er wordt trouwens in het stuk verwezen naar het bestaan van twee vermogensklassen, terwijl in het genoemde definitieve ECN/KEMA rapport wel degelijk 3 categorieën werden genoemd. Die er door EZ echter in de concept MR's weer werden uitgeknikkerd en de laagste (enig overgebleven) categorie door de EZ bureaucraten nog eens werd dichtgenaaid tot 0,601-3 kWp. Pas op 26 februari mocht de max. systeemgrootte onder druk van de Tweede Kamer weer (zonder dat de meeste TK leden dat waarschijnlijk beseften...) naar de oorspronkelijke, in alle ECN rapporten reeds genoemde, miezerige 3,5 kWp grens... (PJS)


"Vroeger dacht ik dat we olie nooit zouden kunnen vervangen. Nu begin ik daar anders over te denken."

Onno (bezoeker van Peak Oil.nl), 14 feb. 2008, begint "hem" door te krijgen...
Bron: http://www.peakoil.nl/2008/02/13/golfenergie-de-stand-van-zaken/#comment-14821


"Nederland heeft een Argentijnse als prinses en alsnog zadelen ze ons op met een zeer vervuilende raffinaderij."

Severo Alfredo Clavijo (coördinator wijkorganisatie Pro Dock Sud in Avellaneda, voorstad van Buenos Aires, Argentinië), feb. 2008, beklaagt zich over de tranentrekkende hypocrisie van Nederland, wat heeft toegelaten dat Shell een raffinaderij van Moerdijk verplaatst naar Argentinië waar deze gigantische milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaakt bij de aanpalende lokale bevolking, terwijl ons land tegelijkertijd mooie sier maakt met een Argentijnse prinses alsof er geen vuiltje aan de lucht is...
Bron: Milieudefensie Magazine nr. 37(1/2)/jan-feb. 2008: pp. 24-25.

A strange world it is. An extremely unjust world. (PJS)


<<<      citaten actueel 4 3 2 1     >>>

 


© 2008-2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)