starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"Herr Scheer Spricht..."
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Citaten Hermann Scheer

Hermann Scheer was (en nog steeds: is) in Duitsland een "fenomeen" en de (mede-) grondlegger van het Erneuerbare Energien Gesetz, de wereldvermaarde "Groen voor Grijs" wetgeving waarmee Duitsland toonaangevend marktleider is geworden op het vlak van duurzame energie, en wereldkampioen geplaatst windvermogen en zonnestroom installaties. Daarnaast is hij ook een fundamenteel denker over de kakafonie aan mondiale energieproblemen, en de achterliggende structurele weeffouten in de moderne maatschappij die de feitelijke oorzaak zijn van die steeds groter wordende problemen. Kortom: Het ideeëngoed van Scheer is nog steeds een factor om rekening mee te houden, en zijn boek "Energy Autonomy", waaruit de meeste van zijn hier weergegeven citaten zijn gehaald, evenals de nog rebelsere voorganger "The Solar Economy" (apart als zodanig aangegeven) is een absolute must voor diegenen die niet alleen de "randverschijnselen" van de energiecrisis (eigenlijk: de verschillende energiecrises) willen begrijpen. Maar vooral ook het "waarom" van die crisis. En voor diegenen die een verfissende blik willen op de talloze kleine en grote leugens die over de centralistische "alternatieven" keer op keer worden verkondigd. Scheer geeft in zijn baanbrekende boeken de richting aan die we met zijn allen zouden moeten inslaan om die crisis te gaan helpen oplossen.

Scheer overleed veel te vroeg op 14 oktober 2010, midden in de fel oplaaiende strijd in zijn geboorteland Duitsland: fossiel-nucleair energie monopolie versus razendsnel groeiend decentrale productie van hernieuwbare energie. Zie in memoriam door Polder PV.

Scheer, H. (2007). Energy Autonomy. Earthscan, London/Sterling, ISBN 978-1-84407-355-9 (hardback): 310 pp.
Scheer, H. (2002, reprint 2005). The Solar Economy. Earthscan, London/Sterling, ISBN 1-85383-835-7 (paperback): 348 pp.
(origineel: (1999) Solare Weltwirtschaft, Verlag Antje Kunstmann GmbH, München)

<<<      citaten actueel 4 3 2 1     >>>


"The contrasts need to be made clear: energy that is ready for the future versus energy imprisoned by the past, common good versus egoism."

Scheer in een van de laatste paragrafen van zijn fenomenale boek, "Activating society", vergelijkt de betekenis van hernieuwbare energie met die van fossiel-nucleaire opwekking van energie ( p. 271 in Energy Autonomy).


"PV has the potential to facilitate energy freedom for everybody - free from discrimination, artificial national borders and administrative hurdles, and free from dependency on energy monopolies. It bears by far the biggest potential - larger than that of all other renewable energy sources, larger than anything to which fossil fuels and nuclear power could ever aspire."

Scheer in zijn voorwoord van het boek van Miguel Menonça (2009), Feed-in tariffs. Accelerating the deployment of renewable energy. Earthscan/World Future Council.


"De Nederlandse politici gaan het conflict niet genoeg aan met de gevestigde industrie. Nederland kan binnen afzienbare tijd tot 50 procent duurzame energie uit wind realiseren."
Bron: Energie+ nr. 29(2)/mei 2009: pp. 20-23 (interview)


"Het enige blusmiddel is duurzame energie."

loc. cit. in Financieele Dagblad n.a.v. eerste bezoek van Scheer aan Nederland (jubileum WISE) en het antwoord op de door Scheer gesignaleerde rampzalige obsessie bij de klassieke energiesector om "alle brandstoffen op aarde op [te] branden".
Bron: Financieele Dagblad nr. 31/vrijdag 6 februari 2009: p. 6.


"It is as clear as daylight that the political price for the next round is going to be an amnesty for treaty violators..."

In de nieuwe klimaatbesprekingen volgend op het (marginale) Kyoto Protocol, ziet Scheer de bui al hangen voor landen die niet aan hun opgelegde verplichtingen voldaan blijken te hebben... (p. 184 ff.)


"More bureaucracy than market, more emissions trading than reduction."

Scheer's variant op: "allemaal windhandel" prikt de waanzin van de ondoorzichtige handel in emissierechten en de schrikbarende daar aan gerelateerde (en tot fraude en dubieuze praktijken uitnodigende) energiebureaucratie feilloos door. (p. 180 ff.)


"The larger these conferences get, the more illusions they produce."

Scheer haalt ook fel uit naar de totale nietszeggendheid en extreem veel tijd, papier, en energie verspillende "multilaterale" mondiale vergaderrondes waar al die kostbare jaren bedroevend weinig daadkracht uit tevoorschijn is gekomen. Scheer fileert dit fenomeen op onnavolgbaar scherpzinnige en keihard beargumenteerde wijze, tot aan het zelfs bij diverse milieubewegingen "bejubelde" Kyoto Protocol aan toe... (p. 157 ff.)


"... even if all subsidies and privileges for nuclear and fossil energy were immediately done away with, there would still be no equality of opportunity for renewable energy."

Het feit dat de monumentale hoeveelheden geld die er al van Staatswege in zowel de fossiele energiecentrales als in het fenomeen kernenergie is gestoken, en dat dat geld nooit door die sectoren aan de samenleving terugbetaald zal gaan worden, geeft volgens Scheer al zo'n extreme achterstand voor de nieuwe hernieuwbare energiebronnen, dat het een volslagen illusie is om te suggereren dat "fossiel/nucleair" ooit op een "level playing field" in een volledig geliberaliseerde, compleet drempelloze energiemarkt zullen komen. Ergo: fundamentele ongelijkheid van uitgangspositie blijft voortduren, en "hernieuwbare" energie kan daarom nooit op basis van "eenzijdige marktprincipes" met de bestaande fossiele of nucleaire centrales vergeleken worden omdat appels niet met peren zijn te vergelijken. (p. 152 ff.)


"Military methods of securing resources only end up depleting traditional energy reserves even faster."

Scheer waarschuwt voor de levensgevaarlijke (westerse) doctrine dat, als de beheerders van de fossiele energiebronnen niet meewerken aan het continu bijbenen van de op verspilling berustende gigantische vraag in het rijke westen, dat er dan wellicht "militaire interventies" nodig zouden zijn om die vraag zeker te stellen. Bovendien verergert elk militair "avontuur" de absurde, destabiliserende vraag naar fossiele brandstoffen nog in verhevigde mate. (p. 138 ff.)


"... renewable energy, by definition, cannot be consumed."

Scheer maakt ook semantisch bezien fundamenteel onderscheid tussen "fossiele" energie die daadwerkelijk wordt "geconsumeerd" (en nooit binnen voor mensen afzienbare tijd vervangen kan worden), en "hernieuwbare" energie waarvan de bronnen - zon en haar afgeleide vormen (zoals windenergie) en aardwarmte op menselijke schaal betrokken oneindig zijn. (p. 123 ff.).


"... hydrogen can hardly ever amount to much more than a side track on the renewable energy path."

en

"The era ... should be named after the energy foundation actually sustaining it; it will be a Solar Age, for the remainder of civilized history."

Ook de door bobo's zwaar aangezette "waterstof revolutie" zal het niet worden, aldus Scheer, in een vlammend en zeer goed beargumenteerd betoog waarin de vele pitfalls van waterstof haarscherp tegen het licht worden gehouden. (p. 90 ff.)


"...ultimately no one is spared the wildfires of the global crises caused by energy."

Waarbij Scheer ook de consumenten waarschuwt dat zij zich niet zullen kunnen onttrekken aan een forse bijdrage voor de benodigde veranderingen in de energievoorziening, omdat ze anders een nog vele malen hogere prijs zullen moeten gaan betalen. (p. 74)


"The obvious step to be taken should be shutting down the entire operation of these conventional power plants..."

Scheer houdt wel van een knuppeltje in een hoenderhokje op zijn tijd... (p. 66)


"The assertion that it is not possible to arrive at a comprehensive energy supply using renewable energy is an insult to the creativity of physicists, chemists and engineers."

Scheer hekelt de denigrerende wijze waarop "klassieke" energie technocraten regelmatig trachten om een holistisch, multidisciplinair duurzaam energieconcept als technologisch onhaalbaar neer te zetten. (p. 52)


"Since we do not live in a world of mythological sagas, we need to rely on social forces to put the nuclear and fossil fireplace on ice."

Scheer relativeert de "Prometheus mythe", stelt dat we niet in een mythologie maar in de realiteit leven, en dat het "nucleaire en fossiele vuur" door sociale krachten bestreden en "op ijs gezet" dient te worden. (p. 45)


"... 10.000 years of civilized history in which human beings satisfied their energy needs almost exclusively with renewable energy."

Duurzame energie is niks nieuws, we gebruiken het al (net als biologische landbouw) sinds het begin van onze beschaving... (p. 34)


"Even if the climate problem did not exist, there would still be a mass of ecological reasons speaking on behalf of an energy shift."

Klimaatverandering is bij lange na niet de enige reden waarom de transitie naar duurzame energie noodzakelijk is, aldus Scheer. (pp. 20-21)


"It is only a question of political will, nothing else!"

Mei 2007, in een tale-telling documentaire van BBC World's Earth Report over de haalbaarheid van de stimulering van duurzame elektriciteit.
Bron: zie bijdrage op de PV-nieuwspagina van 6 mei 2007


"The Earth is rich, and it owes its wealth to the sun. That this wealth is today more often burnt than used and preserved for the future is the greatest economic nonsense imaginable. And then to call this destruction of resources 'economic growth' makes a mockery of the phrase. This is not economic growth, but economic destruction..."

Scheer is een van de zeldzame "generalisten" die desastreuze ontwikkelingen op deelterreinen feilloos in een breder kader weet te plaatsen en ze op weergaloze wijze "zichtbaar" maakt, ook voor de lezers met niet zo'n hoge opleiding. Het huidige, extreem op fossielen en afgeschreven kernsplijtingscentrales gerichte "energie systeem" leidt nu al, in de komende jaren nog veel erger wordend, tot mondiale plundering, klimaatverstoring, onacceptabele concentratie van macht en verbijsterende concentraties geld bij een krimpend aantal superondernemingen, oorlog, en sociale desintegratie. Het roer moet om, en de tijd daarvoor is al lang aangebroken. Als u de beide boeken van Scheer heeft gelezen weet u waarom...
Bron: The Solar Economy (2002/reprint 2005): p. 323


"When dinosaurs mate, their offspring are not pussycats."

en

"The sheer concentrated power overawes political institutions, the public and even environmental activists."

Over de enorme gevaren van bizarre machtsconcentraties van almaar verder fuserende, op fossielen en nukes drijvende energieholdings die al lang het niveau "Staat in de Staat" zijn ontgroeid. En die alle alarmbellen zouden moeten doen rinkelen bij een ieder die zich met "decentrale" opwekking en/of energie bezighoudt.
Bron: The Solar Economy (2002/reprint 2005): p. 276.


"In many cases, they are or have been little more than gestures, and some have done more harm than good. That goes for short-term programmes with small budgets, whose funds are often very quickly exhausted. Applicants who miss the boat are put on the waiting list for the next financial year, with the consequence that individual plans get put on the back burner."

Die passage gaat natuurlijk over de druppels op een witheet gloeiende plaat genaamd korte termijn cadeau'tjes acties voor zonnestroom - vaak hap-snap, tombola-achtige gemeentelijke of provinciale programma'tjes (nog steeds orde van de dag in Nederland) die een paar tientallen tot een honderdtal huishoudens blij maken met vaak ook nog eens te duur ("er is toch aanschaf subsidie" effect) aangeboden systemen. Waarna het hele kaartenhuis weer voor een jaar in elkaar stort nadat het krappe budget, vaak al binnen een paar dagen, is overtekend en mensen minimaal een jaar, mogelijk langer, geen enkel initiatief meer nemen voor investeringen in zonnestroom. In ieder geval goed bedoelde acties die dodelijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van de nationale PV-markt en die verwoestende gevolgen hebben door gekmakende "hit-and-run" effecten op de aanbieders van PV-systemen. Innovatie kun je met dit soort acties op je buik schrijven.
Bron: The Solar Economy (2002/reprint 2005): p. 253


"Dismantling global trade barriers and new market structures in the electricity and gas industries have resulted in a fall in prices that will lead to an unfettered continuation of the orgy of energy consumption for a long time to come."

Scheer was er al vroeg bij om de zwaar door economen gepushte "marktliberalisering" van de energiesector te verketteren vanwege het dodelijke gevolg: lagere prijzen voor stroom en gas. Dat is (a) funest voor de ontwikkeling van de nog prijzige hernieuwbare alternatieven, en (b) een "killer" voor noodzaak numero uno: absoluut essentiële en massieve energiebesparing, die bovenaan alle "politieke verlanglijstjes" zou moeten staan als het over energie gaat.
Bron: The Solar Economy (2002/reprint 2005): p. 248


<<<      citaten actueel 4 3 2 1     >>>

 


© 2007-2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)