starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 17

meest recente bericht boven

1 oktober 2006 - 10 november 2006

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>> highlights JSS22


10 november 2006: Schriftelijke bevestiging intrekken illegale 2e vastrecht Continuon. Al is het in typische "juristenbewoordingen" die nog alle opties openlaten, hetgeen onterecht is en onacceptabel. Verbaast ons niks, want NUON en Continuon zijn berucht om hun nietszeggende, alle opties openlatende al of niet schriftelijke reacties op misstanden die ze zelf in het leven hebben geroepen... Zie de teruglevering en saldering pagina.

We zijn nog niet klaar met dit bedrijf, overigens, want de "uitleg" die ik zelf kreeg (na forse druk opgevoerd te hebben), in reactie op mijn uitgebreide brief over dat belachelijke 2e vastrecht is echt om te janken zo oppervlakkig, inhoudelijk volslagen nietszeggend, en van een hoog "prullenbak-niveau". Wordt vervolgd.


10 november 2006: Productie PV-dak Provinciehuis Zuid Holland. Van een collega die daar werkt kreeg ik een artikel uit een blad waarin een stukje over de productie van het bijna 75 kWp grote PV-systeem op het platte dak. Artikel en opmerkingen Polder PV op de Provinciehuis pagina, onder het hoofdje "productie".


8 november 2006: Het Grote Verschil. Terwijl de Hollandse politici zich voornamelijk druk lijken te maken over wie de grootste partij wordt (de voortekenen luiden mogelijk de tweede Middeleeuwen voor ons land in, met de meest verschrikkelijke pestilenties tot gevolg...), wordt er in Duitsland een "New Deal" voorbereid en zet het land hoog in op een Ecologische Industriepolitiek. In de woorden van Sigmar Gabriel van het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit:

"Die Märkte der Zukunft sind grün. Umwelttechnik 'Made in Germany' bringt neue Märkte, neue Produkte, neue Beschäftigung."

Inderdaad, beste mensen. Duitsland ligt op een andere planeet. Als ik u was, zou ik de website van de BMU maar direct in uw "Favorieten" folder gaan zetten, want dat eeuwige gepruts in Nederland lijkt he-le-maal nergens op vergeleken bij de hyperintelligente, toekomstgerichte, opbouwende, innovatieve, investeringen genererende aanpak van onze oosterburen...

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/38092.php


7 november 2006: Magnifieke PV-test plant in Davis, California. Een oudje al, zelfs, en wellicht dat ik hem daarom ook kon vinden, want Google Earth loopt nog behoorlijk achter met up-to-date foto's, en heel veel gloednieuwe (reuzen)centrales zijn dan ook nog niet beschikbaar. Deze echter wel, PVUSA, 800 kilowattpiekjes groot. En wat een details! Kijken op Polder PV's Google Earth subsite, HIER!


7 november 2006: En alweer een "groene" conferentie. Van het "Klimaat Innovatie Platform", ook wel de "Groene Bilderberg Conferentie" genoemd, op zaterdag 11 november a.s., "een bijeenkomst van 200 van de meest duurzame en intelligente mensen in Nederland. Zij zijn een voorbeeld van een duurzame levenswandel in hun privé en/of werkzame leven." Poeh, poeh, da's heftig! Ik reken mezelf weliswaar tot de categorie mensen uit de tweede zin, maar de eerste kwalificaties zal ik nooit over mezelf afroepen. Als u toch interesse heeft, en bijvoorbeeld mensen van de "Concentrating Solar Power" beweging wilt ontmoeten, is dit uw kans. Inschrijfgeld is 35 euro. Lokatie: Hooglanderveen, vlak bij NS-Station Amersfoort-Vathorst (een wijk overigens die bekend staat om problemen met de stadswarmte voorziening...).

http://kipww.nl.server28.firstfind.nl/d1/wordpress/?page_id=27


7 november 2006: Waarom de NL netbeheerders een toontje lager moeten zingen. Dat hebben ze in Duitsland namelijk heel goed begrepen, dat de netjongens flink aan banden gelegd moeten worden (zie de laatste nachtmerrie met de Europese stroomstoring, waarvan de oorzaak in Duitsland lijkt te liggen). Daarom staan er ook zulke heerlijke en zeer expliciete stukken tekst in het EEG die o.a. de 20-jarige constante hoge vergoedingen voor zonnestroom regelen. Daarbij vergeleken is de Nederlandse Wet- en secundaire regelgeving echt miezerig gekluns en gepruts in de marge, die de oppermachtige netbeheerders in ons land maximaal de ruimte geeft om consumenten en, vooral, de decentrale opwekkers, zo efficiënt mogelijk uit te knijpen. Uit de van de excellente en heldere BMU website te downloaden "Erneuerung" van het EEG van 1 augustus 2004:

"Aufrechnungsverbot (Abs. 4): Dieser neu eingefügte Absatz verbietet die Aufrechnung von bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen des Netzbetreibers mit den Vergütungsansprüchen des Anlagenbetreibers. Durch diese Regelung soll verhindert werden, dass die wirtschaftlich übermächtigen Netzbetreiber, die weiterhin ein natürliches Monopol besitzen, unbillig hohe Mess-, Abrechnungs-, Blindstrom- und Versorgungskosten von den Anlagenbetreiber durch Aufrechung erlangen und das Prozessrisiko auf die Anlagenbetreiber abwälzen. Außerdem wird zum Schutz der Betreiber von kleinen Fotovoltaik- und Biomasseanlagen das Aufrechnungsverbot des § 31 AVBeltV für Vergütungsansprüche für nicht anwendbar erklärt."

Polder PV doet een poging tot vertaling van dit smakelijke stuk tekst. Uiteraard, "ohne Gewähr", en als u het beter kunt hoor ik het gaarne!:

"Verbod op verrekening van kosten (Art. 4): Dit nieuw toegevoegde Artikel verbiedt het verrekenen van discutabele of niet wettelijk vastgestelde kostenposten door de netbeheerders met de (wettelijk vastgestelde) te incasseren vergoeding voor de netinvoeding door de (PV-) systeemeigenaar. Deze regeling voorkomt daarmee dat de economisch bezien oppermachtige netbeheerders, die verder een natuurlijke monopoliepositie bezitten, irreeël hoge meet-, facturatie-, blindstroom- en dienstverleningskosten van de (PV-) systeemeigenaar opeisen via verrekening, en daarmee het procesrisico op deze decentrale stroomopwekkers zouden kunnen afwentelen. Bovendien wordt ter bescherming van de beheerders van kleine¹ fotovoltaïsche- en biomassa-installaties het verrekeningsverbod van § 31 AVBeltV voor aanspraak op (invoedings-)vergoeding voor niet ontvankelijk verklaard.

¹"Klein" moet hier even flink gerelativeerd worden. De "laagste" invoedingscategorie voor zonnestroom bestaat in Duitsland uit installaties tot 30 kilowattpiek. Dat haalt geen enkele particulier in Nederland, in de verste verte niet...

Herinnert u zich nog dat illegale "tweede vastrecht" wat Continuon (misschien nog steeds) door onze strot wil duwen? Dat bedoel ik nu! Om dat soort uitermate dubieuze praktijken te voorkomen, heb je dus excellente wet- en regelgeving nodig, zoals bij de oosterburen. Ergo: werk aan de winkel in Den Haag, bij voorkeur door juristen en energiesector specialisten die geen banden hebben met vooringenomen, decentrale opwekking hatende instanties als EZ, EnergieNed, e.d., en die actief mee willen werken aan het verduurzamen (lees: vergroenen) van de archaïsche, fossiele, en energie verspillende Nederlandse samenleving...

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ueberblick_regelungen_eeg.pdf


7 november 2006: Vlekkeloos werkende administratiesystemen... Ja, ja, die gezegende, "geliberaliseerde" energiemarkt werkt perfect, en er is niks aan de hand. Mwagh... Leuke "vondst" op het inmiddels tot 36 pagina's fraais uitgegroeide Tweakers forum over zonnestroom, nog niet zo lang geleden gestart door Jeroen Haringman, item n.a.v. een te verwisselen elektriciteitsmeter bij een klant:

"Nou, vandaag in ieder geval niet. Mannetje is net al geweest, de centrale server om meters aan te melden is er vannacht uitgeklapt en ze kunnen dus geen meters aanmelden. Dan kan hij 'm dus wel plaatsen, maar hebben dus geen stroom."

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/26690190#26690190


6 november 2006: Afwikkeling van het Oerhollandsche MEP-Drama (in veertien bedrijven). Mijn suggestie is, om "Libera Me" van Fauré's Requiem als stemmige begeleidingsmuziek in te zetten. U kunt zich vervoegen bij EZ-instantie SenterNovem voor het laatste eerbetoon aan een failliet ondersteuningsregime. Zie verder de speciale MEP-pagina...

http://www.senternovem.nl/mep/


6 november 2006: Illegaal "tweede vastrecht" Continuon ingetrokken. Continuon heeft, volgens een bericht van 6 november 2006 in het Noordhollands Dagblad, het illegaal door hen "met terugwerkende kracht" vanaf 1 januari 2006 bij decentrale zonnestroom opwekkers in rekening te brengen "tweede vastrecht" over de netinvoeding ingetrokken. Zie het bericht hieronder.


KLIK op bovenstaand plaatje
voor vergroting.
© Noordhollands Dagblad

Opmerkingen Polder PV:

 • Continuon heeft nog nooit alle afnemers op de hoogte gesteld van het feit dat ze zo'n belachelijk "tweede vastrecht" zouden moeten gaan betalen als ze zonnepanelen zouden hebben cq. kopen en ongelukkigerwijs "administratief gesaldeerd" zouden moeten worden omdat ze ongevraagd een digitale meter met teruglevertelwerk in de meterkast hebben (gekregen). Daarmee overtreedt deze zogenaamd onder de rigide controle van de DTe staande netbeheerder de Elektriciteitswet, artikel 95m, waarin staat dat die afnemers over alle wijzigingen van voorwaarden en tarieven van tevoren geïnformeerd dienen te worden...

 • Continuon beroept zich er op dat ze wel degelijk het recht hebben om dat bezopen tweede vastrecht te heffen, maar het bedrijf heeft nog aan niemand duidelijk kunnen of willen maken hoe dat dan in de Elektriciteitswet (niet "Energiewet") staat (staat er niet), of welke van de tienduizenden woorden in de aan de E-wet ondergeschikte "Codes" deze bewering zouden doen. "Codes", trouwens, die vrijwel niemand in Nederland kent, laat staan dat er een handjevol mensen zijn die ze kan lezen, of zelfs begrijpen. Bij uitvoerige bestudering van de Tarievencode waar enkele van de hevig in de war geraakte medewerkers van dit bedrijf zich op schijnen te beroepen, klopt er helemaal niks van deze pertinent foute stellingname en heeft en had Continuon nooit dat tweede vastrecht mogen opvoeren. Omdat ze het nooit heeft kunnen opvoeren (DTe geeft ons gelijk), zijn ze hartstikke illegaal bezig, dient dus aan alle klanten die WEL dat vastrecht al of niet stiekem in rekening is gebracht, dat onmiddelijk terugbetaald te worden, en dienen die klanten ook direct hun onterecht niet gesaldeerde hoeveelheid zonnestroom per 1 juli 2004 met terugwerkende kracht alsnog gesaldeerd te krijgen (lees: de geregistreerde netinvoeding dient voor de volle honderd procent uitbetaald te worden door Continuon en door de leverancier) als op die datum een teruglevertelwerk actief was die de zonnestroom netinvoeding registreerde. Of vanaf het moment dat er al of niet gevraagd zo'n meter met teruglevertelwerk is geïnstalleerd in opdracht van Continuon. Voor het hoogstwaarschijnlijk gemiste "leveringsdeel", moeten deze mensen zich bij hun leverancier vervoegen (let op: leveringstarief, energiebelasting, en 19% BTW moeten daar gesaldeerd worden), die van de netbeheerder afhankelijk is voor de gesaldeerde meterstanden...

 • "Om pragmatische redenen afzien van het in rekening brengen van een tweede vastrecht" is belachelijk gezwets wat een uitermate dubieuze poging is om de aandacht af te leiden van het feit dat Continuon volstrekt niet legitiem heeft gehandeld. Het was en is illegaal, dus moet het met terugwerkende kracht ingetrokken worden, en er dient een excuusbrief gestuurd te worden naar iedereen die dat dubbele vastrecht in rekening gebracht heeft gekregen. Niks "pragmatisch". Kolder! Net zoals die typisch arrogante frase "tot nader orde opgeschort". Niks "tot nader orde". Definitief prullebakkeren, s.v.p., om in de woorden van amendement indiener Samsom te spreken aan wie we artikel 31-C van de E-Wet hebben te danken! Wij tolereren geen verdere sabotage van de wettelijke salderingsregeling, anders zullen we de NMa wel weten te vinden. Netbeheerders, schei s.v.p. direct uit met dat weerzinwekkende kleinzielige gepest van kleine netinvoeders, en ga in godsnaam nou eens nuttig werk doen!

 • Mij is absoluut niet bekend dat WZF resp. ZPV om "opschorting" gevraagd zouden hebben. Er is zeer nadrukkelijk afschaffing (met terugwerkende kracht) geeist. Never nooit niet mag dit illegale gedoe nog op onze burelen verschijnen!

 • Laatste regel: energieleveranciers kunnen helemaal geen "vastrecht transport" heffen. Dat is hun "taak" cq. "recht" helemaal niet. Het enige "vastrecht" wat zij heffen, is voor hun back-office "dienstverlening" en de administratie en dat dient separaat op uw nota zichtbaar gemaakt te worden als "vastrecht levering". Heeft helemaal niks met transport te maken, want dat is het pakkie an van de netbeheerders en die mogen van de DTe per 1 januari 2005 allemaal (artikel 3.8.4 van de TarievenCode) slechts 18 euro incl. BTW vastrecht over transport in rekening brengen (vast tarief voor 2006, wordt waarschijnlijk in 2007 gehandhaafd), voor iedere kleine afnemer, of hij/zij nu al of niet zonnepanelen heeft, en geen ene miezerige eurocent meer! Punt UIT!

 • Geen enkele andere netbeheerder heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om een tweede vastrecht te durven heffen, al liet een verdwaald licht van Eneco, waarschijnlijk aangestoken door het Continuon kippenvirus, doorschemeren "We mogen het vragen, maar doen het niet" (laatste punt van gelinkte bespreking). Niks daarvan, dus, en wee jullie gebeente als jullie dat via een u-bocht constructie alsnog gaan proberen!

 • Van Continuon nog niks gehoord op mijn gepeperde brief met gedetailleerd uitgelegd waarom ze goed fout zitten...

6 november 2006: Aanbieding Technalia.nl.

"De nieuwssite Technalia.nl publiceert vandaag, maandag 6 november, haar 30.000ste nieuwsbericht over installatie- en (duurzame) energietechniek. Het nieuwsmedium voor alle vakmensen die in de installatie- en energiesector werkzaam zijn, is inmiddels - met vele duizenden bezoekers per week – een onmisbare informatiebron op talloze werkplekken.

Bent u nog geen abonnee, maar overweegt u om een abonnement te nemen, dan hebben wij een bijzondere aanbieding. Om de mijlpaal van 30.000 nieuwsberichten te vieren, kunt u nu eenmalig voor 100 euro (excl. BTW) een abonnement voor 14 maanden afsluiten. Voorwaarde is dat u zich in november 2006 aanmeldt. Het abonnement heeft een looptijd tot 1 januari 2008."

http://www.technalia.nl/


4 november 2006: En alwéér een leuk PV-gadget. Mijn buurvrouw kwam weer met wat moois aan, een "omkeerbare PV-lamp". Meteen maar even een "PV-gadget pagina" gemaakt met nog een paar leuke speeltjes op zonne-energie: KLIK HIER om deze pagina met een bezoekje te vereren.


3 november 2006: Weer veel lekkers "van boven". Ik heb nog veel "off-line" staan aan zonnepanelen uit de ruimte, getraceerd m.b.v. dat fantastische programma Google Earth, en daar komt regelmatig nog meer moois bij, waaraan ook U kunt bijdragen door mij screenshots ("save image as") door te sturen met de zichtbare coördinaten, of een zogenaamde kmz-file ("save as") waarmee het programma in 1 keer naar de goed plek "vliegt". Ik heb weer het een en ander aan moois voor u klaargezet op mijn subsite. Let vooral ook op die fraaie systemen van de huurcoöperatie Vestia die zeer progressief bezig is en op diverse huurflats honderden PV-systemen heeft laten aanleggen. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Hoogvliet Z. van Rotterdam. Het meeste werk is eigenlijk nog om te proberen wat projectinfo boven tafel te krijgen. Dat is niet altijd mogelijk,want de informatievoorziening hierover is, hoe jammer toch weer, zeer slecht.

Maakt verder niet zoveel uit, de foto's zijn sprekend genoeg. Ergo: smullend grasduinen op Polder PV's "Solar Modules from Space" subsite...


 
^
TOP

1 november 2006: Openingsprogramma Opgewekt.nu. De drijvende kracht achter de duurzame energie website NewEnergy.nl, Pauline Westendorp, heeft, samen met de bekende onderzoeker Kees Daey Ouwens een nieuw initiatief op poten gezet, "Opgewekt.nu". Hartstikke leuk programma, op 9 november a.s., dus allemaal naar Amsterdam komen s.v.p. Meteen van Geel even duidelijk maken dat die tweede kerncentrale er NIET gaat komen...

De opening is op 9 november a.s. door staatssecretaris Pieter van Geel (zie uitnodiging hieronder). Daarna is de expositie dagelijks geopend van 14:00 - 20:00. De expositie wordt regelmatig uitgebouwd en ook vinden er regelmatig deel-exposities en events plaats. Kijk op dit weblog voor het allerlaatste nieuws.

Graag tot opgewekt.nu!

Uitnodiging
NU BEGINNEN MET SCHONERE ENERGIE OPWEKKEN?

Kom naar de expositie OPGEWEKT.NU! Op 9 november 2006 opent staatssecretaris van milieu Pieter van Geel de energie expositie ‘opgewekt.nu’ op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De expositie biedt praktische oplossingen voor praktische vragen:Hoe kan ik met schonere energie mijn portemonnee én het milieu sparen? Kan ik mijn hele huis zelf van energie voorzien? Hoe kan ik mijn bedrijf koelen? Wat kan ik doen aan het broeikaseffect? De expositie wordt om 15:00 geopend door Staatssecretaris Van Geel, en aansluitend is er een feestelijk openingsprogramma. Dus kom en … bewonder de Nuna 3 en tien andere auto’s, die rondrijden op nieuwe brandstoffen - bezoek de energiemarkt waar je alles kan vragen over schonere elektriciteit, warmte en vervoer (zonnepanelen, windmolens, isolatie, het zonneboilers, etc.)

 • ervaar hoe simpel en winstgevend energiebesparing is door anders met warmte, elektra en vervoer om te gaan
 • bezoek de energietentoonstelling in de Sirius, het actieschip van Greenpeace of voel energie in de energiebus (speciaal aanbevolen voor kinderen)
 • woon de opening van het tankstation voor auto en geest bij, waar niet alleen plantaardige olie getankt kan worden, maar ook gemediteerd kan worden
 • bezoek één van de vele lezingen over schone energie
 • vraag alles wat je wilt weten over schone energie op het doorlopende energiespreekuur
 • laat je rondleiden over het terrein, waar te zien valt hoe de huurders van de werf hun eigen energiemaatschappij oprichten of bekijk de eerste waterstofboot, een energiefiets, warme meubels, etc.

Programma
14:30 NDSM-terrein open
15:00 opening expositie Staatssecretaris Van Geel
15:25 rondleiding over het expositieterrein
15:35 korte speech prof. ir. Kees Daey Ouwens, voorzitter van de stichting opgewekt.nu - bij het tankstation voor auto en geest
15:45 schoon vertrek van Pieter van Geel, verzorgd door Marijke Vos, wethouder Milieu gemeente Amsterdam

Marijke Vos zal als eerste chauffeur in Nederland rijden op plantaardige Jatropha olie, de eerste sociale brandstof ter wereld.

16:00 energiespreekuur voor bedrijven (tot 17:00) en particulieren (tot 19:00) in Noorderlicht
16:15 feestelijk openingsprogramma
19:00 afterparty in café-restaurant Noorderlicht (zelf reserveren voor eten via 020-4922770)

Het adres van de expositie is: opgewekt.nu, NDSM-werf; Tt Neveritaweg 15; 1033 WB Amsterdam (Het gratis NDSM-pontje vertrekt “kwart voor en kwart over” uiterst links achter het Centraal Station!).

Aldus de website van opgewekt.nu. Daarop ook de volgende treffende uitspraak: "We zijn dan ook een beetje ongeduldig bij opgewekt.nu en we vinden dat de discussie beperkt blijft tot de specialisten."

Waarvan akte. Ik word helemaal vrolijk van dit initiatief. Klasse! Komen dus, in grote getale.

Meer info:

http://www.opgewekt.nu/


1 november 2006: "Zonnepanelenbezitters blazen electriciteitscentrales op". Aldus onze correspondent in de nieuwbouwwijk Valkenburg/Leiden, in een artikel wat verscheen op 8 januari 2010 in de Polderbode. Van ons druk bezette FAKE/Desinformation Department. KLIK HIER voor weer een smeuiige bijdrage...


1 november 2006: "Nederland houdt weer van het milieu" + gratis polderiaans stemadvies. Positief blijven denken, poldermans, positief blijven denken. Maar als ik zo'n kop zie en tegelijkertijd mijn ogen goed de kost geef in deze harde samenleving, knallen de vullingen spontaan uit mijn kaken. Voor wie altijd de zaken zonnig wil bijven zien een hart onder de riem. De kop van het artikel uit de Volkskrant:

"DEN HAAG - Vele jaren waarschuwde alleen GroenLinks voor de gevaren van de klimaatverandering. Sinds de film van Al Gore vinden ook andere partijen het een item".

Die eerste regel ben ik het hartgrondig mee eens, en dat is GL ook na te geven, al wordt het ze (nog steeds) door een groot deel van de energie zuipende bevolking cq. het bedrijfsleven en het VNO absoluut niet in dank afgenomen. U weet mijn stemadvies natuurlijk al lang, kan ik ook niks aan doen, want als we "het miljeu" aan Mark Rutte van de VVD moeten overlaten, kunnen we wel direct onze biezen pakken: Mark "vindt het klimaat ‘zo belangrijk dat we het niet aan de linkse partijen kunnen overlaten’. De VVD gaat ‘het leiderschap pakken in dit debat’." Ha! Eén door jullie "leiderschap" gerealiseerde 1.600 megawatt kerncentrale, geachte heren Rutte en De Krom, en het is de komende eeuw afgelopen met duurzame elektriciteit in Nederland.

Over de rest zullen we maar zwijgen, leest u zelf maar na. Bijvoorbeeld de "excentrieke milieuactivisten" van Van Geel, CDA. Zijn collega Wijn komt ditmaal niet aan bod, en dat is maar goed ook, anders moet Van Geel praten als brugman om de schade die dat interimmetje heeft aangericht te verdoezelen... Lees, om met beide voeten op de opperhuid van Moeder Aarde weer te keren, ook de tweede link er maar eens op na. Ergo: pappen en nathouden is echt niet voldoende, de rechts-conservatieve tent moet uitgerookt worden wil er echt iets veranderen.

Stemt dus s.v.p. groener dan "links", want we gaan enkele zeer belangrijke jaren tegemoet, het is erop of eronder. In de papieren die ik van GL toegestuurd kreeg wordt het nog eens fijntjes uit de doeken gedaan waarom dan wel:

Strategisch stemmen werkt niet.
"Een kleine terugblik in de geschiedenis leert het volgende:
2003: Veel mensen stapten over van GroenLinks en SP naar de PvdA uit aversie tegen Balkenende. Resultaat: Balkenende 2.
2002: Veel mensen stapten over van GroenLinks naar PvdA uit angst voor Fortuyn. Resultaat: Balkenende 1.
1998: Veel mensen stapten over van GroenLinks naar PvdA uit angst voor Bolkestein. Resultaat: Paars2, dus mét de VVD.

Conclusie: strategisch stemmen heeft nog nooit iets opgeleverd. Overstappen binnen links heeft geen zin, alleen overstappers van rechts naar links kunnen de machtsbalans echt veranderen."

Aldus het schrijven wat ik mocht ontvangen. Héél verstandige woorden. Wat hebben drie kabinetten met het CDA ons gebracht? Één grote Bak Ellende... Ik ben om. En wat dat machtsevenwicht betreft. Als Rutte nu eens echt groene leiderschapsballen zou tonen, zou hij zich als de spreekwoordelijke haas bij Femke dienen aan te melden als "second man". Dát zet pas zoden aan den hollandsche dyck, beste Mark. Dan kunnen Balkenende, Wijn en Van Geel gifgroen worden van nijd en kan de "Linkse Lente" met een hemelsblauwe lucht echt van start gaan...

http://www.linkselente.nl/waar-is-femke (verkiezingstour van Femke Halsema)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article364693.ece/Nederland_houdt_weer_van_het_milieu
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article364677.ece/Iedereen_wil_plotseling_ook_een_beetje_Al_Gore_zijn


1 november 2006: Luister. Luister goed. We're addicted to oil. Hoe de energiepooiers Rusland en Venezuela de energiejunks van het "vrije Westen" inclusief "NATO kandidaat Georgië" aan een draadje laten bungelen. Verplichte kost voor iedereen die ook vindt dat energie een van de belangrijkste thema's is in het dagelijkse leven en de politiek. Zeer boeiende uitzending die voor u uit de doeken doet wat voor geopolitieke spelletjes er, vooral met olie, worden gespeeld. Ook de Olieminister Dr. Abdulrahman A. Al-Zamil van Arabië komt uiteraard aan het woord. De vriendelijkheid zelve, die man. Maar ondertussen... Opletten: maandag 6 november 2006, om 21h00 op Nederland 2 Energy War deel 2 (slot). Direct in de agenda noteren! Die aflevering zal vooral over "de alternatieven" gaan, met uiteraard veel focus op duurzame energie. Ik heb geloof ik al wat concentrating PV-modules ergens in een woestijn zien staan, dus dit wordt een "motje" voor de lezers van Polder PV!

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/30983828/  introductie en samenvatting
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/30983828/media/30983938/  video streamer (45'21")


31 oktober 2006: Google aan de "verkeerde" zonnepanelen... Er staan inmiddels al heel wat berichten over de plannen van de makers van 's werelds beroemdste (soms verguisde) zoekmachine voor internet, en af en toe staat er wat tegenstrijdige cq. niet goed vertaalde info op de talloze websites. Maar dat mag de pret uiteraard niet drukken. Google gaat 1,6 MegaWattpiek (sommige bronnen spreken over 1,5 MWp) aan Sharp zonnepanelen op verschillende van de gebouwen op de "Google Campus" in Mountain View aan de zuidrand van de San Franscisco Bay in de gelijknamige stad (California) plaatsen. Komend voorjaar moet de grote, complexe PV-installatie al opgeleverd worden door de systeem integrator El Solutions uit Pasadena (mooie naam...) die al aardig wat mooie projecten heeft mogen uitvoeren her en der in California. Er wordt veelvuldig van 9.212 Sharp zonnepanelen gesproken. Als je van 1,6 MWp uitgaat kom je dan op een module grootte van 174 Wp uit. Wordt echter 1,5 MWp genomen, kom ik op een module van 163 Wp. Aangezien beide module groottes niet in de Sharp lijst voorkomen, ben ik speculatief van een 167 Wp module uitgegaan (er wordt gesproken van slechts 1 toe te passen moduletype


Google logo superimposed on
image of Sharp ND-167U3A module

Heel "apart" is trouwens, dat Google (nog) NIET heeft gekozen voor de innovatieve dunnelaag "nanotechnologie" zonnepanelen van de nota bene door de oprichters van het bedrijf in het leven geroepen PV-fabrikant Nanosolar die in de U.S.A. een absurde hoeveelheid high-tech "low-cost" modules met een nominaal vermogen van maar liefst 430 MegaWattpiek per jaar wil gaan produceren (bericht 25 juni 2006) ...

Het grootste deel van de aan te brengen Sharp zonnepanelen zal op de daken van verschillende van de ingewikkeld gevormde gebouwen van het "Googleplex" geplaatst worden; een deel op nieuw aan te leggen overkappingen van de alomtegenwoordige parkeerterreinen rond het complex (foto hieronder, van Google Earth geplukt; totale te bezetten dakoppervlak ruim 60.000 vierkante meter/197.000 ft²).


CLICK on picture above
for detail of Googleplex
© Google Earth

De gebouwen zijn behoorlijk verschillend van vorm, hebben licht hellende daken of vreemd gevormde platte daken zoals het voorbeeld hieronder, waarbij ook goed gekeken zal moeten worden naar "irritante" torentjes zoals bij de hoek rechtsonder (zuidpunt, gemarkeerd met rode ster), want die kunnen forse problemen met beschaduwing bij toepassing van grote strings geven. Leuk uitzoekprojectje voor El Solutions, om tot een optimale systeemopbouw en integratie te komen. Geld hebben ze toch zat bij Google, dus dat zal niet echt een remmende factor zijn. Het schijnt zelfs zo te zijn dat ze er voor een koopje mee wegkomen, want er wordt gesproken van een terugverdientijd van slechts 7,5 jaar, bij een jaarlijkse opbrengst van 2.611.719 kWh en verwachte besparingen van maar liefst $ 393.000 per jaar...


CLICK on picture above
for detail of one of the Google
buildings to be outfitted with
Sharp solar modules
© Google Earth

Bovengenoemd bedrag zou bij die jaarlijkse opwek neerkomen op een "Californische" elektriciteitsprijs (voor bedrijven als Google) van zo'n 15 dollarcent/kWh, dus minstens 5 dollar/eurocent lager dan de retailprijs voor consumenten bij ons in het "dure" Nederland. Per jaar wordt met de aan te leggen installatie op basis van Californische (strenge) uitstootnormen 3.637.627 lb CO2 per jaar vermeden, hetgeen neerkomt op 1,65 miljoen kg (1 lb. = 0,454 kg.). Uit deze gegevens van de El Solutions Google projectpagina, volgt een Californische uitstootnorm van plm. 0,632 kg CO2 per kWh. Volgens een NOVEM cijfer wat ik heb kunnen traceren wordt er in Nederland van een norm van 0,566 uitgegaan, wat te maken kan hebben met het feit dat in Nederland het grootste deel van de elektriciteit in "relatief schone" gasgestookte centrales wordt gemaakt.

Gaan we tenslotte van 1,6 MWp uit (site El Solutions) en de berekende elektrische output van dat systeem per jaar, komen we op een formidabele normopbrengst van 1.632 kWh/kWp voor Mountain View per jaar... Dat is anderhalf maal zo hoog dan in het Nederlandse kustgebied.

Wel heel bizar is de bewering in sommige berichten dat de jaaropwek van het aan te leggen systeem goed zou zijn "to power 1.000 California homes". Wat zou inhouden dat per huishouden per jaar slechts 2.612 kWh verbruikt zou worden???? Het gemiddelde Nederlandse verbruik ligt rond de 3.500 kWh/jaar... Volgens mij is dat, gezien eerdere berekeningen bij Californische PV-systemen, ver over de 10.000, dus daar mag u een pot zout bijzetten...

Op internet is al de nodige aandacht besteed aan dit leuke initiatief voor wat typisch Amerikaans "largest solar power system ever installed at a single corporate campus" wordt genoemd, dan hoef je namelijk niet naar dat nog veel spectaculairdere 3,7 MWp PV-dak in Kronwiden (Beieren) te verwijzen... Maakt niet uit: ondanks het feit dat dit PV-dak, wat volgens originele bronnen 30% van de piekvraag (en niet zoals later wordt gesuggereerd, van de totale elektra afname) van de kantoren (niet de servercentrales!!!) zou gaan afdekken, is het een mooi begin. Nog even doorsparen dus, bij Google, want 1 datacenter van een van 's werelds grootste computer server concentraties schijnt al 30 megawatt aan elektra te zuipen. Misschien toch maar een particuliere kerncentrale voor de rest?

http://boingboing.net/images/solargooglecomp_lg.jpg (reconstructie te plaatsen systemen)
http://hardware.slashdot.org/hardware/06/10/17/0431235.shtml (1 van vele techneuten-fora waarop de nodige hilarische reacties, zoals: "I can only google stuff when the sun is shining in Mountain View?" ...)
http://solar.sharpusa.com/files/sol_dow_167W_SS.pdf (datasheet van mogelijk toegepaste 167 Wp Sharp module)
http://www.eispv.com/ (website van de aannemer van het project El Solutions)
http://www.msnbc.msn.com/id/15301514/ (goed artikel)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=46264 (met lezersreacties)
http://www.sargasso.nl/archief/2006/10/17/google-stimuleert-alternatieve-energiebronnen/ (ter "relativering", lees vooral het stukje wat is geciteerd uit Wired!)
http://today.reuters.com ... US-ENERGY-GOOGLE-SOLAR.xml (1 van de eerste artikelen over het project)
http://www.solarserver.de/solarmagazin/newsa2006m10.html#news5991 (Duitstalig; detailfoto met reconstr.)
http://www.webwereld.nl/articles/43363/google-stimuleert-alternatief-energiegebruik.html (NL-talig, lezersreacties)


31 oktober 2006: Teleurstellende uitspraak kort geding tegen Joop Wijn. De rechter vindt namelijk (30 okt. 2006) dat Natuur en Milieu niet heeft hard kunnen maken dat de beruchte "9% duurzame elektriciteit in 2010" niet gehaald zal worden, en dat Jopie dus het volste recht had om van het ene op het andere moment, op een achterafmiddagje vlak voor het weekend, een streep te zetten door de MEP regeling. En daarmee duurzame energie in Nederland tot de giller van de eeuw te maken. Die 9% zit sowieso gigantisch veel biomassa in (in 2005 al ruim de helft van het totaal!), waarvan de bijstook in fossiele centrales zeer sterk kan variëren en dus niet constant is. Bovendien is mogelijk een fors deel van die biomassa van zeer discutabele oorsprong (denk aan palmolie!) en zou dat wel eens als apert niet duurzaam beschouwd dienen te worden...

De uitspraak was feitelijk nog erger, want de rechter deed voorkomen alsof een minister de "vrijheid heeft" om een subsidieregeling zomaar overboord te kieperen zodra hem/haar dat behaagt, "zolang het bereiken van de doelstelling niet in gevaar komt". Volgens mij heeft die rechter he-le-maal niks begrepen van het uit de zware polderklei trekken van een een florerende duurzame energiemarkt, waar talloze jaren overheen gaan en waarvoor politieke stabiliteit nodig is...

De tweede link is een pdf document met 4 keiharde argumenten van Natuur en Milieu waarom Wijn cq. E.Z. wel degelijk onrechtmatig zijn. Ergo: Natuur en Milieu beraadt zich terecht op hoger beroep.

http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=2127
http://www.snm.nl/pdf/0400_20061030_wijnargumentennm.pdf


31 oktober 2006: Alle info Karwei/PFIXX actie op 1 pagina. Om alles netjes bij elkaar te zetten heb ik alle berichten over Nederlands "meest besproken zonnepaneel actie" bij elkaar gezet op 1 webpagina. Op deze pagina heb ik ook de originele rekentabel van leverancier PFIXX gezet. KLIK HIER om naar deze pagina te surfen.


30 oktober 2006: Grüsse aus Deutschland... Ik kreeg een leuke reactie van Solon op mijn aan hen verstuurde e-mail genaamd "Oh la, la, was ein schöne Film!" over hun fantastische promotievideo (die ik op de desktop heb staan, klaar voor "tussendoor-gebruik"):

E-mail Polder PV:

"Lieber Leute von Solon.
Was ein MEGAgeile film haben Sie gemacht!

http://www.pioneers-of-power.de/files/index_e.html

Habe es Direkt auf den Desktop gestellt. Blutschön!
Ich nehme an dass das letzte "shot" der Erlasee SolarPark ist? Schön!

Ich wünsche ihnen sehr viel Spass mit die Party am 1. September, und noch sehr viel mehr Sonnige Parks überall auf der Welt.

Vielleicht können sie hier in unseres dummes Land ein Paar von eure schöne Mover aufstellen, weil die ..... Wirtschaftsminister Joop Wijn hat am 18. August die letzte Marktunterstützung für die Erneuerbaren kaltgestellt, und unseres Land zurück in die 14. Jahrhundert geworfen. Ich will Emigrieren! Es ist wirklich schrecklich hier!

Trotzdem: gute Sache, und mach Deutschland noch besser und die PV-Systeme noch billiger..."

Reactie Solon:

"Lieber Peter,
herzlichen Dank für die Email zum Film - tolle Reaktion, wir freuen uns sehr darüber!
Viele Grüße"

Kea Lehmberg
Sales Department | Vertriebsinnendienst
SOLON-Mover Team

Kijk, daar word je nu warm van, van binnen. Kunnen we weer een paar daagjes er tegenaan.

Deutschland über alles...


29 oktober 2006: Nieuwe Energie. De VPRO besteed de komende maand zeer veel aandacht aan alle mogelijke energie onderwerpen, in diverse radio- en tv-programma's en daar zal een hoop duurzame energie bijzitten. Op de website www.energie.vpro.nl zal alle info samenkomen en kunt u ook zelf reacties inbrengen op de verschillende onderwerpen. In VPRO gids nr. 43 stonden in ieder geval al een paar smaakmakers:

 • "Petrolisme vs. democratie": Thomas Friedman - "... een negatief verband tussen een stijgende olieprijs en de ontwikkeling van vrije democratieën".
 • Jörg Schlaich's "Solar Tower" die in Australië op grote schaal zonnestroom (uit convectie in een zonnetoren) zou moeten opwekken. Behoorlijk bekritiseerd door wetenschappers die het concept te megalomaan vinden en voor kleinschaliger exploitatie pleiten.
 • Biodiesel. Mooi, maar zal weinig uithalen als de mobiliteitsgekte niet fors afgeremd gaat worden.
 • En zowaar de laddermolen van "onze" Wubbo Ockels. Volgend jaar wil Wubbo in Groningen het eerste model van 5 kilowatt gaan uitproberen...
 • Al een hele leuke aflevering gezien (tale-telling uitspraken van voormalige Nederlandse politici over het wonder genaamd aardgas en wat voor leuke dingen je met al dat geld kan doen...): Energie van Hollandse Bodem op www.omroep.nl/geschiedenis en op TV.

Let op: maandag 30 oktober 21.00 uur Nederland 2: Tegenlicht ‘Energy Wars’ deel 1


 
^
TOP

28 oktober 2006: Nieuw Zonnestroom Forum SenterNovem. Ik had dat vorige keer al proberen te bereiken, maar er ging iets onbegrijpelijks mis bij de registratie. Die is nu wel gelukt. Ergo: serieuze voorstellen en constructieve bijdragen over hoe het verder moet/kan met zonnestroom in Nederland, kunt u vanaf heden op dit forum kwijt. Let wel: het gaat hier niet om een truus en miepenforum, maar om werkelijk intelligente en doordachte reacties en voorstellen voor het Platform Duurzame Elektriciteit, wat onderdeel is van de "Task Force Energietransitie", geleid door Shell baas Rein Willems. U moet u eerst registreren, vervolgens krijgt u een activatielink per e-mail, en als het goed is moet u dan na deze geactiveerd te hebben kunnen participeren. Dus serieuze bijdragen gevraagd, s.v.p. Opbouwend en/of met goede argumenten omklede reacties voor hoe het wel kan en/of waarom sommige zaken niet (zullen) werken.

http://www.senternovem.nl/energietransitie/Duurzame_Elektriciteit/InternetForum/Index.asp


29 oktober 2006: Red China -> Green China. Aldus de gloednieuwe energie thema-site van de VPRO:

"Terwijl onze Joop Wijn zich in Nederland toch echt genoodzaakt zag de resterende tientallen miljoenen van de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteits Produktie)-subsidie op te schorten, nemen zijn Chinese confrères een hele andere afslag. Vandaag werd bekend dat China maar liefst 187,5 miljard dollar gaat uittrekken voor projecten waarin duurzame energie wordt opgewekt. Binnen 10 jaar wil het Bureau Energie zo’n 30 miljoen bewoners van het Chinese platteland van duurzaam verkregen stroom voorzien. Light on!"

Toch leuk weer zoals anderen de rampspoed in Nederland weten te relativeren. Dat bedrag, wat bovenop de reeds gespendeerde 587,5 miljoen komt voor kleinschalige waterkracht (2002-2004), en de niet nader gespecificeerde kosten voor de grootste waterkrachtcentrale ter wereld (Three Gorges Dam in de Yangtze), staat dus gelijk aan een leuke 188 euro per inwoner in een land waarvan velen nog denken dat het in de Middeleeuwen leeft. Daarmee wil China in een keer van de huidige 7,5 procent duurzame energie naar 10 procent in 2010 (het "vooruitstrevende" en stinkend rijke Nederland leunt inmiddels achterover met 9% als verondersteld doel voor dat jaar...), en gaat voor de 16% in 2020.

Biomassa, wind, zon-thermie, het gaat allemaal massaal uit de Chinese klei getrokken worden. Zonnestroom is aan een ongelofelijke opmars bezig, men wil alleen al in eigen land in 2020 300 miljoen vierkante meter opgesteld hebben. Dat zijn dus, als we uitgaan van een nominaal vermogen van 125 Wp/m2 bij een moderner type zonnepaneel, maar liefst 37,5 GWp (37.500 MWp), dat is 25 maal zo veel dan wereldrecordhouder Duitsland anno 2005 "officieel" (brancheorganisatie) geplaatst had (1.508 MWp). De lat ligt hoog in China, dat mag duidelijk zijn...

Erg leuke foto op de VPRO site, en ruimte om op het bericht te reageren. Er staat er al 1 klaar...

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-10/26/content_717081.htm (lees ook de eronder gelinkte berichten)
http://energie.vpro.nl/wp-content/uploads/2006/10/gids43vproenergie.pdf


27 oktober 2006: Bevestigingsbrief The Sun Factory. Deze krijgen alle Sunpower® klanten van NUON voordat hun PV-systeem gerenoveerd gaat worden. Download beschikbaar op de Sunpower® pagina.


27 oktober 2006: Gemeente Wormerland wil ook zonnepanelen. Van een collega ontving ik een krantenbericht uit het NHD waarin de gemeente duidelijk aangeeft op een veel duurzamer koers te willen inzetten. Stukje uit het artikel:

"Het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat in Wormer krijgt zonnepanelen. Hiermee wil het gemeentebestuur milieubewustzijn uitstralen. “We willen onze inwoners hiermee stimuleren en inspireren.” Wethouder Henk Stuurman van onder meer milieu wil dat de gemeente Wormerland een voorbeeld wordt voor haar inwoners. “Zodat die zich ook meer en meer milieubewust gedragen.” Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis zijn een goed voorbeeld, vindt het gemeentebestuur. “Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan zonnepanelen op het dak leggen”." (etcetera)

Prima initiatief, uiteraard, en ik ben benieuwd wat er daar op dak aangelegd gaat worden. Dat niet "iedereen" aan de zonnepanelen kan is een beetje open deur, natuurlijk, en ook een beetje misleidend, want de tolerantie qua oriëntatie (van west tot oost geen probleem) of hellingshoek, is behoorlijk groot als we de beroemde instralingsschijven bekijken voor Nederland, en daar vallen heel erg veel Hollandse daken onder (afgezien van platte daken die eigenlijk allemaal verplicht met warmwater zonnecollectoren en zonnestroompanelen bestrooid zouden moeten worden). Bedoeld wordt waarschijnlijk het kostenplaatje. Met een degelijke en decente terugleververgoeding is ook dat prima te ondervangen en kan Nederland als een speer verder op het zonnepad.


26 oktober 2006: Tros Radar forum over "terugverdientijden" loopt lekker. Ook u kunt nog steeds, uiteraard, uw eigen verhaal inbrengen. Gaarne met goede argumenten omkleed want er is, laten we het netjes zeggen, soms "enige tegenwind". Maar zoals die eenzame fietser al zijn hele leven lang tegen de wind zichzelf een weg baant, kunt u als hartstochtelijk zonnestroomfan dit kleine drempeltje natuurlijk makkelijk nemen. Doen! Er staan al talloze smakelijke reacties op het forum.

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=44610


26 oktober 2006: Oude bekende terug van weggeweest. Onderstaand berichtje vond ik ook in het Leidsch Dagblad. Voor wie de frase "Zonnepanelen te duur voor Nederland, die horen in de Sahara" iets zegt, wellicht leuk om te lezen:

Overstap. Brinkhorst wordt hoogleraar Leiden

"Oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst van economische zaken wordt volgende maand hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Ook gaat hij het college van bestuur van de universiteit adviseren over internationale relaties. Brinkhorst wil in Leiden “graag zijn kennis overdragen aan een nieuwe generatie”, aldus de onderwijsinstelling. De oud-minister, die zelf in Leiden heeft gestudeerd en daar ook al eerder les heeft gegeven, gaat zich bezighouden met internationaal en Europees recht en bestuur. Toen zijn partij D66 afgelopen zomer uit het kabinet stapte, kwam een eind aan zijn politieke loopbaan."

© Leidsch Dagblad, 25 oktober 2006

Wel, wel, wel. Terug in Leiden. Wie had dat ooit kunnen bevroeden. En ik maar denken dat hij in Brussel nog even een tandje hoger ging zetten op het vlak van de destructie van duurzame energie. Zou hij bekeerd zijn door Al Gore? Ik denk echter niet dat hij les in de zonnepanelenkunde gaat geven aan onze goeie oude Alma Mater, hoewel dat natuurlijk best wel hele leuke colleges zou kunnen gaan opleveren, waar het polderjochie zich volgaarne voor op zou geven...

Neen, het wordt dus internationaal Europees recht en bestuur. Welaan, geachte Laurens-Jan. Dat lijkt me niet zo moeilijk: een universeel toegepaste EEG wetgeving, uit het Duits vertaald in het Nederlands, Fries, plat-Leids, onvervalst Hagenees, Roemeens, Albanees, Ladinisch, Pools, Andorrees, etc., en alle barrières die het succes daarvan in de weg staan opruimen. Mooie homogene, Europa-brede wetgeving om "on a level playing field" de strijd aan te gaan met de kunstmatig door de Europese Unie voorgetrokken atoomoptie en die "goedkope kolencentrales". Mooie afronding van uw carrière, toch?

Dan kunt u na het college bij mij thuis, op fietsafstand van het Academiegebouw aan het Rapenburg, een lekker bakkie troost met op zonnestroom gebakken appeltaart komen scoren en kunnen we nog gezellig wat napraten. Kunt u direct kennis komen maken met uw naamgenoot en haar (!) partner, Brinkie en Van Geel, die ons van duurzame energie vergeven huishouden alweer een tijd verlevendigen...

Ik verheug me er al helemaal op!


26 oktober 2006: Nagekomen. Lezersreacties op het spraakmakende, paginagrote artikel van Durk Geertsma over "Het leed dat zonnepaneel heet". Enkele smakelijke reacties, waaronder een van Floris Wouterlood in het Leidsch Dagblad. Toegevoegd onderaan hierboven gelinkte pagina met het originele artikel.


25 oktober 2006: Korte bespreking Karwei actie. Op de website van Milieucentraal. Let op de hele leuke verschrijving in de derde alinea (zonnepalen...):

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Zonnepanelen


25 oktober 2006: Power from the People. Met een Micro CHP unit van Powergen. Op zijn Hollands: MicroWKK, ook wel "micro warmtekrachtkoppeling centrale", gestookt op aardgas, en bedoeld om zowel elektriciteit op te wekken als warmte. Bij particulieren (lees: burgers) thuis. Hyperefficiënt. Op de website van de BBC staat het volgende uitermate boeiende artikel, wat ook zeer relevant is voor zonnestroom producenten die een uitstekend werkende salderende ferrarismeter bezitten. En die dat prachtapparaat gewoon moeten behouden, ook al springt de netbeheerder of meetgemachtigde nog zo hoog en/of laag. Een paar tale-telling citaten, roodmarkering van Polder PV:

"When the electricity isn't needed in the home, it is fed back on to the National Grid, reducing the owner's bills...".

en

"The easiest way to check whether Richard Tait's system is working is to look at his electricity meter out in the garden.

Satisfied

With not much switched on in the house, the meter wheel turns gently backwards, showing that power is being fed back on to the Grid.

Turn on the kettle and the wheel turns abruptly the other way, as electricity is sucked back into the house from the mains supply..."

Er staat zelfs een foto van een hele echte, niet terugloopbeveiligde en dus automatisch salderende ferrarismeter bij het artikel... Ergo: er wordt met een "relatief schone, doch fossiele" energiebron, aardgas, elektriciteit opgewekt bij particulieren die, bij overschot, via een salderende ferrarismeter op het net wordt gezet. Klip en klaar als een klontje. Geen gezeik of gezeur met netbeheerders. Het gebeurt gewoon. British Gas is al met een "concurrerend model" bezig: "... personal power stations could soon be big business..."

En in Nederland zouden we van onze hooggeschatte netbeheerders geen salderende ferrarismeter "mogen" gebruiken voor het salderen van donkergroene, honderd procent duurzame zonnestroom???

Wie heeft hier nu eigenlijk een zware klap van de molen gehad?

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/working_lunch/3231549.stm


25 oktober 2006: Every cloud has a silver lining. Soms moet je het eenvoudig houden, en je succes nemen zoals het komt. BIG news van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân. Wel even een waarschuwing: ik wil eerst alles op papier zien, ik wil zelf schriftelijk antwoord op mijn uitgebreide brief hierover naar Continuon, en ik wil een excuusbrief naar iedereen die financieel niet gesaldeerd dreigde te worden door de illegale invoering van een niet bestaand "tweede vastrecht" door dat bedrijf. Dus even wachten met juichen, maar daarna mag het feest beginnen. Ik weet wel een adres cq. heb mogelijk een ruimte (moet ik nog navragen). Doen? Hoera voor Jitske, en van je ene, tweeën, ...

http://www.zonne-energie-fryslan.nl/laatstenieuws.htm (bericht 25 oktober 2006)


25 oktober 2006: Oproep aan de Nederlandse politiek in de krant. Om nu eindelijk eens af te rekenen met het verleden en gedegen wetgeving van de Duitsers over te nemen om ook in ons land duurzame energie, elektriciteit voorop, tot een doorslaand succes te maken. Ingezonden brief "Met energie van grijs naar groen" (ingezonden als "Groen voor Grijs") in het Leidsch Dagblad, van dinsdag 24 oktober 2006. In de rubriek "Eigen Zinnig". Gelijktijdig geplaatst in Haarlems Dagblad, Noordhollands Dagblad, en de Gooi- en Eemlander (potentieel lezerspubliek rond de 900.000). Met dank aan Durk Geertsma voor opbouwende kritiek en een mooi en duidelijk eindresultaat.KLIK op bovenstaand plaatje voor het volledige artikel (jpg, 319 kB).
© Leidsch Dagblad/HDCMedia

Opmerkingen Polder PV:

(1) De laatste toevoeging achter mijn naam is niet van mij. Ik ben slechts "ervaringsdeskundige zonnestroom".

(2) De foto (niet van mij) is van een fraaie zonnecentrale in Kleinwulkow, een klein dorp NNW van Genthin, W. van Brandenburg in de Oostduitse deelstaat Sachen-Anhalt. Die installatie, "Solarwald" gedoopt, met zonvolgende trackerstations ("Bäume"), bestaat inmiddels uit 932 Isofoton 110 Wp modules en 24 SMA omvormers en is 101,64 kWp groot. In 2005 had deze fraaie verzameling zonvangende "bomen" een normopbrengst behaald van 1.131,17 kWh/kWp. Let wel, dat is ver in het binnenland, in een niet als erg zonnig bekend staand deel van Duitsland, wat zo'n 150 kilometer verwijderd is van de Oostzeekust. De installatie is door een visionaire ondernemer aangelegd op een weiland waarop paarden e.d. grazen. Website en verdere info, waaronder opbrengstgegevens:

http://greenhorizon.rec.org/bulletin/Bull124/cover_windmills.html (artikel met in krantenbericht weergegeven foto van DPA/Peter Foerster)
http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlagedezember2003.html (achtergrond informatie)
http://www.solarwald.de/ (website initiatiefnemer)


25 oktober 2006: Stroomonderbreking bij Polder PV. Zit je net lekker te werken achter de computer, met de OK4 datalogger op de achtergrond meelopend, knalt opeens zonder enige waarschuwing de elektra uit. Wat blijkt: er worden bij ons in opdracht van de verhuurder glasvezelverbindingen aangelegd, en de monteur had niet even de tegenwoordigheid van geest om aan te geven dat hij de hoofdschakelaar zou omzetten omdat er een stopcontact in de meterkast geplaatst blijkt te worden. Maar goed dat ik niet aan een belangrijke (nog niet opgeslagen) brief bezig was, want dan had het (zeer korte) "gesprek" met deze meneer wellicht iets heftiger uitgepakt. Ook bij andere bewoners verliep deze "service" op deze wijze... Ik heb uiteraard direct middels een e-mail de opdrachtgever van deze "klantonvriendelijke houding" op de hoogte gesteld, en er meteen maar bij gezet dat de halve wijkcontainer vol gedumpte kostbare, meterslange glasvezelkabel restanten ook geen toonbeeld van "maatschappelijk bewust ondernemen" is. En dat van de 15 installaties er na vertrek van alle monteurs 2 aan bleken te staan, die, als ik daar niet achteraan gegaan was, waarschijnlijk 24 uur per dag en 365 dagen per jaar met 2 (handwarme!) trafo's in het stopcontact niets hadden staan doen, omdat ik nog van niemand heb gehoord dat ze op het aangeboden glasvezelabonnement zijn ingegaan...

Short power breakdown. Portion of logging datafile, energy yield curves of all 10 individual OK4 inverters. Note the short power breakdown at app. 14h00 pm. Inverters automatically switch off and data cannot be read during this interval. Power was switched back on by me manually after I discovered that things were working again, hence the inverters had already produced some extra energy before the data could be logged again. Otherwise, the curves would have resumed at the same level as they ended before the power breakdown.

25 oktober 2006: TROS Radar uitzending Karwei beschikbaar:

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/tros/radar/bb.20061023.asf  (video, van 8:21 tot 14:21)


 
^
TOP

24 oktober 2006: Samsom wil de beruchte 3.000 kWh grens verhogen. In een in het Noordhollands Dagblad gepubliceerd artikeltje (van de hand van de reeds vaker genoemde Durk Geertsma), wordt duidelijk dat Diederik Samsom de beruchte grens van 3.000 kWh wil op gaan trekken naar 5.000 kWh om tragische gevallen als bij de inwoners van In Goede Aarde (Boxtel) te voorkomen. Hieronder kunt u het volledige stukje inzien:


KLIK op bovenstaand plaatje
voor vergroting.
© Noordhollands Dagblad

Op zich is het een verstandig idee om "stoom van de ketel" af te krijgen i.v.m. die compleet uit de lucht gevallen Beleidsregel van de NMa (april 2006). Echter, als de zonnestroommarkt gaat aantrekken (bijvoorbeeld door invoering van wetgeving ter bevordering van decentrale duurzame elektriciteitsopwekking), kan dezelfde ellende natuurlijk alsnog gaan optreden binnen een paar jaar tijd. 5.000 kilowattuur netinvoeding is een forse hoeveelheid waar op het moment slechts zeer weinig mensen aan zullen komen. Een installatie van 6,25 kilowattpiek zou onder optimale omstandigheden in Nederland gemiddeld 5.000 kWh produceren. Echter, omdat in bijna alle huizen met zonnepanelen een aanzienlijk deel van de zonnestroom wordt verbruikt, kom je dus zelfs met zo'n grote installatie nooit aan die 5.000 kWh. Voorlopig lijkt dit dus geen slecht idee (let wel: in Duitsland worden installaties van soms wel 20 kWp op particuliere daken aangelegd), maar dan moeten er nog wel een paar extra nijpende problemen opgelost worden.

 • De saldering moet door alle partijen vlekkeloos uitgevoerd worden, dus zowel door de netbeheerders als de leveranciers. Dat is nog steeds niet goed geregeld, ook al hangt er een waarschuwing van de DTe/ConsuWijzer boven "de markt". Het begint nu eindelijk bij sommige partijen te dagen dat de voortdurende obstructies nu echt tot het verleden dienen te behoren.
 • Saldering dient vanaf 1 juli 2004 te geschieden als vanaf die datum een teruglevertelwerk de netinvoeding heeft geregistreerd, anders geldt de datum van plaatsing van die meter als die de oude (niet terugloopbeveiligde) ferrarismeter vervangt.
 • Netbeheerders dienen alle consumenten schriftelijk nauwkeurig te informeren over hoe er gesaldeerd wordt, en wat huishoudens met zonnepanelen moeten doen om die saldering voor de volle honderd procent uitbetaald te krijgen. Ze zijn tot nu toe vrijwel allemaal voor honderd procent in gebreke gebleven, en u dient zich dan ook te beroepen op artikel 95m, lid 2 en 3 van de E-wet, om uw recht te halen bij zowel die netbeheerder als de leverancier wat onterecht niet gesaldeerde, door u gedorven inkomsten betreft.
 • Huishoudens die ongevraagd diefstalmeters in huis hebben (gekregen), dienen z.s.m. gratis van een digitale meter met teruglevertelwerk voorzien te worden en financieel gecompenseerd te worden voor de overschotten waar deze vaak van niets wetende mensen helemaal niets voor hebben uitbetaald gekregen. Het gaat hier om terugloopbeveiligde ferrarismeters ("draaischijfmeters" die niet terug kunnen draaien) en digitale meters zonder teruglevertelwerk die de netinvoeding niet kunnen registreren.
 • Netbeheerders die extra kosten in rekening brengen die de saldering financieel dreigen onderuit te halen of te neutraliseren dienen hard aangepakt te worden door de NMa (extra vastrecht over teruglevering en dat soort aperte onzin).
 • Er moeten veel duidelijker afspraken over tariffering bij enkel/dubbeltarief contracten komen, bijv. saldering zou over het hoge dagtarief verrekend dienen te worden omdat zonnestroom overdag wordt geproduceerd.
 • Invoering van de Nederlandse vertaling van het Erneuerbare Energien Gesetz en de uitvoering daarvan.

Bron: Noordhollands Dagblad, maandag 16 oktober 2006.


24 oktober 2006: "An die Arbeit", s.v.p. Er zijn weer wereldvreemde figuren die allerlei bezopen dingen over zonne-energie beweren op het forumonderdeel wat ik op de Radar site ben begonnen n.a.v. de Karwei zonnepanelen actie. Gaarne in uw eigen bewoordingen uw goed beargumenteerde reactie geven, en vult u dan ook meteen even die "poll" in die ik er boven heb gezet. Die kan wel een wat positievere kant op, dunkt me zo... Nu direct eventjes doen alstublieft:

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=44610


24 oktober 2006: Karwei zonnepaneel actie op Tros RADAR. Gisteravond was in de uitzending van 20h30 de misschien wel meest veelbesproken zonnepaneel actie van Nederland op TV1. Het grootste deel was al bekend, en Radar deed het nog even dunnetjes over, met een geheime camera bij een Karwei filiaal, en met iemand van SolarPlaza en Linda Nijenhuis van Milieucentraal als "onafhankelijke deskundigen". Linda had het zelfs over een terugverdientijd van 40 jaar met de huidige elektraprijzen, en dat is natuurlijk ook niet helemaal realistisch, want die prijzen stijgen wel degelijk, al is het lang niet zo dat de komende 25 jaar er elk jaar weer een procentje of 16 bovenop gaat, uiteraard. Dat blijft verder koffiedik kijken, want die variabele kosten worden in extremo door politieke besluitvorming en door zieke EnergieNed plannetjes beïnvloedt, en u weet wat er allemaal op dat vlak is gebeurd de laatste jaren...

Ook Linda gaf al aan dat in 2030 volgens de rekenmethodiek van PFIXX de kWh prijs bijna 9 euri zou gaan kosten. Irreëel, hoe leuk dat ook zou zijn voor de bevordering van duurzame elektriciteit. Ook leuk was dat Radar de inmiddels beruchte PFIXX rekentabel (met het "omslagpunt" van 8 jaar en suggestieve gemarkeerde cellen), als "hogere wiskunde" presenteerde. Jammer dat PFIXX hun gymnasium B tabel niet even wilde uitleggen aan Tros Radar, maar dat was ook niet helemaal te verwachten na alle commotie. Karwei heeft haar "verlies" genomen en biedt haar klanten die die panelen hebben gekocht de kans om ze terug te brengen (bericht hieronder). Ze erkennen in een schriftelijke reactie aan Radar dat ze "te lichtvaardig" de tabel van PFIXX hebben gebruikt voor het werven van klanten. Het feit dat ze dat toegeven mag als decent en dapper gezien worden, dus van mij mag er een van goede info voorziene zonnepanelen actie voor in de plaats komen. Wie weet, krijg ik wel weer "trek" in nog zo'n mooi blauw, kostbare elektriciteit genererend afdakje voor boven de tuindeur...

De volledige "Karwei zonnepanelen story":

23 oktober 2006; 4 oktober 2006; 24 augustus 2006; 16 augustus 2006; 4 augustus 2006; 28 juli 2006

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/tros/radar/bb.20061023.asf  (video, van 8:21 tot 14:21)
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=44610 (forum door webmaster gestart)
http://www2.trosradar.nl/PHP/broadcast/314


23 oktober 2006: Snelle reactie Karwei. Door een contactpersoon werd ik gewezen op een snelle reactie van Karwei op de aankondiging van het Radar programma van vanavond. Net op de website gekeken (16h20), en kijk eens aan:

ZONNEPANELEN
"Van 17 juli t/m 11 september heeft KARWEI zonnepanelen verkocht. Uitgebreide informatie over dit artikel was tijdens de verkoopperiode te vinden op deze website en deels in de KARWEI-krant.

Onderdeel van deze informatie was een berekening, waarbij het omslagpunt van de terugverdienperiode werd gegeven. Deze kostenberekening heeft KARWEI te goeder trouw één op één van de leverancier overgenomen. Er is discussie ontstaan over de juistheid van de berekening. Hier wordt aandacht aan geschonken in het TV programma TROS Radar, op 23 oktober om 20.30 uur.

De discussie zou voor verwarring kunnen zorgen. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

Heeft u een zonnepaneel bij KARWEI gekocht, dan biedt KARWEI u tot en met 21 november 2006 en op vertoon van een geldig aankoopbewijs de mogelijkheid dit artikel terug te brengen.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Consumentenzaken van KARWEI, 033-4348776."

Commentaar Polder PV: Dat is een nette en correcte reactie van het bedrijf op de ontstane "commotie". Die natuurlijk vooral werd veroorzaakt door die merkwaardige rekentabel van leverancier PFIXX. We hopen daarom ook dat Karwei door zal gaan met de verkoop van zonnepanelen, energiebesparende apparatuur e.d., mits van correcte info voorzien. Dan zou hier weer eens iets heel moois van kunnen komen. Er werden in het vorige blad al minispaarlampen aangeboden, met verwijzing naar de 1 miljoen spaarlampen actie van Greenpeace, dus dat is een mooi begin! De minilamp staat in het huidige nummer van de Karwei krant (zie website) op pagina 17 weergegeven.

http://www.karwei.nl/index.jsp?page=artikel.jsp&sh=artikelen&contentId=zonnepaneel (reactie van Karwei)


22 oktober 2006: Forse materiaal- en productiewinst bij kristallijne PV-productie. Schott Solar GmbH (Alzenau) en Crystal Growing Systems GmbH (CGS; Asslar) hebben wederom forse materiaalkosten reductie bij de zonnecel fabricage bereikt doordat men nu in staat is om 0,3 mm. dunne 12- (dodecagon) of 9-hoekige silicium "buizen" te trekken die 7 meter lang zijn en die een zeer homogene Si-laag dikte hebben. Door deze nieuwe productietechniek wordt veel meer aan zonnecellen per tijdseenheid geproduceerd en zijn de materiaalverliezen fors minder dan bij de klassieke 8-hoekige buizen (octagon). De zonnecellen worden simpel met een laser van elkaar gescheiden en hoeven niet mechanisch gesneden te worden (met, wederom, grote winst als het op uitval aankomt). Het productieproces wordt "Edge Defined Film Fed Growth" genoemd.

Schott gaat trouwens, net als vrijwel alle andere grote zonnecel producenten, ook een dunne laag productiefaciliteit bouwen, en wel in het Oostduitse Jena.

http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUTE17.htm (polykristallijn)
http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUMA124.htm (dunnelaag)


22 oktober 2006: Zuid-Limburg ook al een Energy Valley? Naast Solland Solar (zonnecellen productie), adviesbureau Ecofys, en een "warmte-uit-mijnwater" project, heeft Zuid Limburg (zeven gemeentes verenigd in Parkstad) hoge ambities op het vlak van duurzame energie; men spreekt zelfs al van het "Platform Nieuwe Energie". ECN wil samen met het Duitse International Solar Energy Research Center (uit het nabijgelegen Jülich) een onderzoekscentrum/laboratorium vestigen op het precies op de Duits-Nederlandse grens liggende Avantis bedrijventerrein bij Heerlen. Dit zogenaamde Front End Silicium Technology Centre (Fest) zou volgend jaar zijn deuren openen. En nog is het niet genoeg, want ook zou Zuid Limburg, specifiek Heerlen, een nieuwe zonnecelfabriek van Scheuten Solar op eigen gemeentegrond willen zien te krijgen, maar dan "moet er wel 22,5 miljoen euro ondersteuning op tafel", voor de te plannen, 10 hectare grote en 150 miljoen euro kostende fabriek, die zo'n 1.250 banen voor deze door werkeloosheid geplaagde regio zou kunnen opleveren. Deze fabriek, waarvoor de definitieve lokatie dit jaar nog bekend gemaakt moet worden (Venlo en het Duitse Gelsenkirchen worden ook genoemd), gaat zonnecellen maken met een dunnelaag techniek die gebruik maakt van nanopartikeltjes die voorzien zijn van een ultradun metaallaagje bestaande uit CIS (koper, indium, en selenium). Er is al een eerste productielijn van 10 MWp opgezet en men verwacht de eerste innovatieve zonnepanelen in 2008 te gaan produceren. CDA gedeputeerde Martin Eurlings heeft over het verkrijgen van een ondersteunings-subsidie voor de nieuw te bouwen fabriek, die per jaar maar liefst 1 GWp zou moeten gaan produceren vanaf 2012 ("Dat staat gelijk aan één nieuwe kerncentrale per jaar"), een brief naar de Tweede Kamer geschreven, waarin hij ook ondersteuning vraagt voor een "Solar Campus" fotovoltaïsche onderzoeks- en onderwijsfaciliteit in Venlo. De PvdA ondersteunt zijn voorstellen.

Opvallend is trouwens dat Scheuten Solar meerdere initiatieven op dit vlak ontplooit, want zij hebben, volgens een persbericht op de website, ook al enkele lange termijn overeenkomsten afgesloten met SolarWorld over de afname van Si-wafers en zonnecellen die het bedrijf in de door SolarWorld overgenomen Shell modulefabriek in Gelsenkirchen (foto hiernaast, van website Scheuten Solar) verder gaat verwerken tot eigen zonnepanelen. Daar is al ruim 100 miljoen Euro aan investeringen in gaan zitten en zal 250 mensen aan het werk gaan helpen (het moederconcern Scheuten heeft momenteel zo'n 1.200 medewerkers).

Bronnen:
Energeia 10 oktober 2006
http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/10/10/MGL/PKS/1/articles/artikel_DDL_1DA_20061010_71_625.php
http://www.energieportal.nl/nieuws/business/1250_banen_in_nederlandse_zonnecellen_805.html
http://www.energieportal.nl/nieuws/zonne-energie/ ... subsidie_voor_vestiging_solar_in_heerlen_1051.html
http://www.scheutensolar.com/media/raw/060918_cellenfabriek_gelsenkirchen.doc (persbericht productie Gelsenkirchen)
http://www.scheutensolar.com/media/raw/sww_0607_scheuten.pdf (CIS-techniek gebruikt door Scheuten Solar)


22 oktober 2006: Nederlands initiatief voor polysilicium fabriek. Als het geld verdienen "aan het eind van de pijplijn" (lees: zonnepanelen verkoop op een eigen markt) niet lukt, dan maar zelf een polysilicium fabriek bouwen, zullen de initiatiefnemers gedacht hebben. De mondiale markt groeit immers met een absurde 40% per jaar, en daar moeten we wel bij zijn. Twee Nederlandse initiatieven gaan (hopelijk) het licht zien, een in het buitenland (dit bericht) en 1 in Nederland zelf (bericht hierboven):

In het westelijk van Digne aan de Durance gelegen Saint-Auban in de oostelijke Provençe in Zuid-Frankrijk wil het Nederlandse Econcern tezamen met Photon Power Technologies (PPT) en Norsun een polysiliciumfabriek neerzetten die tussen de 2.000 en 3.000 ton "solar-grade" silicium gaat produceren uitsluitend voor de PV-industrie, hetgeen uniek is (andere fabrieken produceren vooral voor de halfgeleider industrie en deden poly-Si voor de PV-sector erbij). De lokatie is nog niet zeker, doorslaggevend zullen de nabijheid van HCl producerende industrie zijn (grondstof zoutzuur, benodigd voor de productie van het PV-grade silicium), en gunstige contracten voor de benodigde elektriciteit van de productiefaciliteit. Men is van plan om van Saint-Auban een "Vallée du Silicium" te maken, naar analogie van het zeer succesvolle gebied rond Leipzig (Q-cells etc.) in Oost Duitsland.

Een mooi initiatief en fors groter dan de recente uitbreiding in Duitsland: eind augustus werd door Degussa AG in nauwe samenwerking met de Duitse zonnecelfabrikant SolarWorld (opkoper van Shell Solar) een monosilaan fabriek en een solar-grade Si fabriek geopend in het oostelijk van Basel gelegen Rheinfelden die van dat monosilaan op zeer efficiënte wijze silicium gaat maken middels een nieuw proces wat relatief weinig energie kost. De industriële schaalproductie van die fabriek gaat in 2008 van start met een capaciteit van 850 ton per jaar; er draait al een pilot-plant.

http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUMA121.htm (Saint-Auban)
http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUMA122.htm (Rheinfelden)


21 oktober 2006: Ecopark Waalwijk LIVE te volgen! Bij het checken van gegevens kwam ik op de vernieuwde website van Scheuten Solar terecht, en tot mijn verrassing vond ik daar een link naar een server waarop de datastroom van de 673,92 kWp grote PV-installatie van het Ecopark Waalwijk live te volgen is!

^^^
Main window of Ecopark Waalwijk's 674 kWp PV-system with continuous readings of the SMA
Sunny Boy inverters, serving 9 "bridges" with each 12 large strings of Shell Solar modules.
The datalogger is continuously scanning the inverter battery from upper left to lower right, and
gives a changing colour code for the output and actual Pac.

^^^
Actual power of the complete installation in kilowatts on October 21 2006.
The graph is shifting to the left, as time is passing by.

^^^
Actual system performance in continuously updated screen.
From top to bottom:
energy produced at present day; energy produced since grid-connection;
actual AC power; actual solar irradiation; site temperature (degrees centigrade).

1,3 miljoen kWh is het jaarverbruik van ongeveer 375 huishoudens. Daarbij komt uiteraard nog de enorme opbrengst van de 5 windturbines en de stortgasinstallatie. Ergo: een paradepaardje waar de initiatiefnemers trots op mogen zijn!

PS (nagekomen 26 okt. 2006): er blijken wat problemen te zijn met omvormers, te zien als je de gegevens bekijkt. Is al mail over gestuurd en er wordt al naar gekeken.

Ecopark Waalwijk (uitgebreide foto- en inforeportage n.a.v. bezoek Polder PV, met links)
http://62.131.244.62/ (live logging)
Google Earth foto's op subsite van Polder PV


21 oktober 2006: Alle grafieken weer ververst. U kunt er weer even tegenaan. Update per 16 oktober 2006, links naar de Polder PV "totaalgrafieken" op de overzichtpagina.


21 oktober 2006: CDA en VVD snappen er niks van. Gezien het onderzoek van Clingendael medewerker Theo Westerwoudt aan het "duurzaamheidsgehalte" van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Een van de meest opvallende citaten uit het pagina-grote stuk in Nieuwsblad Stromen:

"Grosso modo verwachten ze (lees: politieke partijen; PPV) dat de overheid vooral de innovatie door bedrijven stimuleert, in samenwerking met de kennisinstituten. Die stimulering kan wel in de vorm van subsidies of door fiscale maatregelen, maar niet in open-einde-regelingen zoals de mep, zo zeggen in elk geval CDA en VVD. Dat is overigens opmerkelijk aangezien het deze coalitie was - met D66 nog - die de mep startte..."

Ze snappen er duidelijk helemaal niks van, want middels de beste duurzame energie wetgeving ter wereld, het Duitse EEG (zeg maar: "Groen voor Grijs"), wordt alle netinvoeding van duurzaam opgewekte elektriciteit, met gedifferentieerd tarief voor de verschillende ingezette technieken, en volstrekt budgetneutraal, buiten de Staatsbegroting om, betaald uit een marginale omslag op elke kilowattuur bij alle Duitse huishoudens (0,53 eurocent/kWh). Het EEG is een "open einde regeling" die voor 20 jaar vaststaat, en heeft Duitsland al op 10,2 procent duurzame elektriciteit gebracht in 2005, en daarin zat al 42,4% windstroom en 1,6% zonnestroom. De markten zijn keihard gegroeid door deze unieke en hartstikke goed werkende wettelijke inbedding van terugleververgoedingen... De Nederlandse regeringspartijen kletsen dus uit hun nek dat dat niet zou kunnen.

Bovendien: de veel bejubelde en door diezelfde CDA en VVD zo "gewenste" innovatie, mogen we wel een paar dikke vraagtekens bij zetten, want innovatie kun je niet met subsidies afdwingen, maar dient uit een gezonde markt zelf te komen. Bovendien zijn er nogal wat vet gesubsidieerde "innovatieve" projecten die de grootste problemen hebben (gehad) of die niet tot verbeteringen in "de markt" hebben geleid (ik denk o.a. aan gebroken hypermoderne BIPV gevels in mijn woonplaats...). Dit werd, in ietwat andere bewoordingen in een eerder nummer van Stromen in een interview door Ton Brehm van Ir. Paul Hamm (voorzitter Energietransitie platform "Groene grondstoffen") ook nog eens benadrukt:

"Paul Hamm vindt daarbij de mantra over 'innovatie' achterhaald. “We innoveren ons een slag in de rondte. We ondernémen teveel gebaseerd op onze handelsgeest, en dat kan niet. We zijn sterk in het scheppen van meerwaarde uit handel, en tegelijk zijn we kampioen van het gelijkspel...”"

Bronnen:
Nieuwsblad Stromen 8(18)/20 oktober 2006: p.5 (Westerwoudt)
Nieuwsblad Stromen 8(17)/6 oktober 2006: p.6 (Hamm) zeer goede ideeën...


 
^
TOP

20 oktober 2006: Oproep aan de politiek. Om die bezopen "Beleidsregel" van de NMa (28 april 2004) van tafel te vegen, omdat (zonnestroom) netinvoeders die meer dan 3.000 kWh kostbare zonnestroom (of windstroom) per jaar aan het net terugleveren over hun volledige netinvoeding helemaal niets dreigen te krijgen volgens een onwaarschijnlijke constructie die ik in een gepeperd schrijven aan Nieuwsblad Stromen uit de doeken heb gedaan. Het blad wordt door het gros van de energie ambtenaren en snelle jongens van de energiesector gelezen, dus ik hoop dat de boodschap "aankomt". Het stuk is in vrijwel ongewijzigde vorm geplaatst in het nummer van 20 oktober 2006, dus u kunt uw hart weer eens lekker ophalen aan een stukske karakteristieke, in keurige bewoordingen gestoken polderiaanse woede.

Klik op bovenstaand plaatje voor vergroting (gif-format, 63 kB)
© Nieuwsblad Stromen 8(18)/20 oktober 2006

Opmerking: het woordje "Energiewet" in de eerste kolom is er per ongeluk ingeslopen (ik had "E-wet" geschreven). Moet natuurlijk Elektriciteitswet zijn.

Nota bene: ik had aanvankelijk een recensie over het artikel van 18 augustus 2006 in het Brabants Dagblad geschreven, maar vond een referentie naar een artikel van de voorgaande dag in het oorspronkelijke artikel in Nieuwsblad Stromen. Ik heb dat artikel van 17 augustus nu toch gevonden (zoekterm in Google: 3000 kilowattuur...), en dat bevat nog veel schokkender en explicieter info (zie link hieronder). Daaronder het volgende (markering PPV):

"Van de 46 wijkbewoners in Boxtel dreigen er volgens Sannen, die handtekeningen inzamelde, inmiddels 43 de stekker uit de zonnepanelen te trekken zodra ze tegen de 3000 geleverde kilowattuur aan zitten. Wethouder Van den Oetelaar zou het betreuren als het zover komt. “Het kan toch nooit de bedoeling van de Elektriciteitswet zijn om duurzame energiebronnen ongebruikt te laten”, legt hij Van Geel en Hoes voor. Van Geel zegt via een woordvoerster ’verrast’ te zijn. “Hij laat de kwestie nu uitzoeken.”"

In genoemd artikel wordt door boze bewoners gerept van het niet uitbetalen van een "reëele vergoeding" voor de netinvoeding. Het absoluut perverse van die Beleidsregel van de NMa ligt hem in het feit dat daarin staat dat met die regeling een redelijke terugleververgoeding wordt gegarandeerd. Ik hoef u wellicht niet te vertellen wat ik van die prachtige frase vind, als je eenmaal weet wat het uiteindelijke financiële resultaat van die regeling blijkt te zijn voor de slachtoffers...

Uiteraard ben ik het geheel en al eens met de heer Oetelaar, maar hij weet dan ook blijkbaar niet wat er op de achtergrond allemaal voor verschrikkelijks is gebeurd op het vlak van "regelgeving" voor zonnestroom, zoals hoogstwaarschijnlijk vrijwel iedereen in Nederland. Het is misschien maar goed dat hij dat niet weet, anders krijgt de arme man wellicht een hartverzakking. Ik heb inmiddels een reactie ingestuurd op dat originele stuk in het Brabants Dagblad, en meteen ook maar een e-mail naar de heer Oetelaar zelf. Kijken of we een mooie actie kunnen opzetten. Tentenkamp voor de deur bij NMa of zoiets. Wie durft?...

http://www.brabantsdagblad.nl/ingoedeaarde/article578621.ece
Ruimtefoto van de getroffen straat


20 oktober 2006: CSP gaat vol aan de bak. Evert du Marchie van Voorthuysen heeft het er maar druk mee. Stichting GEZEN lobby'd zich echt helemaal suf voor de "spiegelcentrales" (zonthermische krachtcentrales met parabolische spiegels) in Spanje en elders in het Middellandse Zeegebied, en krijgt steeds meer voet aan de grond bij zeer machtige partijen. De laatste opvallende berichten, mijn toevoeging cq. markering in rood:

 • Op het congres "Smart Energymix" van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI-NIRIA, dat op 12 oktober werd gehouden in Zwolle sprak o.a. Ruud Lubbers (oud minister van economische zaken, premier 1982-1994, voorzitter van de raad van toezicht van het ECN) zich expliciet uit voor zonthermische krachtcentrales. Commentaar Polder PV: Zonnestroom kwam blijkbaar niet in hem op, terwijl hij werkt voor een topinstituut met een van de beste PV-researchlaboratoria van de wereld...

 • Politici van de Duitse Sociaal Democraten (SPD) en de Grünen zetten zich in voor samenwerking tussen Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten om duurzame energie te ontwikkelen. Hiermee haken ze in op een voorstel van de Club van Rome om deze belangrijke stap te zetten ter bestrijding van de klimaatverandering. Met een poging om betrouwbare aanvoer van energie op lange termijn te vinden, hebben ze de productie van groene stroom met CSP centrales in woestijngebieden en het gebruik van windenergie in passaatgebieden, in de schijnwerpers gezet. Een gedeelte van deze niet vervuilende elektriciteit zal als gelijkstroom zonder veel verliezen door hoogspanningsleidingen naar Europa worden gezonden. Commentaar Polder PV: SPD en de Grünen hebben aan de basis gestaan van de introductie van de beste duurzame energie wetgeving ter wereld (feed-in tarieven voor duurzame elektriciteit uit o.a. zon en wind in eigen land, EEG). Ze gaan nu dus een paar grote stappen verder en breiden hun visie op duurzaamheid uit naar het buitenland.

 • Op een conferentie in Caïro brak de Bondsminister voor Milieuzaken, Sigmar Gabriel, een lans voor internationale samenwerking op het gebied van duurzame vormen van energie. Hij sprak ook zijn steun uit voor de invoer van groene stroom uit woestijngebieden op de middellange termijn.

 • Tijdens een onderscheidingsceremonie in Berlijn op 7 november zal de president van de Club van Rome, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hassan bin Talal van Jordanië een ontmoeting hebben met Minister Gabriel om een scala van zaken te bespreken, waaronder gezamenlijke belangen op het gebied van zonthermische productie van stroom.

 • Ook Hans-Josef Fell, een specialist op het gebied van technologie en energiezaken bij de Grünen, en lid van een initiatief van de Club van Rome, benadrukt het belang van samenwerking op het gebied van energie tussen de westerse landen en de Arabische wereld. In een recente resolutie verzoeken de Grünen de regering dringend zich in de EU actiever op te stellen waar groene stroom uit de woestijnen in het geding is.

 • Leden van zowel de regering als de oppositie verwijzen naar onderzoeken van het Duitse Lucht- en ruimtevaart Centrum (DLR). Deze studies laten zien hoe tegen het jaar 2020 met groene stroom uit woestijngebieden in de groeiende vraag naar energie kan worden voorzien in Noord Afrika en het Midden Oosten, en zo’n 5% van de Europese energiebehoefte. Door de import van groene stroom uit de woestijngebieden te combineren met het gebruik van lokale vormen van duurzame energie, zou de Europese uitstoot van CO2 met wel 70 % verminderd kunnen worden tegen het jaar 2050. Bovendien is een interessant nevenprodukt van zonthermische centrales het ontzilte zeewater dat kan worden geproduceerd met de afvalwarmte van het stroomproductie proces.

 • Volgens berekeningen van de onderzoekers van DLR zal grootschalige constructie van zulke centrales in woestijngebieden de produktiekosten omlaag brengen tot 4 á 5 €cent/kWh, een prijsniveau dat het één van de goedkoopste bronnen van electriciteit zal maken. Commentaar Polder PV: Het kan wel zo zijn dat daar de stroom goedkoop opgewekt wordt cq. zal worden, maar reken maar dat er forse transporttarieven geheven gaan worden om een deel daarvan naar Noord-Europa te krijgen. Ik zou daarvan gaarne gevrijwaard blijven omdat ik zelf al 70 procent van mijn eigen elektriciteitsbehoefte op eigen huis opwek en mijn overschot direct verliesloos naar de buren gaat!

 • Etcetera, etcetera.

"Nicht schlecht", voor nog geen jaartje lobbywerk door GEZEN en de daar aan gerelateerde internationale fora als TREC, het DLR zelf en wat er al niet meer uit de zonthermische hoed gegoocheld zal worden. Nota bene: als je dat kaartje op de TREC site zo ziet, "hoeft" Nederland helemaal niks meer te doen aan duurzame energie, behalve misschien dan een paar windturbientjes bij de elektriciteit zuipers in Delfzijl, wellicht. Nooit van zonnepanelen, warmtepompen, zonnecollectoren of die 1,2 GW aan reeds geplaatst windvermogen gehoord, of wil men die liever niet zien?

Het begon zo simpel eind 2005 - zie het bericht op de tweede Brinkhorst pagina (onverwacht vervolg op veel zon-PV leed...). Verder geen enkel probleem mee, hoor, laat die centrales maar komen. Een klein pietluttig verzoek: houdt in godsnaam op met het de grond in trappen van zonnestroom, want jullie zullen duurzame collega's hopelijk beter weten te waarderen dan opgefokte tegenstanders. Nergens voor nodig, schei s.v.p. uit over dat slijk der aarde gedoe en ga die CSP centrales bouwen. Dan gaan we hier in de gebouwde omgeving met zonnestroom verder, want centralistisch georiënteerde energie opties hebben ook zo hun tekortkomingen, zoals we regelmatig hebben gemerkt. Het is inderdaad niet "of-of"; het moet zijn "en-en". Alle werkelijk schone bronnen en energieopties moeten gezamenlijk aan de bak, met wederzijds respect voor elkaars voordelen en de onherroepelijk aanwezige tekortkomingen.

Beloofd? Mooi zo!

Bron: CSP-bericht 2006 – 17 van 18 oktober 2006 (GEZEN).

http://www.clubofrome.org
http://www.dlr.de/tt/system
http://www.gezen.nl


19 oktober 2006: Interview met een enthousiaste zonnestroom "newbee". Hoewel, dat "newbee" kan inmiddels ook in de prullenbak, want de al eerder op Polder PV gesignaleerde Jeroen Haringman kan over van alles meepraten op het vlak van zonnestroom en, heel interessant, het proberen uit te lezen van de datastroom van de bij hem geplaatste Soladin600 omvormer van Mastervolt. Ik ben een tijdje geleden bij Jeroen thuis geweest omdat hij het tweede Zonneraadsel had opgelost en hij dus dik en dubbel die op zonnestroom gebakken appeltaart had verdiend. Het was een leuk onderhoud, alleen jammer dat het zulk takkenweer was dat we niet even zijn mooie Sharp paneeltjes konden bekijken. Zie daarvoor de hieronder gelinkte foto.

^^^
Jeroen snijdt de zoveelste op zonnestroom gebakken Polder PV appeltaart aan. Wel verdiend, want het was geen makkelijke puzzel! Ook deze taart was helaas binnen no-time opgepeuzeld...
^^^
Een van vele Mastervolt Soladin 600 omvormers die in Nederlandse huizen geplaatst zullen worden. Mooi, sexy apparaat.

Leuk, aanstekelijk interview. Lezen!

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Gooi-enEemlander20060907klein.jpg (interview)
http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Solar_me.jpg (kleurenfoto)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1143275/0 (door Jeroen gestart thema op Tweakers: maar liefst 34 pagina's bloedinteressante bijdragen vanuit diverse invalshoeken, in nog geen 4 maanden tijd!)


19 oktober 2006: Wim Sinke krijgt onverwachts bijval. Ook al is het op een ietwat andere wijze dan u denkt. Wim liet zich niet uit het veld slaan en gaf aan dat de meeste aanwezigen geen benul hebben van de razendsnelle ontwikkelingen op het vlak van zonne-energie. Ik had de indruk dat de meesten dat dus inderdaad nog steeds niet in de gaten hadden, en dat is eigenlijk te gek voor woorden. Liesbeth Spies (CDA) spreekt ditmaal gelukkig verrassend verstandige woorden, in reactie op het overdreven negatieve en somberende WRR rapport, op het minisymposium wat Energie+ op de Energie2006 beurs in Den Bosch organiseerde. Zou het toch nog iets worden, een kabinet van PvdA en CDA??? Bipartisan aanpak van onze energie- en milieunoden? Het blijft koffiedik kijken.

Vergelijk dat maar eens met het gezeur van Roel Jansweijer van de WRR die windenergie als een leuk speeltje ziet, maar vindt "dat we daar niet de oorlog mee gaan winnen". Tja, als je in termen van oorlog gaat denken, kun je beter meteen de witte vlag tevoorschijn halen, want dat schiet natuurlijk allemaal niet op... "De Chinezen hebben gelijk", zegt de heer Jansweijer, terwijl hij een mooie anekdote van de heer van Geel aanhaalt. Inderdaad. In eigen huis beginnen dus. Met donkergroene, duurzame energie. Uit stromingsbronnen. U weet wel, wind, zon, en water. Die prachtige elementen waren er al lang voordat de eerste steenkool in de vorm van een groen plantentapijt in dat minuscule biosfeer-laagje werd voorbereid...

http://www.new-energy.tv/trailer.php/8/150/nederland_is_volstrekt_niet_relevant.html
http://www.new-energy.tv/trailer.php/8/149/voor_de_wrr_heeft_windenergie_afgedaan.html


19 oktober 2006: Tweede internationale "Solar energy trade mission to China". Georganiseerd door Solarplaza.com, van 26 november tot 1 december 2006. De eerste reis was al snel overtekend, dus als u nog ergens € 3.750,-- heeft liggen slingeren, zou ik er maar snel bij zijn als ik u was. China gaat namelijk zo snoeihard met zonne-energie, dat u er nu bij moet zijn, anders zult u binnenkort naast het potje piesen... Van de website van Solarplaza:

"The ambition of the Chinese PV industry is to grow with about 400% in the coming 5 years. Currently, China is the world’s third country in terms of solar cell production capacity with more than 20 manufacturers."

http://www.solarplaza.com/content/pagina/PV%20Business%20Tour%20China%20II/44143


19 oktober 2006: Updates onderweg. Tussen alle "dossiers" door ben ik de grafieken weer aan het updaten. Diverse exemplaren zijn al klaar, de rest komt spoedig. Kijk vooral op de interactieve maand energie accumulatie grafieken, waarbij het verschil tussen de topmaand juli en de zeiknatte maand augustus van 2006 dramatisch zichtbaar wordt. Updates tm. 16 oktober 2006.


18 oktober 2006: Opmerkelijke uitspraak. Opgediept uit de archieven van de PvdA, verslag van een door de Wiardi Beckman Stichting (WBS) georganiseerde conferentie "Energieopties voor de 21ste eeuw" op 30 oktober 2004:

"Diederik Samsom, Tweede-Kamerlid voor de PvdA, erkende dat het in de politiek moeilijk is om energie en milieu op de agenda te krijgen. Er moet veel veranderen, een brood is nodig, terwijl Samsom zich noodgedwongen met de kruimels bezig houdt, zoals het mogelijk maken van een vergoeding bij het gebruik van zonne-energie. Samsom: “Maar vele kruimels maken uiteindelijk ook een heel brood.”"

Zijn we nu veel verder gekomen, sinds zijn amendement op 1 juli van datzelfde jaar Wet werd als artikel 31-C in de E-wet? Kon Samsom toen bevroeden dat de gezamenlijke netbeheerders de meest onzalige wijzigingen aan het voorbereiden waren (o.a. Meetcode), en het sindsdien alleen maar erger geworden is?

Ik hoop dat Diederik zijn gebit van goede kwaliteit is en dat hij zijn tanden eens stevig in het gortdroge, oudbakken brood van de energiesector gaat zetten...

Aangezien oeroude, onvervalschte Hollandsche spreekwoorden meer zeggen dan duizend woorden, hier nog maar een paar verwante exemplaren, "in context":

Zonnestroom van jouw zonnepanelen: eigen brood boven

Brancheorganisatie EnergieNed cq. de netbeheerders willen een "capaciteitstarief" invoeren, pikken daarmee 20 procent van de inkomsten van de 30.000 zonnestroomproducenten in Nederland in (variabele transportkosten), en verdienen daarbovenop ook nog eens aan een nooit meer te compenseren nieuw vast, kWh onafhankelijk (!) transporttarief bij diezelfde klanten: de een zijn dood is de ander zijn brood

Zon-PV in Nederland: daar is geen droog brood mee te verdienen, je zou bijna geneigd zijn om dan maar het brood der schande te gaan eten...

Nederlandse politici: Voer s.v.p. in Gaia's naam het Erneuerbare Energien Gesetz in, zonnestroom zal floreren als nooit tevoren: dat is gesneden brood!

http://pvda.nl ... itemId/200002254/pageId/200006510/instanceId/37907/


17 oktober 2006: 7 is een heilig getal. Vandaar dat ik er maar meteen 7 i.p.v. slechts 1 vra(a)g(en) van heb gemaakt voor aan de landelijke politiek. Het Algemeen Dagblad heeft een verkiezingsthema waarbij vragen aan de dames en heren politici gesteld kunnen worden, en waarvoor ik enkele voorschotten gepresenteerd kreeg van de Stichting GEZEN die, zoals u waarschijnlijk weet, zich helemaal suf lobby'd om hun thermische CSP centrales hoog op de politieke agenda in Den Haag te krijgen. Uiteraard heeft Polder PV zo zijn eigen stokpaardjes, en die heb ik dan ook in de vorm van 7 vragen opgesteld en vandaag naar het AD gestuurd in de hoop eindelijk eens wat fundamenteel debat over onze toekomstige duurzame energievoorziening op tafel te krijgen.

U vindt mijn vragen op de aparte pagina: En nu de burger, s.v.p.


17 oktober 2006: Van de ratten bezeken... De "Angelsaksische" verkooptactieken beginnen het Europese continent te overstromen. Van een wel heel erg botte "tactiek" doet de Vastelastenbond u verslag. De vullingen knallen echt uit je kaken als je die ongegeneerde, hondsbrutale manager van (het moederbedrijf van) Oxxio zo "hoort". Dat noemen ze een "effective strategy" tegenwoordig, ze zijn er nog trots op ook. Nooit aan beginnen dat bedrijf, en niet alleen vanwege deze reden! Lees Radar forum van de Tros er maar eens op na (hoofdje Energiebedrijven, slechts 54 pagina's onvervalste Hollandsche energie-ellende...). Ook m.b.t. de "voorganger" van dat bedrijf, "Durion"...

http://vastelastenbond.blogs.com/vastelastenbond_weblog/2005/11/manager_moederb.html


17 oktober 2006: Voor wie hem nog niet door had. Zie vorige bericht: op 18 augustus werd de MEP-regeling door Minister van EZ Joop Wijn naar de stoffige archieven van de vaderlandsche geschiedenis verwezen. Het gevolg: een diepe dip in de promotie van duurzame energie in Nederland...


16 oktober 2006: Bizarre maandgrafiek 2006. Tja, twee hittegolven en record-zonmaand juli afgewisseld met een zeiknatte augustus, gevolgd door een weer hele mooie nazomerse septembermaand. Resultaat: een bezopen (verzopen?) maandgrafiek. Hips, daar nemen we nog een Wijntje op...

Afgeronde maandresultaten tot en met september 2006 voor het totale 1,02 kWp PV-systeem van Polder PV. Vrijwel geen inverter probleempjes meer in 2006, dus een nauwkeurige weergave van de "optimale" productie bij hellingshoek 30 graden en oriëntatie 3 graden O. van Zuid, en binnen geplaatste OK4 omvormers. Let op de uitermate curieuze maandgrafiek voor 2006, veroorzaakt door topmaand juli en verzopen maand augustus.


16 oktober 2006: Mijlpaaltje numero zoveel. Bij Polder PV is de groep van 6 108 Wp panelen (Shell ACN5000E modules) inmiddels de derde megattuur gepasseerd. Dat moest even via een "achterommetje", omdat ik toevallig die dagen niet thuis was en ik pas nu tijd had om achterstallig "onderhoud" aan de spreadsheets te plegen. Ik heb de data van Ton Peters in Spijkenisse (on-line raadpleegbaar en de beste live-tracking zonnestroom website van Nederland überhaupt) gebruikt voor de berekening om te bepalen welke dag met hoge mate van zekerheid die grens is gepasseerd. Dat blijkt 3 september 2006 geweest te zijn, zie ook de cumulatieve energiecurves van het systeem van Polder PV. Het weer in Spijkenisse is immers grofweg vergelijkbaar met het weer in Leiden (wat de globale zonscondities betreft, het gaat hier slechts om een eenmalige extrapolatie).

Screendump van primaire spreadsheet van Polder PV. Ik was 3 en 4 september 2006 niet thuis, dus de meterstanden voor die 2 dagen zijn afgeleid via normberekeningen van de resultaten van Ton Peters in Spijkenisse. Uit de opbrengsten van Ton volgt klip en klaar dat de 6x 108 Wp groep op 3 september 2006 de 3 MWh grens gepasseerd moet zijn. Rode cijfers zijn geëxtrapoleerde data.


16 oktober 2006: Jaarverslag 2005 EnerQ. Als u weten wilt wat er zoal "vergeven" is aan MEP-subsidies vorig jaar, kunt u hierin grasduinen. Zon-PV stelt helemaal niks voor (minder dan 0,05% van totale financiën, 253.000 euri), en die 416 "positief beschikte" aanvragen voor zonnestroom aan het eind van het jaar is natuurlijk een absoluut schijntje van de hele PV-markt in Nederland. WKK ("efficiënt duur aardgas verbranden en daar heel veel geld voor vangen...") en biomassa (waarvan niet duidelijk wordt welke biomassa) domineren de financiën en productie; wind komt pas daarna. Tabelletje te raadplegen op mijn MEP-drama pagina. Zelf kijken? 1,09 megabyte groot:

http://www.enerq.nl/Images/EnerQ%20Jaarverslag%202005%20volledige%20DEFINITIEF_tcm26-12691.pdf


16 oktober 2006: PV modules Colruyt systeem in Halle, België. Een net verschenen bericht op de Solarbuzz website laat het licht schijnen over de toegepaste innovatieve zonnestroom modules bij het grootste tot nu toe gerealiseerde Belgische PV-project (330 kWp). Zie de extra info bij het oorspronkelijke bericht van 27 september 2006.


 
^
TOP

15 oktober 2006: Hessels wil "feed-in" tarief. Van de woekerwinst makende energiebedrijven ("jaarwinsten ruim 2 miljard"). Deze bewindsman van de CDA, die zo'n beetje knallende ruzie had met Samsom (PvdA), afgelopen vrijdag tijdens de Beurs Energie2006, heeft blijkbaar wel de klepel gehoord, maar weet niet waar de klok hangt: "Hessels vindt dat dit bij wet geregeld moet worden als de energiebedrijven niet hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen." Ha! Dacht de heer Hessels werkelijk dat energiebedrijven uit eigen vrije wil een hoger tarief dan die scharrige 20 eurocent voor kostbare zonnestroom gaan betalen? Dat is het bedrag wat de duizenden huishoudens met salderende ferrarismeters "krijgen", omdat automatisch gesaldeerd wordt voor alle variabele kosten. En wat alle mensen met digitale teruglevermeters zouden moeten krijgen, maar die bij de administratieve (wettelijk verplichte!) saldering zowel door de netbeheerders als de meeste leveranciers besodemieterd worden dat het een lust is. En ze helemaal niks krijgen als ze (ongevraagd) een zogenaamde diefstalmeter in de meterkast hebben. En dat ze, als ze zo gestoord zijn om meer dan 3.000 kWh per jaar op het net in te voeden, van niemand iets krijgen (tenminste: ze krijgen een miezerige vergoeding van max. 4 cent/kWh die ze meteen weer aan de netbeheerder mogen afdragen, volgens de Raad van Bestuur van de NMa...).

Ergo, geachte heer Hessels. Lamazittuh, die "vrijwillige bijdrage", maar voer dat Duitse EEG nu eindelijk eens in, dat is duurzame wetgeving waar tijden over nagedacht is en waarvan de marginale kosten (0,53 eurocent/kWh...) door de netbeheerder geïnd worden bij alle Duitse huishoudens, helemaal buiten de staatsbegroting om. Dus geen snel in elkaar geramd "regelingetje", s.v.p. Lees eerst die tabel eventjes die ik u vrijdag gaf, bezoek de website van de BMU en een paar van die andere sappige, met fantastische grafieken voorziene sites, download het EEG, en ga dat nou eindelijk eens uitvoeren hier. Op een zogenaamde geliberaliseerde markt zal geen enkel energiebedrijf, laat staan een netbeheerder, ook maar 1 eurocent kado geven aan die irritante decentrale opwekkers!

Oh ja, voor de duidelijkheid: in dat stukje van/over Hessels staat alleen een feed-in tarief voor biomassacentrales genoemd. U weet wel, de "klassieke achterban" van de CDA (mestvergisters en zo). Zon-PV wordt niet in de mond genomen...

http://www.joshessels.nl/nieuws_vervolg.php?id=110


13 oktober 2006: Tuinkabouterleed op vrijdag de dertiende... Toon's cartoon van vandaag op Eneco's verspilkalender doet wel weer een paar mondhoekjes omhoogkrullen. Arme tuinkabouter. Jammer wel dat de communicatie over zonnepanelen een beetje in de war raakt door de discrepantie tussen het plaatje en de tekst.

We spreken immers over zonnestroompanelen als we het over PV hebben (elektriciteit uit zonlicht). Is toch wel iets anders dan warm water uit zonlicht, want dat wordt opgewekt middels zonnecollector panelen. Tenzij die tuinkabouter gaat proberen om van die duurzaam opgewekte elektriciteit warm water te maken (met een elektrisch kookapparaat?). Niet zo efficiënt, dus hopelijk geeft Eneco ook tuinkabouter- en striptekenaar heropvoedcursussen...

Desondanks: Leuke, beste Toon!


^^^
Click on image for enlargement.
© Toon van Driel/Eneco Verspilkalender 2006


13 oktober 2006: Beter laat dan nooit. NUON gaat eindelijk door de knieën m.b.t. de renovatie van de contractueel door hen verkochte PV-systemen met OK4 omvormers aan de "Je Eigen Zoncentrale" klanten onder hun eigen (ex-)personeel. Meer info, zie de Sunpower nieuwspagina. Mooi, eindelijk weer een groep klanten met OK4 omvormers geholpen. Wie is de volgende?


10 oktober 2006: "There is a ship today. It's called spaceship Earth...". "Wat doen we met ons vermogen om te denken?" Al Gore leert de Nederlandse bobo's een keihard lesje. "We need personal commitment.". En, tenslotte: "We are colliding with the planet". Etcetera. Briljant. Absoluut en warm aanbevolen. Kijken!

http://www.new-energy.tv/trailer.php/8/144/al_gore_hekelt_stopzetten_mep_subsidies.html


10 oktober 2006: 62 Megawattpiek centrale Portugal "terug van weggeweest". Ik had alweer een tijdje niks gehoord, en bij navraag bij (potentieel) zonnepaneel leverancier BP kwam ik ook niet veel verder, maar er zit weer schot in de zaak voor wat nu voorlopig echt de allergrootste zou moeten worden, nog steeds "Girassol" genaamd, en ruim 5 maal zo groot als de tot nu toe gerealiseerde 12 MWp centrale "Erlasee" bij het Beierse Arnstein, en te plaatsen in de zonnige doch doodarme regio Alentejo in het zuidoosten van Portugal (meer info over de ligging, zie bericht van 28 april 2006). Renewable Energy Access heeft zelfs 2 berichten over deze reuzencentrale.

De reeds van andere grote DE projecten bekende Spaanse "turnkey" systeemontwikkelaar Acciona blijkt dit vele voetbalvelden grote PV-"systeem" te mogen gaan bouwen en er wordt meer dan 200 miljoen Euro voor gereserveerd... Blijkbaar heeft de originele ontwikkelaar Amper (what's in a name?) zich heftig verslikt in de schaal van dit project, en Acciona mag de aandelen voor de volle honderd procent overnemen. Dat is ook niet heel vreemd, want dat bedrijf heeft tot nu toe zo'n 35% van de netgekoppelde PV-systemen in Spanje geplaatst, zit al op een 25 MWp aan geplaatst of gepland PV-vermogen (dat is al de helft van het totaal aan in Nederland opgesteld vermogen...), kan grote projecten aan, en wordt blijkbaar terecht als betrouwbaar gezien. Acciona bouwt momenteel een CSP centrale ("Nevada Solar One") in de Nevada woestijn (U.S.A.) met een thermisch/elektrisch vermogen van 64 megawatt (grootste sinds 15 jaar), ongeveer even groot als de nu te bouwen PV-centrale, dus. Het concern heeft ook uitgebreide (internationale) expertise in de bouw van windturbineparken (4.000 MW), eigen 1,5 MW windturbines, biomassa centrales (84 MW), en is producent van biodiesel. Overigens, de holding bevat ook infrastructuur projectmanagement zoals snelwegen, vliegvelden en dat soort zaken, dan weet u over wat voor gigant we het hier hebben.

Het PV-systeem zal in twee stadia worden opgebouwd, gestart zal worden met de bulk van 40-45 MWp die eind 2008 opgeleverd zal moeten zijn, en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de 75 miljoen dollar kostende 11 MWp centrale die in het nabijgelegen Serpa door het concurrerende Amerikaanse PowerLight Corp. wordt gebouwd en die al in januari 2007 aan het net zou moeten gaan. PowerLight beroepte zich erop de "grootste" te bouwen, maar dat was al achterhaald toen dat bericht naar buiten werd gebracht, omdat Erlasee in Arnstein toen al groter was met haar 12 MWp. Acciona wil de hele Girassol "plant" in Moura in 2010 opgeleverd hebben, waarbij het geheel dan een leuke productie van 91 miljoen kWh per jaar op het net zou moeten zetten (jaarlijkse verbruik van ongeveer 26.000 Nederlandse huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar).

Voor de Moura installatie zal een speciale modulefabriek worden gebouwd (goed voor de werkgelegenheid in deze desolate regio) met een jaarlijkse capaciteit van 24 MWp, en Acciona zal 3 en een half miljoen euro investeren in een "sociaal fonds" voor de ontwikkeling van infrastructuur die uiteindelijk in het beheer van de gemeente moet komen.

De Portugese IPP wetgeving garandeert voor dit soort installaties een terugleververgoeding van ongeveer € 0,32/kWh (installaties groter dan 5 kWp) en € 0,54/kWh voor kleinere systemen (ongeveer zelfde hoge, gigantische marktvraag genererende vergoeding als in Duitsland). Bijzonder is dat, volgens REA, die terugleververgoeding gegarandeerd zou zijn voor de levensduur van de PV-installatie (inflatie-gecorrigeerd, dat wel). Bovendien zijn de energiebedrijven verplicht om de opgewekte stroom af te nemen. M.a.w.: als een maximale kwaliteit gehanteerd wordt bij de selectie van de PV-modules en de frame en (vermoedelijk) trackerstation opbouw, is het natte dromen voor de exploitant als alles blijft werken en er geen rampen gebeuren...

Dit tegen de achtergronden van maar liefst 50% groei van de PV-markten in zowel Duitsland als Spanje. Het kan allemaal niet op, en er komen nog veel meer van dit soort smaakmakende projecten aan. Solar is ook OUR future, geachte mensen!

Eerdere bijdragen over de Portugese reuzencentrales op Polder PV:

28 april 2006 Serpa versus Moura met kaartje en instralingsdata
1 november 2005 Girassol officieel van start
22 september 2005 bespreking van het artikel in The Guardian

info op het web over Girassol/Acciona:

http://www.acciona.com/ (website projectontwikkelaar)
http://www.acciona-energia.com/ (energietak van Acciona, incl. windenergie, biomassa, etc.)
http://www.aesol.es/ (zonne-energie tak van Acciona/Huertasolar, met prachtige foto's van gerealiseerde projecten)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=46587 (update Girassol, 17 nov. 2006)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=46109 (update Girassol, 2 okt. 2006)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=39442 (Girassol, 18 nov. 2005; met lezersreacties)


9 oktober 2006: Zomaar wat "losse citaten" over marktondersteuning voor DE incl. zonnestroom. Op de gelinkte site een paar krachtige statements waaruit blijkt dat ze in California verdomd goed begrijpen waarom Duitsland wereldkampioen marktondersteuning en realisatie is geworden in wind en zon, en dat ze dat EEG model gaarne willen overnemen, al gebeurt er al heel veel op het gebied van "renewables" in de Sunshine State (vetdruk van Polder PV):

"Germany's renewable feed-in tariff has revolutionized the market for wind and solar energy" (John L. Geesman, California`s energy commissioner)

"... Schwarzenegger decided that California should reach its goal to produce 20 percent of its electricity through renewable energy sources in 2011, rather than 2018, the previous deadline."

"Yvo de Boer, the executive secretary of the U.N. Framework Convention on Climate Change, said, “If you lower CO2 by more than 2 percent a year, you are going to disrupt your economy”. That exactly will be challenged by California, which hopes to spark a renewable energy boom that, in turn, will lead to job creation, proving that such a bold measure could be done without hurting the economy." (comm. PPV: zou die de Boer soms een "marktgeile" ex EZ ambtenaar zijn???)

De mooiste voor het laatst, geachte Nederlandse politici: LEZEN s.v.p.:

"The state will also prohibit the state's electric utilities from signing long-term contracts with coal-fired power plants, or investing in such plants."

Goed gelezen, Joop Wijn? Lees nu ook nog effe dat vorige bericht daarover en ga je in een hoekje zitten schamen!

http://news.monstersandcritics.com/ ... /Germany_model_for_U.S._market


9 oktober 2006: Zeer interessante "high performance" BIPV toepassing. (New Jersey, U.S.A.) Met hoge opbrengsten, zo blijkt uit de cijfers (gerept wordt van "Highest per ft² power output in the industry"). Monocrystallijne cellen ge-encapsuleerd in een onder vacuum druk gelamineerde waterdichte, esthetisch uitziende high-performance composiet die op niet al te sterk hellende daken makkelijk kan worden aangebracht.

^^^
SP480 solar power SolarSave® roofing membrane with
nominal peak power of an astonishing 450 Wp.
© Open Energy Corporation

Let op de absurd lage kWh prijs na subsidies: 2 dollarcent per kWh over een periode van 30 jaar, en een "break-even point" na 3,4 jaar!!! Tja, dan wil je wel meteen 25 kilowattpiek op je dak laten leggen en meteen een meerwaarde van dat pand creëeren van een slordige 86.000 dollar. Het grote 25 kWp systeem op KTS Machine Shop in Elmwood Park (NJ) bestaat uit 56 stuks SolarSave® Roofing Membranes. De 3 getoonde types op de Open Energy website hebben tussen de 1,51 en 2,90 m² aan actief zonnecel oppervlak, wat voor de geavanceerde A-300 cellen van SunPower neerkomt op 159 Wp/m² voor de kleinere SP240 (nominaal vermogen 240 Wp), en 155 Wp/m² voor de grotere SP480 modules (nominaal vermogen 450 Wp...), terwijl voor de AG Q5M150 cellen van Q-Cells de 2,90 m² van de QC 375 modules (nominaal vermogen 375 Wp) neerkomt op nog steeds een respectabele 129 Wp/m² actief celoppervlak. Supergave panelen, dus. Ik hoop dat de kunststof laminaten het lang zullen uithouden op de Amerikaanse daken, maar gezien de zeer coulante garanties (20 jaar op de "roofing membrane"), lijkt dat dik in orde.

Duidelijke foto's op de diverse websites. Smullen! Ik krijg al visioenen van een leuk 450 Wp afdakje voor boven onze tuindeur...

http://www.njsolarpower.com/kts_project.html (25 kWp project)
http://www.openenergycorp.com/solarsave/roofing_membranes.php (datasheets, productspecificaties)
http://www.solarbuzz.com/news/NewsNAPR689.htm (nieuwsbericht)


9 oktober 2006: Italië wordt ook wakker. Zon genoeg, uiteraard, ook al ligt er in de bergen af en toe een "beetje" sneeuw. Ray Energy srl is een in Milano zetelende firma die al wat leuke systeempjes heeft aangelegd met zonnepanelen, aantrekkelijk gemaakt door de zogenaamde "Conto Energia" terugleververgoeding. Binnenkort gaat het bedrijf een 990 kWp centrale ergens in het zuiden des lands aanleggen, dus dat gaat de goeie kant op. Ik zou zeggen: Sicilië lijkt me een uitmundende uitvalsbasis voor flink wat megawattpieken de komende jaren.

Die foto in onderstaande "Solarbuzz" link is trouwens weer supergaaf. Zijn we langsgelopen, dat gebouw in Chiesa, een paar jaar geleden (toen heb ik nergens zonnepanelen gezien). Zuidkant van de ijzige Bernina, in Val Malenco (prachtig wandelgebied). Mooi dat dat dak nog de nodige paneeltjes kan "gebruiken", maar het ziet er nu al gelikt uit:

http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUPR305.htm


9 oktober 2006: Uitgebreid artikel "problemen met zonnestroom". Uiteraard weer van de hand van onderzoeksjournalist Durk Geertsma van het Noord Hollands Dagblad. Het artikel is gelijktijdig in het Leidsch Dagblad verschenen (er is nauwe samenwerking tussen deze kranten), en ik kon het laatste ophalen bij mijn ouders. Integrale tekst en, uiteraard, uitgebreid commentaar, door Polder PV, op een separate pagina "Het leed dat zonnepaneel heet" (niet mijn titel, maar dat had u vast wel in de gaten).


9 oktober 2006: "Verlicht Onze Toekomst": Gaan met die banaan! U treft regelmatig nieuws aan over de werkelijk onvoorstelbare ontwikkelingen in China op het vlak van zonnestroom, en dat is niet onterecht, want dat land gaat alle records finaal aan stukken slaan als ze blijven groeien zoals ze de laatste twee jaar gegroeid zijn. De ambities groeien net zo hard mee, het kan allemaal niet op. Van een kennis kreeg ik een advertentie van een mij volstrekt onbekend bedrijf onder ogen uit Photon, wat werkelijk verbijsterende geplande groeicijfers laat zien voor de komende jaren. Het gaat om het bedrijf Jiangxi LDK - Hi-Tech Co., Ltd. (LDK staat voor "Light Our Future") wat als ambitie heeft "to become a top quality world class specializing and leading supplier in multicrystalline solar wafer." Eventjes door het ietwat kromme Engels heen lezen, de intenties zijn er, en het recente verleden heeft ons geleerd dat als er "intenties" zijn, men die in China gewoon binnen de kortste keren gaat uitvoeren zonder dodelijk vermoeiend, enthousiasme remmend en innovatie in de weg staand "polderoverleg".

Alle apparatuur om de zonnecellen met inzet van ruim voorradige, spotgoedkope arbeidskrachten te maken, is geïmporteerd uit de U.S.A., Duitsland, Zwitserland en Japan en state of the art. LDK is gezeteld in Suzhou in de oost-Chinese kustprovincie Jiangsu, wat grenst aan de economische tijger "stadstaat" Shanghai.

De plannetjes voor de zonnecelproductie van LDK in een nutshell:

jaar
geplande productie
2006
75 MWp
2007
200 MWp
2008
400 MWp
2009
700 MWp
2010
1.000 MWp

In 2010 zou alleen deze fabriek dus al de volledige jaarafname van zonnecellen in Duitsland kunnen gaan produceren, als de groei bij de oosterburen aan blijft houden (alle marktanalisten voorzien continue hoge groeicijfers).

Straks alle daken en gevels op de Bezuidenhoutseweg (Den Haag) bedekt met fraaie Chinese zonnecellen? De wens is de vader van de gedachte, nu de uitvoering nog...

http://www.ldksolar.com


8 oktober 2006: Zonne-stroom support in ... Noord IERLAND. Jawel, want ook daar willen ze in de vaart der volkeren mee. Ook al zijn de beschikbare fondsen bescheiden (men voorziet ondersteuning van zo'n 4.000 PV-systemen), de ondersteuning bij aankoop van een zonnestroom systeem in dit stuk "Brits grondgebied" op het Ierse eiland, is "substantial", zoals ze in het Engels zeggen. Inschrijvers kunnen tot zo'n £3,000 ($5,600) per kWp ondersteuning op de helft van de installatiekosten krijgen, bovenop een zogenaamde "value-added tax" tot een maximum van £15,000 ($28,000). Bovendien zou vanaf April 2008 door aanpassingen van de bouwvoorschriften en wetgeving een verplichting tot "on site renewable-energy generation" moeten komen voor nieuwbouw, commerciële en publieke sector gebouwen...

De Britten zelf mogen van Blair en zijn energievretende vrindjes "aan de atomen", maar in Ulster mag men van de zon gaan genieten, het kan vreemd lopen in deze turbulente wereld.

Nou, Joop, hoe ga je je hier nu weer uitdraaien?

http://www.photon-magazine.com/news_archiv/details.aspx?cat=News_PI&sub=europe&pub=4&parent=492


8 oktober 2006: Tjeemig, wat een progressief stuk... Ik zat een schitterend artikel in de nieuwste aflevering van het uitermate boeiende tijdschrift Energie+ te lezen (oktober nummer), en zat me af te vragen of de redactie opeens extreem progressief aan het worden was, toen mijn oog op het woordje "opinie" viel en de auteursnaam erboven in het gezichtsveld rolde. Tja, van Floris Wouterlood mag je dan ook wat vuurwerk verwachten. In zijn artikel "Wie profiteert van toverketel?", waarin hij vooral ingaat op de achtergronden van de netinvoeding (van micro-WKK's) en decentrale energieopwekking, haalt hij dan ook weer genadeloos "op zijn Wouterloods" uit, en terecht. Dat hij mijn "wipkip beleid" m.b.t. de centrale overheid (rapportcijfer:-10) daarvoor gebruikte zij hem vergeven, want het vervolg is om te smullen in het stukje over de netbeheerders (cijfer: -5):

"Bastions van monopolistenmentaliteit en afwerend gedrag. Ondanks het Samsom-amendement (2004) werken ze terugleveren van elektriciteit en plaatsen van goede teruglevermeters nog steeds tegen. Wat dacht u van het voorstel om teruglever-transportvastrecht te gaan vragen? Waanzinnig! Netbeheerders manoeuvreren slim om de DTe heen dankzij hun monopoliepositie. Aleen een wilskrachtige centrale overheid met scherpe tanden kan deze lieden in een consumentvriendelijke richting forceren."

De rest mag u zelf gaan lezen, want het is en blijft een zeer interessant en leesbaar tijdschrift, dat Energie+ (opvolger van "Duurzame Energie"):

mail@aeneas.nl
http://www.aeneas.nl


7 oktober 2006: Stad van de Zon op zoek naar nieuwe geldschieter... Tja, Jopie Wijn moest zonodig het miezerige beetje bloedgeld voor het stopzetten van de MEP regeling aan zijn partijgenoten cq. CDA kiezers doorsluizen (biovergisters die bioindustriemest en/of landbouwafval gesubsidieerd mogen vergisten de komende tien jaar...). Dus bleef er niks meer over voor de duurzame stromingsbronnen wind, zon, en waterenergie. En dus zit Heerhugowaard met de nog lang niet geheel gerealiseerde Stad van de Zon met de handen in het haar. Er wordt nu gezocht naar externe financieringsbronnen, want de kruideniers in Den Haag houden niet van halmen boven het maaiveld en die willen liever een door derden te bouwen kerncentrale (alle risico's voor de atoomgeile "ondernemer"), maar wel zo goedkoop mogelijke stroom uit dat pestding, om de elektriciteitsmarkt voor de komende eeuw voorgoed te verzieken en duurzame energie dus inherent kapot te maken.

Ergo: financiers met teveel geld in de broekzak en (toch) een goed hart: investeren s.v.p., maar zorg dan ook voor keiharde afspraken voor een goede terugleververgoeding van de massaal opgewekte zonnestroom, anders gaan er heel veel mensen de komende jaren uitzonderlijk pissig worden, dat kan ik u alvast op een prestenteerblaadje aangeven...

http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article988439.ece?secId=529


 
^
TOP

6 oktober 2006: Hartverwarmende groet. Van iemand die ook wel eens een "akkefietje" met onze gedwongen energie infrastructuur monopolist heeft kreeg ik deze alleraardigste groet, aan het eind van de e-mail. Daar word je weer helemaal warm van, van binnen, nu het buiten weer wat frisser begint te worden...

"Een allerprettigst (Continuon vrij) weekend."


5 oktober 2006: En ook IJsselstein aan de PV-panelen. Dat mag ook wel, met zo'n actienaam: Zonnestein. De gebruikelijke lijst smaakmakers, incl. zonthermische systemen en HR++ glas, maar uiteraard ook die sexy zonnestroompanelen waarvoor de gemeente 1 euro per Wattpiek subsidie uittrekt, tot een (forse) systeemgrootte van 1.800 Wp. Maar let op de kleine lettertjes, OP=OP!Cijferkolommen vlnr.: prijs incl. BTW (standaardsituatie), gemeentelijke subsidie, actieprijs minus gemeentesubsidie, en in laatste kolom de verwachte gemiddelde besparing over 10 jaar tijd. Als we van 800 kWh/kWp per jaar gemiddelde opbrengst uitgaan, wordt er blijkbaar gerekend voor een 500 Wp systeem met € 830/(500x0,8x10) = een gemiddelde kWh prijs van € 0,21 voor de komende tien jaar. Dat zou wel eens fors hoger kunnen uitpakken, dus het voordeel is (nog) hoger dan het lijkt.

Uiteraard is ook dit "karakteristieke" initiatief afkomstig uit de koker van het oppermachtige, de "markt" dominerende Ecofys via het Servicepunt Wooncomfort waarbij de volgende instantie en gemeentes zijn aangesloten: Milieudienst Zuidoost Utrecht, gemeentes Amersfoort, Bunnik, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Zeist. Daar komen vast nog meer acties uit de koker gerold, als ik dat zo inschat. Of het werkelijk zoden aan de dijk zet voor een voortvarend duurzaam energiebeleid in Nederland? Misschien als "noodverband", maar echt forse vooruitgang op het gebied van marktontwikkeling zullen dit soort verder aardige acties natuurlijk niet geven. Daar mag u eens even een nachtje over gaan slapen...

Op zaterdag 16 september a.s. organiseert de gemeente IJsselstein een informatiemarkt over het Servicepunt Wooncomfort in het gemeentehuis (Overtoom 1) van 10.00 tot 15.00 uur.

Vanaf a.s. september gaat het Servicepunt Wooncomfort ook van start in de gemeenten Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Montfoort, Oudewater, Soest, en Woerden.

Overigens, de zonnepanelen die aangeboden worden zijn van het als degelijk bekend staande Duitse bedrijf Aleo, volgens de website van het servicepunt (een bekend leverancier/installatiebedrijf komt hier weer om de hoek kijken...). Gesproken wordt van 150 Wp, dus de berekening van 400 Wp voor het "basispakket" klopt weer eens niet helemaal...

Info: tel. 030 - 300 24 70
info@servicepuntwooncomfort.nl

http://www.ijsselstein.nl/sid_1602.html
http://www.servicepuntwooncomfort.nl/


5 oktober 2006: Minidrama bij Sunpower® klant. Tijdens de renovatie van zijn in het dak ingebouwde Sunpower® systeem met frameloze modules en vlak voordat het systeem weer opgeleverd werd, knalde een van de geharde glasplaten van een PV-module door het dichttikken van de lijst om het systeem in duizenden brokjes (nog aan elkaar zittend). Een drama, met ernstige gevolgen, niet alleen voor dat ene paneel, maar voor het hele gerenoveerde PV-systeem. Zie Sunpower pagina, met foto.


5 oktober 2006: HONDSbrutaal! Nota bene op de website van de Tweede Kamer gevonden voorwerp! Roodmarkering van Polder PV.

"Energie voor de toekomst

De themacommissie Technologiebeleid organiseert deze week een tentoonstelling en een symposium over duurzame energie. Technieken die zich bewezen hebben staan centraal. Loesewies van der Laan (voorzitter themacommissie) en staatssecretaris Karien van Gennip van Economsiche Zaken geven dinsdag 3 oktober het startsein door al fietsend op twee hometrainers in twee minuten tijd zoveel mogelijk groene kilowatturen op te wekken.

... blablabla ...

Op de tentoonstelling worden een aantal technieken gepresenteerd die al bewezen hebben te werken. Bijvoorbeeld de microwarmtekrachtkoppeling (energieketels voor in huis), de energiebox, zonneceltechnologie, waterkracht en kernenergie."

Dus dan weet u het, geachte medelanders: milieusecretarisje van Geel gaat ons een 1.600 megawatt duurzame kerncentrale door de strot douwen als we niet uitkijken. Hoe diep kunnen we nog verder zinken? Laat u geen rad voor de ogen draaien, geachte Nederlanders. Kernenergie en zonne-energie horen pertinent niet in hetzelfde rijtje thuis. Of je die betonmuren van die kerncentrale nu 4 meter of desnoods 10 meter dik maakt, kernsplitsing is nooit "duurzaam" geweest en zal nooit "duurzaam" worden. Het zal de werkelijk duurzame energiemarkt (stromingsbronnen) vermorzelen en we mogen het nooit laten gebeuren. Doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor uw nageslacht. Lach diegenen die dit soort crap uitbraken vierkant in hun gezicht uit en maak ze onsterfelijk belachelijk met keiharde argumenten waarom ze uit hun nek zitten te kletsen.

http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/energie_voor_de_toekomst.jsp#0


4 oktober 2006: Aanscherping wijzigingsvoorstel TarievenCode. Zonder dat ik daarover separaat bericht heb ontvangen, is inmiddels een Besluit door de NMa genomen over het wijzigingsvoorstel van de TarievenCode m.b.t. het te bepalen "volume" voor de facturatie van het systeemdiensten tarief wat TenneT in rekening brengt en wat door de netbeheerders op ieders nota wordt gefactureerd. Het besluit is gepubliceerd op de website van de DTe (link onderaan). Omdat ik vond dat er een te onduidelijke cq. voor mogelijk verkeerde uitleg vatbare tekst werd aangereikt aan de DTe door de netbeheerders, heb ik begin augustus een formele "zienswijze" op het wijzigingsvoorstel aan de NMa doen toekomen. En blijkbaar heeft dat wel geholpen, al ben ik niet op alle ingebrachte punten in het gelijk gesteld. De wegen van onze energie waakhond zijn immers ondoorgrondelijk, en je moet van hele goede huize komen om "on speaking terms" te komen met de ambtenaren die deze verschrikkelijk ingewikkelde materie in goede banen dienen te leiden, want ze spreken vaak een raadselachtige taal barstensvol moeilijke termen en zinsconstructies waar 99,99 procent van de Nederlandse bevolking he-le-maal niks van begrijpt. Die dit soort materie dus ook, als ze al van het bestaan ervan afweten, helaas, links laten liggen. Terwijl het wel om wezenlijke materie gaat m.b.t. decentrale opwekking van duurzame energie en de invoeding van het overschot in het distributienet.

Wel goed nieuws, overigens, want het belangrijkste punt waar mijn zienswijze over ging is "gehonoreerd", al zal het in de NMa terminologie meer over de boeg van "aanscherping" gaan, gezien de reactie in "randnummer 23" van de uitgebreide toelichting op dit besluit:

"Mede naar aanleiding van deze zienswijze heeft de Raad echter gemeend dit explicieter te moeten opnemen in het nieuwe artikel 4.4.2."

In de toelichting van de Raad van Bestuur van de NMa wordt klip en klaar duidelijk dat, tezamen met alle andere variabele, kWh-gerelateerde kosten (levering elektriciteit, energiebelasting, variabel transporttarief TAVT, BTW), dus ook het systeemdiensten tarief, wat door de netbeheerders soms verstopt in het TAVT, soms separaat gefactureerd wordt, over het gesaldeerde verbruik berekend dient te worden. Ergo: het "volume" van de van het net afgenomen hoeveelheid kWh verminderd met het aantal kWh op het net ingevoede aantal kWh. Salderende ferrarismeters "doen" dat vanzelf. Digitale meters met een teruglevertelwerk moeten administratief door de netbeheerder op deze wijze "gesaldeerd" worden, ook voor het systeemdiensten tarief dus.

Ook belangrijk is dat mijn suggestie om over "factuurperiode" te spreken (een noviteit in de regelgeving!) een beter handvat geeft dan bijvoorbeeld een begrip als "jaarnota". Jaarnota's gaan vaak niet over een periode van exact 1 jaar, en er moeten ook vaak facturen over "gebroken" jaren opgemaakt worden, bijvoorbeeld als er iemand komt te overlijden of als halverwege het jaar de afnemer naar een ander netbeheerders verzorgingsgebied verhuist. Dan dient de saldering ook over de periode van de afsluitende cq. de start-factuur gerealiseerd te worden volgens de impliciete bedoeling van artikel 31-C ("amendement Samsom") van de E-wet.

De uiteindelijke tekst van het wijzigingsvoorstel van de netbeheerders is o.a. op basis van mijn inbreng door de NMa gewijzigd in ("randnummer 33" van het Besluit):

Artikel 4.4.2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Bij of krachtens de aansluitovereenkomst tussen een netbeheerder en de aangeslotene wordt bepaald op welke wijze Esys comptabel wordt vastgesteld. Daarbij kan worden overeengekomen dat de onder artikel 4.4.1 genoemde elementen niet alle afzonderlijk behoeven te worden gemeten, uitgezonderd Egen bij netaansluitingen groter dan 3*80 A, deze dient altijd comptabel te worden vastgesteld. In afwijking van artikel 4.4.1 geldt voor netaansluitingen kleiner dan of gelijk aan 3*80 A: Esys=Ein. Voor afnemers met netaansluitingen kleiner dan of gelijk aan 3*80 A, die per jaar minder dan 3.000 kWh duurzame elektriciteit invoeden op het net, wordt Ein bepaald door binnen een factuurperiode de aan het net onttrokken hoeveelheid elektriciteit te verminderen met de binnen dezelfde factuurperiode op het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit.

N.B.: voor verwijzingen, definities, artikelen e.d., zie de TarievenCode van 13 december 2005 en de daarbij behorende Leeswijzer.

Overigens kan er nog steeds beroep aangetekend worden tegen het besluit van de NMa. Pas wanneer dit Besluit in de Staatscourant wordt gepubliceerd wordt het Besluit rechtsgeldig (plm. medio november 2006).

Op niet alle vragen/opmerkingen van mij is trouwens ingegaan. Zo is nog steeds niet duidelijk waar exact de grens van de "salderingsregeling" ligt, omdat de diverse Tweede Kamerstukken, brieven van Ministers e.d. hierover elkaar tegenspreken en ook de netbeheerders soms in dezelfde brief twee verschillende "versies" geven. Dat heeft vaak te maken met het niet nauwkeurige taalgebruik ("tot 3.000", "minder dan 3.000", "vanaf 3.000", "niet meer dan 3.000", etc.). In bovenstaand voorstel lijkt het er op dat men slechts tot en met 2.999,49 kWh "mag" salderen (en voornoemd getal niet afgerond zou worden op 3.000...), maar er zijn ook documenten waaruit blijkt dat 3.000 kWh de max. grens van "artikel 31-C afnemers" is. Daar moet dus nog een duidelijke uitspraak van de DTe/NMa over komen. Het heeft namelijk ronduit dramatische consequenties voor mensen die (flink) boven de 3.000 kWh per jaar dreigen uit te komen en die "zo laat mogelijk" hun prachtige zonnestroomsysteem zouden willen afkoppelen van het net om te voorkomen dat ze zullen worden bestolen van een vergoeding over hun volledige netinvoeding...

Maar ja, we wonen per slot van rekening niet in zonneparadijs Duitsland...

http://www.dte.nl/ ... Besluit_tot_wijziging_TarievenCode_Elektriciteit ... asp


4 oktober 2006: Karwei aanbieding (slot?). Nog een (laatste?) keer terugkomend op de inmiddels veelbesproken aanbieding van Karwei en op de berekening van PFIXX/Karwei waaruit een "terugverdientijd", later "omslagpunt" van 8 jaar zou blijken. Twee recente bijdragen aan de discussie zijn relevant, een van Arnold van der Mispel uit Delft, en een van een anoniem correspondent die een klacht bij de Reclame Code Commissie had ingediend. Te beginnen bij de laatste:

"Ik heb inmiddels de beslissing binnen. De commissie heeft uitgesproken dat de reclame misleidend is. Dit heeft geen verdere consequenties. Ze hoeven bijvoorbeeld niet te rectificeren."

Een uitgebreidere reactie van de heer van der Mispel is als ingezonden brief in Nieuwsblad Stromen geplaatst. Nummer 16/22 september 2006. Hieronder de letterlijke tekst, met toestemming overgenomen van de auteur:

"Zonnepanelen Karwei

In het artikel in Stromen van 18 augustus ging het vooral over de 16 procent prijsstijging per jaar voor de elektriciteit gedurende de komende 25 jaar en de hoge aanschafkosten van de zonnepanelen. Ik wil daar graag nog iets aan toevoegen.

Wat er namelijk niet stond, maar waar ik Karwei met een brief op 1 augustus op gewezen heb, is dat er een foutieve berekening was gebruikt om de terugverdientijd te bepalen. In de berekening van Karwei is te zien dat ze de totale opbrengst (met die bediscussieerde 16 procent prijsstijging) over 8 jaren vergelijken met de kosten van rente en aflossing van het investeringsbedrag (= lening). De kosten bepalen echter NIET de terugverdientijd. Met de jaarlijkse opbrengst wordt namelijk eerst de rente van de lening betaald en met de rest kan de lening worden afgelost. Kort gezegd: je kunt met 1.068,01 euro opbrengst niet 2.599 euro terugverdiend hebben.

Zelfs als de leenrente 0 procent zou zijn, was volgens de tabel de aanschaf pas na 13 jaar terugverdiend (ook weer met die bediscussieerde 16 procent energieprijsstijging, alsof er 25 jaar lang Golf- en Irak-oorlogen zouden zijn). Met 3 procent (is overigens een afronding; bij narekening blijkt 2,62 procent gebruikt te zijn, ook een onrealistische leen- of spaarrente gedurende 25 jaar) leenrente kom ik op 15 jaar. Bij een meer realistische prijsstijging van 10 procent wordt de terugverdientijd al circa 20 jaar.

Ik kreeg een week later een reactie van Karwei met als strekking dat 16 procent in het verleden toch wel aangetoond was. Ik heb nog maar een brief teruggestuurd om te benadrukken dat het me toch echt om de hierboven genoemde foutieve rekenmethode te doen was (de rest was inderdaad koffiedik kijken). Daarna heb ik er niets meer van gehoord, maar inmiddels heeft Karwei wel de term “terugverdientijd” in de nieuwe folders en op de website veranderd in de vage omschrijving “omslagpunt”.¹ Iets waar niemand iets aan heeft en waarmee de klant over 8 jaar waarschijnlijk van Karwei te horen krijgt dat ze toch niet gezegd hadden dat het om terugverdientijd ging. Als de heer Kloos van Karwei het op 8 jaar houdt, omdat het een kwestie van aannames zou zijn, dan heeft hij het bij het verkeerde eind. Hij en Pfixx hebben zich gewoon verrekend."

Arnold van der Mispel, adviseur energie- en milieumanagement, Delft

(uit: Nieuwsblad Stromen nr. 16/22 sep. 2006: p. 8)

¹Vandaag (4 oktober 2006) nogmaals gecheckt op de Karwei site: staat er nog steeds, incl. originele "berekening" van Pfixx... (PPV)

Eerdere berichten over de "Karwei zonnepaneel affaire":

24 augustus 2006; 16 augustus 2006; 4 augustus 2006; 28 juli 2006


4 oktober 2006: Fiets mee op de Haagse Energiedag. Een wervende reclame om a.s. zaterdag 7 oktober in Den Haag een rondje te komen meefietsen, vanaf het stadhuis om 11 uur, met als eindpunt Stichting Aarde-Werk aan de Hugo de Grootstraat, waar men informatie over energiebesparing kan bekomen. Ondertussen voert de fietstocht langs de op gas gestookte energiecentrale (eigendom van het oppermachtige Duitse E.ON) die elektra en warmte levert, "De Resident", het spraakmakende architectonische hoogstandje in het centrum achter Station Centraal waar "stadskoeling" een belangrijke energetische component is, de 750 kW windturbine van Eneco bij het Zuiderhavenhoofd in Duindorp, het spectaculaire "warmte uit zeewater" project in het gelijknamige stadsdeel, en, uiteraard, zonneboiler projecten en de zonnestroom installaties van Madurodam en van Stichting Aarde-Werk.

Leuk initiatief van het Haags Milieucentrum. Gelukkig gaat de fietstocht niet oostelijker dan de Nieuwe Parklaan, en is een "lusje" naar de Bezuidenhoutseweg terecht niet opgenomen in de duurzame energie ronde. Anders had de stemming natuurlijk al snel bedorven geweest mocht de vaak van niets wetende fietser te horen krijgen wat er allemaal wordt bekokstoofd op de burelen van E.Z....

Het Haags Milieucentrum heeft een leuk, informatief boekje uitgegeven over de diverse projecten. Af te halen (fysiek) of als elektronisch boekje te downloaden. Info: info@haagsmilieucentrum.nl.

http://www.haagsmilieucentrum.nl

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>> highlights JSS22


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP