starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 16

meest recente bericht boven

26 augustus 2006 - 30 september 2006

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>> highlights JSS22


29 september 2006: Hé, hé, er komt beweging in de tent. Saldering van zonnestroom is, zoals uitgebreid gerapporteerd op Polder PV en elders (bijv. Z.P.V., Werkgroep Zonne-energie Fryslân), een Nationaal Drama aan het worden. De klachten vliegen ons om de oren, en ze zijn niet mals. De DTe/NMa begint dit inmiddels ook goed door te krijgen via de nieuw opgerichte consumenten "autoriteit" ConsuWijzer, en komt voor het eind van het jaar met nieuws hierover. De hier onder weergegeven reply op een e-mail van een zwaar getroffen klant die zowel door de netbeheerder als door zijn (oude) leverancier niet gesaldeerd werd, spreekt boekdelen, al moeten ook wij de vinger aan de pols blijven houden en de druk op onze netbeheerders en de leveranciers blijven opvoeren. U heeft recht op 100 procent saldering, met meename van alle variabele kosten als u niet meer dan 3.000 kWh per jaar op het net invoedt, en er mogen geen extra vastrechten in rekening worden gebracht. Duidelijk zo?

Te salderen:

Netbeheerder
variabel transport tarief (TAVT)
variabel systeemdienstentarief
19% BTW

Leverancier
variabel leveringstarief
energiebelasting
19% BTW

E-mail van ConsuWijzer:

"Het signaal wat u in dit bericht geeft heeft de Directie Toezicht energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van meerdere personen ontvangen. Op basis van deze signalen is onderzoek uitgevoerd bij de netbeheerders. Er zijn inderdaad onregelmatigheden vastgesteld. Een van deze onregelmatigheden is het dubbel vastrecht en het niet salderen. Dte heeft de netbeheerders verzocht om deze onregelmatigheden te corrigeren. Voor het einde van het jaar kunt u hierover bericht verwachten van uw netbeheerder / leverancier. Indien u geen bericht ontvangt van uw netbeheerder / leverancier, ontvangen wij daar graag van u nog terugkoppeling over."

ConsuWijzer
Praktisch advies over uw rechten als consument
(T) 088 - 070 70 70
Postbus 21021
3001 AA Rotterdam
www.consuwijzer.nl

Van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân kreeg ik nog de volgende antwoorden van de NMa zelf binnen n.a.v. vragen van de werkgroep over (het uitblijven van) de saldering:

  • De netbeheerders nemen per 1 november het salderen op in hun berichtenverkeer.
  • Dit moet tezamen met diverse DTe acties, zoals telefonisch toegelicht leiden tot correcties van facturen. Deze gecorrigeerde facturen moeten voor het einde van 2006 verstuurd zijn.

Let wel: de nadruk ligt hier op de netbeheerders, maar de leveranciers dienen uiteraard ook binnen de kortste keren hun zaakjes op orde te hebben, anders zwaait er wat! Bovenop blijven zitten dus. Voorwaar, geen slecht resultaat, maar eerst eens kijken of alles nu echt gaat lopen. Dat worden waarschijnlijk overuren bij de netbeheerders- en leveranciers-administraties!

En nu allemaal even een DIKKE bedank-mail s.v.p. naar Jitske Leegstra-de Vries (voorzitter van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân) voor al haar werk op de achtergrond!


28 september 2006: Zoet na zuur, WEL uit Nederland??? Een uitermate opvallend berichtje op de website van het Friese PV installatie bedrijf Hoekstra Suwâld, wat de NUON Sunpower® renovaties uitvoert voor The Sun Factory. Er waren al langer plannen voor "een zonnestroomcentrale op de Afsluitdijk", maar ik dacht dat die al lang in de onderste regionen van de bureaulades verdwenen waren. En wat staat daar in dat berichtje (hopelijk geen typefout...):

"... zijn wij uitgenodigd om mee te denken aan de realisatie van een mega PV installatie (22MW) op de afsluitdijk."


Future spot of 22 MWp PV-system???
Kornwerderzand/Lorentz locks in Afsluitdijk,
North Netherlands near W. coast of Friesland
Image: © 2006 Aerodata International Surveys/Europa Technologies
through Google Earth

OK, het is maar een kleine opmerking, met een zeer grof kaartje. Plan zo te zien voor het kleine, bijna W<->O georiënteerde, ongeveer 3 kilometer lange stukje ten westen van het Kornwerderzand fort rond de Lorentzsluizen. Maar toch. Zou toch leuk zijn, niet? Ter "compensatie van heel veel MEP-leed", wijdt Jopie Wijn in, laten we zeggen, maart 2008, als hij al lang weer elders werkzaam is, onze Nationale Trots, de 22 Megawattpiek Koarnwertersân triple junction ultrahigh yield "innovatieve" PV-centrale in met een mooi flesje Geele Californische wijn, kapotgeslagen tegen het geharde glas van het eerste opgeleverde, glimmende zonnepaneel. Opbrengst verzekerd door de in 2007 unaniem door het ultralinkse kabinet aangenomen Hollandsche Wet ter Bevordering van Duurzame Energie (de "Boxhoorn Incentive" op zijn Engels), met "Groen voor Grijs Invoedings Beleidsregel", uitgevaardigd door een zeer contente, jonge en dynamische Minister van Economische Zaken, genaamd Samsom die met een enorme grijns gelijktijdig het startschot geeft voor de eerste mondiale Zonnebootrace via de leeggesmolten Arctische Oceaan...

Droom mooie dromen, geachte zonnestroom minnaars. Slaap zacht. Hoop doet leven, want "Ours is the Future", en "Power to the People"!

http://filemaker.triocom.nl/hoekstra/ ... 5936&-find


27/28 september 2006: Zo, dat hebben we ook weer gehad (met toevoeging 28 sep.). Die zoveelste "MEP-vergadering" die in het bericht hieronder was aangekondigd stelde niet veel voor. Tja, wat wil je, je mag maar 270 M-euri verdelen, het "principe" "die het eerst komt het eerst maalt" (door CDA ingefluisterd, want die hebben hun achterban allang tot in detail ingelicht, dus die papieren liggen al klaar om verstuurd te worden...) wordt gehanteerd, en wat blijft er dan eigenlijk nog over? Samsom (PvdA) was duidelijk: laten we maar ophouden, want als je aan rentabiliteit van projecten gaat zitten morrelen door verschillende grenzen van aantal toegelaten megawattjes te gaan zitten uitproberen ("knoppendraaien"), gaan de banken gewoon de rente aanpassen aan de situatie en schiet je dus helemaal niks op en blijft het koffiedik kijken. Gevolg: een grote puinhoop, en investeerders, die in Nederland toch al een tot het absolute minimum gedaald vertrouwen hadden, wordt het laatste restje bereidheid tot investeren (is dat er nog, dan?) afgenomen.

Oh ja, nog even vergeten (toevoeging 28 september): Op "aanwijzing" van collega Hessels van het CDA, mogen nu ook boeren die landbouw restproducten (maisafval e.d.) i.p.v. alleen maar mest van plan waren te vergisten alsnog in "de overgangsregeling" als ze er op tijd bij zijn en hun papierwinkel er even in no-time doorheen jassen. Blijkbaar is er wat "druk" uit de sector uitgeoefend om nog wat 10-jarige subsidie voor CDA-stemmen te ruilen... (Zie ook artikel op de ZIBB website). Hessels probeerde ook nog een hogere terugleververgoeding (!!!) voor zijn vergistings-achterban te "ritselen" bij CDA collega Wijn, maar die stonk daar uiteraard niet in, want voor je het weet staat de hele stoep van EZ vol met windboeren, zonnestroomproducenten en dat soort decentrale opwekkers met vergelijkbare eisen. Kunnen we niet gebruiken, geachte collega, de deksel zit op de pot en die blijft POTDICHT! Nog even wat superlijm erbij, voor de zekerheid, dan is het budget van EZ voor de komende tien jaar weer gered. (Volgens artikel Ref. Dagblad van 27 september zou Wijn alsnog deze suggestie in overweging nemen na onderzoek winsten van de energiebedrijven...)

Verder weinig aan gemist, hoor, het was een grote walgelijke kruideniersbijeenkomst op de 27e waarbij het, zoals bij ALLES met dit weerzinwekkende kabinet (Balkenende numero 2B noemde een van de kleinere christen fractie sprekers vandaag tijdens de algemene beschouwingen), uitsluitend over de CENTEN ging, en over niks anders. De aan het eind zeer kribbig geworden voorzitter, die eindelijk wel eens naar huis wilde met een knallende MEP-kater, besloot nog met een tale-telling opmerking: "Ik dank de medewerkers van de Minister"... Inderdaad. Daardoor wordt dus onze energiepolitiek bepaald en burgers hebben daarover helemaal niks in te brengen! Mensen met zonnepanelen die de MEP wilden aanvragen en al "zover" waren zouden wel eens van een héle koude kermis thuis kunnen komen...

Investeerders: dringend advies om naar andere landen uit te wijken, het is afgelopen in ons land, want van Geel (u weet wel, die zoveelste CDA ikoon) heeft andere plannetjes met de elektriciteit. Vergeet het maar dat je daar tussen gaat komen. Tenzij nu echt de pleuris gaat uitbreken en de macht van die doodzieke, centralistische energielobby in dit land gebroken gaat worden. Revolutie!

Voor wie desondanks masochistisch is ingesteld hierbij de brief van EZ aan de voorzitter van de TK met de "Varianten overgangsfaciliteit". Vergeet de zakjapanner niet bij het lezen van dat fraais:

http://www.minez.nl/ ... objectid=44667 ...


27 september 2006 + toegift 16 oktober 2006: Zoet na Zuur. Uiteraard niet uit Nederland, maar ditmaal bij de Zuiderburen vandaan:

Quod erat demonstrandum

Het betreft trouwens amorf silicium in de vorm van flexibele "doeken" (1.200 stuks) die op het platte dak van de distributiehal Dassenveld in Halle, Z. van Brussel gelegen, zijn bevestigd. Zie de fotopagina. Het totale nominale vermogen van de "installatie" is 330 kilowattpiek. Bij de opgegeven jaaropbrengst van 250.000 kWh zou de nominale jaaropbrengst van dit plat liggende amorfe systeem dus neerkomen op 0,75 kWh/Wp, een wel zéér goede prestatie voor amorf silicium, als dat waar zou zijn (voor Nederland wordt onder optimaal opgestelde polykristallijne panelen gerekend met 0,8 kWh/Wp gemiddelde jaaropbrengst...). Mogelijk het gevolg van het feit dat er blijkbaar een redelijk nieuwe technologie is ingezet, er wordt nl. gesproken van 3 verschillende dunne Si lagen die elk een ander deel van het zonnespectrum zouden omzetten.

Inmiddels (16 okt. 2006) is duidelijk waar het om gaat, gezien het bericht op de uitmuntende, goed geïnformeerde Solarbuzz website en de info van de leverancier: het gaat om het BIOSOL PV Plate system van de, uiteraard, Duitse firma Biohaus PV Handels GmbH en bestaat uit moderne amorfe "triple-junction" modules van de Amerikaanse firma Uni-Solar (vandaar de hoge opbrengst!) van elk 5,55 x 0,90 meter lang met 2 banen van elk 136 Wattpiek, dus 0,272 kWp per module. De backing van de dunnelaag film van Uni-Solar bestaat uit met kunststof bedekte dragers van Titanium en Zink, de bovenzijde uit hoogtransparante ETFE polymeer (TEFZEL®). Uitgaande van de opgegeven 330 kWp liggen er dus ongeveer 1213 van deze fraaie modules op het 12.000 vierkante meter grote, met bitumen bedekte dak in Halle. De modules worden met speciale zelfklevende bevestigingen op het bitumen geplakt en zijn vooral bedoeld voor toepassing in de landbouw en op daken van industriehallen e.d. gezien het enorme formaat. Vooral voor daken met een geringe neiging ("afschot"), en voor relatief ongunstig op het oosten of westen georiënteerde daken zou dit systeem zeer geschikt zijn. Het is duidelijk: innovatie komt uit de markt zelf, en kan niet door de Staat "gedicteerd" worden, geachte heer Hessels (CDA)! Het innovatieve PV-systeem zou eind dit jaar aan het net gekoppeld moeten worden.

Let wel dat de investering voor dit fraais neerkomt op een bedrag van slechts € 4,24/Wp. Een onwaarschijnlijk laag bedrag! Hoezo, zonne-energie "duur", geachte Haagse regenten en energiebureaucraten???

<<< Grote velden van aan elkaar gehechte flexibele, geavanceerde zonnepanelen van amorf silicium op het platte dak. Exploitatie rendabel gemaakt door de Vlaamse Regering die een excellente teruglever regeling met de verwerving van groencertificaten voor de op het net ingevoede donkergroene zonnestroom kWh in het leven heeft geroepen.

Detail van hoek van een van de flexibele panelen, ingebed in een kunststof substraat (hopelijk is daar de langetermijn UV-belasting zeer goed van onderzocht...) >>>

foto's © Colruyt

http://tt.vrt.be/tt_een.php?p=101&g=1&s=0&r=0&x=1 (Belgische teletekst)
http://www.biohaus.de/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=163&idart=260 (bericht van de leverancier)
http://www.biohaus.de/front_content.php?idcat=181 (productinfo en gelinkt datasheet BIOSOL PV Plate)
http://www.colruyt.be/colruyt/static/engagementen/highres_n.htm (high-res foto's beschikbaar/fotopagina)
http://www.colruyt.be/colruyt/static/groep/persberichten/pers_26_09_06_n.htm (persbericht Colruyt)
http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUPR308.htm


27 september 2006: MEP numero zoveel... Zo, dat is geregeld (mail hieronder), van der Staaij terug in zijn hok gejaagd. Nu nog effe de schade voor EZ tot het absolute minimum zien te beperken (dit is, uiteraard, cynisch bedoeld... PPV). Vanavond alwéér "MEP-overleg":

Agenda vc EZ
Laatste wijziging: 27-09-06, 11:00 uur

woensdag 27 september 2006
Algemeen overleg : 18:00 tot ca. 20:00 uur in de Groen van Prinstererzaal

Algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over de brief van 26 september 2006 inzake de doorgerekende varianten voor de overgangsfaciliteit.

Als je niet weet waar het over gaat met die "typische bureaucratenzin" die ik gemarkeerd heb, zou je er zo overheen lezen... Kijken? Op eigen risico, en niet aanbevolen voor hartpatiënten!

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/vandaag/index.jsp?p=a40103.xml


27 september 2006: Om stil van te worden... Ik kreeg gisteravond een e-mail binnen. Blijkt er gisteren dus toch gestemd te zijn over de MEP-moties.... Kunt u het nog volgen? Ik niet! En het "resultaat"? Gaat u mee een potje janken?


U leest het goed: dat "v'tje" staat er echt.

Wat voor vette kluif hebben de ambtenaren van EZ uit de goochelhoed getoverd??? Wie heeft die andere LPF-ers en Geert Wilders en Anton van Schijndel met wat gelijmd? Den Haag is een slangenkuil, dat mag wel duidelijk zijn.

Ik begin serieus te overwegen om voor het eerst in mijn leven strategisch te gaan stemmen, zoals dat zo lelijk heet. Uiteraard weer op een vrouw, want die mannen maken er toch zo'n ongelofelijke zooi van...

http://www.ad.nl/binnenland/article661035.ece (nieuwsbericht)
http://www.tweedekamer.nl/images/26-09-2006_tcm118-110034.pdf (stemmingsuitslag "kort en bondig")
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_26_september_2006.jsp#0 uitslag hoofdelijke stemming ("De heer Hessels heeft verzocht om hoofdelijke stemming over deze motie."...)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article352538.ece ...


 
^
TOP

26 september 2006: Open brief aan Paul de Krom (e-mail dd. 27 september 2006).

"Geachte heer de Krom

Met bijgaand plaatje van de BMU website probeer ik uw aandacht te vestigen op geslaagd politiek DE beleid bij de buren.

U kunt erg goed Duits lezen (gezien uw voorlees stunt bij het klimaatoverleg van afgelopen week), dus u kunt ongetwijfeld de merites van dit fraaie van de BMU site gehaalde "strakke" document op waarde beoordelen.

Ik help u even in herinnering brengen dat het Erneuerbare Energien Gesetz tot de beste wetgevingen ter wereld behoort ter bevordering van duurzame energie, wat door steeds meer landen wordt overgenomen tot in de atoomstaat Frankrijk aan toe (35 eurocent/kWh terugleververgoeding voor zonnestroom, met dikke bonus voor BIPV toepassingen), dat bij de oosterburen "groen" voor "grijs" gaat (zoals het ooit leek te zijn in "de vervuiler betaalt" Nederland...) en de wetgeving daar ook opvallende passages over bevat, dat het Einspeise Gesetz een open einde regeling is van 20 jaar voor de bevordering van duurzame elektriciteit die Duitsland in een paar jaar tijd tot de wereldtop geplaatst zonnestroom vermogen en windturbine vermogen heeft gebracht, dat er al 170.000 mensen in de DE sector werkzaam zijn, die reeds in 2005 16,5 miljard euro hebben omgezet, er al 200.000 huishoudens met (veelal dakvullende), schitterende en hoogkwalitatieve (zo u wilt "innovatieve") zonnestroomsystemen zijn, dat de geothermie in de startblokken staat, er geen netproblemen zijn, dat mensen met niet optimaal gerichte daken met elkaar samenwerken om elders in hun gemeente een gezamenlijk PV-dak aan te (laten) leggen, bijv. op de lokale school, dat het bedrijfsleven floreert als nooit tevoren, dat oude bruinkoolmijnen omgetoverd worden in prachtige zonnestroomcentrales, dat in regio van schreeuwende werkeloosheid zoals het gebied rond Leipzig zich een tweede Wirtschaftswunder aan het afspelen is, dat (cijfers zie boven), dat dit alles gebeurt in een land met een kernfysica als President waar het afscheid van atoomenergie weliswaar fel bediscussieerd, maar nog steeds officieel Staatsbeleid is, dat de exportmarkt voor DE in Duitsland explodeert, tot en met vacuumbuizen voor CSP centrales in de Amerikaanse woestijnstaten aan toe, dat een Duits huishouden voor de realisatie van het "open einde" EEG momenteel slechts 3% van de huishoudelijke stroomprijs (d.i. 0,53 cent per kWh!) betaalt terwijl alleen al de meterkosten bijna het dubbele van dat bedrag zijn, dat de heer Gabriel, u weet wel, de collega Minister van staatssecretaris van Geel die er eventjes vlak voor de verkiezingen een kerncentraletje extra doorheen wil rammen, voorziet “dass es technisch, wirtschaftlich und realistisch ist, bis 2020 sogar einen Anteil von 25 Prozent (duurzame elektriciteit) zu erreichen” terwijl Nederland maar wat apetrots is met 9% (nog steeds zwaar bekritiseerd en met een enorme component zeer fragenswürdige "biomassa") in 2010 (!) en hij en de Duitse regering gewoon in 2050 de helft van de totale energieproductie verduurzaamd wil hebben...

Oh ja, er is bijvoorbeeld ook nog zoiets als een Amerikaanse filmster die eventjes een handtekening onder een (2 jaar lang zwaar bevochten) document zet wat "one million solar roofs" in California gaat "subventionieren", om eventjes bij die mooie Duitse taal te blijven, het is immers een Oostenrijker die dat "SB1" Solar Initiative ondertekend heeft.

Moet ik nog langer doorgaan?

Kunt u mij in enkele zinnen uitleggen waarom Nederland al jarenlang, met dat Duitse succesmodel naast de deur, niet eens het woord EEG in de mond wil nemen en waarom Duitsland blijkbaar op een andere planeet lijkt te liggen, ook al zou je dat niet zeggen als je de "Grüne Grenze" passeert op de fiets??????

Ik zou u zeer dankbaar zijn als u mij kunt uitleggen waarom ik niet binnen de kortste keren mijn biezen moet pakken met mijn 10 zonnepanelen en dit fossiele moeras voorgoed achter mij zou moeten laten. Dat heet ook wel "brain drain", en is vaak van toepassing op derde wereld landen waar de, laten we het zo zeggen, "beter opgeleide mensen" het land ontvluchten naar oorden met een beter toekomstperspectief.

Eventueel wil ik met enkele andere mensen uit de DE sector wel eens in een rondetafel gesprek met u van gedachten komen wisselen hoe het "anders" zou kunnen in Nederland met de door zeer veel burgers zo gewenste sterke vergroting van het aandeel van duurzame energie en een voortvarende, compromisloze vergroening van onze extreem verspillende en fossiele energievoorziening..."

(grafieken geven de marginale "prijs" weer die de Duitse huishoudens
op hun elektra nota [gaan] betalen voor realisatie van het hele EEG...)

Hoogachtend,

Peter Segaar/Polder PV
Leiden
e-mail: info@polderpv.nl

"Kernenergie is geen transitieoptie en zal duurzame energie langdurig van de markt wegdrukken"


Uiteraard kreeg ik rap een (automatische) reply: "Hartelijk dank voor uw bericht. Gelet op de hoeveelheid E-mails die ik dagelijks ontvang is het helaas niet mogelijk die allemaal (op tijd) te beantwoorden. U kunt er wel van overtuigd zijn dat ik alles lees."

Laten we het zo zeggen: het is hem geraden, en ik verwacht uiteraard een gedegen en behoorlijk antwoord...


26 september 2006: Officiële stukken MEP-drama. Er zijn inmiddels op de beroemde, "goedgevulde" Parlando website de nodige officiële Tweede Kamerstukken met brieven, verslagen vergaderingen en moties beschikbaar. De "niet via internet te volgen" bijeenkomsten van vandaag (ambtenarenoverleg...) en van 21 september jl. zijn nog niet beschikbaar. Zie voor overzicht wel beschikbare officiële stukken de aparte MEP-drama pagina.

Op de zeer goed geïnformeerde Energeia site wederom een lezenswaardig stuk over de hete brij. Citaat:

"VVD-Kamerlid Paul de Krom wil dat de Algemene Rekenkamer onderzoekt wat er precies is gebeurd met het tot nu toe uitgegeven Mep-geld. “Naar welke bedrijven is het geld gegaan? Staan de totale kosten in verhouding tot de baten? Heeft het bijgedragen aan innovatie?”"


25 september 2006: Alweer een (niet via internet te volgen) "MEP-vergadering". En zo te zien aan de agenda van dinsdag, volgt er dus nog steeds géén stemming over die inmiddels beruchte moties van v.d. Staaij???? Vreemde capriolen worden er uitgehaald in Den Haag. Dat stemt niet gerust, daar kunt u vergif op innemen!

Agenda vc EZ
Laatste wijziging: 25-09-06, 13:47 uur
dinsdag 26 september 2006
Procedure vergadering : 13:30 tot ca. 14:00 uur in de van Someren-Downerzaal

Bespreken van de nog te ontvangen brief inzake de duurzame elektriciteitsproductie in het kader van de MEP-regeling waarin de alternatieven worden weergegeven binnen de bestaande over- (PPV: rest is weggevallen....)
Griffier : Mevr. P.F.L.M. Tielens-Tripels

In de "rollover" van het woord "procedurevergadering" staat letterlijk:

"Overleg waarin een commissie besluit hoe de commissie met bepaalde zaken zal omgaan zoals werkbezoeken, brieven van burgers, etc. Aan een procedurevergadering nemen ook ondersteunende ambtenaren deel."

Zo leer je je parlementaire ins and outs nog eens kennen. Het zal je hobby maar wezen...

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/deze_week/index.jsp?p=a40077.xml


22 september 2006: Extreem hoge juli-opbrengsten in Duitsland. Op een van de beste zonnestroomfora die ik ken, het Duitse Photovoltaikforum, is een serie bloedinteressante pagina's te vinden over de werkelijk duizelingwekkend hoge maandopbrengsten (genormeerd) voor recordmaand juli 2006 op de 200.000 (particuliere) PV-installaties bij onze oosterburen. Waarden tot ver boven de 170 kWh/kWp worden genoemd, velen zitten dik boven de 150-160 kWh/kWp (vergelijk: in onze zonnige kuststrook kwam Polder PV theoretisch op 149,6 kWh/kWp uit voor juli), en wel in het binnenland van de Bondsrepubliek. Het record wat vermeld wordt is van "Straßer Sebastian's 4,92 kWp PV-Anlage" uit Töging a. Inn in, uiteraard, het zonnige oosten van Beieren vlak bij de grens met Oostenrijk, met een onwaarschijnlijk hoge normopbrengst van 182 kWh/kWp! Deze ongelofelijke opbrengst werd behaald met 24 stuks van de beroemde Sanyo HIP 205 modules, een SMA SunnyBoy 5000 TL omvormer, een oriëntatie van 7 graden O. van zuid en een dakneiging van 27 graden. De gemelde "extreme" 204 kWh/kWp in Niedersachsen wordt trouwens sterk betwijfeld op het forum en is waarschijnlijk terug te voeren op een invoerfout. De 216,8 kWh/kWp van de A300 Sunpower modules op een Solon Mover (zonnetracker) worden uiteraard ook niet meegerekend in dit lijstje, bedoeld voor vast opgestelde zonnepanelen...

Het geeft allemaal weergaloos weer tot welke fantastische prestaties de Duitse PV-industrie en de daar aan gelieerde installatiebranche in een paar jaar is gekomen, mogelijk gemaakt door de beste wetgeving (EEG) ter wereld voor zonnestroom, langjarige zekerheid van een uitmuntende terugleververgoedingsregeling (Einspeise Gesetz) die investeringsbereidheid bij industrie en duizenden particulieren stimuleert, en een branche die alles uit de kast haalt om kwaliteit te borgen, rendementen te doen verbeteren, en de kosten voor zonnestroom stap voor stap omlaag te brengen. Deutschland über alles!

Zoninstralingsatlas BRD juli 2006, hoogste waarde gemeten in Konstanz aan de Bodensee, 221 kWh/m²:
http://www.photon.de/solarstrahlungskarte/atlas_07_06.pdf

Photovoltaikforum, juli 2006 maxima (6 pagina's gelinkt):
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=2326&sid=789555d289c763e26f938e4a13be8f46


22 september 2006: Geen extra geld voor groene stroom. Althans, volgens onderstaand ANP persbericht, en natuurlijk "volgens de heer Wijn" die blijkbaar niet tot "andere gedachten" was te porren afgelopen donderdag (op de vergadering van 21 september die we niet konden zien omdat die in een zaal plaatsvond die geen internetverbinding had). Het bericht:

"DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft vrijdag niet besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het opwekken van groene stroom. Dat heeft minister Joop Wijn van Economische Zaken vrijdag gezegd na afloop van de vergadering van de ministerraad.

Wijn besprak de kwestie in het kabinet, nadat de Tweede Kamer donderdag een overgangsregeling niet ruimhartig genoeg had gevonden. Van de minister wordt verwacht dat hij voor dinsdag de Tweede Kamer tegemoet komt. Dan stemt de Kamer over moties die zijn ingediend door Kees van der Staaij (SGP), die zich gesteund voelt door een meerderheid in de Kamer.

Wijn kondigde in augustus een stop aan op subsidies voor nieuwe projecten om groene stroom op te wekken. Onder druk van de Tweede Kamer trof hij daarna een overgangsregeling, die vooral bedoeld is voor kleine installaties bij agrarische bedrijven."

© ANP 22.09.06 13:16

Ergo: die 340 miljoen (270 miljoen voor overgangsregeling, 70 miljoen eenmalig voor tegemoetkoming van getroffen bedrijven) blijft volgens Wijn blijkbaar overeind, voor het allergrootste deel opgeslokt door de klassieke kiezers van zijn partij om de mestoverschotten van de onduurzame bioindustrie "duurzaam" middels een "MEP-overgangsregeling" te mogen vergisten. En de rest (windturbine-exploitanten, PV-eigenaren, grote duurzame energie installaties e.d.) kan een hele enge ziekte krijgen van hem.

Hoe de Tweede Kamer er over denkt moet a.s. dinsdag 26 september tijdens een stemming op de plenaire zitting zijn beslag gaan krijgen en dan moeten de moties rond de (afschaffing van de) MEP nu blijkbaar daadwerkelijk in stemming gebracht gaan worden. Het is te hopen dat de hoofdmotie van v.d. Staaij c.s. aangenomen gaat worden, want dat betekent dat tot 1 januari 2007 de oude MEP-regeling intact gelaten zal worden, en dat alle bureaucratische en juridische gesteggel rond "tegemoetkomingskosten" en een "overgangsregeling" niet opgestart zal hoeven te worden. Dat scheelt weer een hoop zinloos verkwist (belasting-)geld aan peperdure juridische procedures, goed betaalde advocaten en dat soort onzin die duurzame energie in Nederland immers geen stap vooruit zal gaan helpen.


21 september 2006: Running the gauntlet with Google Earth. Inmiddels heb ik al aardig wat spectaculaire projecten via Google Earth kunnen vastleggen. Hoe twee ietwat doorgeschoten hobby's (zonnestroom en geografie) tot een prachtige mix kunnen leiden! Uiteraard zal er nog (veel) meer volgen. Een eerste fraaie kennismaking:

De Kleine Aarde/In Goede Aarde (Boxtel NE., Noord Brabant, NL) 21-9-2006
Barentszstraat (Den Haag Centre, Zuid Holland NL) 21-9-2006
Waldorpstraat (Den Haag ZW., Zuid Holland, NL) 21-9-2006
Nieuw Sloten (Amsterdam W., Noord Holland, NL) 21-9-2006
Erasmus Medical Center (Rotterdam N., Zuid Holland, NL) 18-9-2006
Blijdorp (Rotterdam N., Zuid Holland, NL) 18-9-2006
Delft Hydraulics (Delft Z., Zuid Holland, NL) 18-9-2006
DENLAB (Delft Z., Zuid Holland, NL) 18-9-2006
Nieuwland (Amersfoort N., Utrecht, NL) 14-9-2006 UITVOERIG!
Ecopark Waalwijk (Waalwijk, Noord Brabant, NL)
14-9-2006
Oranjerie (private amorphous Si project, Leiden, Zuid Holland, NL)
14-9-2006

Nota bene: ik heb voor het fraaie "In Goede Aarde" project in Boxtel een uitermate interessant document over de terugleververgoeding van de enorme hoeveelheden op het net ingevoede zonnestroom gevonden op de Dubotechniek website. Hier wordt nog gesteld dat huishoudens zo'n 20 eurocent voor hun kilowattuurtjes terugkregen. En er wordt gerept over een brief die in de bus viel waarin MEP subsidie (9,7 euricent/kWh) aangevraagd zou kunnen worden. Dat zou wel eens voorgoed verleden tijd kunnen zijn als het aan Jopie Wijn ligt, en de eerste geruchten uit het Brabantse doen het ergste vermoeden, zie daarvoor het bericht op de pagina Teruglevering/Salderen van Polder PV. Die mensen zouden wel eens helemaal geen ene rotcent voor hun enorme netinvoeding kunnen gaan krijgen, als ze pech hebben en de NMa de onduurzame poot stijf houdt. Let wel: voor alle DE maatregelen die voor die 46 "Energie 0" woningen in de Huygensstraat in Boxtel zijn genomen, hebben al die bewoners wel € 50.000 extra betaald en daarvan was de investering voor het enorme zonnedak uiteraard een van de grootste!!! Lezen:

http://www.duboenergie.nl/index2.php?/get/item/1/106


21 september 2006: Prachtige nazomerdag. 2 dagen voor het "officiële begin" van de herfst (04h03 GMT = 06h03 MEZT op 23 september 2006) een schitterende wolkeloze dag met forse temperaturen (in onze goed beschutte centrale tuin wees de in de zon hangende thermometer maar liefst 34 ºC aan), doch ook met een heerlijk verfrissende bries, uiteraard weer hoge opbrengsten uit een perfect werkend gerenoveerd 1,02 kWp Sunpower® zonnestroom-systeem met binnen geplaatste OK4 omvormers. Totale productie was vandaag 4,746 kWh, een mooi genormeerd dagresultaat van 4,65 Wh/Wp. Omdat het zo warm was (verlaagd paneelrendement door continu hoge celtemperatuur) kwam het maximale afgegeven AC-vermogen van de omvormers die op de 108 Wp panelen aangesloten waren niet uit boven de 74 Watt. Ook de inverters werden weer behoorlijk warm, tot zo'n 50 graden Celsius.

Klik op het plaatje hieronder om de daggrafieken met de over elkaar heen geprojecteerde resultaten te zien van alle tien omvormers (logging interval 5 minuten). De curves zijn door het wolkeloze weer bijna "glad", en de AC-vermogenscurve (die direct reageert op wisselende lichtcondities) vrijwel zonder "spikes". De grafieken werden gegenereerd m.b.v. een automatische spreadsheet routine, gemaakt door mijn buurman Joop de Leeuw, waarvoor grote dank (zitten nog wel een paar bugs in, maar onderstaande grafiekenset komt er wel goed uit).


^^^
CLICK
on graph for details
(production data for Sep. 21 2006)


21 september 2006: "See the sun — sea and sun: a recipe for the future!" Aldus de Zwitserse fysicus Dr. Martin Vosseler, een van de passagiers die meegaat met de "SUN21", een 14 meter lange, van een enorm PV-systeem voorziene moderne catamaran die in Basel zijn "doop" gaat krijgen. In oktober volgt een promotietour via de Rijn naar Antwerpen, waarna de catamaran op het vrachtschip naar Sevilla (zuid Spanje) vervoerd wordt, en vanaf daar getracht zal worden om in een 7.000 zeemijl lange reis de Atlantische Oceaan over te steken met uitsluitend zonlicht als energiebron en een accusysteem om de minder gunstige tijden en de nacht door te komen. Einddoel is New York waar de PV-boot in het voorjaar van 2007 zou moeten aankomen.


© Transatlantic21/MV-Line SA

Uit de visie van deze groep mensen blijkt duidelijk een "groter plan". Veel van het lange-afstands goederenvervoer over de oceanen, en de pleziervaart zou middels duurzame zonne-energie aangedreven kunnen worden. De scheepvaart heeft bepaald geen "schone reputatie", en dat moet snel veranderen. Men stelt zelfs dat zonne-energie de toekomst voor navigatietechnieken zal zijn. Een van de doelen zal zijn om middels deze promotietour (tevens poging om in het Guinness Book of Records te komen) zonne-energie op de agenda van de internationale scheepvaart te krijgen.

Op de site een mooie uitspraak van de Zwitserse energie- en milieuminister, Bundespräsident Moritz Leuenberger: "Möge Transatlantic21 mit erneuerbaren Energien nicht nur Wind und Wellen, Unwettern und Strömungen trotzen, sondern auch politische Energien freisetzen."

Voor de Duits-analfabeten onder ons (s.v.p. snel bijspijkeren, want u mist 99 procent van de duurzame energierevoluties!!!): "Moge Transatlantic21 met hernieuwbare energiebronnen niet slechts wind en golven, onweders en stromingen trotseren, doch ook politieke energie vrijmaken."

Nou, dan weet ik nog wel een achtergebleven kikkerlandje waar wat positieve duurzame energie bij de ingeslapen regenten vrijgemaakt kan worden! S.v.p. voordat jullie via het Hollands Diep langs de windturbines van de Volkeraksluizen richting Antwerpen gaan eventjes een ommetje maken via de Dordtse Kil, langs mijn schoonouders' flat aan de Oude Maas (even laten weten s.v.p., dan kom ik op visite), en via de Nieuwe Waterweg en de Noordzee naar de Scheveningse Haven om de heren en dames regenten aldaar wakker te schudden uit hun atoom- en "schoon-fossiel" dromen en ze een lesje duurzaamheid te geven.

http://www.planetsolar.org/planetsolar.en.shtml (nog meer futuristisch zonneboot-fraais)
http://www.transatlantic21.ch/index.php?id=106&L=1 (SUN21)


 
^
TOP

20/21 september 2006: Donderdag 21 september wederom MEP overleg. Van de agenda van de Tweede Kamer, alwéér een overleg over de trukendoos die Wijn/EZ heeft opengetrokken om de lawine van protesten tegen het stopzetten van nieuwe aanvragen voor de MEP-subsidies zo effectief mogelijk in te dammen. Berichten hierover volgen nog, hieronder de letterlijke agenda. Let op dat deze soms nog kan wijzigen. Donderdag 11h00 kijken dus weer! De video link staat hopelijk onderaan weergegeven (zaalnaam stond bij die links niet vermeld, ik neem aan dat hier het "Commissiekanaal" wordt bedoeld), ik zal de link aanpassen als er een andere zaal wordt geselecteerd (zie homepage tweedekamer.nl).

Noot Polder PV: Commissievergadering bleek, bij navraag bij de Tweede Kamer, bij toeval in een van de zalen zonder internetaansluiting plaats te vinden! Fijn dat ze dat niet vermeld hadden op de vernieuwde TK site... Zijn de dames en heren bang voor al te nieuwsgierige blikken in de verderfelijke energiecompromissenkeuken van onze volksvertegenwoordigers??? Ik zal trachten het verslag van de vergadering uit de TK archieven boven tafel te krijgen. Bovendien heb ik de beheersorganisatie van de TK direct verzocht om in alle zalen waar (niet besloten) vergaderingen plaatsvinden een internetaansluiting op te nemen om te helpen "het gat tussen burger en politiek te verkleinen" ...

Tussen haakjes: Natuur en Milieu zet hun rechtszaak tegen Wijn door, deze zal 18 oktober 2006 in Den Haag plaatsvinden. Een van de redenen waarom Natuur en Milieu deze belangrijke rechtszaak doorzet:

"De minister heeft nog geen bevredigend antwoord gegeven op de vraag of in zijn berekeningen rekening gehouden is met de teruggang in grootschalig inzet van biomassa in deze centrales."

Verdere info:

http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=1982


Agenda vc EZ (= vaste kamercommissie Economische Zaken)
Laatste wijziging: 19-09-06, 21:46 uur

donderdag 21 september 2006
Algemeen overleg : 11:00 tot ca. 13:00 uur in de Aletta Jacobszaal Suze Groenewegzaal

HERZIENE CONVOCATIE:
(i.v.m. wijziging tijd* was: 10.00-12.00u.) Den Haag, 19 september 2006

Aan:
De leden en plaatsvervangende leden van de
vaste commissie voor Economische Zaken
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
i.a.a.
de minister van Economische Zaken
Vergadering van Uw commissies op:
donderdag 21 september 2006 van 11.00 tot ca. 13.00 uur

=======================================================

Agenda:
Algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over:
- realisatie 9 procent doelstelling duurzame elektriciteit in 2010 (28 665-75)
- reactie op ingediende moties tijdens het VAO over de duurzame elektriciteitsproductie in het kader van de MEP-regeling (28 665-76).

*I.v.m. verplichtingen van de minister van EZ bij het VAO Klimaatbeleid 
Griffier : Mevr. P.F.L.M. Tielens-Tripels

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/deze_week/index.jsp?p=a40011.xml (Agenda)
http://streams.planet.nl/cgi-bin/ ... Tweede%20Kamer%20der%20Staten-Generaal (ADSL verb. Commissiekanaal)

Te behandelen Tweede Kamerstukken op de Parlando site:

http://parlando.sdu.nl/ ... /KST100377.pdf  TK stuk 28 665-75 Brief Wijn over "behaalde doelstelling 2010"
http://parlando.sdu.nl/ ... /BLG9622.pdf  Bijlage bij bovenstaande brief met de cijfermatige onderbouwing
http://parlando.sdu.nl/ ... /KST100563.pdf  TK stuk 28 665-76 Reeds eerder besproken reactie van Wijn op moties


20 september 2006: Ingelast: Aanbieding Petitie MEP.

"Aanbieding petitie op: donderdag 21 september 2006 van 10.45 tot ca. 11.00 uur. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken neemt op bovengenoemde datum een petitie in ontvangst van vertegenwoordigers van de energie gerelateerde bedrijvigheid in Noord Nederland (NLTO, Energy Valley en vertegenwoordigers van de provincies Drenthe, Fryslan, Groningen en Noord-Holland) inzake de MEP-regeling (zie bijlage). Namens de voorzitter nodig ik u uit hierbij aanwezig te zijn. Lokatie: Suze Groenewegzaal. Griffier : Mevr. P.F.L.M. Tielens-Tripels."

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/deze_week/index.jsp?p=a40059.xml

Let op! Website Tweede Kamer.nl is vernieuwd. Hopelijk zijn de vergaderingen live te volgen via (link op?) de homepage van de website:

http://www.tweedekamer.nl/


20 september 2006: Paul de Krom (VVD) berijdt weer eens oude stokpaardjes. Want we zitten nu met een energiecrisis (mee eens), en dus moeten er op korte termijn kernenergie en kolencentrales bij (pertinent niet mee eens!). En voor de (middel)lange termijn moeten we maximaal op onderzoek inzetten via een blijkbaar nog op te richten "Dutch Energy Institute" i.p.v. "miljarden in de markt te storten". Paultje heeft vast nog nooit van het ECN gehoord, wat dat werk al lang doet, betaald uit (ook zijn) belastinggeld, en wat een van de mooiste type zonnecellen van de wereld heeft ontworpen. Zonnecellen die nu bij Solland Solar aan de lopende band geproduceerd gaan worden en die allemaal naar het buitenland zullen verdwijnen, omdat de Krom en zijn Haagse kornuiten zonne-energie niet wilden bevorderen en de nationale zonnestroommarkt, nog in een zeer recent verleden de trots van duurzaam Nederland, door grondig politiek destructiebeleid om zeep is geholpen, met medeweten van en zonder tegenspel van de VVD. Ergo: hoezo, een DEI, als we al een ECN hebben???

Windturbines op land, Paul gelooft er niet in (zeker nooit in noord Duitsland of Denemarken geweest, netproblemen kennen ze daar niet). Weg ermee. Neen, als het aan de VVD ligt, onderzoeken we ons de komende decennia helemaal te pletter en mag daar goud geld in gestoken worden, en wachten we gewoon al die jaren tot de rest van de wereld zulke enorme DE markten en -industrieën heeft ontwikkeld, dat ze met gigantische winsten al hun moois aan ons armoedzaaiers zullen proberen te gaan slijten. Zelf hoeven we blijkbaar geen markt op te zetten, en burgers mogen van Paul blijkbaar helemaal niks in eigen huis aan duurzame energie doen, want dat kunnen we natuurlijk niet hebben, al dat decentrale gedoe. Nou, Paul, als er iets is wat jou als neoliberaal zou moeten aanspreken, is het wel in eigen huis en op eigen initiatief de boel op orde brengen, toch? Het lijkt er niet op, want onze hooggeschatte meneer de Krom wil eigenlijk voor de komende decennia permanent die decentrale duurzame energiemarkt gaan verzieken door er effe een paar kolen- en kerncentrales doorheen te rammen. Da's niet duurzaam, beste Paul, dat is duurzame energie actief kapot maken.

Neen, Paul, je hebt het nog steeds niet begrepen. Terwijl je toch zo mooi Duits aan het voorlezen was voor de geachte parlementariërs, tijdens het overleg Klimaatbeleid van 7 september jl.! Als ik jou was, zou ik me maar eens in de talrijke fantastische stukken van het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gaan verdiepen, waaruit blijkt dat er heel andere wegen naar het duurzame Rome leiden, dan het door jou gesuggereerde scenario om de Nederlandse samenleving voor de komende decennia met atoompjes en goedkope fossielen de vernieling in helpen. Dat BMU heeft nog steeds een officieel atoomenergie afbouwbeleid, geachte heer de Krom. Je gelooft het niet? Lezen, beste Paul!

Kom Paul, nu eerst even dit stukje in het Nederlands vertalen, en alsnog in het VVD partijprogramma opnemen als lichtend voorbeeld van die duurzame weg naar een betere wereld (vetdruk Polder PV). Wie weet bega ik wel de fatale vergissing om op je partij te stemmen...:

"Im Jahr 2005 wurden weltweit Solarstromanlagen mit 1.100 Megawatt photovoltaischer Spitzenleistung installiert. Davon erzeugen Anlagen mit rund 600 Megawatt Leistung ihren Strom in Deutschland. Weitere wichtige Märkte waren mit rund 300 Megawatt Japan und rund 100 Megawatt die USA. Dies wird aber nach Expertenmeinung nicht so bleiben: Neue Märkte erschließen sich in der EU in Ländern wie Griechenland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Denn hier sind Förderprogramme für Photovoltaik kürzlich in Kraft getreten und lassen eine interessante Marktentwicklung erwarten. Auch China, Indien, Südkorea, Thailand und Taiwan werden zu den wachsenden Märkten gezählt. In Nordamerika hat neben den USA auch Kanada Anreize für Photovoltaikanlagen gesetzt. "Die deutschen Unternehmen sind für diese neuen Märkte gut aufgestellt", so Müller."

(NB: die schatting van 600 MWp voor 2005 in Duitsland zou wel eens extreem pessimistisch kunnen zijn en is mogelijk zelfs twee keer zo hoog...)
Bron: http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/37755/

Handen uit de mouwen, dus, beste Paul. Met marktondersteuning, en met het blijkbaar ook door jou zo gewenste opruimen van alle bureaucratische barrières die de voorspoedige ontwikkeling van duurzame energiemarkten in de weg staan. Begin eerst maar eens dat Ministerie van EZ uit te mesten, want de ambtenaren daar, en bij de diverse satellieten van dat ministerie, hebben de meest godslasterlijke barrières voor de ontwikkeling van de zonnestroom markt in het leven geroepen die je je maar kunt voorstellen!

http://www.new-energy.tv/trailer.php/8/135/vvd_wil_op_termijn_naar_de_samenleving.html


20 september 2006: "Slimme" meters 12. Slimme meters hebben zo hun domme kanten. Zie de separate "slimme meter" pagina.


20 september 2006: Nachtmerrie in Nederland. Een collega van me kwam met een onwaarschijnlijk verhaal wat hij gedroomd had. Hoewel, onwaarschijnlijk? Lees zelf en trek uw eigen conclusies uit zijn verslag: Bier Debâcle


19 september 2006: Recensie ISSO publicatie 78. Ik had hem al geruime tijd in huis, maar door alle toestanden met de teruglevering van zonnestroom aan het net, de dramatische ontwikkelingen op het vlak van duurzame (???) energiepolitiek en wat dies meer zei, was het er nog niet van gekomen. Nu dus wel. Uitgebreide bespreking van de ISSO publicatie nr. 78, "Handleiding zonnestroom voor ontwerper en installateur."

KLIK HIER voor de bespreking op een aparte pagina.


17 september 2006: Duurzame energiesubsidies Limburg. Aangezien het huilen met de pet op is in Nederland met de marktondersteuning van duurzame energie vanuit Den Haag, is het enige alternatief een vaak zeer tijdelijke, lokale ondersteuning per gemeente of per provincie. Ecofys (E-concern Utrecht) kent deze benadering als geen ander (er zijn voorzover bekend geen andere adviesbureau's die de kennis in huis hebben om een vergelijkbaar alternatief te kunnen bieden), dus zijn ditmaal 14 gemeentes in Limburg benaderd om iets voor hun burgers te kunnen betekenen. Van de website die hiervoor is opgetuigd, "Actie Energiezuinig Wonen", de volgende woorden:

"De actie start op 13 september 2006 en loop tot 30 november 2007. Actie Energiezuinig Wonen is een gemeenschappelijk initiatief van de Provincie Limburg en de 14 gemeenten waarbinnen de actie wordt uitgevoerd: Ambt-Montfort, Beek, Heerlen, Helden, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Nederweert, Nuth, Roerdalen, Sittard-Geleen, Stein en Venlo. De Actie wordt gecoördineerd door adviesbureau Ecofys".

Maatregelen die ondersteund worden zijn: EPA-advies, isolatie maatregelen, een douchewarmtewisselaar (stevig aan de prijs...), een gelijkstroomventilator (voor mechanische ventilatie, zeer interessant want er wordt gerept van 50% reductie van elektraverbruik!), een warmtepompboiler, HR++ glas, HR-ketel met of zonder zonneboiler-installatie en, uiteraard, zonnepanelen. Er is zelfs sprake van een "financieringsregeling" voor als u meerdere "maatregelen" wilt treffen en u krap bij kas zit.

In de van de site te downloaden actiefolder (via "vragen" >>> "folder") staat vermeld:

Commentaar Polder PV: 1.650 euri voor 300 Wattpiek komt neer op € 5,50/Wp, een redelijk bedrag, al moet u dus wel zelf de boel aanbrengen en monteren, en zie ik niets staan over een garantieregeling, dus ik zou maar eens goed navragen hoe of wat m.b.t. deze actie. Zoals paneeltype, omvormer, bekabeling, etc. Ook die cryptische "terugverdientijd meerinvestering", die ook bij de erboven weergegeven zonneboilers werd genoemd ("t.o.v. een HR ketel"), moet u maar eens zeer kritische vragen over gaan stellen voordat u hierop inschrijft. Verder geeft de folder niet veel prijs, dus u goed laten inlichten voordat u op deze aanbieding ingaat! Er staat namelijk OOK in de folder dat een "standaard" set van 4 panelen jaarlijks 400 kWh zou produceren, dus als uitgegaan wordt van de gemiddelde opbrengst van 0,8 kWh/Wp bij optimale opstelling, moeten we daarbij uitgaan van een "standaard" set van 500 Wattpiek, iets wat met bovenstaande afbeelding ("doe-het-zelf-systeem 300 Wp) uit exact diezelfde folder dus flink wordt tegengesproken. Een 300 Wp installatie levert in Nederland gemiddeld namelijk maar 240 kilowattuur duurzame elektriciteit op...

Actie info:
tel. nr. 045 - 5506598
E-mail info adres: info@actieenergiezuinigwonen.nl

http://www.actieenergiezuinigwonen.nl


15 september 2006: Astronauten bouwen verder aan ruimtestation. Een berichtje van de SenterNovem site:

"Twee Amerikaanse astronauten hebben dinsdag [12 september] tijdens een ruimtewandeling een onderdeel van de energievoorziening van het internationale ruimtestation (ISS) aangesloten. Het duo was maandag samen met vier andere astronauten met het ruimteveer Atlantis bij het ISS aangekomen.

Tijdens hun elf dagen durende missie moeten de zes verder bouwen aan het ruimtestation. Dat werk lag bijna vier jaar stil, nadat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA haar ruimteveren na het ongeluk met de Columbia in februari 2003 aan de ketting had gelegd.

De astronauten begonnen onder meer met de installatie van twee 73 meter lange zonnepanelen, die de hoeveelheid energie waarover het ISS de beschikking heeft, moeten verdubbelen. Voor de werkzaamheden staan nog twee ruimtewandelingen op het programma.

Dertig huishoudens
Als alles volgens plan verloopt, kunnen de zonnepanelen donderdag worden ontvouwd. Zij zullen dan even veel energie produceren als dertig huishoudens op aarde verbruiken. Dit betekent dat in de toekomst zes astronauten tegelijk in het ISS kunnen werken in plaats van drie nu.

De werkzaamheden dinsdag namen meer dan zes uur in beslag. De zonnepalen moesten in de juiste positie worden gemanoeuvreerd en worden vastgeschroefd. Ook moest elektrische bedrading worden aangelegd."


 
^
TOP

14 september 2006: Google Earth strikes again!!! Ik was stomtoevallig aan het kijken naar iets op Google Earth, en meteen viel het me al op: Nederland had opeens een gelige kleur gekregen, net als dat extreem gedetailleerde gebied in Den Haag waar ik al tientallen zonnestroomsystemen heb ontdekt die zeer goed zichtbaar zijn, tot soms de DC kabels aan toe. Ik zal daarvan wat meer fraaie voorbeelden op de foto subsite van Polder PV zetten, maar ik ging natuurlijk eerst meteen op zoek naar enkele spectaculaire systemen die ik toch al kende. Kassa! Eerst het eigen stekje natuurlijk, wat ik al in een vorige versie van Google Earth had vastgelegd:

^^^
Polder PV in great detail with new photo update by Google Earth, much sharper than previous, with the sun app. in the southwest. South is on the bottom, indicated by the small red arrowheads. Our appartment building, dead center, is slightly tilted with respect to the N-S axis, resulting in an azimuth of app. 6 degrees east of S. for the solar panels). Individual solar panels and their shadows can be clearly seen on the strongly contrasting, pebble-covered flat roof (upper black arrowhead). The 22 panels, on top of the fourth floor of the complex, belong to 3 subsystems of 3 different owners; the top right 4, and the 6 right panels in the row in front, are owned by Polder PV, the webmaster living on the ground floor indicated with the big red arrowhead. A final PV-system consisting of 6 solar modules (not visible because of the poor contrast under these illumination conditions) and fixed on a slanted roof oriented app. SE, is indicated with the lower left black arrowhead (array barely visible).
On top of the image is the large, dark-blue canal (Dobbedreef) with a small bridge and a few small boats. Note the large shadow in the top right of the image, from our complex and the row of houses fixed to it on the right-hand side.

Uiteraard heeft Polder PV meteen als de bliksems wat leuke downloads gedaan. U vindt enkele spraakmakende, leuke, of anderszins interessante voorbeelden op de foto subsite. Niet alles is even scherp als de foto's die ik op die site heb gezet, maar voor het merendeel is er al veel meer te zien dan lange tijd via Google Earth was te aanschouwen. Dames en heren: dat wordt een flinke toename van het e-mailverkeer met attachments in Nederland, als ik me niet vergis. Dat uw werkgever maar een tolerant computergebruik beleid mag hebben en u een iets betere beheersing dan Polder PV.... Leve Google Earth!

Oproep!
Omdat ik natuurlijk lang niet alle interessante plekken met zonnepanelen ken, doe ik hierbij de oproep aan de lezers van Polder PV om mooie plaatjes met zonnepanelen of installaties, gemaakt met Google Earth naar me toe te sturen. Het mooist zou zijn een image file (onder save modus in Google Earth), met goed zichtbare coördinaten en/of duidelijke aanwijzingen waar de opname gemaakt is (plaats, straat). Als ik tijd heb zal ik foto's van de meest sprekende systemen gaan bijplaatsen op mijn subsite. Geef aan of u wel of niet een naam erbij wilt hebben, of dat het systeem anoniem moet blijven.13 september 2006: SOLAR GENERATION III. De derde editie van Greenpeace International en EPIA's zonnestroom marktrapport is uit. Het is, wederom, een ongelofelijk document waar de visie op een betere wereld van afknalt (gewenste en deels al in gang gezette ontwikkelingen tot 2025), en waarin zeer smakelijke stukken staan zoals de hier onder geciteerde exemplaren die wij volgaarne voorleggen aan de heren Hessels (CDA), de Krom (VVD), Samsom (PvdA), Vendrik (GroenLinks), e.a. politici in Den Haag, maar vooral ook aan de Minister (Wijn, CDA) en alle ambtenaren van Economische Zaken die zonnestroom ondanks 30-40 procent mondiale marktgroei nog steeds niet zien zitten "omdat het zo duur zou zijn", wat absolute crap is. Ik hoop dat ze het rapport meenemen in bed en er de volgende ochtend er, als een ander mens, met de blik gericht op de toekomst, weer uit zullen stappen. De twee eerste stukjes zijn integraal overgenomen van pp. 48-49 van het rapport, en die mag u, evenals de conclusie, zelf vertalen. Ze gaan over het doorslaande succesverhaal genaamd terugleververgoeding ("feed-in tariff"), en dan bij voorkeur gestoeld op Duitse leest. De meest opmerkelijke passages heb ik gemarkeerd:

"FEED-IN TARIFF: THE DRIVER OF COST EDUCTION
The costs for solar electricity have been reduced constantly since the technology was introduced to the market. But it is evident that today in most cases solar electricity cannot yet compete with grid electricity generated from fossil fuels. While it is expected that prices for electricity generated from fossil fuels will keep rising constantly, at the same time it is very important to keep a high pace in bringing the costs for solar electricity down. For this reason the feed-in tariff in Germany is reduced each year by 5%, but only for newly installed PV systems. Once a PV system is connected to the grid the feed-in tariff remains constant over the complete period of 20 years. By this feature of the reduction by 5% each year there is a constant pressure on the PV industry to bring the costs for solar electricity down by 5% each year in order to keep the market alive. At the same time the customer can very easily calculate the return of investment for the PV system. This planning security is an essential element of the success story for the feed-in tariff."

"FEED-IN TARIFF: WHO PAYS FOR IT?
In the past in order to push solar electricity many programmes were financed through a ministry’s budget. Obviously this implies the big disadvantage that if state money ran out, the programme could be stopped. Therefore the feed-in tariff model takes a completely different approach. In Germany in 2006 the utilities pay a premium tariff of € 0.51/kWh for solar electricity from newly- installed PV systems. Therefore they have higher costs from the premium tariff. The utilities are authorised to pass this extra cost, spread equally, to all electricity consumers via their usual electricity bill. With this system the feed-in programme works independently from the state economy. The extra cost that each electricity consumer has to pay in order to increase the share of renewable energy in the national electricity portfolio is very small. In Germany the monthly extra costs per household due to the feed-in tariff for solar electricity was less than € 0.30. If ALL renewable energy sources are taken into account it was € 1.5. In this way every electricity consumer contributes to the restructuring of the national electricity supply structure from a fossil-based one towards a sustainable and independent electricity supply structure."

Een van de conclusies van het rapport:

"Reports are a useful guide, but it is people who change the world by their actions. We encourage politicians and policymakers, global citizens, energy officials, companies, investors and other interested parties to support solar power by taking the crucial steps to help ensure that more than a billion people will get electricity from the sun in the future, harnessing the full potential of solar power for our common good."

Bron/source: European Photovoltalic Industry Association/Greenpeace International (september 2006): Solar generation. Solar Electricity for over one billion people and two million jobs by 2020. 3rd edition. - 52 pp., ill.

Bespreking en full report:

http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/solargen3.pdf  (4,3 MB)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=45918


12 september 2006: Uitgebreid verslag overleg van 31 augustus 2006. Mosterd na de maaltijd kan heel lekker zijn... Eindelijk heb ik mijn persoonlijke interpretatie van het eerste, zwaar politiek beladen debat over de stopzetting van de MEP-regeling voor nieuwe aanvragen op 18 augustus 2006 afgerond. U kunt het verslag, met bijvoorbeeld een uitgebreid citaat uit het vlammende betoog van Kees Vendrik van GroenLinks en bijdragen van andere partijbonzen, evenals het ongezouten commentaar van Polder PV, lezen op een aparte webpagina, MEP-verslag.


12 september 2006: Brief van Wijn aan het kabinet. Van de website van EZ gehaald:

Minister Wijn wil een overgangsfaciliteit instellen voor (co)vergistingsinstallaties bij agrarische bedrijven. Dat schrijft hij maandag 11 september 2006 aan de Tweede Kamer.

"De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat daarmee de voorgenomen bouw van nieuwe, kleinschalige co-vergistingsinstallaties, die thans niet meer voor MEP-subsidie in aanmerking komen, doorgang kan vinden," schrijft Wijn aan de Kamer.

De overgangsfaciliteit kent geen open einde. Het beschikbare budget is gemaximeerd op 270 miljoen euro en zal voor een periode van 10 jaar worden uitgekeerd.

Lees meer over de tegemoetkomingsregeling in de kamerbrief, hieronder gelinkt.

Commentaar Polder PV op die brief waarin de passage, p. 7: "Het kabinet is met het bovengenoemd voorstel tot het uiterste gegaan...". Het is, zoals gevreesd: de CDA probeert de agrarische achterban met de "kleinschalige biovergistingsinstallaties" te paaien en financieel voor 10 jaar onder de pannen te krijgen. De rest kan het schudden.

Tegemoetkomingsregeling is uitsluitend voor zaken als legeskosten, renovaties en uitbreidingen van reeds volledig geïnvesteerde installaties voor bedrijven. Particulieren komen, hoe kan het ook anders, in de brief van EZ alwéér niet voor en kunnen elke vorm van ondersteuning op de buik schrijven. Geschatte extra kosten bij doorgang van MEP met top van 200 miljoen per jaar is 2 miljard over de "oude" MEP-periode tussen 2003 en 2016, EZ biedt een miezerige 270 miljoen overgangsregeling en 70 miljoen eenmalige tegemoetkoming, slechts een vijfde deel van wat de ondersteuners van de hoofdmotie van v.d. Staaij zouden willen als ze het eens zouden worden over die top van 200 miljoen/jaar.

Financiering van dat alles zou 95 miljoen uit algemene middelen van Financiën zijn, 95 miljoen wordt verdeeld over de Ministeries LNV, VROM en EZ (ergo: al dat geld wordt onttrokken aan structureel milieubeleid!) en, het allerergste, de rest van 150 miljoen wordt uit de FES pot gehaald (aardgasbaten die gratis door de Tweede Kamer worden verkregen door de kunstmatige koppeling van gas aan olieprijs) die juist bedoeld was voor de door de CDA en VVD "geeiste" EXTRA innovatiepot voor duurzame energie. Er blijft dus helemaal niks over voor nieuw beleid, dus de duurzame energiemarkt is ten dode opgeschreven als dit doorgaat. Het Duitse EEG wordt, alweer, en hoe kan het bij dit Ministerie ook anders, NIET in de mond genomen, er wordt alleen indirect een verwijzing naar de wereldkampioenen duurzame energie in het oosten gemaakt. Hoe blind kun je zijn.

Er wordt ook nog geschermd met het principe: "wie het eerst komt, het eerst maalt". Ergo: de sterkste bedrijven met de slimste en duurste juristen gaan de prijs binnenslepen, de rest mag in de bioindustrie gier wegzakken van Wijn.

Zonnepaneel bezitters zijn extra zuur: als ze géén aanspraak mogen maken op de MEP "oude stijl" en ze hebben voor tienduizenden euro een dakvullend systeem aangebracht en geïnvesteerd in nieuwe meters, en ze leveren meer dan 3.000 kWh/jaar aan het net terug, krijgen ze een gigantische kater. Waarom? Geen MEP subsidie. Beleidsregel NMa van 25 april 2006 stelt dat in geval van > 3.000 kWh/jaar netinvoeding deze PV-eigenaren slechts een "gedempt marktconform inkooptarief" zouden mogen verwachten voor hun volledige (!) teruglevering bij hun energieleverancier. Ze moeten echter OOK nog volgens deze bizarre beleidsregel transportkosten over die netinvoeding betalen (bovenop de transportkosten voor de netafname). Genoemde tarieven komen beide ongeveer neer op zo'n 4 eurocent per kilowattuur (maatstaf: continutarief transportkosten Continuon). Ergo: die mensen verliezen al hun inkomsten van hun netinvoeding, omdat ze geen aanspraak zouden mogen maken op die 9,7 eurocent/kWh uit de bestaande MEP regeling. Het enige voordeel dat ze dan van hun zonnepanelen hebben is het momentane verbruik in huis als de zon schijnt, wat voor dit soort systemen slechts een fractie is van de totale opbrengst. Ze worden dus bestolen van een enorme inkomstenpost waar ze op gerekend hadden toen ze dat PV-systeem lieten installeren. Deze mensen worden met bovenstaande uitspraken van EZ dus niet alleen bestolen, maar ook nog in de poolzee gedumpt!

Conclusie: onacceptabele verkiezingsstunt met (veel) belastinggeld!

Klik HIER voor de brief van EZ aan het kabinet.


12 september 2006: En ja, hoor! Om 15h20 kondigt hoofdmotie indiener van der Staaij van de S.G.P. aan dat er gisteravond een brief is aangekomen van EZ waarin die 270 miljoen is toegezegd, maar van der Staaij wil daarover eerst met alle ander motie indieners en de minister uitvoerig van gedachten wisselen omdat hij nog niet alle consequenties doorziet van dit "voorstel" wat op het allerlaatste nippertje in elkaar is geramd, ongetwijfeld door een hele rits EZ ambtenaren die het dun door de broek begon te lopen om koste wat kost de continuering van de MEP niet te laten doorgaan. Dit heet politiek bedrijven door ambtenaren. In Engeland heet dat "the red tape" á la "Yes Minister". In Nederland "de vierde macht". Tijd rekken om niet op het gezicht te hoeven gaan. Wat een belachelijke vertoning!

Ergo: nog geen Hollandse geschiedschrijving, of misschien toch ook weer wel typisch polderend de boel op de lange baan schuiven tot er een uitgeknepen compromis uitgeschud wordt...

Lees ook het bericht onder 8 september nog eens over, want het zou wel eens kunnen zijn dat dat de belangrijkste reden is van EZ om de gloeiend hete aardappel even voor zich uit te schuiven...

Die 270 miljoen is dus "met name voor kleine agrarische bedrijven" (lees: politiek paaimiddel voor "klassieke CDA steun"!), en een miezerige 70 miljoen voor schadeloosstelling waarbij de "grootsten van de kleintjes" een fooi zullen ontvangen omdat zij juridische backup kunnen betalen. De allerkleinste bedrijven en al helemaal de particulieren kunnen het waarschijnlijk schudden omdat uit onderstaande klinkklaar blijkt dat er inderdaad niet op een continuering van de bestaande MEP regeling wordt ingezet, wat de oorspronkelijke bedoeling van Wijn/EZ ook was. De vertrouwensbreuk groeit alleen maar verder met dit soort politiek gechicaneer en wipkipbeleid.


12 september 2006: EZ probeert politiek de pas af te snijden... Aldus Teletekst van vanochtend:

Ik hoop desondanks dat de motie van van der Staaij alsnog in stemming gebracht wordt, want dat bedrag zal achteraf ongetwijfeld wel eens veel te laag kunnen blijken te zijn! Typisch weer hoe dit soort "spelletjes" gespeeld worden...


12 september 2006: Moties van vandaag. Uit de agenda van de Tweede Kamer van vandaag de "MEP-moties":

Stemmingen 10. Stemmingen over: moties VAO MEP-subsidies
28 665, nr. 70 -de motie-Van der Staaij c.s. over het niet beëindigen van de bestaande MEP-subsidiemogelijkheden
28 665, nr. 71 -de motie-Van der Staaij c.s. over een overgangsregeling voor kleinere ondernemers
28 665, nr. 72 -de motie-Van der Ham/Samsom over het niet ondersteunen van elektriciteitsopwekking met niet-duurzame biomassa
28 665, nr. 73 -de motie-Hessels over een nieuwe wettelijke regeling ter stimulering van de opwekking van duurzame energie
28 665, nr. 74 -de motie-De Krom over een regeling voor gevallen die onevenredig worden getroffen


12 september 2006: MEP-motie(s) stemming Tweede Kamer. Vandaag (dinsdag) worden, na het vragenuur, de op 7 september 2006 bediscussieerde moties in de Tweede Kamer in stemming gebracht. Uiteraard is de belangrijkste de hoofdmotie van Van der Staaij van de S.G.P., waarbij verzocht wordt om het stopzetten van nieuwe aanvragen voor MEP subsidie door de heer Wijn, Minister van E.Z., ongedaan te maken totdat er een degelijke, duurzame alternatieve regeling voor in de plaats is gekomen. De letterlijke tekst vindt u hieronder, in rood. Er worden naast deze belangrijkste motie echter nog meer moties m.b.t. de MEP in stemming gebracht, en er zal ongetwijfeld flink achter de coulissen aan getrokken zijn door de diverse belanghebbenden om die zoveel mogelijk in het eigen voordeel te beslechten. Er zullen ongetwijfeld de nodige "strategische overleggen" zijn geweest waarbij ordinaire koehandel beslist niet uitgesloten zal moeten worden ("... als jij nou voor onze motie stemt, ondersteunen wij jullie .... motie", zoiets).

We kunnen feitelijk zeggen dat vandaag over het lot van duurzame energie in Nederland beslist wordt. Wordt het een mager en uitgekleed compromis (bijvoorbeeld, van elkaar ogenschijnlijk tegensprekende aangenomen moties), dan is het afgelopen en krijgt de fossiele sector en de kernenergie lobby ruim baan en is al het werk van de DE sector van de afgelopen 25 jaar voor niets geweest. Wordt Wijn's onzalige beslissing echter (terecht) afgeschoten, en daarmee feitelijk voor het eerst de "Einzelgang" van het Ministerie van EZ keihard in het openbaar aan de kaak gesteld, dan zal Nederland ALLES uit de kast moeten halen om niet voorgoed de aansluiting bij Europa te missen. Ergo, kijken en, vooral, luisteren, dus, want dit wordt een historisch moment in de Nederlandse energiegeschiedenis, wat de uitkomst dan ook zal zijn!

De (hoofd-)motie, met nummer nr. 69 70 (28665), is voorgesteld door de leden Van der Staaij (SGP), Samsom (PvdA), Vendrik (GL), Gerkens (SP), Van den Brink (LPF), Van der Ham (D'66) en Slob (CU).

"De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een abrupt einde aan de subsidiemogelijkheid voor nieuwe projecten op het terrein van duurzame elektriciteit beleidsmatig onwenselijk en juridisch twijfelachtig is en dat deze maatregel bovendien schadelijk is voor het investeringsklimaat en het vertrouwen van de burgers in de overheid;

verzoekt de regering, af te zien van de voorgenomen maatregel en geen einde te maken aan de bestaande MEP-subsidiemogelijkheden voordat een aansluitende, adequate en duurzame nieuwe regeling voor handen is, waarin de subsidieverlening de onrendabele top niet overstijgt,

en gaat over tot de orde van de dag."

Volg vandaag LIVE de stemming op tweedekamer.nl via onderstaande link (u kunt kiezen uit ADSL, Kabel of Analoge verbinding; Plenaire Zaal)

De verwachting is dat de stemming ongeveer rond 15h00 's middags plaats zal vinden, na het om 14h00 beginnende vragenuurtje. Niet te laat uw computer of radio aandoen, dus!

http://www.tweedekamer.nl/applicaties/livedebat/index.jsp


11 september 2006: Olieboeren willen 15-50 MW zonnestroom... Austin Energy (AE), een energiebedrijf in eigendom van de hoofdstad van oliestaat Texas, heeft een openbare uitbesteding doen uitgaan voor de productie van tussen de 15 en 50 megawatt aan zonnestroom uit zonnepanelen, CSP centrales, of een combinatie van beide. De U.S.A. is ontwaakt uit een lange slaap, en ik voorspel u: alle remmen gaan los als ze de smaak eenmaal goed te pakken hebben. Zou George B. ook trek hebben in een leuk veldje vol zonnepaneeltjes in zijn achtertuin? Van olieboer tot zonnestroomproducent binnen een generatie. Da's Amerika, beste mensen!

http://www.solarbuzz.com/news/NewsNAPR678.htm


11 september 2006: OPGELET!!! Continuon suggereert extra vastrecht voor teruglevering. De meest bezopen wijzigingen willen de netbeheerders voorstellen, vrijwel allemaal ten nadele van de decentrale opwekkers van superschone duurzame elektriciteit. Het begint inmiddels duidelijk te worden dat vooral Continuon de boel flink zit te saboteren. Ze suggereren namelijk dat ze vastrecht voor teruglevering in rekening "mogen" brengen vanwege archaïsche regeltjes in de Tarievencode (ze verwijzen daar niet naar, je zou eens op het spoor van voor hen nadelige stellingnames kunnen komen). Accepteer nooit dat u ooit een extra vastrecht voor teruglevering in rekening gebracht krijgt door de netbeheerders, want ze ondergraven daarmee het op 1 juli 2004 tot wet geworden salderingsartikel 31c van de E-wet, en zijn daarmee hoogstwaarschijnlijk hartstikke illegaal bezig. Als u zo'n extra vastrecht in rekening gebracht krijgt, of reeds heeft gekregen: gaarne een kopie van die factuur aan mij doen toekomen en weigeren om dat vastrecht te betalen, of terugbetaling eisen als u dat vastrecht "per ongeluk" heeft betaald (omdat de netbeheerder u daarover verkeerd heeft voorgelicht, als hij dat al gedaan heeft, en u die factuur wellicht niet goed begrepen heeft). Als de netbeheerder voet bij stuk houdt, wordt het weer eens tijd voor een stevige klacht bij de NMa. Wilt u s.v.p. alle zonnestroomproducenten die u kent op de hoogte stellen van deze ontoelaatbare manipulaties van Continuon, en checken of dit soort bizarre praktijken ook voorkomt bij andere netbeheerders? Dank u!

Vergeet niet dat Continuon en alle andere netbeheerders twee jaar lang artikel 31c van de E-wet niet hebben opgevolgd en al die tijd mensen hebben laten stikken wat betreft de wettelijk verplichte saldering van hun op het net ingevoede zonnestroom met hun jaarlijkse verbruik! Al die tijd hebben ze u dus, als u een digitale meter met teruglevertelwerk had en dus een geregistreerde hoeveelheid op het net ingevoede zonnestroom, teveel in rekening gebracht en u dient die saldering met terugwerkende kracht tot 1 juli 2004 bij zowel de netbeheerder (transportkosten) als uw energieleverancier op te eisen!


11 september 2006: Uitspraken m.b.t. saldering en teruglevering door DTe. Op de website van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân zijn enkele ronduit opmerkelijke uitspraken rond saldering en teruglevering van zonnestroom aan het net te vinden n.a.v. een recente e-mail wisseling tussen de voorzitter van deze actieve werkgroep en de DTe. Belangrijkste: er moet tot 1 juli 2004 (met terugwerkende kracht dus!) gesaldeerd worden door de netbeheerders en de energieleveranciers, ook al maken ze u wijs dat dat pas vanaf een niet met u gecommuniceerde "aanmelddatum" zou "moeten"!!! Niet intrappen, dus. Zie verder mijn uitgebreide bespreking op de teruglevering pagina.


8 september 2006: Beslissen minderheidsfracties over toekomst DE in Nederland? Volgens het artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant zou dat inderdaad kunnen gebeuren, als de motie van v.d. Staaij (S.G.P.) om de MEP stop terug te draaien ter stemming aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Het enige wat dan overblijft (bij het niet aannemen van die eerste motie), is het "reserve exemplaar" van v.d. Staaij, waarbij een overgangsregeling wordt geeist van Wijn van EZ, die uiteraard veel meer geld gaat kosten dan het miezerige aanbod wat deze afgelopen 31 augustus deed (nl.: alleen kosten voor papierwinkel aanvraag MEP vergoeden...).

Minderheidsfracties met e-mail adressen (link via naam) en, indien aanwezig, link naar websites:

...
...

Voor het ongecorrigeerde stenografische verslag van de vergadering van 7 september 2006 in de Tweede Kamer, met bespreking van diverse moties over het stopzetten van de MEP subsidies, zie link hieronder. U kunt aan dit verslag geen rechten ontlenen!!!

Let op: dinsdag 12 september stemming over deze moties!!!

http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article635441.ece
http://www.tweedekamer.nl/images/TK104-0506_tcm71-108285.doc (voorlopig verslag T.K.; Word document)


8 september 2006: Reactie van EnerQ ... op vragen over de mogelijk foute juridische voorlichting van Wijn, van 7 september 2006. EnerQ is de door EZ in het leven geroepen instantie die de MEP subsidies daadwerkelijk uitkeert. Mijn vetdruk (PPV):

"In referentie tot uw mail dient er een nuancering aangebracht te worden in de berichtgeving. De Minister heeft per 18 augustus volgens een voorhangprocedure het besluit genomen de tarieven op 0 te stellen. Daarna heeft de 2e kamer 4 weken de tijd om hier op te reageren. Doen zij dat niet dan blijft het besluit van de Minister onverminderd geldig. Als gevolg van het besluit zijn er in Den Haag twee discussies op gang gekomen; 1. of er een compensatie dan wel overgangsregeling moet komen voor gedupeerde producenten en 2. of de Minister dit besluit juridisch wel heeft mogen nemen. Beide discussies lopen nog waardoor de uitkomst ervan nog onduidelijk is.
Zo lang de discussies lopen moet EnerQ werken met het besluit van de Minister. Dit betekent dat aanvragen die op dit moment binnenkomen tegen een 0 tarief in behandeling genomen worden, met de mogelijkheid dat er een positieve beschikking genomen wordt tegen 0 euro subsidie. EnerQ zal slechts anders kunnen beslissen wanneer de Minister zijn besluit bijstelt. Hierbij is het overigens nuttig om te verwijzen naar het debat van vorige week waarin de Minister heeft aangegeven met een compensatieregeling te willen komen voor gedupeerden. Vandaag
[Polder PV: vervolgdebat op 7 september, stenografisch verslag gelinkt hierboven] gaat dit debat verder, een deel van de 2e Kamer wil namelijk meer dan een compensatieregeling alleen."


8 september 2006: Toch nog eventjes MEP subsidie????? Als je de tekst van onderstaand gelinkt artikel in het Friesch Dagblad leest, zou dat inderdaad kunnen. Maar er is geen enkele garantie dat dat inderdaad waar is. Laat u eerst juridisch tot in detail voorlichten voor als u de gok wilt wagen, want u heeft nog maar 9 dagen de tijd, en MEP vraag je natuurlijk niet "zomaar" aan. Deze info is weliswaar door betrokkenen nagetrokken bij juristen, maar u weet nooit hoe die hete balletjes rollen, zeker niet als het om gloeiend hete politieke dossiers gaat. Dus: op EIGEN RISICO, maar desondanks succes!!! Vergeet niet: ALS u het al doet: alles aangetekend versturen en gedateerde kopie (met kopie ondertekend origineel) behouden voor uw eigen archief. Je weet maar nooit...

Letterlijke tekst F.D., mijn vetmarkering:

"De voorhangprocedure is niet toegepast, waardoor In elk geval de subsidie nog tot en met 17 september mogen worden aangevraagd. Minister Wijn liet eerder weten dat de subsidie helemaal niet meer kon worden aangevraagd.

De Vereniging Natuur en Milieu denkt ook dat het afschaffen niet had gemogen. Volgens de vereniging mag de subsidiehoogte gedurende een subsidieperiode niet gewijzigd worden. Wijn schafte de subsidie af door hem op 0 euro te stellen. Natuur en Milieu heeft daarom een kort geding ingediend."

http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30316


 
^
TOP

7 september 2006: Destructive behaviour... Het lijkt wel alsof de wereld gek geworden is. Krijg je een prachtig en zeer toepasselijk geschenk van een uitzonderlijk aardige en byzonder knutselvaardige zonnestroom collega, moet het meteen weer gesloopt worden! U mag maar 1 x raden wie dat sloopwerk op zijn geweten heeft (zie foto bijschrift)...

<ROLLOVER image> Fraai cadeau in de vorm van een monokristallijne zonnecel wat een motortje aandrijft (met wat toepasselijke teksten...) als de zon er op schijnt. Onze woestijnrat Van Geel was helaas niet "gediend" van dit fraaie speelgoed en moest het prachtding natuurlijk meteen te lijf (beweeg muiswijzer boven de foto en u ziet het verschrikkelijke resultaat...). Zeker iets teveel naar "collega" Joop Wijn of zijn voorganger geluisterd...

7 september 2006: Kamer wil geen subsidiestop op groene stroom

© ANP, gepubliceerd op 07 september 2006, 12:33

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de subsidieregeling voor duurzame energie in stand blijft. Minister Wijn van Economische Zaken moet zijn besluit intrekken om geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen, vinden alle fracties behalve CDA en VVD.

Dat bleek donderdag tijdens een Kamerdebat met Wijn. Een motie van SGP-kamerlid Van der Staaij, die Wijn oproept de aangekondigde stop op de zogenoemde MEP-subsidies terug te draaien, krijgt steun van PvdA, GroenLinks, SP, LPF, D66 en ChristenUnie.

Wijn ontraadde de motie. Wel is hij bereid in het kabinet te praten over een ruime overgangsregeling. Een motie hierover wordt behalve door de genoemde partijen ook door het CDA gesteund. ...

Da's duidelijk. Het grote PUIN RUIMEN kan gaan beginnen (als EZ niet alsnog met een gigantische goocheltruuk gaat komen, uiteraard). De rekening s.v.p. sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postbus 20101
2500 EC Den Haag

EZ wist natuurlijk al lang dat ze fout zaten, en er zijn dan ook juristen die dat briefje van Wijn op zijn minst zeer dubieus vonden (zie o.a. MEP persmap [update 7 sep. 2006] op Polder PV, onder link Financieele Dagblad). Op de website van EZ staat de MEP trouwens nog steeds als "intacte" regeling zonder voorbehouden (laatste link) ... Volledige ANP artikel:

http://www.nhd.nl/nieuws/binnenland/article881292.ece  (ANP stuk)
http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=30048  (op 31 aug. 2006 gedateerde pagina op EZ website)


7 september 2006: EZ/VROM bespreking. Klimaatbeleid. Wat tot en na 2010? Zouteloos gedoe, afleidende opmerkingen, wijzen naar het "slechte Duitsland", verwijzingen naar Europese Commissie, een hoop blabla en om de hete brei gedraai. Een minister van EZ die slecht uit zijn woorden komt en zegt dat hij een "level playing field" wil, een staatssecretaris van VROM die zeer goed gebekt is en met het sluiten van de vervuilende Oostduitse industrieën Samsom probeert in een hoekje te parkeren (wij zijn helemaal niet slecht bezig...) en "vingeroefeningen" presenteert voor het "grote werk van na Kyoto". Internationaal bedrijfsleven zou wel eens een andere weg kunnen bewandelen als wat de Nederlandse politiek tot nu toe bereikt heeft (van Geel).

I.t.t. mijn eerste gedachten bleek het MEP verhaal vanochtend behandeld te worden. Missertje dus, waarvoor excuus (heb veel aan het hoofd...). Zie voor samenvatting volgende nieuwsbericht hierboven.


6 september 2006: Sommige mensen worden zelfs lyrisch van PV. En alweer een prachtige bijdrage van een zonnestroom minnaar met Bredero aspiraties. Wat zitten er toch een prachtige duurzame krenten in het energievretende Hollandsche havermout papje!

Hoe sterck moget den zonne seijn

Het welck eenen prachtige dagh meinen oogen in dezen oogenblick moogen aanschouwen.
Den zonne brandt met eenen genadenlozen kracht neder op meinen turkooizen rechthoeken.
Die omvormkasten aan den wand probeeren in een verzenghende warmen gloed zoveel
mogelijck stralen in schonen kracht op den draaden in den grond te verkrijghen.
Wolcken seijn niet te bezien in heinde ende verre. Wat is het eenen fantastischen uitzigt op
meinen ferraris-meter die in eenen kolckende vaart den cijfertjes weder terugh laat tollen.
McBredero


Nederland gaat meer en meer een achtergebleven gebied worden v.w.b. duurzame energie, eigenlijk gaan we weer terug in de tijd...

PPV: allemachtigprachtig! Ook inspiratie? Insturen die hap!


6 september 2006: Zonnestroom opwekken voor halve prijs in 2010? Volgens een verbazingwekkend nieuwsbericht (31 aug. 2006) op de Reuters site zouden volgens CEO Katsuhiko Machida van Sharp (de grootste zonnecelfabrikant ter wereld) de kosten voor het opwekken van zonnestroom al in 2010 gehalveerd moeten zijn, in 2020 mogelijk zelfs alweer met de helft zijn afgenomen (t.o.v. 2010), en rond 2030 wederom met de helft zijn verminderd (t.ov. 2020). Rond 2030 zouden de kosten voor de productie van zonnestroom dan al het niveau van die voor atoomstroomproductie genaderd moeten zijn, en volgens Machida zouden de fossiele energieprijzen dan al lang helemaal door het plafond zijn gegaan.

Er wordt volgens de sector een reductie van zo'n 5 procent per jaar verwacht in de productiekosten voor zonne-energie. Rond 2008 verwacht Machida dat de flessehals in de beschikbaarheid van "solar-grade Si" opgelost zal zijn. Ook Sharp blijkt steeds meer in dunne laag technieken te investeren, al geeft Machida daarbij aan dat op dit moment de kosten voor deze relatief nieuwe aanpak nog ongeveer 1½ maal zo hoog zijn dan die voor de "conventionele" (doch blijvend succesvolle en dominante) polykristallijne technieken. Hij voorziet in de eerst jaren vooral inzet van dunne laag systemen in nichemarkten zoals doorzichtpanelen.

Elk uur valt er op aarde een hoeveelheid zonne-energie gelijk aan het mondiale energieverbruik. Machida's korte, doch verpletterende conclusie:

"We're wasting a lot of energy."

Daar heeft Polder PV niets aan toe te voegen...

http://today.reuters.com/news ... US-FAIR-SHARP-SOLAR.xml


5 september 2006: Leuk! Nu we toch "bezig" zijn met SMA inverters (veel verkochte grote inverters die ideaal zijn voor de grote Duitse, dakvullende systemen en die nogal wat monitoring mogelijkheden hebben): Op de "SunnyPortal" site van de inverter fabrikant zijn talloze gemonitorde installaties publiekelijk te raadplegen via onderstaande link. Prachtige systemen staan er tussen, zoals het "Marxheimer Bürgerdach" van maar liefst 59 kWp, een fantastisch PV-systeem wat 45 kleine investeerders hebben opgehoest en wat op een school en een gymzaal is aangebracht. Of het bijna 4 kWp grote (n.a.v. technische problemen gewijzigde) PV-systeem op de Baasch Residence, Portland (Oregon, USA), waarvoor de eerste subsidie is verleend in dat gebied. En die magnifieke 109 kWp "Photovoltaikanlage auf Schweinestall", genaamd Haubarg1... (!)

En wat dacht u van deze, goed lezen (!): "Coal Point Trading Co., a fish processing plant in Southcentral Alaska (Homer). It consists of 12 BP- Solar Panels mounted on a Watt-Sun active solar tracker." Als ik die grafieken goed lees, werd er in mei 2006 door die installatie met 12 zonnepanelen en een SMA inverter in Alaska maar liefst 440 kWh geproduceerd... En Brinkhorst en zijn van niks wetende kornuiten maar zeuren over die zonnepanelen in de Sahara... (Homer ligt bijna op 60 graden noorderbreedte).

Lang niet alle opgegeven systemen zijn "scheutig" met info, maar het is een leuke manier om je inverters te promoten, da's duidelijk. Aanbevolen! Noot: website geoptimaliseerd voor Internet Explorer.

http://www.sunnyportal.com ... NoModifyGuest&spcookiechecker=X (héle lange link, werkt wel)


5 september 2006: "Het is zeer propere energie". Aldus Geert Boeraeve van de firma Belgian Energy Systems (BES). Met de nieuwe subsidieregelingen staat België in de startblokken om de zonnestroom te omarmen, en wel gewoon met terugdraaiende meters (waarover in Nederland zo'n beetje een burgeroorlog aan het uitbreken is), simpele uitkering van groencertificaten aan de decentrale opwekkers, en ruimhartige ondersteuning door de Staat. Dezelfde Boeraeve beroept zich daarbij op: "Eigenlijk hebben wij afgekeken van onze buurlanden". Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij daarmee het volstrekt in het fossiele moeras weggezonken Nederland bedoelt, en daarbij eerder naar Luxemburg kijkt en de zuiderburen waar net een riante terugleververgoeding van minimaal 30 eurocent/kWh in het leven is geroepen. In ieder geval is de land- en tuinbouwsector wakker geworden bij onze bourgondische zuiderburen (en ook de nodige wakkere particulieren). Zie daarvoor de zeer interessante foto (zou SolarNRG daar een klusje gehad hebben???), en het laatste bericht.

In dat laatste bericht wordt gewag gemaakt van een kwart miljoen euro kostende 50 kWp PV-installatie met SMA inverters op het dak van de Limburgse Tuinbouwveiling (LTV) waarmee al in 6 maanden tijd 40.000 kWh geproduceerd zou zijn. "... in 10 à 12 jaar tijd hebben we dat terugverdiend. Daarna zijn we dus winst aan het maken. Voor zo'n installatie krijg je ook 25 procent subsidies van de overheid", aldus woordvoerder Jeurissen.

Brinkhóóóóóórrrrrrrst, Wijijijijijjijijijnnnnnn, van Gééééééllll, de Króóóóóómmmm!!!!

Nederland: land van achterlijke sufferds die maar niet willen snappen dat zonne-energie de toekomst is.

Gaan met die PV-banaan, geachte zuiderburen. Laat dat polderlandje maar lekker links liggen en ga jullie eigen zeer verstandige weg. Ruim maar alvast een plekkie in voor die paar tienduizenden weggepeste zonnestroom liefhebbers hier...

Met dank aan Margje Vlasveld voor de link!

http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=11000 (laatste bericht)
http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=10956
http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=10800
http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=9996 (incl. bovenstaande foto)

productiegegevens PV-installatie LTV:
http://www.sunnyportal.com ... plant=6cf648ab-5f8a-418e-b493-e2b2d0fafa30&splang=en-US


5 september 2006: Niet alles och en wee. Het is weer tijd voor een beetje "zoet". Vandaag, om 16h05, bereikte namelijk de tweede OK4 omvormer van het separate Sunpower® systeem wat ik beheer de "magische" 500 kilowattuur grens. Zie onderstaand plaatje:

Inverter met nummer 50829, vanaf 1 februari 2002 in het PV-systeem opgenomen, bereikte om 16h05 op 5 september 2006 (dus na 1.677 dagen), de 500 kWh grens. De op dezelfde dag geplaatste OK4 omvormer met serienummer 60596 had deze grens bijna 2 weken eerder al bereikt (op 23 augustus 2006). De andere 4 omvormers in dit systeem zijn van recenter datum (vervangingsexemplaren). 1 is data in pop-up venstertje (OK4 Manager versie 3.1.5.42 voor Windows) als muiswijzer boven het betreffende "paneeltje" wordt gehouden, met meest nauwkeurige kWh uitlezing tot op 3 cijfers achter de komma (Cumulatief afgegeven energie in Wattuur). 2 is continu doorlopende uitlezing in het matrixvenster van het programma, waarin maar 2 cijfers achter de komma worden getoond (cumulatie van alle omvormers links zelfs slechts 1 cijfer).

Die "oude" OK4tjes zijn zo slecht nog niet, hoor! Zeker niet als ze veilig binnen in huis hangen. Het verschil in totale output van de 2 aanvankelijk onder op identieke zonnepanelen hangende OK4 omvormers is vandaag dus opgelopen tot slechts 3,76 kWh in 1.677 dagen. Dit komt neer op een afwijking van nog geen 0,8% t.o.v. het gemiddelde van die 2 omvormers in ruim 4½ jaar tijd, een prestatie van formaat voor dit soort kleine, massaal geproduceerde omvormers. Ook al als je bedenkt dat ze eind mei door de verwarring tijdens de complexe renovatieactie op andere (doch identieke) zonnepanelen in die "array" zijn aangesloten...


4 september 2006: Motie van der Ham (D'66) en Hessels (CDA). Reeds eerder indirect naar verwezen op Polder PV, nu eindelijk gevonden in de onvoorstelbare hoeveelheid Tweede Kamerstukken die op Parlando staat. Als je het "dossiernummer" niet kent, is het zoeken naar een speld in de hooiberg, namelijk (zie link onderaan naar het Tweede Kamerstuk). Dossier nummer is 30 305 (onderdeel van de MEP, die net door Joop Wijn is afgeschoten...), amendement numero 19, ingediend op 18 mei 2006 en, zeer beknopt, luidend:

"... overwegende, dat zontechnologie een optie is die op korte termijn minder kosteneffectief is, maar op de langere termijn veel potentie heeft; voorts overwegende, dat landen als Duitsland en Spanje via een systeem van terugleververgoedingen zonne-energie stimuleren; verzoekt de regering onderzoek te doen naar een soortgelijk systeem van terugleververgoedingen voor de Nederlandse situatie, en gaat over tot de orde van de dag."

Wel weer "typisch" des CDA zoals die motie begint, alsof we elke keer weer het slijk der aarde als uitgangspunt dienen te nemen, en dat er dan pas over werkelijk belangrijke zaken gepraat mag worden (aparte vorm van rentmeesterschap, misschien omdat het een "bipartisan" motie is...). Ik zal zeker niet beweren dat "geld" geen rol speelt in Duitsland en Spanje. Maar als de discussie over het invoeren van terugleververgoedingen voor zonnestroom, die trouwens niet alleen dáár, maar ook in Italië, Griekenland, Luxemburg, Frankrijk en Vlaanderen ingevoerd zijn (hoezo, gigantische "kennisachterstand" bij de politiek???) op deze karakteristiek Hollandse wijze gevoerd zou zijn (doet u ons maar weer eens een onderzoekje, en dat mag EZ dan zeker weer gaan uitvoeren - u mag slechts één maal raden wat daar dan uit gaat komen!), zou er helemaal geen gigantische zonnestroom markt gerealiseerd zijn in die landen (Duitsland en Spanje voorop, de anderen zullen ras volgen als ze aan de zonnepanelen kunnen komen).

Ergo: leuk hoor, die motie, maar laten we eerst eens een EEG invoeren in Nederland, met terugwerkende kracht tot BLACK FRIDAY 18 augustus 2006, en die rampzalige, continu door groezelige politieke vingertjes verziekte MEP regeling alleen voor de reeds ingeschreven projecten behouden (wind, biomassa, en een miezerig beetje zon, hoogstwaarschijnlijk voor 99 procent die paar leuke showprojecten van de energiebedrijven...). Het zou me overigens niets verbazen als deze motie bedoeld is (was) om Samsom cq. Vendrik de wind uit de zeilen te nemen en te voorkomen dat er een al te scherpe "linkse variant" zou komen bij de talloze amendementen op de voorstellen voor de wijzigingen van de oude MEP-regeling. Nu hebben we dus helemaal niks, en wat dat onderzoekje op gaat leveren??? U mag het zeggen.

Reactie van Samsom op het eeuwige gezeur over de "MEP-plafonds", in de officiële notulen van 18 mei 2006, toen wij al in de vakantiestemming waren (en dus al dit "fraais" gemist hebben), mijn vetdruk:

"De essentie van het Duitse systeem is een ruimhartige terugleververgoeding, maar vooral ook het ontbreken van plafonds en zaken als tendering. Daardoor weten consumenten en andere investeerders waar zij aan toe zijn."

En zo is het maar net. Voor de kosten van "plafondloos ondersteunde" duurzame energie (inclusief extreem succesvolle zonnestroom) voor de Duitse huishoudens, zie de extreem duidelijke en tale-telling grafiek bij het bericht van 24 augustus 2006, waar de heren van der Ham, Hessels, en de Krom, maar eens heel goed naar moeten kijken, en dan s.v.p. ook in het vervolg hun al te makkelijke praatjes voor zich zullen houden...

http://parlando.sdu.nl/cgi ... KST97518.pdf (amendement MEP-wet van der Ham/Hessels no. 19)
http://parlando.sdu.nl/cgi ... HAN7993A03.pdf (handelingen/verslag vergadering 18 mei 2006)


1 september 2006: Samenvatting overleg Commissie EZ. Door Cees Bakker, voorzitter van ODE. Zakelijke samenvatting van het overleg op de website van ODE, met dank aan Cees:

http://www.duurzameenergie.org/nieuwsactueel.html#AO


 
^
TOP

31 augustus 2006: Zomaar een verdwaalde opmerking... Uit de nog niet geaccordeerde notulen (stenografisch verslag "ohne Gewähr") van de TK vergadering van 29 augustus 2006:

"Minister Wijn: Voorzitter. Samen met minister Zalm heb ik mijn uiterste best gedaan om Nederland een aantrekkelijk investerings- en ondernemingsklimaat te geven. Het beleid dient gericht te zijn op het behoud van zo veel mogelijk bedrijven, kennis en banen in Nederland. Daarvoor is een goed investerings- en ondernemersklimaat nodig. Het hoeft geen betoog dat wij wat dat betreft volledig samen optrekken. Ik durf dat zeker onderdeel van de verkiezingsstandpunten te maken, maar dit was absoluut niet bedoeld als verkiezingsretoriek."

Let ook op het stukje, iets verderop, van de dagvoorzitter:

"De voorzitter: Ik vraag u om die tekst aan de Kamer te doen toekomen. Dan hoeft niet iedereen ingewikkeld te klikken en zo."

Polder PV: zucht... Let ook héééééél goed op de bewoordingen van Ferd Crone (PvdA), verderop onder "Veegwet", als hij het heeft over dat schandalige inwisseltruukje van de minister van EZ om het wegvallen van de MEP aansluitbijdrage direct weer "gecompenseerd" te krijgen door een "vrije markt toeslag voor de gasprijs" bij de van niets wetende consumenten. Ook partijgenoot Hessels doet een stevige duit in het bureaucratenzakje, en let op het politieke dansritueel waarmee Wijn op de stellingnames reageert. Je mond valt open van verbazing...

Als bewindslieden de nadruk leggen op het feit "dat hun opmerkingen niet in verband met verkiezingen gezien moeten worden", is het oppassen geblazen. Zeker met de CDA, wat herhaalde malen heeft laten zien dat ze daar maximaal gebruik van maken. Is trouwens een vaker voorkomende ziekte, en Hollandse politici moeten eens ophouden om in zulke bekrompen tijdvakken te denken. Duurzame energie hoort in termen van vooruit denken over een periode van minstens 20 jaar te gaan. Dat kúnnen ze helemaal niet in Den Haag, want "marktwerking" is daar de nieuwe religie, en "marktwerking" zal duurzame energie kapotmaken.

Voorbeeld - opmerking Wijn: "Laat er geen misverstand over bestaan dat er in de markt sprake moet zijn van een gelijk speelveld." Hij heeft het hier wel over de Gaswet, maar dat geldt uiteraard ook voor de E-wet, want we zijn nu eenmaal "vrije markt jongens". Blijkbaar vindt Wijn, met de NMa, dat het volstrekt normaal en "gelijk speelveld" is, dat zonnestroom producenten die meer dan 3.000 kWh per jaar aan kostbare, superschone en donkergroene duurzame stroom op het net zetten, daarvoor door hun energieleverancier tegen "marktconforme" (lees: fossiele) bodemprijzen afgerekend mogen worden, en ook nog eens met een "dempingsfactor om risico's van de leverancier in te perken" (???? welke risico's ????) geconfronteerd worden. En dat ze daar overheen nog eens transportkosten over hun netinvoeding zouden moeten gaan betalen, zodat ze aan het eind van "de bureaucratenrit" he-le-maal niks overhouden aan hun kostbare, de verliezen van de door de Staat gecontroleerde netbeheerder dekkende, doch voor de producent verloren gegane stroom. Is volstrekt "normaal", volgens de absurde "marktlogica" van wereldvreemde lieden als Wijn, maar een beetje nadenkend mens had hem daarover natuurlijk al lang op het Nationale Schandblok gelegd.

http://www.tweedekamer.nl/images/TK099-0506_tcm71-107602.doc


31 augustus 2006: Op naar 5 december.... Af en toe ook pareltjes, hoor, in onze mailbox. Sinterklaas kan alvast zijn mantel naar de stomerij brengen, want binnenkort is het weer feest. Bijdrage van een regelmatig bezoeker van Polder PV, lijdend aan een ernstige aanval van Polderkolder:

traa-la-la-la-laaaaaa-la traa-la-la-la-laaa

Een WIJNkenner in 's-Gravenhage,
Die liep alsmaar in zich zelf te klagen.
Hij had een grote klep
toen ie zei:"IK stop NU met de MEP"
"dat hoef IK toch aan niemand te vragen"

traa-la-la-la-laaaaaa-la traa-la-la-la-laaa

Electroboeren verzinnen steeds prijzen
Die voor de piepels dan de pan uit rijzen,
"So what! Da's niet erg,
want zo verdienen wij een berg"
Over de rug van de armen en grijzen.

traa-la-la-la-laaaaaa-la traa-la-la-la-laaa

Uw inzendingen worden "met belangstelling" bekeken. Geen enkele garantie op plaatsing, want Polder PV moet wel "leesbaar" blijven. Ugh...


31 augustus 2006: Hup, Holland, Hup. Ik ontving vandaag twee afzeg mailtjes voor mijn blijkbaar iets te "heftige" nieuwsbrief Polderkolder die ik gisteren heb rondgestuurd. Ik laat me daardoor uiteraard niet ontmoedigen, maar Economische Zaken slaagt er blijkbaar uitstekend in om mensen pro-actief een depressie in te helpen en alleen dat feit al is voldoende reden om ze te vuur en te zwaard te blijven bestrijden totdat ze inzien dat ze een heilloze weg zijn ingeslagen en dit land zeker op het vlak van het energiebeleid de vernieling in helpen. Ik zal nog separaat over het zouteloze (minderheidskabinet) tot af en toe sprankelende ("cowboy" Samsom en gif spuwende Vendrik) "debat" (lees: niet met elkaar in overeenstemming brengende "standpunten" uitwisselen, debatteren hebben Nederlandse politici nooit kaas van gegeten...) rapporteren. Eerst even de boel een beetje op orde zien te brengen.

Voorbeeld van een "afzeg mailtje" voor de PPV nieuwsbrief:

"Helaas, ik ben al depressief van me eige... De panelen blijven op het dak, het CDA hadden we al afgeschreven. Toch nog een zonnige toekomst toegewenst."

Zo, daar kunnen we het weer mee doen. Hartelijk dank, oh hogepriesters van de Bezuidenhoutseweg, want dáár zit hem de echte pijn in Nederland, ongeacht de kleur van het kabinet op het Binnenhof!


30 augustus 2006: Gaat Joop een dik pak billenkoek krijgen... ... of heeft hij te machtige vrienden en loopt het weer eens met een vette doch typische "hollandse" sisser af? Oordeel zelf en luisteren/kijken s.v.p., want er is een spoeddebat in de Tweede Kamer over de rampzalige actie om de MEP te "killen" op 18 augustus 2006 door Joop Wijn.

Agenda op de "vandaag pagina" van de Tweede Kamer:

Donderdag 31 augustus 2006 Openbare commissievergaderingen

# Economische Zaken: 11.00 tot ca. 13.30 uur Groen van Prinstererzaal. Agenda: algemeen overleg met minister Wijn (Economische Zaken) over subsidies op Milieukwaliteit en elektriciteitsproductie (MEP). Het plenaire debat is rechtstreeks te volgen via de knop live debat op www.tweedekamer.nl. Video stream:

http://streams.planet.nl ...Tweede%20Kamer%20der%20Staten-Generaal

Overigens: 's avonds staat die camera blijkbaar ook aan en alle lichten staan daar dus gewoon aan. Hoezo "energiebesparing"? Laten we hopen dat dat "live beeld" fake is, anders moet u deze 2 reacties maar eens tot u nemen van collega PV-eigenaren die dat beeld zagen en meteen uithaalden:

"Snappen jullie nu waarom ze de MEP hebben afgeschaft? Die elektra moet tenslotte ergens uit betaald worden. En dan maar roepen dat we met z'n allen zuiniger met energie moeten omgaan! DE SCHOOIERS. Hoe was dat spreekwoord ook alweer: Uit andermans leer is het goed riemen snijden, ofwel met belastinggeld is het goed verlichten..."

"WelLICHT gaan ze hem nu goed doorLICHTen en zijn er een aantal verLICHTe personen aanwezig die alLICHT de duurzame boel voor eens en altijd in een goed dagLICHT kunnen en willen plaatsen, dan is er misschien eindelijk zonLICHT aan het einde van deze duistere tunnel..."

Kijken!


30 augustus 2006: Cees Bakker neemt het woord. Je zal maar net herstellen van een ernstige ziekte, en dan helpt een of ander volstrekt onbetekenend interim ministertje een regeling om zeep waar half Nederland op aan het investeren was. Het voordeel van zo'n ziekbed is, dat je even rustig de tijd kunt nemen voor een antwoord, en ik verzeker u, dat antwoord mag er wezen. Wie de voorzitter van ODE een beetje kent, weet dat al te populistische taal hem vreemd is, maar ook Cees heeft zijn grenzen inmiddels gevonden en hij heeft op magistrale wijze uitgehaald. Voorwoord voor WindNieuws 2006-04, wat de derde week van september zal verschijnen. Nu reeds beschikbaar op de website van ODE (inmiddels ook op insnet.nl). Lezen!

Uit Cees zijn stuk:

"... de enig vaste koers bij de stimulering van duurzame energie is de voortdurende wisselvalligheid daarvan."

http://www.duurzameenergie.org/nieuwsactueel.html#aug


29 augustus 2006: Now the time has come for mankind to face its future. Bloedmooie, spectaculaire en peperdure reclamefilm van 1m57 van de firma Solon. Let op de laatste beelden van de downloadbare trailer: luchtopname van de grootste gerealiseerde zonnestroomcentrale ter wereld, Solarstrompark Gut Erlasee bij Arnstein in Beieren (12 MWp), wat a.s. vrijdag 1 september officieel ingewijd gaat worden met een knallend "Solarpark Open Air" feest met rock concert. Laat Jopie Wijn daar maar eens een mooi glaasje op heffen. Daar kan geen hollandsche jenever tegenop!

"970 trillion kWh of energy fall from the skies everyday..."

"Goed dat we het niet zien. Jammer dat we het niet gebruiken."

Ere wie ere toekomt: de link komt, uiteraard, van Floris Wouterlood.

Kijken!

http://www.pioneers-of-power.de/files/index_e.html (movie)
http://www.asp-center.de/irportal/data/news_104.pdf (aankondiging officiële opening Erlasee)


29 augustus 2006: Mooie nieuwe spreuken en gezegdes. Voor de heer Wijn, met dank aan een lezer van Polder PV die zijn hollandsche spreuken héél goed kent! Die zaait zal oogsten... Op de speciale pagina, onderaan.


29 augustus 2006: En nu weer even over naar de zuiderburen... Kijken of EZ daar naar wil luisteren. Het bericht spreekt boekdelen. Maar ja, of die boekdelen leesbaar zijn voor de ambtenaren in Den Haag, moeten we nog even afwachten. Voor u is het bericht echter in klip en klare taal gesteld en een voorbeeld voor hoe het moet. Lezen, dus! Mijn vetdruk (Polder PV):

"Het aantal geïnstalleerde zonnepanelen blijft in Vlaanderen sterk toenemen. De laatste tijd zijn er veel midden- en kleinbedrijven die zonnepanelen plaatsen, meldt de Vlaamse toezichthouder voor de energiesector Vreg. Gedelegeerd bestuurder André Pictoel denkt dat de populariteit van de PV-installaties te danken is aan een combinatie van een gegarandeerde productiesteun, ecologisch bewustzijn en gewenning."
© Energeia, 2006

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=14


28 augustus 2006: Wijn krijgt klop, maar de burger is nog slecht "zichtbaar". Zeer opvallend aan de steeds "indringender" wordende reacties (nog steeds door Polder PV bijgehouden in de steeds omvangrijker wordende persberichten lawine, waarvan het "topje" onder het op 22 augustus gestartte nieuwsbericht weergegeven) is het steeds harder hameren op de reeds lopende "investeringsplannen" van bedrijven die door het stopzetten van nieuwe MEP-subsidies getroffen zouden zijn en waarvoor "acuut ingrijpen" wordt gesuggereerd (tot in Wijn's bloedeigen CDA aan toe...). De schrijvers van deze op zich volstrekt logische oproepen tot actie gaan daarbij helaas maar weer al te vaak voorbij aan die minstens even hard getroffen burger die zelf heeft geïnvesteerd of nog wil investeren in het verduurzamen van het eigen huishouden, en die, zelfs als die "oproepen tot actie" door het minderheidskabinet worden gehonoreerd (wat we nog moeten zien), dus alweer naast het ondersteuningspotje gaan piesen. Dat mag absoluut niet gebeuren, en wat nog belangrijker is: moet dat interim rampkabinetje nu weer "even snel een regeling in elkaar gaan timmeren" om die getroffen bedrijven te gaan helpen? En dan mogelijk voor de zoveelste keer weer een draak van een regeling voor elkaar proberen te boksen waar alleen de "sterken" en de "slimsten" (bedrijven die al gepokt en gemazeld zijn in het verkrijgen van subsidies) mee aan de haal gaan? Lijkt me een zéér slechte zaak, want iedereen die duurzaam verder wil en daar eigen kapitaal in wil steken, of dat nu een paar duizend of miljoenen euro is, dient minstens gedeeltelijk ondersteund te worden, en daar is zorgvuldig met de duurzame energiesector besproken, doortimmerde, intelligente, goed doordachte, keiharde en voor vele jaren VAST liggende duurzame energie WETGEVING voor nodig die prevaleert boven "marktprincipes" waar de huidige Electriciteits- en Gaswet zo bol van staan en die dit land wegdrijven van de zo benodigde verduurzaming waar miljoenen burgers om schreeuwen!!!

Mijn suggestie is en blijft: MEP-subsidie stop direct terugdraaien, en zo spoedig mogelijk met de hele DE sector om de tafel om te bespreken op welke wijze Nederland het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz met het daaraan onlosmakelijk verbonden Einspeise Gesetz gaat invoeren om maximaal in de duurzame versnelling te gaan!


28 augustus 2006: Hoge bomen vangen veel wind. Nederlandse spreekwoorden zijn mooi, vaak zeer treffend, en ze hebben een rijke historie die soms vele eeuwen terugreikt. Joop Wijn vroeg er om, en Polder PV antwoordde. Met een speciale spreuken pagina, geheel gewijd aan het slechts zeer tijdelijk in het middelpunt van de "aandacht" staande fenomeen Wijn, voordat die als een onbetekenende noot in de clowneske Nederlandse parlementaire geschiedenis wordt bijgeschreven.


28 augustus 2006: OK, dan doet we het zelf wel. Zo lijken enkele gemeentebesturen te denken in tijden van sabotage en regentesk, achterbaks en lafhartig op een vrijdagmiddagje neerknuppelen van duurzame energie in Den Haag. Nog meer "zoet" dus, echter bij de lagere bestuurslagen, want van de clowns in de residentie kunt u het heen en weer krijgen.

In Alkmaar gaat a.s. zaterdag 2 september bij Besseling Installatie in de Havinghastraat voor de vierde keer de actie Zonnesteek van start, waarbij de deelnemende gemeentes van de Milieudienst Regio Alkmaar (dat zijn: Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Schermer, en Graft-De Rijp) hun inwoners kans op "forse" subsidies geven bij intekening op zonneboilers of zonnestroompanelen. In de Alkmaarsche Courant van woensdag 30 augustus wordt e.e.a. uit de doeken gedaan, dus kopen die krant, beste inwoners. U heeft recht op vermindering van uw exploderende energienota's, in tijden dat datzelfde Den Haag u via de koppeling van de gas- aan de olieprijzen dik laat bloeden!

In de gemeente Wormerland in diezelfde provincie Noord Holland blijkt er opeens geld over te zijn na een merkwaardig "overschot"(???) van NUON omdat dat bedrijf blijkbaar goed geboerd bleek te hebben (...). Er schijnt 235.000 euro door NUON Wormerland aan de gemeente "geschonken" te zijn, en de bepaald niet bekend als geld over de balk smijtende wethouder Roos wil met b en w die gift gaan aanwenden voor subsidies voor zonnepanelen bij particulieren. Er bovenop komt ook nog een bedrag van 330.000 euro van de Bank Nederlandse Gemeenten (reden van ontvangst onduidelijk), zodat er in deze gemeente maar liefst 565.000 euro over lijkt te zijn. Echter, het ligt in de bedoeling om dat geld pas in 2007 te gaan uitgeven en er kunnen voor die tijd natuurlijk best nog wel beren op de weg langskomen, maar de intentie lijkt een hele goede te zijn. Blijft natuurlijk de brandende vraag: waar heeft NUON die bijna 2 en een halve ton eigenlijk aan "over" gehouden? Zitten daar soms veel gedwongen stadswarmteklanten die hun warmtekosten hebben zien exploderen de laatste jaren?

Bronnen:
Noord Hollands Dagblad - Stad en Streek, 26 augustus 2006
http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article827988.ece


27 augustus 2006: Spitskool groei is er niks bij. Onze spitskolen in de moestuin "groeien als kool" met al dat water in record neerslagmaand augustus 2006 (direct volgend op record hittegolfmaand juli...). Het lijkt wel een beetje op de onvoorstelbare, aanhoudende groei van de zonne-energiemarkt (zowel zon-thermisch, als zon-PV) in dat "land op een andere planeet" genaamd de Bundesrepublik Deutschland. Zoet en zuur had ik u nu eenmaal beloofd, tijd dus voor weer een hoop zoetigheid. Kijkt u even mee over de oostgrens? Vergelijking van de "zonne-ratrace" bij de oosterburen met de verkalkte fossiele "stand-still" in Nederland zelf (1 megawattpiekje "groei" in 1 jaar tijd...). Gelukkig doen wij na de nattigheid ook even weer gezellig "mee", met 854 Watt op de teller uit 1.020 Wattpiek, vandaag om 14h25...


26 augustus 2006: Weer even terug naar "the States". Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan houden ze niet van oeverloos muggenziften en kruideniersgezever rond het derde cijfer achter de komma, maar wordt het grootste PV-programma ooit gewoon (althans, na 2 jaar keihard werken en overwinnen van zware tegenstand) getekend en gaat California voor de zon. In het laatste bericht op de geweldige Solarbuzz website enkele inhoudelijke details.

Vanaf 1 januari 2007 kunnen particulieren en kleine commerciële bedrijven rekenen op een aanschafsubsidie op PV-systemen van $ 2,50 per Wattpiek en kunnen ze in aanmerking komen voor extra federale belastingvoordelen. Gouvernementele en non-profit organisaties kunnen zelfs $ 3,25 per Wattpiek tegemoet zien vanwege het feit dat zij geen toegang hebben tot federale belasting ondersteuning (ze zijn niet belastingplichtig).

Let wel: in het bericht staat het wel niet, maar alle klanten in California kunnen daarnaast ook nog beroep doen op het concept van "net metering", een zeer goed doordacht en keihard door de CUPC dichtgetimmerd "salderen op zijn Amerikaans". Hoe dat concept werkt, vindt u op de separate pagina die ik recent aan "net metering" heb gewijd. Komt feitelijk neer op een "terugleververgoeding" voor de retail prijs van de ingekochte stroom binnen een factuurperiode van 12 maanden en het tijdelijk binnen die periode als "bank" gebruiken van het net bij momentaan overschot van op eigen/gehuurd erf geproduceerde duurzame elektriciteit.

Voor PV-systemen groter dan 100 kilowattpiek wordt voor de eerste vijf operationele jaren een terugleververgoeding van $ 0,39/kWh uitgekeerd aan belastingplichtige burgers en kleine bedrijven, en $ 0,50/kWh voor gouvernementele en non-profit organisaties. De uitkering van de vergoedingen dient door de lokale energiebedrijven geadministreerd te worden middels een "state-wide", universeel te hanteren protocol om de kosten te minimaliseren, goede controle te borgen, en om problemen met interpretatieverschillen te voorkomen.

Ergo: California heeft nu dus ook tenminste voor een redelijke periode een volwaardige terugleververgoeding (net metering cq. expliciete kWh "rebate") voor superschone decentraal opgewekte duurzame stroom, en sluit zich aan bij het sterk groeiende contingent van verstandige landen die (de essentie van) het Duitse succesmodel hebben omarmd en de zonnepanelen niet kunnen aanslepen als gevolg van dat slimme beleid.

Nederland? Na de ten hemel schreiende "actie" van Joop Wijn: NIKS! De wettelijk verplichte "saldering" voor jaarlijkse netinvoeding van 3.000 kWh of minder loopt namelijk ook nog steeds "voor geen meter".

http://solarbuzz.com/News/NewsNAGO318.htm


26 augustus 2006: MEP afschaffing links. Vanwege het volraken van de inmiddels naar "achteren" doorgeschoven actuele nieuwspagina hieronder ter referentie nog alle links naar berichtgeving over deze treurnis in een notendop:

eerste bericht met hard commentaar van PPV
eerste reacties uit het veld
vervallen MEP bijdrage wordt "elders" weer gecompenseerd
niet schrikken: topje van de ijsberg in de pers, stand: 30 augustus 2006
1+1 is niet altijd 2 in Nederland...
http://www.zonne-energie-fryslan.nl/laatstenieuws.htm (brief van WZF en ZPV aan het kabinet)
http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=30984 (Twee Vandaag bericht; uitzending op 25 augustus 2006)
maar weer eens een grapje dan maar: sollicitatiebrief voor nieuwe minister
http://www.solarregion.net/index.php?pageID=3&news:period=&news:oid=n1857 (bericht van mij in het Duits geplaatst op website van die SolarRegion/Oberrhein gebied)

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>> highlights JSS22


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP