starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
in = out!
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Terugleveren/"salderen

Gedachten van Polder PV over "onbeperkt salderen" van zonnestroom 1-6-2011
Saldering helemaal terug van "weg" geweest... 20-5-2011

Introductie
Topje van de ijsberg. Arme bewoners... 18-8-2006.
Salderen

Wijziging Meetcode juni 2005
Uitspraken DTe 5-9-2006
Opmerkelijke berichten DTe/NMa 29-9-2006
Ingezonden brief over NMa "Beleidsregel" in Stromen 20-10-2006
Salderen en de 3.000 kWh grens in NHD 16-10-2006
Salderende ferrarismeter bij overschot gasgestookte micro-WKK 25-10-2006
Illegaal "tweede vastrecht" Continuon (voorlopig) ingetrokken 6-11-2006
Schriftelijke bevestiging intrekken 2e vastrecht Continuon 10-11-2006
"Straf voor opwekken zonnestroom" artikel Milieudefensie 23-12-2006
Salderen van zonnestroom voortaan naar leveranciers 17-5-2007
Voorstel: salderingsgrens naar 5.000 kWh/jaar 23-6-2008

Eneco
Essent >>> RWE
NUON >>> Vattenfall

Überspitze:
"Erneuerbare Energien Gesetz" (wereldsuccesnummer duurzame elektriciteit WETgeving in Duitsland)

"The Rest":
"Net Metering" (salderen "op zijn Amerikaans")
Net Metering op zijn Canadees
"Arrêté du 10 juillet 2006" (invoedings-regeling Frankrijk)
"Law 3468" (feed-in Wet Griekenland)
"Conto Energia" (invoedings-regeling Italië)
"Klima- und Energiefonds" (aanschaf steun Oostenrijk)
"Real Decreto" (terugleververgoeding Spanje)
Subsidieregeling fotovoltaïsche zonne-energie (regeling Vlaanderen, België)
Feed-in Zuid Korea
"Kostendeckende Einspeisevergütung" (KEV, Zwitserland)

Links Polder PV: RECENTSTE nieuwsberichten
Referenties

rood gemarkeerd: meest recent toegevoegd artikel

NB I: INFORMATIE OP DE TERUGLEVERING PAGINA's KAN AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN A.G.V. WIJZIGING IN WET- OF REGELGEVING OF VERANDERINGEN IN BELEID BIJ ZOWEL NETBEHEERDERS ALS ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS! U KUNT GEEN RECHTEN DOEN GELDEN N.A.V. DE HIER VERMELDE INFORMATIE, CONTROLEER DEZE S.V.P. BIJ UW EIGEN LEVERANCIER ÉN NETBEHEERDER. INCORRECTE OF ONVOLLEDIGE INFO S.V.P. DOORGEVEN!
NB II: WETGEVING PREVALEERT ALTIJD BOVEN - MOGELIJK ACHTERHAALDE OF NIET ONDUBBELZINNIGE - SECUNDAIRE REGELGEVING.


Bespiegelingen Polder PV over de nieuwe zonnestroom salderings-hausse (1 juni 2011)

Ook de webmaster van Polder PV bekeek de nodige recente stukken over (vermeend) "onbeperkt salderen" van zonnestroom, en liet zijn gedachten maar weer eens over deze complexe materie gaan.

Zie bericht van 1 juni 2011 op de PV Nieuwspagina.


Saldering "helemaal terug van weggeweest" (20 mei 2011)

Het thema saldering van zonnestroom staat (weer) in het middelpunt van de belangstelling. De laatste tijd (2010 en later) is het aantal problemen steeds groter aan het worden rond het typische "achter de aansluiting salderen van zonnestroom". Omdat steeds meer mensen steeds meer van dat kostbare gouden spullie produceren, vaak ook nog eens gelijktijdig zuiniger zijn gaan verbruiken (Win-Win), en steeds vaker met "negatieve verbruiken" komen te zitten. Waarbij dus meestal op het hoge / dagtarief telwerk er meterstanden ontstaan bij meteropname die lager liggen dan de meterstand van het vorige jaar. En dat is meestal het moment dat figuurlijk alle stoppen doorbranden bij menig netbeheerder en leverancier. Een tranendal is vaak het gevolg, want er is in Wet feitelijk niets concreets geregeld, we moeten het blijkbaar allemaal zelf gaan uitzoeken...

Daarbij komt dat door jarenlange sabotage van "potentiële snelle marktgroei" van PV door de Nederlandse Staat in de vorm van Economische Zaken (inmiddels EL&I), en verschrikkingen rond een al bij voorbaat geamputeerd (zwaar gecapt) SDE circus van eigen ontwerp, het allemaal niet opschoot in ons land. En dat met een sterk groeiende belangstelling en zelfs expliciete vraag - die in 2009 al leidde tot 40 procent afzet van het totale marktvolume (aan PV-systemen) die buiten om die SDE werd gerealiseerd (als de CBS cijfers tenminste "enigszins" kloppen...). Al bleven de totale afzet cijfers natuurlijk schaamrood op de wangen brengend marginaal in vergelijking met de ons omringende landen.

Inmiddels is er ook een rising star opgestaan in ons land die de - zeer complexe - materie helder weet te vertolken en die een frisse blik op zaken weet neer te zetten. Dat is mooi, want dan kan de webmaster van Polder PV er misschien wel binnenkort mee ophouden, is hij overbodig geworden, en kan hij vervroegd met "pensioen". De jonge garde neemt de leidsels over, such is life. Het is nooit anders geweest.

Even afgezien van die "geromantiseerde dramatiek" rond mijn eigen simpele persoontje. De man in kwestie is Henri Bontenbal. Hij werkt betaald voor het duurzame energie advies en installatie bureau DWA, is vele malen slimmer dan het domme tuinderszoontje van Polder PV, en heeft al aardig wat hoogst interessante stukken geschreven over salderen, zonnestroom opwekken, SDE+, en dat soort zaken in de "moderne" tijd. Een hele Wordpress blog vol, "op persoonlijke titel". May I present to you? U zult er geen spijt van krijgen!

http://henribontenbal.wordpress.com/2011/05/03/salderen-terugleveren-zelfleveren/ (en alle daar gelinkte stukken)


Introductie (oudere bijdragen hieronder)

Op het vlak van de teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit borrelt en gist het in Nederland al jaren dat het een "lust" is, en het wordt met de toename van het aantal gerealiseerde PV-installaties (onder vaak erbarmelijke bureaucratische omstandigheden), en vooral door de groei van hun omvang (nominale capaciteit), steeds erger. De "lust" op zelf opgewekte zonnestraam vergaat al gauw bij de getroffen Nederlanders die zo "dom" waren om in een grijs of minder grijs verleden zonnestroompanelen aan te schaffen om hun elektriciteitshuishouding te verduurzamen en die regelmatig, zoals bij de meeste systemen (ook de kleinere systemen van 4-6 zonnepanelen), zonnestroom "over" hebben die momentaan niet wordt gebruikt maar het laagspannings-distributienet op vloeit en vrijwel verliesloos weer bij de buren, betaald tegen alle variabele kosten, via de elektriciteitsmeter afgenomen wordt.

Op deze pagina's probeert Polder PV een beeld te schetsen van de rampen die er op dit vlak bij vol bewustzijn door zowel de netbeheerders als sommige energieleveranciers zijn afgeroepen over die duurzame burgers m.b.t. die door hen niet "gebliefde" teruglevering aan het net (men formuleert het dan vaak als "we zijn er nog niet op ingesteld", ook al is het een jaar of vijf na de "opening" van de Nederlandse stroom- en gasmarkt...). En wordt een poging gedaan om te verklaren op welke door vrijwel niemand gelezen - laat staan begrepen - al of niet gewijzigde ambtelijke documenten de totale ontsporing van de teruglevering van stroom aan het net feitelijk berust, wat er allemaal zoal gewijzigd is, wat daarvan de gevolgen zijn, en wat er (mogelijk) aan te doen is. Er is "nogal" wat gebeurd, het is soms moeilijk te volgen, maar ik probeer een poging te doen om dit alles in begrijpelijke taal uit te leggen. Polder PV kan uiteraard niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid van het in deze pagina's gestelde (mede veroorzaakt door het feit dat het zulke ongelofelijk ingewikkelde materie is), maar aangezien de Staat noch haar ambtenaren, noch de netbeheerders of energiebedrijven (Greenchoice uitgezonderd) deze zaken in kristalheldere taal aan de consument uitleggen, voel ik mij geroepen om dat dan maar te doen. Het is inmiddels klip en klaar dat het Ministerie van Economische Zaken zonnestroom in het geheel niet ziet zitten en het liefst al die zonnepanelen in het openbaar op de brandstapel zou willen gooien. Al zullen ze dat nooit in het openbaar toegeven. U moet dat vooral in uw achterhoofd houden bij het lezen van de informatie die Polder PV in de afgelopen jaren heeft opgediept.

Voor de Nederlandse situatie is reeds zeer veel werk verricht door de mensen van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân, met Jitske Leegstra-de Vries als onvermoeibaar strijdster voor rechtvaardige behandeling van de meest duurzame burgers in dit land. Even met zijn allen pas op de plaats en een dik HOEZEE voor Jitske en haar collega's van de WZF, want zij zijn ook voor U keihard zonder "salaris" aan het werk om te proberen het maximale uit de regelgeving te halen waar we recht op menen te hebben. Gaarne een e-mail naar de werkgroep om hen een hart onder de riem te steken en uw actieve steun te betuigen s.v.p.!

De Werkgroep geeft een regelmatig bijgewerkte, uitgebreide brochure uit waarin alle ins en outs over teruglevering, bemetering, saldering, MEP-aanvragen e.d. worden behandeld. Deze brochure is via hun website te bestellen en wordt, indien nodig, regelmatig ververst. Staat bomvol info over de nieuwste stand van zaken rond deze gloeiend hete materie. Men probeert ook direct bij de energiebedrijven en netbeheerders zelf de druk op de ketel te zetten om nu eindelijk eens hun wettelijke verplichtingen na te laten komen die voortvloeien uit de "salderingsregeling" (artikel 31-c, amendement Samsom), resp. de wettelijk toe te kennen MEP-subsidies. Wat dat laatste betreft is net voordat deze webpagina gepubliceerd werd door de heer Wijn van E.Z. een keiharde streep door de regeling gehaald en heeft hij alle nieuwe aanvragen geblokkeerd, maar of hij dat vol kan houden zal hopelijk door breed maatschappelijk verzet en zware politieke druk weer teniet gedaan worden, want het zou het definitieve einde van een gezonde ontwikkeling van de duurzame energiesector kunnen zijn, en dat is onacceptabel. Ook hiervoor geldt weer: kom s.v.p. zelf ook in actie, schrijf brieven, bestook kamerleden, netbeheerders, energiebedrijven, de NMa, Geschillencommissies, e.d., want het moet goed geregeld worden. Suggereer daarbij ook een vervanging van de hele belachelijke regelgeving voor het uitermate simpele maar extreem doeltreffende Erneuerbare Energien Gesetz met Einspeise Gesetz in Duitsland. Slechte regelgeving moet overboord, goede en werkelijk zoden aan de dijk zettende wetgeving moet daarvoor in de plaats komen.

Op deze pagina's zal vooral ook, indien die informatie beschikbaar is, en ik vertalers van wetgeving kan vinden, een hopelijk duidelijk beeld gegeven worden van hoe de teruglevering van duurzame elektriciteit aan het net in het buitenland geregeld is en tot welke enorme stimulans voor de acceptatie van de aanschaf van zonnestroomsystemen door de burger, en de enorme groei van lokale duurzame energiemarkten dat vaak heeft geleid of nog zal leiden. Op de PV-nieuwspagina's vindt u regelmatig spectaculair nieuws over de onwaarschijnlijk hard groeiende PV-markt, zowel op het vlak van fundamentele research, als de onvoorstelbare marktontwikkeling met mondiale groeipercentages van 30 tot 40 procent per jaar...


Topje van de ijsberg. Arme bewoners...

Het is misschien het beste te beginnen met een recent persbericht wat ik van een collega kreeg doorgespeeld en wat illustratief is voor de totale chaos die er op dit vlak is ontstaan in Nederland en wat de ronduit dramatische gevolgen zijn voor de vaak van niets wetende, niet door netbeheerders, leveranciers, of EZ ambtenaren geïnformeerde consument. Het bericht laat ook zeer duidelijk zien dat zelfs milieu- en/of energiespecialisten van gemeentes en provincies niet lijken te weten wat er in de afgelopen jaren allemaal voor "kunstjes" zijn geflikt op de diverse burelen om die teruglevering aan het net voor de consument tot een absolute HEL te maken.

Uit het Brabants Dagblad, 18 augustus 2006:

Zuinigheid Boxtelaren wordt niet gewaardeerd
door Ben Ackermans

"Vrijdag 18 augustus 2006 - Boxtel - De bewoners van 46 energiezuinige huizen in Boxtel voelen zich zwaar tekort gedaan door de energiemaatschappijen. Die betalen volgens hen geen reële vergoeding voor de stroom die zij via hun zonnecollectoren opwekken.

De Boxtelse milieuwethouder Ger van den Oetelaar heeft staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) en de Brabantse gedeputeerde Onno Hoes (energie) gevraagd bij de energiemaatschappijen aan te dringen op een hogere vergoeding.

Producent
In het voorjaar legden de energiebedrijven de vergoeding voor de teruggeleverde stroom aan banden. Zodra ze boven de 3000 kilowattuur uitkomen, worden de bewoners niet meer als consument maar als stroomproducent beschouwd. Ze krijgen in dat geval niet langer een vergoeding van rond de twintig eurocent per kWh, maar - ook voor de eerste drieduizend kWh - een kleine vier cent. De energiemaatschappijen beroepen zich op een aanpassing van de Elektriciteitswet. Staatssecretaris Van Geel laat de kwestie nu uitzoeken."

Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article581816.ece

Commentaar Polder PV op dit eerste bericht:

 • Geen "zonnecollectoren" (die produceren warm water), maar, het meer van toepassing zijnde begrip "zonnestroompanelen".

 • Vermoedelijk gaat het hier om de in een geluidswal gebouwde nul-energie woningen in de Boxtelse wijk "In Goede Aarde" waar per (gekocht) huis een peperduur 5 kilowattpiek PV-dak aanwezig is en het in de meeste gevallen dus heel goed zou kunnen voorkomen dat er door de bewoners zonder dat zij van de dramatische consequenties daarvan op de hoogte zijn gebracht, meer dan 3.000 kWh per jaar op het net invoeden. Daardoor zouden ze buiten de "salderingsregeling" (artikel 31-c van de E-wet) komen te vallen, kunnen ze bij de leverancier vanwege een idioot NMa directief slechts een zogenaamd "gedempt marktconform inkooptarief" voor hun totale overschot krijgen (de genoemde 4 eurocent/kWh), en hadden ze, als ze daarvoor de moed hebben kunnen opbrengen, zich bij CertiQ en EnerQ vervoegd moeten hebben om nog aanspraak te kunnen maken op een miezerige MEP vergoeding van slechts 9,7 eurocent. M.a.w.: die mensen hebben totaal onwetend van de consequenties een hartstikke mooi huis met PV-dak gekocht, maar voor hun overschot "mochten" zij (opeens) van de Staat slechts een kruideniershoeveelheid van max. 14 eurocent/kWh ontvangen.

 • Het is trouwens niet zo dat "de energiebedrijven" die vergoeding aan banden hebben gelegd, maar het is ze feitelijk "gedicteerd" via een zogenaamde "Beleidsregel" van de Nederlandse Mededingings Autoriteit, een instelling die door Economische Zaken in het leven is geroepen. Het is dan ook pertinent geen aanpassing van de Elektriciteitswet geweest (!!!), maar het is een zeer dubieuze, niet aan de DE sector overlegde bureaucratentruuk om een dikke spaak in het terugleverwiel te steken.

 • Elke zonnepaneel bezitter is per definitie een "elektriciteitsproducent".

 • Staatssecretaris van Geel (verklaard voorstander van centrale opwekking van elektriciteit middels kerncentrales) heeft formeel niets over de energiewetgeving te zeggen, want dat is het pakkie aan van de opvolger van voormalig EZ minister Brinkhorst - CDA partijgenoot Joop Wijn, wiens eerste "heldendaad" het kaltstellen van de MEP-regeling was op dezelfde dag dat bovenstaand nieuwsbericht werd geplaatst, 18 augustus 2006. Als die MEP-subsidie door genoemde bewoners op die datum formeel nog niet was aangevraagd, wordt hen dus ook nog die 9,7 eurocent/kWh ontzegd, en houden ze voor alle stroom die zij op het net zetten een fantastische 4 eurocent/kWh "over", maar mogen ze wel volgens dezelfde beleidsregel van de NMa ook over hun teruglevering nog eens transportkosten over die enorme hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit gaan betalen!!! Bovendien is er al een "onderzoek" gaande bij de NMa, hetgeen door de vorige minister van EZ, Brinkhorst, was bevolen, nadat Samsom en Crone van de PvdA "prikkelende vragen" hadden gesteld aan de bewindsman over de klachten die er over de salderingsregeling waren binnengekomen. Gaat VROM nu een "eigen onderzoek" starten??

Zie ook de volgende drie nieuwsberichten over deze "nul-energie" woningen:
http://www.brabantsdagblad.nl/ingoedeaarde/article578621.ece (pas veel later ontdekt, hierin staat al het schokkends nog eens op een rijtje, het is werkelijk niet te geloven...)
http://www.brabantsdagblad.nl/ingoedeaarde/article27189.ece
http://www.duboenergie.nl/index2.php?/get/item/1/106

Voor foto's via Google Earth, zie mijn foto subsite.

Zo, dat was een mooi "binnenkomertje", niet waar? Kan dit allemaal wel in ons "beschaafde" Nederland? Ja, geachte lezer, op het vlak van de energievoorziening, kunnen de meest onwaarschijnlijke zaken, en die zijn bijna allemaal ten nadele van de consument, en vaak extreem nadelig voor de duurzaam levende, eigen energie opwekkende burger. Hoezo, "de vervuiler betaalt"? Een ooit beroemd en bewonderd Nederlands uitgangspunt wat anno 2006 volkomen verkracht is.


Salderen

Even heel kort door de bocht: Wat is "salderen". Zoals het in de per 2 juli 2004 van kracht geworden gewijzigde Elektriciteitswet in artikel 31-C is omschreven (gewijzigd amendement Samsom):

Artikel 31c
1. De in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, bedoelde regels staan toe dat er op verzoek van een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, een meter ter beschikking wordt gesteld, waarmee zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoede elektriciteit kan worden gemeten, indien het een afnemer betreft die duurzame elektriciteit opwekt.

2. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die per jaar minder dan 3000 kWh duurzame elektriciteit produceren berekent de netbeheerder de stand van de in het eerste lid bedoelde meter, ten behoeve van de jaarlijkse rekening van de leverancier, door de verbruikte elektriciteit te verminderen met de opgewekte elektriciteit.

Klinkt relatief "simpel en straightforward", toch? Doet zeer sterk denken aan het op een separate pagina besproken principe van "Net Metering" in Amerika, waar het door de belastingbetalers gefinancierde distributienet a.h.w. gebruikt wordt als "bank" voor het tijdelijke overschot, wat weer geheel zonder extra kosten binnen de jaarlijkse factuurperiode van datzelfde net weer afgehaald mag worden, voor exact dezelfde "retail" prijs. Een ieder die in 2004 toevallig de tekst van "het amendement Samsom" onder ogen kreeg en zonnepanelen op zijn/haar dak had, dacht dus dat met dit wetsartikel de kleinschalige teruglevering aan het net eindelijk goed "geregeld" was. Nietsvermoedend van de perverse machinaties die toen op de achtergrond in werking werden gezet en de vele, vaak onleesbare ambtelijke stukken die er het gevolg van waren...


Wijziging Meetcode 14 juni 2005

Een eerste artikel van mij over de materie (wijziging Meetcode zomer 2005) is inmiddels gepubliceerd in het tijdschrift BODE van O.D.E. Ik had slechts anderhalve week tijd om me in de materie "in te graven" (nadat ik gepolst was omdat ik diverse rampzalige berichten op Polder PV had gezet maar nog niet het "naadje van de kous" wist), en het was niet de meest "prettige" periode uit mijn leven, kan ik u verzekeren. Het resultaat vindt u hieronder gelinkt, ik probeer nog een iets andere wijze van download als ik de tijd er voor vind.

De door de netbeheerders geforceerde wijzigingen komen in essentie neer op:

 • Er zou "per tarief" gesaldeerd dienen te worden wat inhoudt dat mensen met een dubbel tarief/telwerk voor 2 dagen in de week op het lagere tarief gesaldeerd zouden worden. Geeft verschrikkelijke complicaties omdat er zoveel verschillende metertypes en aantallen wel of niet geactiveerde telwerken zijn. Dat is vragen om problemen en "interpretatiewoede". Mijn uitgangspunt blijft: ALLES op het hoge tarief salderen, er wordt immers alleen overdag teruggeleverd!!!

 • Diefstalmeters, zijnde ferrarismeters met terugloopbeveiliging en digitale meters zonder teruglevertelwerk "mogen" (!!!) van de netbeheerders en de DTe blijven hangen, totdat de aangeslotene van deze voor hem/haar vaak totaal nietszeggende, doch dramatische consequenties hebbende situatie doordrongen raakt en een meter opeist die de teruglevering wel registreert. Wat mij betreft: met terugwerkende kracht tot 1 juli 2004 een financiële compensatie opeisen wegens onterecht misgelopen saldering, en gratis metervervanging opeisen wegens incompetentie (lees: achterwege blijven duidelijke informatievoorziening) van de netbeheerder.

 • Voor de wettelijk verplichte saldering dient u zich, bij aanwezigheid van een teruglevertelwerk, volgens de netbeheerders op basis van de Meetcode, doch volgens de (ex-)directeur van de DTe op basis van de (net zo onbekende) Netcode, aan te melden bij diezelfde netbeheerder, anders gebeurt er helemaal niets! Dit is onverteerbaar, en u dient ook daarvoor met terugwerkende kracht tot 1 juli 2004 financieel gecompenseerd te worden omdat de netbeheerders het publiek hierover niet hebben ingelicht, en wel degelijk een informatieplicht jegens u hebben, waarvoor u zich dient te beroepen op artikel 95m, lid 2 en 3, van de gewijzigde E-wet (zelf lezen s.v.p.!).

Dit alles is gebeurd in een periode van totale chaos, niemand wist van het bestaan van die Meetcode, niemand wist dat dat soort voorstellen voorgekookt werden bij een totaal onbekend en ontoegankelijk "Gebruikersplatform Elektriciteitsnetten", niemand wist dat zo'n wijzigingsvoorstel bij de DTe ter inzage heeft gelegen, en niemand was zich bewust van het feit dat je daar als belanghebbende "verweer" tegen had kunnen voeren cq. een zogenaamde "zienswijze" had kunnen sturen naar de DTe/NMa. Ergo: elementaire vorm van wanbestuur en fundamenteel gebrek aan informatievoorziening aan alle consumenten, met dramatische gevolgen.

Bij onderstaand gelinkt artikel van mijn hand wel, helaas, een grote "maar": er is een onvergeeflijke wijziging in de tekst van het gepubliceerde artikel opgenomen zonder dat ik daarover geïnformeerd was, nl. de veronderstelde "saldering tot 0" op de eerste pagina, eerste kolom, onderaan. Dat is pertinent NIET waar, want daar wordt niets over gezegd in artikel 31-c van de E-wet. Er "mag" negatief gesaldeerd worden, mits de netinvoeding niet boven de 3.000 kWh/jaar uitkomt. Het probleem ligt vooral in het feit dat de netbeheerders blijven beweren dat ze "geen negatieve meterstanden kunnen verwerken", wat, zeker na ruim 2 jaar de Wet niet te hebben uitgevoerd, volslagen belachelijk is en een aanfluiting en met voeten treden van die Wet. De NMa heeft dat "administratieve probleem" blijkbaar proberen te ondervangen door een belachelijk "gedempt marktconform" tarief (paar eurocent...) voor het negatieve saldo te laten berekenen door de energieleverancier aan wie dat overschot "verkocht" moet worden en door een bezopen transporttarief over dat negatieve volume te laten berekenen door de netbeheerder zodat er feitelijk niets overblijft van dat negatieve saldo (waarschijnlijk bewust zo opgezet). Belachelijke en onzinnige drempels die niet van tevoren aan de DE organisaties zijn voorgelegd en dus niet serieus genomen behoeven te worden. Ook al omdat decentrale netinvoeders de netten juist ontlasten i.p.v. belasten, zeker in de peperdure piekuren in de zomerperiode!!!

Mijn oorspronkelijke, ingestuurde tekst luidde dan ook: ", ook al zou het netto resultaat negatief kunnen zijn". Ik heb bij de redactie van BODE rectificatie geeist, en deze is als zodanig geplaatst in het november nummer van het tijdschrift (2006/2).

Download: "De keerzijde van de netkoppeling". Artikel gepubliceerd in: BODE nr. 2006(1)/mei: pp. 10-12. Rectificatie in BODE nr. 2006(2)/november: p. 12.

pagina 10
328 kB
pagina 11
324 kB
pagina 12
325 kB


21 augustus 2006. Er komt nog veel meer over salderen en terugleveren op deze pagina of op de actuele nieuwspagina's. Geduld, de materie is waanzinnig complex en verschillende partijen hebben heel eigen interpretaties van de wet- en regelgeving die ze als "hun waarheid" bij de vaak van niets wetende klanten proberen door te drukken. De verwarring en de chaos is compleet. Brinkhorst en Wijn zijn al lang weg, van der Hoeven heeft de kuierlatten genomen, en nog steeds is "het" alleemaal niet goed geregeld. Dat is een teken aan de wand. Kijk voor eerdere "ervaringen" met deze ellende eens op de website van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân.


Uitspraken DTe over saldering/teruglevering zonnestroom 5 sep. 2006

Op bovengenoemde website vinden we onder het hoofdje "klachten" enkele zeer opmerkelijke en expliciete uitspraken van de DTe/NMa in antwoord op via e-mail gestelde vragen door de werkgroep. Er staan zowel positieve als extreem negatieve stellingnames in. Met zeer veel dank aan Jitske Leegstra-de Vries. De meest sprekende reacties van de DTe zijn:

 • N.a.v. vraag wat de ingangsdatum is van het amendement Samsom en vanaf wanneer er gesaldeerd dient te worden: "De netbeheerders en leveranciers zijn niet vrij om de ingangsdatum te bepalen. De ingangsdatum is 1 juli 2004." en "Er moet ook gesaldeerd worden vanaf 1 juli 2004." Dit zijn zéér belangrijke uitspraken, want met name de netbeheerders (en, in tweede instantie, dus ook de energieleveranciers) trachten verwoed om via de stiekeme wijziging van de Meetcode, de "ingangsdatum" van de saldering naar de "aanmeld datum" te verschuiven, hetgeen u een forse hoeveelheid geld kan kosten! Hier wordt zeer duidelijk dat de officiële inwerkingtreding van de gewijzigde E-wet (1-7-2004) als startdatum voor de saldering (voor iedereen dus!) wordt bedoeld!!! Dit was voor de doordouwers onder ons al klip en klaar, maar de DTe/NMa erkent dit dus ook met zoveel woorden, en daar dient iedere PV-eigenaar die "gesaldeerd moet worden" (als je een teruglevertelwerk hebt wat de netinvoeding registreert) zich dan ook op te beroepen: als de saldering nog niet gerealiseerd was, maar u heeft al vanaf 1 juli 2004 een teruglevertelwerk "draaiende", hoort u vanaf DAT moment gesaldeerd te worden, en NIET vanaf een niet pro-actief naar u gecommuniceerde "aanmeld-datum"!!!

 • N.a.v. forse klachten over de zogenaamde "meldingsplicht" (door de netbeheerders stiekem in de Meetcode verstopt medio 2005) en het niet salderen door de netbeheerders wordt gesteld: "Dit is voor DTe aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar de salderingsplicht van uw netbeheerder. Dit onderzoekt loopt op dit moment." Dat "onderzoek" was echter niet, zoals wij het "ambtelijke proces" hebben begrepen, een eigen initiatief van de DTe, maar het gevolg van de schriftelijke vragen* die Samsom/Crone aan Brinkhorst hadden gesteld n.a.v. het toenemend aantal klachten over het niet voldoen aan de wettelijke salderingsplicht. Als die vragen er niet hadden geweest, was er misschien wel helemaal geen onderzoek gestart! Het is duidelijk dat je wel allerlei fraais in de E-wet kunt opnemen, maar als er geen onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, kan die Wet blijkbaar jarenlang met voeten getreden worden!!! Let wel: dat onderzoek "loopt" blijkbaar nog steeds, maar we krijgen er niks over te horen en het is ook niet tijdens de recente besprekingen rond het MEP-drama aan de orde gesteld... Ook hier moeten we zelf de vinger aan de pols houden, want in Den Haag staan de hoofden naar de verkiezingen, en dan weet u hoe dat gaat.
  *Op Parlando site rechtsboven "Zoek uitgebreid...", en in veld "Vrije trefwoorden" brief nummer invullen: KVR25234

 • Op de vraag hoe je je moet "melden" bij de netbeheerder als die zijn "zaakjes" nog niet op orde blijkt te hebben antwoord de DTe: "Het is bij DTe bekend dat er ten aanzien van het systeem van terugleververgoedingen nog onduidelijkheden bestaan. Volgens DTe kunt u altijd melding maken bij netbeheerders." De DTe adviseert om dat schriftelijk te doen (kopie behouden!) en, heel belangrijk, een kopie naar uw leverancier te sturen. Een belangrijke opmerking moet hier nog wel over gemaakt worden: de DTe heeft het hier opeens over "terugleververgoedingen", terwijl elders in de antwoorden verwezen wordt naar een "Beleidsregel" waarin juist gesteld wordt dat "tlv" alleen gegeven worden voor mensen die meer dan 3.000 kWh per jaar invoeden, of diegenen die daaronder zitten en op jaarbasis "in de min" terechtkomen. Bij 3.000 kWh of minder wordt in die Beleidsregel niet gesproken over "tlv", maar over "salderen". Dit geeft duidelijk aan dat zelfs de DTe soms door het bureaucratenbos de terugleverbomen niet meer ziet, een gevolg van het feit dat de hele regelgeving rond de netinvoeding een grote puinhoop is geworden waar niemand meer uit lijkt te komen. Je zou bijna boze opzet vermoeden, maar dat mogen we natuurlijk niet zo uitspreken...

 • In antwoord op de vraag of netbeheerders en leveranciers geen informatieverplichting hebben richting consument (natuurlijk hebben ze dat: zie artikel 95m, lid 2 en 3, van de E-wet!!), antwoord de DTe: "DTe heeft vastgesteld dat er veel wisselende informatie is over terugleveringen. De Beleidsregel en de informatie over terugleveringen op www.consuwijzer.nl is correct. DTe onderschrijft uw signaal over informatieverstrekking door netbeheerders en leveranciers. Wij zeggen u hierbij toe dit onderwerp met de sector te bespreken. Indien u schriftelijke informatie van leveranciers of netbeheerders ontvangt, die naar uw mening niet overeenstemt met de informatie van bovenstaande bronnen, dan hebben wij daar belangstelling voor." Dat laat aan duidelijkheid in ieder geval niets te wensen m.b.t. de saldering voor de meeste kleine invoeders (die komen namelijk nooit in de buurt van die beruchte 3.000 kWh grens). Dus: als u ondervindt dat u niet voor de volle honderd procent "gesaldeerd" wordt, of niet volgens de regels behandeld wordt, rapporteer dat direct aan de DTe en stuur kopieën van uw klachten naar Polder PV en de Werkgroep Zonne-energie Fryslân toe!

  En het kan nog veel erger: De mensen die zuinig en/of energiebewust leven, of die zonder van het naadje van de kous wetend een peperduur huis met een dak vol zonnepanelen hebben gekocht (bijv. In Goede Aarde, Boxtel), zouden wel eens knallende hoofdpijn kunnen krijgen als hun hoog tariefteller "in de min" komt (resultaat: ze krijgen mogelijk NIETS terug voor hun negatieve saldo vanwege een bezopen transporttarief wat dan opeens over de teruglevering geheven zou mogen worden volgens de NMa "beleidsregel"), of zelfs, bij enkeltarief telwerk, in zijn geheel in de min komen (idem). Mensen die 3.000 kWh of meer per jaar invoeden zijn op alle fronten zwaar de pineut, want die krijgen mogelijk over al hun netinvoeding helemaal NIETS terug omdat het miezerige beetje "marktconforme redelijke terugleververgoeding met dempingsfactor" van, uiteindelijk, 4 eurocent/kWh (!!!!!) van de leverancier mogelijk zelfs minder zal zijn dan het transport wat de netbeheerder dan opeens over die teruglevering in rekening zou "mogen" brengen (bezopen). Voor 18 augustus 2006 kon je dan nog proberen om MEP (9,7 eurocent/kWh) over de netinvoeding of de totale productie proberen te krijgen, vanaf 18 augustus is dat door EZ bij monde van Joop Wijn waarschijnlijk onmogelijk gemaakt! Ergo: die mensen hebben dan een peperduur zonnedak waarvan vrijwel alle opbrengsten van ze gestolen mogen worden!!!! De DTe doet in de antwoorden aan de WZF alsof de neus bloedt, en herhaalt gewoon deze verbijsterende "aannames" die in de Beleidsregel staan, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is... Duidelijk is dat deze belachelijke, voor sommige mensen extreem nadelige "juridische constructie" overboord moet, omdat het elke innovatie of marktgroei in de kiem smoort.

 • De laatste vraag gaat over het "niet kunnen verwerken" van negatieve verbruiken door de netbeheerders. Het onthutsende antwoord van de DTe: "Het is bij DTe bekend dat de netbeheerders op dit moment negatief verbruik nog niet kunnen verwerken in hun systemen. DTe stelt vast dat er recentelijk afspraken door de sector zijn gemaakt die dit probleem moeten oplossen. DTe gaat ervan uit dat dit voor het eind van 2006 zal zijn geregeld. DTe houdt deze voortgang in de gaten". Let wel: dit was allemaal al gaande ver voor de publicatie van de E-wet (incl. artikel 31c) van 1 juli 2004. We zijn twee jaar (!) verder en NOG "kan er niet negatief gesaldeerd worden". Dat is gestoord. Dat heet, in goed Nederlands: (bestuurlijke) wanprestatie. DTe besluit met een wellicht nog veel ergere dooddoener: " Indien een negatief verbruik voor u of een van uw leden daadwerkelijk voorkomt, adviseren wij u om het verschil in kosten tussen een nul-verbruik en een negatief verbruik door te rekenen. Wellicht is het voor u of uw leden voordeliger om een nul-verbruik te hebben". Conclusie Polder PV: te schunnig voor woorden!

Let wel: bovenstaande uitspraken van (een medewerker van de) DTe zijn uiteraard geen formele standpunten, u kunt er dus geen "recht" aan ontlenen. Maar omdat ze zo expliciet gesteld worden, vind ik het belangrijk om hier nu al aandacht aan te besteden, want de implicaties zijn voor diverse categorieën zonnestroomproducenten verstrekkend.


Opmerkelijke berichten 29 sep. 2006

Van zowel de door de NMa in het leven geroepen "autoriteit" ConsuWijzer, als van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân die de NMa met vragen had bestookt over het langdurig uitblijven cq. de soms zwaar incorrecte uitvoering van de saldering door de netbeheerders en de leveranciers. Zie de PV nieuwspagina.


Ingezonden brief over NMa "Beleidsregel" in Stromen 20 okt. 2006

In deze brief doe ik uit de doeken wat voor dramatische gevolgen deze "Beleidsregel" heeft voor netinvoeders die boven die magische grens van 3.000 kWh per jaar dreigen te komen. Zie ook het bijbehorende nieuwsbericht op de PV-nieuwspagina. Excuus voor het kleine, doch storende foutje mijnerzijds (nobody's perfect): 28 april 2004 moet natuurlijk zijn: 28 april 2006, de publicatiedatum van de Beleidsregel.

Download (gif-format, 63 kB) door op bovenstaand plaatje te klikken
© Nieuwsblad Stromen 8(18)/20 oktober 2006


Artikel Noordhollands Dagblad 3.000 kWh grens 16 okt. 2006

In het NHD van maandag 16 oktober 2006 werd het volgende artikel van Durk Geertsma geplaatst over salderen en de "magische" 3.000 kWh grens. Zie de PV-nieuwspagina voor commentaar van Polder PV.


KLIK op bovenstaand plaatje
voor vergroting.
© Noordhollands Dagblad


Micro-WKK en salderende ferrarismeter... 25 okt. 2006

Je zou het bijna niet geloven, maar het gebeurt gewoon. Salderen van elektriciteit opgewekt met een fossiele brandstof, aardgas. Uiteraard niet in het bureaucratenland Nederland, maar bij de "vrije markt kampioenen" in de United Kingdom! Lees het artikel "Power from the People" op de PV-nieuwspagina en de originele referentie.


Illegaal "tweede vastrecht" Continuon ingetrokken 6 nov. 2006

Continuon heeft, volgens een bericht van 6 november 2006 in het Noordhollands Dagblad, het illegaal door hen "met terugwerkende kracht" vanaf 1 januari 2006 bij decentrale zonnestroom opwekkers geheven "tweede vastrecht" over de netinvoeding ingetrokken. Zie het bericht hieronder, en de bespreking op de PV-nieuwspagina. Er zitten hele giftige addertjes in het gras, want het bedrijf blijft zich beroepen op het feit dat het wel zou mogen, maar daarvoor is geen enkelijke wettelijke basis (stand: voorjaar 2007). U hoort daar nog meer over.


KLIK op bovenstaand plaatje
voor vergroting.
© Noordhollands Dagblad


Schriftelijke bevestiging intrekken 2e (illegale) vastrecht Continuon 10 nov. 2006

Ontvangen van de voorzitter van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân, en inmiddels op hun website gepubliceerd onder "Laatste Nieuws", de volgende karakteristieke brief van deze netbeheerder (6 november 2006, per e-mail):

"Geachte mevrouw Leegstra-de Vries,

Op 2 oktober hebben wij van u een brief ontvangen namens drie belangenverenigingen, namelijk de werkgroep zonne-energie Fryslan, de vereniging zonnestroomproducenten (ZPV) en de sectie zon van ODE. In uw brief heeft u aan Continuon Netbeheer het verzoek gedaan om het vastrechtdeel van de transportkosten niet meer dubbel in rekening te brengen bij kleinverbruikers die duurzame energie terugleveren.

Zoals bij u bekend, was Continuon Netbeheer op dat moment bezig om dit beleid te heroverwegen. Uw verzoek is in die heroverweging meegenomen. Continuon Netbeheer heeft besloten om het transportonafhankelijk verbruikstarief (TOVT) voor teruglevering vast te stellen op € 0,00 per jaar voor aansluitingen tot en met 3x80A. Dit besluit zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden.

Concreet betekent dit dat Continuon Netbeheer geen dubbel vastrechtdeel van de transportkosten meer in rekening brengt aan consumenten met een aansluiting tot 3x80A die duurzaam terugleveren. Bij klanten waar dit al reeds in rekening is gebracht, wordt dit alsnog vergoed.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Marktfacilitering Continuon Netbeheer"

Commentaar Polder PV:

 • Mooi, eindelijk een schriftelijke bevestiging. Dus als u op een jaarnota iets vindt wat ook maar in de verste verte lijkt op een tweede vastrecht over teruglevering, direct aan de bel trekken en dat bedrag terugeisen.

 • "... bezig om beleid te overwegen". Dat heeft Continuon helemaal niet uit zichzelf gedaan. Pas toen er zware druk uitgeoefend begon te worden op dit bedrijf, zijn ze zich blijkbaar gaan realiseren dat ze zich hiermee op zeer glad ijs hadden begeven, en zijn er eindelijk wat mensen gaan nadenken daar...

 • Minder mooi: "TOVT voor teruglevering wordt vastgesteld op € 0,00 per jaar". Dit slaat nergens op! Het werd immers illegaal in rekening gebracht, niemand die ik ken heeft ooit van Continuon op papier te zien gekregen op welk artikel van de Wet of van de ondergeschikte secundaire regelgeving dit bedrijf het in rekening brengen van een dubbel vastrecht überhaupt baseerde, dus kan dit bedrijf ook niet een illegaal in rekening gebracht tarief "op nul stellen". Het tweede vastrecht is non-existent, het is zo illegaal als de pest, en ze hebben alles terug te trekken. Het is apert geen "coulance", het is heel erg foute boel. Dit is een karakteristiek voorbeeld van het gekonkel en gedraai van juristen die bij diverse onderdelen van de NUON holding de dienst uit maken en die blijkbaar helemaal niet geïnteresseerd zijn in een klantgerichte houding of in wettelijk en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening.

Kijk trouwens ook eens hoe de Duitsers in de Wet (EEG) hebben laten opnemen dat dit soort belachelijke financiële truukjes om de kleinschalige netinvoeders te besodemieteren verboden zijn. Géén extra onzinkosten verhalen op donkergroene netinvoeders, lees het bericht van 7 november 2006!


Interview met Polder PV over salderen van zonnestroom in Nederland


© 2006 Milieudefensie Magazine
(zie ook VMD website)

"Straf voor opwekken zonnestroom", heet het artikel wat geschreven is door Noël Ummels (freelancer voor Milieudefensie) n.a.v. een telefonisch interview met mij en enkele andere personen. Het is verschenen in Milieudefensie Magazine nr. 35(12)/december 2006: pp. 20-21. Klik op het plaatje voor een leesbare versie. Enkele punten van aandacht n.a.v. de stellingnames, uitspraken e.d. in het artikel volgen hieronder:

 • (1) kolom 1, r. 6: "Saldering" is niet het hier aangegeven principe dat een momentaan overschot van zonnestroom op het distributienet wordt ingevoed (dat gaat namelijk vanzelf, maakt niet uit wat voor meter je hebt), maar is het voor exact dezelfde prijs van levering (incl. transport en belastingen) op het net invoeden van je zelf opgewekte zonnestroom en dat ook uitbetaald krijgen. De nog alomtegenwoordige niet terugloopbeveiligde, en uitstekend werkende ferrarismeters (volgens Diederik Samsom nog in 80% van de huishoudens aanwezig...) doen het vanzelf doordat ze continu het overschot cq. de netto afname "salderen", maar om administratief gesaldeerd te kunnen worden (natte droom van de netbeheerders) moet je een digitale meter met separaat teruglevertelwerk hebben. Waarvoor je bij sommige "meetgemachtigden" cq. netbeheerders moet betalen, hetgeen als een vorm van gedwongen winkelnering gezien kan worden. Pechvogels met een ongevraagde terugloopbeveiligde Ferrarismeter, of een digitale meter zonder teruglevertelwerk worden sowieso bestolen van hun overschot...

 • (2) kolom 2, r. 3: Was het maar zo dat je die meter "aan kon schaffen"! Helaas, die meter zal nooit je eigendom worden, want die is "van de meetgemachtigde", maar je mag er soms inderdaad heftig voor dokken. Die meetgemachtigde doet de netbeheerder sowieso nogal vaag over, hetgeen komt omdat de metermarkt zogenaamd "vrij" was, maar die markt heeft nooit gewerkt omdat er vrijwel niemand ooit een andere meetgemachtigde heeft "aangewezen" (veel te duur en de meeste mensen wisten niet eens dat dat kon). De metermarkt gaat nu weer op slot en netbeheerders gaan als monopolisten bij iedereen (ook als je dat pertinent niet wilt omdat je een prima werkende salderende ferrarismeter hebt) "slimme meters uitrollen" de komende jaren. Is zo "besloten" in de Tweede Kamer (Joop Wijn, voorgekookt door Brinkhorst), min of min gedicteerd door brancheorganisatie EnergieNed...

 • (3) kolom 2, r. 14: "... loopt een onderzoek naar". Dat onderzoek "loopt" al sinds Brinkhorst de NMa opdracht heeft gegeven n.a.v. lastige vragen van Samsom/Crone (PvdA) over het niet uitvoeren van de salderingsregeling cf. Artikel 31-C van de Elektriciteitswet. Die vragen waren alweer van 6 maart 2006, zie bespreking van het krantenartikel in het NHD over de problematiek van 8 maart 2006.

 • (4a) kolom 3, r. 5: Opmerkingen van de Lange van Essent Netbeheer. Dat slaat natuurlijk als een tang op een varken, dat hij hier lijkt te suggeren dat netbeheerders aan teruglevering door decentrale opwekkers zouden mogen "verdienen"! Dat is volgens Wet ook helemaal de bedoeling niet!!! De klant (in bureaucratentaal: "de afnemer") hoort gesaldeerd te worden, en dat houdt impliciet in dat de afnemer een miezerig beetje geld er aan mag overhouden (hij heeft immers tijdelijk een (zeer) kostbaar overschot aan pure, hartstikke duurzame, brandschone stroom?): Een stukje bij de netbeheerder vandaan (vermeden transportkosten), een stukje bij de leverancier vandaan (vermeden leveringskosten, incl. stukje energiebelasting wat de leverancier normaal verrekent), en bij beide partijen een stukje vermeden BTW over het saldo. Dus zit de Lange met deze opmerking uit zijn nek te kletsen.

  Hoezo, netbeheerders verdienen aan door burgers betaalde zonnepanelen????? Ze mogen blij zijn dat hun netverliezen gedekt worden door steeds meer decentrale opwekking. Voor grote decentrale opwekkers bestaat er zelfs een zogenaamde "RUN" regeling, letterlijk Regeling Uitgespaarde Netverliezen, die wordt betaald door hoogspanningsnet beheerder TenneT. Daar mogen burgers met zonnepanelen niet eens aan meedoen, terwijl ze wel degelijk netverliezen voorkomen, zeker in warme zomers. Bovendien hoeft er door decentrale opwekking steeds minder CO2 uitbrakende fossiele brandstof in centrales (met grote verliezen) verbrand te worden, en hoeft die stroom dus ook niet over de hoog- en middenspanningsnetten (met verliezen) getransporteerd te worden.

 • (4b) 2e opmerking van de Lange: “Elke klant die ons meldt dat hij stroom gaat terugleveren aan het net…” Als je, zoals nog steeds de meeste huishoudens in Nederland, een klassieke, niet terugloopbeveiligde Ferrarismeter in de meterkast hebt hangen hoef je je helemaal niet “aan te melden” omdat die meter al vanzelf saldeert (zonder groezelige bureaucraten- en/of netbeheerders-vingers die roet in het eten kunnen gooien) en bovendien, omdat de netbeheerders in de door henzelf geïnitieerde Meetcodewijziging van 14 juni 2005 hebben laten opnemen “dat die meter toegepast mag blijven worden….” (!!!!)

 • (4c) De Lange andermaal: “… krijgt een eerlijke prijs: we rekenen heen en terug dezelfde tarieven voor transport.” NIKS daarvan! Netinvoeders tm 3.000 kWh/jaar mogen helemaal niet tweemaal transport (lees: variabele transportkosten) in rekening gebracht worden, zoals hier gesuggereerd lijkt te worden!!! Beleidsregel NMa van 28 april 2006: De variabele kosten moeten EERST EN BOVENAL GESALDEERD worden, netinvoeding aftrekken van netafname, EN DAN PAS MAG ER DOOR DE NETBEHEERDER EEN NOTA OPGEMAAKT WORDEN (lees: pas dan mag over het saldo het 1-malige variabele transporttarief over het gesaldeerde transport, en 1-malig het vastrecht over de gefactureerde periode bepaald worden), EN MOET HIJ HET SALDO (en de oorspronkelijke meterstanden ter controle door de afnemer) DOORSTUREN NAAR DE ENERGIELEVERANCIER (die op exact dezelfde wijze te werk moet gaan met alle variabele, gesaldeerde kilowatturen = netto verbruik)!!!! Wat betreft het “bedrag” wat je uiteindelijk voor elke op het net ingevoede overschietende kWh krijgt: dat is, als je 3.000 kWh of minder per jaar op het net zet, gewoon het bedrag wat je normaal voor je netafname zou betalen. Dus als je bij Essent netbeheer en Essent als leverancier zit, ruim 20 eurocent/kWh alle variabele kosten incluis. In Duitsland krijg je met een aan het net gekoppeld zonnestroomsysteem in 2006, bij (gigantische) systemen tot 30 kilowattpiek, 51,8 eurocent/kWh, zonder bijkomende kosten (behalve eenmalig de aansluiting), voor alle netinvoeding, en wel voor 20 jaar lang.

 • (4d) De Lange: “Je hebt alleen een dubbeltariefmeter nodig en die is in de huur wel iets duurder dan een gewone meter.” Wat hij er niet bij zegt is dat bij sommige netbeheerders er flinke kosten voor zo’n metervervanging worden gevraagd (minstens een jaaropbrengst van 6 zonnepanelen, meer als je er minder hebt), terwijl die meter gewoon eigendom blijft van de "meetgemachtigde". Die kosten zou je ook moeten maken als je nooit om de huidige meter hebt gevraagd, maar dat ding gewoon in je meterkast hebt gekregen zonder dat je een benul had van de mogelijk dramatische consequenties… De Lange noemt het “huur”. Gebruikelijker is tegenwoordig “Meetdienst” (zie factuur en/of tarievenlijst van de netbeheerder). Bij de door Continuon aangewezen meetgemachtigde kostte het extra telwerk je in 2006 € 7,68 méér dan een meter zonder teruglevertelwerk (Continuon factureert dit). Sommige meetbedrijven installeren meters met maar 1 teruglevertelwerk, ook al heb je een dubbeltarief contract, en dan wordt je teruglevering als je geluk hebt in het hoge tarief afgerekend (alles), of er wordt, als je pech hebt, met 2/7x laag en 5/7x hoog gerekend. Ergo: blijvende rechtsongelijkheid en discriminatie, afhankelijk van wat voor (onverkozen) meter je in de meterkast hebt hangen. Het is een puinhoop, het blijft een puinhoop en ik zie nog steeds geen “helderheid” die de (anonieme) woordvoerder van EnergieNed aan het eind van het artikel suggereert te gaan geven. De meeste “Codewijzigingen” worden onder de paraplu van deze van juristen vergeven brancheorganisatie naar de DTe toegestuurd en vooroverleg met duurzame energie organisaties als ZPV, WZF, ODE, DE Koepel, Holland Solar, etc.: vergeet het maar!

 • (5) kolom 3, r. 17: Opmerking Uitdenboogaard van Continuon. Die beruchte "meldingsplicht" is nooit door de netbeheerders, energiebedrijven of DTe naar de burgers gecommuniceerd die dus van niks weten. Als je je niet "aanmeldt", kan de netbeheerder doen alsof er niks aan de hand is, en omdat de netbeheerder dus niks doet, weet de leverancier ook van niets (die krijgt immers de meterstanden door van de netbeheerder). Het is erg makkelijk om wijzigingen in (secundaire) regelgeving in het leven te roepen, maar als je die niet uitlegt aan de burgers gaat het dus goed mis. Artikel 95m, leden 2 en 3 van de Elektriciteitswet stellen duidelijk dat netbeheerders een informatieplicht hebben, die ze dus al jaren hebben verzaakt. Er zijn (gelukkig) nog steeds mensen die zonnepanelen kopen, maar als ze een "foute meter" (digitale meter met teruglevertelwerk) blijken te hebben, raken ze een aanzienlijk deel van hun zonnestroom kwijt zonder vergoeding, omdat de netbeheerder hen nooit heeft verteld dat ze zich hadden moeten "aanmelden"...

  Bovendien is de suggestie van Uitdenboogaard misleidend dat je je per definitie zou moeten "aanmelden". Als je een salderende Ferrarismeter hebt, is er niks aan de hand en gaat het salderen vanzelf. Die meter hoeft helemaal niet vervangen te worden. Zolang de netbeheerders weigeren om alle (potentiële) zonnestroomklanten te informeren (hetgeen onwettig is), kan er geen beroep gedaan worden op regelgeving die geen mens snapt of waarvan de afnemers niet eens van het bestaan ervan op de hoogte zijn gebracht...

 • (6) kolom 4, r. 6: "... tarief op nul gesteld." Alweer is en blijft Uitdenboogaard, net als collega's van hem bij Continuon, onzin uitkramen. Er had en mag nooit tweemaal vastrecht (in bureaucratentaal, TOVT) in rekening gebracht worden, bij niemand, en dus kan het ook niet "tot nader order op nul gesteld worden" (pertinent foute stellingname in een brief aan ondergetekende). Ook Uitdenboogaard heeft die “energierichting” in de Tarievencode NIET GOED begrepen (zoals Garveling van de DTe duidelijk maakt), want die inmiddels beruchte passage over “energierichting” slaat helemaal niet op het vastrecht, maar op de variabele transportkosten! Bovendien wordt er ook weer in de Tarievencode zeer expliciet een uitzondering gemaakt voor alle netinvoeders die 3.000 kWh of minder per jaar invoeden (die moeten, zoals hierboven weergegeven, gesaldeerd worden)! Ze doen hun huiswerk helemaal niet goed bij de energiebedrijven en de zogenaamd onder de rigide controle van de DTe staande netbeheerders!!!

 • (7) kolom 4, 2e alinea. Understatement van de eeuw, van Jan van Diepen van EZ. Het Ministerie is er zelf verantwoordelijk voor dat zonnestroom een giller is geworden in dit land, door de inmiddels beruchte uitspraak van Brinkhorst dat zonnestroom "te duur" zou zijn voor Nederland, en zonnepanelen "beter in de Sahara" geplaatst zouden worden, waarmee de Minister van EZ definitief de ondersteuning van zon-PV binnen de (inmiddels dichtgegooide) MEP in een motie van Samsom onmogelijk maakte. Van Diepen draait keurig om de hete brij heen en doet alsof de "gemankeerde" Splitsingswet hoofdschuldige zou zijn, wat een uitermate zwak argument is. Waarom kan in Duitsland zonnestroom wél extreem succesvol gestimuleerd worden terwijl de netbeheerders daar helemaal niet "afgesplitst" cq. "onafhankelijk" zijn? Omdat daar keiharde wetgeving in het leven is geroepen (EEG) waarmee de teruglevering aan het net extreem goed en helder is geregeld. Wetgeving die EZ vertikt om over te nemen!

 • (8) kolom 5, laatste regel. "Nederland legt bij duurzame energie de focus op ...". Van Diepen verwart hier "democratisch en uit parlementair debat volgend beleid in de Tweede Kamer" met op zijn Ministerie in elkaar geknutseld energiebeleid, wat bepaald niet "democratisch" tot stand komt, maar wat gewoon gedicteerd wordt aan de Tweede Kamer omdat er veel te weinig kennis van zaken is binnen het parlement om tegenspel te bieden. Waarom gaat het elke keer weer fout met duurzaaam energie beleid in Nederland? Nederland is EZ niet! Wat voor verschrikkelijke drama's hebben we al niet gehad? Denk aan de diverse malen dat de ondersteuning is aangepast (REB, MEP, afschaffing MEP), het megaschandaal van de 740 miljoen euro subsidie uit de MEP aan onduurzame palmolie voor één bedrijf, etc. Blijkbaar is dat laatste, de krankzinnig eenzijdige focus op hele foute biomassa, wel "wenselijk" (dan kan Joop Wijn nl. "zijn 9% in 2010" gaan halen...), maar burgers bij de energietransitie betrekken is een horde te ver voor EZ...

 • (9) kolom 6, r. 18. EnergieNed doet hier alsof de problemen vooral te maken zouden hebben met de verwerking van de meetgegevens. Dat is slechts een ondergeschikt probleem, wat na 2 en een half jaar niet uitvoeren van de salderingsregeling in de Elektriciteitswet al lang opgelost had moeten zijn. De hete kern van de problematiek is het uitblijven van een decente, heldere, niet-bureaucratische of "politiek gevoelige" terugleververgoeding, zoals Duitsland die kent. Zolang dat ontbreekt, blijft het ellende in Nederland met de decentrale opwekking van donkergroene duurzame elektriciteit.

Artikel ook direct op Milieudefensie site te raadplegen:

http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2006/december/zonnepanelendec


Wijziging in salderingsregeling 17 mei 2007

Gezien de enorme puinhopen bij de wettelijk verplichte, doch niet of niet correct verlopen "salderingsregeling" cf. artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 (geldig vanaf Staatscourant publicatie, 14 juli 2004), en zware druk door de NMa op de energiesector, is er blijkbaar door EnergieNed en de DTe afgesproken dat de salderingsregeling gaat veranderen. De grootste verandering is er in gelegen dat niet meer (in eerste instantie) de netbeheerder, maar de leverancier de volledige saldering van netafname minus netinvoeding in een factuurperiode moet gaan regelen voor u. Hierover is nog niets op papier verschenen, alleen een paar verwijzingen op enkele websites, waaronder de zeer goed ingelichte site van Energeia. Zie het bericht van 17 mei 2007 op de PV-nieuwspagina.


Salderingsgrens naar 5.000 kWh/jaar 23 juni 2008

Besproken wetswijzigings voorstel door Martin van Es van ODE. Zie bericht op hun website, en vooral ook de reacties er onder!

Eerste bericht over "optrekken van de beruchte 3.000 kWh invoedingsgrens" al van 24 oktober 2006. Dat is alweer dik twee jaar geleden, en nog steeds niets hard in Wet geregeld...

Anno november 2010: nog steeds geen Wetswijziging doorgevoerd, "er wordt nog steeds aan gewerkt". Dit is NEEderland...


ENERGIELEVERANCIERS cq. NETBEHEERDERS


Eneco (nog te reviseren; gedetailleerde tips over huidig beleid welkom)

Situatie december 2006. Er gaat van alles mis bij Eneco op het vlak van saldering, en op de website stonden in deze periode nog steeds uitspraken met onwettige claims vermeld. Ik krijg af en toe berichten dat Eneco het vertikt om zowel de energiebelasting als de 19% BTW te salderen, en zelfs "vergeet" om de variabele transportkosten te salderen.

Van een boze klant kreeg ik een zeer foute nota waarop alleen de leveringskosten waren gesaldeerd.

De klant heeft na overleg een brief gestuurd met eis tot rechtzetting en is met een gecorrigeerde factuur volkomen in het gelijk gesteld. Voor de voorbeeldbrief (anoniem) zie download hier onder.

Download brief aan Eneco (Word doc, 28 kB)

Dit speelde in oktober 2006. In december 2006 kreeg ik echter alwéér een foute nota van een andere klant waarop de energiebelasting, BTW en transportkosten weer niet gesaldeerd waren. Bovendien was de nota weer iets anders ingedeeld, en werd de "saldering" niet op dezelfde wijze zichtbaar gemaakt op de nota, zoals bij bovengenoemde klant. Eneco is dus goed fout bezig en hoort door de DTe op haar plaats gezet te worden. Dit kan echt niet!


Essent

Hier is gelukkig al flink wat schot in gekomen, al is het beleid een paar keer gewijzigd. Gezien de lengte s.v.p. de separate pagina "teruglevering/saldering bij Essent" te raadplegen!


NUON

Ook hierover wat meer informatie op een separate pagina, al is en blijft het beleid bij NUON zo ondoorzichtig als wat en laten ze bij voorkeur niet het achterste van hun tong zien op dat vlak. Zoekt u het maar uit, en we merken het wel als u ergens een "probleem" mee heeft, lijkt het niet uitgesproken beleid te zijn (geworden). De website van NUON is en blijft een ramp waar je de weg moet weten te vinden. Veel staat er in ieder geval niet op voor de duizenden Nederlanders die "iets" met zonnestroom hebben of juist alsnog willen...


TERUGLEVERING IN HET BUITENLAND


Erneuerbare Energien Gesetz (Duitsland)

Zie de aparte pagina over de status van het beste "feed-in" systeem voor zonnestroom (en andere vormen van duurzame elektriciteit) ter wereld, waar de oosterburen wereldkampioen mee zijn geworden. Inclusief interactieve grafieken met de nieuwe invoedingstarieven voor zonnestroom die gelden per 1 januari 2009, en voor de latere, door nieuwe degressies ontstane vergoedingen.


Net Metering ("salderen" op zijn Amerikaans)

In Amerika, met name California, wat op zeer veel fronten op het vlak van duurzame energie voorop loopt en wat heel veel te maken heeft met het feit dat het, naast extreem zonnig, ook de meest dichtbevolkte staat van de U.S.A. is, met regelmatig overbelaste distributienetwerken als gevolg, is het zogenaamde "net metering" principe inmiddels al behoorlijk gemeengoed geworden en vindt het concept rap navolging, ook in "minder zonnige" staten. Het komt in feite neer op hetzelfde principe als "salderen conform amendement Samsom/E-wet artikel 31-c": het door de belastingbetalers gefinancierde distributienet mag gebruikt worden als "bank" waarop overschotten van decentraal opgewekte duurzame elektriciteit ingevoed kunnen worden en bij "tekort" de elektriciteit voor exact dezelfde prijs weer afgenomen kan worden binnen een 12-maandelijkse factuurperiode. Het grote verschil met het Nederlandse artikel 31-c van de E-wet is echter dat in ieder geval in California de bedoeling van dat wettelijke beginsel zeer stevig, welomschreven en ondubbelzinnig in de regelgeving is opgenomen, met zeer duidelijke "directieven" door de California Public Utilities Commission. Kunnen de ambtenaren van E.Z. en de politici in Den Haag nog heel veel van leren.

Op de separate teruglevering pagina "Net Metering" vindt u de door mij uit het Engels vertaalde stukken "Net Metering FAQ" (wat is "Net Metering"?) en het ambtelijke, doch zeer belangrijke stuk "Section 2827" van de CPUC, met duidelijke richtlijnen.


Net metering op zijn Canadees

De Canadian Solar Industries Association heeft een uitvoerige studie en inventarisatie op haar website staan over het fenomeen "net metering" zoals dat in Canada in de praktijk wordt gebracht. Het is wel van 2003, maar gaat zeer diep in op alle nooks & crannies van het salderen zoals dat aan de overkant van de Atlantische plas gebezigd wordt (zie ook intro pagina). Slechts 183 pagina's groot...

http://www.cansia.ca/downloads/NetMeteringPoliciesinCanada.pdf


"Arrêté du 10 juillet 2006" (teruglevergoeding Frankrijk)

Hierover heb ik al een stuk geschreven op 7 augustus 2006, n.a.v. een artikel op de uitstekende website van ENF. Een vertaling van de oorspronkelijke Franse tekst moet nog e.e.a. aan "gezaagd en geschaafd" worden, want het is een erg bureaucratisch stuk... Voor de bespreking, volg deze link.

Van een goed ingelicht, door allerlei "akkefietjes" zwaar getroffen mede PV-eigenaar overigens dit opmerkelijke stukje (5 feb. 2007):

"Overigens is ook niet alles zo mooi bij de buren. In gesprekken met Franse en Spaanse contacten (die zeer verbaasd waren over mijn belevenissen, omdat ze dachten dat Nederland zo'n beschaafd land is/was) kwam bijvoorbeeld naar voren dat EdF o.a. een "bewijs van goed gedrag" vereist van je Prefecture en dat het o.a. daarom zolang geduurd heeft voordat de eerste particulier zijn 55 eurocent/kWh betaald kreeg."

Afijn. Leuk om te weten dat er nog steeds naïeve buitenlanders zijn die in de illusie verkeren dat wij in zo'n "beschaafd" land wonen, maar dat ook in het buitenland er soms dingen gebeuren waarvan je denkt: ben ik nou getikt, of is de rest van de wereld zwaar gestoord geworden... Straks alleen een "teruglever recht" voor keurige Hollanders die nooit een parkeerboete hebben gekregen en die aan de "normen en waarden" van Balkenende voldoen???

Uitgebreide (engelstalige) bespreking zonne-energie (PV en zon-thermie) in Frankrijk, "France's ambitious goals", met analyse van het feed-in regime in het bezit van Polder PV (mail indien belangstelling). Gepubliceerd in:

Sun & Wind Energy nr. 3/2007: pp. 94-110 (feed-in: pp. 98-99)


"Law 3468" (feed-in Wet Griekenland)

Zie bespreking van 26 januari 2009. In Polder PV's archief is ook een uitgebreide marktanalyse van de Griekse PV-markt aanwezig (Duitstalig):

Photon nr. 2007(6): pp. 62-81


"Conto Energia" (invoedings-regeling Italië)

Zie de aparte pagina over de status van teruglevering van zonnestroom aan het net in Italië.


"Klima- und Energiefonds" (aanschaf subsidie Oostenrijk)

Slecht werkend systeem uit dit KLIEN fonds, van eenmalige (gecapte) budgetten voor aanschaf subsidies die per "Land" zijn beperkt, en die binnen no-time zijn overtekend (met name in het zonnige Steiermark). Er is wel een zgn. "Einspeisetarif" voor installaties groter dan 5 kWp (max. 13 jaar), maar echt hard groeit de markt niet (NB: niet vergeten dat Oostenrijk vergeven is van grootschalige waterkracht uit de Alpen, voor dumpprijzen de markt beïnvloedend).

In 2010 werd in totaal 35 miljoen Euro van Staatswege beschikbaar gesteld (ongeveer twee maal zoveel dan in 2009), met aanschaf subsidies die omlaag waren geschroefd van 2.500 Euro/kWp naar 1.300 Euro/kWp (€ 1,30/Wp), en maximaal 30% van all-in systeemkosten (incl. BTW) betreffend. De overtekening was aanzienlijk, sommige aanvragers vielen al drie maal achter elkaar buiten de boot. De regeling wordt dan ook door sommigen eerder als "afschrikking", dan als "stimulans" gezien. Een van de lokale benamingen van deze fooi uit de Staatsruif is "Affentheater"... Daar weten we in Nederland alles van, dit soort waanzinnige, hit-and-run idiotie uitlokkende zwaar gecapte "regelingen".

In 2009 is ongeveer 8,4 MWp onder deze regeling gerealiseerd, in 2010 zou het om 26,9 MWp kunnen zijn gegaan en zijn minimaal 5.788 installatie aanschaf subsidies vergeven. Ongeveer evenveel capaciteit als er in de Nederlandse SDE 2010 "valt te vergeven" ("categorie klein" 20 MWp, "categorie groot" 5 MWp), wat ook al een druppel op een gloeiende plaat was. Er waren in 2010 ongeveer drie maal zoveel aanvragen dan konden worden toegelaten in Oostenrijk.

Over een aanpassing van het "Ökostromgesetz" zonder belachelijke caps voor PV wordt wel met de regering onderhandeld door Bundesverband Photovoltaic Austria, de brancheorganisatie daar.

Haslinger, R. (2010). Aus der Vergangenheit wenig gelernt. - Sonne Wind & Wärme nr. 14/2010: 146-147.

http://www.klimafonds.gv.at/photovoltaik
http://www.pvaustria.at


"Real Decreto" (invoedings-regeling Spanje)

In het oktober nummer (2007) van PHOTON International stond een bijdrage over de (veranderingen) in het bij Koninklijk Besluit vastgestelde riante feed-in regime in PV-booming staat Spanje. Bespreking op PV-nieuwspagina van 2 december 2007.

Meer over de inmiddels (2008) in het leven geroepen keiharde marktcap (aanvankelijk een bezopen 300 MWp/jaar) voor de Spaanse markt:

Photon. Das Solarstrom-Magazin 8/2008 (augustus): 18-23. Besproken op Polder PV dd. 18 augustus 2008, met diverse referenties (evt. bij mij op te vragen).

NB: de marktcap is na veel soebatten opgetrokken naar 500 MWp/jaar (bijna 10 maal zoveel in 1 jaar d'r bij als Nederland geaccumuleerd heeft geplaatst, al die jaren), maar zal alsnog de Spaanse markt gaan "abwürgen" (Photon: Spanje zet zichzelf op dieet...). Internationale investeerders keren het land al de rug toe, op zoek naar lucratiever markten. En er is een grootschalig onderzoek naar mogelijke fraude met aansluitingen in Spanje verordonneerd, zie het bericht van 7 februari 2009 (marktgroei in 2008 een verbijsterende 2.439 MWp...).

Spaanse markt is zo'n beetje vanaf 2009 in elkaar geklapt en wordt bedreigd door begin 2011 in Wet vastgelegde korting van te subsidiëren hoeveelheden output van reeds gerealiseerde projecten (met terugwerkende kracht openbreken van Wetten: hoe richt ik de eigen zonnestroom markt ten gronde...).


Vergoedingsregeling in Vlaanderen per 2006, status België

Zeer duidelijke Nederlandstalige uitleg en toelichting met documenten links en bronnen in onderstaande link.

In het kort:

 • investeringsondersteuning van max. 10% van de kosten (aanvragen ingediend voor 1 sep. 2007)
 • recht op groencertificaten ter waarde van 450 euro per 1.000 kWh (ergo: 45 eurocent/kWh feitelijk feed-in tarief!) voor een periode van 20 jaar vanaf de netkoppeling van de PV-installatie. Groencertificaten kunnen laagdrempelig verkocht worden.
 • fiscaal voordeel voor de duurzame investeerder tot 2.600 euro
 • eigenverbruik van zonnestroom toegestaan
 • volautomatische saldering middels Ferrarismeter wettelijk toegestaan (!!!) tot maximaal 10 kWp aan PV-vermogen of een jaarlijkse productie van 10.000 kWh (volstrekt ondenkbaar in Nederland...)
 • ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven door investeringssubsidie
 • teruggave belasting bij belastingbetalers

Let vooral ook op de toegevoegde screendump in mijn nieuwsbericht hierover, waarin kristalhelder staat uitgelegd hoe je omgaat met de bestaande elektriciteitsmeter, en hoe je zonnestroom van eigen huis bevordert, i.p.v. dat afstraft zoals in Nederland... Alleen Vlaanderen al heeft in 2008 Nederland waarschijnlijk ingehaald, als je het gerealiseerde netgekoppelde vermogen normeert naar inwoner aantal...

Update 18 december 2008 (bron: Solarthemen 280, mei 2008).

Nationaal: groene stroom certificaten á 150 Euro/MWh (€ 0,15/kWh) verkregen uit de productie van zonnestroom kunnen in het hele land verkocht worden of met anderen worden verhandeld. Bijvoorbeeld aan Belgische leveranciers die verplicht zijn om het aandeel groene stroom in het land op 6% van het totale verbruik te krijgen (op straffe van boetes bij niet behalen van dat - bescheiden - streefcijfer, de boete ligt echter onder de gegarandeerde waarde van de certificaten). 40% - doch maximaal 3.380 Euro - van uitgaven voor PV-systeem kan van inkomstenbelasting worden afgetrokken bij woningen.

Wallonië: eenmalige subsidie van 20% - max. 3.500 Euro - op aanschaf installatie ("eenmalig per aansluiting"), tot 7 certificaten/MWh, gegarandeerd 15 jaar 65 Euro per stuk (max. € 0,455/kWh), kunnen ook op de "markt" verkocht worden en daar mogelijk meer waard worden (ondersteuning verkoop door instelling CWAPE). Ondernemers kunnen investeringen van belastingen aftrekken, zij hebben ook via de wet "Loi d'expansion économique" recht op maximaal 40% premie, afhankelijk van de behaalde CO2 reductie door installatie van het PV-systeem. Ook in Wallonië bij particulieren: gelijktijdige net-metering met volautomatisch salderende Ferrarismeter toegestaan...

Brussel (België blijft een "byzonder land"): 50% financiële ondersteuning voor aanschaf bij particulieren, maximaal 3.000 Euro ("Primes énergies de la région Brussel-Capitale"). Ondernemingen kunnen 40% van de kosten "verhalen". Het schijnt "nogal" lastig te zijn in deze van bureaucraten, politici en (energie) lobbyisten vergeven Europese hoofdstad, om een PV-installatie te realiseren. Aldus een pers. comm. van Dörthe Fouquet van de duurzame energie lobby organisatie EREF, die uiteindelijk na heel veel gelazer een van de duurzaamste kantoren in dat vreemde Brussel kon realiseren aan de Avenue de la Fauconnerie...

Bron update: Stotz, S. (2008). Belgien will Solarboom starten. - Solarthemen 280: 36-37.

http://www.creg.be (nationaal)
http://www.cwape.be (Wallonië)
http://www.elia.be
(Vlaanderen)
http://www.energiesparen.be/duurzame_energie/zon/pv.php (documenten en bronnen Vlaanderen)
http://www.ibgebim.be (Brussel)


Feed-in (Zuid) Korea

Artikelen over condities en feed-in regime voor zonnestroom (inmiddels alweer bedreigd) in:

Photon nr. 7/2008: pp. 22-23
Sun & Wind Energy nr. 3/2007: pp. 156-160


"Kostendeckende Einspeisevergütung" (KEV, Zwitserland)

Een feed-in regime met wederom "aparte" insteek, met twee knalharde markt"caps" en een magere resulterende groei van de nationale markt, die ook nog eens ernstig (politiek) gehinderd wordt door de dominantie van lokale waterkracht en kerncentrales. Met als extra gifadder een "first come - first serve" principe, waarbij vooral grotere projekten (lees: die alleen door grote energieconcerns gerealiseerd kunnen worden) voorrang krijgen, en kleinere projecten op een wachtlijst komen te staan zodat particulieren met kleine systemen mogelijk pas een jaar later met een verlaagd invoedingstarief worden geconfronteerd...

Bespreking in een bericht van 28 november 2008 (PV-nieuws), op basis van een uitgebreid artikel in Photovoltaik (mail voor kopie).

Referenties:

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=de
Erneuerbare Energien nr. 2/april 2008: 12-13, 23 (Zwitsers vakblad van de SSES/Swissolar; artikelen ook bij mij op te vragen)


MEER INFORMATIE, ARTIKELEN EN NIEUWSBERICHTEN TERUGLEVERING, LINKS


Links Polder PV "Saldering", "terugleveren aan het net" en gerelateerde zaken (recentste boven. U kunt ook op de index pagina met de "polderkolder zoekmachine" het woord salderen of teruglevering invoeren, voor buitenlandse systemen beter feed-in, einspeise Vergütung, EEG, net-metering, etc.).

23 november 2010: "Meldingsplicht" PV-eigenaren bij netbeheer flakkert weer eens op... Kafka is nog steeds in het land en het wordt er niet beter op in de "communicatie" tussen netbeheer en de argeloze, van niets wetende klant...
nieuws_PV66.htm#23nov2010_meldingsplicht_netbeheer

4 september 2009: Een zeer progressief opwekker van zonnestroom in Volendam schiet door de nul en wat volgt is voer voor Kafka-bewonderaars. Deel een: reactie van ZPV en netbeheerder Liander op "de salderingsproblematiek", Polder PV analyseert op gepast afstand.
nieuws_PV.htm#4sep2009_NHD_gejatte_zonnestroom

5 juli 2008: Herberg PV krijgt ondanks toezeggingen en wettelijke verplichting saldering niet uitbetaald van leverancier NUON Retail...
nieuws_PV.htm#5juli2008_nooit_meer_NUON

24 juni 2008: Marktcap blijft marktcap, maar 3.000 wordt 5.000. Wetswijzigingsvoorstel E-Wet: de beruchte 3.000 kWh/jaar netinvoedings-"cap" zou moeten worden verhoogd naar 5.000 kWh/jaar. Polder PV geeft op karakteristieke wijze commentaar.
nieuws_PV.htm#24juni2008_3000_wordt_5000

27 september 2007. Geen feed-in tarief maar wel aankoopsubsidie voor zonnepanelen: Polder PV fileert het voorstel van Cramer binnen het "beleidsinstrumentarium" Schoon en Zuinig, voor de gelegenheid omgedoopt tot Schoon maar Zuinig... Uitgebreide analyse.
nieuws_PV.htm#27sep2007_Cramer_subsidie_analyse

26 september 2007. Eneco (netbeheer???) is zeer hardleers en belazert een afnemer - tevens zonnestroom producent - met een ongevraagde domme "slimme meter"
nieuws_PV.htm#26sep2007_Eneco_belazert_netinvoeder

23 mei 2007. Zou het ooit nog wat gaan worden? Blunder over teruglevering van duurzame elektriciteit in de Staatscourant...
nieuws_PV.htm#23mei2007_blunder_staatscourant

17 mei 2007. Wonderen de wereld nog niet uit? Afspraak EnergieNed en DTe om salderen voortaan door de leveranciers te laten verrichten...
nieuws_PV.htm#17mei2007_saldering_door_leverancier

26 februari 2007. Ondersteuning PV in Vlaanderen middels groencertificaten ter waarde van 45 eurocent/kWh, en Ferrarismeter mag gewoon blijven terugdraaien (Vlaanderen ook al op een andere planeet gelegen???).
nieuws_PV.htm#26feb2007_Vlaanderen_PVondersteuning

2 februari 2007. Hoe herken je of je Ferrarismeter "beveiligd is voor terugloop"?
nieuws_PV.htm#2feb2007_terugloopbeveiliging

23 december 2006. Uitgebreide bespreking van artikel "Straf voor opwekken zonnestroom" in Milieudefensie Magazine op deze pagina.
teruglevering.htm#23dec2006_artikel_Milieudefensie

21 december 2006. "Salderen" van decentrale opwek met een kleine windturbine is in Nederland misschien een nog wel groter drama dan met een dak vol zonnepanelen, gezien de capaciteit van zelfs een relatief klein windmolentje...
nieuws_PV.htm#21dec2006_saldering_windturbines

19 december 2006. Feed-in tarief voor zonnestroom in het Verenigd Koninkrijk op komst.
nieuws_PV.htm#19dec2006_feed_in_UK

18 december 2006. Bij TROS Radar gaat binnenkort aandacht besteed worden aan de krankzinnige gevolgen van de "3.000 kWh netinvoeding/jaar grens" en de Beleidsregel van de NMa over de saldering.
nieuws_PV.htm#18dec2006_Boxtel_revisited

6 december 2006. Hardleers. Dat zijn ze bij NUON CCC, want ze versturen verkeerde meterstand opnamekaarten en ook via de website kun je niet op een normale en betrouwbare wijze je netinvoeding registratie t.b.t. de wettelijk verplichte saldering van je zonnestroom overschot invullen...
nieuws_PV.htm#6dec2006_meterstandenmiserie

7 november 2006. In Duitsland is een "Aufrechnungsverbot" in het EEG opgenomen om de netbeheerders te verbieden allerlei nadelige financiële constructies te verzinnen om teruglevering van donkergroene duurzame elektriciteit aan het net onaantrekkelijk te maken. In Schurkenstaat Nederland doet netbeheerder Continuon alsof het doodnormaal is dat zonnepaneel eigenaren twee keer voor, o.a., kosten voor de verwerking van verhuisberichten zouden moeten betalen...
nieuws_PV.htm#7nov2006_toontje_lager

6 november 2006. Bespreking krantenbericht over intrekking van het illegaal opgevoerde "tweede vastrecht" door netbeheerder Continuon.
nieuws_PV.htm#6nov2006_2evastrecht_Continuon

24 oktober 2006. Korte bespreking van stukje over salderen door Durk Geertsma in Noordhollands Dagblad van 16 okt. 2006, en nieuwtje dat Diederik Samsom van plan is om de beruchte "3.000 kWh grens" op te trekken naar 5.000 kWh.
nieuws_PV.htm#24okt2006_3000_wordt_5000_kWh

20 oktober 2006. Pittig stuk van Polder PV geplaatst in Nieuwsblad Stromen over die onacceptabele "Beleidsregel" van de NMa en de dramatische gevolgen voor netinvoeders van zonnestroom die (al of niet "per ongeluk") over de 3.000 kWh netinvoeding per jaar heen dreigen te komen.
nieuws_PV.htm#20okt2006_Stromen_20okt2006_netinvoeders

18 oktober 2006. Uit den ouden doosch: opmerkelijke uitspraak van Diederik Samsom (2004).
nieuws_PV.htm#18okt2006_uitspraak_Diederik

15 oktober 2006. Jos Hessels wil een "feed-in" tarief. Zegt hij. Maar wil hij dan ook de bezem door de bureaucratie halen? Dat is echt nodig, want de teruglevering aan het net en de saldering worden continu gesaboteerd...
nieuws_PV.htm#15okt2006_Hessels_wil_infeeden

29 september 2006. Saldering bij netbeheerders en leveranciers eindelijk aangepakt door NMa/ConsuWijzer. Hulde aan Jitske!
nieuws_PV.htm#29sep2006_saldering_in_beweging

13 september 2006. Greenpeace/EPIA publicatie, Solar Generation III, waar de "feed-in tariff" (terugleververgoeding) als doorslaggevend succes voor de stimulering van zonnestroom wordt besproken (among many other things...). Zeer inspiratievol rapport!
nieuws_PV.htm#13sep2006_Solar_Generation_III

11 september 2006. Brief van EZ aan Tweede Kamer m.b.t. "overgangsregeling" voor MEP-gedupeerden die CDA kiezers paait (biovergisting); zonnestroomproducenten worden als vanouds niet genoemd...
nieuws_PV.htm#12sep2006_briefEZ_11sep06

19-21 augustus 2006. Toevoegingen aan vorig rampbericht.
nieuws_PV.htm#19aug2006_MEP_ctd

18 augustus 2006. Black Friday. Interim EZ Minister Joop Wijn's eerste, en hopelijk laatste ramp-actie: MEP-regeling geblokkeerd voor nieuwe inschrijvers, dus één van de laatste dolken in de rug voor een voorspoedige ontwikkeling van zonnestroom en windenergie. Ook Gij, Brutus!
nieuws_PV.htm#18aug2006_MEP_BASTA

11 augustus 2006. De Wet prevaleert boven secundaire regelgeving. Daar zijn ze in California al een tijdje achter, moeten ze in Nederland nog leren.
nieuws_PV.htm#11aug2006_saldering_citaten

25 juli 2006. In Vlaanderen worden salderende ferrarismeters gewoon geaccepteerd en worden er ook nog eens groencertificaten uitgekeerd op basis van productie geregistreerd op een simpele ferraris productiemeter. Links naar filmpjes van salderende meters!
nieuws_PV14.htm#25juli2006_vanBelle

2 juli 2006. Laten hangen die salderende ferrarismeter, vindt een medewerker van een energiebedrijf....
nieuws_PV14.htm#2juli2006_laten_hangen

2 juli 2006. Amerikaan met een gigantisch zonnestroomsysteem gaat de strijd aan met de onwillige netbeheerder en krijgt zijn "saldering op zijn Amerikaans" ("net metering") dik voor elkaar.
nieuws_PV14.htm#2juli2006_SolarWarrior

23 juni 2006. Continuon is niet goed snik en is van plan om "vastrecht over teruggeleverde stroom" in rekening te brengen...
nieuws_PV14.htm#23juni2006_teruglevervastrecht

mei 2006. De "politieke dimensies van salderen" volgens rasartiest Vincent Bijlo. Column uit Milieudefensie Magazine.
Vincent_Bijlo.htm

15 mei 2006. Eerste tussenevaluatie "klachten salderen" bij Polder PV
nieuws_PV13.htm#15mei2006_saldering

4 mei 2006. Klachten over salderen. Bij wie moet u zijn?
nieuws_PV13.htm#4mei2006_salderen_klachten

4 mei 2006. Kort verslag Z.P.V. vergadering Apeldoorn 3 mei 2006, Jitske over teruglevering
nieuws_PV13.htm#4mei2006_ZPV_Apeldoorn

19 april 2006. Fragenswürdige stellingname van persvoorlichtster van NUON m.b.t. salderen/reacties van Polder PV
nieuws_PV12.htm#19apr2006_interview_LD

4 april 2006. Continuon en "terugleveren aan het net": een zeer moeizame relatie
nieuws_PV12.htm#4apr2006_voorwaarden_Continuon

30 maart 2006. Praktijkvoorbeelden "foute saldering" en misstanden melden s.v.p.
nieuws_PV12.htm#30maart2006_misstandenmelden

29 maart 2006. Van dik hout zaagt men planken. Bespreking krantenbericht n.a.v. antwoorden van Brinkhorst op vragen van Samsom/Crone over de klachten die over het niet uitvoeren van de salderingsregeling zijn binnengekomen
nieuws_PV12.htm#29maart2006_NHD_saldering

28 maart 2006. Behoorlijk afhoudende reactie op extreem zware klacht over niet uitvoeren van saldering door zowel de netbeheerder als de elektra leverancier bij de NMa
nieuws_PV12.htm#28mrt2006_antwoord_NMa

8 maart 2006. Uitgebreide bespreking krantenbericht met daarin reactie van artikel 31-C indiener Diederik Samsom (PvdA) op de blijvende problemen met de uitvoering van zijn amendement
nieuws_PV11.htm#8mrt2006teruglevering

8 maart 2006. Onder bovengenoemde bespreking: linklijstje naar eerdere belangrijke berichten en info over salderen en terugleveren aan het net op Polder PV!
nieuws_PV11.htm#oudere_links_salderen

Voor mogelijke implicaties van teruglevering bij door de netbeheerder geplande "slimme meters voor iedereen in Nederland", raadplege men de diverse berichten over deze materie. We moeten namelijk nog maar afwachten wat die dingen allemaal voor vermeende "zegeningen" gaan brengen. Het laatste deel vindt u HIER (rest daaronder gelinkt).


Referenties

Gewijzigde Electriciteitswet 1998, geldend vanaf 2 juli 2004 (inwerkingtreding), tekst update 1 juli 2005, download van de DTe website:
http://www.dte.nl/images/Elektriciteitswet ... tcm7-77747.pdf

Wijzigingen van de E-wet 1998 - parlementaire geschiedenis. Uit 1 van de stukken (reactie Brinkhorst op bezorgdheid 1e Kamer, 1 mei 1999) de volgende opmerkelijke passages: "De afnemers krijgen het op deze nieuwe markt voor het zeggen en de energiebedrijven zullen zich op de wensen van deze klanten moeten richten." en "De wet gaat ervan uit dat de consument zelf het beste kan beslissen aan welke eisen de aanbieder van stroom dient te voldoen. In de toekomst zal dus niet langer de aanbieder maar de klant ‘koning’ zijn." Gôh, nog erg weinig van gemerkt, van die "klantvriendelijke houding", na 7 jaar "liberalisering"...
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=17387

De oorspronkelijke Meetcode Elektriciteit van 26 oktober 2004 zonder de in de zomer van 2005 doorgevoerde wijzigingen:
http://www.dte.nl/images/MEETCODE%2026-10-2004_tcm7-10251.pdf

Technische codes m.b.t. de elektriciteitsvoorziening (Netcode, Meetcode, Systeemcode, e.a.; pdf document), vrijwel onleesbaar voor de 16 miljoen burgers in Nederland:
http://www.dte.nl/images/technische%20codes_tcm7-56363.pdf

"Voorstel" tot wijziging Meetcode aan de DTe van de sectie Netbeheerders van EnergieNed n.a.v. "overleg" met het bij de meeste Nederlanders (en DE-organisaties) onbekende en volstrekt niet toegankelijke Gebruikersplatform Elektriciteitsnetten op 7 december 2004:
http://www.dte.nl/images/Voorstel%20codewijziging%20meting%20bij%20teruglevering_tcm7-13309.pdf

Webpagina met links naar documenten met de tot Besluit doorgevoerde, in de zomer van 2005 in de Meetcode Elektriciteit opgenomen wijzigingsvoorstellen (14 juni 2005):
http://www.dte.nl/nederlands/elektriciteit/regelgeving/secundaire_regelgeving ... 101963-5.asp

Zeer brutale tekst die achteraf op deze voor het publiek nauwelijks toegankelijke website (werkt alleen goed onder Internet Explorer) is geplaatst nadat de netbeheerders de wijziging van de Meetcode er stiekem doorheen hadden gedrukt; let op de uitermate botte, zogenaamd "neutrale" formulering (m.b.t. de dramatische consequenties voor de vaak van niets wetende klant!) van de situatie voor "Een (ferraris)meter met terugloopblokkering of een digitale eenrichtingmeter":
http://www.b-con.nl/_upload/files/89_Issue_HD161b.pdf

Linkpagina naar alle "Codes" onder de vlag "Secundaire" (lees: ondergeschikte) Regelgeving:
http://www.dte.nl/nederlands/elektriciteit/regelgeving/secundaire_regelgeving/codes/index.asp

De Tarievencode van de DTe:
http://www.dte.nl/images/TarievenCode%2015-12-2005_tcm7-82566.pdf

Leeswijzer bij de Tarievencode (anders snapt u er niks van, de vraag is of de Leeswijzer daar wel bij helpt...):
http://www.dte.nl/images/Leeswijzer%20tarievencode%20E_tcm7-84499.pdf

Discussie over de beruchte “3.000 kWh” grens bij de Zonnestroom Producenten Vereniging:
http://www.zonnestroomproducenten.nl/docs_pdfs/Power%20to%20the%20People%202004-5.pdf

Bekende website met toegang tot kamerstukken; rechtsboven “Zoek uitgebreid” aanklikken en het dossiernummer plus evt. volgnummer van het betreffende Kamerstuk ingeven in de betreffende invulvelden:
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous

Nieuwste, voor zover bekend niet van tevoren met DE-organisaties overlegde "Beleidsregel" voor de administratieve verwerking van "saldering" en "teruglevering" lijkt in eerste instantie eindelijk de saldering cf. amendement Samsom goed te regelen, maar schaatst een extreem scheve schaats als de saldering op jaarbasis "in de min" terechtkomt, en al helemaal als er meer dan 3.000 kWh aan het net wordt teruggeleverd, want dan krijgt u vrijwel niks voor uw kostbare zonnestroom voor "fossiele", naar beneden bijgestelde "marktinkoopprijzen met dempingsfactor" en moet u een mogelijk groter bedrag voor "transportkosten over teruglevering" aan de netbeheerder gaan betalen zodat u netto armer wordt. Deze "regeling" is aan geen enkele Nederlander in ABN uit te leggen...:
http://www.energiekamer.nl/ ... Beleidsregel%20Redelijke%20Terugleververgoedingen_tcm7-86623.pdf

Alweer “nieuwe problemen” op komst, want netbeheerders spreken hier even voor het gemak onderling af "dat er niet onder 0 gesaldeerd gaat worden", hetgeen niet in het amendement Samsom staat, ook niet in de nieuwste beleidsregel van de NMa staat beschreven (al wordt er daarin een schandalig "marktconform tarief" voor het saldo onder nul "vastgesteld" en zou er over dat saldo ook nog eens transportkosten betaald moeten worden…) en die "marktafspraak" hoeft dus ook niet geaccepteerd, maar als monopoloïde dwangmaatregel aan Smit-Kroes voorgelegd te worden:
http://www.b-con.nl/_upload/files/955_Issue_HD232_Saldering ... v1.0.pdf

B'con spreekt zichzelf sowieso tegen m.b.t. de (wettelijk toegestane) negatieve saldering, want men is bezig "om dat in de systemen voor elkaar te boksen" (nooit geweten dat het invoeren van een "-" zo moeilijk was...), "issue" 240 alweer:
http://www.b-con.nl/_upload/files/1128_Issue_HD240_Negatief%20standaardjaarverbruik_v0.1.pdf

Nieuwste codewijzigingsvoorstel van de netbeheerders (TarievenCode art. 4.4.2, aanpassing artikel systeemdiensten tarief, zomervakantie 2006) lijkt oppervlakkig bezien de onschuld zelve, doch er schuilt een levensgrote gifadder in het gras. Ondergetekende heeft inmiddels zijn "officiële zienswijze" op de materie naar de NMa gestuurd:
http://www.dte.nl/ ... wijziging_TarievenCode_Elektriciteit_inzake_toepassing_systeemdienstentarief.asp

Het op basis van mijn "zienswijze" aangescherpte wijzigingsvoorstel van de TarievenCode volgens de DTe:
http://www.dte.nl ... Besluit_tot_wijziging_TarievenCode ... kleinverbruikers_met_zelfopwekking.asp

De aangepaste TarievenCode van 26 september 2006:
http://www.dte.nl/images/TarievenCode_tcm7-93462.pdf


http://www.duurzame-energie.nl ... Terugleveren%20stroom%20vraagt%20geduld (14 juli 2005; MilieuCentraal)

Teruglevering en bemetering pagina Zonnestroom Producenten Vereniging met duidelijke grafieken (en paar kleine schoonheidsfoutjes):
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/meters_bemeteren.htm


webpagina voorbereidingen zomer 2006; 1e upload 21 augustus 2006 (i.v.m. afkappen MEP-subsidie door Joop Wijn); wijzigingen en aanvullingen. Zie verder op datum gesorteerde nieuwe berichten.


© 2006-2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP