starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"salderen" NUON
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Terugleveren aan het net

Salderen en terugleveren volgens NUON

intro
sabotage salderingsregeling
26 april 2007

(Chronologie volgens de documentatie die ik kreeg te zien: laatste doc's/info bovenaan)

terug naar: teruglevering hoofdpagina


NUON

Na een zeer goede start in de eerste jaren van het tweede milennium hadden we nog maar een progressieve directeur als Annemarie Goedmakers...), lijkt het bij NUON allemaal niet meer van harte te gaan met de teruglevering van zonnestroom aan het net door energiebewuste en zuinige burgers. Als je via het CCC nummer probeert iemand te pakken te krijgen die iets van zonnestroom weet bij dat bedrijf, heb je een hele lange adem nodig want vrijwel iedereen die daarover het fijne weet is weg, het meeste CCC personeel ziet water branden als je het over terugleveren hebt, en ga zo maar door.

Er is nog steeds een opwekvergoeding voor "oude contractanten" die een relatief prijzige koppelverkoop aangingen in combinatie met een natuurstroomcontract. Bij het wettelijk verplichte salderen (cf. Artikel 31-C Elektriciteitswet) gaan er helaas regelmatig dingen goed fout (zoals pogingen tot gedwongen metervervanging bij een negatief jaarsaldo, of weigeren in te gaan op klachten van iemand met een diefstalmeter in huis die al zijn zonnestroomoverschot voor nop kwijt is aan de netbeheerder). Als ik tijd vind zal ik daar misschien nog over rapporteren, maar misschien is het wellicht beter om dat onder het versleten tapijt van de (korte doch heftige) Nederlandse zonnestroomgeschiedenis te vegen. Over de diverse rampen bij netbeheerder Continuon (nog steeds formeel onderdeel van de NUON holding) zal ik separaat berichten als de tijd daar rijp voor is. U kunt onder het bericht van 6 november 2006 op de introductie pagina "teruglevering" reeds een tipje zien van de problemen daar.


5 juli 2008: Het alsmaar voortdurende Hollandsche salderingsdrama. Zie de PV-nieuwspagina: sabotage van de wettelijk verplichte saldering door NUON Retail bij Herberg PV...


26 april 2007: Opwekvergoeding en teruglevering NUON. Er ging een gerucht rond in "het wereldje" dat de opwekvergoeding (een bonus voor mensen met zonnepanelen die feitelijk in koppelverkoop met een duur natuurstroomcontract werd "aangeboden") bij NUON begin dit jaar vervallen zou zijn. Dat is niet (helemaal) waar, zoals de website van NUON laat zien. Een website, overigens, die nogal onvriendelijk omgaat met off-line op te slaan paginainhoud omdat dat door een of andere slimme dynamische serverblokkade afgevangen wordt zodat je niks van de inhoud terugziet als je alle wijzigingen off-line wilt nalezen. Zucht... Maar goed, via: producten >>> overige producten >>> teruglevertarieven zonnepanelen. Vandaag, 26 april 2007, onderaan de tweede pagina:


Ergo: als er niets aan uw contract is veranderd, blijft die opwekvergoeding (aantal opgestelde Wattpiek x 0,8 x € 0,07) gewoon uitbetaald, of er moet ergens een addertje in het gras rondkruipen. Advies: maak screendump van genoemde pagina en draai hem fysiek gedateerd en wel uit en bewaar hem goed. Wellicht een reden des te meer om alles maar bij het "oude" te laten, en de geliberaliseerde markt te laten voor wat hij is (doop een teen in de Tros Radar Forum vijver en u bent misschien direct genezen...). De "vrije markt" laten we dan maar over aan stoute "vrije" jongens als de polderboy...

Teruglevering anderzins: salderen etc.
Op
die schaarse teruglevering pagina's van NUON wederom een aantal uiterst misleidende uitspraken, zoals we inmiddels gewend zijn van de energiebedrijven die nu "opeens", nu er geen staatssteun meer is, er geen brood meer in lijken te zien om de meest schone vorm van eigen duurzame elektriciteit bij de burgers hartverwarmend te ondersteunen. Enkele voorbeeldjes (citaten NUON cursief, vetdruk PPV):

 • "... dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding."
  Nope. Niet kunt, maar u moet verplicht gesaldeerd worden bij netinvoeding van max. 3.000 kWh/jaar. Artikel 31c E-Wet 1998.

 • "... komt u mogelijk wel in aanmerking voor een vergoeding."
  Onzin. Zie boven: u moet verplicht volgens Wet gesaldeerd worden!

 • "... als u een analoge elektriciteitsmeter heeft zonder terugdraaiblokkering..."
  Hmmm. Ik dacht toch echt uit een informeel gesprek, eind vorig jaar met een vertegenwoordiger van netbeheerder Continuon begrepen te hebben dat er in hun verzorgingsgebied geen "voor terugloop beveiligde" Ferrarismeters aanwezig zouden zijn. Zouden ze soms doelen op die ene zeldzame klant in een ander netbeheersgebied met zonnepanelen op het dak die voor zijn/haar leveringscontract geswitched is naar leverancier NUON Energie???

 • "De meest moderne vorm is de terugleververgoeding."
  Ook niet zuiver op de graat. We kennen in Nederland (na het afschaffen van de MEP voor nieuwe projecten, die sowieso door slechts een handjevol doorbijters met zonnepanelen interessant genoeg was om zich door de bureaucratie heen te worstelen) helemaal geen "terugleververgoeding". Het enige wat we kennen is een regelmatig gesaboteerde, doch wettelijk verplichte "salderingsregeling", wat inhoudt dat de netinvoeding van de netafname (op dezelfde aansluiting) afgetrokken dient te worden binnen een factuurperiode. En wel sinds juli 2004, indien de netinvoeding toen al op dergelijke wijze geregistreerd werd op een teruglevertelwerk. Voor grotere systemen is daar de beruchte Beleidsregel van de NMa, maar gezien de guillotine van de 3.000 kWh grens staat dat bijna gelijk aan suïcide om het daar op aan te laten komen. Een volwassen, volwaardige terugleververgoeding zoals landen als Duitsland, Spanje, Griekenland, Vlaanderen, etc., kennen, hebben we nooit gehad in Nederland en wordt node gemist, want het schiet allemaal niet op hier.

 • "...digitale meter nodig met minstens drie telwerken."
  Staat niet in de Wet. Huishoudens met een bestaande meter met maar 1 telwerk (continutarief) zouden in principe recht hebben op een meter met maar twee telwerken, omdat ze geen hoog/laag tarief hebben en dus ook minder vastrecht betalen. Als er een salderende Ferrarismeter aanwezig is: LATEN HANGEN S.V.P., dat ding mag blijven hangen tot het einde van de levensduur!!!

 • "... volgens een tevoren overeengekomen tarief."
  Laat u geen oor aannaaien! U heeft ook bij de administratieve afhandeling van de wettelijk verplichte saldering (bij aanwezigheid digitale meter met teruglevertelwerk) recht op exact hetzelfde tarief als waarover u stroom afneemt! Bij dubbeltarief contract opletten, want u wordt in het weekend bijvoorbeeld mogelijk voor het lage tarief gesaldeerd. Accepteer geen "van tevoren overeengekomen tarieven" die afwijken van de wettelijk vastgestelde plicht tot salderen die in uw nadeel zouden zijn. Wordt u zo'n "aanbod" gedaan, verwittig dan direct schriftelijk de NMa/ConsuWijzer van deze illegale praktijken! Dat "tarief" staat namelijk helemaal niet vast, maar hangt af van de variabele transporttarieven van de netbeheerder, het variabele systeemdienstentarief, de energiebelasting, en de leveringsprijs die uw leverancier uiteindelijk voor uw variabele verbruik (netto kWh in factuurperiode) in rekening brengt. Dat is vaak een gemiddelde van minstens twee halfjaarlijkse tariefperiodes, tenzij u een "vast", lager, en voor u wat de netinvoeding betreft dus ongunstiger tarief contractueel heeft laten vastleggen.

 • "... komt er in principe op neer dat..."
  Niks, "in principe". Er dient gesaldeerd te worden. Punt uit.

 • "Aan kosten voor meteropname en salderen zijn ook kosten verbonden, zoals kosten voor meteropname en kosten van de netbeheerder."
  Absolute CRAP. De wet zegt er niets over, dus NUON (welk onderdeel???) begeeft zich hier op zeer glad ijs. Op het nieuwe tarievenblad van netbeheerder Continuon staat niets over een separaat tarief voor een "teruglevertelwerk" op de bestaande meter. De apart genoemde "productie eigen opwek" slaat op een zeldzame productiemeter die destijds voor aanvragen van de (oude) MEP nodig was (bruto productie van de PV-installatie voordat er eigen verbruik van afgetrokken wordt), maar die tegenwoordig totaal zinloos is (zelfs voor grote systemen) omdat er totaal geen ondersteuning meer is. Voor kleine systemen is zo'n aparte (gecertificeerde) productiemeter volstrekt niet ter zake doende.

  Kosten van de netbeheerder is helemaal de hoax van de eeuw, is zo illegaal als de pest, en daar komt hopelijk binnenkort een uitspraak over door mensen die het kunnen weten.

 • "... verstandig u eerst goed te verdiepen in de regeling voordat u besluit panelen te plaatsen."
  Hoezo, beste NUON? Gaan we dreigen? Niks, "eerst verdiepen". We hebben anno klimaatcrisisjaar 2007 het volste recht om zonnepanelen te plaatsen en onze mede door jullie omhooggeschroefde elektriciteitskosten zelfstandig, zonder "hulp" van buitenaf omlaag te krijgen en tegelijkertijd deze wereld een stukje te verbeteren, te beginnen in eigen huis! Met netinvoeding tot (en met) 3.000 kWh/jaar volledig te salderen door netbeheerder, belastingdienst, en leveranciers. Come on, people, begin jullie maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgangspunt eens in de praktijk te brengen en schei uit met deze onzin!

Opgelet: er wordt verwezen naar een telefoonnummer, 023 - 5464682 als u "gesaldeerd" wilt worden. Onduidelijk is wat men dan wel van u wil weten, en WIE dat van u wil weten. Hier heeft de leverancier NUON (Energie) namelijk niets mee te maken, omdat de netbeheerder in uw verzorgingsgebied uw meterstanden moet salderen (als de Ferrarismeter het al niet vanzelf doet) en die gesaldeerde meterstanden (lees: netto verbruik) aan uw leverancier dient door te geven. Verplicht. E-Wet art. 31c.

http://www.nuon.nl


Reeds eerder gepubliceerde teksten verplaatst naar de huidige webpagina per 16 juli 2007.


© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP