starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
feed-in Italië
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Terugleveren aan het net

Conto Energia Italia

Update 22 juli 2007
November 2006

terug naar: teruglevering hoofdpagina


Update 22 juli 2007

Uit het tijdschrift Erneuerbare Energien van juni 2007 de volgende nieuwe informatie over de feed-in regeling in zonnig Italië:

In februari 2007 is de volledige terugleververgoeding structuur in Italië door het Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) herzien.

  • vaststaand feed-in tarief per vermogensklasse voor 20 jaar
  • feed-in tarieven van € 0,36/kWh tot € 0,49/kWh, laagste voor grote vrije veld systemen, hoogste voor in de gebouwschil geïntegreerde systemen.
  • extra stimulansen voor o.a. projecten met combinatie PV-systemen en energie besparingsmaatregelen, en voor systemen waarvan de exploitanten minimaal 70% van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit op de lokatie van opwekking zelf verbruiken.
  • totaal met het nieuwe Italiaanse feed-in systeem te ondersteunen PV-vermogen: 1,2 GWp; te bereiken capaciteit tot 2016: 3 GWp.
  • aanvragen uit 2005-2006 hebben tot 1 april 2007 reeds tot 14 MWp aan het net gekoppelde systemen geleid, 21 MWp is reeds opgeleverd doch nog niet formeel aangemeld, en maar liefst 112 MWp wordt momenteel geïnstalleerd (totaal: 147 MWp). Dat is dus al ongeveer 10% van de (momenteel) te ondersteunen "gewenste" capaciteit.

Over het algemeen wordt Italië o.a. met het huidige ondersteuningsregime, het extreem zonnige klimaat, en de relatief hoge bevolkingsdichtheid van 60 miljoen inwoners, gezien als een van de grootste potentiële groeimarkten op het gebied van zon-PV (en zon-thermie) in Europa. Ter vergelijking: het gemiddeld nog zonniger Spanje, waar dezer dagen vele megawattpiek parken en particuliere installaties gebouwd worden, heeft een bevolkingsdichtheid van "slechts" 233 personen per vierkante mijl. Italië ligt daar met 507 personen per vierkante mijl ruim een factor twee boven (bron: Population Reference Bureau 2006). Zon-PV is met name in de gebouwde omgeving extreem goed toepasbaar en kan in die warme landen zeer goed de voor de samenleving peperdure pieklasten overdag omlaag brengen ("scheren") en aldus extra kosten sparen. Het is niet voor niets dat op de Solarexpo 2007 in Verona 572 beursstands waren (oppervlakte groei van de beurs 104% t.o.v. 2006)...

Bron: Erneuerbare Energien nr. 17(6)/juni 2007: 60-61.
http://www.erneuerbareenergien.de


November 2006

Zie website onderaan gelinkt. Mijn beste poging tot vertaling van de geoffreerde terugleververgoedingen (ik ontvang gaarne tegenbericht als u het er niet mee eens bent...):

Van 1 tot 20 kWp: 0,45 €/kWh (er stond in het origineel kWp...) voor de eerste 20 jaar bovenop het principe van "net metering" (waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld: alle overschot wat overblijft boven het "net metering" beginsel, wordt voor 0,45 euro per kWh afgenomen?

Van 20 tot 50 kWp: 0,47 €/kWh voor de eerste 20 jaar waarbij het overschot voor 0,095 €/kWh (?) afgenomen wordt.

Van 50 tot 1.000 kWp: dient marktconform in competitie aangeboden te worden, met dien verstande dat de afname prijs zal moeten liggen tussen 0,07 €/kWh en 0,95 €/kWh.

Nagekomen een e-mail (26-11-'06) van een bij Rome wonende Nederlander:

"... ik las dat vanaf 1 jan. 2007 de regering een aftrek van 55% (van de investering) op de inkomstenbelasting mogelijk gaat maken, op te delen in 10 jaar. Als tenminste de parlementaire behandeling geen veranderingen aanbrengt.

De vrees van mijn neef, die net rond 30 m2 zonnepanelen heeft laten plaatsen, is dat de terugkoopprijs
(lees: terugleververgoeding; PPV) dan wel lager zal worden."

Dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk, maar houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Dank voor deze info!

http://www.conto-energia.it/


webpagina gestart 22 juli 2007

© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP