starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"salderen" Essent
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Terugleveren aan het net

Salderen en terugleveren volgens Essent

16 juli 2007 correctie en aanvullingen
juli 2007
januari 2007
december 2006
juli 2006

(Chronologie volgens de documentatie die ik kreeg te zien: laatste doc's/info bovenaan)

terug naar: teruglevering hoofdpagina


Essent - 28 juli 2007: reacties. Twee reacties op mijn analyse, een zeer korte van Essent Retail, en een van Paulus Jansen van de SP (energiespecialist Tweede Kamer). Zie bericht van 28 juli 2007 op de PV-nieuwspagina.


Essent - 16 juli 2007: correctie en aanvullingen. Teruglevermaterie in Nederland blijft uitermate taai en ingewikkeld, en blijkbaar had ik het persbericht van Essent niet goed gelezen cq. begrepen, waarvoor oprecht excuses. Op 11 juli 2007 kreeg ik van Essent de volgende reactie op mijn bericht van 10 juli 2007 (vetdruk: Polder PV):

Geachte heer Segaar,

Hierbij reageer ik op uw reactie op uw site polderpv.nl met betrekking tot ons nieuwe teruglevertarief vanaf 1 juli 2007.

Uit uw reactie merk ik dat er helaas sprake is van een misverstand over de opbouw van ons nieuwe teruglevertarief.

Vanaf 1 juli 2007 saldeert Essent namelijk de eerste 3000 kWh teruglevering met de levering ook voor klanten die meer dan 3000 kWh terugleveren. Dit geldt voor klanten met een totale jaarlijkse teruglevering tot en met 5000 kWh. Hiermee ontstaat, in tegenstelling tot ons tarief van 1 januari 2007, een getrapt tarief. Dit kan voor onze klanten een voordeel opleveren van meer dan 400 euro.

U geeft op uw site terecht aan dat Essent vanaf 1 januari 2007 een nieuw beleid heeft met betrekking tot teruglevering, door ook huishoudelijke klanten die tot 5000 kWh terugleveren op jaarbasis niet als producent te zien. Pas bij een jaarlijkse teruglevering van meer dan 5000 kWh beschouwen wij iemand als producent van duurzame energie en bieden wij een gemiddelde inkoopprijs voor de teruggeleverde duurzame elektriciteit. Hiermee doen wij meer voor deze klanten dan wet- en regelgeving voorschrijft.

In onze vorige tariefopzet van 1 januari 2007 ontving een terugleverklant die 5000 kWh teruglevert op jaarbasis, voor de volledige teruglevering het gemiddelde leveringstarief voor Groene Stroom, per die datum 7,84 eurocent. Dit zou een vergoeding zijn van 392 euro.

Met ingang van 1 juli 20007* ontvangt deze klant die 5000 kWh teruglevert op jaarbasis voor de eerste 3000 kWh (door de saldering met levering) een totaal tarief, inclusief energiebelasting, btw, transport en levering. Dit komt ongeveer neer op 21,49 eurocent per kWh. Voor de volgende 3001 tot en met 5000 kWh ontvangt deze klant ons gemiddelde leveringstarief voor Groene Stroom. Dit is vanaf 1 juli 2007 7,68 eurocent per kWh. (Onze leveringstarieven, en daarmee wat klanten betalen aan Essent voor de levering van elektriciteit, zijn namelijk vanaf 1 juli 2007 verlaagd).

Per 1 juli 2007 ontvangt de terugleverklant uit dit voorbeeld 798,30 euro. Dit is een verbetering van 406,03 euro op jaarbasis.

Ik zou het op prijs stellen indien u de informatie op uw site hierop aanpast.

Wij zijn van mening dat we met deze nieuwe getrapte terugleververgoeding een goede vergoeding bieden aan onze terugleverklanten.

Met vriendelijke groet,"

Amanda van de Beld
Essent Retail Energie BV

*beetje "lullig" typefoutje...

Reactie Polder PV:

(1) Salderen tm. 3.000
Voor de klanten die maximaal 3.000 kWh invoeden op het net verandert er niets. Essent Retail hoort (net als alle andere leveranciers voor hun deel van de te salderen kosten) gewoon in de Wet vastgesteld beleid uit te voeren, artikel 31-C van de Elektriciteitswet 1998. De eerste 3.000 kWh salderen is dus beslist geen "coulance" van Essent, noch van enig ander leverancier. Bovendien moeten alle variabele kosten, inclusief de netbeheerskosten, systeemdiensten tarief, energiebelasting, en BTW (en levering- en transport variabel) gesaldeerd te worden. Het transportgedeelte (incl. systeemdiensten tarief en BTW) hoort formeel door de netbeheerder gesaldeerd te worden (wederom: artikel 31-C Elektriciteitswet), maar eind vorig jaar is er opeens (zonder ruggespraak met de DE sector) door de NMa/DTe "besloten" dat de leveranciers de gehele saldering moeten gaan verzorgen... Nota bene: de overgrote meerderheid van de mensen met zonnepanelen in Nederland valt zeer ruim binnen de categorie "tot en met 3.000 kWh". Dus voor die paar huishoudens waarvoor deze nieuwe regeling is opgezet (o.a. de meeste getroffenen met een 25.000 euro kostend PV-systeem in "In Goede Aarde" in Boxtel), en die Essent Retail als elektriciteitsleverancier hebben gekozen, heeft Essent Retail een uitzondering gemaakt. Heel mooi, maar de vraag blijft wat de NMa daar wel niet van vindt, want daarover heb ik nog niets gehoord...

(2) Containerbegrip "producent"
Voor het onderscheidende label "producent" bestaat bij mijn weten geen enkele wettelijk afgespijkerde definitie. De NMa heeft in die onwaarschijnlijk bezopen maatregel van april 2006 ("Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen"), die rampzalige gevolgen voor de Nederlandse zonnestroom markt heeft (en hoogstwaarschijnlijk daartoe ook in het leven is geroepen, maar dat mogen we natuurlijk niet zo zeggen), een totaal kunstmatige definitie neergezet van een ook nog eens niet haarscherp geformuleerde "grens van 3.000 kWh" (of is het toch 2.999 kWh?). Essent heeft een eerste grens op "3.000" gezet (tot en met 3.000 kWh netinvoeding "ben" je niks en moet je gesaldeerd worden volgens Wet), daarboven ben je blijkbaar opeens "producent" volgens de NMa, maar nu ben je dat volgens Essent Retail "pas boven de 5.000 kWh netinvoeding". Die afgrenzingen zijn sowieso volslagen willekeurig, maar dat heeft feitelijk niet direct met Essent, maar met NMa, EZ en dat soort instanties te maken die koste wat kost willen voorkomen dat er in Nederland "economisch haalbare" dakvullende systemen komen waarvoor een degelijke en decente
"Duitse" regeling dient te komen. In plaats daarvan wordt elke keer weer in Den Haag een of andere bezopen "regeling" uitgeknobbeld (wederom zonder de DE organisaties te raadplegen) en kunt u het drama voor u zelf uittekenen.

ELKE zonnestroom opwekker is in de ogen van Polder PV een producent (van maatschappelijk gewenste duurzame elektriciteit), en afhankelijk van de metersituatie, het geïnstalleerde nominale vermogen, de instralingscondities, en het eigen verbruik van de zonnestroom, zal de opwekker een kleine, middelmatige, of, in extreem zeldzame gevallen, een "wat grotere" producent van elektriciteit zijn die momentaan (niet permanent) invoedt op het distributienet. Netinvoeding trouwens die t.o.v. bijvoorbeeld de hoeveelheid (vaak vele miljoenen kWh) die windboeren invoeden totaal in het niet valt (op zijn hoogst een paar duizend kWh/jaar), dus wat ook totaal onvergelijkbaar is.

(3) Berekening baten en lasten (!) bij > 3.000 kWh netinvoeding/jaar
Goed lezen: voor het traject 3.001 - 5.000 kWh netinvoeding ontvangt u van Essent RETAIL, dat is een (in de geliberaliseerde markt opererende) elektriciteitsLEVERANCIER, die 7,68 eurocent/kWh, zonder enige andere "extra'tjes" die u wel over het eerste traject (tm. 3.000 kWh bij Essent Retail) ontvangt. En dat is het enige wat Essent Retail u biedt, waarbij ze tevens een hele grote gifadder verzwijgen, want dat staat niet in bovengenoemd antwoord van deze leverancier, noch in hun oorspronkelijke persbericht die ik op zo'n merkwaardige wijze ontving. En dat is in deze heikele materie de CRUX.

Als je nu zoals de meeste (zeg: 99,99 procent) Nederlanders, totaal niet snapt wat er nog meer speelt, en bijvoorbeeld die gruwelijke beleidsregel van de NMa niet kent, of, als je hem al gelezen zou hebben, er niks van begrijpt (ik geef u het grootste gelijk van de wereld, want zoiets waanzinnigs kunnen alleen totaal buiten de realiteit staande bureaucraten verzinnen!), zou je geneigd zijn te denken: "Niet slecht, toch?" Da's meer dan we tot nu toe kregen, dus we mogen van "geluk" spreken. Ik zal u echter aan de hand van enkele berekeningen laten zien dat u daar een grote pot zout naast mag zetten, met daarbij de kanttekening dat ik dit beleid nog bij geen enkele andere leverancier heb gezien, dus het is wel degelijk meer dan bij de "concurrenten" gebezigd wordt, en daarvoor verdient Essent Retail in ieder geval een compliment. Wel verder lezen, want we zijn nog niet klaar!

OK. We gaan nu dus uit van (max.) 5.000 kWh netinvoeding (nauwelijks voorkomend in Nederland, behalve in enkele zeer pijnlijke gevallen, maar laten we van dat nieuwe "magische" getal uitgaan). 3.000 kWh/jaar salderen voor 21,49 eurocent/kWh levert 644,70 euro op (dat zou, bij vergelijkbaar "beleid", meer zijn bij leveranciers die hogere tarieven dan Essent Retail voeren, en minder bij prijsstunters die onder hun leveringstarieven zitten). Hierbij laat ik dan nog even buiten beschouwing of alle leveranciers het "salderen" anno 2007 wel aankunnen, want er zitten de nodige partijen bij die er een grote administratieve puinhoop van maken en soms het fenomeen zonnestroom niet eens kennen). Let wel: die 21,49 eurocent (volgens Essent Retail) is het totaal van wat u van DRIE partijen wettelijk verplicht MOET ontvangen (!): leverancier Essent Retail (leveringsprijs), netbeheerder Essent (variabele transportkosten), en energiebelasting en BTW van het Ministerie van Financiën (!!!). U moet zelf controleren of datgene wat op uw nota staat wel klopt, over de boekingsperiode die de zaken verder compliceert (mogelijk verschillende tarieven waarover gemiddeld wordt). Energiebelasting wordt voor Min. Fin. door de leverancier geind, BTW wordt zowel via de leverancier als via de netbeheerder geind...

Traject 3.001 - 5.000 kWh netinvoeding voor 7,68 eurocent/kWh levert (bij Essent Retail) nog eens 153,60 euro op. Totaal een leuke 798,30 euro in het zakkie. Althans, dat dacht u (zie verder). In de situatie van januari ontving u 392,00 euro (bij hoger leveringstarief van 7,84 eurocent/kWh en max. 3.000 kWh invoeding), het voor u positieve verschil bij 5.000 kWh netinvoeding is dan 798,30 - 392,00 = 406,30 (niet het door mevrouw van de Beld genoemde 406,03). Moet u daar nu echt blij mee zijn? Het is maar hoe je het bekijkt. Piek scherende, netverliezen reducerende, netgebruikskosten voorkomende, op het laagspanningsnet ingevoede, en door de buren vrijwel verliesloos tegen alle kosten geconsumeerde zonnestroom is namelijk feitelijk goud waard. Het drama is er in gelegen dat de verzamelde kruideniers in Nederland dat goud er niet voor willen geven, maar die "overtollige" stroom wel maar al te graag zo goedkoop mogelijk willen innen bij de duizenden decentrale zonnestroom opwekkers, en dan ook nog eens goede sier (lees: overwinst) willen gaan maken met de daarbij behorende (feitelijk door u verdiende) groencertificaten...

Als u werkelijk 5.000 kWh invoedt op het net, heeft u een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk grote PV-installatie (voor Duitse begrippen daarentegen is het peanuts, daarvoor geldt de eerste feed-in staffel tot een enorme installatiegrootte van 30 kWp...). Voor dat voor NL begrippen grote systeem (van, zeg, 7-8 kWp) heeft u wellicht zeer veel geld neergeteld (al of niet gesubsidieerd bij aankoop van de zonnepanelen) of gaat u alsnog (in de huidige, totaal subsidieloze situatie) mogelijk tienduizenden euro voor neerleggen. Die wilt u toch grotendeels "terugverdienen", nietwaar, net als in het volstrekt normale en extreem slim en grondig via feed-in tarieven ondersteunde buurland Duitsland, of bij de Vlaamse zuiderburen. Toch?

Wat betekent die 798,30 euro per jaar aan opbrengst dan feitelijk voor u? Dat is 798,30/5.000 = 15,97 eurocent/kWh. Oeps! Dat klinkt toch wel heel wat minder "heftig" dan die mooie 21,49 eurocent voor die eerste 3.000 kWh, niet? Maar het wordt nog veel erger. En het ergste is juist, dat Essent Retail, de leverancier, dat doodzwijgt, terwijl ze beter zouden moeten weten. Als je die beleidsregel van de NMa namelijk goed leest, wordt iedere zonnepaneel eigenaar die meer dan 3.000 kWh (of 2.999) invoedt op het net per jaar nog steeds (door de NMa!!!) als "producent" gezien (zie ook mijn commentaar onder 2). En waar moet zo'n "producent" volgens de NMa opeens aan gaan voldoen? Die moet (zie Beleidsregel, randnummer 9 van de toelichting) namelijk over de netinvoeding opeens transportkosten (per kWh) gaan betalen aan de netbeheerder. En wat mag dat dan wel gaan kosten, die waanzin?

Stel je zit als klant bij je ("vrij verkozen") leverancier Essent Retail ook in het verzorgingsgebied van de (niet te verkiezen) netbeheerder van de Essent holding. Je krijgt van je leverancier bovengenoemde "vergoeding" voor je netinvoeding, en, heel "coulant", dus die meeropbrengst van 406,30 euri t.o.v. de situatie aan het begin van 2007. Echter, je moet boven de 3.000 kWh netinvoeding van die geweldige NMa dan zowel over je totale afname, als over je totale (!!!) netinvoeding transportkosten gaan betalen. Alleen al over de netinvoeding geeft dat het volgende drama te zien:

Tarieven juli 2007 Essent netbeheer (incl. BTW):

Enkeltarief 0,0377
Dubbeltarief hoog 0,0428
Dubbeltarief laag 0,0220
Systeemdienst TenneT 0,00139 (per 1 feb. 2007; was januari nog 0,00118)

Voor invoeden van 5.000 kWh met een enkeltarief meter zou je vanaf 1 februari 2007 het volgende aan die beruchte "invoedings" transportkosten voor "producenten volgens NMa" kwijt zijn:

5.000 x (0,0377 + 0,00139) = 195,45 euro

Voor berekening met dubbeltarief gaan we van het vaak gehanteerde (maar nergens wettelijk zo vastgelegde...) tarief 2/7 x laag tarief (weekend...) + 5/7 x hoog tarief (rest van de week) uit:

(5.000 x 2/7 x (0,0220 + 0,00139)) + (5.000 x 5/7 x (0,0428 + 0,00139)) = 33,41 + 157,82 = 191,23 euro

Wat blijft er dan aan de eind van de rit "aan voordeel" voor u over? Daarbij ook nog even niet vergeten dat u OOK nog eens over uw netAFNAME van de NMa transportkosten moet gaan betalen (terwijl u daarvoor juist gesaldeerd moest worden als u "onder die beruchte 3.000 kWh was gebleven"), dus het plaatje komt er boven de 3.000 kWh netinvoeding voor u nog veel slechter uit te zien!!!

Enkeltarief meter: "opbrengst Essent Retail (incl. saldering alle kWh kosten tot en met 3.000)" á 798,30 minus "te betalen transportkosten Essent netbeheer (traject 3.001-5.000)" á 195,45 = totaal 602,85.

Dubbeltarief meter: "opbrengst Essent Retail (incl. saldering alle kWh kosten tot en met 3.000)" á 798,30 minus te "betalen transportkosten Essent netbeheer (traject 3.001-5.000)" á 191,23 = totaal 607,07.

De uiteindelijk aan u "uitbetaalde" kWh prijzen voor uw totale netinvoeding van 5.000 kWh zouden dan neerkomen op slechts 12,06 eurocent/kWh (enkeltarief) resp. 12,14 eurocent/kWh (dubbeltarief). En die kWh "tarieven" worden nog ongunstiger doordat u ook over uw netafname transportkosten moet gaan betalen als u boven de 3.000 kWh/jaar netinvoeding uitkomt. Stel dat u nog eens 1.500 kWh zou afnemen in dat zelfde jaar (extern verbruik in de daluren wanneer er geen opwek van zonnestroom mogelijk is), dan zou u dat bij enkeltarief nog eens 58,64 euro extra kosten, het totale "te verdienen" bedrag wordt dan nog maar 602,85 - 58,64 = 544,21 euro, en uw 5.000 kWh netinvoeding levert u dan uiteindelijk nog maar 544,21/5.000 is 10,88 eurocent/kWh op (voor dubbel tarief en invoeding in de daluren kom ik uiteindelijk uit op 571,98 euro en 11,44 eurocent/kWh uit). Als er niet nog meer gifadders in het gras rond glijden, want er zijn netbeheerders die vinden dat ze dubbele vastrechten aan netinvoeders van decentraal opgewekte elektriciteit "mogen" opleggen (ze zetten het hondsbrutaal nota bene op hun tariefblad...). En, bovendien, als u zoveel invoedt als 5.000 kWh/jaar, zult u door uw netbeheerder ook nog eens een aparte kWh meter moeten laten installeren als u nog geen meter heeft met teruglevertelwerk. En dat kost ook weer een Euro of honderd (als u geluk heeft)... Die je eigenlijk ook weer in het totale kostenplaatje zou moeten doorrekenen. En ga zo maar door.

Ter vergelijking: in Duitsland ontvangt u als u nu uw PV-installatie op het net laat koppelen, vanaf dit jaar 20 jaar lang 49,21 eurocent/kWh. VAST, zonder politieke sabotage of ontoelaatbare "tariefpolitiek" bij netbeheerders of leveranciers. Dat is een factor 4,5 maal zo hoog dan het miezerige bedragje van nog geen 11 eurocent wat u in Nederland met een enkeltarief meter per kilowattuur aan kostbare, door uw peperdure PV-installatie opgewekte zonnestroom, "mag" ontvangen. En van Essent Retail is totaal niet bekend hoe lang deze "goede vergoeding" (citaat bovenstaande e-mail) voor haar zonnestroom klanten zal voortduren, want dat kon er volgend jaar best wel weer eens totaal anders komen uit te zien...

Ergo: heel erg leuk dat Essent Retail deze "aanbieding" doet aan potentiële zonnestroom producenten, maar ik hoop met bovengeschetste berekening aangetoond te hebben dat we die "aanbieding" wel in het juiste perspectief moeten plaatsen. De gifaddertjes die Essent Retail niet noemt maken dit alles toch wel weer een erg "aparte Hollandsche aanbieding". Een stuk "beter" dan de andere leveranciers, maar toch. U zult in ieder geval nooit van uw leven een nieuw, in Nederland gekocht ongesubsidieerd PV-systeem van de grootte waar we het over hebben (7-8 kWp of groter) gaan terugverdienen met deze afgrijselijke "markt"condities. Daarvoor zullen hele grote knuppels in het hoenderhok genaamd Den Haag gegooid moeten worden, that's for sure.

(4) Klanten boven 5.000 kWh netinvoeding: blijvend drama. Er is en blijft niets geregeld voor klanten die onverhoopt boven de 5.000 kWh netinvoeding per jaar komen. Gezien de uitgangs"condities" zouden deze mensen bij een willekeurige leverancier, Essent Retail inclusief, gecombineerd met de transportkosten ellende, dus mogelijk zelfs geld kwijt zijn i.p.v. een decente vergoeding voor hun geweldige hoeveelheid kostbare zonnestroom te krijgen. Wederom, niet "schuld" van Essent Retail, maar onmiskenbaar de schuld van de politiek die zich door in de Middeleeuwen levende energiebureaucraten "de wet" laten voorschrijven en daar in het geheel niets tegen doen. Blijkbaar geloven die bureaucraten niet in de haalbaarheid van "EnergiePlus woningen en utiliteitsgebouwen", die gewoon heden ten dage o.a. in Freiburg in de huursector worden gebouwd...

Ik ben erg benieuwd naar het antwoord van Essent Retail op mijn betoog.


Essent - situatie juli 2007. Merkwaardigerwijs kreeg ik van een marketing bureau (Rijshouwer Creative Marketing ???) het volgende curieuze persbericht van Essent opgestuurd:

Essent verhoogt terugleververgoeding elektriciteit zonnepanelen

Energiebedrijf Essent verhoogt 1 per juli de terugleververgoeding voor klanten die elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Met het verhogen van deze vergoeding wil het bedrijf duidelijk maken dat het duurzame energieproductie serieus neemt. ‘We willen dat mensen een bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzame energievoorziening’, zegt Amanda van de Beld, die namens het bedrijf betrokken is.

De nieuwe terugleververgoeding geldt vanaf 1 juli en de hoogte ervan wordt bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die klanten terugleveren. Voor klanten die niet meer dan 5.000 kWh terugleveren, kan het verschil met de huidige overheidsrichtlijnen voor teruglevergoeding oplopen tot ruim 400 euro per jaar.

Dat Essent een duurzame energievoorziening belangrijk vindt, blijkt ook uit het feit dat het bedrijf in 2007 en 2008 Groene Stroom en Groen Zakelijk voor dezelfde prijs aanbiedt als gewone stroom, ondanks de hogere productiekosten van groene energie. Daarmee neemt Essent voor klanten de drempel weg om voor groene energie te kiezen. Inmiddels hebben al 935.000 klanten (880.000 huishoudens en 55.000 klein zakelijke klanten) gekozen voor groene energie. Essent is daarmee de grootste leverancier van duurzame energie in Nederland. Essent is bovendien de grootste producent van duurzame energie in Nederland. Zij produceert 43 procent van de in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit.

Kijk voor meer informatie op www. essent.nl/teruglevering. Daar wordt verdere toelichting gegeven op de nieuwe terugleververgoeding.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met : Essent NV Corporate Communicatie, Rik Hammer, perswoordvoerder, telefoon +31 (0)6 46740195.

Voor overige persvragen over Essent kunt u terecht bij het Media Relaties 0800 0244 022 (dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar voor de media).

Commentaar Polder PV:

(1) Wat is er nu eigenlijk zo vreemd? (a) waarom krijgt Polder PV dit nieuws van een marketingbureau en niet van Essent zelf?; (b) het is helemaal geen "nieuws", want continuering van begin dit jaar ingezet "beleid" (zie bericht onder januari 2007); (c) de "terugleververgoeding" is nog steeds in de verste verte geen feed-in á-la Germania (integendeel!), en bovendien is hij voor invoeding > 3.000 kWh/jaar lager dan het tarief voor januari, terwijl Essent claimt dat ze de "terugleververgoeding" juist verhoogt, wat dus pertinent niet waar is!!! (d) er wordt in het bericht van een uitermate curieus "verschil met huidige overheidsrichtlijnen" van maar liefst 400 euro per jaar gesproken, wat extreem discutabel is. Met de op de website van Essent genoemde (nog steeds belachelijk lage) 7,68 eurocent/kWh kom je voor dat door Essent in het leven geroepen traject 3.000-5.000 kWh (maximale "coulance" dus 2.000 kWh) toch echt op niet meer dan 2.000 x 0,0768 = € 153,60 "extra invoedings-opbrengsten" op jaarbasis uit, als je er vanuit zou gaan dat boven die 3.000 kWh netinvoeding in "normale gevallen" uiteindelijk niets uitgekeerd zou worden (wat gezien die krankzinnige Beleidsregel van de NMa inderdaad het geval lijkt te zijn). Dat scheelt nogal fors en dat zal Essent moeten uitleggen.

(2) Via genoemde website komen we het volgende te weten: "Essent geeft u hiervoor graag een vergoeding". Niet zo slijmen, beste mensen van Essent. U bent wettelijk verplicht om te salderen tot (en met) 3.000 kWh/jaar, en daarboven moeten jullie van de Raad van Bestuur een (belachelijk en heftig aangevochten) "marktconform gedempt" tarief als leverancier aan de invoedende afnemer uitbetalen. Niks "coulance" of "klantvriendelijk beleid".

(3) De enige coulance die Essent "boven de Wet (Artikel 31-C) cq. secundaire regelgeving" geeft, is het traject 3.000 - 5.000 kWh, waarvoor de leverancier Essent inderdaad (tot nu toe volgens de informatie van Polder PV als enige) geprezen mag worden (al stelt het natuurlijk totaal niets voor in vergelijking bij het enige echte FEED-IN tarief in Duitsland, wat momenteel 49 eurocent/kWh bedraagt!!!! (ongeveer een factor 6,3 maal zoveel...)

(4) Wat IS dan dat tarief tussen de 3.000 en 5.000 kWh netinvoeding? Volgens de Essent website (tarieven): per 1 juli 2007 7,68 eurocent/kWh (u krijgt over dat traject i.t.t. het "salderingsvolume" van de eerste 3.000 kWh géén BTW en géén energiebelasting uitgekeerd!!!). Merkwaardig. Per 1 januari was dat "Groene Stroom Keuzetarief Standaard" equivalent namelijk nog 7,84 eurocent/kWh waard. Ergo: een daling van 0,16 eurocent, alweer 2% minder.

(5) En dáárom moet er nu opeens een ronkend persbericht naar buiten gebracht worden, kijk ons toch eens supergroen en sociaal wezen? Wil Essent soms toevallig meeliften op de extreme "duurzaamheids hype" in Nederland? Gezien de prijsverlaging voor die hartstikke kostbare zonnestroom lijkt me dat toch meer een lachertje, beste Essent! Fijn dat jullie nog "iets" willen geven voor die mensen die in het genoemde "traject" zitten, maar het stelt natuurlijk helemaal niks voor, en dat weten jullie als geen ander want pieklasten scherende zonnestroom is veel te kostbaar om voor een paar euricent aan fossiele energieleveranciers weg te geven. Dus mooi weer spelen met andermans duurzame opwek is een beetje erg makkelijk. Als jullie nu eens die belachelijke NMa beleidsregel met jullie peperdure juristenteams zouden gaan aanpakken, beste Essent boys and girls, DAN is er wellicht wat opbouwender kritiek van de kant van de duurzaamste consumenten van Nederland te verwachten. Laat onverlet dat jullie dit tot nu toe als enige doen, dus de andere leveranciers mogen wel opschieten, anders kunnen ze wat leuke berichtgeving van Polder PV verwachten...

(6) Blijft over: Essent zegt niks over de transportkosten en mogelijke gifangels zoals illegale dubbele vastrechten en dergelijke, u weet het wel. Foute boel. Leveranciers en netbeheerders zijn strict gescheiden (ondanks het continue gez..k daarover in Tweede en Eerste Kamer). De Holding Essent (die zich hier ook niet, zoals het hoort, netjes voorstelt uit welke hoedanigheid men hier "spreekt") "doet" hier eventjes voor het gemak alsof ze uit een mond mag spreken over het "totale pakket", namelijk leverings- en transportkosten. Dat is een hele slechte zaak, zeker omdat we zogenaamd een "geliberaliseerde" markt hebben waarbij de leveranciers en netbeheerders totaal verschillende functies en status hebben! Dit is weer typisch zo'n resultaat van dat eeuwige gekonkelefoes tussen EnergieNed (de belangenorganisatie) en de Raad van Bestuur van de NMa (...) die alvast een "voorschot" genomen hebben op het nog steeds niet tot Wet verheven, doch heftig door EnergieNed (en DTe) nagestreefde "leveranciersmodel van facturatie", waarbij de leverancier straks ook nog (weer???) de transportkosten ellende mag gaan factureren, met grote, HELE GROTE vraagtekens en mogelijk weer sloten aan ellende die niet meer is te controleren door de reeds dik geplaagde klanten. Laat staan als ze terugleverende zonnestroom systemen hebben, want het leed is nu alweer niet te overzien over de controleerbaarheid van de elektriciteitsnota's waar weer de meest waanzinnige zaken op gaan veranderen... De Holding stelt trouwens zelf al dat ook de teruglevering op de jaarafrekening wordt verrekend, terwijl dat tot voor kort nog allemaal separaat werd gefactureerd (de "administratieve systemen konden dat alles niet aan").

(7) Net als alle andere netbeheerders, blijft Essent (netbeheer) hardnekkig zwijgen over het "waarom" van aanmelden om aanspraak te ("kunnen") maken op vergoeding van zowel de saldering bij de leverancier, als bij de netbeheerder (ook de variabele transportkosten inclusief systeemdienstentarief en BTW moeten namelijk gesaldeerd worden tot 3.000 kWh/jaar netinvoeding). Dat staat namelijk in de beruchte, bij geen enkele Nederlander bekende Netcode, artikel 2.1.5.1, waarin gesteld wordt dat "de aangeslotene de netbeheerder tijdig op de hoogte stelt van zijn voornemen tot invoeding...". Aangezien alle netbeheerders blijven weigeren om het domme publiek over deze essentiële gifangel in de gigantische berg onleesbare regelgeving te informeren, kunnen er de meest verschrikkelijke problemen ontstaan bij de duizenden (volstrekt terechte) claims bij teruglevering. Het allergrootste merendeel van de zonnestroom producenten heeft zich namelijk nooit aangemeld bij de netbeheerder, omdat ze er nooit over zijn geïnformeerd en totaal geen kaas hebben gegeten van die verschrikkelijke energie regelgeving... Netbeheerders hanteren dan ook al jaren de uitermate dubieuze strategie: wat niet weet, wat niet deert... Netcode kunt u vinden op de website van de DTe onder "secundaire regelgeving" bij Elektriciteit.

(8) Boven de 5.000 kilowattuur invoeding per jaar bent u alsnog extreem zwaar de pineut (mogelijk nog steeds: betalen voor de complete netinvoeding, i.p.v. geld ontvangen), dus voor die twee 9 kilowattpiek installaties in de inmiddels "beruchte" wijk In Goede Aarde (what's in a name...) in Boxtel, blijft het drama onverkort aanwezig en deze twee huishoudens blijven dus de meest geplaagde van de mij bekende zonnestroom opwekkers. Hadden ze maar beter op moeten letten bij de koop van hun prachtige woningen, zullen de dames en heren van EZ, NMa, EnergieNed, e.d. wellicht denken. Volgende keer eerst maar even een bulldozer over dat prachtige PV-dak voordat u een handtekening onder het koopcontract zet???

(9) Essent heeft het op de "teruglever" tarieven pagina over het 3.000-5.000 tarief "gebaseerd op 5/7 normaal tarief (lees: HOOG/dagtarief) en 2/7 laag tarief (lees: nachttarief, ook geldig in het weekend). Uitermate dubieus!!! Als je namelijk een enkeltarief meter hebt, word je dan belazerd, omdat je immers met zo'n meter vrijwel altijd in het hoge dagtarief zult terugleveren (op de "randen van de ochtend/avond" na in de zomer, maar dan produceert uw grote PV-systeem slechts een fractie van de totale teruglevering. Ergo: wederom erg leuk bedacht, maar voor de zoveelste maal onrechtvaardigheid ten top!

(10) Tot slot: Als je doorklikt via de "voorwaarden" voor de teruglevering wordt je naar een soort startpagina doorgeleid waar je je nota bene moet gaan zitten aanmelden voor een elektra- en/of gascontract bij dat bedrijf. Bizar! Reeds bestaande klanten van Essent zouden geen aanspraak kunnen doen op die "geweldige" terugleververgoeding???

Essent neemt duurzame energie blijkbaar serieus, volgens hun persbericht. Zouden ze definitief afscheid hebben genomen van palmolie in de fik steken? Borssele vervroegd dicht, toch maar? Nemen ze zonnestroom echt serieus? Dan zullen ze er keihard aan moeten trekken om Nederland het Duitse EEG te bezorgen. Daarvoor mogen best wat bloedspetters aan de muur in Den Haag! Ben benieuwd wat het ingehuurde bureau daar voor "creatieve marketing" op los gaat laten...

Ingang bij Essent:

http://www.essent.nl/teruglevering


Essent - situatie januari 2007. In januari ontving ik een setje met duidelijke info waarin Essent de zaken goed geregeld blijkt te hebben, waarvoor mijn complimenten. Hieronder afgebeeld het informatie vel (2 kantjes op 1 download afgebeeld), en het bijbehorende antwoordformulier. Klik op de afbeeldingen voor leesbare afbeeldingen (evt. nog een keer klikken voor max. vergroting):

Een paar kritische opmerkingen nog:

(1) "Grootste producent van Groene Stroom" waarop Essent zich in het infovel beroept dient met een pot zout genomen te worden omdat het bedrijf door de Reclame Code Commissie op de vingers is getikt aangezien een substantieel bestanddeel van die "groene stroom" uit de bijstook van palmolie restproducten in elektriciteitscentrales afkomstig blijkt te zijn, wat ook de RCC niet "duurzaam" vindt, totdat het tegendeel bewezen is. Essent heeft de inkoop (goed lezen!) van de afvalproducten van de palmolie fabricage n.a.v. deze uitspraak stopgezet.

(2) "Essent geeft u hiervoor graag een vergoeding" (kopje, laatste regel). Zowel de netbeheerders als de leveranciers zijn vanwege Artikel 31-C in de Elektriciteitswet verplicht u te salderen als u niet meer dan 3.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar op het net invoedt. Komt u boven die (beruchte) 3.000 kWh grens uit, of komt het verbruik op een telwerk op jaarbasis "in de min" (negatief "verbruik"), dienen de netbeheerders en de leveranciers de regelgeving van de Beleidsregel "Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit", verordonneerd door de Raad van Bestuur van de NMa te volgen. Het is dus duidelijk dat het geven van wat voor "vergoeding" dan ook voor uw zonnestroom geen coulance of aanbod is, maar een wettelijke verplichting. Zowel voor de netbeheerders, als voor de leveranciers.

(3) "Levert u in 2007 op jaarbasis minder dan 3.000 kWh elektriciteit terug aan het net en verbruikt u meer elektriciteit dan dat u teruglevert, ..." Over deze frase viel een collega van mij die dat een gifaddertje vond*. Is het ook, al is de door de NMa in haar Beleidsregel gestelde "oplossing" daarvoor minder erg dan wellicht gedacht. Essent legt hier niet uit wat er gebeurt als 1 (hoogstwaarschijnlijk niet 2) telwerk op jaarbasis "in de min dreigt te komen". Dat wil zeggen, dat bij forse systemen en/of bij huishoudens die sowieso al een zuinig verbruik hebben en een dubbeltariefmeter hebben, het "hoge dagtarief" telwerk, door de 5 dagen in de week dat dat door de zonnepanelen invoeding terug zou kunnen draaien (Ferrarismeter) en/of waarvan de jaarlijkse eindmeterstand onder die van de beginmeterstand zou kunnen komen te liggen (digitale meter met 4 telwerken waarvan 2 voor teruglevering), dus door de nul schiet. Ergo: negatief jaarverbruik op dat telwerk.

Mijn oplossing zou zijn om in ieder geval het negatieve verbruik van de resterende netafname van het op het lage tarief telwerk geregistreerde verbruik af te trekken, desnoods voor het lage i.p.v. voor het hoge (dag-)tarief. De suggestie van de NMa Beleidsregel lijkt echter te zijn dat het negatieve saldo (het gedeelte invoeding "onder de nul") op dezelfde wijze wordt "behandeld" als in de (extreem ongunstige) situaties voor mensen die op jaarbasis meer dan 3.000 kWh invoeden op het net. Ergo: mogelijk uitdraaiend op bijbetaling (let wel: alleen voor het negatieve saldo!) of, zoals de netbeheerders en de DTe lijken te "adviseren": het op "nul" stellen van dat negatieve saldo, wat natuurlijk ook onrechtvaardig blijft, al is het minder erg dan over jouw overschot aan netinvoeding te moeten betalen i.p.v. daarvoor te ontvangen. Hierbij wel even aangevend dat er in principe een "redelijke" vergoeding over je negatieve saldo uitbetaald moet worden door je leverancier, maar dat er in grotere mate weer afgedragen zou "dienen" te worden aan je netbeheerder aan "variabele transportkosten over netinvoeding" (lood om oud ijzer, maar goed om dat even in de oren te knopen).

Dit alles is typisch een van de vele bureaucratische excessen die ontstaan doordat er zoveel verschillende typen meters zijn in Nederland, en omdat er koste wat kost vastgehouden wordt aan "invoeding via de bestaande meters" i.p.v., zoals in Duitsland, via een totaal onafhankelijke netgekoppelde gecertificeerde productiemeter waarmee ALLE productie op het net wordt ingevoed. En wat ook zonder meer loont, omdat er in Duitsland een excellente en uniforme teruglever-regeling bestaat die voor 20 jaar vaststaat en er dus daken vol zonnepanelen werden en worden aangeschaft door vele tienduizenden particulieren in dat gezegende land.

*Redenatie van collega: "Het zou volgens mij moeten zijn: als je meer dan 3.000 kWh/jaar teruglevert verval je in een (veel) lager tarief. Volgens de Essent regeling is het nu zo dat indien je 4.300 zelf opwekt en je gebruikt er zelf 2.000 van, je dus 2.300 (netto) teruglevert, en je dan (volgens deze formulering) niet voor de volledige 2.300 wordt vergoed. Want je verbruikt niet meer dan je teruglevert." Knap gevonden van mijn collega, maar de NMa Beleidsregel is vrij duidelijk op dit punt, en dient ook door Essent nageleefd te worden. Anders hebben ze een groot probleem.

(4) In de Voorwaarden staat dat om voor "de" vergoeding in aanmerking te komen u elektriciteit dient af te nemen van Essent. Dit is, let goed op, uitsluitend waar voor het leveringsdeel van de variabele kosten, dus de kWh-gerelateerde bedragen die leverancier Essent normaal hoort te salderen bij het gros van de mensen, want die zitten allemaal ver onder de 3.000 kWh/jaar netinvoeding. Dat leveringsdeel bestaat uit: levering elektra, energiebelasting en 19% BTW.

De variabele netbeheerskosten dienen echter ook "gesaldeerd" te worden (3.000 kWh of minder), en daar heeft de leverancier Essent niets over te vertellen! Als u bij een andere leverancier zit, maar in het klassieke verzorgingsgebied van Essent netbeheer woont, dient u de variabele netbeheerkosten van Essent netbeheer gesaldeerd te krijgen, en die moet de meterstanden en het gesaldeerde "volume" van uw jaarverbruik (netafname minus netinvoeding) aan uw elektra leverancier doen toekomen, zodat deze de variabele leverancierskosten over dat volume kan "salderen". De variabele netbeheerskosten die Essent Netbeheer voor u moet salderen (als u in het verzorgingsgebied woont) bestaan uit het variabele, kWh gerelateerde transporttarief (TAVT), het systeemdienstentarief (TenneT), en 19% BTW! U begrijpt wellicht dat het extreem belangrijk is dat u de netbeheerder duidelijk maakt dat u, indien u een digitale meter met teruglevertelwerk heeft, recht heeft op saldering (vanaf 1 juli 2004) en op een correct verloop van de doorgave van de (gesaldeerde) meterstanden. Zorg dat dat op papier komt te staan!

(5) Ook goed opletten in de voorwaarden, dat u niet "struikelt" over dat "juiste" elektriciteitsmeter. Uw salderende Ferrarismeter mag gewoon blijven hangen (laatste zin) totdat hij aan het einde van zijn levensduur is. Dat staat in de Meetcode die door een voorstel van de netbeheerders aan de Directeur van de DTe is gewijzigd, in juni 2005. U bent dus beslist niet verplicht om een digitale meter in uw meterkast te hebben hangen.

(6) Antwoordformulier: Vragen over merk en type van zonnepanelen is wel erg vergaand. Irrelevant. Het gaat bovendien niet om geïnstalleerd vermogen, maar om de totaal gerealiseerde netinvoeding per jaar, en die is voor de meeste mensen ver beneden de 3.000 kWh. Het hangt ook in forse mate af van de hellingshoek, oriëntatie, en evt. beschaduwing van uw zonnepanelen, dus de grootte van het opgestelde nominale vermogen zegt niet per definitie alles over wat er uiteindelijk uitkomt. U mag gewoon zonnepanelen blijven bijkopen en daar heeft Essent niets over te zeggen. Zorg dat u niet over de 3.000 kWh/jaar netinvoeding komt, totdat er in Den Haag eindelijk keiharde en faire afspraken daarover zijn gemaakt i.v.m. de gigantische problemen daarmee. Ook datum ingebruikname is niet relevant. Als u een digitale meter met teruglevertelwerk heeft, is de installatiedatum van die meter relevant, want vanaf 14 juli 2004 moet u al gesaldeerd worden als u toen al invoedde op het net. Door zowel uw netbeheerder, als uw leverancier, als u een digitale meter heeft met teruglever-registratie.

(7) Idem, onder Type elektriciteitsmeter staat enigzins cryptisch onder de laatste optie, Elektronische kWh-meter met een apart telwerk tussen haakjes: "aanmelding noodzakelijk". Essent Netbeheer vergeet hier even fijntjes te vertellen waarom dat "noodzaak" is/zou zijn. Volgens bij vrijwel niemand bekende regelgeving is namelijk een ieder zogenaamd verplicht wegens de Netcode zich "aan te melden" bij de netbeheerder als hij invoedt op het net, al wordt nergens duidelijk wat dat "aanmelden" dan precies inhoudt. Aangezien niemand dit weet, en ook Essent Netbeheer dit in dit formulier niet aan u uitlegt (terwijl ze wel jegens u een informatieverplichting heeft, artikel 95m van de E-Wet), is het relevant te weten waarom die opmerking daar staat, omdat het nogal wat consequenties kan hebben. Ook mensen met andere typen meters zouden zich volgens die "Netcode" moeten aanmelden (stel je even voor dat je onverhoopt een digitale diefstalmeter zonder teruglevertelwerk hebt...), maar aangezien bij de meest voorkomende Ferrarismeters (zonder terugloopbeveiliging) de saldering vanzelf verloopt, weet niemand dat dat zogenaamd zou "moeten" omdat ze er nooit over zijn geïnformeerd... Bovendien, gezien de voortdurende problemen met interpretatie van Wet- en regelgeving: waarom zou je spontaan het hoofd op het hakblok neerleggen als de saldering vanzelf verloopt en je een hoop potentiële problemen kunt voorkomen?

Meer info:

http://www.essent.nl/teruglevering


Essent - situatie december 2006. Van een collega kreeg ik een link naar een document "tarieven" op de website van Essent:

http://www.essent.nl/essent/consument/klantenservice/teruglevering/Tarieven.html

"De vergoeding die Essent hanteert is gerelateerd aan de totale jaarlijkse hoeveelheid duurzame elektriciteit die u levert aan het elektriciteitsnet."

(1) Teruglevering minder dan 3.000 kWh
Levert u in 2007 op jaarbasis minder dan 3.000 kWh elektriciteit terug aan het net en verbruikt u meer elektriciteit dan dat u teruglevert, dan wordt de gemeten teruggeleverde elektriciteit op uw jaarafrekening in mindering gebracht op de geleverde elektriciteit. Het tarief dat u ontvangt voor de teruggeleverde elektriciteit is gelijk aan het leveringstarief van Essent, inclusief netwerkkosten en energiebelasting en BTW.

(2) Teruglevering tussen 3.000 en 5.000 kWh
Levert u in 2007 jaar op jaarbasis tussen 3.000 en 5.000 kWh terug, dan ontvangt u voor de volledige teruglevering 7,84 eurocent per kWh. Dit tarief is het gemiddelde leveringstarief van Groene Stroom, Keuzetarief Standaard vaste looptijd per 1 januari 2007 en is gebaseerd op 5/7 normaal tarief en 2/7 laag tarief. Over deze vergoeding ontvangt u geen energiebelasting en BTW.

(3) Teruglevering meer dan 5.000 kWh
Levert u in 2007 meer dan 5.000 kWh elektriciteit terug, dan ontvangt u voor de volledige teruglevering een tarief dat is gebaseerd op de inkoopprijs van duurzame energie op de elektriciteitsmarkt. Hiervoor wordt op het moment van uw jaarafrekening de gemiddelde APX - waarde in de voorafgaande twaalf maanden bepaald en vermenigvuldigd met een dempingsfactor van 0,7 (dit in verband met de onvoorspelbaarheid van de teruglevering). Over deze vergoeding ontvangt u geen energiebelasting en BTW."

Commentaar Polder PV:

(1) Dit is conform Beleidsregel NMa van 28 april 2006. Overigens: de leverancier Essent heeft in het geheel niets te zeggen over de netwerkkosten (worden gefactureerd door netbeheerder, en dat kan een andere zijn als u in een ander verzorgingsgebied zit maar toch voor Essent als leverancier gekozen heeft), of over energiebelasting en BTW. Die posten moeten allemaal gesaldeerd worden bij teruglevering tot (en met?) 3.000 kWh/jaar, want het zijn allemaal kWh gebaseerde kosten. Vergeet het systeemdiensten tarief niet, wat de netbeheerder ook moet salderen.

(2) Dit "intermediairtje" 3.000-5.000 kWh is volgens mij door Essent verzonnen om de gigantische pijn te verzachten die diezelfde Beleidsregel veroorzaakt bij ongelukkige klanten (zoals in In Goede Aarde in Boxtel, met 5 kilowattpiek PV op het dak van de nieuwbouw "energie nul woningen") die boven de 3.000 kWh netinvoeding per jaar komen en helemaal niks over zullen houden aan hun totale netinvoeding als je de Beleidsregel naar de letter zou uitvoeren. Er schijnen in Boxtel 2 huizen met 9 kWp te zijn, die komen volgens mij zelfs nog boven de 5.000 kWh/jaar netinvoeding uit. Het is en blijft een schaamlap, die het gevolg is van die bezopen Beleidsregel die grote systemen afstraft. Is weliswaar niet de schuld van Essent (of het nu de netbeheerstak of de leverancierstak is), maar hun oplossing neemt niet de structurele oorzaak van de ellende weg, en dat is het achterwege blijven van een decente terugleververgoeding onafhankelijk van de grootte van het PV-systeem (in Duitsland wordt alles tot 30 kilowattpiek over een kam gescheerd). Overigens, worden mensen met een enkeltarief contract met deze tussenoplossing van Essent financieel gediscrimineerd t.o.v. mensen met een dubbeltarief contract, omdat de eerstgenoemden altijd zullen terugleveren voor het continutarief, ook in het weekend.

"Onvoorspelbaarheid van teruglevering" van zonnestroomsystemen is volgens mij een kulargument. Er is genoeg meetervaring met dit soort systemen in Nederland opgedaan om behoorlijk nauwkeurig te kunnen voorspellen hoeveel zo'n systeem door het jaar heen gemiddeld zal opleveren (zie bijvoorbeeld mijn extreem nauwkeurige dagopbrengst grafieken). Korte termijn fluctuaties in zonnestroom opbrengst hebben een geringe impact op het net (het gaat zelfs bij systemen van 5 kWp op zijn hoogst om vermogens van 2.000 tot 4.000 Watt, vergelijkbaar met het aanzetten van een dikke stofzuiger of een oude wasmachine), dat dit volgens mij onzin is, ook al omdat er nog steeds weinig PV-systemen zijn in Nederland. Die dempingsfactor van de NMa is een bureaucratentruuk om de teruglevering nog onaantrekkelijker te maken dan hij al was in Nederland. Er is bij mijn weten geen enkel land wat dit soort onzin hanteert om teruglevering onaantrekkelijk te maken cq. af te straffen.

(3) Exact dezelfde problemen gaan optreden bij de mensen die boven de 5.000 kWh netinvoeding/jaar komen, zoals ze nu al zichtbaar worden bij mensen die meer dan 3.000 kWh/jaar invoeden. Wat Essent hier fijntjes bij vergeet te vertellen is dat die belachelijke Beleidsregel stelt dat over de netinvoeding > 3.000 kWh ook variabele transportkosten over de netinvoeding betaald zou moeten worden, wat in het geval van Essent hoogstwaarschijnlijk tot het betalen van een bedrag aan de netbeheerder zal leiden i.p.v. dat men ook maar een cent ontvangt.

Zie ook mijn berekening bij een pechvogel in Rucphen die zijn kleine windturbine op 3.000 uitzet, omdat hij anders zwaar besodemieterd wordt. Het is en blijft een puinhoop en een trieste bende, hoe je het ook wendt of keert. Gelukkig blijven de meeste mensen onder die 3.000 kWh, en dat willen sommige partijen ook gaarne zo houden...


Essent - situatie juli 2006. Van een PV-collega kreeg ik onderstaande brief doorgestuurd (juli 2006), en omdat Essent grotendeels eindelijk wel de bedoelde principes van de Wet (artikel 31-c) lijkt te volgen, eerst maar eens dit voorbeeld, maar wel met kanttekeningen. Er blijven nog wat vragen over, zoals bij de meeste leveranciers/netbeheerders combinaties nog grote vraagtekens staan bij de teruglevering (als er al iets voor "geregeld" zou zijn, hetgeen onacceptabel is). N.B.: deze tekst is geschreven een paar weken vóórdat Joop Wijn de MEP regeling voor nieuwe aanvragers abrupt stopzette, dus houdt daar rekening mee als ernaar gerefereerd wordt.

Klik op het plaatje voor details (loep gebruiken om te vergroten). De gegevens van de geadresseerde zijn verwijderd; in rood de bedoelde gegevens door Polder PV toegevoegd:

Vragen/opmerkingen n.a.v. die brief:

 • Een "leuke", die "keuze" voor teruglevering aan het net. Is meestal geen "keuze" van de zonnepaneel bezitter, maar het gebeurt gewoon bij het regelmatig optredende overschot van zonnestroom, en omdat dat zo geschiedt, is artikel 31-C in de E-Wet opgenomen om de duurzame decentrale opwekker te beschermen en om de netinvoeding voor de volle honderd procent te laten salderen met de netafname.

 • Gifadder 1: "startdatum". Hier wordt blijkbaar de datum weergegeven waarop de Essent klant zich nietsvermoedend heeft "aangemeld" bij het bedrijf. Daarbij waarschijnlijk niet wetend dat dat (a) formeel bij de netbeheerder zou "moeten" volgens de door de gezamenlijk netbeheerders geforceerde wijziging van de Meetcode (echter volgens directeur DTe volgens de Netcode), waarover echter niemand in Nederland pro-actief door diezelfde netbeheerders is ingelicht (wat wel hun wettelijke plicht is), en (b) men feitelijk volgens de Wet, die is ingegaan op 2 juli 2004, al vanaf die datum "gesaldeerd" zou moeten worden, en niet pas "vanaf de aanmeld-datum"! Ergo: bij "aanmelding" ook met terugwerkende kracht tot 1 juli 2004 uw saldering claimen bij zowel de netbeheerder als de leverancier (indien u vanaf die datum een teruglevertelwerk in bedrijf heeft) en geen andere interpretatie van de Wet accepteren!

 • "tot maximaal 3.000 kWh". Dit is m.i. de enige juiste interpretatie, want in de Ministeriële "Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit", bijlage bij Kamerstuk 29365, nr. 65, wordt duidelijk uit de toelichting op de artikelen, art. 3 (p. 17), dat de Minister m.b.t. de te salderen variabele kWh-gerelateerde kosten een volume van 3.000 kWh of minder bedoelt (hiervoor is door ondergetekende een verduidelijking gevraagd aan de DTe).

 • Gifadder 2: Volgende punt "Groene Stroom" is echter een zeer groot punt van zorg, want het zou kunnen suggereren dat "Grijze Stroom" klanten van Essent of klanten met andersoortige contracten niet voor "saldering" in aanmerking zouden komen, wat absoluut niet de bedoeling van "de Wet" is omdat iedereen "gesaldeerd" dient te worden (onafhankelijk van elektriciteitscontract), mits de jaarlijkse netinvoeding niet boven de 3.000 kWh uitkomt! Moet uitgezocht worden.

 • "Levert u meer dan 3.000 kWh per jaar dan bent u een producent" is absolute bureaucratenkul, want iedere zonnepaneel bezitter is natuurlijk een producent en heeft frequent, afhankelijk van de balans tussen momentaan eigen verbruik, systeemgrootte, zoninstraling e.d., zonnestroom "over" die als "productie" het net op gaat. Zelfs alle zonnestroom die in huis geconsumeerd wordt, is, uiteraard, "productie" en zou u zichzelf op zo'n moment als "producent-consument" kunnen betitelen. Bedoeld wordt hier, dat er een kunstmatige grens tussen 3.000 kWh of minder (>>> "salderen cf. artikel 31-C van de E-wet") of meer dan 3.000 kWh (>>> min of meer "gedwongen" de MEP-regeling in volgens huidige stand van zaken) jaarlijkse netinvoeding wordt getrokken, wat een volstrekt arbitraire "grens" is. Essent spreekt zichzelf aan het eind van dezelfde alinea trouwens tegen met de frase "vanaf 3.000 kWh"....

 • 20,52 eurocent/kWh voor terugleveraars met een netinvoeding van 3.000 kWh of minder per jaar zou m.b.t. het door de netbeheerder (Essent Netbeheer) vast te stellen "saldo" (verschil netafname minus netinvoeding binnen een factuurperiode) alle variabele, kWh gerelateerde kosten moeten omvatten: variabel leveringstarief, variabel transporttarief incl. systeemdienstentarief (TenneT), energiebelasting (in 2006 7,05 eurocent/kWh ex BTW = 8,39 eurocent/kWh incl. BTW) en BTW 19%. Hierbij dient zeer goed opgelet te worden dat zowel de netbeheerder als de leverancier (in het huidige geval onder 1 paraplu opererend, maar bij vele andere zonnestroomproducenten absoluut niet het geval omdat men vaak geswitched is naar een andere elektra leverancier) de wettelijk verplichte saldering voor de volle honderd procent uitvoeren, zonder voorbehouden.

 • Inkoopwaarde duurzame energie 3,67 eurocent per kWh? Er wordt hiervoor geen controleerbare specificatie gegeven, noch aan welke "grondslag" zou zijn voldaan die door een recente nieuwe "beleidsregel" van de NMa voorgeschreven lijkt te zijn, maar waarvoor DE partijen blijkbaar niet zijn geconsulteerd.

 • 20,52 resp. 3,67 eurocent/kWh maakt natuurlijk gigantisch veel uit. Het had Essent gesierd als het de mogelijk daarvoor in aanmerking komende klant had verwezen naar het "MEP-traject" om de enorme "schok" rond de 3.000 kWh jaarlijkse invoeding (factor ruim 5 en een half verschil ...) nog enigzins te kunnen "terughalen", al is het via een uitermate moeizame, complexe, tijdrovende en geld kostende, niet gegarandeerd tot "succes" leidende procedure bij CertiQ en EnerQ, twee andere EZ instellingen die zich met deze complexe materie bezighouden. Bovendien zou u dan volgens bovengenoemde "beleidsregel" nota bene transportkosten moeten gaan betalen over zowel uw afname als uw netinvoeding, wat te bezopen voor woorden is, en ook nog geen BTW of REB over de netinvoeding uitbetaald krijgen en kosten voor de administratie bij CertiQ/EnerQ hebben, zodat er weinig overblijft van uw kostbare zonnestroom.

 • Startdatum ### staat hier voor de "aanmeld datum" bij de netbeheerder (zie echter punt hierboven!) cq. de op die datum door de netbeheerder of het daartoe aangewezen meetbedrijf afgelezen, en schriftelijk aan u te overhandigen meterstand van het teruglevertelwerk. Gifadder (zie 2e punt hierboven), want als u al eerder een teruglevertelwerk "in werking" heeft gehad zou u volgens artikel 31-c daarvoor al vergoeding voor uw overschot moeten krijgen, maar vanwege die door de netbeheerders "afgedwongen" aanmeldingsdatum pas vanaf laatstgenoemde datum! U dient wat Polder PV betreft tot 1 juli 2004 met terugwerkende kracht "gesaldeerd" te worden!

 • "totale vermogen van uw zonnepanelen" dient gelezen te worden als "totale nominale (in het laboratorium onder Standaard Test Condities vastgestelde) piekvermogen van uw zonnepanelen". Onder ### dient het totale Wp vermogen van uw installatie ingevuld te worden. Ga voor dat nominale vermogen bij voorkeur van de datasheets of, beter nog, van de bij de panelen horende zogenaamde flash data uit die eigenlijk bij uw panelen geleverd zouden moeten zijn (is echter zelden gebeurd in Nederland). Veel mensen hebben zelfs geen idee wat voor type panelen ze op hun dak hebben! In bijv. Leiden e.o. zijn 2 verschillende types Sunpower® panelen ingezet, en hebben mensen geen datasheets van die panelen bij de plaatsing gekregen.

  Ik zet trouwens wel ernstige kanttekeningen bij deze vraag van Essent, want zij hebben feitelijk helemaal niets te maken met het al of niet bekende nominale piekvermogen van uw zonnestroom installatie. Volgens de Wet dient zowel de netbeheerder als de leverancier u te salderen voor het resultaat (lees: kWh) van de afname en de netinvoeding en wordt er niks gezegd over opgave van systeemgroottes of dergelijke onzin (hetgeen natuurlijk volstrekt logisch is, omdat de opbrengst van extreem veel verschillende factoren afhankelijk is en niet van tevoren bekend). Zonnestroomsystemen zijn modulair en u heeft het volste recht om dat modulaire systeem uit te breiden zonder dat u voor elk paneel wat u koopt de netbeheerder of de elektriciteits-leverancier daarvan op de hoogte moet brengen. Het enige wat u in de gaten dient te houden is dat uw netinvoeding niet boven die 3.000 kWh per jaar uitkomt, en dat zal slechts een zeer klein deel van de 30.000 huishoudens betreffen die zonnepanelen op het dak heeft liggen.

Reeds eerder gepubliceerde teksten verplaatst naar de huidige webpagina, met aanvullingen per 16 juli 2007.


© 2006-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP