starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
... is het grote niet weerd
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Duurzame spreuken en gezegdes

SPECIAL: Joop Wijn in de olie...

N.a.v. een van de meest dramatische Haags-regenteske manoeuvres in de korte maar roerige Nederlandse duurzame energie geschiedenis, het door Joop Wijn openlijk "kaltstellen" van de beruchte MEP-regeling voor ondersteuning van de "onrendabele top" van talloze DE projecten op 18 augustus 2006.

webpagina gecreeërd op 28 augustus 2006
toevoegingen (gast-bijdragen onderaan): 29, 30 aug. 2006
de laatste? 8 februari 2007

Veel meer "duurzame" spreekwoorden


Intro

Van de website van Heerhugowaard, "Stad van de Zon" project:

"De gemeente Heerhugowaard is verbaasd over het besluit van minister Wijn, omdat hij in mei 2002 als kamerlid nog vragen heeft gesteld aan de toenmalige minister van Economische Zaken Jorritsma over Stad van de Zon. Wijn pleitte in een strijd voor financiële (subsidie) zekerheid voor het behoud van het zonne-energieproject van de Stad van de Zon. Nu doet Wijn zelf als minister van EZ het project alsnog de das om."

http://www.heerhugowaard.nl/web/show/id=107566/Subsidiestop_duurzame_energie.html


Interim Minister van Economische Zaken Joop Wijn had op een verloren vrijdagmiddag iets te diep in het borrelglaasje gekeken: in de olie zijn

Staatssecretaris Wijn zei bij te willen dragen aan een (internationaal) concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat voor bedrijven. (pagina op Wikipedia, augustus 2006): die wijn is verschaald

"Ik vind een minderheidskabinet helemaal niet zo gek. In Scandinavische landen werkt het ook. Het is het toppunt van democratie. Door deze manier van politiek bedrijven moet je in alles inhoudelijk sterk zijn als je iets wilt bereiken. Denken in politieke kongsi’s kan dan ook niet, je moet anderen echt overtuigen. Dat is interessant en spannend. Daarom wordt dit een interessant halfjaar." (interview met Joop Wijn op website van EZ, 11 juli 2006, gemarkeerde passages van Polder PV): hij was zuur

"Met deze op innovatie gerichte middelen kan actief worden ingespeeld op …" (FES "enveloppe" in brief Wijn aan TK, 18 augustus 2006): oude wijn in nieuwe zakken

"Deze regeling wijzigt de subsidiebedragen die zijn opgenomen in de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2006 ... voor nieuwe aanvragen in nul euro." (Toelichting op de gewijzigde MEP-beschikking door Joop Wijn, 18 aug. 2006): dat zal hem zuur opbreken

"Het is naar onze mening niet anders te betitelen dan een jammerlijke proeve van falend overheidsbeleid." (brief Raedthuys aan Wijn, 23 augustus 2006): klare wijn schenken

"De CDA-fractie wil voorkomen dat kleinere projecten voor duurzame energie vertraging oplopen of in de problemen komen vanwege het stopzetten van de afhandeling van nieuwe aanvragen voor de MEP." (van alle commotie geschrokken CDA collega Hessels probeert, in een bericht op de website van de partij, 5 dagen later, snel de pijn te verzachten, want de verkiezingen komen er weer aan): water in zijn wijn doen

"In de Elektriciteitswet 1998 is vastgelegd dat voorgenomen (wijzigingen van) subsidiebedragen in het kader van de MEP voorafgaand aan de vaststelling aan de Kamer voorgelegd moeten worden. Bij deze voldoe ik hieraan …" (Wijn verwijst in zijn brief van 18 augustus 2006 aan de TK naar de "voorhangprocedure" in de E-wet): die wijn drinkt, moet wijn betalen

"De MEP is vanaf de introductie zeer succesvol geweest en heeft het investeringsklimaat voor duurzame elektriciteit sterk verbeterd." (Wijn in brief van 18 augustus 2006 aan de TK): goede wijn behoeft geen krans

"… wordt geen subsidie meer verstrekt aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit in het kader van de MEP." (Wijn in brief 18 aug. 2006 aan TK) en "Het CDA kiest voluit voor uitbouw van duurzame energie in Nederland in de komende decennia." (partijgenoot Hessels op CDA website, 23 aug. 2006): de wijn smaakt altijd naar de stok

"45.000 euro uitgegeven voor 120 (zonne-)panelen ... nu hoeft het niet meer." (karakteristiek stukje van een lawine aan verschrikkelijke berichten uit het veld van mensen die zwaar hebben geïnvesteerd in decentrale duurzame energieopwekking en die opeens geen aanspraak meer kunnen doen op de MEP-regeling): dat is zuur voor hem

"Wegens succes gesloten'' (Joop Wijn op het Radio 1 Journaal, zondag 20 augustus 2006): als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan

Joop Wijn (EZ) en Gerrit Zalm (Financiën) vlak voor verkiezingstijd: boter bij de vis

Sterk stijgende energiekosten door kunstmatige koppeling gas- aan olieprijs, "saldering" van zonnestroom wordt stelselmatig door netbeheerders en leveranciers gesaboteerd, "beleidsregel" NMa draait noodzakelijke ontwikkeling decentrale zonnestroom de nek om, en Joop Wijn schiet op een zomers vrijdagmiddagje alle nieuwe MEP-subsidies af: 2006 - een verloren wijnjaar


Mooie gast-bijdragen (in context gegoten door Polder PV)

"Drie jaar geleden had niemand kunnen bevroeden dat we nu al de doelstelling zouden halen." (Interview met Joop Wijn): wijn komt aan met vreemde gangen, hij neemt de voeten eerst gevangen

"Pikant is dat juist een CDA-minister de MEP-subsidieregeling ten grave draagt. In het net verschenen conceptverkiezingsprogramma van de grootste regeringsfractie staat dat het CDA wil dat Nederland en Europa binnen twintig jaar voor 25% op duurzame alternatieven en fossiele grondstoffen overstappen." (Bespreking van brief van DE Koepel namens 250 organisaties aan de vaste kamercommissie van Economische Zaken): die een vriend is van de wijn, moet zijn eigen vijand zijn

"Top tien natste maanden. Augustus is niet alleen lokaal maar ook gemiddeld over het land extreem nat." (KNMI) Tegelijkertijd wordt op een vrijdagmiddagje door Joop Wijn "plompverloren de stekker uit de MEP getrokken" (Diederik Samsom), met dramatische gevolgen voor het volgende gezegde: half augustus zonneschijn, verschaft de boer een goed vat wijn

"Je hebt nu van die zonnepanelen hé, en die zijn dan heel dik, die zakken bij wijze van spreken door je dak heen..." (Joop Wijn weet ab-so-luut niet waar hij het over heeft als het om zonnestroom gaat en raaskalt dat het een lust is...): als de wijn zinkt, zwemmen de woorden boven

"Nou, stel nou, iemand vindt uit dat het via hele dunne film laag kan, dat is innovatief..." (...en hij babbelt lustig verder zonder enig benul van zaken of van de actuele stand van zaken m.b.t. het zonne-energie onderzoek): men kan geen reine wijn uit een onrein okshoofd tappen

De conversatie gaat voort. Diederik Samsom: "150 miljoen voor innovatieve projecten is een doekje voor het bloeden"; Joop Wijn: "Daarmee doen we het, in Europa gezien, hartstikke goed...": mensen zijn als wijn: bij het ouder worden verbeteren de goeien en verzuren de slechten

"De MEP-regeling is nog maar drie jaar oud en wordt nu al weer stopgezet. Dit gejojo heeft dramatische effecten op investeerders." (Teun Bokhoven voor DE Koepel): velen zijn maar vriend in schijn, voor de bierpot en vooral de wijn (maar ook:) goed bier is beter dan slechte wijn

"We voldoen volledig aan de CO2 en Kyoto doelstellingen, dus het is echt niet zo dat dit een verkeerd teken is." (en maar doorgaan met een verkeerde voorstelling van zaken... Joop Wijn): de zoetste wijn levert de scherpste azijn

"We moeten niet vergeten dat het geld wordt verdiend in het bedrijfsleven." (Interview met Joop Wijn op website van EZ): met een zure druif is het slecht kersen eten

"... werkelijke reden afschaffen MEP is een nieuwe kerncentrale; zie laatste nieuws rtl" (anoniem lezer Polder PV): van teveel wijn krijg je sGEELe hoofdpijn

Chinees spreekwoord:
Wil je maar een dag gelukkig zijn, bedrink je aan wijn.
Wil je een week gelukkig zijn, neem een vrouw.
Wil je een leven lang gelukkig zijn, neem een tuin.

(toevoeging Polder PV, laatste zin: met een zonnepaneel tracker...)


Afscheid?

Hans Wiegel in een beschouwing bij het vertrek van Joop Wijn vlak voor de kabinetsformatie van Balkenende IV, in een lekker sappig rechts Elsevier stukje:
"Een mooie fles wijn, maar helaas te vroeg opengetrokken."

http://www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/artnr/137785/index.html


Meer suggesties? Wellicht van onze "bourgondische", van een regelmatig wijntje houdende zuiderburen??? Mailtje gaarne!


© 2006-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)