starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
U maakt ook een kans!
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Gezocht

Minister van Inefficiënte Energie Zaken
(m/v)

 

Sollicitatie referentie: MIEZ_18_augustus_2006

Profiel

 • Maximaal Mavo niveau.
 • Bij voorkeur autoritair en eenzijdig kunnen optreden, met minimale consultatie van het personeel. Communicatieve vaardigheden overbodig: u bent de Baas!
 • Selectief geheugen en slecht kunnen luisteren is een pré.
 • Onbetrouwbaarheid wordt op het MIEZ als een groot goed gezien - we leven nu eenmaal in een harde samenleving, en daarin moet u goed kunnen functioneren.
 • Dossierkennis overbodig – daar zijn de ambtenaren voor.
 • Gepokt en gemazeld in achterafkamertjes-overleg. Dáár zijn de grootste winsten te behalen.
 • Dikke betonplaat voor de schedel en een olifantshuid gewenst i.v.m. onvermijdelijke aanvaringen met hijgerige pers.
 • Een hoog draaikontgehalte hebbend.
 • Maling hebben aan uw 16 miljoen medeburgers is absolute noodzaak – u wordt anders maar in uw functioneren belemmerd.

Minimale eisen

 • Religieus of maatschappijbewust verleden niet relevant; wollig, verbloemend en risicomijdend CDA taalgebruik is echter absolute noodzaak.
 • U moet minstens 4 zeer positieve, geaccrediteerde getuigschriften uit de kernenergie- en fossiele energiebranche kunnen overleggen anders maakt u geen schijn van kans.
 • U dient een schriftelijke verklaring te tekenen dat u een al te spontane groei van de duurzame energiesector onmogelijk zult maken, en dat u alles in het werk zult stellen om zoveel mogelijk spaken in de decentrale opwekking van duurzame energie te steken. Bij niet nakomen van deze eisen volgt ontslag op staande voet.
 • Slecht met geld om kunnen gaan is geen bezwaar – er is toch genoeg bij de burger te halen.
 • Sexuele geaardheid is volstrekt irrelevant, doch u dient deze wel van tevoren publiekelijk bekend te maken om later in uw carrière problemen te voorkomen.

Uw taken – prioriteiten

 • Introduceer i.s.m. het Ministerie van Financiën een noodzakelijke belasting op ontvangen zonnestraling per vierkante meter.
 • Na laten gaan of omlaag geschroefde EPC alsnog ongedaan gemaakt kan worden.
 • Zorg dat er zo spoedig mogelijk minimaal 4 kerncentrales bijkomen en breek verzet daartegen met harde hand i.s.m. politieapparaat; voor financieringsconstructies leren van de geslaagde truuks voor de Finse kerncentrale.
 • Vervolmaken van de sloop van decentrale opwekking in Nederland.
 • U dient er zorg voor te dragen dat uw beleid zo onvoorspelbaar mogelijk is zodat er snel op de actualiteit ingesprongen kan worden en tegenstanders snel op het verkeerde been kunnen worden gezet indien de situatie dat toelaat.
 • Zorg dat er een constructie komt waarbij de netbeheerders de KEMA kunnen opdragen om ferrarismeters bij zonnestroomproducenten te laten vervangen door digitale meters en bekijk mogelijkheden om daar extra vastrechttarieven voor in rekening te laten brengen.
 • Onderzoek, i.s.m. veiligheidsdiensten, mogelijkheid tot het op de lijst van terroristische organisaties laten zetten van, o.a., de Z.P.V. en het laten doen van huiszoekingen bij de leden om verzet te breken.
 • Laat door externe bureau's uitzoeken waarom het na 6 jaar intensief onderzoek nog steeds niet lukt om de essentie van het Duitse terugleversysteem (EEG, Einspeise Gesetz) op basis van economische argumenten onderuit te halen.
 • Tracht het atoomdossier los te weken van VROM, zodat MIEZ de controle over alle energieopties in handen krijgt via de door haar gecontroleerde satellieten.
 • I.s.m. conservatieve bewegingen en bekende wetenschappers in binnen en buitenland massieve campagne opzetten om Kyoto uitgangspunten onderuit te halen, daarbij puttend uit uitgebreid, reeds opgezet en florerend kernenergie lobby netwerk met hoofdkantoor in Brussel en stromannen in Den Haag en elders.

Beloning

 • Riant. Ambtelijke schaal geheim (dossier "MIEZ - Ambtelijke Beloningsstructuur 2006", Min. Binnenlandse Zaken).
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Dienstauto met chauffeur met voldoende CO2 uitstoot ter compensatie van 10.000 particuliere PV-systemen per jaar.
 • Gratis vliegreizen met Cheap Flyers naar alle mogelijke bestemmingen, naar keuze. Verdiende Air Miles mogen uitsluitend aan energieverspillende zaken besteed worden anders vervallen ze aan de Dienst. Op luchthavens ingekochte tax free producten moeten naar rato en anciënniteit verdeeld worden over de betreffende afdeling.
 • Zeer comfortabel, doch dunwandig kantoor verwarmd met stadswarmte uit de kolencentrale om de hoek (geheim lang termijn contract voor slechts 0,50 euro/GJ) inclusief extra capaciteit comfort douche en discrete massage service.
 • Het aantal commissariaten en advies nevenfuncties is ongelimiteerd, mits die de uitvoering van uw functie als minister van MIEZ niet belemmeren.
 • Over andere zaken kan uiteraard onderhandeld worden, dat hangt van uw insteek af.

Contractduur

 • Onbepaald. Kan paar maanden duren, afhankelijk van het politieke klimaat, per ongeluk op straat belande geheime dossiers, of uw eigen loslippigheid. Als u geluk heeft, zit u 8 jaar op rozen.

Reageren?

Alleen serieuze proposities, s.v.p.

 • Adres: MIEZ
  Dependance Bezuidenhoutseweg 32
  Postbus 666
  2500 EC ‘s-Gravenhag
  e

More FAKE news

Na de zonnebank de PV-flasher in verdacht licht
7 years after Nine Eleven: Carte Blanche...
Zonnepanelenbezitters blazen electriciteitscentrales op

Note: This is a Polder PV production, FAKE/Desinformation Department.


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)