starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 10
en gerelateerde zaken

12 januari 2007 - 24 februari 2007

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 februari 2007: Financiële compensatie na stroomuitval door NMa aangescherpt. Volgens een nieuwe regeling dienen er hogere vergoedingen door de netbeheerders gegeven te worden bij langdurige stroomuitval, gedifferentieerd naar huishoudens cq. bedrijven. Voor huishoudends geldt:

"Huishoudens hebben recht op een bedrag van minimaal EUR 35 na een stroomstoring die meer dan vier uur geduurd heeft. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag met EUR 20 verhoogd."

Houdt dit dus in de gaten, en kijk op de site van ConsuWijzer wat u moet doen als u inderdaad met zo'n lange storing geconfronteerd wordt (is trouwens een zeldzaamheid in Nederland):

http://tinyurl.com/2cq27n (link naar compensatieregeling op DTe website; zie Polder PV link policy bericht)
http://www.consuwijzer.nl/content.jsp?objectid=5802&sview=news
http://www.consuwijzer.nl/content.jsp?objectid=412


23 februari 2007: Kom op, Rouvoet. Laat je tanden eens zien! Niet een "verbod", maar "selectieve beprijzing" als het om die miljeuverpestende gloeilampen gaat, als het aan het kersverse kabinet ligt. Tja, we leven immers niet in de "vrije-markt-voorbij" California, of in milieuvernietigd Australia, maar in de van handelaartjes vergeven dozenschuiversnatie Nederland. Dus als iemand nog een gloeilamp wil kopen, dan "mag" dat gewoon (stel je voor dat we aan onze "keuzevrijheid" gaan zitten morrelen...), al moet hij/zij daar dan wel "iets" meer voor betalen. Dat schiet op. Een goed begin is het halve werk. Diederik: spaarlampen bij je energiebedrijf kopen???? Hoezo? Die sector moet juist opengebroken worden. Ik hoef echt geen NUON lamp in mijn fitting, hoor!

Kom op, Rouvoet, laat je tanden eens zien en haal dat heerlijke ouwerwetse, calvinistische en oh zo goed werkende begrip VERBOD weer eens onder de mottenballen vandaan. Hoogste tijd dat we dat Bijbelse begrip weer eens in ere gaan herstellen, want de "zondvloed" is weer eens nakende. Zo weet ik nog wel een paar veel te goedkope milieuvernietigende zaken die dat label opgeplakt mogen krijgen. Ik zal er volgaarne wat stickers op gaan plakken. Heeft u ook stickers ter grootte van een Hummer voorruit?

http://www.ad.nl/uwgeld/article1108010.ece (met 110 vaak niet al te intelligente lezersreacties...)


23 februari 2007: En nou niet gaan zeuren, Peter... Ik moet op het puntje van mijn tong bijten, want we moeten "Samen Aan de Slag" van Balkenende, Bos en Rouvoet. Berichtje van Technalia.nl:

Eindhoven Airport biedt passagiers volledige CO2-compensatie

"Eindhoven Airport gaat vanaf mei 2007 alle passagiers vragen om hun vluchten volledig CO2-neutraal te maken. Via de campagne ‘Natuurlijk Vliegen’ wil de luchthaven mensen verleiden om via een financiële transactie op computerterminals hun vlucht klimaatneutraal te maken."

Bron: Technalia.nl e-mail Nieuwsbrief Energie nr. 49/22 februari 2007

OK, het risico nemend dat ik in het openbaar afgeslacht of opgeknoopt zal worden bij dezen Polder PV's bijdrage aan dit mooie nieuwe "duurzame" fenomeen:

Het zou me niets verbazen als de marketeer die "Natuurlijk Vliegen" heeft verzonnen voor de meest milieuvervuilende transportmodus die we kennen* straks de Gouden Loekie of-hoe-heette-die-reclame-prijs-ook-alweer uitgereikt krijgt uit de handen van Jan Peter B. aan het eind van het jaar...

Of de beste man had zich verschreven, en bedoelde hij eigenlijk:

"VLIEGEN, natuurlijk!"

*1 retourtje Kaapverdische Eilanden stoot per persoon ongeveer 1 ton CO2 uit en ozon genererend NOx, en kost inclusief infrastructuur in totaal zelfs 2 ton aan CO2 equivalenten. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks 1.400 kuub aardgas voor ruimteverwarming, overeenkomend met 2,5 ton CO2. Samen met uw partner en 2 bloedjes van kinderen op en neer naar de Kaapverden stoot dat ene reisje dus 3,2 maal zoveel CO2 (en meer ongerechtigheden) uit dan een heel jaar het huis verwarmen...
Bron: De Kleine Aarde nr. 140/lente 2007: p. 24.


20 februari 2007: Nieuw supergroen energiebedrijf??? Ik kreeg gisteren een grappige e-mail binnen: "Misschien wat voor jou? Polder Energy BV, groener kunnen we het niet maken..."

Leuke reactie van een Echte Energie klant in Eneco (netbeheer verzorgings-)gebied die zijn 52 euro aansluitbijdrage na heel veel zeuren en sleuren 4 maanden te laat van de netbeheerder terugkreeg, zich net als Polder PV ernstig zorgen maakt over de (niet officieel) aangekondigde overname van "onze" voormalig onafhankelijke groene energieleverancier Echte Energie door Eneco, en suggereert of ik dan maar, als alternatief, eventjes het groenste energiebedrijf van NL wil worden... Ik heb hem gevraagd of hij dan het superklantvriendelijke, nog op te richten en met hemelsblauwe zonnepanelen te bedekken call-center van PPV wil gaan bemannen. Permanente massage service, ingebouwde afreageer-squashbaan, en gratis bedrijfsfiets voor het PPV CCC personeel included, off-course...

Tussen haakjes, dat wordt dan weer "back to the roots", met die nieuw afkorting, PEB. Provinciaal Energie Bedrijf...


20 februari 2007: Energie ambtenaren weer extreem behulpzaam. Denk je wel een "goede zaak" te hebben als je signaleert dat jij op die zogenaamde "vrije energiemarkt" gedwongen stadswarmte klant dreigt te gaan worden bij een nieuwe onderneming (Nusent/Esson) die die markt volledig dreigt kapot te gaan maken, en dat je tevens voor de "vrije markt producten" gas en elektra gedwongen, onverkozen klant bij het overgebleven reusje Eneco gaat worden (opslokken Echte Energie), word je met het bureaucratenlid op je mond geslagen. En dat EZ, Tweede Kamer, NMa of whoever die fusie van NUON en Essent op zijn minst moeten gaan gebruiken om de gedwongen stadswarmte klanten uit die megaholding te slopen. Twee reacties, van EZ en van de door de NMa in het leven geroepen ConsuWijzer:

EZ:

Geachte heer Segaar,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 590125, waarin u uw mening uit over een mogelijke fusie tussen de NUON en Essent.

Wij geven alleen algemene informatie over wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Om die reden kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. U kunt het beste contact opnemen met de Directie Toezicht Energie (DTe). Hieronder vindt u de adresgegevens van deze instantie.

Directie Toezicht Energie (DTe)
(adresgegevens DTe) ...

Hoeveel tijd zou de betrokken ambtenaar aan dit ten hemel schreiende non-antwoord besteed hebben? Vlak voordat 'ie naar de koffiepauze onderweg ging? Het is duidelijk dat EZ in het geheel geen behoefte heeft de ellende die de vooral door hen gewenste marktliberalisering van de energiesector tot gevolg heeft nader toe te lichten of een vingertje hulp aan te bieden. Brrrrr. Wat een ministerie...

Volgende poging dan maar, ConsuWijzer van de NMa:

"Geachte heer Segaar,

Hartelijk dank voor uw bericht van donderdag 1 februari 2007 waarin u uw bezorgdheid uit over de voorgenomen fusie tussen Nuon en Essent. Signalen als de uwe over specifieke situaties zijn van groot belang voor de effectiviteit van de NMa. Uw melding is dan ook doorgestuurd naar de directie Concentratiecontrole van de NMa. De informatie verkregen uit meldingen wordt gebruikt om inzicht in de structuur van de betreffende sector te vergroten en patronen van gedragingen in kaart te brengen.

Om tot de conclusie te komen dat de mededinging wordt beperkt, dient er eerst onderzoek gedaan te worden naar een aantal marktfactoren. Bij de beantwoording van de publieksvragen kunnen wij slechts in algemene bewoordingen antwoord geven op de gestelde vragen. Wij proberen zoveel mogelijk te verwijzen naar de betreffende regelgeving. Een inhoudelijke beoordeling van een specifieke situatie of inhoudelijke informatie over lopende of startende onderzoeken, kunnen wij niet geven.

In algemene bewoordingen kan ik u de volgende informatie verstrekken.

Algemene informatie over Concentraties.
De NMa is de instantie die de Mededingingswet (Mw) handhaaft. In de Mw staan, naast de bekende verboden betreffende het maken van kartelafspraken en het misbruiken van een economische machtspositie, in artikel 26 Mw en verder, de zogeheten concentratiebepalingen. Volgens artikel 29, eerste lid, Mw beoordeelt de NMa fusies en overnames indien de volgende omzetdrempels worden gehaald (artikel 29, eerste lid, Mededingingswet):
(i) de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar bedroeg meer dan EUR 113.450.000; en
(ii) daarvan is door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder ten minste EUR 30.000.000 omzet in Nederland behaald

Indien de hiervoor genoemde omzetdrempels zijn overschreden, dient de concentratie aangemeld te worden bij de NMa. Zodra een fusie gemeld wordt, wordt er een beginmelding op de website van de NMa, www.nmanet.nl, geplaatst. De NMa beoordeelt vervolgens of door deze concentratie een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.

Zodra Nuon en Essent de voorgenomen fusie bij de NMa hebben gemeld, zal dit op hun website gepubliceerd worden. De NMa doet geen uitspraken over het verloop van de procedure, maar alle openbare informatie zal op hun website gepubliceerd worden.

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar bijgaande brochure: “Toezicht op concentraties”."

Nou, dat is al wat meer werk, mooi dat mijn klacht is doorgestuurd naar een "directie" die zich blijkbaar bezig houdt met "marktconcentraties". Maar wat hebben we d'r allemaal uiteindelijk aan? Echte Energie opslokken door Eneco heeft echt geen toename van de omzet van laatstgenoemde tot boven de 113,45 mille tot gevolg (waar halen ze dat bizarre bedrag eigenlijk vandaan?). Dus dat kan blijkbaar volgens de NMa gescrapt worden als "reden tot klagen" en dat gaat dus ook zonder problemen geschieden zonder dat de klanten daar ook maar iets over te zeggen hebben (had ik maar niet zo stom moeten zijn om bij een kleine speler in de markt klant te worden???).

Blijft over de megaholding Nusent die volgens mij VET boven dat gecombineerde inkomen gaat komen (dat verdienen ze elk apart al). En dat de NMa daar "tegen" was wisten we natuurlijk ook al. Maar WAT gaan ze er aan DOEN? Ik wil weg bij NUON als ze gaan fuseren met Essent, dat is het enige wat telt, beste NMa. Geen gedwongen winkelnering bij een bedrijf wat alleen al vanwege de verzamelde juristen- en advocatenmacht de toch al tot het uiterste getergde warmteklanten het leven onmogelijk zal gaan maken. Geen vage algemeenheden, afsplitsen die zooi en minimaal de meest getroffen klanten, de stadswarmte klanten die geen enkele keus hebben weghalen bij die megaholding. Per favore!

Ik ga de "reacties" maar weer eens doorsturen naar de Tweede Kamer. Kijken wat ze daar vinden van deze dooddoeners. Niet geschoten is altijd mis.


20 februari 2007: Weg met die gloeilampen! Zelfs rabiaat "Kyoto-hater" Australia vindt het welletjes, nadat in California (inderdaad, in het land van die andere "Kyoto-basher") een vergelijkbaar voorstel werd gedaan. In 2010 gaat de laatste warmtecentrale met een gloeidraadje in het openbaar op het hakblok. Aussies: wie weet ga ik dan wel "down under" om dit historische moment te vatten op de gevoelige LCD plaat! Don't forget de lezersbijdragen van beide kanten van de aardbol. Lekker sappig... Er was ook een aardig item op het NOS Journaal over. Tja, het is verkiezingstijd in Australië, en de premier moet toch iets verzinnen om zijn imago van een vaalgroene glans te voorzien.

http://energie.vpro.nl/2007/02/20/australie-verbiedt-gloeilamp/
http://tinyurl.com/2mrg8t (link naar het Australian News artikel; zie Polder PV link policy bericht)
http://tinyurl.com/23x5xu (link naar het Trouw artikel - de alternatieve LED lamp; zie Polder PV link policy bericht)
http://www.telegraaf.nl/buitenland/59021181/Australi%EB_bant_verspillende_gloeilamp.html?p=28,1 (Oxxio geeft voorlopig nog niet op, want ze moeten nog wat "cockringetjes" slijten aan hun gloeilamp klanten...)


20 februari 2007: Wat als het "fout" gaat met de meterstanden. Op het Tros Radar forum staan nogal wat berichten met vreselijke drama's die het gevolg zijn van "geschatte meterstanden" bij switches van energieleverancier. Je wil niet weten wat voor ellende dat oplevert. Een terriër genaamd supercop wilde gaarne weten wat er nu precies geregeld is rond die "meterstanden verwerking bij switch van leverancier". En hij kreeg een prachtig stuk van een jurist van de ConsuWijzer die nu, voor een ieder die het wil weten, op het forum geraadpleegd kan worden. Aanbevolen leeskost! Bericht van 20 feb. 2007, 10:16:

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=593439#593439


 
^
TOP

19 februari 2007: Na het zuur komt het zoutzuur. Energienota 85 euri hoger... Tja, sommige mensen hadden blijkbaar nog niet door dat de energiekosten (natuurlijk) alweer flink omhoog gekrikt zijn. De leveringskosten, uiteraard, want die zijn en blijven kunstmatig gekoppeld aan de olieprijs die tijdens de "bulk inkoop" door de grote energieconcerns nogal aan de hoge kant was (post-Katrina ellende, u weet het nu wel) en er verder ongetwijfeld nog het nodige "omhoog gespeculeerd" was in die nog lang niet laatste crisistijd. Weten de Telegraaflezers veel. Wel een hele leuke opmerking van een van de "contribuanten" (Storm uit Rotterdam). Al 363 deels smakelijke, vaak ook niet zulke slimme reacties om half elf vanavond. 75 procent stijging van de energienota van een gemiddeld Nederlands huishouden sinds 2000, volgens het CBS. Zouden ze het nu eindelijk gaan begrijpen, of blijven we schreeuwen en foeteren op Staat en energiebranche, terwijl de superbreedbeeld EN de computer aanstaat, de oude koelkast vele kilowatturen per dag lekt, het sluipverbruik de pan uit giert, er nog geen enkele gloeilamp is vervangen door een spaarlamp, de tuinverlichting pijn aan je ogen doet "omdat het zo miljeuvriendelijk is", en het maandelijkse voorschotbedrag inmiddels is opgelopen tot een vriendelijke 345 euro (echt waar, zie bijdrage 19/2 15:32)?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/58970791/Energierekening_85_euro_hoger.html?p=2,1


17 februari 2007: Opmerkelijk... Van de site van Energeia, die het weer van het ANP heeft:

PVdA'er Samsom maakt het door middel van limerick goed met Van Geel. 8 februari 2007. DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Diederik Samsom (PVDA) kruiste de afgelopen jaren voortdurend de degens met CDA-staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu. Donderdag, een dag na de presentatie van het regeerakkoord van hun partijen met de Christenunie, was het kennelijk tijd voor een vriendelijk woordje.

Samsom droeg tijdens een milieudebat in de Kamer een limerick op aan Van Geel, daarbij inhakend op diens liefhebberij (wielrennen) en de milieuambities van het komende kabinet:

“Een fietser uit Brabant die niet de ministersnaam droeg,
Zat in een regering die niet groen was genoeg,
Desondanks ging hij ervoor
en sloeg zich dapper erdoor,
Van Geel was best groen, maar kwam vier jaar te vroeg”.
"

Copyright ©, ANP, 2007

...


15 februari 2007: "Link" probleempje. Op Polder PV wordt u doodgegooid met links naar oorspronkelijke informatie waaruit geput wordt of waar u verder kunt lezen om u over bepaalde deelonderwerpen verder te informeren. Soms zijn links (extreem) lang en dreigt de paginaopmaak verziekt te worden. Tot voor kort kortte ik dan de zichtbare link in totdat die op de pagina paste (maar liet de verstopte link waarmee daadwerkelijk contact gemaakt wordt met de bedoelde webpagina intact). Vanaf heden worden de lange links ingekort via het byzonder handige hulpmiddeltje op Tinyurl.com. Daar kun je een bestaande lange weblink invoeren in een venstertje, en tinyurl genereert dan een handige korte "tinyurl-link" waarmee u, door er op te klikken, via hun site onzichtbaar en automatisch op de correcte webpagina terechtkomt.

Dus als u vanaf heden een link als onder het hieronder weergegeven bericht tegenkomt, kunt u die gerust aanklikken. Ik zal erachter een policy berichtje weergeven met een link naar dit bericht, zodat een willekeurig bezoeker van Polder PV weet waar hij/zij aan toe is.

http://tinyurl.com


14 februari 2007: Opmerkelijk onderzoek van de NMa. Naar de winstgevendheid van de 4 grote energieholdings die hun eigen netbeheerstakken hebben (en waarvan geclaimd wordt dat er dikke "chinese walls" zitten tussen het netbeheersdeel en de leveringstakken binnen de holdings). Het gaat om de holdings Delta N.V., Eneco Holding N.V., Essent N.V. en N.V. Nuon.

Mede door de complexiteit van het onderzoek zijn de definitieve conclusies nog niet getrokken, maar wel al deze vier:

 • Er zou tussen 2001 en 2007 al zo'n 1,9 miljard euro op de nota's van de afnemers bespaard zijn door de toepassing van zogenaamde "efficiëntieprikkels" van de DTe in haar berekenings-systematiek voor de vaststelling van de transporttarieven voor de netbeheerders.

 • "Uit het onderzoek blijkt dat de winsten niet snel en effectief zijn vast stellen door DTe, ondanks de volledige medewerking en openheid van zaken bij de vier bedrijven". Het gevolg is dat de DTe de Wet Onafhankelijk Netbeheer verder wil aanscherpen om die winstgevendheid wel helder op tafel te kunnen krijgen.

 • De netbeheerders hebben voldoende financiële armslag om aan de verwachte investeringsverplichtingen te voldoen om de netten up-to-date te houden, wat betekent dat het "rendement" van de transporttarieven voldoende is (en dus niet sterk hoeft te stijgen).

 • Er lijken geen aanwijzingen te zijn voor verstorende kruissubsidie cq. verrekening systemen te zijn tussen de netbeheers- en leveringsonderdelen binnen de holdings. Dit was trouwens geclaimd door "leverancier zonder netwerk" Oxxio, een tijdje geleden.

DTe zal nog een paar maanden tijd nodig hebben om e.e.a. goed af te ronden, maar de hoofdconclusies lijken duidelijk: het netbeheer is op orde, de transporttarieven voldoende (lees: zeker niet te laag!), de winstgevendheid van de holdings mag nog wel flink en kritisch tegen het licht gehouden worden, en er vinden ogenschijnlijk geen (opvallende vormen van) kruissubsidies plaats.

http://tinyurl.com/34r64s (lange link klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


14 februari 2007: Handtekeningen gevraagd! Simpel, naar de website surfen en uw digitale handtekening zetten s.v.p. Er mogen geen nieuwe kerncentrales bij, omdat die én de bestaande elektriciteitsmarkt voor lange tijd gaan verzieken, én omdat ze onverenigbaar zijn met de door velen gewenste opbouw van een zo decentraal mogelijke energievoorziening. Kost nog geen minuut. Doen!

http://www.million-against-nuclear.net


14 februari 2007: Netbeheerders beginnen hondsbrutaal te worden bij de netinvoeding. Ik kreeg van een collega een link naar een stuk op de site van het NEN normeringsinstituut die dat weer van de website van de BN De Stem had gehaald, een krant met vaak opmerkelijke bijdragen over allerlei energiekwesties. Lees het hele artikel s.v.p. om het kader helder te krijgen. Het gaat over de zwaar gepushte microWKK centrales die fors uitgerold moeten gaan worden over Nederland, gepresenteerd worden als "de opvolger van de HR ketel", en die heel veel CO2 gaan helpen reduceren, zo is de insteek. Zie ook het eerder stuk "toverketel talk" van 17 januari 2007. Geronk over en weer, zwaar geregisseerd door de grote energieconcerns en, niet te vergeten, Gasterra die uiteraard bovenmatige belangen heeft in het zo duur mogelijk verkopen van de brandstof voor al dit moois, het nu nog rijkelijk vloeiende Slochteren gas.

Ik wil u niet het uitermate giftige addertje in het gras aan het eind van het artikel onthouden, en dat luidt als volgt:

"Huishoudens die straks méér stroom opwekken dan ze zelf verbruiken kunnen het overschot terugleveren aan het net. Wie op een nieuwe inkomstenbron rekent, heeft het mis. Overdiep: “Want de netbeheerder moet ook extra kosten maken. We hebben berekend dat een huishouden per jaar gemiddeld duizend kilowattuur teruglevert aan het net. Daarvoor krijgen ze één á twee cent per kilowattuur. Dat kun je wegstrepen tegen de extra kosten van netbeheer”."

Onvoorstelbaar. Ten eerste: "kunnen terugleveren". Ha! Alle stroom die in eigen huis wordt opgewekt gaat automatisch het net op als de vraag lager is dan de productie, wat voor meter u ook heeft. Daar heeft de netbeheerder alleen maar voordeel van, want die kan zijn netverliezen (die automatisch in de nettarieven worden doorberekend!) fors compenseren met al die decentraal opgewekte stroom. Alle overschot op het laagspanningsnet gaat, zeker bij lage marktpenetratie van de microWKK, direct naar de buren die het tegen betaling van alle kosten (inclusief netbeheer) weer consumeren.

Ten tweede: U mag van Gasterra voor veel geld - en ongetwijfeld een leuke subsidie uit de Staatskas (de Staat is hoofdaandeelhouder van Gasterra...) een dure microWKK aanschaffen. U mag ook nog eens het onderhoud van dat nieuwe ding betalen. Dat pracht-apparaat produceert stroom zodra u warm water tapt of de radiatorkraan openzet. Dat heeft u echt niet allemaal meteen nodig, want er wordt volgens het vorige bericht maar liefst 1 kilowatt elektrisch vermogen gegenereerd. Als u geen belachelijke apparaten aan heeft staan, houdt u dus gegarandeerd een forse hoeveelheid vermogen, en dus in de loop van de tijd, energie (kilowatturen) over die vanzelf het net op gaan.

Ter vergelijking: wij hebben een 1,02 kWp zonnestroom systeem, zeg maar een "middenklasser" qua grootte voor Nederland. Zelfs op uiterst zonnige dagen wekken we daar over een langere tijd (minuten) niet meer dan 750-800 Watt momentaan vermogen mee op. Onze stofzuiger, die we slechts sporadisch gebruiken, vreet 1.100 Watt nominaal. Desondanks is het op dat soort zonnige dagen feest bij ons, want dan draait de Ferrarismeter forse rondjes in terugdraaiende modus: we leveren dan het overschot aan het net. Kunt u zich voorstellen wat er gaat gebeuren bij die 1 kilowatt momentaan elektrisch vermogen producerende micro-WKK's zodra ze warmte moeten gaan leveren? Juist ja: u produceert heel erg veel elektra, en dat gaat voor een aanzienlijk deel automatisch het net op, zeker als u zo "milieubewust" bent (zoals de potentiële klanten blijkbaar worden gezien) dat u weinig sluipverbruik in huis zult hebben.

Conclusie: FEEST voor de combinatie van netbeheerders en leveranciers die enorme sloten kilowatuurtjes via de achterdeur mogen opstrijken, die voor de verkoop daarvan weer vette marges gaan rekenen aan de klanten die van niks weten, en die u voor al die vrijwel gratis kWh dus blijkbaar NIKS gaan uitkeren, integendeel zelfs. Want die 1-2 cent waarover gesproken wordt is de "vergoeding" (lees: miezerige krentenwegersfooi) die de elektriciteitsleverancier aan u uit zou keren. Maar zoals de laatste regel duidelijk impliceert, zou de netbeheerder die belachelijk lage vergoeding dus financieel gaan "neutraliseren" omdat hij zogenaamd "op kosten" gejaagd zou gaan worden. Niet gek staan te kijken als u dan opeens bijvoorbeeld twee maal "vastrecht transportdienst" op uw nota zult gaan aantreffen (in bureaucratentaal bekend onder de afkorting TOVT) en dan twee maal voor "kosten voor verhuizingen administratie" en "kosten voor dataverzoeken NMa" moet gaan betalen aan de mooie netboys. U gaat straks met uw eigen mooie moderne micro-WKK voor die 1.000 kilowattuur/jaar aan netinvoeding dus mogelijk uiteindelijk helemaal NIETS verdienen, maar reken maar dat sommige "partijen" goud geld aan al die netinvoeding gaan opstrijken!

Meneer Overdiep van Gasterra, die, gezien zijn uitlatingen, wel van een vuurtje onder het energiewereldje houdt*, mag zichzelf ook wel eens over zijn hoofd krabben hoe hij die schandalige gedwongen winkelnering en absolute bottom price voor op het net ingevoede decentrale "duurzame" elektriciteit aan de domme Nederlandse burger gaat verkopen.

Of de heer Overdiep moet bedoelen dat hij in de nabije toekomst onze gedwongen peperdure stadswarmte aansluiting komt vervangen door een mooie Japanse microWKK. Dan mag hij het geld wat de netjongens in de tussentijd aan gratis decentraal ingevoede elektriciteit hebben verdiend gaan gebruiken om het lagedruk kookgasnet wat in onze wijk ligt op te waarderen tot een net wat de vele kuubs gas aankan wat al die microWKKs in onze wijk dan nodig zullen gaan hebben. Of Polder PV dan nog domicilie zal hebben in die wijk mag u zich ernstig gaan afvragen...

*Een op louter toeval berustende gelijkenis met Polder PV: de heer Overdiep stookt het vuurtje met fossiel, uit de aardkorst gewonnen aardgas á 57 eurocent/m³, Polder PV doet "het" met zonne-energie, voor 0 eurocent/kWh uit de hemelkoepel door Gaia geschonken zonnestroom... (die 57 eurocent is mijn nog niet aangepaste all-in variabele m³ prijs bij Echte Energie van vorig jaar, is bij sommige leveranciers dit jaar al opgekrikt naar 64 eurocent/m³)

http://www.bndestem.nl/economie/article1065014.ece


 
^
TOP

12 februari 2007: Times, they are changing... Van een collega hoorde ik tot mijn verbijstering dat er nu blijkbaar al keurig in het pak gestoken colporteurs van NUON langs de deuren aan het struinen zijn. De suggestie dat hij met Mormonen of Jehova's getuigen van doen had, bleek op een vergissing te berusten. Echter, aangezien die collega al de nodige rampverhalen had gehoord en beslist niet van plan is een duik in het diepe van de "geliberaliseerde" energiemarkt te nemen, viel hij iets te snel uit zijn rol, en was de deur al snel dichtgeslagen voordat hij had kunnen vragen wat ze nu precies van hem wilden.

Kijk, dat Oxxio of Greenchoice langs de deuren gaat om aan nieuwe klanten te komen, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat goeie ouwe NUON, dat degelijke bedrijf??? Jehova's als n(u)on verkleed? Lees "Ontwaakt" en gebruik energie van NUON, daar wordt iedereen beter van? Hoe gek kan het worden.


11 februari 2007: Burgers betekenen niets in het overnamegeweld. Hetzelfde E.ON als in onderstaand bericht gaat een slordige 41 miljard euro uitgeven om het Spaanse Endesa over te nemen en daarmee een van de grootste energiebedrijven ter wereld en "by far" (woorden van die meneer van Clingendael) de grootste van Europa te worden. Het zal u duidelijk zijn dat met dit soort bedragen die het BNP van menig land ver overstijgt, politici staan te bibberen als een rietje, de verhoudingen in de wereld met dit soort molochen op een totaal andere leest geschoeid zullen worden dan ooit voor mogelijk gehouden, en dat de "afnemer" (lees: de consument), over deze zaken he-le-maal NIETS te zeggen zal hebben. Een hoop mediageronk over "grotere schaal, dus dalende prijzen" moet u dan ook met hetzelfde potje zout nemen als in onderstaand bericht, want als er al "goedkoper" ingekocht zou gaan worden (E.ON bobo's op bezoek bij meneer Poetin?), reken maar dat er maximaal wordt afgeroomd voordat men tot het in mooie directiekantoren vaststellen van de nieuwe consumentenprijzen zal gaan komen.

Wij zijn op deze planeet helemaal niet gediend van niet democratische verkozen of te controleren reuzenbedrijven die winstmaximalisatie als ultiem doel hebben. Voor het oplossen van onze gigantische milieu- en energieproblemen, die juist verlicht kunnen worden door hoge energieprijzen en maximale inzet op besparing, lijken ze me eerder een onvoorstelbare barrière, dan een - voor marktfetisjisten wellicht - voor de hand liggende "oplossing". Gedenk het drama genaamd Enron. Waar veel geld omgaat, dreigt de totale morele ontreddering.

Hoe klantvriendelijk zou het Customer Care Center van E.ON-Endesa (50 miljoen klanten) gaan worden? Ik hoop dat de klantenbalie van NRE (onderdeel van E.ON in Eindhoven e.o.) goede medewerkers heeft.

Oh ja, voor ik het vergeet: E.ON is ook al sinds jaar en dag eigenaar van onze energiecentrale aan de Langegracht in Leiden. Daar wordt onze stadswarmte "gemaakt". Uit gas. Met als "bijprodukt" elektriciteit. Hebben we allemaal niks over te zeggen. Maar betalen zullen we.

http://portal.omroep.nl/ ... Grootste%20energiebedrijf%20ter%20wereld%20stap%20dichterbij ... (NOS Journaal reportage 10 februari 2007)
http://www.nrc.nl/economie/article622881.ece/Endesa_stemt_in_met_hoger_bod_van_Eon


11 februari 2007: E.ON gaat "duurzame" stadswarmte maken. Uit steenkool... Zo is althans de suggestie de gewekt lijkt te worden uit het persbericht op de website van E.ON-Benelux waarin het bedrijf aankondigt een zeer moderne grote 1.100 MW kolencentrale op de Maasvlakte te gaan bouwen die niet alleen 20% minder CO2 uitstoot dan een "gewone" centrale (alsof de uitstoot dan niet alsnog gigantisch zal blijken te zijn), maar ook nog eens klaargestoomd wordt voor biomassa bijstook (wordt niet bijvermeld wat voor soort biomassa dan wel) en, wellicht, CO2 afvang (nog niet bewezen op deze enorme schaal). En de warmte wordt straks afgezet bij tuinders en industrie en, wellicht, ook in de wijde (bebouwde) omgeving. Stadswarmte heet "milieuvriendelijk" te zijn, maar daar mag u gerust een vet potje zout naast zetten als deze plannen doorgaan (MER-procedure in maart-april). Als u toevallig in de buurt woont en u door mogelijk enthousiast gemeentelijk beleid gedwongen SV afnemer gaat worden, gaat u niet alleen voor vele decennia dit soort fossiele kolencentrales "legitimeren", maar gaat u hoogstwaarschijnlijk ook nog eens een hoge prijs (GJ, vastrecht, aansluitbijdrage) betalen die u wellicht met een zelf aangeschaft en door u zelf te onderhouden lagetemperatuursysteem en een warmtepomp met een set zonnepanelen, en mogelijk zelfs met een gasaansluiting, een hoogrendementsketel en een zonneboiler bij lange na niet kwijt zult zijn.

Het gaat druk worden op de Maasvlakte, met al die (geplande) kolencentrales...

http://www.eon-benelux.com/eonwww/publishing.nsf/Content/definitief+tot+investering+in+centrale+Maasvlakte


11 februari 2007: Longlites continued. Als je, zoals Oxxio doet, claimt dat een klant "voordeel" kan behalen door zijn elektra zuipende gloeilampen een lange levensduur te geven door een magisch "ringetje" in de fitting aan te brengen (Longlite), komen er al snel techneuten in het geweer om die claim op waarde te kunnen schatten. In het tweede stuk over deze zeer interessante materie, publiceert Marcel van der Steen zijn bevindingen van zijn harde metingen. Zeer interessant, en weer zeer leesbaar gebracht op een van de meest opmerkelijke duurzame energie websites die we hebben in Nederland, OliNo. Klasse, en ga zo door, beste olineërs!

Overigens, de slotconclusie van Marcel dat er geen netvervuiling zou plaatsvinden, wordt nog steeds door sommigen betwijfeld...

http://www.olino.org/articles/2007/02/11/longlites_II


10 februari 2007: Energieke vlagactie in Brussel. De EEG heeft weliswaar zeer ambitieuze plannen om de CO2 uitstoot fors te verminderen en duurzame energie uit de grond te stampen, maar je weet maar nooit wat er allemaal gebeurt tussen de plannenmakerij en de bikkelharde "uitvoeringspraktijk". Je wil niet weten wat er afgelobby'd wordt in het Brusselse, en er kan altijd nog heel veel water in de duurzame wijn gemoffeld worden. Hoog tijd dus om de druk op te voeren en de geachte dames en heren parlementariërs de hete adem in de nek te blazen. Met, uiteraard, een vreedzame doch ongetwijfeld weer kleurrijke actie van Milieudefensie:

9 maart Klimaatactie in Brussel
Samen met haar zusterorganisaties van Friends of the Earth Europe bouwt Milieudefensie een reuze energie vlag. EU staatshoofden zijn dan bijeen om het EU energiebeleid te bespreken. De gratis bus vertrekt om 18 uur 8 maart uit Amsterdam en is de dag erna omstreeks dezelfde tijd terug. Opgeven via schakelnaarschoon@milieudefensie.nl

http://www.milieudefensie.nl/klimaat/doemee/klimaatactie_brussel


9 februari 2007: Overname Echte Energie door Eneco bevestigd. Al laat men nog niet volledig het achterste van de tong zien. In het laatste nummer van Milieudefensie Magazine stond onderstaand tale-telling stukje:


© 2007 Milieudefensie Magazine

U snapt wellicht dat ik zeer grote problemen met deze onverkozen "U-bocht constructie" heb waarbij ik van mijn zelfverkozen vertrek bij semi-monopolist NUON voor duurzame elektriciteit en kookgas naar de (aanvankelijk) onafhankelijke, kleine speler in de markt, Echte Energie, ben overgestapt, nu gedwongen klant zou gaan worden bij een andere grote semi-monopolist. Die wel zegt voor duurzaam te gaan, maar waar alle grote problemen spelen die ook bij de andere holdings aan de orde van de dag zijn (zie Tros Radar Forum) en die ook enorme sloten geld aan de meest onzinnige reclame activiteiten uitgeeft. Daar heb ik dus helemaal geen behoefte aan, gezien de enorme problemen met diverse energiezaken die we nu al hebben (superdikke hoofdpijndossiers m.b.t. teruglevering zonnestroom, stadsverwarming, etc.).

N.a.v. een vluchtig gesprekje met de heer Jeroen de Haas, voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco, tijdens het Klimaatcafé van Milieudefensie in Amsterdam op 23 januari jl., kreeg ik een e-mail van hem waarin hij e.e.a. bevestigde, en waarin hij zeer duidelijk stelt dat hij zeer zwaar zal inzetten op duurzaamheid bij Eneco, en me bovendien uitnodigt om zijn doelstelling te helpen realiseren door kritisch klant te blijven cq. te worden...

Ik ben nog "kritisch aan het overwegen", want groene ideeën zijn mooi, goede donkergroene plannen meer dan welkom, maar de energiepraktijk is vaak zeer weerbarstig. Een onafhankelijk duurzaam energiebedrijf wat geen banden heeft met de "oude garde" is mij ook zeer veel waard, zeker in de huidige, wrakkig functionerende Nederlandse energiemarkt. Want die markt moet een flinke schop onder de kont krijgen, bij voorkeur door onafhankelijke partijen die geen belangen hebben die de duurzame (energie-)revolutie zouden kunnen vertragen of saboteren. Niet vergeten dat hetzelfde Eneco ook al een 30% belang heeft genomen in dat enige andere 100% duurzame energiebedrijf, Greenchoice, wat feitelijk het enig overgebleven toevluchtsoord lijkt te gaan worden voor de duurzaamste energieconsumenten in Nederland. Onafhankelijk kun je hen dan eigenlijk al niet meer noemen...

Uiteraard wens ik, afgezien van mijn persoonlijke keuze, Eneco heel veel sterkte en succes met een zo donkergroen mogelijke weg uit de doodlopende fossiele, en van dubieuze biomassa bijstook vergeven huidige energiemarkt. Ik zou daarbij dringend willen adviseren om eerst een visie op de eigen duurzaamheid te gaan neerzetten, en het volledige bedrijf op basis van die visie te gaan inrichten en alle niet daar in passende activiteiten overboord te kieperen. Als het beleid "macro" of "micro" voornamelijk door het eeuwige geren achter de centen aan bepaald zal gaan worden, zal onder de huidige economische (en politieke) realiteit die duurzaamheid wellicht een dun groen vernislaagje blijken te worden waar we niks mee opschieten. Tip: ga eens kijken hoe Triodos en ASN zich volstrekt autonoom en met doorslaand succes hebben ontwikkeld binnen de oerconservatieve bankwereld, en leer daarvan. Goed voorbeeld doet goed volgen!


8 februari 2007: Weg met het klimaatdenken: holisten gevraagd! Ik heb me al een paar keer verbaasd over het zeer hoge niveau van de columns/redactionele bijdragen van Peter van Vliet van insnet.org. Zijn laatste is wederom een juweeltje van holistisch, doordacht en revolutionair denken op duurzaam vlak, waarbij elke keer weer rake en zeer kritische vragen gesteld blijven worden die blijven rondspoken in je hersenpan. Must read, ik blijf het benadrukken, u kunt zijn meesterlijke columns allemaal op de insnet.org site nalezen.

En het is ECHT 100 procent toeval dat zijn 100% naamgenoot mijn bovenbuurman is!!!

http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?id=4052&photo=68


8 februari 2007: Publieksdebat import biomassa uit derde wereld landen. Door het "Business in Development Network", een samenwerkingsverband van Natuur en Milieu en het NCDO. Participatie van diverse NGO's en bedrijfsleven. Debat op 23 maart 2007 bij het SER in Den Haag. Inschrijven via de website, waarop veel info en links naar interessante achtergrondartikelen. Lees in ieder geval het document "debatcontext" voor een eerste kennismaking (goed leesbaar):

http://www.bidnetwork.org/artefact-43122-en.html


8 februari 2007: Grote Aap uit den Mouw... Volgens een bericht van de briljante, zeer goed geïnformeerde energie nieuwssite Energeia.nl, heeft de Directeur Generaal Energie en Telecommunicatie, Pieter Boot van Economische Zaken, niet zoveel boodschap aan de ambities van het kakelverse Nederlandse kabinet-in-oprichting (o.a. 2% energiebesparing/jaar), en trekt hij gewoon zijn eigen plan. Op een congres in Essen (E-world Energy), waar Europese energiepolitiek werd besproken en Nederland nota bene een speciale rol was toebedeeld ("partnerland"), deed hij weer eens de nodige onzinnige uitspraken. Volgens het bericht op Energeia (lees s.v.p. het hele artikel voor the big picture, het betreft een tijdelijke link):

"Daar kwam een opmerkelijk plaatje uit, zo bleek uit het verhaal van Boot. Nederland moet dan gaan voor 1,7% energie-efficiëntie per jaar (en niet de 2% die Piebalgs wil), 13% duurzame energie, "veel" CO2-afvang en opslag, voortzetting van het CDM-mechanisme en een nieuwe kerncentrale met een vermogen van 2.000 MW.

Niet kosteneffectief zou het volgens Boot zijn om voor 2% energie-efficientie te gaan ("te veel van het goede"), voor 20% duurzame energie, geen kerncentrale en geen CDM. "Dat is ongeveer zes keer zo duur als het optimale pakket."

Ergo: volgens Boot's EZ ambtenaren-rekensommetjes moeten we vooral niet teveel "besparen", maar gewoon een super-kerncentrale neerplempen, en "alles zal reg kommen"... Don't you believe it!

Wie, oh wie in het Heilige Nederland, wat volgens het net gepubliceerde Regeerakkoord op weg stoomt met een "transitie naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020", en waarin beloofd wordt "Er worden deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales gebouwd", gaat de heer Boot hiervoor aan het kruis nagelen met keiharde alternatieve rekenscenario's waarbij alle niet in rekening gebrachte milieu- en sociale kosten wel op het balanslijstje komen te staan???? Roefie Hueting en Storm van Leeuwen, wellicht?

Er gebeuren trouwens uiterst curieuze dingen met "copy and paste" van bovengenoemde passage (III.2.d uit het regeerakkoord pdf document):

(1) Screendump maken, overnemen in Paint-Shop, en exporteren met pijltje bij de tekst:

(2) Tekst selecteren in Adobe en "copy and paste" naar deze webpagina, opgemaakt in Dreamweaver MX:

d. Er worden deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales gebouwd.
De kerncentrale Borssele blijft open.

(3) Tekst selecteren in Adobe en "copy and paste" naar mijn e-mail programma Eudora (versie 7.1.0.9) voor een mail aan Natuur en Milieu. Hieronder een screendump wat er dan op het scherm verschijnt:

Echt waar, ik heb het meermalen gedaan en die laatste 4 woorden zijn (automatisch) doorgestreept!!! De pdf staat op de NOS-site, zowel on-line als off-line gebeurt dit. Zouden Bos en Balkenende whizz-kids in dienst genomen hebben om "hun versie van de gewenste realiteit" er stiekempjes door te drukken, en heeft Maxime Verhagen (CDA) uiteindelijk gewonnen???

It's a strange world.

Tenslotte:

Op het congres ook uitgebreid debat over de door Smit-Kroes zo gewenste "splitsing" van de energieholdings in Europa, met als eerder door Energeia (29 dec. 2006) aangegeven werktitel: "Nederlandse splitsingswetgeving: vreemde keuze of neusje van de zalm". Wel, hooggeschatte politici, als u tussen alle energiecongressen door nog een kort ogenblikje heeft om u van de gevolgen van de (vermeende) "chinese walls" tussen netbeheerders en leverings-bv's van de energieholdings in Nederland op de hoogte te stellen, legt u dan eens een kort bezoekje af aan het Radar Forum van de Tros. Ga wel eerst effe zitten, slechts ruim 15.000 berichten en heel vaak over allerlei vormen van (financieel) drama die het gevolg is van het uit elkaar trekken van netbeheer, meetdiensten en energielevering. En neem dan s.v.p. even een lange vakantie om te overpeinzen of u dat allemaal wel heel Europa wilt gaan aandoen...

(NB: stuk is integraal overgenomen op de zeer goede duurzame energie website van insnet.nl)

http://www.energeia.nl


7 februari 2007: Nieuw elan, fris team, en torenhoge ambities met "Samen Werken, Samen Leven". Ik moest moeite doen om mijn ogen droog te houden bij het bekijken van het Journaal en Netwerk. De drie na wekenlang overleg nog zeer "fris" ogende en pratende heren Balkenende, Bos, en Rouvoets blaakten bijkans van (zelf)vertrouwen, van trots en van "wanneer-mogen-we-nu-eindelijk-eens-beginnen" Sturm und Drang. De emoties spatten van het scherm. Als slechts een fractie van de mooie plannen bewaarheid wordt, mogen we al dik tevreden zijn. Zelfs met die door Mirjam de Rijk (Natuur en Milieu) terecht met ietwat dédain vastgestelde 800 miljoen voor duurzame energie, die uiteraard veel te weinig is, maar iets is beter dan niets. We kunnen beter een vloedgolf over ons heenkrijgen in de zekerheid dat we met het begin van een oplossing bezig waren, dan zelfverzekerd uit ons neus vretend hangend op de sofa, nietwaar?

Laten we niet op voorhand een al te cynische toon aanslaan (die komt vast wel weer terug in menig polderiaanse bijdrage), en niet meteen beginnen over "VOC koopmansgeest" met hoogstwaarschijnlijk voornamelijk zo goedkoop mogelijke "biomassa" als doel, maar laten we de heren de kans geven die ze verdienen met zo'n fraaie, ontroerende start. Het is per slot van rekening alweer een tijdje geleden dat we een rasechte calvinist met rechte rug in een kabinet lijken te gaan krijgen, die normen en waarden tot uitgangspunt i.p.v. tot gelegenheidsargument heeft genomen in zijn politieke carrière. En die nota bene natuur en milieu als fundament van een nieuw kabinetsbeleid ziet. Hij mag dan wel een partij vertegenwoordigen die ietwat archaïsche ideeën over sociale kwesties lijkt te hebben, maar spirit en wilskracht heeft de beste man, dat is zeker. Daarbij vergeleken zijn de twee "B's" ietwat dof van uiterlijk.

Wie weet, zal deze relatieve nieuwkomer op het hoogste politieke toneel mogelijk zelfs een nieuw groen elan in Den Haag brengen en het Rentmeesterschap waar het "oude" Christendom zo veel mee leek te hebben nieuw leven inblazen, daar waar het tot een gemummificeerd restant van een trots verleden was verworden onder het neoconservatieve CDA.

Toch alvast een schotje voor de boeg (afgezien van het behoorlijk forse, doch opbouwende commentaar van zowel Natuur en Milieu, als Milieudefensie; zie links). M.b.t. de derde pijler "Duurzame Leefomgeving". Punt 2b:

Wat "missen" we hier??? Juist, ja, die al jaren "vergeten" burgers, die heel graag zelf ook iets met duurzame energie willen doen. Het EEG (Duitsland) is nog steeds ver te zoeken en wordt niet eens aangehaald als ultiem ondersteuningsmodel. Ook in punt 4 van hetzelfde hoofdstukje nog steeds geen keiharde aanknopingspunten, zeker met die mistige constructie "tijdelijke subsidie". Ik wil helemaal geen "subsidie" van een paar jaar (afgezien van zaken als zonnecollectoren die krachtig bevorderd moeten worden). Dat riekt namelijk weer naar het ouderwetse knipperlichtbeleid wat tot rampen en investeerders-schrik leidt. Ik wil een langjarig feed-in tarief voor duurzaam decentraal opgewekte elektriciteit, want dat bevordert een eigen markt, zoals in steeds meer Europese landen. Moet de burger zich dan eerst eventjes omvormen tot een eenmans"bedrijf" om straks aanspraak te kunnen maken op een financiële tegemoetkoming voor zijn investeringen in duurzame, decentrale opwekking? Of moeten we het van mestvergisters (ergo: facilitering van onduurzame bioindustrie) gaan hebben? Zie u ergens "terugleververgoeding" staan in het akkoord? Polder PV heeft het niet kunnen vinden...

B., B. en R.: het ga jullie ondanks deze kritiek goed met jullie mooie plannen, wat de toekomst ook moge brengen (inderdaad, kernenergie uitgesloten): we gaan ervoor!

Tenslotte: de eerste "duurzame-energie-akkefietjes" liggen reeds klaar voor de heer Samsom. Diederik: s.v.p. de BEUK erin, want dit kunnen jullie dus niet over jullie kant laten gaan met zo'n regeerakkoord!

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=32740 (Google dreigt Groningse elektra te gaan zuipen)
http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=32738 (Essent heeft niet alleen atoomkoorts, maar ook natte, dure dromen van steenkool- met biomassa-bijstook optie...)

http://nos.nl/gfx/nosjournaal/documenten/regeerakkoord2007.pdf (het volledige, 53 pp. tellende stuk)

http://www.milieudefensie.nl/nieuws/regeerakkoord (standpunt Milieudefensie)
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=2435 (standpunt Natuur en Milieu)


6 februari 2007: Korte EZ carrière beeindigd - Joop Wijn vertrekt. U zult mij geen traan horen plenken. Niet dat het beleid bij EZ van zijn vertrek fundamenteel zal gaan veranderen, daarvoor zijn wat zware politici, keiharde afspraken, en rechte ruggen nodig. Blijkbaar werd de positie van onze "MEP-genadeklap-gever" uit politiek oogpunt niet meer haalbaar geacht, omdat nu eindelijk - zo is althans de pretentie - alles uit de kast moet om milieu (cq. klimaatverandering) weer de plek te geven die het verdient. En dat is, als het aan Polder PV ligt, ergens bovenaan het prioriteitenlijstje, en niet, zoals dat onder de verschillende eerdere Balkenende kabinetten bleek, van het niveau van een ergens op een rokerig achteraftafeltje liggend verfrommeld kladpapiertje.

Uiteraard formuleert Joop het zelf heel anders, maar leest u gerust tussen de regels door, en raadpleeg ook nog weer eventjes, om uw geheugen op te frissen, wat voor orkaan van protest dat simpele handtekeningetje op 18 augustus 2006 van onze ex-minister van EZ heeft losgemaakt op de MEP-drama pagina...


© Teletekst

Joop: het ga je goed, trek het je niet teveel aan, maar het moet echt allemaal anders. Ik ben zeer benieuwd wie zijn taak gaat overnemen. Zou het Bos zelf worden? Zo ja, dan wens ik hem zeer veel succes toe met de veel te lang uitgestelde Grote Voorjaarsschoonmaak van het in archaïsche tijden levende ambtenaren korps van het Ministerie van Economische Zaken...


5 februari 2007: Voor wie toch een beetje nieuwsgierig is. Is inmiddels het "final report" van de UCTE uitgebracht n.a.v. het "mega-incident" met de hoogspanningsnetwerken op 4 november 2006, waarbij Europa in drie frequentiegebieden gesplitst raakte en we, volgens insiders, op het nippertje aan een dramatische black-out zijn ontsnapt (zie ook het interim rapport). Ik zou niet graag in de schoenen staan van de stoute jongens bij de netbeheerder van E.ON in noord Duitsland, want die hebben de geplande afkoppeling van die enorm belangrijke hoogspanningskabel over de Ems niet geheel volgens de regelen der kunst uitgevoerd, zo blijkt wel.

Misschien kan Continuon de mogelijk gedegradeerde verantwoordelijke medewerkers een stoomcursusje "hoe koppel ik op verantwoorde wijze hoogspanningskabels af" gaan geven?

http://www.ucte.org/news/e_default.asp#30012007 (incl. 85 pagina's tellend "final report")


5 februari 2007: Wel, wel, wel... Zomaar een brief van ene meneer Ludo van Halderen in de brievenbus! Waarin wij kort en bondig worden "geïnformeerd" over de geplande fusie van NUON met Essent. Toe maar:

"Klanten kunnen straks, nog meer dan nu, rekenen op duurzame oplossingen voor de energiebehoefte in hun huis of bedrijf, tegen concurrerende tarieven."

Nou, nou, dat klinkt heftig. Laat ik nu al 70% van onze eigen elektra zelf superschoon opwekken (ben benieuwd wat voor "concurrerend" elektra tarief Esson daar tegenover gaat stellen), en dat beetje kookgas mag van mij best een euro per kuub worden, want dat maakt toch niks uit. Als Esson dan ook even de Stadswarmte prijs tegen "concurrerende" tarieven gaat afzetten (concurrentie met WIE, eigenlijk, beste Ludo???), kunnen we ook in huize Polder PV gaan juichen.

Natuurlijk is alles nog niet goedgekeurd, de provincies en talloze gemeentes (allemaal aandeelhouders) en, vooral, de NMa moeten nog hun goed- of afkeuring uitspreken, maar het dubbelconcern heeft met hun plannen natuurlijk wel eventjes lekker vette druk op "partijen" gelegd om met de billen bloot te gaan. De aanval is de beste verdediging, zullen de directies waarschijnlijk gedacht hebben.

Nog een mooie, "omdat het nog niet zover is":

"Beide bedrijven blijven zelfstandig en in concurrentie met elkaar opereren."

Geweldige vondst! We opereren immers op een perfect werkende (ahum...) "vrije" energiemarkt...

Laatste dan:

"U hoeft geen actie te ondernemen naar aanleiding van deze brief."

Oeps, foutje. Te laat, beste Ludo! Ik heb alle politieke partijen, de NMa en EZ reeds met e-mails bestookt, dat ik het niet pik dat dit soort beslissingen over mijn en mijn landgenoten hun rug heen wordt genomen, en dat ik als gedwongen warmte- en netbeheersklant weg wil bij de op te richten, kerncentrale en palmolieverbranders exploiterende moloch waar ik nu al helemaal niks mee heb.

Ik denk dat ik ook nog even wat mailtjes naar onze Gemeente (medeaandeelhouder NUON) en wat Provincies ga schrijven. Immers, de aanval is de beste verdediging...


 
^
TOP

4 februari 2007: MEP-slachtoffer: zero-emission energiecentrale overboord gekieperd. Aldus hetzelfde Nieuwsblad Stromen:

"Er komt geen schone elektriciteitscentrale in Drachten. In de Friese plaats zou een centrale komen die voor 100.000 huishoudens energie kan opwekken. Omdat de subsidie van het ministerie van Economische Zaken was weggevallen viel vorig jaar een gat in de begroting. De speciaal opgerichte Biomassaholding heeft het gat niet kunnen dichten. Daarom is de stekker uit de zero emission powerplant (zep) getrokken. Met de centrale was een investering gemoeid van 17 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de 50 MWe-centrale vrijwel zuivere CO2 in lege gasvelden zou injecteren."

© Nieuwsblad Stromen nr. 9(2)/2 feb. 2007: p. 4

So much voor een gouden kans om ervaring op te doen voor die veelbesproken, doch nog nauwelijks gerealiseerde "opslag van CO2". Er lopen wel een paar kleinschalige experimenten (o.a. Noorse off-shore velden), maar juist de benodigde grootschalige opslag is nog steeds niet in de praktijk gebracht, en heeft de nodige risico's (lekkage op termijn). Dus blijft die techniek een onbewezen belofte totdat dat keihard is aangetoond. En het blijft natuurlijk gewoon een peperduur lapmiddel en faciliteert bovendien "business as usual" met steenkolen, want dat is zo lekker goedkoop. Duurzame energie heeft daar helemaal niks aan en zou juist "recht" op die CO2 opslag gelden dienen te hebben. Maar neen, uit het bloedgeld wat voor het langer open houden van Borssele wordt betaald, worden dat soort belachelijke zaken dus gefinancierd. Dat heet "innovatie stimuleren op het vlak van duurzame energie" in ons zielige land.

E-on gaat op de Maasvlakte een - ongetwijfeld hypermoderne - steenkolencentrale neerplempen. Het ding heeft "ruimte" voor een CO2 afvang faciliteit, want ook het supermachtige E-on weet hoe de vlag er bijhangt in Nederland. Maar u kunt er vergif op innemen dat ze zonder verplichting nooit zo'n CO2 afvang zullen bouwen en in werking zullen stellen. Gaat ten koste van het technische en dus economische rendement, en milieu? Ach, blijkbaar onnodige luxe, nu het IPCC de verwachte zeespiegelstijging naar beneden heeft bijgesteld...

Overigens, hetzelfde bedrijf gaat in Beringen (België bezuiden Eindhoven) een 800-1.000 MW kolen/biomassacentrale bouwen. Over CO2 afvang wordt daar niet gerept...


4 februari 2007: "Atoom-van Geel" valt alweer door de mand... En ja hoor, daar was 't ie weer, het kernspeeltje van onze Staatssecretaris van VROM. In een discussiestuk in Nieuwsblad Stromen van 2 februari, "Het is tijd voor meer pragmatisme in het energie- en klimaatdebat", kwamen o.a. van Geel en mevrouw Annemarie van der Rest van Shell Nederland aan het woord:

Van Geel: "... spelregels die aansluiten bij de werkelijkheid van de markt. Denk aan verhandelbare emissierechten, maar ook aan krijtlijnen voor innovatieve energiebesparing, schoon fossiel, opslag van CO2, wind, water, zon en kernenergie. Want met de zorgen over het klimaat en onze energiezekerheid mogen we geen optie uitsluiten..."

Van der Rest: "We zien dat gebruik van andere energiebronnen om minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden, soms aanzienlijke milieunadelen oplevert. Denk aan palmolie of de inzet van kernenergie."

Goed beide reacties vergelijken en bij u zelf te raden gaan wie er uit de nek kletst...

© Nieuwsblad Stromen nr. 9(2)/2 feb. 2007: p. 8 ("Inzicht")


2 februari 2007: Lachen of huilen? Chirac wordt oud. Hij liet enkele "opmerkelijke" uitspraken uit zijn mond glippen over atoombommetjes die het journaille uiteraard maar al te gaarne voor zijn voeten wierp. De ambtenaren van het Elysée hadden het er zo te zien maar wat druk mee, met het "repareren" van de schade. Misschien had Chirac nog wat vrindjes die wel wat onderdelen of "overtollige hardware" uit de eigen atoomsplitsingsindustrie aan de ayatolla's wilden leveren in ruil voor wat van dat handige zwarte spullie...

Typisch gevalletje van terminale atoomkoorts, als u het mij vraagt. Ik boycot Frankrijk al als vakantieland sinds C. tegen de mondiale opinie in persé nog wat leuke live atoomproeven wilde doen op Morurora, nadat zijn bloedeigen geheime agenten een Greenpeace fotograaf van kant hadden gemaakt. Dat is al weer heel lang geleden. Time for a change ... euhhhh, "les temps, il faut changer"...

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article393368.ece/Chirac_Iraanse_bom_is_niet_zo_erg


2 februari 2007: Niet Nusent maar Esson. Het lijkt wel alsof oude tijden herleven. De energiemarkt heet "geliberaliseerd", wij moeten allemaal van Economische zaken onze talloze "zegeningen" tellen (kunt u me s.v.p. vertellen waar ik ze kan vinden?), en het gaat allemaal de goede kant op. Bij de DTe worden door batterijen juristen overuren gemaakt om alle "eventualiteiten" op die wispelturige en uitermate ingewikkelde markt volledig dicht te metselen met totaal onleesbare regelgeving die inmiddels al de vorm begint aan te nemen van een vesting aan muren van papieren dossiers waar je knettergek van wordt. Over administraties gesproken. De papiersector is ook nog eens een van de meest energie-intensieve die er is. En na alle heen en weer geschuif, schijnmanoeuvres, en rookgordijnen, komt er dus nu weer een megamonopolist van formaat met tweederde van de Nederlandse energieklanten die die zogenaamde "geliberaliseerde markt" voorgoed naar de filistijnen gaat domineren... Toch knap gedaan, mooie "marktmeneren", in een paar jaartjes tijd. De eerste prijs voor de vlijtige EZ-ambtenaren in de vorm van een "hoe-sloop- ik-in-zo-kort-mogelijke-tijd-een-redelijk-werkende-maatschappelijke-sector-bokaal".

Maar goed, de NMa had zeer recent nog eventjes fijntjes uitgelegd, dat de marktwaakhond een fusie van NUON en Essent absoluut niet zag zitten wegens, juist ja, die ontoelaatbare marktdominantie. Dat was tegen het zere been van de heren van Halderen en Boersma, dus die dachten: "Hoezo, ontoelaatbaar, laat jij je tanden maar eens zien, geacht marktkeffertje!". En ze deden wat God hen zojuist verboden had, flikkerden de hele zooi bij elkaar, en deden alsof hun neuzen bloedden. Wij gaan gewoon saampjes verder, en we zien wel wat de NMa daar aan denkt te kunnen doen. Smit-Kroes pakken we daarna wel eventjes in. De "klant" zal er absoluut beter van worden. Ja, ja. Als de bobo's zoiets zeggen, forget it but. En zelfs zou Nusent (hoe verzin je het, wat een gigantische creativiteit) op de "internationale markt" spotgoedkope palmolie of wat landbouwoverschotten vinden om die lekker voor wat gesubsidieerde opcentjes in de fik te steken voor de productie van "duurzame elektriciteit", dacht u dat u of Nederland daar beter van zal worden? Nope.

En hoezo, "goedkopere" energie? Heb ik helemaal geen boodschap aan, hooggeschatte Nusent bazen. Is een zeer slechte zaak voor de Trias Energetica, want die variabele kosten moeten zo duur mogelijk worden en de vastrechten moeten naar beneden. DAT zet mensen aan tot besparing, not the other way round! Oh, jullie willen "energiezuinige airco's" gaan verkopen? Zeg dat dan meteen! Onzin, natuurlijk.

Enne. Hoe zat dat ook alweer, geachte bobo's? Jullie exploiteren straks dus gezamenlijk een kerncentrale, wat heel veel mensen toch echt niet zullen slikken? NUON klanten die koste wat kost niet aan kernenergie (uit eigen noch uit buitenland) willen, en die nu gedwongen klant worden bij een gigaconcern wat helemaal niet zo'n probleem heeft met nog meer atoompjes laten splitsen voor wat makkelijke centralistische elektravoorziening? Hoezo "vrije keuze"?, geachte heer Boersma?

Openbreken dus, die zooi. Ik ben in 2003 door aanhoudende administratieve ellende bij NUON voor donkergroene stroom overgestapt naar het destijds onafhankelijke duurzame energiebedrijf Echte Energie. Dat was mijn "vrije keuze". Een jaar later overgestapt op hun klimaatgecompenseerd aardgas contract (vrij zinloos, gezien ons extreem lage kookgasverbruik, maar symbolisch van grote waarde). Wat blijkt nu: Echte Energie is in de tussentijd stiekem overgenomen door het Schiedamse ONS, en ONS is net door die andere monopolist genaamd Eneco overgenomen. Er zijn gigantische administratieve problemen bij Eneco (zie Tros Radar Forum), ze hebben tijden lang volstrekt illegale "saldering van zonnestroom" gehanteerd, en ik heb ook al niks met dat concern maar wordt er dus wel gedwongen klant. Het enige zinnige alternatief lijkt Greenchoice te zijn, maar hetzelfde Eneco heeft nu al een 30% belang in die "onafhankelijke" groene energieleverancier genomen, en Greenchoice is nogal "mistig" over de exacte tarieven die ze hanteren en is daarvoor ook al door de rechter op de vingers getikt (saillant detail: zaak aangespannen door ...... Essent!!!). Hoezo "vrije keuze"?

Voor stadswarmte blijf ik muurvast zitten aan NUON, en zou ik dus nu tevens gedwongen klant worden bij een megaconcern wat een kerncentrale exploiteert waar ik apert niks van wil hebben en waar ik fel tegen ben. Ik wil daar weg! Hoezo "vrije keuze"?

Er gaat vandaag dus een e-mail naar EZ, NMa, en de nodige Tweede Kamerfracties om ze van mijn onfrisse ervaringen op de "geliberaliseerde" energiemarkt op de hoogte te stellen en te eisen dat minimaal het holding onderdeel NUON Warmte met haar gebonden klanten van de nieuwe moloch losgesneden zal gaan worden. Ik wil niks met Esson te maken hebben. Riekt me veel te veel naar dat andere megalomane energieconcern wat maling heeft aan het milieu en onze toekomst.


^^^
"Free package for you..."
... said the postman ...
Polder PV's free interpretation service

In het hieronder gelinkte Beurs.nl artikel wordt i.v.m. mogelijk gedwongen afsplitsing van bedrijfsonderdelen al dreigend gesproken van: "Europese nutsbedrijven zoals RWE ag en Centrica plc hebben reeds belangstelling getoond voor een uitbreiding van hun aanwezigheid op de Nederlandse energiemarkt". Als er bij dat soort bedrijven meer halve zolen rondlopen als die idioot van Centrica die eigenaar is van het veelbesproken en door velen verafschuwde Oxxio, kunnen we nog wat gaan verwachten in ons arme land. Ik citeer meneer Tim Griffiths (manager Centrica) nog maar weer eventjes: (toespraak tijdens het "Effective strategies to gain and retain utility customers" congres in Amsterdam) "... maak het moeilijk voor je klanten om tarieven te vergelijken met die van de concurrent, dan zullen ze minder snel overstappen naar een andere leverancier." Wanneer gaat NMa/DTe nu eindelijk eens gehakt en fijngestampt spaanplaat maken van dat vreselijke bedrijf? En wanneer krijgen we nu eindelijk eens een gezonde energiemarkt waarop dit soort excessen, oligopolies, en klanten minachtende "customer care centers" met de wortel en tak uitgeroeid zullen zijn?

Den Haag: DOE ER WAT AAN!

http://www.beurs.nl/nieuws/artikel.php?id=196546&taal=NL (registratie "Nusent" bij KvK; let op: er wordt hier nog gesproken van "nutsbedrijven". Ha! )
http://www.duurzameenergie.org/nieuws/fusieplan-essentnuon-n.v.html (BIZAR! Organisatie voor Duurzame Energie plaatst pardoes het volledige integrale persbericht van de nieuwe MOLOCH, maar kritisch commentaar, ho maar!)
http://www.janmarijnissen.nl/2007/02/01/fusie-essent-en-nuon/ (19h00 op 2 februari: al 186 lezersreacties op de website van de enige partij die ballen heeft getoond en altijd al tegen de privatisering was...)
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/1/31/310107_nuonessent.html (met video: Smit-Kroes kan het pruts-hollandse woordje "fusie" niet uit haar kokette mond krijgen en noemt het "merger"...)


2 februari 2007: Kijk, zo doe je dat nou, beste nieuwe kabinetsleden. Niet gaan profeteren, op het geweten inpraten, "normen en waarden" gemispel prediken, of het zoveelste peperdure bureau, onderzoeksinstelling, of Europese certificeringsinstantie allerlei volstrekt overbodige rapportjes laten uitkakken. Gewoon: de BEUK erin. Verbieden die zooi. Simpel as that. Jullie geven toch zo "hoog" op over ons transatlantische bondgenootschap? OK, ze zitten weliswaar aan de andere kant van the States, maar het blijven Amerikanen. Neem er s.v.p. een goed voorbeeld aan!

Californië wil gloeilamp verbieden
"LOS ANGELES - Californische parlementariërs willen de energieverslindende gloeilamp verbieden. Een afgevaardigde komt naar verwachting deze week met een wetsvoorstel ten gunste van de veel zuinigere spaarlamp.

De Amerikaanse staat zou met een ban van de gloeilamp een wereldprimeur hebben. Parlementariër Lloyd Levine wijst op het lage rendement van de lamp, die slechts 5 procent van de ontvangen energie omzet in licht. Hij hoopt dat de gloeilamp uiterlijk 2012 is verdwenen.

Het voorstel maakt deel uit van een reeks baanbrekende Californische initiatieven om het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen."

© De Telegraaf, 31 jan. 2007

Overigens: bij het bericht een Google "Ad" voor de Pharox lamp die Oxxio verkoopt, die peperduur is en waar nogal wat mensen niet bepaald tevreden over zijn (te weinig licht). Het bedrijf verkoopt dan ook nog eens zogenaamde "Longlites", mysterieuze ringetjes voor in een fitting om energieverspillende gloeilampen een langere levensduur te bezorgen en het energiebedrijf dus van gegandeerde, doch volstrekt overbodige inkomsten te voorzien... Energy efficiëncy (buitenlandse, enigzins verhullende term voor energiebesparing) is "a hard one" voor sommige mensen en bedrijven.

Uiteraard hoop ik - tegen beter weten in - dat onze nieuwe Minister van Milieu in de Tweede Kamer met de start van het nieuwe kabinet symbolisch een gloeilamp met de voorzittershamer aan gort zal slaan voor de ogen van enkele tientallen nieuwscamera's. Dan mag Balkenende er best wel nog een tweede spaarlampje bij in zijn torentje. Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen...

http://www.telegraaf.nl/buitenland/57874031/Californi%C3%AB_wil_gloeilamp_verbieden.html


2 februari 2007: Discussie n.a.v. korte "besparingsactie" bij VROM. Zie ook het vorige bericht. Er ontrolde zich op een forum een hilarische discussie, waarvan ik u dit stukje niet wil onthouden:

(A) “Welk moment suprême had je willen bekijken om 20u00?”

(B) “Het platgaan van het wrakke hollandsche distributienet omdat anderhalve verdwaalde "grüne" activist zijn ene spaarlampje weer aan zou zetten na hem 5 minuten uitgezet te hebben...”

(C) “Je gaat me toch niet vertellen dat ze op het ministerie van VROM onder de noemer anderhalve verdwaalde "grüne" activist vallen?”

(B) “Neen. Die zijn "hors categorie". Effe de verkeerde kant opkijken als er twee palmoliecentrales "aangemeld" worden die PopieJopie aan "zijn" 9% "duurzame elektriciteit in 2010" kan helpen voor een slordige driekwart miljard euri belastinggeld. Gifscheepje hier, asbestbootje daar. Fijnstofproblematiek verminderen door "zout" van de sommetjes af te trekken, kerncentraletje van een miezerige 1.600 megawatt er door rammen, EPC verlaging naar 0,8 "vergeten" aan te melden bij de Europese Commissie zodat de bouwsector goud in de handen krijgt om die verlaging te gaan aanvechten. En gaat zo maar door.

Niet "grüne activisten". Grüne Armee Fraktion!


1 februari 2007: Als een kaarsvlam uitgegaan. De "oproep" om uw lampen uit te zetten tussen 19h55 en 20h00, aldus het Journaal. Oh ja, Winsemius (toch een miljeuminister???) had zijn ambtenaren blijkbaar opgeroepen om mee te doen en de lampen in Den Haag (VROM) gingen dus even uit. Maar alle andere ministeries deden alsof er niks aan de hand was, dus daar mocht, drie uur nadat de laatste ambtenaar de hielen had gelicht, alle verlichting gewoon blijven branden. Tja, ik was een van de weinigen die sowieso "interesse" had, in de actie van l'Alliance en aangezien wij rond die tijd maximaal drie, meestal maar 1 (één) spaarlamp van 11 Watt hebben aanstaan, zal TenneT inderdaad niets van "de actie" gemerkt hebben toen wij dat ene lampje uitdeden. We zijn immers inmiddels tot zo'n verschrikkelijk cynisch volkje geworden "dat het toch allemaal geen *** uitmaakt", dus wat zou u zich zorgen maken over dat ongrijpbare fenomeen genaamd het klimaat?

Het volk krijgt de politici die ze verdient, wordt wel eens geroepen. Ik vrees dat dat ook in het zogenaamd anarchistische, maar in werkelijkheid oh zo ingeslapen en energie vretende ministaatje Nederland helaas wel eens bewaarheid zou kunnen worden, als de voortekenen ons niet bedriegen.

Zei de cynicus-tegen-wil-en-dank...

Voor nog wat smakelijk "natafelen" een smeuiig bericht uit tabloïd numero uno in het achterlijke Nederland, om nog even te kijken wat voor een landje vol met ongelofelijke trutten en miepen we eigenlijk geworden zijn:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/57913811/Premier:_stroomuitval_door_klimaat_actie.html

Alvast een voorschotje voor de ergste cynici:

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article393274.ece/Klimaatverandering_mogelijk_nog_onderschat


1 februari 2007: "Port Harcourt should gleam; instead, it rots".

Aldus auteur Tom O'Neill, in een nietsontziende beschrijving van de ronduit deplorabele en mens- en milieu onterende situatie in de oliestad in de Nigerdelta in het zuiden van het dichtstbevolkte land van Afrika, Nigeria (130 miljoen inwoners). En, in theorie, een van de rijkste landen. Met "oil export revenues" van 45 miljard dollar per jaar, op de 6e plaats vlak achter de Verenigde Arabische Emiraten (U.A.E.). En, hoe is het mogelijk: het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is desondanks een miezerige 1.400 dollar (2005), voor de U.A.E. is dat het 31-voudige (43.400 dollar). Door corruptie wordt 70% van de olieinkomsten afgeroomd, de meeste Nigerianen leven van minder dan een dollar per dag (armoedegrens), de vanouds florerende visserij in de enorme, ooit visrijke Niger delta is door vervuiling vrijwel geëlimineerd, werkeloosheid viert hoogtij, scholen staan leeg, gas wordt ondanks keiharde afspraken en uitspraken van rechters nog steeds in grote hoeveelheden afgefakkeld met verschrikkelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid, pijpleidingen lekken en/of worden door de doodarme bevolking gesaboteerd, de talloze "probleemlokaties" worden provisorisch opgelapt i.p.v. dat ze structureel worden gereinigd en gesaneerd, de bevolking is deels in apathie teruggezakt, de woede over de massale landschapsvernietiging en sociale onrechtvaardigheid smeult continu en breekt regelmatig naar buiten. En ga zo maar door.

En , Total, en noem ze allemaal maar op? Die blijven goud geld verdienen met de wereldwijd zo gewilde zwavelarme "Bonny Light" olie. Sterker nog, ze maken nog grotere megawinsten als de zwaar gefrustreerde, doodarme, en doodgenegeerde bevolking weer eens uit pure frustratie of overlevingsdrang een olieinstallatie aanvalt en de productie weer tijdelijk komt stil te liggen, met dramatische gevolgen voor de grotendeels op speculatie gebaseerde en politiek gevoelige prijzen op de oliemarkt. Erg makkelijk geld als water verdienen, dus, voor de concerns die de olieproductie beheersen. Zoals bij alle chronische verslavingen: diegenen die de productie en aanvoer beheersen rekenen zichzelf rijk zolang de verslaafden niet willen afkicken. Hoe diep kun je zinken en hoe groot is je verantwoordelijkheid? Die uiteraard niet alleen bij of die andere groot-geld verdieners ligt, of bij de extreem corrupte Nigeriaanse overheid die middels het Staatsbedrijf Nigerian National Petroleum Corporation 55-60 procent van de onshore productie afroomt. Maar ook bij de rest van de wereld die dat zwarte spullie maar massaal blijft zuipen alsof er niks aan de hand is en de Nigeriaanse bevolking permanent een enge ziekte mag krijgen. U heeft zelf bloed aan uw handen als u uw tank weer volgooit om even op en neer te wippen naar die ver in de polder aan de snelweg liggende meubelboulevard om weer zo'n leuk designmeubeltje te scoren: 21% van de export gaat naar Europa, 40% naar de U.S.A. Voor de goede orde: Polderjongen is bewust autoloos en heeft geen rijbewijs.

En de reeds stinkend rijke aandeelhouders van gaan natuurlijk eisen dat de megawinsten die vandaag weer gepubliceerd gaan worden nu eindelijk eens gebruikt gaan worden om de rotzooi op te ruimen in Nigeria die hun groot-geldverdiener mede heeft veroorzaakt, en om nu eindelijk eens met de bevolking i.p.v. ten koste van die mensen het land de welvaart te brengen die het verdient. Laten we hopen dat Jeroen van der Veer van onze "nationale trots" eindelijk eens van de bittere lessen geleerd heeft. Michael Watts, adviseur van lokale NGO's over het nieuwste "high profile" Gbaran Integrated Oil and Gas Project van :

"For Shell to conduct business as usual would be a public relations disaster."

Ik hoop dat ze goede oren en uitstekend werkende signaalverwerkende brain-tissue hebben op het hoofdkantoor. Ken Saro-Wiwa is in 1995 opgehangen omdat hij de guts had tegen de misstanden in zijn vaderland te protesteren. Laat Shell eindelijk diezelfde guts tonen door haar verantwoordelijkheid te nemen en een fractie van haar megawinsten structureel in de bevolking en het geschonden Nigeriaanse milieu te steken. Makkelijk zal het niet worden, want het wantrouwen bij de bevolking is extreem groot en militante groeperingen, ontvoeringen, en aanslagen nemen snel in aantal toe tot het niveau van een ontluikende guerilla-oorlog. Het (nog) rijk vloeiende zwarte goud blijkt een dramatische voedingsbodem voor extreme en gewelddadige escalatie te zijn. Ik wens Shell veel wijsheid toe bij haar onderhandelingen, ze zal het heel erg hard nodig hebben...

MUST read (verkrijgbaar in uw kiosk):

O'Neill, T. (text), Kashi, E. (photo's), 2007. Curse of the Black Gold. Hope and Betrayal in the Niger Delta. - National Geographic Vol. 211(2)/February: 88-117.

frontisp., above, © National Geographic Society

Nog steeds niet overtuigd? Winst van Shell in vierde kwartaal gestegen met 11% tot 6 miljard dollar ONDANKS dit:

"De belangrijkste divisie van Shell, exploratie en productie, zag de hoeveelheid gewonnen olie en gas vorig jaar dalen van 3,52 miljoen naar 3,47 miljoen vaten per dag. Dit kwam vooral door gewelddadigheden en sabotage in Nigeria, waardoor een deel van de productie stil kwam te liggen."

Quod erat demonstrandum.

http://www.volkskrant.nl/economie/article393092.ece/Winst_Shell_boven_verwachting


 
^
TOP

31 januari 2007: Morgen Volkskrant kopen. Want de op 7 december 2006 aangekondigde advertentie van Milieudefensie/Friends of the Earth komt er aan. Uit het persbericht van Milieudefensie van vandaag:

"Amsterdam, 31 januari 2007 ­ Shell moet haar jaarwinst investeren in het opruimen van de rotzooi die wereldwijd door haar projecten wordt veroorzaakt. Die oproep doet Milieudefensie bij de presentatie van een rapport over de onbetaalde rekeningen van Shell. Ook verschijnen morgen paginagrote advertenties in de Engelse krant Guardian en de Volkskrant met dezelfde oproep, ondertekend door duizenden mensen. Shell maakt morgen haar jaarcijfers over 2006 bekend."

Zie verder:

http://www.milieudefensie.nl/globalisering
http://www.shelladvertentie.nl


30 januari 2007: Polder PV gastcolumn numero twee. Energie+ is net in de brievenbus gevallen en daarin is mijn tweede "bijdrage ter verhoging van de feestvreugde" verschenen. Althans, lees eerst maar en trek dan uw eigen conclusies... KLIK op het plaatje voor vergroting (evt. nog een keer klikken totdat het stuk leesbaar wordt).

"Wal keert het palmolieschip"

Voor de eerste gastcolumn klik hier
Voor de laatste column klik hier


29 januari 2007: "Sexy cockring" voor slimme klantenbinding. Daar begint het "Longlite" verhaal van Oxxio steeds meer op te lijken nu er meer mensen zich op het doormeten van dat onwaarschijnlijk elektrosprookje aan het storten zijn. Leest u maar eens de bijdrage van ene TonP op het discussieplatform van OliNo over deze sexy ringetjes...

http://www.olino.org/articles/2007/01/24/longlites


26 januari 2007: Meest besproken actie? 1 februari doen we ALLE LICHTEN UIT van 19h55 tot 20h00, onder de bezielende leiding van L'Alliance pour la Planète. Onder anderen n.a.v. het lang verwachte rapport van het IPCC van de Verenigde Naties wat in Parijs gepresenteerd zal worden op 2 februari. 6 jaar werk, en een uit 4 dikke delen bestaand rapport waarin schijnt te staan dat de zeespiegelstijging waarschijnlijk mee zal gaan vallen (centimetertje of 43 maximaal, dus de lieslaarzen hoeven niet tot aan de strot), zodat Simon Roozendaal (Elsevier) weer effe lekker kan gaan sneren en in het wilde weg kan gaan slaan tegen "de groene maffia". Business as usual, dus, of negeren die windbuilen en gaan met de duurzame banaan door een mooie markt op te bouwen om al die supergewillige burgers te gaan voeden om aan decentrale energieopwekking te beginnen? U kent mijn keus. Nu u nog. Lamawaaien die rechtse rakkers. Tegen een muur is het makkelijker praten.

http://noxa.net/forum/36019 (one of many)
http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/136160/weblogid/35/index.html (rechtse rakkers die hun rol als clown prima en met verve spelen en zelfs af en toe serieus genomen mogen worden)
http://www.ipcc.ch/ (door velen gewaardeerd, door slinkend aantal gevreesd en steeds heftiger bespot)


26 januari 2007: Longlites (Oxxio) nader aan de tand gevoeld. Door niemand minder dan de meetbeesten van Olino, maar er komt nog meer meetgeweld aan. Wij houden u op de hoogte. Longlite? Mwagh. Doet u mij maar weinig en echt zûnige lampen. En vooral die vinger niet vergeten om de schakelaar van die overbodige aanstaande exemplaren in de UIT stand te doen gaan. Besparing zit namelijk tussen de oren, veel minder in de techniek...

Overigens, een collega die diep in de elektronica zit, heeft het geciteerde rapport van het CE gelezen en verbaast zich heel erg over het feit dat er blijkbaar niet op netvervuiling is getest. Hij voorziet grote problemen als de "Longlite" grootschalig toegepast dreigt te gaan worden. Wordt mogelijk vervolgd...

http://www.olino.org/articles/2007/01/24/longlites


26 januari 2007: Om te janken... Zoals reeds eerder duidelijk gemaakt, blijkt de uitbetaling van de door de Tweede Kamer beloofde 52 euri (op jaarbasis) aan elk NL huishouden (aansluiting met "verblijfsfunctie") via de netbeheerders niet altijd van een leien dakje gelopen te zijn. Om het zacht uit te drukken. E-mail die ik net ontving van een collega, mijn vetdruk:

"Dankzij jouw berichtje op polderpv (nov 2006) kwam ik erachter dat ik de 52 euri nooit heb ontvangen.

Dus Eneco gebeld:

" Ja... ik zie dat u het niet heeft gehad, het systeem heeft destijds nogal veel mensen niet kunnen uitbetalen vanwege een storing."
-"Maar u stuurt direct een herinnering als iemand eens te laat betaalt, dat kan toch 2 kanten op werken?!"
" Nou nee, zo werkt dat niet hoor. Mag ik uw rekeningnummer?"
-"Dat heeft u al, u incasseert 2x per maand feilloos en dat al jaren lang."

Zucht... Denk dat ze er aardig wat 52 euro's aan over houden.
Nouja, ik investeer in nog wat meer LED lampen, ik zal ze krijgen daar bij Neeneco."

Ik heb de goede man geadviseerd om eens enkele politieke partijen wakker te gaan schudden om deze belachelijke gang van zaken eens aan de kaak te gaan stellen... Zie ook de twee Radar Forum onderdelen over deze zoveelste schandvlek op het blazoen van de energiemarkt in Nederland:

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=46715
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=45232


25 januari 2007: Belgische "toestanden" met kernenergie. Net van de website van EnergieNed gehaald (brancheorganisatie Nederlandse energiesector). Let s.v.p. vooral op de op-een-na-laatste zin!

Kritiek controle Belgische kerncentrales

"De controle door de overheid op de nucleaire installaties in België is één grote puinhoop. Dat zegt het Belgische kamerlid Philippe De Coene, voorzitter van een parlementaire werkgroep die het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) doorlicht en daarover dit voorjaar een rapport gereed moet hebben voor de Belgische regering. De kerncentrales verrichten zelf ook controles maar wisselen geen enkele informatie uit met het FANC, de overheidsinstelling die ervoor moet zorgen dat de bevolking niet wordt blootgesteld aan radioactieve straling. De top van de FANC met Tom Vanden Borre, een vertrouweling van premier Verhofstadt, aan het hoofd, werd eerder collectief ontslagen nadat duidelijk was geworden dat de controles van de nucleaire installaties door deze instelling een lachertje waren.

Stammentwisten
“ De toestand is nog veel ernstiger dan we dachten. Niet alleen verlamden stammentwisten het FANC, er was ook onvoldoende personeel om alle opdrachten behoorlijk te kunnen uitvoeren”, zegt de voorzitter van de parlementscommissie. De Coene: “Het is ongelooflijk, maar slechts één persoon controleert de zeven Belgische kerncentrales in Doel en Tihange en de nucleaire installaties in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Deze man werkt bovendien maar halftime, omdat hij nog andere opdrachten moet vervullen. Eigenlijk zouden er minstens tien specialisten nodig zijn voor deze controles”."

© Energie Nederland, dinsdag 16 januari 2007

En wij zijn in Nederland natuurlijk véél beter dan die domme Belgen...

En ik al die tijd maar denken dat de Europese kernsplijtings-sector zo "veilig" en "top of the bill" was. Tsk, tsk, tsk ...

http://www.energiened.nl/Content/News/EnergieNederland.aspx?NewsArticleID=716


20 januari 2007: U snapt er niks meer van? Van die krankzinnig ingewikkelde energiemarkt, nota's, beleidsstukken, etc. Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd met non- of erger desinformatie over uw rechten en plichten, en hoe regelingen (zouden behoren te) werken? Dan is er deze onafhankelijke site voor u. Heb er even kriskras door gebladerd, ziet er toppie uit! Met dank aan Shine op het Tros Radar forum (Energiebedrijven):

http://www.energieleveranciers.nl


19 januari 2007: Izzie weer! De jaarafrekening van NUON Customer Care Center, waar wij noodgedwongen de kosten voor stadswarmte en de netbeheerskosten van Continuon op gefactureerd krijgen. Elektra en gas "levering" (beetje weinig, gezien onze eigen zonnestroom opwek, nl. 244 kWh restverbruik, en het miezerig beetje kookgas, 29 kuub) gaan via Echte Energie. Dat wordt dus weer lekker "nota uitspellen" geblazen. Voor onze eigen factuur niet zoveel werk, al moeten we weer heel goed op die bizarre verrekening van de kookgas vastrechten gaan letten (compensatie wegens Niet Meer Dan Anders principe voor de vastrecht berekening van stadswarmte, zie NUON Soap). Een hoop meer werk zal ik hebben aan het checken van alle cijfers, punten en komma's van de factuur van de gemeenschappelijke ruimte van ons complex, waar naast stadswarmte, netbeheerskosten, ook het kookgasverbruik, elektra (Natuurstroom), en, klap op de vuurpijl, de weer correct weergegeven aan het Natuurstroom contract gekoppelde opwekvergoeding voor de 6 Sunpower® zonnepaneeltjes op staan. Overigens krijgen we op die factuur een leuk bedrag van € 144,75 terug, hoogstwaarschijnlijk omdat de centrale voorzieningen niet zo frekwent meer gebruikt worden, en er gelukkig steeds vaker gelet wordt op onnodige verwarming en verlichting. Mooi appeltje voor de dorst in relatief dure energie tijden.

Even leuk om te melden: voor onze eigen nota moeten we maar liefst 6,86 euri bijbetalen, maar dat is dan ook een factuur die niet te vergelijken is met die van andere huishoudens (alleen warmte en netbeheerskosten), en het is een koud eerste kwartaal geweest in 2006, vandaar. Als je toch al tot een zeer laag verbruik bent "afgedaald", maakt zo'n koud stookseizoen direct een enorme impact op je energienota. Ook niet onaardig te melden dat wij voor de stadsverwarming door onze desondanks zeer kritische en lage stook maar liefst 180,15 euri variabele kosten ex BTW betalen (8,98 GJ over een jaar), en daar bovenop 258,70 euri vastrecht. Dat is een absurde verhouding van 41 procent variabel en 58,9% vastrecht op de totale kosten (met een bovengemiddeld koud stook voorseizoen). Geen wonder dat de rook regelmatig uit de oren komt van het polderjoch als hij al dat kostbare geld richting niet te beïnvloeden vastrecht ziet wegvloeien...

Bij onze eigen nota zat trouwens géén tarievenoverzicht (), maar bij de andere factuur wel. Leuk om even de verhoudingen in de opbouw van de twee klassieke energieproducten elektra en gas te zien, in 3 opeenvolgende tarievenfolders van NUON:

elektriciteit
gas
levering
netbeheer
belastingen
levering
netbeheer
belastingen
1 aug. 2005
26%
22%
52%
47%
13%
40%
1 jan. 2006
29%
20%
51%
49%
12%
39%
1 jan. 2007
36%
20%
44%
52%
11%
37%

Wat blijkt nu uit dit simpele staatje? Dat de veelvuldig geuitte "klachten" van de energiesector dat de belastingdruk op de totale energieprijs veel te hoog zou zijn, zijn "gehoord" en dat, ondanks het feit dat u nog steeds vele honderden euri aan belastingen (incl. BTW) weggeeft als u veel energie verbruikt, verhoudingsgewijs wel meer voor "levering" bent gaan betalen en iets minder (relatief bezien!) aan netbeheer. Dat is ook wat EZ wil, natuurlijk, want die wil het "succes" van de geforceerd in gang gezette liberalisering koste wat kost verzilveren, door het aandeel "levering" (wat natuurlijk nog steeds maar een ondergeschikt onderdeel is bij elektra, al is het inmiddels al over de helft bij gas) omhoog te krikken. Want alleen als "levering" een zeer fors aandeel in de totale variabele kosten krijgt, kan er "flink geconcurreerd" worden tussen de leveranciers, en is de energiemarkt - volgens de marktprofeten althans - "een succes". Vergeet echter nooit dat de grootste bedragen naar gas zullen blijven gaan, en dat GasTerra de Staat alsnog bakken vol geld oplevert. Want dáár wordt het meeste gas van gekocht in ons land. Door alle gasleveranciers... Het is maar dat u het weet.


^^^
© NUON 2007 (wijzigingen, drukfouten voorbehouden)
Opbouw elektra- en gasprijs NUON 2007. Let op dat dit voor
gemiddeld verbruik is; EnergieNed cijfers (statistiek voor
stadswarmte prijs) geven ruim 4.200 kWh en 1.432 m³ gas.

In de bijbehorende tarievenlijst van NUON voor 2007 enkele opmerkelijke "stijgers", let wel: in 1 (één) jaar tijd. Elektra continu van 7,62 (1 jan. 2006) naar 10,23 eurocent/kWh incl. BTW, stijging van 34,3%, het hoge "avond-actief" tarief (dat is de dagprijs) is gestegen van 9,4 naar 13,57 eurocent/kWh, dat is 44,4%!!! Gasprijs voor "overige regio" buiten Friesland is gestegen van 37,95 eurocent/m³ incl. BTW naar 42,54 eurocent/m³, stijging 12,1% (gasprofiel 1, tot 5.000 m³, gasmeter G6 of kleiner). Ik had al voorspeld dat het "bar en boos" zou worden, maar dat het zo fors zou uitpakken, had ik niet durven voorspellen. Op zich zeker geen slechte zaak. Kijken of de zûnige 'Ollanders nu eindelijk eens structureel gaan besparen. Dat zet namelijk pas zoden aan de dijk voor het bestrijden van de door de mens in versterkte vorm doorgezette broeikaseffect.

Wordt uiteraard vervolgd, als ik goed naar de nota's heb kunnen kijken. Laten we hopen dat er dit jaar geen onaangename verrassingen in de vorm van fouten in staan.


19 januari 2007: Otto Normalverbraucher is helemaal niet zielig! Aldus mijn wederom lekker gepeperde bijdrage over een bespreking (Nieuwsblad Stromen) van een artikel in een tijdschrift van Eneco, waarin een nogal tendentieuze uitspraak over windenergie en de kosten daarvan in Duitsland. Hoogst curieus dat in het blad van een energiebedrijf wat duurzaamheid "hoog" zegt te hebben (en zelfs de enige twee duurzame energiebedrijven in Nederland dreigt in te palmen), zo'n ongefundeerde uitspraak in een eigen tijdschrift schijnt te publiceren. Geniet u even mee? Klik op onderstaand plaatje (nog een keer op tekst klikken om maximaal tot leesbare proportie uit te vergroten, indien nodig)!


© Nieuwsblad Stromen 19 januari 2007

Overigens: in mijn oorspronkelijk ingezonden bijdrage stond i.p.v. "EU" (2e kolom, regel 9) uiteraard "EEG", wat niet, zoals de tekstopmaker blijkbaar dacht, op de Europese Economische Gemeenschap sloeg, maar op het Erneuerbare Energien Gesetz. Mensen is vergisselijk, zullen we maar denken...

Aanvulling: stijging 11,3% stadswarmte GJ prijs NUON was alleen voor eerste helft van 2006 (reactie werd vorig jaar ingezonden). Vanaf 1 juli 2006 is daar al weer 2,25% bovenop gestapeld...


19 januari 2007: Dus dáár kwam die olielucht vandaan! Aldus een mail van een zonnestroom collega:

Losgeslagen containerschip veroorzaakt olielek
"ROTTERDAM (ANP) - Het containerschip Claudel is donderdagmiddag uit de trossen gewaaid in de Rotterdamse haven. Het schip ramde vervolgens een steiger van de Maasvlakte Olie Terminal. Daardoor scheurde een olieleiding en liep er naar schatting tussen de 200 en 400 kubieke meter de haven in. Het lukte door de hoge golven niet om schermen rond de olievlek te leggen. Dat wordt vrijdagmorgen alsnog geprobeerd. Volgens de havenautoriteiten lijkt de schade voor het milieu mee te vallen.

Het incident leidde tot klachten over stank, vanuit de omgeving Den Haag en later op de dag uit Schiedam en het noorden van Rotterdam."

Gevaarlijke gevolgen van die olieproductie, dat blijkt maar weer. Havenautoriteiten en "milieu"? Mwagh. Geef mijn portie maar aan fikkie.


17 januari 2007: Ook waterkracht lang niet altijd "duurzaam" te noemen. Zoals maar weer eens blijkt uit het megaproject van de Sardar Sarovarstuwdam in de Indiase Narmada vallei die maar liefst 1.450 MegaWatt aan elektriciteit zou moeten leveren, maar inmiddels tot een bittere controverse heeft geleid en waarvoor weer eens honderdduizenden doodarme mensen gedwongen moesten verkassen omdat India blijkbaar "mee moet in de vaart der volkeren". Het staken van medewerking van de Wereldbank is karakteristiek voor het failliet van dit soort door de regering gepushte megaprojecten, en doet een zeer bekende klepel van de klok genaamd Arun III in Nepal luiden. Waar het dus ook goed fout mee ging omdat de bevolking niet serieus werd genomen en er goud geld is verspild. Ex parlementariër Herfkens heeft er vast nog regelmatig hoofdpijn van... Het lijkt wel alsof politici nooit van de geschiedenis leren.

Jammer dat er niet fors is ingezet op kleinschalige stuwdamprojecten die wel behapbaar zijn voor de lokale bevolking en waar ongetwijfeld veel meer draagkracht voor was. Waarschijnlijk dus weer vele miljoenen, ongetwijfeld duur geleend geld, over de balk gesmeten, met uitermate twijfelachtige "rendementen", zowel economisch als milieutechnisch. Zie het uitgebreide artikel.

http://www.trouw.nl/ ... /Megaproject_India_Ontheemd_door_aanleg_omstreden_stuwdam


17 januari 2007: Decentrale netinvoeders en energie-pioniers, opgelet! U vindt wellicht van uzelf dat u nog niet genoeg (duurzame) stroom op het net zet. Dat is immers een burgerrecht anno "klimaatcrisisjaar" 2007, vindt u ook niet? Decentrale opwek van elektriciteit heeft immers de toekomst, hoe hard sommige belanghebbende partijen ook de "centrale energievoorziening" van de daken schreeuwen. Helaas, u heeft geen ruimte meer op het dak voor zonnepanelen, of u wordt schijtziek van alle teruglevermisère voor zonnestroom in het fossiele Nederland. Nu openbaart zich wellicht nog een andere interessante optie. Zeker als u van "experimenteren" houdt, en via (potentieel) machtige lobby's mogelijk een dikke voet in de terugleverdeur kan gaan proberen te steken. We hebben het, uiteraard, over die veelbesproken, van een moderne stirlingmotor voorziene "toverketel" of "magic boiler", in jargon de micro warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) centrale genoemd, waar inmiddels behoorlijke praktijkproeven van gaande zijn of afgerond, zowel in real-life situaties (huishoudens), als in een grote testopstelling waar diverse energiepartijen bij zijn betrokken.

De prestaties van de micro-WKK blijken zeer goed te zijn, en de verwachtingen van dit "wonder van vernuft", grotendeels door het Nieuw-Zeelandse bedrijf WhisperGen™ ontwikkeld, en in de Nederlandse markt gezet door het bedrijf "The Magic Boiler Company", zijn zeer hoog. Het apparaat wordt als de gedoodverfde opvolger van de HR ketel gezien.

In een artikel in het winternummer (2006) van De Kleine Aarde een oproep om, bij interesse, in te schrijven en een (inmiddels al tweede) informatiebijeenkomst te bezoeken in Boxtel, op 6 februari 2007, van 19h30 tot 21h00.

Als lid/donateur van DKA kunt u zelfs kans maken op "een extra lange proefrit met een Toyota Prius" als u van plan bent zo'n microWKK aan te schaffen bij "The Magic Boiler Company".

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst en/of offerte aanvragen via info@magicboiler.com

Wellicht dat u dan als goed geïnformeerde en zeer kritische (potentieel toekomstige microWKK-)consument eens een paar uitermate lastige vragen kunt gaan stellen over hoe het zit met de teruglevering van al die uit gasstook geproduceerde elektriciteitsoverschotten, wat u daarvoor gegarandeerd betaald zou gaan krijgen, wat de voorwaarden voor al die netinvoeding zijn (bijvoorbeeld: wat voor mogelijk gedwongen elektrameter vervanging u in de maag gesplitst zal krijgen die mogelijk ernstig in uw nadeel zal zijn...), wat de netbeheerders van al die prachtige plannetjes vinden (wel eens van "parkeergeld voor decentraal ingevoede micro-WKK elektriciteit" gehoord???) en wat voor extra kosten u wellicht nog meer op zult moeten hoesten als u met de door u gekochte "toverketel" (die u ook nog op eigen kosten moet laten onderhouden) een grote hoeveelheid elektriciteit op het net gaat zetten. Met name in periodes van grote eigen warmtebehoefte zoals midwinter, wanneer de nationale elektriciteitsvraag niet bepaald op zijn "top" is, en de APX "markt"prijs dus niet om over naar huis te schrijven...

Polder PV (bewust autoloos, dus ook geen interesse in die Prius, en bovendien vastgeroest aan de verplichte stadsverwarming) hoort zeer gaarne het antwoord op uw prikkelende vragen, en ziet volgaarne documentatie waaruit blijkt hoe de energiebobo's dat voor u als potentiële koper geregeld hebben of dat dat nog eventjes "intern besproken" moet gaan worden ("u hoort dat nog wel..."). Een e-mail daarover wordt zeer op prijs gesteld...

Belangrijk alvast om te weten enkele getallen en "voorwaarden" voor micro-WKK, uit het artikel in DKA nr. 139, p. 29. Ongezouten commentaar van Polder PV, zoals u gewend bent:

 • Elk WhisperGen™ toestel levert 1 kilowatt (!!!) elektriciteit en tot 13 kilowatt aan warmte. Ergo: u zult regelmatig een grote hoeveelheid elektra "over" hebben, die het net op gaat. NB: onze voor Nederlandse begrippen redelijk uitgebreide PV-installatie van 1 kilowattpiek (nominaal vermogen onder STC) produceert maximaal 900, doch vaker tussen de 700 en 800 Watt elektrisch vermogen zonder warmtevraag (afgezien van incidenteel en bescheiden tapwaterverbruik uit de stadswarmte installatie) op zonnige, warme dagen, wanneer de APX marktprijzen voor elektra omhoogknallen.

 • Broeikasgasreductie voor een gemiddeld NL huishouden is meer dan 1.000 kg/jaar. Als u toch al zuinig stookt, is aanschaf van zo'n installatie echter op zijn hoogst twijfelachtig te noemen, gezien de in het DKA artikel genoemde "belangrijkste woningcondities voor een micro-WKK":

 • Huizen met een gasverbruik tot 3.500 m³ per jaar. Dat zijn hele "heftige" huizen. Gemiddeld gasverbruik in Nederland ligt, volgens een recent onderzoek in opdracht van EnergieNed (ter bepaling van de Stadswarmte tarieven voor 2007), nog maar op een magere 1.432 m³/jaar (ruim 2 keer zo weinig) ... Met een HR gasketeltje en eigen zonnepanelen (netinvoeding tot 3.000 kWh/jaar wettelijk verplichte saldering voor de volledige variabele kWh kosten en geen extra vastrechten of dat soort onzin) bent u hoogstwaarschijnlijk veel goedkoper uit. Voor de uitgespaarde gaskosten koopt u er dan uiteraard direct een zonnecollector bij (als u geen stadswarmte aansluiting heeft), en u kunt dan ook nog gratis meegenieten van de zonnewarmte... Vergeet niet: de variabele gaskosten zijn nu al over de 55 eurocent per m³. Als u die 3.500 m³ in die micro-WKK gaat verbranden voor warmte en elektra productie, bent u al aan gas verbruik bijna 2.000 euri/jaar kwijt, nog afgezien van alle forse vastrecht kosten. Denkt u dat te gaan "terugverdienen" aan uw elektra "overschot"??? Of neemt de gasvraag zo dramatisch af met zo'n micro-WKK dat het wel "uit" komt aan het einde van de rit??? Eerst bewijzen op tafel, s.v.p.!

 • Gezinssamenstelling tot 5-6 personen. Aha, daar komt de aap uit den mouw. Alleen/vooral grote gezinnen, dus. Gemiddelde huishouden in Nederland heeft inmiddels iets van 2,3 personen, and shrinking... Zoveel "grote (CDA?) gezinnen" zijn er tegenwoordig niet meer. Ergo: micro-WKK in Nederland aan de vooravond van een doorslaand succes???

 • Badkamer met bad en stortdouche worden door boiler gevoed. "Stortdouche"? Vreemd woord voor energiebesparings"profeet" DKA. Wordt hier soms gesuggereerd: ach, ik heb toch een micro-WKK, laat ik die kraan maar lekker opendraaien ("storten", met dat warme water!), want er wordt immers ook elektra geproduceerd? De hele woonkamer verlichten met muziek en TV aan, omdat u zich immers tegelijkertijd in de badkamer "comfortabel" met hoog-capaciteit douchekop verwent? Of in een volgelopen bad zit, waarvan het waterverbruik nog veel hoger is dan met een zuinige douchebeurt? Doet u mij maar een douchespaarkop en een low-volume warmte aanvoer, met een eenvoudige warmtewisselaar in de bodem van de douchebak die het warm water verbruik nog verder omlaag helpt. Dan zet ik van tevoren wel alle elektra in de huiskamer uit.

 • Kan alle soorten cv-ketel vervangen. Als ik het zo zie, kun je beter je hoogrendementsketel laten hangen en betere tijden afwachten. Vraagt u zich heel goed bij uzelf af: wie wordt er beter van als u zo'n peperdure toverketel koopt en het onderhoud ervoor ook nog moet gaan betalen? Voor wie "tovert" die ketel maximale winst, en wat is, alles meegenomen, het uiteindelijke energetische rendement en de totale milieuwinst, als je ook de productiekosten van de micro-WKK meeneemt, het feit dat die gewoon fossiel en in prijs hard stijgend aardgas blijft verstoken en evt. vervroegde (economische en milieutechnische) afschrijving van uw wellicht niet eens zo slecht presterende oude HR ketel?

 • Plaatsing liefst in “stookhok”, bijkeuken of garage. Geen commentaar, ligt voor de hand. Als u krap in de ruimte zit, echter: een zonnecollector met evt. klein opslagvat, gecombineerd met een bewuster leefwijze en warmte- en elektrabesparing lijken me in het huidige tijdsgewricht een betere insteek. Of, wellicht nog verstandiger, schaf een hoog-rendement "Pellet Heizofen" aan en reserveer die ruimte voor de jaarlijkse aflevering van een spotgoedkope gigazak met houtpellets. Bij voorkeur uit dunningshout uit de regio, off-course...

Vraagt u zich op die eventuele bijeenkomst in Boxtel s.v.p. zeer goed af wie van uw eventuele aanschaf van de toverketel op termijn het beste af is, en wat de netbeheerder en, vooral, uw energieleverancier, gaat doen met al die zogenaamd "klimaatvriendelijk" opgewekte, automatisch op het net ingevoede elektriciteit, en wat u daarvan uiteindelijk zult overhouden. Door veel bewuster te stoken (ons warmteverbruik is bijvoorbeeld ruim een factor 4 lager dan het gemiddelde verbruik), en zelf echt duurzame elektriciteit op te wekken, kunt u al veel verder komen dan zo'n innovatief systeem te kopen waarvan we nog moeten afwachten welke "winst" waar naar toe gaat. Onze 1,02 kWp PV-installatie wekt overigens gemiddeld 949 kWh per jaar aan donkergroene zonnestroom op, waarmee al een CO2 uitstoot van 537 kg. per jaar wordt vermeden (Novem uitstoot getal vermeden CO2 van zon-PV 0,566 kg/kWh). Dat is al ruim de helft van de genoemde CO2 "winst" voor een gemiddeld huishouden met micro-WKK. Die andere helft hebben we al lang in veelvoud aan fundamentele energiebesparingsmaatregelen en bewust gedrag overschreden. Voor een fractie van de "prijs"...

http://www.dekleineaarde.nl
http://www.magicboiler.com/2006_11_27_Der_Spiegel.pdf (lees vooral het laatste stuk over de netinvoeding!!!)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (bijdrage van 29 oktober 2006)


17 januari 2007: "Tortilla Wars" - de verbijsterende keerzijde van de biobrandstof "revolutie". "Maïs is fors duurder geworden. De armen in Mexico betalen de prijs van de zoektocht naar biobrandstoffen."

Zo begint het tale-telling bericht in het Financieele Dagblad, waarin gewag wordt gemaakt van een bulk marktprijs stijging voor maïs van maar liefst 67% in 4 maanden tijd. Lees s.v.p. het artikel zelf, want het geeft een schokkend inzicht in het zich steeds duidelijker manifesterende drama in het spanningsveld tussen "meer is altijd beter" en "en mijn dagelijks brood is mijn leven". Doordat in de U.S.A. het energiezuipen tot religie is verheven ("The American Dream", "The Sky Is The Limit", "Kyoto Sucks"), en men het door de bank genomen (de vele uitzonderingen daargelaten) niet opportuun acht om het leven minder energie-intensief in te richten door bijvoorbeeld veel minder te autorijden en over te schakelen op zeer zuinige auto's, komt de primaire levensbehoefte van arme wereldburgers ernstig in het gedrang.

Doordat o.a. in de Verenigde Staten er tegenwoordig op zeer grote schaal maïs wordt ingezet om ethanol te maken die slechts zeer kortdurend in de dorstige gigatanks van de Amerikaanse yuppenhummers verblijft om het door obesitas "geplaagde" slachtoffer in zijn/haar zware voertuig een paar kilometer te bewegen naar de MegaFoodStore aan de rand van de metropool, zijn de wereldmarktprijzen voor maïs aan het exploderen. Gevolg: in Mexico wordt het "staple food", de tortilla, onbetaalbaar voor de arme inwoners die ook nog eens geen enkele keus hebben omdat de rest voor hen sowieso buiten hun financiële bereik ligt.

Er is al diverse malen zeer indringend gewaarschuwd voor deze nieuwste "agrarisch-industriële revolutie" die werkelijk dramatische consequenties zal gaan hebben voor de wereldvoedselvoorziening, voor de geopolitieke verhoudingen, voor de nu al bijna onbeheersbare vluchtelingenstromen, immigratieproblematiek, en wat dies meer zei. Lees daarvoor s.v.p. het schokkende artikel in Refocus Weekly (25 juli 2006), volledig opgenomen onder het nieuwsbericht van 4 augustus 2006.

Verduurzaming: prima en vooral blijven doen. Maar eerst, voor alles, en niet weerlegbaar dit: voorkómen, verspilling verbieden en fors belasten, automobiliteit en gemotoriseerd vervoer uit alle macht ontmoedigen, zwaar beprijzen, en de niet gemotoriseerde alternatieven maximaal faciliteren. Trias Energetica, het komt in alle discussies over energie terug: besparen, besparen, besparen, en nog eens besparen. Als je daar niet aan begint, zullen we zelfs met de meest geavanceerde "verduurzamingsopties" het van geen kant redden, en zullen we de meest verschrikkelijke problemen over onszelf gaan afroepen.

Ergo: geen automobiel voor mij, een rijbewijs is nergens voor nodig. Hoog tijd dat het ding in het Museum voor Achterhaalde Energie Verspillende Vervoersmiddelen bijgezet gaat worden.

Let in het FD artikel ook op dat uitermate giftige addertje genaamd "palmolie" in de op-een-na-laatste zin, de volgende crisis (tropisch regenwoud vernietiging) dient zich alweer aan. Koolzaad omzetten in biobrandstof blijkt ook al zeer inefficiënt te zijn als je naar de levenscyclus analyses kijkt, en het vréét kostbare landbouwgrond (nog afgezien van het kunstmest- en pesticidengebruik), die dus aan de voedselvoorziening wordt onttrokken en bijvoorbeeld de grondprijzen voor de vele malen milieuvriendelijker biologische bedrijfsvoering tot een hoofdpijndossier van formaat maken. Het reclamefilmpje onderaan het bericht, tenslotte, geeft als geen ander weer hoe onvoorstelbaar schizofreen de immens grote mondiale energieproblematiek in de pers gepresenteerd wordt...

Als mijn voorgevoel mij niet bedriegt, gaan we nog heel veel van dit soort rampberichten over ons heen krijgen de komende jaren als er niet hard wordt opgetreden. Wie de "moderne politici" een beetje kent, weet dat dat waarschijnlijk niet zal gaan gebeuren, en kunnen we een onvoorstelbare hoeveelheid grote problemen gaan verwachten.

Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden...

http://www.fd.nl/ShowKrantArtikel.asp?KrantArtikelId=563384


15 januari 2007: En als er geen zon is, is er wellicht ... WIND! Niet al te vrolijke maandjes voor zonnestroom liefhebbers. Gelukkig hebben we nog dat andere 100 procent duurzame "product" van het fenomeen zonlicht, de wind. En dat ging lekker, met name in november:

"Nog nooit eerder hebben windmolens zo veel stroom geproduceerd, zo meldt het CBS. In november is 384 gigawatt-uur geproduceerd, 4% van het binnenlandse stroomgebruik. Het record werd gevestigd hoewel er minder wind stond. Er was toch groei omdat de capaciteit gestegen is."

Bron: NOS.nl


15 januari 2007: Pharox en "Longlite" van Oxxio ter discussie. Naar aanleiding van een bericht op de Energie.vpro.nl site, "De gloeilamp is nog niet dood", werd verwezen naar de website van Oxxio waarop een set van 10 "Longlites" wordt aangeboden om gloeilampen een langer leven te geven (soort van ringetjes die je tussen de fitting en de lamp moet plaatsten). Helemaal afgezien van het feit of de in het Oxxio bericht genoemde claims op waarheid berusten, is het de vraag of het verstandig is om die gloeilampen op deze wijze wel zo lang "in de gangbare lichtpraktijk" te houden, en zo alsnog veel te veel inefficiënte verlichting te handhaven (al zou het iets minder inefficiënt zijn volgens de claim van Oxxio). De paar gloeilampen die ik nog heb liggen, worden bij ons alleen in geval van nood gebruikt, of hangen bijvoorbeeld op het toilet (40 Watt, kortdurend gebruik). Lees in de discussie bij het VPRO bericht over zowel die mysterieuze "Longlites", als over de - peperdure - Pharox lampen, de opmerkelijke bevindingen van ene Jos (11 januari 2007 om 14:37).

Goed om te weten voordat u van plan bent om een van deze "innovatieve" producten te gaan kopen. Doet u mij maar, in die volgorde, de vinger aan de schakelaar van de overbodig brandende lamp, en, uiteraard, op die plek een spaarlamp die niet direct opstart (goedkope lampen starten veel te snel op en krijgen dan enorm op hun donder). Alleen op plekken waar u kort licht nodig heeft zoals het toilet "mag" een gloeilamp (laag vermogen), vergeet hem echter niet weer uit te zetten. Stop verder nooit een spaarlamp in een armatuur met bewegings-sensor, zoals in de tuin, want dat is rampzalig voor de levensduur van die prijzige lamp, zeker als die lamp op een ongelukkige plek hangt en bijv. bij winderig weer door bewegende takken continu staat te "hikken". Voorkomen is beter dan genezen.

LED heeft nog de nodige ontwikkeling nodig. Als u niet zo'n probleem heeft met de kleur, kan het een verstandige investering zijn, maar kijk van tevoren goed wat de intensiteit en kleurstelling is in de winkel en koop nooit zomaar leuke aanbiedingen, want dat voorkomt teleurstellingen.

Houdt altijd rekening met de levensduur van de verschillende opties, want het is doorslaggevend om het hele energieverhaal op waarde te kunnen schatten. Je hebt er bijvoorbeeld niks aan als je spaarlampen op een kwetsbare plek hangt, en iemand stoot er tegenaan (in ons complex regelmatig gebeurd in de gemeenschappelijke ruimte). Dan heb je een dure investering gedaan die veel te vroegtijdig afgeschreven is en moet je een nieuwe (dure) spaarlamp kopen. Zowel spaarlampen als LED verlichting zijn ingewikkelde apparaten, waarbij de productieprocessen ook in de totale "Life Cycle Analysis" opgenomen moeten worden. Het is niet voor niets dat kapotte spaarlampen bij het Klein Chemisch Afval ingeleverd moeten worden. In LED verlichting zit vaak het niet al te uitbundig voorkomende element Gallium wat bijv. nu al in hoge mate in CIGS dunnelaag zonnecellen wordt gebruikt. LEDs zouden eigenlijk verplicht gerecycled moeten worden, om te voorkomen dat al dat Gallium in een potentieel massaproduct toepassing verloren gaat voor hergebruik als die LEDs uiteindelijk in de "afvalfase" terecht gaan komen. Zie daarvoor ook het bericht van 21 december 2005. Ik zie nu al regelmatig LED fietsverlichting op straat liggen (slechte bevestiging van de lampjes).

http://energie.vpro.nl/2007/01/04/de-gloeilamp-is-nog-niet-dood/
http://www.oxxio.nl/Oxxio/Thuis/Producten/Longlites/LonglitesInfo


12 januari 2007: Weer eens wat anders dan een duur energiebobocongres. Namelijk een "Klimaatcafé" in Amsterdam. Voor de "arme sloebers" onder ons die geen 700 euri kunnen betalen voor dat zoveelste belachelijk prijzige congres over energie waar de bobo's over onze hoofden heen en achter onze ruggen om de meest onzalige plannetjes bedisselen om nog meer geld uit onze lege huishoudportemonnees te schrapen. Van de website van Milieudefensie:

"Op dinsdag 23 januari organiseren WISE Amsterdam en Milieudefensie een Klimaatcafé. Het vindt plaats in de Bitterzoet in Amsterdam. Wat kun je verwachten op 23 januari?

 • Een debat tussen Diederik Samsom (PvdA Tweede-Kamerlid), Jeroen de Haas (Directeur Eneco) en Rob van Rees (Directeur Greenchoice) over de toekomst van groene stroom en duurzame energie in Nederland. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Wat gaat er de komende kabinetsperiode veranderen voor de energiebedrijven? Komt er een verplicht aandeel duurzame energie?
 • Wethouder Marijke Vos over de strijd van Amsterdam tegen klimaatverandering.
 • Een klimaatvriendelijke bank: kan dat? Een debat tussen Daan van Dijk (Rabobank), Piet Sprengers (ASN), Gerdien Dijkstra (VBDO) en Donald Pols (Milieudefensie) over de rol die grote Nederlandse banken kunnen spelen in het stoppen van klimaatverandering. Moeten zij meer investeren in wind- en zonne-energie en hoe kunnen ze energiebesparing bij hun klanten en in hun eigen kantoren aanpakken?
 • Een klimaatquiz, onder leiding van presentator Frank van Schaik.
 • Cabaret en liedjes van Olaf & Jasper"

Klimaatcafé Amsterdam
Dinsdag 23 januari 2007
19:30 – 22:30
Bitterzoet
Spuistraat 2, Amsterdam

http://www.milieudefensie.nl/klimaat/doemee/klcafe2006


12 januari 2007: Polder PV proefballonnetje. I.p.v. continu te miepen over een "vrije energiemarkt" die never nooit niet "vrij" zal worden omdat de (politieke) belangen eenvoudig veel te groot zijn, zouden Barroso en Smit-Kroes eens het volgende kunnen overwegen:

Maak het de olieconcerns en de (voormalige) Europese energiemonopolisten fysiek, juridisch en markttechnisch onmogelijk om de gigantisch hard groeiende duurzame energie bedrijven op te kopen of ze over te nemen, en daarmee de vaart uit de geweldige autonome ontwikkeling te halen (al of niet bewust). Daarmee bereik je meer "level-playing-field" in de markt dan je ooit met de meest gruwelijke pakken Brusselse "red tape" zal kunnen bereiken. En het is nog spotgoedkoop ook nog.

Het enige wat verder nodig is is een Europa-breed stelsel van terugleververgoedingen per duurzame elektriciteits-optie, en intelligente markt incentives voor duurzame energie technologieën die niet (op eenvoudige wijze) van vergelijkbare feed-in regimes kunnen profiteren.

Ergo: laat maar groeien die markt, maar wel onafhankelijk, en uit de handen blijvend van groezelige fossiele en bureaucratenvingertjes...

U mag uiteraard reageren op deze onzalige "marktverstorende", neocommunistische suggestie. De mooiste reacties komen op Polder PV...

info@polderpv.nl

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)