starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 2

meest recente bericht boven

15 december 2004 - 30 januari 2005

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


30 januari 2005: Vreemde PV-effecten op Mars verklaard? Niet alleen op Aarde gebeuren wel eens vreemde dingen met zonnepanelen (onregelmatig aan en uit schakelende omvormers bijvoorbeeld), op Mars kunnen ze er ook wat van zoals uit onderstaand bericht van Chris Sprangers uit de Intermediair blijkt. Na het bericht volgt de interpretatie van Polder PV.

----------------

Poetsbeurt stelt NASA voor raadsel

Wasstraat op Mars?

Aangezien het erg onwaarschijnlijk is dat er op Mars wasstraten zijn, stelt het Marsvoertuig Opportunity, dat inmiddels een jaar lang op de planeet rondrijdt, Nasa voor een volstrekt raadsel. Aldus New Scientist. De zonnepanelen van het voertuig blijken de afgelopen maanden een aantal keer een grondige wasbeurt te hebben gehad. Opportunity en zijn tweelingbroer Spirit, elders op Mars actief, zijn uitgerust met zonnepanelen die negenhonderd Wattuur kunnen leveren. Door stofneerslag is dat vermogen bij de Spirit inmiddels teruggelopen tot vierhonderd Wattuur. Ook het vermogen van Opportunity was aanvankelijk teruggelopen, tot vijfhonderd Wattuur. Maar tot minstens vier maal toe groeide het vermogen binnen twaalf uur weer met ruim vijf procent aan.

Inmiddels heeft Opportunity zichzelf met zijn eigen camera bekeken, en inderdaad blijkt stof van het oppervlak van de zonnepanelen te zijn verwijderd. Een mogelijke verklaring voor het verschil in reinheid van de panelen is het feit dat Opportunity tot nu toe de binnenwand van een krater heeft onderzocht. Derhalve heeft hij voortdurend scheef gestaan, waardoor er stof afgevallen kan zijn. Maar het is ook denkbaar dat er in de krater, door zijn specifieke vorm, windhoosjes ontstaan die het voertuig hebben schoongeblazen. De nabije toekomst zal het mogelijk leren, want Opportunity heeft zeer onlangs de krater verlaten, op zoek naar graziger weiden. (CS)

(bron: Intermediair 02, 13 januari 2005: p. 11)

----------------

Is Opportunity's loss of dust from its solar panels a mystery? Off course not! The native desert inhabitants of this red planet just are not on speaking terms with this off-worldly device. While one Martian tries to blow over this peculiar "rover", the other one is running away, screaming the universal (*) "Help, intruders!". The Martian equivalents of planet Earth's desert rats are watching the spectacle in bewilderment.

Verliest Opportunity "op mysterieuze wijze" stof van de zonnepanelen? Welnee! Polder PV weet wel waar
die zogenaamde "mini-tornadoes" vandaan komen. De autochtone woestijnbewoners van deze rode
planeet zien dat buitenaardse gedrocht namelijk gewoon niet zitten.
Terwijl een Marsbewoner van schrik de "rover" omver probeert te blazen, rent de ander weg
onder het slaken van de universele uitroep (*): "Help, indringers!" De Martiaanse equivalenten
van de aardse woestijnratten kijken verbijsterd toe.

Voor uitvergroting, klik op het plaatje (klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar deze pagina).

© 2005 B.J. van Heuven en P.J. Segaar,
naar een idee van PJS/Polder PV

----------------

Een alternatieve verklaring voor de plotselinge schommelingen in uitgangsvermogen van de zonnepanelen is dat er door de robotbouwer, het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (California, U.S.A.) omvormers en/of accu's zijn gebruikt die temperatuursafhankelijke variaties in rendement vertonen. Het is bijvoorbeeld van de OK4 omvormer bekend dat, als deze aan de elementen is blootgesteld, het apparaat behoorlijk beter presteert als de omgevingstemperatuur laag is en het lekker flink waait (zie o.a. seizoenseffecten pagina's). En dat 'ie af en toe weer "opleeft" na een periode van uitval. Zouden ze in Pasadena soms een leuke deal met N.K.F. gehad hebben...?!!

Overigens (aanvulling 3 februari 2005): Jadranka Cace van O.D.E. mailde me dat het wellicht ook wel eens het gevolg heeft kunnen zijn van schaduweffecten in de krater Endurance waarin "Opportunity" wel, maar "Spirit" niet vertoefde. Echter, de oorspronkelijke vermogensdaling bleek geleidelijk te zijn, terwijl de "power surge" het gevolg van een nog niet begrepen proces tijdens de Martiaanse nacht moet zijn geweest. Wellicht moet ik mijn partner de tekening laten aanpassen: de hemel zwart kleuren, de zon voor twee manen (Phobos en Deimos) inruilen, en de Martiaanse equivalenten van vampieren voor de "groene mannetjes" in de plaats tekenen...

Zie ook pagina Brinkhorst.htm voor achtergrond info en wat aan de huidige cartoon allemaal vooraf ging...

http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg18424710.400 (oorspronkelijk bericht, uit nummer 2471 van New Scientist magazine, 30 October 2004, p. 6)
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6824 (23 december 2004: uitgebreider bericht over het fenomeen)
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html (homepage van de "Mars Exploration Rover Mission" met Opportunity en Spirit in de hoofdrollen)
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/spacecraft/mer1_021003.html (foto van Mars indringer in het Aardse lab)
http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/mer-year/html/opportunity.html ("Trailblazers on the surface"; o.a. foto's genomen door "Opportunity")


27 januari 2005: Nieuwe genormeerde maandgrafieken. Poeh, dat was een zware bevalling. Maar nu zijn ze dan eindelijk klaar en op de website gezet, volledig gereviseerd, pixel-nauwkeurig uitgelijnd, van "on-the-spot" functionaliteit voorzien, en afgeronde grafieken voor 2004 toegevoegd. Voor de jaaroverzichten zie jaaroverzichten_MO3.htm, voor de totaaloverzichten (grafieken sinds het begin van de metingen) totaaloverzichten_NMO.htm.


26 januari 2005: D.E. beurzen "met P.V.":

CLEAN ENERGY POWER® 2005. Both trade visitors and end-consumers can learn about biogas, wood energy, vegetable oil, geothermal energy, cogeneration, photovoltaic, solar thermal energy, wind energy, and more at the international trade fair and congress. ICC International Congress Center, Berlin. 26-27 januari 2005.
http://www.energiemessen.de/engl/

erneuerbare energien 2005. International fair and conference on the topics renewable energies and energy-efficiency. CCB CongressCentrum Böblingen, zuidwestelijk van Stuttgart gelegen. 25 tm. 27 februari 2005.
http://www.erneuerbareenergien.com/engl/


24 januari 2005: PV-systeem weer (tijdelijk?) op orde. Van een zeer vriendelijke kennis kon Polder PV een in de kast liggende OK4 omvormer lenen om te voorkomen dat de opbrengstverliezen door de uitval van een 4½ jaar oud exemplaar (al een paar weken slechts 1 Wattuur per dag "genererend", zie ook grafiek hieronder) teveel zouden gaan oplopen met het mooie zonnige weer. Na installatie werden m.b.v. de zoekoptie van de OK4 Inverter Manager alle 10 werkende OK4 omvormers weer gevonden en kon Polder PV weer opgelucht verder met een optimaal werkend PV-systeem, in afwachting van de in Zonneflitsen nr. 5 van O.D.E. aangekondigde regeling van de leverancier NUON om de Sunpower systemen structureel te verbeteren (door de inverters naar binnen te gaan verplaatsen). Hulde voor deze genereuze geste, dat geeft weer goede moed in deze (gelukkig niet meer zo) donkere tijden!

E-mail verkeer n.a.v. deze "uitleen":

(Polder PV:) "Dat gaat weer de goede kant op. Het is trouwens heerlijk om weer een inverter matrix te zien met allemaal mooi licht gekleurde paneeltjes."

(Reactie:) "Hartstikke goed! Anders lag hij maar in de kast te kniezen."


24 januari 2005: Zichtbaar maken van inverter defecten. Niet alle mensen vinden het "prettig" om spreadsheets te bekijken. Een grote getallenbrij doet veel mensen al snel afschrikken, en dat is jammer omdat juist m.b.v. die basisgegevens fraaie grafische "vertalingen" zijn te maken, zoals uitvoerig op deze website wordt getoond. Om het reeds in een screendump van de basis spreadsheet getoonde inverter defect (omvormer met ID nummer 11550; zie bericht van 27 december 2004) inzichtelijker te maken wordt hieronder de dagopbrengst van alle 4 op de onbeschaduwde 93 Wp ACN2000E AC modules gemonteerde OK4 omvormers weergegeven sinds 1 november 2004.

OK4 inverter 11550 shows aberrant behaviour as of December 24 2004 and collapses on December 31. Prior to exchange for a good replacement, the inverter "comes to live" again, but with a production that is less than half of the other inverters on identical AC modules.

Duidelijk is in bovenstaande grafiek te zien dat normaal gesproken alle inverter resultaten vrijwel identiek zijn en de curves vrijwel "op elkaar" liggen (minieme variaties). Echter, op 24 december 2004 valt omvormer 11550 (gele curve) voor 3 dagen bijna volledig stil (dagproductie blijft op 1 Wattuur steken, linker gele pijl), op 27 december start hij opeens weer op, op 30 december heeft het apparaat een significant lagere productie dan de andere 3, en op de laatste dag van het jaar kapt hij er voor een lange tijd helemaal mee (rechter gele pijl). Dit is "karakteristiek" gedrag voor omvormers die waarschijnlijk interne gebroken verbindingen en/of electronische onderdelen hebben. Door het beschikbaar komen van een leen-exemplaar werd besloten om de omvormer op 23 januari 2005 te verwisselen, waarbij achteraf bleek dat het apparaat toch nog even op de laatste dag enigzins "tot leven was gekomen". Bij andere getroffen Sunpower eigenaren die nauwkeurig meten zijn vergelijkbare tijdelijke oplevingen van langdurig stilgevallen OK4 omvormers waargenomen. Als men een optimaal werkend PV-systeem wil behouden heeft het, ondanks de tijdelijke "oplevingen" echter geen zin om de inverters te laten zitten op het zonnepaneel omdat het grootste deel van de tijd deze apparaten in het geheel geen (of nauwelijks) productie meer leveren.

N.B.: tot nu toe zijn door Polder PV ALTIJD de kabel- en stekkerverbindingen van de "probleem omvormers" gecheckt, maar in de tot nu toe 14 maal dat er defecten bij de op ons complex geplaatste PV-systemen zijn vastgesteld (totaal 28 zonnepanelen, dus 50% uitval in ongeveer 4½ jaar tijd), zijn er nooit problemen met de verbindingen geconstateerd.

Zie ook de volgende selectie uit "inverter defecten links" op deze website (keer terug naar deze nieuwspagina door op de "terug" knop van de browser te klikken; voor functionaliteit van de "rollover images" dient u een eventuele pop-up/pagina dynamiek blokkering van uw browser op te heffen):

 • dagcurves_23apr04.htm#individueel23apr04 schokkend beeld van (tijdelijke) uitval omvormer 11550 en "vermogensdips" van een andere omvormer tijdens continue logging van 6 systeemvariabelen op bijna wolkeloze voorjaarsdag 23 april 2004 <ROLLOVER image>
 • jaaroverzichten_DO1.htm#CDO93Wp2002 effect van uitval eerste OK4 omvormer op cumulatieve dagopbrengst van 93 Wp groep in jaaroverzicht midden in de zomer van 2002
 • totaaloverzichten_NDO.htm#NDOG effecten op trendlijnen voor genormeerde dagopbrengsten van 2 groepen AC modules in het totaaloverzicht <ROLLOVER image>
 • jaaroverzichten_DO3.htm#NDOSG2004 effecten op genormeerde dagopbrengst curves voor de 3 subgroepen (lijndiagram) bij uitval van 4 omvormers in het voorjaar van 2004 en definitieve uitval van het 4e exemplaar voor het jaareinde <ROLLOVER image>
 • jaaroverzichten_WO3.htm#NWO2003 als boven, ditmaal voor de genormeerde weekopbrengsten van de 2 typen AC modules (kolomdiagram) in 2003 met in totaal 4 inverter defecten <ROLLOVER image>
 • jaaroverzichten_WO3.htm#NWOSG2004 als boven, maar nu voor weekopbrengst curves van de 3 subgroepen (lijndiagram) in 2004 met grote problemen in het voorjaar <ROLLOVER image>
 • jaaroverzichten_MO3.htm#NMOSG2003alt effecten van kortdurende inverter uitval (4x; snelle vervanging) op maandopbrengst curves in alternatieve "histogram" grafiek voor 2003 <ROLLOVER image>
 • totaaloverzichten_NMO.htm#NMOSG alle inverter effecten sinds de zomer van 2002 "op een rij" in het totaaloverzicht van de genormeerde maandopbrengsten voor alle 3 de subgroepen <ROLLOVER image>
 • PV nieuws (10 februari 2005) effect van defecte omvormer op maandelijkse energieproductie van het deelsysteem en verschil met berekende waarde in Beldezon's Zonnewijzer
 • 2 januari 2005 eindelijk een regeling voor getroffen Sunpower® eigenaren?
 • nieuws_PVJSS22.htm#19jun2002 eerste volledige uitval van een OK4 omvormer midden in de zomer van 2002 (screendump van spreadsheet)
 • nieuws_PVJSS22.htm#17mei2002 eerste duidelijke "hapering" van een OK4 omvormer, voorjaar 2002 (screendump van spreadsheet)

Zie ook berichten onder 17 februari 2005, 3 februari 2005 en 2 januari 2005. Verdere ontwikkelingen op Sunpower pagina.


20 januari 2005: Tweede Nederlandse inverter drama? Het is alsof de duvel er mee speelt. Na de steeds groter wordende zichtbare ellende met de OK4 omvormers van N.K.F. (Sunpower® en andere in 2000-2003 op de markt gezette PV-systemen) lijkt nu ook Philips (weer) flink in de problemen te komen. De net aan de getroffen PSI 300 en PSI 500 eigenaren aangeboden "omgebouwde" nieuwe EVO/PSI omvormers (zie berichtje 8 december 2004; er is een nieuw printje toegevoegd met hoogstwaarschijnlijk de nodige beveiligingsfuncties) blijken al bij verschillende mensen heel snel uit te vallen, vergezeld met het afslaan van de aardlekschakelaar in de stoppenkast, zoals uit onderstaande links naar reacties op het Sunergy forum blijkt. Philips reageert weliswaar alert en vervangt al snel weer de uitgevallen exemplaren, maar waar gaat dit eindigen? Tot nu heeft Mastervolt met haar omvormer programma nog vrijwel geen problemen gehad in Nederland.

http://sunergy.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=161
http://sunergy.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=202
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/nieuws.htm (19 december 2004: foto's met de inhoud van de gewraakte nieuwe omvormers op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging)


20 januari 2005: Nanotechnologie en PV? "Nanotechnologists’ new plastic can see in the dark. Infrared-sensitive material could lead to better use of solar spectrum", Sonnet L'Abbé, 10 januari 2005. Een nadeel van "conventionele" PV-technieken is dat slechts een beperkt deel van het zonnespectrum wordt gebruikt bij de omzetting van zonnestraling in het foto-voltaïsche effect en de resulterende spanning over de laagjes binnen de zonnecel. Dit zet een forse rem op de maximaal te behalen efficiëntie van de zonnecel. Er is nu door onderzoekers aan de University of Toronto (Canada) m.b.v. nanotechnologie een infarood-gevoelig materiaal ontwikkeld bestaande uit 6 nanometer* kleine deeltjes samengesteld uit lood en zwavelverbindingen die, opgelost in een vloeistof, als een "sprayable infrared detector" aangebracht kan worden op een oppervlak als een plastic drager, muur of een kledingstuk. Door slim te combineren met andere PV-technologieën zou uit de zonnestraling op deze wijze maar liefst 30 procent effectief ingezet kunnen worden voor donkergroene elektriciteitsopwekking, in vergelijking met de "magere" gemiddeld 6 procent van de best plastic zonnecellen ("polymer solar cells") van vandaag de dag, en de 13-15% van de nog relatief dure polykristallijne zonnepanelen. Wederom een grote stap voorwaarts in een onderzoeksgebied waarvan nog spectaculaire resultaten verwacht kunnen worden. Denk ook aan de reeds op deze nieuwspagina vermelde toepassing voor "PV-aan-de-rol" en buitensport toepassingen (bericht 30 december 2004). Als genoemde partijen (AKZO en Univ. Toronto) zouden gaan samenwerken, zou hier al snel forse progressie geboekt kunnen worden. Hopelijk wordt daarbij ook scherp gelet op de milieu-impact van de nieuwe technologie want het is bekend dat lood op dat vlak niet een van de best scorende elementen uit het Periodiek Systeem is. Duurzame technologie en slechte milieuprestatie verhouden zich namelijk niet zo best met elkaar.

*1 nanometer = 1 miljardste deel (10 tot de macht -9) van een meter = 0.001 micrometer

http://www.news.utoronto.ca/bin6/050110-832.asp
http://news.com.com/Nanotech+lighting+the+way/2100-7337_3-5536851.html?tag=nefd.top
http://www.physorg.com/news2916.html
http://www.tweakers.net/nieuws/35807/?highlight=infrarood (niet altijd even makkelijk te volgen forumdiscussie over vermeende (on-)mogelijkheden van deze technologie, in relatie met zon-PV en andere technische kwesties; met dank aan Richard "natuurlijk")


20 januari 2005: Nog meer "desert rats". (Ja, je leest het goed Richard!). Polder PV blijft maar groeien. Zo ook in levende have. Vorige week kwamen er weer 2 flink uit de kluiten gewassen gerbil "heren" bij, een gitzwarte, Bo genaamd, en een reus van een vent (wildkleur type) die we maar Bink hebben gedoopt. Nu moet "Brinkie" nog veel harder gaan trainen om tegenwicht te kunnen bieden aan dit nieuwe woestijnrattengeweld. We moeten de lagers maar eens gaan nakijken, want 's nachts moeten we de deuren dicht doen vanwege het lawaai uit de huiskamer... <:3 )~~~ x2


19 januari 2005: Joint-venture in PV. Volgens op 14 januari 2005 geplaatste berichten gaan Evergreen Solar (Marlborough, Massachusetts, U.S.A.) en het Duitse Q-Cells AG een 30 Megawatt "wafer", zonnecel- en panelen fabriek bouwen in het Oostduitse gehucht Wolfen-Thalheim (joint-venture verhouding 3:1). De bouw zou begin dit jaar moeten beginnen en ongeveer een jaar in beslag nemen; de totale investeringen bedragen ongeveer $ 75 miljoen. Men verwacht veel van een combinatie van de "String Ribbon technologie" van Evergreen Solar en de hoogwaardige zPlans for new high-tech 30 MW solar cell plant in Thalheim (red), only 54 km. away from Shell Solar's huge Espenhain PV-installation (blue) in Eastern Germany. Pink stars are old lignite strip-mines.onnecel productie techniek van Q-Cells, waardoor waarschijnlijk flink op kosten (duur silicium!) bespaard kan gaan worden. Tja, die zonnepanelen die Duitsland vreet moeten natuurlijk wel ergens vandaan komen. Dan maar zelf maken, zo denken de vooruitstrevende planners daar, met de nodige "capital investment" en "technology push" vanuit Amerika.

Saillant detail: deze fabriek, een uitbreiding van de bestaande productiefaciliteiten van Q-Cells in de door grote werkeloosheid geplaagde deelstaat Sachsen Anhalt (vermoedelijke personeelsuitbreiding met 500 arbeidsplaatsen), ligt in het dorpje Thalheim, ongeveer 35 km. N. van Leipzig en op slechts 54 km. van het inmiddels beroemd geworden, iets Z. van Leipzig liggende Espenhain. Zouden ze in Sachsen Anhalt een beetje pissig zijn dat Shell Solar er met dat eerste grote PV-project vandoor is gegaan i.p.v. dat een lokale PV-producent met de eer mocht gaan strijken? Of zou Shell Solar juist dáár hun eerste megaproject hebben gerealiseerd om Q-Cells te laten zien wie "de baas" is in PV-land? Dat kan nog leuk worden in het gebied rond Leipzig! Oude bruinkoolmijnen genoeg daar (roze sterren op het kaartje). Daar kunnen nog wel een paar mega PV-centrales bij en kunnen de PV-reuzen lekker tegen elkaar op gaan bieden. Dan moeten ze echter wel snel zijn, want er is een derde, buitenlandse concurrent met Duits geld (!) elders in het land kwistig met zonnepaneeltjes aan het rondstrooien (zie bericht van 20 december 2004). Polder PV heeft dus ook weer een paar nieuwe vakantiebestemmingen.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUMA58.htm
http://www.stockhouse.com/news/news.asp?tick=ESLR&newsid=2602821
http://www.evergreensolar.com/ (Amerikaanse partner in de joint-venture)
http://www.q-cells.com/ (Duitse partner)

kaartfragment © 1988 TPC E-2C, DGMS/MoD, UK.


19 januari 2005: Datering nieuwsberichten. Tot nu toe werden in deze sectie nieuwsberichten opgenomen onder de datum dat ze werden gepubliceerd op externe sites, kranten, e.d. Vanaf vandaag zullen de berichten echter worden opgenomen op de datum waarop Polder PV ze bespreekt, met daarbij een referentie naar de originele publicatie datum. Dit om te voorkomen dat bezoekers van de Polder PV website die uitsluitend naar de "bovenste" nieuwsberichten kijken evt. interessante andere ontwikkelingen van een paar dagen of weken geleden over het hoofd zullen zien.


18 januari 2005: Nimby's in California? Ik kwam laatst (via de Solarbuzz nieuwsbrief NBuzz) een interessant, op 6 januari 2005 gepubliceerd bericht tegen over de "pros en cons" van een nieuw te plaatsen behoorlijk groot PV-systeem voor de (gedeeltelijke) energievoorziening van de "El Dorado Hills Wastewater Treatment Plant" (een rioolwaterzuiveringsinstallatie) in El Dorado/Sacramento in het noorden van de Amerikaanse kuststaat California. Diverse aspecten komen hierbij naar voren, zoals "vermeende schittering" (Engels: "glare"; waar heb ik dat meer gehoord?). De oriëntatie van de te plaatsen zonnepanelen bleek echter zuid en zuidwest te zijn en de klagers in oostelijke richting te wonen... Bovendien worden er op voldoende afstand bomen om de PV-installatie geplant (tegen vermeende "zichtoverlast" en vanwege "esthetische overwegingen") zonder dat ze schaduw op het systeem zullen gaan werpen en werd al duidelijk gemaakt dat er meer schittering was te verwachten van het reeds bestaande waterreservoir dan van de zonnepanelen, die immers juist zijn ontworpen om licht te absorberen i.p.v. het te reflecteren.

Ook werd er geprotesteerd i.v.m. veronderstelde tegenvallende kosten-effectiviteit en een verkeerde voorstelling van zaken m.b.t. de haalbaarheid van het contractueel vastgelegde 900 kilowatt PV-systeem op de beschikbare ruimte van 35.200 "square feet". Mark Johnson, president van een bedrijf uit de regio dat meestreed in de competitie voor deze opdracht claimt dat er misschien wel 96.000 tot 105.000 sq. feet oppervlakte nodig zou zijn, en dat een gedetailleerde financiële analyse van het project tot een veel minder optimistisch beeld leidt dan werd voorgesteld ("break even point" pas na 15 i.p.v. na 12 jaar, vooral veroorzaakt door veronderstelde omvormer vervanging om de 15 jaar).

OK, even wat narekenen dan. 1 sq. feet = 1/9 sq. yard = 0,8361/9 = 0,0929 m2; de totale beschikbare oppervlakte is dus ongeveer 3270 m2. Hier moet 900 kilowattpiek op geplaatst worden, is 0,9 MWp. Dus per MWp op te stellen PV-systeem is een oppervlakte van 3270/0,9 = 3633 m2 beschikbaar.

Vergelijking met het (veel grotere) reeds gerealiseerde megaproject "Espenhain/Leipziger Land" in Oost Duitsland (zie bericht 17 december 2004 en informatie link Faz.Net): totale oppervlakte 21,6 hectare, waarvan 2 niet beschikbaar is als biotoop, totaal "bezet" dus 19,6 ha = 19.600 m2; hierop staat in totaal 5 MWp, hetgeen neerkomt op een gerealiseerd ruimtebeslag (grondoppervlak) van 3920 m2 per MWp. Vergeleken met Espenhain zou je dus slechts 287 m2 (een stukje grond van ongeveer 10 bij 30 meter) tekort komen, dat is 8% van de beschikbare oppervlakte. Echter, in Espenhain zijn 150 Wp zonnepanelen gebruikt. Als er nu gekozen wordt voor een iets krachtiger type zonnepaneel (er zijn diverse mogelijkheden), en/of er wordt gebruik gemaakt van nog beschikbare of door nieuwbouw ter beschikking komende (door dezelfde Johnson gesuggereerde) dakruimte, en/of er wordt voor een lagere hellingshoek gekozen waardoor meer panelen per oppervlakte-eenheid neergezet kunnen worden (minder beschaduwing, dus rijen kunnen dichter op elkaar komen te staan), is dit wel op te lossen. Bovendien is het niet aan de opdrachtgever om dit uit te zoeken, maar dient de leverancier, in dit geval Shell Solar, zijn contractuele verplichtingen na te komen en "waar voor het geld" te geven, hetgeen in een opbrengst garantie clausule in het contract is af te dekken. Het gaat hier trouwens om een niet bepaald misselijk contract van 5,54 miljoen Amerikaanse dollar en Shell heeft reeds met Espenhain laten zien dat ze weten waar ze aan beginnen met dit soort projecten. Het door Johnson gesuggereerde benodigde ruimtebeslag zou omgerekend neerkomen op ongeveer 10.000 tot 11.000 m2 per MWp, en dat is gezien het voorbeeld Espenhain dus volstrekt irreëel. Zie ook het ruimtebeslag van "Mühlhausen" onder bericht van 24/28 februari 2005.

Wat het financiële verhaal betreft, door een bij de opdrachtgever werkzame ingenieur wordt zelfs volmondig toegegeven dat "in het slechtste geval" gerekend dient te worden met een zgn. "net present value" van slechts $ 22.000 voor het project, maar dat dat dus betekent: "It means we will be $22,000 richer." En een van de betrokken managers geeft al aan dat bij stijging van de elektriciteitsprijzen (hoogst waarschijnlijk) de "net present value" exponentieel zal stijgen. De directeur van het opdracht gevende overheidsorgaan besluit dan ook met de wijze woorden: "It's a good project. The numbers don't change that." Het contract is dan ook terecht toegekend.

Wat ik met bovenstaande wil aangeven is dat initiatiefnemers van (middel-)grote PV-projecten zich niet gek moeten laten maken door allerlei door "belanghebbenden" en slecht geïnformeerde lieden aangedragen veronderstelde problemen met nieuwe installaties, maar gewoon hun huiswerk goed moeten doen en daarbij goed met sociale en financiële randvoorwaarden rekening moeten houden, maar dat er uiteindelijk altijd een prachtig nieuw PV-project te realiseren is met een zeer grote meerwaarde voor de samenleving als geheel. Gewoon poot stijf houden dus; zelfs in Nederland moet dat te doen zijn. Polder PV heeft nog wel het nodige spaargeld op "groene" bankrekeningen staan. Wie gaat er in Nederland een door particulieren medegefinancierde mooie demo PV-centrale bouwen die zichzelf binnen 15 á 20 jaar heeft terugverdiend en voor de investeerders dan ook nog eens een bescheiden zakcentje gaat opleveren?

http://www.sacbee.com/content/community_news/el_dorado/story/11936204p-12823155c.html

Een vergelijkbaar project wordt op de grens van Texas en Mexico gerealiseerd, zij het met een kleinere PV-installatie van 60 kilowatt:

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAPR449.htm


18 januari 2005: Inverter defecten opsporen (OK4). Als u een OK485 data interface heeft voor het uitlezen van uw OK4 omvormers, en u kijkt niet regelmatig via de "matrix" naar uw PV-systeem, is het wellicht handig om de zogenaamde "irt-reader" te downloaden waarmee de database file die door het OK485 interface wordt gegenereerd eenvoudig is uit te lezen en waarmee men vrij snel inverter defecten kan traceren. Een voorbeeld van hoe dat in zijn werk gaat, en de link om deze "irt-reader" van te downloaden, zijn te vinden op de OK4datalogging pagina.


17 januari 2005: Duitsland op kop. Voor sommigen al jaren duidelijk, maar wellicht kan dat hier nogmaals even met wat cijfermateriaal toegelicht worden voor wie dit nog geen gesneden koek was. Heren Brinkhorst ("PV voor Nederland te duur ... beter in de Sahara ...") en Van Geel ("zonnepanelen leuk en sexy"), gaarne jullie volledige en geconcentreerde aandacht a.u.b., want dit wordt een inkoppertje voor jullie werk op het nieuwe MvDO! Met dank aan Floris Wouterlood voor de "gouden" tip m.b.t. het verschijnen van dit nieuwe Duitstalige PV-forum. Onderstaande bijdrage is een vertaling van mijn hand van 1 van de eerste berichten op dit forum, "Jahresbilanz 2004: Deutschland ist Solarstrom- Weltmeister!".

----------------------------------

Jaarbalans 2004: Duitsland is wereldleider in zonnestroom!

(bericht van “Elektron”, © 12-1-2005, site administrator van het sinds 10 januari 2005 actieve, Duitstalige “Photovoltaikforum” onder sectie “PV-News”):

Binnenlandse ondernemingen halen Japan op het vlak van PV in – Wetgeving voor zonnewarmte geeist

Duitsland heeft zich in 2004 naar de eerste plaats op de wereldmarkt voor zonnestroom-installaties toegewerkt. Volgens opgave van de “Unternehmungsvereinigung Solarwirtschaft e.V. (UVS) werden er in dat jaar voor het eerst meer PV-installaties dan in Japan geïnstalleerd. In totaal werden er door (Duitse) ondernemingen meer dan 100.000 nieuwe zonne-energie installaties voor de opwekking van zonnestroom en zonnewarmte geplaatst. Ook voor 2005 verwacht de zonne-energie branche 2-cijferige marktgroeipercentages. Om de verder stijgende vraag naar zonnestroom ook op de zonnewarmte sector over te brengen, verlangt de brancheorganisatie effectieve zonnewarmte wetgeving.

De binnenlandse PV-producenten verdubbelden in 2004 hun produktiecapaciteit. Ze schiepen hiermee meer dan 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen, waarvan veel in de nieuwe Duitse deelstaten. In totaal werken er ondertussen in deze “branche-van-de-toekomst” (in mooi Duits: “Zukunftsbranche”, PJS) 30.000 werknemers. Alleen al in 2004 werden er in Duitsland zonnestroom-installaties met een totaal piekvermogen van ongeveer 300 Megawatt (MWp) nieuw in bedrijf genomen. In Japan, het zogenaamde “Land van de Rijzende Zon” bleef het nieuw geïnstalleerde PV-piekvermogen volgens inschatting van de UVS op ongeveer 280 MWp steken. Op de derde plaats van de wereld PV-ranglijst volgt de U.S.A. met ongeveer 90 MWp.

De omzet in de Duitse zonne-energiemarkt steeg in 2004 met 60 procent tot boven de 2 miljard Euro. Daarmee wordt de positieve trend van de afgelopen jaren voortgezet: Na de 840 miljoen Euro omzet in 2002 konden in 2003 al zonne-energie installaties ter waarde van in totaal 1,3 miljard Euro verkocht worden. Carsten Körnig, bedrijfsleider van de UVS: “Het komt er nu op aan, de internationale koppositie verder uit te bouwen. De op de binnenlandse markt verworven voortrekkerrol in de PV-markt is een ideale springplank om wereldwijde exportmarkten te gaan ontsluiten.” Het lange-termijn potentieel voor de mondiale toepassing van zonnestroomtechnologie wordt op ruim 100 miljard Euro geschat. Duitse producenten hebben een goede uitgangspositie om daarvan een groot marktaandeel te verwerven. Ook stelt de UVS dat er nog een enorm groot ongebruikt economisch potentieel ligt in de opwekking van zonnewarmte. Körnig appelleert daarom aan de politiek om het succes in de zonnestroom nu eindelijk ook op deze sector over te dragen. Slechts bij 10 procent van de saneringen van verwarmingssystemen zijn tot nu toe zonnewarmte-installaties ingezet. Voor een bredere marktacceptatie mist men nog een soort basis wetsontwerp, zoals dat voor PV in de vorm van de wet voor duurzame energie (“Erneuerbare-Energien-Gesetz”, EEG) reeds 5 jaar geleden in het leven werd geroepen. “Elke sanering van een verwarmingsinstallatie zonder inbreng van zonne-energie componenten is een voor vele jaren gemiste kans op het gebied van klimaatbescherming en de geldbuidel”, aldus de bedrijfsleider van de UVS. “De stijging van klimaatgerelateerde kosten tot boven de 100 miljard Euro in 2004, en de explosieve toename van de verwarmingskosten tonen aan: de wetgever moet nu handelen!”

De UVS verzoekt daarom per omgaande een initiatief voor een wetsvoorstel voor een soort “verwarmings-EEG” (“WärmeEEG”) of een duidelijk wettelijke gebruiksverplichting (van zonnewarmte, PJS), naar analogie van het verplichte gebruik van katalysatoren en isolatie bij verwarmingssystemen. Slechts door een sterk toegenomen gebruik van de binnenlandse energiedragers zon, biomassa en aardwarmte kan de afhankelijkheid van energie import uit crisisgebieden duurzaam omlaag gebracht worden en de veranderingen in het klimaat een halt toeroepen. Terwijl momenteel rond 10 procent van de Duitse stroomproductie uit hernieuwbare bronnen wordt gewonnen, is dat volgens opgave van het Duitse equivalent van VROM (het “Bundesumweltministerium”) m.b.t. warmte slechts 4 procent. “Het is de hoogste tijd om ook deze slapende reus wakker te maken”, aldus Körnig.

(vertaling uit het Duits door P.J. Segaar/Polder PV, © 17 januari 2005)

Als gevolg van dit geweldige succesverhaal is, reeds een half jaar voordat deze begint, de totale oppervlakte van de reeds zeer spectaculair gegroeide vakbeurs "Intersolar" in 2004 voor de komende beurs van 23 tm. 25 Juni 2005 in het van een groot PV-systeem voorziene Messe gebouw in Freiburg gereserveerd (bericht op website UVS).

Large solar heat collector system on German camping site in Kussel, Nordrhein-Westfalen, as an example of efficient use of solar energy that should be actively promoted by implementing new laws on obligatory use of this technology, as suggested by German's lobby organisation UVS.

Een van de laatste door de deelstaat Nordrhein-Westfalen gesubsidieerde grote zonnecollector
systemen op het dak van de "Sanitäranlage" van een typisch Duitse vakantiehuisjes "camping"
in het W. van Detmold gelegen dorpje Kussel (N. rand Teutoburger Wald, mei 1997). De UVS wil
dat de Duitse wetgever dit soort efficiënte zonne-energie installaties weer actief gaat ondersteunen
door nieuwe wetgeving naar analogie van de zeer succesvolle wetgeving m.b.t. zonnestroom.

http://photovoltaikforum.com/index.php (nieuw Duitstalig PV-forum)
http://photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=15 (originele, hier vertaalde nieuwsbericht op dat forum)
http://www.solarwirtschaft.de/typo3/index.php?id=283&backPID=1&tt_news=2707 (nieuwsbericht op UVS website)
http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11955&HoofdgroepID=7&Naam=Home (kort bericht)


17 januari 2005: Valt wel mee. Hoorde ik van de vader van een bewoner in ons complex, toen hij van mij vernam dat wij inmiddels op 70% uitval zaten met onze van OK4 omvormers voorziene 10 AC modules (ik tel daar dan niet het exemplaar bij die reeds bij de installatie niet bleek te werken en voor de oplevering direct is vervangen). Deze meneer heeft namelijk sinds 2001 op zijn 8 bij NUON gekochte Sunpower panelen een totale uitval gehad van maar liefst 13 OK4 omvormers. Dat is een uitvalpercentage van 162,5 procent. Gelukkig heeft hij tot nu toe alle 13 defecte OK4 omvormers bij Energierent in Alkmaar gratis vervangen gekregen. Een mooie aanleiding wellicht om, mocht u dit tot nu toe nog niet voor elkaar gekregen hebben, alsnog defecte omvormers bij Energierent te claimen, en/of direct hiervoor de contactpersoon bij NUON te benaderen (als u het Sunpower systeem via 1 van de NUON dochters gekocht heeft, uiteraard). Hopelijk in combinatie met het naar binnen brengen van deze kwetsbare omvormers. Polder PV heeft in ieder geval haar laatste defecte OK4 (zie bericht van 27 december 2004) bij de heer Peters van NUON via een e-mail met wat aanvullende vragen aangemeld (4 januari 2005; bericht van ontvangst gekregen op 6 januari) en wacht in spanning een inhoudelijke reactie af. Voor e-mail adressen van contactpersonen, zie bericht van 2 januari 2005.


6-16 januari 2005: Nieuwe grafieken voor 2004. Diverse updates, aanpassingen, nieuwe functionaliteit en nieuwe grafieken voor 2004 in diverse grafieksecties. Zie voor details de update pagina. Mede door het vele werk aan de grafieken, en verblijf van een Philippijnse gast in ons appartement, is de nieuwssectie de laatste 2 weken niet tot in detail bijgehouden. Ook het e-mail verkeer is wat minder dan gebruikelijk, waarvoor excuus.


5 januari 2005: Effecten van Service Pack II van Windows. Onverwachte gevolgen van installatie beveiligings-software. Zie uitleg op de pagina gebruiksaanwijzing.htm.


2 januari 2005: Problemen bij aanvraag MEP-vergoeding? Ook in de in het vorige bericht aangehaalde nieuwsbrief een oproep aan particuliere PV-eigenaren die problemen hebben met het aanvragen van MEP-vergoeding voor door hen opgewekte en aan het net teruggeleverde duurzame zonnestroom. Ervaringen hierover, ook m.b.v. eventuele klachtafhandeling bij de "marktwaakhond" DTe, gaarne melden aan O.D.E. via info@duurzameenergie.org.


2 januari 2005: Hoopgevende ontwikkelingen n.a.v. problemen bij Sunpower® PV-systemen. In de door O.D.E. gepubliceerde maandelijkse electronische nieuwsbrief "Zonneflitsen", nr. 5 (31 december 2004), wordt ingegaan op het feit dat de Sunpower® partijen Shell Solar, Eneco en NUON "... tot de conclusie (zijn) gekomen dat de omvormers in deze systemen veel te vaak tot problemen leiden." en "... dat daar een structurele oplossing voor gevonden moet worden." Eneco en NUON hebben, zolang juridische discussies over die structurele oplossing nog lopen, besloten om "... de acute klachten op reactieve basis te zullen verhelpen" (bij hun respectievelijke klanten). Defecte omvormers zullen kosteloos worden vervangen, en binnen gemonteerd. Voor deze operatie zijn 2 projectleiders aangesteld, te weten:

Jan Willem Peters (jan.willem.peters@nuon.com) bij NUON en Bram Hulzebos (b.hulzebos@eneco-nf.nl). LET OP, is veranderd; zie bericht 17 februari 2005!) bij Eneco. Voor NUON is de uitvoerende instantie het in Alkmaar gevestigde EnergieRent, met als contactpersoon dhr. H. van den Berg, info@energierent.nl.

Er lijkt nu dus eindelijk schot in de zaak te komen (zie ook het eerdere bericht van 12 november 2004). Als u defecte OK4E omvormers heeft en u heeft het Sunpower® systeem bij 1 van deze 2 bedrijven gekocht, neem dan direct contact op met bovengenoemde contactpersonen. Gaarne feedback over het verloop van de afhandeling van uw klacht/problemen terugkoppelen naar O.D.E. via info@duurzameenergie.org.

Met hartelijk dank aan Jadranka Cace van de Sectie Zon van O.D.E. voor de energie die zij tot nu toe reeds in deze zaak heeft gestoken.

Voor de volledige inhoud van het bericht en voor abonnementen op de "Zonneflitsen" nieuwsbrief, kunt u zich ook via bovengenoemd e-mail adres van O.D.E. opgeven. Inmiddels is dit bericht ook (integraal) op de websites van Floris Wouterlood en van de Zonnestroom Producenten Vereniging opgenomen.

Zie ook berichten onder 17 februari 2005, 3 februari 2005 en 24 januari 2005. Verdere ontwikkelingen op Sunpower pagina.


1 januari 2005: SCOOP! Polder PV heeft uit zeer goed ingelichte kring vernomen dat Minister Brinkhorst van EZ en Staatssecretaris Van Geel van VROM zich de grote hoeveelheid kritiek uit de PV-sector (zie pagina Brinkhorst.htm en daaraan gekoppelde pagina's) hebben aangetrokken en in het diepste geheim een paar weken lang intensief overleg hebben gevoerd. Bij dit overleg hebben de bewindslieden ook terdege rekening gehouden met de diepe wens van de Nederlandse bevolking om de vaderlandse economie op een veel duurzamer leest te schoeien. Het resultaat van dit overleg wordt aan het begin van het nieuwe jaar gevierd, en Polder PV mocht daarbij, voordat het A.N.P. en Nieuwspoort werden benaderd, het geweldig goede nieuws naar buiten brengen middels de volgende cartoon. Komt het dan toch nog goed met "Kyoto"!?!

Cartoon bringing the scoop that the Dutch Minister of Economic Affairs and the "State Secretary" of the Environment Ministry are going to collaborate in a brand new "Ministry for Sustainable Development" (MvDO) in a new, sustainable building and with a fresh, ambitious team of young people (click for enlargement).
Minister Laurens Jan Brinkhorst en Staatssecretaris Pieter van Geel verlaten hun stoffige,
vervallen en archaïsche ministeries en gaan, aanvankelijk nog wat onzeker, maar vastbesloten, gearmd
op weg naar de nieuwjaarsreceptie in het "nagelneue", van urban windturbines en zonnepanelen
voorziene gebouw van het nieuw opgerichte Ministerie vóór Duurzame Ontwikkeling, MvDO.

Voor uitvergroting, klik op het plaatje (klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar deze pagina).

© 2005 M.J. van Heuven, B.J. van Heuven en P.J. Segaar,
naar een idee van PJS/Polder PV


1 januari 2005: Gelukkig Nieuw Jaar! Namens alle medewerkers van de "firma" Polder PV, inclusief mijn levensgezellin B., Schorrie, en natuurlijk Brinkie en Van Geel die de hele nacht door een grote hoeveelheid duurzame energie hebben geproduceerd (zie 11 december 2004).


 

31 december 2004: Jaaropbrengst Polder PV. OK, het was niet zo'n spectaculair jaar als 2003 (recordopbrengst van 1070 kWh, dat is 1,05 kWh/Wp), maar ons PV-systeem van 1020 Wattpiek heeft dit jaar (2004) toch maar weer mooi ruim 919 kWh opgeleverd; dat is een (nog niet voor inverter defecten gecorrigeerde) genormeerde jaarproductie van 0,9 kWh/Wp, hetgeen zoals altijd boven het landelijk gemiddelde cijfer van 0,8 kWh/Wp ligt. Dat laatste komt omdat we hier dicht bij de kust zitten, met jaarlijks een hogere zoninstraling dan gemiddeld voor Nederland. In de komende periode zullen gecorrigeerde normgrafieken en de diverse afgesloten jaargrafieken (2004) op de website gaan verschijnen.

Polder PV wenst overigens alle lezers een gezond en productief 2005 toe, hopelijk met minder drama en menselijk leed en met een structurele verandering in het (politieke) denken over het werken aan een betere wereld. Te beginnen in eigen huis. U heeft nog geen zonnecollector of zonnestroompanelen? Welnu, dan bij deze het goede voornemen voor het nieuwe jaar op een presenteerblaadje!


30 december 2004: LCA analyse PV. N.a.v. de reeds eerder genoemde soms nogal "onfrisse" discussie over het nut en rendementen van PV op een discussiepagina op de PvdA website, heb ik een recent rapport opgevraagd over deze materie ("Life Cycle Analysis", levenscyclus analyse van zonnepaneel fabricage) en bestudeerd.

Het gaat om het van de website van energie onderzoeksinstituut ECN in Petten te downloaden rapport van Alsema en Wild-Scholten, nummer ECN-RX—04-060, via de onderaan dit bericht genoemde webpagina. Het is op een conferentie in juni 2004 in Parijs gepresenteerd, dus een stuk “jonger” dan de reeds eerder op de PvdA website genoemde documenten (zie aldaar).

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen “standaard” PV-modules, 2 “nieuwe” PV-productie technieken met silicium, en ook wordt de nieuwe opzet “PV-Wirefree” besproken waarbij geen frames meer om de modules zitten, en de DC bedrading in het frame is verwerkt zodat er een forse reductie in metaalgrondstoffen bereikt wordt. Zelfs als je de evidente LCA-voordelen van de nieuwe technieken buiten beschouwing laat (wet van Meden en Perzen: die technieken scoren natuurlijk beter op diverse “milieu-“ en energiefronten, dat heet evolutie), blijken de “standaard” PV-panelen wat betreft “Greenhouse gas emissions” per kWh electriciteit nog steeds een factor 3 lager te scoren dan een moderne gecombineerde “Cycle Gas Turbine”, en zelfs een factor 6 lager dan bij de gemiddelde elektriciteitsproductie in Europa (die bepaald niet een van de meest vervuilende is). Uiteraard afhankelijk waar je het virtuele PV-systeem opstelt, met ongeveer 1/3 betere prestatie in zuid t.o.v. noord Europa, maar het verschil tussen die 2 lokaties is al weer minder bij een combinatie van de nieuwste beschikbare technologieën. Deze komen wat broeikasgas uitstoot betreft trouwens al aardig in de buurt van de totale (lage!) uitstoot door biomassa verbranding. Met als noot dat daar natuurlijk geen rotzooi zoals afvalhout of karkassen van met hormonen volgepropte kippen uit de bioindustrie in verwerkt moet zijn, want dan komt het plaatje er waarschijnlijk heel anders uit te zien, taak voor de politiek! Alleen “wind” scoort op dit vlak nog beter, maar we weten allemaal dat dit in Nederland zeker op het land nog steeds een uitermate moeizame zaak is, wat ik zelf heel erg jammer vind, en waar de gemiddelde Hollander nog maar eens goed over bij zichzelf te rade moet gaan gezien dat bespottelijke NIMBY gedoe hier. Die turbines op zee, in principe prima, maar die techniek moet zich nog in de praktijk bewijzen (voor ingewijden, denk aan “Horns Rev”!) en is ook hartstikke duur. Eerst maar eens massaal op energieverspilling en sluipverbruik besparen en een eigen PV-systeem op het dak aanbrengen dacht ik zo.

Conclusie van het rapport: alles kan uiteraard nog (veel) beter en daar wordt hard aan gewerkt door verschillende laboratoria, maar het is allemaal vele malen minder erg dan er op het PvdA forum uit de losse pols is beweerd. Overigens, in tabel II van het rapport staat ook nog eventjes de “Energy Pay-Back Time" die voor de alhier massaal geplaatste “standaard” PV-systemen 4,8 jaar (2,8 voor Z. Europa), en voor de nieuwste beschikbare technieken nog maar slechts 2,0 (1,2 voor Z. Europa) jaar blijkt te zijn. Daar heb ik op genoemd forum ook zeer pessimistische uitspraken over gelezen die ook weer niet gedocumenteerd zijn.

Tenslotte: wat die vreselijke “energieverslindende” zonnecelfabrieken betreft. Dat het bovenop de grote verbeteringen in energie-efficiëntie en grondstoffenverbruik nog een paar slagen beter kan wordt, wederom, in Duitsland in de in Freiburg staande Solar-Fabrik aangetoond (link onderaan). Deze hypermoderne fabriek voor de productie van zonnepanelen is zodanig opgezet dat het gebouw een netto “zero-emission” heeft door zeer intelligent gebruik van zowel direct zonlicht (passief en actief), zonnewarmte, als opslag van overschot van zonnewarmte in raapzaad olie. Slimme mensen, daar in Duitsland.

Afijn, nu dus maar weer even op zoek naar een sappig rapportje wat bovengenoemde harde cijfers ondergraaft, en we kunnen weer onze kop in het zand gaan steken en zo snel mogelijk alle fossielen verbranden voordat onze buurman dat doet. Dan blijven wij lekker onze eigen brandschone zonnestroom kilowattuurtjes in eigen huis verbruiken en op het net zetten tijdens het regelmatig optredende overschot…

Nog een prettige, energiezuinige jaarwisseling gewenst.

Peter Segaar

http://www.ecn.nl/library/reports/2004/rx04060.html
http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/37298/sf/37298/returnPage/ ...
http://www.solar-fabrik.de/eng/4.htm
http://www.aves-zh.ch/images/bullhtm/bull36.htm (al wat ouder document uit 1997 met interessante, maar waarschijnlijk achterhaalde discussie over energetische terugverdientijd van PV; Duitstalig)


30 december 2004: Dat gaat de goede kant op. Akzo Nobel is bezig met zonnecellen "op rol" te produceren ("PV-doek") waardoor de kostprijs voor diverse toepassingen (met name voor de buitensport e.d.) wel eens op termijn naar 1 Euro per Watt(piek) zou kunnen gaan zakken! Nog niet voor "conventionele" toepassingen zoals dakbedekking (ook al wordt daar in het New Scientist artikel wel even over gerept; ik denk dat vooral de levensduur van zo'n toepassing wel eens zou kunnen tegenvallen, mede gezien het feit dat de uiteindelijk "drager" van het PV-materiaal kunststof blijkt te zijn), maar weer een belangrijke stap op weg in de goede richting.

In een nieuwsbericht in Intermediair blijkt dat dit nieuwe type "zonnepaneel" middels toepassing van de zogenaamde H-AS techniek door een groep onderzoekers onder leiding van Gerrit Kroese van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkeld is. De proeffabriek van Akzo Nobel gaat rollen van veertig centimeter breed maken. Om een indruk te geven van een mogelijk praktische toepassing: "Een paneeltje ter grootte van een velletje A4, ingenaaid in de rug van een jasje, is voldoende om op een zonnige dag de accu van je telefoon op te laden. Zo'n paneeltje zou nog geen 10 euro kosten."

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11986&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11808&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6802
Intermediair 30 december 2004 (week 53)


29 december 2004: Hoezo, PV-markt op z'n gat? Daar hebben ze in Japan nog nooit van gehoord. Sanyo Electric wil o.a. in Osaka, maar ook in Mexico en Hongarije, de productielijnen van zonnecellen zodanig uitbreiden dan in 5 jaar tijd de capaciteit vervijftienvoudigd wordt tot een productie van, pak 'em beet, 1000 Megawattpiek per jaar. Als je het recente beleid in Nederland bekijkt, zijn die Japanners dan krankzinnig of moeten we Nederland blijkbaar maar als een technologisch achtergebleven ontwikkelingsland beschouwen?

http://uk.biz.yahoo.com/041229/323/f9brd.html


29 december 2004: Vraaggesprek met bekende nieuwe Nederlandse PV-eigenaar. "Heb je morgen tijd?" Aldus Floris Wouterlood (secretaris van de Zonnestroom Producenten Vereniging, Z.P.V.) via de telefoon op 28 december. Dat had ik, en dus togen we naar Aerdenhout alwaar we, i.p.v. een gepland kort interview van een half uur, een zeer leerzaam en onderhoudend gesprek van 2½ uur hadden met ruimtevaarder en duurzame energie professor Dr. Wubbo Ockels. De familie Ockels is sinds begin dit jaar in het gelukkige bezit van een prachtig groot PV-systeem met 63 150 Wp Aleo zonnepanelen (9,45 kWp) op het zuidelijke dak van hun villa, waarvan een beschrijving met een "slide show" is te vinden op de webpagina "lopende projecten" van de installateur SolarNRG (zie ook berichtje van 30 december 2004 op particuliere nieuwspagina van Floris Wouterlood, links onderaan). Er is inmiddels een samenvatting van het interview op de website van de Z.P.V. verschenen van de hand van Floris: "Doen!". Om alvast een beetje de sfeer van dit leuke gesprek weer te geven hierbij een slogan van het publieke "geweten" Loesje die ik bij de heer Ockels op een prikbord zag hangen:

"Vooruit wordt bepaald door welke kant je opkijkt."

http://www.solarnrg.nl/projects/lopendeprojecten.html
http://www.wouterlood.com/solar_htmls/page_14_nl.htm (zoek in archief onder 2004)
http://www.zonnestroomproducenten.nl/ (volg "opinie extern")


27 december 2004: Inverter problemen. Zoals al gevreesd, begint 1 van de omvormers op een 93 Wp AC module weer problemen te krijgen. Het ding heeft van het voorjaar al 3 weken "plat" gelegen waarna hij weer op miraculeuze wijze terugkeerde "tot den levenden", maar de laatste dagen was het weer even mis. Aangezien ik alle inverter meterstanden dagelijks uitlees weet ik direct of er uitval is of dat er andere problemen zijn, zoals duidelijk in de basis spreadsheet te zien is:

Inverter nummer 11550 valt op 23 december (een mooie, zonnige dag met lichte vorst) uit en produceert op die dag maar 1 Wattuur terwijl de andere, identiek opgestelde (onbeschaduwde) exemplaren op die dag een opbrengst van 132 tot 144 Wattuur behalen. Ook de dagen erna komt er niet veel uit inverter 11550, al is het op 26 december wat meer (echter nog steeds minder dan de helft van de andere omvormers op deze zonnepanelen). Tijdens de continue logging op 27 december bleek de inverter het echter weer probleemloos te doen (niet getoonde resultaten).

Verklaring: zeer waarschijnlijk een gebroken contact in een printbaan of andere elektrische aansluiting, vermoedelijk veroorzaakt door fouten bij de productie van het kunsthars waarin de print met elektronica is ingegoten in combinatie met flinke temperatuurgradiënten binnen dat kunsthars, en wel met name in de winter wanneer de omvormer bij zonnig weer flink opwarmt, startend bij een omgevingstemperatuur van een paar graden onder nul. N.B.: de temperatuursensor van de inverter geeft echter temperaturen van max. ongeveer 21 °C rond het middaguur op koude winterse dagen, maar het kan zijn dat andere onderdelen die verder van de sensor zijn verwijderd veel warmer worden. Oplossing: omvormers naar binnen brengen (ook al zijn ze specifiek voor buitengebruik ontworpen). Helaas een complexe en kostbare operatie voor ons gezien de 2 25 meter lange AC-kabels tussen dak en woning.


27 december 2004: Schaduweffecten winter 2004. Juist nu er een paar zeer fraaie zonnige dagen zijn geweest loont het weer eens de moeite naar de opbrengstverschillen tussen de in de voorste resp. de achterste rij staande zonnepanelen te kijken op zonnige en zeer sombere winterse dagen. Daarvoor heb ik van ons PV-systeem de resultaten sinds de laatste week van november in detail in een grafiek met genormeerde dagopbrengsten gezet (N.B.: grafiek gecorrigeerd voor eventuele inverter defecten; zie ook bericht hierboven):

Shading effects on AC modules in back row (blue) are apparent on sunny days; on continuous overcast, somber winter days differences in norm daily energy yields are almost zero.

Aan deze grafiek is zeer fraai te zien dat op zonnige dagen in deze winterse maanden (24 november, 2-3, 19-20, en 23-26 december) de genormeerde dagopbrengst van de in de achterste rij staande 108 Wp AC modules (blauw) ver achterblijft bij die voor de onbeschaduwde voorste rij (rood) en dat de genormeerde dagopbrengst van de in de voorste rij staande (onbeschaduwde) 93 Wp modules (geel) altijd iets achterblijft bij die voor de onbeschaduwde 108 Wp modules. De 2e en vooral het begin van de derde week van december waren continu extreem somber (permanent gesloten wolkendek), met minimale genormeerde dagopbrengsten voor alle AC modules (uitsluitend zeer schaars strooilicht en geen schaduweffecten, dus vrijwel identieke lage opbrengsten voor alle modules). Het verschil in genormeerde dagproductie tussen zo'n zwaar bewolkte en een overeenkomstige zeer zonnige winterse dag kan oplopen tot een factor 20 (onbeschaduwde panelen: ongeveer 1,5-2 Wh/Wp), maar daarbij moet ook gezegd worden dat zelfs zo'n wolkeloze zonnige winterse dag qua genormeerde dagproductie een stuk minder opbrengt dan een zomerse dag waarop deze productie regelmatig het drievoudige bedraagt (5-6,5 Wh/Wp).

Zie ook bericht op 8 december 2004.


26 december 2004: "GEZEN": alleen maar zon-thermisch i.p.v. PV? En Brinkhorst er als lachende derde met het been vandoor? Zo simpel ligt het helaas niet dames en heren! Allebei is nodig, zie pagina Brinkhorst2.htm.


23 december 2004: Meetnauwkeurigheid van en afwijkingen tussen OK4 omvormers. Als je al jaren monitoring gegevens hebt zoals bij ons PV-systeem met OK4 omvormers kun je interessante zaken ontdekken over de apparatuur. De meeste "ingewijden" weten inmiddels wel dat er de nodige problemen zijn met deze inverters (vaak vroegtijdige uitval), maar er zijn gelukkig ook nog heel veel goed werkende exemplaren (alles doet het nog bij ons na de nodige vervangingen). En dan rijzen vragen als: hoe nauwkeurig zijn die dingen nu eigenlijk in werkelijkheid?

Welnu, een van de belangrijkste data die uit zo'n omvormer af te lezen is, is de actuele meterstand, en wel in Wattuur. Ja, u leest het goed, dus niet in kWh, maar een duizendste deel daarvan. Dus zelfs op extreem sombere dagen zoals we die de laatste 2 maanden helaas vaak gehad hebben, wordt er altijd wel een paar Wh gemeten door de in de omvormer aanwezige electronica. Niet veel, maar nooit gelijk aan 0. Dit laatste is bij ons PV-systeem tot nu toe uitsluitend voorgekomen als er gedurende een (zeldzame!) dag sneeuw op de zonnepanelen lag. Veel mensen meten "slechts" met een draaispoelmeter de opbrengst van een groep zonnepanelen en kunnen vaak in de wintermaanden de meter niet aflezen omdat deze meters te onnauwkeurig zijn bij lage opbrengsten (zeker als er "maar" 4 zonnepanelen zijn aangesloten). Op zeer sombere winterse dagen produceren onze 6 108 Wp AC modules slechts enkele tientallen Wh (meting met OK485 data interface), de draaispoelmeter verbruikt daar een groot deel van, wat betekent dat de overgebleven "productie" onder de afleesnauwkeurigheid van dezelfde meter komt te liggen.

Een tweede interessant gegeven is om de resultaten van identiek opgestelde zonnepanelen met elkaar te vergelijken over een lange periode. Uiteraard belangrijk om op te letten dat die panelen geen schaduw vangen, omdat dat tot grote verschillen in de jaarlijkse productie kan leiden, zelfs al wordt 1 van de panelen slechts korte tijd beschaduwd. Als dat namelijk systematisch gebeurt nemen de verschillen in meterstanden snel toe. Vandaag maar eens gekeken naar 2 omvormers die sinds 13 maart 2000 op 2 permanent onbeschaduwde 93 Wp zonnepanelen in de voorste rij op het dak zijn geplaatst en op het electriciteitsnet zijn aangesloten (de interne (k)Wh tellers beginnen dan direct te accumuleren vanaf 0). De door het OK485 data interface "gerapporteerde" meterstanden waren voor deze 2 omvormers 406.741 resp. 396.950 Wattuur. Verschil over een periode van ruim 4½ jaar: 9.791 Wh, en dat is slechts 2,4%. Daarbij moet ook nog aangetekend worden dat de 2e omvormer dit voorjaar in totaal 3 weken gedeeltelijk heeft "platgelegen". Als we het aantal niet geproduceerde (k)Wh voor deze omvormer bij het resultaat optellen, komen we zelfs nog maar op een verschil van 1,1% tussen deze 2 relatief "oude" OK4 omvormers. En dat is toch een byzonder mooi resultaat voor zo'n klein, massaal geproduceerd apparaat (de verschillen kunnen wel iets groter zijn bij andere exemplaren). Doodzonde dat N.K.F. uit de PV-business gestapt is!


23 december 2004: Kerstkaart. Voor onze bijdrage aan de "kerstgedachte", zie de link op de duurzame energie pagina.


22 december 2004: "Stoppen met zonne-energie historische fout". Aldus Professor Dr. Wim C. Sinke, stafmedewerker zonne-energie bij het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten, in een in het Leidsch Dagblad gepubliceerd opiniestuk. Voor het integrale artikel, zie de website van O.D.E.:

http://www.duurzameenergie.org/Brinkhorst.html


22 december 2004: Vervijfvoudiging van productie zonnecellen. In de fabriek van Photovoltech in het Belgische Tienen/Tirlemont (ZO. van Leuven) wil men de productie tot eind 2005 opvoeren van 13 naar 80 MWp.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11803&HoofdgroepID=7&Naam=Home


22 december 2004: Werkloze (PV) techneuten? Help Ron Hoekstra een handje met de OK4 datalogging! Zie het "communicatie probleem" op de nieuwe pagina OK4datalogging.htm. Op deze pagina worden vanaf vandaag eventuele ontwikkelingen op software en hardware gebied bijgehouden. De pagina bevat ook links naar andere hardware en software om de OK4 omvormers te kunnen uitlezen.


21 december 2004: Start winter. De astronomische winter begon vandaag om 13h42 Midden Europese Tijd (Nederlandse wintertijd) = 12h42 UT/GMT. Exacte tijdstippen voor het begin van de astronomische seizoenen zijn te vinden via de volgende link:

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/EarthSeasons.html


20/21 december 2004: Nederland links en rechts ingehaald. Zoals door de energie vretende Amerikanen in de staat California die, in de persoon van de bepaald niet als "alternatief" bekend staande gouverneur Arnold Schwarzenegger mogelijk een "Million Solar Buildings Initiative" gaan krijgen en een ambitieus streven om 3000 Megawatt uit PV-centrales gegenereerde energie op het nationale grid aangesloten te krijgen rond het jaar 2018. Over de financiering van dit programma wordt nog gesteggeld, maar het is wel duidelijk dat ook in de U.S.A. de houding t.o.v. duurzame energie-opwekking flink aan het verschuiven is, en dat onder een van de meest conservatieve, reactionaire "legislations" van de afgelopen jaren! Een reactie van 1 van de lokale milieugroeperingen in California:

"As ratepayers, we're right now essentially subsidizing dirty power plants,'' said Bernadette Del Chiaro of the group Environment California. 'It's time we start subsidizing a cleaner alternative.'"

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2004/12/20/MNGD1AEFM31.DTL

De heer Schwarzenegger is trouwens ook van plan om de eisenpakketten t.o.v. plaatsing van PV-systemen in de gebouwde omgeving van al te "overijverige" ambtenaren, schoonheids- en welstandscommissies e.d. fors in te perken, gezien slechte ervaringen in het recente verleden. Zie p. 15 van het PV-Privé rapport van ECN, een zeer interessant downloadbaar pdf-document van 9,6 megabytes:

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2004/c04089.pdf

-----------------------------------------------------

Of zoals door het zogenaamd "zon-arme" Engeland waar bijna 1 miljoen pond subsidie aan nieuwe zon-PV projecten wordt uitgegeven, zoals aan een autonoom hybride PV-systeem in combinatie met een waterkrachtcentrale op het op ruim 60 graden noorderbreedte liggende eiland Foula in de Atlantische Oceaan (Shetland Islands).

http://solarbuzz.com/News/NewsEUGO44.htm


20 december 2004: Espenhain? Poeh, broddelwerk! Slechts een paar maanden na de netkoppeling van de grote 5 MW zonnestroom centrale bij Espenhain (zie o.a. berichtje van 17 december 2004) wordt een dubbel zo grote, 10 MW PV centrale gerealiseerd bij (o.a.) het dorpje Mühlhausen NW van de Beierse stad Regensburg door de uit Berkeley (California, U.S.A.) afkomstige PowerLight Corporation. Op voormalige akkers zijn maar liefst 57.600 PV modules geplaatst, hetgeen een nieuw wereldrecord is. De "chief executive officer" van de Amerikaanse firma, Thomas Dinwoodie heeft van de grote investeringsbank Deutsche Structured Finance in Frankfurt maar liefst $ 65 miljoen investering losgepeuterd gekregen wegens de enorme (voor 20 jaar vaststaande) terugleververgoeding voor de door de PV-installatie op het net gezette zonnestroom, en hij heeft inmiddels in Regensburg een kantoor geopend om "dicht op het vuur" te kunnen zitten voor nog meer van dit soort smaakmakende projecten. Who's next?

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2004/12/20/MNGRAAEL4B1.DTL


20 december 2004: SolarNRG zeer actief. Dit in 's-Gravenzande gevestigde bedrijf met ruime ervaring op het gebied van o.a. PV heeft niet stilgezeten de laatste tijd! Hieronder hun persbericht "SolarNRG haalt Haagse scholenproject binnen":

"Na veel discussie en een 2e Europese aanbesteding heeft SolarNRG uit ’s-Gravenzande wederom deze opdracht van de gemeente Den Haag binnen weten te slepen. In de nieuwe aanbesteding gaat het om 26 Haagse basisscholen welke elk een [PV] installatie krijgen van ongeveer 3000 Wp. De gemeente Den Haag wil hiermee een begin maken om leerlingen, ouders en leraren kennis te laten maken met het gebruik van duurzame energie, dit zal onder andere gebeuren met speciaal ontwikkelde lespakketten en een grote display dat in de aula opgehangen zal worden. Ook is de gemeente van plan een website op te zetten waarop alles over dit project te zien zal zijn inclusief alle actuele dataloggegevens van de verschillende installaties. Het is de bedoeling dat voor de kerst zal het eerste systeem, wat bestaat uit Suntech zonnepanelen en Mastervolt omvormers, geplaatst zal zijn.

Ook mag de ’s-Gravenzandse leverancier en installateur op het 55 meter hoge dak van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, 72 pv-modules plaatsen in combinatie met een WindWall. Ook hier treedt SolarNRG als hoofdaannemer op. Verder lopen er nog 2 nieuwbouw projecten in de wijk Roomburg te Leiden, waaronder 3 torenflats en 47 woningen. SolarNRG is ook één van de twee geselecteerde leveranciers om in diezelfde gemeente en omstreken zonnepanelen bij particulieren te installeren, dit is een initiatief van de Milieudienst West-Holland. Meer informatie over deze projecten en deze actie is te vinden op: http://www.solarnrg.nl."

(nagekomen 22 december 2004: "Ook heeft de 's-Gravenzandse leverancier en installateur 63 panelen geplaatst bij ruimtevaarder Wubbo Ockels in Aerdenhout.")

Gefeliciteerd met deze geweldige opdrachten, en hopelijk krijgen we met dit soort projecten eindelijk goed geïnformeerde (jonge) mensen op het gebied van zonne-energie die over niet al te lange tijd het Ministerie van Economische Zaken en VROM zullen bevolken. Wellicht dat PV in Nederland dan echt toekomst krijgt. En mooi dat ook in "ons" Leiden er weer lustig met PV-paneeltjes rondgestrooid gaat worden. Ga zo door, gemeente, we zijn op de goede weg. Wie weet, halen we Freiburg ooit wel in...


19/20 december 2004: Nieuwe grafieken met genormeerde resp. gemiddelde weekopbrengsten. Sinds het begin van de metingen, resultaten voor de 2 typen AC modules in 1 grafiek, en grafiek met genormeerde weekopbrengsten met de 3 subgroepen waarin schaduweffecten duidelijk naar voren komen. Zie de pagina's totaaloverzichten_NWO.htm en totaaloverzichten_GWO.htm.


19 december 2004: Meer cartoons? Ook elders worden wel eens leuke bijdragen gepubliceerd, zelfs uit zeer onverwachte hoek. Kijk maar eens onder het bericht van 13 december 2004 ("hittegolf").


17 december 2004: Weer langzaam stijgende prijzen voor zonnepanelen. Maar ik voorspel dat dat maar heel tijdelijk zal zijn. Zie website van Solarbuzz.com. Hoe zou dat nou komen? 3x raden. Het is groot, het heeft een verstandige regering die vóóruit kijkt, en het heeft een ongelofelijke trek in nog vele tienduizenden zonnepaneeltjes komend jaar! U bent er nog niet uit? Niet goed opgelet! OK, laatste tip: ze brouwen er al eeuwen lekker bier, gemaakt van onder de stralende zon opgegroeide hop.


17 december 2004: Espenhain. Ter inspiratie in deze donkere dagen een paar links naar foto's van de (tot nu toe) grootste zonnecentrale ter wereld, 33.500 modules met een uitgangsvermogen van in totaal 5 Megawatt op het terrein van een voormalig bruinkool (Engels: lignite) asdepot in het zwaar vervuilde bruinkool mijnbouwgebied zuidelijk van Leipzig (voormalig Oost-Duitsland). De centrale heet eigenlijk "Leipziger Land", maar is in de volksmond inmiddels onder de naam Espenhain bekend (naar het nabijgelegen dorp). Onder de op-een-na-laatste link is een schema (4e plaatje) te zien met de opbouw van de centrale: 4 "generatoren" met elk 462 strings met elk 18 150 Wp modules maakt in totaal een opgesteld nominaal vermogen van 4,9896 MWp.

http://www.bmu.de/de/txt/presse/bildarchiv/photovoltaik/ (niet meer voorhanden)
http://www.ecomall.com/greenshopping/shellsolar.htm
http://www.energieportal24.de/artikel_1082.htm (niet meer voorhanden)
https://www.faz.net/premiumContent?contentId=1.171942 (pay-wall)
https://www.solarserver.de/2004/09/09/bundesumweltminister-juergen-trittin-nimmt-weltgroesstes-sonnenkraftwerk-in-betrieb/


15 december 2004: Recensie Polder PV website. Op de website van Energiemanagement.net is door Rob van Mil een recensie van de website Polder PV geplaatst in samenhang met het verschijnen van de publicatie van het "dubbeldikke" decembernummer (bericht 11 december 2004) van de electronische nieuwsbrief van de Z.P.V. onder het kopje "PV-eigenaren zijn verbolgen over standpunt Brinkhorst":

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11760&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/nieuwsbrieven.htm

Overigens, de koppelingen lijst onderaan op de Brinkhorst pagina is ook weer fors uitgebreid.


15 december 2004: Stroomwerk onder andere vlag verder? En nog zeer ambitieus ook! Lees het bericht en volg de koppelingen:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11747&HoofdgroepID=7&Naam=Home

http://www.stroomwerk.nl/
http://www.solaraccess.nl/
http://www.solaraccess.de/
http://www.solarforpeople.nl/

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


© 2004-2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)