starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
fam. van Reems
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Inspiratie: Mensen

Familie van Reems (Zwartewaal)
15 mei 2005 Di(c)k verdiend!

A wonderful couple, example for sustainable living in  Zwartewaal, the Netherlands: Netty and Dick van Reems!

Dick en Netty van Reems lusten wel pap van op zonnestroom gebakken appeltaart…

Kennismaking
Appeltaart
PV-wandeling
Duurzaam huishouden:
zonnecollector
PV-systeem 3.200 Wp
Hot-fill
(Regen)waterzak
Warmteterugwinning uit ventilatielucht
MEP-vergoeding?
Toekomst

Meer inspiratie? Duurzame Taal: Salderen (Vincent Bijlo); Mensen: Lennart H., Ton Peters, Dick en Netty van Reems; Projecten: Anna's Hoeve, Hoge Hoeve, Maatschap Boon, Familie Konijn, Parkschool, Lombok (Utrecht), Provinciehuis Zuid-Holland, Ecopark Waalwijk; PV-uitjes: Waarder/Zuid-Holland; "Special Operations": Fietstocht München - Roermond, Vogelperspectief, Gluren bij de buren, Victorian 154 MWp HCPV-plant; Uitdagingen: Solutra


Ook in het zonne-energie wereldje kom je af en toe mensen tegen die opvallen door hun originele, creatieve benadering van het thema, door een zeer grote deskundigheid en betrokkenheid, en/of door hun grote inzet voor de promotie van zonne-energie in het algemeen.


Kennismaking

Ditmaal zijn Dick en Netty van Reems uit Zwartewaal aan de beurt. Polder PV startte op 30 oktober 2004 “officieel” met o.a. de publicatie van het Zonneraadsel. Op 27 februari 2005 kreeg ik van de familie van Reems de (vrijwel) correcte oplossing toegestuurd, en 15 mei was het eindelijk zover dat ik de beloofde op zonnestroom gebakken biologische appeltaart kon gaan afleveren.


Appeltaart. Ik heb het nog even gecontroleerd: op 14 mei, toen de taart in de elektrische oven aan het bakken was, de koelkast en de computer aanstonden, draaide de draaispoelmeter van de netbeheerder terug. Om 16h00 in de middag (stralende zon)! Dus “op zonnestroom gebakken” is gegarandeerd, met het Keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Huisvrouwen- en mannen (NVDH). Volgende keer lever ik de meterstanden er bij …

Certificate as proof for baking an apple pie on solar energy...

Polder PV toog kwart voor negen ‘s ochtends, uiteraard op de recent gekochte Biohummer®, naar het dorp Zwartewaal (plm. 2000 inwoners), waarbij onderweg nog even wat spectaculaire PV-systemen in Delft werden gefotografeerd (voor de goede verstaander: Eneco gebied…) en, na de veerpont naar Rozenburg, vanaf de brug over het Hartelkanaal het windturbinepark aan de rand van de 5e Petroleumhaven bewonderd kon worden (times are changing…).

Ik was eigenlijk van plan de familie van Reems niet al te lang lastig te vallen, maar dat is niet zo goed gelukt… Al gauw na aankomst (prachtige PV-installatie van verre te zien), ging het gesprek met Dick en Netty van Reems werkelijk alle (duurzame) kanten op, en vlogen de uurtjes voorbij onder het genot van de appeltaart. Dat we hier met mensen uit “boerenfamilies” hebben te maken die wel wat kunnen verstouwen was wel te merken aan de gigapunten die door Dick werden afgesneden en die door Dick, Netty, de 3 kinderen en aanhang, plus zoon-uit-tuindersfamilie Polder PV binnen de kortste keren “soldaat” werden gemaakt. Da’s weer eens wat anders dan een “Haags gebakje”. Afijn, dat was dus de appeltaart. Dick suggereerde meteen een nieuw Zonneraadsel, gemaakt door polderboy, maar daar moet ‘ie nog eens goed over nadenken. Het is natuurlijk erg leuk om appeltaarten te bakken, maar Polder PV heeft nog veel meer te doen op het gebied van de promotie van, en nieuws verslaggeving over zonne-energie… Maar, wat in het vat zit, verzuurt niet.


PV-wandeling

Om deze stevige kost op “duurzame” wijze te verteren, stelde Dick voor om, nu de ongedurige, 7 maanden jonge puberale pup “Kazan” toch uitgelaten moest worden, meteen maar de “PV-wandeling van Zwartewaal” te maken. En, verbazingwekkend, maar er blijkt in dit voor velen onbekende Zuid-Hollandse dorp nogal wat aan zonne-energie systemen “uitgezet” te zijn. En niet alleen de bekende kleine systeempjes van 4-6 zonnestroompanelen of zonnecollectoren, maar ook fors grotere PV-systemen, tot het maar liefst 40 zonnepanelen tellende systeem van de (enige) huisarts in het dorp toe (inderdaad ja, Eneco gebied…)! Als er in Nederland ooit nog een ranglijst van Nederlandse gemeentes gemaakt gaat worden met het opgestelde Wp vermogen en/of geïnstalleerde oppervlak zonnecollector per inwoner (goed voorbeeld: Solarbundesliga in PV-koploper Duitsland), zou Zwartewaal best wel eens hoog kunnen scoren.

Nu de appeltaart in het spijsverteringskanaal was verdwenen kon er wel een stevige boerenlunch bij die door Netty was klaargezet. Heerlijk en zeer gastvrij!


Duurzaam huishouden

En ook bij terugkomst waren we nog niet uitgepraat en uitgekeken, gedeeltelijk op het ruime zonneterras onder een stralend blauwe hemel, en uitzicht op de achter de tuin liggende eigen moestuin (ik ben jaloers!). Werkelijk van alles passeerde de revue, maar veel aandacht ging natuurlijk ook uit naar het duurzame huishouden waar Dick vaak de “uitvoerder” van is, maar Netty meestal de “drijvende kracht” en/of aanstichter. Op de website van de familie (http://members.chello.nl/d.vanreems/) staat al vermeld wat er zo al gebeurd is op het vlak van duurzame (energie) installaties:

Zonnecollector (2 gekoppelde platen) plus zonneboiler – reeds aanwezig bij oplevering van alle huizen in deze nieuwbouwstraat.

The house of family van Reems in Zwartewaal, filled with  28  solar panels and a double solar collector panel.

Dick, Netty en hond Kazan voor hun huis. Meest opvallend de 12 Isofoton panelen in 3 rijen van 4 boven elkaar, links ervan slecht zichtbaar onder de zonnecollectoren (1 van de buren) de (rand van de) eerste 8 Isofoton panelen op het schuine dak van de uitbouw, en rechts op het platte dak net zichtbaar 2 van de 8 Kyocera panelen. Let ook op de door Dick aangelegde, bijna horizontale regenpijp die het water van de voorkant van het huis afvoert naar de achterzijde, waar het de kruipruimte in verdwijnt naar de waterzak.

PV-systeem in 3 fasen gekocht, totaal 3.200 Wattpiek:
8x Isofoton 110 Wp monokristallijne panelen met 1 Würth omvormer
12x Isofoton 110 Wp met 2 Würth omvormers
8x Kyocera 125 Wp polykristallijne panelen met een Fronius Sunrise Micro omvormer

De Isofoton panelen liggen op het schuine dak onder 2 verschillende hoeken, ongeveer op het WZW georiënteerd; de Kyocera panelen zijn op frames op het platte dak geplaatst, op het zuiden gericht (in de middag soms schaduw). Voor een goede onderlinge vergelijking van de productie is het eigenlijk noodzakelijk om de 3 systemen separaat te monitoren, omdat het verschil in hellingshoek en/of oriëntatie een significant verschil zal geven in de zoninstraling per paneel per groep. De totale productie wordt bijgehouden in een opbrengstgrafiek per maand (zie website).

Hot-fill. Duits apparaat wat voor de wasmachine warm water tot een temperatuur van ongeveer 60 graden kan mengen uit het in de zonneboiler aanwezige warme water, en regenwater uit de:

Spectaculaire waterzak van 3.000 liter voor de opvang van regenwater onder de kruipruimte, waarvoor Dick nogal wat installatiewerk (een hoop leidingwerk binnen en buitenshuis) heeft verricht. Er staat een forse pomp voor dit systeem om het water op de plek te krijgen waar het gewenst is, maar die schijnt in 2 weken “slechts” 7,5 kWh te gebruiken. Op jaarbasis is dat een kleine 200 kWh; zeg maar de gemiddelde jaarproductie van 2 van de Kyocera 125 Wp panelen als die optimaal, onder een hellingshoek van 36 graden t.o.v. de horizon op Z. georiënteerd zouden zijn zonder schaduwwerking (uitgaande van gemiddelde opbrengst in Nederland van 800 kWh/kWp per jaar; in Zwartewaal zal die opbrengst gemiddeld hoger zijn door de ligging relatief dicht bij de kust). Dick’s kennis van de installatietechniek uit de oliebusiness (hij werkt voor de smeerolie tak van Exxon/Mobil in het Europoort gebied) kwam goed van pas bij de constructie van al dat fraais. Een drinkwaterleiding dient als back-up voor extreem lange droge periodes. De familie van Reems wast met regenwater, m.b.v. zonne-warmte verkregen warm water, en zonnestroom voor de apparatuur! Waar blijft de rest van Nederland? Polder PV helaas niet, want die wast daarvoor veel te weinig, meestal slechts op 30 graden, en onze moderne wasmachine heeft zo’n kleine inhoud, dat grote investeringen op dit vlak financieel gezien niet zo verstandig zijn. Desondanks bestaat maar liefst 25% van het totale waterverbruik van Polder PV’s huishouding (2 personen) uit regenwater. Uit de regentonnen, voor de toiletspoeling en de planten. Ditmaal was Dick jaloers op mij… Maar met 3 opgroeiende kinderen is dat uiteraard heel wat moeilijker om te bereiken. Website waterzak:
http://www.regenwater.nl/web/de/produkte/waterzak.html

Nog meer plannen! Dick zou Dick niet zijn als hij genoegen nam met de reeds bereikte besparingen. De volgende duurzame projecten kondigen zich al aan:

Warmteterugwinning uit ventilatielucht. Dick heeft al een WTW unit op het oog die hij op hun mechanische ventilatie systeem kan aansluiten. Beetje krap, maar moet net kunnen naast de zonneboiler. Alleen even goed nadenken hoe en waar hij de zo teruggewonnen warmte wil gaan inzetten. Dat zal wel weer lekker “sleutelen” worden in huis.

MEP-vergoeding aanvragen. Er is, ondanks alle bureaucratie en de schier hopeloos lijkende problemen bij de aanvraag van MEP-vergoeding voor door particulieren op het net gezette zonnestroom kWh, wat “beweging” in deze taaie materie. Als dat tot goed resultaat leidt, gaan Dick en Netty zeker ook MEP aanvragen voor hun 3,2 kWp installatie. Er is al een aparte groep gereserveerd voor alle zonnepanelen.

Toekomst. Iets “verder” weg: Leuk om over te fantaseren. Over een auto op waterstof. Over brandstofcellen. Je “fossiele” werkgever zover zien te krijgen dat ze biodiesel en andere brandstoffen uit biomassa gaan produceren. Ondanks het feit dat je met glazige ogen geconfronteerd wordt als je het met je collega’s in de smeerolie over je duurzame energie woning hebt. Fantasie? Niks daarvan. Visie! Daar gaan we Nederland van onderop mee “verder” helpen in deze wereld. Met Dick en Netty voorop. Chapeau!


Netty en Dick, hartelijk dank voor het warme onthaal, de zeer genereuze gastvrijheid (ik ging geloof ik pas na 5 uur ’s middags op de Biohummer® huiswaarts …), en de fijne gesprekken over de thema’s die ons gezamenlijk bezighouden. Ik hoop dat jullie de ligfietsen weer veelvuldig zullen gaan gebruiken (Leiden is “maar” 45 km. van Zwartewaal verwijderd; jullie zijn uiteraard welkom) en dat de energienota flink zal inkrimpen, ondanks alle exploderende vastrecht- en transportkosten.

18 mei 2005, Peter Segaar/Polder PV


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)