burning issue tm. 2022
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Brand en zonnepanelen - de "incidenten"

Een historisch overzicht

Verzameld, updated, en van commentaar voorzien door Peter J. Segaar / www.polderpv.nl

 

Inhoud:

Incidenten overzicht Nederland

Voor 2023 ff zie volgende pagina

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 en eerder

Incidenten buitenland (selectie)

Laatst toegevoegd alhier


Nieuwe berichtgeving, analyses en commentaren "brand en zonnepanelen"

Voor algemene stukken over "Zonnepanelen en brand", zie de separate pagina in dit dossier op Polder PV.


(Vermeende) incidenten Nederland overzicht e.a. landen (focus op NL).

Aanvankelijk nog relatief zeldzaam, maar ze gebeuren. Hoe meer installaties er zijn / worden geplaatst, hoe groter de kans dat er eens iets mis gaat, zoals alles in het leven. Vergeet daarbij niet dat er in Nederland volgens het CBS eind 2022 al ruim 2,2 miljoen PV installaties op woningen aanwezig waren, en er in 2023 mogelijk nog eens grofweg zo'n 500 duizend bij zouden kunnen komen. Bij dit overzicht moet ook worden vermeld, dat er heel vaak in de - vaak zeer beperkte - berichtgeving nauwelijks, slechts suggestief zonder ondersteunende bewijzen, of in het geheel géén (overtuigende) causaliteit tussen "de aanwezige zonnepanelen" en "de brand" is aangetoond. Punt van extra aandacht in ieder geval, zeker gezien meerdere incidenten in, met name, 2018 en 2019: BIPV installaties - met zonnepanelen ingebed "tussen de pannen", relatief matige ventilatie mogelijkheid, en junction boxen dicht bij onderdelen van het dakbeschot - en isolatie materiaal... De meest recent gevonden incidenten (2022) vindt u bovenaan de waslijst.

Voor incidenten vanaf 2023, zie de volgende pagina.


2022


15 oktober 2022. Middelbrand op dak met zonnepanelen. Westlanders.nu. Fotoserie en video van wederom een dakbrand op een nieuwbouw woning met zonnepanelen, gelegd tussen de lei-dakpannen in ("BIPV"), aan het Graaf Janpad in Loosduinen (gem. 's-Gravenhage). Brandweer teams uit Loosduinen en Monster hebben het iets na drie uur 's middags door de bewoners gemelde brandje geblust en deels dakbedekking weg moeten halen om de brandhaard goed uit te doven. Al wordt er nog onderzoek gedaan naar de (precieze) oorzaak, "wordt wel vermoed dat het iets met de zonnepanelen te maken heeft". Daarbij denkt Polder PV als vanouds weer aan slecht gemaakte verbindingen en/of inzet van niet goed passende connectoren, die bij dit soort installaties direct op het dakbeschot liggen, en, bij het ontstaan van een DC vlamboog, een hoge risico factor zijn. Bewoners en de buren konden het dubbel pand op tijd verlaten, er zijn geen gewonden, maar uiteraard wel de nodige schade aan het dak. Waarschijnlijk moet, gezien het schade beeld, in ieder geval het bovenste deel van de uit 26 op ZZO gerichte monokristallijne panelen bestaande generator als verloren worden beschouwd. Stichting Salvage is ingezet voor eerste hulp aan de bewoners.

Zie ook berichten op Alarmeringen.nl, AD, Voorburgs Dagblad, Youtube (filmpje)


3 oktober 2022. Bijna 30.000 kippen dood bij brand in Assen, zonnepanelen geknapt. RTV Drenthe (met foto's en video). Wederom een dubbel drama. Aan de Graswijk oostelijk van de A28 langs het TT circuit, zuidelijk van Assen (Dr.), is een stal van een pluimveebedrijf door brand verwoest. Daarbij kwamen minstens 28 en een half duizend kippen om het leven. Een tweede stal aan de noordzijde kon worden gered, inclusief de daarin aanwezige 15 duizend hennen. Een derde kleine stal aan de zuidzijde bleef ook ongedeerd. De brand brak rond 16h25 uit, met nog onbekende oorzaak. Er zijn geen menselijke slachtoffers, maar dat maakt het "dubbel drama" niet minder groot, ook omdat er een gedeeltelijke ophokplicht is vanwege een van de ergste vogelgriep epidemieën die Nederland heeft gekend (info pagina NVWA). Binnen een half uur werd aan de Graswijk opgeschaald van grote naar zeer grote (uitslaande) brand, rond vijf uur 's middags werd GRIP 1 categorie uitgevaardigd. Er waren zo'n 60 brandweer lieden aanwezig tijdens het blussen van deze grote brand. Na zes uur 's avonds was de brand onder controle, nablussen duurde nog een tijdje. Tijdelijk is de weg afgesloten geweest om de hulpdiensten ruim baan te geven.

De grote, noordelijke stal is geheel uitgebrand. Er kwam veel rook bij vrij, en zoals enkele malen eerder is geschied (in april nog in Asten, NB, ook bij een pluimvee bedrijf), kennelijk was het vuur zo heftig, dat in de convectie kolom met de rook ook weer scherven van uit gebarsten zonnepanelen vrijgekomen zonnecellen en roet deeltjes meegenomen werden, die vervolgens in de omgeving, richting het dunbevolkte oosten bij westenwind, neerdaalden. Op de onder gelinkte Youtube video is de enorme convectie, en de grote hoogte van de rookpluim goed te zien. Gemeente Assen deed hierop vervolgens een oproep de scherven met "dikke handschoenen aan" te verwijderen uit de omgeving en in te leveren als klein chemisch afval. Maar stelde daarbij voor de zoveelste maal foutief dat het om "glasscherven" zou gaan. Dat is vrijwel onmogelijk, omdat het veiligheidsglas van de zonnepanelen zelf in (zware !) brokstukjes, geen "scherven", naar beneden zal zijn gevallen in de brandende stal. Zeer waarschijnlijk gaat het hier als te doen gebruikelijk gewoon om scherven van de zeer dunne silicium zonnecellen, die zeer licht zijn, en die makkelijk met een turbulente rookkolom meegevoerd kunnen worden. Boeren in de omgeving, tot ongeveer 1,7 km. oostwaarts, werd geadviseerd dieren binnen te houden, "en hun gewassen niet te gebruiken". Mensen die buiten het vermoedelijke depositie gebied (kaartje op site gemeente Assen) scherven zouden vinden wordt opgeroepen deze te melden, zodat het getroffen gebied beter in kaart gebracht zou kunnen worden. Inspecteurs van de gemeente zullen het getroffen gebied gaan onderzoeken, waarna nadere berichtgeving volgt of er verdere actie nodig zal zijn. De door RTV geïnterviewde brandweer woordvoerder (video) leek niet zeer onder de indruk te zijn van de gemelde deposities.

Er zou geen asbest zijn vrijgekomen tijdens de brand. De stallen zijn van pluimveehouder Jansen Assen. Op de uitgebrande grote stal, waarop ook aan de zijkant een logo was geschilderd, lagen sedert eind 2021 bijna 400 half-cels panelen die als verloren moeten worden beschouwd gezien de enorme brandschade. Er zijn nog ruim 130 exemplaren op de niet getroffen stal over. De installatie had een SDE beschikking uit de eerste 2020 ronde. Het getroffen PV gedeelte is inmiddels op de "afvoer lijst" van Polder PV geplaatst.

Zie ook berichtgeving, foto's en video's op Alarmeringen.nl, website gemeente Assen, Persbureau Drenthe, Assen Nieuws, 112Nederland.nl, DVHN, Noordernieuws, Youtube (video van Meternieuws), kort bericht op Facebook pagina van het getroffen bedrijf.


29 september 2022. Weer brand onder zonnepanelen in Oude Polderstraat in Hulst. PZC, met een treffende titel, beschrijft een brand incident in het Zeeuwse Hulst. Ruim twee jaar na een brand in een "in-dak" PV-systeem op een huurwoning aan de Oude Polderstraat in deze gemeente, was het donderdag 29 september 2022 weer raak. Bij een gelijksoortige levensloopbestendige EPC "0" van corporatie Woonstichting Hulst, in hetzelfde blok, vatte het dak vlam, en ging een groot deel van de generator op deze tweede huurwoning verloren. De brand werd kwart over twee 's middags gemeld, anderhalf uur later was de brand meester (15h48). De brandweer, aanwezig met meerdere teams vanwege opschaling naar "middelbrand", heeft met haken panelen en restanten moeten wegtrekken van het dak, om de laatste vuurhaardjes te kunnen doven. In ieder geval minimaal 12 van de - per woning - 27 portrait aangebrachte monokristallijne, zwarte "in-dak" panelen zijn sowieso verloren gegaan, maar waarschijnlijk is de schade aan de generator groter, en moeten de overblijvende resten worden afgevoerd. Ook de aanpalende huurwoning in een blok van 3 zou water- en brandschade hebben ondervonden. Er waren gelukkig geen gewonden te betreuren. Stichting Salvage is ingezet voor de eerste ondersteuning van de getroffen bewoners.

N.a.v. van het incident van 2018 was er al onderzoek verricht door het Nederlandse Onderzoekinstituut, waarbij de voor Polder PV beslist niet verrassende conclusie was, dat "een connector niet goed was aangesloten" (waardoor er destijds een vlamboog was ontstaan, met forse schade tot gevolg). De connectoren van alle 45 gelijksoortige woningen zijn toen nagekeken - en kennelijk in orde bevonden ? - en de huurders kregen financiële compensatie voor het langdurige stilleggen van de installaties. Wederom zijn de PV generatoren van alle 45 woningen (totaal 1.215 PV-modules) van het net gekoppeld, opnieuw worden de huurders financieel gecompenseerd, en is corporatie Woonstichting Hulst zich aan het beraden wat nu de meest verstandige vervolgstap zal zijn. Waarvoor ze advies zal gaan inwinnen. Volledige renovatie (bijvoorbeeld een vervangend pannendak met "op-dak" PV installaties) zal in ieder geval een forse hoeveelheid geld gaan kosten. Hoogst onzeker is daarbij, wat er in onderhavig geval - en vooral m.b.t. de forse gevolgschade - door de verzekering gedekt zal blijken te zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd. In ieder geval blijken "in-dak systemen", zoals regelmatig benadrukt door Polder PV, zeker bij ondeskundige montage, inmiddels een riskante subgroep bij de PV installaties.

Zie ook Alarmeringen.nl, 112-Nederland.nl, Go-RTV.nl, Omroep Zeeland, Zeeland Veilig, HV Zeeland.nl (foto's en video). De woningcorporatie plaatste een kort bericht op hun website n.a.v. deze nieuwe brand.

Nagekomen

In een artikel in het Algemeen Dagblad van 29 september 2023, wordt bericht, dat Woonstichting Hulst "486 twijfelachtige zonnepanelen op daken in de Oude Polderstraat gaat vervangen". Verder zal bij alle 1.215 zonnepanelen van huurwoningen van hetzelfde type in die straat nog extra maatregelen worden getroffen. Directeur Jurgen Pijcke is kort en bondig over deze actie, "Veiligheid voor alles!"


17 augustus 2022. Brandweer rukt uit voor brand in schakelkast op zonnepark bij Coevorden. DVHN.Om 14h13 in de middag van 17 augustus ontving de meldkamer een brandmelding in een elektra kast aan de Dwarsweg te Coevorden (Dr.). Het zou volgens DVHN om een schakelkast van "een" zonnepark gaan. Het brandje werd geblust nadat een installateur namens de eigenaar de spanning van de installatie had gehaald. Details ontbreken, maar gezien de gepubliceerde foto gaat het om het meest zuidelijke van de 2 zonneparken "De Watering", die eind 2019 aan het Dwarspad (westelijk van de N34) zijn opgeleverd. Onderhavig exemplaar is destijds gebouwd door EcotecWorld Nederland.

Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl en 112-nu.nl.


10 augustus 2022. Zonnepanelen zetten schuur in Hoofddorp in lichterlaaie, woning van vuurzee gered. NHNieuws.nl. Om half drie 's middags, 10 augustus, werd melding gemaakt van een brand aan de Iraklia in Hoofddorp west (Haarlemmermeer, NH). Binnen 6 minuten werd opgeschaald naar middenbrand, met 3 brandweer auto's werd de brand bedwongen, met hulp van het korps uit Nieuw-Vennep. Het betrof ditmaal een aangebouwd schuurtje aan de nieuwbouw woning, met 12 monokristallijne panelen. Volgens het bericht zou de Veiligheidsregio (Kennemerland) hebben geclaimd dat de brand zou zijn "begonnen in de zonnepanelen", maar dat de oorzaak desondanks (nog) niet bekend is. Het schuurtje is tot de grond toe afgebrand, de brandweer hield het huis zelf nat, maar mogelijk is er wat rookschade ontstaan. Stichting Salvage zou worden ingezet om de bewoners bij te staan bij de afwikkeling. De nieuwbouw woning bevindt zich op een eilandje in het westelijk gedeelte van Hoofddorp.

Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, 112Meerlanden.nl, 112-nu.nl, en melding met foto's van Masscha Driessen op Twitter.


19 juli 2022. Grote brand in zonnepark aan de Spiegellaan Sas van Gent is onder controle PZC.nl. Iets over half vier 's middags*, werd op 19 juli, waarvoor het KNMI voor heel zuid Nederland wegens extreem heet weer een "alert" heeft doen uitgegaan (achtergrond artikel), brand gemeld. En wel, onder het eind 2021 opgeleverde, 30 MWp grote, 55 duizend zonnepanelen** tellende, door SolarEnergyWorks ontwikkelde, maar door Shell New Energies overgenomen en uiteindelijk gebouwde zonnepark "Sas van Gent-Zuid", op het voormalig vloeiveld van suiker producent CSM noordelijk van de Spiegellaan in Sas van Gent (gem. Terneuzen), direct langs de grens met België. Alarmeringen.nl karakteriseerde de brand op het 24 hectare grote terrein als "zeer grote berm / bosschage brand". Het door langdurige droogte verdorde gras onder het op 9 maart officieel geopende zonnepark had kennelijk vlam gevat. Waardoor, dat is nog volstrekt onduidelijk, dat zal nog uitgezocht moeten gaan worden. De brandweer hield onder anderen met diverse spuiten een deel van de PV generator nat en bluste ondertussen het brandje onder de generator. Vanwege het extreme weer werd grootschalig uitgepakt, met materiaal en ploegen uit Terneuzen, Westdorpe, en Sluiskil, om het personeel snel te kunnen aflossen wegens de hitte.

Vanwege de rookontwikkeling is tijdelijk het goederen-treinverkeer (Terneuzen - Gent) stilgelegd. Rond een uur of vijf 's-middags zou de brand onder controle zijn; naar verwachting zouden de na-blus werkzaamheden tot ongeveer 18:30 uur duren. Volgens een woordvoerder van Shell zou het zonnepark snel na het ontdekken van de brand zijn uitgeschakeld, zouden zonnepanelen niet in het vuur hebben gestaan, en lijkt de schade aan de hardware mee te vallen. Hij verwacht vooral rookschade. Wel zou dit incident "a first" zijn voor een van de inmiddels 4 netgekoppelde zonneparken van Shell NE in ons land (het 5e, in de Koegorspolder, zou in 2023 worden opgeleverd).

De veiligheidsregio meldde tenslotte, dat er ongeveer een oppervlakte van 5.000 vierkante meter aan grasland zou zijn verbrand, dat de zonnepanelen zelf hebben niet gebrand, maar dat op enkele plaatsen wel schade is ontstaan aan de aanwezige bekabeling. In het bericht wordt ook de chronologie van het incident vermeld.

* PZC claimt dat de brand al om 14h45 werd gesignaleerd, en later pas werd opgeschaald. Maar dat is niet in het Alarmeringen.nl bericht terug te vinden
** De claim "ruim 11.000 zonnepanelen", ook van PZC, is sowieso totaal mis, het zijn er vijf maal zo veel

19 juli 2022 was de heetste in de bekende meet historie. WeerPlaza meldde een record temperatuur van 39,5 graad Celsius in Beek (Limburg). In Zeeuwsch Vlaanderen werd in Westdorpe, op 3 kilometer van het getroffen zonnepark, 39 graden gemeten.

Een vergelijkbaar incident, een "grasbrand onder een zonnepark", geschiedde bij het enorme Schipkau zonnepark in de oost-Duitse deelstaat Brandenburg (incident 19 juli 2023, foto's Twitter).

Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, Go-RTV.nl, HVZeeland.nl en Omroep Zeeland. En blusbeeld filmpjes van Raymond de Frel (Twitter), resp. Mark Rijk (Twitter, idem). Mark postte, als verslaggever voor Omroep Zeeland, ook een beeld van een verbrand stuk berm naast de PV generator (Twitter).


8 juli 2022. Brandje in stroom kast bij zonnepanelenpark aan Brokersweg in Geesteren Achterhoek-nieuws.nl. Ook al gaat het, gezien het bijgaande fotomateriaal niet om een "stroom kast", maar waarschijnlijk om een grote omvormer, werd er rond 10 uur 's ochtends een melding gedaan van een klein brandje in het apparaat. Onderdeel van het genoemde, 12,9 MWp grote zonnepark van ontwikkelaar IX Zon, in het Gelderse Geesteren. Ge-cofinancierd door het Nederlandse Klimaatfonds. De brandweer kon het brandje niet blussen omdat er nog spanning op het zonnepark stond, en heeft het apparaat geïsoleerd met gipsplaten om te voorkomen dat omliggende apparaten vlam zouden vatten. De brandweer vertrok pas toen een installateur van de opdrachtgever, vermoedelijk namens project aannemer KiesZon en/of de Duitse sub-contractor, arriveerde om het probleem verder te verhelpen, en de PV generator los te koppelen van het defecte apparaat. Oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar zal mogelijk in een brakke verbinding in de printplaat liggen.

Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, Nieuws uit Berkelland, Tubantia, en 112Achterhoek-Nieuws


6 juli 2022. Moerkapelle: brand in dak met zonnepanelen (+video) Gouwe IJssel Nieuws (foto's, video). Wederom brand in een "in-dak" PV-systeem, monokristallijne, 60-cels PV modules "tussen de pannen" in (ook aangegeven door de woordvoerder van de brandweer in de video), op een hoekwoning aan de Bovenas in de nieuwbouw wijk De Jonge Veenen in noord-oostelijk Moerkapelle (gemeente Zuidplas, ZH). Om kwart voor 1 's middags kwam een melding van brand binnen, vermoedelijk omdat het een woning betrof, en de buurwoningen ook zonnepaneel systemen hadden, werd er na ruim een half uur opgeschaald naar "grote brand", en werd met 2 korpsen uit Zevenhuizen en Gouda met maar liefst 4 hoogwerkers en 3 autotankspuiten het brandje bedwongen. De bewoner van het pand was zelf al naar buiten gekomen tijdens het brandje. Van de aanwezige 19 modules (met dakraam in het midden van het carré) zijn er negen fysiek beschadigd geraakt, mogelijk is er ook nog "collateral damage" bij de andere panelen, en/of bij de modules van de buren (2 aangrenzende blokken van elk 6 eengezinswoningen heeft gelijksoortige in-dak systemen). De brandweer heeft dakpannen en de nokvorst verwijderd om de laatste hardnekkige brandhaardjes te blussen. De brand was uiteindelijk na drie uur onder controle.

Het betreft een serie installaties die ongeveer eind 2019 / begin 2020 aangelegd is, gezien satellietfoto's. De oorzaak is nog niet bekend. Er wordt in het Omroep West artikel gesproken van een vermoeden "dat de panelen te heet kunnen zijn geworden". Maar normaal optredende "hitte" alleen kan nóóit de fysieke oorzaak zijn dat "zonnepanelen" (spontaan) in brand vliegen. Polder PV vermoedt, zoals te doen gebruikelijk, eerder een oorzaak bij slechte connectoren, bij dit soort installaties, waarbij een continue DC vlamboog kan zijn ontstaan, die de onderliggende dakbedekking en/of het beschot heeft doen ontbranden. De opmerking in het Nieuws op Beeld artikel, "De oorzaak ligt vaak in de transformatoren die te heet worden", slaat natuurljik nergens op. De enige "transformator" die in zo'n PV systeem is te vinden, zit in de omvormer, en die is bijna altijd inpandig gemonteerd. Bovendien is er geen enkel bewijs voor deze onzinnige stellingname. Team Brandonderzoek zal de feitelijke oorzaak in deze casus in ieder geval proberen te achterhalen.

Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, 112hm.nl, AD, Nieuwsopbeeld.nl, en Omroep West


9 juni 2022. Zeer grote brand op dak van overslagbedrijf in Heerenveen Leeuwarder Courant (foto's, video's). Grote brand op dak van Bakker Logistiek aan de Venus, op industrieterrein De Kavels, in het noord-oostelijke deel van Heerenveen (Fr.). De brand werd om kwart over vier 's middags gemeld, en al snel werd via middenbrand opgeschaald naar het hoogste gevaarzetting niveau, GRIP1. Er wordt melding gemaakt van inzet van een trauma helikopter en een "mogelijke (zwaar) gewonde" (details nog onbekend), al lijkt dat in het artikel in de LC door de burgemeester te worden tegengesproken. Met 3 tankautospuiten en een hoogwerker, en met hulp van brandweerkorpsen van 3 omliggende dorpen, werd de brand te lijf gegaan. Door ontwikkeling van grote zwarte rookwolken (zie o.a. ook filmpje Rijkswaterstaat en ditto van Renze Smid op Twitter) werden bewoners in de omgeving middels een NL Alert opgeroepen deuren en ramen te sluiten. Een deel van de auto afritten van de A32 in de buurt werd afgezet tijdens de blus werkzaamheden. Tijdelijk zijn busdiensten gestaakt. Rond zeven uur 's avonds werd "brand meester" afgekondigd.

Het gaat om een van de logistieke (overslag) panden van het familie bedrijf Bakker Logistiek, wat is gespecialiseerd in levensmiddelen vervoer, en wat fors is uitgebreid de laatste jaren. Het getroffen pand is het oude distributiecentrum van Nieuwe Weme, Bakker heeft meerdere gebouwen op dit industrieterrein, waarop (deels) eerder al PV generatoren zijn aangebracht. Op het nu door brand getroffen dak, waaraan diverse werkzaamheden zijn te zien op filmpjes en foto's, werd ook al enige tijd een grote PV generator gebouwd, met een SDE beschikking voor 2,4 MWp, op naam van een bekende partij in de sector. Er waren al bijna 6 separate velden aangebracht. Ook al wordt er over de oorzaak nog niets gezegd, gezien de beschikbare beelden, lijkt de brandhaard bij (of onder) 1 van de eerst aangebrachte grote generator velden, aan de ZO zijde van het grote dak te zijn ontstaan. De belangrijke vraag is natuurlijk: zat de oorzaak onder het dak, of had het iets te maken met de reeds aangebrachte, doch nog niet formeel opgeleverde (PV) installatie, of lag de oorzaak ergens anders ? Dat zal nader onderzoek moeten gaan uitwijzen.

Aan omwonenden is gevraagd om dat bij de gemeente te melden als ze "glasdeeltjes van die zonnepanelen" in de omgeving vinden. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk niet, zoals gesuggereerd in sommige nieuwsberichten, om "glas" deeltjes, maar om scherven van de kristallijne silicium zonnecellen, die via de convectie van de rookpluimen, en de forse wind, ver buiten het complex in de omgeving kunnen zijn terecht gekomen (zie ook de andere incidenten gemeld op deze pagina). Deze interpretatie fout (gebrek aan kennis) blijft nogal hardnekkig bij met name de pers rondzingen ... Zie ook het separate bericht op de website van Gemeente Heerenveen, voor een waarschuwing hoe om te gaan met deze en andere deposities ("roetdeeltjes").

Nagekomen

In het SDE beschikkingen overzicht van RVO van april 2023 werd duidelijk, dat de betreffende subsidie toewijzing voor dit project in het derde kwartaal van 2022 een "ja" vinkje heeft gekregen. Dit betekent, dat waarschijnlijk vrij snel na de brand, alle rommel is opgeruimd, eventuele beschadigde dakbedekking is hersteld, en er tempo is gemaakt met het leggen van de - vermoedelijk geplande - generator, en het aansluiten ervan op het distributienet.

Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, Bigtruck.nl, Friesch Dagblad, Hardnieuws.nl, Noordernieuws, de NOS, Omrop Fryslân, Reformatorisch Dagblad, Transport-Online, Waldnet.nl (luchtfoto's), en 112-Nu.nl.


18 mei 2022. Buurman ontdekt brandende zonnepanelen in Heibloem Weert de Gekste (foto's). Midden in de nacht, om 02h00 wordt iemand op de Pater van Donstraat in Heibloem in de Limburgse gemeente Leudal wakker van een brandmelder. Hij gaat op onderzoek uit en ontdekt vuur onder een (deel van het) PV systeem van de buren. De brandweer wordt er bij geroepen, die de brand op het platte dak redelijk snel weet te blussen. De schade is echter fors, 2 moderne, high-power 132 half-cels modules lijken te zijn verbrand, en zowel het onderliggende dakleer, een deel van het aluminium frames, als aanpalende lichtvensters zijn fors beschadigd. Bewoners werden onderzocht vanwege de rook, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De woning werd na het incident geventileerd.

Gezien de getoonde constructie op de foto's zou het een "doe het zelf" systeem kunnen zijn op dit relatief makkelijk bereikbare dak-deel. Op de woning is op satellietfoto's een forse generator van in totaal 26 PV panelen te zien (zowel schuine als plat dak delen), alsmede een grote thermische collector installatie en zelfs een klein windturbientje. Het tijdstip van de brand, wanneer er in het geheel geen zonnestroom opgewekt kan worden (en de omvormer dus niet actief is), is vreemd. Kennelijk was er al iets fundamenteel mis aan, bijvoorbeeld, de bedrading, en is die nacht "het laatste zetje" gegeven, met fatale gevolgen. Mogelijk is er zelfs een andere oorzaak van het vuur - maar die is nog niet bekend. Stichting Salvage is ingezet voor de nazorg van de getroffen buren. Zie ook berichten op Alarmeringen.nl, 1Limburg.nl.


2 mei 2022. Zonnepark Groningen buiten bedrijf na brand. Oorzaak schaap? Dagblad van het Noorden. Op maandag 2 mei moest de brandweer er aan te pas komen om een brandje te blussen in een trafo station bij het bekende, op een afvalberg gebouwde zonnepark Woldjerspoor van dik 12 MWp (ruim 43 duizend zonnepanelen), door Friese ontwikkelaar GroenLeven opgeleverd in 2017. De melding kwam binnen rond 13h30, een eerste poging het brandje te blussen lukte niet. Pas nadat de eigenaar te hulp was geschoten en de spanning van (het betreffende deel van) de installatie was gehaald, slaagde een 2e blus poging. DVHN meldt 2 dagen later dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke oorzaak. Daarbij zouden herstel werkzaamheden na stormschade, en onder / rond het zonnepark grazende schapen als mogelijke "foutenbron" (lees: kabel vraat ?) onderzocht gaan worden. Een deel van de installatie is door de brand afgeschakeld. Het deel wat het waterstof productie station on-site van zonneprik voorziet, zou niet getroffen zijn. Zie ook OogTV artikel van 2 mei, en foto's van het brandweer bezoek op 112Groningen.nl.


27 april 2022. Echteld - Brand bij Zonnepark Medel. 112rivierenland.nl. Kort bericht over een brandje in een verdeelstation van het zonnepark Medel van LC Energy, aan de Broekdijksestraat in het Gelderse Echteld (Neder-Betuwe). De brand werd 11 uur 's ochtends ontdekt, en er zouden door een getuige "knallen" zijn gehoord. Verder weinig van bekend, de brandweer van Ochten zou het brandje met een schuimblusvoertuig te lijf zijn gegaan. Het 14,7 hectare grote park zou eind november 2021 al stroom hebben moeten leveren, volgens de ontwikkelaar, maar er is nog geen formeel bericht van netkoppeling of oplevering bij RVO verschenen. Als dat al geschied zou zijn, zal er gewacht moeten worden op een nieuw of gerepareerd verdeelstation voor de (hernieuwde ?) netkoppeling. Zie ook de melding op Alarmeringen.nl.


26 april 2022. Zonnepanelen vliegen in brand op dak in Nijmegen. GelreNieuws.nl. Om drie over half twee 's middags, op dinsdag 26 april melding van een brand op het dak van een tussenwoning aan de Laan van Oost-Indië, in de buurt van De Oversteek brug over de Rijn, in Nijmegen (Gld). M.b.v. een hoogwerker werd het brandje geblusd. De oorzaak zou bij de PV generator liggen, enkele zonnepanelen en het dak zijn beschadigd. De beschadigde exemplaren, moderne monokristallijne modules met 5 busbars, zijn van het dak gehaald, er wordt door de getroffen bewoner contact met het installatiebedrijf opgenomen voor herstel van het PV-systeem. Het gaat, volgens recente satelliet foto's, om een gezamenlijk plat dak van drie aangrenzende, vrij nieuwe panden, waar eind 2018 / begin 2019 drie generatoren met elk 11 panelen op waren geplaatst. Zie ook berichten op Alarmeringen.nl en Nieuws uit Nijmegen.nl.


25 april 2022. 43.000 kippen dood bij uitslaande brand in stal in Asten-Heusden. Brabants Dagblad (foto's, video). Tijdens een om zich heen grijpende zoveelste vogelgriep epidemie, die al zo'n 32 commerciële pluimveebedrijven in Nederland heeft getroffen volgens het Wageningse WUR, een nieuwe drama. Twee stallen zijn verloren gegaan, en een schokkend aantal van 43 duizend kippen hebben een vreselijke dood gevonden, bij een forse brand op een pluimveebedrijf aan de Bleekerweg in Heusden, in de Brabantse gemeente Asten. De eigenaar zou de brand omstreeks 11h55 in de nok van 1 van de stallen hebben ontdekt, de brandweer rukte grootschalig uit en er werd binnen een half uur tijd naar "zeer grote brand" (GRIP 1 niveau) opgeschaald, met inzet van minstens 5 korpsen. Al snel was duidelijk dat 2 van de in totaal 5 stallen van dit complex niet meer waren te redden, deze liet de brandweer "gecontroleerd uitbranden", daarbij met groot materieel de overige drie stallen, en de bedrijfswoning nat houdend. In het begin waren er wat problemen met de water aanvoer. De resterende vuurhaarden werden vervolgens opgespoord door de wanden uit de 2 getroffen stallen te breken, en om de isolatie daar uit te verwijderen. Er werd tot in de avonduren door gewerkt voor het nablus werk.

Ook bij deze grote brand ontstonden "pluim deposities" van een mix aan materialen, waaronder scherven van tijdens de brand gebroken zonnecellen, die door de enorme convectie, en hun lichte gewicht, met de rookpluim meegenomen werden en in de omgeving neerdwarrelden. Gemeente Asten publiceerde een waarschuwings-bericht, om handschoenen te hanteren om de deeltjes te rapen, en om uit voorzorg dieren uit het weiland te halen als daar scherven neergekomen zouden zijn. Opruim werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van de perceel eigenaren zelf, bij twijfel werd aangeraden contact op te nemen bij de verzekering. Blauw gekleurde zonnecel scherven werden aangetroffen tot op het ruim anderhalf kilometer zuid-westelijk van de brandhaard gelegen golfterrein Het Woold, waar de directie papieren zakken aan de golfers ter beschikking stelde, om daarin de scherven te doen (bericht Omroep Brabant, met video). Omwonenden hebben een brief van de brandweer gekregen met aanwijzingen om de deposities op te ruimen, waarbij expliciet wordt gesteld dat "er geen sprake is van mogelijke besmetting, zoals bij asbest, maar van vervuiling". Deposities zouden tot op 4 kilometer van de brandhaard zijn gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend (gemaakt).

Bekende generator

Bij Polder PV is deze site al lang bekend, er is hier een al in 2015 opgeleverd zonnestroom project (totale omvang ruim 1.150 panelen) getroffen. Met de twee uitgebrande stallen, en de tragische dood van alweer zoveel kippen, zijn er tevens ruim 600 PV modules verloren gegaan, en resteren er nog ruim 550 op de gespaarde, meest zuidelijk gelegen stal. Het project had een SDE subsidie, de installateur is bij Polder PV bekend. Het verloren gegane volume is opgenomen in de "vernietigd" lijst van Polder PV.

Zie ook bericht op Alarmeringen.nl.


23 april 2022. Zeer grote brand in pompoenbedrijf in Erichem, door harde wind ook woning in lichterlaaie. Algemeen Dagblad, div. foto's. Melding van brand aan de Lutteveld in Erichem (Buren, Gld), die al snel naar "grote brand", en verder naar "zeer grote brand" (GRIP 1 niveau) werd opgeschaald, met inzet van maar liefst 60 brandweer eenheden. Er werd assistentie verleend door korpsen uit Gelderland Zuid, Zuid-Holland en Utrecht, met blusvoertuigen, hoogwerkers en helikopters, om de metershoge vlammen te lijf te kunnen gaan en goed te kunnen observeren. De brand ging dan ook gepaard met forse rook ontwikkeling. Polder PV was toevallig die middag op bezoek in het dik 10 kilometer in NNW richting liggende Cothen in het Utrechtse Wijk bij Duurstede (bezoek van het pas net gekoppelde zonnepark daar), en kon de forse rookpluim makkelijk zien.

Door de harde, oostelijke wind werden vonken over grote afstanden, over de weg heen verspreid, is er minstens een 100 meter verderop liggende boerderij met rieten dak ook in brand gevlogen (en vermoedelijk grotendeels verloren gegaan), en waren er ook brandincidenten bij 3 andere woningen. Bewoners hielden hun eigen (riet) daken nat om te voorkomen dat daar vonken nieuwe branden zouden doen ontstaan. Er werd een speciale "rietbrand bestrijdings-" ploeg van de brandweer ingezet om snel op deze extra dreiging te reageren. Ook elders in de omgeving ontstonden kleine brandjes, zoals in een boomgaard. De brandweer moest verschillende nevenbrandjes blussen, die vanwege het "vliegvuur" ontstonden. Er moest water uit diverse verder af gelegen sloten worden opgepompt voor het vele bluswerk, ook van de nabijgelegen camping zou water zijn gehaald. De wijde omgeving werd tijdelijk afgesloten om de bestrijding van deze felle brand in goede banen te leiden.

De oorzaak van de brand zou terug te voeren zijn naar een "fruitkistje wat naast een schuur stond", (ander bericht: "in enkele fruitkisten"), wat kennelijk naar de aanpalende loods is overgeslagen. Hoe de brand daar is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Wel dat de uiteindelijke gevolgen voor de kleine Erichemse gemeenschap groot zijn, en voor de landbouwer, wiens loodsen volledig lijken te zijn afgebrand ronduit een drama. Het betrof hier een biologisch bedrijf, De Terp, wat vooral pompoenen teelde. Daarvan is een grote voorraad opgeslagen in de loodsen ook verloren gegaan. Het vrijstaande kantoorgebouw / woonhuis kon worden gespaard van brand door de brandweer.

Een buurman, die nog geholpen heeft om computers uit de loodsen veilig te stellen, voordat de brand razendsnel om zich heen greep, en ze werden weg gestuurd door de brandweer, wordt door AD geciteerd: "De daken waren enkele weken geleden vol gelegd met zonnepanelen. En in een tijd van twee uur is alles verwoest wat je hebt opgebouwd". Dit laatste moet echter in de juiste context worden geplaatst. Dit bedrijf had namelijk al heel lang, sedert het voorjaar van 2010 (!), een in fasen opgebouwde, zuid-oostelijk georiënteerde PV generator, verdeeld over drie van de vier loodsen, van dik 800 panelen, waaraan in het eerste kwartaal van 2022 nog een vierde loodsdak met zonnepanelen (ZO / NW) is toegevoegd. Wat het totale aantal op bijna 1.900 zonnepanelen kan hebben gebracht. Gezien het feit dat de brandweer alle 4 de loodsen heeft laten uitbranden, moet dit forse PV generator volume, met minimaal 1 oude, en een kakelverse SDE "++" beschikking ge-confinancierd, als verloren worden beschouwd. Ik heb het hele project dan ook uit de lijst realisaties verwijderd, en naar de lijst "vernietigd" verplaatst.

Zie ook berichten, filmpjes en foto's op Alarmeringen.nl, De Gelderlander, Omroep Gelderland (video), Gelrenieuws.nl, De Stentor, Hart van Nederland, Nu.nl, en NOS.nl.

Nasleep

Gelrenieuws plaatste 24 april drone foto's met de forse schade aan het complex. De loodsen aan W. zijde zijn vrijwel geheel uitgebrand, de loods aan oostzijde, en de centrale loods met daarop de meest recente PV generator zijn zeker voor de helft zeer zwaar beschadigd en worden mogelijk ook afgeschreven. Er waren nog grote resterende delen van de oorspronkelijke generatoren te zien. De vraag is of die niet alsnog afgevoerd moeten gaan worden vanwege de enorme temperaturen waaraan ze blootgesteld kunnen zijn geweest tijdens de grote brand, met mogelijk niet goed zichtbare interne schade (micro cracks) van de zonnecellen tot gevolg. In ieder geval was de brand zo hevig, dat er de hele avond nog is nageblust.

In navolging van eerdere incidenten met grote branden, zijn er deeltjes van onder anderen de verbrande zonnepanelen generator gedeeltes neergekomen in de omgeving, de burgemeester van Neder-Betuwe waarschuwde voor "kleine gevaarlijke glasdeeltjes". Omwonenden hebben geholpen om zoveel mogelijk neergekomen rommel, inclusief verbrande delen van het dak, isolatie materiaal, en scherven van de zonnecellen, te verwijderen van het terrein en de omgeving. Gelderlander kopte helaas iets te voortvarend een variatie op de vaak in kringen van anti duurzame energie bashers gebezigde frase "glas van zonnepanelen is het nieuwe asbest", in een separaat artikel waar van de opruim actie werd gerept na de brand. Ten eerste gaat het daarbij niet om "glas", maar om de scherven van de uit silicum bestaande, door de brand gebroken zonnecellen", die grotendeels goed verwijderd kunnen worden, ook omdat ze heel licht zijn. Het "glas" van de zonnepanelen (in de meeste gevallen de voorzijde van het paneel), is veel te zwaar om door convectie over grote afstanden met de rook verspreid te worden, en zal zich, net als veiligheidsglas, onder in de verbrande loodsen bevinden, verbrokkeld tot klompjes. Waar, met alle andere rotzooi die door dergelijke hevige branden ontstaat, gespecialiseerde afval reinigers, snel korte metten mee gemaakt kan worden op een ordentelijke wijze, zoals bij alle post-brand "scenes" gebeurt.

Een bijgebouw van een nabijgelegen monumentale woning is ook in vlammen opgegaan. De Gelderlander plaatste een video met post-brand beelden. Hier op zijn ook grote hoeveelheden oranje pompoen restanten te zien, die in bergjes naast de uitgebrande loodsen liggen. "Niemand liep verwondingen op, dat is het belangrijkste".

Zie ook artikel in Hart van Nederland van 3 juni 2022, besproken op de algemene pagina. Waarin al aangekondigd wordt dat het bedrijf binnen enkele weken een herstart maakt, en dat er gewoon weer nieuwe PV generatoren aangelegd gaan worden ...


11 april 2022. Brandweer rukt uit voor ondergrondse brand bij zonnepark Buinerveen. RTV Drenthe. Nog geen dag na het vorige, nog onduidelijk verlopen "brand" incident op het grote zonnepark aan de Paardetangendijk in Buinerveen, was op maandagochtend het naburige, uit twee separate delen bestaande zonnepark van Hooghweg Energy aan de Kanaalstraat in Buinen (ander dorp dan Buinerveen !) aan de beurt. In de berichtgeving is hier verwarring over, soms worden de twee parken over een kam gescheerd, maar het gaat echt om fysiek gescheiden projecten (paar 100 m. tussen O. perceel Kanaalstraat installatie, en het veel grotere project aan de Paardetangendijk), van 2 niet gerelateerde, zeer bekende aannemers, verschillende eigenaren, aan weerszijden van de dorpsgrens tussen Buinerveen en Buinen, en een kwartaal verschil tussen de opleveringen van de netgekoppelde installaties, in 2 opeenvolgende jaren (eind 2020 resp. begin 2021).

Bij het huidige incident aan de Kanaalstraat lijkt er helaas een vergelijkbare situatie ontstaan, zoals opgetreden bij het zonnepark te Dongen (NB), oktober vorig jaar. Ook hier lijkt weer een "bodembrand" te zijn begonnen, op een lokatie onder het generator veld, met een omvang van een paar vierkante meter. Passanten zagen rookwolkjes boven de zonnepanelen en alarmeerden rond tien over half negen in de ochtend reeds de brandweer. Brandweerkorpsen van 2e Exloërmond en Borger waren rap ter plaatse, en met een infrarood camera werd vastgesteld dat het "in de grond" brandde. Vermoedelijk een defecte grondkabel, al wordt een mogelijke oorzaak nog niet expliciet benoemd, en zal daar uiteraard onderzoek naar worden gedaan. Het "ondergrondse vuur" blussen is niet makkelijk, omdat "elektrocutie gevaar" zou dreigen voor de bestrijders. Met een onderhoudsmonteur van het zonnepark van Hooghweg Energy wordt een plan van aanpak besproken hoe het beste het generator veld (in stappen) afgesschakeld kan worden, totdat de situatie 100 procent veilig kan worden gesteld, en er fysiek in de bodem kan worden gegraven om die oorzaak vast te stellen en, waar nodig, te repareren.

Ongetwijfeld zullen de zeer hoge vermogens die worden gegenereerd onder de huidige optimale opwek condities (hoge instraling, lage lucht temperatuur), in combinatie met mogelijke installatie fouten en/of eventueel beschadigde kabels bij de hoge capaciteit hebbende moderne installaties, (gaan) leiden tot meer incidenten van vergelijkbare aard. Op maandag 11 april werd in ieder geval door Energieopwek.nl berekend, dat er alweer een nieuw momentaan zonnestroom opwek record was, van ruim 9 Gigawatt, midden op de dag, "circa 60% van het totale NL elektriciteitsverbruik op dat moment" (zie tweet Martien Visser).

Zie ook berichten op Alarmeringen.nl, DVHN, Persbureau Drenthe, AD, en Westerwolde Actueel.

Het bodembrandje zou "geblust" zijn (of: vanzelf uitgegaan ?), volgens een later bericht in DVHN op deze dag. De brand zou "waarschijnlijk [zijn] ontstaan in de bekabeling".


10 april 2022. Melding van brand in Buinerveen aan de Paardtangendijk. 112-Nederland.nl. Om 15h37 kwam er een melding binnen van een brand aan de Paardetangendijk in het agrarische gebied langs de provinciale weg N374, in het noord-westen van Buinerveen (Borger-Odoorn, Dr.). De brandweer werd "met gepaste spoed" die kant op gestuurd, maar aanvankelijk was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Ik kon er aanvankelijk geen nieuwsberichten over vinden. Op die lokatie ligt het door Chint en Goldbeck Solar gebouwde, momenteel 10e grootste zonnepark van Nederland (bijna 45 MWp), wat al snel aan het Duitse investeringshuis Blue Elephant werd doorverkocht. Zie ook de melding op Meldkamer-online.nl.

Op maandag 11 april 2022 werd, nota bene in relatie tot een ander brand incident op een naburig zonnepark aan de Kanaalstraat (zie berichtgeving aldaar), wederom gerefereerd aan het incident op de Paardetangendijk. Er zou, volgens Persbureau Drenthe, zelfs twee keer door de brandweer zijn uitgerukt, op zondag, maar nog steeds is niet duidelijk wat daar precies is geschied.


4 april 2022. Brandweer blust dakbrand in Jonkersvaart. Infoleek.nl. In wat ook wel als een "tinyhouse" werd benoemd (Youtube video), maar wat feitelijk een flink uit de kluiten gewassen vakantie chalet betreft, brak iets voor twaalf uur brand uit en werden door de brandweer, na opschaling naar "middenbrand", hulptroepen ingezet uit het Friese Marum en Leek. Het betrof een chalet in een dunbevolkt gebied, ver van de openbare weg ten noorden van de Jonkersvaart in het gelijknamige Groningse dorp in de gemeente Westerkwartier. Het was voorzien van een uit een tiental zonnepanelen bestaand "in-dak" systeem. Ditmaal was echter de PV installatie niet de schuldige. Ook al wordt enkele malen de oorzaak als onbekend verondersteld, in de tekst bij het Youtube filmpje wordt gemeld dat ditmaal kennelijk een oververhitte kachelpijp van een houtkachel de brand zou hebben veroorzaakt. De brandweer ging het brandje te lijf met het zogenaamde "one-seven blussysteem", schuim vermengd met water. Enkele getroffen zonnepanelen en/of restanten daarvan zijn met wat moeite verwijderd, en moeten dus als "gevolgschade" worden geklassificeerd. De omvang van de schade was nog niet bekend, maar gezien de beelden kon die wel eens "niet gering" zijn, ook omdat de dakbedekking fors beschadigd zal zijn. Zie ook berichten op alarmeringen.nl, bij Noordernieuws.nl, en bij 112groningen.nl.


3 april 2022. Zonnepanelen in brand op dak van woning in Kimswerd. 112fryslan.nl, foto's. Kort na half twaalf 's ochtends kwam er een melding binnen van een brand in een woning aan de Sjoerd van Stratenstrjitte in het Friese dorp Kimswerd (gem. Súdwest-Fryslân). Omdat nog niet duidelijk was of alle personen het pand hadden verlaten werd opgeschaald naar "middenbrand", en werden 2 korpsen uit Witmarsum en Harlingen ter assistentie opgeroepen. De brand woedde onder een zonnepaneel bovenin het bijna pal oost gerichte deel van een forse multikristallijne PV generator met in totaal 61 panelen (41x oost, 20x west). Het betreft een oude installatie, met inmiddels compleet "achterhaalde" 54-cels multikristalline modules met 2 "busbars" per cel, die al minstens sedert 2010 op het dak ligt, vermoedelijk zelfs nog jaren ouder. Het gaat vermoedelijk om modules met een vermogen onder de 200 Wp per paneel (totaal generator vermogen iets in de orde van 11 kWp, voor die tijd beslist een fiks exemplaar). Wel is de generator, gezien de beelden, op kunststof cassettes gelegd, wat een mogelijke bron van de brand zou kunnen betekenen als daar een slecht gemonteerde connector een DC vlamboog tegen het plastic heeft doen ontstaan. Ondanks suggesties in de richting van de zonnepanelen, laat Alarmeringen.nl zich (nog) niet uit over een mogelijke oorzaak. De brand werd met een laag blusschuim over het hele generator veld te lijf gegaan, al vrij snel, tegen 12 uur 's middags, was de brand bedwongen. De brandweer heeft uiteraard ook nog de zolderverdieping gecheckt op eventuele resterende brandhaarden. Er werden materialen weg genomen om verstopte brandhaarden op te sporen. Stichting Salvage is voor de afhandeling van de schade voor de bewoners ingezet. Zie ook bericht bij Leeuwarder Courant.


26 maart 2022. Brand op dak door zonnepanelen. Kort bericht op Hardnieuws.nl (met foto's). Half vier 's middags op zaterdag 26 maart was er een brandje onder een zonnepaneel op een huis aan de Bernard van Beeklaan te Kortenhoef (gemeente Wijdemeren, NH). 1 van de zonnepanelen in het uit 9 half-cels modules bestaande systeem ("boven de pannen"), op de hoek van een in de rij inspringende, op ZZW gerichte woning, raakte in het midden beschadigd, vermoedelijk omdat de vuurhaard er direct onder lag. Mogelijk een slechte connector die op die plek onder het paneel hing, en waar een vlamboog is ontstaan. De brandweer kon dat vrij snel blussen, en heeft uit voorzorg het hele systeem van het dak verwijderd. Zie ook vergelijkbaar bericht op 112-nu.nl, en het bron bericht op Alarmeringen.nl.


19 maart 2022. Brand in zonnepanelen van boerderij in Giessenburg. Kort stukje Algemeen Dagblad, over brandje in het nokveld van een PV generator op een boerderij aan de Heideweg in Giessenburg, in de polder gemeente Molenlanden in Zuid-Holland. Het brandje werd 12h49 gemeld, er werd opgeschaald naar middenbrand, met hulp van 3 autotankspuiten en 3 korpsen rukte de brandweer uit. Binnen het uur werd het "brandje" bestreden, er zijn geen foto's met vlammen uit het dak gesignaleerd. In de stal aanwezig vee bleef ongedeerd. Gezien de foto in het AD artikel ging het hierbij om de eerste, eind 2016 aangebrachte PV generator op en van de stallen van een melkveehouderij, die 4 jaar later een forse uitbreiding op andere stallen kreeg, waarmee er in totaal bijna 2 en een half duizend zonnepanelen op het complex zijn komen te liggen. Er zijn 2 beschikkingen afgegeven, de namen van de installerende partijen zijn bij Polder PV bekend. Zie ook beknopte alarm meldingen op Alarmeringen.nl, en op Alarmfase1.nl.


15 maart 2022. Brandweer blust brand op zonnepark Nieuw-Buinen. RTV Drenthe, incl. video. Kennelijk werd het zeer mooie weer van de afgelopen dagen een omvormer met een niet goed uitgevoerde aansluiting teveel, rond kwart voor drie in de middag. Deze in een stalen kast geplaatste inverter brandde in zijn geheel uit, in het centrale deel van het 2,8 kilometer lange Zonnepark Vloeivelden complex, het grootste van Nederland, dicht bij de dwars er doorheen lopende Zuidelijke Tweederdeweg, op het grondgebied van Nieuw-Buinen (Borger-Odoorn, Dr.). Vreemd is dat er kennelijk van uit werd gegaan dat er "een" Li-ion batterij zou zijn, die niet geblust zou (kunnen) worden (volgens RTV Drenthe). Ten eerste zou dat bij de brandweer beslist bekend moeten zijn, ten tweede, er worden helemaal geen batterijen in dit park (zelfs: bij bijna alle zonneparken) ingezet. Het voedt in op een lokaal net van zetmeel producent Avebe. Categorie "incident" dus, waar men de schouders over kan ophalen. Het brandje werd in een uur geblust, er was waarschijnlijk abusievelijk sprake van "hoogspanning" in de kast met de omvormer, waardoor men kennelijk niet met water durfde te blussen. Wel waren er maar liefst teams van drie brandweer korpsen aanwezig om assistentie te verlenen. Verdere berichtgeving bij Persbureau Drenthe, Westerwolde Actueel, en RTVEen. En een "vreselijke foto" van de uitgebrande omvormer na de brand, van de technisch beheerder van het zonnepark, op Twitter.


9 maart 2022. Veel schade aan dak vrijstaand huis bij zonnepaneelbrand in Schijndel. Brabants Dagblad. Brandje onder een 20 zonnepanelen tellend, jawel, indak PV-systeem rond een Velux dakraam, met monokristallijne modules "tussen de lei-pannen" in. Het betrof hier een woning aan de Gemondseweg te Schijndel (Meierijstad, NB). De te hulp geschoten brandweer kon het rond 1 uur 's middags ontdekte brandje blussen, maar de schade aan het dak is fors. Zeker 6 panelen zijn sowieso afgeschreven, gevreesd mag worden dat enkele van de aanpalende modules ook door het vuur kunnen zijn aangetast. Ook in artikel Eindhovens Dagblad. Te verwachten valt, dat er meer incidenten zullen komen bij slecht gemonteerde installaties, gezien de enorme hoeveelheden PV systemen in ons land, en de toenemende zonkracht, in combinatie met steeds krachtiger zonnepanelen (waardoor hoge stroom sterktes door de kabels en de connectoren ontstaan).


26 januari 2022. Delen van zonnepanelen verspreid in omgeving na grote brand in Netersel: ‘Haal dieren weg uit weilanden’. Een "nogal vette" kop in het Eindhovens Dagblad, over een brand incident waar wat zonnepanelen indirect bij waren betrokken, namelijk als "slachtoffer" van een andere oorzaak voor die brand (vermoedelijk een vehikel in de schuur). De brand, die, ruim een kwartier na de ontdekking om half 2 in de middag, werd opgeschaald naar "zeer grote" brand (GRIP 1 niveau), van een 10 bij 20 meter grote schuur naast een woonhuis aan de Fons van der Heijdenstraat in de dorps-kern van Netersel in de Brabantse gemeente Bladel. Er was even tekort aan water, waardoor in totaal 4 blusvoertuigen incl. een water wagen en hoogwerker werden ingezet. Kennelijk was de brand hevig, waarvoor deeltjes van onder anderen de zonnepanelen tot zo'n 500 meter in de omgeving neersloegen. De brandweer gaf daarop een nogal overtrokken advies om "uit de buurt te blijven", de deeltjes (o.a. scherven van de zonnecellen) te laten liggen, en dieren uit de wei te halen. Eerder onderzoek heeft geen "gezondheidsschade" voor dergelijke scherven / deeltjes kunnen aantonen. Bij nadere inspectie van de actuele situatie, o.a. middels diverse satelliet foto portals en Streetview opnames, blijkt de getroffen schuur maar een kleine installatie van 17 half-cels modules op het dak te hebben gehad (ongeveer begin 2020 aangebracht), die door de brand verloren zijn gegaan. Rond vier uur 's middags was de "brand meester", het huis naast de schuur kon gespaard worden. Meer info en foto's / filmpje via Alarmeringen.nl, Omroep Brabant, en Hardnieuws.nl.


2021


30 december 2021. Grote brand op dak gymzaal bij middelbare scholen in Elst onder controle. Gelderlander. Korte, felle brand, ongeveer 14h30 begonnen op donderdag 30 december 2021, op de oostelijke helft van de gymzaal van het Westeraam / Lyceum scholen complex, aan het Auditorium te Elst (Overbetuwe, Gld). De waarschijnlijke oorzaak bleek later een motor van een dak ventilator te zijn (Gelderlander 9 maart 2022). Bij de brand, die al vrij snel geblust werd door de brandweer waren flinke rookwolken te zien, volgens de krant afkomstig van in brand staande zonnepanelen op het platte dak. Maar dat kan ook de dakbedekking zijn geweest. In ieder geval is waarschijnlijk de helft van de bijna 400 zonnepanelen op het platte dak van de gymzaal (oost-west generator) verloren gegaan. De verzekering van de eigenaar, gemeente Overbetuwe, dekt de schade van een kwart miljoen Euro (excl. eigen risico), maar de hal blijkt ook door extra werkzaamheden vrij lang niet gebruikt te kunnen worden (2e artikel).


21 december 2021. Zonnepanelen in brand op dak van nieuwe woning in Uden. DTV Nieuws. Op de kortste dag van het jaar, die zeer zonnig was, is rond 12 uur 's middags brand uitgebroken op het dak van een woning aan de Lage Randweg in Uden-Zuid (NB), die nog moest worden opgeleverd. De schuld wordt gezocht bij de PV generator, een forse installatie van 28 zwarte mono half-cels panelen die tussen de dakpannen in is gelegd (en dus, het is bekend, een verhoogd risico loopt op problemen, als er iets niet correct is bij de op het dakbeschot liggende connectoren). In het generator veld waren ook twee ramen opgenomen. De exacte oorzaak, en de omvang van de schade aan het nog op te leveren huis is nog niet bekend, de brandweer zou de brand snel onder controle hebben gekregen met schuimblussers. Vermoedelijk was er (nog) geen correcte DC aansluiting gemaakt van de generator, maar dat is vooralsnog voer voor speculatie. Dit is een van de weinig berichten over brand bij een PV systeem midden in de winter. Het was dan ook een stralende dag, met fraaie vermogens-curves, die, onder anderen vanwege de koude buitentemperatuur (en de bekende negatieve temperatuurcoëfficient), voor een winterse dag ondanks de lage zonnestand leidde tot behoorlijk hoge vermogens midden op de dag (bijv. bij weerman Gerrit Hiemstra, Polder PV en vele anderen). Ook berichten bij Alarmeringen.nl, Brabants Dagblad, Kliknieuws.nl, 112journaal.nl, en Hardnieuws.nl.


4 oktober 2021. Steekvlammen van 2.400 graden bij zonnepanelenpark Dongen. Brabants Dagblad (zie ook 2e artikel). Weer een brand van een heel andere orde, en bij mijn weten vooralsnog uniek in Nederland*. Maandag ochtend 4 oktober, rond tien over half tien, schoten er tijdens de uitgebreide testfase van het tussen de Vierbundersweg en Kanaaldijk-Zuid (Wilhelminakanaal) in het buitengebied, Z. van Dongen (NB) gelegen splinternieuwe "Burgerzonnepark Tichelrijt 3" opeens vlammen uit de bodem. Brandweer, politie, en personeel van netbeheerder Enexis rukten uit, de Vierbundersweg werd afgezet, en de regelkasten van het volgens het informatiememorandum zo'n 30.000 zonnepanelen** tellende zonnepark werden uitgezet, omdat het om hoge stroomsterktes en voltages gaat. Het zonnepark is met een vijf kilometer lange grondkabel aangesloten op het aan de NW zijde van Dongen gelegen hoogspanningsstation Oosteind (Hogedijk). Beelden van vlammen uit de grond, die een temperatuur van 2.400 graden zouden hebben bereikt, worden door diverse media getoond, in foto opnames en video's. Omroep Brabant meldt, dat het vermoeden bestaat dat de brand door overspanning ontstond in een trafohuisje waarna deze zou zijn "overgeslagen" op de ondergrondse bekabeling.

De brand zou om kwart over elf zijn bestreden, er zouden vier brandweer wagens zijn ingezet. De schade "lijkt mee te vallen" volgens verantwoordelijk wethouder René Jansen, maar grondkabels en werkzaamheden zijn duur, dus dat moeten we nog gaan zien. Sowieso zal de grondbekabeling uitgegraven moeten gaan worden om zinnig onderzoek te kunnen doen. De complete generator was al gebouwd, zoals gezegd werd het systeem getest, o.a. door bouwer en nu nog project eigenaar Sunprojects uit Amstelveen. Er lijkt afgezien van de nog onbekende schade van de ondergrondse delen geen gevolg te zijn geweest voor de zonnepanelen of omvormers. Uiteraard zal in detail onderzocht worden wat die schade is, en hoe ze kan zijn ontstaan.

Het zonnepark is een samenwerkingsproject van gemeente Dongen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM, financiering), en Stichting MOED. Sunprojects zou, na de testfase, eind 2021 het project aan BOM overdragen. Het project zou moeten worden geco-financierd door burgers en kleine bedrijven in de omgeving, er was al een bedrag van 6 ton aan bijdragen toegezegd, door leden van maar liefst vier regionale energie coöperaties, waaronder Energie Dongen. BOM zou vervolgens, afhankelijk van de belangstelling, het geclaimde deel aan participanten doorverkopen. Gestreefd wordt naar een lokale participatie van 50% van het totale project.

Verdere berichten, soms met foto's en video, bij Alarmeringen.nl, Omroep Brabant, Dongen.nieuws, Eindhovens Dagblad, Gelderlander, en TheWorldNews.net.

Nagekomen - op 3 november 2021 meldde BN de Stem, dat "door een combinatie van factoren die ongunstig uitviel" er kortsluiting blijkt te zijn opgetreden. Die combinatie was veel water op het terrein door extreme regenval, en een zeer zonnige (maan)dag, toen het systeem werd opgestart voor een test. Natuurlijk kan dat nooit de exacte oorzaak van kortsluiting zijn, kennelijk zijn er belangrijke elektrische onderdelen van het project (schakelkasten ?) met het teveel aan water in contact gekomen, met uiteindelijk de bodem (kabel) brand tot gevolg. De veiligheids-voorzieningen traden wel in werking, het systeem werd uitgezet, waarna de bodembrand vanzelf is gestopt. Aannemer Sunprojects zou in november de schade moeten hebben hersteld.

Nagekomen 2 - op 17 december 2021 werd door Dongen nieuws gemeld, dat er "geen extra maatregelen noodzakelijk [zijn] voor de brandveiligheid van zonnepark Tichelrijt". Dit was het - voorspelbare - resultaat van een overleg tussen gemeente, brandweer en de exploitant. De risico's zijn door de grondeigenaar, gemeente Dongen, sowieso al maximaal neergelegd bij de exploitant. Maar te voorzien is, dat er vrijwel geen vergelijkbare problemen zullen rijzen gedurende de lange exploitatie periode voor het zonnepark. In een veiligheidsplan zijn met de brandweer afspraken gemaakt over wat te doen bij eventuele calamiteiten. Vragen aan de wethouder door een kennelijk bezorgd D'66 raadslid werden aldus afgedaan.

* Wel zijn er eerder 2 trafo branden geweest, bij hetzelfde zonnepark, de Munt, in Emmeloord, zie hier en hier.

** BD had het alweer over nog maar 28.000 PV modules. Dergelijke cijfers wijzigen vaak nog sterk in de eindfases van dit soort projecten, er wordt immers ingekocht op basis van de actuele markt ontwikkelingen bij de beschikbare PV modules (trend: minder panelen, maar per stuk wel veel "krachtiger" dan bij start van het project gepland).


5 september 2021. Hulpdiensten rukken massaal uit voor brand Hoofddorp: 4 woningen betrokken. Rodi.nl. Op een rood, schuin leipannen dak van een blok met vier gezinswoningen op de hoek van de Laan van York en de Laan van Norfolk in de nieuwbouw wijk Toolenburg-Zuid van Hoofddorp (Haarlemmermeer, NH), door Rodi.nl ook wel "Tudorpark" genoemd, is brand uitgebroken. Melding om 2 voor elf in de ochtend, met 5 brandweer wagens van 3 korpsen werd het al snel naar "grote brand" opgeschaalde incident bestreden. Er werd een uit 44 zonnepanelen bestaande, op ZO gerichte, all-black, monokristallijne PV generator getroffen, die - wederom - "tussen de (lei)pannen" was gelegd (m.a.w.: bedrading zo'n beetje op het dakbeschot / isolatie liggend). Waarvan zo'n beetje de hele westelijke helft als verloren moet worden beschouwd a.g.v. de brand. Een flink deel van het dak van 1 van de woningen is fors beschadigd, evenals aanpalende dak gedeeltes. Er is waterschade, vermoedelijk via het ook getroffen dakvenster midden in het generator gedeelte, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwijderde de nodige panelen om de brandhaard goed uit te krijgen. Er zijn tijdelijk wegen afgezet vanwege de lastige toegang tot deze nieuwbouwwijk.

Interessant zal zijn of onderzoek aan de nog intacte oostelijke helft van de integraal aangebrachte generator uit zal wijzen wat de exacte conditie van de gebruikte connectoren is geweest, die bij dit soort branden immers als belangrijke "potentiële oorzaak" van dergelijke branden kunnen worden gezien. Vooralsnog is de oorzaak van de brand formeel "nog niet bekend". Video, foto's en tweets in het Rodi.nl bericht. Ook meldingen op Alarmeringen.nl, P2000.nl, Haarlemmermeer Dagblad, en NHNieuws.


20 augustus 2021. Veel rookontwikkeling bij brand bijgebouw aan de Kleingouw in Andijk. 112 West Friesland. Brandje met veel rookontwikkeling van een aanbouw achter een woning aan de Kleingouw ter hoogte van de voetbalvelden in Andijk (gem. Medemblik, NH). Even voor half negen 's avonds melding, opschaling naar middelbrand, en hulptroepen uit Enkhuizen en Wervershoof die ook kwamen toegesneld. Op de aanbouw lagen meerdere groepjes zonnepanelen. Kennelijk zijn daar diverse exemplaren van verbrand, en zouden er "deeltjes" en/of splinters van de losgekomen zonnecellen in de omgeving zijn beland. De veiligheidsregio adviseerde om die, bij vondst, in de grijze container te deponeren. Oorzaak van de brand niet bekend, ook al wordt een link naar "de zonnepanelen" gesuggereerd door 112WF. Ook berichten op Alarmeringen.nl, OnsWestfriesland, en Regiowf.nl.


14 augustus 2021. Zonnepanelen in brand op dak, brandweer redt hond uit woning Wissingstraat Delft. District8.net (diverse foto's en Youtube video), zie ook de updates verderop !

Tussen de middag, om 12h10, brak er 14 augustus brand uit in een woning aan de Wissingstraat in de nieuwbouw wijk Schoemaker Plantage in ZO Delft (ZH, ook wel de "Klinkerbuurt" genoemd). Het betreft een woning in een blok van 10, wat een gemeenschappelijk dak kent wat aan zowel de zuid- als aan de noordzijde (!) integraal is voorzien van een complete PV generator bestaande uit een paar honderd all-black monokristallijne zonnepanelen. Waarbinnen dakramen en kleine dak "kapelletjes" volledig passend zijn opgenomen, en wat tevens de waterkerende laag van het blok vormt (BIPV systeem, geen klassieke dakpannen). In de hele nieuwbouw wijk, nota bene gebouwd op een oude TNO lokatie grenzend aan de TU Delft, zijn grote hoeveelheden zonnepanelen op gemeenschappelijke daken van een twintig-tal appartementen blokken gelegd. Aan de zuidzijde is een groot deel van de installatie op 1 woning door deze brand bijna volledig verwoest (opgeschaald van "middel brand" naar "grote brand" in brandweer jargon). Bij de bestrijding werden 4 tankautospuiten en 3 hoogwerkers ingezet. Er zou gebruik zijn gemaakt van een zogenaamde fognail, om een mist van water op slecht bereikbare plekken te krijgen, zoals onder onderhavig dak.

Zo'n 16 panelen zijn sowieso in zijn geheel verbrand, aangrenzende panelen van de brandhaarden kunnen waarschijnlijk ook als verloren worden beschouwd gezien het schadebeeld. Er zijn meerdere panelen uit het aanpalende veld gehaald door de brandweer, waarschijnlijk om te controleren of de brandhaard(en) goed geblust was / waren. Volgens de berichtgeving en de video sloegen de vlammen ook uit het dak aan de noordzijde van het pand, ook ontstond er een brandhaardje iets meer oostelijk in de nok, tussen de twee generator velden in. Wellicht is de brand naar die plekken doorgeslagen. De brand is rap geblust (plm. half drie 's middags "onder controle"), maar de schade is groot. Bewoners waren niet thuis, wel was er een hond, die door de brandweer naar een tijdelijke opvang is gebracht.

Het zal u niet verbazen: een project wat bij Polder PV te boek staat als risico-vol, omdat de connectoren van al die panelen allemaal op resp. dicht bij het dakbeschot liggen, met alle risico's van dien als de connectoren niet 100% passend (blijken te) zijn (gemonteerd). De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar een onderzoeksrichting lijkt me hier wel duidelijk. Polder PV is in het voorjaar van 2020 langs deze nieuwbouw wijk gefietst waar deze woning zich in bevindt, en verbaasde zich toen al over het forse volume aan "in-dak" (beter wellicht, "als-dak", of "is-dak") zonnepanelen die hij op de huizenblokken zag (Tweet 21 mei 2020). Aan de zuidzijde, langs de Bakemastraat, stond toen nog een bord met de tekst "Wonen op de duurzaamste plek van Delft!".

De brand werd ook gemeld op de sites van Alarmeringen.nl, Haaglanden Veilig, Omroep West, Regio15, het Algemeen Dagblad, en Hardnieuws.

Vervolg / update 1 (sic), 24 september 2021 (zie hierboven voor start incident)

Opnieuw brand op dak met zonnepanelen in Delft. Omroep West. Wederom is, 3 uur 's middags op 24 september 2021, brand (categorie "middenbrand") uitgebroken op dezelfde woning die eerder ook al was getroffen door brand. Dit is kennelijk het gevolg van het feit dat de generator al zwaar beschadigd was, en mogelijk ook 1 of meerdere kabelverbindingen beschadigd waren achtergebleven. Het beschadigde dakdeel was wel afgedekt met plastic, maar de rand modules van de getroffen installatie, die doorloopt over de buurdaken, niet. Wat je dan krijgt is dat, zelfs al is / zijn de omvormers in huis uitgezet, de PV modules bij zonnig weer gewoon blijven door produceren. Als er dan nog steeds beschadigde verbindingen op het dak liggen (die niet van het reeds eerder verbrande deel hoeven te zijn), gaat het beslist vonken ("DC-arc", "vlamboog"). Dit zou een mogelijke oorzaak van deze "vervolg brand" kunnen zijn. De getroffen, en de 2 aanpalende woningen, zijn inmiddels ontruimd, Stichting Salvage is ingeschakeld voor de schade afwikkeling van deze "vervolg brand". Vervolg incident ook genoemd in berichten op District8.net (zie ook video op Youtube), Regio15.nl, met video en foto's van het bluswerk, Omroep Delft, en Hardnieuws. Omroep West stelt dat, nu er voor de tweede keer in korte tijd brand is ontstaan, er door de buurt vraagtekens worden gezet bij de manier waarop de zonnepanelen zijn aangelegd.

Politieke partij Hart voor Delft heeft (vervolg) vragen aan het College gesteld n.a.v. deze vervolg brand. Ze zouden hebben vernomen dat "de brandweer de bewoners van de aaneengesloten huizen heeft geadviseerd, om de zonnepanelen op de daken bij de volgende 3 aaneengesloten huizen te verwijderen". Dat lijkt me een beetje overdreven. Onderling loskoppelen van de modules lijkt me al een verstandiger eerste stap, vermits hierover overeenstemming met de opdrachtgever van de nieuwbouw woningen kan worden bereikt in verband met een op te eisen "gemiste opbrengsten" derving als gevolg van het afschakelen van de installaties. Ook zou afdekking van de complete PV array overwogen kunnen worden (met ondoorzichtig plastic), om de resultaten van het oorzaak onderzoek door de brandweer af te wachten, en de kans op soortgelijke (vervolg) calamiteiten te reduceren.

In een vervolg bericht van 29 september 2021, waarin ook gemeld wordt dat de getroffen bewoners al een maand hun nieuwbouw huis niet in kunnen, komt fractiewoordvoerder Stoop van de partij bij Omroep West aan het woord, die nogal onzinnig lijkt te suggereren, dat de zonnepanelen "niet correct zijn neergelegd", en dat ze "niet recht zouden liggen". Hij claimt dat er in totaal al 5 incidenten met zonnepanelen in de buurt zouden zijn geweest. Een iets verschoven paneel heeft niets te maken met brand, het probleem zit hem hoogstwaarschijnlijk in de connectoren en/of andere verbindingen op het dak (onder de panelen). Althans, dat wordt nu zowel door de brandweer, als woning bouwer BAM onderzocht, wat nu exact de oorzaak is van de problemen. BAM wil nog niet erkennen dat de oorzaak bij de bekabeling gezocht zou moeten worden. Resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de buurtbewoners, die zouden zo'n 2 weken na het 2e incident bekend moeten worden (grofweg medio oktober 2021). In ieder geval zijn schades en garantie aanspraken te verhalen op de opdrachtgever voor deze nieuwbouw, AM uit Utrecht.

Update 2, 21 oktober 2021 (zie hierboven voor start incident)

Omroep West meldt, dat aannemer BAM vanaf donderdag 21 oktober "de onderconstructies en omvormers van 56 woningen in de wijk [gaat] controleren en waar nodig herstellen". Dat zou 10 weken gaan duren. Later gebouwde nieuwbouw woningen in de wijk worden alleen steekproefsgewijs, 1 per blok, totaal 12 woningen, gecontroleerd. Bij de nieuwbouw, waarvan een woning tot 2 maal toe met brand werd geconfronteerd, zou "een ander systeem" van een ander merk, en een ander type panelen zijn gebruikt, en ook te zijn aangebracht door een andere installateur dan bij de oudere woningen.

Update 3, 1 april 2022 (zie hierboven voor start incident)

Van een bewoner van de wijk ontving ik de volgende informatie over de stand van zaken in de nieuwbouw van de Klinkerbuurt, die ik hier mocht delen (met dank !). Binnen fases 1 en 2 van de nieuwbouw wijk lopen al maanden renovatie trajecten door BAM. Fase 3, met Exasun zonnepanelen (productie in Den Haag), krijgt nu ook een vergelijkbaar traject, zoals verkondigd in een brief aan de bewoners. Dit n.a.v. steekproeven van TUV Nederland bij 11 woningen, waarbij werd vastgesteld, "dat de connectoren en de aarding in veel gevallen niet goed zijn aangelegd". Wat m.b.t. het eerstgenoemde punt voor Polder PV, die hier al lange tijd op deze speciale pagina op wijst, geen verrassing is. BAM excuseert zich voor de ontstane situatie, en de gevolgen daarvan voor de bewoners. Ook binnen fase 3 van het project zullen controles worden uitgevoerd op deugdelijke montage, en worden installatie fouten hersteld indien deze worden aangetroffen. BAM stelt ook dat ze bij eerder door hen opgeleverde (andere) projecten met dergelijke indak-systemen preventief zal gaan controleren en herstellen indien nodig.

Uitvoerende partij voor de herstel werkzaamheden in fase 3 is energy@the office uit Velsen-Zuid, die ervaring zou hebben met op deze wijze uitgevoerde in-dak systemen met Exasun zonnepanelen. Bij de werkzaamheden, die nader zijn gespecificeerd in een bijlage bij de brief aan de bewoners, zullen "handmatig aangebrachte connector verbindingen op het dak en in de woning worden vervangen". Ook zal het complete systeem worden geaard, en zal het herstelde PV systeem worden opgeleverd aan de hand van een rapportage, zodat duidelijk wordt wat de exacte status van de installatie bij heroplevering is geweest. Fase 3 zou medio april van start moeten gaan.


2 augustus 2021. Brandweer blust brand op dak van woning Zwolle. 112 Overijsel (diverse foto's). Melding van brand op dak van woning aan de Garthoffstraat aan de NW zijde van de nieuwbouw wijk Stadshagen in noord Zwolle (Ov.), om 12h40. Meerdere brandweer voertuigen werden ingezet. Bewoners waren aanvankelijk niet thuis, er is een ruit naast de voordeur ingeslagen om in het pand te kunnen komen. Brand lijkt bij de op de zuidelijke dakhelft liggende indak (!) PV generator, bestaande uit 20 zonnepanelen "tussen de pannen" te zijn begonnen. De brandweer moest dakpannen verwijderen om goed bij en onder het panelen veldje te kunnen komen voor het bluswerk. Bij het afstorten raakte een auto beschadigd. Flinke schade aan het dak, de PV generator moet als verloren worden beschouwd. Oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar u weet inmiddels hoe Polder PV over risico's bij (slechts aangelegde) "indak systemen" denkt. Zie ook melding bij Alarmeringen.nl, en berichten op RTV Focus, en op RTV Oost (met video).


25 juli 2021. Grote brand op dak van bouwmarkt Lage Weide: blussen bemoeilijkt door grote oppervlakte loods. RTV Utrecht. Brandmelding om 12h52 's middags voor brand op de uitbreiding van het Fulfilment Distributie Center van handelsbemiddelaar voor de bouwmarkt, Stiho, aan de noordzijde van de Uraniumweg op industriegebied Lage Weide van Utrecht. Een kwartier later werd opgeschaald naar "grote brand", ook omdat de brand op het dak naar binnen, de betreffende loods insloeg. Er was de nodige rookontwikkeling, en de brandweer, met meerdere eenheden present, leek aanvankelijk enige moeite te hebben met blussen vanweg de omvang van het betreffende complex, met vijf loodsen van deels 154 meter lengte vlak naast elkaar. Maar kwart voor twee werd het alarm al ingetrokken, rond drie uur 'smiddags twee uur later bleek de brand reeds onder controle. Het complex had sinds het voorjaar van 2019 een plat en schuin dak met zonnepanelen. Daar zijn later dat jaar nog 1 plat dak, en 2 schuine dakdelen bijgekomen, in totaal mogelijk zo'n 1,7 MWp aan opgeleverde capaciteit (met SDE 2016 beschikking). 1 van de meest recente schuindak-delen is daarbij op 25 juli deels verbrand, daarbij ongetwijfeld ook een substantieel deel van de daar op liggende PV generator. Het pand was gesloten, er waren kennelijk geen mensen aanwezig op deze zondag. De oorzaak van de brand is niet bekend. Rond een van de brandhaarden stonden al langer ook enkele airco units op het dak. Hier wordt vast verder onderzoek naar gedaan. Zie ook bijdragen op Alarmeringen.nl, DUIC.nl, AD.nl, en Hardnieuws.nl.


24 juli 2021. Zeer grote brand in schuur aan Dorpsstraat Zuid-Scharwoude (video). Langedijk Centraal nl. Brand in opslagloods achter woning aan de dicht bebouwde Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude (Langedijk, NH), midden in de nacht, om 1h54 eerste melding. Waarschijnlijk ook vanwege vele woningen om de lokatie heen werd na een uur bluswerkzaamheden naar "grote brand" opgeschaald door brandweer, maar liefst 11 korpsen stuurden personeel en materieel. Er was forse rookontwikkeling, het dak van een loods met daarin een bus en materialen in opslag van het vloeren- en stofferingsbedrijf van ondernemer Stoop stond in lichterlaaie. 2 en een half uur na de eerste melding was de brand onder controle. Tot 100 meter rond de brand zijn roetdeeltjes en deeltjes van zonnepanelen neergedaald. Deze zijn door een veegwagen opgeruimd. Personen die dergelijke deeltjes in eigen tuin aantroffen, konden die, volgens de Veiligheidsregio NHN gewoon oprapen en in de grijze container gooien (melding op Twitter). Dit doet vermoeden dat de PV installatie op die loods, met een omvang van 35 zonnepanelen, door het vuur verloren is gegaan. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Zie ook berichten bij Alarmeringen.nl, bij AD, en op Hardnieuws.


4 juni 2021. Brand in woning Gassel onder controle, schade is enorm. Gelderlander, zie ook bericht in Brabants Dagblad. Kwart over 1 's middags melding van brand in een nieuwbouw woning aan de Molenakker in Gassel in Grave (NO Brabant). Opschaling naar grote brand, meerdere brandweer korpsen in de omgeving werden ingezet om de brand te bestrijden. Tot in de avonduren werd nog nageblust, ook om te voorkomen dat smeulende isolatie alsnog tot nieuwe brandhaarden zou leiden. Het betreft een houten woning van anderhalf jaar oud, met een PV generator met 18 zwarte (monokristallijne) zonnepanelen, die "tussen de pannen", dus dicht op het dakbeschot, op een dakdeel waren aangebracht. Een problematische combinatie, als het installatiewerk met name bij de connectoren en bekabeling niet 100 procent full-proof is geweest, zoals we al enkele jaren hebben gezien. De brand zou zijn ontstaan op het dak, "in de buurt van de zonnepanelen", maar de feitelijke oorzaak wordt nog onderzocht. De bewoonster was thuis toen de brand uitbrak, en werd gewaarschuwd door bouwvakkers die in de buurt aan het werk waren. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het dak en een deel van de woning is aanzienlijk. Foto's bij Arenalokaal.nl, ditto en video bij Omroep Brabant, het melding bericht op Alarmeringen.nl vindt u hier.


1 juni 2021. Zeer grote brand in Nederweert: 4600 varkens in brandende stal en NL-Alert ingezet. 1 juni 2021, Nederweert24.nl (1e bericht, video). Zeer grote brand in grote, meest noordelijke stal van enorm varkens-stallencomplex met 3 stallen aan de westzijde van de Bloemerstraat in Nederweert (Limburg). Melding net voor 2 uur 's middags, in sequentie Alarmeringen.nl van gebeurtenissen, de brand werd rap opgeschaald via "middel" en "grote" brand naar "zeer grote brand", en binnen een kwartier naar GRIP 1 status waarbij meerdere korpsen en hulpverleningsdiensten tegelijk werden ingezet. De stal is helaas volledig uitgebrand, waarbij 4.600 varkens op een afschuwelijke wijze om het leven zijn gekomen. 3.000 varkens in de aanpalende stallen konden gered worden, de opstallen zijn constant nat gehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg. Kwart over tien 's avonds was de brand meester, het nablussen duurde tot 1 uur 's nachts. De volgende ochtend laaide het vuur toch weer op, wat echter vrij snel weer kon worden bedwongen door de opnieuw uitgerukte brandweer. Maar toen was er al niets meer te redden van de verwoeste stal, die een omvang had van 193 bij ruim 34 meter (zie ook foto na de brand in separaat bericht van Nederweert24.nl).

Op het complex is in twee fases, in de zomers van 2015 en 2019, een zeer grote PV generator aangebracht van bijna 3 en een half duizend modules, middels 2 SDE beschikkingen. De generator op de noordelijke stal, met fase I, en een klein deel van fase II, grotendeels op zuid, en een kleiner deel op de noordelijke dakhelft, is verloren gegaan. Ongeveer 46% van het totaal geïnstalleerde vermogen is gespaard gebleven en ligt op de centrale en meest zuidelijke stal (de rest is in de overzichten van Polder PV naar de separate map "afgevoerd" verplaatst).

Er zijn later berichten van neerslaande roetdeeltjes tot in het Brabantse Leende, in WNW richting (13 kilometer afstand). De brandweer stelt dat er naast roetdeeltjes ook "deeltjes van zonnepanelen" kunnen zijn verspreid, en raadt omwonenden aan om bij het opruimen daarvan handschoenen te gebruiken, en de resten bij het restafval te doen. Hiermee lijkt de suggestie te worden gewekt, dat er scherpe scherven van zonnecellen kunnen zijn verspreid, zoals bij enkele andere eerdere op deze pagina besproken "major events". Mensen die niet zeker zijn dat eventuele deposities allemaal opgeruimd zijn / kunnen worden, moeten contact opnemen met hun verzekering. Voor vragen over de brand, wordt naar de website cq. telefoonnummer van gemeente Nederweert verwezen.

Verdere documentatie met foto's en video's van de brand, waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is, en waarvoor een NL Alert melding uit is gegaan vanwege de forse rookontwikkeling, in de volgende media: Nederweert24.nl (2e bericht, 2 juni, time-line), Youtube.nl, Weertdegekste.nl. Trieste restanten van de stal in video op 1limburg.nl. Animal Rights.nl liet een - video zien met schokkende beelden van dode, verbrande varkens in de enorme stal, en heeft aangekondigd op 12 juni een wake te houden, om te voorkomen dat dergelijke vreselijke incidenten slechts koele "statistieken" blijven.


1 juni 2021. Zonnepanelen op dak van woningen in Helmond vatten vlam Eindhovens Dagblad. Brand onder zonnepanelen op de erfscheiding van 2 eengezinswoningen in een 24 woningen tellend blok met 2 volledig over de rijtjeswoningen door lopende PV generator aan de Hasselbeemden in Helmond (NB). De brand werd 2 uur 's middags ontdekt, en er werd opgeschaald naar niveau "midden brand". 2 autotankspuiten en 1 hoogwerker assisteerden, evenals korpsen uit Mierlo. Een van de betreffende woningen werd geforceerd betreden omdat de bewoners niet thuis waren. Er waren wat uitslaande vlammen en rookontwikkeling, maar de brand was binnen een uur onder controle. Er zijn dakpannen weg gehaald, er is forse schade ontstaan in het dak op de grens van de twee woningen. De huizen hebben elk zo'n 48 kristallijne zonnepanelen, op ZW gericht. De brandweer vermoedt dat een van de aansluitingen (connectoren) van de panelen de oorzaak zijn van de brand, zoals wel vaker het geval lijkt te zijn bij dergelijke BIPV projecten met over het hele huizenblok een continu uitgelegde generator. Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan. Diverse andere berichten, deels met detail foto's bij Alarmeringen.nl, p2000.nl, Hardnieuws.nl, 112nieuwsonline.nl, Maricmedia.nl, en Helmond-nieuws.nl.


20 mei 2021. Niets meer over van houthandel na grote brand in Noardburgum Omroep Fryslan. Melding van een "midden" brand iets na het middaguur op 20 mei (12h02), waarbij tegenstrijdige claims zijn geopperd van start van het onheil "in een gebouw waarin hout was opgeslagen" (Omroep Fryslan), resp. "in een winkelpand" (DVHN). In ieder geval geschiedde dit alles op het erf van hout groothandel en aannemer, Van der Wal's Rondhouthandel tussen de Woudweg en de N356, op de grens van Noardburgum en Hurdegaryp in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel. Ondanks een eerste poging van het personeel van Van der Wal om de brand te blussen, breidde het vuur zeer snel uit, en 40 minuten na de eerste melding werd overgeschakeld naar het GRIP1 niveau ("zeer grote brand"), volgens de tijdlijn bij het p2000.nl portal. En werden van zo'n 10 omliggende brandweerkorpsen, tot uit Groningen aan toe, tientallen mensen opgeroepen voor de bestrijding van de fel uitslaande brand. In totaal zouden er 8 tankautospuiten en 2 hoogwerkers zijn ingezet, waarbij er ook sprake was van vertraging door een tekort aan water. Vanwege de felle, oostwaarts waaiende wind laaide het vuur enorm op, en is uiteindelijk ondanks de grootschalige inzet van de brandweer, vrijwel het hele complex verloren gegaan, inclusief een dicht bij de grote opslag loods staande woning met rieten kap. Vanwege de grote rookontwikkeling werd er zelfs een NL Alert afgegegeven, en is de Woudweg een tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Er waren geen gewonden, en paarden die in een dichtbij gelegen weiland aanwezig waren zijn op tijd in veiligheid gebracht. Maar het drama is er niet minder om.

Bij de brand is een groot PV systeem verloren gegaan. Niet, zoals in de berichten wordt gesuggereerd, "600 panelen" groot. In de omvangrijke projecten sheet van Polder PV stond er een SDE gesubsidieerde, oost/west georiënteerde, dakvullende generator van maar liefst 1.616 PV modules ingeboekt, met een capaciteit van dik een halve MWp, die in de nazomer van 2020 was opgeleverd, en die dus minder dan een jaar oud was (van de hand van een bekend, ervaren installatiebedrijf). Het grootste deel lag op de grote hout loods, 3% was op een aan het aanpalende huis grenzend plat dak gelegd. De gesuggereerde "4.000 m²" grote loods, die volledig is vernietigd, heeft in werkelijkheid een kleinere omvang van ruim 3.100 m² (nagemeten via Google Maps tool). Een journalist van Omroep Fryslan suggereerde dat hij "zonnepanelen hoorde ontploffen", wat vervolgens een heel eigen leven ging leiden en door iedereen blind werd overgenomen. Waarmee de suggestie werd gewekt dat die dingen wellicht onder een categorie "gevaarlijke stoffen" zouden moeten (gaan) vallen. Het kan best zo zijn dat de glasplaat van een zonnepaneel wat in korte tijd extreem door oplaaiende vlammen van onder wordt verhit het in een keer begeeft (en in duizenden "korrels" uiteenvalt, het is immer veiligheidsglas). En dat daar de nodige "geluiden" bij zijn te horen, maar de toon leek hier weer te zijn gezet. Sowieso brandt vrijwel "alles" in zo'n inferno, en zijn vreemde bijgeluiden "usance" bij een dergelijke grote brand. Misschien waren het niet eens de zonnepanelen zelf, maar iets anders. Op de video's is in ieder geval niets van extreme "ontploffingen" te horen. Wat "poefjes" en "knalletjes", that's it (kan van alles zijn).

Een persvoorlichter van de brandweer suggereerde in het OF artikel over de verbrande zonnepanelen: "Het kan zijn dat daar zware metalen bij vrij zijn gekomen. We hebben boeren in de omgeving gewaarschuwd dat ze het vee niet in het land moeten laten grazen". Het kan, gezien de forse wind, dat er scherven van de silicium zonnecellen over een deel van het aangrenzende land zijn gewaaid, als de convectie van het vuur voldoende krachtig is geweest, en deze lichte deeltjes de lucht in heeft geblazen nadat panelen waren open gebarsten. Over 2 eerder op deze pagina gemelde recente incidenten zijn daarover de nodige kamervragen gesteld (en beantwoord).

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, en daarover valt dan ook nog niets te zeggen volgens de persvoorlichter. Dit helaas veel te snel teloor gegane PV project heb ik inmiddels verplaatst van de grote spreadsheet "realisaties" naar de gelukkig nog marginaal kleine lijst "afgevoerd / vernietigd". Het kan best zijn, dat als het project goed verzekerd was, dat er dan een nieuwe generator voor in de plaats zal komen, op een compleet nieuw gebouw. Maar dat moeten we afwachten. Als dat bekend wordt, en er inderdaad een nieuwe generator gaat komen, zal ik een nieuwe "entry" maken in de projectenlijst van Polder PV.

Uitgebreide documentatie met tekst, veel, en soms heftige foto's, en video's, op diverse media, over dit grote, "mediagenieke" incident: Alarmeringen.nl, p2000.nl, Waldnet.nl, 112fryslan.nl, Actiefonline.nl, Leeuwarder Courant, Noordernieuws.nl, Dagblad van het Noorden, Hardnieuws, RTV NOF, NOS.

Nagekomen (21 mei 2021 ff.)

Gezien de enorme intensiteit van de brand in Noardburgum en de sterke wind niet verbazingwekkend. Er zijn, in navolging van de recente incidenten in juli 2020, in Rutten (Fl) en Moerbeek / 't Veld (NH) zonnecel scherven aangetroffen in een fors gebied oostelijk van de uitgebrande loods, meldt Gemeente Dantumadiel. De gemeente laat een kaartje zien, waarbij concentraties van deposities zijn te zien, en tot 11 kilometer NO waarts (Oudwoude), resp. 6 km. noordwaarts (Damwoude) het "incident gebied" zich zou uitstrekken. De gemeente raadt getroffen landbouwers in de meest waarschijnlijk getroffen gebieden oostelijk en noordelijk van Noardburgum aan op percelen waar scherven ("deeltjes") terecht zijn gekomen vee niet te laten grazen. De gemeente publiceerde de volgende tweet op de 21e, met voorbeelden van die "deeltjes", die kristalhelder kleine scherven van verbrande, en via de enorme, door de brand veroorzaakte rookpluim verspreide zonnecellen voorstellen:


https://twitter.com/attjemeekma/status/1395755756675387393

Zie ook Tweets met foto van "Hillie" op Twitter (5 okt. 2021, en ditto 12 juni 2023).

Dantumadiel en Tytsjerksteradiel geven in hun berichtgeving de volgende tips voor landbouwers die de scherven op hun erf / land vinden:

  • Aansprakelijk stellen van de veroorzaker, neem hiervoor contact op met uw verzekering
  • Regelen van een schouw (onderzoek in weiland)
  • Bij aantreffen deeltjes, het opruimen daarvan in gang zetten

In een update van Dantumadiel, en ditto bij Tytsjerksteradiel zelf, stellen de gemeentes, dat aanbod vanuit omwonenden om scherven te rapen bij agrariërs weliswaar wordt geapprecieerd, maar het gras met de meeste scherven dient eerst gemaaid te worden, en afgevoerd door "een erkende afvalverwerker". Zelf gevonden / geraapte scherven kunnen bij het restafval. Uit gemeente Tytsjerksteradiel zouden op 21 mei 73 meldingen van vondsten van scherven binnen zijn gekomen, in totaal uit een 9-tal dorpskernen. 80% van de meldingen kwamen uit Kollumerzwaag en De Westereen. Die lokaties corresponderen met een overheersende ZW wind, de afstanden tot de incident lokatie zijn grofweg 6, resp. 4 en een halve kilometer. Het Friesch Dagblad berichtte op 21 mei ook over de problematiek van de scherven, en corrigeerde de eerste claim van de brandweer dat het niet om 600 maar om 1.600 zonnepanelen zou gaan. Wat Polder PV al een jaar geleden had gedocumenteerd in zijn projecten overzicht, zoals in het primaire incident bericht gemeld. Er is ook een donatie actie gestart in de omgeving, waarvoor reeds 40.000 Euro is toegezegd door ondernemers en omwonenden, om de eerste financiële ellende te kunnen overbruggen voor de getroffen familie.

Dezelfde brandweer woordvoerder als in de berichtgeving van gisteren claimt over de aangetroffen zonnecel fragmenten: "Wat opvalt is dat het in kleine, scherpe deeltjes uiteengevallen is. Niet zo scherp als glas, maar wel kleine brokjes. In zo’n grote hoeveelheid hebben we dat niet eerder aangetroffen". Het zal echter niet veel verschild hebben van de incident lokaties hierboven reeds genoemd, uit 2020, die hetzelfde "beeld" geven. Tot slot is er nog een ophokplicht voor vee in de getroffen gebieden van kracht, die nog niet is opgeheven.

Boerderij.nl berichtte op op 22 mei over de nasleep, en kopieerde het "fenomeen ontplofte panelen" nog maar eens.

PV Magazine International suggereert op 26 mei op basis van uitspraken van een brand expert uit Zwitserland dat de "deeltjes" a.g.v. dergelijke intense branden niet gevaarlijk zouden zijn voor vee e.a. levende have.


1 mei 2021. Grote brand op dak van flat in Dordrecht, bewoners tijdelijk geëvacueerd Rijnmond.nl, 1 mei 2021. Brand melding rond 13h45 op zaterdag 1 mei, op het platte dak van een negen verdiepingen tellende flat met huurwoningen van corporatie Trivire, vlak bij de kruising Kapteynweg / Galileilaan in de wijk Sterrenburg te Dordrecht (ZH). Het is onderdeel van een oud, groter project van 4 naburige flats met 760 panelen (Kapteynweg en De Sitterstraat), wat weer onderdeel is van een omvangrijker investerings-project wat 15 flats zou omvatten, met in totaal meer dan 1.300 PV modules, waarvoor, in ieder geval voor de onderhavige oudere objecten, ook MEP subsidie zou zijn toe toegekend (jaarverslag 2013 van Trivire, MEP subsidies werden echter in 2006 definitief gestopt voor nieuwe projecten, dus kennelijk hiervoor alleen de oudere objecten betreffend).

De brand op het met zonnepanelen bedekte platte dak breidde snel uit, en er werd direct opgeschaald naar zeer grote brand, mede vanwege het feit dat het een grote, bewoonde flat betrof. Gelukkig kon de brand vrij snel worden bestreden, rond 14h30 was deze onder controle, onder andere met hulp van een brandspuit met hoog bereik. Een deel van de bewoners heeft tijdelijk de woning moeten verlaten, maar die konden vrij snel weer terugkeren. Ze worden bij eventuele rookschade e.d. geholpen door Stichting Salvage. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een eventuele vingerwijzing zou kunnen zijn, dat, waar door Polder PV geraadpleegde publieke monitoring gegevens van de PV installaties op de vier flats "normale" productie waarden lijken te geven in de eerste maanden van het jaar, de data van 3 flats niet meer zijn getoond sedert 15/16 februari dit jaar. En van de door brand getroffen flat sedert 6/7 april dit jaar. Dit lijkt er op te wijzen dat alle installaties op / rond die data zijn afgeschakeld en/of fysiek afgekoppeld, mogelijk vanwege een voorziene systeem revisie. Mogelijk is hierbij bij de getroffen flat een elementaire fout gemaakt, maar dat zal reeds opgestart onderzoek (Team Brand- en Incidentenonderzoek) verder moeten uitwijzen.

Zie ook berichtgeving bij Veiligheidsregio ZHZ, NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, MSN Nieuws, met deels beeld en video.


30 maart 2021. Brand in het dak van een woning in Zoeterwoude (ZH). 112HM.nl, 30 maart 2021, met heftige foto's. Het zal u mogelijk, na de serie incidenten in 2018 - 2020, verder naar onderen in deze lange lijst, mogelijk niet verbazen. Het is weer prachtig voorjaarsweer, met felle zon, koude lucht, en dus een hoge output van steeds krachtiger PV panelen. En weer vloog een indak systeem "tussen de pannen" in brand, in nota bene nieuwbouw wijkje Verde Vista, aan de Bonkelaar in Zoeterwoude (iets Z. van de verbrede en verdiepte A4 op de grens met Leiden). Sterker nog, de nieuwbouw woning, met een generator van 15 monokristallijne modules die "tussen de pannen" waren gemonteerd, en waar ook warmtepomp buitenunits naast staan, was zelfs nog niet eens overgedragen aan de nieuwe bewoners, die 2 jaar moesten wachten op de aflevering van de nieuwbouw, volgens het Sleutelstad.nl artikel. Rond eind maart had die overdracht plaats moeten vinden, de woningen stonden nog leeg. De brand werd kwart voor vijf 's middags gemeld, na 25 minuten werd opgeschaald naar "grote brand", er zouden in totaal zo'n 7 brandweer auto's zijn betrokken bij de bluswerkzaamheden. De generator moet als verloren worden beschouwd, het nieuwe pannendak is flink beschadigd. Onderzoek van de oorzaak is al aangekondigd (Team Brandonderzoek). Als er nog iets van te vinden is adviseert Polder PV om de (restanten) van de bekabeling, met name de connectoren te bekijken. Want het zou me niets verbazen als het daar weer fout is gegaan. Ik vrees dat het niet bij dit ene "voorjaars-incident" zal blijven, gezien de recente historie. Het nagekomen filmpje van Unity.TV op Youtube lijkt te suggereren, dat de burgemeester van Zoeterwoude zelf de toekomstige bewoner van de betreffende getroffen woning zou zijn. Zie ook Alarmeringen.nl, bericht op Unity.NU, en Hardnieuws.nl.


27 maart 2021. Brandweer blust woningbrand in Ommen, zonnepanelen op dak vatten vlam. RTV Ooost, 27 maart 2021. Beknopte beschrijving incident met zonnepanelen op een aanbouw met plat dak, van een particuliere woning in de Smitstraat in de wijk Laarakkers in het hart van Ommen (Ov.). Terwijl de bewoners niet thuis waren, vatte kennelijk een klein PV systeem vlam, door nog onbekende oorzaak. Omwonenden waarschuwden rond kwart voor twee 's middags de brandweer, die het brandje blusten, en de beschadigde panelen van het dak hebben gehaald. Het dak van de aanbouw is beschadigd. Zie ook incident op Meldingen.nl.


21 februari 2021. Loods in Hazerswoude-Dorp kan niet meer gered worden. Omroepwest.nl. Door brandweer als zodanig gekwalificeerde "zeer grote brand" in machine opslag loods van familiebedrijf Vermeulen aan de Hoogeveenseweg te Hazerswoude-Dorp (ZH). Deze werd in het noordelijke deel rond 10h30 's ochtends door de vlak bij de lokatie wonende eigenaar Zwiep Vermeulen na waarschuwing door een medewerker ontdekt, toen er al zwarte rook uit de loods kwam, en het vuur al vrij snel door het dak heen sloeg (wat een oorzaak in de loods doet vermoeden). De brandweer rukte grootschalig uit, en probeerde de brand tot het noordelijke compartiment te beperken. Maar kon helaas niet voorkomen dat een tussenmuur in de loods het begaf, waardoor ook het zuidelijke deel vlam vatte en in brand ging. De loods, die de brandweer "gecontroleerd liet uitbranden", moet als verloren worden beschouwd, er zijn geen gewonden. Wel is de materiële schade omvangrijk, omdat een groot deel van de dure machines die door aannemer Vermeulen worden ingezet bij wegwerkzaamheden binnen in de loods stond. Eind van de middag werd brand meester gemeld. De doorgaande weg (N209 tussen Benthuizen en Hazerswoude-Dorp) is tijdelijk afgesloten geweest vanwege de bluswerkzaamheden. De rookpluim was kilometers ver te zien, o.a. vanuit Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, en Polder PV kon tijdens een fietstocht oostelijk van Den Haag ook de rookwolk waarnemen.

Vermeulen is van plan om snel door te pakken en om te proberen het bedrijf weer spoedig op de rails te krijgen. Brandweer Hollands Midden meldde meerdere berichten (eerste), waaronder ook "met de wind meegevoerde verbrande isolatie restanten", die het best met handschoenen opgepakt en in de afvalbak gedeponeerd zouden moeten worden (Tweet).

Op het dak van de loods lag een oost-west PV installatie met bijna 800 zonnepanelen, waar in de berichtgeving in het geheel niet over wordt gerept, maar die soms wel duidelijk op foto's en video beelden is te zien. Deze generator is pas medio 2020 aangelegd, met een SDE beschikking uit de voorjaars-ronde van 2018. Ook deze moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend, in het AD artikel wordt gesuggereerd, "waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een van de machines". Zie ook 2 andere berichten van Omroep West, met foto's en video, dit exemplaar, en interview met de getroffen eigenaar. En berichten in AD, bij NOS, Nieuwsopbeeld.nl, en Alphens.nl.

Eind 2021 was de verbrande loods nog steeds niet herbouwd, volgens satelliet foto opnames.


1 februari 2021. Varkens komen om bij brand in stal Netterden. Omroep Gelderland (1 februari 2021, incl. video). Brand in, hoogstwaarschijnlijk, de middelste oostelijke stal van een geschakeld varkens-stallen complex met een omvang van zo'n 1,2 hectare, aan de Papenkampseweg te Netterden (gem. Oude IJsselstreek, Gld). De aan het eind van de ochtend ontstane brand was lastig te blussen, omdat de vuurhaard zich kennelijk midden in dat onderling met elkaar verbonden stallen complex bevond. Er werd van "middelbrand" al rap opgeschaald naar "zeer grote brand", met vier tankauto spuiten, een water wagen, hoogwerker, en extra personeel, vanwege het noodzakelijke, zware sloopwerk, om snel bij de brandhaard te kunnen komen. Vermoed wordt een oorzaak ergens bij het plafond van de getroffen stal. Volgens een niet officieel bevestigd bericht op de site van AnimalsToday.nl, zou de oorzaak bij de luchtwasser hebben gelegen. Helaas kwamen 1.900 biggen om, van het op deze lokatie gehouden aantal van 9.000 varkens (getal volgens AT.nl "uit betrouwbare bron", zou dus veel meer zijn dan de 200 genoemd bij Regio8.nl). Per stal zouden er 8 compartimenten zijn, waardoor bij calamiteiten zoals het huidige niet alle varkens getroffen zouden worden. Bij het huidige incident zou er slechts in 1 compartiment brand zijn geweest. De getroffen stal heeft een omvang van zo'n 1.900 m² (nagemeten m.b.v. Google Maps tool; berichten van 4.000 m² resp. stal afmetingen van 50 bij 80 meter kloppen niet). De stallen zijn vrij nieuw, en zouden volgens de boer aan alle moderne bouw- en brandvoorschriften voldoen.

Om 3 uur 's middags was de brand meester. Voorkomen kon worden dat de brand oversloeg naar een van de andere 7 stallen cq. bijgebouw. De getroffen stal zou zijn "uitgebrand", nog niet duidelijk is, of het dak het heeft gehouden, of is ingestort. Op het complex is in het najaar van 2019 een SDE gesubsidieerde PV generator met anderhalf duizend zonnepanelen, en een capaciteit van bijna een halve MWp aangebracht. Een deel daarvan lag op de getroffen stal, maar vooralsnog onduidelijk is of de generator op dat dak verloren is gegaan of "slechts" brandschade heeft opgelopen. Waarbij het er maar helemaal van af zal hangen wat die schade dan wel zou zijn, en wat het standpunt van de verzekeraar is in het mogelijke geval van een schadevergoeding (en eventuele vervanging van de getroffen deel generator). In de berichtgeving wordt in het geheel niet gerept over de aanwezige PV installatie op dit complex. Zie ook berichten in Regio8.nl (met video), RonV Media.nl (met video), NOS, Telegraaf, PigBusiness.nl, en op Nu.nl (met zo'n driehonderd - voorspelbare - reacties op het ontstane dierenleed).


2020


24 december 2020. Veel schade door brand op dak vrijstaande woning op Texel. NH Nieuws (24 december 2020). Brand op dak alleenstaande woning aan de Beatrixlaan in Den Burg op waddeneiland Texel, met mogelijk 2 velden met elk 16 zonnepanelen aan weerszijden van, en mogelijk nog 4 onder een dakkapel (totaal zo'n 36 PV modules). Ondanks suggestieve opmerkingen "brand mogelijk veroorzaakt door zonnepanelen" op foto's van Inter Visual Studio, brak de brand diep in de nacht (om ongeveer kwart voor drie) uit, als dergelijke installaties compleet zijn afgeschakeld en er geen elektra wordt opgewekt. Het was ook nog eens aan het begin van de meteorologische winter, wanneer er sowieso al weinig - maar dan wel overdag - wordt opgewekt. De brandweer bluste de brand binnen een uur, en moest wat zonnepanelen weghalen om goed bij de brandhaard te kunnen. In het artikel zelf wordt gesteld, dat "niet zeker [is] of de apparaten op het dak er iets mee te maken hebben", Texelse Courant meldt echter "dit is waarschijnlijk niet het geval". Ergo: voorlopig is de oorzaak nog niet bekend, en is alle speculatie daarover zinloos. Schade aan het huis is groot, niet zeker is of er vervangende woonruimte voor de bewoonster is geregeld. Zie ook artikelen in Texelse Courant, resp. Hardnieuws, van dezelfde datum.


14 oktober 2020. 40 kalveren komen om bij stalbrand Visvijverweg. Omroep Flevoland (14 oktober 2020, incl. video). Stalbrand bij melkveehouder aan de Visvijverweg in het buitengebied van Lelystad (Fl.), in de nacht van 13 op 14 oktober. Melding om 3 uur 's nachts, opgeschaald naar "grote brand" (inzet van 4 brandweerkorpsen), helaas kwamen ongeveer 40 kalveren om bij de brand. De brandweer kon de rest van de opstallen, inclusief 2 grote stallen met koeien redden. Flink nablus werk in de ochtend van de 14e, met veel rook ontwikkeling. Oorzaak is (nog) niet bekend. Er zou asbest zijn vrijgekomen, een meetploeg zou on-site onderzoek doen naar risico stoffen a.g.v. de brand. Op de uitgebrande stal, die weliswaar overeind was blijven staan, maar gezien het schade beeld (foto's / video OF) als verloren moet worden beschouwd, lagen sedert begin 2016 zonnepanelen. Echter, het verloren gegane aantal panelen, vermoedelijk 60 stuks, is relatief beperkt gebleven t.o.v. de totale hoeveelheid (minder dan 8% van het totaal op 3 staldaken). De leverancier en de systeem gegevens zijn bekend bij Polder PV. Zie ook meldingen op Brandweerforum, bericht in De Stentor (video), en bericht met foto volgende ochtend op Hardnieuws.nl. Incident ook gemeld in rapport IFV.


20 september 2020. Grote brand verwoest champignonkwekerij in Sint-Oedenrode. Omroep Brabant. Vlak na het middaguur op 20 september 2020 wordt rook gesignaleerd door vier personeelsleden in een vrijstaande loods van champignonkwekerij Nesco van eigenaar van Elsen, en direrct alarm geslagen. Er zou een knal zijn geweest, en al zeer snel sloegen vlammen naar het plafond en naar de achterzijde, het personeel vluchtte naar buiten. In korte tijd stond het dak in brand, met forse rook ontwikkeling, en brandde de complete loods af, met nog wat op instorten staande zijwanden als triest resultaat. De brandweer bluste met verschillende wagens, waarbij vooral de water aanvoer problematisch bleek te zijn. Rond half drie was de brand onder controle, maar was er van het gebouw niet veel meer over. De oorzaak is niet bekend, maar lijkt binnen in het gebouw te zijn gelegen. De eigenaar gaat wel voor de zekerheid zijn installaties in andere bedrijven controleren.

Op het dak van de loods lag sedert begin 2020 een kersverse PV installatie, op zowel de zuid- als noordzijde van het zadeldak. Het project had een beschikking voor een kwart MWp uit de voorjaarsronde van SDE 2017, de precieze uitvoering is onbekend, maar zou, gezien de omvang van het dak in die buurt hebben kunnen liggen, afhankelijk van het gebruikte paneel type. Uiteraard is zowel deze PV installatie, als de potentiële (exploitatie) subsidie en de waarde van de "te verkopen" hoeveelheid zonnestroom voor de eigenaar verloren gegaan, tenzij deze een nieuwe loods kan bouwen op dezelfde lokatie, met mogelijk een vervangende installatie. Al of niet middels een uitkering van de verzekering. Het project is in het overzicht van Polder PV naar de "afgevoerde installaties" sheet verplaatst. Zie ook het tweede bericht op Omroep Brabant site (21 september), en, op de dag van de brand op de site van Alarmeringen.nl, 112journaal.nl (Youtube video), en Brabants Dagblad.


5 september 2020. Uitslaande woningbrand in Waalre tussen zonnepanelen. Eindhovens Dagblad. Bij een ongeveer 2 jaar oude nieuwbouw woning in een blok van drie aan de Buijtenste Meerken, gelegen aan het Gat van Waalre (meertje) in de gelijknamige plaats in Noord-Brabant brak op zaterdag middag rond 14h15 brand uit, en kwamen er vlammen uit tussen de monokristallijne PV generator op het dak. De brand was vanwege de zonnepanelen lastig te blussen, er werd een tweede hoogwerker ingezet, en anderhalf uur later was de brand meester. Er zijn geen gewonden, de buurwoning heeft "naar verwachting" ook schade opgelopen, de derde woning vermoedelijk water en rookschade. Stichting Salvage is ingezet voor het afwikkelen van de fysieke en psychologische schade. Oorzaak van de brand is niet bekend, Omroep Brabant meldt: "Het lijkt erop dat de brand niet in de zonnepanelen is ontstaan". Zie ook berichten op Studio040.nl, en op Alarmeringen.nl.

Nagekomen. Zoals gebruikelijk bij speculaties over "mogelijke oorzaken" na een incident, had Omroep Brabant in dit geval ongelijk. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Door de brandweer, de project ontwikkelaar Dura Vermeer, en "experts", aldus Eindhovens Dagblad (14 okt. 2020). Hun bevindingen, het zal u na alle andere commentaren op eerdere berichten door Polder PV op deze pagina niet (meer) verbazen: "bekabeling van de zonnepanelen niet correct aangesloten ... een onderaannemer heeft bij het verlengen van de kabels op het dak niet de juiste connectoren gebruikt". Vervolgens wordt een erg grote speculatie "sprong" gemaakt: "Daardoor ontstond hitte onder de dakpannen en vervolgens brand. Het vuur sloeg onder meer via de ventilatiekanalen de woning in". Wat die "hitte" heeft veroorzaakt, wordt niet duidelijk, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat vanwege e en (of meer) slecht passende connector aansluiting(en) er een DC-vlamboog is ontstaan. En dat die de feitelijke bron van "de dakbrand" is geweest (waarschijnlijk het dakbeschot en/of de isolatie in vlam zettend).

Dura Vermeer heeft in het totale nieuwbouw project, met 12 appartementen, en 23 huizen, de "connectoren uitgeschakeld", volgens ED, wat natuurlijk onmogelijk is, een connector kun je immers niet "uitschakelen", want die heeft geen schakelaar. Vermoedelijk is/zijn gewoon de omvormer(s) van het net gescheiden middels de hoofdschakelaar van de installaties, en/of zijn de DC kabels zo dicht mogelijk bij de panelen losgekoppeld, in afwachting van verder onderzoek en, vermoedelijk, benodigde herziening van de complete (DC) bekabeling van de PV installaties. Gemiste (verwachte) opbrengsten aan zonnestroom, en de schade van de brand, zal door Dura Vermeer worden vergoed. De oorzaak wordt nu duidelijk bij de connectoren gezocht, en niet bij de zonnepanelen zelf, waarvan ED suggereert dat "dit type zonnepanelen in Nederland op veel daken is gelegd". Wat er met "dit type" wordt bedoeld is onduidelijk, er zijn immers in Nederland vele tientallen merken geplaatst, cq. honderden uitvoerings-vormen (series, vaak per jaar verschillend). Er werd ook melding gedaan van problemen tijdens het blussen, wat met een defecte en slecht bereikbare brandkraan had te maken (beide problemen zijn rap verholpen). Informatie voorziening cq. terugkoppeling over de brand bestrijding richting de (getroffen) bewoners en omwonenden zal worden verbeterd.


22 augustus 2020. Zonnepanelen in brand op dak van woning Menagerie Rijswijk. District8.net. Wederom is een PV installatie "tussen de pannen" op een woning in brand gegaan, met als mogelijke oorzaak slechte (kabel) verbindingen, al is dat vooralsnog pure speculatie. Ditmaal aan de Menagerie in de nieuwbouw wijk Warmoestuin te Rijswijk (ZH), aanpalend aan de grote rioolwaterzuivering aldaar. Bij een van de aan een watergang gelegen nieuwbouw huizen in een blok van zes woningen met een aan de achterzijde aangelegde BIPV PV installatie, aangebracht tussen dunne leipannen, en bestaande uit 27 ZW georiënteerde monokristallijne modules brak brand uit, waren kort vrij heftige vlammen te zien (brandweer opgeschaald naar "middenbrand"), maar kon deze relatief snel worden bestreden. Er werd daarbij deels geblust vanaf het terras aan het water, en deels met een kleine hoogwerker vanaf de straatzijde. De schade aan het dak is groot, er zijn zeker 9 van de 27 panelen verloren gegaan (met mogelijk ook nog gevolg-schade voor een deel van de aanpalende panelen). Er zijn geen gewonden gevallen. Het artikel bevat een korte video en een uitgebreide foto reportage. De woning bevindt zich in een wijk waarin grote volumes zonnepanelen zijn aangebracht, meestal "boven", maar in meerdere gevallen ook "tussen de pannen". Een wijk waar Polder PV 21 mei van dit jaar nog vol verbazing doorheen is gefietst, en waarvan hij toen enkele foto's heeft geplaatst op Twitter (hier, hier, hier, en hier). Met een inwoner aantal van 53.467 in 2019, komt het dichtbevolkte Rijswijk (ZH), met 2.593 installaties (totaal volume) in 2019, op een respectabele 485 PV installaties per 10.000 inwoners, door dit soort omvangrijke nieuwbouw projecten. Zie ook kort bericht op Westlanders.nl.


16 augustus 2020. Brand bij Heineken in Den Bosch onder controle, rook was in verre omgeving te zien. Omroep Brabant. Grote uitslaande brand op dak van "een opslaghal van de brouwerij" van Heineken op haar grote productie lokatie aan de Rietveldenweg in 's-Hertogenbosch (NB). Vlak voor twee uur 's middags gemeld, binnen 6 minuten opgeschaald naar "grote brand", de betreffende hal werd direct ontruimd, binnen ongeveer een half uur vuur al bijna uit, en een uur later brand meester gemeld. Gesuggereerd wordt, dat zonnepanelen in brand zouden zijn gevlogen (zelfs een onzin statement "Mogelijk is de brand ontstaan door oververhitting van zonnepanelen" bij zowel Nieuws.nl, als bij de Telegraaf). Op basis van recente satelliet foto's, en vooral incident foto's van Erik Haverhals gemaakt tijdens bluswerkzaamheden, lijkt het noordelijkste segment op hal 050 van de uit drie delen bestaande, al in 2013 opgeleverde PV generator, die destijds voor het verduurzamen van Wieckse Witte bier is aangelegd door Solar Access, te zijn getroffen. Omroep Brabant stelt daarbij echter wel: "Of de brand ook in de zonnepanelen is ontstaan, moet volgens een woordvoerder van de brandweer uit onderzoek blijken". Er stond, volgens diverse foto's op social media (o.a. van Reality Photo), een hoge stelling aan de zuidzijde van de hal, mogelijk waren er dakwerkzaamheden, en kan de feitelijke oorzaak ook daar liggen. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Zie ook tijdlijn Alarmeringen en artikel Brabants Dagblad, wat ook stelt "nog niet bekend is hoe het het vuur is ontstaan". Omroep Brabant stelt in vervolg artikel op 17 augustus: "De brand die zondagmiddag woedde bij de Heineken-brouwerij aan de Rietveldenweg in Den Bosch ontstond doordat zonnepanelen vlamvatten. Er was geen sprake van opzet. Dat laat een woordvoerster van de politie maandagmiddag weten". Waarom dat "sprake van opzet" er bij moet is mij een raadsel. Wie zou er op een hoog dak van een bierbrouwerij "met opzet" brand willen stichten (???).

In het IFV rapport van december 2020 wordt gewag gemaakt van mogelijk zo'n 96 zonnepanelen die in brand zouden zijn geraakt.

NB: het ook in pers uitingen genoemde enorme nieuwe PV dak "bij" Heineken, de in oktober 2019 opgeleverde, afzonderlijk gebouwde grote LCDB loods betreffend, ligt vér van de huidige brandhaard verwijderd (zo'n 450 meter naar het zuidoosten). En beslist niet, zoals OB ook 17 aug. 2020 weer suggereert "breidde het aantal zonnepanelen op het dak van de brouwerij fors uit". Het betreft een compleet onafhankelijk, fysiek ver van de brouwerij gelegen / gescheiden rooftop project.

Nagekomen (24 okt. 2021). Na bestudering van later beschikbaar gekomen satelliet foto's van het Heineken complex komt Polder PV tot de volgende conclusies: status september 2020, ongeveer een maand na de brand, lijkt ongeveer 860 vierkante meter van de noordelijkst liggende generator verbrand te zijn geweest cq. "geruimd". Er is vervolgens nog een smalle strook panelen verwijderd aan de zuidzijde van het brand"veld" (vermoedelijk lichte brandschade). In juli 2021 waren er weer dak werkzaamheden / herstel schade en aanleg van een vervangend generator deel. In september 2021 lijkt het getroffen gedeelte van de beschadigde generator geheel te zijn vervangen met nieuwe PV modules.


30 juli 2020. Grote uitslaande brand in schuur in Moerbeek; boeren moeten koeien binnenhouden in verband met roetdeeltjes in weilanden [update]. Noordhollands Dagblad (incl. video's en foto's). Grote brand bij de Wit Flowerbulbs in 't Veld in de gemeente Hollands Kroon (NH), gespecialiseerd in de bollenteelt, preparatie (ook voor derden) en broeierij van tulpen. De brand werd vroeg in de ochtend, 6 uur gemeld. De twee noordelijkste van de vijf, bomvol zonnepanelen liggende loodsen naast de gespaarde woning zijn in as gelegd. Dit ging gepaard met heftige rook ontwikkeling, en, vergelijkbaar met het incident in Rutten hieronder besproken, met een regen van zonnecel fragmenten en andere deeltjes van de verbrande zonnepanelen. Veiligheidsregio NHN adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden, en het vee binnen, vanwege de as / deeltjes-regen. Twee uur en drie kwartier later was de "brand meester" en begon het nablus werk van de rokende loodsen.

Volgens Hortipoint zou 3.500 m2 van het bedrijf zijn verwoest, de drie andere grote loodsen (6.000 m2) bleven door de inzet van de grootschalig uitrukkende brandweer gespaard, net als de grote opslag met 250 (houten) kuubskisten. Het hart van het bedrijf, met alle koel-en preparatiecellen, zou verloren zijn gegaan, "levenswerk van 30 jaar naar de knoppen", volgens een van de bedrijfsvoerders. De dichtbij gelegen woning liep rookschade op. Er is geen persoonlijk letsel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar zou onderzoek naar worden gedaan.

Zonnecel splinters van een paar millimeter, maar ook stukken van van vijftien bij vijftien centimeter zouden volgens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verspreid liggen over een strook van ongeveer 4 bij een halve kilometer aan de noordzijde van de bedrijfs-lokatie. De sanering daarvan valt onder het zogenoemde ‘asbestregime’. Het oprapen van de grove scherven is de dag na de brand gestart, waarna de kleine scherven met speciale apparatuur zullen worden opgezogen. Schoonmaakkosten van de weilanden worden geschat op €2,5 per m2, volgens Hortipoint.

Het complex is verzekerd, en er zijn al direct plannen voor her- cq. nieuwbouw opgesteld, met een betere logistiek voor het bedrijf, wat 18 miljoen tulpenbollen per jaar broeit. Zie ook de berichten op HortiPoint.nl, Hart van Nederland (met video), Greenity.nl, NH Nieuws, en Transport-online.nl. NOS.nl kwam op 5 augustus nog met een korte terugblik, en kennelijk manueel verwijderen van de scherven en restanten verspreid "over een miljoen vierkante meter grond" (citaat van Klaas Limmen van het saneringsbedrijf). Hierin ook een citaat van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: "Er moet een landelijk plan worden opgesteld voor de aanpak van branden waar glas vrijkomt van zonnepanelen". Op 6 augustus meer inhoud, en video, bij NH Nieuws, waarbij getroffen boer Swaag - die ook een fikse PV installatie heeft - richting Tweede Kamer stelt dat er snel actie moet komen. Volgens Nieuwe Oogst (7 aug. 2020) zijn weilanden van 7 veehouders en 1 tarwe akker getroffen, medewerkers van Wit Flowerbulbs en de boeren, in totaal zo'n 70 personen, zijn gezamenlijk scherven gaan rapen. Met verzekeraar Achmea is overeenstemming bereikt over uit te keren ingezette arbeidsuren, over vergoeding van machinale opzuiging van kleinere restanten, voor af te voeren hooibalen, en van eventuele monitoring van vee door dierenartsen. De Omgevingsdienst zou de gevolgschade hebben onderschat volgens Klaver van LTO Noord-afdeling Hollands Kroon. Die besluit met een opmerking ten aanzien van de verzekering van dergelijke risico's: "Het is lastig om te bepalen onder welke dekking deze schade valt".

Uiteraard volgden, bijna "op de automaat", reeds op 6 augustus van de kant van het CDA kamervragen aan de ministers van EZK en IenM over de flink aangezette media hype rond dit en het vorige "scherven in de weilanden incident". Zie antwoorden op Kamervragen in bericht van 16 november 2020 (Agnes Mulder).

Solar Magazine heeft nog nagevraagd hoe het zat met de claim "glas in de weilanden". Dat blijkt een verkeerde interpretatie te zijn, er zijn vooral scherven van de zeer lichte zonnecellen naar beneden gekomen. Maar gezien foto's van opruim acties is er beslist ook gesmolten backsheet materiaal neergedaald in de omgeving, dus niet alleen "zonnecel scherven". Die natuurlijk beslist zeer scherp zijn, en zelfs scherper dan een verdwaald glas brokstuk wat door de extreme convectie bij dergelijke branden in de buurt van de brandhaard naar beneden gekomen kan zijn. Natuurlijk is een van de bron grondstoffen van zowel glas, als van zonnecellen, silicium uit (zuiver) zand. Solar Magazine laat een bekend producent van glas-glas panelen aan het woord die claimt dat dit soort gevolgschade niet of nauwelijks zou ontstaan bij hun producten, omdat het smeltpunt veel hoger zou liggen dan bij de meestal gebruikte glas / folie panelen. Zie artikel van 13 augustus 2020.

Byzonder is de configuratie van de PV generator op het complex van de Wit Flowerbulbs. De meeste van over de 5 daken verspreide, grofweg 4.000 panelen lagen op de zuidelijke dakhelften. Zo'n 29% van de PV modules ligt / lag op de noordelijke dakhelften, waarvan er 2 waren met een in Nederland ongebruikelijke (doch in Duitsland vaker geziene) "aufständerung" met oost-west oriëntatie op een hellend dak. 1 van die daken is verloren gegaan, evenals de meest noordelijke loods, met een gedeeltelijke PV generator op de zuideijke dakhelft. In totaal ging daarmee een volume van 1.174 (door PPV getelde) panelen verloren, beslist niet de door IFV geclaimde "ca. 3.500" exemplaren in hun rapportage van december 2020.

Daarnaast is er ook nog steeds een vrij byzonder vertikaal fassade systeem hoog op de zuidwand van de meest zuidelijke loods. Het complex heeft 3 SDE beschikkingen, waarvan dus een behoorlijk deel als verloren moet worden beschouwd. Het gedeelte liggend op de 2 afgebrande loodsen is inmiddels versleept naar het tab blad "afgevoerd" in Polder PV's projecten overzicht, het overblijvende - grootste - gedeelte staat nog in het enorme overzicht realisaties.

In 2021 en 2022 is het gehele daken complex, inclusief een nieuw loods gedeelte op de plek waar het oude deel was afgebrand, van een complete nieuwe all-black PV generator voorzien, volgens door Polder PV geraadpleegde luchtfoto's.


28 juli 2020. Zeer grote brand legt boerenschuur in de as. Omroep Flevoland. Kwart over zes in de vroege avond komt een melding binnen van een kleine brand, die al zeer snel uitbreidt naar "zeer grote brand" in een schuur van een akkerbouwbedrijf aan de Wrakkenweg in Rutten (Noordoostpolder, Flevoland). De brandweer zette 6 tankspuiten en een hoogwerker in, 5 omliggende korpsen werden gealarmeerd voor assistentie. 3 geschakelde schuren (niet zoals later geclaimd "1 loods"), met opslag en machines zijn uitgebrand, deze bevatten driekwart van het totaal aan zonnepanelen op het agrarische complex (enkele honderden PV modules, waarvoor een SDE beschikking is afgegeven). Een schuur met een niet aangetaste PV generator, en de woning tegenover het uitgebrande loodsen complex konden gered worden. Er is veel gevolgschade. De brand was zo hevig, dat in een groot gebied "van enkele kilometers" (Veneweg, Venepad en deel Lemsterweg) asdeeltjes en kleine scherven met zonnecel restanten neerdaalden. De gemeente en veiligheidsregio hebben omliggende boeren verboden om hun gewassen te oogsten, wat voor sommigen tot een zeer grote schadepost zal (kunnen) leiden, bij een bedrijf wordt van een potentieel faillissement gesproken. Vee moet binnen gehouden worden in het getroffen gebied. Er zou hiertoe een brief worden rond gestuurd door de Veiligheidsregio. Een woordvoerder van LTO Flevoland, die claimt, dat het "een unieke situatie is" (wat niet zo is, eerder gebeurde ook al zoiets bij een brand op 30 juli 2019 in Marknesse), suggereert dat de schade verhaald moet kunnen worden op de verzekering van de betreffende agrariër (bekend bij Polder PV), waarbij opgeroepen wordt om gezamenlijk op te trekken door getroffen partijen. Ondanks gedane suggesties in die richting, is er nog niets over de oorzaak van de brand bekend en moet dat nog worden onderzocht. Dus elk causaal verband met de aanwezigheid van een PV generator (waarvan er honderden zijn in NOP !) is vooralsnog datgene wat het is: pure speculatie.

Zie ook het tweede en derde artikel met video's van Omroep Flevoland, en het oorspronkelijk bericht op Alarmeringen.nl. Omroep Flevoland kwam op 3 augustus 2020 nog met het bericht dat iig wortelen en aardappelen en andere ondergrondse gewassen geoogst mochten worden. Voor andere bovengronds groeiende gewassen moeten afspraken gemaakt worden met de afzet leveranciers, eventueel in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op 11 augustus nóg een artikel, met 2 video's, over het "kastje naar de muur" verwijs gedrag van 5 instanties waar het (naleving op) controles van potentiële problemen bij getroffen voedselgewassen betreft: de lokale Veiligheidsregio Flevoland, gemeente NOP, het nationale Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFVG), resp. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In eerste instantie is de boer verantwoordelijk voor de afzet voor zijn product, maar er staan geen sancties op vermeende nalatigheden als het betreffende gewas toch wordt verkocht (er wordt er een genoemd, die na samenspraak met de opkoper, die geen problemen zag, zijn handel heeft verkocht). Iedereen verwijst naar elkaar, aldus Cindy Keijzer van Omroep Flevoland. En niemand neemt zijn verantwoordelijkheid, om te voorkomen "dat er mogelijk zonnepaneel scherven in de voedsel keten kunnen komen". Het is hier overigens goed om onderscheid te maken naar minimaal drie categorieën "as" die op de landerijen zijn neergedaald: (1) de in de reportages meestal getoonde zonnecel scherven (bewerkt silicium), (2) eventuele pure dekglas deeltjes (dit verpulvert vaak bij brand, zoals veiligheids-glas, en zal door de bank genomen niet de "scherpe randen" hebben die typisch zijn voor de in dit geval "blauwe" (multi-kristallijne) Si schilfers, (3) andersoortige asdeeltjes, meestal gesmolten backfoil van de panelen, een UV bestendige kunststof. De aluminium frames zullen grotendeels zijn gesmolten bij een dergelijke hevige brand, en waarschijnlijk grotendeels dicht bij de brandhaard zijn gebleven.

Deze brand is er van 2, naar aanleiding waarvan er diverse kamervragen werden gesteld aan Wiebes (berichten 6 augustus resp. 3 december 2020).


13 juli 2020. Bewoners verlaten huis in Best door brandend dak, flinke schade aan zolder. Eindhovens Dagblad. Bewoners van een huis aan de Klompenmaker in Best (NB) moeten tijdelijk het huis uit na een kort brandje op het pannendak, wat lijkt te zijn veroorzaakt door werkzaamheden aan het dak van de buren. De brandweer heeft met een hoogwerker gecontroleerd of er geen smeulende resten onder het, kennelijk onbeschadigde, en niets met het vuur te maken hebbende, op 3 plekken liggende zonnepanelen systeem liggen, om te voorkomen dat DC kabels van die installatie beschadigd zouden worden. De zolder is flink beschadigd door het brandje. Stichting Salvage is ingezet voor de nazorg van beide huishoudens.


23 mei 2020. Dakbrand bij bedrijfspand Veenland. Westlanders.nu (incl. foto's, video). Brandmelding rond kwart voor vier 's middags op een bedrijfspand aan het Veenland In Wateringen (gem. Westland, ZH). Na inzet op plat dak en via een hoogwerker was het brandje, tussentijds opgeschaald naar "middenbrand", snel geblust. Er bleken zonnepanelen te liggen op het pand, waarbij "kortsluiting" werd vermoed. De schade aan het dak was fors, Salvage is ingezet voor de afhandeling en ondersteuning van de bedrijfs-eigenaar. Bij nader onderzoek blijkt dit een tweewieler groothandel te zijn, die formeel is gevestigd aan de Molenweer (achterzijde van het Veenland), waar sedert 2017 een PV generator van 57 panelen op het platte dak heeft gelegen. Het westelijke deel daarvan lijkt te zijn verbrand. De gehele generator is kennelijk na de brand vervangen, satelliet foto's tonen in 2021 een anders op het dak georiënteerde nieuwe generator aan, met 80, vermoedelijk (donkere) monokristallijne panelen. Zie ook melding sequentie op Hulpverleningsforum.nl, en kort bericht op Haaglandenveilig.nl.


21 mei 2020. Dak met zonnepanelen in brand in Sliedrecht; brandweer schaalt op. ZHZ Actueel. Rond 14h15 tijdens zonnig weer ontstaat er brand onder een PV systeem van een nieuwe rijtjeswoning aan de Monteverdistraat in Sliedrecht (ZH). Alle 20 woningen van dit blok hebben een forse generator van 26 panelen, met in het veld 2 passende dakraampjes, op een dak met kleine leien (ook woningen van andere nieuwbouw blokken in deze buurt hebben dergelijke forse PV generatoren). Geen gewonden, deze "middenbrand" werd, met een meters-lange straal, van afstand geblust door de brandweer. Maar de generator op de getroffen woning moet gezien de beelden als verloren worden beschouwd. Oorzaak niet bekend, maar er wordt in het ZHZ Actueel bericht speculatief gesuggereerd dat dergelijke indak systemen "hun warmte niet goed kwijt [zouden] kunnen". Dat kan echter nooit een oorzaak van een brand zijn, hoogstens een versneller van een eerder ontstaan feitelijk brand probleem. Wel is het risico, zoals geschetst, bij dergelijke installaties groter, vanwege het feit dat de connectoren dicht op het dakbeschot liggen. Hier ligt dan ook, zoals vaker door Polder PV gesignaleerd, de "waarschijnlijke" oorzaak (slechte connector verbindingen waardoor een vlamboog kan ontstaan), al moet dat beslist nog worden uitgezocht, en is het niet "bewezen". Zie ook HetKompasSliedrecht.nl.


14 mei 2020. Brand op dak met zonnepanelen van woning in Heerhugowaard. Noordhollands Dagblad. Brand, gemeld kwart over drie 's midddags, onder zonnepanelen van woning in Bosboomstraat in Heerhugowaard, met "full-roof" PV generator met 72-cels monokristallijne panelen aan zowel NW als ZO zijde. Woning is onderdeel van blok van 6, waarvan er 7 in de straat staan, met vergelijkbare systemen met de panelen - daar is 'ie weer - "tussen de pannen". Extra tragisch is, dat het een van de eerste "nul op de meter" projecten van Nederland betreft (zie video van BAM Wonen, augustus 2014). De brandweer zette een hoogwerker en 2 tankauto spuiten in. In het huis is waterschade opgetreden, de generator is (zwaar) beschadigd. De bewoners zijn uit de woning gehaald. Zie ook berichten onder Heerhugowaard Centraal.nl, Alarmeringen.nl, Hardnieuws.nl, en Cobouw.


13 mei 2020. Brand uitgebroken in zonnepanelen op dak Houtense zoutopslag. AD.nl. Onfortuinlijk postcoderoos project van Green Energy Facilities / Zon op NL (overgenomen van E.ON), met bijna 1.600 mono-kristallijne zonnepanelen op de nieuwe, aan "de Staart" langs de A27 liggende zoutloods van Rijkswaterstaat (die ook 72 panelen voor eigen verbruik heeft in het project). Eind 2017 opgeleverd, maar al op 18 januari 2018 werd het project door stormschade getroffen (overzicht bloopers pagina), en zijn enkele panelen uit de dakconstructie gebroken en op straat beland (FB entry). Nadat overdag "geklust" was aan het dak op 13 mei 2020 werd om kwart voor 7 's avonds brand geconstateerd op het gebouw, waarbij kennelijk het isolatie materiaal van de dakconstructie in brand is geraakt. De brandweer, die trouwens het hek bij de ingang moest open knippen om snel toegang tot het terrein te krijgen, vermoedt een relatie met het kluswerk, en dat er "kortsluiting" is opgetreden. Mogelijk is er zelfs al eerder door de stormschade (niet gemeld in actuele berichten) iets mis gegaan in de constructie en/of met de (bedrading van de) PV installatie (dit is uiteraard speculatie). Drie bluswagens werden ingezet, waarmee de brandweer de brand in anderhalf uur kon blussen. Onder het dak stonden sneeuwschuivers en strooiwagens, maar daar is slechts water op gekomen, en deze vehikels raakten verder niet beschadigd. Zie ook berichten en foto's in berichten op sites van RTV Utrecht, Houtens Nieuws / 't Groentje, en HardNieuws.


16 april 2020. Grote stalbrand in Heythuysen. Weertdegekste.nl. Grote brand in stallen complex aan de Hollander te Heythuysen (Leudal, L.), met rook ontwikkeling tot ver in de omtrek zichtbaar. Drie grote kippenstallen (1 met extensie), die gelukkig wegens onderhoudswerkzaamheden leeg waren gehaald, zijn door deze grote brand verloren gegaan. Brandweer schaalde op naar "Grip 1" niveau (coördinatie van hulpdiensten nodig). 's Avonds om 20h15 uur zou de brand meester zijn geworden, ruim 3 uur na de melding in de middag (16h30), en kon er gestart worden met na-blussen. De naastgelegen woning bleef gespaard, er is geen asbest vrijgekomen, geen gewonden. Stichting Salvage is ingeschakeld voor opvang van de getroffen eigenaar en familie. In de wijde omgeving uit de enorme rook kolom neerdalende objecten blijken deeltjes roet, rubber, schuim en stukjes afkomstig van de zonnepanelen die op het dak lagen waar de brand heeft gewoed te zijn geweest. Geadviseerd wordt om deze met het restafval af te (laten) voeren. Het betreft hier een in 2016 in 2 delen opgeleverd groot PV project met bijna vijfduizend zonnepanelen, en 2 SDE beschikkingen uit de succesvolle SDE 2014 regeling. De drie (eigenlijk: vier) stallen behorend bij de grootste beschikking zijn verloren gegaan, wat betekent dat er bijna 800 kWp naar de "afvoer" lijst van Polder PV is overgeheveld. Het kleinste deel-project, toch nog goed voor bijna 500 kWp, aan de noordzijde van het grote erf, lijkt gespaard te zijn gebleven.

Zie ook video van WdG op Youtube, De oorzaak van de brand is niet bekend, maar wordt onderzocht door de brandweer en de verzekeringsmaatschappij. Verdere berichtgeving, deels ook met eigen video's, op Nederweert24.nl, idem, vervolg, De Limburger, idem, deel 2, deel 3, en bij Hart van Nederland.


10 april 2020. Zonnepanelen woning Homberg Wijchen vatten vlam. RN7.nl. Met het extreem zonnige weer in deze maand was dit wel enigszins te verwachten, gezien het "beeld" in 2018-19. Een woning aan de 24e straat in het zo'n 22 hectare grote, compleet door-genummerde woongebied Homberg in Wijchen (Gld) had te maken met een brandje (volgens de melding "zolder hoekwoning", melding rond half 2 's middags, opgeschaald naar "middenbrand"). Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt, maar volgens het bericht sloeg deze al snel over op het dak van de woning, wat "flinke schade" zou hebben opgelopen. Er wordt een relatie gelegd met aanwezige zonnepanelen, maar de beelden zijn hierover beslist niet duidelijk. Indien de brand binnen is begonnen, zoals lijkt te worden gesuggereerd, kán het een omvormer zijn geweest, of zelfs een hele andere oorzaak hebben gehad. De brandweer voorkwam dat de vlammen oversloegen naar andere delen van de woning, of naastgelegen huizen. Bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Gezien de Corona pandemie crisis was het niet vreemd dat er nogal wat bekijks was, waarbij de verordonneerde 1,5 meter afstand van elkaar kennelijk redelijk goed werd nageleefd. Zie ook Alarmeringen.nl bericht.


8 april 2020. Giftige olie in brand bij zonnepark Muntweg. Omroep Flevoland. Voor de tweede maal is er een brand opgetreden in een trafohuisje van dit in 2017 opgeleverde zonnepark ("De Munt"), van Groenleven, in Emmeloord, wat al enige tijd geleden in handen is gekomen van Deens investeringshuis Obton (zie bericht 24 maart 2019). De oorzaak van deze rond het middaguur ontdekte brand is - wederom - niet bekend. De brandweer heeft de brand van het huisje laten uitbranden omdat de 300 liter olie, die vaak voor koeling wordt ingezet in trafo huisjes, niet kon worden geblust (gevolg: zwarte rookpluim van grotere afstand zichtbaar). Mede vanuit milieu oogpunt (voorkomen van verspreiding van gevaarlijke stoffen), is deze beslissing genomen. Niet bekend is welk "type" olie in dit trafohuis is ingezet. Dat kan variëren van het zeer gevaarlijke polychloorbifenyl in oudere trafo stations, via siliconenolie tot synthetische of plantaardige (biologisch afbreekbare) esteroliën (zie Wikipedia pagina). Er is door de brandweer schuim ingezet om de aanpalende zonnepaneel percelen te sparen. Regionale netbeheerder Liander was ook ter plaatse om eventuele maatregelen te nemen rond de net aansluiting van het zonnepark.

Zie ook bericht van Omroep Flevoland op 9 april, en live beelden van Regio 25, bericht met foto's, en video van PB Timmerman (de opmerking onder laatstgenoemde video, "De problemen ontstaan omdat de capaciteit van het hoofdnet te klein is voor het aanbod aan energie. De oververhitting zorgt voor brand", slaat echter nergens op). Lars Roobol relativeerde het incident in enkele tweets op 8 april: "Trap er niet in mensen: transformatiehuisjes “gaan” af en toe. Balen, geeft wat vervuiling, maar het gebeurt" (draadje). Forum voor Democratie probeert prompt politieke "munt" te slaan uit het incident, en stelde schriftelijke vragen: "De partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten de uitrol van zonneparken tijdelijk op pauze te zetten omdat de oorzaak van de branden nog niet bekend is. De partij wil ook weten of het provinciebestuur kan garanderen dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is voor omwonenden van zonneparken" (Omroep Flevoland, 10 apr. 2020, n.a.v. schriftelijke vragen van FvD aan Gedeputeerde Staten, waarin ook een curieuze veronderstelling staat, "300 liter olie, dat door het vuur zwaar giftig kon worden", 8 april 2020).

Op Brandweer.nl staat een kort verslag van het incident, van een van de vrijwillige brandweer lieden, gedateerd 15 april 2020.


27 maart 2020. Omvormer van zonnepanelen in brand Kaapsebos Maasdijk. District8.net. Omvormer van PV systeem op agrarisch bedrijf aan de Kaapsebos in het kassengebied van Maasdijk (Westland, ZH) in brand. Zelf blussen hielp niet, brandweer korps Maasland en Maassluis hielpen om het brandje te blussen. Met hoogwerker is van boven bekeken of er geen brandhaard was achtergebleven.


26 maart 2020. Brand in transformatoren zonnepanelenveld LontZon. Hardnieuws.nl. Niet een "transformator", maar een omvormer van het nog geen jaar geleden opgeleverde, ongeveer 1 MWp grote LontZon zonneparkje van het gelijknamige bouw bedrijf in Sint Annaparochie, in de Friese gemeente Waadhoeke. Deze bleek, bij inspectie n.a.v. een foutmelding in brand te zijn gevlogen. Schade lijkt beperkt tot de omvormer (bekend Chinees merk). De brandweer heeft de aansluiting met speciaal, goed geïsoleerd gereedschap los geknipt van de DC aanvoerkabels van de betreffende aangesloten zonnepanelen. Bij het doorknippen van de aparte aders (telkens een string zonnepanelen "bedienend"), zijn kort vlambogen te zien op het filmpje van de eigenaar op Twitter, omdat er overdag, bij volle zon, wordt ingegrepen. Zie ook berichtje op 112fryslan.nl.


13 maart 2020. Brand verwoest clubgebouw Rotterdamse volkstuinders in Nesselande. Brand ontdekt rond 6 uur 's morgens in het club gebouw van de volkstuinvereniging De Boerderij aan de Max Heymansstraat in Rotterdam-Nesselande. Zware rookontwikkeling waardoor zelfs metro lijn tijdelijk stil moest worden gelegd, en er een NL Alert werd afgegeven. Brandstichting wordt uitgesloten (pand zat potdicht bij aankomst brandweer), oorzaak brand is niet bekend. Gehele inventaris, alsmede een PV generator met 40 zonnepanelen zijn ook tijdens de brand in vlammen opgegaan, die de brandweer "gecontroleerd" liet uitgaan. Vereniging ernstig gedupeerd, en beraadt zich over te ondernemen stappen aan het begin van het nieuwe seizoen.


2019


27 september 2019. Brand in woning door zonnepanelen Tholen. HVZeeland.nl. Brand (onder) een iets oostelijk van zuid georiënteerd, vrij recent (vermoedelijk 2018) geïnstalleerde PV installatie van 17 monokristallijne modules op een woning aan de Burgemeester van Berchemstraat in het Zeeuwse Tholen. Brand gemeld om half drie 's middags. De eentonigheid gecontinueerd: installatie "tussen de dakpannen" (panelen op kunststof inleg-systeem direct boven de panlatten gemonteerd), forse brandschade in centrale deel van de generator. De brandweer haalde zes panelen van het dak, met hulp van een hoogwerker uit Bergen op Zoom, waardoor de straat tijdelijk werd geblokkeerd. Oorzaak brand: "onbekend". Zie ook oorspronkelijke foto's gepubliceerd op website van 112markiezaten.nl


18 september 2019. Na Eemnes ook in Weesp brand op nieuwbouwdak. Weespernieuws.nl. Brandje ontstaan rond middaguur (Alarmeringen.nl), in woning aan de Fort Abcoudestraat in nieuwbouw-wijk Weespersluis in het noordoosten van Weesp (NH). Oorzaak wordt mogelijk bij aanwezige zonnepanelen gezocht. Brandje meester nadat het PV systeem werd uitgeschakeld. Team Brandonderzoek gaat onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak. Incident genoemd in KIWA rapport.


17 september 2019. Grote brand Latexweg Amsterdam. Blikopnieuws.nl. Grote brand op loods waarin cacao producten zijn opgeslagen "aan de Latexweg" (gezien beschikbaar foto materiaal echter waarschijnlijk officieel pand op de aanpalende Ruijgoordweg) in Westpoort havengebied. B.O.N. claimt "kortsluiting in zonnepanelen" als oorzaak, maar dat wordt tegengesproken in het korte bericht in het Parool, en op de Hulpverleningsforum.nl site ("De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk"). Het gaat vermoedelijk om de oostelijke loods van een groot distributie complex, waarop sedert het najaar van 2018 dik 9 en een half duizend zonnepanelen zijn aangebracht, en waarvoor een SDE beschikking is afgegeven, voor het "DESE zonnepark" van Ter Haak Logistics. Geen gewonden. Brandweer.nl claimt dat brand tot dak met zonnepanelen beperkt is gebleven, en dat vuur zich langzaam uitbreidde "omdat de zonnepanelen stroom bleven leveren". Met inzet van groot materieel, de Havendienst en beelden vanuit een politie helikopter kon de brand in 2 uur bestreden worden. "Delen van de installatie raakten beschadigd bij de brand, waardoor uitschakelen ook niet mogelijk was. Hierdoor bleef er gevaar dat de brand zou kunnen oplaaien. De brandweer is nog de gehele middag, in samenwerking met een specialistisch bedrijf, bezig geweest om de situatie veilig te stellen. Het pand kon pas daarna worden vrijgegeven", aldus Brandweer.nl. Er is een veldje van zo'n 45 zonnepanelen verloren gegaan (Twitter foto Bert Meijer). De - schoongemaakte - brandhaard is ook in de laatste shots te zien van de video die is gemaakt van 2 naburige grote PV installaties op vergelijkbare logistieke complexen van Merin door Vattenfall (16 jan. 2020). Zie ook berichten op Nu.nl, NHNieuws.nl, en op de Alarmeringen.nl site, allen van 17 sep. 2019.


13 september 2019 ff. Brand in zonnepanelen op daken in Eemnes [video]. Gooi en Eemlander. Het moment van "saaiheid" is voorbij, de ergernis begint. Wederom is een BIPV installatie in brand gegaan. Van een blok van 6 nagelneue huizen van woning corporatie Alliantie, met 3x 30 monokristallijne panelen aan de oostzijde van de Zuidersingel te Eemnes (Ut.) hebben 4 woningen brand- en blusschade gekregen. De brand ontstond onder / tussen het dakbeschot en de zonnepanelen, en was gezien het gesloten karakter van de grote PV generator moeilijk te blussen. Na twee uur kon het sein brand meester worden gegeven. Kennelijk omdat het nieuwbouw wijkje direct zuidelijk van het gemeentehuis ligt (wat ook een fors plat dak systeem heeft), heeft zowel de gemeente (link via Drimble, bericht gemeente is later verwijderd), als verhuurder de Alliantie een persbericht doen uitgaan, met de mededeling dat "deze valse start in de Zuidpolder zo snel mogelijk opgelost" zal worden. En dat de gemeente, samen met Alliantie en de bouwer, het bekende Van Wijnen, technisch onderzoek naar de oorza(a)k(en) zal laten verrichten. "Getroffen bewoners worden ondergebracht in omliggende hotels en/of een vakantiepark. Ook voor de dagelijkse zorg is aandacht; zo wordt gezorgd voor opvang en bijvoorbeeld vervoer van de kinderen naar school. Alle geleden materiele schade wordt vanzelfsprekend vergoed. De getroffen woningen zijn voor de eerste weken in ieder geval niet geschikt voor bewoning". Aldus het persbericht. Zie ook artikel bij het AD, foto's op het NH Nieuws bericht, en artikelen op RTV Utrecht site (deel 1 13 sep., deel 2 14 sep.). NB: in het nieuwbouw wijkje staan nog meer huizenblokken en grotere nieuwbouw woningen met zonnepanelen. Deels mogelijk met vergelijkbare BIPV installaties. Alliantie liet na het incident van enkele omliggende woningen uit voorzorg de PV systemen loskoppelen van het net, maar stelde wel "We weten de oorzaak [van de brand] niet. Dat wordt nog onderzocht".

Op 29 november 2019 kwam De Alliantie met een nieuwsbericht (gerepliceerd door AD), waarin de claim "de brand is ontstaan door kortsluiting in een zonnepaneelconnector van de woning aan de Zuidersingel 15. Het is een technisch probleem dat verholpen kan worden". In de wat curieuze verklaring wordt gesproken van seriële koppeling van de "in-dak" (BIPV) installatie, en het statement: "Serieel wil hier zeggen dat er steeds een hoeveelheid spanning en stroom bij komt. Dit heeft in deze situatie geleid tot hoge temperaturen in de hier gebruikte connectoren". Dat klopt echter niet, want bij opname van meer zonnepanelen in een seriële set-up neemt alléén maar de spanning / voltage (V, volt) toe, niet de stroomsterkte (I, amperage). P (vermogen) = V (voltage) maal I (stroomsterkte). Maar ook: P = Ikwadraat maal R (weerstand in Ohm). Bovenstaande vreemde suggestie kan dan ook nooit de oorzaak van "verhitte connector(en)" verklaren. De structurele oorzaak wordt hierdoor niet geduid, en ligt volgens mij nog steeds bij ondeugdelijke connectoren en/of -verbindingen. Door malheur met die connector is waarschijnlijk een vlamboog ontstaan, met dramatische gevolgen, die zo typisch zijn bij BIPV installaties die dicht op het dakbeschot liggen. Een expert vertrouwde mij na consultatie toe: "serieel is nooit hogere stroom, en spanning zorgt niet voor brand". Maar, vanwege de tweede formule: door waarschijnlijk brakke connector (hoge overgangsweerstand, R), liep het vermogen (P) flink op, en waren de condities voor oververhitting en brand optimaal.

Alliantie is wel reeds gestart met herstelwerkzaamheden (brand-, water- en roetschade). De gehele generator (alle panelen) wordt vernieuwd, de drie getroffen woningen worden preventief op veiligheid en kwaliteit gecontroleerd. Aannemer Van Wijnen plaatst brandwerend materiaal. Bij de eengezinswoningen "worden maatregelen getroffen om de spanning en de temperatuur niet op te laten lopen". En "Als er toch kortsluiting ontstaat, schakelt de aardlekschakelaar direct de elektra uit". Ook die laatste bewering is nogal boud (expert: "Dat lijkt me sterk"). Dat gebeurt alleen als er "sluiting" is met aarde, en als het frame van de installatie "is geaard". Er kan al lang een brand(je) zijn, zonder dat de aardlek schakelaar afschakelt, wat sterk afhankelijk is van de brand situatie. Incident genoemd in KIWA rapport.


10 augustus 2019. Brand in woning met zonnepanelen in dak. Rijnmond.nl. Het wordt bijna "saai": BIPV installatie op nieuwbouw hoekwoning in de Architectenstraat in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek (gem. Lansingerland). Brand ontstaan rond 19h00 's avonds onder de het gehele zadeldek aan de ZW zijde afdekkende BIPV generator met 30 monokristallijne, all-black panelen. Brandweer had moeite met blussen, vanwege het gesloten glas-dek. Er vielen geen gewonden. Er wordt gesuggereerd dat dergelijke "ingelegde" panelen een hoger risico op brand zouden hebben "omdat de wind er niet omheen kan waaien" (lees: ze zouden warmer worden dan conventionele installaties "boven de pannen"). Dat is, volgens Polder PV, echter beslist niet de feitelijke oorzaak van nogal wat branden bij dergelijke (meestal nieuwe) BIPV installaties, zie diverse recente "events" in de lijst hier onder. Dé oorzaak is waarschijnlijk te herleiden tot slecht gemaakte verbindingen, al dan niet met verkeerde / niet officieel "parende" connectoren van exact hetzelfde type en merk. Dit leidt bij dergelijke krachtige (bij 300 Wp modules al 9 kWp) systemen onherroepelijk tot problemen omdat alle connectoren direct boven, en/of in direct contact staan / liggen met de onderliggende dakmembranen en/of houten dakbeschot. Bij ontstaan van een lange tijd aanhoudende DC-vlamboog vanwege slechte "sluiting" van de contactplaatsen, krijg je bij dergelijke installaties direct te maken met verhoogd brand risico, omdat er zeer dicht bij / bijna al fysiek contact is met potentieel brandbare materialen bij dergelijke zeer hoge temperaturen. Iets wat vrijwel onmogelijk is bij installaties "boven" de pannen, omdat er in dergelijke gevallen vrijwel nooit direct contact is met de onderzijde van de panelen, vanwege de meestal brede luchtspleet, en de keramische dakpannen er onder in het geheel geen brandrisico vormen. Dit blijft een zorgen wekkende ontwikkeling, want de complete straat in Bergschenhoek, en de aanpalende nieuwbouw bestaat uit dergelijke nieuwe woningen met BIPV generatoren. En op foto's is ook te zien dat de nieuwste bouw blokken waarschijnlijk vergelijkbare inbouw BIPV systemen zullen gaan krijgen. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zie ook artikelen in AD, MediaTV, Nieuwsopbeeld.nl, District8.net, 112lansingerland.nl, en Dagblad010.nl, wederom met een verzameling schokkende foto's en video. Ook in NRC artikel van 5 september 2019 werd een foto van dit incident geplaatst (zie hier boven bij algemenere beschouwingen overzicht). Genoemd in KIWA rapport.


7 augustus 2019. Zonnepanelen zorgen voor brand in school Naaldwijk. Regio15.nl. Brandje gemeld om 10 over half drie 's middags, met status "middenbrand" (inzet 2 bluswagens, ook om genoeg personeel ter plekke te krijgen ter controle van omliggende ruimtes). Brand in technische ruimte op de 2e etage van de in 2010 opgeleverde ISW Hoogeland school aan de Prof. Holwerdalaan in Naaldwijk (Westland, ZH). Brandje is snel met schuim geblust. Volgens bericht Regio15.nl mogelijk "werkzaamheden" oorzaak van de brand, maar in artikel AD wordt dit uitgesloten omdat er geen werkzaamheden in de betreffende ruimte gaande waren. Daar wordt gesuggereerd, "vermoedelijk brak de brand uit door een defect in een omvormer van zonnepanelen". Er ligt een recent aangelegde forse PV installatie, bestaande uit een vijftien-tal veldjes, met ruim vijfhonderd high-power modules op het platte dak van dit complex (installateur bekend bij Polder PV). Er is een SDE beschikking op dit adres afgegeven. Team Brand Onderzoek bekijkt de zaak, en is de enige instantie aan wie een eventueel (onderbouwd) "oordeel" overgelaten kan worden. Speculeren over het incident heeft, zoals bij alle vergelijkbare events (vele duizenden branden per jaar, meestal op panden zonder zonnepanelen), geen enkele zin, hoe graag u dat ook wilt doen. Stichting Salvage helpt de school bij het afwikkelen van de schade. In de school waren tijdens de vakantie uiteraard geen kinderen aanwezig.


6 augustus 2019. 'Brand in zonnepanelen is gevaarlijker en komt steeds vaker voor'. Omroep Zeeland. Grote brand in Hotel Marie aan de Waterpoortstraat in Philippine (gem. Terneuzen, Zeeland), waar anderhalf jaar aan verspijkerd was, en wat binnenkort geopend zou worden voor de eerste gasten. Polder PV was er stomtoevallig op 12 juni 2019 nog langs gefietst en had de fraaie, nieuwe houten gevels en de grote BIPV installatie gefotografeerd. Om kwart over vier 's nachts werd de brand gemeld, de brandweer was met uiteindelijk vier wagens van verschillende korpsen ter plaatse, en had moeite met blussen, omdat het hier om een - in Nederland nog vrij zeldzame - BIPV generator met gesloten glasdek van de aaneengesloten zonnepanelen ging (OZ heeft het hier foutief over "zonnecollectoren", wat de thermische, warm water opwekkende zusjes zijn van de hier liggende elektriciteit opwekkende PV panelen...). Het gaat bovendien om een oost-west installatie, het hele dak was bedekt. Dit maakte blussen lastig. Desondanks was na vier uur de brand "meester" (en volgde nog wat nablus werk). De oorzaak is nog niet bekend, in het artikel wordt de mede-eigenaar van het hotel geciteerd die de oorzaak van de brand "mogelijk in de keuken" vermoedde. Dak lijkt volledig te zijn verwoest, over potentiële herbouw hebben de eigenaren een hard hoofd in, alle reserveringen zullen worden gecancelled. In het artikel ook een interview met lector Energietransitie Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), over de al dan niet verhoogde gevaren / risico's met zonnepanelen in het geval van brand. Overeind blijft: "toename" van branden in panden met zonnepanelen is logisch, want de uitbouw van PV in Nederland breekt jaar na jaar records. Procentueel bezien gaat het nog steeds om relatief zeldzame incidenten, ondanks de "waslijst" hier onder weergegeven (NB: we gaan binnen niet al te lange tijd al richting een miljoen huizen met zonnepanelen in NL). Diverse andere media besteedden ook aandacht aan het dramatische incident te Philippine, soms met foto's en bewegende beelden. Waar onder nogmaals Omroep Zeeland, HVZeeland hier en hier, PZC, Hart van Nederland, NOS, en Reformatorisch Dagblad.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft onderzoek gedaan naar de brand, maar was niet in staat om de oorzaak te achterhalen. Het onderzoek is afgesloten, zo meldden Omroep Zeeland op 12 september 2019. en PZC, op 12 september 2019. Op satellietfoto's van begin 2024 zijn alleen nog de funderingen van het hotel te zien, er is (nog) geen herbouw gepleegd.


1 augustus 2019. Uitslaande woningbrand in Werkendam: bewoners zijn veilig BN De Stem. Brand onder residentiële installatie van 6 all-black zonnepanelen op huurwoning van Woonservice Meander in de Floreffestraat te Werkendam (Altena, NB), begonnen om 9h30 in de ochtend van deze donderdag. Bovenwoning zou volledig in brand hebben gestaan. Een half uur na melding is brand geblust, geen gewonden. Politie die brandweer hielp met afzetten van de straat werd om onbekende reden beschimpt, gehinderd, en aanwijzingen omtrent afzetting genegeerd (AD artikel). Al de volgende dag werden de reeds 4-5 jaar geleden aangebrachte PV systemen van woningen in de omgeving (verschillende aantallen, niet alle woningen, kennelijk alleen diegenen die destijds met een actie vanuit de corporatie mee wilde doen) reeds gecontroleerd, o.a. door thermografie beelden van het binnenwerk van de omvormers te maken, door de Werkendamse Verwarmingscentrale. Alle systemen zullen worden gecontroleerd. Er is sedert 2017 een lease constructie tussen Meander en de bekende ontzorger Wocozon (NB: Webarchive link). Onbekend is echter of dit systeem / deze straat ook onder dat project valt. Sommige buurtbewoners zijn ongerust over de brand, een enkeling die ook overwoog ze te laten plaatsen ziet er voorlopig van af. Zie ook berichten op Omroep Brabant (1) en deel 2, en bij AD. De verhuurder meldde op 5 augustus het volgende: "De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De eerste geluiden gingen richting kortsluiting in de omvormer van de zonnepanelen. Dit is echter nog niet definitief. Uit voorzorg controleert de installateur, de Werkendamse Verwamingscentrale, alle installaties van hetzelfde type die in dezelfde periode zijn geplaatst. De WVI is daar vrijdag direct al mee gestart en verwacht deze week alle installaties te hebben gecontroleerd. Het betreft enkele tientallen installaties". Voor de getroffen bewoners is vervangende woonruimte aangeboden, voor tijdens de herstel werkzaamheden van hun woning. Deze zullen direct beginnen na rapportage door de schade expert.

In het 2019 najaars-nummer van het bewoners-blad Meanderen ging de corporatie verder in op het incident: "Uit het onderzoek kwam helaas geen aanwijsbare oorzaak naar voren. Wel stelden ze vast dat de installatie van zonnepanelen niet geheel voldoet aan de in 2015 gepubliceerde normeringen. Woonservice Meander heeft daarom besloten om woningen met dezelfde zonnepaneelinstallaties aan te passen, zodat de installaties voldoen aan de aangescherpte normeringen. Het betreft de 30 zonnepaneelinstallaties van de woningen aan Floreffestraat, De Graaff, Postelstraat en Bentlaken in Werkendam. Alle andere woningen van Woonservice Meander die voorzien zijn van een zonnepaneelinstallatie voldoen al aan de aangescherpte normeringen". Incident ook genoemd in KIWA rapport.


30 juli 2019. Uitslaande brand in Marknesse onder controle: loods vernield, woonhuis gered. De Stentor. "Zeer grote" brand in loodsen complex van een al een kwart eeuw lang, groot appels verwerkend (familie) bedrijf V.S. Apple Industries Marknesse aan de Blokzijlerdwarsweg in dit dorp in de Noordoostpolder (NOP, Fl.). 70 brandweerlieden van 5 brandweer korpsen waren nodig om de felle brand te blussen "brand meester" dezelfde avond), het nablussen duurde tot in de ochtend van woensdag de 31e. Het nabijgelegen huis kon worden gered, het loodsen complex, en de grote stapels houten kratten er naast, gingen in vlammen op, nadat de brand om kwart over zes 's avonds was begonnen, en snel om zich heen greep. Er waren toen slechts 3 tot 4 mensen aanwezig, bezig met schoonmaak werkzaamheden, die ongedeerd het pand hebben kunnen verlaten. De oorzaak is na een week nog steeds niet bekend. Door de verwoestende brand, waarvan de rookwolken tot in de verre omtrek waren te zien kwam ook roet in de lucht, er werd ook voor asbest gewaarschuwd, maar metingen gaven geen problematische stoffen te zien. Wel kwamen er vanwege de enorme convectie door het vuur zonnecellen en andere materialen van, o.a. de aanwezige, vernietigde PV generator aan de oostzijde van de locatie naar beneden, o.a. in weilanden en op akkerbouw gronden. Waarvan gemeente NOP in een apart bericht stelde "Als u ze aantreft zorgt u er dan voor dat deze verwijderd en weggegooid worden", zonder op separate recycling van aan te treffen - kostbare grondstoffen bevattende - (delen van) zonnecellen te wijzen (WEEE directive).

Een SDE gesubsidieerde, in het voorjaar van 2017 door Zonnegilde opgeleverde PV generator met 800 zonnepanelen, verdeeld over 4 dak segmenten, ging ook geheel verloren bij de brand. De getroffen familie is geschokt, maar vastbesloten, eventueel op een andere locatie, de activiteiten voor haar afnemers (ambachtelijke & industriële bakkerijen, en de zuivelindustrie), zo spoedig mogelijk voort te zetten. En ook het werk voor hun 20-30 man vaste personeel te behouden. Verder berichten met foto's en video's bij de Stentor op 31 juli 2019, en nog twee maal op 1 augustus (hier en hier), Omroep Flevoland (o.a. 30 juli, 1 augustus), Noordoostpolder (30 juli, 6 augustus), en bij AGF (5 aug. 2019).

Nagekomen (21 maart 2023): Inmiddels is er weer een volledig nieuw loodsen complex opgebouwd, en, in het voorjaar van 2022, een compleet nieuwe PV generator aangebracht door Zonnegilde met 1.300 zonnepanelen.


29 juli 2019. Zonnepanelen in brand op aanbouw woning Wildbaan Rijswijk. Website District8. Brandje bij een kennelijk zelf net door bewoners geplaatste (kleine) residentiële PV installatie op plat dak van garage van nieuwbouw woning op de Wildbaan in het Zuid-Hollandse Rijswijk (gem. 's-Gravenhave), kwart voor 2 's middag. Brandweer (2 korpsen) hebben brandje snel geblust (ingeschaald als "kleine brand"), oorzaak gaat onderzocht worden door het Team Brand Onderzoek. Ook Bouw- en woningtoezicht zal inspectie verrichten omdat het om een zelf aangelegde installatie gaat. Getoonde foto laten o.a. een soort verbrande pallets zien die van het dak zijn gehaald. Zijn die wellicht als ondergrond voor de panelen gebruikt, en heeft daar mogelijk een slecht contact makende, vonkende DC verbinding op gelegen? Stichting Salvage is langs geweest voor het helpen met de schade afwikkeling.


21 juni 2019. Brand in zonnepanelen: hoe zit dat? Omroep Fryslân. 8 zonnepanelen van een in het voorjaar van 2018 aangelegde installatie van 177 zonnepanelen op het platte dak van sporthal de Houtmoune (Houtmolen) aan de Vaart in het Friese Buitenpost (gem. Achtkarspelen) zijn in de ochtend verbrand. De gealarmeerde beheerder heeft direct gehandeld toen rook van het dak werd gemeld. De brandweer was er snel bij en wist met haar blus werkzaamheden erger te voorkomen. Radio interview met Jan Willem Zwart van de brandweer over mogelijke oorzaken weet geen helderheid te brengen. De geclaimde (atmosferische) hitte alleen kan nooit verklaren waarom er brand zou uitbreken in een dergelijke installatie, zelfs niet bij een hittegolf, omdat zonnepanelen aan hitte / koude testen worden onderworpen voor hun IEC (of UL) certificaties. Mogelijk een fout bij het installatie werk, maar ook dat moet eerst bewezen worden. Zie ook reportage Waldnet, met foto serie inzet brandweer, van dezelfde datum. Genoemd in KIWA rapport. Datering ("21 juli 2019") in IFV rapport van december 2020 is incorrect !


19 juni 2019. Brand in zonnepanelen door blikseminslag op IJburg. AD.nl. Na blikseminslag rond acht uur 's avonds tijdens een "code geel" periode van het KNMI vat een PV installatie op de Nico Jessekade (IJburg, Amsterdam) vlam. Brandweer blust het brandje, zie ook bericht AT5.nl. Verder geen details. In Nederland slaat volgens Brandweer.nl jaarlijks ongeveer 200 duizend maal de bliksem in, soms met forse schade (maar ook zeer vaak: nauwelijks effect). Genoemd in KIWA rapport.


5 juni 2019. Grote brand bij fietsenfabriek Gazelle in Dieren onder controle. Gelderlander. Rond kwart over 2 's middags gemelde brand op platte dak van loods aan oostzijde van het fabrieks-complex van fietsenfabrikant Gazelle in Dieren (Gld). Ook al wordt in het eerste artikel bij Omroep Gelderland, en in een tweet van de lokale brandweer, zonnepanelen als oorzaak aangewezen, in het artikel in de Gelderlander wordt door een medewerker van Gazelle gesteld dat het nog te vroeg zou zijn om (met zekerheid) te zeggen of daar iets mis mee zou zijn gegaan. Sinds kort ligt er een forse, uit ruim 2.800 zonnepanelen bestaande, via het Duurzaam Investeren portal gecrowdfunde PV installatie op meerdere dak segmenten van het complex. Dat was aanvankelijk nog een postcoderoos project onder de paraplu van Postcodestroom (project tijdelijk van website verwijderd, tijdelijk in Google cache terug gevonden, maar ook daar uiteindelijk verwijderd), i.s.m. PonEnergie van het grote PON conglomeraat. Gazelle is ook onderdeel van PON. Maar dat traject werd in eerste instantie om onduidelijke reden afgeblazen, en de participanten zouden hun ingelegde geld terug krijgen (een link naar een mededeling op de website daarover is later verwijderd, zie echter ook de Tweet over die brief), waarna de crowdfunding werd gestart (en binnen no-time overtekend werd). Later is er kennelijk ondanks dit alles toch weer een coöperatief model "onder een postcoderoos" opgetuigd, gezien de nieuwe entry bij Postcodestroom (die daarbij gebruik maakt van de 30 oktober 2017 bij de notaris bekrachtigde statuten voor een Coöperatief Postcodestroom Gazelle U.A. in het KvK register). Leden konden onder deze herstarte PCR constructie vanaf een inleg vanaf 30 Euro inschrijven.

Bij het project is ook ServiceHouse betrokken, dochter ZekerZuinig van dit bedrijf boodt de crowdfunding aan. PonEnergie is ontstaan uit een samenwerking tussen ServiceHouse en Pon. De loods waar de brand is uitgebroken bij Gazelle zou een opslag zijn voor banden en velgen. De sprinkler installatie binnen heeft haar werk goed gedaan, maar de schade aan het betreffende dak deel lijkt fors. Personeel werd ruim op tijd door de eigen BHV dienst naar buiten geloodsd. Geen gewonden, het personeel werd die middag naar huis gestuurd. De brand was rond 3 uur 's middags grotendeels geblust. Meer foto's en reportages bij Omroep Gelderland (hier en hier), op de website van Studio Rheden (hier), en eerder op de Alarmeringen website (hier), en in een tweet van de lokale brandweer (hier, allen van 5 juni 2019). 's avonds werden op Facebook nog 2 foto's op het web geplaatst door de Brandweer van Dieren, met de mededeling "Tachtig zonnepanelen op het dak hadden vlam gevat". Het korps is door de collegae van Doesburg, Rheden en Arnhem geholpen om de brand te blussen. Er is bliksemafleiding zichtbaar op een van de foto's. Onbekend is of het forse onweersfront van de nacht van 4 juni (met zo'n 105 duizend ontladingen binnen een etmaal, grotendeels in de avond), een "mogelijke oorzaak" van de brand kan zijn geweest. In het nabijgelegen Rheden was zelfs een windhoos die o.a. stevig huis hield en een straat vol bomen bijna zonder vegetatie achter zich liet. Over de precieze brandhaard speculeren heeft geen zin totdat grondig onderzoek een mogelijke oorzaak zal hebben vastgesteld. In oktober 2013 was er ook al een (grote) brand in een loods op hetzelfde terrein (artikel Omroep Gelderland), toen lagen er nog geen zonnepanelen op het complex.


29 mei 2019. Zonnepanelen vatten vlam op dak van woning in Nijkerk. AD.nl. Zoals was te verwachten, ondanks rapportages over de branden in 2019 (links hier boven), en herhaalde waarschuwingen van Polder PV in berichten hier onder, was het niet uit te sluiten dat reeds eerder al aangelegde PV installaties niet alsnog geconfronteerd zouden gaan worden met brand. Nogmaals, het gaat om incidenten (een zeer klein aandeel op de enorme populatie nieuwbouw PV installaties in ons land), maar wederom is een BIPV (zonnestroom systeem aangelegd "tussen de pannen", en dus aan de onderzijde, met de kwetsbare - en door TNO in hun rapportage gewraakte - connector verbindingen zeer dicht op het dakbeschot liggend) getroffen door brand. Nota bene om zeven uur 's avonds, wanneer de lichtsterkte in deze tijd al fors is afgenomen, op een woning aan de Holkerbeek in Nijkerk (Gelderland), brand onder een installatie met maar liefst 34 monokristallijne PV panelen. Geen gewonden, wel aanzienlijke schade, de burgemeester kwam pooslshoogte nemen om de bewoners te troosten, stichting Salvage is ingezet om de eerste schade te redderen. De brandweer moest kennelijk dakpannen kapot slaan om bij de vuurhaard te komen (bericht Omroep Gelderland). Meer foto's bij 112Barneveld. Zoals de branche organisatie eerder al heeft geclaimd: elke brand is er een teveel. De BIPV sector zal haar eisen aan dergelijke installaties flink moeten verzwaren, en niet mogen accepteren dat er enige concessie aan de installatie kwaliteit op het gebied van verbindingen wordt gedaan bij dergelijke zonnestroom systemen. Genoemd in KIWA rapport.


22 mei 2019. Brandweer rukt uit voor kortsluiting in omvormer-kast zonnepanelen van bedrijf op Bulb Trade Park. Blikopnoordwijkerhout.nl. Verslag van bestrijding omvormer brand (SAJ), na melding om kwart voor 1 's middags van problemen aan dit van de Herenweg afsplitsende weggetje met een cluster van bollenbedrijven te Noordwijkerhout (ZH). Brandje in de loods van bekende bloembollen handelaar, met spectaculaire foto's en filmpje op Youtube. Het brandje werd met een speciale blusser geblust, en toevoerleidingen zouden zijn doorgeknipt om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden. Het dak werd met een ladderwagen geïnspecteerd, maar bij de ruim 700 PV modules tellende generator werden geen problemen gevonden. De omvormer is rijp voor de sloop (wat er nog van over was). Zie ook Leidsch Dagblad artikel van dezelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.


30 april 2019. Uitslaande brand in stal met 16.000 kippen in Renswoude onder controle. Algemeen Dagblad. Grote stal van biologisch pluimveebedrijf met 16.000 hennen gaat in vlammen op, 14.000 kippen laten het leven (of moesten worden afgemaakt). In het voorjaar van 2019 waren op dit en op een kleiner dak op het erf honderden zonnepanelen aangelegd. Het grootste deel van de panelen op de grote stal is door de uitslaande brand verloren gegaan (vermoedelijk de nog op dak restanten liggende exemplaren daar aangetast, is nog onzeker). Kleine stal met panelen is gespaard gebleven. Brandweer rukte grootschalig uit, veel rookontwikkeling. Schade is dermate groot, dat oorzaak brand niet kon worden vastgesteld door brandweer en schade-expert van de verzekering. Pluimveehouder Verbeek had reeds allerlei maatregelen om een stalbrand te voorkomen genomen, maar had desondanks grote pech. Zie ook tweet van geschokte burgemeester Petra Doornenbal, Pluimveeweb.nl artikelen van 30 april en 1 mei 2019, en artikel op site van Nieuwe Oogst, van 1 mei 2019. In het laatste artikel: "Landbouwminister Carola Schouten bracht destijds haar eerste werkbezoek aan deze biologische pluimveehouderij". De boer wil zo snel mogelijk een nieuwe stal gaan bouwen. Nagekomen: stal is rap gebouwd, stond er al in juni 2020, de panelen lagen er begin augustus van dat jaar alweer op. Zie o.a foto's Plushuis in Tweet van 23 september 2020.


24 april 2019. Zonnepanelen vatten vlam Broekhuysenweg Apeldoorn. 112nieuws.nlet. Nieuwbouw woning met 23 monokristallijne zonnepanelen, bevestigd "tussen de pannen", op de Broekhuysenweg in de nieuwbouw villawijk Park Zuidbroek in oostelijk Apeldoorn kreeg te maken met een brandhaard nabij de bovenzijde van de PV generator. Melding vrij laat op de dag, 10 voor vijf 's midddags, de brand was vrij snel geblust. Het huis was pas 3 weken bewoond. De oorzaak van de brand, die een fors gat bovenin het dak veroorzaakte, is niet bekend, maar zou worden onderzocht. Zie ook meldingen en artikelen op Tubantia, De Stentor, en Alarmeringen.nl. Filmpje op Youtube van Regio06Fotografie. Genoemd in KIWA rapport.


24 maart 2019. Brand in schakelstation zonnepanelen bij Emmeloord. Algemeen Dagblad. Een trafostation van het 12,4 MWp grote zonnepark te Emmeloord is in brand gevlogen. Enkele panelen van de "tafel" die het dichtst bij het station stonden zijn ook door het vuur beschadigd. De brandweer heeft met schuim het vuur geblust nadat netbeheerder Liander de aansluiting van het zonnepark tijdelijk heeft afgesloten. Voor het bluswerk werd de aanpalende N351 tijdelijk afgesloten. Oorzaak brand: onbekend. Commentaren van de gebruikelijke paniek zaaiende leken dat er "cadmium zou zijn gelekt" zijn klinkklare nonsens, het gaat om kristallijne modules waar in het geheel geen cadmium in zit verwerkt. Zie ook Facebook bericht van Brandweer Emmeloord, en 2 foto's en video in bijdrage Omroep Flevoland (beiden, 24 mrt. 2019). Maarten de Groot van bouwer en exploitant Groenleven claimt "Het is heel uitzonderlijk wat hier zondagmiddag is gebeurd" in De Stentor van 27 maart 2019, maar over de exacte oorzaak tast zowel de ontwikkelaar als de brandweer nog in het duister. Het park is van het net af, de schade is nog niet bekend.

Een jaar later volgde een vergelijkbaar brand incident bij een tweede trafostation van hetzelfde zonnepark. Zie bericht aldaar ...


24 maart 2019. Zonnepanelen vliegen in brand op nieuwbouwwoning in Sint-Oedenrode. Brabants Dagblad. In een nieuwbouw wijkje (Rooi) in het noord-oosten van Sint-Oedenrode is wederom een BIPV (tussen de pannen ingebouwde) PV installatie op een woning in vlammen opgegaan. Er is met schuim geblust, maar 2 aanpalende installaties lijken ook reddeloos verloren. Geen gewonden, oorzaak brand nog onbekend. Panden blijken huurwoningen van wooncoöperatie Woonmeij te zijn. Die heeft andere huizen met degelijke installaties gevisiteerd, bewoners zijn geïnformeerd. Vooralsnog suggereert de corporatie "op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie bij dergelijke huurwoningen van Woonmeij", en "Als er duidelijkheid is over de oorzaak, buigen we ons over eventuele vervolgstappen".

Pas veel later, op 4 november 2019, verscheen een kort berichtje op de website van corporatie Woonmeij. Door een niet met name genoemd onafhankelijk bureau is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand: "Vastgesteld is dat de brand is ontstaan door kortsluiting in de verbinding tussen de zonnepanelen, de connector en de omvormer van de hoekwoning. Deze verbinding blijkt ondeugdelijk geïnstalleerd te zijn, waardoor de kortsluiting heeft kunnen plaatsvinden. Inmiddels is de verbinding opnieuw geïnstalleerd en het probleem verholpen". Niet duidelijk is, wáár in "die verbinding" (DC bekabeling, met mogelijk meer dan 1 connector in het traject richting binnenkant van de woning, waar vermoedelijk de omvormer heeft gestaan?) het euvel dan wel heeft gezeten. Daar gaat het korte bericht verder niet in detail op in. Genoemd in KIWA rapport.


5 maart 2019. Antwoord van het college op de vragen van het raadslid mevrouw Drost, luidend: “Brand door omvormers zonnepanelen”. Schriftelijk antwoord van college van bestuur van Den Haag op vragen van SP raadslid Hanne Drost (gesteld op 28 januari 2019), over een tweede brandje bij een (- hoogst waarschijnlijk - Mastervolt) omvormer in 1 van de 5 Roggekamp flats van verhuurder Vestia, met (ruim 500) zonnepanelen aangelegd door Eneco. Voor het eerste incident bij een van deze flats, zie berichtje van 3 oktober 2018. Ditmaal zou lekkage de oorzaak zijn van de brand (precieze oorzaak eerste brandje okt. 2018 nog steeds niet duidelijk). Vestia heeft geen verdere risico's meer willen nemen, alle omvormers (in de 5 flats) aan de Roggekamp laten uitzetten, en doet onderzoek naar de werkelijke oorzaak van iig de brand van januari 2019. Alle omvormers zullen "de komende maanden" vervangen gaan worden. NB: indien overal zelfde type (Mastervolt QS series) omvormers zijn gebruikt bij deze 5 flats: die hebben beveiligingsklasse IP23 (zie pdf presentatie nieuwe serie met technische gegevens). Dat staat voor beveiligingsniveaus "aanrakingsveilig" voor voorwerpen en stof, resp. "beschermd tegen sproeiend water" resp. "regenwaterdicht" (ISSO "Handleiding voor ontwerper en installateurs"). Het college kon de vraag "hoeveel zonnepanelen van dit systeem hebben concreet de drie grote woningcorporaties (Vestia, Haag Wonen en Staedion)?" niet beantwoorden, wat ook helemaal niet ter zake doet, omdat ze daar geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt (en eventuele tussentijdse vervangingen sowieso zelden publiek worden gemaakt). Wel kon het college aangeven dat Haag Wonen en Staedion - kennelijk - andere omvormer typen hebben geïmplementeerd in hun projecten met zonnepanelen. Verantwoordelijke partij in dezen blijft eigenaar van de zonnestroom systemen, Vestia. PV systeem leverancier Eneco noch netbeheerder Stedin kunnen door de inwoners op schades worden aangesproken (er zou kennelijk "verwarring" onder bewoners zijn wie verantwoordelijk zou zijn voor de aangebrachte zonnestroom installaties). Zie ook bericht Dagblad070 van 2 feb. 2019.


16 januari 2019. Bestelbus met zonnepanelen uitgebrand op A6. Omroep Flevoland. Merkwaardig incident. Althans: het gebeurt wel vaker dat een auto / bestelbus in brand vliegt. Ditmaal eentje, kennelijk met zonnepanelen aan bord. Er bleeft weinig van over. Oorzaak: onbekend.


11 januari 2019. Brand door vermoedelijk zonnepanelen op dak van woning in Zandpol. Noordernieuws. Korte, felle brand op woning met 8 zonnepanelen in de Muldersstraat in het Drentse Zandpol (gemeente Emmen), op deze vroege dag in het jaar. Melding om kwart over drie in de middag. Oorzaak brand is niet bekend, maar DHVN suggereert, zonder enig bewijs, "mogelijk kortsluiting in de zonnepanelen". Brand leek te zijn ontstaan bij de zonnepanelen op het dak. Geblusd m.b.v. hoogwerker. Enige rook- en waterschade. Oorzaak wordt nog onderzocht. Zie ook bericht op DVHN (11 jan. 2019). Genoemd in KIWA rapport.


4 januari 2019. Brandweer had last van zonnepanelen bij brand Insulindesingel. AD.nl. Beetje suggestieve titel, er had ook "had last van dakpannen bij brand in dakbeschot" in een rijtjeshuis met zadeldak kunnen staan. Brand ontstaan op plat dak van portiekflat aan de Insulindelaan in Vlaardingen in rumoerige oudejaars-nacht, waarin veel vuurwerk werd afgestoken. Dak zou "bezaaid hebben gelegen" met zonnepanelen waardoor brand lastig te blussen zou zijn geweest. Ook de frase "Bewoners vermoeden dat zonnepanelen vlam hebben gevat door vuurwerk", mag met een potje zout worden genomen, want ik ga er niet van uit dat enig bewoner het fors uitgebrande dak heeft bezocht. En zonnepanelen vatten niet "zomaar vlam". Al helemaal niet 's avonds of 's nachts ... Oorzaak blijft onbekend, schade is wel groot. 15 gezinnen moesten voor langere tijd het huis uit. Zie ook bericht op Schiedams Nieuws.nl. Voor de onzin over "zonnepanelen onder spanning bij lichtinval" en de veronderstelde onmogelijkheid voor de brandweer om te blussen in nachtelijke uren, zie mijn reactie op een Twitteraar die kennelijk niet goed op de hoogte is van de feiten.

Vermoedelijk onderdeel van renovatie project van eigenaar, Woningcorporatie Waterweg Wonen. Die aanvankelijk "in het duister tast over het ontstaan van de vuurzee". 18 januari werd wereldkundig gemaakt dat een gespecialiseerd onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke oorzaak. Dit blijkt vuurwerk te zijn geweest wat in de dakgoot belandde, een technische oorzaak wordt "100%" uitgesloten. Bewoners zijn tijdelijk uit huis geplaatst en zo goed mogelijk geholpen in deze zware tijd. In een laatste bericht van 29 januari wordt gewezen op het feit dat volgens het Bouwbesluit is gebouwd, en dat van gerenommeerde partijen (Sto en Kingspan) gebruik wordt gemaakt bij de levering van materialen als isolatie. Zie de berichtgeving op de website van de verhuurder (updates tm. 29 jan. 2019).


2018


3 november 2018. Dakbrand bij huis Heemskerk na werkzaamheden aan zonnepanelen. NHNNieuws.nl. Zie ook Alarmeringen.nl. Brandje "na werkzaamheden aan de zonnepanelen op het dak", aan de Doornenburg in Heemskerk - zuid. Rookontwikkeling n.a.v. "brand onder het dak" (vermoedelijk gezien foto's: direct onder de panelen), na een uur was brandje geblust. Geen gewonden, verder niets bekend. Een paar foto's.


19 oktober 2018. Brand in appartementencomplex Zutphen door omvormer zonnepanelen. Omroep Gelderland. Ook al houdt brandweer woordvoerder nog voorbehoud over de precieze oorzaak, een dak brand op een in recent opgeleverd nieuw appartementen complex ("Havenmeester 10") aan de Coenensparkstraat / Noorderhaven in Zutphen, zou terug te voeren zijn op "een omvormer" van een zonnepanelen installatie op het (gesegmenteerde) dak. Er was nogal wat rookontwikkeling doordat dakbedekking en deel van daklift opbouw vlam vatte. Recent in het complex ingetrokken nieuwe bewoners en bouwvakkers dienden het complex tijdelijk te verlaten. Er wordt - uiteraard - onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. Incl. kort video verslag. Zie ook berichten op Brandveilig.com, Contactzutphen.nl, beiden van 19 okt. 2018, en De Stentor, update 24 okt. 2018 ("onderzoek loopt nog").


3 oktober 2018. Zonnepanelen hebben iets teveel opbrengst Roggekamp. Regio15.nl. 1 van 5 (als zodanig goed herkenbare) Mastervolt QS omvormers in brand gevlogen en deel van kabelgoot weg gesmolten, in het trappenhuis van een huurflat van Vestia, volgens korte foto reportage op site van regionale nieuws site regio Haaglanden. Brandweer heeft met schuim brandje geblust. Oorzaak niet bekend (slechte kabel aansluiting ??).

In maart volgde wederom een brand incidentje bij Vestia, waarna SP indringende vragen stelde aan het college (bericht 5 maart 2019).


10 oktober 2018. Eigenaar Hof van Twello vermoedt oorzaak grote brand in omvormer van zonnepanelen. Grote schuur grotendeels in brand opgegaan. De Stentor. "De brand is volgens eigenaar Gert Jan Jansen 'zo goed als zeker' ontstaan bij de aansluiting van de zonnepanelen". De grote vraag is of dat wel uit reeds aangekondigd gedetailleerd onderzoek zal blijken. Er wordt gesuggereerd "Mogelijk haperde er iets in die omvormer", maar óók dat de veldschuur "woensdag 3 oktober in alle vroegte getroffen door de brand". Er wordt een foto met brandende schuur getoond terwijl het nog aarde-donker is op de lokatie. Dan kunnen er niet eens "werkende" omvormers zijn geweest, want die doen helemaal niks als er geen - of nog zeer weinig - zon is. Dus laten we de resultaten van dat onderzoek vooral rustig afwachten, voordat er al te overhaaste conclusies in door media opgeklopte "brand en zonnepanelen alarm tijd" worden getrokken. Wellicht lag de oorzaak van de brand wel ergens anders ... Het centrale deel van de PV installatie van 88 panelen lijkt iig als verloren te moeten worden beschouwd (mogelijk zo'n 40 panelen volgens IFV rapportage dec. 2020). Nagekomen via dicht bij bron wonende twitteraar: oorzaak lijkt niet in omvormer(s) zelf, maar aan de aansluiting te hebben gelegen, die in de zomer van 2018 "zou zijn vernieuwd" (Twitter, 19 okt. 2018). Derhalve zou het dus mogelijk (zonder beschikbare extra onafhankelijke informatie), een fout van de installateur kunnen zijn geweest.


13 september 2018. Zonnepanelen vatten vlam in nieuwbouwwijk Zwaanshoek. Haarlems Dagblad (zie ook vergelijkbaar stukje in NHNieuws, en 112meerlanden.nl, met foto's, op dezelfde dag). Brand figureert ook in de hier boven gelinkte RTL Nieuws video van 18 september 2018. Voor de tweede maal in 2 jaar tijd, in hetzelfde nieuwbouw "Nul Op de Meter" (NOM) wijkje, in dezelfde straat, brand (gelukkig weer zonder gewonden, wel veel schade). Onder een, het wordt eentonig, BIPV "indak" PV systeem tussen een pannendak in wijkje Hofstede, Zwaanshoek (Haarlemmermeer, NH). Volgens HD zouden bij inspectie van de installatie(s) in deze wijk in 2016, na de eerste brand (zie verder naar onderen), de systemen (?) cq. "de zonnepanelen" veilig zijn bevonden. Ik geloof niet meer in toeval, gezien de referenties dit jaar, hier onder weergegeven. Het ligt m.i. helemaal niet aan de zonnepanelen zelf, maar aan de verbindingen, en/of aan de wijze van inbouw ... Een DC arc (lichtboog) a.g.v. slechte verbindingen kan zeker in dergelijke gevallen verwoestende gevolgen hebben ... Genoemd in KIWA rapport.


30 augustus 2018. Brand in kaasboerderij Blesdijke, vee op tijd gered. De Stentor. Middelgrote brand in melkveestal van kaasboer Langelaan in Blesdijke (Westsstellingwerf, Fr.). Vuur zou achterin stal zijn begonnen, oorzakelijk verband met boven de dakplaten bevestigde PV generator (twee velden) is niet bevestigd, volgens Leeuwarder Courant van 30 aug. 2018 "oorzaak onbekend".


2 augustus 2018. Zonnepanelen in brand in Vinkeveen; 5 huizen beschadigd. Algemeen Dagblad. U kunt niet zeggen dat ik niet heb gewaarschuwd (zie berichten hier onder). Alwéér een BIPV "indak" installatie in brand, ditmaal aan de Centaur in Vinkeveen, op een paar maanden oude nieuwbouw woningen in wijk Vinkeveld. Forse schade, ook aan aanpalende huizen, waar de PV generator over door loopt als een geheel. Zie ook originele foto's en video op Peters Hotnews site op dezelfde dag (en berichten bij RTV Utrecht, in de Telegraaf, en Hart van Nederland). Youtube video beelden van 0297.nl. Nazorg door stichting Salvage, zie tweets Veiligheidsregio Utrecht (15h57, resp. 17h37, 2 aug. 2018). Updates status onderzoek in opdracht van eigenaar, corporatie GroenWest op 3 augustus en 10 augustus 2018, die tevens overleg voert met aannemer Bébouw Midreth. Veiligheidsregio Utrecht wil "leren van dit incident", en "eigen onderzoek doen naar de (mogelijke) oorzaak" (AD.nl, 3 aug. 2018). Genoemd in KIWA rapport.


29 juni 2018. Na brand in Aalten: 'Zonnepanelen op dak zijn 100 procent veilig'. De Gelderlander. Uitslaande brand in voormalige varkensschuur aan de Kappersweg in Aalten, namiddag van 26 juni 2018. Vermoedelijk zo'n 30 zonnepanelen betreffend. Uit onderzoek zou zijn gebleken "dat door een storing in de panelen het vuur is ontstaan". Wat die "storing" dan precies inhield (? hotspots? ) is niet duidelijk. Eerdere reportage van brand zelf in Gelderlander artikel van 26 juni. Reactie van bevraagde Monasso van Tenten Solar (3.500-4.000 installaties per jaar geïnstalleerd, nooit brand geweest): "Ik durf te garanderen dat zonnepanelen 100 procent brandveilig zijn’’. Artikel Gelderlander citeert brandweerwoordvoerder die vreemde dingen beweert, zoals "Zonnepanelen hebben een hoog voltage en genereren dus veel warmte". Ook wordt gesteld "Bij hem zijn geen andere gevallen bekend van branden die in zonnepanelen zijn ontstaan" (zie echter waslijst hier onder). NB: in de schuur stonden ook gasflessen, en er was een olie opslag. Genoemd in KIWA rapport.


21 juni 2018. Uitslaande brand bij bedrijf Vrouwenpolder. Website HVZeeland.nl (met foto's en video). Overslaande brand nadat om 14h30 een spuitcabine van een schadeherstelbedrijf aan de Schoolstraat in Vrouwenpolder (Veere, Zld) in brand was geraakt. Deze sloeg over naar het dak, waarop een PV installatie van zo'n 150 zonnepanelen aanwezig was. Deze raakte deels in brand, met name in het nok gedeelte aan de ZW zijde. Er werden drie blusvoertuigen en een ladderwagen ingezet n.a.v. de opschaling naar "middenbrand". Binnen een uur werd de brand gedoofd, door zowel van buiten als van binnenuit de brand te lijf te gaan. Er zou een medewerker zijn geholpen door ambulance personeel, maar over eventuele verwondingen wordt niet gerept. Ook de oorzaak is niet bekend, maar die lijkt geen relatie te hebben met de aanwezige PV generator. Er lijken enkele tientallen panelen verloren te zijn gegaan, de generator is later, gezien satellietfoto's, met een aangepast legplan, hersteld. Korte berichten bij Omroep Zeeland, en bij Nu.nl. De nasleep vanuit het perspectief van het getroffen bedrijf alhier. Incident ook in IFV rapport van december 2020.


20 juni 2018. Brand op dak met zonnepanelen. De Limburger. Wederom een (kleine) brand, ditmaal bij een plat dak installatie van een woning in de Batenburgstraat in het Limburgse Stein. "Kleine klus" voor de brandweer, verder geen al te grote schade. Maar onrustbarend. Gesuggereerde "kortsluiting" (brandweer) kan niet, zonnepanelen zijn prima "kort te sluiten". Vermoeden Polder PV, als vanouds: slechte verbindingen, waardoor een DC arc (vlamboog) kan ontstaan. Genoemd in KIWA rapport.


19 juni 2018 ff. Gemeentehuis Opmeer ontruimd wegens brand op dak. Noord-Hollands Dagblad. Van oud, uit veertig zonnepanelen bestaand PV systeem op dak van gemeentehuis Opmeer (Klaproos) vatte een enkele module vlam. Gebouw werd ontruimd, brandweer wist het brandje snel te blussen, inclusief smeulend dakleer onder het grind op het platte dak onder/nabij het paneel. Geclaimd wordt dat de oorzaak onbekend is. Echter, gezien de getoonde foto's (grote foto in bericht NH Nieuws van 19 juni 2018, NHD), en de claim dat het om een 16 jaar oude installatie zou gaan in een vervolg bericht (21 juni 2018, NHD), lijkt het hier om oude kristallijne Shell Solar modules te gaan met 54 stuks (9x6) 2-busbar cellen en voor dat soort modules destijds "typische" gekantelde cellen aan de lange zijdes. Die - op de foto's - ernstige delaminatie verschijnselen vertonen, zoals getoond voor specifieke series die ook in Nederland zijn uitgeleverd (Shell Solar delaminatie, artikel Polder PV van 4 feb. 2012 en vervolg). Polder PV vermoedt dat daar de oorzaak wel eens gevonden zou kunnen worden. Dit is een compleet andere oorzaak bron dan, waarschijnlijk, bij de meeste andere in dit overzicht gemelde branden (daar hoogst waarschijnlijk meestal problemen met de connectoren, soms een defect in de omvormer, als de oorzaak daadwerkelijk bij het PV systeem gelegen blijkt te zijn). De rest van het PV systeem is direct afgekoppeld van het net.

’Productiefouten’ oorzaak brand zonnepanelen op dak gemeente Opmeer. 6 oktober 2020 (Noord-Hollands Dagblad). Laat vervolg van bovengenoemd incident. Na "uitgebreid onderzoek" concludeert gebouwen beheerder Dekker van gemeente Opmeer (NH) "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ... dat er kortsluiting in de panelen is ontstaan", ook al "is niet met absolute zekerheid de oorzaak vast te stellen". Polder PV gaf hierboven al aan dat er ernstige delaminatie zichtbaar was (zelfs van complete cellen), waardoor, indien ook de verzegeling aan de randen van het paneel op termijn wordt doorbroken, en er dus lucht en water(damp) in het module kan treden, en er corrosie kan zijn ontstaan, er op termijn waarschijnlijk interne metalen contacten hetzij zijn gecorrodeerd, en/of met elkaar in contact zijn gekomen. En mogelijk door lokaal verhoogde weerstand hitte ontwikkeling tot gevolg en een - klein - brandje. Dekker typeert dit als "productiefout" die niet meer voor zou komen in moderne generatie modules. De technieken rond het kritische laminatie proces van zonnepanelen zijn uiteraard in 20 jaar sterk verbeterd t.o.v. die ingezet voor de eind vorige / begin deze eeuw geproduceerde Shell modules.

Er wordt ook ingegaan op de "commotie" die destijds ontstond, omdat de gemeente zich op de borst klopte over haar eigen verduurzaming, o.a. middels een display bij de ingang van het gemeentehuis, met de productie resultaten van de oude installatie. Maar zowel het display, als de oude installatie, zijn in het najaar van 2020 vervangen, er liggen 66 nieuwe modules in een bijna O/W landscape opstelling op het dak die per jaar 24 MWh produceren (niet zoals NHD stelt "het productievermogen"), goed voor een jaarlijkse besparing aan 11 ton CO2 uitstoot. Financiële schade van de brand was niet te verhalen. Het niet met name genoemde Duitse bedrijf, aan wie de kristallijne Shell Solar divisie in 2006 al is verkocht, is natuurlijk SolarWorld. Dat ging door een eerste faillissement (2017), veranderde iets van naam, maar ook het nieuwe vehikel trok het niet, en werd na een jaar in maart 2018 gefailleerd. Problemen met oude Shell Solar panelen zijn dus niet meer "te verhalen", tenzij de directe leverancier van het PV systeem een coulance aanbieding doet. Polder PV krijgt af en toe nog steeds berichten van bepaalde typen oude Shell Solar modules, die delamineren, en de webmaster ziet af en toe dergelijke systemen op Nederlandse daken liggen (tweet 7 okt. 2020). Panelen uit de Shell Solar series die Polder PV op het dak heeft laten aanbrengen, lijken dit probleem - gelukkig - niet te kennen. Ze produceren nog als vanouds, en er is na al die jaren niets te zien wat op delaminatie lijkt. Voor een leuk historisch persperctief van de productie bij Shell Solar, zie artikel "Elektuur - over "hypermodern" Shell Solar in 2000".


16 juni 2018. Brand in dak met zonnepanelen in Hulst. Artikel & video Omroep Zeeland. Wederom een "in-dak" BIPV systeem aan de Oude Polderstraat in Hulst (Zld), huizenblokken van telkens 3 energie zuinige huizen zonder gas-aansluiting, met zeer goede isolatie, 3-voudige beglazing, elektrische lucht warmtepomp, WTW terugwinning, en elk 27 all-black zonnepanelen met inpas stukken aan de onderzijde en aan de zijkanten, om een mooi "egaal" dakvlak te krijgen. Brand vermoedelijk (doch vooralsnog onbewezen) wederom door slechte verbindingen onder de PV generator in combinatie met "beperkte" ventilatie mogelijkheid (al is een ontstane DC arc, een vlamboog in een dergelijk gelijkspannings-circuit nooit te stoppen zonder het systeem DC-zijdig spanningsloos te maken, dus de feitelijke oorzaak moet toch in de verbindingen worden gezocht). Waarschijnlijk project Den Dullaert (Webarchive link, origineel is verwijderd) met 45 levensloopbestendige EPC "0" woningen, in 4 straten. Brand werd snel geblusd, maar deze installatie is gezien het schadebeeld als verloren te beschouwen. Gezien de voorgaande incidenten, hier onder, neig ik inmiddels naar "code geel" voor dergelijke inbouw BIPV systemen, hier dient pro-actief onderzoek aan gepleegd te gaan worden. Woonstichting Hulst kondigde 2 dagen later al aan dat er door de brandweer onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak, en laat een installatiebedrijf alle 45 daken controleren.

Volgens de directeur van de woonstichting zouden er nooit eerder problemen met de installaties zijn geweest (bericht 18 juni 2018 op site WH, en nieuwsbericht op website PZC). Zie ook schokkende foto reportage op HVZeeland.nl (ook 16 juni 2018). N.a.v. resultaten van het eerste onderzoek besloot eigenaar Woonstichting Hulst, om begin juli 2018 in ieder geval alle systemen aan de Janseniuslaan en aan de Oude Polderstraat volledig af te schakelen, in afwachting van definitieve onderzoeks-resultaten van het Nederlands Onderzoeksinstituut (NLOI). Zie artikel De Stentor van 3 juli 2018.

Eind mei 2019 berichtte PZC dat de bewoners door de corporatie financieel gecompenseerd zouden worden voor de optredende verliezen vanwege de uitgeschakelde PV-installaties.

In Solar Magazine van 11 januari 2021, met een terugblik op o.a. dit incident, wordt geclaimd dat "een slecht aangesloten connector in een indaksysteem" de boosdoener zou zijn geweest. 45 vergelijkbare installaties zijn gescheckt en in orde bevonden, maar Woonstichting Hulst heeft besloten om dergelijke indaksystemen niet meer te laten plaatsen. In vervolg trajecten is wel telkens een brandmelder geplaatst bij alle opgeleverd omvormers van nieuwe PV systemen.


7 juni 2018. Brand op dak met zonnepanelen in Ureterp. Artikel en foto's in Waldnet.nl. Merkwaardige melding, aangezien geclaimd wordt dat "even voor 20.40 uur" brand zou zijn ontstaan in een voedingskabel van de zonnepanelen. Op een moment dat er sowieso vrijwel niets meer aan zonneprik geproduceerd zal zijn. Geen schade aan de panelen zelf, er zou door de brandweer met schuim zijn geblust. Over feitelijke oorzaak en correctheid "voedingskabel" geen nadere info. Pand aan de Skieppeleane, Ureterp (Opsterland, Fr.).


7 juni 2018. Zonnepanelen op Apeldoorns huis in vuur en vlam. De Gelderlander. Toeval of niet: wederom een "in-dak" systeem waarbij de zonnepanelen als een gesloten veld tussen de pannen in liggen. Huis met dakbrand, op 4 juni 2018. Vraagtekens rond het concept beginnen groter te worden, hoog tijd dat de branche organisatie zéér kritisch naar dergelijke systemen gaat kijken ... Ditmaal een nieuwe woning met twee "in-dak" velden aan de Boommarter in de nieuwbouw wijk Zonnehoeve in Apeldoorn (Gld). Genoemd in KIWA rapport.


31 mei 2018. Kortsluiting in zonnepanelen zorgt voor uitslaande brand in Lemelerveld. De Stentor. Brand in forse, bijna dakhelft vullende installatie van 48 monokristallijne zonnepanelen op vrij liggende nieuwbouw (?? NOM ??) woning aan de Houtwal in Lemelerveld (tevens met warmtepomp unit aan gevel). Suggestie "brand vermoedelijk ontstaan in de omvormer van de panelen volgens een getuige" lijkt vrij onwaarschijnlijk, tenzij omvormer direct onder het dak van O. deel panelenveld zou zijn geplaatst op bovenverdieping. Gezien beelden incl. korte video lijkt een foute kabelconnector verbinding onder de panelen waarschijnlijker ? Zie ook artikel in Gelderlander en typische (slecht geïnformeerde) reacties. En Youtube video van RTV Oost, zelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.


26 mei 2018. Woningbrand nieuwbouw wijk Heiloo. NH Nieuws. Brand in blok huizen in nieuwbouw wijk Zuiderloo, westelijk van Kennemerstraatweg te Heiloo (NH). Met 3 geschakelde eengezinswoningen die in verkoop brochure als "energieneutrale" woningen staan opgegeven, en dus vermoedelijk "NOM" zijn gebouwd (schatting 136 panelen per 3 huizen, bijna O/W oriëntatie). Zeker 20, mogelijk meer panelen verloren gegaan door brand. Gezien nog niet opgeleverde status van de nieuwbouw woningen (zouden na paar dagen overgedragen worden aan een makelaaar), lijkt het hier een installatie fout te betreffen. Al meldt het nieuwsbericht er niets over (oorzaken worden zelden vermeld, ook al omdat die kort na het incident nog lang niet bekend zijn). Zie ook korte video van Beat FM / Beat TV (26 mei 2018). Genoemd in KIWA rapport.


17 mei 2018. Zonnepanelen in brand op aanbouw woning Meijel. Nederweert24.nl. Brand uitgebroken op een aanbouw van een woning aan de Donkersveld in Meijel (Peel en Maas, L.). Gesteld wordt "Op de aanbouw lagen zonnepanelen die waarschijnlijk de oorzaak van de brand zijn". Causaliteit tussen "brand" en "zonnepanelen" wordt echter - nog - niet ondersteund met bewijsmateriaal. Systeem met slechts 10 panelen - losse connector, wellicht ?? Dakpannen zijn gelicht, vuur gedoofd. Beperkte schade.


31 maart 2018. Zonnepanelen op woning in brand. Facebook Horst ad Maas. Brand op eengezins-woning met schuin dak met ingebouwd ("tussen de pannen") PV systeem met 18 monokristallijne panelen (naast niet getroffen plat dak systeem). Huis aan Americaanseweg, gemeente Horst aan de Maas (L.). Waarschijnlijk (minimaal) 4 panelen (zwaar) beschadigd / als verloren te beschouwen. Oorzaak brand niet bekend. Zie ook bericht op 1limburg.nl (zelfde datum)


25 maart 2018. Brandje op zonnepark Meersteeg in Geldermalsen. Zakengids Tiel.nl (eerder: Nieuwsblad Geldermalsen). Omvormer van pas zeer recent opgeleverde zonnepark op afvalberg Avri, Geldermalsen (Gld) in brand. Ook paar panelen beschadigd, brandweer snel ter plekke. Zie ook item 112 Rivierenland.


19 maart 2018. Schakelkast bij zonnepanelen vat vlam. GoorsNieuws.nl. Kennelijk een malheur in een "schakelkast" bij een kleine grond opstelling op erf van een bedrijfswoning / particulier, in Goor (Overijssel). Brandweer schiet te hulp, verder weinig info.


24 februari 2018. Grote brand verwoest twee schuren vol groente in Ens. De Stentor. Schuur met o.a. groenten en aangrenzende loods van biologisch groenten bedrijf BioRomeo in Ens (NOP, Flevoland) gaan, na oplaaien van ontdekt vuur na eerste blus poging, volledig verloren door brand. Op de grote loods lag een PV generator met 156 zonnepanelen die was gecrowdfund en geïnstalleerd in het voorjaar van 2015. De brand zou zijn ontstaan onder een trap, het vermoeden rijst dat een magnetron de oorzaak zou kunnen zijn geweest (nog niet duidelijk). Brandweer heeft het over gevaar van naar beneden vallende zonnepanelen, maar dat lijkt me business as usual in panden waar het dakpannen en zware dakspanten regent als er brand is, en het dak ernstig is beschadigd door de vlammenzee... Zie ook artikel in Biojournaal van 26 februari 2018. Op het laatste beschikbare foto materiaal van Google Maps is er niets meer van de 2 uitgebrande loodsen te zien. Vanaf de zomer van 2020 is er echter weer een grote, nagelneu gebouwde loods op de plek des onheils te zien op recente andere satelliet foto's (nog geen zonnepanelen gezien).


30 januari 2018. "Brand in jachthaven IJsselstein ontstond bij aanleg zonnepanelen, tientallen boten verwoest". Foto's en 2 video's, RTV Utrecht. Grote, 2 uur durende brand verwoest twee loodsen en in totaal 78 boten / jachten, van jachthaven Marnemoende gelegen aan de Hollandse IJssel (IJsselstein, Ut.), nadat er - kennelijk - iets is misgegaan bij de installatie van een groot PV systeem met 640 zonnepanelen (SDE project). Althans, dat is de suggestie die in de pers wordt gewekt: tijdens de werkzaamheden zou er kortsluiting zijn ontstaan, met "smeulende kabels" tot gevolg. Uitgebreide video reportage van 41 minuten op Youtube, Zie ook artikelen door AD.nl (met foto's). Ook NOS toonde in een apart artikel eigen foto's van de brand, en van de trieste aanblik na de grote brand. Tevens foto's en drone beelden bij Nu.nl. Chronologie van het event op IJsselstein.nl. Jachthaven krabbelt na enige tijd weer op (12 juni 2018, RTV Utrecht), de 2 nieuwe loodsen waren in de herfst weer opgebouwd, echter kennelijk (nog) zonder zonnepanelen, een derde loods zou een generator van 126 panelen hebben (bericht RTV Utrecht dd. 21 okt. 2018).

Vreselijke luchtfoto "na de brand", gepost door Jeroen Komen (@ikreis) op Twitter, 19 februari 2018. Op recente satelliet foto's zijn sedert de zomer van 2019 op alle vier de loodsen (weer) volledige PV generatoren te zien, dus waarschijnlijk is er door de verzekering uitbetaald, en is een compleet nieuwe generator aangelegd op de nieuwe loodsen.


2017


27 september 2017. Zonnepaneel veroorzaakt brand bij Plantion. EdeStad.nl. Artikel (in archief Polder PV, oorspronkelijke link) is niet meer op deze site, noch op Webarchive of Google cache terug te vinden. Een voorbijganger zag vlammen op het dak van dit destijds grootste dunnelag rooftop project van Nederland (plm. 2,3 MWp). Brandweer heeft het brandende paneel (cq. panelen ?) geïsoleerd van de rest door ze los te koppelen. Klein brandje, oorzaak (nog) niet bekend.


18 augustus 2017. Zonnepanelen: spanning of geen spanning? Casus op Brandweer.nl. A.g.v. een uit de hand gelopen barbecue in de tuin breidt brand in aanpalende schuur zich uit naar aangrenzende woning, met forse schade tot gevolg. Brandweerman krijgt, bij werkzaamheden in het deels verbrande huis, schok van op pand liggende PV installatie, ondanks afgesloten meterkast, vanwege beschadigde DC kabel. Lokatie in NL onbekend.


22 juni 2017. Dak met zonnepanelen in brand in Drachten. Leeuwarder Courant. Schuurtje met 44 zonnepanelen in brand aan Janssenlaan op bedrijventerrein Azeven Noord, Drachten (Fr.). Het lijkt om een ingebouwd systeem met amorf Si panelen te gaan, gezien kleur van de modules op satellietfoto's. Systeem moet als verloren worden beschouwd, nadat brandweer met schuim de boel had geblust. Het parallel verschenen artikel op LC, wat terecht claimt dat branden bij zonnepanelen zelden voorkomen (maar vanwege sterke toename nieuwe systemen vaker zullen optreden), slaat plank echter ver mis met de opmerking "Als zonnepanelen toch in brand vliegen, komt dit vaak door ondeugdelijke accu’s". Dat is een nagekwaakt fabeltje, omdat er anno 2017 nog vrijwel geen PV installaties in Nederland bestaan "met een accu voor het opslaan van elektriciteit".


14 februari 2017. Gasflessen ontploft, garage verwoest bij brand. 1limburg.nl. Brand in garage van woning in Nunhem, Leudal (L.) slaat over naar aanpalend huis. Bluswerkzaamheden lastig vanwege dakvlak vullend PV systeem van 12 panelen, wat gezien schade en hittestress ook afgeschreven kan worden na afloop. Geen oorzakelijk verband tussen brand en zonnepanelen gelegd.


2016


14 november 2016. Brand op dak na plaatsen van zonnepanelen in Neede. Achterhoek nieuws Eibergen Neede (Berkelland, Gld). Brandje lijkt niet direct met de zonnepanelen te maken te hebben. Oorzaak was het "dichtbranden" van een in het dak gemaakt gat. Zie ook abstract De Gelderlander.


3 oktober 2016. Zonnepanelen in brand aan het Hofstede in Zwaanshoek, BrandweerHaarlemOost. Verontrustend is deze tweede brand onder de zonnepanelen van een BIPV - "nul op de meter" project in Hofstede in het Noord-Hollandse Zwaanshoek (gem. Haarlemmermeer) beslist. Woning in een groter project met 20 woningen met 480 monokristallijne all-black PV modules. Meer foto's bij freelance fotograaf Michel van Bergen. Tevens artikel bij HCNieuws.nl, met suggestieve titel "zonnepanelen veroorzaken brand" (oorspr. link, is niet meer voorhanden bij HCNieuws of in caches; wel in archief bij Polder PV). Team Brandonderzoek van de Brandweer Amsterdam-Amstelland zou proberen de werkelijke oorzaak te achterhalen.


8 juli 2016. Zonnepanelen vermoedelijke oorzaak brand Nijhuis CNC. Tubantia. Grote brand op dak nieuw pand van interieur/hout bewerkend bedrijf, 5 juli 2016, in Denekamp (gem. Dinkelland, Ov.). Met een paar maanden oude, forse PV-installatie (opgave installateur 130 kWp). "Vermoeden" wordt door brandweer geuit, gebouw eigenaar wil daar niets over kwijt, PV leverancier claimt dat er niks fout kan zijn aan de installatie (incl. Duitse panelen). Zie ook eerdere artikel bij Tubantia over de uiteindelijk door 70 brandweerlieden bestreden brand, en de vlak daar op volgende update (met foto's).


2015


11 augustus 2015. Brand dak met zonnepanelen van woning Parallelweg, Melick (gem. Roerdalen, L.). Website Hulpverleningsforum.nl. BIPV installatie opgeleverd in het kader van Stroomversnelling ("indak"). Tweede woning leek gevaar te lopen, "lot" niet goed bekend. Lastig te blussen brand, gaten in dak gemaakt, panelen verwijderd. Zware schade in woning, bewoners van beide woningen konden niet (direct) terug. Nog onbevestigde "vermoeden" brandweer: "vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in zonnepanelen". Video TVEllef, slotbericht 1limburg.nl. Nagekomen: mogelijke brand oorzaak onderzocht en gepubliceerd in november 2018. Zie ook commentaar Polder PV op deze webpagina.


6 augustus 2015. Curieus incident in Wierden (Ov.). RTV Oost. Brandweer bedwingt brandje in container met zonnepanelen op terrein van (bij Polder PV bekend) bedrijf. Oorzaak blijft mistig (extern??).


23 juli 2015 ff. Waarschijnlijk fors PV project in vlammen op - van bekend energiebedrijf. 23 juli 2015 & toevoeging dd. 2 oktober 2015. Artikel op Polder PV over grootschalige, zelfs vanaf Texel zichtbare (!) brand in 2 loodsen op het grote erf van afval verwerker HVC aan de Koggenrandweg in Middenmeer (gem. Hollands Kroon, NH). Hierbij leek een forse PV generator (SDE gesubsidieerd) van ruim 970 zonnepanelen verloren te zijn gegaan. De vermoedelijke oorzaak van de brand zou broei in de afval hopen in de hallen zijn geweest, er is geen enkele (oorzakelijke) link met de aanwezigheid van de PV generator gerapporteerd. Later hoorde ik, dat de verzekering de schade heeft vergoed, en dat op een ander gebouw op het terrein een nieuwe PV installatie is gebouwd.


3 juli 2015. Brand Ootmarsum. Solar Magazine. Met tragedie van 2.000 gedode biggen werd deze verergerd door het verlies van de helft van een net aangebrachte, nog niet betaalde zonnestroom installatie op het dak van een varkenshouder in Oud-Ootmarsum. Een blikseminslag en een felle vuurzee deed 288 van net aangebrachte 600 stuks Solar Frontiers verloren gaan. Gelukkig bleek installateur AgroNRG een goede verzekering te hebben tegen dit soort "eventualiteiten". Zie ook Tubantia en RTVOost.nl 1 en 2.


19 april 2015. Gebouwbrand Drentseweg Appelscha. Nederlander131.weebly site. Monokristallijn blackline zonnepaneel van residentiële installatie met 16 modules in brand gevlogen op dak van woning aan Drentseweg in Appelscha (Fr.). Oorzaak onduidelijk (?? junction-box ??). Zie ook Youtube video met beelden, van dezelfde datum. Eerder verstrekte links naar de (toen nog bereikbare) artikelen op Compact media (met video), en Friesland Actueel (met foto's, beiden zelfde datum), blijken niet meer te werken. Ook eventuele caches, en een vergelijkbaar artikel op de website van 112oosterwolde.nl zijn niet meer te vinden (oude link).


22 februari 2015. Brand kost 2.000 varkens leven, waarschijnlijk 56 kWp PV verloren gegaan in Putten (Gld), Omroep Gelderland. Naast wederom een grote tragedie bij dood van talloze varkens is waarschijnlijk een SDE 2010 subsidie hebbende, 56 kWp PV-generator op nieuwe varkensstal in Putten afgebrand. Oorzaak is nooit bekend geworden. In oktober 2015 werd (weer) een nieuwe stal geopend.


2014


augustus 2014. Brand in bouwbedrijf in Zuidwolde (video). Meternieuws.nl. Brand in schuur met opgeslagen hout van bouwbedrijf aan de Schottershuizen in Zuidwolde (De Wolden, Dr.). Relatie met aanwezige PV generator (ongeveer 224 zonnepanelen aan 1 zijde van het dak) niet duidelijk - oorzaak brand onbekend. Artikel met video Youtube, 4 augustus 2014.


12 mei 2014. 280 PV modules verloren gegaan bij brand in Schoonebeek, Dr. (NL). Solar Magazine.


2013 en eerder


11 oktober 2013. Grote brand in Wetering (video). Meternieuws, met video Youtube. Brand in schuur met asbest dak in Wetering-Oost (Steenwijkerland, Ov.). Voorste deel schuur, met kleine PV generator, uitgebrand. Oorzaak brand onbekend.


april 2010. Hotspot en/of soldeerfout zonnepaneel in Vroonermeer? Webregio.nl. Panelen door brandweer verwijderd bij schroeilucht constatering. Onrustbarend tafereel waarvan de afloop helaas niet bekend is geworden (gelinkt is de WebArchive url, origineel is niet meer on-line).


26 juli 2007. Oceanium Blijdorp twee keer ontruimd op een dag. Trouw. Brandjes op Oceanium Diergaarde Blijdorp. PV-installatie van Eneco/Siemens met claim: "De brandweer sprak van kleine brandjes die lastig waren te bestrijden vanwege de dakconstructie" (snel bestreden, paar zonnepanelen zijn verwijderd). Ook bij, o.a., BNDeStem, NRC, e.a. media. En wat discussie op Hulpverleningsforum.nl.


Incidenten brand en zonnepanelen buitenland (selectie)


18 oktober 2023. Uitslaande brand en explosies bij busbedrijf: nieuwe loods met 24 bussen en 700 zonnepanelen volledig in de as gelegd. Made-in.be. Grote brand bij busvervoers-bedrijf Multiobus in Tienen (Vlaams Brabant) in de nacht van 26/27 oktober heeft grootste deel van een bus garage verwoest. Hierbij zijn 13 geheel elektrische bussen (ter waarde van 5 ton per stuk) en 11 diesel bussen geheel vernietigd, alsmede een PV generator van 700 panelen op het dak, de laadinfra, en een nieuwe wasstraat. De busmaatschappij, naar eigen zeggen koploper in elektrisch vervoer in hun markt segment, met de ambitie om in 2025 de helft van het gehele wagenpark elektrisch te hebben, hoopt er snel met de verzekering uit te komen om door te starten met nieuw materieel.


9 januari 2021. Brandweer rukt uit voor brand bij bedrijf in Drevendaal, Sint-Katelijne-Waver (Vlaanderen, BEL). Nieuwsblad.be. Brand op dak van Greenyard, marktleider in verse groenten en fruit, bloemen en planten en de logistiek van verse producten. Op het langgerekte platte dak, waarop sedert 2009 een grote PV generator ligt van 1 MWp, van de hand van het destijds Nederlandse SolarAccess (overgenomen door Belgische IZEN). Enkele van de in totaal 4.655 zonnepanelen (à 215 Wp) zouden vlam hebben gevat. Oorzaak nog niet duidelijk, er was nogal wat rookontwikkeling, maar de brandweer kreeg het incident snel onder controle. Enkele zonnepanelen en een stuk dakbedekking zouden zijn beschadigd, en er is waterschade in het gebouw. Geen gewonden. Zie ook HLN artikel van dezelfde dag.


12 juli 2020. Zonnepanelen vatten vuur bij bedrijf op Europark. Nieuwsblad.be. Brand op dak van Alpagro Packaging aan de Europarklaan te Houthalen-Helchteren (BEL). Gestart bij 1 van de vele honderden panelen verdeeld over meerdere dak segmenten, en overgeslagen op een veldje van twintig exemplaren, wat beschadigd raakte. De brandweer had het incident snel onder controle, het dak raakte niet beschadigd.


21 januari 2020. Uitslaande brand vernielt woning: bewoners en huisdieren raken tijdig weg. Gazet van Antwerpen. Uitslaande brand in woning in de Ernest Claesstraat in Herentals (Prov. Antwerpen, Vlaanderen, BEL). Uitslaand brandje vlak bij (oud) uit 9 panelen bestaand residentieel PV systeem. Geen gewonden, brand vrij snel onder controle. Behoorlijk grote schade aan bovenverdieping, familie verblijft voorlopig in een hotel. Oorzaak vermoedelijk een aanpalende, oververhitte schoorsteen, geen oorzakelijke relatie met de zonnepanelen gelegd.


9 september 2019. Solar panel fire on water is almost extinguished | NHK News. Tellerreport.com, n.a.v. een origineel Japans bericht op NHK News op dezelfde dag. PV Magazine volgde prompt, ook op 9 september. Het grootste drijvende zonnepark van Japan, het in maart 2018 door Kyocera geopende, uit 50.904 van haar zonnepanelen bestaande Ichihara City project bij de Yamakura dam, met een capaciteit van 13,7 MWp, en een oppervlakte van 180.000 m² (verwachte productie 16,2 GWh/jaar), heeft zware schade ondervonden door de typhoon Faxai (Aziatische equivalent van orkanen in Atlantische Oceaan). Door de extreme orkaan winden schoven op het stuwmeer, wat maar liefst 25 kilometer verwijderd is van de Pacifische kust van Japan (Google Maps link), talloze vlotten met zonnepanelen over elkaar heen, en zijn, vrij dicht bij het vaste land, ongeveer 50 zonnepanelen in brand gevlogen. Naar verluidt vanwege "oververhitting", maar het lijkt me waarschijnlijker dat er contacten zijn verbroken, resulterend in DC-arcs (vlambogen) en resulterende brand. Tien voor half zes 's middags zouden de brandjes zijn geblust, Kyocera doet onderzoek naar de schade. Die, gezien de getoonde video beelden, o.a. deze van het Asahi Shimbun pers-kanaal, niet mals lijkt te zijn (grote delen van het drijvende veld zijn op elkaar gepropt, en delen lijken te zijn "afgescheurd" van de grote massa). Een Tweet van @wesleyvence over het incident is niet meer beschikbaar (wel de reacties er op). Het account is opgeheven.


20 augustus 2019. Tesla solar panels caused fires at 7 Walmart stores, retailer alleges. LATimes.com Op een na grootste retailer ter wereld, Walmart, eist via rechter verwijdering van alle door Tesla's PV installatie dochter (voorheen SolarCity) aangebrachte zonnestroom systemen op haar verhuurde supermarkt daken, na een serie van 7 branden, waar onder een flinke schade veroorzakend exemplaar op de vestiging in Beaver Creek, op 7 maart 2018 (video in dit artikel). De beroemde elektrische auto producent, ook actief in solar met roof-tile systemen, en met een nieuw verhuur concept voor zonnepanelen, wordt door Walmart beschuldigd van het niet nakomen van de vereiste industriële standaarden, uitgebreide project controles, en veiligheid bij de door hen aangebrachte PV-installaties. Rapportage over de "bodem-oorzaken" ("root-cause") van de branden is tot op de dag van vandaag achterwege gebleven. Walmart heeft een progressief MVO beleid, en ziet haar ambities met deze terugslag in het gedrang komen. Op maar liefst 244 Walmart vestigingen zouden installaties van Tesla staan.

Op internet verscheen al snel een 17 pagina's lange, officiële e-mail van advocatenbureau Norton Law Firm, in dit soort "litigation" zaken optredend namens Tesla, aan Walmart, gedateerd 29 juli 2019. Hierin wordt de handelingswijze van Walmart tijdens het hele actie / reactie proces tussen de supermarkt keten en de solar installatie tak van Tesla beklaagd en im Frage gesteld. Het zou "maar" om 4 brand incidenten zijn gegaan (Beaver Creek, Denton, Indio, en Yuba City). Die volgens Norton's e-mail op adequate wijze zouden zijn beoordeeld. Er zouden 30 inspecties van andere daken zijn gevolgd, waarbij geen structurele problemen aan het licht gekomen zouden zijn. Wat voor Tesla voldoende reden is, om te eisen dat de door Walmart stilgelegde ("de-energised") overige 244 PV installaties weer zo spoedig mogelijk geactiveerd dienen te worden. Waarmee immers een grote inkomsten bron (financiële vergoedingen voor grote hoeveelheden zonnestroom) voor Tesla is droog-gelegd. Een verplichting om de systemen geactiveerd te houden zou volgen uit tussen de twee bedrijven gesloten lease contracten voor de in totaal 248 PV daken. De halstarrige houding van Walmart om dit (nog) niet te doen wordt bekritiseerd, evenals de continue wijziging van eisen aan inspecties en interpretaties daarvan, en eventueel te betalen schadeclaims voor het doen van al die inspectie bezoeken. Tesla werpt diverse beschuldigingen van zich af, claimt dat ze al de nodige concessies heeft moeten doen jegens Walmart, en verzoekt de supermarkt keten zich constructief op te stellen, om gezamenlijk uit de ontstane patstelling rond dit zakelijke conflict te komen. Het solar bedrijf is pas na behoorlijke en acceptabele commitments van Walmart bereid om, vergezeld met het nakomen van contractuele verplichtingen jegens Tesla, het definitieve onderzoeks-rapport rond de brand op Beaver Creek, ter beschikking te stellen van haar opponent in dit proces. Tesla zou ook bereid zijn door Walmart geclaimde schades van branden op Beaver Creek en Yuba City te betalen, maar wijst "liability" voor die branden van de hand.

Op 23 augustus verscheen een bericht op Techcrunch.com, dat de titanen kennelijk toch een afspraak hebben gemaakt om gezamenlijk tot een bevredigende oplossing van het conflict te komen, alle installaties weer aan het net te koppelen, onder de voorwaarde dat zeker is dat dit veilig is en probleemloos zal verlopen. Walmart houdt daarin kennelijk voorlopig nog wel het zekere voor het onzekere, de dreigende "lawsuit" wordt voorlopig aangehouden totdat alles naar beider tevredenheid op papier staat.

Schijnbaar "mee liftend" op de beschuldigingen van Walmart aan het adres van Tesla, laaide er ook al snel een potentieel brandhaardje op bij een andere beroemde klant van Tesla's SolarCity, Amazon. Die ook een brand heeft gehad bij een systeem geïnstalleerd door SolarCity. Dat zou echte rom een geïsoleerd incident zijn gegaan. Een brand in een omvormer op een Amazon gebouw in Redlands, California, wat door Tesla zou zijn gerepareerd, Tesla kwam al snel met een respons op het bericht van Amazon. Zie o.a. Bloomberg (23 aug. 2019) en Engadget (24 aug. 2019). Er wordt ook gesproken over mogelijke problemen met DC connectoren van Amphenol m.b.t. de branden bij de door SolarCity geïnsstalleerde systemen. Amphenol ontkent echter dat daar problemen mee zouden zijn, en dat ze achter de hoge kwaliteit van hun producten staan, in een vervolg bericht bij Bloomberg (26 aug. 2019).

Op 5 november 2019 verscheen het bericht op The Verge.com, dat Walmart de "lawsuit" aan het adres van Tesla heeft ingetrokken. Zoals wel vaker bij dit soort hoog oplopende conflicten met grote belangen, vonden de partijen elkaar uiteindelijk toch, en werd een kort statement geuit, "Walmart and Tesla are pleased to have resolved the issues raised by Walmart concerning the Tesla solar installations at Walmart stores", zonder daarbij dieper in te gaan op het hoe en waarom van die "deal".


27 juni 2019. Nagelnieuwe villa in Schoten zwaar beschadigd door brand. HLN.be. Brand "naar alle waarschijnlijkheid op de zolderverdieping" van een "villa" in het Vlaamse Schoten ontstaan, richt forse schade aan aan het dak en de daar op liggende monokristallijne PV generator met 27 zonnepanelen. Brandweer lieden slopen panelen van het dak om brand definitief te blussen. Oorzaak brand onbekend. Incl. video opnames.


23 januari 2019. Brand bij Total-tankstation door aansluiten zonnepanelen. HLN.be. Bij aansluiten van een PV installatie op het dak van een Total tankstation in Beringen (Belgisch Limburg) aan de lokale elektrische installatie de technische ruimte ging er kennelijk iets mis. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur in de vol rook staande technische ruimte te blussen. De winkel werd ge-evacueerd, de schade is aanzienlijk, en de tankshop blijft de komende tijd gesloten. Deze installatie is vermoedelijk onderdeel van een groter project voor de verduurzaming van de Total tankstations. Het bedrijf zou in 5 jaar tijd 5.000 tankstations van zonnepanelen gaan voorzien, 200 MWp (origineel op Total website niet meer terug te vinden).


6 april 2015. Brand Nova-Veg Logistics (België). GVA.be. Brand in rij van 15 panelen 's avonds op dak Nova-Veg Logistics, Univeg-groep, op Dreefvelden in Sint-Katelijne-Waver, N. van Mechelen (Vlaanderen, BEL). Snel geblust. Oorzaak onbekend.


februari 2012. Brand van PV-installatie in Theenhausen nabij Gütersloh. TV uitzending WDR Fernsehen 27/28 feb. 2012. Url niet meer beschikbaar. Oorzaak onbekend, er wordt door een "PV-installatie keurder" geclaimd dat 80% van de Duitse installaties niet volgens de regels zou zijn aangelegd, maar daarvoor wordt geen enkel bewijs geleverd. Mogelijk "Wij van WC eend" effect om een leuke omzet voor het bedrijf te genereren...


12 september 2010. 50.000 Euro Schaden: Brand im Solarpark gelöscht. Mobil.Wochenblatt.de. Brand in trafostation van wat eens het grootste zonnepark ter wereld was, 4 MWp grote installatie in Hemau (oud militair bunker complex, Beieren, BRD). Onduidelijk wat oorzaak is geweest, probleem met trafo, of met omvormers in dezelfde ruimte.


31 juli 2010. Lastig te blussen isolatie onder de dakpannen. HLN.be. Lastig blussen, onder anderen, door aanwezigheid zonnestroom panelen en zonnecollector, bij huisbrandje door kortsluiting (oorzaak nog niet bekend) in Gistel, Vlaanderen.


10 april 2010. Na vijf weigerachtige electriciens hielp de zesde eindelijk een in een omvormer gestarte brand te stoppen door de bedrading met geïsoleerde handschoenen door te snijden in San Diego. NCTimes.com. Gelinkt is de WebArchive url, origineel is niet meer on-line.


18 februari 2010. Feuerwehr muss bei Wohnhausbrand zusehen. Feuerwermagazin.de. Woonhuis brand in Schwerinsdorf (Niedersachsen, BRD). Waarbij de brandweer het huis met PV-systeem "gecontroleerd heeft laten afbranden" uit angst voor mogelijke schokken. Toegang in huis was ook lastig. "Einmaligen Fall", zo wordt gesteld door de vice president van de Deutsche Feuerwehrverband. Daar ook link naar artikel en gruwelijke foto's van de brand, op Feuerwehrpage.com


8 november 2009. Landwirtschaftliche Halle wird ein Raub der Flammen. Augsburger Allgemeine. Alweer een loods in vlammen opgegaan, wederom met een PV generator, en weer in de Beierse gemeente Aichach, in het gehucht Sielenbach. De agrarische machine loods was nog in aanbouw. Totale schade 4 ton.


21 juni 2009. Veelbesproken brand in Bürstadt. Polder PV (25 aug. 2009). "Sonnenfleck" 5 MWp project met klein brandje, zonder problemen geblust, wel met grote gevolgen voor de schuldvraag rond de enorme financiële schade tussen projectontwikkelaar en module leverancier.


14 maart 2009. Ook op de grote Californische markt brandjes mogelijk. Archief VCStar.com. Maar wel: "It’s a rare occasion, but like any kind of electricity there are going to be instances where it does happen."


5 februari 2009. Schuur afgebrand in Untergriesbach/Aichach. Augsburger Allgemeine. Brand op schuur met 400.000 Euro kostende PV-installatie, begin 2009. Totale schade 1 miljoen Euro, de brand zou zijn veroorzaakt door een 11-jarige jongen die met vuur aan het spelen was. Geen problemen bij bluswerk gemeld. Natuurlijk wel enorme schade voor de verzekering. Die zou worden verhaald op de verzekering van de ouders van de knaap, die hopelijk de les van zijn leven heeft geleerd ...


Updates en aanvullingen

2022 - 26 januari brand schuur Netersel (Bladel, NB). 15 maart 2022 brand verdeelkast Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen (Dr.). 26 maart 2022 brand onder zonnepaneel woning Bernard van Beeklaan Kortenhoef (NH). . Brand bedrijfspand Molenweer Wateringen (23 mei 2020) toegevoegd. 3 april 2022 woningbrand Kimswerd (Fr.). 4 april 2022 chalet brand Jonkersvaart (Gr.). 10 april 2022 brandje zonnepark Paardtangendijk (Borger-Odoorn, Dr.). 11 april 2022 bodembrandje zonnepark Kanaalstraat (Buinen, Borger-Odoorn, Dr.). 23 april 2022 4 loodsen De Terp (Erichem, Gld) in de as gelegd, incl. PV generatoren. 25 april 2022 brand pluimveebedrijf Bleekerweg, Heusden (Asten, NB). 26 aprl 2022 dakbrand woning Laan van Oost-Indië, Nijmegen (Gld). 27 april 2022 brandje verdeelstation zonnepark Medel (Echteld, Gld). 2 mei 2022 brandje trafostation zonnepark Woldjerspoor, Groningen (Gr.). 18 mei 2022 nachtelijk brandje panelen woninge Heibloem, Leudal (L.). 9 juni 2022 grote brand op pand Bakker Logistiek, Heerenveen, 6 juli 2022 dakbrand woning Bovenas, Moerkapelle, 8 juli 2022 brandje in omvormer zonnepark Brokersweg, Geesteren (Gld), 19 juli 2022. Grasbrand onder Shell zonnepark Sas van Gent, 10 augustus 2022 uitgebrand schuurtje naast woning Iraklia, Hoofddorp. 16 augustus 2022 schakelkast brandje zonnepark De Watering zuid, Coevorden. 29 september 2022 wederom brand in-dak PV installatie Hulst, Zld. 15 oktober 2022 brandje in-dak PV-systeem Graaf Janpad Loosduinen.


Voor incidenten in 2023 ff zie volgende pagina

 

 
 
 
© 2010 - 2023 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP