starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Weltmeister jawohl
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Deutschland noch immer über alles...

... wieder gut mal??? PV Marktanalyse 2007


© BSW 2007
Grafiek geeft de werkelijke productie weer (juli 2006) van 3.000 Duitse zonnestroom-installaties (groene lijn,
het oranje gebied omvattend); gearceerd is de stroomprijs op de Leipziger Strombörse weergegeven op
dezelfde zomerse dag. Zonnestroom scheert pieken en is dan ook een waardevol economisch goed wat hoog gewaardeerd dient te worden.

Introductie
Recordjaar 2007 volgens BSW...
Grafieken
Links

BRD PV-marktanalyses
2012 2011 2010-II 2010-I 2009 2008 2007 def. 2007 cf. BSW 2006 2005


Introductie

De virtuele inkt van het vorige overzicht van de Duitse PV-markt (PHOTON, overzicht 2006) is nog niet droog, of via de nieuwspagina op de Nederlandse site Herberg PV van Berend Wagendorp uit Apeldoorn, en de brancheorganisatie BSW in Duitsland komen we de marktsituatie van de absolute wereldkampioen voor het afgelopen jaar 2007 te weten. Nu is er regelmatig "nogal" wat onenigheid over de marktgroei in Duitsland, en dat heeft de volgende reden. De belangenorganisatie Bundesverband Solarwirtschaft heeft namelijk altijd haar "eigen" (niet gespecificeerde) gegevens gebruikt, terwijl de in de vorige twee analyses genoemde bron PHOTON altijd haar eigen onderzoek heeft gedaan en de keiharde data van de netbeheerders gebruikt die immers zowel de feed-in uitkeringen aan de aangesloten netgekoppelde zonnestroomklanten moeten doen, als alle data verzamelen om op landelijke basis tot een verrekening te komen om die uit te keren gelden bij alle kleinverbruikers via de EEG Umlage weer te kunnen incasseren. Die data zijn keihard objectief vaststelbaar, omdat de registratie wettelijk geregeld is en de netbeheerders daar ook op "afgerekend" worden. Ze kunnen alles terughalen uit de EEG-Umlage, dus is het ook in hun belang om exact te weten wat er precies is ingevoed op hun netten, jaarlijkse registratie is verplicht. Wel is het zo dat er soms wat achterstand is bij enkele netbeheerders (vorig jaar moest een Beiers bedrijf oude gegevens enigermate bijstellen), en is er een restgroep van kleine netbeheerders die hun cijfers nog niet op orde hebben, maar de data van de rest zijn inmiddels klip en klaar.

Het is in "het wereldje" een onuitgesproken gebruik om de PHOTON data als de meest betrouwbare bron te zien voor de stand van zaken rond de Duitse markt, alleen is het enige nadeel daarvan dat deze cijfers pas rond het eind van het jaar (november) beschikbaar komen. En PHOTON beschikt niet over veel van de andere cijfers, die de BSW wel heeft (data uit de eigen industrie), vandaar dat ik probeer om een zo goed mogelijk beeld te geven van het totaalplaatje. Totdat andere, hardere gegevens, op tafel komen. Die zullen uiteindelijk eigenlijk van het Duitse BMU moeten komen, het milieuministerie, omdat die de verantwoordelijke instantie is voor duurzame energie bij onze oosterburen, in schrijnend contrast met de situatie in ons eigen van fossiele belangen vergeven land (waar de EZ bureaucraten de energiepolitiek dicteren).

Desalniettemin, is het uitvoerige bericht met "keiharde" marktdata van de BSW, met de sappige titel "Deutsche Solarstromindustrie weiter auf Wachstumskurs" te fascinerend om hier terzijde te leggen, en gaat Polder PV in deze nieuwe analyse, voor het jaar 2007, voorlopig uit van de bevindingen van de BSW zelf, inclusief die van het aldaar gelinkte datablad over de sector. U vindt de link naar de documentatie onderaan en die kunt u dan ook zelf rustig nalezen (Deutsch-sprachig, selbstverständlich...), want totdat de Photon data bekend zijn (we wachten met trommelende vingers af, zeker na de onverwachte kleine "dip in de groei" van 2006), zijn dit voorlopig de enige gegevens die we hebben.


Recordjaar 2007 volgens BSW...

Wat is er in 2007 "zoal" gebeurd in Duitsland op het vlak van zonnestroom en andere zonne-energie deelmarkten volgens de brancheorganisatie en hoe staat der Otto er volgens de BSW inmiddels voor?

 • 130.000 nieuwe PV-installaties, totale aantal inmiddels 430.000...
 • 1.100 MWp nieuwbouw, totaal inmiddels volgens het BSW: 3,8 GWp
 • Deze installaties produceerden in 2007 volgens het BSW een hoeveelheid zonnestroom van 3.000 GWh (3 TWh), hetgeen neer zou komen op de volledige stroomvoorziening voor het huishoudelijke verbruik van de inwoners van Hamburg
 • Aandeel zonnestroom in nationale stroomvoorziening: < 1%, prognose 2050: rond 25%...
 • CO2 uitstoot voorkomen in 2007: rond 2 miljoen ton
 • Stijging van omzet van de Duitse PV-bedrijven steeg 23% naar 5,5 miljard Euro
 • Nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen in de zonne-energie in 2007: 10.000, in totaal al neerkomend op 40.000 arbeidsplaatsen. Prognose voor 2020: 100.000
 • Geschatte verhoudingen type jobs: installatiebedrijven 50%, groothandel 7%, industrie en toeleveranciers 43%
 • Volgens EuPD Research zou in 2007 het productievolume van zonnecellen 45% t.o.v. het voorjaar zijn gestegen en ruim 50% meer "wafers" (voorstadium van de Si zonnecel) zijn afgezet
 • Investeringen in Duitsland: 1,5 miljard Euro in fabrieken, 160 miljoen Euro in onderzoek en ontwikkeling
 • Nieuwe zonnecel- en module fabrieken (merendeels dunnelaag productie) in bouw of gepland: 15 stuks
 • Export naar het buitenland in 2007: 2 miljard Euro waarde aan goederen, een half miljard meer dan in 2006 (groei 35%). Prognose: 2010 5 miljard, 2020 11 miljard
 • Export"quote" (aandeel export in totale omzet) steeg van 14% (2004) naar maar liefst 38% (4% meer dan in 2006). Prognose: 2010 50%, 2020 ruim 70%
 • Verwachtingen 2008: doorgaande groei met "dubbele cijfers". Gerekend wordt met een jaarlijkse groei van 20-30% de komende jaren.

Marktstatus (selectie):

 • Aantal ondernemingen in zonnestroom (incl. handwerkbedrijven en toeleveranciers): 10.000, daarvan producenten van zonnecellen, modules e.a. componenten: ruim 80
 • Verlaging kosten voor zonnestroomsystemen in de laatste 10 jaar (NB: natuurlijk niet alleen door de Duitse industrie veroorzaakt; PPV): rond 50% (5%/jaar)
 • Verlaging kosten voor zonnestroomsystemen van 1990-2020 (prognose): rond 85% (plm. 2,8%/jaar)
 • Wereldmarkt. Volgens EPIA 2006: 1.450 MWp, 2007: 2.179 MWp; prognoses externe analisten (Roland Berger; Sarasin): 20% jaarlijkse groei. Duitsland is voor ongeveer de helft voor de technologische ontwikkeling verantwoordelijk

Alle data opgave van Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar). De cijfers hebben betrekking op de daadwerkelijk FYSIEKE prestaties van de industrie, eventuele "handel" met zonnestroom is niet in deze cijfers verwerkt!

www.solarwirtschaft.de


Grafieken

De eerste vijf grafieken zijn gemaakt op basis van de BSW data, de laatste grafiek geeft de vergelijking van het opgestelde PV-vermogen met de PHOTON data weer.

^^^
Omzet industrie (dus geen handel in zonnestroom)
^^^
Bijgeplaatste capaciteit (blauw) volgens BSW, tm. 2003 "harde" cijfers, latere jaren geschat. Stroomproductie data 2001-2006 (geel) VDN (netbeheerders belangen organisatie), 2007 geschat. Let op grote discrepantie data 2004-2005.
^^^
Productie van zonnecellen in Duitsland
^^^
Exportcijfers bekend tm. 2007, 2010 en 2020 geschat
^^^
Geschatte aantal arbeidsplaatsen PV-branche verdeeld over drie sectoren: installatie plm. 50%, groothandel plm. 7%, industrie en toeleverende sector plm. 43% volgens BSW

 

^^^
De tot nu (jan. 2008) toe gepubliceerde marktanalyse resultaten van PHOTON (zie overzicht 2006), resp. brancheorganisatie BSW, de laatste op basis van het opgegeven voorlopige niveau van 3,8 GWp voor 2007 en terugrekend met de opgegeven "jaarlijkse bijplaatsing". Dit geeft al een zeer sterk overeenkomstige "match" tussen de twee datasets, dus het lijkt er op dat de twee "kemphanen" hun fundamentele verschillen op dit punt hebben bijgelegd en dat de aanpak van PHOTON van meet aan het best is gebleken... PHOTON heeft vooralsnog geen voorspelling voor 2007 gedaan. Het zal er om gaan spannen of het BSW cijfer correct blijkt te zijn, want dan is en blijft Duitsland nog steeds onbedreigd en voorlopig onaanraakbaar Weltmeister in zonnestroom...


Links

http://tinyurl.com/2ze4yc (verkorte link naar het persbericht van de BSW)
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/content_files/Faktenblatt_PV_Jan08.pdf (uitgebreid datablad "Statistische Zahlen der deutschen Photovoltaikbranche"/jan. 2008)

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2007/2007-c88-pub.htm (CBS statistieken duurzame energie Nederland 2006; recentere data niet beschikbaar, maar onwaarschijnlijk dat er veel veranderd zal zijn in 2007)
http://www.herbergpv.nl/ (ere wie ere toekomt, Berend was het eerst, op 20 januari 2008...)


Webpagina gepubliceerd dd. 22 januari 2008


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)