starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
OK4/renovatie "oud"
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

OK4 defecten en Sunpower® renovatie p. 1

1 maart 2005 - 14 december 2005

voor het actuele nieuws, zie recentste Sunpower® pagina

achtergronden   alternatieve omvormers   andere Sunpower® systemen renoveren?   artikel OK4/inverter defecten
berichten in de pers   check uw Sunpower® PV-systeem!   communicatie problemen leverancier
complexe paneelopstelling   contactpersonen/adressen   controle zonder PC   controlemeting?
DC-DC converter ("multiplier")   doe-het-zelf pakketten   garantie   grafieken met defecten
"hikkende" omvormer   nieuwe oplossing?   nieuwsbericht Energiemanagement site   N.K.F. verkocht
ombouw Sunpower® naar ander inverter type   omvormer defect
oplevering gerenoveerd systeem: OPLETTEN!   overleg PV-organisaties
Optelecom-NKF mededeling OK4   Polder PV onder de loep   projectleider NUON (nieuw)
PV organisaties en -fora   PV-Privé project ECN (ervaringen)   PVSAT en Sunpower®   record uitval
renovatie geen definitieve oplossing?   renovatie Polder PV   renovatie problemen: waterdichtheid
renovatie volledig   
Soladin 600 omvormer   uitvalpercentages Weesp   veelgestelde vragen
vergoeding gederfde inkomsten   
vergoeding renovatie (uitzonderingen)   vervangingsactie LANDELIJK!
idem, BRIEF NUON   wachtlijst   
zelf reeds actie ondernomen   zonneflitsen nr. 814 december 2005: Tips voor installateurs. We zijn met de eerste (matig tot slecht uitgevoerde) Sunpower® renovaties op verschillende zaken gestuit die wel de nodige verbetering behoeven. Bovendien dient bij systeemopbouw op enkele cruciale zaken gelet te worden. Ik ben begonnen met een lijstje "tips voor installateurs" op de renovatie pagina van Polder PV. Als u nog duidelijke tips heeft van belangrijke aandachtspunten bij de renovatie van Sunpower® systemen, stuur dan s.v.p. een e-mail. Dan zet ik ze erbij.


14 december 2005: FAQ lijstje met vragen en antwoorden over Soladin 600. Deze kreeg ik in een separate e-mail van Michiel Klees van Mastervolt toegestuurd, met het vriendelijke verzoek deze op Polder PV te plaatsen. Gezien het grote aantal mensen die de brief van de Sunpower® partners gaat krijgen en nog weinig van dit soort zaken weet gaat Polder PV hier gaarne op in. Wel is uitsluitend Mastervolt verantwoordelijk voor de inhoud van die FAQ-lijst! Zie de Soladin 600 pagina.


13 december 2005: Bericht over bijeenkomst Utrecht (9 december) op Technalia.nl, "OK4 omvormers in pv-systemen zijn onbetrouwbaar". Via de Nieuwsbrief Energie 6 via e-mail kreeg ik het eerste stukje te zien. Ik zal proberen om het volledige bericht weer van Rob van Mil te krijgen. No guarantee, want het is natuurlijk wel een betaalsite...


13 december 2005: Mogelijkheden/specificaties alternatieve Soladin 600 omvormer (zie ook het bericht van 14 december). N.a.v. de meest geschikte keus ter vervanging van de OK4 omvormers door een binnen in huis opgestelde string omvormer (zonnepanelen in serie en/of in ministrings geschakeld), kreeg ik van Michiel Klees van Mastervolt nog wat informatie over hun nieuwe Soladin 600 (dit is de omvormer die in de brief van NUON van 29 november staat vermeld):

"De Soladin 600 heeft een zeer breed ingangsbereik. Deze omvormer is specifiek voor dit vervangingsverhaal ontwikkeld. Door een stroombereik van 0 tot 8 ampère, met een MPP spanning van 45-125Vdc, denken wij dat 95% van de praktijkgevallen afgedekt zijn.

In de handleiding staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn met 54 & 72 cells panelen (zie tabel hieronder).

Voorbeeld: voor de situatie in Weesp, met bijv. een systeem van 6 54 cels panelen zou aansluiting van 1 Soladin 600 op 2 strings van 3 modules de beste optie zijn. Het beruchte printje (multiplier, DC-DC convertor) mag dan bij het chemisch afval. De omvormer heeft een uitzonderlijk steile rendementscurve, dus bij meer dan 15% belasting komt het rendement al boven 85%. PV vermogen zal dus nooit verloren gaan.

M.b.t. de uitlezing van de Soladin 600. De omvormer heeft een RS485 communicatiepoort. Door middel van een optionele adapter (PC-Link) kan een computer op de Soladin 600 worden aangesloten. Via onderstaande link kunt u de gratis software downloaden."

Belangrijkste functies van deze software:

 • 10 dagen historische opbrengst gegevens
 • diverse parameters actuele situatie
 • totale opbrengst in kWh
 • geheugen met eventuele voorgekomen foutsituaties
 • zie ook uitgebreide toelichting en details in het bericht van 29 juli 2005

Typische Soladin 600 configuraties

300 tot 700 Wp
Pdc = 550 Wnom / Pac = 520 Wnom
maximaal 8 ampère bij 65 Volt
startup spanning 40 Volt
maximale Voc bij -10 °C 155 V

© 2005 Mastervolt, Amsterdam

36 cellen: 1 of 2 strings van 4 - 6 stuks in serie
36 cellen
75 Wp
4 - 6 in serie of 2 x 4
36 cellen
100 Wp
4 - 6 in serie
36 cellen
125 Wp
4 - 5 in serie
36 cellen
150 Wp
4 (5) in serie
54 cellen: 1 of 2 strings van 3 - 4 stuks in serie
54 cellen
100 Wp
3 - 4 in serie of 2 x 3 (tot 115 Wp)
54 cellen
125 Wp
3 - 4 in serie
54 cellen
150 Wp
3 - 4 in serie
54 cellen
175 Wp
3 - 4 in serie
72 cellen: 1 of 2 strings van 2 - 3 stuks in serie
72 cellen
75 Wp
2 x 2 of 2 x 3
72 cellen
100 Wp
2 of 3 in serie of 2 x 2 of 2 x 3 (tot 115 Wp)
72 cellen
125 Wp
2 of 3 in serie of 2 x 2
72 cellen
150 Wp
2 of 3 in serie of 2 x 2
72 cellen
175 Wp
2 of 3 in serie of 2 x 2

^Tabel met zonnepaneel configuraties die geschikt zijn voor de Soladin 600 omvormer van Mastervolt.^ Vlnr.: aantal zonnecellen in het zonnepaneel, nominale vermogen (Standaard Test Condities in het lab.) van het zonnepaneel, gesuggereerde configuratie(s). Bij serieschakeling worden zonnepanelen met elkaar doorverbonden (plus naar min); "2 x 3" betekent dat er 2 paralelle ministrings (plus bij plus, min bij min) van elk 3 in serie geschakelde zonnepanelen worden gemaakt.
Met dank aan Michiel Klees van Mastervolt.

http://2006.mastervolt.com/product.asp?extr=yesdl&ID=772&TID=506&rd=VNDem (gratis software, 2,2 MB)
12maart2005.htm#mastervolt (O.D.E. excursie naar Mastervolt en korte bespreking met foto van de Soladin 600)
http://www.mastervolt.nl (website van de omvormer producent)


12 december 2005: OK4 uitval zichtbaar gemaakt m.b.v. PVSAT. Tale-telling grafiek op de PVSAT pagina, met dank aan Copernicus Instituut in Utrecht.


9 december 2005 (aanvullingen 12 dec. 2005): Sunpower® overleg bij SenterNovem in Utrecht. Een druk bezochte bijeenkomst, maar dat was natuurlijk te verwachten gezien het groot aantal getroffenen. Er zijn uitgebreide notulen gemaakt en deze worden, net als de presentaties door Jadranka Cace (O.D.E.), Sjak Elsinga van Eneco (namens Eneco en NUON), en René Blickmann van Stroomwerk, door O.D.E. op hun website gezet (is inmiddels gebeurd, http://www.duurzameenergie.org/verslagsunpower.html).

Wat mij opviel was dat de gehele problematiek nog ingewikkelder was dan ik reeds vermoedde. Er werd gewag gemaakt van diverse via de eerste Solaris acties ingezette projecten met de OK4 omvormer, en René Blickmann gaf al aan dat er nogal wat complicerende factoren bijkomen vanwege de innige, soms wederzijdse relaties tussen opdrachtgevers, producenten (Shell, N.K.F.), en leveranciers cq. installateurs.

Groot nieuws trouwens van Eneco/NUON: iedereen met een Sunpower® systeem, of die nu reeds gerenoveerd is of niet, kan intekenen op de structurele vervangingsactie waarbij alle OK4 omvormers gratis zullen worden vervangen door 1 (of meer) Soladin 600 omvormers(s) van Mastervolt (incl. installatiewerk). Voor grote systemen zal maatwerk aangeboden worden aan de getroffen klanten. Hiertoe moet, volgens de zegslieden van de 2 grote energiebedrijven, iedereen een brief krijgen waarin deze mogelijkheid wordt geboden.

N.B.: NUON heeft nieuw telefoonnummer (€ 0,10/minuut) voor informatie, zie de contactgegevens.

Tussen haakjes, maar niet onbelangrijk: de "definitieve handtekening" is nog niet gezet tussen de betrokken partijen, al wordt een slagingskans van "99 procent" gehanteerd, dus houdt s.v.p. een slag om de arm.

Minder "goed" nieuws van René Blickmann van Stroomwerk, die zegt niet de lijn van NUON en Eneco te kunnen volgen omdat ze daar aan onderdoor zullen gaan als relatief klein bedrijf. Andere bedrijven (de eerste leveranciers van systemen via het Solaris project van Greenpeace bijvoorbeeld) zijn nog enigzins "out of the picture", en dienen ook over de streep geholpen te worden. Complicaties genoeg.

Een heikel punt is de positie van de verschillende "partijen" in de materie. Zo hebben sommige leveranciers direct aan klanten geleverd, maar ze hebben ook in opdracht van de energiebedrijven gewerkt, wat de verhoudingen en de "schuldvraag" er niet makkelijker op maakt. Hier is het laatste woord duidelijk niet over gezegd, al is de mening van de getroffen klanten duidelijk: die hebben bij hun leverancier "het product zonnestroomsysteem" gekocht, met een verwachte levensduur van minstens 20 jaar (en, wat de Sunpower® systemen betreft, een instandhoudingsclausule van 10 jaar vanwege de systeemsubsidie van - destijds - NOVEM). Bij klachten is wat hun betreft de leverancier (contractpartner) aansprakelijk volgens Europees consumentenrecht. Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook m.b.t. een grote groep NUON (ex-) personeelsleden, die echter juist een contract met hun (ex-) werkgever hebben getekend, terwijl de systemen uiteindelijk geleverd zijn door Stroomwerk. De partijen zijn nu "in gesprek" over deze heikele materie, maar de zegsman van deze groep vindt, mijn inziens terecht, dat NUON het aanspreekpunt is voor deze klanten en de problemen op analoge wijze als voor de "gewone Sunpower® klanten" dient af te handelen. Lastig allemaal, dat is duidelijk.

Vandaag werd ook een zogenaamde "position paper" overhandigd aan de Sunpower® partners waarin belanghebbende particulieren en organisaties oproepen om o.a. iedereen te compenseren met een "minimaal" bedrag van € 12,50 per defecte omvormer, die vóór een structurele vervanging van de omvormers uitgelezen dienen te worden bij de Sunpower® klanten. De heer ten Kroode (NUON) beloofde binnen 10 dagen een helder antwoord te geven op deze eisen.

Al met al een zeer nuttige bijeenkomst waarbij er weer het nodige geleerd is, contacten verstevigd werden, er de nodige "kou" uit de lucht kon verdwijnen, maar er nog wel wat grote open vraagtekens staan, zeker wat betreft de andere leveranciers, incl. Stroomwerk en de door Jadranka Cace en René Blickmann aangegeven andere namen.

Een paar onthullende cijfers in ieder geval, van in de periode 1998 - 2003 geleverde Sunpower® e.a. zonnestroomsystemen met OK4 omvormers (gemiddelde grootte plm. 5 panelen/systeem voor de Sunpower® systemen):

bedrijf/leverancier
project
aantal systemen
aantal OK4E omvormers
ENECO
Sunpower®
3.800
19.000
NUON
Sunpower®
3.300
16.500
STROOMWERK
(totaal plm. 6.500 stuks)
Solaris, NUON
.
1.940
JEZ (NUON)
200
1.587
particulieren met Isofoton panelen
.
2.144
diversen, o.a. DuoSun
.
700
BELDEZON/ECOFYS
diverse
???
???
ECN/NRG
PV-Privé project
48
240
Overigen
o.a. EDON, Dekker, Tuin, Ubbink
???
???
Totaal verkochte OK4tjes (wisselende getallen circulerend)
.
.
50.000-80.000?

Op de website van O.D.E. is inmiddels (3 jan. 2006) het verslag van de bijeenkomst beschikbaar gekomen (zie link onderaan). Er staan inmiddels al korte samenvattingen op zowel de website van de Z.P.V., als die van Floris Wouterlood:

http://www.duurzameenergie.org/verslagsunpower.html
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/nieuws.htm
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm


8 december 2005 (avond): Uitbetaling vergoeding defecte omvormers Polder PV. Vlak voordat ik naar het Sunpower® overleg in Utrecht ging op 9 december toch even voor de zekerheid op onze elektronische girorekening gekeken, en het is niet te geloven, maar het begin juni bij NUON gedeclareerde bedrag voor 5 defecte omvormers staat op de giro!

Ook bij onze buurvrouw, en voor het systeem van de gemeenschappelijke ruimte is het bedrag overgemaakt (voor de laatste eigenaar moet dat nog gecheckt worden). En zelfs uit Weesp en elders beginnen de eerste positieve geluiden op dit vlak naar buiten te komen. Hé, hé, dat had even geduurd. Dank, Energierent, dank Benjamin Uittenbogaard en Paul ten Kroode, dat het eindelijk gelukt is. Ik hoop dat alle andere mensen ook aan hun terechte vergoeding geholpen gaan worden ("position paper", ingediend door diverse belanghebbenden, tijdens het overleg in Utrecht aan Paul ten Kroode van NUON).


8 december 2005 (ochtend): De "teller" staat al op 2 (TWEE). Van de huishoudens die eerder dit jaar door Energierent in opdracht van NUON zijn gerenoveerd en die zich bij Polder PV gemeld hebben dat zij eindelijk hun legitieme vergoeding van € 12,50 per defecte omvormer hebben mogen ontvangen. Ik dacht toch begrepen te hebben dat er 170 systemen waren gerenoveerd, en ook Polder PV heeft die vergoeding nog steeds niet binnen. Dik 6 maanden na de renovatiewerkzaamheden, en diverse e-mails heen en weer naar NUON (bij Energierent loopt de communicatie namelijk continu dood). Volgens mij "loopt" er ergens iets niet helemaal lekker, of ligt dat aan mij?


8 december 2005: Alternatieve berekening niet gerealiseerde zonnestroom opbrengsten. Voor diegenen die Polder PV's berekening bij het krantenbericht "Zonnewarmte vergoed" van Durk Geertsma in het Noord Hollands Dagblad van 7 november jl. te ingewikkeld vonden, hierbij een simpeler rekensommetje wat ik van een Sunpower® collega kreeg. Er wordt bij dit rekensommetje uitgegaan van een conservatieve verwachte jaaropbrengst van 75 kWh per paneel (afhankelijk van gebruikte type, voor het sommetje is van een rsm95 paneel uitgegaan):

"Ik heb een niet zo ingewikkelde manier van schadeberekening:
Jouw 0,1881 ct/kWh maal 75 kWh (= gemiddelde jaaropbrengst paneel+inverter) = 14,10 eurootjes. Dus ALS ik mijn EINDEJAARSBONUS krijg, heb ik slechts een schade dekking voor ca. 10 maanden defecte inverter."

Hierbij wordt dus uitgegaan van een gemiddelde maandelijks te verwachten financiële opbrengst van 14,10/12 = € 1,175 per AC-module. Als je die magere compensatie krijgt (blijven we terecht van uitgaan ook al stelt NUON alles in het werk om zowel mensen die voor 1 oktober problemen gemeld hebben, als mensen die dat erna gedaan hebben of nog doen, de pas af te snijden), ontvang je voor een defecte omvormer 12,50 euro. Dat is een compensatie voor 12,50/1,175 = 10,6 maanden. Bij de meeste mensen liggen Sunpower® zonnepanelen met defecte omvormers al jaren onopgemerkt op hun dak...


 

6 december 2005: Alweer 83 e-mails heen en weer. Betreffende Sunpower® naar/van Polder PV, sinds de eerste "telling" op 20 november. Komt in totaal al neer op ver over de 900 e-mails sinds het begin van onze problemen, 15 juni 2002. En dat zijn vaak uitgebreide, informatieve mails geweest, geen kattebelletjes. "Het houdt de gemoederen bezig", zoals we dan zo mooi zeggen. Wat zou de "economische waarde" van die geïnvesteerde tijd zijn? Kun je een mooie MWp zonnecentrale van bouwen! Vrijdag (9 december) eindelijk duidelijkheid en definitieve afspraken? Komen!


6 december 2005: ZonneFlitsen SunPower Special. Speciaal voor de Sunpower® eigenaren heeft O.D.E. een extra nummer van ZonneFlitsen uitgebracht (2e jaargang, 5 december 2005). Belangrijkste punten:

 • NUON, Eneco en Stroomwerk zullen 9 december aanwezig zijn.
 • O.D.E. werkt samen met SenterNovem, de subsidiegever (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) die flink heeft geïnvesteerd in de marktintroductie van de Sunpower® systemen.
 • Iedereen is welkom. Er zijn al zoveel aanmeldingen dat de bijeenkomst plaatsvindt in het gebouw van SenterNovem: Vrijdag 9 december 2005, 13-15 uur, Catharijnesingel 59, Utrecht.
 • Er wordt een officeel verslag gemaakt van de bijeenkomst.

Als u een kopie wilt ontvangen van deze ZonneFlitsen, en/of als u zich nog wilt opgeven voor deze belangrijke bijeenkomst (nog plaats voor 20 personen; tevens routebeschrijving beschikbaar), neem dan contact op met info@duurzameenergie.org of jadranka@rencom.nl. Tot 9 december!


5 december 2005: Brief van NUON aan Sunpower® eigenaren. Van een Sunpower® eigenaar die al een tijd defecte omvormers bleek te hebben, daar pas heel erg laat achter kwam, en tevergeefs aanklopte bij Energierent. Onthullend materiaal weer, met op het eerste oog een goede regeling voor nieuwe klanten die nog van niets weten. Vandaar de integrale brief, in 3 delen, op een separate, derde Sunpower® pagina. (de brief is inmiddels ook op de website van de Z.P.V. gepubliceerd). Uiteraard gaat de inhoud van deze brief ook meegenomen worden tijdens de besprekingen op 9 december, want er moeten wat harde noten worden gekraakt. Met name op het vlak van de niet vermelde detectie van defecte oude OK4 omvormers bij nieuw te renoveren Sunpower® systemen, de daarvoor geldende vergoeding (€ 12,50 per defect exemplaar), en de status van de niet meer waterdicht opgeleverde, reeds eerder dit jaar "gerenoveerde" Sunpower® systemen bij 170 klanten van NUON.


30 november 2005: Eerste (?) vergoeding uitbetaald! Aldus een getroffen collega Sunpower® eigenaar die al heel erg lang kapotte omvormers had, lange tijd niet geholpen werd, en inmiddels is "gerenoveerd" (doch nog steeds geen waterdicht opgeleverd Sunpower® systeem heeft...). Titel van het korte e-mailtje met dat bericht: "Niet te geloven.....!!!!!!!".

Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Wie volgt? Giro in de gaten houden, en als er geen actie komt: bellen, mailen, en/of schrijven s.v.p. Polderjongen zal ook maar weer eens mailen, want die wacht ook alweer sinds eind mei (renovatie, 5 defecte omvormers, met nog eens 4 op de andere gerenoveerde systemen op ons complex) op de op 1 maart door Peters van NUON toegezegde compensatie.


28 november 2005: Brief van Energierent. Van een Leidse collega kreeg ik een kopie van een aan hem verstuurde, doch niet gedateerde brief van Energierent, met een gefrankeerde retourenveloppe. Hij kon met de aan de brief gehechte antwoordstrook zijn gironummer opgeven voor de uitbetaling van de vergoeding voor de bij hem tijdens de renovatiewerkzaamheden vastgestelde niet functionerende omvormers. De titel van de brief luidt: "uitkeren vergoeding onjuiste werking". In de brief is met de hand het aantal defecte inverters vooraf ingevuld; het betreffende (1 maart 2005 door Peters van NUON toegezegde) bedrag van EURO 12,50 per defecte omvormer "zal Energierent Noord-West C.V. binnenkort aan u uitbetalen.", aldus de brief, waaronder P.H. van den Berg staat, echter zonder handtekening.

De datum om de antwoordstrook terug te sturen is aan de krappe kant: 15 december 2005. Je zal maar net met vakantie zijn... Voor vragen kunt u terecht bij Energierent via tel. nr. 072-5145388, ma-vr van 8h30 tot 16h30.

Gaarne e-mail aan Polder PV als u ook zo'n brief heeft ontvangen (zo ja, wanneer?) of als u meent recht te hebben op deze vergoeding en die brief desondanks niet heeft gekregen.


21 november 2005: Gerenoveerd Sunpower® systeem? Actie s.v.p.! Er zijn volgens het bericht van Technalia (1 november 2005) maar liefst 170 Sunpower® PV-systemen gerenoveerd in opdracht van NUON, met Energierent als aannemer. Naar nu blijkt, zijn al die systemen waarschijnlijk niet waterdicht opgeleverd! Als u zo'n gerenoveerd systeem heeft, zijn hoogstwaarschijnlijk de oude doorvoerwartels op de junction boxen onderop de zonnepanelen blijven zitten, is van de nieuwe dikke, niet in de oude wartels passende gelijkstroomkabels de buitenmantel verwijderd en zijn de 2 geïsoleerde aders door de hiervoor te wijde oude doorvoerwartel de junction box ingevoerd (zie afbeelding op Polder PV's renovatie pagina). Als u pech heeft zijn mogelijk sommige binnenrubbers van de oude wartels verdwenen, en ook de halfronde afsluitdop waarmee normaal gesproken de mantel van de DC-kabel trekvast aan de rest van de wartel werd vastgeklemd. Bovendien zijn de nieuwe gelijkstroomkabels op deze wijze niet beveiligd met een trekontlasting en kan, als er iemand over de kabels struikelt, de verbinding in de junction box kapotgetrokken worden (dit zal waarschijnlijk zeker gebeuren als u ook nog eens een DC-DC converter printje in de junction box heeft als u 54 cels panelen heeft; de DC-kabel zit namelijk vast aan dat kwetsbare printje).

Polder PV heeft er op gestaan dat bij de Sunpower® systemen op zijn complex die oude wartels door nieuwe vervangen werden, want deze "oplossing" is vragen om problemen. De metalen elektrische verbindingen in de junction box kunnen namelijk op den duur gaan corroderen doordat de inhoud continu in contact komt te staan met de buitenlucht, hetgeen vooral bij hoge luchtvochtigheid (mogelijk zelfs inwaaiend regenwater bij harde wind) tot problemen zal gaan leiden. Uw zonnepanelen moeten ook nog minimaal 15 jaar mee, en de vraag is of ze dat wel gaan halen met deze knullige, lekke verbindingen. U zult dus Energierent of NUON tot actie moeten bewegen om alsnog nieuwe doorvoerwartels in uw junction boxen te laten zetten omdat het Sunpower® systeem op deze wijze installatietechnisch gezien niet correct is opgeleverd!


20 november 2005: Financiële compensatie voor NUON groot "pijnpunt". Uit recente e-mail wisseling blijkt dat NUON terug lijkt te willen komen op de door de heer Peters van dat bedrijf gedane expliciete toezeggingen over de vergoeding van € 12,50 per defecte omvormer die in te renoveren Sunpower® systemen aangetroffen worden (e-mail van 1 maart 2005). Men stelt nu opeens bij monde van de heer Paul ten Kroode van NUON Consultancy Group (e-mail van 15 november 2005) dat bij mensen die willen ingaan op een structurele (nieuwe) oplossing met een nieuw invertertype, die vergoeding niet meer gegeven zou worden, en dat er een uitzondering gemaakt wordt voor mensen die zich vóór 1 oktober 2005 hebben gemeld met inverter defecten. Uiteraard is dit voor de belanghebbenden, Polder PV incluis, volstrekt onacceptabel, mede vanwege het feit dat nog niemand sinds Peters' toezegging (8½ maand geleden) die vergoeding op de rekening gestort heeft gekregen. Daar schijnen volgens ten Kroode weer (nog niet ter beschikking staande) formulieren voor ingevuld te moeten worden, terwijl die gegevens gewoon beschikbaar zijn bij Energierent die de renovaties in opdracht van NUON heeft laten uitvoeren en de defect meldingen heeft verwerkt. En het is een uitermate dubieuze gang van zaken om met terugwerkende kracht, zonder consultatie met O.D.E. en andere belanghebbende organisaties als de Z.P.V., Zon&Licht, Sunergy e.d., zo'n duidelijke toezegging éénzijdig terug te draaien. Dat kan niet, en daar heeft Jadranka Cace, namens O.D.E., dan ook terecht direct een scherpe terechtwijzing over gestuurd (15 november 2005). Het gaat sowieso om een geringe vergoeding, die niet eens de kosten dekt van de gederfde inkomsten bij diegenen die al jaren defecte omvormers blijken te hebben en al die tijd van niets wisten. Daarbij komt nog dat de gemiste hoeveelheid stroom dus extra ingekocht is bij de energieleverancier - vaak exact dezelfde die ook de zonnepanelen geleverd heeft... NUON geeft op jaarbasis onvoorstelbare bedragen uit aan de meest onzinnige reclamecampagnes, dus wat Polder PV betreft is deze merkwaardige gang van zaken een "proefballonnetje" wat direct lekgeprikt dient te worden.

Daarom:

 • Bij iedereen bij wie het PV-systeem reeds (op onzorgvuldige wijze) is gerenoveerd - waterdicht maken middels passende wartels van alle junction boxen door een ervaren installateur op kosten van NUON en uitkering van € 12,50 per in het oorspronkelijke systeem aangetroffen defecte omvormer;

 • Bij alle nog te renoveren Sunpower® systemen en andere PV-systemen met OK4 omvormers (dus ook bij andere leveranciers) - vóór renovatie alle inverter gegevens uit laten lezen door een onafhankelijke partij, kopieën naar de leverancier van de zonnepanelen en naar de eigenaar van het gemonitorde PV-systeem. Indien de eigenaar zelf de uitlees software bezit, kan de door de eigenaar geleverde uitdraai van de inverter data als basis voor de claims dienen. Voor alle aangetroffen defecte OK4 omvormers wordt een vergoeding van € 12,50 per stuk door de leverancier gegeven (een minimale bijdrage aan gemiddeld gederfde inkomsten, zie berekening door Polder PV op de tweede Sunpower pagina), gevolgd door kostenloze renovatie met een optimaal op het aanwezige PV-systeem afgestemde (combinatie van) nieuwe omvormers om het maximaal haalbare rendement uit dat systeem te kunnen waarborgen;

 • Op alle gerenoveerde of nog te renoveren/repareren PV-systemen met OK4 omvormers minstens 2 jaar garantie op het volledige, gerenoveerde systeem.

20 november 2005: Berichtenverkeer OK4 defecten en Sunpower®. Voor alle duidelijkheid en voor diegenen die (nog steeds) menen dat er "niets aan de hand is". Ik heb maar eens gewoon geteld hoeveel e-mail berichten er door Polder PV inmiddels ontvangen en verstuurd zijn n.a.v. de gesignaleerde uitval van de OK4 omvormers, de n.a.v. daarvan uitgevoerde renovatiewerkzaamheden in opdracht van NUON, e.a. gerelateerde zaken. Het zijn er inmiddels ... 835. En nu maar hopen dat op 9 december a.s. er een werkelijk structurele oplossing geboden wordt voor iedereen, ook voor diegenen (170 huishoudens) waarbij in opdracht van NUON de systemen reeds zijn gerenoveerd, maar helaas niet waterdicht zijn opgeleverd. Die gerenoveerde systemen dienen allemaal van nieuwe, passende doorvoerwartels voorzien te worden op de junction boxen op de zonnepanelen!

Komt allen op 9 december en schrijf u in bij Jadranka Cace, voorzitter Sectie Zon van O.D.E.!


16 november 2005: DC-DC converter. Ook wel "multiplier" of "upconverter" genoemd. Dit is een printje wat in de junction box is opgenomen van 54 zonnecellen tellende zonnepanelen die met sommige Sunpower® pakketten zijn geleverd, waarschijnlijk meestal de RSM 105 "104 Wp" modules van Shell Solar. Het zijn iets minder uitgesproken rechthoekige zonnepanelen van 1.22 bij 0.85 meter (de veel vaker verkochte 72 cels panelen zijn 1.30 bij 0.71 meter, langwerpiger dus). Die converter is feitelijk niets anders dan een printje wat in de junction box achterop de zonnepanelen is aangebracht om de gelijkspanning van dit type paneel op een voldoende hoog niveau voor de ook op deze panelen gebruikte OK4 omvormers te brengen. Het is gebleken dat ook dit printje wel eens stuk kan gaan i.p.v. de omvormer, dus daar moet u goed op letten als u met dit type zonnepaneel een probleem heeft. Er is inmiddels al wel de nodige gebruikerservaring met (het vervangen van) deze printjes opgedaan. Lees daarvoor de volgende pagina op het Sunergy forum. Voor een foto van zo'n printje, zie de 2e link:

http://194.171.245.3/forum/viewtopic.php?t=272
http://home.hccnet.nl/w.van.ingen.schenau/Tilt.page1.htm (onder 11 april 2005)


9 november 2005: Contactpersonen/instanties. Update 11-1-2006. In de recente stortvloed van informatie over diverse zaken gingen twee berichtjes die op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging geplaatst zijn en/of mij werden medegedeeld bijna verloren. Bij deze de essentie van die berichten (18 september, resp. 26 oktober 2005) en overige contactadressen:

Als u problemen met uw omvormers en/of gerenoveerd Sunpower® systeem heeft.


Voor NUON: bellen naar 026 - 8449904
Adres voor antwoordformulier intekenen nieuwe vervangingsactie:
NUON Sunpower, onderdeel van NUON CCC, Antwoordnummer 19010, 2810 VN Schoonhoven. Let op! Veel onduidelijkheid ook weer hier, want van ten Kroode kreeg ik te horen dat via dit nummer "alle klantvragen opgevangen en afgehandeld" zouden worden, maar toen ik dat nummer belde kwam ik van een koude kermis thuis!

N.B. 1: voor toekomstige herstelacties (vanaf 2006) is Energierent geen partij meer voor NUON, zoals door het laatstgenoemde bedrijf te kennen gegeven aan de Z.P.V..
N.B. 2: de heer Benjamin Uittenbogaard van de Nuon Consultancy Groep verzocht mij (4-11-2005) om de naam van de heer Jan Willem Peters van de site te verwijderen; na vraag van mij waarom gaf de heer Uittenbogaard aan dat dat een interne aangelegenheid is en dat mails gericht aan de heer Peters niet (meer) in behandeling worden genomen. Ik heb de heer Uittenbogaard reeds aangegeven dat wat mij betreft de door de heer Peters als gesprekspartner voor NUON gedane toezeggingen (1 resp. 4 maart 2005) onveranderlijk blijven staan, maar accepteer uiteraard deze beslissing. De contactgegevens van Peters zijn bij dezen van de site verwijderd.

Uitsluitend b
ij problemen, miscommunicatie met klantenafdeling, e.d.: de heer Paul ten Kroode, NUON Consultancy Group, NUON, Spaklerweg 20, 1096 BA AMSTERDAM, Paul.ten.Kroode@nuon.com.


Voor in de eerste helft van 2005 in opdracht van NUON Retail uitgevoerde renovatiewerkzaamheden aan uw Sunpower® systemen, voor post-sale service van de door hen verkochte of voor de door andere NUON-dochters verkochte Sunpower® systemen zoals alle door Encore B.V. in Leiden e.o. geleverde systemen (Encore was ook een volle dochter van NUON en is begin 2002 opgedoekt), gelieve contact op te nemen met Energierent:

Henny (P.H.) van de Berg
Energierent Noord West C.V.
Postbus 384
1800 AJ Alkmaar
tel. 072 - 5145388
e-mail info@energierent.nl
of Henny.vande.Berg@nuon.com


Voor claims m.b.t. niet correct verrichte werkzaamheden tijdens de renovaties aan Sunpower® systemen in de eerste helft van 2005 (aannemer Energierent, hoofdopdrachtgever NUON Retail). Indien door v.d. Poel verricht:

J. v.d. Poel
Dak - Zink - Rioolwerken - Sanitair
Weteringpad 28
3762 EN Soest
tel. 035 - 5435387
fax. 035 - 5412663
e-mail poel57@zonnet.nl


Voor Eneco: zonnepanelen@eneco.nl of de speciale zonnepanelenlijn: 0900 - 2353632
Het postadres: ENECO Energie
Ter attentie van Adviesdesk Zonnepanelen
Postbus 24
9100 AA DOKKUM

Uitsluitend b
ij problemen, miscommunicatie met klantenafdeling, e.d.: Project manager zonnepanelen Sjak Elsinga, s.elsinga@eneco.nl.


Voor Stroomwerk:
Ter attentie van
de heer René Blickman
Postbus 388
7400 AJ DEVENTER
e-mail rene.blickman@stroomwerk.nl


Voor overige Sunpower® systemen met OK4 omvormers naar Shell:
probeer het telefoon nummer in Den Haag, 070-3773082. Paul Jansen (voormalig contactpersoon) blijkt sinds 15 december 2005 NIET meer voor Shell werkzaam te zijn... Zie bericht van 23 december 2005.


Voor BeldeZon (PV-systemen met OK4 omvormers). Het bedrijf had een restwaarde regeling, echter uitsluitend bij aankoop van een nieuwe OK4 omvormer met slechts 1 jaar garantie. Niet duidelijk is of die regeling nog bestaat. Communicatie met het bedrijf is uitermate lastig, e-mails lijken niet te worden beantwoord. Info:

tel. 0900-BELDEZON
Ecostream B.V.
Postbus 8408
3503 RK Utrecht
e-mail welkom@BeldeZon.nl


7 november 2005: Twee uitgebreide artikelen in Noordhollands Dagblad. Over de omvormer misère, ditmaal met voorbeeld in Alkmaar, en aankondiging van landelijke vervangingsactie door NUON. Uitvoerig commentaar van Polder PV, met berekening van de gederfde zonnestroom inkomsten a.g.v. defecte omvormers en de "betekenis" van de door NUON aangekondigde financiële "compensatie". Zie pagina met nieuwsberichten in de pers over Sunpower®/OK4: (1) omvormer problemen in Alkmaar en berekening gederfde inkomsten; (2) aankondiging landelijke gratis vervangingsactie.


 

3 november 2005: Alle eigenaren van zonnestroomsystemen met OK4 omvormers OPGELET!!! Overgenomen uit ZonneFlitsen nr. 10 van de Organisatie voor Duurzame Energie, 31 oktober 2005. N.B.: meeste PV-systemen met OK4 omvormers zullen vergelijkbare of identieke problemen hebben als de Sunpower® systemen, dus is deze bijeenkomst ook voor u zeer relevant, want er zal zeer veel informatie beschikbaar zijn of uit vragen naar boven komen die ook voor u mogelijk van toepassing zal zijn. Iedereen komen en opgeven op de genoemde e-mail adressen, s.v.p.!!!

Sectie Zon op 9 december helemaal in het teken van SunPower

"De datum voor de najaarsvergadering van Sectie Zon is een aantal keren verschoven. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat deze bijeenkomst helemaal in het teken van de SunPower problematiek zal staan. Al eerder was met de marktpartijen, Nuon, Eneco en Stroomwerk een afspraak gemaakt dat ze op die dag hun actieplan voor het herstel van defecte SunPower systemen zullen komen presenteren. Naar het nu blijkt zullen de plannen begin december worden afgerond. De verwachting is dan ook dat tijdens de bijeenkomst op 9 december naast de presentatie van de plannen, ook alle vragen van de eigenaren van SunPower systemen beantwoord zullen worden.

Vanaf het moment dat uit ODE onderzoek is gebleken dat OK4 omvormers regelmatig defect raken heeft ODE zich ingezet voor een duurzame oplossing die kosteloos aan alle eigenaren van SunPower systemen zal worden aangeboden. We vertrouwen er op dat de oplossing die door de marktpartijen gepresenteerd zal worden aan deze eisen zal voldoen.

De agenda voor deze bijeenkomst is als volgt:

 • Inleiding door J. Cace, voorzitter van de Sectie Zon
 • Presentatie van het actieplan voor de herstelwerkzaamheden aan SunPower systemen door S. Elsinga, ENECO
 • Vragen en antwoorden

De bijeenkomst vindt plaats op 9 december om 13 -15 uur in Utrecht. Bij minder dan 20 deelnemers komen we bij elkaar bij ODE aan de Korte Elisabethstraat nr. 6 (pal achter Hoog Catharijne), bij een groter aantal aanmeldingen gaan we naar SenterNovem op de Catharijnesingel 56. Laat ons daarom weten of u komt!

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via: jadranka@rencom.nl of info@duurzameenergie.org."


1 november 2005: Alweer nieuws, op Technalia.nl. Het VOLLEDIGE bericht is nu beschikbaar; er komt een brief van NUON aan al hun klanten, en veel meer nieuws. Verder lezen op de Sunpower® berichten pagina!


31 oktober 2005: Bericht in lokale krant Gooi en Eemlander. 25 procent uitval van OK4 omvormers op door NUON verkochte Sunpower® systemen op Texel. Zie kopie van het bericht en uitgebreid commentaar van Polder PV op de Sunpower® berichten pagina.


29 oktober 2005: Zonnestroom Producenten Vereniging wordt ongeduldig... Volgens een berichtje op de nieuwspagina van de Z.P.V. begint het met de vingers trommelen op de tafel nu een vervaarlijk stadium te bereiken door het eeuwige getraineer, uitstel, afspraken verzetten, mails die niet beantwoord worden of waar stellingnames in staan waar je helemaal niks mee opschiet...

http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/nieuws.htm


17 oktober 2005: Commerciële aanbieder van PV-systeem check-up/controle. Mocht u geïnteresseerd zijn in een onafhankelijk rapport over de "status" van uw Sunpower® PV-systeem (of ander systeem met OK4 omvormers), steek dan uw licht eens op bij SolarNRG uit 's-Gravenzande. Zie ook het nieuwsbericht op de PV-nieuwspagina.


13 oktober 2005: Naar een "nieuwe oplossing"??? Volgens berichtgeving van NUON en O.D.E. zal op de komende jaarvergadering van O.D.E. door NUON en Eneco een "nieuwe (definitieve?) oplossing" voor de problemen met OK4 omvormers gepresenteerd gaan worden, wellicht in samenwerking met Stroomwerk die in het verleden ook veel PV-systemen met deze omvormers heeft uitgeleverd. Polder PV is zéér benieuwd wat die "oplossing" dan wel zal zijn, en of die wel voor alle eigenaren van Sunpower® zal gaan gelden. Interesse om bij die bijeenkomst te zijn? Info op de website van O.D.E., opgave s.v.p. via info@duurzameenergie.org. Wordt s.v.p. lid van O.D.E., het is hard nodig in het hedendaagse Nederland.


3 oktober 2005: Herstelwerkzaamheden bij Polder PV. Nota bene ten tijde van een van de grootste volksfeesten van Nederland, "Leidens Ontzet", maar aangezien polderjongen niet zo'n feestbeest is toch maar de eenzijdig gemaakte afspraakdatum door laten gaan. Voor eerste impressies, zie de aparte renovatie pagina.


28 september 2005: Financiële afwikkeling defecte omvormers. Hierover heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan omdat er door NUON ondanks herhaalde verzoeken van diverse personen/instanties om de door de heer Peters gedane toezeggingen na te komen niet op werd ingegaan. Totdat ik na hardnekkig volhouden deze e-mail (cursivering door Polder PV) kreeg van de heer ten Kroode van NUON Consultancy Group:

From: Paul.ten.Kroode@nuon.com
To: polderjongen@freeler.nl
Cc: Jan.Willem.Peters@nuon.com, Henny.vande.Berg@nuon.com
Subject: RE: vragen Sunpower renovatie
Date: Wed, 28 Sep 2005 14:56:18 +0200
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2653.19)

Geachte heer Segaar,

Hartelijk dank voor uw bericht. Ik wil u er graag op wijzen dat ik me binnen Nuon richt op het ontwikkelen en implementeren van een structurele oplossing voor de vraagstukken rondom OK4E binnen SunPower. Voor afhandeling van operationele vragen en problemen kunt u zich richten tot de heer Van den Berg van Energierent in Alkmaar. Om u toch enigszins van dienst te zijn, zal ik hem vragen de betaling van de gespecificeerde bedragen te verzorgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet
Paul ten Kroode


M.a.w.: zijn er defecte omvormers vervangen tijdens een door/in opdracht van NUON uitgevoerde renovatie van uw Sunpower® systeem? Claims alsnog cq., bij nog te renoveren systemen, van tevoren indienen bij Henny van den Berg van Energierent, want die is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Duidelijk toch?

Contact met Energierent: zie adresgegevens bij bericht van 13 mei 2005.


28 september 2005: Hoogste uitval. Een nieuwe trieste recordhouder. In een e-mail die ik vandaag ontving: "Op dit moment heb ik in 3 jaar tijd 8 nieuwe omvormers geplaatst (voor 4 panelen)". Conclusio: uitval 200 procent. Gecondoleerd, beste OK4-collega.

:-(


22 september 2005: Status quo. NUON schijnt de renovatiewerkzaamheden aan de Sunpower® systemen (tijdelijk?) stilgelegd te hebben n.a.v. de aanhoudende stroom ernstige klachten over de oplevering van de gerenoveerde installaties (niet meer waterdichte junction boxen, soms levensgevaarlijke en/of niet aan NEN1010 voldoende installatie, slechte kabelverbindingen, etc.). Eneco blijkt via Oskomera een technisch onderlegde HTSer aan het werk te zetten, waarvan het werk er op het eerste gezicht goed en netjes uit lijkt te zien (o.a. ingekorte "spin" in huis). Ik kreeg echter ook alweer een melding dat de installateur voor de DC verbinding bij een nieuwe getroffene anderhalf mm² kabel wilde gebruiken, wat echt absoluut onvoldoende is en te veel kabelverliezen zal geven, zeker als een afstand van vele meters overbrugd moet worden tussen zonnepaneel en de binnenshuis te plaatsen omvormers. Dat moet minimaal 2,5 mm² worden!


22 september 2005: Nieuwe defect meldingen. N.a.v. een recente oproep van de Zonnestroom Producenten Vereniging om defecten aan Sunpower® systemen te melden, druppelen weer nieuwe reacties binnen. Één van die reacties luidt: "... ik heb 4 panelen met OK4 omvormers en ze zijn alle 4 stuk." Niet uniek, maar wel schokkend. Zodra mensen systematisch gaan meten, regent het (nieuwe) defecten. Werk aan de winkel voor de Sunpower® partners. Zelfs al zijn er ook mensen die (nog) geen defecte omvormers hebben, de boffers...


8 augustus 2005: Oproep Sunpower eigenaren voor deelname aan PVSAT project. De Organisatie voor Duurzame Energie O.D.E. neemt deel aan het project PVSAT van de Universiteit Utrecht. Binnen dit project worden de elektriciteitsopbrengsten van zonnestroom systemen een jaar lang via satelliet gemonitord. Hoewel het project al enige tijd loopt, willen we alsnog voor speciale gevallen enige extra plekken creëren. Bij dezen nodigt O.D.E. die eigenaren van Sunpower systemen uit die zelf niet over een meetsysteem beschikken zich via info@duurzameenergie.org aan te melden voor de deelname aan dit project.

Wanneer u in aanmerking komt voor deelname, dan krijgt u van O.D.E. een vragenformulier waarin u de gegevens van uw installatie kunt invullen. Daarna ontvangt u een meetinstrument dat u zelf eenvoudig kunt aanbrengen. Op dat instrument kunt u de opgewekte kilowatturen aflezen. Daarnaast kunt u via de website van het project: www.pvsat.com dagelijks het verloop van uw zonnestroomproductie volgen.

Mocht u meer willen weten over de achtergronden van dit onderwerp, lees dan de voorgaande nummers van ZonneFlitsen op www.duurzameenergie.org (zie ook PVSAT pagina's op Polder PV voor info; PJS)

Bron: ZonneFlitsen nr. 9 (O.D.E.)


31 juli 2005: Zorgen voor morgen. Zo heette geloof ik een milieurapport wat een paar jaar geleden verscheen. Dat blijkt helaas ook een zeer toepasselijke titel voor alle Sunpower® eigenaren en andere bezitters van zonnestroomsystemen met OK4 omvormers. Niet alleen vanwege het stroeve verloop van de onderhandelingen met de leveranciers, of de ronduit twijfelachtige oplevering van gerenoveerde PV-systemen bij mensen die defecte OK4 omvormers hebben aangemeld bij NUON (o.a. de junction boxen op de zonnepanelen blijken niet meer waterdicht te zijn). Hier komt nog eens bij dat, waar ik al bang voor was, naar binnen verplaatste omvormers alsnog het loodje kunnen leggen, ook al zijn ze in een beschermde omgeving met relatief constante omgevingstemperatuur opgehangen. Tijdens onze renovatie bleken 2 exemplaren waar geen problemen mee leken te zijn niet meer door de software te vinden (zijn direct vervangen door nieuwe exemplaren) en een nieuw vervangingsexemplaar bleek ook niet in orde.

Tevens kwam er al een bericht uit Weesp dat daar 2 maanden na renovatie een binnenshuis geplaatste OK4 omvormer was uitgevallen en, helaas, gisteren was het bij reeds veelgeplaagde Polder PV ook weer zover. Een omvormer die op 12 oktober 2001, op het zonnepaneel bevestigd (open frame opstelling), opgeleverd was door Encore B.V./NUON, en eind mei 2005 in opdracht van Energierent/NUON naar binnen is verplaatst, heeft op de mooie, zonnige zaterdag 30 juli, waarschijnlijk een groot deel van de dag vrijwel "plat" gelegen en gaf nog maar een AC vermogen van 2 Watt te zien toen ik 's middags het monitoring programma volgde op de computer. De inverter bleek bij zonnig weer aan de buitenzijde relatief koel te zijn (interne temperatuursensor liet ongeveer 28 graden zien), terwijl de andere 9 exemplaren warm waren (interne sensor van de andere 93 Wp panelen rond de 40 graden C) en uitgangsvermogens rond de 60 (93 Wp panelen) resp. 70 Watt (108 Wp panelen) lieten zien om 3 uur 's middags, zie onderstaande grafieken.

Graphs showing defect inverter 55595, 2 months after Sunpower® PV-systems have been renovated by transferring the OK4 inverters from the solar panels to a "safe haven" in the house.

Deelgrafieken met individuele monitoring data E en Pac van alle 10 omvormers op 30 juli 2005, 2 maanden na Polder PV's Sunpower® renovatie (alle omvormers binnen in huis in goed geïsoleerde, onverwarmde kamer). 1 datauitlezing in de ochtend (ter bepaling van inverter meterstanden voor systeem productie data, sectie grafieken), en continue logging vanaf 15h19 tot en met afschakelen van de omvormers om ongeveer 21h20 (logging interval 5 minuten) toen ontdekt werd dat omvormer nr. 55595 op de matrix van de data manager permanent een zwart vlakje gaf te zien (2 Watt AC vermogen) terwijl alle andere exemplaren door de zon op maximaal vermogen stonden te draaien (relatief gezien, i.v.m. ongunstig wordende zonshoogte en instralingshoek t.o.v. de panelen). De verbindingslijnen tussen de ochtendmeting en de eerste meting in de middag zijn fictief (geen metingen in die periode); in de middag dreven af en toe wolken voorbij die de "dips" in de individuele vermogenscurves (Pac) veroorzaken.

In de dagopbrengst grafiek E (afgeleid van inverter meterstanden die bij de ochtendmeting fictief op nul worden gezet) is te zien dat inverter 55595 "slechts" op een dagtotaal van 178 Wh blijft steken (rode pijlpunt), terwijl de inverters die op identieke 93 Wattpiek panelen zijn aangesloten (na renovatie) opbrengsten van 386-404 Wh laten zien (inverters die met de 108 Wp panelen zijn verbonden haalden op deze dag 459-486 Wh). Omvormer 55595 heeft dus waarschijnlijk een halve dag vrijwel stilgelegen, als we op deze continu zonnige dag uitgaan van een symmetrische "S-curve". In de vermogenscurve Pac is te zien dat in de middag het AC vermogen van deze omvormer niet boven de 2 Watt uitkomt (rode pijlpunt), terwijl de andere op de 93 Wp panelen aangesloten omvormers langzaam van waarden rond de 60 Watt (15h19) terugvallen naar 10 Watt (plm. 19h00), en pas tussen half en kwart voor 8 's avonds de 2 Watt output bereiken.

Zondag 31 juli (sombere dag met veel regen) deed de inverter het weer even "goed" als de andere exemplaren, maar duidelijk is dat het apparaat niet meer te vertrouwen is en vervangen moet worden.

Het begint er naar uit te zien dat de bewering van sommige mensen uit de PV-sector, dat het verplaatsen van (oudere) omvormers naar binnen niet de structurele oplossing van de aanhoudende problemen met deze apparaten lijkt te bieden, bewaarheid wordt. In tegenstelling tot wat aanvankelijk door velen (leveranciers en PV-eigenaren) gehoopt werd. En dat is na alle ellende die we reeds voor onze kiezen hebben gekregen bepaald geen prettig nieuws.


29 juli 2005: Alweer een nieuwe contactpersoon bij NUON. De heer Paul ten Kroode heeft blijkbaar de heer Muradin (die zeer kort contactpersoon was voor de Sunpower renovaties en waar wij helaas niets (meer) van vernomen hebben de laatste tijd) opgevolgd. Voor problemen bij renovatie Sunpower® systemen NUON als die niet door de heer van den Berg van Energierent (uitvoerende organisatie Sunpower® systeemrenovatie) opgelost (kunnen) worden:

de heer Paul ten Kroode
NUON Consultancy Group
NUON
Spaklerweg 20
1096 BA AMSTERDAM

Paul.ten.Kroode@nuon.com


26 juli 2005: Recordhouder OK4 defecten. Voor wie dit bericht gemist heeft: het record uitvalpercentage wat ik tot nu toe vernomen heb is 162,5 procent (berichtje 17 januari 2005). De "gelukkige" Sunpower® eigenaar die ik van het weekend sprak wordt binnenkort geholpen als alles gaat zoals het zou moeten gaan. Ben benieuwd.


 

25 juli 2005: Alternatieve omvormer. Goed nieuws van Mastervolt: hun Soladin 600 omvormer is productierijp. Er kan maximaal 700 Wp op 1 Soladin 600 aangesloten worden, en het fraai ogende apparaat is speciaal ontworpen voor kleinere PV-systemen (4-6 panelen). Zie de nieuwsberichten van 24 ("The Power to be Independent") resp. 29 juli 2005 op de PV nieuwspagina. Philips EVO 300 en 500 zijn ook toepasbaar, maar we hebben net vernomen dat de omvormer afdeling door het Duitse bedrijf Steca wordt overgenomen (nieuwsbericht van 24 juli 2005, "Nonsense and Stupidity"), dus dat is afwachten wat daar weer allemaal mee gaat gebeuren.


25 juli 2005: OPGELET! Renovatieproblemen. Bij onze renovatie ook al vastgesteld en aan de bel getrokken: Bij het ombouwen van de bekabeling op het dak worden dikkere DC-kabels gebruikt voor de verbinding tussen de junction boxen op de zonnepanelen en de kabel"spin" en inverter opstelling in huis (of, bij tussenschakeling van een lange DC-verlengkabel zoals bij ons systeem, met de waterdichte doos waarin de verbindingen op het dak worden gemaakt). De verbindingen die gemaakt worden zijn niet meer waterdicht! Er wordt een stuk buitenmantel weggesneden, en de 2 2,5 mm² aders worden de junction box ingeleid zonder passende wartel. Bij ons zijn bovendien schroefafdekwartels kwijtgemaakt en is soms het binnenrubber van de wartel verdwenen, waardoor een open verbinding tussen junction box en de buitenwereld ontstaat. Schandalig en op termijn zeker tot problemen leidend (corrosie van de elektrische verbindingen van het zonnepaneel kan het gevolg zijn, er is bij ons al water in het deksel van 1 van de junction boxes vastgesteld). Let hier op als bij u het Sunpower® systeem gerenoveerd wordt! Eis dat de installateur goede, passende nieuwe schroefwartels plaatst waarmee een waterdichte verbinding wordt gegarandeerd en die afgewerkt wordt met "blijvend klevende kit". Hetzelfde geldt voor eventuele waterdichte dozen op het dak als er zoals bij ons een dikke gelijkstroom verlengkabel is aangelegd: er moeten goede en passende schroefwartels met bijbehorende rubbers op zitten (was ook al niet het geval bij ons)! Hopelijk wordt bij onze systemen in augustus deze elementaire fout (renovatie in opdracht van energiebedrijf en Sunpower® leverancier NUON...) hersteld.

Er zijn ook grote problemen bij de afwikkeling van de renovatie: uitleesdata worden bij veel mensen niet spontaan door de installateur aan de Sunpower® eigenaar overhandigd (hier op staan i.v.m. nieuwe garantie van 2 jaar) en toegezegde financiële compensatie van € 12,50 per defecte omvormer wordt niet uitgekeerd. Gaarne zelf ook in de pen klimmen, want uw Sunpower® zonnestroomsysteem moet nog vele jaren mee na deze renovatie. Dan moet de renovatie wel op een professionele en verantwoorde wijze uitgevoerd worden.


24 juni 2005: Sunpower® info Polder PV. In de Echte Energie digitale nieuwsbrief nummer 3, juni 2005 is het volgende berichtje opgenomen:

"Problemen met omvormers van zonnepanelen. Er komen regelmatig berichten binnen, dat een bepaald type omvormer (OK4) veel problemen oplevert. Sommige leveranciers nemen hun verantwoordelijkheid en vervangen het apparaat gratis. Er zijn echter ook partijen, die complete zonnesystemen hebben geleverd, maar die verantwoordelijkheid niet nemen. Wij keuren dit natuurlijk af. Via de website PolderPV is hierover meer informatie te vinden."


3 juni 2005: "Optelecom-NKF has concluded its PV activities". Aldus een bericht wat ik op de (vernieuwde) website van N.K.F. vond (tot eind 2003 producent van de OK4-100 omvormer); het bedrijf is inmiddels onderdeel geworden van het Amerikaanse video hardware bedrijf Optelecom. Enkele belangrijke mededelingen op deze "PV-pagina":

"Optelecom-NKF has discontinued its activities in the field of PV inverters per January 1st, 2004. Existing guarantee obligations will be fulfilled.

To inform SUNPOWER customers, these are the phone numbers of the service centers:

NUON: Energierent Telephone: +31 (0)72 514 5317
Eneco energie: Enercen (previously REMU) Telephone: +31 (0)30 297 5804
Eneco energie Noord-Oost Friesland Telephone: +31 (0)519 298 214."

Hopelijk zijn dat de correcte telefoon nummers, want op het briefhoofd van Energierent staat bij mij een ander nummer (072-5145388). Maar voor "oude" REMU (nu: Eneco) klanten en mensen in het noordoosten van het land wellicht een opsteker om hun klacht over defecte OK4tjes neer te leggen en een renovatie van hun PV-systeem op te eisen.

Ook is nog steeds de oude software voor de OK4 te downloaden (voor de nieuwste versie naar de website van iQue surfen), evenals de aangepaste handleiding aan te vragen, waarin ongetwijfeld binnenplaatsing wordt aanbevolen (i.t.t. het origineel waarin buitenplaatsing als standaard montagevoorschrift was opgenomen) en de MTBF van minimaal 50 jaar en de levensduurverwachting van minimaal 20 jaar zijn "geschrapt".

http://www.nkfelectronics.com/support/support_pv.html


30-31 mei 2005: Renovatie 4 Sunpower® PV-systemen (totaal 28 zonnepanelen). In het appartementencomplex van Polder PV in Leiden-West. Uitgevoerd door het dakdekkers- en loodgietersbedrijf (!) v.d. Poel uit Soest, in opdracht van Energierent Noord West C.V. in Alkmaar (uitvoerende partij voor NUON). Een byzonder hectische en zware periode, met een beter resultaat dan aanvankelijk gevreesd, alhoewel er nog wel wat "losse eindjes" vastgeknoopt moeten worden. Figuurlijk gesproken dan. Komt nog verslag van.


mei 2005: Aanvulling op Intech artikel. Geplaatst op verzoek van de webmaster van deze website. Voor de tekst van dit bericht, klik hier.


21 mei 2005: Opleveringsbewijs Sunpower® renovatie. Na de "resultaten" van de eerste opgeleverde Sunpower® systemen bekeken te hebben (foto's van klanten in zowel Leiden als Weesp), hebben we nog wel de nodige kanttekeningen en kritische vragen en opmerkingen over de werkzaamheden, maar vooral ook over de oplevering zelf. Er wordt namelijk geen bewijs van de inverter data afgegeven. En dat is absoluut noodzakelijk om zowel voor de leverancier, als voor de klant, de nieuwe garantietermijn van 2 jaar te laten ingaan zonder dat daarover communicatieproblemen ontstaan. Eis dus bij renovatie kopieën van zowel een uitlezing vóór, als een uitlezing direct ná de herstelwerkzaamheden op (controle inverter wissel en inverter defecten die op dat moment geregistreerd worden; hiermee kunnen echter wel "hikkende" omvormers over het hoofd gezien worden en zult u zelf moeten aangeven met bewijsmateriaal ter vervanging). Als de installateur weigert deze af te geven, maak ze dan zelf met uw eigen uitleesprogramma. Laat deze bewijsstukken vervolgens door de installateur met duidelijk leesbare naam plus handtekening ondertekenen en vergeet niet hetzelfde met uw eigen naam en handtekening bij het origineel en de kopie te doen. Check of er een datum en tijdstip op beide kopieën staan, want de oudere software versies hadden die nog niet paraat (eerste plaatje hieronder); zet in dat geval de datum en tijd er bij!

Voorbeelden van oplever documenten (nog niet ondertekend):

screendump of OK4 manager software version DOS 1.0 showing data of first 4 93 Wattpeak AC modules with OK4E inverters
 1                2          3        4           5          6          7

Dit is een kopie van de door de installateur afgegeven, met een laptop gemaakte uitdraai voor onze eerste 4 panelen in maart 2000, gemaakt met een van de eerste DOS software versies (zonder datum weergave). Van links naar rechts: 1 2 kolommen met (identieke) serienummers van de omvormers; 2 geaccumuleerde energieopbrengst per inverter in Wattuur, Wh (uitlezing geschiedde een tijd na de installatie, vandaar de ruim 3 kWh die al op de tellers stond); 3 door omvormer afgegeven wisselspanning aan het net, Vac, in Volt; 4 idem, de bijbehorende wisselstroom aan AC-zijde, Iac, in Ampère; 5 het tijdens het uitlees tijdstip door de omvormer afgegeven momentaan AC vermogen, in Watt; 6 het door het zonnepaneel aan de omvormer aangeboden gelijkspanning, Vdc, in Volt; 7 de op het moment van uitlezing gemeten (inwendige) inverter temperatuur, in graden Celsius.


Dit tweede voorbeeld geeft een kopie te zien van de door de latere (Windows) versies van de uitlees software gegenereerde logfile zoals die er uitziet als hij geopend wordt in het Kladblok van Windows (dubbelklikken op de file naam). Deze logfile wordt op een door u te bepalen plaats op uw harde schijf (of diskette) weggeschreven als u de "log-optie" van de OK4 data manager aan heeft gezet (versie 3 van de manager, te downloaden van de iQue website). M.b.v. de "gebruik dagelijkse file" in de log instellingen, en alle logging onderdelen aan gevinkt, verkrijgt u een logfile waarbij de datum automatisch in de naam is opgenomen; voor bovenstaand voorbeeld is dat "logdata09052005.log" als u in het logging instelmenu links onderaan in het venster "Log file/directory" de naam logdata.log hebt opgegeven. Hierboven ziet u dezelfde gegevens verschijnen als in het door DOS versies gegenereerde voorbeeld, met als uitzondering dat er maar 1 inverter ID nummer getoond wordt, en als extra de datum en tijd van het opname/logtijdstip. De data zijn door ; gescheiden in een "comma-separated-value" notatie waarmee de logfile in bijv. Excel in te lezen is en verder te bewerken. (de logfile is van een separaat Sunpower® systeem wat ik beheer)

N.B.: details van de uitgedraaide bewijsdocumenten kunnen verschillen, afhankelijk van wat voor software versie gebruikt wordt. Let in ieder geval op dat alle inverter data worden uitgelezen, en bij afwezigheid van datum en tijd gegevens deze zelf (laten) noteren en checken. Stel bij voorkeur ook een kort logtijd interval in van ongeveer 5 minuten, dan kunt u minstens 2 uitlezingen op papier krijgen zonder al te lang te hoeven wachten.

Energie meterstand
De belangrijkste, meest herkenbare data waaraan u kunt zien of er defecte inverters in het systeem aanwezig zijn (afgezien van "hikkende" omvormers die tijdens de uitlezing toevallig een goede dag hadden) zijn de energiemeterstanden E (Wh), resp. het momentaan vermogen Pac (W). Als een inverter langere tijd kapot is (geweest), moet u dat goed aan de energiemeterstanden ("wattuur tellers") kunnen zien, door die stand te vergelijken met die van omvormers op identiek opgestelde panelen (zelfde hellingshoek, oriëntatie en, heel belangrijk, zonder selectieve schaduwwerking). Deze meterstanden mogen in de loop van de tijd niet teveel uit elkaar gaan lopen, anders is er duidelijk een probleem bij de "achterblijver".

LET OP! Bovenstaande geldt ALLEEN als alle omvormers op dezelfde dag geïnstalleerd cq. aan het net gekoppeld zijn. Aangezien de meterstanden NIET hardware- of softwarematig zijn te resetten, zijn deze niet zonder meer met elkaar te vergelijken als later bijv. een nieuwe omvormer in het systeem wordt opgenomen (die start namelijk gewoon op 0): hiervoor kunt u beter de dagopbrengsten, weekopbrengsten cq. maandopbrengsten berekenen uit de meterstanden, of het verschil tussen begin- en eind- meettijdstip, om te kunnen achterhalen of er reeële/significante verschillen zijn (opgetreden).

Momentaan vermogen
Als een inverter op het moment van meten defect is, is dat onherroepelijk aan het momentaan vermogen te zien, zelfs in de ochtend- of namiddag uurtjes. Het vermogen van een defecte omvormer is vrijwel altijd nul, of slechts een paar Watt, terwijl de exemplaren op identiek opgestelde panelen vermogens van tientallen Watts laten zien in de volle zon (max. ongeveer 85-94 Watt, afhankelijk van het paneeltype, oriëntatie, en hellingshoek). 's Ochtends en/of 's middags zijn de vermogens uiteraard lager, maar de verschillen zijn bijna altijd goed zichtbaar. In de "panelen matrix" van de nieuwste software versies is al direct met 1 oogopslag aan de kleurcodes te zien of een of meer omvormers het niet doen. Het verdient de voorkeur om alle andere programma's op uw computer uit te zetten, omdat de "matrix" beïnvloedt kan worden bij een te hoog CPU gebruik van de computer (kortdurende "dipjes" in de vorm van grijze vlakjes, die automatisch weer herstellen als de belasting verminderd). De automatisch gegenereerde logfile geeft echter altijd de reeële waarden van het gelogde tijdstip en laat geen interferentie van andere programma's toe. Detailgegevens van de momentane waarden zijn te zien door bijv. met de muis op het betreffende omvormer ikoontje/paneeltje te dubbelklikken (NB: allerlaatste versie heeft hier een kleine bug, waar Ron Hoekstra aan werkt om die er uit te halen; bij versie 42, ook van de iQue site te downloaden, werkt deze optie wel goed).

Datacommunicatie OK?
Het komt tenslotte ook wel voor dat (alleen) de datacommunicatie elektronica defect is, dan krijgt u een "grijs" paneeltje in de matrix te zien en is de omvormer niet uit te lezen. Deze moet ook vervangen worden, want u kunt niet te weten komen of ook het spanningsgedeelte defect is geraakt. Sowieso is er intern het nodige mis met zo'n omvormer, anders zou u er wel contact mee kunnen krijgen als de andere inverters WEL hun gegevens laten zien (wel altijd kabelverbinding checken).

Sterkte met de "hernieuwde" oplevering en duimen maar dat die degelijk, professioneel, en met overhandiging van de juiste documenten geschiedt! Mochten hiermee onverhoop TOCH problemen zijn gaarne direct een klacht indienen bij de opdrachtgever (voor NUON is dat Energierent), met cc'tje naar de contactpersoon van de leverancier en, indien mogelijk, naar Polder PV. Eis de meetgegevens op als u zelf niet kunt meten!


17-19 mei 2005: Polder PV weer het slachtoffer. Met "hikkende" omvormers die grote delen van de dag plat liggen. Zie bericht op PV-nieuwspagina onder deze datum.


13 mei 2005: Ontwikkelingen. Zonneflitsen nr. 8 (12 mei) van O.D.E., met nieuws over Sunpower®, en een telefoontje (13 mei) van nieuw contactpersoon bij NUON.

 • Nieuwe projectleider uitvoering Sunpower® systeemrenovatie bij NUON. De heer Peters is niet meer direct bij de praktische gang van zaken betrokken, maar bij de juridische afwikkeling. Wel nog steeds: uitvoering en primaire communicatie over renovatie ligt voor NUON bij Energierent
  (N.B.: Energierent is echter géén partner meer bij toekomstige renovaties voor NUON, zie bericht van 9 november 2005)

  Henny (P.H.) van den Berg
  Energierent Noord West C.V.
  Postbus 384
  1800 AJ Alkmaar
  info@energierent.nl of
  Henny.vande.Berg@nuon.com
  tel. 072 - 5145388


  (ex contact Ir. drs. Nizaam Muradin, Resource Center NUON)
  LET OP! Alweer een nieuw contactpersoon voor NUON: zie 29 juli 2005!
  Voor ontwikkelingen Sunpower dd. 13 mei, zie ook: http://www.duurzameenergie.org/zonneflitsen_8.html.

 • Klanten die zich bij Energierent hebben aangemeld zijn op volgorde van binnenkomst van de klacht/defectmelding op een wachtlijst geplaatst. Omdat het om een fors aantal mensen gaat, en het aantal installateurs wat de renovaties realiseren beperkt is, kan de wachttijd oplopen tot ongeveer 3 maanden. Neem contact op met Energierent om te weten te komen wat de planning voor uw situatie ongeveer is. En dien een klacht in als u zeker weet dat u eerder aan de beurt bent dan op de planning staat.

 • Plannen (o.a. O.D.E.) voor uitgebreid overleg met betrokken partijen, zonnestroom verenigingen e.d., om ook voor de vele andere PV-eigenaren met OK4 omvormers, en die meestal nog van niets weten, tot een acceptabele regeling te komen. De heer Muradin hield weliswaar de boot een beetje af (hij zegt niet te willen meewerken aan verstrekking adresgegevens van Sunpower® eigenaren), maar vond wel "dat we op een lijn zaten", dus daar moet uit te komen zijn. Alle geïnteresseerden die bij dit (particuliere) overleg betrokken willen worden, gaarne melden bij Jadranka Cace, jadranka@rencom.nl, onder vermelding van "Sunpower actie".

 • Voor meer nieuws, raadpleeg Zonneflitsen nr. 8, e-mail abonnement aanvragen via info@duurzameenergie.org; het nummer staat inmiddels ook op de website van O.D.E. (link hierboven). Op 18 mei zal O.D.E. met de Sunpower partners nieuw overleg hebben.

9 mei 2005: Eerste Sunpower® renovaties uitgevoerd. In Leiden zijn de eerste 3 systemen gerenoveerd, defecte omvormers vervangen, en de inverters naar binnen verplaatst. Ook in Weesp zijn de eerste getroffen PV-eigenaren geholpen. Wel vreemd is dat er geen uitlezing van de oude cq. nieuwe inverters is gedaan, hetgeen noodzakelijk is om de nieuwe afgesproken garantietermijn te laten ingaan. Zal nog over gesproken moeten worden bij nieuwe overleg met de Sunpower® partners. Maar goed, eindelijk ACTIE. Nu maar hopen dat ras de andere getroffen PV-eigenaren geholpen zullen worden en er een regeling voor de andere van OK4 omvormers voorziene systemen getroffen wordt.


 

maart 2005: Intech artikel defecten bij omvormers. Voor het volledige, uitgebreide artikel, zie de pagina Intech_mrt2005.htm.


24 maart 2005: Alweer een defecte omvormer. Nog geen 2 dagen na de hieronder weergegeven bespreking op 22 maart 2005, begaf onze 8e omvormer het (ID nummer 41203), halverwege de ochtend. Totale uitval tot nu toe: 80% sinds de zomer van 2002. De onderstaande, middels Excel gemaakte grafieken, zeggen meer dan genoeg en Polder PV staat dan ook te popelen tot de Sunpower® PV-systemen hier volledig en grondig gerenoveerd gaan worden door Energierent, want dit is niet leuk meer! Een andere serie gedetailleerde dagcurves met een "op heterdaad betrapt inverter defect" is te vinden op de pagina dagcurves_23apr04.htm.

"Hikkende" omvormer. N.B.: op 30 maart bleek deze omvormer het "opeens" weer te doen, maar de dag erna was hij weer "zo dood als een pier" en op 1 april leek er weer "niets aan de hand" te zijn: typisch gedrag voor een omvormer waar iets grondig mis mee is, en die geen lang leven meer is beschoren. In ieder geval volstrekt onbetrouwbaar voor een PV-systeem wat nog vele jaren mee moet gaan. Voor een ander voorbeeld van een "hikkende" omvormer, zie de tale-telling dagproductie grafiek met het defecte exemplaar 11550 in het bericht van 24 januari 2005 ("Zichtbaar maken van inverter defecten").

Tale-telling graphs showing another, totally unexpected defect in one of 10 OK4 inverters
Bovenste grafiek: accumulerende energieopbrengst (blijft voor 41203 steken op constant niveau van 95 Wattuur sinds optreden van het defect); middelste grafiek, idem: momentaan AC vermogen, wat voor de "gewraakte" inverter ineens terugvalt naar 0 Watt; onderste grafiek: temperatuur van de defecte inverter blijft achter bij de goed functionerende exemplaren en neemt langzamerhand de omgevingstemperatuur aan (bij het wegsterven van het zonlicht gebeurt dat automatisch ook bij de andere omvormers in de namiddag).
N.B.: de "breuk" tussen 12h39 en 12h43 is veroorzaakt doordat ik kort de 6x 108 Wp groep heb uitgeschakeld en na een paar minuten weer heb ingeschakeld om te kijken of de inverter "gereset" kon worden, wat helaas een illusie bleek.


22 maart 2005: Polder PV onder het vergrootglas. Na van diverse kanten inlichtingen ingewonnen te hebben over mogelijkheden tot ombouw van ons "complexe" Sunpower® PV-systeem met 2 paneeltypes en 2 25 meter lange AC-kabels, was het vandaag de beurt aan Henny van den Berg van Energierent, en Bert Leine, installatie inspecteur E van NUON Infraservices, om de situatie ter plekke in ogenschouw te komen nemen. Bijna twee uur lang werd er gedrieën op diverse facetten van de installatie ingegaan, alternatieven afgewogen en aanpassingen "beproefd", en het lijkt erop dat we er met z'n allen uit zijn. De 2 deelsystemen blijven gescheiden en de gelijkstroom van de zonnepanelen zal middels zware kabels met dikke aders (12 stuks) omlaag gevoerd worden in dikkere mantelbuizen naar onze tuinwoning. Alle 10 omvormers worden in ons appartement in een niet verwarmde ruimte op een vrij stuk muur geplaatst, en datamonitoring, een van de meest essentiële onderdelen van de Polder PV website, kan gewoon voortgezet worden zonder aanpassingen.

Direct zullen ook de installaties voor de gemeenschappelijke ruimte (648 Wp), en die voor een andere bewoonster in het complex (idem) op het platte dak worden aangepast, alsmede de 648 Wp installatie op het schuine dak van de buren als die de defecte omvormer aanmelden bij Energierent.

Uiteraard werd direct van de gelegenheid gebruikt gemaakt om ook uitgebreid op allerlei zaken m.b.t. bemetering, teruglevering, groene stroomcontracten etc. ingegaan, en Polder PV heeft met name de heer Leine op het hart gedrukt de beleidsmakers van NUON ervan te overtuigen om betere en heldere informatie over dit soort zaken voor de (toekomstige) PV-eigenaar en andere decentrale energieopwekkers te gaan geven. En om het beleid m.b.t. de bemetering en decentrale energieopwekking actiever en, vooral, op positieve wijze richting eindgebruiker te gaan aanpakken.

Een zeer nuttig bezoek dus, en hopelijk zien wij over niet al te lange tijd een team NUON installateurs verschijnen om onze PV-installaties voor lange tijd weer volledig "op orde" te krijgen.


21 maart 2005: Check regelmatig uw Sunpower® PV-systeem! Vanochtend werd ik door mijn buurvrouw gebeld. Of ik even wilde komen kijken, want ze wist niet meer goed hoe de software voor de OK4 uitlezing werkte en wat de kleursymbolen precies betekenden. Ze had op mijn aandringen alweer een tijd geleden het OK485 data interface gekocht, maar heeft door haar drukke baan en bezigheden nauwelijks tijd om het PV-systeem te monitoren. Daar aangekomen bleek direct al duidelijk dat 1 inverter geen vermogen meer gaf (Pac = 0 Watt en "paneelkleur" zwart bij prachtig zonnig weer; andere omvormers rond de 50 Watt, met lichtblauw paneelkleurtje), maar ook dat er 1 inverter een datacommunicatie storing had omdat het kleurvlakje van de omvormer grijs was. Dit tweede exemplaar kon wel direct uitgelezen worden (optie "Toon inverter informatie") en leek het te doen, maar in de via de logging optie gegenereerde logfile kregen we slechts "no read" waarden te zien van deze omvormer, dus is er iets mis met het ding. Feitelijk dus 2 van de 6 omvormers kaduuk, en ze had 2 jaar geleden al een vervangend exemplaar voor een defecte gekregen, dus ook zij zit inmiddels al op 50% uitval op een open frame/plat dak systeem. Totale uitval op ons complex is inmiddels al opgelopen tot 15 van 28 = 54% (excl. 2 reeds bij installatie vervangen exemplaren). De boodschap? Uw PV-systeem regelmatig (laten) checken en iedereen die u kent met een PV-systeem met OK4 omvormers waarschuwen voor de gesignaleerde problemen. Pas als getroffen eigenaren een bewijs van defecten kunnen overleggen (logfile van de actuele data), worden ze door leveranciers NUON, Eneco en/of Shell geholpen (zie overige berichten op deze pagina).


12 maart 2005: Uitvalpercentages Weesp. In de "Nieuwsbrief 03 voor Sunpower zonnecellengebruikers in Weesp" wordt gewag gemaakt van door de initiatiefnemer zelf vastgestelde hoge uitvalpercentages van de OK4 omvormers: Van de 63 huishoudens blijken er 32 te zijn met 1 of meer defecte omvormers ofwel 50,79%. Van de in 2005 gemonitorde 13 huishoudens hebben 11 al 1 of meer defecte omvormers ofwel 84,6% (nieuwe winter), wat tot nadenken stemt over het eerstgenoemde getal (nadien is bij die eerste huishoudens niet weer naar het functioneren van de Sunpower® systemen gekeken).


15 maart 2005: N.K.F. verkocht aan Optelecom. Zie het bericht op de 2e Sunpower pagina.


9 maart 2005: Weesper activisme in de krant. Van Jos Koks kreeg ik een nieuw en een al wat ouder krantenbericht over de stand van zaken m.b.t. Sunpower® in Weesp toegestuurd, geplaatst in de regionale krant het Weesper Nieuws. Voor de tekst van deze berichten, zie de aparte pagina (Sunpower2.htm).


9 maart 2005: Nieuwe generatie AC module omvormers? Ondanks positieve aanzetten (PV2Go project), redelijk goede (Exendis GridFit) tot zeer goede (Mastervolt SunMaster 130S) ervaringen met omvormers die buiten onder een zonnepaneel geplaatst worden, is de toekomst voor dit soort "kleine" inverters - mogelijke alternatieven voor de OK4E-100 omvormer - ongewis, zoals uit bijdragen op het Sunergy forum blijkt. De tweede link verwijst naar het interessante PV2Go project, waarvan men zich af kan vragen of dat werkelijk in de praktijk gebracht gaat worden (zie opmerking op de pagina 12maart2005.htm n.a.v. het bezoek aan Mastervolt, een van de projectpartners van PV2Go). N.B.: lees ook het bericht van 25 juli 2005.

http://194.171.245.3/forum/viewtopic.php?t=238
http://www.ecn.nl/nwsbrf/article/0217.html


9 maart 2005 (aangepast 29 juli 2005): Ombouwen Sunpower® PV-systeem: oppassen geblazen. Mogelijk DC-DC converters! Voor wie ondanks de laatste berichten en om wat voor reden dan ook zelf zijn van OK4 omvormers voorziene Sunpower® PV-systeem wil (laten) ombouwen naar een ander inverter type (bijv. Philips EVO, Mastervolt Soladin 600): goed opletten en onderstaande bijdragen op het Sunergy forum lezen! Er zit blijkbaar soms een printje in de junction box achterop de zonnepanelen (bijv. bij 54 cels panelen waaronder de Shell Solar ACN3000E modules?) wat voor de OK4 omvormers is bedoeld. Deze zogenaamde "DC-DC converters", ook wel "multiplier" genoemd, zijn niet bij de in Leiden geleverde 72 cels ACN2000E (93 Wp) en ACN5000E (108 Wp) panelen aangetroffen (op mijn foto's op de pagina PV-systeem4.htm zie ik geen print in ieder geval), maar bijvoorbeeld wel bij de in Weesp geleverde Sunpower® systemen. Ook dit printje kan kapot gaan (i.p.v. de omvormer), zoals recentelijk gesignaleerd door de heer van Ingen Schenau bij zijn van "Shell RSM105" (mogelijk 104 Wp panelen, identiek aan de ACN3000E??) voorziene PV-systeem. Zie zijn foto bij het bericht van 11 april 2005 op zijn website. Duidelijk is dat ombouw van Sunpower® en/of van OK4 omvormers voorziene PV-systemen door ervaren techneuten/installateurs dient te geschieden, want voor het in serie schakelen van de zonnepanelen, het al of niet aanwezig zijn van de DC-DC converter, en, vooral ook, gezien het niveau van de resulterende gelijkspanning die aan een nieuwe (string-)omvormer aangeboden wordt, dient wel de nodige kennis van zaken in huis aanwezig te zijn om een verantwoorde en veilige systeemrenovatie tot stand te brengen. Bij twijfel: niet zelf gaan zitten rotzooien, maar een betrouwbaar bedrijf inschakelen!

http://194.171.245.3/forum/viewtopic.php?t=172 (link werkt niet meer, forum platgelegd)


8 maart 2005: Nieuwsbericht Energiemanagement website. Vandaag is een uitgebreid nieuwsbericht over de inverter problematiek en de oplossingsrichtingen die de Sunpower® partners daarvoor hebben uitgestippeld op deze bekende, veel geraadpleegde energie website verschenen.
Bron: Technalia.nl

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?HoofdgroepID=7&SubgroepID=&ItemID=12381


8 maart 2005: Extra vragen en antwoorden van de heer Peters van NUON Retail. Overgenomen van Zonneflitsen nr. 7 van O.D.E.:

8. Hoe wordt omgegaan met mensen die vóór deze actie zelf een defecte omvormer hebben vervangen en daarvoor betaald hebben?

Nuon klanten kunnen dat aangeven bij Energierent (waar ze ze ook hebben verkregen), om dan de gemaakte kosten vergoed te krijgen.

9. Worden de omvormers door de Nuon-installateur vervangen ongeacht of mensen een doe-het-zelf pakket hebben of een door een installateur geplaatst systeem?

Ja.

10. Wordt er gewerkt aan een structurele controlemeting bij alle eigenaren van SunPower systemen? (dit zou een dienst van Nuon kunnen worden in het kader van beheer en onderhoud)

Nog niet, We willen eerst de huidige klachten goed oppakken. Daarna willen we kijken wat de resultaten zijn en zien in hoeverre we dit op zouden kunnen zetten. Wel kunnen klanten die iets vermoeden nu al hulp inschakelen van Energierent voor een meting. Dit kost echter wel geld als er niets aan de hand blijkt te zijn.

11. Wordt er nagedacht over een simpele technische oplossing voor de controle op paneelniveau die door mensen zelf kan worden gedaan (zonder meting en/of PC)?

Nog niet aan gewerkt, Hier zal ik naar laten kijken door Shell/NKF.

De volledige FAQ-lijst ("sunpowerfaq.pdf", 83 kB) is van de O.D.E. website te downloaden: http://www.duurzameenergie.org/tekst/sunpowerfaq.pdf


4 maart 2005: Achtergronden. Voor wie geïnteresseerd is in de installatie-technische achtergronden van de Sunpower® PV-systemen, foto's, uitgebreide praktijkervaringen met deze installaties, inclusief de positieve (opbrengsten, verduurzaming huishouden) en negatieve aspecten (fouten bij installatie, uitval OK4 omvormers, etc.), moet eens van de website van het E.C.N. in Petten het rapport over het PV-Privé project downloaden. Gepubliceerd door ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving en zéér lezenswaardig.

B. Jablonska et al. (2004). ECN-C--04-089. PV-Privé project bij ECN. Vier jaar ervaring. 106 pp. 9,6 Megabyte (!)

http://www.ecn.nl/library/reports/2004/c04089.html (met samenvatting)


4 maart 2005: Zonneflitsen nr. 7. O.D.E. kreeg nog wat meer informatie van de Sunpower® partners die in de extra editie van dit electronische tijdschrift is gepubliceerd. Laatste nieuws:

 • NUON heeft een lijst opgesteld met de vaak gestelde vragen (zie SunPowerFAQ, 83 Kb, op de ODE site, kopie van vragen en antwoorden hierboven onder 8 maart 2005).
 • Mensen die hun Sunpower® systemen via andere partijen dan NUON of Eneco hebben aangeschaft, kunnen hun klachten bij Shell indienen. Contactpersoon is de heer Paul Jansen, e-mailadres: paul.jansen@shell.com.

Met hartelijke dank aan Jadranka Cace van O.D.E.


4 maart 2005: Grote betrokkenheid. Bij de ontwikkelingen rond Sunpower®. Deze worden ook op de voet gevolgd, kritisch begeleid en van kanttekeningen voorzien door:


3 maart 2005: Renovatiekosten vergoed. Van een collega hoorde mijn vriendin dat hij alle renovatiekosten voor het door een deskundig installatiebedrijf naar binnen halen van zijn omvormers a.g.v. de door Polder PV en anderen gesignaleerde problemen en uitval van tenminste 2 van zijn OK4 omvormers van Energierent vergoed zal krijgen. Uiteraard na inzending van de nota's betreffende de renovatie. Compliment voor Energierent voor deze correcte gang van zaken.

BELANGRIJK! (verzoek van de heer Peters van NUON Retail, e-mail 4 maart 2005). Bovenstaande regeling betreft slechts een "zeer beperkt" aantal klanten die over de gesignaleerde problemen reeds uitvoerig contact hebben gehad met hun Sunpower® leveranciers (en/of de uitvoerende instanties van die bedrijven) in het verleden. Er zal dus GEEN vergoeding uitgekeerd worden aan getroffen eigenaren die dat buiten medeweten van de leverancier om hebben gedaan, of die nu zelfstandig hun Sunpower® PV-systeem (laten) renoveren. Mensen die problemen met hun Sunpower® PV-systeem hebben dienen met hun leverancier contact op te nemen om die op te lossen!


1 maart 2005: Uitgebreide toelichting van de heer Peters (NUON Retail). Na een geruststellend telefoontje van de heer van den Berg van Energierent (de aangewezen uitvoerende instantie van de NUON groep die de post sale service voor door NUON verkochte Sunpower® PV-systemen verzorgt), kreeg ik vandaag een uitgebreide e-mail van de heer Peters van NUON Retail in reactie op vragen van Polder PV (NB: dit is dus het standpunt van NUON):

Bedankt voor uw bericht. Mijn excuses dat u nog geen brief heeft ontvangen vanuit Energierent over de op handen zijnde herstelactie waarbij we de kapotte inverters willen vervangen en de aanwezige inverters naar binnen halen. Ik zal zorgen dat u vandaag nog bevestiging krijgt vanuit Energierent voor de gemelde defecten.

Voor wat betreft uw vragen het volgende: De Sunpower® partners zijn inderdaad op 17 februari (2005) bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals bevestigd dat het naar binnen halen van de inverters een goede oplossing is. Tevens is er gesproken over de selectie van installateurs die dit zouden kunnen gaan doen. Twee installateurs komen in aanmerking hiervoor en daarmee worden nu afspraken gemaakt. Daarnaast werkt NKF aan een advies over de bekabeling die gebruikt kan worden voor het naar binnen halen van de inverters. Zodra deze technische oplossing beschikbaar is zal Nuon opdracht geven aan Energierent om voor haar klanten direct te starten met herstelwerkzaamheden.

Onder de Sunpower® partners is nog geen overeenstemming over de onderlinge financiële afwikkeling, hier wordt momenteel over gesproken. Hierdoor zijn er een aantal vragen waar ik vanuit de Sunpower® partners nog geen antwoord op kan geven. Wel kan ik het standpunt vanuit Nuon aangeven zodat duidelijk is wat wij voor onze klanten als oplossing willen hebben en reeds uitwerken. Deze antwoorden heb ik bijgevoegd.

1. Mijn omvormer is defect, hoe kan ik die vervangen en wat kost me dat?

Wanneer u een defecte omvormer heeft kunt u dat melden bij uw leverancier of de partij die dit voor uw leverancier afhandelt (Zie adressen). Overhandig indien mogelijk de meet resultaten van uw omvormer (uitdraai van meetgegevens van interface) aangezien dit een bewijs is dat een omvormer inderdaad defect is. Wanneer een omvormer inderdaad defect is zal betreffende leverancier deze kosteloos komen vervangen en alle aanwezige omvormers binnenshuis monteren. Indien geen kopie meting (uitdraai van meetgegevens van interface) kan worden toegevoegd en na meting ter plaatse blijkt dat er geen defect is zullen de kosten voor de meting in rekening worden gebracht aan u als klant.

2. Behoren de "communicatie problemen" tussen de Sunpower® partners en getroffen klanten vanaf nu tot het verleden?

Inmiddels is het standpunt vanuit de Sunpower® partners duidelijk. Defecte omvormers die buiten gemonteerd zijn zullen worden vervangen en naar binnen worden gehaald zonder kosten voor de klant. Onduidelijkheid in het verleden over de oorzaak van het probleem, de mogelijke oplossing daarvoor en afstemming tussen de Sunpower® partners, maakte eenduidige en snelle communicatie moeilijk. Inmiddels is dit duidelijk en zullen klanten goed geholpen worden.

3. Wordt bij vervanging van 1 of meer omvormers direct het HELE PV-systeem bij de getroffen klant aangepast? Worden dan ALLE omvormers naar binnen verplaatst?

Wanneer een klant één of meerdere defecte omvormer(-s) in zijn systeem heeft en de omvormers zijn allen achterop de panelen gemonteerd, dan zullen wij de defecte omvormers vervangen en ALLE aanwezige omvormers naar binnen verplaatsen. Hiermee willen we de mogelijk nadelige weersinvloeden op omvormers wegnemen zodat van een goede oplossing gesproken kan worden. NB. In de praktijk is gebleken, dat bij het uitblijven van extreme temperatuurfluctuaties nauwelijks defecte omvormers voorkomen.

4. Hoe wordt omgegaan met het naar binnen halen wanneer sprake is van een complexe Sunpower® systeem opstelling? Bijvoorbeeld bij een opstelling van het systeem op een flatgebouw?

Iedere situatie is verschillend. In overleg met de klant zal worden gekeken naar de beste oplossing voor het verhelpen van het defect en het naar binnen verplaatsen van de omvormers.

5. Hoe wordt omgegaan met de garantie? Ik heb een Sunpower systeem waarbij ik 10 jaar garantie heb gekocht. Hoe wordt hiermee omgegaan? De garantie op mijn omvormers is al verlopen, kom ik ook in aanmerking voor vervanging?

Momenteel komen alle defecte Sunpower® systemen in aanmerking voor een kosteloze vervanging van defecte omvormers en verplaatsing hiervan naar binnen. Na vervanging van omvormers zal opnieuw een garantieperiode van 2 jaar ingaan op deze omvormers. Op omvormers die niet vervangen worden maar wel naar binnen worden gehaald zit eveneens 2 jaar garantie, ingaand op datum van de herstelactie. Indien een garantiecontract voor 10 jaar is afgesloten blijft deze gelden.

6. Krijgen getroffen Sunpower eigenaren bij overlegging van bewijsmateriaal (datamonitoring, opbrengstgrafieken) een vergoeding voor niet opgewekte zonnestroom door uitval van 1 of meer OK4 omvormers gedurende de tijd dat het kost om de omvormers te (laten) vervangen? Krijg ik een vergoeding voor het feit dat mijn paneel geen stroom heeft geleverd gedurende het defect?

Nee, maar aangezien de herstelactie momenteel langer op zich laat wachten willen we klanten een vergoeding van (€) 12,50 per defecte omvormer geven.

7. Gaan de Sunpower® partners pro-actief alle Sunpower® eigenaren benaderen met de gesignaleerde structurele problemen. Ik woon in een wijk waar veel meer van dit soort systemen geïnstalleerd zijn, wat gaan jullie doen voor de andere eigenaren?

Wanneer klanten een defect hebben of dit vermoeden kunnen zij contact opnemen met de leverancier van het systeem. Meldt het defect inclusief kopie van meting bij de leverancier, indien geen kopie meting (uitdraai van meetgegevens van interface) kan worden toegevoegd en na meting van de leverancier blijkt dat er geen defect is zullen deze kosten voor de meting/het langskomen in rekening worden gebracht bij de klant. Bij een defect wordt deze uiteraard kosteloos verholpen.

Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord. Het is onze intentie om alle klachten goed op te lossen en wij gaan er vanuit dat we zodra het weer dat toelaat kunnen starten met de eerste herstelwerkzaamheden vanuit Nuon/Energierent.

Mochten er nog vragen open staan/niet beantwoord zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Peters

Nuon Retail

(contactgegevens verwijderd op verzoek van Benjamin Uittenbogaard van NUON Consultancy Group, dd. 9 nov. 2005)

N.B.: vragen over renovatie bij de uitvoerder neerleggen; bij problemen nieuwe projectleider (NUON systemen) mailen: Paul ten Kroode (opvolger van Muradin), Paul.ten.Kroode@nuon.com


Uiteraard heb ik de heer Peters hartelijk bedankt voor dit uitvoerige, informatieve, en positieve antwoord! Polder PV, 2 maart 2005.© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)