energy yield per week, 4 years superimposed
dagopbrengsten norm
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Genormeerde dagopbrengsten (gecorrigeerd voor inverter defecten)

8. Genormeerde dagopbrengsten 4x 93 Wp groep per jaar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9. Genormeerde dagopbrengsten 6x 108 Wp groep per jaar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10. Genormeerde dagopbrengsten per subgroep (incl. schaduweffecten)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (incl. rollover images) ministring alle jaren uitleg

zie ook: gerealiseerde dagopbrengsten, gemiddelde dagopbrengsten
en verder: genormeerde weekopbrengsten, genormeerde maandopbrengsten


Normeren

Als er meerdere typen zonnepanelen met afwijkende nominale piekvermogens binnen het PV-systeem aanwezig zijn kunnen de opbrengsten van de verschillende (sub-)groepen niet zomaar met elkaar vergeleken worden, zelfs al zijn de AC modules identiek opgesteld (azimuth, hellingshoek). Daarvoor moeten de opbrengst gegevens eerst genormeerd worden, d.w.z. dat het resultaat gedeeld moet worden door het in de (sub-)groep aanwezige Wattpiek vermogen. Dan krijgen we genormeerde opbrengsten per Wattpiek (Wh/Wp of kWh/kWp). Voor elke (sub-)groep worden aparte kleurcodes in spreadsheets en grafieken gebruikt, tenzij een bepaald type grafiek om een aangepaste kleurstelling vraagt. Klik hier voor een tabelletje met de gebruikte kleurcodes. Voor de 3 subgroepen in ons PV-systeem, zie ook het schematische overzicht.

Corrigeren voor inverter defecten

Helaas was het bij menig eigenaar van een Sunpower® PV-systeem zo dat de standaard onder op de modules geïnstalleerde OK4 inverters na een paar jaar helemaal of van tijd tot tijd uitvielen (zie Sunpower® pagina's). Zo ook bij ons eigen PV-systeem. Omdat door mij alle inverter meterstanden elke dag worden uitgelezen, is direct duidelijk of een inverter (tijdelijk) is uitgevallen omdat het resultaat (dagopbrengst) na invoeren van de meterstanden in de basis spreadsheet met een identiek opgestelde inverter vergeleken kan worden. Voor het bepalen van genormeerde opbrengsten, die gebruikt zouden kunnen worden voor vergelijking met naburige PV-systemen, worden dan ook op deze website de resultaten van defecte of tijdelijk uitgevallen inverters NIET in de berekeningen voor het bepalen van individuele of groepsopbrengsten meegenomen. M.a.w.: de getoonde normopbrengsten zijn het gemiddelde resultaat van uitsluitend goed werkende inverters binnen de betreffende (sub-) groep AC modules. Hiertoe worden in de basis spreadsheet met de primaire meterstanden de gecorrigeerde normopbrengsten bijgehouden (worden aangepast bij <tijdelijke> uitval van inverters en bij installatie van nieuwe exemplaren). Op deze website zal in grafieken met normopbrengsten soms als alternatief voor de getoonde grafieken middels een zogenaamde "rollover image" een variant getoond worden met de resultaten als er geen rekening gehouden zou worden met deze correctie op inverter uitval. Hieraan kan men goed zien dat het belangrijk is om inverter uitval nauwkeurig te registreren omdat anders verkeerde conclusies getrokken kunnen worden uit de getoonde productiecijfers en/of normcurves, zeker als resultaten getoond worden over langere periodes (weken, maanden) en er sprake is van langdurige inverter defecten of uitval. Voor een voorbeeld van zo'n rollover image voor dagopbrengsten, zie de grafiek van 2003.

Met de systeemrenovatie bij Polder PV (eind mei 2005) zijn alle OK4 omvormers naar binnen in huis verplaatst, zijn defecte of slecht werkende exemplaren uitgewisseld, en zijn inverter defecte nog slechts een sporadisch optredend verschijnsel (met name op zeer warme dagen, waarbij de omvormers hun warmte niet goed kwijt kunnen).


8. Genormeerde dagopbrengsten 4x 93 Wp groep per jaar

De dagopbrengsten zijn voor deze groep AC modules gemiddeld per paneel en vervolgens genormeerd (groepsgemiddelde delen door 93). De opbrengst van alle 4 AC modules optellen en het totaal delen door 372 geeft hetzelfde resultaat (alleen bij compleet werkend deelsysteem).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 4 93 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000, metingen gestart op 28 maart. "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes (geen metingen). Op de prachtige voorjaarsdag 31 mei werd een tot dusver ongebroken record genormeerde dagopbrengst voor de 93 Wp AC modules gemeten/berekend van 6,57 Wh/Wp; de inmiddels vervangen inverter met serienummer 10275 behaalde o die dag de maximale individuele normopbrengst (op een 93 Wp AC module) van 6,66 Wh/Wp. Na deze datum is de "magische grens" van 6 Wh/Wp slechts sporadisch gehaald.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Brede "stalagmieten" geven zonnige periodes weer. In dit jaar waren zowel voor- als naseizoen relatief "nat", met niet al te hoge en sterk wisselende genormeerde dagopbrengsten. Normopbrengsten van 0 Wh/Wp werden vroeg in het jaar "behaald" op extreem sombere dagen (5 januari) of bij sneeuwbedekking overdag (3 februari).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Meer pieken, meer brede "stalagmieten"; 2002 was gemiddeld genomen een zonrijker jaar dan 2001, met name in voor- en naseizoen. Byzonder is de zeer zonrijke start van het jaar, met relatief hoge genormeerde dagopbrengsten (1,5-2,5 Wh/Wp) voor het winterseizoen door het extreem zonnige, bijna wolkeloze weer en optimale "koeling" van de inverters door de lage luchttemperatuur tijdens de eerste 5 dagen. Ter contrast: de laatste dagen van het jaar waren extreem somber, met magere normopbrengsten van maximaal 0,15 Wh/Wp per dag.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 2003 was natuurlijk ook voor de genormeerde dagopbrengsten van de 93 Wp AC modules "het" topjaar. Frequent werden er in de zomer voor deze modules genormeerde dagopbrengsten boven de 5 Wh/Wp gehaald en er waren langdurig zonnige periodes (brede "stalagmieten"), zelfs in winter en najaar. Alleen de maand mei viel wat tegen doordat er in deze potentiële "topmaand" veel regen is gevallen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een zeer afwisselend jaar met zonnige en bewolkte periodes. Langduriger waren enkele continu zonnige weken eind mei en begin augustus, maar over het algemeen was het een komen en gaan van de zon. Het jaar kwam traag op gang, maar eind februari ging het al de goede kant op. Na een zeer sombere start van december sloot het jaar met enkele spectaculair zonnige dagen af.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Na een relatief zonnige start hadden we een matig voorjaar en een wisselvallige zomer, met een zware "dip" in een regenachtige periode in juli-augustus (grotendeels onzichtbaar i.v.m. vakantie). Wel een prachtige nazomer met veel zon en ook aan het eind van het jaar een zonnige afsluiting. Systeem renovatie op 30-31 mei (rode lijn), waarbij de OK4 omvormers naar binnen werden verplaatst en defecte exemplaren vervangen. Verliezen in de voorjaarsperiode zijn niet zichtbaar in de genormeerde grafiek waarbij resultaten van defecte omvormers zijn uitgefilterd. Geen records dit jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Na een relatief zonnige start (januari) viel het eerste kwartaal, met name februari erg tegen qua opbrengst door koud en bewolkt weer. Juli was een recordmaand met twee langdurige hittegolven, maar werd gevolgd door een volkomen verregende augustusmaand. September gaf weer een mooie zonnige periode te zien, maar november en december waren relatief somber. Desondanks is 2006 niet eens een slecht jaar gebleken, en was het warmste jaar in drie eeuwen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een "gemiddeld" jaar, met uitzonderingen. April was uitzonderlijk zonnig en droog, juni en juli echter helaas behoorlijk nat en aan de sombere kant.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een gemiddeld, goed producerend jaar zonder echte uitschieters. Door frequente afwezigheid veel dagmetingen niet kunnen doen ("gaten" in de grafiek). Eindspurtje aan het eind van het jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Na een zonnige januari en ietwat tegenvallend voorjaar volgde een zeer lange, en zonrijke zomerperiode. Het jaar werd afgesloten met somber weer en - in december - wat sneeuw afgewisseld met zonnige, vrieskoude dagen.


 

9. Genormeerde dagopbrengsten 6x 108 Wp groep per jaar

De dagopbrengsten zijn voor deze groep AC modules gemiddeld per paneel en vervolgens genormeerd (groepsgemiddelde delen door 108). De opbrengst van alle 6 AC modules optellen en het totaal delen door 648 geeft hetzelfde resultaat (alleen bij compleet werkend deelsysteem).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 6 108 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 12 oktober 2001, metingen gestart op zelfde dag
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Hetzelfde beeld als voor de 93 Wp AC modules, echter met 2 uitzonderingen. (1) Gedurende het grootste deel van het jaar worden op de identiek opgestelde (hellingshoek, azimuth) 108 Wp AC modules systematisch hogere normopbrengsten behaald behalve in de winterperiode. (2) De genormeerde dagopbrengsten in de wintermaanden liggen op zonnige dagen vaak onder die voor de 93 Wp modules vanwege de schaduweffecten op 4 van de 6 108 Wp modules. Op de eerste zonrijke dagen van het jaar komt bijvoorbeeld de genormeerde dagopbrengst niet uit boven de 1,5 Wh/Wp, terwijl die voor de 93 Wp modules ligt tussen 1,5 en 2,5 Wh/Wp.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 2003 was natuurlijk ook voor de genormeerde dagopbrengsten van de 108 Wp AC modules "het" topjaar. Frequent werden er in de zomer voor deze modules genormeerde dagopbrengsten tussen 5,5 en 6,5 Wh/Wp gehaald en er waren langdurig zonnige periodes (brede "stalagmieten"), zelfs in winter en najaar. Wederom in de wintermaanden tegenvallende opbrengsten t.o.v. de 93 Wp modules door de schaduweffecten, echter uitsluitend op zonnige dagen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Wisselvallig jaartje met gemiddeld flink meer opbrengsten dan de 93 Wp modules behalve in de wintermaanden als 4 van de 6 108 Wp moudules (deels) beschaduwd worden. Over het algemeen een redelijk, doch niet spectaculair zonnig jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Zie ook het bijschrift voor de 93 Wp groep. De forse verliezen in de voorjaarsperiode zijn niet zichtbaar in de genormeerde grafiek waarbij resultaten van defecte omvormers zijn uitgefilterd. De flinke "dip" begin maart wordt veroorzaakt door dagenlange sneeuwbedekking. Let op de zeer zonnige periode van augustus tot september.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Zie ook het bijschrift voor de 93 Wp groep. Opvallend slechte februarimaand en langdurige zonnige periodes in mei, juli (2 hittegolven) en september.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Wisselvallig jaartje met gemiddeld flink meer opbrengsten dan de 93 Wp modules behalve in de wintermaanden als 4 van de 6 108 Wp moudules (deels) beschaduwd worden. Over het algemeen een redelijk, doch niet spectaculair zonnig jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Zie ook het bijschrift voor de 93 Wp groep.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Zie ook het bijschrift voor de 93 Wp groep.


 

10. Genormeerde dagopbrengsten per subgroep per jaar
(subgroepen in 1 grafiek; schaduweffecten)

Net als voor de 2 (hoofd-)groepen zonnepanelen kan voor de 108 Wp groep een onderscheid in 2 subgroepen (2 voor, 4 achter) worden gemaakt waarvan de genormeerde opbrengst resultaten vergeleken kunnen worden met de groep van 4 vooraan geplaatste 93 Wp zonnepanelen. Er is hierbij in onderstaande grafieken gekozen voor een "lijndiagram" i.p.v. een vlakvullende grafiek om het onderscheid tussen de 3 subgroepen zowel m.b.t. de minimale als de maximale dagopbrengsten zichtbaar te kunnen maken (anders worden sommige resultaten gemaskeerd door bovenliggende data). Bovendien zijn voor een goed onderscheid van de 3 subgroepen en om de schaduweffecten in de winterperiode duidelijk zichtbaar te maken voor de uiteindelijke grafieken bewust 3 sterk contrasterende kleuren gebruikt (rood, geel en blauw) i.p.v. de normale door mij gebruikte kleuren voor de 3 subgroepen (klik hier voor originele kleurcodes). De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn hieronder in miniatuur weergegeven; de eenheid van de Y-as is Wattuur per Wattpiek (Wh/Wp). U kunt verder scrollen om de jaargrafieken in detail te bekijken of u kunt in onderstaand plaatje op de betreffende sectie klikken om de grafiek van het gewenste jaar te zien. De detailgrafieken voor 2003, 2004 en 2005 zijn uitgevoerd als een zogenaamde "rollover image" om de effecten van correctie van inverter defecten zichtbaar te maken.Zie ook jaarstring voor genormeerde weekopbrengsten resp. genormeerde maandopbrengsten.

Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 4 93 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000, metingen gestart op 28 maart.Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 6 108 Wp zonnepanelen bijgeplaatst op 12 oktober 2001 en direct uitgelezen; resultaten van 2 subgroepen (2x vóór resp. 4x achter) separaat uitgezet met dezelfde x-as (rood resp. blauw). Half november en in december beginnen schaduweffecten op de achterste 4 zonnepanelen een rol van betekenis te spelen: de blauwe curve blijft op zonnige dagen ver achter bij die voor de onbeschaduwde voorste 108 Wp (rood) resp. 93 Wp panelen (geel, grotendeels gemaskeerd).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Schaduweffecten blijven beperkt tot de winterperiodes. In de eerste wintermaanden zijn de laatste dagen met een iets hogere genormeerde dagproductie door de voorste 108 Wp AC modules t.o.v. de achterste exemplaren laat in februari te vinden. De eerstvolgende effecten zien we pas weer eind november. In de rest van het jaar gaan de curves voor de voorste en achterste 108 Wp AC modules vrijwel gelijk op. Daardoor worden de data voor de voorste exemplaren (rood) door de achterste (blauw) vrijwel continu afgedekt. De 93 Wp AC modules geven behalve in de winterperiode systematisch lagere normopbrengsten dan beide "typen" 108 Wp modules. Dit wordt met name zichtbaar bij "minima" in de dagopbrengsten.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Tijdelijke "haperingen" en/of uitval van de inverters doen genormeerde opbrengsten van subgroepen soms even afwijken van de trend als hiervoor niet gecorrigeerd wordt. Normaal gesproken ziet u hierboven de gecorrigeerde grafiek zonder inverter defecten. Als u de muis over de grafiek beweegt verschijnt het exemplaar met de niet gecorrigeerde resultaten, met maar liefst 4 inverter storingen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat enkele tijdelijke storingen van 1 van de voorste inverters op een 108 Wp zonnepaneel halverwege de maand juli in 2003 zichtbaar wordt als een paar rode lijnen die normaal gesproken in de zomerperiode door de blauwe gemaskeerd zouden worden. Verder was er een inverter defect in de eerste 2 weken van het jaar (tm. 15 januari) op een 93 Wp AC module (gele lijnen worden zichtbaar), kortdurende uitval van een dagdeel op 3 en 11 mei van inverters op een vooraan resp. achteraan staande 108 Wp AC module (rode lijn even zichtbaar), en een permanente uitval van een inverter op een van de achterste 108 Wp AC modules van 29 oktober tot en met 8 november die is vervangen (verandering in hoogte van blauwe curve) waardoor de verkeerde suggestie wordt gewekt dat de achterste 108 Wp modules reeds fors beschaduwd worden, hetgeen in werkelijkheid nog maar marginaal blijkt te zijn. In de eerste weken van het jaar waren enkele opvallend zonnige dagen, resulterend in hoge pieken voor de onbeschaduwde 108 Wp panelen (rood) die ver uitsteken boven de resultaten voor de beschaduwde panelen in die groep (blauw).ROLLOVER image: if mouse pointer is over the  image it shows  graph NOT corrected for inverter defects; if it is moved away from the graph, the standard graph is shown which is corrected for inverter defects
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Begin maart en begin april hadden we grote problemen met maar liefst 4 omvormers, hetgeen goed te zien is als de muiswijzer over en naast de figuur wordt bewogen. Er werden uiteindelijk 3 defecte omvormers vlak na elkaar vervangen door nieuwe exemplaren (de laatste startte na 3 weken weer normaal op). Vanaf 23 december raakte de in het voorjaar tijdelijk "plat" liggende omvormer op een 93 Wp module weer ernstig in de problemen (gele curve duikt in de niet gecorrigeerde variant naar beneden). N.B.: de zeer lage opbrengst op 27 februari was te wijten aan een verse laag plaksneeuw die pas laat in de ochtend was weggesmolten van de zonnepanelen op deze sombere dag. Door de zeer sombere, grauwe eerste 2 weken van december (op 1 dag na) waren de verschillen tussen de subgroepen nihil en de opbrengsten continu extreem laag; de laatste week was het echter regelmatig prachtig zonnig weer, resulterend in grote verschillen tussen de genormeerde opbrengsten van de onbeschaduwde en beschaduwde 108 Wp modules.ROLLOVER image: if mouse pointer is over the  image it shows  graph NOT corrected for inverter defects; if it is moved away from the graph, the standard graph is shown which is corrected for inverter defects

Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Ook voor dit jaar een variant met (muiswijzer boven plaatje) en zonder inverter defecten (muiswijzer naast plaatje). De eind vorig jaar op een 93 Wp paneel bevestigde defecte omvormer werd eind januari door een leenexemplaar vervangen. Helaas begaf eind maart een inverter op een in de achterste rij staand 108 Wp zonnepaneel het, en kon deze pas met de systeemrenovatie (30-31 mei, lichtgroene streep) vervangen worden. De gevolgen van de langdurige uitval zijn dramatisch, zoals blijkt uit de beweging met de muis (rode curve wordt zeer goed zichtbaar, terwijl deze normaal gesproken door de blauwe "afgedekt" moet zijn). Tijdens de systeemrenovatie werden in totaal 5 nieuwe omvormers gemonteerd (alles binnen in huis geplaatst), waarvan 4 verbonden zijn met de achterste panelengroep (blauwe curve). Omdat er hierdoor behoorlijke systematische verschillen optraden in de gemiddelde opbrengsten tussen de 2 voorste (blijkbaar relatief goed functionerende OK4tjes) en de 4 achterste 108 Wp panelen, steken de resultaten van de eerste deelgroep (rood) vanaf de renovatie systematisch iets boven de blauwe curve uit (bij gemiddelde prestaties zouden de groepen vrijwel even goed moeten presteren, omdat het echter om een zeer kleine "steekproef" gaat zijn de systematische fouten inherent groot). In de periode na de renovatie zijn enkele kleine "incidentjes" te zien door een tijdelijke verschuiving van een lijntje, vermoedelijk tijdelijk verminderde werking van een wat oudere omvormer. In 2005 hebben we zowel aan het begin als aan het eind van het jaar door het gemiddeld zeer zonnige weer in die maanden relatief veel "last" van schaduweffecten gehad (de "rode curve" komt regelmatig goed tevoorschijn door forse terugval van de productie van de achteraan staande 4 108 Wp panelen (blauwe curve).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Duidelijk is in deze (ongecorrigeerde) jaargrafiek het effect te zien van de uiteenlopende prestaties van de 2 omvormers op de voorste en de opbrengsten van de 4 achterste 108 Wp AC-modules. De rode lijnen worden systematisch niet goed afgedekt door de blauwe, terwijl het wel dezelfde panelen betreft. Er zit dus nogal wat "tolerantie" in de prestaties van de individuele OK4 omvormers. Alleen in de periodes van winterse beschaduwing worden de verschillen weer duidelijk door de dramatische terugval in opbrengst van de tijdelijk op zonnige dagen beschaduwde 4 achterste 108 Wp modules (blauw). Op 7 oktober werd er een halve dag aan het PV-systeem gewerkt (vervanging lasdoos achterste 4 108 Wp panelen); vandaar dat voor deze dag de rode lijn van de voorste 2 108 Wp modules weer "tevoorschijn" komt, aangezien deze grafiek niet is gecorrigeerd voor inverterdefecten en selectieve (en traceerbare) dagverliezen. Ook opvallend in deze grafiek is, dat de prestaties van de 93 Wp panelen (geel) niet zo ver meer onder die van de 108 Wp modules blijken te liggen, wat mogelijk verklaard kan worden door een betere match van de opbrengst van de 93 Wp panelen met de aangebrachte 25 meter 2,5 mm² DC-bekabeling voor beide typen panelen, eind mei 2005. Mogelijk is er minder kabelverlies dan voor de iets meer rendement hebbende 108 Wp modules.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Nauwelijks inverter problemen meer, dit jaar, met name op hete zomerse dagen als de binnen geplaatste omvormers hun warmte niet goed kunnen kwijtraken (incidenteel). Blijvend grote discrepantie in de gemiddelde genormeerde opbrengsten in de twee 108 Wp deelgroepen, veroorzaakt door te ver uit elkaar lopende prestaties van de zeer verschillend presterende omvormers binnen die groep (hierdoor continu het hele jaar door de "rode topjes" boven de "blauwe" uitstekend. Het verschil in prestatie tussen de 93 en 108 Wp groep is klein geworden, mogelijk door hogere kabelverliezen bij de laatstgenoemde groep. De winterperiode was behoorlijk zonnig, waardoor de schaduweffecten op de achterste 4 modules zeer goed zichtbaar zijn.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Veel afwezig geweest dus grote gaten in de grafiek. Duidelijk is dat de twee omvormers op de voorste 2 SSE 108 Wp modules het gemiddeld beter doen (rood) dan de vier achterste (blauw), ook midden in de zomer. Daardoor dekken de rode en blauwe curves elkaar niet goed meer. Wel is uiteraard de beschaduwing van de achterste vier exemplaren met name in november/december goed te zien - het waren redelijk zonnige wintermaanden.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<ROLLOVER image> Zie ook week- en maandoverzichten. Zonnige zomerperiode met slechts enkele korte dropouts in augustus gedetecteerd (bedien muiswijzer). De rest van het jaar geen problemen met de omvormers.


Uitleg

Zoals te verwachten is in bovenstaande grafieken met genormeerde dagopbrengsten te zien dat de 2 curves voor de inverters op de 108 Wp zonnepanelen vrijwel over elkaar heen vallen, behalve wanneer er sprake is van schaduweffecten op de achterste 4 panelen midden in de winterperiode. De rode pieken aan linker- en rechterzijde van de grafieken zijn de genormeerde opbrengsten van de voorste 2 108 Wp panelen op zonnige dagen midden in de winter. Normaal wordt de rode curve gemaskeerd door de "er bovenop liggende" blauwe curve voor de achterste 4 108 Wp panelen, maar door de schaduwwerking valt het genormeerde resultaat voor die subgroep (blauwe lijn) sterk terug in deze periode. Buiten de winterperiode is bovendien, met name vanaf de 3e grafiek, te zien dat de OK4 inverters op de 108 Wp panelen beter presteren dan de exemplaren op de 93 Wp panelen (de resultaten voor de geel gemarkeerde 93 Wp panelen liggen altijd een stuk onder de blauwe (en gemaskeerde rode) lijnen van de 108 Wp subgroepen). Voor een uitgebreide analyse van de schaduweffecten in de winterperiode op ons PV-systeem, zie ook de twee artikelen die ik over deze materie heb geschreven.

De "rollover images" (jaargrafieken 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 laten duidelijk zien dat voor een objectieve referentie voor een normgrafiek gecorrigeerd moet worden voor inverter defecten omdat anders een verkeerd beeld gegeven wordt van de reeël behaalde (of te behalen) dagelijkse normopbrengsten. Dit geldt vooral in jaren met relatief veel problemen met de omvormers die al dan niet snel verholpen werden of konden worden (2004, 2005).

 


© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)